Page 1

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

MENIGHETSBLADET FOR

LISTA, HERAD OG FARSUND

Nr. 1

2011

Vanse kirke

Vestbygda kapell

Herad kirke

Frelserens kirke

Vanse kirkes nye antependium. Spind kirke Side 

책rgang 70


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD

MENIGHETSBLADET

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf. 38 39 55 30

Farsund menighetskontor .... tlf. 38 39 16 55

E - post Vanse: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs - tors kl. 10.00 - 14.00 eller etter avtale.

E - post Farsund: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00

FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

Postadr: postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf. 38 39 55 30 E - post: post@listamenighet.no

Kontoransatt: Merete Thorkildsen Salen tlf. 38 39 16 55 E - post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Sokneprest: Erik Noddeland tlf. 38 39 55 31 E - post: erik@listamenighet.no

Sokneprest: Stein Reinertsen tlf. 38 39 16 55 E - post: stein.reinertsen@c2i.net

Kapellan: Rolf Petter Eriksen tlf. 38 39 55 37 E - post: rolf@listamenighet.no

Ungdomsprest: Henning Huseby Jansen tlf. 38 39 16 55 E - post: henningh.jansen@c2i.net

Diakon: Åsa Skogen Vaagsvold tlf. 38 39 55 34 E - post: aasa@farsund.kirken.no

Diakon: Astrid Mathingsdal Nøtland tlf. 38 39 16 55 E - post: astrid.notland@yahoo.no

Kirkeverge: Leiv Jan Meberg tlf. 38 39 55 33 E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vanse og Herad kirke : Greetje van der Wal tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Bildet på framsiden er det nye antependiet som er en gave fra Kirkeringen. Dere kan lese mer om det og talerstolkledet på side 24.

Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf. 38 39 30 70 E - post: bryan@ listamenighet.no

Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund menigheter. Redaksjonen består av: Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Tlf. 38 39 81 29 - Mobil 950 15 4 18 Hans Arne Rogn: E - post: hanarr@online.no Synnøve Rydningen: E - post: srydn@broadpark.no Freelanser: Rune Nilsen: E - post: rnilsen3@broadpark.no Styremedlemmer:

Eva Heskestad Hans Arne Rogn Ellen Jørgensen Turid Stokke Andreassen Leiv Jan Meberg Synnøve Rydningen Andre medhjelpere: Elisabeth Rogn

Til ettertanke Det kan være mange grunner til å bortforklare ting i livet, men har du tenkt på at det er mange grunner til å elske Jesus, og ikke bortforklare det? Sangen nedenfor sier noe om grunner til å elske Jesus. Hva betyr Han for deg? Husk, Han elsker deg akkurat som du er. Han ønsker å være med deg hver dag gjennom alt som det står i en annen sang. ******

Så mange grunner Kor: Så mange grunner for å elske Jesus, så mange at de ei kan telles. Så mange grunner for å tro hans ord, Så mange at de ei kan telles.

Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund

1. En er hva Han gjorde da han frelste min sjel mens jeg fremdeles var i verden. En annen er gleden som han gav mitt hjerte da jeg fikk begynne himmelferden.

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769 Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn: Astrid Veum Mydland og Atle Roger Mydland i Laos

2. Hvordan skal jeg kunne male ut Hans godhet? Mine ord blir fattige og ringe. Hvordan skal jeg kunne vitne om Hans storhet? Hvordan skal jeg takk til Jesus bringe? 3. En gang skal jeg synge Guds og Lammets lovsang. Da blir min jubel uten ende. Da skal jeg takke Ham som gav meg livet, takke for Himlen Han oss sendte.

Neste Menighetsblad kommer i april. NB! Deadline for innlegg er

Tekst: David Reese Norsk tekst + vers 2 og 3: Trygve Bratland

1. MARS. Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

Redaktørspalten Vi forandres - men Gud er den samme også i 2011.

Så er enda et år gått og et nytt er kommet. Har du samme følelse som meg, at tiden flyr alt for fort? Da vi var små, syntes vi det gikk seint, men de unge i dag gir også uttrykk for at det går fort. Alle er så travelt opptatt med så mangt fra morgen til kveld, ja, på en helt annen måte enn for bare noen tiår siden. Vi var ikke med i så mange forskjellige aktivitet, verken i menigheten eller i andre sammenhenger. Vi måtte stort sett finne på ting å holde på med helt av oss selv. TV-en kom ikke før jeg var 6 år. Ikke alle i gata hadde råd til det, så barna gikk på rundgang til dem som hadde, for å få sett barne-tv. Vi hadde kun NRK, så det var ikke noe problem å velge hva en ville se. Data, som nesten styrer ungdommen i dag, var heller ikke noe som fantes i vår barn- og ungdomtid. Datamaskiner i hjemmene kom ikke før på 80-tallet. Disse to tingene har forandret seg stort siden den gang. Ja, tiden har også forandret seg på mange områder.

alltid har vært, og det er det som må få være vårt ankerfeste i livet uansett hvordan verden rundt oss forandrer seg. Jeg regner med at mange av dere hørte kong Haralds flotte nyttårstale, der han snakket om det å vokse som menneske. - Vil vi vokse som menneske, må vi bry oss om andre! sa han blant annet - og ba oss vise raushet og nestekjærlighet. Vi må bry oss, selv om vi skulle få kritikk for å blande oss i andres anliggender. Det var en nyttårstale som vi alle burde tenke over og ta på alvor. Det er så viktig at vi stopper opp, våger å lytte og tenke over at andre kanskje kan trenge oss. Vi må våge å ta oppfordringene kongen gav oss, med videre gjennom dette året. Vi må våge å bry oss, være i et fellesskap og være slike «minisamfunn» som kong Harald snakket om. Vi må lære å leve med og sette pris på ulikhetene som er blant oss. Vi må se på det som en ressurs og ikke et problem. Et nytt år ligger ubrukt foran oss alle. La oss stole på at Gud vil være med videre også i dette året. Det er mange naturkatastrofer rundt omkring av forskjellig art, som kan skremme noen og en hver. Men en ting er klart: Gud er der uansett, og han har sin plan, selv om vi kanskje ikke klarer å se det eller gjøre noe med det. Det er ikke alltid vi forstår Hans plan, men likevel ønsker han at vi vil være nær til Ham og være en del av Hans plan. Alle har vi forskjellige oppgaver, selv om mange føler at de ikke er tildelt en oppgave ”direkte” av Ham. Ikke glem at du er unik og at han har bruk for deg i året som kommer med de gavene som nettopp du har! Godt nytt år alle sammen! Klem fra Eva

Men hvordan er det egentlig med oss? Vi som mennesker har nok også forandret oss en god del, men budskapet om Jesus har ikke forandret seg. Det er det samme som det Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Andakt Kallet og tjenesten! Av vår nye kapellan Rolf Petter Eriksen

forkynnelse som sa at vi ikke måtte svikte kallet. Hadde jeg virkelig sviktet kallet da jeg sluttet misjonærtjenesten? Hvordan kunne jeg da komme til rette med kallet?

Tema for denne andakten skal handle om forholdet mellom kall og tjeneste. Dette er et område av kristenlivet som har opptatt meg lenge. Hva er vi kalt til? Hvordan leder Gud? Hva sier Guds ord om tjenesten i Guds rike? Er kall og tjeneste det samme, eller snakker Bibelen om to vidt forskjellige ting? Mange av oss har lett for å tenke at vi er kalt til å gjøre noe for Gud. Er det ikke det vi skal gjøre som kristne, da? Først frelste han oss, og så kalte han oss til en tjeneste, en tjeneste for Gud og våre medmennesker. Og det kallet må vi ikke svikte. Mange av oss føler vel på at det er nettopp det vi har gjort. For vi tjener ikke Gud og vår neste slik vi er kalt til. Derfor sliter vi med frimodigheten. Vi sliter oss ut og blir utbrent. Det var vel ikke slik det skulle være. Lenge knyttet jeg mitt eget kall opp mot tjenesten som misjonær. Jeg hadde hørt mye

Jesus møtte sine disipler med et kall: Følg meg! Peter var en av dem. Den samme Peter sviktet sin mester da han burde stått fram og bekjent at han var en av Jesu disipler. Så møtte Jesus ham igjen etter oppstandelsen. Det ble et sterkt møte. Hva var det viktigste Jesus ville formidle til sin gode venn? De tre spørsmål Peter fikk gikk alle ut på forholdet til Jesus selv: Elsker du meg? Det var det primære. Da først kom Jesus inn på tjenesten som Peter skulle gå inn i: Vokt mine sauer, fø mine lam. Det betyr at kallet først og fremst har med gudsforholdet å gjøre. Kallet er et kall til Jesus. Kallet handler om å åpne seg for hva Gud har gjort og gjør for oss, ikke hva vi skal gjøre for ham. Kallet er å leve i Guds kjærlighet og nåde. Paulus skriver: Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus fra evighet av… (2.Tim 1,9). Da Jesus kalte disiplene til å følge ham, ble nettopp disippelforholdet til Jesus det viktigste i livene deres. Det samme gjelder i dag. Vårt kall nummer en består i å pleie vårt forhold til Jesus. Det er, som Magnus Malm skriver i sin bok Veivisere: Kallet er mitt store og evige prosjekt, sendelsen er tidsbegrenset og meget fleksibel. Vi må altså holde fra hverandre kallet og sendelsen (tjenesten). Det viktigste for Gud er ikke at du står på og er tro mot en spesiell tjeneste. Nei, Gud vil ha deg, ikke tjenesten. Eller for å si det slik: Han vil først ha deg, så vil han gi deg et oppdrag. Og det kan variere alt etter hvordan du har det, hvor du bor, hvilke evner og nådegaver du har. Det kan være avhengig av familiære forhold, helse og krefter. Det kan være tidsbegrenset, det kan forandres. For meg har det vært frigjørende å oppdage dette. Det betyr ikke at kallet blir lettere å gjennomføre, men jeg har fått skifte fokus. Om jeg gjør en tjeneste i misjonen eller i Den norske kirke, har ingenting med saken å gjøre. Det som er spennende, er å se hvordan Gud leder til enhver tid. Nå ser jeg det slik at han har ledet meg til en tjeneste som kapellan. Det hadde jeg ikke drømt om for noen år siden. Men mitt kall vil fremdeles være dette ene: Å elske Jesus og følge ham! Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

En hilsen til Farsund menighet fra tidl. sogneprest Stein Henriksen

den rette lære og være tro mot bibelens ord. Mange satte pris på dette. Men jeg innser nå at dette ble så viktig for meg at jeg glemte å etterleve Jesu eksempel hvor han møtte den enkelte med kjærlighet og omsorg. Til dere som husker meg på den måten, vil jeg be om tilgivelse. Troskap mot skriften er viktig, men dette kan også bli en tørr lære som ikke så lett når hjertene. Jeg skulle nok både i forkynnelse og ellers utvist større kjærlighet og omsorg i min prestetjeneste. Jeg er nå satt til side og det er ikke så mye jeg får utrettet lenger, men jeg memorerer bibeltekster og ber mye, både med og uten ord. Når jeg så ble minnet av Herren om å sende denne hilsen til menigheten, vil jeg være lydig og gjøre dette.

Herborg og jeg hadde mange gode år i Farsund. Det er nok mange som fortsatt husker oss, selv om det nå er mange år siden. Livet mitt er helt annerledes nå. Etter å ha bodd i Spangereid i mange år, måtte Herborg flytte på omsorgssenteret på Vigeland høsten 2009, og jeg flyttet også dit noen måneder senere. Herborg døde 20. juni i fjor og jeg fylte 88 år samme høst. Nå er jeg helt alene. Helsen er ikke så dårlig bortsett fra beina og hørselen som svikter litt, men tanken er klar (synes jeg). Noen ganger får jeg besøk, og det lyser jo opp i hverdagen. Og en av mine faste besøkere har vært snill å hjulpet meg med å skrive og videresende denne hilsen til dere. Her i høst hadde jeg en spesiell opplevelse; stemmen ble helt borte. Jeg fikk bare hvisket. Når jeg hører dårlig også, var det veldig ensomt å ikke kunne samtale og gi uttrykk for tanker. Det var visst liten mulighet for at stemmen skulle komme tilbake. Jeg fikk nå enda bedre tid til å tenke og til å be. Jeg ba bl.a. om å få stemmen igjen, hvis det var Guds vilje. Så helt plutselig etter 2-3 uker skjedde det; stemmen kom tilbake. Det var en sterk opplevelse. Jeg forstod etter hvert at det var noe Gud ville si meg gjennom denne opplevelsen.

Som Kristi sendebud, skal vi ha Jesus som forbilde: Mennesker skal «elskes» inn i Guds rike. Til dere alle: Hold fast ved Herrens ord. Fra Joh. 13, 34-35: Et nytt bud gir jeg dere: dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.

Som prest har det vært stemmen jeg har brukt, både i kirken og ellers blant folk. Det var, som mange husker, viktig for meg å holde meg til Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Diakonens Side GATEBARN I KIRKEN Peeteli lutherske menighet i Tallinn av diakon Åsa Skogen Vaagsvold

Å gjøre en reise kan være en måte å se seg og sitt i et nytt perspektiv. Ved å besøke et annet land, en annen kultur, selv om det ikke er så langt hjemmefra, gir gjerne en sterk følelse av at verden er så stor, historien er så lang, og hvem er lille jeg fra lille Norge?! Like før jul hadde jeg gleden av å være med på noen dagers tur til Tallinn i Estland. Det bød på kontraster. Vår norske velferd og materielle rikdom blir åpenbar i møte med f. eks. Estland. I tillegg til fine opplevelser og inntrykk, var det utfordrende å møte folk som lever under helt andre vilkår enn oss. Turen ble godt ledet av Mette og Erling Rimehaug , han er redaktør i ”Vårt Land.” De kjenner landet, historien, kulturen og kirkelivet godt etter å ha arbeidet og bodd der. På grunn av sine mange kontakter, kunne de ta oss med bak flere fasader. Jeg vil fortelle om et av prosjektene vi fikk se inn i. Vi besøkte Peeteli lutherske menighet, som ligger i et slumstrøk som heter Kopli nord i Tallinn. Etter kommunisttiden har de bygd opp igjen den forfalne kirken. Presten i menigheten så alle gatebarna som bodde i området, og han opplevde hvor vanskelig det var å få kontakt med dem. De var så skye. De var ikke i noens omsorg. De gikk ikke på skolen. De berget seg ved å stjele. Presten gikk inn for å få kontakt med dem, gav dem mat og inviterte dem inn i kirken. Noen i menigheten skrev til biskopen at de måtte få en ny prest, han gjorde ikke det presten skulle gjøre, men fylte kirken med skitne unger og lot dem bo der. Presten ble imidlertid værende, og menigheten driver i dag et stort arbeid blant barn fra vanskeligstilte familier. Mange av disse er russiske, og en del av dem bor i kondemnerte hus uten vann og strøm. I sokkeletasjen under kirken er det nå innredet en stor sal med langbord i midten, koselige småkroker og tilstøtende kjøkken og baderom. Her er åpent fra kl. 14.00 til 18.00 om hverdagene, så barna fra disse familiene kan komme etter skoletid og få varm mat, leksehjelp, klesvask og dusj. Inne i kirken og i tilknytning til denne, er det innredet rom og baderom for barn som ikke har noen steder å bo. Noen har bodd i kirken i flere år, og ventelistene er lange. Betingelsen for å få bo der er ikke at de må gå i kirken, heller ikke at de må tro på Jesus. Men de må gå på skolen! Slik kan livet deres komme på fasong, og jeg er sikker på at troen har gode vilkår for å vokse fram under den kjærlighet og omsorg de der får møte. Det fikk vi også høre om og se bilder med eksempler på. Her var barn som hadde blitt hjulpet og berget tross svært vanskelige utgangspunkt! Mannen som tok imot oss i Peetelikirken, fortalte på spørsmål om sin egen vei inn i dette arbeidet. Han hadde hatt som mål i livet å bli rik og å kjøre fine biler. Det hadde han oppnådd, om ikke alltid på lovlig vis. Men han fant dette livet uten mening. En dag møtte han utfordringen fra Peetelikirken og arbeidet blant barna der. Det var stort å møte ham, - hans engasjement og hans respektfulle måte å omtale barna på. Jeg gikk derfra med sterke inntrykk av noen som hadde sett utfordringene og fulgt Jesu vei: ”Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg!” Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

FISKEN - ET KRISTENT SYMBOL. Det finnes mange kristne symboler, men som regel tenker vi ikke alltid på hva de betyr og har betydd opp gjennom tiden. Ove Sletta har lovet oss at han vil skrive litt i Menighetsbladet fremover om de forskjellige kristne symbolene. Håper dette kan være av interesse for mange.

Hvorfor bruker mange unge fisk som symbol i smykker rundt halsen eller som tatovering på armen, bilde på ei T-skjorte eller som klistermerke på bilen? Eller husker du tilbake til tiden på søndagsskolen, hvor et fremmøte ga et stempelmerke med fisk i søndagsskolekortet? I dag finner du også fisken som symbol på kirketekstiler. På kirkebakken foran ei nyere kirke i Danmark, er et bed utformet som en fisk. Alle som går fordi legger merke til det. Fisken er det eldste kristne symbolet vi har. Under en utgraving av en kirke fra det 2. århundre fant israelske arkeologer bilder av fisk. Fisk og fiske hørte som kjent til dagliglivet på Jesu tid. Ofte oppholdt Jesus seg ved sjøen. Han brukte fisk og fiske i sin forkynnelse. Disiplene ble kalt til å være menneskefiskere. Et av de mest kjente undere Jesus gjorde, handler om brød og fisk. Fisken som symbol ble først brukt i de første kristne menigheter som et bekjennelsessymbol.

Så en kristen en fisk tegnet i sanden eller på en vegg, var det et tegn på at her hadde du med en venn å gjøre. En fisk kunne også angi retningen til et samlingssted. Fant du en halvsirkel tegnet i sanden, og du tegnet den andre halvdelen slik at det ble en fisk, visste de med en gang hvordan de sto i forhold til hverandre. Fisk heter på gresk ICHTYS. Disse bokstavene er forbokstavene til Jesus Kristus Guds Sønn Frelser på gresk. Det ble og er et kristent symbol. Fisken finner vi også som symbol på døpefonter og dåpsfat. For fisken knyttes også til dåpen. Fisken fødes i vann. Vi blir født på ny i dåpen. Fisken har sitt liv i vannet. Slik bringer også dåpens vann liv. Fisken er også et tegn på Jesu død og oppstandelse. Jonas var i fiskens buk i 3 dager. Slik var Jesus tre dager i dødsriket før han sto opp. Av og til vil vi treffe på dette symbolet. Gir det oss ikke noe å tenke på?

Farsund kommune

ZAHL’S AGENTUR

Revisorsenteret Farsund

Farsund Butikksenter AS (KIWI)

Allergiservice v/ H. Johannessen

Grønhaug Gartneri & Begravelsesbyrå

tlf: 38 38 20 00

tlf: 38 39 14 77

tlf: 38 39 37 16

tlf: 38 38 30 11 Side 

tlf: 38 39 16 00

tlf: 38 39 81 87


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Lys våken-natt med etterfølgende gudstjeneste Tekst og foto: Eva Heskestad

Natt til første søndag i advent, var det igjen tid for en Lys våken-natt i kirken. Det er et tiltak kirkene har satt i gang for at 11-åringene skal få et klarere innblikk i det som skjer i kirken. Det starter på lørdagskvelden med kveldsmat, og det er prestene sammen med andre voksne og ungdommer som tar ansvaret for å holde vakt gjennom natten. Jeg vil tro at det må være ganske spennende å ligge på rad og rekke nedover midtgangen i kirken. Etter det jeg har skjønt, så tar det litt tid å falle helt til ro.

Ikke nok med at en ligger sammen med en hel gjeng med andre elever, men en ligger i midtgangen i kirken og det gir nok mange tanker, og kanskje er det også litt skummelt for noen når lysene slukkes. (Red.bem: Da det ikke ble tatt bilder på kvelden eller natten, forteller disse bildene litt om forberedelsen til gudstjenesten og fra utførelsen av dramastykket de gjennomførte under selve gudstjenesten.) Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

En felles frokost ble det også før de skulle forberede seg på oppgavene som var delt ut og som skulle gjennomføres under gudstjenesten. Det ble en fin gudstjeneste der 11-åringene var involvert i både tekstlesing, bønn og med et lite dramastykke om da Jesus red inn i Jerusalem. Dette var budskapet i selve prekenen som Erik Noddeland hadde etterpå. Vi fikk også høre flott sang av 11-åringene sammen med noen av ungdommene som hadde vært med som vakter gjennom natten. Etterpå var det utdeling av 6-årsboka til alle 6-åringene. Dette er en bok som inngår i dåpsopplæringen, og de får den til odel og eie. En fin bok med mange fine bibelfortellinger og flotte barnesanger.

Gudstjenesten avsluttet med kirkekaffe, der det var veldig mange som stoppet igjen og fikk seg litt kaffe og gode hjemmelagede kaker, mens de tok seg en prat med kjente. Med andre ord: En flott og litt annerledes gudstjeneste. Bildene på denne siden taler også litt for seg selv om hva som skjedde ellers under gudstjenesten.

Side 10


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Lista og Herad menighets nye kapellans første gudstjeneste. Tekst og foto: Eva Heskestad

Søndag 16. januar var det igjen gudstjeneste i Herad kirke - ikke noe uvanlig, men denne var likevel spesiell: Dette var den første gudstjenesten med vår nye kapellan, Rolf Petter Eriksen. Det har jo vært flere innslag i Farsunds Avis tidligere om ham, også fra denne gudstjenesten, men vi i Menighetsbladet ønsker også å dele tanker og opplevelser fra denne samlingen. Denne dagen hadde regnet gjort det vanskelig for mange å ta seg fram på veiene, da snøen var blitt til blank is, og noen våget seg nok ikke til kirken av den grunn. Selv om flokken ikke var den største som har vært i kirken, fikk vi oppleve det som står i Bibelen: ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem” (Matt 18,20) Vi som var samlet i Herad satt med forventninger om hvordan den nye kapellanen var. Dette fikk vi fort svar på. Helt fra starten kjente vi varmen og omsorgen fra en prest som var ydmyk, og bar frem Guds ord så det gikk fra hjerte til hjerte. Rolf startet med å ønske alle velkommen og fortalte at han gledet seg til å gå inn i sin første stilling som prest. Alt er nytt og spennende, og han har gledet seg til å ta fatt og komme rundt i menigheten. Han fortalte at de så vidt har kommet seg på plass i huset på Tjørveneset, og foreløpig er det han som bor der, mens kona Aud må pendle frem og tilbake til jobben på Moi, mens hun prøver å få seg jobb her i kommunen. Om han ikke kunne bruke ”stolaen” enda, så tror jeg ikke at det ordet han hadde å bringe videre hadde vært annerledes uansett. Rolf talte over Joh.1. 2-11, bryllupet i Kanaan. Og han fortalte Side 11


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011 at han og Aud har 4 barn, så bryllup det hadde han vært i og vært med å ha ansvar for. Når alt er over er en glad for at det gikk greit. Han har også vært i bryllup i Afrika. Der visste de som regel ikke hvor mange gjester som kom. Hos oss er gjestene invitert, så vi vet hvor mange vi skal stelle i stand til. Kanskje bryllupet Jesus og Maria var i, var som bryllupene i Afrika. Derfor var det nok ikke lett å vite hvor mye som skulle til av drikke og mat. Som han sa, det var nok en grunn for at de gikk tom for vin. Det er i hvert fall en vond situasjon. Den første som fikk vite at det var tomt for vin var mor til Jesus, og hun gikk derfor til Jesus og fortalte ham det. Maria var rolig for at alt skulle bli greit, selv om Jesus sa at hans tid ikke var kommet enda. Hun hadde lagt saken over på Jesus, og slappet derfor av fra bekymringene om at det ikke var nok vin. I boken til Ole Hallesby som heter ”Fra bønnens verden”, har han skrevet nettopp om denne bønnen til Maria. Det er slik vi burde be du og jeg: Legge det frem for Jesus og ikke komme med alle løsningene selv slik vi ofte gjør, men hvile i at vi har lagt det over på Jesus, og at hans vilje må skje. Vi må være like trygge som Maria var den gang, men det er ikke alltid like enkelt for oss. Vi har en Far i Himmelen som vet om våre behov. Kunne vi bare gripe fatt i det og slappe av. Jesus vet hva vi trenger. Kvinnen ved Sykars brønn fikk også oppleve livets vann som Jesus har å tilby oss. Jesus har mange gaver å gi oss, det er bare å ta imot, det finnes ikke begrensninger når Jesus er kommet, han vil være aktiv i våre liv også i dag. Etter talen var det nattverd, og her var det denne gangen bare en full ring rundt alteret, men jeg tror ikke at vi kjente noe mindre til Guds nærvær av den grunn. Menighetsrådsleder Ellen Jørgensen inviterte til kirkekaffe, der vi fikk servert deilig marsipankake og gulrotkake. Det var en hyggelig stund sammen med vårt nye prestepar, som måtte dra videre til Stavanger. Så pass mye fikk vi vite at Aud opprinnelig kommer fra Kvitsøy og er vant til et værhard klima. Som hun sa: Øya er ikke så stor, så det ”skvulper” stort sett over øya. Hun regnet derfor med at hun ville klare været her også, for hun er glad i havet. Vi ønsker begge to hjertelig velkommen til våre menigheter. Et lengre intervju med dem kommer i neste blad i forbindelse med ordinasjon og innsettelse i Vanse kirke.

Ny menighetssekretær på prestekontoret i Farsund. Merete T. Salen 38 år gammel. Hun bor i Kanehøgda i Farsund sammen med mannen Tor Ove og deres to barn Marte 15 år og Markus 10 år. Fram til nyttår jobbet hun i Farsunds Avis med regnskap og i ekspedisjonen, en jobb hun hadde hatt i nesten 15 år. Vi i bladet ser frem til å samarbeid med deg videre. Lykke til i jobben. Side 12


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Menighetsbladets 70-årsjubileums år! Fulldistribusjon er noe som går til alle husstander. Og vi har fått mange positive tilbakemeldinger også fra personer som ikke tilhører våre menigheter. Alle tilbakemeldingene gjør at vi som jobber med bladet synes det er hyggelig å holde på.

I år er Menighetsbladet vårt 70 år - i grunnen en anstendig alder for et menighetsblad. Historien bak bladet er litt frem og tilbake. Det opprinnelige bladet som kom ut i 1941 som et prøvenummer, (Kopi av bladet på bildet) var et blad for Lista og Farsund Menighet. Av den grunn så har vi fått godkjenning av Nasjonalbiblioteket for at bladet er 70 år, selv om det i perioder har vært litt avskilte blader. Her kommer litt historie om tidsepokene på bakgrunn av blader vi har i arkivet i Vanse. Lista og Farsund Menighetsblad 1941 (se bildet) Lista og Farsund Menighetsblad 1942 Lista Menighet Menighetsblad 1948 Lista og Herad Menighetsblad 1968 - 1995 Etter det vi har fått vite, hadde ikke Farsund menighet noe eget blad før det ble stiftet 1973. Bladet fikk navnet Farsund og Spind kirkeblad, siden Farsund og Spind den gang var en menighet. Herad og Spind hadde felles blad fra 1961 og fram til 1967. I 1995 slo alle menighetene seg sammen til felles menighetsblad, som varte frem til i fjor da Spind og Farsund igjen slo seg sammen til en menighet.

Jeg begynner i år mitt 7. år som ansvarlig redaktør, og kan ikke annet enn å si at det har vært en utrolig god opplevelse å få lov å bringe videre Guds ord, samtidig som vi har kunnet fortelle om noen av de fine samlingene som vi har i menighetene våre. Min interesse for å skrive og utforme bladet har vokst etter hvert som jeg har lært mer og det gir meg mye glede og velsignelser tilbake. Vi ønsker gjennom dette året å ta noen tilbakeblikk på artikler og innlegg som har vært med i tidligere blader. Vi kommer også til å ha litt historie om bladene og kanskje noen hilsninger fra tidligere redaktører, vent å så. Er det noe spesielt du husker som vi burde ta med fra tidliger blad. Ta da kontakt med oss. Telefonnr. og mailadresser finner dere på side 3.

I 2010 ble igjen bladets navn forandret og denne gang til det vi ser på framsiden i dag, med bilder av alle kirkene og kapellet, som skal stå fast på venstre side. Det har vært mange redaktører, men jeg har ikke listen over dem her og nå. Alle skal likevel ha takk for innsatsen og arbeidet de har lagt ned for at bladet har kunne være en info videre ut til alle medlemmene.

Bibeltimer

Tirsdager kl. 19.30 i Lista menighetssenter.

De første bibeltimene har allerede vært, men fortsatt så har vi 4 kvelder igjen og DU er hjertelig velkommen. Sett av disse kveldene: 8. februar - 15. februar - 22. februar og 1. mars.

Side 13


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

Juleglimt fra Herad Tekst og foto: Ellen Jørgensen

5. desember var det en spesiell gudstjeneste i Herad kirke. Ikke bare var det barnedåp denne kvelden, men vi fikk også besøk av sangkoret Nordvesten, som hadde takket ja til å være med og synge julen inn. Dette har de jo gjort flere ganger før, men denne gangen var det litt annerledes. Det hadde seg nemlig slik at vår yngste datter, Eline, hadde vunnet hovedgevinsten på vårkonserten på Eilert Sundt, hvilket var en opptreden av koret! Da det var litt vanskelig å få plass til koret hjemme i stua, bestemte hun seg for at det ville være moro å be dem komme til Herad kirke, slik at gevinsten kunne være til glede for flere. For å gjøre dette til en enda mer spesiell opplevelse for Eline, ba organist Greetje van der Wal og fungerende dirigent i Nordvesten Margaret Bjørndal henne om å være med å synge, både alene og sammen med koret. Samtidig hadde vikarierende prest Ove Sletta lagt opp til en enkel, men gripende gudstjeneste med tema “ Vårt øye ser mot Betlehem”, som ble en perfekt ramme for vakker sang av både kor og solister. Gudstjenesten ble avsluttet med at Ove overrasket Eline ved å gi henne blomster og bok fra menighetsrådet. Dette ble “prikken over i-en” for en allerede stolt og lykkelig liten jente! Som en avslutning på en særdeles vellykket og flott gudstjeneste på alle måter, ble det etterpå servert gløgg og småkaker med god hjelp av Anne-Britt Skøien og Else Sletta. Som leder av Herad menighetsråd, men aller mest som Eline sin mamma, vil jeg gjerne rette en stor takk til alle som bidro til å gjøre dette til en uforglemmelig opplevelse! Jeg vil samtidig rette en ekstra takk til deg, Ove! Denne gudstjenesten avsluttet offisielt ditt vikariat som prest her i Herad. Du skal vite at dine prekener har vært til stor inspirasjon og motivasjon for menigheten, og det har vært en sann glede å ha deg hos oss! ***************************

Julegudstjeneste i Herad kirke Tradisjon tro var Mandagsskolens kor, Vinnerlaget, og sangfugl Belinda Bjørnestad Egeland på plass i kirken på julaften.

Side 14


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011 Under ledelse av Erik Noddeland som holdt en flott andakt, fremførte de flinke barna juleevangeliet med stor innlevelse. De underholdt også menigheten med jublende sang, og det var lett å bli smittet av gleden og forventningen de utstrålte. Samtidig ble vi rørt til tårer av Belindas nydelige stemme, spesielt under fremførelsen av O helga natt, hvor hun ble akkompagnert på orgel av sin mann, Øystein Egeland. Kirken var ikke så fullsatt som den har pleid å være, men for alle de fremmøtte markerte denne gudstjenesten en vakker og stemnings- full begynnelse på julefeiringen.

Til slutt en juletrefest i Herad 27. desember inviterte Herad Mandagsskole til juletrefest i kommunelokalet på Sande. Under ledelse av Elin Golden var det lagt opp til en innholdsrik kveld for liten og stor. Diakon Åsa S. Vaagsvold hadde takket ja til å tale og hun holdt en flott og lett forståelig andakt.

Eline Kristiansen leste en fin tekst til ettertanke for både liten og stor, og det ble holdt en spørrekonkurranse for å se hvor mye barna hadde lært om jule-evangeliet på Mandagsskolen. De var utrolig flinke og kunne svare på alle spørsmålene! Barnekoret, Vinnerlaget, var selvsagt kveldens hovedattraksjon, og de fremførte mange sanger med stor innlevelse og glede, og de imponerte gjestene med både “dans” og solosang. Det var også juletregang og bevertning. Som avslutning på enda en vellykket fest fikk alle barna med seg en godtepose, og Mandagsskolebarna fikk også hver sin julegave.

Reiersen Maskinverksted tlf: 38 39 38 80

Mandals Klinikken tlf: 38 14 08 47 Dr.Popelier - ortopedi Side 15

Eiendomsformidlingen A/S tlf: 38 39 59 59


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

Julefester i Vestbygda Tekst: Helge Elle - foto: Helge Elle og Eva Heskestad

Tradisjonen tro var det juletrefest på Betlehem Brekne 5. juledag. Tore Tønnessen og Birger Lervik ledet festen. Denne gangen var det en del tomme stoler, kanskje p.g.a. sykdom. Festens taler var vår kjære Ove Sletta. Musikkoret vårt var som vanlig trofaste med og gav oss den musikalske gleden. Det var også flott solosang av Laila Bulæg og Torry Nørset. Olav Stålesen hadde et interessant innlegg om julefeiringen like før - og under krigen. God bevertning og juletregang hører med. ***********************************************

Søndag 9. januar ei|var det fest for ”Vi over 60” på Betlehem Brekne. Undertegnede kunne ønske et fullsatt bedehus velkommen. Ei gruppe fra Vanse Brass satte oss i stemning fra starten av. Den nye presten vår, Rolf P. Eriksen fikk for første gang møte en stor del av menigheten. Han var festens taler og fortalte om sitt virke både hjemme og ute. Vi ser med forventning frem til hans virke i menigheten vår. Villy Vilhelmsen hadde åpningsord, diakon Astrid M. Nøtland leste dikt, og musikkoret deltok nok en gang. Her var det også deilig bevertning. (Red.bem: Siden det ikke ble tatt bilde av den nye presten vår, ble jeg spurt om å legge inn et annet bilde. Har ikke så mange enda og har derfor lagt inn et bilde fra Herad der også kona Aud er med). Side 16


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Min Tro

Fallahpour Pornemat i samtale med Synnøve Rydningen.

Fallapour er fra Iran og kom til Norge med sin kone i 2005, først til Skibotn, så til Farsund. Her har han bodd siden og venter fortsatt på oppholdstillatelse. Han er trofast til stede i Frelserens kirke sammen med sin kone og lille datter, både til gudstjeneste og andre tilstelninger.

Jeg har flyktet fra mitt land og er langt borte fra familie og venner, men jeg er likevel glad fordi jeg kjenner Jesus. Det er mye vondt på denne veien, men jeg føler jeg er i en stor plan og at min tro blir prøvd og blir sterkere.” Med tydelig glede og overbevisning sier han videre: ”Jeg er takknemlig til Gud fordi han har ført meg til Farsund og latt meg finne en god menighet og snille mennesker som hjelper meg mye.

Fallahpour forteller: ”Første gang jeg hørte om Jesus var for 13 år siden. Min svoger hadde konvertert til kristendommen, og han fortalte hva Jesus har gjort for oss, og at han hadde tatt all vår skyld på seg. Jeg begynte selv å lese i Bibelen for å finne ut om det stemte det han sa, og etter hvert begynte jeg å tro. Min pastor i Iran sa da til meg at nå har du akseptert Jesus og tror på han, nå er du en kristen. Før jeg ble kristen, tenkte jeg at Gud er en stor kraft, og om jeg gjorde noe galt, ville jeg få straff. Men nå skjønner jeg at Gud elsker oss og tilgir oss. Jeg tror kristendommen er den eneste religionen som tegner et bilde av Gud som en Far som elsker oss og står foran hjertedøra og banker på til vi åpner opp.”

Det gjør at jeg kan tåle mer. Her er jeg ikke redd når jeg tenker på Gud og snakker om han, for her er det trosfrihet, og jeg blir ikke satt i fengsel selv om jeg forteller andre om Jesus. Jeg synes det er viktig å fortelle om han til de jeg møter, som for eksempel her på ”Åpent Hus” på Kirketorget. Jeg trenger meg ikke på, men gjør det når det er naturlig i samtalen.” Han avslutter: ”Gud har gitt meg to store ting. Det største er Jesus og min tro på ham. Det andre er min familie. Jeg er takknemlig til Gud, og jeg er svært takknemlig for min kone som har fulgt meg og støttet meg hele denne lange veien.”

Fallahpour fortsetter: Min tro er en stor og viktig ting for meg. Jeg har fått betale mye for den. Jeg har en sønn i Iran som jeg ikke har sett på 6 år. Jeg satt i fengsel og ble torturert fordi jeg fortalte andre om Jesus.

Takk til deg, Fallahpour, fordi du ville dele din tankevekkende historie med menighetsbladets lesere. Vårt høyeste ønske og bønn for deg og din familie er at dere snart må få et positivt svar fra UDI.

Andreas Bjørn Salvesen tlf: 38 39 59 59

Lister opplæringssenter

tlf: 38 39 35 80 e- post: post@listeropplering.no Side 17

Fotograf Belinda

Bjørnestad

Mobil:416 53 152 e-post: bb@listernas


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen !

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste for februar og mars 5. s. e. Kr.åp. 6. februar Matt. 13, 24 - 30 Vingårdssøndagen 13. februar Matt. 20, 1-16 Såmannsøndagen 20. februar Luk. 8, 4-15 Kristi forkl. dag 27. februar Matt. 17, 1-9 Søndag f. faste 6. mars Luk 18, 31 - 43

Vanse kirke

Askeonsdag 9. mars 1.Joh. 3, 18 - 24 1. s. i faste 13. mars Matt. 4, 1 - 11 2. s. i. faste 20. mars Matt. 15, 21 – 28 Maria Budskapsdag 27. mars Luk. 1, 26 - 38

Søndag 27. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Erik Noddeland

Søndag 13. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland

Vestbygda kapell

Søndag 20. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland

Søndag 13. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Erik Noddeland Søndag 20. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Rolf Eriksen Bibelutdeling Søndag 6. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Rolf Eriksen Onsdag 9. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/ Erik Noddeland Onsdag 23. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/ Rolf Eriksen

Onsdag 30. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland

Herad kirke Søndag 6. februar Gudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland Søndag 13. februar Hele menigheten synger kl. 16.30 Se egen annonse på siden 33. Søndag 27. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Rolf Eriksen

Side 18

Søndag 20. februar Gudstjeneste kl.11.00 v/Erik Noddeland Onsdag 16. mars Fastegudstjeneste kl. 19.00 v/Erik Noddeland


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Farsund. Nr 1 - 2011 Søndag 20. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen

Spind kirke

HAVNEKIOSKEN Borhaug Tlf. 38 39 76 49

ORELÅVEN

Frelserens kirke

Selskapslokale Tlf. 38 39 64 99 / 932 71 475

Brødrene Ytterdahl AS Søndag 20. februar Gudstjeneste kl. 19.00 v/ Stein Reinertsen

Søndag 13. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Søndag 20. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen Søndag 27. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen

Søndag 6. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Ove Sletta

Tirsdag 8. mars Kvinnegudstjeneste kl. 19.00 Ragnhild Synnøve Lied Se egen annonse her på siden. Søndag 13. mars Ungdomsgudstjeneste kl. 11.00 v/ Henning Huseby Jansen Søndag 20. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen Søndag 27. mars Jazzmesse kl. 19.00 v/ Stein Reinertsen

Søndag 27. mars Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen

Stålesen Mek. Verksted AS tlf: 38 39 61 50

Oskar Ertseid eftf. tlf: 38 39 00 08

Svar på bibel kviss på barnesiden. 1. Ravnene 2. Nikodemus 3. Jesus 4. Moses 5. Johannes 6. Ja 7. Livet Se også svarene på side 34

Søndag 6. februar Gudstjeneste kl. 11.00 v/ Erik Noddeland

tlf:38 39 59 59

EURONICS Vanse tlf: 38 39 78 78

TEKNIKKEN el og rør mobil: 91 65 84 84

REMA 1000 tlf: 38 39 77 91

VÅRSPRELL i Listahallen Hold allerede nå av den 10. april.

Da skjer det store VÅRSPRELLET. Det blir full rulle fra kl.12 til kl.17, og det er litt av hvert som skal skje i Listahallen disse timene. Ta med hele familen og møt opp. Det blir både gudstjeneste, aktiviteter, matsalg.

Hansen Renovasjon AS tlf: 38 39 24 10

Tradisjonell feiring av 8. mars

Det blir også konsert med Different Color, en kjent kristen rappe-gruppe fra Lillestrøm

Det blir gudstjeneste i Frelserens kirke kl.19.00 og fest på Kirketorget etterpå. Ragnhild Synnøve Lied, som er prest i Lyngdal, og flere deltar med sang, musikk, underholdning, god mat og tid til prat. Vi gleder oss til å treffes!

Arr: Gubba og Søndagsskolene på Lista.

Velkommen! Hilsen 8. mars komiteen.

Side 19


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

DØPTE Vanse kirke

Sara Steinskog 14.11

barn siden sist

Vestbygda kapell

Dina Elle 12.12

Runar Lindekleiv 21.11

Frelserens kirke

Tobias Pettersen Birkenes 28.11

Herad kirke

Sander Egeland 05.12

Theo KjørkleivDanielsen 26.12

Spind kirke

Johannes Bernhard Nesheim 28.11

Christian og Esther Aunevik Bjørndal 26.12

DØDE Fra våre menigheter siden sist Menighetsblad

Odin Hoholm Lode ble døpt i Vanse kirke 5. September. Men av en eller annen grunn så var hans navn falt ut av navnelisten. Men her kommer han til glede for dem som savnet ham i forrige blad.

Leif Audun Bugge Olsen f.1959 Odd Ingolf Kristiansen f.1934 Tora Marie Hoveland f.1922 Tordis Amalia Kristoffersen f.1929 Harald Åsland f.1957 Agnes Andrea Larsen f.1919

Farsund kirkegård

Vanse kirkegård Jørgen Thomas Tønnessen Brekne f.1921 Margareth Martha Paulsen f.1924 Arne Lindland f.1927 Side 20

Bjørg Målfrid Sakariassen Thorvald Karlsen Erling Egra Jens Terje Mosby Esther Aronsen Magne Gunnar Knapskog Inga Bertha Hansen

f.1948 f.1941 f.1923 f.1942 f.1922 f.1940 f.1951

Spind kirkegård Solveig Sandvik

f.1916


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

TANKER OMKRING EN SALME En salme jeg er spesielt glad i? Et enkelt spørsmål, men vanskelig å besvare. Salmer og åndelige sanger har jeg hatt med meg fra jeg var liten. Salmer i kirka, sanger på bedehuset. Min demente mamma kunne salmetekster, selv om «strikkepinner» var det eneste fornuftige hun sa det siste leve-året.

Den springer meg ikke i møte, men jeg er ikke ute etter salmens utseende, jeg kjenner innholdet. Det er sterkt og til ettertanke. Det er lett å slutte seg til strofen om lovsangshavet som går over «verden vide.» Adskillig vanskeligere er det å ta inn over seg: «Give er din sak på jord. Gi, og gi med glede!»

Så kverner tankene, og mange sangstrofer dukker frem. Det gjør derimot ikke salmeboka mi. Hvor har jeg nå lagt den? Borte vekk er den. Men salmen jeg søker består. Og gamle salmebøker finnes i hylla med antikvariske bøker. M.B.Landstads Kirkesalmebok, autorisert til bruk ved de kongelige resolusjoner av 15. februar 1924. Svart skinn, gullsnitt, 10 cm høy. Side 133, en julesalme av Gustav Jensen, oppført til bruk 2. juledag: «Gud sin egen sønn oss gav Nu ved juletider.» Kirkesalmeboken har knøttsmå bokstaver, og salmen kun to vers.

Andreas Bjørn Salvesen

Bibelen har et skriftord som sier at det er en større lykke å gi enn å få. Salmedikteren er på trygg bibelsk grunn, og han maner meg til ettertanke med sitt andre vers: «Gi din Gud ditt hjerte hen, Gi din ringe neste, Gi din uvenn og din venn, Gi dem av ditt beste, Gi til du blir tom og arm, Intet skal du miste, Gi til du blir rik og varm, Rikest på det siste.» En tekst i ei gammel bok med liten skrift og gullsnitt, - til bruk 2. juledag? - Det blir en lettvint unnskyldning og en flukt fra den Guds sønn som vi bejubler og sier ja til i julen. Kirsten Pedersen

Lister opplæringssenter

tlf: 38 39 59 59

tlf: 38 39 35 80 e- post: post@listeropplering.no

Montèr Farsund - Vanse

Lista Autoteknikk AS

tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00

ByggefirmaVestbygg AS Mobil: 90 79 06 98

Fotograf Belinda

Bjørnestad

Mobil:416 53 152 e-post: bb@listernas

tlf: 38 39 18 88

Einar Øgrey Farsund AS

Mosvold Farsund AS

Gi Gi Damekonfeksjon

tlf: 38 39 97 00 Side 21

tlf: 38 39 96 00

tlf: 38 39 11 65


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind Tekst og foto: Hans Arne Rogn

Julefeiring i Spind ”Sprell Levende” gruppa hadde 2 arrangement er i jula. Julas inngang ble markert 13. desember med ju levandring til lavvoen, som var pyntet til jul med 3 bål og mange lys. Det var satt opp fakkelbokser langs stien, som gikk fra Espeland skoleplass til lavvoen, så barn, foreldre og besteforeldre kunne se hvor de skulle gå. Vel framme i lavvoen, ble de servert kakao, kaffe og pepperkaker - ikke rart at små og store koste seg i den fine, stjerneklare vinterkvelden. En av fakkelboksene sto langt fra de andre, på toppen av en hellestein. Hvorfor det, mon tro? Jo, under andakten var denne et bilde på Betlehemsstjerna, og da vi under andakten leste

jul-evangeliet, og leste om gjeterne som skyndte seg til stallen, gikk vi opp til vår ”stjerne”, og under den i ei skorte i fjellet fant vi et bilde av Josef, Maria og JESUSBARNET! Da følte vi oss omtrent som gjeterne i Betlehem julenatta. Avslutningsvis sang vi noen flere julesanger og ønsket hverandre God jul!

Price Farsund tlf: 38 39 01 38

Joker Borhaug tlf: 38 39 72 31

T.Pedersen Eftf. AS

tlf: 38 39 01 03 / 38 39 31 13

VIA TRAVEL tlf: 38 39 59 90

Side 22

Modena Mur & Bygg tlf: 38 39 07 73

Chr. Olsen Bakeri tlf: 38 39 00 68


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Mandag 3. januar ble det festet videre i Spind med Barnas juletrefest på Ungdomshuset. Små og store var samlet i sin flotteste stas, og festen startet med at vi sang oss sammen på noen av våre kjente og kjære barnesanger. Andakten tok utgangspunkt i de tre vise menn, og vi var enige om at vi hadde mye å lære av disse tre. De leste skriften, trodde det de leste og tok følgene av det. De fant verdens Frelser, det er også vår Frelser. Dagens ”supersetning” var fra Joh.1,12: ”Alle dem som tok imot Ham, ga Han retten til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.” Frelsen er ingen prestasjon, nei, det er en gave som vi kan tro på og ta imot. Juletregang hører med - alle var med på det - og så kom julenissen……….. Årets julenisse kom ikke fra Nordpolen, nei, denne gangen kom han fra Årikstad, han gjorde en meget bra jobb han og! I pausen solgte vi årer, og hadde en utlodning - en mer spennende måte å gi kollekt på.

Nytt av året og meget populært, var stolleken. Mange ville være med – både barn og voksne - og det var Isak som sto igjen som vinner til slutt. Vi avsluttet med juletregang og ba velsignelsen sammen, og vårt nyttårs-ønske er at Gud må velsigne Spind, Norge og det nye året, 2011.

Side 23


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

Nytt antependium og talerstolklede i Vanse kirke Lista menighet har i lengre tid hatt et ønske om å ha kirketekstiler som kan brukes til alle høytider. Vanse kirke manglet kledene som hører til der hovedfargen er hvit. Lista menighetsråd hadde ønske om å skaffe det hvite antependiet og talerstolkledet. Da Kirkeringens medlemmer fikk høre dette, fotalte de at de ønsket å være med å gi dette som en gave til menigheten. Dette er den siste gaven i rekken så langt av mange flotte gaver de har gitt til både kirken i Vanse og til kapellet i Vestbygda. Menigheten er takknemlig for disse gavene og setter stor pris på det arbeidet Kirkeringen har gjort og gjør for at kirken og kapellet skal være flott utsmykket til enhver anledning. En stor takk skal dere ha. Vi i Menighetsbladet har derfor spurt Alfred Vaagsvold om han kan fortelle litt om historien bak disse to flotte kledene. Han er den som fikk oppdraget med å designe disse. Alfred forteller at disse kirketekstilene er laget til høytidene der hovedfargen er hvit. Den står for renhet og er kirkens festfarge. Inger Sofie Slåtto, som bor i Sand i Ryfylke, er den som har vevd stoffet som er vevd med forskjellige hvite sjatteringer etter en gammeltestamentlig oppskrift med lin og ren ull. Broderiet er utført av Alfred selv, og sydd i hvite og fargede tråder av naturfiber og kunstfiber fra hele verden. Ornamentet er en likesidet trekant på et Y formet kors. Trekanten er et symbol på Den Treenige Gud. De loddrette stripene er inspirert fra lokale brukstekstiler som bolster og hjemmevevde golvtepper. Antependiet (dette ser dere på framsiden av bladet) er laget i stil med det grønne teppet som er i bruk i kirkens arbeidshalvår. Det gamle røde teppet henger under. Teppene kler alterkisten. Denne har sin form fra kistene i katakombene.. Alteret i Vanse kirke har en tempelformet overbygning som med bilder og utstyr tilsammen gir påminnelser om kirkens historie. Med de hvite tekstilene har nå Vanse kirke alle kirkeårets farger representert unntatt fiolett. Fargene og symbolene er med og understreker kirkens budskap knyttet til de forskjellige periodene i kirkeåret. Antependium og talerstolklede er godkjent av Biskopen i Agder og Telemark, Kirke departementet og Riksantikvaren. Alfred Vaagsvold takker for oppdraget og ønsker tekstilene godt brukt i menigheten!

Sparebanken Sør

Kjøkkensenteret tlf: 38 39 38 02

tlf: 38 39 02 27

DnB NOR

Lister Elektro

Farsunds Avis

tlf: 38 39 85 00

tlf: 03000

tlf: 38 39 07 98 Side 24

Snartrykk

tlf: 38 39 50 00


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Juletrefester i Farsund bedehus. Tekst og foto : Rune Nilsen

Over 60 personer hadde funnet veien til Farsund bedehus den første tirsdags ettermiddagen i januar, da Farsund søndagsskole holdt sin årlige juletrefest. Små og store, unge og eldre hadde samlet seg for å feire julens glade budskap. Barnekoret Jubelklang var med og delte sangene sine med oss andre. Even Eftestøl samlet barna rundt seg da han holdt andakten, og fortalte om hvordan det var å ha en venn. Det finnes mange slags venner, både gode og dårlige. De gode vennene får vi lyst til å dele ting sammen med. Det er viktig å være en god venn for andre. Even fortalte at han hadde en god venn, og at den vennen var Jesus. Han er den beste vennen alle kan ha. Selvfølgelig var det godteposer til alle barna etter at kaffen og julebrusen hadde fått julekakene på plass i magen, og helt til sist gikk barn og voksne hånd i hånd rundt juletreet og sang julesanger. Det måtte to ringer til for at alle skulle få plass. Bilde til høyre viser venninnene Karoline Røykenes, Miriam Johannessen og Elisabet Nilsen med noe av godteposens innhold. Side 25


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011 Utenom søndagsskolen sin fest, hadde også Indremisjonen sin familiejulefest på Farsund bedehus fjerde dag jul. Denne gangen hadde de lånt taler av Misjonssambandet, nemlig Åge Solsvik. Han kom helt fra Flekkerøya. Forsamlingen tok for seg av deilige rundstykker og julemat under bevertningen, og pianomusikken de fikk høre av Henry Mortensen, var bare super. Han er meget dyktig med fingrene på pianoets tangenter. Det var så flott å høre at han måtte spille det ene stykket to ganger. Stå på Henry! Det var virkelig flott! Når det er juletrefest, er også gang rundt juletreet selvsagt. Det er jo ikke juletrefest uten. Miriam, Elisabet og Veronika deltok også med sang. Og forsamlingen fikk høre flere av de nyere julesangene. Gikk du glipp av noen av årets juletrefester? Vel, da er det bare å vente til neste jul. Det blir ingen ordentlig julefeiring uten juletrefester, gjør det vel?

Tjørves Elektriske A/S

tlf: 38 39 05 85

tlf: 38 39 33 10

Farsund Bilverksted

LISTER TAXI

Betong og Sand AS

VIA TRAVEL

Advokat Wigdis Hansen

tlf: 38 39 66 40

tlf: 38 39 30 32

tlf: 38 39 13 55

tlf: 38 39 59 90

tlf: 38 39 39 12

tlf: 38 39 35 37

Tor Hugo

Vanse Mølle

Farsund Multi Apartment AS

Sparebank 1 SR-Bank Farsund

Erling Andersen Glassmagasin AS

Larsen Bakeri

Brødrene Thorkildsen AS

Lista Treindustri

Skanska

Oskar Nygaard AS

Stein Holteberg

Kiwi, Vanse

Kjell Ore AS

Fly kjøkkenet AS

mobil: 90 88 59 62

tlf: 38 39 32 70

tlf: 38 39 14 00

Listalegene AS tlf: 38 38 12 80

tlf: 02002

tlf: 38 39 66 61

tlf: 38 39 00 44

tlf: 38 39 31 53

Side 26

tlf: 38 39 36 66

tlf: 38 39 05 39

tlf: 38 39 41 00

tlf: 38 39 42 22

tlf: 38 39 63 00


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Min hilsen til Menighetsbladet Tekst og foto: Arne Monsen

Redaktør Eva har igjen spurt meg om jeg har noe å bidra med her i Menighetsbladet nå når det er jubileumsår for bladet. Og jeg etterkommer ønsket med glede. For meg blir dette året et spesielt merkeår: For 50 år siden – i 1961 begynte jeg som sokneprest i Herad og Spind. Sammen med min familie flyttet jeg inn i den over 200 år gamle presteboligen på Briseid. Vi ble der til 1967. Nå er jeg blitt 85 år gammel. Det var på alle måter spennende å komme til et nytt og fullstendig ukjent sted. Vi kjente ikke et menneske der på forhånd. Men vi hadde hørt om bygdefolket der sør at «de bar hjertet utenpå!» Det hørtes lovende ut, så vi hadde forventninger om å få bli kjent med mange gilde mennesker. Og vi ble ikke skuffet! Når vi nå ser femti år tilbake og tenker på årene våre der sør, vekker det mange minner til live. Ikke minst tenker vi med glede på mennesker vi fikk å gjøre med og fikk være sammen med i Ivrige elever på Åpta skol e 1962 menighetene.

Det yngste barnet vårt ble født mens vi var der. De to eldste fikk en flott oppvekst og skoletid i Herad, i land-lige, naturskjønne omgivelser. Det er noe de aldri glemmer. For et par år siden fikk de på et «treff» i Herad møte igjen de fleste av dem de gikk sammen med på Åpta skole for år tilbake. Gjensynsgleden var stor. Jeg har tidligere sendt noen bilder fra prestetiden min i Herad og Spind. Nå sender jeg flere. De viser personer i Herad og Spind fra omtrent femti år tilbake i tid. lignende 64 ( et noe

se har vi

bilde av dis

Jeg vil tro at noen kjenner seg selv eller andre igjen. De fleste er konfirmantbilder og skolebilder. I min tid var det få konfirmanter hvert år. Derfor husker jeg dem bedre enn jeg husker store kull jeg ellers har hatt i Stavanger og på Sola. Nå er alle disse godt voksne. Jeg oppgir ikke noen navn. Det får være en oppgave for leserne av bladet. Som prest så jeg det som mitt kall å få være en Herrens tjener i Herad og Spind menigheter. Nå vil jeg i all enkelhet få minne om noen ord av Jesus og sende min hilsen til mine tidligere menigheter og til alle leserne av dette flotte menighetsbladet: Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. (Joh 14,27)

19 på Kvåle i Yngresmøte ere også). dlig hatt med ti

Side 27


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011 Bildet til venstre er av konfirmanter i Herad i 1965. Bildet til høyre er skoleelever og lærer Trygve Nøtland, tatt på Espeland skole i Spind 1965. Dette var den siste skoledagen i skolens historie. Bildet under der igjen er Menighetsrådet i Spind 1965. Lærer og klokker Severin Havik, framme i midten.

Bildet over er tatt av konfirmantkullet i Spind i 1965. Jentene i selvlagede bunader, og bildet til høyre er en del av konfirmantkullet i Spind i 1962. Soknepresten fikk alltid invitasjoner til konfirmantenes hjem etter gudstjenesten i kirken. Skikken var at han hver konfirmasjonssøndag var med til middag, kaffe og kveldsmat, fordelt på tre konfirmanthjem. Her til venstre er bildet av to konfirmanter fra Espeland i 1965. De var søskenbarn, om jeg husker rett. (Red.bm.: Tusen takk Arne for flotte bilder og hilsen.)

Side 28


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Søndagsskolens juletrefest på Betel Tekst: Helene Tjørn - foto: Rolf Andreassen

Vanse søndagsskole hadde juletrefest mandag 27. desember på Betel. Mange hadde tatt turen dit denne ettermiddagen for å synge jule sanger og gå rundt juletreet. Noen av ungdommene på søndagsskolen hadde øvd inn dramastykket Hendene. Erik Noddeland hadde appell etter dramaet. Ellers var det sang av søndagsskolebarna som vi ser på bildet til høyre.

Julespill som vi ser på det store bildet øverst, pluss kaffe, kaker og gang rundt juletreet er også noe av det som hører med. Men det som de minste nok ser litt ekstra frem til, er når de får hver pose med litt godt og kakemenner. Her til venstre ser vi to fornøyde småjenter. Side 29


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

De voksnes juletrefest på Betel 8. januar Tekst: Asbjørn Skøien - foto: Viktor Pedersen.

En juletrefest er som ordet sier, en julefest med et stort juletre midt på golvet, pyntet med kuler, korger, norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne. Juletrefoten danner et kors. Treet gir mange tanker som kan assosieres med den kristne tro. Og sentralt står julesangene som synges, mens de fremmøtte danner ringer omkring treet og går rundt det. På den måten holdes julesangene i hevd. Nå er det ikke slik det en gang var, med en masse julesanger hvor alle versene synges. Men vi på Betel synes likevel det er en fin tradisjon som har røtter langt tilbake i tid, og vi kan se hvor mange vers vi kan huske utenat av disse fine, innholdsrike julesangene. Av program ellers står opplesning av et ”oppbyggelig” stykke, denne gang framført av Olaug Heltne som leste en av Selma Lagerløfs kjente julelegender. Bevertningen bestod denne gang av en ferdig bestilt lapskaus fra en av våre mange matleverandører, samt kaffe, småkaker og is. Før i tiden var det gjerne egne smurte smørbrød, julekake og kringle, enda lenger tilbake også søsterkake. Men viktig er det at vi har et godt sosialt fellesskap og kan kose oss sammen.

Høydepunktet på festen denne gang var gjensynet med tidligere kretssekretær i Sørlandets Indremisjon – Kåre Steinsund. Hans inderlige preken gav oss alle noe å tenke på. Steinsund er også en fremragende sanger, og han delte med oss tilhørere en del av de sangene han nå som pensjonist har sunget inn på en ny CD. Og vi kan atter se tilbake på en rik kveld, med tanke på Ham som ble menneske for å vise oss veien til det evige riket. At Gud, som har skapt oss, måtte ofre sin Sønn for at vi skulle få leve og være sammen med vår Frelser – i det daglige livet – og ha et håp om en evig frelse, ja, det er stort!

Side 30


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

En gave til Vanse kirke og befolkningen på Lista Tekst: Eva Heskestad – foto: Astrid Reve og Eva Heskestad

Julen er over, men tilbakeblikk er noe som alltid er med i det første menighetsbladet hvert år. Tilbakeblikk er oftest referater fra gudstjenester og fester som har vært siden forrige blad. Denne gangen skal vi ta et lite tilbakeblikk på en gave som Vanse kirke fikk før jul i 2009 og som kom litt i ”glemmeboken” helt til den kom fram julen 2010. Et juletre i en kirke er det høystemthet over, da er det viktig at treet er fint pyntet og virkelig kommer til sin rett. Som vi alle har erfaring med, så ”slites” også juletrepynten med årene, og det trengs litt fornyelse innimellom, så også i Vanse kirke. I forfjor var det en av kommunens ildsjeler som tenkte tanken kan jeg/vi gjøre noe med det. Denne ildsjelen har gledet mange på andre områder også, og en del skjønner nok ut fra bildene at jeg da tenker på Liv Lyngsvåg. Men, som hun sier, - det er ikke meg alene som privatperson, men også som styreleder og medeier av Trunken. Hun hadde pratet med sin datter Christina, og de ble enige om at Trunken ønsket å være med å bidra til denne fornyingen. De synes at det er fint å kunne gi noe tilbake til befolkningen som er så flinke til å bruke butikken. Liv hadde sett at pynten på juletreet i Vanse kirke kunne trenge en utskifting for å få litt stil og verdighet over det i kirken vår som er så gammel og fin. Hun er kjent for å være en som sprer glede rundt seg, og det har vi i år fått sett i den nye Selvågparken i Vanse også, der hun har pyntet til jul med en flott julekrybbe som hun har tatt hjem fra Amerika.

Hun forteller at hun har flere overraskelser der til julen 2011, så bare vent og se. Ingen avsløringer i Menighetsbladet her og nå. Vanse kirke betyr en god del for Liv. Der er hun konfirmert og gift. Det samme med barna hennes, de er også døpt og konfirmert der. Hun bor jo også slik til at hun ser rett bort til kirken. Side 31


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011 Siden pynten de hadde gitt ikke ble brukt julen 2009, og julen 2010 nærmet seg, måtte Liv høre med menighetsrådsleder Odd Harald Reve og kirkeverge Leiv Jan Meberg om julegaven til juletreet var glemt. Hun spurte samtidig om det var andre ting de trengte til treet. Det viste seg at lysene også var dårlige, og Liv sa da: ”Vi gir dem også.” Liv ble deretter invitert til å være med sammen med Astri Reve og Inger Noddeland for å pynte treet, noe hun satte stor pris på. ( Nederste bilde på forrige side) De som var i kirken i julen, har sikkert sett den store forskjellen. Men noe som kanskje ikke er blitt sett, er at julens budskap faktisk henger på treet i form av flotte figurer. Disse har Liv kjøpt i Tyskland, kun med tanke på å ha dem på treet i Vanse kirke. Både Josef, Maria, Jesusbarnet, engler, gjetere, sauer, de tre vise menn, ja, alle er de der. Under treet stod også en fin figur som på en måte viser når Maria, Josef og Jesusbarnet måtte dra videre. (Nærbilde av figuren på bilde over)

Til slutt spør jeg Liv hva det er som driver henne til å gjøre dette? Hun forteller da: Å pynte juletreet i kirken med julekrybbefigurene og det hele, pluss julekrybben i Selvågsparken, gjør hun fordi hun mener det er viktig å fortelle julens rette budskap. Julens budskap er et samlingspunkt som vi alle burde samles om, og det er viktig å vise barna hva som er julens egentlige innhold. Det er ikke bare en masse tradisjoner som vi har satt i gang for at vi skal få litt fri midt på vinteren. Uten Jesusbarnet er hovedgrunnen til julefeiringen borte, og derfor hører disse figurene i treet og parken julen til, sier hun. Hun er ikke noe ”nissemenneske”, forteller hun, så i huset hennes går det i engler i stedet. Som vi ser på bildet til høyre, så liker Liv å pynte skikkelig til jul hjemme. Her sitter hun med ”julebyen” under juletreet, og hun forteller at hun er på utkikk etter en liten togbane som kan kjøre rundt i byen.

Menigheten vil med dette få takke Liv/Trunken for den flotte gaven som vil glede oss i julen mange år fremover. Liv ringer meg noen dager etterpå og spør om jeg kan ta med en liten etterlysning til eieren av en”vismann” som ikke kom med ved et kjøp av en stall litt før jul i 2009. Denne vismannen (Bilde til venstre, han er ca 3 cm) dukket opp ved en opprydding til jul i 2010. Hun håper han kan få lov å være med til ”Stallen i Betlehem” julen 2011, så kom innom du som savner den. Side 32


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

“Hele menigheten synger” Kom og vær med og i Vestbygda kapell støtt opp om søndag 13. februar Framtidsbygget.

Velkommen til “Fest på kirka” i Vestbygda kapell denne ettermiddagen kl.16.30. Dette blir en samling hvor hele menigheten synger og får høre flott sang og musikk fra bygdas egne musikere og sangere: Musikkoret, Borhaug Musikkorps, Fyrlyset, Vanse Guttekoret - Deo Gloria og Turid Stokke Andreassen. Samlingen avsluttes med kirkekaffe. Det blir tatt opp kollekt til inntekt for Framtidsbygget. Arrangementet er en av flere samlinger og konserter som vi komme til å ha i Vestbygda kapell fremover til inntekt for Framtidsbygget.

Konsert for Framtidsbygget. Ann Kristin har en flott og klar stemme, og budskapet om vår Herre og Frelser kommer tydelig fram i alle hennes sanger. Hun har sunget siden hun var 5 år gammel og har reist en del rundt sammen med sin mor før hun selv klarte å komme seg rundt på egen hånd. Hun har tatt sin bachelorgrad i musikk ved Ansgar skolen i Kristiansand, og hun har i sin tid hatt Bryan Breidenthal til lærer.

Vi vil allerede nå også minne om konserten som skal være fredag 25. mars kl. 19.00. Da er vi så heldige og får besøk av Ann Kristin Eikeland, som sang på en minimesse i Menighetssenteret, Vanse i september 2008. Siden den gang har hun spilt inn sin første CD, og hun har i mellomtiden også vært en tur til Nashsville, USA og hatt konserter der. CD-en heter TEMPORARY HOME, og hun synger der både norske og amerikanske Country Gospel låter. Blant noen av favorittene er, Turn your eyes upon Jesus og Jeg vet intet om i morgen.

Denne konserten er et samspill mellom Ann Kristin og vårt flotte ungdomskor Voice (tidligere Lista menighets ungdomskor). Elisabeth Ramampiaro,som nå er leder for koret, ser med spenning fram til denne dagen sammen Ann Kristin Eikeland og ungdommene. Det blir en spennende og flott konsert til inntekt for Framtidsbygget i Vestbygda kapell. Vi ønsker dere alle et Godt Nyttår og hilser dere med ordet som står i 1. Krøn.16. 9: “Syng for Ham og spill for Ham.” Vennlig hilsen komiteen for Framtidsbygget. Side 33


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

4 På ”Åpent Hus” på Kirketorget Spørsmål: 1. Har du vært på konsert, gudstjeneste eller juletrefest denne jula? 2. Er det noe spesielt du har lyst til å gjøre i 2011? 3. Har du et ønske/håp for Farsund menighet i det nye året?

Laleh Aminnejad 1. Jeg var på gudstjeneste julaften i kirka og på nyttårsfest på Kirketorget. 2. Det viktigste er at vi får oppholdstillatelse. Før det er det vanskelig å plan- legge noe. 3. Hvis vi får opphold, håper jeg at mannen min kan få hjelpe til og jobbe i kirka, for han er veldig flink. Men nå har vi ikke arbeidstillatelse.

tlf: 38 38 97 50 www.farsundadvokatene.no

Svar på gåtene

Farsund Advokatene

Svar på hvem er jeg?

mobil: 971 110 84

1. Når man skal lære seg å svømme. 2. Sjøsyken. 3. Skjelettet.

La Beauté, Vanse

Butikken som kler deg. str. 38-56

Toralv Dobbe 1. Jeg har vært på julegudstjeneste i Stavanger Domkirke og juletrefest på Farsund bedehus. 2. Være med på ”Åpent Hus” slik som før. 3. At mange nye må finne veien til kirka.

1. Blikket. 2. Søvnen. Se også mer svar på side 18.

Reidun Røiseland 1. Jeg var på konsert med Helene Bøksle og Rune Larsen, begge i Frelserens kirke, og på gudstjeneste der julaften. Jeg skal gå på juletrefesten på Bjørketun. 2. Jeg tar ting mer som de kommer. Håper jeg fortsatt kan besøke barn og barnebarn som før, men planlegger ingen store reiser. 3. Jeg håper det går i orden med byggeplanene, og håper at menigheten fortsatt klarer å inkludere nye og få alle til å føle seg sett.

It Companiet AS

tlf: 38 39 19 99 www.itcompaniet.com

Jernvareforetningen Bjørn Øslebø tlf: 38 39 00 12 Side 34

Toralv Frøysae Lie (På besøk fra Kristiansand International Church for å se på innvandrerarbeidet i Farsund menighet) 1. Jeg var på julaftens gudstjeneste på Iveland og høytids gudstjeneste samme sted 2. juledag. 2. Kose meg foran peisen og gjerne ta en tur ut på ski også. 3. Jeg er engasjert i en internasjonal menighet i Kristiansand, og håper både vi og dere får en forsmak på rikdommen i det internasjonale felleskapet som også er i himmelen.

STÅLESEN Brønnboring AS

tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172

Malerbua A/S

tlf: 38 39 02 63 www.malerbua-farsund.no


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 1 - 2011

Brukte ting kan bli til stor nytte. Gi dem til et godt formål! Ring Kåre Kalleberg, Tønnes Mygland, eller undertegnede og vi henter varer til loppemarked og auksjon. Bjørketunmessa blir som vanlig siste helga i april, og det blir stort loppemarked og auksjon på Åpta Misjonssenter 23. juli. Disse arrangementene har vi hatt i en årrekke, og netto resultat ble til sammen over kr 300.ooo i 2010. Som de fleste vet, skal det bygges et stort tilbygg til Kirketorget i Farsund. Vi har fått mye av et bo til dette formålet. Det blir derfor en auksjon til inntekt for det nye bygget lørdag 11. juni. Som dere forstår trenger vi mye varer. Vi tar imot det meste, men møbler fra 80- og 90 tallet er vanskelig å omsette. Fine, gamle møbler og nyere ting tar vi gjerne imot. Best liker vi malerier/ bilder, dekketøy, pyntegjenstander, håndarbeid etc. Vi tar også gjerne imot dødsbo (eller deler av det). Ved flytting blir det vanligvis ting til overs, - noe for oss. Rydd skap og boder, og gi varene til et godt formål. Det du ikke trenger, bør du heller gi bort. Ingolf Vegge, Mobil: 958 00 055 eller en av de andre som er nevnt ovenfor.

Ungdomskoret Voices Dette er det nye navnet på Lista menighets ungdomskor som startet opp for ca. 5 år siden. Et kor som er i vekst og som ønsker å få flere med på laget. Er du glad i å synge og ønsker å være med i et trivelig ungdomsmiljø, så er kanskje dette noe for deg? Du trenger ikke være god til å synge for å begynne, men du må regne med å bli det etter hvert! Onsdager kl. 19.00 - 21.00 (unntatt i skoleferier) øver ungdomskoret på bedehuset Betlehem Brekne. • Koret synger sanger i sjangeren pop, rock, gospel & R&B • Koret har band og teknikergruppe. • Koret er for alle som har begynt på ungdomsskolen. • Koret har en tydelig kristen profil. Bli med - vi gleder oss til å se deg!.

Coop Mega Farsund

tlf: 38 39 58 50

Kontaktperson: Dag Sandnes 90159707

Lista Libris/ Farsund Libris tlf: 38 39 37 55 / 38 39 22 77 Side 35

Komet Farsund Elektro AS tlf: 38 39 96 90


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 1 - 2011

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side Godt nytt år alle sammen! Denne gang er det 2 oppgaver å sende inn. Finn 7 feil og Klovnen. Send så fort du kan, så er du sikker på at du ikke glemmer det. Husk det er fine premier! De voksne kan se om de klarer bibel-kviss under her de også. Svaret finner dere oppned på to av de andre sidene uansett om dere er barn eller voksne.

Gåter 1. Når bør man ikke starte på bunnen? 2. Sykdom som aldri har herjet i noe land? Hvem er jeg? 1. Jeg kastes opp på de høyestes fjell og ned i de dypeste daler. Likevel blir jeg alltid hos deg. 2. Jeg overmanner deg uten å skade deg.

1. Hvem kom til profeten Elia med kjøtt og brød hver morgen og kveld da han måtte gjemme seg i Krit-dalen ? 2. Hva het rådsmannen som kom for å snakke med Jesus om natten? 3. Hvem kaller seg selv “Den gode gjeter (el. Hyrde)?” 4. Hva het mannen som førte israelsfolket ut av Egypt? 5. Hva het disippelen som fikk sett inn i fremtiden da han var gammel og satt fanget på øya Patmos? 6. Hadde Jesus vært sammen med Gud i himmelen før han ble født som menneske? 7. Hva er det siste ordet i denne setningen? Jesus sa. “Jeg er veien, sannheten og.......”

Gåter 3. Hvem går aldri ut av sitt gode skinn? Finn 7 feil på bildet til venstre og send inn svar på hvor du fant dem. Farglegg bildene etterpå å se hvor fine de blir. Beklager feil med et av Finn feil bildene sist gang. Har dobbelsjekket denne gang skal det ikke være problemer å finne feilene . De som har vunnet i forrige blad, er: Vilde Omdal Vatne, Vanse, 8 år. - Erik A. Undheim, Farsund, 12 år. - Carl Ludvig R. Nilsen Grimstad, 8 år. Svarene sendes min adresse som står på side 3. Du kan også sende SMS til mobil: 950 15 418, eller levere det inn på Grønhaug Blomster i Farsund / Vanse. Hilsen Eva. Side 36

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund nr. 1/11.  

Vanse kirkes nye antependium. Herad kirke Vestbygda kapell Vanse kirke Frelserens kirke Spind kirke Menighetsbladet for Lista, Herad og Fars...