Page 1

Nr 4. 2010

Kyrkjeblad for

FJELL

Fjell kyrkje Landro kyrkje

Foldnes kyrkje

Go' lyd Hvordan er lyden av jul? Møt dem som tonesetter julen i dette nummer av Kyrkjebladet s. 4-5. INNHALD: Vi slurver aldri med pausene! Julehilsen fra det store utland Julekonserter

s. 4 s. 8 s. 9


Leiar

Kyrkjeblad for

FJELL

O helga natt Jeg kan enda huske barndommens ”Vi synger julen inn” i min kirke i Arendal. Alle kom, alle sang med og alle ble liksom så vennlige.

Utgjevar:

Fjell sokneråd Kyrkjeblad for Fjell kjem ut 4 gonger i året og kostar kr 150,- pr. år. For utanbygds kr 200,-.

Kveldens høydepunkt var det samme hvert år: vår lokale tenor skulle synge sin versjon av ”O helga natt”. Hvert år var alle like spente; ville tenoren også i år nå opp til den høye tonen - og klare å holde den? Hvert år kunne vi pustet lettet ut. Han klarte det - i år også. Musikk vekker følelser.

Bankgiro: 6516.05.07971

Ansvarleg redaktør: Annlaug Børve

I dette "Kyrkjeblad for Fjell" kan du lese om kirkemusikken i Fjell og mye annet. Vi takker vi bl.a. Georg Tvedt og Olav Kristoffersen for lang og tro tjeneste.

Redaktør: Vetle Karlsen Eide

Du inviteres denne julen til å ta del i kirkens mange tilbud - og til å oppleve julens budskap om frelse og fred for alle. Med ønske om en fredfylt og god førjulstid og jul når den tid kommer. Og så ser vi fram til et nytt år med forventning!

Nye hjemmesider Fjell kyrkjelyd har pusset opp sine hjemmesider i samarbeid med vår leverandør, i-tools. Siden har samme designet som Den Norske Kirke sentralt og er også linket til denne. Vi håper du trives hjemme hos oss. For tilbakemeldinger, kontakt webansvarlig Vetle Karlsen Eide. Kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden: www.kyrkje.com

Konsert med polsk jazz Søndag 13. februar kl. 19.00 vert det konsert med polsk jazz i Foldnes kyrkje. Organist Aasmund Brekke og profesjonelle jazzmusikarar frå Bergen framfører eit knippe spenstige og djuptloddande komposisjonar frå den polske jazzscenen på 1970- og 80-talet, som var ein oase av fri kreativitet midt i det kommunistiske Aust-Europa. Velkomen!

Kyrkje- og misjonsforeningen på Litle Sotra Kyrkje- og misjonsforeningen på Litle Sotra har hatt basar til inntekt for Foldnes kyrkje sidan 1982.

Kyrkjeblad for Fjell

Før var det tre foreninger, og i år 2000, då kyrkja vart påbegynt, kunne vi overlevere kr 1 mill. til arbeidet. Dei andre vart lagt ned, men denne eksisterer framleis. Vi deler mellom kyrkja og Normisjon, men basaren vi har hatt om hausten har gått uavkorta til kyrkja. Vi har heile tida hatt fokus på at pengane skulle gå til utsmykking. 2

Dei siste åra har det vore mindre folk på basarane (det verker som om basar ikkje er så interresant lenger), så no har vi bestemt oss for å leggja ned basaren, men foreningen vil halda fram. Vi vil med dette takka alle som har støtta oss, tatt imot loddbøker, gitt gevinster, møtt opp på basar, og ellers hjelpt til på ulike måter. Tusen takk. Ei varm helsing fra oss i kyrkje- og misjonsforeninga på Litle Sotra.

I redaksjonen dette numer: Eline Olsen Olav Sørheim Aasmund Brekke Vetle Karlsen Eide

Grafisk design: Apelthun House Ltd. Trykk: Grafisk Trykk AS Forsidebilde: Liv R. Ågotnes

Kyrkjekontoret Postboks 184 5342 Straume Telefon 55 09 74 40 Faks 55 09 74 41 Nettadresse: www.fjellkyrkjelyd.no evnt. www.kyrkje.com Besøksadresse: Skjenet 8, inngang sør, 2 etg.


Andakten

Jul i Brasil «For eit barn er oss født, ein son er oss gjeven. Herreveldet kviler på hans aksler, og han skal kallast: Underfull Rådgjevar, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømet vera stort og freden utan ende over Davids kongsstol og over riket hans. Han skal grunnfesta det og halda det oppe med rett og rettferd frå no og til evig tid.» (Jes 9,6-7) Det nærmar seg jul enno ein gong. Det er vel slik for dei fleste at når novembermørket senkar seg tek vi til å sjå fram til jula som er eit kjærkome lyspunkt i den mørkaste tida på året. Og vi har vel alle våre faste mønster som berre må følgjast når jula kjem. Alt blir som det var i fjor og alltid har vore. Og det er jo ikkje noko galt i å gjenta ei suksessoppskrift som attpåtil nærmast er garantert å virka, sjølv om det er for nte gong. Men skal tru om ikkje det er slik at jula i den grad er prega av ritual, tekstar og songar som alltid er dei same, at det skal godt gjerast å la vera å kobla inn ein mental autopilot som gjer at vi ikkje får med oss kva som eigentleg vert sagt i juleevangelium og julesongar. Gleda som vi kjenner i jula, synest ikkje å vera knytt så mykje til sjølve julebodskapen som til tradisjonar og nostalgi.

Skal tru om ikkje musikken kan hjelpa oss? Kyrkjemusikkhistoria er full gode døme på musikk for alle slags menneskelege kjensler, ikkje minst jublande glede, tenk berre på Hallelujakoret frå Händels Messias! Sjølv synest eg at afro-amerikanske musikkformer er ekstra veleigna til å utmala det kristne framtidshåpet for kjenslene våre, slik at vi kjenner gleda allereie no. Eg har vore så heldig å få feira jul mange gonger i Brasil. Der er det

ikkje mykje snø å sjå, heller ikkje julegraner, og sjølve julefeiringa glir fort over og blir ikkje så intens som i Noreg – det er vel kanskje sidan det er midt på sommaren og varmt og lyst. Men om ikkje julekosen er like sterk i Brasil som hos oss, så er det andre ting som gjer sterkt inntrykk. Noko som stadig imponerer meg hos brasilianarar flest er kor flinke dei er til å ta ting med eit smil og laga liv og røre og glede, uansett kor store prøvingar dei går gjennom i livet. Ikkje minst ser ein deira evne til å spreia glede i dei mange musikkformene som er oppstått i Brasil gjennom ei blanding av indianske, afrikanske og portugisiske musikktradisjonar. Ei slik fantastisk evne til å gje uttrykk for gleda kunne vi trenga å læra av, for vi kan utvilsomt få bruk for denne evna når det for alvor går opp for oss kva for eit grensesprengande framtidshåp julebodskapen inneber! av Aasmund Brekke

3

Kyrkjeblad for Fjell

Julefeiringa har alltid gjort eit særleg sterkt inntrykk på borna. Skal tru om ikkje deira umiddelbare glede over jula kunne vera eit godt førebilete for oss når vi for alvor oppdagar kva julebodskapen inneber i sin ytterste konsekvens. For å koma på sporet av dette kan vi setja oss inn i kva som eigentleg er temaet i adventstida: det er ikkje først og fremst barnet som vart fødd som er hovudfokus; vekta ligg enno meir på Kristus som skal koma att i herlegdom og skapa ein

ny himmel og ei ny jord der all forgjengelegdom, vondskap og liding er borte. Dette er jo litt meir imponerande enn ein baby som vart fødd i ein stall, for å seia det forsiktig. Likevel verkar det som dette grensesprengande evighetshåpet gjer mykje mindre inntrykk på kjenslene våre enn eit tørt grantre med nokre lyspærer gjer. Dette rimar ikkje heilt! Men sannsynlegvis treng vi hjelp frå noko utanfor oss sjølv for å vekka kjensla av glede når vi ser fram mot den nye jord.


Tema: kyrkjemusikk

Vi slurver aldri med pausene! Kantorene i Den Norske Kyrkje har et stort ansvarsområde: de skal bl.a. gi menigheten et musikalsk uttrykk i gudstjenesten og det øvrige menighetslivet. De skal lede menighetens kirkemusikalske virksomhet, og skal være med å forvalte og gjøre levende tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier, og bidra til bredde og kvalitet i det kirkemusikalske og kulturelle arbeidet i menigheten.

i fokus. Om ikke det var slik hadde jeg takket beint nei til juleoppdraget. Han kom, gikk med, åpnet veien til det evige lys og himmelsk fred. Med Jesus på veien skal jeg gå desemberrunden så lenge pulsen slår. Og tro det eller ei, der ligger julegleden og julefreden 365 dager i året.

I dette arbeidet har Olav Sørheim, kantor i Fjell, stått støtt i mange år. Nå som julen nærmer seg kjenner han at det koker litt ekstra:

- Hva kommer det av?

- Det blir kanskje ikke tid til å tenke på julen der framme? - Jo, Olav drar litt på det. Men når endelig selve julaften og juledagene banker på døren kommer vi på at de også hører med og da er det nesten å hive seg rundt slik at en blir noenlunde klar for det også. Julefreden skal senke seg i hjerter og sinn, men hos organistene står pulsen i taket for nå må det øves mot julens kjernesamlinger, julaften og juledagene.

Kyrkjeblad for Fjell

- Det høres nesten litt vel hektisk ut. Er julen en fæl tid for kirkemusikere? - Det hadde den kanskje vært om det ikke hadde vært for at jobben har Jesus 4

- Ja, på andre året har vi nå et livlig barnekor i Fjell kyrkje som ikke har fått navn enda. Barnekoret er en forsamling i aldersgruppen tidlig skolealder. Noen ganger er de 32 andre ganger 18, men dette er et fleksibelt og barne og foreldrevennlig opplegg. Øvinga starter kl.17.30 med hopp og sprett og lekesanger. Så synger vi på noen enkle sanger som de får servert frå munn til øre og munn. De tar det fort med løfte om boller og saft innen rekkevidde. Når klokken er blitt kvart over seks og de har øvd litt mer og hatt noen barnesangleker til, er det innfrielse av løfter, de får boller og saft. Så er det lek og spill av forskjellig slag i grupper før kvelden er over for denne gang. Da er klokken blitt kvart på syv.

- Ja, desember er den absolutt travleste tiden å være musikktjener i kirken. Det som ikke er tenkt eller øvd på før første søndag i advent blir det ikke tid til å ta opp på et senere tispunkt i denne perioden.

- Det er jeg ikke riktig sikker på. Før var her bare en organist og travelt, nå er vi tre og det er enda mer hektisk. All ordinær tjeneste skal gå sin gang og i tillegg kommer barnehagevandringer, skolegudstjenester og konserter enten i egen regi eller på utleie. Alle skal ha tid og plass både til øving og fremføring enten det er skolegudstjenester eller konserter. Det er virkelig tett og trangt om plassen i kirkene i desember.

- Det går rykter om et flott barnekor i Fjell kirke?

- Men nå er du ikke bare organist en hektisk måned rundt julen? - Nei, sant nok. Vi har mye glede oss over, f.eks. Vokalensemblet Sotra Reviderte. De har forlenget navnet sitt i høst som du ser. Vi er redde for å bli kalt både det ene og det andre og har tatt styring selv. Koret har 18 sangere som øver hver tirsdag i kyrkjelydssalen i Fjell kyrkje. Repertoiret er rett ut sagt litt for enhver smak. Koret synger i hovudsak uten tonefølge. Sangerne i ensemblet SR trives i hverandres selskap. Øvelsene er lystige og arbeidssomme på samme tid. Terskelen for en god latter ligger under terskelnivå. Pausene er viktig, ikke for meg, men jeg har skjønt at kaffe og kaker også er viktig for glede og innsats. Derfor slurver vi aldri med pausene. Sangerne er en gjeng med stjerner i mine øyne og alle nye som vil være med på moroa blir stjerner etter kort fartstid.

- Ja. Og så må vi ikke glemme Fjell kyrkjebrass. Det er en blåsegruppe bestående av 12 messingblåsere. Vi øver øgså i kyrkjelydssalen i Fjell kyrkje. Samtlige vil at det som fremføres skal låte bra og da blir det plussbra. Repertoiret har til nå for det meste blitt hentet frå Frelserameens korpsnoter, for da vet vi at det vi øver på går i rett gate og har god standard. Kyrkjebrassen består av voksne mennesker som ikke trenger all verdens oppmuntring for å gjennomføre det vi setter oss som mål. De har bedre greie på det vi driver med enn dirigenten så en skjønner at de er full av toleranse og iver. Kyrkjebrass deltar på minst en gudstjeneste i løpet av semesteret, de har egne fremføringer og blir selvsagt å høre i kirken når vi synger julen inn de også. For når det går mot desember er det juletoner som skal klinge fra de blåsende tolv i Fjell kyrkje. Vakkert blir det. Selv står jeg mitt i denne settingen. Det er arbeidssomt, men mest givende fordi det setter farge på livet og gir fest og opptur i omgivelsene de utfolder seg i , avslutter den hardtarbeidende kantoren i Fjell. av Vetle Karlsen Eide


Tema: kyrkjemusikk

Set tonar til livet Utan dei hadde gudstenester, gravferder, korøvingar og andre kyrkjelege arrangement vore fattigare. Gjennom tonar teiknar organistane eit større bilete av livet. Dei fargelegg kvardagen vår. Dei gjer livet rikare. Men kven er organistane i Fjell – eigentleg? Olav Sørheim er kantor i Fjell. Han er m.a.o leiande organist. Sjå òg presentasjon på motståande side. Olav er imidlertid ein av tre kyrkjemusikarar i Fjell. Dei to andre er Eline Olsen og Aasmund Brekke. Eline jobbar mest i Landro kyrkje mens Aasmund er lettast å treffa på i Foldnes kyrkje. Begge har ein spennande fagleg bakgrunn: Aasmund kan m.a. skilta med eit års kurs i polsk språk og kultur ved Uniwersytet Jagiellonski i Krakow, musikk mellomfag og hovudfag i musikkvitskap ved Universitetet i Oslo. Eline på si side har m.a. studert i Danmark ved ”Vestjydsk Musikk-konservatorium”, og om ikkje lenge kan Eline titulera seg som kantor etter endt utdanning ved Griegakademiet i Bergen. Både Aasmund og Eline er sterkt influert av jazz og gjerne jazz med røtter i LatinAmerika. Aasmund har då òg arbeidd seks år i Brasil som misjonær for NMS. Dei er samde om at organistjobben er ei mangfaldig teneste som krev stor grad av fleksibilitet – både med omsyn til tonespråk og organisering. - Men kva set de størst pris på i jobbane de har? Eline og Aasmund blir engasjerte.

Dessutan får eg i arbeidet mitt bruk for absolutt alt eg tidlegare har studert, arbeidd med, spelt og erfart. Det er ei ganske spesiell og flott oppleving. - Om lag ein månad frå no står den store julefeiringa for døra. Ved å spela den musikken som for mange set rammene for jula, pregar de organistar høgtida kanskje minst like sterkt som prestane gjer med si forkynning av juleforteljinga. Korleis opplever de å ha ein så sentral rolle i julefeiringa? Eline utbryt: - At juleferinga står for døra har eg alt gått og kjent på i to månader. Det er mykje planlegging og organisering og mykje håpefull venting på tilbakemeldingar. Det er det som opplevest mest strevsomt. Å stå for musikken sjølv ser eg på som hyggeleg, så lenge eg ikkje spelar så mykje at eg er heilt utsliten. Men ofte er det sjølve organiseringsarbeidet som er det tøffaste. Aasmund nikkar samtykkande, og legg til:

klangar på ein måte som gjer at folk kan få ei sterkare oppleving av bodskapen. - Eg set nok pris på variasjonen, seier Eline, alt frå å spela sjølv til å spela med andre, leia barnekor og legga planar. Det å vera ein del av eit team, det set eg stor pris på. I tidlegare yrke eg har hatt har eg sakna å få samarbeida med fleire om oppgåvene. I kyrkja opplever eg at vi arbeider rundt ein større einskap, som eg meiner er ein kulturell einskap, og at vi difor må arbeida tett saman på tvers av ulike grupper for å få det heile til å henga saman.

- Personleg opplever eg nok at det er vanskelegare å formidla bodskapen gjennom musikk og songar i jula enn resten av året. Det er nok fordi alt som har med jula å gjera er så innhylla i julestemning at eg er redd folk koblar ut si normale oppfattingsevne, slik at innhaldet ofte går hus forbi. Men eg likar jo òg julestemning og synest at det er mykje fin musikk i jula som det er ekstra kjekt å øva på og spela. Særleg har eg vore oppteken av å utforska alternative akkordsekvensar på Deilig er jorden. Det blir spennande å høyra kva både han og Eline kjem med av spennande akkordar denne jula. Dei er ikkje tilfeldeg valde. av Vetle Karlsen Eide 5

Kyrkjeblad for Fjell

- For min del, seier Aasmund, så set eg størst pris på dei sidene ved arbeidet som fokuserer direkte på musikken, både førebuinga der ein ofte får høve til å arbeida seg djupt inn i den musikalske

gehalten i salmar og musikkstykke, og sjølve framføringa som er eit samspel med dei som høyrer på eller syng med. Då kan ein tidvis kan oppleva at den musikalske framføringa forandrar atmosfæren i rommet på ein god måte. Gjennom solostykke kan ein røra ved strenger som gjer at folk kjenner at dei har opplevd noko viktig. Ein kan òg vera med og forsterka evangeliebodskapen slik han kjem fram i salmetekstane, t.d. ved å fargelegga ulike tekstavsnitt ved hjelp av ulike orgel-


Noen kommer...

Slik din dag er, skal din styrke være Etter 21 år som graver og kirkegårdsarbeider er en epoke over i Fjell. Georg E. Tvedt går av med pensjon 30. november.

gården. Jeg har på en måte blitt en sjelesørger. Det har vært fint å kunne være. Og så har vi jo ingen timebestilling heller, legger Georg til med et lunt smil.

For dem som har besøkt kirkegårdene i Fjell de siste 20 årene er sjansen stor for at en har møtt på Georg. Opprinnelig fra Lindås kommune, men bosatt i Fjell i en mannsalder. Han har satt sin ære i at kirkegårdene er velstelte, at de er ryddige og at det er pent der.

- Men hvordan har det vært å ha sitt arbeid på kirkegården? - Jeg har alltid vært opptatt av at vi som arbeider her skal kunne gi en god service til publikum. Men i mitt nesten daglige møte med døden har det vært viktig å kunne holde en viss avstand. Fordi det er tøft følelsesmessig å skulle stå i denne jobben over tid. Da jeg tok til i jobben reflekterte jeg ikke over det faktum at det ikke bare er eldre som dør, men også barn og ungdom som omkommer i trafikken. Når jeg har møtt disse situasjonene har det vært viktig for meg å stå i dem og ikke trekke meg unna.

- Jeg vet at når mennesker oppsøker kirkegården så kan dette oppleves ulikt. For meg er det viktig at jeg med mitt arbeid har bidratt positivt til omgivelsene. At mennesker kan si, når de har besøkt en grav: ”det var godt å komme og det var godt å gå” fordi omgivelsene bidro på en fin måte til besøket. Noen ganger har jeg også kommet i prat med mennesker når de har besøkt kirke-

Ansvar for 6.000 konfirmanter I 25 år har Olav Kristoffersen arbeidet som kateket i Fjell. Han har hatt et stort hjerte for konfirmanter og andre. I møte med Olav kateket har den oppvoksende slekt møtt en person som har delt troens sannheter med dem og pekt på Jesus Kristus. Nå har imidlertid Olav kommet til veis ende i sitt yrkesaktive liv i Fjell. Han har fått noe bedre tid til å dyrke hobbyer, til å reise og være bestefar for sine barnebarn.

Kyrkjeblad for Fjell

- Hvordan har det vært å være kateket i Fjell – i et kvart århundre? - Det har vært rike og folksomme år. Det er store forhold i Fjell når det kommer til konfirmantarbeidet. Jeg har hatt ansvaret for om lag 6.000 konfirmanter på disse 25 årene. Det er en ganske stor del av kommunens befolkning. Det har vært mye å gjøre. Derfor er det kanskje ikke så rart at en ble sliten innimellom. Men alt i alt synes jeg at jeg har hatt en spennende og inn6

holdsrik tid. Jeg husker bl.a. da jeg begynte i 1984. Også da hadde vi mellom 200 – 250 konfirmanter i året. Det skjedde mye, både i kirken, men også i ungdomsarbeidet generelt. Ungdommene kom i flokk og følge for å være med på gospelnights i Fjell kirke. De kom fra Sund, Fjell, Øygarden og også noen fra Bergen. Kirken var smekk full. Det var på denne tiden hvor både Lukas Ten-sing, Hymnos i Nordre Fjell og Spiren på Lille-Sotra kanskje var på sitt største.

Dette gjorde sitt til at bl.a. Sigvart Dagsland kunne inviteres til våre gospelnights.

- Hvorfor var det slik?

- Når du nå har avsluttet ditt virke i Fjell, hvilke sider ved arbeidet ser du tilbake på med glede?

- Jeg tror det kan ha sammenheng med at ungdom alltid har søkt ungdom. Der det er mange ungdommer, kommer flere til. Før jeg tok til i stillingen min var det et kor i Sund som hadde samarbeidet med våre kor i Fjell. Det tror jeg var med å legge grunnlaget for det riket arbeidet vi opplevde på 80-tallet. Samtidig er det jo slik at med en viss størrelse på arbeidet, så gir dette også muligheter til å satse større.

- Men med så mange ungdommer: har det vært vanskelig å komme innpå dem? - Både ja og nei. Det er klart at med så mange konfirmanter vi hadde, så var det umulig å få en personlig relasjon til alle. Men jeg opplevde likevel at vi fikk til gode møter og samtaler.

- Det er mye, sier Olav og smiler. Jeg opplevde det flott å kunne legge til rette for at ungdommene kunne skrive brev til Gud. Konfirmantene satt sprett rundt omkring i kirken og skrev ned sine bønner og tanker til Gud. Det de da fikk si kunne være både godt og sterkt å lese.


... og noen går - Har du hatt noen sterke opplevelser som du enten tenker du gjerne ville vært foruten eller på andre måter opplevd vanskelig? - Ja, det har jeg hatt. Men jeg tenker at disse opplevlesen og erfaringene ønsker jeg å ha for meg selv. Det blir ikke riktig å dele disse opplevelsene. Samtidig tenker jeg at slike dager må komme i dette yrket, om en vil eller ikke. Og det er også dette som har gitt meg mest. Det å kunne være med på eksempelvis urnenedsetting. Da har vi fått delt noen ord og bedt et Fadervår over den som har gått bort. I slike situasjoner har jeg opplevd det som en styrke å ha troen med seg. Uten troen vet jeg ikke hvordan det hadde gått med meg i denne jobben. Troen og jobben har på en måte gått i ett. Jeg har ofte funnet hvile i dette at: som din dag er, slik skal din styrke være. Georg forteller om dager som er gått og dager som ikke ble helt slik de var planlagt. En må kanskje være en god ”balansekunstner” i dette yrket? - Ja, det kan du godt si. Denne uka for

Også minnene om den årlige On-SideFestivalen, hvor konfirmantene fikk utfolde seg på mange måter, er gode å bære med seg videre. Vi har hatt mange flotte turer: høstweekend til Skjærgardsheimen, vinterleir på Kvamskogen, overnattingsturer med KRIK Friluft og turer både til Løno, Aurlandsdalen og Os-vassdraget. Og så har vi vært med sommerkonfirmantene til Sørlandet og hatt ansvaret for mange andre arrangement. Ja, også så har vi hatt og har fremdeles et unikt samarbeid med alle skolene i Fjell, og arbeidet med ”Kyrkjelydsskulen” var veldig kjekt.

- Å, det har vært godt. Han har vært med mer enn en gang. Det er et privilegium å få lov til å begynne dagen med en liten andaktsstund – med et Gudsord og bønn. Kanskje det er derfor jeg ikke har sluttet – fordi jeg har opplevd å ha Vårherre så nær? Ja, Han har vært med. I koret jeg er med i Indre eksempel ble helt annerledes enn slik vi hadde planlagt den på forhånd. På fredag visste vi om to begravelser denne uken. I dag er det mandag. Og da jeg kom på jobb, fikk jeg vite at det i stedet blir fem begravelser denne uken. Vi får bare legge tilside det vi hadde planlagt. Men det blir en jo ganske god til i denne jobben. Å ta ting når de kommer. Det var forresten tilfeldigheter som førte meg inn i jobben. Bedriften jeg var i før skulle nedbemanne. Jeg måtte derfor finne meg ny jobb, og jobben som kirkegårdsarbeider dukket opp i rett tid. Jeg ble utfordret til å søke og fikk jobben. - Når du tenker tilbake på årene som kirkegårdsarbeider, hvordan har du opp-

Den andre episoden jeg tenker på, var en konfirmant som hadde en mor som var alvorlig syk. På en undervisningssamling snakket vi om bønn. Da fikk vi be for konfirmanten sin syke mor. Moren ble frisk. Da vi repeterte temaet på neste konfirmantsamling, sa hun: tenk om vi fikk oppleve at Gud svarer på bønn? Da spurte jeg henne: hvordan gikk det da vi bad for moren din? Jeg kommer aldri til å glemme det ansiktsuttrykket konfirmanten fikk. Det fortalte alt.

Sjømannsmisjon der synger vi den flotteste sangen jeg vet om. ”Jesus, takk for dine løfter” Det har jeg fått erfare. Og så vet du, det er jo madammen som har skrevet den sangen, smiler Georg og nynner gjenkjennelig. Georg reiser seg og gjør seg klar for en av sine siste arbeidsdager. Han tar på seg luen, takker for praten og går ut. Det er mange som kommer til å huske Georg, hans lune smil, nynning og tillitsfulle tro til Herren. Men barnebarna kan se fram til at han nå trekker seg tilbake. En ny epoke kan ta til. av Vetle Karlsen Eide

Olav lar med ett blikket gli utover en fantastisk utsikt over Vatlestrømmen. Han blir drømmende i blikket. Han smiler varmt. Jeg lar han drømme videre. Mon tro hva han kom til å tenke på? av Vetle Karlsen Eide

Ja, og så må jeg få nevne møte med de psykisk utviklingshemmede. Jeg har hatt mange flotte opplevelser sammen med dem. Jeg husker særlig en som var om lag 50 år. Hun ville gjerne konfirmeres. Det måtte hun jo få lov til. Da konfirmasjonsdagen kom, ble det en stor festdag for konfirmanten og alle som var til stede.

7

Kyrkjeblad for Fjell

Men dersom jeg skal trekke fram noen enkeltepisoder, vil jeg nevne disse. Den første episoden jeg tenker på, ligger noen år tilbake. Vi skulle ha misjonsaksjon med innsamling av klær og utstyr til misjonsarbeid i Afrika. En skulle kanskje tro at dette ikke fenget. Men vi opplevde imidlertid at ungdommene la ned et stort arbeid og fikk et flott resultat. De laget blant annet bandasjer til sykehus og kladdebøker til skolebarna. Det var veldig kjekt.

levd det å ha Vårherre som arbeidsgiver?


Menigheten ute...

Et annet sted i verden Fjell menighet har lange tradisjoner med å sende ut medarbeidere til andre land for å jobbe en periode for kirkelige organisasjoner. Denne julen bringer vi en særlig hilsen fra to av

våre familier: familien Heggernes og familien Honningdal. Familien Heggernes jobber i Mukdahan i Thailand utsendt av Det Norske Misjonsselskap. Familien Honningdal jobber i Brussel

Jul i 30 grader

Første jul i fremmed land

Vi husker godt vår første julefeiring i Thailand. Usikkerheten var stor med tanke på om vi ville komme i den gode julestemningen som vi har i Norge med peiskos, pinnekjøtt, kanskje ett hvitt snødekke på marken og omgitt av gode venner og familie. Av disse punktene hadde vi to av de på plass den første julen vår her. Vi var omgitt av gode venner og pinnekjøtt som dampet på kjøkkenet. Ville dette være nok til å komme i julestemning? Ute var det 25-30 grader og ingen antydning til Elias og Filip Heggernes er klare til årets jule- snø. Alle butikkene feiring. F oto: privat hadde vanlige åpningstider både julaften, første og andre juledag.

Da var ukens fredags-mail sendt og mandlene som skal bli til kransekaker på høstens julebasar ferdig oppmalt. På Sjømannskirken er det ikke så vanskelig å få dagene til å gå. Etter et snaut halvår i Brussel, er familien Honningdal i ferd med å finne hverdagsrytmen i vår nye tilværelse som ”diakonal medarbeider – familie” ved Sjømannskirken.

Da det stod 24. desember på kalenderen var stemningen der den skulle være. Skomaker Andersen hadde rullet og gått i adventstiden, fire lys var tent og ”Tre nøtter til Askepott” var unnagjort på DVD. Juleavslutninger og juleverksted på skolen hadde vi fått med oss. Og nå var det julegudstjenesten som stod for tur. Vi er noen norske familier i Mukdahan, så vi fikk en flott julefeiring der engelen Gabriel kom på besøk og fortalte om hva han opplevde på Betlehems-marken for ca 2000 år siden. Etter gudstjenesten var det pinnekjøtt og pakker som stod på programmet. En julenisse ikledd shorts for anledningen stakk også innom med gave til barna.

Kyrkjeblad for Fjell

i Belgia utsendt av Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet. Her kan du lese deres hilsen til bladets lesere.

Dagene er nokså annerledes enn hvordan livet fortonet seg på Foldnes. Vi voksne er blitt ar- Nils Ivar, Liv Kari, Mari, Iver og Anders beidsHonningdal. Foto: privat kolleger og ser hverandre mye mer enn før. Så langt har det fungert bra. Barna har fått en ny skolehverdag med lengre skoledager og varm lunsj i adelige omgivelser på et gammelt jaktslott i Waterloo hvor Scandinavian School of Brussels holder til. Tiden etter 17. august har båret preg av mange håndtrykk og nye ansikter. Nå begynner vi å få en rimelig oversikt på hvem som hører sammen og hvor folk bor. En annen ting som er en god erfaring for oss er å oppleve hvordan det er å være ny på et sted i en annen kultur. Selv om mye er likt er mange ting annerledes – ikke minst språket. Her har vi alle en jobb å gjøre, selv om barna er godt i gang med daglig fransk undervisning på skolen.

Å feire jul i Thailand er en god opplevelse. Man savner selvsagt familien men selve feiringen var slik vi ville ha den. Med så masse feiring er det viktig å huske på verdens beste julegave, Jesus Kristus, som ble gitt til oss alle. Så er det bare opp til oss om vi vil åpne denne pakken og ta vare på den eller ikke. Vi ser fram til ei ny jul i Thailand. Denne gangen som i fjor med familie på besøk.

I skrivende stund, mens Norge opplever det første snøfallet, har vi skrapet is på frontruten. For oss betyr det at vinteren og julen er i anmarsj. Årets julebasar går av stabelen 27. november. Da blir det fullt hus på kirken med salg av varer, lotteri, underholdning osv. Høsten har gått fort og snart er det jul og vi skal feire vår ”første jul i et fremmed land. Vil du følge med på hva vi holder på fra uke til uke i Brussel kan du gå inn på www.sjomannskirken.no

Beste hilsen Tore og Mildred Heggernes

På vegne av hele familien Nils Ivar Honningdal

8


Menigheten hjemme

Julekonsert Fjell Kyrkje tysd. 14.desember kl.20.00 ”Vi syng jula inn” Fjell Kyrkje sund. 19.desember kl.17.30 Gruppe av koret er forsongarar på gudsteneste Julaftan og 1.juledag

Vokalensemblet Sotra Reviderte treng fleire medlemmer til å dela songgleda med! Har du sunge i kor før og vil ta"tråden" opp att? Ikkje vær redd for å ta kontakt! Vi øver i Fjell kyrkje kvar tysdag kl.19.00-21.30, sosial kaffepause fylgjer også med. Vel møtt skal du vere! Dirigent: Olav Sørheim mob. 92615988 Styreleiar: Ingjerd H. Johansen mob. 92232815

”Compagniet” skaper god jul i øst

- På julekonsertene samler vi inn

penger til ”Misjon uten grenser” sin juleaksjon "God jul i Øst". Gjennom denne årlige juleaksjonen er vi med å samle inn penger slik at også fattige mennesker i Øst kan få oppleve en jul med noen julegaver. I år vil både Marianne Juvik Sæbø og Fliflet Hamre bidra på konser-

ten. Billetten til konserten koster 200,- for voksne og 100,- for barn. For familier er prisen 500,-. Det vil bli mulighet til å gi en gave ved utgangen. En kan forhåndskjøpe billetter i Kundetorget på Sartor Storsenter. Velkommen skal dere være, avslutter Lisbeth Sandvik.

9

Kyrkjeblad for Fjell

Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Gospelkoret ”Compagniet” under ledelse av dirigent Terje Kleppe inviterer til en uforglemmelig kveld i Foldnes kirke lørdag 27. november kl. 20.00, forteller Lisbeth Sandvik, leder for ”Compagniet”.


T6-dagen Tid og stad: 24.,25. og 26.august i Landro, Foldnes og Fjell Tema: Skulestartdag og "Ny start" Program: Middag, kortverkstad, Dukkenikkerne med teateret "Noah", kveldsavslutning Deltakarar: 70 barn + foreldre Søndag 5. Sø september se FamiFa liegudlieg li steneste i alle tre kyrkjene. Samarbeid med Søndagsskulane. Utdeling av 4-årsbok. Kyrkjekaffi og sangstund.

T4

T12-dagen pell i og rundt dt Foldn Foldnes kyrkje, k kj fekk ungdomane møte personar som kunne fortelje om sine møte med Jesus. Fredag 1. oktober var det T12-dag i Foldnes kyrkje. Temaet for denne dagen er "På sporet av Jesus". Gjennom mange ulike små skodes-

Ved Genesaretsjøen (til vanleg kjent som Skiftedalsvatnet), trefte dei fiskaren Peter og kona hans, i Betlehem fekk dei møte kroverten og kona hans, i eit tre i Jeriko sat Sakkeus og fortalde, i Magdala fann dei Maria Magdalena og Maria, syster til Lasarus og Marta.. Gjennom det dei høyrde frå desse og mange andre "augevitne", kunne ungdomane

Kyrkjeblad for Fjell

T2

T2 T2-dagen, for alle so som er fødde i 2008, skjer i Foldnes kyrkje sk laurdag 4. desember kl 13.30 til

10

16.00. Dette er ein såkalla "myldredag", der vi saman med borna bruker alle sansar, og slik prøver å finne ut kva Jesus meiner med at barnet er "Størst i Guds rike"

lære meir om kven Jesus var og er. Til slutt var det stor fest hos Sakkeus og kona hans.


T1 +

T1+ er ei julevandring for dei som er fødde i 22009 og deira føresette. Dette skjer på ettermiddagen i Foldnes kyrkje 14. desember, i Landro 15. desember og i Fjell 16. desember.

T3 Sjå Julemorgon på NRK Super i år! Rykande ferske episodar om "Tårnagentane", produsert i samarbeid med Søndagsskulen. Bli med Silje, Markus og Bendik på klubbmøter i kyrkjetårnet der alt kan skje! 29. - 30. januar blir det "Tårnagenthelg" i kyrkjene våre for 3. klassinger . Følg med, følg med!

T3-dagen, i Foldnes kyrkje søndag 5. desember kl. 13.30 til 16.00, er òg ein myldredag. Denne dagen handlar det om "advent" og "kveldsbøn".

T7

Sjekk elles nettstedet www.tarnagentene. no (opnar litt før jul)

Fredag 17. september * 43 sjuåringar og mange medvandrarar * Pilegrimsvandring langs kyrkjevegen frå Morland til Fjell kyrkje * Stasjonar på vegen * Pilegrimsmesse i kyrkja * Film, hobby og forfriskingar

Kyrkjeblad for Fjell

11


Velkomen til gudsteneste

Kyrkjeblad for Fjell

Dato

Kyrkjårsdag

Kyrkje

Kl.

Gudsteneste

Prest

28.11.2010 28.11.2010 28.11.2010 28.11.2010

1 søndag i advent 1 søndag i advent 1 søndag i advent 1 søndagi advent

Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje Bjorøy bedehus

11:00 18:00 11:00 11.00

Familiegudsteneste med nattverd Ljosmesse/ Familietreffpunkt Familiegudsteneste med dåp Høgmesse med nattverd

Aannerød Fylling Nese Hjortland

05.12.2010 05.12.2010 05.12.2010 12.12.2010 12.12.2010 12.12.2010   13.12.2010   19.12.2010 19.12.2010 19.12.2010 19.12.2010   24.12.2010 24.12.2010 24.12.2010 24.12.2010 24.12.2010 24.12.2010   25.12.2010 25.12.2010 25.12.2010   26.12.2010 26.12.2010   31.12.2010   1.1.2011   2.1.2011 2.1.2011

2 søndag i advent 2 søndag i advent 2 søndag i advent

Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje

18:00 11:00 18:00

Ljosmesse Høgmesse med dåp Ljosmesse

Aannerød Fylling Nese

3 søndag i advent 3 søndag i advent 3 søndag i advent

Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje

11:00 11:00 11:00

Høgmesse med dåp Høgmesse med nattverd Høgmesse med nattverd

Aannerød Fylling Kopperud

Luciadag

Fjell kyrkje

07:00

Ottesong ved Fjell kulturskule

4 søndag i advent 4 søndag i advent 4 søndag i advent 4 søndag. i advent

Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje

17:30 11:00 17:30 17:30

Vi syng jula inn Høgmesse med dåp Vi syng jula inn Vi syng jula inn

Julaftan Julaftan Julaftan Julaftan Julaftan Julaftan

Fjell kyrkje Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje Landro kyrkje

14:30 16:00 14:30 16:00 14:30 16:00

Julaftan Julaftan Julaftan Julaftan Julaftan Julaftan

Aannerød Aannerød Fylling Fylling Nese Nese

1. juledag 1. juledag 1. juledag

Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje

12:00 12:00 12:00

Høgtidsgudsteneste med nattverd Høgtidsgudsteneste med nattverd Høgtidsgudsteneste med nattverd

Kopperud Nese Fylling

2. juledag 2. juledag

Fjell kyrkje Turøy bedehus

11:00 11:00

Høgmesse med dåp Høgmesse med nattverd

Fylling Nese

Nyårsafta

Foldnes kyrkje

23.15

Midnattsgudsteneste

Aannerød

Nyårsdag

Fjell kyrkje

12:00

Høgmesse med nattverd

Hjortland

Kristi Openberringsdag Kristi Openberringsdag

Foldnes kyrkje Landro kyrkje

11:00 11:00

Høgmesse med dåp Høgmesse med nattverd

Vilkensen Aannerød

09.01.2011 09.01.2011

1. sund. etter Kristi Openber. Fjell kyrkje 1. sund. etter Kristi Openber. Foldnes kyrkje

11:00 16:00

Høgmesse med dåp Nese Høgmesse med nattverd m/ julefest etter messe Fylling

16.01.2011 16.01.2011 16.01.2011

2. sund. etter Kristi Openber. Fjell kyrkje 2. sund. etter Kristi Openber. Foldnes kyrkje 2. sund. etter Kristi Openber. Landro kyrkje

11:00 11:00 11:00

Høgmesse med nattverd Høgmesse med dåp Høgmesse med dåp

Aannerød Kopperud Fylling

23.01.2011 23.01.2011

3. sund. etter Kristi Openber. Fjell kyrkje 3. sund. etter Kristi Openber. Foldnes kyrkje

11:00 11:00

Høgmesse med dåp Høgmesse med nattverd

Nese Aannerød

30.01.2011

4. sund. etter Kristi Openber. Fjell kyrkje

11:00

Aannerød

30.01.2011

4. sund. etter Kristi Openber. Foldnes kyrkje

11:00

30.01.2011

4. sund. etter Kristi Openber. Landro kyrkje

11:00

Familiegudsteneste m/ dåp/ T4-dag + Tårnagentene Familiegudsteneste m/ dåp/ T4-dag + Tårnagentene Familiegudsteneste m/ dåp/ T4-dag + Tårnagentene

06.02.2011 06.02.2011

5. sund. etter Kristi Openber. Fjell kyrkje 5. sund. etter Kristi Openber. Foldnes kyrkje

11:00 19:30

Høgmesse med nattverd Treffpunkt med nattverd

Kopperud Fylling

13.02.2011 13.02.2011 13.02.2011

Vingardsundag Vingardsundag Vingardsundag

Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje

11:00 11:00 11:00

Høgmesse med dåp Høgmesse med nattverd Høgmesse med nattverd

Aannerød Nese Hjortland

20.02.2011

Såmannssundag

Fjell kyrkje

11:00

Visitasgudst. med nattverd

27.02.2011 27.02.2011 27.02.2011

Kristi forklåringsdag Kristi forklåringsdag Kristi forklåringsdag

Fjell kyrkje Foldnes kyrkje Landro kyrkje

11:00 19:30 11:00

Høgmesse med dåp Treffpunkt med nattverd Høgmesse med dåp og nattverd

12

Hjortland

Fylling Nese

Biskop Halvor Nordhaug m. fl. Fylling Nese Aannerød


Livets gang – Døypte – 29.08.10 Lukas Algerøy-Rosne frå Godvik Chevy Alexander Hermansen Gavlen frå Anglevik Tonje Marlen Ekerhovd-Bjørn frå Ekerhovd Ella Knutine Hagenes frå Ågotnes Linnea Lervik frå Skjærgårdsv. Iselin Schei Sletten frå Tveitav. Emilie Wolff frå Areknappen Marius Søderstrøm-Buanes frå Valen døypt i Loddefjord kyrkje 05.09.10 Kristoffer Andre Hufthammer frå Ekerhovd Robin Eeg Johnsen frå Bildøy Even Nordvik Ottesen frå Straume Louise Nordvik-Ottesen frå Straume Andrea Knappen frå Hedlemyra Maria Ekerhovd Tingvoll frå Bildøy Isabella Hatice Grønning frå Hjelteryggen Natalie Solsvik Svindland frå Brattholmen 12.09.10 Leah Elin Johansen frå Fjell gard Eline Melo Haga frå Valamyra Edle Othilie Bergene Pettersen frå Kleppestø Viljar Hjønnevåg Hansen frå Hjelteryggen døypt i Vikedal Kyrkje 19.09.10 David Husabø Eide frå Laksevåg Lucas Kårdal frå Kolltveit Benjamin Bjørvik Lillebø frå Straume Casper Bjørvik Lillebø frå Straume 26.0910 Olivia Kaser frå Ågotnes 03.10.10 Nikolas Nordvik Børnes frå Nordvik John- Erik Hausberg frå Ågotnes Elias Rafdal frå Hjelteryggen Isak-Andre Rasmussen frå Spjeld Aksel Bjørsvik Kallevik frå Straume Andreas Pingzhou Fondenes frå Hjelteryggen Linnea Hansen frå Areknappen 10.10.10 Benjamin Bjørø Johnsson frå Bjorøy Mikkel Kjær frå Kleppestø Amalie Sæle-Heggholmen frå Nese Maja Meyer Askeland frå Hjelteryggen Amalie Vold Kjelby frå Straume Mathea Kristin Lie frå Ekerhovd Jenny Kristin Sæterbø frå Brattholmen

06.11.10 Natalie Berg frå Ågotnes Håvard Dyrøy frå Morlandstø Eirik Aarvik Sletten Hansen frå Kolltveit Frida Misje frå Misje Helene Misje frå Misje Theo Misje frå Misje Thea Hitsøy Nilsen frå Syltøy Aron Sebastian Tvedterås Kvalheim frå Ågotnes Bella Marie Young frå Knappskog 14.11.10 Elias Ekren frå Åse Marius Berger Ellingsen frå Morland Elias Herfindal Eriksen frå Vestsidev. Jakob Bakke Jensen frå Fjell gard Sara Katrine Opdahl Ruud Nilsen frå Ulveseth Alexander Steinsland frå Ågotnes Ulrikke Stensrud frå Hedlo Mathias Andre Hjønnevåg frå Straume Tuva Brekke Harung frå Brattholmen Sebastian Kvinge frå Eidsvåg Kristian Dahl Lillebø frå Straume Lena Kjelby Flermoen frå Straume Frøy Evenstad Kvalsvik

– Vigde – Ingunn Charlotte Mjøs og Cato Nordvik Merete Davanger Torsnes og Robert Arefjord Ann Helen Strand og Eirik Ørn Vibeke Vold og David Olav Kyte Veronika Turøy og Odd Helge Eide Linda Beate Hansen og Thomas Lundmark Isabella Tomine Nygård og Richard Lund Siri Jensen Østrem og Morten Ulvedal Nilsen Irene Herland og Kjell Magne Hegre Britt Holmstrøm og Terje Thorsen Kanitnan Rengpimai og Stian Midland Cathrine Sørheim og Andreas Engesæth Ingvill Marie Ydse og Kent Rune Haugen Merete Bjørsvik og Christian Folkestad Elin Johannessen og Karl Martin Lie Bente Irene Meling og Odd-Vidar Storesund Bente Isaksen og Rune Televik

Alf Magne Anglevik Mons Egil Kallestad Jonny Kvalsnes Nilsen Kåre Brekke Olsen Sigurd Harald Halsebakke Arne Mikal Mathiassen Charles Solberg Olav Vik Gunnar Magne Solsvik Johnny Magne Humlestøl Robert Anton Algrøy Krister Bjarnoll Hans-Jørgen Rise Arne Mikal Fløysand Øystein Algrøy Thore Gandrudbakken Jul Thorleif Dahl Geir Kristoffersen Margit Betsy Brakstad Ada Gudny Rasmussen Anny Katinka Vindenes Haldis Ruth Oen Herborg Sekkingstad Sønneva Mona Sekkingstad Kristi Pagani Valvik Ida Nilsine Larsen Bjørg Nikoline Skarholm Olga Helene Larsen Møvik

f. 1950 f. 1948 f. 1963 f. 1937 f. 1934 f. 1922 f. 1934 f. 1938 f. 1949 f. 1966 f. 1925 f. 1984 f. 1933 f. 1939 f. 1961 f. 1948 f. 1934 f. 1976 f. 1915 f. 1931 f. 1914 f.1935 f. 1917 f. 1962 f. 1969 f. 1915 f. 1928 f. 1931

Savnet Det er blitt tatt en liten stein med med innskriften: Saknar deg + et rødt hjerte fra gravplassen på Straume. Har du funnet denne: ta kontakt med yrkjekontoret i Fjell så vil de ta kontakt med rette vedkommende for overlevering! Den som opplevde dette ber også om at gravene får lov til å være i fred. En henstilling Kyrkjebladet støtter opp under.

Lydprosjektet i Fjell kyrkje Siden 2009 har en arbeidsgruppe satt ned av Kyrkjelydsutvalget i Fjell kyrkje (KUF) arbeidet med å få på plass et fast installert lydanlegg i Fjell kyrkje. Det skal ha et bruksområde som dekker alle lydbehov når menigheten er samlet. Anlegget skal ha en kvalitet som eliminerer alle behov for leie av eksternt utstyr.

Arbeidsgruppen har jobbet målrettet. Den har vært på befaring i andre kirker, testet ut utstyr og kommet med forslag til løsninger. I det videre vil finansiering står sentralt for arbeidsgruppen. Det er godt håp om at en vil kunne få på plass et lydanlegg som vil kunne møte framtidige behov på en god måte.

13

Kyrkjeblad for Fjell

17.10.10 Dennis Berg frå Ekrhaugen Mikael Misje frå Misje Selma Mellingen Haugland frå Strenghaugen Ana Santacruz frå Straume Helene Solheim Vetås frå Fjell gard Henriette Kleppe Forland frå Ågotnes Nicolay Stornæs Skjold frå Brattholmen døypt i Skjold kyrkje

24.10.10 Nathalie Nybøe frå Fjæreidevegen Julia Louise Flågøy Madsen frå Godvik Malene Juuhl Vabø frå Knappskog

– Døde –


Annonser Gravminne Ogsü opp-pussing og tilføyelser er    

 

Kontakt:

Georg Tvedt Telefon 56 33 08 64 (etter kl. 15.00)

155,Koldtbord m/hjemmebakt m/hjemmegakt ass.brød brødpr. pr. kuvert kuvert .................kr. 145,14,Luxussnitter ................................................................................kr. 13,Hvit dame 15 personer................................................................kr. 250,Gratis tilkjøring Bestilling pü tlf. 56 33 44 10 / 56 33 33 10 mob 915 98 743, mellom 12-22

=Wbb[h_>W]Wd[i f IWhjehI[dj[h dkZgHeVgZWVc`Zc

uecZgdokjij_bb_d]`kVgb€cZY ueZci/idghY#&*"&.![gZ#d\a³gY#&&"&* L[baec[d

T. 56 33 18 90 – m. 93 07 07 41

– Gravferdsannonser –

=Wbb[h_>W]Wd[i f IWhjehI[dj[h dkZgHeVgZWVc`Zc

uecZgdokjij_bb_d]`kVgb€cZY ueZci/idghY#&*"&.![gZ#d\a³gY#&&"&*

:_jjX[]hWl[bi[iXoh f IejhW$

L[baec[d - vi utfÂżrer alt det praktiske eller tilrettelegger for pÂŒrÂżrende som Âżnsker ÂŒ gjÂżre noe selv

Eff\´b]d_d]e]l[_b[Zd_d]_[d jkd]e]lWdia[b_]j_Z$ K^YZ``Zg]ZaZ;_Zaa!HjcYd\£n\VgYZc

Kyrkjeblad for Fjell

IA;*+('%-.%]ZaZYÂł\cZi H`_ZcZi)!*(*(HigVjbZ hVbbZ]jhhdbA^\c^c\h`dcidgZi

14

Knut Helge Polden

Espen Polden

Elin Mikkelsen Berntsen

Heine Polden

Tom Wilson

!"#$%&%'(#)*++*,-*..*+/*0*1(23&)*4-5*+-*5// www.bergenogomegn.no

AVD. BERGEN

AVD. SOTRA

Teatergt. 20 5010 Bergen Tlf: 55 21 44 50

2.etg pĂĽ Shellstasjonen Sartor, 5353 Straume Tlf: 55 21 44 50


Kontaktinformasjon beredskapstelefon i prostiet

DEN NORSKE KYRKJA

I tidsrommet kl 17.00-08.00 på kvardagar og i helgane/høgtidene frå kl 08.00 er det alltid ein prest i beredskap i prostiet. Ved behov for teneste frå prest, som ikkje kan vente (dødsbod, soknebod for døyande, sjelesorg/ støtte i kritiske situasjonar), skal ein ta kontakt med

Skjenet 8, Straume

Sentralbord 55 09 74 40 Faks 55 09 74 41

VESTHORDLAND PROSTIKONTOR

Vakthavande prest på telefon: 95 48 36 55

Prost Erling Kopperud, 55 09 74 42 - m. 90 85 89 39 epost: erling.kopperud@fjell.kommune.no

sjelesorg og samtale

Prostiprest Egil S. Hjortland m. 95 76 44 26 Prostesekretær Ingjerd H. Johansen 55 09 74 43

Vi har alle teieplikt, så det som vert fortald oss kjem ikkje vidare. Du må difor med frimod ta kontakt med nokon av oss på eit av desse telefonnummera:

Vakthavande prest i Fjell, kvardagar frå kl 08.00-17.00 m. 93 41 46 22

Vakthavande prest i Fjell, dagtid: 93 41 46 22 Sokneprest Terje Aannerød Kapellan Bjarte Nese Kyrkjelydsprest Harald P. Fylling Kyrkjelydspedagog Anne L. Kaldestad Soknediakon Torbjørn Fjøren Ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide

FJELL KYRKJEKONTOR

tlf. 55 09 74 51 (a) tlf. 55 09 74 52 (a) tlf. 55 09 74 46 (a) tlf. 55 09 74 49 (a) tlf. 55 09 74 47, m. 92 29 53 77 tlf. 55 09 74 58, m. 99 46 88 70

Administrasjon Kyrkjeverje Annlaug Børve 55 09 74 48 epost: annlaug.borve@fjell.kommune.no Sekretær Astrid Knappskog 55 09 74 40 Gerd Fjeld Andersen Administrasjonskonsulent Borghild Hustad Berge 55 09 74 45 - m. 99 70 69 42 Prestar Sokneprest Terje Aannerød 55 09 74 51 epost: terje.aannerod@fjell.kommune.no Kapellan Bjarte Nese 55 09 74 52 Kyrkjelydsprest Harald P. Fylling 55 09 74 46 Diakoni Soknediakon Torbjørn Fjøren 55 09 74 47 m. 92 29 53 77 epost: torbjorn.fjoren@fjell.kommune.no Ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide 55 09 74 58 m. 99 46 88 70 Undervisning Kateket/ t-teamsleiar Marianne Bergsjø Gammelsæter 55 09 74 61 epost: marianne.gammelsater@fjell.kommune.no Kyrkjelydspedagog Anne L. Kaldestad 55 09 74 49 Kyrkjelydspedagog Beate Sørhus 55 09 74 63 Kyrkjelydsped. / t-team Elisabeth M. Jung 55 09 74 62 Kyrkjelydsped. / t-team Astrid A. Myskja 55 09 74 53

MUSIKK

Kyrkjemusikk Kantor Olav Sørheim 56 33 25 01 epost: olav.sorheim@fjell.kommune.no Organist i Foldnes Aasmund Brekke 56 32 41 90 Organist i Landro Eline Olsen m. 90 60 53 32

Mange har gehør og elskar musikk. Andre kan spela og gjer god butikk. Men dei fleste likar best å syngja i flokk.

Drift Driftsleiar Norvald Snekkevik 56 32 41 90 – m. 93 07 07 41 epost: norvald.snekkevik@fjell.kommune.no Kyrkjetenarar i Fjell Ingalis A. Malmo 56 33 25 01 Kyrkjetenar i Foldnes Ellen Ebbesvik 56 32 41 90 Kyrkjetenar i Landro Ingjerd H. Johansen 55 09 74 43

Men eg... - eg slår eit slag for kjerringrokk!

FJELL SOKNERÅD Soknerådsleiar Leif Jarle Theis m. 91 71 32 17 (priv.) Kyrkjelydsutvalet i Fjell Dagfinn Wasbø m. 95 75 53 12 (priv.) Kyrkjelydsutvalet på Litlesotra Olav Alvær m. 99 59 37 33 (priv.) Kyrkjelydsutvalet i Nordre Fjell Liv R. Ågotnes 56 33 45 54 (priv.)

15

Kyrkjeblad for Fjell

- Ingalis

www.fjell-kyrkjelyd.no


B-BLAD

Returadresse: Fjell Kyrkjelyd Postboks 184, 5342 Straume

Bli med Jonas, Elias og Filip til Thailand! Filip er snart 7 år og bor i byen Mukdahan i Thailand. Filip heter egentlig Filip Fjøren Heggernes og bodde en gang på Møvik i Fjell. Men fordi mammaen og pappaen, Mildred og Tore, skulle jobbe som misjonærer måtte han bli med dem. Han har to brødre. En som heter Elias og en som heter Jonas.

Hei! Nå er det ikke lenge til jul!! Jeg gleder meg!! Jeg skal feire jul i Thailand i år, for det er her jeg bor. Jeg tror at vi feirer julen litt annerledes her enn i Norge. Det har i hvert fall mamma og pappa sagt.

200-300 mennesker, og kirken er helt full! Mange som ikke går i kirken til vanlig kommer da. Det synes jeg er kjekt, for det er masse gøy program, og så får vi mat. På skolen min har vi juleavslutning. I fjor danset vi for hele skolen og alle foreldrene. Det var ca 2000 mennesker… Jeg var litt nervøs før jeg skulle begynne, men så gikk det kjempe fint! Jeg lurer på hva vi skal opptre med i år… ?

De har fortalt at i Norge er det noen ganger snø på julaften, at det spises pinnekjøtt, og at alle feirer jul på samme dagen. Vi skal spise pinnekjøtt vi også, altså. Det er forresten det beste Filip, Elias Heggernes og "Nissen". jeg vet!! Foto: privat

Men det som er annerledes her er at ikke alle feirer jul på samme dag. Og de aller fleste feirer ikke jul i det hele tatt! Det er fordi de er buddhister, og ikke er vant til å feire jul… En annen forskjell på julen her og i Norge er at det er så varmt! I fjor kom julenissen på besøk, men han hadde kun shorts og t-shirt på seg… Hadde han hatt full nisse-drakt hadde han sikkert ikke orket å reise rundt til alle husene… I kirken vår skal vi ha stor julefeiring. Da bruker det å komme ca Du blir med i trekninga om en stor valgfri PEPPES PIZZA, om du sender inn kryssordet til Fjell kyrkjekontor, v/ Vetle K. Eide, Boks 184, 5342 Straume

Jeg håper at dere får en fin jul i år, og at dere får masse snø!! Det høres så gøy ut! Vi er jammen heldige som kan feire jul, og vi er heldige som vet at det er på grunn av Jesus. God jul! Hilsen Filip, 7 år. Dette var siste gang vi får lese om Filip i Thailand på barnesiden - i alle fall for denne gangen. I neste "Kyrkjeblad for Fjell" skal du få lese om hva andre barn har å fortelle. Det blir også spennende. Så tusen takk til Filip for flotte fortellinger fra livet i Thailand. Red.

Vinnar av Barne-kryssord i nr. 3–2010: Eirik Landro Øvrebøen 13 5363 ÅGOTNES Vi gratulerer!

Navn:............................................................................................. Adresse.......................................................................................... .......................................................................................................

Ros med roser! Fjell menighet vil denne gangen gi sin ros til Dame Alpha ved sin leder Torbjørg Andersen. Siden 1998 har kvinner i Fjell møttes annenhver tirsdag for å lære mer om den kristne tro og for å oppleve et godt kristent fellesskap. Dame Alpha gjør en flott jobb! Vi gratulerer!

Er det nokon du ynskjer å gje ROS med roser – så gje oss eit ord via tlf. 55 09 74 40 el. 99 46 88 70, e-post: vetle.eide@fjell. kommune.no eller eit enkelt postkort til vår redaksjon. ULVESETH GARTNERI (www.ulvesethgartneri.no), sponsar Kyrkjebladet for Fjell med ein vakker rosebukett.

BARNEKRYSSORD VANNRETT

LODDRETT

1. Tigge 2. Ukokt 5. Du, jeg og de andre 7. Argskap 9. Dessert 11. Avslag 13. Seinere

2. Guttenavn 4. Åsne Eriksen 5. Er Aftenposten 6. Leif Ringen 8. Singel 10. Ytre 12. To like

Kyrkjeblad for Fjell nr.4/10.  
Kyrkjeblad for Fjell nr.4/10.  

Hvordan er lyden av jul? Møt dem som tonesetter julen i dette nummer av Kyrkjebladet s. 4-5. INNHALD: Vi slurver aldri med pausene! s. 4 Jul...

Advertisement