Page 1

Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

MENIGHETSBLADET FOR

LISTA, HERAD OG FARSUND

Nr. 6

2010

Vanse kirke

Vestbygda kapell

Herad kirke

Frelserens kirke

Spind kirke

Til kirken samle seg fra hver gård og grend. De unge, gamle av kvinner og av menn. Vi ønsker eder så glad en julefest Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best, På sorgens steder, vår Herre selv vær gjest.

Side 

årgang 69


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

DEN NORSKE KIRKE FARSUND PRESTEGJELD & LISTA PRESTEGJELD

MENIGHETSBLADET

Lista kirkekontor . . . . . . . . . . tlf. 38 39 55 30

Farsund menighetskontor .... tlf. 38 39 16 55

E - post Vanse: post@listamenighet.no Lista menighets nettside: www.listamenighet.no Kontortid: Kirkekontoret / kirkeverge tirs - tors kl. 10.00 - 14.00 eller etter avtale.

E - post Farsund: farsund.menighetskontor@kirketorget.no Kirketorgets nettside: www.kirketorget.no Kontortid: tirs - tors kl. 09.00 - 13.00

FOR LISTA, HERAD OG FARSUND

Post og besøksadr: Prestegården, 4560 Vanse

Kontoransatt: Linda Tønnessen tlf. 38 39 55 30 E - post: post@listamenighet.no

Postadr: postboks 182, 4553 Farsund Besøksadr: Kirkekontoret, 4550 Farsund

Bilde kommer i neste blad

Kontoransatt: (begynner for fullt 1. januar) Merete Thorkildsen Salen tlf. 38 39 16 55 E - post: farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Sokneprest: Erik Noddeland tlf. 38 39 55 31 E - post: erik@listamenighet.no

Sokneprest: Stein Reinertsen tlf. 38 39 16 55 E - post: stein.reinertsen@c2i.net

Vikarprest: Ove Sletta tlf. 38 39 55 37

Ungdomsprest: Henning Huseby Jansen tlf. 38 39 16 55 E - post: henningh.jansen@c2i.net

Diakon: Åsa Skogen Vaagsvold tlf. 38 39 55 34 E - post: aasa@farsund.kirken.no

Diakon: Astrid Mathingsdal Nøtland tlf. 38 39 16 55 E - post: astrid.notland@yahoo.no

Kirkeverge: Leiv Jan Meberg tlf. 38 39 55 33 E - post: post@farsund.kirken.no

Organist i Farsund og Spind kirke: Wim Treurniet tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net

Organist i Vanse og Herad kirke : Greetje van der Wal tlf. 38 39 21 19 E - post: wt.gw@c2i.net Bildet på framsiden er kopi av et gammelt julekort. Sangverset er 2.vers av nr 631 i Sangboka og begynner slik: Fra fjord og fjære...

Organist i Vestbygda kapell: Bryan Breidenthal tlf. 38 39 30 70 E - post: bryan@ listamenighet.no

Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista, Herad og Farsund menigheter. Redaksjonen består av: Ansvarlig redaktør: Eva Heskestad Postadr: Tomstad 4560 Vanse E - post: eva@heskestad.nu (NB! nu og ikke no.) Tlf. 38 39 81 29 - Mobil 950 15 4 18 Hans Arne Rogn: E - post: hanarr@online.no Synnøve Rydningen: E - post: srydn@broadpark.no Freelanser: Rune Nilsen: E - post: rnilsen3@broadpark.no

Til ettertanke Maria er en av julens sentrale skikkelser. Måten hun tar imot Jesus/ Livet/ sin livsskjebne på fyller meg med undring og inspirasjon til å lære av henne. Dette diktet skrev jeg etter å ha kommet gjennom en tøff periode.

LIVETS HENDER Maria – unge jente uforferdet tar du imot Livet og bærer det i armene dine enda uvitende om at det skal føre deg til et kors og ei åpen grav

Styremedlemmer:

Eva Heskestad Hans Arne Rogn Ellen Jørgensen Turid Stokke Andreassen Leiv Jan Meberg Synnøve Rydningen Andre medhjelpere: Elisabeth Rogn

Maria – unge jente undrende bærer du Livet i hendene dine enda uvitende om at det er Livet som bærer deg dit du vil og dit du ikke vil

Layout: Eva Heskestad Trykkeri: Snartrykk, Farsund

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769 Misjonærer som Lista menighet har påtatt seg et ansvar for i bønn:

Maria – unge mor du trenger ikke vite for du er skjenket hengivelsens nådegave Med smerte og jubel har du lagt deg selv i Livets hender

Astrid Veum Mydland og Atle Roger Mydland i Laos

av Synnøve Rydningen

Neste Menighetsblad kommer i februar. NB! Deadline for innlegg til neste blad er

5. JAN. Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Redaktørspalten Er du blitt kjent med noen nye i året som har gått, kjennes du av noen?

Vi har igjen lagt et år bak oss, og et nytt ligger foran. Hvordan har året ditt vært? Har du fått nye venner, eller føler du deg alene? Har du fått spørsmålet om du hører til noen plass, eller om du er blitt kjent med nye i jobben eller i den menigheten du eventuelt tilhører? Tankene mine har ofte vært inne på ”hvor hører jeg til”, etter at jeg intervjuet Jørgen Jensen. For ham hadde dette med å høre til et sted blitt noe som betydde veldig mye for ham, og han ønsket at vi andre skulle tenke nøye over hvor vi hører hjemme. Det å ha ”dine røtter” en plass og ha en tilhørighet, er utrolig viktig i livet. Hvor er dine og mine røtter?

ghet, og det kan gjøre at livet kan bli ødelagt for mange. Vi har alle en som kjennes ved oss, men vil du kjennes ved ham? Selv om vi ikke ser Jesus, så kjennes han ved oss! Ja, så sterk er hans kjærlighet at han faktisk gav sitt liv for oss, for at vi kan stå frem for vår Gud der han sier: Din gjeld er betalt! Dette fordi han ser oss gjennom Jesus. Det er ikke alltid at vi brenner for det han ønsker at vi skal brenne for, men som ei dame sa: ”Vi er likevel kjent, han rekker ut handa til oss.” Så er det opp til oss om vi vil ta i mot den og bli ledet inn i den planen han har for våre liv. Kommer vi, så har vi en vi kan betro oss til ved alle anledninger. Vi har en som alltid er parat til å lytte til vår fortvilelse og sorg når vi er nede. Jesus vil alltid kjennes ved oss. Han ønsker at vi skal ha samhold som gir trygghet, glede og frimodighet. Skal det nye året bli et år der du tørr å gjøre forandringer som kan snu livet ditt til trygghet og glede hvis du ikke har det? Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid! Takk for alle positive tilbakemeldinger på bladet gjennom året, og hjertelig tusen takk for all støtten dere gir! Uten den hadde ikke bladet vært som det er. God jul og godt nytt år! Klem fra Eva

Vi hører alle til i en familie en eller annen plass. Det kommer vi ikke bort fra, om vi har god kontakt eller ikke. Men så er spørsmålet: Er vi trygge på at vi kjennes av dem vi hører til, slik at vi føler oss elsket, frimodige og glade? Mange kan nok oppleve at de ikke kjennes av sin familie, og det kan gjøre livet både vondt og vanskelig. Det kan gi utrygSide 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Andakt Gjør mer ut av det! Olav Skjevesland, biskop i Agder og Telemark

”Det blir for mye av advent og julefeiring!” Vi hører ikke sjelden den typen uttalelser. ”Disse dagene blir i overkant.” Men jeg vil si tvert om: De fleste nøyer seg med for lite! Ja, det spørs om ikke mange tar for lite ut av høytiden. Det blir noen dager med levende lys, nøtter og smultringer. I adventtid og i juledagene går det liksom en åndelig kakelinne over hjertes kalde jord. Isen i sjelens dyp smelter og vi bløtgjøres. Vi synger om barnet i krybben og om den hellige natten – ”Han er frelser min”! Men et stykke uti januar er de tonene blitt borte hos mange. Det blir barfrost over hjertets åker igjen. Og man tok for lite ut av høytiden!

I Jesus kom han til jorden. Jesus har vist oss hvem Gud er og hvor Gud er: Han er i vår hverdag: I evangeliene leser vi om en Jesus som vandrer om i landsbyene, i menneskers hverdag. Han er i vår fest: Husker du Jesus ved bryllupet i Kana? Han er i våre små gleder og i vår smertefulle gråt: På den ene siden kunne han sitte i strandkanten ved Gennesaretsjøen og kjenne glede over solens spill og varme. På den andre siden gjorde han seg til ett med all verdens gråt da han utåndet på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Julen er Guds ja til verden. Det er som om Gud vil si: ”Menneske, nå kan ingen makt i verden hindre meg i å holde av deg!”- Etter at Jesus er kommet til oss, skinner det et uutslokkelig lys i verden. ”Og lyser skinner i mørket”, skriver Johannes i sitt juleevangelium. Om all verdens mørkemakter forener seg mot dette lyset, kan de likevel ikke tyne det lyset Kristus kom med til oss. I hele verden finnes det ikke mørke nok til å kvele Guds lys. Derfor ligger det i hele julens fest og høytid en innbydelse til å ta ut alt av julens gave: å få et møte med Jesus som venn, medvandrer og frelser. La oss ikke nøye oss med for lite!

Blir det hele lett en fest uten konsekvenser, hvor minnene fra juledagene etter hvert blir bleke og utydelige? Hva var det Jesus sa til sine samtidige: Dere ville bare en tid glede dere i lyset… Julenatt setter Gud, bokstavelig talt, himmel og jord i bevegelse for å skape en ny begynnelse i vår historie. Han hadde jo betrodd oss alt: en ren verden, livets gave, uendelige muligheter. Men vi forspilte arven. Så går Gud den andre milen med oss. Skaperen må også bli Frelseren.

Bildet er laget av Eli Johanne Berg, og er applikert og frihåndsquilta. Motivet er Maria og Jesusbarnet. Se mer på hjemmesiden hennes: www.elitekstilbilder. com

Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Basaren på Langeland. Tekst: av Eva H. etter stikkord - foto: Magne Havaas

Tidlig i høst startet de fleste bedehusene i kommunen opp med sine basarer. Ikke noe unntak på Langeland bedehus. Oddbjørg Havaas ledet et fullsatt bedehus, det var bortimot 70 personer i alle aldre fra hele distriktet. Bedehusets leder, Magne Havaas, holdt andakt. Han talte over temaet: Jesus som er på leting etter den han har mistet, og gleden når han finner vedkommende. Jesus går på leit når en av hans minste er kommet bort. Han svikter ikke, og når han finner den bortkomne, bærer han denne hele veien hjem.

Etter andakten tok Janet Penne over ansvaret for loddsalg og trekning. Det var masse flotte gevinster, så mange gikk glade hjem med det de hadde vunnet. Men før det hadde det vært en liten pause med kaffe og noe å bite i, noe de flittige damene i foreningen hadde stelt i stand. Hanne Louise og Silje på bildet nede til venstre, var med og ga en hjelpende hånd og synes det er gøy å være på basar. Til glede for Bedehusets kvinneforening, kom det inn hele 25 tusen kroner. Flittige hender er med å bære bedehusene i kommunen vår, så kvinnenes arbeid vil også være viktig fremover. Uten disse frivillige så ville nok mange bedehus hatt vanskelig for å få endene til å møtes. Basarene er en god inntektskilde, og pengene kommer godt med til å holde bedehusene i stand, så det viktige arbeidet kan drives videre.

Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Fra Østfronten ----- glimt fra Spind Tekst og foto: Hans Arne Rogn

BASAR PÅ GRENDEHUSET. Andakten handlet om ” den store skatten”, og hun tok utgangspunkt i en kjent barnesang: “Den største skatten som finnes på jord, det er Guds gave til alle som tror. Den ligger gjemt i Herrens eget ord, der er den store skatten. Les din Bibel, let i ordet, så finner du den store skatten. For i troen på Jesus skal himmelens rikdom bli din.”

Fredag 22. oktober hadde Vestre Spind Kvinneforening basar på Grendehuset i Spind. Menighetsbladets utsendte møtte opp med kamera, kladdebok og penger i lomma, klar for innsats. Der var folk i alle aldre, fra 3 måneder til nesten 90 år, som ville være med og støtte Misjonsselskapet. Denne kvinneforeningen er ca 30 år gammel - mange av dagens medlemmer har vært med helt fra starten. Med sin årlige basar er det ikke få kroner disse damene har samlet inn til NMS opp gjennom årene. Foreningens formann, Tora Nøtland, hadde fått med sin svigerdatter, Astrid Mathingsdal Nøtland, som både spilte fløyte og hadde andakten for oss.

Den største skatten som finnes på jord kan vi alle få. Men skal vi få noe, må vi vite om det. Skal folk få høre om skatten, må vi drive misjon, og skal man få en skatt, må vi ta imot den. Hun brukte også den bortkomne sønnen som et godt bilde på hvordan Gud tar imot dem som har rotet bort skatten sin, men som angrer og kommer tilbake for å finne den. Gud står med åpne armer og tar imot dem som søker han. Den største skatten er fred med Gud gjennom troen på Jesus. Deretter var det tid for selve basaren, og Odd Salen tok ordet og styringen. Årer ble solgt, nummer ble lest, hender opp, og gevinster delt ut. Sånn er det på basar, og det er livlig og like spennende hver gang. Ingen skikkelig basar uten en pause med servering av kaker og kaffe som alltid smaker like godt, og folket koste seg.

Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010 Siste post på programmet var trekking av bøkene, og her var det også mange gilde gevinster som heldige vinnere fikk med seg heim. Ennå en vellykket basar av de trofaste damene var til slutt over, med nesten 25.000 kroner til NMS – kjempebra! Stå på damer, misjonen trenger slike som dere!

Stålesen Mek. Verksted AS tlf: 38 39 61 50

HAVNEKIOSKEN Borhaug Tlf. 38 39 76 49

Oskar Ertseid eftf.

Sparebanken Sør

EURONICS Vanse

Kjøkkensenteret

tlf: 38 39 00 08

tlf: 38 39 78 78

TEKNIKKEN el og rør mobil: 91 65 84 84

tlf: 38 39 85 00

ORELÅVEN

Selskapslokale Tlf. 38 39 64 99 / 932 71 475

DnB NOR tlf: 03000

Snartrykk

tlf: 38 39 38 02

tlf: 38 39 02 27

Lister Elektro

Farsunds Avis

tlf: 38 39 07 98 Side 

tlf: 38 39 50 00


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Konfirmantfest i Herad Tekst: Skrevet av Eva H. etter stikkord - foto: Ellen Jørgensen

Søndag 5. september arrangerte Herad Menighetsråd sin årlige konfirmantfest i kommunelokalet på Sande. Denne feiringen gjelder både gullkonfirmanter og årets konfirmanter. Dagen startet med gudstjeneste i kirka, der det var veldig mange som hadde møtt frem. Deriblant var fem av i alt syv gullkonfirmanter til stede, sammen med årets konfirmanter. Men det var ikke bare gullkonfirmantene som skulle ha fest denne dagen. Odin Emil Hogstad ble båret til dåpen av morfar Selmer Frestad, og feiret dagen videre sammen med sin familie. Vikarprest Ove Sletta talte over teksten fra Joh 5,1-15, som handlet om mannen som hadde vært syk og sittet ved Betesda dammen i 38 år. Utgangspunkt var den evige toer. Vet vi hva det vil si å være en evig toer, en som aldri når helt opp? Det er noe som ofte skjer i idrettssammenheng og politikk. Men tenk dere, å på en måte sitte i helsekø i 38 år. Alltid kom det en foran ham som gikk uti dammen. Det som er godt å vite for oss i dag, er at i Guds rike er det ingen toere. Jesus vant og deler seieren med oss. Der er vi alle enere! Ellers var salmevalget denne dagen noen av de samme som ble brukt for 50 år siden da gullkonfirmantene ble konfirmert. Sånn som bl.a. Herre Gud ditt dyre navn og ære… og Du som veien er og livet. Tre konfirmanter som nå går og leser i Farsund, (men som bor i Herad) sammen med den ene konfirmanten som ble konfirmert i mai, ble også presentert. Som bildet til venstre da viser, er det fra venstre, John Tore Litland, Victoria Michelle Kristiansen, Veronica Kristiansen (konfirmert i vår) og Jenny Gundersen Gjersdal. John Tore, Jenny og Victoria gikk i samme klasse på Åpta skole før den ble nedlagt, så det er veldig artig at de skal konfirmeres sammen i Herad kirke, forteller menighetsrådsleder Ellen Jørgensen. John Tore går på skole i Lyngdal og Jenny går nå i Farsund etter å ha flyttet til Åpta fra Lyngdal i sommer.

Side 


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010 Alle fire var med på festen etterpå nede på kummunelokalet, sammen med ca 30 andre av de fremmøtte i kirka. Menighetsrådsleder Ellen Jørgensen ledet an festen, men hun var ikke alene om å arrangere den. Hun fikk god hjelp av Anne-Marie Halvorsen, Elin Golden, Randi Drange og Astri Kvinen i Menighetsrådet. Det ble en svært hyggelig fest på kommunelokalet, hvor alle koste seg med god mat og godt selskap. Stort sett stod gjestene selv for underholdningen med hilsener og morsomme ting som de husket fra konfirmanttiden. Ellen leste noen artige prestehistorier innimellom ’slagene’, hvilket så ut til å falle i smak!

Gullkonfirmanten i Herad er fra venstre : Kåre Dalland, Solveig Torbjørg Egeland (f. Frestad), Sverre Kjørkleiv, Gerd Pedersen (f. Røynås) og Johan Edvin Litland

Ove Sletta holdt en flott ’takketale’ helt til slutt, og rundet med dette av en vellykket tilstelning!

Romjulskonsert med Nordvesten. 28. desember. Kl. 18.00 Denne holdes i Vanse kirke som tidligere år. For første gang uten Bryan Breidenthal. For tiden er det “vikardirigent” Margaret Bjørndal som leder koret til de får ny dirigent. De skal også være med 5. desember og synge på kveldsgudstjeneste i Herad kirke. kl. 17.00

Side 10


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

En dirigent og hans korps Tekst: Eva Heskestad - Foto: Bjørn Hoel, Farsunds avis og Eva Heskestad

Da Nils Paulsrud tok kontakt for å få med en annonse om Brassens førjulekonsert, fant undertegnede ut at vi kanskje kunne ta et lite intervju med dirigenten også, selv om det har stått en større artikkel om ham i avisen tidligere. Han forteller at det første korpset han spilte i, var Hovin skoles guttemusikkorps fra 1963 til 1967. Flyttet så fra Oslo og til Asker (67/69). Vinteren 69/70 flyttet Nils sammen med foreldre og søsken til Farsund. Første året bodde familien i Lundevågen mens huset på Mosvold Øygarden ble bygd. Da de kom hit, var han så pass gammel at han følte seg for gammel til guttemusikken, men ved en tilfeldighet fikk han vite at Ungdomskorpset i Farsund med Jostein Olsen som dirigent skulle startet opp igjen i 1972. Nils valgte da å bli med der, da musikken betyr mye for ham. Som de fleste vet, har han også vært aktiv som spiller, trener og dommer innen både volley-, fot- og håndball. Tidlig i 1974 fikk Nils spørsmål om å være med som instruktør for Pikekorpset. Terje Albrektsen, som da var dirigent, ville ha ”permisjon,” fra høsten 74, og Nils ble spurt om å ta over. Dette svarte Nils ja til. En ”vikarjobb” som for Nils varte i ganske mange år, faktisk hele 25 år. Høsten 98 fikk han spørsmål om å ta over dirigentstokken etter Gordon Skofteland i Vanse Brass, og takket ja til det. Nils forteller at han er født på Kongsberg, men flyttet videre til Oslo da han var 2 år. Noe han husker derfra, var at han stod på Hovedøya (Oslo) der de bodde da Kong Håkon døde i 1957, og så på krigsskipene som lå i fjorden og skjøt salutt. Det var stort for en liten gutt. Som vi kan lese videre, så har han flyttet mye rundt innen familien slo seg ned i Farsund. Interessene har vært mange opp igjennom, både for fotball ( Vålerenga-tilhenger da, men er nå Rosenborg entusiast) og volleyball, men musikken var nok det som tok det meste av tiden uansett hvor de bodde.

Opphavsmann og ”far ” til dette korpset er John Torrey Nilsen. Han startet opp dette fordi det var behov for flere korps i 17. maitoget i Vanse. Han lånte instrumenter rundt omkring for å få dette til. Ja, han var til og med helt opp til Byremo på låna. Etter første 17. mai ønsket flere av dem som var med å fortsette, da de syntes det var gøy å kunne spille igjen. Uten Torreys glød for at det skulle være et voksenkorps, hadde det kansje ikke blitt noe videre med korpset. Nils ble dermed dirigent for korpset, som da hadde navnet Vanse Brass, fra høsten 1998, og Nils var da dirigent for to korps i en liten overgang t.o.m. sommeren 1999. Det første målet Vanse Brass da satte seg var at de ville øve mot en julekonsert i Vanse kirke, noe de var veldig nervøse for da dagen kom og de hadde rigget seg til fremme i kirka. Kom det mange folk tro, diskuterte de. De regnet ikke med mer en 100 -200 kanskje. Men overraskelsen ble stor da klokken nærmet seg og folk strømmet inn. Bortimot 500- 600 tror han det ente opp med. Vi som lyttet ble gledelig overrasket over den flotte konserten og så frem til videre konserter med Brassen. Nils ønsker ikke at han skal fremheves. han sier at Brassen har levd til nå og vil leve videre med og uten de som er der i dag. Som han presiserer, så er ikke Vanse Brass en ”enmanns bedrift”, det er Side 11


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

et lagspill der alle drar i felles retning. I dag har Brassen sitt faste øvelseslokale ute på Flyplassen i Mannskapsmessa, og her har de vært noen år nå. Tidligere så øvde korpset på Herredshuset, men med 120 desibel i øret i to timer så var den plassen helsefarlig. Derfor flyttet korpset ut til flystasjonen. Nils Forteller at han godt kunne tenkt seg flere nye ansikter i Brassen. Det er åpent for alle. Det hadde vært moro, sier han.

Korpset har i årenes løp hatt mange konserter av ulike slag andre steder i kommunen også. Vi kan nevne sommerkonserter ute

i Borshavn, øvelseskonserter på Vestheim, konsert i Galleri-hagen ved fyret og øvelseskonsert på Listaheimen - noe beboere og ansatte der satte stor pris på. Denne konserten var en gave fra Randi Kongevold, som hadde vunnet en konsert med Brassen. I stedet for å ha det hjemme, syntes hun det måtte passe bedre på Listaheimen. På sommerkonsertene spiller de sitt varierte repertoar som består av alt fra tradisjonelle marsjer til ”Brass-arrangerte svisker” som de kaller det, i tillegg til filmmusikk og annen populærmusikk. Nils forteller at Gallerihagen er en flott hage og et fint sted å spille. Tidligere har denne konserten vært den siste konserten før korpset tar sommerferie, men etter at American Festival startet, har Vanse Brass blitt en sentral del av paraden under festivalen, så noen sommerferie blir det ikke før det oppdraget er gjennomført. For Nils betyr Brassen og musikken veldig mye og er med det en stor del av livet hans. Derfor ble sensommeren 2006 tøff for ham, da han fikk be skjed om at han hadde Myelomatose, enklere forklart beinmargskreft. Denne beskjeden forandret livet hans totalt, og i løpet av få minutter falt han fra ”himmel til helvete”, som han selv sier. Da legen hadde fortalt Nils om situasjonen hans, spurte legen etter en stund: Hva tenker du nå? Da svarte han at han ble totalt tom. Etterpå kom dødsangsten, samtidig som han tenkte: Så tidlig – kan jeg ikke få lov å leve litt til? Hvorfor meg nå? Jeg har jo lyst å oppleve barna og barnebarnas fremtid. I den sammenheng forteller han, at 1976 og 1978 var to store år for ham. Da ble han pappa til Ronny og Kjetil. Side 12


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010 Etter det så har han blitt farfar til 4 barnebarn. (Julie, Emma, Jonas og Markus), og han er utrolig stolt av dem alle. Sykdommen har satt spor på mange områder, sier han, og forteller videre at han følte seg så langt nede at han ikke ville at andre skulle se ham. Han lå i koma og respirator i 14 dager i Kristiansand, men før det hadde han sendt sin samboer Mary Ann på en to ukers Spa tur til Ungarn for å gi henne en takk for det hun hadde gjort for ham til nå fra han ble alvorlig syk. Grunnen til at han kom på sykehuset med en gang hun kom hjem, var at han hadde fått streptokokker i lungene, og med etterfølgende blodforgiftning til nyrene mens hun var borte. Dette kom som følge av et immunforsvar på bunnivå. – Hele familien ble da kalt inn fordi legene var usikre på om han ville våkne igjen ... Jeg hadde mer enn én fot i grava, sier Nils. Han forteller videre at han setter utrolig pris på legene og de ansatte som jobbet med ham sammenhengende natt og dag disse ukene. Dyktigere folk skal en lete lenge etter. Men dessverre er ikke den medisinen oppfunnet ennå som kan helbrede Myelomatose. Gjennom hele denne tøffe tiden kunne han ikke klare seg uten hjelp og støtte, og det Mary Ann har betydd for ham i så måte, kan ikke beskrives med ord. Legen

sa til ham: Uten henne så hadde du ikke vært i live i dag. Hun lå sammen med ham på isolat i mange dager uten å forlate rommet. Satt hos ham hele tiden etterpå. Hun ble hans ”private sykepleier” på en måte og ikke bare samboer. Hun fortsatte også da de kom hjem. Hun stilte opp til alle døgnets tider. Nils forteller videre at han folder hendene og ber en stille bønn til vår Herre hver kveld, og bønnen er: Vær så snill og gjør meg helt frisk, la meg få leve litt til, ikke ta meg hjem for tidlig. Av og til kan han også bli sint på Gud og si: Hvorfor er du i mot meg? Men selv om han har vært sint når han ba om kvelden, så sier han at han likevel opplever dagen etterpå at det føles så mye bedre. Han forteller at har gått til faste kontroller hver måned, men nå etter siste kontroll skal han ikke tilbake før om 3 mnd (i des.) Dette er veldig positivt og viser at det går fremover, selv om han selv ikke alltid klarer å stole helt på at alt er OK. Men han er nå tilbake 100% på jobb og igjen dirigerer han Brassen mot en ny julekonsert, noe som betyr mye for ham. Det gir en mulighet til å koble tankene bort fra det som innimellom kan føles litt urettferdig. Ingen av oss har garanti for at vi ikke en eller annen gang i livet skal rammes av en sykdom eller andre ting som forandrer vår hverdag. Ikke vent med ting du har lyst til å gjøre, for lenge. Det er viktig å leve NÅ - i dag. Til slutt forteller Nils at det viktigste for ham nå er å bli friskere og at han får en god jul. Barn og barnebarn, som betyr så enormt mye for ham, bor litt spredt rundt i Norge. Så da er det å legge opp til hvordan en skal få feiret litt med alle sammen. Takk, Nils, for at jeg fikk lov å komme, ønsker deg alt godt videre.

Side 13


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Juleneket Julefortelling av Ole Tian

Red.bm: Denne julefortellingen og fortellingen På hjemvei – en julekveld på side 28, er hentet fra et gammelt julehefte fra 1994 som er kjøpt på Fretex. Er det noen som kan tenke seg å være av med gamle julehefter, tar vi imot med takk, det er da bare å sende det til min adresse som står på side 3. “Du har vel tid til å stoppe opp litt?” “Jo...”, jeg dro litt på det. Lille julaften er liksom så travel, og når en reiser rundt slik på kvelden og leverer gaver og julehilsener, blir det ikke så lange stoppen på hvert sted. Jeg tenkte meg raskt om. Jeg visste jo at Arne bodde alene. Jeg kom på ordene om at det beste du kan gi til noen, er tiden din. “Joda Arne, takk for det, jeg har det da ikke så travelt... “Det er noe jeg har lyst til å fortelle deg, ser du.” Arne skranglet med kopper inne på kjøkkenet. “Noe som hendte for 50 år siden, da jeg var like ung som du er nå.” “Å, den gangen du arbeidet som skogsmann i Gudbrandsdalen?” sa jeg, mens jeg forsiktig dyttet en stor bjørkekubbe litt lenger inn i peisvarmen. “Ja, kan du huske jeg nevnte den lille koia jeg bodde i der oppe?” Arne kom og satte seg. Jeg la begge hendene rundt den varme tekoppen og strakk bena litt lenger mot peisen. Arne fortsatte: “Du skjønner, det bodde ei enke på et lite bruk like ved den koia. Ja, jeg vet nå ikke om hun egentlig var enke heller forresten. Det ble sagt at mannen hennes hadde reist til sjøs og aldri kommet tilbake. Men hun hadde i hvert fall en sønn denne enkefru Antonsen. Han var av de enkle. Han hadde, som vi sier, fått med seg liten bagasje. Skole hadde han aldri gått på, og det var lett å se at han hadde et handikap. Nede i bygda gikk han under navnet Ås-Jens. Og han Ås-Jens var ganske kjent. Det var mange som ville drive gjøn, eller prøve å narre han Ås-Jens når han var nedover i bygda for å handle for moren sin. Han hadde nok vært utsatt for mange slags streker, han... Jeg kan huske en sommer at det kom to smågutter løpende og la seg på lur bak koia mi. Jeg gikk ut og spurte hva de holdt på med. Jo, de skulle se hvordan det gikk når han Ås-Jens kom hjem. Nede i bygda hadde nemlig en kremmer fått lurt fra ham pengene ved å selge to tørre erter til ham, og kalt det for pengefrø... Jeg ristet oppgitt på hodet og ble stående på trappa. Jeg hadde nemlig en følelse av at småguttene ville bli skuffet. Og ganske riktig. Mor til Ås-Jens møtte ham alt i porten. Etter noen korte ordvekslinger Side 14


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010 kunne jeg se at hun strøk Jens på kinnet. Deretter la hun omsorgsfullt armen om skulderen hans og tok ham med inn til de ventende pannekakene. Det fantes ingen som sa så mye pent om sønnen sin som fru Antonsen. Og ikke var det skryt i den forstand heller. Hun hadde bare en egen evne til å framheve de sterke sidene hans. Og gode sider, ja det hadde han. Han var så blid, han Jens. Jeg passet på å hilse når han gikk forbi koia. Jeg skjønte at han satte pris på det. Han smilte stolt og hilste kjekt tilbake. Enkelte ganger vekslet vi også noen ord når vi møttes etter veien. Han var nokså ordknapp han Jens, men jeg kunne se at det betydde mye for ham å bli tatt på alvor på den måten. Jeg fikk en forståelse av at det nok var alt for sjelden at noen behandlet ham som et medmenneske. Men nå skal du høre om noe som hendte like før jul det året. Han var nok ikke så flink til å arbeide han Jens. Men det var en ting han virkelig var opptatt av å drive med. På et lite jordstykke på sørsida av huset hadde han en havreåker. Der var han nesten dagstøtt og stelte og så etter at alt var i orden. Han skulle nemlig lage fuglenek og selge dem på torget før jul. Førjulstida var ei god tid for han Ås-Jens. Det var nok den fineste tida på året det, når han skulle til torget og selge julenek, skulle være arbeidskar. Nå kunne han tjene penger så det ble litt å rutte med til jul. Jeg så hvor stolt han var da han dro forbi med mange julenek knyttet fast på sparkstøttingen. Han hilste litt ekstra karslig da. Det året var det dessuten blitt mye havre på åkeren, og det hang mange nek oppunder et lite tak bortmed låveveggen. Han Jens hadde holdt på hele høsten å binde nek. De hang der så store og fine, nøyaktig på rekke. Jeg la merke til at ett av nekene var enda større enn de andre. Rundt det neket hadde han satt et fint, rødt sløyfebånd. Jeg tenkte det nok skulle settes opp på tunet, der hjemme, til glede for mor. Neksalget gikk strålende det året. Etter få dager hang det bare ett nek igjen, det store... Jeg skulle være på koia den jula. Tømmeret var svært etterspurt ved Lendesaga, så det ble ikke tid til å dra hjem til familien. Det ble en stille jul, men det var en ting som gjorde den jula helt spesiell for meg: Ås-Jens skulle reise sammen med moren sin til familien hennes i jula. Utpå lillejulaften kom sleden som skulle hente dem. Da de reiste, så jeg at hele hesteskyssen stanset nedenfor koia mi, og like etterpå knakket det på døra. Jeg åpnet. Der bak et digert julenek stod Jens. Jeg kunne kjenne igjen det røde båndet rundt neket. “God jul, Arne! Dette neket er te deg.” sa han og smilte på sin særegne og fornøyde måte. Jeg fikk stotret fram et takk, og ble stående med juleneket i armene og vinke adjø. *** Arne reiste seg og gikk bort til vinduet. ”Det juleneket jeg fikk av han Ås-Jens er en av de fineste gavene jeg har fått”, sa han, og dyttet lommetørklet på plass i lommen ”Du skjønner det”, fortsatte Arne, ”det viktigste er egentlig aldri selve gaven, men tanken som ligger bak. Og for Jens var et slikt julenek noe av det fineste en kunne forestille seg.” ”Slik vil det alltid være”, avsluttet Arne, ”en tilsynelatende liten gave, kan blir den mest verdifulle, og bære med seg et budskap som er langt rikere og større enn hva selve gaven egentlig er verd.” Side 15


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

JUBLENDE JUBILEUM SIFA 20 ÅR

Tekst: Synnøve Rydningen - foto Rune Nilsen.

Rundt 60 rødkledde sangere og en nesten fullsatt, hjertepyntet Frelserens kirke markerte at det er 20 år siden noen voksne ildsjeler satt på julemesse i Farsund og ble så inspirert av et barnekor fra Lyngdal, at de straks gikk igang med å starte SIFA, som betyr lovsang på swahili. Og lovsang ble det - uten et eneste dødpunkt. Sissi Kydland ledet oss gjennom korets historie med hyppige avbrekk av sang, soloinnslag, dans og rap. En billedkavalkade på skjermen viste noe av alt gjengen har vært med på av turer, overnattingshelger, sang/dans på torget, eldresenteret, bedehuset, kirka, karneval, fargefest, jule-påske-pinsemusikaler, Sifa spesial og superspesial. Tre av korets tidligere guttemedlemmer utgjorde et lite band på gitarer og slagverk, mens leder Siri Sunde trakterte pianoet.

Hilde Sletta dirigerer sangen og er den som har innført dansen og instruerer denne. Et nytt innslag her var en rap-låt hvor noen jenter hadde barsket seg opp i gutteklær, mens korets for tiden eneste gutt framførte rap-en. Kanskje rap er noe å satse på for å dra flere gutter til koret?? De friske sangene har gode tekster og glade melodier som innbyr til å klappe med. Når en lytter til innholdet, hører en at ungene får med seg sentral lærdom om Gud som elsker alle like høyt, om hver enkelts verdi og storhet, Jesus som frelser og venn, i tillegg til å lære Fader Vår, trosbekjennelse og bibeltekster gjennom sangen. For ikke å snakke om jul- og påskeevangeliene som også dramatiseres. Even Eftestøl som var med å stifte koret, holdt en kort andakt hvor han sa litt om mysteriet med at Gud kan være flere steder samtidig. Prest Stein takket koret og de fire nåværende voksenlederne på vegne av menighetsrådet, menigheten og seg selv. Side 16


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010 Med Sifa tilstede blir en vanlig gudstjeneste til en festgudstjeneste som står til terningkast seks, som biskopen sa etter visitasen i høst. Dere er uunnværlige for oss, sa Stein. Etterpå var det frukt, snop, kaker, kaffe og brus på kirketorget. Og vi ønsker Sifa mange nye, gode år med vind i seilene. Kanskje flere av dagens medlemmer gjør som voksenleder Sigrid Syversen, som startet som kormedlem og nå er med å drive arbeidet videre. For vi sier som prest Stein: Dere er uunnværlige for oss. HEIA SIFA!!

Førjulskonsert med Vanse Brass Fredag 15. desember kl. 18.30 i Vanse kirke

Vanse Brass ønsker alle velkommen til sin årlige førjulskonsert. Det blir som tildigere år mye variert utvalg av musikk. Se nærmere program i avisen når konserten nærmer seg. Husk også at det ikke er billettsalg, men heller en kollekt i løpet av kvelden.

Side 17


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Gudstjenester

Alle er hjertelig velkommen !

Gudstjenesteliste for Vanse, Vestbygda, Herad, Farsund og Spind. NB: Hvis det ikke er gudstjeneste i din menighet, vil du bli tatt varmt imot i en av de andre. Det er fint å komme på besøk, og få besøk! Følg med i Farsunds Avis for eventuelle forandringer i gudstjenestelisten.

Prekentekstliste for desember og januar Prekentekstliste 1. søndag i advent Matt. 21, 1 - 9 2. søndag i advent Luk. 21, 25 – 33 3. søndag i advent Jes. 35, 3 - 10 4. søndag i advent Joh. 1, 19 – 27 Julaften Luk 2, 1 - 14 Julenatt Luk. 2, 1 – 20

Vanse kirke

Onsdag 1. desember Skolegudstjeneste kl. 18.00 v/Erik Noddeland Vanse skole Søndag 12. desember Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Speiderne deltar Takkoffer: Speiderne 1. Vanse Torsdag 16. desember Skolegudstjeneste kl. 18.00 v/Erik Noddeland Lista ungdomskole

1. juledag Joh. 1, 1 – 5 2. juledag Matt. 10, 17 – 22 Nyttårsaften Jer. 29, 11 1. nyttårsdag Luk 2, 21 2011 Kristi åpenbaringsdag Matt. 2. 1 – 12

Søndag 19. desember Gudstjeneste NB! Er på Listaheimen kl. 11.00 v/Erik Noddeland Julaften Gudstjeneste kl. 16.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Misjonsprosjektet i Laos 1. Juledag Høytidsgudstjeneste kl. 12.00 v/ Erik Noddeland Takkoffer: Menighetsarbeidet

1.s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt. 3, 13 – 17 2.s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh. 2, 1 - 11 3.s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh. 4, 46 - 54 4.s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt. 8, 23 - 27

Vestbygda kapell

Søndag 5. desember Gudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland VGDG. Gubba. Takkoffer: VGDG

Søndag 9. januar Høymesse kl. 11.00 v/Erik Noddeland

Torsdag 16. desember Barnehagegudstjeneste kl. 10.00 v/ Ove Sletta

Søndag 30. januar Høymesse kl. 11.00 Ordinasjon av Rolf Eriksen ved biskop Olav Skjevesland

Søndag 19. desember Vi synger julen inn kl. 16.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Betlehem Brekne

Side 18


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010 Tirsdag 21. desember Skolegudstjeneste kl. 09.15 v/Erik Noddeland Ore Skole

Herad kirke

Tirsdag 21. desember Skolegudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Borhaug skole

Julaften Gudstjeneste kl. 14.30 v/Ove Sletta Takkoffer: Misjonsprosjekt i Laos Julaften Gudstjeneste kl. 16.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Misjonsprosjekt i Laos 1. juledag Høytidsgudstjeneste kl. 12.00 v/Ove Sletta Takkoffer: menighetsarbeidet Søndag 1. januar Høymesse kl. 12.00 v/ Erik Noddeland Søndag 16. januar Høymesse kl. 11.00 v/Erik Noddeland Søndag 23. januar Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Rolf Eriksen

Søndag 12. desember Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Sjømannsmisjonen Søndag 12. desember Vi synger jula inn kl. 19.00 v/ Stein Reinertsen Takkoffer: Kirkens nødhjelp

Søndag 5. desember Vi synger julen inn kl. 17.00 v/Ove Sletta Sangkoret Nordvesten Takkoffer: F 16 Julaften Gudstjeneste kl. 14.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Mandagskolen/Vinnerlaget 2. juledag Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/Erik Noddeland Takkoffer: Vest-Agder Søndagsskolekrets Søndag 16. januar 2011 Høymesse kl. 11.00 v/ Rolf Eriksen

Frelserens kirke

Søndag 6. februar Høymesse kl. 19.00 v/ Erik Noddeland

Søndag 19. desember Gudstjeneste kl. 11.00 v/Stein Reinertsen NB! Er på Omsorgsenteret

Julaften Gudstjeneste kl. 14.30 v/ Stein Reinertsen Takkoffer: Dåpsopplæringen Julaften Gudstjeneste kl. 16.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Ungdomsarbeidet 1.juledag Gudstjeneste kl. 12.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Normisjonen Nyttårsaften Gudstjeneste kl. 23.15 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Diakoniarbeidet Søndag 9. januar Høymesse kl. 19.00 v/ Stein Reinertsen Søndag 16. januar Høymesse kl. 11.00 v/Ove Sletta

Søndag 5. desember Gudstjeneste kl. 11.00 v/Ove Sletta Takkoffer: Menighetsarbeidet

Søndag 23. januar Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen Søndag 30. januar Høymesse kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen Les videre annonsering på neste side

Side 19


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010 Søndag 6.februar Høymesse kl. 11.00 v/ Erik Noddeland

Juletrefester

BJØRKETUN 9. januar: Juletrefest for voksne kl.20.00

Spind kirke

FRELSERENS KIRKE / KIRKETORGET 31. desember: Nyttårsfest kl 18.00

Søndag 12. desember Vi synger jula inn kl. 17.00 v/Stein Reinertsen Takkoffer: Spind kristelige ungdomsforening Julaften Gudstjeneste kl. 15.00 v/Henning Huseby Jansen Takkoffer: Kirkens Nødhjelp 2. juledag Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen Takkoffer: NLM Søndag 9. januar Høymesse kl. 11.00 v/ Stein Reinertsen og Henning Huseby Jansen Søndag 23. januar Høymesse kl. 19.00 v/ Stein Reinertsen

BETLEHEM 27. desember (3. juledag): Søndagsskolens juletrefest kl.17.00 29.desember(5. juledag): Bedehusets juletrefest, kl.19.00 Søndag 9. januar: “Vi over 60” kl.17.00 GULLSMEDBAKK BEDEHUS 1. januar (Nyttårsdagen): Søndagsskolens juletrefestfest, kl.16.00. 5. januar: Bedehusets juletrefest, kl.19.30. LINDLAND BEDEHUS 4. januar: Bedehusets juletrefest kl.19.00. STAVE / LANGELAND 28. desember (4. juledag): Søndagsskolens juletrefest på Stave kl 17.00 30. desember (6. juledag): Voksenfest på Stave kl.19.00 FARSUND BEDEHUS 28. desember (4. juledag): Indremisjonen juletrefest kl. 18.00 4. januar: Søndagsskolens juletrefest kl 17.00

1a. Lussekatter b. Lucia dagen 13. des. 2. Deres besøk hos Jesusbarnet feires i den vestlige verden på trettende dag jul, 6. januar. 3- Sannsynligvis fra en preken den svenske erkebispen Nathan Søderblom holdt i Paris i 1886. 4. Anna. Fanuels datter (luk. 2. 36.

Svar på julenøtter.

Side 20

HERAD 27. desember (3. juledag): Juletrefest på Kommunelokalet på Sande kl.17.00.

BETEL 27. desember (3. juledag): Søndagsskolens juletrefest,kl.17.00 8. januar Juletrefest kl. 19.00

SIGERSVOLD 7. januar Juletrefest (se annonse i avisen) UNGDOMSHUSET, SPIND 10. desember kl. 18.00 GRØTFEST m / Juleverksted for barna. Astrid Mathingsdal Nøtland har andakt 3. januar kl.18.00. Barnas juletrefest BETANIA, BJØRNEVÅG 27. desember (3. juledag): Juletrefest kl. 18.00


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Farsund. Nr 6 - 2010

DØPTE

barn siden sist

Vanse kirke

Tobias Mikalsen 05.09

Lillian Sofie Kristensen 05.09 Vestbygda kapell Herad kirke

Jonas Lindstrøm Eriksen 03.10

Odin Emil Hogstad 05.09

Sondre Aase Heskestad 26.09

Lukas Loven Frigstad 26.09

Thomas Abrahamsen 10.10

Mikal Ahlsen Mosvold 03.10

Nathaniel Ertzeid 10.10

Frelserens kirke

Julian Nyvoll Genthner 12.09

VIGDE

Rikard Ueland Torheim 17.10

Michelle Friedrich 17.10

Eira Bordvik Knutsen 31.10

Døpefonten i Spind kirke

Vanse kirke 26.09 Sonja Karin Kjørvik og Odd Magne Nielsen

Svar på gåten på Barnesiden. svar 1: Et vindu. svar på ordleken. A: øye B: Råd C: Olje D: Land svar på hvem er disse tre? De tre vise menn, Kaspar, Melchior og Balthasar.

Spind kirke 04.09 Irene Lyngsvåg og Erik Andreassen

Frelserens kirke

Side 21


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

DØDE

SYNNØVES FILOSOFISKE HJØRNE FISKERENS VISDOM En gammel fisker sa en gang til meg:”Når du ror ut å sætte lina, då tar du engen teng. Du får.”

Lista menighet Kitty Ovidia Hansen Ludvig Kristensen Poul Asger Storm Irma Elisabeth Gullestad Sola Sofie Cecilie Olsen Marie Anette Gaupeland Elly Kristine Omdal Thor Martin Martinsen Jenny Kjeksrud Åse Karin Mosvold

f.1922 f.1920 f.1938 f.1957 f.1929 f.1927 f.1920 f.1946 f.1928 f.1950

Farsund menighet Marion Margrethe Larsen Øystein Hansen Torhild Salvesen Marna Jorunn Laundal

f.1947 f.1942 f.1924 f.1933

Lina og garnet og juksa er fiskeredskaper en får fisk på. Fiskeren er avhengig av havets gavmildhet. Selv den gamle, erfarne fiskeren som visste alt om med og straum og vind, flo og fjære, grunner og bunnforhold, følte at egen kunnskap kom til kort. Om ikke havet gav så fikk han ingen ting. Med dagens fiskeredskap følger andre ord. Ord som røper oss. Snurperne og trålerne tar fangst. Havet har sluttet å gi. De som gir idag er myndighetene som gir kvoter og bevillinger – som igjen kan kjøpes og selges. Men ingen fylles vel verken av ydmykhet eller takknemlighet overfor dem. Vi tar ut alt fra fortjeneste og overskudd til vilt, skadedyr, naturressurser, ja, til og med mennesker blir ”tatt ut”, ikke drept, i krig. Det ligger to vidt forskjellige livs- og verdensanskuelser bak begrepene som blir brukt av fiskeren med lina og dagens fangstmenn av alle kategorier. Jeg har ofte tenkt på den kloke fiskeren i nord. Han så en sammenheng som fylte ham med ydmykhet og undring og sikkert også ærefrykt for den Vårherre han følte sto bak. Han hadde oppdaget en sannhet som åpnet en himmel over hans enkle båt, nemlig nådens sannhet: ALT ER NÅDE. Ikke bare livet, men alt i det, er gitt oss som gave. Fra fødsel til grav – vi tar ikke, vi får. Hva vil det gjøre med oss og vårt forhold til omgivelsene vi lever i, både de åndelige og de materielle, om vi bytter ut tar med får?

Side 22


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Diakonens Side NOE VAKKERT Diakon Astrid M. Nøtland

Som diakon ser jeg mange vakre ting. Nød, ja, og sorg. Men i dag har jeg lyst å se det fra en annen side – se det vakre. Vi lever i en verden der det skjer mye vondt. Kriger og naturkatastrofer fører til enorme menneskelige lidelser. Også i vårt nærmiljø finnes mennesker med dramatiske historier – blant flyktningene som kommer til vår kommune, som bor i vårt nabolag. Men det finnes også annen smerte – alvorlig sykdom, sorg, oppløste familier – for å nevne noe. Dette er ting vi må forholde oss til. Om vi har det aldri så godt – det finnes mange eksempler på hvordan en god hverdag på ett øyeblikk kan snus. En trafikkulykke med død eller alvorlig personskade – og hverdagen snus for langt flere mennesker enn de som var direkte involvert i ulykken. Og det er her det vakre kommer inn. Nøden er der alltid – det vil alltid være noen som lider. Det er alltid noen som har behov for hjelp, støtte, omsorg og forbønn. Og dette ser jeg ofte som diakon – jeg ser mennesker som stiller opp, engasjerer seg – som gjør noe for dem som har det vondt.

besøker syke og ensomme, jeg ser mennesker som taler andres sak i møte med et kynisk system – som ikke tåler den urett som blir begått mot andre. Her om dagen så jeg noe som virkelig var vakkert: Jeg arrangerte bønnevandring for ungdomskoret i Farsund. Jeg satt og så på ungdommene som gikk stille rundt i kirka. Stanset ved ulike bønnestasjoner – ba for oppløste familier, mobbeoffer, flyktninger og andre nødlidende. Lysgloben var full av tente lys. Korset jeg hadde satt opp var fullt av bønnelapper – bekjennelser eller andre byrder de ønsket å legge av hos Jesus. Alterringen var full av ungdommer som knelte. Og vakrest av alt: Jeg så ungdommer som gikk sammen to og to – holdt rundt hverandre og var sammen i bønn. Det ante meg at noen av disse ungdommene bar på tunge byrder – og så viste de dyp omsorg for hverandre. Det vil alltid være nød og smerte – så lenge jorda består. Det må vi forholde oss til. Og det kan vi gjøre ved å bære hverandres byrder. Ikke lukke øynene for nøden, holde den på avstand så lenge vi ikke er rammet selv. Vi kan skape vakre øyeblikk midt i smerten, vi kan lindre nød, vi kan hjelpe noen som lider til å holde ut, tenne håp. Godt fellesskap, oppriktig omsorg, varm oppmuntring – det er vakkert, en dyrebar skatt midt i nød og smerte. I Bibelen kan vi lese om en lam mann som ble båret til Jesus av fire venner. De laget endatil hull i taket og firte mannen ned foran Jesus – huset var nemlig så fullt av mennesker at de kom ikke inn gjennom døra. Å hjelpe noen som lider kan koste – vi kan møte hindringer. Men la det ikke stoppe oss! Julen handler om en Gud som steg dypt ned for å hjelpe oss mennesker. En Gud som gav avkall på alt fordi Han elsker oss. Denne kjærligheten kan vi få lov til å bringe videre! Det skaper vakre øyeblikk, det tenner lys i mørke!

Jeg ser mennesker som inviterer flyktninger hjem til seg og som kjører dem når de har behov for skyss, jeg ser mennesker som Side 23


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 46 - 2010

En annerledes jul for Marthe Tekst og foto: Marthe Hustoft

Nå sitter jeg og ser ut av vinduet. Årets første snø har akkurat lagt seg. Det er vakkert! Jeg har ikke sett snø på over et år. I april kom jeg hjem fra et 7.måneders opphold i Uganda. Der feiret Meg & Agab jeg min første jul hjemmefra. Ingen snø, ingen juletre, ingen julemarsipan. Men det jeg fikk oppleve var så veldig mye bedre!

Nå skulle julen feires! De fikk årets eneste brus, og spiste seg gode og mette på kjøtt og ris. Etterpå var det tid for dans. De lekte og koste seg, mens de priste Gud for alt det gode han gav dem. Før barn og voksne skulle gå hjem, ba presten

e ad gl som To er CRO t t gu på r gå

Jeg jobbet på CRO (Child Restoration Outreach), som er et dagsenter for gatebarn. Før senteret skulle stenges for julen, skulle vi ha en juleavslutning. Det ble pyntet med farger og ballonger, barnas familier ble invitert, og koret var klare for å synge julesanger. Dagen kom, og barn og voksne strømmet inn. De voksne kom i sitt peneste antrekk og en ny frisyre. Barna kom med rene klær og et stort smil om munnen.

dem om å legge frem sine gaver for Gud. Disse kvinnene og mennene som så vidt hadde mat til sine egne barn, kom foran Gud og gav ham litt av Meg & Ma sai det de hadde. De kom fram og la sin lille penge i i bøssen. Ikke nok med det, de gjorde det med et smil om munnen. De priste Gud for den gaven de hadde fått, livet. Derfor var det bare en fryd for dem å dele av det de hadde. Gud forsørger dem hver eneste dag med mat, husly og kjærlighet. De hadde ikke noe å klage over, fordi de hadde Gud. Han gir dem en glede som ‘ ingen andre kan gi. Denne gleden er noe jeg vil ta med meg inn i årets jul. Jeg møtte mennesker som elsker Gud på tross av omstendighetene. Denne julen kommer jeg aldri til å glemme! Mødre og tanter av barna er pyntet til juleavslutningen.

24 Side 22


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Farsund. Nr 46 - 2010

Litt om Marthe og bakgrunnen til opplevelsene hun har fortalt om. Da jeg gikk i 3. klasse på KVS-Lyngdal, hadde vi misjonsprosjekt der vi hadde forskjellige arrangementer for å samle inn penger. Pengene vi fikk inn gikk til CRO gjennom Strømmestiftelsen. Strømmestiftelsen sponset oss med to turer til Uganda. Vi bestemte oss for at de to som greide å samle inn mest penger på Aksjonsdagen, skulle vinne turen. Det var jeg og ei venninne som vant, etter å ha samlet inn 5000,- og 7000,-. Vi reiste med Strømmestiftelsen, og fikk være med dem på en 10 dagers tur i Uganda. Vi besøkte flere prosjekter som de støtter, men hovedpunktet var definitivt CRO. Da fikk jeg sett hva vi samlet penger inn til. Jeg følte at jeg allerede hadde et forhold til det, og det ble bare enda sterkere da jeg var der. Vi var på CRO bare en dag, og jeg merket med en gang at dette ikke var nok for meg. Jeg ville ned igjen! Det var ikke nok for meg bare å samle inn penger, men jeg ville også hjelpe til og arbeide der. Jeg visste at Hald Internasjonale Senter hadde utveksling til CRO. Så da jeg kom hjem, søkte jeg og jeg kom inn! 8 måneder etter at jeg var der første gangen, reiste jeg ned igjen. Jeg bodde i Uganda og jobbet på CRO akkurat slik jeg ville. Jeg fikk jobbe der og hjelpe til, men det jeg ikke visste var at dette kom til å forandre meg så mye. 7 måneder er ingenting, men det er nok tid til å se at verden ikke er rettferdig. Selv om det er dem som lever i fattigdom, glemmer vi deres kunnskap, kjærlighet og latter. Vi har mye å lære av dem!

Vi i Menighetsbladet ønsker alle våre sponsorer en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år!

FOTOGRAF Belinda Bjørnestad mobil: 416 53 152 e-post: bb@lister.as

Lister opplæringssenter

ByggefirmaVestbygg AS

Mosvold Farsund AS tlf: 38 39 97 00

tlf: 38 39 35 80 e- post: post@listeropplering.no

Montèr Farsund - Vanse

Lista Autoteknikk AS

Gi Gi Damekonfeksjon

Mobil: 90 79 06 98

tlf: 38 39 55 10 / 38 39 61 00

Price Farsund tlf: 38 39 01 38

Joker Borhaug tlf: 38 39 72 31

tlf: 38 39 18 88

T.Pedersen Eftf. AS

tlf: 38 39 01 03 / 38 39 31 13

VIA TRAVEL tlf: 38 39 59 90

Side 25 23

tlf: 38 39 11 65

Modena Mur & Bygg tlf: 38 39 07 73

Chr. Olsen Bakeri tlf: 38 39 00 68


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

Gullkonfirmantene i Vanse 2010 Tekst: Andreas Marthin Omdal - foto: Tor Steinar Kristensen / Knutsens fotostudio, Farsund

Femst sitter: Bjørg Asta (Nilsen) Pedersen. 1. rekke fra venstre: Inger Olsen,Liv Hanna (Larsen)Berntsen, Valbjørg (Dyngvold) Kjørri, Gunnvor Oddbjørg (Hauge) Engtrø, Torlaug Solfrid (Tønnessen) Haugen, Else Anny (Rydland) Tønnessen, Liv (Vindheim) Jørgensen. 2. rekke: Ellinor Marie (Pedersen) Nordli – Martha Maria ( Ramslien) Bakke, Gunvor (Duvold) Auale, Ruth Harriet (Abrahamsen) Kjørvik, Inger Berit (Abrahamsen) Stålesen , Anna Judith (Elle) Belsby, Bjørg Solfrid (Larsen) Kristiansen, Åse Lillian (Sørensen) Reisvold, Sigrid (Helvig) Lunde, Astrid Edith (Tjørve) Follerås, Anne Marie (Skretting) Gaupeland, Anna (Mikalsen) Tjomsland, Else Marie (Johannessen) Kristiansen - Reidun Margrethe (Thorkildsen) Elle 3. rekke: Tor Martin Martinsen, Johnny Jarl Omland, Tomas Frank Andreassen, Torvik Arnt Vetland, Gunnar Helvik Hansen, Harald Syvertsen, Dagfinn Arnt Kristiansen, Dan Alfred Vindheim, Jens Gunnar Samuelsen, Arne Magne Andreassen Tor Guttorm Biland, Alf Terje Huseby, Magne Simonsen,Leiv Jan Meberg. 4. rekke: Andreas Marthin Omdal,Jan Ivar Smithsen, Leiv Arnt Tønnessen, Martin Olav Tønnessen, Arnt Egil Olsen, Reidar Nørsett, Rune Espeland,Alfred Vaagsvold , Reidar Normann Jørgensen,Arne Harald Omdal, Albert Karl Reiersen, Olav A. Reisvold,Karl Johan Vigmostad.

Sommeren 2009 begynte en del av oss å prate litt om gullkonfirmantfesten, og 16. mars hadde styre/komité sin første samling. Det var en fin gjeng som møttes i Menighetssenteret. Vi regnet jo med at vi skulle kjenne hverandre ganske lett, siden vi alle var bosatt lokalt. Der tok vi nok feil, for det var faktisk noen av oss som fikk problemer. – Hvordan skulle det da gå når vi skulle møte mange vi nesten ikke hadde sett siden vi ble konfirmert i 1960? Vi bestemte oss raskt for at dagen for den store begivenheten skulle være den 29. august, og dagen opprant med flott sensommervær. Vi møttes utenfor kirka for å gå i prosesjon inn i kirka med sokneprest Noddeland i teten. I kirken satt vi som vi gjorde da vi ble konfirmert av prost Omland for 50 år siden, og det ble mange blikk på kryss og tvers. Hvem er det, og hvem er det? Harald Syvertsen var vår

selvskrevne leder. Han presenterte konfirmantene, lett og ledig.Etter gudstjenesten var vi samlet i Befalsmessa ute på Lista flystasjon, der vi ble traktert av Marthinsen og hans medhjelpere. Et utsøkt måltid var det. Det ble sunget mange sanger, og Harald var den eminente ordstyrer. Vi hadde innslag om hvordan konfirmasjonstiden hadde artet seg for mange av oss. Vi fikk høre fin solosang og innslag av mer alvorlig karakter. Mest av alt gikk det jo i mimring fra konfirmasjons- og ungdomstiden. Vi var jo konfirmanter fra både Zion, Misjonshuset og Lista menighet. Det ble en minnerik dag, og mange av oss hadde nok ønsket at den hadde vart litt lenger, slik at vi kunne fått mimret enda litt mer. Det er utrolig hva man husker, når man bare begynner å prate. Det er liksom mange dører som har vært stengt lenge, plutselig åpner seg og minnene strømmer fram.

Side 26


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

M/BAND GJEST:

OLE PAUS

KRISTIANSAND DOMKIRKE kl. 18.00 19. des VANSE KIRKE kl. 18.00 20. des GRIMSTAD KIRKE kl. 18.30 18. des

og Postens Billettservice, tlf. 815 33 133

Julegavetips til dem som har alt, men liker å lese. Vi i bladet har fått et hint om at det er kommet ut ei ny bok som kanskje er av interesse for flere av våre lesere. Boka heter ”Frelsen kommer”, og handler om norsk misjon på Madagaskar. Boka består av intervjuer med mennesker som har vært, eller er, misjonærer på Madagaskar, og to av bidragsyterne er Odd og Gro Gaudestad, som jo er godt kjent for de fleste av oss, etter mange år som sogneprestpar i Lista menighet. Det er kanskje andre her lokalt som også har tilknytning til Madagaskar og norsk misjons virksomhet der, og da må jo denne boka være av stor interesse. Forfatteren er Øystein Mikalsen, bosatt på Lista. Han har også skrevet ”Aldri for gammel” om Liv Kyllingstad i Kongo, som vi har skrevet om i bladet tidligere. Øyvind har selv gjort all research både i Norge og på Madagaskar, og boka er gitt ut på Hermon forlag. Boka ”Frelsen kommer” ble lansert med pressekonferanse i Stavanger fredag 12. november. Boken koster kr. 298.-, og er å få kjøpt både Lista Libris, Vanse og Farsund Libris . Side 27


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

På hjemvei – en julekveld Julefortelling av Ole B. Jarlvang

“Jeg var bare tredve år gammel den gangen. Sønnen min, Arne, var fire, og vi gikk hjemmefra og bort til søsteren min da kirkeklokkene ringte julen inn,” sa den gamle pastoren. Han var på besøk hos noen gode venner, da de kom til å snakke om hvor leit det var at han etter bare seks års ekteskap ble alene med den lille gutten de hadde. Den elskelige unge kvinnen ble revet bort i en bilulykke... “Ja”, sa han, og trakk pusten dypt: “Det er snart femti år siden det nå, og jeg syntes likesom alt raste sammen omkring meg da jeg fikk bud om ulykken. Men den lille gutten vår var til stor trøst og hjelp i den tiden, og jeg måtte jo forsøke å gjøre det trivelig for ham. Han savnet nok moren sin, men det er rart med slike små, det går fortere over om det kommer sorger, når en er liten.” Den gamle pastoren rugget på seg og så på de andre, og smilte litt ettertenksomt: “Det ble julaften, det året, allikevel. Som jeg sa, vi gikk den snaue kilometeren bort til søsteren min. Hun hadde flere barn, og jeg er sikker på at Arne syntes han hadde det fint hos dem. Det var pyntet så pent med all slags julestas. Det var god mat og alt var vel og bra slik, men den første julen alene var en tung tid.” Den gamle mannen ristet unnskyldende på hodet: “Ja, jeg sitter og smiler litt nå, for det ble en livserfaring

å ta med seg, allikevel. “Ja, sa han igjen og nikket: “Jeg tenker på hjemveien, da vi gikk hjem på julekvelden...” Han gjorde en pause, så fram for seg og myste. Det var tydelig at en spesiell hendelse fra den kvelden opptok tankene hans. Den snart åtti år gamle pastoren hadde et ansikt som var preget av alderen, men det hadde et mildt drag bestandig. Den hvite hårkronen og den høyreiste holdningen ga inntrykk av at han hadde kommet gjennom de mange livets stormer. Han holdt andakter, talte en gang i mellom på bedehuset, og alle merket seg at det var en himmellengsel i forkynneren nå. Han rettet seg brått opp, kremtet litt og fortsatte: “Jo, da vi skulle gå hjemover, sa Arne: Jeg vil bære alle pakkene! Han hadde fått ganske mange presanger, og da han stabbet i vei gjennom snøen, lo han og snakket om lekene han hadde med seg. Jeg måtte la ham bære alle gavene når han så gjerne ville, men jeg var jo klar over at det nok kunne bli litt for tungt etter hvert, og slik ble det. Vi hadde ikke gått langt før han spurte om jeg kunne bære to av de største pakkene. Det var en brannbil og en eske med byggeklosser. Etter enda et stykke vei lurte han på om ikke jeg kunne ta noen flere pakker. Det var tungt å

Side 28


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010 gå i snøen for så små ben. Da vi begynte å nærme oss hjemmet vårt, gikk han foran meg med en liten pakke som han holdt i hyssingen. De andre hadde jeg tatt hånd om. Jeg pekte framover og sa oppmuntrende til Arne, at nå kunne vi se lysene i vinduene hjemme. Jeg forsto at han begynte å bli sliten av å gå, for han stoppet for å hvile. Jeg glemmer ikke lille Arne, der han sto i snøen med den lille pakken, og han sa: Ja, jeg ser at vi snart er framme, men pappa, kan du ikke bære meg også, det siste stykket?” Pastoren så fra den ene til den andre. Så sa han lavt: “Det er kanskje ikke så interessant for dere, dette her, men for meg har det blitt en verdifull livsvisdom.” Han knep leppene sammen og nikket mange ganger. De andre så avventende på ham. Han fortsatte: “Det er slik, at vi alle har en far i himmelen. Ja, vi har en far, og når vi er unge så viser det seg at vi også alle sammen har fått mange “gaver.” Når jeg ser tilbake, tenker jeg på hvor optimistisk jeg var. Det gjaldt jo å ha mange slike gaver, evner, tid, krefter, muligheter, ungdom... Det er egentlig gaver alt sammen, og vi “bærer” alt sammen så gjerne. Jeg skal klare alt! Ja, vi tenker vel alle slik. Men det har nok blitt med meg, som med Arne, den gangen. Etter hvert under vandringen på livsveien, så har jeg bedt Herren om å hjelpe meg å bære... Noe er blitt for tungt, og da er det godt å ha en som er sterkere, som kan bære byrdene, en far som vandrer med meg....hjemover. Nå ber jeg slik som Arne gjorde den gangen, selv om jeg “ser lysene fra hjemmet”. Jeg takker for alle “gavene”, men nå har jeg lært å overlate alt til Herren, og jeg vet at han, det er min Far, han vil bære meg det siste stykket....hjem.

Farsund kommune tlf: 38 38 20 00

REMA 1000 tlf: 38 39 77 91

La Beauté, Vanse

Butikken som kler deg. str. 38-56

mobil: 971 110 84

Farsund Advokatene

tlf: 38 38 97 50 www.farsundadvokatene.no

ZAHL’S AGENTUR

Revisorsenteret Farsund

Hansen Renovasjon AS

Andreas Bjørn Salvesen

tlf: 38 39 37 16

tlf: 38 39 24 10

It Companiet AS

tlf: 38 39 19 99 www.itcompaniet.com

Jernvareforetningen Bjørn Øslebø tlf: 38 39 00 12 Side 29

tlf: 38 39 16 00

tlf: 38 39 59 59

STÅLESEN Brønnboring AS

tlf: 38 39 34 31 / 909 85 172

Malerbua A/S

tlf: 38 39 02 63 www.malerbua-farsund.no


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010 taran produksjon og strømmestiftelsen presenterer

stille natt hellige natt torstein sødal (marian aas hansen (tor endresen (rune larsen

Farsund kirke, fredag 3. desember kl 17:30 Billetter på: Billettservice.no 815 33 133 • Narvesen • Posten

Farsund Multi Apartment AS

Sparebank 1 SR-Bank Farsund

Erling Andersen Glassmagasin AS

Larsen Bakeri

Brødrene Thorkildsen AS

Lista Treindustri

Skanska

Oskar Nygaard AS

Stein Holteberg

Kiwi, Vanse

Kjell Ore AS

mobil: 90 88 59 62

tlf: 38 39 32 70

tlf: 38 39 14 00

Listalegene AS tlf: 38 38 12 80

tlf: 02002

tlf: 38 39 66 61

tlf: 38 39 00 44

tlf: 38 39 31 53

Side 30

tlf: 38 39 05 39

tlf: 38 39 41 00

tlf: 38 39 42 22

tlf: 38 39 63 00


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Tett på – Marit & Irene Tekst og foto: Rune Nilsen

Marit & Irene eller Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes. Sangevangelister i Indremisjonsforbundet. Jo, du har nok hørt om dem. To damer som reiser landet rundt med Bibel og gitar. En plass der de skulle ha møter, ble det fortalt til en fastboende, at Marit & Irene skulle komme. Da kom det en kjapp kommentar: ”Lever de enda?” Ikke det at de er gamle, når de begge har passert 50. Men på veien med vitnesbyrdet om Jesus har de vært siden en oktoberdag i 1974. De var i den tiden i starten på 20 årene. Den som fikk sveiset disse to sammen, var daværende generalsekretær i indremisjonen, Birger Aadland. Han mente de to kunne få det kjekt sammen. Og tiden har vist at disse to passer sammen som hånd i hanske. Da Marit & Irene for 2 år siden i Langesund, fikk Skjærgårdssangs hederspris for sitt virke på de mange bedehus og forsamlinger rundt i landet, fortalte prisutdeler Svein Olsen at spenstigere webside enn det de to har, skal men lete lenge etter.

Med humøret på rett plass og et godt glimt i øyet, bringer de budskapet om frelsen i Jesus ut til alle de møter på sin vei gjennom sin sang og tale. Himmelen på besøk. Da de var i Farsund bedehus i starten av november, kom det en kveld en person som ikke hadde opplevd å høre Marit og Irene ”live” før. Personen hadde en reisetid på 1 time i bil for å komme fram. Budskapet denne kvelden var noe som denne personen tok inn til sitt hjerte. Vedkommende fortalte forsamlingen:”Farsundsfolk, dere har himmelen på besøk, gjennom Marit & Irene!” Budskapet har lydt fra talestolen og gjennom sangen, til en nesten fullsatt sal. Mange fra distriktene rundt Farsund by var med på møtene hver kveld, mens de mer lokalt tilhørende i Farsund var i mindretall om det å få påfyll av himmelens glade budskap. For første gang var Marit & Irene i Herad kirke. (der bilde er tatt) Man opplevde at Guds Ånd var merkbart tilstede under gudstjenesten, gjennom vikarprest Ove Slettas tale og Marit & Irenes budskap i ord og toner.

Side 31


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

” Carols for Choirs A service of nine lessons”

Farsund Butikksenter AS (KIWI) tlf: 38 39 14 77

Allergiservice v/ H. Johannessen tlf: 38 38 30 11

Einar Øgrey Farsund AS tlf: 38 39 96 00

Grønhaug Gartneri & Begravelsesbyrå

Vest-Agder kammerkor og organist Bryan D. Breidenthal

tlf: 38 39 81 87

synger julens budskap gjennom bibeltekster og julesanger etter engelsk tradisjon. Vestbygda kapell søndag 5. desember kl. 18.00. Kollekt.

” Res miranda -en norsk julevandring”

Vi synger julen inn Herad kirke 5. desember kl. 17.00 Frelserens kirke 12. desember kl. 19.00 Spind kirke 12. desember kl. 17.00 Vestbygda kapell 19. desember kl. 16.00

Vanse Guttekor--Deo Gloria og Skolekoret Sundtianerne med gjestesangere. Onsdag 22. desember kl. 18 i Eilert Sundt-aulaen, Farsund og torsdag 23. desember kl. 18 i Vestbygda kapell. Kollekt. Side 32


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

”O jul med din glede”

Fredag 17. desember kl. 19.30 i Vanse kirke

Storslått julekonsert med: Kristiansand Solistensemble, dirigent Marianne Sødal Misje. Solister fra koret. Kristiansand Symfoniorkesters Messingensemble, leder PK Svensen Billetter ved inngang: Voksen kr. 200/ honnør kr. 150/ student kr. 100, gratis u. 16 år Vil du vite mer om programmet og de som deltar, finner du det på hjemmesidene både til koret og til orkesteret: www.solistensemblet.no og www.kso.no.

Tjørves Elektriske A/S

Farsund Bilverksted

tlf: 38 39 05 85

tlf: 38 39 33 10

LISTER TAXI

Betong og Sand AS

VIA TRAVEL

Tor Hugo

Vanse Mølle

Reiersen Maskinverksted

Mandals Klinikken

Eiendomsformidlingen A/S

Coop Mega Farsund

Lista Libris/ Farsund Libris

Advokat Wigdis Hansen

tlf: 38 39 66 40

Fly kjøkkenet AS tlf: 38 39 39 12

tlf: 38 39 38 80

tlf: 38 39 58 50

tlf: 38 39 30 32

tlf: 38 39 35 37

tlf: 38 14 08 47 Dr.Popelier - ortopedi

tlf: 38 39 37 55 / 38 39 22 77 Side 33

tlf: 38 39 13 55

tlf: 38 39 59 90

tlf: 38 39 36 66

tlf: 38 39 59 59

Komet Farsund Elektro AS tlf: 38 39 96 90


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

4 på “Mandagskolen” i Herad Tekst og foto: Ellen Jørgensen

Fra venstre: Vilde Abrahamsen Åmlid (6) og Camilla Øxnevad-Langøy (4).

Fra venstre: Eline Danielle Kristiansen (10) og Malin Åmlid (9).

Spørsmålene var: 1. Hvorfor feirer vi jul? - 2. Hvem fant Jesusbarnet? 3. Hvem sang for gjeterne? - 4. Hva ønsker du deg mest til jul? Eline og Malin svarte likt: 1. Da ble Jesus født. 2. Gjeterne. 3. Engelen. 4. IPOD Touch

Vilde svarter: 1. Da har Jesus bursdag. 2. Gjeterne. 3. Englene. 4. Littlest Pet Shop leker.

Camilla svarte: 1. Fordi alle barna skal få pakker. 2. Gjeterne. 3. Englene. 4. Littlest Pet Shop leker.

Litt “julenøtter” for både liten og stor Svar finner du op pned et annet sted i blad et.

1a. Hva er dette? 1b. Når spiser vi mest av disse?

2. Hvi lke det me n dag regne s d at di ss besøkt e Jeusb e tre arnet?

4. Hva het den 84 årige profetinnen som lovpriste Gud, den gang Jesus-barnet ble båret fram i templet?

3. Adventskransen - og staken kom i likhet med juletreet til N orge fra Tyskland . Når regner vi med at skikken med å te nne ett lys for hver sønd ag kom?

Side 34


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6 - 2010

Enda et julegavetips med fin sang og musikk.

Teknikken el & rør i sør

Teknikken el & rør i sør, ble etablert 01.01.2007, etter at flere av de nåværende medeierne fant ut at de kunne slå seg sammen til en bedrift som dekket de fleste behovene innen følgene fag: Elektriker gruppe L - Elektriker gruppe H - Automatikker - Rørleggere - Industrirørlegger - Kjølemontør - Gass teknikker og EO sertifisert fyringsteknikker. Anne - Mie Heimvoll har nylig gitt ut en CD med 13 sanger som har stor betydning for henne. CDen heter Hellig . Det Anne Mie ønsker med CDen er at de som lytter skal bli velsignet og få nytt håp gjennom sangene. CDen kan kjøpes hos Anne Mie Heimvoll, eller på Joker, Borhaug og Grønhaug blomster, Vanse. CDen koster kr.199.-.

Med denne sammeslåingen er Teknikken blitt en total leverandør av rør og elektro som utfører oppdrag innen service, boliger, næring, industri og prosjekt. Daglig leder i selskapet er Olav Magne Olsen. De er en bedrift som legger stor vekt på kvalitetsbevisste medarbeidere, trivsel og videreutvikling i firmaet. Innen Elektro leverer de alt innen elektro til en svært fornuftig pris, de tar på seg alt fra å skifte en brent kontakt til større prosjekter Innen Rør leveres alt innen VVS arbeid til en rimelig pris og en utrolig god fagkompetanse. I år har også Teknikken Eiendom AS som de driver sammen, bygd nytt lokale på omlag 1500 kvm med lager, kontorer og to butikklokaler i Lundevågen. Der er det for tiden både kontorer, lager og et butikklokale til leie. I år ble også 51% av Teknikken kjøpt opp av Tratec Gruppen, dette for å utvikle og ekspandere videre. De er i dag tilsammen 33 ansatte som utfører alt innen industri og boliginstallasjoner. Spør dem gjerne om pris og arbeidsutførelse på spesielle områder, så vil dere få tilbud og råd som dere trenger.

Side 35


Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund Nr 6 - 2010

FULLDISTRIBUSJON

Barnas Side God jul alle sammen! Forige gangen var det få som svarte. Årsaken kan være at det manglet en rute på nr 4 i kryssordet. Send inn svaret på de to bildeoppgavene her, så fort du kan, så du ikke glemmer det denne gang. Husk det er fine premier! EHE BET LM

ET JU LRE

ARJ EBN ETSU

GLE SGE NAN

2 Vitser Siv Hege gikk på søndagsskolen. Der lærte hun at Jesus bodde i hjertet. På fireårsdagen fikk hun en bok om Karius og Baktus. Der stod det at de bodde i tennene. Dette ble litt mange innflyttere for en 4 åring. Etter en stund spurte hun mamma, “Du mamma, kan Karius og Baktus se Jesus?!” Nei, mamma trodde ikke det. “Jammen, når de ser ner i halsen - så ser de vel haue på han!” ************************* Bestemor til barnebarnet: Når jeg hoster, holder jeg en hånd for munnen. Det må du også lære deg! Det trenger jeg vel ikke, mine tenner sitter jo fast!

Sett sammen bokstavene til 4 ord du forbinder med julen. Ordlek

I stedet for bindestreken som her står foran eller bak et ord, skal du sette inn ett ord, slik at ordene blir sammensatte og Gåte blir tre nye ord på hver rad. Hvilke 4 ord trenger du da? Nesten alle ser meg uten å legge A: Katt- -sten -blikk merke til meg, for det er det bak Hvem er disse tre og B: -hus -vill -giver meg de ser etter. Hva er jeg? hva heter de? C: Motor- -land -hyre Svarene som ikke skal sendes inn, står oppned et annet sted i bladet. D: Lykke- nabo- -skap Finn 7 feil på bildet til venstre og send inn med den andre bildeoppgaven. De som har vunnet i forrige blad, er: Tonje Bryne Bergsland,Vanse, Andreas Berg, Farsund og Theodora Eng, Vanse. NB! Dere tre som sendte inn til blad nr. 4, vær snill å ta kontakt med meg. Jeg har en premie til dere, men jeg finner ikke adressen deres. Svarene for denne gang, sendes min adresse som står på side 3. Du kan også sende SMS til mobil: 950 15 418, eller levere det inn på Grønhaug Blomster i Farsund / Vanse. Hilsen Eva. Side 36

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund nr. 6/10.  

Herad kirke Vestbygda kapell Vanse kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken samle seg fra hver gård og grend. De unge, gamle av kvinner...