Page 1

Nr. 1 - 2010


Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Har du tenkt på det?

En lang vei…

Redaktør Svenn A. Nielsen

Han: Nesten skallet isse. Det håret han har igjen som omkranser hodet, bølger grått og fyldig ned mot nakken og den kritthvite snippen. I knapphullet; ikke en nellik, men kanskje en stor hvit lilje. Blomsten brer sine kronblader ut over jakkeslaget. Hun: Langt blondt hår i kaskader fra hodet. I det nesten rynkefrie ansiktet ligger et litt sjenert smil. En ungpikeaktig rest? Kjolen føyer seg mykt og gammelrosa til kroppen der hun skrider opp kirkegulvet mot koret der han står og venter. En litt kioskromanaktig fortelling? En eldre herre som har kapret en yngre kvinne, en bimbo han kan ha sin glede og lyst i? Ikke helt. Scenen er Elverhøy kirke i Tromsø lørdag 27. februar. Mannen i moden alder er biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Alfred Kjølaas, som domprost Herborg Finnset Heiene sier, der hun spør om han vil ha til ektemake henne som står ved hans side. Og der, ved hans side; Jill Yvonne Sæterbø, diakon i Grønnåsen menighet. Domprosten får ja på begge de obligatoriske spørsmål, og hun gjør som hun skal etter boken: Erklærer de to for rette ektefolk å være. Slik inngikk biskop Per Oskar sitt andre ekteskap. En kirkehistorisk begivenhet. Ingen biskop i Den norske kirke før han har latt seg skille. Ingen biskop før han har giftet seg på nytt. Da nyheten ble kjent for et par år siden – biskopen var blitt separert, ja, ikke bare det, han hadde en venninne han møtte på kafé og drakk kaffe sammen med, var det ikke bare den nordnorske kirken som holdt pusten. Hele kirken ventet på reaksjonene. Men stormen uteble. Det er ikke mange år siden en slik nyhet ville av-

2|

KirkeNytt FOR TROMSØ

stedkommet et rop om at kirken måtte rive bispekorset av hans hals og kaste ham ut i kulden. Nå kunne vi lese en og annen liten anonym notis på de avissidene der redaktørene har abdisert og anonyme innlegg hver dag forsurer og forsøpler samfunnsdebatten. Biskop Ola Steinholt og hans kollega i Agder, Sigurd Osberg, brøt også barrierer med sine ja til homofilt samboende i vigslede stillinger i kirken. Oslo-biskop Gunnar Stålset vigslet sågar en homofilt samlevende teolog til prest i Majorstuen kirke i Oslo. Det har skjedd mye i Den norske kirke de siste 30 år, og kanskje begynte det i Balsfjord da Børre Knudsen og hans meningsfeller gjorde opprør. Den gang var det abortloven som utløste det hele. Men hadde ikke den kommet, ville helt sikkert spørsmålet om homofile utløst samme reaksjon, for ikke å snakke om en gjengiftet biskop. Noen kaller det Kirkens forfall, mens vi andre ser at kirken i stadig større grad blir en kirke som vil snakke og forstå menneskene, og som ikke lenger vil være kontrollerende og regelorientert med et særlig fokus på folks kjønnsorganer og seksualitet. Det er i det hele noe usunt og absurd over prester som ennå bruker mye av sin makt og kraft til å tenke på sex og hvordan man kan hindre at menneskene lever ut sin kjærlighet. Helt siden apostlenes og Paulus tid har kirken forandret seg i takt med samfunnsendringene. Det må den selvsagt fortsette med. De gamle svar er enten vil liker det eller ikke en forenkling i en verden som er blitt langt mer komplisert enn den var da ordene ble skrevet, og i hele sin historie har kirken lett etter det som kan være de rette svar til rette tid. Synden eller umoralen, kall det hva du vil, er enkel og lett å se. Ingenting er enklere enn å se de dårlige sidene ved naboen eller arbeidskollegaen. Alle feil og mangler trer tydelig frem. Ingen av oss må tenke lenge før vi kan baksnakke noen.

Kanskje er Tromsø og Nord-Norge det rette stedet for å skrive kirkehistorie av den typen Per Oskar og Jill har gjort. I en av menighetene i Tromsø ledes menighetsrådet av en mann som lever i sitt fjerde ekteskap, og to av prestene i byen har vært gift tre ganger uten at det har avstedkommet reaksjoner av det sporbare slaget. En syndens bule denne Ishavsbyen? Et sted der moralen for lengst har forfalt til Sodoma- og Gomorra-standard? Kanskje er det heller slik at kirken, i alle fall i nord, har skjønt at saligheten ikke er avhengig av at presteskapet kan kontrollere folks underliv og seksualvaner. Selv snakket både Jill Sæterbø og biskopen etter vielsen, både om smerten ved skilsmissene de begge har vært igjennom, og den vei de har gått før de kunne gi hverandre sitt ja for ”Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær”. De ønsket at pressen skulle skrive om den glede de begge var fylt av på bryllupsdagen. De ble bønnhørt, selv om det også handlet om en biskop og en diakon som har gått en lang, og kanskje til tider tung vei. Det har imidlertid også Den norske kirke gjort, og biskop Per Oskar har ikke minst dratt den ett skritt videre gjennom en åpenhet han kanskje ikke var tvunget til om spørsmål som for de fleste av oss er veldig private. Det er ikke så forferdelig lenge siden presten, Per Oskar, selv slet med spørsmålet om skilsmisse og gjengifte. Kirken hadde som prinsipp bare å tillate vigsel av den såkalte uskyldige part. Den man kunne tildele offerrollen ved en skilsmisse. Etter sin egen vigsel nummer to sier biskopen: ”Jeg kom frem til at jeg bare har viet skyldige. Etter en skilsmisse er det ingen som kan toe sine hender.” Slik kan man bli biskop, ikke bare for de fromme, de rene og uplettede, men også for menneskene.


Innhold nr 1 - 2010... Musikk frem mot påske

Påskehilsen fra biskopen

5 6

4

Karneval i kirken

Pensjonist i Ullsfjord Tromsønatta

Historisk bryllup

Strikkedamene

12 13 14

Konfimanter og speidere på leir

18

Møte med ekstremvær

21

10

OASE til Alta / Bibler til Cuba

11

Kirkekonferanse

Kirkevask i 28 år

16 17 Brukte skatter i Kroken

28 ...og ellers Leder side 2 Barnekryssord side 21 Påskegudstjenester og arrangementer side 24 Kirkelige handlinger side 25

kommer ut fire ganger årlig. Utgiver: Tromsøysund, Ullsfjord, Kroken, Grønnåsen, Elverhøy og Domkirkens menigheter Ansvarlig redaktør: Svenn A. Nielsen, svenna@svenna.no Mobil 926 73 399

Annonser: Olaf Figenschau, olafige@online.no Mobil 957 56 152 Opplag: 25.000 Grafisk utforming: Lundblad Media AS, Tromsø

Forretningsadresse: KirkeNytt, Hans Nilsens vei 41, 9020 Tromsdalen Frivillige gaver: kto 7050 06 32001 Forside: Altertavlen i Tromsø domkirke. Foto: Svenn A. Nielsen

KirkeNytt FOR TROMSØ

|3


Påskehilsen fra biskopen:

Han går i forveien for dere til Gallilea Sammen med de ti andre biskopene i Den norske kirke var jeg i januar på en studiereise i Midt-Østen. Turen ble en sterk opplevelse. Særlig i møte med de palestinske kristne som føler seg glemt av oss kristne her i Vesten. Det var sterkt å besøke Jordanelven, der arkeologene med stor sikkerhet kan si at Jesus ble døpt. Likeså besøket i Betlehem gjennom piggtråd og sperringer på grensen til Vestbredden. Det var ikke enkelt å komme til Jesu fødested verken for Maria og Josef eller for oss, der vi satt i skuddsikre biler. Et annet høydepunkt var besøket i Gravkirken i Jerusalem. Å ta på den klippen der man regner med at Jesu kors sto, er en dirrende opplevelse. Men Jerusalem er sorgens og dødens by. Sorgens og dødens by i dag ved at det ikke synes å være noen løsning på konflikten mellom arabere og jøder. De politiske lederne på begge sider av konflikten synes ikke å ha vilje til å løse konflikten og skape forsoning og fred. Slik var det også på Jesu tid. Jerusalem var den byen der man slo i hjel profetene og til sist korsfestet Guds Sønn da han kom med budskapet om forsoning og fred. Men i Gallilea kunne vi puste friere. Besø-

ket i Nasaret, Tiberias og Kapernaum åndet av håp. Det var i Gallilea Jesus møtte disiplene sine etter oppstandelsen påskedag. Nede på stranda ved Tiberiassjøen holdt vi nattverdgudstjeneste der vi regner med at Jesus stelte i stand det siste måltidet for vennene sine. De var trette og fortvilede etter en mislykket fiskefangst. Da var Jesus der! Han ba dem kaste ut noten på nytt, og den ble så full at den holdt på å revne. Hele dette miljøet åndet av oppstandelse. Vi kjente duftene, hørte ordene fra evangeliet om Jesus som møtte disiplene sine akkurat der, hørte bølgene, kjente varmen fra solen og tok imot gavene fra Mesterens hånd: Dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Da var jeg en Herrens disippel, og jeg kjente at det var godt. En Herrens disippel vil jeg være livet ut! Jeg tenkte: Per Oskar, du er ikke bare kalt til å være menneskefisker, du er selv en fisk som er fanget i evighetens not. Den dras opp på evighetens strand. Da forvandles alt. Det forgjengelige finnes ikke mer. Nøden fra det dype mørket er ikke mer. Tilbake står han som sier: ”Se, jeg gjør alle ting nye!”

Foto: Svenn A. Nilsen

Per Oskar Kjølaas

En gave som varmer hele året Med varmepleddet fra OBH Nordica holder du deg alltid behagelig varm på kjølige kvelder.

Vær snill med føttene!

En gave som varmer heleMykt åretog deilig fleecemateriale. Med varmepleddet fra OBH Nordica holder du deg alltid behagelig varm på kjølige kvelder. Overopphetings-

En gave som varmer hele året

50%

Med varmepleddet fra OBH Nordica Mykt ogvarm deilig holder du deg alltid behagelig påfleecemateriale. kjølige kvelder.

sikring.

GRAVSTEINER GRAVSTEINER Vi har eget steinhuggeri,

995 kr

Mykt og deilig Overopphetingsfleecemateriale. sikring.

Veil: 1199,-

Som produsent kan vi gi deg en pen kvalitetsstein til en lavere pris. Vi leverer fraktfritt i Nord-Norge. Ring for katalog

Overopphetingssikring.

995 kr

på utvalgte modeller fra Life Jekta Øst LifeVeitasenteret Jekta Øst Life AMFI Jekta Øst AMFILife Veitasenteret Life AMFI Veitasenteret LifeLife AMFI Pyramiden Life AMFI Pyramiden Life AMFI Pyramiden www.life.no www.life.no www.life.no

4|

KirkeNytt FOR TROMSØ

KOLDTBORD

LYNGEN STEIN & SKIFER

– nå kan du bestille koldtbord og catering på Internett! Se vårt utvalg og gjør din bestilling på: www.solbergpettersen.no

VI HAR FLYTTET til Tromsøysundv. 22, 9020 Tromsdalen v/Dekksentralen

ICA Storelva, 9100 Kvaløysletta - Telefon 77 61 37 27 www.solbergpettersen.no

Veil: 1199,-

995 kr Veil: 1199,-

Tlf. 77 61 67 00

Hold deg naturlig frisk Hold frisk Holddeg deg naturlig naturlig frisk


Glede og sorg i musikken frem mot påske

Maria er hovedperson i det praktfulle høyalteret i Trondenes kirke. Århundret før reformasjonen var Maria å se på mange altere rundt om i kirkene i Norge. Etter reformasjonen ble mange av disse ødelagt. Heldigvis ble Trondenes spart – det var kanskje ikke så farlig så langt nord…

Vi er inne i en tid da kontrastene i kirkens budskap blir særlig synlige. Aller tydeligst når den stille ukes sorg går over i oppstandelsesgleden på påskedagen. Men også når fastetidens ettertanke og alvor avbrytes av Maria budskapsdag, en dag for glede og fest. Musikken er også preget av disse kontrastene. FASTETIDENS MUSIKK. Etter tradisjonen er det ikke noe ekstra musikk under gudstjenesten i fastetiden. Bach har for eksempel nesten ingen kantater for denne tiden. Under høymessen gir man avkall på å synge gloria. Det bygges opp mot den stille uke. Kirkekonsertenes repertoar følger også denne intensjonen.

Ecce homo – se dette menneske. Jesus med tornekronen slik Caravaggio så ham i 1605.

I Tromsdalen kirke 24. mars, i uken før den stille uke, fremfører et lite kor Heinrich Schütz’ Musikalische Exequien. Exequien er egentlig noe som hører hjemme i den katolske kirkes liturgi. Ordet betegner det

KirkeNytt FOR TROMSØ

|5


”Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.” Detalj av bebudelsesbilde av Lorenzo Monaco, ca. 1400.

som foregår mellom en persons død og begravelsen. Det kan være en vake over den døde eller et rekviem, en dødsmesse. Schütz’ verk er skrevet til begravelsen av grev Reuss i 1636. Heinrich Schütz (1585-1672) er den tidlige tyske barokkmusikkens store mester. Som kapellmester ved kurfyrstens hoff i Dresden kom han til å prege tysk barokkmusikk gjennom nesten hele 1600-tallet. Det meste han har skrevet er vokalmusikk og bærer preg av at hanhadde vært i Venezia i begynnelsen av århundret og lært av Gabrieli, senere kanskje også av Monteverdi. Gruppen på åtte består av noen av Tromsøs kantorer. Den kaller seg Kantori Tromsø og ledes av Linde Mothes. MARIA BUDSKAPSDAG er en av de helligdagene som en gang var viktige, for så å bli skjøvet mer i bakgrunnen. I hvert fall i den lutherske verden. Før innføringen av den gregorianske

6|

KirkeNytt FOR TROMSØ

kalender var den faktisk årets første dag. Maria har vært en problematisk skikkelse for oss i det lutherske Nord-Europa. Etter reformasjonen har vi vært litt brydd over å snakke om henne, i hvert fall i den offisielle kirke. Men dette er i ferd med å endre seg. ”Om Maria kan det aldri sies nok,” sier teologen Jakob Jervell. Lukas gir oss fortellingen om hvordan Maria fikk besøk av engelen Gabriel. ”Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.” Hun får vite at hun skal føde Guds sønn. Dette nådefylte øyeblikk er det som feires 21. mars, på Maria budskapsdag (den søndagen som ligger nærmest 25. mars). Det er ni måneder til jul, tiden for et svangerskap. Og dette har avfødt mye fin musikk til Marias ære. ”Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser,” sier Maria i sin lovsang. Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. Mange komponister har

skrevet musikk til denne teksten, med J. S. Bach som den mest kjente. Både Domkirken og Tromsdalen kirke feirer Maria budskapsdag med en konsert – på samme tid. Konserten i Tromsdalen begynner med et Magnificat, en gregoriansk fremføring av Marias lovsang. Senere blir det en ren orgelkonsert med kirkens kantor, Linde Mothes. Samuel Scheidt (1587-1654) er en samtidig landsmann av Schütz. Han levde det meste av sitt liv i Halle i det østlige Tyskland. Dette lutherske kjerneområdet (Wittenberg er ikke langt unna) preget mye av den protestantiske kirkemusikken på 1600-tallet, med Schütz og Scheidt som sentrale navn. Senere kom Johann Sebastian Bach fra det samme området. Mothes spiller magnificat for orgel og pasjonskoraller av Scheidt og Bach, rammet inn av to konserter som Bach har transkribert etter Vivaldi.


1600-tallet ble preget av 30-årskrigen. Denne krigen mellom protestanter og katolikker i Europa kom til å prege livet og musikken til tyskerne Schütz og Scheidt. ”Som følge av den vedvarende og farlige krigen i vårt kjære tyske fedreland er den seriøse musikken i store vansker og ligger mange steder helt nede,” skriver Heinrich Schütz. Hvorvidt spanjolen Pablo Bruna (1611-1679) også var påvirket av religionskrigens redsler, er ikke godt å si. Han levde på samme tid og er et sentralt navn i En kveld

med Maria i Tromsø domkirke. ”Den spanske mystikken er vevet sammen med folkemusikkens glød,” skriver Hijoo Moon om Bruna i sin pressemelding. På cembalo og orgel skal hun sammen med gjester – Katerina Eines på fiolin og sopranen Bodil Rasmussen – fremføre Maria-musikk fra fire århundrer. Pablo Bruna, kjent som ”den blinde mann fra Daroca,” har først og fremst skrevet musikk for orgel og cembalo. Maria-kvelden byr ellers på et variert program med musikk av Händel, Fauré, Gounod,

Frescobaldi og Grieg. Tromsø domkor og sokneprest Kjell Y. Riise er også med på konserten. Mange interessante komponistnavn blir presentert for Tromsø-publikumet for første gang. All ære til kantorene for at de trekker fram navn som Samuel Scheidt og Pablo Bruna. Vi gleder oss! Konsertene på Maria budskapsdag ser ut til å bli en tradisjon i kirkene. Midt i fastetiden får vi en liten forsmak på julens gleder! SIGMUND NESSET

Mozarts Requiem Noen musikkverk er uslitelige. De har del i Himmelens mønster og kan fremføres gang på gang, like givende hver gang. Mozarts Requiem er et slikt verk. Selv i en liten by som Tromsø er dette verket framført ganske mange ganger. Likevel gleder vi oss alltid til neste gang. 25. og 26. mars i Tromsø domkirke er det topp kompetanse i alle ledd. Tromsø Kammerorkester og Det Norske Solistkor under ledelse av Herbert Böck og med Berit Norbakken Solset, sopran, Lise Davidsen, alt, Kevin Skelton, tenor og Øystein Skre, bass. Det Norske Solistkor er et av Norges aller fremste kor og østerrikeren Herbert Böck er en fremragende dirigent med bred internasjonal erfaring. Få verker er så omspunnet av myter som denne dødsmessen til Wolfgang Amadeus Mozart. Sommeren 1791 fikk han et anonymt brev med et oppdrag å komponere en rekviemmesse; brevet var undertegnet av ”en beundrer av Deres kunst”. Mozart forlangte 50 dukater og tok i mot oppdraget. Da oktober kom, hadde han sannsynligvis ennå ikke

kommet i gang, og da han døde 5. desember 1791, var verket ikke ferdig. Enken, Constanze, ba noen av Mozarts elever og venner om å gjøre det ferdig og leverte det ferdige partituret til den anonyme oppdragsgiveren uten å fortelle noe om hvordan det hadde foregått. Senere viste det seg at oppdragsgiveren var grev Franz von Walsegg, som hadde bestilt det som en dødsmesse for sin kone, som var død, bare 21 år gammel. Det kom også fram at Franz Xaver Süssmayr, som hadde hjulpet Mozart ved flere anledninger, hadde fullført verket. 14. februar 1793, på toårsdagen for grevinnens død, ble verket fremført som en dødsmesse. ”Herre, gi dem evig ro.” Mozarts håndskrift avbrytes åtte takter ut i Lacrimosa-satsen – tårenes dag – og man har regnet med at det var det han fikk gjort. Antakelig har han gjort mer enn man har trodd. Han har hatt skisser til hele verket, og det kan trygt regnes som et av hans egne mesterverk. Det er nesten som om Wolfgang Amadeus Mozart komponerte sin egen dødsmesse.

Orgellandskap i Tromsø

Tromsø har mange gode orgler – noen nye og fine, andre gamle og gode. Til sammen utgjør de et spennende orgellandskap. Byens kantorer er stolte av orglene sine og vil gjerne presentere dem. De har derfor lansert en konsertrekke som de kaller Orgellandskap i Tromsø. Hensikten er at ulike verker, på ulike orgler, skal bidra til å skape et variert og spennende klangbilde. Først ute var Grønnåsen. 28.

SIGMUND NESSET

Berit Norbakken Solset synger sopran under Mozarts Requiem. Foto: Nicki Twang.

februar spilte Paul Gunnar Staff verker av Frescobaldi, Alain og Baden. 21. mars spiller Linde Mothes verker av Scheidt og Bach i Tromsdalen (se side 6). De neste konsertene er i Elverhøy 18. april med Erlend Karlsen og i Tromsø domkirke 30. mai, da Hijoo Moon spiller verker av Bach. Siste konsert blir i Kroken i juni med Guttorm Lindquist.

KirkeNytt FOR TROMSØ

|7


Den som turde kunne utfordre denne kjempen av en mekanisk okse. Skikkelig rodeo med andre ord. Foto: Svenn A. Nielsen.

Bak sumodraktene skjuler Ragnhild Prytz og Øyvind Waltmann seg. Begge var hyret inn som volleyballdommere under Tromsønatta. Foto: Svenn A. Nielsen.

Konsertpublikumet trivdes godt.

Tromsønatta:

Et koselig sted der du kan henge med 400 ungdommer låses inn om ettermiddagen. Ingen slipper ut før klokka 01.00 om natta. Dette var ”Tromsønatta” 2010. Stedet var Krokenhallen og ungdommene var alle sammen årets konfirmanter. – Hele arrangementet er som en enste lang gudstjeneste. Vi starter med preken, fortsetter med sang, nattverd, bønnevandring og til sist utsendelse, forteller Jacob Svarre, KFUK/ KFUMs leder i Troms og Finnmark. Svarre er kanskje Danmarks mest ihuga nordlending. Han snakker tromsøværing nesten helt uten aksent, og har også lært seg å si ”R”. Til KirkeNytt forteller han om at gudstjenesten, Tromsønatta, også inneholder aktiviteter som volleyball, sumobryting og en elektrisk rodeookse. I tillegg holdes det flere konserter underveis, og i kafeen serveres pølser og brus. – Målet, eller visjonen bak Tromsønatta, er at vi skal møte ungdommene i deres hverdag. Vi skal skape en møteplass, en felleskirkelig

8|

KirkeNytt FOR TROMSØ

arena som kan vise ungdommene at Kirken har noe å tilby dem og at Gud er der for dem.

Kunne vært mer opplegg Ikke alle kan gjøres til lags, og Mia Masternes fra Elverhøy, en av konfirmantene jeg traff, syntes det innimellom kunne bli litt kjedelig. – Det kunne vært mer opplegg, mente hun der hun ruslet sammen med vennene sine mellom kafeen og konsertlokalet. Og musikken var heller ikke etter hennes smak. – Alt mulig er bedre enn dette, sa hun. Olav Dahl Ytterstad, også han fra Elverhøy, trivdes derimot utmerket, og mente musikken var grei nok. – Dessuten, hevdet han, – det er morsomt med Tromsønatta. – Har det vært snakket om Jesus? – Ikke så jeg har har fått med meg, sier Mia, mens vennene hennes, Sara Straumsgaard, Michelle Kristensen, Anne Skålvoll og Andre Johnsen, mener det nok kunne ha vært snakket om Jesus, men at høytaleranlegget er så dårlig at de ikke har oppfattet det – Det har vært vanskelig å høre, sier de.

Tromsønatta arrangeres for konfirmantene. Det første nattarrangementet for konfirmanter i Norge fant sted i Hamar. Finnsnes plukket opp ideen, men da interessen fra Tromsø for alvor tok av, ble det for stort på Finnsnes, og slik ble Tromsønatta til.

Konfirmanter i fjor – ledere i år – Sinnsykt artig, sier fire ungdommer. I fjor deltok de under Tromsønatta som konfirmanter. I år kunne man se dem iført gule vester. Thomas Pettersen, Ingvild Kristin Kirkvik, Ingrid Marie Evenseth og Julia Mari Hansen har siste året skolert seg som ledere. – Vi kommer igjen fordi det er gøy, og for at de andre skal kunne kose seg. Under konfirmasjonstiden i fjor ble de spurt om de kunne tenke seg å hjelpe til, og alle svarte ja. Dermed fikk de også tilbud om minilederkurs samt oppdrag under Tromsønatta i år. Om de kommer tilbake neste år også, er uvisst. – Vi vurderer det, så får vi se, svarer de fire. SVENN A. NIELSEN


Foto: Svenn A. Nielsen.

Henrik Østrem Nielsen får overtaket på kompisen Fritz Tollefsen i en moderert form for stokkekamp. Foto: Svenn A. Nielsen.

Thomas Pettersen, Ingvild Kristine Kirkvik, Ingrid Marie Evenseth og Julia Mari Hansen trivdes godt som ledere i år etter å ha deltatt som konfirmanter i fjor. Foto: Svenn A. Nielsen.

Bestill taxi hos oss til FlYPlass, hURtiGBÅt oG sYKehUs - elleR..? * bestill hele døgnet, også forhåndsbestilling * vi tar tt-Kort og alle typer rekvisisjoner * biler med sikringsutstyr for baby og barn

venner

* minibusser for grupper og sightseeing * rullestoltransport * hjelp fra dør til dør

Noen trivdes godt andre kjedet seg litt. Mia Masternes, Elverhøy, Anne Skålvoll Henriksen, Elverhøy, Olav Dahl Ytterstad, Elverhøy, André Johnsen, Elverhøy, Michelle Kristensen, Domkirken, og Sara Straumsgaard, Domkirken så alle ut til å ha det godt. Foto: Svenn A. Nielsen.

Tromsøs nye Taxiselskap

Vi klargjør Sandessund gravlund for fremtiden Vi er eksperter på - grøfter for vann og avløp - tomtegraving - bygging av veier - utbedring av drenering

Tlf: 40 00 44 83 Fax: 77 68 11 00 post@gravogspreng.no www.gravogspreng.no

Gruer du deg til oppussing av badet? - Ingen grunn, vi skaffer: rørlegger - elektriker snekker - flislegger - maler. Ring oss for tilbud

Skattøravn. 40 -Tlf. 77 67 94 94

g in r e t a c r y b il t i V til små og store anledninger! JEKTA STORSENTER & STORGATA 66 - TELEFON 77 65 40 50

KirkeNytt FOR TROMSØ

|9


ULLSFJORD

Han Hartvik e blitt pensjonist Du kjøper vel der du får service? Eneste forhandler med eget verksted

Kirkeverge Kristin Stang Meløe, nyslått pensjonist Hartvik Åsli og leder av Ullsfjord menighetsråd, RitaMerethe Mortensen. Foto: Jan Torrey Jensen.

I 15 år har han fungert som kirketjener i Ullsfjord, men nå innhentes han av pensjonsalderen og gir utfordringene videre til neste generasjon. 14. februar var hans siste arbeidssøndag. Etter gudstjenesten ble han behørig takket for god og trofast tjeneste. Blomster og bilde av kirka han har hatt ansvaret for i disse årene, fikk han som takk fra menighetsrådet, uten at

noen tror han skulle kunne glemme gudshuset i Ullsfjord. Kniv med slire fikk han fra staben i Tromsøysund, og fra Kirkelig fellesråd vanket det en glasslykt, munnblåst av glassblåserne ved glasshytta Blåst. Kirkeverge Kristin Stang Meløe takket behørig sin trofaste ansatte og overrakte gaven. SVENN A. NIELSEN

Rørleggermester

Svein B. Nilsen AS

Alt i varme, sanitær og sprinkelanlegg Servicebil Svein B 99 79 41 84 Servicebil Ole Jørgen 99 79 41 85 Telefon 77 61 89 90 Telefaks 77 61 81 88 e-post: svein@sbnilsen.no Besøksadresse: Stakkevollvegen 61 Postadresse: Postboks 3617, Guleng, 9278 Tromsø Se vår hjemmeside: www.sbnilsen.no

10 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

Vi søker etter flere oppdrag Eneboliger er vi flink på. Garasjer er vi gode på. Vedlikehold av hus kan vi. Tilbygg kan vi levere. Tak bytter vi på en to tre Vinduer leverer vi med stil 10 råd ved valg av håndtverker

1. inngå skriftlig avtale 2 Spør om foretaket har sentral godkjenning 3.Undersøk formaliteter og organisasjonstilhørighet 4. Vær tålmodig. Der er bedre å finne en god håndtverker som kan gjøre jobben i morgen enn en dårlig som kan gjøre den i dag. 5. Innhent flere tilbud 6. Be om referanser 7. Undersøk om foretaket har KS- system 8.Ha en befaring sammen med foretaket før arbeidet settes i gang. 9. Konsentrer arbeidet. - Hvis oppussing gjøres av flere yrkesgrupper, velg ut en person eller ett foretak til å stå ansvarlig for hele prosjektet. 10. Bruk hverdagene. Ikke ring håndtverkeren på en søndag hvis arbeidet kan vente til mandag. (fra mesterbrev.no)

Velg Fagfolk AS gjennom Fagf.no eller 91 84 79 84

Få det varmere inne til neste vinter- Kontakt oss for gratis rådgiving innen isolering og u-verdi.


OASE – fra Tromsø til Alta De to siste årene har OASE – Den norske kirkes svar på et ønske om større åndelig fornyelse – hatt sitt sommerstevne i Tromsø. Til sommeren flytter OASE til Alta. – ”Oase” er et fornyelsesstevne for alle kristne, aktive eller passive, statskirkelige, frikirkelige eller fra organisasjonene. Det er eget opplegg for barna og delvis også for tenåringene. Oase legger vekt på at også de yngre generasjoner må få en personlig relasjon til Jesus og kan praktisere sin tro blant annet gjennom bønn, læring og anvendelse av nådegaver i gode former, heter det i en pressemelding fra Einar Ekerhovd, daglig leder i Oase, Johan Edvard Grimstad, festivalsjef og Magnar Hellesøy, leder av arrangementskomiteen i Alta. SVENN A. NIELSEN

Øytun Folkehøyskole blir arena for årets stevne som starter fredag 18.juni. Bildet viser litt av den stemning det også kan være under samlingene. Foto: OASE/Bjørnulf Haakenrud.

Bibler til Cuba

Bibler til Cuba. Det er målet for årets Bibeldag. Den skulle vært arrangert i januar, men i Tromsø vil det bli et større arrangement den 4. mai, forteller Jan Torrey Jensen, som sammen med domprost Herborg Finnset Heiene står i spissen for arrangementet. Kirkene på Cuba forteller om gledelig vekst. Mange nye mennesker kommer til tro, flere legges til menigheten, og det dannes mange nye kirker. Derfor er det stort behov for flere bibler til et land hvor der er fritt frem å ta inn bibler som er trykket i utlandet. Landet har et godt utdanningssystem som gjør at alle lærer å lese og skrive og alle snakker samme språk, spansk, heter det på nettsiden Bibeldagen.no. Men det skal ikke bare handle om Bibelen på spansk. Når Bibeldagen markeres i Tromsø, kommer Bibelselskapet med samisk bibeloversettelse, og det vil bli holdt et seminar der generalsekretær Stein Mydske i Bibelselskapet deltar. Arrangementet går av stabelen i den nye Pinsekirka og går alt etter planen, stiller Ola Rokkones med saksofon og musikk inspirert av Latin-Amerika. Den katolske kirke er det største trossamfunnet i det kommunistiske Cuba, der det etter revolusjonen ble innført begrensninger i trossamfunnenes frihet. Likevel har man på Cuba ikke opplevd forfølgelse slik det var tilfelle i Sovjetunionen og andre tidligere kommuniststater i ØstEuropa.

Matmangel og rasjonering Da Sovjetunionen brøt sammen i 1990, ble mye endret også for Cuba. Det var ikke lenger noen supermakt som var villig til å gi mye penger for å holde regimet i live. Cuba måtte følgelig stramme inn livremmen

til en befolkning som allerede hadde lite fra før. Rasjoneringskortene som hadde eksistert helt fra revolusjonen, ga stadig mindre mat, og dekker i dag bare deler av behovet for mat og andre viktige varer. De fleste er derfor avhengige av å dyrke en del mat på egen hånd eller på annen måte skaffe seg penger til å kjøpe varer i dollarbutikker. Mange har slektninger på fastlandet som hjelper dem.

Toprissystem I dag har Cuba et toprissystem. En valuta (konvertibel) som må benyttes av utlendinger og som kan kjøpe de fleste varer uten rasjoneringskort. Men de aller fleste cubanere har hele sin inntekt i cubanske pesos og er avhengig av subsidierte priser på varene som er rasjonert som under og etter krigen i Norge. For nordmenn er inntektene neste ufattelig lave, rundt 100 kroner i måneden.

Mangel på bibler Det er i dag ingen trykkerier på Cuba som kan eller vil trykke kristen litteratur, med unntak av det bibelkommisjonen kan produsere med eget utstyr. Trykkeriene eies av staten, og de bidrar ikke aktivt til å fremme kristen litteratur. Kirkene er i sterk vekst, og det er stor mangel på bibler, bibelordbøker og andre oppslagsverk. Alt dette kan importeres dersom det er givere i Norge og andre steder som gir gaver for å betale kostnadene. Kubanske kristne er derfor helt avhengig av vår hjelp for å få flere bibler. Overalt hvor man kommer, er det mangel på bibler, og jo lenger utenfor de store byene man kommer, jo vanskeligere er det. Det er vanlig at størstedelen av menigheten mangler egen bibel. SVENN A. NIELSEN

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 11


ELVERHØY

Karneval i Elverhøy Kanskje høres det løssluppent ut, men karneval i kirkene er en gammel tradisjon. Og i Elverhøy var det karneval på fastelavnssøndag. – På fastelavnssøndag 14. februar var det familiegudstjeneste med karneval i Elverhøy kirke. Dette forteller kapellan Kjersti Marie Lægdene i Elverhøy menighet. – Jeg vet at man har karneval i barnehager, men hvorfor i kirken? – Å ha en fest før fasten begynner er en gammel kirkelig tradisjon. I den nye Plan for trosopplæring for Den norske kirke inngår derfor karnevalsgudstjeneste. – Hvordan var gudstjenesten? – Mange av dem som deltok, var utkledd, både barn og voksne. Barneministrantene var med og ledet gudstjenesten. Barnekorene sang, og vi hadde en forbønnsvandring. – Temaet i karnevalsgudtjenesten foregrep litt av det som er tema i fasten: Tid for stillhet og bønn, og en tid for å dele av vår rikdom med andre mennesker. Derfor gikk ofringen til Kirkens Nødhjelp. Etter gudstjenesten spiste vi boller og pølser, og barna kunne lage Kapellan Kjersti Marie Lægdene i Elverhøy menighet. Foto: Olav Straume Kongsvik. fastelavnsris og perlesmykker. – Til slutt, forteller Lægdene, var det pinjata. Barna slår på en figur. Når den går i – Er det andre forslag i Trosopplærings- ken nå i fastetiden for 2. eller 3. klasse. stykker, faller det ut mye godteri som barna får planen som dere vil prøve ut i Elverhøy? spise. Veldig populært! – Ja, vi planlegger en påskevandring i kirOLAV STRAUME KONGSVIK

 FAKTA OM KARNEVAL:

Karneval er en fest som vanligvis arrangeres før inngangen til fastetiden. Karnevalperioden vil ofte variere litt fra sted til sted, men avslutningen er alltid på fetetirsdag, med askeonsdag som den første dagen etter karnevalet . Karneval en romersk-katolsk tradisjon, men feires også i en del ortodokse områder. De fleste protestantiske eller ikke-kristne områder feirer ikke karneval i tradisjonell forstand. Karnevalet er en folkelig fest som ikke har noen plass i liturgiske kalendrer eller kirkeårsliturgier. Det er heller ikke del av fastetiden. Opprinnelsen til ordet karneval er uklart. En del mener det stammer fra italiensk carne- eller carnovale, fra latin carnem (kjøtt) + levare (lette eller løfte), som betyr «å fjerne kjøttet». det har også blitt hevdet at det stammer fra de latinske ordene caro (kjøtt) og vale (farvel), med andre ord «farvel til kjøttet». En tredje teori hevder at det stammer fra det latinske carrus navalis som var en vogn som ble brukt i forbindelse med feiringen av den greske guden Apollo. (Kilde: www.wikipedia.no)

12 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

RØRLEGGEREN TROMSØ A.S Solstrandveien 25 9020 Tromsdalen

TLF.: 77 63 50 10 - 77 63 52 90


GRØNNÅSEN

Foto: Jill Sæterbø

Damene på kirkeloftet Som kjent ble det ny kirke, men det var fortsatt mange gode formål å samle inn penger til. Strikkeklubben strikker for den julebasaren som kirkeforeningen arrangerer hvert år. Overskuddet går til forskjellige gode formål. I de siste årene er Det grønnes i Åsen og det øvrige kulturlivet i Grønnåsen blitt rikelig støttet og det er blitt ny komfyr og oppvaskmaskin. Fjorårets basar brakte brutto inn nesten 50 000 kroner, og nå vil de

støtte trosopplæringen i Grønnåsen. Gud gir, vi deler heter den nylig vedtatte trosopplæringsplanen i Den norske kirke. Med utgangspunkt i denne felles planen har Grønnåsen menighet vedtatt sin egen, ganske ambisiøse plan. Gjennomføringen koster penger, og nå har Kirkeforeningen altså bestemt at årets overskudd av julebasaren går til trosopplæringsarbeidet i Grønnåsen. Damene på bildet er, i alfabetisk rekkefølge, Bjørg Andersen, Anna Antonsen, Birgit Lunde Hansen, Ingjerd Heitmann, Solveig Johansen, Maggy Krane, Hallbjørg Larsen, Pia Lunde, Dutta Nilsen, Britt Richardsen og Steivor Salamonsen. Åse Kvitle var ikke til stede. SIGMUND NESSET

Løsning barnekryss s. 21

En gang i måneden møtes de på loftet i Grønnåsen kirke. De er strikkeklubben. Egentlig er de Grønnåsen kirkeforening, og den har bestått i mange år. En slags etterfølger av Kirkeringen, den som i sin tid samlet inn penger til ny kirke, og av menighetspleien i Grønnåsen.

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 13


Biskopen skrev kirkehistorie i Elverhøy

Et kirkehistorisk bilde: Jill Sæterbø og Per Oskar Kjølaas nygifte og på vei ut av kirken. Foto: Svenn A. Nielsen.

Norsk kirkehistorie ble skrevet i Elverhøy kirke den siste søndagen i februar. For alteret og med domprost Herborg Finnset Heiene for alteret inngikk biskop Per Oskar Kjølaas (61) og Jill Sæterbø (40) ekteskap. Begge har vært gift tidligere, og aldri før har en norsk biskop blitt skilt og gift på nytt. – Du er jo også bestefar, en nygift bestefar, Per Oskar, hvordan er det? – Det er godt i dag å se barn og barnebarn samlet sammen med Jill sine barn og slektninger. Når jeg også ser at mange venner kom til kirka

14 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

for å dele denne stunda med oss, er det rørende, svarer Per Oskar Kjølaas som fikk sin datter hjem, helt fra Texas, for at hun skulle kunne delta i sin fars bryllup. Og for brudeparet var det viktig å understreke den glede de begge følte akkurat denne dagen. De ba derfor de lokale mediene om å vektlegge gleden mer enn noe annet, og så langt man kunne få øye på; de ble bønnhørt. Både brud og brudgom har ligget særdeles lavt med sitt forhold og ikke minst med sitt bryllup. – Vi har vel egentlig ligget under jorda, smiler Jill, med et svakt hint om at det nå skal bli godt å kunne være seg selv og være offentlig gift, ikke behøve å ta alle hensyn.


Ingen tvil om gleden hos dette brudeparet. Foto: Svenn A. Nielsen

Sendte du Jill en mail på bryllupsdagen, mottok du en automatisk svarmail der det sto at hun ville være bortreist de nærmeste dagene på en liten studiereise. Sannheten var nok at hun og Per Oskar unnet seg en liten bryllupsreise. – Vi drar til hemmelig sted, og det er ikke Kilpis, lo biskopen etter vielsen. – Hvordan har reaksjonene i bispekollegiet vært på din skilsmisse og ditt nye forhold? – Jeg har delt sorgen over det som skjedde, men også gleden ved det nye, og jeg har opplevd ekte omsorg. Jill Sæterbø er ansatt som kateket i Grønnåsen, i kirkelig forstand har hun forholdt seg til domprost Herborg Finnset Heiene. Å ha biskopen som sjef og kjæreste var ingen mulighet, men de understreker begge at det profesjonelle forholdet mellom dem har vært på en god måte. Og jeg vil fortsatt komme på visitas til Grønnåsen menighet selv om kona mi jobber der, smiler biskopen. – Men har det vært en vanskelig tid for dere, de siste to årene? – Både og, svarer de to. – Vi har jo vært igjennom en prosess før vi tok avgjørelsen om å gifte oss. – Hvem kan en biskop rådføre seg med, han som skal være alle andres rådgiver?

– Jeg har mine egne rådgivere. Rådgivere som ikke bor i denne byen, svarer Per Oskar og vil ikke gå nærmere inn på hvem dette er. Reaksjonene på biskopens skilsmisse og gjengifte har vært få og ganske stille, forbausende stille, mener noen. – Jeg er glad for det. I dag er ikke skilsmisse og gjengifte tabu. Men en skilsmisse skaper alltid sorg og smerte. Det handler både om de to som går fra hverandre og om familien. Men dette vet folk. De kjenner forskjellen på drøm og virkelighet, og det gjør også at en sjøl blir mer ydmyk og mer lavmælt. – Kirkens forhold til skilsmisse og gjengifte har ikke alltid vært ydmykt og lavmælt? – Kirka har vært igjennom en prosess. Vi måtte tenke nytt. Livet er ikke alltid etter læreboka. Tradisjonelt tok kirka hensyn til den skyldige part i en skilsmisse. Den uskyldige kunne få gifte seg på nytt. Jeg måtte også tenke igjennom dette, og jeg kom frem til at jeg som prest aldri viet andre enn skyldige. Ingen kan toe sine hender når et forhold går i stykker, sa biskopen før han og Jill Sæterbø samlet familien og noen venner rundt seg til bryllupsfeiring. SVENN A. NIELSEN

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 15


Lukas som veiviser gjennom fastetiden Grønnåsen menighet har valgt å sette et særlig fokus på Lukas i fastetiden. Det nye liturgiforslaget gir anledning til å velge ut en særlig tekstrekke og fordype seg i den. For de fire første søndagene i fastetiden har man valgt fire Lukas-tekster og kalt rekken for Hverdagens gudstjenester. Lukas er historiker, og hans evangelium er første ”bind” av et tobindsverk der andre del er Apostlenes gjerninger. Lukas er ingen moderne historiker – han skriver historie for å finne historiens mening. Språket er eiendommelig, han er en språkkunstner. Lukas gir Jesu oppstandelse større plass enn noen av de andre evangelistene. Han setter fokus på fattigdom, og kvinner har en særlig fremtredende plass. I fastetiden skal Grønnåsen menighet bli bedre kjent med Lukas. Det gjøres gjennom to Lukas-kvelder og ved å bruke Lukastekster på de fire første søndagene i fastetiden. Den før-

ste Lukas-kvelden var på askeonsdag. Da hadde prestene i Grønnåsen en presentasjon av evangelisten Lukas, og de fremmøtte diskuterte seg gjennom de fire utvalgte tekstene. Som et gudstjenesteverksted. Den andre kvelden skal være 17. mars. Da kommer Kari Veiteberg, leder for Liturgisk senter i Trondheim, og innleder til en samtale om ”Gudstjenesten som frigjørende handling”. SIGMUND NESSET

Evangelisten Lukas slik han blir fremstilt på en mosaikk fra det sjette århundret i kirken San Vitale i Ravenna. Oksen er et symbol som forbindes med Lukas, og som går igjen i alle tradisjonelle billedfremstillinger av ham.

Nordisk kirkeromskonferanse i Tromsø Med seminarer og ekskursjoner både høyt og lavt, inviterer en rekke nasjonale og lokale kirkelige organisasjoner til Nordisk kirkeromskonferanse i Tromsø i slutten av mai. Målgruppen er først og fremst ansatte i kirkene i Norden, men alle som har interesse av kirkerommet, dets betydning og funksjon er velkommen. Påmelding må skje inne 27. mars til kurs@ka.no (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon). Mesteparten av konferansen vil foregå i

16 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

Grønnåsen kirke, men også Tromsdalen kirke og Domkirken vil bli tatt i bruk. De nordiske kirkeromskonferansene har sin historie tilbake til 1947. I starten var det kirkebyggere som samlet seg for å utveksle ideer og visjoner om hvordan kirkebygg burde fungere. De senere år har konferansen fått en langt bredere profil, og målgruppen er betydelig utvidet. Blant de store eksistensielle spørsmålene som reises i dag, er hvorvidt Gud er i lavvuen eller i Domkirken eller kanskje i cyberspace? Og kan et nøytralt seremonirom være like hellig som kirkerommet? Flere typer kirkerom vil man få presentert under konferansen, og en rekke paralelle seminarer vil belyse temaet fra forskjellige vinkler.

Hanne Stenvaag, stipendiat ved Universitetet i Tromsø, tar utgangspunkt i kirkeasyldebatten, mens førstelektor ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord, Jorunn Jernsletten, ser kirkerommet i et samisk perspektiv. Men også cyberspace eller internett som sted for gudsdyrkelse og tilbedelse blir belyst gjennom seminaret ”Virtual Church – Worship on Internet” av Hannu Majamäki, som er prosjektleder fra Finland. Tid til utflukter blir det også – til Fjellheisen med god utsikt ned til Ishavskatedralen og over sundet – Domkirken, Elverhøy og Grønnåsen kirker. SVENN A. NIELSEN


DOMKIRKEN

28 år i tjeneste for Domkirken En kirke holder seg ikke ren av seg selv, like lite som andre bruksbygg! Borgny Pedersen har vært renholder i Domkirken siden 1982. Når hun nå slutter, har vi spurt hvordan hun har opplevd dette. - Det har vært en fin arbeidsplass! De første årene var det tungt, for da var det bøtte og langkost som gjaldt. Nå, med moderne redskap, er det mye enklere. Arbeidet i Domkirken er selvstendig; jeg legger opp arbeidet som det passer meg. Og så har jeg hatt god hjelp både av barn og mannen min i utførelsen av jobben i tidligere år. Jeg har altså trivdes godt i arbeidet. – Du er ansatt av Fagrent, og så kjøper Kirkelig Fellesråd tjenester fra dem. Hvordan har du opplevd dette? – Fagrent er en super arbeidsgiver! De har vært veldig grei å ha med å gjøre. – I arbeidet har du kontakt både med kirketjener og de andre ansatte. Hvordan har du opplevd dette? – Da Domkirkens ansatte hadde eget kontor, var jeg ofte innom under lunsjen der. Men nå som alle kirkelig ansatte i Domkirken, Elverhøy og fellesrådet er samlet, er det blitt mindre av dette. Jeg synes det har vært et godt samarbeid med de andre som har arbeidet i Domkirken i disse årene.

Fra kirkas side må vi si at Borgny har vært en svært trofast medarbeider. Hun har lagt sin ære i at kirken skal være ren og fin til enhver tid, og lagt mye arbeid i dette. I tillegg har hun tatt seg av alle tekstilene på en eksemplarisk

Borgny Pedersen har vært en trofast renholder gjennom mange år. Men nå er det slutt. Foto: Kjell Y. Riise

BOKBINDERI • FRUKT • VED • SERVICE BOKBINDERI • HUSFLID • FRUKT • ASVOBUTIKKEN

2500

Boka til til Boka

BOBILEN BOBILEN HYTTA HYTTA BÅTEN BÅTEN 360,innbundet m/steinbitskinn finner du i Kr Fr. Langesgt. 13 innbundet Tromsø 77 63 54 00

m/steinbitskinn finner du i Fr. Langesgt. 13 Tromsø 77 60 68 60

måte. Derfor takket vi henne etter gudstjenesten 7. mars, og nå også gjennom KirkeNytts spalter. KJELL Y. RIISE

DAGLIGVARER

ÅPENT: 10–23 MA–LØ • 12–23 SØN

Vi utfører gulltrykk på bibler. - Bokhandelen midt i Storgata Nor-Mat AS, Dramsveien 153 • Telefon: 77 65 61 85

www.tromsoasvo.no

www.tromsoasvo.no

Storgt. 86 | tlf 77 68 30 36 bokhuset@libris.no | www.bokhusetlibris.no

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 17


TROMSØYSUND

Konfirmantspeiderleir i Finnkroken

Konfirmanter og speidere fra Tromsdalen var på leir i Finnkroken i februar.

– Har dere konfirmantspeidere i Tromsdalen i år? – Nei… vi skal reise på leir med både konfirmanter og speidere. – Konfirmanter og speidere sammen, går det bra da? Det begynte tidlig i høst med planlegging av konfirmasjonsundervisning i Ullsfjord. Tre helgesamlinger skulle fordeles, og som ansatte i Tromsøysund og Ullsfjord har vi man-

18 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

ge ganger erfart at naturen og gjestfriheten i Finnkroken ikke kan beskrives med ord, den må oppleves. I løpet av høsten ble speiderne med på planleggingen, og i løpet av førjulsvinteren var datoen satt, hyttene til Per bestilt og gudstjenesten bestemt. 19.-21. februar skulle konfirmantspeiderleiren avvikles. Ut gjennom rimfrostdagene i januar steg spenningen: Blir det sne? Tenk om vi må

planlegge barmarksaktiviteter. Speiderboka ble lest, gode forslag hentet fram, men 5. februar slapp spenninga taket. Sneen lavet ned, og det var bare å håpe at den ble liggende. Fredags ettermiddag: Hurtigbåtkaia fylles opp av frysende barn og ungdommer. Sekker, soveposer, bagger, ski, staver, sko og fem esker mat. Alt skal bæres om bord, og vi må spørre noen av foreldrene som har møtt opp


Elias og Vegar i prosesjon til gudstjenesten i Finnkroken kirke.

Garn og mønster får du hos oss!

Ray-Ban

3016 1013

1300,-

Kjell Kristian tas opp som Oppdager i Tromsdalen KFUK-KFUM speiderne. Ray-Ban

2140 1016

om de kan hjelpe oss. Vel om bord må vi telle; ”Toogtyve barn og syv voksne” lyder bestillingen når billettøren kommer. Tromsø by fra båten er et nytt syn for mange, og det er med en viss spenning vi sitter fremst i Fjordprinsessa og seiler under brua før den setter kurs direkte mot Reinøya og Finnkroken.

Vel framme møter vi Per på kaia. Han har lovet oss å kjøre all bagasjen vår bort til hyttene der vi skal bo, og godt er det, for det er noen tonn pikkpakk som ligger på kaia etter at hurtigbåtmannskapet har gjort sitt beste i sorteringsarbeidet. Etter å ha utforsket hyttene og dumpet bagasjen, dro vi alle i samlet flokk til kirka for å spise kveldsmat. Tomatsuppe med makaroni forts. neste side

1300,-

Ray-Ban

2140 1019

1450,-

Ray-Ban solbriller med énstyrkeglass fra

1690,2690,-

Ray-Ban solbriller med progressive glass fra

STORT UTVALG AV KLOKKER Lilletorget Jekta Vest Tlf: 77 60 19 40 Tlf: 77 60 71 80 Alliance kontokort Alliance optik@spesialbutikken.no jekta@spesialbutikken.no 0,- kontant - fra 150,- pr. mnd

www.alliancenorge.no

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 19


var populær kost, og gryta ble skrapet til bunnen. Fredagskvelden ble videre brukt ved leirbålet, der vi sang, fortalte vitser og lærte noen leirbålrop. Etterpå var tiden inne for opptakelsesseremonien. Fem gutter ble tatt opp som oppdagere, og den høytidelige seremonien ble avsluttet med speiderbønna. Mens speiderne satt ved leirbålet, hadde konfirmantene vært ute og laget akebakke. Fakkelbokser var plassert oppover langs bakken, og både konfirmanter og speidere fikk prøvd seg på aking uten brett. Lørdag morgen sto vi opp til strålende vær. Erfaring viser at konfirmanter har et noe større søvnbehov enn speidere på den tid av døgnet, så vi valgte litt ulike tidspunkt for frokost. Men vintersola skinte på både speidere og konfirmanter. Etter frokost gjorde speiderne seg klare for å ta skiløpermerket. Med undervisning i påkledning, pakking av sekk og smøring av ski var de klare til å ta fatt på postløpet. Det ble laget skihopp, flaskebane og alle fikk prøve å kaste pil på en blink med ballonger. De fikk også prøve en helt ny idrettsgren: Skifotball! Da konfirmantene hadde spist ferdig, var de klare for oppvasken. De oppdaget til sin store forskrekkelse at den av ”konfirmanthyttene” med flest sitteplasser ikke hadde oppvaskmaskin. Da var det bare en ting å gjøre. Oppvasken ble båret over i hytta med oppvaskmaskin og vasket der før den ble båret tilbake til den største hytta før neste måltid. Hvorfor gjøre det lettvint når vi kan gjøre det på vår måte?

Sjelesorgenheten ♥

Qi gong kurs

17. og 18. april Kursleder Gudrun Nordmo Kursavgift kr 2 000 Påmeldingsfrist 29. mars

Stille retreat

29. april – 2. mai Retreatleder Kari Nedgård Kursavgift kr 3 500 Påmeldingsfrist 7. april

Alle påmeldinger og forespørsler: Tlf 77 18 99 44 E-post: sjelesorg@vikensenter.no

Les mer om våre arrangement på: www.vikensenter.no/sjelesorgenheten

20 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

Formiddagen ble brukt til undervisning og deretter uteaktiviteter, før det på ettermiddagen ble gjort i stand felles middag for alle i kirka. Pizza og taco gikk ned på høykant før vi brukte resten av ettermiddagen på å planlegge og øve til søndagens gudstjeneste. Da kvelden kom, gikk vi tilbake til hyttene, der konfirmantene kledde på seg refleksvester og hengte opp reflekser før de selv gikk og gjemte seg. Speiderne var væpnet med hodelykter og sprang ut og lette iherdig.

Fra venstre Rolf, Simon, Erlend og Sigve på skiorientering.

Inne i hytta var det ordnet til korssamling for både konfirmanter og speidere som felles avslutning på kvelden. Søndag morgen våknet vi igjen til strålende vær, men nå hadde Noro-viruset gjort sitt inntog i konfirmantleiren. Speiderne derimot var friske og raske. Ivrige etter å komme seg ut og kaste seg ut i akebakken. De av konfirmantene som fortsatt var på beina, rakk ei undervisningsøkt på formiddagen før det var klart for skitur.

Marthe og Helga tar oppvasken i egne hender.

Leiren ble avsluttet med gudstjeneste i Finnkroken kirke, og etter gudstjenesten lærte Andreas Nordvåg oss en gammel leirsang fra Finnkroken. Da vi kom på hurtigbåtkaia var bagasjen fraktet fra hyttene og ned på kaia, og sekker, bagger, ski og staver var klare til å stables tilbake i båten, maten hadde krympet til en eske og alle var enige om at det hadde vært en fin tur. AILEEN ZAHL

Noen tonn bagasje får så vidt plass på bilen. Ingen hadde pakket for lite.

Opplevelsesturer med AdriaSol Bli bergtatt i Svartfjellene

25.mai -1.juni 2010 En vandring i Montenegros natur og kultur. På 1000-årige karavanveier, overnatting i setergrender og rafting på Tara - Europas største kanyon.

Kunstopplevelser på Balkan

21.-28.aug 2010. En reise til Balkans kulturskatter. Klostre og kirker på UNESCOs verdensarvsliste, men godt bevarte hemmeligheter for de fleste av oss. Ta snarlig kontakt med Wenche Giæver. www.adriasol.info E-mail: adriasol@online.no Mobil: 97 60 50 74 Tlf.: 776 35 179

Tromsø kirkelige fellesråd ønsker KirkeNytts lesere en velsignet påskehøytid. Gunvor Kongsvik Kristin Stang Meløe Leder Kirkeverge Kirkelig fellesråd


Barnekryssord dittgavekort.no AMFI Pyramiden har gaven til alle anledninger! Kjøp kortet hos FINgerbøllA.

Med kortet følger en lekker gavepose.

Vannrett: 1. Guttenavn 6. Skuespiller ..Vogt 8. 7 dager

10. Drikk 11. Tall 12. Fisk

Loddrett: 1. Stor kopp 2. Farbror 3. Tall

4. Jentenavn (uten d) 5. Fugl 7. Jentenavn 8. Tidl. kjæreste

Kan benyttes i over 3000 butikker på 60 kjøpesentre og på 50 hoteller i Norge

Løsning på kryssordet finner du på side 13

NOR DIESEL A.S LEVERANDØR AV ALT TIL BILEN OG INDUSTRIEN

• Diesel-, skips- og bilelektrisk spesialverksted • Autorisert Bilverksted BOSCH Servicesenter

Stakkevollvn. 69 • 9292 Tromsø Tlf. sentralbord 77 61 56 00 Verksted 77 61 56 09 Se våre hjemmesider: www.nordiesel.no

Kjør forsiktig i påsketrafikken og parker slik den offentlige trafikkskiltingen tillater.

Stedet du besøker for alle anledninger!

Blomster

gutan

Amfi Pyramiden tlf. 77 67 80 00 KirkeNytt FOR TROMSØ

| 21


Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010

Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og voksne menighetene i Tromsø med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær. En høstnatt i 2007 ble familien Tran i Vietnam vekket av at vannet bare steg og steg inne i huset deres. Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet Dung og deres fem barn måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og hast. - Vannet kom så fort, og jeg ble veldig redd, forteller den eldste datteren Trinh. Faren i familien tenkte bare på én ting: Å redde barna sine. Han kom seg ut i vannmassene og førte familien i sikkerhet, ut av huset og til et høyereliggende område. Familien Tran overlevde, men hjemmet deres ble ødelagt og de mistet Kim med storesøster Trinh og lillebror Vy. Foto: Linn Grøtberg/Kirkens Nødhjelp mange av sine eiendeler. I to måneder, mens Ta godt imot bøssebærerne fra menighetede ventet på at vannet skulle synke igjen, måtte Hyppigere og mer flom? de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent De fleste forskere er i dag enige om at økning ne i byen når de banker på din dør! Du kan vann og barnas helse ble til daglige bekymrin- av kraftig nedbør er tegn på global oppvar- også støtte aksjonen gjennom givertelefon: ming, forårsaket av menneskelige klimagass- 820 44 088 (200 kroner) eller via kontonumger. mer 1594 22 87493. - Det var en vanskelig tid for oss, forteller utslipp. - Vi bor i et lavtliggende område og er vant SVENN A. NIELSEN Thuy. – Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi hadde ikke mat, og jeg måtte låne til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever ris av naboen. I to måneder spiste vi ikke annet kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007 kom én meter med vann som ble liggende i to enn ris med krydder, sier fembarnsmoren. måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung. Trygg hems Konsekvensene av klimaendringer har ført I september 2009 ble Vietnam igjen rammet miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den poav storflom i kjølevannet av tyfonen Ketsana. litiske agendaen i Vietnam. Regjeringen betegMen denne gangen slapp familien Tran å flyk- ner selv landet som ett av de mest sårbare når te fra huset sitt. Denne gangen stod de rustet det gjelder klimaendringer. Familien Tran må til å møte flommen. trolig forberede seg på flere og hyppigere flomSom én av mange familier i nærområdet mer i fremtiden. har familien Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og flomsikkert hus i mur Innsamling i Tromsø og betong. I stuen er det en hems i taket. Her I 2009 ble det samlet inn totalt kr 170 725 på kan familien lagre matvarer, og når vannet sti- bøsseaksjon og ofringer i kirkene. Dette er en ger på ny, er veien til trygghet kort. Datteren økning fra 2008, men under rekorden på 230 Kim på fem klatrer opp stigen i raske byks og 000 fra 2006. Vi satser derfor på at vi i år skal demonstrerer hva hun skal gjøre hvis det kom- nærme oss denne rekorden, sier regionskonmer en ny flom. Der oppe kan hun og resten av sulent for Kirkens Nødhjelp, Hilda Kristine Tran Thi Thun Kim (5) viser hvordan familien kan klatre opp på hemsen når flommen rammer. Foto: Hanssen. familien sitte til hjelpen kommer. Linn Grøtberg/Kirkens Nødhjelp

22 |

KirkeNytt FOR TROMSØ


Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette blant annet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus. I Kenya, som ofte rammes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp blant annet prosjekter som samler og lagrer regnvann til tørre perioder. Om fremtiden: FNs klimapanel (IPCC) regner med at havnivået i gjennomsnitt vil stige med mellom 9 og 88 cm frem til 2100. Dersom beregningene treffer, vil dette skape store utfordringer for mennesker som bor i spesielt sårbare områder. Familien Tran er en av mange familier som må forberede seg på flere flommer og mer ekstremvær. Flommen i Vietnam: Mellom oktober og november i 2007 ble Thua Thien Hue provinsen i Sentral-Vietnam rammet av fire flommer. Nesten 30 000 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine, 83 400 hus ble oversvømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22 mennesker døde. Familien Tran var en av familiene som måtte flykte. I slutten av september 2009 herjet tyfonen Ketsana deler av Sørøst-Asia og satte store områder under vann. Mange måtte på ny flykte fra hjemmene sine. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp hadde familien Tran bygget nytt, flomsikkert hus etter storflommen i 2007 og stod dermed sterkere rustet da vannmassene trengte innover landet. Familien kunne bli boende i hjemmet sitt og skadene forårsaket av flommen var minimale.

DnB NOR Bank Tromsø Vårt rådgivningskontor i Fr.Langesgt. 14, Tromsø tilbyr vi deg totaløkonomisk rådgivning med løsninger tilpasset dine behov. • • • •

Finansiering Sparing og plassering Økonomisk trygghet Daglige banktjenester

Her finner du også DnBNOR Eiendom som er en av Norges største eiendomsmegler og en stor lokal aktør i Tromsø. Velkommen!

dnbnor.no KirkeNytt FOR TROMSØ 2030_246x113_tromsø_pl.indd 1

| 23

08.03.10 10.31


PÅSKEARRANGEMENTER I KIRKENE

Kapellan A. C. Elvemo. Fung. domkantor Hijoo Moon, orgel. Kollekt. Tromsdalen kirke kl. 20: Konsert. Heinrich Schütz: Musikalische Exquien og pasjonsmotette Quid commisisti. Byens kantorer m. fl. Ledelse Linde Mothes.

Torsdag 25. og fredag 26. mars

Maria budskapsdag 21. mars

Domkirken kl. 11: Gudstjeneste. Kirkens nødhjelp i fokus (nattverd). Domprost H. F. Heiene. Kapellan A. C. Elvemo. Fasteaksjonen. Ungdommer skal delta. Fung. domkantor Hijoo Moon. Kollekt. Domkirken kl. 19.30: Konsert ”En kveld med Maria”. Verker av Monteverdi, Händel, Bach, Haydn og Grieg. Kjell Y. Riise, resitasjon. Tromsø domkor, Bodil Rasmussen, sopran og Hijoo Moon, cembalo og orgel. Kr. 150,-/ 120,- Barn under 16 år gratis. (Se omtale side 7) Elverhøy kirke kl. 11: Familiemesse (nattverd). Kapellan K. M. Lægdene. Elverhøy barnekoret og Babysang deltar. Kantor Erlend Karlsen. Kollekt. Tromsdalen kirke kl. 11: Ung messe (dåp og nattverd). Kateket A. Zahl og diakon V. Mellem. Anniina Härkönen, sopran og kantor Paul Gunnar Staff, orgel. Ten Sing deltar. Kollekt. Tromsdalen kirke kl. 19.30: Orgelkonsert ”Min sjel opphøyer Herren”. Linde Mothes spiller verker av S. Scheidt og J. S. Bach. Gratis inngang. Lakselvbukt kirke kl. 11: Samisk/norsk gudstjeneste. Ole Bekkelunde. Kroken kirke kl. 11: Gudstjeneste. Kirkens nødhjelp i fokus (nattverd). Kapellan G. Norbye. Diakon Heidi Norbye. Vikarorganist Hilde Eines. Kollekt. Oldervik skole kl. 17: Gudstjeneste (nattverd). Kapellan G. Norbye. Vikarorganist Ekaterina Isayevskaya. Kollekt. Grønnåsen kirke kl. 11: Gudstjeneste (dåp og nattverd). Sogneprest L. Bremer. Kirkekor deltar. Kantor Linde Mothes. Kollekt.

Tirsdag 23. mars

Grønnåsen kirke kl. 18: Menighetens fasteaksjon (Kirkens nødhjelp). Aksjonen i år handler om hvordan fattige er mest sårbare og stadig rammes hardest av naturkatastrofer og ekstremvær.

Onsdag 24. mars

Domkirken kl. 19.30: Fastegudstjeneste.

24 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

Domkirken kl. 19. 30: Konsert. Requiem i d-moll (KV 626) av W. A. Mozart. Tromsø kammerorkester. Det Norske Solistkor. Solister: Berit Solset Norbakken, sopran, Lise Davison, alt, Kevin Skelton, tenor og Øystein Skre, bass. Herbert Böck, dirigent. Kr. 200,-/100,-

Palmesøndag 28. mars

Domkirken kl. 11: Gudstjeneste (dåp). Kapellan A. C. Elvemo. Ingrid Eliassen, trompet og fung. domkantor Hijoo Moon. Kollekt. Elverhøy kirke kl. 11: Gudstjeneste (dåp). Sogneprest J. Høifødt. Solist. Kantor Erlend Karlsen. Kollekt. Tromsdalen kirke kl. 11: Familiegudstjeneste (dåp). Kateket A. Zahl. Kantor Linde Mothes. Kollekt. Lakselvbukt kirke kl. 11: Gudstjeneste. Sogneprest K. Skog. Kantor Kristian Paulsen. Kollekt. Trollvassbu kl. 12: Friluftsgudstjeneste. Kapellan G. Norbye. Organist Guttorm Lindquist. Grønnåsen kirke kl. 11: Familiemesse (nattverd). Prostiprest M. L. Angell. Barnekoret deltar. Vikarorganist Kristoffer Juel. Kollekt.

Mandag 29. - onsdag 31. mars

Domkirken kl. 12-12.30: Orgelmeditasjon (Mandag 29.03, tirsdag 30. 03, onsdag 31.03)

Organister: Tonje Braaten, Erlend Karlsen Hijoo Moon. Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

Skjærtorsdag 1. april

Domkirken kl. 19: Gudstjeneste ”Brød og vin”. Domprost H. F. Heiene. Sognediakon G. Vaskinn. Catharina Roos Syversen, saksofon og fung. domkantor Hijoo Moon. Kollekt. Elverhøy kirke kl. 11: Høymesse m. skrifte og nattverd. Sogneprest J. Høifødt. Alfhild Gruvstad, fløyte og kantor Erlend Karlsen. Kollekt. Lavvuen i Tromsdalen kl. 12: Nattverdgudstjeneste. Prostiprest R. Aase. Kantor. Linde Mothes. Kollekt. Tromsdalen kirke kl. 19: Skriftemålsgudstjeneste med nattverd. Prostiprest R. Aase. Kantor Linde Mothes. Kollekt. Ullsfjord kirke kl. 19: Nattverdgudstjeneste. 1920-Liturgi. Sogneprest J. T. Jensen. Vikarorganist Kristoffer H. Juell. Kollekt. Kroken sykehjem kl. 16.30: Nattverd. Sogneprest B. Lockertsen. Vikarorganist Tor Ivar Krogsæter. Kroken kirke kl. 18: Nattverdgudstjeneste. Sogneprest B. Lockertsen. Vikarorganist Tor Ivar Krogsæter. Kollekt. Grønnåsen kirke kl. 18: Nattverdgudstjeneste. Prostiprest M. L. Angell. Kantor Paul Gunnar Staff. Kollekt.

Langfredag 2. april

Domkirken kl. 11: Pasjonsgudstjeneste. Domprost H. F. Heiene. Solist. Fung. domkantor Hijoo Moon. Domkirken kl. 17: Bachs pasjonsorgelmusikk. Fung. domkantor Hijoo Moon. Gratis inngang. Elverhøy kirke kl. 15: Pasjonsgudstjeneste. Sogneprest J. Høifødt. Harald Bakkeby Moe, baryton og kantor Erlend Karlsen. Tromsdalen kirke kl. 11: Pasjonsgudstjeneste. Kateket A. Zahl. Kantor Linde Mothes. Kroken kirke kl. 19.30: Pasjonsmusikk. Tor Ivar Krogsæter. Gratis inngang. Kroken kirke kl. 20: Langfredagsgudstjeneste. Sogneprest B. Lockertsen. Vikarorganist Tor Ivar Krogsæter.


Grønnåsen kirke kl. 18: Langfredagsgudstjeneste. Sogneprest L. Bremer. Kantor Paul Gunnar Staff.

Påskeaften 3. april

Tromsdalen kirke kl. 23: Påskenattsmesse (dåp og nattverd). Prostiprest R. Aase m.fl. Grønnåsen kirkekor deltar. (ledelse Linde Mothes). Kollekt.

Lakselvbukt kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Sogneprest J. T. Jensen. Vikarorganist Kristoffer H. Juell. Kollekt. Kroken kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste (dåp og nattverd). Kapellan G. Norbye. Vikarorganist Tor Ivar Krogsæter. Kollekt. Grønnåsen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Sogneprest L. Bremer. Korgruppe deltar. Kantor P. G. Staff. Kollekt.

1. påskedag 4. april

2. påskedag 5. april

Domkirken kl. 11: Høytidsgudstjeneste (nattverd). Biskop P. O. Kjølaas. Sogneprest Kjell Y. Riise. Tromsø domkor, solist, Tromsø Brass og fung. domkantor Hijoo Moon, musikalsk ledelse. Kollekt. Elverhøy kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste (dåp og nattverd). Kapellan K. M. Lægdene. Påskelunsj etter gudstjenesten. Ingrid Eliassen, trompet. Kantor Erlend Karlsen. Kollekt. Tromsdalen kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste (nattverd). Prostiprest R. Aase. Caroline Christensen, sopran. Kantor Linde Mothes. Kollekt.

Finnkroken kl. 16: Gudstjeneste (nattverd). Sogneprest J. T. Jensen. Kantor Linde Mothes. Kollekt. Jøvik kapell kl. 11: Gudstjeneste (nattverd). Sogneprest J. T. Jensen. Vikarorganist Kristoffer H. Juell. Kollekt. Oldervik skole kl. 11: Høytidsgudstjeneste (nattverd). Kapellan G. Norbye. Vikarorganist Tor Ivar Krogsæter. Kollekt.

Domkirken kl. 11: Høytidsgudstjeneste (dåp). Sogneprest Kjell Y. Riise. Harald Bakkeby Moe, baryton og domkantor Hijoo Moon, orgel. Kollekt. Domkirken kl. 19. 30: Påskekonsert Bach og Händel. Solist. Hijoo Moon, cembalo. 120,-/ 80,Tromsø museum kl. 11: Påskegudstjeneste. Kapellan K. M. Lægdene. Kirkekaffe i Kafé Rotunden. Kantor Erlend Karlsen. Kollekt. Tromsdalen kirke 11: Gudstjeneste (dåp). Kateket A. Zahl. Kantor Linde Mothes. Kollekt.

KIRKELIGE HANDLINGER Døpte Tromsøysund 22.11.2009 Alexander Jensen Kolmar Guttormsen Jakob Granlund Magnussen Pia Andrea Pedersen Ylva Håland Rusten 06.12.2009 Emilie Mikkelsen Ella Josefine Solgård Magnus Øvreberg Mogaard Benjamin Lillestad Mosti 13.12.2009 Peder Bruvold Ane Lindberg Nøsen 20.12.2009 Viljar Somby Stien 26.12.2009 Lucas Albert Atkinson Daniel Darbo Leo Conradi Amundsen Stene 27.12.2009 Olivia Eriksen Larsen

31.12.2009 03.01.2010 09.01.2010 10.01.2010 24.01.2010 07.02.2010

William Leon Falck Bubandt Kasper Bernhart Hellwig Johansen Sebastian Soleng Eilertsen Serina Willassen Mortvedt Thea Heen Margrethe Dahle Petersen Selma Lernes Solli Hansen Birje Celine Simonsen Gaup (hj.dåp) Leah Kjær Bower Adelin Opsal Albrigtsen Johanne Robertsen Henrik Kornelius Aasebø Noor Theresedatter Kanestrøm Hjalmar Todal Hansen Lilly Ingebrigtsen Johansen Edwin Rognli Wang Iver Aasheim Bjerkås

14.02.2010 21.02.2010 28.02.2010

Mateo Kornelius Sørensen Aksel Jensen Noah Solbakken Amalie Karlsen Isak Mellem Arnesen Gabriel Valanes Felicia Marie Lange Lucas Julian Stene Brattsti Sander Schjølberg Maiken Trondsen Mathias Bråten Hansen Noah Ahlquist Helena Solheim Karlsen Martine Inderberg

Døpte Elverhøy 15.11.2009 Synne Jensen Solhaug

Gravmonumenter

Stor ny utstilling.

Utfører også oppussing/inskripsjon. Geir i Norge for vårt Gunnar Produsert klima.

Døgnvakt 77641 41000 Tlf. 776 000 Stakkevollvn 49

Vi tar imot selskap inntil 40-50 personer. Vi leverer også catering. Ring 46 85 80 00 for pris. www.skittenelvcamping.no

. o

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 25


KIRKELIGE HANDLINGER 29.11.2009 06.12.2009 13.12.2009 20.12.2009 27.12.2009 03.01.2010

Heine Jakobsen Berg Odin Lettrem Devold Johan Borch Henriksen Nicolas Haugan Victoria Løbach Willumsen Vegar Leonard Lundberg Cassandra Myklebust Taraldsen Astrid Hansen Bårdsen Andrea Isabell Lekang Jøran Aas Enoksen Elea Johanne Ek Sørensen Sander Enrique Olsen Leon Micael Pettersen (hj.dåp) Maria Berntsen Mack Sander Andersen Henrik Eskil Johansen Jørgen Ovesen Vida Øvergaard Sofie Schulstad Lovise Johanna Haugseth Moe

Koldtbord til konfirmasjonen og til alle andre anledninger Vår cateringavdeling tilbyr: • koldtbord • småretter • gryteretter Kontakt oss på

telefon 776 50 330 E-post: post@mydlandbutikk.no www.mydlandbutikk.no

Skipperg. 15, 9008 Tromsø

Vi hjelper deg med mengdeberegninger og andre ting du lurer på.

26 |

KirkeNytt FOR TROMSØ

10.01.2010 17.01.2010 20.01.2010 24.01.2010 31.01.2010 07.02.2010 21.02.2010 28.02.2010

Ada Haukebøe Vik Edvard Haugseth Moe Johan Rørvik Godø Ingeborg Kronstad Sundstrøm Sebastian Ilstad Nordahl Linnea Brønlund Eidsmo Mads Bjørklund Erling Andersen Sagerup Kevin Kitti Kun Olsen (hj.dåp) Håkon Emilian Nilsen Hannah Madeleine Hansen Trym Paulsen Ask Martenson Sofie Stensholm Nikoline Hagen Ødegården Emylinn Helén Ålangen Ida Elea Evertsen Samuelsberg Lukas Brendeløkken Mathea Jæger Eilertsen Gabriel Kartik Giæver Many Elvira Marika Løkken Haggärde Erle Vestgård Christian Nydal Wynn Melinda Opland David Marinius Christensen Mia Solvoll Yttregaard Andreas Sørensen Elida Opgård Henriksen

Døpte Kroken 22.11.2009 Jenny Birgitte Bertheussen Torbjørn Hermod Lindquist Ingeborg Albrigtsen 29.11.2009 René Fylling Aurora Soleng Karlsen Krister Fylling 30.11.2009 Alvin Leonard Isaksen (hj.dåp) 06.12.2009 Emil Theodor Martinsen Helene Krag Larsen 13.12.2009 Lucas Hegstad Cornelia Lian Sørensen 03.01.2010 Aksel Østvoll Norbakken 24.01.2010 Nenny Sørensen Rubbås Ida Marie Mentzoni Pettersen Cassandra Länsman Bersvendsen Thea Sofie Mentzoni Pettersen 31.01.2010 Nora Pedersen 07.02.2010 Kristian Stenvold 14.02.2010 Edvard Ånensen Madsen 28.02.2010 Veronica Røsnes Johansen Embla Marie Sivertsen Ludvik Selnes Frantzen Døpte Tromsø Domkirke 22.11.2009 Eleah Martine Nordnes Heggebakken Leon Ogolla Olsen Christian Akselbo Kroer 06.12.2009 Oliva Lind Thomassen Sigurd Halseth Mathisen Whilliam Hakkebo Kaurin Alicia Eisemann Johannessen 26.12.2009 Helle Larsen Thorwarth Ida Marie Alette Johansen Vebjørn Trones Jensen 27.12.2009 Lukas Henriksen Larsen 10.01.2010 Jonathan Esteves Higraff 24.01.2010 Oskar Wasmuth Lundblad

31.01.2010 14.02.2010 28.02.2010

Gabriel Skjeldal Leonore Nilsen Mia Granan Kræmer Ella Augusta Elvebø Høyning Hannah Robertsen Corneliussen Leo Sebastian Johansen Holmboe Fabian Traasdahl Theo Steinaa Otelie Marthinsen Westerlund

Døpte Grønnåsen 13.11.2009 Ayad Ibrahim Khalil Albaz 22.11.2009 Sander Eklund Mikalsen Juliane Bergland Jørgensen Sara Myrvang Olsen Leander Johan Sand Kristine Helene Engstad 29.11.2009 Iben Trane Paulsen 02.12.2009 Tonje Kristin Albrigtsen (hj.dåp) 06.12.2009 Lucas Emilian Jensen Mia Robertsen 13.12.2009 Natalie Johnsen 26.12.2009 Andrea Eriksen 27.12.2009 Hedda Ulriksen 17.01.2010 Noah Hågensen 22.01.2010 Johanne Løvmo (hj.dåp) 24.01.2010 Håkon Andre Skog Jakob Melsbøe 31.01.2010 Linnea Storteig Hagensen 07.02.2010 Niklas Kvernberg Ida Elea Evertsen Samuelsberg Jacob Ludvigsen Mateo Kornelius Sørensen 14.02.2010 Vinjar Johan Kvitberg Kristiansen Samuel Mathiasson Thea Emilie Stalsberg Aron Moen Ottesen 21.02.2010 Ellen Eilertsen Carmen Tollefsen Stokvold Leon Aleksander Isaksen 28.02.2010 Åshild Eline Gamst Skorpe Vigde Tromsøysund 14.11.2009 Sandra Kristin Ørnebakk og Fredrik Mathiassen 30.12.2009 Mari Ovedie Vårtun og Bengt Arve Johannessen Vigde Ullsfjord 06.02.2010 Rita Merethe Mortensen og Jørn Ivar Sjursnes Vigde Elverhøy 02.01.2010 Marianne Skogdal og Kai Roger Fløistad 20.02.2010 Maria Therese Ahlen og Karl Magnus Nilsen 20.02.2010 Lena Kristin Størkersen Kristiansen og Jøran Ingulfsen 27.02.2010 Jill Yvonne Sæterbø og Per Oskar Alfred Kjølaas Vigde Domkirken 31.12.2009 Maria Mølmann og Anders Elde 27.02.2010 Siri Linn Berg og Bjørn Petter Pettersen 27.02.2010 Jennifer Ann Lillebo Nunn og Bernt Inge Hansen


Begravelser Tromsdalen 20.11.2009 Julianne Olsen Sigrunn Rønbeck 26.11.2009 Helga Pauline Rydland 03.12.2009 Dorthea Benedikte Bøe 08.12.2009 Kaj Arne Hansen 09.12.2009 Liv Fernanda Farstad 16.12.2009 Aage Larssen 21.12.2009 Bergliot Kristensen 22.01.2010 Arnulf Andreas Paulsen 09.02.2010 Signe Oliva Moeng 12.02.2010 Kathinka Endresen 26.02.2010 Tove Ravn Begravelser Ullsfjord 07.01.2010 Roy Henning Lilleng 21.01.2010 Alfhild Marie Otelie Solvang 19.02.2010 Olga Signora Nysæther Begravelser Elverhøy 17.11.2009 Rosethe Pauline Johansen 20.11.2009 Johan Albert Isaksen Gunvor Kjæreng Margrethe Berg Solem 17.12.2009 Edith Birgitte Johansen 22.12.2009 Viktor Paul Nilsen 23.12.2009 Hans Marinius Vasseng 29.12.2009 Tordis Marie Andersen 05.01.2010 Solfrid Søreng 06.01.2010 Mary Hals 08.01.2010 Roald Alf Enoksen 15.01.2010 Leon Halvdan Bakland Kjell Schjelderup Madsen 19.01.2010 Astrid Marie Jensen Thor Arne Andersen 20.01.2010 Roger Nilsen 29.01.2010 Louise Bjørnstad 02.02.2010 Inge Henning Johan Jenssen 09.02.2010 Mally Helene Evensen 23.02.2010 Viggo Einar Andreas Pettersen 26.02.2010 Karoline Brattli

Begravelser Kroken 17.11.2009 Gudbjørg Oddny Helga Lingås 25.11.2009 Dagny Oline Trones Pettersen 15.12.2009 Britt Ingunn Eilertsen 17.12.2009 Osvald Anton Edvin Olsen 18.12.2009 Ruth Johanne Gulstad 22.12.2009 Gudrun Irmelin Wollen 23.12.2009 Linda Mari Reinholdtsen 08.01.2010 Torbjørn Davidsen Elsa Charlotte Ringmo 13.01.2010 Sigurd Hansen 14.01.2010 Valborg Johanna Brynjulfsen Olga Aminda Hansen 19.01.2010 Agnar Ludvik Olsen 21.01.2010 Odd Egil Hans Olsen Begravelser Tromsø Domkirke 12.11.2009 Ester Jensine Elvegård 13.11.2009 Torbjørn Odin Henry Gjerdrum Leidulf Oddvar Lien 20.11.2009 Sverre Edmund Lorentzen 27.11.2009 Solveig Næsvold 08.12.2009 Ingrid Lovise Mølmann 10.12.2009 Ingvald Fredriksson 15.12.2009 Ruth Cesilie Johansen 16.12.2009 Per Henrik Lium 17.12.2009 Eline Lovise Brox 22.12.2009 Hanna Margrethe Larsen Solveig Marianne Lindrupsen Olav Stadt Wang 29.12.2009 Johanna Karlsen 08.01.2010 Olaf Bjønnes Syse Line Merethe Wilsgaard Aasland 12.01.2010 Ninni Agnethe Johansen Anne Lise Johnsen 13.01.2010 Maks Ingvart Nilsen 18.01.2010 Solveig Marie Olsen 19.01.2010 Oddvar Noralf Kristiansen 21.01.2010 Johanne Bergitte Jørgensen 22.01.2010 Dagmar Aleksandra Johansen 03.02.2010 Kaare Marinius Johannessen

04.02.2010 05.02.2010 09.02.2010 10.02.2010 11.02.2010 12.02.2010 17.02.2010

Knut Gudbrand Erik Korsrud Marisa Iria Mariam Sjögren Johnsen Oddvar Johan Larsen Knut Standal Anna Josefine Larsen Rolf Harald Brunstrøm Mimi Torlaug Skjærvik Aslaug Elise Marie Pettersen

Begravelser Grønnåsen 12.11.2009 Eldbjørg Idun Nilsen 03.12.2009 Torbjørn Ole Andreas Hanssen 09.12.2009 Gunhild Marie Sørvoll 10.12.2009 Laila Margareth Dass Ingebrigtsen 15.12.2009 Dagmar Hemmingsen 18.12.2009 Emil Eilertsen 28.12.2009 Astrid Magnelle Hansen 29.12.2009 Erik Ingot Traasdahl 07.01.2010 Priyantha Seneviratna Bandra 12.01.2010 Sverre Nordhus 13.01.2010 Arvid Norø 20.01.2010 Rolf Henrik Karlsen 26.01.2010 Per Arne Hugh Larssen 27.01.2010 Arnulf Andreassen 29.01.2010 Olav Hanssen 11.02.2010 Anne Dagmar Hansen 23.02.2010 Gunnar Anton Varvik

Minner som består Vi donerer 20% til Kreftforeningen for hvert kjøp til begravelse.

IMI

Storgt 71 • Markedsplassen Tel 77 68 40 84 • post@lilleblomst.no

Norskproduserte gravsteiner IMI Begravelsesbyrå as Du når oss alltid på tlf. 77 66 25 00 Vestregata 24 U Tromsø

www

KirkeNytt FOR TROMSØ

| 27


INFORMASJON/FULLDISTRIBUSJON

KROKEN

Populært bruktmarked Inspirert av Grønn Hverdag og av søppelbergene vi produserer, gikk hun til menighetsrådet og fikk låne kirketorget til et forsøk på bruktmarked i Kroken. Slik startet det som etter hvert er blitt en institusjon. Bak står Sonja Skogvoll som startet det hele i 2007.

redaksjonen

Det første halvåret gikk det litt opp og ned, men tilbakemeldingene var så positive, at hun fortsatte utover det som skulle være en prøveperiode. Hver 3. lørdag i måneden er det derfor bruktmarked i Kroken kirke fra kl. 11.00-140.0. Unntakene er juni, juli og desember. Sonja bruker sin fritid på å være ”markedsgeneral”. Prosjektet skal være selvfinansierende. Folk leier et bord for 75 kroner, og disse pengene holder akkurat til en Marie Hestnes viser frem barneforklær. Alle foto: Olaf Figenschau. liten avisannonse dagen før. Utstillerne monterer bord og rydder opp etter seg når markedet er slutt. Det er kafé i menighetssalen hvor folk kan drikke kaffe og spise vafler eller ei varm pølse. Kafédrifta går på omgang. Verdenskroken og småbarnstreff henter noen kroner til ei slunken kasse ved å stå for salget her – gjennomsnitlig 1500 kroner til drifta pr. gang. Det er maksimalt plass til 18 salgsbord, og det er fullt hver gang. Det er Sonja som skal ha påmelding. Det er bare å ringe eller sende SMS til 92 04 61 39, så får du plass. I verste fall havner du på venteliste. Noen trives så godt at de bestiller plass neste gang allerede på markedsdagen. Og selgerne kommer fra alle kanter av kommunen, mens de som handler er stort sett folk fra Kroken-området. Denne tredje lørdag i februar er det kaldt, bitende kaldt, og noen er pessimistisk med hensyn til besøkstall. Det kommer ikke mange i starten, men noen nysgjerrige lar ikke kuldegradene hindre muligheten til et godt kjøp. Det er stor bredde i det som skal selges. Kopper, glass og pynteting er nok i majoritet, men også barnetøy, barnesko og leker fins i stort utvalg. Du kan finne ting som Mange ulike barnesko fra kr. 20. nærmest er antikviteter til en rimelig pris. Noen har med seg hobbyarbeid som de selger ved siden av det brukte. Hjemstrikkede ull-lester i voksen størrelse koster 120 og tovede votter 150. En av dem som har stått flere ganger, er Marie Hestnes. Hun har vært med et helt år. Overgang til mindre hus og færre skap er årsaken til at hun må kvitte seg med mye. Hun sier hun nesten blir glad når noen synes så godt om det hun har, at de kjøper det. Tenk at de likte det som hun hadde vært så glad i! Den store omsetninga har hun ikke, 500-800 kroner selger hun for på en markedsdag, men det er masse hyggelige folk å prate med. Folk har god tid på et bruktmarked. Nå har venner begynt å sende med ting for salg. Utpå dagen kommer det flere folk, og humøret stiger. Alle skolene har hatt åpen dag, men når det er over, er det mange som legger veien innom markedet for å se, handle og drikke kaffe. Neste markedsdag er lørdag 20. mars. Da kommer det nye skatter som skal finne eiere. Kirka har godt med parkeringsplass, og rute 24 fra Domusbygget stopper ved inngangen. OLAF FIGENSCHAU Vilde (3 år) har fått ny bok til kr. 30. Redaktør: Svenn A. Nielsen, svenna@svenna.no Mobil 926 73 399 Domkirken: Kjell Y. Riise, kjell.riise@kirken.tromso.no Mobil 91 68 75 44 Elverhøy: Olav Straume Kongsvik, kongsviking@yahoo.no Mobil 95 06 54 48

Kroken: Olaf Figenschau olafige@online.no Tlf. 77 63 02 09 (priv) - Mobil 957 56 152

Tromsøysund og Ullsfjord: Jan Gunnar Fredriksen jan.fredriksen@c2i.net Tlf. 77 63 67 08 - Mobil: 950 89 192

Grønnåsen: Sigmund Nesset sigmund.nesset@ub.uit.no Tlf. 77 64 41 55 Mobil 48 20 39 79

Aileen Zahl aileen.zahl@kirken.tromso.no Tlf. 77 75 34 49 Mobil 974 83 316

Kirkenytt for Tromsø nr.1/10.  

N r. 1 - 2 0 1 0 Redaktør Svenn A. Nielsen Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Advertisement