Page 1

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE


DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

KATEDRAS VADĪTĀJS Prof. Jānis Andris Osis KONTAKTINFORMĀCIJA baiba.bogdane@lma.lv www.design.lv


DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 1. ZĪMĒŠANA 2. GLEZNOŠANA 3. KOMPOZĪCIJA UZDEVUMS PLAKNĒ – DIVDIMENSIONĀLS Telpas idejas projekts perspektīvā + plāns vai telpas projekts aksonometrijā 1 diena 5 h Projekta izstrādei nepieciešama rasēšanas prasme vidusskolas kursa apjomā; projektā norādīt apdares materiālus un krāsu. Kartona planšete (40 x 60 cm), brīva tehnika. Darbam jāpievieno apraksts par funkciju un tēlu. UZDEVUMS TELPĀ – trīsdimensionāls (telpisks) objekts 1 diena 5 h Darbam nepieciešamie materiāli un darbarīki: kartona pamatne (~ 40 x 40 cm), papīrs, kartons, šķēres, zīmulis, līme, lineāls nazis u.c.

KONKURSS - 35 REFLEKTANTI, 11 VIETAS, 3.2 PRETENDENTI UZ VIENU VIETU (2011)


DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

STUDIJU GADOS TIEK APGŪTI Telpas iekārtošanas pamati, kompozīcijas uzbūves principi, materiālu tehnoloģija, rasēšana un inženierpsiholoģija, ergonomika, tektonika, bionika, krāsu mācība.


DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

STUDIJU GADOS TIEK APGŪTI Kompozicionālās projektēšanas uzdevumi ar pieaugošu sarežģītības pakāpi un loģisku pēctecību. Klasiskas un modernas projektēšanas darba iemaņas ar grafiskām un telpiskām datorprogrammām.


DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

STUDIJU GADOS praktisko studiju gaitā projekti tiek realizēti modeļu, maketu un prototipu formā, kā rezultātā studenti iepazīstas ar dažādiem materiāliem un to apstrādes paņēmieniem.


DIZAINA NODAĻA

Vadītājs: asoc. prof. O.TIllbergs

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

Sadarbība ar Rīgas pilsētas domi. Ziemassvētku egļu ceļš. 2011/12


GUNA POGA “EGLES LIKSTA” Vadītājs: asoc. prof. O.TIllbergs

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

Sadarbība ar Rīgas pilsētas domi. Ziemassvētku egļu ceļš. 2011/12


Vadītāji: prof. J.A.Osis, doc. S.Levāne, asoc. prof. B.Ābele, asoc. prof. J.Krūmiņš

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

Eiropas Sociālā fonda projekta realizācija Lēdmanes teritorijas vides attīstībai un dabas takas izveidei. 2011/12


LIENE PIRKTIŅA Vadītājs: prof. J.A.Osis

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

Sadarbība ar Siguldas pilsētas domi. Ideju skices Olimpiešu sienai. 2010/11


MARINA SIŅAVINA, JEKATERINA MARINSKA Vadītāji: doc. S.Levāne, asoc. prof. B.Ābele, asoc. prof. J.Krūmiņš

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

2010/11 Sadarbība ar Liepājas pilsētas domi. Risinājumi pludmales zonas labiekārtojumam.


Izstāde ‘’KLUSAIS KŪRORTS’’ Liepāja 2011

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

Risinājumi Liepājas pilsētas pludmales zonas labiekārtojumam.


RĪGA. PARĪZE. DIZAINS. Otrais posms. Parīzē École Boulle. 2010

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

Starptautisks seminārs un radošā darbnīca RĪGA. PARĪZE. DIZAINS. LMA Vides mākslas un Parīzes École Boulle Telpas dizaina nodaļas studentiem.


INDRA MERCA ,,Balonka” 2.vieta SaloneSatellite 2011 Maskava

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

SaloneSatellite 2012 Milāna


Mārtiņš Vītols "Latvieša krēsls" Maģistra diplomdarbs Vadītāja: asoc. prof. 2011 B.Ābele Vadītāja: asoc.prof. B.Ābele

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

DIZAINA NODAĻA

Eksponēts SaloneSattelite 2011 Milāna


Mārtiņš Vītols "CRISS – CROSS" Vadītāja: diplomdarbs asoc. prof. B.Ābele Bakalaura Vadītājs: asoc.prof. J.Krūmiņš

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

3. vieta Saloni Worldwide Moscow 2010


Baiba Ciekure " 3D tāfele" Bakalaura diplomdarbs 2010 Vadītāja: asoc.prof. B.Ābele

DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE

Atzinība Latvijas izgudrotāju dienas ietvaros "Orģinālākais risinājums 2010" «Greenhouse 2011» LMA ekspozīcija.


DIZAINA NODAĻA

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE Vides mā ākslas apakšnozares absolventi nodarbinā āti: - Dizaineru apvienībās - Arhitektu birojos, dizaina uzņēmumos, reklāmas aģentūrās - Individuāli vides un interjera dizaineri - Valsts pārvaldes institūcijās - Strādā par mākslas un dizaina pedagogiem - Turpina studijas ārzemju augstskolās

Mareks Birznieks. Interjers latviešu dizaina un dzīvesstila veikalam RIIJA

Elīna Bušmane. Svētgaldi. Mēbeļu grupa Katlakalna Evaņģēliski Luteriskās draudzes namam

Vides mākslas apakšnozare  
Vides mākslas apakšnozare  

Vides mākslas prezentacija 2012 Baiba Bogdane

Advertisement