Baeringen 1-2012

Page 7

nyheter og reportasjer

BÆRINGEN torsdag 19. januar 2012

40-årsjubileum for seniorsentre

7

FEIRING: Tjenesteleder Helle Brit Oppedal og fagkonsulent Connie Ursin ved Haslum seniorsenter ønsker velkommen til jubileumsfest på senteret 9. februar.

FEIRER 40 ÅR: Randi Leines, Nils Alfstad og frivillig Solveig Hagenborg stortrives på Kolsås seniorsenter, og gleder seg til å feire 40-årsjubileum torsdag 8. februar. - Her er det godt å være, både som bruker og som frivillig, sier de. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN

JUBILEUMSFEST: Haslum senior­ senter har satt aktiviteter, foredrag og sosialt samvær i sentrum i 40 år. Nå inviteres det til fest for brukerne 9. februar.

SENIORER MØTES: - Her blir man tatt imot med åpne armer. Det er et hyggelig senter og et fint møtested med mange aktiviteter og god mat, sier Randi Leines. Hun gleder seg over Kolsås seniorsenter. I februar feirer senteret 40 år.

FOTO: SYNNE STORVIK

Fart og moro i 40 år SYNNE STORVIK synne.storvik@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 38 56

HASLUM: Det er et veletablert seniorsen­ ter som snart skal feire 40-årsjubileum. Allerede 19. januar blir det markering med spesielt inviterte, mens det 9. februar blir jubileumsfest for brukerne på kvelden. Da står sosialt samvær, middag og under­ holdning på programmet.

Mellom

- Sanitetskvinnene har siden starten satt sitt preg på driften og lærte oss betydnin­ gen av det frivillige engasjementet. Vi er stolte over å ha opprettholdt en sterk brukerinnsats ved senteret i alle disse årene, sier tjenesteleder Helle Brit Oppe­ dal ved Haslum seniorsenter. Haslum seniorsenter startet sin virksom­ het 11. januar 1972 som Haslum helse- og velferdssentral i regi av Haslum sanitets­ forening med økonomisk støtte fra Bærum kommune. Bærum kommune kjøpte eiendommen av Haslum sanitetsforening juli 1993. Seniorsenteret er et attraktivt sted å være og et sosialt samlingssted. -Nå gleder vi oss til å feire 40-årsjubileet sammen med frivillige hjelpere, brukere

og samarbeidspartnere ved senteret, sier Oppedal.

Populære tilbud

Aktivitetstilbudet er mangfoldig og etter­ traktet blant brukerne. En spesialitet er snekkerverkstedet. Her er aktiviteten stor med begge kjønn representert. To andre særtrekk er ”Jazz på Haslum” som arran­ geres én gang i måneden og opera med Pål Ivar Bergersen. Sistnevnte tar for seg ulike operaoppsetningers historie og musikk. Seniorsenteret har også utdannet aktivitør med ulike grupper. I tillegg til snekkerverkstedet er det spansk språk­ kurs, datadager, tegnekurs, lokalhistoriske foredrag, trim, daggrupper og skigruppe for å nevne noe. - Brukerne våre gleder seg til å komme hit, og de føler de har en egen arena som bare er deres. Det betyr mye for dem å komme til et senter hvor det er lett å bli kjent, bli sett og trives.. Brukerundersø­ kelsene er stadig bra, og vi får mye posi­ tiv omtale og ros, sier fagkonsulent Con­ nie Ursin ved Haslum seniorsenter.

Jubileumsfest på Haslum seniorsenter Adresse: Nesveien 5 på Haslum. Dato: 9. februar klokken

Sentral for helse og velferd i 40 år INGVILD AMBLE ERIKSEN ingvild.eriksen@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 38 59

KOLSÅS: - Sommeren er veldig fin. Vi har et flott uteområde, sier Randi Leines. Tjenesteleder for seniorsentrene i Vestre Bærum, Sissel Mette Nyberg, nikker bekref­ tende. - Vi har fått ny, flott terrasse, og med turvei­ ene rett inn på plassen her, bocciabane og stor hage, er det nok å ta seg til også uten­ dørs, smiler hun.

Jubileumsfest

Torsdag 9. februar feirer Kolsås seniorsenter sine 40 år i tjeneste for en aktiv alderdom. - Vi inviterer til flott fest med middag, marsi­ pankake og kaffe, sier Nyberg, og forteller at huset i Brynsveien ble Helse- og Velferdssen­ tral – datidens seniorsenter - 4. februar 1972. - Ta kontakt med senteret hvis du har lyst til å være med på jubileumsmiddagen, Det blir garantert høy stemning, god mat og godt selskap, sier Sissel Mette Nyberg.

Næring for kropp og sjel

- Det er en aktiv 40-åringen vi skal feire, med mange brukere som kaster seg inn i

engelsk- og tyskundervisning, de trimmer og spiller bridge. Vi har turgruppe og snekker­ gutta har egen bod i kjelleren. Og vi har arbeidsstue for de som sverger til søm, strikketøy og heklenåler. Nyberg legger vekt på senterets særlig viktige rolle for de som bor alene. Her får man venner, tilbud om aktiviteter og god og sunn mat. - Vi serverer middag tre ganger i uken og en gang i måneden er det litt ekstra med lys på bordene og god stemning. På den månedlige vinbodegaen er det vinsmaking og litt å bite i, sier Nyberg. - Vi er en skikkelig sammensveiset gjeng, sier Nils Alfstad, en av senterets faste travere. Frivillig medarbeider Sigrid Hagenborg nikker samtykkende. Det er et trivelig sted å jobbe.

Historisk tilbakeblikk

Tomten ble gitt i gave i 1947 av fru Ragna Kirkerud på Løken gård til Flaten Vel. Flaten var sletten fra der Helgerud kirke ligger i dag til Bryn kirke. Forsamlingshus for Flaten Vel før Sanitetsfo­ reningen overtok og drev helsestasjon og senere barnehage. 4. februar 1972 startet Sanitetsforeningen Helse- og Velferdssentralen (nå seniorsenter) Bærum kommune overtok driften på 1990-tal­ let, og kjøpte tomten og huset i år 2000. På 1990-tallet hadde antall pensjonister i området steget fra 400 til 1200. I 2004 ble eldresentrene ble omdøpt til seniorsentre.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.