Badmintonbladet Vol. III

Page 28

BADMINTONBLADET TESTER

BOLDTEST I denne test har vi valgt de fire dominerende leverandører på det danske marked for fjerbolde. Det er Lining, RSL, FZ Forza og Yonex. Mere end 95% af de danske badmintonklubber bruger fjerbolde fra et af disse mærker. Klubberne laver typisk aftaler for flere år af gangen og forpligter sig til at aftage en stor mængde bolde til træninger, turneringer og kampe. Det giver en anden prisstruktur, end hvis man som forbruger går i den lokale sportsforretning og køber sine fjerbolde. De fire mærker har fjerbolde i forskellige kvaliteter og prisniveauer. Vi har testet Linings Superseries, RSLs Classic, FZ Forzas VIP og Yonex’ Aerosensa 30. Disse fire boldvarianter ligger i et prisleje på ca. kr. 120-135 per rør (12 bolde) for klubaftaler. Detailpriserne er kr. 210-299 (for Lining, RSL og Yonex). Testen er udført med en boldmaskine Y9 fra boldmaskine.dk. Fjerboldene er blevet skudt afsted fra maskinen 50 gange og er blevet returneret af en spiller tilsvarende 50 gange. Altså er fjerboldene blevet påvirket 100 gange hver. Hver fjerbold har fået målt sin flugt, flyvelængde og antal knækkede fjer 3 gange i løbet af testen. Der er således tale om en praktisk testmetode.

DET TESTER VI

Ensartethed: Hvor stor en andel af fjerboldene lander samme sted? Et rør bolde skal være forholdsvis ensartet. Er der stor variationen i hastigheden trækker det ned. Testen målte, hvordan ensartetheden udviklede sig.

Kvalitet Hvor meget ændrer fjerboldenes hastighed sig efterhånden, som de bliver brugt? Testen målte den gennemsnitlige hastighedsændring flere gange. Desuden registrerede vi antallet af bolde, der knækkede fjer eller slingrede.

Føling og oplevelse Det er to kriterier, som er vigtige for mange badmintonspillere. Derfor er tre testpersoner blevet bedt om deres input. Da kriterierne er subjektive, fylder de maksimalt 10% af pointene i testen.

Info om testen Fjerboldene er blevet bestilt anonymt hos leverandørerne enten via deres egne webshops eller via en sportsforretning. Der er blevet testet 30 fjerbolde fra hvert mærke.

Samlet vurdering Fjerboldenes samlede karakterer er baseret på en algoritme, som indregner de forandringer boldene er blevet målt til under testen. Der har været hovedfokus på testkriterierne ensartethed og kvalitet.

Karakterskala 0 = Hold dig væk 1 = Det er en ommer 2 = Går lige an 3 = OK 4 = Sikkert valg 5 = En vinder 6 = Uovertruffen

28

OM FJERBOLDE OG FUGTSKABE En fjerbold består hovedsaglig af naturprodukter: Fjer, kork og læder, som ved fabrikationen har en naturlig fugtighed, der giver boldene lang levetid. Tiden fra fabrikation på fabrikkerne i Asien til anvendelse på badmintonbanerne kan være lang. Boldene skal transporteres til Danmark, de ligger på lager en tid hos leverandøren og de afventer brug i klubber eller fra sportsforretninger. Bevarelse af fjerboldenes fugtighed gøres i mange klubber ved hjælp af fugtskabe.

Spar 25-40% Ideen med fugtskabe eller klimaskabe er at skabe en homogen og kontrolleret fugtighed for badmintonbolde. Hermed opnås længere levetid på boldene og dermed en bedre boldøkonomi. Unidamp er en dansk producent af klimaskabe, og deres test viser, at boldenes levetid forlænges med 25-40%, når fugtningen gennemføres korrekt. Har man ikke adgang til et fugtskab, anbefaler boldproducenten RSL, at man opbevarer boldene på badeværelset eller i et udhus, der ikke er for koldt. En anden løsning er fugtrøret Save-Birdie, som har et hygrometer (fugtmåler) monteret på et boldrør i plastic.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.