Page 1

LEMO I

H R A N I L I C A N J I H A L J K A

K O L E K C I J A

2 0 1 9


2


1


ODRASTANJE SA STILOM

CYBEX se posvetio stvaranju modernog, stilskog i dugotrajnog proizvoda koji roditeljima i djeci život čini lakšim. Nepokolebljivom posvećenosti suvremenom, elegantnom dizajnu, stremimo najvišim standardima modernog načina života. Ovo je način na koji je LEMO stolica nastala. Savršeno odgovara urbanom domu, za roditelje naklonjene dizajnu, dok je istovremeno potpuno opremljena za sve potrebe beba i veće djece. Inspirirana bezvremenskim dizajnom ikonske stolice Charlesa i Ray Eamesa, LEMO stolica dizajnirana je da se jednostavno i brzo lako prilagođava zahtjevima za promjenom veličine i potrebama djeteta koje raste. Praktično raste s vašim djetetom sve do odrasle dobi. 2


EXPRESS YOUR STYLE MODER A N DI Z AJ N – I N TEL IGEN TNA FU N KCIONA LNOST SUSR E Ć E I NOVAT I VA N OBL I K

Uz LEMO stolicu, CYBEX predstavlja moderan i bezvremenski koncept dizajna – razvijen da ispuni izazove i potrebe sadašnjosti. U suprotnosti sa standardnim dječjim namještajem, LEMO linija impresionira čistim dizajnom minimalističke estetike i funkcionalnosti – moderno, bezvremensko, intuitivno i iznenađujuće jednostavno. LEMO stolica predstavlja novu generaciju elegantnog, sofisticiranog dizajnerskog komada koji savršeno odgovara domu modernih roditelja, podržavajući pouzdan, aktivan, stilski pristup životu. 5


THE LEMO CONCEPT K O M P L E T N O O D 0

R J E Š E N J E S J E D E N J A – 9 9 G O D I N A

LEMO njihaljka s pojasevima: od rođenja do približno 6 mjeseci (9 kg). Bez pojaseva: od približno 6 mjeseci (9 kg) do 3 godine (15 kg)

6

Uz Baby Set: od približno 6 mjeseci do 15 kg (približno 3 godine)


CYBEX LEMO koncept nudi kompletno rješenje sjedala za sve koji imaju aktivan način života. Odgovarajući dodaci – kao što su njihaljka, Baby Set i prilagodljiv naslon za noge – čine ovu LEMO stolicu prikladnom za svakog člana obitelji. Pametan i intuitivan, sistem prilagođavanja jednom rukom – za dijete i odrasle – čini prilagođavanje visine i dubine sjedala kao i naslona za noge jednostavnim, u samo nekoliko sekundi. LEMO stolica nije samo hranilica za djecu, ona je stolica kroz čitav život.

Uz naslon za noge: od 15 kg (približno 3 godine)

LEMO stolica: sve do 99 godina (do približno 95 kg)

7


LEMO C H A I R


9


1 0


BRZO SASTAVLJANJE

SAMO 4 VIJKA

1 1


PRILAGOĐAVANJE JEDNOM RUKOM

LEMO stolica dizajnirana je kako bi se jednostavno prilagodila potrebama djeteta koje raste. Praktično prilagođavanje jednom rukom – omogućava prilagođavanje visine i dubine sjedala i naslona za noge u samo nekoliko sekundi. Potrebna je samo jedna prilagodba kako bi stolica rasla s djetetom, nudeći svakom uzrastu elegantno i udobno sjedalo.

1 2


1 3


YEAH,

BABY! LEMO Baby Set pruža udobnost i sigurnost za djecu od otprilike 6 mjeseci do 3 godine, uz sistem remena u 5 točaka učvršćivanja.

1 4


1 5


SET IT, MIX IT, COLOUR IT UP!

LEMO CHAIR WOOD PORCELAIN WHITE 518001499

LEMO CHAIR OUTBAC K G R E E N 518001473

1 6


LEMO hranilica dostupna je u 2 vrste materijala i 6 različitih boja – dizajnirana da udovolji vašem individualnom ukusu i stilu interijera.

L E M O

C H A I R

PORCELAIN WHITE 518001479

I N F I N IT Y B L AC K 518001481

STORM GREY 518002073

WOOD 518001499

WOOD 518001501

WOOD 518002077

OUTBAC K G R E E N 518001473

CANARY YE LLOW 518001475

T WILIGHT BLUE 518001477

WOOD 518001493

WOOD 518001495

WOOD 518001497

VELIČINA: D 560 MM / Š 530 MM / V 820 MM

1 7


DODACI L E M O

B A B Y

S E T

PORCELAIN WHITE 518001525

I N F I N IT Y B L AC K 518001527

STORM GREY 518002081

OUTBAC K G R E E N 518001519

CANARY YE LLOW 518001521

T WILIGHT BLUE 518001523

1 8


L E M O

C O M F O R T

PA L E B E I G E 518002380

I N L A Y

STORM GREY 518001540

L E M O

T R A Y

PORCELAIN WHITE 518002016

I N F I N IT Y B L AC K 518002018

STORM GREY 518002086

OUTBAC K G R E E N 518002010

CANARY YE LLOW 518002012

T WILIGHT BLUE 518002014

30° C

I N FO R M AC I J E : N AV L A K A S E M OŽ E PR AT I N A 3 0°C

1 9


LEMO B O U N C E R

2 0


2 1


FUNKCIJE U Z

P O J A S E V E : O D R O Đ E N J A D O P R I B L I Ž N O 6 M J E S E C I ( 9 B E Z P O J A S E VA : O D P R I B L I Ž N O 6 M J E S E C I ( 9 K G ) D O P R I B L I Ž N O 3 G O D I N E ( 1 5 K G )

K G )

ZONA NJIHANJA

PROZRAČNOST

Udobna njihaljka dizajnirana za prirodno njihanje kao reakcija na djetetove pokrete – da dijete nježno zaspi te se zabavlja dok je budno.

Za vrućih ljetnih dana navlaka sjedala može se skinuti. Podstava od 3D mrežice održava prozračnost i podupire ergonomski položaj sjedenja.

NAMJEŠTANJE NAGIBA I OPUŠTANJE

POLOŽAJ VISINE STOLA

Prilagodljiv naslon nudi uspravan i polegnut položaj koji osigurava djetetu udobnost dok spava i dok je budno.

Njihaljka se može pričvrstiti na LEMO stolicu od rođenja do približno 6 mjeseci – dijete ima svoje mjesto za stolom od prvog dana.

2 2


BOJE L E M O

B O U N C E R

STORM GREY 518001513

PA L E B E I G E 518002373

V E L I Č I N A : D 4 4 0 M M / Š 610 M M / V 4 6 0 – 5 5 0 M M / 3 ,4 KG • M AT E R I JA L I : A LU M I N I J O K V I R , ČV R S TA T K A N I N A : 10 0 % P O L I ES T E R •

30° C

I N FO R M AC I J E : U K LO N J I VA N AV L A K A , PE R I VO U PE R I L I C I N A 3 0°C

2 3


2 4


1

S L I K E I D I M E NZ I J E PRO IZ VO DA U OVO M K ATA LO G U SA M O S U Z A SV R H U PR I K A Z A . S T VA R A N PRO IZ VO D M OŽ E S E M A LO R A Z L I KOVAT I . Z A D R Ž AVA M O PR AVO IZ M J E N E PRO IZ VO DA .


CYBEX GMBH R IEDINGERSTR ASSE 18, 95448 BAYR EUTH, NJEMAÄŒK A W W W.CYBEX- ONLINE.COM

Cybex Lemo hranilica  

Cybex Lemo hranilica

Cybex Lemo hranilica  

Cybex Lemo hranilica

Advertisement