Page 1

Nr. 1, oktober 2014 1. årgang

Et teknologimagasin fra Østfold

Øker bedrifters lønnsomhet s. 12 | Moderne testsenter s. 16 | Industriell skreddersøm s. 20


Leder, nr. 1 2014

Østfold – et teknologifylke? Østfold er et forurenset industrifylke, dominert av store treforedlingsindustrier som Borregaard og Norske Skog.

D

ing og design av boreplattformer har Østfolds bedrifter medarbeidere med unik kompetanse.

Store og små leverandører har etablert seg og utviklet seg til å bli viktige aktører både offshore og subsea. Bedriftene er fulle av kompetanse innenfor områder som er ganske spesielle også i norsk og internasjonal sammenheng. For eksempel innenfor spesialsveis-

Nå er det på tide at resten av landet får opp øynene for dette. Østfold geografi gjør fylket svært interessant når det gjelder næringsutvikling i regionene mellom Oslo og Göteborg. Det er fortsatt rimelig å etablere både bedrifter og boliger i fylket vårt, og stadig flere får øynene opp for det. Spesielt i Moss er det store ting på gang, og Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) gjør et godt stykke arbeid, ikke

ette er et bilde som alt for lenge har fått fotfeste i den norske befolkningen. Riktignok er de to store bedriftene fortsatt viktige for Østfold, men næringslivet er langt mer sammensatt enn noen gang. Ikke minst gjelder dette innenfor teknologi og offshore.

Foto: Øyvind Hagen, Statoil ASA

2

Utaskjærs 1/2014


minst gjennom offshore- og teknologinettverket Viken. MNU har som mål at flere bedrifter skal etablere seg. Parallelt med utbyggingen av vei og jernbane utvikler hele Østfold seg til å bli en naturlig del av stor-Oslo. Vi i Utaskjærs håper vi gir et lite innblikk i en del av vårt kompetente næringsliv. Til våren kommer nummer to, da skal vi styrke vår posisjon ytterligere!

Per-Kr. Aasen, redaktør

Utaskjærs 1/2014

3


Innhold, nr. 1 2014

16

12

31 34

Tar nye steg med lakkverksted Forlenger rørenes levetid på sokkelen En bedrift i vekst Bygger for fremtidens offshorebedrifter Øker bedrifters lønnsomhet Hurtighet har blitt et varemerke Moderne testsenter hos Jotne Med kompetanse som sitt fremste verktøy Vokser i subsea-markedet Industriell skreddersøm Kraftelektronikk på lager

Nr. 1, oktober 2014 1. årgang

5 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22

Adresse:

Ansvarlig redaktør: Per-Kr. Aasen

Næringsliv i Østfold AS Tuneveien 2 1710 Sarpsborg

Prosjektleder:

Telefon:

Nils Petter Hauge

Trykk: NR1 Trykk Grefslie

Forsidefoto:

4

Utaskjærs 1/2014

Viktig med forebyggende risikokultur Vil skape attraktive arbeidsplasser Bred sveisekompetanse hos Noble Barentsseismikk gir nye perspektiver Hempel-leverandør i kraftig vekst Satser på mobilitet og fleksibilitet Spesialist på design av betongplattformer Effektiv produksjon med Dash Software Utfører avanserte sveiseoppdrag Ny kompressor gir 220 millioner ekstra fat Våre samarbeidspartnere

Nr 1/2014 – 1. årgang Et teknologimagasin fra Østfold

Øker bedrifters lønnsomhet s. 12 | Moderne testsenter s. 16 | Industriell skreddersøm s. 20

23 24 26 27 29 30 31 32 34 37 39

Harald Pettersen, Statoil ASA

69 35 40 90

Epost: offshore@naringsliv.no www.naringsliv.no

Utaskjærs distribueres gratis til 3.600 ledere innen offshore, olje og gass i hele Norge to ganger i året.


Med egen lastebil blir transporten smidig og ikke minst tilgjengelig.

Tar nye steg med lakkverksted Rånås Lakk AS i Indre Østfold har økende etterspørsel innen offshore og har hatt en god utvikling de siste årene.

det, har vi ingen begrensninger, smiler daglig leder, Nils Ronny Granberg. – Vi liker utfordringer med kompliserte og sammensatte løsninger, og har utstyr og lokaler til å ta både små og store ordrer.

Tekst: Morten Øby

Bedriften tok fart i 1995 og har vokst sakte, men sikkert. I dag har den 10 ansatte og øker stadig en allerede god kundeportefølje. – Vi er i en god fase og bygger nå lokaler for å møte enda større etterspørsel, forteller Granberg. Bedriften er et resultat av et landbruksverksted, og fra landbruket ligger også grunnelementene for driften. –Vi legger vekt på å gjøre en god jobb til riktig pris og legger også til grunn godkjente CPT-tester og godkjenninger. Det er viktig for oss at firmaet har en sunn og fin utvikling,

D

et startet med jobber for Slåttland Mekaniske, men i dag leverer Rånås Lakk tjenester til en rekke bedrifter og har satt navnet sitt på prosjekter som Gina Krogh, Aasta Hansteen, Ichthys og Martin Linge. Blåserensing, metallisering og lakkering, etter Norsok-standarder er verkstedets spesialitet, og bedriften som er lokalisert i Eidsberg ser ingen begrensninger, bare muligheter. – Så lenge infrastrukturen tillater

og at vi legger til rette for endringer i markedet. Granberg mener fleksibiliteten er et viktig stikkord for bedriften. Kvalitet og dokumentasjon tar han som en selvfølgelighet. – Vi jobber kontinuerlig med å være i forkant med tanke på kompetanse og godkjenninger. Det er en selvfølgelighet at vi har papirene i orden. En av styrkene våre er fleksibiliteten. Størrelsen på bedriften er vi komfortable med, og vi driver på en måte som gjør at vi kan snu oss hurtig rundt, både med tanke på ordrer og på strukturelle endringer i bransjen. Vi har et eget vogntog og ellers meget gode avtaler på transport, forteller Granberg, og legger til at det ikke er uvanlig at en ordre på fredag gjerne ønskes ferdig på mandag.

Utaskjærs 1/2014

5


Forlenger rørenes levetid Olimb Offshore i Råde har fokus på levetidsforlengelse og innvendig korrosjonsbeskyttelse av høytrykks- og lavtrykkssystemer både for norsk og internasjonal sokkel.

M

ed 40 års erfaring fra onshore har selskapet verdifull erfaring med å løse krevende oppdrag også offshore. – Alle offshore-installasjoner har en estimert levetid. Rør på de fleste plattformer kan holde i 15–20 år, men det viser seg at svært få av rørene vil stå levetiden ut på grunn av korrosjon. Med en innvendig ledningsfornyelse med Olimb Offshore-produkter kan vi fordoble levetiden, sier daglig leder, PeerChristian Nordby. Deres innvendige korrosjonsbeskyttelse kan også være aktuell for helt nye rør. – Ved å benytte vår metode kan man spare betydelige summer på kjøp av selve rørene, mener Nordby. Den første store installasjonen offshore for Olimb var på Statfjord B i 1993, der det handlet nettopp om å forlenge levetiden på eksisterende rør. – Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer, sier driftsleder og ansvarlig for utvikling i selskapet, Rolf Dalby. For Olimb er det viktig å ha en god dialog og et godt partnerskap med kunder i denne bransjen. – Gjennom lang erfaring har

6

Utaskjærs 1/2014

Fire medarbeidere fra Olimb Offshore fornyet totalt 142 meter med rør på Gullfaks A-plattformen. D nom 13 bend.

vi nå kommet i en posisjon der vi kan tilby de beste produktene til en konkurransedyktig pris og med fagpersonell som utfører oppdraget på en sikker måte. Likevel er det kundens kunnskap som er nøkkelen til de korrekte avgjørelsene. For både oss og kunden er rask levering viktig. Enda viktigere er god kunnskap om de opprinnelige rørenes beskaffenhet i forbindelse med innvendig rørfornying. En vellykket rørfornying skal være en god økonomisk investering, sier Rolf Dalby videre. Han arbeider sammen med sine kunder med kontinuerlig testing og utvikling av nye produkter og metoder. Hovedmålet for de brukte metodene er å stoppe videre korros-

jon av det eksisterende røret, men det kan også gi begrenset strukturell støtte til røret. – Det handler derfor også om å forhindre utlekking fra lavtrykksrør. Olimb Offshore benytter ulike materialtyper ved rørfornyelse på plattformene eller mellom plattformene. Den ene typen er en såkalt Liner, basert på polymer og filt, mens den andre typen er basert på aramidfibre, sier Dalby. Metoden med herding av de nye foringene er lik den som benyttes på landbaserte rørinstallasjoner, og herdetiden kan variere fra fem til 30 timer, avhengig av rørdiameter, temperatur og metode. Rørfornying med disse materialene kan benyttes for rør for de fleste medier. Det er hele tiden snakk om et meget


d på sokkelen

Den nye foringen som her blir klargjort ble ført gjen-

slitesterkt og motstandsdyktig materiale. Olimb Offshore har en rekke oppdrag bak seg på ulike plattformer på norsk sokkel. Det mest krevende oppdraget ble gjennomført på Gullfaks A. På denne plattformen oppsto det innvendig tæring i et 142 meter langt rør i det ene skaftet. Oppdraget var fornyelse av et 10” rør for produsert olje ned til oljetankene. Rørfornyingen ble gjennomført fra M14 til G24. M14 ligger på dekk 2 over vann og G24 ligger om lag 100 meter under vannflata. Den store utfordringen var to bend på toppen, deretter 80 meter rett ned og så skulle den nye foringen også føres gjennom totalt ni bend helt nederst mot tankene.

Peer Chr. Nordby og Rolf Dalby fra Olimb Offshore til venstre. Prosjektleder i Mosseregionens Næringsutvikling, Hans Bjørn Paulsrud og ordfører i Moss, Tage Pettersen til høyre.

– Det var selvsagt en stor utfordring å gå 80 meter rett ned, og det er første gang vi har gjennomført fornying med så mange bend. Olimb satte ny firmarekord i antall bend, opplyser Dalby. I tillegg til selve hovedstrekket på 142 meter ble det også utført hattekjøring og en 12 meters blindshot som overlappet en flens på et strekk. – Valg av foring og impregneringsmateriale ble tatt fram i nært samarbeid mellom vår leverandør, Statoil, og oss i Olimb Offshore. Det var viktig å finne det optimale produktet for denne installasjonen. Vår fornyingsmetode medfører svært lav risiko. Full utskifting av rør vil være både svært kostbart og et høyrisikoprosjekt sammenlig-

net med det oppdraget vi utførte, konkluderer Dalby med. På Heidrun-feltet ble et rør på 250 meter ned mot havbunnen fornyet innvendig i 2008. Utskifting av røret ville blitt både meget kostbart og meget tidkrevende. En korrosjonsbeskyttende foring løste utfordringen, og også denne gang ble det aktuelt å utføre oppdraget med blind ende. I tillegg til oppdragene på Gullfaks A og Heidrun har Olimb Offshore utført rørfornying på Statfjord B, Gullfaks C, Sture-plattformen, Norne og Veslefrikk B. Olimb Offshore har i tillegg utført oppdrag både på Mongstad og Kårstø.

Utaskjærs 1/2014

7


Arbeidsmøte hos Nortic AS, fra venstre Øivind Johansen, Bjørn Appelgren, Øystein Ferstad og Rune Christiansen.

En bedrift i vekst Nortic AS leverer NDT-tjenester og inspeksjoner, og har vokst fra fire til 10 ansatte. Tekst: Morten Øby | Foto: Per-Kr. Aasen – Inspeksjonstjenester krever kompetanse, integritet og evne til å hjelpe kunden, uten å gå på kompromiss med tekniske krav, sier daglig leder i Nortic, Øystein Ferstad. Da Nortic ble etablert i januar 2013 var selskapet uten kunder, kun ansatte med lang erfaring fra bransjen. Etter to års virksomhet har selskapet vokst fra fire til 10 ansatte og har et budsjett på 12 millioner kroner i 2014. Selskapets kunder er typiske bedrifter innenfor olje- og gassindustrien og i selskapets korte levetid er det levert mer enn tusen prosjekter, små og store, med høye krav til service og kvalitet.

8

Utaskjærs 1/2014

Her er Nortic i en særstilling. Flere av selskapets ansatte har mer enn 20 års erfaring fra bransjen og lokalmarkedet og er samtidig partnere i selskapet. – Det kommer utvilsomt godt med når vi skal levere kvalitetstjenester, ofte med kort varsel, og krevende sluttkunder fra offshoreindustrien, sier fagansvarlig N3, Bjørn Appelgren. De ansatte i Nortic kommer fra hele Østfold, og Nortic er en typisk kompetansebasert servicebedrift. – Strategisk plassering i Østfold var viktig. I Sarpsborg har vi etablert kontorer og NDT-laboratorium for store komponenter. Sarpsborg er sentralt for kunder i

Østfold og Akershus og ikke minst er det sentralt plassert med tanke på videre rekruttering, mener Øystein Ferstad. I olje- og gassindustrien har store ulykker de siste årene påvirket bransjen med større krav, både teknisk og formelt. Innenfor inspeksjonsbransjen har dette resultert i mer tilgang til prosjekter for de som evner å etterleve både formelle krav og teknisk leveranse. – I Nortic har dette vært et mål fra dag én: Å søke krevende kunder og på den måten skape vår nisje, samtidig med at vi vokser med oppgaven, sier NDT-leder Rune Christiansen.


Referanser Det siste året er det gjennomført inspeksjon og testprosjekter til følgende prosjekter i offshoreindustrien: • Oseberg Delta • Edvard Grieg • Åsgard Subsea Compression • Njord A Subsea Connector • Jack & St Malo • Gjøa Semi • Clair Ridge • Heimdal • Veslefrikk B • Ormen Lange • Gina Krogh • Aasta Hansteen • Tyrihans Oppdragene er typisk relatert til lokale fabrikasjonskunder og uavhengig testing og inspeksjon av produksjonen.

Nortic har romslige testlokaler i Sarpsborg. Her PMI-tester Aleksander Eliassen en sveiseskjøt.

Nortic AS tilbyr følgende tjenester: • NDT (ikke destruktiv prøving) • Fabrikasjonskontroll i prosjekter • Konsulenttjenester/rådgivning • Materialprøving • Kvalifisering av sveiseprosesser • Tilstandskontroll av trykksatt utstyr Nortic arbeider kontinuerlig med utvikling og lansering av nye tjenester. I den forbindelse har sel-

skapet arbeidet med akkreditering av eksisterende og nye tjenester og disse planlegges å bli lansert høsten 2014. Dette vil blant annet være: • Notifisert tredjepartsorgan i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr/PED. • Godkjent inspeksjonsorgan for tilstandskontroll av trykkpåkjent utstyr i henhold til nasjonale regler. • Akkreditert NDT bedrift i henhold til Norsok M 601, Asme V, Ansi B31.3

Teknisk akkreditering startet internasjonalt som svar på et behov for pålitelige måleresultater og sertifikater. Det var et ønske om å fremme «fri flyt av varer og tjenester». Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Kravene til akkreditering beskrives i anerkjente normative dokumenter. Dette kan være forskrifter, standarder eller andre dokumenter som anerkjennes av brukerne. (Kilde Norsk Akkreditering)

Utaskjærs 1/2014

9


Bedriftens nye lokaler får et moderne uttrykk. Bygget skal stå klart i desember 2014 og blir totalt 1600 kvadratmeter. 900 kvm blir kontorer hvorav 650 kvm skal leies ut.

Bygger for fremtidens offshorebedrifter Haakon Larsen AS i Fredrikstad har investert i ny eiendom og bygger nå spesialtilpassede og tidsriktige lokaler.

D

e nye lokalene på Øra i Fredrikstad blir tilpasset egen drift, men det tradisjonsrike firmaet legger også til rette for andre bedrifter.

– Vi bygger lokalene større enn vi selv har behov for. Deler av lokalene skal leies ut, og vi ser i utgangspunktet etter bedrifter som opererer i samme bransje som oss, eller som ønsker å komme inn på et marked vi kjenner, sier administrerende direktør, Espen Lien. Haakon Larsen AS er én av mange offshorebedrifter i Østfold, men det er i dag ikke et samlet miljø for bedrifter som jobber mot offshore. – Nå bygger vi lokaler med et verksted som i utgangspunktet er tilpasset vår produksjon, men vi hadde satt pris på om vår kompetanse også kan komme andre til gode. Bedrifter som ønsker å leie her får også mulighet for bistand til å utføre småskalaproduksjon eller testing av nye prosesser i vårt verksted. Vi har tro på at flere bedrifter samlet under ett tak kan utveksle erfaring og kompetanse med hverandre, noe som igjen kan gi synergier, sier Espen Lien.

10

Utaskjærs 1/2014

Bak f. v.: Knut Erik Iversen, Aril Olsen og Espen Lien. Foran f. v.: Raymond Olsen, Hege Flatøy, Smajo Hadzimahovic.

Haakon Larsen AS jobber hovedsakelig med væske/ tørrstoff-separasjon. De leverer Fundabac- og Contibac filtre fra DrM i Sveits, samt en stor serie ulike sentrifuger fra IHI i Japan. I dag er det seks ansatte i Haakon Larsen AS. – På kort sikt har vi trolig behov for et par personer til. Vi har nye prosjekter på gang, blant annet i Malaysia, Saudi Arabia og Quatar. Ordretilgangen er tilfredsstillende, og det forhold at en tredjedel av prosjektene våre ennå ikke er satt i drift, sikrer oss god aktivitet i mange år framover, sier Iversen og Lien.


Viktig leverandør til gassproduksjon Hovedproduktet hos Haakon Larsen AS er dekantersentrifuger fra IHI i Japan som er spesielt utviklet for å behandle forurenset Mono Ethylen Glycol (MEG) som benyttes ved fremstilling av naturgass. – Den rå naturgassen som hentes opp fra havbunnen inneholder flere stoffer som gjør transport i rørledning utfordrende. Naturgassen fraktes i rør fra brønnhodet og videre til behandlingsanlegg på plattform eller landterminal, sier senioringeniør Knut Erik Iversen. Undersjøiske rørledninger som transporterer hydrokarboner er utsatt for pluggdannelser, dette medfører uønskede driftsproblemer og nedetid i produksjonen. For å unngå dette har Aker Solutions (nå Fjord Processing) utviklet en teknologi, Hydrate Inhibition Technology (HIT), som blant annet går ut på å injisere MEG nede på brønnhodet. MEG blir separert fra naturgassen i prosessanlegg på plattform eller landterminal og MEG-en blir behandlet slik at den kan resirkuleres og benyttes igjen, sier Iversen, og det er i denne delen av utvinningen at Haakon Larsen AS’ kompetanse kommer inn. Forurenset MEG prosesseres i en kolonne, vann kokes av under vakuum, og salter, rustpartikler og forurensninger samles i bunnen av kolonnen. Denne slurryen kjøres gjennom våre dekantersentrifuger. Her skilles væske og faststoff, og ren MEG pumpes tilbake til systemet. Salter deponeres eller pumpes tilbake til sjø.

Referanser • • • • • • • • • • • • •

Åsgard B (Statoil) Shah Deniz (BP) Ormen Lange (Shell) BriTSat (Conoco Philips) KG-D6 (Reliance Ind. Ltd.) Pluto LNG (Woodside) Santos MV20 (Modec) Gorgon (Chevron) Tamar (Noble) Barzan (RasGas) Prelude (Shell) Icthys (Inpex) FLNG II (Petronas)

Rosenborgveien 6 1630 Gamle Fredrikstad Tlf: 69 30 45 90 www.haakonlarsen.com

Utaskjærs 1/2014

11


Øker bedrifters lønnsomhet Med klare framdriftsplaner hjelper QA & Weld Tech AS bedrifter å øke gevinstpotensialet. Tekst: Morten Øby

B

edriften i Råde hjelper andre bedrifter som skal være sertifisert i henhold til standard 1090. – Når det gjelder sveising så er det ikke noe vi ikke kan hjelpe til med. Sertifiseringer og kvalitetsheving er det vi kan best, forteller internasjonal sveiseingeniør (IWE) Lars Larsen. Når han sier vi, er det egentlig Larsen selv det er snakk om. QA & Weld Tech AS er énmannsbedrift, der Larsen selv innehar alle sertifiseringer og godkjenninger som er relevante, og godkjenner bedrifter han selv ikke er involvert i. Lars Larsen er ekstremt resultatorientert og har klare meninger om hva som skal til for at bedrifter kan øke gevinstpotensialet. Han leies ofte inn for å påvirke til økt lønnsomhet. – Det er utrolig interessant å kunne bidra til å heve gevinstpotensialet i bedrifter. Vi snakker om å bruke minst mulig ressurser for å få størst mulig gevinst. Vi ser på en komplett kvalitetsheving i bedriftene og benytter oss av Lean som forbedringssystematikk. Vi vet at dette gir en vedvarende effekt. For å være med i dag er det mange bedrifter som må øke sin kompetanse i vesentlig grad, i hele organisasjonen. Lederne i bedriften må

12

Utaskjærs 1/2014

kunne prosessene for igjen være i stand til å ta de riktig strategiske valgene, sier Lars Larsen, som med sitt nærvær legger opp en konkret plan. – Vi setter opp en systematisk framdriftsplan som går over ett år. Det første halve året går med til sertifisering og kompetanseheving. Resten av året bruker vi på drift av virksomheten. Han mener bedrifter som hever kompetansen kommer styrket ut av det på flere områder. – At bedrifter har faglig kunnskap er en forutsetning for at den skal kunne levere på bunnlinjen. Det er viktig at bedriften tar en realitetssjekk og er ærlig med tanke på hvor skoen trykker. Økt kompetanse gir også økt fleksibilitet og flere bein å stå på. Framtidsutsiktene kan igjen bli langt tryggere, sier han. QA & Weld Tech har utarbeidet et eget kalkyleverktøy som gir bedrifter full kontroll over prosjektgjennomføringen. – Vi jobber kontinuerlig med å utvikle verktøyet, men det fungerer i dag meget godt som en støtte for virksomhetens arbeid med å gjøre prosessene mer effektive. Dette er et system som gir for- og etterkalkyle, oppfølging av timer og kostnader, ferdigstillelsesgrad i prosent og prognoser. Alle relevante dokumenter ligger i kalkylesystemet. Vi leverer systemet også som egen, selvstendig tjeneste, forteller Larsen. Han legger til at de bruker ekstern it-kapasitet for å utvikle og gjøre verktøyet stadig mer brukervennlig.


HR Maskin AS har i en årrekke levert produkter og service til Offshore relatert virksomhet

www.hr-maskin.no

Vi kan tilby produkter som: • Rotabroach og Spitznas pneumatiske magnetbormaskiner - ATEX godkjent • Rotabroach kjernebor Ø11 til Ø200mm • Spitznas pneumatiske band og stikksager - ATEX godkjent • Spitznas Axial vifter - ATEX godkjent • Drillmate Vakuum fester og drilltvinger • Spitznas Undervanns verktøy • Rørbøyemaskiner • Rør og platefasemaskiner, stasjonære og håndholdte

Forhandlere over hele Norge, kontakt oss for informasjon

Besøk vår helt nye hjemmeside.

48-14

24 timer service: 900 94 230

::KJERNEBORSPESIALISTEN::

69 22 70 60

Utaskjærs 1/2014

13


Hurtighet har blitt et varemerke Stansefabrikken i Fredrikstad har optimalisert produksjonsflyten og leverer kvalitet raskt og effektivt. Tekst og foto: Morten Øby

S

tansefabrikken har gjennom mange år vært en produsent av tynnplatedetaljer og produkter. I dag er utvikling en like viktig del, og fabrikken er en bidragsyter gjennom hele verdikjeden, fra idé til ferdig produkt.

Stansefabrikken har utviklet seg fra å være en ren produksjonsbedrift til å bli en utviklingsbedrift som kan levere gjennom hele produksjonsprosessen. – Vi ønsker å være med fra starten i produktutviklingen og helt til ferdig produkt, det er styrken vår, sier daglig leder, Arild Thømt. Han mener bedriften nyter godt av at de har kompetanse på utvikling og ikke minst at de har fabrikker som kan produsere små og store ordrer. – Gjennom vår lange produksjonserfaring kan vi finne smarte måter å produsere på, og vi kan gjøre det hurtig. Rask behandling har vi erfart er viktig for mange av våre kunder og vi har korte beslutningsveier her i bedriften. I tillegg gir konserntilhørigheten i Stafagruppen oss en ekstra dimensjon. Vi har produksjonsenheter som takler store så vel som små ordrer, forteller Thømt. Bedriften har opparbeidet eksklusiv kompetanse i tynnplatesegmentet, og det kommer kundene til gode. – Vi er spesialister på prosjekt-

14

Utaskjærs 1/2014

leveranser og mestrer de fleste typer produksjoner innen metallarbeiderfaget. Kompetansen og erfaringen våre ansatte besitter er vi veldig stolte av. Det er ingen begrensninger på hva vi kan produsere i tynnplatesegmentet, og vi leverer i dag et vidt spekter av produkter til offshore-markedet og til landbaserte markeder, forteller Arild Thømt. Av produkter kan nevnes: Fotobokser til Statens Vegvesen, ventilskap til offshore-markedet, butikkinnredning, kveilerammer for fiberkabel, rammeverk for klatrevegger, mekanikk til vedovner, kabinett for tekniske rom i hus og leiligheter, etc. Stansefabrikken kan realisere prototyper. Her er kompetansen samlokalisert og det mener Arild Thømt er en stor fordel. – Det er en kjempefordel for oss å ha nærhet til hele prosessen. Her kan vi klekke ut ideer, vi kan utvikle og ikke minst er det noen skritt så er vi i produksjonshallen. Her kan kunder være med å se hele prosessen. Vi har det vi trenger av utstyr for produksjon av små og store seriestørrelser, så veien til industrialisering av nye produkter er kort. Typisk er prototype, 00 serie - 0 serier med produktoptimalisering i forhold til maskinpark for å få kostnadseffektive løsninger. – Vi bruker moderne 3D-tegneverktøy i vår konstruksjon.


Stansefabrikken • I 1997 kjøpte Stafa Industri AS opp ABBs produksjonsselskap i Fredrikstad. Denne fabrikken har tradisjon for produksjon av sikringsskap og andre metallvareløsninger, helt siden 1924. Det nye selskapet ble hetende Stansefabrikken Fredrikstad AS. • Som følge av kostnadsnivået i Norge, ble det i 2004 etablert en større produksjonsenhet i Ukmerge i Litauen. All vesentlig serieproduksjon ble overført til den nye fabrikken. • Stansefabrikken Fredrikstad AS endret derfor fokus fra å være en masseproduksjonsenhet til å bli en god leverandør av prosjektrettede produkter, samt utvikling av proto-typer med moderne 3Dtegneprogrammer og småserieproduksjon. • Stansefabrikken i Fredrikstad er fullt utstyrt med CNC-styrte stansemaskiner, kantpresser, sveiseutstyr, utstyr for automatisk innsetting av festemateriell m.m. • Alt som skal til for å drive en effektiv produksjon av tynnplateproduksjoner er på plass.

Stansefabrikken Fredrikstad AS Øraveien 23, 1630 Gamle Fredrikstad, Tlf. 476 11 555 | www.stansefabrikken.no

• Stansefabrikken har lokaler på Øra i Fredrikstad og ønsker gamle og nye kunder velkommen.

Utaskjærs 1/2014

15


www.jotne.no

Jotne disponerer et stort område utenfor Fredrikstad, med blant annet tørrdokk og 6.000 kvadratmeter verkstedhall.

Moderne testsenter hos Jotne Jotne TestCenter på Kråkerøy i Fredrikstad inneholder en tørrdokk, 6.000 kvm fabrikasjonshall, mekanisk verksted, store kraner og stort utendørs arbeidsområde. Tekst: Per-Kr. Aasen

S

enteret passer også ypperlig for både mottak og utskipning av store og tunge moduler. Til senteret ankommer også elementer til moduler fra ulike steder i verden før de blir montert hos Jotne og deretter levert til kunde, for eksempel i Nordsjøen. Våre erfarne ingeniører kan designe alt nødvendig testutstyr, og verkstedet kan fabrikkere en rekke elementer på stedet: • Prototyper • Jigger • Støttekonstruksjoner og utstyr • Løftearrangementer • Arbeid på testobjektene Tørrdokka (288 x 40 m) kan be-

16

Utaskjærs 1/2014

nyttes for en rekke forskjellige typer tester i luft eller vann. Tester på grunt vann • Tie-in tester • Termiske tester • Presstester • Kabelleggingstester • Overtrålbarhetstester • Tester av ROV og sonarutstyr • Installasjonstester Tørrdokkstesting • Tester av større moduler og systemer ved å utnytte dybden og dimensjonene i dokka • Lastetester • Spenningstester • Friksjonstester • Utmattingstester

Jotne kan håndtere større moduler.

• • • • •

Trykktester Termiske tester Interface tester ROV tilgangstester Elektriske tester


Med kompetanse som sitt fremste verktøy Kompetanse, nøkternhet og «et godt rykte» har gitt HSP Inspection AS et løft. Tekst: Morten Øby

B

edriften har utvidet sitt arbeidsområde, men grunnbjelken i HSP Inspection AS er sertifisering av personell og utarbeidelse av sveiseprosedyrer (WPQR) i samarbeid med DNV-GL. – Vi holder kurs i dokumentasjonsgjennomgang, praktisk og teoretisk sveisekurs, samt at vi tilbyr QC-inspeksjoner, FROSIO-inspeksjoner og sveiseinnspeksjon (NS477), forteller daglig leder, Hans-Petter Jakobsen. – Men vi har også rene praktiske tjenester som vi merker økende etterspørsel etter, forteller Svein Heie Engelbrecht, og tar fram bedriftens siste verktøy, en PMI-pistol av merket NITON XL3t XRF. – Denne PMI-pistolen bruker vi til å teste metallegeringer som er dyre i innkjøp. Testing av legeringer er et krav i flere produktstandarder, dette for å sikre at alle bestanddeler i en konstruksjon er av riktig og spesifisert materiale, sier Engelbrecht. I tillegg til denne tjenesten, har også firmaet utstyr som Fischer Feritscope FMP 30. Dette utstyret måler ferrittinnholdet i austenittisk og Duplex-materialer. Materialene som blir underlagt slik testing vil få kvalitetssikret korrosjonsegenskapene etter sveising. – Vi har alle materialteknisk bakgrunn som er utslagsgivende for å kunne analysere målinger og resultat av slike prøvinger, forteller Pål Arve Solberg.

HSP Inspection AS består av Hans-Petter Jakobsen, Svein Heie Engelbrecht og Pål Arve Solberg (bildet). Alle tre er tidligere sveisere med sveiseteknisk utdannelse som nå bruker sin teoretiske kompetanse og praktiske bakgrunn til å bistå industrielle aktører. – Vi har i tillegg et tett og godt samarbeid med DNV-GL og ikke minst Ing. Øivind W. Bragå som har lang erfaring i bransjen. Siden oppstarten for tre år siden, har HSP Inspection hatt en god utvikling. For oss er kvalitet og tilfredse kunder vårt hovedmål, så derfor er vi «din samarbeidspartner i industrien». Kompetansen og et stort nettverk er utvilsomt HSPs viktigste verktøy. – Vi er veldig trygge på konseptet vårt og etterspørselen er økende. Dette er vi komfortable med, forteller trioen, som jobber mot et langt bredere spekter av industrien

nå enn for tre år siden. Vi kan nevne et utvalg kunder og prosjekter HSP Inspection AS har vært involvert i det siste året: • • • • • • •

Moss Varmeteknikk AS i prosjekter for Statoil ASA og Wärtsilä Moss AS Nexans Norway AS i prosjekter for Statoil ASA, Total E&P, BP og Norske Shell AS. Aker Subsea AS i prosjekter for TOTAL E&P, BP, ENI og Saipem. Mjørud AS i prosjekter for Statoil ASA og ConocoPhillips Scandinavia. Slåttland Mekaniske Industri AS I prosjekter for Norske Shell AS og ConocoPhillips Norge. Jotne Mekaniske Verksteder AS i Ichthys Project for INPEX Australia. TÜV Nord Sweden AB i prosjekter med CE merking av PED utstyr og rørsystemer.

Utaskjærs 1/2014

17


18

UtaskjĂŚrs 1/2014


Vokser i subsea-markedet PartnerTech i Moss har inngått flere avtaler det siste året og har investert betydelig for å møte økt etterspørsel etter sveisede og maskinerte produkter. Tekst og foto: Morten Øby

E

tterspørselen ser PartnerTech i hovedsak i seismikk og subsea og bedriften har investert i ny produksjonsteknologi. Det 65 medarbeider store anlegget i Moss trekker veksler på ett av Nordens største maskineringsparker i Karlskoga og investerer et tosifret millionbeløp i state-of-theart maskiner for metallbearbeiding og sveiseteknologi. Moss blir konsernets ansikt mot kunden på subseaområdet og står for bygging, testing og levering av komplette produkter til norske subsea-kunder – slik bedriften allerede gjør til seismikkindustrien. – Norge har verdens sterkeste subseamiljø. Vi ligger sentralt plassert både i forhold til kunder og samarbeidende teknologibedrifter, slår Tor Morten Olsen fast. Han er salgs- og markedssjef i PartnerTech AS, som er en del av PartnerTechkonsernet, med hovedkontor i Sverige og enheter i Europa, USA og Asia. Virksomheten i Moss har gjennom en årrekke drevet produksjon av elektronikk og plateprodukter. Skreddersydde løsninger til offshore-industrien har vært viktig. – Komponentleveranser til subsea-markedet har stått i fokus den siste tiden, noe som også har medført opprusting av et allerede

godt kvalitetssystem. Dermed går kunderevisjoner i vår fabrikk relativt greit, sier Olsen, og legger til: – Det siste året har PartnerTech inngått flere viktige avtaler og leveranser. Vi snakker om komplette produkter som også inkluderer leveranser fra andre deler av PartnerTech konsernet, blant annet maskinerte komponenter fra Karlskoga i Sverige og elektronikk fra Cambridge i England. Samtidig som vi leverer på eksisterende subseakontrakter der fabrikken i Moss leverer sluttproduktet, og utnytter produksjonskapasitet og engineeringressurser i andre Partnertechfabrikker, sier Tor Morten Olsen. Partnertech leverer sveisede og maskinerte produkter i alt fra svart stål til typiske offshorematerialer. Med cirka 40 utviklingsingeniører i Norden innen flere disipliner er PartnerTech også med på utvikling av nye produkter for kunder, men det er produksjon som utgjør hovedomsetningen selv om engineering blir viktigere fremover. Konsernet har en lang historie og er beviselig omstillingsdyktig. I år kan bedriften se tilbake på hele 70 år sammenhengene drift. Olsen forteller at det som nå er PartnerTech startet med gruvedrift i Åtvidaberg i Sverige på 1400-tallet og fortsatte blant annet med produksjon av

finmekanikk, inkludert Facit skrivemaskiner. PartnerTech konsernet har i dag 1500 medarbeidere, en årlig omsetning på cirka 2,2 milliarder svenske kroner og 12 fabrikker verden over.

Partnertech • Etablert 1944 • Tilbyr tjenester gjennom hele verdikjeden • Tjenestene omfatter innkjøp, tegning/konstruksjon, tynnplatebearbeiding, maskinering og montasje. • Erfarne ingeniører og moderne produksjonsanlegg • Kompetanse til å bidra i et prosjekt fra produktutvikling, via produksjon og sluttmontering, inklusive ettermarkedstjenester. • Lang erfaring fra produksjon skaper kunnskap en merverdi for deg som kunde.

Utaskjærs 1/2014

19


Industriell skreddersøm Moss Montering jobber etter et enkelt motto: Vi løser det – uansett hva det gjelder. Tekst og foto: Morten Øby

D

aglig leder Jens Mellquist har ambisjoner for Moss Montering. Bedriften har en historie som gasellebedrift og han er krystallklar på at Moss Montering fortsatt skal være en sunn og sterk bedrift i Moss. Bedriften utfører oppdrag i eget verksted, men i all hovedsak ute hos kunder. Mellquist ramser opp en rekke oppdrag for å illustrere hva bedriften leverer, men ser at listen blir for lang. – Vi leverer ikke en konkret vare, men skreddersyr for våre kunder. Eksempelvis hadde vi et oppdrag hvor vi måtte ut på en båt som hadde en defekt pipe. Pipa hadde falt ned og vårt personell reiste ut til båten som lå i havn her i Moss og monterte pipa. Vi har mye oppdrag på båter og her trenger vi spesialkompetanse innen sveising. Vi er

20

Utaskjærs 1/2014

en bedrift som rydder opp, smiler Mellquist, og utdyper: – Vi har ingen begrensninger når det gjelder industrielt vedlikehold og reparasjoner. Vi tar på oss alt og hvor som helst. Styrken vår er at vi tar alt, også jobbene andre kvier seg for å ta og bred kompetanse, spesielt innen sveising, sier Jens Mellquist. Moss Montering ble nylig kjøpt opp av Breivik Holding. Jens Mellquist forteller at bedriften nå er i en vekstperiode. – Vi er i en prosess hvor vi øker bemanningen. Det er viktig for oss å være en bedrift som tar vare på sveise- og monteringsfaget. I en verden hvor mye dreier seg om akademisk kunnskap er vi også helt avhengig av folk som kan utføre det vi på kontoret jobber fram. Vi har derfor flere lærlinger og ønsker å legge til rette for vekst også her. Skape gode og trygge arbeidsplasser i nærmiljøet er viktig, sier Mellquist. Han trekker frem yrkesstolthet som et viktig punkt i bedriften. – Utvilsomt viktig for oss. Vi tar jobben vår alvorlig og er veldig stolt

av bransjen vi operer i og vi er stolte av å bringe sterke sveisetradisjoner videre. Kompetansen på dette feltet er viktig og vi er hele tiden på jakt etter å forbedre oss, sier Mellquist som mener det er en styrke at det er økende krav til sertifisering i bransjen. – Det luker ut de useriøse aktørene. Vi er veldig fornøyd med kravene rundt ISO-sertifisering og CE-merking. – Vi satser hardt på å være en sunn bedrift, med en offensiv holdning. Vi har stor tro på framtiden og er i dag totalt 26 ansatte. Bedriftene Moss Montering og Vestby Sveis passer sammen som hånd i hanske og og vi ser for oss at bedriftene sammen skal vokse seg større. Moss Montering og Vestby Sveis og Industriservice er to kompetansebedrifter som nå fusjonereres for å stå enda sterkere i markedet. Vi kan stille mange til disposisjon på kort tid og har 24-timersvakt. Vi tilbyr bakvaktordninger for bedrifter og skip og står da klare ved behov. Spesialkompetanse leier vi inn ved behov. Vi har mange gode samarbeidspartnere, sier Jens Mellquist.


offshore since 1991, onshore since 1977

Forlenget levetid for rør Dette røret på Gullfaks A ble fornyet i løpet av tre dager. Røret var 10’’ og 162 meter langt, hadde 13 stk 900 bend. Det krever ikke klarering for varmt arbeid.

www.olimb.no


Borg Technology a.s • Prosjektadministrasjon • Byggeteknikk

Daglig leder i Molea AS, Harald Støre.

• Maskinteknikk • Rådgivende ingeniører og konsulenter • Godkjent for Ansvarsrett

Tlf. 915 80 000 www.borgtech.no

Kraftelektronikk på lager hos Molea På 11 år har Molea AS bygd opp Nordens bredeste utvalg av sikringer og utviklet egen portefølje av statiske brytere. Offshorekundene øker i omfang og antall. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

V

Langset is a portfolio of companies delivering project solutions and resources to the Oil & Gas, Energy, Maritime and Processing Sectors.

irksomhetene har egentlig røtter helt tilbake til 1994, men 2003 regnes som et slags startår. I løpet av de siste 10 årene har Molea etablert et lager bestående av 2 500 ulike typer smeltesikringer og har kunder både innen offshore og fastlandsindustrien. Etter en gradvis vekst er de i dag 8 ansatte i moderne lokaler utenfor Moss. Et av de sist utviklede produktene er likevel ikke en sikring, men en såkalt UPS-switch. En UPS eller på norsk kalt avbruddsfri strømforsyning, er en enhet som opprettholder kontinuerlig leveranse av elektrisk kraft til det tilkoblede utstyret, selv når den eksterne strømforsyningen svikter. Hensikten er hovedsakelig å sikre at viktig utstyr ikke mister strømmen hvis det ordinære nettet faller ut. – Men stadig flere klarer seg ikke med bare én backup-løsning for strømforsyningen, og det er her vår UPS-switch kommer inn i bildet. Switchen slår nemlig umerkelig over på en ny backup, hvis både strømmen og den opprinnelige backup’en svikter. Statoil er blant de største kundene på dette produktet, forteller daglig leder Harald Støre i Molea AS. Molea samarbeider med lokale produsenter når de utvikler nye løsninger, og MPE Cathodic har hatt en viktig rolle når det gjelder UPS-switchen. – For oss er det viktig å bidra til at lokale leverandører utvikler seg. I dag finner vi de samarbeidspartnerne vi trenger på begge sider av Oslofjorden, sier Støre.

22

Utaskjærs 1/2014


– Viktig med forebyggende risikokultur – For å forhindre uønskede hendelser er det viktig at norske bedrifter har en bevisst holdning til forbyggende risikokultur, sier administrerende direktør Lasse Øvreås i Inspecta AS. Tekst: Per-Kr. Aasen

E

nhver bedriftsledelse har ansvar for å rette fokus mot alle typer risiko i en operasjonell hverdag, hvor fokus først og fremst er rettet mot økonomiske resultater i stedet. En ønsket kultur bør defineres av toppledelsen eller styret og må etterleves av alle for at man skal lykkes. – God organisasjonskultur handler blant annet om å ha klare mål og ansvarliggjøre individene i organisasjonen. Kulturbygging tar tid, og da er langsiktighet og fokus et viktig kriterium, sier Øvreås.

Inspecta mener at alle virksomheter tidlig bør definere ansvar og roller med adekvat kompetanse, noe som vil gi klarhet i hvem som gjør hva. – Å definere gode tiltak inn i planverket og etterleve disse vil være den beste forsikring for suksess. Videre må ledelsen selv delta aktivt i kontinuerlig oppfølging og måling av de tiltak som er iverksatt for å få økt fokus på risiko i egen organisasjon. Gjennom avtaler og kontrakter kan man kontrollere noen av de eksterne forholdene, men ved ukontrollerbare forhold må man overvåke på en strukturert og transparent måte, sier Øvreås. – Hvordan håndterer norske bedrifter generelt sin risikosituasjon i dag, og hvordan ligger vi an i et internasjonalt perspektiv? – Etablerte selskap fokuserer sterkere på risiko og opparbeider derfor bedre kjennskap til det. Nye virksomheter har mer varierende rutiner. Risikostyring bør imidlertid være en naturlig innsatsfaktor i

Inspectas hovedkvarter i Sarpsborg. Innfelt administrerende direktør Lasse Øvreås.

alle bedrifter og ikke bare brukes i forbindelse med gjennomgang av hendelser. Riktig brukt og implementert vil en god risikokultur på sikt føre til et konkurransefortrinn med mer effektiv produksjon. I et internasjonalt perspektiv får norsk olje- og gassproduksjon mye skryt, da vi har et strengt regelverk i et utfordrende klima. Et godt regelverk sammen med et sterkt tilsyn har vært en viktig årsak til at risikokulturen er så god som den er. Dette krever, på sin side, både tett oppfølging og tilsyn, fordi vi vet at dette bildet fort kan snu. For å bistå bedrifter med risikominimering er det viktig for Inspecta å komme inn i en prosess på et så tidlig tidspunkt som mulig. – Ikke minst for å sortere ut de data som er viktige og gjøre dette til en forståelig informasjon som bedriftene kan benytte. I dag drukner man ofte i data, og det kan være vanskelig å få øye på hva som er viktig, sier Lasse Øvreås.

Utaskjærs 1/2014

23


Vil skape attraktive arbeidsplasser i Østfold Olje- og gassnettverket Viken har allerede mer enn 30 medlemmer etter starten i 2013. Prosjektsjef Hans Bjørn Paulsrud tror virksomheten vil skape flere attraktive arbeidsplasser i Østfold i fremtiden. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

N

ettverket er ett av tre nettverk under Mosseregionens Næringsutvikling. Nettverkene er et

24

Utaskjærs 1/2014

resultat av et lokalpolitisk initiativ for å etablere strategiske næringsområder for mosseregionen. Så langt må arbeidet kalles fremgangsrikt.

har vi hatt cirka 150 bedrifter på våre samlinger. Hovedtyngden kommer fra Østfold og søndre Akershus. Her er det ikke bare snakk om frokostmøter der ledere møtes, vi henter inn relevante personer til foredrag og innledninger. Dette har vist seg såpass matnyttig at bedriftsledere gjerne setter av en halv dag for å delta, og det er ingen selvfølge i en travel hverdag, sier Hans Bjørn Paulsrud.

«Det er påfallende hvor mange som finner hverandre interessante når de møtes.»

– I utgangspunktet var planen å etablere nettverket for lokale bedrifter i mosseregionen, men det har vist seg å være interesse for å delta fra bedrifter langt utenfor Østfold. Vi har hatt deltakere på våre møter helt fra Dokka i Oppland, og samlet


– Vi er så vidt ferdig med grunnmuren for nettverket. Nå starter arbeidet med å reise resten av bygget, sier prosjektsjef Hans Bjørn Paulsrud i olje- og gassnettverket Viken.

Han satser på å tilby fire-fem samlinger i året. – Vi har en rekke kompetente bedrifter i regionen, og det er påfallende hvor mange som finner hverandre interessante når de møtes. I løpet av det siste året har syv-åtte bedrifter gjort forretninger som følge av dette. Det er viktig å kjenne hverandre og skape tillit for å kunne finne samarbeidsområder, og da er møteplattformer som våre viktige, sier Paulsrud. Stadig flere østfoldbedrifter har valgt å definere seg som leverandør til olje- og gassmarkedet, og da er leveranser til subsea-markedet viktigste segment: Det er et mer

internasjonalt og stabilt marked enn norsk offshore, ikke minst i disse dager.

fronter i fylket vårt, noe som kan bli viktig når vedlikeholdsaktiviteten tar seg opp igjen.

I 2012 var det store forventninger til investeringsvekst innen olje og gass, men etter at Statoil strammet til når det gjelder vedlikeholdsoppdrag har flere virksomheter, spesielt på Vestlandet, fått problemer. – I forhold til 2012 har vi ikke sett noen nedgang, men vi er tilbake til det året når det gjelder aktivitet. Så langt jeg kan se har vi ikke blitt rammet av dette i Østfold. Jeg tror heller ikke vi vil bli rammet, da vi har en annen type virksomhet. Imidlertid har vi en del ledige kai-

Hans Bjørn Paulsrud føler sammensetningen av Viken-nettverket er god i dag. Han ønsker likevel å øke antall samarbeidsbedrifter fra dagens drøyt 30 til mellom 60 og 70. – Størrelsen på nettverket er ikke avgjørende, men sammensetningen og aktiviteten man skaper er viktig. Bedriftene selv må stå bak dette – vi kan bare bringe systematikk inn i arbeidet. Dette er spesielt viktig for de små og mellomstore bedriftene, sier Hans Bjørn Paulsrud.

Utaskjærs 1/2014

25


advanced sealing solutions - for advanced applications

things we do

release the full potential of your application THE DESIRED PERFORMANCE of a sealing system can be achieved with the use of standard seals or special seals. Seal Engineering AS has extensive knowledge and state-of-the-art technology to develop complex sealing systems.

SEAL ENGINEERING AS

That’s why our sealing experts can make your application perform to its full potential!

www.sealengineering.no

Produksjonsveien 12 N-1618 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 38 17 70

Bred sveisekompetanse hos Noble Noble Installation på Rudskogen er et forholdsvis lite selskap med stor kompetanse. De har spesialisert seg på avanserte sveiseoppdrag, og har leverandøravtaler med både Aker Solutions og Nexans. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen 25 ansatte i tillegg til 15 innleide har sitt tilhold i nye og stilfulle lokaler på Rudskogen i Rakkestad. Der produserer Noble Installation deler til både offshore-industrien og maritim sektor. Én av de store kundene er Nexans, og Noble inngår de fleste sjøkabelinstallasjonene Nexans utfører. Det har de gjort i 10 år.

26

Utaskjærs 1/2014

Noble Installation har tre forretningsområder, som hver for seg er like viktige: 1. Engineering og produksjon. Dette foregår ved kontoret og verkstedhallene i Rakkestad. 2. Offshore installasjon. Noble både produserer deler og monterer dem for kunde, ofte på plattformene i Nordsjøen. Noble produserer også vitale deler til eksossystemer for gassturbiner, rørdeler og komponenter til boreutstyr. 3. Maritime operasjoner. Dette dreier seg mye om produksjon og montering av deler til kabelleggingsutstyr på skip. Langsiktige avtaler med Nexans gjør at Noble-ansatte har vært på oppdrag i samtlige verdensdeler, bortsett fra Australia. – De tre områdene varierer fra år til år, avhengig av hvilke pros-

jekter vi er involverte i, men de er viktige vekstområder for oss. Det er tre litt ulike ben å stå, noe som gjør oss mindre sårbare for svingninger. Likevel henger de sammen slik at vi har en helhet i virksomheten vår, sier to av eierne, Knut Olav Klever og Tom Rune Jacobsen. Noble Installation er en svært fleksibel leverandør med kort responstid når kundene har et kritisk behov. – Vi har personal til å møte de fleste hasteoppdrag, men reiser også ut selv ved behov. Vi har fått mange slike oppdrag, som andre har måttet si nei til. Det er en viktig del av virksomheten, sier Klever. I tillegg til sveising av høyfaste legeringer, er en av spesialitetene til Noble produksjon av utstyr som skal sertifiseres for offshoreløft. Det betyr at utstyret leveres


Barentsseismikk gir nye perspektiver Statoil og partnerne har sluttført den felles seismikkinnsamlingen i Barentshavet sørøst. Nye samarbeidsformer har gitt en ressurseffektiv innsamling. Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA

S

tatoil er tilfreds med å ha funnet en samarbeidsform som gir et godt datagrunnlag og lave innsamlingskostnader. – Dette gir grunnlag for å tenke nytt og vurdere nye forretnings- og samarbeidsformer for å senke kostnader og jobbe mer effektivt også andre steder, sier Jan Helgesen, direktør for geofysiske operasjoner i Statoil. Prosesseringen er i gang og endelige data vil være klare for tolkning til høsten neste år. Denne informasjonen vil utgjøre en viktig del av selskapenes beslutningsgrunnlag for 23. konsesjonsrunde. Barentshavet sørøst er det første nye området som åpnes på norsk sokkel siden 1994.

Få fart på offshore-karrieren din! Få fart på offshore-karrieren din!

Ønsker du å gjøre karriere på boredekk! Ta utdannelsen mens du er i arbeid.

Tom Rune Jacobsen og Knut Olav Klever er to av eierne bak suksessbedriften Noble Installation AS i Rakkestad.

Ønsker du å gjøre Ønsker gjøre karriere karriere på påboredekk? boredekk! Tautdannelsen utdannelsen mens mens du du er er i arbeid! Ta arbeid.

Vi tilbyr: Vi Vi tilbyr: tilbyr:

Brønnteknikk VG2- kurs

Kursene går hvert semester. Pris kr 29.000,inkl lån av bøker. Brønnteknikk VG2- kurs

Brønnteknikk VG2 – kurs

Kursene går går hvert semester. Pris kr kr. 29.000,lån Kursene våre hvert semester. Pris 29.000,–inkl inkl. lånav avbøker. bøker.

ferdig sertifisert og med full dokumentasjon til kunden. Alle virksomhetens områder er for øvrig sertifisert både etter ISO 9001:2008 og ISO 3834-2:2005. – I tillegg har vi utstyr for 3D vannskjæring, noe som ikke er vanlig i dag. Det betyr at vi tar slike oppdrag for andre også i de periodene vi har kapasitet, sier Jacobsen.

Fagskole for Petroleumsfag

Fleksibel skole tilpasset en offshore rotasjon med undervisning Fagskole for petroleumsfag Petroleumsfag Fagskole for Fleksibel en offshore rotasjon undervisning hvertilpasset 6. uke. Opptak hele året. Fleksibelskole skole tilpasset en offshore rotasjon medmed undervisning hver hver6.6.uke. uke.Opptak Opptak helehele året.året.

Du finner oss i Ålesund, Bergen, Du finner oss i Ålesund, Bergen, Du finner oss iog Ålesund, Bergen, Trondheim Oslo Trondheim og Oslo Trondheim, Moss og Oslo

BeggeBegge studierstudier er godkjent for lån ogog stipend er godkjent for lån stipendavav Begge studier er godkjent forutdanning lån og stipend av Statens Lånekasse for utdanning Statens Lånekasse for Statens Lånekasse for utdanning.

Kontakt oss på www.peteka.no Kontakt oss på www.peteka.no

Følg Følg oss oss Følg på påFacebook Facebook på

47700600 47700600

Utaskjærs 1/2014

27


Vi har fire båter til rådighet som kan utføre jobben for deg!

Lönne Service AS betjener over 1000 kunder hvert år. Vår suksess er bygget på kunden i fokus, med meget god service, kvalitetsprodukter og høy kompetanse.

Vi utfører kystslep med lektere, spesialtransport, havneassistanse og isbryting. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

LEDENDE INNEN: Service Vikling Elektromotorer Transmisjoner Kulelager Løsninger Gear Prosjektstyring

KEEPS YOUR MACHINERY RUNNING!

Lönne Service: Moss Tel: +47 69 24 40 00 Drammen Tel: +47 32 81 69 00

Stavanger Trondheim Bergen

www.lonneservice.com

• • • • •

Rustfrie løftebord til off-shore bruk. Løftebord Vareheiser og serviceheiser Spesialkonstruerte vareheiser Rullestolheiser (Aritco)

VAREHEIS

HANDIKAPHEIS

LØFTEBORD

Translift Europa / Tlf. +47 69 23 24 00 / +47 9019 6063 Årvollskogen 33, N-1529 Moss / PB 543 Høyden, N-1522 Moss E-mail: post@translift.no / www.translift.no

28

Utaskjærs 1/2014

Tel: +47 51 63 01 00 Tel: +47 72 59 20 20 Tel: +47 55 18 08 00


Daglig leder Tommy Johansen i Joma Trading Norway AS i Fredrikstad.

Hempel-leverandør i kraftig vekst Joma Trading Norway vokser på bakgrunn av fleksibilitet, innsats og gode produkter. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen – Gode produkter er viktig, og som Hempel-representant for Østlandet kan vi levere det. I tillegg er vi fleksible og står på for kundene våre. Derfor opplever vi sterk vekst, sier daglig leder Tommy Johansen i Joma Trading Norway AS i Fredrikstad. Joma startet som enkeltmannsforetak i 1985, da Knut Johansen startet bedriften på egen hånd. I 2010 ble så aksjeselskapet startet, og de siste årene har pilen bare pekt oppover. Sammen med sønnen Tommy opplever han en formidabel vekst.

– Siden 2008 har vi tidoblet salget av maling fra Hempel, og vi har planer om å vokse videre. Men det kommer ikke av seg selv. Det ligger hardt arbeid bak, men også gode produkter som viser seg svært konkurransedyktige når det gjelder kvalitet og holdbarhet under krevende forhold, sier Knut Johansen. – Vi er dessuten flinke til å skreddersy løsninger som gir et både godt og rimelig resultat for våre kunder. Det er både vi og kundene tjent med, sier Tommy Johansen, som nå har overtatt som daglig leder. Joma Trading Norway leverer maling og øvrige Hempelprodukter til mekanisk industri, sveiseverksteder, offshore- og subsea-virksomhet. I tillegg leverer de mye brannhemmende malinger, produkter som er i vekst. – Hempel er i gang med utvikling av en helt nytt produkt på dette området beregnet for offshoreindus-

trien, og vi har store forventinger til produktet. Hempel lanserer også i disse dager AvantGuard®, en helt ny og innovativ antikorrosjonsteknologi basert på aktivert sink i en serie av høytytende beskyttelsesbelegg. AvantGuard® omdefinerer antikorrosjon, produktivitet og holdbarhet, sier Tommy Johansen. Han er også godkjent FROSIOinspektør. Det betyr at han både kan sertifisere og inspisere malerverksteder. – Det er viktig at for eksempel subsea-elementer, som skal senkes på havbunnen holder noen år. De kan ikke heves og males om etter et par år. Derfor må vi inspisere og godkjenne verksteder som overflatebehandler slikt utstyr. For å sikre at våre produkter blir brukt korrekt, tilbyr vi ofte å overvåke påføringsprosedyren på stedet og foretar tekniske inspeksjoner i ettertid, sier Johansen.

Utaskjærs 1/2014

29


Satser på mobilitet og fleksibilitet Når Mechanical Support vedlikeholder slipper kundene å stenge av produksjonen.

Johnny Strandman forteller at bedriften er ekstremt fleksibel og kan rykke ut raskt. – Vi er en bedrift på 24 mann, og har avdelinger i Norge og i Sverige, med hovedkontor i Moss. Vi kan raskt flytte mannskaper fra avdeling til avdeling og kan i ekstreme tilfeller skaffe enda mer mannskap.

Tekst: Morten Øby

B

edriften leverer alle typer av mekaniske tjenester til roterende maskineri, pumper og kompressorer, og spesielt har bedriften spesialisert seg mot gass, olje og energi, onshore og offshore. Det satses hardt på mobilitet. – Vi har et mobilt verksted som er meget kostnadsbesparende for kundene våre. Datakontroll av sikkerhetsventiler under drift har blitt en spesialitet og er i visse tilfeller avgjørende for våre kunder, forteller daglig leder Johnny Strandman.

I hovedsak går det ut på at Mechanical Support reiser ut til bedrifter og rigger opp sitt utstyr mens

30

Utaskjærs 1/2014

produksjonen pågår. Under testing og vedlikeholdsprosesser slipper bedriften å stoppe produksjonen. – For veldig mange av våre kunder er dette en kostnadsbesparende måte å gjøre det på, sier Strandman. Mechanical Support har alt utstyr i mobile versjoner og kan serve kunder hvor som helst. – Så lenge vi kommer fram er det ingen begrensninger, smiler Strandman.

Bedriften tilbyr alle typer av mekaniske tjenester med spesialkompetanse innen: • Roterende maskineri, pumper og kompressorer • Ventilvedlikehold • Mobil test av sikkerhetsventiler 300 bar • Mobil bearbeiding av ventiler opp til DN 1200 • Laseropprikning av pumper • Mobil dreiing • Service av VVX, omtubing, boltstrekking • Online testing av sikkerhetsventiler • Turbiner


Spesialister på design av betongplattformer Sweco Norge har en ettertraktet kompetanse innenfor design av betongplattformer. Tekst: Per-Kr. Aasen

N

å er Per Treimo fra avdelingen i Sarpsborg i sluttfasen når det gjelder design av den gigantiske plattformen Hebron som skal plasseres på Grand Banks utenfor Newfoundland i Canada.

Sweco har deltatt i prosjekteringen av de fleste plattformer som er installert på norsk kontinentalsokkel siden tidlig på 80-tallet. Dette har gitt selskapet unik og etterspurt kompetanse, spesielt når det gjelder betongplattformer. Leder for avdelingen bygg og konstruksjoner, Per Treimo, var med da den første betongplattformen ble bygget utenfor Newfoundland for rundt 20 år siden. Totalt har han deltatt i design av ni plattformer og nå er han tilbake i Canada igjen.

Per Treimo

– For tiden pågår den nest største såkalte «glide-operasjonen» siden Gullfaks C ble bygget på slutten av 1980 tallet. Vi støper kontinuerlig 44 meter av gangen i hele konstruksjonens omfang, sier Treimo. Når plattformen skal slepes ut om cirka to år er det brukt 130 000 kubikkmeter betong. Hvor tykke vegger og hvor stor belastning hver enkelt del på konstruksjonen skal tåle, har Treimo og hans tre Sweco-kolleger fått vere med på å finne som en del av design teamet. Den nye Hebron-plattformen er en såkalt GBS-konstruksjon (Gravity Base Structure), det vil si at den skal hvile på havbunnen. Grand Banks er både værutsatt og besøkes ofte av isfjell, noe som stiller store krav til tåleevnen i en slik konstruksjon. – En stund hadde vi et isfjell drivende her ute på størrelse med hele Manhattan. Heldigvis brytes de fleste opp i mindre deler før de når Grand Banks, men vi må beregne tykkelser og armering slik at plattformen kan tåle påkjenningene fra en kollisjon med lignende isfjell, forteller Per Treimo. Det er konstellasjonen Kiewit-Kvaerner som bygger plattformen og som Sweco jobber på oppdrag for. Per

Treimo og hans kolleger er ferdige med sin del av jobben i slutten av november, mens den 120 meter høye konstruksjonen skal slepes ut til sin endelige plassering på banken to år senere. Totalt har det vært opptil 150 personer i sving med engineering-delen. Nå er det hovedsakelig produksjon som gjenstår. - Vi blir alltid litt stolte når vi får designe en plattform, og det knytter seg alltid noe spenning til selve taueoperasjonen, men vi regner med at det går bra, sier Treimo.

Utaskjærs 1/2014

31


Nr. 1, oktober 2014 1. årgang

Et teknologimagasin

Neste utgave kommer våren 2015!

fra Østfold

Ønsker du plass? Ring oss på tlf. 69 35 40 90!

nter s. 16 t s. 12 | Moderne testse

Øker bedrifters lønnsomhe

m | Industriell skreddersø

s. 20

www.naringsliv.no

Effektiv produksjon med DASH Software DASH Software i Moss leverer funksjonell programvare for vedlikehold og produksjonsstyring.

M

ålet er å hjelpe kunder til å bli enda bedre på planlegging og dokumentasjon. – Mer enn 400 bedrifter bruker i dag DASH-systemet. Våre løsninger har vært benyttet i mer enn 20 år innen norsk industri. Vi kan derfor med stor sikkerhet si at du vil få en enda mer effektiv produksjon om du blir kunde hos oss, sier administrerende direktør, Pål Einar Berntsen DASH Software har fornøyde kunder over hele landet og i mange bransjer. Les bare her:

32

Utaskjærs 1/2014

«Systemet fungerer effektivt og ikke minst; det er stabilt og uten «bugs», som stopper prosessene.

(Rolf Arne Rasmussen, Arka AS, Os)

«DASH hjelper oss til å holde oversikt og gir oss full kontroll over maskinparken.» (Håvard Kasbo, Glava AS, Askim)

«I DASH fant vi endelig en samarbeidspartner med samme fokus på innovasjon og utvikling som oss.» (Ole-Martin Støten, Dynatec SMV, Askim)

DASH Software leverer dessuten tilleggsmoduler til Visma Business og Visma Global. www.dashsoftware.no


Tailor made valve program and consultancy Our delivery program includes all kinds of valves Treade can assist in tailoring valves and – packages to your needs and requirements. Try us!

Treade AS | Freskoveien 5, P.O.Box 135, NO-1601 Fredrikstad Tel.: +47 69 36 76 60 | Fax: +47 69 36 76 61 treade@treade.no

Eimskip Norway AS Fredrikstad – linking Norway to Faroe Islands, Iceland, Canada, USA Eimskip’s Blue Line is served by the largest container vessels in our fleet. Port of call in Norway is Fredrikstad, where Eimskip is represented with its own office and a well experienced staff. Fredrikstad connects with Faroe Island, Iceland, Canada (New Foundland/Halifax) and USA (Portland, Maine). We offer transportation of full load containers as well as consolidated cargo, break bulk and project cargo. Transit times from Fredrikstad to: · Torshavn 4 days · Reykjavik 6 days · Newfoundland 12 days · Halifax 15 days · Portland 16 days Please read more and look up our schedules at www.eimskip.com

Utaskjærs 1/2014

33


Imtech Rør Spesialprosjekt utfører avanserte Avansert titansveis er en del av hverdagen for Imtech Rør Spesialprosjekt i Sarpsborg. Tekst: Per-Kr. Aasen

N

ylig bidro de til en større leveranse til et plattformprosjekt utenfor Australia. Dette er bare ett eksempel på hvilke oppdrag bedriften er i stand til å levere. Imtech Rør Spesialprosjekt er en samarbeidspartner og problemløser i prosjekter som innebærer sveis og rørarbeid. Noen av prosjektene de har hatt de siste årene har de fått

34

Utaskjærs 1/2014

fordi de har kunnet utføre avanserte rør- og sveiseoppgaver med kort responstid. Imtech har gjennom tett dialog med kundens representant etablert et godt samarbeid. Et eksempel på dette er Ichthys Deballastpumper, et prosjekt Imtech utførte for Eureka Pumps. Prosjektet bestod i å sveise titanrør til primingsystemet på deballastpumpene til Ichthys-plattformen som skal ligge utenfor Australia. 1 400 sveis ble lagt i løpet av et halvt år. Det som ble sveiset var små dimensjoner med tykkvegget titanrør fra en halv til to tommer tykkelse. Dimensjonene gjorde det ekstra utfordrende å finne riktig sveisetemperatur.

Dokumentasjonskravet var omfattende og det ble utarbeidet over 2 500 A4-sider som omfattet rapporter fra røntgen, sveiselister, materialsertifikater, målinger, sveisesertifikater og prosedyrer. Kravet til NDT var 100 prosent røntgen, og det ble benyttet en helt spesiell røntgenfilm. Titansveising i seg selv er en tidkrevende prosess på grunn av materialets egenskaper. Varmen sprer seg svært fort. Dette må sveiseren ta nøye hensyn til ved utførelse av jobben. Det stilles også strenge krav til renhet i verkstedet, rent verktøy og bruk av riktig type dekkgass.


Flere spesialområder Imtech utfører alt fra små serviceoppdrag til komplekse rørtekniske prosjekter.

duseres og leveres for bruk i blant annet kjemisk industri, farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri samt kraft- og varmeverk.

Sertifiseringer: • ISO 9001: 2012 • ISO 3834-2:2006 • ISO 18001 • Sellicha JQS

Mange av våre kunder driver i bransjer der det stilles ekstreme krav til de installerte prosess- og industrirørene. Imtech Rør Spesialprosjekt er sertifisert i henhold til NS ISO 9001 og NS-EN 3834-2. Vi har et omfattende prosedyrekartotek.

Imtech Rør Spesialprosjekt leverer i dag tjenester innenfor:

Energi • • • • • • •

e sveiseoppdrag Ichthy-prosjektet

• Titan rørspooler - Schedule 40 og 80 dimensjon ½¨ til 2¨ • 1400 sveis • PPM måling • 100 prosent x-ray og penetrant • Dokumentasjon • Prosjektstyring

Kjemisk industri Treforedling Farmasøytisk industri Næringsmiddelindustri Verftsindustri Kraft- og varmeverk Gassanlegg

Vi tilbyr: • Sertifiserte sveisere • Dokumentasjon som tilfredsstiller krav til sertifisering og prosedyrer for sveising • Tredjeparts NDT- og røntgenkontroll • Sveisekoordinator IWT, som kan bistå med kompetanse på standarder og forskrifter • Produksjon i eget verksted • Sveisere på ditt anlegg

Stålkonstruksjoner Ved vårt verksted på Grålum i Sarpsborg har vi et av landets fremste fagmiljøer når det gjelder sveising av metalliske materialer og produksjon av rør og tanker. I tillegg produserer og leverer vi stålkonstruksjoner som: • Trapper • Reposer • Rekkverk • Tilkomst til tanker Til krevende bransjer Våre stålkonstruksjoner kan pro-

Sveising

Våre sveisere er sertifisert for: • Titan • Super Duplex • Duplex • Syrefast stål • Rustfritt stål • Sort stål • Produksjon av tanker, PED • Rør • Konstruksjoner • Skidder

Prefab Ved å benytte prefabrikkerte rørsystemer kan planlagte stopper i produksjonen reduseres til et minimum. Vårt verksted har lang erfaring og store ressurser til å prefabrikkere rørsystemer og stålkonstruksjoner for raskere og mer effektiv installasjon ute på anlegget. Effektive produksjons- og logistikkrutiner sikrer også effektivt samarbeid og god materiellflyt mellom verkstedet og våre medarbeidere ute på anleggsplassen.

Tanker Imtech Rør Spesialprosjekt spesialtilpasser og produserer alle typer tanker i henhold til kundens egne spesifikasjoner og behov. Vi produserer og leverer også trykktanker samt alt tilbehør som luker, tilslutninger, spiraler og festebraketter.

Utaskjærs 1/2014

35


Kvitebjørn-plattformen har 10-årsjubileum i år, og er derfor blant de yngre plattformene på sokkelen. Feltet vil få forlenget levetiden fra 2027 til 2035 takket være den nye kompressoren.

36

Utaskjærs 1/2014


Ny kompressor gir 220 millioner ekstra fat Den nye kompressoren som kom i drift på Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen i september øker produksjonen med 220 millioner fat oljeekvivalenter og forlenger levetiden til feltet med åtte år. Foto: Harald Pettersen - Statoil ASA

K

ompressoren bidrar til at utvinningsgraden fra Kvitebjørnfeltet øker fra 55 til 70 prosent. – Dette er svært viktige og lønnsomme fat, som bidrar betydelig til verdiskapningen på norsk sokkel. I tillegg gir økt produksjon og forlenget levetid for feltet ringvirkninger i hele verdikjeden, sier områdedirektør i Statoil Utvikling og produksjon Norge, Kjetil Hove. De ekstra fatene som kommer fra kompressoren tilsvarer et middels stort felt med egen utbygging.

– Mange glemmer ofte at disse relativt små modulene kan bidra med like mye eller mer verdier som nye felt gjør, og det koster mindre å bygge fordi plattformen alt står der, opplyser Terese Kvinge, prosjektdirektør for Statoils brown field-portefølje. Grunnen til at nye kompressorer installeres på felt som har vært i produksjon noen år, er at trykket i reservoaret går ned etter hvert som olje og gass produseres. Ved å senke mottrykket på plattformen, kan en produsere mer.

Utaskjærs 1/2014

37


TreadeTreade Seut Blind AS flange valve The only supplier of the original Blind Flange valve Reliable Marine valve supplier

Treade AS, the ONLY supplier of the Original Blind Flange Valve designed in 1965.

Treade AS, the ONLY supplier of the Original Blind Flange Valve designed in 1965.

• • • • •

Full segregation between different fluids. • one Fullposition. segregation between different Double shut off in fluids. Drainage of valve body. Visual inspection.• Double shut off in one position. • Drainage of valve body. Easy to operate and reliable in use. • •

Visual inspection. Easy to operate and reliable in use.

Applications: • Crude oil product.Applications: • LPG and LNG carriers. • Crude oil product • LPG and LNG carriers • Chemical Tankers. • Chemical Tankers • Rigs. • Rigs • Refineries. • Refineries • Terminals. • Terminals • Chemical and • Chemical and • Petrochemical industries. • Petrochemical industries

Wherever you require security blinding: Wherever youwhen require security when blinding: • Chemicals • Chemicals • Oils • Oils • Solvents • Solvents • Gases • Gases • Water • Water • Steam saturated • Steam saturated

The only solution approved for 100% segregation between tanks accepted by all Classification Societies (All IACS members) DNV and BV type approved

The only solution approved for 100% segregation between tanks accepted by all Classification Societies (All IACS members) DNV and BV type approved

VisitTreade our website for more information AS | Freskoveien 5, P.O.Box 135, NO-1601 Fredrikstad Tel.: +47 69 36 76 60 | Fax: +47 69 36 76 61 www.treade.no treade@treade.no

38

Utaskjærs 1/2014

Treade AS Freskoveien 5, P.O.Box 135, NO-1601 Fredrikstad Tel.: +47 69 36 76 60 Fax: +47 69 36 76 61

Ship’s Gear & Supplies

Treade AS also delivers complete valve solutions.


ons Rånås Lakk AS ations

Våre samarbeidspartnere Oktober 2014

Lönne Service AS betjener over 1000 kunder hvert år. Vår suksess er bygget på kunden i fokus, med meget god service, kvalitetsprodukter og høy kompetanse.

LEDENDE INNEN: Service Vikling Elektromotorer Transmisjoner Kulelager Løsninger Gear Prosjektstyring

KEEPS YOUR MACHINERY RUNNING!

Lönne Service: Moss Tel: +47 69 24 40 00 Drammen Tel: +47 32 81 69 00

Stavanger Trondheim Bergen

Tel: +47 51 63 01 00 Tel: +47 72 59 20 20 Tel: +47 55 18 08 00

HSPInspection

www.lonneservice.com Din samarbeidspartner i industrien www.hspi.no 69 87 99 88

things we do

QA & Weld Tech AS

Utaskjærs 1/2014

39


Utaskjærs 1 2014  

Et magasin om teknologi- og offshorebedrifter i Østfold.