Page 1

g Byg

egg

nl og a

Til 14.000 bedrifter i Østfold og Follo

Nr. 4, juni 2014

20

11. årgang

side

bruker alle plattformer Film, trykk og nett er best sammen

Vi leverer alle typer gods- og pakketransport, lagertjenester og tilhørende logistikktjenester, både innenlands og utenlands 04055

kundeservice@bringlogistics.no

Bring Cargo Østfold AS, Evjebekkveien 3, 1661 Rolvsøy

Leilighet i konteiner Fremtidens studentboliger?

side

4

Dokumenthåndtering Logiq i Halden vokser

side

12

IT-entreprenør i vekst Imento utvider i Moss

side

14


Bygg og anlegg På side 4–13 kan du lese om aktører i regionens bygg- og anleggsbransje. I tillegg kan du lese om blant annet Toyotaforhandleren som fyller 50 år og hva som skal til for økt verdiskapning i virksomheten.

nr. 4, juni 2014 11. årgang

Utgiver: Næringsliv i Østfold AS

3

Satser på telefoni og betalingsløsninger

Sarpsborg Telecom

Tuneveien 2 1710 Sarpsborg

4

Er dette fremtidens studentleiligheter?

Nordic Shelter

6

Lokale eiere ble suksess for tradisjonsrik bedrift

GlassTeam

8

Fokus på kvalitet og kompetanse

Moss Elektro

10

Reiste seg fra trygdetrusselen

Utleiexperten

11

Tar kundene på alvor

Bjørnstad Bygg

12

Vokser på dokumenthåndtering

Logiq

14

Fleksibel IT-entreprenør vokser inn i nye lokaler

Imento

16

Møt fremtidens krav

WiCan

18

Gustavsens Auto runder 50 år

Toyota Fredrikstad

20

Viktig å synes på alle plattformer

OMNI Produksjon

69 35 40 90 Redaktør: Per-Kr. Aasen Mob. 916 20 304 Salg: Siri Linn Bekkevold Mob. 481 83 484 Line Beate Olsen Mob. 468 55 515 Nils Petter Hauge Mob. 959 08 128 Redaksjon og grafisk produksjon:

22

Fremdriftsplaner kan væreavgjørende

Advokat Ketil R. Sveen

23

25 år med salater og dressing

SalatMesteren

Glomma Media AS

24

Godkjent av Sintef

AK Mekaniske

26

Næringsguiden

Opplag: 14.000 eks. Distribusjon: Til virksomheter registrert i Østfold og Follo redaksjonen@naringsliv.no

Gode tilbud til næringslivet fra lokale nettbutikker! Regionale nyheter, kompetente bloggere, artikler fra Næringsliv i Østfold og Follo samt uslåelige tilbud fra lokale leverandører!


Nr. 4, juni 2014

Nå satser PP Solution ved Pål André Martinsen (i midten) på betalingsløsninger, mens Sarpsborg Telecom ved Jon Olsen (til v.) og Even Akselsen skal ivareta telekunder over hele Østfold.

Satser på telefoni og betalingsløsninger Sarpsborg Telecom og Fredrikstad-firmaet PP Solution har flyttet sammen i sentrale lokaler i Sarpsborg. Sammen skal de vokse både innenfor tele og nye betalingsløsninger. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

1

. juli i år skjerpes lovverket for kassesystemer, noe som betyr at alle virksomheter som håndterer kontanter eller mottar betaling ved kort må ha godkjente kassaapparater. Endringen har ført til at alt fra pizzaleverandører til kiosken på fotballbanen må skaffe seg godkjente løsninger. PP Solution har lenge satset på dette området i tillegg til telemarkedet. Nå overlater de telekundene til Sarpsborg Telecom og konsentrerer seg kun om betalingsløsningene. Stor etterspørsel – Det er en vinn-vinn-løsning for alle parter. Ikke minst for PP Solutions kunder i Fredrikstad som nå vil oppleve enda bedre

service, fordi Sarpsborg Telecom vil ha fokus kun på dette området og vil følge dem opp langt tettere enn jeg har hatt kapasitet til. På den annen side kan jeg konsentrere meg fullt og helt på salg av betalingsløsningene, som det begynner å bli stor etterspørsel etter. Enda større blir den når alle oppdager hva endringen av regnskapsloven fører til, sier Pål André Martinsen i PP Solution, som fortsatt vil eksistere som eget selskap. Nye ideer – Vi har samarbeidet i lang tid på lavere nivå, men som en følge av at vi blir «samboere» vil vi utnytte hverandres styrke på en helt annen måte. Vår kompetanse vil bli spisset både innenfor tele og betalingsløsninger, sier daglig leder i Sarpsborg Telecom. Han og kollega Even Akselsen ser frem til å få en ny stemme rundt bordet. – Det er alltid nyttig med nye ideer og nye meninger. Det utvikler bedriften til beste for våre kunder over hele Østfold, sier Olsen. Mobile sentralbord Sarpsborg Telecom er i dag i en unik posi-

sjon som medlem av Telekjeden og forhandler for både Network Norway og Telenor. – Det gjør at vi kan tilby våre kunder ønsket fleksibilitet når de skal velge løsning. Vi leverer mange nettbaserte mobile sentralbord i disse dager. Stadig flere ønsker å være fleksible samtidig som de beholder sitt gamle fasttelefonnummer, sier Akselsen. - Også nyetablerte bedrifter bør starte med å ta kontakt med Sarpsborg Telecom, sier Pål Martinsen. – Å etablere en fornuftig og effektiv bedriftsløsning er en god start for en virksomhet.

Klokkergårdveien 16 1711 Sarpsborg 09512 www.sarpsborgtelecom.no

3


Nr. 4, juni 2014

Markedsdirektør Rolf Rasmussen viser frem en boligcontainer. Alle bildene til høyre er fra innsiden av containeren.

Er dette fremtidens studentle Fremtidens studentleilighet, sosialbolig eller rett og slett en enkel bolig for unge og enslige, kan være basert på en vanlig ISO fraktcontainer. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

F

or få uker siden ferdigstilte Nordic Shelter AS i Fredrikstad den første utgaven med full isolasjon og utstyrt med gulvvarme, bad, vaskerom, balansert ventilasjon og veranda. Prisen på enheten skal ligge på under 400 000 kroner. Det er gjennom det nystartede datterselskapet Nordic Modul AS de nye boenhetene skal markedsføres og selges. Interessen har vært stor både i Norge og utlandet og selskapet har store forventinger til mottakelsen i markedet.

4

Utviklet i Østfold – Boenheten på 26 kvadratmeter er basert på en helt vanlig ISO fraktcontainer av stål. Utviklingsavdelingen i Fredrikstad har tegnet og utviklet boenheten på bakgrunn av dette. Deretter har vårt produksjonsselskap Nordic Shelter Production i Tallinn innredet og produsert resten, alt i henhold til norske byggeforskrifter. Leilighetene kan brukes til studenthybler, sosialboliger, overgangsboliger og asylmottak. Containeren i seg selv har en estimert levetid på cirka 20 år i fraktsammenheng. Stillestående som bolig ser vi muligheten av å sette opp et bygg som har permanent perspektiv kombinert med flyttbarhet. Dette er en unik kombinasjon som gir helt nye muligheter til for eksempel å utnytte temporære tomtearealer, sier markedsdirektør Rolf Rasmussen, som har stor tro på produktet. Trenger midlertidige boliger Mangelen på studenthybler er stor i Østfold. Mens normen tilsier at det bør være

hybler tilgjengelig for 20 prosent av studentene, ligger Østfold på fire prosent. Med det er Østfold dårligst i landet. – Resultatet av dette er at det blir få utenbys studenter som søker seg til Halden og Fredrikstad på grunn av mangel på bosted. Derfor er vi nå interesserte i ledige tomtearealer i byene der vi kan etablere flere studenthybler midlertidig. Skulle tomten bli solgt eller skal bebygges med andre løsninger i fremtiden, er våre containere enkle å demontere og flytte til annet egnet sted. Dette bør være en ideell løsning for alle, sier Rasmussen. Han ønsker derfor å komme i kontakt med eiendomsbesittere eller -utviklere over hele landet for å diskutere mulighetene for å utnytte temporære tomtearealer. På tide å tenke nytt Selv om boenhetene er ment for midlertidighet, er de produsert med tanke på å kunne bo permanent. Som fraktcontainere er de dimensjonert for 20 års knallhard bruk.


Nr. 4, juni 2014

Dette er Nordic Shelter Nordic Shelter AS ble startet i 2007. Etter å ha operert fra mindre lokaler i Fredrikstad flyttet selskapet i 2010 inn i nye lokaler på Øra.

I

løpet av de første syv driftsårene har selskapet økt omsetningen fra 0 til til 130 millioner kroner i 2013. Nordic Shelter AS har spesialisert seg på design og produksjon av spesial-containerløsninger for militære og sivile formål. I tillegg leveres alle typer standard ISO fraktcontainere og midlertidige bygg basert på containermoduler og prefabrikkerte moduler. Containerne er basert på ISO-standard. Dette sikrer enkel, rimelig og kosteffektiv håndtering, lagring og transport med bil, båt, fly eller tog. Nordic Shelter AS har to store kunder i Norge, PostNord Logistics og Schenker, og har gjennom det 80 prosent av det norske markedet for såkalte vekselcontainere. Selskapet har også en løpende avtale med Musikkutstyrsordningen om produksjon og leveranse av musikkbinger som fungerer som mobile øvingslokaler for ungdom rundt om i norske kommuner. Resten av produksjonen, som primært dreier seg om militær infrastruktur, blir levert ulike kunder i utlandet, med USA, De Forente Arabiske Emirater, Brasil, Sverige og Danmark som viktigste områder.

eilighet? Det sier seg selv at levetiden som stillestående bolig er mye lenger. Det kan dessuten stables ni fullt utstyrte enheter i høyden, og hele komplekset kan utstyres med utvendig heissjakt. Vi ser også et stort behov for kommunale boliger som er enklere å drifte og vedlikeholde enn dagens løsninger. Vår tanke er å innrede og konstruere boligen med inventar og tekniske løsninger som forenkler for eksempel renovasjon etter vannskade og mislighold. Her har vi erfaring både fra logistikkbransjen og med våre militære kunder som vi kan kombinere og utnytte på nye områder - Containerløsninger er litt nytt i Norge ennå, men i utlandet er det flere store containerlandsbyer som fungerer bra. Måten å bygge hus og etablere boliger på har vært lik i «alle år». Nå er det på tide å tenke nytt. Det som skiller våre løsninger er at de er svært fleksible, og enhetene kan utstyres etter behov, blant annet når det gjelder oppvarmingsløsning, flislegging, tapetsering og innredning, sier Rolf Rasmussen.

De ansatte har vært engasjert i utvikling og produksjon av containere for militære formål og transportsektoren i flere tiår. Nordic Shelter har også medarbeidere med lang og variert erfaring fra både operativ tjeneste og logistikk i Forsvaret.

PANTONE 485 C

Nordic Shelter AS Rosenborgveien 3 1630 Fredrikstad 69 32 24 00 sales@nordicshelter.no

PANTONE 7462 C

Selskapet har kvalitetssertifiseringen ISO 9001-2008 og miljøsertifiseringen ISO 14001, og er medlem av Grønt Punkt. Nordic Shelter har kontorer i Fredrikstad og Grimstad, samt søsterselskaper i Göteborg, Tallinn i Estland og i De Forente Arabiske Emirater. All utvikling og systemstyring skjer fra teknisk avdeling i Norge. Produksjonen skjer på egen fabrikk i Tallinn og utvalgte partnere i Estland, Tsjekkia, Slovenia og USA.

5


Nr. 4, juni 2014

Lokale eiere ble suksess

– Vi leverer fortsatt tradisjonelle glassmestertjenester og fasadeentrepriser. Vi har blant annet hatt store oppdrag på Helsehuset og det nye forretningsbygget på Wilbergjordet i Fredrikstad, sier daglig leder Svein Mathisen.

Glassskader

HUs // Hytte rinG oss, tlf. 99 11 88 00 vi hjelper deg! Sjekk ogSå våre priSer på inTeriørglaSS, vinTerhager, foldedører og Skyvedører.

din lokale glassmester

Gml. Fredrikstad // post@glassteam.no // www.glassteam.no

6

GT_90x90.indd 1

03.06.14 10:08


Nr. 4, juni 2014

for tradisjonsrik bedrift 1. januar overtok fem lokale eiere glassmesterdelen av Saint Gobain Bøckmann i Fredrikstad. Siden da har pilen pekt oppover for den tradisjonsrike bedriften som nå heter Glass Team AS. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

S

aker og ting skjedde fort i fjor da det ble kjent at de franske eierne av glassmesterbedriften ville kvitte seg med virksomheten. Svein Mathisen var daglig leder og fikk med seg ytterligere fire ansatte som inngikk en avtale med eierne om overtakelse. 1. januar 2014 stengte man dørene mellom isolerglassproduksjonen, som fortsatt tilhører Saint-Gobain Bøckmann AS, og fasadeentreprenør- og glassmestervirksomheten, som er overført til Glassteam AS. Virksomhetene ligger fortsatt vegg-ivegg på Øra i Fredrikstad, men nå som henholdsvis kunde og leverandør. Gode resultater – Det som skiller dagens drift fra tidligere er at vi er helt uavhengige og har svært korte kommandolinjer. Nå tar vi raske beslutninger velger våre egne leverandører og kan være mer fleksible på alle måter. Vi legger ikke skjul på at det til tider var tungt å være en del av et internasjonalt konsern når små, lokale beslutninger skulle tas. Alt måtte følge de vedtatte linjene, noe som gikk utover effektivitet og økonomi. Allerede nå ser vi resultatene, våre resultater har sjelden vært så gode på denne tiden av året, og vi gleder oss allerede til høysesongen, sier Svein Mathisen. Nye innkjøpsavtaler Den nye ledelsen har effektivisert driften på flere områder. Ikke minst innenfor innkjøp er det et nytt regime. – Vi har organisert en innkjøpsavdeling og etablert en rekke gode avtaler som er langt mer gunstig enn før. Det skal ikke mange prosents rabatt til før det blir store penger av det så lenge man kjøper inn varer og tjenester for mange millioner kroner i året. Våre lavere innkjøpspriser kommer til slutt våre kunder til gode, sier Mathisen, som understreker at Glass team legger stor

vekt på kundeservice. – Vi rydder opp i alle eventuelle uoverensstemmelser. Har vi gjort noe galt tar vi oss av saken med en gang. Våre kunder skal aldri bli skadelidende. Satser på privatmarkedet Glass Team er fortsatt store på næringsmarkedet. Vi har hatt flere store oppdrag på Østlandet og lokalt slik som Helsehuset og Wilbergjordet i Fredrikstad. Det nye nå er at vi satser i større grad også på privatmarkedet, både når det gjelder tradisjonelle glassmestertjenester, interiørglass, og ikke minst produkter som skyvedører, foldedører og vinterhager med kvalitet. Kvalitet sammen med god service er nøkkelen til å lykkes. – Vi ser også på beslektede produktområder som lås og beslag og vil trolig bevege oss inn på det området etter hvert. Dessuten satser vi fortsatt stort på serviceavtaler, sier Mathisen, som eier Glass Team AS sammen med Lasse Nilsen, Henrik Karlsen, Jørgen Slydahl og Egon Andersen.

Bedriften har totalt 85 ansatte, fordelt på 65 ved hovedkontoret i Fredrikstad, 15 i Moss og fem i Oslo. Sammen betjener de store deler av landet.

Glass Team AS Habornveien 50 1630 Gml Fredrikstad 991 18 800 www.glassteam.no

7


Nr. 4, juni 2014

“distriktets største elektrobedrift”

En bedrift med substans

Engineering

Engineering-avdelingen vår har en stab dyktige ingeniører med lang erfaring innenfor alle felt av elektrofaget. Vi utfører alt innenfor engineering av komplekse styre- og kontrollsystemer. Frem til ferdigstilt anlegg har vi et nært og godt samarbeid med kunden, og utvikler prosjekter etter kundens behov gjennom design, gode løsninger og oppfølging.

Tavle-produksjon Vårt tavleverksted leverer og monterer hoved- og fordelingstavler til alle typer bygg, industri- og byggautomasjon. Vi har i tillegg svært god erfaring med skip, offshore og Ex-fordelinger. Vi har dyktige og erfarne fagarbeidere, som bygger styringssystemer og tavler med all nødvendig dokumentasjon tilpasset kundens behov. For å sikre best mulig kvalitet, benytter vi oss kun av anerkjente produsenter ogleverandører. Smidighet og godt samarbeid under hele byggeprosessen er en selvfølge. Vi har også tett samarbeid med utvalgte partnere og er medlem av Norsk Eltavleforening.

Prosjekt Vi utfører prosjekter som underentreprenør i konvensjonelle entrepriser, hovedentrepriser og prosjekt i egen regi med design og løsning etter kundebehov. Prosjektstyring og planlegging utføres av prosjektleder og montørbaser etter systemer som ivaretar kundekrav til informasjon, framdrift og kostnadskontroll. Dokumentasjon og kontroll ivaretas ved forkriftsmessig behandling etter IK/Kvalitetssikkerhetssystem som er bransjemessig skreddersydd for vår bedrift.

Service Industri Avdelingen utfører alle typer installasjoner rettet mot industri, skip og offshore. I tillegg til ren installasjon, har vi montører som “går fast” hos industribedrifter. Dette gjennomføres etter en rotasjonsording hvor kundens behov ivaretas. Alle våre montører stiller med egen servicebil. Våre medarbeidere utfører komplette svakstrøms- og sterkstrømsinstallasjoner, har høy faglig kompetanse og kjenner systemene og de kvalitetskrav som stilles til oss som leverandør.

Service installasjon Våre servicemontører har lang og bred erfaring innen elektrofaget og utfører mindre installasjoner av sterk- og svakstrømsanlegg opp til og med enebolig størrelse. Alle har velutstyrte servicebiler og bærbar PC for nøyaktig og effektiv materiell- og timeregistrering. Vi utfører kontroll av alle elektriske anlegg med oppdaterte måleinstrumenter. Kontrollen utføres etter eget InternKontroll system eller basert på forsikringsselskapenes sjekklister. Vår spesialitet er effektbelysning i interiør og utvendig miljø !

Tele- og datainstallasjon Vår bedrift innehar autorisasjon i Post og Teletilsynet. Vi leverer komplette tele - /datanettverksløsninger basert på spesifikasjoner eller skreddersyr disse i henhold til kundens behov. Vi benytter oss kun av seriøse leverandører på kabel og utstyr for å levere optimale anlegg. Alle anlegg leveres ferdig dokumentert med testrapport. Vi er medlem i Norsk Nettverksforum (NNF).

Moss Elektro AS - Årvoldskogen 10, 1529 Moss - Postboks 556, 1522 Moss - Tlf: 69 23 34 00

www.mosselektro.no

8

for kvalitet og kompetanse


Nr. 4, juni 2014

Moss Elektro med fokus på kvalitet og kompetanse Moss Elektro er en leverandør med fokus på kvalitet og kompetanse . Derfor er de kravstore når de ansetter nye medarbeidere. Aller helst vil de utvikle sine egne montører via lærlingeordningen. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

M

ange håndverksbedrifter har i dag flere utenlandske medarbeidere i arbeidsstokken. De er som regel like dyktige som sine norske kolleger, men Moss Elektro har likevel valgt å rekruttere lokalt. – Vi liker å kunne utvikle våre egne medarbeidere fra fersk lærling til fullt utlært elektriker. Da får alle vår bedriftskultur inn fra starten og vi lærer å kjenne hverandre på en helt annen måte. Dette vil våre kunder trekke fordeler av, da vi kan tilby enhetlige tjenester uavhengig av person, sier daglig leder Knut A Tollefsrød. lærlinger og omskolering – Vi har til enhver tid en rekke lærlinger inne, og skal ha inn ytterligere to om kort tid. I tillegg er vi på jakt etter erfarne montører til både privat- og industridelen. De må dele vår bedriftsfilosofi og takle å jobbe under stor grad av frihet, men også med betydelig ansvar, fortsetter han. Han legger til at bedriften også har samarbeidet med NAV for å omskolere eller videreutdanne voksne ansatte. – Hovedtanken er hele tiden kompetanse og kvalitet. Det er våre ansatte som skal møte våre kunder og da er det viktig å kunne sitt fag og kunne opptre kundevennlig. Avanserte løsninger I dag er det mange som kaller seg totalleverandør, men Moss Elektro er en av de som faktisk har dekning for dette. Bredden og allsidigheten i deres tjenestetilbud er total, og selv om de er størst på industri og prosjekter , er de mindre oppgavene i privatboliger like viktige. – Vi tar sjelden på oss prosjekter i boligblokker eller rekkehusfelt , men tar gjerne de mer krevende jobbene i større boliger, der det ikke bare skal monteres et kon-

Moss Elektro utvidet lokalene i fjor. De to divisjonslederne Sigmund Syversen (installasjon) og Tore H Helminsen (industri) er blant gründerne sammen med daglig leder Knut A Tollefsrød (foran).

vensjonelt elanlegg , men gjerne avanserte løsninger og styringssystemer. Vi har kompetanse utover vanlige elektrojobber, sier divisjonsleder Sigmund Syversen. Stor aktør – I Moss er vi i dag største aktør i elektrobransjen, men vi søker likevel nye kunder. Vi har en rekke avtaler med store østfoldbedrifter og har etablert et godt renommé. Nå er vi i ferd med å bygge oss opp i Fredrikstad som er et interessant marked og mener vi har vært flinke til å spre vårt engasjement på ulike bransjer som treforedling, næringsmidler ot offshore, sier divisjonsleder for industri Tore H. Helminsen. Full bredde Moss Elektro utvidet i fjor lokalene på Årvollskogen og disponerer nå 1500 kvadratmeter kontorer og verksted for sine 60 ansatte. De har betydelig produksjon av tavler

på stedet og leverer det meste innenlands, men også en del til eksport, blant annet til Brasil. Det er bredden som kjennetegner virksomheten. – Den skal vi beholde. Det er faktisk mulig å bli gode på alt, bare man har fokus på kvalitet, sier daglig leder Knut A Tollefsrød.

Moss Elektro AS Årvollskogen 10 1529 Moss 69 23 34 00 www.mosselektro.no

9


Nr. 4, juni 2014

Daglig leder Knut Haugen omsatte i fjor for 21,5 millioner kroner gjennom sitt selskap Utleiexperten.

Reiste seg fra trygdetrusselen Knut Haugen lå dødssyk på Rikshospitalet i flere måneder, fikk sparken fra sin gamle arbeidsgiver og ble forsøkt presset over på trygd av NAV. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

H

an reiste seg, startet Utleiexperten AS og opplever stor fremgang med selskapet han selv eier. Problemene for Knut Haugen startet i 2007, da han jobbet hos det som engang het Stavdal Utleiesenter. Han opplevde store smerter og fikk etter hvert problemer med å bevege seg. Etter å ha gått ut og inn av sykehuset Østfold og levd med feil diagnose i lang tid, måtte han til slutt midt i ferien kjempe seg til en hasteinnleggelse på Rikshospitalet. Der ble det slått fast at han lider av en svært sjelden autoimmun sykdom, som gjør at han må leve med medisiner resten av livet. Men fordi han kom så sent til behandling, måtte han amputere alle tærne på begge føtter. Det var da NAV ville uføretrygde ham, selv om han ville tilbake i arbeid. Grep sjansen – Jeg ville jobbe og var sjokkert over at

10

NAV ikke ville hjelpe meg med det i stedet. Det forandret seg da jeg til slutt fikk ny saksbehandler, og jeg fikk etter hvert jobb som avdelingsleder hos Fosby Utleie i Sarpsborg. Det var et hyggelig sted å jobbe, men da jeg fikk muligheten til å starte egen virksomhet måtte jeg bare ta den. Nå jobber jeg 15 timer i døgnet, men det trives jeg med, og jeg har store ambisjoner for selskapet fremover. Nå skal vi bare opp og frem, jeg lever godt med mitt lille handikapp, og klage kan vi gjøre når vi virkelig har noe å klage på. Vokser kraftig Selv om 45-åringen har hatt en turbulent tilværelse de siste årene er han nå mer offensiv enn noen gang. Ikke bare har han lykkes med sitt nye firma Utleiexperten, men han har blitt en av de største på utleie av lifter, maskiner og annet utstyr i Østfold på bare halvannet år. Fra en omsetning på null i september 2012, havnet tallene på 21,5 millioner kroner i 2013, men han har ingen planer om å la det stoppe der. Kanskje kommer det en ny avdeling også, hvis vi finner riktig plassering. – Jeg startet forsiktig, men hadde en rekke gode kundeforbindelser etter mange år i bransjen. I dag har Utleiexperten cirka 150 egne maskiner til utleie, men vi budsjetterer med 200 innen sommeren 2015. Og om-

setningen skal passere 30 millioner kroner i 2016 sier Haugen optimistisk. Full ordrebok Utleiexperten har i dag tre ansatte, men vil øke til fire fra i sommer. Haugen har nemlig investert i en ny lastebil som skal frakte utleiemaskiner til og fra kundene. I dag har han store oppdrag på det nye sykehuset i Sarpsborg gjennom Oras og Bravida og AF, og har også en rekke maskiner på Gardermoen (OSL). – Det er tett i ordreboka fortsatt, og vi skal i gang med nye store prosjekter i høst og neste år, sier Knut Haugen.

Utleiexperten AS Ryggeveien 260 1580 Rygge 404 99 700 knut@utleiexperten.no


Nr. 4, juni 2014

– Det er morsomt å få være med på utviklingen i Rakkestad, sier daglig leder Odd Arvid Bjørnstad i Bjørnstad Bygg AS.

Bjørnstad Bygg tar vare på kundene Bjørnstad Bygg AS i Rakkestad har mange faste kunder, og det er ikke uten grunn. De velger kvalitet og god service framfor rask fortjeneste. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

B

jørnstad Bygg har vært i Rakkestad siden 1930-tallet. – Vi har alltid vært en lokal bedrift, med faste lokale kunder og både små og store oppdrag. Jeg er faktisk fjerde generasjon innehaver av firmaet, så vi er ingen døgnflue, sier daglig leder Odd Arvid Bjørnstad. Han tok over geskjeften i 2005 og i dag er de 11 ansatte. Nylig flyttet de inn i det såkalte Ringstadbygget like utenfor Rakkestad sentrum, et bygg de kjøpte i august i fjor. Etter ombygging skal lokalene få et både moderne og romslig preg. Totalt vil Bjørnstad Bygg disponere 120 av totalt 340 kvadrat-

meter. Resten leies ut til blant andre Best Pris og Myrvold Glass. Mer prosjektering Odd Arvid Bjørnstad registrerer at tegning og prosjektering tar stadig mer av arbeidsdagen. Tjenestene er etterspurt, og Bjørnstad tar konsekvensen av dette. – Hittil har jeg vært alene på kontoret vårt om å jobbe med prosjektering og BIM (ByggInformasjonsModellering). Vi ønsker å utvikle oss videre og øker derfor kapasiteten på dette området. En av våre mangeårige tømrere har nylig avsluttet treårig fagskole og går nå inn i en stilling som byggtekniker hos oss. Generelt satser Bjørnstad Bygg på kompetanseutvikling av egne ansatte. Til høsten skal blant annet alle i firmaet ta våtromssertifikat, sier Bjørnstad. Han opplever stor pågang fra både nye og tidligere kunder i disse dager.

ringer tilbake, samtidig som nye kommer til. Dessuten kjøper vi tomter, bygger boliger og selger de videre. Vi baserer driften på godt omdømme gjennom å levere den kvaliteten kundene ønsker og har krav på. Skulle det likevel bli noe galt, er vi lette å få tak i. Vi bruker bare lokale håndverkere, ja faktisk er det bare rakstinger på laget. Vi har satt oss som mål å være blant de beste i bransjen og da er yrkesstolthet nødvendig. Ingen blir ansatt hos oss hvis de ikke har det. Til gjengjeld får de lov til å bruke tid for å gjøre en skikkelig jobb. Slurv og halvgode løsninger er ikke noe for oss, sier Odd Arvid Bjørnstad.

Krever stolthet – Vi har mange faste kunder som stadig

11


Nr. 4, juni 2014

– Logiq investerer nå i en ny og mer effektiv «motor» som skal kunne håndtere elektroniske dokumenter for flere tusen kunder, sier markedssjef Harald Nitavskis.

Vokser kraftig på dokumenthå Logiq AS i Halden vokser med 20 prosent hvert eneste år. Håndtering av forretningskritiske dokumenter, i første rekke elektronisk faktura er den store årsaken. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

L

ogiq er et bare 15 år gammelt selskap. Da Staten innførte krav om at alle inn-

gående fakturaer måtte sendes elektronisk fra 1. juli 2012 skjøt selskapets EDI-virksomhet fart for alvor. Få leverandører til statlige virksomheter hadde kompetanse rundt dette og valgte å skaffe seg en samarbeidspartner, og mange valgte Logiq. Deres filosofi har alltid vært å gjøre hverdagen enklere for kunden. De skal kun måtte forholde seg til sitt eget interne system. – Selv om EU jobber for at det skal innføres kun én standard for e-faktura er det lang vei frem, og i dag er det mange ulike løsninger på markedet. Det gjør at vi har mer enn nok å gjøre med å være aksess-

punkt, eller vekslingssentral for de ulike standardene, sier markedssjef Harald Nitavskis. Vedlikeholder varekataloger Logiq ser på forvaltning av varekataloger som en naturlig forlengelse av handelsløsningene. I dag eier og vedlikeholder derfor Logiq varekataloger for byggebransjen i Sverige i tillegg til kataloger for ur og gull i Norge og Sverige samt kosmetikk, frisør, elektronikk og helsekost i Norge. – Dette er viktige fokusområder for oss, sier Nitavskis.

Kundedager

I

dag har Logiq 60–70 prosent av sine kunder i bryggebransjen. 4.–5. september i år arrangerer Logiq kundedager på festningen i Halden. Dit venter de mellom 50 og 100 gjester, først og fremst fra byggebransjen. – Vi vil for første gang kjøre EDI/EHF-skolen under kundedagene. Her kan gjestene lære alt om hva en standard eller et format egentlig er og hvorfor det er nødvendig med våre tjenester for at dette skal fungere. Vi skal gjøre dette enkelt og forhåpentlig pedogogisk riktig, sier Harald Nitavskis.

12


Nr. 4, juni 2014

Markedssjef Jon Dehli og markedssekretær Hege Torp.

– Logiq er en viktig samarbeidspartner Flexit AS på Ørje selger ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere for en halv milliard kroner i året. – Vi er helt avhengige av Logiqs tjenester for å lykkes maksimalt, sier markedssekretær Hege Torp.

åndtering Dette er Logiq AS • • • •

• • •

Ledende aktør innen digital interaksjon og informasjonslogistikk i Norden Etablert i 1999 45 ansatte Leverer skybaserte løsninger for håndtering av forretningskritiske data mellom mer enn 2 000 kunder og deres forretningspartnere Kontorer i Halden, Oslo og Stockholm Omsatte for 56 millioner kroner i 2013 AAA-rating hos Dun & Bradstreet (siste 10 år)

Logiq AS Tønne Huitfeldts plass 2 1767 Halden 941 34 300 www.logiq.no

Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

F

lexit har kunder i Norge og utlandet, først og fremst i Sverige. Allerede for mer enn 10 år siden kom de første kravene fra proffkundene om elektronisk fakturahåndtering. Dermed ble Flexit en av Logiqs første kunder av betydning på såkalt EDI (electronic data interchange). I dag har de et nært forhold preget av konstruktivt samarbeid. – Både Logiq og Flexit har mange felles kunder i byggebransjen, noe som gjør fordelen ekstra stor for oss. Logiq kjenner våre behov og våre kunders behov i detalj, sier markedssjef Jon Dehli. «Veksler» filformater Tjenestene Flexit kjøper fra Logiq handler i grove trekk om en slags vekslingssentral. For å sammenligne med valutahåndtering, kan man si at det kommer inn britiske pund, Euro eller norske kroner til sentralen som veksler inn til den valutaen mottaker har bedt om. På samme måte oversetter Logiq alle kjente filformater til den standarden mottaker bruker. Sparer årsverk For Flexits del, er det snakk om ytterligere to typer dokumenter i tillegg til faktura, nemlig ordrebekreftelse og inngående ordredokumenter. I fremtiden blir det muligens utvidet til også å omfatte pakksedler.

– I dag er vi kun to personer som jobber med faktura- og dokumenthåndtering. Skulle Flexit håndtert dette elektronisk på egenhånd ville det lagt beslag på flere årsverk internt. Vi har en profesjonell samarbeidspartner som er oppdatert på alle standarder og systemer og som effektiviserer vår drift og samarbeidet med våre kunder. Det er den største fordelen, sier Hege Torp. Hun legger til at Logiq også formidler samtlige papirfakturaer fra Flexit til private kunder. De printes ut og sendes kundene på vanlig måte. – I dag håndterer vi kun papirfakturaer til proffkunder hos oss. Resten går gjennom Logiqs sentral, sier Dehli. Fornøyde kunder Ved tjenestekjøp av denne typen stilles det store krav til support og kundebehandling. Hege Torp er godt fornøyd med måten Logiq løser dette på. – Etter å ha vært kunde i mange år har vi vokst med leverandøren og blitt kjent med personene som jobber der. Det gjør alt mye enklere og hjelper oss til å knytte tettere bånd med våre kunder. De er nemlig godt fornøyde med EDI-løsningen som både sparer oss for tid og fører til færre feil, sier Torp og Dehli.

13


Nr. 4, juni 2014

Imento flytter inn i nytt hovedkvarter i august.

Fleksibel IT-entreprenø I 2007 startet Imento AS i Moss. Etter syv år har de vokst til en betydelig IT-entreprenør med store kunder over hele landet. Tekst: Per-Kr. Aasen

I

august flytter de inn i nytt forretningsbygg og oppfordrer samtidig de med et ønske om en salgskarriere til å søke trainee-programmet som starter i september. IT-løsninger Da Imento ble startet sto det fire erfarne,

14

kompetente og ikke minst pasjonerte personer bak. Fortsatt er pasjonen og gløden et krav til alle som ønsker å jobbe i selskapet. I dag leverer de komplette IT-løsninger (pcer, skrivere, kopimaskiner, telefoner) og programvare til kunder over hele landet.

rer i både Moss, Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, en godt utviklet support- og salgsavdeling, samt et Telering-bedriftsenter i både Moss, Oslo og Trondheim med rådgivning og salg av mobil og kommunikasjonsløsninger.

Over 50 ansatte – Da vi startet var de store IT-leverandørene opptatte av de store kundene og de like store leveransene. Vi så et marked som ingen brydde seg med å betjene og rettet vårt fokus mot de mindre, litt kritiske hasteleveransene. Utviklingen har vist at det var riktig vei å gå, sier daglig leder Johnny Gravfort i Imento AS. Han styrer i dag en bedrift med konto-

IT-entreprenør – Vi opplevde stor tillit i markedet helt fra startet av, og fikk ambisjonen om å bli den foretrukne IT-leverandøren. Derfor etablerte vi for to år siden konseptet ITentreprenør. Det betyr at vi vil sørge for «nøkkelferdige» anlegg på linje med hva en byggmester gjør når han setter opp et hus. Vi har nå inngått avtaler med en rekke underleverandører på flere fagområder for


Nr. 4, juni 2014

Eget traineeprogram Har du lyst til å bygge en fremtid i IT-bransjen? Har du talent og pasjon for yrket kan Imento AS gi deg en mulighet. De har sitt et eget traineeprogram for de som ønsker å prøve noe nytt, eller som ser etter en spennende arbeidsplass. – Vi er ofte mer på jakt etter talent og glød enn etter formelle eksamenspapirer. Personer som er sultne, og som forstår hva som kreves kan få et godt og lønnsomt levebrød. Cirka halvparten av de som prøver seg lykkes, og de blir her gjerne i mange år, sier Johnny Gravfort.

Eneste Teleringleverandør Imento AS er eneste Telering-leverandør i Moss og har hele Østlandet som marked. Det betyr at de forhandler både Telenor og NetCom-løsninger og vurderer til enhver tid hva som er best for den enkelte. – Pc og telefon er to klienter som mer eller mindre smelter sammen. Men få bedrifter bruker i dag telefonens muligheter, mange på grunn av sikkerhet, mens andre ikke har sett mulighetene. Vi kan dette, og ikke minst kan vi sikre telefonene slik at bedriftens kritiske dokumenter, nettbankløsning eller andre ting kommer på avveie, sier mannen i telekombransjen

– Vi er en rådgiver kundene kan stole på selv om løsningen ikke skulle være fordelaktig for oss som leverandør. Det skal være en vinn-vinn-situasjon, sier daglig leder Johnny Gravfort i Imento AS.

Imento har en blid og imøtekommende supportavdeling. Her er Fatemeh R. Arnesen, Frida Maria E.Westby, Jan Gunnar Nergaard, Eivind Skovdahl og Nina Nordli.

ør vokser inn i nytt bygg å kunne levere dette produktet. Vi jobber kun med seniorkonsulenter som vet hva de snakker om, og personer som er pasjonerte. LCM og ISD Life Cycle Management (LCM) er et uttrykk Imento gjerne benytter. Det betyr at de tar ansvar for alt de leverer av maskinvare og tar de brukte maskinene med seg tilbake etter at de nye er pakket ut, koblet opp og installert på alle vis. – Det har flere fordeler som sikkerhet, økonomi og miljø. Det har ikke noe poeng at en IT-avdeling i bedriften skal koble opp og ned eller bedrive feilsøking. Det kan vi ta oss av, så kan egne IT-medarbeidere flytte fokus og i større grad bidra til verdiskapen-

de tjenester, sier Gravfort og kommer raskt inn på Imento Service Delivery (ISD). Rask respons – Bransjen er i endring, og stadig flere forstår at det er lønnsomt å outsource en del av sin it-virksomhet, både på ekstern support og drift. Ikke bare er det økonomi i dette, men det vil flytte «støy» i bedriften ut. Det er enklere å stille tøffe krav til en ekstern partner, enn til sine egne ansatte. ISD har 1. og 2. linjesupport med en responstid på maksimalt 20 sekunder, noe som betyr at våre 6 ansatte i avdelingen tar alle telefoner, og vi løser utfordringer etter avtalte SLA-er, sier Johnny Gravfort.

Imento Norge AS Carlbergveien 6 1526 Moss 21 03 73 00 post@imento.no

15


Nr. 4, juni 2014

Dette er medarbeiderne i WiCan i Fredrikstad. Sammen gir de deg de du trenger innenfor data, regnskap, ASP og telefoni.

Møt fremtidens krav me Krav om fleksible løsninger, dokumentasjon og rapporter vil øke i fremtiden. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

M

ed WiCan som samarbeidspartner kan du slippe å opprettholde kompetanse rundt dette i eget hus og heller konsentrere deg om kjernevirksomheten. WiCan leverer data-, økonomi- og telefonitjenester til små og mellomstore bedrifter i hele Østfold. Tjenestene er spesialtilpasset kundens behov og dekker alt fra regnskapstjenester, IT-løsninger, salg og utleie av økonomisk administrativ programvare (ERP), driftstjenester, vedlikehold av servere, økonomisk rådgivning og avanserte telefoniløsninger. Frigjør ressurser – Ved å velge oss som partner innen data-, regnskap og telefonitjenester kan bedriften din frigjøre ressurser ved å legge ansvaret for drift og support på oss. Dere kan i stedet holde fokus på bedriftens kjernevirksomhet, sier daglig leder Bent Hansen Widnes. Han jobber i dag med et nytt konsept, der spesielt regnskapsbyråer gjennom en avtale med WiCan kan levere tilleggstjenester

16

– Ved å leie både serverplass og programvare er alt til enhver tid oppdatert og i funksjon, sier daglig leder i WiCan, Bent Hansen Widnes.

til sine egne kunder gjennom en form for franchise-avtale. Skap tilleggsverdi – Dette er aktuelt for telefoni, for eksempel. Regnskapsbyråer har ofte innsyn i egne kunders kostander og kan foreslå å endre telefonileverandører for å kutte kostnader for kunden. På den måten kan de yte en til-

leggsverdi og knytte kundene enda tettere til seg. Man kan også levere integrerte moduler til Vismas økonomisystemer som for eksempel webfakturering,, registrering av reiseregninger via internett og så videre. Det er alltid en fordel å kunne handle fleste mulig tjenester på ett og samme sted. Alle parter vil kunne spare penger på dette, sier Hansen Widnes.


Nr. 4, juni 2014

ed WiCan Fleksible løsninger WiCan er unike i sin bransje når det gjelder utleie av programvare. Ønsker du å være oppdatert på nyeste programvare til enhver tid er leie løsningen. Samtidig kan du velge å lagre dokumenter og epost på samme sted. Du får en oversiktlig, sikker og rask løsning til faste månedskostnader, noe som gir forutsigbarhet i driften. – Regnskapsbyråer har ofte vært litt konservative når det gjelder systemer og rutiner. Men for moderne byråer er det viktig å være med i den tekniske utviklingen. Det koster penger å ha egne servere og egen programvare, ikke minst når dette skal vedlikeholdes, og fornyes. Ved å leie både serverplass og programvare er alt til enhver tid oppdatert og i funksjon. På lang sikt er det derfor lite lønnsomt å investere i eget utstyr og systemer, sier Bent Hansen Widnes. Bred kompetanse Innenfor Vismas løsninger kan du leie de moduler du selv måtte ha bruk for. Det er snakk om fleksible løsninger som kan tilpasses virksomheter av alle størrelser og formater. – Våre medarbeidere har bred kompetanse og lang erfaring fra ulike systemer og bransjer, og vår kundebase ligger primært i Østfold og Nedre Glomma-regionen. WiCan er lokalisert i Fredrikstad og kan dermed

Glenn Stang har levert nærmere 10 nettløsninger den siste tiden. Interessen har gjort at produktet har blitt et satsingsområde for WiCan Data.

Glenn designer nettløsninger WiCan har opplevd stor pågang etter nettløsninger, eller hjemmesider for bedrifter og tar konsekvensen av det. Web-produkter blir en del av WiCan Data. – Vi leverer enkle løsninger som er egnet for informasjon til markedet. Mange bedrifter har bare behov for å vise kontaktinformasjon og fortelle om sine tjenester og produkter på en kortfattet måte. Da er våre løsninger ideelle, sier Bent Hansen Widnes. – I dag er det nødvendig å vise

nettsidene også på lesebrett og mobiler. Våre løsninger er selvfølgelig tilpasset slik visning, sier Glenn Stang, som har jobben med å designe web-sidene. Den siste tiden har han levert nye og moderne nettsider til Gaards Service, CTannlegene Bromander og Fredrikstad Bygg og Parkettsliperi.

enkelt tilby kundene våre personlig og rask service – gjerne i bedriftens egne lokaler. Etablert partner I 2013 markerte WiCan Data sine første 10 år i Fredrikstad. I dag er de 15 ansatte og har utvidet med både WiCan Regnskap, WiCan ASP og WiCan Telefoni. Etter å ha engasjerte seg på eiersiden i det lokale utviklerselskapet Synkarion mener de nå at virksomheten er komplett. – I løpet av denne tiden har vi knyttet til oss mange spennende og hyggelige kunder. Vi satser lokalt for å kunne gi bedrifter i nærmiljøet personlig og rask service.

WiCan Gamle Beddingvei 21, Pb. 341 1601 Fredrikstad 69 35 56 56 www.wican.no

17


Nr. 4, juni 2014

Gustavsens Auto runder 50 år – Jeg er fortsatt en tur i bilforretningen hver eneste dag, sier 92 år gamle Ragnar Gustavsen, grunnlegger av Gustavsens Auto AS i Fredrikstad. – Og hver dag spør du om jeg har solgt noen biler, ler sønnen Bjørn, som nå er daglig leder. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

D

et er liten tvil om at det er bil generelt og Toyota spesielt som opptar Gustavsen-familien. I 1964 startet den 42 år gamle bondesønnen, Ragnar Gustavsen, sin første bilforretning i Hans Jacob Nilsens gate 9 ved St. Croix-krysset i Fredrikstad. Den gang var det imidlertid produkter fra British Leyland, som Austin, Morris og Jaguar, som ble levert til kunder i hele Fredrikstaddistriktet. I tillegg forhandlet Gustavsens Auto AS Selco-båter. Senere ble de Masterbåter og til slutt Askeladden helt til 2005, da båtvirksomheten ble lagt ned og det ble fullt fokus på bil. Vant til å jobbe Gustavsens Auto ble raskt en bilforhandler å regne med, ikke minst på grunn av Ragnars engasjement, arbeidsinnsats og kremmerånd. Her handlet det ikke om å tjene raske penger uten å måtte jobbe for det. Som tidligere ansatt på lønningskontoret ved Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV), kjente Ragnar verdien av hver eneste krone. – Når jeg kom inn i bilbransjen var det først som ansatt hos Sørensen og Balchen. Men da jeg valgte å starte Gustavsens Auto AS i 1964, var det stort sett med to tomme hender, og det var ikke snakk om å jobbe åtte til fire den gang. Jeg var bondegutt og oppdratt til å gjøre noe hele dagen. Derfor var jeg på jobb stort sett hele døgnet, og trivdes med det, sier 92-åringen. Nytt bilmerke I 1966 skjedde det som skulle bli svært viktig for utviklingen av Gustavsens Auto AS. En norsk bilimportør var på jakt etter forhandler til et relativt nytt bilmerke i Norge, og det var ikke så enkelt. Selv om Toyota var et gammelt og velprøvd bilmerke i Ja-

18

pan, var det stort sett ukjent i Norge. Modellene Corolla, Carina, Corona og Crown var det få som hadde hørt om. Men det skulle raskt forandre seg. Japanske biler ble raskt populære i Norge. Sikrer kontinuitet Ragnar Gustavsen så mulighetene og inngikk en forhandleravtale med den norske importøren. Etter 50 år ruller det som i dag heter Toyota Fredrikstad AS videre mot en spennende fremtid, med ny ledelse og nye lokaler. Fortsatt kan du møte den 92 år gamle grunnleggeren i forretningen hver eneste dag. I dag er sønnen Bjørn daglig leder, hans kone Sylvi kontormedarbeider og deres sønn Ole Christian ansatt i økonomiavdelingen. Det kalles kontinuitet, og sikrer kundene produktkunnskap og gode relasjoner. Moderne lokaler Gustavsens Auto vokste etter hvert ut av lokalene i Hans Jacob Nilsens gate. Dermed ble det flytting til Industriveien, der virksomheten holdt til helt til 1991, men allerede i 1983 ble dagens tilholdssted, eiendommen Mosseveien 13, overtatt. Deler av virksomheten ble flyttet fra Industriveien i 1985 og i 1991 var det helt slutt på den adressen. All aktivitet ble flyttet til de nybygde lokalene. Blir noen år til – I 1996 overtok jeg som daglig leder, forteller Bjørn Gustavsen, som da var 38 år. Etter 18 år i lederstolen har han imidlertid ingen planer om å gi seg ennå. – Nei, det drøyer nok litt, selv om jeg håper sønnen Ole Christian vil overta etter hvert. Det hadde vært morsomt å jobbe like lenge som faren min, men jeg tviler på at det blir aktuelt. Nå endrer bilbransjen seg så raskt, og bilene blir utstyrt med så avanserte elektroniske installasjoner, at det nok krever en yngre hjerne etter hvert. Men jeg blir nok noen år til, sier Bjørn. Ingen kjedetilknytning I 2004 ble dagens lokaler innviet i Mosseveien, og da ble samtidig navnet endret til Toyota Fredrikstad Gustavsens Auto AS. I 2009 forsvant familienavnet helt, og bedriften heter nå kun Toyota Fredrikstad. – Fortsatt er navnet Gustavsens Auto veldig kjent i Fredrikstad, men det er jo snakk om generasjoner. Om få år er det glemt og alle vil kalle det Toyota, sier Bjørn, som er

stolt av å drive en selvstendig bedrift uten tilknytning til kjeder eller andre aktører. – Vi er faktisk én av svært få som er organisert på denne måten. Det gjør at vi kan styre vår egen bedrift lokalt. Samtidig nyter vi godt av Toyotas program for oppgradering og oppdateringer av våre ansatte. Vi er også én av få bilforhandlere med eget karosseriverksted og åpnet dessuten et helt nytt verksted i 2009, faktisk ett av de mest moderne i bransjen. Her har vi 15 ansatte, mens vi totalt er 34 i hele bedriften. Spennende fremtid Bjørn Gustavsen er fornøyd med plasseringen Toyota Fredrikstad har i dag. Mosseveien skal utvides til fire felter om noen år, og en lang strekning skal i årene som kommer bebygges og utvikles med ny virksomhet og nye boliger. – Vi eier andre eiendommer og har alternativer hvis det skulle bli nødvendig i fremtiden, men slik vi ser det i dag ligger vi perfekt til, sier Bjørn, og ser med spenning inn i fremtidens bilbransje, ikke minst når det gjelder Toyotas nyheter. – Vi gleder oss til de nye bilene med brenselceller kommer på markedet. Vi vil se mange hybridbiler på veiene i årene som kommer, hybrider med null forurensning og uten begrensninger. Det gleder vi oss til, sier 56-åringen. – Bilene blir nok bedre, men de var bra før også. Noen ganger lurer jeg på om det kommer mer nytt, men det gjør det jo, sier Ragnar Gustavsen – stolt grunnlegger av Gustavsens Auto AS.

Toyota Fredrikstad Mosseveien 13 1610 Fredrikstad 69 36 81 00 post.fredrikstad@toyota.no


Nr. 4, juni 2014

Tre generasjoner Gustavsen er daglig å treffe hos Toyota Fredrikstad AS. Fra venstre sønnesønnen Ole Christian, grunnleggeren Ragnar Gustavsen og sønn og daglig leder Bjørn Gustavsen.

19


Nr. 4, juni 2014

– Viktig å synes på alle pla – Næringslivet bruker stadig mer film i markedsføring og profilering. Det synes vi er positivt og fremtidsrettet, men det er viktig å være til stede på alle plattformer og i ulike medier. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

O

rdene tilhører daglig leder i OMNI Produksjon AS i Halden, Trond-Atle Boke-

rød. Flere bedrifter bruker i dag egenproduserte filmsnutter på egen hjemmeside for å informere og profilere. Noen lykkes bra, mens andre produksjoner er av mer amatørmessig karakter. Trond-Atle Bokerød synes det er flott likevel. Krever kvalitet – Det er bra at flere bruker film, selv om det er hjemmelaget. Klarer bedriftene i tillegg å knekke lengdekoden er mye vunnet. Lange, fagpregede monologer foran et kamera fungerer nemlig bare på spesielt interesserte og er ikke egnet til markedsføring. Derfor kommer de fleste etter hvert frem til at kvaliteten eller effektbruken må øke. Det er da vi kan bidra, sier 36-åringen, som opplever stor pågang fra bedrifter både i og utenfor Østfold. Trenger en strategi Det kan virke omfattende, tidkrevende og dyrt å spille inn sin egen reklame- eller profileringsfilm. Men OMNI produksjon gir gode råd om både omfang og pris etter å ha kartlagt kundens behov. Det er ikke alltid de dyreste effektene er de beste. – Vi gjør alltid en preproduksjon sammen med kunden for så å kartlegge pris på sluttproduktet. Det er i preproduksjon vi ser på valgene mellom lavkost, mellomløsning eller en mer påkostet produksjon. Men det viktigste av alt er at man har en plan hvis man først bestemmer seg for å bruke film. Det er ikke noe poeng å gjøre dette til en engangsforeteelse. I stedet bør man sette opp for eksempel en treårsplan og bestemme seg for en strategi. Det er viktig å vite hva du skal lage og hvorfor. Hvem skal du nå, og hvem er målgruppen, er sentrale spørsmål å besvare. Deretter er det å

20

– Det er fornuftig å bruke film, web, papir og alle medier med enhetlig uttrykksform og gjennomgående grafikk for Halden Trond-Atle Bokerød.

pakketere filmen for rett visningsflate, det være seg Facebook, powerpoint, intranet eller lignende, forteller Bokerød. Zwart samarbeid I år har OMNI produksjon vært involvert i en rekke prosjekter med betydelig mediaomtale. Ikke bare da de ble involvert i «Allsang på grensen», men det tok litt av da de valgte å spille inn en promoteringsfilm om hjembyen Halden. Filmen «#Halden - Norges vakreste by», som fremstiller byen i et særdeles positivt og hyggelig lys, har vakt oppsikt både i hjembyen og langt utenfor. Faktisk var den årsaken til at Harald Zwarts reklamefilm grillfesten (Coop), ble spilt inn i Halden. – Egentlig skulle den spilles inn i Lær-

dal, men etter brannen måtte man finne en ny lokasjon. Noen så «#Halden» på nett og ringte oss. I ettertid har vi også gjort en mindre redigeringsjobb for Harald Zwart og det er meningen at vi skal diskutere videre samarbeid gjennom hans norske produksjonsselskap Motion Blur. En slik tillit Zwart har vist oss gir trua på en spennende framtid, sier Trond-Atle. Fire ansatte Bokerød har drevet egen virksomhet lenge, men det var først i 2008 det ble etablert et aksjeselskap for filmproduksjon på Langbrygga i Halden. I dag er de fire ansatte. I tillegg leier de inn manusforfattere, rådgivere og annen hjelp etter behov. I disse dager er selskapet i gang med


Nr. 4, juni 2014

attformer

Fra filmen om Mekanisk Service Halden. (Foto: OMNI Produksjon AS)

Mekanisk Service valgte OMNI Mekanisk Service AS i Halden valgte OMNI produksjon og bruk av film da de skulle ha nye websider i 2013.

r størst mulig effekt, sier innehaver av OMNI Produksjon i

større produksjoner for Jotne Gruppen, Glencore Nikkelverk i Kristiansand, Kynningsrud og svenske SKF.

OMNI Produksjon AS Langbrygga 7 1767 Halden 907 75 164 post@omniproduksjon.no

– Vi har fått svært god respons på den jobben, og jeg tror de ansatte som var involvert synes det var morsomt å være med på, sier Trond-Atle Bokerød. Ti filmer Mekanisk Service satset mye på film, og produserte hele ti kortere filmer. Fem om deres historie og fem om noen utvalgte ansatte. I tilegg ble det produsert en helt unik film som viser bedriften i sakte film. Det tar tid å produsere en film på noen minutters lengde, og det berører bedriften mens filmarbeidet pågår. Slik var det også på Mekanisk Service, men mange synes det er spennende å være med på slike innspillinger. – Det er alltid noen som ikke ønsker å delta også, og det tar vi selvsagt hensyn til når vi filmer. Men stort sett synes de fleste det er litt stas, og mange deler filmen på egen Facebook-side etterpå, sier Bokerød. Vokste raskt Mekanisk Service Halden ble etablert av

etablerer Terje Lauritzen og Jan Roger Eriksen i 1987. Med litt verktøy og verkstedutstyr satset de alt på å skape sin egen arbeidsplass i Tistedal utenfor Halden. Fresenius Kabi ble blant de første på kundelisten. Fem år etter etableringen var det tre ansatte i Mekanisk Service Halden, og etter hvert kom den første lærlingen innen industrimekaniker-faget med på laget. Plassmangel gjorde det nødvendig å se seg om etter nye lokaler, og Mekanisk Service Halden flyttet inn i nye og større lokaler på Sørlifeltet hos Kynningsrud. I 1995 trakk Terje Lauritzen seg ut, og Jan Roger tok over hele virksomheten. Flyttet til Sørlifeltet Det ble etter hvert gjort investeringer i nye og større maskiner, og man satset også på maskinering. En egen sveiseavdeling gjorde det nødvendig å utvide lokalene. I juni 2004 kjøpte Mekanisk Service Halden det såkalte «Walkerbygget» på Sørlifeltet, hvor du finner bedriften i dag.

21


Nr. 4, juni 2014

Fremdriftsplaner kan være avgjørende Som advokat, seriegründer og bedriftsutvikler gir Ketil R. Sveen rådgivning for økt vekst og verdiskaping i en bedrift.

dømme forvitrer forretningen. Tillit er ikke noe man har eller får, men noe man gjør seg fortjent til. Tillit over tid bygger omdømme som igjen bygger forretning. For å gjøre seg fortjent til tillit er bedriften avhengig av energiske og dyktige medarbeidere. Et viktig fokus er derfor å utvikle medarbeidere som igjen er med på å bygge forretningen, sier Ketil Sveen.

Tekst: Per-Kr. Aasen

S

veen er opptatt av at bedrifter har en gjennomtenkt utvikling som går i riktig retning og slik bedriften ønsker. – Arbeid med å utvikle fremdriftsplaner, strategi- og markedsplaner bør vektlegges, og en proaktiv gjennomføring er svært viktig for gründer- og tidligfasebedrifter. Juridisk bistand og advokatbistand er også særdeles viktig for å bygge en bedrifts infrastruktur, samt en bedrifts samarbeidsstruktur overfor kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Da reduseres behov for bistand med problemløsning i ettertid, sier Ketil Sveen. Reduserer risiko Dette innebærer at ledelsen er enda mer proaktiv i forkant, og tenker realistisk

Tjenestene Advokat Ketil R. Sveen tilbyr følgende innenfor bedriftsutvikling: • Styreledelse • Forretningsjus og selskapsrett • Finans og forsikringsrett • Forhandlinger • Kontraktsrett • Restrukturering • Forberedelse til salg av virksomhet

planlegging, budsjettering, tiltak for salg og inntekter, og omsetter dette i praksis slik at utviklingen skjer som ønsket. Slik vil man redusere risiko for problemer, og øke sannsynligheten for større fokus på omsetning og fortjeneste. – Min erfaring er at mange overvurderer inntektene, undervurderer kostnadene og tror at ting ikke tar så lang tid. Dette er de tre kritiske faktorene man bør tenke nøye gjennom i en startfase, sier Sveen.

Advokat Ketil R. Sveen Postboks 331 1441 Drøbak

Viktig fokus – Jus hos for eksempel aksjeselskaper gir klare føringer og veiledning for hvordan forretningen skal styres og bedriftens formuesforvaltning utøves. Uten tillit og om-

995 81 200 ketil@advokatsveen.no

www.b2b24.no

Stilling ledig:

Mediekonsulent Ønsker du å bidra til å bygge opp en sterk salgsorganisasjon? Da bør du lese videre. Næringsliv i Østfold AS skal ansette to mediekonsulenter. Næringsliv i Østfold AS produserer og utgir magasinet Næringsliv i Østfold og Follo. Selskapet har i dag tre mediakonsulenter ansatt. Bedriften er i vekst og skal styrke salgsavdelingen inneværende år. Vi har et uformelt miljø og som mål å ha det både morsomt og lønnsomt på jobb hver dag!

Arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper

• • •

• • •

Salg av redaksjonelle produkter mot bedriftsmarkedet Salg mot eksisterende portefølje, prospects og leads Møtebooking Kundemøter

Arbeidstid •

• •

Produktopplæring Oppfølging og videreutvikling Tydelige krav og resultatmål Lønn etter avtale (fast / bonus)

Stå-på-vilje, salgsevne og salgserfaring God på å close Vise til gode resultater fra tilsvarende arbeid

Næringsliv i Østfold AS, Tuneveien 2, 1710 Sarpsborg

22

Vi tilbyr • • • •

08.00–16.00 Mandag–fredag

Ønskede kvalifikasjoner •

Arbeidslyst og høy arbeidsmoral Være framoverlent Selvgående, men også god på samarbeid og lagspill Kreativ og løsningsorientert

69 35 40 90

Tiltredelse 1. september Søknadsfrist: 15. august 2014

pk@naringsliv.no


Nr. 4, juni 2014

Produksjonsmedarbeider Dariusz Zielinski og vedlikeholdstekniker Robert Kristiansen viser frem et av sesongens store produkter, nemlig potetsalaten.

25 år med salater og dressing Det går med 1 000 tonn pillede reker og like mye skrellede poteter i året. SalatMestern er blant de største produsentene av salater, dressinger, sauser og annet mattilbehør. I år fyller de 25. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

P

ilen har stort sett pekt oppover for én av de store i næringsmiddelindustrien i Østfold på hele 2000-tallet. Bare avbrutt av et par vanskelig år har omsetningen økt jevnt og trutt fra 62 millioner kroner i 2000 til budsjettert 190 millioner kroner i 2014. Etter å ha lagt eksportambisjonene bak seg har driften vist gode resultater de siste årene. SalatMestern over alt Forretningsideen har hele tiden vært å produsere majones og majonesbaserte produkter med hjemmelaget preg. De har samme idé i dag, men varespekteret er utvidet til også å omfatte lakeprodukter som reke, krepsehaler og blåskjell, samt en rekke sildeprodukter.

Det har markedet vist at det setter pris på, og i dag kan du knapt stikke innom en dagligvareforretning uten å kunne velge deg et av SalatMesterns produkter fra hyllene. Skaper meromsetning – 70 prosent av vår produksjon leverer vi til dagligvarekjedene. Nærmere 80 prosent av dette er butikkenes egne merker, slik at kunden ofte spiser våre produkter uten å vite det. Det er ikke alltid emballasjen er merket med vårt navn, bare at det er produsert i Norge. Det plager imidlertid ikke oss, all den tid vi skaper meromsetning for våre samarbeidspartnere, sier salg- og markedssjef Robert Lindgjerdet. Størst i landet SalatMestern produserer i dag alle sine majonesbaserte varer ved bruk av nordisk rapsolje, også kalt nordens olivenolje på grunn av sin sammensetning av omega3 og omega6. Dette gir sunne produkter med enda bedre smak. Fredrikstadbedriften har i dag to store konkurrenter i Norge. Likevel har de greid å bli markedsledende på lakeprodukter som reker og krepsehaler, og på såkalt «egne merkevarer», det vil si de produktene som dagligvarekjedene setter sitt eget navn på. I april i fjor ble de sertifisert etter strengeste

matsikkerhetsstandard (ISO 22000) og blir jevnlig revidert av sine største kunder. Sikkerhet i høysetet – Gode råvarer og absolutt renslighet og sikkerhet er viktig for oss. Derfor «arkiverer» vi prøver fra samtlige produksjonsomganger, såkalte batch-prøver, slik at vi kan kontrollere produkter hvis det skulle komme reaksjoner fra kunder. Dessuten har vi eget laboratorium som hele tiden tester og prøver ut nye smaker. På vårt mekaniske verksted jobber tre mann kontinuerlig for å holde maskinene i topp trim, samtidig som de utvikler nye løsninger for vår egen produksjon, sier Lindgjerdet.

SalatMestern Pancoveien 16 1624 Gressvik 69 36 10 30 firmapost@salatmestern.no

23


Nr. 4, juni 2014

– Vi har investert i ny plasmabrenner, nye sager og kraner. I dag har vi rundt 30 kraner i produksjonslokalene på Øra, sier daglig leder i AK Mekaniske AS Frede Sørbøe.

AK Mekaniske AS godkjent av Sintef AK Mekaniske i Fredrikstad har det siste året investert millioner i kraner, maskiner og sertifisering. Nå er de godkjent av Sintef som leverandør av CE-merkede stålkonstruksjoner og har etablert seg som landets mest moderne produsent. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

A

satte tenker kvalitet gjennom hele produksjonen. Kundene kan føle seg trygge på at det vi leverer er av beste kvalitet, forteller daglig leder ved AK Mekaniske Frede Sørbøe. Ansatte sertifisert AK Mekaniske har alltid lagt vekt på kvalitet i alle ledd. Bedriften på Øra prosjekterer, produserer, leverer og monterer stålkonstruksjoner ute hos kunde, og de nye rutinene gjør prosessen mer effektiv og kvalitetspreget. Samtlige ansatte er nå kurset og sertifiserte i henhold til de arbeidsoppgavene de har.

lle stålkonstruksjoner som leveres til Norge eller produseres i Norge skal fra 1. juli 2014 være CE-merket i henhold til standarden NS-EN 1090-1. Det betyr at verkstedet som leverer stålkonstruksjonen må være godkjent. Men AK Mekaniske har gått et skritt lenger og foretatt fornyinger av utstyr.

Ytelseserklæring AK Mekaniske AS bruker allerede i dag CEsystemet, og fra 1. juli vil samtlige kunder og forbindelser få oversendt en ytelseserklæring på de stålkonstruksjonene som bedriften leverer. Lignende ytelseserklæring vil bli levert i forbindelse med alle fremtidige prosjekter.

Beste kvalitet – Sintef gikk gjennom hele vår virksomhet 27. mars i år, og det var en ganske stor jobb internt med rutiner og prosedyrer. Vi ble godkjent på første forsøk, noe som er viktig for både oss og våre kunder. Sertifiseringen er et kvalitetsstempel som gjør at alle an-

EPD Miljødeklarasjon I forbindelse med CE-godkjenningen har AK Mekaniske AS også utarbeidet en miljødeklarasjon på sine produkter, en såkalt EPD deklarasjon (Environmental Product Declaration).

24

– En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng, sier Frede Sørbøe. Sammenligne miljøprofil En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse. De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenligne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

AK Mekaniske AS Rosenborgveien 12 1632 Gml Fredrikstad 69 10 45 20 firmapost@akmek.no


QR-koder

69 35 40 90

• Vi benytter QR-koder. De er som strekkodene i butikken, men leses av med kameraet på en smarttelefon.

b2b24@naringsliv.no

• Ved å skanne våre koder, sendes du direkte til leverandørens nettside med det annonserte produktet. • Last ned gratis QR-skanner via våre sider: www.b2b24.no

Alle tilbud er alltid lett tilgjengelig fra vårt nettsted: www.b2b24.no


Næringsguiden ❯❯❯ Arrangementer, kurs og konferanser

Sarpsborg Vandrerhjem Tuneveien 44 1710 Sarpsborg Tlf: 69 14 50 01 www.tuneheimen.no

❯❯❯ Bil og motor Harley-Davidson Østfold Sørlietorget Hunnskinveien 94 1705 Sarpsborg Tlf. 69 13 78 78 www.harleydavidson-ostfold.no

❯❯❯ Bygg og anlegg

Humlekjær og Ødegaard AS Strykerveien 11 1653 Sellebakk Tlf. 69 34 51 79 www.humlegaard.no

❯❯❯ Bank

Nordea Tlf. 06002 www.nordea.no

Sparebank 1 Østfold Akershus Tlf. 05700 epost@sparebank1.no

❯❯❯ Bemanning Jobzone Sarpsborg og Fredrikstad Agentgaten 2 1607 Fredrikstad Tlf. 900 83 851 fredrikstad@jobzone.no

Powermec AS Soliveien 264 1667 Rolvsøy Tlf: 69 39 80 00 info@powermec.no

❯❯❯ Kontormaskiner

❯❯❯ Avfall og gjenvinning

❯❯❯ Industri

Gressløs Byggservice Festningveien 20 1719 Greåker Tlf.: 69 87 88 89 kenneth@gresslos.no Håkon Hansen Byggmester Rosenbergveien 5 1630 Gamle Fredrikstad Tlf. 69 32 01 44 www.hakon-hansen.no Installatøren AS Dikeveien 36 1661 Rolvsøy Tlf: 400 02 122 www.installatoren.as Optimera Proffsenter Sarpsborg Opphaugveien 4 1722 Sarpsborg Tlf. 476 10 000 www.optimeraproff.no RBI Interiør Norge Ringvoll Skjelfossveien 30 1827 Hobøl Tlf: 69 92 19 20 www.rbi.no Storm Elektro AS Lerkeveien 2 1624 Gressvik Tlf: 69 36 00 40 www.stormelektro.no

Sarpsborg Pizza og Thai Food Madam Arnesens vei 43 1710 Sarpsborg Tlf: 69 16 99 00 www.sarpsborg-pizza.no

❯❯❯ Næringseiendom Fredriksten Utvikling Pb 149 1751 Halden Tlf. 908 25 120 www.fredrikstenutvikling.no Ingard Langsholdt Tlf: 970 23 900

Frankering & Kopiservice AS Skjoldensvei 9 1711 Sarpsborg Tlf. 69 97 22 00 salg@frankkopi.no

Værste AS K G Meldahlsvei 9 1671 Kråkerøy Tlf: 69 35 41 90

❯❯❯ Maskiner og

❯❯❯ Regnskap og

utstyr

revisjon

Techtronic Industries Nordic Stamholmen 147 2650 Hvidovre, Danmark Tlf. 911 32 270 www.milwaukeetool.no

❯❯❯ Mat og drikke Grønberg AS Skytterbråtveien 29 1738 Borgenhaugen Tlf. 911 57 554 rolf-erik@gronbergsennep.no

Rent a Chef Rent a Chef Klokkergårdveien 5 1711 Sarpsborg Tlf: 413 59 656 www.dagenslunsj.no

Exakt Regnskapsbyrå AS Aspelundveien 4 1624 Gressvik Tlf. 69 70 78 00 exakt@exakt-regnskap.no www.exakt-regnskap.no

Pedersen & Skogholt – Askim Eidsbergveien 4 1830 Askim Tlf. 69 88 17 70 www.pedersen-skogholt.no Pedersen og Skogholt – Ski Idrettsveien 9 1400 Ski Tlf. 64 85 15 00 www.pedersen-skogholt.no


o

e

ia

ng

Tuneveien 2 1710 Sarpsborg Tlf: 69 51 36 60

www.infotjenester.no

www.abcregnskap.net

Mangler din logo i Næringsguiden?

Tilbud fra lokale nettbutikker finner du på Axepta Dikeveien 50 1662 Rolvsøy Tlf: 69 33 91 00

Revisorgruppen Østfold DA Revisorgruppen Østfold DA Hundskinnveien 98 Hundskinnveien 98 1711 Sarpsborg 1711 Sarpsborg Tlf: 69 13 98 88 Tlf: 69 13 98 88 www.revisorgruppen.no www.revisorgruppen.no

Øko Drift AS Dikeveien 32 1661 Rolvsøy 69 36 03 80 Vigres Byrå & Co. PB. 94, Skjebergveien 9 1738 Borgenhaugen Tlf. 69 97 19 30 www.vigresbyraa.no

Økonor Vestengveien 40 1725 Sarpsborg Tlf. 69 12 66 10 sarpsborg@okonor.no

Rådgivere og konsulenter

❯❯❯ Rådgivere og konsulenter Bright Performance Sandesundsveien 2 1724 Sarpsborg Tlf.: 69 10 10 00 www.mybright.no

Stm Kolstadsvei 1 - 3 1710 Sarpsborg Follorådet Telefon: 69 88 88 00 Postboks 510 1411 Kolbotn Tlf: 66 81 90 90 www.follo.no/folloradet

o

Postboks 1113 Infotjenester 1705 Postboks 1113 Sarpsborg Tlf: 07505 1705 Sarpsborg Tlf.www.infotjenester.no 07505 www.infotjenester.no

Stedet hvor fagfolk

SMB 7074 Spongdal Tlf. 73 82 44 60 post@smb.no

❯❯❯ Transport og logistikk

Kontakt oss i dag for tilbud på oppføring ut 2014!

Næringsliv i Østfold

blir distribuert til 10.000 bedrifter i hele fylket og er den mest Bring Tlf.for 04045å treffe effektive kanalen Smith’n Consulting www.bring.no Vestbyveien 91 andre næringsdrivende. 1449 Drøbak Tlf. 979 89 900 www.smithn.no

Fredrikstad Reefer Terminal Øraveien 27 1630 Gml Fredrikstad Tlf. 400 01 541 www.frt.no

Kontakt: Østfold Bedriftsenter Glomma Media AS Vangsveien 10 1814 AskimTlf: 69 35 40 90 Tlf. 69 81 75 00 Epost: epost@glommamedia.no

Siri Linn Bekkevold mediakonsulent

481 83 484

sirilinn@naringsliv.no

post@bedriftsenteret.no

www.naringsliv.no

Østfold Forsikringsmegling Strandgata 9 1724 Sarpsborg Tlf: 69 13 01 00 www.forsikringsmegleren.no

❯❯❯ Tele og IT

Sikkerhet Compodeal Plankestredet 1 1607 Fredrikstad Tlf. 971 89 007 Stabburveien 16 www.compodeal.no 1617 Fredrikstad Tlf: 69 33 91 60

www.lasgruppen.no

Denne plassen er ledig

Datatjenesten Storgata 4b 1767 Halden Tlf. 69 17 96 00 www.datatjenesten.no

WiCan Data Gamle Beddingvei 21 Kontakt Glomma Media 1601 Fredrikstad Tlf. 69 35 40 90 Tlf. 69 35 56 56 www.wican.no

Greencarrier Shipping & Logistics Strandgata 10, Postboks 274 1502 Moss Tlf. 69 20 97 00 www.greencarrier.no/shipping/ logistics Kingsrød Transport AS Statsminister Torps vei 57, PB 513 1703 Sarpsborg Transport og logistikk Tlf. 407 09 500 www.kingsrodtransport.no Nettbuss Østfold AS Tuneveien 31 Nicolaysen Anlegg og Transport Postboks 403 Åkebergmosen 19, 1640 Råde 1703 Sarpsborg Pb. 23, 1713 Grålum Tlf: 69 13 77 00 Tlf. 69 12 96 30

Line Olsen

mediakonsulent

468 55 515

line@naringsliv.no

❯❯❯ Utdanning Østfold Møbelsnekkerskole Husflidveien 7 1850 Mysen Tlf: 69 89 12 27

Lilleborggt. 1 1629 Gml. Fredrikstad Tlf: 69 35 89 30

Nils Petter Hauge seniorrådgiver

959 08 128

nils.petter@naringsliv.no


i ter f i r d 0 be Follo! 0 0 . og 14 Til stfold Ø

Utgivelsesplan 2014

Årets utgivelseplan for Næringsliv i Østfold og Follo Sjekk oversikten og ta kontakt om du ønsker en fremskutt plass i et av temanumrene. Også i 2014 kommer regionens eneste næringslivsmagasin ut til ca. 14 000 virksomheter seks ganger. Som i fjor, vil årets utgivelser tilegnes temaer. I oversikten nedenfor ser du når de ulike temanumrene utgis.

g Bygg o Nr. 4, oktober

2012

Bygger ut for 112 millioner

Uke 2: Yrkes- og firmabil

Uke 9: Kunnskap, kompetanse, rekruttering

Uke 17: Kurs, konferanser og events

Uke 23: Bygg, anlegg, industri

Uke 38: Transport og logistikk

Uke 45: Finans, rådgivning og bedriftsløsninger

9. årgang

Østfold

er i Til 11.000 bedrift

Til 14.000

Utgivelsesplan og temaer:

anlegg

bedrifte

r i Østfo

ld og Fo

llo

Nr. 4, ju

ni 2014 11. årga

et: Gründerintervju

ng

sign Satset alt på de

sidene 18–19

Penger å spare glass

sidene 16–17

sidene 11-15

seanlegg:

en av Alvim ren

TEMA: Utvidels

ti d 5 års garan v / senk me Elektrisk he

gen? Vondt i ryg

For å sikre deg plass kan du ta kontakt med våre konsulenter og rådgivere: •

Siri Linn Bekkevold

Tlf: 481 83 484

Line Olsen

Tlf: 468 55 515

Nils Petter Hauge

Tlf: 959 08 128

Leilighet

20 side

Pris ex mva. Fritt levert og , montert i Oslo Østfold, Akershus. Resten av landet mot frakttillegg.

Fremtiden

ebook!

Følg oss på Fac

Kr. 4.900,-

i konteine

s studen

r

tboliger ?

www.naringsliv.no

side

4

bruker al

Film, tryk

le plattf ormer

k og nett

er best sa

mmen

nsult.no w.kontorko 33 90 40 ww Vi leveTlf re . 69 tilhørendr alle typer godse logistik og ktjenester pakketransport, , både in nenlands lagertjenester og og utenla 04055 nds kundeser vice@brin Bring Cargo glogistics.n Østfold AS o , Evjeb ekkveien

Dokumen

Logiq i Ha

thåndter

lden voks

er

ing

side

12

3, 1661 Ro

lvsøy

IT-entrepr

Imento ut

enør i ve

vider i M

oss

kst

side

14

Næringsliv i Østfold og Follo, juni 2014  
Næringsliv i Østfold og Follo, juni 2014