Page 1

Nr. 5, 2018, 15. årgang

i Østfold og Follo

3 4

Randstad finner rett person til jobben

Backe Østfold: 10.000 kvm på ett år krever sin entreprenør

34

Rakkestad Sogneselskap: Stort utvalg av fallsikringsutstyr

74

Halden Taxi: Mer enn bare taxi

HUSK NY KASSALOV! Fra 1. januar 2019 må de fleste kassaløsninger oppgraderes

Unngå bøter – kontakt oss i dag!


LEONBERG

Live your

Kontormøbler slik du vil ha dem. www.altistore.no/dna Altistore – en del av Frigaard Gruppen

Nr. 5, september 2018 15. årgang

UTGIVER: Viken Media AS Tuneveien 2 1710 Sarpsborg

Innhold: 3 | Randstad

50 | AOF

4 | Backe Østfold

50 | Vakuumsystemer

6 | Knut Henriksen

51 | Ringstad Transport

8 | Gundersen Reklame

52 | Engelsviken Canning

10 | AS Frankering & Kopiservice

54 | Unikom

12 | Sundolitt

55 | Rånås Lakk

14 | HPH Bygg-Entreprenør

56 | Norbygg

16 | NIOS

58 | Norsk Gjenvinning

17 | BareBil

59 | Sparta Sport

18 | Areal Asfalt

60 | Sweco

20 | Ski Renseri

62 | Norva24

22 | Fagskolen i Østfold

64 | Østfold Enøk og Ventilasjon

24 | Ski Spa / Strömstad Spa & Resort

66 | Egil Norli

26 | Norsk Lastbærer Pool

68 | Event Partner

28 | Tyreng

69 | Port og Industripartner

29 | Naringsliv.no

70 | Altistore

30 | Lumatek

72 | Moby Entreprenør

GRAFISK PRODUKSJON:

31 | Mobile

73 | City Scene

Heine Aasen 926 49 329

32 | Rototilt

74 | Halden Taxi

34 | Rakkestad Sogneselskap

75 | Nadir Hvaler Fjordcruise

36 | Norén Maler og Byggtapetserfirma

76 | Gunnar T. Høvik

38 | Moss Transportforum

78 | Jansen Arkitekter / Østavind

40 | Ethos Academy

80 | Prodok

41 | i-Pack Digital

82 | Anleggsgartnermester Tore Rafoss

42 | Skogheim

83 | Quality Fredrikstad

44 | Norskand

84 | Maskinentreprenør Karsten Mikalsen

46 | FASVO

86 | Næringsguiden

47 | Mobile

88 | Rakkestad Sogneselskap

69 35 40 90 REDAKTØR: Per-Kr. Aasen 916 20 304 SALG: Bjørn M. Akselsen 957 80 678 Otto Chr. Trapness 481 83 484 Ole Fredrik Fossum 917 26 335 Morten H. Jensen 455 00 439 Thomas Tønnessen 909 69 822

TRYKK: Pajo AS OPPLAG: 16.000 eks. DISTRIBUSJON: Til virksomheter i Østfold og Follo redaksjonen@naringsliv.no

48 | Veidrift


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Matus jobber på pakkelageret og trives på trucken. Han slår gjerne av en prat meg Kathinka Bergerud og Jarle Hagen, site manager hos Unil AS.

Randstad finner rett person til jobben Randstad har både skaffet vikarer og vært med på rekrutteringsprosesser hos Unil AS i Våler i hele åtte år. Bak ligger et nært samarbeid med bedriftsledelse, grundig kjennskap til arbeidsprosesser og vikarenes kapasitet og personlighet. Det sikrer at rett person kommer til rett sted. Tekst og foto: Trine Sirnes

B

emanningsbyrået Randstad, verdens nest største bemannings- og rekrutteringsbyråkjede, finner du rett over Kråkerøybrua i Fredrikstad. De er opptatt av å gi både arbeidssøkere og arbeidsgivere de beste muligheter, og er nøye på at alt gjennomføres korrekt. VARIERENDE ARBEIDSMENGDE I Våler Industripark finner du Nord-Europas høyeste fryselager. Det tilhører Unil AS, eid av NorgesGruppen og ansvarlig for

utvikling, innkjøp og markedsføring av Norgesgruppens egne merkevarer, som Eldorado, First Price og Jacobs Utvalgte. De omsetter for åtte milliarder årlig med totalt 140 ansatte, hvorav 35 jobber i Våler fordelt på fryselager, pakkeri, tørrlager, cross-stocking, administrasjon og salg. Arbeidsmengden varierer gjennom hele året, derfor har de siden 2010 hatt et nært og personlig forhold til Randstad, som har bistått både med vikarer og i rekrutteringsprosess. – Vi anser menneskene i bedriften som vår viktigste ressurs, derfor er det viktig for oss å ha et tett samarbeid med Randstad. Vi opplever byrået som offensive, og føler det trygt og godt at de kjenner oss godt og vet hva vi har behov for. Vikarene blir godt mottatt og trives i jobbene sine. For oss er det viktig å få inn vikarer som kan jobbe fra dag én og ikke trenger lang opplæring, forklarer Jarle Hagen, Site Manager hos Unil AS. ANSATTE OG VIKARER FRA 17 LAND Randstad har for øyeblikket seks vikarer inne fordelt på tre forskjellige avdelinger. I tillegg har totalt seks blitt ansatt gjennom byrået, noen begynte som vikar for så siden

Heidi jobber på ordrekontoret på Unil, og startet opprinnelig opp som vikar. Her i samtale med Kathinka Bergerud, salgssjef i Randstad.

å bli ansatt, andre gikk gjennom en rekrutteringsprosess der Randstad bisto hele veien. Blant dem er Heidi, som tar oss imot på ordrekontoret, der hun trives veldig godt. Matus jobber på pakkelageret og er opprinnelig fra Slovakia, men har nå bodd tre år i Norge. Han sklir godt inn i et miljø der til sammen rundt 17 land er representert, og praten og latteren sitter løst mens de jobber sammen. – Det er viktig for oss at vikarene vi sender ut kan jobben sin, men det er også viktig at de passer inn i gruppa de skal jobbe med, slik at de blir en ressurs for de andre, utdyper Kathinka Bergerud, salgssjef i Randstad.

Randstad AS Kråkerøyveien 2 1671 Kråkerøy 400 21 400 www.randstad.no

3


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Backe Østfold hadde totalentreprisen på Helsehusets del 2. Nå får selskapet ros for gjennomføringen av Værste AS.

Ett års byggetid på 10 000 kvm krever sin entreprenør Værste, Fredrikstads nye bydel, begynner å ta form. Bak står en krevende eier med ønske om å skape en levende bydel. Da er det viktig med en lokal entreprenør som brenner for det samme. Det gjør Backe Østfold. Tekst og foto: Trine Sirnes

I

begynnelsen av september sto den nye delen av Helsehuset klart. 10 000 nye kvadratmeter, der NAV okkuperer over halvparten. Eier er Værste AS, Griff Arkitektur har tegnet bygget, mens Backe Østfold har vært entreprenør. Utfordringen i prosjektet har vært kort byggetid for et så stort bygg, samtidig som det har vært sterkt fokus på arkitektur og energiløsninger. I tillegg har det vært utfordrende å oppfylle NAVs ønsker om fleksible kontorløsninger som bidrar til nye arbeidsformer for ansatte. Dette krever god kommunikasjon og godt samarbeid mellom oppdragsgiver og entreprenør.

4

KREVENDE OPPDRAGSGIVER Der det gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) lå, med enorme skipsbyggerhaller over store områder, er en ny bydel i ferd med å ta form. – Vi er en krevende oppdragsgiver. Vi er en byutvikler, men jobber kun med denne bydelen, og for oss er det viktig at leietakerne våre trives og at de er med på å skape aktivitet i området. Da er det også viktig å ha med lokale entreprenører, som selv brenner for nærmiljøet og legger en ekstra stolthet i det de gjør. Da ender vi også opp med høyere kvalitet på enkeltproduktene som skaper helheten, forklarer Roy Jacobsen, prosjektleder i Værste AS. RELASJON TIL HVERANDRE Det nye bygget, kalt H2, er bygd med full kjeller og seks etasjer over bakkenivå med luftige lokaler, fargerikt interiør og en aktivitetsbasert kontormodell. Det vil si åpne landskap der i prinsippet ingen har faste plasser, men jobber i ulike soner avhengig av behov for samspill med kollegaer eller rolige omgivelser i stillesoner. NAV opptar ca. 5 000 kvadratmeter, og har hatt sitt å si om de interiørvalg som er gjort. I tillegg kommer fellesareal som kantine, parkeringskjeller, garderober og trimrom. – Som i Helsehuset har vi vært opptatt av å samle leietakere som har relasjon til

hverandre. Det skaper dynamikk, og er praktisk for brukere, som finner det de trenger på samme sted. SLØYFET FERIE OG JOBBET 24/7 – Det har vært avgjørende for prosjektet at vi har jobbet med noen som samarbeider godt og som vi har kunnet finne nye løsninger sammen med. Backe har gjort sitt for å komme i mål i tide, med arbeidere som har sløyfet sommerferien, jobbet skift, overtid og helger. Et stort press fra dag én med mange utfordringer og mennesker som skal koordineres. Backe har med egne, innleide og underleverandører virkelig strukket seg langt for å få prosjektet i mål, med henhold til både tid og kvalitet. Når vi nå har kunnet overlevere lokaler til NAV i henhold til avtale, er det noe Værste setter stor pris på. FORDEL MED BOLIGKOMPETANSE Tradisjonelt har Backe Østfold stått bak mange boligprosjekter, og ikke så mange næringsbygg. Dette ser Jacobsen store fordeler med. – De har tatt med seg kompetansen og underleverandører fra boligbygg, noe som har løftet prosjektet på flere områder. De har levert en høyere kvalitet enn mange andre, og vi er veldig fornøyd med samarbeidet, sier Roy Jacobsen, prosjektleder i Værste AS.


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Hektisk for serviceavdelingen Serviceavdelingen hos Backe Østfold har hatt nok å gjøre i første halvår. Både våren og sommeren ble usedvanlig hektisk. – Avdelingen har overlevert et nyoppusset Kambo kjøpesenter i Moss og Lunstikka personalbase til Sarpsborg kommune. Begge prosjekter er levert uten feil og godt fornøyde byggherrer. Nå er avdelingen i full gang med oppussing av Begby kjøpesenter i Fredrikstad, sier administrerende direktør Håkon Glosli i Backe Østfold. Han er godt fornøyd med både aktivitet og gjennomføring. – I tillegg har vi stor aktivitet gjennom vår rammeavtale med Østfold fylkeskommune. I sommer har serviceavdelingen utført oppdrag ved syv av fylkets videregående skoler. Det ble så mye at vi måtte jobbe gjennom hele ferien for å bli ferdig. Det gjør vi gjerne for en oppdragsgiver som Østfold fylkeskommune. NY KONTRAKT INNGÅTT Entreprenøravdelingen har også travle dager. Nylig ble kontrakten om bygging av det nye anlegget for Sirkel Materialgjenvinning underskrevet. Kontrakten har en verdi på nær 32 millioner kroner og omfatter grunn-, pele-, betong- og utomhusarbeider samt utvendig og innvendig VA og elektroarbeider. Bygningsmassen omfatter nytt lager for returglass på a. 4 900 kvm samt sorteringsanlegg for returglass på ca. 1 100 kvadratmeter. – Vi er allerede i gang med grunn- og betongarbeider på Øra industriområde og regner med overlevering allerede i februar 2019.

Backe Østfold AS Rosenborgveien 3 1632 Gml Fredrikstad 69 35 70 80 Roy Jacobsen, prosjektleder i Værste AS viser rundt i nybygde H2, der NAV nå har flyttet inn. (Bildene er tatt noen dager før innflytting.)

post.bo@backe.no

5


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

På Hasle gård i Rygge gjør Knut Henriksen AS en større betongjobb med fundamenter, vegger og dekke til et stort produksjonsbygg for en grønnsaksbonde. Ketil Henriksen er ute og inspiserer fremgangen.

Det er god tone på arbeidsplassen, der fundamentet til pr

Femtiårsju Knut Henriksen AS tar på seg alt av jobber innen mur og betong, fundamentering samt sprøytebetong. I år runder de 50 år, og det skal behørlig feires. Tekst og foto: Trine Sirnes

F

or et halvt hundre år siden startet Knut Henriksen opp entreprenørfirmaet innen mur og betong i Saltnes. Sønnen Ketil har nærmest vokst opp på byggeplasser og er den som i dag driver familiebedriften videre. MUR OG BETONG Andre generasjon Henriksen, utdannet murermester, har mange jern i ilden. Hovedsa-

6


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

roduksjonsbygget reiser seg.

ubilant innen mur og betong kelig innen mur, betong, forskalingsarbeider og betongsprøyting, samt sikring rundt tankanlegg. – Parallelt med en del andre jobber i distriktet, gjør vi også nå en større betongjobb med fundamenter, vegger og dekke til et stort produksjonsbygg for en grønnsaksbonde på Hasle gård i Rygge, forklarer Ketil Henriksen, daglig leder i bedriften. JUBILEUMSTUR TIL MALLORCA I dag har entreprenørbedriften syv ansatte

i tillegg til innleide. Et lite og hyggelig arbeidsmiljø der alle trives sammen og med det de driver med. For å feire at de har levert mur og betongarbeider i et halvt århundre drar de alle med respektive på en langhelg til Mallorca denne måneden. MURERE OG FORSKALINGSSNEKKERE I tillegg til sin egen bedrift har Henriksen også flere prosjekter i egen regi.  Sammen med to andre aktører driver firmaet med utvikling av eiendom og tomter.  De siste 15

årene har de utviklet ca 200 enheter innen leiligheter og boligtomter. – Det er alltid nok å gjøre, så mye at vi er ute etter flere folk. Vi ønsker oss 2-3 nyansatte innen mur og forskalingsfaget. Dessverre er ingen enkel oppgave å skaffe fagfolk på dette feltet, hele bransjen sliter, for det er for få som tar denne utdannelsen. Ta gjerne kontakt med oss om du er en av dem, eller vet om noen.

Knut Henriksen AS Spetalenveien 4 Saltnes 950 36 300 ketil@knuthenriksen.no

7


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

- Vi produserer og leverer fasadeskilt til store virksomheter i Østfold, sier daglig leder Magne Gundersen.

Leverer skilt til de store Gundersen Reklame AS er synonymt med bildekor for mange bedrifter i regionen. Men den kreative virksomheten i Sarpsborg produserer også en rekke profileringsskilt til næringsbygg. De siste store kontraktene ble inngått med Williams Caravan i Råde og Pretec på Kampenes. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

G

undersen Reklame ble startet av Magne Gundersen så sent som i 2012, og har allerede vokst til å bli en av de største aktørene på markedet. Med sine syv ansatte leverer bedriften alt fra de minste klebemerker til gigantiske og avanserte

8

arena- og fasadeskilter. I lokalene på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg produserer gjerne medarbeiderne hele dekorløsninger med skilt, vindusreklame, foliering av glassflater og foto. Gundersen Reklame tilbyr fotografering av bedrifter og ansatte og har lokaliteter som raskt kan gjøres om til et fotostudio med profesjonell belysning. Her tar de alt fra produktfotos til portretteller gruppebilder av personer. De tar gjerne turen ut til bedriftene for eksteriør- og interiørbilder og eventuelt situasjonsbilder av mennesker i arbeid. LITEN MURERJOBB – I dag produserer vi mye skilt for både offentlig og privat virksomhet i Østfold og Follo. Vi hadde en stor jobb som underleverandør da sykehuset ble bygget, og leverer fortsatt mye dit. Blant de siste store oppdragene hadde vi også det nye caravan- og bobilsenteret til Perry og Williams Caravan i Råde. Der har vi dekorert både utvendig

og innvendig. For å få til den beste løsningen med innvendig skilting tok vi til og med på oss en liten murerjobb, men det er ikke helt vanlig. Vi holder oss gjerne til skilt og dekor, ler Magne Gundersen. FÅR FRIE HENDER Blant de aller siste jobbene bedriften har levert er det gigantiske bygget til Pretec AS på Kampenes, bare et litt langt steinkast unna Gundersen Reklame. – Det oppdraget er et ganske godt bilde på hvordan vi jobber aktivt i markedet. Jeg kjører jo ofte forbi nybygget, og da jeg så at det nærmet seg ferdigstilling ringte jeg og ba om et møte. Det takket de ja til, og så utarbeidet vi gjennomførte løsninger for både fasadeskilt mot vei og innvendig dekor, med blant annet bruk av fototapet og frosting av glassflater. Etter hvert ble vi valgt som leverandør og har dekorert hele bygget på 10 000 kvadratmeter, sier Gundersen. Han legger til at de også har


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Det splitter nye hovedkontoret til Pretec i Sarpsborg er blant de siste store jobbene for Gundersen Reklame AS.

virksomhetene i Østfold hatt lignende oppdrag for en rekke bedrifter, blant andre PriceWaterhouseCoopers i Moss. – Det er ikke mange kunder som har klare ideer om hva de ønsker, så vi får ofte frie hender til å utarbeide løsninger. Det setter i gang kreativiteten. LÆRT FRA BUNNEN Bransjen har forandret seg mye siden Mag-

Bildekor Vindusdekor Fasadeskilt med og uten belysning Arena- og byggeplasskilt Dørskilt Storformat-print Fototapet Fotografering

ne Gundersen startet. Han har egentlig bakgrunn som teknisk tegner, men ble tidlig interessert i reklame og det faget som i dag heter profileringsdesigner. – Jeg har lært det meste fra bunnen og har vært med på den tiden da vi måtte skjære plater og folie for hånd. I dag har vi helt annet utstyr og programvare som hjelper oss til å utforme de mest kreative løsninger. Men fortsatt er det ideene bak

Selvklebende merker Utskåret dekor Gatebukker Flagg Bannere Roll-up Display-produkter Stempler

som er viktigst og som danner grunnlaget for det endelige resultatet, sier Gundersen. Bedriften vil gjerne oppfattes som en totalleverandør, og det de ikke produserer selv, skaffer de gjennom samarbeidspartnere.

Gundersen Reklame AS Torvaldslyst 28 1738 Borgenhaugen 69 87 97 00 post@gundersenreklame.no

9


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Per Stian Larsen er nyansatt ved AS Frankering & Kopiservice og har spisskompetanse på digitale skiltløsninger, mens Bengt Boquist er country manager i BenQ Nordic A

Satser på digitale skilt Digitale skilt med integrert programvare kan brukes til reklame, informasjon, kommunikasjon eller underholdning. Stadig flere ønsker slike løsninger, og nå tilbyr AS Frankering & Kopiservice i Sarpsborg skilt i alle kategorier. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen – Som alternativ til en tv-skjerm i møterommet er denne løsningen ideell, forteller Per Stian Larsen, som er nyansatt i selska-

10

pet og har kompetanse på digital skilting. – Skjermer med programvare har mange fordeler. For det første slipper man tv-lisensen, de er konstruert for å stå på hele tiden og har en helt annen standard og kvalitet enn en vanlig pc-skjerm, for eksempel. Flere skjermer kan også bygges sammen til større flater. NYE PRODUKTER AS Frankering & Kopiservice er en selvstendig leverandør og kan levere løsninger fra de fleste produsenter. De har likevel valgt å sette hovedfokus på skjermene fra BenQ. – Det er på grunn av en helhetsvurdering, der vi har sett på pris, kvalitet, muligheter og så videre, sier Ole Anders Tønsberg. Han legger til at sarpsborgbedriften som engang var store på frankeringsmaskiner

kontinuerlig er på jakt etter nye produkter for å utvikle virksomheten videre. BEST PÅ SERVICE – Uansett hva vi selger er det vår helt spesielle service og ettermarkedstjenester som skiller oss fra konkurrentene. Vi stiller opp når kundene krever det, uansett hvilken løsning de har kjøpt hos oss eller andre, for den saks skyld. Den siste tiden har mange valgt å kjøpe på nett, men når noe skjer, og det gjør det som regel, ringer de oss. Vi forsøker å hjelpe så langt vi kan, men vi har få deler til merker som ofte kan være ukjente. Dermed kan man komme opp i problemer i en liten krisesituasjon, for eksempel hvis et kassaapparat streiker. Flere andre butikker sender kunder til oss for å kjøpe toner eller andre deler, fordi de ikke har eget service-


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Ole Anders Tønsberg hos AS Frankering og Kopiservice har igjen fylt opp lagrene med nye datakasser.

Viktig kasseavtale for AS Frankering og Kopiservice For kort tid tilbake vant AS Frankering og Kopiservice AS i Sarpsborg konkurransen om en ny rammeavtale for datakasser med Østfold fylkeskommune. – En viktig avtale på flere måter, sier Ole Anders Tønsberg. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

AB.

apparat. Vi velger å hjelpe alle, enten de er private eller bedrifter. Derfor, er man kunde hos AS Frankering & Kopiservice garanterer vi den beste service og raske reparasjoner, sier Dag Christoffersen.

Skjoldens vei 9, Klokkergården 1711 Sarpsborg 69 97 22 00 salg@frankkopi.no

– Det dreier seg om datakasser til kantinene i de videregående skolene i fylket. Vi har allerede byttet ut en rekke kasser på flere skoler, sier Ole Anders Tønsberg. Han legger til at avtalen ble undertegnet så sent som i juni i år. Den har ikke gjort trykket på installeringer mindre. GODE PÅ SERVICE – Det er første gang vi inngår en slik avtale med Østfold fylkeskommune. Det er ikke størrelsen på den som er viktig for oss, men vi ser på denne typen kunder som gode referanser. Når vi gjør en god jobb med store offentlige virksomheter gir det et signal til resten av markedet også. Ofte hender det at vi ikke er det billigste alternativet ved første øyekast, men vi er så gode på service og tilleggsleveranser at det blir god økonomi til slutt for kunden. MANGE ETTERNØLERE Det er fortsatt fullt trykk på utleveringer og installeringer av nye datakasser for Sarpsborg-bedriften. Ikke alle har tatt den nye kasseloven helt innover seg ennå, mens an-

dre utsetter det helt nødvendige byttet av kasse til siste stund, det vil si 31. desember 2018. Det er ikke sikkert det er den beste vurderingen, da det er ventet stor pågang fra etternølerne rundt nyttårstider. NYE KASSER HVER DAG – Det Kan i verste fall bety at mange ikke vil få installert kasse i tide og dermed løper risiko for å bli bøtelagt. Selv har vi enda en gang fylt opp lagrene med nye kasser i flere varianter, og fortsatt setter vi opp nye løsninger hver eneste dag, sier daglig leder i AS Frankering og Kopiservice Dag Christoffersen. TIDLIG KONTAKT Det er fortsatt ganske tidlig høst, men selv om du har planer om å bytte før i desember, vil AS Frankering og Kopiservice at du tar kontakt og diskuterer løsninger, slik at de vet hva de skal levere når den tid kommer. – Man trenger ikke installere nå, men vi bør vite hva vi skal bestille. Det fyller seg opp raskt med bestillinger både hos oss og leverandørene. Vil man vente med installeringen bør man i det minste starte prosessen nå. Men vi anbefaler en rask installasjon, da det kan være lurt å være godt i gang til julehandel og januarsalg. PRESISE LEVERINGER Den ledende kasseleverandøren kjøper stadig inn varer for å kunne ta det siste rushet som er nødt til å komme. – Heldigvis har vi så gode teknikere at vi slipper mange spørsmål eller rettelser i ettertid. Vi gir alltid den opplæring som kreves ut fra type løsning, og det gjør at folk er fornøyde og forstår hvordan de skal bruke kassene.

11


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Derfor velger stadig fl Lett materiale selv ved store volum. God trykkfasthet. God isolasjonsevne. Lett å montere. Komplett system. Raske leveringer. Miljøvennlig. Sparer tid og penger. Tekst og foto: Tom Helgesen

D

ette er noen av årsakene til at stadig flere profesjonelle og private utbyggere benytter Sundolitts isolasjonsprodukter og byggesystemer fra Brødr. Sunde AS – basert på snart 60 års utvikling. Men selskapets historie starter allerede i 1917, den gang som en not- og garnfabrikk i Ålesund, og kunne feire sitt 100-årsjubileum i fjor. I 1960 ble fiskeredskapene byttet ut med ekspandert polystyren (ESP) brukt i byggisolasjon og isolasjonsemballasje –

12

henholdsvis under varemerkene Sundolitt og Sunpack. I dag er selskapet Skandinavias ledende tilbyder av disse produktene, og produserer og distribuerer fra sju land i Europa. HØYEFFEKTIVT ISOLASJONSPRODUKT – EPS er Sundolitt (for mange bedre kjent under navnet isopor) bestående av 98 prosent luft, et moderne og høyeffektivt isolasjonsprodukt som kan anvendes til en lang rekke bruksområder, forklarer André Fossum, distriktssjef for Østlandet. Han har vært en del av selskapet i seks år. – Sundolitt XPS (ekstrudert PolyStyren) har en svært god isolasjonsevne og høy trykkstyrke. Sundolitt-produktene er giftfri og miljøvennlig og kan resirkuleres, så det er både miljøvennlig og trygt å bruke. At det er et lett materiale å håndtere når det gjelder egenvekt, reduserer dessuten faren for arbeidsskader.

I tillegg bidrar Sundolitt til å redusere energiforbruket ved å hindre varmetap fra boliger og andre bygg. Produktene kan brukes både i tak, fasade, kjeller og golv. SOM LEGO FOR VOKSNE Sundolitt ringmursystemer leveres som et byggesett til byggeplassene. Elementene leveres med ferdige sementfiberplater på utsiden, slik at ringmuren fremstår som ferdig når den er stablet opp, armert og fylt med betong. Kub er et byggsystem utviklet med høye kvalitetskrav til isolasjon, styrke, sikkerhet og byggevennlighet. Systemet brukes til grunnmur og vegger i bolighus, hytter og andre type bygg. Byggetiden er kraftig redusert i forhold til tradisjonelle systemer og resultatet er et trygt og godt hjem med en unik beskyttelse mot vær, vind og kulde. – Sundolitt er et solid fundament å jobbe ut fra, og som byggesett er produktene nærmest som Lego for voksne. Det er en-


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Kub 250 – nyhet for rask og effektiv bygging Sundolitt Kub 250 er et isolert forskalingssystem med mange bruksområder, og du kan i realiteten bygge det du ønsker. Her er det bare fantasien som setter begrensninger!

S

ystemet er utviklet for høy brukervennlighet, og er komplett med såleblokk, endeblokk og hjørneblokk. Dette er en sterk og sikker forskalingsblokk, og de forskjellige EPS-blokkene er utformet slik at det skal gå raskt å bygge. Her kan både du som selvbygger og profesjonell jobbe raskt og effektivt.  Hjørneblokkene og de andre veggelementene er vendbare, og totalt blir det veldig lite kapp. Endeblokkene sørger for god avslutning der veggen ikke avsluttes med et hjørne. Såleblokken leveres også som hjørneblokk og sørger for rask og sikker fundamentering av bygg. Sundolitt Kub 250 er isolert og i praksis omtrent uten kuldebroer, helt fra fundament og opp. Det benyttes EPS S150 i elementene, som gir god trykkstyrke og en svært god isoleringsevne, med lamdaklasse 35.

flere Sundolitt kelt, det er gøy – og det er svært kostnadseffektivt! Du kan med andre ord få en ferdig isolert mur på 1-2-3! RASKE LEVERINGER Sundolitt har produksjon og lager på Skedsmokorset. Herfra går det mange titalls trailerlass ut daglig til byggeplasser over hele Østlandet. Dyktige ansatte, smidig logistikk og moderne og effektive produksjonslinjer med kontinuerlig døgndrift, sørger for å holde tritt med den stadig økende etterspørselen. Lagerførte varer, leverer de dagen etter bestilling. En leveringsdyktighet kundene setter stor pris på. – Vi kan vise til en vekst i regionen på 37 prosent i fjor, og vi ligger an til en tilsvarende vekst også i år. Det er vi svært godt fornøyd med, sier han. KUTTET MELLOMLEDD Det er over 10 år siden selskapet trakk seg

ut fra kjedene, og markedsstrategien er basert i hovedsak på direktesalg til entreprenører, håndverkere og selvbyggere. – Vi selger direkte til håndverkerne, og sparer med det et prisdrivende mellomledd. Dermed får kunden produktene raskt levert og én part å forholde seg til. Det gjør at vi er meget leveringsdyktige og mer ”hands on” på prosjektene og sikrer riktig vare til avtalt tid og pris. – Dukker det opp spørsmål om produkt og/eller bruk, kan kunden ta direkte kontakt med oss for rask tilbakemelding. Ved å eliminere mellomleddet, får entreprenørene og håndverkerne bedre innkjøpspriser, samt at de vil ha direkte kontakt med et selskap med over 100 års erfaring, og som har erfaring fra det meste en entreprenør kan komme over. – Her står det faglig sterke ansatte klar til å hjelpe deg med svar på tekniske spørsmål og gi gode råd, understreker distriktssjefen.

Brødr. Sunde AS Lurudveien 3 2020 Skedsmokorset 70 17 70 00 norway@sundolitt.com

13


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Første massivtreprosjekt for HP Om kort tid overleverer HP Hovelsen Bygg-entreprenør AS sitt første prosjekt bygget i massivtre. Olimbs nye hovedkvarter i Råde blir et signalbygg med en helt spesiell utforming, for ikke å si utstråling. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen – Det er ikke blant våre største prosjekter, men det er et helt spesielt og veldig fint prosjekt å være med på. Flere av våre ansatte måtte gjennom en kortere opplæring i montering av bygget, som blir levert i moduler fra produsenten. Det er Techwood AS i Sarpsborg som har massivtre-leveransen, sier daglig leder i HP Hovelsen Bygg-Entreprenør, Espen Johansen.

14

STORT KONTORANLEGG Det nye hovedkontoret til Olimb Eiendom AS blir på 750 kvadratmeter nybygg, koblet til de eksisterende kontorene. Det blir kontorer for de ulike avdelingene i første etasje og kantine og andre rom i andre etasje. KABLER I DATAGULV Det nye kontoret i massivtre blir satt opp med utvendig isolasjon og malmfuru kledning. Kledningen fortsetter over taket med skjulte takrenner. – Treveggene er 12 cm tykke, mens det blir 20 cm Glava isolasjon på utsiden og kledning i malmfuru. Det spesielle er at det skal være åpne treflater innvendig, slik at vi ikke kan skjule verken rør eller kabler i veggene. Alt må legges i taket, en løsning som også blir noe spesiell. Det vanlige er at man henger på rør og kabler under etasjeskiller og deretter monterer takplater. I dette bygget legger vi i stedet alt det tekniske oppe på etasjeskillet, et såkalt datagulv, noe som er en svært effektiv løs-

ning for både rørleggere og elektrikere. Det blir også et renere miljø under arbeidet, sier én av prosjektlederne, Fred Børresen, som sammen med Christer Guttormsen har ledet prosjektet. SKRUDD KLEDNING – Det var noe spesielt med både logistikk og heising av elementene. Dette er jo nesten et byggesett i storformat. De lengste elementene er 15 meter lange og 3,20 meter høye. Det har tatt fire - fem uker å montere alt sammen, men det er mye etterarbeid med kledning både av vegger og tak. – Vi skrur ett og ett bord av malmfuru utenpå med syrefaste skruer. Kledningen er behandlet med jernvitriol og skal ikke behandles senere. Malmfuru har minimum 90 prosent kjerneved og har svært lang levetid, men ikke så dyrt som man skulle tro. Taket som også blir i tre monteres som dobbeltfalset glatt takbord med renne. Alt blir skrudd også her. Veggkledningen heves over takskjegget, slik at takren-


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Fakta

Hele bygget blir kledd med malmfuru, sier prosjektleder Fred Børresen.

• Massivtre, eller krysslimt tre, fremstilles ved at planker med ca. én tommes tykkelse limes sammen i kryssende lag. Antallet lag avhenger av hvor tykke plater eller dragere kunden behøver.

René Kristoffersen og Christer Guttormsen er i gang hos Olimb i Råde. Alt skal kles med malmfuru og stå innflytningsklart nærmere nyttår.

• Krysslimt tre, i motsetning til tidligere limtre, muliggjør hele plater av massivtre. Det gjør at vegger, etasjeskiller og tak kan leveres som ferdige elementer.

Montørene fra HP Hovelsen Bygg-Entreprenør AS har stått på hele sommeren.

P Hovelsen nene blir skjult. Også nedløpsrennene skal skjules bak treverk. HOLDER FREMDRIFTEN Det nye hovedkontoret skal overleveres til jul, og HP Hovelsen følger fremdriftsplanen. Det er HP Hovelsen Bygg-Entreprenør som har hovedentreprisen for prosjektet, mens Storm elektro, Borge rør, GK Ventilasjon og Techwood AS er underleverandører. Arkitekt er Jansen Arkitekter AS.

Spinneriveien 3 1632 Gml Fredrikstad 69 32 47 50 post@hovelsen.no

15


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Espen Pedersen startet og driver Norsk Industriog Offshore Service AS fra lokaler på Ise. Nå ser han for seg vekst i bedriften.

Mekanisk servicebedrift som gjør det lille ekstra Norsk Industri- og Offshore Service AS har hatt en positiv start i sitt første leveår. Daglig leder Espen Pedersen har allerede faste og solide kunder i porteføljen. Noe av årsaken er serviceinnstilling og viljen til å gjøre det lille ekstra. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen – Det er viktig å se løsninger og være villig til å stå på til jobben er gjort. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra oppdragsgivere som ønsker at vi skal utvide virksomheten slik at de kan kjøpe flere tjenester, sier Pedersen. Han har lang erfaring fra verkstedbransjen og har gått gradene fra mekaniker/ROV Operatør offshore (Remotely Operated Vehicle) med ansvar for drift og vedlikehold til teknisk sjef i hos Saipem i Stavanger. Tilbake i Sarpsborg ble han ansatt som avdelingsleder konvertering i produksjonen hos Peterson Packaging, men etter et par år ble lysten til å drive egen virksomhet for stor og NIOS så dagens lys.

16

STRATEGISK PLASSERING – Etter mange år i bransjen har jeg bygget et godt nettverk noe som har vært nyttig siden starten. Selskapet er ganske lite, men vi samarbeider med flere mindre underleverandører, blant annet innenfor sertifisert sveising, sier Espen Pedersen. Han har etablert eget verksted med tilhørende kontorer på Ise mellom Sarpsborg og Rakkestad. – Egentlig midt i smørøyet når man opererer i Østfold. Det er kort vei til alle byene. STOR KONTRAKT I dag har Norsk Industri- og Offshore Service en omfattende avtale med Husqvarna i Sarpsborg. Kontrakten legger beslag på store deler av kapasiteten, men Pedersen ser for seg ansettelser og utvidelser etter hvert. – Vi ønsker å være en solid servicepartner, og både produsere verktøy og levere vedlikeholdstjenester til markedet. Vi har plass til å vokse i dagens lokaler, der vi disponerer 80 kvadratmeter kontorplass og 200 kvadratmeter verkstedflate. Utfordringen fremover blir å finne og rekruttere de rette personene som like å jobbe i et lite, men servicepreget og hektisk miljø. PROBLEMLØSER En spesialkompetanse NIOS besitter i dag er evnen til å finne feil og se løsninger som

sparer oppdragsgiverne for mye jobb og penger. Et eksempel er da en av de store kundene fikk en hydraulisk lekkasje i produksjonen og forberedte seg på å sende deler til Tyskland for å reparasjon, noe som ville fått store konsekvenser for produksjonen. – Vi ba om å få se på problemet og løste det faktisk på plass i løpet av fem timer. Vi er glade for å kunne spare kundene for både tid og penger, noe de også setter pris på, sier Espen Pedersen.

NIOS AS Sikkelandsveien 88 1730 Ise 906 34 790 pedersen@nios.no


Stor innendørs bilhall med over 100 biler til salgs, til enhver tid! Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Vi nyerebruktbiler! bruktbiler! Vi kjøper kjøper nyere Vi kjøper nyere bruktbiler!

Velkommen til Bare Bil Velkommen til Bare for en hyggelig prat Bil og for en bruktbilhandel! hyggelig prat og trygg trygg bruktbilhandel!

AS AS en en

Vå varem rt pene erke er velho ldte biler i prisk alle lasse r!

Anders Fleines 451 40 000 Morten Johansen 900 15 542 Anders Anders Fleines Fleines 451 451 40 40 000 000 Tor ArneJohansen Haugo 415 1715 661 Morten 900 Morten Johansen 900 15 542 542 Tor Arne Haugo 415 17 661

Vå varem rt pene erke er velho ldte biler i prisk alle lasse r!

BareBil BareBil

Bare Bil as, R�bekksvingen 13 1617 Fredrikstad - www.bare-bil.no

17


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Høsten er en fin tid for asfaltering

18


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Har du ønske om å asfaltere et tun, en vei, parkeringsplass eller en gårdsplass, er det ingen grunn til å vente til våren. Areal Asfalt i Moss holder dampen oppe helt til desember måned, og kan love deg ny asfalt lenge før jul! Tekst og foto: Tom Helgesen

I

tillegg til en effektiv maskinpark beregnet på større områder, har Areal Asfalt også spesialisert seg på håndlegging av asfalt til både private, bedrifter og borettslag på Østlandet. Selskapet utfører gjerne krevende asfaltjobber der fall og finish er avgjørende. – Vi er fleksible og får jobben gjort som avtalt og til konkurransedyktige priser. Uansett om det er et lite eller stort oppdrag, har vi alltid fokus på å gjøre en best mulig jobb, sier daglig leder Øyvind Fridtjofsen. – Er det ønskelig, ordner vi også graving og legger kantstein og varmekabler via håndplukkede samarbeidspartnere. På den måten får kunden kun en entreprenør å forholde seg til. Det er enkelt, effektivt og lønnsomt. FORNØYDE KUNDER Selskapet ble etablert i 2013, og har på få år opparbeidet seg både en stor referanseliste og en solid plattform i markedet. – Vi merker godt at vi er i ferd med å bli godt kjent ved at stadig flere tar kontakt med oss. Da har de gjerne fått anbefalinger av fornøyde kunde, sier han. I tillegg blir de gjerne benyttet som underentreprenør av de store utbyggingsaktørene. – En av våre store styrker, er at vi har en liten og flat organisasjon og kan snu oss raskt rundt ved behov. Det gjør både responstiden kortest mulig.  PENT OG VEDLIKEHOLDSFRITT Å legge asfalt er en god investering for uteområdet, og et rimelig alternativ for eksempel til å steinlegge. Med asfalt på gårdsplassen eller oppstillingsplassen for biler får du et tilnærmet vedlikeholdsfritt og slitesterkt dekke, det er lett å holde rent og løfter det estetiske rundt bygget. Ønsker du rød asfalt, som en match til husets takstein, gir de gjerne en pris på det også!  – Ta gjerne kontakt, så kommer vi for en uforpliktende befaring og gir et kostnadsoverslag. Mange blir positivt overrasket når de hører prisen, sier  Fridtjofsen.

Chris Dior Kabashi (t.v) blir ønsket velkommen på laget av daglig leder Øyvind Fridtjofsen. – Ved å styrke administrasjonen vil vi kunne drive enda mer effektiv i felten, sier de.

– Velkommen på laget! Areal Asfalt har styrket administrasjonen med Chris Dior Kabashi. Det skal bedre logistikken ytterligere og frigjøre ressurser for de ansatte ute i felten. Tekst og foto: Tom Helgesen

A

real Asfalt har i dag åtte ansatte, og nyansettelsen vil effektivisere driften ytterligere, til nytte for både ansatte og kunder. Han vil i stor grad stå for kundekontakten og vil også bidra til å utvikle bedriften ytterligere for å kunne stå mest mulig rustet i årene framover. – Kanskje vi kan ta hånd om flere tjenester i egen regi, slik at vi har enda flere bein å stå på, sier han.

– Men vi har ikke noe ambisjon om å bli størst mulig, påpeker daglig leder Øyvind Fridtjofsen. – Vårt fokus ligger utelukkende på å levere høy kvalitet på våre tjenester og drive en fornuftig og sunn butikk og arbeidsplass. Så får eventuell vekst komme naturlig.

Jederveien 48 1512 Moss 415 78 666 www.arealasfalt.no

19


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Et moderne tepperengjøringsanlegg kan håndtere tepper på inntil tre meter bredde. Her bankes, vaskes og tørkes de på en grundig, men skånsom måte.

Ski Renseri AS ivaretar dine Basert på høy kvalitet og leveringspresisjon, er Ski Renseri AS en foretrukket leverandør for stadig flere bedrifter og privatpersoner i regionen. – Vi legger alltid vår ære i å ha fornøyde kunder, sier innehaverne, Morten Nonsdal og Unn Elise Saltvik. Tekst og foto: Tom Helgesen

P

aret har vært i bransjen siden 1988, og har gradvis bygget opp bedriften som i

20

dag består av åtte garderoberenserier, samt industriavdelingen i Ski. – Alle lokasjonene kan imidlertid ta i mot produkter som krever behandling i industriavdelingen. Vi sørger selvsagt for å frakte det til og fra avdelingen uten ekstra omkostninger, sier de. Renseriet, som sysselsetter rundt 30 personer, har alltid fokus på kvalitet, høy servicegrad og rask responstid for at du som kunde skal bli fornøyd. – Ja, for oss er hvert enkelt oppdrag – lite eller stort – like viktig, og gjennom delvis manuell behandling kan vi ha en sluttkontroll som sikrer at vi leverer fra oss den kvaliteten vi ønsker, sier de. Å sørge for at klær og tekstiler er rene, handler ikke bare om hygiene og trivsel, men også om å ta vare på våre verdier –

det være seg festkjoler, dresser, båtkalesjer eller tepper. Å bevare bidrar også til lenger levetid på plaggene og økt gjenbruk i en tid hvor bruk-og-kast-mentaliteten har resultert i økte miljøutfordringer.

SPESIALISTER PÅ TEPPER Nettopp tepper, er et av flere viktige satsingsområder for Ski Renseri. Tepper trenger jevnlig rengjøring for å fjerne flekker, smuss og utøy du ikke selv klarer å eliminere med en vanlig støvsuger og ”klatting” med såpevann. Dette vil også gi et bedre inneklima både hjemme i stuen og på kontoret. Renseriet kan skilte med et av landets mest avanserte tepperengjøringsanlegg, bestående av teppebanker og støvsuger, en maskin for vask med såpe og vann og sk-


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Hjalp ”TV2 hjelper deg” ”TV2 hjelper deg” valgte Ski Renseri da de skulle sjekke kvaliteten på ulike vaskemidler tidligere i år.

T

i hvite, identiske t-skjorter ble tilflekket av alt fra makrell i tomat til olje, tran og blåbærsyltetøy og vasket på identisk måte med de ulike vaskemidlene i henhold til plaggenes vaskeanvisning.

Daglig leder Morten Nonsdal ble kjendis for en dag i beste sendetid i det populære TV-programmet, da han bidro til å avsløre store forskjeller på produktene. Han kan fortelle om god respons fra omgivelsene etterpå. – Det var gøy å være med på, men først og fremst var det hyggelig at de valgte nettopp oss til å gjennomføre den omfattende testen. Det vitner om at vi har et godt renommé der ute, sier han.

Fakta • Garderobetøy – alt av bekledning til både hverdag og fest

Duker rulles og brettes manuelt, og bidrar til ekstra kvalitetskontroll. Ski Renseri leier ut duker og servietter til lag og høytidelige anledninger.

• Duker/servietter av alle slag • Tepper • Gardiner • Sengetøy • Dyner/puter • Overmadrasstrekk • Båtkalesjer

e verdier

rubbing med børster og påfølgende skylling i full bredde. Deretter er teppene innom en sentrifuge innen de henges opp til tørk. Dette er en skånsom behandlingsmåte, og teppene er også gjennom en manuell sjekk innen de blir pakket og returnert. Renseriet har bl.a. flere forhandlere av persiske tepper som kunder. Teppekjennere som mener at dette er en riktig måte å rengjøre teppene på. Morten antar at de rengjør mange tusen tepper årlig, men påpeker samtidig at de har kapasitet til enda flere. PRIVATE OG BEDRIFTER Renseriet henvender seg til både private og bedrifter, og har om lag lik omsetning fra begge sektorer. Med egne biler kan de etter avtale hente og frakte tepper, tøy og

Et generelt tips, er å vaske raskest mulig om du får en flekk. Jo lenger du venter, desto verre blir det, påpeker daglig leder Morten Nonsdal.

alle mulige tekstilene direkte hjemme hos folk privat eller på arbeidsplassen. Bedriften har også lang og god erfaring med gardinservice med ned- og oppmontering av gardiner ute hos bedrifter. – Vi har blant annet flere restauranter og spisesteder på kundelisten. På slike steder er naturlig nok hygienekravene strenge både på duker og servietter, kokketøy etc. Uansett hva du skulle ha behov for av renseri-/vaskeritjenester, finner vi den optimale løsningen i samarbeid. Det er bare å komme innom eller ta kontakt for en uforpliktende samtale, sier Morten Nonsdal og Unn Elise Saltvik. PS: Besøk gjerne hjemmesiden www. skirenseri.no, der ligger det både tips og råd samt noen videosnutter som bl.a. viser teppevaskeprosessen og hvordan dukene

Morten Nonsdal og Unn Elise Saltvik har vært med på å bygge opp en solid bedrift gjennom 30 år, og sysselsetter i dag rundt 30 personer.

blir håndtert. Der finner du også kontaktinformasjon til alle avdelingene fra Fredrikstad i syd til Jessheim i nord.

Morten Nonsdal, daglig leder 474 72 228 epost@skirenseri.no skirenseri.no

21


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Hånd i hånd for bedre undervisning

Arbeidslivet får en gyllen anledning til å bli bedre kjent med skolen generelt.

Næringslivet og Fagskolen hånd i hånd for bedre undervisning Fagskolen i Østfold samarbeider med en rekke bedrifter. Et samarbeid som gir næringslivet mulighet til å tilpasse de ferdig utdannede studenten til bransjens behov og skolen en oppdatert og praktiskorientert undervisning. Tekst: Trine Sirnes

S

om tilbyder av fagskoleutdanning skal fagskolen ta hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. For å sikre et tett og nødvendig samarbeid med arbeidslivet, har Fagskolen i Østfold etablert et fagråd for hvert enkelt studietilbud. – Dette mener vi vil kunne gi en vinn-vinn situasjon hvor vi som skole får anledning til å bli enda bedre kjent med arbeidslivets kompetansebehov – både på kort og lang sikt, og med det kan vi tilpasse våre

22

studietilbud til næringslivet. De får en gyllen anledning til å bli bedre kjent med skolen vår generelt, våre studietilbud, ressurser, faglærere og spesielt studenter, forklarer Heidi Gamlesanne, teknisk utdanningsleder ved Fagskolen i Østfold.

trenger gode formidlere. Med dedikerte studenter med fagbrev i bunn er dette en givende jobb, der læreren også får mye tilbake gjennom studentenes arbeid.

GODE RÅDGIVERE Det er fire fagråd: Elkraft, kjemi med fordypning mat- og prosessteknikk, maskinteknikk og bygg/BIM. De samarbeider tett med blant annet Backe Østfold og PEAB innen bygg, og ser hva dette gir av positiv innvirkning på undervisningen. – Vi er avhengig av innspill fra bransjen, og setter stor pris på at de stiller opp. Både Backe og PEAB har vært veldig gode på å søke rett kompetanse og bidrar til å påvirke undervisningen som gode rådgivere for skolen. JAKTER FLERE KUNNSKAPSBÆRERE Det tette båndet til næringslivet og de forskjellige bedriftene gjør at de nå også frir til bransjen på jakt etter flere lærere. – Vi er på jakt etter de med spisskompetanse innen alle fagområder, spesielt bygg, og som har en lærer i magen. Vi

Fagskolen i Østfold Kobberslagerstredet 1 1671 Kråkerøy 69 38 13 00 fagskolen.ostfoldfk.no


Hånd i hånd for bedre undervisning

Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Får være med på å påvirke og tilpasse undervisningen S

tåle André Wiig, sjef for produktstøtte i PEAB AS har vært med i fagrådet for bygg og anlegg med fordypning bygg siden oppstart høsten 2015. Han ser mange fordeler i samarbeidet, både for bransjen, studentene og skolen. – Vi får være med å påvirke skolegangen og tilpasse entreprenørdelen før studentene kommer ut i arbeid. Vi gir innspill på hvilke fag som er viktige, og har påtrykk på HMS-faget, og ser på oss selv mer som en veileder for skolen. Vi har et godt samarbeid med gode og interessante diskusjoner, der langsiktigheten på samarbeidet gir målrettet og dedikert utdanning, forklarer Wiig. MOTIVERTE STUDENTER At studentene allerede har fagbrev når de starter skolen ser Wiig en rekke fordeler med. – Med fagbrev vet de hva som skjer på b1yggeplassen, og vet hva det dreier seg om, fra materialnavn til tegningslesing og digitalteknikk. Linjefagene er så målrettede som mulig. Det de lærer får de bruk for. Det er tross alt en tøff skole å gå, det er ikke enkelt å bli fagingeniør. Kanskje spesielt for de som ikke har videregående skole. Vi føler at de studentene som velger denne skolen er motiverte og målrettede mot et fag de allerede kjenner. MER KLAR FOR ARBEIDSLIVET Fagskolen drar nytte av studentenes kompetanse og samarbeid med næringslivet. Det gir studentene senere en fordel når de skal ut i arbeidslivet etter skolegangen. – Alle bedrifter bruker store ressurser og mye tid på opplæring. En som kommer ferdig utdannet fra Fagskolen kan være en ressurs helt fra start av. De er langt mer rettet inn på hvordan arbeidshverdagen fungerer. Bedriftenes bidrag gjør at studentene vet hva bransjen forventer av dem. Det er her vi ønsker å være – en hjelpende hånd.

– Det er positivt for bransjen å kunne påvirke kompetanseutviklingen av våre ansatte gjennom avtalen med Fagskolen i Østfold, sier administrerende direktør i Backe Østfold AS, Håkon Glosli.

– Det er viktig at bransjen engasjerer seg – Det er viktig at bransjen engasjerer seg og forteller fagskolen hva vi ønsker. Vi vet hva elevene bør kunne når de går ut av skolen igjen, sier administrerende direktør Håkon Glosli i Backe Østfold AS. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

B

acke Østfold er godt fornøyd med avtalen de inngikk med Fagskolen i Østfold for drøyt to år siden. – Det er en vinn-vinn-situasjon når vi som bedrift kan påvirke hva våre egne ansatte bør gjennomgå under utdanningen. Vi krever for eksempel HMS-kurs av våre ansatte, og da er det nyttig at fagskolen leverer dette. Vi melder også fra om hvilke verktøy som er nyttige å bruke i undervisningen, slik at elevene kan hoppe rett over i praktisk arbeid og være kjent med for eksempel bygg-office, som er et mye

brukt kalkulasjonsprogram. Det var tilpasningsviljen og entusiasmen som gjorde at vi meldte oss som fadderbedrift. STØRRE TYNGDE Backe Østfold har i dag to ansatte som tar videreutdanning på Fagskolen i Østfold. Begge jobber fire dager per uke og er på skolen én dag. – Vi har valgt å bruke ressurser på de to for å gi de en større faglig tyngde og fordi de vil gjøre en bedre jobb for oss i ettertid. Den ene er en god bas som vi videreutvikler til formann, og den andre er en anleggsleder som vi vil gi ytterligere tyngde og kompetanse, sier Glosli. FANTASTISK HOLDNING De ansatte selv synes det er en god løsning med kombinert jobb og videreutdanning for å gå et skritt videre. – Vi har jevnlige faddermøter med skolen der vi oppfatter skolen som positiv og lydhør. Vi er i en fortløpende dialog om hvordan studiene kan utvikles. Det er en fantastisk holdning fra skolen.

23


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Konferanse i strandka Som konferansegjest på Son eller Strömstad Spa & Resort kan du starte dagen med et forfriskende morgenbad eller Tai Chi på bryggekanten. Begge hotellene utnytter sin unike beliggenhet i vannkanten til det beste for gjestene sine. Tekst og foto: Tom Arild Olsen

M

ed nyoppussede og moderne fasiliteter og konferanserom hvor havet omtrent slår inn gjennom de store vinduene ønsker salgssjef Alice Lund velkommen til hotellperlen Son Spa på østsiden av Oslofjorden. Lund er også salgssjef for Strömstad Spa & Resort og kan dermed skilte med to svært populære og ikke minst nyoppussede hoteller i porteføljen sin. Son Spa

24

feirer forøvrig 10 årsjubileum i år, mens Strömstad Spa & Resort rundet 10 år i fjor. – Vi jobber hardt for alltid å ligge i forkant når det kommer til vedlikehold. Begynner ryktet å gå om et slitt hotell er det vanskelig å gjenvinne kundenes tillit, sier Lund mens markedsansvarlig Ann Jeanette Myrland nikker enig. Myrland forteller at man snart kan sette sluttstrek for oppussingen av samtlige rom på hotellet. Når arbeidet er ferdig vil alle de 148 rommene på Son Spa fremstå som både delikate og tidsriktige. Dessuten er vi stolte av konferanserommene våre, som alle både er nyoppussede og har sjøutsikt, sier Myrland KONKURRANSE Valgmulighetene har etterhvert blitt mange for bedrifter og organisasjoner som skal arrangere konferanse, kick off eller andre små og store arrangement. For å hevde seg i konkurransen jobber Son og Strömstad Spa & Resort med å legge til rette for at kunden skal behøve å gjøre minst mulig selv. En egen konferansekoordinator sørger for at

kundenes behov blir ivaretatt fra den første telefonsamtalen til avsluttet arrangement. – Vi har tro på at personlig oppfølging med den samme personen å forholde seg til fra bestilling til fakturering gir kunden en stor grad av trygghet. Å bruke egne koordinatorer har vi utelukkende gode erfaringer med, sier Lund og peker på rådgiverrollen som et annet viktig verktøy for å gi kundene en konferanseopplevelse som både føles bra men som også er tilpasset kundens behov og størrelse på arrangementet. Det spiller ingen rolle om det er et stort eller lite arrangement. På de to hotellene behandler man alle kunder likt - uavhengig av størrelse. – Det er jo så enkelt som at sjansen er stor for at en liten ledergruppe som er fornøyd med tilbudet vårt tar med seg bedriftens ansatte neste gang de skal ha konferanse, sier Lund, og legger til at hotellene også er opptatt av å nyttiggjøre seg av ulikhetene sine: – Ser vi at en kunde vil få bedre utbytte av å arrangere konferansen sin eller møtet


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Strømstad Spa & Resort • 232 rom • Konferansekapasitet: 500 personer (kino) • www.stromstadspa.se • Tlf. +46 526 303 00

Son Spa • 148 rom • Konferansekapasitet: 150 personer (kino) • www.sonspa.no • Tlf. 64 98 48 00

Salgssjef Alice Lund (t.v) og markedsansvarlig Ann Jeanette Myrland inviterer til konferanse i vannkanten på Son Spa og Strömstad Spa & Resort.

anten sitt på Son, hvor forholdene ligger bedre til rette for de mindre arrangementene anbefaler vi selvsagt kunden å vurdere å flytte arrangementet dit. I tillegg har Son og Strömstad Spa & Resort et nært samarbeid med en rekke andre høyt anerkjente og unike hoteller gjennom Nordic Choicekjeden. POPULÆRT Så langt har hotellene i Son og Strömstad lykkes godt med strategien sin, for konferansekalenderne fylles opp i høyt tempo begge steder. Kundene er alt fra ledergrupper til store bedrifter som arrangerer alt fra konferanser til kick off og teambuilding. Med hav og skjærgård som nærmeste nabo kan de to hotellene tilby et vell av ulike aktiviteter som gir både store naturopplevelser og knytter bedriftens ansatte tettere sammen sosialt. – Hos oss kan kundene virkelig boltre seg i skjærgårdsnære aktiviteter og opplevelser. Alt fra heftige rib-turer til rekefiske og kajakkpadling står på den omfattende

listen over aktivitetsforslag ved de to hotellene. Også golf og trening i de godt utstyret treningsstudioene er populære aktiviteter. Ved Son Spa tilbyr man tretti timer saltrening i uka for treningsivrige konferansegjester. Om jeg får det som jeg vil skal vi tilby julerib(be)-turer i desember. Tenk deg hvor heftig det hadde vært, sier Lund, og drømmer seg bort til blikkstille vintersjø og den herlige følelsen når man etterpå kan sette seg foran peisen eller nyte tilbudene i hotellenes fantastiske spa-avdelinger før man gir seg i kast med julebordet. Det er egentlig bare fantasien som setter grensene for hvilke aktiviteter vi kan tilby, sier Myrland og frister med mat og vinkvelder - ofte i samarbeid med Christer Berens – den berømte vinkjenneren som har egen suite på Son Spa. Neste anledning til å smake vin i ekspertens selskap på Son Spa er 12. og 13. oktober. UTEN MAT OG DRIKKE… Nettopp mat er viktig for konferansegjestene. Både Son og Strömstad Spa & Resort jobber hardt med å tilby en enestående matopplevelse for kundene sine. På dette området har eierne vært kompromissløse, sier Lund – Fra de kom inn på eiersiden i 2016 har Norwegian Hospitalitygroup hatt knallhardt fokus på at gjestene våre skal bli servert utmerket mat. Uansett om det er frokost, lunch eller middag skal de gå fornøyde fra bordet, sier Lund og forteller om hvordan alt fra rutiner til teknisk utstyr og de kjøkkenansattes kompetanse ble gått etter i sømmene for å sikre at maten og serveringen holder høyest mulig kvalitet. – Tilbakemeldingene fra kundene våre viser at dette arbeidet har båret frukter. Vi scorer skyhøyt på tilbakemeldingene fra

kundene våre, sier Myrland og forteller om en spenstig nyvinning på matfronten. Son Spa har nemlig tatt sjansen på å gå bort fra den vanligvis så hellige julebordsbuffeten. I stedet tilbys julebordskundene en femretters sharing-meny som hotellet har klokkertro på vil falle i smak hos gjestene. – Strömstad Spa & Resort serverer på sin side det beste fra de norske og svenske julebordene. Ifølge Lund og Myrland er det fremdeles ikke for sent å booke julebord. Selv om det begynner å fylle seg opp på enkelte datoer er det fortsatt noe ledig i julebordsperioden som strekker seg fra midten av november til midten av desember.

trömstad pa & Resort

Alice Lund Salgssjef

926 45 611 alice.lund@stromstadspa.se

25


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Kim Louise Soleng, Prosjektsjef og miljøansvarlig hos NLP. viser frem lagerrommet som håndteres helautomatisk av  AGVer (Automatic Guided Vehicle).

Bærekraftig og miljøvennlig gj største dagligvarekjeder og sjø Med over 200 transportoppdrag daglig til 900 kundelokasjoner holder NLP orden på 12 millioner paller og 14 millioner plastkasser i året. Det geniale retursystemet tjener både kunde, miljø og sluttbruker på. Tekst og foto: Trine Sirnes

26

N

LP har som mål å bidra til å skape bedre og mer optimaliserte forsyningskjeder - ved bruk av deres gjenbrukspaller og -kasser hjelper de kundene å flytte varer effektivt, trygt og kostnadseffektivt gjennom forsyningskjeden samtidig som miljøpåvirkningen og avfallsmengden fra engangsemballasje reduseres. - Det store miljøgevinsten ligger i retursystemet og gjenbruket der den erstatter engangsemballasje - jo mere kassen brukes jo større gevinster og miljøfordeler. Vi jobber ut fra en sirkulær forretningsmodell, og noe av hemmeligheten er at vi hele

tiden har kontroll på kassen og pallen. Den forsvinner ikke i naturen, men returnerer til oss, forklarer Kim Louise Soleng, Prosjektsjef og miljøansvarlig hos NLP. GJENBRUK ER DET MEST OPTIMALE NLP har utviklet et web basert system for registrering/bestilling av lastbærere. Enkle bestillingsrutiner og et godt logistikksystem gjør at de har en svært god leveringssikkerhet. Etter bruk returnerer de til det store anlegget på Langhus, der de vaskes, sorteres og om nødvendig repareres. Det aller meste av jobben gjøres av AGVer (Automatic Guided Vehicle), slik at store lager-


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Paller som trenger reparasjon blir fikset ved verkstedbordet.

Pallene er utstyrt med RFID-brikker, som forteller at de er vasket, reparert etc.

jenbruksemballasje for Norges ømatindustrien rom håndteres helautomatisk. - Plastkasser og -paller tar mer og mer over for enveisemballasje som EPS (isopor), tre og bølgepapp. Alt vi har i dag er 100% gjenvinnbart, og snart har vi også et system som kverner opp kasserte kasser som igjen kan brukes i produksjon av nye. NLP og er i en prosess med å se på en ny NLP plastkasse som kan erstatte EPS kassene som sjømatnæringen benytter i dag. Det går jo enormt mange slike EPS kasser med laks og hvitfisk ut fra Norge. VI har som mål å lage en felles løsning for bransjen i samarbeid med bransjen.

BLI EN GRØNNERE BEDRIFT Velger man NLP plastkasser eller NLP plastpaller er man samtidig med på å spare miljøet og bli en grønnere bedrift; - Tester utført av Østfoldforsk viser at vi plastpallen vår reduserer CO2 utslippet med 31 % sammenliknet med en trepall. For å illustrere dette; Om sjømatnæringen erstatter 10 millioner EPS-kasser med gjenbrukskasser så vil man få 65% lavere CO2 – utslipp, tilsvarende 1.700 tonn CO2.

Norsk Lastbærer Pool AS Fugleåsen 7 1405 Langhus 815 68 999 support@nlpool.no

27


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Driver godt i krevende bransjer Daglig leder Jan Øyvind Tyreng.

Et godt stykke vei med krappe svinger og bratte bakker skiller Fagerstrand fra E6. Her, med Torneveien Næringspark som base, lever rørlegger- og maskinentreprenør Svein Tyreng AS gode dager. Tekst og foto: Tom Aril Olsen – Når en ligger litt øde til her ute på landet har vi lært oss å være både kreative og fleksible for å finne vår vei til sunn og god drift, sier eier og daglig leder Jan Øyvind Tyreng. Det var faren hans, Svein, som grunnla firmaet for omtrent tretti år siden. I dag leverer firmaet en rekke tjenester fra rørlegger til sprengning og har 20 ansatte på lønningslisten. KOMBINASJON GIR TRYGGHET Svein Tyreng AS har flere faste samarbeidspartnere. I tillegg til store entreprenører som AF Bygg Østfold og Selvaag bygg i Oslo utfører firmaet ofte ulike jobber for kommunene i Folloområdet. – Firmaet startet som et rørleggerfirma og vi har blant annet god kompetanse på installasjon og oppfølging av sprinkleran-

28

legg på sykehjem, kjøpesentra og andre større bygninger, sier Tyreng. Entreprenørviksomheten har kommet til i senere tid, men utgjør en betydelig del av bedriftens virksomhet. – Firmaet tilbyr alt av grunnarbeid, noe som er en stor fordel for kunden, sier Tyreng, og legger til at firmaet beskriver seg selv som en totalleverandør av grunn- og rørleggerarbeider. – Vi kan utføre alt fra utsprenging av tomt til ferdig såle med alt av rør. Da har kunden full oversikt over alt som er i grunnen og med det en helt annen trygghet enn man får når det er flere ulike leverandører som gjør hver sin del av jobben. SUNN DRIFT En stor og moderne maskinpark gjør at firmaet kan tilby fleksible løsninger til kundene sine. Et mobilt knuseverk gjør det for eksempel mulig å benytte utsprengte masser andre steder på tomten. - Våre ansatte er både erfarne og kompetente og finner alltid gode løsninger til det beste for kundene vå God kompetanse er ett av de bærende elementene i bedriften vår, sier Tyreng, som også har en egen landmåler på lønningslisten. – Kombinasjonen av rørleggere, maskinentreprenør og landmåler gir oss et solid konkurransefortrinn i en krevende bransje,

sier Tyreng, og røper at han som eier er godt fornøyd med tingenes tilstand. Driften er sunn og god og på et nivå som oppleves riktig. I tillegg til Svein Tyreng AS eier han også bedriften Oslo Follo Industri, som tilbyr fjerning av våte og tørre masser med sugebil, spyling av tette avløp, sanering av tanker, industrirengjøring og høytrykkspyling av alle typer rør. Bedriften ble startet i 2017 og har fire ansatte som dekker områdene Oslo, Akershus og Østfold.

Svein Tyreng AS Torneveien 29 1454 Fagerstrand 64 93 86 33 post@tyreng.no


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Kraftig vekst på nett for Næringsliv Snart leser like mange Næringsliv på nett og Facebook som på papir. De to siste årene har antall unike besøkere på naringsliv.no økt med formidable 485 prosent! På Facebook har antall følgere økt fra et par hundre til 4 000 på fire år.

M

NETT OG PAPIR – Innholdet i magasinene er i grunnen det samme som før, men vi har valgt å publisere artiklene digitalt i tillegg til den tradisjonelle papirløsningen. Våre enkle brukerundersøkelser gir oss en pekepinn om hvilken retning vi bør velge i fremtiden, og overraskende mange ønsker å holde fast ved papirmagasinet. Det er helt ok for oss, da det ikke er til hinder for digitalisering, sier redaktør og daglig leder Per-Kr. Aasen. BRUKER VIDEO I dag er også utvalget av tjenester stør-

Naringsliv.no kan vise til en formidabel økning de siste to årene. Det sammen kan Facebooksiden, som i dag har 4 000 følgere.

re enn noen gang. I tillegg til seriøse artikler og reportasjer, tilbyr Næringsliv videofilmer, brosjyrer, e-magasiner og Facebook-kampanjer. – Mye av dette har vi egentlig levert i lengre tid, men ikke så systematisk og aktivt som nå. Av nyhetene vi kan tilby er for eksempel video i stedet for stillbilder i vårt e-magasin. Dette har vist seg effektivt i sammenheng med virksomhetenes egne nettsider.

der de i stedet for å kjøpe enkeltartikler, betaler et fast beløp per måned og tar det ut i et antall artikler etter en plan vi har utarbeidet i samarbeid. – Det er en oversiktlig og rimelig måte å profilere seg jevnlig på overfor kunder, ansatte og leverandører. Våre magasiner går tross alt ut til samtlige 26 000 virksomheter i regionene på papir. I tillegg kommer nettavis, epost, e-magasin og Facebook.

26 000 VIRKSOMHETER Det siste halvåret har spesielt Næringsliv i Østfold og Follo vokst kraftig i omfang. Stadig flere virksomheter velger årsavtaler,

LEONBERG

ens antall unike besøkende lå på 35 000 for et par år siden, er tallet i dag 170 000. Magasinene Næringsliv i Østfold og Follo, samt Næringsliv på Romerike har tradisjonelt sett vært papirmagasiner og mange tror nok at det fortsatt er slik. Men det siste året har selskapet som produserer og gir ut magasinene satset på oppgradering av nettsiden og markedsføring av Facebook-siden for å øke spredningen av artikler og informasjon om virksomheter i Østfold og Akershus.

Love your

Kontormøbler slik du vil ha dem. www.altistore.no/dna Altistore – en del av Frigaard Gruppen

29


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Lumatek har base på Lunde gård i Degernes og er totalleverandør av sveisetekniske løsninger for mekanisk sektor. - Vi har en klar ambisjon om å vokse oss til en betydelig aktør på Østlandet, sier gründer og innehaver Lars Petter Lunde og medarbeider Jonatan Teigland. Lumatek har hovedfokus på produkter fra danske Migatronic.

Totalleverandør av sveisetekniske løsninger Bredt produktspekter, tett oppfølging og rask responstid skal gjøre Lumatek AS til en foretrukket leverandør av sveisetekniske løsninger. Tekst og foto: Tom Helgesen

L

umatek ble etablert så sent som i fjor høst, men har allerede rukket å bli godt kjent i markedet. Men så har da innehaver og daglig leder Lars Petter Lunde mer enn 20 års fartstid fra verksted og industri, og har et stort nettverk å spille på. MIGATRONIC-PARTNER Som autorisert Migatronic-partner tilbyr selskapet et bredt utvalg av kvalitetsprodukter, fra den lille sveisemaskinen til hobbybruk i garasjen til den mobile og effektive robotløsningen ”CoWelder” – en såkalt ”Cobot”. Cobots (Collaborative robots) er den nye trenden innen robotteknologi som skal sørge for effektivisering i virksomheten. Ved at den er lett å flytte, kan den enkelt brukes i ulike prosesser. Samtidig er den slett ingen lettvekter når det gjelder sveising, hvor du får en rekke ulike systemer og programmer å velge mellom. EFFEKTIVISERING – Nettopp å kunne bedre kundens effektivitet, er en viktig del av vår virksomhet.

30

Ved å automatisere deler av driften, er det mye tid og penger spart. Vi har utstyret og kompetansen som gjør det mulig, og bistår gjerne både med utstyr og som rådgivende part, sier han. At valget av utstyr falt nettopp på Migatronic for Lumatek, var ingen tilfeldighet. – Nei, jeg har jobbet med merket i mange år og kjenner både produktene og logistikken godt. Derfor er jeg trygg på at det er riktig å spesialisere produktspekteret av sveisemaskiner til denne produsenten. Lumatek er forhandler og representant for PR Maskin av sveisebord og oppspenningssystemer fra Siegmund, med en rekke løsninger å velge mellom. I tillegg importerer og selger de BDS magnetbormaskiner og tilbehør. MANGE TJENESTER I tillegg til salg av utstyret, utfører Lumatek feilsøking, reparasjon, service og garantiutbedringer av alle typer sveisemaskiner og tilbehør som er produsert av Migatronic. I TILLEGG TILBYR DE BLANT ANNET: • reparasjon av sveisepistoler fra Migatronic og Abicor Binzel • reparasjon av sveiseteknisk utstyr, bl.a roterende sveisebord, rundmatere og rullebukker • validering av alle typer sveisemaskiner • sikkerhetstest av alle typer sveisemaskiner • service og reparasjon av BDS magnetborog fasemaskiner

• reparasjon av sager, slipemaskiner, bormaskiner og tilhørende utstyr • montasjeoppdrag både i eget verksted og ute hos kunder • sveise- og produksjonsoppdrag landbruksredskaper, mindre anleggsutstyr, tilhengere og transportmidler med mer Mer informasjon finner du på hjemmesiden!

Lumatek AS Sølvskuttveien 89 1892 Degernes 475 02 010 www.lumatek.as


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

KOMPLETT PROFF FRA KR

2.990,*-

PR MND

INKL. VINTERHJUL, VAREROMS KLEDNING, FRAKT OG LEVERING

FORSKUDD KR 0,-

KOMPLETT PROFF FRA KR

2.990,*-

PR MND

INKL. VINTERHJUL, VAREROM KLEDNING, FRAKT OG LEVERING

FORSKUDD KR 0,-

CITROËN JUMPY PROFF MED MYE UTSTYR

3 seter foran • Skyvedører i begge sider med vindu • Aircondition •Touch screen • DAB+ radio med Bluetooth og USB • Apple CarPlay • Ryggekamera • Parkeringssensor foran/bak • Cruisekontroll og hastighetsbegrenser • Komfortskillevegg med lasteluke • Webasto kjørevarmer • Lakkerte fangere med LED kjørelys • Tåkelys foran • Oppvarmede sidespeilMYE • Fjernbetjent sentrallås • Opptil 2,5 tonn tilhengervekt •5 år/200.000 km garanti. CITROËN JUMPY PROFF MED UTSTYR 3 seter foran • Skyvedører i begge sider med vindu • Aircondition •Touch screen • DAB+ radio med Bluetooth og USB • Apple CarPlay • Ryggekamera •SJEKK Parkeringssensor foran/bak • NÅ PÅ CITROEN.NO Cruisekontroll og hastighetsbegrenser • Komfortskillevegg med lasteluke • Webasto kjørevarmer • Lakkerte fangere med LED kjørelys • Tåkelys foran • Oppvarmede sidespeil • Fjernbetjent *Eksmva. mva. Leasingprisen er inkl. engangsavgift/frakt/levering ogog vinterhjul. Leieperiode er 24 km. Startleie er kr. 0,-.0,-. Renten er 2,95 %.%.Etablerings – og termingebyr tilkommer. Totalpris er kr. er 76.950,-. sentrallås • Opptiler 2,5 tonn tilhengervekt •5 år/200.000 km garanti. *Eks Leasingprisen inkl. engangsavgift/frakt/levering vinterhjul. Leieperiode er mnd/20.000 27 mnd/23.000 km. Startleie er kr. Renten er 3,95 Etablerings – og termingebyr tilkommer. Totalpris kr. 86.175,-.

SJEKK NÅ PÅ CITROEN.NO

Nybilgarantien er km.Modellene Modellene er og og utstyr og farge kan avvike. Vi tar Vi forbehold om trykkfeil. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no eller kontakt nærmeste forhandler.forhandler. Nybilgarantien er 55 år/200.000 år/200.000 km. er illustrasjonsfoto illustrasjonsfoto utstyr og farge kan avvike. tar forbehold om trykkfeil. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no eller kontakt nærmeste *Eks mva. Leasingprisen er inkl. engangsavgift/frakt/levering og vinterhjul. Leieperiode er 24 mnd/20.000 km. Startleie er kr. 0,- eks mva. Renten er 2,95 %. Etablerings – og termingebyr tilkommer. Totalpris er kr. 76.950 eks. mva. Nybilgarantien for Citroën Jumpy er 5 år/200.000 km.Modellene er illustrasjonsfoto og utstyr og farge kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no eller kontakt nærmeste forhandler.

Mobile Moss Kvaenveien 13, 1529 Moss Tlf 69 23 57 57

Mobile Follo Dynamittveien 10, 1400 Ski Tlf 64 85 77 00

Mobile Fredrikstad Stabburveien 20, 1617 Fredrikstad Tlf 69 33 07 77

31


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Daglig leder Hans-Ronald Hohlweg har hatt en travel sommer sammen med sine ansatte. Pågangen har ført til utsatte ferier og tomme lagerhyller. Fortsatt går det i høyt tempo.

- Pågangen i sommer har vært over all forventning. Vi tømte stort sett lageret vårt for både nytt utstyr og reservedeler. Flere av våre ansatte måtte utsette sommerferien, sier daglig leder i Rototilt AS på Skedsmokorset Hans-Ronald Hohlweg. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

D

en strenge vinteren førte til uante konsekvenser for landets ledende leverandør av skandinaviske tiltrotatorer. Mange graveentreprenører opplevde hard slitasje på utstyret i den kalde tiden, men utsatte både vedlikehold og investeringer noe lenger utpå året enn vanlig. Men det var ingen grunn til bekymring for sviktende marked, skulle det vise seg. Da det nærmet seg vår

32

og sommer startet telefonene å kime igjen. «Alle» trengte deler, service, reparasjon eller ville investere i nye tiltrotatorer. TRENGER VASKECONTAINER – Vi har så vidt evaluert det som skjedde, men har iallfall bestemt oss for å styrke beredskapen vår ytterligere. Vi må tilpasse lagerkapasiteten i enda større grad og sørge for å ha det mest etterspurte i hyllene til enhver tid. For å øke lagerkapasiteten er vi i en prosess med å flytte vår vaskeavdeling ut av verkstedområdet. Vi er på jakt etter en ekstern containerløsning som er mobil og kan påkobles vann og brukes til vask av utstyr. De som sitter med slike løsninger vil jeg gjerne ta en prat med, sier Hohlweg. KONTAKT MED SLUTTBRUKERNE En særdeles travel sommer førte likevel ikke til en roligere periode da ferien var over. Det er fortsatt stor pågang og nå står dessuten to store messer for døren. Selv om Rototilt kun handler med grossistleddet, ønsker Hans-Ronald Hohlweg at bedriften

skal vise seg frem for sluttbrukerne. Derfor har de investert i en hel messetilhenger med alt de trenger til slike messer og frakter den rundt etter behov. – Det er viktig å kunne vise våre produkter til de som skal bruke utstyret. Nå har vi dessuten mange nyheter det er viktig å få ut, blant annet våre nye, norskutviklede skuffer. De blir produsert i tre serier og er utrolig robuste. Terreng og grunnforhold i Norge er så spesielt og krevende at det er behov for utstyr som holder. Vi har allerede solgt over 80 enheter etter lanseringen, men er på utkikk etter flere samarbeidspartnere for disse produktene, sier Hohlweg. MARKEDETS KRAFTIGSTE Rototilt er nå også på banen med sine hurtigkoblingsfester i Norge som monteres mellom gravearm og tiltrotator. Her til lands blir dem kun solgt i securelock utgaven i henhold til den strengeste sikkerhetsstandarden på markedet og er kraftig dimensjonert for stor brytekraft. Med et


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Tidenes travleste sommer for Rototilt

slikt feste kan brukerne nå montere utstyr helt fra arm til såkalte attachments, for eksempel skuffer, gripeutstyr eller komprimatorer. De nye maskinfestene med securelock er optimalisert for Rototilt styresystemet ICS, men kan også benyttes med de andre styresystemene fra Rototilt eller andre styresystemer på markedet. – Rototilt driver en kontinuerlig produktutvikling, og snart kommer nye attachments, som for eksempel feieruller. Vi ønsker å tilby alle type utstyr, slik at våre brukere kan være sikre på at dette passer sammen og fungerer som det skal over tid. VERDENS STØRSTE TILTROTATOR Nye tiltrotatorer har også blitt lansert på messen Vei og Anlegg i mai. Fulle serier til både de aller minste og de største gravemaskinene er nå på markedet, og spesielt tiltrotatoren R9 for gravemaskiner fra 30–40 tonn har vakt interesse i Norge. Ikke minst på grunn av sikkerhet og styrke. – Vi har et stort marked for disse, noe

overdimensjonerte løsningene. Tidligere hadde denne et såkalt S80-feste, men nå kommer den med S90, som gjør den enda mer attraktiv her til lands. R9 er for øvrig verdens største tiltrotator med den største grad av sikkerhet. I tillegg har den et kraftig snekkegir med doble hydraulikkmotorer for å tåle store påkjenninger og for maksimalt dreiemoment.

Rototilt AS Industriveien 6b 2020 Skedsmokorset 21 01 91 50 info@rototilt.com

33


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

– Vi har alt av sikringsutstyr sier butikksjef Kjell Erthe.

Stort utvalg av godkjent f Arbeider du i høyder over 90 centimeter skal du sikres mot fall. Rakkestad Sogneselskap leverer alt av godkjent og sertifisert utstyr til industri, landbruk og håndverkere.

F

allulykker er et stort problem, spesielt i byggebransjen, der hele 30 prosent av arbeidsulykkene skyldes fall med til dels alvorlige skader. Men også andre bransjer er utsatte. I dag holder det ikke å tjore seg fast med et tau i stillaset. Utstyret skal være godkjent, og ikke minst skal det virke etter hensikten, slik at én som eventuelt faller, ikke blir skadet, selv om det dreier seg om store høyder. MANGE SLURVER – I dag skal en sele ha systemer som gjøre at belastningene fordeles og at farten bremses på en slik måte at det ikke oppstår skade. I dag er det mange som ikke er flinke til å bruke godkjent utstyr på lavere høyder, selv om risikoen er stor. Offshore-virksomheter er som regel de flinkeste, da de har gjennomgått helt annen opplæring enn fastlandsbedriftene, sier Kjell Otto Larsen hos Rakkestad Sogneselskap. FLERE PRISKLASSER Selv om de fleste forstår at de skal sikres

34

mot fall, er det mange som slurver når det gjelder sikring av verktøy og utstyr. Dette kan skade, eller i verste fall ta livet av, personer under hvis det blir mistet fra for eksempel et stillas. – Fra en viss høyde spiller det liten rolle om man mister en skrutrekker eller en slegge. Redskapen gjør like store skade hvis den treffer en person, sier Larsen. Han har alt av utstyr i flere prisklasser i hyllene. TIDEN ER KNAPP – Jeg anbefaler bedriftseiere å investere i skikkelig utstyr når det først handler om sikkerhet. Det kan bli dyrt å spare noen kroner på en skikkelig fallsele, for eksempel. Dessuten må kolleger få opplæring i hva man skal gjøre hvis noen har falt ned med sele. De som henger i selen må frigjøres fra denne i løpet av 20 minutter, ellers går det riktig ille. ALT AV VERNEUTSTYR I tillegg til sikringsutstyr, kan Rakkestad Sogneselskap tilby godkjent førstehjelpsutstyr og verneutstyr i alle kategorier. Butikken er full av hjelmer i alle fasonger, hansker, vernesko og -støvler, briller og mye mer. Skulle du ha andre behov, bestiller de og leverer raskt.


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

På eget verksted er logoer og merker arkivert og blir påtrykket arbeidstøy og profiltøy.

Kler opp bedrifter fra innerst til ytterst

fallsikringsutstyr Det Kjell Otto Larsen hos Rakkestad Sogneselskap ikke vet om sikringsutstyr er knapt verdt å vite. Han kan plukke ut rett utstyr til ethvert oppdrag.

Profiltøy, arbeidstøy eller vernesko. Alt får du levert fra Rakkestad Sogneselskaps velfylte lagerhyller. Logoer og annen dekor monteres på eget verksted. – Helly Hansen er vårt toppmerke, som vi selger massevis av arbeids- og profileringstøy av, sier Kjell Erthe. Han legger til at arbeidstøy er en stor produktgruppe for Rakkestad Sogneselskap. Butikklokalene understreker dette gjennom metervis med hyller og stativer, der både bukser, jakker, gensere, sko og annet man trenger som påkledning på jobb henger utstilt. RASKT OG EFFEKTIVT – Kundene våre er alt fra små enkeltersonforetak til store bedrifter, men de fleste har nok fra én til ti ansatte. Vi oppbevarer og vedlikeholder også et stort arkiv med kundenes logoer og andre merker de bruker jevnlig. Skulle én av medarbeiderne trenge en ny jakke, for eksempel, kan de stikke innom, plukke ut det de trenger og få merkene trykket på mens de venter. Vi leverer både raskt og effektivt. Alle avtalekundene har en slik løsning.

Rakkestad Sogneselskap Sagveien 8 1890 Rakkestad 69 22 70 70 post@raso.no

35


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Hvitt strekktak i pvc gir et eksklusivt inntrykk i enhver stue. Både kabler og spots kan skjules og bygges inn i taket.

Har løsningen for bedrifter Føler du at det er lavt under taket på arbeidsplassen din? Norén Maler og Tapetserforretning i Fredrikstad har en løsning. Strekktak i stabil og holdbar pvc gir deg en romfølelse som fjerner all form for klaustrofobi. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

E

n rekke bedrifter og privatpersoner har allerede bestilt og fått montert taket «alle» snakker om, men som mange tror er kostbart og problematisk å montere. Slik kan det nemlig se ut ved første øyekast.

36

Strekktak i blank utførelse gir deg et eksklusivt rom der du får følelse av at taket bare fortsetter i høyden. – Nå kan vi ikke gjøre noe med verken den fysiske eller mentale takhøyden på distriktets arbeidsplasser, men vi kan gi en følelse og et inntrykk av det. Det kan være vel så viktig, sier Marita Evensen. PERFEKT FOR VÅTROM – Det siste halvåret ha mange privatpersoner bestilt strekktak på badet eller kjøkkenet. Taket som er produsert i pvc fungerer jo også som en fuktsperre og er perfekt for våtrom, sier daglig leder Bjørn Ivar Carlsen. Han legger til at taket også leveres i matt utførelse, noe som gir et eksklusivt uttrykk og blir et garantert samtaletema, enten det er i private hjem, i butikken eller på kontoret.

– Det er flere forretninger som har montert slike tak og får positive tilbakemeldinger fra kundene. Takene vekker oppsikt i alle farger og utførelser. VOKSER SEG STØRRE Norén Malermester- og Tapetserforretning AS er fortsatt eneste leverandør av strekktak i Østfold. Både direkte og gjennom produsenten i Drammen får de jevnlig bestillinger. – Det blir flere forhandlere rundt i landet etter hvert. Håndverks Gruppen, som vi er medeiere i, har nå representanter og leverandører i både Ålesund og Arendal. Vi tror dette vil vokse seg større i fremtiden. Vi håper flere vil vurdere å montere strekktak i nybygg. Det gir store fordeler blant annet ved kabling og belysning.


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Stort behov for flere fagfolk - Vi har hendene fulle med oppdrag og har behov for opptil fem nye medarbeidere. Men kandidatene vokser ikke på trær, sier Bjørn Ivar Carlsen.

I

sommer har oppdragene med oppussing av flere skoler i distriktet tatt mye av kapasiteten. Norén Maler og Tapetserforretning har rammeavtale med Fredrikstad kommune, og den gir mange oppdrag. Nå har bedriften inngått en lignende avtale også med Råde kommune. ALLE TRÅR TIL – Det er mange som er interessert i å jobbe hos oss, men vi stiller strenge krav og ønsker kun selvstendige, dyktige personer som kan faget godt. Det viser seg å være vanskelig å få til, men vi gir oss ikke. Behovet for flere ansatte har gjort at alle, enten de jobber på kontoret eller i ledelsen, har måttet trå til ute. Det er likevel en mer behagelig utfordring enn å tvinne tomler og lure på hva man skal bruke tiden til, sier Carlsen.

– Vi bidrar til økt takhøyde, sier administrerende direktør Bjørn Ivar Carlsen og Marita Evensen i Norén Maler og Tapetserforretning. Nylig investerte Miljøfyrtårn-bedriften sin første elbil.

200 ÅRS SAMLET ERFARING Noréns hovedområder består av malingarbeid, tapetsering, gulvarbeid, flisarbeid, branntetting og strekktak. Historien strekker seg helt tilbake til 1960, men selskapet ble nyetablert i 1991 under ny eier. Gjennom årevis med erfaring har de opparbeidet seg en uvurderlig kompetanse og et godt renommé innenfor bransjen. Fokus ligger på kontinuerlig å jobbe i tråd med våre verdier om kundeservice og kvalitet. Bedriften som består av 22 ansatte opererer i hele Østfold. MILJØFYRTÅRN – Når du velger oss, skal du være trygg på

at arbeidet blir utført i henhold til vedtatte normer og lovfestede retningslinjer. Våre ansatte har derfor kompetanse og sertifisering innen våtrom, varmearbeid, stillasebygging, liftbruk og brannmontering/branntetting. Vi er også en miljøsertifisert bedrift. Vårt firma tilbyr alltid gratis befaring, slik at vi kan komme med våre synspunkter på hva som bør gjøres i ulike prosjekter. Norén er stolte medeiere av Håndverksgruppen, som er en landsdekkende kjede med 47 medlemsbedrifter. Protecta er annen landsdekkende kjede som er spesialisert innen passiv brannsikring, og som Norén også er medeier i.

med lav takhøyde NORSKPRODUSERT – Vi så for et snaut år siden at det var et stort marked for denne typen tak også i Østfold. Derfor valgte vi å satse på produktet, sier Marita Evensen. Håndverksbedriften har tre medarbeidere som utvikler kompetanse på denne typen tak, og de takene som er montert så langt er levert med godt resultat. – Alle våre tak blir produsert i Drammen, og det tar kun et par dager fra vi tar mål, til taket er klart til montering. Vi er godt fornøyd med produktet og interessen vi har opplevd så langt, sier Evensen. MANGE MULIGHETER Strekktak har en rekke store fordeler, men den største er kanskje fleksibiliteten og friheten til å kunne utforme et tak som vil vekke både beundring og oppsikt. Her er

det mulig å bygge inn alt fra kantbelysning og spotter, til ventilasjon eller lysdioder som gjør om hele taket ditt til en heldekkende lyskilde. FORDELER • Vedlikeholdsfritt • Rask montering uten utflytting av møbler Krever ikke grunnarbeid • Fører ikke til byggestøv • Installeres etter at veggene er ferdige • Taket skjuler elanlegg, ventilasjon og ujevnheter i byggkonstruksjon Kan tas ned for ettermontering av lys, ventilasjon og lignende • Enkelt å demontere eller bytte ut • Holder i mange tiår

Norén Maler- og Byggtapetserfirma AS Pb 134 1650 Sellebakk 905 25 067 postmaster@norenmalerogtapet.no

37


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Morten Nore og Moss Transportforum vurderer å utvide lagerkapasiteten med 2 500 kvadratmeter i høst. Det vil de i så fall løse ved å leie ledige lokaler i nabolaget.

Stor pågang kan føre til kraftig av lager Stor pågang fra nye og eksisterende kunder om lagerkapasitet, gjør at Moss Transportforum vurderer å øke kapasiteten med 2 500 kvadratmeter allerede i høst. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen – Vi har fått flere forespørsler, og prisnivået er blitt bedre. Det gjør at det kan være interessant å utvide fra dagens 4 500 kvadratmeter til 7 000 kvadratmeter. Sammen med kaldtlageret på 3 500 kvadratmeter, får vi en samlet kapasitet på 10 000 kvadrat, sier Nore. Han registrerer at stadig flere importører trenger bufferlager. Derfor er det nå aktuelt å se på lagring av landbruksprodukter som korn og gjødsel. – Vi har fått noen forespørsler på dette, og har allerede godkjenning på lagring av matvarer i det eksisterende lageret og får

38

det på det nye også. Dette passer dessuten greit inn i den bilstrukturen med større biler som vi bygger opp nå. Det nye lageret passer fint til big bag og pallelagring.

VEKST FOR HEDMARK OG OPPLAND De forholdsvis nye rutene fra terminalen i Moss til Hedmark og Oppland har økt kraftig den siste tiden. Nå går det biler daglig mellom destinasjonene. – Det er opplasting her på kvelden og levering neste dag i de to fylkene. Rutene utvides hele tiden, og det blir stadig mer å gjøre, sier Morten Nore. ØKTE MED 7 PROSENT Sommeren har for øvrig vært en av de beste for Moss Transportforum noen gang. I løpet av første halvår har virksomheten opplevd en omsetningsøkning på syv prosent. – Det har vært veldig travle dager og mye å gjøre hele sommeren. Vi har fått nye oppdrag fra våre faste forbindelser, men også en rekke bestillinger på enkeltoppdrag fra nye kunder. Det ga oss noen utfordringer

med avvikling av sommerferien, men ved hjelp av fleksibilitet og innsats fra alle parter, klarte vi det. En økning på syv prosent de seks første månedene er vi godt fornøyd med. Mye av årsaken til økningen er nye IT-systemer som har gitt oss bedre oversikt og gjort oss mer effektive. Nå er vi i gang med enda et system, spesielt tilpasset massetransport. Her blir det mulig å legge inn alt fra timeforbruk til hms-relatert informasjon. Vi kan også kontrollere om dørene er låst når bilen forlates, og dette har med sikkerhet å gjøre, sier Nore. PRØVER UT ALKOLÅS Moss Transportforum står i startgropa for et prosjekt med utprøving av alkolås i bilene de disponerer. I løpet av høsten skal slike låser prøvemonteres i enkelte biler for å se hvordan det fungerer. – Vi regner med at det kommer et krav om alkolås fra myndighetene om ikke så lenge, så det er ok å være streng på akkurat den biten allerede nå, sier Nore.


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Tone Øyane har nok å henge fingrene i på lageret til Moss Transportforum.

– Oppdragsgiver er ansvarlig for at regelverket følges

g utvidelse

- Vi får stadig spørsmål om den såkalte «påseplikten» fra våre kunder og oppdragsgivere. Det nye regelverket som skal sørge for at utenlandske sjåfører får akseptabel lønn og at norske retningslinjer blir fulgt, legger stort ansvar på oppdragsgiveren.Det sier daglig leder i Moss Transportforum Morten Nore.

B

edriften i Moss har selvfølgelig alle papirer i orden når det gjelder de biler og sjåfører som er engasjert i transport- og logistikkvirksomheten. Arbeidstilsynet har selv gitt Moss Transportforum en skriftlig godkjenning på at arbeidet de gjør i forbindelse med påseplikten er tilstrekkelig. Som leverandør av transporttjenester har de også et ansvar for å kontrollere at forskrifter og vilkår blir fulgt av alle parter.

Moss Transportforum AS Vålerveien 157 1599 Moss 69 24 11 30 post@mtf.no

SENTRAL PLIKTER Forskriften pålegger oppdragsgiver to sentrale plikter ved bruk av underleverandører og entreprenører: • Plikt til å informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår • Plikt til å påse at allmenngjøringsforskrifter etterleves MÅ HA MINSTELØNN – Alle våre kunder og oppdragsgivere er

avhengige av at vi som leverer tjenestene gjør det lovmessig. Det betyr at alle sjåfører, enten de er norske eller utenlandske må ha minstelønn, registrere timebruk, følge kjøre- og hvilebestemmelser og øvrige betingelser som er bestemt i allmennsgjøringsforskriften. Oppdragsgiverne har plikt til å spørre om dette og kontrollere at dette faktisk er i orden, sier Morten Nore. VIKTIG OPPRYDDING For transportbransjen medfører påseplikten ekstraarbeid og kostnader på kort sikt. Morten Nore tror imidlertid at kravet om at alle skal uføre jobben med norske betingelser i Norge vil rydde opp i det bransjen har slitt med i årevis, nemlig ulovlig kabotasje og tilnærmet slavelønn. – En opprydding er viktig for å redde norske arbeidsplasser innen transport. Det bør være en selvfølgelighet at vilkårene er rettferdige og like for alle og i tillegg er lette å etterkontrollere. MANGE BRUDD I februar kom det fram at andel norske bedrifter som oppfyller sine plikter ved kjøp av transporttjenester faktis var lavere enn andelen sjåfører som har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Hele 81 prosent av de kontrollerte bestillere og hovedleverandører av transporttjenester brøt påseplikten. Blant annet hadde 74 prosent av de kontrollerte sjåførene for lav lønn. – Det viser hvor viktig det er å få ryddet opp og få alt innenfor samme rammer.

39


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Det blir både humor og aha-opplevelser i undervisningstimene på Ethos Academy. (foto: Ethos Academy)

Helhetstenkning som grunnlag for suksess For å kunne lede og inspirere andre må du stå trygt i deg selv. En utdannelse innen Core NLP gir deg verktøy som vil ta din kommunikasjon med andre, innsikt og selvforståelse til et helt nytt nivå. Tekst og foto: Trine Sirnes

S

om en av få kvalitetsgodkjente skoler fra Den Norske Coachforening, tilbyr Ethos Academy en av de beste leder- og coaching-utdannelser i Norden. Utdannelsesløpet gir innsikt og selvforståelse som igjen bedrer evnen til å kommunisere med alle rundt deg, samtidig som du lærer bruken av de mest effektive mentale verktøy tilgjengelig i mellommenneskelig kommunikasjon. HELHETSFORSTÅELSE OG SELVAKSEPT Ethos skiller seg vesentlig ut fra andre coaching- og lederutviklingsskoler ved å bruke helhetskonseptet «Connected Resonance» også kalt CORE. Du oppnår med dette en veldig dyp helhetsforståelse og en

40

verdibasert balanse i kommunikasjon med andre og i deg selv. Utdannelsen gjør at du kan fungere som en bedre rollemodell for andre. – De beste ledere inspirerer andre, fordi de leder seg selv på en ryddig og autentisk måte. CORE er en prosess der du finner inn til kjernen av deg selv, får større selvinnsikt, selvrespekt og tilslutt en selvaksept. Dette er ikke bare et vanlig coaching kurs i kommunikasjon, det er en dyp transformasjonsprosess for å bli en bedre leder og inspirator uansett om det er i jobbsammenheng eller privat, forklarer faglig leder John Tolmie. FRA OVERFLATE TIL DYPDYKK Utdanning i selvledelse er kraftig undervurdert i organisasjoner. Medarbeidere speiler seg i omgivelsene, på samme måte som barn speiler sine foreldre. Derfor er graden av gode resultater og vekst betinget av hvordan det enkelte menneske håndterer egen tenkning, følelser og handlinger. Derfor har mange ledere har hatt et stort utbytte av utdanningen. – Core NLP har gjort meg til en bedre artist, sanger, musiker, mor, venn og ikke minst et bedre jeg. Før utdannelsen danset jeg på toppen av isfjellet, med liten kunnskap om egne evner og eksistens. Nå har jeg

lært å se under vann – med så mange flere muligheter som har ligget der rett under overflaten, sier Eva Iselinn Erichsen, sanger og musikkpedagog. – Core NLP utdanningen gir deg muligheten til å bli god i relasjons- og kommunikasjonsforståelse og god til å skape gruppedynamikk og samhørighet. Core NLP utdannelsen hos Ethos er det beste du kan gjøre om du vil bli best på ledelse og personalutvikling, sier Rune Larsen, utviklingsleder hos Visma Smartskills. – Core NLP-utdannelsen har lært meg å være åpen i møte med nye mennesker, samtidig som jeg har lært å stå stødig i meg selv slik at ingen situasjon er for vanskelig, forklarer Simen Østby, prosjektleder hos Østby Eiendom AS.

Ethos Academy AS Johan Stangs Plass, Halden 410 26 027 post@ethosacademy.no


… melter, dannes.

Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Moderne teknologi og høy fagkompetanse sørger for at stadig flere benytter i-Pack digital som partner og leverandør av grafiske og trykktekniske tjenester. Innfelt: Jan Tore Hall og Jonas Klefbeck.

i-Pack Digital trykker til! – Ved å bruke oss som ditt trykkeri, er du sikret både høy kvalitet og rask responstid – og kreativiteten får du på kjøpet! Tekst og foto: Tom Helgesen

D

et sier Jan Tore Hall og Jonas Klefbeck hos i-Pack Digital, som har innledet en sjarmoffensiv mot markedet i Østfold og Follo for å gjøre seg bedre kjent. De siste årene er det blitt investert i moderne teknologi og høy faglig kompetanse i lokalene i Sarpsborg, og selskapet har vokst til et komplett kvalitetstrykkeri for både små og store oppdrag. Med i-Pack digital som din faste samarbeidspartner, er du sikret raske leveringer av forbruks- og salgsmateriell i tillegg til at de er en sparringspartner dersom bedriften ønsker spesielle løsninger og maksimal profilering. På den måten bidrar de til høy effektivitet og økt synlighet for deg, som er et svært godt utgangspunkt for bedre lønnsomhet!

• Digitaltrykk

TRYKKER ALT! – Mange er nok ikke klar over de unike mulighetene vi har til å påta oss grafiske oppdrag og trykktjenester. Vi dekker alt fra de enkleste produktene som visittkort, brevark, kalendere, bøker og brosjyrer med alle typer ferdiggjøringer, til det helt spesielle særpreget i utsmykningsøyemed, sier de. I storformatavdeling produserer iPack Digital blant annet plakater, bilder, bildekor, tapeter, skilt, gulvfolie og store veggbannere, og kan trykke på papir, plast, metall, glass og tre – og de fleste andre flater! – Ønsker du å trykke et motiv på et trepanel eller en stålplate som et dekorelement og blikkfang, fikser vi det! Vi elsker utfordringer, og med det kunne skape et helt spesielt sluttresultatet sammen med kunden. De fleste blir overrasket over hvilke muligheter som finnes, sier Jan Tore. En k – Men uansett oppdragets art eller omfang, ligger det alltid et genuint ønske bak om å levere tjenester og produkter av høyeste kvalitet. Hos oss er det viktigste at både du som kunde og vi som produsent skal sitte igjen med en god følelse etter leveransen, legger Jonas til.

• Offsettrykk

• Skilting

FIRE UNDER SAMME TAK i-Pack Digital er en del av i-Pack-selskapene, som i tillegg består av i-Pack Emballasje-display, i-Pack Design og i-Pack Plast. Med fire produksjonsavdelinger under samme tak utvikler og produserer de det aller meste av det du måtte ha behov for av forbruksmateriell og profileringsprodukter – fra idé til utvikling og ferdigstillelse. Samlet gjør dette i–Pack svært konkurransedyktige både når det gjelder pris og responstid.

i-Pack selskapene I-Pack digital Klokkegårdveien 17 1711 Sarpsborg 469 73 067 www.ipack.no

• Utsmykking

• Storformat 41


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Vokser kraftig i Nedre G For seks år siden etablerte Halden-firmaet Skogheim Profil & Yrkesklær AS en avdeling på Øra i Fredrikstad. Årsaken var den stadig økende kundemassen i regionen. Nå har avdelingen vokst ytterligere og står foran en utvidelse av staben. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

I

Skogheim leverer arbeidstøy med ferdig påtrykte eller påmonterte logoer. Ofte gjøres dette mens kunden venter.

42

dag har Skogheim ni ansatte, hvorav tre er lokalisert i Fredrikstad. Etableringen på Øra blir karakterisert som svært vellykket, og Nedre Glomma-regionen står i dag for nær halvparten av omsetningen i selskapet. Halden og Indre Østfold står for store deler av resten. Nedslagsfeltet for bedriften er definert til hele østlandsområdet.

– Vi har fokus på stor bredde i utvalget vårt, ikke minst når det gjelder vernesko. Vi lagerfører til enhver tid 30 forskjellige modeller, alt fra støvler til tresko og alt som ligger imellom. Vi selger ikke bare direkte til bedriftene, men er grossist på vernesko og leverer mye til andre forhandlere også. På lageret har vi 4–5 000 par til enhver tid, sier daglig leder Tor-Egil Skogheim.

BEDRE SYNLIGHET Skogheim AS etablerte seg i Halden sentrum i 1998, men flyttet til Svinesundsveien på Sørlifeltet i 2017. – Meningen var å komme nærmere kunden og få bedre synlighet. Flyttingen har allerede gitt resultater, og vi har fått flere nye kunder, sier Tor-Egil Skogheim. Kundemassen øker spesielt innenfor håndverksbransjen, men også industri. – Vi gjør gjerne rammeavtaler med store kunder, eller en fastprisavtale. De store varegruppene er vernesko og bukser i alle varianter, filtermasker, åndedrettsvern og


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

– Vi vokser såpass sterkt at vi trolig må ansette enda en medarbeider ved Øra-avdelingen. Også i Halden og resten av regionen er vi i fin fremgang, sier daglig leder Tor-Egil Skogheim.

Ny multinorm-bukse fra Storm Workwear:

– Det beste arbeidstøyet jeg noen sinne har brukt - Jeg har jobbet på samme arbeidsplass siden 1998, og dette er det desidert beste arbeidstøyet jeg har hatt. Det sier Tommy Solfjell, som er ansatt ved en større industribedrift i Østfold.

H

an har testet det nye multinorm arbeidstøyet fra Storm Workwear og Skogheim Profil & Yrkesklær AS i halvannet år. – Det er en bukse som er veldig behagelig å bruke. Myk i stoffet og krympet ikke under vask. Jeg skrur mye og er høyt og lavt og erfarer at dette er en slitesterk bukse, fortsetter Solfjell.

Glomma

hansker. Vi har eget logotrykkeri og leverer produktene fullt ferdig. Vi har alltid hatt sterkt fokus på service og leveringsdyktighet. Våre store kunder har sitt faste sortiment, og vi holder lager for hver enkelt som de bare henter ut fra etter behov.

Skogheim Halden Svinesundsveien 329 1789 Berg i Østfold

Skogheim Fredrikstad Øraveien 17 1630 Gml. Fr.stad 69 18 63 70 ordre@skogheim-as.no

FLEKSIBELT OG ELASTISK Storm Workwear er Skogheims eget merke, og tøyet blir produsert etter eget design. Det nye stoffet som nå er utarbeidet er flammehemmende og stenger vannet ute, selv under høyt trykk. Trenger det likevel gjennom det ytre laget, kommer det ikke gjennom stoffet. Produksjonsmetoden er utarbeidet på en måte som stenger alt ute. Likevel er det fleksibelt og elastisk, noe som er helt nytt på markedet. Buksene leveres både med og uten håndverkslommer. ALLE STØRRELSER – Vi får fantastiske tilbakemeldinger fra de som har prøvd det nye arbeidstøyet. Det er testet ut på flere bedrifter, blant annet Høyttrykk & Vakumteknikk AS. Buksene er satt i full produksjon etter testperioden og tilbakemeldingene, og nå lagerfører vi de fleste størrelser i standardutførelse og som såkalt d-utførelse for de som har behov for det, sier daglig leder Tor-Egil Skogheim i Skogheim Profil & Yrkesklær AS. BEDRE KOMFORT Det nye stoffet har tre ganger så høy slitestyrke som vanlig arbeidstøy, og flammesikringen holder like lenge som buksas levetid. – Arbeidstøy i det nye stoffet kan koste noe mer, men har så lang holdbarhet at det likevel blir rimeligere i det lange løp. Dessuten er det langt bedre komfort på grunn av elastisiteten. Det er et naturlig stoff, og det er vevet inn Para-aramid fibre med tanke på slitestyrken. Dette blir både holdbart og behagelig, sier Tor-Egil Skogheim. Storm har produsert siden 2012 og har sterkt fokus på Multinormkonseptet. Plag-

gene er derfor godkjent i 6 kategorier; Flammehemmende, synlig, antistatisk, lysbuetestet, motstandsdyktig mot enkelte kjemikalier og godkjent i henhold til sveisenorm klasse 1. Skogheims store kunder som Borregaard, Unger, Reichhold, Brattås, og Høytrykk & Vakumteknikk er alle brukere av arbeidstøyet i dag.

43


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Norskand har inngått ramme – Denne avtalen gir forutsigbarhet og trygghet for selskapet, og er et viktig kvalitetsstempel for oss. Tekst og foto: Tom Helgesen

D

et sier en svært fornøyd Pål Lien, daglig leder i Norskand Prosjekt AS, som har spesialisert seg på å prosjektgjennomføring for detaljhandel. Siden etableringen i 2003 har selskapet levert 1 200 butikklokaler landet over, de fleste ferdig innredet til varer i hyllene og oppkoblede systemer i tråd med kundenes konseptuelle kravspesifikasjoner. LEDENDE AKTØR Nå har Norskand signert en treårig ram-

44

meavtale med det børsnoterte selskapet Citycon, som er en ledende aktør innen drift og utvikling av kjøpesentre i Norden og Baltikum. I Norge eier og håndterer selskapet rundt 30 sentre. Rammeavtalen gjelder alle de norske senterne og omhandler tilpasninger av butikklokaler. Behovet er stort, alle kjøpesentre har naturlig nok stor byggeaktivitet i løpet av et år. Noen leietakere vokser, andre krymper, noen blir borte og andre kommer til med sine krav til arealer. Det betinger at butikklokaler må fornyes, slås sammen, deles etc. I inneværende år kommer Citycon til å gjennomføre over 100 leietakertilpasninger. LANGT OG GODT SAMARBEID Senior eiendomssjef, Magne Eriksen, og senior property manager, Anders Brage Mikkelsen, i Citycon ser også fram til et nært og

godt samarbeid med Norskand, og er trygge på at dette er en avtale begge parter er tjent med. – Vi har jobbet med Norskand på en rekke prosjekter gjennom mange år, og vet hva de står for. Med denne rammeavtalen, er vi sikret at arbeidene med ombygginger og tilpasninger blir ivaretatt på beste måte og skjer i tråd med forskrifter og lovverk på nasjonalt nivå. Dette er en dynamisk tilnærming til et utleiemarked i stadig endring som styrker vår posisjon overfor leietakere i våre kjøpesentre, sier Eriksen. – I tillegg sparer vi mye tid, supplerer Mikkelsen. – Vi slipper lokale anbudsrunder for hvert prosjekt, og vi unngår å bruke egne ressurser på å sette oss inn i innfløkte byggeprosesser, hvor kravene stadig endres. Hos Norskand får vi én person å forholde


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Norskand • Totalleverandør av prosjekt- og byggetjenester innen detaljhandel. Fokus på forutsigbarhet, avtalt pris og kvalitet, og kort nede-/byggetid • Vil tilby best og mest miljøvennlig løsning for nyetablering og ombygging av butikk og kontor i hele Norge, både for kjeder og enkeltstående, i kjøpesentre og andre forretningsbygg • Basert i Moss med sju ansatte, og benytter faste leverandører, underleverandører og entreprenører på oppdragene • Viktige verdier er rutiner, struktur, profesjonalitet, ærlighet, forutsigbarhet og lojalitet

Citycon • Børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moodys (Baa1) og Standard & Poors (BBB) • Medlem av EPRA (European Public Eiendom Association) • Størst innen kjøpesentre i Norden og ledende i Baltikum; mer enn 165 mill. besøk hvert år • Eier og forvalter mer enn 40 urbane og bærekraftige kjøpesentre i Norden

Norskand Prosjekt og Citycon har signert treårig rammeavtale, med opsjon på forlengelse. En avtale begge parter er fornøyde med. På bildet ser vi f. v. senior eiendomssjef Magne Eriksen og senior property manager Anders Brage Mikkelsen i Citycon, samt Pål Lien, daglig leder i Norskand Prosjekt.

eavtale med Citycon oss til, som håndterer alt fra utredninger og byggesøknader til prosjektering og gjennomføring. Det gjør arbeidet enkelt og effektivt for oss. HAR APPARAT At Norskand har velfungerende arbeidsmetoder, systemer og maler for denne typen arbeider, var også en avgjørende faktor for avtalen. – Det er en krevende øvelse å skulle bygge om og rehabilitere butikklokaler i et senter med full aktivitet. Det er mange byggtekniske hensyn å ta, og det berører mange parter. Arbeidene krever derfor omfattende planlegging, dokumentasjon og kommunikasjon gjennom hele prosessen, slik at alle er oppdatert på eventuelle avvik, framdrift og overleveringsdato. At vi er et børsnotert selskap, utløser også egne krav til dokumentasjoner og rapporteringer som

må ivaretas. – Ikke sjelden oppstår det uforutsette utfordringer underveis, som krever rask handling lokalt. Også det er Norskand gode på, påpeker Eriksen. GLAD FOR TILLITEN Norskands daglige leder Pål Lien er glad for tilliten de er gitt gjennom denne rammeavtalen, og sier han utelukkende har gode erfaringer med Citycon som oppdragsgiver og sentereier. – Ved at vi har gjort jobbe for flere store og kjente butikk-kjeder og kjenner konseptene inngående, sitter vi på mange måter på begge sider av bordet. Det gjør at vi kan være ”spot on”, som igjen effektiviserer byggeprosessen vesentlig. Og i og med at vi er en liten organisasjon, er vi svært fleksible og kan stille opp på kort varsel, sier han. – Citycon er en framoverlent og attraktiv

• Opererer i de største og raskest voksende byene i Norden • Regionen er hjem for mer enn 25 millioner forbrukere med sterk kjøpekraft, og befolkningsveksten i området er blant de høyeste i Europa • Anerkjent som en langsiktig aktør som er forpliktet til bærekraftig senterledelse

sentereier vi gjerne spiller på lag med, og vil gjøre vårt aller ytterste for å tilfredsstille deres forventninger og krav, understreker Lien.

Norskand Prosjekt AS Årvollskogen 90 1529 Moss 922 13 541 www.norskand.no

45


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Det er god stemning blant ansatte og lærekandidater hos FASVO. Fra venstre Jostein, Linea, Joakim, Merete Blomberg, Louise, Morten og Dennis.

Østfold best i landet på tilrettelagt opplæring i bedrift Lærekandidatordningen er for elever med behov for tilrettelagt undervisning og individuelle opplæringsarenaer. Fasvo er en av 11 medlemsbedrifter i Østfold som tilbyr ulike yrkesmuligheter innen videregående opplæring. I disse dager starter 12 nye kandidater opp hos bedriften på Ørebekk. Tekst og foto: Trine Sirnes

Ø

stfold Fylkeskommune har vært best i landet på å ta i bruk ordningen som kan vise til gode resultater. I tillegg til høstens 12 nye kandidater, starter 14 kandidater opp på sitt andre år i Fasvo. Tilsammen tilbyr medlemsbedriftene et stort spekter av forskjellige fagretninger, for øyeblikket ca 30 fag. Fasvo tilbyr i år fagene salg, logistikk, IKT-service, kokk og barne- og ungdomsarbeider. - Østfold fylkeskommune har satset på denne ordningen som er helt i tråd med nasjonale føringer om at ingen skal dis-

46

krimineres på grunn av tilretteleggingsbehov eller diagnose. Det er viktig å se at kandidatene kan dekke et behov ute i bedriftene, og blir en ressurs, forklarer Merete Blomberg, avdelingsleder lærekandidater og nestleder i FASVO. YRKESFAGLIG FORDYPNING Ungdom som starter opp som lærekandidater gjennomfører en periode med yrkesfaglig fordypning i den aktuelle bedriften. Yrkesfaglig fordypning (YFF) bidrar til å introdusere elevene for arbeidslivet, og er en del av vg2 i alle yrkesfaglige utdanningsprogram. I denne perioden prøver de å kartlegge motivasjon, behov for tilrettelegging og interesse for lærefaget kandidatene har søkt læreplass i. - I Østfold er det i dag 11 medlemsbedrifter, såkalte Vekstbedrifter, som alle er eid av kommunene. Sammen har bedriftene etablert et opplæringskontor, Okvekst, som er med på å koordinere fagopplæringen samtidig som de fungerer som et bindeledd mellom fylkeskommunen og lærekandidatene. En viktig oppgave for opplæringskontoret er å sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel fem og læreplanen i faget, fortsetter Blomberg - I tillegg til mange interne arbeidsplasser har vi en del gode samarbeidsbedrifter

der kandidatene utplasseres i kortere og lengre tid. Her er vi stadig interessert i nye bedrifter som kan være en god opp læringsarena og samtidig nyte godt av den ekstra ressursen en lærekandidat er. Lærekandidaten har grunnkompetanse som mål for den videregående utdanningen. Etter fullført løp arrangerer Okvekst i samarbeid med Østfold Fylkeskommune en høytidelig utdeling av kompetansebrev for alle kandidater som har fullført læretiden. For øyeblikket er ca 25 prosent av lærekandidatene utplassert i eksterne bedrifter. Disse følges opp individuelt av FASVO, som også er arbeidsgiver og de som betaler ut lønn til lærekandidaten. Om du tenker at dette kunne være noe for din bedrift, ta kontakt med Merete Blomberg hos FASVO.

Pancoveien 8 1624 Gressvik 69 35 10 70 post@fasvo.no


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

KOMPLETT PROFF FRA KR

1.790,-*

PR MND

INKL. VINTERHJUL, GRIP CONTROL, FRAKT OG LEVERING

FORSKUDD KR 0,-

CITROËN BERLINGO PROFF MED MYE UTSTYR 3 seter foran • Plass til 2 europaller • Touch screen • DAB+radio med Bluetooth og USB • Skinnratt • Parkeringssensor bak • Lakkerte fangere, sidelister og sidespeil • Aircondition • LED-kjørelys foran • Høyre skyvedør med vindu • Komfortskillevegg med vindu • LED-lys i varerom • Reservehjul • Cruisekontroll og hastighetsbegrenser • Oppvarmede sidespeil • Fjernbetjent sentrallås • Tåkelys foran • 5 år/200.000 km garanti

SJEKK NÅ PÅ CITROEN.NO *Eks er inkl. engangsavgift/frakt/levering, vinterhjul ogog Grip Control (kun med manuelt Leieperiode er km. 24 mnd/20.000 km.0,-. Startleie er krer0-3,95 eks %. mva. og renten er 2,95 %. Etableringstilkommer. – og termingebyr tilkommer. er *Eksmva. mva.Leasingprisen Leasingprisen er inkl. engangsavgift/frakt/levering vinterhjul. Leieperiode ergir). 27 mnd/23.000 Startleie er kr. Renten Etablerings – og termingebyr Totalpris er kr.Totalpris 53.775,-. kr. 48.150 eks. mva. Nybilgarantien for Citroën Berlingo er 5 år/200.000 km. Modellen er illustrasjonsfoto og utstyr og farge kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no eller kontakt nærmeste forhandler

Nybilgarantien er 5 år/200.000 km. Modellene er illustrasjonsfoto og utstyr og farge kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no eller kontakt nærmeste forhandler.

Mobile Moss

Kvaenveien 3, 1529 Moss Tlf: 69 23 57 57 moss@mobile.no

Mobile Follo

Dynamitveien 10, 1400 Ski Tlf: 64 85 77 00 follo@mobile.no

Mobile Fredrikstad

Stabburveien 20, 1617 Fredrikstad Tlf: 69 33 07 77 fredrikstad@mobile.no

47


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Veidrift er ofte i veien for deg

Både riks- og fylkesveier er i stort behov av vedlikehold i hele Østfold og Follo. Ofte er det Veidrift AS som står i veien for deg når du kommer kjørende. Men de gjør det for at du skal få en bedre og sikrere vei. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

Prosjektleder Thomas Borgen og driftsleder Pål Kopperud har mange års erfaring fra å stå i veien for folk. Men de gjør det for at trafikantene skal få en bedre og sikrere hverdag. Her er Veidrift i gang med et utbedringsprosjekt på fylkesvei 695 i Mysen.

48


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Thor André Gislingrud er en av de innleide entreprenørene Veidrift AS har avtale med.

O

fte er det en risikofylt hverdag for de som jobber i eller for Veidrift AS. Mange bilister mangler helt respekt for både jobben som skal gjøres og menneskene som gjør den. – Veidrift har alltid fokus på veisikkerhet både for bilistene og våre egne ansatte. Likevel er det mange som ser på det som en provokasjon når vi må sperre veien eller redusere fremkommeligheten for en periode. Vi som har vært i faget noen år har heldigvis opparbeidet en slags sjette sans, og det kan være helt nødvendig når noen finner det for godt å sneie så tett som mulig inntil både folk og maskiner, sier driftsleder Pål Kopperud. STARTET MED SKILTVEDLIKEHOLD Veidrift AS er spesialister på veivedlikehold året rundt og har nærmere 30 års erfaring som leverandør i faget. Det hele startet i 1991, men den gang gjorde Statens vegvesen de fleste jobber og vedlikeholdsoppgaver i egen regi. Veidrift hadde derfor skiltvedlikehold og arbeidsvarsling som eneste tjeneste helt frem til 2012. Da fikk de sine to første kontrakter på veivedlikehold i full bredde med Statens vegvesen. Avtalene gjaldt Vestfold og Halden-regionen og omfattet alt fra snøbrøyting, salting, strøing og skiltvask til mindre prosjekter på riksog fylkesveier. OMFATTENDE AKTIVITET – Selskapet investerte i en del maskiner og ansettelser. Men vi baserer oss hovedsakelig på lokale aktører som vi inngår kontrakter med. Det betyr at vi ikke utgjør noen fare for lokale arbeidsplasser når vi kommer inn, snarere tvert imot. Vi har så omfattende aktivitet at det ofte fører til utvidelse og fornyelse av mindre entreprenørvirksomheter, sier prosjektleder Thomas Borgen i Veidrift AS i Mysen.

LOKALE ENTREPRENØRER Veidrift AS har i dag vedlikeholdsansvaret også for veiene i det som heter Østfold Nord, i tillegg til Halden. Uansett hvor de opererer har de samme ideologi og filosofi. De benytter lokale entreprenører til å gjøre jobben. – De lokale leverandørene kjenner både veinettet og området på en helt spesiell og ofte avgjørende måte. Når vi inngår kontrakter med lokale bedrifter, for eksempel innenfor snøbrøyting, holder leverandøren egen bil, mens Veidrift utstyrer bilen med spesialredskap i tråd med tjenesten som skal leveres. Selv har Veidrift 14 ansatte i Østfold, hvorav 10 er operative ute på veien. Felles for alle som jobber her er vår bakgrunn fra veivedlikehold ute i felten. Det gir oss en helt spesiell kompetanse til å utføre jobben i tråd med kravene fra Statens Vegvesen. SYSSELSETTER 40 PERSONER I tillegg til egne ansatte, sysselsetter Veidrift AS ca. 40 personer på årsbasis. I tillegg har de fire innleide lastebiler og like mange innleide gravere i aksjon. På det meste kan det være opptil 150 personer i sving samtidig. STORE DRIFTSOPPGAVER En stor del av Veidrifts oppgaver er knyttet til vinter og snø, enten det handler om brøyting, salting, skiltvask eller bortkjøring av snø. Kravene til veivedlikehold har blitt strengere i dag enn for bare få år siden. Kontraktene med Statens vegvesen forplikter leverandøren til å ha 24-timersvakt som ofte er ute på friksjonsmålinger, med andre ord sjekker om det er nødvendig å salte eller om det kan vente noen timer. – Våre ansatte følger med på værmeldinger og forhold som kan innvirke på fremkommeligheten. Så snart det er nødvendig med enten salting eller brøyting blir én og

én varslet, ettersom behovet flytter seg. Alle våre underleverandører skal reagere kun på utkallelser og ikke rykke ut etter egne vurderinger, sier Thomas Borgen. FINT TIL 17. MAI Selv om vinteren krever mye, er det også flere andre store oppgaver som blir utført i løpet av et år med vedlikehold. Det handler om feiing av bil-, gang- og sykkelveier og vask av tuneller. Det dreier seg om mye utstyr som skal ut på veiene slik at det blir rent til den store dagen da folk skal ut i bunad på 17. mai. I løpet av sommeren skal det også klippes gress på grøntarealer, og det skal utføres kantklipp langs veiene. Veidrift utfører også større og mindre entreprenøroppdrag, alt fra utgraving av tomter til veibygging. SKILTING OG SPERRINGER Veidrift AS har vokst betydelig innenfor skilting og sperringer. Veidrift utfører blant annet arbeidsvarsling for Oslo Maraton, 17. mai-feiringen i Oslo sentrum og andre store arrangementer. – Alt fra slike omfattende oppgaver til mindre innsnevringer med bare én mann i aktivitet er oppgaver Veidrift påtar seg. Vi er fleksible og kompetente på de fleste oppgaver innenfor veivedlikehold.

Veidrift AS Håndverksveien 8 1405 Langhus 64 88 96 00 www.roadworks.no

49


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Kompetanse Norge gir støtte til voksne som trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet innen: • • • • •

Les og skriv Hverdagsmatematikk Digital kompetanse Muntlig kommunikasjon Norskopplæring

Søknadsfrist: Medio november 2018 AOF Østfold har lang erfaring som kursarrangør innen grunnleggende kompetanse i arbeidslivet. Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!

AOF Østfold: Telefon: 69130410 | e-post: ostfold@aof.no

Delfin – industristøvsugere i toppklasse! Nye børsteløse motorer garanterer: • Høy ytelse • Ingen vedlikeholdskostnader • Long-life (over 10 000 timer) • Atex sertifisert betyr topp sikkerhet også i eksplosjonsfarlige områder • Motorhode med 3 ulike innstillinger Delfins industristøvsugere kombinerer bruker-vennlighet og sikkerhet, og har oppnådd høyeste rangering innenfor Atex sertifiserte godkjenninger. Kan derfor brukes i eksplosjonsfarlige områder.

Hans Børstads vei 10, 1718 Greåker – 64 88 99 08 – www.vakuumsystemer.no

50


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Frank Lindberg i FL-Handel AS mener løsningen med leie av kontorer, lagerplass og kjøp av logistikktjenester er en perfekt kombinasjon.

– Perfekt logistikkløsning for bedrifter FL-Handel importerer og selger vinduer i pvc over store deler av landet. Nå leier de kombinerte lokaler av Ringstad Transport i Moss, der de får både kontorer, lager og logistikktjenester på samme sted. – En perfekt løsning, sier daglig leder Frank Lindberg i FL-Handel AS. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

V

indusleverandøren kjøper både lagerog transporttjenester hos Ringstad Transport, men bare når det er behov for det. Ofte kjører selskapet ut med egen bil og håndterer lagerfunksjonen selv. Ringstad Transport velger å være fleksible og bidrar med de tjenestene det enkelte leietaker har behov for. Tilpasning og fleksibilitet er nøkkelord for hele virksomhet. – Vi ser at flere fatter interesse for en løsning der de får alt på ett sted. Derfor har vi valgt å leie ut hele andre etasje i næringsbygget. Ikke bare får man moderne og sentralt plasserte lokaler, men det blir et positivt fellesskap som man kan trekke synergier ut av, sier Bjørn Tore Simensen i Ringstad Transport AS.

STOR PÅGANG Logistikkbedriften opplever fortsatt betydelig oppdragsøkning og søker jevnlig etter nye bileiere som ønsker å kjøre for selskapet. – Vi har et godt renommé i bransjen som en seriøs og ryddig aktør, og det gir seg utslag når vi søker etter biler og sjåfører. Pågangen er stor, og mange kommer fra større virksomheter, men ønsker en annen hverdag, forteller Simensen.

KUNDEUNDERSØKELSE Han legger til at lagerkapasiteten hos Ringstad Transport er en utfordring i dag og at bedriften har nå fått tillatelse til å etablere et enkelt kaldtlager på området utenfor bygget. Lageret skal stå ferdig i løpet av september. – Vi trenger mer plass under tak. Vi har vært her siden 2009, men det gikk fort å fylle opp ledig kapasitet. Vi utvikler oss i takt med kundens krav og behov og trenger mer plass. Ringstad Transport tar alle kunder på alvor og ønsker å imøtekomme alles behov. Derfor er de nå i gang med en kundeundersøkelse som vil gi dem svar på hvordan kundene oppfatter tjenestene. – Svarene vi får vil danne grunnlag for videre utvikling av bedriften, sier Bjørn Tore Simensen.

Bjørn Tore Simensen og Ringstad Transport har fortsatt noen ledige lokaler i næringsbygget.

Ringstad Transport AS Årvollskogen 29 1529 Moss 69 26 20 40 www.ringstadtransport.no

51


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

De lekre sjøhusene oppføres i hjerte av et levende Engelsviken, der du kan spasere til restauranter og naturopplevelser. Eller bare nyte utsikten. Arkitekt: S-LAB. Interiør

Bo på bryggekanten i kanskje d levende fiskeværet i Oslofjorden Ytterst i Oslofjorden finner du kystperlen Engelsviken. Her skal det nå bygges boliger så nært sjøen at morgenbadet kun er få skritt unna. Med et levende brygge- og båtliv rett utenfor stuevinduet. Tekst og foto: Trine Sirnes

E

ngelsviken har vært et sentralt knutepunkt for fiskeindustrien lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom mange generasjoner. Det har familiebedriften Engelsviken Canning sørget for. Nå rives de gamle produksjonslokalene deres, og gjenoppstår som Engelsviken Sjøhus med totalt 36 leiligheter fordelt på fire bygg.

52

ET LEVENDE SAMFUNN ÅRET RUNDT Disse helårsboligene gir deg hytte og bolig i ett - og ro i sjelen. Her kan du sitte både inne og ute og få med deg bryggelivet, båtene som kommer og går, barna som fisker krabbe på bryggekanten, livet på sommeren og freden på vinteren. Boligene kommer med egen båtplass og det vil også bli oppført en badstue på brygga, ekstra deilig for de som liker å utvide badesesongen. Nærmere sjøen kan du ikke bo. – Engelsviken er et levende bosamfunn, og det ønsker vi som bor her at det fortsetter å være. Vi har en av landets beste fiskerestauranter, en fiskehandler som matcher, et rikt kulturliv, dagligvare, baker, treningssenter – kort sagt alt du trenger kombinert med skjærgårdsidyll, lave skuldre og frisk luft, forklarer Lars Sigvart Gran Andersen, direktør i Engelsviken Canning og fjerde generasjon i familiebedriften.

I nærmiljøet finner du et meget godt skoleog barnehagetilbud, to golfbaner, svømmehall og idrettsforening. I tillegg til kanskje Norges vakreste skjærgård. KORTREIST Det aller meste er kortreist i Engelsviken, fra sprell levende fisk på restaurantene og fiskehandleren til de som står bak de nye sjøhusene. – Datteren min, Elisabeth Gran Andersson, som til daglig driver anerkjente Studio Gran interiørarkitekter, står for interiøret, og svigersønnen er arkitekten bak prosjektet. Samtidig opphører jo ikke Engelsviken Canning, tvert i mot. Vi flytter inn i nye og moderne lokaler i underetasjen til leilighetene, fortsetter Gran Andersen. Det utrolige er at denne fantastiske idyllen ligger en knapp time fra Oslo og Strømstad, en halvtime fra Bastø Fosen-fergen og


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Et renere produkt med lavt saltinnhold uten kunstig søtstoff.

Ny sunnere og bedre sjømatserie fra Engelsviken Canning

D

rarkitekt: Studio Gran AS. Visualiseringer: MX Visuals.

det eneste n

et handlet om en drøm om å kunne beholde rekenes friskhet og naturlighet, slik de opprinnelig ble solgt på brygga i Engelsviken i 1867. Løsningen ble en helt ny og unik laketeknologi som Engelsviken er først med i Europa – helt uten kunstig konservering og tilsetningsstoffer. Det gir deg et renere produkt med lavt saltinnhold uten kunstig søtstoff, og med friskere smak.

– Vi har samarbeidet tett med et europeisk institutt og flere råvareleverandører, og kommet frem til en ny sammensetning av råvarer som gir en mer naturlig og frisk smak med blant annet sitron- og melkesyre, som har skapt et trygt og sikkert produkt med lang holdbarhet, forklarer Lars Sigvart Gran Andersen, direktør i Engelsviken Canning.

15 minutter fra Fredrikstad sentrum. Hankø, Hvaler, Koster, Vestfold og svenskekysten ligger kun en båttur unna. Da har vi ikke engang snakket om helsegevinsten!

Engelsviken Canning AS Mariusbakken 1 1628 Engelsviken 69 36 35 00 post@engelsviken.no

53


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Jan Tore Carlsen står for rørretting til blant annet elevstoler.

Unikom først i landet med svanegodkjente elevpulter Opplærings- og kvalifiseringsbedriften Unikom er med sin enestående kompetanse og produktkvalitet innen mekanisk industri en viktig rekrutteringskilde og en attraktiv samarbeidspartner i Nedre Glomma-regionen. Tekst og foto: Trine Sirnes

U

nikom AS på Råbekken i Fredrikstad er en arbeids- og inkluderingsbedrift som bistår med å få folk tilbake i jobb. De opererer på oppdrag fra NAV og er eid av Råde, Hvaler og Fredrikstad kommuner. – Vårt hovedmål er å tilbakeføre arbeidssøkere til det ordinære arbeidsmarkedet i samarbeid med den enkelte, ved hjelp av tilrettelagte programmer for avklaring og kvalifisering. For å nå våre mål må vi være istand til å gjennomføre grunn-

54

leggende kvalifisering av aktørene i et arbeidsmiljø, og er avhengig av samarbeide bedrifter. Målet er å få de ut i jobb igjen permanent, forklarer administrerende direktør i Unikom AS, Fred Magne Jahnsen.

STORE PÅ MEKANISK INDUSTRI Unikom AS mottar ikke tilskudd og må konkurrere på lik linje med andre konkurrerende bedrifter. I tillegg til å være store på mekanisk industri, med spesialisering innen rørbøying, robot- og manuellsveis, har de også en avdeling med redesign av alt fra brukte sykkelslanger, brannmannuniformer til redningsdrakter som blir til lekre resirkulerte produkter. De kaller det “oppsirkulert”. Men det er det mekaniske verkstedet som bærer hovedtyngden. – Vi produserer mye for skolemarkedet , som pulter, stoler, hyller, skap og benker. Vi er ekstra stolte av elevpulten vår, som er den første av sitt slag som er svanemerket. Den produserte vi 12 000 av i 2017. I tillegg lager vi både mobile og stasjonære personlifter som avlaster pårørende og helsepersonell, fortsetter Jahnsen.

Unikom har til sammen 31 tiltaksplasser der 25 er for arbeidsforberedende trening inntil ett år, og seks på permanent basis. Av de 25 er flere utplassert i ordinære bedrifter. Unikom har også en egen kurs- og attføringsavdeling som i hovedsak er tilrettelagt for å ivareta arbeidssøkere via NAV, men betjener også privatpersoner og bedrifter som ønsker å få egne tilrettelagte tilbud.

Unikom AS Råbekksvingen 9 1617 Fredrikstad 69 35 58 00 www.unikom.no


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Rånås Lakk trenger flere medarbeidere I takt med oppgangen i oljebransjen opplever Rånås Lakk AS økt pågang fra gamle kunder Nå leter bedriften etter flere dyktige ansatte for å kunne vokse videre. Tekst og foto: Tom Arild Olsen

E

tter de siste årenes motgang i offshorebransjen ser Ronny Granberg og datteren Julie Marie Granberg stadig lysere på fremtiden til familiebedriften. Etter flere år med tilpasning til et stadig tøffere marked opplever de at flere av de gamle kundene tar kontakt og ordrebøkene er igjen på vei til å fylles opp. For å kunne vokse videre er bedriften nå på jakt etter ansatte til både administrasjon og produksjon. FLEKSIBELT – Selv om vi sier at vi søker etter en kontormedarbeider ønsker vi ikke å låse oss i en gitt stillingsbeskrivelse. Vi synes det er viktig at vedkommende kan være med på å

forme sin egen arbeidsplass, sier Julie Marie Granberg og forteller at størrelsen på bedriften gjør at det både er rom- og behov for en viss grad av fleksibilitet i arbeidsstokken. – Men vi trenger en person med erfaring fra kontorfaget og gjerne med kjennskap til regnskapssystemet vårt, Tripletex, legger hun til. – Får vi en kontormedarbeider som i tillegg viser seg å være en superselger skal vi absolutt la vedkommende få prøve seg i selgerrollen også, slår Ronny fast, men legger til at administrasjon av den daglige driften vil være hovedoppgaven i bedriften som i dag sysselsetter 13 ansatte.

TØFFE KRAV Ettersom offshorebransjen forventer svært høye kvalitetskrav til arbeidet som skal utføres er Granberg tydelig på at han ønsker seg kandidater med fagbrev som industrilakkerer eller tilsvarende når produksjonsstaben skal utvides. – Vi må forholde oss til knallharde kvalitetskrav som igjen stiller strenge krav til våre ansattes kompetanse, sier Granberg men legger til at han sørger for at nødvendig opplæring blir gitt. Det er nemlig langt

mellom bedriftene som opererer i samme marked som Rånås lakk AS og dermed er det sjeldent at de som søker jobbene har erfaringen som trengs. Det skal imidlertid ikke skremme noen fra å søke, sier Granberg. – Det viktigste er at de som tar kontakt er lærevillige og har en stor dose arbeidslyst. Resten fikser vi, sier han og legger til at planen er å gjøre seg selv så overflødig i produksjonen at han kan gå inn i en oppsøkende salgsfunksjon. – Det er der nøkkelen vår ligger for ytterligere vekst, avslutter Granberg og ber de som ønsker å melde sin interesse for stillingene om å sende en CV til produksjon@ ranas.no.

Rånås Lakk AS Rånåsveien 103 1880 Eidsberg 907 79 222 www.ranas.no

55


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Daglig leder Stig Gundersen og prosjektleder Bernt Arne Salberg i Norbygg AS har fått gode tilbakemeldinger etter overleveringen av totalt 11 000 kvadratmeter forretningsbygg på Årvold utenfor Moss.

Blant de største prosjektene Norbygg overleverte i april 8 000 kvm Obs! Bygg på Årvold til Coop Norge Eiendom. Like etter ferien overleverte de ytterligere 3 000 kvadratmeter forretningsbygg på nabotomten, der Bohus er leietaker. Samlet er dette de største prosjektene fredrikstadentreprenøren har gjennomført. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

56

D

e to prosjektene er store hver for seg, men samlet sett la de beslag på store deler av Norbyggs kompetanse og kapasitet i mange måneder. Entreprenøren har selv bare 13 ansatte, hvorav tre er prosjektledere, men de samarbeider med en rekke lokale underentreprenører ved gjennomføring av byggeprosjektene. På det meste var 35 personer i sving med det enorme og topp moderne byggevarehuset utenfor Moss. Samlet har de to byggeprosjektene en kontraktsverdi på 115 millioner kroner. LØSER UTFORDRINGER – Egentlig startet vi hovedprosjektet i 2016, men måtte ta en pause under ferdiggjøringen av rundkjøringen inn til næringsområdet. Deretter tok vi fatt på resten i 2017, men fikk en skikkelig utfordring da vinteren ble en av de kaldeste på lenge. Lav

temperatur senker tempoet på det meste av arbeidsoppgaver og førte blant annet til at vi valgte å sette opp veggene på bygget først, og støpe gulvarealene i ettertid. Vi vet at våre oppdragsgivere er opptatt av at gulvene har god kvalitet, så derfor valgte vi den løsningen, selv om det var mindre hensiktsmessig og tok noe lenger tid, sier prosjektleder Bernt Arne Salberg i Norbygg. – Slik utfordringer må man bare løse, og vi har heldigvis en fleksibel og løsningsorientert organisasjon som kan håndtere slikt, sier daglig leder Stig Gundersen. COOP ER EN GOD KUNDE De to forretningsbyggene ligger med atkomst og parkeringsarealer imellom, og det mindre bygget ble påbegynt mens det store byggevarehuset var i sluttfasen. Det ga en praktisk og tidsbesparende løsning, siden


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

På Åkebergmosen er Norbygg i sluttfasen på det nye hovedkontoret og lageret til New Wave, som flytter fra Bjørnstad i Sarpsborg.

e for Norbygg noensinne brakkriggene kunne stå til alt var ferdig, og fagfolkene kunne flytte fra det ene bygget til det andre etter behov. – Siden vi alltid leier inn under-entreprenører er vi avhengig av at det er tilgjengelig kapasitet ledig til enhver tid. Til dette prosjektet var det en utfordring med bemanningen, men vi løste dette i samarbeid med leverandørene som vi kjenner svært godt fra tidligere prosjekter. Vi holdt tidsfristene også denne gang, og Coop er svært godt fornøyd både med jobben som er gjort og åpningen av byggevarehuset. Obs Bygg er et svært godt konsept, der kundene kan kjøre inn og stå tørt og godt mens de laster inn i bilene og på hengerne, og vi er stolte av å få levere så mange bygg til Coop Eiendom. Vi har satt opp flere Xtra-forretninger og er godt i gang med enda en på Nesset akkurat nå, sier Gundersen.

UNDERENTREPRENØRER Selv om Norbygg kun har 13 ansatte engasjerer de en lang rekke bedrifter og personer i løpet av byggeprosjektene. – Vi benytter ca. 15 underentreprenører til hvert konsept, i tillegg til 6-7 eksterne konsulentselskaper, sier Salberg. NYE PROSJEKTER 2018 ser veldig positivt ut for Norbygg, som har flere prosjekter gående utover høsten.

Ikke minst Skade & Lakks nye billakkeringsverksted på Rolvsøy og New Waves 8 000 kvadratmeter store lager på Åkebergmosen i Råde. – Dette året ser veldig bra ut. Vi har mange tilbud ute og ser for oss at vi lander flere nye prosjekter utover høsten. I tillegg engasjerer vi oss i stadig flere prosjekter nord for Oslo og kommer til å satse enda mer i den regionen fremover, sier Stig Gundersen.

Norbygg AS Dikeveien 14 1661 Rolvsøy 69 33 95 40 www.norbygg.no

57


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

– De ørsmå glassbitene ender til slutt opp som råstoff til produksjonen av glassvatt hos Glava i Askim, forteller daglig leder Ronny Andresen.

Miljøskadelige vinduer blir nyttig råstoff Det blåser visstnok alltid på Øra og lufta er ikke alltid like frisk, men her ute blant alskens avfall skapes det daglig enorme verdier gjennom gjenvinning av ulikt slag. Norsk Gjenvinning avdeling glass har siden første januar 2015 sørget for at så godt som hele de gamle vinduene kommer til nytte - enten som varmeenergi eller som råstoff i produksjonen av glassvatt. Tekst og foto: Tom Arild Olsen – Når karmene er brent og glasset kjørt til Glava i Askim er det bare asken igjen, sier daglig leder Ronny Andresen. Han beskriver anlegget på Øra som selve spydspissen i den sirkulære økonomien, hvor målet er så høy grad av gjenbruk som mulig. Her gjenvinnes både gamle vinduer og glass fra kondemnerte biler. – Det må man kalle kortreist råstoff, konstaterer Andresen og forteller at fremskrittene innenfor gjenvinning av glass har vært betydelige de siste årene. Tidligere ble de PCB-holdige vinduene kjørt til Finland hvor både glass og karm ble brent uten at man fikk noe annet enn varmeenergi tilbake.

58

MILJØGIFT Fra 1965 til og med 1979 ble miljøgiften PCB benyttet i vindusproduksjonen. Den ble erstattet av klorparafin og eftalater som er mindre skadelige, men fremdeles miljøgifter som krever forsvarlig håndtering, sier Andresen. Det er fugemassen i vinduene som kan inneholde PCB. Så lenge vinduet er i bruk er det helt ufarlig, men når vinduet skiftes stilles det krav til håndteringen av den miljøskadelige fugemassen – Myndighetene krever at PCB skal brennes og uskadeliggjøres i høytemperaturanlegg på rundt 1100 grader. Slike anlegg finnes ikke i Norge. Derfor sendes karmene til Danmark. Karmer med Klorparafin og eftalater ender i forbrenningsanlegget på FREVAR - et anlegg som har alle nødvendige godkjenninger og tillatelser på plass, forteller Andresen. –Vi er underlagt et strengt kontrollregime med både revisjon fra Miljødirektoratet og strenge rapporteringskrav, sier Andresen og legger til at alle de ti ansatte er grundig kurset for å inneha kompetansen som kreves for korrekt håndtering av glasset. VOLUM Norsk Gjenvinning avdeling glass flyttet fra Kongsvinger til Øra første januar 2015. Etableringen i Fredrikstad skapte ti nye arbeidsplasser. I dag leverer bedriften om lag 7 500 tonn glass i året til Glava i Askim, men potensialet er vesentlig høyere. Om noen år ønsker Norsk Gjenvinning å kunne dekke hele

Glavas behov for råstoff på rundt 20 tusen tonn. – I tett samarbeid med Glass- og fasadeforeningen ønsker vi å øke bevisstheten på glassets gjenvinningsegenskaper. I tillegg begynner mange av de store glassfasadene som har blitt benyttet på næringsbygg i storbyene å bli modne for utskifting, sier Andresen og legger til at søppelbegrepet er dødt og begravet i avfallsbransjen. – Vi kaller det bare råstoff. For det er jo alltid noen som kan bruke det vi før bare gravde ned, og stadig nye bruksområder kommer til. Vi jobber i en bransje i rivende utvikling, avslutter Andresen. Les mer om PCB-vinduer på www.ruteretur.no

Norsk gjenvinning, avdeling Glass Habornveien 64 1630 Fredrikstad 09700 www.norskgjenvinning.no


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Viktig TV-avtale for Spartas partnere Norsk Topphockey, Norges Ishockeyforbund og TV2 har blitt enige om en avtale for eksklusiv visning av GETligaen på TV 2. Det betyr at samtlige kamper, fra både serie- og sluttspill, vil vises på TV2s flater de neste seks årene. – Det er selvsagt positivt at avtalen nå er i havn, sier daglig leder Daniel Björnberg i Sparta. -Slik vi ser det viser avtalen at norsk hockey er mer verdt enn den var sist. Vi er glade for å se at det nå er signert en seksårs avtale og at TV 2 bygger videre på produktet, forteller Björnberg. BEDRE PROFILERING – TV 2 kjenner ligaen og har bygget seg opp mye erfaring. Sånn jeg ser det, er det klart det beste valget. Jeg håper TV-avtalen kan ytterligere steg fra tidligere sesonger, sier markedssjef Mats Weberg. Mats Weberg påpeker også at TV-avtalen vil hjelpe synligheten av Spartas samarbeidspartnere. -På grunn av at alle kampene skal sendes og at det blir flere kameraer på hver kamp, er denne avtalen med på å øke profileringsverdien hos våre samarbeidspartnere, sier Weberg. NÆRMERE 300 KAMPER TV 2 vil vise tilsammen opptil 270 kamper i året på TV 2-kanalene og på TV 2 Sumo. - Avtalen sikrer supporterne mulighet til å følge sitt lag i alle kamper via sendinger med stadig bedre kvalitet. I tillegg til stort volum på TV 2 Sumo, vil de utvalgte, ukent-

Salgssjef Mats Weberg og daglig leder Daniel Björnberg i Sparta har stor tro på at den nye TV-avtalen blir virkningsfull også for deres samarbeidspartnere.

lige TV-kampene markere et nytt toppnivå i produksjonene, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 i en pressemelding. MYE TIL KLUBBENE – TV 2 har stor tro på norsk ishockey. Derfor tør vi også satse langsiktig med en avtale på hele seks år. Det gjør oss mulighet til å bygge et sterkt produkt sammen med klubbene og forbundet, sier Jansen Hagen.

Sparta Sport AS Sarpsborgveien 10 1711 Sarpsborg 472 84 001

Work your

Kontormøbler slik du vil ha dem. LEONBERG

www.altistore.no/dna Altistore – en del av Frigaard Gruppen

59


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Shakil Mohammad og Vibeke Lokøy trives i en jobb med stadig nye utfordringer.

Sweco økte med mer enn 60 pros Hos Sweco Ski ansettes kun de aller beste. Sånn sikrer denne rådgiveren et av Follos sterkeste faglige miljøer og kan realisere prosjekter for lokale kunder, uansett størrelse og kompleksitet. Tekst og foto: Trine Sirnes

S

weco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Resultatet av arbeidet er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. 14 500 medarbeidere i Nord-Europa, 1 500 av dem i Norge, sørger for at kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter.

60

ØKT MED 60 PROSENT PÅ ETT ÅR Sweco Ski ønsker å være totalleverandør på rådgivning, med vekt på vann og avløp, landskapsarkitektur, vei- og arealplanlegging, prosjekt- og byggeledelse, byggeteknikk, geoteknikk, VVS og elektro. Kontoret ble en egen region i 2017, og var da 59 ansatte. Siden har de vokst i voldsom fart. – Vi er nå 95 ansatte med stadig nye på vei inn - en vekst på over 60 prosent. Vi hadde et mål om å være hundre ansatte i 2020, men nå passer vi det allerede i år, over ett år før tiden. Vi vokser ut av kontorene våre og jobber nå med å bygge om så vi får plass til alle. Samtidig har vi en god økonomisk drift, med mange store prosjekter på gang. Vi trenger alltid nye dyktige folk, men ansetter ikke hvem som helst, kun de aller dyktigste, forklarer Arve Stenrud, regionsleder.

ETTERTRAKTEDE MEDARBEIDERE I tillegg til å være meget kundefokusert, er Sweco Ski stolte av sine medarbeidere. – Skal jeg trekke frem noe jeg mener er vår styrke, må det være våre ansatte. Vi har utrolig dyktige mennesker som jobber her, og et svært godt arbeidsmiljø. Det er viktig for oss å få nyansatte fort ut i prosjekter, og ivareta dem fra første stund, utdyper Stenrud. – Hver enkelt medarbeider har et stort ansvar, og alle er med å ta avgjørelser. Vi er også svært opptatt av tillitsbasert ledelse, se alle medarbeiderne og gi dem den utviklingen de ønsker. Det gjør jobben interessant for alle involverte, tilføyer Guro Sverreng, gruppeleder samfunnsplanlegging. ETABLERER EGEN GEOTEKNIKK-ENHET Geoteknikk er en stadig mer etterspurt


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Regionleder Arve Stenrud slår av en prat med Guro Sverreng og Jardar Nymoen.

sent og søker flere medarbeidere kompetanse som grenser til mange andre fagområder. Swecos eksperter har erfaring fra alle typer grunnforhold og omfattende kunnskap om kvikkleire. De beregner og gir anbefalinger knyttet til problemstillinger som bæreevne, fundamenteringsforhold, skråningsstabilitet og områdestabilitet. – Vi etablerer nå en egen enhet for geoteknikk her på Ski. Geoteknikere er vanskelig å få tak i men vi har ansatt en, og vi ønsker oss selvfølgelig flere så snart som mulig, fortsetter Sverreng. JOBBER LOKALT Sweco Ski ønsker å jobbe lokalt. Et bevisst valg som kommer både kunder og ansatte til gode. – Våre kunder er omkringliggende kommuner, private, eiendomsbesittere og store entreprenørselskap. Noen av kommunene har vi rammeavtaler med,

vi ønsker i fremtiden å ha det med alle. Vi jobber ut fra et kundefokus, og da er det viktig at våre ansatte er kjent i nærmiljøet. Der bransjen ellers jobber med å sentralisere driften, jobber vi ut fra en desentralisert struktur. Det skiller oss fra de andre, og gjør at vi kan fokusere på markedet i vår region – noe som er med på å gjøre kundene våre gode, understreker Stenrud. – Samtidig er det en stor fordel for våre ansatte, der over 80 prosent bor i nærmiljøet. At de slipper å vente på et tog som ikke går til Oslo og heller kan slenge seg på sykkelen til jobb, er det mange som setter pris på. Med vår plassering på Ski stasjon er det også kort og enkel vei for de som bor litt lengre unna, sier Sverreng. Sweco Ski ønsker å fortsette veksten, og er stadig ute etter nye kloke hoder. De kan tilby et tverrfaglig og sterkt

fagmiljø, en hyggelig arbeidsplass og gode utviklingsmuligheter.

Sweco Norge AS Ski Jernbaneveien 5–7 (Ski stasjon) 982 11 330 arve.stenrud@sweco.no

61


NĂŚringsliv i Ă˜stfold og Follo / september 2018

62


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Trives med sin Volvo kombibil – Noe av det beste med denne jobben er alle de hyggelige menneskene jeg møter, de varierte oppgavene innen private og kommunaltekniske tjenester og at jeg føler å være til nytte for alle de kundene vi betjener. Tekst og foto: Odd Borgestrand

D

et sier Camilla Martens Meyer (30), som etter tre år som sjåfør og operatør hos Norva24 Sandnes Transport på Nesodden håndterer mange ulike oppdrag. – Ingen dager er like i denne jobben. Noen dager vet vi nøyaktig hva vi skal gjøre, men så kommer det inn hasteoppdrag som må løses, og da er det ledelsen i selskapet som må disponere biler og mannskap på best mulig måte. Vi skal hver dag leve opp til vårt motto «Vi hjelper alltid». Da handler det om å være kreativ og løsningsorientert, og samtidig være påpasselig med sikkerhet på materiell og ikke minst på oss som personell, sier en engasjert Camilla Martens Meyer. JENTE BLANT GUTTA Hun er eneste jente ved en mannsdominert arbeidsplass, men har ingen problemer med å håndtere den situasjonen. – Jeg trives kjempegodt men må selvsagt tåle noen kommentarer som går på kjønn. Jeg har lært meg guttas eget språk, og da føler jeg at det er gjensidig respekt. Dessuten har jeg ingenting i mot å få litt ekstra oppmerksomhet på jobben. Det gjør bare arbeidsdagen enda litt hyggeligere, sier hun etterfulgt av en frisk latter. HAR GÅTT GRADENE Camilla har gått gradene i operatøryrket. Hun startet med å vaske lastebiler, for raskt å bli med som «hjelpemann». Da hun fikk jobb hos Norva24 Sandnes Transport for tre år siden bestemte hun seg for å ta førerkort for tyngre kjøretøy, og nå har hun sin egen Volvo suge- og spylebil. – Dette er en bil for spesielt interesserte, sier hun med et smil. Lastebilen har manuell giring, og instrumentpanelet er noe annerledes enn det de fleste er vant med. Jeg blir betegnet som en «trucker» fordi jeg liker denne bilen. Det viktigste for meg er at den gjør nytten og jeg håper jeg kan beholde den fortsatt noen år.

Camilla Martens Meyer trives med sin Volvo kombibil, og har heller ingen problemer med å være jente i mannsdominert arbeidsmiljø.

ALLSIDIG KOMPETANSE Som operatør på en suge- og spylebil har Camilla opparbeidet seg allsidig kompetanse. For det første må man håndtere en stor bil. Ofte må den manøvreres inn på mindre veier og i trange smug. Kjøring på E6 gjennom Follo og Østfold er ikke den normale hverdagen, mener hun. – Det er viktig å sette seg inn i hvordan bilen fungerer også når det gjelder spyling. Vi skal vite hvilke type rør som skal spyles og hvilket trykk som kan benyttes på de ulike oppdragene. Ved feil trykk kan man lett gjøre større skade enn nytte. Jeg er glad jeg har gode kolleger på verkstedet. De stiller alltid opp når jeg ringer eller stikker innom. Det er også viktig med vedlikehold og renhold i dette yrket understreker Camilla. Fysisk styrke er også viktig, mener Camilla, som i tillegg til krevende arbeidsdager også setter av tid til egentrening. -Jeg trener både styrke og utholdenhet nesten hver eneste dag, og det setter meg i stand til å ta noen tunge tak og en gang i blant også lange arbeidsdager. SLAMKJØRING Den dagen vi møter Camilla frakter hun boreslam fra Oslo til Borge. Det er en lang kjøretur, men pukkverket i Borge er ett av få godkjente steder som kan ta imot alunskifer. Borge Pukkverk har avtale med Bane Nor om mottak av slam fra denne syredan-

nende svarte leirskiferen. Alunskifer blir ofte kalt bergartenes sorte får fordi den avgir miljøskadelige stoffer. Dette håndterer Norva24 Sandnes Transport på en trygg måte gjennom oppdraget med transport og industriell rengjøring i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. – Miljøskadelig avfall er et av mange tjenesteområder for Norva24 konsernet, og vi blir skolert på de ulike miljøstoffene som vi kommer i kontakt med, understreker Camilla i det hun tømmer tanken på sin Volvo og tar fram slangen for å rengjøre før neste oppdrag. To turer mellom Oslo og Borge er unnagjort denne dagen. Så venter det nye oppdrag, enten med slamkjøring, høyttrykkspyling eller kanskje septik-tømming de neste dagene. Camilla tar hver dag som de kommer, og syns det er helt ålreit.

Norva 24 Strykerveien 20 1658 Torp 69 35 59 59 norva24.no

63


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Østfold Enøk og Ventilasjon fe

Kort tid etter oppstarten fikk Atle Andresen med seg Ove Johansen og Frode Solem som medeiere. Begge er fortsatt aktive i virksomheten.

– Vi er litt stolte av å ha holdt ut i 25 år, det er ikke alle som gjør det, sier gründer og daglig leder Atle Andresen i Østfold Enøk og Ventilasjon AS.

bygningsmasse på tomten i Greåkerveien 27/29 i Sarpsborg og endelig samle aktiviteten. – Ombygging av de nye lokalene vil holde på frem til jul. Da flytter vi ut av våre nåværende lokaler, men det blir såpass god plass i det renoverte bygget at vi vil tilby utleiekontorer i tillegg.

elskapet Andresen startet i 1993 har ikke bare holdt det gående, men også tjent penger og opparbeidet en solid plattform for fremtiden. Starten ble heller trang, da det skjedde midt i finanskrisen, noe som medførte knallhard jobbing fra første dag. – Jeg startet alene, hjemme i boligen, nesten av en tilfeldighet. Men selv om det var vanskelige tider la jeg inn anbud og jobbet hardt. Det er det eneste som driver et selskap fremover, sier Andresen. I dag har han med seg to deleiere, men sitter fortsatt med hovedposten av aksjer.

GOD MIKS AV ANSATTE – Selv om vi planlegger for videre vekst, har målet har aldri vært størrelse i seg selv, men å rekruttere gode prosjektledere og gode baser og etablere et godt fagmiljø. Det har vi klart, noe som er en hovedårsak til at vi har lykkes så godt over tid. Vi er gode på planlegging og prosjektering. Dessuten gjennomfører vi prosjektene etter planen, og det setter våre oppdragsgivere, noen av de største entreprenørene i Østfold pris på. Målet er å ligge stabilt mellom 80 og 100 millioner i omsetning med en god miks av utenlandske og norske medarbeidere, slik vi har i dag. Vi setter stor pris på våre polske kolleger og norske arbeidstakere har ofte mye å lære av disse.

SAMLER VIRKSOMHETEN Etter 25 år er de 25 ansatte totalt fordelt på 13 i Viken Ventilasjon AS, der håndverkerne, produksjonen og verkstedet er lagt, samt 12 i Østfold Enøk og Ventilasjon der prosjektavdeling, serviceavdeling og automatikerne er ansatt. I dag holder de til under hvert sitt tak, men i løpet av året planlegger Atle Andresen å renovere en større

SOLID POSISJON ØEV prosjekterer og leverer alle typer inneklimaanlegg. Selskapet innehar den tverrfaglige kompetanse som er nødvendig for å tilby tekniske totalentrepriser og har i dag en solid posisjon i markedet. Virksomheten omfatter produksjon av rektangulære kanaler og kanaldeler, store sjakter i sandwichpaneler, også med rørinstallasjoner,

Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

S

64

kapsler, og andre ikke-standard produkter innen luftbehandling og ventilasjonsmontasje PRODUKTER OG TJENESTER • ØEV gjennomfører prosjekter innen alle typer bygg, både nye og eksisterende: • Totalentrepriser for rehabiliteringsprosjekter • Ventilasjonsentrepriser • Komplette tekniske entrepriser • Klimaservice og automatikk Selskapet skal administrere tekniske entrepriser og delentrepriser profesjonelt. Oppdragene skal leveres med etterprøvbar kvalitet slik at oppdragsgiver har trygghet for økonomi, drift og teknisk kvalitet. Alle installasjoner skal være oppdatert på eller forberedt for de siste tekniske nyvinninger.

Greåkerveien 27 1718 Greåker 69 12 54 30 firmapost@ostfold-enok.no


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

eirer 25 år med god styrefart Pågående prosjekter Kulås Terrasse i Sarpsborg Kulås Terrasse er et leilighetsprosjekt i Sarpsborg sentrum bestående av 3 stk terrasseblokker og 1 stk punktblokk med felles parkeringskjeller på om lag 1 880m². Leilighetsprosjektet består av totalt 37 leiligheter fordelt på 5 etasjer. Østfold Enøk & Ventilasjon AS har fått i oppdrag i å prosjektere og levere separate balanserte ventilasjonsaggregater med tilhørende kanalføringer til hver enkelt leilighet. Storgata Terrasse i Sarpsborg I kvartalet Storgata/Jacob Hilditchs gate i Sarpsborg pågår bygging av av 80–85 boenheter. Østfold Enøk & Ventilasjon AS har fått i oppdrag å prosjektere og levere separate balanserte ventilasjonsaggregater med tilhørende kanalføringer til hver enkelt leilighet. Tidl. Vinmonopolet på Hasle i Oslo Höegh Eiendom AS og Profier AS skal sammen bygge 223 leiligheter i de gamle lokalene til Vinmonopolet på

Hasle i Oslo. Første etasje består av næring og er på ca. 10 000 m2. 4 etasjer over med boliger. Her har Østfold Enøk & Ventilasjon fått i oppdrag å prosjektere og levere luftbehandlingsanleggene. Vamma Kraftverk E-CO (tidligere Hafslund Produksjon AS) bygger Vamma 12, et nytt, stort vannkraftaggregat som er en utvidelse av Vamma kraftverk i Glomma. Vamma 12 ligger mellom kommunene Skiptvet og Askim i Østfold. Østfold Enøk & Ventilasjon har jobben med å levere luftbehandlingsanleggene og SD/automatikk. Av andre pågående prosjekter nå, kan nevnes: • AIM i Rygge, et nytt servicesenter for F35 jagerflymotorer • Ski magasinleir i Ski, 7 nye boligblokker med felles parkeringskjeller og bodarealer • Idd skole i Halden, et nytt skolebygg • Bioco i Hærland, ny fabrikk for næringsmiddelindustri

Kulås Terrasse i Sarpsborg.

Referanseprosjekter Nortura i Hærland Nytt produksjonsanlegg for kyllingog kalkunslakteri. Arbeidene omfattet installasjon av 23 nye, balanserte ventilasjonssystemer med tilhørende kanalføringer i syrefast utførelse, galvanisert utførelse som sandwichelementer. Flere av aggregatene ble levert i hygieneutførelse. Prosjektet ble overlevert juni 2015. Klemetsrudhallen i Oslo Vår leveranse omfattet prosjektering og installasjon av nye luftbehandlingsanlegg med avfukting via isvann og absorbsjonsavfukter, rørlegger, elektro og bygningsmessige arbeider. Prosjektet ble overlevert oktober 2015.

Kripos, nytt hovedkvarter i Oslo Nytt kontorbygg for Kripos. Arbeidene omfattet installasjon av 10 nye, balanserte ventilasjonssystemer med tilhørende kanalføringer, ventiler og VAVspjeld. Byggets fem ventilasjonssjakter er bygd med sandwichelementer. Prosjektet ble overlevert mai 2017. Helsehuset i Fredrikstad Ventilasjonsarbeidene omfattet installasjon av 14 nye, balanserte ventilasjonssystemer med behovsstyrte luftmengder og kjølefunksjon. I Volvats lokaler er det blant annet levert to nye operasjonsstuer med HEPA-filter og UV-lys. I Unilabs lokaler er det levert spesialventilasjon for MR-rom. Prosjektet ble overlevert 2013.

Storgata Terrasse i Sarpsborg.

Helsehuset i Fredrikstad.

65


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Byggmester satser på miljø og i med massivtre og tradisjonelle Furu og gran er tilbake, i alle deler av byggeprosessen. Det er innovativt, miljøvennlig, krever mindre energi og gir bedre helse til de som skal oppholde seg der. Tekst og foto: Trine Sirnes

E

gil Norli AS startet opp med to ansatte i 1992. Nå har de 20 ansatte i tillegg til 15 innleide, og gjør alt fra boliger til næring og barnehager. De har mange års spesialkompetanse på antikvariske bygg og legger sin stolthet i godt håndtverk. Nå bygger de nye kontorer og lager i massivtre på Gress-

66

vik, der kontordelen får ytterkledning av malmfuru. HVORFOR BYGGE I MASSIVTRE? Egil Norli AS er en byggmesterbedrift med lang erfaring innen trevirke i ulike variasjoner, fra tømmer i antikvariske bygninger til nye materialer i moderne arkitektur. Nå satser de på heltre, og starter med eget bygg; – Vi ser på bruk av massivtre som miljøvennlig og innovativt, og ønsker å skaffe oss kompetanse for å kunne være en aktør i et nytt marked. Massivtre-produksjon er å bruke trevirke på en ny måte. Trærne i skogen er en fornybar ressurs og produksjonsprosessen er gunstig i forhold til CO2-avtrykk. Dessuten er treverk generelt sett et lett konstruksjonsvirke, det

bidrar til et stabilt luftfuktighetsnivå innendørs, bedre helse for de som bor eller jobber der, og det kreves mindre energi for oppvarming og kjøling, forklarer Egil Norli, daglig leder. Produksjonen av massivtre–elementene er automatisert og monteringen blir effektiv. Bygget kan lukkes raskt og det er ikke samme behov for uttørking av konstruksjon. GODT INNEKLIMA Bygget vil ikke ha tradisjonell diffusjonssperre, men diffusjonsbrems som betyr at bygget ”puster”. – Egil Norli AS har lenge benyttet cellulosefiberisolasjon og i dette prosjektet samarbeider vi med CBI Norge. Vi mener egenskapene til cellulosefiber er lik de


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Selv trappa i kontordelen er i heltre og som et smykke i inngangspartiet.

Planen er at de skal flytte inn i oktober, og de er godt på vei.

Lagerhallene har 6 meter under taket og kledd med massivtre.

inneklima materialer egenskapene som massivtre har, derfor vil vi ta dette ”noen skritt” videre, både når det gjelder miljøhensyn, inneklima og byggeprosess. Det skal blåses inn cellulosefiber i yttervegger, etasjeskille og hele taket. Taket vil bli bygget med taksperre/ åser i smal-limtre, prosjektert og levert av JaTak. STORT NETTVERK Egil Norli AS vil bruke eget bygg som et eksempel ut til kunder, og ønsker å fremme dette materialet og måten å bygge på ut til bransjen. De jobber tett med arkitekter og har stort spenn håndtverksmessig, der de tar med erfaringer fra en type oppdrag til et annet. I tillegg har de et godt nettverk; – Vi ønsker å være hovedentreprenør på prosjekter vi engasjerer oss i. Kundene kan

ha høy forventning til oss. Vi har et stort nettverk med mange som samarbeider. En fast gruppe som både kjenner og har full tillit til hverandre, og jobber godt sammen. De aller fleste er lokale. At det hele tiden er de samme gir en god prosess og bedre samspill, og dermed bedre resultat til kunden. KONTOR OG LAGER TIL LEIE Kontordelen blir i to etasjer med totalt areal på 1 029 kvadratmeter, der halvparten blir en kontordel i to etasjer og resten lagerbygg. Bygget er tegnet av SG Arkitekter. – Vi kommer til å leie ut nesten halvparten, og vi er på leting etter en eller flere leietagere. Vi leier ut 200 kvadratmeter kontor, som kan brukes til tradisjonelle kontorer, showroom, og mye annet. I tillegg har vi 190 kvadratmeter lager med

seks meters høyde. Lyse og flotte lokaler med godt inneklima, sentralt på Gressvik med gode parkeringsmuligheter.

Egil Norli AS Østkilen 8a Gressvik 69 35 51 50 post@egilnorli.no

67


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Ole Retteraasen og Aleksander Bjørkli startet Event Partner i 2011.

Fjerner stresset fra festen Selv tannpirkere følger med når Eventpartner Norge AS får ansvar for selskapet. Tekst: Tom Arild Olsen

P

å kontoret i Askim bobler eierne Ole Retteraasen og Aleksander Bjørkli nesten over når de skal fortelle om bedriften de grunnla tilbake i 2011. Her står alt fra utleie av selskapsutstyr til villmarkscamper på menyen. Alt med ett eneste fokus – å gjøre ethvert arrangement så enkelt som mulig for kunden – At kunden kun skal trenge å forholde seg til oss er selve grunntanken bak Eventpartner Norge AS, sier Retteraasen. Som totalleverandør av alt fra mat til vakthold leverer bedriften absolutt alt kunden trenger for å få et vellykket arrangement. - Ettersom vi også er drikkevaregrossist trenger kundene våre heller aldri bekymre seg tomme kraner, den store skrekken for en hver festivalarrangø Vi henter rett og slett bare mer, sier han. I sommer tok firmaet også over ansvaret for servering av mat og drikke på Smaalenene Hotell i Askim, noe som gir bedriften enda flere bein å stå på. I tillegg til at hotellet er base for produksjon av mat til ulike arrangementer gir det også nye muligheter for å gjennomføre egne arrangement gjennom vinterhalvåret. Blant annet er et eget julebordskonsept med julebuffet og underholdning under planlegging. LANSERING OG LAGBYGGING Gjennom datterselskapet Helt Vilt plan-

68

legger de to en satsning primært rettet mot bedriftsmarkedet. Både villmarksleir og kajakkturer er sentrale deler av tilbudet som Retteraasen og Bjørkli har store forventninger til. – Vi kan tilby jakt- og fisketurer hvor deltagerne får servert mat fra eget jaktterreng og vassdrag, alt tilberedt av egne kokker i godt utstyrte kjøkkentelt. Vi har klokkertro på at dette vil bli et tilbud som blir godt mottatt hos bedrifter som ønsker en annerledes “kick off”. Kajakkturene som planlegges vil skje i en helt spesiell kajakk – en trimaran med både seil og pedaler. Denne kajakken har plass til to personer og vil ifølge Retteraasen fungere ypperlig som lagbyggingsaktivitet. UTLEIE Eventpartner Norge AS tilbyr også utleie av utstyr til de som ønsker å stå for deler av arrangementet selv. Alt fra pølsekoker til

store partytelt kan leies, og det er nesten ingen grenser for hvor mange gjester man kan invitere. – Vi kan lett sørge for bespisning av 400 personer i telt. Uten bespisning øker sitteplasskapasiteten til rundt 1 100. Kunden velger om de vil hente utstyret selv eller få det tilkjørt og rigget, sier Retteraasen.

Eventpartner Norge AS Volleneveien 5 1831 Askim 971 35 455 / 412 17 359 www.eventpartnernorge.no


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Kvalitetsporter for både næringsliv og private Med mange års erfaring fra bransjen leverer Port- og Industripartner Drift AS solide industri- og garasjeporter, lasteløsninger og portsystemer for både næringsliv og privatmarkedet. Fra Vestby leverer de til hele Østlandet. Tekst og foto: Trine Sirnes

F

or tre år siden startet Jan Erik Johansen opp Port- og Industripartner Drift AS i kompaniskap med Johnny Grebstad i Port- og Industripartner AS, der han også er medeier. I bagasjen hadde han nærmere 30 års erfaring i bransjen og var sulten på å drive for seg selv og utvikle egne ideer. – Jeg har bygget meg opp sakte de siste tre årene. Det er viktigere å få alt opp og gå ordentlig enn å ha hastverk med å bli stor. Nå har jeg kommet til det punktet, og er klar for å ansette flere i nærmeste fremtid. Det handler om å skynde seg sakte, forklarer Johansen. RUSTFRIE OG SKREDDERSYDD Port- og Industripartner Drift AS tilbyr porter, lasteløsninger og portsystemer av beste kvalitet og sikrer dine logistikkbehov. Det kan skreddersys etter behov og størrelse, både til næringsliv og private. – Vi leverer porter som er 97% rustfrie til næringsmiddelindustrien. Disse passer bra også i omgivelser som fjøs, vaskehaller og alle andre steder med høy fuktighet, fortsetter porteksperten.

Jan Erik Johansen

FUNKSJONELT OG NYSKAPENDE Foreløpig er det bare to ansatte, i tillegg til innleid hjelp ved behov. Arbeidsmengden er stor, og de leverer til hele Østlandet. Alle produkter er i samsvar med de høyeste sikkerhetsstandarder og følger den nyeste tekniske utviklingen, uansett om de leveres til privat, kommersiell eller industriell bruk. – Vi kombinerer maksimal funksjonalitet med nyskapende formgivning, og strekker oss langt for å få fornøyde kunder, avslutter Johansen.

Port- og Industripartner AS Verpetveien 20 1540 Vestby 459 01 941 post@pipdrift.no

69


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

De brenner din arbeidsp Altistore lanserer i disse dager den helt nye kontormøbelserien DNA. Bak ligger et brennende engasjement for å gi deg og dine ansatte en bedre arbeidsplass, gjennom design, funksjonalitet og fargevalg. Raskt og uten at det koster skjorta. Tekst og foto: Trine Sirnes

A

ltistore er en del av Frigaardgruppen, har kontor, utstilling og stort lager ved Hevingen i Sarpsborg og har eksistert siden 2007. De er en komplett leverandør til arbeidsplassen og leverer alt av innredning til kontor, lager, verksted, garderobe, skole og barnehage – til hele Norden. TRYGT, KUNNSKAPSRIKT OG RASKT Sarpsborgbedriften har på få år utfordret «de store» i bransjen, og lykkes med det. Noe av hemmeligheten bak suksessen er nærhet til kundene, strålende service og

70


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

for å gjøre plass bedre oppfølging – og ikke minst at svært mye av deres brede produktprogram lagerføres. Slik at der man ellers kanskje er vant til å måtte vente i uker, leverer Altistore på timer og dager. – Vi er opptatt av å ha et personlig forhold til våre kunder, der tillit, trygghet og kunnskap er viktige faktorer. Vi har dedikerte medarbeidere som hjelper deg med å finne de riktige løsningene. Vårt mantra er at folk handler med folk, og vi jobber hardt for å være etterrettelig, punktlig og til å stole på, forklarer daglig leder Pål E. Johnsen. Å samle dine innkjøp hos en lokal totalleverandør sparer deg for både tid og penger, samtidig som det er trygt å forholde seg til noen som kjenner deg og ditt behov. MØBLER SOM SPEILER BEDRIFTEN Den moderne arbeidsplassen har forandret seg mye de siste ti årene med hensyn til ”layout”, estetikk og funksjonalitet. Mange arbeidsplasser har omfavnet åpent kontorlandskap, hvor rom åpnes for å fremme samarbeid og en mer horisontal bedriftskultur. Kontordesign har blitt mer arkitektonisk, unik, fargerik, informativ og

Fra venstre: Daglig leder Pål E. Johnsen sammen med selgerne Endre Scholze, Marina E. Liverud og Anette Ellingsen midt i den nye kontormøbelserien DNA.

ren. Altistore har derfor utformet en helt ny serie kontormøbler som gjør det mulig å fremheve virksomhetens DNA, ved at du kan velge blant alle tenkelige NCS-farger på skapfronter. Til tross for lave priser har Altistore klart å utforme kontormøbler i høy kvalitet og med brukerdetaljer du finner på mer kostbare møbler. “LIVE. LOVE. OBAY. WORK. YOUR DNA” Vi har alle et unikt DNA som skiller oss fra alle andre, og som setter spor i omgivelsene. Ofte uttrykt gjennom interesser, en lidenskap eller en sterk personlighet. Og det samme gjelder for din virksomhet. Den har en profil, en identitet, en bransje og en historie å fortelle. Med DNA kontormøbler fra Altistore kan du nå uttrykke hvem du er og hva du står for gjennom farger og form. - Kort sagt: Alt du trenger for å uttrykke ditt og bedriftens unike DNA, uten at du må vente i månedsvis eller betale skjorta, utdyper Johnsen. – Det sier seg jo selv – man trives bedre, jobber bedre og får økt trivsel i fine omgivelser. Se mer: www.altistore.no/dna

Fakta • Altistore er et selskap i Frigaard Gruppen, startet opp av Trond Frigaard i 2004 • Frigaard Gruppen består av ca 40 selskaper fordelt på tre forretningsområder: Handel og industri, investering og eiendom • Gruppen har vokst fra ca 40 millioner i omsetning i 2004 til forventet omsetning på 1,7 milliarder i 2018.

Gjør din arbeidsplass bedre Altistore Bredmyra 4 1739 Borgenhaugen 69 16 55 00 support@altistore.no

71


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Miljøvennlig og hendig avfallssortering med containersekker Entreprenøren på Torp er stor på betong, riving og sanering. Nå satser de også i Østfold på “rettisekk” – store og letthåndterlige avfallsekker på byggeplasser for å møte nye krav om gjenvinning. Tekst og foto: Trine Sirnes

M

oby Entreprenør AS ble stiftet i 2007 og har i flere år vært en av Østfolds ledende firmaer på betongsaging og kjerneboring. RIVING, SORTERING OG RAPPORTERING De senere år har etterspørselen etter tjenester som lettrivning og spesialiserte riveoppdrag for bygg og anlegg samt industri og olje/gass–virksomheten økt. – Vi kan tilby totalløsninger for kunder i forbindelse med rivning og ombygningsarbeider. Dette starter gjerne med en miljøsaneringsbeskrivelse som kartlegger omfanget av avfall og spesielt forekomster av farlig avfall. Deretter utarbeides en avfallsplan som sammen med miljøsaneringsbeskrivelsen leveres kommunen til godkjenning før arbeidene kan sette i gang, forklarer Tor Jarle Kransberg, prosjektleder for Moby Miljø.

72

HØY GJENVINNINGSGRAD De påtar seg å utarbeide alt fra rivningsplaner til all lettrivning, sortering av avfall samt rapportering av dette. – Vi benytter eget utstyr og containere eller sekker, gjerne organisert med en oversiktlig avfallsstasjon der alt sikres rett sortering. Etter avsluttet prosjekt utarbeider vi en sluttrapport med oversikt over avfallhåndteringen med gjenvinningsgrad. Krav til gjenvinning er i dag 60 prosent på bygningsavfall som øker til 70 fra 2019. Moby leverer de fleste prosjekter med gjenvinningsgrad på godt over 90 prosent. RETTISEKK Avfallshåndtering med stor sekk har vært i markedet i noen år men har ikke vært så aktuelt i områder utenfor storbyene. De er unike i forhold til å håndtere og sortere avfall der hvor det er vanskelig å benytte containere på grunn av plassmangel og restriksjoner. Med skjerpede krav til sortering samt at kundene erfarer hvor praktiske de er, har etterspørsel økt. – Sekkene kommer i tre forskjellige størrelser; én på 250 liter som kan kombineres med sekketralle, én på 1 000 liter som passer for de fleste typer avfall, samt spesialsekken med bredde på 2,2 meter, der dører og andre større bygningsmaterialer kan legges direkte i. Sekkene hentes med kranbil og kan derfor også løftes direkte fra blant annet etasjer og tak om det skulle være nødvendig. Sekkeløsningene tilbys også til

De praktiske sekkene fra Rettisekk kommer i 3 størrelser, der den en passer på sekketralle og en har plass til dører og andre store materialer.

private. Praktisk til alt fra renovering og byggeprosjekter til hageavfall og annet. Moby tilbyr også å levere singel, sjøstein, jord, bark mm i storsekk på forespørsel. SKAL NESTEN DOBLE ANTALL ANSATTE Tilsammen er det 12 som jobber i Moby i dag, men økt etterspørsel gjør at de planlegger å øke med opp til åtte nye ansatte før våren 2019. Dette innen rivning, miljøsanering, støping, forskaling og understøping, inkludert betongfresing og sliping. – Vi ønsker oss flere dyktige og erfarne fagfolk og maskinførere. Vi har store oppdrag for mange lokale– og riksentreprenører, som Øst AS, Veidekke, AF Decom og Skanska. Nexans er en stor industrikunde. Vi har et godt samhold hvor alle er svært opptatt av HMS og kvalitet i arbeidet som blir utført, og vi tilbyr en utfordrende og lærerik arbeidsplass.

Moby Entreprenør AS Moumgaten 34 1634 Torp 965 01 300 entreprenor@moby.as


NĂŚringsliv i Ă˜stfold og Follo / september 2018

73


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Turbussen til Halden Taxi levner ingen tvil om hvilken by den kommer fra. – Vi er superpatrioter, sier daglig leder Bent Skogli.

Med hjerte for Halden Med en forretningsside som oser av lokalpatriotisme tar Halden Taxi mål av seg til å være haldensernes eget taxiselskap. I tillegg til egen turbuss sørger 31 små og store taxier for at Haldens befolkning har et godt tilbud 24 timer i døgnet året rundt. Tekst og foto: Tom Arild Olsen

H

alden Taxi eies av 15 drosjeeiere som alle har en ting til felles, nemlig at alt selskapet gjør skal være til det beste for Halden og haldenserne. Ifølge daglig leder Bent Skogli ønsker selskapet å være en motvekt til den stadig økende sentraliseringen. – Vi er glad Fredriksten Festning sitter fast. Ellers hadde fylkespolitikerne flytta den også, sier Skogli, og er med det dypt inne i hjertet til selskapets kjerneverdi – å være haldensernes eget taxiselskap.’ Ett av virkemidlene var å kjøpe turbuss, profilere den med logoer og bilder fra byens største idrettslag og benytte bussen som en del av sponsorpakkene deres. – Vi er superpatrioter. Gjennom bussen får vi virkelig vist oss frem, sier Skogli og forteller at bussen ikke bare er forbeholdt idrettslagene. Her er alle grupper hjertelig velkomne. Etter flere år med stolte turbusstradisjoner i Halden, hvor Vaglen Tours var selve

74

flaggskipet, ønsker Halden Taxi å dekke et behov hos haldenserne. Ifølge Skogli er etterspørselen etter busstransport stadig økende, men selv om Halden Taxi bare disponerer denne ene bussen sørger de alltid for at kunden kommer seg på tur. Det sørger godt samarbeid Ann Helen Bjerring (t.v.) og Janina Chowdhury-Huseby drifter Halmed andre operatører den Taxis autoriserte regnskapsbyrå for. Skogli understreker at bussen ikke bare er foralt fra elektrobedrifter til barnehager i tilbeholdt haldensere. Kundene kommer fra legg til en lang rekke drosjeeiere fra hele hele fylket og det er kapasitet til flere. landet. Selskapet har to regnskapsmedarSPONSER ALLE beidere og har kapasitet til flere oppdrag. Halden Taxis patriotisme gir seg ikke bare – Kundegruppa vår fordeler seg 50/50 på utslag på bussdekoren. Selskapet er svært drosjeeiere og andre virksomheter. Vi tar aktive på sponsorfronten og prøver å være oss av alle typer regnskap, avslutter Skogli. med på alt som er lokalt. Skogli trekker frem russen som eksempel. I Halden får alle russebiler sponsoravtale med selskapet dersom de møter opp personlig og viser frem bilen sin og da Halden kommune ikke lenger hadde råd til å drive ferieklubb for kommunens barn i 2002 tok Halden Taxi utfordringen og sendte et trettitall unger til Liseberg. – Vi trodde det bare skulle bli den ene gangen, men siden har vi sendt unger til Liseberg hver eneste sommer. I år, for 17. året på rad, var det 150 barn som fikk en alle tiders opplevelse, sier Skogli. Isebakkeveien 44 1788 Halden REGNSKAP 69 21 32 00 / 69 17 55 94 Halden Taxi driver også et eget autorisert regnskapsfirma som tar oppdrag for kuntaxi@haldentaxi.no der fra fjern og nær. Kundelista inneholder


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Skipper Anette Andersson i hyggelig prat med skipper Ulf Frebelius på Vesleø II i Strømstad havn rett før avgang til Skjærhalden.

Smuglertur, julebord og skjærgård kledd i vinterskrud Skjærgården vår er kanskje enda vakrere på høst og vinter, med gnistrende, frisk sjøluft og vakre farger. Her kan du dra på charter, guidede turer og kombinere det med julebord, eller kanskje spa? Tekst og foto: Trine Sirnes

K

an du tenke deg noe mer magisk enn å sitte i en varm båt i hyggelig selskap, mens sjø, svaberg og kystliv glir forbi utenfor vinduene? Høst og vinter i vår vakre skjærgård byr på noe helt spesielt; på klarværsdager er sikten fantastisk og luften så skarp og frisk, være seg i Hvaler-skjærgården, langs svenskekysten eller rundt Koster. PAKKELØSNINGER OG JULEBORD M/S Vesleø II kjører mellom Skjærhalden og Strømstad året rundt. Den er en del av Kust Event, som også disponerer M/F

Kosterö, M/B Stjärn av Koster og Furholmen Restaurant fem minutter med båt fra Strømstad. I tillegg til den faste båtruten, tilbys charterturer i skjærgården, gjerne kombinert med julebord på Fur-holmen. De samarbeider nært med mange i nærmiljøet, og kan tilby en rekke pakkeløsninger, gjerne skreddersydd spesielt for din bedrift. – Vi samarbeider blant annet med Laholmen, Daftö, Lagunen og Strömstad Spa, i tillegg til arrangører som gir oss mulighet til å bruke hele det flotte nærmiljøet vårt. Du kan kombinere skjærgårdscruise eller julebord med omvisning på Fredriksten festning i Halden, padle kano i Dalsland, ta turen til Indre Østfold, eller et deilig spaopphold. Mulighetene er mange, og vi hjelper deg gjerne med å lage et opplegg etter dine ønsker, forklarer Anette Andersson, kaptein hos Nadir Hvaler Fjordcruise og Kust Event. SMUGLERTUR Vesleø II har en kapasitet på 146 passasjerer, med 80 sitteplasser inne i salongen og rundt 60 ute på soldekket. De tilbyr flere båtturer i skjærgården som inkluderer historier, god mat og drikke. – Bli med og opplev en spennende tur med

historier fra smuglerperioden i Strømstad under brennevinsforbudet i Norge 1916–27. Mens vi snirkler oss gjennom smuglerruter får du ramsalte historier om hvordan de lurte tollerne og hva de gjorde om de ble tatt, og andre historier fra én av de beryktede smuglerne, “Brenner”. Du kan nøye deg med turen, eller la det være en perfekt start på for eksempel et annerledes julebord som avsluttes på Furuholmen, sier Anette Andersson.

Nadir Hvaler Fjordcruise AS Havnen Skjærhalden 412 05 000 post@hvalerfjordcruise.no

75


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Gunnar T. Høvik AS har re boligdrømmer i 45 år Gjennom 45 år har byggmesterfirma Gunnar T. Høvik AS vært en foretrukket utbygger og samarbeidspartner for en lang rekke private, profesjonelle og offentlige utbyggere. Tekst og foto: Tom Helgesen

M

ed sin brede erfaring, har de et solid grunnlag for å løse alle typer oppdrag. Gunnar T. Høvik AS er og involvert i mange ulike eiendomsutviklingsprosjekter i distriktet, både i egen regi og for investorer. – Vi etterstreber alltid å tilfredsstille kundens behov i størst mulig grad  i tråd med inngåtte avtaler om kvalitet, pris og framdrift, uansett oppdragets art eller størrelse. Det har vært vår leveregel gjennom alle år. Våre kunder og partnere vet de kan stole på oss, sier daglig leder Atle Høvik. Bedriften har et bredt nettverk av seriøse lokale samarbeidspartnere for alle prosjektoppdrag og kan levere komplette

76

løsninger innen både nybygg og rehabilitering, som gjør selve byggeprosessen betydelig enklere for deg som utbygger. OPPFYLLER BOLIGDRØMMEN Gjennom alle år har Gunnar T. Høvik AS realisert boligdrømmer. Det er mange viktige beslutninger å ta underveis, og bedriften sørger for å guide deg gjennom hele prosessen: Tomtebefaring, valg av arkitekt, behovsanalyse, plantegninger, tilbud og kontrakt, byggesøknad og oppstartsmøte, byggemøter og overlevering. Det er enkelt, effektivt og trygt! Gunnar T. Høvik AS representerer også Mesterhus,landets største huskjede, i regionen. Du finner et bredt utvalg av konsepthusene i Mesterhuskatalogen, men det er fullt mulig å gjøre forandringer slik at din bolig blir skreddersydd dine egne ønsker og behov.

BYGGER I EGENREGI Gunnar T. Høvik AS har gjennom mange år utviklet tomteområder i egen regi, og kan vise til en rekke spennende prosjekter som spenner fra enkeltstående eneboliger til flere boliger og leiligheter på attraktive områder. De utfører da alt arbeid fra start til ferdig produkt i samarbeid med reguleringsfirmaer, arkitekter, rådgivende ingeniører, geoteknikere og andre som er nødvendig for å få prosessen til å fungere for et optimalt sluttresultat. – Gjennom å levere kvalitet over lang tid, har vi opparbeidet oss et godt renommé i markedet. Samtidig er det viktig å være i forkant av utvikling, demografi og trender. På den måten kan vi bygge etterspurte boliger der folk ønsker å bo.

Gunnar T. Høvik AS Bjørnstadmyra 7 1712 Sarpsborg 69 10 25 50 post@gunnarhovik.no


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Gunnar T. Høvik AS har kontorer på Bjørnstadmyra 7 i Sarpsborg. Bedriften har 27 ansatte, og henter inn ressurser ved behov for ekstra bemanning. Det er dessuten en opplæringsbedrift med fokus på kompetanseutvikling, derfor har de et antall lærlinger inne til enhver tid.

Illustrasjonsbilde av planlagte leiligheter i Gaupefaret 32 og 34. Planarbeidet er i gang.

ealisert Leiligheter i Jutulveien på Kurland.

Boligfelt Martinsvingen og Deleveien, Bjørnstad

8 leiligheter med næring i St. Mariegate 75.

6 boenheter i Lundgårds vei 29 på Lande. Utføres i egenregi. Prosjektet har startet opp.

Yvenholen er under regulering med planer om ca. 60 leiligheter. Oppstart neste år.

77


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Jansen Arkitekter blir t Jansen Arkitekter har vært et tradisjonsrikt arkitektkontor i mosseregionen i mange år. Med nye eiere og ny, frisk vind i seilene, følte de tiden var inne til et navneskifte. Resultatet ble Østavind Arkitekter! Tekst og foto: Tom Helgesen

J

ansen Arkitekter ble etablert i Moss på 70-tallet av Sivilarkitekt MNAL Jan Jansen, som utviklet bedriften til å bli en av byens største og ledende arkitektkontorer. For snart fem år siden overtok JanFredrik Johansen, Sondre Schou Hauger Tove Obrestad Manskow og Kristian Hansen eierskapet, med førstnevnte som daglig leder. I løpet av de siste årene har antall ansatte mer enn fordoblet seg, og teller nå 14 arkitekter. Staben har også vært gjennom et generasjonsskifte, og kontoret representerer i dag ungdommelig pågangsmot med faglig bredde, ispedd klokskap, lang erfaring og høy lokalkunnskap. I sum blir det et kreativt og energisk miljø hvor oppgaver og faglige utfordringer diskuteres og løses. EGET MERKEVARE Med denne fornyelsen, samt at de har flyttet inn i nye og delikate lokaler midt i bykjernen i Moss, følte eierne det var på tide å fortsette reisen under eget varemerke. Etter en lang og omfattende prosess, landet de på navnet Østavind Arkitekter, og kontoret er i disse dager i ferd med å ta i bruk både navnet og sitt nye, grafiske uttrykk. – Én av årsakene til at vi valgte nettopp Østavind, er at det er lett å huske og at det assosieres med noe friskt. Vi ønsker også å framstå som et friskt pust i bransjen og har tro på at navnet snart vil feste seg i markedet, forteller daglig leder Jan-Fredrik. Men selv om navnet nå er endret, påpeker han at de selvsagt vil videreføre den høye faglige kvaliteten arkitektkontoret alltid har vært kjent for. 

Fritidsboliger Verpet

78

HELE SPEKTERET AV TJENESTER Østavind Arkitekter tilbyr et vidt spekter av planlegging, prosjektering og gjennomføring av byggesaker, med både private, profesjonelle og offentlige utbyggere som naturlig målgruppe. Det spenner fra et enkelt oppdrag på en bolig- eller hyttetomt til komplekse bygg innenfor bolig-, helse-, kultur- og utdanningssektoren. Kontorets styrke ligger i å beherske spennet i arkitekturfaget og finne optimale løsninger uavhengig av skala og omfang. Ved siden av arkitekturprosjektering og byggverk, omfatter kontorets daglige arbeid rehabiliterings- og restaureringsarbeider, utarbeiding av regulering- og bebyggelsesplaner, prosjekterings- og byg-


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

til Østavind Arkitekter

Østavind Arkitekter holder til i nye omgivelser i Dronningensgate 30 i Moss sentrum, og tilbyr alle tjenester naturlig knyttet til faget. På bildet ser vi de fire eierne; fra venstre Sondre Schau Hauger Tove Obrestad Manskow, Jan-Fredrik Johansen og Kristian Hansen, alle arkitekter MNAL.

geledelse, samt tomteanalyser og programmering. FRA IDÉ TIL FERDIG BYGG – Det er nok nettopp den gode kapasiteten og den faglige bredden som kjennetegner oss. Vi kan bistå i hele planleggingsprosessen, forteller eierne. – Vi blir ofte brukt i rollen som ansvarlig søker, en prosess som er blitt langt mer komplisert og omfattende enn tidligere. Vi sørger for at alt foregår i tråd med regelverket og byråkratiet, og skaper med det smidighet og maksimal framdrift i saksgangen, legger de til. IVARETAR DINE INTERESSER Østavind regner Østfold og søndre Akershus som sitt primære nedslagsfelt, og kan vise til en rekke prestisjefulle oppdrag gjennom årenes løp. Kontorets mål i alle oppgaver er å skape gode løsninger for arkitektur, miljø og omgivelser, samtidig som kundens krav til funksjonalitet og økonomisk bærekraft oppnås.

Østavind Arkitekter AS Dronningensgate 30 1530 Moss 69 24 14 40 Boliger, Rosenvinge Park

post@ostavind.no

79


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Kreative totalpakker gir De har samlet noen av Østfolds beste teknikere, eventmakere, designere, animatører, tekstforfattere og fotografer under samme tak, og hjelper næringslivet til å skreddersy unike multimediapakker som treffer. Tekst og foto: Trine Sirnes

P

rodok har snart 25 års fartstid, og er i dag Østfolds største leverandør av fer-

80

dig installerte møteromsløsninger med skjerm, lyd og tilbehør, samt infoskjermer. Det store satsingsområdet er LED-flater. Større, digitale flater som installeres både ute og inne. Her er Samsung foretrukken leverandør på innendørsløsninger og danske Expromo på utendørsløsninger. – Som Samsung Platinum-partner har vi de beste betingelsene på Samsung-skjermer i alle varianter og størrelser, sier Thomas Sohlberg. Nå har de slått seg sammen med Showfabrikken for å levere markedets kanskje beste totalpakke innen opplevelse. VISUELT OG PERSONLIG Sammen har de flyttet inn i flotte lokaler

ved elvebredden på Rolvsøy. Her finner du, i tillegg til lydstudio, fotostudio og kontorer, et imponerende showrom med storskjermer spesialdesignet nettopp for å få ut næringslivets budskap på store digitale flater innendørs og utendørs. I showrommet er terskelen lav, her kan du bare svippe innom for å bli inspirert, sanse totalopplevelsen og ta en hyggelig prat over en kaffekopp med en av husets kreative sjeler. – Det handler ikke om glorete, blinkende Las Vegas-skilt, men smarte digitale flater med innhold etter for eksempel sesong, kampanjer eller viktig informasjon som må ut. Levende bilder er bevist å være et opptil 70 prosent sterkere virkemiddel enn stillbilder. Med disse løsningene har du


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Showrommet er flittig besøkt og en fin måte å få hele opplevelsen som kan tilbys.

PS! Prodok tilbyr nå fri befaring, fri rådgivning samt forslag til løsning Her tegner Prodok AS sponsoravtale med Sarpsborg 08. Thomas Andersen, markedssjef i Sarpsborg 08 og Erik Westlie i Prodok AS.

Ta kontakt: post@prodok.no

Prodok kler bygg og tilbyr digitale flater i mange sammenhenger. Her fra Bogstadveien i Oslo.

r deg oppmerksomhet! skilt der du enkelt kan få frem et spesifikt budskap, og forandre på det ved behov, forklarer Jørgen Dehn Jøms, pådriver og økonomiansvarlig. Med egen serviceavdeling på huset er veien kort om noe skulle skje med utstyret. SPESIALDESIGNET INNHOLD I tillegg til å levere de digitale flatene, kan Prodok og Showfabrikken sammen gi deg innhold, være seg film, animasjon, lyd, tekst eller bilder. Alt du trenger under samme tak. – Vi har egne animatører og 3D-designere. Samtidig har Showfabrikken en unik kompetanse på alt av lyd, lys, bilde, film, tekst og event, med eget profesjonelt

musikkstudio og fagfolk bak spakene. Det gir oss muligheten til å skreddersy løsninger for hver enkelt bedrift, uansett hva behovet er, fortsetter kundeansvarlig Thomas Sohlberg. HJERTE I ØSTFOLD De har en takknemlig jobb. Stadig flere får øynene opp for at digitale flater er det som skal til for å nå ut. Det gjør at de fleste oppsøker dem, og de har kunder spredt over hele landet og langt over i Sverige. – Vi har gjort jobber på Svalbard, gjør veldig mye i Oslo, men også en god del i Sverige. Samtidig ligger vi jo i hjertet av Østfold og gjør mye også her. For næringsliv, for idrett, kultur og stort sett alle bran-

sjer. Og det er jo her hjertet vårt ligger, avslutter Bjørn Øyvind Bya.

Prodok AS Tomteveien 47 1618 Fredrikstad 69 39 22 22 thomas@prodok.no

81


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Dette bildet kan føre til at Daniel Thomsen må re opp sengen sin selv heretter.

Ansiktsløft for utemiljøet – Dette tar du ikke bilde av, for da kommer vi aldri til å slippe å re opp sengene våre sjæl, ler Daniel Thomsen mens han med øvet hånd får fiberduken på plass på bakken. Tekst og foto: Tom Arild Olsen

S

ammen med kollega Hans Erik Tveter fra Anleggsgartnermester Tore Rafoss AS er Thomsen i gang med en full «makeover» på en eiendom i Follo. Sammenlignet med hvordan eiendommen så ut for et par måneder siden er den ikke til å kjenne igjen, sier Tveter. – Vi har egentlig endret det meste. Selv terrenget har vi justert for å få en mer praktisk gårdsplass og et mer estetisk utendørsmiljø, sier han og forteller at det store oppdraget egentlig startet med opparbeidelse av en uteplass et par år i forveien.

82

MERSMAK – Kunden ble så fornøyd at han ville ha mer – mye mer, smiler Tveter og forteller om nye støttemurer, belegningsstein på gårdsplass og nylagt ferdigplen. Selve gårdsplassen er senket flere titalls centimeter for å få en mer fungerende plass for eierne. Oppdraget, som har en ramme på rundt 500 000 kroner, er omtrent midt på treet når det kommer til størrelse – i alle fall for private oppdragsgivere. Uansett størrelse på oppdrag er det viktig å gi kundene gode råd under hele byggeperioden slik at resultatet blir optimalt. – I tillegg til grundig planlegging sammen med kunden før oppstart har vi hyppig dialog underveis. Det er viktig for oss å gi kundene våre det de så for seg da de engasjerte oss, avslutter Thomsen. ALLSIDIG Anleggsgartnermester Tore Rafoss AS holder til i Skiptvedt men tar oppdrag i både Østfold, Akershus og Oslo. Hoveddelen av oppdragene kommer fra det offentlige og ulike entreprenører, men privatmarkedet står for bortimot 40 prosent av oppdragene. Det sier eier, anleggsgartnermester

Tore Rafoss. Han startet bedriften i 2006 og er i dag sjef for 11 ansatte som gir bedriften en solid bredde i tjenestetilbudet. – Jeg opplever allsidigheten vår som vårt sterkeste konkurransefortrinn. Vi tilbyr alt fra sprenging til ferdig tomt, noe som gjør anleggsprosessen mer oversiktlig å forholde seg til for oppdragsgiver, sier Rafoss. Firmaet tilbyr også ulike gravetjenester og har lang erfaring innen drenering rundt grunnmur, planering av alle typer tomter samt graving av grøfter for legging av vannrør og kloakkrør. I tillegg utfører Anleggsgartnermester Tore Rafoss AS både vedlikehold av utendørsområder, snørydding på vinterstid og ulike typer av mur- og betongarbeider.

Anleggsgartnermester Tore Rafoss AS Roseveien 2 1816 Skiptvet 901 93 625 www.trafoss.no


j u l e b o r D S r e v y e n Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

a c i n o M & e n a Gutt

t e l i e i Sp

, Atle Jensen jelle, Monica H og Pål Nielsen rkester o y v e R s r e g Ro

PÅ S P e i l e t n o v e m b e r - D e S e m b e r BESTILLING: helen.granlund@choice.no Tlf: 69 39 30 67 svi-g@live.no Tlf: 90 54 76 69

83


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

Lykkelig som liten etter mer e

Krisen i byggebransjen passerte som en liten bris for de åtte ansatte hos Maskinentreprenør Karsten Mikalsen AS. Den 52 år gamle familiebedriften har velfylte ordrebøker og store, gode samarbeidspartnere som sørger for sunn drift. Tekst og foto: Tom Arild Olsen

V

i møter Mikalsens på byggeplassen på Treskjæråsen på Kråkerøy. Maskinentreprenør Karsten Mikalsen har ansvar for betongarbeidene på leilighetene som reiser seg like ved vannkanten. Her er bestefar Karsten, sønnene André, Espen og Claus og deres sønner i full gang med å forberede støping av dekke på en av blokkene i byggetrinn 3.

84

– Det er Hersleth Entreprenør som har hyret inn Mikalsen, slik de ofte gjør, forteller André. Sammen med Råde Graveservice utgjør de selskapets viktigste oppdragsgivere. – Vi har mange oppdrag for disse to og det er klart det gir oss trygghet for fremtiden, sier han, og forteller at Treskjæråsen er ett av to store oppdrag de utfører for Hersleth Entreprenør AS. Det andre, et leilighetskompleks i luksusklassen, er i ferd med å sluttføres på Nesoddtangen. Her har Maskinentreprenør Karsten Mikalsen hatt ansvar for sprenging og graving i tillegg til betongarbeidene. OVERSIKTLIG – Det er nok allsidigheten vår og det at vi gjør alt fra sprenging og graving til støping av gulv og vegger som er vårt største konkurransefortrinn, mener Karsten Mikalsen. 77–åringen jobber fulltid og vel så det i familiebedriften han grunnla tilbake i 1966. Karsten er førstemann som kommer og alltid en av de siste som reiser hjem fra byg-

geplassen, men noen «syvende far i huset» kommer han aldri til å bli, lover han. I dag er det sønnene André, Espen og Claus som driver firmaet som sysselsetter åtte ansatte fast og i hektiske perioder leier inn omtrent like mange. – Når det står på som mest er vi 16–17 «mann» på lønningslista. Vi er fornøyde med det og har ingen voldsomme planer for å vokse noe mer, sier André, og legger til at de opplever at kundene setter pris på å ha ett firma å forholde seg til når det gjelder grunn– og betongarbeider. I tillegg til de to leilighetsprosjektene på Kråkerøy og på Nesoddtangen er bedriften sysselsatt med opparbeidelse av fem tomter på Byens Marker på Østsiden av Fredrikstad. EFFEKTIVE Med tre generasjoner Mikalsen på samme anleggsplass skulle man lett kunne tro at man gikk lei av hverandre, men slik er det ikke for de åtte som jobber sammen på anlegget på Kråkerøy.


Næringsliv i Østfold og Follo / september 2018

enn 50 år

Claus Mikalsen forklarer hvordan leilighetene på Treskjæråsen vil se ut når de er ferdige.

Maskinpark • 4 gravemaskiner

• Emil jobber fast som maskinfører

• 1 tippbil • 1 tippbil med semihenger

• Markus jobber fast i tillegg til å spille ishockey på Stjernens A-lag

• 1 nyinnkjøpt kranbil på 85 tonnmeter

• Mikael jobber ved behov i tillegg til å spille på Stjernen A-lag

• 1 dumper

• Erlend jobber ved behov i tillegg til bygg og anlegg-studier ved Høgskolen i Østfold

• 1 borerigg • Forskalingsutstyr • Betongutstyr

– Snarere tvert imot, sier André, og trekker frem bedriftens byggemøter som eksempel på hvor effektivt familiebedriften drives. – Hver eneste familiebursdag eller sammenkomst ender opp som byggemøte. Da sparer vi tid som kan brukes effektivt på byggeplassen i stedet, ler han, og forteller at møteaktiviteten skaper en del frustrasjon hos guttas «bedre halvdeler». – Det er sprekt å være åtte «kæll» og påta seg jobber i 10–15-millionersklassen, supplerer Karsten, og forteller om den spede begynnelsen da han drev firmaet alene med oppdrag rundt omkring i Fredrikstad kommune. På 70–tallet begynte firmaet å vokse og tok på seg oppdrag innen vei, vann og kloakk. Betong ble et satsingsområde rundt årtusenskiftet da sønnen Claus byttet ut jobben i Veidekke til fordel for familiebedriften. I sommer kom bedriftens foreløpig største løft – bokstavelig talt. Da ble en stor kranbil kjøpt inn – en investering som gir bedriften enda flere bein å stå på. Krana

3. generasjon Mikalsen

• Eirik går på skole, betongarbeiderfag på bygg- og anleggslinje, og har praksisplass i bedriften

Tre generasjoner Mikalsen samlet på Treskjæråsen. Her utfører firmaet alle betongarbeidene på oppdrag fra Hersleth Entreprenør AS.

• Kristoffer og Hans Jørgen har vært faste sommervikarer og ved behov

På Nesoddtangen har Maskinentreprenør Karsten Mikalsen hatt ansvar for sprenging, graving og betongarbeider på et leielighetskompleks med panorama over Oslofjorden. (Foto: Privat)

Maskinentreprenor l Karsten Mikalsen AS

er 36 meter lang på full utstrekk og har en voldsom løfteevne.

Engelsvikenveien 150 1628 Engelsviken 906 72 622

85


Næringsguiden Berg Gjenvinning MaRkedsføRing

-- Kjøper Kjøper alt alt av av kabler kabler og og metaller metaller

Miljø

Berg Gjenvinning AS Røsnesveien 2 1789 Berg i Østfold 958 69 764

Logotrykk AS Vestbyveien 29, 1540 Vestby 64 98 54 40

Bygg og anlegg

post@logotrykk.no

Kjell Mørk AS

GRØNN Bedriftshelsetjeneste

Kalnesbrekka 4 1712 Grålum 69 10 22 60 www.gronnjobb.no/bht bht@frisk.as

Ludvig Kamperhaug AS Ringtunveien 9 1712 Grålum 69 14 43 77 www.ludvigkamperhaug.no

ASC Østlandske Rengjøring AS

Exakt Regnskapsbyrå

Renhold

Bygg og anlegg

post@kjellmork.no

Produksjonsveien 13 1614 Fredrikstad 958 15 703 post@ostlandske-rengjoring.no


naringsliv.no

renhold

Ren Service AS Alfaset 1, Industrivei 4 0668 Oslo 22 06 06 00

Myrvangveien 14 Torvlia 2 1740 2040Borgenhaugen Kløfta 6710 0225 4200 00 69

Nadir Hvaler Fjordcruise AS Havnen Skjærhalden 412 05 000

Norva24 Strykerveien 20 1658 Torp 69 35 59 59

post@hvalerfjordcruise.no

Siffer Økonomi AS 69 21 17 50 post@siffer.net www.siffer.net

norva24.no

Kontor og utstyr

arrangeMent og event

info@ajprodukter.no www.brenntag.com

regnsKap og revisjon

AJ Produkter Brenntag Nordic AS

UPM Norge AS Årvollskogen 91 1529 Moss 69 23 20 00

A Mrbeidstøy øbler og interiør

Utstyr og innredning der du jobber

bygg og anlegg

NæriNgsmidler M øbler og interiør

post@renservice.no

Skogheim Halden / Mesterkjøkken Skogheim Fredrikstad Skolegata 37 329 / Svinesundsveien Øraveien 17 1792 Tistedal 69 18 1763 707092 69 ordre@skogheim-as.no mesterkjokken.no

LEONBERG

runemork@upm.no

Obey your Bertel O. Steen Sarpsborg, Hundskinnv. 98, 1711 Sarpsborg Tlf. 69 97 24 00. www.bossarpsborg.no

www.bos.no

www.altistore.no/dna Altistore – en del av Frigaard Gruppen

Lakkompaniet AS Tomteveien 41 1618 Fredrikstad

Grå = Black 70% Grön = Cyan 50%, Yellow 100%

69 33 20 33 post@lakkompaniet.no

industri

Bertel O. Steen Sarpsborg Kontormøbler slik du Hundskinnveien vilSarpsborg 98 1711 ha dem. 69 97 24 00

bil og Motor

bil og Motor

Grå = Black 20% Grön = Cyan 50%, Yellow 100%

Stikla Pukkverk og Entreprenør AS 416 61 546 johannesfimland@hotmail.com


Elektrisk motorkapper Husqvarna K 3000 125 mm maks skjĂŚredybde 350 mm maks bladdiameter Leveres uten diamantblad.

Motorkapper Husqvarna K 970 En effektiv maskin med lave utslipp. 155 mm maks skjĂŚredybde 400 mm maks bladdiameter 4,8kW utgangseffekt Leveres uten diamantblad

7.900 10.900

Inkl mva 9.875

Inkl mva 13.625-

Ringsag Husqvarna K 970

Kjernebormaskin Husqvarna DMS 240

En effektiv maskin med lave utslipp. 325 mm maks skjĂŚredybde 45 mm maks bladdiameter 4,8kW utgangseffekt Leveres uten ringblad.

27.900 Inkl mva 34.875-

2,4kW nominelt effektforbruk 250 mm maks bordiamater Leveres inklusive stativ. Leveres uten diamantbor.

14.900 Inkl mva 18.625-

Ta kontakt for en hyggelig prat om betongprodukter.

Sagveien 8 - 1890 Rakkestad - 69 22 70 70

Næringsliv i Østfold og Follo sept - 2018  
Næringsliv i Østfold og Follo sept - 2018