Page 1

Nr. 6, 2019, 16. årgang

i Østfold og Follo

Flexi AS:

Regnskapsbyrået som får kunden til å smile Frukt på jobben øker trivsel, ytelse og arbeidsglede

Bestill på Jobbfrukt.no

Olje- og Gassenteret: Din leverandør av Jobbfrukt i Follo AOF Østfold: Din strategiske partner for bedriftens kompetanseutvikling

–Ikke kast en brukbar oljefyr! Bypakke Nedre Glomma: Gratis buss når bomringen åpner


Nr. 6, november 2019 16. årgang

UTGIVER: Viken Media AS Tuneveien 2 1710 Sarpsborg 69 35 40 90 REDAKTØR: Per-Kr. Aasen 916 20 304

side

14

Martiniussens Bilservice har 15 000 bilberginger i året Møt

SALG: Otto Chr. Trapness 481 83 484 Morten H. Jensen 455 00 439 Alexander N. Kirkerud 479 31 550 Kai Eriksen 960 03 004 GRAFISK PRODUKSJON: Heine Aasen 926 49 329 TRYKK: Involve! Pro-X AS OPPLAG: 16.000 eks. DISTRIBUSJON:

AOF Østfold

4

KBV

26

Olje- og Gassenteret / HR Maskin

6

Volvat Bedrift

28

X-Noise

8

NIOS

31

Din strategiske kompetansepartner – Kast ikke ut en brukbar oljefyr Visualiserer støykilder nøyaktig

Vil utvikle kompetanse sammen Helsefremmende sparringspartner Har blitt Perker Produktsenter

Spilde Mek. Verksted

10

Dressingfabrikken

32

Flexi

11

Europris Bedrift

33

AJ

12

Skiptvet Blikk

34

Martiniussens Bilservice

14

Norskand

36

Askim & Mysen Rør

17

Bypakke Nedre Glomma

38

Tungbilskolen

20

DS Entreprenør

40

Canon

21

TGI Fridays

42

Vellykket satsing på bygg og anlegg Regnskapsbyrået får deg til å smile Åtte av ti gründere mislykkes 15 000 bilberginger i året Stor rammeavtale

Sju Volvo FH-skolebiler i trafikk

Saus så det suser

Ansatte og kunder elsker julegaver! På offensiven

– Vi stiller ufravikelige krav Gratis buss når bomringen åpner Østfoldfirma størst på snøskredsikring

Til alle registrerte næringsadresser i Østfold og Follo

Også en lokal leverandør Mobile Follo

22

Markens Grøde 2020

45

redaksjonen@naringsliv.no

Multiconsult

24

Næringsguiden

46

– Utrolig løsningsorientert Byggeledelse, verdianalyse og mer

De siste femten årene har vi vært på 3.500 reportasjebesøk hos bedrifter i Østfold og Follo. Vi er takknemlige, stolte og ydmyke, og gleder oss til fortsettelsen sammen med dere!

Puben på hjørnet der alle kjenner deg Landbrukets unike messe for 14. gang Lokale og regionale leverandører

Husk at du også finner alt innholdet på Naringsliv.no Der får du også podkast, video, bildegallerier mm.


Produksjon, lager, logistikk med sentral beliggenhet Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

OM EIENDOMMEN

LEIE PER ÅR

Kampenveien 1 i Fredrikstad ble i 2013 oppgradert til et topp moderne lager med høyder opptil 12 m. Store deler er innredet med pallereoler, og en del av traverskranene er beholdt.

Fra 250 kr. per kvm per år

Bygningsmassen kan deles i seksjoner; det er godt med garderober, spiserom og kontorer. utvidelsesmuligheter, enten med tradisjonelle stålGode utvidelsesmulighete bygg eller plasthallpark. Dette kan gjøre det mulig å få 30.000 til 40.000 m2 arealer til uslåelige leiepriser! Areal: 200 - 14.706 kvm Kontorplasser: 150 P-plasser: 200

Geir Nilsen: 482 90 000 Terje Holmskau: 911 67 840

FASILITETER Alarm, bredbånd, garasje/p-plass, heis, kantine, kjøreport

TYPE LOKALE Produksjon/industri, lager/logistikk, kombinasjon, verksted, garasje/parkering

www.holmskau.no Finn-kode: 134550502

3


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Christian Skyum, daglig leder (til h) og Øistein Pettersen, salgs- og markedsleder i AOF Østfold viser at kompetanseprodukter innen Y-veien har bidratt til at m tilpasset kompetansestrategi.

Din strategiske partner for bed AOF Østfold løfter blikket og tar med seg den godt renommerte Østfoldmodellen inn i Viken. Her vil de fortsette å være en oppdatert samarbeidspartner for regionens næringsliv. Tekst og foto: Trine Sirnes

D

et nærmer seg årsskifte og som mange andre forbereder nå AOF Østfold seg til overgangen til Viken. De omorganiserer, men er samtidig veldig klar på å videreføre den gode jobben inn i det nye fylket. – Mange i vårt felt kjenner allerede godt til den gode Østfold-modellen, hvor man gjennom Y-veien skolerer voksne fra kompetanse pluss-ordningen, og videre gjennom det gode samarbeidet med fylkeskommunen om tilrettelegging, teoriforberedende løp mot ulike fagbrev og fagsko-

4

letilbud innen helse- og ledelsesområder. Vi tilpasser oss arbeidslivets behov, de offentlige myndigheters strukturer og er samtidig en ideell organisasjon som har som misjon å styrke regionens arbeidsliv, forklarer Christian Skyum, daglig leder i AOF Østfold. Dette finnes det mange gode eksempler på i fylket, ikke minst da Jøtul skulle flagge ut deler av sin produksjon, og over 50 ansatte fikk tatt fagbrev gjennom AOF og dermed lettere kunne skaffe seg annen jobb i distriktet. Et viktig element i «Østfoldmodellen» er det gode samarbeidet med fylkeskommunen man har etablert gjennom avtalen med Voksenopplæringsforbundet. Utlysning av tilskudd Har du noen i bedriften som har behov for opplæring i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter? Da bør du kjenne din besøkelsestid nå. Ikke bare får de ansatte gratis kompetansepåfyll. AOF Østfold bistår og med veiledning, tilpassing av kursene til deres behov, samt søke inn kursene. I tillegg bistår vi med å anskaffe veiledere og gjennomføring av

kursene på arbeidsplassen eller i våre kurslokaler. – En fantastisk mulighet! Men det betinger at bedriften eller foreningen søker midler gjennom tilskuddsordningen fra Kompetanse Norge. Fristen er 9. desember 2019. Det er bare å ta kontakt med en av våre mange kompetanserådgivere, oppfordrer Skyum. Bygge opp kompetansestrategi Kompetanse Norge er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. AOF Østfold er her en godkjent kurstilbyder, og har siden 2006 gjennomført en rekke kurs ute på arbeidsplassene innen denne ordningen. – Dette, sammen med alle våre kompetanseprodukter innen Y-veien, har bidratt til at mange bedrifter har fått bygget opp en effektfull og tilpasset kompetansestrategi for sine ansatte gjennom også å bistå med kurs innen teori til fagprøven og med ulike fagskoletilbud, og som bygger oppunder de strategiske mål den enkelte bedrift/ organisasjon måtte ha, tillegger Øistein


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

mange bedrifter har fått bygget opp en effektfull og

AOF Østfold er her en godkjent kurstilbyder gjennom Kompetanse Norge, og har siden 2006 gjennomført en rekke kurs ute på arbeidsplassene innen denne ordningen.

driftens kompetanseutvikling Pettersen, salgs- og markedsleder i AOF Østfold. I forrige tildelingsrunde ble det for 2019 tildelt hele 152 millioner til arbeidslivet og 10 millioner til frivilligheten, og mange be-

drifter i Østfold fikk tilskudd til opplæring. AOF Østfold bistår også bedrifter og organisasjoner med rådgivning om de mange ulike tilskuddsordninger fra det offentlige og innen fagbevegelsen en kan benytte seg

av for å bygge en god kompetansestrategi for sine ansatte og samtidig bygge oppunder de strategiske mål en har satt seg i et stadig mer konkurranseutsatt marked og arbeidsliv.

AOF Østfold Stortorvet 5–7 1607 Fredrikstad 69 13 04 10 Y-veien skolerer voksne fra kompetanse pluss-ordningen mot ulike fagbrev og fagskoletilbud innen helse- og ledelsesområder.

ostfold@aof.no www. aof.no

5


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

– Biodrivstoff er foreløpig ikke så sunt at det kan drikkes, men det gir iallfall langt mindre utslipp ved forbrenning enn tradisjonell olje og diesel, sier daglig led

– Kast ikke ut en brukbar – Det er ingen grunn til å kvitte seg med en fullt brukbar oljefyr, selv om det blir forbudt med fossilt brensel fra 1. januar 2020. Vi leverer parafin og biobrensel, men du bør sjekke og rengjøre anlegget før du bytter til biobrensel. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

D

et sier daglig leder Magne Solbrække i Olje- og Gassenteret AS. I flere år har leverandører av varmepumper, godt applaudert av statlige Enova mer enn antydet at landets oljefyranlegg må fases ut fra 1. januar neste år. Men oljefyren blir ikke ulovlig, selv om bruken fossilt brensel til oppvarming blir det på de fleste områder. Også her fins det imidlertid unntak. – Hvis du driver næringsbygg med produksjon, kan du benytte fossilt brensel i forbindelse med produksjonen, men ikke til oppvarming av lokalet. I fritidsboliger uten innlagt strøm blir det fortsatt tillatt å varme opp med parafin eller fossil fyrings-

6

olje. I tillegg kan landbruket benytte fossil olje til tørker og produksjon. Det er viktig at informasjonen er både riktig og nyansert, mener Solbrække. Han hører stadig at det ikke lenger fins parafin å oppdrive, men det er også feil. – Det stemmer at nesten ingen av de store aktørene leverer parafin, men vi kan levere til alle som trenger det. Vi får forsyninger direkte fra raffineriet i Göteborg og leverer også flere hundre tusen liter til kolleger over hele landet, sier Solbrække. Kostbart skifte – Det blir litt unyansert når Enova oppfordrer folk til å kaste ut oljefyren, installere varmepumpe og motta 10 000 kroner i statlig støtte. De burde heller støtte en teknisk gjennomgang av oljefyren for å sjekke hvor lang levetid den har igjen. Det må være mer økonomisk og miljømessig riktig å bruke oljefyren så lenge det går, men med bruk av biobrensel i stedet. Det er langt billigere å bytte enkelte deler og rense tanken, framfor å investere i andre løsninger. Hvis du har en oljefyr med god standard anbefaler vi at du tar kontakt med en fyringstekniker for å sjekke tilstanden. Noen ganger må fyren byttes, noe som kanskje er en utgift på 10–15 000 kroner. I tillegg bør tanken sjekkes og rengjøres, siden det ofte har blitt en del bunnfall gjennom mange års bruk av fyringsolje. Siden biobrensel

har en rensende effekt, bør bunnfallet fjernes før det løses opp og blander seg med brenselet. Det er en rekke firmaer i Østfold som påtar seg slike jobber. I mange tilfeller viser det seg at en investering på totalt 20 000 fører til at du ha et tipp topp anlegg i kanskje ti år til. Nytt dieselprodukt Kvaliteten på bioprodukter har blitt meget bra med årene, og prisen ligger og vipper rundt prisen på fossil olje. Kjøper du en olje med god kvalitet er det også gode kuldeegenskaper. Nå har det dessuten kommet et produkt som heter HVO på markedet, et dieselprodukt som kan brukes på alt fra lastebiler og gravemaskiner til oljefyr og parafinovn. Den fungerer like bra i både veke- og pottebrenner. Mindre tilpasning Olje- og Gassenteret selger alle typer biobrensel og drivstoff fra produsenten Preem, som ligger langt fremme i utviklingen av slikt grønt drivstoff. De bruker mye skogsavfall og annet biologisk avfall til å produsere miljøvennlige alternativer. Preem har som mål å være den ledende aktøren til det grønne skiftet og investerer mye i å utvikle produktene. – Dieselen som Preem selger til lastebiler er også mye renere enn vanlig diesel, da de har blandet inn betydelige mengder


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

der Magne Solbrække hos Olje- og Gassenteret AS.

r oljefyr! grønne molekyler. De som velger å kjøre på Evolution diesel kan i tillegg få ut rapporter om hvor mye du har spart miljøet i forhold til bruk av vanlig diesel. Testet og grønt Preem er det største oljeselskapet i Sverige, med en raffineringskapasitet på mer enn 18 millioner kubikkmeter råolje hvert år. De raffinerer og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til selskaper og forbrukere i Sverige og i utlandet. Preem forsyner mer enn halvparten av Sveriges industribedrifter og en tredel av de mindre bedriftene med fyrings- og energiprodukter.

Olje- og Gassenteret AS Sagveien 8 1890 Rakkestad 69 22 65 50 post@oljeoggassenteret.no www.oljeoggassenteret.no

– Vi oppfordrer alle til å stikke innom og se ovnene virkelighet. Vi har en flott utstilling og selger i tillegg både deler og tilbehør til de som trenger det, sier daglig leder Aage Solbrekke i HR Maskin.

Nytt agentur på vedfyrte komfyrer HR Maskin har overtatt agentur på Nordica Extraflame i Norge og kan nå tilby en rekke eksklusive vedfyrte komfyrer.

nye produktene og har startet etableringen av et landsdekkende forhandlernett. Katalogen til Nordica Extraflame er stappfull av alle typer ovner og komfyrer. Det er enkle og mindre plasskrevende modeller til litt mer eksklusive emaljerte utgaver i nydelig design.

F

lere modeller er utstilt i lokalene til HR Maskin og Rakkestad Sogneselskap. Agenturet omfatter også pelletsfyrte ovner i tillegg til komfyrene. Tanken er å kunne tilby full bredde med fyringsalternativer i et fremtidsrettet selskap som viser stadig mer grønn profil. – Vi har allerede lang erfaring med ovnene fra Nordica som er produsert i Italia og har en fantastisk kvalitet og design. Modellene passer både for hytter og gårdsbruk, men også for de som vil renovere kjøkkenet og ønsker noe helt nytt. De gir jevn varme og e svært effektive, sier daglig leder i HR Maskin, Aage Solbrekke. Enkle og eksklusive HR Maskin er helt i oppstartsfasen med de

HR Maskin Sagveien 8 1890 Rakkestad 69 22 70 60 post@hr-maskin.no www.hr-maskin.no

7


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Sigurd Slåttland, som representerer eierne i X-Noise, daglig leder Tor Henning Gulbrandsen og account manager Bjørn A. Bøhleng er først ute på det norske markedet med støyfotografering.

Slik visualiseres en støykilde ved hjelp av det nye og ava

X-Noise visualiserer støyki Ved hjelp av norskutviklet teknologi kan X-Noise lokalisere og visualisere støykilder med stor nøyaktighet. Det gir virksomheter mulighet til å isolere støy der den oppstår, framfor å foreta kostbar støydemping over store flater. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

U

tstyret X-Noise benytter til å «fotografere» støyen gir et bilde i likhet med det man kjenner fra varmesøkende kameraer. En skjerm med et kamera og 156 mikrofoner kan, sammen med avansert programvare, gi et helt spesielt bilde av hvor støykilden befinner seg. Med slik informasjon tilgjengelig kan man for eksempel sette inn tiltak i et svært begrenset område, men likevel oppnå bedre resultater enn

8

med massiv støyskjerming eller -demping. Det kan gi langt lavere kostnader enn først antatt. Ønsker pilotkunder X-Noise er den første bedriften i Norge som bruker denne løsningen kommersielt. Nå ønsker de å komme i kontakt med totre store industribedrifter som kan være pilotkunder under utviklingen av tilbudet. Det vil ha en kostnad, avhengig av lokalisering, men bedriftene vil sitte igjen med en film eller tre og et tilstandsdokument som viser hvordan tilstanden er med hensyn til støy i bedriften. De som ønsker å være pilot må melde seg i løpet av desember eller januar 2020. Selvstendig tjeneste – X-Noise har historisk sett vært en leverandør av støydempende produkter både til offshore og industribedrifter. Nå kan vi tilby en tjeneste som ligger enda et skritt tidligere, og som kan leveres som et selvstendig produkt. Vi påtar oss gjerne oppdraget med å lokalisere et støyproblem uten nødvendigvis å foreta en utbedring. Vi ønsker å være fleksible ovenfor kunden og kan dele vårt tilbud i tre:

1.

Til mindre bedrifter uten økonomi til store investeringer. Dette inkluderer en rapport med flere filmer, inklusive et begrenset forslag til utbedringer, som de ofte kan utføre selv.

2.

For større bedrifter. Punkt 1, i tillegg til et detaljert utbedringsforslag.

3.

For store virksomheter utarbeider vi en tidfestet tiltaksplan, der vi går inn og gjør et stykke engineeringsarbeid sammen med bedriften og gjerne Bedriftshelsetjenesten om det er ønskelig.

I alle tilfellene sitter bedriften igjen med alt materialet, som de kan benytte til tiltak i fremtiden. Treffsikkert og økonomisk Utstyret X-Noise benytter til støyfotografering er mobilt og fleksibelt og kan benyttes i de fleste lokaler. Det er utviklet av Norsonic på Tranby i Lier, som er ledende i verden på mikrofonteknologi. Bilprodusenter over hele verden har kjøpt utstyret til eget bruk for å fjerne støykilder i bilene, det blir


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

anserte utstyret.

ilder med stor nøyaktighet i praksis og isolere kun der det er nødvendig med resultat lettere vekt og lavere forbruk. – Vi er de første i Norge som vil benytte løsningen kommersielt på industrimarkedet, forteller Gulbrandsen. – Vi velger å investere i dette, fordi vi ønsker å tilby en bedre tjenestene innenfor støydemping. Vi vil kunne fortelle kunden nøyaktig hvor det er mest lønnsomt å montere en støyabsorbent. Det er treffsikkert og en mer økonomisk løsning. Stiller diagnose – Den tradisjonelle måten å måle støy med håndholdt måler skal vi fortsatt benytte oss av, men kun der det er den mest hensiktsmessige løsningen. Som eksempel kan vi nevne at vi var på et kundebesøk i et industrilokale der det var noen støyende vifter som var lette å lokalisere og gjøre tiltak mot. Så kom vi over i et større lokale, der utgangspunktet for støyen var mer diffus og vanskelig å følge. Der var ikke den håndholdte måleren god nok, men der er det nye utstyret helt fantastisk. Det gjør oss i stand til å stille en diagnose og påvise hvor lyden kommer fra og hvordan den forflytter seg. Vi kan ikke stå og peke med

en håndholdt måler i et stort industrilokale, det fungerer ikke godt nok, sier account manager Bjørn A. Bøhleng. Unngår kostnader – Det har også en annen dimensjon hos produsenter med strenge krav til hygiene som for eksempel Legemiddel- og næringsmiddelindustrien. Her betyr faktisk antallet monterte baffler mye, siden disse tiltrekker seg støv og skitt og må rengjøres med jevne mellomrom. Hver baffel som blir hengt opp representerer samtidig en betydelig kostnad til rengjøring. Nå vil vi i stedet kunne tilby den beste løsningen de kan få, slik at bedriftene unngår unødvendig store kostnader, sier Gulbrandsen. Han har lang erfaring fra offshorebransjen der det er lang på vei praktiseres bedre akkurat dette med krav til å skjerme støyutsatte arbeidstakere. Fokus på støy – Offshore praktiserer arbeidstidsbegrensning for høy støy, men innen landbasert industri er vi ikke i nærheten av dette. Vi opplever at mange landbaserte bedrifter vi besøker dessverre ikke har iverksatt praktiske løsninger som reduserer støyen. Her

kan vi hjelpe til med gode løsninger og følge opp de kravene som er i lov og forskrift. Vi tror at bedriftshelsetjenesten, uansett selskap, bør være interessert i en slik tjeneste. Derfor ønsker vi et samarbeid med BHT-bedrifter om bekjempelse av støyproblemer på norske arbeidsplasser. Vi tror at ny teknologi, kombinert med kompetansen om støytiltak og erfaringer vi i X-Noise har vil være en viktig bidragsyter fremover. Det er fokus på støy i dag, og det blir ikke mindre med årene, sier Gulbrandsen.

X-Noise AS Rudskogenveien 30 1890 Rakkestad 69 22 73 73 post@x-noise.no www.x-noise.no

9


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Produksjonsleder Leif-Martin Svendsen, administrasjonsleder og QA-sjef Trine Andreassen og daglig leder Vidar Reinholt Andreassen lykkes som leverandør til bygg- og anleggssektoren.

Vellykket satsing på bygg og anlegg Spilde Mek var i utgangspunktet en produsent av grøfteploger og gjødselspredere. Bedriften ble startet så tidlig som 1936, og fortsatt ruller mange spredere med Spildenavnet godt synlig på mange jorder i Norge.

D

en produksjonen er historie, og Rakkestad-bedriften er nå tilpasset et nytt marked. – Brødr. Reinholt Andreassen overtok Spilde Mek i 1974, og bygde dagens produksjonslokaler fire år senere. Nå er vi én av to søsterbedrifter i et lite konsern. Fredrikstad Motorfabrikk v/daglig leder Espen Reinholt Andreassen, som nå ligger i Sarpsborg, er den andre. Vi samarbeider tett om flere oppdrag. Spilde er et plate-, sveise- og skjæreverksted, mens FM er et maskineringsverksted. Vi utfyller hverandre godt, sier daglig leder Vidar Reinholt Andreassen Til alle bransjer Etter en sterk periode som leverandør til offshore- og undervannsteknologi har Spilde de senere årene tilpasset seg nye

10

markeder. I dag leverer man konstruksjoner i metall til nær sagt alle bransjer: Tunnelbygging, kraftindustri, bygg, entreprenør, næringsmiddel, kjemisk industri for å nevne noe. I de fleste tilfeller dreier jobben seg om krevende plate-, skjære- eller sveisearbeider, ut fra en tegning gitt på forhånd. Flere bedrifter velger å la Spilde lage deler til sine prosjekter, framfor å investere i egne maskiner. Offshore-døren åpen Aktiviteten i bygg- og anleggssektoren har ført til at Spilde Mek i dag prioriterer leveranser til dette markedet. Dette har ført til at man satte sterkere fokus på sertifisering, og Spilde har nå gjennomført både ISO 9001 og EN 1090-1. Det betyr at man kan CE-merke alle leveransene. – Dette har ført til ytterligere pågang fra nye kunder, men også gjort at vi internt har rettet søkelys mot kvalitet i alle prosesser. Vi følger egne sjekklister, som igjen henviser til egne prosedyrer, sier administrasjonsleder og QA-sjef Trine Andreassen. Selv om bygg og anlegg har tatt over mye av produksjonen lukker ikke Spilde Mek offshore-døren helt. De har beholdt både kompetanse og viktige sveiseprosedyrer, noe som er ettertraktet i offshoremiljøet. Bred kompetanse Spilde Mek samarbeider ofte med lokale produsenter av stålbygg.

– Vi har en moderne maskinpark med plasma/gass-skjæremaskin, laserskjærer, plateknekker, valser sveiseapparater, i tillegg så har vi lang erfaring og bred kompetanse, sier produksjonsleder Leif-Martin Svendsen. Spilde Mek har dokumentert det meste som er levert gjennom årene. Av helt spesielle oppdrag den siste tiden har de produsert en kopi av den opprinnelige Vinmonopol-logoen som med sine fem meter i diameter nå pryder den rehabiliterte bygningen på Hasle Torg i Oslo. I tillegg har de produsert elementer til det nye Munch-museet og kaffeforedlingsfabrikken i Vestby.

Spilde Mek Verksted AS Sagveien 9 Rakkestad 69 22 66 90 www.spilde-mek.no


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Daglig leder og eier Gry Eriksen og sønnen Michael Isnes, regnskapsmedarbeider og IT-ansvarlig synes regnskap er gøy, og hjelper gjerne kunder, så de slipper.

Regnskapsbyrået som også får kundene til å smile Korrekt regnskap er viktig for alle, men det må ikke være kjedelig av den grunn. Der kan Flexi hjelpe deg! De er opptatt av regnskap på kundenes premisser, og tilrettelegger enten du vil gjøre mye selv eller ikke i det hele tatt. Det kaller de regnskap med et smil. Tekst og foto: Trine Sirnes

R

egnskapsførere blir tradisjonelt sett på som litt tørre, formelle og kjedelige. Det stemmer nok lite med virkeligheten, og Flexi AS er et meget godt eksempel på det. Profesjonelle til fingerspissene er de opptatt av å ha et nært, godt forhold til kundene sine, med god kommunikasjon, tilgjengelighet og stor fleksibilitet. Bred kompetanse De ansatte i Flexi er opptatt av å tilrettelegge etter kundens ønske, enten det er store eller små bedrifter, opptatt av å ha alt i skyen, fremdeles fører mye på papir, fører det meste selv eller vil slippe alt og få regninger betalt og fakturaer sendt for seg. – Vi har en del store eller mellomstore

bedrifter, og vi strekker oss langt for å imøtekomme ønsker og gjøre det enklest mulig for dem. Våre ansatte har kunnskap innen en rekke regnskapsprogram, og lærer seg stadig fler. Vi har kunnskaper innen blant annet Microsoft Business Central, 24Seven Office, Visma, Tripletex og mange flere, forklarer eier og daglig leder Gry Eriksen. Rådgiver og sparringspartner Det er en engasjert gjeng som ønsker det beste for sine kunder, ikke minst at de slipper å gjøre mer enn nødvendig med regnskapet. – Mange gjør vi nærmest alt for, inkludert å holde i administrasjon, holde personalmøter og tar i mot henvendelser fra kundene deres. Vi bistår gjerne som en samarbeidspartner til ledelsen, og tar på oss rådgiverrollen, fortsetter Michael Isnes, regnskapsmedarbeider og IT-ansvarlig. Det har også vært tilfeller hvor vi har gått inn som daglig leder for å sette driften på riktig kurs. Mange i en lederstilling føler de står alene i hverdagen, vi fungerer gjerne som en samarbeidspartner. Kundegruppen inkluderer konsern, bedrifter med over 300 ansatte, samt bedrifter men et par hundre millioner i omsetning. Samtidig er de opptatt av å gi de mindre bedriftene akkurat samme oppfølging. Strekker seg langt Hos Flexi blir man møtt av et varmt og tradisjonelt lokale, hvor de har hatt sitt

tilholdssted siden 1999. Med 15 ansatte har de et godt miljø på arbeidsplassen, og gjør mye sammen også på fritiden - trener, drar på turer og møtes sosialt. Den gode atmosfæren smitter også over på kundene, som er veldig lojale. Kanskje ikke så rart, når de stiller opp både etter arbeidstid og i helger. Ikke nødvendigvis direkte fagrelatert heller; – En fortvilet kunde ringte meg en kveld og fikk ikke over regnskapet, for ruteren hans ville ikke virke. Slapp av, jeg sender over Michael, sa jeg. Og det gjorde jeg. Han fikk fikset routeren og en takknemlig kunde fikk sendt over regnskapet i tide, avslutter en smilende Gry Eriksen.

Flexi AS Holmegil 2, postboks 118 1740 Borgenhaugen 69 13 69 30 post@flexi.no www.flexi.no

11


Næringsliv i Østfold og Follo / november ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV2019 BRAND STUDIO

Skreddersydde lokaler som gir et proft og funksjonelt arbeidsmiljø. Fargene i lokalet komplementerer fargevalgene og materialene i møblene. Foto: Brand Studio.

Kjell Ivar Bache og Solveig Hagen Nilsen leder bedriften BioBag fra Scale Ups lokaler. Resten av bedriften har kontor på Askim. Foto: Brand Studio.

8 AV 10 GRÜNDERE I NORGE MISLYKKES. HER GJØR DE ALT FOR Å SNU TRENDEN. I et eget kontormiljø utenfor Oslo satses det nå for fullt på norske gründerbedrifter med mål om internasjonal suksess. ANNONSETEKST: Brand Studio

– Her handler det om å bidra til å skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser, virkelig satse og å sørge for at byen og regionen fortsetter å være attraktiv for gründere og arbeidstakere, sier daglig leder i Scale Up Lillestrøm, Kristin Uvaag Tufte. Gjennom det første gründerinitiativet på Nedre Romerike, Business Lillestrøm, har Uvaag Tufte sett hvordan det kan gro og spire når oppstartsbedriftene får riktig hjelp. Vil snu trenden På fem år har rundt 80 virksomheter vært innom. Initiativet vokste ut av sine første lokaler, og flere av gründerne der har nå tatt steget videre ut i verden. – Scale Up er trinn to. Her skal det være kontor og bistand for gründerbedriftene som er ute av startgropa, og som skal vokse. Med et spesielt fokus på dem som skal vokse ut i det internasjonale markedet, sier Kristin Uvaag Tufte. Ifølge Innovasjon Norge mislykkes så mange som 75 prosent av norske gründere. Det tallet skal Scale Up Lillestrøm forsøke å gjøre noe med. I ryggen har de både organisasjonen Kunnskapsbyen Lillestrøm, som består av næringsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter, som ønsker å satse på gründerne. For å skape et godt kontormiljø for vekstbedriftene henvendte Uvaag Tufte seg til AJ Produkter. Hun ønsket

12

kostnadseffektive løsninger og var opptatt av at resultatet skulle bli stilig, gjennomført og representativt. Smarte kontorlokaler Hos AJ Produkter fikk prosjektselger Geir Laget i oppgave å plukke ut møblene til kontorer, møterom og sosiale soner i Scale Up-lokalene. – Jeg tror det er smart å tenke som Kristin gjorde. I samarbeid med interiørarkitekt kom hun frem til en stil, og var bestemt på at den skulle gjennomføres. Det er viktig å skape trivsel på en arbeidsplass. I tillegg tror jeg folk er mer tilbøyelig til å ta mer vare på ting og holde orden, når det ser bra ut, sier Geir Laget. En av dem som har flyttet inn i Scale Up Lillestrøm, er Thomas Moen i databedriften Lillebakk. – Jeg liker veldig godt den nordiske stilen her. Det er fantastisk hyggelig å komme på jobb. Og når alternativet hadde vært et ensomt hjemmekontor er det gull verdt med tilhørigheten og det sosiale her, sier Thomas Moen. Kjell Ivar Bache og Solveig Hagen Nilsen er to som helt bevisst har valgt å være en del av et gründermiljø. De har etablert BioBag, en bedrift med rundt 150 ansatte, som leverer miljøvennlig plast. – Her er det et representativt og godt arbeidsmiljø. Og ved å være i et slikt gründermiljø lærer vi ting av de andre faggruppene som vi kan ta med oss inn i vår virksomhet. Kanskje kan vi få felles kunder, eller utvikle produkter på tvers av bedriftene. Jeg tror virkelig at èn pluss én her, blir mer enn to, sier Kjell Ivar Bache, konsernsjef i BioBag.

FOTO: BRAND STUDIO

For fem år siden begynte Business Lillestrøm å legge til rette for start-ups. Tilbudet ble enormt populært, og i juni åpnet Scale Up Lillestrøm i toppetasjen på det nye, moderne næringsbygget «Portalen» ved Nitelvas bredd.


ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT FOR

Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

• •

• •

• •

Fakta om AJ Produkter: AJ Produkter er en ledende leverandør og et fullserviceforetak som designer, selger og leverer innredning til kontor, lager og industri, samt til skole og barnehage. I over 40 år har selskapet levert møbler og produkter til bedrifter, skoler og idrettsanlegg. Svenske Anders Johansson etablerte AJ Produkter i 1975. Allerede i 1982 ble AJ Produkter etablert i Norge. I dag har avdelingen på Kløfta totalt 20 ansatte og et showroom på rundt 1000 kvadratmeter. Kundekatalogen var AJs primære kommunikasjonskanal før selskapet på 2000-tallet lanserte sin egen nettbutikk. I 2012 flyttet AJ Produkter til nytt hovedkontor i Halmstad. Totalt 33 000 m2 huser hovedkontor, lager og utstillingslokaler. I 2015 feiret AJ Produkter 40 år med innredning for kontorer, skoler, lager og industri. I dag er AJ-konsernet representert i 19 europeiske land med 26 selskaper og har over 800 ansatte.

13


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Martiniussens Bilservice AS har nærmere 40 oppdrag hver eneste dag, sier selger Lasse Gareid, tungbilberger Carl Fredrik Martinsen og daglig leder Tommy Martiniussen.

Martiniussens Bilservice ha Martiniussens Bilservice har nær 15 000 bilbergingsoppdrag hvert eneste år. Pågangen har økt kraftig siden Knut Martiniussen startet bedriften hjemme i boligen i 1976. Fortsatt jobber 83-åringen for fullt i verkstedet, mens sønnen Tommy har tatt over den daglige driften. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

I

dag er virksomheten utviklet til å gjelde et bredt spekter av tjenester som sysselsetter 50 personer i Spydeberg og Råde. 15 bergingsbiler med stort og smått er knapt innom hovedkontoret, men styres til nye oppdrag via et flåtestyringsprogram, noen

14

av dem er i beredskap 24 timer i døgnet. Nylig fikk bedriften ta del i en treåring avtale med politiet, som Viking vant på landsbasis, bortsett fra i Oslo, Asker og Bærum. – En slik kontrakt er viktig for oss og førte til at vi måtte styrke staben med et par årsverk, forteller Tommy Martiniussen. Nylig investerte han også i et par nye flatvogner som ble levert for kort tid siden. – Det er selvfølgelig litt usikkert å investere på bakgrunn av tidsbegrensede kontrakter, men vi har mer enn nok å gjøre utenom politioppdragene også, så vi klarer nok å fylle dagen for alle i overskuelig fremtid. Katter og semitrailere Martiniussens Bilservice har bergingsoppdrag i Follo og hele Østfold, bortsett fra Halden. Nærmere 40 ganger hver dag kommer det inn nye bestillinger, både hasteoppdrag og rene transportoppdrag. Den ferske avtalen med politiet omfatter alt politiet trenger hjelp med å transportere.

– Det kan være henting av beslaglagt gods, men også eierløse hunder og katter. På en tilfeldig hverdag hos oss kan det hende vi først tauer inn en semitrailer før vi må ut å hente ei katte, ler Martiniussen. Transportoppdrag Det nærmer seg høysesong for alle bilbergere, og når den første snøen faller ender mange i grøfta både med og ut vinterdekk. I tillegg er det rekordmange påkjørsler bakfra og mye småbulking generelt. – Mange får stopp langs veien av ulike årsaker, og det skjer dessverre ulykker på mange veier, selv om de verste ulykkene på E18 er redusert som følge av utbyggingen til fire felts motorvei. Vi har også en rekke rene transportoppdrag, der vi kjører biler fra ett sted til et annet. Hugger 2 000 biler i året Bilberging er likevel bare en del av den omfattende virksomheten Martiniussen har bygd opp i Spydeberg og Råde. Ikke minst representerer bilhugging og delesalg, som


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Knut Martiniussen er fortsatt aktiv i verkstedet i en alder av 83 år. Han startet virksomheten hjemme i boligen for 43 år siden.

Mellom 30- og 40 000 bildeler ligger katalogisert og kontrollert i hyllene hos Martiniussens Bilservice.

ar 15 000 bilberginger i året følge av dette, en betydelig omsetning. 6–7 ansatte jobber i dag heltid med dette. Bedriften hugger årlig rundt 2 000 biler av ulike typer og mellom null og 90 prosent kan gjenbrukes. – Vi har mellom 30 000 og 40 000 avmonterte, kontrollerte deler liggende på lager til enhver tid, forteller Tommy Martiniussen og viser rundt i det imponerende lokalet. Her ligger alle deler merket med strekkoder som gir informasjon om hva slags del det er snakk om, biltype, modell, alder og så videre. – Alt er avfotografert og ligger katalogisert i vår database, der kundene via nettet kan lete etter nettopp den delen de trenger. Ved bestilling pakker og sender vi ut fortløpende. Mye penger å spare Mange verksteder kjøper pent brukte deler i dag, fremfor å bestille nytt, da det er svært mye penger å spare. Nyere biler enn noen gang går nemlig til opphogging etter en ulykke, da det har blitt svært dyrt å re-

parere. Derfor kan man finne deler til både en tilårskommen Toyota og en nyere Tesla på nettsidene til Martiniussen. – Vi sender ut karosserideler, startmotorer, dynamoer, xenon-lamper og hele motorer. Alt leveres med garanti. Kompetanse og responstid Virksomheten har stabilisert seg i dag, og Tommy martiniussen har ingen planer om utvidelse, verken av området, bygninger eller tjenester – Vi kommer til å bil værende i Industriveien så langt jeg kan se iallfall. Vi er godt fornøyd med tilstanden og flere ser ut til å velge oss, ikke minst fordi vi har flinke folk på bilene, de er dyktige og har lang erfaring. Dessuten har vi kort responstid og mange biler ute på veiene hver dag. Godkjent påbyggerverksted Martiniussens Bilservice opererer også en asfaltbil for Moss Transportforum og kjører ut asfalt til veiene hver sommer for å utnytte materiell og ansatte maksimalt.

Fra avdelingen i Råde, der åtte av de ansatte er lokalisert leverer Martiniussen bilberging, men også en rekke andre tjenester. – Vi levere bilglass og har godkjent påbyggerverksted. Avdelingen er også servicepartner for HMF kraner.

Martiniussens Bilservice AS Industriveien 6 Spydeberg 480 01 100 www.mabil.no

15


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Næringsliv på Romerike / februar 2018

Gode historier får fortjent Gode historier får fortjent oppmerksomhet oppmerksomhet

Viktig nårut ut Viktig informasjon Viktiginformasjon informasjon når når ut

Innholdsmarkedsføring handler Innholdsmarkedsføring handler om om åå bygge bygge omdømme, omdømme, profil, profil, merkevare merkevare Innholdsmarkedsføring handler om å bygge omdømme, profil, merkeog kjennskap. II Næringsliv har vi og som bidrar og kjennskap. Næringsliv harNæringsliv vi kompetanse kompetanse og kanaler kanalerog som bidrar vare og kjennskap. I magasinet har vi kompetanse kanaler somtil bidrar til å synliggjøre din bedrift gjennom gode historier. å synliggjøre din bedrift gjennom gode historier. til å synliggjøre din bedrift gjennom gode historier.

La oss fortelle din historie! la oss fortelle din historie!

16

Tuneveien Tuneveien 2, 2, 1710 1710 Sarpsborg Sarpsborg // post@naringsliv.no post@naringsliv.no // tlf. tlf. 957 957 80 80 678 678

www.naringsliv.no

25


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Daglig leder, Tollef Berger, i Askim & Mysen Rør er glad for å nye Indre Østfold kommune som kunde. Rammeavtalen ble undertegnet i oktober.

Stor rammeavtale for Askim & Mysen Rør Askim & Mysen Rør AS vant nylig kampen om den attraktive rammeavtalen for rørtjenester med nye Indre Østfold kommune. Avtaleverdien er stipulert til 5 millioner kroner i året og fører til at rørleggerbedriften må styrke bemanningen med minst et par årsverk. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

B

edriften har tidligere hatt en lignende rammeavtale med Askim kommune, men denne er langt mer omfattende, da den gjelder den nye storkommunen, eller det som i dag er Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl kommuner med totalt 800 kommunale boliger samt 300 000 kvm skoler og alle andre offentlige bygg. Avtalen ble aktivert da den ble signert i oktober og gjelder i 2 år med opsjon i 2 nye år. Sentral plassering – Rammeavtaler med offentlig virksomhet er viktige for oss, da det sikrer stabilitet. Ofte er det flere virksomheter som får rammeavtaler, men denne er vi alene om. Det betyr mye for vår serviceavdeling, for-

teller daglig leder Tollef Berger i Mysen & Askim Rør AS. Han legger til at de også har inngått rammeavtaler med Rakkestad kommune og sykehuset Østfold i år. – Vi har lang erfaring med å håndtere rammeavtaler både for privat og offentlig virksomhet. Dessuten ligger vi svært sentralt plasser like ved E18 med kort vei til både Oslo, Follo og en lang rekke Østfoldkommuner. Det er viktig for å kunne yte service med kort responstid. Store i prosjektmarkedet Askim & Mysen Rør har allerede en ordrereserve på 140 millioner kroner, som tilsvarer ca. halve årsomsetningen i 2020. De skal blant annet i gang med en kjempejobb for Veidekke med nye studenthybler på Ås med mer enn 790 hybler, der de skal levere både rør og ventilasjon. I tillegg har de mange oppdrag på barnehager og leilighetskomplekser. Renoverer 120 bad i året – Vi har full bredde i våre tjenester, og det er en av våre sterkeste sider. Vi tar på oss alt fra de minste serviceoppdrag for privatpersoner lokalt til store prosjekter for entreprenører. Vi har også 15-16 mann som rehabiliterer baderom på heltid. Dette har blitt et stort område for oss, og vi har opparbeidet oss et så godt renomme på dette at bestillingene kommer av seg selv. Vi rehabiliterer mellom 100 og 120 bad i året og leverer alt fra start til mål. Det er bare å

bestille hos oss, så sørger vi får elektrikere, malere og alt som trengs for å levere et fiks ferdig bad. Bygger om og skifter ut Nå er det snart 1. januar 2020 og da blir det ikke lenger tillatt å brenne fossilt brensel i oljefyranlegg. Det betyr enten utskifting av oljefyranlegg, eller ombygging av gamle anlegg til biobrensel. Askim & Mysen Rør leverer begge deler. – Det er kostbart å kaste ut oljefyren og installere varmepumpe i stedet. Derfor ønsker flere å bygge om brenneren. I enkelte tilfeller holder det med en rengjøring av tanken og enklere service, men i andre tilfeller må det byttes større deler. Er anlegget for gammelt, er det nok bare overgang til varmepumpe som gjelder. Det er også en fremtidsrettet løsning, sier Berger.

Askim & Mysen Rør AS Moreneveien 1 Slitu 69 84 60 10 post@amror.no www.amror.no

17


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Derfor bruker vi maga Næringsliv til marke Stein Håkon Glosli Adm. dir.

Backe Østfold har benyttet Næringsliv i Østfold og Follo jevnlig i mer enn fire år. Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og ikke minst med responsen vi har fått på våre reportasjer!

For Sparta er det viktig å informere næringslivet i regionen om vår virksomhet og fordelene med å være med på laget. Der spiller magasinet Næringsliv en viktig rolle!

Magasinet Næringsliv har skrevet mange artikler om våre prosjekter, og vi er godt fornøyd med både kvalitet og løsninger. Vårt samarbeid fortsetter i 2020!

Pål Lien Daglig leder

Mats Weberg Markedssjef

Andre fornøyde kunder det siste året Vi har økt salget til næringslivet jevnt og trutt siden vi inngikk en årsavtale med magasinet Næringsliv. Nå har vi samarbeidet i mer enn to år, og fortsetter med det i 2020! Anton Finnestad Markedssjef

18


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

asinet edsføring! Innholdsmarkedsføring: Annonse/omtale i form av artikkel, intervju eller annen tekst. Når journalistisk arbeid benyttes til markedsføring på denne måten, kalles det innholdsmarkedsføring (eller content marketing på engelsk).

Naringsliv.no/innholdsmarkedsforing

Kathinka Bergerud Daglig leder

Etter vår første reportasje i Næringsliv i Østfold og Follo, kom vi raskt i kontakt med nye kunder over hele regionen. Derfor har vi inngått en fast avtale om artikler også for 2020.

19


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

TK Trafikkskole, med Tungbilskolen på Østlandet – én av landets største:

Sju Volvo FH-skolebiler i virksomhet Tungbilskolen, som er en del av TK Trafikkskole med hovedsete i Drammen, er i ferd med å bli en av landets største trafikkskoler. De har en flott og moderne Volvo bilpark på lastebilsiden.

S

kolen ønsker å forberede elevene på en variert hverdag, og bestiller derfor biler med ulik utrustning. – Vi benytter en unik løsning med fabrikkmonterte stoler bak pluss overkøye, ferdig levert som skolebil. Med den løsningen kan vi ha med oss inntil tre elever på kjøring, en kjører mens de to andre følger med og så bytter vi elev bak rattet underveis, sier daglig leder i Tungbilskolen, Bjørn Johan Haugen. Kombiløsning De benytter en smart kombiløsning på noen av bilene – først utviklet av søsterselskapet Haugaland Transportskole så langt tilbake som i 2004. – For å vise litt av mangfoldet Volvo også kan tilby, er noen av bilene våre kombibiler, som kan konfigureres som både ren lastebil med skap, som bil med skap og slepvogn, samt som trekkbil til semi. Dette innebærer at samme bil fyller behovet for flere kombinasjoner, forteller Haugen. Pedagogisk utdannelse Tungbilskolen har målsetting om å gi den beste utdannelsen til fremtidige yrkessjåfører. Alle deres lærere har en solid pedagogisk utdannelse og skolen tilbyr alle former av kurs som yrkessjåfører har behov for. – Tungbilskolen ble oppkjøpt av TK-Gruppen med 50 prosent i 2015, og helt oppkjøpt sommeren 2018. Dermed er Tungbilskolen underlagt en større sammenstilling, med fire søsterskoler i Norge. Tungbilskolen har fire godkjente kjøreskoler under sin avde-

20

ling: Drammen, Rudshøgda og Sarpsborg, samt siste tilskudd som ble kjøpt høsten 2019, Team Trafikkskole på Hønefoss, sier Haugen. Oslo og Romerike Den neste etableringen vil komme i Oslo, og vil betjene hovedstaden og Romerike. – Denne prosessen er godt i gang, og vi vil tilby våre tjenester der rett over nyttår, avslører Bjørn Johan Haugen. Han har vært daglig leder for de tre skolene siden 2018, har lang erfaring fra bransjen og har vært medeier i TK Gruppen siden 2007. – Tungbilskolen har hatt en kontinuerlig vekst, med til sammen 16 ansatte fordelt på fire avdelinger. Dermed dekker vi hele Østlandet, og målsettingen vår er å bli størst i denne landsdelen. Det viktigste er å etablere oss, få ting til å fungere og så bygge videre på dette, sier Bjørn Johan Haugen.

Fakta

TK Gruppen AS • Er gjennom hel- og deleide selskaper Norges største kompetanseleverandør til transport-, entreprenør- og logistikkbedrifter • Har 26 lokasjoner i Norge, med hovedkontor i Haugesund • 200 ansatte og omsetter for 165 millioner kroner • Har som mål å levere komplette og innovasjonsskapende løsninger som bidrar til økt konkurransekraft for kundene • I tillegg til flere datterselskaper inngår TK Trafikkskole, som består av Forus Storbilskole i Stavanger, Halaas Trafikkskole i Kristiansund og Molde, Haugaland Transportskole i Haugesund, Åsane Trafikkskole i Bergen, samt Tungbilskolen med hovedkontor i Drammen og avdelinger på Rudshøgda, i Sarpsborg og på Hønefoss. • TK Trafikkskole har en stor avtale med Forsvaret for å dekke deres behov for opplæring av personell, på lærestedene Ørland, Rena, Elverum, Rygge, Madla og Haakonsvern

• 2 stk Volvo FH 540hk, med krokløft 2017 og 2018modeller • 2 stk Volvo FH 500hk, kombibiler (svingskive/container) 2014 og 2017 modeller • 1 stk Volvo FH 540hk, skap med bakløfter 2017 modell • 1 stk Volvo FH 500hk, containerbil 2019 modell • 1 stk Volvo FH 500hk, trekkbil/semi 2019 modell • Bilene er smarte kombiløsninger • Alle biler er levert med XLførerhus, og 4 stoler fra fabrikk • Har i tillegg 3 stk C1-biler, 2 stk minibusser og 3 stk store busser

Tungbilskolen Nedre Eikervei 14 3045 Drammen 32 82 43 40 post@tungbilskolen.no www.tungbilskolen.no


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

– Canon Business Center på Grålum i Sarpsborg er en lokal samarbeidspartner med internasjonal styrke, sier daglig leder Lasse Orring og tre stykk account manager, Stian Solstad, Marius Jacobsen og Rolf Rasmussen.

Canon – også lokal leverandør Å kalle en av verdens mest innovative selskaper for en lokal østfoldbedrift er kanskje å trekke det langt. Faktum er likevel at Canon Business Center i Sarpsborg er en lokal leverandør for Østfold og Follo, med internasjonal tyngde i ryggen når det trengs. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

C

anon er et gigantisk selskap og vokser fortsatt, både lokalt og nasjonalt. De har vært markedsledende på kontormaskiner i en årrekke, og har klart å opprettholde vekst i et synkende marked. – Ingen tvil om at det er gøy å jobbe i Canon om dagen. Vi er i stadig i utvikling og har de rette verktøyene, som gir oss mulighet til å hjelpe kundene våre. Canon er topp 5 over verdens mest innovative selskaper og investerer hvert år 30 milliarder kroner i forskning og utvikling. Det betyr trygghet for en bedrift i regionen som skal investere i maskiner og tjenester fra Canon. Vi er en lokal samarbeidspartner for store og små virksomheter, men har styrken til en internasjonal kjempe når det er behov for det,

sier daglig leder Lasse Orring i Canon Business Center Østfold. En smidig start på digitaliseringsreisen Canon har utviklet seg fra å være en ren maskinleverandør til å bli en betydelig leverandør av software og digitaliseringstjenester. Deres rådgivere har spesiell forståelse for små- og mellomstore bedrifters utfordringer innenfor prosessoptimalisering, og har løsninger som gjør at alle kan komme i gang med sin digitaliseringsreise uten altfor store investeringer. Å endre måten man innhenter signaturer på er et eksempel på en enkel prosess Canon kan hjelpe med for å komme i gang. I den digitale transformasjonen mange firmaer befinner seg i, kan grepene som må tas for å bli heldigitale oppleves som kompliserte, dyre og ressurskrevende. Overgangen til digital signering er derimot et enkelt steg å ta som gir store fordeler for bedrifter av alle størrelser, og man effektiviserer og forenkler signeringsprosessen for alle involverte parter. Prosessrådgivere Mange virksomheter har ennå ikke kommet ordentlig i gang med digitaliseringsprosessen. Vi ser også at svært mange bedrifter starter denne prosessen, men feiler, fordi de ikke har tatt inn over seg det virkelige omfanget før de begynte med arbeidet. – De kan bare ta en telefon til en av våre rådgivere, så stiller vi opp uten kostnader

og tar en første gjennomgang av de eksisterende prosessene i selskapet, og mulighetene de har. En forutsetning for en vellykket digitaliseringsreise er en forståelse for eksisterende prosesser, og en villighet til å endre måten man jobber på. Vi foreslår aldri mer enn det som er nødvendig eller fornuftig for den enkelte bedrift og setter gjerne opp en langtidsplan som gir en myk overgang. Rådgiverne på Grålum kjenner lokalmarkedet godt og ser raskt hva den enkelte trenger, sier Lasse Orring. Han er fornøyd med utviklingen etter at Canon Business Center flyttet til mer sentral beliggenhet. – Grålum er et perfekt sted for oss. Lokasjonen ved E6 er sentral, og det er kort vei til alle områder i Østfold og Follo.

Canon Business Center Kalnesveien 5 v1712 Grålum 69 36 49 50 www.canon.no

21


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Næringsselger Steinar Lidre, daglig leder Sven Lombardo i Fibber AS og daglig leder Kim André Hoff i Mobile Follo har etablert et tett og godt kundeforhold. – Vi er løsningsorienterte på begge sider, sier de tre.

– Mobile Follo er utrolig løsningsorientert For noen måneder siden fikk telekominstallatøren Fibber i Oslo overlevert 10 nye Citroen Jumpy og en ny Berlingo fra Mobile Follo. – Vi valgte Mobile på grunn av pris og en fantastisk serviceinnstilling. De er virkelig løsningsorienterte, sier daglig leder i Fibber AS Sven Lombardo. Tekst og foto: Per-Kr Aasen

F

ibber er et ganske ferskt selskap, som ble startet i 2014 med fem ansatte. Tjenestene de leverer er installasjon av fibernett i borettslag i Oslo. Virksomheten har vokst raskt til 19 ansatte som i dag installerer fibernett i 300–400 boenheter hver måned. Service og kommunikasjon – Etter hvert som vi vokste meldte behovet seg for en hensiktsmessig bilpark. Vi la saken ut på anbud og fikk seks–vsyv svar av varierende kvalitet. For å være helt ærlig var vi litt skeptiske til å velge en leverandør utenfor byen, men det har vist seg å være

22

helt greit. Mobile Follo er gode på service og kommunikasjon, noe som egentlig har eliminert den fysiske avstanden. For eksempel da vi fikk behov for en erstatningsbil på kort varsel, kom de inn til oss og leverte. Slikt er tidsbesparende, sier en tydelig fornøyd Sven Lombardo. God forsikringsavtale – Vi har noe som heter «Alltid på hjul» og strekker oss dessuten litt lenger for våre næringslivskunder. Man kan gjerne si at alle kunder skal behandles likt, men vi prioriterer våre bedriftskunder som er avhengig av at bilen ruller og går. Det er fort gjort å tape tusentalls kroner hvis det skulle skje noe med en av bilene. Derfor stiller vi alltid opp med lånebil, sier daglig leder Kim André Hoff i Mobile Follo. – Vi er også godt fornøyd med forsikringsavtalen de utarbeidet for oss. De sydde sammen en god deal, sier Lombardo. Fokus på bedriftskunder – Et slikt kundeforhold virker to veier, og lederne i Fibber er også vært svært løsningsorienterte. Vi etablerte raskt god kommunikasjon mellom kunde og leverandør, sier Steinar Lidre, som er heltidsansatt selger til bedriftsmarkedet. – Vi har valgt å fokusere enda sterkere på denne kundegruppen, som er så viktig for oss. Nå er jeg på kundebesøk og følger opp næringslivskundene på heltid. Dette

handler om langsiktig arbeid som ikke alltid gir umiddelbare resultater, men på sikt tror vi resultatene av satsingen vil komme, sier Lidre. Garanti i 200 000 kilometer De ansatte i Fibber er så langt fornøyde med hvordan bilene fra Citroen fungerer i hverdagen. Til hverdags blir de benyttet av tomannslag som kjører ut til prosjekter med materiell og verktøy i lasterommet. Så langt har alt fungert optimalt. – Citroen Jumpy har dessuten en garanti som gjelder i 200 000 kjørte kilometer og trenger service bare hver 40 000 kilometer. Det setter mange bedrifter pris på, da de trenger bilene på veien og ikke på service oftere enn nødvendig.

Mobile Follo Dynamittvegen 10 1400 Ski 64 85 77 00 follo@mobile.no www.mobile.no


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

KOMPLETT PROFF FRA KR

2.290,*-

EKS. MVA.

INKL. VINTERHJUL, FRAKT OG LEVERING

Mobile annonse

FORSKUDD KR 0,-

CITROËN BERLINGO PROFF MED MYE UTSTYR 3 seter foran • Plass til 2 europaller • Touch screen • DAB+radio med Bluetooth og USB • Skinnratt • Parkeringssensor bak • Lakkerte fangere, sidelister og sidespeil • Aircondition • LED-kjørelys foran • Høyre skyvedør med vindu • Komfortskillevegg med vindu • LED-lys i varerom • Reservehjul • Cruisekontroll og hastighetsbegrenser • Oppvarmede sidespeil • Fjernbetjent sentrallås • Tåkelys foran • 5 år/200.000 km garanti

SJEKK NÅ PÅ CITROEN.NO *Eks mva. Leasingprisen er inkl. engangsavgift/frakt/levering og vinterhjul. Leieperiode er 27 mnd /30.000 km. Startleie er kr. 0,-. Renten er 4,15 %. Etablerings – og termingebyr tilkommer. Totalpris er kr. 67.275,-. Nybilgarantien er 5 år/200.000 km. Modellene er illustrasjonsfoto og utstyr og farge kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no eller kontakt nærmeste forhandler.

Mobile Moss Buen 5, 1528 Moss Tlf: 69 23 57 57

Mobile Follo Dynamittveien 10, 1400 Ski Tlf: 64 85 77 00

Mobile Fredrikstad Stabburveien 20, 1617 Fredrikstad Tlf: 69 33 07 77

23


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Multiconsult Sarpsborg: Bak fra venstre: Jan-Tore Christensen, Carl Ludvig Ystrøm, Veronica Bakke Lier, Bernt Stordahl, Elin Kolstad, Torkil Næss, Anders Tan Ole Øyvind Moen.

Byggeledelse, verdianalyse og Multiconsult Østfold har bygget opp et stort fagmiljø med høy kompetanse og verdifulle rådgivere. Fra Sarpsborg-kontoret leveres blant annet prosjektledelse og byggeledelse til det lokale markedet, og verdianalyser er en spesialitet. 24

Tekst og foto: Svein A. Halvorsen

I

2017 solgte gründerne av ProsjektForum bedriften sin til Multiconsult. Da hadde selskapene samarbeidet gjennom flere år, med analyser av næringsbygg, spesialtjenester innen geoteknikk, el- og VVS-fag. Kompetanse om eiendomsverdier, naturskader og reklamasjoner ved salg av eiendommer sto sterkt. Nå er de 12 ansatte godt integrert i Multiconsult-organisasjonen og har tilgang på et enda stør-

re fagmiljø. Innen 2021 regner de med at Sarpsborg-kontoret har 20 ansatte og økt oppdragsmengde. 150 ansatte i Østfold Som drevne takstmenn og spesialister har østfoldingene også jobbet med beredskap rundt store naturskadehendelser. Det tekniske miljøet i Sarpsborg legger nå en ny plan for vekst i Multiconsult-konsernet, og skal ansette et par nye hoder før årsskiftet, og enda flere neste år. Dette for å styr-


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

bli dyrt å la være å benytte fagekspertise, sier Sarpsborgkontorets leder Elin Kolstad samstemt med Erik Axelsson som jobber innen fagfeltet.

ndberg. Foran fra venstre: Jon Olav Skaug, Erik Axelsson,

g mye mer ke markedsposisjonen og bygge et enda sterkere fagmiljø. Multiconsult har nå ca. 150 ansatte i Østfold, og nærmer seg 3 000 medarbeidere totalt. Bedriften har flere lokasjoner i Østfold, men basen er i Fredrikstad. – Vi tror mange kunder har mye å hente på litt bistand innen prosjektledelse og byggeledelse. Vi kan være byggherrens representant og hjelpe til med byggeledelse fra A til Å. Både tidlig analyse og overtakelsesbefaring er viktig, og det kan

Bygger videre Ole Øyvind Moen startet opp ProsjektForum i 1986, med profesjonell taksering og analyse. Han har også fortid som president i Norges Takseringsforbund, og har prediket og kjempet for faglige prinsipper som sikrer eiendomseiere gjennom mange år. Moen var i tillegg med på å stifte Norges Eiendomsakademi, og har en årrekke vært Huseiernes Landsforbund sitt ansikt utad i Østfold gjennom rollen som distriktsleder. Han er sivilingeniør og takstmann med sterkt engasjement for at en takst skal vise et riktig og sannferdig bilde av boligen eller næringseiendommen. Nå har han gitt lederansvaret til Elin Kolstad. Nye friske tanker kommer til det eksisterende gode fagmiljøet, og utviklingen drives videre. Det handler i det hele om å yte teknisk kompetanse gjennom jobb i ulike prosjekter. Konsernets filosofi er å bygge bro mellom fortid og fremtid. Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes, virker og fungerer. – Vi skal redusere risiko og i prosjektene til våre kunder, på flere fagfelt. Vi har mange store oppdrag for kommuner i Østfold og Follo, men ønsker enda flere, smiler Elin Kolstad. Spennende fremtid I fremtiden skal Multiconsult bli et enda tyngre fagmiljø i Østfold, og utvide nettverket. Bedriften har oppdrag for både det offentlige og bedrifter, og deltar i planlegging og utvikling i flere virkelig store samfunnsmessige infrastrukturprosjekter, blant annet for 109-veien. I den reviderte strategien for konsernet

er det noen utvalgte områder som får ekstra søkelys for å lykkes. Samarbeid med entreprenører og byggherrer er viktig for å ta lederposisjon i store og lønnsomme totalprosjekter i Norge. Samferdsel og energi er også viktige satsingsområder, både i Norge og internasjonalt. Satsing på helsebygg i Skandinavia er et nøkkelområde. Det samme er digital innovasjon og nye forretningsmodeller.

Fakta • Norgesledende innen prosjektering og rådgivning • Historie tilbake til 1908, gjennom Norsk Vandbygningskontor • Setter preg på Norge med 30 avdelingskontorer • Nesten 3 000 ansatte i åtte land • Kjøpte ProsjektForum i Sarpsborg i 2017

Multiconsult Hundskinnveien 94 1711 Sarpsborg 69 12 88 88 sarpsborg@multiconsult.no www.multiconsult.no

25


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

KBV vil utvikle kompetanse sammen med verkstedene – Vårt mål er at alle verksteder alle skal bli så gode som overhodet mulig. Gjennom jevnlige kontroller hjelper vi våre samarbeidspartnere å opprettholde en god kvalitet på tjenestene. Det sier Terje Wiik som har overtatt som daglig leder i KBV Norge på Skedsmokorset. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

W

iik har lang erfaring fra bilbransjen, og har vært ansatt i virksomheter som Birger N. Haug og Hyundai Norge. Han startet som lærling og etter hvert bilmekaniker i 1987, men utviklet seg via verksmester og leasingansvarlig til kursansvarlig. – Jeg bygde på med it-utdannelse også, slik at jeg i dag har bredere bakgrunn for jobben i KBV Norge, sier Terje Wiik. Brukes til Kjernevirksomheten i KBV er stikkprøvekontroller av bilverksteder i samarbeid med oppdragsgiver. Virksomheten er helt selvstendig og merkeuavhengig. Det gjør at de samarbeider med ulike verkstedkjeder, forsikringsselskaper og bilimportører. – Det er viktig påpeke at vi ikke er ute etter å «ta» noen, men gir kundene det de betaler for, nemlig en kontroll av utført arbeid. Viser det seg at det er avvik på et eller annet nivå, kan de bruke dette til internopplæring og kompetanseheving senere. Vi leverer en rapport på hva kontrollen viste, så er det opp til kunden å bruke det slik de ønsker. 600 kontroller Alle rapportene KBV produserer lagres i en database, der kundene har tilgang til egen profil og kan ta ut oversikter over de de ønsker, enten det er de siste fem rapportene, resultater de siste 12 måneder eller resultater på enkeltmekanikere. KBV gjennomfører mellom 400 og 600 kontroller over hele landet hver eneste måned. I dag er 13 uavhengige konsulenter i gang med kontroller i alle landets hjørner. Dette er teknisk utdannede ledere, fagskoleutdannede og bilmekanikere, med andre

26

Terje Wiik brenner for kurs og KBV Norge AS har nylig innredet et nytt kursrom i lokalene på Skedsmokorset.

ord top of the line-gutter. Alle blir jevnlig oppdatert, slik at internkompetansen holdes vedlike. Nye kurslokaler Terje Wiik overtok som daglig leder 1. april i år og har som kjernesak å bygge opp kursvirksomheten i egne lokaler. Nylig ble et helt nytt kurs og showrom tatt i bruk, der alle tekniske hjelpemidler for å kjøre kurs er tilgjengelig. – Vi kjører tekniske kurs i lokalene her, PKK-kurs, AC-kurs og elektrokurs. Bedrifter som Bosch, Haagensen Holding og AutoMester, leier også lokalene våre til sin kursvirksomhet. Jeg brenner for kurs og kompetanseheving, fordi vi trenger gode teknikere på verkstedene, sier Wiik. Han har totalt 850 kvadratmeter til rådighet i Industriveien. – Vi har tre kurslokaler, der vi kan ta 10, 15 og 25 deltakere samtidig. Vi ønsker å utvikle oss videre og bli et enda mer komplett kompetansesenter for bil. KBV skal bli et kvalitetsmerke alle seriøse verksteder ønsker å ha på døren.

KBV Norge AS Industriveien 11c Skedsmokorset 916 09 266 / 414 94 212 www.kbv.as


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Ricoh Imc 3000

790,- pr. mnd. ved 5 års avtale

Skjoldens vei 9, Klokkergården, 1711 Sarpsborg www.frankkopi.no 69 97 22 00

27


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Volvat Bed helsefrem De aller fleste kjenner navnet, men ikke alle er klar over hvilken totalpakke Volvat kan levere innen bedriftshelsetjeneste både for bedrifter som er lovpålagt å ha dette, og alle andre. Tekst og foto: Trine Sirnes

V

olvat Bedrift ønsker å være en samarbeidspartner i arbeidet med å skape trygge og helsefremmende arbeidsplasser for distriktets bedrifter. De er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste og er ISO 9001-sertifisert. Med ni ansatte, og Volvats nettverk av spesialister innen alle fagområder i ryggen, tilbyr de stor bredde i tjenester til bedriftene. Helsefremmende og forebyggende Volvat Bedrift kan bidra med å utvikle og opprettholde sunne arbeidsmiljøforhold, med fokus på helsefremmende og forebyggende aktiviteter. De kan bistå blant annet gjennom systematisk HMS-arbeid, ergonomi, kartlegging av arbeidsmiljø, kriseberedskap, psykologoppfølging, sykefraværshåndtering, og også med attester og kursing. – Bedrifter som jobber systematisk med HMS, arbeidsmiljø og oppfølging av ansatte har økonomisk gevinst av dette. Vi i bedriftshelsetjenesten skal bistå bedriftene i det forebyggende arbeidet. Ved å kombinerer det forebyggende arbeidet med rask tilgang til oppfølging, kan man redusere fraværslengden og gjøre prosessen raskere og smidigere dersom skaden skjer, slik at du får den hjelpen du trenger, forklarer Are Martin Kongestøl, daglig leder i Volvat Bedrift. I Volvat Bedrift bidrar arbeidsmedisinere/bedriftsleger, bedriftssykepleiere, yrkeshygienikere, bedriftsfysioterapeuter og psykologer i dette forebyggende arbeidet.

Volvat Bedrift har også avdeling i Lilleng Helsepark i Moss.

28

Best på responstid I tillegg til forebyggende bedriftshelsetjenester, kan Volvat også tilby bedrifter og


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

drift – næringslivets mmende sparringspartner

Volvat Bedrift holder til i samme lokaler som Volvat i Helsehuset på Kråkerøy i Fredrikstad. Her med daglig leder Are Martin Kongestøl i front.

deres ansatte tilgang til andre helsetjenester. Volvat Medlemskap og en rekke andre tjenester gir de ansatte har kort vei til hjelp når de trenger det. – Vi er best på responstid, har drop-in, og kan garantere time på dagen ved behov. Vi er opptatt av å være fleksible og tilgjengelige, og er gode på beredskap. Samtidig skreddersyr vi gjerne opplegg etter bedriftens behov. Volvat Bedrift jobber tett med resten av Volvats spesialistteam. Kort vei til ekspertise reduserer ventetid, og kan ha positiv effekt på sykefraværet i bedriften. Fravær koster penger. Rask tilgang til medisinsk oppfølging kan redusere fraværslengden. Vi skal hjelpe bedriften med å gjøre prosessen kortere fra skaden skjer til personen får den hjelpen det er behov for.

Digitale og fremoverlente Volvat oppdaterer seg kontinuerlig og kan vise til stadig nye tjenester. – Vi må følge med i tiden, og er stadig på jakt etter løsninger som kan gjøre våre tjenester mer tilgjengelig for kunden. Vi har allerede en chat-funksjon som gjør at ansatte i bedrifter ikke nødvendigvis trenger å forlate plassen sin for å komme i kontakt med en av våre leger. Denne tjenesten er tilgjengelig i hele våre utvidede åpningstider. I Østfold er Volvat lokalisert i Helsehuset Fredrikstad og i Lilleeng Helsepark i Moss. Begge med gode parkeringsmuligheter og nærhet til kollektivtransport. Volvat finnes også ved Nationaltheatret og Majorstuen i Oslo.

Volvat Bedrift Jens Wilhelmsens gate 1 1671 Kråkerøy Lilleengveien 8, inngang A 1523 Moss 55 11 20 46 bedrift@volvat.no www.volvat.no/bedrift

29


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

GLOBAL NÆRHET • NASJONALT NETTVERK LOKAL EKSPERTISE

Vi er din lokale distributør Nios AS - Norsk Industri & Offshore Service er etablert i 2017 og har et 400m2 verksted i Skjeberg. Vi utfører arbeid innen mekanisk vedlikehold, hydraulikk, automasjon, sveising og utleie av personell til bedrifter både innen Onshore og Offshore. NIOS hjelper deg med ekspertråd, praktiske løsninger og fører høykvalitetsprodukter fra Parker.

www.nios.no mail: post@nios.no www.parker.com

Magasiner, nettløsninger, sosiale medier, foto, video, drone, podkast

Viken Media AS

www.naringsliv.no 30


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Espen A. Pedersen, Daglig leder i Nios er strålende fornøyd med at Parker, her representert ved Jon-Ivar Oppegaard, har valgt dem som Parker Store.

Nios AS har blitt Parker Produktsenter Mange interesserte møtte opp hos Norsk Industri & Offshoreservice (NIOS) i Skjeberg da de stolt kunne lansere at de fra nå er eneste sted i Østfold du kan få Parker-produkter.

å være og hva vi ønsker å jobbe med innen service. Dette er med på å skille oss ut fra tilsvarende vedlikeholdsbedrifter og gir oss et stort konkurransefortrinn, da Parker gjennomgående har høy kvalitet på alle produkter. Vi blir de eneste i Østfold på Parkerprodukter, og tror vi vil få enda flere lokale bedrifter som kunder når de ser hvilket utvalg vi kan tilby, forklarte en fornøyd Espen A. Pedersen, daglig leder i NIOS AS.

Tekst og foto: Trine Sirnes

Global markedsleder Parker har bestått i over 100 år, 50 av dem i Norge. På verdensbasis har de 65 000 ansatte, er et Fortune 250-selskap og en global markedsleder innen bevegelses- og kontrollteknologi. ParkerStore-butikkene ble etablert for å være det stedet du går til lokalt for slange-, koblings-, hydraulikk-, trykkluft- og filtreringsprodukter og -tjenester. Målet er å forbedre bedrifters produktivitet og lønnsomhet ved å levere alt de trenger til industrielle og mobile applikasjoner på ett sted. – Østfold har tradisjonelt vært mye gammel industri og ikke så mye offshore. NIOS skiller seg ut i sin bransje og har gitt oss et

N

IOS AS ble etablert i 2017 og driver hovedsakelig med mekanisk vedlikehold, hydraulikk, automatikk og sveis - også til offshoreindustrien. I oktober ble de opptatt som et Parker Produktsenter. Et stort konkurransefortrinn Som eneste i Østfold kan de nå tilby produkter fra Parker, noe som ble vist stor interesse på lanseringsdagen med mange kunder innom. Flere av dem ga klart uttrykk for at dette var kjærkomment. Det gjorde også bedriften selv. – Det understreker mye av det vi ønsker

punkt i Østfold for våre produkter, da særlig mot Sarpsborg og Fredrikstad. For oss er det veldig viktig å finne de rette folkene, som ivaretar våre produkter og jobber på riktig måte, og det føler vi NIOS gjør. Vi tilbyr i gjengjeld kursing i alle våre produkter for å sikre at de ansatte sitter med riktig kompetanse som de igjen kan videreføre til sine kunder, forklarer Jon-Ivar Oppegaard, account manager i Parker.

Norsk Industri & Offshore Service AS Stasjonsveien 84 1746 Skjeberg 906 34 790 espen.pedersen@nios.no www.nios.no

31


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Daglig leder Per Hermansen foran den nye produksjonshallen på Øra, der alle sausene tappes, pakkes og klargjøres.

Saus så det suser På Øra finner du et aldri så lite industrieventyr. Hit flyttet nettopp Dressingfabrikken, som siden oppstart i 2012 knapt har hatt tid til å oppsøke nye kunder, da så mange har funnet dem. Tekst og foto: Trine Sirnes

D

ressingfabrikken startet opp i 2012 og produserer dressinger og sauser til både små og store virksomheter over hele landet, hovedsakelig til Horeca-markedet (hotell, restaurant og catering). Nylig flyttet de til nye, større produksjonslokaler på Øra, der de har investert i flere og bedre maskiner. Totalt teller de åtte ansatte, nesten alle med forskjellig nasjonalitet. – Vi leverer årlig rundt 600 tonn med varer i et bredt produktspekter, som majonesbaserte produkter, barbeque-, pizza -

32

chili- og sushi-sauser, alt laget fra bunnen av. Vi er fortsatt små, og det gir oss fordelen av å kunne tilpasse oss raskt og skreddersy produkter etter kundens ønsker, forklarer daglig leder og eier Per Hermansen. Skreddersyr etter kundens ønske Frem til nå har kundene funnet dem gjennom andre fornøyde kunder, og de leverer fast til store kjeder som Pizzabaker’n, Døgnvill Burger og Sabi Sushi. – Ved nye henvendelser får vi gjerne ønsker fra kunden. Vi lager noen prøver og sammen smaker vi oss fram til ønsket resultat. Vi er veldig opptatt av å ha fornøyde kunder, derfor skreddersys hvert produkt etter deres ønsker og behov. Vi bruker ferske, lokale råvarer av høy kvalitet der vi kan. Vi er opptatt av å ha en miljøvennlig profil. Mange planer Det har vært gode tider helt fra oppstart, men med tiden har de opparbeidet seg rutine og faste oppdrag som gjør at de ikke lenger alltid må jobbe døgnet rundt, selv

om kurven stadig peker oppover. Og det skal den fortsette med; – Vi har mange planer framover, både nasjonalt og internasjonalt. Noen av våre eksisterende kunder ønsker å eksportere og ha med oss på ferden. Planen er å stadig vokse videre, men hele tiden med hue på plass.

Dressingfabrikken Øraveien 15B 1630 Gamle Fredrikstad 69 34 93 00 ordre@dressingfabrikken.no www.dressingfabrikken.no


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Europris-butikker over hele landet er smekkfulle av konfekt, firmagaver, nisser, pynt og alt du trenger til en trivelig jul på jobben, sier Lone Spydevold Herwander, Hanna Banyameen og B2B manager Katrine Stylo hos Europris.

Dine ansatte og kunder elsker julegaver! De fleste blir glade for en liten gave til jul, og man skal ikke undervurdere effekten av en oppmerksomhet til ansatte og kunder. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

E

uropris har opplevd en fantastisk vekst på bedriftsmarkedet de siste årene. Det lave prisnivået, et bredt vareutvalg og at man kan handle på faktura er mye av årsaken. Hos Europris finner du også alt av firmagaver - fra fylte julestrømper, ulike gavepakninger med krydder og oljer til dansk kvalitetskonfekt. Du som bedriftskunde kan bestille på nett og hente i butikk! Skaper glede – En rekke undersøkelser viser at vi blir både glade og takknemlige for en liten gave, uansett pris og størrelse. Man skal ikke undervurdere viktigheten av dette, sier Katrine Stylo som er ansvarlig for bedriftsordningen i Europris. – Det beste av alt er at det koster så lite å spre litt glede når du handler hos Europris. Både firmagaver og julepynt er priset

slik at alle finner noe som passer til budsjettet. Mange bedrifter velger i dag å gi til veldedighet som sin største julegave, og da vil det passe perfekt med en liten julestrømpe eller konfekteske til ansatte. Vi har julestrømper med godteri helt ned til 20 kroner, og pris spiller liten rolle i denne sammenheng. En oppmerksomhet skaper garantert glede og en positiv oppfatning av bedriften, sier Stylo.

mange muligheter for å skape stemning forteller Stylo ivrig. – Visste du forresten at vi har Norges mest populære nisse? Den heter Favorittnissen, koster kun hundrelappen og over 300 000 av den venter på å feire jul på en trivelig arbeidsplass, avslutter hun med et glimt i øyet.

Dansk kvalitetskonfekt Hvis du er en av de som utsetter innkjøpene, er Europris en perfekt leverandør. De fleste har en av de over 260 butikkene i nærheten, og du kan være sikker på å finne noe som passer, selv om du er sent ute. - Er du også på jakt etter noe godt på jobben vil jeg passe på å nevne kvalitetskonfekten fra den danske leverandøren Jakobsen. Den er fantastisk god, og du får den kun hos Europris. Perfekt som både gave og julekos for de ansatte! Skap arbeidsglede med pynt – Jul forbindes med noe hyggelig og julepynt setter oss i godt humør. Man skal derfor heller ikke undervurdere effekten av å pynte litt på arbeidsplassen. Adventslys i vinduskarmen, juletre i resepsjonen, pepperkaker i kantina, eller ta den helt ut med julegenser til de ansatte? Det er

Europris Bedrift Over 260 butikker i hele Norge! 948 29 186 bedrift@europris.no firmagaver.europris.no

33


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Drøyt to millioner kroner har Skiptvet Blikk investert i den splitter nye laserskjæreren. Foreløpig er den en av to i landet. Daglig leder Stian Kristiansen (t.h) og verkstedsjef Øystein Kvisler gleder seg over at den er både mer effektiv og miljøvennlig enn sine forgjengere.

Skiptvet Blikk på offensiven Fra en beskjeden oppstart i en garasje i 1977 har Skiptvet Blikk AS opplevd en rivende utvikling. I dag sysselsetter bedriften 42 personer og omsetter for rundt 75 millioner kroner i året. Tekst og foto: Tom Arild Olsen

S

tian Kristiansen er daglig leder for Skiptvet Blikk. Det var faren hans som etablerte bedriften hjemme i garasjen for 42 år siden. Siden da har familiebedriften utviklet seg enormt. For kort tid siden kom en splitter ny laserskjærer til drøyt to millioner kroner på plass i produksjonslokalene. – Denne skjæreren gir oss mulighet til å tilby mange flere produkter og dermed bli aktuelle for flere kunder. Samtidig er den også både mer effektiv og miljøvennlig enn den gamle plasmaskjæreren vår, sier Kristiansen, mens laserstrålen danser over stålplata i maskinen. I løpet av sekunder er plata skåret ut med kirurgisk presisjon og uten verken hakkete eller skarpe kanter. Skjæreren er en av to i hele landet. Den andre står hos en bedrift i Vestfold. Kristi-

34

ansen hadde egentlig planer om å kjøpe en ny plasmaskjærer. Prestisje Siden 1991 har Skiptvet Blikk AS holdt til i Industriveien 4 – rett på utsiden av Skiptvet sentrum. Her produseres hovedsakelig ventilasjonskanaler til både store og små byggeprosjekter. En egen monteringsavdeling sørger for at bedriften også kan stå for monteringen av anleggene dersom kunden ønsker det. – Vi har bevisst valgt å ikke etablere oss som ventilasjonsentreprenør. Vi leverer kun kanalene og unngår dermed å havne i en konkurransesituasjon med våre egne kunder, sier Kristiansen og forteller at både operaen i Bjørvika, Nye Jordal Amfi og Equinors hovedkvarter på Fornebu får frisk luft gjennom ventilasjonskanaler fra Skiptvet. – Disse prosjektene er blant de mer spenstige vi har vært med på og det er selvsagt en fjær i hatten når man velges til slike oppdrag, sier Kristiansen. At bedriften leverer godt håndverk bekreftes av at kundene stadig kommer tilbake med nye oppdrag. – Vi er gode på leveringstid og imøtekommer kundenes behov raskt. Ved å satse på ny teknologi opplever kundene våre at vi også er fremtidsrettede og nytenkende. Trygghet først Monteringsavdelingen består av 33 ansatte

mens seks sysselsettes i produksjonsanlegget. I tillegg teller kontor og administrasjonsavdelingen 2,5 årsverk. I 2018 omsatte Skiptvet Blikk AS for hele 85 millioner kroner. Driften er sunn og man skynder seg forsiktig. Planer for fremtidig utvidelse foreligger og når tiden er inn skal ytterligere 1200 kvadratmeter bygges på tomta. – Vi ønsker ikke å lånefinansiere en slik utvidelse og venter derfor til vi kan gjennomføre prosjektet uten å sette arbeidsplasser i fare, sier Kristiansen og legger til at det aldri har vært aktuelt å flytte bedriften ut fra Skiptvet. – Vi kunne ikke hatt bedre forutsetninger for driften vår. Vi ligger midt i Østfold og har kort vei til både E6 og E18. Samtidig eier vi tomta vår, som er mer enn romslig nok for både nåværende og fremtidig virksomhet. Det finnes ikke ett eneste argument for å flytte på oss, avslutter Kristiansen.

Skiptvet Blikk AS Industriveien 4 1816 Skiptvet 69 80 82 44 firmapost@skiptvet-blikk.no www.skiptvet-blikk.no


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Årets firmagaver får du hos Europris!

99

Eksklusiv!t gavesett

90

atalog Se vår k r på nett! e ell i butikk ropris.no ver.eu firmaga

Høyde 70 cm

INKL MVA

Eksklusivt gavesett med kaffe, trøfler & karamell

180 g filterkaffe i gavepakning sammen med 1 boks sjokoladetrøfler og 1 boks fløtekarameller (eks. mva 86,87)

10%kjørapbaavtt

5-pk

ve d 20 stk

49

90

INKL MVA

Julestrømpe

Stor pose, ferdig pakket, 239 g (eks. mva. 43,39)

179.-

11990

520 g (eks. mva 155,65)

Fint gavesett med 5 ulike krydder med kvern (eks. mva 104,26)

INKL MVA

Jakobsen Dessertsjokolade

9990

INKL MVA

INKL MVA

Favorittnissen

Krydder m/kvern

Hele 70 cm høy. Finnes i fargene rød, hvit og grå, både mann og kone (eks. mva. 79,92)

Ekte skinn! GAVEKORT

12990 299.INKL MVA

Gourmetkrydder m/kvern

2-pk, fint gavesett med salt- og pepperkvern i stål (eks. mva 112,96)

INKL MVA

Skjærebrett

52x30x4 cm, med blodrand (eks. mva. 239,20)

349.-

INKL MVA

Lammeskinn

Vakkert, rent naturprodukt med utallige bruksmåter, 95x60 cm (eks. mva. 279,20)

Europris Bedrift har ingen forvirrende bonussystemer eller ulike avtaler – her det alltid bare én pris som gjelder: Den billigste! Søk om å handle på faktura, og få inntil 30 dagers kreditt. Det er enkelt å bli Europris bedriftskunde.

GAVEKORT

Gi et gavekort

Du bestemmer beløp og mottaker velger gaven selv! Fås kjøpt i alle Europris-butikker.

Bestill på firmagaver.europris.no

35


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Braathen Eiendom valgte Norskand som le

– Vi stiller ufravikelige krav t – Vi er kresne når vi velger leverandører og samarbeidspartnere. Norskand har gjort så godt inntrykk på oss at vi valgte selskapet som entreprenør til renoveringen av kontorarealer i Haakon 7s gate 2. Der har de levert på både tid og kvalitet. Tekst: Per-Kr. Aasen

D

et sier prosjektsjef Jørgen L. Fremstad i Braathen Eiendom. Det oslobaserte eiendomsselskapet har en eiendomspor-

36

tefølje på bare fem bygg, men alle er store profilbygg i Oslo, blant annet tre av høyhusene i Barcode Bjørvika, Haakon VIIs gate 2 i Vika og en av Norges største kombinasjonseiendommer på Alna, der blant andre H&M og Norsk Medisinaldepot holder til. – Både leverandørselskapene og personene bak er betydningsfulle for oss når vi vurderer nye leverandører. For Braathen Eiendom er kundene og leietakerne det aller viktigste, og vi strekker oss langt for at de skal være fornøyde. Derfor stiller vi samme strenge krav til kvalitet fra alle vi samarbeider med. Det betyr ikke at pris er uvesentlig, men at vi er villige til å betale for kvalitet, sier Fremstad. Gjorde et godt inntrykk Kontakten mellom Norskand og Braathen Eiendom ble først etablert gjennom et oppdrag Norskand hadde for et av landets

største bygg- og eiendomsselskaper Vedal AS i Bjørvika. Jørgen L. Fremstad fikk gode referanser fra Vedal, og da ledelsen i selskapet i tillegg gjorde et godt inntrykk, ble valget enkelt. Strenge kvalitetskrav Det første oppdraget var et svært tidspresset prosjekt med et legekontor i Vika, og eiendomsselskapet var så fornøyd med kvaliteten at de også valgte å tildele mosseselskapet det mer prestisjepregede renoveringsprosjektet i Haakon VIIs gate 2, en eiendom med nærmere 10 000 kvadratmeter kontorareal. Kontorene som inngikk i prosjektet var på totalt 665 kvadratmeter, men som i alle Braathen-eiendommer ble det stilt strenge krav til materialvalg, kvalitet på arbeidet, pris og gjennomføring. Utfordrende valg – Vi valgte eksklusive materialer og high


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

everandør:

til kvalitet end-løsninger i kontorene der Moment Eiendom og de to Aker-selskaper Abelee og Ocean Harvest nå flytter inn. Det handler om Travertin naturstein og heltre eik, både i gulv og som spilehimlinger. Hille Strandskogen Arkitekter som har utarbeidet designmalen, hadde valgt å bruke Travertin ikke bare på veggflater, men også i dørsmyg, blant annet. Selv om dette var et utfordrende valg, løste Norskand og Murmestrene Sveen & Co dette med svært godt resultat. På samme nivå – Teamet av håndverkere ble satt sammen av Norskands egne samarbeidspartnere og noen av våre, som vi kjente fra tidligere prosjekter. Totalt sett ble dette et velfungerende team som løste oppgavene etter planen. Siden vi alltid skal levere den høyeste kvaliteten, må alle leverandørene også le-

vere på samme nivå. Braathen Eiendom tar alltid fullt ansvar for alt som måtte skje i forbindelse med våre leieavtaler, og da må vi være sikre på at entreprenøren og deres samarbeidspartnere også er high end. Planlegger nytt prosjekt Norskand er allerede i gang med planleggingen av et enda større renoveringsprosjekt i Haakon VIIs gate 2. Arbeidet tar til rundt nyttår. – Vi valgte Norskand til dette prosjektet også, siden vi nå har etablert et godt forhold til selskapet. De vil være aktuelle for flere prosjekter i fremtiden. De er en av flere leverandører som vi har tillit til. Vi er en spesiell byggherre, og det tar litt tid å lære å kjenne oss og hvor vi legger listen, men Norskand har forstått det, sier Jørgen L. Fremstad.

Norskand Prosjekt AS Årvollskogen 90 1529 Moss 922 13 541 www.norskand.no

37


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Særlig pendlere og arbeidsreisende i rushen nyter godt av omleggingen i busstilbudet. Når bomringen nå kommer, kan man parkere gratis på de nye innfartsparkeringene.

Når bomringen åpne For å gjøre det enklere for folk å velge kollektivtransport, har Fredrikstad kommune laget en skikkelig gavepakke til innbyggerne: – Med gratis buss ønsker vi å gjøre overgangen smidigere, sier ordfører Jon-Ivar Nygård. Tekst og foto: VG Partnerstudio

B

Emma Bjerkeli Nilsen synes månedskortet til bussen er rimelig fra før av, men ønsker gratistilbudet velkommen.

38

omringsatsingen er ett av tiltakene som skal utvikle Nedre Glomma til en attraktiv og konkurransedyktig region. Et moderne og effektivt transportsystem er helt sentralt for å oppnå denne målsettingen. Bomringen åpner den 15. november, og gratis buss iverksettes få dager i forveien. Tilbudet varer i tre måneder og vil forhåpentligvis få enda flere til å endre reisevanene sine. – Om flere tar bussen, blir det mye bedre å ferdes her, sier student Emma Bjerkeli Nilsen (21). Hun er miljøbevisst og opptatt av å gjøre


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

er blir bussen gratis små grep for å redusere eget klimaavtrykk. Men hverdagen går ikke alltid opp, og ofte tyr hun til elbilen for å komme seg til skolen på morgenkvisten. Til tross for at den ikke er blant verstingene på veien, bidrar den til å forlenge køene. Nå håper hun gratistilbudet vil motivere til å reise enda grønnere fremover.

eller på deler av ruten, sier Rød Olsen i Østfold kollektivtrafikk. I tillegg til gratis buss og byferge i Fredrikstad, testes nå gratis ferge på ruten Ålekilen-Værste-Sentrum i fire måneder. Du kan også parkere bilen gratis utenfor bomringen, på de nye innfartsparkeringene, og gå, sykle, ta ferge eller buss inn.

Gratis innfartsparkering De som vil ha aller størst glede av utbedringene, er arbeids- og studiereisende i rushtrafikken. Etter omleggingen av rutetilbudet i fjor, er det god kapasitet i busstilbudet. – Vi vil likevel følge passasjerutviklingen på de enkelte linjene tett. Hvis gratistilbudet blir en stor suksess og enkelte busser blir fulle, så skal vi gjøre vårt beste for å få deg dit du skal. Men vi trenger litt tid på å omprioritere, og ber derfor om litt tålmodighet nå i starten av perioden, sier markedssjef i Østfold kollektivtrafikk, Solfrid Rød Olsen. Hun påpeker at det ikke er så mye som skal til for å bedre trafikkbildet. Hvis alle velger buss fremfor bil bare én dag i uken, vil trafikken reduseres med cirka 20 prosent. – Om man ikke kjører kollektivt hver dag, ønsker vi å legge til rette for at folk kan velge klimavennlige alternativer noen dager,

Kjemperesultater i Moss Ann Helen Oliversen (39) har ikke førerkort og er blant dem som reiser med rute 114 for å komme seg til jobb. Hun synes det er positivt med tiltak som gjør at flere tar buss, og er glad for at det også gjøres noe med kapasiteten. – Det kostet ti kroner med buss i sommer, noe som var veldig bra. Men bussene var ofte så fulle at folk ikke fikk være med. Derfor er det veldig bra hvis de utvider antall avganger i gratisperioden, sier hun, og smetter inn for å finne et ledig sete. 17 år gamle Magnus Guttormsen kjører som regel lettmotorsykkel til skolen, men er ikke fremmed for tanken for å trappe opp busskjøringen. – Jeg er ganske opptatt av miljøet og tar gjerne bussen om tilbudet blir bedre, sier han. Til tross for at Østfold har et av landets billigste busstilbud, har fylket lenge hatt store utfordringer med lange bilkøer og

høy luftforurensning. Det har derfor vært en massiv satsing i hele Østfoldregionen for å øke andelen kollektivreisende, syklende og gående. Moss hadde tilsvarende gratistilbud fra 19. august og har opplevd 97 prosent økning i antall kollektivreiser, sammenliknet med samme periode i fjor. Om fredrikstadfolket vil være like ivrige etter å endre reisevanene sine, gjenstår å se. – Om vi bare oppnår en brøkdel av effekten vi har sett der, er vi mer enn fornøyde, sier markedssjef i Østfold kollektivtrafikk, Solfrid Rød Olsen.

Bypakke Nedre Glomma Sarpsborg rådhus Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg 69 10 80 00 www.bypakkenedreglomma.no

39


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Østfoldfirma størst

Oddmund Sletten pakket sammen og reiste fra Hammerfest i 2008. Nå driver han Norges største virksomhet innen snøskredsikring fra kontoret i Fredrikstad.

40


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

på snøskredsikring

DS Entreprenør har allerede sikret 470 meter av fjellsiden der det tragiske raset på Svalbard gikk i desember 2015.

DS Entreprenør i Fredrikstad er landets største aktør innen snøskredsikring med stive støtteforbygninger i Norge. Det kan være lang vei på jobb, da de fleste oppdragene er i NordNorge eller på Vestlandet. Tekst og foto: Per-Kr. Aasen

I

nnehaver og daglig leder Oddmund Sletten er opprinnelig nordfra og kaller seg selv klimaflyktning. I 2008 ble han paradoksalt nok så lei kulde og snø at han forlot Hammerfest og satte kursen for Østfold. Kompetansen om snøskredsikring tok han med seg og startet DS Entreprenør i 2009. Fra kontoret ved gangbrua i Fredrikstad sentrum har han i løpet av 10 år bygd opp landets ledende leverandør av skredsikring med støtteforbygning. Neste år vil omsetningen havne på 30–40 millioner kroner. Østerrikske medarbeidere – Det spiller liten rolle hvor vi har våre kontorer, da våre medarbeidere ute på prosjektene sjelden er innom her. Vi bruker kun østerrikere i jobb og har ca. 25–30 av dem i

arbeid i sommerhalvåret. Østerrikerne kan snøskredsikring og er vant til å jobbe i bratt terreng og i kaldt klima. Vi starter gjerne sesongen i april og avslutter nærmere jul, sier Oddmund Sletten. Stor jobb på Svalbard DS Entreprenør har levert en rekke store prosjekter både i Nord-Norge og på Svalbard. Ikke minst har de sikret 470 meter i fjellsiden der det tragiske snøskredet gikk i desember 2015 og tok to menneskeliv. Snart skal muligens ytterligere 1 500 meter snøskredsikring ut på anbud, og Oddmund Sletten håper å få flere oppdrag. – Vi har god erfaring fra det forrige prosjektet. I tillegg har vi vært i området og prøveboret, slik at vi har et godt grunnlag for å levere et konkurransedyktig anbud, sier Sletten. Må ansette Ordrebøkene for 2020 er allerede fulle for fredrikstadbedriften. Ikke minst vil en ny kontrakt med Bane NOR på 25 millioner kroner legge beslag på mye av kapasiteten neste år. – Vi begynner å nærme oss grensen for hva vi kan utføre uten å øke staben på kontoret. Derfor ansetter vi en ny mann fra neste år. Jeg må ukentlig reise rundt til de ulike prosjektene og delta på byggemøter, og det tar tid. Vi jobber hele sommerhalvåret og tar heller en lengre ferie i januar-fe-

bruar. Den hittil største jobben vi har utført var på oppdrag fra Bane NOR i 2014–15 og hadde en kontraktsverdi på 38 millioner kroner. Lokale oppdrag DS Entreprenør påtar seg også sikring av rasutsatte fjellsider langs veier og bak bygninger i Østfold, selv om snøskredsikringen dominerer. – Vi har hatt oppdrag med rensk, fjellbolter og sikringsnett både på Hvaler og i Fredrikstad. Slik oppdrag kan utføres hele året og er ikke så væravhengig som skredsikringen.

DS Entreprenør AS Gml Beddingsvei 21 1671 Kråkerøy 913 24 555 www.dsen.no

41


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Cristian Perez (25), assisterende daglig leder viser noe a

Puben på h TGI Fridays er baren som har alt; Fredrikstads beste beliggenhet, lun atmosfære som passer til alt fra sportskveld med venner og bursdag med barna til et litt utradisjonelt julebord. Her er det litt fest hver dag og fredag hele uka. Tekst og foto: Trine Sirnes

T

TGI Fridays serverer de lekreste drinker, her en alkoholfri Strawberry Lemon Crush med hjemmelaget jordbærpuré, sitron- og limejuice og friske jordbær.

42

GI Fridays åpnet sine dører i Fredrikstad før sommeren i år, og holder til midt på den ettertraktede bryggepromenaden. Navnet er kjent for de fleste, representert i 60 land med over 900 restauranter og en historie som strekker seg helt tilbake til 1965. At de har byens kuleste bar med egenproduserte bær- og fruktpureer,


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

av det de har å by på av mat i TGI Fridays lekre lokaler i Fredrikstad.

hjørnet – der alle kjenner deg et bredt spekter av spennende drikke og sport på tv hver eneste dag er kanskje mer ukjent. Julebord Julen nærmer seg med stormskritt, og for mange kan det fort bli litt mye jul. Da kan det være godt å ha noen alternativer; – Vi serverer ikke tradisjonell julemat, men kan friste med saftige burgere, biff og deilige klissete spareribs, og ikke minst desserter som roper fest og moro. Vi skreddersyr gjerne festligheter for store og små selskaper, kanskje kombinert med en fotballkamp eller hockey på tv? En temakveld, meksikansk aften, en DJ eller en åpen mikrofon. Eller rett og slett en uhøytidelig og tilbakelent tur ut med ansatte og kolleger midt i julestresset? Vi er åpen for det meste og strekker oss langt for å imøtekomme kundens behov, forteller en entusiastisk Hallgeir Hjeltnes, driftssjef for TGI Fridays Norge.

Ønsker å bidra til en levende by De har plass til drøyt 200 og er opptatt av å være med på å skape noe i bybildet. De har eget lydanlegg og er fleksible. – Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du ønsker å arrangere, regelmessig eller som en happening. Vi er åpne for alt fra quizkvelder til strikkebar. Barnas halloween har vi nettopp hatt, barnebursdager har vi mye av, men også bursdagsfeiring for voksne. Vi byr på oss selv, og bursdagssang fra servitørene er obligatorisk, fortsetter Hjeltnes. "Where everybody knows your name" Midt i det flotte lokalet i murstein, tre og metall troner en fantastisk bar med god plass for mange. Her kan du få servert mye godt, ikke minst alkoholfrie drinker. – De yngste har ofte tid i helgen, mens de mer voksne gjerne har familie og andre forpliktelser utenom arbeidsuka. Da er det enklere å tromme sammen en gjeng på en ukedag. Her er kjøkkenet åpent til 22 alle

hverdager og 23 i helgene, og her er det fredag hele uka! Vi ønsker å være “puben på hjørnet”, der du føler deg velkommen og på fornavn med våre ansatte. Der du like gjerne kan ta med barna og se fotballkamp med god mat og en milkshake som venner og kollegaer.

TGI Fridays Norge 920 45 983 hallgeir.hjeltnes@fridays.no vwww.fridays.no

43


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

Slipp telefonkø Spar tid og penger Turen betales direkte i appen

Nå får du makspris i Svippr-appen!

44


Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

For 14. gang inviterer vi til landbrukets unike messe

Markens Grøde 2020 Rakkestad

Markens Grøde arrangeres 14.–16. august på Bygdetunet i Rakkestad.

M

arkens Grøde ønsker å presentere det mangfoldet av mat, kultur og landbruk som det flotte distriktet vårt representerer. Messa er helt fri for både tivoli og neonlys, men desto sterkere på solid landsbysjarme. Gjennom alle messene har kvalitet stått i sentrum, hvilket har gjort at messen har knyttet til seg en solid publikumsmasse. I 2018 var over 13 000 besøkende innenfor portene, fordelt over tre dager. Barnefamilier, den aktive bonden og aktører fra næringsliv så vel som det offentlige – her kan alle få påfyll av den sort opplevelser, verdier og kunnskap som varer lenge.

Messen ønsker å sette fokus på Mat: Matopplevelser er en sentral og naturlig del av Markens Grøde. Det betyr at vi formidler gamle mattradisjoner på bygdetunet, så vel som å vise frem det mangfoldet av lokal mat som vi har i fylket vårt. Vi syntes det er viktig å gjøre lokal kvalitetsmat tilgjengelig for besøkende flest på messa. Kultur: De tre messedagene innebærer et rikt kulturprogram. Alle aldre, mange sjangre – her skal alle finne noe for sin smak. Landbruk: Bølgende åkre på alle kanter, kuer på beite, gryntende griser, kylling i fleng – det er klart landbruket er viktig på Markens Grøde. Messa viser landbruk og matproduksjon fra tradisjoner og nostalgi til ny teknologi og innovasjon.

Generalsponsorer:

45


Bygg og anlegg

Ren Service AS

Næringsguiden 22 06 06 00

Kalnesbrekka 4 1712 Grålum 69 10 22 60

NæriNgsmidler M øbler og interiør M ailjø rrangeMent og event

post@logotrykk.no

Berg Gjenvinning

www.ludvigkamperhaug.no norva24.no www.ludvigkamperhaug.no

Utstyr og innredning der du jobber

Berg Gjenvinning AS 2 Røsnesveien

1789 Berg Røsnesveien 2 i Østfold 1789 Berg i Østfold 958 69 764

post@hvalerfjordcruise.no info@ajprodukter.no www.brenntag.com www.brenntag.com

Hundskinnveien 98

Havnen Gamleveien 23 B 1711 Sarpsborg Skjærhalden 1406 Ski 69 97 00 412 0524000

64 87 47 22

www.bos.no post@hvalerfjordcruise.no

958 15 703

958 15 703

post@ostlandske-rengjoring.no

post@ostlandske-rengjoring.no

il og Bbygg ogMotor anlegg

Produksjonsveien Produksjonsveien 13 13 Fredrikstad 1614 1614 Fredrikstad

Grå = Black 20% Grön = Cyan 50%, Yellow 100%

Lakkompaniet AS Ren Service Norge Ren UPM Service ASASAS Logotrykk AS Tomteveien 41

Alfaset 1, Industrivei 4

Årvollskogen 91 4 Alfaset 1, Industrivei 1618 Fredrikstad Vestbyveien 29, 0668 Oslo 0668 1529 Oslo Moss

Grå = Black 70% Grön = Cyan 50%, Yellow 100%

1540 Vestby 69 06 33 20 22 06 33 00

23 20 00 22 0669 06 6400 98 54 40

post@lakkompaniet.no post@renservice.no runemork@upm.no

post@renservice.no post@logotrykk.no

sonja@fraregnskap.no

Bertel O. Steen Sarpsborg, Hundskinnv. 98, 1711 Sarpsborg Tlf. 69 97 24 00. www.bossarpsborg.no

naringsliv_guider_MAL.indd 3

Østlandske Rengjøring AS ASC ASC Østlandske Rengjøring AS

69 23 3500 59 20 59 00 69 236920

Bertel O. Steen Sarpsborg, Hundskinnv. 98, 1711 Sarpsborg Tlf. 69 97 24 00. www.bossarpsborg.no

Bertel O. Steen Sarpsborg Nadir Hvaler Fjordcruise AS FRA Regnskap

www.gronnjobb.no/bht bht@frisk.as 958 69 764

Årvollskogen Strykerveien Årvollskogen 91 20 91 1529 Moss Torp 15291658 Moss runemork@upm.no norva24.no runemork@upm.no

og utstyr enhold bontor il og Motor MKr aRkedsføRing

Berg Gjenvinning AS

412 0500 000 67 02 42 00 10 25 69 10 69 25 0069 958 764

Bertel O. Steen Kjell Mørk AS Sarpsborg PwC Østfold Hundskinnveien 98

Kalnesbrekka 4 Kalnesveien 5 1711 Sarpsborg 1712 Grålum 1712 Grålum 69 97 24 00

02316 69 10 22 60

b og Motor NilæriNgsmidler M øbler og interiør

-- Kjøper Kjøper alt alt av av kabler kabler og og metaller metaller

TorvliaTorvlia 2Havnen Myrvangveien 2 Røsnesveien 2 14 Skjærhalden 1740 Borgenhaugen 1740 Borgenhaugen 2040 Kløfta 1789 Berg i Østfold

UPM Norge UPMNorva24 Norge AS AS

Grå = Black 20% Grön = Cyan 50%, Yellow 100%

Utstyr og innredning der du jobber

AJ Produkter Brenntag Nordic Lakkompaniet ASAS Ernex

Myrvangveien Torvlia 2 41 14 Tomteveien

Bjørnstadgata 7 1740 Borgenhaugen 1618 2040Fredrikstad Kløfta 1792 Tistedal

Grå = Black 70% Grön = Cyan 50%, Yellow 100%

6733 0220 4233 00 69 10 25 00 69

69 17 83 30

info@ajprodukter.no www.brenntag.com post@lakkompaniet.no

www.bos.no

post@kjellmork.no www.pwc.no

www.ernex.no

ent

Berg Gjenvinning

abrrangeMent il og Motor og event

booking3521@fridays.no

Renhold

6935 1459435977 69 14 69 43 77

Næringsguiden

413 95 480

46

Ringtunveien 9 20 9 Ringtunveien Strykerveien 1712 Grålum 1712Torp Grålum 1658

08.06.2018 naringsliv_guider_MAL.indd 13:44:38 2

-- Kjøper Kjøper alt alt av av kabler kabler og og metaller metaller

Nadir Hvaler Fjordcruise AS AJ Produkter Brenntag Nordic AS Brenntag Nordic AS Berg Gjenvinning AS

Storgata 5 1607 Fredrikstad

Miljø

post@ostlandske-rengjoring.no

Ludvig Kamperhaug Ludvig Kamperhaug ASAS Norva24

info@ajprodukter.no www.brenntag.com post@renservice.no www.psoregnskap.no

exakt@exaktregnskap.no

TGI Fridays

Produksjonsveien Wilsesv. 3 Myrvangveien 1413 4 Torvlia Alfaset 1,2 Industrivei 1614 Fredrikstad 1740 Borgenhaugen 1804 Spydeberg 2040Oslo Kløfta 0668 958 15 703 6755 0206 4200 00 69 10 25 00 69 83 84 22 06

r og revisjon A rbeidstøy MegnsKap øbler og interiør MaRkedsføRing

64 98 54 40

PSO Regnskap AS, Spydeberg AJ Produkter Brenntag Nordic Ren Service ASavd.AS

A rbeidstøy M øbler og interiør industri

1540 Vestby

69 70 78 00

Næringsguide

Utstyr og innredning der du jobber

ASC Østlandske Rengjøring AS

b Bygg ygg og og anlegg anlegg

Aspelundveien 4 29, 1624 Vestbyveien Gressvik

post@kjellmork.no

b og anlegg Kygg ontor og utstyr

Regnskapsbyrå ExaktExakt Regnskapsbyrå Logotrykk AS

enhold rM NRenhold æriNgsmidler øbler og interiør

MaRkedsføRing

www.gronnjobb.no/bht bht@frisk.as post@renservice.no

regnsKap og revisjon

renhold

Alfaset 1, Industrivei 4 0668 Oslo

nar

Kjell Mørk AS

ibndustri ygg og anlegg

den iden

Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019


naringsliv.no

Næringsliv i Østfold og Follo / november 2019

naringsliv.no

regnsKap og revisjon

Transportsentralen Indre Østfold

Pancoveien 28 Gressvik

Industriveien 6 Spydeberg

69 84 60 70

69 34 34 34

480 01 100

post@ts-mysen.no

post@ostfoldinkasso.no

www.mabil.no

Europris Bedrift

Siffer Økonomi AS

Skogheim Profil & Yrkesklær AS

69 21 17 50

Kundeservice for bedrifter: 948 29 186

Svinesundsveien 329 1789 Berg i Østfold

post@siffer.net

Over 260 butikker i hele Norge!

69 18 63 70

www.siffer.net

www.europris.no/bedrift

ordre@skogheim-as.no

69 21 17 50

post@siffer.net www.siffer.net

A Mrbeidstøy øbler og interiør

Martiniussens Bilservice AS

Moreneveien 5 1859 Slitu

Siffer Økonomi AS

Skogheim Halden / Mesterkjøkken Skogheim Fredrikstad Moss Transportforum AS

Fagskolen i Østfold

Skolegata 37 329 / Svinesundsveien Vålerveien Øraveien 17 1792 157 Tistedal

Backe Østfold AS

1599 Moss

Kobberslagerstredet 1 1671 Kråkerøy

Rosenborgveien 3 1632 Gml Fredrikstad

69 24 11 30

69 38 13 00

69 35 70 80

post@mtf.no

fagskolen-østfold.no

post.bo@backe.no

69 18 1763 707092 69 ordre@skogheim-as.no mesterkjokken.no

Accountor AS avd. Fredrikstad Stikla Pukkverk Dikeveien 54 og Entreprenør AS 1661 Rolvsøy

industri

Østfold Inkasso AS

69 33 416 91 00 61 546 johannesfimland@hotmail.com fredrikstad@accountor.no

www.accountor.no

Vi feirer 15 år med 15 % rabatt! Kontakt oss og bestill oppføring i Næringsguiden i jubileumsåret 2019, så får du 15 % rabatt i gave!

69 35 40 90 www.naringsliv.no

47 08.06.2018 13:44:40


Heve-/senkebord

Lounge

Skranke

Møtebord

Helsemøbler

Din leverandør av kontormiljøer

Telefonboks

Kontor & Interiør har levert funksjonelle og elegante kontormiljøer til hele landet i snart 30 år. De har lang erfaring med bedrifters behov og leverer alltid som avtalt. Tekst: Per-Kr. Aasen

S

om totalleverandør av kontormiljøer til både offentlige virksomheter og private bedrifter har de opparbeidet seg et renommé som en pålitelig, fleksibel og kompetent samarbeidspartner.

Kontorstoler

Kvalitet og holdbarhet Kontor & Interiør leverer møbler fra flere ledende produsenter i Norden og Europa. Ved å velge løsninger fra disse får kundene

Kikk innom butikken i dag kinteriorbutikken.no

Ståbord

en helhetlig og harmonisk stil på møbler og innredning. Med så sterke samarbeidspartnere i ryggen kan kundene også føle seg sikre på kvalitet og holdbarhet. – Vi er behjelpelige med å utarbeide planløsninger og innhenter nødvendig arkitektbistand når det er behov for det. Vi har bred kunnskap om både produkter og design og kommer gjerne med forslag til løsning. Leasing av innredning Kontor & Interiør leaser ut hele kontorinnredninger til stadig flere kunder. Mange velger en slik løsning som gir faste, oversiktlige kostnader og regelmessig fornyelse. – Vår nettbutikk er i tillegg full av produkter, enten du er på jakt etter kontorstoler, kantinemøbler, arbeidsplasser, skranker, resepsjoner eller belysning. Her kan du i ro og mak velge produktene du ønsker og enkelt bestille online. Vi leverer raskt og til konkurransedyktige priser.

Lamper

Kildesortering

Tuneveien 2 1710 Sarpsborg www.kinterior.no

Konferanse, salstoler

Solskjerming

Profile for Viken Media AS

Næringsliv i Østfold og Follo - November 2019