Page 1

MEDIA INFORMATION 2012

ARKITEKTEN Arkitektens Forlag The Danish Architectural Press


Mange af selv Europas mest navnkundige arkitekter har aldrig bidraget til Manhattans Skyline. Men i februar løftede BIG–Bjarke Ingels Group sløret for deres første amerikanske byggeprojekt, et 80.000 kvm mixed-use-projekt på Manhattans eftertragtede havnefront. Af Rasmus Brønnum

A bIG bITE

Interviews med Thomas Rau og Bob Allies. Teknisk tema: Beton.

densbaseret design, arkitektuddannelse og prækvalifikation.

Øvrigt: Fotografi. Debat om Design2020, bygningskultur, evi-

mIdlERTIdIg ARKITEKTuR

med Givrumnu og Raumlaborberlin. Containere til hjemløse.

Vol. 113

og byplanmæssige påvirkning. Roskilde Festival. OL. Interviews

ARKITEKTEN

En bid af æblEt

i

New York har det i en længere årrække været reglen mere end undtagelsen at bygge erhverv frem for boliger. I lyset af dette er det fantastisk, at en dansk tegnestue har fået mulighed for netop at tegne et 150 meter højt boligprojekt på West 57th, direkte ud til Hudson-floden og i gå-afstand til Central Park. Det er den amerikanske byggeentreprenør Durst Fetner Residential, der står bag byggeriet med 600 boliger oven på på en lavere base, hvor erhverv og kulturelle institutioner vil være placeret. Karré møder skyskraber Det oprindelige opdrag til arkitekterne var på sin vis enkelt: Orientér bygningen mod vandet, undlad at blokere naboernes udsigt, formidl overgangen mellem det lave Hells-Kitchen og Riverside Souths højhuse. Resultatet er en bygningstypologi, udformet som en hybrid mellem den velkendte europæiske karré og den arketypiske new yorker-skyskraber med sit tårn på en base. I tidens løb har bygherren haft flere skitseprojekter til denne grund, hvor enkelte havde tårnet placeret yderst ud mod havnefronten. For at undgå støjgener valgte BIG i stedet at trække boligerne tilbage fra Westside Highway, der ankommer lige ud for grunden. Et valg der hurtigt åbnede for andre muligheder, som fx at danne en grøn gårdhave omsluttet af boliger med optimerede lys- og luftforhold, hvor alle vil få udsigt til Hudson floden. Selv i gadeforløbet sikrer lejlighedernes ’sildebens’ planløsning udsigten til vandet.

Aug. 2011 Vol.113

ARKITEKTENs FoRlAg

www.erik-joergensen.com

Arkitekten April 2011

ArkitektUr

Midlertidig arkitektur Eventens arkitektoniske

ARKITEKTEN NR. 8 AugusT 2011

Wettstein

9

7 7 9 19 0

Learning from New York Rem Koolhaas rettede fokus på New York i sin bog „Delirous New York” fra 1978, hvor han bl.a. diskuterede New Yorks konceptuelle grid-struktur, der som et neutralt tæppe udligner enhver oprinde-

„Gårdhaven er for arkitektur, hvad Central Park er for urbanisme: en gigantisk grøn have omringet af en tæt mur af beboelse.” lig topografi eller eksisterende fortælling. Manhattans byggerier var tvunget til at udtænke nye strategier ud fra et værdisystem, der kunne sikre diversiteten imellem de enkelte blokke. Og det kom til udtryk i „The Zoning Law” fra 1916, som opsatte afgrænsninger for alle byens kommende bygningsvolumener, og hvis

spilleregler kunne sikre lys og luft til de dybtliggende gadeforløb ved at diktere højde og tilbagetrækninger som en del af programmet. Resultatet blev den typiske skyskraber med setbacks – Empire State Building – og senere i den klassiske International Style en skyskraber med lav base og et tilbagetrukket tårn ovenpå, som vi ser det herhjemme i Arne Jacobsens SAS-hotel i København. Bigness På mange måder har BIGs projekt i New York været længe undervejs. Helt tilbage fra dengang Koolhaas blev inspireret af New York, hvor de enkelte bygninger var så store at de, i sig selv, skabte nye urbane situationer af intensitet og diversitet, som var de byer i sig selv. Og igen da han ti år senere definerede begrebet Bigness, der var et epoke-opgør med den konventionelle arkitektur. Det pegede på

en moderne arkitektur, der skulle udvide snarere end begrænse, samle hvad det nedbryder og skabe nye relationer der kunne frembringe det uforudselige. Hvor Koolhaas i sin tid sagde More-isMore, så indtager Bigness nu New York med BIGs eget opdaterede svar, Yes-isMore!, hvor New York er blevet til et fristed for udvikling af program og ideer. Tegnestuens genkendelige diagramserier ser da også ud til at være på hjemmebane ved siden af byens mange historiske variationer over skyskraberen. Man savner dog et sidste diagram, der fortæller om forholdet mellem den omkransende ’åbne oase’ og det urbane byrum. Vil det blive en overraskende urban overlapning, hvor det kollektive rum er inviteret indenfor, eller blot en udsigt for de få, der giver sikkerhed og intimitet? Muligheden for overraskelse er til stede, og BIG er kendt og elsket for at gøre brug af netop muligheder.

ALLE ILLUSTRATIONER: BIG ARCHITECTS

31

30

3 65 7 0 1

7/12/11 10:27 AM

Additional colour

Series discount

DKK 1,600 per colour.

3 x 10%, 6 x 15%, 8 x 20%, 12 x 25%. Equal sizes within a 12-month period in ARKITEKTUR DK

Special position

are included in the discount offer.

10% extra charge (1/1 page only).

Job and classified advertisements

Inserts

DKK 23.50 per column mm.

Loose inserts by arrangement. Price quotation on request.

For job advertisements less than 260 mm, a service fee of DKK 1,650 is charged.

Bleed pages

1 column 49 mm, 2 columns 102 mm,

10% extra charge. Size excluding cutting:

3 columns 155 mm, 4 columns 208 mm.

Height 308 mm, width 228 mm + 3 mm cutting.

Classified advertisements must be a least 1 column width x 20 mm high.

Printing material Finished digital advertisement material.

Job advertisement on www.arkfo.dk

Other material will be specially billed.

DKK 6,200 per advertisement.

Discount for material

A shorter deadline applies for job advertisements

5% on punctual delivery

please call us for further information.

(finished digital advertisement material). All prices are excl. tax and production costs. Cancellation deadline 6 weeks before date of publication.

Size

Height h x w

1/1 Page

270x208

21,300 22,900

24,500 26,100

1/2 Page*

270x102

13,200 14,800

16,400 18,000

1/2 Page** 132x208

12,600 14,200

15,800 17,400

1/4 Page*

Width h x w

Black

+1 Colour

270x49 132x102 8,000

+2 Colours

9,600

4 Colours

11,200 12,800

1/8 Page* 132x49 63x102 4,100 5,700 7,300 8,900 Cover-back 308x228 28,550 Double page bleed

308x456 43,600

* 1/2, 1/4 and 1/8 page are not available in bleed

** 1/2 page width will always be placed together with another 1/2 page width.


kOnkurrencer 2010

Arkitekten februAr 2011

vitrA

Udvalgte produkter fra et laboratorium for eksperimenter med møbel­ objekter og interiøre installationer, hvis præmis er friholdelsen fra markedets og produktionens, dvs. møbelindustriens normer og krav. Den første edition blev søsat i 1987, den anden i 2007.

Vitra Edition

Jasper Morrison Ply-Chair, 1987

Greg Lynn The Duke and The Duchess, 2007

Selv om Morrisons berømte krydsfinérstol nu optræder i Vitras almindelige katalog, er den lavet til en udstilling i Berlin, „nogle nye ting til hjemmet”, hvorefter den indgik i den første Vitra edition-serie. Stolen er udført med krydsfinér, lim og skruer og hører til Morrisons tidlige design. Således var den også med til at introducere begrebet ’supernormal’ som blev centralt for Morrison. „Det supernormale objekt er resultatet af en lang tradition af evolutionære fremskridt inden for de ting, der tilhører hverdagen. ting som ikke forsøger at bryde med formens historie, men nærmere prøver at opsummere den”, som han skriver i bogen Super Normal fra 2006. kv

Mens andre skalstole er hævet på piedestaler eller stel, står selve skallen her direkte på gulvet, idet skallen er formet, så den også danner ben og dermed selv klarer at hæve sædet/lejet over gulvet. Skallerne er af glasfiber, hvis overflade er indfarvet med henholdvis krom og guld. På oversiden er stolene ekstravagant polstrede med pels. Hertugen og hertuginden er en videreudvikling af lynns dobbeltskalsstol Ravioli for Vitra fra 2006. kv

Fem team blev udvalgt til deltagelse efter forudgående prækvalifikation.

foto: HanS-JöRG WalteR © VitRa

Hella Jongerius Office Pets, 2007

foto: anDReaS SütteRlin © VitRa

Shiro Kuramata How High The Moon, 1987 Den britiske arkitekt og designer John Pawson har skrevet en fin lille tekst om den japanske, nu afdøde designer Shiro kuramata, som han er en stor beundrer af og har arbejdet for og sammen med. Pawson skriver bl.a., at kuramata formåede at „finde måder hvorpå man kunne få fikserede former til at fremstå flydende, få substans til at fremstå substansløs”. endvidere noterer han, at kuramatas „store evne til at forvandle hverdagen til noget

der var nyt for vores øjne og velkendt for vores sjæle” (Domus 2003/www.johnpawson.com/essays/shirokuramata/). ord som er temmelig rammende for kuramatas stol, der har lånt sin titel fra et nummer af Duke ellington. Mens formen er en stilisering af en velkendt læsestolstype, trækker materialet, strækmetal, den helt ud af hverdagen. Samtidig opløser materialets karakter og gennemsigtighed den substans, som formen indikerer, og gør den vanskelig at gribe i ét blik, idet linjerne og de vagt definerede flader overlejres og toner ud. kv

foto: anDReaS SütteRlin © VitRa

Som navnet og de nedre dele antyder, er disse objekter ment som en slags ’kæledyr’ i kontormiljøer. irrationelle kontormøbler med klare allusioner til både planter og dyr, som i kraft af deres mangel på nytteværdi og i lighed med kæledyr, repræsenterer noget ’andet’, noget ’ekstra’ i sådanne ellers ofte strømlinjet effektive miljøer. Med disse ’pets’ tager Jongerius konsekvensen af vores emotionelle investeringer i møbler og apparater, deres betydning for vores identitetsopbygning. at sådanne objekters betydning primært er emotionel, gør dem ikke nødvendigvis mindre nødvendige, og dermed funktionelle. Således udfordrer Jongerius’ kæledyr vores begreb om funktionalitet. kv

foto: anDReaS SütteRlin © VitRa

Begge reformulerer den velkendte lænestol i et helt andet materiale, der er sin egen konstruktion. Henholdsvis bøjet stålplade og skiver af sammenrullet bølgepap. Som kuramatas stol ovenfor opløser de på hver sin måde fornemmelsen af substans og soliditet, hvorved den potentielt siddendes tilbøjelighed til at sætte sig udfordres, på trods af de svulmende formers lokken med omsluttende blødhed. kv

foto: HanS-JöRG WalteR © VitRa

Zaha Hadid Mesa, 2007

Ron Arad Well Tempered Chair, 1987 Frank Gehry: Little Beaver, 1987

Hvor en mesa er et eleveret plateau, fremtræder dette bord som et hævet plan, trukket op af et gulv af tyggegummi. en konstruktion opstået i og med elevationen.

Ronan og Erwan Bouroullec Rocs, 2007

foto: HanS-JöRG WalteR © VitRa

© VitRa

en slags sove-igloer til indendørs brug opbygget af unikt tilpassede computergenererede elementer.

foto: MaRc eGGiMann © VitRa

47

46

No Deadlines for printing material 1 08.12 2

05.01

Arkitekten jAnuAr 2011

Udskriver: Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet. Udskrevet: 11. februar 2010. Afleveringsfrist: 12. maj 2010. Afsluttet: 16. juni 2010. Fagdommere: Stig Mikkelsen, Peter Dalsgaard, arkitekter, Jens Gandrup Jørgensen, ingeniør. Sekretariat: Flemming Deichmann, arkitekt. Dommerbetænkningen og øvrigt materiale kan downloades fra campus. ku.dk/vidensbydel

Vinderforslag

Rambøll Danmark (totalrådgiver). Underrådgivere: Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, GHB Landskabsarkitekter A/S, Ramböll Sverige AB, Ramboll UK, Collin Gordon and Associates, US.

niels Bohr science park Uddrag fra dommerbetænkningen „Med inspiration fra fysikeren Niels Bohrs verdenskendte forskermiljø skabt på Blegdamsvej i København i 1920rne og 1930rne ønsker Københavns Universitet at skabe et kreativt forsknings- og uddannelsesmiljø. Niels Bohrs institut blev kaldt ’Det kreative København’, og det var her, førende forskere fra især fysik – men også fra kemi, matematik og biologi – samledes. Her flokkedes forskere fra hele verden om instituttet og skabte banebrydende resultater. Bohrs forskningsmæssige gennembrud blev i høj grad støttet af den tankefrihed og det kreative miljø, som han fik skabt omkring sig. Han skabte en atmosfære, hvor forskerne blev stimuleret ved dels at møde mange forskellige mennesker, men også gennem sceneskift, dvs. ændringer i omgivelserne. Det var et miljø med plads til uforudsigelighed og til, at bygningens brugere kunne støde ind i hinanden. Det er sådan et kreativt miljø, Københavns Universitet ønsker at skabe på ny med afsæt i tidens behov for nye forskningslaboratorier og undervisningsmiljøer, der fremmer samarbejde på tværs af videnskaber. [...] Det nye byggeri skal skabe et grænseløst fællesskab mellem fagmiljøerne: Det skal gøre det fysisk gnidningsløst at samarbejde og skabe viden på tværs af fag og organisatoriske rammer. NBSP er del af Nørre Campus og skal dermed bidrage til at gøre området til et vækstcentrum for forskning, uddannelse og erhverv. Nørre Campus er under udvikling til at blive et attraktivt byområde med kulturelle og idrætslige oplevelser, grønne områder, visionær arkitektur og spændende multifunktionelle byrum. NBSP skal signalere åbenhed over for omverden og det faglige og sociale liv på Nørre Campus.

plan Fra vinderForslaget

Byggeriet skal opføres som minimum lavenergiklasse 1 og samtidig repræsentere det ypperste inden for bæredygtigt byggeri. De energireducerende tiltag skal kunne overvåges af husets brugere og gøres til genstand for studie. Niels Bohr Science Park skal opføres i to etaper på hver sin side af Jagtvej. Etape 1 etableres øst for Jagtvej med ca. 30.000 kvm, og etape 2 etableres vest for Jagtvej med ca. 15.000 kvm. Indbyrdes ønskes de af bygherren forbundet med en ’skywalk’ over Jagtvej. Såfremt dette ikke kan godkendes i Københavns Kommune, vil man alternativt søge etableret en tunnelforbindelse under Jagtvej. [...] Arkitektonisk har forslagsstillerne på forskellig vis søgt at give bygningen en større eller mindre grad af signaleffekt for på den måde at imødekomme ønsket om, at det nye bygningsanlæg forbindes med Niels Bohr Science Park som en både nutidig og fremadrettet forsknings- og undervisningsinstitution. En meget vanskelig del af opgaven, da det samtidig er af stor betydning, at det samlede bygningsanlæg indføjes i bydelen på en både smuk og oplevelsesrig måde og i god dialog med omgivelserne. […] Hovedparten af forslagene har haft vanskeligt ved – inden for et i programmet sandsynliggjort bruttoetageareal – at

formå at få en tilpas rumlighed mellem de ønskede rum/funktioner til velfungerende gange og friarealer med plads til uformelle mødesteder mellem studerende og lærere/forskere. I flere af forslagene er, måske bortset fra det nederste plan, mange af de øvrige etageplaner meget fastlåste i deres rumlige disposition og ofte med meget snævre gangforløb til følge. I alt for høj grad efterlader det et udtryk og en funktionel udnyttelsesmulighed, der er det modsatte af ’det grænseløse fællesskab’. […] Konkurrencen har vist, at det kan være en vanskelig opgave rent arkitektonisk at etablere den ønskede ’skywalk’ hen over Jagtvej. Konkurrencen har dokumenteret, at det i høj grad vil blive en gevinst for ’samarbejdet mellem de to sider af Jagtvej’, såfremt der etableres en underjordisk forbindelse mellem etape 1 og etape 2. Forslagene fra Rambøll Danmark m.fl. og fra schmidt hammer lassen architects m.fl. (vinderforslaget) har som de eneste forslag formået at vise en særdeles veldisponeret og veludformet offentlig tilgængelig tunnelforbindelse under Jagtvej med karakter af en ’rambla’, men kun vinderforslaget har både forslag til en ’rambla’ og en ’skywalk’, der lader sig videreudvikle til den ønskede forbindelse mellem etape 1 og etape 2.”

eksteriør mod jagtvej

skywalk troposfære

tunel/ cykelparkering indgang parkniveau NBSP etape 2

NBSP etape 1

Uddrag fra dommerbetænkningen „Forslaget samler på overbevisende vis de to bygninger i en klar disponering på tværs af Jagtvej. Etape 1 og 2 er udformet ud fra samme volumen- og facadeovervejelser. Facadens unikke karakter definerer en helt særlig identitet for det samlede bygningsanlæg. Samtidig fastholdes billedet af, at der er tale om ét bygningsanlæg sammenbundet på tværs af Jagtvej. Den foreslåede yderst veldisponerede passage under Jagtvej er smukt udformet som en offentlig forbindelse mellem to store grønne rum, der samtidig skaber

en god intern forbindelse mellem de to bygningsafsnit. Ved at give passagen en egentlig facade aktiveres arealet under terræn, og de to volumener bindes både fysisk og funktionelt sammen.[...] Ved, i etape 1, at fordele seks forskningsmoduler på hver etage tæt omkring et gennemgående vertikalt ’troposfærerum’ skabes en kompakt dynamisk struktur, som på én gang tilbyder en egen identitet og gode dagslysforhold til de enkelte enheder. Forsker- og undervisningsenhederne skaber aktive berøringsflader mod ’Troposfæren’ og bidrager til at dette kan

Publication dates

Themes

10.01

Solar Energy

02.02

Joints

6 10.05 05.06

Furniture

7 07.06 03.07

Roofs

8

Facades

14.08

konceptsnit

blive et aktivt og sitrende centralt vertikalt bindeled mellem de enkelte etager og adgangsplanet. Forslaget disponerer overordnet arealer til forskere, studerende og personale i en både rationel og fleksibel struktur, hvor man kan tro på, at programmets ønsker om rum for uformelle møder, interaktion og tværgående faglige samarbejdsmuligheder er til stede, samtidig med at der er skabt mulighed for afsondret faglig identitet og fordybelse.”

63

62

3 09.02 06.03 Green roofs and walls 4 08.03 03.04 Insulation 5 29.03 08.05 Building components. TUN BYG fair 2012

19.07

Rådmandsgade

Jagtvej Universitetsparken

KONCEPT SNIT

Milan Fair 2012/ Stockholm Furniture Fair 2012

Light+Building 2012

9 16.08 11.09 10 13.09 09.10

Climate control

11 12

Lighting

11.10

06.11

Glass

08.11

04.12

Annual highlights

Jobs can be delivered on the following hardware CD-ROM (finished). Hard proof must be included to ensure the right colour for printing or the right to claim will no longer apply. E-mail: la@arkfo.dk (only by previous agreement). Jobs can be delivered in the following software InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, PDF – minimum 340 dpi, CMYK


MEDIA INFORMATION 2012

ARKITEKTEN Arkitektens Forlag The Danish Architectural Press

ARKITEKTEN

Circulation

ARKITEKTEN is Scandinavia’s biggest

Association subscribers (architects)

and oldest journal of architecture.

Subscription paid for: 369

8,446

Free distribution 906* ARKITEKTEN is member journal

Circulation in Denmark

of the Academic Architects Federation,

Circulation abroad 512

9,721

The Union of Salaried Architects and

Total circulation distributed

10,233

Danish Association of Architectural Firms . * for larger companies within building material and interior design. ARKITEKTEN is published 12 times a year and this is the 114th volume.

According to Danish Bureau of Circulation: 10,233 copies Control period: 01.07.10-30.06.11

ARKITEKTEN covers the full range of activities in the field – architecture, planning, design, landscape architecture, architecture policy – and also presents new books and

Arkitektens Forlag publishes

exhibitions, building and component design,

ARKITEKTEN

new technology, new products, fairs etc.

Arkitektur DK

The information in the articles and advertisements deal with the

Landskab

same subjects and provide from each angle architects with profes-

Books

sional knowledge, useful to them in their daily work. Further information Readers

Arkitektens Forlag

Covers all architects MAA, members of

Pasteursvej 14, 4 (6th floor)

The Union of Salaried Architects and members of Danish Association

1799 Copenhagen V

of Architectural Firms. The coverage is min imum 90% for architectural graduates. Readers by profession in percent Architects and students of architecture: 82.5 Decorators: 2.3 Developers, manufacturers and contractors: 9.2 Consulting engineers: 1.1 State, counties, municipalities: 2 Building technicians: 1.2 Others: 1.7

Direct numbers Steffen Petersen

tel +45 32 83 69 63

mo +45 30 62 75 62

Lone Andersen

tel +45 32 83 69 69

fax +45 32 83 69 41

sp@arkfo.dk

la@arkfo.dk

arkitekten_engelsk_2012_low  

http://arkfo.dk/sites/default/files/attachments/arkitekten_engelsk_2012_low.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you