Page 1

MEDIA INFORMATION 2014

ARKITEKTEN Arkitektens Forlag The Danish Architectural Press


• Teknisk tema: Metal. Interview med Mor-

ten N. Lund, 3XN, om genbrug af metal. Ny cykel- og atletikarena i Odense.

Springvands lyd. Portlands grønne gader. Den tredje

energirenovering og Nordhavn

Vandet i byen.

VA N d E T I b y E N

• At bygge i Grønland: Debat om ’Ny arktisk byggeskik’ og interview med

VOL. 115

Peter Barfoed. Allan de Waal 1938–2012. Anmeldelser af bøger om bl.a. PH,

ARKITEKTEN natur. ’Den flydende revolution'. Projekter med vand som rekreativ ressource.

ARKITEKTEN NR. 1 jANuAR 2013

tema: vandet i byen

Januar 2013

Vandet som RekReatiV RessouRce i byen En gentrificeret å. Ill.: Kamilla Aggerlund og Helle Rye Westphall.

menført ved Bispeengbuen er vandet løbet videre i Ladegårdsåen, der mundede ud i Peblingesøen. Børn holdt af at pjaske i åen, og under folkestrejken i 1944, da vandforsyningen var uregelmæssig, var man nødsaget til at hente vand her. I flere etaper blev åen lagt i rør og overdækket, så den til sidst i 1962 var helt fortrængt. Projektet går ud på at fritlægge åen og lade den slynge sig igennem Åboulevard med græs og grønne planter ved siderne og gang- og cykelstier på begge sider. Al kørende trafik foregår i to underjordiske

tunneler efter det såkaldte SMART-princip (Stormwater Management and Road Tunnel), hvor man ved voldsomme skybrud kan lukke den ene tunnel af til fordel for vandmasserne, mens biler i begge retninger henvises til den anden tunnel. Prisen for hele herligheden er anslået til 2,3 mia. kr. Et alternativ til 300 mio. kr., der kræver en helt anden type fantasi, er at gøre parallelgaden, den meget smallere Rantzausgade, til en ågade. ln

vand løber sammen med strømme fra de vandholdige lag, ned gennem Almaty. For at regulere vandet er byen gennemskåret af to større terrasserede kanaler med sluser imellem afsnittene. Igennem årene er der opført individuelt udseende broer og anlagt promenader i flere niveauer langs kanalerne, her og dér i forbindelse med

større eller mindre parkområder. Kanalerne er meget populære til hurtige dukkerter om sommeren, hvor luften jævnlig er 35–40 grader varm. Det iskolde vand sænker også mærkbart temperaturen i nabokvartererne. Flere gange i løbet af døgnet pumpes en del af vandet ud i byens gader for at skylle dem rene. ln

www.ladegaardsaaen.dk

atelier dreitseitl tanner Springs Park Portland 2005

ARKITEKTENS FORLAG

glig rådgivning fra vores udstilling i Helsinge.

miljøpunkt nørrebro Ladegårdsåen, Kbh. Projekt til revitalisering 2012 Som en udløber af frygten for ekstremvejrets følger og som en slags protest mod den skrinlagte betalingsring har en gruppe Nørrebro-borgere foreslået, at Ladegårdsåen i København/Frederiksberg revitaliseres. I århundreder har Grøndalsåen hentet sit vand i Damhussøen og Lygteåen i Emdrup Sø, og sam-

Sigtet med Tanner Springs Park var at lave et kontemplativt parkrum, som indholdsmæssigt trak på stedets fortid som vådområde, uden at efterabe den i 1:1. Overfladevandet filtreres igennem et beplantet areal, en ’rensende biotiop’, før det ledes under jorden, hvor det udsættes for ultraviolet bestråling, og til slut pumpes op til overfladen på ny gennem kunstige ’kilder’. Området balancerer sit eget og de tilstødende fortoves overfladevand, men er forbundet til byens stormflodskloakker for at være sikker på at kunne klare perioder med meget regn. Parken er et skrøbeligt økosystem, fx blev hundeejere bedt om ikke at lufte deres dyr i parken, for at deres efterladenskaber ikke skulle forstyrre balancen i biotopen. Lokale borgere deltager i plejen af området, der på trods af sin delvis kunstigt opretholdte balance, frisætter drømmen om grøn frodighed midt i byen. sb

jAN. 2013 VOL.115

anske byggetraditioner Arkitekter vælger vores aterialemæssig kvalitet,

Ladegårdsåen, set mod vest ud for Blågårdsgade. Foto fra 1880erne.

På de følgende sider har vi samlet en håndfuld eksempler på en optimistisk og (re)kreativ omgang med det vand, som vi under alle omstændigheder er nødt til at håndtere i byerne. Projekterne fortæller om muligheden for at anskueliggøre vandets kredsløb og naturens nærvær på en direkte og sanselig facon, der føjer nye nuancer til at det at leve i byen. Ved Sofie Bjerring og Lars Nevald.

Foto: Atelier Dreiseitl

Fotos: LN

Stadsarkitektkontoret Kanaler i almaty, Kasakhstan 1950erne og frem Almaty, hovedstaden i Kasakhstan indtil 1998, ligger tæt på en bjergkæde, der udgør grænsen til Kirgisistan. Hele året er der sne på toppen, og det afsmeltede

48

49

Ten_1_13_s48_49.indd 1 s30-53_Arkitekten_01_2013.indd 48

13/12/12 16.18

04/09/13 14.03

s30-53_Arkitekten_01_2013.indd 49

Additional colour

Series discount

DKK 1,600 per colour.

3 x 10%, 6 x 15%, 8 x 20%, 12 x 25%.

04/09/13 04/09/13 14.08 14.03

Special position Job and classified advertisements

10% extra charge (1/1 page only).

DKK 23.50 per column mm. Inserts

For job advertisements less than 260 mm,

Loose inserts by arrangement. Price quotation on request.

a service fee of DKK 1,650 is charged. 1 column 49 mm, 2 columns 102 mm,

Bleed pages

3 columns 155 mm, 4 columns 208 mm.

10% extra charge. Size excluding cutting:

Classified advertisements must be a least

Height 308 mm, width 228 mm + 3 mm cutting.

1 column width x 20 mm high.

Printing material

Job advertisement on www.arkfo.dk

Finished digital advertisement material.

DKK 6,200 per advertisement.

Other material will be specially billed. A shorter deadline applies for job advertisements Discount for material

please call us for further information.

5% agency commission All prices are excl. tax and production costs. Cancellation deadline 6 weeks before date of publication.

Size

Height hxw

Width hxw

Black

+1 Colour

+2 Colours

4 Colours

1/1 Page

270x208

21,300

22,900

24,500

26,100

1/2 Page*

270x102

13,200

14,800

16,400

18,000

132x208

12,600

14,200

15,800

17,400

1/2 Page** 1/4 Page*

270x49

132x102

8,000

9,600

11,200

12,800

1/8 Page*

132x49

63x102

4,100

5,700

7,300

8,900

Cover-back

308x228

28,550

Double page bleed

308x456

43,600

* 1/2, 1/4 and 1/8 page are not available in bleed

** 1/2 page width will always be placed together with another 1/2 page width.


Hadids fagre nye verden

På egen hånd Kommentar af Sofie Bjerring

Anmeldelse af Anne-Mette Manelius

D E

n absolut form, undfanget i et kartesisk, virtuelt rum, men inspireret af nomadiske folkeslags boliger. Den kunne være placeret hvor som helst; nu er den imidlertid, ikke landet, men sat, lige her på Sydhavnstippen. Ultralokalt nærvær i en lille klynge træer, som var her først, og med Avedøreværket og E20-forbindelsen mellem Sjælland og Amager som naboer på distancen. Shelteret er fostret (tegnet, betalt, opført) af arkitekten Simon Hjermind Jensen som en gave til stedet – og til sig selv: Hvordan udfolder den kreative proces sig, når der ikke står en modtager og et bureaukrati klar og hepper og prikker til resultatet med behov, regulativer og forventninger? Ingen er blevet spurgt til råds eller om lov i processen. Shelteret har intet adgangspas eller tilladelse, til gengæld har det en selvpålagt udløbsdato på et år fra opstillelsen i januar 2013, og Hjermind Jensen aflægger i et åbent brev, der følger projektet, en spejder-ed om ikke at efterlade nogen spor. Tættere på shelteret træder det frem, at vi har at gøre med en omhyggelig omgang med billige standardmaterialer: Krydsfiner i varierende tykkelse, polykarbonat, skruer og betonfliser som fundament. Enkeltdelene er tilpasset på CNC-skærer. Krydsfinerpladerne presses ind i en enkeltkrumning og fikseres ved

ARKITEKTEN AugusT 2013

UDSTILLING

ARKITEKTEN mAj 2013

ny dansk arkitektur

Fire Shelter. Arkitekt: SHJ Works

hjælp af skruer og strimler af polykarbonat, udskåret i et rygradskrumt ornament, der dækker samlingerne og føjer synings-associationer til det nomadiske tema. Toppen af den tredelte konstruktion udgøres af det samme, translucente,

Shelteret har intet adgangspas eller tilladelse, til gengæld har det en selvpålagt udløbsdato på et år fra opstillelsen i januar 2013, og Hjermind Jensen aflægger i et åbent brev, der følger projektet, en spejder-ed om ikke at efterlade nogen spor.

materiale som ’snørerne’: Den sædvanlige historie om dagslys ind og indre lanternelys ud i nattemørket. Over smalle omvendt parabelbueformede åbninger entrerer man shelterets indre, der er centreret om et ildsted.

Væggene er malet i rødorange, flammede farver. Faretruende nær det kitschede. Men omvendt også en opmærksomhed over for et publikum af forbipasserende som sikkert vil finde det mere hyggelunt og imødekommende end en renskuret kunstinstallations-æstetik. Nu er det jo ikke, fordi arkitektur i det hele taget skulle have opnået noget ved at frigøre sig fra alle de kræfter og interesser, som bokser rundt med den og giver den anledning til at danne karakter og indre spænding. Men af og til, og den lille skala må man også have øje på, kan der så alligevel komme et præcist udsagn ud af at lukke processen og forlade sig på sin egen kreativitet og skabertrang. Projektet forbinder sine abstrakte lag i den ’hemmelige’ proces og den lukkede form, der som nævnt kunne have hjemme mange steder, og det konkrete nærvær i en placering, som er godt set. Mellem en pragmatisk udnyttelse af standardmaterialer og -formater og et formgivningsfro ornament, holdt i tektonisk tømme, som også hjælper til at fæstne den abstrakte form dels på stedet og dels i tanken. Helt bortset fra de arkitektoniske kvaliteter er der noget vederkvægende over strategien med at operere under den bureaukratiske radar. Der er én styrke i at sige Yes! Men der er også én i, om end i miniskala, at vende ryggen til og handle på egen hånd.

Fire shelter Arkitekt: SHJ Works ved Simon Hjermind Jensen Opført: Januar 2012 med hjælp fra Christian Bøcker Sørensen m.fl. Sted: Sydhavnstippen, København Foto: Simon Hjermind Jensen

ACs udstilling om Zaha Hadid Architects er som at besøge en zoologisk præsentation af nye arkitektoniske arter og påkalder konstant opmærksomheden. Udstillingen udgøres af fysiske repræsentationer: Nedslag i en arbejdsproces som den udøves af arkitektverdens superdiva par exellence. Der vises især arbejder fra tegnestuens parametriske forskningsenhed CODE. Objekterne og udstillingsarkitekturen er ethvert kunstmuseum værdigt. Dejligt, at forskning kan være så sexet.

i opførte projekter, frustreres man – ikke mindst over fladskærmenes programmerede, hastige visning af renderinger, tekniske tegninger og fotos af byggematerialer, -proces og resultat. Fordybelsen ligger derfor i selve sansningen, min egen krops bevægelse igennem rummene i stueetagen og i tolkningen af sammenhænge og forskelle i modeller, skalaer og (im)materialiteter, og hvilken arkitektur den kunne skabe. Det udfordrende og det smukke, det er udstillingens styrke.

Udstillingen har fire hoveddele med klar hovedvægt på den første: (proto)tårne, skaller, en rumlig installation, samt en mere udførlig og traditionel udstilling af maleri og tegning, skitsemodeller og fotos af Maxxi-museet i Rom. Selv om alle modeller er i øjen- og pillehøjde og man kan stikke næsen helt tæt på, når man ellers er kommet sig over angsten for at brase ind i dem, fremstår det hele noget abstrakt. Der er labels og numre, men ingen yderligere tekst, kontekst eller forklaring af de parametre, der udgør hele formgivningens præmis. Forsøger man at hente mere faktuel viden om parametre eller om materialer og detaljer

I sektionen med ultralette rokkelignende skaller ses en tydelig forskel mellem form og konstruktion, der har givet mange entreprenører hovedbrud i årtier. For eksempel det nye Heydar Aliyev Kulturcenter i Azerbaijan, hvor konstruktionen udgøres af hele to forskellige, avancerede stålgitre. Ét bærer de indre flader og ét understøtter de ydre. Mere klar og enkel er sammenhængen mellem parameter og rum i udstillingens blackbox med en dynamisk og sanselig lys/ruminstallation udført sammen med Kollision, CAVI og Mads Wahlberg. Her aktiverer den besøgende LED-lysende stempler, der trykker rummets tekstile loft ned og danner dobbeltkrumme, bløde skaller, hvis rumlighed og flade oplyses indefra. Man bliver opmærksom på andre besøgende og samspillet med rummet.

Objekterne og udstillingsarkitek­ turen er ethvert kunstmuseum værdigt. Dejligt, at forskning kan være så sexet.

Udstillingen trækker en klar linje tilbage igennem Zaha Hadids grafiske og formelle univers. I rummet City of Towers 3D-printes linjen tilbage til den russiske avangardes suprematister. Rummet består af 100 arkitektoner på kvadratiske sort/hvide piedestaler og en matchende skyline tegnet på væggen. På denne måde fremstår det både meget grafisk og foranderligt, idet man bevæger sig rundt i de smalle passager i griddet.

Suprematisterne så tegninger som konstruktioner i sig selv og anvendte rene farver og enkle geometrier i to og tre dimensioner. Zaha Hadid har gennem årtier haft en udtalt inspiration herfra. Med parametrismen søger ZHA stadig at udforske ny form og arkitektur, men parametrene udgør nu mange flere ’dimensioner’ end for 100 år siden. I selve parametrenes fravær er det dog umuligt at diskutere deres betydning eller relevans i fremstillingen af prototårnene. For CODE er det ikke længere arkitekturens rolle som håndværk at frembringe individuelle bygninger som respons til særlige steder og programmer. CODEs prototårne har i stedet et biologisk fundament og består af fæno- og genotyper, der svarer på forskellige konstruktive ’knogle’-systemer, hud/beklædning, (hul-) rum og indtagelige/beboelige etageflader. Der er noget umådelig eksklusivt ved at fortsætte udforskningen i et konkurrenceprojekt med tårntypologier på op til 82 prototårne, prototyper på et højhus i Kina. Samtidig varsler parametri og 3D-print også uendelige variationsmuligheder. For hvad er kriterierne, der peger på forædlingen af de udvalgte seks tårne? Prototårnene kendetegnes ikke kun af det flydende formsprog, som ellers er synonymt med ZHAs arkitektur. Konstruktivt udpeger den parametriske udvikling af højhusprototyper derimod helt nye byggeprincipper og materialer, der tilpasses deres specifikke rolle. De seks største prototårne er uden en enkelt kerne, men sammensatte. Formelt får tårnenes falliske stammer således markant modspil i strenge af yoniske (ja, det er vaginale) sprækker og rum overalt. Er det en yonisk art eller orden, som tilføjes arkitekturen?

Zaha Hadid – World Architecture. Dansk Arkitektur Center, indtil den 29. september. www.dac.dk Fotos: Hanne Hvattum.

Anne-Mette Manelius er arkitekt, ph.d. og Foto: Martin Keiding.

forskningsassistent ved KADK.

51

50

31 30

Untitled-3 1 s40-75_Arkitekten_05_2013.indd 50

No

04/09/13 14.19

04/09/13 04/09/13 14.25 14.19

s40-75_Arkitekten_05_2013.indd 51

Untitled-5 1 s24-37_Arkitekten_08_2013.indd 30

04/09/13 14.33

s24-37_Arkitekten_08_2013.indd 31

Deadlines for printing material

Publication dates

Themes

1

05.12

10.01

Solar screening and ventilation

2

15.01

05.02

Availability and fire TUN BYG 2014 new products

3

12.02

12.03

Hotel, office and interior design

4

05.03

02.04

Standardization of building components

5

02.04

30.04

NEW DANISH ARCHITECTURE + BIM

6

08.05

12.06

Furniture + urban inventory Milan Furniture Fair 2014/ Stockholm Furniture Fair 2014

7

06.06

02.07

Ceilings, walls and acoustic

8

30.07

27.08

School and institutional buildings

9

21.08

17.09

Lightning Light+Building 2014

10

17.09

15.10

Healthcare construction

11

16.10

12.11

Facades and roofs

12

13.11

10.12

NEW DANISH ACHITECTURE, Annual highlights

Jobs can be delivered on the following hardware CD-ROM (finished). Hard proof must be included to ensure the right colour for printing or the right to claim will no longer apply. E-mail: la@arkfo.dk (only by previous agreement). Jobs can be delivered in the following software InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, PDF – minimum 340 dpi, CMYK

04/09/13 04/09/13 14.53 14.33


MEDIA INFORMATION 2014

ARKITEKTEN Arkitektens Forlag The Danish Architectural Press

ARKITEKTEN

Circulation

ARKITEKTEN is Scandinavia’s biggest

Association subscribers (architects)

and oldest journal of architecture.

Subscription paid for:

300

Free distribution

888*

ARKITEKTEN is member journal

Circulation in Denmark

of the Academic Architects Federation,

Circulation abroad

The Union of Salaried Architects and

Total circulation distributed

9,071

10,259 512 10,771

Danish Association of Architectural Firms. * for larger companies within building material and interior design. ARKITEKTEN is published 12 times a year and this is the 116th volume.

According to Danish Bureau of Circulation: 10,771 copies Control period: 01.07.13-30.06.13

ARKITEKTEN covers the full range of activities in the field – architecture, planning, design, landscape architecture, architecture policy – and also presents new books and

Arkitektens Forlag publishes

exhibitions, building and component design, new technology, new

ARKITEKTEN

products, fairs etc.

TWENTYFIRST

The information in the articles and advertisements deal with the

Sustainable Building

same subjects and provide from each angle architects with profes-

Landskab

sional knowledge, useful to them in their daily work.

Books

Readers

Further information

Covers all architects MAA, members of

Arkitektens Forlag

The Union of Salaried Architects and members of Danish Association

Pasteursvej 14, 4 (6th floor)

of Architectural Firms.

1799 Copenhagen V

The coverage is min imum 90% for architectural graduates. Direct numbers Readers by profession in percent

Morten Herforth

Developers, manufacturers and contractors: 8.6 Consulting engineers: 1.1 State, counties, municipalities: 1.4 Building technicians: 1.2 Others: 1.0

mh@arkfo.dk

mo +45 30 62 75 62

Architects and students of architecture: 84.4 Decorators: 2.3

tel +45 32 83 69 63

Lone Andersen

tel +45 32 83 69 69 fax +45 32 83 69 41

la@arkfo.dk

Arkitekten 2014 engelsk low  
Arkitekten 2014 engelsk low  

http://arkfo.dk/sites/default/files/attachments/arkitekten_2014_engelsk_low.pdf

Advertisement