Page 1


Atalant fugiens:Michael Maier  

Atalanta fugiens, hoc est Emblemata nova de Secretis Naturae Chymica (1617). Gravures de Jean Théodore de Bry et de Matthäus Merian

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you