Page 1


2

Gyarmati Hírek

aktuális

Képviselő-testületi ülés: Zöld út a Zöld Híddal kötött megegyezésnek

Beszámolók, buszjáratok és garázssorok Az önkormányzat februári soros ülésén Győri János betegsége miatt csak 11 képviselő volt jelen. A testület 21 napirendi pontot tárgyalt. Elsőként elfogadták a képviselők a város 2020. évi költségvetési tervét (lásd írásunkat a 4. oldalon), ehhez kapcsolódóan a hároméves bevételi és adóssági kötelezettségekről szóló előterjesztést, illetve a város 2019. évi utolsó költségvetés módosítását is. Ezután következett a dr. Jóna András igazgató által készített Szent Erzsébet Idősek Otthona 2019. évi beszámolójának jóváhagyása, melyet egyhangúlag támogatott a testület. Ezután megválasztották az ellenzék jelöltjét, Kajdy Lászlónét az idősotthon Érdekképviseleti Fórumának önkormányzati tagjává. Ezt követően a Városi Bölcsőde igazgatónője, Borkó Edit számolt be a tavalyi esztendő intézményi munkájáról, melyet szintén egyhangúlag fogadott el a testület. A Kulturális Bizottság által tavaly adott sporttámogatások és kulturális támogatások felhasználásáról szóló beszámolókról szóló napirendet tárgyalták a képviselők: a kulturális beszámolókat egyhangúlag, a sportot az ellenzék nem szavazatával fogadta el a testület. Az Algőver utcában lévő BREMAS cég kérelmére módosította helyijárati autóbusz menetrendjét az önkormányzat, az olasz gyár műszakváltásaihoz

igazítva a keleti iparterület buszjáratait. A mintegy négyszázezres többletköltséget vállalta az önkormányzat, mivel az olasz cég évről-évre egyre magasabb iparűzési adót fizet. Többek közt megtárgyalta az önkormányzat a Szontagh utcával szemben, a Patvarci utca és a vasúti sínek közti, egykori játszótéren kialakítandó garázssorok tervét. Döntöttek a képviselők a garázstelkek induló áráról, mely 20 ezer forint négyzetméterenként, ez tartalmazza a telekalakítást, a tűzcsapok, a közvilágítás és a stabilizált földutak kiépítésének költségét is. A tavaly adott beruházási adókedvezmény és az adómentesség határának duplájára emelése után újabb kedvezményt adott a város az iparűzési adónál: jogszabály szerinti mentességet a háziorvosoknak (lásd írásunkat az 5. oldalon). Gyenes, Szedlák és Hajnal SZAB-os képviselők tartózkodása mellett elfogadta a testület az Észak-Kelet Pest és Nógrád Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kötött ötéves részletfizetési megállapodást, amely a Balassagyarmat által ismét elnyert, jogerőre emelkedett bírósági döntés kamatos kártérítésének megfizetéséről szól. Mivel az ismertebb nevén Zöld Hídnak nevezett Társulás új me-

Felsőkategóriás győzelem

Magyar Valentin a 2020-as Yamaha zongoraverseny győztese. Az évente megrendezett versenyen csak zeneakadémiai hallgatók vehetnek részt. A 19 éves gyarmati tehetség válogatást adott elő S. Rachmaninov műveiből. - Nagyon erős volt a mezőny, és szerintem mindenki nagyon jól meg tudta mutatni az erősségeit, így betekintést nyerhettem a többiek zenei világába. A felkészülésre nem sok idő állt rendelkezésünkre, így egy fokkal még

2020. március

nedzsmentje rendesen fizeti a per utáni bérleti díjakat is, ezzel a Társulás (sőt, még a Gémesi György által vezetett Gödöllő város) által is elfogadott megállapodással a 2010 óta elmaradt nógrádmarcali lerakó utáni bérleti díjak ügyére került végleg pont. Balassagyarmat a 2018-ban inkasszózott majd 100 milliós összeg után újabb, közel 180 millió forint bevételhez jut öt év

alatt, az évi 21 millió forintos bérleti díjak felett. Döntött a város az intézményhálózat gázellátásának közbeszerzési kiírásáról, illetve az Ipoly Táj Társulásnak adott pályázati előleg visszafizetési határidejének meghosszabbításáról is. Zárt ülésen a képviselők egyhangú döntéssel meghosszabbították a televíziót vizsgáló bizottság jelentéstevési határidejét. A képviselő-testület következő ülése március 26-án lesz.

izgatottabb voltam, hogy sikerül majd a szereplés, de szerencsére meg tudtam mutatni azt, amiben jó vagyok, kihasználva a Zeneakadémia Nagytermének és a felsőkategóriás hangszernek az adottságait. Nagyon örülök, hogy én nyertem el az ösztöndíjat, ez önbizalmat ad ahhoz, hogy tovább folytassam az utam még több munkával és szenvedéllyel – összegezte Magyar Valentin zongoraművész a verseny tapasztalatait. A Zeneakadémia közleménye szerint a 19 éves Magyar Valentin győzelme egyértelmű volt. -kanyó-


aktuális

Gyarmati Hírek

3

Polgármesterünk óvatosságot kér az iparűzési adó átalakítása kapcsán

Levél a pénzügyminiszternek Városunk polgármestere levelet írt Varga Mihály pénzügyminisz­ ternek és Balla Mihály ország­ gyűlési képviselőnek annak kapcsán, hogy a Kormány meg­ fontolásra alkalmasnak tekin­ tette a Nemzeti Versenyké­ pességi Tanács, vagyis a vállal­ kozókat tömörítő szakmai szer­ vezet javaslatait az iparűzési adó (HIPA) átalakítására. Csach Gábor levelében elfogadhatónak tartja, ha a gazdaságfejlesztés érdekében az év végi adófeltöltési kötelezettséget eltörli a vállalkozók felé az állam, hiszen ez a társasági adónál már bevált és eredményt hozott. Amint fogalmaz: „Valamire való önkormányzat ezen tételeket félre tette, be sem tervezve a következő év bevételi szintjéhez, hiszen a májusi bevallásokkal ezen összegek általában jelentős része visszakerül a vállalkozásokhoz”.

Hasonlóképpen támogathatónak tartja a K+F vagyis az innovációs költségek leírását az adóalapból, hiszen a kutatás-fejlesztés ösztönzése

elemi érdeke a magyar gazdaságnak, ráadásul ez sajnos viszonylag kevés adózót érint. „Az amortizációs költségek leírása az adóalapból viszont

veszélyes terep, alapos modellezést kíván, hiszen rendkívül színes a cégek ilyen irányú költsége, még csak megközelíthető módon sem lehet vállalkozói, és még kevésbé települési átlagokkal számolni”. A polgármester szerint ez a fegyver a szegényebb településeken ahol a HIPA bevétel alapvetően a kötelező feladatellátást biztosítja - , könnyen visszafelé sülhet el. Hiszen amit az egyik kezével a vállalkozásoknak ad az állam, azt itt az önkormányzatoknak vissza kell adnia. Balassa­gyarmaton ez a kiesés egyébként mintegy 100-120 milliós mínuszt jelentene. Balassagyarmat első embere ezt a kedvezményt településszinten magas adóerő képességhez kötné, vagy csak az újonnan betelepülő cégek első 1-3 adóéveiben adná oda. Javasolta alternatívaként a beruházási adókedvezmények körének bővítését is, hiszen azok hosszú távon megtérülő kedvezmények lennének. (szilágyi)

2020. március


4

Gyarmati Hírek

aktuális

Gyenes: módosító javaslatainktól függetlenül sem szavazzuk meg

Stabil költségvetés jelentős tartalékkal Elfogadta az önkormányzat a város idei költségvetését 7,3 milliárd forintos főösszeggel, melyből a működés közel 3,3 milliárd, míg a fejlesztések több mint 4 milliárd forintot jelentenek. Az idei büdzsé 2014 óta sorban a hetedik, amikor pozitív a mérleg, a város hiánymentes, sőt, az idei tartalék meghaladja a 182 millió forintot. A város költségvetése - hasonlóan az ország más városaihoz - a Bokros-csomag óta veszteséges volt, hiszen az állam folyamatosan kivonult az önkormányzati szektorból, egyre több feladatot és egyre kevesebb pénzt adva a településeknek. A mélypont a 2004-2009 közötti időszak volt, amikor a Medgyessy-féle száznapos program finanszírozási kényszere, majd a Gyurcsány-Bajnai kormányok megszorításai, aztán a világválság és az ezt kompenzálni akaró Világbanki hitelfeltételek megszorításai jöttek. Balassagyarmatnak ezen időszakban végig 800 millió forint feletti éves hiánya volt, melyet folyamatos megszorításokkal, vagyonfeléléssel és elbocsájtásokkal, illetve folyamatos hitelfelvételekkel próbáltak a városvezetők kezelni.

2010 után javult a helyzet, de menekülést a csődtől csak a 2013-2014 közötti, kétlépcsős önkormányzati konszolidáció és feladatellátási reform hozott. Ekkor Gyarmat 2 milliárd forintnyi tehertől szabadult meg. Ennek fényében tanulságos volt a mostani költségvetési vitát figyelemmel kísérni. Az ellenzéki SZAB-os képviselők három nappal a testületi ülés előtt küldték meg módosító javaslataikat, noha a tervezetet minden képviselő megkapta február 14-én, vagyis tizenhárom nappal az ülés előtt. Az ellenzék alapvetően az Orbán-kormányt kritizálva és Nógrád megye gazdasági mutatóit citálva mondott ítéletet a költségvetésről, azt elfogadhatatlannak tartva. A konkrétumoknál azonban hibás megállapításokat tett, hiszen a működési költségek, a személyi kiadások, a környezetvédelem, a városüzemeltetés, a Gamesz vagy a kulturális kiadások tekintetében éppen ellenkező tételeket, vagyis jelentős emelkedést tartalmaz a költségvetés a tavalyi tervezethez képest. A közvilágítás és a játszóterek fejlesztése tekintetében is jelentős források állnak rendelkezésre. Az ellenzék a köztisztaságot, a sportfeladatokat és a helyi média támogatását is kritizálta. De levelükben dicséret is volt, miszerint „eddig nem látott mértékű fejlesztések” valósulhatnak meg a meglévő forrásokból, vagy hogy az előterjesztő „az

Elrajtolt a nemzeti lőtérprogram

„Hol máshol kezdhetnénk, mint ebben a bátor városban, Balassagyarmaton?” Letették az első Honvédelmi Sportközpont alapkövét. Mint arról korábban beszámoltunk, a Kormány már 2018-ban döntött arról, hogy minden járásban Honvédelmi Sportközpontot hoz létre, ezzel 40 új lőtér létesül országosan. Az első ütemben öt városban kezdődnek meg az építkezések, Balassagyarmaton 874 millió Forintból valósul meg a beruházás. Az autóbusz-pályaudvar melletti területen fog megépülni az organikus építészeti stílus jegyeit viselő sportközpont, mely az ötvenméteres, tíz lőállásos lőtérrel nemcsak a sportlövészet, de a küzdősportok, a vívás vagy a technikai sporttevékenységek végzésére is lehetőséget kínál. A multifunkcionális szabadidős sportlétesítmény általános képességfejlesztő foglalkozások, valamint elméleti képzések megtartásra is alkalmas lesz. 2020. március

adottságokhoz képest próbál reálisan súlyozni”, és hogy az „ellenzékiek sem tudtak volna csodát tenni”. Csach Gábor polgármester végül két javaslatot befogadott, a Nyírjes és a Panelprogram tekintetében. Gyenes Szilárd (SZAB) már a vita elején kijelentette, hogy bár tettek módosító javaslatokat, és örülnek, ha azokat a testület elfogadja, de semmiféleképpen nem fogják megszavazni a költségvetést, mert „arra sem lenne elég, hogy Mészáros Lőrinc egy kilométer vasutat tudjon belőle építeni”.

A testület egyhangúlag támogatta a Panelprogram megemelését 6-ról 10 millió forintra, illetve a Nyírjesi Fejlesztési Koncepció elkészítésére szánt forrás 3-ról 5 millió forintra növelését, végül a város idei költségvetését a jelenlévő képviselők hét-négy arányban szavazták meg.

- Ismeretes, hogy a sport milyen erővel bír a gyerekek egészsége, jelleme, karaktere szempontjából. A honvédelmi sportközpontok építésével több célt is el tudunk érni. Sportot szerető nemzet vagyunk, de jó lenne, ha sportoló nemzetté, és ezen keresztül egy még magasabb szinten, sportszerű nemzetté is tudnánk válni. A Honvédelmi Sportközpontok létrehozásának az is célja, a fiatalokban a fair play szellemét erősítsék, mert ezáltal magasabb minőségű életet élhetünk , és jobb emberi kapcsolatokat tudunk kialakítani. Emellett a haza védelme is erősödik, hiszen nagyon fontos, hogy a gyermekeink egészséges hazafias nevelésben részesüljenek, kötődjenek a szülőföldjükhöz, a hagyományvilághoz – mondta az alapkő letételi ceremónián dr. Simicskó István kormánybiztos. Balla Mihály országgyűléséi képviselő beszédében kiemelte, hogy a sportközpont megépülése egy nagyobb fejlődési folyamat része, mely által Balassagyarmat egyre erősebb gazdasági és szellemi központtá válik. (kanyó) Fotó: Sümegi Tamás


aktuális

A Nemzeti Közszolgálati Egye­ temen végzett közigazgatásszervezőként, ösztöndíjasként a washingtoni Geor­ge Mason Egyetemen tanult, ahol aka­ démiai teljesítményét több díjjal is kitüntették. Köz­tár­sa­ sági, valamint Nemzeti Ki­váló­ ság ösztöndíjjal és OTDK sike­ rekkel szintén büszkélkedhet. Háromszor választották újra a Nemzeti Közszolgálati Egye­ tem Hall­gatói Ön­kor­mány­ zatának elnökeként. Jelenleg államtudomány mesterszakos hallgató, a Miniszterelnökség munkatársa, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája külügyi elnökségi tagjaként pedig a V4 Hallgatói Szövetség jogi formalizálásán dolgozik. Kosztrihán Dávid a fiatal nemzedék friss energiájával próbál hatást gyakorolni a közösségek életére. - Kezdetben a lendület volt az erősebb, közben egyre nőtt a felelősség, s mintegy melléktermékként gyarapodtak az ismeretek. A kor és a tapasztalatok hiánya miatt folyamatosan érezni az üvegplafont, ezért nem elég a kíváncsiság

Hajrá, fiatalok! és az elkötelezettség, kell a tudásvágy is. A szélső baltól a szélső jobbig 18 hírportál elolvasása, az ázsiai, észak-amerikai és európai médiumok követése, a szakirodalom és az orosz nyelvleckék mellett politikai filozófia és művelődéstörténet szerepelnek a repertoáron – huszonévesnél ritkán tapasztalható tudatossággal párosul a közéleti érdeklődés. - A fiatalok egyszerű mechanizmusok mentén képzelik el a közélet folyását, de ha mélyebben megvilágítjuk, hogyan hat egy-egy ember közéleti érdeklődése vagy részvétele, akkor könnyű ráébredni, hogy nagyobb hatást tudunk gyakorolni, mint amennyit feltételeznénk. A szenioritás sok esetben indokolt. Azt is figyelembe kell venni, hogy az idősebbek hajlamosak kisajátítani a közélet irányítását, holott a generációs különbségek hatékonyan is támogathatnák a folyamatok alakítását. Azért volna szükség szorosabb szövetségre, mert az

Gyarmati Hírek

5

idősebb generáció valójában mindent a fiatalabbakért tesz. A kérdés már csak az, hogyan szólítható meg az új világot fesztiválozásban kereső és a digitális kultúra útvesztőjébe keveredett generáció, és hogyan nevelhetők ki a történelmi tapasztalatokra és tényalapú tudásra építkező leendő vezetők. - A kezdő lökésben és az információáramlásban feltételezem a megoldást. A fiatalok igényeinek egy legitim képviselője, például egy diákpolgármester, aki folyamatosan tájékoztatja korosztályát az őt érintő kérdésekről, és saját csatornáján keresztül el tudja érni közösségét, jó segédeszköze lehetne az irányítóknak. A diák munkacsoportok szerveződése szintén adhatna lendületet a kérdésnek. A fiatal értelmiségnek viszont meg kell értenie, hogy vissza kell adni valamit annak a vidéknek, amelynek iskolái, közössége kinevelte. Kanyó Kinga

Adómentesség a háziorvosoknak Városunkban az egészségügyi alapellátást az önkormányzat 7 háziorvosi, 3 gyermekorvosi és 5 fogorvosi körzetben látja el. A város szerencsés, hiszen két fogorvosi körzetén kívül mindegyik státusza betöltött. Ugyanakkor több orvos időskorú, nem árt a kedvezményekkel való ösztönzés sem.

A város gazdasági ereje - az iparűzési adóbevételek folyamatos emelkedése - lehetővé teszi, hogy az önkormányzat bővítse a mentességet élvezők körét. Így az idei évtől jogszabály szerint minden háziorvos mentesül az iparűzési adó alól, akinek éves árbevéte­ lének legalább 80 százaléka Egészségügyi Alapból finanszírozott, és adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot. Ez jelen állás szerint mintegy 1,5 millió forintos kedvezményt jelent. 2020. március


6

Gyarmati Hírek

interjú

Istent lecserélték az emberre Mi vezette, hogy két évtiAzért „zabál meg” az emberek nagy zeddel ezelőtt, nyugdíjas pedagógusként ecsetet fogjon a része mindent kritikátlanul, mert elveszítette szabad tájékozódási kezébe? Mikor magyar-történelem képességét a fogyasztói társadalom szakos középiskolai tanárként világában, de lassan már a minimáközel negyven év után nyugállományba mentem, az Úristentől lis gondolkodási képességeit is egyszerre két ajándékot kaptam; elveszíti. Többek között erről beszél az időt és a további szolgálat örö- lapunk publicistája, Veres József, mét. Azt az esztétikai áldást ad- akinek ikonfestméhattam tovább, mely a külső és nyeiből a minap nyílt belső látás fogalmi-képi művészi kódoltságának, Isten-adta aján- kiállítás a szécsényi dékának megélésével, intellektu- múzeumban. ális örömével boldogabbá teheti életünket. Irodalmat tanítani ugyanis a gyarmati és kör- többek között - ezért sem lehet „kon- nyékbeli iskolákcentráció”, zene-, képzőművészet-, ba, a börtönbe. Sok film-, társművészeti kapcsolás nélkül. barátom sokfelé S mert hogy az olvasás, szépirodalom, kérte, voltak Jászklasszikusok ismeretének, szereteté- Nagykun-Szolnok nek célja, hogy életünk teljesebb, bol- megye több városában, Budapesten, dogabb legyen, ezért is állandó vendég az Avilai Nagy Szt. Teréz és a Szent az irodalomórán a látni tanító művé- Imre Templomban, a XII. ker-i Önkorszettörténet. A festés másik forrás- mányzatban, a budai ciszterci gimnávidéke „messzeringó gyermekkorom ziumban, Gödöllőn a premontrei gimvilága”. Írni-, olvasni még nem tudó náziumban, Salgótarjánban, Pásztón, „szegényekhez” beszéltek a hatalmas Kisterenyén, Bicskén, Piliscsabán, műemléki barokk templom képei, Debrecenben, Püspökladányban, Makón, Máriapócson, nagyszüleim ódon Kalocsán, Szegeden, imakönyveiben a Békéscsabán, Kecsmegsárgult szentkeméten. Vittük, képek. Csodavihoztuk őket feleséláguk nem csak gemmel. Az idő- és titokzatos szépséanyagi áldozatért, gükkel, de napról fáradságért soknapra nyiladozó szorosan kárpótolt transzcendens mindkettőnket a jelentésrétegeivel barátságok ápolása, gazdagított. és az esemény lelki Ikonjaival járhozadéka. Szolgája az országot, latnak tekintettük, nem mindennazarándoklatként élpi szolgálat ez jük meg őket. honnan az erő? Hogyan alkot? Először nem Illés próféta elragadtatása Florenszkij, egy gondoltam nyilvánosságra, aztán 10-12 képem már belak- orosz pap, teológus írta, hogy az ikon ta szobámat. Első számú kritikusom, festett vallásosság, képes igehirdetés, feleségem, és többen is bátorítottak amelyet imában-imával készítenek, „a kiállításra. Így, stílszerűen odaillőnek dolgozva imádkozz, és imádkozva dolis találták a Szerbtemplom felszen- gozz tanítás szerint.” Én is imádkozom telésének évfordulóján. Csach Gábor festés előtt. Kérem a Szentlélek áldáés Csemniczky Zoltán mentoraim ké- sát „kezemre, szememre, lelkemre”. sőbb is szakmai kísérőim és segítőim A személy- vagy esemény-választás voltak. Aztán elvittem a Szaléziakhoz, úgy esetleges nálam, hogy minden2020. március

napjaimban, jártomban-keltemben megérint valami látott, hallott vagy olvasott, a témával kapcsolatos részlet; arc, szín, háttér, vagy eseménynarratívának aprósága, hogy aztán beindítsa az egészet, és ne hagyja nyugtomat a befejezésig. Persze azért „megdolgozom” fejemben a választott témát, személyt, utánaolvasok részleteknek. Igy ülök aztán az alabástrom-fehérre előkészített fa ikonalap elé. A rajzolás, festés, aranyozás, rögzítés után úgy lesz az ikonból szentelmény, hogy megáldatom őket. A húsvétig látható szécsényi kiállításnak címet adó Szegények Bibliája eredeti, középkori rendeltetése a Szentírás képek segítségével történő megismertetése volt. Európa ma újra evangelizációra szorul? Ezt már szent II. János Pál pápa mondta több évtizede. Azóta rosszabb a helyzet. Még több a „szegény”. Nem az analfabéta szegénység ez mára, de a gonosztól megvezetett szerencsétlenség hitehagyottsága, Európa ugyanis akkor született meg, amikor nemzetei találkoztak a kereszténységgel. A keresztény hit vezette ki Európát a barbárságból. Ma is csak ez a hit képes kivezetni földrészünket az újabb barbárságból, a brüsszeli modern liberalizmus szellemi vandalizmusából. Az írás a másik szenvedélye, több könyve mellett lapunk publicistájaként hónapról-hónapra karakteres véleményt fogalmaz meg. Mi vezérli? Az elmúlt 20 év nemzeti megpróbáltatásai, valamint a szülői, nagyszülői ház szelleme, nemzeti és keresztény elkötelezettsége, közösségszolgáló öröksége gondviselésszerűen vezetett az íráshoz. A hivatásomat megalapozó bölcsészeti tanulmányok, és polgári foglalkozásom után az írás természetesen és közel áll hozzám. A közírói lelkiismeretre és felelősségre pedig az élet bőven kínálta, sőt provokálta magát.


interjú A politikai életről mi a véleménye? A frontvonal a nyugati vadliberális mainstream és a konzervatív-ke­resz­ tény-nemzeti értékképviselet között húzódik. A jakobinusok, az anarchizmus, a bolsevizmus, a nácizmus már szellemi előjátéka volt a szabadosságot hirdető nyílt társadalom pusztító korszellemének. Mára bőven tettek arról, hogy világosan lássuk a szörnyet. Az emberiség egyetemes törvényeit akarják szétzúzni. Istent lecserélték az emberre, a hazát valami globális masszára, a családot az egyénre meg mindenféle létformára, a gyermeket migránsokra. Az önállóan gondolkodó emberekből fogyasztó gépeket csináltak. A nemzet kirekesztő fogalommá vált, a pc meg bárkiből, bármiből ellenséget tud csinálni az internet-monopóliummal. A szolidaritás és a szociális segítségnyújtás jelszavával iszlám hadsereget hívnak Európába. A hazai antagonizmus, hála a Jóistennek, békeszerető, józan népünknek, és hozzáértő, tisztességes vezetőinknek, korántsem ilyen éles. A napi politikai alakítások láttán azonban, egy sokévszázados, nemzeti ethoszunkkal szembemenő jelenség sértő, és nagyon zavaró. Hogy az ellenzéki reagálásokból kihallatszik a kétségbeesés hangja, még megérthető. De a frusztráltságé és a tehetetlen gyűlöleté már nem. Nem tudom, azon elgondolkodtunk-e már, miért ilyen kontraszelektált az ellenzéki vezetők felhozatala? Hogy miért a prolitempó,

Nívós szerepelés

Gyarmati Hírek

7

az ocsmányság, az tesség volt a legneostoba óbégatás hezebb, de ma már vált meghatárolátom, az idő engem zóvá az ellenzéki igazol. Vörösmarty térfélen. És ezt „Vésze”, látomátalán még az sem sa szinte beérett. magyarázza, hogy Pár évtized alatt nem volt erkölcsi nyilvánvalóvá vált, rendszerváltás Mahogy a globalizáció gyarországon. Azt által meghirdetett viszont igen, hogy szabadság nem a pénz- és hatalommás, mint a teljes éhség ős-örök bűne gúzsba kötöttség. a liberálbolsevik Azért „zabál meg” szimbiózisban toaz emberek nagy vább tenyészik. része mindent kriA társadalmi tikátlanul, mert állapotokat holassan teljesen elResurrexit gyan látja? veszítette szabad Tanári hitvallásom a gondolkodásra tájékozódási képességét a fogyasztói és a kifejező nyelvhasználatra meg- társadalom világában. A mérhetetlen tanítani a gyerekeket. A világról alko- info­ko­mmu­nikációs zavar pedig olyan tott tantervi ismeretek egészét tartó mértékben veszi igénybe idegpályáit, alapszerkezet elég jól ki van találva az hogy lassan a minimális gondolkodási alaptantárgyakkal. Ezek az ismeretek képességeit is elveszíti. Ebben a fiataa gondolkodási műveletek gyakorlá- lok a legveszélyeztetettebbek. „Őrzők, sának eszközei is. A „holt” anyag ezzel vigyázzatok a strázsán!” az eszközzel, ennek gyakoroltatásával, Hol láthatjuk legközelebb az ikobekerülve ebbe az izgalmas mentális nokat? mozgáskörbe, válik tudássá, embert Remélem, a húsvéti pasztorációmon szolgáló áldássá. A másik, a stílusos ön- már a börtönkápolnában láttatják az kifejezés, melynek napi haszna éppúgy, Örömhírt a „szegényeknek”. mint sorsszerű fontossága, egyértelmű. Készül az új könyv? Mindez már magatartást, a személyiséSzeretném eddigi publicisztikáimat get, a jellemet érintő, oda-vissza ható, könyv alakban is megjelentetni. Ha és életre szóló, s nem is annyira iskolai, akad szponzorom és a Jóisten is úgy hanem keményen élet-boldogító kér- akarja. dés. Ebben a munkában a következeSzilágyi Norbert

Taroltak a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tanulói a Nógrád Megyei Zongoristák X. Találkozóján. Újabb szép sikerekkel tértek haza a zeneiskola versenyzői, ezúttal a salgótarjáni Váczi Gyula Művészeti Iskola szervezésében lebonyolított zongoraversenyről. A neves zongoraművészekből álló zsűri több mint hatvan növendék produkcióját hallgatta meg. Nívódíjjal büszkélkedhet Pásztor Nelli és Lakatos Anna Lili, Kenyeres Máté Csanád, valamint Csalár Csenge és Imre Emma. Fábián Sára Noémi Kiemelt Nívódíjat vehetett át szintúgy, mint Sánta Dániel, aki ezen felül elnyerte a maximális pontszámot elért növendékek különdíját is. Hat díjazott tanuló mestereként, Lévárdi Beáta felkészítő munkáját a zsűri Tanári Különdíjjal ismerte el.

Első kiscserkészek

Megkezdték működésüket a gyarmati cserkész őrsök. Két különböző korosztályú őrs lelkes tagjai honosítják meg újra a cserkészetet városunkban. Oldott hangulatú ismerkedés, felszabadult játék és egy régi nemes hagyomány éltetése – így jellemezhető a cserkészek első őrsi gyűlése. - Nemcsak egymást ismertük meg, de a cserkészet alapítóját, BiPi-t is. Beszélgettünk arról, hogy milyen céljai voltak a cserkészet megalapításával. Elsajátítottuk a cserkészköszönéseket – számolt be Klukon V. Gergely, ifjúsági nevelő, az épülő cserkészcsapat parancsnoka. A két őrs nyitott további új csatlakozók befogadására, fiúk és lányok egyaránt helyet kaphatnak. (facebook: https://www.facebook.com/Gyarmaticserkesz) 2020. március


8

Gyarmati Hírek

interjú

Igenember

1924-ben, a dicsőséges forradalom napján jött világra dr. László Ilona Mária, mely mintha előre jelezte volna, hogy a nemzeti história a megszokottól erősebb vonalú jegyeket ró majd az egyéni élettörténetbe. Az egész életutat végigkísérő módon, mindig ugyanabból a tárgyból kellett mestervizsgáznia: hogyan maradjon meg az ember életörömben, bármi is történik kívül? Áldatlan körülményekkel dacolva, kilátástalanságba sodródott sorsok tanújaként, fel kellett, hogy fényesítse magában azokat a helyzeteket is, ahová a legsötétebb árnyak vetődtek. A drámai szituációk megoldása mindig a hősök jellemében van. Bárhány újabb bonyodalom érkezik, a megoldást a főalak mindig magában hordozza. „Én hihetetlen mértékben életigenlő ember vagyok, mindig a szépet, a jót és az igazat keresem. A személyiségem olyan, hogy mindenkor ezt akarom, vágyom, és emellé állok lélekben” - ez az univerzális és örökös szavatosságú kulcs, amit a Doktornő a sorsfeladatok mellé megoldó képletként ajándékba kapott. Ludányhalásziban született egyszerű, de nagyszerű emberek gyermekeként. A gyerekkori tapasztalatokat alapvetően határozta meg a falusi gazdálkodó édesapa, aki nagy hóban, sárban az ölében vitte el lányát a vonatig. A kislány Balassagyarmaton járt iskolába, a polgári és a gimnáziumi képzést is itt végezte el, remek tanárok vezetésével. „Miután leérettségiztem, az Országos Családvédelmi Alapnál vállaltam állást. Volt olyan család, akinek 24 gyereke volt, de legkevesebb 12. Támogatási kérelmet nyújtottak be, nekem pedig környezettanulmányokat kellett végeznem. Fantasztikusan érdekes és nagy felelősséggel járó munka volt! Azonban óriási nyomorúságot láttam, beteg gyerekeket. Végül a segíteni akarás oda juttatott, hogy szeretném közvetlenül szolgálni az embereket. Beiratkoztam a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultására.” Mindeközben zajlott Budapest ostroma. Alig telt el két hét a tanévből, amikor az épp előadásra tartó hallgatókat a Nemzeti Múzeum kertjében érte a bombázás. „Nem tudtunk hova menni, leültünk egy padra. A föld remegett alattunk, felettünk a repülőgépek, jöttek nehéz mormolással, dobták a bombát. Azt 2020. március

hittük, ott marad az életünk. Néhány nap múlva az édesapám eljött értem és hazavitt. A történelem teljesen teleírta az életemet.” De újabb feszítő élmények sora következett. „Jöttek az oroszok, és a kérdés: hova dugjanak el? A szülők befalaztak minket az unokatestvéreimmel az éléskamrába. Ott volt a mise könyv, az

oltáriszentség-tartó, a kelyhek a templomból. Volt egy disznó fölfüstölve... De fűteni nem lehetett. Két hét után a tetőn át kimásztam, és másik két hetet az apácáknál töltöttem a régi kastély épületben. Itt aztán a románok hadikórházat rendeztek be, és az apácákkal együtt én is dolgoztam. Egyszer miközben beteget mozgattunk, beütöttem az ujjperceimet, amitől hematológiai úton tályogot kaptam a vesém körül. Nyárra derült ki, hogy nagy baj van, addigra szeptikus állapotba kerültem.” A műtét után legyengülve és zaklatottan, de Mária folytatta az orvosi egyetemet. Budapest tragikusan fes-

tett. Hidak a Dunában, lezuhant repülőgépek maradványai, mindenhol romok és végsőkig elkínzott emberek. „Az előadónak nem volt oldalfala, befújt a szél. Mire vége lett az előadásnak, a hátunk behavazódott. Egyik előadás közben lelopták a cipőmet a lábamról. Apácáknál laktam egy cseléd helyiségben, de a poloskák éjjel letornászták magukat a mennyezetről, és úgy összecsipkedtek, hogy azt mondtam, nem bírom tovább.” De egyszer csak kisütött a Nap. Még az első évben egy feladat megoldása miatt kért társaitól tanácsot a medika, amikor egy fiatalember felajánlotta segítségét. Baranyi Károlynak hívták. Hamarosan összeházasodtak, és megszületett fiuk, Péter. De az öröm továbbra sem lehetett tartós. „Borzasztó nagy fájdalom ért ebben az időben is. A diploma átadáskor már megvolt a kisfiam, de az édesapám 49 évesen hirtelen meghalt, és ő már nem lehetett velem, akit oly kimondhatatlanul tiszteltem, és végtelenül szerettem, aki nekem az apám és a barátom volt.” A frissen végzett orvos házaspár Balassagyarmaton szeretett volna elhelyezkedni, ez a vágyuk teljesült. De Máriából nem lett gyermekgyó­ gyász, helyette maradt a kórbonctan és szövettan. Az első időkben a lépcsőfeljáróban, majd a női elmeosztály egy szobájában laktak. A szülői ház és a mezőgazdasági gépek eladásából, a Magos (Munk) Dezső tervezte, gyönyörű Szent Imre utcai ház lett a család otthona. Sok munkával teltek a napok. A boncolás mellett el kellett végezni a szövettani vizsgálatokat. Kifejezett örömöt adott a citológia, melyben a Doktornő meg tudta élni a közvetlen segítségnyújtás élményét. A vizsgálati eredményekre alapozott kezelések nőket segítettek anyává válni. De a kórházi feladatokon túl munkafelajánlásban is részt kellett venni, így a pásztói és salgótarjáni kórházak pathológiai munkáját ingyen látták el kollégájával.


interjú

A tudományos munka különös izgalmat rejtett, sikerek is koronázták, de a túl sok elfoglaltság sosem tette lehetővé a kutatások elmélyítését, és a telefon bármikor megcsörrenhetett. „1956. december 16-án este 6-ra hívtak boncolni. Mindkét asztalon civil ruhás ismeretlen személyek. Két civil ruhás állt még ott, jól öltözött, magas emberek. Előzmény, hogy Hugyag községből az Ipoly-partról szállították be a holttesteket. Egyiken több lőtt sérülés, őt szabályosan kivégezték. A másik, aki magasabb volt, szintén a lőtt sérülésekbe halt bele, bár egyéb szerveinél is voltak súlyos bevérzések. Másnap elvitték a holttesteket, de nem tudtuk hova, és erről nem beszéltünk többet. A feleség a 80-as években két ízben kereste a férjét, hogy eltemesse. Sosem kerültek elő.” 1962-ben pályázat útján Mária elnyerte a pathológiai osztály vezetését, ebben a beosztásban dolgozott 1983as nyugállományba vonulásáig. „A citológiában és a szövettanban volt a siker és az öröm. A másik részt pedig megcsináltam, mert meg kellett csinálni.”

KÖTÉSZETEXPRESS BÉLYEGZÕ EXPRESS

info@cserhatprint.hu

SZÓRÓLAP PLAKÁT GÉPÍRÁS

30/ 160 - 9400

KIADVÁNYTERVEZÉS

REKLÁMTÁRGY

MATRICA

POSZTER

cserhatprint.hu BELÉPÕKÁRTYÁK TERMÉKFOTÓZÁS

ARANYOZÁS

EGYEDI PAPÍR TÁSKÁK

ITALLAP

EGYEDI PÓLÓK

EGYEDI SZÖVETTÁSKÁK

BELÉPÕK

EGYEDI BEVÁSÁRLÓTÁSKÁK AJÁNDÉKSZELVÉNY

NYOMTATVÁNYOK GYÁRTÁSA

HÍMZÉS MAPPÁK BELÉPÕ KARSZALAGOK ÁTÍRÓTÖMBÖK GYÁRTÁSA SPIRÁLOZÁS TERMÉKKÍSÉRÕK REKLÁMTÁBLA

TAMPONNYOMÁS

KENYÉRCIMKE

KATALÓGUS

KÖTÉSZET KÁRTYATARTÓK

FÜZET

NAPTÁR

ÚJSÁG ARCULATTERVEZÉS BÉLYEGZÕ MÛGYANTÁS MATRICÁK

MEGHÍVÓ

ÓRIÁSPLAKÁT

FOTÓ

+

Bélyegzõgumi Bélyegzõpárna Dátumbélyegzõ Fanyeles bélyegzõ Hivatali bélyegzõk Bélyegzõtokok

NAPLÓK

OKLEVELEK

helyben, rövid határidõvel, kedvezõ áron!

SZAKDOLGOZAT KÖTÉSZET KÖNYVRESTAURÁLÁS FELIRATOS NYAKPÁNTOK JEGYZETFÜZET PVC BORÍTÓK LEVÉLPAPÍR EGYEDI TÁSKÁK ROLL-UP PROJEKT TÁBLÁK

Bélyegzõ + ajándék toll!

VÁGÁS

SZÓRÓLAP - MATRICA - NYOMTATVÁNY - ÚJSÁG - MOLINO - TÁBLA BÉLYEGZÕK KÉSZÍTÉSE

9

Dr. László Ilona Mária 2016-ig szeretett városában élt, lokálpatriótaként több helyi fórum aktív tagjaként vett részt a közéletben. Munkája során számos kitüntetésben részesült: 1971-ben Kiváló Orvos, a Perliczi Emlékplakettet elsőként kapta meg, nyolc alkalommal az Egészségügy Kiváló Dolgozója címet ítélték neki, ezt követte a Munka Érdemrend Ezüst fokozata. 91 éves korában kapta meg a Hazaszeretet Nagy Arany Keresztjének kitüntetését, arany és gyémánt diploma után 2016-ban Vasdiplomát vehetett át. Balassagyarmat képviselő-testülete a Civitas Fortissima ünnepe alkalmából Pro Urbe kitüntetésben részesítette. Jelenleg Budapesten él fiával. Folyamatosan figyelemmel kíséri az ország, a világ eseményeit, érdeklődve követi a balassagyarmati történéseket, az aktualitásokból naprakész. Gyakran utazik Zamárdiba és Érdre unokáihoz, dédunokáihoz. Vidámságát, frissességét továbbra is őrzi. „92 évesen kezdett rendetlenkedni a szívem, ezt akkor már megengedhettem magamnak. De emiatt kénytelen voltam hátra hagyni Balassagyarmatot. Nem szakadtam el teljesen sem a várostól, sem a hivatástól. Minden évben várom, hogy felfedezik a rák gyógymódját. Talán majd az őssejtkutatás legújabb eredményei segítenek megoldani a problémát. Nagyon boldog lennék!” Kanyó Kinga

EMBLÉMÁZÁS

A Békekölcsön jegyzés értelmében további fizetési felajánlást is kellett tenni. Mindez a hivatalos napi 12 órás munkaidőt bőven túllépte. Az ingázás pedig sok vesződséggel járt. „Nagyon rossz volt a közlekedés, de kitaláltam, hogy levizsgázok motorkerékpárból. Édesanyám eladott egy disznót, és vettünk egy Csepel motorbiciklit. Idővel messzemenően értékelték, hogy egy nő ilyen utakra vállalkozik, s engedélyt kaptam, hogy használt autót vásároljak. Ez akkor óriási dolog volt, magánszemélyeknek nem lehetett autója. Voltak emiatt kellemetlen élményeim. De vettem egy farkaskutyát, Tamást, és onnantól nélküle nem indultam útnak.” Mivel Nógrád megyének nem volt rendőrorvosa, a megye valamennyi hatósági boncolását a balassagyarmati pathológiai osztálynak kellett elvégeznie. „Akkoriban nem voltak ravatalozók. Rendszerint a tisztaszobába leterítettek nagy mennyiségű fűrészport vagy szalmát, bevittek két vaklábat, levették az istálló ajtót, de áram nem volt. Egy rendőrségi boncolásért 18 Forintot kaptam. 3 Forint volt a kenyér kilója.” Az emlékezet sok szörnyű bűnesetet megőrzött, kivált a legszomorúbbakat, amelyekben gyerekek is érintettek voltak. „Volt olyan fiú, aki elment füvet szedni a nyulaknak, s mire hazatért, az anyját fölakasztva találta. Az apja megölte. Egy másik alkalommal 14 éves fiú rontott baltával az apjára, mert az kitette a hóra újszülött ikertestvéreit és készült agyonütni édesanyjukat. A fiú föladta magát, s mikor a helyszínre visszavitték, sosem felejtem el, hogy a nagyapja oldozta fel: „Istenkísértés volt, Fiam, ennek be kellett következnie.”

Gyarmati Hírek

EMBLÉMÁZOTT TOLLAK

CÉGES TÖRÖLKÖZÕK

AJÁNDÉKTÁRGY LOGO TERVEZÉS KÖNYV ÉTLAP

MÁGNESES MATRICÁK

SORSZÁMOZÁS KIRAKATI MATRICÁK OFSZET & DIGITÁLIS SZÜLINAPI RENDEZVÉNY KELLÉKEK GYEREKEKNEK NÉVJEGY TRANSZFERNYOMÁS SPIRÁLFÜZET BORÍTÉK TECHNOLÓGIA EGYEDI DÍSZTASAKOK

JELVÉNY

FESTÕVÁSZON NYOMTATÁS

DÁTUMBÉLYEGZÕ GRAFIKAI SZERKESZTÉS ÉRMÉK

Balassagyarmat, Deák Ferenc u.6.

(rendõrségi kapubejáróval szemben)

2020. március


10

Gyarmati Hírek

magazin

Teltházas ISZN-siker Éjszakába nyúló előadások, felszabadító baráti beszélgetések, színházi hangulat töltötte be a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ épületét: nagy sikert aratott a XXXVII. Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok.

Szinte minden előadáson teltházas érdeklődés fogadta a fellépőket, de a délelőtti szakmai műhelybeszélgetéseket is élénk figyelem kísérte, hisz nemcsak a fesztiválozók, de a színjátszás helyi szerelmesei is kíváncsiak voltak a zsűri részletekbe menő, tanító célzatú észrevételeire. A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ szervezésében, a Magyar Színjátékos Szövetség együttműködésével

és Balassagyarmat Város Önkormányzatának támogatásával kétévente kerül megrendezésre az élvonalbeli nem hivatásos színtársulatok fesztiválja. A nyitó gálán Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Máté Lászlóné, a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője és Nagyházi Béla, a házigazda Mikszáth Kálmán Művelődési Központ igazgatója mondtak köszöntőt. A rendezvényt Csach Gábor polgármester nyitotta meg. - Már a péntek esti záró előadás megrendítő hatást tett a közönségre. Balla Richárd agilis színjátékával másfél órán át egyedül képes volt úgy megtölteni a teret, olyan lelki-érzelmi hullámzást gerjesztett, hogy azzal nemcsak a közönség, de a zsűri elismerését is vitathatatlanul kivívta. A tatabányai Orfeusz Társulat szenzációs hangulatú, vidám előadással ajándékozta meg a nézőket. Felkavaró élményt nyújtott a Reménytelen Konvoj Társulat Orgia című előadása, mely az 1944-es budapesti hungarista-nyilas túlkapásokat dolgozta fel. Elismerésre méltó alakítást nyújtott Fodor Katalin az inárcsi KB35 Társulat Kinőttem! című darabjában, mely egy fiatal lány nővé érését mutatja be. De emlékezetes volt a Trainingspot Társulat 4x100 című előadásának egyik mellékszereplője is, aki törött kézzel volt kénytelen hitelesen eljátszani a masszőrt – idézi fel a fesztivál feledhetetlen pillanatait Hegedűsné Jusztin Gizella, szervező. A vasárnapi záró ceremónián Regős János, zsűri tag, a Magyar Színjátékos Szövetség elnöke külön köszönetét fejezte ki a balassagyarmati szervezők ki-

A 20-as éveimben járok ismét

Elvégre 2020 van. Minden nap rácsodálkozom, mennyit változott a világ. Annak idején tele volt az utca focizó gyerekekkel és ugrókötelező leányokkal. Mozogtunk, mint a madárraj az égen. Ma pedig... Nyomjuk a gombot, akarom mondani kopogjuk a telefont, mint egy harkály a fát és olvassuk ki mit főzött otthon, vagy miről mi a véleménye. Azé’ a foci jobb volt. Kezdje az ember önmagán a változtatást, hátha ragadós a példa! Bár messze a január elseje, de megvallom: miután ráálltam a mérlegre karácsony után, az ép test kategória került előtérbe nálam néhány kiló 2020. március

fogástalan munkájáért. Átadásra kerültek a minősítő oklevelek, melyek mellé minden társulat átvehette Jagyutt Péter cukrászmester Civitas Fortissima emléksüteményét is. A zsűri elnöke, Asher Tamás, Kossuth- és Jászai-díjas rendező, rövid értékelését követően került sor a fesztivál eredményhirdetésére. A díjakat Csach Gábor polgármester adta át. A fesztivál fődíját a tatabányai Orfeusz Társulat vette át A kölcsönkért gyufa című előadásért. Díjat nyert a Rév Színház Pillangó című produkciója. Ígéret díjban részesült a Reménytelen Konvoj Társulat Orgia című előadásáért. Kiemelkedő társulati munkáért díjazta a zsűri a győri Rév Színház 146 nap című eladását. A legjobb női, illetve legjobb férfi alakításért odaítélt díjat Fodor Katalin (Kinőttem!) és Balla Richárd (Pillangó, 146 nap) vették át. A legjobb mellékszereplőnek járó elismerést Boros Ádám érdemelte ki a 4x100 című darabban nyújtott teljesítményéért. - A fesztiválozók megfogalmazták, hogy nagyon szép emlékekkel távoznak, és azon fognak igyekezni, hogy két év múlva is itt lehessenek, ugyanis a balassagyarmati ISZN-en való részvételnek presztízs értéke van. Ez egyrészt a 60as évekre visszanyúló értékes múltnak, másrészt a komoly szakmai műhelymunkának, harmadrészt pedig annak köszönhető, hogy a Balassagyarmaton való bemutatkozás számos művész esetében a profi karrier megalapozásának tekinthető. A fesztiválra való bejutás fontos cél az amatőr társulatok körében – mondta Hegedűsné Jusztin Gizella. A hagyományokhoz híven idén is a Fesztivál Szelleme bocsátotta útjukra a résztvevőket: „Két év múlva újra ugyanitt ISZN!” (kanyó) (fotó: sümegi)

erejéig. Megpróbálom. Öööö... az eredményről később számolok be. Annál is inkább nekilendülök, mert olvastam a Harvard Egyetem egy tanulmányát: annak a középkorú férfinak, aki nem tud 40 fekvőtámaszt 2 perc alatt megcsinálni, elég rosszak a kilátásai a szívbetegségek terén. Amilyen a karizom, olyan lehet a szívizom is. A szív rendíthetetlenül dolgozik, csak úgy nyomja, legalábbis nyomnia kellene. Az egyetlen jó hír, hogy már 20 fekvőtámasznál is jók az esélyek. Kétségbe esett? Ön is? Mert én nagyon. Így meg sem állok 20 fekvőtámaszig, hogy a húszas éveimben járjak. Sokan azt mondogatják, „valamiben úgyis meg kell halnom”. Valóban, csak nem mindegy, hogy mikor? Dr. Ádám György


Az építő

Faipari mérnökként diplomázott, építési vállalkozó lett, akinek a tisztesség és a becsület a legfontosabb, hiszen hosszú távon gondolkodik, ezért is aikidózik tizenhét éve, viszont a szerető családnál nincs értékesebb a számára. Jamrik Zsolt huszonnégy éve sokaknak lehet tanulságos. Szécsényi származású, a Balassiban érettségizett, a soproni erdészeti egyetem faipari mérnöki karán diplomázott ’89-ben. - Mindig édesapám volt a példaképem, aki igazi régi vágású úriemberként, nem csak viselkedésének, de vállalásainak is köszönhetően egyetlen munkahelyen dolgozott egész életében, szécsényi erdészetvezetőként vonult nyugdíjba. Pályaválasztásom ezért volt egyértelmű, gyakornokként kezdtem az Erdőgazdaság nyírjesi úti bútorüzemében, de mivel két év múlva azt bezárták, kényszervállalkozóként fenyő fűrészáru kereskedéssel kezdtem foglalkozni egy társammal. Öt év múlva váltott. - Mindig érdekelt az építőipar, az egyetemen is tanultunk építéstant, de a legjobban az tetszett benne, hogy itt aztán valóban lehet alkotni! Engem sohasem a tervezés, hanem a megvalósítás vonzott, vagyis valamilyen maradandót létrehozni! Az építőipari vállalkozásom persze a semmiből nőtt ki, felmentem a műszaki egyetemre, vettem tucatnyi építéstan könyvet, azokat tanulmányoztam hónapokig. Elég sokat tudtam, de még többet akartam tudni. Minden kezdet nehéz. -Legelső munkánk egy irodaépület felújítása volt. Nem egy nagy feladat, de már akkor azt vallottam, minden munkát komolyan kell venni, minden kihíváshoz úgy kell hozzáállni, hogy a maximumot kell beletenni, törekedni kell a tökéletességre. Hamar bekerültünk a mélyvízbe, építettünk néhány vil-

interjú

lát a Rózsadombon, innentől nem volt megállás, gyakorlatilag szájról szájra terjedt a hírünk, van itt egy ügyes és rendes brigád, akikkel érdemes dolgoztatni. Több mint egy évtizedig jártunk megállás nélkül Pestre dolgozni, aligha véletlenül. Nem is olyan könnyű visszatérni a gyökerekhez. - Ennyi idő után belefárad az ember a rengeteg utazásba, így aztán úgy döntöttem, jöjjünk haza. Őszintén megvallom, tartottam tőle, hiszen addig nem építettem a gyarmati kapcsolataimat. Gyakorlatilag újrakezdtem mindent, de aztán itt is beindultak a történetek, mert a munkáink önmagukért beszéltek. A megbízhatóság az egyik legna-

gyobb érték a mi szakmánkban, mást ne mondjak, nekem ’96-tól ugyanaz a telefonszámom. Van, aki ad a minőségre. - Az elmúlt években Gyarmaton dolgoztunk többek között a Zeneiskolán, a Szakképzési Centrumon, a Szent-Györgyi Gimnáziumon, a Kormányhivatalon, a Növényvédő Állomáson. Amikor a Közösségi Szálló felújítását csináltuk, beleszaladtunk egy komolyabb hidegbe. Akkor többszáz négyzetméteren lefóliáztuk az egészet, amit aztán fűtöttünk, hogy a külső szakmunkákat maradandó minőségben tudjuk elvégezni. Persze, ez a nyereséget csökkentette nem kis mértékben, mégsem gondolkodtam egy percig sem. Mindig is hosszú távon gondolkodtam.

Gyarmati Hírek

11

A klasszikus értékekben hisz. -Voltam alvállalkozó Budapesten, ahol egy nagy cég bedőlt, azt jómagam is alig éltem túl. Jelzálog került minden vagyonomra, hogy az összes alvállalkozómat kifizethessem. Túléltem, persze még több energiával, még több munkával. Mert szerintem igenis megéri tisztességes, becsületes vállalkozónak lenni, csak így tudom elképzelni az életemet. Soha nem érdekeltek a mások dolgai, mindig csak a saját cégemmel foglalkoztam. Számomra magától értetődő, hogy az embereimet, az alvállalkozóimat fizetem ki először, csak utána jövök én. Soha nem tartoztam senkinek, nekem nem kell átmennem az utca másik oldalára. De azt is fontosnak tartom, hogy nem hajszolom bele magam felesleges őrültségekbe, ha úgy tetszik, betartom a határaimat. Engem soha nem fognak látni húszmilliós terepjáróval, mivel megfelelnek az ötéves használt Toyoták is. Nem a külsőség érdekel, hanem a tartalom. A biztos háttér. - Csak a család, a szerető família, ennél nagyobb érték nem létezik a számomra. Nagyon hálás vagyok feleségemnek, Krisztinának, mindig mellettem állt és támogatott. Büszke vagyok két csodás gyermekünkre, Máté ötödéves a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetemen, végzős erdőmérnök hallgató, Zsófia pedig az anglisztika és a germanisztika szakot végzi a Károli Gáspár Egyetemen. Ők a mi legnagyobb, ha úgy tetszik, örökérvényű alkotásaink. Egyébként senki nem akar követni, fiam a papa útjára lép, ez egyrészt öröm, másrészt fájdalom, de összességében azt mondom, amit mindig: mindent csinálj maximálisan! A feltöltődés sem mellékes. - Imádom a komoly mozikat, kedvencem a Keresztapa, de gyakran járunk színházba is, őszintén bevallom, elfogultan szeretem a magyar rockzenét, a Lord, Zorán és Hobo a legfontosabb kedvenceim, ők mindig feltöltenek. A szellemi testedzésen kívül fontosnak tartom a fizikai karbantartást, aikidózok már tizenhét éve, a kiváló, négydanos Zsiga Sándor irányításával. Ez a sportág legfőképpen önfegyelemre, a másik tiszteletére tanít. Azt hiszem, itt a közös pont a vállalkozásommal. Mert egész életemben azt vallottam: védd meg önmagad és utána hozd ki ebből a legjobbat! (szilágyi) 2020. március


12

Gyarmati Hírek

aktuális

Szabályozni kell az állattartást Riasztó méreteket kezdenek ölteni az állatok gondatlan tartásának következményei. Útszélre kitett, költözéskor étlen-szomjan, leláncolva „ottfelejtett” ebek, túlszaporulat – az állatvédők egyre hangosabban kongatják a vészharangot.

- A háziasítás egyúttal az önállóság elvesztését is jelentette a kutyák számára, akik az ember leghűségesebb társaiként jutottak el oda, hogy méltatlan körülmények között, kitaszítva kell túlélniük a túlélhetetlent – fogalmaz Dallos Szilvia állatvédő, a San Lazaro Alapítvány munkatársa. - A szigorú szabályozás eredményei tükröződnének az állattartás kultúrájában. A legalapvetőbb a beazonosítás, de sajnos több kutya nincs chipelve. Az ebadó kivetésének

lenne felelősséget növelő hatása és fontosnak tartom az ivartalanítási kötelezettséget is. Más megyékben sikerrel működő gyakorlat, hogy településenként két férőhelyes kennelt biztosítanak az önkormányzatok ideiglenes, néhány napos elhelyezésre, amíg az állatvédők el nem szállítják a kitett és kóbor ebeket, ezt ebben a járásban is meg kellene honosítani. Szélsőséges esetekben az eltiltást szorgal-

mazzuk, ugyanis elszállítjuk a kínzásnak kitett állatokat, de rövid idő elteltével újabb egyed van soron az állatkínzók portáján. Az ideális megoldás az állatvédelmi hivatal felállítása lenne, de amíg ez nem realizálódik, kis lépésekben is érhetünk el eredményeket – tette hozzá Dallos Szilvia állatvédő. Állatvédők tapasztalatai alapján a büntetések kiszabása akár kontraproduktív is lehet, hiszen gyakran előfordul, hogy pénzbírság fizetése és jogkövető magatartás helyett agyonütik vagy kiteszik az állatokat. Felelőtlen gazdák nem tudatosan választanak kutyafajtát sem, habitus, méret és mozgásigény helyett a küllemet tartják elsődlegesnek. Az utóbbi időszak sajnálatos következtetése, hogy egyre többen vállalnak meggondolatlanul kutyát, hogy aztán gyorsan megszabaduljanak a gondoskodás és tanítás híján zavaróvá váló fiatal ebektől. (kanyó)

A GAMESZ pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére

Pályázati feltételek: - főiskola, védőnői, - felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), - magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat benyújtásának határideje: március 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál Dénes nyújt, a 06-20/236-3336 -os telefonszámon.

2020. március


aktuális

Iskolai drónok

Gyarmati Hírek

13

A Balassagyarmati Tankerületi Központ intézményei korszerű eszközökkel gazdagodtak.

A Központ a szakmai munka támogatására drónokat szerzett be saját forrásból. Tizenegy intézmény tanulói használhatják ezeket az eszközöket tanórán és tanórán kívül. A beszerzett drónok képesek kamerázni, fotózni, lebegni, GPS alapon tájékozódni, élőképet is tudnak közvetíteni. Akár 30 percet is képesek fennmaradni a levegőben. Könnyen használhatóak, biztonságosra tervezettek, és tökéletesek arra, hogy a tanulók közvetlenül is átélhessék a madártávlatból tapasztalható látvány élményét. Több olyan technológiával rendelkezik, ami a biztonságot szolgálja segít elkerülni a drónpilótáknak a tiltott területeket, segít megvédeni az érzékeny helyszíneket és automatikus visszatérést biztosít az indulási pontra.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) határozata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelkező magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján VÉTELRE meghirdeti a balassagyarmati ingatlan-nyilvántartásban osztatlan közös tulajdonban lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat, megtekintett állapotban: 3199/1 hrsz-ú 3199/3 hrsz-ú 3199/4 hrsz-ú 3199/5 hrsz-ú 3199/6 hrsz-ú 3199/7 hrsz-ú 3199/8 hrsz-ú

Török Ignác utca 23. szám alatti Török Ignác utca 27. szám alatti Török Ignác utca 29. szám alatti Török Ignác utca 31. szám alatti Török Ignác utca 33. szám alatti Török Ignác utca 35. szám alatti Török Ignác utca 37. szám alatti

594 m2, 606 m2, 606 m2, 606 m2, 606 m2, 606 m2, 635 m2.

Az ingatlanok eladási ára 3.000.000.-Ft/ingatlan. A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani 2020. március 20. 12.00 óráig. Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2020. március 25-én 9.30 órakor. A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportjától kérhető (telefonszám:/35/-505-977). dr. Varga Andrea jegyző

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2016.(X.27.) határozata alapján VÉTELRE meghirdeti, az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat: Ingatlan 3134/103 hrsz 3134/104 hrsz 3134/105 hrsz 3134/106 hrsz 3134/108 hrsz 3134/109 hrsz 3134/110 hrsz

területe 594 m2 618 m2 618 m2 622 m2 445 m2 462 m2 462 m2

induló bruttó vételár 2.929.000.-Ft 2.948.600.-Ft 2.948.600.-Ft 2.951.400.-Ft 2.827.500.-Ft 2.839.400.-Ft 2.839.400.-Ft

Az építési telkek Lke (kisvárosias lakóterület) övezeti besorolásba tartoznak. A beépítési mód: ikresen csatlakozó, maximális beépítethetőség 30%, az épület legnagyobb homlokzat magassága 4,5m. A vételi ajánlatot írásban Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) kell benyújtani 2020. március 20. 12.00 óráig beérkezőleg. Több pályázó esetén a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének I emeleti tanácskozó termében pályázati tárgyalásra kerül sor, külön értesítés nélkül, 2020. március 25. napján 11.00 órakor. A pályázattal kapcsolatosan további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési és Építéshatósági Osztálytól kérhető. dr. Varga Andrea jegyző 2020. március


ajánló

Gyarmati Hírek

15

Telitalálat

Botrányos és tabudöntögető, de még szellemes is, szóval kötelező olvasmány a politika iránt érdeklődők számára. Az európai konzervativizmus egyik legjelesebb gondolkodója, a minap elhunyt brit filozófus ezen könyve annyira telitalálat, hogy őt magát eltávolították az egyetemi katedráról, könyveit pedig leszedték a boltok polcairól. Természetesen a tolerancia jegyében, kettős mércéről véletlenül sem lehetett szó. A szerző az elmúlt évtizedek baloldaliságát elemzi, kíméletlenül megmutatva a valóságot. Rávilágít, hogy a globalizált világban ma használatos nyelvezet valójában az újbaloldal nyelve, amely nem csak félrevezető, de roppant káros is. Az újbaloldal gondolkodói valójában semmit nem építenek, mindig csak valami ellen lázadoznak, egy szerintük nemesebb eszme és jövő érdekében, ami persze csak azt szolgálja, hogy továbbra is ők mondhassák meg a tutit. Scruton nem csak alapos és metsző, de kiváló humorral, szórakoztatóan vezeti végig az olvasót a megismerés-felismerés útján. A könyv címe tulajdonképpen mindent elárul a kivételes tartalomról. (Roger Scruton: Futóbolondok, csalók, agitátorok – az újbaloldal gondolkodói, 484 oldal) - szilágyi -

Klasszikus

Clint Eastwood új filmje ismét igaz történetről, az 1996-os atlantai olimpián történt bombamerényletről szól, hogyan próbál meg hősből közellenséget csinálni a világ két legnagyobb hatalma, az amerikai kormány és a média. A Mesterhez méltó míves alkotást láthatnak a régi idők mozijának szerelmesei, akik nem popcornért ülnek be a moziba, hanem pazar színészi játékért, kérdésekért és kétségekért, maradandó élményért, de hát ez nem meglepő, hiszen a rendezőzseni még csak 89 éves. (Richard Jewell balladája)

Tiszta

Egészen egyedi a történet: négy kiváló magyar muzsikus kimegy a Bakonyba és a rengetegben rögzít egy albumnyi zenét, de a bandafőnök Dés András még az ütőhangszereit is otthon hagyja, hogy csak azon játsszon, amit az erdőben talál. Ezek után csoda, hogy jazz történeti alkotás született, amelynek minden hangja ritka kincs? Meghitt hangulat, varázslatos improvizációk, arról már nem is beszélve, hogy a Kinopuskinból indult, azóta nemzetközi elismerésnek örvendő Szandai Matyi bőgőzik. (András Dés Rangers – einschließlich, BMC Records, 2020)

Nagypéntek

Rendhagyó passiójáték készíti elő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Passió 2020, Európa legnagyobb közösségi passiójátéka, a hit erejét mutatja be hívőknek és nem hívőknek egyaránt. A produkció hőse Jézus mellett egy kortárs huszonéves fiatal, aki saját kételyein túllépve végül rátalál igaz útjára. Az Aréna küzdőterét 2020 önkéntes jelmezes előadó tölti be, ők alakítják a kétezer

Promenád

Lajkó Félix és a Győri Balett GisL című produkciója nyitja, Miklósa Erika és Novák Péter szcenírozott koncertje zárja a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál programját. A jubileumi tavaszköszöntő ünnep 17 napjára olyan sztárfellépők érkeznek, mint Ji, Kristine Opolais vagy Lawrence Brownlee. Mint negyven éve mindig, világklasszis magyarok is színpadra lépnek - Kállai Ernő, Balázs János vagy Lukács Miklós -, a fiatal művészgenerációt pedig többek közt a balassagyarmati Magyar Valentin képviseli az Anima Musicae kamarazenekarral közös Mosonyi150 című produkcióban. A minőségi szórakozásból a gyerekek sem maradnak ki, Akram Kham, a világ egyik legjelentősebb koreográfusa gyerekeknek szóló produkcióval érkezik, de harmadik alkalommal megrendezésre kerül a Cinemira nemzetközi gyermekfilm fesztivál is. A fotótól a lemezbemutatón át az újcirkuszig széles a kínálat, a választás csak komfortzóna függvénye. (Budapest, április 3-19.) évvel ezelőtti Jeruzsálem népét és a szenvedéstörténet szereplőit. Az utolsó órákat bemutató ökumenikus passiójáték nemcsak Jézus szenvedéstörténete, de a keresztény Európa történeti alapja, a kultúra megkerülhetetlen része, egyben a jelenkori ember lelki élménye. A produkció zenéjét a Kronos Quartet jegyezte, írta és rendezte Meskó György. Jézus szerepében György-Rózsa Sándor lép a küzdőtérre. A rendezvény fővédnöke Erdő Péter bíboros. (Papp László Budapest Sportaréna, április 4. 15 és 19 óra) 2020. március


Profile for Balassagyarmati Hírek

GYARMATI HÍREK - MÁRCIUS - 2020  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK című kiadvány 2020. március számának digitális kiadásába. Mobilon töltse le az ISSUU alkalmazást a tökéletes...

GYARMATI HÍREK - MÁRCIUS - 2020  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK című kiadvány 2020. március számának digitális kiadásába. Mobilon töltse le az ISSUU alkalmazást a tökéletes...

Profile for b.gyarmat
Advertisement