Page 1


aktuális

Gyarmati Hírek

Elismerik a város kiválóságait

A hagyományoknak megfelelően az önkormányzat képviselő-testülete a Civitas For­ tissima ünnepség keretében adja át a városi elismeréseket.

Balassagyarmat Díszpolgára kitüntető címet kap Matúz Gábor újságíró, producer (fotónkon), rendületlen hitéért és kitartásáért, amellyel ismerteti a Civitas Fortissima eszmeiségét, nem csak határainkon, de a Kárpát-medencében és világszerte is. Dr. Tandel Beáta, a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet sebész főorvosa magas színvonalú, eredményes szakmai munkájáért, beteg központú mentalitásáért, a Balassagyarmatért Emlékérmet veheti át. Dr. Faludi Gábor nyugalmazott főor-

vos önzetlen hozzáállásért, felelősségteljes tevékenységéért, amit az orvosi pályán eltöltött közel négy évtizednyi idő alatt mutatott, a Balassagyarmatért Emlékérmet kapja. Dr. Kovács Dusán orvos-közgazdász az atlétikai sportágban elért kimagasló eredményeinek - 34-szeres válogatott olimpikon, az 1997-ben futott egyéni csúcsa a mai napig országos rekord – elismeréséért, Balassagyarmatért Emlékérmet vehet át. Szabó Endre kertészmérnök, újságíró részére közösségteremtő tevékenységéért, a Civitas Fortissima ügye iránti elkötelezett szeretetért, a Balassagyarmatért Emlékérem posztumusz kitüntető címet adományozza. A 100 éves évforduló kapcsán Civitas Fortissima Emlékérmet kap: Majdán Béla, Vizy Zsigmond főhadnagy életének első tudományos feldolgozásáért, emlékének ápolásáért. Kamarás József posztumusz, a Civitas Fortissima kultusz harminc évvel ezelőtti újraindításáért. Honti Péter, a Civitas Fortissima emléktábla eredeti

A hónap képe

Tűzijáték Szilveszter éjjelén a Civitas Fortissima főtéren. Torjay Attila fotója

3

visszaállításában betöltött szerepéért. Gere József, a Civitas Fortissima emlékének ápolásában betöltött szerepéért. Dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima Kör elnökeként a kultusz megújításában betöltött szerepéért. Tyekvicska Árpád, a Civitas Fortissima történetének tudományos igényű feldolgozásáért. Párkányi Raab Péter, a Civitas Fortissima emlékmű megalkotásáért. Urbán Árpád posztumusz, a Civitas Fortissima parlamenti emléktörvényének 2005-ös elfogadásában betöltött szerepéért. Matúz Gábor, a Legbátrabb Város című film és a Civitas Fortissima Múzeum létrehozásáért. Kertész Csilla, a Civitas Fortissima nevét viselő Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő megszervezéséért, Kárpátia Zenekar, a Civitas Fortissima című dal megalkotásáért. Ipoly Erdő Zrt., a Civitas Fortissima Múzeum létrehozásában betöltött érdemeiért. Nagy László, Baráti Huszár Aladár életművének tudományos igényű feldolgozásáért. Kapa Mátyás, a Civitas Fortissima eseményeinek szépirodalmi feldolgozásáért.

Ajándék a kórháznak

Az önkormányzat Karácsony előtt újabb 6,3 millió forintos ajándékkal támogatta a Dr. Kenessey Albert Kórház gyógyító tevékenységét. A Műszerfejlesztési Alapítványnak juttatott támogatásból év végén kijavították az intézmény belső úthálózatának évtizedek óta romló állapotát, ilyen költségeket ugyanis nem tud elszámolni a kórház. Ezen túl 3 darab 24 órás hordozható vérnyomásfelvevő és 2 EKG holter készüléket kapott a kardiológia, 1 speciális csontfúró-motort pedig a központi műtő. A tüdőosztály oxigénellátásának bővítésére is sor kerülhetett és a szemészet is kapott egy komplett próbakeret és próbalencse készletet, a gyógyszertár pedig 6 komplett vonalkód leolvasó készüléket. A pulmonológia már év közben kapott egy komplett sóterápiás eszközparkot illetve egy számítógépcsomag támogatást, amelynek köszönhetően az önkormányzat kórházat érintő 2018-as támogatása meghaladta a 9,7 millió forintot.

+36-30-556-8311 Digitális nyomtatás

Balassagyarmat, Teleki út 3.

Egyedi vászonkép nyomtatás +36-30-556-8311 Balassagyarmat, Teleki út 3. 2019-es fotós falinaptár készítés

gyarmat@sprinternyomda.hu gyarmat@sprinternyomda.hu www.sprinternyomda.hu

2019. január


4

Gyarmati Hírek

aktuális

A családoknak ingyentelkek, többszázezres támogatások, fecskelakás, a vállalkozások­ nak kedvezmények, adómen­ tesség, kamattámogatás – Csach Gábor alpolgármester erősíti meg a tavalyi szlogen érvényességét: Balassa­ gyarmat jó hely! - A városvezetés élhető és szerethető Balassagyarmatért dolgozik, ezért fordítunk kiemelt figyelmet a családokra. Minden megszülető gyarmati csecsemő 50 ezer Ft kelengyepénzt kap, folyamatosan fejlesztjük a korszerű bölcsődét, magas színvonalú ellátást biztosítunk öt megújult óvodánkban. Az első lakáshoz jutást támogatjuk akár 2 millió forintos kamatmentes kölcsönnel, amit egy gyermek esetén 100 ezer, kettő esetén 300 ezer, három vagy több gyermek esetén 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatással toldunk meg. - Az ösztöndíjrendszerek is sikeresek. - Minden évben Bursa, Arany János, Egészségügyi és Felsőoktatási támogatást biztosítunk sok gyarmati diáknak. Munkaerőhiánnyal küzdünk, ezért Hiányszakma ösztöndíjunkban akár havi 100 ezer Ft támogatást kaphat az itt elhelyezkedő 18-33 éves fiatal, egy éven keresztül. Itt is több fiatal szakembert tudtunk már támogatni. - Lakhatás? - Az országban elsőként nagycsaládoknak és már kétgyermekeseknek is ingyenes telekpályázaton 21 ingyentelket biztosítunk, melyből eddig 6 kelt el, 3 család (10 gyermekkel) már fel is építette rajta új otthonát, nálunk nem feltétel a CSOK igénylése. Ön-

Cafeteria emelés

Balassagyarmat jó hely!

költséges építési telkeink is vannak: 32 olcsó telek – amiből 4 már elkelt – ezen túl 4 hektáros tartalék építési területtel rendelkezünk. De büszkék vagyunk legújabb projektünkre is: idén nyártól beköltözhetően 11 belvárosi fecskelakást építünk a teljesen megszépülő Gansel udvarban - 29-től 72 négyzetméterig – gyarmati, vagy idetelepülő 18-33 éves pároknak, két éven keresztül, bérleti díj fizetése nélkül. - További kedvezmények? - Fontos lépésnek tartom, hogy 2009-ben befagyasztottuk a szociális díjakat - gyermekétkeztetés, helypénz, lakbérköltségek -, és a helyi adók rendszerét, tehát bátran mondhatjuk, „adóparadicsom” vagyunk, hiszen se telek, se építmény, se idegenforgalmi vagy bármilyen más helyi adó, az alacsony kommunálison kívül, nem terheli polgárainkat. - Hogyan támogatják a vállalkozásokat? - Évek óta 5% kedvezményt adunk helyi vállalkozóknak önkormányzati beszerzések esetén. Az országban szintén elsőként az idei évtől beruházási adóalap kedvezményt kapnak vállalkozóink az Iparűzési Adóból, ez azt jelenti, hogy 1700 vállalkozás kaphat akár 38 millió forintnyi adókedvezményt. De szintén idén január 1-től 1 millió forint adóalapig helyi adómentesek a vállalkozások, ennek köszönhetően mintegy 350 vállalko-

Hosszú évek után újra emelkedik a cafeteria juttatás Balassagyarmat 400 alkalmazottja esetében - tudtuk meg a Városházán. Az eddigi havi 3000 forintot 4000 forintra emeli a város, amit a kedvezőbb adózási feltételek miatt Szép Kártyán kapnak meg a dolgozók. Az ezen lévő összeget szállóhelyeken, vendéglátóhelyeken és kulturális illetve sportintézményekben lehet elkölteni. Akik munkakörüknél fogva önkormányzati konyhán étkeznek, arányosan szintén 30 százalékos emelkedésben részesülnek. A költségvetés februári elfogadása után a megemelt összegeket visszamenőleg fizeti ki az önkormányzat. 2019. január

zás szabadul fel közel 3 millió forint adótehertől. A Mikrohitel felvételéhez kamattámogatási pályázatot biztosítunk. De a vállalkozások kellemesebb klímájának megteremtéséhez tartoznak azon lépéseink is, hogy gazdaságfejlesztés céljára folyamatosan jelentős ingatlan vásárlást hajtunk végre, a Települési Rendezési Tervben 170 hektár gazdasági- és ipari terület kijelölését megtörtént, ebből 24 hektár, teljes infrastruktúrával ellátott iparterületet biztosítunk befektetőknek 2019 őszétől. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 96 férőhelyes munkásszállót építünk a Bercsényi utcai volt iskolaépületben 2020ra. - És további fejlesztések gazdagítják a várost. - Évek óta Nógrád megye legfejlettebb és legélhetőbb városa vagyunk. Az elkövetkező másfél évben mintegy 10 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően történelmi változás áll be a városias szolgáltatások területén: többek közt új uszoda, sportcsarnok, lőtér létesül, megépül a kontinens első Skybike pályája és az ország egyik legnagyobb extrém sportpályája, megújul a Nyírjesi tóvidék, 24 hektárnyi zöldfelület reaktiválása történik meg, 6 kilométernyi kerékpárút létesül, kutya­menhelyet nyitunk. Közben önerőből folyamatosan fejlesztjük közterületeinket, intézményeinket, a köz­világítást vagy az úthálózatot. Balassagyarmat jó hely és azon dolgozunk, hogy még jobb legyen. (szilágyi)

Körforgalom és kerékpárút

Jó hírek a volán mögött ülőknek és a drótszamarasoknak. Elkészültek az Ady-Kóvári körforgalom, és innen a nyugati Ipari parkig vezető kerékpárút engedélyes tervei, a beadáshoz szükséges egyeztetések zajlanak. A jelenlegi elkerülő utas kereszteződés komoly gondot okoz a bizonytalan vezetőknek, a körforgalom kiépítése már régi terve az önkormányzatnak. A Szügy-Május1 út közötti kerékpárútnak már megvan az engedélye, ott már a kiviteli tervek készülnek. A Kóvári szakasz mellett a Május1 út - Buszpályaudvar közötti kerékpárszakasz tervezése is zajlik. Az összesen 5 kilométernyi kerékpárút és a körforgalom kiépítése nyáron kezdődik, 540 millió forintos elnyert pályázatnak köszönhetően.


Az alkotó nem pihenhet Az elvetett mag jó talajba került: harminc éves a Civitas Fortissima Kör, ebből az alkalomból kérdeztük dr. Szakács Zoltán elnököt.

Valóban a kórházi ebédlőben kez­ dődött? Kamarás József a kórházban dolgozott a nyolcvanas évek végén, ezért gyakran ebédeltünk együtt, és közben jókat beszélgettünk. Tősgyökeres gyar­matiként persze tudtam a csehkiverésről, de csak annyit, amennyi akkoriban tudni lehetett. Nem sokat. Még kisgyermekként a szüleimtől, a rokonoktól hallottam pár mondatot a történtekről. A kórházi ebédlőasztalnál viszont Józsi bácsi megismertetett az akkori hatalom által elhallgatott részletekkel, maradjunk annyiban, elég hosszasan ebédelgettünk akkoriban. Milyen céllal jött létre a Kör? Józsi bácsi szándéka szerint elsősorban azért, hogy a Horthy Miklós által avatott emléktáblát, amelyet a kommunisták megfordítottak, fordítsuk vissza, mert egyesek szerint az eredeti szöveg még rajta van. És természetesen küzdjünk azért, hogy a város megkapja az őt megillető elismerést, a Civitas Fortissima elnevezést. Kellett akkoriban, a szocialista rendszer végóráiban bátorság ah­ hoz, hogy egy orvos tagja legyen egy ilyen célokat megfogalmazó szerveződésnek? Nem kívánom misztifikálni az alapítói tagságomat. Józsi bácsi azt mondta, ő már idős ember, ugyan mi történhetne vele? De azért gyűjtött maga köré hasonlóan hazafias érzelmű, elszánt embereket, mert akár csak mai is, egységben az erő. Mi volt az elmúlt harminc év legfelemelőbb pillanata? A tábla visszafordítása mindenképpen nagy ünnep volt a számomra, mert azzal a Kör egyik célkitűzése megvalósult. A másik felemelő érzés egyértelműen az volt, amikor ott lehettem egy

1988-ban Kamarás József és Hanzelik László aláírásgyűjtésbe kezd a Civitas Fortissima Kör megalakítása érdekében, ezt 49-en támogatják, az első megemlékezést 1989. január 29-én tartják a Városháza falán lévő emléktábla alatt. Az első elnökség tagjává dr. Bartal Gábort, dr. Rózsa Györgyöt és Kamarás Józsefet választják, utóbbi lesz az elnök. A Körnek köszönhető a háború után megfordított emléktábla eredeti pompájában való helyreállítása 1991. novemberében. 1992-től hivatalos ünnepségek kezdődnek, ám akkor még csupán a Kör szervezésében. Újabb jelentős dátum 1998. március 15, amikor Juhász Péter polgármester kihirdeti a város ünnepnapját és újonnan megalkotott címerét tartalmazó rendeletet, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök levelében támogat. 2002-ben állítják fel a Köztársaság téren Párkányi Raab Péter szobrászművész Civitas Fortissima emlékművét. 2005. május 30: elfogadja az Országgyűlés, Urbán Árpád országgyűlési képviselő javaslatára, a 2005. évi XXXIX. Törvényt, amely emléket állít a honvédő hősöknek és immár feljogosítja a várost a Legbátrabb Város, a Civitas Fortissima cím hivatalos viselésére. A parlamenti döntés ismertetésére az emléktáblánál megtartott ünnepség keretében, 2006. január 29-én kerül sor, ahol Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke átadja dr. Szakács Zoltánnak, a Kör elnökének a törvény szövegét tartalmazó díszokiratot.

küldöttség élén a Parlamentben, ahol elfogadták a törvényt, vagyis hivatalossá vált, hogy Balassagyarmat onnantól használhatja a Legbátrabb Város elnevezést. Nem titkolom, többen is elérzékenyültünk. De persze nem feledem az olyan kiemelkedő eseményeket sem, mint Párkányi Raab Péter barátunk szoboravatóját, Matúz Gábor barátunk filmbemutatóját, a szebbnél szebb megemlékezéseket. Mit gondol, mennyire vannak tisztában a mai gyarmati polgá­ rok az eseményekkel, azok jelen­ tőségével? Maradjunk annyiban, van még tennivaló ezen a téren. De nem kívánok

aktuális

Gyarmati Hírek

5

senkire mutogatni, mert tudom, hogy mindenki igyekszik, nincs is nagy baj, de azért még többet kell tennünk a dicső múlt ébren tartásáért. Természetesen elsősorban a fiatalok körében kell még megismertetni, megőrizni és ébren tartani ezt a páratlan örökséget. Elnök úr, mit jelent az ön szá­ mára a Civitas Fortissima? Manapság is kell bátorság megvallani a hazafiságunkat, magyarságunkat. Becsületes, tisztességes gyarmati polgárokra most is nagy szükség van, akik nem acsarkodnak, akik hajlandóak összefogni valamilyen nemes cél érdekében. Remélhetőleg ilyen közös ügyért már nem kell fegyvert fogni, de az elszántság legyen olyan, mint dicső elődeinké. Jómagam ezért tevékenykedem a Kör élén. Mert az örvendetes, hogy jó magot vetettünk, az is, hogy szépen terebélyesedik a fa, de a magasba szökő ágakat is gondozni és ápolni kell. A gép forog, de az alkotó nem pihenhet. Szilágyi Norbert

2019. január


6

Gyarmati Hírek

aktuális

Megszínesíteni a hétköznapokat Városunk amatőr színjátszó köre, a tíz éves Gyarmati Színkör évzáró kabaré estjén ismét teltház előtt gördült fel a függöny. A társulat tagjai mintegy kétszáz néző nevetőizmait dolgoztatták meg keményen másfél órás klasszikus kabaré előadásokból és a saját maguk által írt, helyzetkomikumokon alapuló, humoros jelenetekből szerkesztett műsorukkal.

A műkedvelő színjátszás igen lényeges társadalmi szerepet tölt be egy közösség életében, és nagy felelősség nyugszik művelőinek vállán. Hozzájárul az egészséges öntudatú, magabiztos ember személyiségének kialakulásához, ezentúl növeli a közösség művelődés iránti érdeklődését. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az amatőr színjátszás kultúránk megőrzése szempontjából is kivételes értékű, azok számára is, akik játszanak, és azok számára is, akik nézik. A társulat művészeti vezetőjével, Hegedűsné Jusz­­ tin Gizellával beszélgettünk az amatőr színjátszás nehézségeiről és szépségeiről, egy kisváros és a társulat életében betöltött szerepéről. - Hosszú szünet után 2004 -ben indult ismét útjára szervezett keretek között az amatőr színjátszás Balassagyarmaton, aminek régen nagy hagyománya volt. Elég csak a 60-as évek közepétől közel húsz éven át működő Madách Irodalmi Színpadot

említenünk. Eleinte kisebb-nagyobb szünetekkel működtünk, a jelenlegi formájában a Színkör 2008 óta áll fenn – meséli Jusztin Gizella. Nehéz a mai világban egy ilyen jellegű társulatot megszervezni és összetartani? A társaságnak 12-14 állandó tagja van, de nagy a mozgás, mindig vannak újak és távozók. Egyesek rendszeresen részt vesznek minden próbán és vannak, akik csak egy-egy karakter megformálására vagy jelenet erejéig tudnak bekapcsolódni a munkába. Minden tagunkat a színház szeretete mozgatja, ezen kívül az itt kialakult nagyszerű közösség. Mert nem csak a próbák, a játék során figyelünk egymásra, hanem a hétköznapokban is, szeretünk együtt lenni. A színkörbe járni számunkra kikapcsolódást, feltöltődést jelent, megszínesíti a hétköznapjainkat. A személyes sikerélmé-

nyek gazdagítanak minket, hatalmas energiákat szabadítanak fel, plusz tartalmat adnak a mindennapi életnek. A közösségélmény vitathatatlan lételeme az amatőr színjátszásnak. Ez egy olyan alkotó folyamat, amelyben egy-egy karakter mögé bújva megélhetjük, feldolgozhatjuk, és feloldhatjuk a bennünk lévő frusztrációkat. A legnagyobb nehézséget

Példaértékű összefogás

Nem kezdődött a legjobban az új esztendő a Szent Erzsébek Idősek Otthonában: január 4-én kora délután az intézmény udvarán bugyogni kezdett a víz a földből. Csőtörés! Aki volt már ilyen helyzetben, tudja, milyen feszültséggel és aggodalommal jár ez a helyzet. Szerencsére hamar sikerült jó és lelkes szakembereket találni: Robb József, az Émász, a Veolia Kft, a Biohő Kft., a Gamesz, a Balassa Security Kft. munkatársai és az intézményben dolgozók másfél napig tartó, összehangolt munkájának köszönhetően az otthonban élő 180 fő semmit nem észlelt a nem hétköznapi nehézségből. 2019. január

a próbák összeegyeztetése jelenti, hiszen minden tagunknak van fő állása, ez egy szabadidős tevékenység számukra. Az amatőr színjátszás működhet-e kapocsként a településen élő generációk között? Természetesen. Nem csak a társulat, de a közönségünk is meglehetősen összetett életkorát tekintve. S

nem csak generációkat, de településeket is összeköt, hiszen rendszeresen játszunk szerte a megyében, sőt határon túli magyarlakta településeken is. Örömmel teszünk eleget mindenféle felkérésnek, legyen szó falunapról, jótékonysági bálról vagy más ünnepi rendezvényről. Mit hoz az új esztendő a társulat számára? Nemrég Csáth Géza Janika című tragikomédiáján kezdtünk el dolgozni. A művelődési központ egy sikeres pályázatának köszönhetően ehhez segítséget is kapunk. Máté Krisztián, a salgótarjáni Zenthe Ferenc színház színész-rendezője művészi beszédtechnika és színpadi mozgás tanításával segít színpadra vinni a darabot, ő profi kívülállóként nagyon hasznos tanácsokkal tud szolgálni. Sziládi Krisztina Fotó: Torjay Attila

Swing Karácsony

Városunk méltán népszerű szalonzenekara, a Latte Maffiato adott szívhez szóló, ünnepi hangulatú koncertet a művelődési központban december közepén. Sümegi Tamás felvétele


aktuális

Gyarmati Hírek

7

A mestercukrász ismét kisütött valamit Megszokhattuk már, hogy Jagyutt Péter amellett, hogy a Jagyutt Péter válogatott finom­ cukrászdájába betérőket mindig ságokat előállító műhelyéből valami újdonsággal kényezteti, három édes alkotás került ki a a lelkünk táplálására is gondot város jeles évfordulójának megfordít. ünneplése alkalmából: a Balassa­ Városunk mestercukrásza gyarmati 100 talléros, a Bátorságvendéglátóipari üzemgazdász szelet és a Hősök-tortája. A cukdiplomával rendelkezik, három évig volt elnöke a Nógrád rászda elkötelezett a tradíciók Megyei Kézműves Kamarának. iránt, munkájuk abból is áll, hogy Gyakori előadója országos szak- forintban nem mérhető értéket mai továbbképzéseknek és tan- teremtsenek. folyamoknak, számos szakmai publikációja jelent már meg. A példaként előtte, cukrász szakma több rangos díját ma- aki 1950-ben egy gáénak tudhatja - Aranysapka-díj, Ki- habverővel, egy váló Cukrász cím -, emellett Balassa- kézi üsttel, némi gyarmat díszpolgára, 2017-ben pedig mákkal és tojással magas állami kitüntetésben, Magyar kezdte felépíteni Arany Érdemkereszt elismerésben az akkori vállalkorészesült. zását, amit aztán A Liszt Ferenc-emléktorta, a Tol- hamarosan államosítottak. 1975-ben nay-bonbon, a Tolnay-torta és az Ár- húsz kiló mandulával, hatvan kiló pádházi Üstökös-torta megalkotója cukorral és egy hengergéppel újramost egy süteménytrilógiával rukkolt kezdte a család, kezdetben marcipán elő a Civitas Fortissima centenáriumi díszeket készítettek, ebből nőtt ki a év, a cseh kiverés századik évforduló- mai vállalkozásuk. Az első jelmondaja alkalmából. tunk így hangzott: „Jót jól és azt egyre A mindig valami újításon munkál- jobban.” kodó mester lelkesen beszél sokszínű 2019-ben három édes alkotás került tevékenységéről és hitvallásáról. ki a város jeles évfordulójának meg- Cukrászdánk elkötelezett a tradí- ünneplése alkalmából Jagyutt mester ciók iránt. A munkánk nem csak abból válogatott finomságokat előállító műáll, hogy bizohelyéből: a Balasnyos termékeket sagyarmati 100 előállítsunk és talléros, a Bátorazt értékesítság-szelet és a sük, hanem hogy Hősök-tortája. forintban nem A torta és a mérhető értéket tallér hosszabb is teremtsünk. szavatossággal A magunk eszkészül, számítva köztárával mi is az idegenforgacsatlakozni kílomra is, míg a vánunk a Civitas Fortissima századik Bátoság-szelet egy friss, napi süteévfordulóját megünneplő városi ren- mény kategóriában készülő desszert. dezvénysorozathoz. Először csak egy A tallér egy mandulalisztes piskóta torta szerepelt a terveink között, de ágyon aszalt szilvás marcipánt, kávés beindult a fantáziánk és a kreativitá- csokoládé trüffelt és alkoholos gyüsunk, így végül három sütemény kere- mölcs aszalványokat tartalmazó üde kedett ki belőle. Ízeit tekintve mind- krémből álló desszert. Formájában egyikben a megyére, a palóc emberek leginkább az islerhez hasonlít, tetekiskertjére jellemző gyümölcsök, bo- jén arany marcipán lap jeleníti meg a gyósok jelennek meg. Mindhárom századik évfordulót. más konzisztenciában és a mai kor A Bátorság-szelet, amit friss napi igényeinek megfelelő díszítésekkel. süteményként fognak kínálni egész Mint mondja, világ életében az évben, egy ma divatos sajttorta erédesapja, Jagyutt Pál munkája állt deigyümölcs szósszal kombinálva,

ez jeleníti meg a hősök hazájuk megvédéséért kiomló vérét. Az egész egy mentahabbal zárul, melynek zöldje a magyar trikolór harmadik színét szimbolizálja. A tetején megjelenik egy ropogós ezerlevél tésztából készült dísz, ami a pajzsot jelképezi, valamint Balassagyarmat címere. Az ünnepi alkalomra való zsúrtorta alapja mandulás piskóta, cukrozott meggyből és friss meggyléből készített krémmel, tetején marcipán kehelyben megbújó rumos meggyel, melynek közepén a szobor sziluettje látható egy fehércsokoládé íven. A tortát egy erre a célra tervezett elegáns, a város szimbólumait megjelenítő, fekete-arany kartondobozban fogják árusítani. Jagyutt Péter sokaknak örömet okozó, kreatív munkája mellett jelentős közéleti tevékenységet is végez. Tagja a Polgárok Balassagyarmatért és a Palócságért Alapítványnak, melynek idén egy hároméves előkészítő munka után - Csáki Pál európai parlamenti képviselő támogatásával - megvalósulni látszik egy komolyabb távlati célja. Az alapítvány szeretné elérni Brüsszelben, hogy a palócságot, mint etnikumot felrajzolják Európa kisebbségi térképére. A folyamat záróakkordjaként március végén egy 45 fős delegáció utazik az Európai Unió székhelyére, ahol egy teljes napot kapnak a palócság bemutatására. Ennek a bemutatkozásnak a gasztronómiai részében vállalt feladatot a gyarmati cukrászmester, aki a vidékünkre jellemző alapanyagokból készült termékeket fogja a nagyközönség elé tárni. A legbátrabb város cukrászfejedelme az értékteremtés elkötelezett híve. Hitvallását az általa idézett Kocsis Zoltán gondolatai fejezik ki leginkább: „A szavak elvesztették súlyukat, csak tettekkel lehet példát mutatni, hogy azután erőnktől és tehetségünk­ től függően icipicit igazíthassunk a világon. „ (Sümegi Tamás fotói az Orchidea Cukrászdában rendezett bemutatón készültek) Sziládi Krisztina 2019. január


8

Gyarmati Hírek

magazin

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét...”. SzentGyörgyi Albert ezen szavait pedagógusi hitvallásként idézi Sinkóné Szrenka Anikó, a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának igazgatója. Az általa vezetett középiskola évtizedek munkája nyomán vált olyan Alma Materré, amely múltjának folytonosságából gazdagítja városunk életét. - Vezetőként ugyanazt tartom fontosnak, amit pedagógusként: a rám bízott diákok és kollégák irányítása úgy, hogy mindenkit meghallgassak, s a problémákat a lehetőségekhez mérten maximálisan jól megoldjuk – magyarázza hitvallását Sinkóné Szrenka Anikó igazgató. - Hiszek abban, hogy a XXI. században sem jobbak vagy rosszabbak a diákok, hanem inkább másabbak, ezért más módszerekkel taníthatók, fejleszthetők. A feladat nem könnyű, de egy vérbeli pedagógus megtalálja minden gyermekhez

az utat. Persze néha mi felnőttek, pedagógusok, szülők is feszültebbek, türelmetlenebbek vagyunk, hiszen az az információözön, amelyben élünk, ránk is hat, s a felgyorsult világ mindenkiből kihozhatja a rosszabbik énjét. De sok beszélgetéssel nemcsak a kistanárikban, hanem akár az igazgatói irodában is sikerül helyes mederbe terelni a tanulási, magatartási és az élet számtalan területéről szerzett, összeadódott problémákkal terhelt diákok viselkedését. A Szent-Györgyi mindig is híres volt családias légköréről. Az empátia kulcsfontosságú sze2019. január

Fát ültetni a jövőnek

reppel bír a tanár-diák viszonyban, ennek megőrzését rendkívül fontosnak tartom eldurvult világunkban. A 2015-ös profiltisztítást követően az iskolából „kivezetik” a gimnáziumi tagozatot, idén érettségizik az utolsó ilyen osztály. Kedvünket nem szegi, hiszen a feladat ugyanaz: a felnövekvő generációt eljuttatni az érettségi vizsgáig.

Három tanulmányi területen tudjuk fogadni a hozzánk érkező általános iskolásokat: egészségügy, informatika, sport. Az egészségügy 1968 óta képezi iskolánkban az ápolókat, nővéreket, akik utánpótlásai a balassagyarmati kórháznak és a térségben található szécsényi és rétsági rendelőintézeteknek. Az informatikai képzés a 90es években indult és rendkívül népszerű, az utóbbi években két osztályt is be tudtunk iskolázni ezen a szakterületen. Saját sikeremnek tudom be, hogy 2014-ben, amikor elvették tőlünk a nyelvi előkészítős gimnáziumi képzést, mindent megmozgattam annak érdekében, hogy az egyik informatikai osztályunk nyelvi előkészítővel indulhasson, s az engedélyt szerencsés módon erre megkaptam. Ez jelenti azt is, hogy heti 15 nyelvi órával folyik az oktatás ezen az évfolyamon. Jól felszerelt intézmény a Szent-Györgyi? Tavaly októberben lett átadva ünnepélyes keretek között a Samsung SMART táblás tantermünk Balla Mihály országgyűlési képviselő és Kerpen Szabolcs, a Samsung menedzsment igazgatója részvételével. Ez a tanterem digitalizáció terén profes�szionális, hiszen 25 tablet csatlakozik az interaktív táblához, mely lehetővé teszi a szemléletes és ugyanakkor sokoldalú felhasználást. Nógrád me-

gyében a második iskola vagyunk, Gyarmaton az első, aki rendelkezik ilyen tanteremmel! A sport a legújabb képzésük. Erre a kitaposatlan ösvényre a Magyar Olimpiai Bizottság segítségével léptünk, 2016-ban indult az első sportágazati szakgimnáziumunk. Hi­szem, egy szakgimnáziumi érettségi sokkal többet nyújt egy általános gimnáziumi érettséginél, hiszen a gyermek kap egy általános műveltségen alapuló érettségit (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) és kötelezően érettségizik abból az ágazatból, melyet négy évig tanult (egészségügy, informatika, sport). Ha jól tanul, nemcsak a munka világában tud elhelyezkedni és természetesen itt maradhat nálunk ötöd évre, de főiskolára, egyetemre is jó eséllyel tud jelentkezni. Igazgatóként mit tart a legfontosabbnak? „Egy fát akarok ültetni, mely a jövőnek hajtja gyümölcsét!” – hogy a korábbi névadónkat, Szántó Kovács Jánost idézzem. Az iskolánkban zajló élet nem pusztán az oktatásról szól: viselkedési mintát, tartást ad, egyéni boldogulást. Családok sorsát és városunk jövőjét is alakítja. Vallom, hogy a XXI. században is szükségeltetik vezérfonal, amely erőt adhat a mindennapok kicsinyes küzdelmeihez, s amelynek birtokában megerősíthetjük emberi tartásunkat, pedagógiai hitvallásunkat: Fát akarunk ültetni. Szilágyi Norbert Sinkóné Szrenka Anikó az iskola jogelődjébe, a Szántó Kovács János Gimnázium és Szakközépiskolába járt általános gimnáziumi tagozatra. 2008-tól tanít az intézményben, akkor magyar-történelem szakosként, illetve osz­ tályfőnökként tette a dolgát, majd a következő évtől igazgatóhelyettesként dolgozott négy évig. 2013 augusztusától az intézmény vezetője.


magazin

Gyarmati Hírek

9

„Sikerünk a város sikere is” Túlzások nélkül mondhatjuk, hogy városunk egyik büszkesége a DELTA-TECH Kft. A társaság nem csupán kimagasló eredményei miatt példaértékű, de a cég szellemisége is kivételes. A siker titkáról beszélgettünk Oravecz Tibor ügyvezetővel. Milyen évet zártak? Nem panaszkodhatunk, 2,5 milliárd forint körüli árbevételünk és 400-500 millió körüli eredményünk lesz, ez az eddigi legsikeresebb esztendőnk. 2018 legnagyobb sikere? Ezúttal nem tudok egy kimagasló történetet kiemelni, mivel nagyon sok sikeres projektünk volt. Talán a legfontosabb, hogy sikerült elnyernünk megrendelést egy számunkra új

minőségbiztosítási és dokumentációs követelmények. Abban is új a számunkra, hogy ezúttal ők adják meg a sztenderdeket, tehát például hogyan nézzen ki egy kezelő felület, s nekünk kell ehhez alkalmazkodni, holott eddig mi alkottuk meg ezt. Szép kihívás, két hete elkezdtük a munkát, augusztusra át is adjuk. Nehéz volt elnyerni a megrendelést? Nehezebb, mint eddig, hiszen ebben az iparágban újak vagyunk. A nyitás oka? Egyértelműen az, ha válságba kerülne az autóipar, ne legyünk kiszolgáltatottak. Mi okozza a legtöbb nehézséget a társaságnak? A szakemberhiány. De hát a DELTA-TECH köztudottan megbecsüli a munkatársait!

lényeges szempont, hogy ne csupán a munkatárs érezze úgy, fontos számára a cég, hanem mi is fontosnak tartsuk őt. Igazi lokálpatrióta társaságként számtalan városi egyesületet, intézményt segítenek tekintélyes összegekkel, hosszú évek óta. Számunkra ez természetes. A mi sikerünk a város sikere is. Itt élünk, ide járnak óvodába, iskolába a gyermekeink, ezeken az utakon járunk, ezeken a programokon szórakozunk, de ha bajunk van, ebbe a kórházba jövünk. A saját, szeretett környezetünknek teszünk jót azzal, ha segítünk, ahol tudunk. Mit jelent az ön számára a Civitas Fortissima? Először is csodálatos történelmi tettet, példátlan eseményt, valódi hősiességet. Mi is azért harcolunk

Akár Hollywoodban is papírra vethették volna e nem hétköznapi sztorit, ám jól tudjuk, az életnél jobb forgatókönyvíró nem létezik. Három vállalkozó szellemű fiatal balassagyarmati mérnök – Csillik Zoltán (aki 2010-ben súlyos betegséggel folytatott küzdelemben alulmaradt), Schneider László (aki 1999-ben kivált és saját cégében folytatja a gépgyártást), Oravecz Tibor - 1995-ben létrehozott egy garázscéget, a kivételes tehetség és szorgalom

utat tört, hamarosan már egyre több multinak terveztek és gyártottak berendezéseket. A fejlődést tartották szem előtt, a bevétel nagy részét visszaforgatták az országszerte egyre ismertebb társaságba. Nyolc évvel később már jól működő cégként telephelyet létesítettek az ipari parkban, három év múlva megtették ugyanezt Bátonyterenyén, két évvel később Győrben vetették meg a lábukat, hogy aztán itt 2017-ben európai színvonalú kutatási-fej-

lesztési központot nyissanak. Saját tervezésű célgépeik, gyártó-, szerelő- és csomagolósoraik, szállítópálya rendszereik és megmunkáló berendezéseik többek között Oroszországban, Mexikóban, Kínában, az USA-ban, Japánban, Németországban vagy Brazíliában működnek. Partnereik között található például a ZF, az Audi, a Valeo, a Johnson Electric, a Bosch, a Mahle, a Suzuki, vagy a Paksi Atomerőmű. A kft. jelenleg 104 munkatársával aratja sikereit.

iparágban, amely felé mi nyitottunk, ugyanis, mint köztudott, társaságunk eddig főként az autó- és elektronikai iparhoz kötődött. Mit tudhatunk erről? Az egészségügyi ipart céloztuk meg és egy piacvezető dán világcéggel sikerült aláírnunk a szerződést. Ös�szeszerelő- és csomagoló gépet kell terveznünk és gyártanunk katéterek segédeszközeire. Más, mint az eddigi munkáink, ugyanis egészségügy lévén érthetően sokkal szigorúbbak a

Ma már ez nem pénzkérdés. Nyilvánvalóan sokkal többe kerül ma egy tehetséges mérnök, mint három éve. De ezen a szinten már sokkal fontosabb a szakmai kihívás megléte, a folyamatos fejlődés, a karrier lehetőség, és persze a munkakörülmények. Ezért is helyezünk ezekre olyan nagy hangsúlyt évek óta. Jómagam rendkívül fontosnak tartom azt, hogy megértsem a kollégáim gondjait, ott álljak mellettük, és ha szükséges, segítsünk nekik. Társaságunknál

a magunk eszközeivel, szerencsére békében, hogy szeretett városunk a miénk legyen és tovább fejlődhessen. Sok francia, brazil, mexikói vagy német partnerünknek elmeséltem már ezeket a dicső eseményeket. Kivétel nélkül kíváncsian hallgatták és elismeréssel adóztak elődeink előtt. Ez mindig is megerősítette a meggyőződésemet, ne legyünk kishitűek, ennek a városnak van mire büszkének lennie. Szilágyi Norbert 2019. január


10

Gyarmati Hírek

publicisztika

(Szép)literaturai ajándék Városunk emblematikus szobrának, Párkányi Raab Péter expresszív erejű alkotásának üzenet-értékű gondolatisága több okból is telitalálat. Egyértelműsíti a történelmi tényt, hogy a trianoni rokokós színjáték megrendezése valójában a kommunistáknak, a Kisantantnak, és a szabadrablást legitimáló, a sötét tömeg-erőknek, az etnikai gyűlölet-pogromozó csőcseléknek utat biztosító mészáros-munka szentesítése volt. De a bosszú világ-rendező hatalmi tébolyában sokkal messzebb ment. Versailles kimosakodott, pomádés hentesei Európa közepén olyan üszkösödő sebeket hagytak hátra, melynek fájdalmát családok sokmilliója, és ezek sokmillió elhunyt felmenőinek igazsága szenvedi azt mindmáig. És ugyanígy száz éve büntetlen és visszhangtalan az a politikai genocídium is, amely íróasztalon, megvilágított térkép-szobákban népek-, határvonalak, érdek-számítások tili-tolijában, előre-tervezett feszültség-gócok tudatos konzerválásával, a potenciális helyi háborúk lehetőségének mérnöki kidolgozottságában, aláaknázva hagyta az egész régiót. De telitalálat a szobor artisztikus hely-megválasztásában is. Hamvas Béla írja: „A hely nem földrajzi táj, vagy tér-dimenzió, hanem géniusz. Mert a helynek nemcsak fizikája, hanem metafizikája is van, és nemcsak látvány, hanem géniusz. Ezért nem határozható meg, csak lerajzolható, mert nem kiszámítható, mert arc, és nincs belőle több, mint ez az egy. De van költészete, művészete és mítosza. A tájképfestés sem más, mint hódolat a hely géniusza előtt.” Mint főterünk szobra is, mely úgy ragyogtatja „Hellyé” a teret, hogy gondolatiságával lelki minőségeket érint, históriai és artisztikus üzenetével megidézi hazánk, városunk hős védőit, és szellemiségük nyomát itt hagyó nagyjainkat. A várost „hellyé” nemesítő Géniuszok így üzenhetnek most nekünk centenáriumi ünnepünkön a földi atyafiság, a „szent elődök”, „nagy rokonok” jogán.

2019. január

„Szép az Ipoly völgye, szépen fekszik Balassagyarmat városa. / Van múltja is. / Valamikor dicsőségesebb csaták vívattak azon bástyafalak alatt, melyeknek utolsó, pár lépésnyi maradványa szégyenkezve porlad a folyóparti fürdő kerti kuglizója mellett. / Más golyók, más tekék: török fejek, ágyúgolyók gördültek ott.” 1884. Majthényi Imre ügyvéd, politikus „Isten veled! Habár te szülted, / Élt itten egy-két jóbarát, / Kik igazért, szé-

lelki minőség

pért hevültek, / S gyermekeim te ringatád! / Ők itt születtek: nemesebb vér, / Faj, mely kegyelmet sohasem kér;/ Magammal viszem azokat, - / De kincset hagytam itt sokat! / E szív szabad, de nem feled…/ Te drága táj, Isten veled!” 1887. Komjáthy Jenő „A három város - Budapest, Debrecen, Balassagyarmat közül, nekem Balassagyarmat a kegköltőibb és legkedvesebb. Nem hagyott bennem semmi fájdalmat. Ellenkezőleg. Rágondolni a zavartalan, napfényes, tökéletes mesét jelenti. A védő, burkoló, édesen ragyogó irrealitást, az egyetlen idilli környezetet a föld kerekén.” „Az utca végén az Ipoly, ez volt a világ legnagyobb csodája. A jegén tanultam meg korcsolyázni: a már lebontott régi fahíd mellől indultunk falkában a félelmes hírű Katlan- gödör és a Kürtös-patak felé.”

„Füttyszó…Ég veled régi város! / Aki most belőled szökik, / az elmerülő hegyek, évek / mögött néha tündérországba téved / s veled most már csak ott találkozik.” 1924. Szabó Lőrinc „Balassagyarmat. Te voltál bizony / az óriás város, Babilon, / hol felém jöttek a kirakatok, / mikor egy nap anyám idehozott, / s matrózruhát vásárolt nekem, / a forgatagban fogta a kezem, / talán most is a karját keresem.” 1940. Vihar Béla költő, újságíró, pedagógus „Ha gondjaim, mint árnyak megzavarnak / hozzád futok haza – Balassagyarmat. / A gyermekkor a város szélin áll, / Enyém az ég és nincsen lehetetlen, / A „csapatom” ott vár a kisligetben, / s előttem buvik a cingár halál.” 1954. Jobbágy Károly Térkép lett a táj,/ az emlékezet/ már mindig elejt/ egy-egy részletet./ Térkép lett a táj/ s nevek, -ilyenek,/ hogy „Katlangödör”,/ meg „Feketevíz”/ Az emlékezet/ veszti fenekét,/ mint rozsdás vödör./ „Nyírjes”, „Kiskanyar”,/ „Papdomb”, „Nagyliget”,/ -„Kincsempuszta”…/ Menj fiam a szűgyi útra,/ a nyulaknak/ tépjél friss füvet,/ Térkép lett a táj,/ s tréfás versikék,/ és felhő a nyáj,/ mindent eltemet,/ megmarad a név:/ „Strézs, Hugyag, Varbó,/ a csitári vak ló”. 1957. Nyéki Lajos költő, műfordító, kritikus; Franciaországban él. „Balassagyarmat, / nagy a hatalmad, / magadhoz vonzol újra s újra, / visszaeső bűnös fiadnak/ védője vagy, s mentőtanúja.” „Ipoly-part, cirpelő,/ széles határmező, / megértettem, üzentél:/ Ülök a teraszon- / széna-illat oson / egy park felől pihegve, / Az Ipoly rétje küldte! : / a gyermekkor üzen…/ Lecsukódik a szem, / egybeolvad a föld, ég / s mindent betölt az emlék.” 1957. Polgár István költő, újságíró És köszönjük a címet; Vörösmarty barátjától, Szemere Páltól kölcsönöztem ünnepünkhöz. Veres József Ferenc


magazin

Az SSZC Szondi György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanárai és diákjai régi álma valósult meg karácsony előtt, amikor az EFOP-1.8.5-17-2017 pályázatnak köszönhetően megújult az iskola büféje. A pályázat első mérföldkövének részeként kényelmes sarokkanapék, azokkal színben harmonizáló asztalok, bárszékek bárasztallal váltották fel a régi, kopott, „szebb időket megélt” asztalokat és székeket. A büfé de-

Diákbarát környezet

korációja is megújult. A diákok maguk készítette falfestménnyel tették hangulatossá a helyiséget. A falfestményeken kívül egy iskolai rajzpályázat két nyertes alkotása is a falakat díszíti. Az iskola a Pedagógiai Programjának megfelelően törekszik

Önkormányzati ajándékok

Az önkormányzat kényelmesebbé tette a művelődési központot. Az idők során egyre jobban elkoptak a művelődési központ ülőalkalmatosságai, aktuálissá vált a cseréjük. Az év végi rendezvényeken már 70 darab új fotelben ülhettek a rendezvényekre érkezők, vagy a foglalkozáson lévő gyerekekre váró szülők, a könyvtárba, középiskolába igyekvők, vagy csak újság olvasásra betérő melegedni vágyók. A közel 2 millió forintos beruházást az önkormányzat finanszírozta.

11

a diákbarát környezet kialakítására az épület falain belül. A következő időszak célkitűzései között szerepel egy közösségi helyiség kialakítása különböző sporteszközökkel és játékokkal, illetve egy konyha berendezése, melyre a bútorok már meg is érkeztek.

Mintegy 30 köbméter tűzifát osztott szét a közmunkásai között, ezen túl a legszegényebb 120 gyarmati családot karácsonyi tartós élelmiszer csomaggal ajándékozta meg. A szokásoknak megfelelően a két ünnep között meleg étkezést biztosított a rászoruló gyermekeknek, és a mintegy 400 városi alkalmazott egész éves munkáját fejenként nettó 40 ezer forinttal jutalmazta.

Az önkormányzat az idén is ajándékokkal tette kissé fényesebbé a rászorulók Karácsonyát. Mint évek óta megszokott, az önkormányzat az idei karácsonyi ünnepeken is próbált segíteni a rászorulókon és gondolt saját alkalmazottaira is.

Hetven fotel

Gyarmati Hírek

Táncvarázs

A Rózsavölgyi Már Művészeti Iskola növendékei – Sebjánné Rabóczki Terézia irányításával - Karácsonyi Táncvarázs címmel adtak nagy sikerű, telt házas műsort december közepén a Vármegyeházán.

Születésnap

Két évtizede működik a városi Napsugár Nyugdíjasklub.

Rendezvényterem a Spílerben

A Kövi Pál Sportcentrumban (Ipolypart út 12.) működő Spíler Sport Pub igényesen kialakított különtermében vállalja céges rendezvények, baráti összejövetelek, osztálytalálkozók, évzáró ünnepségek, szülinapok és egyéb ünnepségek lebonyolítását. Az 50 fős befogadóképességű helyiség bérleti lehetősége mellett, akár étkezés megszervezése is biztosítható. Jelentkezzen be személyesen a Spíler Sport Pub címén, vagy a 30/ 474 3950-es telefonszámon.

Szép hagyomány, hogy évértékelő vacsorás estet tart a Napsugár Nyugdíjasklub. Ezúttal fennállása huszadik születésnapját is ünnepelte – kezdetben Mozgáskorlátozottak Egyesületeként működő – a nyugdíjasokat tömörítő közösség. Az alapító tagok közül tízen a mai napig aktív tagjai a klub 90 fős tagságának. A remek hangulatban eltöltött este színvonalát kulturális műsor emelte, melyben volt néptáncbemutató, dalcsokor és vidám jelenet is.

Mester Építőanyag Centrum

A tavalyi év végétől Mester Építőanyag Centrum néven folytatja tevékenységét a Balassagyarmat, Kóvári út 28. alatt található tüzelő- és építőanyag telep. A volt BSE sportpályával szemben, a város határán, a Balassagyarmat táblánál elhelyezkedő kereskedés hosszú évek óta szolgálja ki az építkezni, felújítani vágyókat. Az elmúlt időkig Outlet-Bau néven működő telephely Mester Építőanyag Centrum néven várja a továbbiakban régi és leendő vásárlóit. Az eddig megszokott választék mellett, új akciók és szezonális ajánlatok színesítik a kínálatot. Szakmai kérdéseivel, ajánlatkéréseivel forduljon bizalommal a centrum munkatársaihoz. 2019. január


12

Gyarmati Hírek

hirdetés

PÁLYÁZAT a Művészkávézó üzemeltetésére Balassagyarmat Város Önkormányzata a "Funkcióbővítő Városrehabilitációs beruházás" keretében az önkormányzati tulajdonú Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adta az önkormányzat tulajdonában lévő "Művészkávézó és Idegenforgalmi Pont" (Civitas Fortissima tér 3. fsz.) elnevezésű ingatlant. A vagyonkezelő 2019. január 18-án pályázatot írt ki az ingatlan 5 éves, határozott idejű vendéglátóipari hasznosítására. Az összesen 136 nm alapterületű, 60 nm vendégtérrel rendelkező kávézó bérlésére bármely engedéllyel rendelkező vállalkozás ajánlatot tehet. A feltételek között szerepel, hogy - melegkonyha hiánya esetén - iskolaidőben tilos az alkohol árusítás, kötelező a helyi termék forgalmazása, iskolaidőben 8-22 h, nyáron 8-24 h a nyitvatartási idő, a szükséges bútorzat biztosítása a bérlő kötelezettsége. A bérleti jogviszony kezdete 2019. április 1., az induló bérleti díj havi 150e Ft + Áfa. Több ajánlat érkezése esetén a bérleti jog licit alapján nyerhető el, a licit tárgyalás időpontja 2019. március 1. péntek 10 óra, helye a Városháza titkársága. A pályázatok lezárt borítékban való benyújtásának határideje: 2019. február 25. 12 óra, helye Balassagyarmat Városháza titkárság, ahol a pályázat egyéb részleteiről is információ kérhető.

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gondnok-takarító munkakör betöltésére. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A BALASSAGYARMATI VÁROSI PIAC területén gondnoki ill. takarítási feladatok ellátása Pályázati feltételek: - 8 Általános, - Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Részletes fényképes önéletrajz; - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; - iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dénes Andrea nyújt, a 06-35/300-639 -os telefonszámon. 2019. január


Aki az olimpia felé mászik Szemtelenül fiatal, ám már címeres mez feszül rajta, többszörös magyar bajnok, nemzetközi kupasorozat győztese, városunk jó tanuló jó sportolója, mégis minden erőpróbán az ötkarikás játékok lebegnek a szeme előtt – a 14 éves Vályi Gergő a honi sportmászás egyik legnagyobb ígérete.

- Hét éves voltam, amikor anyukámmal könyvtárba mentünk a művelődési házba, ahol a Balassagyarmati Hegymászó Klub üzemeltet egy kis műfalat – idézi fel a kezdeteket Gergő. - Éppen másztak a falon és én is szerettem volna kipróbálni. Megtettem és azóta le sem jöttem a falról! Közel egy évig jártam ide, aztán a fővárosban kezdtem

meg az edzéseket mind boulder, mind köteles mászás tekintetében. Poldauf Feri bácsinak sok köszönettel tartozom. (Két nemben tartanak versenyeket: boulder (alacsony, kötéllel nem biztosított mászás) és nehézségi (kötéllel biztosított, magasban történő mászás) – a szerk.) Hogy a fiatalember mennyire tehetséges, azt jól mutatják a tavalyi, valóban kivételes eredményei. Mindkét nemben korosztályos magyar bajnok lett, igazi kuriózum, hogy nehézségi mászásban a nyílt férfi kategóriában is elhozta az aranyérmet, de megnyerte a négy országban - Ausztria, Olaszország, Horvátország, Szlovénia - négy fordulóból álló, rangos Alpok-Adria Kupasorozatot, ezen túl még arra is volt ereje és tehetsége, hogy több Európa-kupa bajnokságon - Belgiumban, Bulgáriában, Ausztriában, Svájcban és Portugáliában – is részt vegyen, a luzitánoknál az előkelő 8. helyen végzett a bivalyerős mezőnyben. Az olyan apróságokról már szó se essék, hogy az aggteleki barlangok feletti sziklamászó viadalon, szintén nyílt férfi kategóriában a dobogó 3. fokára állhatott fel.

sport

Gyarmati Hírek

13

Egyébként a Balassi Bálint Gimnázium 8. osztályos diákja, s hogy az iskolapadban sem vall szégyent, azt jól példázza, hogy eddig háromszor érdemelte ki a Balassagyarmat Jó tanulója Jó sportolója elismerést. Hobbija – a mászáson túl – a síelés, a kismotorozás, kedveli John Flanagan könyveit, de (minő meglepetés!) gyakran túrázik is két kutyája kíséretében. - Az idén szeret­ném megőrizni a baj­noki címeimet – lebbenti fel a fátylat terveiről -, de az Európa-bajnokságon is dobogón akarok végezni. Távolabbi céljaim között első helyen állnak az ötkarikás játékok! Szerintem erre reális esélyem nem a 2020-as tokiói, hanem a következő olimpián lehet. Persze, ez még rengeteg kemény munkát jelent, de ezt egyáltalán nem bánom, mert nekem a mászás nem csupán a hobbim, hanem az életem! (szilágyi)

2019. január


Profile for Attila Kopisz

Gyarmati Hírek - január - 2019  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK című kiadvány 2019. januári számának digitális kiadásába. Mobilon töltse le az ISSUU alkalmazást a tökéletes...

Gyarmati Hírek - január - 2019  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK című kiadvány 2019. januári számának digitális kiadásába. Mobilon töltse le az ISSUU alkalmazást a tökéletes...

Profile for b.gyarmat
Advertisement