Page 1


3

aktuĂĄlis

Ami ĂŠvtizedeken keresztĂźl dĂŠdelgetett ĂĄlom volt, az most mĂĄr valĂłsĂĄg: uszodĂĄja lesz vĂĄrosunknak.

TĂ­zmilliĂĄrd forintot fordĂ­t a kormĂĄny az orszĂĄgos kĂśznevelĂŠsi infrastruktĂşra-fejlesztĂŠsre, amelynek

rĂŠszekĂŠnt uszodĂĄk, tornatermek, tantermek Ăşjulhatnak meg ĂŠs ĂŠpĂźlhetnek. UszodaĂŠpĂ­tĂŠsre hĂĄrommilliĂĄrd forintot kĂśltenek, hĂĄrommilliĂĄrd forint tornatermek ĂŠpĂ­tĂŠsĂŠre, szintĂŠn hĂĄrommilliĂĄrd forint tanteremEÄžYtWpVUHpVHJ\PLOOLiUGIRULQWyYRGDIHMOHV]WpVUH IRUGtWKDWy 2UEiQ Viktor miniszterelnĂśk kijelentette: az a cĂŠl, hogy minden jĂĄrĂĄsban legyen legalĂĄbb egy uszoda. Az idei pYEHQ XV]RGD pStWpVH NH]GÄžGLN meg, de ez tĂśbbĂŠves program. Balla MihĂĄly, tĂŠrsĂŠgĂźnk orszĂĄgyJ\ÄŹOpVL NpSYLVHOÄžMH )LGHV] D QDSRNEDQ VDMWyWiMpNR]WDWyQ MHOHQWHWWH be: Balassagyarmat a kormĂĄnyhaWiUR]DW pUWHOPpEHQ OHKHWÄžVpJHW

HiĂĄny nĂŠlkĂźli kĂśltsĂŠgvetĂŠs &MGPHBEUBBL™QWJTFMĂ›UFTUÂŤMFU Balassagyarmat idei kĂśltsĂŠgvetĂŠsĂŠt, BNFMZIPTT[Š™WUJ[FEFLVU‘OB[FMTĂ› IJ‘OZO™MLÂŤMJCÂŤE[T™,ÂĽT[ÂĽOIFUĂ›FOB[ elmĂşlt egy ĂŠv sorĂĄn tĂśrtĂŠnt ĂĄllami adĂłs sĂĄgkonszolidĂĄciĂłnak – amely 44 milliĂł val meghaladta az 1 milliĂĄrd forintot –, a Q‘MZ‘[BUPLPOUŠMSFOELÂ?WÂŤMJÂĽOFSĂ›TGFK MFT[U™TFLCFLF[EIFUBW‘SPT .FHLF[EĂ›EJLB7‘SPTÂŤ[FNFMUFU™TJ,GU 4[ÂŤHZJŠUSBLÂĽMUÂĽ[UFU™TF NFHŠKVMIBUB QJBD ŠKCVSLPMBUPULBQB-JT[U™T 5IÂĽLÂĽMZVUDB™TTUBCJMJ[‘MK‘LBGÂĽMEVUB LBUJT Az ĂśnkormĂĄnyzati reform bevĂĄltotta a tervezett cĂŠlokat: a telepĂźlĂŠsek nemcsak megszabadultak adĂłssĂĄgaiktĂłl, de a gazdasĂĄgi erejĂźkkel arĂĄnyos feladatellĂĄtĂĄs NFMM™NFHGFMFMĂ›GJOBOT[Â?SP[‘TJTU‘STVMU &OOFLLÂĽT[ÂĽOIFUĂ›FOBLÂĽMUT™HWFU™TB KFMFOUĂ›TGFKMFT[U™TFLNFMMFUUJTOVMMT[BME¢T TFNĂ&#x;LÂĽE™TJ TFGFKMFT[U™TJIJ‘OZUOFNUBSUBMNB[ Mint kĂśztudott, az ĂśnkormĂĄnyzatok ĂśnĂĄllĂł gazdĂĄlkodĂĄsa a rendszervĂĄltĂĄssal indult, ĂĄm a Bokros-csomag 1995-Ăśs bevezetĂŠse ¢UBFHZSFLFWFTFCC‘MMBNJGJOBOT[Â?SP[‘TTBM ĂŠs egyre tĂśbb feladattal kellett megbirkĂłz-

OJVL"UFMFQM™TFLL¼MUT™HWFU™TF ban indult el az eladósodås felÊ, amikor az ållam a Medgyessy-kormåny szåznapos jólÊti intÊzkedÊseit mår az Ünkormånyza-

nyert uszoda ĂŠpĂ­tĂŠsĂŠre, ezzel a gyarmatiak tĂśbb tĂ­zĂŠves vĂĄgya teljesĂźl. $] XV]RGDpStWpV PpJ D] HOÄžNpszĂźleti szakaszban tart, de annyi mĂĄr bizonyos, hogy a lĂŠtesĂ­tmĂŠnyt 8 pV yUD N|]|WW D N|]QHYHOpVEHQ H] LGÄžQ W~O V]DEDGLGÄžV WHYpNHQ\sĂŠgben, a tĂśmeg- ĂŠs versenysportban hasznĂĄlhatjĂĄk majd. A beruhĂĄ]iVPpJD]LGpQHONH]GÄžGLNDN|]nevelĂŠsi infrastruktĂşra-fejlesztĂŠsi program keretĂŠben, a tanuszodĂĄt a tankerĂźleteken keresztĂźl az ĂĄllam Ăźzemelteti majd. A lĂŠtesĂ­tmĂŠny az Ipoly-parti sportcentrum mellett, a MadĂĄch KtG pV D V]HQQ\Yt]iWHPHOÄž N|]|WWL terĂźleten lesz.

dÊsi hiånnyal tudott fennmaradni, amelyet DTBLCFOTJLFSMUGPMZBNBUPTBOMFGBSBHOJ"UBWBMZJFT[UFOEÛCFON‘SDTBL NJMMJ¢GPSJOUIJ‘OZ[PUUBCE[T™CÛM BNFMZB Q‘MZ‘[BUPLOBLL¼T[¼OIFUÛFO™WW™H™SF MFOVMM‘[¢EPUU ‰S¼NUFMJI�S IPHZB[JEFJ™WCFON‘SUFSWszinten sem kell szåmolnia a vårosnak

2014-es tervezett fejlesztÊsek: 7‘SPT[FNFMUFU™TJ,GU4[HZJŠUJUFMFQIFMZSFL¼MU¼[UFU™T*UFN 7‘SPTL¼[QPOUJOHBUMBOGFKMFT[U™T 3‘L¢D[JV 

%™MJFMLFSMÛŠU ,‘CFMHZ‘S"MHÛWFSVUBLL¼[U

*OU™[N™OZGFMŠK�U‘TPL FOFSHFUJLB +‘U™LW‘S¢WPEBL™N™OZ %¢[TBJTLPMBUFUÛTUC

7‘SPTL¼[QPOUGFKMFT[U™T $BOBEB[MFUI‘[IPNMPL[BU GÛU™SUSBG¢‘UIFMZF[™TTUC

7‘SPTI‘[BVEWBSGFMŠK�U‘T ,¼[WJM‘H�U‘TGFKMFT[U™T %¢[TBK‘UT[¢ *QPMZQBSUŠU

1JBDGFMŠK�U‘T 1BSLPM¢™Q�U™T )VOZBEJVUDBQJBDN¼H¼UU

-JT[U™T5I¼L¼MZVUD‘LGFMŠK�U‘TB 6UDBCŠUPSCFT[FS[™TFL T[FNFUFTFL QBEPL LFS�U™T

%¢[TB™T4[POU‘HIK‘UT[¢UFSFLLPST[FSĂ&#x;TÂ?U™TF .BE‘DIIÂ?EGFMŠKÂ?U‘T™THÂĽSEFT[LBQ‘MZB™QÂ?U™T NyĂĄri fesztivĂĄl rendezvĂŠnyek $JWJUBT'PSUJTTJNBLÂĽOZWŠKSBLJBE‘TB 6T[PEB™QÂ?U™TB[*QPMZQBSUŠUPO UPLLBMGJOBOT[Â?SP[UBUUBNFH ™TGPMZBNBUPTBOLJWPOUBBGPSS‘TPLBU#BMBTTBHZBSNBU CBON‘SNJMMJ¢GPSJOUGFMFUUJNĂ&#x;LÂĽ-

IJ‘OOZBM"KFMFOUÛTUBSUBM™LPLNFMMFUUS™H OFNM‘UPUU¼OFSÛTGFKMFT[U™TFLJTFMJOEVMIBUOBL M‘TEU‘CM‘[BUVOL 

A Kiss Ă rpĂĄd Ă ltalĂĄnos Iskola meghĂ­vĂĄsĂĄra vĂĄrosunkba lĂĄtogat

SzabĂł Gyuri bĂĄcsi, a hĂ­res „bĂźkki fĂźvesemberâ€?, DNLYHOiSULOLViQV]HUGiQyUiWyOD9iUPHJ\HKi]DQDJ\WHUPpEHQWDOiONR]KDWXQN A belĂŠpĂŠs ingyenes. 2014. mĂĄrcius

GYARMATI HĂ?REK

MegvalĂłsult ĂĄlom: uszoda a vĂĄrosban


GYARMATI HĂ?REK

4

aktuĂĄlis

2UV]žJJ\ÑOŒVLYžODV]WžVRN à prilis 6-ån vålaszt az orszåg: tÊrsÊgßnkben, Nógråd megye 2. V]iP~RUV]iJJ\ŤOpVLYiODV]WyNHrßletÊben (84 telepßlÊs) 23 kÊpYLVHOŊMHO|OWUHOHKHWYRNVROQL 6]HUNHV]WŊVpJ QNYDODPHQQ\L MHO|OWQHNIHODMiQORWWDDEHPXWDWNR]iVLOHKHWŊVpJHWDKR]]iQN HOMXWWDWRWWDQ\DJRNDWD]DOiEELDNEDQN|]|OM N Balla Mihåly Fidesz-Magyar Polgåri SzÜvetsÊgKeresztÊnydemokrata NÊppårt Az elmúlt nÊgy Êvben sikerßlt megållítani a vålsågfolyamatokat: a magyar Ês kßlfÜldi vållalkozåsok RÊtsåg Ês Balassagyarmat tÊrsÊgÊben kÜzel 1000 új munkahelyet lÊtesítettek kormånyzati segítsÊggel. 2010-hez kÊpest 43%-kal QĞWW D IRJODONR]WDWiV D N|U]HWEHQ $ kÜzfoglalkoztatås kiterjesztÊse is hozzåjårult a tartós munkanÊlkßliek munkåhoz jutåsåhoz. A helybeli gazdåk is egyre nagyobb mÊrtÊkben rÊszesei az orszåg gazdasågi nÜvekedÊsÊnek. Iskolåk Ês óvodåk felújítåsåra Nyugat-Nógråd tizenhat telepßlÊsÊn kerßlhetett sor, nyolc telepßlÊsen a kÜzÜssÊgi håz szßletett újjå, hÊt orvoVL UHQGHOĞQN LV PHJ~MXOW )RO\WDWyGLN SzÊcsÊny våros rehabilitåciója. Megújult RÊtåg belvårosa. TÜrtÊnelmi megújulåson ment åt Balassagyarmat: PHJ~MXOWD&LYLWDV)RUWLVVLPD7pUD] Óvåros tÊr, uszoda Êpßl. Balassagyarmat egyúttal a megye gazdasågi, befektetÊsi, kereskedelmi kÜzpontjåvå vålt. )RO\WDWQXQN NHOO D PXQNDKHO\WHremtÊst kisebb ipari, gazdasågi Üve]HWHNNLDODNtWiViYDO)RO\WDWQXQNNHOO D]DOVyEEUHQGďXWDNIHO~MtWiViWDHV IĞ~W9iFpV3DUDVVDSXV]WDN|]|WWLV]Dkaszån, Ês el kell kezdenßnk a 22-es IĞ~WiWIRJyIHO~MtWiViWLV 7pUVpJ QNOpSpVUĞOOpSpVUHIHMOĞGLN GH PpJ QDJ\RQ VRN D WHHQGĞQN SzeretnÊk tovåbbra is annak az Üsszefogåsnak a rÊszese lenni, amely a korPiQ\D]|QNRUPiQ\]DWRNpVD]LWWpOĞ emberek munkåja åltal jÜtt lÊtre.

2014. mĂĄrcius

Borenszki Ervin Magyar Szocialista PĂĄrt, EgyĂźtt-A KorszakvĂĄltĂłk PĂĄrtja, Demokratikus KoalĂ­ciĂł, PĂĄrbeszĂŠd MagyarorszĂĄgĂŠrt PĂĄrt, Magyar LiberĂĄlis PĂĄrt $HJ\pQLMHO|OWEÄžOHJ\HGÂ OLNpQWWDUtottam fontosnak, hogy a vĂĄlasztĂłkerĂźlet mind a 84 telepĂźlĂŠsĂŠn fĂłrumot szervezzek. Hallottam az emberek vĂŠlemĂŠnyĂŠt, lĂĄttam remĂŠnyvesztettsĂŠgĂźket, ĂŠrtem a csalĂłdottsĂĄgukat. ElegĂźk van abbĂłl, KRJ\EHFVDSWiNÄžNHW6HKRODEHtJpUWHJ\milliĂł Ăşj munkahely, az ĂĄllamadĂłssĂĄg a 3000 milliĂĄrdos magĂĄnnyugdĂ­j-vagyon elrablĂĄsa ellenĂŠre sem csĂśkkent, a rendszervĂĄltĂĄs Ăłta soha ennyi szegĂŠny ember, M|YÄžWOHQILDWDOQHPYROWPpJ1yJUiGEDQ PLQW PRVW (ONHVHUtWÄžQHN WDUWMiN KRJ\ WDYDO\EH]iUWiNDPHJ\HHJ\HWOHQIÄžLVNROiMiW )HOKiERUtWMD ÄžNHW KRJ\ .DUDQFV ODSXMWÄžWÄžO 'LyVMHQÄžLJ D V]pWYHUW 76=HN Ăźzemek helyĂŠn nincs semmi. LĂĄtjĂĄk, hogy alig van beruhĂĄzĂĄs, ĂŠs azt a keveset is a bennfentesek kapjĂĄk. NĂłgrĂĄd megye leszakadĂĄsa folyamatos, a bĂŠrek itt a legalacsonyabbak, a PHJpOKHWpVHJ\UHQHKH]HEE)HOKiERUtWy hogy a XXI. szĂĄzadban gyerekek ĂŠheznek, a dolgozĂłk kiszolgĂĄltatottak, hogy a diploma megszerzĂŠse csak a gazdaJRNOHKHWÄžVpJHOHV]KRJ\V]HU]HWWMRJRkat vesznek el, hogy megalĂĄznak, meglopnak milliĂłkat, mikĂśzben haveroknak adjĂĄk a fĂśldet, a trafikot, a takarĂŠkszĂśvetkezeteket. Meg kell ĂĄllĂ­tanunk ÄžNHW 6]DYD]DWDLQNNDO OHYiOWKDWMXN 2UEiQ 9LNWRUW pV UHQGV]HUpW $ NRUmĂĄnyvĂĄltĂłk programja igazi vĂĄltozĂĄst hoz az Ă–n ĂŠletĂŠben is: esĂŠlyt ad a biztosabb megĂŠlhetĂŠsre, gyarapodĂĄsra; remĂŠnyt a jobb ĂŠletre; gyermekĂŠnek leheWÄžVpJHW DUUD KRJ\ W|EEUH YLJ\H pV LWWKRQ V]Â OÄžI|OGMpQ EROGRJXOMRQ 7LV]WHVVpJJHO IHOHOÄžVVpJJHO V]HUHWQpN dolgozni tĂŠrsĂŠgĂźnkĂŠrt. Ha Ă–nnek is elege van, ĂŠs valĂłban kormĂĄnyvĂĄltĂĄst DNDUV]DYD]]RQUiPpVD]06=3YH]HWWH OLVWiUD +D tJ\ WHV] HOpUL FpOMiW NRUPiQ\YiOWiVOHV] dr. Frankfurter Zsuzsanna Magyar MunkĂĄspĂĄrt NĂłgrĂĄd megye a szĂł szoros ĂŠrtelmĂŠben megszenvedte a rendszervĂĄltĂĄst.

A lakossåg szåma tÜbb mint 40 ezerrel csÜkkent, a munkakÊpes korú lakossågnak csak 42%-a dolgozik, az orszågban itt a legalacsonyabbak az åtlagkeresetek. A nógrådi ipar csaknem teljeVHQHOWďQWDPH]ĞJD]GDViJEyOPDDOLJ H]HU HPEHU pO HOWďQW D] pOHOPLV]HULSDU is. A magyarorszågi kßlfÜldi ÊrdekeltVpJďYiOODODWRNDDPDJ\DUYiOODOkozåsoknak is csak 1,4%-a talålható itt. $ QHP]HWL M|YHGHOHPQHN D *'3QHN Nógråd megye csak 1%-åt termeli. eYHQWHFVXSiQODNiVpS O eYUĞOpYUHFV|NNHQD]iOWDOiQRVLVNROisok szåma, a hajdani fejlett szakoktatås LVDP~OWp$IHOVĞRNWDWiVEDEHLUDWNR]RWW diåkok 90%-a nem tÊr vissza a megyÊbe, de nincs is hova. A nógrådi emberek egÊszsÊgi ållapota az orszågos åtlagnål is rosszabb. A megyÊben kb. 30 ezer cigåny ember Êl. A gondjaik, a munkanÊlkßlisÊg, a szegÊnysÊg, a kirekesztettsÊg ismertek, megoldås nem szßletett rå. Mit akar a Munkåspårt? Nagy ållami gazdasågi programokat a megye fejOHV]WpVpUH PXQNDKHO\HN WHUHPWpVpUH ÉOOtWVXN YLVV]D D EiQ\iV]DWRW ÉOOtWVXN KHO\UH D PH]ĞJD]GDViJRW D NDSFVROyGy IHOGROJR]yLSDUW 9DOyViJRV LGHJHQforgalmi ipart kell lÊtrehozni, tåmogatYDDKHO\LYiOODONR]iVRNDW)HONHOOV]iPROQLDV]HJpQ\VpJHW$FLJiQ\ViJQDN PXQNiWpVWDQXOiVLOHKHWĞVpJHWNHOOWHremteni. NÜvelni kell a csalådorvosok szåmåt, meg kell oldani az utånpótlåsukat. A megye minden lakosa szåmåra biztosítani kell, hogy vonattal vagy autóbusszal utazva egy nap alatt el tudja intÊzni ßgyit a megye mås telepßlÊsein. A megyÊt be kell kapcsolni az autópålya-ÊpítÊsi programba. Biztos munka, biztos jÜvedelem, bizWRVM|YĞ Halasi Miklós MCF Roma Összefogås Pårt A szakmunkåsNpS]Ğ HOYpJ]pVH utån az ÉGIS Gyógyszergyårban dolgoztam, munka mellett leÊrettsÊgiztem, meghåzasodtam Ês megszßleWHWWDQDJ\OiQ\RPpVDQDJ\ILDP.LOHQF pYXWiQPXQNDKHO\YiOWR]WDWiV)ĞYiURVL 9t]PďYHNPDMGQHPK~V]pYLJH]DODWW nÊgy új szakmåt sajåtítottam el. )RO\WDWyGRWWDJ\HUPHNiOGiVpVPHJszßlettek iker fiaim, majd a kislånyom. 2001-be bekÜltÜztßnk Óbudåra, majd ED,SRO\YHFpUH' K|QJ|WWDNDSLtalizmus, megtapasztaltam a munkanÊlkßlisÊget, a vele jåró depressziót,


alkalmi munkĂĄk, kĂśzmunka, nĂŠmetorV]iJLPXQND+DWpYHD'HOSKLJ\DUPDti gyĂĄrĂĄban dolgozom, kezdetben segĂŠdmunkĂĄskĂŠnt (operĂĄtor), majd karbantartĂł technikuskĂŠnt. 2009-ben megalakĂ­tottuk a helyi polJiUÄžU V]HUYH]HWHW D] ,SRO\ iUDGiVDNRU kivettĂźk rĂŠszĂźnket a homokzsĂĄkok pakolĂĄsĂĄban is. A 2010-es ĂśnkormĂĄnyzati vĂĄlasztĂĄsok Ăłta az Ipolyvecei Roma NemzetisĂŠgi Ă–nkormĂĄnyzat alelnĂśkekĂŠnt prĂłbĂĄlom segĂ­teni a rĂĄszorulĂłkat. 3URJUDPRPDVDMiWWDSDV]WDODWDLPEDQ gyĂśkerezik: cigĂĄny, nem cigĂĄny hiĂĄba dolgozik rabszolgakĂŠnt sajĂĄt hazĂĄjĂĄban idegeneket gazdagĂ­tva, kilĂĄtĂĄstalan az ĂŠlete. A bĂŠrek mĂŠrtĂŠke az ĂŠhen halĂĄshoz sok, a tisztessĂŠges megĂŠlhetĂŠshez kevĂŠs, gyermekeink tanĂ­ttatĂĄsa meghaladja a OHKHWÄžVpJHLQNHW0LQGDGGLJPtJD]HPberek nem fognak Ăśssze, nem kezdenek el egymĂĄsĂŠrt kĂźzdeni, nem megyĂźnk semmire. Ăšgy gondoltam, elkezdek mĂĄsokĂŠrt dolgozni, talĂĄn kĂśvetik a pĂŠldĂĄmat, bĂĄr egy fecske nem csinĂĄl nyarat, de jelzi, hogy rĂśvidesen itt a tĂśbbi. +HJHGÄŹV(UYLQ ZĂśldek PĂĄrtja MegĂşjult energiĂĄnkkal a fenntarthaWyM|YÄžpUW$=|OGHN 3iUWMDW|EEWHUÂ OHWHQ is igyekszik ĂŠrvĂŠnyesĂ­teni tĂśrekvĂŠseit azĂŠrt, hogy a laNRVViJJDOHJ\Â WWPÄŹN|GpVEHQWHKHVVHQD IHQQWDUWKDWy IHMOÄžGpVpUW =|OGHN 3iUWMD programjĂĄnak pontjai: www.zoldekpartja.hu. Email: info@zoldekpartja.hu Kiss LĂĄszlĂł Jobbik MagyarorszĂĄgĂŠrt Mozgalom pYHV 9DUViQ\L lakos vagyok, itt ĂŠlek csalĂĄdommal, felesĂŠgemmel ĂŠs 2 gyermekemmel. 0H]ÄžJD]GDViJL YiOODONR]iVRP LJD]JDWRP $ PR]JDORP PH]ÄžJD]GDViJL NDELnetjĂŠnek, valamint a civil szakemberekEÄžOiOOy$Q\DI|OGYpGHOPL.HUHNDV]WDOQDN nĂłgrĂĄdi tagjakĂŠnt is segĂ­tem a magyar I|OG YpGHOPpW $NWtY SROJiUÄžUNpQW IRQWRVQDNWDUWRPDN|]EL]WRQViJPHJHUÄžVttĂŠsĂŠt, az Ipolymenti Nagyboldogasszony .|]|VVpJDODStWyMDNpQWDILDWDORNNHUHV]tĂŠny neveltetĂŠsĂŠt is. Modern technolĂłgiĂĄval ĂşjraindĂ­tjuk a kĂśrnyĂŠk bezĂĄrt, nagy mĂşltĂş gyĂĄrait, bĂĄQ\iLW pV D V]DNHPEHUNpS]pVW (OÄžQ\EHQ rĂŠszesĂ­tjĂźk ĂŠs beindĂ­tjuk a csalĂĄdi-, kis- ĂŠs N|]HSHV PH]ÄžJD]GDViJL pStWÄžLSDUL NHreskedelmi, turisztikai vĂĄllalkozĂĄsokat. TĂśbb rendfenntartĂłt biztosĂ­tunk a WHOHSÂ OpVHNHQ )HMOHV]WMÂ N D W|PHJN|]OHNHGpVLpVN|]WHUÂ OHWLWpUILJ\HOÄžNDPH-

ra rendszereket, valamint a kÜzvilågíWiVW .LYL]VJiOMXN pV Q\LOYiQRVViJUD hozzuk a lezajlott ållami Ês Ünkormånyzati privatizåciók rÊszleteit, megQHYH]] NDIHOHOĞV|NHW6RURQNtY OIHlßlvizsgåljuk a helyi gazdåk Êrdekeit VpUWĞ I|OGSiO\i]DWRN HUHGPpQ\HLW 6]DNPDLODJ pV SpQ] J\LOHJ LV PHJHUĞVtWM NDNyUKi]DNPďN|GpVpW(JpV]VpJ centrumok lÊtrehozåsåval gyorsítjuk a jåró beteg ellåtåst Ês nÜveljßk az „egynapos� sebÊszetek szåmåt. BekerßlÊsi kÜltsÊgen megvåsårolható bÊrlakåst, a Ki]WiMLJD]GiONRGiVUDWHUPĞI|OGHWEL]tosítunk azon csalådoknak, akik dolgoznak, az ingatlan fenntartåsåt el tudjåk låtni Ês betartjåk a kÜzÜssÊgi egyßttpOpV V]DEiO\DLW (UĞVtWM N D Ki]L EHWHJiSROypVLGĞVJRQGR]yV]ROJiODWRW Makó Andrås Szociåldemokratåk Magyar Polgåri Pårtja +D]iQNEDQ D EpUEĞO pV IL]HWpVEĞO pOĞN YDODPLQW D Q\XJGtMDVRN OHJNHYHsebb nettó 120 ezer forintot kapjanak. Ne csak szavakban, hanem tettekben is Magyarorszåg Európa rÊsze legyen. TÜbb munkahely Ês tisztessÊges bÊr a dolgozóknak. Mazgon Jelena Seres Måria SzÜvetsÊgesei )pUMHPPHOJ\Hreket nevelßnk. Tånctanår vagyok, HEEĞO NLIRO\yODJ sok fiatallal tartom a kapcsolatot. )RQWRVQDNWDUWRPDYLGpNLNLVWHOHS OpVHN IHO]iUNy]WDWiViW &pONLWď]pV KRJ\ itt, helyben is legyen fejlesztÊs. NÊhåny helyen, ahol tanítok, a kÜrßlmÊnyek embertelenek. CsalådanyakÊnt Ês tåncpedagóguskÊnt tisztåban vagyok a fiatalok problÊmåival, jó lenne segítsÊget nyújtani neNLN$PXQNDKHO\HNEL]WRVtWiVDIĞFpONLWď]pVHPOpQ\HJHVKRJ\D]LVNRODHOvÊgzÊse utån ne menjenek kßlfÜldre. Az SMS-pårt azÊrt szimpatikus, mert VRN FVDOiGDQ\iEyO pV HJ\V]HUď QĞEĞO åll, akik tudjåk, mennyibe kerßl 1 kg kenyÊr vagy 1l tej... Egyenjogúsåg legyen a parlamentEHQ7HOMHVHQHOQĞWOHQHGHWWDSDUODPHQW gU OQpQN KD QĞN LV WXGQiQDN YiOODOQL YH]HWĞEHRV]WiVW NÊmeth Låszló JólÊt Ês Szabadsåg Demokrata KÜzÜssÊg Mi rendelkezßnk írott vålasztåsi programmal. A 2014-es vålasztåsi HOĞNpV] OHW HUUĞO

5

szĂłl? Ma MagyarorszĂĄgon ĂŠr valamit a jĂłzan ĂŠsz? SzeretnĂŠm azt hinni, hogy igen. Amennyiben Ăşgy gondoljĂĄk, hogy minden Ă­gy folytatĂłdjon tovĂĄbb, szaYD]]DQDNDNRUPiQ\]ySiUWRNUD +D D HOÄžWWL LGÄžV]DNRW V]HUHWQpN visszahozni, vĂĄlasszĂĄk az ĂśsszefogĂĄs SiUWV]|YHWVpJHW Én azĂŠrt vĂĄllaltam a jelĂśltsĂŠget, mert nyugodt ĂŠs kiszĂĄmĂ­thatĂł jelent ĂŠs jĂśYÄžWV]HUHWQpN(QQHND]DODSMDFVDND jĂłlĂŠt ĂŠs a szabadsĂĄg megteremtĂŠse lehet. Ha Ă–nĂśk/Ti is ezt szeretnĂŠk, akkor V]DYD]DWXNNDOWiPRJDVVDQDN RĂĄcznĂŠ MolnĂĄr MĂĄria SzĂśvetsĂŠgben, EgyĂźtt MagyarorszĂĄgĂŠrt 9 i O O D O N R ] y nyugdĂ­jas, a 6=(0DODStWyWDJja ĂŠs balassaJ\DUPDWL V]HUYH]HWpQHN YH]HWÄžMH CĂŠlja MagyarorszĂĄgon a hĂĄtrĂĄnyos KHO\]HWÄŹ HPEHUHN PHJVHJtWpVH D rasszizmus ĂŠs a munkanĂŠlkĂźlisĂŠg csĂśkkentĂŠse. .HGYHQF LGp]HWH -y]VHI $WWLOiWyO „Ha az isten Ă­rĂłdiĂĄk volna/ s ĂŠjjelnappal mindegyre csak Ă­rna,/ Ăşgy se J\Äž]Qp Äž VH I|OMHJ\H]QL PHQQ\LW kell a szegĂŠnynek szenvedni". ,QGXOy MHO|OWMHLQHN V]i]DOpND QÄž YROW V]LQJOL QDJ\FVDOiGRV QHYHOÄžV] OÄžJ\HUPHLWHJ\HG OQHYHOÄžDQ\D |]YHJ\ URPD pV IRJ\DWpNRV VWE QÄž $]pUW LQGXOWXQN HO D] RUV]iJJ\ÄŹOpVL NpSYLVHOÄžYiODV]WiVRQ PHUW UDMWXQN kĂ­vĂźl senki nem kĂŠpviseli hitelesen D]RNDWDQÄžNHWpVJ\HUPHNHNHWDNLND napi megĂŠlhetĂŠsĂŠrt kĂźzdenek. CĂŠlunk a jelenlegi hatalom levĂĄltĂĄsa ĂŠs a jogĂĄllamisĂĄg helyreĂĄllĂ­tĂĄsa. 0HJJ\Äž]ÄžGpV QN KRJ\ D SROLWLNDL HOLWHW ² SiUWV]tQHNWÄžO I JJHWOHQ O ² NRPRO\ IHOHOÄžVVpJ WHUKHOL KD]iQN MHlenlegi ĂĄllapotĂĄĂŠrt, az orszĂĄg ĂŠs a lakossĂĄg eladĂłsodĂĄsĂĄĂŠrt, az elhĂşzĂłdĂł gazdasĂĄgi vĂĄlsĂĄgĂŠrt, a tĂĄrsadalmi elOHQWpWHNNLpOH]ÄžGpVppUWpVDJ\ÄŹO|ON|dĂŠsĂŠrt, amelyek mĂŠrgezik mindennapjainkat. Az elmĂşlt ĂŠvek rombolĂĄsa utĂĄn LJD]ViJRVDEEipVpOKHWÄžEEpNHOOWHQQL kĂśztĂĄrsasĂĄgunkat ĂŠs az ĂşjjĂĄ kell ĂŠpĂ­teni az egymĂĄs kĂśzti bizalmat. $ 6=(01Ä?3É57 MHO|OWMHLW WiPRJDWMD D 1ÄžSiUWL (J\ WWPÄŹN|GpV 3iUWMD D 0DJ\DURN 0DJ\DURUV]iJpUW (MAMA), valamint tĂśbb civil szerve]HW D] (XUySDL 1ÄžN 6]HUYH]HWH D &VDOiGÄžU (J\HV OHW D 0DJ\DU AntidiszkriminĂĄciĂłs AlapĂ­tvĂĄny, az AnyĂĄk, akiknek elraboltĂĄk gyerekeit Mozgalom, stb.

2014. mĂĄrcius

GYARMATI HĂ?REK

aktuĂĄlis


GYARMATI HรREK

6

Rรกkosi Gyรถrgy 1HP]HWLeUWpNHOYฤฌ Pรกrt Balassagyarmaton lรกttam meg a napvilรกgot, Bรกnkon รฉlek. 33 รฉves, hรกzas, kรฉt gyermek รฉdesapja YDJ\RN )RO\DPDWRVDQ NpS]HP PDgam, mind gazdasรกgi terรผleten, mind KREELP D ODEGDU~JiV WHUpQ (OฤžEELW IฤžLVNROiQ JD]GDViJL V]DNRQ XWyEELW PLQW HG]ฤžNpQW $ %6( NLVSDGMiQ LV PHJIRUGXOWDPPiUPLQWPiVRGHG]ฤž A Bรกnki Evangรฉlikus egyhรกz presbiWHUH YDJ\RN 9iFRQ GROJR]RP PLQW J\iUWiVNDSDFLWiVWHUYH]ฤž 0L D EpUEฤžO pOฤžNHW V]HUHWQpQN NpSviselni. Ehhez viszont ennรฉl tรถbb munkahelyre van szรผksรฉg. Ennek NXOFVD D PH]ฤžJD]GDViJ pV D] HUUH pSยOฤž LSDUiJDN IHMOHV]WpVH D PDJ\DU fรถld vรฉdelme. Sokan a kรผlfรถldi befekWHWฤžNWฤžOYiUMiNDJD]GDViJIHOHPHONHdรฉsรฉt. Ezzel az a gond, hogy ezeknek DEHIHNWHWฤžNQHNQHPD]DFpOMDKRJ\ felemelkedjen a gazdasรกgunk, hanem a sajรกt profituk maximalizรกlรกsa. Sajรกt magunk kell talpra รกllรญtani gazdasรกgunk. A stratรฉgiai vรกllalatokat รกllami tulajdonba vennรฉnk, mivel ezeket nem szabadott volna privatizรกlni, pรฉlGiXOD]HQHUJLDV]HNWRUEDQUpV]WYHYฤž FpJHNHW 3UREOpPD PpJ D GHYL]iQDN QHYH]HWWKLWHOHVHNKHO\]HWH(J\V]HUฤฌ a megoldรกs, hiszen forintot kaptak, a bank viszont devizรกt kรถvetel, szerinWยQN DODSWDODQXO $ KLWHOHNHW D] HOVฤž W|UOHV]WฤžUpV]OHW|VV]HJpUHDNDPDWRkat a felvรฉtelnรฉl meghirdetett รกllapotra visszaรกllรญtanรกnk. Tisztรกban vaJ\XQN KD]iQN pV D] LWW pOฤž HPEHUHN problรฉmรกival, viszont nekรผnk nem az a feladatunk, hogy eldรถntsรผk melyik pรกrt kreรกlta a hibรกs lรฉpรฉst, hanem az, hogy ezeket a problรฉmรกkat megoldjuk. Tรณth Zoltรกn Kรถzรถssรฉg a Tรกrsadalmi Igazsรกgossรกgรฉrt Nรฉppรกrt Tรถbb mint 30 รฉve BalassagyarPDWRQpOHN$.7, 1pSSiUW FpONLWฤฌzรฉseit megismerve dรถntรถttem รบgy, hogy eddigi โ€žjรณl bevรกltโ€ pรกrtatlansรกgomat รฉs politikai fรผggetlensรฉgemet feladva tenni fogok azรฉrt, hogy a kรถUยO|WWยQNOpYฤžYLOiJLJD]DEEiKLWHOHVHEEppVpOKHWฤžEEpYiOMRQ Egy vagyok รฉn is a mindennapi harcait vรญvรณ nรณgrรกdi emberek sorรกban. A szavak szintjรฉn megvalรณsulรณ ร…W|UฤžGpVWยตPiUpQLVMyOLVPHUHPWXdom, mennyire magรกra van hagyatva

2014. mรกrcius

aktuรกlis manapsรกg az ember, ha nem hรณdol be D]pSSHQKDWDOPRQOpYฤžNQHNKDQLQFV benne abban a bizonyos kosรกrban. ร‰pp ezรฉrt รฉn a magyar, illetve nรณgrรกdi eUWpNWHUHPWฤž(PEHUWNtYiQRPNpSYLVHOQL$]eUWpNWHUHPWฤžeOHWHWPHVWHUsรฉges megosztottsรกg รฉs felesleges cรญmkรฉk nรฉlkรผl. $] HUUH V]ยOHWฤž NLVJ\HUPHNHW pV D FVDOiGMiW D] HUUH NpV]ยOฤž ILDWDOW D] HUUHPHJpUHWWIHOQฤžWWHWKRJ\pOKHVVHQ tudรกsรกval, szorgalmรกval, s nem utolsรณ sorban azokat is, akik mรกr megtetWpNDPDJXNpWpVpUWpNWHUHPWฤžpOHWยN hajnalรกn megรฉrdemelt nyugdรญjas รฉveiket tรถltik, vagy a sors ne adja, egรฉszsรฉgรผket veszรญtettรฉk a szorgos รฉletรผk VRUiQ0LQWD.7,~J\pQVHPDNDURN mรกst: )HOWiUQLD]RNRNDWPHO\HNV]iPWDlan igazsรกgtalansรกghoz vezettek. Megszรผntetni ezen okokat รฉs tรฉnye]ฤžNHWPDMGDW|EEVpJD]eUWpNWHUHPWฤž (PEHUpUGHNHLWIpOWฤžpViSROyLJD]ViJRVDEE PฤฌN|GpV IHOp YLQQL H]W D +D]iW DKRO pOQยQN NHOO )RJDGMD EH szรญvรผnket, azt a szรญvet, melyet az orszรกgos listรกn a 13. helyen talรกl, mรญg az รฉn nevem mellett a 20. helyen a szava]yODSRNRQ0HJV]ROJiORPDEL]DOPiW PHUWKLV]HNPDJXQNEDQ Tรถrรถk Tamรกsnรฉ A Haza Nem Eladรณ Mozgalom Pรกrt Bรฉren szรผlettem, jelenleg is itt รฉlek a csalรกdommal. ร‰desapรกm gazdรกlkodรณ, fรถldPฤฌYHV D PH]ฤžJD]GiONRGiVEyO pOฤž ember volt, รฉdesanyรกm a hรกztartรกst vezette, nevelte bรกtyรกmat รฉs jรณmagamat, besegรญtett a gazdรกlkodรกsba. +i]DVViJEDQpOHNIHOQฤžWWGLSORPiV gyermekeim vannak. Arra tanรญtottam ฤNHWKRJ\KDYDQPXQNDDNNRUYDQ minden, ha nincs munka semmi nincsen. A munka ad รฉrtelmet รฉs รฉrtรฉket az รฉletnek, biztos megรฉlhetรฉst รฉs gyarapodรกst a csalรกdnak. Cรฉlom a devizahitelesek igazรกnak รฉs kรถrรผlmรฉnyeinek megnyugtatรณ rendezรฉse. A csalรกdok lรฉtbiztonsรกgรกnak megteremtรฉse, mely munkahelyek lรฉtesรญtรฉsรฉvel, a nagycsalรกdok รฉs a nyugdรญjasok รฉletN|UยOPpQ\HLQHNMDYtWiViYDOpUKHWฤžHO Tisztelettel szรณlok minden magyar iOODPSROJiUKR]V]ยOฤžNK|]pVDJ\HUmekeiรฉrt aggรณdรณkhoz, hogy kรถzรถsen akadรกlyozzuk meg orszรกgunk hanyatlรกsรกt, kifosztรกsรกt, fiataljaink elvรกndorlรกsรกt. Tegyรผnk egyรผtt tรถbbet az orszรกJpUW$]RUV]iJJD]GDViJLiOODSRWiEyO adรณdรณan, mรกs pรกrtok be nem tarthatรณ KDPLV V]yODPDLYDO QHP OpWH]ฤž MXWWDtรกsok osztogatรกsรกval nem kelรผnk ver-

senyre. Nekรผnk nem a hatalomra jutรกs a cรฉlunk, a hatalomra jutรกs az eszkรถz ahhoz, hogy megvalรณsรญtsuk cรฉljainkat. Zagyvai Sรกndor Lehet Mรกs a Politika 60 รฉves, balassagyarmati kรถzรฉpiskolai tanรกr vagyok. Testnevelรฉst รฉs fรถldrajzot tanรญtva az egรฉszsรฉg- รฉs kรถrnyezettudatossรกgra nevelรฉs elkรถtelezettje vagyok. Amennyiben a tisztelt vรกlasztรณk bi]DOPD iOWDO RUV]iJJ\ฤฌOpVL PDQGiWXPRWV]HUH]QpNDN|YHWNH]ฤžHONpS]HOpsek valรณra vรกltรกsรกรฉrt dolgoznรฉk: (UฤžVHEEpIฤฌ]QpPDN|]SRQWLUpJLรณval valรณ gazdasรกgi kapcsolatokat. A szlovรกk partnerekkel tartalommal tรถltenรฉm meg a hatรกr menti Ipoly-tรฉrsรฉgi HJ\ยWWPฤฌN|GpVW.H]GHPpQ\H]QpPD HV Iฤž~W IHMOHV]WpVpW D] ,SRO\ Y|OJ\รฉben 6 kis vรญztรกrozรณ รฉpรญtรฉsรฉt. - Munkahelyteremtรฉs รฉrdekรฉben a helyi gazdasรกg felpรถrgetรฉsรฉt รถsztรถnรถznรฉm a zรถld energia-fejlesztรฉsi รฉs lakรกs felรบjรญtรกsi alappal. Szociรกlis fรถldosztรกssal, a szรถvetkezรฉs helyzetbe hozรกsรกval. Az รกllattenyรฉsztรฉs, a gyรผmรถlcstermelรฉs รฉs kertรฉszeti kultรบra fejlesztรฉsรฉvel, valamint az erdei biomassza feldolgozรกsรกnak รถsztรถnzรฉsรฉvel. - A fรฉloldalas oktatรกsi modernizรกFLy PLQฤžVpJHOYฤฌ NLWHOMHVtWpVppUW รฉves tankรถtelezettsรฉgรฉrt. Az รกltalรกnos iskolรกk helyi fenntartรกsรกรฉrt. A hรกtrรกQ\RNDWFLSHOฤžNQHNNLHPHOWILQDQV]tURzรกst. Az iskolai kudarcok helyรฉbe gazda รฉs gazdasszonykรฉpzรฉst a lemaradรณk รถnfenntartรกsรกรฉrt. .DSMRQWHUHWDSROLWLNDIHOHWWLFLYLO NRQWUROO&LYLOSDUODPHQWHW6]DNV]HU YH]HWHNHUฤžVtWpVpW - Adรณrendszervรกltรกsรฉrt: szolidรกris tรถbb kulcsos adรณzรกst, vagyonosodรกsi DGyWpV]|OGDGyNDW A vรกlasztรกsokon indul mรฉg Belรกk 9LQFH 2WWy 0DJ\DURUV]iJL 6]RFLiO GHPRNUDWD 3iUW &]HNy (U]VpEHW gVV]HIRJiV3iUW /DNDWRV1LNROHWWD .HUHV]WpQ\ 0DJ\DURN 6]|YHWVpJH .RYiFV %RJOiUND 6SRUWRV pV (JpV]VpJHV 0DJ\DURUV]iJpUW 3iUW 6]LOYiVL,VWYiQ )ยJJHWOHQ.LVJD]GD )|OGPXQNiV pV 3ROJiUL 3iUW 5iF] -HQฤž 0DJ\DURUV]iJL &LJiQ\SiUW 6]HQGUHLQp .LV .DWDOLQ (XUySDL 5RPD .HUHV]WpQ\HN -REEOpWppUW 'HPRNUDWLNXV SiUW 1DJ\ -y]VHI (J\ยWW 3iUW pV 9LGiN =ROWiQ 0DJ\DU &VHOHNYฤž 3iUW ฤN QHP pOWHN D V]HUNHV]WฤžVpJยQN iOWDO IHODMiQORWWOHKHWฤžVpJJHO


7

aktuรกlis

Vรญzhรกlรณzat fejlesztรฉs .ย™HCFOOZFSUB[ยฅOLPSNย‘OZ[BUNJMMJย‘SEGPSJOUPUB[FMBWVMUJWยขWย[SFOET[FSSFOECFUย™UFMย™SFB[JWยขWJ[FUT[ย‘MMยUยขDTยฅWFLGFMยฉKยUย‘Tย‘SB BUยฅCCNJOUOFHZWFOย™WFT LPST[FSรŸUMFOWF[FUย™LIย‘Mยข[BULPST[FSรŸTยUย™Tย™SF &CCร›MB[ยฅTT[FHCร›MB#BMBTTBHZBSNBUPUย™T %FKUย‘SUยฅTT[FLยฅUร›OBHZย‘UNย™Sร›KรŸT[ย‘MMยUยขWF[FUย™LFHZSย™T[F WBMBNJOUBWย‘SPTCFMTร›JWยขvรญzhรกlรณzata รบjul majd meg. Az รบj rendszerCFONย‘SLPST[FSรŸNรŸBOZBHDTยฅWFLMFT[OFL ezรฉrt annak รฉlettartama is magasabb lesz a LPSย‘CCJOย‘M ย™SF[IFUร›FOKPCCNJOร›Tย™HรŸWJ[FU LBQOBLNBKEBGPHZBT[UยขL"GFKMFT[Uย™TยฅT[T[FTFOLJMPNย™UFSWย[WF[FUย™Lย™TBGFMFUUF Mย™Wร›ยฉU JMMFUWFKย‘SEBIย‘Mยข[BUNFHยฉKยUย‘Tย‘UJT tartalmazza. A kiviteli tervek elkรฉszรผltek รฉs MBTTBOFMJOEVMBLยฅ[CFT[FS[ย™T OBHZWBMยขT[ยOรŸTย™HHFMFOOFLFSFENย™OZFOZย‘SWย™Hย™O MFT[ ยHZร›TT[FMLF[Eร›EIFUOFLNFHBUย™OZleges munkรกlatok.

Miniszteri lรกtogatรกs #BMPH;PMUย‘O &NCFSJ&Sร›GPSSย‘T miniszter jรกrt vรกrosunkban: megtekintette a Dr. Kenessey Kรณrhรกz GFKMFT[Uย™TFJU NBKE Nyugat-Nรณgrรกd tankerรผleteinek ve[FUร›JWFMLPO[VMUย‘MUB[PLUBUย‘TOFWFMย™TIFMZJ

TBKย‘UPTTย‘HBJSยขM&TUFMBLPTTย‘HJGยขSVNPOWFUU Sย™T[U BIPM#BMBTTBHZBSNBUIJWBUBMPT Emlรฉkoklevรฉlben kapott igazolรกst a kormรกnytรณl a teljes adรณssรกgรกllomรกnyรกnak kiWย‘MUย‘Tย‘SยขMB[ยฅTT[FHNJMMJย‘SENJMMJยขGPSJOU BNFMZFUNย™HBLBNBUPLJTUFSIFMUFL WPMOB IBOFNUยฅSUย™OJLLPOT[PMJEย‘DJยข#BMPH ;PMUย‘ONJOJT[UFSLJKFMFOUFUUFร›B[VUPMTยขGFMFMร›TQPMJUJLVT BLJBWย‘SPTOBLVT[PEย‘UยHย™S ยถVHZBOJTNPTUNย‘SCJ[POZPT IPHZBLPSNย‘OZEยฅOUย™Tย™OFLLยฅT[ยฅOIFUร›FONFHย™QยซMB gyarmatiak รกltal รฉvtizedek รณta vรกrva vรกrt lรฉtesรญtmรฉny.

Mรฉhรฉsztalรกlkozรณ *TNย™UOBHZย™SEFLMร›Eย™TยฅWF[UFBNย™Iย™T[UBMย‘MLP[ยขU BIPWย‘OFNDTBLIB[ย‘OLLยซMยฅOCยฅ[ร› Sย™T[FJSร›M EFBIBUย‘SPOUยฉMSยขMJTย™SLF[UFLB Nย™Iย™T[T[BLNBLย™QWJTFMร›J BNย™IFLLFM GPHMBMLP[ยขLย™TBNย™[FULFEWFMร›DTBMย‘EPL "T[BLNBCFMJFLBNรŸWFMร›Eย™TJLยฅ[QPOULBNBSBUFSNย™CFOB[BLย‘DNย™[Sร›MUBOย‘DTLP[UBL BNJOBQVHZBOJTB[&VSยขQBJ#J[PUUTย‘H az akรกc korlรกtozรกsรกra รฉs kiirtรกsรกra nyรบjtott CFKBWBTMBUPLBU"[ย™SEFLMร›Eร›LGร›Lย™OUWย‘Tย‘rolhattak a talรกlkozรณn: szinte mindenhez IP[[ย‘KVUIBUUBL BNJBNย™Iย™T[LFEย™TIF[ T[ยซLTย™HFT EFUFSNย™T[FUFTFONFHLยขTUPMIBUUย‘LBMFHLยซMยฅOGย™Mย™CCNย™[Cร›MLย™T[ยซMUย™UFleket รฉs italokat is. A talรกlkozรณra meghirdeUFUUSBK[Qย‘MZย‘[BUJTTJLFSFTWPMU IJT[FOJTmรฉt tรถbb szรกz rajzot kรผldtek be az iskolรกsok; a legjobbak az Aula Galรฉriรกban lรกtogathatรณk.

Vadaspark

A mรกrcius 15-ei nyitรกs รณta eltelt rรถpke kรฉt hรฉt alatt is nagy sikert arattak a Nyรญrjesi Fรผvรฉszkert รฉs Vadaspark รบj รกllatai. Az emu โ€“ a vilรกg mรกsodik legna-

gyobb madara โ€“ pรกrt minden lรกtogatรณt ย™SEFLMร›Eย™TTFMGJHZFMJ BHZFSNFLFLLยฅSรฉben azonban a piciny lovak viszik el a Qย‘MNย‘U&VSยขQBFHZJLMFHร›TJCCMยขGBKUย‘KB a shetlandi pรณni valรณban igazi kรผlรถnleHFTTย™HFUKFMFOU"Nย™MUย‘OOย™QT[FSรŸ Vadaspark hรบsvรฉtkor ismรฉt gazdag programokkal vรกrja a termรฉszet szerelmeseit.

Megรบjulhatnak &NMย™LNรŸWFLยฉKVMIBUOBLNFHBWย‘SPTCBO")ร›TยฅLUFSย™OUBMย‘MIBUยขPTIPOWย™ET[PCPSย™TBIร›TยฅLUFNFUร›KFJTยฉKKย‘T[ยซMFUIFU"[ยฅOLPSNย‘OZ[BUEยฅOUยฅUUBSSยขM IPHZQย‘MZย‘[JLBPTIPOWย™EFNMย™LNรŸ helyreรกllรญtรกsรกra. Azt ugyanis korรกbban UยฅCCT[ยฅSย‘UIFMZF[Uย™L ย™TUยฅCCIFMZFOTย™SยซMU Sย‘BEย‘TVMBBTHZBMPHF[SFEUย‘CMย‘KBJTJUUPMWBTIBUยขNPTUยฅOย‘MMยขFNMย™LNรŸ Lย™T[ยซMBBTPLBOBL Nย™HIP[[ย‘B $JWJUBT'PSUJTTJNBT[PCPSBMLPUยขKB Pรกrkรกnyi Pรฉter kรฉszรญtenรฉ el. "Iร›TยฅLUFNFUร›Kย™UJTQย‘MZย‘[BUCยขMยฉKยUBOย‘L GFM"1PMHย‘SPL#BMBTTBHZBSNBUย™SU "MBQยUWย‘OZDJWJMT[FSWF[FULย™OUQย‘MZย‘[JL ย™T IBOZFSOFL BLLPSBUย‘NPHBUย‘TCยขMUยฅCCFL Lยฅ[ยฅUUBLBUPOBTยSKย‘UUFOOย™LSFOECF QยขUPMOย‘LBIJย‘OZ[ยขLFSFT[UFLFU ย™TEยT[burkolatรบ utak is kรฉszรผlhetnek majd. A NVOLย‘MBUPLTFHยUย™Tย™SFDJWJMT[FSWF[FUFL ย™TBIFMZJLยฅ[ยฅTTย™HFLJTGFMBKย‘OMPUUย‘LNย‘S tรกmogatรกsukat.

Munkahelyek

Lomtalanรญtรกs hรบsvรฉt utรกn "[ยฅOLPSNย‘OZ[BUJEย™OUBWBTT[BMยฉKSBT[FSWF[MPNUBMBOยUย‘TU"[FMร›SFMย‘UIBUยขMBHIยฉTWย™U VUย‘OJIย™UWย™Hย™O ย‘QSJMJTย‘ONFHSFOEF[ย™TSFLFSยซMร›BLDJยขBWย‘SPTLย™UQPOUKย‘O[BKMJL NBKE"Sย™T[MFUFLSร›MB[ยฅOLPSNย‘OZ[BULย™Tร›CCSย™T[MFUFTUย‘Kย™LP[UBUย‘TUBE

,ยฅ[FMNJMMJยขGPSJOUFVSยขQBJVOJยขTUย‘NPHBUย‘TUOZFSUB,BMPUIFSN}QยUร›JQBSJ;SU egy pรกlyรกzaton. "NJOUFHZNJMMJยขGPSJOUPTยฅTT[LยฅMUTย™HรŸ beruhรกzรกsbรณl egy 1700 nรฉgyzetmรฉter BMBQUFSยซMFUรŸDTBSOPLย™TSBLUย‘Sย™QยซMUB[ Ipari Parkban. "Gร›Lย™OUHFOFSย‘MLJWJUFMF[ย™TCFOUFWย™LFOZLFEร›Dย™HOZยMย‘T[ย‘SยขLHZย‘SUย‘Tย‘UUFSWF[JB[ ยฉKDTBSOPLCBO BIPMNVOLBIFMZFLJTMย™UFsรผlnek majd. 2014. mรกrcius


8

magazin

GYARMATI HรREK

โ€žVigyรผk vรฉgig, amit elkezdtรผnkโ€ 1pJ\HV]WHQGลŠYHOH]HOลŠWWDV]RFLDOLVWiNQDN N|V]|QKHWลŠHQDFVลŠGV]pOpQiOOyRUV]iJWDOSUDiOOtWiViUD NDSRWWNpWKDUPDGRVIHOKDWDOPD]iVWD]2UEiQNDELQHW $]DGyVViJiWYiOODOiVVRUiQDNRUPiQ\HOLVPHUWH %DODVVDJ\DUPDWHUลŠIHV]tWpVHLWSpOGDPXWDWyWDNDUpNR VViJiWpVIHOHOลŠVJD]GiONRGiViW$]HOP~OWQpJ\pYEHQ YpJUHD]ลŠWPHJLOOHWลŠWiPRJDWiVEDQUpV]HVยOWDWpUVpJ YpJ]HWHVKLEDOHQQHYLVV]DWpUQLDNXGDUFRNNDOWHOL *\XUFViQ\NRUV]DNKR]7|EEHNN|]|WWHUUลŠO EHV]pOJHWWยQN%DOOD0LKiOO\DO )LGHV] WpUVpJยQN RUV]iJJ\ลคOpVLNpSYLVHOลŠMpYHO *\DNUDQ~J\WฤฌQLND]HPEHUHNHJ\UpV]pQHNIHOHWWpEE V]HOHNWtY D PHPyULiMD H]pUW QHP iUW IHOHOHYHQtWHQL D QpJ\HV]WHQGฤžYHOH]HOฤžWWLKHO\]HWHW Fรกjdalmas tรฉny, hogy a 2002-2010 kรถzรถtti szocialista kormรกnyzรกs Magyarorszรกgot olyan mรฉlyre sodorta, hogy egy ODSRQ HPOHJHWWpN D FVฤžG V]pOpUH MXWRWW *|U|JRUV]iJJDO Sรบlyos รกllamadรณssรกg, a csalรกdokat sรบjtรณ eladรณsodottsรกg รฉs megszorรญtรกsok, az รถnkormรกnyzatokat, azaz a telepรผOpVHNHQ pOฤžN PLQGHQQDSMDLW az intรฉzmรฉnyek mindennapi PฤฌN|GpVpWV~MWyWDUWR]iVRN DPXQNDQpONยOLVpJK|] YLV]RQ\tWRWW PHJNpWV]HUH]ฤždรฉse, s mรฉg sorolhatnรกnk az DNNRULEDMRNDW6ฤžWPpJFVDN fokozta a bajt az akkori szocialista kormรกnyzat, amikor a *\XUFViQ\%DMQDL NRUPiQ\RN IHOWpWHOHN QpONยOL ,0) hitelhez folyamodtak, รฉs tovรกbb nรถveltรฉk a kilรกtรกstalansรกJRW 3HUV]HDEDQIHOYHWW,0)KLWHOQHNDWHUKHLWMDYD UpV]WDPRVWDQLNRUPiQ\QDND]RUV]iJQDNNHOOHWWYLVV]D IL]HWQLHยซ Q\DUiUD VLNHUยOW YLVV]DIL]HWQยQN D WHOMHV WDUWR]iVW 7DOiQIHOVHPWXGMXNDV]iPRNDWIRJQL|VV]HVHQPLOOLiUG (XUyW D]D] PLOOLiUG )WRW pUWKHWฤžHQ V]yOYD %DODVVDJ\DUPDW pYHV N|OWVpJYHWpVpW 0D D] ,0) WDUWR]iVXQNQXOODIRULQW$]DNNRUL,0)KLWHOPHJiOODSRGiVQDNPiVV~O\RVN|YHWNH]PpQ\HLLVYROWDNW|EEHNN|]W DQ\XJGtMDNpVDEpUHNKDYLUpV]pQHNHOYpWHOHDFVDOiGRN WiPRJDWiViQDN V]ฤฌNtWpVH D EpUHN EHIDJ\DV]WiVD D nemzeti, รบgynevezett helyi forrรกs, fejlesztรฉsi pรกlyรกzatok PHJV]ยQWHWpVH /HJDOiEE LO\HQ V~O\RV WHUKHW MHOHQWHWW D FVDOiGRN GHYL]DKLWHOHV HODGyVRGRWWViJD $ HV NRUPiQ\YiOWiVNRUHJ\pUWHOPฤฌYROWKRJ\HUUHDSUREOpPiUDLV megoldรกsokat kell keresni รฉs otthonvรฉdelmi dรถntรฉseket KR]QLDPHO\HNPHJYpGLNDODNiVKLWHOHVHNHW $] DGyVViJFVDSGD N|YHWNH]ฤž QDJ\ WHUยOHWH D] |QNRUPiQ\]DWRNYLOiJDYROW,WW1\XJDW1yJUiGEDQLVW|EEWHOHSยOpVYHUJฤžG|WWFVฤžGN|]HOLKHO\]HWEHQ(]HNHWDEDMRNDWLV RUYRVROQL NHOOHWW KLV]HQ D] |QNRUPiQ\]DWRN PฤฌN|GpVL QHKp]VpJHLD]RWWpOฤžNV]iPiUDLVpUH]KHWฤžYpYiOWKDIHOKDOPR]yGWDN D] LVNROD IฤฌWpV pV YLOODQ\V]iPOiL YDJ\ D 2014. mรกrcius

V]RFLiOLV pWNH]WHWpV WHUKHL VฤžW DEEDQ LV KD D WHOHSยOpVHQ GROJR]y N|]DONDOPD]RWWDN QHP MXWRWWDN LGฤžEHQ D IL]HWpVยNK|] .ODVV]LNXV LJD]ViJ KRJ\ YiOViJKHO\]HWEHQ QHP V]R NiVRVPHJROGiVRNDWNHOODONDOPD]QL$NRUPiQ\~MยฒVR NDN V]HULQW XQRUWRGR[ ยฒ JD]GDViJSROLWLNiYDO NH]HOWH D FVฤžGN|]HOLKHO\]HWHW Szรผksรฉgessรฉ vรกlt, hogy a vรกlsรกgadรณkon keresztรผl az รฉvWL]HGHNHQiWSpQ]V]LYDWW\~NpQWPฤฌN|GฤžNยOI|OGLWXODMGRQEDQOpYฤžH[WUDSURILWRWHON|Q\YHOฤžiJD]DWRNDEDQNV]HNWRU az energiacรฉgek, a tรกvkรถzlรฉs is rรฉszesรฉvรฉ vรกljanak a .RVVXWK yWD YiJ\RWW N|]WHKHUYLVHOpVQHN 8J\DQDNNRU olyan gazdasรกgi stratรฉgiรกt kellett elindรญtani, amelyben telMHVtWHQLOHKHWHWWD](XUySDL8QLyEDQpVD]RUV]iJVWDELOLWiVD pUGHNpEHQ YiOODOW JD]GDViJL pV IHMOHV]WpVL FpONLWฤฌ]pVHNHW 6LNHUยOWD]RUV]iJSpQ]ยJ\LKHO\]HWpWDQHP]HWLNRUPiQ\ VWDELOL]iOWD0DJ\DURUV]iJNpSHVYROWJD]GDViJLIRUGXODWRW YpJUHKDMWDQLyWDDJD]GDViJLQ|YHNHGpVWDUWyVpVYiUDNR]iVRNI|O|WWLDVWDELOL]iOiVpVPHJ~MXOiVpYHYROW SHGLJDQ|YHNHGpVHOLQGtWiViQDNpYH(N|]EHQQฤžWWHN DPHJWDNDUtWiVRNW|EEPLQWPLOOLiUGIRULQWQ\LiOODPSDStUYDQPDDPDJ\DUODNRVViJQiOeYHVV]LQWHQV]i]DOpNNDOQฤžWWDPDJ\DURUV]iJLEUXWWyKD]DLWHUPpN7DYDO\ D](8EDQDOHJNLVHEEYROW0DJ\DURUV]iJN|OWVpJYHWpVL KLiQ\D,GpQMDQXiUWyODPDJ\DURNWHUKHLWRYiEEFV|NNHQWHN 7|EE JD]GDViJL PXWDWy LV SR]LWtY LUiQ\ED YiOWR]LN PLN|]EHQ EฤžYยO D FVDOiGL DGyNHGYH]PpQ\ D Q\XJGtMDN PHJฤžU]LN UHiOpUWpNยNHW pV IRO\WDWMXN D SHGDJyJXVEpU HPHOpVW $] ~MpY DGyFV|NNHQWpVW UH]VLFV|NNHQWpVW pV VRNDNQDNEpUHPHONHGpVWLOOHWYHQ\XJGtMHPHOpVWKR]RWW -HOHQWฤžVYiOWR]iVRNW|UWpQWHND]|QNRUPiQ\]DWRNPฤฌ N|GpVpEHQLV รt kellett tekinteni az รกllami feladatokat is ellรกtรณ รถnkormรกnyzatok รฉs az รกllami intรฉzmรฉnyrendszer N D S F V R O D W i W 1 \ X J D W 1yJUiGEDQ WHOHSยOpVEฤžO telepรผlรฉsnek YROW YDODPLO\HQ KLWHOH DGyVViJD (]pUW D NRUPiQ\ pV D SDUODPHQW ~J\ G|QW|WW KRJ\ iWYHV]L D Wฤฌ]ROWyViJRN D NyUKi]DNPฤฌN|GWHWpVpW0DMGDN|]RNWDWiVV]DNPDLLUiQ\tWiViWVDYHOHMiUyOHJV~O\RVDEEWHUKHNHWDEpUHNIL]HWpVpW$]HJ\VpJHVLUiQ\tWiVDPHJWDNDUtWiVRNRQW~OLGฤžYHO PLQฤžVpJL JDUDQFLiW WXG DGQL DUUD KRJ\ D] LVNROiN kรถzรถtt ne legyenek olyan รฉgbe kiรกltรณ kรผlรถnbsรฉgek, ameO\HND]XWyEELpYWL]HGEHQNLDODNXOWDN$]LQWp]PpQ\UHIRUPRW N|YHWWH D] DGyVViJUHQGH]pV $ W|UWpQHOPL NRQszolidรกciรณ keretรฉben Magyarorszรกg kormรกnya rendkรญvรผOLWiPRJDWiVWDGRWW%DODVVDJ\DUPDWQDN .RQNUpWDQ" $YiURVWHOMHVNRQV]ROLGiFLyEDQUpV]HVยOWH]NDPDWRNNDO HJ\ยWW PLOOLiUG IRULQWRV WHKHUFV|NNHQWpVW MHOHQW (ONpV]ยOWDYiURVPpOWy&LYLWDV)RUWLVVLPDWHUHPHJ~MXOW D]$G\(QGUH~WD]รYiURVWpU~MN|UIRUJDORPpSยOWD


YiURV OHJIRUJDOPDVDEE V]DNDV]iQ D PฤฌYHOฤžGpVL N|]SRQWQiOร”MPฤฌIยYHVSiO\iWNDSWDND'y]VDpVD.HUHV]WpQ\LVNROiNpVHJ\PLQLVSRUWSiO\iWD.|]SRQWLรYRGD0HJ~MXOW D6]HUEXWFDpVD6]HQW(U]VpEHW,GฤžVHN2WWKRQD7DYDO\D] iOODP VHJtWVpJpYHO VLNHUยOW NLYiViUROQL D *\XUFViQ\ NRUPiQ\iOWDOSUHIHUiOW333WRUQDFVDUQRNRWpStWฤžYiOODONR]iVWyOtJ\|VV]HVVpJpEHQPLOOLyVIL]HWpVLWHKHUWฤžOPHQHNยOWPHJDYiURV.RQV]ROLGiFLyยJ\pEHQDNRUPiQ\HOLVPHUWHDYiURVHUฤžIHV]tWpVHLWSpOGDPXWDWyWDNDUpNRVViJiWpV IHOHOฤžVJD]GiONRGiViW 6RKDQHPOiWRWWIHMOHV]WpVHNW|UWpQQHND.yUKi]EDQ $] HOP~OW LGฤžV]DNEDQ IRJDGyyUiLPRQ YDJ\ D WHOHSยOpV YH]HWฤžNNHOHJ\H]WHWYHW|EEV]|ULVIHOPHUยOWDKHO\LHJpV]sรฉgรผgyi kรฉrdรฉsek kapcsรกn a betegirรกnyรญtรกsi rendszer, รฉs az, KRJ\ D EHQ DNNRU HOIRJDGRWW NyUKi]W|UYpQ\ PLO\HQ sok problรฉmรกt okozott a tรฉrsรฉgi betegellรกtรกs, betegirรกnyรญtรกs WHUpQUHD]~MHJpV]VpJยJ\LW|UYpQ\HNNHOpVUHQGHOHWHNNHOVLNHUยOWHOpUQLD]WKRJ\DEHWHJLUiQ\tWiVpOHWV]HUฤฌEEp YiOMRQ $] iOODPRVtWiVVDO My LUiQ\ED PHQWHN D GROJRN %DODVVDJ\DUPDWNyUKi]DEHOVฤžiWFVRSRUWRVtWiVVDOV]pOHVtWHQL WXGWDDNWtYVHEpV]HWLHOOiWiViWYpJpUHNRUV]HUฤฌ~MVยUJฤžVVpJLRV]WiOO\DOJ\DUDSRGRWWDPHOO\HOOpQ\HJpEHQIHONHUยOWD]RUV]iJHJpV]VpJยJ\LWpUNpSpUH0HQWฤžKHOLNRSWHUOHV]iOOypSยOWDPHO\PiUVDMQRVEL]RQ\tWRWWDLVV]ยNVpJHVVpJ .|]EHQDNyUKi]LVWXGMDIHMOHV]WpVHLWIRO\WDWQLHJ\NRPRO\ UHKDELOLWiFLyV EHUXKi]iVVDO pV HJ\ PLOOLiUGRV iOWDOiQRV IHMOHV]WpVVHO3HUV]HPpJPLQGLJVRNDWHHQGฤžQNGHOiWKDWy KRJ\ OpSpVUฤžO OpSpVUH YDQ MDYXOiV %t]RP EHQQH KRJ\ D] HJpV]VpJยJ\EHQ GROJR]yN EpUQ|YHNHGpVH LV MREE PXQNDN|UยOPpQ\HNHWEL]WRVDEEPHJpOKHWpVWWHUHPW $] DGyVViJWHUKHNHQ W~O D PXQNDQpONยOLVpJ D OHJQD J\REENLKtYiV 6LNHUยOWN|]|VPXQNiYDOHOpUQยQNKRJ\PiUDD5pWViJ %DODVVDJ\DUPDW6]ยJ\ JD]GDViJL WHQJHO\ 1yJUiG PHJ\H JD]GDViJL N|]SRQWMiYi YiOW $] HOP~OW PiVIpO pYEHQ 5pWViJRQ pV WpUVpJpEHQ N|]HO ~M PXQNDKHO\ %DODVVDJ\DUPDW6]ยJ\ JD]GDViJL |YH]HWpEHQ N|]HO ~M PXQNDKHO\M|WWOpWUHpVNRUPiQ\]DWLG|QWpVV]ยOHWHWWDUUyO hogy a kรฉt telepรผlรฉs kรถzรถtt egy รกtfogรณ gazdasรกgi infrastUXNWXUiOLV IHMOHV]WpV LQGXOKDW HO 0iU KiURP YiOODONR]iV kรถztรผk nรฉmet, magyar jelezte szรกndรฉkรกt a betelepรผlรฉsre รฉs NpV] WHUYHNNHO UHQGHONH]YH PLQWHJ\ ~M PXQNDKHO\HW WHUHPWHQHN*\DUPDWWpUVpJpEHQPDV]i]DOpNRVDPXQNDQpONยOLVpJ %L]DNRGiVVDO LV HOW|OWKHW EHQQยQNHW KRJ\ D] HOP~OWpYPXQNDKHO\WHUHPWฤžSiO\i]DWDLQW|EEFpJLVQ\HUW Ezek biztatรณ jelek mรฉg nem orvosoljรกk teljesen azokat a EDMRNDWDPHO\HND]HOP~OWpYEHQNLDODNXOWDN.pV]ยOD megyei fejlesztรฉsi koncepciรณ, amely elemezve a jelenlegi KHO\]HWHW IHOYi]ROMD D NLW|UpVL SRQWRNDW $ODSNRQFHSFLy KRJ\ D IHMOHV]WpVL NHUHWHNEฤžO PLQGHQ )RULQWEyO DW JD]GDViJLpVPXQNDKHO\WHUHPWpVLIHMOHV]WpVHNUHNHOOIRUGtWDQL 0LO\HQIHMOHV]WpVHNUHJRQGRO" 0pJW|EE~MPXQNDKHO\HWNHOOWHUHPWHQยQN)RO\WDWQXQN NHOO D] DOVyEEUHQGฤฌ XWDN IHO~MtWiViW pV D] HONHUยOฤž XWDN megรฉpรญtรฉsรฉt, hogy ne a telepรผlรฉseken haladjon รกt a forgaORP$.yUKi]IHMOHV]WpVpQHN~MDEEยWHPpWNHOOEHIHMH]QLpV PHJNHOOQ\LWQLDYiUYDYiUWXV]RGiW 0LpUWNHOOHOPHQQLiSULOLViQV]DYD]QL" $]HOP~OWQpJ\pYEHQYpJUHD]ฤžWPHJLOOHWฤžWiPRJDWiVban rรฉszesรผlt a tรฉrsรฉg, vรฉgzetes hiba lenne visszatรฉrni a NXGDUFRNNDO WHOL *\XUFViQ\NRUV]DNKR] 9LJ\ยN YpJLJ DPLWHONH]GWยQN V]LOiJ\L

9

Balassagyarmaton 2010 รณta befejezett รฉs megkezdett beruhรกzรกsok: - Vรกrosrekonstrukciรณs beruhรกzรกs (2013) 1 milliรกrd 80 milliรณ Ft - Kรถrforgalom a Mรกjus 1. รบton 40 milliรณ Ft ,ยขSIย‘[TยซSHร›TTย™HJPT[Uย‘MZย™TIFMJLPQUFSMFT[ย‘MMยขNJMMJยข'U ,ยขSIย‘[TUSVLUยฉSBGFKMFT[Uย™T OFVSPMยขHJB EJBHOPT[UJLB USBVNB IPTQJDF NJMMJย‘SENJMMJยข'U ,ยขSIย‘[SFIBCJMJUย‘DJยขT TUSPLF QT[JDIJย‘USJB NรŸWย™T[FUย™T LFSUUFSย‘QJB NJMMJยข'U )VNย‘OFSร›GPSSย‘TGFKMFT[Uย™TBLยขSIย‘[CBONJMMJยข'U *OUย™[Nย™OZJFOFSHFUJLBJGFKMFT[Uย™T T[PDJย‘MJT JTLPMB Lยฅ[NรŸWFMร›Eย™T NJMMJยข'U %JHJUย‘MJTUย‘CMBQSPKFLUNJMMJยข'U 5BOVMยขJMBQUPQQSPHSBNNJMMJยข'U 1BMยขD.ยฉ[FVNMย‘UWย‘OZUย‘Sย™QยUย™TNJMMJยข'U #ยฅMDTร›EFLPST[FSรŸTยUย™Tย™TCร›WยUย™TNJMMJยข'U 4QPSUDTBSOPLGFMยฉKยUย‘TNJMMJยข'U 3FOEFMร›JOUย™[FUFOFSHFUJLBJLPST[FSรŸTยUย™TNJMMJยข'U .รŸGยซWFTGVUCBMMQย‘MZย‘L JTLPMBยขWPEB NJMMJยข'U 'VUCBMMDFOUSVNGFKMFT[Uย™T 5"0QSPHSBN .-4;Uย‘NPHBUย‘T NJMMJยข'U 5BOVT[PEBย™QยUย™TNJMMJยข'U

Balassagyarmat ร–nkormรกnyzat adรณssรกgkonszolidรกciรณ รฉs kormรกnyzati tรกmogatรกs: ย‰/)*,*ยฅTT[FTFONJMMJยข'U 111UPSOBDTBSOPLLJWย‘MUย‘TJH NJMMJยขGPSJOUPT ยฅOLPSNย‘OZ[BUJUFIFS

,ยขSIย‘[BEยขTTย‘HSFOEF[ย™Tย™TCย™SLPNQFO[ย‘DJยขNJMMJยข'U &6ยฅOFSร›Uย‘NPHBUย‘TNJMMJยข'U &HZFEJNรŸLยฅEย™TJUย‘NPHBUย‘TNJMMJยข'U "EยขTTย‘HLPOT[PMJEย‘DJยข*ยซUFNNJMMJยข'UGFKMFT[Uย™TJ kamatokkal "EยขTTย‘HLPOT[PMJEย‘DJยข**ยซUFNNJMMJยข'UGFKMFT[Uย™TJ kamatokkal

ย“QHUร‰V IHMOHV]WยฆV D NRUPยžQ\]DWL ILQDQV]ยชUR]ยžVMDYXOยžVยžQDNNยณV]ยณQKHWร‰HQ ,JTTuSQย‘EJTLPMBGรŸUย™TLยฅ[QPOUNFHยฉKยUย‘TNJMMJยข'U %NP[JGFMยฉKยUย‘TNJMMJยข'U )ย‘[JPSWPTJSFOEFMร›ย™QยUย™TNJMMJยข'U +ย‘SEย‘L CVT[ยฅCMยฅL VUBLย™QยUย™TFNJMMJยข'U 7ย‘SPTIย‘[BLPST[FSรŸTยUย™TNJMMJยข'U *Eร›TFL0UUIPOBNFHยฉKยUย‘T LPOZIB FMFLUSPNPT NJMMJยข'U +ย‘UT[ยขUย™Sย™QยUย™TNJMMJยข'U ย†WPEย‘LFOFSHFUJLBJLPST[FSรŸTยUย™TF FT[Lยฅ[GFKMFT[Uย™T milliรณ Ft

ร–sszes fejlesztรฉs รฉs kormรกnyzati tรกmogatรกs: 8,313 milliรกrd Forint 2014. mรกrcius

GYARMATI HรREK

magazin


GYARMATI HรREK

10

publicisztika

Csont nรฉlkรผl 0HPHQWR .XOFVV]DYDNNDO N|]Q\HOYLW|- lรกs-tervezete; tolvajlรกsaik: Mucuska gate, kaP|UtWHWWVpJJHOKHO\HQNpQWMHO]pVpUWpNฤฌPHWD- NDyEL]WRV V]iPtWyJpSHN NLMHO]ฤž WiEOiN FVDOiforรกval vagy szlenggel, kronolรณgiai szerkesz- sai, Elender-รผgy, vizitdรญjautomatรกk, ciprusi tettsรฉg -, s a teljessรฉg igรฉnye nรฉlkรผl. DGyHONHUยOฤž FpJHN 6LPRU PLOOLyV IL]HWpVH ciprusi off shore pรฉnze, bejelentรฉs nรฉlkรผl al0HPHQWR Eladรณsรญtรกs, 5400 milliรกrd forintnyi IMF kalmazott melรณsok a pรกrtelnรถki palota รฉpรญtรฉsรฉhitel; 13. havi nyugdรญj elvรฉtele; iratmegsem- nรฉl, elnรถkvรกlasztรกsi csalรกsuk az SZDSZ-ben, misรญtรฉsek (Falk Miksa u. 9-11.); รผgynรถk-ak- รฉttermi szรกmlacsalรกs; Demszky horvรกtorszรกtรกk kรถzรถtti vรกlogatรกs; Kรถvรฉr Lรกszlรณ megrรกgal- gi nyaralรณ-รผgyei; egyhรกzi iskolรกk tรกmogatรกPD]iVDDร…N|WHOHVEHV]pG06=QDJ\J\ฤฌOpV sรกnak megvonรกsa; a Vatikรกnnal kรถtรถtt szerโ€žkรถtelesโ€-botrรกnya; bajai video, fรณti csalรกs; ]ฤžGpVWiPDGiVD'DEDV6iULNDWROLNXVLVNROD Simon Gรกbor รฉhsรฉgmenete; szรกzmilliรณi; ha- elleni hajtรณvadรกszat; Semlyรฉn ellen elkรถvetett mis afrikai รบtlevele; letartรณztatรกsa; Zuschlag karaktergyilkos rรกgalmazรกs; magyarellenesbeszรณlรกsa; pere; bรถrtรถnbรผntetรฉse; az MSZP-t sรฉg: 2005.december 5-i szรฉgyenletes nรฉpszaOHOHSOH]ฤžN|Q\YH-y]VDFpJpQHNPLOOLiUGRV vazรกs, nemzetรกruรกlรกs, Kempinszki, Szรฉcsรฉny, paksi megrendelรฉse; Gyurcsรกny 80 milliรณs Komรกrom Dunaszerdahely, magyarverรฉs SDNVLWDQiFVDGyLGtMDD]RNPiQ\RNHOWฤฌQpVH (Erdรฉly, Bรกcska, Felvidรฉk) szankciรณk nรฉlkรผl; Sรณlyom Lรกszlรณ, kรถztรกrsaplagizรกlt szakdolgozata; sรกgi elnรถk megalรกzรกsรกnak DQQDN HOWฤฌQpVH ย]OHWL ยJ\HL PLDWW EฤฌQ|VVpJH hatalomรฉhsรฉg รฉs kapzsisรกg szรณ nรฉlkรผl hagyรกsa, 23 milliรณ romรกn, vรกlasztรกsi megรกllapรญtรกsa, elรฉvรผlรฉs okรกn bรถrtรถnbรผntetรฉsรฉnek elmaradรกsa; az lekenyerezรฉs, egyszeri tizenkilencezer nyug$SUyYLOODEHOVฤžpStWNH]pVpQHNSpQ]ยJ\LPD- dรญjasoknak, borsodi, baranyai szadesz-csalรกQLSXOiFLyL D] |V]|GL NRUPiQ\ยGยOฤž YLVV]D- sok, pannon puma, dรผbรถrรถg a gazdasรกg, vรกsรกrlรกsa; a balassagyarmati รผzem privatizรก- รผvegzseb-program, 100 lรฉpรฉs programja, szaFLyMD PXQNDKHO\HN PHJV]ฤฌQpVpYHO D NpUWฤžLNRUPiQ\.RYiFV06=03VNRPPXRรณzsadombon requirรกlt ingatlan tulajdon- nista veterรกn az EU-ban, Meggyesy tartรณbitorlรกsa, รบniรณs jelentรฉsek adatainak megha- tiszt, D-209 letagadta, bevallotta, nyelvi misรญtรกsa; kormรกnyelnรถki puccs, trรผkkรถk szรก- kommunikรกciรณs abszurdjai, Werberzai; homoszexuรกlis hรกzassรกg รฉs gyermek- PyGV]HUHN EHQ EDQ KD]XGRWW รถrรถkbefogadรกs terve; arab terroristรกk, รถregecs- elhallgatta, eltitkolta, megrรกgalmazta ; ร–szรถd, NHGฤžIHOHVpJHNNXUYDRUV]iJJ\DNRULEpUPiO- Sรถjtรถr, Greschem-palota, ingatlan-panamรกk, kozรกs, magรกnรฉleti exhibicionizmus, mรฉdia- Hunvald, Gรกl, Hajdu bt Bajnai, Mรกv Cargo, ripacskodรกs, hatรกsvadรกsz manรญr, borderline +tGpStWฤž GRPERYiUL Yt]WLV]WtWy GRPERYiUL diagnรณzis, gyermekkori festett vรฉrzรฉsek, tv- SROJiUPHVWHU:HNOHUV]ฤžOHLN|U|VKHJ\LYLDvitรกban pรฉldรกtlanul arrogรกns magatartรกs GXNW1HP]HWL9DJ\RQNH]HOฤž6XNRUy&LSUXV EDQ 2UEiQNRPSOH[XVRNNDO NยV]N|Gฤž kormรกnyzati negyed, nรฉgyes metrรณ, pszichopata tรฉbolyult kirohanรกsai; videรณja a Nemzetvรฉdelmi Egyetem: Szabรณ, Honvรฉdelmi EHUHWW\y~MIDOXL V]RFLDOLVWD EฤฌQ|]ฤž Ki]iEDQ 0LQLV]WpULXP)DSiO-XKiV]%.96]DODLQp 6]RFLDOLVWD PLQLV]WHUHOQ|N|N IUDNFLyYH]HWฤžN Kocsis, Hagyรณ, kitalicskรกzott pรฉnzek, Vitรกnyi MSZMP-s, kiszes, cenzori, pufajkรกs, tartรณ- 20 ezer eurรณs lenyรบlรกsa, kรณrhรกz-eladรกs, oszWLV]WLHOฤžpOHWHLQWHUQDFLRQiOp]iVY|U|VEDUQD tรกly-, รกgyleรฉpรญtรฉs, napidรญj, vizitdรญj, kรณrtermi EฤฌQ|NNยO|QEVpJWHYpVHKDYHULNXW\iNNDPH- szรฉfek, Horvรกth รgnes รกmokfutรกsa, iskolรกk, ra-leรถklรถzรฉs; Hรญr tรฉvรฉsek megrรกgalmazรกsa, kรณrhรกzak รถnkormรกnyzatok vegetรกlรกsa, lakรกsintรฉzmรฉnyesรญtett drog-liberalizรกciรณs igyeke- maffia, csalรกdellenessรฉg, szexuรกlis aberrรกltak zet; Magyar Bรกlint pedagiai botrรกnyai: isko- felvonulรกsa, botrรกnyaik, kendermag-tรผntetรฉODLV]tQYRQDOpVWDQDQ\DJFV|NNHQWpVV]ยOฤžL VHN HJ\QHPฤฌHN Ki]DVViJWHUYH]HWH SHUYHU] HOOHQฤžU]pVNLNDSFVROiVDVWHULOL]iOiVOLEHUDOL]i- indรญttatรกsรบ mรฉdia-hazugsรกgok, nyรกlazva

โ€œ

โ€œ

Tengernyi รถrรถm Annak idejรฉn az a szerencse รฉrt, hogy egy gรถrรถgorszรกgi nyaralรกsom alatt tengerparton lakhattam. Gyรถnyรถrkรถdtem az orszรกgban รฉs mellesleg figyeltem a helyiek รฉletรฉt. 5HJJHOHQWH pV HVWpQNpQW D] LGฤžVHEE NRUosztรกly kiรผlt a partra รฉs hallgatta a hullรกmok zรบgรกsรกt. Gyรถnyรถrkรถdรถtt, s megnyugodott. Semmi televรญziรณ, semmi mรฉdia. Azon 2014. mรกrcius

WฤฌQฤžGWHPEiUQHNยQNLVOHQQHWHQJHUยQN Kiรผlnรฉnk mi is, s megnyugodnรกnk. De mit is beszรฉlek? Ez nem tenger kรฉrdรฉse. Egyรฉbkรฉnt tengerรผnk van nekรผnk is. 3pOGiXO ORPEWHQJHUยQN $] HUGฤž IiLQDN zรบgรกsa a tengerรฉvel is felรฉr. Minden hullรกm, minden รกgsuhanรกs mรกs รฉs mรกs. Lekรถti a figyelmet.

kukkolรณ fรฉlรกllatokkal, szaglรกszรณ paparazzikkal, tisztessรฉget, becsรผletet sรกrba tiprรณ mocsNRV~MViJFLNNHN2UEiQ9LNWRUpVFVDOiGMDHOlen, Kรถvรฉr Lรกszlรณ, Pokorni Zoltรกn, Kรณsa /DMRV ร‰GHU -iQRV 6HPO\pQ =VROW 7DUOyV Istvรกn, Szita Kรกroly ellen, Szรกsz Kรกroly megveretรฉse, Berkecz Mรกria megalรกzรณ motozรกsa, Mellรกr Tamรกs tรถrvรฉnytelen levรกltรกsa, Bencsik, Bayer, Lovas levadรกszรกsa, Teller-levรฉl megKDPLVtWiVDFtPNp]ฤžNLUHNHV]WpVNHWWฤžVPpUFH blรถff, cinizmus, stigmatizรกlรกs, vรกllalkozรณk VDUFROiVDPXOWLNHOฤžMRJDLOHJLWLPiOWJD]GDVigi kifosztรกsunk; vasรบt lepusztรญtรกsa, vonalak bezรกrรกsa, megszorรญtรกsok, รกfa-csalรกs; egyhรกzi iskolรกk diszkriminรกlรกsa, fogyatรฉkosok tรกmoJDWiVHOYpWHOH PHJpOKHWpVL EฤฌQ|]pV V]HUYH]HWW EฤฌQ|]pV N|]EL]WRQViJ KLiQ\D PDIILD hรกborรบk, kormรกnyzati-, รกllami- intรฉzmรฉnyesรญtett korrupciรณ, EU-pรฉnzek lenyรบlรกsa; MDF-, SZDSZ-belhรกborรบk, gazdatรผntetรฉs, mรฉdia-tรผntetรฉs, veszett kutya-tรผntetรฉs, ร–szรถd-elleni tรผntetรฉs, kรถzalkalmazottak, kรถzWLV]WYLVHOฤžNWฤฌ]ROWyNUHQGฤžU|NQDJ\FVDOiGRsok, รถnkormรกnyzatok, tanรกrok, egรฉszsรฉgรผgyiek tรผntetรฉsei, vasutasok, kรถzlekedรฉsi dolgozรณk V]WUiMNMDLRNWyEHUJXPLERWJXPLO|YHGpN YLSHUD Yt]iJ\~ NRUGRQRN UHQGฤžUL brutalitรกs, szemkilรถvรฉs, lemagyarozรกs, svรกjcisapkรกzรกs, totemcafatozรกs, rasszisztรกzรกs, fasisztรกzรกs, antiszemitรกzรกs, veszettkutyรกzรกs, Gรถncz, Tabajdi, Gurmai brรผsszeli, strasszburgi nemzetรกrulรกsa, a magyarsรกg lelki-szellemi elรกrulรกsa Heller, Konrรกd, Kertรฉsz, Kende, Debreceni,Bolgรกr, Sass, Bรกnรณ, Forrรณ, -XV]W +DYDV )ULGHULNXV] 0HVWHU 9iJy nemzetellenes aknamunkรกja, Kulcsรกr, Princz, Tocsik pรฉnzรผgyei, Portik, Laborcz, Szilvรกsi; a titkosszolgรกlat รฉs alvilรกg รถsszefonรณdรณ maffiahรกlรณzata. MHPHQWR โ€žCui prodest scelus, is fecitโ€ - โ€žAkinek a KDV]QiUDYDQDEฤฌQWHWWD]DWHWWHVยต 6HQHFD

โ€žA korrupciรณ maga volt a rendszer 2002 รฉs 2010 kรถzรถtt.โ€ (Budai Gyula) ร…ฤND5HQGV]HUDPHO\EHQD]LVXQGRUtWy DNL QHP FVLQiOW VHPPLW FVDN HJ\V]HUฤฌHQ odatartozik.โ€ (Bayer Zsolt) โ€ž2002 รฉs 2010 kรถzรถtt a kormรกnyzรณk, โ€žegy neobolsevista bandaโ€ dilettantizmusa, hatalomรฉhsรฉge รฉs a kapzsisรกga okozta az orszรกg szรฉtesรฉsรฉt. Mindez aljas indokbรณl, kรผlรถnรถs kegyetlensรฉggel elkรถvetett orszรกgpusztรญtรกs.โ€ (Kรถvรฉr Lรกszlรณ) 9HUHV-y]VHI

Itt a tavasz. Most szรฉp napsรผtรฉses, s ezzel sok a tavaszi feladatunk is. Nyรญlnak a virรกgok, rรผgyeznek a nรถvรฉnyek. Most gonGRVNRGKDWXQNDNpVฤžEELMyNHGYยQNUฤžO A termรฉszet mindig szรฉp. Szebb, mint a szรผrke beton รฉs aszfalt. A lelkรผnk szรผrkesรฉgรฉt a nรถvรฉnyek szรญneivel festhetjรผk vidรกPDEEUD 7HJ\ยN $ N|UQ\H]HWยQNHW PDgunknak kell gondoznunk, s ennek most van itt az ideje. Vegyen pรกr palรกntรกt, virรกJRWDYDJ\HJ\IiW0HJKiOiOMD 'Uร‰GiP*\|UJ\)HUHQF


Alapรญtvรกny Tizenรถt รฉves fennรกllรกsa DODWW N|]pSIRN~ pV IHOVฤžIRN~WDQXOPiQ\WIRO\WDWyILDWDOWDQXOPiQ\DLWWimogatta a Pap Tamรกs (POpNpUH $ODStWYiQ\ Wijรฉkoztatott Krivรกnszky .OiUDD]$ODStWYiQ\~MWLWNiUD DNL 9LGD $WWLOiW YiOWRWWDIHOEHRV]WiViEDQ $] $ODStWYiQ\ NXUDWyULXPiQDNHOQ|NHGU6]DNRV Pรกl a hagyomรกnyos nyilvรกnos รผlรฉsen beszรกmolรณjรกban felidรฉzte az elmรบlt tizenรถt รฉv eredmรฉnyeit, DPHO\HN VRUiQ D HVHWL WiPRJDWiV)WRW a folyรณsรญtott รถsztรถndรญj )WRWWHWWNLD]RQ KiWUiQ\RV KHO\]HWฤฌ WDQXlรณk szรกmรกra, akik pรฉldaPXWDWy PDJDWDUWiVXNNDO

Megรบjult gyรณgyszertรกr .FHยฉKVMWB NPEFSOLยซMTร›WFM vรกrja a lakossรกgot vรกrosunk nagy mรบltรบ gyรณgyszertรกra. 'FMBWBUUย‘LB#&/6 Hรกlรณzathoz tartozรณ Winkler (ZยขHZT[FSUย‘SBUB5FMFLJVUDย‘CBO"QBUJLย‘UยฉHZBMBLยUPUUย‘L LJ IPHZBWย‘Tย‘SMยขLBT[ย™MFT LยOย‘MBUCยขMLFEWยซLSFWย‘MPHBU-

IBTTBOBLBTPSGFMUBSUย‘TBOย™MLยซM"T[BCBEQPMDPTFMSFOEF[ย™TOFLLยฅT[ยฅOIFUร›FOBCFUย™Sร›LLย™[CFWFIFUJLBHZยขHZIBUย‘TยฉLย™T[ยUNย™OZFLFU BUย‘QMย‘Mย™LLJFHย™T[ยUร›LFU BT[ย™QTย™H ย™TCร›Sย‘QPMย‘TJDJLLFLFU ย™T ยฅTT[FWFUIFUJLย‘SBJLBU" Lย™T[ยUNย™OZFLLBUFHยขSJย‘LT[FSJOULFSยซMOFLBQPMDPLSB ยHZB LยOย‘MBULยฅOOZFOย‘UUFLJOUIFUร› "#&/6T[BLFNCFSFJBNFH-

V]RUJDOPXNNDO WDQXOPinyi eredmรฉnyeikkel ezt kipUGHPHOWpN %DODVVD J\DUPDWpV5pWViJYRQ]iVN|U]HWpEHQ $MHOHQOHJWiPRJDWRWW fiatal kรถzรผl heten รบj belรฉSฤžNpVN|]ยOยNDIHOVฤžIRN~ WDQXOPiQ\DLNDW)WD N|]pSIRN~ WDQXOPiQ\RNDW  )W HVHWL NLIL]HWpVVHO WiPRJDWWiN$]$ODStWYiQ\ elvi cรฉlja a nรฉvadรณ Pap 7DPiV ~WpStWฤž~WWHUYH]ฤž HPOpNpQHN IHQQWDUWiVD $] DVLQGXOiVyWDPDJiQ V]HPpO\ JD]GiONRdรณ szervezet โ€“ adomรกny IRUPiMiEDQ  PLOOLy )WWDOQ|YHOWHD]$ODStWYiQ\ OHKHWฤžVpJHLW DPHO\HW D] RVDGyYDOD] 12 szรกmlaszรกmon mรฉg leKHWQ|YHOQL 6]DEy(QGUH

OZJUยขBMLBMNย‘CยขMFHย™T[Tย™HWย™Eร›QSPHSBNPLLBM UBOย‘DTBEย‘TTBMWย‘SUย‘LBMย‘UPHBUยขLBU" HZยขHZT[FSย™T[FLTFHยUTย™HFU OZยฉKUPUUBLBEPIย‘OZ[ย‘TSยขMWBMยข MFT[PLย‘TCBO T[FNย™MZSFT[BCPUUGPHZยขLยฉSBUBOย‘DTBEย‘TTBM Wย‘SUย‘LB[ย™SEFLMร›Eร›LFU WBMBNJOUWJUBNJO GPMZBEย™L ย™T ย‘TWย‘OZJBOZBHCFWJUFMMFMLBQDTPMBUPTUJQQFLFUBEUBL Patikรกink modernizรกlรกsรกt 2012-ben kezdtรผk el - mondta ES;MJOT[LZ+ย‘OPT BIB[BJ #&/6(ZยขHZT[FSUย‘S)ย‘Mยข[BUPU รถsszefogรณ 1)"3."/07" ;35JHB[HBUยขTย‘HJ UBHKB"HZBSNBUJB NFHยฉKVMU#&/6 (ZยขHZT[FSUย‘S .BHZBSPST[ย‘HPO" LPST[FSรŸT[FNMย™MFU NFMMFUUOBHZIBOHTยฉMZUGFLUFUยซOLBCFUFHFLLFM WBMยขLยฅ[WFUMFOLBQDTPMBULJBMBLยUย‘Tย‘SBย™TBT[FNย™MZFT IBOHWย™UFMSF.PEFSOJ[ย‘MUQBUJLย‘OLCBOPMZBOLยฅSOZF[FUFU BMBLยUPUUVOLLJ BNFMZTFHยUJB CFUFHFLLFMWBMยขLPNNVOJLย‘DJยขU UBOย‘DTBEย‘TU "NFHOZJUยขยซOOFQTย™HFO .FEWย‘D[-BKPTQPMHย‘SNFTUFS is kรถszรถntรถtte a megรบjult HZยขHZT[FSUย‘SBU

Vasรบtmodellek "#BMBTTBHZBSNBUJ7BTยฉUNPEFMMF[ร›,MVC

11

JNNย‘SPOOFHZFEJLLJย‘MMยUย‘Tย‘USFOEF[UF NFHBNรŸWFMร›Eย™TJLยฅ[QPOUCBO"HZBSNBUJFHZFTยซMFUยฝ#BMBTTBHZBSNBUWBTยฉUย‘MMPNย‘TBB[BTย™WFLCFOยผNPEVMBT[UBMBOBHZTJLFSUBSBUPUUBLยฅ[FMNย™UFSFTBT[UBMPO BWPOBUPLNย‘SBOBMยขHยซ[FNCFOUVEUBLLยฅ[MFLFEOJ ย™TOย™Iย‘OZSย™T[MFUWย™HMFHFTGPSNย‘UยฅMUยฅUU"IFMZJNPEFMMF[ร›LT[ย‘NPTNรŸLยฅEร›BT[UBMย‘OUยฉMBT[FSWF[ร›LHPOEPMUBLBLJTFCCFLSFJT ร›LFUBยฝGBWPOBUยผ ย™TB5IPNBTNP[EPOZPTKย‘UT[ยขBT[UBMLยฅUยฅUUFMF+ยขWPMUMย‘UOJ IPHZ BGJBUBMBCCLPSPT[Uย‘MZNFMMFUUTPLJEร›TFCCMย‘UPHBUยขJTBLBEU ย™TT[ย™Q T[ย‘NNBMKยฅUUFLB'FMWJEย™LSร›MJT

Szรญnjรกtszรณ napok *NNย‘SPOBMLBMPNNBMOZJUPUUBNFH LBQVJUBNรŸWFMร›Eย™TJLยฅ[QPOUCBOB .BEย‘DI*NSF*SPEBMNJย™T4[ยOKย‘UT[ยข /BQPL BNBHZBSPST[ย‘HJBNBUร›ST[ยOKย‘UT[ย‘TMFHQBUJOย‘TBCC ยฅUWFOย™WFTNยฉMUUBM SFOEFMLF[ร› BIBUย‘SPOUยฉMJNBHZBSOZFMWรŸT[ยOKย‘UT[ย‘TLJFNFMLFEร›FO GPOUPTFTFNย™OZF *Eย™OQSPEVLDJยขOZFSUCFNVUBULP[ย‘TJMFIFUร›Tย™HFULยฅ[FMLย™UT[ย‘[ T[ยOKย‘UT[ยขUย™TT[ยOIย‘[JT[BLFNCFSUMย‘UPUUWFOEย™HยซMWย‘SPTVOL" GFT[UJWย‘MBLMBTT[JLVTFMร›BEย‘TPLNFMMFUUMFIFUร›Tย™HFUCJ[UPTยUPUUB LPSUย‘STT[ยOIย‘[JUยฅSFLWย™TFLCFWBMยขCFUFLJOUย™TSF5ยฅCCTย™Hย™CFO Nย™MZSFNFOร› J[HBMNBTFMร›BEย‘TPLBUMย‘UIBUUVOL"[JEFJGFT[UJWย‘MSB KFMMFN[ร›FLWPMUBLBT[ยOIย‘[JGPSNBOZFMWJLยTย™SMFUFL Uย‘STBEBMNJ QSPCMย™Nย‘LSBSFGMFLUย‘Mย‘T BT[ยOIย‘[JOZFMWLยฅ[OZFMWJFMFNFLLFMWBMยข LFWFSFEย™TF "Iย‘SPNOBQLJWย‘MยขIBOHVMBUCBO[BKMPUU NFMZIF[OBHZNย™SUย™LCFO IP[[ย‘Kย‘SVMUBUVSJT[UJLBJLJย‘MMยUย‘TT[ยOFTLBWBMLย‘EKB BLย™[NรŸWFTFL CFNVUBUยขJย™TBUย‘KFHZTย™HFLIBHZPNย‘OZBJCยขMย™Tย™UFMFJCร›MOZยฉKUPUU ย[FMยUร›.BHBTT[BLNBJT[ยOWPOBMยฉWPMUB[JEFJGFT[UJWย‘M FNMย™LF[FUFTT[ยOIย‘[Jย™MNย™OZUOZยฉKUPUUBSย™T[UWFWร›LT[ย‘Nย‘SB"T[ยOKย‘UT[ยขL #BMBTTBHZBSNBUKยขIยSย™U MBLยขJOBLT[FSFUFUย™UWJUUย™LNBHVLLBM

Dal kรฉszรผl a vรกrosrรณl Horvรกth รdรกm, vรกrosunk egyik legkivรกlรณbb zenรฉsze, jรณ szokรกsรกhoz hรญven gondolt egy merรฉszet รฉs komponรกlt egy dalt Balassagyarmatrรณl. ยฝ&NMย™LFLBHZFSNFLLPSVOLSยขM *QPMZQBSUSยขM B[FSEFJ UBWBLSยขM"IPHZBOZยSKFTJWย[UยซLยฅS BEย™MJOBQGย™OZCFO UยซOEยฅLยฅM 7ย™HJHKย‘SWBBNFHยฉKVMUGร›UFSFU WBMBLJNJOdig รกtintegetโ€ฆโ€ "OยขUBKFMMFHย™Cร›MGBLBEยขBONย‘SFEEJHJTSFOHFUFH Lยฅ[SFNรŸLยฅEร›WFMFHZF[UFUFUU IPHZNJOย™MUยฅCCFOT[FSFQFMKFOFLB GFMWย™UFMFO3ย™T[UWFT[BQSPKFDUCFO BUFMKFTTย™HJHย™OZFOย™MLยซM 1FSKย™TJ;TยขGJB IFHFEรŸ ,JTT,SJTUยขG [POHPSB %Fย‘L(ZยฅSHZ PSHPOB &NCFS1ย™UFS USPNCJUB )PSWย‘UI1ย™UFS T[BYPGPO 4[ย™MFT+BOJ QFSLB 5ย‘CPST[LJ3JDIย‘SE HJUย‘S 0MJDTFLuEย‘N HJUย‘S 4[BCยข+BOยข HJUย‘S /ยขHSย‘EJ.ย‘Uย™ CBTT[VT ย™TUFSNย™T[FUFTFO)PSWย‘UIuEย‘N BLJOFNDTBLBEPCPLย™SUGFMFM EFBTUยฉEJยขNVOLย‘MBUPLBUJTJSย‘OZยUKB NFH"[ย™OFLFTFLOย™WTPSBJTUFLJOUย™MZFT/FNFTWย‘SJ/PSCFSU 4[JOZย™SJ5ยซOEJ 7BSHB#5BNย‘T )PNNVUIยนย‰DTJยน+ย‘OPT 3ยข[Tย‘T 7JLUยขSJB &NCFS1ย™UFS ,PMFT[ย‘S(ย‘CPS 1ย‘MNBJ,SJT[UJย‘O .PMOย‘S 0STJ -B[Tย‘O;TPMU %ย™SGBMWJ;TV (FSF1ย™UFS "Lยฅ[SFNรŸLยฅEร›LMJTUย‘KBLPSย‘OUTFNWย™HMFHFT B[ย‘QSJMJTJNย‘KVTJGFMWย™UFMFLJHCJ[UPTBOCร›WยซM BEBMSยขMWJEFยขLMJQFUJTLย™T[ยUFOFLยถBEEJH JTNJOEFOTFHยUTย™HFUT[ยWFTFOGPHBEuEย‘N 2014. mรกrcius

GYARMATI HรREK

magazin


12

hirdetmรฉny

GYARMATI HรREK

FELHรVรS

FELHรVรS

B[ย“MUBMย“OPTJTLPMย“LCBUยงSUย›OฤŠCFยŸSBUย“TSB

B[ยคWPEย“CBUยงSUย›OฤŠKFMFOULF[ย›TSF

dUWHVmWMsND]kULQWHWWV]sOรŒNHWKRJ\DWDQkYUHWqUWkQรŒgO WDOgQRVLVNRODLEHmUDWgVRNUDD]DOgEELLGรŒSRQWRNEDQNHUsOVRU gSULOLV KkWIร‹NHGGV]HUGD oUgWoOoUgLJ 7DQNqWHOHVJ\HUPHNkWDV]sOรŒNqWHOHVDODNoKHO\HHQQHNKLgQ\gEDQ WDUWo]NRGgVLKHO\HV]HULQWLLOOHWkNHVYDJ\DYgODV]WRWWLVNRODHOVรŒkYIRO\D PgUD EHmUDWQL$] HOVรŒ kYIRO\DPUD WqUWkQรŒ EHmUDWgVNRU D J\HUPHN V]H PkO\D]RQRVmWgVgUD DONDOPDV D J\HUPHN QHYkUH NLgOOmWRWW V]HPkO\L D]RQRVmWokVDODNFmPHWLJD]ROoKDWoVgJLLJD]ROYgQ\WDNq]qVV]sOร‹L IHOsJ\HOHWLMRJJ\DNRUOgVgUoOV]oOoQ\LODWNR]DWRWkVD]LVNROgEDOkSkV KH]V]sNVkJHVIHMOHWWVkJHOkUkVkWWDQrVmWoLJD]ROgVWNHOOEHPXWDWQL $IHOYkWHOUรŒOHOVรŒIRNRQD]LVNRODLJD]JDWoMDGqQWHOXWDVmWgVHVHWkQD .OHEHOVEHUJ ,QWk]PkQ\IHQQWDUWo .q]SRQW %DODVVDJ\DUPDWL 7DQNHUsOH WkQHNLJD]JDWoMDKLYDWRWWDIHOsOEmUgODWLNkUHOPHWHOEmUgOQL .ULVNo%HgWDPEWDQNHUsOHWLLJD]JDWo

7gMkNR]WDWMXN D V]sOรŒNHW KRJ\ %DODVVDJ\DUPDW 9gURV eQNRUPgQ\ ]DWD.kSYLVHOรŒWHVWsOHWkQHN ,, KDWgUR]DWDDODSMgQD]oYR GgVNRUrJ\HUPHNHNoYRGgEDWqUWkQรŒMHOHQWNH]kVkUHgSULOLV NHGGSkQWHN QDSRNRQ NHUsO VRU D] DOgEEL LGร‹SRQWRNEDQ NHGGSkQWHNoUgLJ ย™YRGDLMHOHQWNH]kVLIRUPDQ\RPWDWYgQ\D]oYRGgNEDQEHV]HUH]KHWรŒ LOOHWYHDIHQWMHO]HWWLGรŒSRQWRNEDQRWWOHDGKDWo .kUMsNDV]sOรŒNHWKRJ\DMHOHQWNH]kVLODSOHDGgVDNRUKR]]gNPDJXN NDODJ\HUPHNsN6]sOHWkVLDQ\DNqQ\YLNLYRQDWgW7$-NgUW\gMgWYDODPLQW DJ\HUPHNkVDV]sOรŒNJRQGYLVHOรŒODNFmPNgUW\gMgW $ GqQWkVUรŒO mUgVEDQ kUWHVmWMsN D V]sOรŒW MRJRUYRVODWL OHKHWรŒVkJHW D 1HP]HWLNq]QHYHOkVUรŒOV]oOokYL&;&WYv EHNH]GkVHkV D 9,,, (00,UHQGHOHWv EHNH]GkVHV]HULQWEL]WRVm WXQN

$]HJ\HVgOWDOgQRVLVNROgNNqU]HWkEHWDUWR]o WHOHSsOkVHNXWFgNkVWHUHNQHYkWD]DOgEELDNEDQNq]qOMsN .LVVย•USgGย•OWDOgQRV,VNROD%DODVVDJ\DUPDW%DMFV\rW $G\ (X$NgFID X$UDGL X %DMFV\ =V X %HUFVkQ\L X 'HgN ) X (UGkO\LX+DMRV$X+gUVIDX+kWYH]kUX,SRO\SDUWXLJLJ -o]VHI$X.HUWkV]X.RVVXWKX.oYgULX.q]WgUVDVgJWkU/HQLQJHQX /LJHWL / X /XWKHU X 0DGgFK X 0DGgFK OLJHW 1DJ\ , X 1gQGRU X 2UJRQD X 3DOoF OLJHW 3HWรŒIL X 5gNoF]L X SgURV LJSgUDWODQ LJ 5R]PDULQJ X 5kJLPDORP X 6]DEo / X 6]HQW ,PUH X 6]HUYL] X 6]kFKHQ\L X 6]RQGL X 7gWUD X 7HOHNL X 7ULNgO X =UmQ\L X 3DWYDUF ,SRO\V]qJย›MNoYgU1\mUMHV2)%)qOGHN6]RERNSXV]WD .LVV ย•USgG ย•OWDOgQRV ,VNROD 'o]VD *\qUJ\ 7DJLVNROgMD %DODVVDJ\DUPDW'o]VD*\qUJ\rW $FKLP$X$OVoPDORPX$UDGLX$UDQ\-Xย•USgGX%DOWLN)X %DUWKD(X%gWKRU\X%kUL%DORJย•X%kUF]\.X%mUo-gQRVX'o]VD *\X(V]H7X)UgWHU(X+RPRNX+XQ\DGLX,SRO\X,SRO\MgUoX -oNDLX-oSDOoFRNX-oV]mYX.HQHVVH\$X/RVRQFX0DUNXVRYV]N\ X0DXNV,X0LNV]gWK.X0oULF]=VX0XQNgVXย™YgURVWkU3DMRU ,X3DWYDUFLrW5gNoF]LXSgURVWoOSgUDWODQWรŒO6gQWKD.X 6HPPHOZHLV X 6]HQW ,VWYgQ X 6]HUE X 6]RQWgJK 3 X 7HPHWรŒ X 7KqNqO\X9gUX9L]\=VX=VgNX3DWYDUF,SRO\V]qJ .LVV ย•USgG ย•OWDOgQRV ,VNROD 6]DEo /ร‹ULQF 7DJLVNROgMD %DODVVDJ\DUPDW0gMXVrW $OJรŒYHU0X%DURVV*X%DUJgUeX%DUWoNX%DWWK\gQ\X%HP X%Og]VLN.X%qMWqVX&VRNRQDLX'DPMDQLFKX'DUoF]L*X'RPE X(UNHO)X)g\$X%gERUย•X*gUGRQ\L*X+RQWLX+RUYgWK(X ,IMrVgJLX,UgQ\L'X-HV]HQV]NL*X.DQGo.X.ROR]VYgULX.RGgO\ =X.RPMgWK\-X.RQGRUX.qOFVH\X.ODSNDX/LV]W)X0gMXV X0gUWmURNX0kV]gURV/X0LNo=X0oUD)X1\mUMHVLX3HUF]HO0 X 3R]VRQ\L X 5DGQoWL X 5o]VDYqOJ\L X 5o]VD X 6]DEo 3sVSqN X 6]รšJ\LX7gQFVLFVNq]7RPSD0X7qUqN,X7LKDQ\LX9gFL0X9DN %RWW\gQ X 9HUHV 3gOQk X 9LROD X 9qUqVPDUW\ X =HNH . X 3DWYDUF ,SRO\V]qJ *\oJ\SHGDJoJLDL QHYHOkVLRNWDWgVL LQWk]PkQ\ 1oJUgG 0HJ\HL 3HGDJoJLDL 6]DNV]ROJgODW %DODVVDJ\DUPDWL 7DJLQWk]PkQ\H %DODVVDJ\DUPDW3DWYDUFLrW(OOgWRWWIHODGDWRNJ\oJ\SHGDJoJLDLWDQgFV DGgVNRUDLIHMOHV]WkVQHYHOkVkVJRQGR]gVIHMOHV]WรŒQHYHOkVV]DNkUWรŒLEL ]RWWVgJL WHYkNHQ\VkJ QHYHOkVL WDQgFVDGgV ORJRSkGLDL HOOgWgV NRQGXNWmY SHGDJoJLDLHOOgWgVJ\oJ\WHVWQHYHOkVLVNRODSV]LFKROoJLDLoYRGDSV]LFKROoJL DLHOOgWgVNLHPHOWHQWHKHWVkJHVJ\HUPHNHNWDQXOoNJRQGR]gVD

FELHรVรS $ KHO\L IqOGEL]RWWVgJRN PHJYgODV]WgVD WgUJ\gEDQ KHO\L JD]GgONRGoL Nq]qVVkJHNNq]J\รšOkVHLWKmYRPqVV]HD]DOgEELDNV]HULQW 3DWYDUF gSULOLV  oUD WRUQDWHUHP %DODVVDJ\DUPDW gSULOLV  oUD qQNRUPgQ\]DWL KLYDWDO QDJ\WHUPH ,SRO\V]qJ gSULOLVoUDoYRGD$Nq]J\รšOkVUHYRQDWNR]oUkV]OHWHVWgMk NR]WDWgV PHJWHNLQWKHWรŒ EDODVVDJ\DUPDW YgURV KRQODSMgQ D YgURVKg]D KLUGHWรŒWgEOgMgQkVDYgURVLWYNkSrMVgJMgEDQ GU9DUJD$QGUHD%J\DUPDWL.q]qVeQNRUP+LY-HJ\]ร‹MH

2014. mรกrcius

VรLASZTรSI HIRDETMร‰NY NP[HยคVSOBJSย“OUJJHย›OZSฤŠM 7gMkNR]WDWRPD7LV]WHOW/DNRVVgJRWKRJ\DgSULOLVLRUV]gJ\ J\รšOkVL YgODV]WgVRNUD PR]JoXUQD LUgQWL LJkQ\W OHJNkVรŒEE gSULOLV kQ oUgLJ OHKHW EHQ\rMWDQL D +HO\L 9gODV]WgVL ,URGgQgO %DODVVDJ\DUPDW 5gNoF]L IHMHGHOHP rW  LOOHWYH D V]DYD]gV QDSMgQ gSULOLVgQoUgLJSHGLJDWWoODV]DYD]DWV]gPOgOoEL]RWWVgJ WoOOHKHWLJkQ\HOQLDKRODYgODV]WoSROJgUDQkYMHJ\]kNkEHQV]HUHSHO $ PR]JoXUQgW D] LJkQ\HOKHW DNL PR]JgVgEDQ HJkV]VkJL gOODSRWD YDJ\ IRJ\DWkNRVVgJD LOOHWYH IRJYD WDUWgVD PLDWW JgWROW kV D] LJkQ\OkV LO\HQ RNgW WDUWDOPD]]D D NkUHOHP$NL D PR]JoXUQgW PgV LQGRNNDO SO NkQ\HOPLV]HPSRQWRNPLDWW NkULDQQDNNkUkVkWD+9,LOOHWYHDV]DYD ]DWV]gPOgOoEL]RWWVgJHOXWDVmWMD $PR]JoXUQDLUgQWLNkUHOHPDNNRUHOIRJDGKDWoKD mUgVEDQQ\rMWMgNEH D]kULQWHWWYgODV]WoSROJgUmUWDDOgDNkUHOPHWYDJ\ D]kULQWHWWYgODV]WoSROJgUmUgVEHOLPHJKDWDOPD]gVWDGRWWYDODNLQHN KRJ\KHO\HWWHmUMDDOgDNkUHOPHW ย†HEEHQD]HVHWEHQDNkUHOHPPHOOHWWDNq]RNLUDWED Nq]MHJ\]รŒLRN LUDW YDJ\WHOMHVEL]RQ\mWoHUHMรšPDJgQRNLUDWED NkWWDQrgOWDOKLWHOHVmWHWW YDJ\ D PHJKDWDOPD]o VDMgW NH]kYHO mUW PHJKDWDOPD]gVW LV HO NHOO KH O\H]QLD]LUDWRNNq]qWW D YgODV]WoSROJgU V]HUHSHO D QkYMHJ\]kNEHQ kV PkJ QHP V]DYD ]RWW D NkUHOHP WDUWDOPD]]D D YgODV]WoSROJgU QHYkW V]sOHWkVL QHYkW V]sOHWkVL KHO\kW DQ\MD QHYkW V]HPkO\L D]RQRVmWoMgW kV D PHJDGRWW DGDWRNPHJHJ\H]QHNDQkYMHJ\]kNHQV]HUHSOรŒDGDWRNNDO KDgWMHOHQWNH]kVVHOV]DYD]oYgODV]WoSROJgUNkULDPR]JoXUQgWPHJ NHOODGQLDD]WDFmPHWDKRODV]DYD]DWV]gPOgOoEL]RWWVgJPR]JoXUQg]o WDJMDLIHONHUHVKHWLN $ PR]JoXUQD LUgQWL NkUHOHP EHQ\rMWKDWo D %DODVVDJ\DUPDW 9gURV KRQODSMgUoOOHWqOWKHWรŒIRUPDQ\RPWDWYgQ\VHJmWVkJkYHOLV GU9DUJD$QGUHD+9,YH]HWร‹MH

PรLYรZATI HIRDETMร‰NY D]DOgEELqQNRUPgQ\]DWLWXODMGRQEDQgOOoKHO\LVkJKDWgUR]RWWLGHMร™ kYLGร‹WDUWDPUDV]oOo EkUEHDGgVgUD $KHO\LVkJIHNYkVLKHO\H%DODVVDJ\DUPDW5gNoF]LX+HO\LVkJ PHJMHOqOkVHย’'ย‰MHOรšKHO\LVkJ$ODSWHUsOHWHP$SgO\g]DWLDMgQODWRW mUgVEDQ %DODVVDJ\DUPDW 9gURV -HJ\]รŒMkKH] %DODVVDJ\DUPDW 5gNoF]LIHMHGHOHPX3I NHOOEHQ\rMWDQLgSULOLVKo oUgLJ 7qEE SgO\g]o HVHWkQ D %DODVVDJ\DUPDWL .q]qV eQNRUPgQ\]DWL +LYDWDO$ย‰kSsOHWkQHN,HPHOHWLNLVWDQgFVNR]oWHUPkEHQSgO\g]DWLWgU J\DOgVW WDUWXQN NsOqQ kUWHVmWkV QkONsO gSULOLV Ko QDSMgQ oUDNRU $SgO\g]DWWDONDSFVRODWRVDQWRYgEELIHOYLOgJRVmWgVNkUKHWรŒsJ\IkOIRJD GgVL LGรŒEHQ %DODVVDJ\DUPDWL .q]qV eQNRUPgQ\]DWL +LYDWDO 9DJ\RQJD]GgONRGgVL kV 9gURVs]HPHOWHWkVL &VRSRUWMgQgO D WHOHIRQV]gPRQ GU9DUJD$QGUHDMHJ\]ร‹


13

sport

(UÉVGLžNRN " 7JUBMJU‘T 4& &SÛFNFMÛ 4[BLPT[U‘MZB JE™O JT NFHSFOEF[UF B 'FLWFOZPN¢ %J‘LPMJNQJB NFHZFJ E¥OUÛK™U B /BHZMJHFUJ 4QPSUDFOUSVNCBO .JWFMBNFHZFJJTLPM‘LT[ßL¥TBOZBHJIFMZ[FUF OFN UFT[J MFIFUÛW™ IPHZ B UFIFUT™HFT

†S¹ODVSRUWFHQWUXP +BW‘CBO [BKMJL B[ ™QULF[™T B[ *QPMZ QBSUPO B NßG«WFT Q‘MZB NFMMFUU BIPM FHZ NVMUJGVOLDJPO‘MJTLJT[PMH‘M¢M™UFTUN™OZ™Q«M BTQPSUPMOJW‘HZ¢LOBL

"[ ™QULF[™T B #4& 1BM¢D 'BSLBTPL 6U‘OQ¢UM‘T 4QPSUFHZFT«MFUOFL L¥T[¥OIFUÛ IJT[FOÛLQ‘MZ‘[UBL"NJMMJ¢GPSJOU¥T[T[L¥MUT™HßQSPKFLUBU‘STBT‘HJBE¢C¢M 

EJ‘LPL NFHN™SFUUFTT™L NBHVLBUB[PST[‘HPTE¥OUÛCFO HZ B (ZBSNBUPO NFHSFOEF[™TSFLFS«MUWFSTFOZSFOBHZWPMUB[™SEFLMÛE™T Zsúfolásig megtelt a TQPSUDFOUSVN BIPW‘ T[™Q T[‘NNBM ™SLF[UFL WFSTFOZ[ÛL 4BMH¢UBSK‘OC¢M 4[™DT™OZCÛM #‘ UPOZUFSFOZ™SÛM ™T 1‘T[U¢S¢M JT -FHOBHZPCC M™UT[‘NCBOBLPS‘CCJ™WFLIF[IBTPOM¢BO B HZBSNBUJ .JLT[‘UI ,‘MN‘O 4[BLL¥[™QJTLPMBUBOVM¢JWFUUFLS™T[U .™SMFHFM™TU L¥WFUÛFO )POUJ"UUJMB B 7JUBMJU‘TFMO¥LFL¥T[¥OU¥UUFBGJBUBMPLBU ™T B UFTUOFWFMÛ UBO‘SPLBU " GJBUBMT‘H L¥S™CFO FHZSF O™QT[FSßCC TQPSU‘HH‘ NH B ¥OFSÛCÛM WBM¢TVM NBKE NFH BNFMZIF[ 0SC‘O 7JLUPS NJOJT[UFSFMO¥L JT IP[[‘K‘SVMUNJMMJ¢GPSJOUUBM "[FHZFT«MFUBBT™WCFOQ‘MZ‘[PUUFMÛT[¥SBTQPSU¥MU¥[Û™Q«MFUNFHWBM¢TU‘T‘SB B .BHZBS -BCEBS©H¢ 4[¥WFUT™H 5"0 Q‘MZ‘[BU‘O LFSFT[U«M " MBCEBS©H‘T FHZJLF B[ M‘UW‘OZ DTBQBUTQPSU‘HOBL HZ B MBCEBS©H¢ CBKOPLT‘HCBOT[FSFQMÛWBMBNFOZOZJ TQPSUFHZFT«MFUOFL MFIFUÛT™HF WBO BSSB IPHZ B .BHZBS -BCEBS©H¢ 4[¥WFUT™H GFM™ 5"0T Q‘MZ‘[BUPUOZ©KUTPOCF 5BWBMZ¥TT[FHZßMUBQ™O[BQSPKFLUSF HZ NFHLF[EÛEIFUFUU B[ ™QULF[™T BNJHÛ[FSÛWFMGPMZJLB[ *QPMZQBSUPO " NFHWBM¢TVM¢ M™UFTUN™OZCFOU¥CCFLL¥[¥UULPOEJUFSFN ¥MU¥[ÛL™TJSPEBIFMZJT™HFLJTMFT[OFL"NVOL‘MBUPLW‘SIBU¢BON™HJE™OOZ‘SPOCFGFKF[ÛEOFL

W‘MJL B[ FSÛFNFM™T F[U K¢M CJ[POZUKB IPHZ L¥[FM T[‘[BOJOEVMUBLBWJBEBMPO $TBQBUWFSTFOZ FSFEN™OZFIFMZ.JLT[‘UI,}7*( #BMBTTBHZBSNBU 4[POEJ (Z¥SHZ 4[BLJTLPMB #BMBT TBHZBSNBU  #¢MZBJ +‘OPT (JNO‘[JVN 4BMH¢ UBSK‘O "CT[PM©U LBUFH¢SJB MFHKPCCKBJ 'J©L ¶ IFMZ ,PW‘DTuLPT 4[POEJ4[BL JTLPMB #BMBTTBHZBSNBU  3‘D[ uE‘N .JLT[‘UI #BMBTTBHZBSNBU  /BHZ #PMEJ[T‘S #¢MZBJ (JNO‘[JVN 4BMH¢ UBSK‘O -F‘OZPLIFMZ†EPS7JWJFO #BMBTTJ (JNO‘[JVN #BMBTTBHZBSNBU  )BSBT[UJ 7JS‘H 3*%&/4 /ZSKFT#BMBTTBHZBSNBU  ,BLBT 4[JMWJB 4[BC¢ -ÛSJOD uMUBM‘OPT *TLPMB #BMBTTBHZBSNBU 

7HUHSHQD%$',6= "#¥S[T¥OZIFHZT™HCFO[BKMPUU 5BWBT[J #¥S[T¥OZUFSFQGVU¢WFSTFOZFOS™T[UWFUUB #"%*4;74&DTBQBUBJT"LJKFM¥MUUVSJTUB ©UWPOBMPO%J¢TKFOÛUÛMB$T¢W‘OZPTJH JHFODTBLFNCFSU QS¢C‘M¢ UFSFQFO LJUFUUFLNBHVL™SU BHZBSNBUJBL " U[ CBEJT[PT TQPSUPM¢4DIVMD[ (Z¥SHZ BSBOZ™SNFT '‘CSJ "OESFB F[«TU ™SNFT -BDL¢ (‘CPS F[«TU™SNFT 'PEPS ;TV[TBOOB CSPO[™SNFT ;PM OZ‘OT[LJ /PSCFSU CSPO[™SNFT +BNSJL ,SJT[UJ‘O CSPO[™SNFT +VI‘T[#SJHJUUB 3JUI 4[JMWJB /‘OEPSJ-‘T[M¢ ;PMOZ‘OT[LJ;TPMU¶ FM™HFEFUUFOK¥IFUFUUIB[B


Gyarmati Hírek március  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK 2014 márciusi számának digitális kiadásába.

Gyarmati Hírek március  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK 2014 márciusi számának digitális kiadásába.

Advertisement