Page 1


Utolsó fåzisåba kerßlt a Vårosrekonstrukció Novemberben befejeződik a vårosrekonstrukciós beruhåzås. BefejeződÜtt a måjus óta húzódó Mikszåth úti kÜrforgalom kiÊpítÊse. A teljes beruhåzåsban 95 napos csúszås ezen projektelem kiÊpítÊsÊnÊl volt a Vårosrekonstrukciós beruhåzås esetÊben. ElőszÜr a hosszú tÊl miatt nem lehetett neki kezdeni az ÊpítÊsnek, majd az ÉMà SZ hålózatok kivitelezÊskor előkerßlt szakaszainak kivåltåsa Ês a vagyonjogi egyeztetÊs okozott csúszåst, vÊgßl a magas talajvíz våkuumos eltåvolítåsa akadålyozta a kÜzmŹÊpítÊseket. Råadåsul ez a våros legforgalmasabb kereszteződÊse, ahol a forgalmat sosem lehetett teljesen lezårni, mert nincs minden irånyba megfelelő terelÊsi útvonal, ezÊrt nem lehetett ideålis mennyisÊgŹ brigåddal egyszerre munkåkat vÊgezni. Az Óvåros tÊren a nÜvÊnyek ßltetÊse zajlik, a KÜrforgalomnål is a napokban befejeződÜtt aszfaltozås utån jÜn ez a munkarÊsz. LÊnyegesen megnőtt a zÜldterßlet nagysåga. Az Ady Endre út mår a nyår elejÊn elkÊszßlt. A Kossuth-Råkóczi utcai kereszteződÊs forgalomtechnikai åtÊpítÊsÊn kívßl mår csak a főtÊren folynak ÊpítÊsi munkåk. A mŹvÊszkåvÊzó kivitelezÊsi munkålatai a módosított tervek alapjån október elejÊn folytatódnak. Addig kÊt kirakatban is - volt Villasz Ês Kínai ßzlet - låthatóak a főtÊr låtvånytervei. A főutca Êszaki oldalån a napokban megkezdődÜtt a díszburkolatok lerakåsa, melyeket a viråglådåk kiÊpítÊse, a Zenepavilon, Ês kandelåberek ÊpítÊse, fåk Ês nÜvÊnyek ßltetÊse kÜvet majd. A kivitelezÊs novemberben zårul. A projekt az Európai Unió tåmogatåsåval, az Európai Regionålis FejlesztÊsi Alap tårsfinanszírozåsåval valósul meg.

Milliårdos kórhåzi fejlesztÊs 5¼CCNJMMJ‘SEGPSJOUPTGFKMFT[U™TLF[EÛEJLB%S,FOFTTFZ"MCFSU,¢SI‘[CBO +VUNBKEQ™O[™QMFUGFMŠK�U‘TSB T[BLNBJ GFKMFT[UÛQSPHSBNPLSB™TFHZŠKSFIBCJMJU‘DJ¢TL¼[QPOUJT™QM

#BMMB.JI‘MZ PST[‘HHZĂ&#x;M™TJL™QWJTFMĂ› (Fidesz) a Semmelweis-napi ĂźnnepsĂŠgen KFMFOUFUUFCF IPHZBHZBSNBUJL¢SI‘[L™U

TJLFSFTQ‘MZ‘[BUOBLLÂĽT[ÂĽOIFUĂ›FOUÂĽCC NJOUL™UNJMMJ‘SEGPSJOUPUOZFSUGFKMFT[U™TJ beruhĂĄzĂĄsokra. &[#BMBTTBHZBSNBU JMMFUWFBU™ST™HCFO™MĂ›L T[‘N‘SBFHZK¢MM‘UIBU¢GFKMĂ›E™T'POUPT IPHZ/ZVHBU/¢HS‘EOBLCJ[UPTQPOUKB legyen a balassagyarmati kĂłrhĂĄz – mondta a honatya. "5‘STBEBMNJ*OGSBTUSVLUŠSB0QFSBUÂ?W 1SPHSBNQ‘MZ‘[BU‘OOZFSUDTBLOFNNJMMJĂĄrdos forrĂĄsbĂłl ĂĄtfogĂł szakmai program valĂłsulhat meg, amely az ideggyĂłgyĂĄszati, traumatolĂłgiai, hospice, valamint az ĂĄpolĂĄsi FMM‘U‘TGFKMFT[U™T™UKFMFOUJ"[}T[BL .BHZBSPST[‘HJ0QFSBUÂ?W1SPHSBNQ‘MZ‘[BU‘OOZFSUNJMMJ¢GPSJOUC¢MQFEJHFHZŠK SFIBCJMJU‘DJ¢TLÂĽ[QPOU™QÂŤMNBKE "CFSVI‘[‘TPLN™HB[JE™OFMLF[EĂ›EOFL ™TCFOGFKF[Ă›EOFLCF

3 Sokkal tĂśbb fa lesz a belvĂĄrosban Komoly felzĂşdulĂĄst keltett a vĂĄrosCBO IPHZB7‘SPTI‘[BFMĂ›UULJW‘HU‘LB™T™WWFMF[FMĂ›UUÂŤMUFUFUU hĂĄrs- ĂŠs jegenyetĂślgy fĂĄkat. UtĂĄnajĂĄrtunk a tĂśrtĂŠnetnek. A fakivĂĄgĂĄsokra azĂŠrt volt szĂźksĂŠg, mert a belvĂĄros rekonstrukciĂłs beruI‘[‘TCBOBUFSÂŤMFUFU™SJOUĂ›LÂĽ[NĂ&#x; T[FOOZWÂ?[ DTBQBE™LWÂ?[ JW¢WÂ?[ LÂĽ[WJM‘HÂ?U‘T FSĂ›T‘SBN HZFOHF‘SBN™T U‘WLÂĽ[M™TGFMŠKÂ?U‘TBNJBUUB[ŠUNFOUJ fasor olyan mĂŠrtĂŠkben sĂŠrĂźlt volna, IPHZB[BNŠHZJT[ÂĽN™CFON‘S CFUFHG‘LOFN™MU™LWPMOBUŠMBLÂĽ[NVOLB‘SLPL‘MUBMPLP[PUUHZÂĽL™ST™SÂŤlĂŠseket. A 2010-ben engedĂŠlyt kapott, ĂŠs az FMNŠMU™WFLCFOUÂĽCCT[ÂĽSJTNJOEFO gyarmati lakĂĄsba FMKVUUBUPUU lĂĄtvĂĄnyterveken JTK¢MM‘UhatĂł, hogy ezen LÂŤMÂĽOCÂĽ[Ă›LPSŠ egĂŠszsĂŠHJ‘MMBQPUŠ™TB[FMNŠMU™WUJ[FEFLCFO ÂĽTT[FWJTT[BÂŤMUFUFUUG‘LIFMZ™SF GJBUBM N™UFSFTHÂĽNCKVIBSGBTPS LFSÂŤM"CFMW‘SPTÂ?HZWJTT[BLBQKB ™WWFMF[FMĂ›UUJL™Q™U BNJLPSVHZBOJMZFOGBTPSPLEÂ?T[Â?UFUU™LBGĂ›VUD‘U "[ŠKGBTPSPLFMĂ›OZF IPHZF[FLBG‘L N™UFSSFOĂ›OFL ™TBLÂĽ[NĂ&#x;WFL FMLÂĽWFULF[Ă›™WUJ[FEFLCFOUÂĽSU™OĂ› KBWÂ?U‘TBWBHZGFMŠKÂ?U‘TBFTFU™OTFN fognak a fĂĄk sĂŠrĂźlni, azokat ĂŠletĂźk W™H™JHOFNLFMMLJW‘HOJBKÂĽWĂ›CFO "W‘SPT¢UBUÂĽCCT[‘[ŠKG‘U™T UÂĽCCF[FSDTFSK™UÂŤMUFUFUU BLÂĽSOZF[FUvĂŠdelmi beruhĂĄzĂĄsok - biomassza GĂ&#x;UĂ›NĂ&#x;BL¢SI‘[CBO ,&01JOU™[N™OZGFMŠKÂ?U‘T QBOFMQSPHSBN L¢SI‘[SFLPOTUSVLDJ¢ TÂŤSHĂ›TT™HJPT[U‘MZ ¢WPEB CÂĽMDTĂ›EF PSWPTJSFOEFMĂ› 4;5, 4QPSUDTBSOPL LPMM™HJVN™T JTLPMBLPST[FSĂ&#x;TÂ?U™TFL W‘SPTI‘[J™T ,JTTuSQ‘EJTLPMBJLB[‘ODTFS™L FSEĂ›OZJUFSÂŤMFUUFMGFM™SĂ›N™SHFTH‘[LJCPDT‘U‘TNFHUBLBSÂ?U‘TUKFMFOUFOFL 2013. szeptember

GYARMATI HĂ?REK

aktuĂĄlis


GYARMATI HĂ?REK

4

aktuĂĄlis

1ÉNHWDGWDNHOD] HPEHUNHUHVNHGÉN

Jelentős energetikai megújulås Szeptember vÊgÊn befejeződÜtt az Önkormånyzat hårom intÊzmÊnyt Êrintő Energetikai KorszerŹsítÊse. Az Oktatåsi MŹvelődÊsi KÜzpont Ês KÜnyvtår ÊpßletÊben megújultak a nyílåszårók, új szigetelÊst Ês hÊjalåst kapott a tető, Ês új fŹtőkÜzpont Êpßlt. A Szent-GyÜrgyi Gimnåziumban a tantermek ablakai 10%-al nagyobb

fÊnyt bocsåtanak be a koråbbi ablakoknål. A Szent ErzsÊbet Idősek Otthonåban új tetőszigetelÊs, kßlső falszigetelÊs Ês festÊs, Ês teljes nyílåszårócsere tÜrtÊnt. A Dózsa iskolåban az új Êpßlet kapott új nyílåszårókat, tovåbbå kicserÊltÊk a teljes komplexum kazånhåzåt is. A mintegy 270 millió forintos beruhåzåsnak kÜszÜnhetően oly mÊrtÊkŹ energiamegtakarítås vårható, amely a kÜzel 70 millió forintos sajåt erőt 7-8 Êv alatt megtÊríti. De nemcsak energiamegtakarítåst, a kårosanyag kibocsåtås csÜkkenÊsÊt, hanem a hőÊrzet nÜvekedÊsÊvel Ês az esztÊtikai megújulåsnak kÜszÜnhetően kÜzÊrzetjavulåst is okoz az Êpßletekben dolgozóknak, diåkoknak Ês bentlakóknak egyarånt.

A projekt az EurĂłpai UniĂł tĂĄmogatĂĄsĂĄval, a KohĂŠziĂłs Alap tĂĄrsfinanszĂ­rozĂĄsĂĄval valĂłsul meg.

Emberkereskedelem elkĂśvetĂŠsĂŠnek HZBOŠKBNJBUUI‘SPNHZBSNBUJT[FN™MZUGPHUBLFMBO¢HS‘EJSFOEĂ›SÂĽL #Ă&#x;OT[ÂĽWFUT™HCFOFMLÂĽWFUFUUFNCFSLFSFTLFEFMFNCĂ&#x;OUFUUFMLÂĽWFU™T™OFLHZBOŠKB NJBUUGPMZUBUCÂŤOUFUĂ›FMK‘S‘TU#+‘OPTO™ ™WFT #+‘OPT™WFT™T7+VMJFUUB 32 ĂŠves balassagyarmati lakosok ellen a /¢HS‘E.FHZFJ3FOEĂ›SGĂ›LBQJU‘OZT‘H #Ă&#x;OÂŤHZJ0T[U‘MZB 7+VMJFUUB™TU‘STBJBSFOEFMLF[™TSF‘MM¢ adatok szerint augusztusban hĂĄzassĂĄgLÂĽU™TÂ?H™SFU™WFMI‘SPNOĂ›UWFUUFLS‘BSSB hogy Ciprusra utazzanak. A kiutazĂĄst LÂĽWFUĂ›FOBOĂ›LFU7+VMJFUUB W™UFM‘SFMMFO™CFO LÂŤMGÂĽMEJ‘MMBNQPMH‘SPLOBLFMBEUB "/¢HS‘E.FHZFJ3FOEĂ›SGĂ›LBQJU‘OZT‘H NVOLBU‘STBJT[™MFTLÂĽSĂ&#x;OZPNP[‘TULÂĽWFUĂ›FO BOBQPLCBOFMGPHU‘LMBL¢IFMZFJLFO BCĂ&#x;ODTFMFLN™OZFMLÂĽWFU™T™WFMNFHBMBQP[PUUBOHZBOŠTÂ?UIBU¢I‘SPNT[FN™MZU 

BLJLFUHZBOŠT�UPUUL™OULJIBMMHBUUBL NBKE ÛSJ[FUCFWFUUFL"SFOEÛST™HLF[EFN™OZF[UFFMÛ[FUFTMFUBSU¢[UBU‘TVLFMSFOEFM™T™U NBKEBC�S¢T‘HI‘[JÛSJ[FUCFIFMZF[UFÛLFU "IBU¢T‘HJOU™[LFEFUUBLMG¼MESFFMBEPUU OÛLGFMLVUBU‘T‘SB™TIB[BIP[BUBM‘SB

Putribontås 'PMZUBU¢EJLBCBOJOEVMUQVUSJGFMT[‘NPM‘TB3‘L¢D[JŠUFMFK™O A koråbban lebontott 3. Ês 5. sz. ingatMBOOBMT[FNCFOBT[‘NŠMFSPNMPUU‘MMBQPUŠJOHBUMBOJTCPOU‘TSBLFSMU BW™EFUU

fecskÊk kirepßlÊse utån kezdtÊk a falak CPOU‘T‘U"7‘SPTLBQVQSPHSBNS™T[FL™OU L™TÛCCB[¼OLPSN‘OZ[BU™SU™LFT�UFOJT[F-

SFUO™B[JOHBUMBOU BIPMB[T[‘NŠU‘STBThåzhoz hasonló årkådos ßzletsor, emeletÊn lakåsokkal, Êpßl.

Kopjafa Tíz Êve hunyt el egy tragikus autóbalesetCFOW‘SPTVOLGFMFEIFUFUMFOTQPSUWF[FUÛKF 3™W™T[-‘T[M¢"1BM¢D5SJBUMPONFH‘MNPE¢K‘OBLBTQPSUU‘ST 4[UBODTJL+¢[TFGL™T[�UFUULPQKBG‘U"GBSBHPUU FNM™LBOZ�SKFTJT™U‘OZPO åll, ahol a versenyek eredmÊnyÊt szoktåk kihirdetni. "LPQKBGBBWBU‘TPOT[¢MUB NFHFNM™LF[ÛLI¼[.FEW‘D[ -BKPTQPMH‘SNFTUFS $[FOD[ 1™UFS B.BHZBS5SJBUMPO 4[¼WFUT™HGÛUJUL‘SB™T .‘SLVT(‘CPS B.BHZBS5SJBUMPO4[¼WFUT™H FMO¼LT™HJUBHKB

Honismeret Debreczeni-DroppĂĄn BĂŠla, a Honismereti 4[ÂĽWFUT™HFMOÂĽLFJTNFSUFUUFB Balassagyarmati Honismereti HĂ­radĂł 2012. ™WJLÂĽUFU™U"™WFT)POJTNFSFUJ,ÂĽSU Ăźnnepi LÂĽ[HZĂ&#x;M™sĂŠn LÂĽT[ÂĽOUÂĽUUFB[ FMOÂĽL NVOL‘KVkat pedig a vĂĄros alpolgĂĄrmestere, Csach GĂĄbor mĂŠlUBUUBB)FMZUÂĽSU™OFUJ(ZĂ&#x;KUFN™OZCFO

A Balassagyarmati VållalkozåsfejlesztÊsi Alapítvåny október 10-Ên, 17.30-kor a Våroshåzån -BLPTT‘HJ'¢SVNPUUBSU NFMZSFT[FSFUFUUFMNFHI�WKBBU‘STBTI‘[BL,¼[¼TL™QWJTFMøJU WBMBNJOUBM™QDTøI‘[JGúU™TCFOS™T[UWFWø4[PMH‘MUBU¢LBU

TÊma: A rezsicsÜkkentÊs megvalósulåsa a tårsashåzakban. dr. à dåm GyÜrgy Huszår PÊter B7‘MMBMLP[‘TGFKMFT[U™TJ"MBQ�UW‘OZLVSBU¢SJVNJFMO¼LF¼OLPSN‘OZ[BUJL™QWJTFMø 2013. szeptember


aktuális

Repül az Alternatíva Új rockzenekar Gyarmaton: a helyi fiatalok alkotta Alternatíva már elkészíUFUUFFMTÛLMJQK™UJT &MTÛLPODFSUK™UBEUBBHZBSNBUJGJBUBMPLC¢M‘MM¢"MUFSOBUWB[FOFLBSB+BHZVUU &CFD[/Z‘S[‘S¢6UDBC‘MPO" 5BOLDTBQEB™TBLJMFODWFOFT™WFLG«HHFUMFOFNMÛJOGFMOÛUUHBS‘[T[FOFLBSIBMMHBUIBU¢BOFUFOJTGFOOWBOOBLBGBDFCPPLPO EFB:PVUVCFPONFHUFLJOUIFUÛ NFHIBMMHBUIBU¢FMTÛLMJQK«L B3FQ«MKUP-

QUFOFL HZFHZNFH©KVMUL¥[¥TT™HJUFSFU BEOBL‘UBW‘SPTMBL¢JOBL "W‘SPTSFIBCJMJU‘DJ¢TQ‘MZ‘[BUCBOVHZBO OFNT[FSFQFMB4[FSCVUDB EFB[¥OLPSN‘OZ[BUTBK‘UQ™O[™OF[UJTNFH©KUKB" QBSL™QU™TT[FQUFNCFS‘OMFT[ ™O QFEJHFH™T[E™MVU‘O†W‘SPTU™SJVUDBC‘MSBW‘SK‘LBHZBSNBUJBLBU BS™T[MFUFT QSPHSBNS¢MM‘TEIJSEFU™T«OLFUBI‘UT¢PMEBMPO 

Édes siker

Határtalanul /FN[FUJFHZ«UUNßL¥E™TLJBMBLU‘T‘OBL TFHU™T™SFT[FSWF[FUUO™HZOBQPTLJS‘OEVM‘TUB)BU‘SNFOUJ3™HJ¢'FKMFT[U™T™™SU "MBQUW‘OZ"½)BU‘SUBMBOT[PMJEBSJU‘T™T FT™MZFHZFOMÛT™HFVS¢QBJI‘M¢[BUB¼QSPHSBNTPSP[BULFSFU™CFO#VEBQFTUSF 1P[TPOZCB™T$TFIPST[‘HCBJTFMM‘UPHBUUBLBQBSUOFSFL BLJLOZPMDPST[‘HC¢M™SLF[UFL

.FHBGPO'.BOZPMDWBOBTLJMFODWFOFT ™WFL™TOBQKBJOLMFHKPCCTM‘HFSFJ¶BVHVT[UVT¢UBF[[FMBT[MPHFOOFMUBM‘M-

Híd &MLF[EÛE¥UUB)%QSPHSBNB[JTLPM‘LCBO"4[POEJ(Z¥SHZ,¥[™QJTLPM‘CBFOOFLLFSFU™CFOPMZBOEJ‘LPLJSBULP[IBUUBL CF BLJL™WFTFL EFN™HOFNGFKF[U™L CFB[‘MUBM‘OPTJTLPM‘U"QSPHSBNFMW™H[™T™WFMBEJ‘LPLT[BLJTLPM‘CBOUBOVMIBUOBLUPW‘CC

W‘CC NFMZFU&NCFS1™UFSTFHUT™H™WFM S¥H[UFUUFL"WJEF¢O™I‘OZOBQBMBUU T[™QM‘UPHBUPUUT‘HPU™SUFM "[FHZ«UUFTWBMBNFOOZJUBHKBN‘SWBMBNJMZFOT[JOUFO½UBQBT[UBMU¼B[FOFUFS™O ™TBT[OQBETFNJEFHFOT[‘NVLSB1‘S I¢OBQKBBMBLVMUBL ‘NK‘UT[PUUBLN‘SB T[«HZJGBMVOBQPO™TNPTUI™UW™H™OB[ †W‘SPTU™SJVUDBC‘MPOJTCFNVUBUK‘LNßTPSVLBU "["MUFSOBUWBGFM‘MM‘TB(FSF1™UFS ™OFL HJU‘S ,JT#BM‘[T HJU‘S +BODT¢ -‘T[M¢ CBTT[VT 1FSK™TJ;T¢GJB IFHFEß 1VSVD[LJ(‘CPS EPC 

6]°OD0HJDIRQ

5

%KBULBQPUU7BSHB.JI‘MZOFN[FUHB[EBT‘HJNJOJT[UFSUÛMBNBHZBSDTPLJW‘MMBMLP[‘T B$IPDP.F,GU"OFN[FUHB[EBT‘HJ U‘SDB‘MUBMFMT۝[CFO‘UBEPUU%KBTJLFSFT W‘MMBMLP[‘T™SUFMJTNFS™TUBCBMBTTBHZBS-

LP[IBUOBLBS‘EJ¢LFEWFMÛL6HZBOJT #BMBTTBHZBSNBUPO™TLJMPN™UFSFT WPO[‘TL¥S[FU™CFOB.I[OGPHIBU¢BS‘EJ¢"[BE‘TPLBU¥OL™OUFTFL T[FSLFT[UJL™TBNßTPSWF[FUÛLJTGPMZBNBUPTBOUBOVMK‘L©KT[BLN‘KVLBU 3FHHFMFOUF™SEFLFTU¥SU™OFUFLLFM NFHZFJT[FSFQMÛLLFML™T[UFUUJOUFSK©LLBM W‘SK‘LBIBMMHBU¢LBU E™MVU‘OQFEJHLW‘OT‘HNßTPSSBM IPSPT[L¢QQBM SFDFQUFLLFM™TT[U‘SQMFUZL‘LLBMT[¢SBLP[UBUK‘LBIBMMHBU¢LBU&MTÛTPSCBOBOZPMDWBOBT™TLJMFODWFOFT™WFLMFHKPCCTM‘HFSFJDTFOE«MOFLGFMOBQNJOUOBQ I™UW™H™OJT"MFHJTNFSUFCCL¥[¥TT™HJPMEBMPON‘STPLLFEWFMÛKFWBOBS™H¢UBW‘SU S‘EJ¢‘MMPN‘TOBL

'RPERUPÑ

NBUJT[‘SNB[‘T©UVMBKEPOPT .™T[‘SPT (‘CPSWFUUF‘U"[‘MUBMBWF[FUFUUDTPLJHZ‘SUFSN™LFJN‘SPST[‘HCBOFM™SIFUÛL IBNBSPTBOJOEVMB[BNFSJLBJHZ‘SU‘T ™TBLFMFUJOZJU‘TPOJTEPMHP[JLBTJLFSFTGJBUBMW‘MMBMLP[¢

"OZ‘SC©DT©[UBU¢OBEU‘L‘UB 3FN™OZTVH‘S0UUIPOLFS‘NJBEPNCPSNßW™U "OZ‘SPONFHLF[EÛE¥UUBOOBLBUBSU¢GBMOBLBIFMZSF‘MMU‘TB BNFMZFUB[JEÛK‘S‘TNJBUULFMMFUUT[™UCPOUBOJ"IFMZSF‘MMU‘TJNVOL‘LCBOB1PMH‘SPL #BMBTTBHZBSNBU™SU"MBQUW‘OZ BCBMBTTBHZBSNBUJC¥SU¥OGPHWBUBSUPUUKBJ™TB EPNCPSNßBMLPU¢KB 4DISBNNFM*NSFJT UFW™LFOZFOS™T[UWFUU

7Ñ]ROW°N

.FHLF[EÛE¥UUB[©KUß[PMU¢LL™Q[™TFNFHZ™OLCFO"/¢HS‘E.FHZFJ ,BUBT[US¢GBW™EFMNJ*HB[HBU¢T‘HIVT[POI‘SPNGÛUJTLPM‘[PUUCFB[BMBQGPL©Uß[PMU¢UBOGPMZBNN‘TPEJLNPEVMK‘SB"Uß[PM.J™OLBW‘SPT NBHVOLOBL™QUK«LF[[FM U¢LM™UT[‘N‘OBLO¥WFM™T™SFMFHGÛL™QQFO BNPUU¢WBM™QUQBSLPU#BMBTTBHZBSNBU BU¥CCMFUGFMBEBUPLFMM‘U‘TBNJBUUWBO "W‘SPT¥OLPSN‘OZ[BUB BOOBLD™HFJ™T T[«LT™H.™HN‘KVTCBOGÛM™QFUUCFB B[*QPMZ&SEÛ;SUBNPTUGFM©KUPUU†W‘SPT IJWBU‘TPT‘MMPN‘OZCB BNPTUJOEVM¢ N‘U™SNFMMFUU B4[FSCUFNQMPNFMÛUUJUFSFU TPEJLLVS[VTPO4BMH¢UBSK‘OCBOUJ[FOIBU BMBLUK‘LQBSLL‘+‘UT[¢U™SJFMFNFLFUIF#BMBTTBHZBSNBUPOQFEJHI™UKFM¥MULF[EUF MZF[OFLFM ©KO¥W™OZFLFU™TG‘LBUJTUFMF- NFHBUBOVMN‘OZBJU

Miénk a város

"[©KK‘™QU™TUB.BHZBS.ßW™T[FUJ "LBE™NJBBOZBHJMBHJTU‘NPHBUUB"[ ‘UBE‘TJ«OOFQT™HFO'FLFUF(Z¥SHZ B[ BLBE™NJBFMO¥LFCFT[™E™CFOBDJWJM U‘STBEBMPNOBHZT[FSßBLDJ¢K‘UN™MUBUUB 2013. szeptember


6

GYARMATI HรREK

Kivรกlรณ pedagรณgusok ย‰TT[FTFOQFEBHยขHVTUUยซOUFUUFLLJ #POJTCPOB"OFN[FUUFIFUTย™HFJย™SUEยKKBM#VEBQFTUFO B/FN[FUJ4[ยOIย‘[CBO Hรกrom kategรณriรกban is kiosztottรกk azt a kitรผntetรฉst, amelyet ez รฉv tavaszรกn a /FN[FUJ5FIFUTย™H1SPHSBNLFSFUย™CFO BMBQยUPUUB[&NCFSJ&Sร›GPSSย‘TPL .JOJT[Uย™SJVNB.FHZย™OLCร›MLย™ULBUFHยขSJรกban osztottak ki elismerรฉseket. ,JWย‘MยขWFSTFOZGFMLย™T[ยUร›MFUU#FSUยขL 0UUยMJB B#BMBTTJ#ย‘MJOU(JNOย‘[JVN Oย™NFUOZFMWย™TJSPEBMPNUBOย‘SB,JWย‘Mยข tehetsรฉggondozรณ kategรณriรกban Bilecznรฉ /ZยSFHZIย‘[JuHOFT B3ยข[TBWยฅMHZJ.ย‘SL .รŸWย™T[FUJ*TLPMBQFEBHยขHVTB"EยKB[PUUBLB[PLMFWย™MNFMMFUUQย™O[KVUBMPNCBOJT rรฉszesรผltek.

Szรกzkรฉt diรกkmunkรกs Lยฅ[ย™QJTLPMย‘TJMMFUWFFHZFUFNJTUB HZFSNFLFUOFWFMร›DTBMย‘EOBLOZยฉKUPUU OZย‘SJGJ[FUย™TLJFHย™T[ยUย™TUB[ยฅOLPSNย‘OZzat azzal, hogy munkรกt adott a dolgozni BLBSยขEJย‘LPLOBLKยฉMJVTCBOย™TBVHVT[UVTban. /ZBSBMย‘TIFMZFUUB[ย™WOZJUยขFMร›UUJVUPMTยข napokban is dolgoztak a fiatalok. A nyรกri diรกkmunkaprogram ebben az รฉvben indult รฉs nappali tagozaton tanulรณ, hallHBUยขJKPHWJT[POOZBMSFOEFMLF[ร›EJย‘LPLBU foglalkoztatott, napi nรฉgy รณrรกban, egy hรณnapig. A balassagyarmati kistรฉrsรฉgben 240 JTLPMย‘TEPMHP[PUUยฅOLPSNย‘OZ[BUPLOย‘M WBHZCBOยฅOLPSNย‘OZ[BUJGFOOUBSUย‘TยฉJOUย™[Nย™OZFLOย™M &CCร›M#BMBTTBHZBSNBUPOUBOVMยข LBQPUUMFIFUร›Tย™HFU"EJย‘LPLNVOLย‘KVLย™SUUJT[UFTKBWBEBMNB[ย‘TUJTLBQUBL" MFHUยฅCCFOGJ[JLBJNVOLย‘UWย™HF[UFL Qย™Mdรกul takarรญtottak, vagy festettek, de pรฉlEย‘VMBCยฅMDTร›Eย™CFOJTTFHยUFUUย™LEJย‘LPL BHPOEP[ยขLNVOLย‘Kย‘U TB7ย‘SPTIย‘[ย‘O is tevรฉkenykedtek.

Fesztivรกli hangulat &MTร›BMLBMPNNBMSFOdezte meg Fazekas +ย‘OPTGร›T[FSWF[ร›B )BUย‘SNFOUJ,PGB7J[JU FMOFWF[ย™TรŸIย‘SPN napos vรกsรกri fesztiWย‘MU"1BMยขD-JHFUCFO UFSNFMร›Lย™TLย™[NรŸWFsek kรญnรกltรกk portรฉkรกikat, az iskola udvarรกn GFMย‘MMยUPUUT[ยOQBEPOQFEJHLยฅ[JTNFSU NรŸWย™T[FLT[ยขSBLP[UBUUย‘LBLยฅ[ยฅOTย™HFU 2013. szeptember

aktuรกlis "[FMร›UFSKFT[Uย™TT[FSJOUIย™UGร›Qย™OUFLFO ยขSBLยฅ[ยฅUUMFT[ยขSย‘OLย™OU'UB EยKB -FT[UยซSFMNJJEร›T[BLBCFWF[FUย™TSFย™TB Wย‘SBLP[ย‘TJJEร›T[BLSBJT " #BMBTTBHZBSNBUย™SU #BSย‘UJ ,ยฅS JOUFSOFUFT A helyi hรกztartรกsok รฉs รผzletek ingyenes IPOMBQKย‘O XXXCBMBTTBHZBSNBUFV

QBSLPMย‘TJMFIFUร›Tย™HFULBQOBLNBKE Lยฅ[ยฅUULยฅ[[ย™UFUUJOUFSKยฉT[FSTermรฉszetesen csak a dรญszburkolattal LFT[UFUUWย‘MUP[BUBBNJOBQLยฅOZWCFOJT kirakott ร“vรกros tรฉri parkolรณkra รฉrvรฉnyes. NFHKFMFOU Az รผzembe helyezรฉs legkorรกbban 2014"[JOUFSKยฉLBUBIPOMBQT[FSLFT[Uร›KF/BHZ CFOWย‘SIBUยข"Lย™QWJTFMร›UFTUยซMFU -ย‘T[Mยขย™T7BSHB.ย‘SJBยฉKTย‘HยSยขGPMZUBUUย‘L CFOFMUยฅSยฅMUFBUFMKFTCFMWย‘SPTSBLPSย‘CCBO CFWF[FUFUUKFHZFTGJ[FUร›QBSLPMย‘TJSFOEFU hatรกrozatรกban kiemelve, hogy a parkolรกsi HPOEPLFOZIยUย™Tย™SFB[VUDย‘LFHZJSย‘OZยฉTยUย‘TBNFMMFUUFHZLย™UCFMWย‘SPTJGJ[FUร›QBSkolรณ LJBMBLยUย‘TBJTT[ยซLTย™HFTTย™Wย‘MIBU&[B CFMWย‘SPTJQBSLPMย‘TJHPOEPLBUFOZIยUร› Lย™OZT[FSรŸ EยฅOUย™TNPTUBย™WVUย‘ONย™MUยขLย™QQFO NFHยฉKVMยขย†Wย‘SPTUย™SSFMLBQDTPMยขEPUU ยฅTT[F

Interjรบkรถtet gyarmatiakkal

Sikeres otthonlakรณk Az idei nyรกr sikeresen zรกrul a Szent #BMBTTBHZBSNBUIP[ /ยขHSย‘EIP[LยฅUร›Eร› LยฅUIFUร›T[FNย™MZJTย™HFLLFM1BMยขDPST[ย‘H Gร›Wย‘SPTย‘OBLLยฅ[JTNFSUUBOย‘SBJO NรŸWย™T[FJO Lยฅ[ย™MFUJT[FSFQMร›JOUยฉM BLยฅUFUFHZGBKUB LJUFLJOUย™TSFJTNยขEPUBE IPHZBOMย‘UKย‘LB vรกrost รฉs Nรณgrรกdot az innen messzebbre LFSยซMUFL WBHZย™QQFOLยซMGยฅMEยฅOย™Mร›L"[ JOUFSKยฉLBUSย™T[MFUFTยฅOย™MFUSBK[PLJTLJFHย™T[ยtik. "LยฅUFUIF[-FOHZFM"OOBยฉKTย‘HยSยข WPMU CBMBTTJTEJย‘L #BMBTTBHZBSNBU1SP6SCF EยKBTBยSUBKย‘OMย‘TU CPSยUยขMBQKย‘U/BHZ"OHFMB tervezte, lektora pedig Szabรณ Andrea volt. "#BMBTTBHZBSNBUPOJOOFOย™TUยฉMDยNรŸ PMEBMBTLยฅOZW'UPTย‘SPOLBQIBUยขB 7ย‘SPTJ,ยฅOZWUย‘SCBOย™TB,JODTFTUย‘SLยฅOZvesboltban.

Parkolรณautomatรกk az ร“vรกros tรฉren "CBOCFOZยฉKUPUUQย‘MZย‘[BUยฝHB[EBsรกgi QSPKFLUFMFNFยผLย™OUQBSLPMยขLFSยซMU kialakรญtรกsra a megszรฉpรผlt ร“vรกros Uย™SFO NFMZFULยฅUFMF[ร›HB[EBTย‘HJMBH IBT[OPTยUBOJ"Lย™QWJTFMร›UFTUยซMFUร›TT[FM LยซMยฅOSFOEFMFUCFOIBUย‘SP[[BNBKENFHB EยKNย™SUย™Lย™Uย™TCFWF[FUย™Tย™OFLJEFKย™U

&S[Tย™CFU*Eร›TFL0UUIPOBMBLยขJOBL Lย™U HZร›[FMFNNFMJTCยซT[Lย™MLFEIFUOFL "[FMTร›B[JNNย‘SPOBMLBMPNNBMNFHSFOEF[FUU#BHMZBTLร›J*Eร›TFL0UUIPOB LยขSVTUBMย‘MLP[ยขKย‘OB[JEย™O KยฉOJVT ย‘OB[0UUIPOยฝ7JPMย‘LยผLยขSVTBIP[UBFM BWย‘OEPSTFSMFHFU"LยขSVTUBHKBJ#PEPS -ย‘T[MยขOย™ )PSWย‘UI+ย‘OPTOย™ *TUWBOPWT[LJ +ย‘OPTOย™ +VIย‘T[*TUWย‘OOย™ 1FUSย‘T +ย‘OPTOย™'FMMย™Qร›SVIย‘KVLBULย™T[ยUFUUF $TBNQB0STPMZB NFOUย‘MIJHJย™Oย™TNVOLBUย‘ST"GFMLย™T[ยUย™TUWย™HF[UF$TBNQB 0STPMZBย™T)PSWย‘UI.BSHBSย™UB NFOUย‘MIJgiรฉnรฉs munkatรกrsak.

"Nย‘TPEJLHZร›[FMNFUB/ยขHSย‘E.FHZFJ &MMย‘UPUUBLย™T&MMย‘UยขJL7**1POUZPTUBWJ 5BMย‘MLP[ยขKย‘O-VEย‘OZIBMย‘T[JCBOLยฅOZWFMIFUUย™LFMNBHVOLOBLF[ยฉUUBMB[0UUIPO EPMHP[ยขJ)BNWBTuLPT GFKMFT[Uร›QFEBHยขHVTย™T#FOLยข5BNย‘TOย™ HPOEP[ยขOร› "4[FOU&S[Tย™CFU*Eร›TFL0UUIPOBMBLยขJ F[ยฉUPONPOEBOBLLยฅT[ยฅOFUFUBHZBSNBUJ Tesco Globรกl Zrt. munkatรกrsainak az ยฅOLย™OUFTFOWย™H[FUULFSยUย™TGFTUย™TยซLย™SU


Szent Anna napi Palรณc bรบcsรบ

*Eย™O*QPMZNFOUJ,BWBMLย‘EEBMHB[EBHPEPUUBIBHZPNย‘OZPT B[FHย™T[QBMยขDTย‘HPUNFHNP[HBUยขCยฉDTยฉ BNFMZFU4[FOU "OOBUJT[UFMFUย™SFSFOEF[OFLNFHWย‘SPsunkban. "Oย™QWJTFMFUFTQSPDFTT[JยขTNFOFUB1BMยขD -JHFUCFJOEVMUB4[FOUIย‘SPNTย‘H1Mย™Cย‘OJB templomtรณl, hogy ott az รผnnepi szentmise NFHIJUUIBOHVMBUย‘Uย™MKย™Lย‘UBIยWร›L

*Eย™OES4[ย™LFMZ+ย‘OPT FT[UFSHPNCVEBQFTUJTFHย™EQยซTQยฅLย™T4UFMMB-FPOUJOLBOPOPL QMย™Cย‘OPT Gร›FTQFSFTWย™HF[Uย™LB T[FOUNJTย™U"1BMยขD-JHFUOFNDTBLBWBMlรกsi hagyomรกnyokat fontosnak tartรณ nรฉpviseletesekkel telt meg, hanem sรกtrakkal is, NJWFMBLยฅSOZย™LSร›Mย™SLF[ร›IFMZJUFSNFMร›L hoztรกk el kivรกlรณ portรฉkรกikat. 7PMUJUUUยฅSยฅLTย‘UPS LPWย‘DTPMย‘T MPWBHMย‘T รฉs finomabbnรกl finomabb รฉtelekkel kรญnรกltรกk a palรณcok a vendรฉgeket. A szรญnpadon GPMZBNBUPTBOIBUย‘SPOUยฉMSยขMJTย™SLF[UFL nรฉpzenรฉszek, รฉnekesek รฉs mesemondรณk, WFOEย™HNรŸWย™T[FJWFMBEPUULPODFSUFUB HZBSNBUJ3ยข[TBWยฅMHZJ.ย‘SL.รŸWย™T[FUJ *TLPMB"7BHB#BOEBHยขMZBMย‘CBTFMร›BEย‘Tban mutatta be a vรกsรกri forgatagot, a Lรกbita Szรญnhรกz szรฉkely lรกbbรกbos mesรฉt BEPUUFMร›"OBQPUB3FUSP3PDL#BOE OPT[UBMHJBLPODFSUKF[ย‘SUB "SFOEF[ร›LBIBHZPNย‘OZPLOBLNFHGFMFMร›FOF[ยฉUUBMJTNFHWย‘MBT[UPUUย‘L1BMยขDPST[ย‘H 4[ย™Qย™U GFMWย™UFMยซOLยฅO BLJ/BHZ1FUSB (Rimรณc) lett. 'PUยข,JTT/FMMZย™T-JNCBDIFS(ย‘CPS

Kรถszรถnetnyilvรกnรญtรกs

&[ยฉUPONPOEVOLLยฅT[ยฅOFUFUNJOEB[PLOBL BLJLFMร›TFHยUFUUย™LB97***1BMยขDCยฉDTยฉ WBMBNJOUB***QPMZNFOUJ,BWBMLย‘EJEFJTJLFSFTNFHSFOEF[ย™Tย™U ,JFNFMUUย‘NPHBUยขJOLWPMUBL#BMBTTBHZBSNBU7ย‘SPTย‰OLPSNย‘OZ[BUB 051/:35 )BUย‘S NFOUJ3ย™HJยข'FKMFT[Uย™Tย™ย™SU"MBQยUWย‘OZ &VSยขQBBQPMHย‘SPLย™SUQSPHSBN *QPMZ5ย‘K 5FSยซMFUGFKMFT[Uย™TJ5ย‘STVMย‘T *QPMZ$JQร›HZย‘S,GU #BMBTTBHZBSNBUJ3ยขNBJ,BUPMJLVT 'ร›QMย™Cย‘OJBUFNQMPN 5PWย‘CCJGร›Uย‘NPHBUยขL"CBZ/FNFT(ZVMBES "EBNFL*TUWย‘O "HSPIFMQT,GU #BHยข -ย‘T[Mยข $FMFOL'FSFODES $[JCVMZB*TUWย‘O T[JLWย[HZย‘SUยข %FUUJ%JWBU &NJMJB %JWBUT[BMPO 'ย‘CJย‘O-ย‘T[Mยข }QยULF[ร›L#PMUKB 'BKDTJL-ย‘T[Mยข (ย‘Mย™T'JBJ,GU (ย‘M5JCPS ./( (ZFCOย‘S#ย™MB +VT[U#BV,GU *MLB%JWBU +BHZVUU1ย™UFS ,ย‘QMย‘S"OESย‘T ,FDTLย™T &SOร›Oย™ ,POD[-ย‘T[Mยข /BT[ย‘MZ"MBEย‘S /ย™NFUI(ZยฅSHZES /FNFTWย‘SJ0UUยขOย™ 1FSKย™T ;PMUย‘OOย™ 1ยขDTJL;TV[TBOOBES 4QFD[Jย‘S7BMย™SJBย™TDTBMย‘EKB 4[FEMย‘LOย™ES$Tย‘CJ*MPOB 8JOLMFS-BKPT(ZยขHZT[FSUย‘S 4[VHZJD[LJ5BNย‘T 4[FSWF[ย™TJJMMFUWFNย™EJBUย‘NPHBUยขL#BMBTTBHZBSNBUย™SU#BSย‘UJ,ยฅS #VEBQFTU #BMBTTB 4FDVSJUZ %VOB.FOUJ3FHJPOย‘MJT7ย[NรŸ;SU 'B[FLBT+ย‘OPT +VT[UJO(J[FMMB -FT[ย‘L "OESFB B,JTTuSQย‘Eย™TB.JLT[ย‘UI,ย‘MNย‘OOFWย™UWJTFMร›IFMZJJTLPMย‘L 7ย‘SPTยซ[FNFMUFUย™TJ,GU 7ย‘SPTHPOEOPLTย‘H 7JUย™[*TUWย‘O .BHZBS5FMFWย[JยขFTย™TFT DTBUPSOB .ย‘SJB3ย‘EJยข IFMZT[ยOJFHZFOFTBEย‘T ยŒK&NCFSDPST[ย‘HPTIFUJMBQ /ยขHSย‘E megyei Hรญrlap, Gyarmati Hรญrek.

รšj belvรกros รฉpรผl Immรกron visszavonhatatlanul. Megรบjulunk 40 รฉv utรกn. Most jelent meg egy tanulmรกny az eurรณpai fรกkrรณl. "SSBKVUPUUBLBLVUBUยขL IPHZDTยฅLLFOBGย‘LLย‘SPTBOZBHFMOZFMร› Lย™QFTTย™HF B[PLFMยฅSFHFEย™TFNJBUU#ย‘STPIBJMZFOTPLFSEร› OFNย™MULPOUJOFOTยซOLยฅO TPIBOFNJTGFOZFHFUUFร›LFUFOOZJ veszรฉly. Gondoljuk el, itt nรกlunk, 40 รฉv sorรกn mennyi autรณ ontotta magรกbรณl a gรกzt, melyet el kellett viselniรผk รฉs el kellett nyelniรผk! Ezek az anyagok ott lapulnak ma is bennรผk, s fokozatosan DTยฅLLFOUJLBMFWFHร›UJT[UยUยขLย™QFTTย™HยซLFU A kutatรณk azt ajรกnlottรกk a kormรกnyoknak, hogy lassan, de bizto-

7 Fรถldben a nemzetkรถzi gรกzvezetรฉk -BLPTTย‘HJGยขSVNPOJTNFSUFUUFB[ย™QยUร› cรฉg รฉs az รถnkormรกnyzat a Vecsรฉs/BHZLยซSUยฅT NBHZBST[MPWย‘L T[ย‘MMยUยข Hย‘[WF[FUย™Lย™QยUย™Tย™U "UVMBKEPOPTUย™SJOUร›LJMPNย™UFSFT Hย‘[WF[FUย™LFHZCBOJOEVMU 7JTFHSย‘EJPST[ย‘HPLBUย™SJOUร›OFN[FULยฅ[J FHZF[Nย™OZBMBQKย‘Oย™QยซM Dย™MKBB[PSPT[ Hย‘[GยซHHร›Tย™HDTยฅLLFOUย™TFBCBMUJย™Tย‘[TJBJGยฅMEHย‘[LJODTยฅTT[FLBQDTPMย‘Tย‘WBM #BMBTTBHZBSNBUBUร›MFLFMFUSFย™TOZVHBUSBFMUFSยซMร›/FN[FUJ1BSLย™T/BUVSB es terรผletek miatt kerรผlt a vezetรฉk nyomWPOBMย‘CB"[ยฅOLPSNย‘OZ[BUOBLNJWFM OFNย™SJOUIFMZJMFHWย™EFUUNรŸFNMย™LJWBHZ termรฉszeti terรผletet -, semmilyen beleT[ยขMย‘TBOFNWPMUB[FOHFEย™MZF[ย™TJFMKย‘rรกsba. A nemzetileg kiemelt beruhรกzรกs a legsziHPSยฉCCT[BLIBUยขTย‘HJFMMFOร›S[ย™TFLNFMMFU GPMZJL Mย™USFKยฅUUFLยฅ[ย™QFVSยขQBJHB[EBTย‘HJ ย™SEFL TUยฅCCOFN[FULยฅ[JFHZF[Nย™OZย™T LPSNย‘OZSFOEFMFUBMBQKย‘OUยฅSUย™OJL"GยขSVmon kiderรผlt, hogy 30 รฉve lakott terรผletIF[BNPTUBOJOย‘MLยฅ[FMFCCGVUBWย‘SPT Eย™MJSย™T[ย™OIBTPOMยขBOOBHZOZPNย‘TยฉHย‘[WF[FUย™L ย‘NBIIP[Lย™QFTUF[UยฅCCT[ยฅSยฅTFOJTLPST[FSรŸCCย™TCJ[UPOTย‘HPTBCC vezetรฉk lesz. A meghibรกsodรกsa kizรกrt, rรกadรกsul szakaszosan automatikusan zรกrul minimรกlis nyomรกsvรกltozรกs esetรฉn, tehรกt rendkรญvรผli esemรฉny esetรฉn sem kell T[ย‘NยUBOJSPCCBOย‘TTBMKย‘SยขTย™SยซMย™TSF A cรฉg 40 รฉve รฉpรญt รฉs รผzemeltet hasonlรณ vezetรฉkeket 6000 kilomรฉter hosszban, รฉs mรฉg soha, semmilyen รผzemzavar nem UยฅSUย™OU"WF[FUย™LLFMย™SJOUFUUUVMBKEPOPTPL Lย™UT[FSLBQOBLLย‘SUย™SยUย™TU FMร›T[ยฅSB[ ย™QยUย™T B[Uย‘OB[ยซ[FNFMUFUย™TJEFKย™O" Wย‘SPTT[ย™Mย™O B%FMQIJNFMMFUUGFMย™QยซMร›ยฉK Hย‘[GPHBEยขย‘MMPNย‘TFNCFSOFLBENBKE munkรกt.

TBO UVEBUPTFSEร›HB[Eย‘MLPEย‘TNยขET[FSFJWFM UFSWF[FUUFODTFSย™MKย™LMFยฉKUFMFQยUย™TรŸFLSFBGย‘LBU(ZBSNBUCFMWย‘SPTBJTยฉKGย‘LBU LBQยŒK FHย™T[Tย™HFT FMร›OFWFMUGย‘LBUยŒKTFQSรŸKยขMTFQFS ยฉKVMU FSร›WFMFTOFLOFLJCFMWย‘SPTVOLMFWFHร›Kย™OFLUBLBSยUย‘Tย‘IP[.J NBHVOLFHZEPMPHCBOTFHยUIFUKยซLF[UNย‘TWย‘SPTPLIP[IBTPOMยขBOยฅSยฅLCFGPHBEIBUKVLร›LFU"'ยซWย™T[LFSUUร›M4[ย™LFMZVE varhelyig egyre terjed az a szokรกs, hogy a lakรณhelyรผkรฉrt tenni akarรณk valamilyen formรกban gondoskodnak a fรกikrรณl. Van, aki a nevรฉvel megjelรถlt fรกt hetente locsolja, vagy locsoltatja, s van, BLJOFLJEFKย™Cร›MFOOZJSFOFNGVUKB DTBLGJHZFMJBยฝGย‘Kย‘Uยผย™THZยฅOZยฅSLยฅEJLCFOOF,JLJMFIFUร›Tย™HFJT[FSJOU Ha igazรกn magunkรฉnak รฉrezzรผk a fรกinkat, azok meg is hรกlรกljรกk ezt, s szebbek leszรผnk mindannyian. dr. รdรกm Gyรถrgy 2013. szeptember

GYARMATI HรREK

magazin


8

magazin

GYARMATI HรREK

Miniszteri csapatzรกszlรณ a bรถrtรถnnek A Bรผntetรฉs-vรฉgrehajtรกsi Szervezet Napjรกt 18. รฉve rendezik meg, az idei รผnnepsรฉgnek vรกrosunk adott otthont. A belรผgyminiszter elisPHUpVHNHWDGRWWiWDNLHPHONHGลŠ teljesรญtmรฉnyt nyรบjtรณ munkatรกrsaknak, csapatzรกszlรณt vehetett รกt a Balassagyarmati Fegyhรกz รฉs Bรถrtรถn szemรฉlyi รกllomรกnya. Ezzel a 168 pYHVP~OWUDYLVV]DWHNLQWลŠ NLHPHONHGลŠPXQNiWLVPHUWpNHO A Balassagyarmati Fegyhรกz รฉs %|UW|Q DODSYHWฤžHQ IHJ\Ki] pV E|UW|QIRNR]DW~IpUILIRJYDWDUWRWWDNHOKHO\H]pVpUH V]ROJiO GH HOฤž]HWHVHQ

OHWDUWy]WDWRWWDN EHIRJDGiViW LV EL]WRVtWMD $] LQWp]HWEHQ IRO\DPDWRVDQ N|]HO Iฤž IRJYDWDUWRWW YDQ HOKHO\H]YHN|]ยOยNIฤžGROJR]LNQDSLUHQGV]HUHVVpJJHO$%DODVVDJ\DU

A gyarmati bรถrtรถn 1842-45. kรถzรถtt รฉpรผlt klasszicista stรญlusban. A 168 รฉves รฉpรผlet tulajdonkรฉppen a volt vรกrmegyehรกza U alakรบ udvarรกnak tengelyรฉben รกll รฉs azzal egy รฉpรญtรฉszeti kompozรญciรณt alkot. A kรถr centrรกlis alaprajzรบ ย™QยซMFUBOย™HZGร›UFOHFMZJSย‘OZย‘CBOGBMTย‘WPLT[FHย™MZF[UFIย‘SPNT[ยฅHรŸSJ[BMJtokkal tagolt. Az eredeti tervek szerint a kรถrรฉpรผletben kรถrfolyosรณkrรณl nyรญlรณ 168 cellรกn kรญvรผl kรฉt munkaterem รฉs egy imahรกz is elhelyezรฉst nyert. A hasonlรณ LPSยฉย™TSFOEFMUFUย™TรŸCยฅSUยฅOย™QยซMFUFL kis szรกma miatt nemcsak รฉpรญtรฉszetileg, EFUยฅSUย™OFUJMFHJTKFMFOUร›T"[FLPSCBO a magรกnzรกrka-rendszer szerint hasonlรณ rendeltetรฉssel รฉpรญtett รฉs ma is megMย™Wร›CยฅSUยฅOย™QยซMFUFLLยฅ[ยซMF[ย™QยซMUGFM MFHFMTร›OFL"[PST[ย‘HPTBOJTJTNFSUFL kรถzรผl a szegedi 1854-ben, a vรกci pedig 1855-ben. Ha a tรถrtรฉnelmi Magyarorszรกg ismertebb nagy bรถrtรถOFJUOย™[[ยซL ยฉHZB[PLJTDTBLLย™Tร›CC LFSยซMUFLGFMย™QยUย™TSF"[PST[ย‘HFMTร› bรถrtรถne, amely kifejezetten ilyen cรฉlokra รฉpรผlt. A helyisรฉgek egy rรฉsze mรกr keramit padozattal rendelkezett. A korabeli bรถrtรถnรถkhรถz kรฉpest szรกraz, vilรกgos รฉs egรฉszsรฉges fogvatartรกsi MFIFUร›Tย™HFUCJ[UPTยUPUU PDWL )HJ\Ki] pV %|UW|Q LOOHWYH D] ,SRO\ &LSฤžJ\iU .IW V]HPpO\L iOORPiQ\D|VV]HVHQIฤžV $] LQWp]HW YH]HWpVH HON|WHOH]HWW D UHLQWHJUiFLyV SURJUDPRN PHOOHWW H]pUWDSiO\i]DWLOHKHWฤžVpJHNUHLVIL-

J\HOHPPHO WiPRJDW PLQGHQ RO\DQ IRO\DPDWRWDPLHOฤžVHJtWLDV]DEDGXOy IRJYDWDUWRWWDN YLVV]DLOOHV]NHGpVpW PXQNDHUฤž SLDFL KHO\]HWpQHN MDYXOiViW (QQHN NHUHWpEHQ IRO\DPDWRV D] iOWDOiQRV LVNRODL RNWDWiV D V]DNNpS]HWWVpJHW Q\~MWy NpS]pVHN IHVWฤžPi]ROy ZHE GHVLJQHU LURGDL DV]LV]WHQV NHUWIHQQWDUWy SDUNJRQGR]y V]DNNpS]pVHN YDODPLQW D] pUHWWVpJLUHYDOyIHONpV]tWpV$NpS]pVHN PHOOHWW V]RURVDQ MHOHQ YDQ D V]HPpO\LVpJIHMOHV]WpV pV D FVDOiGL NDSFVRODWRNDW HUฤžVtWฤž IRJODONR]iVRN 0HVHN|U )yUXP V]tQKi] DJUHV]V]LyNH]HOฤž WUpQLQJ $] RUV]iJEDQ HJ\HGยOiOOyDQNH]GWpNHODUHV]WRUDWtYWHFKQLNiNDONDOPD]iViWH]HQEHOยO OHJLVPHUWHEE D N|]|VVpJ pUGHNpEHQYpJ]HWWWHYpNHQ\VpJ 6]HSWHPEHU HOHMpQ D %ยQWHWpV YpJUHKDMWiVL 6]HUYH]HW 6]DNPDL 1DSMD DONDOPiEyO N|]SRQWL ยQQHSVpJHWUHQGH]WHNDYROW9iUPHJ\HKi]D GtV]WHUPpEHQ (QQHN NHUHWpEHQ GU 3LQWpU 6iQGRU EHOยJ\PLQLV]WHU FVDSDW]iV]OyW DGRPiQ\R]RWW D] LQWp]HW V]HPpO\L iOORPiQ\iQDN NLHPHONHGฤžV]DNPDLPXQNiMiQDNHOLVPHUpVHNpQW $] ยQQHSVpJ VRUiQ D EHOยJ\PLQLV]WHU 6]HQW $GRUMiQ pUGHPMHO NLWยQWHWฤž FtPHW DGRPiQ\R]RWW GU %XGDL,VWYiQEYH]UHGHVEYIฤžWDQiFVRVQDN YDODPLQW HPOpNWiUJ\DW Q\~MWRWW iW 0LKiO\Qp 6WROF] $QLNy EY ฤžUQDJ\QDN $ %ยQWHWpV YpJUHKDMWiV RUV]iJRV SDUDQFVQRND VRURQ NtYยO HOฤžOpSWHWWH DOH]UHGHVVp 1HPV]LODM /iV]Oy EY ฤžUQDJ\RW %ยQWHWpVYpJUHKDMWiVL 6]ROJiODWpUW (POpNSODNHWW %URQ] IRNR]DWiW DGRPiQ\R]WD 9DQNy $WWLOD EY IฤžW|U]V]iV]OyVQDN YDODPLQW GLFVpUHWEHQ UpV]HVtWHWWH)HGRU,VWYiQEYIฤžW|U]VฤžUPHVWHUW

*/(:&/&4-",044u(*&-&,530/*,"*)6--"%},(:รณ+5}4 Veszรฉlyes hulladรฉknak szรกmรญtรณ, hasznรกlaton kรญvรผli elektromos รฉs elektronikai eszkรถzรถk, berendezรฉsek, valamint lemerรผlt akkumulรกtorok gyลฑjtรฉse a Balassagyarmati Vรกrosรผzemeltetรฉsi Kft. ismรฉt tรฉrรญtรฉsmentes elektronikai hulladรฉkgyลฑjtรฉst szervez

SZEPTEMBER 28-รN, SZOMBATON 8 ร“RรTร“L 13 ร“RรIG a Mikszรกth Kรกlmรกn Mลฑvelล‘dรฉsi Kรถzpont mรถgรถtti Mikszรกth รบti parkolรณban (Balassagyarmat, Mikszรกth รบt 23-25.). A lakossรกgi gyลฑjtรฉs alkalmรกval รกtadhatรณ elektromos รฉs elektronikai hulladรฉkok fajtรกi: hรกztartรกsi nagygรฉpek (pl. hลฑtล‘k, mosรณgรฉpek, mikrohullรกmรบ sรผtล‘k stb.) hรกztartรกsi kisgรฉpek (pl. porszรญvรณk, vasalรณk stb.) tรกvkรถzlรฉsi ill. IT berendezรฉsek (pl. szรกmรญtรณgรฉpek, nyomtatรณk, telefonok stb.) szรณrakoztatรณ elektronikai cikkek (pl. rรกdiรณ, televรญziรณ kรฉszรผlรฉkek stb.) elektromos รฉs elektronikus barkรกcsgรฉpek (pl. fรบrรณk, varrรณgรฉpek, fลฑnyรญrรณk stb.) vilรกgรญtรณtestek (pl. fรฉnycsรถvek, egyรฉb vilรกgรญtรณtestek stb.) jรกtรฉkok (pl. videรณ jรกtรฉkok, videรณ jรกtรฉk konzolok, villanyvonatok) ellenล‘rzล‘ รฉs vezรฉrlล‘ berendezรฉsek (pl. fรผstjelzล‘ berendezรฉs, termosztรกt stb.) akkumulรกtorok, elemek. 2013. szeptember


Megรฉrtรฉs, szeretet รฉs tรกmogatรกs Szeretem a munkรกmat รฉs a gyerekeket, megbรญzom a kollรฉgรกimban, a csalรกdom pedig mindenben tรกmogat vallja dr. Czimbalmos Istvรกnnรฉ dr. Fehรฉr Edit, a gyarmati Remรฉnysugรกr Otthon igazgatรณja, aki Szent Istvรกn รผnnepe alkalmรกbรณl a Magyar Ezรผst ร‰rdemkereszt polgรกri tagozata kitรผntetรฉst vehette รกt az emberi HUลŠIRUUiVRNPLQLV]WHUpWลŠO Huszonรถt รฉve vezeti ezt az intรฉzmรฉnyt, minden nap gyerekekkel foglalkozhat, ami az orvosi pรกlya elvรฉgzรฉsekor is รกlma volt. Miรฉrt lett orvos? $QฤžYpUHPEHV]pOWUiPLYHOฤžDNNRU PiU RUYRVWDQKDOOJDWy YROW pV VRNDW PHVpOW D] HJ\HWHPHL pYHNUฤžO PHJ J\DNRUODWRNUyO V H] QDJ\RQ PHJWHWV]HWW QHNHP .LVJ\HUHNNRURPEDQ PLQGLJฤžWXWiQR]WDPPLQGLJฤžYROWD SpOGDNpSHP YDJ\LV ฤž NHGYHOWHWWH meg velem ezt a pรกlyรกt Tรถrรถkszentmiklรณsrรณl รฉppen ez a pรกlya hozta Balassagyarmatra. Nem sajnรกlta, hogy az Alfรถldet a dimbesdombos vidรฉkre cserรฉli? 0D LV V]HUHWHP D] DOI|OGL WiMDW KLV]HQ D] D V]ยOฤžI|OGHP 7|U|NV]HQW PLNOyVRQMiUWDPiOWDOiQRVLVNROiEDpV JLPQi]LXPEDLV'HEUHFHQEHQYpJH]WHPD]RUYRVWXGRPiQ\LQ$IpUMHPD FVRSRUWWiUVDP YROW pV DPLNRU iOOiVW NHUHVWยQN~J\YiODV]WRWWXQNKRJ\ฤž PLQGLJ LV Ki]LRUYRV DNDUW OHQQL pQ J\HUHNRUYRVV]HUHWWHPYROQDOHQQLpV KiWLWWYROWHNHWWฤžUHHJ\ยWWOHKHWฤžVpJ 'HDPXQNiQNPHOOHWWKDPDUPHJV]HUHWWยN H]W D YLGpNHW PHUW QDJ\RQ NHGYHVHND1yJUiGPHJ\HLHPEHUHN Alig nyolc รฉv telt el azutรกn, hogy gyerekorvoskรฉnt a kรณrhรกzban dolgo]RWWpVD&VHFVHPฤžRWWKRQLJD]JDWyMD lett. Kรถzben pedig megszรผletett a kislรกnya. EDQDJ\HUPHNRV]WiO\RQNH]GWHPEHQV]ยOHWHWWDOiQ\RPRWWKRQYROWDPYHOHpYLJXWiQDYLVV]DPHQWHPD]RV]WiO\UDD]WiQV]DNYL]VJD XWiQ NHUยOWHP LGH LQWp]HWL RUYRVNpQW(]WD]LQWp]PpQ\WpSSHQYiUDQGyVDQLVPHUWHPPHJPHUWDNNRUPiU

QHPQDJ\RQWXGWDPLQWHQ]tYHQยJ\HOQL pV LWW KHO\HWWHVtWHWWHP +RUYiWK 0DUFHOO YROW LWW D] LJD]JDWy DNL QDJ\RQPHJV]HUHWWHWWHYHOHPH]WDPXQNiW pV D OpJN|UW ~J\KRJ\ PLXWiQ V]DNYL]VJi]WDPLGHM|WWHPYLVV]D(] PiV YLOiJ PLQW HJ\ NLV N|U]HW pV D J\HUHNHNLVQDJ\RQLVDUDQ\RVDN 1HNHP NLFVLW PHJG|EEHQWฤž YROW HOฤžV]|ULGHM|QQLpU]HOPLOHJLVPHJรฉrintett ez a vilรกg. ร–n hogyan รฉlte PHJD]HOVฤžWDOiONR]iVWDEHWHJJ\Hrekekkel? 8J\DQtJ\$]HJ\HWHPHQWXODMGRQNpSSHQ HOV]yUWDQ WDQXOWXQN IRJ\DWpNRVViJRNUyO pQ LV QDJ\RQ PHJG|EEHQWHP$]WiQDKRJ\DQOiWWDPPHQ\Q\LUH HVHQGฤžN HJ\EฤžO D]RQ W|UWHP D IHMHP KRJ\ PLW OHKHWQH WHQQL D]pUW KRJ\HJ\NLFVLWMREEOHJ\HQD]pOHWยN KRJ\ NHYHVHEE IiMGDOPXN OHJ\HQ KRJ\ IHMOฤžGMHQHN 1DJ\RQ KDPDU PHJV]HUHWWHPDJ\HUHNHNHW Aztรกn nรฉhรกny รฉv รฉs az intรฉzmรฉny YH]HWฤžMHOHWW 7XODMGRQNpSSHQ EHOH VHP JRQGROWDPDEEDKRJ\D]LJD]JDWy~UODVVDQ Q\XJGtMDVNRU~ฤžEHV]pOWUiKRJ\OHJ\HND]XWyGMDpVDNROOpJiNLVEL]WDWWDN D]WiQ |UยOWHN KRJ\ QHP HJ\ ร…NยOVฤžVยตYHV]LiWD]LQWp]PpQ\W Azรณta eltelt huszonรถt รฉv. Sok minden megvรกltozott? $ NRUiEELDNKR] NpSHVW PRVW HJ\ SDYLORQEDQ YDQQDN D YROW FVHFVHPฤžRWWKRQLJ\HUHNHNPRVWPiUDNiUWt] pYHV NRUXNLJ LV pV D PiVLN KiURPEDQ WDOiOKDWy D IRJ\DWpNRVRN iSROy JRQGR]y RWWKRQD .|]EHQ OpWHVยOW LWW HJ\ DQ\DV]iOOy pV pSยOW HJ\ ODNyRWWKRQXQN LV DKRO RO\DQ WL]HQKDW pYHQ IHOยOLHN YDQQDN DNLN NLV VHJtWVpJJHO

9

UpV]EHQ |QiOOy pOHWYLWHOUH NpSHVHN pY YpJpLJ D 1yJUiG 0HJ\HL gQNRUPiQ\]DWYROWDIHQQWDUWyXWiQD HJ\pYLJDPHJ\HLLQWp]PpQ\IHQQWDUWyN|]SRQWLGpQMDQXiUWyOD6]RFLiOLV pV*\HUPHNYpGHOPL)ฤžLJD]JDWyViJ Hogyan fogadta a rangos รกllami kitรผntetรฉst? 9iUDWODQXO pUW 1DJ\RQ |UยOWHP PDJiQDN D IHOWHUMHV]WpVQHN LV PHUW XJ\DQNpWpYHPiUQHPDPHJ\HL|QNRUPiQ\]DWKR] WDUWR]XQN PpJLV %HFVy =VROW HOQ|N ~U pV D IฤžMHJ\]ฤž WHUMHV]WHWWHN IHO -yO HVLN KRJ\ HJ\ LO\HQGtMUDpUGHPHVQHNWDUWRWWDN$PL YLV]RQWHQQpOLVIRQWRVDEEEiUpQNDSWDPH]WDV]pSNLWยQWHWpVWGH~J\YHV]HP KRJ\ H] D] HJpV] LQWp]PpQ\p +LV]HQpQD]pUWWXGRPWHQQLDGROJRPDW PHUW YDQ HJ\ RO\DQ KiWWpU P|J|WWHPKRJ\DEV]RO~WPHJEt]KDWRND PXQNDWiUVDLPEDQpVPLQGHQNLDPDJDIHODGDWiWLJ\HNV]LNDOHKHWฤžOHJPDJDVDEEV]tQYRQDORQHOYpJH]QLDPLpUW QDJ\RQ KiOiV YDJ\RN $QQDN LV |UยO|NKRJ\D]pYHNDODWWHJ\UHW|EEVHJtWฤžQN WiPRJDWyQN pV EDUiWXQN OHWW ร”J\pU]HPKRJ\DYiURVpVD]HJpV] WiUVDGDORP VRNNDO Q\LWRWWDEE DQQDN HOIRJDGiViUD DPLYHO pV DNLNNHO PL IRJODONR]XQN 0L D] DPL IHOW|OWL pV HUฤžW DG |Qnek? $ FVDOiGRP 0LQGHQIpOHNpSSHQ D IpUMHP D OiQ\RP D] RWWKRQXQN 1D J\RQV]HUHWยQNHJ\ยWWOHQQLV]HUHWยQN (UGpO\EHYDJ\YLGpNUHMiUQL$OHJIRQWRVDEEQDN WDUWRP KRJ\ D] HPEHUQHN OHJ\HQ HJ\ RO\DQ EL]WRV KHO\H DKRO PHJpUWLNV]HUHWLNWiPRJDWMiN1iOXQN VRKDQHPYROWJRQGKRJ\NLPLNRUpU KD]D KRJ\ QLQFV RWWKRQ YDFVRUD KDQHPPLQGLJPHJROGRWWXN~J\DKRJ\ WXGWXNpVHOLVPHUMยNHJ\PiVPXQNiMiW6RNV]RULQNiEEFVDND]WVDMQiOMXN KRJ\QpKDW~OVRNDWYiOODOXQN A mostani szabรกlyok szerint nรฉgy รฉs fรฉl รฉve van hรกtra a nyugdรญjig. Mik a tervei mรฉg addig? (OVฤžVRUEDQ D]W V]HUHWQpP KD ~J\ PHQQpNQ\XJGtMEDKRJ\H]DKi]IHO OHQQH~MtWYD9DQPiUHJ\Q\HUWHVSiO\i]DWXQNUHPpOHPH]FpOEDpU$]WLV V]HUHWQpPKDYDODNLRO\DQYHQQpiWD] LQWp]HWYH]HWpVpWDNLPHJOiWQiHEEHQ D PXQNiEDQ D V]pSVpJHW eV KD D -yLVWHQVD]HJpV]VpJHPLVPHJHQJHGL DNNRUQ\XJGtMXWiQYLVV]DM|KHWQpN|QNpQWHVNpQWVHJtWHQL Klagyivik Klaudia 2013. szeptember

GYARMATI HรREK

interjรบ


TakarÊkos våltozåsok $]HOP~OWKyQDSRNEDQDWDNDUpNRN|QiOOyViJiEDQMHOHQWŊVYiOWR]iVN|YHWNH]HWWEHDUiMXNYRQDWNR]yW|UYpQ\HOIRJDGiViYDO0LWNHOOWXGQLHUUŊO"² NpUGH]W N+ROHV,PUpWD&VHUKiW7DNDUpNHOQ|NpW A tÜrvÊny ÊrtelmÊben az Ünållósågunk csÜkkent, hiszen új alapszabålyt kellett elfogadni, új szabålyzatok kÊszßlnek a hitelezÊsre, a bankszåmlavezetÊsre Ês mÊg sorolhatnåm. Esetßnkben a 30 millió Ft feletti hiteleket Budapesten engedÊlyezik, a hiWHOEtUiODWRW PL NpV]tWM N HOĞ GH D dÜntÊs a felkßldÜtt okmånyok alapjån tÜrtÊnik. A profit centrum a TakarÊkbank Zrt. lett, ami annyit jeOHQWKRJ\RWWNHOOMHOHQWĞVQ\HUHVpJHW elÊrni, ez azzal jårhat, hogy a takarÊkbanki szolgåltatåsokat, amit igÊnybe veszßnk, emelt díjakÊrt kapjuk meg. Hogy megfeleljßnk az elvåråsoknak, a TakarÊkbank åltal diktålt ßzletpolitikåt kell megvalósítani, de mÊg szåmos våltozås vårható. TulajdonkÊppen kereskedelmi bankkÊnt, annak felÊpítÊsÊhez hasonlóan fogunk PďN|GQLIHO OUĞOPRQGMiNPHJPLW tehetßnk, Ünållósågunk minimålis. Mennyire Êrintik a våltozåsok az ßgyfeleket? (J\HOĞUH QHP PRQGKDWMXN KRJ\ KiWUiQ\RVDQ GH D M|YĞ HONpS]HOpVHLW nem ismerjßk. Ha a kisebb telepßlÊseken a kirendeltsÊgek bezåråsra kerßlnek, akkor ez håtrånyt fog jelenteni, Ha az említett hiteleket a TakarÊkbanknål engedÊlyezik a megkßldÜtt okmånyok alapjån, akkor az håtrånyt jelent, hiszen eddigi nagy HOĞQ\ QNWĞO D V]HPpO\HV LVPHUHWWĞO el kell tekinteni, pedig az sokszor G|QWĞIRQWRVViJ~YROW+DQĞDKLWHleknÊl a håtralÊkos ållomåny, ami jelenleg elkerßlhetetlen az egÊsz orszågban, vagy csÜkken a nyeresÊg, DNNRUDYH]HWĞNYLVV]DKtYKDWyN1HP lesz mód a hitelek felmondåsåt újabb Ês újabb hónapokkal kitolni, el kell indítani a behajtåst. A Cserhåt TakarÊknål az ßgyfelek hogyan reagåltak a mÊdiåból megismert våltozåsokra? 1HPWHWV]pV NHW NLQ\LOYiQtWRWWiN GH D YH]HWĞN pV GROJR]yLQN V]HPpO\HV NDSFVRODWD PHJQ\XJWDWWD ĞNHW JónÊhåny ßgyfÊl kinyilatkozta, amíg D MHOHQOHJL YH]HWĞN pV GROJR]yN LWW vannak, addig nyugodtak. Ez a bizalom jó ÊrzÊssel tÜlt el minket.

+RJ\DQOiWMDDM|YÄžW" Ha hagyjĂĄk dolgozni a takarĂŠkokat, akkor tovĂĄbbra is a vidĂŠk bankja lehetĂźnk. Ha mindent a TakarĂŠkbankbĂłl fognak meghatĂĄrozni, akkor problĂŠma OHKHWDKHO\WiOOiVWLOOHWÄžHQ1HPOHKHW DKiWUiQ\RVKHO\]HWÄŹ1yJUiGPHJ\pre ugyanazokat az elvĂĄrĂĄsokat megjelĂślni feladatkĂŠnt, mint a sokkal fejlettebb megyĂŠkben. PĂŠldĂĄul nĂĄlunk alig van Ăşj beruhĂĄzĂĄs, amihez hitelt lehetne folyĂłsĂ­tani. A lakossĂĄg jĂśvedelme olyan alacsony, hogy abbĂłl FVDN NLV |VV]HJÄŹ KLWHOHN W|UOHV]WKHWÄžN KD HJ\iOWDOiQ PDUDG EHOÄžOH MondhatnĂĄm azt is, hogy alig fordul

HOÄžKRJ\YiOODONR]iVKLWHOWLJpQ\HOQH NLYpWHODPH]ÄžJD]GDViJWHUÂ OHWDODS~ WiPRJDWiVRNPHJHOÄžOHJH]pVH Ha mĂĄr emlĂ­tette a gazdasĂĄgot, tĂŠrjĂźnk ĂĄt a Nyugat-NĂłgrĂĄdban kialakult helyzetre: mit tapasztal? MĂĄr korĂĄbban is kinyilvĂĄnĂ­tottam, hogy soha rosszabb ne legyen a foglalkoztatĂĄs a jelenleginĂŠl, viszont szĂźksĂŠg volna olyan beruhĂĄzĂĄsokra, DKROMHOHQWÄžVIRJODONR]WDWiVUDNHUÂ OQH sor. Ha tĂśbb lenne a munkahely, PHJLQGXOQD D PXQNDHUÄž NHUHVOHW Hogy megtartsĂĄk a vĂĄllalkozĂĄsok a dolgozĂłikat, nĂśvelni kellene a jelenlegi nagyon alacsony kereseteket, mert a jelenlegi jĂśvedelmek csupĂĄn a PHJpOKHWpVUHHOHJHQGÄžNDEEyODFVDOiGRN QHP LJD]iQ WXGQDN HOÄžEEUH lĂŠpni. +RO OiW OHKHWÄžVpJHW PXQNDKHO\HN teremtĂŠsĂŠre?

11

(OVÄžVRUEDQ D PH]ÄžJD]GDViJEDQ dolgozĂłk foglalkoztatĂĄsĂĄra, az ĂŠlelPLV]HULSDUWHUÂ OHWpQNHOOHQHOHKHWÄžVpget teremteni. HagyomĂĄnya van erreIHOppVPpJKR]]ipUWÄžWHUPHOÄžNLVpOnek itt. Szorosan hozzĂĄtartozna Balassagyarmat kĂśzelĂŠben lĂŠtesĂ­tenGÄžKÄŹWÄžKi]NRQ]HUYJ\iUYiJyKtG$ WHUPpNHLQN LUiQW ~J\ 1\XJDW PLQW .HOHWIHOÄžOGHD](XUySiQNtYÂ OLIHMOÄžGÄžRUV]iJRNEyOLVYDQNHUHVOHWWHKiW piackĂŠpes vĂĄllalkozĂĄsokrĂłl lenne szĂł. SzĂĄmtalan csalĂĄdi vĂĄllalkozĂĄsa YDQD]LSDULWHUPHOpVWÄžOD]pStWÄžLSDri tevĂŠkenysĂŠgen ĂĄt a turizmuson NHUHV]WÂ O D PH]ÄžJD]GDViJLJ 9DQ Ăşjabb elkĂŠpzelĂŠse? Igen, folyamatosan telepĂ­tĂźnk gyĂźmĂślcsfĂĄkat, jelenleg mĂĄr 1300 db szilvafa, kĂśrte telepĂ­tĂŠsĂŠre kerĂźlt sor, de KiURPH]HUWÄžLJQHPiOOXQNOH$J\Â mĂślcsĂśsĂśk 3-4 ĂŠv mĂşlva mĂĄr olyan termĂŠst fognak hozni, hogy megkezGÄžGKHW D IHOGROJR]iV $ WHUPpVEÄžO QHPFVDN SiOLQNiW WHUYH]Â QN IÄž]QL hanem automata gĂŠpsor beĂĄllĂ­tĂĄsĂĄval lekvĂĄrokat, aszalĂĄst is vĂŠgezni fogunk. TermĂŠszetesen pĂĄlinNDIÄž]pVUH PDJiQV]HPpO\HNQHNLVOHKHWÄžVpge lesz. Ezen kĂ­vĂźl az Ăşj horgĂĄsztĂł mellett nyolc szobĂĄs szĂĄllĂĄshely ĂŠpĂ­tĂŠsi engedĂŠlyezĂŠse van folyamatban, valamint a helyi turisztikai lĂĄtvĂĄnyossĂĄJRNEÄžYtWpVpWLVWHUYH]zĂźk. TĂŠrjĂźnk vissza a banki szolgĂĄltatĂĄsokra: az MNB ĂşjUDPHJKLUGHWWHDNHGYH]ÄžNDPDWR]iV~KLWHOIHOYpWHOLOHKHWÄžVpJHWDWDNDrĂŠk bekapcsolĂłdik? Igen, viszont lĂŠnyeges vĂĄltozĂĄs van a folyĂłsĂ­tĂĄsi feltĂŠtelekben. A bank ĂĄltal igĂŠnyelt hitelkeret 90%-a Ăşj beruKi]iVUDLJpQ\HOKHWÄžpVFVXSiQHKKH] viszonyĂ­tva 10% lehet a hitelkivĂĄltĂł igĂŠny. EzĂŠrt ez Ăşton is kĂŠrem a vĂĄllalNR]iVRNDW KRJ\ PLQpO HOÄžEE MHOHQWkezzenek a takarĂŠk valamelyik kirendeltsĂŠgĂŠnĂŠl, hogy milyen beruhĂĄzĂĄst mekkora Ăśsszegben terveznek megvalĂłsĂ­tani, hogy igĂŠnyĂźket fel tudjuk mĂŠrni. Ugyanis, ha a bank csak hasra Ăźtve igĂŠnyli a keretet, ĂŠs nem tudja kihelyezni, akkor a fel nem hasznĂĄlt |VV]HJ XWiQ EÂ QWHWÄž NDPDWRW ILzet. TehĂĄt vĂĄrjuk az Ăşj beruhĂĄzĂłk jelentkezĂŠsĂŠt. (szn) 2013. szeptember

GYARMATI HĂ?REK

magazin


12

magazin

GYARMATI HรREK

A kultรบra รถsszekรถt Valรณdi kulturรกlis รฉlmรฉnyt jelentett a Rรกkรณczi Szรถvetsรฉg szervezรฉsรฉben HOVลŠ t]EHQ PHJUHQGH]HWW .iUSiW medencei Irodalomtanรกr Talรกlkozรณ vรกrosunkban. $UHQGH]YkQ\PHJYDOoVmWoMDD5gNoF]L 6]qYHWVkJ EHQ MqWW OkWUH D]]DO D V]gQGkNNDO KRJ\ HUรŒVmWVH D 7ULDQRQQDO V]kWV]DNmWRWW WHUsOHWHN PDJ\DUVgJgQDN NDSFVRODWDLWqVV]HIRJgVgWkVUgLUgQ\mWVDD Nq]YkOHPkQ\ILJ\HOPkWDIHOYL GkNLHUGkO\LNgUSgWDOMDLGkOYL GkNL PDJ\DUVgJ VRUVgUD $] HUHGHWLOHJ FLYLO V]HUYH]HW D] kYHNVRUgQWgUVDGDOPLV]HUYH ]HWWk QรŒWW DPHO\ PD PgU H]UHV WDJVgJJDO KHO\L V]HUYH]HWWHOkYLUHQGH] YkQQ\HO Q\gUL WgERURNNDO YH ]HWรŒNkS]รŒNNHO NLUgQGXOgVRN NDO IRO\WDWMDQHPHVPLVV]LoMgW $PDJ\DUWDQgURNWgERUgQDN qWOHWH D] LPPgU WL]HQKDW kYH VLNHUHVHQPรšNqGรŒWqUWkQHOHP WDQgUWgERUNDSFVgQPHUsOWIHO )DUNDV /RUgQG D J\DUPDWL 0LNV]gWK .gOPgQ .q]kSLVNROD WDQgUgQDN IHOYHWkVH Q\RPgQ &VgN\ &VRQJRU D 5gNoF]L6]qYHWVkJIHOYLGkNLV]sOHWkVรšIรŒ WLWNgUDV]HULQWD]kUWKDV]QRVDNH]HNDWg ERURNPHUWPLQGNkWWDQWgUJ\IRQWRVNsOGH WkVVHOEmU $V]HUYH]รŒNLJ\HNH]WHNPLQkOVRNROGD OrEE WkPgNDW IHOVRUDNR]WDWQL KRJ\ D SH GDJoJXVRN V]DNPDL kV kU]HOPL WqEEOHWWHO JD]GDJRGKDVVDQDN D WRYgEENkS]kVHQ ย—J\ D KHWYHQ KDWgURNRQ LQQHQ kV WrOUoO

(UGkO\EรŒO.gUSgWDOMgUoO)HOYLGkNUรŒOkUNH ]HWW ย† UkV]WYHYรŒ D PDJ\DU LURGDOPL kV Q\HOYkV]HWLWXGRPgQ\RVkOYRQDOOHJLVPHU WHEE V]DNHPEHUHLQHN HOรŒDGgVDLW KDOOJDW KDWWD PHJ D] HJ\KHWHV SURJUDPVRUR]DW VRUgQ $ UHQGH]YkQ\W %RURVV 3kWHU 0DJ\DURUV]gJ HJ\NRUL PLQLV]WHUHOQqNH Q\LWRWWDPHJ $ WRYgEENkS]kVHQ WqEEHN Nq]qWW HOรŒ DGgVWWDUWRWW9HNHUG\7DPgVSV]LFKROoJXV %DOg]V*k]DHJ\HWHPLWDQgU-oNDL$QQD

0XOWLIXQNFLoV FLYLO Kg] kSsO D 7HOHNL XWFgEDQ(EEHQHOVรŒVRUEDQFLYLOV]HUYH ]HWHN V]gPgUD Q\rMWDQDN NsOqQEq]รŒ V]ROJgOWDWgVRNDW 2NWDWoWHUPHN Q\HOYVWrGLoN kV V]gPmWoJkSWHUPHN LV VHJmWLN PDMG D WDQXOQL YgJ\oNDW .LDODNmWDQDN WRYgEEg HJ\ QkJ\]HW PkWHUHV Nq]qVVkJL WHUHW LV DPHO\ UHQ GH]YkQ\HNQHN NRQIHUHQFLgNQDN DGKDW KHO\HW$WHUYHNV]HULQWDEHUXKg]gVD] kYYkJkUHIHMH]รŒGLNEH$PHJYDOoVmWgV UD D] ย›M 6]kFKHQ\L 7HUY SgO\g]DWgQ Q\HUW FVDNQHP PLOOLo IRULQWRW PkJ EHQD%L]WRVDEE-qYรŒkUW.LVWkUVkJL .q]KDV]Qr(J\HVsOHW

*$0(6=*D]GDVgJL0ร™V]DNL(OOgWo 6]HUYH]HW%DODVVDJ\DUPDW D.q]DONDOPD]RWWDNMRJgOOgVgUoOV]oOo kYL;;;,,,WqUYkQ\$vDODS MgQSgO\g]DWRWKLUGHW

(".&4;7%ฤ‰/ฤ‰* SZOLGรLAT

Wย›EฤŠOฤŠ

mUoQรŒ&]DNo*gERU7oWK/gV]Oo&VDOOo Nq]\ =ROWgQ .LVV *\ &VDED kV &VgN\ .gURO\ $WgERU]gUoQDSMgQDUkV]WYHYรŒNNq]qV NLUgQGXOgVRQ IHGH]KHWWkN IHO D 3DOoFIqOG LURGDOPL PrOWMgQDN kV NXOWXUgOLV kOHWkQHN NLQFVHLW 6]NODERQ\D .kNNรŒ $OVoV]WUH JRYD +ROOoNรŒ &VHV]WYH kV +RUSgFV IHO NHUHVkVH PkOWo EHIHMH]kVH YROW DUHQGNm YsOV]mQYRQDODVUHQGH]YkQ\QHN %HOOkU$QQDPgULD

$0DGgFK,PUH9gURVL.qQ\YWgU

Balassagyarmati Panteon FmPPHOKHO\WqUWkQHWLYHWkONHGรŒWLQGmWDNq]kSLVNROgNRV]WgO\RVWDQXOoLQDN

+FMFOULF[ย›TJIBUย“SJEฤŠPLUยคCFS Qย›OUFL IRUGXOoIHODGDWIs]HWHNNLWqOWkVH/HDGgVLKDWgULGรŒQRYHPEHU IRUGXOo FVDSDWRN V]oEHOL YHUVHQ\H D NqQ\YWgUEDQ QRYHPEHU $ WRYgEEMXWRWWFVDSDWRNQDNNq]qVIHONkV]mWรŒGqQWรŒUHD0DGgFK,PUH9gURVL.qQ\YWgUNXSR ODWHUPkEHQMDQXgU IRUGXOoGqQWรŒDNqQ\YWgUEDQD&LYLWDV)RUWLVVLPDWkPDNqUkEรŒOMDQXgUMgEDQD YgURVLsQQHSVkJKH]LJD]RGYD SRQWRVLGรŒSRQWMgUoOkUWHVmWMsND]kULQWHWWHNHW 1kJ\IรŒV FVDSDWRN MHOHQWNH]kVkW YgUMXN -HOHQWNH]kVL ODSRW D PDJ\DU kV WqUWkQHOHP V]DNRVWDQgURNWoOLOOHWYHD0DGgFK,PUH9gURVL.qQ\YWgUEDQNDSKDWV]$IHONkV]sOkVKH] V]sNVkJHVLURGDORPMHJ\]kNkWPHJWDOgORGDIHODGDWIs]HWEHQDPHO\HWRNWoEHUHXWgQ MXWWDWXQNHOKR]]gWRN$V]sNVkJHVNqQ\YHNqVV]HNkV]mWYHYgUQDNDNqQ\YWgUROYDVoWHU PkEHQPHO\KkWIรŒWรŒOSkQWHNLJV]RPEDWRQoUgLJWDUWQ\LWYD 2013. szeptember

Civil hรกz

PXQNDNqUEHWqOWkVkUH $ Nq]DONDOPD]RWWL MRJYLV]RQ\ LGร‹ WDUWDPDKDWgUR]DWODQLGHMรšNq]DONDOPD ]RWWLMRJYLV]RQ\ )RJODONR]WDWgV MHOOHJH 7HOMHV PXQ NDLGรŒ ,OOHWPkQ\kVMXWWDWgVRN$]LOOHWPkQ\ PHJgOODSmWgVgUD kV D MXWWDWgVRNUD D .q]DONDOPD]RWWDN MRJgOOgVgUoO V]oOo kYL;;;,,,WqUYkQ\UHQGHONH]kVHL D]LUgQ\DGoN 3gO\g]DWLIHOWkWHOHN )รŒLVNROD9kGรŒQรŒLV]DN %NDWHJoULgVMRJRVmWYgQ\ 0DJ\DU gOODPSROJgUVgJ EsQWHWOHQ HOรŒkOHWFVHOHNYรŒNkSHVVkJ $ SgO\g]DW UkV]HNkQW EHQ\rMWDQGo LUDWRN LJD]ROgVRN 5kV]OHWHV IkQ\Nk SHVV]DNPDLqQkOHWUDM]QDSQgOQHP UkJHEEL HUNqOFVL EL]RQ\mWYgQ\ VLNHUHV SgO\g]DW HVHWkQ Q\rMWDQGo FVDN EH GH IHOWkWHOH D NLQHYH]kVQHN LVNRODL YkJ ]HWWVkJHWLJD]ROoRNLUDWPgVRODWDSgO\g ]oQ\LODWNR]DWDDUUoOKRJ\DSgO\g]DWRW D SgO\g]DWL HOMgUgVEDQ UkV]WYHYรŒN PHJ LVPHUKHWLN $SgO\g]DWEHQ\rMWgVgQDNKDWgULGH MHV]HSWHPEHU $ SgO\g]DWL NLmUgVVDO NDSFVRODWRVDQ WRYgEEL LQIRUPgFLoW %kFVLQk 0LNOHF] 0DULHWWDQ\rMWDRVWH OHIRQV]gPRQ $SgO\g]DWHOEmUgOgVgQDNKDWgULGHMH RNWoEHU


5HQGร‰Uร‰UQDJ\DYLOยžJMยžWยฆNRNRQ KรฉtpYHQWHNHUยOOHERQ\ROtWiVUD H]~WWDOPiUDONDORPPDONHUยOW PHJUHQGH]pVUHD5HQGลŠU7ลค]ROWy 9LOiJMiWpNRNKLYDWDORVQHYpQD :RUOG3ROLFH )LUH*DPHVPHO\D KDUPDGLNOHJQDJ\REEQHP]HWN|]L PXOWLVSRUWHVHPpQ\DYLOiJRQ

A rendezvรฉny helyszรญnรฉt ebben az pYEHQ eV]DNรŒURUV]iJ IฤžYiURVD Belfast biztosรญtotta, mely az orszรกg eddigi legnagyobb sportesemรฉnye volt. 41 helyszรญnen a tรถbb mint 60 RUV]iJEyOpUNH]ฤžN|]HOH]HUVSRUtolรณ 57 sportรกgban mรฉrettethette PHJPDJiW$UpV]WYHYฤžNUHQGฤžU|N Wฤฌ]ROWyN E|UW|Q DONDOPD]RWWDN pV KDWiUฤžU|NOHKHWWHN $UHQGH]ฤžNNLYiOyN|UยOPpQ\HNHW

EL]WRVtWRWWDNDYHUVHQ\]ฤžNpVDQHP kis szรกmรบ szurkolรณk, barรกtok รฉs csaOiGWDJRNV]iPiUD6]ฤฌNHEEKD]iQNEyO PHJ\pQNEฤžO PLQG|VV]HVHQ HJ\ LQGXOy YROW D YLOiJYHUVHQ\HQ D 1yJUiG 0HJ\HL 5HQGฤžUIฤžNDSLWi nysรกgot kรฉpviselte Honti Attila UHQGฤžU ฤžUQDJ\ DNL HUฤžHPHOpVEHQ eddig is tรถbb รฉrtรฉkes eredmรฉnyt tudhat magรกรฉnak. $ UHQGฤžUWLV]WNpQW WpQ\NHGฤž VSRUtolรณ - aki mellesleg a balassagyarPDWL 9LWDOLWiV 6( HOVฤž HPEHUH NpW YHUVHQ\V]iPEDLVEHQHYH]HWWIHNYHnyomรกsba รฉs az รบn. Push-Pull-ba, ami fekvenyomรกs รฉs felhรบzรกs kรถzรถs gyakorlatot jelenti. A jรณl sikerรผlt รฉs sรฉrรผlรฉsmentes IHONpV]ยOpVQHNN|V]|QKHWฤžHQIHNYHnyomรกsban 177,5 kg-os รบj egyรฉni csรบcsot sikerรผlt felรกllรญtania, melynek eredmรฉnyekรฉnt egy nรฉmet รฉs egy DPHULNDL UHQGฤžU NROOpJD XWiQ D GRbogรณ harmadik fokรกra รกllhatott fel. Push-Pull-ban 407,5 kg-os รถsszteljesรญtmรฉnnyel ezรผstรฉrmet vehetett รกt. Honti Attila vilรกgjรกtรฉkokon valรณ rรฉszvรฉtelรฉt tรกmogatta a Magyar 5HQGpV]HWL 6SRUWV]|YHWVpJ 1yJUiG Megye ร–nkormรกnyzata, BalasVDJ\DUPDW 9iURV gQNRUPiQ\]DWD 1yJUiG0HJ\HL5HQGฤžUIฤžNDSLWiQ\ sรกg รฉs a Cserhรกtvidรฉke Takarรฉkszรถvetkezet.

Vidomusz Jรกnos emlรฉkรฉre Kemรฉny ember volt. KรฉrlelhetetOHQQ\tOWฤžV]LQWH~J\LVPRQGKDWnรกnk, ami a szรญvรฉn, az a szรกjรกn. Sohasem palรกstolta, sohasem rejtette vรฉka alรก a vรฉlemรฉnyรฉt. 6]HPWฤžOV]HPEHQ YpGWH meg az igazsรกgรกt. Ilyen volt futballistakรฉnt is, amikor az รถtvenes-hatvanas รฉvekben szรกzak tapsoltรกk megmozdulรกsait a legendรกs Loksi jรกtรฉkosakรฉnt. ร‰s QHP WiQWRUtWRWW HWWฤžO DNkor sem, amikor mรกr szรถgre akasztotta a stoplis FLSฤžWpVILDWDORNWXFDWMDLWWDQtWRWWDD ODEGDU~JiVUD 7|EE JHQHUiFLy QฤžWW IHOD]ฤžXWDVtWiVDLV]HOOHPpEHQ (G]ฤžL SiO\iMiEyO D 9ROiQ NRUszakรกra emlรฉkezett a legszรญvesebben. Talรกn azรฉrt, mert ez a tรกrsa-

sรกg a hetvenes รฉvekben igazi kรถzรถssรฉg volt, ahol mindenki jรณl pUH]WHPDJiWNOXEYH]HWฤžV]DNHPber รฉs centerhalf egyarรกnt. El is PHQWPLQGHQHV]WHQGฤžEHQDYROinos รถregfiรบk talรกlkozรณjรกra, jellegzetes รถblรถs hangjรกn emlรฉkezett a UpJLLGฤžNUH Jรบnius elejรฉn is ott รผlt az idei talรกlkozรณn, a 1DJ\OLJHWL 6SRUWWHOHS lelรกtรณjรกn, nรฉzte, milyen virgoncul tรกncoltatjรกk a labdรกt a mรกr korosodรณ egykori tanรญtvรกnyok. Dรถbbenten hallottuk a halรกlhรญUpW 9LGRPXV] -iQRV HV]WHQGฤžsen itt hagyta a fรถldi lรฉtet. 1\XJRGMRQEpNpEHQ $ 9ROiQ gUHJIL~N QHYpEHQ Havaj Lรกszlรณ

13

Kรถrbefutotta Nรณgrรกdot Tรญz nBQBMBUUFMGVUPUUNFHZย™OLยฅTT[FT telepรผlรฉsรฉre Tresรณ Gรกbor, gyarmati ultramaratonista futรณ. Az eredeti terv szeSJOULJMPNย™UFSMFUU volna a nem mindenOBQJยฉU EFWย™HยซMUยฅCC NJOULJMPNย™UFSU TJLFSยซMUUFMKFTยUFOJF" MFHSยฅWJEFCCT[BLBT[ BMFHIPTT[BCCLJMPNย™UFSWPMU 5ยฅCCBMLBMPNNBMNย‘STยฅUย™UWPMU NJSF beรฉrkezett a cรฉlรกllomรกsra. Tresรณ Gรกbor rengeteg รฉlmรฉnnyel gazEBHPEPUUFMUย™WFEย™TFL LVUZBUย‘NBEย‘TPL NFMFHJEร› OBQPTFTร› GBOUBT[UJLVT palรณc vendรฉgszeretet, sok csatlakozรณ WJEย‘NTQPSUPTFNCFS MFEยฅCCFOร›ย™T Sย‘DTPEย‘MLP[ยขKย‘SยขLFMร›L Gย‘KEBMPN Gย‘SBEUTย‘Hย™TNBYJNย‘MJTLPODFOUSย‘DJยขKFMMFNF[UFBOBQKBJU "LยซMยฅOMFHFTLBMBOESยขMLยฅWFULF[ร›T[ย‘munkban mesรฉl a gyarmati futรณ.

0ร‘IยนYHVSยžO\ยžN

,ย™UยฉKNรŸGยซWFTQย‘MZBLย™T[ยซMUFMBWย‘SPTban a nyรกron. Az orszรกgos, Magyar -BCESBSยฉHยข4[ยฅWFUTย™Hย‘MUBM indรญtott program keretรฉben Nย‘SUยฅCCNJOUT[ย‘[JMZFO pรกlya รฉpรผlt meg, Balassagyarmaton kรฉt iskoMBJTDTBUMBLP[PUUBGFKMFT[Uย™TJQSPHSBNIP[",JTTuSQย‘EuMUBMย‘OPT *TLPMB%ยข[TB(ZยฅSHZ5BHJTLPMย‘Kย‘OBLFEEJgi salakos udvarรกn, valamint a Szent *NSF,FSFT[Uย™OZuMUBMย‘OPT*TLPMBย™T Gimnรกzium udvarรกn is elkรฉszรผlt egy hasonlรณ pรกlya, amit nemcsak az iskolรกsok, a focistรกk, hanem bรกrki kibรฉrelhet.

Sikeresen modelleztek (ZBSNBUJTJLFSFLT[ยซMFUUFLB'ยฅMEFTFO SFOEF[FUUร›T[J5FSNย‘M,VQBSFQยซMร›NPEFMM WFSTFOZFO"[')WJUPSMย‘[ยขLNF[ร›OZย™CFO(FSF+ยข[TFGย™TLย™UHZFSNFLF "OOB ย™T1ย™UFSBMLPUUBDTBQBUBOFHZFEJLMFUU" LJTFMFLUSPNPTPLOย‘M(FSF"OOBB[JGKยฉTย‘HJ CBKOPL (FSF1ย™UFSQFEJHMFUU"CBMBTTBHZBSNBUJSFQยซMร›NPEFMMF[ร›FHZFTยซMFUCF UBSUP[ยข,JTT,PMPTOFHZFEJLIFMZF[ย™TUย™SU FM"GFMOร›UUFLLยฅ[ยฅUU (FSF+ยข[TFGMFUU viszont a csalรกdi triรณ a ',&LBUFHยขSJย‘CBOB csapatversenyt megnyerte. 2013. szeptember

GYARMATI HรREK

sport


Gyarmati Hírek 09 2013  

Lapozzon bele a GYARMATI HÍREK 2013 szeptemberi számának digitális kiadásába.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you