Page 1

informeert

Ontslaguitkering

Met de medewerking van de Nationale Loterij


Waarover gaat het? Ben je arbeider, dienstbode of werk je via dienstencheques en word je ontslagen? Dan kan je recht hebben om een ontslaguitkering. Deze uitkering wordt door de RVA uitbetaald. Werk je in het België, maar woon je in het buitenland, dan heb je hier ook recht op.

Hoeveel bedraagt de premie?  in dienst

op 1 januari 2012: € 1.250,00

Vóór 1 januari 2012 in dienst, dan hangt de premie af van je anciënniteit 

minder dan 5j. anciënniteit: € 1.250,00

Je hebt recht op de premie indien je aan volgende voorwaarden voldoet:

tussen de 5j en 10j. anciënniteit: € 2.500,00

 je hebt een arbeidsovereenkomst voor

minstens 10j anciënniteit: € 3.750,00

Voor wie?

arbeiders, dienstencheques of dienstbode  Je wordt ontslagen door je werkgever.

Zowel de opzeggingstermijn als de uitbetaling van de verbrekingsvergoeding wordt nageleefd.

Wanneer heb je geen recht op de premie? Als het ontslag betekend wordt: om een dringende reden  onderling akkoord  tijdens de proeftijd  met het oog op het brugpensioen of het pensioen;  arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of vervangingscontract  voordat je een anciënniteit hebt van 6 maanden in het bedrijf  als de RVA tussenkomt in de inschakelingspremie in geval van bedr ijf in herstructurering 

Opmerkingen:  Ben je een deeltijdse werknemer, dan

wordt de premie gelijk aan je tewerkstellingsbreuk uitbetaald.  Je kan de premie cumuleren met werk-

loosheidsuitkeringen  De premie is vrij van sociale zeker-

heidsbijdragen en belastingen  Voor afstand of beslag wordt de pre-

mie als loon beschouwd. Dat wil zeggen dat de premie kan ingehouden worden om je schulden te vereffenen. De RVA betaald deze premie uit.

Hoe de ontslaguitkering aanvragen? Bij je ontslag ontvang je van je werkgever het formulier C4. Door dit formulier in te dienen bij je uitbetalingsinstelling vraagt je automatisch de ontslaguitkering aan. 

Enkel een ontslaguitkering aanvragen? Dan moet de aanvraag gebeuren binnen de 6 maanden na het einde van de periode die gedekt is door loon of verbrekingsvergoeding.

Vraag je naast de ontslaguitkering ook werkloosheidsuitkeringen aan? Dan moet de aanvraag gebeuren binnen de twee maanden na de eerste dag waarvoor je werkloosheidsuitkeringen aanvraagt.

Ontstaluikering  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you