Page 1

Co n M e r c a d o d eFa n t a s i á

Ar c h i d o n a


A r x i d u n a Ba r Ce n t r a l

Ar ͞ r ozSt ewar tenTai l andi a Nuest r ar ecet adear r ozesun Ri sot t ot haidever dur asyf l or es, apr ovechandol at emát i cadel a pr i maver a,elmer cadodel a pr i maver ayl asj or nadasde or qui deof l or a.Unar r ozcr emoso yespeci ado.

Gazpachuel oder apey l angost i nosconar r oz

Ba r H u e r t a s Ba rl a Ro me r a d e l Rí o

Ar r oznegr o. . . unabasedef ondo demar i sco. . unabuenacant i dad decal amar. . cal dodepescado . . l angost i nos. . ar r ozyt i nt ade sepi a. . acompañadode al i ol i . . . ¡ Buenpr ovecho! ! !

Ar r ozbarl aRomer a Descr i pci ón:ar r oz,car ney mar i sco Ar r ozconsoj a,pol l oyset as Sof r i t odever dur i t asconset as var i adasyt aqui t osdepol l oypor supuest osoj a

Ba rPu e r t a Re s t .Ca s a Re s t .Es c u a Ta pe r í ae l d e l So l M a n o l o Ru r a l Ba r r i o

Ar r ozconmar i sco

Ar r oznegr o Ar r ozcont agar ni nasy espar r agosdel aAl zami gaj a Ar r ozmel osoconset asy espár r agosdet empor ada.

Ba r Pi c a s s o

Ba rLa s Pa l o ma s

Esunar r ozcaser o,con pr oduct osandal uces, l l evasu sof r i t oconver dur asf r escasde nuest r at i er r a,acompañadode sucar ne,pescadoogar r af ones. . et c. . ysucal di t ocaser ohecho conl asgambas,oconelpol l oy mit oquesecr et o,sehacecon muchocar i ñoypuedesdi sf r ut ar deelenunsi t i omuyacogedory caser o.

Feria del Arroz en Archidona  
Feria del Arroz en Archidona  
Advertisement