Page 1

OFERTA SOCIOEDUCATIVA MUNICIPAL Catarroja

2019/2020


Index 1.- EDUCACIÓ EN SALUT 1.0. Programa «PREVTEC 3.1» 1.1. Programa «LUDENS» 1.2. Unplugged: educació sobre drogues 1.3. Prevenció i intervenció en grups d’EPA, CIPFP, Escola de Capatassos , amb adults consumidors habituals 1.4. Educació per a una vida saludable 1.5. Campanyes «Dia mundial de…» 1.6. Programa «Mira’t» 1.7. «Para ESO...innovarte» 1.8. «M’estime com soc: taller de prevenció de trastorns de la conducta alimentària» 1.9. Programa d’educació afectiva i sexual

4.- EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL 4.0. Taller de consum responsable 4.1. Setmana del Medi Ambient

5.- EDUCACIÓ EN PREVENCIÓ I SEGURETAT 5.0. «No et cremes»: campanya per un bon ús del material pirotècnic 5. 1. Educació viària 5.2. Protecció del/de la menor

6.- EDUCACIÓ EN PARTICIPACIÓ 2.- EDUCACIÓ EN IGUALTAT 2.0. Super titelles 2.1. «El regal d’aniversari» 2.2. «Et conte un conte» 2.3. «La meua foto» 2.4. «Tattoo per la igualtat» 2.5. «Jo soc feminista, i tu?»

3.- EDUCACIÓ EN CULTURA 3.0. «De Viva Veu»: Certamen escolar de lectura en veu alta 3.1. Campanya de foment de la lectura 3.2. Cinema en valencià 3.3. Teatre en anglés/ francés 3.4. Campanya «Anem al Teatre 2020»

6.0. «Coneix el teu Ajuntament» 6.1. Dia Universal de la Infància

7.- EDUCACIÓ EN EMPRENEDORIA 7.0. Programa «Empren a l’aula»

8.- EDUCACIÓ EN TECNOLOGIA 8.0. La Fira Aèrea

9.- EDUCACIÓ EN CIVISME 9.0. Convivència cívica animal 9.1. Respecte i convivència amb animals (per a professorat)


Educaciรณ en SALUT

1


DESCRIPCIÓ: Programa de prevenció d’addició a les noves tecnologies. OBJECTIUS: - Informar sobre el riscos i factors associats a les addicions a les noves tecnologies: mòbil, internet i videojocs. -

Sensibilitzar al voltant del problema de l’addició i generar actituds positives cap a les pautes de conducta apropiades i cap a la reducció d’aquelles perjudicials.

-

Fomentar l’adquisició de conductes saludables que previnguen l’aparició de problemes: què fer, cóm i quan.

DESTINATARIS: Alumnat d’ESO, d’entre 12 i 16 anys. CALENDARI: Tres sessions al llarg del curs escolar. A concretar amb els centres. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. UPCCA.

4

1

Educació en Salut

1.0 PREVTEC Programa


DESCRIPCIÓ: Programa de prevenció de l’addició al joc on-line. OBJECTIUS: - Informar, sensibilitzar i recomanar pautes d’acció per a previndre l’addició al joc d’atzar. DESTINATARIS: Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius. CALENDARI: Dos sessions, més una de record al llarg del curs escolar. A concretar amb els centres. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. UPCCA.

5

1

Educació en Salut

1.1 LUDENS Programa


1

Educació en Salut

1.2

Unplugged: Educació sobre drogues

DESCRIPCIÓ: Programa pilot de prevenció escolar basat en el model d’influència social integral. OBJECTIUS: - Reduir l’inici del consum de drogues i/o retardar la transició del consum experimental a l’habitual. DESTINATARIS: Al tractar-se d’un programa pilot s’aplicarà en dos grups de 1er d’ESO d’algun centre públic del municipi. CALENDARI: Dotze sessions al llarg del curs escolar. A concretar amb el centre. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. UPCCA.

6


DESCRIPCIÓ: Xarrades col.loqui sobre prevenció, reducció de risc i intervenció comunitària. OBJECTIUS: - Crear consciència de la percepció social de “normalització” del consum de determinades drogues i altre tipus d’addicions, considerant els problemes que impliquen. DESTINATARIS: Etapes d’ensenyança no obligatòria. ALENDARI: Al llarg del curs escolar. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. UPCCA.

7

1

Educació en Salut

1.3

Prevenció i intervenció en grups d’EPA, CIPFP, Escola de Capatassos, i adults amb conductes addictives


1

Educació en Salut

1.4

Educació per a una vida saludable

DESCRIPCIÓ: Taller per a debatre i definir el concepte de salut d’una manera lúdica i àmplia. Es tracten temes com: alimentació, gestió emocional, salut física, salut mental, con´trol postural, addicions... OBJECTIUS: - Conscienciar als més menuts de l’amplitud del concepte de salut. -

Potenciar actituds favorables per a un estil de vida saludable.

-

Detectar possibles situacions de risc de conductes addictives.

DESTINATARIS: Alumnat d’Infantil i Primària. CALENDARI: Al llarg del curs escolar. A concretar amb els centres. LLOC: En els centres escolars, públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. UPCCA.

8


1

«Dia mundial de...»

Educació en Salut

1.5

Campanyes

DESCRIPCIÓ: Campanyes puntuals de prevenció d’addicions i de conscienciació sobre les conseqüències del consum d’alcohol i tabac, totes les campanyes de salut de Conselleria de Sanitat. OBJECTIUS: - Fomentar la creació d’espais de debat i coneixement de les conseqüències del consum de les drogues legals i il·legals. DESTINATARIS: Alumnat de Primària i Secundària. CALENDARI: Accions puntuals al voltant de les dates clau. LLOC: En els centres escolars, públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. UPCCA.

9


DESCRIPCIÓ: Programa de prevenció selectiva de drogodependències per a joves. Amb les sessions de famílies: ferramentes per a treballar amb els problemes de la infància i adolescència. OBJECTIUS: - Conscienciar, incrementar el coneixement del consum, autoavaluar conductes, impulsar el maneig de diferents estratègies per a fer front a la pressió social, examinar la interferència del consum en els objectius de vida, ocupació d’oci. DESTINATARIS: Joves amb mesures judicials, sancionats per tinença o consum de drogues, amb edats compreses entre els 13 i el 25 anys. Es podria adaptar a la Formació Professional Bàsica. CALENDARI: Al llarg del curs escolar. LLOC: Servici Benestar Social (UPCCA) i/o als centres escolars. OBSERVACIONS: Programa individual o per a grups. ORGANITZA I PATROCINA: Servici Benestar Social. (UPCCA).

10

1

Educació en Salut

1.6 Mira’t

Programa


OBJECTIUS: - Integració educativa, projecte que té com a finalitat la integració i la inserció educativa i sociolaboral, conèixer alternatives d’oci, ocupació i prevenció, amb utilització de tècniques creatives i innovadores i amb la col·laboració de diversos professionals del món de les arts, màrqueting i premsa. DESTINATARIS: Grups de Formació Professional Bàsica en centres de Secundària. CALENDARI: L’activitat té una duració de 5 dies consecutius en horari de 8 a14 hores. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. OBSERVACIONS: L’activitat es realitza amb la col•laboració de professionals de diverses disciplines, del món de la música, de la premsa, del màrqueting online, de les arts escèniques, de les arts visuals, de la psicologia, de l’alimentació, etc. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria de Benestar Social: acció comunitària, equip d’intervenció especialitzada d’infància i adolescència, unitat de prevenció comunitària de conductes addictives (equip multidisciplinari) i professionals externs que col•laboren amb els tallers. 11

1

DESCRIPCIÓ: Projecte “Para ESO... innovarte”, d’integració educativa i sociolaboral de l’alumnat de Formació Professional Bàsica.

Educació en Salut

1.7

«Para Eso… Innovarte»


1

Taller de prevenció de transtorns de la conducta alimentària

Educació en Salut

1.8

«M’estime com soc»:

DESCRIPCIÓ: Taller que consta d’una part teòrica on és tracta d’aclarir conceptes a l’alumnat i fer un estudi comparatiu de l’evolució de la imatge. En la part pràctica l’alumnat farà un estudi d’investigació, confeccionaran murals, etc. OBJECTIUS: - Conéixer els transtorns com a exageració de sensacions o vivències quotidianes. -

Valorar les modes o tendències com una qüestió canviant en funció d’èpoques i civilitzacions.

-

Aprofundir en la necessitat d’aconseguir una autoestima i valoració personal que ens ajude a independitzar-nos de les modes i els estereotips aliens amb què ens bombardeja la publicitat, i saber afirmar-nos com a persones úniques amb característiques pròpies.

-

Establir les bases d’una alimentació adequada per a cada edat i les necessitats de cada persona.

DESTINATARIS: Alumnat de 6é d’Educació Primària i 1r d’ESO. CALENDARI: Febrer- març de 2020. A concretar amb els centres (Dos sessions d’una hora de duració per centre). LLOC: En els centres escolars, públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització.

12


1

DESCRIPCIÓ: Programa per al desenvolupament psicosexual de l’alumnat amb una metodologia on l’aprenentatge esdevé una activitat lúdica amb jocs simbòlics, jocs físics, grups de diàleg, material audiovisual, etc.

Educació en Salut

1.9

Programa D’educació afectiva i sexual

OBJECTIUS: - Fomentar conductes sanes i responsables en l’àrea afectiva i sexual i relacions igualitàries i equitatives amb la resta de xiquetes i xiquets. -

Potenciar les habilitats interpersonals i de comunicació, d’acceptació positiva de si mateixos, dels demés i de la seua sexualitat.

-

Assumpció d’actituds i valors com el respecte i la tolerància.

DESTINATARIS: Alumnat de 5é i 6é d’Educació Primària. Famílies de l’alumnat i el seu professorat. CALENDARI: - Reunió en novembre amb el professorat de l’alumnat participant. -

Xarrada per a les famílies 10-15 dies abans de començar el programa.

-

Sessions amb l’alumnat: Gener de 2020. A concretar el calendari amb els centres (4 sessions d’una hora per centre).

LLOC: En els centres escolars públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització. 13


Educaciรณ en IGUALTAT

2


OBJECTIUS: - Qüestionar els estereotips de gènere. -

Fomentar models igualitaris i de respecte entre xiquets i xiquetes en tots els àmbits.

DESTINATARIS: Alumnat d’Infantil de 2n Cicle (3 a 5 anys). CALENDARI: A concretar amb els centres. LLOC: En els centres escolars, públics i concertats. OBSERVACIONS: Aquesta proposta està pensada des de la idea que l’alumnat del taller “te conte un conte” puga representar l’obra treballada i siguen referent per a l’alumnat més menut. Els grups de 3, 4 i 5 anys es poden agrupar o no segons siga el grup de nombrós, a concretar amb els centres. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. Agent d’Igualtat Municipal.

15

2

DESCRIPCIÓ: És una activitat en la qual a través del món imaginari de les titelles treballem els diferents estereotips assignats al gènere, també la corresponsabilitat, el bon tracte... sempre des de l’emoció i l’imaginari.

Educació en Igualtat

2.0

Super titelles


OBJECTIUS: - Tindre una mirada més àmplia i respectuosa respecte als propis interessos a través de la lliure elecció. -

Fomentar eleccions no estereotipades des de la perspectiva de gènere.

DESTINATARIS: Alumnat de 1r, 2n i 3r de Primària. CALENDARI: A concretar amb els centres. LLOC: En els centres escolar, públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. Agent d’Igualtat Municipal.

16

2

DESCRIPCIÓ: És un taller per a descobrir, mitjançant diferents dinàmiques, la relació amb els joguets tenint en compte i treballant la variable de gènere.

Educació en Igualtat

2.1

El regal d’aniversari


OBJECTIUS: - Analitzar els estereotips de gènere. -

Ampliar les possibilitats a l’elecció de rols tradicionalment adjudicats.

-

Fomentar models de relacions igualitàries.

DESTINATARIS: Alumnat de 2n i 3r Cicle de Primària (de 3r a 6é). CALENDARI: A determinar pel centre. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. OBSERVACIONS: La idea és que els contes creats puguen ser representants al taller de “Super titelles” per a crear complicitat i models de referència més sans dins del mateix centre entre grups de diverses edats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. Agent d’Igualtat Municipal.

17

2

DESCRIPCIÓ: A partir del treball amb contes volem analitzar i desmuntar els estereotips de gènere i crear una història que puguem transmetre a menors d’edats entre 3 i 5 anys per a crear models mes inclusius i respectuosos.

Educació en Igualtat

2.2

Et conte un conte


OBJECTIUS: - Generar un espai d’indagació individual i col•lectiu. -

Treballar l’autoconeixement i l’autovaloració des de una perspectiva de gènere.

-

Analitzar la nostra mirada respecte a l’exposició pública de la nostra imatge tenint en compte el estereotips assignats.

DESTINATARIS: Alumnat de 1r i 2n de la ESO. CALENDARI: A concretar amb els centres. LLOC: En els centres escolars, públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. Agent d’Igualtat Municipal.

18

2

DESCRIPCIÓ: A través del selfie i la fotografia a l’altra persona, en grups, etc, treballarem la imatge cap a dintre i cap a fora des de la perspectiva de gènere.

Educació en Igualtat

2.3

La meua foto!!


OBJECTIUS: - Crear un espai d’indagació i creació col·lectiva respecte al tema de l’equitat de gènere. -

Analitzar els estereotips que volem transmetre a través de la imatge.

-

Donar ferramentes per a crear una mirada més inclusiva.

DESTINATARIS: Alumnat 3r i 4r d’ESO. CALENDARI: El període més proper a l’estiu. La idea és imprimir i lluir el tattoo temporal que siga elegit pel grup com el més respectuós. LLOC: En els centres escolars, públics i concertats.

igualtat

ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. Agent d’Igualtat Municipal.

19

2

DESCRIPCIÓ:  Amb eines de disseny/dibuix senzilles treballarem la imatge que ens agradaria lluir al nostre cos i el missatge que volem donar. Volem que el grup puga crear conjuntament un tattoo respectuós i que el seu slogan tinga un missatge per la igualtat.

Educació en Igualtat

2.4

Tattoo per la igualtat


OBJECTIUS: - Crear un espai grupal de reflexió des del respecte. -

Aprendre terminologia que ens ajude a ampliar la visió de diversitat.

-

Plantejar models de relacions més sans.

-

Visibilitzar estereotips de gènere i la seua estructura jeràrquica.

DESTINATARIS: Alumnat de F.P. Bàsica, Cicles formatius, Batxillerat. CALENDARI: A concretar amb els centres. LLOC: En els centres escolars, públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Servici de Benestar Social. Agent d’Igualtat Municipal.

20

2

DESCRIPCIÓ: Taller en el qual s’analitzaran de forma dinàmica conceptes bàsics del feminisme per a entendre el món divers i en valors assignats que vivim i poder tindre una mirada més inclusiva.

Educació en Igualtat

2.5

Jo soc feminista, I Tu?


Educaciรณ en CULTURA

3


DESCRIPCIÓ: «De Viva Veu» és un projecte cultural, educatiu i d’animació a la lectura, basat en accions al voltant del fet de llegir en veu alta. Genera propostes per a potenciar l’hàbit lector i les habilitats personals i comunicatives entre la població escolar. S’estructura en tres fases: 1. Activitats als centres educatius. 2. Certamen escolar de lectura en veu alta. 3. Certamen final de lectura en veu alta de la Comunitat Valenciana. OBJECTIUS: - Despertar l’interés i el gust per la lectura. - Treballar la lectura en veu alta per a millorar les capacitats. - Practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonética. - Afavorir la comprensió lectora. - Treballar aspectes gramaticals. - Afavorir l’ampliació del lèxic i de vocabulari. - Prendre consciència de l’organització de la informació. - Establir espais de trobada al voltant de la lectura en veu alta. DESTINATARIS: Alumnat des de 3r de Primària fins a 4t d’ESO. CALENDARI: Al llarg del curs escolar. LLOC: En els centres escolars. La final del certamen es realitzarà en el TAC. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització. 22

3

Certamen escolar de lectura en veu alta

Educació en Cultura

3.0

«De viva veu»:


OBJECTIUS: - Contribuir al foment de la lectura en valencià entre els/les escolars adolescents. -

Donar a conèixer a l’alumnat els premis de narrativa juvenil Benvingut Oliver de Catarroja.

DESTINATARIS: Alumnat d’ESO. CALENDARI: Al llarg del curs escolar. LLOC: Els llibres es repartiran als centres d’acord amb el nombre d’alumnes d’ESO matriculats. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització i Regidoria de Cultura.

23

3

DESCRIPCIÓ: El Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament i l’editorial catarrogina Perifèric permet que tot l’alumnat d’ESO dispose gratuïtament d’un exemplar de l’obra guanyadora del Premi Benvingut Oliver de Narrativa Juvenil de l’edició 2018.

Educació en Cultura

3.1

Campanya Foment de la lectura


OBJECTIUS: - Oferir a l’alumnat les novetats cinematogràfiques en versió en valencià per tal de contribuir a la normalització de la nostra llengua en altres àmbits fora de l’escola. DESTINATARIS: Alumnat d’Educació Infantil, Primària, ESO, FPB, Batxiller i EPA. CALENDARI: Novembre/desembre 2019. LLOC: Teatre Auditori de Catarroja (TAC). ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització i Regidoria de Promoció Lingüística.

24

3

DESCRIPCIÓ: Mostra de pel•lícules en valencià per als escolars del municipi.

Educació en Cultura

3.2

Cinema en valencià


OBJECTIUS: - Motivar l’alumnat en l’aprenentatge de la llengua anglesa i de la llengua francesa a través d’obres dinàmiques i divertides. -

Facilitar l’aprenentatge espontani de continguts i estructures lingüístiques en l’alumnat d’Infantil.

-

Familiaritzar l’alumnat amb la dicció dels actors i actius natius i natives.

DESTINATARIS: Teatre en anglés: alumnat d’Educació Infantil, Primària, ESO i EPA. Teatre en francés: alumnat d’ESO de l’assignatura optativa de francès de Florida, CC Larrodé i IES Berenguer Dalmau. CALENDARI: Febrer 2020. LLOC: Teatre Auditori de Catarroja (TAC). ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització.

25

3

DESCRIPCIÓ: Campanya de teatre en anglés i teatre en francés que pretén apropar i reforçar de manera amena l’aprenentatge de l’idioma.

Educació en Cultura

3.3

Teatre en anglés/francés


OBJECTIUS: - Facilitar l’accés al teatre de la població infantil i juvenil del nostre municipi. -

Sensibilitzar l’alumnat en l’activitat teatral com a manifestació cultural.

-

Optimitzar tots els recursos de les distintes poblacions mitjançant la cooperació i la coordinació intermunicipals.

DESTINATARIS: Alumnat d’Educació Infantil (1r i 2n cicle), Primària, ESO, Batxiller i EPA. CALENDARI: Abril 2020. LLOC: Teatre Auditori de Catarroja (TAC) Les actuacions teatrals per a l’alumnat de 0 a 3 anys serà en les escoletes infantils. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització.

26

3

DESCRIPCIÓ: Campanya de teatre infantil i juvenil organitzada per 26 municipis i en la qual participen diverses companyies teatrals.

Educació en Cultura

3.4

Campanya «Anem al teatre 2020»


Educaciรณ

MEDIAMBIENTAL

4


OBJECTIUS: - Reflexionar sobre les necessitats de consum per a la qualitat de vida. -

Descobrir les conseqüències dels hàbits consumistes.

-

Conscienciar sobre la nostra responsabilitat.

-

Promoure la sostenibilitat i la solidaritat.

DESTINATARIS: Alumnat de 4t de Primària. CALENDARI: Gener - febrer de 2020. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: OMIC.

28

4

DESCRIPCIÓ: Taller de dos sessions de 60 minuts en el qual es pretén sensibilitzar l’alumnat en aspectes relacionats amb els valors, l’ètica i els hàbits de consum responsable.

Educació Mediambiental

4.0

Taller Consum responsable


OBJECTIUS: - Conscienciar els escolars de la relació entre les nostres actituds i les problemàtiques mediambientals. -

Promoure conductes i pautes de consum ètic, responsable socialment i respectuós amb el medi ambient.

DESTINATARIS: Tota la comunitat educativa del municipi. CALENDARI: Maig de 2020. LLOC: En els centres escolars i en diversos llocs del municipi. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització/ Regidoria d’Agricultura, Desenrotllament Sostenible, Emergència Climàticai Transició Ecològica.

29

4

DESCRIPCIÓ: Al llarg d’aquesta setmana es realitzaran activitats al voltant del medi ambient tant dins com fora de les aules.

Educació Mediambiental

4.1

Setmana del medi ambient


Educaciรณ en PREVENCIร“ I SEGURETAT

5 30


OBJECTIUS: - Difondre les mesures de seguretat pertinents en l’ús del material pirotècnic. -

Mostrar a l’alumnat els riscos potencials existents per l’ús inadequat i irresponsable dels productes pirotècnics. Identificar on es poden adquirir aquests productes i per quines persones, així com reconèixer els artificis que formen part del catàleg de productes permesos i no permesos.

DESTINATARIS: Alumnat d’Educació Primària. CALENDARI: Febrer- primera quinzena de març de 2020. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria de Seguretat Ciutadana.

31

5

DESCRIPCIÓ: Promoure la cultura de la prevenció d’accidents en l’ús de material pirotècnic en la població infantil i juvenil.

Educació en Prevenció i Seguretat

5.0

«No et cremes»


OBJECTIUS: - Que l’alumnat tinga un major coneixement de l’entorn físic, en relació amb el tràfic, i que adquirisca comportaments adequats com a vianants i com a conductors en ciutat i en carretera, així com també com a viatgers. -

A partir de 3r d’Educació Primària s’incidirà en el coneixement de la bicicleta i dels senyals de circulació, per descomptat, sense abandonar el desenrotllament de tots els exercicis de l’etapa anterior.

-

Es farà insistència que l’alumnat arribe a identificar els elements principals del seu entorn físic (accidents geogràfics, temps atmosfèric, etc) i estimar la seua influència en el traçat de les vies de comunicació terrestres.

DESTINATARIS: Alumnat d’Educació Primària. CALENDARI: D’octubre de 2019 a juny de 2020. LLOC: Centres escolars i instal•lacions municipals. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria de Seguretat Ciutadana. 32

5

DESCRIPCIÓ: La Policia Local impartix formació a l’alumnat en normes de circulació i actuacions puntuals que milloren la seguretat en les vies del municipi. Creació d’un parc d’educació viària propi amb sentit de permanència.

Educació en Prevenció i Seguretat

5.1

Educació viària, circulació segura


OBJECTIUS: - Aquesta activitat forma part d’una acció més àmplia i progressiva en el temps que té com objectiu respondre de manera coordinada i eficaç a les qüestions relacionades amb la seguretat de menors i joves en l’escola i el seu entorn, enfortint la cooperació policial amb els responsables educatius en les seues actuacions per a millorar la convivència i la seguretat en l’àmbit escolar, per a reforçar la confiança en la Policia Local i altres cossos policials. DESTINATARIS: Alumnat d’Educació Primària. 1r i 2n - Igualtat i valors. 3r - Assetjament escolar. 5é - Assetjament escolar. Riscos associats al ús d’Internet i noves tecnologies. CALENDARI: Al llarg del curs escolar. LLOC: En els centres escolars, tant públics com concertats, del municipi. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria de Seguretat Ciutadana.

33

5

DESCRIPCIÓ: Els agents locals faciliten informació a l’alumnat sobre: Assetjament escolar, violència sobre la dona, riscos associats a les xarxes socials i les noves tecnologies, ciberbullying, drogues, etc.

Educació en Prevenció i Seguretat

5.2

Protecció del/de la menor


Educaciรณ en PARTICIPACIร“

6


OBJECTIUS: - Mostrar a l’alumnat els servicis que oferix l’Ajuntament. -

Donar a conèixer l’estructura i el funcionament dels òrgans de govern local.

-

Impulsar i promoure la participació infantil.

DESTINATARIS: Alumnat de 3r i 4t d’Educació Primària. CALENDARI: La visita s’haurà de concertar amb una setmana, com a mínim, d’antelació al correu mgarcia@catarroja. es detallant els grups que assistiran i el nombre d’alumnat. LLOC: En les dependències municipals. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització.

35

6

DESCRIPCIÓ: Visita guiada d’una hora i mitjà aproximadament en la qual l’alumnat recorrerà els diferents departaments de l’Ajuntament i visitarà el Saló del Plenari on se li explicarà el funcionament dels òrgans de govern municipal, amb l’assistència de l’alcalde o regidor/a en qui delegue.

Educació en Participació

6.0

«Coneix el teu Ajuntament»


OBJECTIUS: - Conscienciar de la importància de la defensa dels Drets de la Infància. DESTINATARIS: Alumnat d’Infantil i Primària del municipi. CALENDARI: Dia 20 de novembre de 2019. LLOC: En els centres escolars i/o espais públics. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria de Ciutat Educadora.

36

6

DESCRIPCIÓ: Es tracta de commemorar el Dia Universal de la Infància d’una manera lúdica. Es realitzaran diverses activitats com tallers, actuacions, etc. per a tot l’alumnat del municipi.

Educació en Participació

6.1

Dia universal de la infància


Educaciรณ en EMPRENEDORIA

7


Educació en Emprenedoria

programa de foment de l’emprenedoria en l’escola

7

7.0

«Empren a l’aula»:

DESCRIPCIÓ: Creació d’empreses sostenibles que, baix la forma jurídica de cooperativa, treballen els valors propis de la cultura emprenedora (creativitat, treball en equip, innovació, responsabilitat, presa de decisions, etc). OBJECTIUS: - L’objectiu d’aquest projecte és que l’alumnat treballe les capacitats emprenedores amb una metodologia participativa que propicia la creativitat. L’alumnat crearà una cooperativa, nomenarà als seus representants, redactarà els seus estatuts i elaborarà els productes que trien, simulant la realització dels tràmits que realitza qualsevol cooperativa real, treballant d’aquesta manera transversal diferents matèries com llengua, matemàtiques, plàstica, etc. DESTINATARIS: Alumnat de 5é i 6é d’Educació Primària. CALENDARI: El programa començarà el primer trimestre i es desenvoluparà durant el curs escolar. Aproximadament es realitzaran unes 10 sessions per grup. LLOC: En els centres escolars amb la col·laboració dels/ de les tutors i tutores. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Impuls Econòmic.

38


Educaciรณ en TECNOLOGIA

8


Educació en Tecnología

8

8.0

La fira aèrea

DESCRIPCIÓ: El projecte consistix que l’alumnat aprenga a muntar un dron i que ideen una aplicació que tinga un impacte positiu en el municipi, solucione alguna problemàtica concreta o pose en valor algun aspecte del municipi. Es treballa la integració tecnologia-societat baix la filosofia de les Tecnologies Apropiades. A final de curs l’alumnat presentarà els seus treballs en la Universitat amb una exposició oral o vídeo, un stand i una demostració de vol. OBJECTIUS: - Formar i emocionar amb els processos de creació de la tecnologia, despertar la curiositat i fomentar les vocacions tecnològiques. -

Fomentar la creativitat, el treball transversal i el treball col·laboratiu.

DESTINATARIS: Alumnat de 4t d’ESO o 1r de Batxillerat. CALENDARI: Al llarg del curs escolar. LLOC: Centres escolars i diferents espais públics. OBSERVACIONS: Els servicis que s’oferixen comprenen: • 45 hores de formació per al professorat (curs homologat pel CEFIRE). • Assistència i suport tècnic al professorat al llarg del projecte. • Organització de la Fira Aèrea. • Campanya publicitària. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria d’Escolarització. 40


Educaciรณ en CIVISME

9


OBJECTIUS: - Fomentar el respecte pels béns i espais comuns, potenciant valors i habilitats socials com l’empatia, el control de l’agressivitat, etc. -

Conèixer les cures i les necessitats dels animals, implicant la ciutadania, concretament a l’alumnat, en la tinença responsable d’animals de companyia.

-

Promoure conductes i actituds adequades cap als animals i el medi ambient, fomentant la convivència ciutadana en espais públics.

-

Informar i conscienciar dels drets i les obligacions dels propietaris d’animals de companyia, així com dels espais habilitats per a l’ús recreatiu d’aquests.

DESTINATARIS: Alumnat de 4t curs de Primària. CALENDARI: 1r semestre de 2020. LLOC: En els centres escolars públics i concertats. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria de Benestar Animal.

42

9

DESCRIPCIÓ: Aquest projecte consistix en la realització d’activitats als centres escolars amb la finalitat de fomentar la convivència ciutadana i la responsabilitat social a través del respecte cap als animals de companyia.

Educació en Civisme

9.0

Convivència cívica animal


9

Educació en Civisme

9.1

Respecte i convivència amb animals

DESCRIPCIÓ: El docent és una figura transmissora fonamental durant l’etapa escolar i precisa de instruments, així, mitjançant aquest taller podran disposar dels coneixements necessaris per a treballar i transmetre als seus alumnes, en cursos successius, l’aprenentatge de les habilitats personals necessàries que conduïsquen als objetius que plantegem. OBJECTIUS: - Dotar el professorat d’informació i recursos sobre el significat de la convivència humana amb els animals, incloent els aspectes sobre l’evolució del tracte cap als animals, els beneficis que aporten al benestar humà, la situació social i legal actual i coneixements instrumentals sobre els animals dins del marc de la reflexió ètica. -

Facilitar tècniques, recursos i instruments pedagògics que els faciliten la consecució dels objectius d’aquest programa formatiu.

DESTINATARIS: Docents de los centres educatius de Catarroja. CALENDARI: 1r semestre de 2020. LLOC: Per determinar. OBSERVACIONS: Curs de 30 hores (80% teoria i 20% pràctica). Curs homologat i acreditat pel CEFIRE. ORGANITZA I PATROCINA: Regidoria de Benestar Animal.

43


OFERTA SOCIOEDUCATIVA MUNICIPAL 2019/2020 EDUCACIÓ EN SALUT

EDUCACIÓ PER A LA IGUALTAT

ACTIVITAT

NIVELLS

CALENDARI

REGIDORIA QUE ORGANITZA

Programa «PREVTEC 3.1.»

ESO/FPB

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

UPCCA

Programa «LUDENS»

Batxillerat i Cicles Formatius

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

UPCCA

Unplugged: educació sobre drogues

1r ESO

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

UPCCA

Prevenció i intervenció comunitària en el consum de drogues i altres addicions

Alumnat d’etapes no obligatòries: EPA, CIPFP, Escola de Capatassos...

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

UPCCA

Educació per a una vida saludable

Infantil i Primària

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

UPCCA

Campanyes “Dia Mundial de...”

Primària/Secundària

Dates clau

UPCCA

Programa «Mira’t»

Joves amb mesures judicials de 13 a 25 anys

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

UPCCA

Programa «para ESO...innovarte»

FPB

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

UPCCA

«M’estime com soc»: Taller de prevenció de trastorns de la conducta alimentària

6é Primària i 1r d’ESO

Febrer-març de 2020

Escolarització

Programa d’educació afectiva i sexual

5é i 6é de Primària/ professorat i famílies

Novembre: reunió amb professorat Gener 2020: Xarrada famílies i sessions amb alumnat

Educació

Super titelles

Infantil 2n Cicle (3 a 5 anys)

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Agent d´Igualtat municipal

«El regal d’aniversari»

1r, 2n i 3r Primària

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Agent d’Igualtat municipal

«Et conte un conte»

2n i 3r Cicle Primària (de 3r a 6é)

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Agent d´Igualtat municipal

«La meua foto!!»

1r i 2n d’ESO

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Agent d’Igualtat municipal

Tattoo per la igualtat

3r i 4t d’ESO

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Agent d’Igualtat municipal

«Jo soc feminista, i tu?»

FPB, Cicles Formatius, Batxillerat

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Agent d’Igualtat municipal

44


EDUCACIÓ EN CULTURA

EDUCACIÓ MEDIOAMBIENTAL

ACTIVITAT

NIVELLS

CALENDARI

REGIDORIA QUE ORGANITZA

Certamen escolar de Lectura en Veu Alta

De 3r Primària fins a 4t d’ESO

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Escolarització

Campanya de foment de la lectura

ESO

Al llarg del curs

Escolarització/Cultura

Cinema en valencià

Infantil/ Primària/ ESO/FPB/ Batxiller/EPA

Novembre/desembre 2019

Educació/Promoció Lingüística

Teatre en anglés/ francés

Anglés: Infantil/ Primària/ ESO/EPA Francés: ESO (assignatura francès)

Febrer 2020

Escolarització en col·laboració amb el professorat d’anglès i de francésdels centres

«Anem al Teatre 2020»

Infantil (1r i 2n Cicle)/ Primària/ ESO/ FPB/Batxiller/ EPA

Abril de 2020

Eescolarització/ Cultura

Taller sobre consum responsable

4t de Primària

Gener-febrer de 2020

OMIC – Impuls Econòmic

Setmana del Medi Ambient

Tota la comunitat educativa

Maig 2020

Escolarització/ Agricultura, Desenrotllament Sostenible, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

«No et cremes»: campanya per un bon ús del material pirotècnic

Educació Primària

Febrer- primera quinzena de març de 2020

Seguretat Ciutadana

Educació viària, circulació segura

Educació Primària

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Seguretat Ciutadana

Protecció del/de la menor

Educació Primària

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Seguretat Ciutadana

«Coneix el teu Ajuntament»

3r i 4t de Primària

Al llarg del curs escolar

Eescolarització

Dia Universal de la Infància

Per a públic familiar

20 de novembre de 2019

Ciutat Educadora

EDUCACIÓ EN EMPRENEDORIA

«Empren a l’aula»: programa de foment de l’emprenedoria

5é i 6é Primària

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Impuls econòmic

EDUCACIÓ EN TECNOLOGIA

La Fira Aèrea

4t d’ESO o 1r de Batxiller

Al llarg del curs. A concretar amb els centres

Escolarització

EDUCACIÓ EN CIVISME

Convivència cívica animal

4t de Primària

1r semestre 2020

Benestar Animal

Respecte i convivència amb animals

Professorat centres docents

1r semestre 2020

Benestar Animal

EDUCACIÓ EN PREVENCIÓ I SEGURETAT

EDUCACIÓ EN PARTICIPACIÓ

45


Profile for Ajuntament de Catarroja

Oferta Socioeducativa Municipal de Catarroja 2019-2020  

Oferta Socioeducativa Municipal Curs 2019-2020

Oferta Socioeducativa Municipal de Catarroja 2019-2020  

Oferta Socioeducativa Municipal Curs 2019-2020

Advertisement