Ayrshire-lehti 2/2016

Page 1

2/2016

Ayrshire-lehti

• Ayrshiren Maailmankonferenssi, sivu 10 • Kestävät Ayrshiret, sivu 26 • Ayrshiren vahvuudet, sivu 51 1


Ayrshire-lehti

2/2016

$AM OF "UTCH "AR 6UE "URT 3ARA %8

$AM OF 2OUSH 0ALMYRA 0OKER ,( 2OSY %4 %8

2

Huitinraitti 33 • 12750 Pilpala • Tel: 040-8219315 • Web: www.huitinholstein.net

(AWKSlELD *AMISON 0


2/2016

Ayrshire-lehti

Pääkirjoitus Jalostus ei lopu Yhdistyksen syyskokous järjestetään Hollolassa Viking Geneticsin tiloissa 23.11.16. Kokouksen lisäksi ohjelmassa on kahden päivän aikana tiukasti asiaa sekä tilavierailut ayrshiretiloille, joissa on käytössä robottilypsy. Hollolassa kuulemme esityksen IVF-alkioiden tuotannosta, joka nyt Yhdysvalloista palattuani on minusta ajankohtaisempi aihe kuin koskaan. Jos vertailutaso asetetaan mahdollisimman ylös, niin esimerkkinä suuri jenkkitila, joka on perustanut oman laboratorion IVF-alkioiden tuotantoa varten, siirtää kaikkiin hiehoihin itse tuotetut alkiot ja saavuttaa vielä paremmat tiineystulokset kuin siementämällä. Suomessa voi palata ruohonjuuritasolle, mutta sittenkin tämä tekniikka on Suomessa otettava haltuun, jotta voitaisiin edes yrittää roikkua junan perässä. Tässä menetelmässä on varmasti vielä ongelmia, mutta toisaalta niin paljon etuja, että motivaatiota ongelmien selvittämiseksi riittää. Minusta tämä on mahdollisuus hyödyntää parasta lehmäainesta myös karjatasolla. IVF-alkioita voidaan tuottaa ilman, että häiritään luovuttajan omaa hedelmällisyyttä hormonikäsittelyin ja huuhteluin. Yleisimmin luovuttajat ovat alkutiineitä lehmiä tai hiehoja, joista poimitaan munasoluja hedelmöitystä varten ja ne voivat jatkaa lypsykauttaan ja tiineyttään normaalisti sen jälkeen. USA:ssa tämä tekniikka toistui monen ayrshirekasvattajan puheissa. Tarjolla on useita toimijoita, jotka tuottavat kasvattajille näitä palveluja. Ja kun puhuin uusiseelantilaisten kanssa, niin siellä palveluja tarjosi myös tilalta toiselle liikkuva laboratorio. Samaan aiheeseen on tarkoitus palata vielä Talvinäyttelyn yhteydessä. Viimevuotinen Ayrshire-seminaari oli onnistunut Semex Finlandin ja Ayrshirekasvattajien yhteistyön tulos. Esiin nousi teema, joka nyt päättyneessä federaation kokouksessa vietiin päätökseen. Ensimmäistä kertaa ayrshirerotu määriteltiin federaation toimesta niin, että maailmassa olisi yhteinen käsitys, millaisia eläimiä voidaan kutsua tällä nimellä. Rajanvetoja on vielä jäljellä, mutta kokous oli tavoitteen suhteen yksimielinen. Seuraava askel on geneettisen datan jakaminen niin, että rodun jalostus voisi edetä yhtä tehokkaasti kuin muutaman kilpailevan rodun. Pohjoismaissa on kiistatta suurin ayrshirepopulaatio ja myös suurin jalostusohjelma, joten Viking Geneticsillä on merkittävin rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Rodun

Kuva Kirsi Teiskonlahti

Kuva Jari Ahlhom

puolustajien pitää nyt olla avoimia yhteistyölle, jotta maallikolle monimutkaiset datan keräys-, analysointi-, omistus-, jakamis- ym. kuviot saataisiin sovitettua yhteen. World Dairy Expo Madisonissa on maailman suurin maidontuotantoon keskittynyt näyttely. Voisi kuvitella, että hurjasti edennyt genomijalostus olisi vienyt huomiota itse lehmistä ja supistanut suuria eläinmääriä ja siten helpottanut näyttelyn järjestämistä. Hui hai. Eläimiä oli ennätysmäärä ja niitä varten on rakennettu valtavat ja hyvin varustellut pysyvät navetat, joissa eläinten, ei hoitajien tai näyttelyvieraiden, mukavuus on etusijalla. Navetassa hurisi niin valtava tuuletinmäärä, että ilma todellakin liikkui. Varmasti eläinten näyttelyvalmisteluissa käytetään myös arveluttavia keinoja, jotka meillä on onneksi kielletty. Lopputulema yleisön edustajana on kuitenkin, että lehmät olivat yksinkertaisesti huipputasoa, liikkuivat hyvin ja huomattavan moni vielä märehti levollisena kehätapahtumien lomassa. Tarjolla oli täydellinen International Ayrshire Show. Mirja Koljonen

3


Ayrshire-lehti

2/2016

Sisällysluettelo • • •

• •

• • • • • •

Kuva Päivi Eronen

• •

4

• • • • • • •

Pääkirjoitus: Jalostus ei lopu – Mirja Koljonen .................................... Sisällysluettelo ................................................................................ AYRSHIREKASVATTAJIEN KEVÄTKOKOUS – Kevätkokous Pohjois-Karjalassa – Saija Räikkönen .......................... – Tilavierailukohteena Kotikummun tila – Kuvat Saija Räikkönen.......... – Tilavierailukohteena Hirvitarhan tila – Lilli Laiholahti ...................... AYRSHIRE INTERNATIONAL – KANSAINVÄLISTÄ KASVATTAJAYHTEISTYÖTÄ AYRSHIREN MAAILMANKONFERENSSI – Millainen on lehmä, jota voidaan kutsua nimellä Ayrshire – Mirja Koljonen................................................. – Ullmstar Dairy, Grand-View Ayrshires ja 7 Oaks Dairy – Laura Laiholahti ......................................................................... – Ayrshiret vuoden 2016 World Dairy Expossa – Sanna Rintala ja Vilma Pohjola ............................................................................ VUOROIN VIERAISSA – Matka Ruotsin SRB-yhdistyksen vuosikokoukseen – Saija Räikkönen ................................................... Aika Miqur! – Tyrisevän Miqur, sonni satatonnareiden takana – Heli Teiskonlahti .............................................................................. AYRSHIRE SATATONNARI – 150-tonnari Mamselli – Jussi Moilanen......................................... – Uskomaton Asmo Upea ET – Pekka Suutari .................................. – Kolme satatonnaria Huittisista – Pirjo Ojala ................................... – Satatonnari Soma – Saija Räikkönen ............................................. – Satatonnari Tupu – Jani Kivilahti ................................................... – Ahkera puurtaja Toija – Pirkko Vuohtoniemi ................................. – Satatonnari Rounion Rissa – Terhi Lahtinen-Kuortti ........................ Ayrshiren vuosinäyttely - Ayrshire Winter Show 2017 -kutsu ................ Kestävät lehmät elinikäistuotoksen mukaan järjestettynä ....................... Kesän 2016 luokituskierros – Veli Ikkeläjärvi ...................................... Frank Robinsonin matkassa – Juulia Ahlholm ...................................... Valioyksilöiden ikuistaja kuvanveistäjä Anton Ravander-Rauas – Arja-Leena Paavola .......................................................................... AYSHIREN VAHVUUDET – Ayrshiren ylivoimaa – alusta loppuun – Heli Teiskonlahti ja Minna Kotila .............................................................................. – Ayrshire on teurasominaisuuksiltaan Suomen paras maitorotu – Minna Kotila ............................................................ Punaisten populaatioiden yhteistyön vahvistaminen – Auli Himanen ....... JUNNUT – Junnutervehdys – Sanna Rintala ................................................... – Junnu vastaa .............................................................................. – Kolumni: Ayrshirehörhö – eli miten minusta tuli karjaihminen – Helmiina Kavander ..................................................................... – Kuinka eläin valmistellaan näyttelyyn, osa 1 – peseminen – Juulia Ahlholm ........................................................................... Lypsikit Livenä Pohjois-Pohjanmaalla – Mirja Koljonen ......................... Love You – Ritva, Risto ja Urho Timonen ........................................... Ayrshireuutisia maailmalta – Koonneet: Minna Kotila ja Mirja Koljonen.. KESÄN 2016 NÄYTTELYTULOKSET – AMMUJAISET 2016, 6. - 9.7.2016 Oripää ................................ – MUURIKKI 2016, 27.8.2016 Anjala ........................................... AYRSHIRE FINLAND 2016 -VALOKUVAKILPAILU -KUTSU ............... Yhdistyksen ilmoituksia .................................................................... Syyskokousilmoitus ja hallituksen yhteystiedot

n:o 2/2016

3 4 5 6 7

10 11 17 20 24 26 27 28 30 31 32 37 34 38 42 47 48 51 52 53 54 54 55

Ayrshire-lehti n:o 2/2016 Kuudestoista vuosikerta ISSN 2323-1718 Julkaisija: Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry Toimituskunta: Minna Kotila (päätoimittaja) Saija Räikkönen (toimitussihteeri) Sanna Rintala (ilmoitukset) Heli Teiskonlahti Katariina Ikkeläjärvi Laura Laiholahti Mirja Koljonen Toimituksen sähköpostiosoite: ayrshirekasvattajat.lehti@ gmail.com Ilmestymis- ja aineistopäivät 2017: N:o aineisto ilmestyy 1 15.3. 18.4. 2 15.9. 16.10. Ilmoitusmyynti: Sanna Rintala sanna.rintala@gmail.com 050-5465828 Taitto ja painatus: SeT-Print, Teija Seppälä Mäensivuntie 69 61800 KAUHAJOKI puh. 040 529 4658 teija.seppala@set-print.fi Kansikuva: Päivi Eronen

56 57 58 59 62 64 63 66

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien kevätkokous

Kevätkokous Pohjois-Karjalassa Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 5.6.4. Joensuussa, jonne kokoontui nelisenkymmentä ayrshireihmistä. Ohjelmassa oli kokouksen lisäksi tuttuun tapaan tilavierailuja, asiantuntijaluentoja sekä mukavaa yhdessäoloa.

Tilavierailut Kotikummun ja Hirvitarhan tiloille

Ensimmäisenä kokouspäivänä linja-auto kuljetti meidät tilavierailuille. Ensimmäisenä kohteena oli Sari Vestmanin ja Tommi Halosen omistama Kotikummun tila Joensuun Niittylahdessa. Tilalla on 50 lehmää, joista puolet on ayrshireä. Ayrshirelehmien keskituotos

Petri Saarinen Maatalouden Laskentakeskuksesta esitteli kokousväelle Minun Maatilani-ohjelmaa. Kuva Saija Räikkönen

on 9 600 kiloa, rasva 4,50 % ja valkuainen 3,52 %. Karjan keskipoikimakerta on 3. Karjaan on saatu vuosien mittaan kolme ayrshiresatatonnaria, Ifa (K. Efesos ET x A. Parkki), Manteli (S. Yökkö x M. Uklaus) sekä Riisi (H. Optio x H. Etro). Tilalle on tehty alkiohankintoja Kanadasta, jossa asuu myös Sarin ja ison suomalaisjoukon omistama kimppalehmä

Maple-Dell Herman Dasales EX90-3E. Kotikummun eläimiä on nähty myös näyttelykehissä ja hienoimpana saavutuksena on Kotikummun Linnunradan (Rockstar x Facet) saavuttama Vara Champion vuoden 2015 Farmarin hieholuokista. Kotikummun tila on esitelty Ayrshire-lehdessä 2/2015. Toisena tilavierailukohteena oli Anne ja Juha Mertasen

Ruotsin SRB-yhdistyksen varapuheenjohtaja Robert Albertsson kertoi Ruotsin SRB-kantakirjan uudistuksista. Kuva Saija Räikkönen

omistama Hirvitarhan tila Kontiolahdella.

Kokouspäivä

Toinen päivä aloitettiin kevätkokouksella, jossa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen saimme tutustua Minun Maatilani -ohjelmistoon Maatalouden Laskentakeskuksen Petri Saarisen johdolla. Ohjelma sai aikaan vilkasta keskustelua ja moniin ohjelman aiheuttamiin kysymyksiin saatiin vastauksia ja hyviä vinkkejä. Sanna Nokka ProAgrialta kävi kertomassa meille juuri valmistuneista tuotostiedoista vuodelta 2015 ja miten ayrshire on pärjännyt lukujen valossa. Numerot näyttivät ayrshiren kannalta oikein hyville lukuun ottamatta sitä, että holstein kirii kiinni ayrshireä tuotostarkkailulehmien määrässä. Iltapäiväkahvin jälkeen Robert Albertsson, Ruotsin SRByhdistyksen varapuheenjohtaja, kertoi kokousväelle Ruotsin SRB-kantakirjasta ja yhdis5


Ayrshire-lehti

2/2016

Ayrshirekasvattajien kevätkokous tyksen nuorisotoiminnasta. Ruotsissa SRB-kantakirjaan hyväksyttävässä lehmässä tai sonnissa sekä sen emässä ja isässä saa olla enintään 12,5 % muita rotuja. Lisäksi eläimen tulee olla väriltään punainen tai punavalkea. Hyväksyttyjä rotuja ovat SRB, NRF, ayrshire ja alkuperäinen Tanskan punainen. Brown Swiss hyväksytään vain, jos sen perimää kantava eläin on hyväksytty kantakirjaan ennen vuotta 2000.

Sanna Nokka ProAgrialta esitteli uunituoreita tuotostarkkailulukuja vuodelta 2015. Kuva Saija Räikkönen

Saija Räikkönen

Tilavierailukohteena Kotikummun tila

ummun tilalla. Umpilehmiä Kotik

nen

Kuva Saija Räikkö

Vierailijat tutustum assa Kotikummun Räikkönen karjaan. Kuva Saija

anille ja äelle, Sari Vestm äv nt isä an til et ensi kiitoks Mirja Koljonen oj Kuva Saija Räikkönen . le el Tommi Halos

6

Satatonnari Riisi.

Kuva Saija Räikkö

nen


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien kevätkokous

Tilavierailukohteena Hirvitarhan tila Kevätkokouksen toisena tilavierailukohteena oli Kontiolahdella sijaitseva Hirvitarhan tila, jonka omistavat Juha ja Anne Mertanen. Perheeseen kuuluu Juhan ja Annen lisäksi lapset Niko (31), Ilona (28), Nita (27), Samu (26), Eemi (24) ja Suvi (20). Hirvitarhan tilalla on robotillinen lehmiä, joista yli 80 % on ayrshireä. Peltoa heillä on yhteensä 86 hehtaaria, joista vuokrattua on noin 42 hehtaaria. Karjan keskituotos oli viime vuonna 9 460 kg, rasva-% 4,36 ja valkuais-% 3,49. Keskipoikima kerta oli 2,62. Hirvitarhan tila on alkuaan vanha siirtolaistila, jonka Juhan vanhemmat ovat ostaneet valtiolta vuonna 1962. Tilakauppojen mukana tuli siirtolaisten rakentama navetta, jossa on tällä hetkellä 30 partta sekä 4 karsinaa ja siellä asustavat hiehot. Vanhaa navettaa on vuosien varrella remontoitu useaan otteeseen, viimeisin isompi remontti tehtiin vuonna 1983, jolloin uusittiin parret, vesiputket ja rakennettiin lato. Aluksi

Vierailijoita varten oli laitettu esille lehmät (vas.) Hirvitarhan Huurre AF-GP84 (Ideostar x Conn), Hirvitarhan Kummitus AF-GP81 (Bet On Me x Modem) sekä Hirvitarhan Jippii AF-G79 (Unique x Poker). Kuva Saija Räikkönen

tilalla oli vain 7 lehmää, josta siirryttiin 16 lehmään 198384. Vuonna 1999 rakennettiin nykyinen lehmien pihatto, jossa oli aluksi 40 lehmää, mutta robotin tullessa vuonna 2003 määrä nousi nykyiseen 60 lehmään. Robottiin vaihdettiin, koska haluttiin jättää lypsytyö

pois ja käyttää näin säästetty aika muihin töihin. Vuonna 2004 syntyivät ensimmäiset kanadalaissonnien tyttäret ja vuodesta 2006 lähtien kanadalaissonneja on käytetty runsaammin. Tilan väki oli kyllästynyt lehmien heikkoon kestävyyteen ja kes-

Hirvitarhan hiehoja, (vas.) Hirvitarhan Leija (Mordicus x Oblique), Hirvitarhan Laava (Erwin x Jupiter) ja Hirvitarhan Lumo (Erwin x Conn). Kuva Saija Räikkönen

kipoikimakerran laskuun, joten Juha halusi kokeilla viimeisenä oljenkortena kanadalaissonneja. Jos ne eivät olisi toimineet, todennäköisesti karja olisi nykyisin toisenvärinen. Yves kävi ensimmäistä kertaa luokittamassa vuonna 2007 ja on siitä lähtien käynyt pari kertaa vuodessa. Luokituksella saadaan kattava kuva eläinten tasosta ja ulkopuolisen arviointi sekä näkemys tilan eläimistä antaa uusia, mielenkiintoisia näkökulmia ja ajatuksia. Viime käynnillään Yves kehui Hirvitarhan hiehoja erittäin lupaaviksi, joilla on valoisa tulevaisuus. Tilalle ostettiin oma typpipytty vuonna 2006 ja tytär Suvi kävi siemennyskurssin syksyllä 2015, jonka jälkeen hän on pääasiassa vastannut jalostussuunnitelmasta ja eläinten siemennyksistä. Jalostussuunnitelmaa tehdessään Suvi hyödyntää Yvesin antamia sonnisuosituksia ja keskustelee sonneista myös isänsä Juhan kanssa. Tällä hetkellä käytössä on Vicking, Perfecter ja Blink sekä uudelleen käyttöön otettu 7


Ayrshire-lehti

2/2016

Ayrshirekasvattajien kevätkokous

Tilan isäntä Juha harrastaa rallia ja vierailijat saivatkin nähdä, kuinka bemari kulkee. Kuva Saija Räikkönen

Kevätkokousväkeä tutustumassa Hirvitarhan karjaan. Kuva Saija Räikkönen

Jumper. Lypsyssä olevia lehmiä on muun muassa Jerrystä, Connista, Pokerista sekä Pokerin pojista ja Obliquesta. Mertaset käyttävät lihasonnia lehmille sekä hiehoille suunnilleen 40 %. Lihasonniryhmään pääsevät lehmät, joista ei haluta tyttäriä, koska ne eivät sovellu robotille tai niiden tuotos ei ole riittävä. Runsaan lihasonnikäytön takia heillä

on harvemmin ollut tarvetta myydä eläimiä, mutta kuluneen vuoden aikana eloon on myyty ennätysmäärä eläimiä, 15 kappaletta. Tilan jalostustavoitteina on saada karjan kaikista eläimistä tasapainoisia tuotoksen ja rakenteen suhteen, jotta ne olisivat toimivia robottilehmiä. Alkioiden käyttöön tilalla ei ole ryhdytty, sillä tilanväki on todennut mieluummin jalos-

Tyylikkäät vasikat Hirvitarhan Novelli (Rockstar x Unique), joka on Jippiin tytär, sekä sen takana Hirvitarhan Milkyway (Jumper x Erwin). Kuva Saija Räikkönen

8

tavansa omasta eläinaineksestaan entistä parempaa. Mertaset ovat ostaneet 60-luvun jälkeen vain kuusi eläintä. Vuonna 2006 taloon tuli ensimmäinen ostoeläin, holsteinhieho Uppis. Seuraavana vuonna ostettiin ayrshirehieho, edelleen elossa oleva, kuusi kertaa poikinut Vuppu AF-VG85 (Conn-Jerry), joka on tilan parhaiten luokitettu lehmä. 2013 tuli kolme holsteinensikkoa ja viime talvinäyttelyn huutokaupasta tuotiin kotiin Kallion Merjan myymä Rosayre Dreamer Marlyn ET, jonka isä on Dreamer ja emä Rosayre MMC Rage ET. Marlyn on Suvin kultakimpale, jota olisi tarkoitus tuoda jatkossakin

näyttelyyn ja huuhdella alkioita. Nykyisin suurin osa tilan ayrshireistä on peräisin kolmesta eri lehmäsuvusta 60-luvulta. Näyttelyinnostus lähti käyntiin, kun Aholaan lahjoitettiin vuonna 2009 kaksi hiehoa, Hirvitarhan Ex-Missi ja Hirvitarhan Elämys. Ex-Missi kävi näyttelyissä pärjäten hyvin ja samaan aikaan Yves kannusti tuomaan omia hiehoja näyttelyyn. Ensimmäistä kertaa Mertaset toivat oman eläimen vuonna 2010 Muurikkiin Kiteelle. Hirvitarhan Eurotar (Des Prairies Potter-Ojaniityn Rumba) sijoittui isossa luokassa neljänneksi ja sen jälkeen näyttelyissä onkin käyty melkein joka vuosi. Pitkään haaveiltuaan

Hirvitarhan tila osti vuoden 2016 Talvinäyttelyn Sale of Stars-huutokaupasta Rosayre Dreamer Marlyn ET:n. Kuva Pinja Kuntsi


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien kevätkokous

Vuoden 2015 Farmarissa Joensuussa Hirvitarhan Luxus (Erwin x Oblique x Unique, luokitettu myöhemmin ensikkona AF-GP81) voitti Ayrshire Junior Championin. Kuva Aino Mertanen

Hirvitarhan Lumo (Erwin x Conn), joka oli vuonna 2015 sekä Joensuun Farmarissa että Kiuruvedellä Viljottaressa luokkavoittaja sekä Honorable Mention. Kuva Pinja Kuntsi

Mertaset päättivät lähteä tänä vuonna ensimmäistä kertaa Ayrshire Winter Show’hun, kun kerrankin Pohjois-Karjalasta saatiin järjestymään yhteiskyyti Seinäjoelle. Talvinäyttelyssä mukana olikin viisi eläintä, joista

kaminen on Suvin haaveena ja tällä hetkellä hän opiskelee maataloustieteitä Helsingin yliopistossa, Viikissä toista vuotta. Isäntäväki oli erittäin mielissään kevätkokousvierailijoista, koska moni vierailija kävi

parhaiten sijoittui ensikko Hirvitarhan Kummitus. Seuraavaan talvinäyttelyyn on kyytikin jo sovittu! Tilan tytär Suvi kouluttaa eläimet, valmistelee ja viimeistelee ne itse. Tulevaisuudessa tilan jat-

ensimmäistä kertaa Mertasilla. Vierailusta jäi tilanväelle hyvä mieli sekä lisää uutta intoa ja mielenkiintoa ayrshiren jalostustyötä kohtaan. Lilli Laiholahti

9


Ayrshire-lehti

2/2016

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Millainen on lehmä, jota voidaan kutsua nimellä Ayrshire Federaation toimisto päätettiin siirtää takaisin Skotlantiin, josta se oli välillä siirrettynä Kanadaan. Sihteerinä toimii tästä eteenpäin UK Ayrshiren toiminnanjohtaja Duncan Hunter, jonka vastuulle siirtyi myös kotisivujen ylläpito. Siirto toivottavasti helpottaa ja virkistää federaation toimintaa, sillä ongelmana on ollut rahavarojen siirto Skotlannista Kanadaan ilman veroseuraamuksia, joilta nyt vältytään. Rodun markkinointi federaation toimesta painottuu jatkossa yhä enemmän internettiin, kotisivut menevät remonttiin ja myös facebook tulee mukaan tiedotukseen. Valokuvakilpailu toteutetaan myös tulevana vuonna, ja sen toteutusta yritetään fiksata helpommaksi äänestäjille. Nuorten Youth Tour -tapahtumat ovat olleet menestys ja seuraava Tour järjestetään mahdollisesti jo ensi keväänä Etelä-Afrikassa, toivottavasti saamme siitä lisätietoa pian. Myös Uusi-Seelanti oli järjestämässä nuorten tapahtumaa, mutta ajankohta oli vielä avoin. Seuraava Ayrshirekonferenssi päätettiin järjestää Australiassa. Ajankohta on tammikuu 2020 ja myös markkinointi oli jo hyvässä vauhdissa, sillä konferenssilla on oma traileri

10

Maailman Ayrshirefederaation edustajainkokous pidettiin heti ensimmäisenä aamuna saavuttuamme Yhdysvaltoihin. Kokoukseen osallistui valtuutetut edustajat kaikista jäsenmaista, sekä suuri joukko muita konferenssiin osallistujia ja sidosryhmien edustajia. Keskustelu oli vilkasta, toimintaan tuli joukko muutoksia ja lopulta päästiin myös äänestämään. eli esittelyvideo. Seuraavaksi käsiteltiin kaikkein merkittävin kysymys eli Kanadan ja Ruotsin kirjeet federaatiolle koskien ayrshirerodun määritelmää, ayrshirerotu-nimikkeen kunnioittamista ja geneettisen datan jakamista jäsenvaltioiden kesken. Keskustelun kuluessa kävi ilmeiseksi, ettei yksimielisyyttä löydy siitä, mikä on puhdasrotuinen ayrshire. Ruotsin SRB-yhdistys on ollut federaation jäsen noin 40 vuotta, mutta osa rotuyhdistyksistä ei silti laske SRB:tä ayrshireroduksi. Koska yksimielisyyttä puhdasrotuisesta ayrshirestä ei löytynyt, päätettiin sen sijaan miettiä, millaiset rotuosuudet oikeuttavat käyttämään eläimellä ayrshire-nimeä. Yksimielisiä oltiin siitä, että 87,5 % on riittävä taso, mutta vielä piti päättää, mitkä rodut tähän 87,5 %:in lasketaan. Kanadalaiset tekivät esityksen, että

skotlantilaisen ayrshiren lisäksi hyväksytään alkuperäiset suomalainen ayrshire, ruotsalainen srb ja Norjan vanha NRF, ennen vuotta 1980, jolloin Norja yhdisti rotuun holsteinia ja maatiaisrotua. USA:n edustajat esittivät asian jättämistä pöydälle, mutta äänestyksen jälkeen käsittelyä jatkettiin. Lopulta asiasta jälleen äänestettiin. Esitystä kannattivat Kanada, Ruotsi, Suomi, UusiSeelanti ja Iso-Britannia yhtä edustajaa lukuun ottamatta. Vastaan olivat USA, Australia ja Etelä-Afrikka. Näissä maissa kantakirja on rodun osalta kaikkein tiukin ja varsinkin Etelä-Afrikassa ayrshiren maito on menestyksekkäästi brändätty omaksi tuotteekseen jo 1996, eikä sen erityislaatua ja lisäarvoa haluta vaarantaa. Äänestyksen jälkeen kokous totesi, että päätös on rotua suuntaava maailmanlaajuisesti, mutta ei velvoita jäsenmaita

kantakirjan muuttamiseen. Keskustelun aikana toivottiin moneen otteeseen Viking Geneticsin panosta geneettisen datan jakamiseen ja pahoiteltiin Faban edustajien puuttumista kokouksesta. Etelä-Afrikka on aloittamassa genomitestauksen ayrshirelle, ja myös Iso-Britannia lisää testausta. Paljon on vireillä, mutta paljon enemmän pitäisi pystyä tekemään, jotta kaikki rotua palveleva data saataisiin tehokkaasti käyttöön! Keskustelun päätteeksi pyysimme federaation kokouksen tärkeimmistä aiheista yhteenvetoa Viking Geneticsin rotukomitealle, ja se saatiin lähtemään niin, että se ehti vielä Kööpenhaminan kokouksen käsiteltäväksi. Lopuksi suoritettiin valinnat federaation johtajistoon. Presidentiksi valittiin Greg Edmonds Australiasta. Muut jäsenet ovat Robert Albertsson Ruotsista, Gordon Glentworth Uudesta-Seelannista, Mary Creek USA:sta ja Duncan Hunter Isosta-Britanniasta. Seuraava edustajien kokous järjestetään kahden vuoden kuluttua ja ainakin alustavasti sovittuna Ruotsissa. Seuraavana päivänä oli vuorossa Federaation yleiskokous, jonka tärkein sisältö oli maaesittelyt. Taas kerran


2/2016

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä todettiin, kuinka erilaisissa ja eksoottisissa olosuhteissa ayrshiret menestyvät. Suomalaiset joutuivat myös myöntämään, että Kenian 1,2 miljoonaa ayrshireä on maailman suurin populaatio, vaikka tuotostarkkailun voimin saamme silti lehmäkohtaisia tuloksia enemmän koottua. Kenian edustaja Dr Muchemi Kariuki piti hienon maaesittelyn ja toivotti lopuksi kaikki tervetulleiksi vuoden 2024 konferenssiin Keniaan. Australia oli tehnyt tulevasta konferenssista raflaavan videon, jossa vilisti koko Australian

luonto ja ayrshiret hyvän musiikin tahtiin. Välillä on myös hyvä havaita, että ongelmia on muuallakin kuin Suomessa. Kolumbiaa, mutta myös Australiaa ja Etelä-Afrikkaa, ovat kiusanneet toisaalta äärimmäinen kuivuus ja toisaalta rankkasateet ja tulvat. Ilmastomuutos on tosiasia myös lehmämaailmasta nähtynä. Lopuksi kuulimme kaksi huipputason esitystä jalostuksen nykytodellisuudesta ST Genetics ja ABS -yritysten jalostusjohtajilta. David

Kendall ST Geneticsiltä totesi kommentissaan, että genomimaailma on mullistanut käsitystä rodusta. Rodun tiettyyn ominaisuuteen kytkeytyneet geenit saattavat ollakin peräisin toiselta rodulta, siksi eksaktin rajan vetäminen rotujen välille voi olla vaikeaa. ABS:n Larry Schirm totesi esimerkiksi, että jalostusta kannattaa karjatasollakin toteuttaa moniulotteisesti, ei lineaarisesti. Yhtä ominaisuutta korjaamalla saavutamme siinä edistystä, mutta menetämme muissa. Tai että kokoa ei ole pitkään aikaan

haluttu jalostaa, mutta silti lehmät ovat yhä suurempia, eli koko on kytkeytynyt johonkin haluttuun ominaisuuteen. Mielenkiintoiset kokoukset olivat tällä kertaa konferenssin parasta antia! Mirja Koljonen

Ullmstar Dairy, Grand-View Ayrshires ja 7 Oaks Dairy World Ayrshire Conferencen viimeiseen osioon kuului vain kolme tilavierailua, mutta niistä kullekin oli varattu reilusti vierailuaikaa, joten eläimiin ja tiloihin sai rauhassa tutustua. Tilavierailuiden päätteeksi matka suuntautui Madisoniin, jossa vietettiin konferenssin neljä viimeistä päivää maailman suurimman lypsykarjanäyttelyn, World Dairy Expon, tarjontaa ihmetellen.

Ullmstar Dairy

Ensimmäinen tilavierailukohteemme oli Ullmstar Dairy, jonka omistavat Damian ja Kiley Ullmer. Tila sijaitsee

Ullmstarin navetassa näkyi, että ayrshirekarjaan oli satsattu ja sitä oli lisätty ostoin. Vasemmalta Terrace Bank Pin-Up Model-ET (Blackaddar Olympic Model x Predator), Grand-View Simbad Dolce, Forest Park Burdette Braclet ja Grand-View Realistic Riddle. Kuva Laura Laiholahti

Seymourissa Wisconsinissa. Damian ja Kiley ovat ayrshirekasvattajina uusia tulokkaita ja

heistä ollaan luonnollisestikin hyvin ilahtuneita US Ayrshiren taholla, sillä rotu tarvitsee

uusia innokkaita kasvattajia, jotka haluavat panostaa rodun kehittämiseen. Ullmstarissa

11


Ayrshire-lehti

2/2016

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

on 100 lehmää ja näistä ayrshireitä on tällä hetkellä 25, mutta rodun osuutta ollaan lisäämässä tulevaisuudessa mm. runsaan alkiohuuhtelumäärän avulla. Ullmstarissa lehmät lypsetään kolme kertaa päivässä ja tilan tuotostaso on hyvä, tällä hetkellä ayrshireiden 305 pv tuotosten keskiarvo on 22 000 paunaa, noin 9 980 kg. Kaikkien aikojen paras lehmä karjassa on ollut Sharwards Ashlyn EX92 (Wilton – Trident), jonka 305 päivän tuotos 7 vuoden ja 6 kuukauden iässä, 5. tuotoskaudella, on ollut 41 860 – 3,1 – 3,2, kiloiksi muunnettuna hurjat 18 987 kg! Lempilehmäkseen isäntäväki kuitenkin nimeää yksimielisesti Don Haven BBBK Topsyn EX92 (BBB Kellogg – Reality). Myös Topsy on erinomainen lypsäjä, sillä jo toisella 305 pv kaudellaan se lypsi 13 472 kg

Mary Creek ojensi tilan väelle kiitokseksi kynttilälyhdyn. Oik. Mary, Kiley, Kenzie ja Damian. Kuva Laura Laiholahti

tuotoksen. Tilalla tehtiin neljä vuotta sitten ensimmäinen IVF (koeputkihedelmöitys, in vitro fertilization) ja tämän jälkeen IVF on koko ajan lisääntynyt. IVF onnistuu käytännössä helposti, koska lähistöllä sijaitsee tila, jonne eläimiä voidaan viedä munasolujen keräämistä varten (OPU, ovum pick-up). Eläimet viipyvät tilalla enintään 1 - 2 päivää, mutta useimmiten

vain joitakin tunteja. Lehmä voidaan esimerkiksi lypsää aamulla kotona, kuljettaa päiväksi munasolujen keräämistä varten ja tuoda kotiin taas iltalypsylle. Perinteiset alkionhuuhtelut tekee oma eläinlääkäri kotitilalla. Toistaiseksi seksattua siementä käytetään alkiotuotannossa melko vähän, koska halutaan pitää sonnivalikoima laajempana ja käyttää parhaiten sopivia sonneja. Ullmstarissa on tällä

Vierailijoille oli katettu maittava hampurilaislounas Ullmerin tilan puutarhaan. Kuva Laura Laiholahti

12

hetkellä IVF-tiineyksiä noin 15 % kaikista tiineyksistä ja alkioita on lisäksi tankissa odottamassa siirtoa. Alkiot siirretään pääsääntöisesti luonnollisiin kiimoihin. Isäntä on tyytyväinen IVF-alkioilla saatuun noin 50 % tiinehtymistuloksiin.Vierailumme päätteeksi Ullmerin tila tarjosi meille maistuvan ja amerikkalaiseen tapaan myös erittäin runsaan lounaan. Sää oli todella mainio, eikä syksystä ollut tietoakaan ryhmämme ruokaillessa pihalle katettujen pöytien ääressä auringon paistaessa lämpimästi ja siistiksi leikatun pihanurmen vihertäessä.

Grand-View Ayrshires

Seuraava kohteemme oli Grand-View Ayrshires, Cecilissä Wisconsinissa. Tila on ostettu suvulle 1960-luvulla ja nykyiset omistajat Tim ja Katie Busch ovat jo kolmas sukupolvi, joka tilaa pyörittää. Grand-View Ayrshiressä on 40 lypsävää ja 70 päätä nuortakarjaa. Eläimet hoidetaan pelkästään isäntäparin voimin. Katie Busch käy lisäksi tilan ulkopuolisissa töissä, mutta osallistuu myös eläinten hoitoon. Karjan 305 pv keskituotos on tällä hetkellä noin 8 890 kg, parhaiden lehmien lypsäessä 12 - 13 000 kg tuotoksia. Tilalla tuotetaan alkioita sekä perinteisellä että IVF-menetelmällä, vuosittain huuhteluita on kymmenkunta. Perinteisistä huuhteluista ollaan nyt siirtymässä yhä enemmän IVF:n käyttöön. Tila tekee myös genomitestejä noin 15-20 eläimelle vuodessa. Tällä hetkellä käytetyimmät sonnit ovat Burdette – jonka isäntä mainitsee olevan yksi parhaiten toimineista sonneista heidän lehmillään – Vicking, Regan, Roush, Revolution ja Berkely. Jonkin verran käytetään seksattua siementä. Tila keskittyy jalostuksessa


2/2016

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä muutamaan lehmäperheeseen, tärkein näistä D-perhe, jonka kantaemästä Grand-View Oly 2 Divasta on kasvanut suuri ja menestynyt lehmäperhe. Diva on luokitettu EX90-2E ja sen elinikäistuotos 11 poikimisella on 91 780 kg. Divalla on neljä tytärtä, Deena, Doozie, Drama ja December, jotka kaikki on luokitettu EX-tuloksella. Näistä jokaisella Doozieta lukuun ottamatta on jo kaksi EX-tytärtä ja Decemberin tyttärentyttärelläkin peräti 3 EX-tytärtä. Suvun lehmistä näyttää myös irtoavan maitoa, sillä parhaat 305 pv tuotokset vaihtelevat vajaasta 10 000 kilosta yli 13 000 kiloon. Huh, mikä lehmäperhe! Hienoimman tunnustuksen tämä D-perhe sai varmaankin nyt World Dairy Expossa, jossa kaikista kuudesta lypsyrodusta valittiin juuri ayrshire ”Wisconsin Cow of The Year 2016” -palkinnon saajaksi. Ja tämä palkittu ayrshirelehmä oli Grand-View BBBK Dreamer EX94-4E, Divan tyttärentytär (Grand-View Cornelius Drama x BBB Kellogg). Todella hieno tunnustus sekä rodulle että Grand-View Ayrshires -tilalle!

Grand-View’n navetasta löytyi näyttävä ja tasalaatuinen ayrshirekarja. Kuva Laura Laiholahti

7 Oaks Dairy

Tilavierailuidemme viimeinen kohde oli 7 Oaks Dairy, jonka omistavat Margaret Hazeltine, Rob and Tiffany Hazeltine & Family. Tilalla oli vierailupäivänämme avoimet ovet ja paikalla oli väkeä todella runsaasti. 7 Oaks Dairyssa on 120 lehmää ja 150 nuorenkarjan eläintä, karjasta tasan puolet on ayrshireitä. Alkujaan tilalla on ollut holsteineja, mutta nyt ayrshireiden määrä on edelleen lisääntymässä. Tila on panostanut eläinainekseen voimakkaasti ja tehnyt melko kalliitakin alkio- ja eläinostoja. Ehkä tunnetuin näistä ostoeläimistä on keinosiemennyssonni La Sapiniere Chelyoten emä La

Myös Grand-View’n tilalla oli vierailun päätteeksi tarjolla sekä ruokaa että juomaa runsain mitoin. Kenian edustaja piti kiitospuheen Tim ja Katie Buschille. Kuva Laura Laiholahti

13


Ayrshire-lehti

2/2016

JOUKOLAN AYRSHIRE Rakenne ja tuotos tasapainossa – 82 lehmää: 12 kk 10120 kg - EKM 10361 kg

Karjanjalostuksen perustana hyvät lehmäperheet Palmyra Dame Edna ET-AF-VG86 (Poker – Palmyra Jerry Bethany) 3.lakt., paras 305 pv (3.) 12478 kg

Kuvassa B-perhettä (Palmyra Jerry Bethany): Palmyra Dame Edna ET:nAF-VG86 kolme vanhinta lypsyssä olevaa tytärtä: vas. Joukolan B.IsomeeriAF-GP84 (Reality) 3. lakt., paras 305 pv (2.) 10357 kg, Joukolan B.Joplin ET-AFGP83 (Landscape) 2. lakt., paras 305 pv (2.) 10313 kg, Joukolan B.Janis ET-AFVG85 (Landscape) 2. lakt., (2.) 305 pv vielä kesken, nyt 251 pv 9091 kg. Karjassa myös ensikko Joukolan B.Lausanne (Simbad), paras koelypsy 31,6 kg.

= SHUKH &UHHN +RPH =RUD menestyy ja kasvaa: Kuvassa Joukolan Z-Isolde-AF-EX90 (Burdette – Poker – Conn – Creek Home Zora5) 3.lakt., paras 305 pv (2.) 10073 kg, AWS 2014 ensikkona luokkavoitto ja HonMen, Okra 2016 3 x poikineiden luokkavoitto ja Res Champion. Z-perheessä useita nuoria kasvamassa, mm. Joukolan Z-LaToya (Prime) AWS 2016 Res Junior Champion

VIERAILIJAT OVAT AINA TERVETULLEITA TILALLEMME! /DXUD MD -RXNR /DLKRODKWL ‡ JVP +lPHHQWLH & 2//,/$ ODXUD ODLKRODKWL#PDUWWLOD ¿ ‡ ZZZ MRXNRODQD\UVKLUH FRP 14


2/2016

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

7 Oaks Dairyyn oli saapunut niin paljon vierailijoita, että navettaan pääsyä joutui ajoittain lähes jonottamaan.Kuva Laura Laiholahti

Sapiniere Chelyo, joka ostettiin Kanadasta Spring Show’n Sale of Starsista 2015. Chelyo oli silloin ensikko ja nousi huutokaupan kalleimmaksi 11 000 CAD:n hinnallaan. Chelyon

toinen omistaja on kanadalainen Des Coteauxin tila. Tilan lehmät elävät pihattooloissa, mutta käyvät vanhassa parsinavetassa lypsyllä. Nyt vierailun ajaksi kaikki ayrshiret oli otettu sisään, klipattu ja siistitty sekä numeroitu selkeästi, joten vieraita varten painatetusta luettelosta oli helppo löytää jokaisen eläimen tiedot. Pitkistä lehmäriveistä löytyi katsottavaa ayrshireväelle, ja monelta eläimeltä löytyi myös

Tilavierailuiden aikana kävi hyvin ilmi, kuinka kansainvälistä ayrshirejalostus on. 7 Oaks Dairyn navetasta löytyi mm. Kanadasta lähtöisin oleva Forever Schoon Poingle (Forever Schoon Perfecta x Jumper), joka oli genomitestattujen hiehojen rivissä, Poinglen GPA LPI 2669. Kuva Laura Laiholahti

Ilta-auringon valaisema lehmärivi 7 Oaks Dairyn navetassa. Kuva Laura Laiholahti

Chris Studer esitteli ylpeänä keinosiemennyssonni La Sapiniere Chelyoten emää La Sapiniere Chelyota, joka oli parhaillaan 54 kilon päivämaidossa. Chelyon ympärillä riitti kiinnostuneita katsojia. Kuva Laura Laiholahti

15


Ayrshire-lehti

2/2016

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Vierailijajoukon viettäessä iltaa juhlateltassa päästiin vihdoin aloittamaan iltalypsy. Kuva Laura Laiholahti

genomitestitulos printattuna parren yläpuolelle. Vierailumme 7 Oaks Dairyssa päättyi Semexin sponsoroimaan iltajuhlaan, jossa ei ruokaa tai juomaa säästelty. Pihalle oli pystytetty valtava teltta, jossa nautittiin ruokalaji toisensa perään karjaihmisten kanssa seurustellen. Aurinkoisen iltapäivän kääntyessä hämärtyvään iltaan alkoi tunnelma olla jo melkoisen korkealla ja puheensorina yhä kovempaa. Ryhmällemme laadittu aikataulu pakotti meidät kuitenkin lähtemään ajoissa kohti Madisonia, sillä matkaa sinne oli vielä kahden ja puolen

tunnin verran. Ajomatka sujui kuin huomaamatta, sillä niin paljon riitti tilavierailukiertueen annista keskusteltavaa kansainvälisen ayrshireväen kanssa. Laura Laiholahti

Chelyon utare iltalypsyn jälkeen. Kuva Laura Laiholahti

7 Oaks Dairyn pihalla järjestetty iltajuhla kruunasi hienon tilavierailun. Kuva Laura Laiholahti

16


2/2016

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Ayrshiret vuoden 2016 World Dairy Expossa World Dairy Expo järjestettiin tänä vuonna 50. kerran. Juhlavuosi näkyi ja kuului ympäri näyttelyn. Samaan aikaan järjestetty Ayrshire World Conference näkyi myös – ennätysmääränä ayrshire-eläimiä. Yhteensä 324 ayrshireä saapui kehään. Tuomarin tehtävä ei ollut helppo, kun parhaimmillaan yli 30 toinen toistaan hienompaa eläintä kiersi kehää. Tuomarina toimi Molly Sloan Yhdysvalloista, avustavana tuomarinaan kanadalainen Blair Weeks. Valtavista hieholuokista

Junior Championiksi nousi Spring Yearling Heifer -luokan voittaja, David ja Linda Hansonin sekä Palmyran tilan omistama GVP Dreamer Gabriella-ET (Nexus Dreamer). Sekä Linda Hanson että Palmyran tilan Mary Creek ovat tuomaroineet Ayrshire Winter Show´n Suomessa. Varachampioniksi valittiin Winter Heifer Calf -luokan voittaja Woodman Farm Lochinvar Adele (Libby´s Lochinvar), omistajinaan Stephen ja Tyler Woodman. World Dairy Expossa valitaan, kuten monissa muissakin

isoissa näyttelyissä, erikseen Intermediate Champion ja Senior Champion. Intermediate Champion valitaan alle neljävuotiaiden lehmien luokista ja Senior Champion näitä vanhemmista lehmistä. Grand Champion valitaan kaikista Championeista, mukaan lukien hiehochampion. Intermediate Champion oli tänä vuonna Palmyra Berkely P Ruth-ET (Palmyra Bendig Berkely-ET), omistajinaan Palmyran tila sekä Julie DeLavergne ja Larry Schirm. Varachampioniksi valittiin Mowery´s

Popo Mistletoe, omistajinaan Glamourview-lager ja Walton. Neljävuotiaiden lehmien luokka oli lehmäluokkien suurin, kun tuomarin eteen tuotiin yhtä aikaa 28 lehmää. Tosin nuorempia lehmiä oli suhteessa enemmän, koska niin kaksikuin kolmevuotiaatkin oli jaettu kahteen luokkaan, luokkakoon ollessa edelleen yli 20 lehmää. Senior Championiksi yli neljävuotiaista lehmistä valittiin Margot Patagonie (Margot Calimero), omistajanaan Margotin tila. Varachampioniksi Senioreissa valittiin Bear-Ayr

Hieholuokkien koko ja laatu oli vaikuttava. Kaikkia ei rivissä saanut edes samaan kuvaan. Kuva Laura Laiholahti

17


Ayrshire-lehti

2/2016

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Grand Champion -kehää. Vasemmalla Reserve Champion Bear-Ayr Burdette Ray, vierellään Grand Champion Margot Patagonie. Oikealla kuvassa kunniamaininnan saanut Intermediate Champion Palmyra Berkely P Ruth-ET. Kuva Laura Laiholahti

Burdette Ray (Palmyra Tri-Star Burdette), omistajinaan Budjon Farms ja Peter Vail. Grand Championiksi valittiin Senior Champion Margot Patagonie ja vara Grand Championiksi Bear-Ayr Burdette Ray. Grand Champion Margot Patagonie kilpaili kuusivuotiaiden ja sitä vanhempien lehmien luokassa, poikimisia sillä oli takanaan viisi. Championeista Patagonie oli ainut, joka oli matkustanut World Dairy Expoon Kanadasta. Samalla se oli ensimmäinen eläin,

jonka Margotin tila toi World Dairy Expoon. Sanna Rintala ja Vilma Pohjola Muutama sekunti Grand Championin valinnan jälkeen. Margot Patagonien omistaja Philippe Grandjean riemuitsee ja vasemmalla Yves Charpentier onnittelee ystäväänsä. Kuva Sanna Rintala

Neljävuotiaiden lehmien luokassa oli 27 lehmää, joita meistä jokainen varmasti lypsäisi mielellään. Kuva Laura Laiholahti

18


2/2016

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Ayrshirelehmä sai osakseen harvinaislaatuisen kunnianosoituksen, kun World Dairy Expossa palkittiin “Wisconsin Cow of The Year 2016” palkinnolla Tim ja Katie Buschin omistama Grand-View BBBK Dreamer EX-94-4E. Kuva Laura Laiholahti Lilli Laiholahti sai World Dairy Expossa ainutkertaisen tilaisuuden, kun Suomessakin tuomaroinut Neal Smith tarjosi hänelle hiehoaan kehään vietäväksi. Lillille tämä oli varmasti ikimuistoinen kokemus ja hieman historiallinenkin, sillä yksikään suomalainen ei ole aikaisemmin esittänyt WDE:ssa ayrshire-eläintä. Kuvassa Lilli ja Lazy M Gentle Lady GaGa-ET (Duo Star Gentleman) kilpailuluokassa, jossa hieho sijoittui hienosti seitsemänneksi kaikkiaan 29 korkeatasoisen hiehon joukossa. Kuva Laura Laiholahti

19


Ayrshire-lehti

2/2016

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

VUOROIN VIERAISSA Matka Ruotsin SRB-yhdistyksen vuosikokoukseen Rober t Alber tsson Ruotsin SRB-yhdistyksestä vieraili yhdistyksemme kevätkokouksessa Joensuussa ja kesällä yhdistyksemme sai kutsun Ruotsiin 31.7.-2.8. SRB-yhdistyksen kolmipäiväiseen vuosikokoustapahtumaan Vadstenaan. Puheenjohtajamme ollessa estynyt lähtemään matkaan, yhdistystämme lähti edustamaan allekirjoittanut ja Juha Rinkinen.

Ensimmäisenä iltana vierailimme Jan Anderssonin tilalla, jossa käytiin mm. tuomarointikilpailu. Kuva Saija Räikkönen

Tukholma oli aurinkoinen ja rauhallinen, kun Viking Grace saapui satamaan varhain aamulla 31.7. Saimme etsiä rauhassa reitin ulos kaupungista kohti E4 moottoritietä.

Arvioitu matka-aika Vätternin rannalla sijaitsevaan Vadstenan kaupunkiin oli kaksi ja puoli tuntia, joten meillä oli käytännössä koko päivä aikaa ajella kohteeseen, koska kokouksen

Huutokaupan kalleimmaksi nousi Putta (Shockwave x Huseby), jonka sukujuuret johtavat Suomeen. Kuva Saija Räikkönen

20

ohjelma alkoi vasta illalla. Vaikka olemmekin molemmat kovia kahvinjuojia, niin emme jaksaneet kovin montaa kahvitaukoa pitää matkan aikana ja matka Tukholmasta Vadstenaan tait-

tui nopeasti. Matkan varrella näimme hienoa ruotsalaista maaseutua ja valmiita viljoja, joiden puintia jo aloiteltiin. Määränpäässä meitä odotti pieni, vanha kaupunki, joka

Toinen suosikkimme huutokaupassa oli kolmikuinen Lilja (Rockstar x Pell-Pers). Kuva Saija Räikkönen


2/2016

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä elää kesäisin turismista. Kokoukseen osallistuva väki oli majoitettuna pitkin kaupunkia viiteen eri hotelliin tai majataloon. Me majoituimme pienessä bed & breakfast -paikassa muutaman muun kokoukseen osallistuvan kanssa. Lunastettuamme huoneen meille jäi vielä aikaa tutustua kaupunkiin ja sen ravintoloihin.

Huutokauppaeläimiä ja grilli-ilta Suuntasimme kello 16.30 Starby-hotellille, jossa suurin osa kokousväestä oli majoitettuna. Siellä tapasimme SRByhdistyksestä Lina Ragnarssonin ja Maria Brihallin, jotka toivottivat meidät lämpimästi tervetulleiksi tapahtumaan. Linja-auto kuljetti meidät hotellilta läheiselle Jan Anderssonin omistamalle tilalle, jossa oli tuomarointikilpailu ja huutokauppaeläimiin tutustuminen. SRB-yhdistys järjesti nyt ensimmäistä kertaa huutokaupan ja vasikka-arpajaiset, johon karjanomistajat olivat lahjoittaneet eläimet. Huutokaupan ja arpajaisten tuloilla rahoitetaan yhdistyksen toimintaa. Ehkä tuosta lahjoituksesta johtuen huutokaupattavien eläinten taso ei ollut kovin korkea, mutta ihan korrekteja nuoria

SRB-yhdistyksen vuosikokous ja iltajuhla pidettiin Vadstenan keskiaikaisessa linnassa. Kuva Saija Räikkönen

eläimiä ne olivat. Kaksi eläintä nousivat mielestämme yli muiden, hieho Putta (Shockwave x Huseby) sekä vajaa kolmikuinen vasikka Lilja (Rockstar x Pell-Pers). Puttan sukujuuret johtavat Suomeen ja Niemen kartanoon. Tilalta kävelimme peltoteitä pitkin läpi viljelysten Vadstenan kansanpuistoon, jossa järjestettiin grilli-ilta. Tarjolla oli maukasta kanaa ja possua hyvien lisukkeiden

Kokoukseen oli saapunut noin 200 henkeä. Kuva Saija Räikkönen

Vikan isäntä Mats Johansson esitteli tilaa vierailijoille. Kuva Saija Räikkönen

kera, musiikkia ja puheita. Iltaa istuessamme tapasimme monia jo entuudestaan tuttuja karjaihmisiä sekä saimme monta uutta tuttavuutta.

Kokouspäivä

Seuraava päivä oli pitkä kokouspäivä. Pitkä varsinkin meille, jotka emme ymmärrä ruotsia ja varsinkaan sen eri murteita niin sujuvasti ja saimme paikoitellen pinnistellä, että ymmärsimme, mistä puhutaan.

Hyvin me kuitenkin pysyimme kärryillä kokouksen kulusta. Kokouksen puitteissa ei ainakaan ollut valittamista, kokous pidettiin nimittäin upeassa keskiaikaisessa linnassa. Kokoukseen oli saapunut liki 200 SRB-yhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten jäsentä ja edustajaa. Meitä vieraita oli kutsuttu nyt ensimmäistä kertaa mukaan ja paikalla oli meidän lisäksi edustus Tanskasta. Norjasta ei ollut saapunut

Vikan korkeatuottoista karjaa. Kuva Saija Räikkönen

21


Ayrshire-lehti

2/2016

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Vasikoilla oli lokoisat oltavat Vikan tilalla. Kuva Saija Räikkönen

Ljusfallin nuorkarja oli todella tyylikästä. Kuva Saija Räikkönen

edustajia paikalle. Kokouksessa ei noussut esille mitään päivänpolttavaa asiaa, mutta jokainen jäsenyhdistys sai esittää mieltään askarruttavia kysymyksiä, joita he pohtivat ryhmissä ja esittivät ehdotuksensa sitten kokousväelle. Kokouksen yhteydessä palkittiin myös ansioituneita karjanomistajia, lehmiä ja sonneja. Kokouspäivä huipentui iltajuhlaan korkealla linnansalissa. Tarjolla oli juhlaillallinen ja myöhemmin illalla soitti bilebändi. Illan ohjelmaan kuului myös huutokauppa ja vasikkaarpajaiset. Huutokaupan hinnat eivät nousseet muutamia

on niin automatisoitu kuin vanha parsinavetta vain voi olla, mutta siitä huolimatta navettatöissä menee aikaa kahdeksan tuntia päivässä per henkilö. Isäntäväen lisäksi tilalla on palkattu karjanhoitaja. Karja ruokitaan säilörehulla, joka on säilötty kahteen torniin, lisäksi lehmät syövät täysrehua ja tiivistettä. Karjan keskituotos viimeiseltä 12 kuukaudelta oli 12 255 EKM. Karjassa on ollut seitsemän satatonnaria, mutta vierailuhetkellä niitä ei ollut karjassa yhtään. Korkeimman elinikäistuotoksen on saavuttanut torpanelainen Prima, 169 369

satasia korkeammiksi. Parhaat hinnat muodostuivat meidän suosikkieläimillemme, ja Putta oli huutokaupan kallein hintaan 15 600 kruunua eli noin 1 800 euroa.

Vika

Tapahtuman viimeisenä päivänä pääsimme tutustumaan kahteen hyvin erilaiseen karjaan. Ensin vierailimme Mats ja Inga-Lill Johanssonin Vikanimisellä tilalla. Tilalla on 90 SRB-lehmää parsinavetassa. Umpilehmille on tehty tilat siiloon ja vastasyntyneille vasikoille on rakennettu uudet tilat navetan kylkeen. Navetta

Kolme kertaa poikinut Maja (V Föske x Huseby), jonka edellinen 12 kuukauden tuotos oli 14898 kiloa. Kuva Saija Räikkönen

22

maitokiloa. Karja on saanut useita palkintoja korkeista tuotoksista. Tilalle ei ole ostettu eläimiä vuoden 1991 jälkeen. Mats valitsee siemennyssonnit itse ja painottaa valinnoissa tuotosta, jalkoja ja utarerakennetta. Tämän hetken käytetyimmät sonnit tilalla ovat Nora Prästgård, Föske ja Linné. Tilalla käytetään vain VG:n sonneja. Karja oli ulkonäoltään hyvin tyypillinen pohjoismainen punainen karja, lehmät olivat vankkarakenteisia eikä karja ollut tyypiltään kovin tasainen.

Kymmenvuotias Orre (Peterslund x Botans, luokitus VG85) Ljusfallin tilalla. Kuva Saija Räikkönen


2/2016

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Ljusfallin isäntä, Thomas Carlsson, toivotti vierailijat tervetulleiksi. Kuva Saija Räikkönen

Ljusfall

Toisena vierailukohteena oli suomalaisittain kiinnostava Ljusfallin tila, jonka omistaa Thomas Carlsson. Tilan 75-päinen SRB- ja ayrshirekarja asuu vuonna 1864 hirrestä rakennetussa parsinavetassa. Nuorkarja asuu siemennysikään asti olkipedillä navetan päädyssä, josta ne pääsevät ulkoilemaan vapaasti. Iästään huolimatta navetta oli valoisa

Ljusfallin vanhin lehmä, vuonna 1999 syntynyt 857 Orre (Charlot x N. Verneri), joka pitää hallussaan Ruotsin korkeinta ayrshiren elinikäistuotosta 152 187 kiloa maitoa. Emme hätistelleet vanhaa rouvaa jalkeille kuvaamista varten, vaan annoimme sen levätä kaikessa rauhassa. Kuva Saija Räikkönen

ja ilmava. Isännän lisäksi tilalla työskentelee yksi työntekijä ja joitakin kiireapulaisia. Karjan ruokinta perustuu säilörehuun ja lisänä käytetään omilla pelloilla viljeltyä kauraa ja kivennäisiä. Karjan edellisten 12 kuukauden tuotos oli 9 541 EKM.

Pirpana (T. Vokke x Michief), ensikko Ljusfallin tilalla. Kuva Saija Räikkönen

Ljusfallin karjasta puolet polveutuu Niemen kartanosta ostetuista lehmistä Orre, Virre, Pirpana ja Putta. Lisäksi tilalla on kolme muuta vallitsevaa lehmäperhettä. Karja on kestävä ja poistoprosentti on pieni, joten Thomas on myynyt hiehoja huutokaupalla. SRB-

tapaamisen huutokaupassa kallein myyty hieho oli kotoisin tästä karjasta. Karjassa on ollut neljä satatonnaria, joista ensimmäinen oli Aslög, jonka isä oli norjalainen Bo Nerlien. Muut satatonnarit ovat olleet stöpaforsilainen Hjärtros, juristilainen Ragnhild ja edelleen karjassa oleva charlottilainen Orre. Thomas on jo vuosia valinnut karjassa käytettävät sonnit itse ja hän myös siementää lehmänsä itse. Käytettävät sonnit hän valitsee useammalta sonnifirmalta. Karja oli upean tasainen ja lypsytyyppinen ja sen eläimiä olisi voinut jäädä katselemaan pidemmäksikin aikaa ja juttelemaan omistajan kanssa vanhoista suomalaisista lehmäperheistä. Tapaamisen lopuksi pääsimme vielä tutustumaan Ljusfallshammarin maatalousmuseoon, jossa söimme lounaan ja juttelimme vielä muiden karjanomistajien kanssa näkemästämme ja kokemastamme. Matka oli mukava ja hieno tapa pitää yhteyttä naapurimaan karjanomistajiin, jotka jo suunnittelevat vastavierailua tulevaan Talvinäyttelyyn! Saija Räikkönen

Ljusfallin karjaa. Kuva Saija Räikkönen

23


Ayrshire-lehti

2/2016

Aika Miqur! – Tyrisevän Miqur, sonni satatonnareiden takana Kestävät lehmät -listalla on kaksitoista Tyrisevän Miqurin tytärtä. Tässä lehdessä esittelemme Miqurin tyttäristä satatonnarit Toijan ja Tupun. Miqurista on ollut kirjoitus Ayrshirelehdessä vuonna 2003, mutta muutama sana

lienee paikallaan nytkin. Kestävyysindeksi on Miqurilla huippuluokkaa, mutta se ei ole mikään ihme, sillä Miquriin on periytynyt kestävyyttä sekä emän että isän puolelta.

Vaaralan Aika

ollut ehtinyt hakea Aikaa ja niin legenda sai alkunsa. Ajan emä, Soma, poiki yhdeksän kertaa ja utareterveys säilyi hyvänä sekä utare korkealla koko lypsyuran ajan. Vuosi sitten Kestävien lehmien listan kärkipaikalla oli Vaaralan Ajan tytär Lila, jonka elinikäistuotos on huikea 183 300 kiloa. Lila poiki 11 kertaa ja sen omistivat Janne ja Anne Lyytinen Vieremältä.

Miqurin isä oli Vaaralan Aika, monien kestävien lehmien ja satatonnareiden isä. Aika syntyi Kemijärvellä vuonna 1991 Raimo ja Aira Ruokamon karjassa. Oli aikanaan

hilkulla, että Ajasta edes tuli keinosiemennyssonni. Se oli jo karsittu, kun huomattiin, että kasvukokeeseen tarvittiin lisää sonneja ja jo kertaalleen karsittuja tarkasteltiin uudelleen. Onneksi välitysauto ei

Tyrisevän Miqur

Miqur syntyi Osmo Mikonsaaren karjassa Lappeenrannassa vuonna 1998. Kun Tyrisevässä karjanpito loppui, ostivat Pekka Suutari ja Silja Sundell Miqurin emän, Hillan (isä Hovin Sopuli, emänisä Luukkaanmäen Miklaus), neljä kertaa poikineena. Hilla lypsi Ristiinassa seitsemän vuotta ja elinikäistuotokseksi kertyi 94 411 maitokiloa, energiakorjattuna maitona yli satatuhatta kiloa. Hillan emänemä Kauno poiki aikoinaan yksitoista kertaa ja Kaunon emä Saga kaksitoista kertaa. Miqurin poikia ostettiin keinosiemennyskäyttöön Suomessa 34 ja Ruotsissa 11. Valiokäytössä ovat olleet Kilpisalon Toivo, Ojatalon Toho ja Asmo Tiksu ET. Näistä Toivoa on käytetty eniten ja siitä on ostettu myös poikia keinosie24

mennykselle. Ruotsalainen V Föske on yksi eniten käytettyjä sonneja VG-aikana ja sen siementä tuotetaan edelleen vientiin. Föske on elossa Tanskassa, koska se on ollut myös X-Vik tuotannossa. Asmo Andrein ja VR Asmo Turandot Taara ET:n emät ovat Miqurin tyttäriä. Miqurin suku on jatkunut jonkin verran tätäkin kautta. ProAgrian julkaiseman Sonnien tyttärien tuotokset 10/2015 -tilaston mukaan Miqurin tyttärien ensikkovuoden 305 päivän tuotos on 7 986 - 324 - 273 ja solut 101. Useamman kerran poikineiden 305 päivän tuotos 9 468 - 381 - 318 ja solut 161. Poistettujen elinikäistuotos on peräti 29 638 kiloa, joka on listan korkeimpia. Miqurin periyttämä erinomainen kestävyys näkyy myös siinä, että sonnilla on peräti 32 satatonnaritytärtä! Heli Teiskonlahti Lähteet: Ayrshire-lehti 2/2002 Vaaralan Aika jätti jälkensä – kreivin aikaan, Mirja Koljonen Ayrshire-lehti 2/2003 Tyrisevän Miqur – suomalainen ayrshiresonni, Mirja Koljonen


2/2016

Ayrshire-lehti

Kotimainen Startti uudistui Yhdistimme tuttujen Startti Maito Instantin ja Startti Auton parhaat ominaisuudet ja saimme täysin uudenlaisen juottorehun: uusi Startti-maitojuoma soveltuu sekä sanko- että automaattijuottoon. Uusi Startti-maitojuoma on luonnollisesti kotimainen tuote.

Uusi Startti-maitojuoma – parasta vasikan alkuruokintaan www.valio.fi/startti

25


Ayrshire-lehti

2/2016

Ayrshire SATATONNARI 150-tonnari Mamselli Pienestä kiinni

Mamsellin tarina on mielenkiintoinen, koska oli aika pienestä kiinni, että emme koskaan olisi päässeet juhlimaan Mamsellin saavutuksia. 90-luvun lopussa eli siihen aikaan, kun Mamselli sai alkunsa, tilallamme oli jalostussuunnitelma ja Mamsellin emälle oli suunniteltu liharotua heikon jalostusarvon takia. Silloisien karjanomistajien eli äitini ja isäni mielestä Mamsellin emä oli kelpo tapaus - asiallinen rakenne ja hyvin lypsävä - ja tahtoivat sille sen vuoksi valiosonnia. Emä Komia siemennettiinkin lopulta valiosonnilla, Tuliniemen Kuumalla. Tästä siemennyksestä syntyi Mamselli. Mamsellin suku on kasvatettu omalla tilalla.

Vankka uranuurtaja

Mamselli syntyi vanhaan tuotantorakennukseen, joka oli parsinavetta. Vuonna 2000 se muutti uuteen lypsykarjanavettaan - kylmäpihatossa ja syväparsissa Mamselli tekikin koko lypsyuransa. Alkuun syntyi sonneja, mutta ostaessani tilan vuonna 2010 halusin Mamsellista lehmävasikan ja autoinkin asiaa hieman valitsemalla seksattua siementä. Joulukuussa 2010 Mamsellista tuli tilamme ensimmäinen satatonnari ja vuonna 2011 syntyi pieni lehmävasikka Asmo Salesta. Tuolloin lajitellun siemenen saatavuus ayrshirellä oli huomattavasti heikompaa kuin nykyään. Ajattelin, että vasikka jää Mamsellin viimeiseksi ja se saikin nimekseen Iltatähti. Mutta niin ei käynytkään.

26

Kuvassa Minna Klemetti ja Jussi Moilanen.

Sitkeä sinnittelijä

Mamselli jaksoi lypsää ja näytti edelleen kelpo lehmältä, joskin maavaraa ei liiaksi ollut pienen takakorkeuden ja syvän utareen vuoksi. Huomattavaa kuitenkin on, ettei utare syventynyt viimeiseen viiteen poikimiseen juurikaan ja tyypiltään Mamselli edustikin sellaista, mitä muutenkin karjaani hain: ohut iho, kuiva luusto ja hyvä utarekudos sekä riittävä rungon kapasiteetti. Syntyi päätös siementää lehmä vielä uudelleen. Hankin toimiluvan ja sain siementää vanhuksen itse. Vuonna 2013 Mamselli saikin tyttären Burdetesta, ja tytär sai nimekseen Alilan Kevättähti. Vuonna 2014 syntyi tytär Rockstarista, ja nimekseen tyttö sai Alilan Listatähti. Tyttären tyttäriä

on jäänyt mm. Obliquesta ja viimeisin on Kevättähden tytär Viikin Recordista. Etenkin tästä sukuhaarasta odotan paljon. Toivotaan, että tyttäret jatkavat Mamselli-mamman kunniakasta työtä. Iltatähti onkin lypsänyt keskimäärin 11 605 kg vuodessa.

Tuhtia maitoa

Mamsellin oma paras vuosituotos on vuodelta 2007: 14 642 kg. Keskimäärin Mamselli lypsi 10 343 kg (EKM 11 454 kg). Paras 305 tuotos on vuodelta 2006: 13 171 kg. Vielä viimeisenä vuotenaan Mamselli tienasi paikkansa navetassa. Viimeisin 305 tuotos on 11 713 kg. Elinikäistuotokseksi tuli 150 909 maitokiloa ja EKM 167 161 kg.

Huippuluonne

Mamselli oli luonteeltaan aivan uniikki. Huomaamaton lehmä, joka ansaitsi paikkansa laumassa. Se toimi pihatossa hyvin, eikä koskaan ollut keskellä ongelmia. Myös sairastuessaan se osoitti sellaista sisukkuutta, jota toivoisi nykyistenkin lehmien osoittavan. Ja erittäin harvoin se sairastelikin: pari mastiittia ja rakkula siltä hoidettiin. Mamselli oli lehmä, joka ei ikinä nostanut jalkaa lypsyasemalla. Mamselli oli äärimmäisen mukava lehmä hoitajan kannalta.

Hyvä tiinehtyjä

Mamselli tiinehtyi viimeiseen siemennykseen kerralla seksatusta Obliquesta. Mamsellin 150- tonnarijuhlien aikaan odo-


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshire SATATONNARI timme kovasti uuden vasikan syntymää. Toukokuussa jouduin tähänastisen karjanomistajan urani ikävimpään tilanteeseen, kun tuli aika luopua Mamsellista. Vasikka oli lopulta menehty-

nyt ja virheasennossa. Samaan aikaan Mamselli ei enää noussut ylös, kyseessä ei kuitenkaan ollut halvaus. Monien asioiden summana totesimme eläinlääkärin kanssa, että kunniakkain

teko on saattaa lehmävanhus viimeiselle matkalle. Mamselli oli reipas ja iloinen lehmä viimeiseen saakka. Aloittaessani karjanhoitoa vuonna 2010 en olisi uskonut, kuinka syvän

vaikutuksen eläin voi ihmiseen tehdä. Mamsellin muistoa kunnioittaen Jussi Moilanen

Ayrshire SATATONNARI Uskomaton Asmo Upea ET

Asmo Upea ET

Salainen tavoitteeni täyttyi viime syksynä, kun Asmo Upea ET tuli satatonnariksi. Alkunsa Upea sai Ydinkarjassa, kun Astuvan Alkiot -rengas tilasi huuhtelun Koivumaan Nopeasta (isä: Haralan Etro). Karjaguru Auli Himanen veti silloin Paras Lehmä -hanketta ja kertoi Nopean olevan hienorakenteinen lehmä. Sonniksi

valittiin tietenkin Tyrisevän Migur. Huuhtelupäivänä ajoin Jokioisille hakemaan kahta seksattua lehmäalkiota. Molemmat tiineyttivät! Niin syntyi Upea siskonsa kanssa meille ja sisko myytiin takaisin Ydinkarjaan. Vuodet vierivät ja Upea se vaan lypsää hornotti upeasta utareestaan. Nyt Upea on

poikinut yhdeksän kertaa ja on tehnyt viisi lehmävasikkaa, joista yksi syntyi kuolleena, nuorin on kotona ja muut myyty maailmalle. Sonneista kaksi on myyty keinosiemennykselle, mutta ne on karsittu. Luonteeltaan Upea on määrätietoinen. Kun veräjän avaa niin alta pois kiireesti, jotta rouva ehtii syömään naapurin jauhot.

Muutoinkin Upean mielestä naapurille annetaan aina paremmat rehut ja ne täytyy kasata itselle. Tähän mennessä Upea on lypsänyt 111 300 kiloa maitoa, keskimäärin 11 983kg/vuosi! Ja siemennetään taas seuraavaan kiimaan. Maitorikasta jatkoa kaikille toivoo Pekka Suutari

27


Ayrshire-lehti

2/2016

Ayrshire SATATONNARI Kolme satatonnaria Huittisista Hakalan tilan omistajat, Eila, Aimo, Pirjo ja Petteri Ojala, aloittelivat lehmätouhua Huittisissa ilman suuria investointeja vuonna 1960 muiden eläinlajien väistyttyä lypsylehmien tieltä. Lypsykarja on viihtynyt näihin päiviin asti

olkipohjaisessa vapaaparsityyppisessä navetassa. Jaloittelutarha on käytössä ympäri vuoden. Nykyään koko karja on ayrshireä, ennen oli myös kestäviä, sarvipäisiä suomenkarjalehmiä.

Maatalousyhtymänä hoidettavan noin 30-päisen ayrshirekarjan keskipoikimakerta on viime aikoina noussut parhaimmillaan 3,83:en keskituotoksen huidellessa kymmenentuhannen molemmin puolin. Tänä vuonna keskipoikimakerta on ollut 3,5 paikkeilla ja laatumaidon tuottamisesta tuli

64. Parhaana vuotena se lypsi 12 779 maitokiloa. Pälvikki poiki kahdeksan kertaa, kuusi lehmävasikkaa ja neljä sonnia. Pälvikin kantaemä, Ilona, asusti parin kilometrin päässä Atte Rytin tilalla. Sieltä se muutti naapuriinsa Suonpäähän (nyk. Pahkaparatiisi). Ilona poiki Murun ja Muru Pipsan, joka

tunnustus Walter Ehrströmin 25-vuotismitalin muodossa.

Pälvikki

Ensimmäisen satatonnarimme saimme syksyllä 2013 Pälvikistä. Sen sukujuuret ovat vahvasti Huittisten mullassa. Pälvikin tuotos oli keskimäärin 9 724 - 5,12 - 3,85 ja solut

ostettiin meille vuonna 1967 Leila ja Mauno Suonpään jalostuskarjasta. Pipsa poiki Viestin, Viesti Helunan ja Heluna Lenitan. Seuraavaksi olivat vuorossa Pepita, Tylli, Ilopilkku, Lystikki ja Nyyrikki (i. K. Härkä). Pälvikki ammui ensimmäisen kerran 7.1.2001. Se oli rauhallinen, mutta tarvittaessa piti kuria kaikille ja huusi muidenkin puolesta. Pälvikki oli terveyden perikuva, joka selvisi suuremmitta ongelmitta, kuten koko sukuhaaransakin, säilyttäen parhaimmat ominaisuutensa: lypsytyyppisyyden, erinomaisen rehunkäyttökyvyn ja immuniteetin sekä helpot poikimiset, keskikokoisuuden, kuivan luustonlaadun, pitkämaitoisuuden ja -ikäisyyden. Siis kaiken, mitä hyvältä lehmältä voi toivoa. Ainoastaan hedelmällisyydessä oli toisinaan toivomisen varaa.

Fiira

Pälvikki hoitajiensa, Pirjon ja Leena-lomittajan, kanssa poikimakarsinassa syksyllä 2013. Pälvikin isä oli Laurilan Ipollo. Kuva Pirjo Ojala

28

Fiiran kantaemä Kurjenojan Kisa ostettiin Toini ja Niilo Jaakkolan karjasta Jokisivun kotikylältä vuonna 1962. Sen alkujuuret ovat Raijalassa Victor Forseliuksen (nyk. Soro) jalostuskarjassa. Kisa poiki


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshire SATATONNARI kuusi kertaa ja oli tyypillinen sen aikakauden lypsylehmä saaden 30 000 kilon elinikäistuotoksen. Fiiran tuotos on keskimäärin 13 472 - 4,16 - 3,06 ja solut 14. Vaikka se on navetan kookkain, se sulautuu rauhallisen luonteensa ansiosta hyvin laumaan. Paras tuotosvuosi tuli kuudennella poikimakerralla, 15 483 kiloa. Fiira on poikinut kahdeksan kertaa tehden viisi lehmävasikkaa ja kolme sonnia ja se on nyt kymmenvuotias (s. 6.11.2006). Soluluku on aina ollut alle sadantuhannen. Viimeisellä poikimisella toiseen takalohkoon tuli antibioottiherkkä tulehdus, mikä on parantunut hitaasti, mutta tuotos on pysynyt silti 40 kilon paikkeilla.

Tasku

Tasku loi viimeisen vasikkansa, mutta jaksoi silti lypsää 30 kilon päivätuotoksia. Se on lypsänyt keskimäärin 10 613 - 4,41 - 3,45 ja solut 150200. Umpeenmenohetkellä sen maidolla on ollut taipumus puuroutua ja siksi umpeenpanohoitoa on jouduttu käyttämään lähes joka kerta. Ta s k u o n s y n t y n y t 17.9.2004 Raijalassa. Se ostettiin Taimi ja Vilho Vesalan huippukarjasta vuonna 2006 kerran poikineena lehmänä. Sen kantaemä Aasa oli neljän jalostussonnivasikan emä. Tästä sukuhaarasta on kolme satatonnaria: Vesalan Sara, Vesalan Orvokki ja Hakalanmäen Tasku. Taskun emänemä Myrsky oli saanut kaksoset, Rositan ja Raksun, joista Raksu (isä: Vehkalan Kullero) on Taskun emä. Tästä sukuhaarasta on lähtenyt yhteensä seitsemän jalostussonnivasikkaa, jotka kaikki nousivat aikoinaan valioluokkaan. ”Taskusuku” on eloisaa, ihmisen paras ystävä -tyyppistä, joka pelastaa ikävän päivän

Hakalanmäen Fiira (V. Muksu x H. Rosteri) selvisi haavereistaan onnellisesti; juomakuppia korjatessa olivat pultit menneet väärinpäin. Fiira meni maate niitä päin ja sai pistohaavan vatsaansa, joka parani liivimäisen joustokangassiteen avulla. Kerran painepesurista lensi terävä osa sen rehuihin. Onneksi osa löytyi heti eikä ehtinyt joutua nieluun asti. Kuva Pirjo Ojala

Tasku, isä S. Renssi, on poikinut kahdeksan kertaa tehden neljä lehmävasikkaa ja neljä sonnia. Kuva Pirjo Ojala

positiivisella energiasäteilyllään. Huipputyyppien seurassa saa aina itsekin elinvoimaa, kunhan olosuhteet vain säilyi-

sivät siedettävyyden rajoissa ja kohtuullisuuden maisemissa. Pirjo Ojala

29


Ayrshire-lehti

2/2016

Ayrshire SATATONNARI Satatonnari Soma

Soman satatonnarijuhlia vietettiin heinäkuun lopulla. Juhlakalun kanssa poseeraa tilan emäntä Minna Savo. Kuva Erika Savo

Savon tila sijaitsee Jämsän Kuorevedellä, Suinulan kylässä. Tilaa isännöivät Minna ja Kari Savo. Tilan vanhassa, jylhässä kivinavetassa asuu kolmikymmenpäinen ayrshirekarja, jonka jou-

kossa on väripilkkuna muutama musta lehmä. Heinäkuun mittalypsyssä ayrshirelehmä Soma saavutti tilan ensimmäisenä lehmänä sadantuhannen maitokilon elinikäistuotoksen.

Kun vilppulalaiset Leena ja Kuller vo Peltola lopettivat lypsykarjanpidon, ostivat Savot lopettavasta karjasta muutaman hiehon. Näiden hiehojen joukossa oli Soman emä, Omppu. Omppu poiki Soman (Syvingin Pösö x Einolan Liekitys) 11.7.2003 ja tästä alkoi tämän oman arvonsa tuntevan lehmän taival.

tähän mennessä paras 305:n päivän tuotos on lypsetty viidennellä lypsykaudella, 11 446 kiloa. Soma on poikinut yhdeksän kertaa ja tehnyt neljä lehmävasikkaa. Emäntä kuvailee sen ensimmäistä tytärtä luonteeltaan hankalaksi (i. V. Unique), mutta toinen tytär, Eden (i. L. Modem), oli hyvä lehmä,

30

Soma on ollut tasaisen tuottoisa lehmä ja lypsänyt keskimäärin 9 142 kilon vuosituotoksia hyvillä pitoisuuksilla, rasva 4,08 % ja valkuainen 3,60 %. Tällä tasaisella tahdilla se on saavuttanut lokakuun alkuun mennessä 103 935 kilon elinikäistuotoksen, vaikka viimeiset vuodet se onkin lypsänyt kolmivetimisenä. Sen

valitettavasti se poistui nuorena. Karjassa on jäljellä Soman obliquelainen tytär ja viimeisin, helmikuussa syntynyt dreamerilainen tytär. Tyttärentyttäriäkin löytyy karjasta useampia. Soma on jälleen siemennetty, joten jatkoa lienee luvassa. Saija Räikkönen


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshire SATATONNARI Satatonnari Tupu Tiina ja Jussi Iistamo ovat isännöineet Kar tanon tilaa Korpilahden Saakoskella vuodesta 1997. Tupu-lehmästä saatiin tilan kahdeksas satatonnari elokuun alussa sen ylitettyä tämän hienon rajapyykin. Tupun isä on kestävyyslegendan maineeseen nousemassa oleva Tyrisevän Miqur. Tupun emä oli Oras, isänä Välilän Iikuna (Uusitalon Uisti x Lehdon Tehoste) ja emänemänisä Haapalan Apostoli. Tupu on poikinut nyt kymmenen kertaa ja seuraavaa poikimista odotetaan helmikuussa 2017, sonnina Lessard Jumper. Tupu, Iistamoiden kahdeksas satatonnari. Kuva Jani Kivilahti Tupu on aina ollut äärimmäisen huomaamaton lehmä, joka ei yleensä tee itsestään mitään numeroa. Joissain tilanteissa Tupu osoittaa oman arvonsa tuntevan vanhemman rouvan merkkejä ja pudistelee tuhisten päätään. Hoitoja koko uralla on ollut vain yksi utaretulehdus ja yhdet rakkulat! Siemennyksiäkin on tarvittu poikimista kohden vain 1,6. Tupu on ollut tasaisen tuottoisa lehmä hyvillä pitoisuuksilla, 305 päivän tuotosten keskiarvo on 9 858 - 4,55 - 3,64 (EKM 10 698 kg), solut 161 ja paras 305 päivää 11 097 - 4,15 - 3,66 (EKM 11 515 kg). Tupu luokitettiin Kanadalaisen Mike Westin

toimesta yhdeksän kertaa poikineena upealla tuloksella AF-GP83! Tupu siirtyi muun karjan mukana robottilypsyyn 22.9.2013, eikä tämäkään muutos aiheuttanut rouvalle mitään ongelmia. Samassa yhteydessä pihattoa päivitettiin parsikalusteiden, parsipetien ja käytävämattojen avulla lehmille entistä mukavammaksi. Tupulla on karjassa kaksi tytärtä, joista vanhempi Yrtti (isä Asmo Bigmaker) on poikinut myös jo seitsemän kertaa ja elinikäistuotosta on kertynyt 71 308 kg. Yrtti on myös emänsä tapaan ollut erittäin terve ja huomaamaton lehmä, vaikkei rakenteessa emälleen pärjääkään.

Toinen Tupun lypsyssä oleva tytär on Juku (isä Jelyca Oblique). Juku on aloittanut lypsyuransa myös lupaavasti ensimmäisen 305 päivän tuotoksen oltua 9 623 - 4,05 - 3,29 ja solut 25. Toinen lypsykausi on lähtenyt käyntiin samoissa merkeissä, 223 päivässä on ehtinyt kertyä jo 11 145 kg maitoa ja 12 kk:n tuotos 1.10. mittalypsyn jälkeen oli 13 051 kg! Tupun NTM on edelleen plussalla arvolla +4. Silti Tupu ei ole koskaan jalostussektoria kiinnostanut, mikä on erittäin harmillista. Tupu on esimerkiksi poikinut v. 2008 sonnivasikan, jonka isä oli Des Chamois Poker. Kyseinen yhdistelmä

olisi voinut olla äärimmäisen mielenkiintoinen. Toivotamme Tupulle vielä monia maito- ja lehmävasikkarikkaita vuosia, kaikki ainekset niihin ovat olemassa! Jani Kivilahti

31


Ayrshire-lehti

2/2016

Ayrshire SATATONNARI Ahkera puurtaja Toija Tutustuin silloiseen agrologiopiskelijaan Rusasen Juhoon monta vuotta sitten, ja alusta asti oli selvää, että kyseessä on kova karjamies. Keskusteltavat asiat pyörivät pääosin lehmien jalostuksen ympärillä ja voi olla, että siinä eriäviä rotumieltymyksiäkin hieman puitiin. Sittemmin Sotkamoon Erolan tilalle on tullut

maatalousyhtymä Juhon ja vanhempiensa Marjaanan ja Tuomon kesken, ja rinnalle löytynyt ihastuttava Elvyra. Tulevat jontikkakuskit Armas ja Luukas kasvavat kovaa vauhtia, mutta ainakin yksi asia on ennallaan. Vuodesta toiseen navetassa asustaa ruskeavalkoinen lehmä, jonka useimmiten löytää syömästä.

Kun ensimmäisen kerran menin käymään Rusasilla, navetassakin piipahdettiin, koska olimme aikaisemmin myyneet heille kaksi hiehoa. Oli mukava nähdä meiltä tulleet eläimet lehmääntyneinä ja hyvävointisina. Samalla reissulla kuitenkin jäi mieleen myös syvärunkoinen ja hienoutareinen lehmä. Lehmä oli syömässä eikä juurikaan kiinnittänyt meihin huomiota, tuijotti hetken ja jatkoi tärkeää työtään. Kyseessä oli Toija, enkä varsinaisesti yllättynyt kuultuani sen isän olevan Tyrisevän Miqur... Muistelen että maitokiloja oli tuolloin kertynyt noin kuutisenkymmentätuhatta. Jo silloin Juho mainitsi, että ehkä siitä tulee joskus satatonnari.

Mustankipeänä ayrshirestä

Olen Toijan kuulumisia kysellyt vuosien mittaan. Tänä vuonna elokuun alussa oltiin sitten Sotkamossa visiitillä. Ja taas mentiin lehmiä katsomaan, kuten oli tapana aina Juholla käydessä. Kierreltiin holsteinvoittoisen karjan seassa ja lopulta päädyttiin umpiosastolle. Siellä törmäsimme syömään menossa olevaan rouvaan. Kysyin Juholta, paljonko sata-

32

12-vuotias satatonnari Toija (T. Miqur x S. Joachim). Kuva Pirkko Vuohtoniemi

tonnariudesta puuttuu? ”Se on jo” oli vastaus. Olin samaan aikaan iloinen ja kateellinen!

Toimittajaa leikkimässä

Kuukautta myöhemmin menin varta vasten käymään kirjoittaakseni Toijasta. Mielestäni paljon tästä lehmästä kertoo, että huolimatta 12 vuoden iästä, kerrottavaa ei juurikaan

ollut, vaikka yritin kärttää sitä kaikilta perheenjäseniltä vuoron perään. Juhon toteamus: ”Keksi joku tarina siihen”, oli tyhjentävä! Toija on siis elämässään lähinnä syönyt, lypsänyt ja poikinut. Eli siis keskittynyt olennaiseen. Isäntäväki ei alussa pitänyt Toijaa millään tapaa erityisenä, maltillinen hieman alle 9 000 ensikkokausi ei herättänyt

huomiota. Se oli kuitenkin tarpeeksi, että ura sai jatkua. Tyttärienkään, joita on karjassa kaksi kappaletta lypsyssä, maitomäärät eivät ole näin uran alkuvaiheilla valtaisia. Varmaankin emän takia niiltä ei vaaditakaan kohtuuttomia, ja ehkä ne tulevina vuosina kasvavat, kehittyvät ja lypsävät emänsä viitoittamalla tiellä. Kahdesti poikinut Kioto on De


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshire SATATONNARI La Plaine Primesta. Nuorempi tytär Erolan Lola on rakenteeltaan tasapainoinen ensikko, isänä Genial Situation. Mielenkiinnolla odotan, mitä heistä vielä kehkeytyykään. Kaikki perheessä korostivat Toijan rauhallista, tasaista ja harkitsevaa luonnetta. Toija aloitti lypsylehmän uransa parsinavetassa ja selviytyi tammikuisesta pihattoon muuttamista edeltäneestä ulkoelämästä hiehojen kanssa sekä itse navetan vaihdoksesta isompaa numeroa tekemättä. Ainoa mainittu kinkkinen tapaus oli nyt hieman iäkkäämpänä takalypsyasemalta lähdön yhteydessä toisten rynnimisen takia tapahtunut kaatuminen, josta seurauksena katkennut etuvedin. Pienen parsimisen ja useamman antibioottikuurin jälkeen lohko saatiin umpeutettua. Elämä jatkui, mutta kolmivetimisenä. Maidontulo ei siitä kuitenkaan vähentynyt.

Toijan juttusilla

Vähän ennen kotiin lähtöä kuulin Toijan siirretyn jo poikimakarsinaan. Päätin, että käyn sitä vielä katsomassa, ja ajattelin saavani siitä paremmat kuvat kuin viimeksi pihatossa, jolloin utarekin oli vielä aivan tyhjä. Toija oli yksin poikimaalueella ja katsoi minua ensin todella epäilevästi. Kun avasin aidan mennäkseni karsinaan, se varmaan toivoi, että vien sen takaisin toisten luo. Ihastelin ja kuvasin sitä joka puolelta. Tuotetusta maitomäärästä huolimatta utare on aika hyvin kuosissa ja olemus ryhdikäs. Lopulta Toija kyllästyi poseeraamaan, ja ”yllättäen” käveli ahmimaan apetta. Ruoka maistui, vaikka muista erilleen joutuminen hieman harmittikin. Kun ei muutakaan voi, sama kai se on syödä... Ei tarvinnut pohdiskella miksi tämä lehmä lypsää! Runkoa ja ruokahalua löytyy, ja aperuokinta sopii täl-

laiselle lehmälle enemmän kuin hyvin. En myöskään koskaan ole nähnyt Toijaa ylikuntoisena. Jälkeenpäin sain tietää, että Toija oli selvittänyt kymmenennen poikimisen onnistuneesti, tehden odotetun lehmävasikan. Maitoakin on taas alkanut tulla tuttuun tyyliin.

myös selittävät osaltaan tätä. Ja tokihan Miqurilta löytyy vielä yksi mainitsemisen arvoinen lukema, joka myös Toijan tapauksessa on käytännössä toteutunut, eli kestävyys 121. Liekö Toijan kestävyydessä osansa myös Joachimilla, sen indeksi 109.

Indeksien valossa

Tulevaisuus

Sain tutkittavakseni Toijan lehmäkortin. Haluan vielä tarkastella sitä ja Toijaa itseään isänsä Miqurin, ja ehkä myös emänisän Saukon Joachimin arvostelua sivuten. Tässä tapauksessa isän indeksit ja tyttären ilmiasu tuntuvat kohtaavan. Miqurin hedelmällisyys 97, luonne 113, takakorkeus 95 eivät kauas Toijastakaan heitä. Siemennyksiä on tarvittu toisinaan useampia, luonne on hyvä, takakorkeus on maltillinen. Edelleen, vuonna 1998 (eli liki 20 vuotta sitten) syntyneen, sonnin arvostelussa etukiinnitys on 103, muoto 103, keskiside 109, kokonaisindeksi utareelle 104! Kaikki nämä näkyvät Toijassa. Rasvaprosentti jää keskiarvona nipin napin alle 4, isältä löytyy selitys indekseillä rasvaprosentti 84, ja -kilot 92. Vaikka Miqur ei ehkä aivan kärkeä tuotossonnina aikoinaan ollut, on maitoindeksi kuitenkin yhä 106. Toijan tuotokset kestävät tarkastelun. Paras 305 päivän tuotos on 11 967 kg, ja kolme muutakin kertaa 305 päivän tuotos on mennyt yli 11 000 kilon. Keskiarvo on 10 500 kg. Vuosituotoksista paras on yli 12 500 kg. Myös solulukemat taitavat peilata hyvän hoidon lisäksi sitä, että takaa löytyy isän soluindeksi 112, ja Joachimin vastaava 108. Nimittäin Toijan uran alkuvaiheilta löytyy sen pahin solulukema, 115 000. Kaikki muut kaudet ovat alle 100 000!! Varmaan pehmeä utarekudos ja riittävä maavara

Toijan tarina jatkuu tylsänä vielä pitkään! Pirkko Vuohtoniemi

Juho on pyöritellyt aiemminkin mielessään Toijan huuhtelua, ja varmasti tämä antoi lisäpotkua niille ajatuksille. Jos muutamia kiinnostuneita löytyisi, huuhtelu saattaisi toteutuakin. Vaikka olin ajatellut, etten enää ostaisi alkioita, voi olla että tässä tapauksessa muutan mieleni... Minun silmissäni Toija sekä Miqur ovat hienoja ja esimerkillisiä rodun yksilöitä. Onnittelut vielä sympaattisille lehmälle ja omistajilleen! Toivon että

Farmari 2017 on : aito ja oikea maatalousnäyttely : tutulla, kiitetyllä alueella Seinäjoen keskustassa : alan ykköstapahtuma ammattilaisille. Etelä-Pohjanmaa

www.farmari.net 33


Ayrshire-lehti

2/2016

Ayrshiren vuosinäyttely Ayrshire Winter Show 2017 Seinäjoki Areenassa 27.- 28.1.2017 Sarka-messujen yhteydessä PERJANTAI 27.1. Ayrshiren vuosinäyttely Sale of Stars huutokauppa After Show Party

LAUANTAI 28.1. Junior Showmanship Nordic Showmanship Showmanship 50 -tonnari kilpailu

KILPAILUKUTSU Näyttely on avoin kaikille rotupuhtaille ayrshirehiehoille ja -lehmille, ja siihen voivat osallistua 30.9.2016 syntyneet ja sitä vanhemmat eläimet. Eläimet jaetaan luokkiin iän mukaan. Näyttelyn järjestäjä pidättää oikeuden luokkamuutoksiin tarvittaessa. Eläimiä voidaan tuoda näyttelyhalliin jo keskiviikkoiltana 25.1. ja viimeistään näyttelyyn on saavuttava torstaiaamuna 26.1. Eläimet saavat poistua lauantaina näyttelyn jälkeen. Kaikilta näyttelyyn osallistuvilta karjoilta edellytetään kahdet sierainlimanäytteet ja tankkimaitonäyte M.boviksen varalta. Kesän 2016 näyttelyissä mukana olleiden karjojen ei tarvitse ottaa uusia näytteitä, mikäli karjaan ei ole tuotu, ostettu tai siirretty eläimiä näyttelyn jälkeen sellaisista karjoista, jotka eivät ole ottaneet kaksia M.bovis -näytteitä. Kellonajat, tarvittavat terveystodistukset ja muut yksityiskohdat tiedotetaan tarkemmin karjanomistajakirjeessä. Osallistumismaksu on 90 € (+alv 24%)/eläinpaikka koko näyttelyn ajalta eläimen iästä riippumatta. Näyttelyyn osallistuvien lehmien paikkamaksusta hyvitetään puolet. Paikkavaraukset tulee tehdä 30.11.2016 mennessä. Eläintiedot ja varaeläimet on ilmoitettava 3.1.2017 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan osallistuvan eläimen Ammu -ohjelman tai ProAgrian verkkopalvelun lehmäkortti sekä tiedot eläimen omasta tai emän parhaasta 305 pv tuotoksesta, jos osallistuvalla eläimellä ei ole omaa täyttä 305 pv tuotosta. Näyttelyyn eläimiä tuoville yhdistyksen jäsenille on varattu rajattu määrä, keskiviikosta lauantaihin, maksuttomia hotellihuoneita, jotka varataan eläinpaikkavarausten yhteydessä. Samassa hotellissa, Cumulus Seinäjoki, on myös huonekiintiö lisähuoneita tarvitseville karjanomistajille sekä muille yhdistyksen jäsenille. Näiden huoneiden varaukseen tarvittavan koodin voi pyytää osoitteesta vilma.pohjola@gmail.com. Eläimiä näyttelyyn tuovilla karjanomistajilla on mahdollisuus julkaista näyttelyluettelossa 1/2 sivun ilmoitus ilman eri veloitusta. Ilmoitusvaraukset on tehtävä 30.11.2016 mennessä. 34


2/2016

Ayrshire-lehti

Luokkajako:

Syntymäaika tai muu osallistumisen peruste:

1. Kesävasikat / Summer calf

1.6. - 30.9.2016 syntyneet vasikat

2. Keväthiehot / Junior yearling

1.3. - 31.5.2016 syntyneet vasikat

3. Talvihiehot / Intermediate yearling

1.12.2015 - 28.2.2016 syntyneet hiehot

4. Syyshiehot / Senior yearling

1.9. - 30.11.2015 syntyneet hiehot

5. Kesähiehot / Summer yearling

1.6. - 31.8. 2015 syntyneet hiehot

6. 2-vuotiaat hiehot / Junior & 2-year old heifers

1.12.2014 - 31.5.2015 syntyneet hiehot

7. Kasvattajaluokka hiehot / Junior Breeders herd

3 hiehoa samalla kasvattajanimellä, kaksi kolmesta pitää olla näytteilleasettajan omistuksessa

8. Junior Championship

1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta hieholuokasta, näistä valitaan Junior Champion, Reserve Junior ja Honorable Mention

9. 2-v lehmät / 2 year old cows

1.9.2014 - 28.2.2015 syntyneet lehmät

10. 3-v lehmät / 3 year old cows

1.9.2013 - 31.8.2014 syntyneet lehmät

11. 4-v lehmät / 4 year old cows

1.9.2012 - 31.8.2013 syntyneet lehmät

12. 5-v lehmät / 5 year old cows

1.9.2011 - 31.8.2012 syntyneet lehmät

13. Varttuneet lehmät / Mature cows

ennen 1.9.2011 syntyneet lehmät

14. Paras utare / Best udder

jokaisesta lehmäluokasta valitaan paras utare, näistä valitaan näyttelyn paras utare

15. Kasvattajaluokka lehmät / Breeders herd

3 lehmää samalla kasvattajanimellä, kaksi kolmesta pitää olla näytteilleasettajan omistuksessa.

16. Grand Championship

1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta lehmäluokasta, näistä valitaan Grand Champion, Reserve Grand ja Honorable Mention

Lauantaina kehässä on yli 50 000 kg elinikäistuotoksen lypsäneiden lehmien kilpailu. Näyttelyn järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa luokkajakoa. Kasvattajaluokkiin ilmoittaudutaan näyttelypaikalla. Junior Showmanshipiin voivat osallistua vuosina 1999 - 2011 syntyneet nuoret. 2010 - 2011 syntyneet sekä muut avustajaa tarvitsevat lapset voivat osallistua kilpailuun avustajan kanssa. Näyttelyyn, Junior Showmanshippiin ja Showmanshippiin ilmoittautumiset osoitteeseen vilma.pohjola@gmail.com

TERVETULOA ! Suomen Ayrshirekasvattajat - Finnish Ayrshire Breeders ry Lisätietoja: www.ayrshire-finland.com www.pytinki.fi

Mirja Koljonen 0400 - 861 988 Eliisa Kumpula 050 - 373 1807 Vilma Pohjola 050 - 324 8061 35


Ayrshire-lehti

2/2016

mulle ei kelepaa mikään muuu! TUTKITTU TESTATTU TURVALLINEN

36

TERÄSRAKENTEISET HALLIT JA RAKENNUSPAKETIT


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshire SATATONNARI Satatonnari Rounion Rissa Ostin vuonna 2001 Ahonkiven Olavilta kaksi alkiota yhdistelmästä Rounion Iissa x Heligo. Toisesta alkiosta syntyi lehmävasikka, joka sai nimen Rounion Rissa ET. Ensimmäisellä lypsykaudella Rissa sai kolitulehduksen, joka vei maidon ja melkein hengenkin. Rissa toipui kuitenkin siitä, mutta tuotos jäi heikoksi. Muuten Rissa oli koko elämänsä hyvin terve utareeltaan ja rauhallinen sekä mukava lehmä pihatto-olosuhteisiin. Rissa kävi kerran näyttelyssäkin ja tuloksena oli kolmas sija. Rissa poiki kaikkiaan kymmenen kertaa, joista syntyi

seitsemän lehmävasikkaa ja neljä sonnia. Lehmävasikat, Kuortin Ässä (isä: Bonnie Brae Nolan), Kuortin Alissa (isä: Des Chamois Poker), Kuortin Eliissa (isä: Viikin Record), Kuortin Huppelissa (isä: Rasilan Yafir) sekä kaksoset Kuortin Jossain ja Kuortin Juovuksissa, myytiin kaikki hiehoina muihin karjoihin. Kahdeksannen poikimisen jälkeen Rissan etuvetimet

harottivat sen verran, että lypsinten kiinnitys robotilla oli hankalaa. Kun meidän navetassa tahtoi olla aina liikaa lehmiä, niin Rissalle löytyi uusi koti Markus Koiviston parsinavetasta Kihniöltä. Siellä Rissa poiki vielä kaksi kertaa tehden lehmävasikka Kinuskin ja viimeisellä poikimisellaan sonnivasikan. Rissan tytär Kinuski (isä: VR Jylhävaaran Linne Lupiini) poiki ensimmäisen kerran 28.09.2015. Poikimisesta syntyi lehmävasikka Mainio, jonka isä on VR Kuuselan Valpas Vimpula. Kinuski on hyvärakenteinen lehmä, luoki-

tettu GP80, ja on poikimassa pikapuoliin toisen kerran. Kymmenennen poikimisen jälkeen Rissa ei enää tiinehtynyt useista yrityksistä huolimatta. Utareeltaan ja jaloiltaan Rissa oli aivan priimakunnossa ja olisi sen puolesta saanut jatkaa tuotantoaan edelleen. Rissan suku jatkuu kuitenkin monessa navetassa sen tytärten kautta. Myös Rissan täyssisko Beliissa lypsi itsensä 100-tonnariksi Rounion navetassa. Teksti ja kuva Terhi Lahtinen-Kuortti

Rounion Rissa ET

37


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Lehmä Mamselli Netty Narciss M.Raita Seine Serafiina RiikkaAF-G73 A.UpeaETAF-GP83 R.Beliissa M.Tiska V.Tase Ovela AT Riemu H.Uppa AT.Rossi M.Tyylikäs Soma K.SherryAF-G76 Ulpukka A.TimanttiAF-VG86 Y.Talvikki AF-GP84 Vesihelmi Ura Tupsu Unfica-50 R.Uraliisa AF-GP83 Uma TaateliAF-GP80 Filur Revanssi H.Trista Setti Femmi AF-GP80 Sorjakka Unelma K.Tattari J.UrricanAF-GP83 Basso Uranium

38

11.01.03 10.04.05 23.06.04 25.06.05 07.08.01

synt.aika 25.11.98 17.12.99 22.11.99 23.12.02 04.02.03 16.09.03 05.08.02 10.04.05 23.11.01 14.10.04 06.08.04 03.01.00 19.03.02 23.07.05 16.06.02 20.09.04 11.07.03 24.05.03 28.09.05 20.01.04 18.08.04 25.10.06 01.04.05 08.09.04 21.12.05 08.04.05 05.02.05 12.08.04 19.11.06 20.09.02 08.10.04 11.10.03

poik. isä 9 T.Kuuma 12 K.Loimu 12 V.Emppu 9 R.Oja 8 K.Nelson ET 7 S.Joakim 7 M.Ooboy 9 T.Miqur 10 B B Heligo 7 R.Kapsu 9 P.Remmi 8 J.Leima 7 S.Joakim 7 K.Neuman ET 9 W.Pardner 10 T.Miqur 9 S.Pösö 8 K.Jerry 7 P.Orkko 8 O.Ripken ET 7 T.Miqur 7 P.Osandur 9 T.Miqur 8 L.Larsgård 8 P.Orkko 8 K.Jerry 7 Peterslund 8 O.Rumba 7 P.Tilli 10 K.Kari 10 T.Miqur 6 Pardner 7 Toona 10 A.Åbelix 6 V.Muksu 7 T.Miqur 6 B.B. Heligo 12 S.Jehta 8 B.Copper

emä Komia Myrtti Linnea Onneli Ober Pettuliina Oikku Nopea R.Iissa M.Riska Prime Lymy Juhla Sabina AT.Meritähti Palmu Omppu K.Hasseli100-tn Soilikki A.Rosella Ruusu Taikayö Kiehkura Melli Sibylla R.Sisäkkö Suffeli Päärynä Troll Ope Risti Letti Tella Onnikki Suometar Riisi J.Salama Nuotti 50-tn Pulmu

emänisä A.Unssi V.Akilles T.Ylkä H.Lecuna K.Mutka ET L.Ipollo J.Miksi H.Etro J.Urveli S.Jehta ET P.Hanuri I.Ysikymppi M.Ulaus R.Orava V.Aika K.Molskis ET E.Liekitys Y.Ritari L.Jiffe W V Pardner K.Kelli V.Muksu A.Unssi L.Apotti A.Lööperi Ripken Krejstad S.Narsku T.Miqur M.Aplodi S.Jehta ET T.Ylkä V.Muksu S.Marmori S-Ompro K.Kelli K.Kari P.Eepa L.Billy Peikko Lento Neito

Ässä K.Nova ET Lilja Ilke Heta Navaron Pastilli Lila Piggy Iira Iitu Pella Lystikki

emänemä Yrtti Yrtti Ithaka Kupari Jenisei Essi Miska AT Aliina AT.Emo Kupari

elinikäistuotos 150 909 kg 06.02.16 135 718 kg 05.09.15 130 640 kg 15.08.15 125 442 kg 12.09.16 124 366 kg 05.09.15 114 131 kg 08.09.15 113 167 kg 15.08.15 112 720 kg 30.09.16 111 063 kg 28.08.16 109 303 kg 23.09.16 108 621 kg 24.09.16 105 661 kg 05.09.15 103 947 kg 21.05.15 103 941 kg 19.08.15 103 711 kg 16.08.15 103 513 kg 12.09.16 103 061 kg 29.09.16 102 470 kg 28.08.16 102 118 kg 30.09.16 101 856 kg 21.09.14 101 181 kg 13.09.15 100 865 kg 30.09.16 100 830 kg 01.09.16 100 603 kg 14.07.15 99 061 kg 16.09.16 98 902 kg 22.09.16 98 290 kg 08.06.15 97 725 kg 22.09.16 97 252 kg 18.08.16 95 803 kg 05.01.15 95 729 kg 20.07.15 95 660 kg 05.09.15 95 499 kg 22.09.16 95 066 kg 03.09.15 95 000 kg 29.09.16 94 019 kg 28.08.16 93 426 kg 28.09.16 93 181 kg 03.09.15 92 487 kg 28.09.16

omistaja Jussi Moilanen Paltamo Katariina ja Veli ikkeläjärvi Kauhajoki Tammenpää mty Angelniemi M.Höynälä / K.Mäkitalo Eura Anna-Maija ja Tuomo Pohjola Mynämäki Jukka-Pekka Köngäs Tervola Heikki Niemi ja Raija Saarela Hyvinkää Pekka Suutari Ristiina Merja Kallio Taipalsaari Juha Rinkinen , Jani Huotari Ruovesi Tuula ja Harri Olli Virolahti Sari ja Ari Änkö Ikaalinen Tia ja Jyri Tanner Teuva Marko Haarala Artjärvi Tia ja Jyri Tanner Teuva Höynälä-Mäkitalo Mty Eura Kari ja Minna Savo Kuorevesi Merja Kallio Taipalsaari Jukka-Pekka Köngäs Tervola Eliisa ja Martti Kumpula Nivala Mirja ja Aaro Koljonen Teuva Jukka-Pekka Köngäs Tervola MT Rantaniitty Rääkkylä Taina ja Aarne Okkonen Kontiolahti Viikin Opetus- ja tutkimustila Helsinki Mirja ja Aaro Koljonen Teuva Taina ja Aarne Okkonen Kontiolahti Anne ja Juha Mertanen Kontiolahti Tammenpää mty Angelniemi Jani Välilä ja Jaana Järvinen Köyliö Marko Haarala Artjärvi Anna-Maija ja Tuomo Pohjola Mynämäki Aaro ja Mirja Koljonen Teuva Kari ja Kirsi Lappalainen Varpaisjärvi Jarkko Sumiainen Kuhmoinen Merja Kallio Taipalsaari Laura ja Jouko Laiholahti Marttila Ulla ja Seppo Riihimäki Hämeenlinna Laura ja Jouko Laiholahti Marttila

Ayrshire-lehti 2/2016

Kestävät lehmät elinikäistuotoksen mukaan järjestettynä


40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Lehmä Ruusu Uhma R.Upuli V.Taateli Ulpu Venetsia BKM StjärnaAF-EX912E Tyttö K.Täplä Y.Tiitu R.Tettiina Unikko Taikku Ruttu AF-G75 Ulpukka Reetta Sherry Tinga AF-G76 J.UsefulAF-GP80 R.Tityy AF-EX90 Ulla V.Tätsy Vilja Ulpukka Uppis AF-G71 Uni Tähtisilmä Säde AF-F72 Uuttera Tuuli I.Tosca AF-GP80 Valo Unicum L.IceModelET Ultra Äpple Ulpukka Yucca J.Ullevi AF-G78

02.03.05 28.05.04 21.01.06 08.06.05 15.07.05 23.09.05 08.12.04 27.01.03 12.02.05 13.05.04 28.08.04 21.11.06 27.05.05 24.04.04 04.11.05 06.09.07 25.06.05 30.11.07 03.04.05

03.02.04 02.01.02 14.04.05 07.02.02 09.07.03 07.11.04 23.08.05

synt.aika 13.01.02 01.03.05 03.03.05 27.11.04 18.11.05 02.01.07 02.08.04 23.05.04 08.12.04 05.06.04 24.12.04

poik. isä emä 9 H.Hörö Kaste 7 V.Record Pilleri 10 Medalist Pumpuli 9 T.Miqur Ryffeli 0104 7 P.Orkko Jasmiini 7 K.Kelli Platina 8 Komålen Stjärna1096 9 H.Ropelli Oy 9 L-K.Luiro K.Rosella 7 Iceman Piitu 7 K.Jerry R.Riina 8 B.Copper Ruletti 8 A.Pörssi ET Nelly 8 S.Jehta Jutta 9 Sperringe Napukka 10 S.Jehta Nätti 9 K.Jerry Pursu 50-tn 9 T.Miqur Ringa 7 B B Heligo J.Suosikki 9 K.Iceman R.Omenankukka 8 A.Sopraano ET Rilla 8 A-K Rudolf Muori 0060 H.Ministeri Pinja 8 Y.Soturi Sorjakka 7 H.Kuopus Sieppo 8 W.Samuli ET Salli 8 V.Rana-ET Rypäle 8 S.Joakim Paras 8 T.Miqur Ihme 9 M.Rocky ET Preeria 8 V.Muksu Rosa 7 H.Manne Ripsa 7 R.Sittinbull Sherry Iceman L.T.Modal 7 P.Sattami Palestra J.Valon Tupsu 100-tn 8 W.V.Pardner Ristikki 5 P.Osandur Unikko 8 R.SalamaET R.Chagård Nostra Heta

G.Ross L.Larsgård V.Kullero Lindero B.Jurist

Pupola Macgård

emänemä Liinu Pisara Nixnax Stjärna1033 Justiina K.Onnetar Maituri Lisa Jutta Kukka Kanerva Lumme Olivia J.Mielikki Y.Myy Onna Jekku Onnikki Peippo Oma Onerva Leku Akka Niagara Muusa Netti Paimen

emänisä K.Ivar R.Johde Stöpafors L.Jiffe M.Ulaus Galant B.Jurist K.Ivar H.Julli R.Ike R.Johde K.Jerry P.Lari J.Eesau S.Lossi H.Esko T.Bruno H.Kingi W V Pardner K.Oleksi V.Ola K.Etroni M.Ino A.Åbelix Botans Stöpafors N.Opium K.Maitopoika S.Ahjo K.NelsonET W V Pardner P.Orkko K.Jerry

elinikäistuotos 91 620 kg 24.08.15 91 504 kg 03.09.15 91 249 kg 22.09.16 90 965 kg 24.09.16 90 249 kg 10.09.15 89 296 kg 16.09.16 88 672 kg 28.09.16 88 381 kg 15.08.15 88 029 kg 25.09.16 87 509 kg 21.01.15 87 378 kg 06.06.15 87 322 kg 28.09.16 87 206 kg 28.08.15 86 946 kg 23.06.15 86 573 kg 23.08.16 85 431 kg 28.08.15 84 906 kg 01.01.15 84 725 kg 27.07.16 84 310 kg 28.09.16 83 865 kg 22.09.16 83 815 kg 03.09.15 83 232 kg 31.05.15 82 876 kg 19.08.15 82 770 kg 03.09.15 82 293 kg 06.07.15 81 759 kg 03.09.15 81 680 kg 23.08.16 81 510 kg 13.09.13 80 560 kg 04.09.15 79 836 kg 05.09.15 79 741 kg 01.09.15 79 709 kg 15.09.16 79 516 kg 04.09.15 79 130 kg 04.08.15 79 083 kg 15.08.15 78 719 kg 10.09.15 78 422 kg 23.09.16 78 303 kg 18.08.16 78 261 kg 07.09.16

omistaja Merja Kallio Taipalsaari Kari ja Kirsi Lappalainen Varpaisjärvi Mirja ja Aaro Koljonen Teuva Tuula ja Harri Olli Virolahti Taina ja Aarne Okkonen Kontiolahti Viikin Opetus- ja tutkimustila Helsinki Laura ja Jouko Laiholahti Marttila Jani Välilä ja Jaana Järvinen Köyliö MTY Immonen Mirja ja Aaro Koljonen Teuva Mirja ja Aaro Koljonen Teuva Laura ja Jouko Laiholahti Marttila Tiina ja Toni Läspä Teerijärvi Kati ja Matti Lakso Kauhajoki MTY Finnilä Haapajärvi Tiina ja Toni Läspä Teerijärvi Annamari ja Tuomo Torttila Hämeenlinna Asko ja Heli Hakamaa Kauhajoki Laura ja Jouko Laiholahti Marttila Aaro ja Mirja Koljonen Teuva Kari ja Kirsi Lappalainen Varpaisjärvi Tuula ja Harri Olli Virolahti Marko Haarala Artjärvi Kari ja Kirsi Lappalainen Varpaisjärvi Leena ja Simo Kivilahti Jämijärvi Kari ja Kirsi Lappalainen Varpaisjärvi MTY Finnilä Haapajärvi Pekka Suutari Ristiina Susanna ja Jari Ylimäki Nivala Pohjola Mty Ikkeläjärvi / Rintala, Seinäjoki Hietakorpi AY Vimpeli Susanna ja Jari Ylimäki Nivala Tia ja Jyri Tanner Teuva Tammenpää mty Angelniemi Taina ja Aarne Okkonen Kontiolahti Leena ja Simo Kivilahti Jämijärvi Tammenpää mty Angelniemi Minna ja Pasi Kotila Toholampi

2/2016 Ayrshire-lehti

Kestävät lehmät elinikäistuotoksen mukaan järjestettynä

39


Ayrshire-lehti

2/2016

Tervetuloa 27. - 28.1.2017!

40


79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Lehmä U-S.Äppelsider Troll Tinahely V.Vuokko L.Ice TomettaAF-VG85 Viivi Yömyssy Yammayamma Tupukka M.Tilli AF-GP83 P.ValkovuokkoAF-GP84 A.Soilikki AF-GP81 I.Tintti AF-GP80 Wagner B.K.Olga AF-GP83 Terry Ametist Vyyti AT Vitsa R.TeliissaAF-GP80 P.Yrtti AF-GP82 P.TeatheadangelAF-GP80 Fiikuna Ynnikki Ursula Veera P.ValeriaanaAF-VG85 Unikko Fani Ynnä Alva Viikuna K.Ällöräkä Ässämix Ulla L.Apropo Unneli Tuhti

28.08.15 28.10.04

07.11.04 07.11.04 23.10.06 09.09.03 14.09.06 10.08.07 24.10.07 07.04.04 02.11.04 12.01.06 10.12.03 31.07.04 02.09.06 05.01.05 24.11.04 15.01.08 05.06.06 15.10.06 08.08.04 13.01.07 24.11.04 18.04.06 25.01.07 19.10.05 16.11.06 26.12.06 10.08.05 08.05.06 16.01.07 07.12.07 26.03.06 08.04.07 29.11.07 11.02.05

synt.aika

poik. isä emä 7 D-S.Hector K.Upsider 7 T.Miqur Piggy 9 L-K. Luiro Rusetti 50-tn 7 K.Lens V-O.Solmukki 8 Iceman ET Tometta 8 P.Tili-ET Säde R-A.Passeli Unicum 7 A.Peace-ET Ryffeli 10 V.Pohina Napukka Pat Laro Omena 8 Copper P.Primula 7 Roi Galant A.Orvokki T.Miqur Mintti 7 Y.Töminä-et Tosca B.Karamilk Olga 531 K.Jerry Paunikki 6 Y-H Pikapp Rubin 6 A.Opallo Tuuti 7 Pardner AT Ripsa 9 Pardner R.BeliissaAF-VG86 7 K.Dupont-ET P.Timjami T.Miqur Rumpangel A.Nutria Rusina A.Tiksu Pentikki 7 L.Larsgård Peppi R.Orava Missi 7 S.W.Conn A.Ruis-ET 7 W.Samuli Selema 9 K.Saari Rosmariini 7 L.Darude Raikas 5 P. Umuli Troll 7 P.Orkko Rusina 5 H.Omppu-Limu K.Olivia 7 A.Peace Töxtöx A.Sopraano ET Camilla 6 Poker-ET Uranus 8 Peterslund Onneli 8 H.Ministeri Pilkka E.Jori K.Kelli P.Patu N.Opo Pardner T.Miqur M.Ino H.Etro Volage P.Orja B.Copper H.Etro M.Ino

emänisä S.W.Conn R.Johde K.Kelli H.Kingi E.Startone V.Laiva R.Sittinbull L.Jiffe S.Lossi P.Intressi S.Jehta-ET L.Billy Y.Arkadi A.Bigmaker-et Backgård S.Jehta B.Jurist J.Pängt K.Kelli Heligo Trident’sLot W.V.Pardner R.Ike S.Jehta

Milka

Kielo Ostara-ET Puuteri Oona Kaino Piggy Nukke Lounatuuli Parfait Mia Sirppi

Nipsu R.Iissa P.Misteli P.Mimmi Kieva Jalokki

Lemmikki Kristall

emänemä K.Jerryvirginia Muppet Milli 50-tn Petunia Tometta Pamela Sherry Onneli Kukka Mansikka Lyyra Janita Kulti Oodi

elinikäistuotos 77 564 kg 28.09.16 77 483 kg 15.08.15 77 141 kg 03.09.15 76 916 kg 24.09.16 76 490 kg 28.08.16 76 184 kg 23.08.16 75 633 kg 04.09.15 75 609 kg 24.09.16 75 569 kg 23.08.16 75 323 kg 21.08.15 75 145 kg 12.09.16 75 070 kg 19.11.15 74 770 kg 01.09.15 74 569 kg 25.07.16 74 366 kg 05.09.15 74 166 kg 28.08.15 73 967 kg 18.08.16 73 944 kg 03.09.15 73 117 kg 22.09.16 73 031 kg 24.11.15 72 778 kg 12.09.16 72 666 kg 14.09.15 72 340 kg 28.08.15 72 284 kg 15.08.15 71 706 kg 15.08.15 71 472 kg 31.08.15 71 431 kg 06.07.16 71 339 kg 23.08.16 70 853 kg 31.08.16 70 691 kg 10.09.16 70 636 kg 18.08.16 70 574 kg 04.09.15 70 339 kg 16.08.15 70 298 kg 16.09.16 70 292 kg 28.08.15 70 133 kg 28.09.16 70 092 kg 03.09.15 70 030 kg 05.03.15

omistaja Laura ja Jouko Laiholahti Marttila Tammenpää mty Angelniemi Ulla ja Seppo Riihimäki Hämeenlinna Tuula ja Harri Olli Virolahti Merja Kallio Taipalsaari MTY Finnilä Haapajärvi Susanna ja Jari Ylimäki Nivala Tuula ja Harri Olli Virolahti MTY Finnilä Haapajärvi Heli ja Antti Teiskonlahti Ylöjärvi Pauliina Pakkasmaa Lohja Salla Rautio Lammi Ikkeläjärvi / Rintala Seinäjoki Juha Rinkinen , Jani Huotari Ruovesi Sari ja Ari Änkö Ikaalinen Tiina ja Toni Läspä Teerijärvi Tammenpää mty Angelniemi Kari ja Kirsi Lappalainen Varpaisjärvi Mirja ja Aaro Koljonen Teuva Taivalmäki Ayrshire Pauliina Pakkasmaa Lohja Jouni Paakkonen ja Päivi Eronen Somero Tiina ja Toni Läspä Teerijärvi Raija Saarela ja Heikki Niemi Hyvinkää Jani Välilä ja Jaana Järvinen Köyliö Kati ja Matti Lakso Kauhajoki Pauliina Pakkasmaa Lohja MTY Finnilä Haapajärvi Ari ja Marjo Potila Hämeenkyrö Jussi Moilanen Paltamo Tammenpää mty Angelniemi Anne ja Juha Mertanen Kontiolahti Satu ja Jouko Mustalahti Sastamala Viikin Opetus- ja tutkimustila Helsinki Tiina ja Toni Läspä Teerijärvi Laura ja Jouko Laiholahti Marttila Kari ja Kirsi Lappalainen Varpaisjärvi Hanna Jaara Suomussalmi

2/2016 Ayrshire-lehti

Kestävät lehmät elinikäistuotoksen mukaan järjestettynä

41


Ayrshire-lehti

2/2016

Kesän 2016 luokituskierros Vuoden 2016 Ayrshirekasvattajien AF-Class -luokituskierroksella Yves Charpentier luokitti 572 lehmää ja yhden tilasonnin. Kesän kierroksen jälkeen Suomessa on luokitettu 13 vuoden aikana yhdistyksen ja Semexin luokituskierroksilla yhteensä 10 147 eri ayrshirelehmää kanadalaisen luokitusjärjestelmän mukaisesti.

Tuloksista

Kesän kierros oli jälleen ennätyksellinen, sillä luokitetuista eläimistä 46,3 % sai tuloksen GP tai parempi. Yli 75 pisteen tuloksen sai 88,6 % lehmistä. Joukolan Z-Isolde luokitettiin kolmannen poikimisen jälkeen excellentiksi ja se on nyt kahdeksas suomalainen excellent-lehmä. VG-luokkaan luokitettiin peräti 22 eläintä, ja ne tulivat jälleen ympäri Suomen, 16 eri karjasta.

Sonnitilasto

Sonnitaulukossa ovat mukana myös kahden Semexin luokituskierroksen ayrshiretulokset. Lokakuussa 2015 Chantal Charette luokitti 117 ayrshirelehmää ja huhtikuussa 2016 129 ayrshirelehmää. Taulukossa on kesän luokituskierroksen

jälkeen 87 sonnia, joilla on jo vähintään 25 luokitettua tytärtä. Listalle nousi viisi uutta sonnia. Modemin poika Kamouraska Rockstar (25 tytärtä, 60 % GP tai yli) nousi heti listan kakkospaikalle. Pokerin poika Palmyra Bet On Me ET (42 tytärtä, 50 % GP tai yli) päätyi sijalle 8, Realityn poika De La Plaine Prime (42 tytärtä, 47 % GP tai yli) sijalle 12, Connin poika Kellcrest Landscape ET (44 tytärtä, 45 % GP tai yli) sijalle 18 ja Linderon poika Asmo Ullimulli ET (26 tytärtä, 23 % GP tai yli) sijalle 47. Kärkipaikan piti edelleen Mapleburn Remington ET (128 tytärtä, 60 % GP tai yli), jolle luokitettiin kolme uutta tytärtä. Kakkoseksi nousi siis jo edellä mainittu uusi sonni Kamouraska Rockstar. Edel-

Ayrshiren luokitustulosten jakautuminen luokitusluokittain 5.7. - 23.7.2016 Excellent 90-97 Very Good 85-89 Good Plus 80-84 Good 75-79 Good 70-74 Fair 60-69 Yhteensä

liskerran kakkonen, Visserdale Dilligent ET (42 tytärtä, 57 % GP tai yli), putosi kaksi sijaa eli neljänneksi. Kolmossijaa pitää edelleenkin Des Chamois Poker ET (171 tytärtä, 57 % GP tai yli). Sijoitukset 30 kärjessä muuttuivat vain vähän. Suurin putoaja listalla oli Margot Calimero, jonka viisi uutta luokitettua tytärtä pudotti peräti 10 sijaa alaspäin sijalle 20. Uusista luokituksista jälleen yli 16 % tehtiin Palmyra Tri Star Burdetten ja Jelyca Obliquen tyttärille. Burdetten tytärmäärä lisääntyi nyt peräti 81:llä ja Obliquen 53:lla. Koska tyttärien rakenne on kunnossa, molempien sonnien sijoitus pysyi kuitenkin täsmälleen samana. Burdette löytyy edelleen sijalta

Suomen kahdeksas AF-Excellent Joukolan Z-Isolde. Kuva Frank Robinson

42

1 22 242 242 52 13 572

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

0,17 3,85 42,31 42,31 9,09 2,27 100

% % % % % % %

10 ja Oblique sijalta 16.

Sonnikohtaisten luokituspisteiden keskiarvot

Luokitustietokantaan tallennettujen sonnikohtaisten luokituspisteiden keskiarvot laskettiin jälleen tähän lehteen omaan taulukkoonsa. Mukaan pääsivät kaikki ne sonnit, joilla oli tietokannassa vähintään 25 tyttären luokitustulos. Taulukkoon laskettiin nyt myös jokaiselle sonnille suuntaa antava varmuusprosentti, johon vaikuttaa tietokantaan tallennettujen luokitusten määrä, laktaatiokeskiarvo ja tallennusprosentti. Tallennusprosentti kertoo sen, miten paljon kaikista 13 vuoden aikana tehdyistä AF-Class -luokituksista on tallennettu tietokantaan. Pieni tallennusprosentti on merkki siitä, että tietokantaan on tallennettu pääasiassa vasta vanhempien lehmien luokituksia ja sieltä puuttuu suuri osa ensikkoluokituksista. Varmuusprosentin laskennassa pääpaino on kuitenkin laktaatiokeskiarvolla, eli pienelläkin tallennusprosentilla saa hyvän varmuuden, jos tietokannassa on suuri määrä vanhojen lehmien luokituksia eli sonnin tyttärien rakenne on todistettavasti kestänyt useamman lypsykauden rasitukset. Pienin varmuus tulee sonnille, jonka tyttärien lukumäärä on taulukon


2/2016

Ayrshire-lehti

ne näyttääkin olevan kunnossa.

Kaikki AF-Class luokitustulokset: Excellent 90-97 8 KPL Very Good 85-89 221 KPL Good Plus 80-84 2477 KPL Good 75-79 3486 KPL Good 70-74 2083 KPL Fair 60-69 1872 KPL AF-luokitettuja lehmiä yht. 10147 KPL

minimi 25 kpl ja laktaatiokeskiarvo 1,00 eli kaikki luokitetut lehmät ovat ensikoita. Tällainen sonni on sonnilistan kakkoseksi noussut Kamouraska Rockstar,

0,08 2,18 24,41 34,35 20,53 18,45 100

% % % % % % %

jonka varmuus on vain 50 eli mitään takeita sonnin tyttärien rakenteen kestävyydestä ei vielä luokitusaineiston perusteella voi antaa, vaikka ensikoiden raken-

Kautta aikojen tilastoa

23.7.2016 mennessä yhteensä 10 147 eri ayrshirelehmää on AF-Class luokitettu. Nämä lehmät ovat 1 190 eri sonnin tyttäriä. EX-luokituksen on saanut kautta aikojen kahdeksan lehmää ja VG-luokkaan on luokitettu yhteensä 221 lehmää. Yli 75 pisteen tuloksen on saanut 61 % lehmistä.

Tilasonnit

Vuoden aikana luokitettiin vain yksi tilasonni, ja sen luokitustulos on nähtävissä omassa taulukossaan. Erillistä tilasonnilistausta ei tähän lehteen koottu, koska luokituskierroksilla luokitettiin vain reilut parikymmentä tilasonnien tytärtä eikä taulukkoon olisi tullut juuri mitään muutoksia. Oman tilasonnin luokitustulokset voi käydä aina tarkistamassa suoraan luokitustietokannasta. Kun kirjautuu omilla tunnuksillaan tietokan-

AF-CLASS LUOKITUSTEN SONNIKOHTAISTEN PISTEIDEN KESKIARVOT: (Mukana sonnit, joilla tietokantaan tallennettuja tyttärien luokituksia vähintään 25 kpl) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Nimi Margot CALIMERO Birghdale COPPER Des Chamois POKER ET Kildare ULIVER ET Mapleburn REMINGTON ET Palmyra Tri-Star REALITY Palmyra Poker RIGGINS ET Faucher Poker ERWIN Kamouraska ROCKSTAR Kellcrest ICE MAN ET Duo Star NORMANDIN Shady Walnut CONN Don-Sher HECTOR R FACET Jelyca OBLIQUE Lagace RISTOURN Beau Lac NEMO Palmyra Tri-Star BURDETTE Kellcrest SHOWSTAR ET Palmyra BET ON ME ET De La Plaine PRIME Larch Grove MISCHIEF Lagace MODEM ET Des Prairies POTTER Bonnie Brae Copper YES SIR ET Kellcrest HAPPINESS ET Palmyra Jerry BENDIG ET Ayr-Phoe IDEOSTAR ET Blackaddar GEORGE Blackaddar SHERLOCK Kellcrest LANDSCAPE ET Nexus DREAMER Kilpisalon TOIVO Kildare JEROME ET Visserdale VALTSU ET Tyrisevän MIQUR Purolan ORKKO A LINNE Asmo ULLIMULLI ET Kildare SYLVEST ET Asmo SALE ET Asmo SIIRAKKI ET Asmo SAFIR ET Asmo TOSIKKO ET Viikin RECORD Niemelän OOPPIUM Ruokoniemen ORAVA

KOK. PIST. 79 79 79 79 79 79 79 79 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 76 75 75 75 75 75 74 74 74 74 73 72 72

LANTIO 80 81 82 82 82 81 81 82 81 80 79 80 80 80 81 79 80 80 79 80 81 80 78 80 80 81 81 81 81 80 81 81 79 78 80 79 77 77 78 76 75 75 77 76 74 74 75

UTARE 78 79 79 80 79 79 78 79 79 77 78 77 78 78 78 78 79 78 78 78 78 77 78 78 78 77 77 77 78 77 77 77 76 76 75 74 76 75 76 77 75 75 75 75 74 72 72

JALAT 78 79 79 78 79 79 79 78 80 78 78 78 77 78 79 79 77 79 78 79 79 76 77 77 76 76 77 78 78 77 77 77 75 75 77 75 75 77 75 77 74 75 76 75 75 72 72

LYPSYTYYPPI 80 80 80 80 80 79 80 80 79 79 78 78 79 79 79 78 78 78 77 79 78 78 78 78 78 78 78 78 77 78 78 78 78 78 76 77 75 77 75 74 73 74 74 75 73 75 74

KPL 71 27 154 25 122 137 59 64 25 36 48 85 91 155 229 114 37 232 42 42 42 28 139 204 43 29 82 143 33 40 44 76 53 40 32 29 71 40 25 28 72 32 31 33 77 28 32

LAKT. KA 1,99 1,78 1,77 1,76 1,58 1,57 1,36 1,36 1,00 2,14 1,94 1,84 1,76 1,61 1,46 1,45 1,32 1,26 1,24 1,12 1,07 1,93 1,80 1,57 1,42 1,41 1,40 1,38 1,33 1,30 1,18 1,05 1,64 1,30 1,25 4,21 2,23 1,60 1,28 1,25 1,83 1,63 1,52 1,45 1,68 3,11 2,25

Tall-% 38 18 90 69 95 100 100 100 100 29 94 29 63 100 100 100 100 100 100 100 100 39 77 99 100 88 100 100 100 100 100 100 93 82 84 19 33 100 96 97 96 91 100 97 90 42 56

Varmuus 88 73 93 77 83 84 68 68 50 90 89 83 83 88 89 77 64 81 61 57 55 82 91 91 69 66 72 77 64 64 59 57 78 62 59 99 97 76 61 60 88 75 72 69 82 99 96

43


Ayrshire-lehti

2/2016

taan, voi tulostettavan sonnin luokitusten minimimääräksi vaihtaa luvun 1 (oletuksena 20). Silloin sonnitulosteessa näkyvät nekin sonnit, joilta on luokitettu esimerkiksi vain yksi tytär.

Luokituskierrokselle ilmoittautuminen

Halutessaan mukaan luokituskierrokselle, tilan tulee ilmoittautua luokitusvarausrekisteriin täyttämällä FDD:n kotisivuilla olevan lomakkeen. Lomake täytetään vain kerran, ja jatkossa tila saa aina noin kaksi kuukautta ennen luokituskierrosta tietojensa päivityspyynnön ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Päivitysviestin saatuaan tiloilla on viikko aikaa päivittää tietojaan, ennen kuin lista tiloista lähtee luokitusjärjestelijälle. Jos kyseessä on Ayrshirekasvattajien luokituskierros, pitää kierrokselle päästäkseen

yhteistyökumppanit kohdassa olla valittuna joko Ayrshirekasvattajat tai molemmat. Mikäli kyseessä on Semexin kierros, pitää valittuna olla molemmat tai Semex. Yhdistyksen järjestämän luokituksen edellytys on Ayrshirekasvattajien jäsenyys, ja Semexin luokituksen edellytys on Semexin asiakkuus. Mikäli tila ei halua osallistua tulevalle luokituskierrokselle, tilan tulee päivittää tietonsa ja laittaa rasti rekisterin kohtaan ”En halua toistaiseksi luokituskäyntiä.”.

Eläintietojen ilmoittaminen luokitusta varten

Vain vähän yli puolet tiloista lähettää eläintiedot ennakkoon, joten tallentajilla on navetoissa melkoinen työ uusien eläinten tietojen tallentamisessa tietokantaan. Toivommekin, että mahdollisimman moni tiloista lähettäisi tiedot ainakin ensi-

koistaan etukäteen. Helpoin ja paras tapa on lähettää eläintiedot pdf-muodossa lehmäkortteina, koska niissä on valmiina kaikki tar vittavat tiedot ja ne voidaan lukea sähköisesti tietokantaan. Eläinten pitkät nimet tulee kuitenkin vielä ilmoittaa sähköpostiviestissä, koska lehmäkorttien nimet ovat usein puutteellisia. Lehmäkortti ei ole pakollinen, mutta käsin tehdyissä listoissa on usein virheitä tai niistä puuttuu tarvittavia tietoja. Ohje eläintietojen lähettämiseksi löytyy FDD:n sivuilta. Jos tila ei itse pysty tai ehdi tulostamaan lehmäkortteja, voi tila sopia eläintietojen hausta suoraan rekisteristä Veli Ikkeläjärven kanssa. Mikäli Ammu-ohjelma lakkaa vuoden vaihteessa kokonaan toimimasta, voi ProAgrian verkkopalveluista tulostaa vastaavat pdf-muotoiset lehmäkortit

eläimilleen. Näitä lehmäkortteja ei kuitenkaan vielä voi lukea sähköisesti tietokantaan, joten ensisijaisesti eläintiedot toivotaan lähetettävän Ammuohjelmasta niin kauan kuin se toimii. Ajan tasalla olevat ohjeet eläintietojen ilmoittamiseksi lähetetään luokituskierroksella mukana oleville tiloille aina vielä erikseen. Suomen Ayrshirekasvattajien kotisivuilta www.ayrshirefinland.com löytyy tietoa luokituksesta ja ohjeet luokituksen varaamiseksi. Luokituksen varaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi, koska luokitusvarausrekisteriin tarvitsee ilmoittautua vain kerran. Kaikki AF-Class -luokitustulokset ovat nähtävillä Finnish Dairy Data FDD:n tietokannassa osoitteessa http://www.luokittaja. com/ayrshire/index.jsp. Veli Ikkeläjärvi

Kesän kierroksella luokitetun AYRSHIRESONNIN luokitustulos KokonaisLypsypisteet Lantio Jalat tyyppi SONNIN NIMI

Isä

Emänisä

GP 84

Palmyra Tri-Star REALITY

Des Chamois POKER ET Tanner Tia ja Jyri

84

84

84

AT. LUND AMANDA

Omistaja

SONNIKOHTAISET AF-CLASS LUOKITUSTULOKSET paremmuusjärjestyksessä 2004 - 23.7.2016

Listattuna ovat kaikki ne sonnit, joilla on vähintään 25 luokitettua tytärtä. Sonnit ovat paremmuusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka monta tytärtä on luokitettu GP tai paremmin. Saman tuloksen saaneilla sonneilla järjestyksen ratkaisee luokitettujen lukumäärä. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 44

NIMI (*=tilasonni) Mapleburn REMINGTON ET Kamouraska ROCKSTAR Des Chamois POKER ET Visserdale DILLIGENT ET Faucher Poker ERWIN ET Blackaddar GEORGE Palmyra Tri-Star REALITY Palmyra BET ON ME ET Palmyra Poker RIGGINS ET Palmyra Tri-Star BURDETTE Duo Star NORMANDIN De La Plaine PRIME Kildare ULIVER ET Don-Sher HECTOR Blackaddar KARAMILK Jelyca OBLIQUE R FACET Kellcrest LANDSCAPE ET Beau Lac NEMO ET Margot CALIMERO Covey-Farms ROMEO ET Des Prairies POTTER Woodland V PARDNER

YHT. 128 25 171 42 64 33 137 42 59 232 51 42 36 144 26 229 155 44 37 189 50 206 148

GP+ 60 % 60 % 57 % 57 % 54 % 54 % 50 % 50 % 49 % 47 % 47 % 47 % 47 % 46 % 46 % 45 % 45 % 45 % 45 % 44 % 44 % 43 % 42 %

EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

VG 13 1 15 1 3 0 6 1 5 4 0 0 3 1 0 9 5 1 1 9 4 5 9

GP 65 14 84 23 32 18 63 20 24 106 24 20 14 65 12 96 66 19 16 75 18 84 54

G (75-79) 39 10 50 8 23 9 58 19 28 103 19 20 14 52 8 106 71 16 16 66 13 79 35

G (70-74) 9 0 18 7 6 4 10 1 2 16 4 2 4 15 3 13 11 7 3 28 7 31 29

F 2 0 4 3 0 2 0 1 0 2 4 0 1 11 3 5 2 1 1 10 8 7 21


2/2016

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Kildare JERRY Lagace RISTOURN Birghdale COPPER Ardrossan K.TRIDENT Kellcrest ICE MAN ET Palmyra Jerry BENDIG ET Shady Walnut CONN Ayr-Phoe IDEOSTAR ET Lagace MODEM ET Forever Sch. MM CORNELIUS ET ORRARYD Bonnie Brae HELIGO Nexus DREAMER Bonnie Brae Copper YES SIR ET Kellcrest SHOWSTAR ET Des Chamois PAT LARO Kellcrest HAPPINESS ET Forever Schoon SPECIAL K Blackaddar SHERLOCK A LINNE La Saphiniere CACYLITE ET P-B TRIDENT´S LOT Mardel VOLAGE ET Asmo ULLIMULLI ET Kildare JEROME ET Kildare SYLVEST ET Purolan ORKKO Visserdale VALTSU ET Tyrisevän MIQUR Ristitien JOHDE Kangassalon KELLI Larch Grove MISCHIEF Kilpisalon TOIVO PETERSLUND 1213 B JURIST Ruokoniemen ORAVA K LENS Asmo SALE ET Asmo SAFIR ET Viikin RECORD Suontaan JEHTA ET Lars LARSGÅRD Asmo SIIRAKKI ET Pärepuusaaren OSANDUR Korkeakummun IVAR Vehkalan KULLERO BOTANS Niemelän OOPPIUM Ojaniityn RUMBA Hyötylän PIUHA Kurhilan NEUMAN ET Pulkkalan PRIHA ET Asmo TOSIKKO ET Lammin LIFE Saukon JOACHIM Valkaman LAIVA Alhaisten LÖÖPERI Lusi-Kottilan LUIRO Vanhatalon MUKSU Laurilan IPOLLO Heikkilän KINGI Hirvivainion KUOPUS Lammin JIFFE Haralan ETRO

Ayrshire-lehti

147 114 152 52 126 82 298 143 181 39 37 63 76 43 42 39 33 44 40 40 37 36 41 26 49 29 212 38 155 56 152 71 57 195 84 57 37 75 31 86 60 44 35 58 41 32 25 67 27 33 32 38 34 83 57 51 51 49 42 36 38 30 27 26

42 % 42 % 40 % 40 % 39 % 39 % 37 % 37 % 36 % 35 % 35 % 33 % 31 % 30 % 30 % 30 % 30 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 26 % 23 % 20 % 20 % 18 % 18 % 17 % 17 % 15 % 15 % 15 % 14 % 14 % 14 % 13 % 12 % 12 % 11 % 11 % 11 % 11 % 10 % 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0%

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 4 5 2 6 3 19 1 4 3 0 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

48 45 56 18 43 29 94 53 62 10 13 17 24 12 13 12 10 11 10 9 10 10 11 6 10 6 38 7 26 9 24 10 9 28 12 8 5 9 4 9 7 5 4 6 3 3 2 5 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0

42 54 57 20 47 34 99 73 81 12 12 19 44 25 25 11 14 13 20 18 21 13 12 13 25 14 80 16 26 15 34 36 35 55 24 18 9 35 13 36 16 6 15 14 11 6 4 20 7 8 9 12 20 20 13 19 7 4 7 5 3 2 4 4

28 7 21 5 18 11 58 12 29 10 6 13 6 3 3 10 9 15 9 7 6 5 11 3 8 5 63 10 63 10 35 20 9 57 29 16 13 24 11 24 15 15 12 19 10 4 8 21 13 11 10 15 9 15 15 9 13 16 10 12 10 12 4 4

15 4 13 6 11 5 28 4 5 3 6 10 2 2 1 6 0 4 0 4 0 8 7 4 6 4 29 5 39 21 59 4 4 55 19 15 10 7 3 16 22 18 4 19 16 19 11 21 5 12 11 9 3 44 27 21 29 28 24 18 25 16 19 18 45


Ayrshire-lehti

2/2016

Paranna karjasi geneettistä vastustuskykyä Immunity+ sonneilla Semexin Immunity+ -sonnien avulla saat karjaasi terveempiä ja kestävämpiä lehmiä! Semex on yli 20 vuoden ajan panostanut voimakkaasti lehmien perinnöllisen vastustuskyvyn jalostamiseen. Tarjoamme käyttöönne sonneja, jotka periyttävät hyvää virusten ja bakteerien vastustuskykyä tyttärilleen. Tulossa on myös genomitesti immuunivasteen mittaamiselle, jolloin hyvää vastustuskykyä voidaan jalostaa sekä isä- että emävalinnan kautta.

Immuunivasteen periytyvyys on n. 30 % eli yhtä hyvä kuin useimpien rakenne- ja tuotosominaisuuksien periytyvyys. Immunity-sonneilla saat aikaan näkyvää parannusta karjasi terveydessä. Semex Finlandin listalta löytyy sekä jälkeläisarvosteltuja että genomiarvosteltuja Immunity+ -sonneja holstein-, ayrshire- ja jersey-roduista.

Paranna lehmiesi geneettistä vastustuskykyä Immunity+ -sonneilla!

Semex Finland Oy Viikatetie 3, 91900 Liminka puh. 040 550 7643 sari.alhainen@semex.fi www.semex.fi, www.facebook.com/semexfinland

46


2/2016

Ayrshire-lehti

Frank Robinsonin matkassa

Frank ja Juulia taluttamassa vasikkaa kuvauspaikalle. Kuva Veera Mäkinen

Sain osallistua Frank Robinsonin kuvauskierrokselle heinäkuussa toimimalla hänen autonkuljettajanaan ja kuvausavustajanaan koko kierroksen ajan. Kuvasimme yhteensä yli 70 eläintä Ammujaisissa ja useilla eri tiloilla. Sain seurata läheltä, kuinka lehmistä otetaan kuvia ammattilaisen toimesta. Robinson tarvitsee kuvauksia varten neljä ihmistä itsensä lisäksi. Yksi pitää eläimen päätä, toinen huolehtii eläimen oikeasti kyljestä ja hännän pitämisestä, kolmannen vastuualueena on vasen kylki ja neljäs, ns. kummitus, kiinnittää eläimen huomion itseensä kuvauksen ajaksi. Yleensä eläimet kuvataan niiden oikealta kyljeltä, mutta poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi oikean puolen umpeutetun neljänneksen vuoksi eläin voidaan kuvata vasemmalta puolelta. Kun eläin tuodaan kuvauspaikalle, ensimmäisenä huolehditaan, että eläin on puhdas ja maalataan sorkat

spraymaalilla mustaksi, jos sorkat ovat tummat. Sitten eläimen etujalat nostetaan kuvauslavojen päälle, jotta etupää saadaan korkeammalle. Etujalat asetellaan niin, että kameran puoleinen etujalka on hieman edempänä. Jalkaa myös pyöräytetään tarpeen mukaan eteenpäin, ettei eläin näytä hajavarpaiselle kuvassa. Tässä vaiheessa eläimen pään pitäjä heittää näyttelyriimun pään olalleen ja pitää toisella kädellä riimusta ja toisella eläimen kaulanahkaa. Etujalkojen jälkeen Frank asettelee takajalat oikein, hiehoilla jalat ovat ns. auki kameraa päin, lehmillä taas toisinpäin. Myös tässä jalkojen asennon täytyy olla oikeaan suuntaan kuten etujalkojenkin. Kun lopputulos miellyttää kuvaajan silmää, on aika nostaa eläimen pää kuvauskorkeuteen, vasemman kyljen huolehtija jää nojaamaan eläimen kylkeen ja mahdollisesti painaa eläimen selkärankaa alaspäin, jotta selkä ei mene kuvassa köy-

rylle. Juuri ennen kuvan ottoa myös oikean kyljen huolehtija perääntyy hitaasti ja ottaa kiinni hännän päästä, jolloin häntä osoittaa suoraan maata kohti eikä ole liikaa koholla. Eläimen ollessa valmiina kuvaan, taistellaan aikaa vastaan niin kummituksen kuin kuvaajan toimesta. Eläimen huomio pitää saada kiinnitettyä pelottamatta sitä. Kun eläintä asetellaan, kummitus ”tutustuu” eläimeen, jotta eläintä kiinnostava asia löytyy. Frank on todennut parhaimmiksi välineiksi mm. suuren säkkikankaan, jonka taakse piiloudutaan, sangon, jossa on nappuloita, ja erilaiset äänet. Jokaisen eläimen kohdalla eri asiat toimivat ja toiset ovat todella paljon herkempiä kuin toiset. Osa eläimistä kyllästyy herkemmin virikkeisiin ja tällaisten eläimien kohdalla täydellinen yllätys on paras mahdollinen keino saada eläimen huomio! Kun eläimen huomio saadaan kiinnitettyä, kuva voidaan ottaa. Jos kuva

on hyvä, eläin viedään pois ja tuodaan uusi tilalle, jolloin työ alkaa taas alusta. Kun kaikki tiimissä työskentelevät ihmiset tietävät, mitä tehdään ja puhaltavat yhteen hiileen, saadaan hyvä kuva eläimestä. Rauhallisena pysyminen auttaa asiaa ratkaisevasti, sillä joitain eläimiä joudutaan asettelemaan uudestaan ja uudestaan, jos ne eivät pysykään rauhallisena kuvaustilanteessa. Robinsonin kanssa kuvatessa kuvaus onnistuu jopa sisällä rankkasateen yllättäessä, sillä hänen kuviinsa vaihdetaan aina taustat. Frank ottaa myös muita kuvia, esimerkiksi takaapäin otettuja utarekuvia tai usean lehmäsukupolven käsittäviä kuvia. Taisi muutama maisemakuvakin lähteä kiitokseksi yöpaikasta. Haluan kiittää kaikkia kuvausavustajia kuvausviikon ajalta, ilman teitä emme olisi pystyneet kuvaamaan näin paljon eläimiä! Juulia Ahlholm 47


Ayrshire-lehti

2/2016

Valioyksilöiden ikuistaja kuvanveistäjä Anton Ravander-Rauas Ravander-Rauaksen taidot muovata aivan mallinsa näköisiä eläinveistoksia tunnustettiin asiantuntevissa piireissä, mutta suurempaa huomiota hän sai vasta 1950-luvulla ikuistettuaan marsalkka Mannerheimin lahjoituksena saaman rajakoiran Marskin. Yli 40 vuotta kestäneen uransa aikana taiteilija valmisti kipsiin valetut eläinveistokset jokaisesta suomalaisesta kotieläinlajista. Yhteensä veistoksia syntyi 112 kappaletta. Muoteista valmistettuja toisintoja myytiin sittemmin eteenpäin melko suuriakin määriä ja niitä voi edelleen nähdä erilaisten järjestöjen, museoiden ja yksityisten omistajien kokoelmissa. Vanhana kennelmiehenä Ravander-Rauas alkoi aluksi omaksi huvikseen muovailla savesta koirien kuvia. Valtioneuvos August Ramsay, silloinen Espoon kartanon omistaja, havaitsi Ravander-Rauaksen taidot ja teetti muotokuvan omistamastaan siitosorista Maa-Jussista vuonna 1931. Veistoksen nähnyt armeijan ylieläinlääkäri Talvitie tilasi seuraavaksi puolustusvoimille opetustarkoituksiin käytettävän suomalaisen ratsuhevosen mallin. Sittemmin Ravander-Rauakselta tilattiin kouluihin opetustarkoitukseen veistokset kaikista suomalaisista kotieläimistä. Näiden 15 eläimen veistoksen mallina käytettiin oman lajinsa palkintoyksilöitä. Välittäjänä toimineen Kouluaitan

48

Kuvanveistäjä Anton Ravander-Rauaksen (18901972) eläinveistokset ovat tuttuja monelle suomalaiselle. Taiteilijamatrikkeleista taidokkaan eläintenkuvaajan nimeä on turha etsiä, sillä hän ei koskaan päässyt jäseneksi Suomen Kuvanveistäjäliittoon. mainoksissa jopa asiantuntijana käytetty Tatu Nissinen vakuutti, että ”näkemäni perusteella voin vakaana mielipiteenäni lausua, että nämä veistokset ovat sekä taideteoksina että mallina olleiden eläinten kuvina parasta, mitä siltä alalta olen missään nähnyt”. Yksityisten tilaajien lisäksi etenkin maataloushallitus, maatalousministeriö ja puolustuslaitos antoivat toimeksiantoja kuuluisien eläinten muovaamiseksi. Vanhoissa valokuvissa Ravander-Rauaksen teoksiin törmääkin monessa yhteydessä. Niitä näkyy taustalla toimistotilojen hyllynkoristeena ja arvokkaiden herrojen työpöydillä. Veistokset olivat erittäin käytettyjä lahja- ja muistoesineitä onnitteluiden yhteydessä. Eräässäkin kuvassa vuodelta 1952 jalostusyhdistysten toiminnanjohtajat odottavat kukin edustamansa järjestön eläin kainalossa vuoroaan onnitella vuosia täyttävää Kotieläinhoitajien liittoa.

Yhteistyötä palkintosonnin kanssa

Ravander-Rauaksesta ei oikein löydy tietoja kirjallisuudesta,

mutta Helsingin yliopiston maatalousmuseon hallussa on kokoelma lehtileikkeitä taiteilijan uran varrelta. Lehtikuvissa pienikokoinen ja rauhallisen oloinen mies on kuvattu useimmiten mallinsa ja siitä tehdyn veistoksen kanssa yhdessä. Taiteilijan ja mallin välinen kokoero näyttää hurjalta. Esimerkiksi valtavan kokoisen, 160 senttiä korkean Mäkimattilan Inssin, Lounais-Suomen Keinosiemennysyhdistyksen omistaman huippuayrshiresonnin vieressä taiteilija näyttää todella pieneltä. RavanderRauas itse kuitenkin kiitteli Inssiä erittäin säyseäksi ja hyväluontoiseksi. Pikkutarkka veistostyö oli aikaa vievää puuhaa. Inssin kuvan muotoiluun vuonna 1966 kului kaikkiaan kolme viikkoa ja neljä päivää. Taiteilijalla on täytynytkin olla erittäin hyvän karjasilmän lisäksi harvinaislaatuista kykyä käsitellä eläimiä. Inssiä hän lahjoi rehukaalilla ja lantulla, mikä varmasti olikin tarpeen, sillä työpäivät venyivät jopa yhdeksään tuntiin. Mallin ei kuitenkaan tarvinnut pysytellä paikoillaan, päinvastoin eläimen liikkuessa lihaksiston rakenne, jänteet ja suonet tulivat parhaiten esille ja auttoivat

eläimen olemuksen pikkutarkassa tallentamisessa. Myös auringonvalo oli eduksi työn sujumiselle, tosin se saattoi kuivattaa muovailtavan saven liian nopeasti. Siksi olikin hyvä kääriä erityisesti liialliselle kuivumiselle alttiit veistoksen sarvet muoviin seuraavan päivän työrupeamaa odottamaan. Navetta ateljeena ei ehkä ollut työn kannalta helpoin paikka, varsinkin, kun teoksen tilannut isäntäväki ei aina ymmärtänyt, kuinka paljon aikaa naturalistinen veistotyö vie. Yhden kerran, vuonna 1946, taiteilija oli isännän aloitteesta työskennellyt tuvassa. Silloin mallina oli ravikuningas Eri-Aaroni, joka kyllä kärsimättömänä kuopi tuvan lattian pilalle. Taiteilijan omien sanojen mukaan vaikeimpia malleja olivat siat, joita hän ehti ikuistaa neljä yksilöä. Niille kun ei oltu annettu mitään tapakasvatusta ja eläimen lajilleen tyypillinen käytös teki työn lähes mahdottomaksi. Kanaveistoksensa malleja taiteilija taas kehui ihanteelliseksi, koska kana istui lähes hievahtamatta sohvan päällä koko toimenpiteen ajan. Ennen työhön ryhtymistä taiteilija kertoi tutustuvansa malliinsa päästäkseen syvälle eläimen sisimpään ja löytääkseen sen luonteenomaisimmat piirteet, asennot ja liikehtimistavat. Kun nämä olivat selvillä, saattoi työ alkaa. Taiteilija seurasi eläimen päivärytmiä yrittämättä pakottaa sitä omaan työtahtiinsa. Mallia on hyväiltävä ja sille on


2/2016

Ayrshire-lehti

Anton Ravander-Rauaksen tekemä veistos euroopanennätyslehmä Nopsasta. Kuva Sanna Rintala

osattava puhua sovittelevasti, Ravander-Rauas paljastaa eräässä haastattelussa.

Mallina 19 ayrshirelehmää

Nautakarjaa Ravander-Rauas ehti muovailla 31 yksilöä, 19 näistä veistoksista esitti ayrshirekarjaa. Taiteilija itse selitti työtään sillä, että ”koska Suomessa kerran on uutteralla jalostustyöllä kehitetty valioyksilöitä, on täysi syy säilyttää niiden jalot muodot jälkimaailmalle”. Kunniakkaimpia ayrshire-eläimiä olivat esimerkiksi Uudenmaan Keinosiemennysyhdistyksen omistama 14,5-vuotias Littoisten Prinssi, joka ikuistettiin vuonna 1955 sekä Euroopan ennätyslehmä, 18-vuotias Nopsa (1958). Vuonna 1961 työn alla oli silloin yhdeksänvuotias Suomen ennätyslehmä Haave Teijossa. Yleensä veistokset valmistettiin 1/6 kokoon luonnolli-

sesta hahmosta, sekin matemaattisen tarkasti laskettuna. Tällä tavoin rinnakkain asetetut eläinkuvat paljastivat kunkin yksilön koon suhteessa muihin. Veistoksen valmistuttua siitä otettiin valumuotti, jonka avulla kopioita pystyttiin valmistamaan lukematon määrä. Osa teoksista valettiin pronssiin, suurin osa tehtiin kuitenkin kipsiin ja väritettiin olemusta vastaavaksi. Veistosten naturalistisuus lienee ollut yhtenä syynä siihen, että Ravander-Rauasta ei oikein noteerattu taiteilijoiden joukossa. Tuohon aikaan modernististen virtausten valtaamassa taidemaailmassa ei todellakaan arvostettu veistosten näköisyyttä. Sitä paitsi hän ei ollut saanut päivääkään koulutusta kuvanveistäjänä. Ravander-Rauas oli alun perin kouluttautunut somistajaksi, siinä työssä hän ehtikin pitkään toimia tamperelaisen tavaratalon palvelukses-

sa. Eläinkuvaajan heikkoudet kävivät kuitenkin ilmi hänen osallistuttuaan Mannerheimin ratsastajapatsaan suunnittelukilpailuun. Hevosesta tuli upea, mutta marsalkan hahmo ei oikein onnistunut. Uransa päätteeksi taiteilija särki kaikki hallussaan olleet valumuotit. Hänen omissa kokoelmissaan säilyttämilleen kunkin veistoksen ensimmäisille versioille etsittiin sopivaa sijoituspaikkaa taiteilijan lähestyessä 80 vuoden ikää. Suomen Kotieläinjalostusyhdistyksen edustajiston aloitteesta kerättiin hankkeeseen tarvittavat varat maataloudellisten yhdistysten, liikkeiden ja laitosten sekä jalostusorganisaatioiden tuella. Vuoden 1971 marraskuussa kokoelma sitten juhlallisesti luovutettiin Helsingin Yliopiston maatalousmuseoon Viikkiin, jossa ne edelleenkin ovat esillä. Sotien aikana taiteilija luovutti huomattavia summia

maanpuolustukseen ja hyväntekeväisyyteen varoista, jotka kertyivät myytäessä sotakoira Raimoa eli Marjaniemen Marskia sekä Mannerheimin ratsuja Andermannia ja Käthyä esittäviä veistoksia. Eläinveistosten tekijänä Ravander-Rauas oli ehdottomasti paras Suomessa, tosin alalla ei kovin montaa muuta yrittäjää ollutkaan. Eläimen näköisyyden tavoittaminen on tietysti taito sinänsä, mutta Ravander-Rauas pystyi paljon enempäänkin. Hän kykeni löytämään kuvaamansa yksilön luonteen erikoispiirteet ja tuomaan ne esille veistoksissa ja siten tekemään todellisia eläinmuotokuvia. Taiteilijan viimeiseksi teokseksi jäi suomenajokoiranarttu Linin muotokuva vuonna 1969. Arja-Leena Paavola Julkaistu Ayrshire-lehdessä 1/2002

49


Ayrshire-lehti

2/2016

www.snellman.fi

KUNNON LIHAA JA LAATUVASIKOITA RANTA-SEPPÄLÄN TILALTA www.ranta-seppala.com

KUNNON SUOMALAISTA LIHAA PERHETILALTA E-luokan maitoa yhtäjaksoisesti jo yli 25 vuotta!

Ranta-Seppälän tila www.ranta-seppala.com

50


2/2016

Ayrshire-lehti

AYRSHIREN VAHVUUDET

Ayrshiren ylivoimaa – alusta loppuun Usein kuulee karjanomistajien vaihtavan holsteinlehmiin, koska ne lypsävät niin paljon enemmän kuin ayrshiret. Todellisuudessa pelkkä maitotuotos ei ratkaise sitä, kuinka tuottava rotu taloudellisesti on tai kumpi roduista olisi jollakin tilalla taloudellisesti kilpailukykyisempi. Ayrshirellä on paljon vahvuuksia, mm. parempi kestävyys, terveys ja maidon pitoisuudet, jotka eivät ole nähtävissä yhtenä ainoana lukuna, kuten holsteinin korkeampi maitotuotos. Useissa tutkimuksissa, niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin, ayrshire on todettu kuitenkin taloudellisesti paremmaksi roduksi kuin holstein. Ayrshiren taloudellisuus rakentuu useista pienistä palasista, joita kokoamme seuraavissa jutuissa yhteen.

Pienempi ylläpitorehun tarve

Viime vuoden ProAgrian tuotosseurantietojen perusteella holsteinlehmien elopaino oli keskimäärin 652 kg ja ayrshirelehmien 601 kg. Lehmä, jonka elopaino on suurempi, tarvitsee enemmän ylläpitorehua kuin elopainoltaan kevyempi lehmä. Jos suurempi lehmä lypsää saman verran kuin pienempi lehmä, kuluu sen syömästä rehusta enemmän energiaa ylläpitoon ja näin ollen sen tuottama maitotuotto miinus rehukustannus jää pienemmäksi kuin kevyemmän lehmän. Lypsylehmien energian tarve lasketaan kaavalla: 0,515 x elopaino potenssiin 0,75 (Lähde: Luke, Ruokintasuositukset ja rehutaulukot).

Keskipainoisen ayrshiren ylläpitorehun tarve = 0,515 x 6010,75 = 62,51 MJ/pv. Keskipainoisen holsteinin ylläpitorehun tarve = 0,515 x 6520,75 = 66,45 MJ/pv. Rotujen välinen ero ylläpitorehun tarpeessa: 3,94 MJ/pv Esimerkiksi rehuohra, jonka hehtolitrapaino on yli 62 kg, ilmakuivan ohran ME-arvo = 0,86 × 13,21 = 11,36 MJ/kg. Ohran hinta 150 euroa/tn eli 0,15 euroa/kg. Ohran 1 MJ hinta: (0,15 euroa/kg) / (11,36 MJ/kg) = 0,0132 euroa/MJ. Rotujen välisen ylläpitorehun tarve euroissa: 3,94 MJ/pv x 0,0132 euroa/MJ = 0,052 euroa/pv. 100 lehmän ayrshirekarjassa tämä tekee 5,2 euroa päivässä ja 1 898 euroa vuodessa säästöä vastaavan kokoiseen holsteinkarjaan verrattuna huomioimatta säästyvää ruokintatyötä.

Pitoisuudet senteiksi ja euroiksi

Viime vuoden ProAgrian tuotosseurantatietojen mukaan ayrshirelehmien maidon rasvapitoisuus oli keskimäärin 4,41 % ja valkuaispitoisuus 3,55 %. Holsteinlehmien vastaavat pitoisuudet olivat rasva 4,12 % ja valkuainen 3,44 %. Jos maidon perushinta maksetaan normimaidosta, joka sisältää 4,30 % rasvaa ja 3,30 % valkuaista ja yhden rasvakymmenyksen arvo on 0,25 snt ja valkuaiskymmenyksen arvo 0,70 snt, niin ayrshirelehmän maidosta saa pitoisuuslisää 2,025 senttiä litraa kohti. Holsteinin maidon pitoisuuslisä on 0,53 snt/litra. Ayrshiren maitolitran arvo on siis 1,495 senttiä parempi.

Taulukko 1.

Vuonna 2015 poistetut tuotosseurantalehmät, kpl, laskettuna poistotavan mukaan. Lähde: ProAgria Keskusten Liitto Ayrshire-lehmät:

poistotapa kpl teuraaksi 37 448 eloon 1 876 kotiteurastus 362 kuoli 2 523 kadonnut 1 lopetettu 4 948 Yhteensä: 47 158 Yhteensä muuten kuin eloon poistetut: 45 282 Näistä teuraaksi: 82,7 % eli muualle kuin teuraaksi 17,3 %

Holstein-lehmät:

poistotapa kpl teuraaksi 23 766 eloon 1 616 kotiteurastus 357 kuoli 2 002 kadonnut 3 lopetettu 5 129 Yhteensä: 32 873 Yhteensä muuten kuin eloon poistetut: 31 257 Näistä teuraaksi: 76,0 % eli muualle kuin teuraaksi 24,0 % 51


Ayrshire-lehti

2/2016

AYRSHIREN VAHVUUDET Perushinnan ollessa 35 snt/l, holsteinin maitolitran arvo on 35,53 snt ja ayrshiren 37,025 snt. Jos holstein lypsää 10 000 litraa, sen maidon arvo on 3 553 euroa. Päästäkseen samaan tulokseen ayrshiren ei tarvitse lypsää kuin 9 596 litraa eli 404 litraa vähemmän.

Enemmän poistolehmiä teurastamoon

Viime vuoden tuotosseurantalehmien poistotietojen perusteella muuten kuin eloon poistetuista ayrshirelehmistä päätyy teurastamoon 82,7 %, kun holsteinilla vastaava luku on ainoastaan 76,0 % (Taulukko 1, ProAgria Keskusten Liitto). Jos oletetaaan, että lehmän keskimääräinen teuraspaino on 285 kg, tällöin teuraslehmästä saa keskimäärin 627 euroa (Lähde: Käytännön Maamies 9/2016 s. 88, Lehmänlihan hinta Suomessa 220 euroa/100kg)) ja Honkajoelle lähtevästä lehmästä tulee 136,82 euron lasku, on teurastetun ja muutoin poistetun lehmän tuloero siis 763,82 euroa.

100 lehmän ayrshirekarjassa, poistoprosentin ollessa 30, tulot poistolehmistä ovat vuoden aikana keskimäärin 14 845,77 euroa (teuraaksi menneistä tulot 15 555,87 euroa ja muista, kaikkien oletetaan päätyvän Honkajoelle, menot 710,10 euroa). Saman kokoisessa holsteinkarjassa, jossa poistoprosentti oletetaan samaksi, ovat tulot poistolehmistä vuoden aikana vastaavasti 13 310,50 euroa (teuraaksi menneistä tulot 14 295,60 euroa ja muista, kaikkien oletetaan päätyvän Honkajoelle, menot 985,10 euroa). Tässä laskelmassa ei ole huomioitu sitä, että ayrshirerodulla on vähemmän hylkäyksiä ja parempi teuraslaatu, mutta holsteinin elopaino on vastaavasti suurempi kuin ayrshirelehmien, mikä kasvattaa puolestaan niistä saatavaa teurastiliä. Tässä laskelmassa poistolehmistä saatavien tulojen ero kahden sadan lehmän karjan välillä on siis 1 535,27 euroa - jälleen kerran ayrshirekarjan hyväksi. Heli Teiskonlahti ja Minna Kotila

Ayrshire on teurasominaisuuksiltaan Suomen paras maitorotu Snellmanin Lihanjalostus Oy uudisti välitysvasikkahinnoitteluaan huhtikuussa 2015 ottamalla käyttöön holsteinrotuisille ternisonneille 15 euron hintavähennyksen ja holsteinrotuisille ternilehmävasikoille 5 euron hintavähennyksen verrattuna muiden lypsyrotujen ternivasikoihin. Syynä muuttuneeseen hinnoitteluun on holsteinrodun heikompi lihakkuus ja suurempi hylkäysten määrä verrattuna ayrshirerotuun (katso taulukko ohessa). Jos verrataan välitysvasikkatiliä tällä hinnoittelulla 100 lehmän ayrshiretilalla ja 100 lehmän holsteintilalla, ovat tulot ayrshiretilalla vuositasolla lähes 1 000 euroa suuremmat. Oletuksena tässä on, että molempien tilojen uudistusprosentti olisi 30 % ja puolet syntyvistä vasikoista olisi välitykseen lähteviä ternisonneja ja kaikki lehmävasikat pidettäisiin tilalla eli niitä ei myytäisi välitykseen. Ayrshiretilan parempi välitysvasikkatili saadaan myös matalammilla kustannuksilla, koska ayrshirerodun siemenannokset ovat keskimäärin holsteinrodun siemenannoksia merkittävästi halvempia. Rehu- ja hoitokustannukset voidaan olettaa molempien rotujen vasikoilla yhtä suuriksi. Hylkäyksiä Snellmanilla vuonna 2015 teurastetuilla ayrshirerotuisilla sonneilla oli 3,5 % ja holsteinrotuisilla merkittävästi tätä enemmän eli 8,0 %. Snellmanin teurasaineiston (2015) perusteella ayrshirerotuisten sonnien teuraspaino oli 335 kg, lihakkuus 4,8, rasvaisuus 2,3 ja päiväkasvu 524 g/päivä. Holsteinrodun sonneilla vastaavat luvut ovat: teuraspaino 336 kg, lihakkuus 4,2, rasvaisuus 2,2 ja päiväkasvu 530 g/päivä. Samanlaisia tuloksia on saanut myös mm. Arto Huuskonen MTT:n tutkimuksessa vuonna 2011, jossa aineistona oli Snellmanin lisäksi teurastuloksia HK:lta, 52

Atrialta ja Saarioiselta. Isärotu vaikuttaa ratkaisevasti ruhojen lihakkuuteen ja liharoturisteytysten teurastulokset ovat puhtaita lypsyrotuja paremmat. Liharoturisteytyksistä Snellman maksaa tuottajilleen risteytyslisää. Snellman suositteleekin liharotusiemenen laajempaa käyttöä, erityisesti holsteinrotuisille lehmille. Minna Kotila Lähteet: Vesa Hihnala ja Kunnon Perhetila -tuottajalehti 2/2015, Snellmanin Lihanjalostus Oy.


2/2016

Ayrshire-lehti

Punaisten populaatioiden yhteistyön vahvistaminen

VikingGeneticsin tavoitteena on ylläpitää myös jalostusohjelmia, jotka olisivat kilpailukykyisiä holsteinille. Tämä on tärkein syy sille, miksi aikanaan perustettiin VikingRed -jalostusohjelma, jossa ovat mukana Suomen ayrshire, Ruotsin punainen ja Tanskan punainen. Tällä hetkellä jalostuspopulaatiossa on yli 260 000 tuotosseurantalehmää ja käyttöön otetaan vuosittain vajaa 100 genomitestattua sonnia.

hyödyn oletetaan tulevan kasvavasta siemenkaupasta. Lisäksi VG:llä on oikeus saada osaomistus siemennyskäyttöön hankituista Angler-sonneista. Angler-esimerkki kertoo, että tällainen yhteistyö on mahdollista. Myös Ayrshire Canadalta on tullut yhteydenotto, jossa ilmaistiin kiinnostus genomitiedon vaihtoon.

Uuteen aikaan päivitetty strategia

Kuka tahansa jalostaja maailmalta voi nykyisin testata naaraansa NAVin punaisessa referenssipopulaatiossa. Tähän tarvittavia ohjeita saa osoitteesta genvik@vikinggenetics. com. Tilaajalle lähetetään Tego-välineet. Jos naaras on jo genomitestattu, sen genotyyppi voidaan lähettää sopivassa tiedostomuodossa, eikä uutta genomitestiä tarvita. Asiakas saa genomiarvostelun tulokset sähköpostilla n. 1 ½ kk:n kuluttua siitä, kun näyte on saapunut laboratorioon. Päivitettyjä genomiarvoja lähetetään neljä kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan. Tämänhetkinen hinta testille on 65 €. Genotyyppiä käytettäessä hinta on 40 €.

VikingRed -jalostuskomitea linjasi viime vuoden lopussa strategiapäivityksessä halun lisätä yhteistyötä muiden punaisten populaatioiden kanssa, tärkeimpänä alueena genomiarvostelu. Aiemmin on tehty yhteistyötä vain norjalaisten kanssa ja saatiinkin muodostettua yhteinen referenssiryhmä. NRF on suuri, yli 200 000 tuotosseurantalehmän populaatio. Norjalaiset halusivat kuitenkin mieluummin kulkea omaa tietään, luultavasti siksi, että viennissä kilpailemme samasta risteytysmarkkinasta. Jälkeläisarvosteltujen sonnien Interbullarvostelujen perusteella voidaan vetää johtopäätökset, että genomisonnien julkaisu samalla skaalalla olisi norjalaisille epäedullinen. Angler-rotu Saksasta ilmaisi ensimmäisenä yhteistyöhalunsa. Saksalaisten kanssa sovittiin, että he testaavat jälkeläisarvostellut sonninsa 54 K:lla ja sonnien tiedot lisättiin NAVin punaisten rotujen referenssiryhmään. Mukaan otettiin vain Interbull-ominaisuudet, kuten vastaavanlaisissa sopimuksissa holsteinrodulla. Myös n. 130 polveutumisen perusteella valittua huippunaarasta tuli mukaan arvosteluun. Niiden tiedot perustuvat saksalaiseen 10 K-lastuun. Arvostelut käännetään Saksassa (VIT) RZG-skaalaan. Angler on päässyt valitsemaan sonnivasikoita ensimmäistä kertaa genomiarvojen perusteella nyt syyskuussa. Nuorten sonnien genomiarvot julkaistiin aiemmin tänä vuonna. Parhaita genomihiehoja ei ole vielä huuhdeltu, mutta se on tavoitteena. On selvää, että Anglerin kaltaisilla pienillä populaatioilla ei ole nykyisen teknologian perusteella mahdollista perustaa omaa genomiarvostelua. Pieni eläinmäärä referenssipopulaatiossa ei anna riittävää arvosteluvarmuutta. Geneettisten linkkien riittävyys on edellytys sille, että pieni populaatio voi hyötyä mittavalla tavalla NAVin genomiarvostelusta. VG:n

Naaraiden testaus mahdollista kaikille

LD-projektista

LD-projektin tarkoituksena on parantaa punaisten rotujen genomiarvostelun varmuutta. Tämä saadaan aikaan lisäämällä naaraiden fenotyyppitietoja referenssiryhmään sonnien tietojen ohella. Ayrshirekasvattajien jäsenkarjoja on liittynyt tämän vuoden aikana LD-projektiin. Näissä karjoissa on paljon kanadalaissonnien jälkeläisiä. Arvostelu on luotettavampi, kun naaraan isä on mukana referenssiryhmässä. Olemme tästä syystä genotyypittäneet meillä eniten käytettyjä kanadalaissonneja. Näistä De La Plaine Blink on saanut parhaan genomiarvon, NTM +10. Auli Himanen

53


Ayrshire-lehti

2/2016

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT

Junnutervehdys

Yhteystiedot

Jälleen on yksi kesä ohi ja kuljemme jo vauhdilla kohti talvea ja seuraavaa Ayrshire Winter Show´ta. Kesä 2016 oli siitä hieno, että saimme nähdä useita taitavia Junior Handler -kilpailijoita muun muassa Ammujaisissa ja Muurikissa. Koska tulevaisuuden näyttelyihmiset kasvavat nykyisistä junnuista, on Ayrshire Winter Show´ssa vuonna 2017 mahdollista yhä nuorempien osallistua kilpailuihin. Vuosina 2010 - 2011 syntyneet sekä muut avustajan tarpeessa olevat saavat ottaa kehään oman avustajan. Samalla kilpailuiden nimiä yhdenmukaistetaan ja Junior Handler -kilpailun nimeksi tulee Junior Showmanship. Ensi vuonna Ayrshire Winter Show´ssa järjestetään myös pohjoismaisten nuorten Nordic Showmanship -kilpailu. Vuonna 2015 Elmia-näyttelyssä Ruotsissa kyseisen kisan voiton vei Lilli Laiholahti. Kilpailun tapoihin kuuluu, että voittajan kotimaa järjestää seuraavan kilpailun ja se tapahtuu nyt Talvinäyttelyssä. Tässä lehdessä alkaa juttusarja näyttelyyn valmistautumisesta. Ensimmäisenä mietimme näyttelyeläimen pesua. Tulevaisuudessa juttuja tulee ainakin tuomaroinnista ja klippauksesta. Vinkkejä juttujen sisällöstä otetaan mielellään vastaan, kertokaa, mistä haluatte lukea! Sanna Rintala

Kotisivuilla www.ayrshire-finland.com: Junnut/Nuoret

Junnutiimi:

Facebookissa: Ayrshire-juniorit Kiia Iivarinen: kiia.henriikka@gmail.com Kristiina Iivarinen: levaniemi@levaniemi.fi, 040 594 5678 Sanna Rintala: sanna.rintala@gmail.com, 050 546 5828

Young Ayrshire Breeders:

Facebookissa: Young Ayrshire Breeders Juulia Ahlholm: juulia.ahlholm@helsinki.fi, 044 375 0456

Junnu vastaa Haastateltavana Susanna Lakso, seitsemän vuotta. Vastaukset kirjasi Kati Lakso. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Junior Handler -kilpailuihin? - Itse kiinnostuin ja äiti ehdotti.

Mikä on ollut junnuilussa parasta? - Kun on aina vähän yllättävä vasikka.

Lähdetkö uudelleen kilpailemaan?

- En tiedä, mutta voin ehkä Sarkaan (Ayrshire Winter Show) lähteäkin.

Millainen on hyvä junnuvasikka?

- Sellainen, joka kuuntelee ihmistä, on mukava ja luotettava. Sellainen kuin Naranja. (Tarja ja Pekka Saarisen omistama Naranja oli Susannan junnuvasikkana tämän kesän Muurikissa.) Susanna Lakso ja Lakson Muuntaja Muurikki 2016-näyttelyssä. Kuva Kati Lakso

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT 54


2/2016

Ayrshire-lehti

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni

Ayrshirehörhö – eli miten minusta tuli karjaihminen niin, että ajoittaisesta motivaation puutteesta huolimatta käyn edelleen vuosittain näyttelyissä. Parhaat muistot ovat jääneet viimeisistä junnukisoistani Joensuun Farmarissa 2015. Siihen mennessä olin jo useamman kerran sijoittunut kilpailuissa kärkikastiin, mutta todellinen voitto, Junior Handler Champion, osui kohdalle vasta silloin. Kymmenen vuoden junnutoiminnan jälkeen saatoin hyvällä omallatunnolla ajatella ansainneeni voiton ja todeta, että huipulle on hyvä lopettaa.

Mikä siinä viehättää?

Helmiina Kavander. Kuva Akseli Marttila

Karjatilan tyttärenä se oli väistämätöntä. Pienenä olen istunut parsinavetan lypsykiskoissa roikkuvassa puruämpärissä. Kuten moni muukin kaltaiseni, olen pyörinyt mukana navetalla siitä asti, kun opin kävelemään. Iän myötä ovat karttuneet myös taidot ja osaan nyt hoitaa lähes kaikki kotitilalla päivittäin tehtävät työt.

Miten päädyin junnutoimintaan?

Paikallinen Varsinais-Suomen karjakerho on järjestänyt junnuleirejä jo noin 15 vuotta. Olen ollut mukana kahdeksanvuotiaasta asti: ensin leiriläisenä ja myöhemmin ohjaajana. Peruspohjan eläinten näyttelykuntoon laittamisessa ja esittelyssä olen saanut junnuleireiltä. Taidot ovat hioutuneet “korkean paikan leireillä”, joiden opettajat ovat tulleet ulkomailta. Suomella on pitkät perinteet karjanäyttelytoiminnassa, mutta Junior Handler on ollut minun tietojeni mukaan mukana vasta parikymmentä vuotta. Siksi on ollut hienoa saada opettajaksi kokeneita karjaihmisiä ulkomailta. Kullanarvoisia ja menestykseen johtaneita vinkkejä on tullut hyvien opettajien lisäksi kavereilta.

Parhaat näyttelymuistoni?

Ensimmäiset näyttelyt ovat tietysti mainitsemisen arvoiset. Debytoin junnukisoissa Ammujaisissa vuonna 2007. Koen, että ensimmäiset kisat ovat merkitykselliset, sillä niissä joko syntyy tai kuolee innostus toimintaa kohtaan. Minä innostuin

Parasta näyttelyissä ovat kaverit. Vaikka suurimman osan kanssa nähdään vain näyttelyissä, ystävyyssuhteet ovat silti läheisiä ja kestäviä. Näyttelyyn valmistautumisessa suosikkihommani on selkälinjan teko. Siinä huomaan omien taitojen kehittymisen parhaiten. Ensimmäisistä kiemuraisista ja epätasaisista selkälinjoista ei ole enää tietoakaan, vaikkakin kehitettävää löytyy edelleen. Uskon, että moni tuntee karjaihmisten olevan yhtä suurta perhettä. Karjapiirit ovat maailma, jota ulkopuolisten on vaikea ymmärtää. “Siis kui sä menit Kanadaan asti kattoo lehmii?” Weeeeeeeeellllll... Koetapa sitä sitten ymmärrettävästi selittää. Kaltaiseni ayrshirehörhöt varmasti samaistuvat tähän. Loppuun täytyy vielä mainita lemppariayrshireni Aurinko. Mikään muu valmistelemistani hiehoista ei ole ollut päätä klipatessa yhtä rauhallinen. Se makoili parressa ja näytti nauttivan käsittelystä enemmän kuin minä jätskistä kuumana näyttelypäivänä. Helmiina Kavander

Kiinnostaako sinua kolumnin kirjoittaminen? YAB-kolumniin etsitään vaihtuvia kirjoittajia, joten jos sinulla on mielessä aihe liittyen ayrshireen tai yleensä koko alaan, ota yhteyttä!

Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT 55


Ayrshire-lehti

2/2016

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT

Kuinka eläin valmistellaan näyttelyyn, osa 1 – peseminen Eläimen peseminen on hyvä Tässä juttusarjassa kerrotaan ja kerrataan, aloittaa jo viikkoa-kahta etukä- kuinka hiehot ja lehmät valmistellaan näyttelyä teen. Näin eläimestä saadaan varten, jotta eläimet olisivat parhaimmillaan puhdas ja se tottuu samalla käsittelyyn. Klipperin terät eivät näyttelypäivänä tavoittelemassa voittoa. Nämä erityisemmin pidä aivan karvan ohjeet on kirjoitettu kirjoittajan omalla kokejuuressa olevasta hiekasta tai muksella, tapoja on kuitenkin yhtä monia kuin lannasta. Oikeanlaisella pese- on tekijöitäkin ja tekemällä löytyy se oma tyyli. misellä voidaan säästää klippauksessa käytettävää aikaa, häntään. Kun pesuaine levi- tehokkaasti rasvaa karvasta. laitteita sekä omia hermoja. Kun pesutulos tyydyttää, Kaikki lähtee pesupaikasta. tetään kerralla koko eläimeen, ehtii se hieman vaikuttaa ja voidaan eläin huuhdella juokKesäaikaan pesu onnistuu hylika irtoaa helpommin. Tämän sevalla vedellä. Huuhteleminen vin esimerkiksi ulkona paikassa, jälkeen käydään koko eläin läpi toteutetaan ylhäältä alaspäin jossa eläimen pään saa sidottua pyörivin liikkein kiinnittämällä ja vettä on hyvä käyttää reinaruriimulla ylös. Talviaikaan enemmän huomiota likaisiin lusti, että saippuaa ei vain jää peseminen tehdään sisällä, kohtiin. Myös sorkat kannattaa karvaan. Orvus kuivattaa ihoa esimerkiksi parressa, sairaskarsinassa tai kokooma-alueella. harjata puhtaiksi tässä vaihees- herkästi, joten se ei tee hyvää Kunhan paikan pohja ei ole sa. Jos likaa on paljon, ei eläin iholle jäädessään. Erityisesliukas, pään saa helposti kiinni välttämättä puhdistu kerralla, ti lehmää pestessä on hyvä ja sinne saa juoksevan veden, vaan pesu on hyvä toistaa esi- kiinnittää huomiota utareen ja merkiksi seuraavana päivänä. takajalkojen väliin, ettei sinne niin peseminen onnistuu! Pesua varten ei tar vita Orvuksen joukkoon voidaan jää pesuainetta. Kun kaikki saippua on mitään ihmeellisyyksiä. Pitkälle lisätä käsitiskiainetta kuten Fairya. Tämä irrottaa todella huuhdeltu, huuhdellaan pepääsee, kun löytyy hyvä pesuaine, esimerkiksi Orvus, ja kova harja, kuten juuriharja. Parhaimman pesutuloksen saa kädenlämpöisellä vedellä. Aluksi kastellaan eläin kauttaaltaan, päästä häntään. Päätä kastellessa kannattaa suojata kor via taittamalla korva kiinni kädellä, ettei korvakäytävään mene vettä. Kun karva on märkä, otetaan pesuainetta harjaan ja aloitetaan pesuaineen levitys selkälinjasta. Kun selkälinjassa on tarpeeksi pesuainetta, levitetään sitä muualle, runkoon, jalkoihin, päähän ja Lehmän pesua näyttelypaikalla. Kuva Saija Räikkönen

suharja puhtaaksi ja harjataan sillä eläimestä ylimääräinen vesi pois karvan kasvusuunnan mukaisesti, selkälinja harjataan myös ihoa vasten. Häntä kannattaa kuivata enimmästä vedestä muutamalla rivakalla ravistuksella. Tämän jälkeen eläin viedään puhtaaseen, lämpimään paikkaan kuivumaan. Pesusta voi tehdä myös hifistelyä, esimerkiksi pesemällä valkoisia eläimiä violetilla shampoolla, jos karvan väri taittaa keltaiseen. Violetti neutraloi väriä ja eläimen karva oikein hohtaa valkoisena tällaisen pesun jälkeen. Eläimen selkälinjaa voi myös kastella kylmällä vedellä aamuin illoin, jolloin karvan kasvu nopeutuu. Pääasia pesemisessä on se, että toimii rauhallisesti ja rauhallisin ottein, sekä pesee samalla tehokkaasti. Liikaa aikaa ei kannata käyttää, sillä eläin voi hermostua. Peseminen on helpointa toteuttaa sarjatyönä, jos pesutilat antavat myöden. Kahden eläimen yhtäaikainen peseminen nopeuttaa työtä, kun pesuaine saa välillä vaikuttaa ja pesutuloksesta saa puhtaamman vähemmällä työllä. Samat työvaiheet toteutetaan, mutta aina kahdelle eläimelle kerrallaan. Hyviä pesuhetkiä! Seuraavalla kerralla aiheena on klippaus. Juulia Ahlholm

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT 56


2/2016

Ayrshire-lehti

Lypsikit Livenä Pohjois-Pohjanmaalla

Kuva Pirkko Vuohtoniemi

Faba Osk on järjestänyt jo muutaman vuoden ajan Lypsikit Livenä -tapahtuman elokuun lopulla eri puolilla maata. Tänä vuonna oltiin Pohjois-Pohjanmaalla, missä maidontuotanto ja investoinnit ovat olleet kovassa vauhdissa viime vuosina. Ohjelmassa oli toistakymmentä vierailutilaa, illanvietto ja yhteiskokoontuminen kaikille osallistujille yhdellä vierailutiloista. Vierailutilojen hankinta on Faballe varmasti haasteellista, sillä elokuu on vielä vilkasta sadonkorjuun sesonkia ja tilat ovat ylipäänsä nykyään varsin kiireisiä. Paljon vierailukohteita oli silti saatu, siitä onnittelut! Ayrshirekasvattajille vierailutilojen valikoima tuotti vaikeuksia, sillä ayrshirevaltaisia karjoja oli vain muutama ja nekin aika kaukana toisistaan. Karttaa pyöriteltyämme päätimme keskittyä Nivalan seudulle ja vierailla lisäksi muutamalla yhdistyksen jäsentilalla varsinaisten vierailutilojen lisäksi. Mukaan lähti puolitusinaa innokasta ja totesimme, kuinka hauskaa ja vaivatonta tällainen pienemmän porukan sukkulointi onkaan. Kokoonnuimme Ylimäen Jarin ja Susannan luona, ja katsoimme koko Hakapellon karjan läpi. Hienoja lehmiä ja lupaavaa nuorisoa. Navetan konttorilla pidettiin jälkipalaveri ja nautittiin juustoja, pikkusuolaisia ja kakkua. Seuraavaksi autoon ja kohti varsinaista vierailukohdetta eli Paavo Karhun tilaa Nivalassa. Matkalla piti sentään pysähtyä, sillä keskellä peltoaukeaa kohosi Kumpulan Eliisan ja Martin navettatyömaa ja ympäröivillä pelloilla karjan kaikki lehmät, umpilehmät, isot ja vähän pienemmätkin hiehot. Ei ehtinyt laskemaan, mutta toistasataa ayrshireä siinä laidunsi. Upea

näky, ja parilla kutsulla Eliisa sai lehmät ja hiehot tien viereen vielä näytille. Kun saavuimme Paavo Karhun tilalle, oli karjaan käynyt siinä vaiheessa tutustumassa jo yli sata vierasta, mutta tilanväki jaksoi vielä hymyillä ja esitellä eläimiä. Kärkijoukossa loisti EX-mallitettu Facetin tytär ja sonninemä, joka neljästi poikineena oli hyvässä kuosissa, paras 305 pv tuotos oli yli 11 tuhatta. Ayrshiret lypsivät ja toimivat tässä robottikarjassa mainiosti. Paavo Karhu on mukana ayrshiren kehittämisessä myös jalostusvaliokunnan jäsenenä. Seuraavaksi auton nokka kohti Haapajärveä Tiina ja Hannu Pietikäisen tilalle. Uudehkossa parsinavetassa nähtiin monipuolinen valikoima hyviä omia kasvatteja ja ostettuja ayrshirejä, siinä välissä muutama erinomainen suomenkarjalehmä. Ja taas loppupalaveri toimistolla kahvin ja Tiinan tekemien huippuleivonnaisten kera. Päivän viimeinen kohde oli MTY Finnilän karja, oppaana Pirkko Vuohtoniemi. Pirkko oli tehnyt karjasta yhteenvedon, josta oli helppo seurata eläinten tietoja. Karjan lehmät on kolmea lukuun ottamatta AF-luokitettu ja paras luokitustulos oli Ketolan Hiacella AF-VG85. Karjan keskipoikimakerta on lähes neljä ja 305 pv tuotos vuonna 2015 10 406 kg. Kymmenen All Stars -lehmää nostaa karjan myös Paras Karja -kilpailun kärjen tuntumaan. Tänne ei ehditty jäädä enää kahvittelemaan, sillä meille oli varattuna Finnilän iso huvila järven rannalla ja odottamassa palju, sauna ja grilliherkkuja Ylimäen Susannan ja Jarin valmistamina. Matkan huipensi haikean kaunis auringonlasku järven rannalla, kesä oli jo vaihtumassa syksyyn, mutta vielä ehdittiin nauttia kera ayrshireystävien. Kiitos Ahlholmin Anulle järjestelyistä ja kaikille vierailutiloille esittelyistä ja tarjoiluista - ihan parasta reissaamista! Mirja Koljonen 57


Ayrshire-lehti

2/2016

Love You Tämä maidontuoksuinen tarinani kertoo suhteestani lehmään ja siitä, miten Riston kanssa ostimme ihanan ensikkomme, Päivölän Elegant’s Love Youn. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Oma lehmä monipuolistaa näkökulmaamme lypsylehmiin ja luo paremman mahdollisuuden tutustua niiden sekä hoitajien elämään.

Nuoruusmuistoja

Aina kun juon Capuccinoa, tulee mieleeni äidin lypsämä vaahtoava lämmin maito. En koskaan oppinut lypsämään vaahtomaitoa, mutta nyt yli viidenkymmenen vuoden kuluttua muistan äänet, tuoksut, navetan tunnelman ja riemun keväisin, kun lehmät ensi kertaa pääsivät ulos. Elävänä mielessä on myös tunne varpaiden välistä tirskahtavasta sonnasta juostessani lehmänläjään, jota osuvasti liukumiinaksi kutsuttiin. Heinänteko oli kesän kohokohta, lasten tehtävä oli polkea heinät kivinavettamme vintillä. Sen ajan pomppulinna aiheutti kirvelevät jalat ja mustaa heinänpölyä nenään. Karusellina toimi separaattori, jonka päällä sai istua. Harmi vain, kun karjakko kävi niin harvoin. Nyt terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä huomaan, kuinka hyvän vastustuskyvyn ja terveyden sain fyysisesti ja psyykkisesti. Kivijalan, johon on ollut hyvä rakentaa. Uskon, että yhtenä tärkeänä rakennusmestarina on ollut lehmä. Savolaistyttö rakastui sitten kaustislaiseen turkistarhaajaan. Ei haitannut, vaikka lähtö juhannusjuhliin viivästyi muutamalla tunnilla, kun haimme itsestään kuolleen lehmän pellolta. Nyljimme, suolistimme ja jauhoimme sen ketunrehuksi. Risto laajensi eläinperäisen jätteen jalostustoimintaa, nouti tiloilta kuolleet eläimet ja käsitteli ne lihaluujauhoksi ja rasvaksi. Tuli siinä samalla miettineeksi, kuinka voisi edistää eläinterveyttä ja kehitteli tuotteeksi asti olkikuivikkeen. Se on avannut aivan uusia näkökulmia hyvinvointiin, ekologisuuteen ja mikrobiologiaan. Ravintoaineiden imeytymiseen, suolistobakteereihin, hengitykseen ja lepoon.

Päivölän Elegant´s LoveYou, onnelliset uudet lehmänomistajat Ritva ja Risto Timonen sekä LoveYoun kasvattajat Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti. Kuva Jari Ahlholm

“The resting place of an animal”

Eläimen tärkein ympäristötekijä on sen hoitaja. Toinen on hyvä, riittävä ja laadukas kuivitus.

Hyvin kuivitettu lepoalusta on karjan terveystekijä, josta ei kannata tinkiä. Terveet sorkat, kintereet sekä utareet lisäävät hyvinvointia, vastustuskykyä ja tuottavuutta. Eläinten antibioottikuurien ja muun lääkinnän vähenemisen on huomattu vaikuttavan vähentävästi myös antibioottiresistenttien sairaalabakteerien esiintymiseen.

Päivölän Elegant´s Loveyou, s. 26.10.2014. Isä Haresfoot Elegant, emä Rosayre Poker´s Lovefull ET

Hankimme Loveyoun tammikuun 2016 huutokaupasta päästäksemme lähemmäs eläintä ja sen tarpeita. Haluamme olla osallisina lisäämässä eläinten ja niiden hoitajien hyvinvointia sekä terveellisen ja puhtaan suomalaisen ruoan tuottamista. Mitä vastustuskykyisempi ruoka, sitä terveempi on sen nauttija. Kiitoksemme ja terveiset Ayrshireyhdistyksen väelle; erityisesti Kumpuloille, jotka antoivat kodin hiehollemme ja Koljosille, Ahlholmeille sekä kaikille yhdistysaktiiveille. Asiakkaillemme, nykyisille ja tuleville, ja kaikille maidontuottajille sekä muille karjanomistajille! Syysterveisin Ritva, Risto ja Urho Timonen 58


2/2016

Ayrshire-lehti

Ayrshireuutisia maailmalta MAAILMAN AYRSHIREFEDERAATIO 2015 World Photo Competition -valokuvakisan tulokset

Maailman Ayrshirefederaation valokuvakisan 2015 tulokset julkaistiin kesäkuun 14. päivä 2016. Luokkavoittajia olivat seuraavat eläimet: Hiehot alle 6 kk: Mowry’s Gibbs Cayenne, omistaja Jordan Helsley, USA Hiehot 6-12 kk: Sco-Lo Dream Mistress ET, omistaja Tyler Bruchey, USA Hiehot 12-18 kk: Regal Park Reality Solax, omistaja Steward & Rebecca Colie, Australia Hiehot 18-24 kk: West Meadow Dreamer’s Vyda ET, omistaja Neil Kittle, Kanada 2-vuotiaat lehmät: Thornton Park SPG Beretta, omistaja Michael & Susanna Booth, Uusi-Seelanti 3-vuotiaat lehmät: De La Plaine Burdette Bling ET, omistaja Ferme Charest, JP Charest, & Ferme De La Plaine, Kanada 4-vuotiaat lehmät: Mowry’s Burdette Summer, omistaja Jordan Helsley, USA sekä Hunnington Fragy 16, omistaja C & L Window, UK 5-vuotiaat lehmät: Arran Risto Tinker, omistaja Arran Trust, Uusi-Seelanti 6-7 -vuotiaat lehmät: Vieux Village C. Diamond, Florent, omistaja Vicky & Bianca Foley, Kanada Yli 8-vuotiaat lehmät: Bluegum Park Ice Dust, omistaja Jake Matthews, Australia Tuomareina kisassa toimivat Scott Braendler Australiasta, Norman Boswall Kanadasta, Anu Ahlholm Suomesta, Donald Green Uudesta-Seelannista, Edmund Els Etelä-Afrikasta, Anja Dahlhog Ruotsista, Michael Broadley Iso-Britanniasta ja Michael Creek Yhdysvalloista. Lisäksi valokuvakisassa oli yleisöäänestys, jossa luokkavoitot jakautuivat seuraavasti: Australia neljä luokkavoittoa, Kanada

De La Plaine Burdette Bling ET, Royalin 2015 luokkavoittaja, voitti Ayrshirefederaation valokuvakisassa 3-vuotiaiden lehmien luokan.

kolme luokkavoittoa sekä USA, Uusi-Seelanti ja Iso-Britannia yksi luokkavoitto kuhunkin maahan. Tulokset ja kolmen parhaan kuvat sarjoittain ovat nähtävissä osoitteessa: http://www.worldayrshirefederation.com/files/File/nouvelles/world_photo_competition_presentation_2015_finale.pdf

USA Toteutunut unelma: Shawanon kreivikunnan ayrshire nousee huipulle Wisconsinin osavaltion Vuoden Lehmä -kisassa

Jälkeläisiä ympäri maailmaa ja pitkä lista saavutuksia: Tim Busch’in 10-vuotias ayrshirelehmä, Grand-View BBBK Dreamer, ei ollut mikä tahansa kisaaja 2016 Wisconsinin osavaltion Vuoden Lehmä -tittelistä. Itse asiassa se oli helppo valinta voittajaksi. Dreamer sai palkintonsa kansainvälisen Ayrshirenäyttelyn yhteydessä World Dairy Expossa Madisonissa. Vuoden Lehmä -seremonia pidettiin kello 14.30 torstaina, lokakuun 6. päivänä Alliant Energy Centerissä. Ben Brancel, Wisconsinin maatalous-, kauppa- ja kuluttajatyöministeriön sihteeri ja 69. Alice in Dairyland (World Dairy Expon prinsessa), Ann O’Leary, jakoivat palkinnon. Lähde: http://www.thecountrytoday.com/front-page/2016/09/26/ A-dream-come-true.html

Suomalaisryhmä tilavierailulla Grand-View’n tilalla syksyllä 2012. Etualalla kuvassa Grand-View BBBK Dreamer ja Tim Busch. Dreamerin lehmäperheestä on tuotu alkioita myös Suomeen.

59


Ayrshire-lehti

2/2016

Osa Sandyfordin 250-päisestä lehmälaumasta kesällä 2014.

Sandyfordin isäntä Blaise Tomlinson.

ISO-BRITANNIA

settiin ensikosta Sandyford Dark Fable, joka on sonnin Sandyford Dark Night tytär ja jonka emä on EX95 luokitettu ja lypsänyt yli 60 tuhannen kilon elinikäistuotoksen. Fable oli poikinut elokuun lopulla ja luokitettu VG87 2-vuotiaana vain kaksi päivää poikimisen jälkeen. Sen osti kansainvälinen syndikaatti, johon kuuluu englantilaissyntyinen uusiseelantilainen Brent Carruthers sekä Alan Timbrell Millford Ayrshire -tilalta ja mukana jälleen myös Tomlinsonit, jotka pitivät tästä eläimestä itsellään kolmasosan. 5 300 punnalla (5 900 eurolla) myytiin hieno Nexus Dreamerin tytär Sandyford Dreamy Bella, joka oli toinen kahdesta huutokaupassa olleesta eläimestä, jotka olivat saaneet korkeimman mahdollisen luokituksen kaksi kertaa poikineelle, VG89. Dreamy Bellan takana on kolme excellent-emää ja se on Haresfoot Bellan lehmäperheestä. Se oli poikinut heinäkuun lopulla ja myytiin Phil Reedille Rhosin karjaan Cardiganissa. Kolmesta eläimestä maksettiin 5 000 puntaa (5 500 euroa); ensimmäinen oli Sandyford Tri Ella ET (VG85-2yr), Burdeten tytär, jolla on yksi EX- ja viisi VG-siskoa ja jälleen takana kolme excellent-luokitettua emää toisesta kuuluisasta Haresfootin lehmäperheestä. Se myytiin Phil Jeffriesille Welshpooliin. Samalla hinnalla myytiin vuosikas hieho Sandyford Vitality Clover, Clover 10:n tyttärentytär ja emä Clover 12 EX94-3E. Tämän hienon vasikan osti itselleen Geraint Thomas Gwynnogin karjaan. Myös 5 000 punnalla omistajaa vaihtoi toinenkin vuosikas hieho, Sandyford Burdette Clover 3. ET, joka myytiin Brent Carruthersille Shrewsburyyn ja sen ET-sisar Sandyford Burdette Clover 4. myytiin 4 000 punnalla (4 400 eurolla) kahdelle skottitilalle eli A&S Lawrielle (Cuthill Towers) ja Gavin Lawrielle (Brieryside). Ainoa eläin joka näiden lisäksi ylitti 4 000 punnan myyntihinnan oli ensimmäisenä myyty lehmä; Sandyford Burdette Penelope, joka oli toinen maksimipisteillä (VG89) toisen poikimisen jälkeen luokitettu lehmä. Kaikkien huutokaupassa myytyjen vanhempien lehmien ja ensikoiden keskihinta oli 1 567,82 puntaa (1 734 €), tiineiden hiehojen 1 222,20 puntaa (1 352 €), siementämättömien hiehojen 2 852,50 puntaa (3 157 €) ja sonnien 1 715,00 puntaa (1 898 €). Huutokaupan järjesti Wright Marshall (Beeston Castle Auction, Cheshire). Lähde: http://wrightmarshall.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/ SANDYFORD-AYRSHIRES-20-SEPTEMBER-2016.pdf

Kovia hintoja – yksi toisensa perään – Sandyfordin Ayrshireistä Beestonissa – 12 eläintä yli 3 000 puntaa (3 300 euroa)

Ensimmäinen suurempi huutokauppa Blaise ja Deborah Tomlinsonin sekä heidän tyttäriensä Sandyfordin ayrshirejalostuskarjasta pidettiin Beeston Castle Auction -huutokauppapaikalla Leicestershiressä tiistaina 20. syyskuuta 2016. Paikalle oli saapunut suuri joukko ostajia kaikkialta Iso-Britanniasta, aina Aberdeenshirestä Devoniin, sekä suuri osallistujajoukko myös Pohjois-Irlannista ja Irlannista. Osallistujat olivat todistamassa tätä erittäin tärkeää huutokauppaa, jossa myytiin eläimiä yhdestä rodun parhaimmista karjoista Iso-Britanniassa. Tomlinsonin perhe on menestynyt erinomaisesti näyttelyssä useiden vuosien ajan, etenkin legendaarisen lehmän, Sandyford Clover 10 (EX97-7E), kanssa. Cloverin lehmäperheestä oli huutokaupassa myynnissä 12 eläintä. Mutta huutokaupassa ei ollut kyse pelkästään tästä erinomaisesta lehmäperheestä, vaan myynnissä oli myös paljon muita erinomaisia yksilöitä. Korkein hinta maksettiin lehmästä Sandyford Mayflover 14, EX-92-luokitetusta Mapleburn Remingtonin tyttärestä, joka oli viime vuoden Ulster Winter Fair -näyttelyn varachampion. Mayflover oli myyntihetkellä ummessa ja poikii maaliskuussa neljännen kerran sonnista Allstar Joybull. Se myytiin 7 400 punnalla (noin 8 200 eurolla) Sandyfordin karjanhoitajalle, Graham McMillanille ja Tomlinsoneille, jotka jättivät omistukseensa puolet lehmästä. Toiseksi korkein hinta, 6 800 puntaa (noin 7 500 euroa), mak-

Sandyford Clover 10 EX97 kuvattuna kotilaitumellaan kesällä 2014.

60


2/2016

Ayrshire-lehti

RUOTSI

Verona, isä M. Inssi Turu, isä K. Ikaros (V. Isku x B. Junker) Ravenna, isä M. Inssi Novella, isä K. Ike (B. Junker) Tarantella, isä M. Negos Påkas Carmen, isä R. Valter Erant Nysnow av Storkvis Maikki, isä Suontaka Argus Wanö Snow St Craig Snow, isä AK Errant, kantaemä, jonka Rosenlewin ja Suontaan kartanot toivat Suomeen 1928

http://www.folkbladet.se/nyheter/finspang/mjolkkon-orre-bast-ilanet-8059547.aspx

Niemen perintö elää

Lähes jokainen ayrshirerotua jalostava kasvattaja tietää Niemen kartanon karjan, jonka kuuluisa lopetushuutokauppa pidettiin 80-luvun lopussa. Karja jätti useita laajasti käytettyjä sonninisiä kuten Niemen Utu, Ynnä ja Verneri. Karjasta myytiin myös useita eläimiä Ruotsiin ja eläinten korkeaa tasoa kuvaa, että tämän tästä näihin lehmäperheisiin törmää edelleen Ruotsin lehmäuutisia seuratessa. Ruotsalaisten käytäntö nimetä vasikka aina emänsä nimellä helpottaa jäljitystä ja nyt saimme tietää, että 857 N Orre -niminen lehmä on viime vuonna lypsänyt SRB/ayrshirerodun korkeimman elinikäistuotoksen Ruotsissa. Pyysimme SRB-yhdistykseltä lisätietoja tästä lehmästä ja pikapikaa lehmän omistaja Thomas Carlsson lähetti sukutiedot, jotka ulottuvat alkuperäiseen tuontiin Skotlannista Suomeen. Thomas halusi samalla lähettää paljon terveisiä suomalaisille ayrshirejalostajille! Emälinja alenevassa polvessa, suluissa lehmän isän isä ja emänisä: N Orre 857, s. 1999, elinikäistuotos 152 187 kg, isä Charlot N Orre 772, s. 1997, elinikäistuotos 72 764 kg, isä N. Verneri N Orre 702, s. 1995, elinikäistuotos 76 962 kg, isä 6102 Ingvasta N Orre 40, s. 1983, Leif Larsson osti Niemen kartanosta, elinikäistuotos 134 783 kg, isä N. Utu 552 Curry, isä Puotilan Ratsu (M. Inssi x A. Asser) Etta, isä Mäkelän Vasa (S. Maitoralli x M. Inssi)

Tämä sukutaulu on saatu Ruotsista ja nimet on tarkistettu niin kauaksi kuin Faban sonnihaku yltää. Toimitus pahoittelee, että nimien kirjoitusasu voi olla paikoin epätarkka, mutta tämä juttu haluttiin julkaista tuoreeltaan eikä ihan kaikkia sukutietoja pystytty tarkistamaan. Leif Larsson (Lunden) osti 40 N Orren v. 1985 Niemen kartanosta Harry Engbergiltä. 1993 hän myi jo 8-vuotiaan lehmän Thomas Carlssonille, Ljusfallin tilalle, jossa lehmä poiki vielä useita kertoja. Thomas Carlsson valittiin vuoden SRB-aktiiviksi tämän vuoden vuosikokouksessa, josta matkakertomus toisaalla tässä lehdessä. Vuoden 1997 Elmia näyttelyssä oli mukana emä 772 N Orre, joka esiintyi medialle yhdessä silloisen maatalousministerin kanssa.

Kiitokset Lina Ragnarssonille ja Thomas Carlssonille tästä esittelystä! Koonneet: Minna Kotila ja Mirja Koljonen, kuvat: Minna Kotila

61


Ayrshire-lehti

2/2016

Kesän 2016 näyttelytulokset Ammujaiset 2016 Varsinais-Suomen karjakerho ry järjesti jälleen heinäkuun alkupuolella Okra-maatalousnäyttelyn yhteydessä onnistuneen Ammujaiset-lypsykarjanäyttelyn. Mukana oli ilahduttava määrä ayrshire-eläimiä, joiden luokat tuomaroi Darryl Smith Kanadasta. Vuoden näyttelypotin vei Laura ja Jouko Laiholahden Shady Walnut Gold-Moria ET, joka oli Grand Champion niin Ammujaisissa kuin Ayrshire Winter Show´ssakin. Hienojen eläinten lisäksi kylmän päivän kruunasi karjakilpailu, johon osallistui neljä eri karjaa viidellä kokoonpanolla. Eläinten rakenteen kehityksen

näkee juuri tällaisten kilpailuiden kautta, kun saadaan useampi eläin samasta karjasta kehään yhtä aikaa ja ne kaikki näyttävät hienoilta! Junior Handler -päivänä nähtiin taas, että tulevaisuutta näyttelytoiminnalle ja taitojen periytymiselle edelleen on, vaikka viime vuosina useat nuoret ovat siirtyneet junior-puolelta aikuisten showmanshipiin.

AMMUJAISET 6. - 9.7.2016 Oripää

Pokerstars x Kilpisalon Toivo), om. Kavander Mika ja Elina 9. HELKAMÄEN NEITI (Des Prairies Potter x Tilkkalan Virkee), om. Helkamäki Leena ja Sami

AYRSHIRE-TULOKSET Tuomari Darryl Smith, Kanada

Ayrshirehiehot, 1.6.2015 - 30.11.2015 syntyneet / Kosken Betonielementti

leston), om. Kavander Mika ja Elina 3. KUORTIN MIMOSA (Lessard Jumper ET x Des Prairies Potter), om. Kuortti Mty 4. KOIVUMÄEN MORGON (Des Coteaux Miquelon ET x Yli-Hinkkalan Pikapp), om. Huttunen Timo ja Lähteenmäki Leena 5. NINAN MENESTYS (Genial Situation X B Jurist), om. Nieminen Nina 6. KOIVUMÄEN MIMMI (Rosehill Real McCoy-ET x R Facet), om. Huttunen Timo ja Lähteenmäki Leena

Ayrshirehiehot, 1.12.2015 28.2.2016 syntyneet / HKScan

1. JOUKOLAN MARIETTA (Palmyra Tri-Star Burdette x Faucher Poker Erwin ET), om. Laiholahti Jouko ja Laura 2. PÄIVÖLÄN CORINNA (Duo Star Gentleman ET x Shady Walnut Conn), om. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija 3. JOUKOLAN DAS. NEMESIS (Forever Schoon Eiffel ET x Des Chamois Poker ET), om. Laiholahti Jouko ja Laura 4. SAVINNAN MIMOSA (Nexus Dreamer x Palmyra Tri-Star Burdette), om. Savikko Sanna 5. NINAN MYMMELI (Nexus Dreamer x Palmyra Tri-Star Burdette), om. Nieminen Nina 6. TERRACE BANK GRETA ET (Cedarvale Charleston x Blackaddar BB Kellogg), om. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija 7. TUPAMÄEN NIETOS (Duo Star Pokerstars x Palmyra Jerry Bendig ET), om. Uusitalo Perttu ja Näyskä Iina 8. RIITMAAN NIETOS (Duo Star

62

1. ROSAYRE MARY ET (Nexus Dreamer x Rosayre Garth’s Lucky ET), om. Kavander Mika ja Elina 2. RIITMAAN MADELEINE ET (Des Fleurs Perfect ET x Cedarvale Char-

Sanna Rintala

Ayrshire Senior Champion-kärkikolmikko. Kuva Iina Näyskä

Ayrshirehiehot, 1.2.2015 31.5.2015 syntyneet / DeLaval

1. JOUKOLAN MUSKOTTIKUKKA (Faucher Poker Erwin ET x Palmyra Tri-Star Reality), om. Nieminen Karoliina 2. JOKELAN MARTHA (Palmyra Reality Gibbs ET x Faucher Poker Erwin ET), om. Saarinen Pekka ja Tarja 3. KYLÄKULLAN MARGARETA (Faucher Opportunity ET x VR Asmo Alkio-Poju ET), om. Vesanen Kari ja Virva


2/2016

Ayrshire-lehti

Kesän 2016 näyttelytulokset

Karjakilpailuluokan osallistujia (vas.) Änkö, Kurhila ja Joukola I. Kuva Iina Näyskä 4. HELKAMÄEN MUKAVA (Lessard Jumper ET x Des Prairies Potter), om. Helkamäki Leena ja Sami 5. SAARENMAAN MAITURI (VR Bonderyd Enox Ewok x VR Similän Turandot Tonni), om. Kuusela Raimo

Ayrshirehiehot, 30.1.2015 ja aikaisemmin syntyneet

1. JOUKOLAN LELLY-EDITH (Des

Fleurs Perfect ET x Margot Calimero), om. Laiholahti Jouko ja Laura 2. JOUKOLAN LUCY-REGAN (Des Fleurs Perfect ET x Jelyca Oblique), om. Laiholahti Jouko ja Laura 3. ÄNKÖN LUMOAVA (Jelyca Oblique x Birghdale Copper), om. Änkö Sari ja Ari 4. SAVINNAN METSÄTÄHTI (Des Prairies Potter x Faucher Poker Erwin

ET), om. Savikko Sanna 5. SAVINNAN LADYGAGA (Savinnan Hurmaava x McCornic Nelson ET), om. Savikko Sanna 6. RIITMAAN MANSIKKI (De La Plaine Prime x Faucher Poker Enrique ET), om. Kavander Mika ja Elina 7. ÄNKÖN MADELEINE (Des Prairies Potter x Lindero), om. Änkö Sari ja Ari

AYRSHIRE JUNIOR CHAMPION Champion: JOUKOLAN MUSKOTTIKUKKA Varachampion: JOKELAN MARTHA Kunniamaininta: JOUKOLAN LELLY-EDITH

AYRSHIRE FINLAND 2016 -VALOKUVAKILPAILU Kutsumme kaikki vuoden 2016 aikana otetut potrettikuvat valokuvakilpailuun. Tulokset julkaistaan Ayrshire-lehdessä keväällä 2017. Voittaneet kuvat palkitaan Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n 30 euron lahjakortilla. Sekä hiehot että lehmät jaotellaan luokkiin iän perusteella. Yhdistys päättää luokkajaon kilpailuajan päätyttyä. Kuvat osallistuvat samalla Maailman Ayrshirefederaation valokuvakilpailun karsintaan, mikäli kilpailu järjestetään. Kuvat ja eläinten tiedot lähetetään osoitteeseen ayrshirekasvattajat.lehti@gmail.com

Säännöt: - Kuva on otettu vuoden 2016 aikana. - Kuva on ns. potrettikuva eli eläin on kylki kuvaajaan päin pää kohotettuna. - Eläimestä ilmoitetaan omistaja-, kasvattaja- ja polveutumistiedot (isä, emä, emänisä) sekä eläimen syntymäaika ja ikä kuvaushetkellä täysinä kuukausina tai vuosina. - Kuvista ei makseta julkaisupalkkiota, mutta Ayrshire-lehti ei myöskään käytä kuvia muuhun tarkoitukseen ilman omistajan suostumusta. - Kuvat toimitetaan sähköisessä muodossa. Kuvan leveys on oltava vähintään 1050 pikseliä. Kuvat on toimitettava viimeistään 31.12.2016. Tämän jälkeen toimitetut kuvat eivät osallistu kilpailuun.

Lisätiedot Heli Teiskonlahti 040 593 8738

63


Ayrshire-lehti

2/2016

Kesän 2016 näyttelytulokset Ayrshire-ensikot / Suomen Ayrshirekasvattajat ry

1. JOUKOLAN KOBRA (Cyn Lorr Synd Paristo x Des Chamois Poker ET), om. Laiholahti Jouko ja Laura 2. ÄNKÖN KEISARINNA (Nexus Dreamer x Lindero), om. Änkö Sari ja Ari 3. KURHILAN POK KLAARA (Des Chamois Poker ET x Ayr-Phoe Ideostar ET), om. Kallio Merja 4. ÄNKÖN NAPIER LULU (Ardmore Crown Napier x Blackaddar Karamilk), om. Änkö Sari ja Ari 5. TOIKAN KVG (Lagace Motown ET x Des Prairies Potter), om. Toikka Hannu ja Tiina 6. TOIKAN KULTAMOKKA (Lagace Motown ET x Lagace Ristourn), om. Toikka Hannu ja Tiina 7. RIITMAAN KARELIA (Palmyra TriStar Burdette x Des Prairies Potter),

om. Kavander Mika ja Elina 8. PÄIVÖLÄN PENELOPE (Faucher Homerun ET x Kildare Jerry), om. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija 9. LISBELLA (Palmyra Tri-Star Burdette x Asmo Sale ET), om. Vikman Jyrki ja Tuomo

Ayrshirelehmät, 2 kertaa poikineet / Suomen Ayrshirekasvattajat ry

1. SHADY WALNUT GOLD-MORIA ET (Mapleburn Remington ET x Forever Schoon MM Cornelius ET), om. Laiholahti Jouko ja Laura 2. KURHILAN RIG ICEMIINA (Palmyra Poker Riggins ET x Kellcrest He-Man ET), om. Kallio Merja 3. JOUKOLAN B. JANIS ET (Kellcrest Landscape ET x Des Chamois Poker ET), om. Laiholahti Jouko ja Laura 4. ROUNION JALIMEERO (R Flush x Margot Calimero), om. Helkamäki

Leena ja Sami

Ayrshirelehmät, 3 kertaa ja useammin poikineet / Semex Finland Oy 1. JOUKOLAN Z-ISOLDE (Palmyra Tri-Star Burdette x Des Chamois Poker ET), om. Laiholahti Jouko ja Laura 2. LESSARD JOY-LORELLI ET (Jelyca Oblique x Margot Calimero), om. Laiholahti Jouko ja Laura 3. JOUKOLAN INA-MARIE (Palmyra Poker Riggins ET x Shady Walnut Conn), om. Toikka Hannu ja Tiina 4. TUPAMÄEN IBIS (Palmyra TriStar Reality x Kildare Uliver ET), om. Uusitalo Perttu ja Näyskä Iina 5. KURHILAN YMPYRÄ (Margot Colargol x Hirvivainion Kuopus), om. Kallio Merja 6. RONDE CONN CATHERINE ET (Shady Walnut Conn x Covey-Farms Romeo ET), om. Jani Kivilahti ja Saija Räikkönen

AYRSHIRE SENIOR CHAMPION Champion: SHADY WALNUT GOLD-MORIA ET Varachampion: JOUKOLAN Z-ISOLDE Kunniamaininta: LESSARD JOY-LORELLI ET AYRSHIRE KARJAKILPAILU 1. Joukolan Ayrshire 2. Kurhilan Ayrshire 3. Änkön Ayrshire 4. Joukolan Ayrshire 5. Riitmaan Ayrshire

Muurikki 2016 MUURIKKI 2016 27.8.2016 Anjala AYRSHIRE-TULOKSET Tuomari Juulia Ahlholm

2. JOKELAN MARTHA (Palmyra Reality Gibbs ET x Faucher Poker Erwin), om. Saarinen Pekka ja Tarja 3. PETÄISMÄEN MURU (Faucher Poker Erwin x Margot Calimero), om. Keinänen Alli ja Kari 4. RIITMAAN MADELEINE ET (Des

Fleurs Perfect ET x Cedarvale Charleston), om. Kavander Mika ja Elina 5. SAVINNAN METSÄTÄHTI (Des Prairies Potter x Faucher Poker Erwin), om. Savikko Sanna 6. SAVINNAN LADYGAGA (Savinnan Hurmaava x McCornic Nelson

Ayrshirehiehot, alle 12 kk / Hankkija / Suomen Rehu 1. ROSAYRE MARY ET (Nexus Dreamer x Rosayre Garth’s Lucky ET), om. Kavander Mika ja Elina 2. SARAN MELISSA (De La Plaine Prime x Family-Af-Ayr Doublwhammy ET), om. Rautio Salla 3. HANHISAAREN P. MANGO (Duo Star Pokerstars x Peterslund 1213), om. Tiiri Juha 4. MINIMILLA (De La Cavee Test ET x Faucher Poker Erwin), om. Mikkelä Teemu ja Rasi Merja 5. JÄÄSKELÄN MARILYN (VR Kuusenojan Valpas Visio x VR Tammenpään Adam Afa), om. Jääskeläinen Satu ja Marko

Ayrshirehiehot, yli 12 kk / Raisio

1. ÄNKÖN LUMOAVA ET (Jelyca Oblique x Birghdale Copper), om. Änkö Sari ja Ari

64

Yli kymmenkuisten ayrshirehiehojen voittajakolmikko. Kuva Kati Lakso

ET), om. Savikko Sanna

Ayrshire-ensikot / Kaslink

1. ÄNKÖN KEISARINNA (Nexus Dreamer x Lindero), om. Änkö Sari ja Ari 2. TOIKAN KULTAMOKKA (Lagace


2/2016

Ayrshire-lehti

Kesän 2016 näyttelytulokset

Nuorimpien junnujen luokka. Kuva Kati Lakso Motown ET x Lagace Ristourn), om. Toikka Hannu ja Tiina 3. ÄNKÖN NAPIER LULU (Ardmore Crown Napier x Blackaddar Karamilk), om. Änkö Sari ja Ari

Ayrshirekasvattajien palkinto: TAIVALMÄEN ELOVEENA ET AF-VG85

Ayrshire Champion TAIVALMÄEN ELOVEENA ET AF-VG85

Ayrshirelehmät, 2 krt poikineet / Semex

1. JOPULI (Faucher Poker Erwin x Palmyra Jerry Bendig ET), om. Mikkelä Teemu ja Rasi Merja 2. HANHISAAREN JOLLA (Kildare Uliver ET x Palmyra Jerry Bendig ET), om. Tiiri Juha 3. LAKSON JANOJUOMA (Rannan Precet x Suontaan Jehta ET), om. Lakso Matti ja Kati

Ayrshirelehmät, 3-5 krt poikineet / Faba

1. TAIVALMÄEN ELOVEENA ET AF-VG85 (Des Chamois Poker ET x Kellcrest Ice Man ET), om. Taivalmäki mty 2. JOUKOLAN INAMARIE (Palmyra Poker Riggins ET x Shady Walnut Conn), om. Toikka Hannu ja Tiina 3. HANHISAAREN INKIVÄÄRI (Palmyra Tri-Star Reality x Peterslund 1213), om. Tiiri Juha 4. ÄNKÖN ILTATÄHTI (Faucher Poker Erwin x Juntulan Leima), om. Änkö Sari ja Ari

Muurikki 2016 Champion Taivalmäen Eloveena. Kuva Kati Lakso

65


Ayrshire-lehti

2/2016

Yhdistyksen ilmoituksia Tervetuloa maaliskuussa 2017

tuomarointikoulutukseen Ruovedelle! Kouluttajaksi saamme pitkän linjan ammattilaisen, UK Ayrshiren Duncan Hunterin. Varaa kalenteristasi aikaa viikon 12 loppupuolelle!

Huomio yritykset ! Suomen Ayrshirekasvattajiin on nyt mahdollista liittyä kannattajajäseneksi. Kannatusjäsenmaksu yrityksille on 250 € / vuosi. Kannatusjäseneksi liittyvät yritykset saavat mainokset Ayrshire-lehteen jäsenhintaan. Ayrshire-lehden tilaus (2 numeroa vuodessa) sisältyy jäsenmaksuun. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry

HUOMIO 100-TONNARIEN OMISTAJAT! Suomen Ayrshirekasvattajat ry lahjoittaa kaikille jäsentensä ayrshiresatatonnareille niiden kuvasta maalatun posliinilautasen. Lautasen oman satatonnarisi kuvalla saat, kun lähetät lehmästäsi kuvan Merja Kalliolle, merja.kurhila@gmail.com. Lisäksi yhdistys myöntää jäsenilleen ansiomerkin jokaisesta ayrshiresatatonnarista.

ALL STARS -lehmien lista ja PARAS AYRSHIREKARJA 2016 Suomen Ayrshirekasvattajat ry julkaisee jäsentensä All Stars -laatulehmien listan kerran vuodessa Ayrshire-lehden kevään numerossa. Listalle pääsevät vähintään AF-GP80 luokitetut lehmät, joiden paras 305 päivän tuotos on vähintään 9 500 kg maitoa. Lehmät pysyvät listalla niin kauan kuin ne ovat elossa. Poiston jälkeen lehmä pääsee vielä seuraavalle listalle, mutta ei enää sen jälkeen. Karjanomistajan tulee itse huolehtia lehmien tuotostietojen ja elossa olemisen tai poiston ilmoittamisesta. Jos tietoja ei päivitetä, lehmä putoaa pois listalta. Lehmistä ilmoitetaan luokitustulos, nimi, isä, paras 305 päivän tuotos (maitokilot ja pitoisuudet), miltä kaudelta paras tuotos on sekä lehmän omistaja. Paras Ayrshirekarja 2016 Paras Ayrshirekarja -kilpailu on järjestetty vuodesta 2011 lähtien ja nyt siis kuudetta kertaa. Kilpailussa lasketaan, kuinka monta prosenttia karjan lehmistä on All Stars -lehmiä. All Stars -lehmän AF-luokitustuloksen pitää olla GP80 tai parempi ja parhaan 305 päivän tuotoksen vähintään 9 500 kg. Paras Ayrshirekarja -kilpailu uudistuu Koska yhä suurempi osa karjoista on sekakarjoja eli karjassa on useampaa lypsyrotua, Suomen Ayrshirekasvattajien hallitus on päättänyt muuttaa Paras Ayrshirekarja -kilpailun sääntöjä siten, että kilpailu motivoisi myös sekakarjoja, joilla on kuitenkin huomattava osuus ayrshirelehmiä. Vuodesta 2016 alkaen kilpailun sääntöjä muutetaan seuraavasti: Karjat, joissa on alle 20 ayrshirelehmää: All Stars -tasoisten ayrshirelehmien määrää verrataan koko karjan lehmämäärään.

66

Karjat, joissa on 20 ayrshirelehmää ja enemmän: All Stars -tasoisten ayrshirelehmien määrää verrataan karjan ayrshirelehmien määrään. Muutoin kilpailun säännöt ovat entisellään. Mukaan lasketaan vuoden aikana elossa olleet All Stars -lehmät ja karjan lehmämäärä katsotaan Ammun 12 kk:n tuotoslistauksesta marras- tai joulukuulta. Paras Nousija -kilpailu pysyy entisellään. Tilan All Stars -lehmäprosenttia verrataan edellisen vuoden prosenttiin. Voidakseen osallistua Paras Nousija -kilpailuun, tilan pitää lähettää tietonsa kahtena vuotena peräkkäin. Kilpailuun osallistutaan ilmoittamalla karjan All Stars -lehmien määrä ja koko karjan lehmämäärä. Osallistuneista viiden parhaan ja kolmen parhaan nousijan tulee lähettää All Stars -lehmiensä lehmäkortit kilpailun valvojalle tuotostietojen tarkastamista varten. Tiedot ovat luottamuksellisia ja tulos julkaistaan All Stars -lehmien prosenttiosuutena. Karjakokoa tai tuotostietoja ei ilmoiteta tuloksissa. Jokainen kilpailuun osallistuja saa tiedon sijoituksestaan kilpailussa ja voi sen avulla seurata karjansa vuosittaista kehitystä suhteessa muihin kilpailijoihin. Kilpailun voittajat julkaistaan ja palkitaan After Show Partyssa Ayrshiren Talvinäyttelyn yhteydessä tammikuussa 2017. Ilmoittautumiset Paras Ayrshirekarja -kilpailuun 15.1.2017 mennessä. All Stars -lehmien tiedot lehteä varten 15.3.2017 mennessä. Ilmoittautumiset ja tiedot osoitteeseen salla. rautio@gmail.com


2/2016

Ayrshire-lehti

67


Ayrshire-lehti

2/2016

Suomen Ayrshirekasvattajat ry

SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 23. marraskuuta 2016 klo 15:00 Viking Geneticsin tiloissa, osoite Korpikyläntie 77, 15870 Hollola. Ohjelma: Keskiviikko 23.11. 12 :00 – 13:00 Lounas 13:00 – 13:45 VG:n puheenvuoro ja eläinesittely 13:45 – 14:30 Alkiotuotannon uusin kehitys: OPU-tekniikka ja IVF-alkioiden tuotanto, tutkija Jaana Peippo LUKE 14:30 – 15:00 Kahvi 15:00 Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n syyskokous

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen esitys sääntömuutoksesta. Hallitus esittää, että siirryttäisiin kahdesta varsinaisesta kokouksesta (kevät- ja syyskokous) yhteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen. (Muutos sääntöjen kohtiin 9. Yhdistyksen kokoukset ja 11. Varsinaiset kokoukset). Sääntöjen kohta 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen: ” Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.” Majoittuminen Solo Sokos Hotel Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti. Pysäköinti: https://www.sokoshotels.fi/fi/lahti/sokos-hotellahden-seurahuone/pysakointi 17:00 – 18:30 18:30 – 20:00 20:00 20:15

Naisten sauna Miesten sauna Alkumaljat ja NHK keskuksen puheenvuoro Illallinen

Torstai 24.11. Aamiainen 9:30 Linja-autokuljetus tilavierailuille * Saikarin tila, om. Taru ja Jouni Laine, Mäntsälä. 2014 valmistunut pihatto, 3 Lely-lypsyrobottia. 170 lehmää, joista puolet ayrshireä. * Rauhamaan tila, om. Sonja Rauhamaa, Kärkölä. 1980 rakennettu pihatto, 2 VMS-lypsyrobottia. 110 lehmää, joista 90 % ayrshireä, keskituotos reilu 10 000 kg. Paluu hotellille noin klo 14. Kokous ja ohjelma Hollolassa ovat ilmaisia, mutta tarjoilujen vuoksi niihin pitää ilmoittautua viimeistään 6.11.2016 lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ayrshire-finland@fdd.fi Koko paketin (majoitus, sauna, illallinen ja kuljetus tilavierailuille) hinta on 120 euroa kahden hengen huoneessa ja 160 euroa yhden hengen huoneessa. Paketti ilman majoitusta (sauna, illallinen ja kuljetus tilavierailuille) maksaa 50 euroa. Kokouspaketti on ostettavissa verkkokaupasta, joka löytyy osoitteesta ayrshire-finland.com, sunnuntaihin 6. marraskuuta klo 24 asti. Lisätiedot: Heli Teiskonlahti, heli.teiskonlahti@gmail.com tai puhelimella 040 593 8738

Tervetuloa! Hallitus

AYRSHIREKASVATTAJIEN HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT: Nimi, tehtävä Mirja Koljonen puheenjohtaja Minna Kotila sihteeri Vilma Pohjola varapuheenjohtaja Heli Teiskonlahti Juha Rinkinen Kristiina Iivarinen Saija Räikkönen Sanna Rintala Hannakaisa Heikkinen

Osoite Koljosentie 21, 64760 PELTOLA Kirkkojärventie 75, 69300 TOHOLAMPI Katavaistentie 37, 23140 HIETAMÄKI Kyrönlahdentie 923, 39340 KARHE Linnanperäntie 161, 34450 JÄMINKIPOHJA Kotitie 104, 73360 PAJULAHTI Sahilantie 4, 35820 MÄNTTÄ Kalliokoskentie 1098, 61160 KOURA Palojärventie 161, 74680 MYLLYNIEMI

Sähköposti luoranta@tiltu.teuva.fi

Puhelin 0400 861 988

minna.kotila@gmail.com

040 548 9373

vilma.pohjola@gmail.com

050 324 8061

heli.teiskonlahti@gmail.com

040 593 8738

juha.rinkinen@moisio.eu

040 517 6465

levaniemi@levaniemi.fi

040 594 5678

saija.raikkonen@suomi24.fi

040 731 4232

sanna.rintala@gmail.com

050 546 5828

hannakaisaheikkinen74@gmail.com

0400 808 224

Taloudenhoitaja, jäsenasiat, verkkokauppa: Katariina Ikkeläjärvi, Alakuja 6, 61800 KAUHAJOKI, puh. 040-5522371 Yhdistyksen yleissähköposti (vastuuhenkilönä Katariina): ayrshire-finland@fdd.fi 68


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.