Ayrshire-lehti 1/2022

Page 1

Ayrshire -lehti N:o 1 - 2022 Vuoden Ayrshirekasvattajat 2021 Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti, sivu 10 Alhaisten Timantti – 18 vuotta ja yli 180 000 kg maitoa, sivu 28 Mika ja Elina Kavanderin tilalla ayrshire on taloudellinen valinta, sivu 32
2 Semex Finland Oy Viikatetie 3, 91900 Liminka puh. 040 550 7643 sari.alhainen@semex.fi www.semex.fi KEHITTYVÄ, KASVAVA, YHTEISTYÖSSÄ KANSSASI MARILIE SELECTION SEMEXIN SONNIEN AVULLA PARANNAT TILAN KANNATTAVUUTTA! TUKENA TEKNOLOGIA KARJANOMISTAJAN PARHAAKSITILAKOHTAISET RATKAISUT TERVEYTTÄ JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Vain muutos on pysyvää

Maailma muuttui… ja sitten se muuttui taas. Tällä hetkel lä elämme taas keskellä uutta kriisiä. Kriisiä, joka on taas osoittanut meille kuinka tärkeää Suomen omavaraisuus, varsinkin ruuantuotannossa, on. Me emme voi tuudittau tua ajatukseen, että kaikki toimii tuonnin varassa. Me vil jelijöinä joudumme sopeutumaan jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin. Milloin ne tilanteet ovat byrokratiaa ja milloin taas olemme säiden armoilla. Milloin taas rauha järkkyy ja pahasti tai kulkutauti sekoittaa maailmaa. Rajat menevät kiinni, pakotteita luodaan ja rahtiliikenne maailmalla hidas tuu ja pysähtyy. Nyt joudumme sopeutumaan älyttömän nopeasti nousseisiin kustannuksiin. Entistä tarkemmin joudumme taas pohtimaan mikä on se meidän strategiam me tästäkin selviytyäksemme, kun esimerkiksi väkirehu jen hinnat kohoavat kohoamistaan. Myös lehmät joutuvat sopeutumaan. On löydettävä se tasapaino tehokkaan ja taloudellisen tuotannon kultaiselta keskitieltä. Ja samalla pitäisi omistaa myös kristallipallo, jotta näkisi mikä tilanne on tulevaisuudessa. Tässä on iso ayrshiren valttikortti, no pea sopeutuminen muuttuviin tilanteisiin. Ayrshire, joka on terve ja kestää muutosta, ei hetkahda ensimmäisen eikä toisenkaan vastatuulen tai myrskyn iskiessä kasvoille. Se on sitkeä ja vahva, aivan kuten me viljelijätkin. Viljelijät, jotka on ajettu aivan liian ahtaalle.

Silti meidän ei auta kuin luottaa, että me emme ole au ringonlaskun ammatissa vaan meitä tarvitaan ja se tarve myös ymmärretään ennen kuin on liian myöhäistä. Nyt jos koskaan tarvitaan sitä sisukkuutta, päättäväisyyttä ja isoa luonnetta, joka myös ayrshireltä löytyy. Nyt tarvitaan myös yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Ei meillä ole varaa näin piene nä porukkana jakaantua kuppikuntiin nokittelemaan siitä, kenellä on oikeus ja kenellä parhaat mahdollisuudet tuot

taa puhdasta suo malaista ruokaa. Kaikkia tarvitaan ja läpi Suomen. Se, että et ui valtavirran jou kossa, ei tarkoita sitä, että sinun valintasi olisi väärä. Jokaisen tilan lähtökohdat, ta voitteet ja strategia ovat erilaisia, mut ta päämäärä sama. Päämäärä, joka on helpompi saavuttaa ja matka mukavampi taittaa, kun kannus tetaan toisiamme eroavaisuuksistamme huolimatta sen sijaan, että yritetään kampittaa ja kaataa. Ei anneta hajota ja hallitse -periaat teen iskeä meihin.

Koetetaan siis pitää myös positiivista virettä yllä. Kaikki en näiden kriisivuosien jälkeen olisi jo mukava päästä viet tämään aikaa myös ihan kasvokkain toisten karjaihmisten kanssa. Näin myös someprofiilit saavat todelliset kasvot ja päästään yhdessä jakamaan ilot ja surut sekä elämyk set. Yhdistyskin pyrkii palaamaan livetoimintaan eli koko amaan ayrshireväkeä yhteen reissujen ja kokoontumisien muodossa. Toivottavasti näemme siellä niin uusia kuin van hoja tuttuja mahdollisimman laajalti pitkin Suomea. Roh keasti vaan mukaan jokainen, yhdessä ollaan vahvempia.

Pääkirjoitus
Hanna Jaara Kuva Hanna Jaara

Pääkirjoitus: Vain muutos on pysyvää – Hanna Jaara

Sisällysluettelo

Vuosikokous Härmässä – Hanna Jaara ja Saija Räikkönen

Hallituksen uusien jäsenten esittely

Saija Räikkönen

Siiri Lumme

Suomen Ayrshirekasvattajien vuosikokouksen tilavierailukohde Siiverinmäen Ayrshire – Sari Alhainen

Vuoden Ayrshirekasvattajat 2021 Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti – Salla Rautio................................................................................................

Ayrshirekasvattajien kesäretki -ilmoitus

Ayrshire International

Terveisiä Kanadasta!

Des Prairiesin tila lopettaa maidontuotannon

Ayrshire satatonnarit

Feeniks-lehmä Yly – Siiri Lumme

Alhaisten Timantti – 18 vuotta ja yli 180 000 kg maitoa –Salla Rautio...............

Mika ja Elina Kavanderin tilalla ayrshire on taloudellinen valinta – Salla Rautio

Ayrshire-lehdessä 20 vuotta sitten –Etätyötä parhaimmillaan – Sakari Äijö

Laatulehmien lista ALL STARS

Paras Ayrshirekarja 2021

80-EKM tonnarit

Junnujen valokuvahaaste

Suomalaisen ayrshirehiehon liha on valittu kolmatta kertaa peräkkäin maailman parhaaksi pihviksi – Netta Rummukainen

Sisällysluettelo Kuva Hanna Jaara

Ayrshire-lehti n:o 1/2022 22. vuosikerta ISSN 2323-1718

Julkaisija:

Suomen AyrshirekasvattajatFinnish Ayrshire Breeders ry

Toimituskunta: Saija Räikkönen (päätoimittaja) Salla Rautio (toimitussihteeri) Juha Rinkinen (ilmoitukset)

Tuomo Keski-Soini (ilmoitukset) Siiri Lumme Hanna Jaara

Käännökset: Salla Rautio Minna Laakso Toimituksen sähköpostiosoite: ayrshirekasvattajat.lehti@ gmail.com

Ilmestymis- ja aineistopäivät 2022: N:o aineisto ilmestyy 1 viikolla 11 viikolla 16 2 viikolla 37 viikolla 42

Ilmoitusmyynti: Juha Rinkinen juha.rinkinen@moisio.eu 040 517 6465

Tuomo Keski-Soini keskisoinintila@gmail.com 044 577 4984

Taitto ja painatus: SeT-Print, Teija Seppälä Mäensivuntie 69 61800 KAUHAJOKI puh. 040 529 4658 teija.seppala@set-print.fi

Kansikuva: Alhaisten Timantti. Kuva Anne Anttila/ Suomalainen Maaseutu

Suomen AyrshirekasvattajatFinnish Ayrshire Breeders ry

Ayrshire-lehti 1/2022

3
4
..................................... 5
6 •
6
......................................................................... 8
10
....................................................................... 17
................................................................................................ 18 •
22
........................................................................ 24
28
32
36
38
41
43
43
.............................................. 45 Ayrshire Virtual Winter Show 2022 • Ayrshire Virtual Winter Show’n tuomari Alan Timbrell .............................. 46 • Ayrshire Virtual Winter Show 2022 tulokset ................................................... 47 Suomen Ayrshirekasvattajien hallituksen yhteystiedot .......................................... 52

Vuosikokous Härmässä

Vuoden 2021 vuosikokouksen pito paikaksi valikoitui Härmän kuntokes kus Yli-Härmässä. Marraskuun lopulla pidetyn kokoontumisen ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului tilavierailu Aspilan Annakaisan ja Matin ayrshire valtaiselle tilalle. Tilalla oli vasta tehty iso laajennus, jossa parsinavetasta oli siirrytty robottilypsyyn. Robotteja on kaksi ja tulevaisuuden suunnitelmissa oli muuttaa karja kokonaan ayrshirek si. Navetassa vierailijoita odotti upea rivi lehmiä ja herkkuja notkuva tarjoi lupöytä.

Tilavierailun jälkeen oli luvassa ma joittuminen ja vapaamuotoista kylpy lässä oleskelua. Pitkän koronatauon jälkeen livetapaamista oli odotettu ja useammassa hotellihuoneessa kuului rempseää naurua ja jutustelua, kun päästiin taas vaihtamaan kasvotusten kuulumisia. Illan päätteeksi meille oli luvassa hieno illallinen ravintolan ka binetissa Atrian sponsoroimana.

Itsessään vuosikokouspäivä alkoi Atrian edustaja Jouni Ranta-Nilkun kertoessa meille kuinka suomalaisen ayrshirehiehon liha oli valittu jo kol mannen kerran maailman parhaaksi. Taas lisää valttikortteja ayrshiren ko riin, varsinkin, kun maidontuotannon ohessa tuleva liha on todella iso osa

kotimaista lihantuotantoa.

Seuraavaksi päivä jatkui Keskustan kansanedustaja Hannakaisa Heikki sen kertoessa meille maatalouden tulevaisuuden näkymistä, joissa kyllä selkeästi kuului nykyinen hyvin kes tämätön tilanne maatalouden saralla, mutta myös toiveikkuus, että suunta kääntyisi vielä paremmaksi.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Erovuorossa olleen Outi Immosen tilalle hallituk seen valittiin Siiri Lumme ja toinen erovuorossa ollut, Laura Laiholahti, jatkaa uudelle kaudelle. Aiemmin ero anomuksen jättäneen Sabine Holman tilalle hallitukseen valittiin tuttu kas vo, Saija Räikkönen.

Hanna Jaara valittiin puheenjohta jaksi myös kaudelle 2022.

Vuosikokouksen jälkeen palkit tiin Vuoden Ayrshirekasvattaja eli Päivölän tilan Jani Kivilahti ja Saija Räikkönen, sekä ojennettiin sataton narilautaset Annakaisa ja Matti As pilalle Woman-lehmästä sekä Sanna Savikolle ja Asko Taivalmäelle Asterilehmästä.

5Ayrshire-lehti 1/2022
Hieno illallinen oli Atrian sponsoroima. Kuva Hanna Jaara Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen kertoi kokousväelle maatalouden tule vaisuuden näkymistä. Kuva Hanna Jaara Atrian edustaja Jouni Ranta-Nilkku kertoi suomalaisen ayrshirehiehon lihan tulleen valituksi maailman parhaaksi pihviksi. Kuva Hanna Jaara

Hallituksen uusien jäsenten esittely Hallituksen uusvanha jäsen Saija Räikkönen

Kaikki, jotka ovat olleet yhdistyksen toi minnassa mukana, varmaan tietävät tai tuntevat minut jollain tavalla. Hallitus urani alkoi vuonna 2010 ja jatkui vuoteen 2020. Sitten iski väsymys yhdistystoimin taa kohtaan. Niin antoisaa kuin se oli nuo vuodet ollutkin, niin kyllä se myös kulutti. Välivuoden aikana sain olla irti vastuusta, mutta huomasin olevani kuitenkin lähes jatkuvasti jollain tavalla mukana yhdistyk sen hommissa, joten ajattelin, että on ihan sama lähteä taas ehdolle hallitukseen, kun veri veti edelleen niihin hommiin.

Enää en kuvittele, että voisimme yhdis tyksenä vaikuttaa jollain tapaa maamme ”viralliseen” ayrshirejalostukseen. Näen kuitenkin, että yhdistys on hyvä kanava

tuoda esiin tätä hienoa rotua ja antaa eri laisia näkökulmia ja kokemuksia rodun ja lostukseen. Yhdistys on hyvä kanava tuo da samanhenkiset ihmiset yhteen.

Toivon, että jos jäsenistöllä on uusia ideoita tai ehdotuksia yhdistyksen toimin taan, ottaisitte rohkeasti yhteyttä hallituk sen jäseniin. Yhdistys tarvitsee toimiak seen uusia aktiiveja ja asiasta innostuneita ihmisiä, ei me vanhat jäärät täällä ikuisesti istuta. Maailman tilanne on synkkä, jospa yhdistys voisi antaa edes hetkeksi hieman muuta ajateltavaa ja vertaistukea.

Nähdään yhdistyksen tapahtumissa!

Hallituksen uusi jäsen Siiri Lumme

Lapsesta lähtien olen touhunnut lehmien parissa, ja jo niiltä ajoil ta juontaa rakkauteni ja innos

tukseni lehmiin. Nyt 23-vuotiaa na hoidan vakituisesti tilamme karjaa.

Hallituksen uutena jäsenenä olen vielä koke maton, mutta pyrin perehtymään sen toimintaan ja haluan myös kantaa oman korteni yhteiseen kekoon. Lähdin mukaan hallitukseen sen laajan ja monitahoisen toiminnan vuoksi, joka tuo mu kanaan paljon uusia kokemuksia ja kontakteja. Yhdistyksen toiminta mahdollistaa tämän lisäksi samanhenkisten ihmisten kohtaamisen erilaisissa tapahtumissa. Ayrshire on mielestäni hieno rotu, jonka kehittäminen ja jalostaminen ovat tärkeitä.

Nuorena jäsenenä painotan etenkin uusia nuoria innostumaan mukaan toimintaan esimer kiksi junnutoiminnan kautta. Eläinten käsittely ja niiden kanssa toimiminen antaa nuorelle paljon, se kehittää pitkäjänteisyyttä sekä itseluottamusta ja ennen kaikkea hyvää mieltä.

Vaikka tämänhetkinen tilanne maataloudes sa on epävakaa ja haastava, uskon silti vahvasti maatalouden tulevaisuuteen. Haluan kannustaa nuoria tähän ammattiin, sillä nuorissa on kantava voima. Me kaikki yhdessä sekä nuoret, että ko keneemmat karjaihmiset voitamme myös nämä vaikeat ajat, sillä puhdasta kotimaista ruokaa tar vitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Ayrshire-lehti 1/20226
Saija
7Ayrshire-lehti 1/2022 NAVETTAHANKE MIELESSÄ? Lähetä suunnitelmakuvat Ransucolle! Meiltä parhaat merkit –kalusteet, kumimatot, parsipedit, lantakoneet ja vesilaitteet Ransuco Oy | puh. 02-484 080 | www.ransuco.fi The specialist in Livestock Drinking Solutions

Suomen Ayrshirekasvattajien vuosikokouksen tilavierailukohde SIIVERINMÄEN AYRSHIRE

Suomen Ayrshirekasvatta jien vuosikokouksen tila vierailukohteena oli tänä vuonna Matti ja Annakaisa Aspilan upea Siiverinmäen karja Alahärmässä. Aspilat ovat olleet erittäin tyytyväi siä kanadalaisen ayrshiren ominaisuuksiin niin raken teen, terveyden kuin tuo toksenkin osalta, ja heidän tavoitteenaan on puhdas 120-päinen ayrshirekarja lä hitulevaisuudessa.

Aspilat tekivät vanhaan navettaan laajennuksen vuonna 2019 niin, että sinne voitiin sijoittaa kaksi VMS-ro bottia. Samalla remontoitiin tiloihin väljä kestokuivike pohjainen poikimakarsina.

Ayrshire-lehti 1/20228
Matti ja Annakaisa Aspila ja tytöt Ainomari ja Martta. Väljä ja toimiva kestokuivikealue voidaan jakaa tarvittaessa useisiin osastoihin.

Upea lehmärivi vasemmalta oikealle:

-Siiverinmäen Nurmetar GP84 (i. Prime) on poikinut kolme kertaa. Sen paras 305 päivän tuotos on 10 285 kiloa, ja kolmannen kauden paras koelypsy on 48,2 kiloa.

-Siiverinmäen Lepohetki VG85 (i. Mordicus) on poikinut neljä kertaa. Sen kolmas 305 päivän tuotos on 11 621 kiloa ja neljännen kauden paras koelypsy on 43,7 kiloa.

-Siiverinmäen Pilikullensa (i. Perfecter) on poikinut kaksi kertaa ja kuluvan kauden paras koelypsy on 43,6kg- 6,23 - 3,40. -Siiverinmäen O’Hara (i. Arbiter) on poikinut kahdesti. Sen toisen kauden paras koelypsy on 42,2 kiloa.

-Siiverinmäen Piimävelli (i. Tuxedo) on poikinut juuri toisen kerran. Ensimmäinen 305 päivän tuotos on 9 508 kiloa. -Siiverinmäen Rixa (i. Arbiter) on ensikko, jonka paras koelypsy on 27,9 kiloa.

Isäntäväki arvostaa ayrshire lehmissään hyviä pitoisuuk sia ja helppohoitoisuutta sekä tavoittelee myös jalos tuksen avulla korkeampia tuotoksia. Terveet ja ketterät ayrshirelehmät ja maltillinen kustannustaso niin navetta remontin kuin ruokinnan kin osalta mahdollistavat hyvän kannattavuuden kohtuullisella työmäärällä. Navettatöissä käy parina päivänä viikossa auttamas sa tilalla oppisopimuksella karjanhoitajaksi opiskellut yrittäjälomittaja.

Teksti ja kuvat

Sari Alhainen

9Ayrshire-lehti 1/2022
Siiverinmäen Nurmetar GP84 (i. Prime) on poikinut kolme kertaa. Kuva Lilli Laiholahti

Vuoden Ayrshirekasvattajat 2021 Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti

Vuoden Ayrshirekasvattaja 2021 -palkinto annettiin Päivölän ti laa luotsaaville Saija Räikköselle ja Jani Kivilahdelle, jotka ovatkin olleet monessa mukana yhdessä ja erikseen niin omien eläintensä kuin Suomen Ayrshirekasvatta jienkin kanssa. Vuoden Ayrshire kasvattaja -palkinnon he sanovat tuntuvan hyvältä; on hienoa saa da huomionosoitus siitä, että on pitkään tehnyt työtä rodun paris sa ja saanut jotain aikaankin. Saija lisää myös arvostavansa sitä, että palkinto tulee porukalta, jonka kanssa on työtä tehnyt.

Päivölän tila ja Päivölän ayrshiret

Janin ja Saijan lisäksi Päi völän tilan väkeen kuulu vat parin pojat Vihtori ja Urho. Jämsän Kuorevedellä sijaitseva Päivölän tila on Janin kotitila, jota hän on isännöinyt vuodesta 2005. Tilalle valmistui vuonna

2006 yhden robotin navet ta. Päivölässä on sekakarja, jossa ayrshirejä on noin 20 lehmää. Tilan valtarotu on holstein, mutta vahva edus tus, vähän yli 10 lehmää, on ollut jo jonkin aikaa myös jerseyllä. Lisäksi löytyy kaik kia kolmea suomenkarja rotua. Rotusuhteita ei ole sen suuremmin koskaan

mietitty, paitsi että jerseytä on suunnitellusti lisätty ny kyiseen määrään. Muuten rotusuhteet ovat pysyneet suunnilleen samanlaisina pidemmän aikaa. Ayrshi ren osuuskin pysyy vakaa na ihan itsestään, sillä Saija ja Jani kuvailevat karjan ayrshirejä robotilla ja pi hatossa toimiviksi, hyvära

kenteisiksi, terveiksi, tuotta viksi ja huomaamattomiksi lehmiksi. Saijaa viehättää ayrshireissä myös niiden luonne; Saija kuvailee niitä sitkeiksi ja hieman jästipäi siksi, ehkä jopa vähän itsen sä kaltaisiksi.

Päivölän ayrshirejen suurimmista saavutuksis ta Saija ja Jani mainitse

Ayrshire-lehti 1/202210
Lehmät ovat kuljettaneet Saijaa ja Jania ympäri maailman. Kanadassa, jossa tämä kuvakin on otettu vuonna 2016, he ovat käyneet useita kertoja. Kuva Saijan kotialbumista 10-vuotias Vihtori auttelee jo täyttä päätä navettahommissa, nelivuotias Urho keskittyy vasikoiden kanssa leikkimiseen. Kuvat Saija Räikkönen

vat Lilan (i: Vaaralan Aika) 100-tonnariuden ja sen kaksi edellisen isäntäparin aikana keinosiemennyk seen myytyä poikaa: Päi völän Powermajor (i: Ard rossan M Wandringeye) ja Päivölän Robell (i: Mardel Volage), hyvät sijoitukset Suomen Ayrshirekasvat tajien Paras Ayrshirekarja -kilpailussa, hiehojen kas vattajaluokan voiton Ayr shire Winter Show’ssa 2017, Päivölän Penelope -hiehon (i: Faucher Homerun) kun niamaininnan Ayrshire Win ter Show’ssa vuonna 2016, Päivölän Opaasin (i: Forever Schoon Perfecter) Champi on-tittelin OKRA Summer Show:ssa vuonna 2019 sekä Päivölän Ophelian ja Päivö län Cindy (kummankin isä Palmyra Tri-Star Burdette) myynnit Sale of Stars -huu tokauppojen kalleimpina eläiminä. Päivölän ayrshire jen keskipoikimakerta on 3,3, ja karjan 23 ayrshire lehmästä 14 on All Stars -ta soisia eli luokitettu vähin tään AF-GP 80 ja paras 305 päivän tuotos vähintään 10 000 kg. All Stars -lehmi en parhaiden 305 päivän tuotosten keskiarvo on 10 411 kg. Karjan ayrshirejen 12 kk:n tuotos on tällä het kellä vaatimaton 8872 kg, sillä vanhoja, hyviä lehmiä ei haluta poistaa, vaikka niille tulisi pitkä umpikausi. Koko karjan vanhin lehmä on tällä hetkellä 12-vuotias Päivölän Hekuma AF-GP 82 (i: Niemen Utu), jonka elin ikäistuotos on yli 90 000 kg.

Saijaa puri lehmäkärpänen mummolassa Saija ei ole lypsykarjatilalta kotoisin, mutta Joutsenos sa, kodin lähellä mum molassa oli lehmiä ja siel lä syttyi lehmäkipinä. Jo 4-vuotiaana Saija ilmoitti, että hänestä tulee isona maanviljelijä. Maatalouden perustutkinnon ja armeijan jälkeen tie vei Kiteelle ag rologiopintojen pariin. Ki teeltä löytyi kuitenkin mies,

Ayrshire-lehti

jonka tilalle Tohmajärvelle Saija lähti emännäksi kes ken opintojen. Tasankolan tilalla oli noin 40 lehmän lähes puhdas ayrshirekarja. Tasankolassa tuli Saijan ai kana 100-tonnariksi kolme lehmää. Kanadalaisen luo kittajan käynti ensimmäi sen kerran vuonna 2007 li säsi entisestään Saijan intoa ayrshirejalostukseen. Myös näyttelykärpänen pääsi puremaan jo Tasankolaaikoina, ja Saija osallistui Haapajärvellä vuonna 2009 järjestettyyn Tyylikäs-näyt telyyn Tasankolan Anger vo -hiehon (i: Larch Grove Mischief) kanssa. Angervo ja kolme muuta ayrshireeläintä lähtivät Saijan mu kaan, kun ero tuli. Niistä kahden eläimen sukulinjaa on yhä Päivölässä.

Jalostuksen kulmaki venä lehmäperheet

Päivölän karjassa jalostuk sen kulmakivenä ovat leh mäperheet. Jani sanoo, että rodusta riippumatta halu taan pitää hyviä perheitä. Kokonaisuutena parhaita lehmäperheitä on haluttu laajentaa. Jani siteeraa leh mäperheajatuksen yhtey dessä ruotsalaista pitkän linjan karjamiestä, Jan Go weniusta: ”Paras tapa saada hyviä lehmiä on omistaa hyviä lehmiä.” Niitä hyviä lehmiä on tullut myös ul komailta, sekä elävinä eläi minä että alkioina. Kun hyvistä suvuista on saatu paljon jälkeläisiä, on voitu myydä myös muille jalosta jille karjan parhaimmistoon kuuluvia eläimiä. Esimerk kinä tästä Jani mainitsee ensimmäisen kanadalai sesta alkiosta syntyneen lehmän, Ronde Conn Cat herine ET:n (i: Shady Wal nut Conn) suvusta myydyn hiehon Päivölän Cindyn. Se myytiin Sale of Stars -huu tokaupassa huutokaupan korkeimmalla hinnalla, se voitti luokkansa ja kehittyi Janin mukaan myöhemmin suvun parhaaksi lehmäksi.

11
1/2022
Ronde Conn Catherine ET (Conn x Romeo) oli Päivölän karjan ensim mäinen alkiosta syntynyt lehmä. Se luokitettiin pistein AF-VG88 ja sen elinikäistuotos seitsemällä poikimisella oli 67 000 kiloa maitoa. Vali tettavasti Catherine kuoli pian kahdeksannen poikimisensa jälkeen. Kuva Lucinda Morgan Tasankolan Angervo (Mischief x K. Tumppi) oli Saijan ensimmäinen näyttelyeläin. Kehässä se ei loistanut, mutta se tuotti elämänsä aikana 65 000 kiloa maitoa ja poiki seitsemän kertaa. Kuva Frank Robinson Päivölän Milena on poikinut viisi kertaa ja se on luokitettu AF-VG88. Kuva Saija Räikkönen

Päivölän Hekuma edustaa vanhaa genetiikkaa, sen isä on Niemen Utu ja emän isä Special K. Matalasta ja vantterasta ulkomuodostaan huo limatta se on kestänyt vuodesta toiseen ja on nyt 12-vuotiaana karjan vanhin lehmä, se on tuottanut maitoa 90 000 kiloa. Kuvassa Hekuma yhdeksännen poikimisensa jälkeen. Kuva Saija Räikkönen

Des Prairies Princess ET oli mer kittävä eläin Päivölän karjalle. Se menestyi hiehona näyttelyis sä todella hyvin ja luokitettiin ensikkona pistein AF-VG86. Se poiki viisi kertaa, siitä jäi useita tyttäriä ja se lypsi elinikänään 60 000 kiloa maitoa. Kuvassa Jani ja Princess Mikkelin Muurikissa vuonna 2011 jossa Princess va littiin Junior Championiksi. Kuva Saija Räikkönen

Muita tärkeitä lehmäyk silöitä sukuineen ovat olleet myös Des Prairies Princess ET (i: Des Chamois Poker ET) ja Faucher Poker Opal ET (i: Des Chamois Poker ET; Opalin suvusta oli juttu Ayrshire-lehden numeros sa 2/2018). Saija mainitsee itselleen tärkeinä lehmäyk silöinä myös ensimmäisen Tasankolan 100-tonnarin, lehmän nimeltä Hinta sekä näyttelykärpäsen sytyttä neen Tasankolan Angervo -lehmän, joka ehti kuudella kaudella lypsää 65 000 kg ennen kuin 7. poikimisen jälkeen pyogenes lopetti lehmän uran. Tasankolan

peruja ovat myös upean luokitustuloksen AF-VG88 saanut Päivölän Milena (i: Duo Star Gentleman ET), jonka suvusta neljän pol ven takaa löytyy toinen Tasankolan 100-tonnari, myöskin Milena nimeltään, sekä Päivölän Kummitus (i: Des Chamois Poker ET, e: Tasankolan Elviira), joka on tähän mennessä saanut neljä tytärtä ja useita tyttä rentyttäriä sukuaan jatka maan, sekä tuottanut yli 70 000 kiloa maitoa.

Monessa mukana Oman karjan jalostamisen ja esille tuomisen lisäksi Jani on mukana myös mui den karjojen jalostuksessa toimiessaan Semexin Fin landin alue-edustajana. Ayrshiren asiaa Saija ja Jani ovat olleet ajamassa myös Suomen Ayrshirekasvat tajien yhdistyksessä toi mimalla. Jani oli yhdistyk sen hallituksessa vuosina 2006 – 2007, mutta hänen mielestään aika oli sikäli väärä, että samaan aikaan oli navetan rakentaminen.

Vuoden Ayrshirekasvattaja-palkinto ja asiaan kuuluva juhlajuoma. Kuva Saija Räikkönen

Ayrshire-lehti 1/202212
Päivölän Cindy (Burdette x Conn) voitti luokkansa Ayrshire Winter Show’ssa vuonna 2015 ja se myytiin Sale of Stars -huutokaupan kal leimpana eläimenä hintaan 2800 euroa. Kuva Saija Räikkönen

Päivölän B. Ophelia ET (Burdet te x Poker) myytiin Sale of Stars -huutokaupassa vuonna 2014 huikeaan 4000 euron hintaan sen ollessa huutokaupan kallein eläin. Ophelian osti kimppa, jos sa olivat mukana Juha Viirimäki, Sami Yli-Huumo, Janne Kataja ja Aku Hirviniemi. Ophelia sai nimeään kantavan Facebooksivun, se seikkaili Pöyrööt-sarja kuvassa ja sillä oli fanituotteita, mm. T-paita. Kuva Lucinda Mor gan Saija on ollut hallituksessa jäsenenä vuosina 2010 –2018 ja puheenjohtajana vuodet 2019 – 2020. Viime vuonna Saija palasi hal lituksen jäseneksi yhden välivuoden jälkeen. Saija kertoo hallitusaikanaan yhdistyksen käytännössä täyttäneen vapaa-ajan ja ol leen siten iso ja merkittävä osa elämää. Toiminnan pai nopiste on kuitenkin vuo sien saatossa muuttunut. Alussa Ayrshirekasvattajat pyrki vaikuttamaan Faban kautta ayrshirejalostuk seen, mutta nykyään, kun Suomen omaa, kansallista jalostusohjelmaa ei ole, ei ole oikein vaikutusmah dollisuuksiakaan. Nykyään

yhdistyksen tärkein tehtävä on tuoda rotua esille ja teh dä yhteistyötä alan toimijoi den kanssa. Ayrshire Winter Show on ollut koko ajan iso juttu yhdistyksen ja rodun näkyvyydelle. Juuri tällä hetkellä koko alalla tosin on isompiakin kuin rotupoliit

tisia ongelmia, mutta täytyy toivoa parempia aikoja.

Saija oli myös Ayrshirelehden toimitussihteerinä 8 vuotta. Se pesti on suu ritöinen ja rankka, mutta Saija sanoo, että oli aina antoisaa ja palkitsevaa, kun uusi lehti ilmestyi. Saija on

ollut mukana järjestämässä Ayrshire Winter Show’ta en simmäisestä kerrasta asti ja kerran hän oli AWS:n veto vastuussa. Myös Okra Sum mer Show 2019 oli pitkälti Saijan vastuulla. Paljon Sai ja on myös tehnyt tausta työtä, joka ei ulospäin näy. Parasta yhdistyksen toimin nassa mukana olemisessa on ollut se, että on päässyt näkemään hienoja paikkoja ja lehmiä ympäri maailman ja saanut valtavasti uusia tuttuja ja sosiaalisia verkos toja.

13Ayrshire-lehti 1/2022
”Paras tapa saada hyviä lehmiä, on omistaa hyviä lehmiä.”
Salla Rautio Päivölän P. Opaasi voitti Cham pion-tittelin Okra Summer Show’ssa vuonna 2019. Kuva Sanna Rintala

The Ayrshire Breeders of The Year 2021 Saija Räikkönen and Jani Kivilahti

The Ayrshire Breeder of The Year 2021 -award was given to Saija Räikkönen and Jani Kivilahti who run Päivölä Farm and have been active with showing their animals and working among The Finnish Ayrshire Breeders. They say it feels good to be awarded since they’ve been working with the breed for such a long time.

Päivölä Farm and Päivölä’s Ayrshires

Besides Jani and Saija also their sons Vihtori and Urho live on the farm. Päivölä farm is located in Kuorevesi, Jämsä in Central Finland. Päivölä is Jani’s home farm and he has been running it since 2005. In 2006 a new robotic barn was built. The herd of Päivölä consists of different breeds, be sides the main breed Holstein there are about 20 Ayrshires and around 10 Jerseys and some Finn Cattle cows. The

numbers of cows of different breeds have stayed stabile for some time already. Saija and Jani say Päivölä’s Ayrshires are healthy, productive cows who have a good conforma tion and work well in the free stall barn and robotic milk ing. Saija is also fascinated by their character; she says they are persistent and a bit stubborn, perhaps a bit like Saija herself.

The biggest achievements of Päivölä’s Ayrshires are 100 000 kgs lifetime production of Lila (sire Vaaralan Aika), two Lila’s sons sold to AI, good placings in The Finnish Ayrshire Breeders’ The Best Ayrshire Herd competition, winning the Breeder’s Herd class with heifers in Ayrshire Winter Show 2017, the Honorable Mention of Päivölän Penelope -heif er (sire Faucher Homerun) in Ayrshire Winter Show 2016, Päivölän Opaasi’s (sire Forever Schoon Perfecter) Grand Champion title in OKRA Summer Show 2019 and heifers Päivölän Ophelia and Päivölän Cindy (both sired by Palmyra

Ayrshire-lehti 1/202214

Tri-Star Burdette) being sold as the most expensive animal in Sale of Stars auctions. The average amount of calvings of Ayrshire cows in Päivölä at the moment is 3,3 and 14 out of 23 Ayrshire cows are All Stars cows. The last 12 months’ av erage yield of Ayrshires is now only 8 872 kg since Saija and Jani don’t want to cull some older, good cows even though they would be dry for a rather long time. The oldest cow in the herd at the moment is Ayrshire Päivölän Hekuma AFGP 82 (sire Niemen Utu) who is 12 years old and has milked over 90 000 kgs.

Saija got interested in cows at her grandparents’ farm

Saija is not from a dairy farm but close to her home in Joutseno lived her grandparents who had cows. After her service in army she started studying in agricultural high school. Nevertheless love lead her to Tasankola farm. There was an almost pure Ayrshire herd, around 40 cows. During her time in Tasankola 3 cows reached 100 000 kgs lifetime production and Canadian classification made her even more interested in Ayrshire breeding. She also got excited about showing cattle and she participated in Tyylikäs show in 2009 with heifer Tasankolan Angervo (sire Larch Grove Mischief). Saija took Angervo and three other Ayrshires with her when she left Tasankola. Two out of those four bloodlines are still alive in Päivölä.

Breeding is based on cow families

In Päivölä the basis of breeding are cow families. Jani says they want to keep the good families, despite the breed and they want to expand the best families. They have got ten good cow families also from abroad via live animals and embryos. When they have gotten many calves from a good family they have been able to sell also animals that are among the best ones in the herd. One example of this was Päivölän Cindy who belongs to the family originating from the first heifer calf born from an embryo in Päivölä, Ronde Conn Catherine ET (sire Shady Walnut Conn). Cindy was sold for the highest price in Sale of Stars auction and she became later the best cow in her family.

Other remarkable cows and families in Päivölä have been Des Prairies Princess ET (sire Des Chamois Poker ET) and Faucher Poker Opal ET (sire Des Chamois Poker ET). Important cows for Saija have been also Hinta, the first 100-ton cow in Tasankola, Tasankolan Angervo who milked 65 000 kgs on 6 lactations (her career ended soon after 7th calving because of pyogenes) and made Saija inter ested in showing, Päivölän Milena AF-VG88 (sire Duo Star Gentleman), who originates from another 100-ton cow in Tasankola and Päivölän Kummitus (sire Des Chamois Poker ET, dam Tasankolan Elviira), who has created a strong family in Päivölä and milked over 70 000 kgs.

Working for Ayrshire in many ways Besides breeding his own herd Jani has a role in breeding on many farms as he works for Semex Finland. Saija and Jani have been working for Ayrshire also in The Finnish Ayrshire Breeders. Jani was a member of the board in 2006 2007 but he says the time wasn’t right because the build ing of the new barn was in 2006. Saija was in the board in 2010 – 2018 and as a president in 2019 – 2020. Now Saija is again a member of The Finnish Ayrshire Breeders’ board after a one year break. Saija says being a member of the board is a remarkable part of life because working for the association takes quite a lot of time. Earlier the association tried to affect on Ayrshire breeding on a national level via Faba but nowadays the main thing is to promote the breed and to co-operate with different operators of the branch. The Ayrshire Winter Show has always been a big thing for promoting the breed and for the association.

Saija was in charge of making the Ayrshire-magazine for 8 years. That is a big job but Saija says it was always very rewarding to get a new issue published. She has also been involved with organizing the Ayrshire Winter Show from the very beginning. One year she had the main responsi bility of AWS. She also leaded organizing of Okra Summer Show 2019. Saija says the best things about being active in The Finnish Ayrshire Breeders have been getting to see wonderful places and cows all around the world and mak ing new friends and social networks.

Kestävät lehmätKestävät lehmät

Jäsenten omistamien kestävien lehmien lista julkaistaan Ayrshire-lehdessä 2/2022. Lehmistä tulee lähettää seuraavat tiedot: nimi, mahdollinen luokitustulos, syntymäaika, poikimakerta, isä emä, emänisä, elinikäistuotos ja omistaja. Listalle päästäkseen lehmän on tullut lypsää vähintään 70 000 kg elinikäistuotos.

Tiedot kestävistä lehmistä voi lähettää 15.9. mennessä Salla Rautiolle, salla.rautio@gmail.com

Ayrshire-lehti 1/2022

15
Kuva Mikkeli Kivimäki
Ayrshire-lehti 1/202216

Ayrshirekasvattajien kesäretki Haaparantaan SRB-yhdistyksen vuositapahtumaan 1.- 3.8.2022

Korona on siirtänyt SRB-yhdistyksen kesätapahtuman järjestämistä, mutta toivottavasti nyt päästään matkaan. Yksityiskohtainen ilmoitus tapahtumasta löytyy tästä lehdestä. Matkalle ei ole yhteiskuljetusta, joten reissuun lähdetään omilla kyydeillä. Huomioikaa myös, että jokainen osallistuja ilmoittautuu TAPAHTUMAAN itse suoraan SRB-yhdistyksen kotisivujen ilmoittautumislomakkeen kautta, joka löytyy SRB-yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.srb-foreningen.se. HOTELLIVARAUKSET tehdään suoraan hotelliin www.haparandastadshotell.se.

Myös kustannukset jokainen hoitaa itse. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.6.2022!

Ilmoittautumislomakkeelta voi jokainen valita ne osiot, joihin haluaa osallistua.

Mikäli tapahtumaan ilmoittautumisen tai hotellivarauksen kanssa tulee ongelmia, niin apua saa Laura Laiholahdelta 044 552 4493 tai laura.laiholahti@gmail.com.

Yhdistyksen verkkokauppa

Verkkokaupan löydät osoitteesta www.ayrshireverkkokauppa.mycashflow.fi. Linkki verkkokauppaan löytyy myös yhdistyksen kotisivuilta www.ayrshire-finland.com.

Tällä hetkellä verkkokaupassa on myynnissä huppareita, laukkuja ja reppuja. Vaihdamme tuotevalikoimaa ajoittain.

Tuotteita, joita ei tällä hetkellä ole myynnissä verkkokaupassa, voi kysyä sähköpostilla Heli Teiskonlahdelta heli.teiskonlahti@gmail.com

17Ayrshire-lehti 1/2022

Ayrshire International Terveisiä Kanadasta!

Kerromme mielellämme joitakin uutisia ja ajankohtaisia asioita liitty en Ayrshire Canadaan ja ayrshirero tuun maassamme.

Henkilöstö Ayrshire Canadalla on kaksi kokoai kaista työntekijää. Yves Charpentier on ollut kansallinen kenttämies vuo desta 2005 asti ja Michel Boudreault on toiminut toiminnanjohtajana vuodesta 2015. Ayrshire Canada on vuosien aikana tehnyt yhteis työtä muiden rotuorganisaatioiden kanssa hallinnollisissa töissä, kuten rekisteröinneissä, kantakirjan pitä misessä, kirjanpidossa jne. Käytäm me myös säännöllisesti ulkopuolista työvoimaa joissakin työtehtävissä. Se auttaa vähentämään kuluja ja kasvattamaan aikaa, joka käytetään karjanjalostajien kanssa tehtävään perustyöhön. Läheiset suhteet jäse niin ovat yhdistyksellemme tärkein asia. Johtokunta linjaa selvästi, että meidän täytyy käydä jäsentemme luona ja pitää yhteyttä heihin sään nöllisesti.

Tilanne

Pienenä rotuna ayrshire kohtaa joi takin haasteita, kuten rekisteröin tien, jäsenien ja tuotosseurannassa ja luokituksessa mukana olevien lehmien määrä. Vuonna 2022 yhdis tyksellä on 460 jäsentä ja odotetaan 4 700 rekisteröityä eläintä ja 4 737 luokitusta.

mis vuoden loppuun mennessä.

Palvelut ja toiminta

Valmistellessamme karjakeskustelu ja ja tilavierailuja käytämme monia raportteja Lactanetistä* ja erityi sesti COMPASS-ohjelmistoa. Tämä vuonna 2021 luotu, verkossa oleva genetiikan työkalu on erittäin hyö dyllinen, käyttäjäystävällinen ja an taa karjanomistajille mahdollisuu den hallinnoida itse eläinainestaan. Se antaa hyvin kokonaisvaltaisen kuvan karjasta ja auttaa meitä anta maan vielä tarkempia neuvoja kar janomistajille. Voimme sanoa, että tämä työkalu on meille nykyään välttämätön.

Kanada on tunnettu monista näyttelyistään, mutta maan suuri koko on aina ollut haaste. Pande mia avasi uusia mahdollisuuksia ja uskomme niiden jäävän käyttöön pysyvästi. Viimeksi kuluneiden kah den vuoden aikana on järjestetty virtuaalisia näyttelyitä, huutokaup poja ja vuosikokous korvaamaan toimintaa, jossa yleensä on kokoon nuttu paikan päälle. Toivomme, että toiminta palautuu normaaliksi vuonna 2022, mutta meidän täytyy pitää myös virtuaalitapahtumia, jot ta jäsenet voisivat olla tekemisissä toistensa kanssa helpommin.

Genetiikka

Yves Charpentier on ollut Ayrshire Canadan palveluksessa vuodesta 2005. Ensimmäinen Suomen-matka tapahtui vuonna 2004 Yvesin toimiessa ayrshiren vuosinäyttelyn tuomarina Okrassa. Sen jälkeen Yves on käynyt Suomessa vuosittain korona-aikaan asti toimien yhdis tyksen AF-rakenneluokittajana.

Rodun 305 päivän keskituotos Kanadassa on 8 210 kg maitoa, 4,14 % ja 339 kg rasvaa ja 3,42 % ja 270 kg valkuaista. Kansallinen keskiar vo tulee 6 290 julkaisukelpoisesta tuotoksesta ja nämä luvut sisältyvät kantakirjaamme ja ovat saatavilla netissä. Teemme töitä sen eteen, että saisimme sisällytettyä mukaan ”ei-julkaisukelpoiset” tuotokset, jolloin tuotoksia olisi tuplamäärä. Uskomme sen tuovan kaikki karjan omistajat lähemmäksi yhdistystä ja toisiaan ja tuovan tunnustusta heil le. Tämän projektin pitäisi olla val

Monissa maissa viime vuotta leimasi resessiivisen geenivirheen, Arthrog typosis Multiplex (AM) eli curly calf -syndrooman, löytyminen. Ayrshire populaatioiden ympäri maailmaa täytyy nyt selvitä tämän geenivir heen kanssa. Meidän pääasiallisen keinosiemennyssonnien tuottajam me reaktio oli nopea ja ammattimai nen. He päättivät, etteivät enää osta uusia sonneja, jotka kantavat AMgeenivirhettä (geenivirheen kantaja merkitään lyhenteellä AMC).

Kuten tiedämme, genomites tillä voi tutkia, kantaako eläin gee nivirhettä vai ei. Uuden säännön mukaan kaikki kantakirjaan merkit

Ayrshire-lehti 1/202218
Michel Boudreault on toiminut Ayrshire Cana dan toiminnanjohtajana vuodesta 2015.

Margot Patagonie EX-95-7E on esimerkki tasapainoisesta ka nadalaisesta ayrshiresta, joka on vielä 9. laktaatiolla luokitet tu EX-95 ja lypsänyt parhaalla kaudellaan (6.) 10939 – 4,6 –3,6. Patagonie on niittänyt me nestystä useissa merkittävissä näyttelyissä ja voitoista unoh tumattomin lienee Madisonista vuoden 2016 World Dairy Expon Ayrshire Grand Champion, jota suomalaisryhmäkin oli todista massa. Patagoniella on yksi kei nosiemennykselle myyty poika, Margot Player, joka on ollut käy tössä myös Suomessa. Kuvassa Margot Patagonie viisi kertaa poikineena Madisonin näyttelys sä kuvattuna.

tävät sonnit on genomites tattava, samoin kuin kaik ki naaraspuoliset naudat, joita huuhdellaan tai joista poimitaan munasoluja.

Karjanomistajien kannusta minen lisäämään genomi testauksen käyttöä on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tavoitteista lähivuosina.

Lactanetin arvostelun mu kaan noin 20 % nuorista kanadalaisista ayrshireistä kantaa AM-geenivirhettä.

Pidämme tilannetta hyvin vakavana, mutta kaikki työ kalut ovat käytössä, jotta tilanne saadaan pysymään hallinnassa.

Tämä ongelmatilanne to distaa, että on välttämätön tä saada enemmän erilaisia sukuja lehmäperheisiin, jois sa on huippugenomit. Tämä todistaa myös paremman kansainvälisen tiedonvaih

don välttämättömyyden ayrshiremaiden välillä.

Genomisessa valinnas samme päätavoitteet py syvät samoina: pyrimme korkeaan maitotuotokseen ja pitoisuuksiin, tuotamme yhä eläimiä, joilla on toimiva rakenne, parannamme tär keimpiä terveysominaisuuk sia ja säilytämme sukulin jojen monimuotoisuuden. Viimeksi mainittuun täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Ruokintasuunnitel ma ayrshirelehmille

Vuodesta 2017 asti olem me työskennelleet yhdes sä Lactanetin, Agriculture Canadan tutkimusasemi en ja 18 karjan kanssa ke

hittääksemme ayrshiren ruokintaa. Oletuksemme on, että ravitsemukselliset valkuaistarpeet eivät täyty niin, että lehmät voisivat tuottaa täyden potentiaa linsa mukaisesti. Meillä on tilastoja, jotka todistavat, että OIV-tarpeen täytyy täyttyä. Meille se on äärim mäisen tärkeää ja tarjoaa suuren mahdollisuuden kehittää karjojemme kan nattavuutta. Vuonna 2022 meillä pitäisi olla hyvin mie lenkiintoista tietoa työstet tävänä.

Yhteenveto Kuten voi huomata, meillä on paljon meneillään orga nisaatiossamme. Yritämme aina informoida ja koulut

taa karjanomistajiamme parhaalla mahdollisella ta valla. Me myös työskente lemme kovasti sen eteen, että saisimme kannattavia, helppohoitoisia ja vastus tuskykyisiä lehmiä, joihin maidontuottajat olisivat tyytyväisiä ja jotka pärjäisi vät erilaisissa tuotantoym päristöissä. Me luotamme siihen, että mahtavilla ayr shireilla on potentiaalia!

*Lactanet on viljelijöiden johta ma organisaatio, joka palvelee kanadalaisia maidontuottajia. Lactanet tarjoaa kanadalaisille maidontuottajille välttämättö miä työkaluja avuksi menestymi seen. Sieltä löytyy kanadalaisen eläinaineksen geneettiset tiedot. https://www.cdn.ca/home.php

Greetings from Canada!

We are very pleased to give you some news and reports on what is going on regarding Ayrshire Canada and the Ayr shire breed in our country.

Staff

The permanent staff for Ayrshire Canada is composed of two full-time workers. Yves Charpentier is the National Fieldman since 2005 and Michel Boudreault served as the General Manager since 2015. Over the years, Ayrshire Canada has developed working partnerships with other breed organizations, regarding many administrative works. Such as registrations, herd-book management, accounting, etc. And on a regular basis, we include punctual help for specific work. It helps us to reduce the costs and increase the basic work with our breeders. For the association a clo se relation with our members is the most important. Our board of director is clear on this point, we must visit our breeders and keep contact with them on a regular basis.

Situation

As a smaller breed we are facing some challenges like the number of registrations, membership, cows on milk recor ding and classification. For 2022, the association count on 460 members for a total of 4,700 animals registered and 4,737 animals were classified.

The national breed average for production sits at 8,210 kg milk at 4.14% 339 kg fat and at 3.42% 270 kg of protein for 305 days. The national average comes from 6,290 “pub lishable records” and these numbers are included in our herd book and available on the Web. We are working to in clude the “Non-publishable” records, which will more than double the number of records. We believe that will bring all breeders closer of the association, facilitate the friendship and open all recognition for them. This project should be done by the end of the year.

Services and activities

In preparation of our herd discussions and visits on farms, we are using many reports from Lactanet* and specially the software ‘COMPASS’. Created in 2021, this web genetic tool is very useful, friendly user and give the opportunity to breeders to manage their genetic inventory by themselves.

It is giving a very complete portrait of a herd and then hel ping us to give more accurate advice to our breeders. We can say that this tool is now unavoidable for us.

Canada is renowned for their many shows, but the size of the country was always a challenge. The pandemic open new possibilities and we believe they will stay. Virtual shows, sales and Annual Congress have been organized in the past two years to replace activities that were usually done in person. We all hope that our activities will be back to normal in 2022, but we must keep the virtual even open to help to bring members closer.

Genetic

As different countries, the past year was marked by the discovery of the recessive gene Arthrogryposis Multiplex

(AM) or curly calf syndrome. Ayrshire populations around the world now have to manage with this genetic defect. The reaction from our main genetic provider was fast and professional. They decided to do not offer any more bulls that are “AM carrier” (AMC).

As we know now, that genomic testing can identify the carriers and non-carriers. A new politic has been decided to mandatory a genomic test for registering all bulls in our herdbook and also for all females that will have an embryo or ovocytes recovery. The promotion to increase the gen omic testing by Canadian breeders will be one of the most important goals of the association in the years to come. Ac cording to Lactanet evaluation, around 20% of the young Canadian population is AM carrier. We consider this situa tion very seriously, but all the tools are in place to manage it correctly.

This challenge brings to evidence the necessity to de velop a better diversity of cow families with high genetic potential. That also prove the necessity of a better interna tional sharing of data and information between Ayrshire countries.

In our genetic selection main goals remain the same: aiming for high production of milk and components, con tinue to produce cattle with functional type, improve the major health traits and keep the diversity. This last point on diversity, we must take a closure care.

Feeding program for Ayrshire cows

Since 2017, we are working in partnership with Lactanet, Agriculture Canada research stations and 18 herds on the improvement of the feeding ration for Ayrshire. Our expec tation is that our nutritional needs for protein are not well covered to allow producing as her full potential. We have statistics that already prove that the non-degradable pro tein (or metabolizable protein) must be fully covered. For us, it is extremely important and represents a great oppor tunity to improve the profitability of our herds. In 2022, we should have very interesting data to work with.

Conclusion

As you can read, we have a lot going on in our association. We are always trying to inform and educate our breeders in the best way possible. Also, we work hard to develop a profitable, trouble-free and resistant cow that will be able to satisfy dairy producers and be able to perform well in all kinds of management. We trust that the magnificent Ayr shires have the potential to do that!

* Lactanet is a farmer-run organization serving Canadian dairy produ cers. They provide Canadian dairy farmers with the tools necessary to help them succeed. There are managing and sharing the dairy genetic information in Canada. https://www.cdn.ca/home.php

Ayrshire-lehti 1/202220

Suunniteltu lehmien ja maidontuottajien tarpeisiin

Lely Astronaut A5 -lypsyrobotissa yhdistyvät helppokäyttöisyys, korkea tuottavuus ja vakaa luotettavuus. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää robottilypsyn mahdollisuuksista ja järjestämme halutessasi yksityisesittelyn Astronaut A5 -tilalle. Yhteystiedot: www.nhk.fi

21Ayrshire-lehti 1/2022

Ayrshire International

Des Prairiesin tila lopettaa maidontuotannon

Monille suomalaisillekin tuttu Des Prairiesin tila myy lehmänsä huutokaupas sa 14.4.2022. François Beaudry ja Hélè ne Tremblay pitävät vielä nuorkarjan ja jatkavat toimintaa rodun parissa sekä osallistuvat näyttelyihin niin kauan kuin he nauttivat siitä. He myös jatka vat peltojensa viljelyä.

Quebecin Granbyssä, Kanadassa sijaitseva tila on ollut Beaudryn suvulla ainakin vii meisimmät 150 vuotta, mutta keskittyminen ayrshirejalostukseen alkoi vuonna 1942, kun Françoisin isä Roger Beaudry osti nuorena kaksi puhdasrotuista hiehoa 80 Kanadan dollarilla. Rogerin intohimo ayrshirejalostuk seen on siirtynyt hänen pojalleen, joka tuli mukaan maatalousyhtymään vuonna 1981. Myös Françoisin vaimo Hélène Tremblay on ayrshirejalostajaperheestä ja innostui rodus ta isänsä ansiosta. Hélène tuli Des Prairiesin karjan osaomistajaksi vuonna 1988. Parilla on neljä lasta: Mylène, Marie-Pier, Philip ja Carol-Anne, jotka yhä auttavat kiireaikoina ja näyttelyissä, vaikka eivät enää asu tilalla.

Karjassa on nyt 110 eläintä, joista noin 50 on lypsäviä lehmiä, keskituotoksen ollessa 9450 kg maitoa, 4,5 % rasvaa ja 3,5 % valku aista. Viimeisimpien luokitusten myötä kar

jassa on 8 EX-, 28 VG- ja 11 GP-luokitettua lehmää. Kun tulokset ovat olleet tällaisia jo vuosien ajan, tila on saa nut kahdesti Master Bree der -tittelin.

Jalostusfilosofiana on aina ollut löytää rakenteen ja tuotoksen tasapaino. He haluavat lypsää lehmiä, jotka ovat toimivia, kestä viä, tuottavia ja terveitä. Erinomainen esimerkki tästä tasapainosta on, että kautta vuosien Des Prai riesin eläimet ovat saaneet lukuisia All Canadian -eh dokkuuksia samalla, kun karja on aina ollut kanada laisten ayrshirekarjojen kär keä tuotoksessa. Alkionsiir toja on käytetty taitavasti

maksimoimaan parhaiden lehmäperheiden potentiaa lia tilalla. Beaudryt eivät ole koskaan epäröineet myydä joitakin parhaita eläimiään, koska he ovat aina luotta neet karjansa tärkeimpiin lehmäperheisiin.

Karjan eläimistä kan sainvälistä mainetta ovat niittäneet Des Prairies Tou tou EX-96 3E 2*, joka oli Grand Champion Royal Ag ricultural Winter Fair -näyt telyssä 6 kertaa ja Grand Champion World Dairy Ex possa sekä Des Prairies Pru dam EX-91 3E 10*, joka on yksi karjan kivijaloista sekä kansainvälisesti käytössä olleen sonnin Des Prairies Potterin emä.

Ayrshire-lehti 1/202222
Francois Beaudry ja Hélène Tremblay ovat tuttu näky näyttelyissä, jois sa he ovat aina yhdessä esittelemässä Des Prairiesin eläimiä.

Vuonna 1993 syntynyt Des Prairies Toutou EX-96-3E oli aikansa le genda, voittamaton näyttelyissä; Toutou voitti mm. Royal Winter Fair Grand Championin kuudesti sekä World Dairy Expon Grand Champio nin. Toutou lypsi parhaalla kaudellaan 12953 – 4,3 – 3,4 (4.) ja seitse mällä poikimisella elinikäistuotoksen 74189 kg.

François ja Hélène ovat aina olleet hyvin aktiivisia toimijoita; François oli Ayr shire Canadan puheenjoh taja vuosina 2015, 2016 ja 2021. Hän on myös kansain välisesti hyväksytty tuomari ja on tuomaroinut Kana dassa, USA:ssa, Suomessa, Ruotsissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Ko lumbiassa ja viimeisimpänä maailman ayrshirekongres

sissa Australiassa. Heidän monet tehtävänsä paikal lisesti ja ympäri maaillmaa ovat antaneet Françoisille ja Hélènelle mahdollisuuden tavata ja ystävystyä monien ihanien ihmisten kanssa. He arvostavatkin suhteitaan muihin intohimoisiin kar jaihmisiin enemmän kuin menestystään jalostuksessa tai voittamiaan palkintoja.

Des Prairies Farm

Based in Granby, Quebec, Canada, the farm has been in the Beaudry’s family for at least the last 150 years but the focus on Ayrshire breeding has really started in 1942, with Francois’ father Roger Beaudry who, at a young age, bought 2 pure-bred heifers for 80$CAD. Roger has suc cessfully transmitted his passion for the Ayrshire breed to his son who joined him as partner on the farm in 1981. His wife, Hélène Tremblay, is also from an Ayrshire breed ing family and gained her interest for the breed from her very passionate father. She as joined François as co-own er of the Des Prairies heard in 1988. They are the proud parents of four children: Mylène, Marie-Pier, Philip, and Carol-Anne that, even though they are not living on the farm anymore, are still giving a hand during the most oc cupied periods and the dairy expos.

The herd now counts 110 heads including around 50 cows in lactation with an average production of 9450kg of milk per lactation at 4.5% fat and 3.5% protein resulting in a BCA of 272-289-291. With the most recent classification the herd is currently constituted of 8 EX, 28VG, and 11GP. With these types of results consistently over the years, the farm has obtained the Master Breeder title twice.

The breeding philosophy has always been to try to find balance between conformation and production. They want to milk cows that are functional, durable, pro ductive, and healthy. A great example of that balance is that throughout the years, subjects from the Des Prairies herd have obtained countless All Canadian nominations in addition to always being in the top Canadian Ayrshire herds for dairy production. Embryo transplantation has been used proficiently to maximise the potential of the best families of cows at the farm. They have never hesi tated to sell some of their best subjects because they have always been confident in the strength of the herd gene pool created by the depth of their main families.

Examples of the subjects that were born on the farm and had international reputation are Des Prairies Toutou EX-96 3E 2* who won Grand Champion at the Royal Agri cultural Winter Fair 6 times in addition to a Grand Cham pion title at the WDE. Also, Des Prairies Prudam EX-91 3E 10* that is one of the main foundations of the herd; she is also the mother of Des Prairies Potter, a bull that sold semen internationally.

Des Prairies Prudam EX-91-3E on sonninemä, jolla on ollut iso mer kitys Des Prairiesin karjalle. Prudamia huuhdeltiin useasti ja siitä jäi 22 tytärtä, jotka edelleen ovat jatkaneet sukua sekä kotikarjassa että myyntien ja alkiovientien kautta toisissa karjoissa ja ulkomailla, mm. Suomessa. Prudamin poika Des Prairies Potter on kansainvälisessä käytössä ollut tunnettu sonni. Suomessa on keinosiemennykselle myyty lisäksi Prudamin pojat Des Prairies Felix ET ja Des Prairies UskoStar ET. Prudam oli korkeatuottoinen lehmä, joka lypsi kuudella poi kimisella 81125 kg elinikäistuotoksen parhaan tuotoskauden ollessa 13475 – 4,4 – 3,2 (4.).

The couple has always been very active in its com munity; François was the President of Ayrshire Canada in 2015, 2016, and 2021. He is also an international judge and has judged in Canada, United-States, Finland, Swe den, South-Africa, New-Zealand, Colombia and most recently at the World Ayrshire conference in Australia. Their many involvements locally and around the world have given the occasion to François and Hélène to meet many wonderful people and to create great friendships. Over their success in breeding and the many prizes they won, it is the relationships that they built with other pas sionate individuals that they are the most grateful about.

23Ayrshire-lehti 1/2022

Ayrshire satatonnarit

Feeniks-lehmä Yly

ajateltu jäävän. Seitsemältä aamulla karja-autot olivat jo pihalla valmiina kuljetta maan eläimiä. Kaikessa se kasorrossa Ylykin lastattiin autoon, joka oli menossa robottinavettaan.

Ylyn elämä alkoi syyskuise na iltana 2007, jolloin sen emä Ylösjoen Rusina poiki. Rusina oli siemennetty Koi vulehdon Upsalla. Ylyn isän isä on Sperringe ja emän isä Vehkalan Kullero. Yly eli ensimmäiset vuotensa ta saista ja turvallista lehmän elämää tutussa navetassa kolmenkymmenen kaverin sa kanssa. Siellä se ehti poi kia kuusi kertaa.

Vuonna 2015 alkoi Ylyn vaiherikas elämänjakso, jossa sen sopeutumisky ky ja kestävyys ovat olleet koetuksella. Vuoden 2015 syksynä navettamme paloi. Suurin osa eläimistä oli tu lipaloyönä laitumella, mut ta osa lehmistä oli sisällä navetassa ja niiden joukos sa myös Yly. Palokunnan tullessa paikalle se aloitti ensimmäiseksi pihapiirin muiden rakennuksien suo jaamisen tulipalolta. Tässä

vaiheessa meillä oli suurin hätä palavassa navetassa olevista eläimistä, mutta meille sanottiin niiden jo kuolleen häkään ja palosta aiheutuviin kaasuihin. Kui tenkin noin puolen tunnin kuluttua eräs palomies oli huomannut savun ja tuh kan joukosta jotain liikettä. Meitä pyydettiin apuun kul jettamaan lehmiä, jotka oli sivat vielä mahdollisesti pe lastettavissa. Kuin ihmeen kautta sekä Yly, että kaikki muutkin eläimet saatiin pelastettua tuhoutuneesta navetasta. Lehmät vietiin väliaikaisesti konehalliin, jossa ne odottivat kuljetus ta sijoituspaikkaan, uuteen robottinavettaan. Vain sel laiset lehmät, joiden oletim me olevan hankalia robotti lypsyssä, oli tarkoitus hoitaa itse naapurimme tyhjillään olevassa pienessä parsina vetassa. Sinne myös Ylyn oli

Ei kulunut kuin vuoro kausi, kun puhelin soi ja ro bottitilan isäntä soittaessaan esitti varovaisesti pyynnön ”voisitteko hakea yhden lehmän täältä pois, sillä se ei oikein sovellu robottiin”. Tiesimme heti, että kyseessä oli meidän vanha rouva Yly. Siltä istumalta autonnokka suunnattiin robottinavettaa kohti ja Yly tuotiin paluupos tissa takaisin Nurmijärvelle. Ei kuitenkaan sille tuttuun vanhaan navettaan vaan vieraaseen pieneen parsina vettaan. Muutoksesta huo limatta Yly sopeutui sinne varsin nopeasti ja jo vuoden vaihteessa se poiki terveen lehmävasikan, sen tuotos oli kyseisenä vuonna 11200 kg.

Tulipalosta seuraavan kesän aikana rakensimme uuden pihattonavetan. Tuli lokakuun alku, jolloin uusi navettamme oli valmis vastaanottamaan eläimet takaisin kotiin. Taas lasta simme lehmät samoihin karja-autoihin, tällä kertaa suuntana koti. Ennakkoluu loton Yly marssi reippaasti autoon, sillä matkustelemi nen oli sille jo tuttua. Kun karja-auton ovet avattiin uuden navettamme edessä, ulos asteli ensimmäisenä, kukapa muukaan kuin Yly. Toivotimme Ylyn ja kaikki muutkin lehmät tervetul leiksi takaisin kotiin. Tämä navetta ei kuitenkaan ol

lut se sama, josta ne olivat vuosi sitten lähteneet, vaan taas alkoi sopeutuminen uusiin olosuhteisiin. Vaik ka pihattonavetan tavat ja asemalypsy olivat Ylylle täy sin vieraita, oppi se nekin varsin lyhyessä ajassa. Sen sopeutumiskyky on mah dollistanut lypsykokemuk set monissa eri muodoissa, putkilypsy parsinavetassa, hetki robotilla, asemalypsy ja jopa imettäjälehmänä oleminen.

Viime syksynä saimme juhlia Ylyn satatonnarijuh lia, joissa se loisti säteile vänä ja arvonsa tuntevana päivänsankarina. Nyt Yly on poikinut kymmenen kertaa, joista se on jättänyt seitse män lehmävasikkaa, näistä neljä vaikuttaa edelleen karjassa: Jyvä, Nurmi ja Oli via sekä nuorin Syly. Suvun kestävyys ja korkea tuotos käy ilmi myös siitä, että Ylösjoen Jyvän elinikäistuo tos on 84982 kg. Tällä het kellä Yly on jälleen tiineenä ja pian koittaakin sen yh destoista poikiminen.

Ylyn elämään on mah tunut monia siirtoja paikas ta toiseen, monia erilaisia olosuhteita ja jopa tulipalo. Sen pitkän, terveen ja kes tävän iän salaisuus lienee suomalaisen Ayrshiren si sukkuudessa ja erinomai sessa sopeutumiskyvyssä sekä myös sen positiivises sa ja uteliaassa luonteessa. Voisi siis sanoa, että Yly on kuin feeniks-lintu, tuhkasta noussut kestävä selviytyjä.

Teksti ja kuvat: Siiri Lumme

Ayrshire-lehti

1/202224

Phoenix cow Yly

Yly was born in September 2007. Her sire is Koivuleh don Upsa and damsire Veh kalan Kullero. She lived her first years in a tie-stall barn with 30 friends. She calved there six times.

In 2015 started a very eventful period in Yly’s life. Her adaptability and du rability have been in need. In autumn 2015 our barn burnt. The most of the ani mals were on pasture, but some cows were in the barn. Yly was one of them. When the firemen came they started to protect the other buildings from the fire. We were very worried about the animals in the barn but we were told they had already died because of carbon monoxide and gases. Nevertheless after half an hour one of the fire men had noticed some mo vement among the smoke and the ashes. We were asked for help to move the cows that could still be sa ved. It was quite a wonder that Yly and all the other ani mals were saved from the barn that was destroyed. The cows were temporarily taken to the machinery hall, where they waited for tran sport to a place where they would be taken care of, to a new robotic barn. Only some cows that we thought would be difficult to milk with robot we thought we’d milk in a neighbour’s emp ty, little barn. Also Yly was planned to be taken to the neighbour’s barn. Acciden tally she ended up in the ro botic barn. The next day we got a call from the owner of the robotic barn and he as ked if we could get one cow away from there, because she wasn’t suitable for ro botic milking. We knew it was the old lady Yly. We

fetched Yly back, but not to her old home but to a strange, small barn. Despi te the change Yly adapted well and had a healthy hei fer calf in New Year. That year she milked 11 200 kgs.

During the next sum mer we built a new free stall barn. In the begin ning of October the barn was ready to take cows in. Again we got the cows into trucks and this time they headed for home. Without suspicion Yly walked into the truck, she had already gotten used to travelling. When Yly and all the other cows got home they had

to adapt to new circums tances, once again. Even though living in a free stall barn and milking in a par lour were new things to Yly, she learned fast. Yly is very adaptable: she has been milked in a tie-stall barn, a couple of times in a robot and in a parlour. She also has been nursing calves.

Last autumn we got to celebrate Yly when she achieved 100 000 kgs life time production. Now she has calved ten times and had seven daughters. Four of her daughters are still in the herd: Jyvä, Nurmi, Olivia and the youngest Syly. The

durability and the high pro duction of the family can be seen in Jyvä, too. Jyvä has already milked 84 982 kgs. At the moment Yly is again in calf and the next calving will be her 11th.

In Yly’s life there have been many transports, many different barns and a fire. The secret behind her long, healthy life might lie in the Finnish Ayrshire’s per sistence and adaptability and also in her positive and curious character. You could say Yly is like a phoenix, a survivor risen from ashes.

25Ayrshire-lehti 1/2022

Kutsu karjanäyttelyyn!

FARMARI 2022 -maatalousnäyttely on valtakunnallinen karjanäyttely.

NÄYTTELYPÄIVÄT

30.6. TORSTAI - Hereford vuosinäyttely - Suomenkarja - Junior Showmanship

1.7. PERJANTAI - Holstein vuosinäyttely - Nordic Holstein show - Brown Swiss - Jersey

2.7. LAUANTAI - Ayrshire vuosinäyttely - Showmanship

ILMOITTAUTUMISET

Paikkavaraukset viimeistään perjantaina 29.4.2022

- Ilmoittautumiset ja eläintiedot osallistuvista eläimistä viimeistään perjantaina 27.5.2022. farmari.net/content/karjanäyttelyt

OSALLISTUMISMAKSU

1. ja 2. näyttelypäivä 40 e, 3. näyttelypäivä 20 e + alv/eläin/näyttelyvuorokausi

NÄYTTELYELÄINTEN TERVEYSVAATIMUKSET

Mm. M. bovis A-status ja ei salmonellaa. Näyttelyeläinten terveysvaatimukset tarkemmin ETT:n sivuilta ett.fi/nauta/ohjeet/

Lisäksi Nasevan sähköinen todistus pitopaikan terveystilanteesta tai ETU-Nautakarjan terveys todistus ett.fi/nauta/lomakkeet/

farmari.net

Ayrshire-lehti 1/202226
.
Lisätietoa: Sari Morri, sari.morri@proagria.fi puh. 043 826 8643 ja farmari.net/content/karjanäyttelyt Näyttelyn järjestäjä pidättää oikeuden muokata kilpailujen luokkajakoa. Tapahtuman järjestää ProAgria Tapahtumat Oy Farmari avoinna to–pe 10–18, la 10–17 Kalevankankaan näyttelyalueella
Paikkavaraukset

Ayrshiren vuosinäyttely

Mikkeli 2.7. 2022

Näyttely on avoin kaikille rotupuhtaille ayrshirehiehoille ja -lehmille, ja siihen voivat osallistua 28.2.2022 syntyneet ja sitä vanhemmat eläimet. Eläimet jaetaan luokkiin iä n mukaan. Näyttelyn järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa luokkajakoa. Kasvattajaluokkiin ilmoittaudutaan näyttelypaikalla.

Näyttelyluokat / show classes:

Talvivasikat / Intermediate Calf 1.12.2021 28.2.2022 syntyneet vasikat

Syysvasikat

Kesähiehot

Keväthiehot

Talvihiehot

Senior Calf 1.9. 30.11.2021 syntyneet vasikat

Summer Yearling 1.6. – 31.8.2021 syntyneet hiehot

Junior Yearling 1.3. 31.5.2021 syntyneet hiehot

1.12.2020 28.2.2021 syntyneet hiehot

1.6. 30.11.2020 syntyneet

hiehoa samalla kasvattajanimellä,

näytteilleasettajan

1.

sijalle

27Ayrshire-lehti 1/2022
1.
2.
/
3.
/
4.
/
5.
/ Intermediate Yearling
6. 2 vuotiaat hiehot / Summer 2 year old
hiehot 7. Kasvattajaluokka hiehot / Junior Breeder’s Herd 3
kaksi kolmesta pitää olla
omistuksessa 8. Junior Championship
ja 2.
tulleet jokaisesta hieholuokasta, näistä valitaan Junior Champion, Reserve Junior ja Honorable Mention 9. 2 v lehmät / 2 year old 1.9.2019 31.8.2020 syntyneet lehmät 10. 3 v lehmät / 3 year old 1.9.2018 31.8.2019 syntyneet lehmät 11. 4 v lehmät / 4 year old 1.9.2017 31.8.2018 syntyneet lehmät 12. 5 v lehmät / 5 year old 1.9.2016 31.8.2017 syntyneet lehmät 13. Varttuneet lehmät / Mature cow ennen 1.9.2016 syntyneet lehmät 14 Paras utare / Best udder jokaisesta lehmäluokasta valitaan paras utare, näistä valitaan näyttelyn paras utare 15. Kasvattajaluokka lehmät / Breeder’s Herd 3 lehmää samalla kasvattajanimellä, kaksi kolmesta pitää olla näytteilleasettajan omistuksessa. 16. Grand Championship 1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta lehmäluokasta, näistä valitaan Grand Champion, Reserve Grand ja Honorable Mention Lisätietoja: www.ayrshire-finland.com Hanna Jaara 050 356 2098 Saija Räikkönen 040 731 4232 Juha Rinkinen 040 517 6465 Laura Laiholahti 044 552 4493

Alhaisten Timantti –18 vuotta ja yli 180 000 kg maitoa

Alhaisten Timantti (CoveyPalmyra Ripken – Woodland View Pardner) asuu Nivalas sa Eliisa ja Martti Kumpulan omistamassa Kuusiniemen karjassa, jonne se on ostet tu hiehona Sari Alhaiselta Kalvolasta. Sen kotinavetta on kolmen robotin pihatto, mutta se aloitti lypsyuran sa parsinavetassa, tai tar kemmin sanottuna se lypsi 100-tonnariksi asti parsina vetassa. 100-tonnariksi se tuli kahdeksannella lypsy kaudellaan. Kun karja siirtyi uuteen navettaan, Timantti

Alkuvuonna ulkomaisillakin keskustelupalstoilla herätti huomiota 18-vuotiaan Alhaisten Timantin yli 180 000 kilon elinikäistuotos. En tiedä, onko Ti mantin tuotos jopa ayrshiren maailmanennätys, mutta aivan kärkipäätä joka tapauksessa, ja aika harva lehmä pääsee 18 vuoden ikäänkään. Ti mantti on aivan erityislaatuinen lehmä ja se tietää sen kyllä itsekin.

viisaana lehmänä oppi en simmäisenä kiertämään ro botilla itsenäisesti.

Timantti on poikinut 14 kertaa, mutta vasikoita on syntynyt enemmän, sillä

joukossa on myös kakso set. Suvun jatkuminen ko tikarjassa on turvattu, sillä lehmäperhe on kasvanut jo viidenteen sukupolveen. Tyttärissä ja niiden jälkeläi

sissä on Timantin kaltaisia helmiä. Lisäksi Timantin geenejä on levinnyt myös muihin karjoihin, sillä sen poikia on myyty tilason neiksi. Erityisesti poika Kuu siniemen Hunks on tuttu nimi monille ayrshireih misille Pohjanmaalla, sillä Hunks on tehnyt töitä pe räti neljällä eri tilalla. Eliisa puhuukin Hunksista mat karakastajana. Yksi huippu hetki Timantin kanssa oli viimeisin poikiminen, kun syntyneelle lehmävasikalle sai antaa emänsä nimen: Ti

Ayrshire-lehti 1/202228
Timantti 18-vuotiaana Eliisan kanssa. Kuva Anne Anttila/Suomalainen Maaseutu

mantti 2.

Timantti on aina ollut kova lypsäjä. Parhaat 305 päivän tuotokset ovat ol leet yli 13 000 kg. Eliisa ke huu myös Timantin terve yttä ja hedelmällisyyttä. Se on tiinehtynyt hyvin lukuun

ottamatta kuudetta kautta, joka alkoi kaksospoikimi sella ja juoksutusmahaleik kauksella. Viime vuosina

Timantin poikimista on tarkoituksella viivästytetty, että vanha rouva pääsisi vähän helpommalla, kun

poikiminen ei osuisi pahim pien kesähelteiden aikaan. Tuotoksen lisäksi myös rakenne on Timantilla ol lut täyttä timanttia. Se on luokitettu AF-VG86 ja me nestynyt myös näyttelyissä. Hienoin näyttelysaavutus

Timantti 14-vuotiaana ja lähes 140 000 kg lypsäneenä näyttely kehässä Ayrshire Winter Show’ssa 2018. Kuva Seija Paananen

oli nuorempien ensikoiden luokan (ensikoita oli niin paljon, että luokka piti ja kaa kahtia) voitto Seinäjoen Farmarissa 2006. Timantti on erittäin lypsytyyppinen ja hyväjalkainen lehmä ja sen utare on pysynyt hie nosti rungon raameissa vanhoille päiville asti. Se on kuitenkin pienehkö ja etu runko saisi olla vahvempi, minkä takia ihan kärkipaik ka näyttelyissä jäi saavutta matta. Sen rakenteessa ei kuitenkaan ole mitään sel laista, mikä olisi rajoittanut sen kestävyyttä. Siitä todis teena on sekin, että Timant ti esiintyi näyttelykehässä vielä 14-vuotiaana ja lähes 140 000 kg lypsäneenä Ayr shire Winter Show’ssa 2018, missä se itseoikeutetusti

Timantti Eliisan kanssa 100-tonnarina. Lehmän rakenne on pysynyt lähes muuttumattomana vuodesta toiseen. Kuva Maija Mäntysaari

29Ayrshire-lehti 1/2022

palkittiin parhaana kestävä nä lehmänä.

Alhaisten Timantista on kirjoitettu lehtiin ennenkin. 8 vuotta ja 80 000 kg sitten siitä oli esittely Ayrsrhirelehden numerossa 2/2014. Äskettäin Timantin saavu tuksista kerrottiin Maaseu

dun Tulevaisuuden Suoma lainen Maaseutu -liitteessä, jossa Eliisa Kumpula luon nehti Timanttia näin: ”Teräs rouva on tilan kirkkain tähti: viisas, päättäväinen, oman arvon tunteva ja lehmänä aivan omaa luokkaansa.” Voi olla, että Timantin 14. poiki

minen jää sen viimeiseksi, mutta Timantti saa viettää vanhuuden päiviään ko tinavetassa ja lypsää sen, minkä vielä jaksaa. Se asuu nykyään poikimakarsinassa, koska sitä halutaan varjella tapaturmariskiltä, ja mui den lehmien joukossa se

pääsi vähän liikaa hoikistu maan. Vanhalla, arvokkaalla lehmärouvalla on erityinen paikka niin navetassa kuin omistajiensa sydämissäkin.

Alhaisten Timantti – 18 years and over 180 000 kg of milk

Alhaisten Timantti (Covey-Palmyra Ripken – Woodland View Pard ner) lives in Kuusiniemi herd owned by Eliisa and Martti Kumpula. She was bought as a heifer from Sari Alhain en. Timantti lives in a barn where there are 3 milking robots, but she started her career in a tie-stall barn where she milked over 100 000 kg of milk. She reached 100 000 kg on her 8th lactation. Timantti is a wise cow: when the herd moved to a new barn Timantti was the first one to start going to the robot herself.

Timantti has calved 14 times and had also twins. Her family is go ing strong, it has grown to the fifth generation. Her genes have spread to other herds too, since some of her sons have been sold as barn bulls. Timantti’s son Kuusiniemen Hunks has been working in four different herds. One of the best moments with Timantti has been her calving last year when the newborn heifer calf got her dam’s name Timantti 2. (In Finland the calves are usually named using names be ginning with the same letter for a year. One round of letters lasts for 17 years.)

Timantti has always been a good milker, the best 305 days have been over 13 000 kg. She has also been healthy and had a good fertility. Besides her production also her conformation has been tremendous. She has been classi fied AF-VG 86 and she has also done well in shows. The best

achievement in the show ring was in Farmari 2006 in Seinä joki where she won her big class as a first calver. Timantti is a very dairy cow with excellent feet and legs and her udder has stayed tight until her old days. She’s not very tall and she could be stronger in her fore ribs, but there’s nothing in her conformation that could have limited her longevity. Her last time in the show ring was in Ayrshire Winter Show in 2018. Timantti was then 14 years old and had milked al most 140 000 kg. She got the award for the best longevity.

Timantti’s 14th calving might be her last, but Timantti stays in the barn and milks as long as she does. She lives now in the calving pen. A very precious old cow has a spe cial place in the barn and in her owners’ hearts.

Ayrshire-lehti

1/202230

Ayrshirekasvattajien kunniakirjat

Yhdistys myöntää hakemuksesta jäsenten omistamille ayrshirelehmille 50- ja 100-tonnarikunniakirjoja. Kunniakirjaa varten tulee toimittaa lehmän viimeisen vuoden lehmäkortti sekä halutessa valo kuva, joka voidaan liittää kunniakirjaan.

Lisätietoriville voidaan laittaa maininta tyttäristä, keinosiemennyssonneista tai näyttelymenestyksestä. Kunniakirjan hinta 5€ sis. alv.

Hakemukset toimitetaan Veli Ikkeläjärvel le, veli.ikkelajarvi@maxinetti.fi tai Alakuja 6, 61800 Kauhajoki.

HUOMIO 100-TONNARIEN OMISTAJAT!

Suomen Ayrshirekasvattajat ry lahjoittaa kaikille jäsentensä ayrshiresatatonnareille niiden kuvasta maalatun posliinilautasen.

Lautasen oman satatonnarisi kuvalla saat, kun lähetät lehmästäsi kuvan Salla Rautiolle, salla.rautio@gmail.com.

Lisäksi yhdistys myöntää jäsenilleen ansiomerkin jokaisesta ayrshiresatatonnarista.

31Ayrshire-lehti 1/2022
Kuvat Outi Immonen

Mika ja Elina Kavanderin tilalla ayrshire on taloudellinen valinta

Mika ja Elina Kavander tuottavat maitoa Sauvos sa, ja karja on lähes puhdas ayrshirekarja. Heillä on käytössä Riitmaan kasvattajanimi. Tilalla ei tähdätä huippukorkeisiin maitotuotoksiin vaan taloudelliseen optimointiin ja yksinkertaiseen, helppoon ruokintaan.

Mika Kavander on isännöi nyt kotitilaansa vuodesta 1999. Myös emäntä Elina on kotoisin lypsykarjati lalta, Raumalta. Neljästä lapsesta tytöt Helmiina, Justiina ja Josefiina ovat jo aikuisia, ja poika Simeonkin on jo peruskoulun viimei sellä luokalla. Kavanderien tilalla on jo kauan ollut ayr shirevaltainen karja. Joskus 1990-luvun lopulla mukana oli jokunen holsteinristey tys, mutta silloin yleinen mielipide ei Elinan mukaan kannustanut risteytyksiin. Tällä hetkellä karjassa on

yksi holsteinlehmä ja 45 ayrshirelehmää. Lehmät asuvat vuonna 2010 raken netussa pihattonavetassa, jossa on lypsyasema, hie hot kasvatetaan vanhassa navetassa. Lehmäpaikkoja olisi poikimakarsinat mu kaan laskien 64 lehmälle, mutta Mika kertoo tilan käytössä olevan peltoalan rajoittavan lehmämäärää. Suurimmillaan lehmämäärä on ollut 53. Pelloilla tuote taan nurmirehua, vilja oste taan. Muutamana vuotena on ruokinnassa ollut lisänä myös tuoreleike. Lehmät

ruokitaan seosrehulla, jossa on säilörehun lisäksi täysre hua, rypsiä, kauraa ja kiven näiset. Täysrehua jaetaan myös lypsyasemalla. Sen ansiosta seoksen ei tarvitse olla niin vahvaa. Apevaunu ja sitä pyörittävä traktori ovat yhteisiä 600 metrin päässä olevan naapuritilan kanssa. Mika on tyytyväi nen konekimppaan, sillä kun koneet ovat yhteisiä, oli mahdollista ostaa isompi, 2-ruuvinen vaunu. Pöydälle mahtuu 2 päivän appeet, joten talvella seosta ei tar vitse tehdä kuin joka toinen päivä. Kesällä uusi ape teh dään päivittäin.

Kavanderit ovat tyytyväisiä ayrshireen Elina sanoo, että hänestä lehmä ei ole mustavalkoi nen, vaikka alkuvuosina tuntui, että holsteinilla oli

parempi imago, kun sa maan aikaan ayrshiret tun tuivat srb:n vaikutuksesta menevän aina vaan pie nemmiksi. Elina kertoo, että heillä on vahvoja ayrshire sukuja, joiden voi luottaa jättävän varmaa jälkeä. Toinen Riitmaan ayrshire jen valtti ovat pitoisuudet. Myös karjan hedelmälli syyden Elina kehuu olevan hyvä, erityisesti siihen näh den, että aiemmin kiiman tarkkailu ei ole ollut yhtä tarkkaa kuin nyt, kun sitä on tullut helpottamaan AI24kiimanseurantajärjestelmä. Keskipoikimakerta oli viime vuonna 2,92. Viime vuoden kevätrehut eivät analyysien hyvistä arvoista huolimatta tunnu lypsättävän, ja viime vuoden tuotos putosi 9 547 EKM-kiloon, mutta puuttu via maitokiloja lehmät ovat korvanneet paremmalla

Ayrshire-lehti 1/202232
Kavanderien perhepotretti, vasemmalta oikealle Helmiina, Simeon, Mika, Josefiina, Elina ja Justiina. Kuva N-P Varho

terveydellä: vuonna 2021 eläinlääkärikulut olivat 700 € pienemmät kuin edellise nä vuonna. Kavanderit ovat käyttäneet paljon alkion siirtoja. Alkioista syntyneitä lehmävasikoita on ollut pa rikymmentä. Alkioeläimet eivät ole olleet keskimää räistä pitkäikäisempiä, mut ta niistä on jäänyt karjaan hyviä tyttäriä ja perheitä.

Mapleburn P.P. Elegia ET ja muita matkalta mukaan tarttuneita lehmiä

Keväällä 2008 Elina oli Suo men Ayrshirekasvattajien matkalla Kanadassa. Mat kaohjelmaan kuului tilavie railujen lisäksi International Dairy Showcase -näyttely, jonka yhteydessä oli myös huutokauppa. Elinalla kävi tuuri: huutokaupan alussa hän voitti arpajaisissa 500 dollarin arvoisen etuku pongin, joka piti hyödyntää kyseisessä huutokaupassa. Suomalainen porukka osti Mapleburn Pia’s Promise -lehmän (i: Blackaddar BB Kellogg). Huutokaupan jälkeen, kun Elina meni ku vaamaan syndikaattileh mää sen palattua takaisin parteensa, hän huomasikin ottaneensa siitä kuvia jo aiemmin, koska se oli yksi hänen suosikkilehmistään näyttelyalueella. Promisea huuhdeltiin useasti, ja Ka vanderien tilallekin tuli alki oita neljästä eri huuhtelusta ja niistä kaikista syntyi vasi koita. Ensimmäinen tilalla syntynyt alkiovasikka olikin Pia’s Promisen tytär Maple burn P.P. Elegia ET (i: Cedar vale Charleston). Elegia on karjassa yhä, 12-vuotiaana, 9 kertaa poikineena ja lä hes 84 000 kg lypsäneenä. Se on ainoa neljästä Pia’s Promisen tyttärestä, jon ka sukulinja on yhä elossa. Elegiaa huuhdeltiin 2 ker taa poikineena ja tulokse na oli 19 alkiota! Niistä osa myytiin, mutta kotikarjaan alkioista saatiin kolme leh

mävasikkaa. Niistä Riitmaan Madeleine ET (i: Des Fleurs Perfect) jätti Riitmaan Ode leinen (i: De La Plaine Blink), jolla on kaksi tytärtä, Riit maan Sadeleine (i: Ruisseau Clair Arbiter) ja Riitmaan To delline (i: Pie X Yellow). Ode leine oli 3 kertaa poikinee na Farmi-Ammujaiset 2021 -näyttelyn champion. Elegia on poikinut itse viisi tytärtä, joista kaksi on vielä karjas sa. Yhteensä Pia’s Promisen tyttäriä alenevissa polvissa on ollut karjassa 27 kappa letta. Niistä on tällä hetkel lä elossa 12 eläintä. Elegian täysveli Mapleburn P.P. Em met ET myytiin tilasonniksi samoin kuin Pia’s Promisen pojat M. P.P. Imperial ET (i: Palmyra Tri-Star Reality) ja M. P.P. Kilimanjaro ET (i: Palmyra Tri-Star Burdette). Imperialia käytettiin tilason nina Kavanderien tilallakin ennen myyntiä eloon.

Lähempääkin on mat kaan tarttunut eläimiä, esi merkiksi Aamu. Elina oli ker ran syksyllä 2009 jostakin syystä käymässä Niemisen Ninan luona Kiskossa. Aina kun heillä meni käymään, Nina mielellään esitteli hei dän lehmiään ja kertoili karjasta. Navetassa oli yksi orkkolainen hieho siemen nystä odottamassa. Nina tokaisi siitä, että ”Se on nyt ollut tässä useamman vii kon eikä ole kiimoja näyt tänyt, haluatko ostaa sen?” Elina päätti, että miksipä ei, kun navetan laajentamis ta oltiin suunnittelemassa ja karjaa lisäämässä. Parin päivän päästä Aamu-hieho haettiin. Varmaankin nave tan vaihdoksesta johtuen hieho tuli nopeasti kiimaan ja se siemennettiin. Ninan tytär Karoliina Nieminen oli kilpaillut menestyksek käästi Aamun kanssa Junior Handler -kisoissa ja häntä hieman harmitti, että Aamu myytiin, mutta onneksi se kuitenkin meni tutuille ihmisille. Aamu oli vahva luonteinen lehmä. Varsinkin viimeisinä vuosina se halusi

aina mennä ensimmäisenä lypsyasemalle ja ehdotto masti vasemmalle puolelle. Muuten saattoi lypsytilanne olla vähän hankala. Aamun

ensimmäisestä poikimises ta syntyi lehmävasikka ja sen nimeksi tuli Huomen (i: Ayr-Phoe Ideostar). Huo men poiki viisi kertaa ja sen

33Ayrshire-lehti 1/2022
Riitmaan Hyasintti (Ayr-Phoe Ideostar) edustaa karjan vanhaa kuk kasukua. Hyasintti on 11-vuotias, poikinut 8 kertaa ja sillä on elinikäis tuotosta koossa 92 086 kg. Hyasintin jälkipolvia on elossa 5 eläintä. Kuva Salla Rautio Mapleburn P.P. Elegia ET (Cedarvale Charleston) yhdeksän kertaa poi kineena ja yli 83 000 kg lypsäneenä. Paras 305 pv (6.) 12 504 kg. Kuva Salla Rautio Mapleburn Pia’s Promise International Dairy Showcasessa Kanadassa keväällä 2008. Kuva Elina Kavander

paras 305 päivän tuotos oli 12 938 kiloa. Viimeisen poi kimisen jälkeen se joudut tiin pian poistamaan, mut ta elinikäistuotokseksi tuli 49 000 kiloa. Huomen sai kaksi tytärtä. Kesäaamu (i:

VR Gibson) on nyt poikinut 6 kertaa ja tuotosta on täl lä hetkellä yli 77 000 kiloa. Monday (i: Des Fleurs Per fect) on poikinut neljä ker taa ja tuotosta on jo yli 44 000 kiloa parhaimman 305

päivän tuotoksen ollessa yli 12 000 kiloa. Aamun muut tyttäret, Joanna (i: Nexus Dreamer) ja tilasonnin jäl keläinen Midnight lypsivät maltillisempia kausia ja poistuivat karjasta nope ammin. Aamun jälkeläisiä on ollut karjassa 14 ja nyt on jäljellä yhdeksän, joista kaksi lupaavaa ensikkoa ja kolme kasvamassa olevaa vasikkaa. Tällainen lehmä perhe on enemmän kuin pelkkää karjaa, koska siihen liittyy ystäviä, tuotoksista ja sonnivalinnoista juttelua sekä nimien keksimistä.

Kolmas lehmäperhe, jonka tarina ansaitsee tulla kerrotuksi, on Änkön Juh lavuuden perhe. Ayrshire Winter Show’ssa 2011 Eli na pysähtyi ihastelemaan luokkansa voittanutta Än kön Ylhäisyys ET -lehmää (i: Birghdale Copper). Se oli kuivaluustoinen, ”laatikko mainen” lehmä, jolla oli hie no takautare. Elina onnitteli lehmän omistajaa, Sari Än köä, mutta ei tullut puheek si, että Ylhäisyyden alkioita oli tulossa myyntiin Sale of Stars -huutokauppaan. Elina osti kaksi Ä. Ylhäisyys x Jelyca Oblique -alkiota. Niistä syntyi Änkön Juh lavuus. Juhlavuus ei ollut huippulypsäjä, mutta siltä jäi kaksi tytärtä, jotka ovat olleet emäänsä parempia. Erityisesti nyt viisi kertaa

poikinut Riitmaan Lucia (i: Kamouraska Rockstar) on ollut maitoisa lehmä, edel linen 305 päivän tuotos oli 11 210 – 5,67 – 3,38. Luci alla on kaksi tytärtä ja kak si tyttärentytärtä karjassa. Toinen tytär Riitmaan Nefer (i: Lessard Jumper) ehti poi kia neljästi ja jättää karjaan kaksi tytärtä. Niistä van hempi, Riitmaan Pyhimys (i: tilasonni Rosayre Nidoran ET) tuo mieleen emänemä nemänsä Änkön Ylhäisyy den. Pyhimys on tasainen ja pitkämaitoinen lypsäjä ja se on menestynyt myös näyttelyissä. Ayrshire Vir tual Winter Show’ssa 2021 ensikkona se voitti luokkan sa ja sai kunniamaininnan. Kahdesti poikineena se voitti luokkansa Farmi-Am mujaisissa 2021.

Ayrshirekasvattajien matkassa

Kavanderit ovat osallistu neet yhdistyksen toimin taan mm. matkojen, ta pahtumien ja näyttelyiden muodossa. Elina kertoo yh distyksen tuoneen samais tumispintaa, kun tapahtu missa on voinut tutustua sitkeisiin ja samanhenkisiin ihmisiin. ”Maahenki” on yhdistänyt. Elina on ollut useamman kerran mukana yhdistyksen järjestämillä matkoilla, ja vaikka esimer kiksi Kanadan-matkat ovat

Ayrshire-lehti 1/202234
Riitmaan Pyhimys (Rosayre Nidoran ET) kaksi kertaa poikineena. Kuva Salla Rautio Riitmaan Odeleine (De La Plaine Blink) kolme kertaa poikineena. 2. 305 pv 8913 kg. Kuva Salla Rautio Riitmaan Lucia (Kamouraska Rockstar) viisi kertaa poikineena. Paras 305 pv (4.) 11 210 kg. Kuva Salla Rautio Riitmaan Kesäaamu (VR Gunnarstorp Saxebyn Gibson) kuusi kertaa poikineena ja yli 77 000 kg lypsäneenä. Paras 305 pv
(5.) 12 749
kg. Kuva Salla Rautio

olleet ”vain lehmäreissuja”, ei siellä ole oikein kaivannut erityisemmin muuta ohjel maa. Näyttelyharrastus on ollut erityisesti nuoremman sukupolven mieleen. Pa rasta näyttelyissä on ollut kaverien kanssa oleminen ja yhdessä tekeminen, ja

Simeonin mukaan varsinkin kesänäyttelyissä on ollut tosi kivaa se, kun varsinais ten kisojen jälkeen on saa nut lähteä oman vasikan kanssa kulkemaan vähän yleisön joukkoon. Silloin on ollut mukava kertoa ihmi sille lehmistä, vasikoista ja

näyttelyistä samalla kun he ovat rapsutelleet vasikkaa.

Tällä hetkellä tilalla ei ole suunnitelmissa mitään suurempia investointeja tai muutoksia vaan toistaiseksi jatketaan olemassa olevissa puitteissa, niitä toki hieman parannellen. Vaikka lapsista

kukaan ei tällä hetkellä täh tää maatalousalalle, Mikalla ja Elinalla on vielä sen ver ran työvuosia edessä, että eihän sitä tiedä, mitä tule vaisuus tuo tullessaan.

Ayrshires are the economic choice in the Riitmaa herd

Riitmaa herd owned by Mika and Elina Kavander is situa ted in Sauvo in southern Finland. The herd is almost pure Ayrshire herd, at the moment there are 45 Ayrshires and 1 Holstein cow. Their goal is to produce milk as economical ly as possible with simply and easy feeding and they don’t aim for the topmost milk production. Mika and Elina have four children, girls Helmiina, Justiina and Josefiina are al ready adults and son, Simeon, is also soon graduating from comprehensive school. All the kids have participated in Ju nior Handler and cattle shows and liked it very much. At the moment it seems though that no one of this next generati on is aiming to work in agriculture.

Their free stall barn was built in 2010 and there is room for 64 cows but they don’t have enough field for that many cows. Heifers are in the old barn. They produce only grass in their own fields and buy the grain for the cows. In TMR they have grass silage, complete feed, rye, oats and minerals. Cows receive also complete feed in milking parlour during milking. TMR wagon and the tractor in front of the wagon is co-owned with neighbour who lives only 600 meters away. During wintertime TMR is made only every other day, sum mertime every day.

In spring 2008 Elina was in Canada with Finnish Ayrshire Breeders. From International Dairy Showcase she bought together with some other breeders Mapleburn Pia’s Pro mise (sire: Blackaddar BB Kellogg). First embryocalf born in Riitmaa herd was Mapleburn P.P. Elegia ET who is daughter of Pia’s Promise by Cedarvale Charleston. Later they got also three other embryodaughters of Pia’s Promise but the line from Elegia is the only one still in the herd. And also Elegia herself is still in the herd; she has calved 12 times, produced almost 84 000 kilos. Elegia was flushed after second calving and she gave 19 embryos. Some of those embryos were sold but they got three embryodaughters to Riitmaa herd and Elegia herself has given birth to five daughters. Toget her there has been 27 female descendants of Pia’s Promise in the Riitmaa herd and at the moment there are 12 of tho se still alive. Granddaughter of Elegia, Riitmaan Odeleine (De La Plaine Blink x Des Fleurs Perfect) was Champion in Farmi-Ammujaiset Show 2021 as a third calver. They have

Ayrshire-lehti

also sold three sons of Pia’s Promise to other farms as barn bulls and one of those (M. P.P. Imperial ET by Palmyra TriStar Reality) they also used in their herd before selling.

In the fall 2009 Elina bought a heifer Aamu from Nina Nieminen. Aamu was sired by Purolan Orkko and her first daughter Huomen was by Ayr-Phoe Ideostar. Huomen cal ved 5 times and her best 305 days was 12 938 kilos. Huo men made lifetime production 49 000 kilos and left two daughters. Kesäaamu (sire VR Gibson) has calved now six times and milked over 77 000 kilos. Monday (sire Des Fleurs Perfect) has now calved four times and her best 305 days is over 12 000 kilos. Aamu had also two other daughters but Huomen was the best one. There have been 14 descen dants from Aamu in the herd and 9 are still alive.

Third very good cowfamily in the herd is the family of Änkön Juhlavuus. In 2011 Ayrhire Winter Show Elina bought two embryos (by Jelyca Oblique) of Änkön Ylhäisyys which she liked in the show very much. Elina says Ylhäisyys had dry bones, good frame and good udder. From these em bryos they got Änkön Juhlavuus ET which wasn’t top mil ker but she left very good daughters to the herd. Riitmaan Lucia (sire Kamouraska Rockstar) has calved now five times and produced 11 210 kilos in previous 305 days and has two daughters and two granddaughters in the herd. The eldest granddaughter Riitmaan Pyhimys whose sire is barn bull Rosayre Nidoran ET and her dam was Riitmaan Nefer by Lessard Jumper looks a lot like her greatgranddam, Än kön Ylhäisyys. She was first in her class in Ayrshire Virtual Winter Show in 2021 as a first calver and she also received Honorable Mention. In the second lactation she was also a class winner in Farmi-Ammujaiset 2021.

Elina says that high components, good fertility and health are the best qualities of their Ayrshire cows. Average times calved was last year 2,92 and energy corrected milk yield dropped last year to 9 547 kilos because the first grass silage from last year doesn’t give as much milk as it is sup posed to do. At the moment Mika and Elina aren’t going to do any big chances in the herd or in the farm. They will continue to milk their good Ayrshire herd and of course do some little improvements.

35
1/2022

Ayrshire-lehdessä 20 vuotta sitten

Etätyötä parhaimmillaan

Ayrshirekasvattajien kotisivujen toteuttami nen tarjosi alusta alkaen melkoisen haasteen. Kansainväliseen levitykseen tarkoitettujen ko tisivujen tekeminen yhdessä eri puolilla maa ta asuvien työryhmän jäsenten kanssa vaati Internetin todella tehokasta hyödyntämistä. Toteutuksen ajaksi kotisivujen aihio asetettiin tilapäiseen, vain työryhmän jäsenten tiedos-

Lopputulos on ollut kaikkien nähtävillä jo jonkin aikaa. Omasta mielestäni erittäin onnistunut ja poikkeuksel lisen paljon todellista tietoa sisältävä kotisivukokonai suus, jonka kautta hyvin välittyy kuva suomalaisesta ayrshirekasvatuksesta.

Toimintaansa laajentava ja kehittävän yhdistyksen kotisivut eivät lopullisesti valmistu milloinkaan. Kehittä minen jatkuu koko ajan muuttuvien tarpeitten mukaises ti. Tavoitteena on palvella yhdistyksen ja sen jäsenkun nan tarpeita mahdollisimman hyvin. Peruslähtökohtana edustavien kotisivujen toteuttamiselle on asiasisällön lisäksi korkeatasoisen kuvamateriaalin saatavuus.

Kotisivu on näyteikkuna

Toimiva kotisivut ovat yhdistykselle tai mille tahansa yritykselle näyteikkuna, jonka kautta satunnainenkin kävijä voi muodostaa oman käsityksensä yhdistyksen tai yrityksen toiminnan luonteesta ja aktiivisuudesta. Tärkeää on myös mahdollisuus

sa olevaan, internet-osoitteeseen kaikkien työryhmään kuuluvien arvioitavaksi ja kom mentoitavaksi, sitä mukaa kun toteutus eteni. Tarvittava tiedonvälitys hoidettiin pääasiassa sähköpostin välityksellä ja postinkantaja sai kuljettaa kuvia toinen toistaan upeammista ayrshireyksilöistä.

kommentoida ja antaa palautetta itse kotisivuista sa moin kuin siitä tahosta, jonka toimintaa ne esittelevät. Kotisivuilla on aina pyrittävä antamaan kenelle tahansa kävijälle syy palata sivuille uudelleen, eli niiden on si sällettävä ajantasaista tietoa, viitteitä tulevasta ja mie lellään myös oikeita elämyksiä. Yhdistyksessä jatkuvaa uutta sisältöä tuottaa normaali yhdistyksen toiminta vuosikokouksineen, tapahtumineen ja näyttelyineen. Maatilan kotisivuilla ajankohtaisuutta ja vaihtelua voisi saada aikaan vaikkapa eri vuodenajoista johtuvien työ vaiheiden esittelyllä ja kuvaamisella.

Yhdistyksen jäseniltä ja hallinnolta saatava palau te ohjaa, mihin suuntaan Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n kotisivut kehittyvät. Internetin tarjoamat mahdolli suudet ovat käytännöllisesti katsoen rajattomat. Tähän mennessä on esitetty toivomuksia mm. ayrshireaiheisen keskustelufoorumin toteuttamisesta, yksittäisten kas vattajien esittelyistä sekä mielipidepalstas ta, jossa yksittäiset kasvattajat voisivat käyttää puheenvuoroja ajankohtaisista ayrshirekasvatusta koskevista aiheista. Edelleen jatkossa pyritään panostamaan enemmän huomiota Junioreiden osuu teen. Päättynyt piirustuskilpailu tullee saamaan jatkoa muodossa tai toisessa. Tuleva kesä antaa hyviä tilaisuuksia ayrshireaiheisen valokuvauskilpailun järjestämiselle ja työn alla olevat runo sivut odottavat lisää aktiivisia nuoria runoilijoita.

On ollut erittäin suuri ilo ja etu oikeus olla mukana esittelemässä suomalaista korkeatasoista koti eläintuotantoa sekä suomalaisille kotieläintiloille ominaista laajaa jalostuksellista osaamista, niin ko tisivujen kotimaisille kuin ulkomai sillekin kävijöille.

Ayrshire-lehti 1/2022

Terveitä ja kestäviä lehmiä huipputuotoksella

Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat avainasemassa tuotannon taloudellisen kannattavuuden parantamisessa.

Terveet, hedelmälliset ja helposti poikivat eläimet alentavat tuotantokustannuksia ja vapauttavat aikaa keskittyä liiketoiminnan optimointiin. Faban verkkokaupasta löydät parhaat terveyttä ja kestävyyttä periyttävät ayrshire-sonnit, jotka takaavat hyvän maitotuotoksen ja korkeat pitoisuudet. Myös sukupuolilajiteltuina!

Tutustu monipuoliseen sonnivalikoimaan Faban verkkokaupassa: webshop.faba.fi

37Ayrshire-lehti 1/2022

Laatulehmien lista ALL STARS

Ayrshirekasvattajat julkaisee All Stars –laatulehmien listan kerran vuodessa Ayrshire-lehden kevään numerossa. Listalle pää sevät vähintään luokitustuloksen AF GP-80 saaneet lehmät, joiden paras 305 päivän tuotos on vähintään 10 000 kg maitoa.

Lehmät listataan paremmuusjärjestyksessä luokitustuloksittain tuotoksen perusteella. Eläin voi parantaa asemiaan lis talla saamalla paremman luokitustuloksen tai lypsämällä paremman 305 päivän tuotoksen. Lehmät pysyvät listalla niin kauan kuin ne ovat elossa. Poiston jälkeen lehmä pääsee vielä seuraavalle listalle, mutta ei enää sen jälkeen.

Karjanomistajan tulee itse huolehtia lehmien tuotostietojen ja elossa olemisen tai poiston ilmoittamisesta. Jos tietoja ei päivitetä, lehmä putoaa pois listalta. All Stars –lehmien tiedot toimitetaan Salla Rautiolle, salla.rautio@gmail.com tai puh 050 525 6109.

Luokitus Eläin

EX 90-3E Joukolan Z-Isolde

Isä

Paras 305 pv tuotos Lakt. Omistaja

Palmyra Tri-Star Burdette 11303 – 4,72 – 3,23 5. Laiholahti Laura ja Jouko

EX 90 Shady Walnut Gold-Moria ET Mapleburn Remington 13111 – 3,71 – 3,33 5. Laiholahti Laura ja Jouko

VG 89 Lessard Joy-Lorelli ET Jelyca Oblique 11343 – 4,76 – 3,43 5. Laiholahti Laura ja Jouko

VG 88 Päivölän Milena Duo Star Gentleman 11114 – 4,01 – 3,50 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 88 Taivalmäen Eloveena ET Des Chamois Poker ET 10634 – 3,54 – 3,35 5. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna

VG 87 Joukolan Juhlapäivä Palmyra Tri-Star Burdette 12166 – 4,00 – 3,42 5. Laiholahti Laura ja Jouko VG 87 Savinnan LadyGaga Savinnan Hurmaava 10435 – 4,10 – 3,30 4. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna VG 87 Moision Ilse Palmyra Tri-Star Reality 10339 – 3,96 – 3,43 7. Rinkinen Juha ja Huotari Jani VG 87 Päivölän P. Opaasi Forever Schoon Perfecter 10267 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 87 Joukolan Lelly-Edith Des Fleurs Perfect 10134 – 4,60 – 3,37 4. Laiholahti Laura ja Jouko VG 87 Savinnan Metsätähti Des Prairies Potter 10093 – 4,97 – 3,59 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna

VG 86 Moision Neito Lagace Motown 12910 – 4,32 – 3,09 3. Rinkinen Juha ja Huotari Jani VG 86 Faucher Poker Opal ET Des Chamois Poker 12638 – 3,61 – 3,50 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 86 Savinnan Ikikulta Palmyra Tri-Star Burdette 12414 – 4,20 – 3,28 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna VG 86 Korpikannan Orkidea Lessard Jumper 12396 – 4,03 – 3,31 2. Mty Immonen VG 86 Rantaniityn Noheva Lessard Jumper 11873 – 4,55 – 3,67 3. MT Rantaniitty VG 86 Mapleburn P.P. Elegia ET Cedarvale Charleston 11804 – 4,37 – 3,52 6. Kavander Elina ja Mika VG 86 Moision Muusa Kellcrest Longrun 11115 – 5,07 – 3,84 3. Rinkinen Juha ja Huotari Jani VG 86 Taivalmäen Lady-Issa Palmyra Tri-Star Burdette 10488 – 4,41 – 3,72 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna

VG 85 Rounion HjärtaYlisma Rounion Uno ET 13428 – 3,93 – 3,17 3. Rinkinen Juha ja Huotari Jani VG 85 Joukolan Jelou Palmyra Jerry Bendig 12573 – 4,42 – 2,99 7. Laiholahti Laura ja Jouko VG 85 Majaniemen Ekstaasi Des Prairies Potter 11774 – 3,56 – 3,17 7. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna VG 85 Taivalmäen Macarena Nexus Dreamer 11720 – 3,79 – 3,16 4. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna VG 85 Joukolan Kaino-Stjärna Asmo Ullimulli 10814 – 4,56 – 3,73 5. Laiholahti Laura ja Jouko VG 85 Kalliokielen Metallica Forever Schoon Eiffel 10480 – 3,93 – 3,63 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna VG 85 Haapalan Omainen Des Coteaux Rubicom 10381 – 4,46 – 3,74 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani VG 85 Taivalmäen Loruliisa Jelyca Oblique 10130 – 4,51 – 3,52 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna VG 85 Taivalmäen IrishCream R Facet 10120 – 4,60 – 3,38 4. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna VG 85 Taivalmäen Ninni Duo-Star Pokerstars 10108 – 4,27 – 3,84 1. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna VG 85 Päivölän Primadonna ET Palmyra Tri-Star Reality 10030 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija

Ayrshire-lehti

1/202238

GP 84 Salonsaaren Ifa R Facet 14010 – 4,24 – 3,65 2. Jaara Hanna ja Jyrki

GP 84 Päivölän Maddalena Forever Schoon Predator 13609 – 4,00 – 3,42 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija

GP 84 Korpikannan Lotta VR Asmo Linne Laki 13489 – 4,09 – 3,45 4. Mty Immonen

GP 84 Joukolan Jakarta Nexus Dreamer 13384 – 4,07 – 3,21 5. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Paakkosen Mörkökeiju Labrie Thor 13378 – 4,57 – 3,66 3. Kiviranta Markus

GP 84 Majaniemen Lätkäyö Palmyra Bet On Me 12475 – 4,22– 3,33 4. Kiviranta Markus GP 84 Korpikannan Onnenpotku Du Petit Bois Animate 12188 – 3,97 – 3,60 2. Mty Immonen

GP 84 Joukolan Outlet Lessard Jumper 12003 – 3,99 – 3,43 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Korpikannan Oloneuvos Guimond Yankee 11725 – 4,52 – 3,60 2. Mty Immonen GP 84 Moision Nuuskutti Forever Schoon Predator 11293 – 5,05 – 3,21 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 84 Moision Nigella Duo Star Pokerstars 11287 – 4,16 – 3,34 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 84 Ranta-Seppälän Nauru Haresfoot Elegant 11236 – 3,66 – 3,22 3. MTY Laakso Minna ja Kotila Pasi GP 84 Lumihiutale Kellcrest Showstar ET 11170 – 4,50 – 3,78 2. Marttila Marjut ja Ville GP 84 Moision Online-Elisa De La Plaine Blink 10684 – 4,11 – 3,20 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 84 Joukolan Ålmikki Des Fleurs Perfect 10628 – 4,25 – 3,33 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Taivalmäen Heleena ET Des Chamois Poker 10287 – 3,57 – 3,34 4. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 84 Savinnan Nightwish Lakson Lipevä 10120 – 4,35 – 3,68 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 84 Taivalmäen Neilikka Palmyra Tri-Star Burdette 10012 – 4,09 – 3,12 1. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna

GP 83 Rantaniityn Hanke R Facet 13352– 4,19 – 3,46 4. MT Rantaniitty GP 83 Kuurankukka VR Mäenpään Adam Ariston 12728 – 4,05 – 3,61 5. Tammenpään mty GP 83 Kivirannan Omenakaneli Des Coteaux Rubicom 12385 – 4,06– 3,72 1. Kiviranta Markus GP 83 Päivölän Candice Palmyra Tri-Star Burdette 11764 – 4,08 – 3,40 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 83 SaRan Odessa Des Coteaux Rubicom 11572 – 3,85 – 3,28 2. Rautio Salla GP 83 Rasilan Liljankukka

Des Fleurs Perfect 11301 – 4,14 – 3,35 4. Kiviranta Markus GP 83 Korpikannan Ihana R Facet 11280 – 4,79 – 3,71 3. Mty Immonen GP 83 Joukolan B.London Jelyca Oblique 11175 – 4,96 – 3,57 4. Laiholahti Laura ja Jouko

GP 83 Moision Letto

Des Fleurs Perfect 11154 – 4,56 – 3,45 3. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 83 Joukolan Janette Palmyra Tri-Star Burdette 10949 – 3,85 – 3,13 7. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Metallica VR Månstorp Ullimulli Ultimo 10750 – 4,07 – 3,41 4. Tammenpään mty GP 83 Joukolan Nelly-Edith Lessard Jumper 10708 – 4,17 – 3,49 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Päivölän Penny’s Pianca Des Chamois Poker 10687 – 4,01 – 3,68 4. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 83 Miranda Palmyra Tri-Star Burdette 10607 – 4,20 – 3,94 3. Marttila Marjut ja Ville GP 83 Savinnan Niittykukka Palmyra Bingo 10543 – 5,06 – 3,14 3. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 83 Rosayre Poker's Lovefull ET Des Chamois Poker 10497 – 3,67 – 3,22 4. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 83 Moision Netto Ayr-Phoe Ideostar 10439 – 4,84 – 3,99 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 83 Joukolan Oiva-Stjärna Forever Schoon Predator 10212 – 5,43 – 3,59 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Salonsaaren Neitsyt Duo Star Gentleman 10194 – 4,28 – 3,46 2. Jaara Hanna ja Jyrki GP 83 Kalliokielen Milli Kamouraska Radar 10160 – 5,11 – 3,52 4. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 83 Päivölän Primrose ET Palmyra Tri-Star Reality 10100 – 3,05 – 3,36 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 83 Taivalmäen Merlin R Flush 10029 – 4,00 – 3,26 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna

GP 82 Natikka VR Viken Uudin Ultra 14089 – 4,08 – 3,71 3. Tammenpään mty GP 82 Jane VR Asmo Hallebo Heppu 14071 – 3,96 – 3,51 4. Tammenpään mty GP 82 Salonsaaren Olympia Des Coteaux Rubicom 13515 – 3,60 – 3,18 2. Jaara Hanna ja Jyrki

GP 82 Opaali

VR Sunnangård Bilbo Birka 12748 – 3,88 – 3,62 2. Marttila Marjut ja Ville GP 82 Korpikannan Neon Kamouraska Rockstar 12485 – 4,04 – 3,48 3. Mty Immonen GP 82 Moision Itku Palmyra Bet On Me 11916 – 4,39 – 3,58 6. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 82 Joukolan Das.Nemesis Forever Schoon Eiffel 11596 – 4,22 – 3,59 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 SaRan Mimosa Lessard Jumper 11413 – 3,64 – 3,18 2. Rautio Salla GP 82 Salonsaaren Kaffe VR Jylhävaaran Turandot Tuomi 11388 – 4,26 – 3,38 6. Jaara Hanna ja Jyrki

Ayrshire-lehti

39
1/2022

GP 82 Päivölän Hekuma

GP 82 Olga

Niemen Utu 11326 – 4,30 – 3,45 5. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija

VR Rävbo Vilde Viper 11014 – 4,13 – 3,90 2. Tammenpään mty

VR Pitkärannan Freak Faradi 10880 – 4,19 – 3,34 3. Tammenpään mty GP 82 Korpikannan Once Upon Time Guimond Yankee 10824 – 3,90 – 3,71 2. Mty Immonen GP 82 Ranta-Seppälän Lepopäivä

GP 82 Niiskuneiti

Palmyra Tri-Star Burdette 10786 – 4,43 – 3,41 4. MTY Laakso Minna ja Kotila Pasi

GP 82 Salonsaaren Likööri Genial Situation 10506 – 4,20 – 3,33 2. Jaara Hanna ja Jyrki

GP 82 Joukolan Kuperkeikka Palmyra Tri-Star Burdette 10376 – 3,91 – 3,43 3. MTY Laakso Minna ja Kotila Pasi GP 82 Rantaniityn Maura Genial Situation 10353 – 3,95 – 3,39 3. MT Rantaniitty GP 82 Moision Kemopetrol Palmyra Bet On Me 10340 – 4,68 – 3,67 3. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 82 Taivalmäen Opriina Lakson Lipevä 10046 – 4,69 – 3,36 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 82 Päivölän Corinna Duo Star Gentleman 10025 – 3,83 – 3,13 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija

GP 81 Rantaniityn Nara

VR Lakialan Ullimulli Uudin 13130 – 4,50 – 3,56 2. MT Rantaniitty GP 81 Hamulan Muisto Faucher Poker Erwin 13044 – 3,10 – 2,32 4. Mty Immonen GP 81 Ranta-Seppälän J-Day Jelyca Oblique 13010 – 4,36 – 4,42 5. MTY Laakso Minna ja Kotila Pasi GP 81 Salonsaaren Loitsu Des Fleurs Perfect 12996 – 4,20 – 3,44 2. Jaara Hanna ja Jyrki GP 81 Hamulan Mimmi

VR Gunnarstorp Bäcken Gobel 12235 – 4,54 – 3,30 4. Mty Immonen

GP 81 Moision Karin Palmyra Tri-Star Burdette 12177 – 4,43 – 3,44 4. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 81 Korpikannan Muska

VR Markkulan Fergus Farmari 11819 – 4,19 – 3,60 3. Mty Immonen

Des Fleurs Perfect 11738 – 5,35 – 3,14 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 81 Moision Nurmikki Ayr-Phoe Ideostar 11686 – 4,86 – 3,35 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 81 Novelle

GP 81 Moision Nunnuka

VR Pitkärannan Freak Faradi 11586 – 4,27 – 3,50 2. Marttila Marjut ja Ville GP 81 Järventaustan Perfect Lyly Des Fleurs Perfect 11513 – 4,00 – 3,38 3. Kiviranta Markus

GP 81 Moision Olkku

VR Silpolan Uudin Umbro 11450 – 4,17 – 3,48 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 81 Kivirannan Olympia Des Coteaux Rubicom 11077 – 3,85 – 3,72 1. Kiviranta Markus GP 81 Päivölän Magenta Palmyra Poker Riggins 11073 – 3,95 – 3,40 4. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 81 Nissan

VR Buckarby Leroy Lazer 11032 – 3,88 – 3,64 2. Tammenpään mty

GP 81 Kalliokielen Nelli Kamouraska Volvo 10892 – 3,85 – 3,69 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 81 Korpikannan Ornament

Du Petit Bois Animate 10671 – 4,40 – 381 2. Mty Immonen GP 81 Riitmaan Melodia Des Fleurs Perfect 10467 – 4,58 – 3,05 2. Kavander Elina ja Mika GP 81 Taivalmäen Liperi Palmyra Tri-Star Burdette 10431 – 4,34 – 3,39 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 81 Salonsaaren Noitapilli Lessard Jumper 10410 – 4,08 – 3,28 2. Jaara Hanna ja Jyrki GP 81 Joukolan Pibana De La Plaine Blink 10125 – 4,61 – 3,48 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Taivalmäen Lipstikka Kellcrest Landscape 10108 – 4,82 – 3,50 1. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 81 Rasilan Niinukka Forever Schoon Perfecter 10053 – 4,04 – 3,48 2. Kiviranta Markus GP 81 Joukolan Briossi Des Fleurs Patron 10025 – 3,83 – 3,13 1. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Taivalmäen Jeera Rosayre Yeltsin ET 10014 – 3,39 – 3,42 2. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna GP 81 Joukolan Ohrakas Forever Schoon Predator 10006 – 3,65 – 3,43 2. Laiholahti Laura ja Jouko

GP 80 Mansikka VR Kuuselan Valpas Vimpula 14725 – 3,64 – 3,80 3. Tammenpään mty GP 80 Rantaniityn Jara Asmo Tosikko 14225 – 4,26 – 3,31 3. MT Rantaniitty GP 80 Rasilan Novelle VR Lakialan Ullimulli Uudin 13733 – 3,82 – 3,29 3. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 80 Korpikannan Keiju Genial Situation 13661 – 4,05 – 3,26 6. Mty Immonen

GP 80 Päivölän Kummitus

Des Chamois Poker 13050 – 3,95 – 3,34 5. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 80 Ilona

VR Lansarin Piuha Pako 13044 – 4,48 – 3,61 5. Kiviranta Markus

GP 80 Haisuli Rautajärven Arvota 12958 – 3,80 – 3,36 7. Tammenpään mty GP 80 Moision Juba Kellcrest Showstar ET 12651 – 4,64 – 3,64 5. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 80 Hamulan Minttu Palmyra Bet On Me 12594 – 4,52 – 3,65 4. Mty Immonen

GP 80 Rantaniityn Joule R Facet 12124 – 4,43 – 3,60 5. MT Rantaniitty

GP 80 Oatly

VR Erkki Edison 12064 – 4,20 – 3,40 2. Tammenpään mty GP 80 Heisala Hilma Des Prairies Potter 12024 – 5,36 – 3,39 7. Kavander Elina ja Mika

Ayrshire-lehti

1/202240

GP 80 Nessu

VR Hestra Ultimo Ulti 12014 – 4,05 – 3,78 2. Marttila Marjut ja Ville

GP 80 Hamulan Onneli Duo Star Pokerstars 11935 – 4,69 – 3,43 2. Mty Immonen

GP 80 Korpikannan Lahja VR Mikkolan Epost Ehta 11913 – 4,37 – 3,60 4. Mty Immonen

GP 80 Salonsaaren Leopatra Jelyca Oblique 11791 – 4,15 – 3,29 4. Jaara Hanna ja Jyrki

GP 80 Linslusen Ranta-Askolan Ypry 11722 – 4,07 – 3,81 4. Tammenpään mty

GP 80 Maisa VR Lakialan Ullimulli Uudin ET 11415 – 4,82 – 3,66 3. Marttila Marjut ja Ville

GP 80 Moision Nyanssi Lagace Mordicus ET 11415 – 4,06 – 3,49 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani

GP 80 Kivirannan Lumia VR Karhilan Facet Falcon 11354 – 4,05 – 3,58 2. Kiviranta Markus

GP 80 Hamulan Neppari Kamouraska Rockstar 11299 – 4,32 – 3,70 3. Mty Immonen

GP 80 Loitsu Faucher Opportunity ET 11170 – 4,52 – 3,59 4. Marttila Marjut ja Ville

GP 80 Salonsaaren Nessie Forever Schoon Eiffel 11154 – 3,82 – 3,26 2. Jaara Hanna ja Jyrki

GP 80 Osterix VR Viken Uudin Ultra 11037 – 4,31 – 3,45 2. Tammenpään mty

GP 80 Korpikannan Lemmitty R Flush 11017 – 4,23 – 3,24 2. Mty Immonen

GP 80 Kellcrest Kia ET Palmyra Tri-Star Reality 11000 – 4,68 – 3,16 6. MTY Laakso Minna ja Kotila Pasi

GP 80 Liljankukka Faucher Opportunity 10970 – 4,41 – 3,56 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani

GP 80 Joukolan Octavia D’Albanel Craftman 10682 – 4,07 – 3,40 2. Kiviranta Markus

GP 80 Salonsaaren Lolita Jelyca Oblique 10676 – 3,97 – 3,32 4. Jaara Hanna ja Jyrki

GP 80 Kivirannan Opri De La Plaine Blink 10675 – 4,72 – 3,73 2. Kiviranta Markus

GP 80 SaRan Oleanteri Guimond Yankee 10605 – 3,95 – 3,43 1. Rautio Salla

GP 80 Moision Onki De La Plaine Blink 10476 – 460 – 3,52 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 80 Moision Merkel Des Fleurs Perfect 10451 – 4,97 – 3,51 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 80 Salonsaaren Oraakkeli De La Plaine Prime 10371 – 3,60 – 3,30 2. Jaara Hanna ja Jyrki

GP 80 Ranta-Seppälän Kuohu Terrace Bank Free Beer 10346 – 3,81 – 3,16 5. MTY Laakso Minna ja Kotila Pasi

GP 80 Kuusiniemen Karmen Palmyra Tri-Star Burdette 10277 – 4,22 – 3,26 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 80 NagaMorich VR Silpolan Uudin Umbro 10267 – 4,68 – 3,72 2. Marttila Marjut ja Ville

GP 80 Kivirannan Onerva Kamouraska Volvo 10185 – 3,99 – 3,51 2. Kiviranta Markus GP 80 Päivölän P. Magic Forever Schoon Predator 10182 1. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 80 Joukolan Jaxo R Facet 10122 – 4,12 – 3,70 6. Laiholahti Laura ja Jouko

Paras Ayrshirekarja 2021

Paras Ayrshirekarja -kilpailu järjestettiin nyt yhdennentois ta kerran. Kilpailussa verrataan karjan All Stars -tasoisten lehmien määrää karjan kokonaislehmämäärään tai ayr shirelehmien määrään, jos ayrshirelehmiä on vähintään 20. Kilpailussa pärjätäkseen karjasta siis täytyy löytyä lehmiä, joissa yhdistyvät hyvä tuotos ja hyvä rakenne. Kolmesti voi ton vei nyt jo edesmenneen Olavi Ahonkiven karja. Kolme

Karjan omistaja

kertaa voitto on mennyt myös Laura ja Jouko Laiholahden karjaan. Tämän vuoden voittaja, Asko Taivalmäen ja Sanna Savikon karja, on voittanut jo viitenä vuotena peräkkäin. Viidestä voitosta saa omakseen kilpailun kiertopalkinnon, Päivi Latvalan maalaaman taulun. Kilpailun palkinnot jae taan Farmarissa. Ohessa kilpailun viiden kärki. Onnittelut kaikille sijoittuneille!

All Stars -lehmien osuus, % Ed. vuoden %

1 Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna 78,85

2 Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija 60,87

Laiholahti Laura ja Jouko 29,03 % 30

4 Maitotaipale Oy 24,93 %

MT Rantaniitty 21,34 %

nousija

41Ayrshire-lehti 1/2022
% 62 Paras
% 58 3
5

Kesäinen JUNNULEIRI

Marttilassa Joukolan tilalla

Leirillä tutustumme vasikoiden ja lehmien hoitoon ja erilaisiin eläinten hoitotarvikkeisiin niin kotinavetassa kuin näyttelyssä, sekä harjoittelemme eläinten valokuvaamista mm virtuaalinäyttelyitä silmällä pitäen.

Meri Nissilän johdolla opettelemme monipuolisesti mm. eläinten käsittelyä, koulutusta sekä valmistelua näyttelyitä ja Junior handler kilpailuja varten. Heikki Vanhatalo tulee kertomaan lehmien rakenteesta, ja häneltä saamme hyvät vinkit siitä, kuinka valitaan oikeat eläimet näyttelyihin ja junnukilpailuihin.

Ja mikä tärkeintä, leirillä pääset nauttimaan kivasta yhteisestä ajanvietosta ja iltaohjelmasta muiden lehmäihmisten seurassa!

Leiri alkaa maanantaina 6.6. lounaalla klo 12 ja päättyy keskiviikkona 8.6. klo 13 15 käytävään leirikisaan. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Osallistujien alaikäraja leirille 7 vuotta. Leirin osallistumismaksu 100 € + alv 24 % Ayrshirekasvattajien ja Varsinais Suomen karjakerhon jäsentilojen nuorille leirin hinta 60 € + alv 24 %. Muista ilmoittautuessasi mainita jäsenyydestä!

Ilmoittautumiset viimeistään 26.5.2022 mennessä laura.laiholahti@gmail.com

Huom! Myös aikuisille voidaan järjestää oma ryhmä, mikäli halukkaita osallistujia löytyy !

Nähdään leirillä!

Leirin järjestävät yhteistyössä:

Suomen Ayrshirekasvattajat ry Lisätiedot: Laura Laiholahti

Varsinais Suomen Karjakerho ry Lisätiedot: Laura Mikkola

552

341

Ayrshire-lehti 1/202242 Junnut
6.- 8.6.2022
044
4493
044
7974

Junnujen valokuvahaaste

Onko sinulla jokin erityinen lempivasikka? Nyt on aika nostaa lempivasikat esille!

Kuva Outi Immonen

Suomen Ayrshirekasvattajat järjestää junnuille oman valokuvahaasteen. Ota hauska kuva lempivasikastasi ja kerro siitä jotakin. Mikä tekee juuri siitä erityisen? Onko se luonteeltaan vilkas ja utelias, vai leppoisa ja rauhal linen? Tuo sen kaikki parhaat luonteenpiirteet tai ehkä myös ne hieman jekkumaisetkin tavat esille.

Kuvat tulee lähettää 31.8.2022 mennessä osoittee seen siiri.lumme@gmail.com. Kaikkien osallistujien ku vat ja jutut julkaistaan syksyn Ayrshire-lehdessä sekä yhdistyksen Facebook-sivulla. Lisäksi jokainen haastee seen osallistunut palkitaan.

80-EKM tonnarit

Suomen Ayrshirekasvattajat haluaa nostaa esiin paitsi ayr shirelehmien kestävyyttä myös hyviä pitoisuuksia. Tänä vuonna yhdistys on alkanut palkita kunniakirjalla jäsen tensä 80 000 EKM-kg lypsäneet lehmät, jotka eivät vielä ole 100-tonnareita. Kunniakirja voidaan myöntää takautuvasti 1.1.2022 elossa olleille, 80 000 EKM-kg lypsäneille lehmil le ja 1.1.2022 jälkeen 80 000 EKM-kg:n tuotoksen saavut

taville lehmille. Lista uusista kunniakirjan saaneista leh mistä julkaistaan aina Ayrshire-lehdessä. Lähetä tiedot 80 EKM-tonnareiden kunniakirjoja varten osoitteeseen salla. rautio@gmail.com ja liitä mukaan ProAgrian verkkopalve luista tulostettu lehmän viimeisin lehmäkortti, jossa näkyy lehmän elinikäistuotos ja mahdollinen poistopäivä.

Mty Immonen Päivölän Hekuma 30.5.10

Niemen Utu 84140 Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija Inkivääri 13.6.11

Palmyra Tri-Star Reality 82791 Jääskelä Ritva ja Lauri Iitu 26.10.11

R Facet 82327 Mty Immonen Majaniemen Ekstaasi 21.1.09

Des Prairies Potter 82275 Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna

43Ayrshire-lehti 1/2022
80 000 EKM-kg lypsäneet lehmät Nimi Syntymäaika Poik. Isä EKM, kg Omistaja Jenna 08.01.2012 8 Salintuvan Uhkasakko 86752 Ojaniemen tila Jyrä 27.03.2012 6 Nora Prästgård 83653 Jaakkola Helena Ihanitte 28.07.2011 8 VR Kuusisen Record Rele 83542 Jaakkola Helena Hietaharjun Jippu 01.09.2012 7 Kildare Uliver ET 83520 Hietaharju Raimo ja Katri Joukolan Janette 01.04.2012 8 Palmyra Tri-Star Burdette 80424 Laiholahti Laura ja Jouko Joukolan Jelou 03.04.2012 8 Palmyra Jerry Bendig ET 80275 Laiholahti Laura ja Jouko Korpikannan Ihana 16.6.11 8 R Facet 84224
8
9
7
7
Junnut
Ayrshire-lehti 1/202244 Ayrshire Virtual Winter Show 2022 menestyjät JOUKOLAN AYRSHIRE Tuotos, rakenne ja kestävyys tasapainossa 85,9 lehmää, 12 ed. kk 10353 EKM-kg Karjassa tähän mennessä: 10 Ayrshire-100-tonnaria, 76 Ayrshire-50-tonnaria, 7 AF-EX- ja 38 AF-VG-lehmää Laura ja Jouko Laiholahti • gsm +358 44 552 4493 Hämeentie 4743 C, 21560 OLLILA laura.laiholahti@gmail.com • www.joukolanayrshire.com AVWS Junior Champion Joukolan Das. Sirius, synt. 5.5.2020 (Tuxedo – Eiffel) Emän paras tuotos 11596 kg (3.) AVWS Honorable Mention Shady Walnut Gold-Moria ET-AF-EX90, 6. lakt, (Remington – Cornelius) Paras tuotos 13111 kg (5.), Elinikäistuotos 61464 kg AVWS Grand Champion Joukolan Ålmikki-AF-GP84, 3. lakt (Perfect - Burdette) Paras tuotos 10628 kg (2.)

Suomalaisen ayrshirehiehon liha on valittu kolmatta kertaa peräkkäin maailman parhaaksi pihviksi

Esko Hautakorpi. Kuva Arto Taka lampi

Atrian suomalainen nurmi naudan ulkofileepihvi kruu nattiin maailman parhaaksi pihviksi arvostetussa World Steak Challenge -kilpailussa Dublinissa. Atrian tanskalai nen yhteistyökumppani JN Meat International osallis tui kilpailuun suomalaisella naudanlihalla ja voitti maa ilman parhaan pihvin titte lin komeasti jo kolmannen perättäisen kerran. Voitto tuli kaiken kaikkiaan yli 400 erilaisen pihvin ja 23 kilpai lijamaan joukosta. 50-hen kisen tuomariston puheen johtaja Iannis Grammenos ylisti suomalaisen naudan ulkofileepihviä uskomatto man mureaksi, mehukkaak si ja maukkaaksi. – Pihvin herkullisen pitkäkestoinen maku viipyy suussa, haluat syödä sitä yhä enemmän. Ansaittu ja arvokas voitto!

Suomalaisen lihan pro fiili vahvistuu kaiken aikaa ja se koetaan puhtaaksi ja turvalliseksi laatutuotteek si. Kilpailun voittanut pihvi

oli kotoisella nurmirehulla ruokittua ayrshirerotuista naudanlihaa ja se on lähtöi sin Hautakorven nautatilal ta Karvialta.

Ayrshirehiehot pärjä sivät mainiosti Atrian marmoroitumisvertailussa Atrian teurastamolla teh dyssä marmoroitumisver tailussa on verrattu eri ro tujen ja risteytysten välistä lihan marmoroitumisas tetta. Mukana oli yhteensä jopa 635 hiehoa, niin pihvikuin lypsyrotuisia eläimiä ja

näiden risteytyksiä. Naudan lihan marmoroitumiseen vaikuttavat eläimen ikä, rotuyhdistelmä, hankinta paino, eläimen rasvaluokka sekä toistaiseksi tuntemat tomat tilakohtaiset tekijät. Hiehoilla havaittiin olevan keskimääräisesti korkeam pi marmoroitumisaste kuin sonneilla. Tulosten käsittely on kesken, mutta alustavien tuloksien mukaan hiehojen marmoroitumisvertailussa ayrshiren huomattiin pär jäävän muihin rotuihin ver rattuna erinomaisesti. Myös lypsylehmien vertailussa ayrshire erottui edukseen.

Voittoisan pihvin lihan tuotannon taustalla ovat Esko Hautakorven mukaan suomalaisen naudanlihan tuotannon yleiset vahvuu det alkaen hyvästä rehusta ja eläinten hoidosta vähäi seen lääkitsemiseen ja anti bioottien käyttöön.

45Ayrshire-lehti 1/2022

Ayrshire Virtual Winter Show 2022

Alan Timbrellin terveiset

I would like to add that I have enjoyed jud ging your show and the quality was again very high. I congratulate all who took part.

Haluaisin lisätä, että nautin näyttelynne tuomaroinnista ja eläimet olivat korkeata soisia. Onnitteluni kaikille, jotka osallistui vat näyttelyyn.

Alan Timbrell

Alan asuu vaimonsa Suen ja äitin sä Maryn kanssa Gloucestershiren Cotswoldsissa, Englannissa ja on kasvanut ayrshirejen ympäröimä nä. Alan on ollut Ison-Britannian ja Irlannin Ayrshire Cattle Societyn jalostuspäällikkö syyskuusta 2019 asti. Sitä ennen hän oli 18 vuotta Alta Geneticsin pohjoisen alueen myyntipäällikkö.

Alan kiinnostui ayrshireistä työskennellessään edesmenneen isänsä Gordonin kanssa ja jalos taessaan ayrshirejä Millfordin kasvattajanimellä. He myös osal listuivat menestyksekkäästi usei siin näyttelyihin. Yksi viimeisim mistä Millfordin karjan voitoista oli Millie Tomlinsonin kanssa yh teisomistuksessa olevan Millford Maple Lark -hiehon luokkavoitto 6-12 kuukauden ikäisten hiehojen luokassa World Ayrshire -valoku vakilpailussa vuonna 2018.

Alan Timbrell

Alan lives with his wife Sue and Mother Mary in the Cotswolds of Gloucestershire, England and has grown up around Ayrshire dairy cattle all his life. Alan is at pre sent the Ayrshire Cattle Society of Great Britain and Irelands, Breed Manager a post he has held since September 2019. Before this he was Northern Area sales manager for Alta Genetics where he wor ked for 18 years.

Alan’s interest in Ayrshires was formed working with his late fat her Gordon in breeding Ayrshires under the Millford prefix and at tending many shows over the years with many successes. One of the recent wins for the Millford Prefix was Millford Maple Lark

Alan on tuomaroinut IsossaBritanniassa useita näyttelyitä, ku ten mm. Agriscot All Breeds, Royal Highland, Balmoral ja National Ayrshire show 2010. Hän on viral linen ayrshire-, jersey- ja holstein tuomari ja on tuomaroinut myös ulkomailla, mm. Suomessa 2012 ja Uudessa-Seelannissa 2016. Alan on myös tuomaroinut ayrshire luokat Style World Dairy Champi onship 2021 -virtuaalinäyttelyssä, jonka järjesti ST Genetics USA:sta. Alan odottaa innolla meidän vir tuaalinäyttelymme tuomarointia.

with co-owner Millie Tomlinson winning the class for 6-12 months of age in the World Ayrshire Pho tographic competition in 2018.

Alan has judged many shows throughout the United Kingdom including Agriscot All Breeds, Royal Highland, Balmoral and the National Ayrshire show in 2010. At present He sits on Ayrshire, Jersey and Holstein judging panels and has been fortunate to judge over seas as well in Finland in 2012 and New Zealand in 2016. Alan has also judged the Ayrshire classes in the Style World Dairy Champion ship in 2021 run by ST Genetics in the USA.

Alan is very much looking for ward to judging our online show.

Ayrshire-lehti

1/202246

Ayrshire Virtual Winter Show 2022 tulokset

1. Kesävasikat, 1.6. - 30.9.2021

Tuomarin perustelut

”My first heifer had the advantage of a harder topline and more correct behind the shoulders with a deeper rib than my 2nd. 2nd over 3rd was she was cleaner & longer through the neck. 3rd over 4th was she was more open in the rib and cleaner in the bone.”

”Voittajahieholla on vahvempi selkä ja se on syvärunkoisempi kuin toiseksi tullut.

Toiseksi tullut on lypsytyyppisempi ja sillä on pidempi kaula kuin kolmanneksi tulleella. Kolmanneksi sijoittuneella on avoimemmat kyljet ja parempi luusto kuin neljänneksi tulleella.”

1 1_4 Joukolan Das.Tellus, s. 10.6.2021, i: De La Plaine Prime, ei: Forever Schoon Eiffel ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko

2 1_3 Joukolan Teya-Lorelli, s. 31.7.2021, i: Kamouraska Renoir ET, ei: Jelyca Oblique, om. Laiholahti Laura ja Jouko

3 1_1 ZeiZei Tarzan, s. 24.9.2021, i: Pam Ayrs Heirloom ET, ei: VR Öja Storegård Hasi Hattrick, om. Järvinen Jaana ja Välilä Jani

4 1_2 Taika, s. 11.9.2021, i: La Croisee Yukon, ei: VR Nivalan Fimbe Faabeli, om. Osaran maaseutuoppilaitos

1

SaRan Taiganruusu, s. 22.4.2021, i: Biddesden Hector, ei: Des Coteaux Ambrose, om. Rautio Salla

Joukolan B.Donatella, s. 26.3.2021, i: Lessard Jumper ET, ei: Kamouraska Volvo ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko

Päivärinnan Titta, s. 5.4.2021, i: VR Viking Utu Uncca, ei: VR Sammatin Faradi Figarol ET, om. Luostarinen Jouko ja Tarja

Tuulikki, s. 9.4.2021, i: Kamouraska Radar ET, ei: Palmyra Bet On Me ET, om. Hannula Eija ja Jussi

Turbo, s. 22.5.2021, i: VR Röda Gården Hashtag Heeman, ei: VR Heikkilän Felipe Formula, om. Osaran maaseu tuoppilaitos

Kaupin Taikakuu, s. 2.4.2021, i: VR Korven Ascot Aidan, ei: VR Rokkilan Sparta Sivari, om. Linnainmaa Tiina ja Risto

2. Keväthiehot, 1.3. - 31.5.2021 Tuomarin perustelut

”My first heifer was wider and stronger than my 2nd with a more correct set of hind legs.

2nd over 3rd was because she was longer through the neck and cleaner in the bone.

3rd over 4th was a close placing but for me the red heifer tracked in her locomotion than the white heifer.

4th over 5th for her more correct topline and cleaner bone. 5th over 6th for her deeper 7 more open rib”

”Voittajahieho on rungoltaan leveämpi ja vahvempi ja jaloiltaan parempi kuin toiseksi tullut.

Toiseksi tullut voittaa kolmannen pidemmän kaulansa ja parem man luustonsa ansiosta.

Kolmannen ja neljännen välinen ero oli pieni, mutta kolmas liikkuu paremmin kuin neljäs.

Neljänneksi sijoittuneella on parempi selkä ja luusto kuin viidennel lä. Viides voittaa kuudennen syvemmän runkonsa ja avoimempien kylkiensä ansiosta.”

3+4+5 Talvi-, syys- ja kesähiehot, 1.6.2020 – 28.2.2021 Tuomarin perustelut ”1st over 2nd was very close but I felt the overall quality and style on parade gave her the advantage. 2nd over 3rd for her cleaner bone quality and more correct loco motion. 3rd over 4th for her strength and capacity.”

”Ensimmäisen ja toisen välinen ero oli pieni, mutta mielestäni ko konaisuutena ensimmäinen on parempi ja liikkuu tyylikkäämmin kuin toiseksi tullut.

Toiseksi sijoittuneella on parempi luusto ja se liikkuu paremmin kuin kolmanneksi tullut.

Kolmanneksi tullut on vahvempi ja sillä on enemmän rungon kapa siteettia kuin neljänneksi tulleella.”

1 3+4+5_3 Ylösjoen Serafi, s. 29.8.2020, i: Des Coteaux Rubi com ET, ei: VR Kerkolan Ullimulli Utrik, om. Lumme Marjut

2 3+4+5_1 Ylösjoen Tindra, s. 7.2.2021, i: VR Wookie Wild, ei: VR Antilan Faabeli Futari, om. Lumme Marjut

3 3+4+5_4 Sopiva, s. 4.8.2020, i: Mizyl Tarzan, ei: VR Paavolan Seili Sotiisi, om. Osaran maaseutuoppilaitos

4 3+4+5_2 Kaupin Sedrik, s. 20.9.2020, i: VR Kuuselan Vimur Vil jar, ei: VR Sunnangård Bilbo Birka, om. Linnainmaa Tiina ja Risto

47Ayrshire-lehti 1/2022
2_2
2 2_6
3 2_4
4 2_3
5 2_1
6 2_5
Joukolan Das.Tellus, s. 10.6.2021, i: De La Plaine Prime, ei: Forever Schoon Eiffel ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko SaRan Taiganruusu, s. 22.4.2021, i: Biddesden Hector, ei: Des Coteaux Ambrose, om. Rautio Salla

Ylösjoen Serafi, s. 29.8.2020, i: Des Coteaux Rubicom ET, ei: VR Kerko lan Ullimulli Utrik, om. Lumme Marjut

6. 2-vuotiaat hiehot, 1.12.2019-31.5.2020

Tuomarin perustelut

”1st over 2nd was very close but I felt that my first animal had a more correct rump and more fluid locomotion to her hind legs. 2nd over 3rd for her cleaner longer neck but I must say I was im pressed with the power and strength of the 3rd heifer and udder promise she is showing.”

”Ensimmäisen ja toisen välinen eri oli pieni, mutta voittajalla on parempi lantio ja sulavammat liikkeet kuin toiseksi tulleella. Toinen voittaa kolmannen pidemmän ja tyylikkäämmän kaulansa ansiosta, Mutta minun täytyy sanoa, että kolmanneksi tullut hieho teki minuun vaikutuksen vahvuudellaan sekä lupaavalla utareen alullaan.”

1 6_2 Joukolan Das.Sirius, s. 5.5.2020, i: Ruisseau Clair Tuxedo, ei: Forever Schoon Eiffel ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko

2 6_1 Karon Sunflower, s. 28.5.2020, i: Palmyra Tri-Star Burdet te, ei: La Sapiniere Chelyote, om. Nieminen Nina ja Karo liina

3 6_3 Päivärinnan Sevilla, s. 2.4.2020, i:VR Viking Viljar Vilperi, ei: VR Sammatin Faradi Figarol ET, om. Luostarinen Jou ko ja Tarja

Champion ja varachampion ovat samasta luokasta. Ne ovat kaksi todella upeaa nuorta hiehoa, joilla on hieno tulevaisuus edessään.

JUNIOR CHAMPION

Joukolan Das.Sirius, s. 5.5.2020, i: Ruisseau Clair Tuxedo, ei: Fore ver Schoon Eiffel ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko

RESERVE JUNIOR CHAMPION Karon Sunflower, s. 28.5.2020, i: Palmyra Tri-Star Burdette, ei: La Sapiniere Chelyote, om. Nieminen Nina ja Karoliina

HONORABLE MENTION JUNIOR SaRan Taiganruusu, s. 22.4.2021, i: Biddesden Hector, ei: Des Cote aux Ambrose, om. Rautio Salla

8. 2-v lehmät, 1.9.2019 – 28.2.2020

Tuomarin perustelut

”My 1st had the best udder of the class especially in the height of the rear udder and this is the main reason she was placed above the 2nd. 2nd and 3rd were very close but for me the 2nd heifer was slightly more dairy in her body and was cleaner in her bone.”

”Voittajalla on luokan paras utare, erityisesti takakiinnityksen kor keus, ja sen ansiosta se voitti toiseksi ja kolmanneksi tulleet. Toisen ja kolmannen välillä ei ollut suurta eroa, mutta mielestäni toiseksi tullut on vähän lypsytyyppisempi ja luustoltaan parempi kuin kolmanneksi tullut.”

1 8_3 Suojalumi, s. 28.1.2020, p. 14.12.2021 (1), i: VR Stakkeha ve Lorenzo Loke, Maitohuhta Oy

7. Junior Championship Tuomarin perustelut

My Champion and Reserve came from the same class. They are 2 outstanding young heifers that have a great future ahead of them.

Ayrshire-lehti 1/202248
Joukolan Das.Sirius, s. 5.5.2020, i: Ruisseau Clair Tuxedo, ei: Forever Schoon Eiffel ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko Karon Sunflower, s. 28.5.2020, i: Palmyra Tri-Star Burdette, ei: La Sapi niere Chelyote, om. Nieminen Nina ja Karoliina Suojalumi, s. 28.1.2020, p. 14.12.2021 (1), i: VR Stakkehave Lorenzo Loke, Maitohuhta Oy

2 8_2 Suokukka, s. 10.1.2020, p. 15.1.2022 (1), i: VR Viking Viljar Vilperi, ei: V Föske, om. Ylä-Savon ammattiopisto Pelto niemen koulutila

3 8_1 Sateenkaari, s. 4.2.2020, p. 14.2.2022 (1), i: VR Viking Viljar Vilperi, ei: VR Gunnastorp Sibbarb Game, om. Ylä-Savon ammattiopisto Peltoniemen koulutila

9. 3-v lehmät, 1.9.2018 – 31.8.2019

Tuomarin perustelut

”I was really impressed with my 1st animal she had beautiful dai ry quality throughout for her age and I gave her the advantage over my 2nd for her quality udder and clean bone. 2nd over 3rd for her length of neck and openness of rib. 3rd over 4th for her wider rump and locomotion.”

”Olin hyvin vaikuttunut ensimmäiseksi tulleen eläimen lypsytyyppi syydestä. Se voitti toiseksi tulleen hienon utareensa ja luustonlaa tunsa ansiosta.

Toiseksi tullut voittaa kolmannen pidemmän kaulansa ja avoimem pien kylkiensä ansiosta.

Kolmanneksi sijoittuneella on leveämpi lantio ja paremmat liikkeet kuin neljänneksi tulleella.”

1 9_4 Joukolan ProudTometta, s. 11.9.2018, p. 1.10.2021 (1), i: Forever Schoon Predator ET, ei: Palmyra Tri-Star Burdet te, om. Laiholahti Laura ja Jouko

2 9_1 Joukolan RoyalTometta, s. 2.7.2019, p. 25.9.2021 (1), i: Ka mouraska Bigstar, ei: Lessard Jumper ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko

3 9_3 Riitmaan Rosmariini, s. 15.5.2019, p. 22.7.2021 (1), i: Ro sayre Nidoran ET , ei: Jelyca Oblique, om. Kavander Mika ja Elina

4 9_2 Kaupin Rasti, s. 22.5.2019, p. 14.5.2021 (1), i: VR Korven Ascot Aidan, ei: VR Rokkilan Tuomi Tundra, om. Linnain maa Tiina ja Risto

Toiseksi ja kolmanneksi tulleiden välinen ero ei ollut iso, mutta toiseksi tulleella on parempi takakiinnityksen korkeus ja se liikkuu paremmin.

Kolmannen ja neljännen välinen erokaan ei ollut iso, mutta kol manneksi tullut liikkui paremmin Neljänneksi sijoittunut on lypsytyyppisempi ja sillä on pidempi kaula kuin viidenneksi sijoittuneella.

Viidennen utare on ylempänä ja takakiinnitys on parempi kuin kuudenneksi tulleella.”

1 10_4 Paipai, s. 22.1.2018, p. 20.1.2022 (3) , i: VR Nytorp Falcon Fritz, ei: VR Pitkärannan Freak Faradi, om. Maitohuhta Oy

2 10_2 AT. Prada, s. 6.3.2018, p. 10.6.2021 (2.), i: Ruisseau Clair Arbiter, ei: Faucher Opportunity ET, om. Tanner Jyri

3 10_1 Riitmaan Pyhimys, s. 8.8.2018, p. 12.8.2021 (2), i: Rosayre Nidoran ET, ei: Lessard Jumper ET, om. Kavander Mika ja Elina

4 10_6 AT. Omanda, s. 26.10.2017, p. 1.7.2021 (3.), i: Ruisseau Clair Arbiter, ei: Palmyra Tri-Star Burdette, om. Tanner Jyri

5 10_3 Riitmaan Priimus, s. 25.2.2018, p. 19.6.2021 (2), i: Des Co teaux Rubicom ET, , om. Kavander Mika ja Elina

6 10_5 Oma, s. 9.11.2017, p. 5.12.2021 (3) , i: VR Hallerud Wand Wookie, ei: VR Ramnered Freak Fair, om. Heikkinen Mart ta ja Veijo

10. 4-v lehmät, 1.9.2017 – 31.8.2018

Tuomarin perustelut

”My 1st was a tremendous strong dairy cow who is very fresh. She has a great udder and bone quality and its these reasons she is placed over my 2nd.

2nd over 3rd was very close but its for the height of her rear udder and locomotion.

3rd over 4th again very close but I gave it to the younger cow as her locomotion was more correct.

4th over 5th as she was more dairy and longer through the neck. 5th over 6th for her shallower udder and higher rear udder.”

”Voittaja on mahtava, vahva lehmä, joka on vasta äskettäin poiki nut. Sillä on upea utare ja luustonlaatu ja niiden ansiosta se voittaa toiseksi tulleen.

Ayrshire-lehti

11. 5-v lehmät, 1.9.2016 – 31.8.2017 Tuomarin perustelut

”My 1st and 2nd were outstanding and rose to the top quite easily. My 1st animal for me had a higher wider rear udder and a corrector teat placings than my 2nd.

2nd over 3rd because she was more youthful with a tighter for udder attachment.

3rd over 4th was wider through the rump and deeper through her rib.

4th over 5th for her tighter udder especially the height of rear udder.”

”Ensimmäiseksi ja toiseksi tulleet erottuivat porukasta ja nousivat helposti kärkeen.

Voittajalla on parempi takautare ja paremmin sijoittuneet vetimet kuin toiseksi tulleella.

Toiseksi sijoittunut on nuorekkaampi ja sillä on paremmat utareen kiinnitykset kuin kolmanneksi sijoittuneella.

Kolmannella on leveämpi lantio ja syvempi runko kuin neljänneksi tulleella.

Neljänneksi tulleella on parempi utare, erityisesti takakiinnityksen korkeus, kuin viidenneksi tulleella.”

1 11_2 Joukolan Ålmikki, s. 7.7.2017, p. 13.12.2021 (3), i: Des Fleurs Perfect ET, ei: Des Chamois Poker ET, om. Laiho lahti Laura ja Jouko

49
1/2022
Joukolan ProudTometta, s. 11.9.2018, p. 1.10.2021 (1), i: Forever Schoon Predator ET, ei: Palmyra Tri-Star Burdette, om. Laiholahti Laura ja Jouko Paipai, s. 22.1.2018, p. 20.1.2022 (3) , i: VR Nytorp Falcon Fritz, ei: VR Pit kärannan Freak Faradi, om. Maitohuhta Oy

2 11_4 Lallin Nafta, s. 7.12.2016, p. 25.8.2021 (3), i: D’Albanel Craftman, ei: Des Chamois Poker ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko

3 11_5 Narin, s. 30.11.2016, p. 5.2.2022 (4) , i: Palmyra Reality Gibbs ET, ei: Jelyca Oblique, om. Maitohuhta Oy

4 11_1 Riitmaan Odeleine, s. 3.8.2017, p. 10.8.2021 (3), i: De La Plaine Blink, ei: Des Fleurs Perfect ET, om. Kavander Mika ja Elina

5 11_3 Nurmiina, s. 18.12.2016, p. 15.6.2021 (3), i: VR Haltia Hiel ke, ei: VR Cirkel Cigar, om. Remes, Väisänen, Kortelainen mty

Joukolan Ålmikki, s. 7.7.2017, p. 13.12.2021 (3), i: Des Fleurs Perfect

ET, ei: Des Chamois Poker ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko

12. Varttuneet lehmät, Ennen 1.9.2016

Tuomarin perustelut

”My 1st & the 2nd animals were 2 really outstanding aged cows but I went for my 1st as for me she had a little bit more capacity and slightly better locomotion than my 2nd.

2nd over 3rd for her more desirable teat placing and height of rear udder.

3rd over 4th for her locomotion. 4th over 5th for her longer neck and cleaner bone.

5th over 6th for her superior teat placing and rear udder. 6th over 7th was a very close placing both having great feet and legs but my 6th cow was tighter through her udder.”

”Ensimmäiseksi ja toiseksi tulleet erottuivat porukasta upeina vart tuneina lehminä. Voittajalla on vähän enemmän kapasiteettia ja se liikkuu paremmin kuin toiseksi tullut lehmä.

Toiseksi tulleella on paremmat vetimien sijainnit ja takakiinnityksen korkeus kuin kolmannella.

Kolmanneksi sijoittunut liikkuu paremmin kuin neljänneksi tullut. Neljännellä on pidempi kaula ja parempi luustonlaatu kuin viiden neksi tulleella.

Viidenneksi sijoittunut voittaa kuudenneksi tulleen erinomaisen vedinsijaintinsa ja takautareensa ansiosta.

Kuudennen ja seitsemännen välinen ero ei ollut suuri, kummallakin on erinomaiset jalat, mutta kuudenneksi tulleella on parempi utare kuin seitsemännellä.”

1 12_5 Shady Walnut Gold-Moria, s. 15.3.2013, p. 19.10.2021 (6), i: Mapleburn Remington ET, ei: Forever Schoon Mm Cor nelius, om. Laiholahti Laura ja Jouko

2 12_2 AT. Lyasha, s. 21.4.2014, p. 11.12.2021 (6.), i: Palmyra TriStar Burdette, ei: Shady Walnut Conn, om. Tanner Jyri

3 12_3 Ninan Laventeli, s. 16.3.2014, p. 15.10.2021 (6), i: Palmyra Jerry Bendig ET, ei: Faucher Poker Erwin ET, om. Niemi nen Nina ja Karoliina

4 12_4 Kilke, s. 22.3.2013, p. 1.8.2021 (6), i:, Buckarby, ei: Asmo Sale ET, om. Lumme Marjut

5 12_1 Nuppuliini, s. 19.7.2016, p. 7.7.2021 (3), i: VR Målbäck Tuomi Tokyo, ei: VR David Dacapo, om. Lumme Marjut

Shady Walnut Gold-Moria, s. 15.3.2013, p. 19.10.2021 (6), i: Maple burn Remington ET, ei: Forever Schoon Mm Cornelius, om. Laiholahti Laura ja Jouko

13. Championship Tuomarin perustelut

”My Champion would hold her head up high in any Country and I felt she was a worthy winner and she had the advantage over my Reserve in the Quality of rear udder. My Reserve over my Ho nourable Mention because of her tighter udder and locomotion.”

”Champion pärjäisi näyttelyssä missä tahansa maassa ja mielestä ni se oli helppo voittaja. Sillä on parempi takautare kuin varachampionilla. Varachampio nilla on parempi utare ja se liikkuu paremmin kuin kunniamainin nan saanut lehmä.”

CHAMPION

Joukolan Ålmikki, s. 7.7.2017, p. 13.12.2021 (3) , i: Des Fleurs Per fect ET, ei: Des Chamois Poker ET, om. Laiholahti Laura ja Jouko

RESERVE CHAMPION Paipai, s. 22.1.2018, p. 20.1.2022 (3) , i: VR Nytorp Falcon Fritz, ei: VR Pitkärannan Freak Faradi, om. Maitohuhta Oy

HONORABLE MENTION Shady Walnut Gold-Moria, s. 15.3.2013, p. 19.10.2021 (6) , i: Map leburn Remington ET, ei: Forever Schoon Mm Cornelius, om. Lai holahti Laura ja Jouko

Ayrshire-lehti 1/202250
6 12_7 AT. Idea, s. 29.11.2011, p. 30.7.2021 (8.), i: Lagace Motown ET, ei: Uutelan Vaaksa, om. Tanner Jyri 7 12_6 Kitkat, s. 10.3.2013, p. 27.12.2021 (7), i: VR Tammenpään Adam Afa, ei: Lars Larsgård, om. Remes, Väisänen, Korte lainen mty

Hyvä alku vasikalle kotimaisella

51Ayrshire-lehti 1/2022
Startilla www.valio.fi/startti Startti-maitojuomat – parasta vasikan alkuruokintaan Kaikki valkuainen maidosta! Startti Talous – erityisesti hapanjuottoon Hyvin hoidettu vasikka tulee aikuisena lypsämään paremmin. Startissa on maidon raaka-aineet ja kaikki, mitä vasikka tarvitsee terveeseen kasvuun. Tuottajat tietävät, että kotimainen Startti antaa varmat tulokset kaikissa juottomuodoissa. Siksi se on Suomen suosituin – vuodesta toiseen.

TAPAHTUMIA

AYRSHIREKASVATTAJIEN HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT:

Nimi, tehtävä

Osoite

Sähköposti Puhelin Hanna Jaara, puheenjohtaja Kiekintie 81, hanna.jaara@gmail.com 050 356 2098 89800 Suomussalmi kk Laura Laiholahti, sihteeri Hämeentie 4743 C, laura.laiholahti@gmail.com 044 552 4493 21560 Ollila

Saija Räikkönen, varapuheenjohtaja Sahilantie 4, paivolafarm@gmail.com 040 731 4232 35820 Mänttä

Siiri Lumme Uudenkyläntie 120, siiri.lumme@gmail.com 040 838 3069 05200 Rajamäki

Juha Rinkinen Linnanperäntie 161, juha.rinkinen@moisio.eu 040 517 6465 34450 Jäminkipohja

Salla Rautio Kivikkotie 2 as 5, salla.rautio@gmail.com 050 525 6109 14700 Hauho

Heli Teiskonlahti Kyrönlahdentie 923, heli.teiskonlahti@gmail.com 040

39340 Karhe Tuomo Keski-Soini Soininkyläntie 357, keskisoinintila@gmail.com

34970 Toisvesi

Eija Niemi Heinijärventie 140-4, eija.niemi@sasky.fi

39100 Hämeenkyrö

Taloudenhoitaja, jäsenrekisteri, kotisivujen päivitys, kasvattajanimirekisteri, verkkokaupan

040

Kuva Hanna Jaara
593 8738
044 577 4984
050 918 9824
ylläpito: Veli Ikkeläjärvi, Alakuja 6, 61800 Kauhajoki, veli.ikkelajarvi@gmail.com,
732 0502
6.-8.6. Junnuleiri Marttilassa 30.6.-2.7. Farmari Mikkelissä 1.-3.8. SRB-yhdistyksen vuosikokous Haaparannassa 27.8. Muurikki Kiteellä 2.-7.10. World Dairy Expo, jonka yhteydessä Ayrshire Federaation välikokous 11.-12.10. Suomen Ayrshirekasvattajien vuosikokous Suomussalmella
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.