Ayrshire-lehti 1/2017

Page 1

1/2017

Ayrshire-lehti

• Vuoden Ayrshirekasvattaja 2016 Rasilan Ayrshire, sivu 14 • AWS Grand Champion 2017 Kuusiniemen Krisella, sivu 21 • Tuotosseurannan tulokset 2016, sivu 42 • Kivirannan ja Kuusiniemen uudet pihatot, uskoa ayrshireen!, sivut 36 ja 38 • Neospora, sivu 46 1


Ayrshire-lehti

1/2017

Paranna karjasi geneettistä vastustuskykyä immunity+ sonneilla Semexin Immunity+ -sonnien avulla saat karjaasi terveempiä ja kestävämpiä lehmiä! Semexin eläinaineksen avulla parannat karjasi kannattavuutta. Immuunivasteen periytyvyys on n. 30 % eli yhtä hyvä kuin useimpien rakenne- ja tuotosominaisuuksien periytyvyys. Immunity-sonneilla saat aikaan näkyvää parannusta karjasi terveydessä. Terveet ja tuottavat lehmät tuovat hyvinvointia myös hoitajille. Semex Finlandin listalta löytyy sekä jälkeläisarvosteltuja että genomiarvosteltuja Immunity+ -sonneja holstein-, ayrshire- ja jersey-roduista.

www.semex.fi

2

Semex Finland Oy | Viikatetie 3, 91900 Liminka puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi www.facebook.com/semexfinland


1/2017

Ayrshire-lehti

Pääkirjoitus Yksinkertaista Viime syksynä olimme mukana Maailman Ayrshirekonferenssissa Yhdysvalloissa. Tapahtumaa on usein moitittu liian pitkäksi ja kalliiksi, kun aikaa kuluu yhtä lailla turismin kuin jalostuksen parissa. Totta, ainakin osittain, mutta onneksi tällä kertaa ohjelmaan oli varattu koko päivä keskustelulle rodun asioista. Sen keskustelun ansiosta olimme lähes samaa mieltä siitä, mitä ayrshire rotuna on ja miten sitä tulisi globaalisti jalostaa. Viking Geneticsin edustajaa ei ollut paikalla ja siksi kokous lähetti välittömästi Viking Red -rotukomitean puheenjohtajalle kirjeen, jossa toivottiin neuvotteluja rodun yhteisen kansainvälisen referenssiryhmän muodostamiseksi. Viime viikolla kuultiin, että neuvottelut ovat edenneet ja arvosteluyhdistykset, Kanadan CDN ja Skandinavian NAV, ovat sopineet genomitiedon vaihdosta tietyn tason sonneilla suhteessa 1:1. Sama malli on käytössä jerseyrodulla, joten, optimisti kun olen, pidän tätä merkittävänä yhteistyön osoituksena ja mahdollisuutena, joka ayrshirellä on täysin voimin hyödynnettävä. Nyt, kun isot toimijat pelaavat yhteen, pitää myös kasvattajilla olla suunta tiedossa. Itse ajattelen, että kaikki hyödyllinen data genomitestauksen lisäksi on saatava ayrshirejalostuksen käyttöön, niin tilatasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Mtechin, tai vanhalla nimellä Laskentakeskuksen, uusi ohjelma MinunMaatila toi tuotostarkkailutiedon lopultakin myös päivittäiseen karjan ohjaukseen. Naseva ja sähköinen lääkekirjapito on eri tukiehtojen ja sopimusten kautta lähes joka tilan velvollisuus. Dokumentointi ja byrokratia ovat kirosanoja, joiden välttäminen on työläämpää kuin niihin sopeutuminen. Ehkä on helpompi tehdä velvollisuudesta hyve ja ottaa tietokantojen yhteensopivuudesta kaikki hyöty sekä tilalle että rodulle. Ilman faktoja ayrshiren vahvuudet ovat mainospuhetta, näyttöä rotu saa tuotos- ja terveystarkkailun kautta. Genomitestaus paitsi kasvattaa rodun referenssiryhmää, antaa myös työkaluja oman karjan jalostukseen. Vasikan kasvatus lehmäksi on kallista ja karsintaa ehtii tehdä genomituloksen valmistuttua vaikkapa kaikkein huonoimman tuotosindeksin vasikoille. Tässä lehdessä on myös uusitun kantakirjatulosteen esittely. Reaaliaikainen ja päivittyvä kantakirjatodistus on ihan muuta kuin se kertaluonteinen paperi, jonka vuosia sitten sai

Kuva Pirkko Vuohtoniemi

kantakirjatulle eläimelleen ja jonka tiedot vanhenivat nopeasti. Kantakirjausta, siihen liittyvää Faban rakennearvostelua ja koko tätä karjadataa ajatellen, haluan taas ehdottaa eläintietojen edes osittaista avaamista, eläimen omistajan suostumuksella. Maailma on pieni ja suomalaisten ayrshirelehmien esittely kansainvälisesti toimisi parhaiten avoimessa tietokannassa, kuten esimerkit ulkomailta osoittavat. Eläintiedon jakaminen myös motivoi sen keräämiseen, sillä hyvien lehmien tietoja on ilo jakaa, kuten sosiaalisessa mediassa nähdään. Ayrshirekasvattajille ihannelehmän rakenteen ymmärtäminen ja lehmien vertailu on ollut jatkuvan oppimisen prosessi yhdistyksen alusta asti. Nopeuttaakseen rakenteen jalostusta, innokkaimmat kasvattajat toivat Suomeen pohjoisamerikkalaisia sonneja, joiden tuotosominaisuudet tiedettiin pohjoismaisia sonneja huonommiksi, mutta rakenneominaisuudet taas vastaavasti selvästi täkäläisiä paremmiksi. Näiden tuontisonnien pohjoismaiset indeksit perustuivat vaillinaisiin sukulaistietoihin ja siten osittain oletusarvoihin, mikä nakersi luottamusta jalostusarvosteluun varsinkin, kun jalostuskeskustelu muutenkin oli vilkasta ja kärjistävää. Käsitys pohjoisamerikkalaisten sonnien tuotosominaisuuksista perustui enemmänkin omiin ja muiden kokemuksiin, ei jälkeläisarvosteluun. Nyt, yli kymmenen vuotta myöhemmin, kannattaa huomata, että hyvin monella tuontiayrshiresonnilla on jo pohjoismainen jälkeläisarvostelu perustuen satoihin tyttäriin. Ne eivät keiku listan kärjessä, koska siellä keikkuvat uusimmat genomisonnit, mutta niitä kannattaa verrata pohjoismaisiin saman ikäluokan tytärarvostelun saaneisiin sonneihin varsinkin niissä ominaisuuksissa, joita karjassaan haluaa edistää. Sukulaislinkkejä, ja siten luotettavuutta, on yhä enemmän mannerten välillä. Tänä keväänä neuvoteltu yhteinen referenssiryhmä on merkittävä askel kohti tietokantaa, jossa ayrshirearvostelut ovat entistä luotettavampia ja keskenään vertailukelpoisia kansainvälisesti. Ayrshirekasvattajilla on tavoite viedä rotua eteenpäin ja saatavilla on entistä paremmat välineet tavoitteen saavuttamiseksi. Nyt on aika, enemmän kuin koskaan, ottaa kaikki työkalut käyttöön ja panna toimeksi. Yksinkertaista. Mirja Koljonen

3


Ayrshire-lehti

Kuva Pirkko Vuohtoniemi

Sisällysluettelo

4

• Pääkirjoitus – Yksinkertaista – Mirja Koljonen...................................... 3 • Sisällysluettelo................................................................................. 4 • Ayrshirekasvattajien syyskokous – Syyskokouksen vierailu Viking Geneticsillä – Hanna Jaara................. 5 – Syyskokouksen päätöksiä – Heli Teiskonlahti................................... 7 – Tilavierailukohde: Saikarin tila – Jani Kivilahti.................................. 8 – Tilavierailukohde: Rauhamaan tila – Kristiina Iivarinen...................... 12 • Vuoden Ayrshirekasvattaja – Rasilan Ayrshire – Salla Rautio.................. 14 • AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä – Kansainvälinen Ayrshireseminaari Sarkamessuilla 26.1.2017 – Mirja Koljonen............................................................................ 16 • Ayrshire Talvinäyttelyn 2017 tuomarit esittelyssä – Koonnut ja kääntänyt Minna Laakso.................................................................... 18 • Grand Champion Kuusiniemen Krisella AF-VG87 – Juulia Ahlholm......... 21 • HUIPPUELÄINTEN HUUTOKAUPPA – SALE OF STARS 2017 – Laura Laiholahti............................................................................... 22 • ALL STARS – Laatulehmien lista........................................................ 24 • AYRSHIRE FINLAND 2016 - VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET........ 28 • Paras Ayrshirekarja 2016.................................................................. 31 • Kuvakollaasi Ayrshire vuosinäyttelystä 2017......................................... 32 • Honkolan kartanon karja matkalla kohti uutta kotia – Anu Fräntilä-Riihonen....................................................................... 35 • Ayrshire on Kivirannan tilan lehmärotu – Heli Teiskonlahti..................... 36 • Ayrshiret pyörittävät Kuusiniemen uutta pihattoa Nivalan Ahteella (Osa 1) – Anna-Maija Pohjola................................... 38 • Faba tiedottaa: Tunnetko kantakirjatodistuksen ja mitä se kertoo?........... 40 • Tuotosseurantavuosi 2016: Karjat vähenevät, lehmämäärä pysynyt ennallaan – Mirja Koljonen..................................................... 42 • Vuoden 2017 ensimmäinen luokituskierros – Veli Ikkeläjärvi.................. 43 • Neospora – maailmalla yleinen tuttavuus, Suomessa aiheuttaa kummastusta karjatiloilla – Eläinlääkäri Jenni Jarkko.............................. 46 • Ayrshire satatonnariT – Satatonnarit Rannan Uraliisa AF-GP83 ja Femmi AF-GP80 – Mirja Koljonen................................................ 49 – Tammenpään kuudes 100-tonnari on Filur – Ann-Louise Wiklund.... 50 – Sitruuna, the Lehmä – Anne ja Marko Mäntylä............................... 51 • JUNNUT – Tervehdys AWS-tunnelmissa......................................................... 52 – Kolumni – Suvi Mertanen............................................................. 52 – Vasikan nimiarvonnan satoa – Sanna Rintala................................... 54 – Yhteystiedot............................................................................... 54 – Kuinka eläin valmistellaan näyttelyyn, osa 2 – klippaus – Juulia Ahlholm............................................................. 54 • Tuomarointikurssi Moision tilalla – Sanna Rintala.................................. 56 • Ayrshireuutisia maailmalta – Koonnut Minna Laakso............................. 59 • Ayrshire talvi- ja vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2017 tulokset.... 60 • Syyskokous- ja luokitusilmoitus sekä hallituksen yhteystiedot

1/2017

n:o 1/2017

Ayrshire-lehti n:o 1/2017 Seitsemästoista vuosikerta ISSN 2323-1718 Julkaisija: Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry Toimituskunta: Minna Laakso (päätoimittaja) Saija Räikkönen (toimitussihteeri) Sanna Rintala (ilmoitukset) Heli Teiskonlahti Katariina Ikkeläjärvi Mirja Koljonen Toimituksen sähköpostiosoite: ayrshirekasvattajat.lehti@ gmail.com Ilmestymis- ja aineistopäivät 2017: N:o aineisto ilmestyy 1 15.3. 18.4. 2 15.9. 16.10. Ilmoitusmyynti: Sanna Rintala sanna.rintala@gmail.com 050-5465828 Taitto ja painatus: SeT-Print, Teija Seppälä Mäensivuntie 69 61800 KAUHAJOKI puh. 040 529 4658 teija.seppala@set-print.fi Kansikuva: AWS Grand Champion Kuusiniemen Krisella om. Eliisa ja Martti Kumpula Kuva Jari Ahlholm

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry


1/2017

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien syyskokous

Syyskokouksen vierailu Viking Geneticsillä

Ruokalan ikkunan takana oli esillä kaksi keinosiemennyssonnia. Kuvassa VR Figarol (VR Faradi x VR Tuomi x VR Gibson), sonnin gNTM on +22. Kuva Saija Räikkönen

Toinen esillä ollut sonni oli VR Lumia (VR Lazer x A. Andrei x Ullimulli), gNTM +25. Kuva Saija Räikkönen

Ayrshirekasvattajien syyskokous 2016 pidettiin marraskuun lopulla Hollolassa Viking Geneticsin tiloissa. Päivä alkoi lounaalla, jonka aikana saimme katsella ruokasalin ikkunan takana pihalla tarhoissa olleita kahta jalostukseen valikoitunutta genomisonnia. Nämä molemmat sonnit löytyvät tällä hetkellä Faban käyttölistalta-

tilanteesta rodun osalta. Ruokailun jälkeen siirryttiin lasiseinäiseen aulaan, jonka ikkunoiden takana meille esiteltiin Faban ostamia alkiohuuhteluun tarkoitettuja hiehoja, jotka täyttivät tämänhetkisen jalostusohjelman mukaiset valintakriteerit ja edustivat jokainen isäryhmänsä parhaimmistoa. Hiehot esiteltiin taluttaen pi-

kin, VR Lumia ja VR Figarol. Lounaan lopuksi Auli Himanen kertoi kyseisten ulkona esillä olleiden sonnien valintaperusteista, kuten niiden vahvuuksista ja genomiarvostelun tuomista odotuksista. Samalla käytiin läpi myös yleisesti Viking Geneticsin Viking Red -jalostusohjelman tavoitteita ja odotuksia sekä kerrottiin myös tämänhetkisestä

Ruokailun jälkeen kokousväelle esiteltiin neljä hiehoa, joista on huuhdeltu alkioita. Kuvassa Migant (VR Yves x R Facet), gNTM +16, syntymäkarja Koivula, Muhos. Emän tuotoskeskiarvo 8 482-4,2-3,8 ja rakenneluokituspisteet R85-J91-U95-EX93. Kuva Saija Räikkönen

halla ja saimme kuulla hiehojen suvuista, genomeista, odotuksista ja siitä, millä perusteella hiehoja valitaan huuhteluun ja vaihtoehdoista sekä mahdollisuuksista, mitä alkiohuuhtelut tuovat mukanaan. Tämän jälkeen siirryttiin Orkko-saliin, joka on tietysti saanut nimensä Purolan Orkon mukaan. Luonnonvarakeskus-

Monroe (VR Limit x VR Fimbe), gNTM +26, syntymäkarja Orava, Kuusamo. Emän tuotoskeskiarvo 8 825-4,3-3,9 ja rakenneluokituspisteet R80-J79-U86-GP83. Kuva Saija Räikkönen

5


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshirekasvattajien syyskokous

Murotähti (VR Yves x Buckarby), gNTM +27, syntymäkarja Pohjantähti, Kannus. Emän tuotoskeskiarvo 10 503-4,2-3,8 ja rakenneluokituspisteet R85-J79-U87-VG85. Kuva Saija Räikkönen

Nekku (VR Vimur x VR Tuomi), gNTM +21, syntymäkarja Haukilampi, Juva. Emän tuotoskeskiarvo 7 988-4,1-3,8 ja rakenneluokituspisteet R78-J92-U92-VG89. Kuva Jani Kivilahti

ten johtava tutkija Jaana Peippo kertoi meille alkiotuotannon kehityksestä mm. OPU-alkioiden tekniikasta ja kehityksestä. OPU-alkiot ovat laboratoriossa kasvatettuja alkioita, joihin perinteisen huuhtelun sijaan munasolut poimitaan talteen suoraan munasarjoista ja kypsytetään sekä hedelmöitetään laboratoriossa. Peippo kertoi mahdollisuudesta genomitestata tulevaisuudessa huuhdellut alkiot jo ennen siirtoa ja näin valita käyttöön ja siirrettäväksi vain parhaat alkiot, jolloin alkioiden vastaanottajat poikisivat vain jalostusohjelma-

Alkiotuotanto laboratoriossa. Kuva Saija Räikkönen

vasikoita. Esitelmässä kerrottiin alkiohuuhtelun vahvuuksista ja eduista esimerkiksi eläinkaupan ja karjan geneettisen tason edistymisen suhteen ja mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Alkioissa nähtiin mahdollisuus suuremman yhteistyön kehittämiseen jalostusyhtiöiden välillä. OPU-alkiot eivät vielä tällä hetkellä kestä pakastamista yhtä hyvin kuin huuhdellut, mutta menetelmää kehitetään kiihtyvää vauhtia ja parempia tuloksia saadaan koko ajan. Hanna Jaara

Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Jaana Peippo (vas.) kertoi meille alkiotuotannosta OPUmenetelmällä. Kuva Saija Räikkönen VG:n puheenvuoron piti Johanna Aro (oik.). Kuva Saija Räikkönen

6


1/2017

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien syyskokous

Syyskokouksen päätöksiä Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n syyskokous pidettiin Hollolassa Viking Geneticsin toimitiloissa 23. marraskuuta 2016. Kokoukseen osallistui 40 henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtaja Mirja Koljonen avasi kokouksen, toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kertoi tuoreimpia ayrshirekuulumisia. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sonja Rauhamaa, sihteeriksi Minna Kotila sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Lakso ja Veli Iivarinen. Hallituksen esityksestä syyskokous päätti laskea henkilöjäsenmaksua viidellä eurolla ja perhejäsenmaksua kymmenellä eurolla viime vuotiseen verrattuna. Henkilöjäsenmaksuksi vuodelle 2017 päätettiin siis 75 euroa ja perhejäsenmaksuksi 100 euroa. Kannattajajäsenmaksu, joka on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille, päätettiin pitää ennallaan 250 eurona. Lisäksi päätettiin ottaa käyttöön 40

euron nuorisojäsenmaksu alle 28-vuotiaille. Alle 18-vuotiaat voivat edelleen osallistua yhdistyksen toimintaan maksutta. Kokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimintasuunnitelman mukaan tammikuussa järjestetään Ayrshire Winter Show Seinäjoki Areenalla Sarkamessujen yhteydessä. Myös AF Class -luokitusta tarjotaan edelleen jäsentiloille ja yhdistys järjestää Paras Ayrshirekarja 2017 ja Paras Nousija 2017 -kilpailut sekä Ayrshire Finland 2017 -valokuvakilpailun. Ayrshirelehti ilmestyy huhtikuussa ja lokakuussa. Ayrshire-lehdessä julkaistaan All Stars -laatulehmälistaa sekä Kestävät lehmät -listaa. Jäsenten satatonnarit palkitaan entiseen tapaan kunniamerkillä ja palkintolautasella. Myös junior- ja nuorisotoiminta jatkuu aktiivisena. Maaliskuussa pidetään Moision tilalla tuomarointikurssi, jossa kouluttajana toimii UK

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Sonja Rauhamaa ja sihteerinä oli Minna Kotila. Kuva Saija Räikkönen

Ayrshiren ja Maailman Ayrshire Federaation toiminnanjohtaja Duncan Hunter. Kesäkuussa osallistutaan Farmari-näyttelyn ayrshirepäivän järjestämiseen Seinäjoella. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2017 edelleen Mirja Koljonen. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Hannakaisa Heikkinen, Juha Rinkinen ja Vilma Pohjola

valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Sanna Rintala pyysi eroa hallituksesta 1.4.2017 lähtien ja kokous myönsi hänelle eron. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Hilkka Tuisku ja Mervi Hongisto ja varatoiminnantarkastajiksi Heli Hakamaa ja Aino Hakamaa. Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen sääntömuutoksesta. Sääntömuutoksen tarkoituksena on siirtyä kahdesta yleisestä kokouksesta, kevätkokous ja syyskokous, yhteen yleiseen kokoukseen, vuosikokoukseen. Vuosikokous pidetään syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat yhdistetään, jolloin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään vasta syksyllä, eikä keväällä kuten tähän asti. Heli Teiskonlahti

Yhdistyksen syyskokoukseen osallistui neljäkymmentä jäsentä. Kuva Saija Räikkönen

7


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshirekasvattajien syyskokous Tilavierailukohde:

Saikarin tila Ensimmäinen vierailukohteemme oli Jouni ja Taru Laineen isännöimä Saikarin tila Mäntsälässä. Jounin kotitilalla sukupolvenvaihdos on tehty vuonna 1999 ja tällöin tilalla oli 28 lehmää parsinavetassa. Heti samana vuonna Jouni aloitti edesmenneen vaimonsa Marin kanssa rakentamaan vanhan navetan kylkeen uutta 50 lehmän lypsyasemapihattoa. Navetta rakennettiin pääosin omana työnä ja se otettiin käyttöön 2001. Vuonna 2003 Jouni osti 45 ha peltoa ja 2005 tilalle pystytettiin säilörehutorni. Jounilla oli vuonna 2008 jo ajatus luopua lypsykarjasta, kunnes hän tapasi nykyisen vaimonsa Tarun, ja vuodesta 2009 Jouni on isännöinyt Saikarin tilaa yhdessä Tarun kans-

Rasilan NiiNii on todella näyttävä Kamouraska Volvon tytär. Kuva Saija Räikkönen

sa. Laineen perheeseen kuuluu viisi lasta (syntyneet -01, -03, -05, -07 ja -12), joista kaikki osallistuvat enemmän tai vä-

hemmän tilan töihin. Ajatus automaattilypsystä alkoi itää vuonna 2009 Tanskan matkalla ja se sai vauhtia vuonna 2011,

Vierailijat tutustumassa Saikarin tilan hienoon esittelylehmäriviin. Kuva Saija Räikkönen

8

jolloin Jouni ja Taru totesivat, että vanhaa navettaa ei välttämättä saisi muutettua järkevästi robottilypsyyn soveltuvaksi. Vuonna 2013 Jouni ja Taru kävivät opintomatkalla Kanadassa ja silloin varmistui päätös tilan kehittämisestä tulevaisuudessa. Lisää motivaatiota antoi myös eläinaineksen kehittyminen toivottuun suuntaan. Uusi kolmen robotin navetta nousikin Saikarin tilalle vuonna 2014 ja sen myötä eläintarve oli merkittävä ja tilalle on ostettu vuosien varrella iso määrä eläimiä. Myös yksi kokonainen karja ostettiin, kun Eija Räikkösen emännöimä Vauhkon tila Lappeenrannasta luopui lypsykarjasta. Seuraava kehitysaskel on, kun nuorkarjatiloja päivitetään ajanmukaisemmiksi. Tilan eläinaines on ollut


1/2017

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien syyskokous

Tarun suosikkeihin kuuluvat muun muassa ideostarilaiset lehmät Saikarin Jokeri ja Saikarin Juhannusruusu. Kuvat Taru Laine

ayrshirevaltaista pitkään ja tilalta on myyty aikanaan keinosiemennyksellekin neljä sonnia: Saikarin Mahto (s. 1998), Saikarin Nakero (s. 1999), Saikarin Raikku (s. 2002) ja Saikarin Siittiö (s. 2003). Jouni kertoo, että heillä oli pitkään ongelma, että lehmävasikoita syntyi todella vähän ja siksi heillä ei käytetty lihasonnia käytännössä lainkaan. Eläinaines oli sen myötä Jounin sanojen mukaan ”toinen toistaan kamalampia säkkejä”. Utarerakenteeseen pyrittiin kiinnittämään myös silloin huomiota, mutta tuloksia ei toivotulla tavalla saatu. Tämän vuoksi myöskään lehmien kestävyys ei ollut isäntäväen toivomalla tasolla. Saikarissa on huuhdeltu myös alkioita. Vuonna 2004 huuhdeltiin ks-sonnien S. Siittiö ja S. Raikku emä Nelo (K. Etroni x N. Verneri x L. Apotti). Huuhtelusta Lars Larsgårdilla saatiin kuusi alkiota, joista karjaan syntyi kaksi lehmävasikkaa, Tiilää ET ja Triton ET. Kummastakaan ei harmillisesti jäänyt yhtään tytärtä sukuaan jatkamaan. Kantaemä Himalaja, isänä kestäviä lehmiä periyttänyt Lähteenmaan Apotti, oli myöskin yksi isänsä satatonnarityttäristä ja samalla Saikarin tilan ensimmäinen satatonnari. Toinen satatonnari Saikariin saatiin 2007, kun Kullero (Märsyn Vesseli x Mikkolan Tina) ylitti sadanton-

nin rajan. Elinikäistuotokseksi Kullerolle muodostui kunnioitettavat 123 716 kg, mutta sen sukulinjaa jatkaa Saikarissa ainoastaan kolme kertaa poikinut Saikarin Ismo (A Linné x P. Osandur). Seksattua siementäkin Saikarissa kokeiltiin jo vuonna 2008, mutta kokeilu ei alkanut toivotulla tavalla, kun jerseyannoksesta syntyi ayrshiresonni… Typpisäiliö tilalle hankittiin tammikuussa 2011. Jouni kertoo tämän olleen yksi merkittävimpiä asioita. Typpisäiliön

myötä, Jounin sanoin, ”pienten punaisten lisääntyminen on loppunut ja utarerakenne parantunut hurjasti ja myös tuotos on samaan aikaan noussut”. Jouni harmittelee, että moni suhteellisen hyväkin linja onnistuttiin aikanaan pilaamaan, joko utarerakenteen myötä tai osa oli kerta kaikkiaan niin pieniä, etteivät vaan jaksaneet lypsää. Jouni sanoo myös, että aikanaan olisi pitänyt ostaa esimerkiksi edes viisi jalostuseläintä ja samaan aikaan käyttää lihasonnia enem-

män, niin olisi saanut karsittua huonoja emälinjoja pois. Vierailupäivänä Saikarissa oli otettu erilliseen esittelyriviin neljä ayrshirelehmää. Näistä Forever Schoon Jeejee ET muutti ummessa olevana Saikariin Viitasen Seijan ja Hannun Rasilan tilalta aiemmin syksyllä 2016. Jeejee on syntynyt kanadalaisesta tuontialkiosta ja on nyt poikinut kolme kertaa. Jeejeen isä on Margot Calimero ja emä Kellcrest Icemanin tytär Forever Schoon Prudence EX91. Jeejee poiki Saikariin

Saikarin tilalla oli otettu neljä hienoa ayrshirelehmää esittelyriviin. Vasemmalta Saikarin Ilmu, Saikarin Jenna, Rauhamaan Kitty ja Forever Schoon JeeJee ET. Kuva Saija Räikkönen

9


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshirekasvattajien syyskokous

Saikarin Ilmu AF-GP80 (Bet On Me x N. Temppu). Kuva Taru Laine

lehmävasikan Rasilan Niinii isänä Kamouraska Volvo. Niinii on erittäin näyttävä vasikka ja herättikin ansaittua huomiota vierailijoiden keskuudessa. Jeejee on herunut Saikarissa pihattoon ja aperuokinnalle muuttamisesta huolimatta kolmannen poikimisen jälkeen 45 kiloon. Rauhamaan Kitty on ostettu tilalle pikkuhiehona Rauhamaan tilalta. Kittyn emä Nikkilän Hetty (i. Des Prairies Potter) puolestaan on ostettu Rauhamaan tilalle Niina ja Pekka Klemolan tilalta huutokaupan kalleimpana hiehona heidän lopettaessa maidontuotannon. Hettyn emänemä on edelleen upea, uunituore satatonnari Nikkilän Tiffany AF-VG88 (i. Kellcrest IceMan), joka muutti samaisen huuto-

kaupan kalleimpana lehmänä Katja ja Tatu Wemanin karjaan Lapinlahdelle. Kitty on aina erottunut joukosta edukseen ja siitä on kehittynyt erittäin näyttävä ensikko. Kitty on luokitettu AF-GP82 ja ensimmäinen 305 päivän tuotos on hienot 10 336 – 4,13 – 3,64. Kaksi muuta esittelylehmää olivat Saikarin omaa jalostustyötä. Saikarin Ilmu on kaksi kertaa poikinut Palmyra Bet On Me:n tytär emänään Valmu (i. N. Temppu). Ilmu on ollut terve ja toimiva lehmä ja sen paras 305 päivän tuotos on toisen kauden 10 893 – 4,10 – 3,37. Ilmulla on kaksi tytärtä, Milmu (i. Gentleman) ja Olmu (i. Equinox). Ilmu on luokitettu kaksi kertaa poikineena AF-GP80. Saikarin Jenna on myös Bet On Me:n tytär

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry

Matka Ruotsiin Yhdistys järjestää matkan Skaraan SRB-rodun vuosinäyttelyyn 14.-15.10.2017 (Lähtö 12.10. ja paluu 16.10.) Lisätietoja lähiaikoina kotisivuilta ayrshire-finland.com ja Facebookista Suomen Ayrshirekasvattajat ry. 10

Forever Schoon JeeJee ET (Calimero x Iceman). Kuva Taru Laine

Saikarin Jenna (Bet On Me x A. Apostoli). Kuva Taru Laine

emänään Hanna (i. A. Apostoli). Jenna on ollut myöskin erittäin hyvä lehmä, se on nyt kaksi kertaa poikinut ja ensimmäinen 305 päivän tuotos oli 9 740 – 4,25 – 3,84. Jenna on kokonaisuutena ollut huomattava edistysaskel emäänsä verrattuna, joka poistui heti kolmannen poikimisen jälkeen utarerakenteensa vuoksi. Jennalla on toisesta poikimisesta tytär Nenna, isänä Palmyra Tri-Star Burdette. Taru nimeää omiksi suosikeikseen Ideostarin ja Bet On Me:n tyttäret. Näistä Saikarin Jokeri (kuva) on kolme kertaa poikinut upearunkoinen Ideostarin tytär, jonka toinen 305 päivän tuotos on 12 502 – 4,09 – 3,14. Saikarin Japani on myös Ideostarin tytär, jonka toinen 305 päivän tuotos on hurjat 13 740 – 3,44 – 3,22.

Saikarin Juhannusruusu AFGP82 (kuva) on kolme kertaa poikinut lehmä, jonka isä on myöskin Ideostar ja sen toinen 305 päivän tuotos on 12 520 – 3,96 – 3,25. Ayshirelehmien tuotostaso on Saikarissa keskimäärin 9 511 kg, pitoisuudet rasva 4,32 % ja valkuainen 3,72 %, EKM 10 132kg. Tällä hetkellä noin 45 % Saikarin tilan lehmistä on ayrshirerotuisia. Tavoitteena on jatkossakin pitää rotuosuudet koko lailla ennallaan ja Jouni toteaakin, että vahvuutensa kaikissa ja että ”enemmän holsteinien kanssa saa voimistella”. Ayrshiren tulevaisuutena Saikarissa Jouni näkee ”helppoja lehmiä navetassa”. Jani Kivilahti


1/2017

Ayrshire-lehti

11


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshirekasvattajien syyskokous Tilavierailukohde:

Rauhamaan tila Syyskokouksen toisena tilavierailukohteena oli Sonja Rauhamaan omistama Rauhamaan tila, Päijät-Hämeen maakunnassa, Kärkölässä. Tilalla ayrshiren pito on aloitettu jo 1930-luvulla. Lehmiä lypsettiin parressa vuoteen 1980 saakka, jolloin aloitettiin rakentamaan 60 lehmän pihattoa. Pihattoon asennettiin 2x10 kalanruoto -lypsyasema, jolla lypsettiin vuoteen 1998 asti. Tällöin aloitettiin laajennus 90:lle lehmälle ja asennettiin yhdeksänpaikkainen autotandem-asema. Vuonna 2004 laajennettiin 15 paikkaa lisää, siirryttiin robottilypsyyn ja käyttöön otettiin kaksi VMSrobottia. Sonja liittyi maatalousyhtymän osakkaaksi vuonna 2006. Vuonna 2016 tila siirtyi kokonaan Sonjan nimiin. Nykyisin lypsyssä on noin 110 lehmää, joista 10 on holsteinia, 2 jerseytä ja loput ovat ayrshirejä.

Sonja Rauhamaa esitteli karjaansa vierailijoille. Kuva Saija Räikkönen

Tilan lehmien keskituotos on 10 000 kg, rasva 4,14 % ja valkuainen 3,50 %. Keskipoi-

kimakerta on 2,9. Lehmien ruokinta tapahtuu itsekulkevalla apevaunulla. Ape

koostuu säilörehusta, ohrasta ja rypsistä. Lisäksi lehmät saavat täysrehua robotilta. Hiehoilla ja ummessa olevilla on oma ape ja lisäksi kivennäinen. Alle yhdeksän kuukauden ikäiset vasikat syövät lehmien apetta. Sonja hoitaa siemennykset omatoimisesti ja käyttää jalostuksessa kerrallaan vain muutamaa sonnia, jotka käyvät sopivasti kaikille ja ovat kaikin puolin tasapainoisia. Siemennyksistä yli puolet tapahtuu liharodulla, blondilla. Tilalla on työntekijä ja Sonjan isä auttaa kaikessa mahdollisessa - peltohommissa, metsässä sekä remppahommissa. ”Itse olen pienestä pitäen ollut Rauhamaan umpilehmät viettävät aikaansa muhkealla pehkupohjalla. Kuva Saija Räikkönen

12


1/2017

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien syyskokous

Faucher Poker Indica ET (Poker x Peterslund) AF-G78, lypsänyt keskimäärin 1-3 9 280 kg, paras 305:n päivän tuotos 11 012 kg. Kuva Saija Räikkönen

Rauhamaan Kielo (Oblique x Reality x Orkko) AF-G78, ensimmäinen 305:n päivän tuotos 8 356 kg. Kuva Saija Räikkönen

Kuva Saija Räikkönen

Rauhamaan Enkeli (Potter x Neuman x Kuopus) AF-GP80, lypsänyt keskimäärin 1-5 10 621 kg, paras 305:n päivän tuotos 14 436 kg. Kuva Saija Räikkönen

mukana hommissa. Muistan, kuinka ensi kerran lypsettiin asemalla 80-luvulla”, kertoo Sonja. Kristiina Iivarinen

Juottovasikat asuvat ryhmäkarsinassa ja saavat automaatilta maitoa ja Starttia. Kuva Saija Räikkönen

13


Ayrshire-lehti

1/2017

Vuoden Ayrshirekasvattaja – Rasilan Ayrshire Vuoden Ayrshirekasvattaja 2016 -palkinnon sai Rasilan Ayrshire eli Seija ja Hannu Viitanen Lammilta. Terveyssyistä Viitaset joutuivat luopumaan maidontuotannosta tänä talvena ja vuodenvaihteessa tilalta lähtivät viimeiset lypsylehmät. Suurin osa lehmistä pääsi jatkamaan uraansa uusiin koteihin, ja Rasilan navetassa kasvatetaan edelleen hiehoja. Seija ja Hannu Viitasen Rasilan Ayrshire nimettiin vuoden 2016 Ayrshirekasvattajaksi. Kuva Saija Räikkönen

Rasilan tila on Hannun kotitila, ja vuodesta 1988 asti Seija ja Hannu ovat yhdessä hoitaneet tilaa ja tuottaneet maitoa. Lähes 30 vuotta Viitaset siis ehtivät lehmiä lypsää. Aluksi tilalla oli parsinavetassa 22 lehmäpaikkaa, ja rotuina oli ayrshiren lisäksi holstein ja suomenkarja. Vuonna 1995 tehtiin navettaan peruskorjaus, jossa lehmäpaikkojen määrä nousi 28:an. Uusi osa, jossa on niskapuomiparret 42 lehmälle, valmistui vuonna 2004, ja vanha navetta remontoitiin nuorkarjan käyttöön. Suomenkarja saneerasi itsensä ulos navetasta hedelmällisyysongelmillaan, ja tilan holsteinpopulaatio oli lopulta kokonaisuudessaan 100-tonnari Rasilan Mississippin jälkipolvia ayrshiren vallattua lisää tilaa itselleen. Keskituotos on pyörinyt pitkään 9 000 kg:n tuntumassa. 305 pv:n tuotokset ovat parempiakin, mutta monesti keskituotosta on laskenut vanhempien lehmärouvien vähän pidemmät umpiajat. 14

Kestäviä lehmiä ei ole haluttu poistaa pidentyneen poikimavälin takia. Monena vuonna keskipoikimakerta onkin ollut pitkästi yli kolmen.

Ayrshiren puolesta

Ayrshire on tuntunut Rasilan tilalle sopivalta rodulta, ja

rotu on Seijan ja Hannun mukaan mukavampi käsitellä ja paremmin liikkuva kuin holstein. Ayrshiresta tuli Rasilan päärotu siksikin, että rodun jalostaminen on kiinnostanut Seijaa enemmän kuin muiden rotujen jalostaminen. Ayrshirejalostus on ollut sopivan

Yksi Seijan lempilehmistä, Ronde Conn YepYep ET AF-VG86 (Shady Walnut Conn x Ronde Romeo Cendrillon). Kuva Frank Robinson

haastavaa, ja toisaalta sonnitarjonta ei ole yhtä valtavaa kuin holsteinpuolella. Seija on siementänyt lehmät itse, ja hän tunnustautuu esteetikoksi, joka haluaa lehmien olevan kauniita. Niinpä hän on jo kauan panostanut lehmien rakenteen jalostamiseen. Seija oli ensimmäisten joukossa mukana, kun ayrshirejalostajat tekivät matkoja Ruotsiin katsomaan karjoja, joissa on käytetty kanadalaisia sonneja. Myöhemmin myös Viitaset ostivat pari eläintä Ruotsista; Lundenin karjasta tulivat Lunden Pard Pirpana (Woodland View Pardner) ja Lunden Romeo Rika (CoveyFarms Romeo). Ensimmäiset omat kanadalaissonnien tyttäret ovat Rasilan karjassa syntyneet jo vuosina 1999 ja 2000. Myös alkionsiirtoja tilalla on tehty paljon. Yksi Seijan lempilehmistä, Ronde Conn YepYep ET (Shady Walnut Conn), joka luokitettiin AF VG86, syntyi kanadalaisesta alkiosta.


1/2017

Ayrshire-lehti

Vuoden Ayrshirekasvattaja 2016 Seija oli Suomen Ayrshirekasvattajien hallituksen jäsen vuodesta 2003 vuoteen 2015. Yhdistyksen kokouksen ollessa Lammilla syksyllä 2003 Rasilan tila oli tilavierailukohteena. Tilalla on myös käynyt bussilasteittain vierailijoita niin navettaa kuin eläimiäkin katsomassa. Jalostuskokemuksia ja -neuvoja Seija on antanut paljon myös puhelimitse, erityisesti tuontisonnien käytön alkaessa yleistyä. Yhdistyksen järjestämää AF-Class -luokitusta Rasilassa on käytetty alusta asti, ja luokitusta Seija pitää tärkeänä työkaluna jalostuksessa. Eläinten rakenne onkin parantunut paljon vuosien myötä, ja se näkyy niin eläimissä kuin luokitustuloksissakin.

Maitomaratoonareita ja muita meriittejä

Rasilan tilalla on kaksi ayrshireä päässyt 100-tonnariksi asti: Rasilan Ofelia (Haralan Etro) ja Rasilan Opri (Korkeakummun Ivar). Ofelian tyttärestä Rasilan Safirasta myytiin viimeinen tilalta keinosiemennykseen mennyt sonni, Rasilan Yafir (Margot Calimero). Aiemmin myydyt ayrshiresonnitkin ovat samasta lehmäperheestä, esimerkiksi Ofelian emänemästä Hilusta (Hovin Sopuli) myytiin yksi poika ja Hilun emä Akka (Niittyrannan Ludvig) oli kahden myydyn sonnin emä. Sekä Ofelian että Oprin sukua on yhä elossa muissa karjoissa. Viitaset ovat käyneet eläintensä kanssa näyttelyissä heti näyttelytoiminnan uuden heräämisen alusta asti. Suontaka-näyttelyssä vuonna 1996 Viitasten nuorempi poika Janne oli junior handler -kisassa mukana Jelmi-vasikan (Mätäsniemen Uklaus) kanssa. Myöhemmin junior handlereina on ollut naapurintyttöjä lainavasikoilla. Seija itse on ollut näyttelyissä usein Ayrshirekasvattajien standilla, ja Hannu ja ”monivuotinen harjoittelija” eli Rasilan näyttely-

Forever Schoon JeeJee ET vuoden 2014 Talvinäyttelyssä, jossa se sijoittui luokassaan toiseksi. Saimme nähdä JeeJeen syyskokouksen tilavierailulla Saikarin tilalla. Kuva Jari Ahlholm

vastaava Sanna Tiilikainen ovat olleet kehässä eläinten kanssa. Eläimiä vahtimassa ovat olleet myös vanhempi poika Jussi vaimonsa Marin kanssa. Näyttelymenestystä on tullut hyvin, championeja on ollut vuosien saatossa neljä: Eka (Mäkrämäen Yllä) Karjatila-näyttelyssä 1996, Ekan tytär Jenka (Arolan Siivari) Karjatila-näyttelyssä 1998, Ekan tyttärentytär Kukka (Alatalon Unssi) Ammujaisissa 1999 sekä Rasilan Safira (Kildare Jerry) Muurikissa

2005. Myös Ayrshire Winter Show:n parhaiten menestyneet lehmät täytyy mainita: reserve champion vuonna 2011 oli Rasilan Cal Pirpana (Margot Calimero). Kunniamaininnan AWS:ssa sai Ronde Conn YepYep ET vuonna 2012.

Haaveita ja uusia tuulia

Seija kertoo haaveilleensa kauan lehmäperheistä. Vasta lehmäperheiden avulla näkee, millaisia periyttäjiä lehmät

ovat. Hyväkin lehmä voi jättää vain huonoja jälkeläisiä. Se, että karjaan saa isoja lehmäperheitä, vaatii aikaa ja pitkäikäisiä lehmiä. Jo mainittujen Rasilan Ofelian ja Rasilan Oprin lisäksi ostolehmä Lagace Ice Man Diamond ET (Kellcrest Ice Man) jätti jälkeensä suuren perheen. Seija ja Hannu ovat olleet suurena apuna myös allekirjoittaneen lehmähaaveiden kanssa: Viitasten navetassa on asunut moni minun lehmäni. Niiden kanssa puuhatessa myös Rasilan karja on tullut hyvin tutuksi. Niinpä omien eläinteni kanssa samaan, uuteen navettaan muutti monta Rasilan lehmää. Eläimiä meni kuudelle muullekin tilalle, ja vain muutama lehmä meni teuraaksi. Tällä hetkellä Rasilan tilalla on omien hiehojen lisäksi kasvamassa kahden muun tilan hiehoja, joten vielä ei ole aika navetan tyhjentyä kokonaan. Seija kouluttautuu parhaillaan uuteen ammattiin, ja Hannu vastaa hiehojen hoidosta. Uskon, että Rasilan ayrshireeläimistä kuullaan vielä. Salla Rautio

Rasilan Ayrshire oli tilavierailukohteena yhdistyksen syyskokouksessa vuonna 2011. Kuva Heini Hakkarainen

15


Ayrshire-lehti

1/2017

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Kansainvälinen Ayrshireseminaari Sarkamessuilla 26.1.2017 Ensimmäistä kertaa Ayrshireseminaari järjestettiin Sarkamessuilla viime vuonna Semex Finlandin aloitteesta. Seminaari onnistui hienosti ja osoitti, että näyttelyn lisäksi Areenassa on Sarkamessujen aikaan kaikki hyvän seminaarin tekijät paikalla; aktiiviset kasvattajat, kansainväliset vieraat ja upeat lehmät antamassa sopivaa tunnelmaa ja taustatukea keskusteluun. Ayrshirekasvattajien puheenjohtajana kerroin rodun tilanteesta Suomessa. Ayrshire on yhä kovemman paineen alla säilyttääkseen paikkansa valtarotuna, holstein on nostanut osuuttaan joka vuosi 2000-luvun alusta. Ero tuotoksessa energiakorjattuna maitona ilmaistuna on holsteinin hyväksi 588 kg, mitä eroa ayrshire vastaavasti kompensoi pidempänä elinaikana, parempana terveytenä ja, mitä ei usein ajatella, pienempänä ylläpitorehun tarpeena pienemmän elopainon takia. Toisaalta, kun karjat kasvavat, pienetkin erot kertautuvat ja varsinkin tuotoksen osalta ero näyttää äkkiä isolta myydyn maidon määrässä. Siksi tuotoksen tasosta on kannettava ayrshirellä jatkuvasti huolta, liian suureksi tuotosero ei saa päästä, jotta ayrshiren vahvuudet pystyvät sen korvaamaan. Tähän asti tehdyt laskelmat rotujen erosta

16

talouden kannalta eivät ole osoittaneet kumpaakaan rotua ylivertaiseksi toiseen nähden. Rotuyhdistyksen kannalta ja kansainvälisesti on erittäin tärkeää, että rodulle saadaan yhteinen referenssiryhmä genomimäärityksiä varten ja geneettisten linkkien avulla maailman koko ayrshirepopulaatio mahdollisimman vertailukelpoiseksi keskenään. Rodun kannalta ei ole merkitystä, kuka jalostuksen toimija menestyy parhaiten, sillä lopulta kaikki hyötyvät rodun edistymisestä. Tämä on mielestäni win-win tilanne ja siksi kaikki kasvattajien tai jalostusyhtiöiden välinen vastakkainasettelu vain hidastaa edistymistä ja siten vahingoittaa rotua. Ruotsin SRB-yhdistyksen varapuheenjohtaja Robert Albertsson piti alustuksen rodun tilanteesta Ruotsissa. SRB-rodulle hyväksyttiin uusittu kantakirja vuosi sitten ja yhdistys vastaa rodun kantakirjauksesta. Holsteiniin verrattuna SRB on edelleen menettänyt osuuttaan, mikä osaltaan johtuu, kuten Suomessakin, karjojen vähenemisestä ja pienempien SRB-valtaisten karjojen lopettamisista. Rotujen keskituotokset ovat Ruotsissa hieman Suomea korkeampia ja rotujen tuotosero Suomea suurempi. Robertin mukaan tuotosero ei saisi olla yli 500 kiloa, jotta

kilpailukyky voidaan säilyttää. Toisaalta Ruotsissa vaikuttaa nyt yllättäen myös lehmien teurasarvo, sillä lihan hinta on hyvä (euron enemmän kilolta kuin Suomessa) ja SRB:n teurasarvo holsteinia parempi. Positiivista on myös, että yhdistyksellä on aktiivista nuorten kasvattajien toimintaa, jota osoitti myös Sarkaan osallistunut vierailuryhmä. SRB-rodun vuosinäyttely järjestetään ensi lokakuussa Skarassa, jonne Robert toivotti suomalaiset kasvattajat tervetulleeksi vastavierailulle. Kanadan Ayrshireyhdistyksen kenttäpäällikkö Yves Charpentier kertoi rodun tilanteesta Kanadassa. Jäsenmäärä on kääntynyt hienoiseen nousuun ja myös tuotoksessa on edistytty, vaikka pohjoismaiseen tasoon verrattuna Kanadan ayrshirelehmien tuotos on selvästi alempi. Keskituotos 2015 (8 196 tarkkailulehmää) oli 7 842 kg, r-% 4,13 ja v-% 3,36. Minkä Kanadan ayrshire tuotoksessa häviää, sen se rakenteessa voittaa: 2015 luokitettiin 6 229 lehmää ja keskiarvo oli 82,97. Genomiseen jalostukseen panostetaan nyt Kanadassa voimakkaasti. Referenssiryhmässä oli vuonna 2014 581 jälkeläisarvosteltua sonnia ja 1 710 LPI-indeksin saanutta lehmää. Hiehoja oli testattu 1

070. Ayrshirepopulaation koko on tällä hetkellä noin 30 000 eläintä, joista lehmiä 17 000. Tavoitteeksi on asetettu rodun tuotosominaisuuksien (maitotuotos, maidon pitoisuudet ja pitkämaitoisuus) parantaminen, saavutetun erinomaisen rakenteen ylläpitäminen sekä rodun terveysominaisuuksien, kuten tytärhedelmällisyyden, lypsettävyyden ja luonteen, kehittäminen. Kanadassa halutaan pitää ovet avoinna ayrshireainekselle, joka vastaa heidän sääntöjään ja joka voi tuoda toivottuja ominaisuuksia rotuun. Enemmän kuin koskaan Kanadassa tavoitellaan nyt keskikokoista ayrshirelehmää, joka on tuottava, tehokas ja terve. Yllätysvieraina seminaarissa olivat Saksan punaisen Anglerrotujärjestön puheenjohtaja Christina Paulsen-Shluter ja toiminnanjohtaja Claus-Peter Tordsen, jotka olivat tulleet Seinäjoelle seuraamaan Ayrshire Winter Show’ta. Punaisia Angler-lehmiä on rekisteröity kantakirjaan noin 15 000 ja vuonna 2016 rodun keskituotos useamman kerran poikineilla lehmillä oli 8 110 kg, r-% 4,72 ja v-% 3,61. Rodulla on Saksassa oma jalostusohjelma ja se on käyttänyt vuosien ajan usean eri punaisen rodun sonneja sekä punaista holsteinia. Rotujärjestöllä on sopimus


1/2017

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Kuva Saija Räikkönen

genomitestauksesta ja yhteisestä referenssipopulaatiosta Viking Geneticsin kanssa. Puheenjohtaja Christina PaulsenShluter on myös maailman punaisten rotujen järjestön puheenjohtaja. Christina totesikin esityksensä lopuksi, että punaisen rodun vihollinen ei ole toinen punainen rotu vaan musta. Yhteistyötä punaisten rotujen välillä kannattaa ja on pakko tehdä. Viimeisen esityksen seminaarissa piti Viking Geneticsin rotukoordinaattori Auli Himanen aiheenaan ”Kohti punaisten rotujen kansainvälistä referenssiryhmää”. Esityksen aluksi

Auli kertasi pohjoismaisen genomijalostuksen askelia tähän päivään. LD-projekti aloitettiin 2013, jolloin 10 000 naarasta testattiin paremman luotettavuuden saamiseksi. Naaraat lisättiin referenssipopulaatioon 2014 ja saavutettiin 5-10 % parempi luotettavuus riippuen jalostettavasta ominaisuudesta. LD-projektia jatketaan yhä. Eri jalostusarvojen luotettavuus vaihtelee siten, että sonnin suvun perusteella luotettavuus on 20 %, genomisen indeksin 70 % ja jälkeläisarvostelun 90 %. Tällä hetkellä NAV:in Viking Red referenssipopulaatiossa on 7 900 sonnia, 26 500 naaras-

ta ja 10 000 LD-projektieläintä. Mukana referenssiryhmässä ovat Viking Genetics, Norja ja Angler. Samalla Aulin dialla näkyi, että Viking Jerseyn referenssipopulaatio on pienempi, mutta mukana ovat sekä USA että Kanada yhdessä Viking Geneticsin kanssa. Miksi sitten kansainvälistä vaihtoa referenssiryhmien sonnien välillä tarvitaan? Jotta saataisiin voimakkaammat linkit muiden punaisten rotujen jalostusohjelmiin sekä parempi luotettavuus genomisille arvosteluille. Tällä hetkellä Viking Genetics ja Kanadan CDN neuvottelevat referenssiryhmän sonnien

vaihdosta. Järjestäjän puolesta voi iloisena todeta, että paikalla oli mukavasti väkeä ja myös kommenteista päätellen seminaarista pidettiin. Tätä tapahtumaa kannattaa edelleen kehittää osana Ayrshiren Talvinäyttelyn tapahtumia. Kiitos alustajille ja seminaarin osallistujille! Mirja Koljonen

17


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshire Talvinäyttelyn 2017 tuomarit esittelyssä Vuoden 2017 Ayrshiren vuosinäyttelyn tuomariksi saapui Leif Larsson Ruotsista, Lundenin tilalta. Lauantain Showmanship-päivän tuomaroi jo monille tuttu kasvo Yves Charpentier

Leif Larsson Leif Larsson on 61-vuotias ja syntynyt Lundenin tilalla Länsi-Ruotsissa lähellä Vänernjärveä. Lundenin tilaa lähinnä

Kanadasta. Yves Charpentier toimi myös perjantain tuomarin, Leif Larssonin ringmanina kehässä. Yves on toiminut tässä tehtävässä useassa aiemmassakin Talvinäyttelyssä.

oleva kaupunki on Vänersborg. Leif Larsson on ollut koko elämänsä kiinnostunut lehmistä ja erityisesti ruotsinpunaisesta eli SRB-rodusta. Jo nuoresta asti hän on ollut kiinnostunut

Lunden Ayrshire o Holstein Jag heter Leif Larsson, 61 år, är född på Gården Lunden belägen i västra Sverige nära sjön Vänern, närmsta stad är Vänersborg. Har hela mitt liv varit extremt kointresserad speciellt röda kor SRB på den tiden. Ända sedan ungdomsåren varit mycket avelsintresserad och tidigt inspirerad av Ayrshire, på 80–90-talet importerade jag ett antal kalvar och kvigor från Finland som bildade kofamiljer, seminerade mycket med finska tjurar och från slutet 80-talet blev det mestadels Can Ay. Varit 4–5 gånger i Kanada och varit imponerad av deras avelsmaterial och köpt en del embryon. Har tidigare satsat på hög produktion låg i åtta år över 12 000 kilo med topp på 13 000, men tyckte omsättningen på djuren var för hög. Efter en svårare olycka 2008 var jag borta från arbetet med korna i cirka ett år, produktionen sjönk då med 1 500 kilo och märkte då att djuren höll mycket bättre. Byggde nytt stall med robot 2011 och följande år med svagt mjölkpris och höga kostnader så blir det mera av budgetutfodring. Ligger för närvarande på 10 500 kilo på cirka 70 kor. När vi byggde så gick vi in för att ha 50 % Can Ay och 50 % Holstein, ville ha en ny utmaning efter att ha jobbat med röda kor hela livet, har samma avelsmål får båda raserna, en lättskött ko, starkt utpräglad mjölktyp, lagom stor, mycket bra juver och ben. Men mitt hjärta klappar nog lite mer för Ayrshire ändå. Utställningar har varit en kär hobby hela tiden och ställt ut med gott resultat, flera Champions, största framgången får nog sägas vara Grand Champion på Elmia 2015 med 1135 Blomma.

18

Leif Larsson. Kuva Jari Ahlholm

lypsykarjanjalostuksesta ja inspiroitunut ayrshirerodusta. 1980- ja 1990-luvuilla hän toi Suomesta muutamia vasikoita ja hiehoja, joista on muodostunut lehmäperheitä Lundenin tilalle. Myös siemennyksissä hän on käyttänyt paljon suomalaisia sonneja ja 80-luvun lopulta saakka pääosin kanadalaista ayrshireä. Kanadassa Leif Larsson on käynyt 4–5 kertaa ja heidän jalostusmateriaalinsa on tehnyt häneen suuren vaikutuksen ja hän onkin ostanut sieltä paljon alkioita. Aikaisemmin Leif Larsson

on satsannut lehmien korkeaan tuotokseen ja kahdeksana vuonna keskituotos olikin yli 12 000 kiloa, parhaimpina vuosina 13 000 kiloa, mutta hänen mielestään lehmien uudistustarve oli tuolloin liian suuri. Kun hänelle vuonna 2008 sattui paha onnettomuus, jonka seurauksena hän oli noin vuoden sairauslomalla, karjan tuotos putosi 1 500 kiloa ja Leif huomasi silloin, että lehmien kestävyys parani selvästi. Vuonna 2011 Lundenin tilalle rakennettiin uusi robottinavetta ja seuraavina


1/2017

vuosina alhaisen maidon hinnan ja korkeiden kustannusten seurauksena on pyritty ruokinnan taloudellisuuteen. Tällä hetkellä 70 lehmän keskituotos on noin 10 500 kiloa. Uutta navettaa rakennettaessa päätettiin, että puolet karjasta olisi kanadalaista ayrshireä ja puolet holsteinia, koska Leif halusi uusia haasteita työskenneltyään koko elämänsä punaisten lehmien kanssa. Jalostustavoitteet molemmille roduille ovat samat: helppohoitoiset, lypsytyyppiset lehmät, joilla on sopivasti kokoa, erittäin hyvät utareet ja jalat. Mutta Leifin sydän sykkii kuitenkin hieman enemmän ayrshirelehmille. Näyttelytoiminta on ollut hänelle rakas harrastus koko ajan ja myös menestystä on tullut useamman Championin muodossa. Suurimpana saavutuksena Leif pitää 1135 Blomman Grand Champion -titteliä Elmia-näyttelyssä vuonna 2015.

Ayrshire-lehti

Yves Charpentier Yves Charpentier on syntynyt vuonna 1966 ja kasvanut lypsykarjatilalla Drummondvillen seudulla, Quebecin provinssissa Kanadassa. Hänen isänsä Fernand oli suuri karjanäyttelyfani ja, Yvesin äidin, Yvetten, avustuksella, osallistui karjanäyttelyihin koko elämänsä ajan. Jo hyvin nuorena Yves ja veljensä Marc aloittivat myös karjanäyttelyharrastuksen. Yves aloitti sen 4-H-kerhossa ollessaan 8-vuotias. Aluksi hän esitti canadienne-rotuisia eläimiä, mutta kun kotitilalle alettiin ostaa ayrshire-eläimiä vuonna 1983, ryhtyi Yves esittämään niitä. Hän menestyikin showmanship-luokissa 1980-luvulla sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Vuonna 1984 hän alkoi työskennellä kokoaikaisesti perheen lypsykarjatilalla. He pärjäsivät vuosien saatossa hyvin näyttelyissä niin canadienne- kuin ayrshire-eläintenkin

Yves Charpentier I was born in 1966, I was raised on a dairy farm in the Drummondville region in the province of Quebec in Canada. My father Fernand was a big fan of the shows, with the help of my mother Yvette he showed cattle in many shows all of his life. Very young my brother Marc and I started to be involved in showing as well. I started in the 4-H when I was 8 years of age. At the beginning, I was showing Canadienne cattle, but when we started buying Ayrshires at the farm in 1983, then I started showing Ayrshires. I had quite good results in the showmanship class in the 80’s at a local, regional and provincial level. In 1984, I started to work full time at the family farm. We had good successes in the show ring with our Canadienne and also with our Ayrshires cattle over the years, winning banners, junior championships and senior championships as well. I judged my first show in 1983 at the age of 16. Over the years, I judged close to 60 shows in my life including the most important ones, for the Ayrshire breed, I judged the Quebec Spring show in 2000, Charlottetown in 2002, Quebec Provincial show in 2002 and the Royal Winter Fair in Toronto in 2003, for the Canadienne breed, I judged the

Yves Charpentier. Kuva Jari Ahlholm

kanssa ja heidän eläimensä voittivat sekä Junior että Senior Championin -titteleitä. Yves tuomaroi ensimmäisen näyttelynsä vuonna 1983 ollessaan 16-vuotias. Vuosien saatossa hän on tuomaroinut kaikkiaan

lähes 60 näyttelyä. Ayrshirenäyttelyistä tärkeimpinä mainittakoon Quebec Spring Show 2000, Charlottetownin näyttely 2002, Quebecin alueellinen näyttely 2002 ja Royal Winter Fair Torontossa 2003. Cana-

Quebec Provincial show in 1998. I also judged in 2001 the 4-H Quebec Provincial Classic for the showmanship classes. I also judged in Colombia the National Ayrshire show in 2003 and in the 2004, I had the privilege to judge the OKRA show in Finland for Ayrshires and Holsteins. In 2003, I sold out my dairy farm and I started to be a color breeds classifier in Canada for 2 years and a half. In July 2005, I started to work for Ayrshire Canada as the National Fieldman. I am still working there since. After my judging in OKRA in 2004, I also started to classify herds in Finland and since that first visit, I am coming over to Finland every single year. I made already 32 trips in Finland and 31 of them were for the classification. Over all these years, I have been able to see and appreciate the extraordinary improvement of the Ayrshires in Finland. One thing I am especially really proud of is that my brother Marc and I have had the great honour of judging the Ayrshire show at the Royal Winter Fair, it has been pretty rare that two brothers judged at the Royal Winter Fair. I am also very proud that my brother was asked to judge in Finland in 2015. Since 2009, I live in St-Hyacinthe, Québec, same place as where the Ayrshire Canada office is located.

19


Ayrshire-lehti

1/2017

dienne-rodun näyttelyistä hän on tuomaroinut muun muassa Quebecin alueellisen näyttelyn vuonna 1998. Vuonna 2001 Yves tuomaroi myös Quebecin alueellisen 4-H-näyttelyn showmanship-luokat. Yves on toiminut lisäksi tuomarina

Kolumbian kansallisessa ayrshirenäyttelyssä vuonna 2003 ja vuonna 2004 hänellä oli kunnia tuomaroida Suomessa sekä ayrshire- että holsteinluokat Okra-näyttelyssä. Vuonna 2003 Yves myi lypsykarjatilansa ja alkoi työs-

Kestävät lehmät Jäsenten omistamien kestävien lehmien lista julkaistaan Ayrshire-lehdessä 2/2017. Lehmistä tulee lähettää seuraavat tiedot: Nimi, mahdollinen luokitustulos, syntymäaika, poikimakerta, isä, emä, emänisä, emänemä, elinikäistuotos ja omistaja. Listalle päästäkseen lehmän on tullut lypsää vähintään 70 000 kilon elinikäistuotos. Tiedot lähetetään 15.9.2017 mennessä Merja Kalliolle osoitteeseen merja.kurhila@gmail.com

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry

kennellä värillisten rotujen luokittajana. Hän ehti tehdä luokittajan työtä 2,5 vuotta ja heinäkuussa 2005 hän alkoi työskennellä Ayrshire Canadan kansallisena kenttäpäällikkönä ja tässä työssä hän jatkaa edelleen. Vuodesta 2009 hän on myös asunut St-Hyacinthessä, jossa Ayrshire Canadan toimistokin sijaitsee. Vuoden 2004 Okra-näyttelystä lähtien Yves on toiminut Suomessa Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n palkkaamana AF-luokittajana ja matkustanut Suomeen siitä lähtien joka vuosi. Yves on vieraillut Suomessa jo yhteensä 32 kertaa ja näistä matkoista 31 on ollut luokittajan tehtäviä varten. Kaikkien näiden vuosien aikana hän on päässyt näkemään ja arvostaa suuresti suomalaisissa ayrshireissä tapahtunutta huikeaa kehitystä. Yves on erittäin ylpeä siitä, että sekä hän että veljensä Marc ovat saaneet kunnian tuomaroida ayrshirenäyttelyn Royal Winter Fairissä, sillä on

melko harvinaista, että kaksi veljestä tuomaroi Winter Fair -näyttelyssä. Hän on myös hyvin ylpeä siitä, että hänen veljeään pyydettiin tuomaroimaan Suomeen Viljotar-näyttelyä Kiuruvedelle vuonna 2015. Koonnut ja kääntänyt Minna Laakso

nestystä AWS 2017 mdaelena luokkavoittaja! - Päivölän Mad se 2. ro - Päivölän Prim asi 5. pa O 6. - Päivölän P. r´s Miracle ET - Rosayre Poke tajaluokan voitto! at - Hiehojen kasv i Junior as pa O ja i or - Viht issä 3. Showmanship

shirelehmistä Karjamme ayr -tasoisia! rs 4! 50% All Stake skiarvo AF-GP8 - Luokitusten tuotosten - 305:n päivän 0 kiloa! 9 keskiarvo 107

PÄIVÖLÄN TILA

Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti Saija 040-7314232, Jani 045-2732340, paivolafarm@gmail.com 20


1/2017

Ayrshire-lehti

Grand Champion Kuusiniemen Krisella AF-VG87 Eliisan ja Martin tytär Eveliina kuvailee Krisellaa täydelliseksi lehmäksi – sen kanssa on ollut helppo toimia niin näyttelyitä kuin normaalia lehmän arkea ajatellen. ”Krisella nautti heti ensimmäisellä kävelytyskerralla saamastaan huomiosta, se vain nosti pään ylös ja käveli mukana”. Tällä hetkellä Krisella käy kolme kertaa päivässä lypsyllä vuoden vaihteessa käyttöönotetussa Kuusiniemen robottinavetassa. Vedinten sijainnit ovat ihanteelliset robotille, maito virtaa nopeasti ja Krisella on muutenkin aktiivinen navetassa, erityisesti se hakee huomiota Eliisalta hänen kulkiessaan lehmien seassa. Krisellan ensiesiintyminen yleisölle tapahtui sen ollessa

Ayrshire Winter Show 2017 voiton vei Eliisa ja Martti Kumpulan omistama Kuusiniemen Krisella. Tämä kaksi kertaa poikinut lehmä voitti ensin 4-vuotiaiden lehmien luokan sekä sai Paras utare -maininnan kyseisestä luokasta. Nivalalaisten jännitys tiivistyi näyttelypäivän lopuksi, kun Krisella ensin sai palkinnon koko näyttelyn parhaasta utareesta ja vielä hetkeä myöhemmin koko Talvinäyttelyn havitelluimman tittelin, Grand Championin! lopputiineenä hiehona vuoden 2015 Talvinäyttelyssä. Silloin menestystä ei tullut, mutta toisaalta tässä hiehossa oli kaikki palikat kunnossa ja sillä oli vain varaa kehittyä poikimisen jälkeen. Ja sehän kehittyi! Ensimmäisen poikimisen jälkeen

Kuusiniemen Krisella. Kuva Jari Ahlholm

se luokitettiin pistein AF-GP84 ja ensimmäinen 305 päivän tuotos Krisellalla oli 10 400 kg. Toisen kerran Krisella poiki viime joulukuun alussa tehden lehmävasikan tilasonnista Rosayre Loveboy ET (BBB Kellogg x Rosayre Ripple ET).

Kehittymistä oli taas havaittavissa – jo ennestään korrektin lehmän kapasiteetti oli kasvanut niin utareessa kuin rungossa ensimmäisen kauden jälkeen. Krisella luokitettiinkin heti kehien jälkeen Seinäjoella ja se sai lantiosta 87, utareesta 87, jaloista 86 ja lypsytyypistä 87 pistettä, jolloin yhteispisteiksi muodostui AF-VG87. Nyt Krisella on todennäköisesti tiine, joten sillä on kaikki mahdollisuudet ottaa revanssi seuraavassa Talvinäyttelyssä. Seuraava kysymys kuuluu, miten tällainen lehmä on saatu aikaan? Kuusiniemen kasvattina ei liene epäilystäkään siitä, etteikö tämä eläin ole ollut hyvässä hoidossa, mm. ympärivuotisessa ulkoilussa vasikasta lähtien. Kumpulat ovat ostaneet paljon alkioita Kanadan parhaista ayrshireeläimistä ja Krisella on näiden ostosten malliesimerkki - Krisellan isä on Jon Holm Herkules ET, joka on yli 100 000 kg lypsäneen Jonholm Francinen poika Remingtonista. Krisellan emän, Kuusiniemen Elainen emä on Joukolan Vendi, joka polveutuu Family-Af-Ayr Cornelius Daisystä. Elainenkin isä on tilasonni, nimittäin Forever Schoon BK Jessie 2:n poika Copperista, Bonnie Brae Copper Youngman ET. Tämä lehmä on juuri sen näköinen, mitä Kumpulan lehmästä saattaa odottaa – huomiota herättävä kaikin puolin. Vielä paljon onnea ja menestystä Kuusiniemeen! Juulia Ahlholm

21


Ayrshire-lehti

1/2017

HUIPPUELÄINTEN HUUTOKAUPPA – SALE OF STARS 2017 Ayrshire Winter Show’n jo perinteeksi muodostunut huippueläinten huutokauppa, Sale of Stars, järjestettiin tällä kertaa heti rodun vuosinäyttelyn jälkeen perjantaina. Kehän reunalla olleen yleisömäärän perusteella korkeatasoiset eläimet kiinnostivat ja halukkaat ostajat löysivät tiensä paikalle uudesta ajankohdasta huolimatta ja niinpä kaikki 12 myynnissä ollutta eläintä vaihtoivat omistajaa. Myytävissä eläimissä riitti valinnanvaraa, luettelosta löytyi pari tiinettä hiehoa, nuoria hiehoja, alkiosta syntyneitä ja peräti kolme nuorta tilasonninalkua tunnetuista kansainvälisistä lehmäperheistä. Osa eläimistä oli genomitestattu Kanadassa. Aaro Koljosen meklaroidessa käytiin ostajien kesken kovin kilpailu Merja Kallion Kurhilan tilalta tulleesta Kellcrest Poker

Mia ET:stä, jolla on aivan huikea lehmäperhe takanaan. Mia ET:n hinta nousi lopulta 4 100 euroon ja se olikin kirkkaasti huutokaupan kallein eläin. Muut hiehot olivat iältään viidestä kuukaudesta ylöspäin ja hintahaarukka 900 – 2 100 euron välillä. Kaikki kolme myynnissä ollutta sonnipoikaa olivat vielä nuoria, 2 – 3 kuukauden ikäisiä, ja näiden hinnoiksi muodostui

500 – 900 euroa. Tämän vuoden huutokaupan keskihinnat jäivät jonkin verran alle viime vuoden tason, siitäkin huolimatta, että kallein eläin peittosi vuoden takaisen korkeimman hinnan parilla sadalla eurolla. Myynnissä olleiden yhdeksän hiehon keskihinnaksi tuli 1 733 euroa ja kolmen sonnin keskihinnaksi 733 euroa. Monen vuoden Sale of Stars -kokemuksella on nähty, että vuosittaiset hintavaihtelut kuuluvat asiaan, mutta yhtä selvältä näyttää sekin, että korkeatasoisille eläimille on aina kysyntää ja tilat ovat valmiita sijoittamaan jalostuseläimiin. Sale of Stars on siis syystä vakiinnuttanut paikkansa vuosinäyttelyn yhteydessä. Laura Laiholahti

Myyntihinnat: KURHILAN BUR LÄHELLÄ Synt. 12.5.2014 Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: HH Rem Itäällä ET Emänisä: Mapleburn Remington ET Myyjä: Merja Kallio Ostaja: Johanna Paavola HINTA: 1 800 € KURHILAN OBLI MASMIINA Synt. 21.8.2015 Isä: Jelyca Oblique Emä: Kurhilan Rig Icemiina Emänisä: Palmyra Poker Riggins Et Myyjä: Merja Kallio Ostaja: Pohjola Mty HINTA: 2 100 € KURHILAN JUMP MIISSA Synt. 15.12.2015 Isä: Lessard Jumper ET Emä: Rounion Juliissa Emänisä: Don-Sher Hector Myyjä: Merja Kallio Ostaja: Osk SonniShine Syndicate HINTA: 1 200 €

Kellcrest Poker Mia ET. Kuva Jari Ahlholm

22

KURHILAN GENT MIRENE Synt. 11.11.2015 Isä: Duo Star Gentleman ET Emä: Kurhilan Obli Irene


1/2017

Emänisä: Jelyca Oblique Myyjä: Merja Kallio Ostaja: Pohjola Mty Hinta: 1 600 € KELLCREST POKER MIA ET Synt. 14.12.2015 Isä: Des Chamois Poker ET Emä: Kellcrest Mia Emänisä: Palmyra Tri-Star Burdette Myyjä: Merja Kallio Ostaja: Jarmo Tohni HINTA: 4 100 €

Ayrshire-lehti

Ostaja: Johanna Paavola HINTA: 1 200 € Sonni DE LA PLAINE ROCKSTAR NOXI ET Synt. 25.10.2016 Isä: Kamouraska Rockstar Emä: De La Plaine Calimero Roxi ET Emänisä: Margot Calimero Myyjä: Merja Kallio Ostaja: Pohjola Mty HINTA: 800 €

Sonni DES CHAMOIS PIRATE ET Synt. 6.11.2016 Isä: Palmyra Tri-Star Reality Emä: Marilie BB Polkie ET Emänisä: Blackaddar B B Kellogg Myyjä: Jani Kivilahti ja Saija Räikkönen Ostaja: Eliisa Kumpula HINTA: 500 €

Sonni DE LA PLAINE STIG ET Synt. 4.12.2016 Isä: Lessard Jumper Emä: De La Plaine Reality Sting ET Emänisä: Palmyra Tri-Star Reality Myyjä: Jani Kivilahti ja Saija Räikkönen Ostaja: Ranta Ayrshires Oy HINTA: 900 €

PÄIVÖLÄN PRISCA Synt. 9.8.2016 Isä: Kellcrest Landscape Emä: Päivölän Priscilla ET Emänisä: Palmyra Tri-Star Burdette Myyjä: Jani Kivilahti ja Saija Räikkönen Ostaja: Juha Kuitunen HINTA: 1 000 € MARGOT NADIA ET Synt. 17.7.2016 Isä: Kamouraska Rockstar Emä: Margot Clairol Emänisä: Margot Lorenzo Myyjä: Mika ja Elina Kavander Ostaja: Laura ja Jouko Laiholahti HINTA: 1 700 € JOUKOLAN NORMIPÄIVÄ Synt. 8.8.2016 Isä: Des Fleurs Perfect Emä: Joukolan Juhlapäivä Emänisä: Palmyra Tri-Star Burdette Myyjä: Laura ja Jouko Laiholahti Ostaja: Heli ja Asko Hakamaa HINTA: 900 €

Farmari 2017 on  aito ja oikea maatalousnäyttely

JOUKOLAN NANNIKKI Synt. 12.6.2016 Isä: Kamouraska Volvo ET Emä: Joukolan Kyllikki Emänisä: Haresfoot Elegant Myyjä: Laura ja Jouko Laiholahti

 tutulla, kiitetyllä alueella Seinäjoen keskustassa  alan ykköstapahtuma ammattilaisille. Etelä-Pohjanmaa

www.farmari.net 23


Ayrshire-lehti

1/2017

Laatulehmien lista

ALL STARS

Ayrshirekasvattajat julkaisee All Stars -laatulehmien listan kerran vuodessa Ayrshire-lehden kevään numerossa. Listalle pääsevät vähintään luokitustuloksen AF GP-80 saaneet lehmät, joiden paras 305 päivän tuotos on vähintään 9500 kg maitoa. Lehmät listataan paremmuusjärjestyksessä luokitustuloksittain tuotoksen perusteella. Eläin voi parantaa asemiaan listalla saamalla paremman luokitustuloksen tai lypsämällä paremman 305 päivän tuotoksen. Lehmät pysyvät listalla niin kauan kuin ne ovat elossa. Poiston jälkeen lehmä pääsee vielä seuraavalle listalle, mutta ei enää sen jälkeen. Karjanomistajan tulee itse huolehtia lehmien tuotostietojen ja elossa olemisen tai poiston ilmoittamisesta. Jos tietoja ei päivitetä, lehmä putoaa pois listalta. All Stars -lehmien tiedot toimitetaan Salla Rautiolle, salla.rautio@gmail.com tai puh 050 525 6109.

ALL STARS - LAATULEHMÄT 1/2017 Luoki- tus

Eläin

Isä

Paras 305 pv tuotos

Lakt. Omistaja

EX 91-2E Bäckens Komålen Stjärna Komålen ET 11472 – 4,88 – 3,99 6. Laiholahti Laura ja Jouko EX 90-5E Joukolan Vohveli Rounion Danesco 11404 – 4,17 – 3,53 6. Laiholahti Laura ja Jouko EX 90 Joukolan Z-Isolde Palmyra Tri-Star Burdette 10073 – 4,28 – 3,44 2. Laiholahti Laura ja Jouko VG 88 Ronde Conn Catherine ET Shady Walnut Conn 11244 – 3,78 – 3,14 4. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 87 Savinnan Inkalilja Faucher Poker Erwin ET 11716 – 4,23 – 3,54 2. Savikko Sanna VG 87 Ylihaaviston Eeden Des Chamois Poker ET 10100 – 3,99 – 3,33 3. Ranta Ayrshires Oy VG 86 Faucher Poker Opal ET Des Chamois Poker ET 12638 – 3,61 – 3,50 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 86 Palmyra Dame Edna ET Des Chamois Poker ET 12478 – 4,33 – 3,35 3. Laiholahti Laura ja Jouko VG 86 Savinnan Ikikulta Palmyra Tri-Star Burdette 12414 – 4,20 – 3,28 2. Savikko Sanna VG 86 Savinnan&Uusi-Suon Enkelinsiipi Margot Calimero 12397 – 4,26 – 3,37 4. Savikko Sanna VG 86 Des Prairies Princess Des Chamois Poker ET 11984 – 3,86 – 3,44 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 86 Rannan Iina Palmyra Tri-Star Reality 10433 – 4,10 – 3,12 4. Ranta Ayrshires Oy VG 86 Rounion Estancia Mapleburn Remington ET 10417 – 3,48 – 3,51 3. Kiviranta Markus VG 86 Pakasen Anemone Don-Sher Hector 10410 – 4,17 – 3,23 4. Pakkasmaa Pauliina VG 86 Lessard Joy-Lorelli ET Jelyca Oblique 9733 – 4,81 – 3,38 3. Laiholahti Laura ja Jouko VG 86 Forever Schoon Elly-Edith Margot Calimero 9643 – 4,48 – 3,57 3. Laiholahti Laura ja Jouko VG 85 Rounion HjärtäYlisma Rounion Uno ET 13428 – 3,93 – 3,17 3. Rinkinen Juha & Huotari Jani VG 85 Moision Intro Palmyre Bet On Me ET 12327 – 3,22 – 3,52 2. Rinkinen Juha & Huotari Jani VG 85 Pakasen Valeriaana Shady Walnut Conn 11481 – 4,53 – 3,27 6. Pakkasmaa Pauliina VG 85 Majaniemen Hilla Ayr-Phoe Ideostar ET 11372 – 3,87 – 3,24 4. Teiskonlahti Heli ja Antti VG 85 Joukolan Amaretto Kellcrest He-Man ET 11311 – 4,76 – 3,22 4. Laiholahti Laura ja Jouko VG 85 Kaappolan Akaatti Des Chamois Poker ET 11056 – 4,50 – 3,35 4. Kaappola Merja ja Mauri VG 85 Majaniemen Ekstaasi Des Prairies Potter 10862 – 3,88 – 3,17 5. Teiskonlahti Heli ja Antti VG 85 Taivalmäen Eloveena ET Des Chamois Poker ET 10634 – 3,54 – 3,35 5. Taivalmäki Asko VG 85 Rannan Antonina Mapleburn Remington ET 10547 – 3,85 – 3,09 6. Ranta Ayrshires Oy VG 85 Ketolan Hiace Blackaddar Sherlock 10385 – 5,08 – 3,53 3. MTY Finnilä VG 85 Joukolan B.Janis ET Kellcrest Landscape ET 10144 – 3,69 – 3,20 2. Laiholahti Laura ja Jouko VG 85 Vuppu Shady Walnut Conn 9908 – 4,62 – 3,43 7. Mertanen Anne ja Juha VG 85 Joukolan Jelou Palmyra Jerry Bendig 9779 – 4,46 – 3,33 2. Laiholahti Laura ja Jouko VG 85 Joukolan Juhlapäivä Palmyra Tri-Star Burdette 9655 – 4,24 – 3,40 2. Laiholahti Laura ja Jouko VG 85 Tuike Kildare Jerry 9550 – 3,09 – 3,08 4. Kaappola Merja ja Mauri GP 84 Salonsaaren Ifa R Facet 14010 – 4,24 – 3,65 2. Jaara Hanna ja Jyrki GP 84 Joukolan Allison Kellcrest Happiness ET 13389 – 4,09 – 3,41 4. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Helmi Palmyra Jerry Bendig 12854 – 4,56 – 3,35 2. Tammenpään mty

24


1/2017

Luoki- tus

Ayrshire-lehti

Eläin

Isä

Paras 305 pv tuotos

Lakt. Omistaja

GP 84 Rannan Avena Orraryd 12292 – 3,69 – 3,22 2. Ranta Ayrshires Oy GP 84 Hirvitarhan Huurre Ayr-Phoe Ideostar ET 11367 – 4,19 – 3,07 3. Mertanen Anne ja Juha GP 84 Joukolan Yeera Don-Sher Hector 10671 – 3,92 – 3,34 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Pakasen Valkovuokko Birghdale Copper 10653 – 4,07 – 3,20 2. Pakkasmaa Pauliina GP 84 Rannan Hildur Terrace Bank Everest 10591 – 4,36 – 3,19 4. Ranta Ayrshires Oy GP 84 Moision Käyrätorvi Kellcrest Showstar ET 10478 – 4,16 – 3,20 1. Rinkinen Juha & Huotari Jani GP 84 Joukolan B Isomeeri Palmyra Tri-Star Reality 10357 – 4,28 – 3,33 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Mapleburn Edina-Lol ET Lagace Modem ET 10347 – 3,77 – 3,23 4. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Des Prairies Ytyliina ET Kildare Jerry 10084 – 3,80 – 3,28 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 84 Joukolan Öm-Stjärna Margot Calimero 9883 – 4,96 – 4,10 6. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Joukolan Kobra Cyn Lorr Synd Paristo 9798 – 4,25 – 3,36 1. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Joukolan Ipnos Bonnie Brae Heligo 9705 – 4,22 – 3,46 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Majaniemen Inkivääri Des Prairies Potter 9666 – 4,12 – 3,33 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 83 Joukolan Hassu-Regan Lagace Ristourn 11632 – 3,84 – 3,78 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Rannan Uraliisa Kildare Jerry 11528 – 4,12 – 3,25 6. Ranta Ayrshires Oy GP 83 DesChamois Pitaya ET Don-Sher Hector 11340 – 3,45 – 3,26 4. Rinkinen Juha & Huotari Jani GP 83 Ketolan Jalava Rinta-Erkkilän Arvaus 11335 – 3,46 – 3,33 2. MTY Finnilä GP 83 Korpikannan Ihana R Facet 11280 – 4,79 – 3,71 3. Mty Immonen GP 83 Majaniemen Tilli Des Chamois Pat Laro 10597 – 4,54 – 3,42 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 83 Aniston Des Chamois Poker ET 10588 – 4,65 – 3,34 4. Mertanen Anne ja Juha GP 83 Joukolan Ilmikki Palmyra Tri-Star Burdette 10417 – 4,33 – 3,49 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Joukolan B.Joplin ET Kellcrest Landscape ET 10313 – 4,42 – 3,40 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Päivölän Intohimo Palmyra Poker Riggins ET 10241 – 3,70 – 3,27 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 83 Marilie Irish ET Des Chamois Pat Laro 10082 – 4,27 – 3,46 2. Keinänen Alli ja Kari GP 83 Majaniemen Ihastus ET Palmyra Tri-Star Reality 9855 – 4,12 – 3,20 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 83 Savinnan Enya Visserdale Valtsu 9783 – 4,33 – 3,65 4. Savikko Sanna GP 83 Rosayre Poker’s Lovefull ET Des Chamois Poker ET 9698 – 3,47 – 3,39 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 83 Yötär Visserdale Unique 9622 – 4,40 – 3,37 5. Mertanen Anne ja Juha GP 82 Salonsaaren Ibis V Föske 14178 – 4,12 – 3,37 2. Jaara Hanna ja Jyrki GP 82 Energi Asmo Viive ET 13948 – 3,91 – 3,15 5. Tammenpään mty GP 82 Mukkalan Juliette Palmyra Tri-Star Reality 13929 – 3,24 – 3,08 2. Mukkala Piia ja Sami GP 82 Pakasen Yrtti Kildare Dupont ET 13732 – 4,02 – 3,20 7. Pakkasmaa Pauliina GP 82 Jane VR Asmo Hallebo Heppu 12981 – 4,34 – 3,71 2. Tammenpään mty GP 82 Ketolan Ipana Rinta-Erkkilän Arvaus 12977 – 3,16 – 2,98 3. MTY Finnilä GP 82 Lallin Uranium Birghdale Copper 12660 – 3,86 – 3,08 8. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 Joukolan Yosetti Don-Sher Hector 12577 – 3,88 – 3,20 5. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 Ida R Facet 12345 – 4,14 – 3,60 3. Tammenpään mty GP 82 YetSet Larch Grove Mischief 12224 – 4,59 – 3,15 4. Mertanen Anne ja Juha GP 82 Salonsaaren Jasteri A Linné 12099 – 4,21 – 3,64 2. Jaara Hanna ja Jyrki GP 82 Hakamaan Etu Asmo Vektori 12039 – 4,63 – 3,64 3. Hakamaa Asko ja Heli GP 82 Lakson Ihme Jelyca Oblique 11847 – 3,71 – 3,33 2. Lakso Kati ja Matti GP 82 Tasankolan Elviira Rannan Vaahto 11349 – 3,48 – 3,26 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 82 Ketolan Ingrid Palmyra Jerry Bendig 11277 – 3,17 – 3,22 3. MTY Finnilä GP 82 Enkeli Des Prairies Potter 11257 – 5,26 – 3,69 3. Keinänen Alli ja Kari GP 82 Karhilan Hely Palmyra Jerry Bendig 10891 – 4,60 – 3,75 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 Päivölän Hekuma Niemen Utu 10785 – 3,70 – 3,08 4. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 82 SaRan Esikko Des Prairies Potter 10770 – 3,96 – 3,05 2. Rautio Salla GP 82 Joukolan Janette Palmyra Tri-Star Burdette 10595 – 3,81 – 3,29 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 Majaniemen Elovena Majaniemen Valerdo 10541 – 3,77 – 3,42 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 82 Joukolan Kyllikki Haresfoot Elegant 10099 – 4,16 – 3,60 1. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 Päivölän Cinderella Des Chamois Poker ET 10027 – 4,01 – 3,42 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 82 Martin Josefina Palmyra Tri-Star Burdette 9876 – 3,67 – 3,31 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Happy End Viikin Record 14010 – 3,70 – 3,32 3. Mty Immonen GP 81 Lallin Apropo Des Chamois Poker ET 13779 – 4,17 – 3,20 5. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Uusi-Suon Äppelsider Don-Sher Hector 13467 – 3,70 – 3,36 6. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Ketolan Hali Des Prairies Potter 12991 – 3,99 – 3,43 3. MTY Finnilä

25


Ayrshire-lehti

Luoki- tus

Eläin

1/2017

Isä

Paras 305 pv tuotos

Lakt. Omistaja

GP 81 Ketolan Hertta Ayr-Phoe Ideostar ET 12976 – 4,03 – 3,26 3. MTY Finnilä GP 81 Korpikannan Katinkulta VR Tiensuun Vret Vita 12548 – 3,86 – 3,63 2. Mty Immonen GP 81 Haiti R Facet 12433 – 4,99 – 3,82 3. Tammenpään mty GP 81 Ketolan Imu Purolan Orkko 12134 – 4,10 – 3,50 3. MTY Finnilä GP 81 Pakasen Hjärta Viikin Agronomi 12068 – 4,43 – 3,42 3. Pakkasmaa Pauliina GP 81 Nikkilän Amalia Kildare Darude ET 11957 – 4,26 – 3,35 5. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Tuulenkujan Impulssi Asmo Ullimulli ET 11715 – 4,09 – 3,37 3. Mönkkönen Pekka ja Marja GP 81 Ketolan Juhla Palmyra Poker Riggins ET 11604 – 4,19 – 3,46 2. MTY Finnilä GP 81 Joukolan Emmeli Duo Star Normandin 11603 – 4,29 – 3,56 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Majaniemen Irina Palmyra Tri-Star Burdette 11121 – 3,88 – 3,18 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 81 Tuulenkujan Jääperho Jelyca Oblique 11085 – 3,34 – 3,36 2. Mönkkönen Pekka ja Marja GP 81 Ice-Elysee Kellcrest Ice Man 11044 – 4,41 – 3,61 5. Keinänen Alli ja Kari GP 81 Hirvitarhan Honey Shady Walnut Conn 10824 – 5,01 – 3,62 3. Mertanen Anne ja Juha GP 81 Hirvitarhan Ifelia Lagace Modem ET 10787 – 3,94 – 3,24 2. Mertanen Anne ja Juha GP 81 Moision Heluna Palmyra Tri-Star Reality 10743 – 3,46 – 3,32 2. Rinkinen Juha & Huotari Jani GP 81 Joukolan Ibana Faucher Poker Enrique 10718 – 4,43 – 3,61 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Mableburn Cal Isabella Margot Calimero 10525 – 3,94 – 3,17 2. Rinkinen Juha & Huotari Jani GP 81 Mukkalan Jicarilla Palmyra Tri-Star Burdette 10332 – 4,33 – 3,28 2. Mukkala Piia ja Sami GP 81 Joukolan Hetsetti Ayr-Phoe Ideostar ET 10032 – 4,04 – 3,18 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Majaniemen Kaipuu ET Palmyra Tri-Star Reality 10278 – 4,19 – 3,24 1. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 81 Joukolan Jelly-Edith Palmyra Tri-Star Reality 9924 – 4,46 – 3,65 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Korpikannan Hienohelma R Facet 9880 – 4,28 – 3,61 2. Mty Immonen GP 81 Hirvitarhan Icicle Palmyra Poker Riggins ET 9750 – 4,09 – 3,20 3. Mertanen Anne ja Juha GP 81 Korpikannan Kaihomieli VR Antinmäen Tosikko Tango 9725 – 3,86 – 3,33 2. Mty Immonen GP 81 Pakasen Kookos Faucher Poker Erwin ET 9668 – 4,60 – 3,26 2. Pakkasmaa Pauliina GP 81 Moision Jade Glen Malcolm Dreammaker 9654 – 3,56 – 3,37 1. Rinkinen Juha & Huotari Jani GP 81 Hirvitarhan Kummitus Palmyra Bet On Me ET 9564 – 4,00 – 3,15 1. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Aromi Kildare Jerome 13394 – 4,76 – 3,52 4. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Taivalmäen Hattivatti Visserdale Security 13367 – 4,11 – 3,36 2. Taivalmäki Asko GP 80 Femmi Toona 13362 – 3,79 – 3,50 5. Ranta Ayrshires Oy GP 80 HH Ykatzu Tyrisevän Miqur 12835 – 3,75 – 3,30 6. Laiholahti Laura ja Jouko GP 80 Älva Piettisten Umuli 12704 – 4,27 – 3,40 5. Tammenpään mty GP 80 Joukolan Ihme Palmyra Tri-Star Reality 12623 – 4,03 – 3,26 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 80 Tuulenkujan Helinä Kilpisalon Toivo 12490 – 3,86 – 3,39 4. Mönkkönen Pekka ja Marja GP 80 Hirvitarhan Hertta Beau Lac Nemo ET 12159 – 4,47 – 3,37 3. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Honey VR Alkio-Poju ET 12125 – 4,73 – 3,65 3. Tammenpään mty GP 80 Ellikki Turusen Visiiri 11994 – 4,30 – 3,37 6. Koponen Anne ja Heimo GP 80 Haisuli Rautajärven Arvota 11957 – 4,34 – 3,34 3. Tammenpään mty GP 80 Ketolan Juksu Palmyra Tri-Star Burdette 11957 – 3,94 – 3,26 2. MTY Finnilä GP 80 Majaniemen Ihmekukka Palmyra Tri-Star Reality 11934 – 3,80 – 3,08 2. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 80 Moision Aaria Visserdale Valtsu ET 11921 – 3,44 – 3,13 4. Rinkinen Juha & Huotari Jani GP 80 Majaniemen Ihana ET Palmyra Tri-Star Reality 11920 – 3,80 – 2,79 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 80 Hirvitarhan Hematiitti Kildare Jupiter 11849 – 3,50 – 3,25 3. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Joukolan Useful Bonnie Brae Heligo 11793 – 4,28 – 3,22 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 80 Taateli Ojaniityn Rumba 11789 – 3,93 – 3,42 5. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Hirvitarhan Ibitza Palmyra Tri-Star Reality 11712 – 4,05 – 3,18 3. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Majaniemen Upea Shady Walnut Conn 11645 – 3,67 – 3,18 4. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 80 Tuulenkujan Iiris Blackaddar George 11582 – 4,39 – 3,70 3. Mönkkönen Pekka ja Marja GP 80 Ellos Asmo Sale 11540 – 4,52 – 3,34 5. Lakso Kati ja Matti GP 80 Hirvitarhan Huuma Ayr-Phoe Ideostar ET 11379 – 3,89 – 3,46 2. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Hirvitarhan IhQu Kildare Jupiter 11377 – 4,21 – 3,01 3. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Humla Kilpisalon Toivo 11373 – 4,13 – 3,51 3. Tammenpään mty GP 80 Tuulenkujan Efekti Rasilan Yafir 11298 – 3,90 – 3,55 5. Mönkkönen Pekka ja Marja GP 80 Moision Ingrid Palmyra Bet On Me ET 11290 – 3,76 – 3,38 2. Rinkinen Juha & Huotari Jani GP 80 Humppa Palmyra Jerry Bendig 11202 – 4,70 – 3,60 2. Tammenpään mty GP 80 Majaniemen Ihanne ET Palmyra Tri-Star Reality 11121 – 3,79 – 2,86 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 80 Moision Himpskatti Du Petit Lac Hammer ET 11011 – 2,92 – 3,02 3. Rinkinen Juha & Huotari Jani GP 80 Isse R Flush 10963 – 5,06 – 3,15 3. Sumioinen Jarkko

26


1/2017

Ayrshire-lehti

Luoki- tus

Eläin

Isä

Paras 305 pv tuotos

Lakt. Omistaja

GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80 GP 80

Kaappolan Krookus Hirvitarhan Hope Joukolan Jakarta Huldra Yöntähti Pakasen Haiku Moision Juba Ketolan Hape Paakkosen Teatheadangel Hirvitarhan Jääkukka Pakasen Evita Salennon Help Me Hillevi Ilta Tasapellon Mandarin Jety Päivölän Kummitus Hirvitarhan JetStar Joukolan Jaxo Jubilée Moision Joriini Joukolan Imelä Joukolan Idea Ilona Yellow Briar Jelly ET Pakasen Iines Hakamaan Haave Ketolan Koru

Kellcrest Landscape ET Kildare Sylvest ET Nexus Dreamer A Linné Purolan Orkko Visserdale Dilligent ET Kellcrest Showstar ET Ayr-Phoe Ideostar ET Tyrisevän Miqur Jelyca Oblique Des Prairies Potter Palmyra Tri-Star Reality S Adam Jelyca Oblique Kamouraska Mandarin Des Chamois Poker ET Ayr-Phoe Ideostar ET R Facet R Facet Moision Hercules Des Chamois Edam ET Des Chamois Edam ET VR Lansarin Piuha Pako Don Sher Hector Visserdale Dilligent ET Palmyra Tri-Star Reality Palmyra Poker Riggins ET

10715 – 3,92 – 3,62 10600 – 4,20 – 3,39 10487 – 4,03 – 3,26 10412 – 4,42 – 3,87 10388 – 4,88 – 3,58 10303 – 4,07 – 3,26 10255 – 3,72 – 3,52 10243 – 5,61 – 3,48 10230 – 3,69 – 3,21 10219 – 3,94 – 3,17 10195 – 4,63 – 3,52 10044 – 4,11 – 3,58 9996 – 4,71 – 3,59 9940 – 4,10 – 3,43 9858 – 4,29 – 3,58 9846 – 4,12 – 3,31 9788 – 4,00 – 3,08 9779 – 4,27 – 3,74 9774 – 3,87 – 3,55 9716 – 5,03 – 3,63 9699 – 4,60 – 3,74 9612 – 4,16 – 3,49 9574 – 4,73 – 3,60 9552 – 3,93 – 3,21 9542 – 4,57 – 3,33 9519 – 4,40 – 3,70 9502 – 4,58 – 3,20

1. 2. 2. 2. 4. 5. 2. 3. 2. 2. 5. 3. 4. 4. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 2.

Kuva: Alex Arkink

Hakamaa Asko ja Heli Mertanen Anne ja Juha Laiholahti Laura ja Jouko Tammenpään mty Rautio Salla Pakkasmaa Pauliina Rinkinen Juha & Huotari Jani MTY Finnilä Paakkonen Jouni ja Eronen Päivi Mertanen Anne ja Juha Pakkasmaa Pauliina Lakso Kati ja Matti Kiviranta Markus Koponen Anne ja Heimo Keinänen Alli ja Kari Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija Mertanen Anne ja Juha Laiholahti Laura ja Jouko Tammenpään mty Rinkinen Juha & Huotari Jani Laiholahti Laura ja Jouko Laiholahti Laura ja Jouko Kiviranta Markus MTY Finnilä Pakkasmaa Pauliina Hakamaa Asko ja Heli MTY Finnilä

VR Lumia

tuotosta ja rakennetta

Faban kumppani

Lisää sonneistamme www.faba.fi

27


Ayrshire-lehti

1/2017

AYRSHIRE FINLAND 2016 - VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET Valokuvakilpailuun osallistui 23 kuvaa; 9 hieholuokkiin ja 14 lehmäluokkiin. Kilpailun tuomarina toimi UK Ayrshiren ja Maailman Ayrshire Federaation toiminnanjohtaja Duncan Hunter Englannista. Lämpimät kiitokset Duncanille tuomaroinnista ja perusteluista. Luokkavoittajat palkitaan Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n 30 e:n lahjakortilla. Lämpimät onnittelut voittajille ja kaikille kilpailuun osallistuneille!

AYRSHIRE FINLAND 2016 -VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET

There were 23 pictures in Ayrshire Finland 2016 Photo Competition; 9 heifers and 14 cows. Judge of this competition was Duncan Hunter from UK. Thank you very much to Duncan for judging! Congratulation to class winners and all those who took part in this competition!

Luokka 1: Hiehot 6 - 12 kk

1. A Joukolan Das. Nemesis Isä: Forever Schoon Eiffel ET Emä: Joukolan Das. Jangles Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

2. B Joukolan Marietta Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Joukolan Julietta Emänisä: Faucher Poker Erwin Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

3. C SaRan Melissa Isä: De La Plaine Prime Emä: Kipa Emänisä: Family Af-Ayr Doublwhammy Kasvattaja ja omistaja: Salla Rautio

Voittaja A on 6 kk:n ikäinen vasikka, joka on erittäin lypsytyyppinen. Lypsytyyppisyytensä ansiosta se voittaa vasikan B, joka sijoittuu toiseksi. Tämä vasikka on erittäin tasapainoinen ja hyvien jalkojensa ansiosta se voittaa vasikan C, joka on 11 kuukauden ikäinen ja sijoittuu kolmanneksi. Kolmanneksi sijoittuneella vasikalla on hienot, avoimet kylkiluut. A 6 months 1st place. A calf with so much dairy quality which gives advantage over B 7 months 2nd place. Nice balance throughout with good legs and feet over C 11 months 3rd place with nice open rib.

Luokka 2: Hiehot yli 14 kk

1. D Joukolan Lucy-Regan Isä: Des Fleurs Perfect ET Emä: Joukolan Ida-Regan Emänisä: Jelyca Oblique Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

2. C Joukolan Lelly-Edith Isä: Des Fleurs Perfect ET Emä: Forever Schoon Elly-Edith ET Emänisä: Margot Calimero Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

3. E Joukolan Z-La Toya Isä: De La Plaine Prime Emä: Joukolan Z-Alisia Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Luokan voittajalla (D) on tyyliä ja pituutta ja sen luuston laatu on hieno, minkä ansiosta se voittaa tämän luokan. Toiseksi sijoittunut hieho (C) on laadukas ja sillä on parempi lantio kuin kolmanneksi sijoittuneella. Kolmanneksi sijoittunut hieho (E) on hyvin lypsytyyppinen. 1st place has length and style to win the class with nice bone quality which gave her the win. 2nd has lots of quality and is better through the rump than the third place who has good dairy character.

28


1/2017

5. B Savinnan Metsätähti Isä: Des Prairies Potter Emä: Savinnan Inkalilja Emänisä: Faucher Poker Erwin Kasvattaja ja omistaja: Sanna Savikko

Junior Champion Joukolan Das. Nemesis (Luokan 1 voittaja) Vara Champion Joukolan Marietta (Luokan 1 toiseksi sijoittunut) Kunniamaininta Joukolan Lucy-Regan (Luokan 2 voittaja)

6. F Savinnan LadyGaga Isä: Savinnan Hurmaava Emä: Uusi-Suon Vanessa Emänisä: McCornic Nelson ET Kasvattaja ja omistaja: Sanna Savikko

Champion heifer is from Class 1 A Reserve Champion from the same class is B Hon Mention is the winner from class 2

Luokka 3: 2-vuotiaat lehmät, 2 year old cows Luokan voittaja on tyylikäs ja tasapainoinen nuori lehmä, joka paremman jalka-asennon ansiosta voittaa lehmän B. 1st place has the balance and style of a young cow with really nice leg set to give her the advantage over B.

1. A Joukolan Lucky-Edith Isä: Kildare Uliver ET Emä: Joukolan Jelly-Edith ET Emänisä: Palmyra Tri-Star Reality Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

2. B Joukolan Kobra Isä: Cyn Lorr Synd Paristo Emä: Lallin Apropo Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Luokka 4: 3-vuotiaat lehmät, 3 year old cows

1. A Shady Walnut Gold-Moria ET Isä: Mapleburn Remington ET Emä: Shady Walnut Moria Emänisä: Forever Schoon MM Cornelius ET Kasvattaja: Shady Walnut Farm, Kanada Omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

2. B Joukolan Julietta Isä: Faucher Poker Erwin Emä: Joukolan Viennetta Emänisä: Margot Calimero Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

AYRSHIRE FINLAND 2016 -VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET

4. A Jokelan Martha Isä: Palmyra Reality Gibbs Emä: Jokelan Kerttu Emänisä: Faucher Poker Erwin Kasvattaja: Erika ja Jukka Särkijärvi Omistaja: Tarja ja Pekka Saarinen

Ayrshire-lehti

3. D Joukolan B. Janis ET Isä: Kellcrest Landscape ET Emä: Palmyra Dame Edna ET Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Lehmä A voittaa tämän luokan helposti. Sillä on avoimet kylkiluut, se on lypsytyyppinen ja sillä on upea utare. Utareen täyteisyyden ja utareen kiinnitysten ansiosta se voittaa muut tämän luokan lehmät. Toiseksi sijoittunut (B) on tyylikkäämpi ja virheettömämpi kuin kolmanneksi sijoittunut lehmä. 1st place wins easily as a good deep open ribbed cow with lots of dairy character and a great mammary. Her fullness of milk and attachments through the mammary gives her the win over the others. 2nd place cow carries more style and correctness over the 3rd place.

29


AYRSHIRE FINLAND 2016 -VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET

Ayrshire-lehti

4. C Joukolan B. Joplin ET Isä: Kellcrest Landscape ET Emä: Palmyra Dame Edna ET Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

1/2017

5. E Joukolan Das. Jangles ET Isä: Des Chamois Poker ET Emä: Maple-Dell Herman Dasales Emänisä: Visserdale Herman Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Luokka 5: 4-vuotiaat lehmät, 4 year old cows

1. D Joukolan B. Isomeeri Isä: Palmyra Tri-Star Reality Emä: Palmyra Dame Edna ET Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

2. C Lessard Joy-Lorelli ET Isä: Jelyca Oblique Emä: Lessard Calimero Lorelli Emänisä: Margot Calimero Kasvattaja: Lessard Farm Omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

3. A Joukolan Jelou Isä: Palmyra Jerry Bendig ET Emä: Kellcrest Yellow Emänisä: Shady Walnut Conn Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Luokan voittaja (lehmä D) on todellinen ayrshire, jolla on upea runko ja todella hyvä utare. Myös sen luuston laatu on hyvä. Toiseksi sijoittunut lehmä (C) on pidempi ja sillä on korkeammalle kiinnittynyt takautare kuin kolmanneksi sijoittuneella lehmällä. 1st place is a true Ayrshire with a great body and a real nice mammary. Also bone quality is good. 2nd place shows good length and a higher rear udder than 3rd. 4. B Joukolan Janette Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Lunden Romeo Tometta Emänisä: Covey-Farms Romeo ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

5. E Joukolan Z-Isolde Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Joukolan Z-Alisia Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Luokka 6: yli 7-vuotiaat lehmät, 7 year old cows

Champion Shady Walnut Gold-Moria ET (Luokan 4 voittaja) Vara Champion Joukolan B. Isomeeri (Luokan 5 voittaja) Kunniamaininta Joukolan Julietta (Luokan 4 toiseksi sijoittunut) Champion cow is winner of class 4 Reserve is winner of class 5 Hon men is second place in class 4

1. A Forever Schoon Elly-Edith ET Isä: Margot Calimero Emä: Forever Schoon Edith2 Emänisä: Forever Schoon BK Price Kasvattaja: Forever Schoon Farm, Kanada Omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

30

2. B Tasankolan Angervo Isä: Larch Grove Mischief Emä: Tasankolan Vanamo Emänisä: Koiraharjun Tumppi Kasvattaja: Tasankolan tila Omistaja: Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti

Kaksi hyvää lypsylehmää. Ensimmäiseksi sijoittunut voittaa, koska sen jalat ovat paremmat ja sillä on kaikkiaan enemmän lypsytyyppisyyttä. Two good milk cows. 1st place wins for her quality through her legs and overall dairy quality.


1/2017

Ayrshire-lehti

Paras Ayrshirekarja 2016

Paras Ayrshirekarja -kilpailun pääpalkintona on Päivi Latvalan maalaama taulu sekä 200 euron lahjakortti. Kuva Laura Laiholahti

Vuodelle 2016 Paras Ayrshirekarja -kilpailun sääntöjä muutettiin, jotta se motivoisi myös sekakarjoja, joissa on huomattava osuus ayrshirelehmiä, osallistumaan kilpailuun. Muutos on seuraavanlainen: * Karjat, joissa on alle 20 ayrshirelehmää: All Stars -tasoisten lehmien lukumäärää verrataan koko karjan lehmämäärään. * Karjat, joissa on 20 ayrshirelehmää tai enemmän: All Stars -tasoisten lehmien lukumäärää verrataan karjan ayrshirelehmien määrään. All Stars -lehmän AF Class -luokitustuloksen pitää olla vähintään GP80 ja parhaan 305 päivän maitotuotoksen vähintään 9 500 kg. Paras Ayrshirekarja -kilpailu järjestettiin nyt kuudetta kertaa. Kilpailun voitti Laura ja Jouko Laiholahden omistama Joukolan Ayrshire. Tämä oli Joukolan Ayrshiren kolmas peräkkäinen voitto. Kilpailun viisi parasta palkittiin Ayrshirekasvattajien lahjakorteilla ja lisäksi voittaja sai vuodeksi haltuunsa Päivi Latvalan maalaaman taulu. Taulun saa omakseen viidellä kiinnityksellä. Paras Nousija -kilpailun voittaja oli Päivölän tila, om. Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti, joka nosti All Stars -lehmäprosenttia 37:llä edellisestä vuodesta. Paras Nousija -kilpailun voittajan palkitsi Conexx.

Onnea voittaneille ja kiitos kaikille osallistuneille! Kiitos Salla Rautiolle tulosten laskemisesta!

Paras Ayrshirekarja 2016 -kilpailun tulokset:

Karjan omistaja

All Stars -lehmien osuus, %

Vuonna Vuonna 2015 2016

1. Laiholahti Laura ja Jouko 39 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija 13 3. Teiskonlahti Antti ja Heli 38 4. Mertanen Juha ja Anne 30 5. Peltola Riikka ja Peltonen Mika 27 6. MTY Finnilä 19 7. Pakkasmaa Pauliina 8. Taivalmäki Asko ja Savikko Sanna 9. Koljonen Mirja ja Aaro 10. Rauhamaa Sonja 11. Rinkinen Juha ja Huotari Jani 20 12. Kiviranta Markus ja Rautio Salla 3 13. Pohjola mty 14 14. MTY Immonen

56 50 Nousija! 47 41 33 32 21 19 18 16 16 16 14 4 31


Ayrshire-lehti

1/2017

AYRSHIREN TALVI- JA VUOSINÄYTTELY Kuvat Jari Ahlholm

32


1/2017

Ayrshire-lehti

– AYRSHIRE WINTER SHOW 2017

33


Ayrshire-lehti

1/2017

1/2017

AYRSHIREN TALVI- JA VUOSINÄYTTELY – AYRSHIRE WINTER SHOW 2017 Kuvat Jari Ahlholm

34


1/2017

Ayrshire-lehti

Honkolan kartanon karja matkalla kohti uutta kotia

Honkolan karjaa. Kuva Anu Fräntilä-Riihonen

Varmaan jokainen karjankasvattaja on joskus kuullut Honkolan kartanosta. Tämä Urjalassa sijaitseva kartano on ollut monella lailla edelläkävijä suomalaisessa karjanhoidossa ja ayrshirekarjan jalostamisessa. Honkolan kartanossa tehtiin omistajavaihdos vuoden 2016 alussa. Samalla päätettiin luopua lypsylehmien pidosta. Osa karjasta myytiin jo kevään 2016 aikana muille lypsykarjatiloille. Kesällä 2016 karjasta kiinnostuivat virtolaiset Jukka ja Juha Salin. Heidän ajatuksensa oli palauttaa lypsykarja omistamalleen maatilalle 12 vuoden tauon jälkeen. Tilalla oli ennestään iso emolehmäkarja ja sitä varten rakennettu kylmäpihatto. Pihatto oli muutettavissa järkevästi lypsylehmille sopivaksi. Viime vuoden syksyllä sovittiin kaupoista ja samalla Salinin tila Oy otti pikkuhiljaa päätäntävaltaa Honkolan karjan

asioihin. Robotille soveltumattomia lehmiä jätettiin siementämättä ja ruokintaa muutettiin. Hiehot ja vasikat muuttivat Keuruulle omaan kasvattamoon. Vuodenvaihteessa 2017 karja siirtyi Salinin Tila Oy:n omistukseen. Samalla lehmät alkoivat totutella luomuruokintaan. Honkolassa karja on 80 %:sti ayrshirerotua ja loput holsteinia. Karja koostuu tällä hetkellä pääosin ensikoista, mutta mahtuupa mukaan myös 50-tonnareita. Veljesten mukaan tulemisen jälkeen tuotokset ovat lähteneet nousuun. Tätä kirjoitettaessa Honkolassa lypsää noin 200 lehmää. Määrä on noin puolet tavoitemäärästä. Pihatto Virroilla valmistuu kovaa kyytiä ja kesän aikana koko karja muuttaa sinne. Virroilla odottaa robottilypsy nykyisen karusellilypsyn sijasta. Toivottavasti lehmät odottavat uutta pihattoa yhtä paljon kuin hoitajansa. Lisää kuulumisia karjan matkasta Virroille syksyn lehdessä. Anu Fräntilä-Riihonen

35


Ayrshire-lehti

1/2017

Kivirannan pihatto on avara ja valoisa. Kuva Salla Rautio

Ayrshire on Kivirannan tilan lehmärotu Muita rotuja ei edes ajateltu

Markuksen kotitilalla on ollut aina ayrshirelehmiä. Ayrshire on myös Sallalle lapsuudesta asti tuttu rotu. Sallan vanhemmilla ei ollut maatilaa, mutta se ei estänyt Sallan lehmäinnostusta. Loma-aikoina sukulaisten luona Salla tutustui lehmiin ja ensimmäisen oman ayrshirehiehon hän osti vuonna 2002. Eikä se suinkaan jäänyt viimeiseksi. Sallalla oli omia lehmiä parhaimmillaan neljällä eri tilalla hoidossa, viime vuonna Kivirannan lisäksi kahdella tilalla ja vuoden lopulla ne muuttivat Kivirannan uuteen navettaan. Hiehoja jäi vielä kasvamaan kasvatustilalle. 36

Kivirannan tilalle Akaaseen rakennettiin uusi pihatto viime vuonna. Pihatto on 3+3 -rivinen, siinä on slalom-lannanpoisto, verhoseinät ja säädettävä valokate. Lypsystä huolehtii kaksi Lely-lypsyrobottia. Markus Kiviranta ja Salla Rautio pääsivät muuttamaan lehmänsä navettaan marras-joulukuun vaihteessa. Karjan yhtenäisyys on eduksi ruokinnassa ja jalostuksessa, joten siksikin on viisasta keskittyä yhteen rotuun. Ayrshiresonnit ovat tulleet ajan myötä tutuiksi, joten jalostuspäätöksiä on helppo tehdä. Jos tilalle olisi hankittu muita rotuja, olisi jalostusasioihin paneutumiseen pitänyt käyttää enemmän aikaa.

Salla arvostaa ayrshiressä sisukkuutta ja sitä, että se on tuotosseurannan hoitotietojen mukaan holsteinia terveempi. Terveys on tärkeää aina, mutta eläinmäärän lisääntyessä sen merkitys kasvaa. Sairaat eläimet vaativat erikoishuomiota ja lisätyötä, jota ei kaivata, kun työtä on muutenkin riittävästi. Myös ayrshiren paremmat mai-

don pitoisuudet ovat rodulle plussaa.

Automaattilypsyn haasteet

Automaattilypsy asettaa omat haasteensa utareen muodon, vetimien sijainnin ja jopa vetimien suunnan suhteen. Salla kertoo, että eräälle lehmälle, jonka etuvetimet osoittavat eteenpäin, tulee välillä epäonnistuneita lypsyjä. Ihminen ei konetta kiinnittäessään ehkä huomaisi mitään kummallista. Navettaa käyttöön otettaessa täytyi kaksi lehmää poistaa, sillä niille robotti ei saanut kiinnitettyä konetta. Parsinavetassa kumpikin oli vielä hyvin lypsettävissä. Jalkojen kunto on


1/2017

Ayrshire-lehti

pihatossa myös tärkeää. Lisäksi lehmän pitää olla rohkea ja mennä aikailematta lypsylle, kun lypsyvuoro koittaa.

Emävalinta on tehokas työkalu

Tärkeimmät jalostuskohteet tällä hetkellä ovat utarerakenne ja lypsytyyppisyys. Salla mainitsee erittäin tehokkaaksi jalostuksen työkaluksi emävalinnan. Vain parhaista eläimistä otetaan jälkeläisiä. Blondisonni Icaruksesta onkin tällä hetkellä eniten tiineyksiä. Ayrshiresonneista taas Des Coteaux Rubicom on käytetyin. Salla tekee jalostussuunnitelmat ja myös siementää itse. Lelyn aktiivisuusmittari on hyvänä apuna kiimojen seurannassa. Tila kuuluu tuotostarkkai-

luun, maitonäytteet otetaan joka kuukausi ja maidosta otettavaa tiineystestiä hyödynnetään aktiivisesti. Apereseptin tekee ProAgrian maitotilaneuvoja. Sallalla on taito ruokinnansuunnitteluun, mutta pihaton käyttöönoton alkuvaiheessa se on ulkoistettu, koska aika ei vain kaikkeen riitä. Appeessa on kaura-ohra-herne -seosta, rypsiä sekä kivennäisiä ja vitamiineja.

All Stars -lehmät tavoitteena

All Stars -lehmän AF-Class -luokitustuloksen pitää olla vähintään GP80 ja 305 päivän tuotoksen vähintään 9 500 maitokiloa. Salla sanookin All Stars -statuksen olevan hyvä tavoite jalostuksessa. 80

Ilona (VR Lansarin Piuha Pako) on All Stars -lehmä. Se on luokitettu kolme kertaa poikineena AF GP-80, ja kolmannelta kaudelta (304 pv) on tuotosta kertynyt 11 067 – 3,86 – 3,57, solut 57. Ilona kuuluu lehmäperheeseen, jota on elossa 17 eläintä, mm. Ilonan 50-tonnariemä. Kuva Salla Rautio

luokituspistettä ja 9 500 kiloa maitoa ovat riittävät rajat – silloin lehmällä on tarpeeksi hyvä rakenne ja tuotos, eikä lehmää niiden vuoksi tarvitse poistaa.

Kommentti Hyvillä maidon pitoisuuksilla on AB-alueella ehkä enemmän merkitystä kuin C-alueella. AB-alueella ei makseta litroihin perustuvaa maidon pohjoista tuotantotukea, vaan lypsylehmäpalkkiota tukikelpoisuuspäivien perusteella. AB-alueella lypsylehmäpalkkio on tänä vuonna 600 euroa, 9 000 meijerimaitolitraa tuo noin 6,7 senttiä lisähintaa. Jos lehmä lypsää enemmän, lypsylehmäpalkkion vaikutus litraa kohti on vähemmän. C1-alueella tuotantotuki litraa kohti on alkuvuodesta 7,1 senttiä ja 1.9. alkaen 7,6 senttiä. Maidosta saatavaan tuloon pystyy vaikuttamaan pyrkimällä hyviin pitoisuuksiin. Valiolaisilla meijereillä rasvakymmenyksen hinta on 0,25 snt/litra ja valkuaiskymmenyksen hinta 0,70 snt/litra. Normimaidon pitoisuudet ovat rasva 4,3 % ja valkuainen 3,3 %. Jos sekä rasva- että valkuaispitoisuudet ovat kymmenyksen paremmat, tuo se 0,95 senttiä paremman hinnan litraa kohti. Heli Teiskonlahti

Siltä pohjalta on hyvä ponnistaa ylöspäin ja eteenpäin. Heli Teiskonlahti

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry

Huomio 100-tonnarien omistajat! Suomen Ayrshirekasvattajat ry lahjoittaa kaikille jäsentensä ayrshiresatatonnareille niiden kuvasta maalatun posliinilautasen. Lautasen oman satatonnarisi kuvalla saat, kun lähetät lehmästäsi kuvan Merja Kalliolle, merja.kurhila@gmail.com. Lisäksi yhdistys myöntää jäsenilleen ansiomerkin jokaisesta ayrshiresatatonnarista.

Farmari Seinäjoella 14.-17.6.2017 Kansallisen Ayrshirenäyttelyn tuomariksi saapuu Ravenhill-jalostuskarjan omistaja John Suffern Pohjois-Irlannista. Junnutuomarina Miia Mannila (o.s. Kaappola). Ayrshirekasvattajat hoitaa torstaina 15.6. Ayrshirepäivän kehätapahtumat ja vapaaehtoisia toimitsijoita tarvitaan lisää. Ilmoittautumiset Vilmalle sähköpostitse vilma.pohjola@gmail.com. Tervetuloa seuraamaan näyttelyä! 37


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshiret pyörittävät Kuusiniemen uutta pihattoa Nivalan Ahteella (Osa 1) Kuusiniemen uusi pihatto. Kuva Kuusiniemen Ayrshire

Aloitetaanpa alusta

Tässä kirjoituksessa on alkuun lähdettävä vuodesta 2002 ja jo lähes legendaksi muuttuneesta Ayrshirekasvattajien Virtain kokouksesta, jonne Ellu seuruineen saapui. Mukana oli Kuusiniemestä Ellun lisäksi Mara ja saappaanvarren mittaiset Elias ja Mikael, unohtamatta tietenkään Ahlholmeja, Anua ja Jaria. Se tunnelma, joka silloin nousi kattoon, on siivittänyt ayrhireä ja onneksi saatu pysymään edelleen ylhäällä. Ellulle, josta nyt puhutaan, ayrshiret olivat silloin puheissa ”oravan raatoja”, mutta ne kuitenkin kiinnostivat ja niiden jalostamiselle oli tehtävä jotain ja nopeasti, kertakäyttölehmiä ei voinut olla. Virroilla puhuttiin asioista niiden oikeilla nimillä. Kiitos mukaantulostanne, tulkoon kirjoitetuksi tässä ja nyt. Vaikka piti kirjoittaa ayrshireistä uudessa pihatossa, 38

Eliisa (Ellu) ja Martti (Mara) Kumpulan uuteen pihattoon saatiin tutustua joulun alla 2016. Rankka rakennusprojekti lähestyi hetkeä, jolloin asukit alkaisivat muuttaa uuteen kotiinsa ja isäntäväen työtaakka pikkuhiljaa helpottaisi. Tutustumispäivä kiinnosti suurta yleisöä ja yli 1000 kahvikuppia kumottiin suihin pullan kera ja muukin tarjoilu kelpasi kävijöille. on pakko kertoa hieman lisää Ellusta, että kaikki tietäisimme sen taustan, millä ratkaisut tehdään. Paikallisesti Ellulla on ollut muiden viljelijöiden luottamus lomalautakunnasta maataloustuottajiin, karjakerhoon, meijeriin ym. Asioista päätettäessä Ellu osaa hahmottaa tilanteen ruohonjuuritasolla eli jokainen jäsen huomioidaan tasapuolisesti. Tämä on hänelle itsestään selvyys, siksi häntä kuunnellaan. Monien puhelinkeskustelujen aikana, jolloin esim. allekirjoittanut

on ollut äestämässä ekoja lohkoja Mietoisten savilla ja Ellu polttamassa kanavan varsia Ahteella, on käyty laidasta laitaan ajatusten vaihtoa. Niskavuorelaisuus on Ellussa syvällä, tuskin koskaan mennään siitä, missä aita on matalin, vaan edetään varman päälle ilman riskejä silloin, kun asia on selvä eikä tarvitse pelätä vastaiskuja. Myös körttiläisyys asuu ahteelaisemännän sisällä kirkkaana. Nämä kaksi ominaisuutta tekevät hänestä Ellun, joka yllättää ne, jotka tuijotta-

vat näkemäänsä korkokenkäistä blondia. Kaiken edellä mainitun mahdollistaa vierellä vahva tukipylväs, Mara-isäntä.

Siihen pihattoon tulee vain ayrshireä

Yllä olevat sanat olivat Ellulla ensimmäisiä ajatuksia uutta pihattoa suunniteltaessa. Tämä päätelmä oli kehittynyt selkeäksi viimeisen 10 vuoden aikana, jona hän oli saanut seurata ayrshirerodun kehitystä Ayrshirekasvattajien hallituksen vinkkelistä, vierailuilla eri karjoissa ulkomailla kuin myös Suomessa ja tietysti omassa karjassa. Rodun vuosinäyttelyt ja osallistuminen muihin näyttelyihin kotimaassa veivät Kuusiniemen väen täysin mukanaan kokemaan ja näkemään lehmien kehityksen pitkin harppauksin. Lehmissähän jalostuksen lopputulos ilmentyy ja ”sato” korjataan, vasikat ja hiehot ovat


1/2017

suuntaa näyttäviä välivaiheita. Rotuvalintaa helpotti myös kokemukset toisesta rodusta kotinavetassa toteamuksella; lehmä ei ole mikään mustavalkoinen juttu. Rodun valintaperusteina olivat Ellun sanoin jo fraaseiksi muodostuneet: 1. Kestävyys, joka koostuu rakenteen eri osatekijöistä, selästä, mikä kantaa rungon, jaloista, joilla on helppo seistä ja liikkua, ja tämän kruununa hyvin kiinnittyneistä utareista tasapainoisin vetimin. Edellä esitetyt kriteerit löytyvät ayrshirestä. Kestävyyteen myös olosuhteilla ja hoidolla on vaikutuksensa. Jokainen poikimakerta lisää lehmän positiivista saldoa, sillä on merkitystä. 2. Ter veys - tilastoista löytyy ayrshirelle tästä plussaa. Yksikin eläinlääkäriä vaativa käynti maksaa jo satoja euroja ja litroissa tuplat, näinhän se menee. 3. Taistelutahto - kaikenlainen elinvoimaisuus sopeutua eri tilanteisiin. Molemmilta, lehmältä ja emännältä, pitää

Ayrshire-lehti

tarvittaessa löytyä luonnetta. 4. Uteliaisuus - kiinnostus ympäristöstä ja uuden oppimisesta. Tässä ominaisuudessa suomenkarja peittoaa kaikki. Pari kuukautta uudessa pihatossa on ollut rodun kannalta edelleen positiivista. Vanhoilla 7 - 8 kertaa poikineilla lehmillä ei ole ollut mitään vaikeuksia sopeutua uusiin tilanteiseen ja olosuhteisiin, kaikki on ymmärretty, robotit löytyvät ja makuupaikat. Kuusiniemen navetalla on myös pohdittu jatkuvasti käynnissä olevaa, omaa elämäänsä elävää rotukeskustelua. Tässä vaiheessa tytär Eveliina, jolla on aika lailla kokemusta eri roduista ja karjoista kotimaassa, Virossa ja Australiassa, otti ohjat käsiinsä ja kyseli faktoja äidiltään: - Montako jalkavaivaista lehmää on? Ellu vastaa: Ei yhtään. - Montako utaretulehdusta? Ellu vastaa: Ei yhtään. - Montako asetonitautista/ huonosti syövää? Ellu vastaa: Ei yhtään. - Montako makaa sairas-

INFO, Kuusiniemen tila • Työvoima Eliisa ja Martti Kumpula sekä tytär Eveliina • Tilalla peltoa 160 hehtaaria, josta 35 hehtaaria vuokralla • Pelloilla viljellään nurmea, kauraa ja ohraa omaan käyttöön • Tammikuussa 2017 valmistunut Conexx-pihatto, jossa sivuruokintapöydät ja avokourut kumimatoilla • Kaksi DeLaval VMS lypsyrobottia, varaus kolmannelle robotille • Tällä hetkellä lypsyssä 80 lehmää, yhteensä 100 lehmää, jotka kahta lehmää lukuun ottamatta ayrshireä • Karja ruokitaan appeella, lisäksi roboteilta kahta väki rehua tuotoskauden mukaan • Karjan keskituotos viime vuonna 10 500 kiloa

karsinassa? Ellu vastaa: Ei yhtään. Yhdessä päädyttiin siihen, että rotukeskustelu on heidän osaltaan käyty. Tehty valinta ei aiheuta hapuilua, vaan kiitollisuutta. Ellun kanssa yhdessä päädyttiin siihen, että kertomus jatkuu lehden seuraavassa numerossa, jossa pohditaan pidempiaikaista ayrshiren suh-

detta robottiin ja havaintoja siitä. ”Toimittaja” käy itse paikalla tutustumassa tilanteeseen elokuussa. Hyvää kevättä, kesää ja karjaonnea! Toivottaa Anna-Maija Pohjola

Kuusiniemen lehmät ulkoilivat jo vanhan parsinavetan aikaan ja sama jatkuu nyt pihatosta käsin. Kuva Kuusiniemen Ayrshire

39


Ayrshire-lehti

1/2017

Faba tiedottaa

Tunnetko kantakirjatodistuksen ja mitä se kertoo? Nykyinen kantakirjatodistus sisältää melkoisen määrän tietoa eläimestä ja sen taustoista. Kantakirjatodistukset löytyvät ajantasaisin tiedoin netistä ”Jalostuksen verkkopalveluista”. Sähköiseen todistukseen päivittyvät jalostusarvot, tuotostiedot, poikimiset jne. sitä mukaa kuin niitä neuvonnan tietokantaan kertyy. Todistus toimii oivana tuoteselosteena eläinkaupassa. Varsinkin, jos olet ostamassa eläimiä, niin pyydä myyjältä terveystodistuksen lisäksi kantakirjatodistus, voit vakuuttua ostamasi eläimen taustoista.

Kantakirjatodistusten katselu ja tulostus

Kantakirjatodistuksia voi selailla tai tulostaa www.faba. fi > Palvelut oikeasta laidasta löytyvän Jalostuksen verkkopalvelut-linkin kautta. Palveluun kirjaudutaan MinunMaatilani, winAMMU tai Elmeri-tunnuksilla. Jalostuksen verkkopalveluissa mennään aluksi Lypsykarjapalvelut valikkoon ja sieltä valittaessa Kantakirjatodistuksen tulostus, päästään alla olevalla sivulle.

40


1/2017

Ayrshire-lehti

Faba tiedottaa

Kantakirjatodistuksen lisäksi saat halutessasi jalostusasiantuntijalta rakennearvostelukäynnin yhteydessä yhteenvedon karjasi rakennearvosteluista. Lisäksi tarjolla on yksittäisen eläimen FabaRANE-tuloste. Mitä kantakirjaus ja rakennearvostelu maksaa?

• Kantakirjaus + rakennearvostelu 15 € / eläin *) + käyntimaksu 87 € *) • FabaJASUn yhteydessä 10 € / eläin *) • Mikäli eläimen emä ei ole kantakirjassa, niin suvun kantakirjaus maksaa 10 € (+alv). *) hintoihin lisätään alv 24 %

Tunnistetiedot, nupous, kantakirjaus

Eläimen omistushistoria

Viimeisin luokitustieto

Rotuosuudet

Eläimen 305 pvn tuotokset (keskiarvo, paras ja viimeisin Karjan keskituotos Emän tunnistetiedot, rotu%, jalostusarvot ja tuotostiedot

Eläimen ja sen isän, emän, isänisän ja emänisän jalostusarvot Eläimen 305 pvn tuotos ja poikimiset (syntyneen vasikan isä ja sukupuoli, poikimavaikeusarvio siem/tiineys) Eläimen ja sen emän rakennearvostelupisteet ja -indeksit

Alkioista syntyneet vasikat

Eläimen ja sen emän parhaat luokitukset

Eläimen ja sen emän käyttöominaisuusarviot (lypsettävyys, luonne, vuoto)

41


Ayrshire-lehti

1/2017

Tuotosseurantavuosi 2016:

Karjat vähenevät, lehmämäärä pysynyt ennallaan ProAgria Tuotosseuranta julkaisi vuoden 2016 tulokset 29.3.2017. Karjojen määrä putoaa, mutta lehmämäärä on tähän asti pysynyt melkein ennallaan ollen viime vuonna 224 200 tuotosseurantalehmää, jossa pudotusta on tapahtunut vain 2 % edellisestä vuodesta. Karjamäärä putosi 7 % ja oli enää 5 410. Karjojen keskikoko on jo yli 43 lehmää per tila. Ayrshire on menettänyt osuuttaan koko 2000-luvun, mutta jos tästä alamäestä haluaa etsiä jotain positiivista, niin pudotus oli 2016 samaa tasoa kuin edellisinä vuosina eli 2 %-yksikköä. Valtarotujen voimasuhteet olivat 2016 vuoden lopussa; ayrshire 52,9 % ja holstein 45,4 %. Tuotokset jatkoivat nousuaan, ayrshiren tuotos oli 9 126 kg ja pitoisuudet; rasva 4,41 % ja valkuainen 3,54 %. Ayrshire

Kuva Pirjo Nousiainen

42

häviää holsteinille maitokiloissa, mutta pitoisuudet yleensä ja varsinkin selvästi korkeampi rasvapitoisuus kaventavat eroa energiakorjatussa tuotoksessa. Ero holsteinin hyväksi oli silti 609 kg. Ayrshiren kannalta kaavailut rasvan hinnoittelun nostamisesta olisivat hyvä uutinen, maailman markkinoilla rasvasta on pulaa ja voin hinta on jatkanut nousuaan tänä keväänä. Rotujen tuotoksia vertailtaessa pitää myös muistaa rotujen välinen ero elopainossa, mikä 50 lehmän karjassa vastaa jo 2 500 kg enemmän painoa holsteinilla ja siten myös enemmän ylläpitorehua. Maidon solupitoisuus oli edelleen ayrshirellä alempi, 168 000 verrattuna holsteinin 189 000:en. Ayrshirelehmien keskipoikimakerta oli korkeampi (2,48) kuin holsteinlehmillä (2,34). Myös lehmien elinikä

on ayrshirellä edelleen pidempi (5,1) kuin holsteinilla (5,0), joskin edelliseen vuoteen verrattuna ayrshirellä se oli hieman lyhentynyt ja holsteinilla pysynyt ennallaan. Utaretulehdus on poiston syynä sekä ayrshire-ensikoilla että vanhemmilla lehmillä harvinaisempi kuin holsteinilla, mutta huono hedelmällisyys on poiston syynä edelleen ayrshirellä holsteinia yleisempi. Lähes kaikki pienemmän prosentin poiston syyt, kuten jalkasairaudet, vedinviat, ruoansulatuskanavan sairaudet, poikimahalvaus ja tapaturmat, olivat ayrshirellä harvinaisempia kuin hosteinilla. Ayrshiren maine terveenä rotuna on siis tuotosseurantatietojen valossa edelleen perusteltua faktaa. Tuotosseuranta antaa myös selvän viestin rodun jalostukseen. Huono tuotos on

ayrshirelehmien poiston syynä selvästi yleisempi. Erityisesti ero näkyy ensikoiden kohdalla; ayrshire-ensikoiden poistoista 19,4 % tapahtuu huonon tuotoksen takia, kun vastaava luku holsteinensikoilla on 15 %. Ensikon ei tarvitse lypsää yhtä hyvin kuin vanhemman lehmän, mutta korkea %-osuus kertoo, että huomattava määrä ayrshire-ensikoita lypsää selvästi alle karjanomistajien sietorajan ja joutuu poistetuksi. Tätä faktaa ei rodun jalostuksessa kannata jättää huomiotta. Toisaalta huono tuotos on holsteinensikoillakin, samoin kuin ayrshirellä, toiseksi yleisin poiston syy huonon hedelmällisyyden jälkeen. Ilmeisesti ensikoilta todella vaaditaan maitoa, koska niitä tästä syystä poistetaan, ja samalla otetaan kannettavaksi tappio maksamatta jääneistä kasvatuskuluista. Huono utarerakenne on edelleen mainittava poiston syy vanhemmilla ayrshirelehmillä, 10,8 % poistoista, kun se holsteinilla on 5,3 %. Tämä kertoo, että rakenteen ja varsinkin utarerakenteen jalostuksessa on ayrshirellä vielä tehtävää. Eläinten rakenteen jalostusta myös Ayrshirekasvattajat on pitänyt tärkeänä koko toimintansa ajan. Näitä tilastoja lukiessa viimeistään kirkastuu, että tuotosseurannan merkitys ayrshirerodun jalostuksessa on merkittävä. Genomijalostuksen vallattua sonnivalinnan, tarvitsemme edelleen faktaa siitä, miten jalostuksen lopputuote eli ayrshirelehmä navetassa todellisuudessa pärjää. Mirja Koljonen


1/2017

Ayrshire-lehti

Vuoden 2017 ensimmäinen luokituskierros Ayrshirekasvattajien vuoden ensimmäinen AF-Class -luokituskierros alkoi juuri ennen Sarka-messuja ja jatkui messujen jälkeen vielä reilun viikon ajan. Yves Charpentier luokitti kierroksella 325 lehmää ja kaksi tilasonnia. Rannan Promo luokitettiin Talvinäyttelystä kotiuduttuaan excellent-lehmäksi tuloksella EX-90.

Tuloksista

Luokitetuista eläimistä 48 % sai tuloksen GP tai parempi, mikä oli taas uusi ennätys. Yli 75 pisteen tuloksen sai peräti 95 % lehmistä. Tulosta vääristää tosin se, että 29 tilasta kolmella luokitettiin vain yli 80 pisteen saaneet lehmät ja alle 75 pisteen lehmiä luokitettiin vain kahdeksalla tilalla, vaikka niitä varmasti löytyy useammistakin karjoista. Vain muutama luokitustila luokittaa aina kaikki ensikkonsa, joten karja-aines luokitustiloilla ei ole välttämättä todellisuudessa niin hyvää kuin tulostaulukon lukujen perusteella voisi päätellä. Eteenpäin jalostuksessa on kuitenkin menty laajalla rintamalla, koska tämän kierroksen kaikki 12 VG-tulosta

Rannan Promo. Kuva Jari Ahlholm

kirjattiin eri tiloilla. Rannan Promo luokitettiin kolmannen poikimisen jälkeen excellentiksi ja se on nyt yhdeksäs suomalainen excellent-lehmä.

Sonnitilasto

Taulukossa on vuoden ensimmäisen luokituskierroksen jälkeen 88 sonnia, joilla on jo vähintään 25 luokitettua tytärtä. Listalle nousi yksi uusi sonni. Pokerin poika Lagace Motown ET (26 tytärtä, 53 % GP tai yli) löytyy nyt sijalta kuusi. Kärkipaikkaa pitää edelleen Mapleburn Remington ET (130 tytärtä, 60 % GP tai yli), ja kakkoseksi nousi Des Chamois Poker ET (173 tytärtä, 57 % GP tai yli). Niille molemmille luokitettiin nyt

kaksi uutta tytärtä. Kolmossijalta löytyy Visserdale Dilligent ET (42 tytärtä, 57 % GP tai yli), jolle ei tällä kierroksella luokitettu yhtään uutta tytärtä. Kolmenkymmenen parhaan sonnin listalla suurin putoaja on Kamouraska Rockstar (35 tytärtä, 48 % GP tai yli), jonka kymmenen uutta luokitettua tytärtä pudottivat edellisen listan kakkospaikalta sijalle 12. Sonnilistan suurin nousija on viisi sijaa parantanut De La Plaine Prime (46 tytärtä, 52 % GP tai yli), joka löytyy nyt taulukosta sijalta seitsemän. Sille luokitettiin neljä uutta tytärtä, ja lisäksi osa aikaisemmin luokitetuista tyttäristä korotti luokitustulostaan. Näistä yksi oli kierroksen excellent-luokitettu

lehmä Rannan Promo. Uudet luokitukset jakautuivat nyt poikkeuksellisen monelle sonnille ja niinpä 67 % luokituksista tehtiin muille kuin sonnitilastossa olevien sonnien tyttärille. Tästä syystä taulukossa ei tapahtunut suuria muutoksia.

Kautta aikojen tilastoa

6.2.2017 mennessä yhteensä 10 410 eri ayrshirelehmää on AF-Class -luokitettu. Nämä lehmät ovat 1 226 eri sonnin tyttäriä. EX-luokituksen on saanut kautta aikojen yhdeksän lehmää ja VG-luokkaan on luokitettu yhteensä 230 lehmää. Yli 75 pisteen tuloksen on saanut 61,9 % lehmistä.

Ayrshiren luokitustulosten jakautuminen luokitusluokittain 25.1. - 7.2.2017

Kaikki AF-Class luokitustulokset:

Excellent 90-97 Very Good 85-89 Good Plus 80-84 Good 75-79 Good 70-74 Fair 60-69 Yhteensä

Excellent 90-97 9 Very Good 85-89 230 Good Plus 80-84 2593 Good 75-79 3612 Good 70-74 2093 Fair 60-69 1873 AF-luokitettuja lehmiä yht. 10410

1 12 143 153 15 1 325

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

0,31 3,69 44,00 47,08 4,62 0,31 100

% % % % % % %

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

0,09 2,21 24,91 34,70 20,11 17,99 100

% % % % % % %

43


Ayrshire-lehti

1/2017

tai ”Molemmat käy”. Mikäli tila ei halua osallistua tulevalle luokituskierrokselle, tilan tulee päivittää tietonsa ja laittaa rasti rekisterin kohtaan ”En halua toistaiseksi luokituskäyntiä.”.

Tilasonnit

Kierroksella luokitettiin kaksi tilasonnia, ja niiden luokitustulokset ovat nähtävissä omassa taulukossaan. Oman tilasonnin luokitustulokset voi käydä aina katsomassa suoraan luokitustietokannasta. Kun kirjautuu omilla tunnuksillaan tietokantaan, voi tulostettavan sonnin luokitusten minimimääräksi vaihtaa luvun 1 (oletuksena 20). Silloin sonnitulosteessa näkyvät nekin sonnit, joilta on luokitettu esimerkiksi vain yksi tytär.

Luokituskierrokselle ilmoittautuminen

Yhdistyksen järjestämä luokitus on tarkoitettu Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n jäsenille ja mukaan pääsee ilmoittamalla tietonsa luokitusvarausrekiste-

riin FDD:n kotisivuilla olevalla lomakkeella. Lomake täytetään vain kerran, ja jatkossa tila saa aina noin kaksi kuukautta ennen jokaista luokituskierrosta tietojensa päivityspyynnön ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Päivitysviestin saatuaan tiloilla on viikko aikaa päivittää tietojaan, ennen kuin lista tiloista lähtee luokitusjärjestelijälle. Jos kyseessä on Ayrshirekasvattajien luokituskierros, pitää kierrokselle päästäkseen yhteistyökumppanit kohdassa olla valittuna joko ”Vain Suomen Ayrshirekasvattajat ry”

Eläintietojen ilmoittaminen luokitusta varten

Helpoin ja paras tapa on lähettää eläintiedot Ammu-ohjelman pdf-muotoisina lehmäkortteina, koska niissä on valmiina kaikki tarvittavat tiedot ja ne voidaan lukea sähköisesti tietokantaan. Eläinten pitkät nimet tulee tarvittaessa vielä ilmoittaa sähköpostiviestissä, koska lehmäkorttien nimet ovat usein puutteellisia. Ohje eläintietojen lähettämisestä löytyy FDD:n sivuilta. Jos tila ei itse pysty tai ehdi

tulostamaan lehmäkortteja, voi tila sopia eläintietojen hausta suoraan rekisteristä Veli Ikkeläjärven kanssa. Myös ProAgrian verkkopalveluista voi tulostaa vastaavat pdf-muotoiset lehmäkortit eläimilleen. Näitä lehmäkortteja ei kuitenkaan vielä voi lukea sähköisesti tietokantaan, joten ensisijaisesti eläintiedot toivotaan lähetettävän Ammu-ohjelmasta niin kauan kuin se toimii. Suomen Ayrshirekasvattajien kotisivuilta www.ayrshirefinland.com löytyy tietoa luokituksesta ja ohjeet luokituksen varaamiseksi. Kaikki AF-Class -luokitustulokset ovat nähtävillä Finnish Dairy Data FDD:n tietokannassa osoitteessa http://www.luokittaja. com/ayrshire/index.jsp. Veli Ikkeläjärvi

Kierroksella luokitettujen AYRSHIRESONNIEN luokitustulokset Kokonais- pisteet Lantio Jalat GP82 83 82 GP80 82 81

Lypsytyyppi SONNIN NIMI 81 ÄNKÖN LOUNATUULI 78 RAUHAMAAN MESTARI

Isä Palmyra Tri-Star REALITY La Sapiniere CACYKED

Emänisä Faucher Poker ERWIN Lusi-Kottilan LUIRO

Omistaja Änkö Sari Rauhamaa Sonja

SONNIKOHTAISET AF-CLASS LUOKITUSTULOKSET paremmuusjärjestyksessä 2004 - 6.2.2017

Listattuna ovat kaikki ne sonnit, joilla on vähintään 25 luokitettua tytärtä. Sonnit ovat paremmuusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka monta tytärtä on luokitettu GP tai paremmin. Saman tuloksen saaneilla sonneilla järjestyksen ratkaisee luokitettujen lukumäärä.

NIMI

1. Mapleburn REMINGTON ET 2. Des Chamois POKER ET 3. Visserdale DILLIGENT ET 4. Faucher Poker ERWIN ET 5. Blackaddar GEORGE 6. Lagace MOTOWN ET 7. De La Plaine PRIME 8. Palmyra BET ON ME ET 9. Palmyra Tri-Star BURDETTE 10. Palmyra Tri-Star REALITY 11. Palmyra Poker RIGGINS ET 12. Kamouraska ROCKSTAR 13. Duo Star NORMANDIN 14. Kellcrest LANDSCAPE ET 15. Kildare ULIVER ET 16. Jelyca OBLIQUE 17. Don-Sher HECTOR 18. Blackaddar KARAMILK 19. Margot CALIMERO 20. Beau Lac NEMO ET 21. R FACET 22. Lagace RISTOURN 23. Covey-Farms ROMEO ET 24. Des Prairies POTTER 44

Yht

GP+

90-97 EX

85-89 VG

80-84 GP

75-79 G

70-74 69 tai alle G F

130 60 % 0 13 66 40 9 2 173 57 % 0 15 85 50 18 5 42 57 % 0 1 23 8 7 3 67 55 % 0 5 32 24 6 0 33 54 % 0 0 18 9 4 2 26 53 % 0 0 14 11 1 0 46 52 % 1 0 23 20 2 0 47 51 % 0 1 23 21 1 1 246 50 % 1 6 116 105 16 2 142 50 % 0 6 66 60 10 0 62 50 % 0 5 26 29 2 0 35 48 % 0 1 16 18 0 0 51 47 % 0 0 24 19 4 4 46 47 % 0 1 21 16 7 1 36 47 % 0 3 14 14 4 1 236 46 % 0 9 101 108 13 5 142 46 % 0 1 65 50 15 11 26 46 % 0 0 12 8 3 3 190 45 % 1 9 76 66 28 10 37 45 % 0 1 16 16 3 1 167 44 % 0 8 67 80 10 2 118 44 % 0 5 47 55 7 4 50 44 % 0 4 18 13 7 8 206 43 % 0 5 84 79 31 7


1/2017

25. Woodland V PARDNER 26. Kildare JERRY 27. Birghdale COPPER 28. Palmyra Jerry BENDIG ET 29. Ardrossan K.TRIDENT 30. Shady Walnut CONN 31. Ayr-Phoe IDEOSTAR ET 32. Lagace MODEM ET 33. Kellcrest ICE MAN ET 34. Nexus DREAMER 35. Forever Schoon MM CORNELIUS ET 36. ORRARYD 37. Bonnie Brae HELIGO 38. Bonnie Brae Copper YES SIR ET 39. Kellcrest HAPPINESS ET 40. Kellcrest SHOWSTAR ET 41. Des Chamois PAT LARO 42. Forever Schoon SPECIAL K 43. A LINNE 44. La Saphiniere CACYLITE ET 45. P-B TRIDENT´S LOT 46. Mardel VOLAGE ET 47. Blackaddar SHERLOCK 48. Kildare JEROME ET 49. Asmo ULLIMULLI ET 50. Kildare SYLVEST ET 51. Purolan ORKKO 52. Visserdale VALTSU ET 53. Tyrisevän MIQUR 54. Ristitien JOHDE 55. Kangassalon KELLI 56. Larch Grove MISCHIEF 57. Kilpisalon TOIVO 58. PETERSLUND 1213 59. B JURIST 60. Ruokoniemen ORAVA 61. K LENS 62. Viikin RECORD 63. Asmo SAFIR ET 64. Asmo SALE ET 65. Suontaan JEHTA ET 66. Lars LARSGÅRD 67. Asmo SIIRAKKI ET 68. Pärepuusaaren OSANDUR 69. Korkeakummun IVAR 70. Vehkalan KULLERO 71. BOTANS 72. Niemelän OOPPIUM 73. Asmo TOSIKKO ET 74. Ojaniityn RUMBA 75. Hyötylän PIUHA 76. Kurhilan NEUMAN ET 77. Pulkkalan PRIHA ET 78. Lammin LIFE 79. Saukon JOACHIM 80. Valkaman LAIVA 81. Alhaisten LÖÖPERI 82. Lusi-Kottilan LUIRO 83. Vanhatalon MUKSU 84. Laurilan IPOLLO 85. Heikkilän KINGI 86. Hirvivainion KUOPUS 87. Lammin JIFFE 88. Haralan ETRO

Ayrshire-lehti

148 42 % 0 9 54 35 29 147 42 % 1 13 48 42 28 152 40 % 0 5 56 57 21 82 40 % 0 3 30 33 11 52 40 % 1 2 18 20 5 298 37 % 0 19 94 99 58 143 37 % 0 1 53 73 12 173 36 % 0 4 60 77 27 126 35 % 1 6 38 52 18 81 35 % 0 0 29 44 6 39 35 % 1 3 10 12 10 38 34 % 0 0 13 13 6 63 33 % 0 4 17 19 13 48 33 % 0 1 15 27 3 34 32 % 0 0 11 14 9 46 30 % 0 0 14 28 3 39 30 % 0 0 12 11 10 44 27 % 0 1 11 13 15 40 27 % 0 2 9 18 7 37 27 % 0 0 10 21 6 36 27 % 0 0 10 13 5 41 26 % 0 0 11 12 11 41 26 % 0 1 10 21 9 49 20 % 0 0 10 25 8 30 20 % 0 0 6 16 4 29 20 % 0 0 6 14 5 214 18 % 0 2 38 81 64 38 18 % 0 0 7 16 10 155 17 % 0 1 26 26 63 56 17 % 0 1 9 15 10 153 15 % 0 0 24 35 35 72 15 % 0 1 10 37 20 57 15 % 0 0 9 35 9 195 14 % 0 0 28 55 57 84 14 % 0 0 12 24 29 57 14 % 0 0 8 18 16 37 13 % 0 0 5 9 13 88 12 % 0 1 10 37 24 31 12 % 0 0 4 13 11 76 11 % 0 0 9 36 24 60 11 % 0 0 7 16 15 44 11 % 0 0 5 6 15 35 11 % 0 0 4 15 12 58 10 % 0 0 6 14 19 41 9 % 0 1 3 11 10 32 9 % 0 0 3 6 4 25 8 % 0 0 2 4 8 67 7 % 0 0 5 20 21 38 7 % 0 0 3 23 9 27 7 % 0 0 2 7 13 33 6 % 0 0 2 9 10 32 6 % 0 0 2 9 10 38 5 % 0 0 2 12 15 83 4 % 0 0 4 20 15 57 3 % 0 0 2 13 15 51 3 % 0 1 1 19 9 51 3 % 0 0 2 7 13 49 2 % 0 0 1 4 16 42 2 % 0 0 1 7 10 36 2 % 0 0 1 5 12 38 0 % 0 0 0 3 10 30 0 % 0 0 0 2 12 27 0 % 0 0 0 4 4 26 0 % 0 0 0 4 4

21 15 13 5 6 28 4 5 11 2 3 6 10 2 0 1 6 4 4 0 8 7 0 6 4 4 29 5 39 21 59 4 4 55 19 15 10 16 3 7 22 18 4 19 16 19 11 21 3 5 12 11 9 44 27 21 29 28 24 18 25 16 19 18 45


Ayrshire-lehti

1/2017

Neospora – maailmalla yleinen tuttavuus, Suomessa aiheuttaa kummastusta karjatiloilla Mikä on Neospora?

Neospora (neospora caninum) on loinen, kokkideihin kuuluva alkueläin, joka ei nykytietämyksen mukaan tartu ihmiseen. Se on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä luomisen aiheuttajista sekä liha- että lypsynaudoilla, mutta Suomessa sitä on todettu vuosittain vain yksittäisillä tiloilla. Maailmanlaajuisesti loisen on arvioitu aiheuttavan jopa 20 % nautojen luomisista. Ensimmäiset positiiviset eläimet todettiin Suomessa 1990-luvun loppupuolella ja sen jälkeen loinen on todettu vajaalla 50 tilalla. Tehokasta lääkitystä tai rokotusta ei ole olemassa loisen hävittämiseksi. Neospora ei ole lakisääteisesti vastustettava eläintauti. Taudin vastustaminen on vapaaehtoista ja karjanomistaja on itse velvollinen maksamaan kaikki sairauden tutkimisesta ja saneeraamisesta aiheutuvat kustannukset.

saavat tartunnan syödessään sairaan väli-isännän kudoksia, esim. jälkeisiä, pakastamattomia tai raakoja palautuslihoja, elimiä tai luita. Navetassa koirat saattavat saada tartunnan myös nuollessaan Neosporaa kantavien lehmien emättimestä valuvia eritteitä tai syödessään jälkeisiä. Koska Neosporaa on löydetty myös villimärehtijöistä, kuten peuroista ja kauriista, luonnonvaraiset koiraeläimet saattavat saada tartunnan myös syödessään niiden lihaa, elimiä tai jälkeisiä. Väli-isäntänä toimii pääasiassa nauta, mutta Neosporaa on todettu myös rotassa, villimärehtijöissä, hevosissa, kanoissa, lampaissa ja vuohissa. Toinen Neospora-loisen

tapa tarttua nautaeläimeen on siirtyä emosta sikiöön jo kohdussa istukan kautta. Lähes kaikki (75–100 %) sairaiden eläinten jälkeläiset ovat kantajia jo syntyessään ja niitä ei suositella jätettäväksi jalostukseen, vaan ne kasvatetaan tavallisesti teuraseläimiksi. Neospora ei vaikuta lihan laatuun eikä eläimen kasvuun. Neospora saattaa aiheuttaa sekä vastasyntyneille vasikoille että koiranpennuille keskushermosto-oireita ja heikkoutta, sekä saattaa lisätä vastasyntyneiden kuolleisuutta. Joskus tavataan myös muumioituneita, epämuodostuneita tai kuolleena syntyneitä vasikoita. Sairaus ei tartu naudasta toiseen. Lehmä ei saa tartuntaa

Loinen elää koiraeläimissä ja naudoissa

Koiraeläimet ovat pääisäntiä ja loinen pystyy siirtymään muihin eläimiin vain koiran ulosteen päätyessä suun kautta väliisäntään, tässä tapauksessa nautaan. Naudan suolistosta loinen siirtyy verisuonia pitkin kaikkialle kudoksiin. Suurin tartuntariski on koiraeläimen ulosteella saastunut rehu, laidun tai juomavesi. Koira, susi ja kojootti on todettu loisen pääisänniksi, mutta jatkuvasti tehdään lisätutkimuksia muiden eläinten, kuten ketun ja supikoiran, suhteen. Koiraeläimet 46

Neospora on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä luomisen aiheuttajista sekä lypsy- että lihanaudoilla. Kuva Mika Nokso

esim. syödessään poikimakarsinassa neosporapositiivisen eläimen jälkeisiä tai ulostetta. Sairastunut nauta ei myöskään tämän hetken tiedon mukaan levitä tartuntaa maidon mukana eli maitoa voi juottaa vasikoille. Joutuessaan isännän ulkopuolelle loinen muodostaa erittäin kestäviä ookysta-muotoja. Tämä on suojakuori, ja se suojelee tehokkaasti loista desinfiointiaineilta, lämmöltä ja kylmältä. Koirat erittävät ulosteessaan näitä tartuntakykyisiä ookysta-muotoja. Neosporan esiintyvyyttä luonnonvaraisissa eläimissä Suomessa tai sen selviytymistä Suomen olosuhteissa ei ole tutkittu.

Mistä tiedän, onko minun tilallani Neospora-tartunta?

Neospora saattaa aiheuttaa karjassa lyhyen ajan sisällä suuren määrän luomisia tai tauti voi esiintyä piilevänä, jolloin luomisia kyllä tapahtuu, mutta luomisten määrä pysyy silti hälytysrajojen puitteissa eli 5 % tuntumassa koko karjasta. Luomisaallon aikana suurin osa lopputiineistä naudoista saattaa luoda. Valtaosa luomisista tapahtuu 5–7 kuukauden tiineydessä. Tauti ei yleensä aiheuta kantajalleen eli aikuiselle naudalle yleisoireita, mutta luomisriski on noin nelinkertainen verrattuna terveeseen nautaan. Luomisen jälkeen nauta saattaa herua, mutta tuotos jää yleensä pienemmäksi kuin normaalin poikimisen jälkeen. Erityisen alttiita luomiselle ovat hiehot


1/2017

Ayrshire-lehti

ja ensikot. Joskus Neosporaan sairastuneen eläimen tiineys sujuu normaalisti loppuun saakka ja vasikka on syntyessään normaali ja terve, mutta koska loinen siirtyy jo kohdussa emosta sikiöön, jälkeläistä ei tule jättää karjaan. Loinen ei häviä koskaan naudan elimistöstä. Loinen elää piilevänä naudan kudoksissa ja aktivoituu lopputiineyden aikana ja saattaa aiheuttaa ongelmia tiineydestä toiseen. Tutkimusten mukaan luomisten todennäköisyys vähenee iän myötä.

Mitä teen, jos epäilen tilallani Neosporatartuntaa?

Jos omalla tilallaan havaitsee naudoilla luomisia, kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläinlääkäriin ja neuvotella tutkimusten teettämisestä. Suomessa nautojen Neospora-näytteitä tutkii Evira ja koirien Neospora-näytteitä tutkitaan sekä Evirassa että pieneläinlaboratorioissa. Neospora voidaan todeta naudalta verinäytteestä, maitonäytteestä tai luodun sikiön kudoksista ja jälkeisistä. Koiralta voidaan tutkia kuolleita sikiöitä ja jälkeisiä tai ottaa koirasta uloste- tai verinäyte. Tarkempia näytteenotto- ja lähetysohjeita saatte omalta eläinlääkäriltänne ja Eviran kotisivuilta. Jos karjassa todetaan Neospora-tartunta ja halutaan tutkia taudin levinneisyyttä, on suositeltavaa aloittaa maitonäytteistä, koska karjanomistaja voi ottaa ne itse. Jos halutaan tutkia sellaisia eläimiä, jotka eivät ole lypsyssä (lihanaudat, umpilehmät, tiineet hiehot jne.) voidaan eläinlääkäri pyytää ottamaan verinäytteitä. Alle kuuden kuukauden ikäisiä eläimiä ei kannata tutkia, koska emolta saadut ternimaidon vasta-aineet häiritsevät tutkimusta.

Neospora-loinen elää koiraeläimissä ja naudoissa. Kuvan eläimet eivät liity loistartuntoihin. Kuva Mika Nokso

ole koko ajan kaikilla eläimillä aktiivisena elimistössä vaan se elää kudoksissa piilevänä, eikä sitä silloin voida löytää myöskään näytteillä. Joillakin Neosporaa kantavilla eläimillä sitä ei koskaan todeta näytteistä. Tutkimusten mukaan Neospora aktivoituu yleensä lopputiineydessä eli noin viiden kuukauden kohdalla ja lopputiineiltä eläimiltä on myös suurin todennäköisyys löytää loisen vasta-aineita testaamalla. Luoneilla eläimillä Neosporan vasta-aineet ovat koholla muutaman viikon ajan luomisen jälkeen. Kerran tartunnan saanut eläin on aina kantaja, vaikka sen näytteet olisivat välillä negatiivisiakin.

Miten voin välttyä Neospora-tartunnalta?

Rehujen, laidunten ja juomaveden suojaaminen koirien ulosteelta on tärkeää ennaltaehkäisyssä. Jos tilalle ollaan ostamassa koiraa, etenkin työkoiraa navetalle, tai nautoja, kannattaa ne testauttaa ostovaiheessa. Ostoeläimet kannattaa testata uudelleen vielä lopputiineyden aikana, koska silloin loinen on aktiivisimmillaan elimistössä. Erityisen tarkkana tulee olla Perheen koirat kannat- tuontityökoirien kanssa, koska taa tutkituttaa myös Neospora on hyvin yleinen loinen maailmanlaajuisesti. veri- ja ulostenäyttein Jos on teettämässä työkoiNäytteenoton suunnittelun tekee hankalaksi se, että loinen ei ralla pentuja, voi emokoiran

testata Neosporan varalta tiineyden aikana. Jalostuseläimiä tulee os-

taa vain karjasta, jossa ei ole todettu Neosporaa tai yli 5 % luomisia.

Muistilista:

• Tilan koirat kannattaa pitää mielellään kokonaan poissa navetasta, laitumilta ja rehupihoista. • Tilalla ei tulisi tartuntariskin takia pennuttaa yhtään narttukoiraa. Suositeltavaa on, että tilalla ei pidettäisi koiranpentuja. • Luonnonvaraisten koiraeläinten populaatio tilan läheisyydessä kannattaa pyrkiä pitämään kurissa loukuttamalla ja lopettamalla eläimiä. Tässä asiassa kannattaa tehdä yhteistyötä paikallisen pienriistametsästysporukan kanssa. • Rehuvarastot kannattaa suojata mahdollisimman hyvin luonnonvaraisilta eläimiltä. • Positiivisten eläinten jälkeläiset pois jalostuksesta. • Koirille palautuslihat, luut ja elimet vain kypsennettynä tai 48 tunnin ajan pakastettuna. • Jos neosporapositiivisia eläimiä halutaan siementää, ne tulee lypsykarjassa siementää lihasonnilla. Jotkut tutkimukset näyttäisivät limousine-liharodun olevan vastustuskykyisempi loista vastaan. • Eläimiä testataan maitonäytteillä/verinäytteillä suunnitelmallisesti. • Raadot suojataan niin, että luonnonvaraiset eläimet eivät pääse niihin käsiksi ja raatoauto tilataan mahdollisimman pian. • Jälkeiset kerätään mahdollisimman nopeasti suljettuun kannelliseen astiaan niin, että koiraeläimet eivät pääse niihin käsiksi. Jälkeiset hävitetään Honkajoen kautta tai hautaamalla maahan. Jälkeiset voidaan hävittää myös lietelannan mukana, jos maa mullataan lietteen levityksen jälkeen. Tämän hetken tiedon mukaan pakastaminen 48 tunnin ajan tappaa Neosporan, joten jälkeisten pakastaminen voisi teoriassa olla myös vaihtoehto. • Kaikki luoneet eläimet tutkitaan mm. Neosporan varalta viimeistään kahden viikon kuluessa luomisesta. • Jalostuseläimiä myydessään tilan tulee kertoa tilanteesta ostajalle ja myydä vain Neospora-vapaita eläimiä. Suositeltavaa on myytävien eläinten testaaminen verinäytteellä. 47


Ayrshire-lehti

1/2017

Jälkeisten asiallinen siivoaminen ja hävittäminen ovat oleellinen osa ennaltaehkäisyä. Jos rehu on saastunut koiraeläinten ulosteella, se leviää tehokkaammin kaikkien nautojen saataville tiloilla, joilla on aperuokinta. Pienikin ulostemäärä sekoittuu apevaunussa kaikkialle rehuun ja tartuttaa useampia nautoja. Tilalla, jossa esim. rehupaali levitetään ruokintapöydälle, saastuneen kohdan syö muutama nauta. Tilat, joilla rehu on suljetuissa pystysiiloissa ja säilörehu paaleissa, on riski rehun saastumiseen pienempi kuin esim. laakasiilojen kohdalla.

Meillä on todettu Neospora, miten tästä eteenpäin?

Oman eläinlääkärin kanssa tehdään suunnitelma siitä, miten loistartuntaa lähdetään saneeraamaan karjasta pois. Kaikki tilan eläimet tulee testata suunnitelmallisesti ja negatiiviset on varmistettava vielä toisella näytteellä. Positiiviset eläimet karsitaan pois, mutta jos positiivisia eläimiä on paljon, ei poistaminen kerralla ole välttämättä järkevää vaan poistot porrastetaan. Jos tilalla on jalostusarvoltaan hyvä nautaeläin, josta

halutaan jälkeläisiä, mutta se todetaan Neosporan kantajaksi, siltä voidaan siitä huolimatta huuhdella alkioita ja siirtää hedelmöitetyt alkiot terveisiin nautoihin. Alkiolla ja emolla ei vielä alkionhuuhteluvaiheessa

ole yhteistä verenkiertoa, joten loinen ei ole vielä saastuttanut alkiota. Eläinlääkäri Jenni Jarkko 24.3.2017

Lähdeluettelo: Bovine reproduction (Richard m: Hopper jm.) Large animal Internal Medicine (Bradford P. Smith jm.) www.evira.fi www.ett.fi Eläinlääkärilehti 2/2016: Neosporatartunnan hallinta nautakarjassa – kirjallisuuskatsaus ja tapausselostus, Virpi Seppänen, Paula Syrjälä, Theresa Skryzkopf, Dietrich Kukowski, Anu Korpikallio ja Juhani Taponen Kiitokset yhteistyöstä ja neuvonnasta: Teresa Skrzypczak. Erikoistutkija, Tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri Virpi Seppälä, Tuotantoeläinten erikoiseläinlääkäri

Ayrshire-tuotteiden yhteistilaus Yhdistys järjestää lähiaikoina yhteistilauksen Ayrshire-tekstiileistä. Ideoita sopivista tuotteista voi lähettää hallituksen jäsenille tai sanna.rintala@gmail.com.

Majaniemen Ayrshire

heli.teiskonlahti@gmail.com 48


1/2017

Ayrshire-lehti

Ayrshire SATATONNARI

Uraliisa (vas.) ja Femmi. Kuva Mirja Koljonen

Satatonnarit Rannan Uraliisa AF-GP83 ja Femmi AF-GP80 Kasvattajan ilo on, kun jalostustyö tuottaa tulosta ja karjassa on lehmiä, jotka koko uransa ajan viestivät siitä, mitä kannattaa tavoitella. Karjamme toinen ja kolmas satatonnari ovat sellaisia, unelma-ayrshirejä aina ensikosta tähän saavutukseen.

Uraliisa (Jerry x Ripken x

K. Kupari) on kestävästä suvusta, joka meillä sai alkunsa vahingosta. Ostin aikoinaan Kauhajoelta Rahikan karjasta vasikoita ja, kun myöhemmin samoja eläimiä siemennettiin, huomasi tarkka siementäjä Rinteen Matti, että yksi hiehoista ei ollutkaan sillä numerolla kuin paperissa. Tarkan siementäjästä teki se, että hän oli tarkastanut numeron korvalovista aikaa ennen muovisia

korvamerkkejä. Kun asiaa selviteltiin, kävi ilmi, että Rahikasta oli laitettu vahingossa kyytiin talon paras vasikka, jonka emä oli sonninemä ja 50-tonnari sekä emänemä 100-tonnari. Uraliisa on paitsi hyvärakenteinen ja hyvä lypsäjä myös lehmäksi erityisen hienoluonteinen. Se on osannut aina kulkea riimussa ilman opettelua ja vanhemmiten oppinut takuulla ymmärtämään myös puhetta. Heikkoutena on alttius halvaantumiselle. Pari kertaa on jo käyty hämärän rajamailla, niin ettei juuri luomikaan ole liikkunut. Lissu on myös antanut nihkeästi lehmävasikoita. Toinen niistä vieläpä sekakaksonen, joka sitten ihmeeksi oli kuitenkin hedelmällinen ja tiinehtyi. Huhtikuussa on seu-

raava odotettu poikiminen Rapakon Maisemasta (Landscape x Oblique), joka onneksemme tiineytti Uraliisan, kun moni keinosiemennyssonni eikä tilasonnikaan siinä onnistunut.

Femmi (Toona x V. Muksu x

V. Nana) ei isänpuolen suvun perusteella herättänyt odotuksia, mutta kun tämä lehmä aikoinaan näytti ilmiömäiset lypsäjän kykynsä, katsoin lehmätiedosta sukua pidemmälle ja satatonnari löytyi sieltäkin emälinjasta. Femmi ostettiin tiineenä hiehona Mty Rinta-Komsin hyvästä karjasta Teuvalta. Ostin mielestäni perushiehon, mutta sain jotain ihan erityistä. Femmi tarvitsi 100-tuhannen saavutukseen vain vähän yli seitsemän lyp-

sykautta ja paras vuosituotos on 14 tuhatta kiloa. Kuten Uraliisakin, Femmi on hieno ayrshire, joka haluaa hoitaa itse omat asiansa. Sitä näkee harvoin navetan käytävillä muuten kuin syömässä tai, kun se aika koittaa, kiimassa. Oman urani parhaan lehmän siitä tekee sen ylivertainen terveys; Femmiä ei ole tähän mennessä mainittavasti hoidettu minkään sairauden takia. Toinen poikkeuksellinen ominaisuus on, ettei se kahdeksalla poikimisella ole tehnyt yhtään lehmävasikkaa, joten tuleva siemennyskausi aloitetaan jälleen seksatulla. Mirja Koljonen

49


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshire SATATONNARI

Tammenpään kuudes 100-tonnari on Filur Syksyllä 2016 Tammenpää sai kuudennen 100-tonnarinsa, kun 10-vuotias Filur AF-G76 (Provanin Tilli x Tyrisevän Miqur) saavutti tämän rajan. Filur on poikinut seitsemän kertaa, joista kuusi lehmävasikkaa: Amalia AF-G74, Homsan AF-G70, Ida AF-GP82, Joxaren AF-G77, Kreisi ja Mårran. Filur on elämänsä aikana sairastanut sekä poikimahalvauksia että utaretulehduksia ja jäänyt jopa pari kertaa pidemmäksi ajaksi makaamaan, mutta sisukkuutensa ansiosta aina noussut ylös. Hän ei koskaan ole lakannut yrittämästä. 100-tonnin rajan saavuttaneille lehmille tuntuu olevan luonteenomaista jonkinasteinen suomalainen sisu. Ilman sitä ei ilmeisesti tule 100-tonnareita. Filur on myös erittäin päättäväinen. Jollei hänelle sovi esim. erottelukarsinaan meneminen, hän ei myöskään sinne mene, vaan jyrää ennemmin alleen hänen tiellään seisovan ihmisen. Paras tuotosvuosi Filurilla on 14 304 - 560 - 3,91 - 482 - 3,37 ja keskiarvo 12 644 - 501 - 3,96 - 446 - 3,29.

Filur. Kuva Ann-Louise Wiklund

Kuvissa ovat Filurin lisäksi hänen emänsä Troll AF- G70 (Tyrisevän Miqur x Ristitien Johde) sekä Filurin tytär Ida AF- GP82. Ann-Louise Wiklund

Filur är Tammenpääs sjätte 100-tonnare Filurin tytär Ida AF-GP82. Kuva Ann-Louise Wiklund

Filurin emä Troll AF-G70. Kuva Ann-Louise Wiklund

50

På hösten 2016 blev 10-åriga kon Filur AF-G76 (ProvaninTilli x Tyrisevän Miqur) Tammenpää gårds sjätte 100-tonnare. Filur har kalvat 7 ggr varav 6 kokalvar: Amalia AF-G74, Homsan AF-G70, Ida AF-GP82, Joxaren AF-G77, Kreisi och Mårran. Filur har under sin levnad haft både kalvningsförlamningar och juverinflammationer och t.o.m. blivit liggande ett par gånger, men tack vare sin ”sisu” alltid rest sig igen. Hon har aldrig slutat försöka. Det ser ut som om det skulle behövas ett visst mått ”sisu” för att en ko skall nå 100-tons gränsen. Filur är också mycket beslutsam. Om hon beslutar sig för att inte gå in i avskiljningsbåset, så gör hon det inte heller, utan kör utan vidare över den, som ställer sig i vägen för henne. Filurs bästa helårsproduktion är 14 304 - 560 - 3,91 - 482 - 3,37 och medeltalet 12 644 - 501 - 3,96 - 446 - 3,29. Bilderna föreställer Filur AF-G76, Filurs mor Troll AF-G70 (Tyrisevän Miqur x Ristitien Johde) och Filurs dotter Ida AFGP82 (R. Facet x Provanin Tilli). Ann-Louise Wiklund


1/2017

Ayrshire-lehti

Ayrshire SATATONNARI

The 6th 100-ton cow at Tammenpää - Filur In the Autumn of 2016 the 10-year old cow Filur AF G76 (Provanin Tilli x Tyrisevän Miqur) became the 6th 100-ton cow at Tammenpää. Filur has calved 7 times and has had 6 heifer calves: Amalia AF-G74, Homsan AF-G70, Ida AF-GP82, Joxaren AF-G77, Kreisi and Mårran. Filur hasn’t been the healthiest cow. She has been suffering both from milkfever and mastitis and a couple of times she has been unable to get up for some days, but with a good portion of Finnish ”sisu” (toughness and a will to fight) and because

she never gave in, she was able to get up again. It seems to me that every 100-ton cow needs a certain amount of those qualities to get to that point. Filur is also very stubborn. If she decides that she isn’t going to be separated from the others for any kind of treatment, she simply just walks over anyone trying to stand in her way. Filurs best production for one year is 14 304 - 560 - 3,91 - 482 3,37 and her average is 12 644 - 501 - 3,96 - 446 - 3,29. The pictures show Filur, her dam Troll AF-G70 (Tyrisevän Miqur x Ristitien Johde) and her daughter Ida AF-GP82 (R. Facet x Provanin Tilli). Ann-Louise Wiklund

Sitruuna, the Lehmä Sitruuna on tilamme ensimmäinen satatonnari. Yllätyksellisesti ja arvaamatta. Ei ollut tavoitteena, mutta näin kävi. Sitruuna on syntynyt 15.10.2003 pihattoomme. Alkujaan Sitruunan suku on lähtöisin ”toiselta puolen järveä” eli emännän kotitilalta Ikaalisten Luhalahden perukoilta Kivihuhdasta. Isä on Peterslund 1213, emän sukulinjasta löytyy mm. Niemen Verneri. 100 000 kilon rajapyykin Sitruuna ylitti 31.7.2015. Paljon on mahtunut tuolle ajanjaksolle. Sitruunan keskimääräinen tuotos on 10 215 - 427 - 4,17 - 343 - 3,36, EKM 10 392. Tuotos on ollut tasaista ja tuottavaa, rauhallista ja luontevaa. Sitruunan omaan tyyliin, solut eivät ole vaivanneet ja terveyskortti on yksisivuinen. Sitruuna on rakenneluokituksessa 2.2.2007 saanut tuloksen 86 - 92 - 85 yht. VG88. Sitruuna oli tuolloin kahdesti poikinut. Sitruunalla on hyvät kuivat jalat ja suora selkä, kyllähän niillä on ollut hyvä laiduntaa ja pitää muuta laumaa komennossa. Väriltään Sitruuna on vaaleahko ainakin meidän karjassamme, hurmaavalla otsakiehkuralla varustettuna. Hedelmällisyys ei ole ollut Sitruunan parhaita puolia, jo-

ten jälkeläisistä löytyy lihasonniristeytystä ja jersey-tilasonnin poikaa. Toki tyttäriäkin on tullut, mutta niistä on tällä hetkellä karjassa jäljellä vain yksi. Nektariini odottelee tiineystarkastusta ja ensimmäistä tuotosvuottaan. Keskimäärin Sitruuna on tar vinnut 2,5 siemennystä poikimista kohti. Sitruuna on ahkerimpia meidän tilan laiduntajia. Meillä on laitumelle päin navetasta paluunestoportti, joka sulkee tarvittaessa lähes kaikki muut pois laitumelta, mutta ei Sitruunaa. Portti ei sitä pitele. Niinpä se usein on haistele-

massa tuulta tien reunassa kulkijoiden ilona ja kulkee kuinka itse tykkää. Laitumen aidat on muistettava pitää kiinni, muuten Sitruunan saattaa löytää kukkapenkistä tai muuten vaan jaloittelemasta pitkin pihaa. Sitruunan yksi rajapyykeistä oli yhdeksäs poikiminen, jolloin Sitruunalta ison lihasonnipojan syntyessä tuli myös kohtu pihalle. Oli tammikuun lumimyrskyinen aamu ja päivystävää eläinlääkäriä sai odotella hetken jostain Kihniön rajaseudulta. Onneksi oli lunta paikat tulvillaan myös kohdun päälle asetella. Niin vaan Sit-

ruuna toipui ja on sen jälkeen tullut vielä kahdesti tiineeksi. Tätä kirjoittaessani Sitruunalla on koossa tuotosta 115 008 kg. Sitruuna on tiine, odotettu poikimapäivä on 27.3.2017. Toivomme koko tilaperheen voimin, että yhdestoista poikiminen sujuu mallikkaasti ja että niihin aikoihin, kun tämä lehti tulee painosta, meillä on mahdollisesti uusi the Lehmä jatkamassa Sitruunan sukua ja itse Sitruunalla olisi vielä paljon päiviä edessään. Anne ja Marko Mäntylä

Sitruuna. Kuva Anne Mäntylä

51


Ayrshire-lehti

1/2017

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT

Tervehdys AWS-tunnelmissa Tänä vuonna Ayrshire Winter Show’n yhteydessä keskityttiin perheen pienimpiin. Standilla pidettiin Vasikan nimi -kilpailu, jonka satoa voit katsoa lehden junnusivuilta sekä yhdistyksen Facebooksivulta Suomen Ayrshirekasvattajat – Finnish Ayrshire Breeders ry. Nimien piti alkaa O-kirjaimella, jota suurin osa karjanomistajista käyttää vuonna 2017 karjassaan syntyville vasikoille. Nimikilpailun ohella standilla sai piirtää kuvia lehmistä, joista saimmekin hienon lisän standin seinää koristamaan! Ayrshire Winter Show’ssa vaihdettiin Junior Handler -nimitys Junior Showmanshipiksi, ja luokat kilpailtiin aikaisempaan verrattuna käänteisessä järjestyksessä. Vanhimmat juniorit aloittivat aamusta ja viimeisinä kilpailivat nuorimmat osallistujat. Täysin uutena oli tänä vuonna avustettavien luokka, jossa kilpailivat vuosina 2010-2011 syntyneet sekä muut avustajan tarpeessa olleet lapset. Tämä luokka oli yleisömenestys ja toivottavasti näemme sille jatkoa myös muissa näyttelyissä. Young Ayrshire Breeders (YAB) sai meidät miettimään, mitä voisimme yhdistyksen puolesta järjestää ajatellen myös nuorisojäseniämme. Tästä ajatuksesta lähti maaliskuun lopulla pidetty tuomarointikurssi, jonka kouluttajana toimi UK-Ayrshiren Duncan Hunter. Tuomarointikurssista voit lukea lisää tästä lehdestä. Juttu jatkaa samalla viime lehdessä aloittamaamme näyttelyjuttujen sarjaa. Junnu- ja YAB-asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse yhteystietolaatikosta löytyviin ihmisiin. Vinkkejä ja toiveita otetaan vastaan! Terveisin, YAB- ja junnutiimi

Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni Kun minua pyydettiin kirjoittamaan tämä nuorisokolumni, ajattelin, ettei minulla ole mitään sanottavaa. Pienen mietinnän jälkeen totesin olevani väärässä ja vastasin pyyntöön myöntävästi. Ajatuksenani on kertoa teille muistoja siitä, kuinka tämä kaikki omalta osaltani alkoi sekä mihin se on johtanut. Täytyy palata vuoteen 2005, jolloin sain ensikosketukseni karjanäyttelyihin Kiteellä järjestetyn Junior Handler -leirin muodossa ollessani 9-vuotias. Tämän jälkeen aikaa pitää kelata eteenpäin vuoteen 2009, jonka lopussa tilaltamme lähti kaksi vasikkaa lahjoituksena Aholan tilalle: Hirvitarhan Elämys sekä Hirvitarhan Ex-Missi. Näistä Aholat käyttivät Ex-Missiä näyttelyissä ja se pärjäsi hyvin sijoittuen luokassaan kolmanneksi. Tästä saimme valtavan innostuksen. Kiteellä järjestettiin sopivasti seuraavana vuonna Muurikki-näyttely, johon päätimme

lähteä mukaan yhden hiehon kanssa. Tämä hieho oli Hirvitarhan Eurotar. Luokka oli iso, yhteensä 13 hiehoa, ja tuomarina toimi Olavi Ahonkivi. Hiehoni oli luokan isoin eläin ja minä pienin esittäjä. Muistan, kuinka kehäavustaja sanoi, ettei hän uskalla koskea hiehoon, sillä se yritti välillä lähteä minulta käsistä. Jatkoin kuitenkin sinnikkäästi luokan loppuun asti ja Eurotar sijoittui upeasti neljänneksi suuressa luokassa.

Kiinnostaako sinua kolumnin kirjoittaminen? YAB-kolumniin etsitään vaihtelevia kirjoittajia, joten jos sinulla on mielessä aihe liittyen ayrshireen tai yleensä koko alaan, ota yhteyttä!

Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT 52


1/2017

Ayrshire-lehti

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni Valtavan innostuksen kanssa lähdimme vuonna 2011 Seinäjoelle katsomaan Ayrshire Winter Show’ta. Tuolloin kisasin ensimmäisen kerran Junior Handlereissa. Taisin sijoittua isossa luokassa puolen välin paikkeille. Ayrshire Winter Show’hun oli päästävä myös seuraavana vuonna. Tällä kertaa kilpailin Junior Handler -kisassa SaRan Iriksellä ja kisa meni yli odotusten, sillä sijoituin luokassa toiseksi. Vuonna 2012 olin myös ensimmäistä kertaa Okrassa, kun Salla pyysi minua Talvinäyttelyn jälkeen avukseen Okraan. Okran lisäksi autoin holsteinpäivänä Päivölän tilalla. Tästä lähti vuosien mittainen yhteistyö Saijan ja Janin kanssa, joka jatkuu edelleen. Vuonna 2012 päästiin uudelleen myös omien eläinten kanssa näyttelyyn. Iisalmessa järjestetyssä Juhla Mansikissa oli mukana kaksi hiehoa. Näistä Icicle sijoittui luokkansa toiseksi ja Ibitza oli oman luokkansa kolmas. Myös vuonna 2013 tuli käytyä kahdessa näyttelyssä, näissä molemmissa olin Päivölän tilan ”orjana”. Ensin olin mukana jo perinteeksi tulleessa AWS:ssa sekä kesällä Seinäjoella järjestetyssä Farmarissa. Molemmissa näyttelyissä osallistuin Junior Handler -kisoihin sijoittuen kummassakin toiseksi. Tämän lisäksi esitin useampia eläimiä rakenneluokissa ja sain näin varmuutta omaan kehätyöskentelyyni. 2014 vuoden Ayrshire Winter Show:ssa osallistuin kutsukilpailuna järjestettyyn Nordic Showmanshippiin, jossa oli suomalaisten lisäksi mukana tanskalaisia ja ruotsalaisia. Kesällä tuli koettua Okra ja vietyä omia eläimiä Kiteellä järjestettyyn Muurikkiin. Muurikissa kilpailin viimeiset Junior Handler -kisani. Sijoituin toiseksi ja champion-kehässä minut valittiin Junior Handler Varachampioniksi. Vuosi 2015 oli itselleni suuri vuosi. Se alkoi Ayrshire Winter Show:lla, jossa osallistuin Ayrshire Youth Touriin. Tämä kesti kokonaisen viikon ja siihen osallistui 10 ayrshirenuorta ympäri maailmaa. Kilpailussa sijoituin viidenneksi. Kesällä Joensuussa järjestettiin Farmari-näyttely. Farmariin lähti meiltä yhteensä 11 eläintä ja menestys oli näyttelyssä huikea: yhteensä kolme luokkavoittoa, kaksi kakkossijaa sekä kolme kolmossijaa. Näiden luokkasijoitusten lisäksi kotiinviemisinä saimme hiehojen Champion sekä Honorable Mention -tittelit. Pääsimme 2015 myös toisen kerran omien eläinten kanssa näyttelyyn, kun Kiuruvedellä järjestettiin Viljotar-näyttely. Tuomarina näyttelyssä toimi Marc Charpentier ja tästä näyttelystä tuliaisina oli Lumon luokkavoitto ja kunniamaininta sekä Luxuksen luokkakolmonen. (Täytyy mainita, että Luxus oli Farmarin hiehochampion ja Lumo kunniamaininta, joten ei hassummin.)

Yksi suurimmista haaveista toteutui vuonna 2016, kun saimme ensimmäistä kertaa omia eläimiä mukaan Ayrshire Winter Show:hun. Edellisen vuoden Farmarin ansiosta PohjoisKarjalasta löytyi muitakin innokkaita näyttelyyn lähtijöitä, joten saimme järjestettyä kimppakyydin kohti Seinäjokea. Näyttelystä mukaan tarttui Sale Of Stars -huutokaupasta hieho, kanadalaisesta alkiosta syntynyt Kallion Merjan myymä Rosayre’s Dreamer Marlyn ET. Talvinäyttely ei suinkaan ollut viime vuoden ainoa näyttely, sillä lisäksi olin Päivölän hoviklippaajana Okrassa ja autoin Änkön Saria Kouvolan Muurikissa. Kokemusta tuli myös ulkomailla kisaamisesta, sillä edustin Suomea Ranskan Colmarissa, Euroopan holsteinnäyttelyssä yhdessä Heikki Vanhatalon kanssa. Nyt eletään vuotta 2017 eli ensimmäisestä näyttelystä omien eläinten kanssa on kulunut melkein seitsemän vuotta. Osallistuimme taas Talvinäyttelyyn ja mukaan lähti tällä kertaa yhteensä kuusi eläintä. Tänä vuonna tuli huikea menestys, sillä viisi kuudesta mukana olleesta sijoittui luokassaan kolmen parhaan joukkoon. Näistä kaksi oli luokkavoittoa ja edellisvuonna ostettu Marlyn valittiin viiden parhaan hiehon joukkoon champion-kehässä. Olen kiitollinen kaikesta opista, tuesta ja avusta, mitä olen saanut näinä kuluneina vuosina. Se, mitä jatkossa tulee tapahtumaan näyttelyiden suhteen, sitä en voi tietää. Yksi asia on kuitenkin varma. Se, että rakkaus tätä rotua kohtaan ei häviä! Kun luette tätä kolumnia, olen Kanadassa oppimassa lisää lehmistä ja maataloudesta ylipäätään sekä saamassa uusia unohtumattomia kokemuksia. <3:llä Suvi Mertanen

Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni | Kolumni

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT 53


Ayrshire-lehti

1/2017

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT

Vasikan nimiarvonnan satoa Ayrshire Winter Show´ssa sai ehdottaa vasikalle O-kirjaimella alkavaa nimeä. Arvontapisteellä kävikin kova kuhina ja saimme valtavan määrän ehdotuksia. Arpaonni osui Anniin, jonka nimiehdotus oli muidenkin osallistujien keskuudessa suosittu Olivia. Annille lähetettiin palkinnoksi heijastinpipo ja lehmäpussukka. Vielä kerran onnea AnOlivia Oona Ottiilia Omena Oivastiina Obelia Oilikka Opaasi Oma-Ammu Omega Onnimanni Osmariini Oulu

Ounou Onnekas Omeletti Onna Oonna Omena Oulanka Onneli Oiga Opal Onnenpotku Oili Olina

Onni Ombligo Orkidea Ooppeli Omelia Omppu Oltermanni Ohdake Ophelia Odessa Onneni Oikuihana Odelma

nille! Muita suosituimpia nimiehdotuksia olivat Oona, Ottiilia ja Omena. Alla lueteltuna kaikki nimiehdotukset, joista voi hakea vinkkejä omien vasikoiden nimeämiseen. Sanna Rintala Orastus Onnenkoi Oodi OMG O’h My Dear Oksatpois Onnentyttö Onnenoma Orvokki Ongelma Ohrakas Olga Ooppel

Obama Orvo Oikunkaunis Onnekas Oino Onyks Omar Orpana Omanyytti Okulele Oula Ooppera Outolintu

Osmana Otteljaana Otti Onerva Osku Olli Onnisonni Ossi Otso Osmo Oliver

Yhteystiedot Kotisivuilla www.ayrshire-finland.com: Junnut/Nuoret

Junnutiimi:

Facebookissa: Ayrshire-juniorit Kiia Iivarinen: kiia.henriikka@gmail.com Kristiina Iivarinen: levaniemi@levaniemi.fi, 040 594 5678 Sanna Rintala: sanna.rintala@gmail.com, 050 546 5828

Young Ayrshire Breeders: Facebookissa: Young Ayrshire Breeders Juulia Ahlholm: juulia.ahlholm@helsinki.fi, 044 375 0456

Kuinka eläin valmistellaan näyttelyyn, osa 2 – klippaus Kaiken A ja O ovat hyvä klipperi ja terät. On aivan sama, kuinka hyvä klippaaja on teknisesti, jos välineet eivät ole kunnossa. Klipperiä täytyy huoltaa mm. öljyämällä sitä ennen ja jälkeen klippauksen sekä myös klippaamisen aikana. Hyviä voiteluöljyjä ovat mm. maitopumpussa käytettävä öljy ja WD-40 voitelusuihke. Klipperin terien pitää olla terävät, teroittajien yhteystietoja voi etsiä googlaamalla. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, on jälki epätasaista ja aikaa kuluu enemmän. Klippereitä olisi hyvä olla vähintään kaksi – iso ja pieni kone. Isolla koneella pystytään lyhentämään koko eläimen

Ayrshire-lehdessä 2/2016 alkaneessa juttusarjassa käsitellään hiehojen ja lehmien valmistelua näyttelyä varten. Nämä ohjeet on kirjoitettu allekirjoittaneen omiin kokemuksiin pohjautuen, mutta tapoja löytyy niin paljon kuin on tekijöitäkin. Vain tekemällä löytyy se oma tyyli! Ensimmäinen osa käsitteli eläimen pesemistä, nyt siirrymme eläimen perusklippaukseen näyttelyä varten. karva haluttuun mittaan ja pienellä koneella viimeistelemään vaikeita paikkoja ja ajamaan jalkojen karva vielä lyhyemmäksi. Teriä on myynnissä todella paljon erilaisia ja perussääntönä voidaan pitää, että hiehot ajetaan hieman pi-

dempää karvaa jättävillä terillä kuin lehmät. Klippaaminen on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, mieluusti 2-3 kuukautta, ennen näyttelyä. Tällöin olisi hyvä ajaa koko eläimen karva lyhyeksi, jolloin eläin pysyy paremmin

puhtaana ja karva on kaikkialta samanmittaista sitten, kun näyttelyklippausta aloitetaan. Klippauksen on parasta tapahtua tasaisella alustalla, missä eläimen pään saa ylös kiinni. Pään kiinnittäminen ylös pitää eläimen paremmin hallinnassa ja paikallaan, ja silloin näkee myös koko ajan, miltä eläin näyttäisi kehässä. Pää nostetaan selkälinjan kanssa samalle tasolle, ei siis liian korkealle. Käytä klippauksessa pehmeää naruriimua! Ympärillä on myös hyvä olla tilaa, jotta eläimelle tai ihmiselle ei satu mitään vahinkoa. Klippauspaikalla pitäisi olla hyvä valaistus. Järjestä klipperit ja kaikki tarvikkeet esimerkiksi

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT 54


1/2017

Ayrshire-lehti

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT pöydälle lähelle klippauspaikkaa, jolloin ne eivät loju jaloissa ja pääse rikkoontumaan tai sotkeentumaan. Näyttelyklippaaminen kannattaa aloittaa katsomalla, miltä eläin näyttää ja mitä se tarvitsee klippaukselta. Puhaltamalla selkälinjan ja hiehoilla myös mahan karvat ylös hahmotetaan eläimestä sen potentiaali karvan suhteen ja voidaan hieman hahmotella selkälinjan ja mahakarvan muotoa. Tämän jälkeen aloitetaan klippaaminen isolla koneella pitkin, vastakarvaan tapahtuvin vedoin eläimen takaosasta etuosaa kohti jatkaen. Kun runko on ajeltu, siirrytään jalkoihin ja kaulaan sekä päähän. Nämä kaikki kannattaa ajaa mahdollisimman pitkälle isolla koneella, sillä siinä säästyy aikaa ja jälki on tasaisempaa. Kun jalkoja viimeistellään pikkukoneella, kannattaa valita terät, jotka jättävät samanmittaista karvaa kuin ison koneen terät. Pikkukoneella viimeistellään korvien karvat lyhyiksi ja leikataan häntäruodon kar vat hävyn alaosasta muutamaan kämmenenleveyteen asti ennen hännän päätä. Muista ajaa myös kaikkien jalkojen sisäpinnat ylös asti, samoin rinnan etuosa etujalkojen puoliväliin saakka. Rinnassa karvan suunta vaihtelee todella usein, joten muista vaihtaa myös klipperin suuntaa aina sen mukaan, miten päin karva kasvaa. Loppuun vielä muutamia niksejä: kun eläin on kertaalleen klipattu vastakarvaan, voi rungon karvan vielä viimeistellä ajamalla koko rungon sivuttaisin vedoin takaa eteenpäin. Näin karva katkeaa eri kulmassa, mikä häivyttää mahdollisia raitoja ja tuo paremmin eläimeltä esiin mm. kylkiluut. Tämä sivuttainen klippaus tekee karvan pinnasta samettisen näköisen ja eläin näyttää viimeistellyltä.

Klippauksessa tarvittavaa välineistöä, klippereitä, akkuja, latureita, erilaisia teriä, teränhuoltoaineita, öljyä, yms. Kuva Saija Räikkönen

Nälkäkuopan klippaaminen helpottuu, kun eläimen selkää painetaan alaspäin lanneselän kohdalta. Tällöin nälkäkuoppa pyöristyy eikä rajoja jää. Hiehoille jätetään pitkä karva mahan alle, joka häivytetään kainaloa kohti lyhentämällä karvan mittaa ylöspäin mentäessä. Jokaisella hieholla on se ”oma muoto”, mitä ma-

hakarvalla haetaan. Jos hieho on todella syvä, esimerkiksi lopputiine, voidaan siltä ajaa kaikki karva pois mahan alta. Muotoilu tapahtuu niin, että mahakarva harjataan ”ylöspäin” ja ajetaan karva kaikkialta yhtä pitkäksi pitämällä isoa klipperiä kämmenessä ja peukalolla ja etusormella ohjataan karvan pituutta. Muista klipata myös

utareen paikka näin! Mahakarvan häivytys on mielestäni yksi vaikeimmista toteuttaa ja parhaiten siinä onnistuu, kun mahakarva on todella puhdas. Klippaamisessa pääasiana on, että siinä toimitaan määrätietoisesti ja järjestelmällisesti. Kannattaa harjoitella se itselle paras järjestys eri työvaiheissa, tässä tekstissä on esitelty vain minun hyväksi toteamia keinoja. Toiset eläimet ovat myös herkempiä klipatessa, joten kannattaa olla varuillaan, ettei tapahdu mitään loukkaantumisia, sillä vahinkoja käy äkkiä. Klippauksessakin pätee se sääntö, että harjoittelu tekee mestarin, mutta toisaalta siinä ei voi olla koskaan liian hyvä. Seuraavassa juttusarjan osassa keskitytään hiehojen ja lehmien viimeistelyyn, mm. selkälinjaan ja utareen klippaukseen. Juulia Ahlholm

Teline on oiva apu klippaustilanteessa eläimen asennon ja liikkeiden hallinnassa. Kuva Saija Räikkönen

JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT • JUNNUT 55


Ayrshire-lehti

1/2017

Tuomarointikurssi Moision tilalla Ensimmäisenä iltana kävimme läpi lineaarisella asteikolla lehmän rakenteen eri osa-alueita, että ymmärtäisimme, mihin kiinnittää huomiota tuomaroidessamme lehmiä. Duncan Hunter oli etukäteen valinnut ensimmäiselle osuudelle kolme lehmää, joiden rakennetta kävimme läpi ja joita vertasimme toisiinsa. Puhuimme myös luokituksesta, ja Duncan Hunter piti meille luokitusdemonstraation näyttääkseen, millä tavalla ayrshireä arvostellaan Isossa-Britanniassa. Oli mielenkiintoista nähdä, miten eri osa-alueet vaikuttivat lopputulokseen verrattuna meidän AF-Class -luokitukseemme ja mitkä lehmän rakenteen kohdat otettiin huomioon. IsossaBritanniassa jokaisen lehmän

Suomen Ayrshirekasvattajat järjesti kaikille avoimen tuomarointikurssin Juha Rinkisen ja Jani Huotarin omistamalla Moision tilalla Ruovedellä 24.–25.3.2017. Opettajana toimi UK Ayrshire Societyn Duncan Hunter. Osallistujia kurssilla oli 15 henkilöä, joista neljä tuli Ruotsista. Kurssin tarkoituksena oli oppia tuomarointia perusasioista lähtien. on liikuttava luokitustilanteessa liikkuvuuden arvioimiseksi. Toinen ero meidän luokitukseemme on, että Isossa-Britanniassa mitataan etu- ja takavedinten välinen etäisyys utareen eli maidontuotannon kapasiteetin mittaamista varten. Lanneselkää ei myöskään huomioida samalla tavalla kuin AF-Class -luokituksessa. Juhan ja Janin upeassa toi-

mistohuoneessa kävimme läpi tuomarointia yleensä. Kehässä on tärkeää olla korrekti niin vaatetuksen kuin käytöksenkin osalta, koska edustaa tuomarina sekä näyttelyä että koko rotua. Oikeanlainen vaatetus viestii kunnioituksesta tehtävää kohtaan. Valmistautuminen tuomarointiin on hyvä aloittaa kunnollisilla yöunilla. Näyttelypäivänä on tärkeää käydä ke-

Tuomarointikurssille oli loistavat olosuhteet Juha Rinkisen (kuvassa vasemmalla) ja Jani Huotarin omistamalla Moision tilalla. Kuva Saija Räikkönen

56

häavustajan kanssa etukäteen läpi, miten eläimet kehässä asetellaan, jotta näyttely sujuisi sulavasti ja eläimet pääsisivät näyttämään parhaat puolensa. Duncan neuvoi unohtamaan, että kehän ulkopuolella on ihmisiä katsomassa ja keskittymään vain kehässä oleviin eläimiin. Itseluottamus tuomaroidessa on tärkeää, koska aina on joku, joka on tuomarin kanssa eri mieltä. Päätös on kuitenkin näyttelypäivänä tuomarin, joka on saanut kunnian tulla tuomaroimaan näyttelyä. Johdonmukaisuus kehästä toiseen antaa varmuutta tuomarille ja helpottaa näyttelyn seuraamista myös yleisön kannalta. Tuomaroidessa täytyy tietää, mitä kehässä on kullakin hetkellä; hiehojen iät, lehmien poikimakerrat sekä eläinten kehäänsaapumisjärjestys. Nämä kannattaa varmistaa aina ennen kehän alkua kehäavustajalta. Eläinten saapuessa kehään tuomari odottaa keskellä kehää. Jokainen tietää, että liian pitkään jatkuva kehä on raskasta katsottavaa ja vaikeuttaa myös eläinten esittäjien työtä, mutta tuomarin on tärkeää toimia rauhallisesti ja hätäilemättä. Kun ensimmäinen päätös järjestyksestä on tehty ja eläimet asettuvat työskentelyriviin, pystyy tuomari vielä vertaamaan eläimiä keskenään sekä etu- että takapuolelta. Jos jokin eläin on tuomarin mielestä väärässä paikassa, ei sen siirtämistä eri kohtaan rivissä kannata epäröidä. Eläinten ollessa lopullisilla paikoillaan on aika kertoa perustelut. Ensimmäisenä on hyvä kiittää karjanomistajia


1/2017

Ayrshire-lehti

Kommentti Kurssin vetämisen lisäksi Duncan Hunter vieraili usealla suomalaisella ayrshiretilalla. Olin mukana lähes kaikilla tilavierailuilla ja ehdimme nähdä paljon hienoja ayrshirelehmiä. Duncan kehui suomalaisen jalostuksen etenemistä ja samaan kiinnitin myös itse huomioni. Useimmilla tiloilla olin vieraillut aikaisemminkin ja edistyminen vain muutamassa vuodessa oli silminnähtävää. Saamme olla ylpeitä ayrshire-eläimistämme, jotka ovat toimivia niin parsi- kuin pihattonavetoissamme. Usealta karjanomistajalta kuului viestiä siitä, kuinka helppohoitoinen rotu ayrshiremme on. Tänä päivänä sosiaalisessa mediassa rummutetaan suuria maitomääriä, mutta ei keskitytä siihen, mikä on taloudellisuus maitomäärien takana. Mitkä ovat ruokintakustannukset, eläinlääkärikulut, maidon koostumus ja ajankäyttö tuotetun maitomäärän takana? Toivoisin näkeväni enemmän keskustelua näiden asioiden tiimoilta, koska lopuksi jokaisen tilallisen palkan ratkaisee viivan alle jäävä rahamäärä, johon pelkkä maitomäärä ei yksin vaikuta. Samalla olen ylpeä suomalaisen ayrshiren toimivuudesta. Hienoa työtä! Sanna Rintala UK Ayrshire Societyn rotuvastaava Duncan Hunter veti kurssin ammattitaidolla, mutta pilke silmäkulmassa. Kuva Saija Räikkönen

eläintensä tuomisesta kehään. Tuomarin tulee aina puhua positiivisesti, eikä yhdenkään eläimen rakennevirheistä tule mainita kehätilanteessa tai jälkikäteen karjanomistajien kanssa jutellessa. Kehän häntäpäässäkin olevat eläimet ovat omistajiensa parhaimmistoa, vaikka eivät sillä kertaa pärjänneetkään muille kehän eläimille. Perusteluiden antaminen aloitetaan luokkavoittajasta. Koko eläin käydään läpi järjestyksessä edestä takaosaan kokonaiskuvan luomiseksi. Tässäkin kohdassa keskitytään pelkästään positiivisiin asioihin. Kun ensimmäinen eläin on käyty läpi, aloittaa tuomari puhumisen toiseksi tulleesta eläimestä. Siitä tuomari kertoo muutaman positiivisen asian ja lopuksi hän voi mainita selkeimmän alueen, missä toiseksi tullut osoittautui paremmaksi kuin kolmanneksi sijoittunut. Samalla tavalla jatketaan näyttelystä ja luokkakoosta riippuen

suurin piirtein viidenteen eläimeen asti. Tuomari ei koskaan palaa edelliseen eläimeen, josta on jo puhunut, koska silloin on mahdollisuus sanoa jotain negatiivista eläimestä,

josta sillä hetkellä puhutaan. Esimerkiksi tuomari ei koskaan sano, että neljännellä eläimellä on huonommat jalat kuin kolmanneksi tulleella, vaikka jalat olisivat näiden eläinten sijoittumisjärjestyksen syynä. Tuomari voi sanoa kolmannen

eläimen kohdalla, että sen hienot jalat olivat syy, miksi se tänään sijoittui ennen neljänneksi sijoittunutta eläintä. Viimeisestä eläimestä tuomari mainitsee joitain hyviä asioita, esimerkiksi sen tasapainoisuuden. Lopuksi tuomari voi vielä

Arvosteltavana Moision hieno ensikkoluokka. Kuva Saija Räikkönen

57


Ayrshire-lehti

1/2017

Kurssin henki oli hyvä ja naurua riitti oppimisen lisäksi. Lopuksi pääsimme yhteiskuvaan Moision hienossa toimistohuoneessa. Kuva Saija Räikkönen

uudelleen kiittää karjanomistajia eläintensä näyttämisestä. Lauantain navettaosuuteen Duncan oli etukäteen valinnut esille kaksi kuuden lehmän luokkaa. Ensimmäisessä luokassa yksi lehmistä oli neljä kertaa poikinut ja muut kaksi kertaa poikineita. Ensimmäinen tehtävämme oli katsoa jokainen lehmä läpi ja miettiä, mistä kohdista pidimme ja missä näimme virheitä. Vaikka tuomari puhuu aina positiivisesti, tuomaroidessa on tärkeä huomioida kunkin eläimen virheet rakenteessa ja käytännössä valita järjestys sen mukaan, millä eläimellä on vähiten virheitä ja millä eniten. Virheiden laadulla on merkityksensä, koska jokainen niistä vaikuttaa kokonaiskuvaan eri tavalla. Kuuden eläimen vertailu keskenään oli yllättävän

vaikeaa, mutta jokainen kurssillamme sai itselleen järjestyksen mietittyä ja tämän jälkeen kävimme läpi perusteluiden antamista. Duncan painotti, että tuomarin pitää olla tarkka perusteluissaan ja huomioida niissä selkeitä kohtia. Kertoessaan esim. jonkin lehmän sijoittuvan ennen seuraavaa paremman rungon vuoksi, ei kukaan voi valittaa asiasta, koska ero eläinten rungoissa on kaikkien nähtävillä. Tuomarilla on kehässä parempi katsontakulma eläimiin, joten perusteluiden anto on tärkeää, jotta katsojatkin ymmärtäisivät, mitä tuomari on nähnyt. Lounaan jälkeen palasimme navettaan, ja tällä kertaa edessämme oli kuusi ensikkoa. Saimme taas ensin katsoa jokaista eläintä ja miettiä omaa järjestystämme eläimille sekä

syitä siihen. Tämän jälkeen aloitimme perusteluiden antamisen. Selvää oli, että emme kaikki laittaneet eläimiä samaan järjestykseen, mutta se ei ollut tarkoituskaan, koska jokainen tuomaroi omasta näkökulmastaan. Selkeät perustelut ovat tästäkin syystä hyvin tärkeät, jotta katsojat ja karjanomistajat ymmärtävät, mitä sen hetkinen tuomari hakee eläimistä. Aina on hyvä pitää mielessä, että näyttelyt ovat rodun esittelypaikka ja jokainen tuomari voi miettiä, mikä on ayrshire ja mihin sen kanssa tähdätään. Kurssilaisten annettua perustelunsa Duncan kiitteli siitä, että olimme muistaneet positiivisten syiden tärkeyden eikä kukaan lähtenyt antamaan perusteluitaan negatiivisten asioiden kautta. Perusteluiden antaminen kurssiympäristössä

oli hyvää harjoitusta, vaikka onkin vielä kaukana todellisesta näyttelytilanteesta. Jokainen kurssilainen tulee varmasti katsomaan tuomareiden toimintaa uusin silmin ja apua kurssilta tuli myös omien lehmien tarkkailuun. Palaute kurssista oli hyvää niin suomalaisten kuin ruotsalaistenkin osalta ja harkinnassa on, miten samantyylisiä kursseja voisi jatkossa järjestää. Tuomarointi itsessään vaatii lehmäsilmää ja hyviä, yksinkertaisia perusteluita, jotka jokainen voi oppia antamaan harjoittelun myötä. Sanna Rintala

Paikalliset Ayrshiretapahtumat Jos sinulla on kiinnostusta järjestää omalla kotiseudullasi tuomarointikoulutus tai vastaava pienimuotoinen tapahtuma ”lehmien äärellä”, ota yhteyttä johonkin hallituksen jäsenistä. Yhdistys on mielellään apuna järjestelyissä. Hallituksen yhteystiedot löytyvät lehden takakannesta. 58


1/2017

Ayrshire-lehti

Ayrshireuutisia maailmalta Englanti

Viime kuukaudet olen etsinyt yhteistyössä AHDB:n (Agriculture and Horticulture Development Board) kanssa parasta tapaa luoda genominen tietokanta UK Ayrshirelle. Kuten aiemmin on todettu, eläinten määrä ja rahoitus ovat olleet ongelma, mutta nyt olemme löytäneet keinon tietokannan luomiseksi huhtikuuhun 2017 mennessä. Tämän saavuttamiseksi olemme saaneet Pohjois-Amerikasta luvan muuttaa heidän genomiset arvostelunsa Englannin arvosteluihin niiden sonnien osalta, jotka ovat olleet käytössä Englannissa ja kuuluvat samaan referenssiryhmään. Tämä sopimus sisältää 1 200 sonnia, joka riittää alkuun pääsemiseksi, ja lisäksi on suuri määrä englantilaisia sonneja, jotka testattiin AHDB:n rahoituksella muutama vuosi sitten. Tarkoituksena on lisätä arvostelujen luotettavuutta, joka tapahtuu lisäämällä genomista testaamista, ja ennen pitkää saamme rodulle luotettavamman jalostustyökalun. Cattle Service ja Breed Heritage ovat jo testanneet joitakin nuorsonneja ja aikovat testata lisää tulevaisuudessa. Kun genominen pohja on luotu, avautuu myös kasvattajille mahdollisuus testata lehmiään ja hiehojaan. Tämä voidaan tehdä DNA-korvamerkin avulla, jossa saadaan samalla korvamerkin kiinnittämisen yhteydessä kudosnäyte, joka voidaan lähettää analysoitavaksi. Teoriassa voimme tarjota jäsenillemme mahdollisuutta tehdä samalla kertaa ja samalla hinnalla genomi- ja BVD-testit. Ajatuksia ja ehdotuksia tästä saa kertoa yhdistykselle maaliskuun kokouksessa. Lähde: Duncan Hunterin kirjoittama Breed manager’s report, The Ayrshire Journal -lehden talven 2016 numerossa (Volume 112) sivulla 6.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikan Ayrshireyhdistys, Ayrshire Cattle Breeders Society South Africa, juhlii tänä vuonna 100-vuotissyntymäpäiviä. Juhlallisuudet järjestetään huhtikuun 26.-28. päivä Bloemfonteinissa. Vierailevina puhujina juhlassa ovat Maailman Ayrshirefederaation presidentti Gregg Edmonds Australiasta sekä Selwyn Donald Uudesta-Seelannista. Juhlapuheiden ja palkintojenjaon lisäksi ohjelmassa on muun muassa Ayrshire Eliittihuutokauppa, Ayrshirenäyttely sekä tilavierailu Anton Homsekin karjaan. Lähde: Ayrshire Cattle Breeders Society South Africa, www.ayrshire.co.za

Kanada

Ayrshire Canada on palkinnut vuonna 2016 neljä ayshirekasvattajaa Master Breeder -palkinnolla. Palkinnon saajia olivat Lagacen, Marilien, Margotin ja Lessardin karjat. Lähde: Ayrshire Canada, www.ayrshire-canada.com

Australia

Seuraava Maailman Ayrshirekonferenssi järjestetään vuonna 2020 Australiassa. Tapahtumasta on julkaistu jo marraskuussa 2016 mainosvideo YouTubessa; ”Australia Ayrshire Conference 2020”. Lähde: worldayrshirefederation.com

Ayrshireaiheisia sivustoja ja ryhmiä Facebookissa Facebookissa on useita ayrshireaiheisia sivustoja ja keskustelupalstoja, joista osaa pääsee lukemaan, vaikka ei omistakaan facebook-tiliä. Monien maiden ayrshireyhdistyksillä, samoin kuin Ayrshirekasvattajillakin, on nuorille oma Facebook-sivustonsa. Tässä kooste eräistä ayrshireaiheisista sivuistoista. Jos tiedossasi on muitakin, anna vinkki toimitukselle tai yhdistyksen Facebooksivuille!

World Ayrshire Federation

Maailman Ayrshirefederaation sivusto.

US Ayrshire Breeders

Julkinen ryhmä sekä amerikkalaisille kasvattajille että kaikille rodusta kiinnostuneille, ryhmässä 1 376 jäsentä.

US Ayrshire Breeders’ Association USA:n Ayrshireyhdistyksen facebook-sivu.

Australian Ayrshires Ltd

Australian Ayrshireyhdistyksen sivu.

Ayrshire Canada

Kanadan Ayrshireyhdistyksen facebook-sivu.

Ayrshire Cattle Society UK Britannian Ayrshireyhdistyksen sivu.

Progressive Ayrshire

Julkinen ryhmä, ryhmässä 620 jäsentä. Tässä ryhmässä käydään mm. hyvää keskustelua ayrshirerodun tulevaisuudesta otsikolla ”What will Ayrshire breed become?” Kommentteja muun muassa amerikkalaisilta, kanadalaisilta, uusiseelantilaisilta, englantilaisilta ja ruotsalaisilta kasvattajilta. Kuva Pirkko Vuohtoniemi

Koonnut: Minna Laakso 59


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshire talvi- ja vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2017 27.1.2017 Tuomari: Leif Larsson, Ruotsi

mari) om. Sari Änkö 8. SAVINNAN NELIAPILA (Forever Schoon Predator ET x Faucher Poker Erwin) om. Sanna Savikko

SUMMER CALF / KESÄVASIKAT 1.6. - 30.9.2016 syntyneet vasikat Luokan sponsori OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO

INTERMEDIATE YEARLING / TALVIHIEHOT 1.12.2015 - 28.2.2016 syntyneet hiehot Luokan sponsori DEMECA OY

1. HANHISAAREN NEITI NÄPSÄ (Kamouraska Volvo ET x Palmyra TriStar Burdette) om. Juha Tiiri 2. TOIKAN NOUGATSAGA (Palmyra Reality Bradock ET x Rounion Poker Eros) om. Tiina ja Hannu Toikka 3. MARGOT NADIA ET (Kamouraska Rockstar x Margot Lorenzo) om. Elina ja Mika Kavander 4. MARGOT NICOLE ET (Kamouraska Rockstar x Margot Lorenzo) om. Elina ja Mika Kavander 5. PÄIVÖLÄN P. OPAASI (Forever Schoon Perfecter x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Saija Räikkönen & Jani ja Vihtori Kivilahti 6. KOTIKUMMUN NYLVA (Palmyra Bingo ET x Lagace Ristourn) om. Sari Vestman ja Tommi Halonen 7. TAIVALMÄEN NARUSSC A (D’Albanel Craftman x Palmyra TriStar Burdette) om. Asko Taivalmäki 8. HANHISAAREN NUUNUU (Forever Schoon Perfecter x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Juha Tiiri 9. LUVEHNIEMEN NOPPILAS (Duo Star Gentleman ET x V Föske) om. Mirja ja Markus Turunen 10. HARJULAN NATHALIA (Nexus Dreamer x Faucher Poker Erwin) om. Tarja ja Pekka Saarinen 11. HIRVITARHAN NIETOS (Kamouraska Rockstar x Lagace Mordicus ET) om. Anne ja Juha Mertanen 12. JOUKOLAN NORMIPÄIVÄ (Des Fleurs Perfect ET x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Laura ja Jouko Laiholahti 13. KALLIOKIELEN NELLI (Kamouraska Volvo ET x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Asko Taivalmäki 14. LUVEHNIEMEN NERO (VR Kuusenojan Valpas Visio x Kellcrest Showstar ET) om. Mirja ja Markus Turunen 15. KALLIOKIELEN NAOMI (Kamouraska Volvo ET x Jelyca Oblique) om. Sanna Savikko 16. ÄNKÖN NEITI-DONNA (Les-

60

Päivölän tilan hiehoryhmä voitti hiehojen kasvattajaluokan. Kuva Jari Ahlholm sard Jumper ET x Palmyra Tri-Star Reality) om. Sari Änkö 17. LUVEHNIEMEN NEILIKKA (VR Kuusenojan Valpas Visio x Jelyca Oblique) om. Mirja ja Markus Turunen 18. LAKSON NAPERO (BBC YesSir ET x Palmyra Poker Riggins ET) om. Kati ja Matti Lakso

JUNIOR YEARLING / KEVÄTHIEHOT 1.3. - 31.5.2016 syntyneet hiehot Luokan sponsori SNELLMANIN LIHANJALOSTUS

1. SAVINNAN NIITTYKUKKA (Palmyra Bingo ET x Margot Calimero) om. Sanna Savikko

2. PÄIVÖLÄN PRIMROSE ET (Palmyra Tri-Star Reality x Des Chamois Poker ET) om. Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti 3. JOUKOLAN NELLY-EDITH (Lessard Jumper ET x Margot Calimero) om. Laura ja Jouko Laiholahti 4. JOUKOLAN NEWYORK (Forever Schoon Eiffel ET x Jelyca Oblique) om. Laura ja Jouko Laiholahti 5. TOIKAN NEIDONRUUSU (Palmyra Tri-Star Burdette x Huitin Roi ET) om. Tiina ja Hannu Toikka 6. ROSAYRE POKER’S MIRACLE ET (Des Chamois Poker ET x Covey-Palmyra O. Ripken) om. Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti 7. KALLIOKIELEN NIPSU (Des Fleurs Perfect ET x Kalliokielen Jal-

1. NINAN MYMMELI (Nexus Dreamer x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Nina Nieminen 2. JOUKOL AN DAS NEMESIS (Forever Schoon Eiffel ET x Des Chamois Poker ET) om. Laura ja Jouko Laiholahti 3. SAVINNAN MIMOSA (Nexus Dreamer x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Sanna Savikko 4. LUVEHNIEMEN NUOTTI (Lessard Jumper ET x VR Salmelan Tosikko Tupla) om. Mirja ja Markus Turunen 5. KORKIAKOSKEN NORTHERN LIGHTS (Forever Schoon Predator ET x Mapleburn Remington ET) om. Anu ja Jari Ahlholm

SENIOR YEARLING / SYYSHIEHOT 1.9. - 30.11.2015 syntyneet hiehot Luokan sponsori PELMA OY

1. ROSAYRE DREAMER MARLYN ET (Nexus Dreamer x Forever Schoon MM Cornelius ET) om. Anne ja Juha Mertanen 2. ROSAYRE MARY ET (Nexus Dreamer x Rosayre Garth’s Lucky) om. Elina ja Mika Kavander 3. HIRVITARHAN MALAGA (Nexus Dreamer x Palmyra Tri-Star Reality) om. Anne ja Juha Mertanen 4. KOTIKUMMUN MESIANGERVO (Maple-Dell Burdette Dempsey ET x Des Chamois Poker ET) om. Sari Vestman ja Tommi Halonen

SUMMER YEARLING / KESÄHIEHOT 1.6. - 31.8.2015 syntyneet hiehot Luokan sponsori VILOMIX FINLAND OY

Vas. hiehojen Kunniamaininta Joukolan Das Nemesis, hiehojen Varachampion Ninan Mymmeli ja hiehojen Champion Hanhisaaren Neiti Näpsä. Kuva Jari Ahlholm

1. HIRVITARHAN MARILYN (Lessard Jumper ET x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Anne ja Juha Mertanen 2. KALLIOKIELEN MUUMI (Mapleburn Remington ET x Faucher Poker


1/2017

Ayrshire-lehti

Ayrshire talvi- ja vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2017 Erwin) om. Asko Taivalmäki 3. LUVEHNIEMEN MAISTERI (Lessard Jumper ET x Kellcrest Showstar ET) om. Mirja ja Markus Turunen

4 YEAR OLD COWS / 4-V LEHMÄT 1.9.2012 - 31.8.2013 syntyneet lehmät Luokan sponsori ARLA OY JA HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI

JUNIOR & 2-YEAR OLD HEIFERS / 2-VUOTIAAT HIEHOT 1.12.2014 - 31.5.2015 syntyneet hiehot Luokan sponsori SEMEX FINLAND OY

1. PÄIVÖLÄN MADDALENA (Forever Schoon Predator ET x Des Chamois Poker ET) om. Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti 2. JOUKOLAN MUSKOTTIKUKKA (Faucher Poker Erwin x Palmyra TriStar Reality) om. Karoliina Nieminen 3. MOISION MUIJAKE (Nexus Dreamer x Lagace Ristourn) om. Juha Rinkinen ja Jani Huotari 4. MOISION LETTO (Des Fleurs Perfect ET x Jelyca Oblique) om. Juha Rinkinen ja Jani Huotari 5. KORKIAKOSKEN GIBBS HEARTBEAT (Palmyra Reality Gibbs ET x Ronde Remi Andy ET) om. Anu ja Jari Ahlholm 6. JOKELAN MARTHA (Palmyra Reality Gibbs ET x Faucher Poker Erwin) om. Tarja ja Pekka Saarinen 7. LAKSON MINTTUKAAKAO (Savinnan Jalopeno x Rannan Precet) om. Kati ja Matti Lakso

JUNIOR BREEDERS HERD / HIEHOJEN KASVATTAJALUOKKA Luokan sponsori RAISIOAGRO OY

Kolme hiehoa samalla kasvattajanimellä, kaksi kolmesta pitää olla näytteilleasettajan omistuksessa. 1. PÄIVÖLÄN, Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti 2. JOUKOLAN 1, Laura ja Jouko Laiholahti 3. JOUKOLAN 2, Laura ja Jouko Laiholahti 4. HIRVITARHAN, Anne ja Juha Mertanen 5. SAVINNAN, Sanna Savikko 6. LUVEHNIEMEN, Mirja ja Markus Turunen

Joukolan lehmäryhmä voitti lehmien kasvattajaluokan. Kuva Jari Ahlholm Reserve Junior Champion

NINAN MYMMELI (Nexus Dreamer x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Nina Nieminen

Honorable Mention

JOUKOLAN DAS NEMESIS (Forever Schoon Eiffel ET x Des Chamois Poker ET) om. Laura ja Jouko Laiholahti

2 YEAR OLD COWS / 2-V LEHMÄT 1.9.2014 - 28.2.2015 syntyneet lehmät Luokan sponsori VALIO OSUUSKUNNAT

1. JOUKOLAN LELLY-EDITH (Des Fleurs Perfect ET x Margot Calimero) om. Laura ja Jouko Laiholahti 2. RANNAN LORU, LUOKAN PARAS UTARE (Cynn Lorr Ilpo ET x Orraryd) om. Ranta Ayrshires Oy 3. HIRVITARHAN LAAVA (Faucher Poker Erwin x Kildare Jupiter ET) om. Anne ja Juha Mertanen 4. KORKIAKOSKEN DOUBL CHANTAL (Family-Af-Ayr Doublwhammy ET x Mapleburn Remington ET) om. Anu ja Jari Ahlholm

5. SAVINNAN LADYGAGA (Savinnan Hurmaava x McCornic Nelson ET) om. Sanna Savikko

3 YEAR OLD COWS / 3-V LEHMÄT 1.9.2013 - 31.8.2014 syntyneet lehmät Luokan sponsori PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA

1. DES PRAIRIES KIMBERLY ET, LUOKAN PARAS UTARE (Palmyra Tri-Star Burdette x Blackaddar BB Kellogg) om. Elina ja Mika Kavander 2. ÄNKÖN LUMOAVA ET (Jelyca Oblique x Birghdale Copper) om. Sari ja Ari Änkö 3. HIRVITARHAN LUMO (Faucher Poker Erwin x Shady Walnut Conn) om. Anne ja Juha Mertanen 4. KURHILAN KARPALO (Nexus Dreamer x Yeltsin ET) om. Merja Kallio 5. LAKSON LUKSUS (Savinnan Jalopeno x Kellcrest Showstar ET) om. Kati ja Matti Lakso

5 YEAR OLD COWS / 5-V LEHMÄT 1.9.2011 - 31.8.2012 syntyneet lehmät Luokan sponsori HH EMBRYO OY

1. RANNAN PROMO, LUOKAN PARAS UTARE (De La Plaine Prime x Visserdale Valtsu ET) om. Ranta Ayrshires Oy 2. RASILAN IINUKKA-AF-VG85 (Faucher Poker Erwin x Kildare Darude) om. Merja Kallio 3. TAIVALMÄEN JEANDARC ETAF-GP80 (Palmyra Tri-Star Reality x Visserdale Bermudes) om. Asko Taivalmäki 4. ÄNKÖN INGARIINA (Des Prairies Potter x Birghdale Copper) om. Sari Änkö 5. TAIVALMÄEN JAMBALAYA ET (Palmyra Tri-Star Reality x Visserdale Bermudes) om. Asko Taivalmäki

MATURE COWS / VARTTUNEET LEHMÄT ennen 1.9.2011 syntyneet lehmät Luokan sponsori SEMEX FINLAND OY

JUNIOR CHAMPIONSHIP Luokan sponsori MTECH DIGITAL SOLUTIONS OY

1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta hieholuokasta, näistä valitaan Junior Champion, Reserve Junior Champion ja Honorable Mention (kunniamaininta)

Junior Champion

HANHISAAREN NEITI NÄPSÄ (Kamouraska Volvo ET x Palmyra Tri-Star Burdette) om. Juha Tiiri

1. KUUSINIEMEN KRISELLA, LUOKAN PARAS UTARE (John Holm Herkules x BB Copper Youngman) om. Eliisa ja Martti Kumpula 2. JOUKOLAN JULIETTA (Faucher Poker Erwin x Margot Calimero) om. Laura ja Jouko Laiholahti 3. SHADY WALNUT GOLD-MORIA ET (Mapleburn Remington ET x Forever Schoon MM Cornelius ET) om. Laura ja Jouko Laiholahti 4. NINAN JUHLAMUUMI (Palmyra Tri-Star Burdette x Des Chamois Poker ET) om. Nina Nieminen 5. KURHILAN DREAM KARMEN (Nexus Dreamer x Cedarvale Charleston) om. Eliisa Kumpula ja Jarkko Kivelä 6. TOIKAN GOOGLE (Lagace Motown ET x Renlea Kisses Yummy) om. Tiina ja Hannu Toikka

Yli 50 000 kilon elinikäistuotoksen lypsänyt Joukolan Amaretto valittiin myös yleisön suosikiksi. Kuva Jari Ahlholm

1. UUSI-SUON ADELIINA-AFVG87, LUOKAN PARAS UTARE (Covey-Farms Romeo ET x Ardrossan K Trident) om. Merja Kallio 2. JOUKOLAN AMARETTO (Kellcrest He-Man ET x Covey-Farms Romeo ET) om. Laura ja Jouko Laiholahti 3. ÄNKÖN IN-CA (Du Petit Lac Hammer ET x Shady Walnut Conn) om. Sari Änkö

61


Ayrshire-lehti

1/2017

Ayrshire talvi- ja vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2017 YLI 50 000 KG ELINIKÄISTUOTOKSEN LYPSÄNEIDEN LEHMIEN ESITTELY / DISPLAY OF OVER 50 000 KG LIFETIME PRODUCTION COWS Luokan sponsori SEMEX FINLAND OY

1. JOUKOLAN AMARETTO Elinikäistuotos 57 756 kg (3.1.2017) s. 16.2.2008 isä: Kellcrest He-Man ET emä: L. R. Tometta emänisä: Covey-Farms Romeo ET om. Laura ja Jouko Laiholahti

GRAND CHAMPIONSHIP Luokan sponsori CONEXX

Vas. lehmien Kunniamaininta Joukolan Amaretto, Varachampion Uusi-Suon Adeliina ja Champion Kuusiniemen Krisella. Kuva Jari Ahlholm 4. HANHISAAREN INKIVÄÄRI (Palmyra Tri-Star Reality x Peterslund 1213) om. Juha Tiiri 5. TAIVALMÄEN IRISHCREAM (R Facet x Purolan Orkko) om. Asko Taivalmäki 6. RANNAN IDEAA (A Linné x Kellcrest IceMan ET) om. Ranta Ayrshires Oy 7. KORKIAKOSKEN ERWIN LOUISE (Faucher Poker Erwin x Mapleburn Remington ET) om. Anu ja Jari Ahlholm 8. KURHILAN HICTORY-AF-VG85 (Yeltsin ET x Birghdale Copper) om. Merja Kallio 9. LAKSON IPANA (Palmyra Poker

Riggins ET x Suontaan Jehta ET) om. Kati ja Matti Lakso 10. IRDETTE (Palmyra Tri-Star Burdette x Nikolan Rytinä) om. Juha Tiiri

YLEISÖN SUOSIKKI

BREEDERS HERD / LEHMIEN KASVATTAJALUOKKA Luokan sponsori DELAVAL OY

BEST UDDER / PARAS UTARE Luokan sponsori SEILAB OY

Kolme lehmää samalla kasvattajanimellä, kaksi kolmesta pitää olla näytteilleasettajan omistuksessa. 1. JOUKOLAN, Laura ja Jouko Laiholahti 2. RANNAN, Ranta Ayrshires Oy 3. ÄNKÖN, Sari Änkö 4. TAIVALMÄEN, Asko Taivalmäki

JUNIOR HANDLER JA SHOWMANSHIP TULOKSET / RESULTS 28.1.2017 Tuomari: Yves Charpentier, Kanada JUNIOR SHOWMANSHIP

Luokkien sponsori VALIO OY Luokka 1. 1999 - 2000 syntyneet 1. Pinja Kuntsi 2. Pia Pylkkönen 3. Noora Saarinen 4. Helmi Heikkinen

Luokka 2. 2001 - 2003 syntyneet 1. Josefiina Kavander

62

2. Sini Rantio 3. Iida Mäki 4. Suvi Keinänen 5. Salla Vakkilainen 6. Saku Särkijärvi

Luokka 3. 2004 - 2005 syntyneet 1. Viivi Särkijärvi 2. Inari Tiiri 3. Anna Ronkainen 4. Roosa Vartiainen

Luokka 4. 2006 - 2008 syntyneet 1. Aatos Rintala 2. Tuuli Turunen 3. Milja Turunen

1. JOUKOLAN AMARETTO (Kellcrest He-Man ET x Covey-Farms Romeo ET) om. Laura ja Jouko Laiholahti

Jokaisesta lehmäluokasta valitaan paras utare, näistä valitaan näyttelyn paras utare. 1. KUUSINIEMEN KRISELLA (John Holm Herkules x BB Copper Youngman) om. Eliisa ja Martti Kumpula

Luokka 5. 2009 - 2011 syntyneet 1. Aleksi Turunen 2. Toivo Rintala 3. Vihtori Kivilahti

JUNIOR SHOWMANSHIP CHAMPION Sponsori VALIO OY

1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta Junior Showmanship -luokasta, näistä valitaan Junior Showmanship Champion, Reserve Junior Showmanship Champion ja Honorable Mention (kunniamaininta)

Junior Showmanship Champion PINJA KUNTSI

Reserve Junior Showmanship Champion PIA PYLKKÖNEN

Honorable Mention JOSEFIINA KAVANDER

1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta lehmäluokasta, näistä valitaan Grand Champion, Reserve Grand ja Honorable Mention (kunniamaininta)

Grand Champion

KUUSINIEMEN KRISELLA (John Holm Herkules x BB Copper Youngman) om. Eliisa ja Martti Kumpula

Reserve Grand Champion

UUSI-SUON ADELIINA-AF-VG87 (Covey-Farms Romeo ET x Ardrossan K Trident) om. Merja Kallio

Honorable Mention

JOUKOLAN AMARETTO (Kellcrest He-Man ET x Covey-Farms Romeo ET) om. Laura ja Jouko Laiholahti

NORDIC RED SHOWMANSHIP

Sponsori FABA OSK / VIKING GENETICS

1. Amanda Tiiri, Suomi 2. Gert Hansen, Tanska 3. Lina Persson, Ruotsi 4. Karoliina Nieminen, Suomi 5. Jens Hansen, Tanska 6. Daniel Larsson, Ruotsi

SHOWMANSHIP OPEN Sponsori SUOMEN REHU 1. Eveliina Kumpula 2. Amanda Tiiri 3. Karoliina Nieminen 4. Niina Toikka 5. Sanna Savikko 6. Lilli Laiholahti 7. Sari Änkö 8. Helmiina Kavander 9. Suvi Mertanen 10. Janina Suokas 11. Jarno Rajala 12. Annastiina Raitila 13. Salla Rautio


1/2017

Ayrshire-lehti

63


Ayrshire-lehti

1/2017

Syyskokous järjestetään viikolla 47 (20.11. alkava viikko) Viime vuoden syyskokouksen hyväksymän sääntömuutoksen mukaan, syyskokous on yhdistyksen ainoa varsinainen kokous. Paikka ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

AYRSHIREKASVATTAJIEN HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT: Nimi, tehtävä Mirja Koljonen puheenjohtaja

Osoite Koljosentie 21, 64760 PELTOLA

Sähköposti luoranta@tiltu.teuva.fi

Puhelin 0400 861 988

Heli Teiskonlahti sihteeri

Kyrönlahdentie 923, 39340 KARHE

heli.teiskonlahti@gmail.com

040 593 8738

Vilma Pohjola varapuheenjohtaja

Katavaistentie 37, 23140 HIETAMÄKI

vilma.pohjola@gmail.com

050 324 8061

Minna Laakso

Kirkkojärventie 35, 69300 TOHOLAMPI

rantaseppalan.tila@gmail.com

040 548 9373

Juha Rinkinen

Linnanperäntie 161, 34450 JÄMINKIPOHJA juha.rinkinen@moisio.eu

040 517 6465

Kristiina Iivarinen

Kotitie 104, 73360 PAJULAHTI

levaniemi@levaniemi.fi

040 594 5678

Saija Räikkönen

Sahilantie 4, 35820 MÄNTTÄ

saija.raikkonen@suomi24.fi

040 731 4232

Hannakaisa Heikkinen Palojärventie 161, 74680 MYLLYNIEMI

hannakaisaheikkinen74@gmail.com 0400 808 224

Taloudenhoitaja, jäsenasiat, verkkokauppa: Sanna Rintala, Koulutie 4 B 5, 61100 Peräseinäjoki, puh. 050 546 5828, sanna.rintala@gmail.com.

AF-CLASS -LUOKITUKSET – PALVELUA JÄSENILLE! Seuraava AF-Class -luokituskierros on heinäkuussa Yhdistys tarjoaa jäsenilleen AF-Class -luokitusta, joka on täysin riippumaton keinosiemennysyrityksistä. Luokittajana toimii Yves Charpentier Kanadan ayrshireyhdistyksestä. Tila, joka haluaa käyttää Ayrshirekasvattajien luokituspalvelua, varaa luokituksen ilmoittautumalla luokitusvarausrekisteriin Finnish Dairy Data FDD:n sivuilta https://finnishdairydata. yhdistysavain.fi/ löytyvällä tietojen rekisteröintilomakkeella. Linkki FDD:n sivulle löytyy myös Ayrshirekasvattajien kotisivuilta. Lomake täytetään vain kerran, ja luokitusvaraus on voimassa toistaiseksi, eikä se maksa tilalle mitään. Ennen jokaista luokituskierrosta kaikille luokitusvarausrekisterissä oleville tiloille lähetetään tietojen päivityspyyntö. Jos et halua luokitusta tulevalla kierroksella päivitysviestin saatuasi, muista päivittää omiin tietoihisi vaihtoehto ”En halua luokituskäyntiä toistaiseksi”, jolloin et ole mukana seuraavalla kierroksella. Päivitys tehdään viestin alareunasta löytyvän linkin avulla. Päästäkseen yhdistyksen luokituskierrokselle tulee yhteistyökumppani-kohtaan valita joko ”Vain Suomen Ayrshirekasvattajat ry.” tai ”Molemmat käy”. Jos tila on mukana seuraavalla luokituskierroksella, tilan sähköpostiosoitteeseen tulee noin kolme viikkoa ennen kierrosta viesti, jossa pyydetään maksamaan varausmaksu 120,00 € (+alv 24 %). Maksamalla varausmaksun eräpäivään mennessä, tila vahvistaa luokitusvarauksensa. Luokituskäynnin toteutuessa varausmaksu hyvitetään tilalle loppulaskun yhteydessä. Luokitusvarausmaksu sisältää neuvontakäynnin ja viiden ensimmäisen eläimen luokituksen. Conexx tukee Suomen Ayrshirekasvattajien järjestämää luokitusta maksamalla puolet yhdistyksen jäsentilojen luokitusvarausmaksusta, mikäli tilalla ei ole aikaisemmin luokitettu eläimiä tai ei ole luokitettu eläimiä kahteen vuoteen. Lisätiedot vilma.pohjola@gmail.com

64


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.