Ayrshire-lehti 1/2015

Page 1

1/2015

Ayrshire-lehti

Olavi Ahonkivi In Memoriam

• Olavi Ahonkivi 1961-2015, sivu 52 • Ayrshire Youth Tour 2015 Suomessa, sivu 22 • Talvinäyttelyn Grand Champion Rannan Iffiina, sivu 36 • Homeopatia lehmien terveyden hoidossa, sivu 40 1


Ayrshire-lehti

1/2015

Oletko miettinyt lypsytyösi keventämistä? VMS on väsymätön työntekijä. Helpota työtäsi ja anna robotin lypsää!

VMS-lypsyrobotti on toimintavarma lypsäjä, joka toistaa lypsyn samanlaisena joka päivä.

Helposti lypsyaseman tilalle. VMS sopii hyvin lypsyaseman tilalle, sillä se

vaatii tilaa vain vajaan 4 metriä. Lisää makuuparsipaikkoja, eikä erillistä keräilytilaa ja lehmät tottuvat muutamassa päivässä uuteen järjestelmään.

Lisätuottoa karjastasi. Poikineet lehmät pääsevät 3-4 kertaa päivässä lypsylle

ja maitomäärä kasvaa. Sinulle aikaa keskittyä ruokintaan ja jalostukseen ja parantaa tilasi kannattavuutta monipuolisen Delpro -tuotannonohjaus ohjelman avulla. VMS on kannattava investointi.

Turvallinen investointi

DeLaval-huolto on lähellä. Jo yli 60 koulutettua VMS-huoltoteknikkoa ympäri Suomea.

Edullisesti rahoituksella

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun Alfa-Laval/ DeLaval on aloittanut toimintansa Suomessa. Juhlavuoden kunniaksi olemme varanneet erän VMS lypsyrobotteja erikoishintaan, leasing alkaen 1090 euroa / kk +alv.

Mitä saat maitotilallesi 1090 eurolla kuukaudessa? Kysy lisää alueesi DeLaval-laitemyyjältä Katso myös www.delaval.fi/parashankinta

PLUS+ :aa hyvillä päätöksillä 2


1/2015

Ayrshire-lehti

Pääkirjoitus Aika aikaansa kutakin Ayrshirefoorumi oli ollut keväästä 2003 alkaen karjanomistajille erittäin tärkeä keskustelukanava, mutta nyt aika oli ajanut sen ohi ja hallitus päätti viime vuoden lopulla yksimielisesti, että foorumi lakkautetaan. Keskustelu foorumilta oli siirtynyt lähes kokonaan Facebookiin ja keskustelufoorumin ylläpito oli turhan työlästä roskapostien määrän ylittäessä varsinaisten kirjoitusten määrän monisatakertaisesti. Ayrshirefoorumi tarjosi kaikelle karjaväelle mahdollisuuden keskustella mistä tahansa karjanhoitoon liittyvästä, mutta sen lopettamista oli harkittu jo moneen kertaan aiemminkin. Vaikka foorumilla jokainen kirjoitti omalla nimellään (aikaisemmin myös nimimerkit olivat sallittuja) ja siellä esitetyt mielipiteet olivat jokaisen kirjoittajan omia, yhdistettiin ne siitä huolimatta usein Ayrshirekasvattajiin ja miellettiin jopa yhdistyksen virallisiksi kannanotoiksi, vaikka kirjoittaja ei välttämättä ollut edes yhdistyksen jäsen. Tämä ei aina ollut hyväksi yhdistykselle eikä ayrshirerodulle. Toisaalta koettiin tärkeänä, että karjanomistajilla on mahdollisuus ajatustenvaihtoon kaikkeen ayrshireen, karjanhoitoon ja maatalouteen liittyvissä asioissa ilman, että keskustelua mitenkään rajoitetaan tai ohjaillaan. Ayrshirefoorumista löytyi monenlaisia keskusteluja ja neuvoja lypsykarjanhoitoon liittyen, melkein millä tahansa lypsykarjanpitoon liittyvällä nettihaulla viittauksia foorumiin tuli aina. Foorumin poistuttua käytöstä noita vanhoja keskusteluja ei pääse enää näkemään, vaikka hakukoneet ne edelleen löytävätkin. Facebookissa on kolme suomalaista ayrshire-aiheista ryhmää: ayrshirestä kiinnostuneille nuorille suunnattu Ayrshire-juniorit -sivusto ja suljettu, epävirallinen Ayrshire-Finland -ryhmä sekä kaikille avoin, yhdistyksen virallinen tiedotus- ja keskustelukanava ”Suomen Ayrshirekasvattajat - Finnish Ayrshire Breeders ry”. Yhdistyksen virallisia Facebook-sivuja voivat seurata myös sellaiset netin käyttäjät, joilla ei ole tiliä Facebookissa. Kansainvälinen Ayrshire Youth Tour ja Talvinäyttely niihin liittyvine kuvineen saavuttivat yhdistyksen Facebook-sivuilla mahtavan määrän seuraajia ja tykkääjiä. Talvinäyttelyviikolla sivuilla oli yli 9 000 käyntiä! Facebook on erinomainen ja nopea tiedonvälityskanava, jossa kuvatkin leviävät nopeasti ympäri maailmaa. Maailma ja myös

Kuva Minna Kotila

ayrshiremaailma on viime vuosina pienentynyt ja kasvattajat ovat lähentyneet toisiaan, koska nykyään on mahdollisuus pitää netin kautta yhteyttä ihan reaaliajassa toiselle puolelle maailmaa kuvien ja videoiden avulla. Tällä tavoin meille kasvattajille on myös mahdollista markkinoida tehokkaasti suomalaista ayrshire-eläinainesta. Toivottavasti kaikki seuraavat Facebookin lisäksi edelleen myös yhdistyksen kotisivuja ja käyttävät mahdollisuuden katsella siellä esim. Talvinäyttelyvideoita, jotka löytyvät seuraavasta osoitteesta: http://www.ayrshire-finland.com/AWS/AWS_2015_tulokset/ Videoklipit/Videoklipit_2015.html Teknologialla on kuitenkin kääntöpuolensa ja joskus halutaan, että kaikki mahdollinen tieto pitäisi olla saatavilla tässä, heti ja nyt. Tämä aiheuttaa hallituksen jäsenille melkoisesti työtä, vaikka mielellään pyrimmekin olemaan jäsenten saavutettavissa 24/7. Meille jokaiselle on kuitenkin joskus tarpeen pitää lomaa ja sulkea netti, sähköposti, läppärit sekä tabletit ja jopa kännykkä ja nauttia kevätaurinkosta!

Aurinkoista kevättä kaikille ja ollaan yhteyksissä kaikkien tiedonsiirtovälineiden avulla, mutta toivottavasti tavataan myös yhdistyksen tapahtumissa ihan livenä! Minna Kotila Ayrshire-lehden toimituskunta haluaa omistaa tämän lehden Olavi Ahonkiven muistolle ja hänen elämäntyölleen suomalaisen ayrshiren hyväksi.

3


Allt har sin tid Från och med våren 2003 hade Ayrshireforum varit en viktig diskussionskanal för boskapsägare, men nu har tiderna förändrats och styrelsen beslutade enhälligt i slutet av förra året, att lägga ned verksamheten. Diskussionen har nästan helt och hållet flyttat över till Facebook och uppehållande av forumet har blivit onödigt arbetsamt, då antalet skräppost hundrafalt överskridit antalet egentliga inlägg. Ayrshireforum gav en möjlighet till alla boskapsägare, att diskutera vad som helst, som hade att göra med boskapsskötsel, ändå har det redan många gånger varit på tapeten, att avveckla forumet. Trots att var och en skrev sina inlägg under eget namn (tidigare var också signaturer tillåtna) och de åsikter, som där framfördes var personens egna, kopplade man ihop dem med Ayrshire Uppfödarna och ansåg dem vara föreningens officiella ställningstaganden, fastän skribenten inte ens hörde till föreningen. Det här främjade inte alltid föreningen eller Ayrshire-rasen. Å andra sidan upplevde vi, att det var viktigt, att boskapsägarna hade en möjlighet till att utbyta tankar om allt som rörde Ayrshire, boskapsskötsel och jordbruk, utan att på något vis försöka begränsa eller styra uttalandena. Man kunde hitta många slags diskussioner och råd angående mjölkboskapsskötsel på Ayrshireforum. Oberoende vad man sökte på nätet med koppling till mjölkboskap, fick man alltid upp vinkar till forumet. Efter att forumet har körts ned, kan man inte längre se dessa gamla diskussioner, trots att sökmaskinerna ännu hittar dem. I Facebook finns det tre olika finländska grupper med anknytning till Ayrshire, som har inriktat sig på ungdomar, som är intresserade av Ayrshire, Ayrshire-juniorerna och en sluten inofficiell Ayrshire-Finland

There is a time for everything The Ayrshire Forum had been, since the spring 2003, an important channel for discussions for the breeders, but times have changed and the board has, at the end of last year, unanimously decided to dispose of the activity. The discussions have almost entirely transferred to Facebook and the maintaining of the Forum has been unnecessarily difficult, while the number of junk mails exceeded the contributions by hundreds. The Ayrshire Forum gave all the cattle breeders an opportunity to discuss whatever they wanted, connected to the keeping of cattle, nevertheless the shutting down of the Forum has been discussed earlier, too. Even though everyone wrote under their own name (earlier under signatures, too) and the opinions they stated were their own, they were connected with the Ayrshire Breeders and their statements considered as the official statements of the association, though the writers not necessarily even were members of the association. This didn’t always promote the association or the breed. We felt on the other hand, that it was important that the cattle breeders had an opportunity to exchange thoughts about everything concerning Ayrshires, taking care of cattle and farming, without any attempt to limit or rule the statements. One could find a lot of discussions and advice on taking care of dairy cattle on the Ayrshire Forum. No matter what you looked for on the net concerning dairy cattle, you could always get links to the Ayrshire Forum. The seeking machines still refer to the Ayrshire Forum, but the information is not available there any more. On Facebook there are three different Finnish groups with connection to Ayrshires: one which addresses young people interested in Ayrshires, Ayrshire Juniors and a closed unofficial group AyrshireFinland and finally a group that is open for everyone, which is the official

4

1/2015 grupp, samt en grupp, som är öppen för alla, föreningens officiella grupp för meddelanden och diskussioner ”Suomen Ayrshirekasvattajat - Finnish Ayrshire Breeders ry”. Föreningens officiella Facebooksidor, kan ses också av sådana, som inte har ett Facebook konto. Den internationella Ayrshire Youth Tour och Vinterutställningen med tillhörande bilder nådde en väldig skara följare och gillare. Under Vinterutställningsdagarna hade över 9,000 besökt sidan! Facebook är en utmärkt och snabb kanal för överföring av händelser, där också bilderna sprids snabbt över hela världen. Världen och också Ayrshirevärlden har krympt under de senaste åren och uppfödarna har närmat sig varandra, för att det nuförtiden är möjligt att hålla kontakt i realtid via nätet med andra sidan av jordklotet, med tillhjälp av bilder och videon. På det här sättet kan vi uppfödare också marknadsföra vårt finländska boskapsmaterial. Förhoppningsvis följer alla också med föreningens hemsidor, utom Facebook och utnyttjar möjligheten, att där se videoklipp från Vinterutställningen, man kan hitta dem på adressen http:// www.ayrshire-finland.com/AWS/AWS_2015_tulokset/Videoklipit/ Videoklipit_2015.html. Teknologin har också sina avigsidor. Ibland vill man att all möjlig information skall finnas tillgänglig genast, här och nu. Det här tillför medlemmarna av styrelsen en massa arbete och fastän vi gärna skulle vara tillgängliga för alla 24/7, så har var och en av oss ändå ibland ett behov av semester, att stänga av nätet, e-mail, laptop och tabletter och t. o. m mobilen och njuta av vårsolen!

En solig vår till er alla. Vi håller kontakt med datorer och mobiler, men hoppeligen träffas vi också ansikte mot ansikte vid föreningens sammankomster! Minna Kotila

group of the association for announcements and discussions ”Suomen Ayrshirekasvattajat - Finnish Ayrshire Breeders ry”. This official page can be seen even by people who aren’t members of Facebook. The international Ayrshire Youth Tour and the Winter Show with pictures reached a large crowd of followers and got a number of likes. During the days of the Winter Show more than 9,000 people had visited the page! Facebook is an excellent and swift channel, when transferring happenings and pictures all over the world. The world and the Ayrshire world too have shrunk during the last years and the breeders have been brought nearer to each other, when it has become possible to keep in touch in real time through the net with the people on the other side of the world, exchanging pictures and videos. This is also a way to promote our Finnish Ayrshire cows. Hopefully everyone also keep track of the home site of the association, beside Facebook and take the opportunity to see the videos from the Winter Show. You find them at the address: http:// www.ayrshire-finland.com/AWS/AWS_2015_tulokset/Videoklipit/ Videoklipit_2015.html. The technology also has its reverse. Sometimes it is requested, that every possible information has to be available immediately, here and now. That gives the members of the board a lot of work. We would like to be available for the members 24/7, but every one of us has a need to take leave from time to time, to shut down the net, the e-mail, laptops, tablets and even the mobile phone and just enjoy the sun during the spring!

I wish you a sunny spring. We’ll keep in touch through computers and mobiles, but I hope that we also can meet face to face at the association meetings. Minna Kotila

Editorial staff of Ayrshire-magazine wants to dedicate this magazine to the memory of Olavi Ahonkivi and his lifetime work for Finnish Ayrshire cows.

Kuva Minna Kotila

Ayrshire-lehti


1/2015

Ayrshire-lehti

Sisällysluettelo

n:o 1/2015

Ayrshire-lehti n:o 1/2015 Viidestoista vuosikerta ISSN 2323-1718 Julkaisija: Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry Toimituskunta: Minna Kotila (päätoimittaja) Saija Räikkönen (toimitussihteeri) Sanna Rintala (ilmoitukset) Heli Teiskonlahti Katariina Ikkeläjärvi Toimituksen sähköpostiosoite: ayrshirekasvattajat.lehti@ gmail.com Ilmestymis- ja aineistopäivät 2015: N:o aineisto ilmestyy 1 15.3. 15.4. 2 15.9. 15.10. Ilmoitusmyynti: Sanna Rintala kulmalantila@gmail.com 050-5465828 Taitto ja painatus: SeT-Print, Teija Seppälä Mäensivuntie 69 61800 KAUHAJOKI puh. 040 529 4658 teija.seppala@set-print.fi Englanninkieliset käännökset: Ann-Louise Wiklund Salla Rautio Ruotsinkieliset käännökset: Ann-Louise Wiklund

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry

Kuva Saija Räikkönen

Kansikuva: Olavi Ahonkivi, Rounion Ayrshire Kuva: Elly Geverink

• Pääkirjoitus – Aika aikaansa kutakin – Minna Kotila.............................. 3 • Sisällysluettelo................................................................................. 5 • Vuoden Ayrshirekasvattaja 2014 – Kuusiniemen Ayrshire – Minna Kotila.................................................................................... 6 • Ayrshirekasvattajien syyskokous – Syyskokous Mikkelissä – Saija Räikkönen........................................ 12 – Tuire Kaimio – Minna Kotila......................................................... 12 – Syyskokouksen tilavierailu Pöyryjen Laasolan tilalla – Miia Ikonen................................................................................ 14 – Hallituksen uuden jäsenen esittely: Sanna Rintala............................ 16 • AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä – Esittelyssä vuosinäyttelyn tuomari: Neil Kittle.................................. 19 – Ayrshire Youth Tour 2015 tuomareiden silmin – Juulia Ahlholm ja Eveliina Kumpula................................................ 22 – Ayrshire Youth Tour 2015 from judges’ view – Juulia Ahlholm ja Eveliina Kumpula................................................ 24 – Esittelyssä: Ayrshire Youth Tour 2015 kilpailijat.............................. 26 – Ayrshireuutisia maailmalta – koonnut Minna Kotila.......................... 35 • Ayrshire Winter Show Champion 2015 - Rannan Iffiina ja sen mahtava lehmäperhe – Heli Hakamaa................................................. 36 • Kestävä jalostus: Valintaohjelman menestyksellisen jatkumisen edellytykset – Asko Mäki-Tanila.......................................................... 38 • Homeopatia lehmien terveyden hoidossa – Tanja Hovi.......................... 40 • Ayrshire satatonnari – Satatonnari Ovela – Heli Teiskonlahti............................................. 43 • Kuvakollaasi Ayrshire vuosinäyttelystä 2014......................................... 44 • SALE OF STARS 2015 – Laura Laiholahti........................................... 48 • Viking Geneticsin ayrshiresonnien ostot – Minna Kotila......................... 50 • Ayrshirekasvattajien perustajajäsen Olavi ”Olkku” Ahonkivi 4.2.1961 – 26.1.2015 – Laura Laiholahti ja Mirja Koljonen................. 52 • Paras Ayrshirekarja 2014 – Heli Teiskonlahti...................................... 58 • Suomen Ayrshirekasvattajat ry - yhdistys tiedottaa – Jäsenrekisteri sähköiseen muotoon................................................ 60 – Luokitusvarausrekisteri................................................................. 61 • Kevään 2015 luokituskierros – Katariina ja Veli Ikkeläjärvi..................... 62 • Elämäni lehmät – Kellcrest Nova ET – Sari Alhainen................................................. 66 – Ilona – Päivi Eronen.................................................................... 67 – Alhaisten Soilikki – Salla Rautio.................................................... 68 • ALL STARS – Laatulehmien lista........................................................ 70 • Ayrshire Finland 2014 -valokuvakilpailun tulokset................................ 76 • Ayrshire vuosinäyttelyn 2015 tulokset................................................ 81 • Yhdistyksen ilmoituksia..................................................................... 86 • Syyskokousilmoitus ja hallituksen yhteystiedot

5


Ayrshire-lehti

1/2015

Vuoden 2014 Ayrshirekasvattaja

KUUSINIEMEN AYRSHIRE Kuusiniemen ayrshirekarja ja Kumpulan perhe ovat varmasti tuttuja kaikille Talvinäyttelyssä ja muissa Ayrshirekasvattajien tapahtumissa mukana olleille. Eliisa oli pitkään mukana hallituksessa ja on ollut alusta asti järjestämässä Talvinäyttelyä, jossa hänen kantava äänensä saa talkooporukan aisoihin ja jokaisen toimimaan tehokkaasti. Kuusiniemen tasokas ayrshirekarja on myös ollut usein vierailukohteena pienemmille ja isommille vierailijaryhmille. Kuusiniemen Ayrshiren omistajapari Eliisa ja Martti Kumpula ovat viljelleet Eliisan kotitilaa Nivalassa vuodesta 1995. Perheeseen kuuluu vuonna 1991 syntynyt Minna, 1992 syntynyt Eveliina, 1996 syntynyt Elias ja 1997 syntynyt Mikael. Kaikki perheen lapset ovat aikoinaan kisanneet Junior Handlereina ja jokainen heistä on opiskellut tai opiskelee parhaillaan maatalousoppilaitoksessa! Minna asuu ja työskentelee muualla eikä siksi aina pääse osallistumaan esimerkiksi näyttelytoimintaan, mutta oli tänäkin vuonna katsomassa Talvinäyttelyä. Eveliina opiskelee viimeistä vuottaan agrologiksi Ilmajoella ja oli yhdessä Ahlholmin Juulian kanssa kantavia voimia Ayrshire Youth Tourin läpiviemisessä. Martti sekä pojat Elias ja Mikael ovat

6

AWS 2011 Progeny of Dam-palkinnon vastaanottivat Eveliina, Minna ja Eliisa. Palkinnon luovutti Arja Talvilahti. Kuva Jari Ahlholm

puolestaan Eliisalle tärkeä apu, kun eläimiä koulutetaan ja valmistellaan näyttelyyn. Lisäksi jälkikasvu ja Martti ovat ”sijaiskärsijöinä”, kun Eliisa lähtee palavereihin ja kokouksiin ja he hoitavat karjan tällaisina päivinä.

Myös vävypoika Markus Lakso joutui sijaiskärsijäksi, kun eläimiä koulutettiin Talvinäyttelyyn. Viimeisen silauksen ja eläinten klippauksen näyttelyyn tekee Eveliina ja lisäksi hän antaa äidilleen ohjeita, miten eläimet

Eliisa omassa elementissään! Kuva Jari Ahlholm

tulisi kouluttaa näyttelyyn oikeaoppisesti. Eveliina taitaakin olla ainoa joka uskaltaa Eliisaa neuvoa...

Kintasresulehmistä hyvärakenteiseen karjaan

Eliisa käytti Faban käyttölistalla 1997 - 1998 ollutta Tridenttiä, vaikka ei omien sanojensa mukaan tuolloin tiennyt vielä mistään mitään. Valitettavasti Tridentistä syntyi vain sonnivasikoita. Vuonna 2003, poikien ollessa ihan pieniä, lähdettiin koko perheen voimin Virroille Ayrshirekasvattajien Talvitapaamiseen Maaseudun Tulevaisuudessa olleen ilmoituksen perusteella. Toivomuksena oli erityisesti päästä näkemään niitä huippulehmiä. Silloin


1/2015

Ayrshire-lehti

Vuoden 2014 Ayrshirekasvattaja

Eveliina hiehojen ja umpilehmien kanssa talvilaitumella. Kuva Minna Kotila

tutustuttiin ayrshireporukkaan, muun muassa Suutarin Pekkaan ja Pohjolan AnnaMaijaan, jotka laittoivatkin tapaamisen ensikertalaiset kovaan tenttiin haastattelemalla karjasta ja jalostustavoitteista. Eliisa muistaa sanoneensa tuolloin, että oravanraato- eli kintasresulehmillä on kyllä paljon maitoa, mutta rakenne ei ole riittävän hyvä. Noihin samoihin aikoihin alettiin Kuusiniemessä käyttää lähes yksinomaan kanadalaisia sonneja. Eliisa muistelee, että monesti kyllä mietitytti ja välillä pelottikin, että mihin on ryhtynyt, koska monenlaiset ”asiantuntijat” pelottelivat ulkomaisten sonnien sekä tilasonnien käytöstä jalostuksessa. Mutta silti uskallettiin jatkaa valtakunnallisen jalostuslinjan vastaisten sonnien käyttöä ja nyt siitä on jo niin monen vuoden omakohtaiset kokemukset, että uskaltaa sanoa, että oman jalostussuunnan valinta ja siinä pysyminen on kannattanut ja tuottanut tulosta! Enää ei tarvitse miettiä eikä muita kuunnella jalostusvalinnoissa. Kuusiniemi oli vierailutilana

Ayrshirekasvattajien Talvitapaamisessa 23.1.2004. Tällöin karjassa oli hiehona volagelainen Kuusiniemen Sievikki, ensimmäinen kanadalaisen sonnin lehmäjälkeläinen Kuusiniemen karjassa. Alkiohuuhteluita oli myös tehty ja ostettu alkioita kotimaasta ja ulkomailta. Syyskokouksessa tuona samana vuonna Eliisa valittiin hallitukseen, jossa hän toimi 2005 - 2011, muun muassa varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä Ellu on epävirallinen hallituksen asiantuntijajäsen eli toisin sa-

Martti Lakeus-näyttelyssä Jalasjärvellä vuonna 2007. Kuva Jari Ahlholm

noen neuvoo meitä hallituksen märkäkorvia silloin, kun emme neuvoja ole kysyneet ja me taas kysymme häneltä apua silloin, kun hän ei sitä tarjoa tai on jo moneen kertaan ilmoittanut jäävänsä taka-alalle... Hyvien tyyppien kun ei haluta porukasta vetäytyvän!

Huippulehmillä huippuolosuhteet

Kuusiniemen navetta on laajennettu ja remontoitu vuonna 2000, parsiremontti tehtiin vielä viitisen vuotta myöhemmin ja eläinten olosuhteisiin on panostettu paljon, esimerkiksi heti Eliisan ja Martin tilanpidon alusta alkaen kaikki eläimet ovat ulkoilleet myös talvella. Hiehonavetta on ostettu naapurilta samalla kun sen ympärillä olevat pellotkin. Tällä hetkellä karjassa on reilu 50 lehmää ja keskituotos on ollut yli 10 000 kiloa koko 2000-luvun. Lehmistä kaksi on mustia ja loput ayrshirea. Ayrshirerotu on tilan väen vakuuttanut tuotoksellaan, rakenteellaan ja terveydelleen ja tavoitteena on 100 %

ayrshirekarja. Tuotoksen on tarkoituksella annettu tulla hiukan alaspäin vuosista, joina karja palkittiin mm. Oulun läänin korkeimmasta tuotoksesta, koska lehmät halutaan lypsää jatkossakin kahdesti päivässä eikä valtavia herumisia haluta tavoitella. Ruokintaa viilataan, jotta korkeatuottoiset myös saisivat varmasti riittävästi energiaa ja valkuaista, mutta ruokinnalla ei väkisin haeta korkeita herumishuippuja vaan tavoitteena on tasainen ja pitkä lypsykäyrä. Keinosiemennyksen toimilupa Eliisalla on ollut kymmenisen vuotta. Lisäksi Eveliinalla lupa on ollut viime vuodesta alkaen. Eliisan luottoeläinlääkäri on Jouko Tölli, jonka asiantuntemus vakuutti koko ayrshireväen kevätkokouksessa Nivalassa 2011, jossa Tölli oli puhujana.

Kki-lehmäperhe

Kuusiniemen karjan suurin lehmäperhe on -kki-linja, jonka kantaemä on akilleslainen Muurikki. Sillä oli +40-indeksi ja kovat tuotokset. Kun tämä lehmälinja on Kuusiniemessä

7


Ayrshire-lehti

1/2015

Vuoden 2014 Ayrshirekasvattaja saatu yhdistettyä kanadalaiseen eläinainekseen, on saatu lehmäperhe, joka on lypsävää, kestävää ja hyvärakenteista. Myös edellä mainittu Kuusiniemen Sievikki edusti tätä lehmäperhettä ja se osallistui aikoinaan näyttelyihin. Tästä lehmäperheestä on huuhdeltu alkioita ja niitä on myyty paljon myös oman karjan ulkopuolelle Tillari-hankkeen aikaan. Jalostusasiantuntija totesi 90-luvun loppupuolella, että tästä perheestä on karjassa niin paljon jälkeläisiä, että nyt tulisi laittaa lihasonnia. Tähän Kuusiniemen emäntä totesi, että häntä ei haittaa vaikka heidän koko navettansa olisi täynnä tällaisia lehmiä. Vielä tähän päivään mennessä ei kki-lehmäperheessä ole sellaista yksilöä ollut, jolle olisi lihasonnia täytynyt laittaa. Noin 40 % Kuusiniemen karjasta edustaa tätä linjaa, viime vuosina ei tosin ole kaikille lehmäperheen jäsenille löytynyt enää sopivaa kki-loppuista nimeä. Tämän lehmäperheen edustajia karjassa tällä hetkellä ovat muun muassa näyttelyissä hyvin menestynyt (mm. Farmarin 2009 varachampion), seitsemän kertaa poikinut Kuusiniemen Fiinikki AF-VG86 (Conn x Pardner) ja sen nyt viisi kertaa poikinut calimerolainen tytär Kuusiniemen Ancelikki AF-GP83 ja samoin Fiinikin tytär, nyt neljä kertaa poikinut Kuusiniemen Youngman Encelikki AF-GP84 (ensikkoluokitus), joka yhdessä Eveliinan kanssa oli Ayrshire-lehden 1/2012 kannessa. Lisäksi voidaan mainita Kuusiniemen Viinikin AF-GP85 (Copper x Jerry), joka itse ei enää ole karjassa, tyttäret Kuusiniemen Eedikki (Poker, ensikkoluokitus AF-GP82) ja nyt kolme kertaa poikinut Kuusiniemen Helmikki (Remington), joka on luokitettu kaksi kertaa poikineena AF-VG87 ja lypsää

8

todella hyvin. Haapajärven Tyylikäs-näyttelyssä 2009 kolme kki-perheen jäsentä eli Kuusiniemen Fiinikki, Kuusiniemen Viinikki ja Kuusiniemen Ultra AF-GP85 (Conn x Jerry) toivat Kuusiniemen Ayrshirelle lehmien kasvattajaluokan voiton. Kuusiniemen Ultra on edelleen karjassa seitsemän kertaa poikineena.

Muita lehmäperheitä

Kolmantena lehmänä Kuusiniemen karjassa 100-tonnariksi lypsi tämänkin vuoden Talvinäyttelyssä mukana ollut Alhaisten Timantti AF-VG86, joka on esitelty edellisessä Ayrshire-lehdessä. Myös sen perhettä löytyy paljon Kuusiniemen karjasta ja Timanttihan on emäntänsä ehdoton silmäterä. Tuontialkioita karjaan on ostettu todella paljon. Yhteis-

omistuseläimiä Kumpuloilla on Kanadassa Lashburnin tilalla asuva Faucher Medalist Mona EX94-5E ja oli aiemmin myös Blackaddar Elsie 2 EX91-2E. Englannissa asuu Kumpuloiden osaomistama Haresfoot Maple Bella VG87. Faucher Medalist Mona -syndikaatissa on mukana useita suomalaisomistajia ja se on lypsänyt tähän mennessä hieman vajaa 70 000 kiloa ja sillä on Suomessa useita jälkeläisiä. Kuusiniemessä siitä on edelleen karjassa lypsävä tytär Kuusiniemen Conn Mona Hellen ET AF-GP81 (ensikkoluokitus), ja sen tytär Kuusiniemen Jelena, jonka isä on Ronde Remi Elias ET. Hellenillä on myös tammikuussa syntynyt tytär Kuusiniemen Mona, jonka isä on Mont Comi Shockwawe. Myös Hellenin täyssiskosta, näyttelyissäkin esiintyneestä

Eveliina Kuusiniemen Youngman Encelikin kanssa 2012 otetussa kuvassa. Encelikki luokitettiin ensikkona AF-VG84. Kuva Lucinda Morgan

Kuusiniemen Conn Mona Ellen ET:stä jäi karjaan tytär Kuusiniemen Klamour, jonka isä on Du Petit Lac Hammer. Blackaddar Elsie 2 lypsi parhaana 305 päivän tuotoksenaan yli 12 000 kiloa ja se omistettiin yhdessä Kuorikosken ja Terrace Bankin kanssa. Elsie 2 on mm. sonnin Terrace Bank Everest emä. Kuusiniemessä oli Elsien modemilainen tytär Kuusiniemen Elsie Emily ET AF-VG85, mutta sitä ei saanut tiinehtymään, joten se jouduttiin poistamaan. Karjassa on edelleen Elsien tytär Charlestonista, se on nyt ummessa ja poikii pian toisen kerran. Lisäksi hiehoissa on Elsien tytär Rigginsistä.

Tilasonneista

Tilasonneja on Kuusiniemestä myyty 2005 vuodesta alkaen, jolloin myytiin ensimmäiset viisi sonnia, jotka olivat omasta kki-perheen edustajan huuhtelusta kanadalaisella sonnilla. Kaikki menivät heti kaupaksi Maaseudun Tulevaisuudessa olleen ilmoituksen perusteella. 50 kilometrin säteelle Eliisa toimittaa sonnit traktorikyydissä. Yhdelle tilalle on myyty vuosien saatossa jo viisi sonnia ja Eliisa valitsee tilan vanhan isännän pyynnöstä aina uuden sonnin, joka on erisukuinen kuin edelliset. Vuosien saatossa myytyjen sonnien kokonaismäärää Eliisa ei osaa arvioida, mutta paljon sonneja on myyty Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalle sekä myös muualle Suomeen. Tilasonnien myynti on tosin vähentynyt alkuajoista, jolloin kanadalaista eläinainesta oli vähemmän Suomessa kuin nyt. Omassa karjassa on myös aina käytössä tilasonni, joka valitaan huolella parhaiden lehmien ja sonnien jälkeläisistä. Parhaimpina tilasonneina, joilla on jo useita hienoja tyttäriä Kuusiniemen karjassa Eliisa pitää keinosiemennyssonnien


1/2015

Ayrshire-lehti

Vuoden 2014 Ayrshirekasvattaja Bonnie Brae Copper Yessir ja Bonnie Brae Ambush täysveljeä Bonnie Brae Copper Young Man ET:tä (Forever Schoon Jessie 2 EX95 x Copper) sekä Ronde Remi Elias ET:tä (Ronde Romeo Juliette x Remington).

Ayrshiren Talvinäyttely

Maailman Ayrshirekongressin yhteydessä järjestetty IASnäyttely vuonna 2008 Seinäjoella oli yhdistykselle melkoinen ponnistus ja mukana järjestelyissä olivat muun ayrshireväen mukana sekä Martti että Eliisa. Ensimmäisten Sarka-messujen jälkeen Tapani Kaipio kysyi Mirja ja Aaro Koljosen Rannan tilaa vierailutilaksi vuoden 2010 messuille ja Mirja esitti tuolloin idean ayrshirenäyttelyn järjestämisestä Sarkamessuilla, koska he olivat juuri Olavi Ahonkiven kanssa mietti-

Kuusiniemen tasaista ayrshirekarjaa. Kuva Sanna Rintala

neet seuraavan vuosinäyttelyn paikkaa. Tapani Kaipio esitti idean Sami Yli-Huumolle ja heidän mielestään idea karjanäyttelystä oli hyvä, koska messukävijät olivat toivoneet myös naisväelle ohjelmaa. Mukana ensimmäisessä palaverissa Koljosella olivat Koljosten, Kaipion ja Yli-Huumon

lisäksi myös Eliisa Kumpula ja Jari Ahlholm. Siitä palaverista lähti liikkeelle jokavuotiset Ayrshiren Talvinäyttelyt. Eliisa Kumpula ja Jari Ahlholm ovat olleet kantavia voimia myös Tyylikäs-näyttelyjen järjestämisessä Haapajärvellä. Kuusiniemestä on osallistuttu karjanäyttelyihin omien eläin-

ten kanssa vuosien saatossa niin Lapissa, Etelä-, Itä- kuin LänsiSuomessakin. Näyttelytoiminta on todella raskasta, mutta kuitenkin niin palkitsevaa, että aina vaan jostain saa virtaa lähteä uudestaan. Samanhenkinen porukka ja toisten karjanomistajien tapaaminen näyttelyssä palkitsee, vaikka itselle ei menestystä tulisikaan. Eliisan ihannelehmä on iso, vahva ja valkoinen sekä vallitsevasta suuntauksesta poiketen ehdottomasti ayrshire! Omaan karjaan ollaan Kumpulan perheessä oikeutetusti tyytyväisiä ja sen kehittämistä halutaan edelleen jatkaa omalla, hyväksi havaitulla linjalla. Valinnasta Vuoden 2014 Ayrshirekasvattajiksi Kumpulat ovat hyvin otettuja ja koko perhe arvostaa tätä titteliä suuresti. Minna Kotila

9


Ayrshire-lehti

1/2015

Vuoden 2014 Ayrshirekasvattaja

The Ayrshire Breeder of the Year 2014 The Ayrshire cattle at Kuusiniemi and the Kumpula family are surely known to all, who have attended the Winter Show and the Ayrshire meetings. Eliisa was a board member for a long time and has been among the organizers of the Winter Show from the beginning, where her audible voice has been commanding the volunteer groups into effective action. The high quality Ayrshire cattle of Kuusiniemi has also been a target for visits, both by smaller and bigger groups. The owners of Kuusiniemi Ayrshires, Eliisa and Martti Kumpula have been farming the home farm of Eliisa in Nivala, since 1995. The family has four children: Minna born 1991, Eveliina born 1992, Elias born 1996 and Mikael born 1997. All of the children have been competing as Junior Handlers and all of them have been or are studying at agricultural school! Minna lives and works elsewhere and is therefore not able to take part for instance in the preparations before the show, but was present as a spectator at the Winter Show this year, too. Eveliina is in her final studies to become an agrologist, studying at Ilmajoki and had, together with Juulia Ahlholm, an important role in seeing the Ayrshire Youth Tour through. Martti and the boys Elias and Mikael are helping Eliisa, when animals are prepared for the exhibitions. Other than that, they also look after things, when Eliisa is called away to different meetings. On such days, they are taking care of the cattle. The son-in-law Markus Lakso has also been called in at times. The final polish and the clipping is done by Eveliina, who frequently informs her mother, how the animals should be prepared for the show in the right way. Eveliina is probably the only one who dares to advise Eliisa....

From pitiable cows to cows with good conformation

Eliisa used the sire Trident, when he was available 1997 - 1998, though she, according to herself, did know nothing about anything, at the time. Unfortunately she only got bull calves from Trident. In 2003, when her boys were very small, the whole family made a trip to Virrat to the Ayrshire Breeder’s winter meeting. They had spotted an ad in a paper. They wished to see some good-looking cows. It was then, that they got to know the Ayrshire people, among others Anna-Maija Pohjola and Pekka Suutari, who questioned them about their herd and their breeding goals. Elisa remembers saying that the bad looking cows actually milked a lot, but that the conformation wasn’t good enough. After that meeting they started to use almost entirely Canadian sires at Kuusiniemi, though Eliisa remembers that she had mixed feelings about it, while so many ”experts” warned them not to use foreign sires and own herd bulls for breeding. But they still kept their line against the approved line in the country and now they have so much experience, that they are able to say, that choosing their own line of breeding and keeping to it has paid off! While doing their own choices, they don’t have to ponder about it any more or listen to others.

10

Kuusiniemi was visited during the Ayrshire Breeders Winter meeting 23.1 2004. At that time there was a heifer, Kuusiniemen Sievikki from Volage, the first heifer calf after a Canadian sire, in that herd. They had also by then done a number of flushings and bought embryos both from abroad and from Finland. At the autumn meeting that year, Eliisa was selected a board member. She remained a board member during the years 2005 - 2011, some of that time as vice president. Today Ellu is an unofficial expert board member, who gives advice to us new members, when we haven’t asked for it. And we ask for help, when she is not offering it or has stated many times, that she is going to withdraw.

Top cows with top surroundings

The Kuusiniemi barn was extended and improved in 2000. Everything possible is done for the comfort of the cows. From the beginning, after taking over the farm, Eliisa and Martti have let their cows out even in the winter. The heifer barn was bought from a neighbour and also the land surrounding that building. At the moment there are around 50 cows in the herd and the average has been over 10 000 kg since the year 2000. Two of the cows are Holsteins, the others are Ayrshires. The Ayrshire breed has convinced their owners by their production, their conformation and their health and the goal is to have 100% Ayrshires on the farm. The production is intentionally kept at a slightly lower level since the years, when the herd was rewarded as the highest producing herd in the province of Oulu. The owners don’t want to milk more than twice a day and are trying to avoid short time peak production. The feeding is planned so, that the good producing cows get enough energy and protein and also so, that their production remains on the same level for a long time, not creating any peaks during a shorter time. Both Eliisa and Eveliina inseminate the cows themselves.

The Ayrshire Winter Show

The exhibition during the World Ayrshire Conference in 2008 at Seinäjoki was a huge effort to the association and Eliisa and Martti, alongside the rest of the Ayrshire people, where very much involved with the preparations. When in the year 2010 the question of another exhibition was roused it was decided to once again have the show at Seinäjoki and that was the beginning of the yearly Winter Show there. The family at Kuusiniemi has been attending several exhibitions, with their own animals, all over Finland. These exhibitions are really tiring, but on the other hand so rewarding, that you always get the energy for yet another show from somewhere, even if your animals aren’t every time successful. The ideal cow in Eliisa’s opinion is big, strong and white and without question – Ayrshire. The family is rightfully content with their own herd and they are continuing to develop it their own way, which they have found to be a good way. They are very honoured to be selected the Ayrshire Breeders of the year and appreciate the title very much.


1/2015

Ayrshire-lehti

Vuoden 2014 Ayrshirekasvattaja

Årets Ayrshire -uppfödare 2014 Ayrshire boskapen på Kuusiniemi gård och familjen Kumpula är bekanta för var och en, som har besökt Vinter Utställningen och Ayrshire mötena. Eliisa var styrelsemedlem under en lång tid och har också varit med om att bygga upp Vinter Utställningen från första början. Med sin hörbara stämma har hon kommenderat gruppen av frivilliga till effektivt arbete. Den högtstående Ayrshire- besättningen på Kuusiniemi har också varit föremål för många besök av både större och mindre grupper. Ägarna till Kuusiniemi Ayrshires, Eliisa och Martti Kumpula, har odlat Eliisas hemgård i Nivala sedan år 1995. Till familjen hör fyra barn: Minna född 1991, Eveliina född 1992, Elias född 1996 och Mikael född 1997. Alla barnen har deltagit i Junior Handler tävlingar och alla har studerat eller studerar lantbruk! Minna arbetar och bor på annan ort och kan därför inte delta i t.ex. arbetet med utställningsdjuren, men hon var närvarande vid Vinterutställningen också i år. Eveliina håller på att avsluta sina agrologstudier i Ilmajoki och hade, tillsammans med Juulia Ahlholm, en viktig roll i genomförandet av the Ayrshire Youth Tour. Martti och pojkarna Elias och Mikael hjälper Eliisa, att förbereda djuren för utställningar. Dessutom sköter de djuren, när Eliisa befinner sig på olika möten. Svärsonen Markus Lakso kan också bli kallad att hjälpa till ibland. Den slutliga putsningen och klippningen av djuren görs av Eveliina, som också informerar sin mamma hur djuren skall prepareras inför utställningen på rätt sätt. Eveliina är troligen den enda, som vågar komma med råd till Eliisa....

Från ynkliga kossor till kor med god exteriör

Eliisa använde tjuren Trident, när den fanns på Fabas lista 1997 - 1998, trots att hon, om man får tro henne själv, inte visste någonting om någonting på den tiden. Tyvärr föddes det bara tjurar efter Trident. År 2003, när deras pojkar var små, gjorde hela familjen en utflykt till Virrois till Ayrshire föreningens möte där. De hade sett en annons i tidningen. De ville bekanta sig med kor med bra exteriör. Det var då de också blev bekanta med andra Ayrshire-människor, som t. ex Anna-Maija Pohjola och Pekka Suutari, som tenterade dem om deras besättning och om vilka deras förädlingsmål var. Eliisa minns att hon sade att korna, som inte var särskilt vackra, ändå mjölkade en hel del, men att det fanns rum för förbättring av exteriören. Efter det mötet började de använda nästan uteslutande kanadensiska tjurar på Kuusiniemi, trots att Eliisa minns, att hon var osäker på om hon gjorde rätt, då så många ”experter” varnade dem för utländska tjurar och för att använda egna tjurar i besättningen. Men de höll sin egen linje mot den allmänt godtagna linjen i riket och nu har de så mycket erfarenhet, att de kan säga det har lönat sig. När de nu gör sina egna val, behöver de inte mera fundera över det eller lyssna på andra. Kuusiniemi besöktes under Ayrshire Föreningens vintermöte 23.1.2004. Då fanns där en kviga Kuusiniemen Sievikki efter Volage, som var deras första ko kalv efter en kanadensisk

tjur i besättningen. De hade också då redan hunnit med att spola ett flertal kor och hade köpt embryon både utomlands ifrån och från hemlandet. Vid höstmötet det året blev Eliisa invald i styrelsen. Hon var styrelsemedlem från 2005 - 2011, under en del av den tiden som vicepresident. I dag är Ellu en inofficiell styrelsemedlem, som ger råd åt oss nya medlemmar, när vi inte har bett om det och vi ber om hjälp, när hon inte är villig att ge den eller säger, att hon skall dra sig tillbaka.

Super kor i superb omgivning

Ladugården på Kuusiniemi utvidgades och renoverades år 2000. Allt, som är möjligt, har gjorts för att korna skall ha det så bra, som möjligt. Genast från början, efter att de övertagit gården, har Eliisa och Martti låtit sina kor gå ute också under vintern. Kviga ladugården köpte de av en granne och löste också in marken omkring byggnaden. För tillfället finns det drygt 50 kor i besättningen och medeltalet mjölk har hållit sig över 10 000 kg under hela 2000-talet. 2 av korna är Holstein, resten är Ayrshire. Ayrshire-rasen har övertygat ägarna genom sin produktion, sin exteriör och sin hälsa och nu är målet 100 %. Ayrshire i besättningen. Man har medvetet strävat till en aning sänkt produktion från den tiden, då besättningen belönades för högsta produktion i Uleåborgs län, för att man i fortsättningen inte vill mjölka mer än två gånger om dagen och inte heller strävar efter enorma dagliga mjölkmängder. Utfodringen anpassas så, att de högproducerande korna får tillräckligt med energi och protein, men också så att mjölkkurvan inte har höga produktionstoppar, utan i stället är jämn under en längre tid. Både Eliisa och Eveliina inseminerar sina kor själva.

Vinterutställningen av Ayrshires

I samband med World Ayrshire Conference år 2008 organiserades en utställning i Seinäjoki, som var en enorm utmaning för föreningen och tillsammans med resten av Ayrshire Föreningens medlemmar, var också Eliisa och Martti inblandade i förberedelserna. När så en nästa Ayrshire-utställning planerades år 2010 beslöts det, att hålla också den i Seinäjoki i samband med den jordbruksutställning, som hölls där. Det var början till den årliga Vinterutställningen i Seinäjoki. Familjen på Kuusiniemi har deltagit i flera utställningar med sina egna kor över hela landet. Utställningar är mycket tröttande, men också så givande, att man alltid ändå någonstans ifrån får den energi, som behövs för att än en gång bege sig i väg, också om ens djur inte alltid är så framgångsrika. Den idealiska kon, enligt Eliisa, är stor, stark och vit och utan undantag Ayrshire! I Kumpulas familj är man med rätta nöjda med sin egen boskap och man vill fortsätta att utveckla den på den utstakade vägen, som har visat sig vara fungerande. Familjen Kumpula är mycket tagna över, att bli utsedda till årets Ayrshire uppfödare 2014 och de uppskattar titeln mycket högt.

11


Ayrshire-lehti

1/2015

Ayrshirekasvattajien syyskokous

Syyskokous Mikkelissä Syyskokous polkaistiin käyntiin majoittumalla arkkitehti Timo Leiviskän suunnittelemiin hulppeisiin Art&Desing -rinnehuviloihin. Huviloista oli upeat näkymät Saimaalle! Harmi, että näkymistä ei ehditty suuremmin nauttia kokouspaketin kiireisen aikataulun vuoksi. Linja-auto kyyditsi karjaväen tutustumaan Riina ja Teemu Pöyryn Laasolan tilaan, jonka navetassa elettiin kiireistä aikaa kahden lypsyrobotin käyttöönoton vuoksi. Tästä huolimatta isäntäväki otti meidät vastaan ja esitteli karjaansa meille. Vierailijoita varten oli tehty selkeät listat karjan eläimistä ja näin pihatossa oli helppoa löytää eläimille oikeat tiedot. Vie-

Iloinen joukko ayrshire-ihmisiä kokoontui 28.10.2014 Anttolanhoviin, josta matka suuntautui Riina ja Teemu Pöyryn omistamalle Laasolan tilalle. 29.10. oli vuorossa syyskokous, johon osallistui 30 henkeä. railun lopuksi saimme nauttia herkullisista tarjoiluista navetan toimistossa. Kiitos Pöyryille vieraanvaraisuudesta! Kokousväen ilta jatkui perinteiseen tyyliin saunalla, joka oli tällä kertaa savusauna. Rempseään tunnelmaan oli uusienkin ihmisten helppo tulla mukaan. Herkullinen lähiruokaillallinen nautittiin Kotaravintolan lämmössä. Ruokailun jälkeen otettiin yllätyspuhelu Vuoden Ayrshirekasvattaja -tunnus-

tuksen saaneeseen Kumpulan perheeseen, jotka lomailivat etelän auringossa syyskokouksen aikaan. Ilta jatkui karaoken ja rennon jutustelun merkeissä aamuyön pikkutunneille saakka. Seuraavana päivänä syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Minna Kotila. Hallituksessa väki vaihtui yhden henkilön verran, kun Kristiina Iivarisen tilalle uudeksi jäseneksi valittiin Sanna Rintala.

Kokouksen yhteydessä Naturalia Oy esitteli Superpahnakuivikettaan sekä Movet Oy monipuolisia laboratoriopalveluitaan kokousväelle. Sari Alhainen Semex Finlandista kertoi ayrshire-eläinten genomitestauksesta Kanadassa ja opasti, kuinka testien tuloksia luetaan CDN:sta. Lopuksi jo pitkään ja hartaasti luennoitsijaksi odotettu eläintenkouluttaja Tuire Kaimio kertoi kuvin, sanoin ja videoin eläinten kouluttamisesta ja antoi vinkkejä, kuinka asioita voi soveltaa käytännössä. Kiitos kokousväelle ja luennoitsijoille! Saija Räikkönen

Tuire Kaimio Onnistuimme saamaan syyskokoukseen puhujaksi hyvin kiireisen, Suomen kuuluisimman eläintenkouluttajan Tuire Kaimion. Tuire Kaimio on kouluttanut mm. Poika ja Ilves -elokuvan ilveksen sekä kuten ayrshireväestä varmasti moni muistaa, HH Tia Marie Sue:n juoksemaan saappaat jalassa eräässä televisiomainoksessa vuosia sitten.

Tuire Kaimio kouluttaakin kaikenlaisia eläimiä linnuista norsuihin ja on kirjoittanut useita kirjoja mm. koirien ja hevosten kouluttamisesta. Hän on pidetty eläintenkoulutuskurssien vetäjä ja elokuvamaailma työllistää häntä paljon, mutta Tuire Kaimio työskentelee myös nautojen kanssa tiloilla tavanomaisissa navettaolosuhteissa.

Nauta on hyvä oppimaan

juuri sillä hetkellä, kun lehmä tekee oikean, halutun asian. On varottava myös palkitsemasta ja vahvistamasta vääriä tapoja eli jos lehmä on jo potkaissut, ei ehkä kannata sitä silitellä ja jutella rauhoittavasti niin, että se kokee sen palkinnoksi tekemästään asiasta eli potkusta. Robottinavetat ovat työllistäneet Tuire Kaimiota viime aikoina paljon eli hänet on

Aluksi Tuire Kaimio kertoi meille yleisesti lehmästä ja naudasta oppijana. Naudan oppimiskyvystä on vain vähän tutkimustietoa. Nauta pystyy esimerkiksi oppimaan useita kymmeniä sanoja ja kuten jokainen meistä varmasti tietää opitut asiat, niin hyvät kuin huonotkin, pysyvät sen

12

muistissa pitkään. Nauta on siitä hankala eläin, että siitä on vaikea tai oikeastaan mahdoton tietää, tunteeko se yhä kipua, esim. jonkin vamman tai sairauden jälkeen. Naudat voivat oppia esimerkiksi tulemaan sisään navettaan halutussa järjestyksessä, mutta opittua asiaa pitää vahvistaa. Käskyt ja sanat (esim. oikea, vasen, käänny, pois) on opetettava

pyydetty apuun, kun tilalla on lehmä, jota ei saada menemään robottiin tai lehmiä, jotka eivät lakkaa potkimasta robottia. Robottivalmistajat (kaikki tasapuolisesti) saivat Kaimiolta jonkin verran moitteita siitä, että lypsyrobotteihin ei ole pyynnöistä huolimatta pystytty toteuttamaan sellaista ruokintaa, että jo silloin, kun lehmä lähestyy robottia, sille


1/2015

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien syyskokous voisi annostella houkutusrehua robotille. Arka lehmähän pitää päätään ylhäällä eikä tietenkään laske sitä robotissakaan alas pelätessään ja robotti annostelee rehun automaattisesti vasta kun lehmä laskee päänsä alas. Toisaalta voi olla myös päinvastaisia ongelmia, että lehmä ei suostu tulemaan pois lypsyrobotista. Jotkut lehmät voivat nauttia ilmasuihkusta, jonka robotti antaa, jotta lehmä lähtisi pois robotilta tai sitten, jos robotissa on rehua jäljellä, tuo ilmasuihku ei ole riittävän epämiellyttävä saamaa lehmää jättämään rehua syömättä ja poistumaan robotista.

Baari auki, baari kiinni

Tuire Kaimio kertoi syyskokousväelle nautojen kouluttamisesta. Kuva Minna Kotila

Riimuun tottumisessa voidaan vasikoilla käyttää esim. juottoautomaatissa rinkulaa, joka menee vasikan turvan ympärille aina vasikan juodessa tutista. Kaimio kertoi meille myös, että muistikuva siitä, missä EI ole ruokaa häipyy naudan muistista neljässä tunnissa eli tämän ajan jälkeen nauta alkaa aina etsiä ruokaa sellaisistakin paikoista, missä se on aiemmin käynyt eikä ruokaa ole siellä ollut. Hiehot puolestaan oppivat vanhoja lehmiä nopeammin sen, missä ruokaa on, mutta kun oppimista testataan kuuden viikon kuluttua, kaksi kertaa poikineet muistavat hiehoja paremmin. Juuri juotolta vieroitetut vasikat oppivat

asioita nopeasti, mutta opitut asiat jäävät vasta tietyn ikäisten vasikoiden muistiin. Kaikille kuulijoille jäi varmasti Tuire Kaimion luennosta mieleen lause ”baari auki, baari kiinni”. Tuire Kaimio näytti nimittäin kaksi videota, joista toisessa koulutettiin norsua, joka ei antanut ihmisen nousta selkäänsä ja toisessa parsinavetassa lehmää, joka oli niin kova potkimaan, että sitä ei saanut enää kukaan lypsettyä. Molemmilla eläimillä (kuten monilla muillakin eläinlajeilla) koulutus toimi samalla tavalla eli kun eläin toimi oikein ja oli rauhallinen, sille annettiin ruokaa. Jos eläin teki väärin tai

alkoi vaikuttaa hermostuneelta, ”baari meni kiinni” eli ruoka otettiin pois ja siirryttiin taas edelliseen vaiheeseen. Kun eläin jälleen rauhoittui, baari oli taas auki. Eläimen kouluttaminen pois väärin opitusta tavasta vaatii todellista kärsivällisyyttä ja aikaa, mutta kun se tehdään kerran kunnolla, huolellisesti ja rauhallisesti, eläin muistaa sen kyllä, kunhan opittua silloin tällöin vahvistetaan. Videoiden lopussa norsu antoi viimein ratsastajan olla selässään ja lehmä pystyttiin lypsämään normaalisti, ilman potkimista. Koulutus pitää vain aloittaa tarpeeksi alusta. Norsun ta-

pauksessa aloitetaan siitä, että se seisoo rauhallisesti ja syö, kun sille tarjotaan ruokaa ja lehmän kohdalla taas siitä, että se jatkaa syömistään, kun sitä lähestytään ruokintakäytävän puolelta. Tuire Kaimion mukaan joskus on ollut sellaisia lehmiä, että niiden kouluttaminen on täytynyt aloittaa siitä, että ihminen seisoo navetan ulkopuolella ja sitten niitä lähestytään askel kerrallaan. Kun videon lehmä seisoi rauhassa ihmisten ollessa ruokintapöydällä, edettiin pikkuhiljaa siihen, että ihminen seisoi sen vierellä parressa, lypsykoneet olivat käynnissä, toisella puolen käytävää lypsettiin, viereinen lehmä valmisteltiin lypsyyn ja aina pienin askelin edettiin varsinaisen koulutettavan lehmän lypsyyn. Jos eläin meinasikaan hermostua tai potkaista, baari meni heti kiinni eli ruoka otettiin pois. Tuire Kaimion luennosta sai monenlaisia vinkkejä käytännön eläinten kouluttamiseen, oli se sitten navetalla tapahtuvaa arkiaskareiden sujumista edistävää koulutusta tai vaikka eläinten koulutusta Talvinäyttelyä varten. Molemmathan tukevat toisiaan ja yleensä näyttelyyn koulutettu eläin on helpompi käsitellä navetassa ja päinvastoin. Toivottavasti pääsemme oppimaan Tuire Kaimion vinkeistä myös tulevaisuudessa! Minna Kotila

Ayrshirekasvattajien kunniakirjat Yhdistys myöntää hakemuksesta jäsenten omistamille ayrshirelehmille 50-, 75- ja 100-tonnarikunniakirjoja. Kunniakirjaa varten tulee toimittaa lehmän viimeisin lehmäkortti sekä haluttaessa valokuva, joka voidaan liittää kunniakirjaan. Lisätietoriville voidaan laittaa maininta tyttäristä, ks-sonneista tai näyttelymenestyksestä. Kunniakirjan hinta 5 € sis. alv. Hakemukset toimitetaan Sanna Rintalalle kulmalantila@gmail.com tai Kalliokoskentie 1098, 61160 KOURA 13


Ayrshire-lehti

1/2015

Ayrshirekasvattajien syyskokous

Syyskokouksen tilavierailu Pöyryjen Laasolan tilalla Syksyisen kosteana ja viileänä päivänä bussimme kaarsi Laasolan tilan navetan eteen. Tilan isäntäväki otti tilanteen haltuun erittäin hyvin, vaikka tilalla oli edellispäivänä otettu kaksi lypsyrobottia käyttöön! Kaiken huipuksi tilan isäntä, Teemu, oli onnistunut työtapaturmassa satuttamaan jalkansa sen verran pahasti, että eteni nyt kainalosauvoilla. Tilan emäntä Riina Pöyry kertoi pihamaalla tilasta perustietoja: Sukupolvenvaihdos on teh-

ty vuonna 1999, ja samana vuonna rakennettiin kylmäpihatto. Nuorkarjatilat vanhaan

Riina Pöyry otti vierailijat vastaan ja kertoi tilasta uuden navetan edustalla. Kuva Kati Lakso

14

navettaan tehtiin 2002 ja samalla tehtiin myös parsiremontti. Uusi pihatto on otettu käyttöön 2009 joulukuussa ja silloin vanhasta navetasta tehtiin hevostalli. Robotit oli todellakin käynnistetty vierailua edeltävänä päivänä, 27.10. Peltoa tilalla on 110 ha, joista 25 omaa ja 85 vuokrattua. Viljelyksessä on rehunurmea, kauraa, ohraa ja vehnää omaan käyttöön. Yhteistyöviljelyä on porkkananviljelijän kanssa, jolloin peltokasvien kierto saadaan hyvin onnistumaan. Tilalla oli sillä hetkellä 72 lehmää ja 70 päätä nuorkarjaa. Riina kertoi, että jalostusasioissa oli jo päästy siihen tilanteeseen, että he olivat pystyneet hieman karsimaan eläinainesta. Nyt tilanne oli taas se, että eläinmäärää kasvatetaan ja kaikki omat jätetään uudistukseen. Lihasonnia käytetään heikoimmalle ainekselle ja seksattuja annoksia parhaimmille. Lähdimme tutustumaan ensimmäiseksi nuorkarjan tiloihin vanhassa navetassa. Syvärunkoiset ja sirojalkaiset asukit saavat vanhana korjattua heinää ja vanhana korjattua paalisäilörehua niin paljon kuin jaksavat syödä. Sen kyllä huomasi rungoista, että kaikki karkearehun käyttökapasiteetti saadaan näin hyödynnettyä. Myös valkuaista annetaan. Vasikat asustelevat kiinteäpohjaisissa isoissa ryhmäkarsinoissa ja siemennysikäiset hiehot ovat parressa. Seuraavaksi kävelimme hiehopihattoon, joka on siis iso, kylmä halli, jossa on kolme

Tilalla lypsää nuorekas 100-tonnari Paprika (M. Ino x I. Ysikymppi). Ennen robottilypsyaikaa se on lypsänyt myös parressa ja asemalla. Kuva Kati Lakso

eläinryhmää kestokuivikkeella. Tilasonni asuu hiehojen kanssa kylmäpihatossa. Tilalla on ollut useampi ayrshiretilasonni, mutta nyt tarvittiin sonni astumaan heti ja pihatossa hieholaumassa eleli sillä hetkellä punainen holsteinsonni CC KaluVanna Red (Infrarouge x Auburn x Classic). Kylmäpihaton toimivuutta ihasteltiin, ratkaisu todettiin edulliseksi ja erittäin toimivaksi. Hiehot saavat myös vanhana korjattua säilörehua ja rungon kehittyminen jatkuu selvästi ennen lypsylehmän uran aloitusta. Viimeisenä kävelimme lehmänavettaan ja siellä vierähtikin mukavasti loppuaika rauhallisia eläimiä katsoessa sekä kahvia ja virvokkeita nauttiessa. Pihatossa oli useampia maininnan arvoisia eläimiä, mutta 100-tonnari Paprika aloittaa


1/2015

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien syyskokous itseoikeutetusti: Paprikalla oli menossa kymmenes laktaatio ja se näytti edelleen erittäin virkeältä ja vetreältä. Paprika on luokitettu AF-G76. Paprikan isä on Metsäpellon Ino ja emänisä Isotalon Ysikymppi. Paprikan paras 305 päivän tuotos on viidenneltä kaudelta: 10 986 - 3,88 - 2,93. Vuosituotokset ovat keskimäärin olleet: 9 741 - 3,75 - 2,96. Paprikan elinikäistuotos vierailuhetkellä oli 104 247kg. Paprikasta on jäänyt pari jälkeläistä: Laasolan Herukka 313 (Turandot) ja Laasolan Kurpitsa 613 (Mordicus). Taika-niminen (Lot x Milleri x Valtti) lehmä oli lypsämässä seitsemättä kauttaan ja sillä oli elinikäistuotosta kasassa 67 710 - 4,26 - 3,57 ja paras 305 päivän tuotos 10 262 - 4,22 - 3,63. Taika on luokitettu AF-G75. Taikasta oli valitettavasti saatu vain kaksi lehmävasikkaa lypsyrotuisista sonneista: Laasolan Keiju (Oblique) ja Laasolan Ihme (Sale), joka oli poistettu. Taika oli rakenteeltaan edelleen erittäin toimiva ja se oli yksi isäntäparin suosikkilehmistä. Laasolan Viennasta (Termi x Rudolf x Sörby) oli aluillaan pieni lehmäperhe, jonka toivottiin laajenevan. Viennan elinikäistuotos oli 59 860 - 3,84 - 3,32 ja paras 305 päivän tuotos neljänneltä lypsykaudelta 10 739 - 3,95 - 3,23. Viennasta oli jäänyt karjaan Laasolan Jaava (Facet) ja Laasolan Lianna (Perfect). Jaavasta oli tytär Laasolan Laos (Lupiini). Illusia (Ansalmi, i. Normandin x Supreme x Life) on ”Kaupunkilaisten lehmä” ja se olikin saanut paljon huomiota osakseen paikallisissa tiedotusvälineissä. Illusia on myyty Sikstuksien perheelle, jotka ovat erittäin kiinnostuneita lähiruuasta. Illusia tuottaa perheelleen raakamaitoa ja lypsää toki siinä

Laasolan Jaavalla (R. Facet x Asmo Termi) on mallikelpoinen utare. Kuva Kati Lakso

sivussa myös meijeriin. Illusia oli poikinut kaksi kertaa ja siitä oli nyt yksi tytär Illusian Loreley (Ullimulli). Puhdas, muokkaamaton ruoka kiinnostaa kuluttajia ja tällä tempauksella sille asialle oli taas saatu positiivista huomiota! Rannan Epsa (Ideostar x Pardner x Kelli) oli ostettu Sale of Stars huutokaupasta 2011. Epsa oli elokuussa poikinut kolmannen kerran ja elinikäistuotosta oli kertynyt 24 839 - 4,17 - 3,36. Toinen 305 oli mennyt karjan keskiarvossa 8 740 - 4,13 - 3,22. Kolman-

nesta kaudesta oli selvästi tulossa paras, ruokintapäiviä vierailupäivänä 76 ja kiloja jo 2 661! Epsasta oli kaksi tytärtä Laasolan Ilo (Toivo) ja Laasolan Juksa (Viikari). Suurin osa karjasta oli ayrshireä, mutta Päivölän Irene RC (Mr Burns x Classic x Rubens) oli tarttunut Riinan ”haaviin” Semex-päivän huutokaupasta Päivölästä vuonna 2012. Irenen tiinehtyminen oli ensin takunnut ja se oli poikinut ensimmäisen kerran tilasonni Igorista (Riggins) tammikuussa. Nyt Irene oli tiine

Darylistä. Irene on lypsänyt erittäin tasaisella lypsykäyrällä. Riinalta kysyttiin, minkä lehmän hän valitsisi omasta karjastaan, jos vain yhden saisi valita. AT Albania nousi Riinalle heti ensimmäisenä mieleen. Valitettavasti Albania oli menetetty toksiseen aureukseen edellisenä keväänä. Albania oli luokitettu AF-GP83 ja se oli suvultaan Record x Copper x Pardner. Riina oli ostanut Albanian Sale of Stars -huutokaupasta 2011. Albaniasta oli onneksi jäänyt useampi jälkeläinen ja sillä oli jo tyttärentyttäriä karjassa. Albanian paras 305 oli ollut kolmas kausi 12 029 - 3,62 - 2,88. Albanian tyttäret olivat Laasolan Italia (Ristourn) ja Laasolan Intia (Showstar). Italia oli syntynyt tammikuussa ja Intia saman vuoden joulukuussa. Italiasta oli Laasolan Latvia (Bet On Me) ja Intiasta Laasolan Libya (Ideostar). Vuoden 2013 84 lehmän keskituotos oli 8 413 - 4,23 - 3,33. Tila kuului kuitenkin parhaaseen neljännekseen maitotuotto-rehukustannus -vertailussa. Tätä ei monesti mietitä pyrittäessä mahdolli-

Uuden navetan yhteydessä on omat tilansa juottoikäisille vasikoille. Kuva Kati Lakso

15


Ayrshire-lehti

1/2015

Ayrshirekasvattajien syyskokous simman korkeaan tuotokseen. Keskipoikimakerta on 2,28 ja siihen tulee varmaan laajennuksen takia pieni notkahdus, kun eläinmäärää nostetaan. Hedelmällisyyshoitoja karjassa on vuodessa 1 - 2 kappaletta. Riinalla on ollut toimilupa keväästä 2009 ja siemennyksiä poikimista kohti on 1,46. Upeat hedelmällisyysluvut kertovat myös siitä, että lehmiä ei lypsätetä ”tappiin asti”. Tavoitteina on keskipoikimakerran ja tuotoksen nosto jalostuksen keinoin mahdollisimman pienellä rehukustannuksella. Robolla väkirehumäärä hiukan nousee, mutta uskotaan, että se tulee takaisin parempana tuotoksena. Lainakanta on aina pidetty alle miljoonan ja tavoitteena on pitää se alle 500 000, eli

alle liikevaihdon. Muutama sana vielä isäntäparista: Riina on valmistunut vuonna 2000 sairaanhoitajaksi ja Teemulla on EU-viljelijätutkinto. Perheen lapset Minttu ja Hugo ovat syntyneet 2000 ja 2002. Kaikki olivat silmin nähden tyytyväisiä mukavaan ja antoisaan vierailuun Laasolan tilalla. Saunat odottivat Anttolan Hovissa ja bussi lähti pimenevään iltaan. Ayrshirekasvattajat haluavat vielä kiittää isäntäväkeä hienosta vierailusta kaiken kiireen keskellä! Miia Ikonen Laasolan Elämä (K. Toivo x R. Ucon) on yksi tilan huomaamattomista puurtajista. Kuva Kati Lakso

Hallituksen uuden jäsenen esittely

Sanna Rintala

Emännöin kahden robotin lypsykarjatilaa Seinäjoen Peräseinäjoella. Meillä on mieheni Maurin kanssa noin 135 lehmää, joista 125 on ayrshireja. Kasvatamme nuorkarjan itse ja viljelemme 190 hehtaaria peltoa. Liikkeellä meidät pitävät myös 5- ja 8-vuotiaat

16

poikamme Toivo ja Aatos. Olen ollut kotitilani emäntänä vuodesta 2009, jonka jälkeen karjamme lehmämäärä on kaksinkertaistunut. Poistettujen eläinten määrä on ollut suuri, mutta nyt olemme päässeet edes jonkinlaiseen alkuun tavoitteessamme saada karja täyteen kestäviä lehmiä. Jalostustavoitteet ovat paljolti rakenteessa, mutta toki seuraan myös valitsemieni sonnien ja sukuaan jatkavien lehmien maitotuotoksia. Olemme ostaneet paljon eläimiä, mutta vasta viimeiset vuodet todella panostaneet ostettujen eläinten rakenteeseen ja taustaan. Se tulos näkyy näin hätäiselle ihmiselle sopivalla tahdilla, eli heti, kun

hyvärakenteinen eläin kävelee ensi kerran navettaamme sisään. Näistä ostoista tulee varmasti monta kantavana voimana kulkevaa lehmäperhettä karjaamme. Minut valittiin Suomen Ayrshirekasvattajien hallitukseen syyskokouksessa ja kiitän luottamuksesta. Olen ollut muutamia vuosia mukana toiminnassa, lähinnä luokituskuskina ja kokousosallistujana sekä Talvinäyttelyn talkoolaisena. Sanoin syyskokouksessa, että taidan olla pyrkyri, kun jo toista vuotta peräkkäin nimeni mainittiin hallitusvalintojen yhteydessä. Olen miettinyt jälkeenpäin tuota sanomistani ja tullut tulokseen, että tietyn-

laisia pyrkyreitä tarvitaan. Tarvitaan ihmisiä, joilla on tahto, kiinnostus ja into. Mutta samalla tarvitaan tietoa, faktaa ja suunnitelmia. Ensin mainittuja minulla kyllä on ja pikkuhiljaa opin muilta noita jälkimmäisiä. Ayrshirekasvattajien joukossa on ihanan erilaisia persoonia eri tietoineen ja taitoineen, joten on mahtava olla aitiopaikalla mukana oppimassa menneestä ja viemässä tulevaan. Vain yhdessä tekemällä pysyy ayrshire rotuna maailmankartalla ja näyttäytyy juuri sellaisena kuin on; kestävänä, tuottavana, hyvärakenteisena ja taloudellisena.


1/2015

Ayrshire-lehti

Ayrshirekasvattajien syyskokous

New Board member Sanna Rintala I’m managing a dairy farm with two milking robots in Peräseinäjoki. My husband Mauri and I have about 135 cows, of these 125 are Ayrshires. We breed our young stock ourselves and we have 190 hectares of cultivated land. Our 5- and 8-years old boys, Toivo and Aatos, also keep us on the move. I have been farming my home farm from the year 2009, in what time the number of cows have doubled. The number of culled cows has been big, but now we are in the beginning of our goal to get more enduring cows. Our breeding goals are mostly related to conformation, but we also, naturally, follow the milking capacity of the sires we choose and of the cows that are allowed to continue the family lines. We have bought a lot of animals, but only lately have we paid more attention to the exteriors and the background of the animals that we buy. The result can be seen at a speed that suits an impatient person like me: in the minute an animal, with a good conformation, walks into the barn. From these purchases many enduring cow families will develop in our herd. I was selected board member at the Finnish Ayrshire

Breeder’s autumn meeting and I am thankful for the trust. I have been involved in the activity, mostly as car driver for the classifier and as a member of the meetings and as a worker, setting up the Winter Show. I said at the autumn meeting, that perhaps I am a climber, as my name was mentioned for the second time in a row, connected to the board member selection. I have been thinking of what I said then and concluded that certain climbers are needed. There is a need for people who have a will, an interest and the eagerness. But at the same time knowledge, facts and plans are needed. The first qualities I already have and the other ones I am going to learn in time. Among the Ayrshire Breeders there are a number of different people with different knowledge and skills, so it is great to be in the first row, learning about the past and steering into the future. Only if we work together, can we keep the Ayrshire as a race on the map of the world and keep them looking like what they are: enduring, productive, with good conformation and economic.

En ny medlem av styrelsen Sanna Rintala Jag är jordbrukare på en mjölkgård, med två mjölkningsrobotar, i Peräseinäjoki. Min man Mauri och jag har omkring 135 kor varav 125 Ayrshire. Vi föder själva upp ungdjuren och odlar 190 hektar åker. Våra söner, Toivo och Aatos, 5 och 8 år gamla, håller oss också i gång. Jag har varit jordbrukare på hemgården sedan år 2009, under vilken tid antalet kor har fördubblats. Antalet utslagna kor har varit stort, men nu har vi kommit i gång med vårt mål, att få en besättning bestående till största delen av uthålliga kor. Våra förädlingsmål fokuserar mest på exteriör, men naturligtvis följer vi också med mjölkbarheten hos de tjurar vi väljer och hos de kor, som får föra släkten vidare. Vi har köpt många djur, men bara under de senaste åren har vi verkligen fokuserat på exteriören och bakgrunden hos de djur vi köper. Det resultatet syns med en hastighet, som passar en otålig människa som jag, eller genast, när ett välbyggt djur stiger in i ladugården. Av dessa inköp kommer säkert många bärande kofamiljer att utvecklas i vår besättning. Jag valdes till styrelsemedlem i Finska Ayrshireföreningens

styrelse vid höstmötet och jag tackar för förtroendet. Jag har deltagit i verksamheten under några år, närmast som chaufför för klassifiseraren och som mötesdeltagare, samt hantlangare vid uppsättandet av vinter utställningen. Vid höstmötet sade jag, att jag troligen är något av en streber, eftersom det redan var andra gången i rad mitt namn nämndes i styrelsevalsammanhang. Efteråt har jag funderat över de orden och kommit till resultatet, att en viss sorts streber är nödvändiga. Det behövs människor, som har vilja, intresse och iver. Samtidigt behövs det också vetskap, fakta och planer. De första egenskaperna har jag, de andra kommer jag att lära mig så småningom. Bland Ayrshire uppfödarna finns det underbart många olika sorters människor, med olika kunskap och färdigheter, så det är fantastiskt, att få finnas med i första ledet och lära sig om det förflutna och bygga upp framtiden. Endast tillsammans kan vi hålla Ayrshirerasen på världskartan och visa upp den sådan, som den är: uthållig, produktiv, välbyggd och ekonomisk.

17


Ayrshire-lehti

18

1/2015


1/2015

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Esittelyssä vuosinäyttelyn tuomari:

Neil Kittle Neil Kittle on toiminut ayrshirerodun virallisena tuomarina yli 30 vuoden ajan ja holsteinrodun virallisena tuomarina 15 vuotta. Hän on tuomaroinut yli 200 näyttelyssä, mukaan lukien The Royal Winter Fair, Expo Quebec, Charlottetown ja St Hyacinthe Kanadassa sekä useita kansallisia ja osavaltion näyttelyitä USA:ssa. Lisäksi hän on tuomaroinut Kolumbiassa sekä Suomessa kerran aikaisemminkin, vuonna 2001. Tällä hetkellä Neil Kittle kasvattaa joitakin ayrshire- ja holsteinrotuisia huippuvasikoi-

Ayrshire Talvinäyttelyn 2015 tuomari Neil Kittle on kotoisin Kanadasta, Ontarion Winchesteristä. Hän on neljännen polven ayrshirekasvattaja ja kasvattajanimenä hänellä on West Meadow Ayrshires. Neil on tehnyt töitä ayrshirerodun parissa vuosien varrella paitsi jalostajana ja kasvattajana, myös jalostuseläinten myyjänä ja välittäjänä sekä huutokauppojen järjestäjänä. Hän on osallistunut eläintensä kanssa useisiin näyttelyihin Kanadassa ja USA:ssa. ta ja nauttii niiden esittelemisestä näyttelyissä. Poikimisen jälkeen hän myy nämä jalostuseläimet eteenpäin. Vuonna

2010 Neil Kittlen kasvatti saavutti Royal Winter Fairissa Torontossa Junior Championin tittelin ja vuonna 2014 samoin

Junior Championin tittelin kansainvälisessä Spring Show -näyttelyssä St Hyacinthessä. Neilin omistamat eläimet ovat saaneet myös lukuisia All Canadian -titteleitä vuosien varrella. Neil työskentelee paikallisen kylvösiemeniä myyvän yrityksen palveluksessa. Hänellä ja hänen vaimollaan Susanilla on kaksi jo naimisissa olevaa tytärtä. Neil Kittle odotti innolla suomalaisten ayrshirekasvattajien tapaamista ja korkeatasoisen ayrshirenäyttelyn tuomarointia.

Bio for Neil Kittle Neil Kittle (West Meadow Ayrshires), is from Winchester, Ontario, Canada. He is a 4th generation Ayrshire breeder. His involvement in the Ayrshire breed over the years includes breeding and raising Ayrshires, cattle merchandizing and exporting, managing cattle sales and herd dispersals, and showing cattle at exhibitions in both Canada and the United States. He has been an official Ayrshire judge for over 30 years, and an official Holstein judge for the past 15 years. He has had the opportunity to judge over 200 shows to date, including The Royal Winter Fair, Expo Quebec, Charlottetown, and St Hyacinthe, in Canada, as well as many United States National Shows & State Fairs. In addition, he has judged in Columbia and in Finland in 2001. He is currently raising some elite Ayrshire and Holstein calves, and enjoys exhibiting them at local shows, selling them once calved. In 2010 he showed the Junior Champion at the Royal Winter Fair in Toronto, and in 2014, the Junior Champion at the International Spring Show in St. Hyacinthe. He has had numerous all Canadian nominations over the years. Neil works locally selling farm seed for cropping. He is married to Susan and they have two married daughters. He was looking forward to meeting many Finnish Ayrshire breeders, and to judging their high calibre Ayrshires. Talvinäyttelyn tuomari Neil Kittle. Kuva Jari Ahlholm

19


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

20

FINLAND 2015

Suomi 2015

I had the pleasure of returning to Finland in January for the second time. It was a very enjoyable week which included farm visits, the privilege of judging an excellent and exciting Ayrshire show in Seinajoki, and the opportunity to spend time with some international Ayrshire youth, who were visiting Finland for the Ayrshire World Youth Conference, being held in conjunction with the winter show. Ten youth from eight different countries were participating and it was really enjoyable to spend some time with this group, and to witness their enthusiasm. I visited numerous herds, a dairy plant, Faba/Viking Genetics, a university research farm, HH Embryo, and Finn Milk, a large dairy farm with a robotic parlour. I greatly enjoyed returning to some of the farms that I had visited in 2001, to witness the progress that has been made. My first visit to Finland was In August, 2001, when Robert Ness and I were invited to judge a show. At that time, we were the first international judges to visit Finland and were quite surprised to see the difference between the Canadian and Finnish Ayrshire. Although Finnish Ayrshires were well known for producing great volumes of milk with high components, their life span was much shorter. In addition, their conformation was not nearly as desirable as the Canadian Ayrshire. Many of the older cows still had their horns, free stalls were just starting to be built, and Canadian genetics (semen and embryos) were just making their way to Finland. Over the past 14 years, there have been some significant improvements in genetics for those Finnish breeders who have purchased some of the very best embryos from Canada. In many herds that I visited, the best young cow was a Reality daughter. I was also very impressed with the R Facet cows that I saw. With these significant improvements, it was a thrill to judge this high calibre Ayrshire show. Show organizers did an excellent job in hosting a first-class event, with music and lights, and enthusiasm that was second to none. The Finnish Ayrshire today is a beautiful cow, still with the will to produce, but with much improved conformation, lovely udders that last, and with a leg that is more refined with a flatter bone. The quality in the heifer classes makes the future looks very promising. I can’t wait to see the changes that the next 10 years will bring! My sincere thanks and congratulations to all who were involved in the show and conference. They were first class events and you have good reason to be very proud of the Finnish Ayrshire breed. And a heartfelt thank you as well to my hosts and to the very kind and friendly Finnish breeders for your hospitality. It was so nice to see some familiar faces and to also meet many new people. It was a very memorable and enjoyable experience that I will never forget. Neil Kittle

Minulla oli ilo vierailla Suomessa tammikuussa toista kertaa. Viikkoni oli hyvin onnistunut ja siihen sisältyi tilavierailuja, ainutlaatuinen tilaisuus tuomaroida upea ja jännittävä Ayrshirenäyttely Seinäjoella sekä mahdollisuus viettää aikaa kansainväliselle Ayrshire Youth Tourille osallistuvien nuorten kanssa. Mukana oli kymmenen nuorta kahdeksasta eri maasta ja oli todella nautinnollista viettää aikaa heidän kanssaan ja nähdä heidän innostuneisuutensa. Vierailin useilla tiloilla, meijerissä, Faba/Viking Geneticsin sonniasemalla, yliopiston tutkimustilalla, HH Embryo:ssa ja FinnMilkissä, joka on suuri maitotila, jossa on robottikaruselli. Nautin todella saadessani vierailla joillakin niistä tiloista, joilla vierailin vuonna 2001 ja saadessani nähdä kuinka paljon edistystä oli tapahtunut. Vierailin ensimmäisen kerran Suomessa elokuussa 2001, kun minut ja Robert Ness oli kutsuttu näyttelytuomareiksi. Olimme silloin ensimmäisiä kansainvälisiä tuomareita, jotka vierailivat Suomessa ja olimme todella hämmästyneitä nähdessämme, millainen ero kanadalaisen ja suomalaisen ayrshiren välillä oli. Vaikka suomalaiset ayrshiret olivat tunnettuja korkeista tuotoksistaan hyvillä pitoisuuksilla, niiden elinikä oli paljon lyhyempi. Ja lisäksi suomalaisen ayrshiren rakenne ei ollut läheskään niin hyvä kuin kanadalaisen ayrshiren. Monilla vanhemmista lehmistä oli yhä sarvet, pihattoja alettiin vasta rakentaa ja kanadalainen genetiikka (sperma ja alkiot) teki vasta tuloaan Suomeen. Viimeisten 14 vuoden aikana on tapahtunut merkittävää kehitystä niiden suomalaisten karjoissa, jotka ovat ostaneet parhaita alkioita Kanadasta. Monissa karjoissa, joissa vierailin, parhaat nuoret lehmät olivat Realityn jälkeläisiä. Olin myös vaikuttunut näkemistäni R Facetin tyttäristä. Tämän tapahtuneen kehityksen ansiosta oli mahtavaa tuomaroida korkeatasoista ayrshirenäyttelyä. Näyttelyn järjestäjät tekivät erinomaista työtä järjestäessään ykkösluokan tapahtuman, jossa musiikki, valot ja innostuneisuus olivat vertaansa vailla. Tämän päivän suomalainen ayrshire on kaunis lehmä, jolla on yhä tuotospotentiaali tallella, mutta sillä on nykyisin parempi rakenne, mahtava utare, joka kestää, hienostuneemmat jalat ja litteämpi luusto. Hieholuokkien erinomainen taso saa tulevaisuuden näyttämään valoisalta. En malta odottaa mitä muutoksia seuraavat 10 vuotta tuovat! Vilpittömät kiitokseni ja onnitteluni kaikille, jotka olivat mukana näyttelyn ja Youth Tourin järjestämisessä. Ne olivat ensiluokkaisia tapahtumia ja teillä on hyvä syy olla ylpeitä suomalaisesta ayrshirestä. Sydämelliset kiitokset teille sekä emännilleni ja isännilleni että kaikille ystävällisille suomalaisille ayrshirekasvattajille vieraanvaraisuudestanne. Oli hienoa nähdä tuttuja kasvoja sekä tavata monia uusia ihmisiä. Matka Suomeen oli mielenpainuva ja nautinnollinen kokemus, jota en koskaan unohda. Neil Kittle


1/2015

Ayrshire-lehti

21


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Ayrshire Youth Tour 2015 tuomareiden silmin Ayrshire Youth Tour on Maailman Ayrshirefederaation jäsenmaiden tapahtuma, joka järjestetään vuorotellen eri maissa. Tämä kansainvälinen tapahtuma järjestettiin nyt Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n toimesta ensimmäistä kertaa Suomessa. Osallistujat Suomen Ayrshire Youth Tourille tulivat kahdeksasta eri maasta eli Australiasta, Uudesta-Seelannista (kaksi osallistujaa), Iso-Britanniasta, Kanadasta, USA:sta, Keniasta, Ruotsista ja Suomesta (kaksi osallistujaa). Suomen Youth Tour starttasi Helsingistä maanantaina 26.1. ja siellä tutustuttiin Valioon sekä Helsingin Yliopiston Viikin

karjaan. Seuraavana vuorossa oli Viking Geneticsin sonniasema Hollolassa. Samana iltana ajettiin Lopelle tutustumaan HH Embryon / Alta Finlandin toimintaan. Tiistaina tilavierailukohteina olivat Annamari ja Tuomo Torttilan tila Hämeenlinnassa ja Rasilan Ayrshire eli Seija ja Hannu Viitasen karja Lammilla. Keskiviikoksi siirryttiin Seinäjoelle ja tutustumiskohteena oli Jurvassa Yli-Haaviston Ayrshire, jonka omistavat Anna-Liisa ja Mika Mäkelä. Toisena vierailutilana oli Finnmilk Oy Ylistarossa. Ayrshire Youth Tour huipentui Talvinäyttelyyn.

Talvinäyttelyä edeltävinä päivinä, tiistaista perjantai-iltapäivään, meillä oli mahtava tilaisuus olla osana Ayrshire Youth Touria täällä Suomessa. Vihdoin päästiin toteuttamaan tämä pitkään suunnittelun alla ollut kilpailu ja laittamaan eri maista matkanneet ayrshiresta kiinnostuneet nuoret vaativaan tehtävään. Viikon aikana oli neljä osakilpailua, joiden perus-

samanarvoisia, sillä mielestämme on tärkeää osata sekä vertailla eläimiä, katsoa koko karjaa arvioivasti, laittaa eläin näyttelykuntoon että esittää eläin näyttelykehässä tuoden sen parhaat puolet esiin. Ensimmäisenä osakilpailuna oli tuomarointi. Tarkoituksena oli laittaa kaksi hieholuokkaa ja kaksi lehmäluokkaa järjestykseen ja perustella omat

teella valittiin voittaja, joka sai kunnian toimia lauantaina Junior Handler- ja showmanshiptuomarina Seinäjoella Ayrshire Winter Show’ssa. Osakilpailuissa oli 10 osallistujaa, joten pisteiden lasku toteutettiin niin, että osakilpailun voittaja sai 10 pistettä, toiseksi tullut 9 pistettä jne. Maksimipisteet koko kilpailusta olivat 40 pistettä. Kaikki osakilpailut olivat

Helsingin Yliopiston Viikin koetila oli yksi Youth Tourin mielenkiintoisista vierailukohteista.

22

valintansa. Tuomarointi tapahtui Seija ja Hannu Viitasen Rasilan karjassa Lammilla. Tuomarointitehtävässä tärkeintä oli se, kuinka omia valintojaan pystyi perustelemaan ja olivatko perustelut oikeita eläimiä katsottaessa. Me tuomarit emme niinkään katsoneet eläinten välistä järjestystä, vaan hyvillä perusteluilla ja oikeaoppisella vastaamisella pisteitä


1/2015

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä herui enemmän kuin niille, joilla vastaamistaidot eivät olleet hallussa eivätkä perustelutkaan olleet moitteettomia. Tässä osakilpailussa voittaja oli kirjoittanut perustelunsa aivan kuin hän olisi kertonut eläimien järjestyksen oikeassa näyttelykehässä. Keskiviikkona suunnaksi otettiin Kurikka, missä toinen osakilpailu, jalostus, käytiin Anna-Liisa ja Mika Mäkelän Yli-Haaviston karjassa. Tässä osiossa kilpailijoiden tuli valita tähän karjaan neljä eri sonnia tilan omat jalostustavoitteet huomioiden ja omia havaintoja karjasta tehden. Sonnivalikoimassa oli eri toimittajilta yhteensä 20 sonnia, joista kilpailijat saivat valita. Lisäksi karjasta oli valittu yksi lehmä, jolle piti suositella kahta eri sonnia seuraavaan siemennykseen. Tässä tehtävässä kiinnitettiin huomiota siihen, miten kilpailijat vastasivat tilan omiin jalostustavoitteisiin sonnivalinnoillaan sekä siihen, mitä omia havaintoja kilpailijat olivat tehneet karjasta ja kuinka ne oli ratkaistu. Jalostusosiossa kolmen kärki oli todella tasainen ja voitto ratkesi sillä, miten juuri tämän karjan lehmät oli otettu huomioon sonnivalinnoissa. Torstaina aloitettiin aamusta eläinten valinnalla. Halusimme tehdä sen vähän eri tavalla, eli nimesimme eläimet virvokkeiden mukaan, esim. viini, vodka. Väkevät virvokkeet olivat isompia hiehoja ja laimeat pienempiä. Eläimet valittiin nuorten pituuden mukaan, jotta kilpailusta saataisiin tasapuolinen ja kaikille reilu. Kun kilpailijat saivat oman hiehonsa, osa meni pesemään hiehoaan ja osa treenaamaan kuljettamista. Ennen puoltapäivää aloitimme klippausosion. Klippaukseen annettiin aikaa tasan kaksi tuntia ja sinä aikana kilpailijan tuli klipata eläimensä kehäkuntoon. Toisin sanoen

Youth Tourilaiset näkivät Hollolassa Viking Geneticsin korkean genomiarvon hiehoja. Kuva Suvi Mertanen

eläinten piti olla klipattuna korvasta sorkkaan siististi ja eläimellä piti olla oikeanlainen selkälinja sekä mahakarva muotoiltuna. Ajan loputtua arvioimme kilpailijoiden taidot. Jo klippauksen aikana erottui selvästi kolme parasta nopeudellaan sekä hyvillä eläinten käsittelytaidoillaan. Voiton ratkaisi kuitenkin kokonaisvaltainen siisteys klippauksessa, vahva selkälinja sekä nopeus. Perjantaina kilpailijat laittoivat oman eläimensä kehäkuntoon ja valmistautuivat

päivällä pidettävään showmanship-kilpailuun, jossa he kilpailivat keskenään eläinten esitystaidoissa. Haastavaksi kilpailun teki lyhyt harjoitteluaika eläimen kanssa ja se, että lainaeläinten kulkeminen oli todella vaihtelevaa. Mutta toisaalta hyvä kuljettaja hallitsee erilaiset eläimet jo ensimmäisellä kerralla. Tällä kilpailulla saatiin kilpailijoiden esitystaidot hyvään testiin. Showmanshipin aikana kilpailijoiden eläimiä vaihdettiin kehässä, jotta tuomari huomaisi ne kuljettajat, jotka

Youth Tourilaiset viettivät yhden öistään Mikon hellässä hoivassa HH Embryolla. Kuva Suvi Mertanen

hallitsivat myös eriluonteisia eläimiä. Kilpailun tuomaroi Salla Rautio ja hän onnistui mielestämme hyvin vaikeassa tehtävässään, sillä kilpailijat olivat todella tasaväkisiä tässä osiossa. Voitto kuitenkin saavutettiin rautaisella otteella kilpailun alusta loppuun asti. Lopuksi laskimme kaikkien osa-alueiden pisteet yhteen ja pystyimme toteamaan voittajan. Erityisesti kolmen kärki oli tässä kisassa vahvoilla ja samalla vain pisteiden päästä toisistaan. Kolmannella ja neljännellä oli yli 10 pisteen ero kokonaispisteissä. Koko kilpailun voittaja Rachel MacFarlane Kanadasta palkittiin taatusti ikimuistoisella tavalla hänen saadessa tuomaroida seuraavan päivän kilpailut. Ikimuistoista tästä teki taatusti kaikille kilpailijoille vielä illan After Show Party, missä viimeistään pääsi irrottelemaan koko viikon edestä, niin kilpailijat kuin tuomarit. Tuomareina toivomme, että tästä kilpailusta oli hyötyä osallistujille. Mielestämme ilman kilpailua ei oma taso ole selvillä ja jollei omia taitojaan uskalla koetella, ei silloin voi oikein oppiakaan uusia taitoja. Näillä jokaisella nuorella oli oma annettavansa kisaan ja ilman heitä ei tätä kilpailua olisi pystytty käymään. Haluamme painottaa vielä kerran kokonaisvaltaista osaamista tällä alalla. Myös me opimme jotain, sillä näimme arvostelluista eläimistä täysin uusia puolia näiden ylimääräisten silmäparien ansiosta. Haluamme kiittää teitä, jotka päästitte meidät karjoihinne tutustumaan ja suorittamaan tehtäviä sekä teitä, jotka annoitte eläimenne, välineenne ja aikaanne kilpailijoiden käyttöön! Kiitos ikimuistoisesta viikosta teille kaikille! Juulia Ahlholm ja Eveliina Kumpula

23


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Ayrshire Youth Tour 2015 from judges’ view Ayrshire Youth Tour is organized in different countries in turn by World Ayrshire Federation’s member countries. Now this international event took place in Finland for the first time and was organized by Finnish Ayrshire Breeders. The participants came from eight different countries: from Australia, New Zealand (two participants), Great Britain, Canada, the USA, Kenya, Sweden and from Finland (two participants). Youth Tour in Finland started in Helsinki on Monday 26th of January and the group visited Valio (Finnish dairy company)

and Helsinki University’s Viikki herd. The next place was Viking Genetics’ bull station in Hollola and from there we drove to Loppi to HH Embryo / Alta Finland. On Tuesday’s program there were farm visits: Annamari and Tuomo Torttila’s farm and Seija and Hannu Viitanen’s farm in Hämeenlinna. On Wednesday we drove to Seinäjoki and visited Anna-Liisa and Mika Mäkelä’s Yli-Haaviston Ayrshire in Jurva. The second farm to visit was Finnmilk Oy in Ylistaro. Ayrshire Youth Tour culminated in Ayrshire Winter Show.

On the days before Winter Show, from Tuesday to Friday evening, we had the great opportunity to be a part of Ayrshire Youth Tour here in Finland. At last we got to carry out this competition which has been planned for a long time and which challenges young Ayrshire enthusiasts from different countries. There were four different sections in the competition during the week and the winner of the whole competition got the honour to judge Junior Handler and Showmanship classes in Ayrshire Winter Show in Seinäjoki on Saturday. There were 10 young people taking part in the competition so scoring was such that in each task the winner got 10 points, the second 9 points and so on. The total maximum score was 40 points. The tasks of the competition were equal because we think it’s important to be able to compare animals, to evaluate the whole herd, to prepare an animal for a show and to show

to give reasons for the orders and to have reasons that match the animals. We judges didn’t look that carefully the orders but good reasons given in the right form gave good points. The winner of this task had written the reasons the way they could have been given in a show ring. On Wednesday we head-

24

an animal in the ring bringing forth her best parts. The first task was judging. The idea was to put two heifer classes and two cow classes in order and to reason the order. This task took place in Seija and Hannu Viitanen’s Rasila herd in Lammi, Hämeenlinna. The most important thing in the judging task was to be able

Matkanjohtaja Anu Ahlholm ja Rasilan Ayrshiren emäntä Seija Viitanen näyttävät mallia, miten Suomen talvessa selviää. Kuva Suvi Mertanen

ed to Anna-Liisa and Mika Mäkelä’s Yli-Haavisto herd in Kurikka where the second task, breeding, was held. In this section the competitors were asked to choose four different bulls for this herd considering herd’s breeding goals and making observations of the herd. There were altogether 20 bulls from different companies from which the competitors could choose. In addition to that the competitors were asked to recommend two different bulls for a chosen cow. In this task we paid attention to how the young answered to the herd’s breeding goals with their bull selection and what kind of observations the competitors made of the herd and how those observations were taken into account. In the breeding section the top three was very even and the way how the competitor took into consideration just this herd’s cows in bull selection solved the winner. Thursday started with


1/2015

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä choosing animals. We wanted to do it in a bit different way so we named the animals again using beverages for example wine, vodka… Stronger drinks were bigger heifers and milder drinks smaller heifers. The animals were chosen for competitors according to persons’ height to make the competition balanced and fair. When the participants got their animals some went to wash their heifers and some started training. Before noon we started the clipping section. The competitors had two hours during which they had to clip their animals, make the topline and finish the belly hair so that the heifers would be ready for show. After the two hours we evaluated the skills of the competitors. Already during the clipping the top three was clear: they were fast and handled the animals well. Overall clipping result, strong topline and quickness were the things we looked at when choosing the winner. On Friday the Youth Tour participants finished their animals for show ring and got ready for the showmanship in which they competed in showing animals. The short time to practice with the animals and the variation in the behaviour of the animals made the competition very challenging. On the other hand a good handler can handle different kinds of animals. This competition really tested the animal handling skills of the participants. During the showmanship people were asked to change animals so that the judge could see who could handle animals behaving in different ways. Showmanship was judged by Salla Rautio and in our opinion she did well with her hard job even though the competitors were really even in this section. The first place was achieved

Yli-Haaviston tilan kauniita ayrshire-eläimiä. Kuva Minna Kotila

with a professional touch from the beginning to the end. Finally we counted the points of each section and got the name of the winner. The top three was very strong in the competition and they had one point difference in the final scores. The difference between the third and the fourth was over 10 points. The winner of the whole competition Rachel

MacFarlane from Canada was awarded in a surely memorable way when she got to judge the Junior Handler and showmanship classes next day. The After Show Party in the evening also made the tour memorable when everyone, the competitors and the judges, could let loose after the interesting week. As judges we hope that this

competition was useful for the participants. In our opinion you can’t know the level of your skills without competition and if you are afraid to challenge yourself you can’t learn new skills. All these young people had something to give to the tour and without them the competition couldn’t have been possible. We still want to emphasize the overall knowhow in this branch. Also we learned something since we saw new things in the evaluated animals thanks to many eyes looking carefully at the same animals. We want to thank all of you who let us come to see your herds and do the tasks and you who let us use your animals, equipment and time for the Youth Tour! Thank you all for the memorable week! Juulia Ahlholm and Eveliina Kumpula

Youth Tourilaiset jättivät Finnmilkille hiljaisen suojapukutyöntekijän, josta Juhani Korkiamäki ja Ari Teppo olivat hyvin ilahtuneita. Kuva Minna Kotila

25


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Esittelyssä: Ayrshire Youth Tour 2015 kilpailijat David Hanson, USA

David Hanson is from Good-Vue Ayr Farms in Goodridge, Minnesota, USA. He is a 2012 graduate of the University of Minnesota where he majored in Animal Science – Dairy Production with a minor in Applied Economics while he also participated on dairy judging and dairy challenge teams. He currently works on their family farm that includes his parents and two brothers, managing the dairy herd of 60 registered Ayrshires and assisting with the 2 800 acres they also crop. The Hanson family strive to breed their Ayrshires for both type and production and regularly market and promote their genetics. They also exhibit their best animals at local and state shows and then focus their best on World Dairy Expo, the premier event of the show season. David’s family and he are also active participants in the US Ayrshire Association where in addition to the programs offered the opportunities to meet and mingle with other Ayrshire breeders has been a highlight of their membership. David Hanson on Good-Vue Ayrin tilalta Goodridgestä, USA:n Minnesotasta. Hän valmistui vuonna 2012 Minnesotan Yliopistosta, pääaineenaan maidontuotanto ja sivuaineenaan taloustiede. Opiskeluaikanaan David osallistui myös lypsykarjan tuomarointiin ja kisajoukkueisiin. Hänen perheeseensä kuuluu vanhemmat sekä kaksi veljeä. David työskentelee heidän kanssaan perhetilallaan, jossa hän vastaa 60 ayrshirelehmän hoidosta sekä auttaa 1 100 hehtaarin viljelyksessä. He jalostavat ayrshirelehmilleen sekä lypsytyyppiä että tuotosta ja markkinoivat sekä myyvät genetiikkaansa säännöllisesti. Parhaat eläimensä he esittelevät paikallisissa ja osavaltion näyttelyissä, keskittyen parhaansa mu-

David Hanson USA:sta esittelemässä Showmanshiptaitojaan. Kuva Jari Ahlholm

26

David Hanson, USA, sijoittui Youth Tourilla kolmanneksi. Toisen sijan sai John McLean Englannista ja voittajana palkittiin Rachel MacFarlane Kanadasta. Kuva Jari Ahlholm.

kaan World Dairy Expoon, sesongin pääpainopisteeseen. David on perheensä kanssa aktiivisesti mukana US Ayrshire -yhdistyksessä, jossa he kurssien lisäksi tapaavat muita ayrshirekasvattajia.

Karl Munden, Australia

Karl Munden is 22 years old and he is currently working as herd manager in a family farming operation, where he owns 100 Ayrshire cows in a large commercially run herd of 700 dairy cows at Nilma North in Victoria. He has been farming in Australia for 5 years, having originated from New Zealand where he also bred

Näyttelyhiehoja lepäämässä Australian tyyliin. Kuva Karl Munden


1/2015

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä -näyttelyyn. Hän on osallistunut myös tiloilla tuomaroitavaan kisaan, jossa hän voitti sekä paras karja että junior lehmä -luokan ja sijoittui kaikissa muissa luokissa vuoden 2013 kilpailussa. Kansainvälisellä tasolla kilpaileminen on hänen pitkäaikainen haaveensa ja hänestä Ayrshire Youth Tour oli loistava tilaisuus tutustua samanhenkisiin ihmisiin ja luoda kontakteja ja ystävyyssuhteita. Lisäksi hänestä oli mielenkiintoista nähdä ayrshirelehmiä erilaisilla tiloilla ja erilaisissa olosuhteissa.

Rahab Muchemi, Kenia / Kenya

Karl Munden valmistautumassa näyttelyyn Australiassa. Kuva Karl Munden

Ayrshires. He has gained a strong interest in the Ayrshire breed which originally started when his grandfather purchased a family of cows from a dispersal sale, three of which were Australasian production record holders. He is a member of Gippsland Dairy Youth where he attends regular meetings and is a committee member. He has also taken part in the organization of the annual show for Gippsland Dairy Youth. Karl has participated at the Victorian State Final for judging where he placed third this year. He has a strong interest in showing cattle and has taken a team of Ayrshires to International Dairy Week and the Royal Melbourne Show for the past two years. He has participated in the On Farm Competitions where he won best herd and the junior cow class, and placed in every other class in the 2013 competition. Karl believed the experience and knowledge he would gain from this incredible opportunity to participate Ayrshire Youth Tour in Finland will be incomparable on personal as well as professional level. To compete at an international level in something he has a great passion for, he saw a beneficial opportunity that he would gain a great deal of experience from. It was a great opportunity to network with other like-minded people and to be able to develop future contacts and friendships. He was also interested to see the Ayrshire breed in different farming situations and to mix with other people to broaden his knowledge and experience by gaining insight in an international environment. The insight he would gain from the experience will be immeasurable in the future in his farming career. Karl Munden on 22-vuotias ja työskentelee tällä hetkellä vastaavana karjanhoitajana perheen maatalousyrityksessä, jossa hän omistaa 100 ayrshirelehmää - tilalla on kaikkiaan 700 lypsylehmää. Tila sijaitsee Victoriassa, Australiassa. Hän on asunut nyt 5 vuotta Australiassa, mutta alun perin hän on kotoisin UudestaSeelannista, jossa hän myös jalosti ayrshirekarjaa. Hänen vahva kiinnostuksensa ayrshirerotuun on peräisin isoisältä, joka osti aikanaan huutokaupasta lehmiä, joista kolme oli Australaasian tuotosennätyslehmiä. Karl on erittäin kiinnostunut karjanäyttelyistä ja hän on osallistunut ayrshirelehmiensä kanssa parina viime vuonna sekä International Dairy Week- että Royal Melbourne

Rahab Nyawira Muchemi comes from Kenya and she has finished her degree in International Business Administration. She is 24 years old. Her father is veterinary surgeon working for Government of Kenya and her mother is public health officer working for Government of Kenya. Their home farm is 5.5 Acres and they have 4 milking Ayrshire cows, 2 bulling heifers, 2 weaned heifers and 1 bull calf. Preferred blood lines are Finnish Ayrshire Sires. Their herd features are strong cows with strong feet and legs and well developed, strongly attached udders. Her hobbies are attending agricultural shows, traveling and game drives and feeding cattle. In Kenya there is 3.5 million dairy cows and 17 million Zebu cattle. In Kenya there is about 1.2 million Ayrshires, however only 45,000 are registered. Bull station in Kenya has 41 Ayrshire bulls, however none has reliable progeny test results. The bulls produce 180,000 doses of DF semen per year which is all distributed. They also get imports of 65,000 doses per year mainly from Canada, Scandinavian countries, South Africa and recently from New Zealand.

Rahab Muchemin näyttelymenestyjä Keniassa. Kuva Rahab Muchemi

Characteristics of the Kenyan Ayrshire are production of 10 - 15 kg per day per cow with 4.4 % butter fat and 3.5 % protein and longevity with herd life of 15 - 18 years and hardiness Ayrshire cows in Kenya are well adopted to all ecological zones and fairly resistant to most tropical diseases. Rahab wants to welcome everybody to Kenya to see the largest population of Ayrshire Cattle in the World! Rahab Nyawira Muchemi tulee Keniasta. Hän on valmistunut kansainvälisen kaupan alalta. Rahab on 24-vuotias. Hänen isänsä on eläinlääkäri ja työskentelee Kenian hallituksen palveluksessa.

27


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Rahab jalostuskisassa Yli-Haaviston tilalla. Kuva Minna Kotila

Ayrshiret pärjäävät hyvin Keniankin olosuhteissa. Kuva Rahab Muchemi

Samoin hänen äitinsä työskentelee Kenian hallituksen palveluksessa. Heidän tilansa on 5,5 eekkeriä ja heillä on 4 ayrshirelehmää, 2 tiinettä hiehoa, 2 vieroitettua vasikkaa ja 1 sonnivasikka. Jalostuksessa he käyttävät suomalaisia ayrshiresonneja. Heidän lehmänsä ovat vahvoja, niillä on vahvat jalat sekä hyvin kiinnittyneet utareet. Rahab harrastaa maatalousnäyttelyitä, matkustamista, safareja ja karjanhoitoa. Keniassa on kaikkiaan 3,5 miljoonaa lypsylehmää ja 17 miljoonaa Zebua. Ayrshirelehmiä on Keniassa noin 1,2 miljoonaa, mutta niistä vain 45 000 on rekisteröity. Kenian sonniasemalla on 41 ayrshiresonnia, mutta yhdelläkään niistä ei ole luotettavaa jälkeläisarvostelua. Ne tuottavat 180 000 annosta spermaa vuodessa ja lisäksi Keniaan tuodaan 65 000 annosta ayrshiresiementä joka vuosi, pääasiassa Kanadasta, Skandinavian maista, Etelä-Afrikasta ja viime aikoina myös Uudesta-Seelannista. Kenialaisille ayrshirelehmille on tyypillistä 10 - 15 kilon päivätuotos 4,4 % rasvalla ja 3,5 % valkuaisella sekä kestävyys, niiden eliniän ollessa yleensä 15 - 18 vuotta sekä erinomainen vastus-

tuskyky, sillä ayrshire on sopeutunut kaikkiin ilmastovyöhykkeisiin ja on vastustuskykyinen lähes kaikille trooppisille taudeille. Rahab haluaa toivottaa kaikki tervetulleiksi Keniaan katsomaan maailman suurinta ayrshirepopulaatiota!

Ayrshireja Uuden-Seelannin tyyliin. Kuva Scott Honeyfield

28

Scott Honeyfield, Uusi-Seelanti / New Zealand

Scott Honeyfield is from Ta Matai Ayrshires, Waitara, New Zealand. He is 21 years old and the last three years he has been working with his parents on the 200 hectare family farm. They currently milk 380 pedigree and pure breed Ayrshire cows. The farm rears 80 heifer calves and 80 beef calves every year. The farm is a seasonal dairy farm, calving in spring and dry off for two months over winter. His interests outside farming are hunting and fishing. He was looking forward to see Finnish Ayrshire cows, different ways of farming and getting a taste of Finnish culture.


1/2015

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä a combination of preparation and showing of calves and judging and giving reasons of cows. His favorite cow is Marleycote Sea Lily 14 who won the Royal Ulster Winter Fair Ayrshire Championship in December 2014. She is now classified Excellent 93 points. John has flushed her to Palmyra Reality Gibbs. He enjoys playing rugby but his main interest is finding out about the top cows and bulls using the internet and clipping and showing cows at shows throughout the UK.

Scott lehmiensä kanssa laitumella Uudessa-Seelannissa. Kuva Scott Honeyfield

Scott Honeyfield on Ta Matai Ayrshire-tilalta Waitarasta, Uudesta-Seelannista. Hän on 21-vuotias ja viimeiset kolme vuotta työskennellyt vanhempiensa kanssa 200 hehtaarin perhetilallaan. He lypsävät tällä hetkellä 380 kantakirjattua ja puhdasta ayrshirelehmää. He kasvattavat 80 hiehoa sekä 80 lihavasikkaa joka vuosi. Karjan poikimiset ajoittuvat kevääseen ja lehmät ovat ummessa pari kuukautta talven aikana. Scott odotti innolla näkevänsä suomalaisia ayrshireja, erilaisia työskentelytapoja sekä kokevansa palan suomalaista kulttuuria.

John McLean, Iso-Britannia / Great Britain

John McLean is 18 years old. He lives in Northern Ireland near 2 famous tourist attractions the Giants Causeway and Bushmills Whiskey Distillery. His family milks 180 dairy cows. These are mostly pedigree Holsteins but they have a few show winning pedigree Ayrshires. They have a website which showcases their cows: www.priestlandfarm.co.uk. He went to Greenmount Agricultural College where he got a Level 3 Diploma in Agriculture. He now works on their family farm along with his dad and mum. John’s greatest achievement is when he won the Hugh Stevenson Award. This is the UK Ayrshire Young Breeders award for

John McLean tulee Pohjois-Irlannista ja hän asuu lähellä kahta kuuluisaa turistinähtävyyttä; Giant’s Causeway’tä ja Bushmillsin viskitislaamoa. Heidän tilallaan on 180 lypsylehmää, joista suurin osa on kantakirjattuja holsteinlehmiä, mutta karjassa on myös muutamia näyttelyissä erinomaisesti menestyneitä ayrshirelehmiä. Heidän lehmiinsä voi tutustua tilan kotisivuilla: www.priestlandfarm.co.uk. John on valmistunut Greenmountin maatalouscollegesta. Tällä hetkellä hän työskentelee kotitilallaan yhdessä vanhempiensa kanssa. Hänen parhain saavutuksensa on Hugh Stevensonin palkinnon voittaminen. Kyseisen palkinnon Englannin Ayrshireyhdistys antaa parhaimmalle nuorelle kilpailussa, jossa valmistellaan ja esitetään vasikoita näyttelyluokissa sekä tuomaroidaan lehmäluokka. Johnin lempilehmä on Marleycote Sea Lily 14, joka voitti Ayrshirechampion-palkinnon Royal Ulster Winter Fair -näyttelyssä joulukuussa 2014. Marleycote Sea Lily on luokitettu Excellent 93 ja John on huuhdellut siitä alkioita sonnilla Palmyra Reality Gibbs. John harrastaa rugbyn pelaamista, mutta hänen ykköskiinnostuksen kohteensa on tutkia internetistä huippulehmiä ja -sonneja sekä klipata ja valmistella ja esittää lehmiä näyttelyissä ympäri Brittein saaria.

John McLean Iso-Britanniasta kehässä. Kuva Jari Ahlholm

Rachel MacFarlane, Kanada / Canada

John McLeanin kotitilan Priestland Farmin lehmäperheen jäsen, Atley Hill Yellow Pamela VG-89. Kuva Lucinda Morgan

Rachel MacFarlane was the Canadian delegate attending the Finland Ayrshire Youth Tour. She is 23 years old and works full time on their family farm, Entreprises Marbrae inc. located in Howick, Quebec, just 45 minutes from Montreal. She works alongside her parents, Brian and Holly, as well as her siblings, Dale, Julie and Kevin. They are currently milking 66 Ayrshires, with roughly 66 kg of quota. Their total number of animals including milk cows, dry cows, heifers and calves is 157. They farm about

29


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä valmistavat vaahterasiirappia. Tällä hetkellä Marbraen karjassa on 9 useamman kerran Excelentiksi luokitettua lehmää, 3 Excelenttiä, 47 VG-luokitettua ja 21 GP-luokitettua lehmää. Karjan keskituotos on 8966 kiloa ja rasva 3,99 % ja valkuainen 3,29 %. Tällä hetkellä käytössä olevat sonnit ovat Kamouraska Rockstar, Jelyca Oblique, Lessard Jumper, Nexus Dreamer sekä Marbrae Powerstroke, joka on Semexin uusi nuorsonni.

Josefin Samuelsson, Ruotsi / Sweden

Rachel MacFarlanen Marbrae BBBK Petalla on sukua alenevassa polvessa myös Suomessa. Kuva Frank Robinson

280 hectares of land, growing grain and silage corn, soybeans, wheat, dry hay and haylage and in the spring they make maple syrup. In Marbrae herd they have 9 ME, 3 EX, 47 VG and 21 GP with a herd average of 8966 kg with 3.99 % fat and 3.29 % protein. The bulls they are currently using are Kamouraska Rockstar, Jelyca Oblique, Lessard Jumper, Nexus Dreamer and Marbrae Powerstroke who is a new young sire offered at Semex. Rachel MacFarlane oli Kanadan edustaja Suomen Ayrshire Youth Tourilla. Hän on 23-vuotias ja työskentelee kokoaikaisesti perheen tilalla, jonka nimi on Marbrae. Tila sijaitsee Howickissa, Quebecissä, 45 minuutin ajomatkan päässä Montrealin kaupungista. Hän työskentelee yhdessä vanhempiensa Brianin ja Hollyn sekä sisarustensa Dalen, Julien ja Kevinin kanssa. Tällä hetkellä heillä on 66 ayrshirelehmää ja noin 66 kilon kiintiö (Kanadassa kiintiö ilmoitetaan rasvakilojen määränä päivässä, toim. huom.). Kaiken kaikkiaan heidän karjassaan on 157 eläintä. Tilalla on 280 hehtaaria maata ja he viljelevät viljaa, maissisäilörehua, soijaa, vehnää, kuivaa heinää ja nurmisäilörehua ja keväisin he

Rachelin perheen kasvattama EX90-lehmä Marbrae Perlita on emä Semexin nuorsonnille Marbrae Powerstroke. Kuva Marc Boisvert

30

Josefin Samuelsson kommer från Sverige. Hon är 18 år och hon går sista året på gymnasiet där hon har natur med jordbruks inriktning. Josefin bor i mitten av Sverige i Dalarna där bedriver sina föräldrar två Jordbruk. På den gården som hon växte på som heter Botans Lantbruk har ni ungefär 200 kor ca: 60 % svart och 40 % röd. Den andra gården som ni köpte 2012, som heter Österfors gård, har ni 120 kor och där har ni ca: 65 % röd och 35 % svart. Hon har alltid varit intresserade av kor så länge som hon vetat. Det som gör att hon tycker det är så kul med kor är att dom gör en så glad och nästen jämt på bra humör. Det som är det allra roligaste i ladugården är när det kommer ny kalvar, det är väl för att dom är så söta och så är det ju ett resultat av det arbetet man lagt ner. Man får ju också en ny chans till att göra det bättre en förut. Josefin tycker att en bra ko är en bra ko oavsett färg men dom rödare ligger sig lite varmare om hjärtat. Sitt mål är att i framtiden ta över efter sina föräldrar tillsammans med något av sina syskon, antagligen med sin lilla syster, men innan dess vill hon jobba lite på andra gårdar och kanske resa utomlands för att skaffa sig nya kunskaper. Hon skulle också vilja plugga vidare om några år. Josefin har problem med språk på grund av att hon har dyslexi, så hon är inte så bra på engelska. Josefin Samuelsson comes from central Sweden, Vikarbyn. She is 18 years old. She studies her final year at agriculture oriented upper secondary school. Her parents have two farms. She has grown in the Botans Farm. There they have 200 cows, of which about 60 % is Holsteins and 40 % Swedish Red. The other farm her family has bought in 2012 and there they have 120 cows, 65 % Swedish Red and 35 % Holstein. Josefin has

Ruotsalainen Josefin Samuelsson keskittyy Showmanshipiin. Kuva Jari Ahlholm


1/2015

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä been very interested in cows so long as she can remember. Best thing is when a new calf is born. Calves are cute but they are also the result of the work that farmer has done and an opportunity to even better job in the future. Josefin thinks that a good cow is a good cow despite of the color but the red cows are closer to her heart. In the future Josefin wants to take over the family farm together with one of her sisters, but before that she wants to study a little bit more, work on the other farms and travel. Josefin Samuelsson tulee Keski-Ruotsista, Vikarbystä. Hän on 18-vuotias ja opiskelee viimeistä vuottaan lukiossa, jossa hänellä on suuntautumisvaihtoehtona maatalous. Hänen vanhemmillaan on kaksi tilaa. Josefin on kasvanut Botansin tilalla, jossa heillä on 200 lypsylehmää, joista 60 % on holsteineja ja 40 % SRBrotuisia. Toisen tilan hänen perheensä on ostanut vuonna 2012 ja siellä on 120 lypsylehmää, joista 65 % on SRB-lehmiä ja 35 % holsteinia. Josefin on ollut kiinnostunut lehmistä niin kauan kuin hän muistaa. Paras tapahtuma on uuden vasikan syntyminen. Vasikat ovat söpöjä ja myös tulos viljelijän tekemästä työstä sekä mahdollisuus tehdä työtä vielä paremmin tulevaisuudessa. Josefin on sitä mieltä, että hyvä lehmä on hyvä lehmä väristä riippumatta, mutta punaiset lehmät ovat lähempänä hänen sydäntään. Tulevaisuudessa Josefin haluaa jatkaa kotitilaansa yhdessä siskonsa kanssa, mutta sitä ennen hän haluaa opiskella hiukan enemmän, työskennellä toisilla tiloilla sekä matkustella.

Sanna Savikko, Suomi / Finland

Sanna Savikko is a 29-years old and was raised in a city. Her relatives don’t have cows and she got interested on dairy by living next door to a farmers school. In the year 1998 Sanna participated in her first show. At the beginning with borrowed animals and later with her own. Sanna participated in Junior Handler-competitions and when she got old enough, in Showmanship-competitions. Sanna bought her first heifer in 2005 and in 2006 first calf was born by the breeders name Savinnan. Her cattle lives with her friend. Sanna has been in shows with her own cattle since 2005. At the same time she has also looked after other peoples animals in shows. Sanna has guided Junior Handler-classes and also judged one. She has worked as a farmhand in several farms. Sanna’s cows classification average is 84 and 4 of her cows has been classified VG. She breeds her cows by herself. She has sold 6 bulls as barn bulls in different farms. Sanna Savikko on 29-vuotias ja alun perin lähtöisin kaupungista. Hänen lähisukulaisillaan ei ole ollut lehmiä ja kiinnostuksen lehmiin hän sai, kun asui maatalouskoulun lähellä ja alkoi ala-asteikäisenä käymään siellä navetalla. Vuonna 1998 Sanna osallistui ensimmäisen kerran karjanäyttelyihin ja sen jälkeen on ollut joka vuosi mukana, aluksi vain lainaeläinten kanssa ja myöhemmin myös omien eläinten kanssa. Sanna osallistui Junior Handler-kilpailuihin niin kauan kuin pääsi ja heti sen jälkeen showmanship-kilpailuihin. Showmanship-luokista hänellä on 10 ykkössijaa ja kolmattakymmenettä kertaa hän on ollut kolmen parhaan joukossa. Sanna osti ensimmäisen oman hiehon 2005 vuoden keväällä ja vuonna 2006 syntyivät ensimmäiset vasikat Savinnan-kasvatta-

Sanna Savikko voitti Talvinäyttelyn Showmanshipin aivan kuten edellisvuonnakin. Kuva Saija Räikkönen

janimellä. Koska hänellä ei ole omaa navettaa, eikä maatilaa, ovat hänen eläimensä asuneet aina kaverin hoivissa. Karjanäyttelyissä Sanna on 2005 vuodesta lähtien käynyt sekä omien eläinten että myöskin hoitoeläinten kanssa. Hän on valmistellut ja kouluttanut aina omat eläimensä näyttelyyn ja lisäksi muilla tiloilla käynyt klippaamassa, tekemässä selkälinjoja, opastamassa eläinten valinnassa ja kouluttamisessa vuosittain. Sanna on klipannut myös omia ja muiden eläimiä potrettikuvauksia ja karjahuutokauppoja varten. Sanna on osallistunut miltei vuosittain näyttelyvalmistelukurssille niin Suomessa kuin ulkomailla. Hän on käynyt mm. European Young Breeders Schoolissa kahtena vuonna, lisäksi Kanadassa tuomarointikurssilla sekä Ruotsissa junnuleirillä. Ruotsin Elmiassa vuonna 2006 käydyssä pohjoismaiden välisessä showmanshipkisassa Sanna oli toisella sijalla. Näiden lisäksi Sanna on esittänyt eläimiä arvosteluluokissa Kanadassa (Spring Show:ssa ja Expo Quebecissa), Agribex-messuilla ja Foire Agricole-messuilla Belgiassa sekä Elmia-messuilla Ruotsissa. Näiden lisäksi hän on karjasilmää käynyt päivittämässä myös mm. Saksassa, Tanskassa, Ranskassa, Hollannissa. Sanna on pitänyt useana vuonna junnukursseja, viimeisin kurssi 2014 kesällä Ilmajoella. Sanna on tuomaroinut Junior Handler-kilpailuja Muurikki 2007-näyttelyssä, jolloin hän valitsi Junior Handler-championiksi Lilli Laiholahden. Kaikki Sannan eläimet on myös luokitettu AF-luokituksella, keskiarvo luokituksissa on 84,00. Sanna on saavuttanut omilla eläimillään 4 kpl VG-luokituksia ja kaikki Savinnan-eläimet on luokitettu 100 % GP tai paremmin. Sanna vastaa omien eläintensä jalostuksesta ja sonnivalinnasta, sekä tekee jonkun verran myös jalostussuunnittelua muille tiloille. Lisäksi Sanna on myynyt 6 sonnia tilasonneiksi eri tiloille. Näistä sonneista on luokitettu Hurmaava AF-GP83, Jalopeno AF-GP83 ja Eppu AF-GP82.

31


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä Sanna on työskennellyt maatalouslomittajana, karjanhoitajana, karjanhoitajanlomittajana sekä monilla ayrshiretiloilla. Savinnan Inkalilja ja Savinnan Ikikulta ovat molemmat saavuttaneet sekä Junior Championin että varachampionin arvon. Kasvattajaluokissa Sanna on saavuttanut hiehoillaan kaksi kertaa voiton, samoin kaksi kertaa Sannan kasvattamat eläimet ovat olleet ykkösenä Progeny of Dam -luokassa ja lisäksi useamman kerran kolmen parhaan joukossa kasvattajaluokissa. Sannan lehmistä Alhaisten Tulppaani on palkittu Ayrshirekasvattajien Total Performance -palkinnolla Yllätyksessä 2010 ja Savinnan Inkalilja sai tuon saman palkinnon Muurikissa viime kesänä.

Suvi Mertanen, Suomi / Finland

Suvi Mertanen is an 18-years old girl, who lives on a dairy farm in East-Finland. In their farm they have one milking robot with almost only Ayrshires. Suvi works on her home farm when she is not at school and she also participates in breeding and spends hours checking bloodlines and evaluations. They want to keep their Ayrshires so pure bred than possible. Suvi has been on several shows in the last five years, taking part in Junior Handler -competitions and animal classes. She’s also been part of Nordic Showmanship. Youth Tour will be an once-in-a-lifetime experience and Suvi thinks it is great to take part in it and she won’t forget the experience any time soon. Suvi on 18-vuotias Itä-Suomesta kotoisin oleva tyttö. Hänen kotoaan löytyy yhden robotin pihattonavetta ja tilan lehmistä suurin osa on rodultaan ayrshirea. Suvi työskentelee koulun ohessa kotitilallaan ja viime vuosien aikana on alkanut osallistumaan myös jalostukseen. Suvi on kiinnostunut niin näyttelyistä kuin jalostuksesta. Mertasten tavoitteena on pitää tilansa ayrshiret niin puhdasrotuisina kuin vain on mahdollista. Siksipä he tutkivat todella tarkkaan mitä sonneja käyttävät eläimilleen. Näyttelyistä Suvilta löytyy kokemusta viiden vuoden ajalta.

Suvi hiehonsa Hirvitarhan Iciclen kanssa. Kuva Tiina Tahvonen

Junnuissa hänen parhaat saavutuksensa ovat useat kakkossijat sekä viimeisessä Junior Handler -kilpailussa saavutuksena Vara Champion. Lisäksi Suvi on osallistunut Nordic Showmanshippiin, ollen toiseksi paras suomalainen kisassa. Junnujen lisäksi Suvi on esittänyt lukuisia eläimiä rakenneluokissa. Rakenneluokissa hän on esittänyt eläimiä aina pikkuvasikoista lehmiin, osa on ollut kotitilan eläimiä, mutta suurin osa muiden eläimiä, sillä he eivät pysty käymään kaikissa näyttelyissä omien eläinten kanssa, koska matka on Itä-Suomesta yleisesti ottaen todella pitkä. Tulevana kesänä on Farmari-näyttely Joensuussa ja siksi Mertaset suunnittelevat vievänsä useampia eläimiä näyttelyyn. Youth Tourille pääseminen oli Suvista mahtava juttu. Hän odotti pääsevänsä kehittämään ja haastamaan itseään uudella tavalla, kansainvälisellä tasolla. Suvi kertoo osallistumisen tarjonneen hänelle ainutlaatuisen kokemuksen, josta hän sai todella paljon irti.

Jonathanin tilan lehmät matkalla vuorille Uudessa-Seelannissa. Kuva Jonathan Glentworth

32


1/2015

Tourilla oppi paljon uutta ja hyödyllistä, jota pystyy myöhemmin käyttämään hyväkseen. Youth Touriin osallistuminen oli Suville ainutlaatuinen kokemus, jota hän ei hetkeen unohda.

Jonathan Glentworth, Uusi-Seelanti / New Zealand

Jonathan lives in south Taranaki which is in the middle of the North Island of New Zealand where it is ten minutes north to Mount Egmont and ten minutes south to the beach. He works for his parents on a 280 cow dairy farm, Sanrosa farm, where they are milking about 255 Ayrshires and 25 Holstein-Friesians. Their farm is around 300 acres or 120 hectares depending on which scale you use. They feed mostly grass along with 3 kg of a mixture of Palm Kernel, Wheat Bran and Dried Distillers Grain, they also feed a liquid feed called proliq which is a leftover product after lactose has been removed from milk and they feed some molasses in the spring with added minerals such as magnesium and calcium. Jonathan is a qualified artificial breeding technician and has been employed by LIC to do this around their region for the past 4 years. He is also a senior Ayrshire Judge and enjoys showing cows when he has time. They have been using Finnish bulls in their herd for at least 15 years and most of Sanrosa cows are now half to three quarters Finnish with some being as many as 4 generations Finnish. Some of the sires that have worked very well are Etroni, Omatunto, Johde, Julli, Rumba, Record, Sale, Tosikko and Valpas.

Ayrshire-lehti

Tammenpää Ayrshires Jalostustavoitteina utareterveys ja pitkä-ikäisyys Keskituotos 2014: 62,4 10582-475-4.49-383-3.61

Jonathan Glenworth asuu eteläisessä Taranakissa, joka on keskellä Uuden-Seelannin Pohjoissaarta. Hänen kotoaan on 10 minuutin matka Egmont-vuorelle ja niin ikään 10 minuuttia rannalle. Jonathan työskentelee vanhempiensa Sanrosa-tilalla, jossa on 280 lehmää, joista 255 on ayrshireja ja 25 holsteinfriisiläisiä. Tilalla on 120 hehtaaria peltoa. Jonathan on työskennellyt viimeiset 4 vuotta lisäksi LICillä keinosiementäjänä tilansa lähialueilla. Hän on ayrshiretuomari ja pitää lehmien esittelystä näyttelyissä silloin kun hänellä on siihen aikaa. Hänen perheensä on käyttänyt lehmilleen suomalaisia sonneja viimeisten 15 vuoden aikana ja lähes kaikki heidän eläimensä ovat nyt puoliksi tai 3/4 suomalaisia, jotkut jopa neljännen polven suomalaisia. Sonneja, jotka ovat toimineet heillä erittäin hyvin, ovat Etroni, Omatunto, Johde, Julli, Rumba, Record, Sale, Tosikko ja Valpas.

Muutama hieho myynnissä! Ota yhteyttä!

Asmo Omatunnon tytär Uudessa-Seelannissa, Glentworthin karjassa. Kuva Jonathan Glentworth

Kokkilantie 835, FI-25230 Angelniemi, +358 (0)500 194038

33


Ayrshire-lehti

34

1/2015


1/2015

Ayrshire-lehti

AYRSHIRE INTERNATIONAL – kansainvälistä kasvattajayhteistyötä

Ayrshireuutisia maailmalta AUSTRALIA:

USA:

Australian Ayrshires -yhdistys perustettiin 1. tammikuuta 2015 kahden ayrshireyhdistyksen; Ayrshire Australia Ltd:n ja Australian Ayrshire Breeders Associationin, liittyessä yhteen. Tämä uusi, yhtenäinen ryhmä tulee tulevaisuudessa markkinoimaan, kannustamaan ja edistämään ayrshirerotua Australiassa. Jäsenten seuraavalle sukupolvelle suunnatun aktiivisen promootion ja markkinoinnin kautta ayrshirerotu tulee lisääntymään ja yleistymään Australiassa entisestään. Se näkyy ayrshirerodun nopeasti kasvavina osallistujamäärinä kaikissa tärkeissä Australian näyttelyissä, australialaisen genetiikan kasvavana näkyvyytenä maailman markkinoilla ja jatkuvina Australian ayrshirekasvattajien ja ayrshirelehmien saavuttamina palkintoina kansainvälisissä valokuvakisoissa, tiloilla tapahtuvissa tuomarointikilpailuissa sekä maidon laatupalkinnoissa sekä monilla muilla osa-alueilla.

US Ayrshire Breeders Association julkaisi jäsenilleen tiedotteen koskien Covey-Farms Forever Jaden genomitulosta. Yhdistys haluaa tiedottaa asiasta myös ystäviään Federaatiossa, koska asia saattaa vaikuttaa kyseisen maan kasvattajiin, jos he ovat ostaneet kyseisestä lehmästä alkioita tai käyttäneet sen Semexin markkinoiman pojan, Covey-P&A Jacksonin spermaa. USA:n ayrshireyhdistyksen tiedotteen mukaan genomitestissä paljastui, että Covey-Farms Forever Jaden isä on holsteinsonni Indianhead Red-Marker-ET eikä ayrshiresonni Covey-Farms Reno Forever, kuten aiemmin on luultu. Tällä perusteella tämä lehmä, Covey-Farms Forever Jade, on muutettu rekisteriin 50 % ayrshireksi ja samoin kaikkien sen jälkeläisten perimä korjataan rekisteriin tällä perusteella. Niiden saavuttamat näyttely- ja tuotospalkinnot jäävät kuitenkin voimaan, vaikka ne eivät enää täytäkään ayrshiren rotupuhtausvaatimuksia. USA:n ayrshireyhdistys on ollut yhteydessä Jaden kasvattajaan sekä nykyisiin omistajiin ja on vakuuttunut, että tämä virhe polveutumisessa on valitettava erehdys eikä tahallinen teko. Yhdistyksen rekisterissä noin 400 sonnilla ja lehmällä on Jade sukutaulussaan ja niiden rekisteröinnit korjataan ja heidän omistajilleen tullaan lähettämään korvaavat rekisteröintitodistukset.

Lähde: http://australianayrshire.com.au/

ISO-BRITANNIA: David ja Jeanne Heasmanin omistaman Pylonin Ayrshirekarjan lopetushuutokauppa pidettiin Exeter Livestock Centerissä Devonissa. Karjan siirtäminen Uckfieldistä itäisestä Sussexista lounaseen oli viisasta ja huutokauppa oli menestys, huutajia oli aina Cumbriasta, Derbyshirestä, Walesista ja kaikkialta LounaisEnglannista. 82-vuotias David Heasman oli loppuun asti hoitanut karjan lypsyn itse, ja hänen intohimonsa sekä omistautumisensa ayrshirerodulle ovat hänelle kunniaksi. Monet aiemmin Pylonin karjasta eläimiä ostaneet olivat myös matkanneet Exeteriin saadakseen lisää eläimiä tuosta karjasta ja 11 lehmää myytiin yli 2 000 punnan hintaan! Korkein 3 600 punnan hinta maksettiin ensikosta Pylon Magenta GP84, jonka isä on karjan oma sonni Pylon Pan. Pylon Magenta lypsi ensimmäisellä laktaatiollaan 7754 kiloa ja huutokauppahetkellä se oli ummessa ja poikimassa marraskuussa toisen kerran. Magenta oli osallistunut kesällä menestyksekkäästi näyttelyihin ja sen osti M/s P M & L Harris & Son Derbyshirestä. Samalle ostajalle meni yhteensä 23 eläintä. Huutokaupan toiseksi kallein oli 3 400 puntaa maksanut kaksi kertaa poikinut Pylon Eliana GP83, joka oli poikimassa huhtikuussa Whitecroft Furtarosta. Elianan osti Steven Harrison Cumbriasta. Sama ostaja osti myös 2 600 punnan hintaan toisen kaksi kertaa poikineen, Pylon Eurotrain GP82:n, jonka isä on Blackaddar Milk Machine ja emä ilmiömäinen Pylon Eurotrack EX90. Lähde: The Ayrshire Journal Volume 106 Winter 2014 s. 8, News From The Office by Claire Kimm.

Lähde: Becky Paynen sähköposti 20.3.2015

Koonnut: Minna Kotila

Moi Junnut! Suomen Ayrshirekasvattajien junnutiimiä vetävät tänä vuonna jo monelle tuttu Juulia Ahlholm kaverinaan hallituksen uusin jäsen Sanna Rintala. Kesäksi suunnitellaan niin karjankäsittelypäivää kuin näyttelyihin liittyvää toimintaa. Uusia ideoita otetaan mielellään vastaan ja innokkaita osallistujia odotetaan toimintaan mukaan! Löydät meidät Facebookista nimellä Ayrshire-juniorit sekä yhdistyksen kotisivuilta kohdasta Juniorit. Sähköpostilla saat meidät kiinni osoitteella junnutiimi@gmail.com Tervetuloa Junnutiimiin! Juulia Ahlholm ja Sanna Rintala 35


Ayrshire-lehti

1/2015

Ayrshire Winter Show Champion 2015 - Rannan Iffiina ja sen mahtava lehmäperhe

Ayrshire Winter Show 2015 Grand Champion Rannan Iffiina AF-VG86. Kuva Jari Ahlholm

Tämä tarina alkaa vuodesta 1999 ja Vesalan huutokaupasta. Vilho Vesalan omistama karja oli yksi Satakunnan parhaista jalostuskarjoista. Keinosiemennykseen tilalta on lähtenyt kolmattakymmenettä sonnia. Ehkä tunnetuin on valiosonni Vesalan Idi. Tällaisen ansiokkaan tilan lopetushuutokauppa on huomionarvoinen tapaus. Pitkäjänteistä jalostustyötä arvostetaan laajalti. Niinpä Mirja Koljonenkin lähti tilaisuuteen katsomaan ostettavana olevia eläimiä. Takana oli huono rehuvuosi, joten ostajia ei ollutkaan kovin paljon paikalla. Mirjan katse kiinnittyi hyvin kehittyneeseen, isoon ja valkoiseen vasikkaan nimeltä Niina. Sen isä oli aikansa kuuluisimpia valiosonneja, Niemen Verneri. Isäntä itse oli myös mieltynyt Niina-vasikkaan, josta hän odotti sukunsa perusteella kelpo lehmää. Mirja päätti ostaa vasikan itselleen. 36

Niina täyttikin hyvin siihen kohdistetut toiveet ja siitä tuli odotusten mukainen kookas ja hyvärakenteinen maidontuottaja, joka poiki kolme kertaa. Sen heligolainen sonnivasikka lähti tilasonniksi toiselle tilalle. Seuraavaksi syntyi Riina, isänä Ristitien Johde. Kolmannen poikimisen jälkeen Niina valitettavasti menetettiin pötsipistoa seuranneiden komplikaatioiden ja vatsakalvontulehduksen takia. Niinan suvussa on aina ollut merkillepantavaa hyvä tiinehtyvyys. Sen lisäksi poikimisista on syntynyt paljon lehmävasikoita, joten kantaemän geenit ovat levinneet laajaksi populaatioksi Rannan karjassa. Tällä hetkellä

tilalla on lypsyssä peräti kymmenen sukunsa edustajaa. Nimeämisissä on pyritty aina säilyttämään iina-pääte esiäiti Niinaa kunnioittaen. Niinan tytär Riina luokitettiin aikanaan kokonaistuloksella AF-GP80. Se oli korkea ja hyväutareinen lehmä. Riina oli myös All Stars -tasoinen, sillä sen maitotuotokset ylsivät 11 000 kiloon, mikä olikin hyvä saavutus sen ajan maltillisella ruokinnalla. Riina oli myös hyvä esimerkki suvun hedelmällisyydestä. Mirja sanoo lehmän hedelmällisyyden olevan taloudellisesti erittäin arvostettava ominaisuus. Riina poikikin vuonna 2004 kahteen kertaan; syntyivät Rannan Tii-


1/2015

na alkuvuodesta ja Rannan Tettiina loppuvuodesta. Näille molemmille T-lehmille on muodostunut karjaan vahvat lehmäperheet. Tiinan isä oli Kellcrest Ice Man ja sen jälkeläiset ovat leimallisesti pienehköjä, kestäviä lehmiä, jotka eivät kuitenkaan lypsä aivan niin hyvin kuin kantaemänsä. Karjassa on edelleen Rannan Antoniina AF-GP84, joka on All Stars -arvon saavuttanut lehmä. Sen isänä on Mapleburn Remington ET. Mirja kertoo Antoniinan olevan heidän paras Remingtonin tytär. Antoniinan jälkeläisiä ovat mm. tytär Rannan Indiina, isänä R Facet ja Rannan Janiina, isänä Kellcrest Landscape ET. Toisessa sukuhaarassa, Rannan Tettiinassa ja sen tyttärissä, on selvästi havaittavissa Niinan jättämä leima. Tettiina on iso raamikas lehmä, jonka isä on Kildare Jerry. Se on luokitettu AF-GP84 ja on poikinut kahdeksan kertaa. Tettiina on lypsänyt luomuruokinnalla elinikäistuotoksekseen jo yli 84 000 kiloa. Tämä arvokas lehmärouva makoili valokuvaushetkellä tyytyväisenä parressaan eikä juuri vaivautunut edes vilkaisemaan meihin päin. Tettiinalle on syntynyt neljä tytärtä. Ensimmäinen niistä on Rannan Fiina AF-GP80, jonka isänä on Blackaddar Karamilk. Se on All Stars -arvonimen saavuttanut lehmä, mutta isänsä perintönä sillä on kuitenkin melko huono tiinehtyvyys. Muita Tettiinan tyttäriä ovat modemilainen Rannan Yustiina, joka on myyty toiselle tilalle. Kolmas on Rannan Iina, jonka isänä on Palmyra Tri-Star Reality. Iina on luokitettu AFGP84 ja se on lypsänyt niin hyvin, että Koljoset päättivät genomitestata sen ja tulokset olivat erinomaisia. Neljäs tytär on Rannan Kristiina, isänä Nexus Dreamer. Kristiina nähtiin myös Seinäjoella 2-vuotiaiden hiehojen kilpailuluokassa. Sen lisäksi se osallistui Sale of Stars -huutokauppaan. Minun piti mennä silloin kauas kehästä, etten vain olisi huutanut Kristiinaa itselleni. Olisin halunnut ostaa sen omaan karjaani, mutta tällä kertaa en

Ayrshire-lehti

Rannan Tettiina AF-GP84 (i: Kildare Jerry) on oman arvonsa tunteva lehmärouva. Kuva Heli Hakamaa

ollut saanut ostolupaa. Fiinan tytär on Rannan Affiina AF-GP84, jonka isänä on Visserdale Security. Affiina on vielä viisi kertaa poikineena nuorekas, kookas eläin. Sen tuotostaso ei ole kuitenkaan vielä aivan riittänyt All Stars -listalle pääsyyn, mutta mahdollisuuksia tähän vielä on. Affiina on tehnyt kolme tytärtä, joista yksi on tammikuussa 2015 Ayrshire Winter Show’n Grand Champion -kilpailun voittanut Rannan Iffiina. Isänä Iffiinalla on Palmyra Tri-Star Burdette. Mirja kertoo, että heillä on melko suuri tytärryhmä Burdetesta. Aika näyttää löytyykö näistä muita huippuyksilöitä.

Jutun tekohetkellä Iffiinaa ei oltu vielä luokitettu, mutta se luokitettiin pian sen jälkeen AF-GP86. Iffiina poiki toisen kerran jouluaattona, sopivasti ajatellen talvinäyttelyn ajankohtaa. Se on nyt lypsänyt yli 43 kilon päivätuotoksia ja maidon pitoisuudetkin ovat korkeat ja utareterveys hyvä. Rannan Iffiinassa yhdistyvät hyvä rakenne ja korkea maitotuotos eli se on ihanteellinen lypsylehmä. Teuvalle Mirja ja Aaro Koljosen tilalle tuli kotiin tuomisina tuplavoitto Ayrshire Winter Show’n Championkilpailusta, sillä myös Reserve Grand-tittelin saavutti Rannan lehmä nimeltään Jippo. Rannan

Jipon sukutaulusta löytyy emä Ylihaaviston Epeli sekä sonnit Palmyra Tri-Star Reality ja Duo Star Normandin. Mirja kertoi, että tällä kertaa hän ei osallistunut näyttelyeläinten valmisteluun. Nuorten innokas tiimi, Diana Selkälä sekä Lauri ja Markus Koljonen, ahkeroivat näyttelyeläinten kanssa hoitaen koko työn ensiluokkaisesti. Mirja korostaa yhteistyön tärkeyttä näyttelyyn lähdettäessä. Etenkin, jos mukana on lypsyssä olevia lehmiä, vastuuhenkilöitä pitää olla useampia. Tai vaihtoehtoisesti voi hankkia paikanpäälle työntekijöitä. Yksi mahdollisuus on myös tehdä yhteistyötä jonkun muun karjanomistajan kanssa. Silloin töitä voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken jokaisen edellytysten mukaisesti ja hengähdystaukojakin eläinten hoidosta pystyy tällöin vähän ottamaan. Näyttelyyn lähtö ja siellä oleminen on intensiivistä eläinten hyvinvoinnista huolehtimista, mutta erittäin antoisaa ja mukavaa vaihtelua kotiaskareille. Mirja haluaa innostaa kaikkia uusiakin tiloja rohkeasti mukaan ja osallistumaan, jotta Suomessa saadaan ylläpidettyä nykyinen näyttelykulttuuri. Heli Hakamaa

Etualalla viisi kertaa poikinut Rannan Affiina AF-GP84 (i. Visserdale Security), keskellä samaan sukuun kuuluva Rannan Antoniina (i. Mapleburn Remington), laitimmaisena Affiinan tytär AWS Champion 2015 Rannan Iffiina (i. Palmyra Tri-Star Burdette). Kuva Heli Hakamaa

37


Ayrshire-lehti

1/2015

Kestävä jalostus

Valintaohjelman menestyksellisen jatkumisen edellytykset Eläinjalostus on tehokas keino parantaa tuotannon laatua ja kannattavuutta. Jalostuksella saadaan suhteellisen pienillä investoinneilla aikaan isojakin muutoksia ja muutoksia, jotka ovat pysyviä. Toiminnan onnistuminen riippuu sekä itse jalostusohjelman sisäisistä tekijöistä että toimintaympäristön tilasta ja muutoksista. Otsikon olisi voinut kirjoittaa myös muotoon kestävän jalostuksen edellytykset. Tai kestävän lehmän jalostuksen kestävyys. Toivottavasti fraseeraus kestää. jalostusohjelman menestymistä voidaan peilata seuraavanlaisilla kysymyksillä. Asko Mäki-Tanila

Hyvään jalostukseen ja sen organisointiin liittyy paljon kriteerejä. Sitä voisi yrittää kirjoittaa niistä kaikista tyhjentävät reseptit. Toinen, ehkä riskittömämpi tie on yrittää ymmärtää, minkälaiset seikat ovat tärkeitä, mennä ne läpi ja antaa lista kysymyksistä, joita pitäisi tässä yhteydessä miettiä. Ja haastaa lukijaa antamaan niihin vastaus tai laittamaan ne tärkeysjärjestykseen. Lisätäkin saa. Eläinjalostus kuuluu perustaltaan eksakteihin luonnontieteisiin ja kysymysten ja vastausten laatiminen on selvää. Kun tiedetään, minkälaista vaihtelu keskimäärin on ja kuinka suuri osa siitä on perinnöllistä, on helppo ennustaa, mitä seuraa minkäkin kaltaisesta eläinten valinnasta. Tai sitten on valikkokysymyksiä, joiden laatikoista voi klikata sopivan. Esimerkiksi siitä, minkälainen paino tuotokselle ja kestävyydelle pitää laittaa valinnassa. Paljon on tietysti vastauksiltaan määrittelemättömiä kysymyksiä. Sellaisia, joihin ei voi vastata numerolla eikä sanaparilla kyllä/ei, vaan tarvitaan lauseen – parin mittainen näkemys tai ehkä näkemyksiä. Eläinjalostuksessa on koko ajan pöydällä tulevaisuus ja siihen vastaaminen. Ensinnäkin nykyhetken työn tulokset näkyvät korkeintaan vuoden, kahden tai kolmen jälkeen. Koko ajan on myös mietittävä, miten pitää omaa ajattelua ja toimintaa muuttaa jotta viiden – kymmenen vuoden kuluttuakin menestys on taattu. Nykyhetkeen tai tulevaisuuden haasteisiin reagoimisessa

38

Onko toiminta-alue selvä ja onko sille kysyntää?

Lehmien jalostus on varma alue. Nauta muuttaa mikrobien avulla nurmen maidoksi ja lihaksi. Suomen pelloista suuri osa on sellaisia, että ne voidaan parhaiten hyödyntää ihmisravinnoksi märehtijöiden kautta. Nurmet ovat pohjoisilla leveysasteilla kilpailukykyisempiä kuin viljat ja vielä laadultaan parempia kuin etelämpänä. Ympäristövaikutustenkin takia nurmiin perustuva nautakarjatalous on kestävämpi vaihtoehto kuin vuodesta toiseen jatkuva yksipuolinen viljanviljely. Suomessa maitotuotteiden kulutus on hyvin korkealla tasolla ja sektorin kehittämiselle on varmasti kysyntää. Sen jälkeen kun eläinainesta on voitu pakastespermana, ja myöhemmin alkioina, siirtää maasta ja maanosasta toiseen, on lypsykarjan jalostustoiminta kansainvälistynyt, kaupallistunut ja myös keskittynyt. Selvimmin tämä näkyy Pohjois-Amerikassa: USA:ssa on viisi toimijaa, Kanadassa käytännössä yksin Semex. Nämä kaikki operoivat menestyksellisesti maailmanlaajuisesti. Euroopassa on iso jalostusorganisaatio jokaisessa maassa. Suomen, Ruotsin ja Tanskan tekemä klusteri VikingGenetics on varteenotettavaa kokoluokkaa. Eurooppalaisista organisaatioista ei yhdelläkään ole kuitenkaan Euroopan alueen markkinoista vielä yli neljännestä. Eläinjalostusmogulien kisassa oikein mietitty ja miehitetty markkinointi on enemmän kuin elintärkeää.


1/2015

Ayrshire-lehti

Kestävä jalostus Onko jalostustavoite oikea?

Valinta pitää tuotteiden kohdalla justeerata sen mukaan mitä kuluttajat haluavat. Tuotannon taloudesta johdetut ominaisuuksien painot heijastavat lisäksi rehukustannuksia, lisääntymisen säännöllisyyttä, eläinten sopivuutta tuotantoympäristöön, terveyttä ja tuotantoiän pituutta. Tavoitteiden tarkasteluun ja ominaisuuksien priorisointiin on otettava mukaan nykyjalostuksesta seuraava trendi ja sen muuttaminen. Kuluttajilla ja yhteiskunnalla on tuotteista ja lehmistä omat odotuksensa, tuottajilla omansa, samoin elintarviketeollisuudella. Lisäksi jalostusorganisaatio voi haluta leimautua tietynlaisten lehmien kehittäjänä – ja käyttää sitä yhtenä markkinoinnin argumenttina.

Kuinka herkkä ohjelma on ulkoisten tekijöiden muutoksille?

Ohjelman kestävyydestä voidaan käyttää myös resilienssi-termiä. Yksi sen suomennos voisi olla muutosketteryys. Markkinatilanne voi muuttua. Jalostuseläimiä myydään nykyään ”kuninkaan uusissa vaatteissa” ja vastaavasti kuluttajat haluavat, lue: kuluttajille myydään, toisenlaisia tuotteita. Jalostajien on pysyttävä hereillä. Siipikarja- ja sikapuolella käytetään risteytyseläimiä ja rodun sijasta käytetään kaupallisempia tavaramerkkejä. Entä jos jokin jalostusfirma keksisi ottaa risteytyslehmän myyntiaseekseen? Toisaalta, erityisesti tuotantoteknologia on muuttunut ja automaatio on yleistynyt ruokinnassa, lypsyssä ja eläinten liikkumisen ohjaamisessa. Parempia eläimiä nopeasti haluava tuottaja on jo pitkään manipuloinut lehmien lisääntymistä ja käyttänyt keinosiemennystä, alkioiden siirtoa ja sperman seksausta. Silloin tällöin lisääntymisteknologian käyttö saa aikaan keskusteluvärinää. Enemmän tietysti puhutaan maitotölkin kyljessä olevan lehmän hyvinvoinnista. Muutoksia on monenlaisia. Ihan toisenlainen, joskin monta astetta vakavampi, ovat tautiepidemiat ja jalostusohjelman varmuuskopioina toimivien pakkasvarastojen ylläpito. Jalostajia askarruttaa silloin tällöin esimerkiksi luomutuotannon erilainen ruokinta ja sen asettamat vaatimukset sonneille. Maiden välillä on huomattavia eroja tukimäärissä ja niiden vaikutuksessa tuotannon kannattavuuteen. Ääriesimerkkeinä Euroopassa ovat tukia minimoiva vientimaa Alankomaat ja niitä maksimoiva Norja. Kummat tuottajat ovat motivoituneempia jalostukseen osallistumiseen? Minkälainen odotetaan eläinaineksen olevan muutaman vuosikymmenen päästä, kun Norjakin on todennäköisesti laskenut tukien määrää? Verotietojen mukaan tukien osuus on sikatiloilla neljännes, maitotiloilla kolmannes ja viljatiloilla puolet. Ja melkein samoilla luvuilla kääntäen: viljatiloja on nyt yhtä paljon kuin EU:hun liityttäessä, maitotiloja kolmannes siitä ja sikatiloja neljännes. Vielä kolmas havainto näistä tuotantosuunnista: päätoimisten osuus on viljanviljelyssä 15, sikataloudessa 65 ja maidontuotannossa 80 %. Nuo kolme lausetta kannattaa lukea toisenkin kerran.

Onko jalostusohjelman takana riittävästi rahoitusta, osaamista, tutkimus- ja kehitystyötä ja henkilövoimavaroja?

Tämä on tietysti tärkeä kysymyssarja. Tuossa ylempänä oli lainaus yhdysvaltalaisen maataloushallinnon USDA:n raportista jalostusorganisaatioiden konsentroitumisesta. Samassa raportissa

sanotaan kuinka tutkimuskentässä on näkyvissä vastaava tiivistyminen ja huippujen kehittyminen. Eläinjalostusta tukevan hyvän tutkimuksen sijaintipaikoista mainitaan myös Suomi. Euroopasta listalle ovat päässeet lisäksi Ruotsi, Tanska, Saksa, Alankomaat, Ranska ja Britannia. Ollaan hyvässä seurassa.

Takaavatko eläinten määrä ja balanseerattu valinta riittävän kokoisen vaihtelun?

Jalostusohjelman ydin on valinta. Jos tietää mihin suuntaan pitää mennä, valinnan käytössä ei kannata pihdata. Eläinten geneettinen taso saadaan selville genomisesta analyysistä ja sen takia valinta voidaan tehdä entistä aiemmin ja lopulliset päätökset hyvinkin pienen eläinjoukon parista. Sonnit, tai ainakin niiden isät ja isoisät, alkavat olla samoja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Sonnien sukulaistumiseen ja valintapotentiaalin kapenemiseen on siis lehmänajosta tuttuja – perässäajajia tai -käsittäjiä. Genominen tieto antaa yhtäältä suoran mittarin vaihtelun tilan seuraamiseen ja toisaalta sukutietojen ohessa suoran keinon vaihtelun kaventumisen ehkäisemiseen.

Onko tietojen keruu riittävää?

Kun jalostuksen tavoitteet ovat selvillä, tietojen keruu organisoidaan sen mukaisesti. Tietysti tarvitaan tiedot taloudelliseen tulokseen suoraan vaikuttavista ominaisuuksista, kuten maitomääristä ja kaikista maidon komponenteista, lisääntymisestä, terveydestä jne. Mikään tieto ei oikeastaan ole turhaa, koska tilanteet muuttuvat ja esimerkiksi eläinten hyvinvointiin liittyvät erilaiset tiedot voivat ajan mittaan osoittautua arvokkaiksi. Tuotanto riippuu eläimen aineenvaihdunnan resursseista. Niistä samoista kilpailee myös stressinsiedon, tautien vastustamisen ja normaalin lisääntymissyklin ylläpito. Nämä ovat myös niitä ominaisuuksia, joihin sukulaistumisen seurauksena kehittyvä resessiivisten haitallisten tekijöiden esilletulo ensimmäisenä näkyy. Kun näistä ominaisuuksista kerätään tietoa, epäedulliset muutokset voidaan torjua tätäkin reittiä. Genomisen tiedon kautta päästään vaihtelun perustasolle ja joissakin tapauksissa ihan geenienkin jäljille. On osoittautunut että pelkkä genomimerkkien tyypitys riittää ja eläinten vertailun ensimmäinen kierros voidaan tehdä merkkityypityksen avulla. Tyypitettyjen eläinten joukon on oltava erittäin laaja ja kustannusten takia eri eläinryhmiin harkitusti mitoitettua. Eikä missään vaiheessa saa laiminlyödä varsinaisten tuotos-, terveys- ja muiden tietojen keruuta.

Onko valinnalla saatu edistyminen ennusteen mukainen? Onko jalostusohjelman arviointi säännöllistä?

Valinnalla saatu muutos on suoraan verrannollinen valinnan tiukkuuteen ja perinnöllisen vaihtelun voimakkuuteen. Eläinjalostuksen teoria on siitä hieno tieteen laji, että se osaa erittäin luotettavasti ennustaa mitä valinnasta on odotettavissa. Se on toisaalta lahjomaton paljastamaan valinnassa tehdyt lepsuudet ja horjumiset. Hyvän käytännön mukaiseen jalostukseen kuuluukin koko ajan arvioida ohjelman toteutumista ja etsiä heikkoja lenkkejä ja muutostarpeita. Asko Mäki-Tanila, professori Helsingin yliopisto

39


Ayrshire-lehti

1/2015

Homeopatia lehmien terveyden hoidossa Miksi homeopatia?

Homeopatia kuuluu täydentäviin hoitomuotoihin. Se on levinnyt yli 200-vuotisen historiansa aikana Euroopasta joka puolelle maailmaa. Homeopatian kehittäjänä pidetään saksalaista lääkäriä ja kemistiä Samuel Hahnemannia. ”Similia similibus curentur” eli samankaltainen parantaa samankaltaisen tiivistää homeopatian pääperiaatteen: homeopaattinen lääkeaine valitaan aina tapauskohtaisesti vastaamaan hoidettavan yksilön fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Hahnemann huomasi myös, että ravisteltu suuri laimennos paransi sairauden oireet paremmin kuin laimentamaton alkuperäinen aine eikä aiheuttanut ollenkaan sivuvaikutuksia. Homeopatialla on monia etuja tuotantoeläinten hoidossa verrattuna perinteisiin lääkkeisiin. Homeopatia on hellä, luonnonmukainen ja tehokas hoitomuoto, joka ei aiheuta sivuvaikutuksia. Homeopaattiset lääkeaineet eivät jätä myöskään jäämiä lihaan tai maitoon. Näin ollen niitä ei päädy luontoon maidon, virtsan tai lannan mukana. Koska varoaikoja ei ole, hoidettavan eläimen maito voidaan lypsää muun maidon joukkoon, jos se muuten täyttää ulkonäöltään normaalin maidon tunnusmerkit. Tästä syntyy merkittäviä säästöjä työn sekä hukkamaidon vähenemisen osalta. Myöskään teurasvaroaikoja ei ole ja teurastusta odottavien eläinten oloa voidaankin tarvittaessa helpottaa homeopatialla. Lisäksi homeopaattiset lääkeaineet ovat perinteisiä lääkkeitä edullisempia. 40

Homeopaattisten lääkeaineiden käyttö on yleistynyt kovasti lypsylehmien terveyden hoidossa muutaman viime vuoden aikana. Facebookin aihetta koskevissa keskusteluryhmissä on yhteensä jo yli 500 jäsentä ja joukko kasvaa koko ajan. Homeopatia ei ole mikään oikotie onneen eläinten hoidossa, mutta siitä on apua monessa tilanteessa. Toisinaan homeopatialla voidaan pelastaa jopa tapauksia, joille eläinlääkäri ei ole antanut enää toivoa, kun koululääketieteen keinot on käytetty loppuun. Homeopatiaan kannattaakin tutustua ja miettiä, olisiko homeopatia omassa karjassa yksi työkalu eläinten terveyden parantamiseen ja niiden hyvinvoinnin lisäämiseen.

Oikea lääke oikeaan aikaan

Homeopatia hoitomuotona ei kuitenkaan ole kaikista helpoin ja yksinkertaisin omaksua. Siihen pitääkin perehtyä kunnolla päästäkseen hyviin hoitotuloksiin eläintensä kanssa. Karjanhoitajan tulee tuntea eläinten käytöksen ja niiden sairauksien

lisäksi homeopaattiset lääkeainekuvat ja pystyä tämän tiedon avulla löytämään lääkeaine, joka vastaa mahdollisimman hyvin eläimen oireiden kokonaisuutta. Tavoitteena on löytää jokaiselle hoidettavalle eläimelle juuri sillä hetkellä eläimen sairauteen ja oireisiin yksilöllisesti sopiva lääke. Sai-

Homeopaattisia lääkeaineita. Kuva Tanja Hovi

raus on yleensä prosessi, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan. Voi olla, että alkuun apua tuonut lääkeaine ei enää auta sairauden vaiheen muuttuessa ja lääkeainetta pitää vaihtaa. Esimerkiksi utaretulehdus voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, joihin jokaiseen liittyy omanlainen oireisto ja siten eri lääkeaineet. Ensimmäisessä vaiheessa esiintyy bakteeritulehduksen ensioireita eli tulehtunut neljännes on punainen, kuuma, turvoksissa ja kipeä. Eläimelle voi nousta kuume. Jos tila alkaa äkisti ja kuume nousee korkeaksi eikä eläin anna koskea tulehtuneeseen neljännekseen, on Belladonna usein oikea lääkeaine. Jos taas oireet tulevat hitaammin päivän tai parin aikana ja neljännes on kova, eläin haluaa olla paikallaan ja maata kipeän utareneljänneksen puolella, on Bryonia todennäköisemmin oikea lääkeaine. Eläin hakeutuu tällöin myös viileämpään paikkaan ja kylmät kääreet tai linimentti helpottavat sen oloa. Siinä missä Belladonna ja Bryonia sopivat yleensä stafylokokin tai streptokokin aiheuttamiin oireisiin, Urtica Urensista tarvitaan monesti E. colin aiheuttaman tulehduksen ensioireisiin. Tällöin maidon tulo voi olla kovasti vähentynyt tai jopa kokonaan loppunut ja sairaan neljänneksen maito on muuttunut vetiseksi. Utaretulehduksen toisessa vaiheessa tulehdusprosessi etenee ja monesti Phytolacca on oikea lääkeaine. Se sopii hyvin lääkeaineeksi Belladonnan ja Bryonian jälkeen stafylokokki- ja streptokokkitulehduksissa. Utare on edelleen osittain


1/2015

Ayrshire-lehti

Homeopatia lehmien terveyden hoidossa kuuma, turvoksissa ja kipeä ja neljänneksestä tulee valkoisia tai kermanvaaleita hippuja tai rökäleitä. Rökäleet voivat olla venyviä ja eläimen takajaloissa voi esiintyä jäykkyyttä. E.colin aiheuttamissa tulehduksissa Coniumilla voidaan jatkaa siitä, mihin Urtica Urensilla hoito jäi. Maito on muuttunut väriltään keltaiseksi tai ruskeaksi ja on vetistä. Neljännes on turvoksissa ja kova. Eläimellä on yleensä kuumetta ja takajaloissa esiintyy jäykkyyttä. Kolmannessa vaiheessa utaretulehdusprosessi siirtyy akuuteista oireista arpikudoksen muodostumiseen ja märkäisen eritteen erittymiseen. Lehmä soluttelee neljänneksestä ja siitä voi edelleen tulla rökäleitä, joiden väri on voinut vaihtua keltaiseksi. Turvotusta ei enää ole, mutta neljännes tuntuu vielä kovemmalta kuin terveet neljännekset. Tässä

vaiheessa SSC eli Suphurin, Silicean ja Carbo Vegetabiliksen yhdistelmä voi tuoda avun. Myös Silicea yksistään tai Calc Fluor ovat kroonisen solutteluvaiheen lääkeaineita ja auttavat palauttamaan neljänneksen toimintaa normaaliksi.

Kokonaisvaltaista hoitoa

Siinä missä perinteinen lääketiede keskittyy sairauden hoitamisessa sairauden aiheuttajiin kuten viruksiin ja bakteereihin, homeopatiassa huomioidaan koko sairas yksilö. Koska eläin ei osaa kertoa sanallisesti vaivoistaan, pitää karjanhoitajan ulkoisten oireiden lisäksi tarkkailla, kuinka eläimen käytös on muuttunut sairauden seurauksena. Makaako eläin paikallaan, jos sillä on kipuja vai liikkuuko se rauhattomasti? Antaako se koskea kipeää kohtaa vai potkiiko se,

jos siihen kosketaan? Makaako se kipeän utareneljänneksen puolella vai terveellä puolella? Onko sillä kuumetta tai onko se viluinen? Onko se janoinen vai haluton juomaan? Kuinka usein ja kuinka paljon kerrallaan se juo? Mitkä asiat helpottavat ja mitkä huonontavat eläimen vointia? Hakeutuuko se viileään vai lämpimään paikkaan? Nämä mahdolliset muutokset vaikuttavat homeopaattisen lääkeaineen valintaan.

Omia kokemuksiani

Itse tutustuin ensimmäisen kerran homeopatiaan noin seitsemän vuotta sitten. Silloin lehmämme Sorija sairastui rajuun kolibakteerin aiheuttamaan utaretulehdukseen. Se sai verenmyrkytyksen ja halvaantui. Eläinlääkäri kävi hoitamassa Sorijaa antibiooteilla ja suonensisäisellä nesteytyksellä, mutta tilanne

näytti toivottomalta. Olin valmis kokeilemaan mitä tahansa Sorijan pelastamiseksi. Homeopatiaa jo pidempään käyttänyt tuttavani opasti minua hakemaan luontaistuotekaupasta Lachesista, joka on käärmeen myrkystä valmistettu homeopaattinen lääkeaine. Lachesispurkki löytyi onneksi kaupan hyllyltä ja navetalle päästyäni noudatin saamaani hoito-ohjetta. Liotin seitsemän pientä Lachesista sisältävää sokeripilleriä pariin desiin vettä ja sekoitin liuoksen hyvin. Annoin liuosta 20 millin lääkeruiskulla Sorijan suuhun vartin välein. Kolmannen antokerran jälkeen lehmä nousi seisomaan, neljännen kerran jälkeen alkoi juoda ja virtsasi ja kuudennen kerran jälkeen se alkoi syödä heiniä. Lehmä selvisi hengissä ja viikon sisällä sairastumisesta se lypsi melkein saman kuin ennen sairastumistaan, myös

41


Ayrshire-lehti

1/2015

Homeopatia lehmien terveyden hoidossa kolin vaivaamasta neljänneksestä. Mitään tällaista en ollut koskaan aiemmin nähnyt. Tästä kokeilusta alkoi suunnaton kiinnostukseni homeopatiaa kohtaan. Sain homeopatialla hoidettua mm. utaretulehduk-

sia, tapaturmista johtuneita vammoja, vasikoiden yskää, lehmien virusripulia ja hedelmällisyyshäiriöitä kuten munasarjarakkuloita. Tanja Hovi

Alla muutama tapausselostus omien lehmieni homeopaattisesta hoidosta: Case 1: Vasemmanpuoleiset munasarjarakkulat Lehmät Evita ja Uusi-Suon Yatzzi eivät olleet tulleet poikimisen jälkeen kiimaan normaalisti. Molemmilla oli kulunut poikimisesta aikaa jo noin neljä kuukautta eikä kiimoja ollut näkynyt lainkaan. En ollut kiirehtinyt siementämistä, koska molemmat lehmät olivat kovia lypsämään ja myös pitkämaitoisia. Seminologi kokeili lehmien munasarjat hedelmällisyyskäynnin yhteydessä ja totesi, että molemmilla oli kananmunankokoiset munasarjarakkulat vasemmalla puolella. Annoin lehmille Lachesista potenssissa C30 kaksi kertaa päivässä viiden päivän ajan. Evita sekä Uusi-Suon Yatzzi tulivat molemmat seisovaan kiimaan 14 vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta ja ne siemennettiin. Evita tuplattiin kahden päivän päästä, koska kiima näytti vielä jatkuvan. Kummaltakaan lehmältä ei löytynyt rakkuloita munasarjoista enää siemennyshetkellä. Molemmat myös tiinehtyivät näistä siemennyksistä. Case 2: Kasvain lantio-ontelossa Tonni-mamma poiki seitsemännen kerran 1.2.2014. Poikiminen ja pari sitä seuraavaa viikkoa meni hyvin. 17.2.2014 Tonni kuitenkin halvaantui ja eläinlääkäri kävi antamassa sille kalkkia suoneen neljänä päivänä. Tämän jälkeen viikko meni hyvin, mutta 27.2. Tonnin tila huononi uudelleen. Silloin eläinlääkäri havaitsi Tonnilla vatsakalvontulehduksen, joka hoidettiin antibiootein. Vatsakalvontulehdus oli todennäköisesti ollut syynä myös aikaisempiin halvausoireisiin. Tonni toipui tapauksesta ja pääsi sairaskarsinasta muiden lehmien joukkoon. Kuukauden päästä vatsakalvontulehdus uusi. Tonni oli hypellyt kiimaisten kanssa ja ajattelin, että mahassa on kenties koteloitunut rauta, joka siinä riekkuessa sitten on päässyt pistämään ja aiheuttanut vatsakalvontulehduksen uudelleen. Tästäkin tulehduksesta Tonni toipui ja voi neljä kuukautta hyvin kunnes alkoi taas oireilla. Taas antibioottihoito ja mamma jatkoi lypsämistä.

Tonni-lehmällä oli kasvain lantio-ontelossa. Homeopatiasta löytyi apu sen ongelmiin. Kuva Tanja Hovi

12.9.2014 huomasin jonkin olevan vialla, koska Tonni vaikutti kivuliaalta. Luulin, että Tonni ei jostain syystä saanut virtsattua, koska kokeillessani peräsuolen kautta siellä tuntui jalkapallonkokoinen kova pallo, jonka tulkitsin täynnä olevaksi rakoksi. Kutsuin paikalle eläinlääkärin, joka totesi, että Tonnilla on iso kasvain lantio-ontelossa vasemmalla puolella. Rakko toimi normaalisti, mutta kasvain oli aiheuttanut Tonnille vatsakalvontulehduksen ja todennäköisesti myös kaikki aiemmat tulehdukset. Eläinlääkärin mielestä lehmää ei kannattanut enää hoitaa. Olimme ehtineet juuri lähteä muuttamaan poikaamme Lahteen opiskelijakämppään ja suostuttelin eläinlääkärin hoitamaan vatsakalvontulehduksen vielä tämän kerran, jotta saisin hyvästellä mamman parin päivän päästä, kun palaisimme kotiin muuttoreissulta. Eläinlääkäri suostui sillä ehdolla, että jos Tonni tästä selviäisi, niin seuraavalla kerralla ei sitä enää yritettäisi hoitaa vaan se lopetettaisiin. Tonni toipui taas vatsakalvontulehduksesta. Aloin hoitaa sitä homeopaattisella Thujalla (C30), joka vaikuttaa erityisesti vasemmalla puolella oleviin kasvaimiin. Annostelin Thujaa parin viikon ajan aamuin illoin ja sen jälkeen kerran päivässä. Kuukauden päästä hoidon aloittamisesta kasvain oli pienentynyt puoleen. Jatkoin Thujan annostelua kerran päivässä ja kuuden viikon kohdalla kasvainta ei enää tuntunut ollenkaan. Tonni selvisi eikä sen jälkeen ole sairastunut vatsakalvontulehdukseen. Lantio-ontelosta ei ole myöskään löytynyt kasvaimia uudelleen. Lokakuussa 2014 Tonni saavutti satatonnarin rajapyykin ja jatkaa uraansa karjassamme toivottavasti vielä pitkään.

Muistathan lähettää kestävien lehmien tiedot syksyn lehteä varten! Tiedot tulee lähettää Merja Kalliolle 15.9. mennessä osoitteeseen merja.kurhila@gmail.com. Kestävien lehmien tuotosraja on 70 000 kg. Tarvittavat tiedot: lehmän nimi, syntymä-aika, poikimakerrat, isä, emä, emänisä, emänemä, elinikäistuotos ja päivämäärä, mihin mennessä tuotos on kertynyt, sekä omistaja. 42


1/2015

Ayrshire-lehti

Ayrshire SATATONNARI Satatonnari Ovela

Kuva Sakari Äijö

Änkön tilalla Ikaalisissa juhlittiin marraskuussa tilan ensimmäistä satatonnaria, Ovelaa. Sari osti Ovelan Janne Virtasen omistaman Yli-Uparin tilan lopetushuutokaupasta Ikaalisten Luhalahdesta varhaistiineenä hiehona. Ovelan isä on Juntulan Leima (i. Ojaniemen Vakio), emä Lymy ja emänisä Isotalon Ysikymppi. Tämän vuoden tammikuussa Ovela täytti 15 vuotta. Se on poikinut vain kahdeksan kertaa,

sillä se ei halua tiinehtyä kovin nopeasti poikimisen jälkeen. Ovela kuitenkin lypsää pitkään ja tasaisesti, eikä umpikausi ole normaalia pidempi. Paras 305 päivän tuotos on neljänneltä lypsykaudelta: 10 375 - 3,92 - 3,16. Ovela on ollut terve, mikä lienee pitkän iän salaisuus. Utaretulehdus on hoidettu vain kerran, eivätkä poikimahalvaukset ole vaivanneet laisinkaan. Ovela oli alun perin sarvipää, mutta sarvet sahattiin siinä vaiheessa, kun karja alkoi muuten olemaan nupoa. Kun Yves Charpentier kävi

Änköllä ensimmäistä kertaa luokittamassa, Ovela sai karjan korkeimman luokitustuloksen AF-G78. Ovela on käynyt lehmänä muutaman kerran näyttelyissäkin ja se on ollut helppo opettaa näyttelyyn. Vaikka Ovela on oman arvonsa tunteva, sen ei tarvitse kuin katsoa nuorempia lehmiä, niin nämä jo antavat tilaa. Ovelalla on kolme tytärtä, joista Änkön Iltatähti on vielä karjassa. Iltatähden isä on Faucher Poker Erwin ET, ja se on luokitettu AF-GP82. Iltatähdestä ei ole tyttäriä, mutta sen realityläinen sonnivasikka

on jätetty tilasonniksi. Toisen tyttären, Ramonan, tytär Ursula oli Valtterilla Junior Handler -eläimenä. Ursulan tytär Änkön Yönsilmä (i. Kellcrest Professor ET) on luokitettu AF-GP83 ja se on myös käynyt näyttelyissä. Yönsilmällä on kaksi tytärtä Änkön Ilosilmä (i. Du Petit Lac Hammer) ja Änkön Kastehelmi (i. Nexus Dreamer). Ovelan suku jatkuu siis jo neljännessä polvessa. Heli Teiskonlahti

43


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIREN TALVI- JA VUOSINÄYTTELY

Kuvat Saija Räikkönen ja Jari Ahlholm

44


1/2015

Ayrshire-lehti

– AYRSHIRE WINTER SHOW 2015

45


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIREN TALVI- JA VUOSINÄYTTELY

Kuvat Saija Räikkönen ja Jari Ahlholm

46


1/2015

Ayrshire-lehti

– AYRSHIRE WINTER SHOW 2015

47


Ayrshire-lehti

1/2015

SALE OF STARS 2015 Ayrshire Winter Show’n perinteiseen huutokauppaan, Sale of Starsiin oli saatu myyntiin yhdeksän korkeatasoista ayrshire-eläintä, joista viisi siemennettyä tai tiineeksi todettua hiehoa ja loput neljä eri-ikäisiä nuoria eläimiä. Huutokaupan hintataso ei yltänyt viime vuoden tasolle, vaikka laajan hintahaitarin ansiosta osa eläimistä nousi verrattain korkeisiin hintoihin. Huutokaupan kallein eläin oli Päivölän Cindy, joka lähti uuteen kotiin 2 800 eurolla. Sale of Stars-huutokaupan kallein eläin oli Päivölän Cindy (Burdette x Conn) 2800 euron hinnalla. Kuva Seija Paananen

Sale of Stars vietiin tällä kertaa läpi hieman erilaisissa tunnelmissa, sillä aikaisemmat huutokaupat meklaroinut Olavi Ahonkivi menehtyi juuri näyttelyn alla. Huutokaupan meklarina toimi nyt Kimmo Kuorikoski muiden Hudarilaisten hoitaessa eläintietojen esittelyn ja kirjalliset tehtävät. Talvinäyttelyn yhteydessä järjestetyn Youth Tourin kilpailijat osal-

listuivat huutokauppaeläinten valmisteluun ja esittämiseen yhdessä suomalaisten kanssa. Tälläkin kertaa kehään löytyi jokaisen myytävän eläimen kanssa lähisukulaisia näytille, mikä olikin ostajien kannalta erinomainen asia, koska se tuo varmuutta sille, mitä ostettavan eläimen perimästä on odotettavissa. Ilahduttavaa oli nähdä, että huutokauppaeläimet

kiinnostivat myös kokonaan uutta ostajakuntaa, jolloin korkeatasoista eläinainesta saatiin ihan uusille tiloille. Myös ”julkkisporukka”, LetsCow Oy, teki huutokaupasta uuden hankinnan ja julkisuuden valokeilaan asteli tällä kertaa Merja Kallion karjasta myytäväksi tullut Kurhilan Dream Lykka. Maidon hinnanlasku ja maatalouden uhkakuvat pu-

huttivat karjanomistajia sekä ennen näyttelyä että sen aikana ja tämä saattoikin olla syynä siihen, että Sale of Starsin hintataso jäi alle viime vuoden tason. Myytyjen eläinten keskihinta oli 1 713 €. Laura Laiholahti

Sale of Stars 2015 There was nine high calibre Ayrshire animals for sale in the Sale of Stars 2015. The average price in the auction this year was 1 713 euros which is lower than in previous years. Main reason for this was propably the lower milk price in Finland at the moment. Still some of the animals were sold for quite high price. The most expencive animal in the Sale of 48

Stars was Päivölän Cindy with 2 800 euros, she is a Burdette daughter of Ronde Conn Catherine AF-VG86. Participants of Ayrshire Youth Tour were helping Finnish people to wash, clip and show the animals in the Sale of Stars - big thanks to all of them!


1/2015

Ayrshire-lehti

Myyntihinnat: JOUKOLAN KUPARI Synt. 24.7.2013 Isä: Rosehill Blackthorn Emä: Lallin Uranium-AF-GP82 Emänisä: Birghdale Copper Myyjä: Laura ja Jouko Laiholahti Ostaja: Paavo Olkkonen HINTA: 1 600 €

RANNAN KRISTIINA Synt. 13.4.2013 Isä: Nexus Dreamer Emä: Rannan Tettiina-AF-GP84 Emänisä: Kildare Jerry Myyjä: Mirja ja Aaro Koljonen EI MYYTY JOUKOLAN LAMELLI Synt. 27.4.2014 Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Joukolan Emmeli-AF-GP81 Emänisä: Duo Star Normandin Myyjä: Laura ja Jouko Laiholahti Ostaja: Tiina Toikka HINTA: 1 000 €

KURHILAN DREAM LYKKA Synt. 10.4.2014 Isä: Nexus Dreamer Emä: Kurhilan Pot Happy Emänisä: Des Prairies Potter Myyjä: Merja Kallio Ostaja: LetsCow Oy HINTA: 1 200 € PÄIVÖLÄN PAPAIJA Synt. 12.7.2014 Isä: De La Plaine Prime Emä: Päivölän Papaya-AF-GP82 Emänisä: Shady Walnut Conn Myyjä: Jani Kivilahti ja Saija Räikkönen Ostaja: Tiina Toikka HINTA: 1 000 €

KURHILAN DREAM LYYRA Synt. 15.4.2014 Isä: Nexus Dreamer Emä: Kurhilan Conn Elysee Emänisä: Shady Walnut Conn Myyjä: Merja Kallio Ostaja: Jarkko ja Piia-Maria Rautiainen HINTA: 1 300 €

KORKIAKOSKEN DREAM MODEL ET Synt. 25.7.2013 Isä: Nexus Dreamer Emä: Blackaddar Model W GP83 Emänisä: Labrie Wilton ET Myyjä: Anu ja Jari Ahlholm Ostaja: Jenna ja Aki Syrjälä HINTA: 2 300 € PÄIVÖLÄN CINDY Synt. 11.9.2013 Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Ronde Conn Catherine ET-AF-VG86 Emänisä: Shady Walnut Conn Myyjä: Jani Kivilahti ja Saija Räikkönen Ostaja: Jenna ja Aki Syrjälä HINTA: 2 800 € JOUKOLAN GAMMA-PETA Synt. 26.11.2013 Isä: Lagace Ristourn Emä: Marbrae Alfa-Peta ET-AF-GP82 Emänisä: Lagace Modem ET Myyjä: Laura ja Jouko Laiholahti Ostaja: Jarkko ja Piia-Maria Rautiainen HINTA: 2 500 €

Meijerikatu 4, PL 148, 13101 HÄMEENLINNA puh. 03 657 51, www.hmlosuusmeijeri.fi

Hämeenlinnan Osuusmeijeri on v. 1926 perustettu maidontuottajien omistama osuuskuntamuotoinen yritys. Yhdessä n. 170 tuottajaomistajamme kanssa tarjoamme laadukkaita meijeripalveluita vuosikymmenten kokemuksella.

Maito - luonnollinen osa elämää. 49


Ayrshire-lehti

1/2015

Viking Geneticsin ayrshiresonnien ostot Viime vuoden kevätkokoukseen Helsinkiin kutsuimme Viking Geneticsin edustajan keskustelemaan siitä, voisiko VG ostaa sellaisia sonneja, joita Ayrshirekasvattajien jäsenet haluaisivat käyttää lehmilleen. Tuo tapaaminen ei johtanut edes kunnolliseen vuoropuheluun aiheesta, mutta yhdistykseltä pyydettiin jälkeenpäin lisätietoja asiasta ja kerrottiin, että neuvotteluja asiasta voidaan jatkaa. Saako Viking Geneticsiltä tulevaisuudessa laadukkaita, puhdasrotuisia ayrshiresonneja? Kuvassa Uudis-Savikkolan Ansio (Modem x Peterslund) Seinäjoen Farmarissa 2013 Mikko Säynäjärven esittelemänä. Kuva Minna Kotila.

Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n hallitus lähetti Auli Himaselle 21.10.2014 sähköpostilla tiedon siitä, millaisia sonneja haluaisimme Viking Geneticsin ostavan. Sähköpostissa esitimme seuraavat kriteerit: • emän on oltava vähintään All Stars -tasoinen (AFluokitus GP80 tai parempi sekä paras 305 pv tuotos vähintään 9 500 kg) • emän maidon rasva- ja valkuaisprosenttien on oltava vähintään rodun keskitasoa • rotupuhtauden pitäisi olla yhdistyksen esityksen mukaisesti seuraavanlainen: vähintään 87,5 % kaavalla fay + cay + srb • isän runko-, jalka- ja utareindeksien olisi oltava vähintään 110 Muistutimme, että lehmien AFluokitukset löytyvät kaikille avoimesta tietokannasta osoitteesta: http://www.luokittaja.com/ayrshire/index.jsp ja kerroimme, että lisäksi voimme etsiä ja esittää 50

sopivia sonneja ostettavaksi. Auli Himasen 28.1.2015 lähettämän vastaussähköpostin mukaan ehdotus, että etsisimme heille sopivia sonneja, on mielenkiintoinen ja toki he tarttuvat siihen. Oston edellytyksenä on vasikan genomitestaus eli käytännössä tekisimme ehdotuksia genomitestaukseen. Auli lisää, että esityksessämme ei painotettu näitä vasikan omia genomiarvoja lainkaan ja hän jäi miettimään, mikä on käsityksemme niiden käytöstä valinnassa. Emien osalta Auli Himanen kertoo VG:n käyttävän valinnassa ensisijaisesti jalostusarvoja, mutta myös suositusta, että sonnivasikoiden emien rakennepisteet jalkojen ja utareen osalta eivät saisi olla alle 75 (Mallikas-arvostelulla, toim. huom.). Vuonna 2014 valittujen vasikoiden emien keskiarvot ovat olleet: Runko 80,9, jalat 81,7 ja utare 82,4 (Mallikas-arvostelu, toim. huom.) ja keskiarvo 305 päivän tuotoksille oli 8 950 kg maitoa. Vasikoiden valinnassa

VG käyttää ensisijaisesti vasikan omia genomiarvoja. VG:n käyttämä rotupuhtaus-% poikkeaa hieman Ayrshirekasvattajien rajasta, sillä suomalaiseen ayrshirekantakirjaan hyväksytään myös ORDM- ja NRF-rodut puhtaiksi. Siitä huolimatta, että rajat ovat erilaiset, tulee Auli Himasen mukaan VR-ohjelmaan valituksi myös sonneja, jotka täyttävät Ayrshirekasvattajien vaatimukset. Esim. vuosina 2007 - 2013 syntyneistä sonneista (joilla jalostusarvot marraskuun 2014 laskennassa) tällaisia on 401 kpl. Himasen mukaan jatkossakin VR-ohjelmalle on tärkeää, että sonnit edustavat eri sukulinjoja eli he valitsevat myös sonneja, jotka täyttävät yllä mainitun kaavan ehdot. Auli Himasen mukaan vaatimus isän runko-, jalka-, ja utareindeksiksi vähintään 110 taitaa karsia suurimman osan heidän sonneistaan. VR-ohjelmassa nimittäin sonninisät valitaan NTM:n perusteella. Jos rajoja

käytetään yksittäisissä ominaisuuksissa, ne ovat yleisimmin minimivaatimuksia (esim. sonnia ei hyväksytä, jos sen genomiarvo jossain tärkeässä ominaisuudessa on alle 90). Toki valittujen joukkoon osuu silloin tällöin myös sonneja, joilla on indeksi vähintään 110 kaikissa rakenneominaisuuksissa. Viimeisen puolen vuoden aikana näitä on ollut Himasen mukaan käyttölistalla neljä. Valitettavasti esim. VR Falcon, joka täyttää em. ehdon, ei täytä rotupuhtausvaatimusta. Sonnivasikkavalinnassa on Auli Himasen mukaan neljällä viimeisellä valintakierroksella em. rajan täyttäviä vasikoita oman genomiarvon osalta ollut 6 vasikkaa 54:stä. Helmikuussa kokoontunut jalostusvaliokunta oli kuulemamme mukaan suhtautunut myös esitykseemme positiivisesti ja jäämme odottamaan tuleeko VG ostamaan tulevaisuudessa esityksemme mukaisia sonneja. Minna Kotila


1/2015

Ayrshire-lehti

Viljotar 2015 Kiuruvedellä 23.- 25.7.2015

Viljotar 2015 –lypsykarjanäyttely järjestetään Kiuruvedellä Viljo Maatalousmessujen yhteydessä kolmipäiväisenä tapahtumana, johon voivat osallistua 31.3.2015 ja aikaisemmin syntyneet eläimet. Osallistumisoikeus näyttelyyn on kaikilla rodun kantakirjan pääjaksoon oikeutetuilla eläimillä, Junior Handler –kilpailussa ei ole rotuvaatimuksia. Showmanship –kilpailueläimen on oltava lehmä. Näyttelyn aikataulu: Torstai 23.7. Ayrshire Perjantai 24.7. Suomenkarja, Jersey, Brown Swiss, Junior Handler ja Showmanship Lauantai 25.7. Holstein Näyttelyn luokkajako: Vasikat 4 – 6 kk Vasikat 7 – 9 kk Hiehot 10 – 14 kk Hiehot 15 – 18 kk Hiehot yli 18 kk Junior Champion (jokaisen luokan 2 parasta) Ensikot 2 kertaa poikineet lehmät 3 kertaa poikineet lehmät 4 kertaa poikineet lehmät 5 kertaa ja useammin poikineet lehmät Grand Champion (jokaisen luokan 2 parasta) Junior Handler –kilpailuun voivat osallistua v. 1997 – 2009 nuoret. Luokkajako osallistujien perusteella. Showmanship –kilpailuun voivat osallistua v. 1996 ja aikaisemmin syntyneet kilpailijat. Näyttelyn tuomarina toimii Marc Charpentier Kanadasta (kaikki muut rodut paitsi suomenkarja). Suomenkarjan tuomarina toimii Maarit Hietanen. Eläimet ovat näyttelyssä omistajan vastuulla.

Näyttelyn terveysvaatimukset: Osallistuvilta karjoilta edellytetään Mycoplasma Bovis A-statusta. Tarkemmat tiedot terveystodistuksesta ym. karjanomistajakirjeessä. Näyttelyssä noudatetaan eläinsuojelulakia. Eläinpaikkamaksut: 25 €/vrk eläimeltä 15 €/vrk lypsylehmiltä Eläinpaikka ilmainen Junior Handler –vasikoille, jotka eivät yövy paikalla eivätkä osallistu luokkiin. Eläinpaikkavaraukset ja eläintiedot: Eläinpaikat tulee varata 23.4.2015 mennessä. Eläintietojen ilmoittaminen viimeistään 10.6.2015, jolloin osallistuvista eläimistä toimitetaan eläimen oma lehmäkortti ja mikäli eläimellä ei ole omaa 305 pv tuotosta, toimitetaan lisäksi emän ja tarvittaessa myös emänemän lehmäkortti. Eläinpaikkojen laskutus 10.6. jälkeen. Huom! Varaeläimiä voidaan ilmoittaa, mutta niiden tulee olla samasta kategoriasta (hieho / lehmä) johtuen eri hintaisista eläinpaikoista. Ilmoittautumiset: Kaikki ilmoittautumiset sähköpostitse Vilma Pohjolalle vilma.pohjola@gmail.com, gsm 050 – 324 8061. Lisätiedot: Näyttelypäällikkö Sari Alhainen gsm 040 – 5507643 tai sari.alhainen@semex.fi.

51


Ayrshire-lehti

1/2015

Olavi Ahonkivi 1961–2015

Ayrshirekasvattajien perustajajäsen

Olavi ”Olkku” Ahonkivi 24.2.1961 – 26.1.2015 Ystävämme, tunnettu ja tunnustettu ayrshirejalostaja Olavi Ahonkivi menehtyi vaikean sairauden uuvuttamana 26.1.2015. On ollut vaikea ymmärtää ja hyväksyä tapahtunut, sillä Olavi on ollut niin läheisesti ja voimakkaasti läsnä ayrshire-elämässämme vuosien ajan. Yhdessä koettujen asioiden määrä on suuri ja Olavin ääni, tutut lausahdukset ja lämpimät halaukset vahvasti muistissa. Ayrshire-lehden ensimmäisessä numerossa 1/2001 esiteltiin uuden yhdistyksen kaikki hallituksen jäsenet ja Olavi omassa esittelytekstissään kertoo karjanomistajauransa alusta näin: ”Terveiset Rounion lypsykarjatilalta Porin Kellahdelta. Tila sijaitsee 18 km Porin keskustasta pohjoiseen päin. Olen ostanut tilan vieraalta 1983. Tuolloin tilalla ei ollut karjaa ja navettakin vain 3 lehmälle ja muutamalle vasikalle. Minua onnisti, kun ehdin lähettää 1983 vuoden lopussa 17 litraa maitoa meijeriin, niin olin vanha tuottaja 1984, jolloin kiintiöt tulivat voimaan ja näin sain oman kiintiön. Kiintiön saanti ratkaisi sen, että aloitin lypsykarjan pidon.” Joskus tulevaisuuden suunnan ja elämäntyön voi ratkaista näin pieni asia, mutta ayrshirerodun onneksi Olavista tuli maidontuottaja ja rodun intohimoinen ja taitava jalostaja. Olaviin tutustuimme jo ensimmäisissä Karjatila-näyttelyissä, joihin Olavi osallistui eläintensä kanssa hyvällä me52

Olavin omistama Rounion karja voitti Paras Ayrshirekarja-kilpailun vuosina 2011-2013, eli kilpailun kolmena ensimmäisenä vuonna. Kuva Jari Ahlholm

nestyksellä. Karjanäyttelyiden myötä jalostuksesta kiinnostuneet karjanomistajat pystyivät pitämään paremmin yhteyttä toisiinsa ja kun vuonna 2000 perustettiin Suomen Ayrshirekasvattajat ry, oli Olavi yksi perustajajäsenistä. Hän oli hallituksessa alusta lähtien vuoteen 2009 saakka, tästä ajasta vuodet 2004 - 2009 varapuheenjohtajana. Me allekirjoittaneet toimimme samana aikana hallituksessa, Mirja aluksi varapuheenjohtajana ja vuodet 2004 - 2011 puheenjohtajana sekä Laura sihteerinä 2000 - 2009. Näinä yhteisinä hallitusvuosina elettiin kiihkeätä aikaa ayrshirejalostuksen saralla samoin kuin yhdistyksen

kehityksessä, joten ei olisi voinut olla parempaa tapaa oppia tuntemaan toisemme kuin nuo hurjat, vaikeat ja innostavat vuodet ayrshirejalostuksessa. Olavilla oli kaiken keskellä aina selkeä kyky keskittyä olennaiseen ja nähdä ayrshirerotu toiminnan taustalla. Samalla hän osasi luoda oikeanlaista karjahenkeä tapahtumiin. Ayrshirehallitusajan jäätyä taakse, perustimme Hudari.fi -toiminimen, jonka puitteissa ehdimme yhdessä järjestää useat karjahuutokaupat Olavin toimiessa energisenä meklarina. Rounion Ayrshirekarjan jalostus oli Olavin rakas elämäntyö. Yksi tärkeimmistä karjan jalostuseläimistä oli

Ruotsista Hjärterumin karjasta ostettu kanadalaissukuinen Saga, joka tuli Suomeen ensikkokauden jälkeen ummessa olevana. Lehmä oli upea ja sitä käytiin Rouniossa joukolla ihailemassa heti sen saavuttua Suomeen. Sagan ollessa kolme kertaa poikinut, se luokitettiin AF-EX90, jota juhlittiin riemukkaasti ilonkyynelien ja konjakkilasillisten kera. Saga pärjäsi hienosti näyttelyissä ja erityisesti Olavi muisteli Välkky Karjatila 2003 -näyttelyssä Sagan saamaa palkintoa parhaasta jalostusarvosta +35, minkä teki erikoiseksi se, että hyvin pian tämän jälkeen tehtiin indeksilaskentaan korjauksia ja Sagan jalostusarvo putosi saman verran miinukselle. Lehmän periyttämiskyvyt olivat kuitenkin Olavilla tiedossa ja hän huuhteli Sagaa lukuisia kertoja saaden siitä useita jälkeläisiä karjaansa, myös myyntiin riitti sekä alkioita että jälkipolvea. Sagan suku lisääntyi Rouniossa myös toista kautta, sillä Olavi käytti joitakin Sagaperheen sonneja tilasonneina karjassaan. Olavin eläimet menestyivät leveällä rintamalla näyttelyissä aina, kun ne vain osallistuivat. Yksi tärkeimmistä ja parhaiten karjan tasoa kuvaavista saavutuksista oli Paras Ayrshirekarja -palkinto, jonka Olavi ehti voittaa heti ensimmäisestä kilpailuvuodesta lähtien kolme kertaa peräkkäin. Olavin terveydelliset ongelmat alkoivat viime vuoden puolella vaikeuttaa osallistumista oman karjan hoitoon ja lopulta tämän


1/2015

Ayrshire-lehti

Olavi Ahonkivi 1961–2015 vuoden tammikuussa oli tehtävä raskas päätös ja Olavi luopui elämäntyöstään, karjastaan. Eläinten myynti uusiin koteihin järjestettiin Olavin toiveita kunnioittaen. Tuon raskaan myyntipäivän lohtuna oli se, että Rounion karjan eläimet pääsivät koteihin, joissa Olavin elämäntyötä osataan arvostaa ja joissa Rounion karjanjalostusta jatketaan. Olavi oli vahva, hieno persoona. Kun Olavi oli paikalla, se näkyi ja tuntui. Ei ollut mahdollista, että Olavi olisi ollut jossain tilaisuudessa niin, ettei häntä olisi huomattu. Ei, vaan Olavi kävi halaamassa ja tervehtimässä kaikki tutut, huomioi muut ihmiset ja osallistui tarvittaessa keskusteluun. Olavilla oli harvinainen taito kohdata kaikki ihmiset samanarvoisesti. Olavin suoruus ja aitous ilman minkäänlaista teeskentelyä teki hänen kohtaamisensa ja käydyt keskustelut aina helpoksi. Ei ollut tarvetta miettiä jälkeenpäin, mistä oli kyse, koska asiat oli sanot-

Olavi ja luokkavoittaja Hjärterum Trident Saga Ammujaisissa 2004, tuomarina Yves Charpentier. Saga oli Suomen ensimmäinen AF-Class luokitettu excellent pistein 90.

tu niin kuin ne olivat. Olavi oli tunneihminen, joka osasi riemuita, mutta myös pohtia asioita syvällisesti. Tärkeimpänä luonteenpiirteistä nousee kuitenkin esille lämmin suhtautuminen lähimpiin. Perhe ja omat vanhemmat olivat hänelle

Hello Laura and Mirja, I received the very sad message from Vilma yesterday announcing the death of Olavi. It makes me feel very sad and makes me think of many things. I remember the first time I went over to Finland for judging the OKRA show and also to start classifying, Olavi was with both of you the leaders of the Ayrshire Finland society. I am sure that you have enjoyed a lot of great moments with Olavi. To me he was a very kind and very dedicated person, a leader, a passionate man for his work and a very talented Ayrshire breeder. I will always remember Olavi for many different reasons. I always enjoyed his company and I always respected very much the man he was. I remember when I scored Saga Excellent in 2004 - How much Olavi was proud and Happy!! I was also very happy for him. It was an historical moment for the Ayrshire breed in Finland and after that I think that this cow became a reference for Finnish Ayrshire breeders and at the same time Olavi became as well a reference as an excellent Ayrshire breeder.

erityisen tärkeitä ja lämpimät välit näkyivät arjessa. Myös Vanhatalon perhe oli hyvin läheinen ja Olavin ja Vanhatalon tiimi tuttu näky kaikissa karjanäyttelyissä. Olavia jää suremaan perheen lisäksi laaja ystävien ja tut-

tavien joukko. Olavin tunteneet ihmiset eivät häntä unohda. Ystävää ikävöiden, Olavin elämäntyötä kunnioittaen Laura Laiholahti ja Mirja Koljonen

All my thoughts and my prayers goes to his parents, his family and to his many many many friends all over Finland. It is a big loss for the Ayrshire community in Finland and Olavi will be missed by so many people. I would really appreciate when you go to the funerals if you could transmit my sincerest condolences to his parents. Thank you very much in advance. After now 10 years visiting Finland, I have many friends in your country and of course Olavi was one of them. Forever I will keep nice souvenirs from Olavi, I will remember him mostly for his exceptional determination and passion and also for his immense love for the Ayrshire cow. It was important for me to write something about Olavi to both of you when I got the news yesterday. Best regards, Yves Charpentier

53


Ayrshire-lehti

1/2015

Olavi Ahonkivi 1961–2015

Hei Laura ja Mirja, Sain eilen Vilmalta todella surullisen viestin Olavin poismenosta. Se teki minut hyvin surulliseksi ja sai miettimään monia asioita. Muistan, kun tulin ensimmäisen kerran Suomeen tuomaroimaan Okra-näyttelyä ja aloittamaan AF-luokitusta, Olavi oli teidän molempien kanssa johtamassa Suomen Ayrshirekasvattajien toimintaa. Olen varma, että teillä on paljon muistoja hyvistä hetkistä Olavin kanssa. Minulle hän oli aina hyvin ystävällinen ja erittäin omistautunut ihminen, johtaja, intohimoinen työssään ja erittäin taitava ayrshirejalostaja. Tulen aina muistamaan Olavin monestakin syystä. Nautin aina hänen seurastaan ja kunnioitin häntä. Muistan, kun luokitin Sagan Excellentiksi vuonna 2004 - kuinka ylpeä ja onnellinen Olavi olikaan! Minä olin myös onnellinen hänen puolestaan. Se oli historiallinen hetki ayrshirerodulle Suomessa ja minusta sen jälkeen Sagasta tuli eräänlainen mallilehmä suomalaisille ayrshirekasvattajille, ja samaan aikaan Olavista tuli myös tunnustettu, erinomainen ayrshirekasvattaja.

54

Minun kaikki ajatukseni ja rukoukseni menevät hänen vanhemmilleen, perheelleen ja hänen monille, monille, monille ystäville ympäri Suomen. Tämä on iso menetys suomalaiselle ayrshireyhteisölle ja Olavia tulee todella moni ihminen kaipaamaan. Olisin kiitollinen, jos voisitte välittää osanottoni hänen vanhemmilleen, kun menette hautajaisiin. Paljon kiitoksia jo etukäteen. Vierailtuani yli 10 vuoden ajan Suomessa, minulla on siellä paljon ystäviä ja Olavi oli tietysti yksi heistä. Tulen aina vaalimaan kauniita muistojani Olavista, tulen muistamaan hänet ennen kaikkea hänen poikkeuksellisesta päättäväisyydestään, intohimostaan ja hänen rajattomasta rakkaudestaan ayrshirelehmiin. Minulle oli tärkeää kirjoittaa jotakin Olavista teille molemmille kuin sain tiedon eilen. Parhain terveisin, Yves Charpentier


1/2015

Ayrshire-lehti

Olavi Ahonkivi 1961–2015

En av grundarna av Ayrshire föreningen i Finland: Olavi ”Olkku” Ahonkivi 24.2.1961 - 26.1.2015 Vår vän, den välkända och erkända ayrshireuppfödaren Olavi Ahonkivi, avled, bruten av en svår sjukdom 26.1.2015. Det har varit svårt, att förstå och komma till rätta med vad som har hänt, för Olavi har varit så nära och kraftfullt involverad i våra ayrshireliv under många år. Vi har många fina minnen av allt, som vi tillsammans har gått igenom, ljudet av Olavis röst, kommentarerna och de varma omfamningarna. I det första numret av Ayrshire-tidningen 1/2001 presenterades den nya föreningens dåvarande styrelses alla medlemmar och Olavi har i sin presentationsskrift berättat om början till sin boskapsägare-karriär såhär: ”Hälsningar från mjölkboskapsgården Rounio i Kellahti, Björneborg. Gården befinner sig 18 km norrut från Björneborgs centrum. Jag köpte gården av en för mig okänd person 1983. På den tiden fanns det ingen boskap på gården och ladugården hade plats för tre kor och några kalvar. Jag var lycklig nog, att kunna skicka 17 liter mjölk till mejeriet i slutet på 1983, och räknades således, som gammal producent, när kvoterna infördes år 1984 och jag fick en egen kvot. Det avgjorde den saken och jag började med mjölkboskap.” Ibland kan en såhär liten sak avgöra riktningen på framtiden och hela levnadskarriären. Till lycka för ayrshirerasen blev Olavi mjölkproducent och en passionerad och skicklig förädlare av rasen. Vi blev bekanta med Olavi redan under den första Karjatila-utställningen, där Olavi framgångsrikt deltog med sina djur. Tack vare boskapsutställningarna kunde de boskapsägare, som var intresserade av uppfödning, bättre hålla kontakt med varandra och då Finlands Ayrshireuppfödare grundades år 2000 var Olavi med bland grundarna. Han var styrelsemedlem från början fram till år 2009, under denna tid, som viceordförande under åren 2004 - 2009. Vi, undertecknade, verkade i styrelsen under samma tid. Mirja först, som viceordförande och under åren 2004 - 2011, som ordförande och Laura, som sekreterare 2000 - 2009. Under dessa gemensamma styrelsesår genomlevde vi intensiva tider inom Ayrshireuppfödningen, liksom också inom föreningen, så det kunde inte ha erbjudits ett bättre sätt, att lära känna varandra än under dessa vilda, svåra och entusiastiska år. Olavi hade alltid mitt i händelsernas centrum en klar förmåga, att koncentrera sig på det väsentliga och se ayrshirerasen bakom all verksamhet. Samtidigt kunde han skapa den riktiga andan under alla sammankomster. Efter det, att vi lämnat Ayrshirestyrelsearbetet bakom oss, grundade vi en firma, Hudari.fi, inom vilken vi hann organisera flera boskapsauktioner, med Olavi, som energisk mäklare. Förädlingen av boskapen på Rounio var Olavis livsverk. Kon Saga, med kanadensiskt påbrå, köpt från Hjärterum i Sverige, var en av de viktigaste hörnpelarna i Olavis besättning. Hon kom till Finland efter sin första laktation, medan hon var i sin. Kon var ståtlig och man kom till Rounio för att beundra henne genast, när hon anlänt till Finland. När

Saga kalvat för tredje gången klassificerades hon som AF-EX 90, vilket jublande firades med glädjetårar och konjak. Saga klarade sig bra på utställningar och Olavi mindes speciellt det pris Saga fick vid utställningen Välkky Karjatila 2003 för bästa förädlingsindex +35. Det speciella med detta var, att man ganska snart efter det ändrade på sättet att räkna index och Sagas index föll till samma värde på minussidan. Olavi visste ändå, att Sagas ärftlighetsvärde inte hade ändrats och han gjorde flera embryosköljningar och fick på så sätt många efterkommande till sin besättning. De räckte också bra till för försäljning av både embryon och levande djur. Sagas familj expanderade också via de tjurar bland Sagas avkomma, som Olavi använde i sin besättning. Olavis djur var framgångsrika på bred front i de utställningar, som de deltog i. En av de viktigaste framgångarna och den, som bäst visade besättningens nivå, var priset för Bästa Ayrshirebesättning, som Olavi vann från första början tre år i rad. Olavis hälsobekymmer inverkade under förra året negativt på hans förmåga, att delta i skötseln av de egna korna och till slut i januari i år, måste han göra det svåra beslutet, att ge upp sitt livsverk, sin besättning. Försäljningen av djuren skedde enligt Olavis önskningar. Den enda trösten under den tunga försäljningsdagen var, att djuren fick nya hem i sådana besättningar, där man förstår, att värdesätta Olavis livsverk och där man fortsätter förädlingen av djuren på Rounio. Olavi var en stark, mycket fin person. När han var närvarande både syntes och kändes det. Det var inte möjligt, att Olavi skulle ha varit närvarande vid någon sammankomst, utan att någon skulle ha noterat det. Nej, Olavi kom och kramade och hälsade på alla bekanta, uppmärksammade andra människor och deltog i diskussionerna. Olavi hade en unik förmåga, att bemöta alla människor likvärdigt. Han var rakt på sak och äkta, utan minsta tillgjort och det gjorde det lätt att bemöta honom och diskutera med honom. Man behövde aldrig efteråt fundera över, vad det hade varit frågan om, då sakerna hade framförts sådana, som de var. Olavi var en känslomänniska, som kunde glädjas, men som också kunde begrunda livet djupsinnigt. Det viktigaste draget hos honom var ändå hans varma förhållande till sina närmaste. Familjen och föräldrarna var speciellt viktiga för honom och det varma förhållandet syntes i vardagen. Också familjen Vanhatalo stod honom mycket nära och Olavi och team Vanhatalo var en bekant syn under alla utställningar. Olavi sörjs, utom av familjen, av en stor vän-och bekantskapskrets. De människor, som känt Olavi, glömmer inte honom. Vi saknar vår vän och hedrar hans livsverk. Laura Laiholahti och Mirja Koljonen

55


Ayrshire-lehti

1/2015

Olavi Ahonkivi 1961–2015

The founder member of Ayrshire Breeders in Finland: Olavi ”Olkku” Ahonkivi 24.2.1961 - 26.1.2015 Our friend, the wellknown and recognized Ayrshire breeder, Olavi Ahonkivi passed away broken by a severe illness on the 26th of January 2015. It has been hard to understand and admit of what has happened, because Olavi was so very much and strongly involved in our Ayrshire lives for so many years. The number of things we have gone through together, the sound of Olavis voice, his comments and the warm hugs, remain vividly in our memories. In the first number of the Ayrshire magazine 1/2001 the members of the board at that time, were presented and Olavi wrote, in his presentation, about how he came about to be a cattle breeder as follows: ”Greetings from the dairy farm Rounio in Kellahti, Pori. The farm is situated 18 km north of the centre of Pori. I bought the farm from a, to me unknown, person in 1983. At the time there were no cattle on the farm and the barn was built for 3 cows and some calves. I was lucky enough to be able to send 17 litres of milk to the dairy, at the end of 1983, which meant, that I could be considered as an old producer, when the quotas were introduced in 1984 and so I got my own quota. The quota decided the fact that I started to keep milking cattle.” Sometimes a little thing like that, can decide the direction your life takes. Luckily enough for the Ayrshire breed, Olavi became a milkproducer and a passionate and skilled breeder. We became acquainted with Olavi during the first Karjatila exhibition, where Olavi successfully entered some of his animals. Thanks to the cattle exhibitions the cattle owners, who were interested in breeding, could stay in contact with each other and when the Finnish Ayrshire Breeders was founded in 2000, Olavi was among the founders. He was a board member from the beginning until 2009, and as vice president during the years 2004 - 2009. We, the undersigned, were active at the board during that time. Mirja first as vice president and later 2004 - 2011 as president and Laura as secretary 2000 - 2009. During these common years at the board, we lived through heated times concerning the Ayrshire breed, as well as the development of the association, so there couldn’t have been better conditions to get to know each other as during these wild, difficult and enthusiastic years. Olavi always had a very clear capability to concentrate on the essential and see the Ayrshire breed behind every activity. At the same time he was able to create the right atmosphere at the meetings. After we left the work at the Ayrshire board behind us, we founded the firm Hudari.fi, through which we organized several cattle sales with Olavi as an energetic broker. The breeding of the cattle at Rounio was Olavi’s lifework. One of the most important animals for his breeding was the cow Saga, with Canadian blood, whom he purchased from Hjärterum in Sweden. She came to Finland after her first lactation, while dry. The cow was magnificent and people arrived to Rounio, just to have a look at her, immediately after she 56

arrived in Finland. When Saga had calved three times she was classified AF-EX 90, which was celebrated with enthusiasm, tears of joy and cognac. Saga did very well at the exhibitions and Olavi especially remembered the exhibition Välkky Karjatila 2003, when Saga was rewarded as the best breeding index cow, which was +35. The particular thing with that was, that very soon afterwards the manner of counting the index was changed and Saga’s index dropped to the same amount on the minus side. Olavi knew, that nothing had changed concerning Saga’s breeding value and he flushed the cow several times and that way he got many descendants into his herd, so many that he also could sell both embryos and living cattle. The family of Saga also expanded through her bull calves of which Olavi left some into his herd. Olavi’s cows were largely successful in the exhibitions they took part in. One of the most important successes and the one that shows the level of the herd, was the prize for the best Ayrshire herd, which Olavi won from the beginning three times in a row. Olavi’s health issues prevented him, during last year, to take part in the daily work with his herd and in January this year he was forced to make the hard decision to give up his lifework and his cows. The sale happened according to Olavi’s wishes. The only comfort, during the very difficult day of the sale, was that the animals got new homes in such herds, where the value of Olavi’s lifework is understood and where the breeding of the Rounio herd continues. Olavi was a strong and a very good person. When Olavi was present, you could both see and feel it. It wasn’t possible, that Olavi could have been at any meeting without being noticed. No, Olavi came forward hugging and greeting all he knew, recognizing every other person and took part in discussions, when it was needed. Olavi had a rare capacity to treat every person equally. He was straightforward and genuine, without any kind of artificial behaviour which made him easy to approach and also made the discussions easy. There was no need afterwards to ponder over what had been said, while he said everything as it was. Olavi was an emotional person, who could be very joyful, but he also thought about existential things. The most important feature about him, was his warm relations to the people nearest to him. The family and his parents were most important to him and these warm relationships could be seen in his everyday living. The Vanhatalo family, too, was very close to him and Olavi and team Vanhatalo were well known at every exhibition. Beside by his family, Olavi is missed among a large group of friends and acquaintances. The persons, who have known Olavi, will not forget him. Longing for our friend, and celebrating his lifework. Laura Laiholahti and Mirja Koljonen


1/2015

Ayrshire-lehti

57


Ayrshire-lehti

1/2015

Paras Ayrshirekarja 2014 Paras Ayrshirekarja -kilpailu järjestettiin nyt neljännen kerran. Kilpailussa lasketaan, kuinka monta prosenttia karjan lehmistä on All Stars -lehmiä. All Stars -lehmän AF-luokituksen pitää olla GP80 tai parempi ja parhaan 305 päivän tuotoksen vähintään 9500 kg. Kilpailun avulla karjanomistaja voi seurata karjansa kehitystä vuodesta toiseen.

Kilpailussa hyvät palkinnot

Kilpailun voitti Laura ja Jouko Laiholahden Joukolan Ayrshire. Karjan lehmistä 47% on All Stars -lehmiä. Voittaja sai palkinnoksi 200 euron lahjakortin, jonka voi käyttää yhdistyksen palveluihin tai standiostoksiin. Lisäksi voittajalle annettiin Päivi Latvalan

maalaama taulu. Taulu on kiertopalkinto, jonka saa omakseen viidellä kiinnityksellä. Toiseksi sijoittui Olavi Ahonkiven Rounion Ayrshire, jossa All Stars -tasoisia lehmiä oli 46%. Kilpailu oli hyvin tasaväkinen kahden parhaan kesken, kuten edellisenäkin vuonna. Toiseksi sijoittunut sai palkinnoksi 150 euron lahjakortin. Kolmanneksi

Paras Ayrshirekarja 2014 Karjan omistaja 1 2 3 4 5 6 7 8

Laiholahti Laura ja Jouko Ahonkivi Olavi Viitanen Hannu ja Seija Teiskonlahti Antti ja Heli Koljonen Mirja ja Aaro Paakkonen Jouni Oikarinen Marianna ja Vesa Kotila Minna ja Pasi

tuli Seija ja Hannu Viitasen Rasilan Ayrshire 31 %:n All Stars -lehmäosuudella. Kolmas palkinto oli 100 euron lahjakortti. Neljäs oli Heli ja Antti Teiskonlahden Majaniemen Ayrshire (23 %) ja viides Mirja ja Aaro Koljosen Ranta Ayrshires (22%

Joukolan Joulumauste (Dreamer x Jerry) sai Yves Charpentierilta luokituspisteet AF-GP82. Joulumausteen emä oli Kuortin Tilli AF-EX90-3E, jonka paras 305 päivän tuotos oli 10897 - 4,34-3,54. Joulumausteen paras koelypsy on tähän mennessä 31,0 kg. Tasaisista ensikoista kehittyy All Stars -lehmiä, joilla on kestävä rakenne ja hyvä tuotos. Kuva Laura Laiholahti

58

All Stars-lehmien osuus, % 47 % 45 % 31 % 23 % 22 % 19 % 11 % 8%

). Neljäs ja viides palkinto oli 50 euron lahjakortti. Tulokset laski Salla Rautio.

Osallistuminen erittäin helppoa

Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin hyviä ayrshirekarjoja ja tarjota karjanomistajille mittari, jolla seurata karjansa All Stars -lehmien osuutta. Kilpailuun osallistuminen on erittäin helppoa ja samalla, kun ensi vuoden alussa ilmoittautuu vuoden 2015 Paras Ayrshirekarja -kisaan, voi ilmoittaa tiedot karjan All Stars -lehmistä Ayrshirelehteä varten. Karjanomistajan tarvitsee ilmoittautuessaan ilmoittaa ainoastaan All Stars -lehmien määrä ja koko karjan lehmämäärä. Hallitus on pohtinut miten kilpailusta saisi vetovoimaisemman ja miten myös sekakarjat saataisiin innokkaammin mukaan. Palkinnot ovat jo niin hyvät, että niitä parantamalla lisää osallistujia tuskin saadaan. Karjakoon kasvaessa sekakarjoissa voi olla - ja on - useita All Stars -tason ayrshirelehmiä. Nykyinen laskentasysteemi, jossa All Stars -lehmien määrää verrataan koko karjan keskilehmälukuun marras- tai joulukuussa, suosii puhtaita


1/2015

Ayrshire-lehti

ayrshirekarjoja. Tämän vuoden kilpailusta lähtien Ayrshirekasvattajat on päättänyt palkita vuosittain Parhaan Nousijan 100 euron lahjakortilla. Paras Nousija -kilpailussa All Stars -lehmien osuutta verrataan edellisen vuoden osuuteen. Kaikkina neljänä vuonna kilpailuun osallistuneista karjoista eniten parantanut karja on nostanut All Stars -lehmäosuuttaan tänä aikana peräti 18%. Kevään luokituskierroksella tehtiin uusi ennätys: 42% eläimistä sai tuloksen GP tai sitä parempi. Ehkäpä Paras Ayrshirekarja -kilpailu saa uutta puhtia näistä upeista tuloksista ja mahdollisimman moni lähtee mukaan kisaamaan sekä Parhaan Nousijan että Parhaan Ayrshirekarjan -titteleistä! Heli Teiskonlahti ja Minna Kotila

Paras Ayrshirekarja -kilpailun pääpalkintona on Päivi Latvalan maalaama taulu sekä 200 euron lahjakortti. Kuva Laura Laiholahti

VILJOTAR 2015

Kiuruvedellä 23.- 25.7.2015

Viljotar 2015 –lypsykarjanäyttely järjestetään Kiuruvedellä Viljo Maatalousmessujen yhteydessä kolmipäiväisenä tapahtumana, johon voivat osallistua 31.3.2015 ja aikaisemmin syntyneet eläimet. Osallistumisoikeus näyttelyyn on kaikilla rodun kantakirjan pääjaksoon oikeutetuilla eläimillä, Junior Handler –kilpailussa ei ole rotuvaatimuksia. Showmanship –kilpailueläimen on oltava lehmä. Näyttelyn aikataulu:

Torstai 23.7. Ayrshire Perjantai 24.7. Suomenkarja, Jersey, Brown Swiss, Junior Handler ja Showmanship Lauantai 25.7. Holstein

Näyttelyn tuomarina toimii Marc Charpentier Kanadasta (kaikki muut rodut paitsi suomenkarja). Suomenkarjan tuomarina toimii Maarit Hietanen. Eläimet ovat näyttelyssä omistajan vastuulla. Eläinpaikkavaraukset ja eläintiedot: Eläinpaikat tulee varata 23.4.2015 mennessä. Eläintietojen ilmoittaminen viimeistään 10.6.2015, jolloin osallistuvista eläimistä toimitetaan eläimen oma lehmäkortti ja mikäli eläimellä ei ole omaa 305 pv tuotosta, toimitetaan lisäksi emän ja tarvittaessa myös emänemän lehmäkortti. Eläinpaikkojen laskutus 10.6. jälkeen. Huom! Varaeläimiä voidaan ilmoittaa, mutta niiden tulee olla samasta kategoriasta (hieho / lehmä) johtuen eri hintaisista eläinpaikoista. Ilmoittautumiset: Kaikki ilmoittautumiset sähköpostitse Vilma Pohjolalle vilma.pohjola@gmail.com, gsm 050 – 324 8061. Lisätiedot: Näyttelypäällikkö Sari Alhainen gsm 040 – 5507643 tai sari.alhainen@semex.fi

MENOSSA MUKANA:

www.viljotavaratalo.fi 59


Ayrshire-lehti

1/2015

Suomen Ayrshirekasvattajat ry - yhdistys tiedottaa

Jäsenrekisteri sähköiseen muotoon Jäsenmaksut ja -tiedotteet

Vuodesta 2016 alkaen jäsenmaksut ja jäsentiedotteet lähetetään suoraan jäsenten sähköpostiosoitteisiin eikä paperisia laskuja ja jäsentiedotteita enää postiteta. Jos jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta ja hän haluaa tiedotteet ja laskut jatkossakin kirjepostina, on siitä ilmoitettava yhdistyksen taloudenhoitajalle. Kun sähköpostiosoite on ilmoitettu yhdistyksen jäsenrekisteriin, saa jäsen sähköpostiinsa suoran linkin yhdistyksen kotisivupal-

60

Yhdistyksen jäsenrekisteri on siirretty vuoden 2015 alusta alkaen sähköiseen muotoon, jolloin jäsentiedotteet ja jäsenmaksulaskut voidaan lähettää sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille sähköisessä muodossa. Tällöin säästetään huomattavat summat postikuluissa ja kopiointikuluissa, ja sama tieto saadaan kätevästi ja nopeasti perille kaikille jäsenille. Kaikki jäsenet eivät kuitenkaan lue kotisivuja tai facebookia, eivätkä käy kokouksissa tai säilytä paperista jäsentiedotetta. velimella sijaitsevaan jäsentiedotteeseen, joka on pdf-muodossa, ja siten tulostettavissa

omalla kotitulostimella. Myös jäsenmaksulaskutuksen hoitaminen rekisteriohjelman avulla

säästää yhdistyksen resursseja varsinaiseen toiminnan pyörittämiseen.

Jäsentietojen päivitys

Sähköiseen muotoon siirretyn jäsenrekisterin yksi merkittävä etu on se, että rekisterin yhteystiedot ovat aina ajan tasalla. Jäsenen sähköpostiin lähetetään rekisteriohjelman avulla vähintään kerran vuodessa jäsentietojen päivityspyyntö, ja jäsen näkee viestissä omat jäsentietonsa ja pystyy päivittämään tietonsa ajan


1/2015

Ayrshire-lehti

Suomen Ayrshirekasvattajat ry - yhdistys tiedottaa

Luokitusvarausrekisteri tasalle viestin päivityslinkkien avulla. Rekisteriohjelman avulla jäsenrekisterin ylläpitäjä pystyy myös näkemään, mikäli jäsenen sähköpostiosoite ei enää toimi. Silloin jäsentä pyydetään automaattisesti päivittämään tietoihinsa toimiva sähköpostiosoite. Sähköisen jäsenrekisterin avulla yhdistys tavoittaa jokaisen jäsenen entistä paremmin.

Puuttuvien sähköpostiosoitteiden metsästys

Yhdistyksen vanhan jäsenrekisterin sähköpostiosoitteista noin puolet oli vanhentuneita, toimimattomia sähköpostiosoitteita ja ainakin saman verran rekisterissä oli lanka- ja matkapuhelinnumeroita, jotka eivät enää olleet käytössä. Uuteen jäsenrekisteriin on nyt onnistuttu saamaan suurimmalle osalle jäsenistä toimiva sähköpostiosoite ja toimiva puhelinnumero. Vielä kuitenkin 56 jäseneltä puuttuu kokonaan rekisteristä sähköpostiosoite ja rekisterissä on edelleenkin 41 toimimatonta eli käytöstä poistettua sähköpostiosoitetta. Mikäli tiedät, että sähköpostiosoitteesi on muuttunut viimeisen parin vuoden aikana etkä ole saanut yhdistykseltä tänä vuonna vielä yhtään sähköpostiviestiä, on rekisterissä todennäköisesti kohdallasi toimimaton sähköpostiosoite. Yhdistyksessä toivommekin, että jokainen jäsen, joka ei ole saanut tänä vuonna yhdistykseltä sähköpostia, ilmoittaisi omatoimisesti sähköpostiosoitteensa yhdistyksen yleissähköpostiin ayrshire-finland@fdd.fi.

Suomen Ayrshirekasvattajat ry ja Semex Finland Oy ovat ottaneet käyttöön yhteisen luokitusvarausrekisterin 1.1.2015 alkaen. Uuden luokitusvarausjärjestelmän käyttöönotto ei vaikuta varsinaiseen luokitukseen mitenkään eli yhdistys tarjoaa edelleen AF-luokitusta, joka on täysin riippumaton keinosiemennysyrityksistä. Yhdistyksen luokittajana toimii edelleen Yves Charpentier Kanadan ayrshireyhdistyksestä.

Luokitusvaraukset

Tila, joka haluaa käyttää Ayrshirekasvattajien tai Semexin luokituspalvelua, varaa luokituksen ilmoittautumalla luokitustilojen rekisteriin. Ilmoitus tehdään täyttämällä Finnish Dairy Data FDD:n sivuilta https://finnishdairydata-yhdistysavain-fi.directo.fi/ löytyvä tietojen rekisteröintilomake. Linkki FDD:n sivulle löytyy sekä Ayrshirekasvattajien että Semexin kotisivuilta. Kun lomake on kerran täytetty, on luokitusvaraus voimassa toistaiseksi, eikä se maksa tilalle mitään. Kun tila on ilmoittanut tietonsa rekisteriin, tilalle tarjotaan luokituskäyntiä mahdollisuuksien mukaan jo seuraavalla tilan aikatauluihin ja alueeseen sopivalla luokituskierroksella. Luokitusrekisteriohjelma lähettää kaikille rekisteristä löytyville tiloille automaattisesti tietojen päivityspyynnön aina ennen jokaista luokituskierrosta. Mikäli tila haluaa pitää tauon luokituskäynneissä, voi tila ilmoittaa sen laittamalla rastin lomakkeen kohtaan ”En halua toistaiseksi luokituskäyntiä”. Jos tila haluaa tietojensa poistuvan varausrekisteristä kokonaan, ilmoitetaan siitä sähköpostilla osoitteeseen veli. ikkelajarvi@fdd.fi.

Varausmaksu

Jos tila on mukana seuraavalla luokituskierroksella, tilan sähköpostiosoitteeseen tulee noin kaksi viikkoa ennen kierrosta viesti, jossa pyydetään maksamaan varausmaksu 120,00 € (+alv 24 %). Maksamalla varausmaksun eräpäivään mennessä, tila vahvistaa luokitusvarauksensa. Mikäli tila peruuttaa luokituksen varausmaksun maksettuaan, varausmaksua ei palauteta. Luokituskäynnin toteutuessa varausmaksu hyvitetään tilalle loppulaskun yhteydessä. Varausmaksun käyttöönotolla halutaan eroon liian myöhään tapahtuvista peruutuksista, jotta luokituskäynti voitaisiin tarjota mahdollisimman monelle jäsenelle. Varausmaksua ei kuitenkaan peritä ennen kuin tarkka luokituspäivä on tilalla tiedossa ja se hyvitetään luokituslaskussa. Yllättävissä tilanteissa, kuten tarttuva eläintauti, maksu palautetaan tilallisille. Tähän mennessä jo 54 tilaa on ilmoittanut tietonsa luokitusvarausrekisteriin. Palvelua on kehuttu yksinkertaiseksi ja selkeäksi. Toivottavasti mahdollisimman moni luokitusta käyttävä tila ja luokituspalvelus-

ta tulevaisuudessa kiinnostunut tila rekisteröityy jo nyt tähän helppokäyttöiseen palveluun!

Luokitusvarausrekisterissä kysyttävät tiedot

Luokitusvarauslomakkeella kysytään tietoja, joita tarvitaan mobiilitallennuksessa ja luokitustietokantojen ylläpitämisessä. Ensimmäiseksi kysytään tilan eläinten yhteydessä netissä näkyvä lyhyt omistajanimi sekä tilan pitkä omistajanimi, johon toivotaan tallennettavan kaikki maatilayrityksen omistajat. Tämä tieto on nykyään tarpeen, jotta lehmät tulevat rekisterissä yhdistetyksi oikeaan yritykseen ja oikeille omistajille. Lomakkeella kysytään myös luokituksen laskutusosoite ja sen henkilön yhteystiedot, joka tilalla toimii luokituksen yhteyshenkilönä. Sähköpostiosoite on pakollinen tieto kaikille luokitustiloille, koska luokitusraportteja ei enää mobiilitallennuksessa jätetä paperikopioina tilalle, vaan ne lähetetään tilan sähköpostiosoitteeseen sähköpostin liitetiedostoina luokituskäynnin jälkeen. Tila voi arkistoida raportit sähköisessä muodossa tai ottaa niistä halutessaan paperitulosteet. Lisäksi kysytään tietoja tilan eläinmääristä, roduista, luokitustarpeista ja muista toiveista (esim. luokittaja). Yhteisen luokitustilojen rekisterin avulla pystytään luokitusasiakkaita palvelemaan tulevaisuudessa entistä paremmin, tarjoamaan luokitus mahdollisimman monelle tilalle sekä varaamaan riittävästi aikaa jokaiselle luokituskäynnille.

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry

61


Ayrshire-lehti

1/2015

Kevään 2015 luokituskierros Tuloksista

Vuoden 2015 ensimmäisen luokituskierroksen järjesti Suomen Ayrshirekasvattajat ry. Yves Charpentier luokitti 17.3. - 1.4. välisenä aikana 441 ayrshirelehmää. Taulukoissa on siis mukana syksyn ja kevään kierroksilta kaikkiaan 575 lehmän luokitustulokset. Kierroksilla luokitettiin 459 uutta lehmää ja 116 lehmää luokitettiin vähintään toistamiseen. Lisäksi luokitettiin kahdeksan tilasonnia, joista viiden tiedot ehtivät tähän lehteen. Vaikka uusia Excellenteläimiä ei nyt saatukaan, niin ennätysmäärä eläimiä luokitettiin VG-luokkaan. Korkeimmat luokituspisteet VG 88 saivat sekä Merja Kallion omistama Margot Colargolin tytär Kurhilan Ympyrä että Saija Räikkösen ja Jani Kivilahden omistama Shady Walnut Connin tytär Ronde Conn Catherine ET. Näiden lehmien lisäksi VG tuloksen sai 17 muuta lehmää. Luokitetuista eläimistä peräti 42 % sai tuloksen GP tai parempi, mikä on jälleen uusi ennätys. GP tulos on monilla

Vuoden 2014 viimeisen luokituskierroksen kaikki luokitustulokset eivät ehtineet painoaikataulun vuoksi vielä syksyn lehteen, joten tämän jutun taulukoissa on mukana myös 134 luokitusta ajalta 28.9.2014 - 3.10.2014. Kaikki AF-Class -luokitustulokset ovat nähtävillä Finnish Dairy Data FDD:n tietokannassa osoitteessa http://www.luokittaja.com/ayrshire/index.jsp tiloilla jo arkipäivää ja VG tuloskin yhä useamman tilan saavutettavissa. Jalostus etenee leveällä rintamalla ja niinpä VG tuloksen saaneet eläimetkin ovat 11 eri tilalta.

Sonnitilasto

Sonnilistaan saatiin kaksi uutta sonnia, ja listasta löytyy nyt 95 sonnia. Listan paras uusi sonni on sijalta 36 löytyvä Kellcrest Showstar ET (25 tytärtä, 32 % GP tai yli). Sijalle 39 nousi uutena Nexus Dreamer (30 tytärtä, 30 % GP tai yli). Sonnilistan 39 kärki on se, johon nyt kannattaa kiinnittää suurin huomio. Sonneille, jotka löytyvät sonnilistan sijoilta 40 - 95, yhteensä vain 11 uuden tyttären luokitustulokset lisättiin

Kaikki AF-Class luokitustulokset: Excellent 90-97 Very Good 85-89 Good Plus 80-84 Good 75-79 Good 70-74 Fair 60-69 AF-luokitettuja lehmiä yht.

7 180 2032 2995 1922 1814 8950

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

0,08 2,01 22,70 33,46 21,47 20,27 100

% % % % % % %

Ayrshiren luokitustulosten jakautuminen luokitusluokittain 28.9.2014 - 1.4.2015: Excellent 90-97 Very Good 85-89 Good Plus 80-84 Good 75-79 Good 70-74 Fair 60-69 Yhteensä

62

0 KPL 19 KPL 223 KPL 285 KPL 38 KPL 10 KPL 575 KPL

0,00 % 3,30 % 38,78 % 49,57 % 6,61 % 1,74 % 100 %

taulukkoon eli näiden sonnien sijoituksissa ei tapahtunut oikeastaan mitään muutosta. Ainoa merkille pantava muutos listan loppupäässä oli, että Asmo Tosikko ET sai nyt ensimmäisen tyttärensä GP luokkaan, mikä nosti sen sijoitusta sonnitaulukossa heti neljä pykälää sijaluvulle 84. Sonnilistan kolmen kärki pysyi muuttumattomana. Kärkipaikalla pysyi edelleenkin Visserdale Dilligent ET (41 tytärtä, 58 % GP tai yli), eli myös tytärmäärä pysyi ennallaan. Des Chamois Poker ET (169 tytärtä, 57 % GP tai yli) pysyi listalla kakkosena ja uusia tyttäriä luokitettiin kolme kappaletta. Kolmantena pysyi myös Mapleburn Remington ET (113 tytärtä, 57 % GP tai yli), jonka sijoitusta kuusi uutta tytärtä ei muuttanut yhtään. Suurimmat nousijat listalla olivat sijalta kahdeksan löytyvä Palmyra TriStar Reality (111 tytärtä, 46 % GP tai yli), jonka sijoitus nousi 19 uuden tyttären ansiosta peräti 13 pykälää sekä sijalta 19 löytyvä R Facet (117 tytärtä, 41 % GP tai yli), jonka sijoitus listalla nousi 22 uuden tyttären ansiosta 11 pykälää. Uusista luokituksista lähes 20 % tehtiin vain kahden sonnin tyttärille! Listalta löytyy sonnille Jelyca Oblique (141 tytärtä, 37 % GP tai yli) uusien tyttärien luokitustuloksia peräti 62 kpl ja Palmyra Tri-Star Burdette (115 tytärtä, 43 % GP tai yli) sai uusia

tyttäriä listalle 52 kpl.

Kautta aikojen tilastoa

1.4.2015 mennessä yhteensä 8 950 ayrshirelehmää on AF-Class luokitettu, ja monet näistä jo useampaan kertaan. Nämä lehmät ovat 1 095 eri sonnin tyttäriä. EX-luokituksen on saanut kautta aikojen seitsemän lehmää ja VG-luokkaan on luokitettu yhteensä 180 lehmää. Yli 75 pisteen tuloksen on saanut 58 % lehmistä.

Tilasonnit

Tässä lehdessä on listaus kaikista niistä tilasonneista, joilla on vähintään viisi luokitettua tytärtä ja vähintään yksi GP-luokitustulos. Listalle nousi uutena sonnina sijalle 15 Visserdale Hermanin poika Visserdale Yenkki ET. Tilasonnien uusia tyttäriä luokitettiin nyt vain muutamia. Merkittävin muutos listalla oli, että Margot Yammu ET:n tyttäret nostivat luokitustaan, mikä nosti sonnia listalla viisi sijaa ylöspäin sijalle 11. Omassa taulukossaan on myös nähtävillä viiden tilasonnin luokitukset. Niistä kolme luokitettiin syksyn kierroksella ja kaksi kevään kierroksella.

Sonnikohtaisten pisteiden keskiarvot

Luokittaja-ohjelman tietokannasta lasketut sonnikohtaisten luokituspisteiden keskiarvot on jälleen päivitetty ajan tasalle. Ne lasketaan kaikille niille sonneille, joilla on vähintään 20 tyttären luokitus tallennettuna tietokantaan. Taulukkoon nousi nyt kolme uutta sonnia. Kellcrest Ice Man ET tuli suoraan kärjen tuntumaan sijalle 4 ja muut uudet sonnit Kellcrest Showstar ET ja Nexus Dreamer löytyvät sijoilta 24 ja


1/2015

Ayrshire-lehti

AF-CLASS LUOKITUSTEN SONNIKOHTAISTEN PISTEIDEN KESKIARVOT

(mukana sonnit, joilla Luokittaja-ohjelmaan tallennettuja tyttärien luokituksia vähintään 20 kappaletta):

25. Kolmen kärkeen ei tullut muutoksia, mutta osapisteiden keskiarvot tarkentuivat taas jonkin verran. Sijaluvun tässä taulukossa ratkaisee ensisijaisesti kokonaispisteet ja saman kokonaispistemäärän saaneiden sijoituksen ratkaisee laktaatiokeskiarvo. Mitä suurempi luku on, sitä todennäköisemmin sonnin tyttäret parantavat luokitustulostaan poikiessaan useamman kerran eli lehmä vain paranee vanhetessaan.

Mobiilitallennus arkipäivää

Viime heinäkuussa käyttöön otettu luokitusten mobiilitallennus on toiminut hyvin. Luokitustulokset tallennetaan tablettitietokoneen avulla navetassa suoraan tietokantaan ja raportit lähetetään tiloille sähköpostin liitetiedostoina. Raporttien lähetysviivettä on pystytty lyhentämään koko ajan, ja viimeisen luokituskierroksen raportit lähtivät tiloille pääsääntöisesti jo luokituspäivänä tai viimeistään seuraavana päivänä. Raportin tiedot on hyvä silmäillä heti kun ne saa sähköpostiinsa, jotta selvät inhimillisistä tallennusvirheistä johtuvat puutteet saadaan heti korjattua. Raporttien tiedostonimet muutettiin kevään kierrokselle ja raporttien sähköinen arkistointi helpottui, kun halutun eläimen luokitusraportti löytyy nyt luokituspäivän, eläimen korvanumeron ja EU-tunnuksen avulla. Vain vähän yli puolet tiloista

Nimi 1. Margot CALIMERO 2. Des Chamois POKER ET 3. Mapleburn REMINGTON ET 4. Kellcrest ICE MAN ET 5. Duo Star NORMANDIN 6. Don-Sher HECTOR 7. Lagace MODEM ET 8. Shady Walnut CONN 9. Des Prairies POTTER 10. R FACET 11. Lagace RISTOURN 12. Beau Lac NEMO 13. Palmyra Tri-Star REALITY 14. Ayr-Phoe IDEOSTAR ET 15. Palmyra Poker RIGGINS ET 16. Faucher Poker ERWIN 17. Palmyra Tri-Star BURDETTE 18. Kildare JEROME ET 19. Bonnie Brae Copper YES SIR ET 20. Blackaddar GEORGE 21. Palmyra Jerry BENDIG ET 22. Jelyca OBLIQUE 23. Blackaddar SHERLOCK 24. Kellcrest SHOWSTAR ET 25. Nexus DREAMER 26. Purolan ORKKO 27. Asmo SALE ET Kilpisalon TOIVO 28. 29. Kildare SYLVEST ET 30. Viikin RECORD 31. Asmo SAFIR ET 32. Asmo TOSIKKO ET 33. Asmo SIIRAKKI ET

lähettää eläintiedot ennakkoon, joten tallentajilla on navetoissa melkoinen työ uusien eläinten tietojen tallentamisessa tietokantaan. Uudet eläimet ja sonnit työllistävät myös tietokannan ylläpitäjää, koska tietojen täydentäminen ja korjaaminen jälkikäteen vie aikaa vähintään puolta kauemmin kuin eläintietojen tallennus toimistotöinä etukäteen. Toivomus olisikin, että mahdollisimman moni tiloista lähettäisi tiedot ainakin ensikoistaan etukäteen. Ei haittaa vaikka kaikkia ilmoitettuja eläimiä ei luokitettaisikaan kierroksella, sillä tiedot ovat

KPL KOK. PIST. LANTIO 34 80 80 101 80 83 95 80 83 21 79 80 33 79 79 55 79 81 95 78 79 53 78 80 153 78 80 117 78 80 93 78 79 34 78 81 111 78 81 105 78 81 45 78 80 45 78 82 115 78 80 23 77 79 38 77 80 28 77 81 70 77 81 141 77 80 37 77 79 25 77 79 30 77 80 35 76 78 49 75 76 39 75 78 25 75 76 54 74 75 30 74 77 30 74 76 27 73 75

UTARE 80 80 80 79 79 78 79 79 78 78 78 79 78 77 78 78 78 78 78 78 77 77 77 78 77 77 76 76 76 74 74 75 74

JALAT 79 80 79 79 79 78 78 78 77 78 79 78 78 78 79 78 79 76 77 77 77 79 77 78 78 75 74 75 77 76 76 75 75

LYPSY- TYYPPI 81 81 80 80 80 80 79 79 79 78 78 79 79 79 79 79 78 80 78 77 78 78 77 77 78 77 74 77 75 75 74 75 74

LAKT. KA 2,26 1,83 1,63 2,62 2,24 1,95 2,01 1,83 1,60 1,45 1,39 1,29 1,28 1,25 1,20 1,16 1,13 1,52 1,37 1,36 1,31 1,24 1,19 1,04 1,00 2,54 1,71 1,44 1,21 1,81 1,43 1,30 1,56

Talvinäyttelyn luokkavoittaja, neljä kertaa poikinut Kurhilan Ympyrä, korotti luokitustaan kevään kierroksella pisteisiin AF-VG88. Kuva Saija Räikkönen

28.9.2014 jälkeen luokitettujen AYRSHIRESONNIEN luokitustulokset Kokonais- pisteet VG87 VG85 GP83 GP81 GP80

Lypsy-

Lantio Jalat tyyppi SONNIN NIMI 87 86 87 Rounion Saga Riggins IRWIN 86 85 85 Faucher GIGOLO ET 86 83 82 Rounion OB ARNOLD 84 81 80 Rosayre GRETZKY ET 82 80 78 Kurhilan Bur JATSI

Isä Emänisä Omistaja Palmyra Poker RIGGINS ET Woodland V PARDNER Ahonkivi Olavi Family-Af-Ayr DISTINCTION Margot CALIMERO Kotila Minna ja Pasi Jelyca OBLIQUE Palmyra Tri-Star BURDETTE Ahonkivi Olavi Palmyra Tri-Star REALITY Blackaddar BB KELLOGG Kotila Minna ja Pasi Palmyra Tri-Star BURDETTE Margot COLARGOL Tenhola Petri

63


Ayrshire-lehti

silloin tulevia kierroksia varten tietokannassa valmiina. Lisäksi viimeiselläkin kierroksella on ollut ongelmana, että kaikille uusille eläimille ei navetassa löydykään eu-tunnusta. Periaatteena on tähän asti ollut, että lehmä luokitetaan ilman tuota eu-tunnustakin, mutta jatkossa jouduttaneen pitämään tiukempaa linjaa. Rekisterin monet toiminnot perustuvat eutunnukseen, ja ilman tunnusta olevat eläimet eivät välttämättä näy kaikissa listauksissa ja rekisteriin tulee helposti myös sama eläin kahteen kertaan, jos tallentaja ei ole tarkkana. Myöskään omistajanvaihdokset eivät mene mobiililla oikein, jos syntymätunnukset puuttuvat. Jatkossa jokaisen tilan tulee varautua siihen, että eu-tunnuksettoman eläimen luokitus voidaan joutua hinnoittelemaan kalliimmaksi

1/2015

ja että sen luokitustietoja ei tietokannasta löydy. Suomen Ayrshirekasvattajien kotisivuilta www.ayrshirefinland.com löytyy myös jutun alussa mainittu linkki ayrshiretietokantaan. Luokitus varataan ilmoittautumalla FDD:n sivulla Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n ja Semex Finland Oy:n yhteiseen luokitusvarausrekisteriin. Yhdistyksen kotisivuilta löytyy lisää tietoa luokituksesta ja ohjeet luokituksen varaamiseksi. Koska kaikilla tiloilla ei millään ehditä käymään joka kierroksella, niin kannattaa ilmoittautua vaikka heti luokitusvarausrekisteriin, niin mahdollisuudet saada luokittaja tilalle ovat suuremmat kuin viime tipassa ilmoittautuvilla. Katariina ja Veli Ikkeläjärvi

AYRSHIRETILASONNIEN AF-CLASS LUOKITUSTULOKSET Vähintään 5 luokitettua tytärtä ja vähintään yksi GP-luokitustulos. Nimi 1. Kildare DARUDE ET 2. Ronde Remi ANDY ET 3. Kellcrest HE-MAN ET 4. Renlea Kisses YAMMY ET 5. Rounion DANESCO 6. Rosayre YELTSIN ET 7. Faucher Poker OAK ET 8. Kellcrest LUCAS ET 9. BB Conn VALENTINE ET 10. Kellcrest RESIDENT ET 11. Margot YAMMU ET 12. VIMPULA 13. Kellcrest NELSON 14. Faucher Poker ENRIQUE ET 15. Visserdale YENKKI ET 16. Hjärterum RARDNER ET 17. Joukolan PANOS 18. Rounion WERSUS 19. Rannan TOVERI 20. Kildare OLIVER 21. Faucher FOIJA ET

YHT 5 5 9 8 6 8 13 10 13 9 6 6 10 10 5 16 6 7 7 15 8

GP+ 100 % 100 % 88 % 87 % 83 % 62 % 61 % 60 % 46 % 44 % 33 % 33 % 20 % 20 % 20 % 18 % 16 % 14 % 14 % 13 % 12 %

SONNIKOHTAISET AF-CLASS LUOKITUSTULOKSET paremmuusjärjestyksessä 2004 – 1.4.2015.

Listattuna ovat kaikki ne sonnit, joilla on vähintään 20 luokitettua tytärtä. Sonnit ovat paremmuusjärjestyksessä sen mukaan, kuinka monta tytärtä on luokitettu GP tai paremmin. Saman tuloksen saaneilla sonneilla järjestyksen ratkaisee luokitettujen lukumäärä. NIMI (*=tilasonni) 1. Visserdale DILLIGENT ET 2. Des Chamois POKER ET 3. Mapleburn REMINGTON ET 4. Kildare DUPONT ET 5. Faucher Poker ERWIN ET 6. Blackaddar GEORGE 7. Beau Lac NEMO ET 8. Palmyra Tri-Star REALITY 9. Palmyra Poker RIGGINS ET 10. Blackaddar KARAMILK 11. Don-Sher HECTOR 12. Duo Star NORMANDIN 13. Des Prairies POTTER 14. Margot CALIMERO 15. Palmyra Tri-Star BURDETTE 16. Lagace RISTOURN 17. Covey-Farms ROMEO ET 18. Kildare JERRY 19. R FACET 20. Kildare ULIVER ET 21. Woodland V PARDNER 22. Ardrossan K.TRIDENT 23. Kellcrest ICE MAN ET 24. Ayr-Phoe IDEOSTAR ET 25. Shady Walnut CONN 26. Birghdale COPPER 27. Palmyra Jerry BENDIG ET 28. Covey Palmyra O. RIPKEN ET 29. Jelyca OBLIQUE 30. Lagace MODEM ET 31. ORRARYD 64

YHT. 41 169 119 21 45 31 34 111 45 26 146 51 187 173 115 96 48 146 117 31 147 52 126 105 284 141 70 21 141 186 33

GP+ 58 % 57 % 57 % 57 % 51 % 51 % 47 % 46 % 46 % 46 % 45 % 45 % 44 % 43 % 43 % 43 % 43 % 41 % 41 % 41 % 40 % 40 % 39 % 39 % 38 % 38 % 38 % 38 % 37 % 36 % 36 %

EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

VG 2 15 11 0 2 0 1 1 2 0 1 0 3 9 3 4 4 12 3 2 8 2 6 1 19 5 1 2 1 3 0

GP 22 83 58 12 21 16 15 51 19 12 66 23 81 65 47 38 17 48 45 11 52 18 43 40 91 49 26 6 52 65 12

G (75-79) 8 50 40 8 17 9 15 50 21 8 54 22 67 63 57 43 13 42 58 13 37 20 45 55 93 53 30 3 73 82 12

G (70-74) 6 17 8 1 1 4 3 9 3 3 14 3 28 24 7 8 6 28 9 4 29 5 20 8 55 21 11 4 10 31 5

F 3 4 2 0 0 2 0 0 0 3 11 3 8 11 1 3 8 15 2 1 21 6 11 1 26 13 2 6 5 5 4


1/2015

32. Bonnie Brae HELIGO 33. Forever Schoon MM CORNELIUS ET 34. A LINNE 35. Kellcrest HAPPINESS ET 36. Kellcrest SHOWSTAR ET 37. Bonnie Brae Copper YES SIR ET 38. Des Chamois PAT LARO 39. Nexus DREAMER 40. Forever Schoon SPECIAL K 41. Des Prairies FELIX 42. P-B TRIDENT´S LOT 43. Roi GALANT 44. Mardel VOLAGE ET 45. Blackaddar SHERLOCK 46. La Saphiniere CACYLITE ET 47. Kildare JEROME ET 48. Visserdale VALTSU ET 49. Purolan ORKKO 50. Kildare SYLVEST ET 51. Heikkilän OMPPU-LIMU 52. Ristitien JOHDE 53. Tyrisevän MIQUR 54. Kangassalon KELLI 55. Larch Grove MISCHIEF 56. PETERSLUND 1213 57. B JURIST 58. K LENS 59. Pärepuusaaren OSANDUR 60. Ruokoniemen ORAVA 61. Viikin RECORD 62. Suontaan JEHTA ET 63. Lars LARSGÅRD 64. Rauhaniemen IKE 65. Asmo SALE ET 66. Kilpisalon TOIVO 67. Korkeakummun IVAR 68. Asmo SAFIR ET 69. Ojaniityn RUMBA 70. BOTANS 71. Asmo OHITUS ET 72. Asmo SIIRAKKI ET 73. Kurhilan NEUMAN ET 74. Vehkalan KULLERO 75. Hyötylän PIUHA 76. Rinteen ONNENPOJU 77. Lammin LIFE 78. Niemelän OOPPIUM 79. Pulkkalan NÄKY 80. Peltosaaren MELLI 81. Saukon JOACHIM 82. Valkaman LAIVA 83. Alhaisten LÖÖPERI 84. Asmo TOSIKKO ET 85. Lusi-Kottilan LUIRO 86. Vanhatalon MUKSU 87. Laurilan IPOLLO 88. Pulkkalan PRIHA ET 89. Heikkilän KINGI 90. Hirvivainion KUOPUS 91. Lammin JIFFE 92. Haralan ETRO 93. Suontaan NOCTURNO 94. Asmo NYYRIKKI ET 95. Koirasalmen KARI

Ayrshire-lehti

63 36 30 27 25 38 39 30 42 21 36 22 40 38 31 38 32 196 27 22 56 150 152 70 192 83 35 56 54 78 60 44 20 62 43 41 31 21 25 24 33 32 31 31 20 83 63 23 22 57 51 51 31 49 42 36 34 38 30 27 26 24 24 23

33 % 33 % 33 % 33 % 32 % 31 % 30 % 30 % 28 % 28 % 27 % 27 % 25 % 23 % 22 % 21 % 21 % 18 % 18 % 18 % 17 % 16 % 15 % 15 % 14 % 14 % 14 % 12 % 12 % 11 % 11 % 11 % 10 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 8 % 8 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 9 8 9 8 11 12 9 11 6 10 6 10 8 7 8 7 35 5 4 9 24 24 10 27 12 5 7 7 8 7 5 2 6 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

19 11 11 11 15 21 11 19 12 11 13 3 12 20 19 21 14 73 14 3 15 25 34 36 54 24 8 15 17 33 16 6 6 31 30 11 14 6 4 5 15 9 6 8 5 20 20 7 3 13 19 7 19 4 7 5 12 3 2 4 4 2 3 2

13 10 6 7 1 3 10 0 14 3 5 7 11 9 5 6 8 61 4 6 10 63 35 19 56 28 13 17 15 22 15 15 4 19 5 10 11 8 8 5 12 10 4 11 9 15 18 7 7 15 9 13 9 16 10 12 12 10 12 4 4 10 9 10

10 3 3 0 1 2 6 2 4 1 8 6 7 0 0 3 3 25 4 9 21 37 59 4 55 19 9 17 15 14 22 18 8 6 4 16 3 5 11 12 4 11 19 10 5 44 22 8 11 27 21 29 2 28 24 18 9 25 16 19 18 12 12 11 65


Ayrshire-lehti

1/2015

Elämäni lehmä Kellcrest Nova ET Vuonna 1999 ostin ensimmäisen tuontialkioni Kanadasta. Sain tiineyden ja lehmävasikan, eli hyvää tuuria oli matkassa. Kellcrest Nova ET AF-VG85 (synt. 28.12.1999) osoitti minulle, miten samalla ruokinnalla ja samoissa olosuhteissa saadaan aikaan aivan erityyppisiä eläimiä. Nova kasvoi korkeutta siinä missä jotkut muut hiehoni leveitä selkäfileitä ja pak-

suja takareisiä, ja takajalkojen väliin jäi avoin tila utareelle. Novan rakenne miellytti myös tuomareita, sillä se valittiin Ayrshire Junior Championiksi Välkky-karjanäyttelyssä vuonna 2001. Samana vuonna se voitti luokkansa myös Ammujaisissa. Ensikkona se valittiin sekä Ayrshire Vuosinäyttelyn että Farmari-messujen Ayrshire Championiksi.

Nova polveutui hienosta lehmäperheestä Kellcrestin karjasta. Sen suvussa oli hieno rakenne ja paljon maitoa, mutta hiukan alhaiset pitoisuudet, ja samat ominaisuudet ovat periytyneet perheessä edelleen. Novan emä Kellcrest Perfection EX90 4E lypsi elinikäistuotoksen 63 618 kg, paras 305 pv 12 718 - 3,8 - 3,3, emänemä Kellcrest Countess 81 542 kg ja paras 305 pv 12 205 - 3,6 - 3,2 ja emänemänemä Kellcrest Sophia’s Desire 128 070 kg ja paras 305 pv 11 427 - 4,1 - 3,4. Nova poiki vuoden 2002 helmikuussa sonnivasikan Kangassalon Kellistä. Tuohon aikaan lähes kaikki Suomessa asuvat tuontieläimet asuivat ydinkarjassa, jonne oli Ruotsista tuotu sonninemätasoisia eläimiä. Koska tuontieläinten jalostusarvot eivät sukutietojen puutteellisuuden takia päässet nousemaan eläinten todellista perinnöllistä tasoa vastaavaksi, oli laskentamenetelmään tehty ”tuontieläinkorjaus”, jossa tyhjän emätiedon paikalle oletettiin ryhmä, jonka taso vastasi samana vuonna syntyneitä keinosiemennyssonneja. Tämä

tuontieläinhyvitys päätettiin poistaa laskennasta. Jotkut epäilivät, että Ahonkiven Olavin Sagan palkitseminen Karjatila-näyttelyn korkeimmasta jalostusarvosta +32 siivitti tämän päätöksen tekoa, mutta virallinen selitys oli, että hyvitys katsottiin tarpeettomaksi, koska linkit Suomen ja Ruotsin välillä olivat vahvistuneet, ja ydinkarjan ruotsintuonnit

66

korjaus yliarvosti jonkin verran tuontieläimiä, joiden indeksit nousivat helposti korkeiksi. Novakin sai sonninemätasoisen indeksin +24, ja sen poika myytiin keinosiemennyskäyttöön. Alhaisten Raggari kuitenkin karsittiin kasvukokeessa, koska se oli liian ”korkea, kapea ja luiseva sonni”. Novan korkea lehmäindeksi koki syöksykierteen, kun

Kellcrest Nova ET (vas.) ja Alhaisten Timantti. Kuva Eliisa Kumpula

saivat oikeudenmukaisemmat arvot ilman emätietokorjausta. Tämä oli varmasti totta, mutta Kanadan ja Suomen väliset linkit olivat tässä vaiheessa peräisin 80-luvulla tuoduista Rebelistä, Amigosta, Johnnysta ja Liberacesta, ja kun ainoat linkit sukuun löytyivät todella kaukaa, Novan jalostusarvo romahti kertaheitolla miinukselle, ollen alimmillaan komeasti


1/2015

-30. Samaan aikaan Nova itse paukutti 305 päivän tuotokseksi 11 536 - 3,9 - 3,1. En vieläkään suostu uskomaan, että Nova olisi periyttänyt parempia geenejä silloin, kun sen indeksi oli +24, verrattuna siihen, millaisia geenejä se periytti, kun sen jalostusarvo oli 54 pistettä alhaisempi. Pienillä laskukaavan muutoksilla saadaan aikaan suuria eroja jalostusarvoihin. Huuhtelin Novaa hiehona Woodland View Pardnerilla, ja tästä huuhtelusta syntyi Alhaisten Rosella ET AF-VG84, joka poiki 5 kertaa ja lypsi parhaan 305 pv 10 916 - 4,0 - 3,1. Rosellan kohtaloksi koitui reväh-

Ayrshire-lehti

täminen sammakoksi pihaton liukkailla palkeilla kovassa kiimassa. Rosellaa olen käyttänyt monilla luennoillani esimerkkinä siitä, miten hyvä lehmä kehittyy hiehosta aikuiseksi. Kumpulan Eliisa osti Rosellan vuosikkaan tyttären Alhaisten Timantin, ja kaupan yhteydessä sovimme, että Timantin emänemä Nova pääsee Eliisan hyvään hoitoon nauttimaan parsinavetan palveluista. Nova, joka oli luonteeltaan todellinen diiva, ei sopeutunut pihattoon, jossa ei sen mielestä ollut kunnollista täyshoitoa. Nova eli onnellisena Eliisan hoivissa vajaan vuoden, kunnes se vii-

dennen poikimisen yhteydessä kuoli äkilliseen kohtuvaltimon repeämään. Novan tyttärentytär Alhaisten Timantti ET AF-VG86 (Covey-Palmyra Olympic Ripken) lypsää edelleen Eliisan hyvässä hoivassa, ja se saavutti 100 000 kilon tuotosrajan viime kesänä 8 kertaa poikineena. Timantin 8 lypsykauden keskituotos on yli 12 000 kiloa, ja paras 305 13 171 kg. Timantin jalostusarvo on reippaasti miinuksella, mutta sen tyttäret osaavat silti lypsää: Kuusiniemen Yellowstonen (Copper) paras 305 pv on 14 210 kg ja Kuusiniemen Venezuelan

(Conn) 11 131 kg. Minä koin elämäni tähtihetkiä, kun Suomen Ayrshirekasvattajat huomioivat myös Timantin kasvattajan jakaessaan hienoja 100-tonnarilautasiaan. Nuo kukkaset ja lautanen ovat tässä vieressäni, kun kirjoitan, ja vieläkin silmät kostuvat siitä tunteesta, jonka koin tuota palkintoa vastaanottaessani. Hieno päätös 27 vuotta kestäneelle uralleni ayrshirejalostajana. Toivottavasti pystyn toimimaan rodun parhaaksi myös tässä uudessa roolissani. Sari Alhainen

Ilona Ilona syntyi iloksemme 10.12.1994 ja eli lehmäksi todella pitkän elämän. Ilona kuoli omaan parteensa viime keväänä oltuaan jo muutaman vuoden eläkkeellä. Se lähti saappaat jalassa, eikä lopetuspäätöstä tarvinnut tehdä. Ilona oli todellakin eläkepaperinsa ja parsipaikkansa ansainnut. Sen elinikäistuotos oli 115 002 kg maitoa. Ilona oli kaksi kertaa karjanäyttelyissä Best in Show: vuonna 2003 Välkyssä Tampereella ja 2004 Satakunnassa. Hetket näyttelykehässä Ilonan kanssa ovat olleet karjanhoitajaelämäni tähtihetkiä. Ilona oli luonteeltaan linssilude ja tähtiainesta jo pienestä pitäen. Toki tarvitaan kestävät jalat ja upea, kestävä utare, jos mielii pyrkiä lehmämaailman misseyteen. Ja nehän Ilonalta löytyivät. Kun selaan omia kuviani, niin Ilona on tähti niissäkin.

Mamma osasi aina kerätä sympatiapisteet. Tämän talon vanhaisäntä opetti aikoinaan Ilonan syömään Sisu-karamelleja samalla, kun söi niitä itsekin. Ne pysyivät rouvan herkkuna, kuten myös suklaa. Melkein kaikki makea kelpasi,

paitsi ei hillomunkit, hilloa ei rouva sietänyt ja sylkäisi pois, jos joku erehtyi tarjoamaan. En tiedä pystynkö enää koskaan rakastamaan jotain lehmää niin kuin Ilonaa. Kun lehmärouva oli kuolemankielissä magnesiumhalvauksen takia

syksyllä 2004, taisin valvoa muutaman vuorokauden yhteen putkeen Ilonan vieressä navetalla. Mutta Ilona nousi lopulta ihan itse ylös. Päivi Eronen

Ilona. Kuva Sakari Äijö

67


Ayrshire-lehti

1/2015

Elämäni lehmä

Alhaisten Soilikki Jotkut lehmät ovat vähän suurempia persoonia ja omistajalleen merkityksellisempiä kuin lehmät yleensä. Niiden lehmien tarinoihin nivoutuu paljon muitakin asioita kuin tuotosluvut ja jälkeläiset. Ne lehmät ovat lehmiä isolla L:llä ja niistä jää paljon vahvoja muistoja. Alhaisten Soilikki oli sellainen lehmä.

Alhaisten Soilikki lähes 11-vuotiaana. Kuva Salla Rautio

Alhaisten Soilikki syntyi Sari ja Risto Alhaisen tilalla Kalvolassa joulukuussa 2003. Sen emä oli Alhaisten Orvokki (i. Lagace Billy) ja isä Roi Galant. Opiskelin tuolloin Mustialassa agrologiksi ja kävin toisinaan Alhaisten tilalla. Joskus sanoin Sari Alhaiselle, että jonakin päivänä vielä haluaisin ostaa eläimen Alhaisten karjasta ja mietin, että esimerkiksi Alhaisten Orvokki olisi sellainen lehmä, jonka jälkeläisen voisin haluta. Kesäkuulle 2004 Alhaisiin suunniteltiin huutokauppaa, jonka puitteet olisivat ihan toista kuin mihin huutokaupoissa oli Suomessa aiemmin totuttu. Tein kesällä erikoistumisharjoittelua MaitoAuralla, ja jo harjoittelusta sovittaessa kerroin, että tahtoisin päästä huutokauppaan. Tuskinpa olisi Maito-Auran Petri Uusitalo osannut arvata, miten suuri merkitys tuolla päivällä minulle lopulta oli, mutta onneksi ymmärrystä löytyi ja

68

sain sen yhden päivän vapaaksi. Menin huutokauppaan somerolaisten Päivi Erosen ja Jouni Paakkosen kanssa. Jouni tiesi, että haaveilin Soilikista. Soilikki myytiin heti ensimmäisenä. Se tuotiin kukilla reunustetun kehän keskelle viimeisen päälle puunattuna, kuten kaikki myytävät eläimet vuorollaan. Huusin Soilikkia, mutta sen hinta kohosi nopeasti opiskelijan ulottumattomiin. Kun meklarin nuija kolahti kolmannen kerran myynnin merkiksi, Jouni tuli sanomaan: ”Se on sinun.” Jalat meinasivat lähteä alta sillä hetkellä. Soilikki muutti Päivin ja Jounin hoiviin Somerolle. Maksoin sen hinnasta puolet, minkä jälkeen tililleni jäi 3,5 €.

Loput lupasin maksaa työlläni Päiville ja Jounille. Jokaisen lypsykerran ja klipatun eläimen kirjasin ylös, kunnes vaadittu summa oli kasassa. Se kirjanpitolappu on tallessa edelleen.

Pioneerilehmä

Soilikin kanssa ehdin kokea paljon. Normaalin navettaarjen lisäksi kävin Soilikin kanssa näyttelyissä. Yhteensä näyttelyreissuja kertyi seitsemän, joista ensimmäisellä Soilikki oli vähän yli puolivuotias ja viimeisellä 50-tonnari. Lisäksi se on ollut monessa asiassa ensimmäinen. Soilikki on ensimmäinen GP-luokitettu lehmäni (luokitustulos toisen poikimisen jälkeen AF-GP81),

ensimmäinen All Stars -lehmäni, ensimmäinen lehmä, jonka kanssa olen voittanut showmanshipin (Mustiala Handler 2006) ja ensimmäinen, jonka vasikan olen myynyt tilasonniksi. Lisäksi se on ensimmäinen (ja toistaiseksi ainoa) lehmä, jolle olen joutunut toimimaan terapeuttina. Ensikkona Soilikki sai laidunhalvauksen ja fiksuna lehmänä se järkeili, että ulos ei kannata mennä, koska siellä tulee paha olo. Se siis päätti lakata laiduntamasta siitä huolimatta, että lain mukaan parsinavettalehmien tulee ulkoilla. Kun lehmät laskettiin lypsyn jälkeen ulos, Soilikki teki portilla U-käännöksen ja palasi rakettina sisään, monesti ja ihan riippumatta siitä, mitä oli edessä. Siispä Sallalle tehtävä: tee jotain, että Soilikki pysyy ulkona. Laitoin lehmälle riimun päähän ja ajattelin, että pidän siitä kiinni, jos se lähtee kohti navettaa. Ei toiminut, lehmä paineli sisälle. Seuraavaksi laitoin riimuun lisäksi narun. Sitten Soilikki pysyi hallinnassa ja pystyin estämään sen sisätiloihinsiirtymissuunnitelmat. Tosin jouduin kulkemaan reilun tunnin sen kanssa laitumella. Soilikin laiduntamiseen liittyy myös toinen tarina. Joskus Päivi heräsi yöllä lehmän ammumiseen laitumella ja meni hieman huolestuneena katsomaan, mikä on hätänä. Ei siellä mitään hätää ollut, Soilikki vain ammui silkasta ammumisen ilosta keskellä laidunta. Päivi mietti, olikohan se ottanut vaikutteita emäntänsä karaokeinnostuksesta.

Luonnetta… Alhaisten Soilikki Semex Swedenin Jan Goweniuksen puunaamana ennen huutokauppaa kesäkuussa 2004. Kuva Laura Laiholahti

Soilikki oli arkirutiinien, kuten lypsyn, yhteydessä todella kiltti


1/2015

Ayrshire-lehti

Kukkalehmäperhe

Soilikin kanssa Mustialassa showmanshipin voiton jälkeen. Kuva Susanna Kankaanmäki

lehmä. Se myös rakasti klippausta, ainakin unohdettuaan sen, että tein joskus vahingossa klipperillä loven sen korvaan. Lovi korvassa -trauma kuitenkin parani täydellisesti, sillä viimeisillä näyttelyreissuilla taisin Soilikinkin pään ja korvat klipata niin, että lehmä makasi. Myöhemmin porukan talviklippaus oli aina aloitettava Soilikista, koska kokemuksesta opin, että työturvallisuussyistä Soilikin naapureita EI kannata edes yrittää klipata ennen Soilikkia. Soilikin mielestä sellainen ajatuskin oli aivan pöyristyttävä, ja se toi näkemyksensä esiin varsin painokkaasti. Soilikki kuitenkin myös tiesi oman arvonsa ja oli lehmäksi ehkä vähän liiankin älykäs. Ei lehmien tarvitsisi mielestäni kyseenalaistaa arkirutiineja. Soilikki teki joskus niin (sitähän se laidunnustraumakin tavallaan oli) ja jos jonakin päivänä jokin juttu ei sen arvolle sopinut, niin se sitten ei sopinut. Joskus se esimerkiksi päätti tyynen rauhallisesti jättää yhden lypsykerran väkirehut syömättä ja seisoi niin kaukana ruokintapöydästä kuin pystyi. Sitä ei häirinnyt sellainen pikkuseikka, että lypsäjällä oli ongelma, kun letkut eivät meinanneet riittää niin kauas. Sillä oli myös tilannetajua. Joskus, kun tilalla oli ollut lomittaja, lehmät eivät olleet kulkeneet laitumelta navettaan yhtä hyvin kuin tavallisesti. Jouni valitteli sitä navetassa Päiville, joka kuittasi asian niin, että lehmät ovat

akkoja, joista on kiva joskus tehdä miehille kiusaa. Jouni ei uskonut, jolloin Soilikki puuttui keskusteluun omalla tavallaan. Se heitti juomakupistaan vettä suoraan Jounin päälle. Siinä oli varmaan Päivillä pokassa pitämistä. Soilikilla oli lempinimi Hapannaama, mutta kyllä se vanhemmiten vähän pehmeni eikä ollut perusilmeeltään yhtä äreä kuin nuorempana. Vanhempana sen pystyi hakemaan laitumelta naruun tai sitä voi halata, kun se makasi. Olisiko nuorempana onnistunut? Ei todellakaan...

Soilikki opetti minulle käytännössä, mitä tarkoittaa lehmäperhe. Se poiki itse seitsemän kertaa tehden viisi tytärtä ja kaksi poikaa. Myös suurin osa tyttäristä ja tyttärentyttäristä on tehnyt enemmän lehmäkuin sonnivasikoita. Soilikin suvussa olen pitänyt kukkateeman (ainakin lehmävasikoilla): Soilikki teki tyttäret SaRan Ulpukka (Kurhilan Neuman), SaRan Valkovuokko (Purolan Orkko), SaRan Asteri (Yellow Briar Journeyman), SaRan Iris (Palmyra Poker Riggins) ja SaRan Keijuruusu (Faucher Homerun). Ensimmäinen sonni meni välitykseen, mutta toinen poika, SaRan Jalava (Nexus Dreamer), myytiin tilasonniksi. Tällä hetkellä Soilikin sukua on minulla seitsemän eläintä, mutta tieto voi olla pian vanhentunutta, sillä yksi hieho on poikimassa. Soilikki ehti lypsää 75 000 kilon elinikäistuotoksen ja eli lähes 11-vuotiaaksi. Sen kohtaloksi koitui hedelmällisyys: sitä ei saatu enää kantavaksi 7. poikimisen jälkeen. Soilikin paras 305 päivän tuotos tuli 4. kaudella: 11 219

- 4,47 - 3,09. Toivoisin, että joku Soilikin jälkipolvista vielä löisi vanhan mamman sekä tuotoksessa että luokituksessa.

Jotain suurempaa

Soilikkiin, sen ostoon ja omistamiseen liittyy vielä paljon suurempiakin asioita. Vaikka Soilikki ei ollut ensimmäinen oma lehmäni, sen ostaminen ei ehkä ollut järkevän ajattelun riemuvoitto (kuten ei ollut ensimmäisen eläimenikään osto), kun ottaa huomioon, ettei minulla ollut omaa navettaa tai karjaa. Silti en ole sen ostoa katunut puolta sekuntiakaan, ikinä. Soilikki eli vähän yli kymmenen vuotta Päivin ja Jounin hoidossa. Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon tapahtumia, iloa ja surua, elämää, ja kymmenessä vuodessa ihmisiinkin ehtii tutustua melko tarkkaan. Soilikki vahvisti käsitykseni siitä, että aina ei kannata seurata vain järjen ääntä vaan joskus täytyy uskaltaa tehdä asioita, jotka eivät välttämättä ole järkeviä, mutta tuntuvat silti ehdottoman oikeilta. Salla Rautio

Alhaisten Soilikki 50-tonnarina, kuvattuna Porin Farmarissa 2011. Kuva Tiina Tahvonen

69


Ayrshire-lehti

1/2015

Laatulehmien lista

ALL STARS

Ayrshirekasvattajat julkaisee All Stars -laatulehmien listan kerran vuodessa Ayrshire-lehden kevään numerossa. Listalle pääsevät vähintään luokitustuloksen AF GP-80 saaneet lehmät, joiden paras 305 päivän tuotos on vähintään 9500 kg maitoa. Lehmät listataan paremmuusjärjestyksessä luokitustuloksittain tuotoksen perusteella. Eläin voi parantaa asemiaan listalla saamalla paremman luokitustuloksen tai lypsämällä paremman 305 päivän tuotoksen. Lehmät pysyvät listalla niin kauan kuin ne ovat elossa. Poiston jälkeen lehmä pääsee vielä seuraavalle listalle, mutta ei enää sen jälkeen. Karjanomistajan tulee itse huolehtia lehmien tuotostietojen ja elossa olemisen tai poiston ilmoittamisesta. Jos tietoja ei päivitetä, lehmä putoaa pois listalta. All Stars -lehmien tiedot toimitetaan Salla Rautiolle, salla.rautio@gmail.com tai puh 050 525 6109.

ALL STARS - LAATULEHMÄT 1/2015 Luoki- tus Eläin Isä

Paras 305 pv tuotos

Lakt. Omistaja

EX 91-2E Bäckens Komålen Stjärna Komålen ET 11472 – 4,88 – 3,99 6. Laiholahti Laura ja Jouko Rounion Danesco 10120 – 4,64 – 3,66 5. Laiholahti Laura ja Jouko EX 90-4E Joukolan Vohveli EX 90-3E Kuortin Tilli Kildare Jerry 10897 – 4,34 – 3,54 3. Laiholahti Laura ja Jouko EX 90-3E Joukolan Viennetta Margot Calimero 10731 – 3,83 – 3,45 5. Laiholahti Laura ja Jouko EX 90 Rannan Tityy Kellcrest Ice Man 11399 – 3,77 – 3,32 7. Koljonen Aaro ja Mirja Margot Colargol 12057 – 3,18 – 3,23 3. Kallio Merja VG 88 Kurhilan Ympyrä VG 88 Joukolan Vaavikki Margot Calimero 11982 – 4,00 – 3,31 2. Laiholahti Laura ja Jouko VG 88 AT. Tunkki Kildare Jerry 9984 – 4,21 – 3,53 2. Tanner Jyri ja Tia 13171 4. Ahlholm Jari ja Anu VG 87 Korkiakosken Poker Adelain ET Des Chamois Poker VG 87 Lagace Iceman Model ET Kellcrest Ice Man 11884 – 4,23 – 3,38 7. Tanner Jyri ja Tia VG 87 Ylihaaviston Eeden Des Chamois Poker 10116 – 3,95 – 3,33 3. Koljonen Aaro ja Mirja VG 87 AT. HavisAmanda Palmyra Jerry Bendig 9579 – 3,76 – 3,08 2. Tanner Jyri ja Tia Bonnie Brae Heligo 12691 – 3,53 – 2,97 4. Kallio Merja VG 86 Rounion Beliissa VG 86 Palmyra Dame Edna ET Des Chamois Poker 12242 – 3,72 – 3,33 2. Laiholahti Laura ja Jouko VG 86 Des Prairies Princess ET Des Chamois Poker 11984 – 3,86 – 3,34 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 86 Ronde Conn Catherine ET Shady Walnut Conn 11244 – 3,80 – 3,10 4. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 86 Rannan Apu Des Chamois Poker 11106 – 3,77 – 3,01 4. Koljonen Aaro ja Mirja VG 86 Savinnan&Uusi-Suon Enkelinsiipi Margot Calimero 10754 – 4,23 – 3,42 3. Savikko Sanna VG 86 Rasilan Cal Pirpana Margot Calimero 10476 – 3,80 – 3,23 2. Viitanen Seija ja Hannu VG 86 Rounion Estancia Mapleburn Remington 10417 – 3,48 – 3,51 3. Viitanen Seija ja Hannu VG 86 Rannan Sonja1 Don-Sher Hector 10335 – 4,27 – 3,43 3. Koljonen Aaro ja Mirja VG 86 Kotikummun Elva Des Chamois Poker 10315 – 4,50 – 3,41 3. Halonen Tommi ja Vestman Sari VG 86 Faucher Poker Opal ET Des Chamois Poker 9884 – 4,19 – 3,46 1. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija VG 86 Korkiakosken Remi Elegance Mapleburn Remington 9639 3. Ahlholm Jari ja Anu VG 86 Savinnan Inkalilja Faucher Poker Erwin 9512 – 4,04 – 3,61 1. Savikko Sanna Palmyra Tri-Star Reality 12910 1. Ahlholm Jari ja Anu VG 85 Korkiakosken IncredibleBrown VG 85 Rounion HjärtaYlisma Rounion Uno ET 12213 – 3,4 – 3,38 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani VG 85 Rannan Ris Vienna Lagace Ristourn 11840 – 3,59 – 3,07 3. Koljonen Aaro ja Mirja VG 85 AT. Hauki Lagace Ristourn 11181 – 3,72 – 3,06 2. Tanner Jyri ja Tia VG 85 Korkiakosken Hector Evening ET Don-Sher Hector 11176 2. Ahlholm Jari ja Anu VG 85 Pakasen Valeriaana Shady Walnut Conn 10894 – 4,20 – 3,44 5. Pakkasmaa Pauliina VG 85 Lagace Iceman Diamond ET Kellcrest Ice Man 10750 – 4,17 – 3,26 3. Viitanen Seija ja Hannu VG 85 AT. Aalto Lagace Modem 10686 – 3,72 – 3,54 4. Tanner Jyri ja Tia VG 85 Korkiakosken Poker Amanda Des Chamois Poker 10568 2. Ahlholm Jari ja Anu VG 85 Ronde Conn YepYep ET Shady Walnut Conn 10565 – 4,11 – 3,02 5. Viitanen Seija ja Hannu

70


1/2015

Ayrshire-lehti

VG 85 Visserdale Sheila Margot Calimero 10556 – 4,06 – 3,13 2. Koljonen Aaro ja Mirja VG 85 Mapleburn Yvella ET BBB Kellogg 10404 – 4,04 – 3,49 3. Kallio Merja VG 85 Joukolan Amaretto Kellcrest He-Man ET 10271 – 4,08 – 3,50 3. Laiholahti Laura ja Jouko VG 85 Lunden Ice Man Tometta Kellcrest Ice Man 10270 – 3,50 – 3,15 6. Kallio Merja VG 85 Rannan Hali Kildare Jupiter 10023 – 4,12 – 3,64 2. Koljonen Aaro ja Mirja VG 85 Palmyra Cali Emelie ET Margot Calimero 10022 – 4,18 – 3,47 2. Huitin Holstein ja Ylönen Sini VG 85 Vuppu Shady Walnut Conn 9764 – 4,60 – 3,37 3. Mertanen Anne ja Juha VG 85 Majaniemen Hilla Ayr-Phoe Ideostar 9658 – 3,99 – 3,28 2. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 84 Ylihaaviston Talvikki Tyrisevän Miqur 13651 – 3,83 – 3,30 2. Koljonen Aaro ja Mirja GP 84 Rannan Fadu Margot Calimero 13109 – 4,58 – 3,21 4. Koljonen Aaro ja Mirja GP 84 Rannan Avena Orraryd 12292 – 3,69 – 3,22 2. Koljonen Aaro ja Mirja GP 84 Lehmuston Eila Visserdale Security 12248 – 4,8 – 3,6 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 84 Koiviston Yninä Pärepuusaaren Osandur 11980 – 4,31 – 3,57 4. Koiviston Tila Oy GP 84 Joukolan Allison Kellcrest Happiness 11780 – 4,19 – 3,41 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Lehmuston Agronomi ET Des Chamois Poker 11672 – 4,2 – 3,3 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 84 Hakamaan Hapu Lagace Ristourn 11479 – 4,26 – 3,26 2. Hakamaa Asko ja Heli GP 84 Oikarisen Ekstra Ayr-Phoe Ideostar 11408 2. Oikarinen Marianna ja Vesa GP 84 Rannan Tettiina Kildare Jerry 11364 – 4,36 – 3,17 6. Koljonen Aaro ja Mirja GP 84 Kyytselän Hector Yamba Don-Sher Hector 10911 – 3,72 – 3,29 5. Kotila Minna ja Pasi GP 84 Joukolan Yeera Don-Sher Hector 10671 – 3,92 – 3,34 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 84 Pakasen Valkovuokko Birghdale Copper 10653 – 4,07 – 3,20 2. Pakkasmaa Pauliina GP 84 Lehmuston Ällä Don-Sher Hector 10512 – 5,3 – 3,6 3. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 84 Oikarisen Hurraa Kildare Jerome 10414 2. Oikarinen Marianna ja Vesa GP 84 Pakasen Anemone Don-Sher Hector 10410 – 4,17 – 3,23 4. Pakkasmaa Pauliina GP 84 Majaniemen Ekstaasi Des Prairies Potter 10253 – 3,67 – 3,24 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 84 Des Prairies Ytyliina ET Kildare Jerry 10084 – 3,80 – 3,28 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 84 Rannan Antonina Mapleburn Remington 9890 – 4,12 – 3,07 3. Koljonen Aaro ja Mirja GP 84 Des Chamois Princess ET Duo Star Normandin 9799 – 4,42 – 3,18 3. Halonen Tommi ja Vestman Sari Bonnie Brae Copper YesSir 9791 2. Oikarinen Marianna ja Vesa GP 84 Oikarisen Hedda GP 84 HH. Victoria Lindero 9697 – 4,47 – 3,33 3. Änkö Sari GP 84 Joukolan Heissan Beau Lac Nemo 9626 – 4,04 – 3,09 2. Laiholahti Laura ja Jouko Terrace Bank Everest 9624 – 3,96 – 3,16 2. Koljonen Aaro ja Mirja GP 84 Rannan Hildur GP 83 Laurikaisen Audi Ruokoniemen Orava 14748 2. Oikarinen Marianna ja Vesa GP 83 ASMO Upea ET Tyrisevän Miqur 13211 – 4,30 – 3,63 7. Suutari Pekka GP 83 Joukolan Urrican Bonnie Brae Heligo 13113 – 3,94 – 3,45 4. Laiholahti Laura ja Jouko Margot Calimero 13028 3. Ahlholm Jari ja Anu GP 83 Korkiakosken Fanny GP 83 Helmi Palmyra Jerry Bendig 12854 – 4,56 – 3,35 2. Tammenpään mty GP 83 Joukolan Aniston Mapleburn Remington 12260 – 3,66 – 3,47 2. Ylimäki Susanna ja Jari GP 83 Kurhilan Elysee Shady Walnut Conn 11770 – 3,75 – 3,22 2. Kallio Merja GP 83 Rannan Uraliisa Kildare Jerry 11528 – 4,12 – 3,25 6. Koljonen Aaro ja Mirja GP 83 HH Etäällä Bonnie Brae Heligo 11456 – 4,18 – 3,38 3. Kotila Minna ja Pasi GP 83 Koivulinnan Virva Forever Schoon Special K 11417 – 4,09 – 3,06 5. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 83 Kurhilan Abba Margot Calimero 11408 3. Oikarinen Marianna ja Vesa GP 83 Hirvitarhan Exsus Des Prairies Potter 11321 – 4,74 – 3,40 3. Mertanen Anne ja Juha GP 83 Majaniemen Ilo-ET Palmyra Tri-Star Reality 11244 – 3,78 – 3,07 2. Kotila Minna ja Pasi GP 83 Joukolan Hassu-Regan Lagace Ristourn 11225 – 4,78 – 3,79 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Joukolan Ainikki Faucher Futis ET 10990 – 4,67 – 3,79 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Ikkeläjärven Helluunen Mapleburn Remington 10859 – 3,84 – 3,39 2. Rintala Sanna ja Mauri sekä Ikkeläjärvi Katariina ja Veli GP 83 Rasilan Vitja Covey-Farms Romeo 10839 – 4,44 – 3,10 3. Viitanen Seija ja Hannu GP 83 Incredible Palmyra Tri-Star Reality 10806 – 4,21 – 3,37 1. Järvinen Jaana ja Välilä Jani GP 83 Tasankolan Elena Kellcrest Ice Man 10703– 4,17 – 3,75 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 83 Rantaniityn Hanke R Facet 10700 – 4,49 – 3,69 1. Hännikäinen Outi GP 83 Bäckens Karamilk Olga Blackaddar Karamilk 10617 – 4,01 – 3,45 3. Änkö Sari GP 83 Majaniemen Tilli Des Chamois Pat Laro 10597 – 4,54 – 3,42 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 83 Aniston Des Chamois Poker 10588 – 4,65 – 3,34 4. Mertanen Anne ja Juha Des Prairies Potter 10536 – 5,1 – 3,5 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 83 Lehmuston Edna GP 83 AT. Amanda Des Chamois Poker 10445 – 4,35 – 3,30 3. Tanner Jyri ja Tia GP 83 Pakasen Viivi Forever Schoon Special K 10359 – 4,05 – 3,30 2. Pakkasmaa Pauliina

71


Ayrshire-lehti

1/2015

GP 83 Rounion Adaalia Mapleburn Remington 10189 – 4,43 – 3,80 4. Laiholahti Laura ja Jouko GP 83 Kulmalan Hilda Kilpisalon Toivo 10079 – 3,26 – 2,67 2. Rintala Sanna ja Mauri GP 83 Mapleburn Sylvester Ariel ET Embryo-Star Sylvester 10017 4. Ahlholm Jari ja Anu GP 83 Uusi-Suon Vanessa McCornic Nelson 9929 – 4,51 – 3,35 5. Savikko Sanna GP 83 DesChamois Pitaya ET Don-Sher Hector 9879 – 3,26 – 3,37 2. Rinkinen, Huotari, Räikkönen, Kivilahti GP 83 Joukolan Ilmikki Palmyra Tri-Star Burdette 9661 – 4,13 – 3,71 1. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 Pakasen Tiramisu Kildare Jerry 13615 – 4,15 – 3,41 4. Pakkasmaa Pauliina GP 82 Joukolan Fiksu Shady Walnut Conn 12491 – 4,00 – 3,32 4. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 Korkiakosken Remi Escada Mapleburn Remington 12270 3. Ahlholm Jari ja Anu GP 82 YetSet Larch Grove Mischief 12224 – 4,59 – 3,15 4. Mertanen Anne ja Juha GP 82 Pakasen Yrtti Kildare Dupont ET 12155 – 4,07 – 3,22 5. Pakkasmaa Pauliina GP 82 Ketolan Ipana Rinta-Erkkilän Arvaus 12099 – 4,26 – 3,23 2. MTY Finnilä GP 82 Lehmuston Agraari ET Des Chamois Poker 12045 – 4,0 – 3,1 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 82 Lallin Uranium Birghdale Copper 11942 – 3,81 – 3,21 6. Laiholahti Laura ja Jouko GP 82 Karhilan Wilma Covey-Farms Romeo 11703 – 2,55 – 3,03 3. Jyrkinen Hannu ja Merja GP 82 Lehmuston Armi Mapleburn Remington 11458 – 3,1 – 3,1 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 82 Lehmuston Yle Don-Sher Hector 11441 – 4,1 – 3,4 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 82 Näpinmäen Aura Kellcrest Ice Man 11361 – 4,80 – 3,56 2.3. Pesonen Helena GP 82 Tasankolan Elviira Rannan Vaahto 11349 – 3,48 – 3,26 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 82 Uusi-Suon Poker Eye ET Des Chamois Poker 11248 – 4,11 – 3,21 2. Suutari Pekka GP 82 Kotikummun Ananssi Des Chamois Poker 11141 – 4,01 – 3,46 4. Halonen Tommi ja Vestman Sari GP 82 Uudispihan Jääprinsessa R Facet 10948 – 3,50 – 3,22 1. Kärkkäinen Arja ja Asko GP 82 Rasilan Viuhka Birghdale Copper 10921 – 4,17 – 3,17 3. Viitanen Seija ja Hannu GP 82 Joukolan Aloha Mapleburn Remington 10911 – 3,52 – 3,38 3. Kotila Minna ja Pasi GP 82 Pohjolan Ämmä Rannan Uamu 10845 – 4,92 – 3,87 2. Pohjola Anna-Maija ja Tuomo GP 82 Ketolan Hepene Terrace-Bank Everest 10722 – 5,00 – 3,54 2. MTY Finnilä GP 82 Rasilan Alma Kellcrest He-Man ET 10685 – 3,90 – 3,28 3. Viitanen Seija ja Hannu Kildare Uliver ET 10660 – 4,92 – 3,43 3. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 82 Koivulinnan Yölintu GP 82 Näpinmäen Emily Kellcrest Ice Man 10552 – 3,68 – 3,35 3. Pesonen Helena GP 82 Rasilan Ulpu Shady Walnut Conn 10543 – 4,14 – 3,46 2. Viitanen Seija ja Hannu Majaniemen Valerdo 10541 – 3,77 – 3,42 3. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 82 Majaniemen Elovena GP 82 Joukolan Yosetti Don-Sher Hector 10521 – 3,90 – 3,30 3. Laiholahti Laura ja Jouko Shady Walnut Conn 10483 – 3,86 – 3,42 3. Laiholahti, Huitti & Ranta, GP 82 Karhilan FinaMarie Kärkkäinen, Suutari Asmo Hallebo Heppu ET 10426 – 4,45 – 3,64 1. Tammenpään mty GP 82 Jane Des Chamois Poker 10383 –4,47 – 3,59 3. Kallio Merja GP 82 Uusi-Suon Anna GP 82 Rapakon Elokuu Des Prairies Potter 10303 – 3,95 – 3,43 2. Kärkkäinen Harri ja Heikkinen Hannakaisa GP 82 Päivölän Hekuma Niemen Utu 10277– 3,96 – 3,32 2. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 82 Joukolan Albertta Kellcrest He-Man ET 10226 – 4,44 – 3,35 3. Laiholahti Laura ja Jouko Des Prairies Potter 10094 – 4,78 – 3,37 3. Mertanen Anne ja Juha GP 82 Exel GP 82 Paakkosen Ilona Mäkelän Ulaus 10067 – 3,98 – 3,17 7. Paakkonen Jouni ja Eronen Päivi GP 82 Päivölän Cinderella Des Chamois Poker 10027 – 4,01 – 3,42 3. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija GP 82 Koivulinnan Anceliga Mapleburn Remington ET 9990 – 3,71 – 3,12 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 82 Salintuvan Helinä Des Prairies Potter 9963 – 4,47 – 3,50 2. Lakso Kati ja Matti GP 82 Kurhilan Yllätys Don-Sher Hector 9890 2. Oikarinen Marianna ja Vesa GP 82 Lehmuston Yasmin Kellcrest Unix ET 9838 – 4,0 – 3,1 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 82 Lehmuston Ayia Mapleburn Remington 9833 – 3,8 – 3,5 3. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 82 Hakapellon Huippu Palmyra Jerry Bendig 9759 – 4,01 – 3,52 2. Ylimäki Susanna ja Jari GP 82 Alhaisten Helmi Lagace Ristourn 9747 – 3,86 – 3,22 1. Kivilahti Jani ja Räikkönen Saija Lagace Ristourn 9684 2. Oikarinen Marianna ja Vesa GP 82 Oikarisen Hyödyke GP 82 Pakasen Amaretto Margot Calimero 9644 – 5,15 – 3,74 3. Pakkasmaa Pauliina GP 82 Änkön Yolanda Purolan Orkko 9644 – 4,29 – 3,52 2. Änkö Sari GP 82 Marbrae Alfa-Peta ET Lagace Modem 9557 – 4,50 – 3,56 3. Laiholahti Laura ja Jouko Des Chamois Poker 13743 – 4,02 – 3,26 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Lallin Apropo Ayr-Phoe Ideostar 12372 – 3,75 – 3,33 2. Koiviston Tila Oy GP 81 Koiviston Heinähattu GP 81 Joukolan Alma Duo Star Normandin 11876 – 4,29 – 3,48 3. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Uusi-Suon Äppelsider Don-Sher Hector 11771 – 3,89 – 3,69 3. Laiholahti Laura ja Jouko

72


1/2015

Ayrshire-lehti

GP 81 Ranta-Seppälän Ehtoo Des Prairies Potter 11472 – 4,43 – 3,33 3. Kotila Minna ja Pasi GP 81 Lehmuston Enna Kellcrest Happiness 11471 – 4,5 – 3,3 3. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 81 Näpinmäen Aivina Lagace Uddepum ET 11403 – 5,10 – 3,54 4. Pesonen Helena GP 81 R.K.R. Hertta ET Don-Sher Hector 11356 – 4,17 – 3,48 2. Kallio Merja GP 81 Nikkilän Amalia Kildare Darude ET 11277 – 3,64 – 3,39 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Ketolan Hali Des Prairies Potter 11255 – 5,22 – 3,50 2. MTY Finnilä GP 81 Alhaisten Soilikki Roi Galant 11219 – 4,47 – 3,09 4. Rautio Salla GP 81 Etevä Viikin Record 11156 – 3,76 – 2,91 2. Rintala Sanna ja Mauri GP 81 Kulmalan Herne Saarihaan Tuima 11142 – 3,67 – 3,49 2. Rintala Sanna ja Mauri GP 81 Pohjolan Etumerkki Kildare Sylvest ET 11082 – 3,78 – 3,10 3. Pohjola Anna-Maija ja Tuomo GP 81 Enne Asmo Safir 11081 – 2,80 – 2,68 2. Rintala Sanna ja Mauri GP 81 Pohjolan Valinta Rounion Taiga ET 11043 – 4,03 – 3,18 6. Pohjola Anna-Maija ja Tuomo GP 81 Joukolan Emmeli Duo Star Normandin 10998 – 4,46 – 3,70 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Kotikummun Angervo Des Chamois Poker 10852 – 4,64 – 3,57 4. Halonen Tommi ja Vestman Sari GP 81 AT. Rossi Woodland View Pardner 10794 – 3,88 – 3,16 8. Tanner Jyri ja Tia GP 81 HH ElmaElli Lagace Ristourn 10780 – 3,66 – 3,31 1. Kotila Minna ja Pasi GP 81 Hjärterum Billy Betsy Lagace Billy 10771 – 3,70 – 3,01 5. Viitanen Seija ja Hannu GP 81 Korkiakosken Fairytale Woodland View Pardner 10752 3. Ahlholm Jari ja Anu GP 81 Moision Heluna Palmyra Tri-Star Reality 10743 – 3,46 – 3,32 2. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 81 Hirvitarhan Honey Shady Walnut Conn 10731 – 4,95 – 3,65 2. Mertanen Anne ja Juha GP 81 Joukolan Ammu-Lisa Des Chamois Poker 10623 – 4,40 – 3,59 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Pakasen Vehnä Kildare Dupont ET 10527 – 3,88 – 3,29 3. Pakkasmaa Pauliina GP 81 Koiviston Ihana Palmyra Tri-Star Burdette 10495 – 2,75 – 2,78 1. Koiviston Tila Oy GP 81 Pohjolan Etti Mapleburn Remington 10353 – 4,02 – 3,37 3. Pohjola Anna-Maija ja Tuomo GP 81 HH Vunukka ET Lindero 10297 – 4,62 – 3,35 4. Kotila Minna ja Pasi GP 81 HH Amalia ET Mapleburn Remington 10233 – 4,7 – 3,1 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 81 Laukkalan Happi A Linné 10194 – 4,15 – 3,58 2. Kärkkäinen Arja ja Asko GP 81 Haiti R Facet 10177 – 5,03 – 3,99 1. Tammenpään mty GP 81 Oikarisen Heilimo Ayr-Phoe Ideostar 10120 2. Oikarinen Marianna ja Vesa Kilpisalon Toivo 10038 – 4,40 – 3,63 1. Mönkkönen Marja ja Pekka GP 81 Tuulenkujan Herne GP 81 Lehmuston Huippu Beau Lac Nemo 99966 – 4,8 – 3,4 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 81 Rasilan Ametisti Lagace Modem 9963 – 4,84 – 3,24 3. Viitanen Seija ja Hannu Palmyra Tri-Star Reality 9870 – 3,76 – 3,24 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 81 Uudispihan Horsma ET GP 81 Ketolan Hertta Ayr-Phoe Ideostar 9731 – 4,19 – 3,18 2. MTY Finnilä Des Chamois Poker 9702 – 4,86 – 3,41 3. Viitanen Seija ja Hannu GP 81 Kildare Annie ET GP 81 Uusi-Suon Whisky Birghdale Copper 9693 – 3,33 – 3,03 2. Hakamaa Asko ja Heli GP 81 Ketolan Imu Purolan Orkko 9616 – 4,94 – 3,87 2. MTY Finnilä Lagace Modem 9592 – 4,91– 3,28 2. Toikka Hannu ja Tiina GP 81 Toikan Ajatar GP 81 Joukolan Ibana Faucher Poker Enrique 9565 – 4,41 – 3,44 1. Laiholahti Laura ja Jouko GP 80 Oikarisen Vaski B Jurist 14158 4. Oikarinen Marianna ja Vesa GP 80 Femmi Toona 13362 – 3,79 – 3,50 6. Koljonen Aaro ja Mirja Asmo Sortti 13258 – 4,33 – 3,43 5. Mty Rauhamaa GP 80 Uska GP 80 Lehmuston Energy Rasilan Yafir 12995 – 4,2 – 3,3 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 80 Joukolan Ectoriina Don-Sher Hector 12518 – 4,77 – 3,69 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 80 Kuortin Tattari Tyrisevän Miqur 12307 – 3,23 – 3,42 5. Kallio Merja GP 80 Joukolan Ihme Palmyra Tri-Star Reality 12264 – 3,78 – 3,20 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 80 Tuulenkujan Helinä Kilpisalon Toivo 11973 – 3,47 – 3,52 1. Mönkkönen Marja ja Pekka GP 80 Asteri Birghdale Copper 11874 – 4,32 – 3,63 4. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Aromi Kildare Jerome 11843 – 5,52 – 3,41 3. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Lehmuston Auringonkukka Lagace Modem 11834 – 4,1 – 3,4 2. Peltola Riikka ja Peltonen Mika GP 80 Taateli Ojaniityn Rumba 11789 – 4,68 – 3,35 5. Mertanen Anne ja Juha GP 80 Moision Aaria Visserdale Valtsu ET 11773 – 3,92 – 3,2 3. Rinkinen Juha ja Huotari Jani GP 80 Joukolan Useful Bonnie Brae Heligo 11727 – 4,26 – 3,38 2. Laiholahti Laura ja Jouko GP 80 AT. Ripsa Kangassalon Kelli 11683 – 3,86 – 3,55 4. Tanner Jyri ja Tia GP 80 Majaniemen Upea Shady Walnut Conn 11645 – 3,67 – 3,18 4. Teiskonlahti Heli ja Antti GP 80 Epeli Vilmilän Ylimys 11563 – 5,36 – 3,14 2. Rintala Sanna ja Mauri GP 80 Haisuli Rautajärven Arvota 11519 – 4,44 – 3,57 2. Tammenpään mty Piettisten Umuli 11476 – 4,41 – 3,46 3. Tammenpään mty GP 80 Älva GP 80 Kurhilan Ennätys Lagace Modem 11426 – 3,72 – 3,33 2. Kallio Merja GP 80 Pohjolan Heera Palmyra Jerry Bendig 11374 – 3,65 – 3,32 2. Pohjola Anna-Maija ja Tuomo

73


Ayrshire-lehti GP 80 Hirvitarhan Huuma Ayr-Phoe Ideostar 11372 – 4,74 – 3,46 2. GP 80 Ansa Des Chamois Poker 11372 – 3,95 – 3,12 4. GP 80 Nikkilän Viulu Covey-Farms Romeo 11321 – 3,95 – 3,32 3. GP 80 Utu Vanha-Variksen Rana 11311 – 4,23 – 3,32 5. GP 80 Humppa Palmyra Jerry Bendig 11202 – 4,70 – 3,60 2. GP 80 Aisku Lagace Modem 11195 – 3,78 – 3,42 4. GP 80 Yysa Purolan Orkko 11178 – 4,17 – 3,25 4. GP 80 Pohjolan Evilla Margot Yammu ET 11174 – 3,42 – 3,38 2. GP 80 Amore Kildare Jerome 11163 – 4,25 – 3,58 3. GP 80 AT. Arlanda Lagace Modem 11115 – 4,46 – 3,70 3. GP 80 Ystävä Ruokoniemen Orava 11090 – 3,847 – 3,24 4. GP 80 Pohjolan Viina Purolan Orkko 11063 – 3,84 – 3,63 5. GP 80 Honey VR Alkio-Poju ET 11050 – 4,86 – 3,90 2. GP 80 Martin Yöntaika Don-Sher Hector 11017 – 4,22 – 3,40 2. GP 80 Akne Lagace Modem 11010 – 3,80 – 3,55 3. GP 80 Moision Himpskatti Du Petit Lac Hammer ET 10965 – 3,84 – 3,03 2. GP 80 Humla Kilpisalon Toivo 10931 – 4,88 – 3,67 2. GP 80 Tuulenkujan Efekti Rasilan Yafir 10913 – 3,94 – 3,62 3. GP 80 Eva Viikin Record 10769 – 4,10 – 3,53 2. GP 80 Lehmuston Akuliini Modem 10768 – 5,4 – 3,5 2. GP 80 Hirvitarhan Hematiitti Kildare Jupiter 10726 – 3,95 – 3,39 2. GP 80 HH Ykatzu Tyrisevän Miqur 10703 – 2,58 – 3,26 2. GP 80 Karhilan Hely Palmyra Jerry Bendig 10684 – 4,66 – 3,73 2. GP 80 Aurinko Lagace Modem 10648 – 3,96 – 3,27 5. GP 80 Tuulenkujan Abba Viikin Record 10615 – 4,23 – 3,41 2. GP 80 Ikkeläjärven Tosca Vanhatalon Muksu 10615 – 4,27 – 3,39 5. GP 80 Pohjolan Aksentti Mapleburn Remington 10610 – 4,68 – 3,22 4. GP 80 Aqvarelli Des Prairies Felix 10596 – 5,17 – 3,68 3. Asmo Sale 10571 – 4,35 – 3,30 3. GP 80 Ellos GP 80 Moision Ihansama Palmyra Poker Riggins ET 10561 – 4,67 – 3,47 1. GP 80 Kuortin Alissa Des Chamois Poker 10559 – 3,57 – 2,53 4. Lindero 10515 – 4,07 – 3,59 4. GP 80 Kurhilan Voralinde GP 80 Pakasen Angora Don-Sher Hector 10487 – 4,13 – 3,29 2. Rannan Vaahto 10441 – 5,03 – 3,52 3. GP 80 Einikki GP 80 Heisala Hilma Des Prairies Potter 10435 – 5,88 – 3,58 2. GP 80 Huldra A Linné 10412 – 4,42 – 3,87 2. Kellcrest Ice Man 10404 – 4,81 – 3,64 3. GP 80 Pakasen Esikko GP 80 Yöntähti Purolan Orkko 10388 – 4,88 – 3,58 3. GP 80 Lehmuston Anemone Shady Walnut Conn 10348 – 5,8 – 3,4 3. GP 80 Toikan Anyway Ardrossan EV Kates Trident 10347 – 4,31– 3,41 2. GP 80 Rasilan Elegia De La Cavee Test 10317 – 4,54 – 3,11 3. GP 82 Näpinmäen Humina R Facet 10306 – 4,12 – 3,48 2. GP 80 Paakkosen Teatheadangel Tyrisevän Miqur 10230 – 3,69 – 3,21 2. GP 80 Lehmuston Antiikki La Sapiniere Cacylite 10209 – 5,0 – 3,4 3. GP 80 Enkeli Des Prairies Potter 10159 – 3,93 – 3,28 3. GP 80 Ikkeläjärven Tintti Tyrisevän Miqur 10147 – 4,24 – 3,48 5. GP 80 Pohjolan Ääri Rannan Uamu 10100 – 3,72 – 3,30 2. GP 80 Moision Eukkonen Lagace Ristourn 10050 – 3,61 – 3,36 2. GP 80 AT. Hui R Facet 9921 – 3,85 – 3,37 2. GP 80 Oikarisen Forte Kellcrest Ice Man 9870 3. GP 80 Pakasen Evita Kellcrest Ice Man 9845 – 4,28 – 3,53 3. GP 80 Pohjolan Oak Hoksotin Faucher Poker Oak ET 9845 – 4,24 – 3,42 2. GP 80 Pohjolan Elokki Margot Yammu ET 9818 – 3,85 – 3,80 3. GP 80 Rasilan Ailakki Kellcrest He-Man ET 9764 – 3,61 – 3,12 2. GP 80 Martin Ensilumi Des Prairies Potter 9748 – 4,57 – 3,55 2. GP 80 Pakasen Aronia Lagace Uddepum 9695 – 3,92 – 3,29 2. Asmo Safir 9600 – 5,02 – 3,75 2. GP 80 Hemuli GP 80 Helppi R Facet 9547 – 3,97 – 3,62 2. GP 80 Riitmaan Ellabella Mapleburn Remington 9535 – 4,70 – 3,43 2.

74

1/2015 Mertanen Anne ja Juha Mty Rauhamaa Laiholahti Laura ja Jouko Mty Rauhamaa Tammenpään mty Mertanen Anne ja Juha Mty Rauhamaa Pohjola Anna-Maija ja Tuomo Mertanen Anne ja Juha Tanner Jyri ja Tia Mertanen Anne ja Juha Pohjola Anna-Maija ja Tuomo Tammenpään mty Lahdenperä Teuvo ja Tuula Ylimäki Susanna ja Jari Rinkinen Juha ja Huotari Jani Tammenpään mty Mönkkönen Marja ja Pekka Tammenpään mty Peltola Riikka ja Peltonen Mika Mertanen Anne ja Juha Laiholahti Laura ja Jouko Laiholahti Laura ja Jouko Mty Rauhamaa Mönkkönen Marja ja Pekka Rintala Sanna ja Mauri sekä Ikkeläjärvi Katariina ja Veli Pohjola Anna-Maija ja Tuomo Mertanen Anne ja Juha Lakso Kati ja Matti Rinkinen Juha ja Huotari Jani Rintala Sanna ja Mauri Kallio Merja Pakkasmaa Pauliina Kavander Elina ja Mika Kavander Elina ja Mika Tammenpään mty Pakkasmaa Pauliina Rautio Salla Peltola Riikka ja Peltonen Mika Toikka Hannu ja Tiina Viitanen Seija ja Hannu Pesonen Helena Paakkonen Jouni ja Eronen Päivi Peltola Riikka ja Peltonen Mika Mty Rauhamaa Rintala Sanna ja Mauri sekä Ikkeläjärvi Katariina ja Veli Pohjola Anna-Maija ja Tuomo Rinkinen Juha ja Huotari Jani Tanner Jyri ja Tia Oikarinen Marianna ja Vesa Pakkasmaa Pauliina Pohjola Anna-Maija ja Tuomo Pohjola Anna-Maija ja Tuomo Viitanen Seija ja Hannu Ylimäki Susanna ja Jari Pakkasmaa Pauliina Rintala Sanna ja Mauri Rintala Sanna ja Mauri Kavander Elina ja Mika


1/2015

Lähde Semexin sopimusasiakkaaksi!

Ayrshire-lehti

Saat alennuksia siemenannoksista ja monia muita etuja

Dreamerin ensikkotyttäriä Hakapellon karjassa. Päivätuotokset noin kuukausi poikimisesta: vasemmalta H.Jooga 41,6 - H.Jaffa 33,4 H.Jatuli 42,0 - H.Jamaica 38,0.

"Korkeatuottoista ja hyvärakenteista lehmää on ilo lypsää". Susanna ja Jari Ylimäki Hakapellon tilalta ovat tyytyväisiä Semexin sonnien tyttäriin.

Semexin jalostussuunnitelman ja eläinaineksen avulla parannat karjasi kannattavuutta. Terveet ja tuottavat lehmät tuovat hyvinvointia myös hoitajille.

Paranna lehmiesi vastustuskykyä Immunity-sonneilla!

Semex Finland Oy | Viikatetie 3, 91900 Liminka | puh. 040 550 7643 | sari.alhainen@semex.fi | www.semex.fi 75


Ayrshire-lehti

1/2015

AYRSHIRE FINLAND 2014 - VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET

AYRSHIRE FINLAND 2014 -VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET

Ayrshire Finland 2014 -valokuvakilpailuun osallistui 30 kuvaa; 13 hieholuokkiin ja 17 lehmäluokkiin. Kuvat jaettiin kahteen hieholuokkaan ja kolmeen lehmäluokkaan. Kilpailun tuomarina toimi Yves Charpentier. Parhaat kiitokset Yvesille tuomaroinnista ja sijoitusten perusteluista. Ayrshire Finland 2014 -valokuvakilpailuun tulleista kuvista Mirja Koljonen valitsi Suomen edustajat

76

Maailman Ayrshirefederaation valokuvakilpailuun. Federaation valokuvakilpailu löytyy osoitteesta http://worldayrshirefederation.com/. Suomen tuomari federaation kisassa on Eliisa Kumpula. Voittajat palkitaan Ayrshirekasvattajat ry:n 30 euron lahjakortilla. Lämpimät onnittelumme voittajille ja kiitos kaikille valokuvakilpailuun osallistuneille!

Luokka 1: Hiehot 6 - 12 kk

1. I Päivölän B. Ophelia ET Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Faucher Poker Opal ET Emänisä: Des Chamois Poker Kasvattaja: Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti Omistaja: Sonnishine Osk

2. F Shady Walnut Gold-Moria ET Isä: Mapleburn Remington ET Emä: Shady Walnut Moria Emänisä: Forever Schoon MM Cornelius Kasvattaja: Shady Walnut Farm, Kanada Omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

3. D Joukolan Kobra Isä: Cyn Lorr Synd Paristo Emä: Lallin Apropo Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

4. B Joukolan Geisha Isä: Kellcrest Landscape ET Emä: Joukolan Heissan Emänisä: Beau Lac Nemo ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

5. H Joukolan Kinsella Isä: Nexus Dreamer Emä: Palmyra DameEdna ET Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

6. G SaRan Keijuruusu Isä: Faucher Homerun Emä: Alhaisten Soilikki Emänisä: Lagace Billy Kasvattaja ja omistaja: Salla Rautio

7. E SaRan Kesäheinä Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: SaRan Iris Emänisä: Palmyra Poker Riggins Kasvattaja ja omistaja: Salla Rautio

8. C Savinnan Kaamos Isä: Faucher Poker Erwin ET Emä: Savinnan Enya AF-GP83 Emänisä: Visserdale Valtsu ET Kasvattaja ja omistaja: Sanna Savikko

9. A Hirvitarhan LetStar Isä: Jelyca Oblique Emä: Hirvitarhan JetStar AF-GP80 Emänisä: Ayr-Phoe Ideostar ET Kasvattaja ja omistaja: Anne ja Juha Mertanen


1/2015

Ayrshire-lehti

Class 1: 6 - 12 months, 9 heifers Placings: I – F – D – B – H – G – E – C – A I – nice well-balanced heifer, over F more angularity and more body depth. F over D – more development and better rump structure. D over B – close placing. D showing more body depth and a bit better rear legs position. B over H – more qualities and more style. H over G – better rear legs setting and better bone quality. G over E – more development and more length of body. E over C better rear legs setting and better bone quality.

Luokka 2: Hiehot 12 - 24 kk

1. C Joukolan Julietta Isä: Faucher Poker Erwin Emä: Joukolan Viennetta AF-VG87 Emänisä: Margot Calimero Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

4. A Hirvitarhan Kiera Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Aniston AF-GP83 Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Anne ja Juha Mertanen

2. D Joukolan Jamaica Isä: Jelyca Oblique Emä: Joukolan Andalucia Emänisä: Woodland View Pardner Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

3. B SaRan Jakaranda Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: SaRan Helmililja Emänisä: Des Chamois Poker Kasvattaja ja omistaja: Salla Rautio

Class 2: 12 - 24 months, 4 heifers Placings: C – D – B – A C – easy winner, superb heifer over D showing more angularity and better bone quality. D over B – heifer with more length of body and better chest width. B over A – better body condition and more style.

D parempi kuin B, koska sillä on pidempi runko ja leveämpi rinta. B parempi kuin A, koska sillä on sopivampi kuntoluokka ja se on tyylikkäämpi.

Luokka 2: 12 - 24 kuukautta, 4 hiehoa Järjestys: C – D – B – A C – helppo voittaja, mahtava hieho. Se on parempi kuin D, koska se on kulmikkaampi ja sillä on parempi luuston laatu

Junior Champions Junior Champion: Heifer C Class 2 – Joukolan Julietta Reserve: Heifer D Class 2 – Joukolan Jamaica Junior Champion: Hieho C luokassa 2 Joukolan Julietta Vara Junior Champion: Hieho D luokassa 2 - Joukolan Jamaica Same reasons as in the regular class 2. Samat perustelut kuin tavallisessa luokassa 2.

Luokka 3: 2-vuotiaat lehmät

1. G Joukolan Idena-Lol Isä: Du Petit Lac Emerson ET Emä: Mapleburn Edina-Lol ET Emänisä: Lagace Modem ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

2. D Joukolan Z-Isolde Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Joukolan Z-Alisia Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

AYRSHIRE FINLAND 2014 -VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET

Luokka 1: 6 - 12 kuukautta, 9 hiehoa Järjestys: I – F – D – B – H – G – E – C – A I – hieno, tasapainoinen hiehoa, joka on kulmikkaampi ja jonka runko on syvempi hieholla F. F on parempi kuin D, koska se on kehittyneempi ja sillä on parempi lantion rakenne. D on parempi kuin B, koska sillä on syvempi runko ja hieman parempi takajalkojen asento, mutta näiden välillä oli tiukka kisa. B on parempi kuin H, koska se on laadukkaampi ja tyylikkäämpi. H on parempi kuin G, koska sillä on parempi takajalkojen asento ja luustonlaatu. G on parempi kuin E, koska se on kehittyneempi ja pidempirunkoisempi. E on parempi kuin C, koska sillä on parempi takajalkojen asento ja luustonlaatu.

3. H Savinnan Inkalilja Isä: Faucher Poker Erwin ET Emä: Savinnan & Uusi-Suon Enkelinsiipi AF-VG86 Emänisä: Margot Calimero Kasvattaja ja omistaja: Sanna Savikko

77


AYRSHIRE FINLAND 2014 -VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET

Ayrshire-lehti

4. F Ranta-Seppälän Idoli Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Ranta-Seppälän Upee Emänisä: Asmo Ohitus Kasvattaja ja omistaja: Minna ja Pasi Kotila

5. C Rosayre Poker’s Lovefull ET Isä: Des Chamois Poker Emä: Bonnie Brae Garth’s Lust Emänisä: Bonnie Brae Garth Kasvattaja: Ken Rose, Kanada Omistaja: Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti

6. E Lessard Joy-Lorelli ET Isä: Jelyca Oblique Emä: Lessard Calimero Lorelli Emänisä: Margot Calimero Kasvattaja: Lessard Farm, Kanada Omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

7. I Korkiakosken Elvis Pricilla Isä: Bonnie Brae Remi Elvis ET AF-VG85 Emä: Korkiakosken Amanda AF-VG85 Emänisä: Woodland View Pardner Kasvattaja ja omistaja: Anu ja Jari Ahlholm

8. A Savinnan Ikikulta AF-GP80 Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Savinnan & Uusi-Suon Alppiruusu AFVG86 Emänisä: Des Chamois Poker ET Kasvattaja ja omistaja: Sanna Savikko

9. B Joukolan Jelou Isä: Palmyra Jerry Bendig ET Emä: Kellcrest Yellow ET Emänisä: Shady Walnut Conn Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Class 3: 2 year in milk, 9 cows Placings: G – D – H – F – C – E – I – A – B G – Solid balance cow, over D better fore udder and better teat placement. D over H – better rear udder and better udder veining. H over F – more style and better udder depth. F over C – close placing, better fore udder and better set of rear legs. C over E – more angularity and more body depth. E over I – better rump structure and better foot angle. I over A – better body condition and better rear udder. A over B – more body depth and more chest width.

Luokka 3: 2-vuotiaat lehmät, 9 kpl Järjestys: G – D – H – F – C – E – I – A – B G – sopusuhtainen, tasapainoinen lehmä, joka voittaa lehmän D paremmalla etu-utareella ja paremmalla vetimien sijainnilla. D voittaa lehmän H paremmalla takautareella ja paremmalla utareen verisuonistolla. H voittaa lehmän F, koska se on tyylikkäämpi ja utareen muoto on parempi. F voittaa niukasti lehmän C paremmalla etu-utareella ja paremmalla takajalkojen asennolla. C voittaa lehmän E, koska se on kulmikkaampi ja sillä on syvempi runko. E voittaa lehmän I, koska sillä on parempi lantio ja parempi sorkkakulma. I voittaa lehmän A, koska se on sopivammassa kuntoluokassa ja sillä on parempi takautare. A voittaa lehmän B, koska sillä on syvempi runko ja leveämpi rinta.

Luokka 4: 3- ja 4-vuotiaat lehmät

1. E Savinnan & Uusi-Suon Enkelinsiipi AF-VG86 Isä: Margot Calimero Emä: Alhaisten Tulppaani AF-VG85 Emänisä: Kellcrest IceMan Kasvattaja: Sanna Savikko ja Petri Pöysä Omistaja: Sanna Savikko

78

1/2015

2. C Palmyra Cali Emelie ET AF-VG85 Isä: Margot Calimero Emä: Palmyra Pardner T.S. Bonnie EX90 Emänisä: Woodland View Pardner Kasvattaja: Palmyra Farm, USA Omistaja: Huitin Holstein ja Sini Ylönen

3. B Joukolan Ilmikki Isä: Palmyra Tri-Star Burdette Emä: Joukolan Suosikki Emänisä: Woodland View Pardner Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti


1/2015

5. D HH Etäällä Isä: Bonnie Brae Heligo Emä: HH Täällä Emänisä: Saguenayenne Kate’s Medalist Kasvattaja: Hannu Huitti ja Mikko Ranta Omistaja: Minna ja Pasi Kotila

Class 4: 3 - 4 year in milk, 5 cows Placings: E – C – B – A – D E – Solid cow with high rear udders, over C better udder depth and better rear legs position. C over B – more angularity and more body depth. B over A – better rear udder and better side view of the legs. A over D – much better udder depth and much better fore udder attachment.

Luokka 4: 3 - 4 vuotiaat lehmät, 5 kpl Järjestys: E – C – B – A – D E – sopusuhtainen lehmä, jolla on korkea takautare, voittaa lehmän C paremmalla utaremuodolla ja paremmalla takajalkojen asennolla. C voittaa lehmän B, koska se on kulmikkaampi ja sillä on syvempi runko. B voittaa lehmän A, koska sillä on parempi takautare ja jalkojen asento sivulta katsottuna. A voittaa lehmän D, koska sillä on paljon parempi utareen muoto ja paljon parempi utareen etukiinnitys.

Luokka 5: Yli 5-vuotiaat lehmät

1. C Korkiakosken Remi Elegance AF-VG86 Isä: Mapleburn Remington ET Emä: Korkiakosken Toronto AF-GP80 Emänisä: Woodland View Pardner Kasvattaja ja omistaja: Anu ja Jari Ahlholm

2. A Joukolan Amaretto Isä: Kellcrest IceMan ET Emä: Lunden R Tometta Emänisä: Covey-Farms Romeo ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Class 5: 5 year and over in milk, 3 cows Placings: C – A – B C – cow with lot of capacity, over A better udder depth and better rear udder A over B – very close placing, better rear legs position and more length on the fore udder. Luokka 5: 5-vuotiaat ja vanhemmat lehmät, 3 kpl Järjestys: C – A – B C - lehmä, jolla on paljon kapasiteettia. Voittaa lehmän A paremmalla utaremuodolla ja takautareella. A voittaa niukasti lehmän B, koska sillä parempi takajalkojen asento ja pidempi etu-utare.

3. B Joukolan Vohveli Isä: Rounion Danesco Emä: Joukolan Risella AF-GP81 Emänisä: Nelson ET Kasvattaja ja omistaja: Laura ja Jouko Laiholahti

Grand Champion Grand Champion: cow C in Class 5 – Korkiakosken Remi Elegance Reserve Champion: cow E in Class 4 – Savinnan & Uusi-Suon Enkelinsiipi Champion cow is showing better rump structure and more capacity. Grand Champion: lehmä C luokassa 5 – Korkiakosken Remi Elegance Vara Champion: lehmä E luokassa 4 – Savinnan & Uusi-Suon Enkelinsiipi Champion-lehmällä on parempi lantion rakenne ja enemmän kapasiteettia.

AYRSHIRE FINLAND 2014 -VALOKUVAKILPAILUN TULOKSET

4. A Kurhilan Riggins Iceland AF-GP84 Isä: Palmyra Poker Riggins Emä: Mapleburn Yvella ET Emänisä: Blackaddar BB Kellog Kasvattaja: Merja Kallio Omistaja: Huitin Holstein

Ayrshire-lehti

Yves Charpentier

79


Ayrshire-lehti

80

1/2015


1/2015

Ayrshire-lehti

Ayrshire vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2015 Tuomari Neil Kittle, Kanada SUMMER CALF / KESÄVASIKAT 1.6 - 31.7.2014 syntyneet vasikat Luokan sponsori OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO

1. JOUKOLAN DAS.LETKIS (Ronick Simbad x Des Chamois Poker ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 2. PÄIVÖLÄN PAPAIJA (De La Plaine Prime x Shady Walnut Conn), om. Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti 3. POHJOLAN LEMMI (Nexus Dreamer x Shady Walnut Conn), om. AnnaMaija ja Tuomo Pohjola 4. PETÄISMÄEN DREAM LULU ET (Nexus Dreamer x Des Chamois Poker ET), om. Alli ja Kari Keinänen

JUNIOR YEARLING / KEVÄTHIEHOT 1.3 - 31.5.2014 syntyneet hiehot Luokan sponsori ARKKITEHTITOIMISTO JOUNI PITKÄRANTA OY

1. JOUKOLAN LILA (Jelyca Oblique x Palmyra Jerry Bendig ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 2. JOUKOLAN LEMON (Nexus Dreamer x Palmyra Tri-Star Reality), om. Laura ja Jouko Laiholahti 3. KURHILAN DREAMER LYYRA (Nexus Dreamer x Shady Walnut Conn), om. Merja Kallio 4. KURHILAN DREAMER LYKKA (Nexus Dreamer x Des Prairies Potter), om. Merja Kallio 5. JOUKOLAN LAMELLI (Palmyra Tri-Star Burdette x Duo Star Normandin), om. Laura ja Jouko Laiholahti 6. LEVÄNIEMEN LEIFFEL (S K Medalist ET x Des Chamois Poker ET), om. Kristiina ja Veli Iivarinen 7. ROUNION LINA-MARIE (Margot Calimero x Palmyra Poker Riggins ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 8. HH LAURIE (Mapleburn Woodrow ET x Margot Calimero), om. SonniShine Osuuskunta 9. PETÄISMÄEN LILJA (Terrace Bank Free Beer ET x Mapleburn Remington ET), om. Alli ja Kari Keinänen

INTERMEDIATE YEARLING / TALVIHIEHOT 1.12.2013 - 28.2.2014 syntyneet hiehot Luokan sponsori PELLON GROUP OY

SENIOR YEARLING / SYYSHIEHOT 1.9 - 30.11.2013 syntyneet hiehot Luokan sponsori DEMECA OY

1. PÄIVÖLÄN CINDY (Palmyra Tri-Star Burdette x Shady Walnut Conn), om. Saija Räikkönen ja Jani Kivilahti 2. KURHILAN DREAMER KASTELLI (Nexus Dreamer x Jelyca Oblique), om. Merja Kallio 3. CABRIELLA ET (Family-Af-Ayr Doublwhammy ET x Palmyra Tri-Star Reality), om. Tarja ja Tapani Pylkkönen 4. ROUNION KISMET (Rounion Saga Riggins Irvin x Palmyra Poker Riggins ET), om. Tiina ja Hannu Toikka 5. KUUSINIEMEN KRISTALLI (Faucher Poker Erwin x Covey-Palmyra O.Ripken ET), om. Eliisa ja Martti Kumpula 6. JOUKOLAN Z-GILLIAN (Ronick Simbad x Des Chamois Poker ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 7. KAMOMILLA ET (Palmyra Tri-Star Burdette x Des Chamois Poker ET), om. Tarja ja Tapani Pylkkönen

SUMMER YEARLING / KESÄHIEHOT 1.6 - 31.8.2013 syntyneet hiehot Luokan sponsori NHK-KESKUS

1. JOUKOLAN GEISHA (Kellcrest Landscape ET x Beau Lac Nemo ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 2. KORKIAKOSKEN DREAM MODEL ET (Nexus Dreamer x Labrie Wilton ET), om. Anu ja Jari Ahlholm 3. SARAN KESÄHEINÄ (Palmyra Tri-Star Burdette x Palmyra Poker Riggins ET), om. Salla Rautio 4. PETÄISMÄEN KÄÄPIÖ (Palmyra Tri-Star Burdette x Des Chamois Poker ET), om. Alli ja Kari Keinänen 5. SARAN KEIJURUUSU (Faucher Homerun ET x Roi Galant), om. Salla Rautio

JUNIOR & 2-YEAR OLD HEIFERS / 2-VUOTIAAT HIEHOT 1.12.2012 - 31.5.2013 syntyneet hiehot Luokan sponsori LYPSYKONEHUOLTO MÄLLINEN OY

1. KORKIAKOSKEN CLASSY MODEL (De La Plaine Prime x Margot Calimero), om. Anu ja Jari Ahlholm

1. KORKIAKOSKEN DOUBL LUCINDA (Family-Af-Ayr Doublwhammy ET x Embryo-Star Sylvester ET), om. Anu ja Jari Ahlholm 2. PETÄISMÄEN LUMIMARJA ET (Palmyra Tri-Star Burdette x Mapleburn Remington ET), om. Alli ja Kari Keinänen 3. SAVINNAN KAAMOS (Faucher Poker Erwin x Visserdale Valtsu ET), om. Sanna Savikko 4. TOIKAN LAGUUNI (Palmyra Poker Riggins ET x Palmyra Tri-Star Burdette), om. Tiina ja Hannu Toikka 5. LEVÄNIEMEN LAUPIAS (Blackaddar Sherlock x Duo Star Normandin), om. Kristiina ja Veli Iivarinen 6. HELKAMÄEN KÄTEVÄ (Forever Schoon Eiffel ET x Des Prairies Potter), om. Leena ja Sami Helkamäki 7. RANNAN LAGO (Kamouraska Rockstar x Margot BB Yuha ET), om. Maili ja Jorma Sillanpää

Junior Champion Korkiakosken Classy Model (De La Plaine Prime x Margot Calimero), om. Anu ja Jari Ahlholm

81


Ayrshire-lehti

1/2015

Ayrshire vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2015

Junior Champion kehän viisi parasta. Kuva Jari Ahlholm 2. SHADY WALNUT GOLD-MORIA ET (Mapleburn Remington ET x Forever Schoon MM Cornelius ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 3. JOUKOLAN B. KINSELLA (Nexus Dreamer x Des Chamois Poker ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 4. AT JADANDA (Palmyra Tri-Star Burdette x Des Chamois Poker ET), om. Tia ja Jyri Tanner 5. KUUSINIEMEN KRISELLA (John Holm Herkules x B.B.Copper Youngman), om. Eliisa ja Martti Kumpula 6. KURHILAN DREAM KARMEN (Nexus Dreamer x Cedarvale Charleston), om. Eliisa ja Martti Kumpula 7. RANNAN KRISTIINA (Nexus Dreamer x Kildare Jerry), om. Mirja ja Aaro Koljonen

JUNIOR BREEDERS HERD / KASVATTAJALUOKKA HIEHOT Luokan sponsori PROAGRIA ETELÄ-POHJANMAA 1. JOUKOLAN AYRSHIRE, om. Laura ja Jouko Laiholahti 2. KORKIAKOSKEN AYRSHIRE, om. Anu ja Jari Ahlholm 3. KURHILAN AYRSHIRE, om. Merja Kallio

JUNIOR CHAMPIONSHIP Luokan sponsori SNELLMANIN LIHAJALOSTUS OY

1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta hieholuokasta, näistä valitaan Junior Champion, Reserve Junior ja Honorable Mention (kunniamaininta). Junior Champion KORKIAKOSKEN CLASSY MODEL (De La Plaine Prime x Margot Calimero), om. Anu ja Jari Ahlholm Reserve Junior SHADY WALNUT GOLD-MORIA ET (Mapleburn Remington ET x Forever Schoon MM Cornelius ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti Honorable Mention JOUKOLAN LILA (Jelyca Oblique x Palmyra Jerry Bendig ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti

2 YEAR OLD COWS / 2-V LEHMÄT 1.9.2012 - 28.2.2013 syntyneet lehmät Luokan sponsori OSUUSKUNTA MAITOSUOMI

1. RANNAN JIPPO (Palmyra Tri-Star Reality x Duo Star Normandin), om. Mirja ja Aaro Koljonen 2. JOUKOLAN JULIETTA (Faucher Poker Erwin x Margot Calimero), om. Laura ja Jouko Laiholahti 3. JOUKOLAN B. JANIS ET (Kellcrest Landscape ET x Des Chamois Poker ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti

82

4. NINAN JUHLAMUUMI (Palmyra Tri-Star Burdette x Des Chamois Poker ET), om. Nina Nieminen

3 YEAR OLD COWS / 3-V LEHMÄT 1.9.2011 - 31.8.2012 syntyneet lehmät Luokan sponsori OY DELAVAL AB

1. RANNAN IFFIINA (Palmyra Tri-Star Burdette x Visserdale Security), om. Mirja ja Aaro Koljonen 2. SAVINNAN IKIKULTA AF-GP80 (Palmyra Tri-Star Burdette x Des Chamois Poker ET), om. Sanna Savikko 3. KUUSINIEMEN JOSEFINA (Ronde Remington Elias x Kellcrest He-Man ET), om. Eliisa ja Martti Kumpula 4. KORKIAKOSKEN ELVIS JUNE (Korkiakosken Remi Elvis ET x Don-Sher Hector), om. Anu ja Jari Ahlholm

4 YEAR OLD COWS / 4-V LEHMÄ 1.9.2010 - 31.8.2011 syntyneet lehmät Luokan sponsori CONEXX

1. JOUKOLAN IDENA-LOL (Du Petit Lac Emerson ET x Lagace Modem ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 2. SAVINNAN INKALILJA AF-VG86 (Faucher Poker Erwin x Margot Calimero), om. Sanna Savikko 3. JOUKOLAN B.ISOMEERI (Palmyra Tri-Star Reality x Des Chamois Poker ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti 4. KORKIAKOSKEN ERWIN LOUISE AF-GP82 (Faucher Poker Erwin x Mapleburn Remington ET), om. Anu ja Jari Ahlholm 5. KORKIAKOSKEN ANDY HARRIET AF-GP82 (Ronde Remi Andy ET x Mapleburn Remington ET), om. Anu ja Jari Ahlholm 6. KORKIAKOSKEN ZORRO IDALIE (Ayrstein Sylvester Zorro ET x Birghdale Copper), om. Anu ja Jari Ahlholm 7. POHJOLAN OAK HOVI (Faucher Poker Oak ET x Mapleburn Remington ET), om. Anna-Maija ja Tuomo Pohjola 8. AT IOWA (Kildare Sylvest ET x Don-Sher Hector), om. Tia ja Jyri Tanner 9. ROUNION HJÄRTA ICANDA (Palmyra Poker Riggins ET x Don-Sher Hector), om. Anna-Maija ja Tuomo Pohjola 10. JOUKOLAN INA MARIE (Palmyra Poker Riggins ET x Shady Walnut Conn), om. Tiina ja Hannu Toikka 11. MAJANIEMEN ILO ET (Palmyra Tri-Star Reality x Birghdale Copper), om. Minna ja Pasi Kotila

5 YEAR OLD COWS / 5-V LEHMÄT 1.9.2009 - 31.8.2010 syntyneet lehmät Luokan sponsori HH EMBRYO OY

1. RANNAN HELOKKI (R Facet x Tyrisevän Miqur), om. Mirja ja Aaro Koljonen 2. KUUSINIEMEN HELGA AF-VG85 (B.B.Copper Youngman x Kildare Jerry), om. Eliisa ja Martti Kumpula 3. KURHILAN POTTER HAPPY AF-GP82 (Des Prairies Potter x Covey-Farms Romeo ET), om. Merja Kallio


1/2015

Ayrshire-lehti

Ayrshire vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2015 Grand Champion Rannan Iffiina (Palmyra Tri-Star Burdette x Visserdale Security), om. Mirja ja Aaro Koljonen Reserve Grand Rannan Jippo (Palmyra Tri-Star Reality x Duo Star Normandin), om. Mirja ja Aaro Koljonen Honorable Mention Joukolan IdenaLol (Du Petit Lac Emerson ET x Lagace Modem ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti. Kuva Jari Ahlholm

MATURE COW / VARTTUNEET LEHMÄT ennen 1.9.2009 syntyneet lehmät Luokan sponsori RAISIOAGRO

1. KURHILAN YMPYRÄ AF-VG87 (Margot Colargol x Hirvivainion Kuopus), om. Merja Kallio 2. KORKIAKOSKEN REMI ELEGANCE AF-VG86 (Mapleburn Remington ET x Woodland V Pardner), om. Anu ja Jari Ahlholm 3. NIKKILÄN ESANSSI (Renlea Kisses Yummy x Margot Calimero), om. Mirja ja Aaro Koljonen 4. SAVINNAN & UUSI-SUON ENKELINSIIPI AF-VG86 (Margot Calimero x Kellcrest Ice Man ET), om. Sanna Savikko 5. UUSI-SUON ADELIINA AF-VG87 (Covey-Farms Romeo ET x Ardrossan K Trident), om. Merja Kallio 6. HH ETÄÄLLÄ ET (Bonnie Brae Heligo x S K Medalist ET), om. Minna ja Pasi Kotila 7. ALHAISTEN TIMANTTI ET AF-VG86 - 100 000 (Covey-Palmyra O.Ripken ET x Woodland V Pardner), om. Eliisa ja Martti Kumpula

BREEDERS HERD / KASVATTAJALUOKKA LEHMÄT Luokan sponsori ARLA OY ja HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI

Kolme lehmää samalla kasvattajanimellä, kaksi kolmesta pitää olla näytteilleasettajan omistuksessa. 1. RANNAN AYRSHIRE, om. Mirja ja Aaro Koljonen 2. SAVINNAN AYRSHIRE, om. Sanna Savikko 3. JOUKOLAN AYRSHIRE, om. Laura ja Jouko Laiholahti 4. KORKIAKOSKEN AYRSHIRE, om. Anu ja Jari Ahlholm

GRAND CHAMPIONSHIP Luokan sponsori SEMEX FINLAND OY

1. ja 2. sijalle tulleet jokaisesta lehmäluokasta, näistä valitaan Grand Champion, Reserve Grand ja Honorable Mention (kunniamaininta). Grand Champion RANNAN IFFIINA (Palmyra Tri-Star Burdette x Visserdale Security), om. Mirja ja Aaro Koljonen Reserve Grand RANNAN JIPPO (Palmyra Tri-Star Reality x Duo Star Normandin), om. Mirja ja Aaro Koljonen Honorable Mention JOUKOLAN IDENA-LOL (Du Petit Lac Emerson ET x Lagace Modem ET), om. Laura ja Jouko Laiholahti

AYRSHIRE YOUTH TOUR -TULOKSET / RESULTS Luokkien sponsori SUOMEN REHU Kokonaiskilpailu:

1. Rachel MacFarlane, Kanada 2. John McLean, Iso-Britannia 3. David Hanson, USA 4. Sanna Savikko, Suomi 5. Karl Munden, Australia ja Suvi Mertanen, Suomi 7. Jonathan Glentworth, Uusi-Seelanti 8. Scott Honeyfield, Uusi-Seelanti 9. Rahab Muchemi, Kenia 10. Josefin Samuelsson, Ruotsi

Osakilpailujen kolme parasta:

Grand Champion-kehän upeat lehmät. Kuva Jari Ahlholm

Tuomarointi 1. Rachel MacFarlane 2. David Hanson 3. John McLean

Pesu ja klippaus 1. John McLean 2. David Hanson 3. Rachel MacFarlane

Sonnivalinta 1. Rachel MacFarlane 2. John McLean 3. David Hanson

Showmanship 1. Rachel MacFarlane 2. John McLean 3. David Hanson

83


Ayrshire-lehti

1/2015

Ayrshire vuosinäyttely – Ayrshire Winter Show 2015 JUNIOR HANDLER JA SHOWMANSHIP TULOKSET / RESULTS Tuomari / Judge: Ayrshire Youth Tourin voittaja Rachel MacFarlane, Kanada / Canada Luokkien sponsori VALIO OY LUOKKA 1. 2001-2003 syntyneet 1. Kiia Iivarinen 2. Suvi Keinänen 3. Salla Vakkilainen 4. Veera Iivarinen 5. Iida Mäki 6. Josefiina Kavander LUOKKA 2. 1999-2000 syntyneet 1. Pinja Kuntsi 2. Aamos Taivalmäki 3. Saara Rönkä 4. Pia Pylkkönen 5. Arttu Sillanpää 6. Noora Saarinen LUOKKA 3. 1997-1998 syntyneet 1. Lilli Laiholahti 2. Helmiina Kavander 3. Justiina Kavander 4. Karoliina Nieminen 5. Tiia Keinänen JUNIOR HANDLER CHAMPION Lilli Laiholahti JUNIOR HANDLER RESERVE CHAMPION Helmiina Kavander JUNIOR HANDLER HONORABLE MENTION Pinja Kuntsi

Ayrshire Youth Tour 2015 kilpailijat. Kuva Jari Ahlholm

84

Junior Handler-kilpailun kolmen kärki; Lilli Laiholahti, Helmiina Kavander ja Pinja Kuntsi. Kuva Jari Ahlholm

SHOWMANSHIP Luokan sponsori Best-Hall OY 1. Sanna Savikko 2. Sari Vanhatalo 3. Juho Vanhatalo 4. Salla Rautio 5. Eveliina Kumpula 6. Minna Toikka 7. Juulia Ahlholm 8. Suvi Mertanen 9. Anna-Stiina Raitila 10. Pierre Dabow 11. Antti Vanhatalo 12. Karl Munden 13. Tia Tanner 14. Niina Toikka


1/2015

Ayrshire-lehti

No one is perfect but a team can be! Paras parituskumppani!

Finland www.huitinholstein.net 85


Ayrshire-lehti

1/2015

Yhdistyksen ilmoituksia

AF-CLASS -LUOKITUKSET – PALVELUA JÄSENILLE! Yhdistyksen luokittajana ja neuvojana toimii Yves Charpentier, joka on ayrshirekasvatuksen, eläinten rakenteen sekä näyttelytoiminnan ja eläinten käsittelyn rautainen ammattilainen. Yhdistyksen luokitukset, siemennyssuositukset sekä neuvontakäynnit koskevat vain ayrshirerotua. Kaikki AF-Class luokitukset tallennetaan Finnish Dairy Datan avoimeen tietokantaan. Tila, joka haluaa käyttää Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n luokituspalvelua, varaa luokituksen ilmoittautumalla luokitustilojen rekisteriin. Luokituksen varaaminen tapahtuu 1.1.2015 alkaen sähköisesti sivulla: https://finnishdairydata-yhdistysavain-fi.directo.fi/

Ayrshire-lehti Ayrshire-lehti kertoo ayrshirelehmistä, niiden omistajista ja kaikesta siitä, mitä lehmän ympärillä tapahtuu. Ayrshire-lehti toimitetaan Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n jäsenille veloituksetta. Muille lehden tilausmaksu on 20 euroa/vuosi. Vuoden 2015 lehdet ilmestyvät 15.4. ja 15.10. Voit tilata Ayrshire-lehden kestotilauksena Ayrshireverkkokaupasta tai lähettämällä tietosi yhdistyksen sähköpostiin. Verkkokaupassa on myös myynnissä vanhojen lehtien irtonumeroita. Ayrshire-lehdet numerosta 1/2011 alkaen ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa: www.ayrshirefinland.com. Edellinen lehti tulee sähköisesti luettavaksi kotisivuille aina vähän ennen seuraavan numeron ilmestymistä.

Neuvonta- tai luokituskäynti 1-2 kertaa vuodessa antaa jatkuvuutta karjan kehittämiseen ja pitää siemennyssuositukset ajan tasalla. Lisää tietoa luokituksesta yhdistyksen kotisivuilta www.ayrshire-finland.com.

Suomen Ayrshirekasvattajat Finnish Ayrshire Breeders ry

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi ilmoittamalla yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen ayrshire-finland@fdd.fi yhteystietosi ja minkä suuruisen jäsenmaksun haluat maksaa. Perhejäsenmaksu on 1.1.2015 alkaen 110 € / vuosi. Perhejäsenmaksun maksamalla kaikki täysi-ikäiset perheenjäsenet ovat yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä. Alle 18-vuotiaat perheenjäsenet voivat osallistua yhdistyksen junnutoimintaan. Henkilöjäsenmaksu on 1.1.2015 alkaen 80 € / vuosi. Ayrshire-lehden tilaus sisältyy aina jäsenmaksuun. Yhdistyksen kotisivuilla www.ayrshire-finland.com ja yhdistyksen virallisilla facebook-sivuilla Suomen Ayrshirekasvattajat - Finnish Ayrshire Breeders ry kerrotaan tarkemmin yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

86

Verkkokauppa Ayrshire-verkkokauppa löytyy osoitteesta: http://ayrshireverkkokauppa.mycashflow.fi/ Ayrshire-aiheiset tuotteet

Verkkokaupassa myydään ayrshire-aiheisia tuotteita. Maksu onnistuu turvallisesti Checkout-palvelun avulla kaikissa suomalaisissa verkkopankeissa. Toimitukset hoidetaan postin välityksellä kaikkialle Suomessa.

Tapahtumiin ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kokouksiin, illanviettoihin, tapahtumiin ja matkoille maksamalla Ayrshire-verkkokaupassa tapahtuman osallistumismaksun.

Lahjakortit

Verkkokaupassa myydään Suomen Ayrshirekasvattajat ry:n lahjakortteja (arvoltaan 10 - 100 €). Lahjakortit käyvät maksuksi sekä yhdistyksen standilla että verkkokaupassa.

Tervetuloa verkkokauppaan!


1/2015

Ayrshire-lehti

Kotimainen Startti

– vahva tuotanto alusta alkaen

Hyvin hoidettu vasikka tulee aikuisena lypsämään paremmin. Startissa on maidon raaka-aineet ja kaikki, mitä vasikka tarvitsee terveeseen kasvuun. Tuottajat tietävät, että kotimainen Startti antaa varmat tulokset kaikissa juottomuodoissa. Siksi se on Suomen suosituin – vuodesta toiseen.

Startti Auto Startti Maito Instant

www.valio.fi/Startti

Startti tuotannon kasvulle. Maitotiloille ja vasikkakasvattamoille. 87


Ayrshire-lehti

1/2015

Suomen Ayrhirekasvattajat ry:n kevätkokous pidettiin torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 9 Viking Line m/s Amorellan kokoustiloissa. Kokouksen jälkeen, torstaina 9.4. ja perjantaina 10.4., tutustuttiin Ahvenanmaalla Tomtens Mjölkiin ja Östergårds Mjölkiin.

Suomen Ayrshirekasvattajat ry

SYYSKOKOUS pidetään torstaina 5. marraskuuta 2015 klo 10 Kulttuuritalo Telakalla, osoite Tullikamarin aukio 3, 33100 Tampere. Ohjelma:

Keskiviikko 4.11. klo 11.30 alkaen lounas klo 12.30 linja-autokuljetus tilavierailuille * Veittoon tila, om. Katri ja Mika Karvinen, Tampere. Vuonna 2014 valmistunut pihatto. 35 lehmää, joista 70% ayrshireä. * Moision tila, om. Juha Rinkinen ja Jani Huotari, Ruovesi. Syksyllä 2015 valmistuva pihatto, 70 ayrshirelehmää. klo 18 majoittautuminen, Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu, 33100 Tampere klo 18 - 20 sauna klo 20 illallinen

Torstai 5.11. Aamiainen omaan tahtiin klo 10 syyskokous Kulttuuritalo Telakalla (matkaa Tornista noin 200 metriä) Koko paketin hinta noin 150 euroa. Ohjelma ja hinta tarkentuvat myöhemmin. Mahdollisuus ostaa myös pelkkä kokouspaketti tai ylläoleva paketti ilman majoitusta (sis. tilavierailut, illallinen ja kokouspaketti). Paketit tulevat myyntiin verkkokauppaan lokakuussa.

Tervetuloa!

Hallitus

AYRSHIREKASVATTAJIEN HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT: Nimi, tehtävä Minna Kotila puheenjohtaja

Osoite Kirkkojärventie 75, 69300 TOHOLAMPI

Sähköposti minna.kotila@gmail.com

Puhelin 040-548 9373

Heli Teiskonlahti sihteeri

Kyrönlahdentie 923, 39340 KARHE

heli.teiskonlahti@gmail.com

040-593 8738

Vilma Pohjola varapuheenjohtaja

Pyhäntie 32, 23140 HIETAMÄKI

vilma.pohjola@gmail.com

050-324 8061

Anu Ahlholm

Kaketinperäntie 143, 86710 KÄRSÄMÄKI

jari.ahlholm@luukku.com

050-594 6001

Juha Rinkinen

Linnanperäntie 161, 34450 JÄMINKIPOHJA

juha.rinkinen@moisio.eu

040-517 6465

Seija Viitanen

Rasilankuja 20, 16900 LAMMI

rasilan.ayrshire@gmail.com

050-596 9552

Saija Räikkönen

Sahilantie 4, 35820 MÄNTTÄ

saija.raikkonen@suomi24.fi

040-731 4232

Sanna Rintala

Kalliokoskentie 1098, 61160 KOURA

kulmalantila@gmail.com

050-546 5828

hannakaisaheikkinen74@gmail.com

0400-808 224

Hannakaisa Heikkinen Palojärventie 161, 74680 Myllyniemi

Taloudenhoitaja, jäsenasiat, verkkokauppa: Katariina Ikkeläjärvi, Alakuja 6, 61800 KAUHAJOKI, puh. 040-5522371 Yhdistyksen yleissähköposti (vastuuhenkilönä Katariina): ayrshire-finland@fdd.fi 88


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.