Page 1

kvartalsskrift

04/14

Ringkjøbing Gymnasium meget mere end uddannelse

Faglighed & fællesskab

Forældre og andre pårørende inviteres hermed til gymnasiets

DIMISSIONSFEST fre. d. 27. juni kl. 11– ca. 12. Med venlig hilsen Rektor Tonny Hansen

Lancierfest & ROFI-dag


Studieture og faglige ekskursioner I uge 3 var det ene idræt B hold på skitur til Østrig. Det andet hold var på La Santa Sport på Lanzarote. De havde en dejlig tur, opførte sig forbilledligt og fik mange dejlige oplevelser med sved på panden og fik prøvet mod og fysiske grænser af. Se de mange flotte billeder – og film – på vores hjemmeside. I uge 7 var 65 af eleverne så på en privat arrangeret skitur til Østrig. En gruppe elever havde stået for at få banket denne tur på benene. Turen havde intet med skolen at gøre, men det glæder mig da at høre, at også denne gruppe havde opført sig rigtig pænt. Både dernede og i bussen. I modsætning til de kedelige historier om fulde og tossede gymnasieelever på drukture til Prag, som vi hørte om sidste år. Det er ikke det billede, vi har af vore elever, når de er på tur i Danmark eller i udlandet. I uge 10 var 2g´erne så på deres studieture til hhv. Bruxelles, London og Madrid. Forud for det har vi haft to 3g klasser på tur til Hamborg og Brunsbüttel, hvor de bl.a. besøgte vores venskabsgymnasium, der også var på besøg hos os i februar med 180 af deres elever og lærere. I uge 10 var tre 1g-klasser endvidere på en endagsekskursion til Jelling, Hedeby og Danevirke i forbindelse med et forløb om ”Danmarks tilblivelse”. En af disse klasser, 1a, nåede i Hedeby også at mødes med den klasse fra Brunsbüttel, som de skulle arbejde sammen med, da de i begyndelsen af uge 15 var på udvekslingsbesøg i Tyskland. Hér arbejdede de to klasser sammen om et projekt om ”National identitet”. Jo, vi kommer skam ud i den store verden. Mens 2g´erne var på studietur, svedte 3g´erne i idrætshallen med terminsprøver, der skal træne dem i at gå til skriftlig eksamen til sommer. 3. årsopgaver (SRP) – flotte resultater Sidste skoledag før juleferien afleverede vore elever i 3g deres store skriftlige opgave – studieretningsprojektet. Opgaven er tværfaglig og skal skrives ud fra to fag. Det er en opgave, der typisk fylder ca. 15-20 sider. Det er ”svendeprøven”, hvor 3g´erne skal vise, at de har flyttet sig fra at være elev til at være studerende. De havde fri de sidste to uger inden juleferien for at kunne koncentrere sig om denne store opgave. Vi kan konstatere, at det generelt igen er gået vores elever godt. Hele 17 elever

fik den højeste karakter 12, og 35 elever fik 10. Gennemsnittet for alle 131 opgaver ligger på 7,2. Nogenlunde på højde med tidligere års fine resultater. Vi sammenligner os hvert år med 6 andre, mindre gymnasier fra Jylland, og vi ligger igen flot fremme i feltet. Det placerer os også igen pænt over landsgennemsnittet på ca. 7,0. Tillykke til 3g´erne og deres lærere, der har givet god vejledning. Her kom skolens motto om faglighed i centrum igen. Nye studieretningsklasser 13. januar startede de nye studieretningsklasser, efter at 1g eleverne lige før jul havde valgt deres endelige studieretning efter grundforløbet. Nu gælder deres valg de næste 2 ½ år frem til studentereksamen. Næsten alle fik deres ønske opfyldt, idet kun 4 måtte vælge om og alligevel kunne få mange af de ønskede fag i en anden, sproglig studieretning. De nye klassers lærere har lavet nye ”ryste-sammen” aktiviteter, da 25 % af eleverne - som sædvanligt – valgte at skifte klasse/ studieretning. De er nu alle kommet fint på plads, selvom det tager lidt tid at falde til i en ny klasse og med nye lærere. Mange valgfag oprettes Midt i januar valgte 2g´erne så valgfag for næste skoleår, når de bliver 3g´ere. Vi opretter 12 af de 15 forskellige valgfag, som vi udbyder. Gennemsnitsstørrelsen på valgholdene ligger på ca. 17 elever. 2g eleverne kunne vælge nye fag på C-niveau som filosofi, latin, erhvervsøkonomi og design – eller på B-niveau, hvor de så vælger at fortsætte med et kendt C-fag fra tidligere (Idræt, fysik, geografi, biologi og kemi) – eller på A-niveau, hvor det igen lykkedes os at få tysk med – sammen med engelsk A, matematik A og fysik A. Vi har generelt mange ”supersproglige” elever med 3 sprog på A-niveau. På landsplan er det kun 2 % af alle studenter, der har det, mens det hos os svinger mellem 20-25 % af en årgang. Disse sproglige studenter er senere – efter videre studier - meget efterspurgte hos eksportvirksomhederne. Vi er glade for, at vi kan oprette så mange forskellige valgfag, selvom vi er et mindre gymnasium. Hvis der er syv elever, der ønsker et valgfag, så skal vi faktisk oprette det, selvom et så lille hold da er dyrt for skolen.


Den 16. januar blev frugterne af efterårets talentudviklingsprojekt “Forfatterspirer” lanceret på spillestedet Generator, hvor ca. 300 gæster kunne høre oplæsning af de 15 skrivetalenter og købe deres flotte tekstantologi. Forfatterspirer var første resultat af et talentsamarbejde mellem gymnasierne i Lemvig, Tarm og Ringkøbing. Det blev en succes, og derfor fortsætter samarbejdet

Første fredag i februar havde vi igen årets store gallafest – lancierfesten – hvor 3g drengene kommer i habit eller smoking og 3g pigerne kommer i flotte kjoler og har gjort meget ud af hår og frisure. 2g’erne kommer typisk udklædte, hvor hver klasse har valgt et tema (stewardesser, spøgelser, pirater, sheiker og haremsdamer samt dykkere) mens 1g´erne kommer, som de er. Vi var knapt 800 til denne store fest med spisning og dans. Tak til de mange forældre, der kom og bakkede festen og os op. Om dagen op til denne festaften havde vi aflyst undervisningen og i stedet lavet mange forskellige idrætsaktiviteter, hvor eleverne var blandet i hold på tværs af årgange og klasser, så de lærte en masse nye at kende. Vi lejer hele ROFI-centeret, hvor de bl.a. spillede bowling, badminton, fodbold eller dansede eller var i fitnesslokalet. Her på skolen dækkede eleverne så borde og pyntede, så skolen var klar til aftenens fest. Kl. 12 var der sandwich og vand til alle – serveret af ROFI og betalt af gymnasiet. En dejlig tradition både om dagen og aftenen med masser af fællesskab – den anden halvdel af vores motto: Faglighed og fællesskab. Hvis skolen er et godt sted at være, så er det også et godt sted at lære. Stor søgning til RG – igen mange nye elever til august Ringkjøbing Gymnasium har igen fået en pæn tilmelding af nye elever til kommende 1g. Vi landede på 140. Dermed fastholder vi niveauet for de sidste 8 år, og vi kan igen starte op med 5 nye klasser til august. Gymnasiet er gået fra at have fire klasser pr årgang og 300 elever i alt i perioden 2000-2005 til siden konstant af have 5 klasser pr årgang og nu 400 elever i alt. Det håber vi at kunne fastholde i de nærmeste år, men når vi bare kigger 5-6 længere frem, vil ungdomsårgangene falde med 15-20 % her i kommunen. De nye elever fordeler sig fint på skolens forskellige studieretninger – sprog, naturvidenskab, samfundsfag og musik. Her er naturvidenskab med fagene biologi, fysik, kemi og matematik vokset noget de sidste par år. Men vi har stadig mange, der har valgt de sproglige studieretninger. Der er en god geografisk spredning, idet eleverne kommer fra hele gymnasiets naturlige opland fra Hvide Sande i vest, Ulfborg i nord, Videbæk og Spjald i Øst og Højmark, Stauning og Lem i syd – samt naturligvis mange fra Ringkøbing. Til august vil der være rigtig mange fra Spjald og Videbæk i forhold til de sidste

par år. Det er rigtig dejligt, at de unge fra den østlige del af kommunen i år i høj grad vender kurser ”vestpå” mod det mindre gymnasium og ikke går mod de store gymnasier i Holstebro og Herning. Gymnasiet i Herning havde med 407 ansøgere til 1g flere elever til 1g, end vi er på hele Ringkjøbing Gymnasium. Det giver jo vidt forskellige skolekulturer. Som sædvanligt kommer ca. 2/3 af eleverne fra efterskoler, mens aldersfordelingen er ca. 50 % fra 9. klasse og 50 % fra 10. klasse. Vi har stadig flere piger end drenge, ca. samme fordeling som tidligere, med godt 2/3 piger og knapt 1 /3 drenge. Adgangskrav til gymnasiet? Folketinget har lige vedtaget en større reform af erhvervsuddannelserne, som de sidste 10 år er gået noget tilbage i forhold til de gymnasiale uddannelser. Ét af tiltagene er, at man nu indfører adgangskrav til erhvervsuddannelserne for hæve niveauet. Man skal fremover have min. 02 (bestået) i matematik og dansk fra folkeskolen. Der har i den anledning så også været drøftet, om der ikke også skulle være adgangskrav til gymnasierne. I dag er det uddannelsesvejlederne på folkeskoler og efterskoler, der sammen med de øvrige lærere afgør, om eleverne kan klare en gymnasial uddannelse. Her kigges der på de faglige evner, indsats og holdning samt personlig modenhed. Et system, der faktisk fungerer rigtig godt! Men skulle der komme et krav om min. 4 i dansk, matematik og engelsk, som der har været talt om, så ville det ikke påvirke os. Alle vore elever opfylder det krav. Hvis kravet blev min. 7 i de tre fag, ville det få stor betydning for os, idet 40 % af vore elever har under 7 i ét af disse tre fag i folkeskolen. Det ville også ødelægge meget for mange af egnens unge, idet de fleste af dem ”vågner” godt op i gymnasiet og er med til at løfte skolens gennemsnit til 7,5. Det er meget over landsgennemsnittet på 7,0 og en del over det niveau, de burde ligge på, når man inddrager elevernes socioøkonomiske baggrund. Vi løfter altså vore elever til et noget højere niveau, end det man forventede, at de skulle ligge på (7,0). Det er jo interessant og vigtigt, og det er vi meget stolte af. Hvis man indførte 7 som adgangskrav, ville mange af egnens unge ikke få chancen for dette løft og ville blive afskåret fra en studentereksamen, som størstedelen af vore studenter bruger til en videregående uddannelse og et godt job bagefter. Rektor Tonny Hansen


I uge 10 var gymnasiets 2g’ere på studierejser til forskellige destinationer i Europa: 2a og 2d/Bi var i London, 2b og 2e i Madrid, mens 2c og 2d/SA var i Bruxelles. Redaktionen har modtaget nedenstående studierejseberetninger fra 2b og 2e, der altså begge var i Madrid. 2b studietur til Madrid 2014 Søndag morgen kl. 8 ankom vi til Billund lufthavn. Vi var alle sammen fyldt med spænding og så frem til den kommende uge i Madrid. Dagen i Billund lufthavn endte ud med at blive 11 timers lang ventetid, da vores fly var blevet aflyst. Vi ventede i lang tid i uvished og vidste ikke, om vi overhovedet ville komme af sted, men vi endte med at flyve fra Billund sent søndag aften. Mandag aften ankom vi endelig til Madrid, efter en overnatning i Frankfurt, og da vi kom frem, var alt ventetiden glemt. Vi var endelig i Madrid og klar til at begynde på en af de fedeste uger i vores studietid. I Madrid spiser man aftensmad sent, så inden vi blev sluppet løs i byen, blev der lige tid til at se lidt af det, vi havde mistet den første dag. Det første elevoplæg blev holdt på Puerta Del Sol, og derefter var resten af aften til fri disposition. Vi fandt et lækkert lille spansk sted at spise, og bagefter tog vi på den lokale bar, hvor vi fik et par øl, og kl. 24 skulle vi være tilbage på vores hostel. Søvn var noget, vi ikke fik særlig meget af, og udover lidt træthed om morgen, når vi mødtes til morgenmad kl. 8, var det okay. Stemningen var høj hele dagen, og vi var altid friske på nogle nye ting. Vores anden dag i Madrid bød på en masse kultur. Vores to lærere Frank og Niels førte an, og vores første stop var el Retiro, som er en fantastik flot og stor park, der ligger i det centrale Madrid. Hjemmefra havde hver elev forberedt et oplæg omkring de steder og monumenter, vi skulle besøge. Så når vi så de berømte steder, fulgte der en lille forklaring med, hvilket gav et godt helhedsindtryk af stedet. Oven i købet var vi også rigtig heldige med vejret. En helt skyfri himmel var synet, som mødte os hver eneste morgen, og eftersom vi var længere sydpå, var temperaturerne også derefter. Efter vi havde set el Palacio de Cristal, fik vi fri til at finde os noget frokost, og mødtes så igen ved Prado museet om eftermiddagen. Efter besøget på Madrids mest kendte museum, fik vi igen frie tøjler, og fandt vores vej hen til Madrids førende

shopping-gade, hvor vi opholdt os resten af eftermiddagen. Om aftenen skulle syv af os til flamenco. Vi mødtes ved vores hostel omkring kl. 22, og så tog vi af sted mod det spanske flamencosted sammen med vores to lærere. Stedet lå kun 5 minutters gang fra vores hostel, så vi var i god tid, hvilket gav os tid til at opleve den spanske kultur helt tæt på. Flamencostedet lå i baglokalet af en restaurant, og vi var i starten en smule skeptiske, da der ikke var så mange mennesker. Men da lyset blev slukket, og showet gik i gang, glemte vi alt, hvad vi havde forventet. Den spanske guitarist spillede på højeste niveau, og man kunne føle musikken helt ind i hjertet. En mand og en kvinde førte sig frem på dansegulvet, og man blev fuldstændig opfanget af øjeblikket. Vores tredje dag bød på en masse spansk kultur, og vi besøgte El Palacio Real, som er kongepalæet i Madrid, La Catedral, som er den kendte katedral i Madrid, og Reina Sofia-museet, hvor vi så Picassos berømte maleri. Det endte med at blive en rigtig spændende dag, hvor vi fik gået Madrids gader tynde. Torsdag var vores sidste hele dag i Madrid, og der skulle vi igen tidligt op, da vi skulle med en lejet bus op i bjergene. Vi besøgte et spansk gymnasium, hvor vi blev vist rundt og blev sat i mindre grupper med de spanske elever. Der fik man lige afprøvet, hvor meget spansk man egentlig kunne snakke, når det kom til stykket. Efter besøget på gymnasiet kørte vi videre op i bjergene, hvor vi besøgte et kloster og spiste frokost i den nærliggende by, hvor vi også fik tid til at nyde den dejlige sol. Vi sluttede udflugten af med at se stedet, hvor Franco er begravet, og derefter drog vi mod Madrid igen. Vores sidste aften i Madrid var hele klassen samlet til en tur ud i det spanske natteliv, og vi sluttede vores tur af med at have en fest sammen. Efter alt for lidt søvn drog vi fredag morgen hjemad mod Danmark. Det er først nu, hvor man er kommet hjem, at man begynder at tænke over alle de fede ting, man har oplevet sammen med sine kammerater. Det har været en ubeskrivelig tur, og vi er hver især kommet hjem med en masse i bagagen. Vores sammenhold i klassen er blevet endnu bedre, end da vi tog af sted, og vi vil altid huske tilbage på vores studietur som en helt fantastisk oplevelse, vi havde sammen. Julie Rækby Larsen


2e på studietur i Madrid Tirsdag den 4. marts vendte vi 19 elever fra 2e snuden mod Madrid sammen med to lærere. Da vi er en papegøjeklasse, var turens fokus delt mellem det spanskhistoriske, i form af borgerkrigen, og det musiske. Som optakt til turen havde Maja introduceret spanskeleverne for borgerkrigen, mens Hanne sammen med et par musikelever havde undersøgt eventuelle koncerter i Madrid. Fokus på borgerkrigen Turen havde Den Spanske Borgerkrig som overordnet tema. Dette betød også, at vi så en del vedrørende borgerkrigen, der foregik fra 1936-1939. Det var nok Francos mausoleum, der gjorde det største indtryk på de fleste. Det kæmpestore monument bliver også kaldet ”De Faldnes Dal”, og er hugget ind i bjergene. Udefra ser man en stor luksuriøs facade med en stor tom plads foran og et kæmpe kors på toppen, der kan ses fra mange kilometers afstand. Indeni var væggene hugget i sten og rummene var udsmykket med ærkeengle. Franco lå ikke derinde alene, men sammen med over 30.000 faldne fra begge sider af borgerkrigen. Vi var også forbi Museo de Reina Sophia for at se Picassos maleri Guernica, der forestiller bombningen af landsbyen Guernica. Egentligt skulle vi også have set det store skovområde Casa de Campo, der oprindeligt var kongelige jagtmarker, men under borgerkrigen blev brugt af Francos hær til at bombe Madrid, da der er et godt udsyn over byen derfra. Desværre kom vi ikke ind at se det, fordi der var al for lang kø. Spanske pladser og flamenco Som en del af vores tur så vi også meget af den spanske kultur. Vi var bl.a. på et spansk gymnasium i en lille by lidt uden for Madrid. De ældste elever fra skolen gav os en rundvisning på skolen, hvor vi hørte om det spanske skolesystem. Den største forskel på det danske og det spanske skolesystem er, at de

skal betale for deres universitetsuddannelse. Vi fik senere tid til at sidde i små grupper bestående af spanske og danske elever, hvor vi fik mulighed for at teste vores spanske sprogkundskaber. Her fik vi mulighed for at stille spørgsmål og snakke med dem. For den del af klassen, som ikke har spansk, var det en smule besværligt at snakke med dem. Mange spaniere er ikke gode til engelsk. Dette oplevede vi flere gange på vores tur. Især på restauranter foregik samtalen også ofte på spansk. Men det var også, fordi mange af os kan snakke spansk. Vi besøgte også flere spanske pladser i Madrid. Her nød vi gerne en is eller bare den dejlige, varme, spanske forårssol. Der var rigtigt mange pladser i byen, og de blev også brugt flittig af indbyggerne. Generelt var der bare et fantastisk liv i gaderne. Både i den kæmpe Retiro Park, der er fyldt af mennesker på de solbeskinnede dage, og bøssekvarteret Chueca, der emmer af liv og fest ud på de sene nattetimer. Madrid var meget præget af skæve eksistenser, og ældre mennesker med unaturlige hårfarver var ikke et ualmindeligt syn, lige som man kunne finde butikker udelukkende med stofsko, korsetter eller 60’er-lignende kjoler. En af aftenerne var vi til flamencoworkshop. Flamenco er en danse- og musikart, som dyrkes meget i Spanien. Flamenco er især kendt for de svære rytmer og det alvorlige ansigtsudtryk. Vi prøvede også kræfter med disse indviklede rytmer. Vi skulle selv ned og se flamenco efter, at vi havde spillet i en time, og vores hænder var godt og grundigt smadrede. Det var en meget intens oplevelse. Det var et lille band bestående af 5 mænd: 2 der sang og klappede, 2 utrolige dygtige guitarister og en trommeslager siddende på en ”cajon” (en tromme man sidder på). Sammen med flamencodanserne, som steppede rytmer i gulvet, spillede bandet højt men utroligt godt. De lokale spaniere hujede og råbte, når flamencodanserne og bandet havde gjort en særlig god præstation. Alt i alt oplevede vi spansk kultur på højt plan og en rigtig god oplevelse. Esther og Frederikke, 2e


Elevredaktionen præsenterer:

Reality vs. skolearbejde Det er almen viden, at mange unge i dag ser reality i TV. Elevredaktionen har undersøgt, om det også er muligt at sige dette om eleverne på Ringkjøbing Gymnasium, eller om de formår at styre uden om. Vi har lavet en undersøgelse blandt alle eleverne for at finde ud af, hvordan skolearbejdet prioriteres i forhold til reality-TV. Udover det har vi også lavet en undersøgelse blandt lærerne, der skal vise deres holdninger og fordomme. Til sidst ser på vi hvor vidt deres fordomme holder stik med vores resultater fra vores spørgeskema.

Det er betryggende, i hvert fald for lærerne, at eleverne tilsyneladende ikke lader tiden foran fjernsynet gå ud over deres skolearbejde. Vi er altså nogle yderst flittige elever trods vores hang efter reality-programmer! Elevredaktionen

Gennem vores undersøgelse har vi fundet ud af, at også eleverne på Ringkøbing Gymnasium følger med, når reality-programmerne løber hen over skærmen uge efter uge. Vi taler hele 69 % af skolens elever, hvor 1.g’erne tager prisen som de mest reality-TV afhængige, da 77 % svarer ”JA” på spørgsmålet ” Ser du realityTV?”. 2.g’erne er mindst med på ’beatet’ – Her er det kun 61 % af eleverne, der overgiver sig til timerne i selskab med stjernerne Linse, Geggo og Lebbe-Lone. Favoritprogrammet over alle favoritprogrammer er og bliver Paradise Hotel, og 65 % af alle reality-TV-seere her på Gym ser programmerne udelukkende fordi de godt kan lide at se folk, der gør sig selv til grin på landsdækkende TV.

Ud af de lærere vi spurgte, var der kun 20, der valgte at svare. Derfor er vores undersøgelse ikke dækkende for alle lærernes holdninger. Undersøgelsen viser, at lærerne generelt er klar over, at deres elever ser realityTV, men de mener, at det blot er en af mange overspringshandlinger, der i det korte af det lange ikke skader elevernes skolegang. Derfor har vi også spurgt eleverne til deres prioritering med hensyn til lektier, afleveringer og reality-TV. Det viser sig at 65,5 % af skolens elever rent faktisk prioriterer lektierne højere end reality-serierne, og at hele 80,6 % prioriterer afleveringen, der skal laves, højere end Paradise, Et Ton Cash osv.

Sådan fordeler nogle af spørgsmålene sig blandt eleverne på Ringkjøbing Gymnasium: Reality-seere

1.g

2.g

3.g

77%

61,5%

69,2%

Ikke reality-seere

Top 5 programmer

De der udelukkende ser reality-TV fordi folk gør sig selv til grin på landsdækkende TV

23%

Paradise Hotel (62%) X-factor (48,6%) Familien fra Bryggen (40%) For lækker til love (36,2%) Et ton cash (26,7%)

69,5%

38,5%

Paradise Hotel (49%) Familien fra Bryggen (35,4%) X-factor (33,3%) For lækker til love (27,1%) Et ton cash (22,9%)

60,4%

30,8%

Paradise Hotel (52,3%) Familien fra Bryggen (38,3%) X-factor (36,4%) For lækker til love (31,8%) Et ton cash (25,2%)

59,8%

Reality < lektier

Reality < afleveringer

1.g

63,8%

82,9%

2.g

63,5%

82,3%

3.g

69,2%

76,6%


Nyt fra skolen Vigtige oplysninger om eksamen Offentliggørelse af eksamensplanen Også i år offentliggøres eksamensplanen i to omgange: Første offentliggørelse finder sted onsdag den 14. maj og omfatter alle skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes i prøveperiodens første uge. Anden offentliggørelse finder sted tirsdag den 20. maj og omfatter alle prøver.

Dublering af skr. prøver For at afkorte eksamensperioden er de skriftlige prøver dubleret, hvilket betyder, at ikke alle elever nødvendigvis skal op i et givet fag samme dag. STUDENTEREKSAMEN OG ÅRSPRØVER 2014 Tidsplan

3g

2g

1g

Antal prøver Alle elever skal ved den afsluttende studentereksamen have aflagt i alt syv prøver samt SRP og AT. Ud af de syv prøver skal der være mindst tre mundtlige og tre skriftlige. Elever med ekstra fag på A-niveau fag skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver.

Sidste undervisningsdag

20. maj

13. juni

13. juni

Skriftlig studentereksamen*

22. maj-4. juni

Skr. prøver med i udtrækket Alle skriftlige prøver indgår i prøvefagsudtrækket. Det betyder, at man ikke før 1. offentliggørelse kan vide, i hvilke fag man skal til skriftlig prøve. I A-niveaufag med både skriftlig og mundtlig prøve skal man op til mindst én af disse.

Mundtlige årsprøver**

Ny hjemmeside I starten af januar gik vores nye hjemmeside ”i luften”. Det var en tiltrængt fornyelse, da den gamle med et noget anderledes udseende efterhånden var 8 år gammel. Det er lang tid i den elektroniske verden. Sammen med den nye hjemmeside har vi fået en ny brochure, så den nye designlinje går igen fra brochure, kvartalsskrifter, annoncer til hjemmesiden. Gå ind på www.rkbgym.dk og se den nye hjemmeside. Vi har også en anden – mere ungdommelig – hjemmeside på Facebook, der er mere rettet mod eleverne. Rektor Tonny Hansen

Mundtlig studentereksamen*

21. maj – 25. juni 16.-25. juni

* mulige prøvedage ** der kan evt. lægges årsprøver i uge 24 også Lars Roesen


Koncertcafé på gymnasiet

Årets afslutning for 3G

Forårskoncerten kommer i år til at foregå fredag den 2. maj efter skoletid - kl.14 til ca. 16 - i fællesarealet. Her vil elevbands à 5-8 elever optræde med selvvalgte rytmiske numre for et publikum af pårørende, kammerater og lærere — og Edith fra kantinen vil sælge kager. Der opføres musik, der er indøvet i undervisningstiden af de elever, der har valgt musik enten på A- eller C-niveau, og som skal kunne bruges i en eventuel eksamenssituation i juni. Her skal eleverne vise, at de selvstændigt kan indøve og fremføre et selvvalgt gruppenummer, hvor den enkelte elev i princippet bliver individuelt bedømt. Da det for manges vedkommende er en uvant fornemmelse at optræde for et publikum, forsøger vi at gøre det på en gang mindre ”farligt” - et cafearrangement i uformelle rammer - og mere forpligtende, idet der vil blive uddelt forskellige priser!‼

Sidste skoledag Undervisningsministeriet har i år valgt at lægge 3g’ernes sidste skoledag tirsdag den 20. maj, hvor hele eksamensplanen offentliggøres. Den skriftlige studentereksamen begynder den 22. maj.

Vi ses til forårskoncertcafé den 2. maj!

Program kl. 10.15: fotografering i gårdhaven kl. 11.00: dimission i sportshallen kl. 12.00: reception i fællesarealet kl. 13.00: studenterne kører i hestevogn

Jesper Vagn Andersen og Hanne Sloth Pedersen

Man d. 14.4 – 21.4 Påskeferie Fredag d. 25.4 SRO/2g afleveres kl. 7.55 (undervisningsfri 23.-24.4.) Fredag d. 2.5 Forårskoncert Onsdag d. 14.5 1. offentliggørelse af eksamensplanen (sx) Fredag d. 16.5 St. Bededag Tirsdag d. 20.5 Offentliggørelse af hele eksamensplanen; sidste undervisningsdag for 3g Onsdag d. 21.5 Første mulige prøvedag Torsdag d. 22.5 Skr. studentereksamen begynder Tors. d. 22.5 - 28.5 At-uge/2g

Studentermiddag Onsdag den 25. juni kl. 18.30 er der studentermiddag for studenter og lærere på skolen. Der forventes muntre indslag fra både elever og lærere i løbet af denne hyggelige aften. Dimission Fredag den 27. juni kl. 11.00 – ca. 12.00 afholdes dimissionsfesten. Alle pårørende samt eleverne fra 1g og 2g er meget velkomne.

Tors. d. 29.5 - 30.5 Kristi Himmelfartsferie Fredag d. 6.6 DHO/1g afleveres kl. 7.55 (undervisningsfri 4.-5/6.) Mandag d. 9.6 2. Pinsedag Fredag d. 13.6 Sidste mulige undervisningsdag for 1g+2g Onsdag d. 25.6 Sidste mulige mundtlige prøvedag; studentermiddag Fredag d. 27.6 Dimission Man. d. 30.6-8.8 Sommerferie

Læs mere om gymnasiet på www.rkbgym.dk

Nyt fra Ringkjøbing Gymnasium” nr. 90 – Forår 2014. “Nyt” er gymnasiets kvartalsskrift, som formidler kontakten mellem skole og hjem. ”Nyt” udkommer før efterårsferien, juleferien, påskeferien og sommerferien. Redaktion: Inspektor Lars Roesen (tlf. 96 74 34 06; e-mail ro@rkbgym.dk). Elevredaktion: Dorte Thrige Plauborg 3a, Christian Hundahl 2a og Anne Marie Møller Faaborg 1a. Design: Axzept. Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing.

Rkg kvartal forår 14 ny  

Kvartalsskrift. Ringkjøbing gymnasium 03/14.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you