__MAIN_TEXT__

Page 1

www.rkbgym.dk

Science og Science Life International kultur og kommunikation Samfund · politik · økonomi Musik og kreative fag

Faglighed & Fællesskab Din vej videre i livet starter på Ringkjøbing Gymnasium!

Det gode ungdomsliv


Godt socialt miljø med nærvær, nærhed og tryghed Ringkjøbing Gymnasium er et mindre gymnasium med ca. 310 elever og 34 lærere, hvilket giver et godt og overskueligt og hyggeligt miljø med masser af fællesskab. Når du står ved kantinen i fællesarealet, kan du se alle elever på skolen. Vi kender hinanden, og overgangen fra folkeskolen eller efterskolen føles ikke så svær. Du falder hurtigt til og får en masse venner. På RG sætter vi den enkelte elev i centrum, og der er tæt kontakt mellem elever og lærere. Vi møder hinanden med gensidig respekt og tillid. Det betyder også, at vi har et meget lavt fravær og frafald. Vi har nemlig et godt socialt miljø mellem eleverne uden mobning – heller ikke de første skoledage. Som ny elev mødes du af elever fra 2g og 3g – vore elevambassadører – der sætter dig ind i en masse nye ting og sørger for, at du lærer dine nye kammerater og skolen at kende.

Vi møder dig, hvor du er og løfter dig… Ringkjøbing Gymnasium har i flere år ligget som nr. 2 blandt de 140 STX gymnasier, når man måler på gymnasiernes løfteevne. Vore elever klarer sig altså langt bedre, end de iflg. statistikkerne skulle kunne gøre. Så Ringkjøbing Gymnasium er for dig, der gerne vil vide mere og klare dig godt.

Hvor kommer eleverne fra? Vore elever er dejlige videbegærlige unge fra land og by i hele lokalområdet: Fra Hvide Sande, Ulfborg, Vedersø, Spjald, Hover, Videbæk, Stauning, Lem, Skjern og naturligvis Ringkøbing. Halvdelen af eleverne kommer fra 9. klasse. Busforbindelserne er særdeles gode, og skolebusserne holder lige foran gymnasiet.


Vi er nr. 2 ud af 140 gymnasier i Danmark til at løfte elevernes faglige niveau! Jeg valgte Ringkjøbing Gymnasium fordi: “Gymnasiets motto faglighed og fællesskab opleves i hverdagen. Fagligheden skaber fællesskabet og omvendt, og med en smule gensidig respekt har man opskriften på verdens bedste gymnasium!”


Jeg valgte Ringkjøbing Gymnasium fordi: “Fordi jeg havde hørt godt om gymnasiet – RG har et højt karaktergennemsnit, og der er stort fokus på det faglige og sociale. Indtil nu er mine forventninger og forhåbninger blevet opfyldt. Jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt mit valg”.


Velkommen i et godt studiemiljø, hvor du betyder noget! Faglighed Ringkjøbing Gymnasium ligger blandt de 20 bedste gymnasier i Danmark med et gennemsnit på normalt 7,5. Vi har et højt fagligt niveau og klæder vore elever godt på til deres videregående uddannelse efter gymnasiet. Der er da også en meget stor del af vore studenter, der læser videre og klarer sig godt. STX er den ungdomsuddannelse, der sender flest videre til de videregående uddannelser. STX er det bredeste og bedste adgangsbevis til en videregående uddannelse, som åbner mange døre for dig. Vore særdeles dygtige lærere er alle universitetsuddannede og brænder for deres fag. Det engagement smitter af på eleverne, for som det gamle ord siger: ”Hvis du vil tænde, må du brænde”. Mange af vore elever deltager i de landsdækkende faglige konkurrencer i matematik, fysik og kemi samt sprog og forfatterkonkurrencer. Vi laver hvert år lokale talentforløb i samarbejde med Lemvig og Tarm med skiftende emner. Vi har også brobygning til Aarhus Universitet, hvor 10-12 dygtige elever fra 2g har 3 dage på universitetet og får et indtryk af, hvad det går ud på. Det kaldes ”SubUniversity”. Vi har lektieværksted om eftermiddagen efter skoletid, hvor eleverne kan få hjælp til forskellige fag og opgaver.

Fællesskab En studentereksamen fra RG er meget mere end en god ungdomsuddannelse. Når du starter i 1g har vi en række introaktiviteter, hvor du lærer din egen klasse og hele årgangen at kende – samt de ”gamle” elever i 2g og 3g. Fredagscafeer, 1g introfest, elev-fester og idrætsarrangementer. I efteråret har vi vores musical, hvor elever fra alle tre årgange kan deltage.

Det gode ungdomsliv Vi holder morgensamling ca. hver anden uge med fællessang og indslag fra både elever og lærere. Der bliver året igennem afholdt en række fællesarrangementer for alle med musik, teater, foredrag, fysik/kemishow, valgarrangementer osv. Og så holder vi naturligvis nogle gode elevfester med musik, dans og samvær. Den helt store fest er gallafesten i januar, hvor 3g´erne danser lanciers i deres fineste tøj. Her emmer skolen af liv, fest og farver, da der kommer 7-800 til denne fest: Forældre, elever og lærere. Fællesskabet kommer også til udtryk på studieturene i 2g samt de mange mindre ekskursioner, som arrangeres i de forskellige fag.


Vil du have mange valgmuligheder? Både nu og senere? Gymnasiet består af et grundforløb på tre måneder – ens for alle. Her møder du de forskellige fag, som gymnasiet tilbyder. Herefter vælger du din endelige studieretning for resten af dine tre år på gymnasiet. Det betyder, at du starter i én klasse i august, og sandsynligvis er i en helt anden i starten af november, når de nye studieretningsklasser begynder. Vi kender nemlig ikke dit ønske om studieretning på forhånd, og en del skifter sikkert mening i løbet af grundforløbet. Ringkjøbing Gymnasium har et bredt udbud af 12 studieretninger fordelt på fire forskellige hovedområder: Naturvidenskab, sprog, samfundsfag og musik. Der er altså mange valgmuligheder nu, og en STX eksamen giver dig også rigtig mange muligheder senere.

Science og Science Life De naturvidenskabelige studieretninger med matematik på A-niveau kombineret med enten fysik A eller kemi A (samt fysik/kemi B) åbner dørene til alle videregående uddannelser. Det gør studieretningen med biologi A også, hvis du vælger matematik op på A-niveau og tager fysik B som valgfag i 3g. Disse studieretninger er de helt rigtige for dig, hvis du f.es. vil være læge, dyrlæge, tandlæge, biolog, ingeniør, kiropraktor, fysioterapeut eller sygeplejerske. Men de kan også vælges af andre elever, der tænker på andre uddannelser – økonomi, jura eller statskundskab – eller som bare ønsker en studentereksamen, der åbner alle døre. Vidste du, at ud af ca. 7000 ingeniørstuderende kommer 56 % fra STX, 38 % fra HTX, 3 % fra HF og 2 % fra HHX. Det er ikke lige meget, hvad man vælger.

International kultur og kommunikation De sproglige studieretninger har alle engelsk på A-niveau og kombineres så med enten tysk A / tysk B, spansk A eller fransk A. Tre af de fire sproglige studieretninger har faktisk tre sprog på A-niveau, mens den fjerde sproglige kombinerer engelsk og tysk med samfundsfag B. De sproglige studieretninger opfylder adgangs-

kravene til næsten alle mellemlange uddannelser, og hvis man vælger matematik og fysik på B-niveau som valgfag, giver de også adgang til rigtig mange lange videregående uddannelser.

Samfund·Politik·Økonomi De samfundsfaglige studieretninger med samfundsfag på A-niveau er kombineret med enten engelsk A eller matematik A.

Musik De musiske studieretninger har samme kombination – musik A med enten engelsk A eller matematik A. Vælger du en samfundsfaglig eller musisk studieretning får du adgang til langt de fleste videregående uddannelser – især indenfor humaniora, jura, samfundsvidenskab, journalist og økonomiuddannelser. Hvis du vælger matematik A og fysik/kemi B som dine valgfag i 3g giver de også adgang til læge, tandlæge, ingeniør osv. Generelt for adgangskrav findes der et glimrende hjælpeværktøj på nettet. ”Adgangskortet”. Det kan du også finde på vores hjemmeside under ”Studieretninger”. Her kan du helt nøjagtigt se hvor mange uddannelser, din STX - studieretning giver adgang til.

Valgfag Ringkjøbing Gymnasium tilbyder en lang række valg-fag på forskellige niveauer. Valgfag ligger i 3g. På A-niveau kan du f.eks. vælge matematik, fysik, kemi, samfundsfag, engelsk og tysk. På B-niveau har vi hele ni forskellige valgfag. Her kan vi f.eks. nævne billedkunst og geografi samt idræt. Med idræt på B-niveau får du 4-5 timers idræt om ugen og kommer på en del ture ud af huset: Kajak, surfing og meget andet. Vi har også besøgt sportscenteret La Santa Sport. STX er den eneste ungdomsuddannelse, hvor du skal have idræt alle tre år og kan vælge det op på B-niveau. På C-niveau kan du vælge mellem erhvervsøkonomi, design, filosofi, psykologi, kemi, latin eller naturgeografi.


Vil du have adgang til flest mulige videregående uddannelser? - Vi har 12 studieretninger - også en for dig. - Mange fag og valgfag - også idræt og musik.

Så vælg STX på Ringkjøbing Gymnasium!

KREATIVE FAG

SPROGFAG

SAMFUNDSFAG

NATURVIDENSKABELIGE FAG

Musik

Engelsk Tysk Fransk Spansk Latin

Økonomi

Matematik Fysik Kemi Biologi Naturgeografi

Billedkunst Idræt Design

Politik Sociologi Internationale forhold

Idræt - Filosofi -Erhvervsøkonomi - Dansk - Historie - Religion - Oldtidskundskab - Psykologi


Uanset hvilken karriere du drømmer om, starter rejsen på RINGKJØBING GYMNASIUM

Vi er studenter fra RINGKJØBING GYMNASIUM – vores karriere i dag ... ANTROPOLOGI: Sisse Lillevang Knudsen; Else Svensgaard ARKITEKT: Jesper Rasmussen; Christian Bay-Jørgensen ASTRONOMI: Andreas Kjær Dideriksen BANKRÅDGIVER: Christina Graven Nielsen; Alice Fjordside Mortensen BIOKEMIKER: Lea Jensen BIOLOG: Anne Bak; Brian Skriver Nielsen DYRLÆGE: Simone Bæk Pedersen; Emma Smedsgaard Byskov ERGOTERAPEUT: Anni Johansen; Kamilla Emborg FARMACEUT: Azra Veletanlic; Maria Nørtoft Larsen FORFATTER: Cecilie Lind FYSIKER: Dorte Plaugborg; Christian Jerslev Jørgensen KEMI: Anne Marie Møller Faaborg; Kacper Januchta; Laura Jensen KIROPRAKTOR: Thomas Lykke Christiansen INGENIØR: Camilla Gaasdal; Nina Anojan; Jacob Albæk IDRÆT: Marie Louise Haurum; Mikkel Strange Jensen; Josefine Gadgaard JORDEMODER: Karen Sig; Signe Ølgaard; Nina Ryevad JOURNALIST: Frederik Melgaard Lauridsen; Rasmus Agger; Mette Albæk

JURIST: Anders Degnboel Lund; Charlotte Lund Lukasen LÆGE: Esben Skov Jensen; Freja Knudsen; Stine Riis Nilsson LÆRER: Betina Nilsson; Martin Holk Pedersen; Karen Nilsson MASKINMESTER: Jeppe Fjord Larsen Tarp; Jacob Kamp MEDIEVIDENSKAB: Kenneth Bjerg; Marie Hillgaard MUSIK: Anders Mogensen; Anna Hjerrild Andersen; Mads Sloth PSYKOLOG: Line Mølhede Mortensen; Jo Brygger Justesen; Krista Rasch PÆDAGOG: Anders Slot Tarpgaard; Trine Brink Lauridsen; Bjarke From SAMFUNDSFAG: Mette Susgaard og Josefine Gadgaard SOCIALRÅDGIVER: Natasja Rahnema; Caroline Graversen SERVICEØKONOM / FINANSØKONOM: Sine Søe Plougsgaard; Rikke Cordius SKUESPILLER/ SANGER: Mette Kathrine Mortensen; Andrea Oehlenschlæger SPROG: Nanna Laugaard Pedersen; Eva Kvorning Jensen; Maiken Faaborg STATSKUNDSKAB: Mathias Tøttrup Jensen, Mikkel Skov Sørensen SYGEPLEJERSKE: Sarah Fjederholt; Signe Martiny; Jane Justesen ØKONOMI: Asger Bjerg Pedersen; Louise Bojen; Line Vandborg; Lise K. Kristensen

Pssst... Se mange flere grunde til at vælge Ringkjøbing Gymnasium på Facebook og Instagram.

Profile for rikke Axelsen

Ringkjøbing gymnasium brochure 2019/20  

Ringkjøbing gymnasium brochure 2019/20  

Profile for axl9400
Advertisement