Kunstwerkboek 2.0

Page 32

SUSAN BINK

VERZAMELEN Door te verzamelen, ga ik anders kijken naar de dingen om me heen. Ineens zie ik bijvoorbeeld hoeveel witte dingen er in de kamer zijn: een stukje papier, een dopje van een fles, een tandenborstel, een kabel, een piano, een muur. Ik maak een lange lijn van de witte muur naar de witte piano. Als ik aan mijn buren vertel dat ik ‘witte dingen’ verzamel, volgt al snel de vraag of het ook gebroken wit mag zijn. Dat zet me aan het denken: wat is ‘gebroken wit’ eigenlijk en waarom noemen we het gebroken? Mijn buren geven me een handdoek om toe te voegen aan de verzameling. De handdoek is gebroken wit. Ik besluit de verzameling te gaan sorteren op tinten wit: meer gebroken wit bij elkaar, wat lichter wit bij elkaar, en alle ‘echt’ witte dingen bij elkaar. De lijn is verdwenen en er is een nieuw ‘verzamelwerk’ ontstaan. Ik verzamel ook ‘scores’. Dat zijn kleine opdrachten, die ik op kaartjes schrijf. In de kunst­ geschiedenis worden die ook wel ‘scorecards’ genoemd. Instructies die ik zelf interessant vind om nog eens te doen of over na te denken en om met anderen te delen. Als u ook zin heeft om te spelen met verzamelingen, dan kunt u de kaartjes gebruiken om zelf verzamelwerken te maken. U kunt ze letterlijk uitvoeren, ze als inspiratie gebruiken of in gedachten uitvoeren. In gedachten maak ik nu een toren van witte dingen die door het plafond gaat en verdwijnt in een witte wolk.

Verzam e

lwerk #

Verzamelwerk #1

2

Verzam el klein e die u v rolijk m dingen aken.

Maak een zo hoog mogelijke toren van een verzameling.

erk #3

lw Verzame

ng door

ameli een verz id re p rs Ve ruimte. heel de


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.