Page 1

ODYS MP3-Player S8

Taalinstelling 1. Inschakelen: de S8 start en de Muziek-modus 2. Druk bij ingeschakelde MP3-speler gedurende ca. 2 sec. de MODE-toets in om naar het hoofdmenu te gaan.

3. Ga met de toetsen / naar de gewenste optie en bevestig met de MODE-toets.

NL

4. Kiest u Setting (Systeeminstellingen) en befestigt u het met M (punt 2) 5. Kiest u Language (taal) en befestigt u met M (punt 6)

6. Kiest u de taal. landestaal aangetoont

1


ODYS MP3-Player S8

Inhoud Taalinstelling.............................................................................................1

1 Inhoud van de verpakking ....................................................... 3 2 Inleiding .................................................................................. 4 3 Aan de slag ............................................................................. 5

NL

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Bedieningselementen....................................................................5 Plaatsen van de batterij.................................................................5 LCD-scherm en -symbolen ...........................................................6 Batterijstatus .................................................................................6 Driver installatie ............................................................................7 Driver installatie onder Win 98 ......................................................7 Bestandsoverdracht MP3-speler - pc ...........................................9 Verwijderen van de MP3-speler van de pc..................................10

4 Bediening.............................................................................. 11 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

In- en uitschakelen ......................................................................11 Muziek-modus (Play Music) ........................................................12 Naar een andere modus gaan via het hoofdmenu.........................13 Systeeminstellingen (Setting)......................................................14 Bestanden (Folder) .....................................................................16

5 Probleemoplossing................................................................ 19 6 Technische gegevens ........................................................... 20 7 Veiligheidsvoorschriften ........................................................ 21 8 Garantievoorwaarden NL ...................................................... 22

2


ODYS MP3-Player S8

1

Inhoud van de verpakking

ODYS MP3-speler S8

AAA batterij

USB-kabel

cd-rom

NL

Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met onderstaande lijst. Mocht de inhoud niet volledig zijn, neem dan contact op met uw dealer:

hoofdtelefoon

gebruikershandleiding

3


ODYS MP3-Player S8

2

Inleiding

Geachte gebruiker, we danken u voor de aankoop van dit product. Lees deze gebruikershandleiding eerst zorgvuldig door, zodat u gebruik kunt maken van alle functies van het product en zodat wij een lange levensduur kunnen garanderen. Bewaar deze handleiding als naslagwerk.

NL

Dit product is een draagbare digitale audiospeler, waarmee u MP3- en WMA-muziekbestanden kunt afluisteren (Multi-Codec-Player). Het moderne, zelf lichtgevende LCD-scherm (Organic Light Emitting Display) informeert u met een ID3-tag over het actuele digitale muziekbestand.

Pas op Lees voor het gebruik van de MP3-speler de algemene veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 7 door. Lees vooral de aanwijzingen over het veilig beĂŤindigen van de dataoverdracht tussen MP3-speler en computer in hoofdstuk 3.8 goed door.

Support URL: http://www.odys.de Op onze websites vindt u actuele informatie over deze MP3-speler, over onze andere producten en over de firma Aiptek. Eventuele upgrades voor deze MP3-speler vindt u eveneens op onze website. Mocht u vragen of problemen hebben, lees dan de FAQ’s op onze website of neem contact op met onze klantenservice onder support@odys.de.

4


ODYS MP3-Player S8

3 3.1

Aan de slag Bedieningselementen

Bekijk, voordat u de MP3-speler in gebruik neemt, de bedieningselementen goed. HOLD

Aansluiting hoofdtelefoon USBUSBconnector beschermkapje PLAY

PREV 

 

MODE

 

M

VOL +

 +

NEXT batterijdeksel

3.2

VOL −

Beugel voor riemlus

Plaatsen van de batterij

Gebruik een batterij van het type AAA (Micro). • Trek de USB-beschermkap los en open het batterijvakdeksel. • Plaats de batterij in het batterijvak en let daarbij op de polariteit. • Sluit het batterijvak en plaats de USB-beschermkap weer terug.

5

NL

LCD


ODYS MP3-Player S8 3.3

LCD-scherm en -symbolen

Overzicht LCD-scherm

NL

Het LCD-scherm geeft informatie over de actuele muziektitel, de speelduur en de systeeminstellingen. Hierna volgt een verklaring van de symbolen.

3.4

Batterijstatus

De batterij kunn gedurende ca. 8 uur gebruikt worden. Afhankelijk van het batterijfabrikaat, de ouderdom van de batterij en de omstandigheden, waaronder de MP3-speler gebruikt wordt, kan deze duur iets variĂŤren. De laadtoestand van de batterij wordt met verschillende symbolen aangegeven, zodat u ongeveer kunt inschatten hoe lang u de MP3speler nog kunt gebruiken:

vol

66%

33%

leeg

Vervang de batterij als er een leeg batterijsymbool te zien is. Gebruik batterijen met ten minste 800 mAh of alkaline-batterijen.

6


ODYS MP3-Player S8 3.5

Driver installatie Onder Windows 98SE moeten, voordat de MP3-speler op de pc wordt aangesloten, eerst de overeenkomstige drivers van de cd-rom geïnstalleerd worden. Onder Windows ME, 2000, XP en Vista is dit niet nodig.

• Sluit de MP3-speler via de meegeleverde USB-kabel op de computer.

NL

• De installatie van de driver wordt gestart. Onder Windows ME, 2000, XP en Vista herkent de pc een nieuw hardware-apparaat (massa-opslagapparaat / MSCmodus) en installeert de betreffende driver automatisch. • ls er bij de installatie een fout optreedt, koppel dan de USB-kabel los, start het besturingssysteem weer op en sluit de USB-kabel opnieuw op de pc aan.

3.6

Driver installatie onder Win 98

• Leg de meegeleverde driver-cd in de cd-rom-drive en voer het bestand “Setup.exe” uit.

• Kies de gewenste taal en klik op OK, om de installatie-assistent uit te voeren.

• Klik in het volgende venster op “Next” (volgende) en selecteer in het

7


ODYS MP3-Player S8

NL

nieuwe venster eventueel een andere plaats om op te slaan.

• Klik weer op „Next“ (volgende). Bevestig de voorgeslagen programmamap en start met “Next” het installeren.

• Beëindig de setup in het laatste venster door op “Finish” (gereed) te klikken. • De computer opnieuw opstarten.

8


ODYS MP3-Player S8 3.7

Bestandsoverdracht MP3-speler - pc

• Sluit de MP3-speler via de meegeleverde USB-kabel op de computer. • Open de Windows-Explorer of dubbelklik op Deze computer.

• Controleer na het downloaden met een klik op het symbool voor de MP3-speler of de bestanden volledig gekopieerd zijn. • Het kopiëren van bestanden van de MP3-speler naar de pc (upload) gebeurt op dezelfde manier. Koppel tijdens de bestandsoverdracht of het formatteren nooit de USB-kabel van de MP3-speler los.

let u erop, u kunt maar maximaal 150 muziekdatijen (mappen, of andere datijen) per hoofdmap opnemen. Wilt u meer op de geheugen laden, dan is het nodig om enkele mappen op de hoofdmap (de wisselbare schijf) aan te leggen. Hierin kunnen dan veel meer datijen geladen worden.

Formatteren van het flash-geheugen Via het besturingssysteem van de pc: Open de Windows Explorer en klik met de rechter muistoets op het symbool van de verwisselbare harde schijf van de MP3-speler. Klik vervolgens in het contextmenu op de optie Formatteren.

9

NL

• Selecteer de mappen of de bestanden die gedownload moeten voor de verwisselbare worden en sleep deze naar het symbool harde schijf van de MP3-speler (download in de root-directory). U kunt daarvoor ook zelf verschillende mappen aanleggen voor een eigen onderverdeling van uw bestandstypes in het geheugen van uw MP3-speler en de betreffende bestanden daar onderbrengen.


ODYS MP3-Player S8 3.8

Verwijderen van de MP3-speler van de pc

• Meld de MP3-speler met de optie „Hardware veilig verwijderen” weer correct af van het besturingssysteem. en selecteer in • Klik in de taakbalk rechts onder op het symbol het dialoog-venster dat dan verschijnt de optie „USB-massaopslagapparaat – drive (X:) verwijderen”. • Vervolgens verschijnt de melding dat de hardware nu verwijderd kan worden.

NL

Onder Windows 98SE verschijnt er geen symbool in de taakbalk. Na afloop van de bestandsoverdracht kan de USBkabel gewoon losgekoppeld worden.

10


ODYS MP3-Player S8

4 4.1

Bediening In- en uitschakelen

Inschakelen • Controleer of de toetsenblokkering gedeactiveerd is. Schuif, indien ja, de schakelaar in de ontgrendelstand. • Houd de PLAY-toets ca. drie seconden ingedrukt tot het scherm zichtbaar wordt en er een begroeting verschijnt. De MP3-speler bevindt zich bij de eerste keer inschakelen in de muziekmodus.

NL

• Als het MP3-speler daarbij niet ingeschakeld wordt, controleer dan of de batterijen opgeladen zijn en juist in het batterijvak geplaatst zijn.

Uitschakelen Houd de PLAY-toets gedurende ca. drie seconden ingedrukt tot de uitschakelprocedure is afgesloten en het LCD-scherm uitgaat. Dit kan vanuit elke modus gedaan worden.

Toetsenblokkering U kunt alle toetsen van uw MP3-speler blokkeren om te voorkomen dat het toestel per ongeluk bediend wordt. Schuif de schakelaar van de toetsenblokkering in moet in richting USB aansluiting gezet worden. Deblokkeer de toetsen door de schakelaar weer terug te schuiven.

11


ODYS MP3-Player S8 4.2

Muziek-modus (Play Music)

NL

Weergave, Vooruit/Terug, Pauze • Sluit de hoofdtelefoons aan op de aansluiting voor hoofdtelefoon en zet de MP3-speler aan. • Druk de PLAY-toets in om de weergegeven muziektitel af te spelen. Informatie over het muziekbestand (ID3-tag) wordt vervolgens in het scherm weergegeven. • Schuif tijdens de weergave de toetsen of in en houd ze vast om snel vooruit of terug te spoelen tijdens een muziektitel. • Als u de toetsen of kort indrukt, springt de weergave naar de volgende of vorige muziektitel. • Druk tijdens de weergave kort op de PLAY-toets om de weergave stop te zetten (pauze). Om de weergave voort te zetten drukt u opnieuw op de PLAY-toets (Resume-functie).

Volume regelen Verlaag of verhoog het volume door de betreffende toets voor volumeregeling (+, −) in te drukken en/of ingedrukt te houden. Het volume heeft 33 instelniveaus (0‌32).

A/B-herhaling Met deze functie kunt u een bepaald gedeelte van een muziekbestand herhalen door tijdens de muziekweergave het start- en eindpunt van dit stuk vast te leggen. • Druk tijdens de muziekweergave kort op de MODE-toets om het startpunt A van het stuk vast te leggen. • Druk vervolgens bij het gewenste eindpunt B nogmaals de MODEtoets in. • Het geselecteerde stuk wordt nu herhaald tot u voor de derde keer de MODE-toets indrukt.

12


ODYS MP3-Player S8 4.3

Naar een andere modus gaan via het hoofdmenu

Functies van de menutoetsen Lang indrukken: (1 ‌ 2 seconden)

- Hoofdmenu oproepen

Kort indrukken:

- Bevestigen van instellingen en functies

Terugkerende stappen:

Play Music Setting Info Folder Exit

NL

• Druk bij ingeschakelde MP3speler gedurende ca. 1 sec. de Menu-toets in om naar het hoofdmenu te gaan. Via het hoofdmenu heeft u toegang tot de verschillende modi en instellingen van de MP3-speler: Muziek-modus (MP3) Systeeminstellingen van de MP3-speler Informatie over geheugenplaats Bestanden

• Ga met de toetsen naar de gewenste optie en bevestig met de Menu-toets. • Ook in het submenu kunt u met de toetsen naar de gewenste optie gaan en bevestigen met de Menu-toets. • Om aansluitend direct vanuit de ondermenu’s naar het hoofdmenu of in de muziekmodus te wisselen, ĂŠĂŠnmaal of meerdere malen de PLAY-toets indrukken. Als er geen toets wordt ingedrukt, keert de MP3-speler na 10 seconden terug naar het normale weergavemenu

13


ODYS MP3-Player S8 4.4

Systeeminstellingen (Setting)

In de menu systeeminstellingen kunt u belangrijke systeeminstellingen van de MP3-speler wijzigen. Dit menu bevat in totaal 7 opties: Equalizer, Play Mode, Contrast, Backlight, Powerset en Language.

NL

Terugkerende stappen: • Selecteer, zoals in hoofdstuk 4.3 beschreven, in het hoofdmenu de Setting-modus. • Ga met de toetsen naar het gewenste submenu en bevestig met de Menu-toets. • Selecteer met de gewenste waarde en druk om te bevestigen nogmaals de Menu-toets in. Druk tweemaal op de PLAY-toets om de menu’s te verlaten.

a) Equalizer-instellingen • Met kunt u het gewenste geluid (Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz en Bass). • Bevestig vervolgens nogmaals met de Menu-toets.

14


ODYS MP3-Player S8 b) Herhaalmodus (PlayMode) • Met kunt u het gewenste mode (Normal, Repeat One, Repeat All, Random All, Dir Repeat, Dir All Repeat en Dir Random All).

Normal: Speelt de bestanden in originele volgorde. Repeat One: Herhaalt het actuele bestand. Repeat All: Herhaalt alle bestanden in originele volgorde. Random All: Speelt de bestanden in willekeurige volgorde af. Dir Repeat: Speelt de bestanden van de actuele directory in originele volgorde. Dir All Repeat: Herhaalt alle bestanden van de actuele directory in originele volgorde. Dir Random All: Speelt alle bestanden uit alle mappen in een willekeurige volgorde af (shuffle).

c) Display Contrast (Contrast) • Hier kunt u het gewenste displaycontrast instellen (6 instelniveaus. • Bevestig vervolgens nogmaals met de Menu-toets.

15

NL

• Bevestig vervolgens nogmaals met de Menu-toets.


ODYS MP3-Player S8 d) Automatisch uitschakelen de scherm (Backlight) Hier kunt u instellen hoe en hoelang de scherm na de laatste druk op een toets ingeschakeld moet blijven: Always Off, 5 s, 10 s en "Always On". Met de instelling "Always On" blijft het display ingeschakeld.

NL

e) Automatisch uitschakelen (Powerset) Bij het automatisch uitschakelen wordt het toestel, om energie te sparen, automatisch uitgeschakeld, als binnen de vastgelegde tijd (eenheid: minuten) in stopgezette toestand geen toetsen worden ingedrukt. Met de instelling "Disable" (gedeactiveerd) blijft het display ingeschakeld.

g) Taal (Language) Op dit menuniveau legt u de gewenste taal vast: English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Chinese (Trad), Chinese (Simple).

4.5

Bestanden (Folder)

In de Folder-modus kunt u de bestanden die op de MP3-speler zijn opgeslagen direct weergegeven. • Druk de MODE-toets gedurende ca. 1 sec. Ga met de toetsen ◄► naar de Folder-modus en bevestig met de MODE-toets. • Met ◄► kunt u door de mappen navigeren. Om een map te openen, drukt u op de MODE-toets.

16


ODYS MP3-Player S8

• Druk de MODE-toets in om de weergegeven muziektitel af te spelen.

NL

Bestanden en mappen kunnen ook gewist worden met de bestandsmanager van uw pc, mits de MP3-speler via USB op uw pc is aangesloten.

17


NL

ODYS MP3-Player S8

18


ODYS MP3-Player S8

Probleemoplossing Problemen

Oorzaak en oplossing

Het toestel functioneert niet.

Controleer of de accu voldoende opgeladen is. Controleer of de MP3-speler ingeschakeld is.

Via de hoofdtelefoon is niets te horen.

Controleer of het volume boven nul staat en of de hoofdtelefoon goed aangesloten is. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon niet vuil is. Bij slechte MP3-bestanden zijn verschillende geluiden te horen, ook als er geen muziek kan worden weergegeven. Controleer of de bestanden volledig zijn.

Op de weergave worden Controleer of u de juiste taal gekozen heeft. onbekende tekens weergegeven. Muziek kan niet, zoals gewoonlijk gedownload worden.

Check whether the driver was installed properly (Windows 98). Controleer of de USB-kabel beschadigd is en of het toestel op de USB-poort aangesloten is. Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is.

Er komt geen USBverbinding tot stand.

Kabel/stekkerverbinding met pc controleren, Windows-systeemconfiguratie en USB-driver controleren. Pc opnieuw starten, USB-kabel loskoppelen en opnieuw aansluiten, driver opnieuw installeren (Win98) Blijft de storing optreden, neem dan contact op met de klantendienst.

19

NL

5


ODYS MP3-Player S8

NL

6

Technische gegevens

Geheugencapaciteit

2GB, 4GB (Geïntegreerd flash-geheugen)

Formaten

MP3; WMA

Bitrate

MP3: 8 … 320 kbps WMA: 32 … 192 kbps

Batterij

1 AAA batterij

Batterijcapaciteit

ca. 8 uur

Scherm

LCD (23 mm x 13 mm)

USB-type

USB 2.0 (USB 1.1 compatible)

Signaalruisverhouding

> 90 dB

Hoofdtelefoonuitgang

2 x 5 mW

Uitgangsfrequentie

20 Hz … 20 kHz

Scheiding

≥ 85 dB (1 kHz referentiesignaal)

FM Frequentiebereik (alleen S8 FM)

87,5 … 108 MHz

Equalizer-instellingen

Normal, Pop, Jazz, Rock, Classic, Bass

Bestandsysteem

FAT, FAT32

Technische wijzigingen voorbehouden.

20


ODYS MP3-Player S8

7

Veiligheidsvoorschriften

• Maak regelmatig een backup van uw muziek- en andere bestanden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens. • Stel het toestel nooit bloot aan regen, natheid of vocht. Storingen, beschadigingen en elektrische schokken kunnen het gevolg zijn. • Druk nooit tegelijkertijd twee toetsen in en ga voorzichtig met het LCD-scherm om. • Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of een stoffige omgeving. • De MP3-speler niet schudden of aan harde stoten blootstellen. Zet geen zware voorwerpen op het toeste. • Draag de MP3-speler niet samen met andere metalen voorwerpen (munten of sleutels) in uw broekzak. • Reinig het toestel alleen met een zachte, droge doek. • Gebruik om het toestel te reinigen geen vluchtige substanties, zoals oplosmiddelen om beschadigingen aan het oppervlak te voorkomen. • Open nooit de behuizing van het toestel en probeer niet het toestel te repareren of te veranderen. • Neem de batterij uit de MP3-speler als het toestel langere tijd niet gebruikt wordt. Door een lekkende batterij kan anders de MP3-speler beschadigd raken. Verbruikte batterijen en defecte electronische apparatuur moeten, ter bescherming van het milieu, volgens de voorschriften afgevoerd worden. • Voorkom schade aan uw gehoor en houd het volume op een acceptabele sterkte. Draag, uit veiligheidsoverwegingen, als u actief deelneemt aan het verkeer geen hoofdtelefoon.

21

NL

Dit is een betrouwbaar product is. Toch is het verstandig de volgende aanwijzingen en waarschuwingen door te lezen.


ODYS MP3-Player S8

8

Garantievoorwaarden

NL

De volgende garantievoorwaarden bevatten de voorwaarden en omvang van onze garantievergoeding en laten onze wettelijke en contractuele garantieverplichtingen onaangetast. •

Wij geven garantie voor onze producten overeenkomstig de volgende voorwaarden:

NL

1. Wij bieden 24 maanden garantie op Odys-producten. Wij verhelpen kostenloos, overeenkomstig de volgende voorwaarden, schade of gebreken aan het product binnen 12 maanden na aankoopdatum. Bij vaststelling van een schade of gebrek later dan 12 maanden na aankoopdatum dient voor een reparatie onder garantie een productiefout onder bewijs worden aangetoond. De garantie betrekt zich niet op batterijen en andere onderdelen die verbruiksgoederen zijn, breekbare onderdelen, zoals glas of kunststof en defecten als gevolg van normale slijtage. Een garantieverplichting ontstaat niet als gevolg van kleine afwijkingen van de voorgeschreven toestand, die voor de waarde en het gebruik van het product irrelevant zijn, als gevolg van schade door chemische of elektrochemische invloeden, water en algemene abnormale omstandigheden. 2. De garantievergoeding geschiedt zodanig dat gebrekkige onderdelen naar ons oordeel kosteloos gerepareerd worden of door goede onderdelen vervangen worden. AXDIA behoudt zich het recht op inruiling tegen een gelijkwaardig reserveapparaat voor, voor zover het ingezonden product niet binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten gerepareerd kan worden. Het product kan tevens tegen een ander gelijkwaardig model worden ingeruild. Reparaties ter plaatse behoren niet tot de garantievergoeding. Vervangen of ingeruilde onderdelen gaan over in ons eigendom. 3. De garantieclaim vervalt als er reparaties of ingrepen door personen worden uitgevoerd die hiervoor van ons geen toestemming hebben gekregen of als onze producten met accessoires of toebehoren worden uitgerust die niet op onze producten zijn afgestemd. 4. Na garantievergoedingen wordt de garantietermijn niet verlengd en wordt er geen nieuwe garantietermijn verleend. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen loopt af met de garantietermijn voor het hele product. 5. Verdergaande of andere eisen, in het bijzonder vergoeding van schade aan onderdelen die niet bij het product horen – voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk verplicht is – is uitgesloten. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor elke soort toevallige, indirecte of anderssoortige gevolgschade dan ook, die leidt tot beperkingen in het gebruik, gegevensverlies, winstderven of uitval. •

22

Indienen van een garantieclaim


ODYS MP3-Player S8 1. Om een beroep te doen op de garantieservice, dient u via e-mail, fax of telefoon (contactgegevens zie onder) contact op te nemen met het AXDIA Service-Center. U kunt ook gebruik maken van ons serviceformulier op onze website of op de achterzijde van de garantievoorwaarden. 2. Het AXDIA Service-Center zal proberen uw probleem vast te stellen en te verhelpen. Als u voor garantie in aanspraak komt, ontvangt u een RMA-nummer (Return Material Authorization) en dient u het product naar AXDIA te sturen. •

ATTENTIE: AXDIA accepteert alleen zendingen die voorzien zijn van een RMAnummer.

1. De zending dient franco huis, verzekerd en in een geschikte transportverpakking verstuurd te worden. Er mag geen toebehoren bij het product verpakt zijn (geen kabels, cd’s, geheugenkaarten, handboeken, etc.), indien door AXDIA ServiceCenter niet anders bepaald. 2. Het RMA-nummer dient zichtbaar en leesbaar op de buitenkant van de verpakking vermeld te zijn. 3. worden.

Er dient een kopie van het aankoopbewijs als garantiebewijs bijgevoegd te

4. Na ontvangst van het ingezonden product verleent AXDIA garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden en stuurt het product franco huis verzekerd retour. •

Buiten de garantie

AXDIA kan een serviceclaim buiten de garantie weigeren. Als AXDIA instemt met een service buiten de garantie, dan worden alle reparatie- en transportkosten in rekening gebracht. AXDIA accepteert geen zendingen die niet van een door AXDIA verstrekt RMA (Return Material Authorization) voorzien zijn.

23

NL

Voor het inzenden van het product dient op het volgende gelet te worden:

http://www.odys.de/downloads/manuals/ODYS%20MP3-S8%20-%20Gebruikshandleiding%20nederlands  

http://www.odys.de/downloads/manuals/ODYS%20MP3-S8%20-%20Gebruikshandleiding%20nederlands.pdf

Advertisement