Page 1

ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

Inhoudsopgave 1 Veiligheids- en milieuvoorschriften ..................................................................................2 2 Karakteristieke kenmerken ..............................................................................................4 Leveringsomvang ............................................................................................................................5

3 Disk informatie.................................................................................................................6 3.1 Compatibele disk-formaten......................................................................................................6 3.2 Omgaan met disks...................................................................................................................6 4.1 Vooraanzicht............................................................................................................................7 4.2 Achteraanzicht .........................................................................................................................9 4.3 Afstandsbediening .................................................................................................................10

5 Aansluiten en monteren.................................................................................................13 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Aansluiten van een externe AV-signaalbron..........................................................................13 5.2 Aansluiting van een TV-signaal .......................................................................................13 Aansluiten van de radio-antennes .........................................................................................14 5.4 Aansluiten op de elektriciteit ............................................................................................14 Aansluiten van de DVB-T-antenne ........................................................................................15 Montage van het apparaat.....................................................................................................15

6 Bediening en systeeminstellingen .................................................................................17 6.1 6.2 6.3 6.4

DVD-weergave ......................................................................................................................17 CD-afspelen (Audio, MP3).....................................................................................................19 JPEG-weergave.....................................................................................................................19 DVD systeeminstellingen.......................................................................................................20

6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7

DVD-setup.................................................................................................................................................. 20 Algemene systeeminstellingen ................................................................................................................. 20 Luidspreker-setup...................................................................................................................................... 20 Dolby Digital-setup..................................................................................................................................... 21 Video-setup................................................................................................................................................ 21 Preferenties (Voorkeursinstellingen) ........................................................................................................ 21 LCD-beeldscherminstelling ....................................................................................................................... 22

6.5 TV-functies.............................................................................................................................22 6.5.1 Beeldparameter-setup............................................................................................................................... 23 6.5.2 TV-systeem-setup ..................................................................................................................................... 23

6.6 6.7 6.8 6.9

Alarm-instelling ......................................................................................................................24 AV-functie ..............................................................................................................................25 Radio-functie..........................................................................................................................25 DVB-T-instellingen.................................................................................................................26

6.9.1 6.9.2 6.9.3 6.9.4 6.9.5 6.9.6 6.9.7

Systeeminstellingen................................................................................................................................... 26 Kanaalinstellingen...................................................................................................................................... 29 Lijst van kanalen ........................................................................................................................................ 31 Favorietenlijst............................................................................................................................................. 32 EPG / Elektronische Programma Gids..................................................................................................... 32 Spel / Game ............................................................................................................................................... 32 Systeeminfo ............................................................................................................................................... 33

7 Storingen verhelpen /Troubleshooting...........................................................................34 8 Technische gegevens....................................................................................................35

1

NL

4 Bedieningselementen en aansluitingen ...........................................................................7


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

1 Veiligheids- en milieuvoorschriften Bedankt dat u dit product gekozen hebt. Lees deze handleiding zorgvuldig en houdt u aan alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften. Bewaar de handleiding op een veilige plaats zodat u hem later kunt raadplegen.

1

VOORZICHTIG

NL

ELEKTRISCHE SPANNING NIET OPENEN Dit apparaat is een klasse 1 laser product. Het overeenkomstige label is bevestigd aan de achterzijde van het toestel. Als de behuizing wordt geopend zonder dat het slot wordt ingeschakeld kan zichtbare laserstraling vrijkomen. Kijk onder geen beding in de laserstraal!!.

1.1 Waarschuwing Dit product bevat een (zwakke) laser. Om de veiligheid van de laser te waarborgen mag u de behuizing niet openen om bijv. de unit zelf te repareren. Ga naar uw leverancier of zijn geauthoriseerd service center als het apparaat service nodig heeft. Verwijder het deksel of de achterzijde niet, om het risiko van elektrische schokken te verminderen. Laat alleen gekwalificeerde servicemonteurs aan het toestel werken. Trek de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat gerepareerd wordt of als hij langere tijd niet gebruikt wordt. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat door veranderingen of vervangingen aan het product die zonder zijn toestemming of die van een geauthoriseerde

1.2 Recycling

2

Dit toestel mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone afval worden weggegooid, maar moet bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en electronische producten afgegeven worden. Hiernaast afgebeeld symbool op het product, in deze handleiding en op de verpakking wijst u daar op. Onderdelen van dit apparaat kunnen opnieuw worden gebruikt. Door het hergebruik van dit apparaat, de onderdelen of andere vormen van recycling levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu. Vraag bij uw gemeente na waar u het


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

Lees deze handleiding en volg alle veiligheidsvoorschriften op Apparaat alleen in droge ruimten gebruiken Niet met vocht of vloeibare middelen in aanraking brengen Het apparaat niet aan direkte zonnestraling of hoge temparatuur blootstellen Apparaat veilig aan een kast of plank bevestigen Niet in de buurt van spoel- of wasbak monteren Niet in de buurt van oven of magnetron monteren Maak het apparaat nooit open en probeer het apparaat niet te repareren of aan te passen. Storingen, beschadigingen, elektrische schokken of brand kan hiervan het gevolg zijn. Maak voor het schoonmaken van het apparaat geen gebruik van vloeibare middelen zoals bijv. oplosmiddel, om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Alleen schoonmaken met een droge, zachte doek. Raak het LCD scherm niet met de blote hand aan Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht bedienen Let erop dat er voldoende ventilatie rondom het toestel is. Het apparaat mag niet bovenmatig verwarmd of in de buurt van warmtebronnen, bijv. verwarming gebruikt worden. Let erop dat de stekker van het apparaat goed bereikbaar is en dat de stroomkabel niet sterk geknikt wordt. Gebruik alleen door de fabrikant aangegeven of meegeleverde toebehoren. Dat geldt ook voor alle koppelingen en bevestigingen. Sluit het apparaat alleen op correct geaarde stopcontacten aan. Bij storingen of beschadigingen kunnen onderhouds- of reparatiewerkzaamheden nodig zijn. Laat deze werkzaamheden alleen door gekwalificeerd personeel uitvoeren. Chemisch afval Werp lege of kapotte batterijen niet bij het gewone huisvuil. Breng ze naar uw vakhandel of naar een inzamelpunt. Daardoor wordt een milieuvriendelijke verwerking mogelijk. Ontlaadt de batterijen als het apparaat uitschakelt en “Batterij leeg” aangeeft of als de batterijen na langere tijd niet meer probleemloos functioneren.

3

NL

Waarschuwing


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

2

Karakteristieke kenmerken

Dit apparaat omvat een DVD-speler, LCD-scherm, TV-ontvanger, Radiofunctie en DVB-T functie in 1 systeem en is bedoeld voor montage onder een plank of kast in bijv. de keuken. Volg de montagevoorschriften in hoofdstuk 5.6 Meerdere gebruiksmogelijkheden:

NL

• • • • •

DVD TV Radio Externe Audio/Video ingang DVB-T

TV-functies • •

Automatisch kanaalzoeken Automatische zenderopslag

Radio-functies

• • •

Heldere ontvangst door antenne-aansluiting Automatisch zenderzoeken Eenvoudige zenderopslag

Beeldscherm: ondersteunt 4:3 en 16:9 aspect ratio AV Ingang: De meeste apparaten met AV-uitgang kunnen aangesloten worden. LCD (Liquid Crystal Display): haarscherp kleurenbeeldscherm Ingebouwde versterker: 2 x 5 W Stereo met luidsprekers links / rechts Automatische spanningsadapter: past zich aan de benodigde spanning aan Afspeelformaten: speelt DVD, Audio-CD , CD-MP3, JPEG On-Screen Display (schermweergave): meerdere talen Afspeelfuncties: verschillende snelheden, snel voor- en achteruit, slow motion, herhaalfunctie, zoeken op tijd. Zoom: Zoomfunktie (vergroting) als dit door de DVD ondersteunt wordt. Support URL: http://www.odys.de Op onze website vindt u de nieuwste informatie over dit apparaat, over andere producten van ons bedrijf en over de organisatie zelf. Als u vragen of problemen heeft kunt u de FAQ’s op onze website lezen of contact opnemen met onze klantenservice: support@odys.de. Ook met Nederlandse ondersteuning.

4


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

Leveringsomvang 1 x Keuken-TV/DVD MultiFlat MF 51002 DVB-T 1 x afstandsbediening (met batterij) 1 x spanningsadapter 1 x AV-kabel 1 x Audio-kabel 1 x DVB-T antenne 1 x FM-antenne

NL

1 x AM-antenne 1 x montagemateriaal 1 x gebruiksaanwijzing 1 x garantiekaart

Kennisgeving Accessoires en de bijbehorende onderdeelnummers kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden wegens technische vooruitgang.

5


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

3

Disk informatie

NL

3.1 Compatibele disk-formaten

De bedieningswijze verschilt per disk en fabrikant. Volg de betreffende aanwijzingen voor de disk op.

3.2 Omgaan met disks Vastpakken, schoonmaken en opslaan Raak bij het inleggen of verwijderen van de disk het oppervlak niet aan. Plak geen papier of labels op de disk. Vingerafdrukken of ander vuil kunnen de geluids- of beeldkwaliteit verminderen. Gebruik een zachte, schone doek die met een neutraal schoonmaakmiddel bevochtigd kan worden als de disk erg vuil is. Wrijf niet in kringen (risiko van statische ruis), maar wrijf van de binnenkant naar de buitenzijde van de disk. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen. LEES DE VOLGENDE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE DVD-SPELER DE EERSTE KEER AANZET!

6


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

4

Bedieningselementen en aansluitingen

NL

4.1 Vooraanzicht

1. Aan/Uit knop Apparaat aan- en uitzetten (standby-modus in- of uitschakelen) 2. Disklade Voor het plaatsen van CDs/DVDs Uitwerp-knop (EJECT) 3. Druk op deze knop om de CD/DVD uit te werpen of om de disklade te sluiten. 4. Afspeel-knop (PLAY) Druk op deze knop om in DVD-Modus de CD/DVD af te spelen. STOP-knop (STOP) 5. Druk op deze knop om de weergave te stoppen. Als u in DVD-modus weer verder wil gaan met de normale weergave drukt u op PLAY. Om de weergave volledig te stoppen druk u tweemaal op STOP 6. Snel achteruit Druk ĂŠĂŠn maal op deze knop om naar het begin van het huidige hoofdstuk/nummer te springen. Druk deze knop tweemaal achterelkaar in om in DVD-Modus bij bepaalde DVDs naar het vorige hoofdstuk/nummer te springen. 7. Snel vooruit Druk op deze knop om in DVD-Modus bij bepaalde DVDs naar het volgende hoofdstuk/nummer te springen.

7


NL

ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 8. Achteruit radio scannen kort drukken: achteruit frequentie fijnafstellen vasthouden: automatisch achteruit frequenties zoeken DVD: activering snel achteruit weergeven Vooruit radio scannen 9. kort drukken: vooruit frequentie fijnafstellen vasthouden: automatisch vooruit frequenties zoeken DVD: activering snel vooruit weergeven 10. Sensor afstandsbediening Sensor voor de afstandsbediening 11. SOURCE-knop (funktieknop) Druk op deze knop om te kiezen tussen: DVD, TV, AV, FM, AM, DVB-T 12. MUTE-knop (STIL) Luidsprekers in- of uitschakelen 13. SET-knop Druk op deze knop om in het Alarm-Menu te komen of het te verlaten, of u slaat hiermee de gekozen radiostations op in radio-modus. 14. Display Geeft de tijd aan en andere informatie over de DVD, CD, etc. Als u het volume aanpast wordt op de display „VOL“ en het geluidsniveau weergegeven. 15. /CH- knop drukken om keuzes in de verschillende menu’s te maken; kanaal (TV ) / station (RADIO) achteruit, tijdinstelling – 16. /CH+knop drukken om keuzes in de verschillende menu’s te maken; kanaal (TV ) / station (RADIO) vooruit, tijdinstelling + 17. /VOL- knop drukken om keuzes in de verschillende menu’s te maken; volume – beeldscherminstelling – 18. /VOL+ knop drukken om keuzes in de verschillende menus te maken; volume + beeldscherminstelling + Deze knop ook gebruiken om keuzes in het DVB-T setup-menu te maken. 19. TIME / OK knop Druk deze knop éénmaal in voor de tijdsweergave. Druk nogmaals om de tijd in te stellen. Gebruik de knoppen om de naar de uren/minuten positie te gaan en de knoppen om de tijd aan te passen. Gebruik deze knop ook om keuzes in het setup menu te bevestigen. 20. TV/LCD SETUP knop Druk éénmaal op de knop om in het LCD-instellingenmenu te komen. Daarna op om naar het TV-instellingenmenu in TV-Modus te gaan. 21. LCD-Beeldscherm Laat een hoge resulotie beeld zien.

8


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

4.2 Achteraanzicht

1. ANT INPUT / huisantenne-aansluiting

NL

2. aansluiting voor TV-huisantenne (bijv. kabel) 3. DVB-T antenneaansluiting voor meegeleverde DVB-T antenne 4. FM 75 Ω coaxial-aansluiting voor uw radio-huisantenne of meegeleverde draadantenne 5. AM-antenneaansluiting 6. AUDIO Ingang links/rechts 7. VIDEO Ingang 8. 12V DC aansluiting voor spanningsadapter

Display

1. FM – radio status indicator 2. AM – radio status indicator / AM tijd indicator (vóór 12:00 uur) 3. PM tijd indicator (na 12:00 uur) PM 01:30 = 13:30 uur 4. Uren of andere symboolweergave 5. Minuten of andere symboolweergave 6. Symboolweergave 7. FM frequentie MHz 8. AM frequentie KHz

9


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

4.3 Afstandsbediening Ingebruikname van de afstandsbediening 1. trek zoals aangegeven op het plaatje het batterijvak uit de afstandsbediening.

NL

2. leg de knoopbatterij in het batterijvak. Let erop dat de polariteit (+/-) overeenkomt met de markeringen.

3. schuif het batterijvak weer in de afstandsbediening. Gebruik van de afstandsbediening Richt de afstandsbediening vanaf maximaal ca. 7 mtr

op

de sensor aan de voorzijde van het apparaat in een maximale hoek van 60째.

Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de sensor. Als de afstandsbediening zelfs op korte afstand niet meer functioneert vervangt u de batterij. Bij normaal gebruik gaat de batterij ca. 6 maanden mee. Haal de batterij uit de afstandsbediening als u deze voor langere tijd niet gaat gebruiken.

10


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

NL

Knoppen op de afstandsbediening

1. POWER Druk deze knop in om naar standby-

8. OK Bevestiging van uw keuze

Modus te gaan of deze te beĂŤindigen. 2. SUBTITLE Kies de taal voor ondertiteling of

9. , , /CH+, /CH(Richtingsknoppen) Kiezen van menus of instellingen

schakel ondertiteling uit in DVD-modus

Beelscherminstellingen

(mits door de disk ondersteunt) 3. DVD Activeren van de DVD-modus 4. TV Activeren van de TV-modus 5. AV

TV-kanaal / Radiostations 10. SET Drukken om in het alarmmenu te komen of te verlaten, of sla hiermee de uitgekozen stations in 5. AV radio-modus op.

Activeren van de ontvangst van een binnenkomend AV-signaal 6. FM/AM Omschakelen tussen FM / AM 7. DVB-T Activeren van de DVB-T-modus

11. /SEEK – RADIO: kort drukken: achteruit frequentie fijnafstellen vasthouden: automatisch achteruit frequenties zoeken DVD: snel achteruit weergeven

5.

11


NL

ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 12. /SEEK + RADIO:

22. GOTO Keuze van starttijd, titel, hoofdstuk

kort drukken: vooruit frequentie fijnafstellen, vasthouden: automatisch vooruit frequenties zoeken DVD: activering snel vooruit weergeven

23. +10 Keuze van 2-cijferige getallen (bijv. 17, knop +10 en dan 7) 24. TIME

(PLAY) 13. Druk op deze knop om in DVD-modus de CD/DVD af te spelen.

Druk op deze knop om de tijd weer te geven of de tijd in te stellen (zie hoofdstuk 4.1 punt 19)

14. (STOP) Druk op deze knop om de weergave te stoppen 15. TITLE/EPG Roept het titelmen端 van de DVD op (mits door de disk ondersteunt). Roept in DVB-T-modus de programmalijst op. 16. MENU/FAV DVD: roept het DVD-menu op

25. DVD/DVB Roept het DVD of DVB-T menu op 26. SLOW Activering van slowmotion in DVDmodus 27. LCD ON/OFF LCD-beelscherm in- of uitschakelen 28. LCD SETUP 1x drukken voor LCD-instellingen-

DVB-T:roept de favorietenlijst op, dan met

menu, druk dan op

knoppen kiezen en met OK bevestigen

om naar het

TV-setupmenu te gaan in TV-modus

17. REPEAT/EXIT DVD: herhaling van een titel, hoofstuk of van de hele disk

NEXT 29. Volgende nummer op de CD, of volgende hoofstuk van de DVD

DVB-T: terug naar het vorige menu 18. A-B/TVR DVD: keuze van een stuk A tot B om herhaald weer te geven. 1 x drukken: kiezen van het startpunt A, opnieuw drukken: kiezen van het eindpunt B. Weer drukken: deactivering van de

PREV 30. 1x drukken: begin van het nummer of hoofdstuk 2x drukken: begin van het vorige nummer of hoofdstuk 31. MUTE Luidsprekers in- of uitschakelen

A-B-modus DVB-T: omschakelen tussen TV en Radio 19. EJECT (uitwerpen) Druk op deze knop om de CD/DVD uit te werpen of om de disklade te sluiten. 20. AUDIO Taalkeuze van de DVD (mits door de DVD ondersteunt) 21. 0-9 cijferknoppen Cijferkeuze voor titel, hoofdstuk, tijd enz

32. (PAUSE) Pauzeren van de weergave 33. ZOOM/TTX DVD: zoomfunctie (met de pijlknoppen kan over het scherm bewogen worden) DVB-T: weergave van Teletekst 34. VOL +/Verhogen (+) of verlagen (-) van het volume. 35. INFO Weergave detailinfo in DVD of DVB-T modus, uitschakelen van de infoweergave.

12


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

5

Aansluiten en monteren

• Steek de stekker pas in het stopcontact als u alle andere kabels aangesloten heeft. • Let bij het aansluiten van Audio- en Video-kabels op de kleurcodering. • Bij het opnieuw aanzetten roept het apparaat de laatst gebruikte functie op.

5.1 Aansluiten van een externe AV-signaalbron

NL

Gebruik de Audio- en Videokabel om de aansluitingen aan de achterzijde van het apparaat met de externe AV-signaalbron te verbinden. Let daarbij op de kleurcodering van de stekkers en de aansluitingen (Video – geel, Audio – rood/wit).

5.2 5.2 Aansluiting van een TV-signaal Sluit de stekker met het TV-signaal (huisantenne of kabelsignaal) aan op de 75 Ω-antenne-ingang aan de achterzijde van het apparaat.

13


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

5.3 Aansluiten van de radio-antennes

NL

Sluit de meegeleverde AM/FM-werpantennes, zoals op de afbeelding getoond wordt, aan op de respectievelijke contacten op het apparaat. De antennekabels dienen daarbij horizontaal en zo ver mogelijk weggelegd te worden.

U kunt het apparaat ook op een FM-huisantenne of FM via de kabel aansluiten. Gebruik daarvoor een 75 â„Ś -coaxialkabel en aard het apparaat dmv de aardaansluiting. De aardingskabel mag niet met een gasleiding verbonden worden.

5.4 5.4 Aansluiten op de elektriciteit Gebruik svp uitsluitend de meegeleverde spanningsadapter. Sluit eerst de spanningsadapter op de 12 V DC aansluiting op de rugzijde van het apparaat aan en steek daarna de stekker in een geaard stopcontact.

Advies

14

Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

5.5 Aansluiten van de DVB-T-antenne

NL

Sluit de meegeleverde DVB-T-antenne aan op de DVB-T-aansluiting om een TV-signaal te ontvangen. (voor instelling van de DVB-T-funkties zie hoofdstuk 6.9)

5.6 Montage van het apparaat Advies Haal de stroom- en antennekabels uit het apparaat voordat u het onder een kastje of plank monteert Het aanbrengen van het apparaat onder een kastje U kunt het apparaat zoals op de tekening aangegeven onder een kastje of plank aanbrengen. Let daarbij op de volgende aanwijzingen en tips:

Aanwijzingen en tips • Daar het apparaat tamelijk zwaar is dient u voorzichtig te zijn bij de montage en laat u eventueel door iemand helpen. • Plaats het apparaat niet direct boven de plaats waar u kookt en zover mogelijk weg van andere elektrische apparaten zoals magnetron, koelkast etc.

15


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T • Hou daarbij tenminste 35 mm ruimte tussen de achterzijde van het apparaat en de muur. • Breng het apparaat zo aan dat de stekker zonder verlengsnoer in een stopcontact kan worden gestoken. • Bevestig het snoer goed zodat het niet doorhangt en storend is.

NL

Montage 1. Markeer de positie van de vier gaten die geboord dienen te worden met behulp van de bijgevoegde papieren boorsjabloon. Boor de vier gaten met een doorsnede van 8 mm. 2. Als de kastdeurtjes of lichtlijsten naar beneden oversteken en het apparaat zouden versperren kunt u de afstandsschijven gebruiken om de afstand te vergroten. 3. Monteer het apparaat met de bijgeleverde schroeven overeenkomstig onderstaande montagetekening. 4. Bewaar de boor-sjabloon voor later gebruik.

16


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

6

Bediening en systeeminstellingen

6.1 DVD-weergave Voorbereiden 1. Nadat u het apparaat heeft gemonteerd en alle noodzakelijke aansluitingen gemaakt heeft druk u op de POWER-knop op het apparaat of op de afstandsbediening. 2. Druk op de DVD-knop op de afstandsbediening of op de SOURCE-knop op het apparaaat om in de DVD-modus te komen. 3. Druk op de EJECT-knop op het apparaat of de afstandsbediening indrukken om de disklade te openen. 5. Nogmaals op de EJECT-knop drukken om de lade te sluiten. Het apparaat leest de disk en start automatisch. Menu Normaal gesproken hebben DVDs een keuzemenu. U kunt dit menu oproepen met de MENU-knop op de afstandsbediening en dan met de richtingsknoppen een optie uitkiezen. Druk op de OK-knop om de keuze te bevestigen. Titel en hoofdstuk Normaal gesproken is een DVD in meerdere titels en meerdere hoofdstukken per titel onderverdeeld. U kunt een titel of hoofdstuk kiezen door het ingeven van het corresponderende nummer. Audio Een DVD kan tot acht talen bevatten. Als u een meertalige DVD afspeelt kunt u in het DVD-instellingenmenu verschillende talen vastleggen, of op de AUDIOknop op de afstandbediening drukken om de taal te kiezen Ondertiteling (Subtitle) De DVD-speler ondersteunt meerdere ondertitels. Als u een DVD met meerdere ondertitels afspeelt kunt u in het DVD-instellingenmenu de verschillende ondertitelingstalen vastleggen. U kunt uw keuze ook maken middels de SUBTITLE-knop op de afstandsbediening. Stop Druk éénmaal op deze knop om de weergave te stoppen, en druk dan op de PLAY-knop om weer verder te gaan (Resume-functie). Druk tweemaal achterelkaar om de weergave geheel te beëindigen. Met de PLAY-knop kunt u nu de weergave van het begin van de disk starten.

17

NL

4. De DVD met de bedrukte zijde naar boven inleggen.


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T Pauzeren Druk op (PAUSE) op de afstandsbediening of (PLAY/PAUSE) op het apparaat om de weergave te stoppen. Deze knop nogmaals indrukken om de weergave weer voort te zetten. Zoom Met de ZOOM-knop kunt u de verschillende Zoom-instellingen doorlopen (mits door de disk ondersteund).

NL

Snel vooruit/achteruit Tijdens de weergave kunt u gaan.

of

drukken om snel vooruit of achteruit te

Slow-motion (alleen DVD) Druk op de SLOW-knop om weergave in slow-motion te starten Naar het begin van vorige of volgende hoofdstuk springen PREV 1x indrukken om naar het begin van het huidige hoofdstuk te springen. PREV

nog een keer indrukken om naar het vorige hoofdstuk te gaan.

NEXT

indrukken om naar het volgende hoofdstuk te gaan.

Scene zoeken op tijd, titel of hoofdstuk Gedurende de weergave 1x op de GOTO-knop drukken zodat er een menu geopend wordt. Met de knoppen kunt u een keuze maken, met OK kiezen. Met de keert u terug. Met de bevestigen en opnieuw met cijferknoppen kunt u het hoofdstuk of de titel ook direkt uitkiezen. Sommige DVDs ondersteunen deze functie niet. Scene herhalen Om een titel of hoofdstuk te herhalen drukt u op de REPEAT-knop op de afstandsbediening. Door verder te drukken wordt het volgende menu getoond: Repeat Chapter – Repeat Title – Repeat All In DVD-modus kunt u ook een enkele scene herhalen door een gedeelte A-B te kiezen. Drukt u tijdens de weergave op de A-B-knop om het startpunt aan te geven. Door opnieuw op de A-B-knop te drukken legt u het eindpunt vast. Het apparaat gaat dan automatisch naar punt A terug en herhaalt het uitgekozen gedeelte. Om weer normale weergave te verkrijgen drukt u nog 1x op de A-B-knop.

18


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

6.2 CD-afspelen (Audio, MP3) In de standaardinstelling speelt het apparaat alle nummers van een CD af. U kunt met of (terug/vooruit springen) of met de cijferknoppen een nummer uitkiezen. Verder werken de knoppen met een paar uitzonderingen zoals aangegeven in hoofdstuk 6.1 (DVD-weergave).

JPEG is een veelgebruikt beeldformaat dat weinig opslagcapaciteit vraagt en slechts gering verlies aan resolutie oplevert. Op één CD kunnen zo honderden foto’s in dit formaat opgeslagen worden. Als u een JPEG-fotoalbum wilt bekijken kunt u bij de ontwikkeling van uw film om een „FOTO-CD“ vragen. Normale weergave Leg de JPEG-disk in. Op het beeldscherm verschijnt het hoofdmenu van de JPEG-disk. Gebruik de OK-knop en de , richtingsknop om een submenu met foto’s te kiezen en kies dan met de richtingsknoppen , de inhoud uit. Op veel disks staan behalve foto’s nog andere inhoud. Beelden draaien Deze funtie kan alleen gekozen worden als een foto weergegeven wordt. Zodra een andere foto wordt gekozen wordt de rotatie automatisch ongedaan gemaak. Zoomen en verschuiven van beelden Met de ZOOM-knop kan deze functie in-/uitgeschakeld worden. Druk tijdens de weergave op de / -knoppen (REV/FWD SCAN) om tussen de verschillende zoomfactoren te wisselen. Met de richtingsknoppen kunt u het beeld dan verschuiven. Als u deze funtie deactiveert wordt het beeld in normale grootte weergegeven.

De zoom- of rotatiefunctie wordt door sommige JPEG-disks niet ondersteunt.

19

NL

6.3 JPEG-weergave


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

6.4 DVD systeeminstellingen 6.4.1 DVD-setup Hier legt u alle belangrijke instellingen voor het functioneren van de DVDspeler in combinatie met een televisie of ander audio-apparaten vast. Druk op de DVD/DVB SETUP-knop op de afstandsbediening om het instellingenmenu op te roepen. Kies met de richtingsknoppen categorie of instelling uit en bevestig met de OK-knop.

de

Categorie

NL

1. Bij het oproepen van een categorie worden alle opties getoond. 2. Druk op de

-knop op de afstandsbediening om de gewenste categorie te kiezen.

3. Kies met de richtingsknoppen een instelling uit. Deze optie wordt gemarkeerd. 4. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen. 5. Druk op de

-richtingsknop om een ander instellingenmenu op te roepen.

6.4.2 Algemene systeeminstellingen TV Display • Normal/PS (Pan Scan) of Normal/LB (Letter Box) kiezen als u 4:3 formaat wilt. • WIDE kiezen als u 16:9 formaat wilt. OSD (On-Screen-Display) menutaal Kies de taal die u wenst voor de weergegeven menu’s (Duits, Engels, Frans, Spaans etc.). Screensaver Als de screenscraver geactiveerd is zal het apparaat na enige minuten in screensaver-modus gaan als er geen beeldsignaal binnenkomt.

6.4.3 Luidspreker-setup Downmix Door „LT/RT“ onder „Downmix“ te kiezen wordt het geluid in een gemengde Dolby-weergave veranderd. Als u „Stereo“ kiest wordt een normaal Stereosignaal doorgegeven.

20


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 6.4.4 Dolby Digital-setup Dual Mono Met deze functie wordt de geluidsweergave vastgelegd: „Stereo“, „L-Mono“, „R-Mono“ of „MIX-Mono“. Dynamic Gebruikt deze functie om verschillende signaalcompressie-effecten in te stellen.

6.4.5 Video-setup NL

In dit menu kunt de instellingen voor beeldscherpte, helderheid en contrast vastleggen.

6.4.6 Preferenties (Voorkeursinstellingen) Audio, Subtitle, Disc Menu Kies de taal van uw voorkeur voor de opties audio, subtitle en diskmenu. De keuzemogelijkheden zijn steeds afhankelijk van het beschikbare materiaal op de betreffende DVD. Parental DVD’s die van een kinderbeveiliging zijn voorzien worden op inhoud beoordeeld. Het niveau van kinderbeveiliging en de aansturing door de DVD is van de betreffende DVD afhankelijk. Bij sommige DVD’s kunt u geweldadige scenes verbergen en vervangen of de algehele weergave van de DVD blokkeren. Om het niveau van kinderbeveiliging in het submenu vast te leggen drukt u op de richtingsknoppen op de afstandsbediening en vervolgens de OKknop. Er wordt een interactief menu weergegeven. Het standaard password is 1369. Password Hier kunt u het password veranderen dat nodig is om het kinderbeveiligingsniveau aan te passen. Nadat u de optie „CHANGE“ geactiveerd hebt geeft u het oude paswoord in. Geef dan het nieuwe paswoord in en herhaal het ter bevestiging. Door op de OK-knop te drukken sluit u het proces af. Vanaf nu moet voor het veranderen van het kinderbeveiligingsniveau het nieuwe paswoord ingegeven worden. Default Kies „Default“ en bevestig het terugzetten als u de fabrieksinstellingen wilt terugzetten. Het apparaat moet zich in de Stop-modus bevinden.

21


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 6.4.7 LCD-beeldscherminstelling Druk in de DVD-modus de LCD SETUP-knop in op de afstandsbediening of de TV/LCD SETUP-knop op het apparaat zodat het volgende menu verschijnt, waarmee u de eigenschappen van het LCD-beeldscherm kunt instellen: • Druk op , om de opties helderheid, contrast of kleur te kiezen. • Druk op (0 tot 20)

NL

• Druk op kiezen.

,

om de instelling te veranderen om de gewenste taal te

• RESET en dan OK kiezen om de fabrieksinstellingen terug te zetten. • Om het menu te verlaten drukt u op te laten verschijnen en daarna op de

,

om de categorie „Picture“

-knop op de afstandsbediening.

6.5 TV-functies Druk op de POWER-knop om het apparaat aan te zetten. Druk op de TV-knop op de afstandsbediening of de SOURCE-knop op het apparaat om in de TV-modus te komen. Kies met de , -knoppen het gewenste kanaal of geef met de cijferknoppen direct het kanaalnummer in en bevestig het met OK.

22


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 6.5.1

Beeldparameter-setup

Druk in TV-modus op de LCD SETUP-knop op de afstandsbediening of de TV/LCD SETUP-knop op het apparaat zodat het volgende menu verschijnt: • Druk op , om de opties helderheid, contrast of kleur te kiezen. • Druk op , om de instelling te veranderen (0 tot 20) • Druk op te kiezen.

,

,

,

om de gewenste taal

• RESET en dan OK kiezen om de • Om het menu te verlaten drukt u op te laten verschijnen en daarna op de

,

NL

fabrieksinstellingen terug te zetten. om de categorie „Picture“

-knop op de afstandsbediening.

6.5.2 TV-systeem-setup Navigeer in bovenstaande beeldparametermenu met de knop naar de optie TV SETUP, om het TV-systeem-setupmenu op te roepen. • Druk op

,

om de opties te kiezen

• Druk op

,

om de instelling te veranderen ,

• Om het menu te verlaten drukt u op om de categorie „Picture“ te laten verschijnen en daarna op de op de afstandsbediening. • Of op de beeldparametermenu terug te keren.

-knop

-knop drukken om naar het

System Gebruik de richtingsknoppen

,

om het type TV-systeem in te stellen.

,

om het kanaal te wisselen.

Kanaal/Channel Gebruik de richtingsknoppen Overspringen / Skip Als de -knop wordt ingedrukt om de SKIP-functie in te schakelen zal het huidige kanaal overgeslagen worden bij het automatische kanaalzoeken met de , knoppen. Kanalen sorteren / Swap Geef hier met de cijferknoppen van de afstandsbediening een nieuw kanaalnummer in waarmee het beschikbare kanaal omgewisseld dient te worden.

23


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T Blauw beeldscherm / Blue Screen Als deze functie wordt ingeschakeld wordt er een blauw beeldscherm getoond als er geen binnenkomend signaal is. Schakel deze functie met in en met uit. Fijnafstelling / Fine Tuning Hier kunt u met de , -knoppen een fijnafstelling van de frequentie voor het huidige kanaal uitvoeren. Automatische zenderopslag / Auto Memory ,

Kies deze functie met de knop.

-knoppen en bevestig met OK, of met de

-

NL

Het apparaat begint te zoeken en slaat de zenders die ontvangen kunnen worden in de betreffende volgorde op. Dit proces kan enige minuten duren. Om voortijdig te onderbreken drukt u op de -knop. Nadat de kanalen zijn opgeslagen roept u ze met de

,

-knoppen op.

6.6 Alarm-instelling Druk op de SET-knop op de afstandsbediening of op het apparaat om in het menu voor de alarm-instellingen te komen. • Met de , en , -knoppen de instellingen invoeren. • Met de cijferknoppen de tijd instellen. • AM (‘s morgens) of PM (‘s middags) kiezen • Met de SET-knop het menu verlaten. Schakel het alarm met

,

-knoppen aan of uit.

Om de alarmtijd in te stellen drukt u 1x op een willikeurig cijfer op de afstandsbediening om bij de tijdingave te komen. Stel dan met de cijferknoppen de gewenste tijd en met , de optie AM of PM in. Op de ingestelde tijd zal dan een alarmtoon klinken. Als er niet op een knop wordt gedrukt nadat het alarm afgaat zal het na ca. 3 minuten automatisch ophouden. U heeft 3 mogelijkheden om het alarm uit te schakelen: (1) Druk op een willekeurige knop op het apparaat (2) Druk op OK op de afstandsbediening. (3) Zet in bovenstaand menu het alarm weer uit.

24


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

6.7 AV-functie Het apparaat heeft een AV-ingang waaraan andere apparaten (bijv. videorecorder, satelietontvanger, videospellen) aangesloten kunnen worden en dan als monitor fungeert. Als een dergelijk apparaat aangesloten is drukt u op de AV-knop op de afstandsbediening of op de SOURCE-knop op het apparaat om in de AV-modus te komen. De beeldparameters kunt u zoals in hoofdstuk 6.5.1. wordt getoond instellen. Let erop dat het aangesloten apparaat ingesteld is om een PAL-signaal te sturen. Wanneer in AV-modus geen signaal gezonden wordt schakelt het beeldscherm uit.

Druk op de FM/AM-knop of de afstandsbediening of de SOURCE-knop op het apparaat om in de radio-modus te komen en de frequentieband (FM of AM) te kiezen. Met de SEEK+/- knoppen (afstandsbediening) of / (apparaat) start u het voorwaarts of achterwaarts frequentiezoeken (knop ca. 1,5 sec. indrukken). Het frequentiezoeken stopt bij de eerstvolgende zender die goed te ontvangen is. De betreffende zenderfrequentie wordt in de display getoond. Met de SEEK+/- knoppen of / kunt u het zoeken voortijdig afbreken. Fijnafstemming om de radiofrequentie Druk kort op de SEEK+/- knoppen of op / voorwaarts of achterwaarts fijn af te stemmen. Semi-geheugenopslag van radiostations. Als u een radiostation op wil slaan om daar later naar te luisteren druk op de SET-knop. In de display verschijnt „SAVE XX“ (XX is het opgegeven opslagnummer 0 - 19). Er zijn twee methodes om zenders op te slaan. • Met de

,

-knoppen het opslagnummer kiezen en op SET drukken

• SET-knop indrukken en op nummervolgorde opslaan. Er kunnen totaal 20 FM en 20 AM zenders opgeslagen worden. Als niet binnen 3 seconden nadat de eerste keer de SET-knop is ingedrukt een andere knop wordt ingedrukt dan verschijnt de zenderfrequentie weer en is de zender niet opgeslagen.

Oproepen van opgeslagen radiostations • Geef met de cijferknoppen het nummer van het gewenste opgeslagen radiostation in en bevestig met OK. • Kies met de , -knoppen vooruit of achteruit de opgeslagen radiozenders op nummervolgorde.

25

NL

6.8 Radio-functie


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T Als de opgeslagen radiozender gekozen is verschijnt „CH XX“ in het display. (XX is het positienummer) en na enige seconden wordt de betreffende radiofrequentie getoond.

6.9 DVB-T-instellingen Voorbereiding • •

NL

• •

Zet het apparaat aan Druk op de DVB-T-knop op de afstandsbediening om in de DVB-T-modus te komen. Druk op de DVD/DVB-knop op de afstandsbediening om in het DVB-T-instellingenmenu te komen. Doorloop de volgende stappen.

Hoofdmenu

Navigatie in alle volgende DVB-T-instellingsmenu’s: • Met de

,

-knoppen keuze maken en met OK

bevestigen • Met DVD/DVB-knop of EXIT het menu verlaten.

6.9.1 Systeeminstellingen

Kies in het hoofdmenu met de , -knoppen de optie System Setting en bevestig met OK, zodat het hiernaast staande menu verschijnt.

26


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T Taalinstelling

Hier kunt u de taal voor het menu en het geluid instellen. Kies met de , -knoppen de optie Language Setting en bevestig met OK. 1. Menutaal

2. Audio-taal Navigeer naar de optie Audio Lang, druk op de -knop en kies met de , knoppen de gewenste taal uit. Bevestig met OK en verlaat het menu met EXIT. A/V-instelling

Hier kunt u de opties voor video en geluid instellen. Kies in het systeeminstellingmenu met de , knoppen de optie AV Setting en bevestig met OK. 1. Helderheid en contrast / Bright & Contrast) Kies deze optie en stel met

,

de gewenste waarde in.

,

de gewenste waarde in.

2. Verzadiging / Saturation Kies deze optie en stel met

3. Formaatomzetting / Conversion Kies deze optie, druk op de -knop en kies met , tussen de waardes 16 : 9, 4 : 3 LB (LetterBox) of 4 : 3 PS (Pan Scan). Bevestig met OK en verlaat het menu met EXIT of de -knop.

27

NL

Navigeer naar de optie Menu Lang, druk op de -knop en kies met de , knoppen de gewenste taal uit. Bevestig met OK en verlaat het menu met EXIT.


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T Gevorderde instelling / Advance Setting

NL

Kies in het systeeminstellingmenu met de , knoppen de optie Advance Setting en bevestig met OK. Geef nu met de cijferknoppen de PIN-code in en bevestig met OK. De voorgepro-grammeerde code is 888888.

Kies in dit menu met de , -knoppen de gewenste optie en bevestig met OK of breek met EXIT de bewerking af.

1. PIN-code veranderen Kies in dit menu met de , -knoppen de optie Change Pin Code en bevestig met OK om in het navolgende menu te komen.

Geef nu met de cijferknoppen de betreffende Pincode in en bevestig met OK of breek de bewerking af met EXIT.

2. Censuur / CensorShip Kies met de

,

-knoppen de optie CensorShip en bevestig met OK.

Druk op de -knop en kies met , OK en verlaat het menu met EXIT.

de gewenste waarde uit, bevestig met

3. Fabrieksinstellingen terugzetten / Restore Setting Kies met de , -knoppen de optie Restore Setting en bevestig met OK om de fabrieksinstellingen terug te zeten. U verlaat het menu met EXIT.

28


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 4. Kanalen wissen / Clear Channels Kies met de

,

-knoppen de optie Clear Channels en bevestig met OK,

om alle kanalen te wissen en verlaat het menu met EXIT.

6.9.2 Kanaalinstellingen

NL

Kies in het hoofdmenu met de , -knoppen de optie Channel Setting en bevestig met OK, zodat het hiernaast getoonde menu verschijnt.

Kanaalzoeken / Scan

Kies met de , -knoppen de optie Channel Search en bevestig met OK. Kies nu in dit menu met de , -knoppen de gewenste optie en wissel met de -knop het instellingsbereik. 1. Type zoekactie / Search Type Kies deze optie, druk op de -knop en kies met , de optie Automatic search (automatisch zoeken), Manual search (handmatig zoeken) of Scan by NIT. Bevestig met OK en verlaat het menu met EXIT of de -knop. 2. Kanaalnummer / Channel No Kies deze optie en gebruik de cijferknoppen om het kanaalnummer in te geven. Met de -knop kunt u een verkeerde ingave weer wissen. Druk op de -knop om de lijst voor tekens en cijfers op te roepen. Tekens en cijfers kiest u in de lijst met de richtingsknoppen uit. Bevestig de ingave met OK en keer met EXIT terug.

Deze optie is niet beschikbaar wanneer als type zoekactie “Automatic Search� gekozen is.

29


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 3. TPS Geef de waarde voor TPS met de zojuist onder kanaalnummer beschreven procedure in. Deze optie is niet beschikbaar wanneer als type zoekactie “Automatic Search” gekozen is. 4. Bandbreedte / BandWidth Kies deze optie, druk op de -knop en kies met , de gewenste waarde uit. Bevestig met OK en verlaat het menu met EXIT of de -knop.

NL

5. Codering / Encrypted Service Kies deze optie, druk op de -knop en kies met , de waarde Save (opslaan) of No Save (niet opslaan). Bevestig met OK en verlaat het menu met EXIT of de -knop. 6. Update-modus Kies deze optie, druk op de -knop en kies met , de waarde Append (toevoegen) of Replace (vervangen). Bevestig met OK en verlaat het menu met EXIT of de -knop. Na het instellen van bovengenoemde opties gebruikt u de , -knoppen om naar de keuze “Start Search” te gaan en begint u met het kanaalzoeken door op de OK-knop te drukken. Kanalen sorteren ( zie ook hoofdstuk 6.5.2) Kies met de , -knoppen de optie Sort Channel en bevestig met OK. Kies nu in dit menu met de , optie uit en bevestig met OK.

-knoppen de gewenste

Deze instelling dient ervoor het gekozen kanaal alfabetisch te sorteren of te coderen.

30


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 6.9.3 Lijst van kanalen

NL

Kies in het hoofdmenu met de , knoppen de optie Channel List en bevestig met OK, zodat het hiernaast getoonde menu verschijnt.

Voor de eerste instelling dient u aan de lijst van kanalen enige programma’s toe te voegen. Druk op OK om de weergave te starten, druk op de -knop om TV of radio te kiezen en druk op de -knop om een menu op te roepen. Kanaal toevoegen / Add Channel Druk op de -knop om in het Add Channel-menu te komen en bevestig met OK. Gebruik de richtingsknoppen om de gewenste optie te kiezen, wissel met knop in het instellingenbereik en gebruik de cijferknoppen om de waardes in te geven. Met de -knop kunt u verkeerde ingaves weer wissen. Druk op de -knop om de lijst voor tekens en cijfers op te roepen. Tekens en cijfers kiest u in de lijst met de richtingsknoppen uit. Bevestig de ingave met OK en keer met EXIT terug. Herhaal bovengenoemde stappen om nog meer programma’s vast te leggen. In de lijst van kanalen wordt het ingestelde programma met naam en indexnummer getoond. U kunt nog meer instellingen voor de ingestelde programma’s vastleggen. Druk eerst op de -knop en kies met , de opties toevoegen (Add), aanpassen (Modify), wissen (Delete), blokkeren / deblokkeren (Lock/Unlock) en verplaatsen (Move).

31


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 6.9.4 Favorietenlijst Kies in het hoofdmenu met de , -knoppen de optie Favorite List, zodat zodat het hiernaast getoonde menu verschijnt. Kies nu in dit menu met de -knop ĂŠĂŠn van de verschillende favorietengroepen uit.

Favorieten toevoegen

NL

Druk op de -knop om in het menu Add Favorite te komen en bevestig met OK. Bij de begin-instelling dient u eerst de lijst van kanalen in te stellen (zie hfdst. 6.9.3). Daarna kunt u kanalen uit de lijst kiezen en aan de favorietenlijst toevoegen. U kunt willekeurige kanalen ook weer uit de favorietenlijst wissen. Druk op de -knop en kies met , het kanaal dat toegevoegd moet worden. Bevestig uw ingave met OK en keer met EXIT terug.

6.9.5 EPG / Elektronische Programma Gids Kies in het hoofdmenu met de , knoppen de optie EPG en bevestig met OK, zodat het hiernaast getoonde menu verschijnt. Kies nu in dit menu met de , -knoppen de gewenste kanalen uit bevestig uw boeking met OK en keer met EXIT terug.

6.9.6 Spel / Game Kies in het hoofdmenu met de , -knoppen de optie Game en bevestig met OK, zodat het hiernaast getoonde menu verschijnt. Kies nu in dit menu met de , -knoppen de gewenste optie en druk op OK om het spel te starten. Keer met EXIT naar het vorige menu terug.

32


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T 1. Tetris-Spel: Kies deze optie, druk op OK en speel het spel volgens de aanwijzingen. BeĂŤindig het spel met EXIT.

6.9.7 Systeeminfo Kies in het hoofdmenu met de , -knoppen de optie System Info en bevestig met OK, zodat het hiernaast getoonde menu verschijnt.

NL

Kies nu in dit menu met de , -knoppen de gewenste optie en druk op OK om het spel te starten. Keer met EXIT naar het vorige menu terug.

33


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

7

Storingen verhelpen /Troubleshooting

Controleer svp de volgende punten als uw apparaat niet correct functioneert. Neem contact op met onze klantenservice als daarmee het probleem niet opgelost is. Symptoom

Mogelijke oorzaak en oplossing • •

De DVD-speler functioneert niet

• •

NL

Geen geluid

• • • •

Geen beeld, het beeld flikkert of de beeldpositie is verkeerd Weergave gaat niet verder en 1 scene wordt steeds herhaald.

• • • • • •

Afstandsbediening werkt niet

• • •

controleer of er een disk ingelegd is controleer of de disk met de bedrukt zijde naar boven ingelegd is de disk moet schoon en niet vervormd zijn de regiocode van de DVD-speler moet overeenstemmen met die van de DVD controleer of er geen condensatie is opgetreden. Zo ja, de disk uitnemen en het apparaat voor enige uren uitzetten. aansluitingen controleren en correct aansluiten controleer of de MUTE-modus uitgeschakeld is geluidsvolume controleren en op het gewenste niveau instellen is de disk schoon en niet vervormd? Zo niet, dan disk schoonmaken of vervangen controleer of de videonorm van het AV-signaal PAL is controleer of het apparaat correct aangesloten is is de disk schoon en niet vervormd? Zo niet, dan disk schoonmaken of vervangen controleer of de DVD-speler zich niet in de A-Bmodus bevindt (scene herhaling). Zo ja, met de A-B-knop de A-B-modus beëindigen is de disk schoon en niet vervormd? Zo niet, dan disk schoonmaken of vervangen controleer of zich geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en het apparaat bevinden controleer of de afstandsbediening op het apparaat gericht is controleer of de batterij met de juiste polariteit in het batterijvak is gelegd controleer de batterijspanning en vervang een zwakke batterij

Andere mogelijke storingsoorzaken Statische ontladingen of andere externe storingen kunnen leiden tot een storing in het apparaat. Trek in zo’n geval de stekker uit het stopcontact en steek hem er daarna weer in. Als de storing blijft bestaan koppelt u het apparaat los en wendt u zich tot de klantenservice of een reparatiewerkplaats.

34


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

Technische gegevens LCD-beeldschermgrootte

26 cm (10.2”)

Laser-golflengte

780/650 nm

Video-Norm

PAL

Frequentiebereik

20 Hz – 20 kHz ± 2,5 dB

Audio-signaal ruisafstand

≥ 85 dB

Audio- ratio

≤ –70 dB (1 kHz)

Kanaalafstand

≥ 70 dB (1 kHz)

Dynamisch bereik

≥ 80 dB (1 kHz)

Systeem Radio

Frequentie

NL

8

PLL AM

531 – 1602 kHz

FM

87,5 – 108 MHz

Stroomspanning

AC 100–240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik

< 30W

Afmetingen ca.

287 mm x 372 mm x 79 mm (D x B x H)

Gewicht ca.

3.1 kg

DESIGN EN TECHNISCHE GEGEVENS KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER AANKONDIGING GEWIJZIGD WORDEN. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. „Dolby“ en het „Dubbel-D“-Symbool zijn trademarks van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke , niet openbare informatie. © 1992–1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

AXDIA International GmbH 47877 WILLICH, Germay

35


ODYS MultiFlat MF 51002 DVB-T

Garantievoorwaarden

NL

De volgende garantievoorwaarden bevatten de voorwaarden en omvang van onze garantievergoeding en laten onze wettelijke en contractuele garantieverplichtingen onaangetast.

NL

Wij geven garantie voor onze producten overeenkomstig de volgende voorwaarden: 1. Wij bieden 24 maanden garantie op Odys-producten. Wij verhelpen kostenloos, overeenkomstig de volgende voorwaarden, schade of gebreken aan het product binnen 12 maanden na aankoopdatum. Bij vaststelling van een schade of gebrek later dan 12 maanden na aankoopdatum dient voor een reparatie onder garantie een productiefout onder bewijs worden aangetoond. De garantie betrekt zich niet op batterijen en andere onderdelen die verbruiksgoederen zijn, breekbare onderdelen, zoals glas of kunststof en defecten als gevolg van normale slijtage. Een garantieverplichting ontstaat niet als gevolg van kleine afwijkingen van de voorgeschreven toestand, die voor de waarde en het gebruik van het product irrelevant zijn, als gevolg van schade door chemische of elektrochemische invloeden, water en algemene abnormale omstandigheden. 2. De garantievergoeding geschiedt zodanig dat gebrekkige onderdelen naar ons oordeel kosteloos gerepareerd worden of door goede onderdelen vervangen worden. AXDIA behoudt zich het recht op inruiling tegen een gelijkwaardig reserveapparaat voor, voor zover het ingezonden product niet binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten gerepareerd kan worden. Het product kan tevens tegen een ander gelijkwaardig model worden ingeruild. Reparaties ter plaatse behoren niet tot de garantievergoeding. Vervangen of ingeruilde onderdelen gaan over in ons eigendom. 3. De garantieclaim vervalt als er reparaties of ingrepen door personen worden uitgevoerd die hiervoor van ons geen toestemming hebben gekregen of als onze producten met accessoires of toebehoren worden uitgerust die niet op onze producten zijn afgestemd. 4. Na garantievergoedingen wordt de garantietermijn niet verlengd en wordt er geen nieuwe garantietermijn verleend. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen loopt af met de garantietermijn voor het hele product. 5. Verdergaande of andere eisen, in het bijzonder vergoeding van schade aan onderdelen die niet bij het product horen â&#x20AC;&#x201C; voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk verplicht is â&#x20AC;&#x201C; is uitgesloten. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor elke soort toevallige, indirecte of anderssoortige gevolgschade dan ook, die leidt tot beperkingen in het gebruik, gegevensverlies, winstderven of uitval.

Indienen van een garantieclaim 1. Om een beroep te doen op de garantieservice, dient u via e-mail, fax of telefoon (contactgegevens zie onder) contact op te nemen met het AXDIA Service-Center. U kunt ook gebruik maken van ons serviceformulier op onze website of op de achterzijde van de garantievoorwaarden. 2. Het AXDIA Service-Center zal proberen uw probleem vast te stellen en te verhelpen. Als u voor garantie in aanspraak komt, ontvangt u een RMA-nummer (Return Material Authorization) en dient u het product naar AXDIA te sturen.

ATTENTIE: AXDIA accepteert alleen zendingen die voorzien zijn van een RMA-nummer. Voor het inzenden van het product dient op het volgende gelet te worden: 1. De zending dient franco huis, verzekerd en in een geschikte transportverpakking verstuurd te worden. Er mag geen toebehoren bij het product verpakt zijn (geen kabels, cdâ&#x20AC;&#x2122;s, geheugenkaarten, handboeken, etc.), indien door AXDIA Service-Center niet anders bepaald. 2. Het RMA-nummer dient zichtbaar en leesbaar op de buitenkant van de verpakking vermeld te zijn. 3. Er dient een kopie van het aankoopbewijs als garantiebewijs bijgevoegd te worden. 4. Na ontvangst van het ingezonden product verleent AXDIA garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden en stuurt het product franco huis verzekerd retour.

Buiten de garantie AXDIA kan een serviceclaim buiten de garantie weigeren. Als AXDIA instemt met een service buiten de garantie, dan worden alle reparatie- en transportkosten in rekening gebracht. AXDIA accepteert geen zendingen die niet van een door AXDIA verstrekt RMA (Return Material Authorization) voorzien zijn.

36

http://www.odys.de/downloads/manuals/ODYS%20MF-51002%20DVB-T%20-%20Gebruikshandleiding%20nederlands  

http://www.odys.de/downloads/manuals/ODYS%20MF-51002%20DVB-T%20-%20Gebruikshandleiding%20nederlands.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you