Page 1


Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 17ο ΙΙ. ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Νηπιαγωγείο ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ιλίου IV. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πολιτιστικών Θεμάτων V. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

" Ένα ταξίδι από την αισθητική της τέχνης στη λογική των μαθηματικών" VII. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΤΕ. Επιλέξτε στο "α" για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στο "β" για την Αγωγή Υγείας και στο "γ'' για τα Πολιτιστικά Θέματα. Τέχνη και Επιστήμη Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1 ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Σημειώστε το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Προγράμματος.

ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 15 ΙV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 6 μήνες Ι. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  Μέθοδος ενεργητικής συμμετοχής και ακρόασης.  Συζήτηση στην ολομέλεια και σε μικρές ομάδε  Η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά( δημιουργία ομάδων).  Ο καταιγισμός ιδεών.  Παιχνίδια ρόλων  Καλλιτεχνική έκφραση.  Παιχνίδι  Διερεύνηση-ανακάλυψη  Δραματοποιήσεις-μουσικοκινητική  Έκφραση μέσω των εικαστικών τεχνών  Επίλυση προβλήματος: κατανόηση δεδομένων → σύνθετες μαθηματ. Δράσεις  Χρήση τεχνολογίας. ΙΙ. ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενασχόληση με τις παρακάτω μαθηματικές έννοιες:  χώρος, γεωμετρία, συμμετρία  κανονικότητες , μοτίβα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Κυριακή Αβραμίδου


αριθμοί και πράξεις συγκρίσεις μεγεθών, μέτρηση στατιστική, πιθανότητες, επίλυση προβλημάτων, άλλες λογικές σχέσεις. οργάνωση δεδομένων, κατηγοριοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:  Παρατήρηση έργων μεγάλων ζωγράφων με στόχο τη γνωριμία με τα είδη των γραμμών, και δημιουργία φύλλων εργασίας ή έργων των ίδιων των παιδιών.  Αναζήτηση πληροφοριών στο internet  Καθετότητα και παραλληλία- χρώματα-σχήματα- αντιστοίχιση.  Ταξινόμηση πινάκων ανάλογα με τα κοινά τους στοιχεία.  Ανάλυση - σύνθεση σχημάτων με διαφορετικούς τρόπους.  "Σε τι μπορούν να μεταμορφωθούν τα σχήματα;"  Σύνθεση εικόνων με τα σχήματα του τάνγκραμ  Κατασκευές με ξύλινα στερεά σχήματα.  Δημιουργία έργων των παιδιών με τεχνικές ζωγραφικής και χαρακτηριστικά που μοιάζουν με εκείνα των ζωγράφων.  "Ενασχόληση με πίνακες" :Ομοιότητες διαφορές, σχήματα.  Γνωριμία με τον ζωγράφο Ν. Χατζηκυριάκο- Γκίκα και τα έργα του. Παιχνίδια, συζήτηση για τη θεματολογία του πίνακα "Αετοί".(έννοιες χρόνου , μέρα - νύχτα, τοπολογικές έννοιες, ταξινόμηση  Παιχνίδια με παραδοσιακές φορεσιές και κεντήματα (αντιστοιχίσεις- συμμετρικά σχέδια).  Δημιουργία παραδοσιακών ποδιών με συμμετρικά σχέδια για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου.  Δημιουργία ταινίας με τη βοήθεια του υπολογιστή με τις φωτογραφίες της γιορτής της 25ης Μαρτίου, και τις ποδιές με συμμετρικά σχέδια που φορούσαν: "πως θα μοιάζαμε εμείς και η εκδήλωσή μας αν όλα αυτά συνέβαιναν αρκετά χρόνια πριν.  Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο Ιλίου, παρατήρηση των συμμετρικών σχεδίων στις κεντημένες παραδοσιακές φορεσιές, στο εκθετήριο ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς.  Ελεύθερα Λογισμικά γενικής χρήσης ,στον υπολογιστή , (Revelation Natural Art, Tux Paint), για τη δημιουργία έργων ζωγραφικής, μοτίβων, συμμετρικών σχεδίων ως προς άξονα.  Πίνακες ζωγραφικής του Θεόφιλου "Μέγα Αρτοποιείον" και " Οι κουλούρες με τα κόκκινα αυγά".  Δημιουργία ιστορίας που μπορεί να κρύβει ο πίνακας με χρήση μαθηματικών συλλογισμών. Δημιουργία έργου - πίνακα με μοτίβο - από τα πλακάκια του έργου "Μέγα Αρτοποιείον"  Φύλλα εργασίας - ερωτήσεις που βασίζονται στον πίνακα " Οι κουλούρες με τα κόκκινα αυγά", με αναφορά στον αριθμό, χρόνο αντιστοίχιση , πολλαπλασιασμός- διαίρεση, επίλυση προβλημάτων. ΙΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Εκπαιδευτικό υλικό από το ιστολόγιο της Σχολικής συμβούλου 19ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Νίκης Δεληκανάκη, http://nikidelikanaki.yolasite.com/  Εκπαιδευτικό υλικό από το ιστολόγιο της Σχολικής συμβούλου 68ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής ,Μαριάννας Κανδεράκη, https://sites.google.com/a/eprosxoliki.info/eprosxoliki/  Εκπαιδευτικά παιχνίδια με ελεύθερα λογισμικά γενικής χρήσης (Revelation Natural Art, Tux Paint, Jings@w puzzle, Kindspiration, windows movie maker), λογισμικά κλειστού τύπου (Gcompris, λογισμικά νηπιαγωγείου και α΄ δημοτικού για τα μαθηματικά). Βιβλιογραφία:  ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002),Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο, Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, Αθήνα.  ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006), Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί , δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα.  ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011), «Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου», ΕΣΠΑ 2007 -13 \ Ε.Π.Ε.& ΔΒΜ \Α.Π. 1-2-3, « Νέο σχολείο- Νέο πρόγραμμα σπουδών, οριζόντια πράξη», Αθήνα.  «Μαγικές διαδρομές στην Τέχνη : Θεόφιλος Χατζημιχαήλ και Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας», Κατερίνα Τζαβάρα, εκδ. Βιβλιοδιάπλους, Θεσσαλονίκη, 2009-2010.  «Τέχνη και διαθεματικές εφαρμογές», εκδ. Ωρίων, Αθήνα 2008.  «Περιπέτεια στο μουσείο της Σχηματοτέχνης», Νίκη Δεληκανάκη, Εκδ. Τυποκρέτα, Ηράκλειο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

   


2009  «Τι θα κάνω χωρίς εσένα;» Sally Grindley & Penny Dann, εκδ. Παπαδόπουλος, Αθήνα 1999  « Τα ελληνάκια» , Ευγενία Φακίνου, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1980.  Πίνακες ζωγραφικής και Βιογραφία, καθώς και πληροφορίες και βίντεο από το internet, και τις μηχανές αναζήτησης.  Σημειώσεις σεμιναρίων, σχολικών συμβούλων Τότα – Αρβανίτη Παπαδοπούλου, Νίκης Δεληκανάκη, και Νηπιαγωγού, Νίκης Κάντζου.  Εικαστικά Α΄ και Β΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, (2008) βιβλίο και τετράδιο εργασιών.  Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης ,Ειδικό Μέρος κλάδος ΠΕ 60, Α΄ έκδοση, Ι.Τ.Υ., Πάτρα, Ιανουάριος 2011. IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΑΙ [Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων] Δύο [Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων] Καμία [Συνεργασία με φορείς ] Καμία [Επίσκεψη ειδικών στο σχολείο ] Καμία

Καμία  Επίσκεψη στο μουσείο Ηρακλειδών και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τέχνη και Μαθηματικά».  Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Ιλίου. Εκθετήριο ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς. (Παρατήρηση των συμμετρικών σχεδίων στις κεντημένες παραδοσιακές φορεσιές). V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Όχι VI. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έκθεση μαθητικών έργων στον χώρο του σχολείου, Δημιουργία ιστοσελίδας και ανάρτηση σε αυτή των κυριότερων δραστηριοτήτων/δράσεων, Εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος , Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (όπως εντύπου, DVD κτλ.) και διανομή του σε μέρος ή στο σύνολο της σχολικής κοινότητας ή/και της τοπικής κοινωνίας  Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, με έκθεση εργασιών και κατασκευών των παιδιών  Παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς και στην ευρύτερη κοινωνία.  Ανάρτηση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του στο ιστολόγιο του εκπαιδευτικού ,ώστε να διαχυθούν οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν σε όσο το δυνατόν περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

[Άλλου είδους συνεργασία ή επίσκεψη]


άτομα. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά την παρουσίασή του στις 11 Ιουνίου 2014, στην διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/kavramidou/ Καινοτόμα προγράμματα 2013-2014.  Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, με τις εργασίες των παιδιών, και της ενασχόλησης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και της ολοκληρωμένης παρουσίασης του προγράμματος, που θα δοθεί στις οικογένειες όλων των παιδιών. VΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΝΑΙ DVD Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, με τις εργασίες των παιδιών, και της ενασχόλησης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και της ολοκληρωμένης παρουσίασης του προγράμματος, που θα δοθεί στις οικογένειες όλων των παιδιών. I. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ 5 [Ευαισθητοποίηση της μαθητικής ομάδας σε θέματα περιβάλλοντος/ υγείας/ πολιτισμού] Πάρα πολύ [Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία] Πολύ [Ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας] Πάρα πολύ

Πολύ [Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος] Πάρα πολύ [Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης] Πάρα πολύ [Προώθηση της δημιουργικότητας] Πάρα πολύ [Αισθητική καλλιέργεια ] Πάρα πολύ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Τα παιδιά ανέπτυξαν μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, προσπάθησαν να γνωρίσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις σχέσεις μέσα σ’ αυτόν, να επιλύουν προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή.  Ανέπτυξαν ικανότητες όπως : η επίλυση προβλήματος, η επεξεργασία δεδομένων, η ανάλυση και η σύνθεση, ο συστηματικός συλλογισμός, προβλέψεις , γενικεύσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

[Ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου ]


 Απέκτησαν καλλιτεχνικές εμπειρίες , οι οποίες θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σταδιακά το φαινόμενο της τέχνης και να το εντάξουν με ουσιαστικό τρόπο στην προσωπική τους ζωή.  Τέλος το χαμόγελο στο πρόσωπο των παιδιών, καθώς και το ενδιαφέρον τους για μάθηση και ενασχόληση με οτιδήποτε καινούργιο , είναι ένας ακόμα λόγος που πιστεύω ότι το πρόγραμμα πέτυχε τους σκοπούς και τους στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή. ΙΙ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

IΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ

Απολογισμός πολιτιστικού προγράμματος 2ου κλασικού τμήματος "τα μαθηματικά μέσα από την τέχνη"  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you