MC Magazine | Martijn van de Hel

Page 1

Vliegbasis Gilze-Rijen

Online prijsbeperkingen en prijsalgoritmen - mededingingsrecht in de digitale economie

magazine JA AR 4 | december 2018 | no.95 | w w w.avdr.nl

M&A transacties en mededingingsautoriteiten Oppassen voor gunjumping Europese Commissie start offensief tegen online verticale prijsbinding

Martijn el H van dveerick Ma ten Advoca
4 | MC magazine ~ Mar tijn van de Hel


>

Online prijsbeperkingen en prijsalgoritmen - mededingingsrecht in de digitale economie

M&A transacties en mededingingsautoriteiten Oppassen voor gunjumping

Een leverancier die zijn distributeurs beperkt in de mogelijkheden om via internet te verkopen loopt het risico het kartelverbod te overtreden. Mededingingsautoriteiten hebben de bevoegdheid hiervoor boetes op te leggen. De Europese Commissie gaf hier tot voor kort weinig prioriteit aan. Hierin is verandering gekomen waarbij de focus ligt op verboden prijsbeperkingen en het gebruik van prijsalgoritmen. De vraag is wat de Autoriteit Consument & Markt gaat doen?

Bedrijven die fuseren, een overname doen of een joint venture oprichten moeten vooraf controleren of deze transactie bij de Autoriteit Consument & Markt of de Europese Commissie moet worden gemeld. Het is niet toegestaan een transactie te voltrekken voordat een bevoegde mededingingsautoriteit daarvoor goedkeuring heeft verleend. In de tussenliggende periode mag er geen zeggenschap worden uitgeoefend en moeten de bedrijven terughoudend zijn met de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie. Voor overtreding van de regels (ook wel gun jumping genoemd) kunnen hoge boetes worden opgelegd. Wat zijn de belangrijkste do’s en dont’s?

>

> Europese Commissie start offensief tegen online verticale prijsbinding De Commissie heeft onlangs vier fabrikanten van consumentenelektronica beboet voor meer dan 110 miljoen euro omdat zij vaste verkoopprijzen of minimumverkoopprijzen hebben opgelegd aan hun online retailers. Dit moest voorkomen dat de retailers de producten online tegen te lage prijzen zouden verkopen. De Commissie is van oordeel dat consumenten zijn geschaad omdat de prijsbinding tot hogere prijzen heeft geleid. De boetes van de Commissie tonen aan dat leveranciers ook in Nederland op hun hoede moeten zijn.

MC magazine ~ Mar tijn van de Hel

|

5


CONCLUSIE Het bestuur kan zich maar in beperkte omstandigheden weren tegen een door de aandeelhouders gewenste uitkering, maar of hij het besluit nou wel of niet goedkeurt, het is essentieel om de afwegingen goed op papier vast te leggen. Dat geldt zowel voor de interne besluitvorming als voor de verantwoording jegens de bestuurders. Het bestuur kan zich immers niet helemaal verschuilen achter (de beperkte vrijheid van) de wettelijke regeling voor dividenduitkering bij de besloten vennootschap (art. 2:216 BW). Als de aandeelhouders “Show me the money!� roepen, dan is het nog altijd aan het bestuur om een zorgvuldige afweging te maken en zich daarbij zo nodig van advies te laten voorzien.

Het digitale magazine met interviews over belangrijke juridische ontwikkelingen

WWW.AVDR.NL WWW.AVDR.NL


Martijn van de Hel is advocaat op het gebied van de Nederlandse en Europese mededingingsregels. Martijn is gespecialiseerd in het bijstaan van bedrijven in onderzoeken van de ACM en de Europese Commissie. Sinds zijn beëdiging in 2001 is hij betrokken geweest bij tientallen kartelprocedures (waaronder bedrijfsinvallen en clementieverzoeken) en bij onderzoeken naar de naleving van de consumentenregels. Recente successen zijn de spraakmakende vernietigingen door de rechter van de boetes voor de handelaren op executieveilingen en de boetes voor de koel- en vrieshuissector. Ook staat hij bedrijven bij in kartelschadeprocedures. Martijn adviseert daarnaast ondernemingen in tal van sectoren over potentieel concurrentiebeperkende afspraken zoals nonconcurrentiebedingen bij joint ventures en e-commerce vraagstukken bij distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten of over de risico’s bij inkoopcombinaties. Martijn heeft specifieke kennis over het verbod op misbruik van machtspositie. Martijn assisteert ondernemingen ook bij de melding van een fusie of overname bij de ACM, de NZa of de Europese Commissie. Momenteel begeleidt hij veel zorginstellingen bij de concentratie van zorg, waaronder de eventuele goedkeuringsprocedures. Martijn is de initiatiefnemer en één van de oprichters van Maverick Advocaten N.V. Hiervoor was hij partner bij Boekel De Nerée. Eerder was hij werkzaam bij CMS en De Brauw Blackstone Westbroek.

MC magazine ~ Mar tijn van de Hel

|

7


WE ARE WOLVES AND WE ARE PART OF A CHASE

WWW.AVDR.NL


MAGNA CHARTA MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN: Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 4 Citeerwijze: MagnaCM, 2018-95 REDACTIE: Etienne van Bladel Sharon Olivier van Genderen

ONTWERP EN REALISATIE: Melanie Hament Eline van Roosmalen Sander Roeling

T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen T: 030-303 10 70 Webinar cursussen F: 030-220 53 27 E-mail: info@avdr.nl

CONTACTGEGEVENS: Academie voor de Rechtspraktijk Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7 (navigatie: nr 1), 4181 AS WAARDENBURG

ADVERTENTIES:

Etienne van Bladel ISBN: 9789462286375 Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


C THIS IS MAGNA CHARTA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.