MC magazine | Marjolein Hees

Page 36

Who is who?

MARJOLEIN HEES Advocaat, De Boorder Schoots

Mr. Marjolein G. Hees studeerde Nederland recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar studeerde zij af met het judicium ‘met genoegen’. In 2002 is Marjolein beëdigd als advocaat. Vanuit een algemene rechtspraktijk met de nadruk op het algemeen verbintenissenrecht, heeft zij zich in de loop der jaren toegelegd op het rechtsgebied erfrecht. Marjolein heeft de specialisatiecursus Leergang Erfrecht cum laude afgerond. En zij is lid van de specialisten Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Marjolein is sinds juli 2017 aan het kantoor van D e Boorder Schoots te Amsterdam verbonden, hét niche-kantoor op het gebied van zowel het Personen- en Familierecht als het Erfrecht. De jarenlange ervaring van Marjolein in de algemene rechts- en procespraktijk ervaart zij als onmisbaar voor haar erfrechtpraktijk. “Erfrechtelijke geschillen kunnen veelal niet worden opgelost zonder grondige kennis van het verbintenissen- en vermogensrecht. Daarnaast is uitstekende kennis van en ervaring in het procesrecht essentieel om de angels en voetklemmen die er in een erfrechtprocedure volop zijn, tijdig te herkennen en te omzeilen”.

36 | MC magazine ~ Leading Law yers Er frecht

Ten behoeve van haar cliënten adviseert, onderhandelt en procedeert Marjolein ter zake van uiteenlopende erfrechtelijke kwesties. Of het nu gaat om de verdeling van een nalatenschap, de uitleg van een testament, onterving van een kind, berekening van de legitieme portie, vereffening van de nalatenschap, de executele, het inroepen van wilsrechten, opheffing testamentair bewind of een legaat, Marjolein staat haar cliënten vakkundig en gedreven bij. De werkwijze van Marjolein is ‘to the point’ en oplossingsgericht.