MC Magazine | Overlegscheiding

Page 1

magazine JA AR 4 | nov. 2018 | no.91 | w w w.avdr.nl

ROUNDTABLES

OVERLEGSCHEIDING MARJOLEINE DE BOORDER | CHANTAL DEKKERS | SARAY KEHRENS | CARLA GOOSEN | MIRELLE VAN BERCKEL-VAN DER RIJKEN MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

1


2 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

3


Voorwoord Beste lezer,

Voor u ligt een mooi magazine met foto’s en filmpjes waarin het fenomeen overlegscheiding wordt uitgelegd. Vier ervaren advocaten en een coach komen aan het woord om hun ervaringen met u te delen. Een overlegscheiding is in Nederland in 2008 door een aantal advocaten (waaronder mijzelf) geïntroduceerd. Het is ontstaan in de VS en inmiddels overgewaaid naar een groot aantal Europese landen waar dit al langer een veel gebruikte methode van scheiden is. In een overlegscheiding hebben partijen ieder een eigen advocaat. De formele spelregels zijn nagenoeg gelijk aan die van mediation. Zo is het traject vertrouwelijk, respectvol en dienen partijen elkaar volledige openheid van zaken te geven, dus ook in financieel opzicht. Er mag niets worden achtergehouden. De overlegscheiding onderscheidt zich doordat de betrokkenen altijd een coach aanstellen. De taak van de coach is dat hij/zij de leiding geeft aan het proces, stilstaat bij de emoties van de echtgenoten, de gesprekken begeleidt en zonodig ingrijpt als er conflicten zijn. Alle gesprekken en onderhandelingen worden 4 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


gevoerd in aanwezigheid van de coach. De coach kan ook met de kinderen praten en tips geven aan de ouders. Als er financiële belangen zijn en de ene echtgenoot bijvoorbeeld meer kennis daarvan heeft dan de ander, wordt een onafhankelijke, neutrale financial ingeschakeld. De financial helpt de echtgenoten dan door het gezamenlijk vermogen te inventariseren, een onderneming te waarderen en hij geeft fiscaal advies. Een overlegscheiding kenmerkt zich door een multi-disciplinaire aanpak, teamwork dus, waarbij de echtgenoten zoveel mogelijk worden ontzorgd. In de praktijk blijkt het heel goed te werken voor onze cliënten en zijn zij tevreden met deze nieuwe aanpak. Het voorkomt vechtscheidingen en past binnen de huidige maatschappelijke stromingen om kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen ruziënde ouders. Voor mensen die overwegen uit elkaar te gaan, is de overlegscheiding dus een aanrader. Meer informatie kunt u vinden op de site van onze vereniging www.vvcp.nl Ik wens u veel leesplezier! Marjoleine de Boorder

MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

5


6 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


Inhoudsopgave 16

13

15

14

17

Curriculum Vitae

p. 15

Carla Goosen

Roundtable

p. 13

Marjoleine de Boorder

p. 16

Chantal Dekkers

p. 08-09 Film 1

p. 14

Saray Kehrens

p. 17 Mirelle van Berckel van der Rijken

MAGNA CHARTA MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN: Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 3 Citeerwijze: MagnaCM, 2018-68 REDACTIE: Etienne van Bladel Sharon Olivier van Genderen

p. 10-11 Film 2

ONTWERP EN REALISATIE: Melanie Hament Eline van Roosmalen Sander Roeling

T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen T: 030-303 10 70 Webinar cursussen F: 030-220 53 27 E-mail: info@avdr.nl

CONTACTGEGEVENS: Academie voor de Rechtspraktijk Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7 (navigatie: nr 1), 4181 AS WAARDENBURG

ADVERTENTIES: Etienne van Bladel ISBN: 9789462286375 Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

7


8 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


MARJOLEINE DE BOORDER

SARAY KEHRENS

CARLA GOOSEN

ADVOCAAT

ADVOCAAT

BEMIDDELAAR

Overlegscheiding

• Samenwerking tussen professionals bepaalt het succes van de overlegscheiding • Overlegscheiding is de kindvriendelijkste manier van scheiden

PRESS PLAY

TO WATCH THE INTERVIEW

MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

9


CHANTAL DEKKERS

MIRELLE VAN BERCKELVAN DER RIJKEN

MARJOLEINE DE BOORDER

ADVOCAAT

ADVOCAAT

ADVOCAAT

Overlegscheiding

• Is het voor iedereen geschikt? • Overlegscheiden is duur • De overlegscheiding moet de norm zijn voor iedereen

PRESS PLAY

TO WATCH THE INTERVIEW

10 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

11


12 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


Who is who?

MARJOLEINE DE BOORDER

Zij houdt zich sinds 1992 bezig met het familierecht. In haar praktijk is het accent steeds meer op overlegscheiding en mediation komen te liggen en zij geniet landelijke bekendheid. Zij heeft de overlegscheiding in Nederland geïntroduceerd en is jarenlang voorzitter geweest van de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals) en is lid van de vFAS. Marjoleine maakt deel uit van de Overlegscheiding Randstad waarvan een aantal advocaten, coaches en financials uit de Randstad deel uit maken (www.overlegscheidingrandstad.nl). Haar kracht ligt in doortastend handelen (‘doorpakken’): het vermogen om alert, professioneel en snel tot resultaten te komen. Complexe zaken, waarbij de tegenstellingen het bereiken van het resultaat in de weg lijken te staan, ziet zij als een uitdaging. Door ruimte te geven aan de persoonlijke motieven en belangen van beide partijen, weet zij veelal een optimaal resultaat te behalen. Ze heeft affiniteit met ondernemers: sterke karakters die gewend zijn hun leven naar eigen inzicht en opvattingen te sturen.

FAMILIERECHTADVOCATEN, MEDIATORS EN COLLABORATIVE DIVORCE LAWYERS

MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

13


SARAY KEHRENS

Mensen vragen mij vaak wat nou zo leuk is aan mijn vak als familierechtadvocaat. “Je ziet toch alleen maar ellende?” Natuurlijk, een scheiding is een van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven en er komen heel wat ellendige situaties voorbij. Maar toch blijf ik investeren in overleg tussen ex-partners, is het niet via mediation, dan via een overlegscheiding of via een gesprek met de andere advocaat en je ex-partner. Je moet als ouders toch met elkaar verder, of je dat nou wil of niet. Als kinderen je grootste goed zijn, dan investeer je toch in een goed ouderschap na scheiding?! Ik luister naar het verhaal van beide kanten en toon respect, niet alleen in mediation. Ik probeer steeds het goede voorbeeld te geven. Daar heb je belang bij, omdat mijn streven is een betere oplossing op de lange termijn. Juridisch je gelijk krijgen via de rechter is zeker niet altijd dé oplossing. Ik zorg dat je je “echte” doel voor ogen houdt, want daar gaat het om. Ik help je bewust worden van de mogelijkheden, maar ook van de onmogelijkheden. Ik ben direct, duidelijk, open en ik help je te relativeren. Een gezonde dosis humor helpt daarbij. Tijdens een mediationtraject ben ik jullie onpartijdige gesprekspartner op emotioneel, praktisch, juridisch, financieel en fiscaal gebied. Zelf de regie over je scheiding, terwijl ik jullie langs alle onderwerpen loods. Alle belangen worden meegenomen, zodat jullie beiden kunnen terugkijken op een goed en overzichtelijk scheidingsproces. Hebben jullie kinderen? Dan staan zij centraal bij het maken van een gedetailleerd ouderschapsplan dat ook voor de toekomst werkbaar is. Ben je uit op een gevecht, dan moet je niet bij mij zijn. Wil je investeren in een duurzame oplossing en sta je open voor overleg, dan ga ik er samen met jou voor! Stel jezelf de vraag: wil ik ‘gelijk’, of wil ik ‘geluk’?! In dat laatste wil ik graag bijdragen. Binnen ons kantoor houd ik me met name bezig met scheidingsmediation/bemiddeling, overlegscheiding en nalatenschapmediation.

14 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


Who is who?

CARLA GOOSEN Dr. Carla Goosen MDR, oprichter van IMS | International Mediation Services, is gespecialiseerd in complexe conflicten waar psychologie en recht samenkomen. Op beide terreinen is zij wetenschappelijk actief. Carla treedt op als coach van collaborative professionals waarbij werkzame en efficiënte oplossingen voorop staan. Ook als mediator advocate begeleidt zij advocaten en financiëls in complexe zaken. Als discretie, kwetsbare relaties, langslepende conflicten of de ontwikkeling van kinderen aan de orde zijn weet zij als geen ander tegenstellingen te overbruggen. Door haar ervaring in het bedrijfsleven kan zij naadloos aansluiten bij ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren. Carla heeft een brede expertise als legal family en forensisch mediator in gecompliceerde ouderschapszaken, geëscaleerde erfeniskwesties en afwikkeling van nalatenschappen, familiebedrijven en familiedisputen. Daarnaast treedt zij op als mediator bij overheden of arbeidsconflicten op verwijzing van bedrijfsartsen en verzekeringsmaatschappijen. Carla is voorzitter van de Stichting Triptiek voor herstelbemiddeling (Stichting Triptiek.nl) en het Nederlands Interventie Centrum voor Arbeidsverhoudingen (Nicva.nl). Carla is medeoprichter van de opleiding voor ombudsman (Universiteit Utrecht), redactielid van Nederlandse Mediation (Kluwer) en publiceert in het tijdschrift voor klachtrecht, het Nederlands tijdschrift voor conflicthantering en verder op het gebied van systeempsychotherapie. Carla is regelmatig spreker en trainer/ opleider bij zorgprofessionals, advocaten en rechters.

MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

15


CHANTAL DEKKERS

Chantal Dekkers is in 1995 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. In 1998 is zij begonnen in de advocatuur, waar zij zich vanaf het begin heeft toegelegd op het Personen- en Familierecht. Na geruime tijd voor middelgrote advocatenkantoren in Brabant te hebben gewerkt, is zij in 2008 met een paar collega’s een nichekantoor gestart. Sinds 1 augustus 2017 werkt Chantal volledig onder haar eigen naam: Dekkers Familierecht. Chantal staat voor een persoonlijke en directe aanpak. Als advocaat ziet zij dat procedures een enorme impact hebben op alle betrokkenen. Ook geeft een juridische uitspraak zeker niet in alle gevallen een echte oplossing. Daarom biedt Chantal graag alternatieven om samen te werken naar een gezamenlijke en duurzame oplossing. Haar drijfveer is om mensen in een scheidingssituatie te begeleiden naar een passende oplossing met respect voor ieders belangen Ên, in het bijzonder, ook die van de kinderen. Chantal is uiteraard lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en daarnaast van een aantal specialisatieverenigingen: de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Tevens is Chantal geregistreerd MfN-mediator (Mediatorsfederatie Nederland).

16 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


Who is who?

MIRELLE VAN BERCKEL VAN DER RIJKEN

Mirelle van Berckel gunt iedereen in familiezaken het overleg. In welke vorm dan ook. Voor haar staat voorop dat er naar toegewerkt moet worden dat mensen, zeker als zij samen kinderen hebben, op de langere termijn samen door een deur kunnen. Dat zij samen ouders kunnen zijn. Dat is voor kinderen heel fijn en vanuit dat perspectief moet gekeken worden. Dat doel vraagt een zekere transformatie en dat proces vaak niet eenvoudig. Maar zeker in de collaborative divorce is het mogelijk dat proces aan te gaan. De rol van de coach is heel erg belangrijk maar ook de samenwerking binnen het team is cruciaal. Het team moet op elkaar kunnen vertrouwen. Dat komt het resultaat altijd ten goede. In de loop van de tijd heeft Mirelle ervaren dat haar hart ligt bij het overleg. Steeds meer liep ze er tegen aan wat ze niet wilde; het voeren van een jarenlange strijd waarin je ziet dat de mensen er niet beter van worden. Op geen enkel vlak. Soms is het niet anders en dan moet je je daar bij neerleggen en er voor gaan, maar vaak ook is een andere insteek mogelijk. Mediation, een viergesprek, de collaborative divorce. Opties die ten minste serieus beproefd moeten worden. Vanzelfsprekend is Mirelle lid van de vereniging van familierechtadvocaten (www.vfas.nl) en is zij geregistreerd MfN mediator alsmede lid van de Vereniging van Collaborative Professionals (www.vvcp.nl). Mirelle is betrokken, recht door zee, analytisch, positief, probleem oplossend, empathisch, doet wat ze belooft. Samen met de partijen loopt zij alle onderwerpen door en geeft zij juridisch advies en begeleid de mensen naar de afspraken die bij hen passen. Juist die ruimte in de mogelijkheden is een prachtige manier om er samen uit te komen. Dan pas komen er afspraken tot stand die passen bij deze mensen. Want iedere situatie is anders! Op deze constructieve werkwijze haalt Mirelle veel voldoening uit het vak van familierecht advocaat/mediator. Het mooiste vak ter wereld! Iets kunnen bijdragen voor mensen die zich in een zeer lastige fase in hun leven bevinden. Daar het verschil kunnen maken is een prachtig doel!!

MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

17


18 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding


MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding

|

19


If we run

To look in the back room Where we hide

All of our feelings I just close my eyes as you walk out

Tom Smith

www.avdr.nl 20 | MC magazine ~ Roundtable Overlegscheiding