Page 1

magazine JA AR 4 | december 2018 | no.93 | w w w.avdr.nl

Controle van premiebesluiten van de belastingdienst. Op welke punten moet het premiebesluit van de belastingdienst worden gecontroleerd? Niet alleen controle van het premiebesluit van de belastingdienst. Kantoor Mr. van Zijl ontwikkelde een unieke rekentool die wordt gebruikt bij de controle van het premiebesluit van de belastingdienst. Resultaten van de controle door Kantoor Mr. van Zijl van de premiebesluiten van de belastingdienst over het jaar 2018.

r bij Kantoo Advocaat rg u l te Tilb Mr. van Zij


4 | MC magazine ~ Joop van Zijl


> Controle van premiebesluiten van de belastingdienst. Mr. Joop van Zijl (advocaat te Tilburg) legt uit wat wordt bedoeld met het premiebesluit van de belastingdienst en voor wie die controle zinvol is.

> Kantoor Mr. van Zijl ontwikkelde een unieke rekentool die wordt gebruikt bij de controle van het premiebesluit van de belastingdienst. De adviseurs Ziektewet en WIA van Kantoor Mr. van Zijl ontwikkelden een rekentool die wordt gebruikt bij de controle van besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, maar die ook voor een aantal andere doeleinden wordt gebruikt.

> Op welke punten moet het premiebesluit van de belastingdienst worden gecontroleerd? Wat kan wel en niet gecontroleerd worden bij de controle van het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas? Mr. Joop van Zijl (advocaat te Tilburg) legt het uit.

Resultaten van de controle door Kantoor Mr. van Zijl van de premiebesluiten van de belastingdienst over het jaar 2018. >

Mr. Joop van Zijl (advocaat te Tilburg) vertelt welke resultaten de adviseurs Ziektewet en WIA (register casemanagers) en de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl behaalden bij de controle van de besluiten van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over het jaar 2018.

Niet alleen controle van het premiebesluit van de belastingdienst. >

Bij de controle van het besluit van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas moet meer gecontroleerd worden dan alleen het premiebesluit zelf. Mr. Joop van Zijl (advocaat te Tilburg) legt uit hoe de adviseurs Ziektewet en WIA en de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl die controle doen. MC magazine ~ Joop van Zijl

|

5


CONCLUSIE Het bestuur kan zich maar in beperkte omstandigheden weren tegen een door de aandeelhouders gewenste uitkering, maar of hij het besluit nou wel of niet goedkeurt, het is essentieel om de afwegingen goed op papier vast te leggen. Dat geldt zowel voor de interne besluitvorming als voor de verantwoording jegens de bestuurders. Het bestuur kan zich immers niet helemaal verschuilen achter (de beperkte vrijheid van) de wettelijke regeling voor dividenduitkering bij de besloten vennootschap (art. 2:216 BW). Als de aandeelhouders “Show me the money!� roepen, dan is het nog altijd aan het bestuur om een zorgvuldige afweging te maken en zich daarbij zo nodig van advies te laten voorzien.

Het digitale magazine met interviews over belangrijke juridische ontwikkelingen

WWW.AVDR.NL WWW.AVDR.NL


Mr. Joop van Zijl is advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl te Tilburg. De elf advocaten van Kantoor Mr. van Zijl houden zich bezig met de begeleiding en advisering van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Veel van de zaken die de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl behandelen, hebben betrekking op arbeidsongeschikte werknemers. Deze zaken liggen op het snijvlak van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen. Zaken met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers zijn bijzonder complex omdat het arbeidsrecht (de verplichting van de werkgever tot doorbetaling van loon tijdens ziekte, de re-integratieverplichting van de werkgever en de opzegbescherming van de werknemer) en de werknemersverzekeringen (het recht van de werknemer op Ziektewetuitkering en/of WIA-uitkering en de mogelijke bekostiging van deze uitkeringen door de werkgever middels eigenrisicodragen of betaling van gedifferentieerde premie Werkhervattingskas), vaak op onvoorziene wijze op elkaar inwerken. De cliĂŤnten van Kantoor Mr. van Zijl kunnen ook een beroep doen op de diensten van de drie register casemanagers van Van Zijl Casemanagement, die door Kantoor Mr. van Zijl niet alleen worden ingezet in de traditionele rol als casemanager in de eerste 104 weken van ziekte, maar ook als adviseur op het gebied van Ziektewet en WIA.

MC magazine ~ Joop van Zijl

|

7


WE ARE WOLVES AND WE ARE PART OF A CHASE

WWW.AVDR.NL


MAGNA CHARTA MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN: Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 4 Citeerwijze: MagnaCM, 2018-93 REDACTIE: Etienne van Bladel Sharon Olivier van Genderen

ONTWERP EN REALISATIE: Melanie Hament Eline van Roosmalen Sander Roeling

T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen T: 030-303 10 70 Webinar cursussen F: 030-220 53 27 E-mail: info@avdr.nl

CONTACTGEGEVENS: Academie voor de Rechtspraktijk Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7 (navigatie: nr 1), 4181 AS WAARDENBURG

ADVERTENTIES:

Etienne van Bladel ISBN: 9789462286375 Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


C THIS IS MAGNA CHARTA

MC Magazine | Mr. Joop van Zijl  
MC Magazine | Mr. Joop van Zijl