Page 1

V E R Z E K E R I N G S R E C H T


art. 39 MAGNA CARTA: No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.


Magna Charta Webinar

Verzekeringsrecht

Met 16 aanmeldingen was de leergang Verzekeringsrecht de meest populaire en succesvolle leergangen van 2012-2013. Mede naar aanleiding van dit succes, de feedback van deelnemers en sprekers en enthousiasme van de docenten, organiseert de Academie voor de Rechtspraktijk de tweede Magna Charta leergang Verzekeringsrecht. Het programma raakt alle aspecten van het Verzekeringsrecht en wij zijn er van overtuigd dat dit dĂŠ leergang is die advocaten werkzaam binnen dit rechtsgebied moeten volgen om hun kennis te vernieuwen, verdieping en specialiseren. Onderstaand leest u meer over de veranderingen die wij na de eerste leergang hebben doorgevoerd om deze leergang tot een nog hoger niveau te brengen. Belangrijke aspecten van de leergang: 1. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft het schrijven van de paper. De deelnemers krijgen geen onderwerp toegewezen maar kiezen zelf een onderwerp waar zij zich betrokken bij voelen. Wij kiezen er voor om de sterkste punten van een deelnemer te verbeteren en op een hoger niveau te brengen. Alle papers worden opgenomen in het tijdschrift Magna Charta Digital Law Review. 2. Elke deelnemer krijgt over een periode van vijf jaar alle aanpassingen aan de documentatiemappen. Zo wordt u elk jaar op de hoogte gebracht van de wijzigingen. 3. Vorig jaar hebben wij gekozen voor een IPad inclusief bij de leergang maar dit jaar willen wij dichterbij onze core business blijven. Daarom schrijven wij voor deze leergang de Asser 7-XI Bijzondere Overeenkomsten door mr. C. Asser, prof. mr. J.H. Wansink en prof. mr. N. Van Tiggele-van der Velde voor. Het boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal en u ontvangt bij aanvang van de leergang. 4. Omdat we naast de inhoudelijke kennis ook de band tussen de deelnemers belangrijk vinden, hebben we gekozen om de leergang te starten met een groepsreis naar Londen. Op deze manier leren de deelnemers elkaar beter kennen. De reden dat we voor Londen hebben gekozen is dat een origineel exemplaar van de MAGNA CARTA in the British Library ligt. Wij willen u dit unieke exemplaar graag laten zien, omdat de naam van de leergangen van dit document is afgeleid.


Magna Charta Webinar

Verzekeringsrecht

Elke deelnemer is automatisch lid van de vereniging Magna Carta Juridisch Genootschap. Dit is een genootschap dat elk jaar lezingen op hoog niveau organiseert. Elk rechtsgebied waarvan een leergang wordt verzorgd zal minimaal ĂŠĂŠn lezing worden georganiseerd. Klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan en het programma te bekijken. Klik op de onderstaande afbeelding om de online folder te bekijken.

Bekijk de brochure

Bezoek de website

<< King John signing the Magna Charta


Magna Charta Verzekeringsrecht

Programma

1

Totstandkoming, onzeker voorval/van buiten komend onheil en premie (7:925 BW): mr. E.M. van Orsouw, advocaat Kennedy van der Laan Londen, 12 november 2013, van 09.00 uur tot 12.15 uur

2

Co-assurantie via de Assurantiebeurs, Internationale Verzekeringsprogramma’s en (Internationale) Herverzekering: mr. J.B. Londonck Sluijk, advocaat Houthoff Buruma & Co-spreker Londen, 13 november 2013, van 09.00 uur tot 15.30 uur • De principes van co-assurantie via de beurs (incl. rol van partijen, to follow etc.) • De werking van internationale verzekeringsprogramma’s • De (basisbeginselen) van (internationale) herverzekering

4

Inleiding Verzekeringsrecht: prof. mr. H. Wansink, oud-hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, oud rechterplaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Rotterdam & mr. M. Kalff, advocaat Van Doorne Advocaten Kasteel Waardenburg, 21 november 2013, van 10.00 uur tot 14.00 uur Inleiding Contractueel Verzekeringsrecht • ‘Tour d’horizon’. De rode draden van het verzekeringsrecht in titel 7.17 BW. (JHW) • Assurance oblige. Over de verhouding tussen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. (MK)

5

Raakvlakken privaatrechtelijk en publiekrechtelijk verzekeringsrecht: de Wft en de zorgplichten van de tussenpersoon: mr. S. Meijer, advocaat NautaDutilh N.V. Kasteel Waardenburg, 21 november 2013, van 14.00 uur tot 17.30 uur

<< Lincolns Inn building facade at London, England


Magna Charta Verzekeringsrecht

Programma

6

Mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst: prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, hoogleraar verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Kasteel Waardenburg, 28 november 2013, van 10.00 tot 14.00 uur

7

Privacy-bescherming en discriminatie in het verzekeringsrecht: mr. M.M.R. van Ardenne-Dick, Hoofd Bureau Kennis en Opleiding Van Traa Advocaten Kasteel Waardenburg, 28 november 2013, van 14.00 uur tot 17.30 uur

8

Uitleg van de polisvoorwaarden en causaliteit: mr. M. Tolman, juridisch adviseur Delta Lloyd Schadeverzekering Kasteel Waardenburg, 12 december 2013, van 10.00 uur tot 14.00 uur • De polis als drager van verzekeringsvoorwaarden - maatschappijpolissen - beurspolissen (makelaarspolissen) • Categorieën verzekeringsvoorwaarden - Risicoafbakening - Risicoverwezenlijking - Contractsuitvoeringsbepaling • Haviltex als oerknal van het het stelsel van uitlegregels - objectieve en subjectieve uitleg - geen eenduidige uitleg mogelijk: - contra proferentem - meest aannemelijke rechtsgevolg • Uitleg en causaliteit - Causaliteitsbegrippen in risicoafbakening - Begrenzing door redelijkheid en billijkheid


Magna Charta Verzekeringsrecht

Programma

9

Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht: prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, hoogleraar verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Kasteel Waardenburg, 12 december 2013, van 14.00 uur tot 17.30 uur

10 Verjaring, subrogatie en regres: mr. R.Ph. Elzas, advocaat Dirkzwager Advocaten & Notarissen Kasteel Waardenburg, 16 Januari 2014, van 10.00 uur tot 14.00 uur • Verjaring - Verschillen tussen art.7:942 BW ; art.3:310 BW en art.10 WAM - Aanvang bij regres - Stuiting - Overgangsrecht • Subrogatie - Rechtsverhouding verzekeraar-verzekerde - Beperkingen ten aanzien van aan verzekerde gerelateerden • Regres - Tijdelijke regeling verhaalsrechten art.6:197 BW - Medeschuld en eigen schuld - Duur- en mengschade 11 Internationaal Privaatrecht: mr. F. Blees, directeur VAN N.V. Kasteel Waardenburg, 16 Januari 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur • Internationale verkeersschadeafwikkeling • schaderegelingsstructuren


Magna Charta Verzekeringsrecht

Programma

12 De algemene aansprakelijkheidsverzekering: prof. mr. H. Wansink oud-hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Rotterdam Kasteel Waardenburg, 30 januari 2014, van 10.00 tot 14.00 uur Centraal staat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-polis). Behandeld wordt â&#x20AC;&#x201C; mede aan de hand van casusposities wat in juridische zin het eigen karakter van een aansprakelijkheidsverzekering is en binnen welke (verzekeringstechnische) grenzen een AVB-polis dekking biedt. Daarbij komt voorts aan de orde de op de aansprakelijkheidsverzekering toegesneden invulling van onderwerpen zoals de verplichtingen bij schade voor de verzekerde, product-recall, eigen schuld, de rechtsbijstandsfunctie van de verzekeraar bij schade en de directe actie. 13 De claims made-benadering in de aansprakelijkheidsverzekering: mr. J.B. Londonck Sluijk, advocaat Houthoff Buruma Kasteel Waardenburg, 30 januari 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur 14 Verzekerbaar belang, indemniteit, overgang van belang en verzekering t.b.v. een derde: mr. J. van de Meent, advocaat Van Traa Advocaten Kasteel Waardenburg, 12 februari 2014, van 10.00 uur tot 14.00 uur 15 Eigen schuld: mr. P. Drion, advocaat Van Traa Advocaten Kasteel Waardenburg, 12 februari 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur


Magna Charta Verzekeringsrecht

Programma

16 Algemene voorwaarden in het perspectief van het verzekeringsrecht: prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, hoogleraar verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Kasteel Waardenburg, Eind (13?) februari 2014, van 10.00 uur tot 14.00 uur 17 Verplichtingen bij schade (incl. beredding): mr. N. Vloemans, advocaat Ploum Lodder Princen Kasteel Waardenburg, Eind (13?) februari 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur • De meldings- en informatieplichten van de verzekerde/verzekeringnemer • Het verbod om aansprakelijkheid te erkennen • De bereddingsplicht van de verzekerde/verzekeringnemer • Welke verplichtingen heeft de verzekeraar? 18 Vorderingsrechten (directe actie, WAM, voorrecht, zekerheidsstelling): mr. S. Franken, advocaat NautaDutilh N.V. Kasteel Waardenburg, 13 maart 2014, van 10.00 uur tot 14.00 uur 19 Onderzoek door deskundigen in schadeverzekeringen: mr. J. Sap, senior rechter Rechtbank Utrecht & ir. J. Lelieveld, teamleider Nederlands Forensisch Instituut Kasteel Waardenburg, 13 Maart 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur • De rol van de deskundige bij schadeverzekeringen • Zicht op onderzoeksmethoden • De juiste keuze van een te benoemen deskundige • Inkleding van kritiek op het rapport; contra-expertise • Waardering van het rapport en relatie tot verdere bewijsvoering • Kosten van het deskundigenrapport


Magna Charta Verzekeringsrecht

Programma

21 De brand- en inboedelverzekering: mr. P. Drion, advocaat Van Traa Advocaten Kasteel Waardenburg, 27 maart 2014, van 10.00 uur tot 11.30 uur 22 De transportverzekeringsovereenkomst: mr. J. van de Meent, advocaat Van Traa Advocaten Kasteel Waardenburg, 27 maart 2014, van 11.45 uur tot 14.00 uur 23 De arbeidsongeschiktheidsverzekering: mr. E.J. Wervelman, advocaat Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten Kasteel Waardenburg, 27 maart 2014, van 14.00 uur tot 15.30 uur • Het onderscheid tussen schade- en sommenverzekeringen • Uitleg van het begrip arbeidsongeschiktheid • De berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid • Het omgaan met medische gegevens (optioneel) 24 De CAR-verzekering: mr. T.J. Dorhout Mees, advocaat Nysingh Advocaten & Notarissen Kasteel Waardenburg, 27 maart 2014, van 15.45 uur tot 17.15 uur


Magna Charta Verzekeringsrecht

Aanvulling programma

EXTRA: LEZING ESSEX COURT CHAMBERS Op 12 november zullen wij na de cursus gezamenlijk vertrekken naar Lincoln’s Inn. Dit is één van de vier Inns of Court waar alle barristers van Engeland en Wales aan verbonden zijn. Hier zullen wij om 12.30 lunchen in The Terrace Bistro. Dit restaurant kijkt uit over de beroemde Lincoln’s Inn Fields: het grootste openbare plein is in Londen. Na de lunch zal mr. David Scorey, barrister Essex Court Chambers, om 14.30 een lezing geven over zijn boek The Bermuda Form, Interpretation and Dispute Resolution of Excess Liability Insurance. De lezing zal plaatsvinden in zijn kantoor, Essex Court Chambers, Lincoln’s Inn. Na de lezing zullen wij een origineel exemplaar van de Magna Carta bezichtigen in de British Library.


Magna Charta Verzekeringsrecht

Algemene informatie

Prijs: € 5200,00 excl. BTW, incl. cursusmateriaal. Tevens zijn twee overnachtingen in Londen inbegrepen (twee keer ontbijt, twee keer lunch en één diner). Op 11 november zal er in Londen om 19.00 uur een borrel en dinerbuffet klaarstaan. De reis naar Londen dient u zelf te regelen. Bij het opstellen van deze folder was een retourticket van Amsterdam naar Londen (alle luchthavens) ongeveer € 80,00. Documentatiemappen: Voor aanvang van de leergang ontvangt u de cursusboeken voor alle dagen met daarbij een actualiteiten map. Indien de docenten Actualiteiten toevoegen aan het materiaal, dan zal u dit minimaal 2 weken voor aanvang van de cursusmodule ontvangen. U kunt deze toevoegen aan de actualiteiten map. Deze stukken worden op www.magnacharta.nl geüpload in Mijn Magna Charta. Hiervoor ontvangt u inloggegevens. Huiswerkopdrachten en certificaten: Tijdens de leergang zult u iedere cursusdag 1 huiswerkopdracht moeten maken. Deze opdracht ontvangt u minimaal 2 weken van tevoren en dient u een aantal dagen voor aanvang van de cursusdag in te leveren. De opdrachten worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en tellen mee voor uw eindcijfer. Naast het maken van het huiswerk zult u ook een paper en annotatie moeten schrijven. Het paperonderwerp bepaald u aan het begin van de leergang zelf en de annotatieopdracht wordt begin 2014 uitgedeeld. Als laatste zullen de mondeling examens plaats vinden. Het examen zal over alle besproken onderwerpen gaan en hiervoor dient u een voldoende te halen. Het examen duurt ongeveer een half uur.


Magna Charta Verzekeringsrecht

Extra Informatie

De eerste twee cursusdagen vinden plaats in Londen. Wij zullen op maandag 11 november aankomen om daar gezamenlijk de leergang te openen met een borrel en een diner. Na de lezing van mr. David Scorey bent u vrij. Na de bezichtiging van de Magna Carta in de British Library bent u vrij. De overige cursusdagen vinden plaats op onze vaste cursuslocatie Kasteel Waardenburg te Waardenburg. Dit Middeleeuwse kasteel is een prachtige plek om cursus te krijgen; rustgevend en inspirerend. Bij het kasteel is een parkeerterrein waar u gratis uw auto kunt parkeren. Op beide cursuslocaties zullen wij de maaltijden laten verzorgen. Indien u allergieĂŤn heeft, vegetarisch bent of andere dieetwensen heeft dan kunt u dat via info@magnacharta.nl aangeven.

HIER INSCHRIJVEN

<< Kasteel Waardenburg


AVDR Wall of KnowleDGe sprekers zetten hun handtekening

MORRIS MINOR


Mr. Mr. E.J. Wervelman, advocaat Verschoof Wagenaar Welverman Advocaten Mr. T.J. Dorhout Mees, advocaat Nyssingh Advocaten & Notarissen

Mr. J.D. van de Meent, advocaat Van Traa Advocaten

Mr. P. Drion, advocaat Van Traa Advocaten

Mr. S.J. Meijer, advocaat NautaDutilh N.V.

Ir. J. Lelieveld, teamleider Nederlands Forensisch Instituut

Mr. J. Sap, senoir rechter Rechtbank Utrecht

Mr. E.J. Wervelman, advocaat Verschoof Wagenaar Welverman Advocaten, Mr. T.J. Dorhout Mees, advocaat Nyssingh Advocaten & Notarissen Mr. J.D. van de Meent, advocaat Van Traa Advocaten, Mr. P. Drion, advocaat Van Traa Advocaten


DE GESLAAGDEN


mr. J.M. van Gool, advocaat MARK Advocaten >

< mr. A. Manso Cabreros-Hendriks, advocaat Achmea

mr. H. Krans, advocaat Herman Krans Advocaat >

<

mr. A. Wiltink, advocaat Bax Advocaten & Belastingkundigen

< mr. J.M Veldhuis, advocaat Visser & Van Solkema Advocaten


Achterste rij VLNR mr. J.P. Eydems, advocaat Enexis; mr. J.H. Sligchers, advocaat Advocatenkantoor mr. Sligchers; mr. J. BlussĂŠ van Oud Alblas, advocaat Kneppelhout Korthals Advocaten;mr. M.A. Bosman, advocaat Advocatenkantoor Bosman; mr. W.A. Grond, advocaat Enexis; mr. J. Bisschop, advocaat Dommerholt Advocaten N.V.; mr. J.M. van Gool, advocaat MARK Advocaten; mr. J.M. Veldhuis, advocaat Visser & Van Solkema Advocaten


Voorste rij VLNR mr. W.E. van Spanje, advocaat Nauta Dutilh N.V.; mr. M. Rustenburg, advocaat VDB Advocaten Notarissen; mr. M. Schreurs, advocaat Boels Zanders Advocaten; mr. P.J. Klein Gunnewiek, advocaat Van Benthem & Keulen N.V.; mr. S.L. Bruijns, advocaat Wolfs Advocaten; mr. A. Wiltink, advocaat Bax Advocaten Belastingkundigen; mr. A. Manso Cabreros-Hendriks, advocaat Achmea; mr. E. Nederlof, advocaat Kennedy van der Laan; mr. H. Krans, advocaat Herman Krans Advocaat


Bezoek aan Lloyd's of London 13 november 2013


Doâ&#x20AC;&#x2122;s en Dontâ&#x20AC;&#x2122;s in Procederen Kings College | 20 PO/VSO punten 7 augustus - 12 augustus

Sprekers - Mr. B. Punt, voormalig kort geding-rechter,

arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij NAI - Prof. mr. W.D.H. Asser, raadsheer Hoge Raad - Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann, hoogleraar Rechtspleging in Civiel bewijsrecht en de Rechtspraak bij de Universiteit Leiden - Jhr. Mr. J.L.R.A. Huydecoper, oud-advocaat-


V E R Z E K E R I N G S R E C H T

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Magna Charta  

Leergang Verzekeringsrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you