Academie voor de Rechtspraktijk | Incompanies

Page 1

www.avdr.nl

Academie voor de Rechtspraktijk

Incompanies

+ 1 PO PUNT GRATIS Klassikaal en online


Wij houden het simpel. Transparant en geen kleine letters

Incompany klassikaal Altijd 1 PO punt jaaroverzicht online gratis in december van het jaar waarin de incompany is afgenomen. Silver

Gold

Platinum

3 PO

4 PO

4 PO

1 uur online private lecture via zoom

n.v.t.

n.v.t.

1 PO

Totaal PO punten

4 PO

5 PO

6 PO

€ 2000,00 (excl. btw)

€ 2250,00 (excl. btw)

€ 2800,00 (excl. btw)

Aantal PO punten (uren) Gratis 1 PO punt jaaroverzicht online op hetzelfde rechtsgebied

Kosten

Uitaard kan ook alles digitaal (met ook 1 PO punt gratis per incompany). De prijzen liggen dan € 100,00 per incompany lager. U bouwt met een digitale incompany dan wel een video-bibliotheek alsook een jurisprudentie bibliotheek op. Elke medewerker kan dan kiezen uit de bibliotheek van kantoor.

Gratis 1 PO punt Elk kantoor dat een incompany cursus afneemt ontvangt op hetzelfde rechtsgebied een update webinar. Dit webinar is enkel en alleen voor de kantoren die een incompany cursus hebben afgesloten. Voorbeeld:

Kantoor A kiest voor een gold incompany ondernemingsrecht Kantoor B kiest voor silver incompany ondernemingsrecht

Zowel kantoor A als B krijgen gratis toegang tot het live webinar “jaaroverzicht ondernemingsrecht“ en ontvangen dus 1 PO punt gratis.

Heeft u interesse? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Monique Wiggers: 030 - 220 10 70


Een kleine greep uit ons sprekersbestand Uiteraard altijd in overleg met u kunnen ook andere sprekers de incompany cursus verzorgen. mr. Joke Halk

prof. mr. Daan Asser

prof. mr. Gert van Rijssen

prof. mr. dr. Frank Verstijlen

senior rechter Rechtbank Rotterdam

raadsheer Gerechtshof ArnhemLeeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

mr. Alexander Labohm

senior raadsheer Gerechtshof Den Haag

prof. mr. Fons Stollenwerck

counsel Smeets Gijbels B.V., oud raadsheer Gerechtshof Den Haag, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

prof. mr. dr. Ruben Houweling

bijzonder hoogleraar arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

advocaat NautaDutilh N.V., hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof ArnhemLeeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

prof. mr. Niek Zaman

adviseur Loyens & Loeff, hoogleraar Notarieel onderneminsgrecht Universiteit Leiden

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam

mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Colleges Uiteraard kunnen we op elk rechtsgebiedenregister een incompany verzorgen. Ondernemingsrecht

• Jaarrekeningenrecht • De aandeelhoudersovereenkomst • Bestuurdersaansprakelijkheid • Corporate governance

Verbintenissenrecht

• Ontbinding en opzegging (duurovereenkomst) • Garanties en exoneraties • Opstellen en beoordelen van contracten en contractclausules • Algemene voorwaarden • De vaststellingsovereenkomst

• • •

• Ongerechtvaardigde verrijking • Boilerplates • Verrekening

Procesrecht • • • • • • •

Procederen in hoger beroep Beslag en executie Bewijs Procederen in kort geding Procederen in eerste aanleg Strategisch procederen Arbitrage en bindend advies

Actualiteiten colleges

• • • • • • • • • • •

Personen- en familierecht Strafrecht Bestuursrecht Mededingingsrecht Bouwrecht Huurrecht Enquêterecht Ondernemingsrecht Verbintenissenrecht Aansprakelijkheidsrecht Goederenrecht en zekerheidsrechten • Kooprecht • Procesrecht

• Arbeidsrecht

Bij elke incompany bespreekt de spreker met het betreffende kantoor wat de inhoud zou moeten zijn De AvdR zorgt voor de afhandeling van de PO punten De AvdR zorgt voor digitale documentatiemateriaal


www.avdr.nl