Wij Zijn Avansa (2024)

Page 1

Wij zijn Avansa

Driemaandelijks juli - september 2024 Afgiftekantoor: Massapost 8000 Brugge Erkenningsnr.: P409205

Inhoud

Kritisch vanuit het middenveld 3 Wij zijn Avansa 4 Rijbuddy’s stevig op koers .......................................................................................................................................................6 Mail Art: een dialoog doorheen gesloten deuren 10 Samen Circulair: een festival dat de toekomst naar het nu brengt 15 Hartelijke Plekken in Brugge: tspelopdewagen 19 De mooie match tussen cultureel erfgoed & SamenLezen 24 De solidariteitsprijs, een warm gebaar 28 Ja, Ieders Stem Telt! 30 Terugblik 32 Dit waren onze partners in 2023 en 2024 .................................................................................................................... 34 2

Kritisch vanuit het middenveld

Dit magazine geeft je een inkijk in activiteiten, praktijken en projecten die misschien minder opvallen als je onze ‘gewone’ programmabrochure in handen krijgt, of als je op onze website op zoek gaat naar een plezante activiteit. Van Circulair Festival tot Rijbuddy’s, van Hartelijke Plekken tot SamenLezen: in deze uitgave gaan we er dieper op in.

Samen naar beter, dat is onze baseline. Daarom zetten we ons in om iedereen te bereiken: rijk en arm, Belg en nieuwkomer, man en vrouw, in de stad of op het platteland. Met activiteiten die er toe doen. Activiteiten die je helpen om een beter mens te worden, te participeren aan cultuur, je te emanciperen. Of dingen die gewoon leuk zijn en je in contact brengen met andere mensen.

“De stem van wie niet of te weinig gehoord wordt, willen we versterken. We geloven dat dit bijdraagt aan onze democratie.”

Wat we doen is niet vrijblijvend. Sommige zaken kan je als individu in handen nemen, door te leren, door contact te zoeken met andere mensen. Andere dingen zijn structureel. Achterstelling, uitsluiting of armoede: dat pak je aan door wat in ons jargon ‘politiseren’ heet. Dat is niet aan partijpolitiek doen, maar in dialoog gaan met politici en beleidsmakers. De stem van wie niet of te weinig gehoord wordt, willen we versterken. We geloven dat dit bijdraagt aan onze democratie. Gelijke samenlevingen zijn gelukkigere samenlevingen. Sommigen in de politiek, en zelfs onze voogdijminister, kijken daar anders naar. Organisaties zoals Avansa werken met overheidsmiddelen en moeten zich dus niet kritisch opstellen maar uitvoeren wat de politiek beslist, zo vinden zij. Maar zo werkt het niet, zo willen wij niet werken. ‘Politiseren’ is essentieel in het sociaal-cultureel werk. Een goed ontwikkelde democratie vaart er wel bij als er een onafhankelijke en kwaliteitsvolle pers is, als het onderwijs goed geïnformeerde burgers schoolt, als er een kritisch-opbouwend middenveld is. We hopen dat de politici voorbij hun eigen schaduw kijken en ons die ruimte blijven geven.

Samen naar beter.

Merci allemaal.

Karl Duc Coördinator Avansa regio Brugge

Voorwoord 3

Wij zijn Avansa

Avansa is een regionale sociaal-culturele speler, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Het decreet sociaal-cultureel werk zet het civiel perspectief centraal. Op basis van een grondige analyse van de context en de regio, bepaalt de organisatie zelf waaraan ze wil werken. De overheid controleert niet de inhoud, maar wel de kwaliteit van de werking.

Om de vijf jaar dient Avansa een beleidsplan in, dat door een onafhankelijke commissie wordt beoordeeld en door de minister van Cultuur bekrachtigd. Dat beleidsplan is de basis van onze werking.

We maken deel uit van de bonte groep sociaal-culturele organisaties in Vlaanderen: klein en groot, jong en oud, van alle levensbeschouwingen: Willemsfonds, EVA, Pax Christi, FMDO, Landelijke Gilden, Vlaamse Volksbeweging, Welzijnsschakels, Rebelle, PRH, Wisper, Natuurpunt-educatie, Ryckevelde…

In die sector staat Avansa wat apart, omdat we geen landelijke, maar een regionale opdracht hebben. We moeten actief zijn voor de inwoners van de 10 gemeenten van de regio Brugge: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke.

4

Het grootste stuk van onze werking besteden we aan vijf thema’s: diversiteit, duurzaamheid, achtergestelde groepen, e-inclusie en cultuur. Dat zijn onze speerpunten. We hebben voor die thema’s gekozen, omdat we denken dat dit de zaken zijn waar we een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren, vanuit ons sociaal-cultureel perspectief.

• Diversiteit is een realiteit. Aan ons om er iets positiefs van te maken, je kan de wereld niet ‘in achteruit’ zetten. Samenleven komt van twee kanten, ontmoeting zorgt voor begrip. Lokale verankering en een globale visie: ze zijn alle twee nodig.

• Duurzaamheid is een must. De ecologische omslag moet er komen, en rap, of er gebeuren ongelukken. Ook wie het minder gemakkelijk heeft, moet ecologische keuzes kunnen maken. Dat is in ieders belang.

• Niet iedereen krijgt evenveel kansen. Wie in een achtergestelde positie zit, door ziekte, armoede, een handicap, zwakke IT-vaardigheden, lage scholing, detentie of wat dan ook, moet volop kunnen deelnemen aan de samenleving. De zwakke positie van een persoon is soms een gevolg van keuzes of fouten, maar er speelt ook altijd een structurele achterstelling mee. Het verhaal van gelijke kansen: niet modieus, maar essentieel om de cohesie in onze samenleving te bewaren.

• Cultuur en erfgoed zijn er volop in onze regio. Dat is een troef. Culturele activiteiten of projecten hebben een waarde op zich, maar zijn tegelijk ook een middel om aan één van de thema’s hierboven te werken. Cultuurparticipatie is een middel om aan armoedebestrijding of integratie te werken.

Hoe we ons ding doen, is een vraag van tweede orde. Vorm volgt functie. We doen veel soorten dingen: een lezing of een cursus, een uitstap, een sociaal-artistiek project, een kookavond, een adviesgesprek, een straatactie, een experiment uitbouwen, het neerpennen van een memorandum… we doen het allemaal. We zijn vrije vogels, we laten ons niet opsluiten in één methodiek.

5

Stuur je toekomst

Rijbuddy’s stevig op koers

‘Stuur je toekomst’ geeft mensen de kans om extra te oefenen voor het praktisch rijexamen. Ze doen dit met de hulp van ervaren vrijwilligers: Rijbuddy’s. Die gaan mee de baan op en geven tijd en advies om anderen op weg te helpen naar een rijbewijs.

Samen de baan op

Dit project van Avansa en Werkkracht 10 gaat z’n tweede jaar in. Tot nu kregen al 43 mensen rijles van een buddy. Wanneer ze in het traject stappen, hebben de kandidaten allemaal hun theoretisch examen én een voorlopig rijbewijs (na 20 uur rijschool) op zak. Zo kunnen ze al alleen met de auto rond rijden.

Interview
6
© Christopher Lannoo

“Ik wil mijn rijbewijs halen maar heb toch nog wat hulp nodig, ook na twintig uur rijschool.

Een vriend heeft zijn rijbewijs gehaald na het traject met de Rijbuddy’s en raadde me aan om contact te nemen met Avansa.”

Safi

Wat de kandidaten nog nodig hebben is meer rijervaring. Extra oefening langs knelpunten, typische examen-baantjes, wisselende snelheidszones en andere verkeerssituaties, ter voorbereiding van het praktisch rijexamen. Denk aan een vader of moeder die na de werkuren nog wat met dochter of zoon gaat rijden.

Alleen: de meeste mensen in dit project missen een ouder of ander familielid die hen kan helpen. Het netwerk ontbreekt.

Jan en Safi

Op een druilerige maandag spreken we af met Safi en Jan. Ze passeren voor een babbel langs het Avansahuis, een stop tijdens een zoveelste oefenrit. Volgende week legt Safi voor de eerste keer zijn praktisch rijexamen af.

Dag Jan en Safi. Hoe zijn jullie bij het project ‘Stuur je toekomst’ terechtgekomen?

Jan: Een tijd geleden leerde ik Avansa kennen via een vriend. Samen volgden we een reeks kookworkshops, met recepten uit de wereldkeuken. Leuk en hartverwarmend. En ik voelde meteen dat Avansa een verbindende plek is, met veel zinvolle activiteiten en projecten. Ik werk in de verzekeringssector en mijn kinderen zijn het huis uit. Ik doe al vrijwilligerswerk, voor Wonderwijs (school voor buitengewoon lager onderwijs) waar ik de dieren verzorg. Er kon nog wel iets bij. Ik ben op eigen houtje gaan kijken op de website van Avansa en botste op de Rijbuddy’s. Ik heb niet getwijfeld. En zo zit ik samen met Safi in de auto!

Safi: Ik ben Safi en kom uit Afghanistan. Ik woon intussen al bijna vijf jaar in België maar heb mijn hele familie achter moeten laten. Ik woon in het centrum van Brugge en heb een Nederlandse vriendin. Ik werk in het ziekenhuis van Knokke. Ik heb een voorlopig rijbewijs en rij elke dag met de auto naar het werk.

Ik wil mijn rijbewijs halen maar heb toch nog wat hulp nodig, ook na twintig uur rijschool. Een vriend heeft zijn rijbewijs gehaald na het traject met de Rijbuddy’s en raadde me aan om contact

Interview
7

te nemen met Avansa. Intussen heb ik al veel geleerd van Jan, ik ben blij dat hij dit doet. Volgende week doe ik mee aan het examen. En ook daar gaat Jan mee als begeleider.

Waarom vind je het zo belangrijk om met de wagen te kunnen rijden, Safi?

Safi: Zonder rijbewijs zijn veel dingen niet mogelijk. Vlot op mijn werk geraken bijvoorbeeld. En stel dat ik ooit een andere job zoek, dan is een rijbewijs een pluspunt. Zodra ik een ‘echt’ rijbewijs heb, kan ik ook vrienden meenemen in de auto of collega’s een lift geven naar het werk.

Jan, waarom ben jij Rijbuddy?

Jan: Ik ben een sociaal iemand, ik help graag mensen. Ik heb het goed en wil graag iets terug doen voor de samenleving. Mijn vrouw geeft Nederlands aan anderstaligen in het SNT. Ik leerde mijn drie kinderen zelf rijden, met veel plezier. Mijn kinderen zijn nu het huis uit en ik heb dus wat meer tijd. Die tijd geef ik graag aan Safi, van ganser harte. Het is niet gemakkelijk om in Brugge je rijbewijs te halen. Iemand die naast je zit en helpt bij specifieke verkeerssituaties, dat is echt nodig.

“Die tijd geef ik graag aan Safi, van ganser harte. Het is niet gemakkelijk om in Brugge je rijbewijs te halen. Iemand die naast je zit en helpt bij specifieke verkeerssituaties, dat is echt nodig.”

Jan

Interview
8
© Christopher Lannoo
“Als

rijbuddy kan je echt een verschil maken in een mensenleven.”

Francis, coördinator van ‘Stuur je toekomst’

We oefenen samen manoeuvers, maar ook woordenschat. Richtingaanwijzers, ruitenwissers, versnellingspook, ruitenontdooier… het zijn moeilijke woorden maar je moet ze wel kennen voor het examen.

Het is niet evident om iemand bij het rijden te begeleiden. Krijgen de Rijbuddy’s zelf ook genoeg ondersteuning?

Jan: Francis Vandenbroucke coördineert dit project voor Avansa en hij doet dat heel goed. We kregen een duidelijk draaiboek mee en onlangs zijn we met alle Rijbuddy’s samengekomen o.l.v. Francis en Avansa. We wisselden ervaringen uit en kregen nuttige tips. Bvb: gsm’s afzetten tijdens het examen zodat de concentratie niet verstoord wordt. Ook dat we moeten gaan rijden op plekken waar het examen doorgaat, in Sint-Pieters, Sint-Jozef, de binnenstad. Er zijn daar veel fietsstraten, zone 30… Niet gemakkelijk.

Safi, hoe lang ben je al bezig met Rijbuddy Jan?

Safi: Sinds februari van dit jaar. Ik rij graag en we oefenen vaak. Het gaat vlot en ik ben heel gemotiveerd om mijn rijbewijs te halen. Volgende week doe ik een poging. Ik heb wat stress en ben heel blij dat Jan erbij zal zijn. Dat stelt me gerust.

Heel veel succes en laat iets weten.

nvdr: Safi slaagde helaas niet bij zijn eerste poging. Hij oefent naarstig verder, samen met Jan.

Oproep

We willen onze poule van Rijbuddy’s uitbreiden.

Heb je wat tijd en wil je graag anderen op weg helpen naar een rijbewijs? Word dan Rijbuddy!

Graag een seintje aan

Francis Vandenbroucke - 0472 39 16 18

De Rijbuddy’s in cijfers & feiten

• Tot nu werden 43 mensen begeleid binnen ‘Stuur je toekomst’

• We kunnen momenteel rekenen op 20 Rijbuddy’s

• Op dit moment zitten 14 mensen in een lopend begeleidingstraject naar hun praktisch rijexamen

• Zij hebben meestal een voorlopig rijbewijs en een eigen wagen.

• Enkelen hebben al een rijbewijs gehaald in hun land van herkomst. Zij vragen dan hulp om te wennen aan nieuwe regels, bvb rechts rijden.

• In de voorbije twee jaar werden binnen het project 47 praktische rijexamens afgelegd, waarvan 16 met succes. Dit komt neer op bijna drie pogingen vooraleer een kandidaat slaagt. Dat is vergelijkbaar met het algemene slaagpercentage.

Interview
9

Mail Art: een dialoog doorheen gesloten deuren

Wat: een project waarbij aan de hand van creatieve postkaartjes een dialoog ontstaat tussen gedetineerden en deelnemers bij Avansa

Wie: Christopher, communicatief en administratief medewerker van Avansa regio Brugge

Ik maak nog maar sinds november deel uit van het team van Avansa, en in die periode heb ik al een aantal van onze activiteiten gevolgd. Maar het Mail Art project, dat zou pas een uitdaging worden. Mijn sterkte, als communicatiemedewerker maar ook als amateurschrijver, is het gebruik van woorden. Brieven schrijven, socialmediaposts, dat lukt me allemaal. Maar een dialoog starten met enkel het gebruik van beelden? Dat is toch net even buiten mijn comfortzone.

De doelgroep van het gesprek is ook niet de minste. Dankzij de samenwerking van de Rode Antraciet met Avansa krijgen we de kans om te communiceren met gedetineerden uit de gevangenis van Brugge. Zij hebben geen idee wie wij zijn, en wij weten niets over hen. Behalve initialen die ons laten weten welk werkje aan wie toebehoort, bestaat het volledige beeld dat we van onze gesprekspartner hebben uit het werk dat ze ons hebben toegestuurd.

Praktijk 10

Meer dan een vonnis

Het levert een unieke kijk op de persoon achter het vonnis.

Dat is net wat me aantrok tot het project: mensen in de gevangenis zijn ook nog steeds dat: mensen. Al te vaak, van zodra iemand veroordeeld wordt, zien we hen enkel nog als dat oordeel. Die (mogelijks) ene actie bepaalt hun persoonlijkheid voor de volledige tijd die ze in de gevangenis verblijven, soms nog lang erna.

En soms is het belangrijk om nooit te vergeten waarom iemand precies gestraft wordt. Dat wil ik hier zeker niet ontkennen: er is een reden waarom mensen in de gevangenis belanden. Maar dat betekent niet dat we gevangenen hun menselijkheid moeten ontnemen.

Dat zie je ook meteen aan de werkjes die we aan het begin van de eerste sessie ontvangen. Ondanks het gekozen thema, variëren de kaartjes enorm. De gevangenen mochten kiezen: een landschap, of iets dat hen kracht gaf. Vaak werd het een combinatie van beide. Ik krijg een prachtige tekening van een wolf voor mijn neus. Meteen begin ik me af te vragen: waarom krijgt mijn gesprekspartner specifiek kracht van een wolf? Wat zijn de karakteristieken die hij zo apprecieert aan dit dier? Natuurlijk krijg ik hier geen antwoord op. Het enige wat me nog kan gidsen, is de blauwe gloed die rond het dier werd geschetst.

Omdat ik niet mijn gebruikelijke manier van werken kan toepassen, namelijk het ingaan op een

Praktijk 11

bepaalde emotie, besluit ik op een meer letterlijke manier te werk te gaan. Ik blader in wat magazines die Sarah Zollmarsch, onze begeleidster in Avansa, heeft meegebracht, op zoek naar natuurbeelden.

Ondanks mijn gebrek aan tekentalent wil ik met een dier antwoorden op zijn kaartje, dus een collage lijkt het meest voor de hand liggend. Nadat ik een paar fantastische foto’s van een zeearend vind, begint de inspiratie opeens te vloeien.

Na een paar uurtjes grotendeels in stilte te werken - het valt echt op hoe geconcentreerd iedereen te werk is gegaan - is mijn antwoord klaar: een abstracte versie van een zeezicht, met de zeearend die erboven zweeft. Ik voel best trots, maar ook een beetje bezorgdheid: hoe gaat mijn werk binnenkomen bij mijn gesprekspartner? We bespreken nog even na waarom we hebben gekozen voor het antwoord dat we gemaakt hebben, en sluiten dan de eerste sessie af.

Chaos binnen de sector

Twee weken later kijken we reikhalzend uit naar wat de antwoorden zullen zijn. Maar ook tijdens ons Mail Art project laat de chaos bij justitie en detentie - stakende cipiers, geen zorg voor gedetineerden … - zich voelen: slechts vijf van de oorspronkelijke deelnemers zijn komen opdagen voor hun tweede sessie. Dus krijgen slechts vijf mensen uit onze groep een antwoord op hun werk. Ik behoor niet tot de gelukkigen, maar er is vanuit de gevangenis wel moeite gedaan: er zijn twee extra werkjes gemaakt.

Terwijl sommigen met hun antwoord aan de slag gaan, en anderen een volledig nieuw gesprek

Praktijk 12

proberen te starten, neem ik het werkje waarop ik mag antwoorden in me op. Een veelkleurige figuur staart me aan. Deze keer was er geen centraal thema waarrond moest gewerkt worden, dus ik heb nog minder duiding dan tijdens de eerste sessie. Het mannetje op de tekening doet me denken aan iets waar ik tijdens mijn jaren van therapie mee in aanraking ben gekomen: “we contain multitudes”.

Ik besluit al snel om hierop een rechtstreeks antwoord te geven: ik zie je, en jouw veelzijdigheid. In een soort van zelfportret dat eigenlijk totaal niet op mij lijkt, laat ik mijn eigen true colours zien, terwijl in de glazen van mijn bril een mini-versie van mijn gesprekspartner te zien is. Is dit een tevergeefse poging om connectie te maken? Wie weet. Maar dat dit een fijn project is langs onze kant, is ontegensprekelijk.

Botsen op muren

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is het project nog maar halverwege. Er zijn nog twee sessies te gaan aan elke kant van deze dialoog. Hoe onze gesprekken verder lopen, is momenteel nog een mysterie. Maar het fijne aan dit project, en aan zij die deelnemen eraan, is dat er ruimte is voor improvisatie. Zullen er nog hindernissen zijn die we moeten overwinnen als groep? Waarschijnlijk wel. De muren van de gevangenis zijn hoog, en dan bedoel ik niet enkel de letterlijke.

Maar met een open geest en veel creativiteit zullen we dit project tot een goed einde brengen. Hopelijk zullen we dan onze werkjes ook kunnen delen met de rest van de wereld, en wat gestart is als een dialoog kunnen uitbreiden naar iets meer dan dat.

Praktijk 13

HERSTELCONFERENTIE

23 november 2023. Nieuwsgierig stromen 230 deelnemers binnen in het Iers College in Leuven. De Herstelconferentie is het orgelpunt van het Vlaamse project DIALOOG over misdaad, straf en herstel. Verschillende Avansa’s, Moderator, De Rode Antraciet, De Huizen werkten drie jaar lang initiatieven uit rond meer luisteren, minder instant oordelen... meer dialoog. www.dialoogherstel.org

“We sluiten mensen op en denken dat we het daarmee opgelost hebben. Extreem naïef! Je stelt het gesprek alleen uit.”

Jeroen Olyslaegers, op de Herstelconferentie

© Tom Herbots In beeld
14

Samen Circulair: een festival dat de toekomst naar het nu brengt

Als je onze werking al een tijdje volgt, dan weet je dat duurzaamheid één van onze pijlers is. We organiseren hier heel wat activiteiten rond, vaak in het kader van #BruggeNaarMorgen. Elk jaar zoomen we ook in op circulaire economie en organiseren we samen met Stad Brugge en De Republiek een Circulair Festival.

Economie van morgen

Circulaire economie is een hot topic. Meer en meer bedrijven zetten stappen om hun materialenvoetafdruk te verminderen, en gelukkig maar. Sommige bedrijven zijn zelfs specifiek opgericht om onze maatschappij meer circulair te maken. Denk maar aan SOBO, dat recycleerbare bekers wast in hun indrukwekkende wasstraat, of Tillup, dat herbruikbare plastic wraps maakt om paletten in te pakken.

Praktijk
© Femke Den Hollander
15

Het festival zet dan ook in op het inspireren van circulaire doeners, door circulaire doeners. Zo was er dit jaar een heuse ondernemerssessie, waar bedrijfsadviseurs van VLAIO en onderzoekers van het REuse lab met de deelnemers op verkenning gingen over hoe tot creatieve oplossingen te komen om een bedrijf meer circulair te maken.

Karine Van Doorsselaer, docent materiaalleer en ecodesign aan de Universiteit Antwerpen, nam hen dan weer mee in de wereld van duurzame materialen en verpakkingen tijdens een heerlijke ontbijtsessie.

Doe-het-zelf circulair

Maar niet enkel ondernemers mochten inspiratie opdoen. Iedereen die circulariteit een warm hart toedraagt, kon deelnemen aan een resem aan activiteiten. Circulaire doeners kwamen aan de hand van pecha kucha voorstellingen vertellen hoe zij delen en hergebruik zien, terwijl op de Turbo avond nog wat dieper werd ingegaan op de werking van een aantal bedrijven. Sommige ondernemingen zetten zelfs hun deuren open voor de deelnemers aan het festival: zo kregen we een kijk op de wasstraat voor recycleerbare bekers van SOBO, ontdekten we de veelzijdigheid van Urbanisto’s modulaire elektrische fiets, en stapten we in de wereld van 3D-printen met duurzame en circulaire materialen van Footprint inc.

Zij die liever zelf het heft in handen nemen, konden op zeer diverse manieren aan de slag tijdens een waaier aan workshops, die vooral in het teken stonden van hoe je zelf kan bijdragen aan een meer circulaire wereld.

Wil je je huis (ver)bouwen op een duurzame manier? Dan kon je langsgaan bij Acasus, het inspiratie- en kenniscentrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren van Provincie West-Vlaanderen. Tijdens een expo kreeg je er te zien hoe een stad of dorp evolueert naar een toekomstbestendige omgeving.

Praktijk
16
© Femke Den Hollander

Liever wat actiever? Dan kon je op de fiets springen en op bezoek gaan bij een aantal Handmade in Brugge makers. Zo gaf o.a. Daan Momballieu van DesignByDaaan uitleg hoe hij van kringwinkelvondsten nieuwe designlampen maakt.

In de pop-upwinkel van Kringwinkel ‘t rad kon je terecht voor een heuse shoppingsessie met stijladvies. Er is enorm veel te ontdekken tussen preloved kleren, en met de gekregen tips kon je gerichter op zoek gaan naar die geweldige nieuwe outfit.

Hergebruik in eigen huis

Circulair hergebruik kan ook een kwestie van fijne marges zijn. Wat te doen bijvoorbeeld met etensresten? Zomaar weggooien? Daar gelooft Sam Serveert niet in. Sams passie ligt in het creëren van voedzame en plantaardige opties met minimaal voedselverlies. Zij liet bezoekers dan ook met plezier proeven van gezonde en lekkere creaties.

Maar keukenrestjes kunnen ook tot andere avonturen leiden. Katrien Perquy liet deelnemers kledij en ander textiel kleuren met keukenrestjes, zoals uien- of avocadoschillen, om zo de meest bijzondere tinten te creëren.

Natuurlijk zijn voedselresten niet de enige spullen waar je circulair mee aan de slag kan. In de creatieve ateliers van pReUse wordt ‘afval’, zoals paletten of oud papier omgetoverd tot iets nieuws. Zo maakten deelnemers aan deze workshop prachtige oorbellen van oude fietsbanden!

Bij Purpose. kon je dan weer samen met Marlies Parmentier een portemonnee, sleutelhanger of brillenetui maken uit restleder, terwijl je in de workshop Visible Mending kleren op kleurrijke manieren leerde herstellen.

Zoals je merkt was er voor elk wat wils op het Circulair Festival 2024. Zien we jou op de editie van volgend jaar?

Praktijk
© Femke
©
Den Hollander Femke
17
Den Hollander

JOBTOCHT - Internationale

Dag van Verzet tegen Armoede

“Mensen in armoede komen heel wat drempels tegen bij hun zoektocht naar werk. We willen dat niemand achterblijft door financiële problemen, mobiliteit, ziekte of digitale achterstand. En we pleiten voor werkbaar werk en eerlijke arbeidsvoorwaarden voor elke werknemer.”

Nele De Wachter, voorzitter Brugge Dialoogstad

In beeld © Willy Brandt 18

Boardgamewinkel en koffiebar tspelopdewagen

Hartelijke plekken in Brugge

Brugge stapte dit jaar als elfde stad in het netwerk van Hartelijke Plekken. Op een hartelijke plek staan ontmoeting en verbinding centraal. Je bent er gewoon welkom en kan er de warmte opzoeken, je gsm opladen, het toilet gebruiken ... zonder dat je iets moet consumeren. Wie wil, kan er ‘uitgesteld trakteren’. Als klant betaal je een extra drankje voor iemand die het wat moeilijker heeft. We brachten een bezoekje aan tspelopdewagen, één van de Hartelijke Plekken in Brugge.

Samen met zijn vrouw en zijn zoon Tane is Cedric eigenaar van vzw tspelopdewagen. Los van het Hartelijke Plekken initiatief van Enchanté vzw, is dit ook gewoon een warme stek om in te vertoeven. Cedric en zijn gezin zijn sociale mensen, die je niet enkel bijstaan met de leukste boardgame-weetjes, maar die van hun zaak ook een thuis maken voor liefhebbers van spelletjes en hun omgeving.

Het was voor hen dan ook geen moeilijke beslissing om zich aan te sluiten bij de Hartelijke Plekken. “Isa, die nu in Korf werkt, heeft hier ooit nog gesolliciteerd. Vorig jaar belde ze ons op, of ze ons een vraag mocht stellen. Ze presenteerde ons het project van Enchanté, en we hebben geen milliseconde getwijfeld.”

Interview
19
© Christopher Lannoo

Een zaak met meer dan een missie

Tspelopdewagen is dan ook niet zomaar een boardgamewinkel en koffiebar. Het is een vzw waar sterk over nagedacht is. “Het is een initiatief van mijn zoon Tane, mijn vrouw en ik. Tane heeft het syndroom van Down, en hij is ook de uitbater van deze club. Mijn vrouw en ik ondersteunen hem daarbij.” De winkel is niet bedoeld om er rijk van te worden, maar wil eerder bijdragen aan een fijne buurt.

“Dat doen we aan de hand van drie thema’s. Als eerste is er inclusie: we willen mensen met een beperking ook in het werkveld krijgen. We werken ook samen met GRIP vzw, om van onze winkel een inclusieve plek te maken waar ook infomomenten georganiseerd worden rond thema’s als maatschappelijke inclusie. Een tweede pijler voor ons is energie, duurzaamheid en circulaire economie. We hebben in ons pand een heleboel kleine circulaire principes toegepast om de werking hier zo duurzaam mogelijk te krijgen.”

“Er worden heel veel uitgestelde koffies aangeboden. Nu is het enkel nog een kwestie van mensen over die drempel te helpen om er effectief één te bestellen.”

Hun derde pijler is “spelen” in de ruimste zin van het woord. Dat gaat voor Cedric niet enkel over de boardgames zelf, maar ook het sociale aspect van samen een leuke activiteit doen. En net dat sociale aspect is een belangrijke factor in de keuze om één van de Hartelijke Plekken te worden.

Interview
© Christopher Lannoo 20

Op weg naar een warmere stad

Verrassend genoeg ben ik de eerste klant in tspelopdewagen die een uitgestelde koffie bestelt. Op het prikbord hangen nochtans al meer dan een dozijn briefjes met koffies die werden geschonken door gulle gevers. “Het durven vragen om hulp is een enorme drempel waar mensen nog over moeten”, zegt Cedric daarover. “Het is nu dus vooral een kwestie van mensen over die drempel te helpen om effectief een uitgestelde koffie te bestellen.”

Het deelnemen aan Hartelijke Plekken is voor Cedric ook maar één van vele stappen om bij te dragen aan een warmere, duurzamere stad. “Ik ben ook oprichter en voorzitter van Coopstroom, een klimaatcoöperatie. De transitie naar een duurzamere stad op vlak van energie is geen kwestie meer van “doen we het?” maar van “wanneer en hoe doen we het?”. Alle daken moeten vol zonnepanelen liggen, alle auto’s moeten elektrisch zijn en gedeeld worden.“

De warme persoonlijkheid en gedrevenheid van Cedric worden alleen maar zichtbaarder naargelang ons gesprek vordert. Hij heeft duidelijk een hart voor een betere wereld, en gebruikt zijn middelen om daaraan bij te dragen. “Als iemand een glas water wil, of een babbel, dan zijn ze hier welkom. Voor ons zijn dat logische dingen.”

Met meer dan 2000 spellen in hun collectie, waarvan je er meer dan 300 ter plekke kan testen, is tspelopdewagen sowieso een fijne plek om een namiddag of avond door te brengen. De koffie is er heerlijk, het gezelschap van de mensen achter het project ontzettend warm, en de sfeer gezellig. Spring je ook eens binnen?

Hartelijke Plekken is een initiatief van Enchanté, een nonprofitorganisatie die streeft naar een samenleving waar iedereen erbij hoort. Bij Hartelijke Plekken openen lokale handelaars hun deuren en bieden ze een gastvrije plek aan voor mensen die het nodig hebben. Je kunt er terecht om ewven op te warmen, een krant te lezen of gewoon voor een gezellige babbel. In deze handelszaken kun je vanuit solidariteit ook een uitgestelde koffie trakteren aan iemand die er deugd van heeft. Zo hopen de initiatiefnemers inwoners uit de buurt dichter bij elkaar te brengen.

Alle Hartelijke Plekken in Brugge vind je op enchantevzw.be

Interview © Christopher Lannoo
21

KLIMAX - HET KLIMAATFESTIVAL VAN BRUGGE

Van 1 tot 15 oktober zette Klimax het klimaatthema met stip op de Brugse agenda. Met lokale ecologische initiatieven, workshops, inspirerende lezingen, expo’s en tips en tricks om ook thuis mee aan de slag te gaan. Uitvalsbasis was Snuffel, maar het festival zwermde uit naar vele zalen, ateliers, buitenlocaties, auditoria… en, op dit prachtige beeld, ook de Magdalenakerk voor een documentaire met panelgesprek van Broederlijk Delen.

In beeld 22
© Femke Den Hollander

Avansa krijgt trofee voor duurzame netwerking

Elk jaar reikt de Stad Brugge een trofee uit aan vijf Duurzame Helden, die uitblinken in hun duurzame aanpak en een inspirerend voorbeeld zijn voor Brugge.

Avansa kreeg in september ‘23 de prijs voor de pijler ‘partnership’.

Duurzame Held. Het klinkt heel nobel en een tikkeltje stoer. En dat is het ook wel. Het is de ronkende titel die de Stad Brugge tijdelijk schenkt aan organisaties of initiatieven die hun schouders zetten onder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Er zijn vijf categorieën waarin je kan uitblinken: people, planet, prosperity, peace en partnership.

Samenwerken en netwerken zit in ons DNA. We zijn dan ook heel blij met onze trofee voor de pijler ‘partnership’.

De burgemeester loofde onze netwerkcapaciteiten, onze gedurfde keuze om te werken rond de speerpunten duurzaamheid en inclusie en ons streven om iedereen mee aan boord te houden. We kregen ook een pluim voor ons open vizier en kritische blik.

Bedankt, Stad Brugge. We zullen dit ambassadeurschap met trots opnemen en invullen!

Het Paradijs is genomineerd voor de pijler ‘people’. Buurtwerk ‘t Zilletje kaapt de trofee ‘planet’ weg voor hun klimaatwijk in Brugge. Brugge Inc. ondersteunt jonge starters op een duurzame manier en schrijft zo de categorie ‘prosperity’ op hun naam. De ‘peace’ prijs gaat naar UNU-CRIS voor hun onderzoeks- en beleidsadviserend werk rond vrede.

In beeld
23

De mooie match tussen

cultureel erfgoed & SamenLezen

SamenLezen is… erfgoedverhalen delen

Erfgoed en SamenLezen, de twee passen wonderwel samen.

Wanneer je met een groep mensen gaat SamenLezen komen de verhalen los. De deelnemers beleven de tekst, kleuren die met hun eigen ervaring en gaan verbindende gesprekken aan. En dat geldt nog meer voor erfgoedverhalen. Want iedereen heeft wel een verhaal over zijn of haar cultuur, tradities, iets van vroeger, van elders. We zijn er trots op en praten er graag over.

De connectie tussen het lezen van verhalen en cultureel erfgoed is mooi. Te mooi om te laten liggen. Ze was dan ook de vonk voor een nieuw traject van Avansa en de Brugse Erfgoedcel. Al sinds jaar en dag zijn we hechte partners. We werken goed en graag samen, en af en toe wagen we ons aan een klein experiment.

SamenLezen met anderstaligen

Het begon in februari 2023. Een groep enthousiaste vrijwilligers verzamelde drie avonden lang in het Avansahuis voor de opleiding ‘SamenLezen met anderstaligen’. Begeleider van dienst: Caroline Van Holme, die tonnen ervaring heeft met SamenLezen en met specifieke groepen zoals gedetineerden en anderstaligen.

Wat is SamenLezen?

SamenLezen is een simpele maar bijzondere werkvorm. De begeleider leest hardop een kortverhaal en een gedicht en pauzeert doorheen de tekst. In die pauzes gaat de groep met elkaar in gesprek. Met koffie en koekjes. Zo wordt het verhaal en de ervaring rijker. SamenLezen is verbindend en plezierig. Niet nodig: literaire kennis, vooraf teksten lezen, inschrijven, betalen. Wel nodig: gewoon langskomen! Iedereen is welkom.

Waar en wanneer kan je SamenLezen in de Brugse regio?

Alle info op www.samenlezenbrugge.be

Praktijk
24

De groep was divers. Er waren deelnemers die al in de praktijk stonden en er waren absolute beginners. Maar allen wilden ze graag gaan SamenLezen met anderstaligen. Het was mooi om zien hoe gul iedereen ervaringen, teksten en tips deelde. Wie nog maar net startte, werd op weg gezet, door Caroline én door de meer ervaren deelnemers.

Louise Vermeersch van Erfgoedcel Brugge leidde alles mee in goede banen en zorgde (samen met Ilona Plichart) voor aangepaste teksten. Teksten in vereenvoudigd Nederlands rond het thema ‘thuis’ (op taalniveau 1.1 of 1.2 van de NT2 cursus), maar met een voldoende gelaagde verhaallijn. Teksten voor volwassenen, alle volwassenen.

“Samenlezen met anderstaligen is een boeiende uitdaging. Soms spreekt een deelnemer een beetje Nederlands, iemand anders spreekt het dan weer amper. Maar met elkaars hulp, een afbeelding, een gebaar, lichaamstaal en soms wat vertaling komt het verhaal tot leven. De mensen vertellen over een herinnering, iets wat ze herkennen, over emoties ... Het plezier voelen bij de deelnemers, dat is voor mij de mooiste beloning.”

Caroline Van Holme, begeleider

Praktijk
25
© Matthias Desmet

Leestafels op Erfgoeddag: klein maar fijn

De opleiding was een traject op zich. Maar onze blik reikte verder: tot Erfgoeddag (21 april)… en beyond.

Op Erfgoeddag installeerden we enkele SamenLeestafels vlakbij het getoonde erfgoed. We nestelden ons letterlijk tussen het aanbod in Brugge, met vers opgeleide vrijwilligers Mireille en Caroline en bundels Thuis-verhalen… uitkijkend naar enthousiaste deelnemers.

De promomachine had goed gedraaid, we waren naarstig op pad getrokken langs organisaties en initiatieven waar anderstaligen elkaar treffen en we hadden onze netwerken aangesproken. Toch viel de opkomst tegen. Een klein handjevol mensen vond de weg naar twee van de drie leestafels. Gelukkig kan je ook SamenLezen met weinig mensen en blikken we toch terug op twee heel kleine maar zeer fijne, diverse SamenLeesgroepjes op Erfgoeddag.

Bijsturen en doorgaan

Het is moeilijk om zonder inschrijving, zonder financieel engagement, zonder begeleiding, zonder vervoer… mensen met diverse roots over onze drempel te krijgen. We moeten meer de boer op gaan. Sessies organiseren op plekken waar mensen uit de doelgroep samen komen.

De vele partners die we hebben moeten we nog dichterbij trekken. De krachten beter bundelen en versnippering tegengaan, bijvoorbeeld op Erfgoeddag.

“SamenLezen is een schitterende methodiek om verhalen te delen en verbindende gesprekken aan te gaan. Ook erfgoedverhalen. Via verhalen vinden mensen elkaar, over cultuurverschillen heen.”

Louise Vermeersch, Erfgoedcel Brugge

Dit was een experiment. We willen hier zeker mee verder: vrijwilligers opleiden, teksten delen, erfgoedmomenten koppelen aan SamenLeesgroepen. We zoeken samen nieuwe kansen en sleutelen aan onze aanpak.

We hebben enkele zaadjes geplant, we laten ze nu zachtjes groeien.

Praktijk
26

BLOEMENKRANS MET ECOLINE

“ De avond stond helemaal in het teken van lente & zomer en veel creatief plezier. Een mooie, verbindende activiteit onder vrouwen!”

(begeleidster Sarah

Zollmarsch)
In beeld
27
selfie van Sarah Zollmarsch

De solidariteitsprijs: een warm

gebaar

Avansa hanteert een divers prijzenbeleid. Zo willen we ons open aanbod voor iedereen haalbaar en betaalbaar houden.

Naast de basisprijs (de standaardprijs) is er sinds kort het Uitpaskansentarief voor wie het financieel moeilijker heeft. Mensen met een beperkt inkomen hebben recht op een ‘Uitpas verlaagd tarief’ en betalen zo maar 20% van de standaardprijs.

Er is nog een derde tarief. De ‘solidariteitsprijs’, die doorgaans wat meer in de schaduw blijft. De naam zegt exact waarover het gaat. Het is een solidaire bijdrage, een surplus van 20% die je als deelnemer vrijwillig kan bijbetalen. Zo steun je het kansentarief en zorg je er mee voor dat onze activiteiten betaalbaar blijven voor iedereen. Een warm en solidair gebaar!

De cijfers

Wie betaalt nu meer dan nodig? Zijn er veel mensen die - zonder druk en in alle stilte - een meerprijs betalen? Zonder beloning of direct, zichtbaar effect?

Die mensen bestaan. In 2023 werd de solidariteitsprijs 190 keer gebruikt. Dat levert geen pakken extra middelen en compenseert het inkomstenverlies door het kansentarief niet. Maar het is een bijdrage, met een mooie, symbolische waarde.

Wij zorgen er van onze kant voor dat dit ‘solidariteits-potje’ gebruikt wordt als steuntje voor het kansentarief. En bovenal koesteren we dit warmhartige gebaar van onze Avansacommunity.

Dankjewel, jullie zijn een fijn publiek!

Een solidariteitsprijs is niet iets wat je wint, of toch?

Je geeft wat meer en je verliest, of niet?

Je neemt een aandeel in het samenlevingskapitaal.

Een aandeel met een onuitputbaar dividend.

De groei in kennis en bewustwording van anderen.

Een solidariteitsprijs is dus toch iets wat je wint.

Jo Van Rafelghem, gebruiker van de solidariteitsprijs

In beeld 28

FOCUS OP VROUWEN

Op 11 november vierden we Nationale Vrouwendag. Trui Hanoulle kwam verhalen vertellen uit haar reisboek ‘Meisjes, Moslims & Motoren”, we maakten een mooie vrouwen-collage en we dronken samen Marokkaanse thee met koekjes. Het maakt niet uit waar je geboren bent of welke taal je spreekt, vrouwentaal is universeel.

In beeld
29
© Christopher Lannoo

Ja, Ieders Stem Telt !

2024 is het jaar van het stemhokje. Europees, federaal, Vlaams, provinciaal, gemeentelijk… alle niveaus passeren de revue. Aan ons allemaal om dit serieus te nemen en goed na te denken over onze keuzes. Want politiek beïnvloedt wel degelijk ons dagelijkse leven. En dus telt ieders stem.

Avansa wil daarom een steen bijdragen om iedereen mee te krijgen in deze verkiezingen. Letterlijk, tot in het stemhokje, maar ook inhoudelijk, door mensen helder te informeren en bepaalde maatschappelijke thema’s in het vizier van het brede publiek te plaatsen. We spelen dus op verschillende fronten.

SOCIAAL DEBAT

Wat denken lokale kopstukken van verschillende partijen over sociale thema’s zoals armoede, wonen, zorg, mobiliteit?

Woensdag 11 september om 19u in de Magdalenazaal

KLIMAATDEBAT

Een Brugs lijsttrekkersdebat, met als uitgangspunt: het Burgemeestersconvenant, dat tegen 2030 een bijna halvering van de Brugse CO2-uitstoot vooropstelt. Mooie woorden op papier? Of daadkracht in de praktijk? Welke concrete maatregelen voorzien de Brugse lijsttrekkers in een volgend bestuursakkoord?

Zondag 29 september, om 10u in Theaterzaal Biekorf

De boer op

In opdracht van Avansa trok Edwin Acke naar groepen die het moeilijker hebben met politiek en verkiezingen. Mensen die nood hebben aan heldere info. Hoe moet je kiezen? Hoe registreer je jezelf als kiezer als je geen Belg bent?

Hoe verloopt het stemmen? Wat zeggen de partijen eigenlijk? Wie beslist wat in België?

Maar ook mensen die politiek uit hun leven bannen. Als iets waar zij niets mee te maken hebben, heel ver van hun bed. Want waarom zou je stemmen?

Ook dat legt Edwin uit.

OPTOCHT

Brugge, ook voor mij?

Werelddag van Verzet tegen

Armoede

De 17-oktober werkgroep organiseert een optocht door het centrum van Brugge op zaterdag 12 oktober. Vlak voor de lokale verkiezingen, en dus ideaal om burgers én beleid nog eens extra wakker te schudden.

De optocht vraagt meer ondersteuning van kwetsbare mensen in het toekomstige lokaal beleid. Want nog altijd leven heel wat mensen in of op de rand van armoede, ook in Brugge.

Neem deel of supporter aan de zijlijn!

Zaterdag 12 oktober, om 10u aan het centrum Van Volden (Boeveriestraat)

Praktijk
30

Met jouw stem bepaal je mee welke richting we als samenleving willen inslaan. Het doel van dit project is om mensen goed geïnformeerd naar de stembus te sturen.

Edwin, jij bent voor Avansa de boer op gegaan, met een missie: heldere infosessies geven voor mensen die het lastig hebben met politiek en verkiezingen. Wat wou je precies bereiken?

Als je gaat stemmen, kies je tussen diverse partijprogramma’s. Je kiest dus voor inhoud, en niet voor ‘kleurtjes en poppetjes’. Welk soort maatschappij wil je? Dat is de vraag die op tafel ligt. En dat is wat op het spel staat. Ik wil dat iedere potentiële stemmer dit beseft. Toen ik door Avansa gevraagd werd om mee te werken aan ‘Ieders stem telt’ moest ik geen twee keer nadenken. Koopkracht, onderwijs, milieu, openbaar vervoer, ethische vrijheden, leefbaar werk, rechtvaardige belastingen, kinderopvang, goed georganiseerde en humane immigratie, wachtlijsten in de zorg, armoedebestrijding... noem maar op, daar gaat het over.

Met jouw stem bepaal je mee welke richting we als samenleving willen inslaan. Het doel van dit project is om mensen goed geïnformeerd naar de stembus te sturen.

Hoe kon je mensen overtuigen dat politiek wel degelijk ons dagelijks leven beïnvloedt en geen ver-van-ons-bed-show is?

Voor veel deelnemers waren de sessies een eyeopener. Samen bekeken we wat voor hun dagelijks leven, hun job, hun familie, hun bestaanszekerheid van belang is. Met deze blik bekeken we vervolgens de verschillende partijstandpunten. En dat gaf nieuwe inzichten. Deze aanpak vroeg toch wat meer inspanning dan het verkopen van holle slogans.

En we gingen nog een stapje verder. Hoe kan je partijstandpunten kritisch bekijken? Worden maatschappelijke groepen tegen elkaar opgezet, staat het programma bol van het negativisme, zijn de standpunten te mooi om waar te zijn, waarover wordt vooral gezwegen en wat werd van al deze mooie woorden in het verleden eigenlijk gerealiseerd….? Om maar enkele kritische insteken te vernoemen.

Hoe reageerden de deelnemers?

Het kostte soms moeite. ‘Wat heb ik hiermee te maken’, dat kreeg ik wel eens te horen. Maar ik merkte bij veel deelnemers steeds meer verwondering en interesse om verkiezingen op deze manier te benaderen. En door te vertrekken van wat in het dagelijks leven belangrijk is, bleef het allemaal heel erg concreet. En ook voor mij bleef het boeiend. Mensen zijn best bereid wat extra moeite te doen zolang we samen inzetten op degelijke uitleg en heldere informatie.

Praktijk
31

Terugblik

Weggooien? Mooi niet! Elke maand houden we op een wisselende plek in de regio een Repair Café. Iedereen kan er langskomen met kapotte spullen: meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed, kledij, computers... Samen met een poule handige vrijwilligers doen de bezoekers een poging om die te herstellen. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven en steekt wie langskomt er zelf iets van op. Meer info, data en locaties op repaircafebrugge.be.

“Ik leerde ooit breien op school, maar had het niet meer in de vingers. Deze reeks heeft me weer helemaal aan het breien gezet. Met goede begeleiding in een kleine groep en veel leuke mensen in ons breiclubje. Ik ben nu bezig aan een trui voor mijn dochter!”

deelnemer Start to… breien voor beginners

“De beroemde kaart van Gerards is precies een teletijdmachine. Je belandt op de vele straatjes en pleintjes van toen. Het is er vertrouwd en toch anders. Met de uitleg van Chris en Koen kwam het 16de eeuwse Brugge tot leven.”

deelnemer De kaart van Marcus Gerards

In beeld
© foto Sipan
© foto Ivan Van
32
Hota
©
foto Ivan Van de Cappelle de Cappelle

Terugblik

“Een buitengewoon smakelijke activiteit. Het was verrijkend om al deze nieuwe gerechten te proeven. Ook de sfeer was hartverwarmend. Gastvrije mensen met een open mentaliteit.”

deelnemer Oekraïense kookworkshop

Ook op een kledijruilbeurs is het moeilijk schoenen kiezen! En mag meneer de spullen dragen. Onze SWAP ging haar tiende jaar in. We startten de zomer opnieuw met een gezellige, vrolijke uitwisseling van rokjes, broeken, jurken, hemden, shirts en… schoenen. Met dank aan onze vrijwilligers!

In beeld
© foto Ivan Van de Cappelle
33
© foto Ivan Van de Cappelle

Samen naar beter

Dit waren onze partners in 2023 en 2024

ABVV West-Vlaanderen • Actieve Hoop • Adiba Brugge • Agentschap Integratie en Inburgering

• Autodelen.net • Avansa Mid- en Zuidwest vzw • Avansa regio Gent vzw • Back On Track • Beweging.net • Bibliotheek Beernem • Bibliotheek Blankenberge • Bibliotheek De Zorge

• Bibliotheek Jabbeke • Bibliotheek Oostkamp • Bibliotheek Xaverianen - Sint-Michiels • Bibliotheek Zedelgem • Boekhandel De Reyghere • Broederlijk Delen • BrugBinnensteBuiten vzw • Brugge Letterstad vzw • Brugge solidair • BruggeNaarMorgen • Brugs Food Lab • Brugs Vredesplatform • Buurtcentrum dÓude Stoasie • Buurtcentrum de Dijk • Buurtcentrum

Ter Leyen • Buurtcomité Louis de Meystraat-Dorpsstraat - Sint-Michiels • Buurtwerk SintJozef • Catapa vzw • CAW Noord West-Vlaanderen • CC Blankenberge • Chamna • Ciné

Détiné • Cine Lumière • Circular Hub Brugge • Circusatelier Woesh • City Traq • Climate

Express • Club Brugge • CM Brugge • CM-gezondheidsacademie • Cohousing Eikenberg vzw • Concertgebouw Brugge vzw • Conservatorium Brugge • CoopStroom cvba • COSH! • Covias • Cultureel Islamitisch Centrum Brugge • Cultuurcentrum Blankenberge • Cultuurcentrum Brugge • Cultuurdienst Damme - vrije tijd • De Batterie • De Boot vzw • De Brug • De Huizen vzw • De Leuning • De Levensboom • De Republiek Brugge • De Rode Antraciet • DIALOOG • Dienst klimaat, milieu & dierenwelzijn Stad Brugge • Dienst voor Monumentenzorg • Dienstencentrum De Garve • Dienstencentrum De Stip • Dienstencentrum Meulewech • Dienstencentrum Ter Boomgaarde • Diversiteitsdienst • Docfest • Double Deal vzw • Enchanté vzw • Erfgoedcel Brugge • EUtopia Brugge • FARO vzw • Femmagique Brugge • Fietsersbond Brugge • FMDO • Gemeente Zedelgem • Gemeentebestuur Beernem • Gemeentebestuur Jabbeke • Gemeentebestuur Knokke-Heist • Gemeentebestuur Oostkamp • Grootouders voor het klimaat Brugge • Handmade in Brugge • Hello Bruges, Gidsenkring Brugge vzw • HerstelAcademie • Hoofdbibliotheek Biekorf • Hoofdbibliotheek D. Coens • House of Time • Howest • Huis met Vele Kamers • Huis van de Mens • Humanistisch Verbond WestVlaanderen • HVV Brugge • Impuls • Inloophuis ‘t Sas • Jobkracht 10 • KarmaMarkt • Kopje Zwam • Kringwinkel ‘t rad • Kringwinkel Seafront • KU Leuven • Landelijke Gilden WestVlaanderen • LEIF-West-Vlaanderen • Levenzegt • Ligo regio Brugge-Oostende-Westhoek • Literatuur Vlaanderen • Lokaal Mondiaal Brugge • Masereelfonds Brugge • Milieudienst Blankenberge • Mind and Makersspace • Mintus • Moderator vzw • MOOOV filmfestival • Mu.Zee vzw • Musea Brugge • Natuurpunt Afdeling Brugge • Natuurpunt Oostkamp • Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg NOWE • OCMW Blankenberge • Openbare Bibliotheek Brugge • Pax Christi Brugge • Pelliculot • Penitentiair Complex Brugge • Preventiedienst • PRH - Persoonlijkheid en Relaties • Raakvlak • Rebelle vzw • Refu Interim vzw • Regionaal Landschap Houtland & Polders vzw • Rode Kruis • Rode Kruis Opvangcentrum Sijsele • Rode Kruis Opvangcentrum Wingene • S-wan vzw • SAAMO West-Vlaanderen • Seniornet Vlaanderen • Similes vzw • Snuffel • Sobo - Sociaal Ondernemen Brugge en Omgeving vzw • SOS Palestina Brugge • STAD BRUGGE • Stadsarchief Brugge • Stadsbestuur Damme • Studio Bont • t Leeshuus vzw • t Veldzicht vzw • Tamboeri vzw • Taranta vzw • Televestiaire • Texture - Museum over Leie en Vlas • Toerisme Vlaanderen • Uitgeverij EPO • Ûze Plekke • Van Acker Stichting • Velt Brugge • Vermeylenfonds Brugge • Vertelcollectief De OpLichters • Vloethemveld vzw • Voz Latina • Vrede vzw • Vredesactie • Vrijetijdscentrum Jabbeke • Vrijetijdspunt vzw Oranje • vzw Brugs Ommeland Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle - Erfgoed Sint-Michiels • vzw Forreist • vzw Joe English • Werkgroep Struikelstenen Brugge • Werkkracht 10 • West-Vlaamse Milieufederatie vzw • Willemsfonds Brugge • Wisper vzw • YOT vzw

34
© Femke Den Hollander

Avansahuis

Sint-Pieterskerklaan 5

8000 Brugge - Sint-Pieters

050 33 01 12 info@avansa-brugge.be www.avansa-brugge.be

Rekeningnummer: BE52 8917 5406 8209

Openingsuren secretariaat: maandag tot donderdag van 10u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 17u00, vrijdag van 10u00 tot 12u30

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod?

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief: www.avansa-brugge.be

V.u.: Karl Duc, Avansa regio Brugge vzw, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.