__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwartaaluitgave va n d e Ne d e r l a n d s e A u top ed Fe d e rat i e

Nu m m e r 1 - 2007 | â‚Ź 4,9 5

De Nederlandse Autoped Federatie bestaat

20 jaar!

De 3 oudvoorzitters blikken terug Piet Scholte, Ben Mes en GerritJan Beldman kijken terug op 20 jaar NAF

De stepkalender 2007 Backt to roots pag.42 Slechts 1.087 steppers Autoped Magazine nr 1 - 2007


10 jaar Kickbike in Nederland

... na 10 jaar nog steeds de meestverkochte step voor volwassenen! Sinds 1997 is Kickbike in Nederland. Eerst arriveerde de G2

We zetten in op vertrouwen en een goede aftersale service.

in ĂŠĂŠn uitvoering. En al snel werd de Kickbikelijn uitgebreid

Verder zijn we ons bewust van het milieu, we verkopen dan

met een stadsmodel (de City). Daarna kwam de G3 genera-

ook geen motorisch aangedreven producten, hergebruiken

tie waarbinnen de Kickbike familie verder uitgebreid werd

verpakkingsmateriaal en karton, scheiden papier en rest

met een cross- en een race-model.

afval en rijden met een nieuwe zuinige bedrijfsbus die aan

En nu in 2007 hebben we de 4e generatie Kickbikes mogen

alle E-normen voldoet qua roetfilters / uitlaatgassen.

verwelkomen. De Sport G4 en Cross G4.

We gebruiken groene stroom en gebruiken milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen in de step-werkplaats. Wij laten ons

10 Jaar ontwikkeling, en na 10 jaar nog steeds de meest-

sociale gezicht zien door 2 stage plekken gevuld te hebben

verkochte step voor volwassenen. Er rijden er momenteel

met leerlingen van het Voortgezet Speciaal onderwijs, die

tussen de 8 en 10 duizend van rond in ons land.

montage en onderhoudswerkzaamheden verrichten in de werkplaats. Verder sponseren wij jaarlijks diverse projec-

We zijn als Gooiker Step Trading reeds 7 jaar professioneel

ten voor verstandelijk gehandicapte jongeren. O.a. diverse

bezig met Kickbike(s) verkopen.

gehandicapten-sportdagen in Twente en de Randstad. Just to let you know. Wij worden gedreven door passie, gewoon omdat we het leuk vinden.

Gooiker Step Trading - tel. 074-2919903 - Berfloweg 192, 7553 JV Hengelo info@steptrading.nl | www.steptrading.nl


Een feestelijke stepuitgave in kleur... Woordje vanuit de redactie Zoals u ziet is het Autoped Magazine in

we roepen u dan ook op kopij in te sturen

kleur dit keer. We bestaan 20 jaar en dat

via redactie@autoped.nl

verdient best een extra tintje. We moeten

Want in juli verschijnt het tweede Autoped

er wel bij zeggen dat deze uitgave vooral

Magazine al, dus schrijf met ons mee.

mogelijk is gemaakt door de adverteerders.

We horen graag over uw avonturen.

Want zonder hen was dit niet mogelijk in deze fase van de strijd. Immers met 230

In deze uitgave vindt u ondermeer de

leden kun je geen kleurenmagazine uitge-

komende events op de stepkalender 2007.

ven. Met een groeiende stepscene is het

De NAF-cup tussenstanden, 10 jaar stepslees-

ook goed te peilen of een kleurenmaga-

port in Nederland, een verslag van de

zine gewaardeerd wordt. Indien we wel

stepcross Almere. En uiteraard besteden we

doorgroeien naar bijv. ca. 1000 leden dan

aandacht aan 20 jaar Nederlandse Autoped

gaan we zeker over op kleur. Dus op naar

Federatie waar u een aantal pagina's over

de 1000. Wees niet teleurgesteld als de

kunt lezen. Zo laten we drie oud-NAF-voor-

overige magazines weer in zwart-wit op de

zitters aan het woord evenals onze huidige

matvallen. De inhoud blijft immers de kern.

voorzitter. Dan belichten we verder nog de Back tot the roots, DE steptocht van Pieterbu-

Dit magazine is doordat het in kleur is, wel

ren naar Maastricht over het bekende Pieter-

iets later uitgekomen. Maar we zijn al weer

pad (pagina 42). Step mee naar Maastricht! groet, AM redactie

druk bezig met het volgende magazine en

Inhoud

Mededeling van de nieuwe NAF-penningmeester

Opstepdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Het nieuwe stepseizoen is begonnen. En dus hoog tijd is voor de contributieronde 2007. Zoals u reeds in Autoped Magazine nummer 4 hebt kunnen lezen, zal de contributie over 2007 € 19,- euro per NAF-lid bedragen. De contributie is de afgelopen weken van uw rekening afgeschreven of zal in komende 2 weken worden afgeschreven. Bij steppers die lid zijn van de NAF-stepverenigingen loopt de contributie-inning via de betreffende stepclub waar men lid van is.

Stepkalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10 Texel op de step . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 NAF-cuptussenstand . . . . . . . . . . . 12-13 NAF-20 jaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17 Column Johan Vogelzang . . . . . . . . . . . 18 Stepteam WOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4 NAF voorzitters aan het woord . . 20-23 Eerste Rotgaatstersteprace . . . . . . . . . 24 Oude cracks terug op de plank . . . . . . 25 Dank aan de mensen van LEEF . . . . . . 25 Steppen op de Faröer . . . . . . . . . . 26-28 Sallands grenstourtocht . . . . . . . . . . . . 29 Winterserie Brabantsbont . . . . . . . 30-31

Een oproep aan alle leden:

The Kick for human rights . . . . . . . . . . 31

Indien er afgelopen jaar wijzigingen hebben plaatsgevonden zoals verhuizing en/of ander rekeningnummer heeft gekregen wilt u dit dan doorgeven aan de secretaris (naf@autoped.nl of via het postadres NAF - kl. benninkstraat 19, 8281 ZV Genemuiden, tel 0653869770). Dat geldt ook voor een ander e-mailadres, immers anders komt de maandelijkse digibrief niet meer aan.

Training met computer . . . . . . . . . 32-34 Stepestafette Hoogeveen . . . . . . . . . . 35 The heat is on (Almere)... . . . . . . . 37-39 Schagen nodigt u uit . . . . . . . . . . . 40-41 Back to the roots (Pieterpad) . . . . . . . 42 Wheels in nature . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Swiss ball oefeningen . . . . . . . . . . 44-47 Ik step de pen door . . . . . . . . . . . . . . . 48 10 jaar stepsleesport in NL . . . . . . . . . 49 Elfstedenkoorts elk jaar weer . . . . . . . 50 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3

Met vriendelijke groet, William van Geloof , NAF Penningmeester

8ste editie Hoge Veluwe Tocht naast skaters en nu ook voor steppers! Op zaterdag 7 juli 2007 organiseert de Edese IJsvereniging voor de achtste keer de Hoge Veluwe Tocht, een toertocht voor skaters. Er is een vrije tocht van 20, 40 of 60 km en een pelotonstocht van 55 of 100 km. In de vrije tocht mogen dit jaar voor het eerst ook steppers deelnemen. Het karakter van dit type tocht maakt deze ook bij uitstek geschikt voor steppers. We zijn blij met de initiatieven van de NAF en de Skatebond Nederland om steppers mee te laten doen met skate- en skeelertoertochten en hopen op jullie deelname. De Hoge Veluwe Tocht heeft landelijke bekendheid, niet alleen omdat het een pittige tocht is maar vooral ook vanwege het afwisselende en fraaie natuurschoon waarvan men onderweg kan genieten. Onderweg worden de rijders goed verzorgd en voorzien van eten (bananen en krentenbollen) en (sport)drank. Start en finish zijn op de skeelerbaan van de EIJV aan de Langekampweg op sportpark Peppelensteeg. Daar kan men ook inschrijven vanaf 08.30 uur in het clubhuis van de EIJV. Voor de steppers is er de mogelijkheid om via www.autoped. nl/ede van te voren in te schrijven. Om 09.30 vertrekt de pelotonstocht en van 09.45 tot 11.00 uur kan men starten voor de vrije tocht. Iedereen is verplicht een helm te dragen uit oogpunt van veiligheid. Er kan een helm gehuurd worden bij de start. Om 15.00 uur moet iedereen weer binnen zijn. Deelname prijzen zijn 8,50 euro voor niet-NAF leden en €.7,50 voor leden van de NAF. Meer informatie is te vinden op de website van de EIJV: http://www.eijv.nl/ . Bellen of mailen kan ook naar Ynze Stienstra (0318 – 639 199) of ynze@techwars.nl . Graag tot ziens op 7 juli 2007! Namens de EIJV, Ynze Stiensta Autoped Magazine nr 1 - 2007


Slechts 1.087 steppers tijdens de eerste opstepdag 2007

Koud en veel wind tijdens de eerste landeli We hebben in november op de ledenvergadering met z'n allen besloten om de eerste landelijke opstepdag te organiseren in het steppen, toch wel uniek voor de stepscene. En 17 maart 2007 was het zover, het zal u niet ontgaan zijn. Hier een verslagje en een eerste evaluatie. We willen ook via dit artikel alle helpers, clubs, bedrijven en organisatie bedanken voor hun inzet. Het is altijd een hot issue: hoe krijgen we onze sport en het vervoer per step meer bekend en geaccepteerd bij de Nederlanders. We zijn een kleine bond en dus weinig middelen. Maar goed we gaan de PR strijd aan! (We zoeken nog een extra lid in de NAF-PR commissie, mail even naar arnold@autoped.nl als je interesse hebt om af en toe wat NAF PR werk te doen of te begeleiden binnen ons team). Weinig middelen weerhoudt ons niet om groots te denken. Al dat softe gedoe van ja ooit... Nee, gewoon nu ... we willen nu groeien, steppen heeft zoveel voordelen! En zo borrelde het idee in het dagelijks bestuur om een landelijk stepproject op te zetten, geen gezeik... gewoon doen. De secretaris (tevens grafisch ontwerper) begon te schetsen en tadahhh het con-

Een voorzichtige schatting bracht ons op 10 a 15 opsteppunten met een utopisch doel van 25. Een website werd online gelanceerd en de eerste mailingen richting VVV's en verhuurbedrijven werden verstuurd. Al binnen een week zaten we op 17 opsteplocaties en dat was best wel een grote schok en verrassing in onze stepscene die toch nog klein is. Na een periode van 2 maanden groeide het aantal tot maar liefst 50 opsteplocaties en dat was eigenlijk een beetje compleet onverwacht. Enthousiast werd het project ingezet. Maar door het hoge aantal opsteplocaties kwamen we ineens op veel meer materialen en drukwerk uit. We werden dupe van ons eigen succes. Meer dan 7.000 kleuren opstepdagflyers werden het land in verspreid. Ook hebben een aantal opsteppunten daarnaast

"...meer dan 50 opsteplocaties werkten mee... " cept de Opstepdag met een eigen logo. Een fiere stepper met een vlag in de hand, symbolischer kan het bijna niet. Het idee werd gedropt in de ledenvergadering en na akkoord van de LV in december 2006 in gang gezet.

ook zelf eigen flyers verspreidt. En samen met dat aantal kwamen we maar liefst op ruim 25.000 flyers over de opstepdag. Elke locatie ontving een pakket met A2 posters, stickers, flyers, calorieflyers en stepkalenders. En ook vele punten had-

den de 3 meter lange vlag hangen op zaterdag 17 maart 2007. Bij de NAF-secretaris thuis leek het eind februari op een verzenddepot toen de

Bij het opsteppunt aan de IJsselkade in Kampen (stepteam Selles Kamperzeedijk) kwamen meer dan 60 mensen langs die dag. En ook bij het punt in Hengelo (stepteam Twente) en in Sprang Cappelle (stepteam Brabantsbont) kwamen veel mensen op af. De locaties lagen dan ook centraal en er is veel geflyerd. Sinds maart zijn er bij team Twente en Kamperzeedijk veel nieuwe leden bijgekomen. Beide teams vertegenwoordigen op dit moment samen maar liefst 49 NAF-steppers. Nederlandse Autoped Federatie

4


e ijke opstapdag 50 dozen met materialen voor de opsteppunten klaar voor verzending stonden. De gang, de trap, de overloop, zelfs in de slaapkamer stonden nog opstepdagdozen. Ja ach je hebt een hobby of je hebt het niet, klonk het toen zowel secretaris als voorzitter met elk 25 dozenrichting postkantoor in Zwolle reden. De week van 17 maart brak aan. Mooie zonnige droge dagen en juist zaterdag de 17e maart bleek het vooral in het Noorden bewolkt, veel wind, koud en zelfs op sommige plekken regen. En dat was toch wel even een domper op de pret. Maar goed, het weer blijft de onzekere factor bij zo'n dag, en dat hoort er bij. Op de diverse locaties in het land popten de opsteppunten uit de grond en 's ochtends vroeg waren we op radio 2. Ook RTV Noord, RTV Oost, RTV Gelderland lieten interviews met stepteams horen. RTV oost liet ook in hun avondnieuws een stukje zien van het opsteppunt Kampen. We hadden eigenlijk gehoopt op meer dan 2.000 opsteppers die dag, maar dat bleek toch te hoog gegrepen. Uiteindelijk kwamen slechts 1.087 steppers uit de telling. Tevens hebben een klein aantal locaties helemaal geen mensen langs gehad. Vooral de locaties van de stepteams en de wat meer actieve stepverhuurpunten trokken mensen. De locaties van de kleine of puur commerciĂŤle ver-

huurders die het steppen of stepverhuur niet als core business zien hebben weing mensen langs gehad. Opsteppunten die zichtbaar en centraal lagen en de publicatie materialen hebben ingezet (persberichten, flyers) hebben steppers gezien. De conclusie is dat de opstepdag herhaald zal worden in 2008 (met toestemming NAF-LV). En dat we actief gaan werken om het fenomeen opstepdag te laten verder groeien. Wel blijft maart de maand waarin we het organiseren, dit vanwege de start van het stepseizoen. We willen verhuurlocaties die meedoen vragen het te blijven zien als PR event waarop we een breed publiek heel kort laten snuiven aan het steppen, en niet als een pure extra verhuurdag te zien. Verder verzoeken we iedereen om de term opstepdag alleen te gebruiken voor deze dag en niet voor andere stepactiviteiten. Zodat het fenomeen helder en herkenbaar blijft. De NAF zal bij de volgende editie meer ideĂŤen aandragen voor deelnemerswerving. En vanuit de NAF zal de landelijke pers nog actiever benaderd worden. Ook kijken we of kleinere posterformaten en meer posters mogelijk zijn. Verder kan dezelfde vlag uiteraard ook in 2008 weer ingezet worden. groet het NAF bestuur. www.autoped.nl/opstepdag

Zet al het volk op die plank! We hebben op dit moment totaal 232 NAF-leden. Het doel voor eind dit jaar is 250+ te halen. We hopen op uw support bij het ledenwerven. Want onze leden zijn de beste ambassadeurs ... "Zet ze letterlijk op de plank.. die buren, collega's vrienden en familieleden en geef ze nog een extra duwtje mee.

Als je als NAF-lid contact wilt leggen met andere leden, e-mail of sms dan even het NAF-secretariaat. Leden kunnen ook de digibrief gebruiken om oproepen of mededelingen te doen aan de andere leden. We realiseren ons te meer nu dat het van groot belang voor de groei van de sport dat ook de jeugdsteppers vanaf 10 jaar lid van de NAF worden om zo de jeugdcompetities de boost geven die het nu nodig heeft. Dus ken je iemand van 10 jaar of ouder zorg dat ze lid zijn van de NAF en af en stimuleer ze wedstrijden te steppen. Verder meldt de secretaris dat de opstepdag niet echt veel individuele leden heeft opgeleverd, wel is groei bij de teams dit voorjaar goed merkbaar. Ook neemt het verhuren van steps in het land nog steeds toe. En dat draagt bij aan de bekendheid van de step als vervoer. Mede door de Opstepdag zijn veel verhuurders nu op de hoogte van de stepsport en dat is een belangrijke zet. Ook is het voor organisaties en verhuurders mogelijk om de NAF-calorieflyer bij te bestellen tegen kostprijs.

5

Autoped Magazine nr 1 - 2007


Step

kalend

Het stepseizoen loopt anno 2007 van januari tot december, dus niet alle evenementen van dit jaar hier gepubliceerd. Er zijn er immers al een aantal gestept. Een up to date kalender is ten alle tijde te vinden op www.autoped.nl. En de allerlaatste wijzigingen, nieuwtjes of uitnodigingen gaan mee in de maandelijkse digibrief, die naar alle leden gemaild wordt (mits we over een juist e-mailadres beschikken :). We nodigen u uit mee te steppen in de kalender. Ook de minder fanatieke steppers verwelkomen we graag bij de wedstrijden en tochten. Pak die step en laat je zien. Het zijn fantastische en gezellige evenementen.

Zondag 13 mei 2007 Elfmerensteptocht Sneek

Za 19 mei 2007 eurocup Stepestafette & tijdrit Oldenzaal

Steptourtocht (tip: ideale training voor de 11-steden of IJsselmeerronde) Afstand: 50 of 100 km Start: 08.00 uur Veemarktplein, Sneek

Locatie: Wielerbaan Het Hulsbeek Oude Almeloseweg 1, 7576 PE Oldenzaal. A1 - Richting ‘Het Hulsbeek’.

Er staan parkeerbordjes aangegeven vanaf de ringweg in Sneek. Organisatie: Elfmerenfietstochtorganisatie. Inschrijving: Euro 7,50 op de ochtend inschrijven in de hal op het Veemarktplein. Onderweg startkaart laten stempelen bij de stops. Route is bepijled. Meer info www.elfmerenfietstocht.nl Steppers verzamelen om 08.00 uur bij de hal.

Zaterdag 12 mei 2007 Step-estafette Nijmegen-Eindhoven Was voorheen estafette race van Breda naar Eindhoven. Studentenestafette - Step Right Up Inschrijving Euro 20,- per team (max. 6 personen per team waarvan minimaal 1 dame). Individueel: éénmansteam: Euro 10,Start: 10.00 uur Nijmegen Finish zone: Sociëteit. S.V. Demos, J.F.Kennedylaan 3 in Eindhoven / Sec ‘2007 Organisatie: DEMOS e-mail: sec@demos.nl Tel.: 040-2440969 http://stepestafette.demos.nl

Do 17 t/m zo 20 mei 2007 4daagse Wheels in Nature Harfsen Step en skeelervierdaagse in de Achterhoek. Mogelijkheid om per dag 15, 35, 65 of 100 km te steppen of te skeeleren over geveegde landelijke wegen. Aanvang: U kunt dagelijks starten tussen 9.30 en 12.00 uur vanaf Café-restaurant Buitenlust in Harfsen. Afstand: 15, 35, 65 of 100 km Startlocatie: startpunt Café-Restaurant Buitenlust. Lochemseweg 110, Harfsen Organisatie: stichting Wheels in Nature Contactpersoon: mw. A. Wuestman Tel. 0573-431418 / 06-46188644 Inschrijven: op de dag zelf bij de meldtafel Nederlandse Autoped Federatie

17.00 uur estafette wedstrijd (meetellend in teameurocup en teamnafcup klassement). Elk teamlid rijd 1 volle ronde van 2.3 km. Wisselmethode: elk team gebruikt 1 step. Een eurocup team bestaat uit 3 steppers. 18.00 uur tijdrit individueel en eurocup 2007 1 ronde per persoon. Er wordt om de minuut gestart. Stayeren is niet toegestaan. 19.30 uur pasta/ BBQ party 20.00 uur huldiging. Overnachtingsmogelijkheden aanwezig, informeer hiervoor bij de organisatie vooraf. Douche- en kleedgelegenheid aanwezig. Extra info via e-mail: of via tel. 074-2428962 inschrijfformulier www.autoped.nl/eurocup2007 Helm is verplicht. Deelname is op eigen risico.

Zondag 20 mei 2007 eurocup Individuele duurrace Oldenzaal 10.00 uur start kids, pupillen, cadetten en junioren race 10.00 uur start senioren/veteranen 18 ronden (41,4 km) (nafcup en eurocup 2007).

land rond Stevensbeek. De 30 km route is bewegwijzerd. Er zijn twee pauzeplaatsen met drinken en versnapering. Helm is verplicht. Kleedruimten aanwezig met douches en toiletten. Deelnemers zijn verzekerd middels daglicentie SBN. Huren van steps is niet mogelijk. Aanvang: tussen 10.00 uur en 12.00 uur kan er gestart worden. Meldtafel is open vanaf 09.30 uur. Afstand: 20, 30 of 60 km Startlocatie: clubgebouw van WTC (wielerclub) aan de langeraksestraat te Brakel. Organisatie: SportVer. Stevensbeek (SVS), afd. Schaatsen & Skeeleren Inschrijven en info www.autoped.nl/brakel

Zondag 27 mei 2007 22e Elfstedentocht Bolsward ....De tocht der tochten .......op de step Wielmaatverplichting: 12 inch Afstand: 230 km / tour (geen wedstrijd) Start: 00.00 uur Bolsward (Zaterdagavond) Finish: Bolward, inschrijving: 18 euro p.p. Organisatie: Bolswarder Stepvereniging Adres en corresp.: e-mail BSV (Cor vd Zee) Tel.: 0515-573132 (Cor van der Zee) Schrijf je tijdig in (vol=vol) (deelnemers limiet 100). Meer info www.autoped.nl/elfstedentocht

Zodra de winnaar binnen is einde wedstrijd huldiging. Deelname kosten: hele weekend 15 euro (NAF leden) 17½ euro niet leden, alleen zaterdag of alleen zondag 8 euro (NAF leden) 9 euro niet leden. Alleen deelname met vooraanmelding Helm is verplicht. Deelname is op eigen risico. Extra info via pajac.wigbers@home.nl of tel. 074-2428962 Inschrijven en info www.autoped.nl/eurocup2007

Zondag 3 juni 2007 Step&Skate tocht Eersel

Zaterdag 26 mei 2007 Loevestein steptocht Brakel

Startlocatie: Sportpark de Dieprijt, Postelseweg 88, 5521 RD, Eersel. Organisatie: Skatetocht Eersel. Voor meer informatie: Tamara van Mierlo 0651911033 Inschrijven www.autoped.nl/eersel

20-30-60 km step & skatetocht. Het betreft een parcours over de openbare weg, mooi geasfalteerde wegen door het Brabantse

Deze nieuwe steptocht heeft 3 afstanden; 7 km voor kinderen en starters en 18 en 35 km voor toursteppers. Helm is verplicht. Aanvang: De meld en inschrijftafel is open op zondag 03-06-2007 van 08:00 uur tot 11:00 uur. Na afloop is er een herinnering voor iedere deelnemer. Afstempelen kan tot 16.00 uur. Afstand: 7, 18 en 35 km

6


der 2007

Kijk voor een up-to-date kalender op www.autoped.nl

Zaterdag 9 juni 2007 NK Sprint Breda Het totaal over de sprints telt mee als NAF-cupklassering! Meldt je nu aan - inschrijvingskorting voor aanmelders voor 1 aug. 200, 500, 1000 meter met afsluitend stepcriterium 35 minuten. Ook funrijders zijn welkom! Helm verplicht. Start: 10.30 uur. Organisatie: Nederlandse Autoped Federatie. Met een gezellige toost en barbeque. Meer info tel.: 06-38007882 Inschrijving: www.autoped.nl/nk-sprint

Zaterdag 16 juni 2007 35e Rotterdam/Den Hout Steptour met het grootste aantal steppers in de wereld. Inschrijven tot 8 juni 2007 Afstand: 56 km / tour Start: 11.00 uur in groepen Start zone: DOZ terrain Rotterdam-Charlois Finish: Herberg ‘t Kloosterke Den-Hout (zeer gezellig). Inschrijvingen 10 Euro. Organisatie: Steptocht Rotterdam-Den Hout Er kan tevens in Den Hout opgestapt worden, deelnemers worden dan per bussen door de organisatie naar de start in Rotterdam vervoerd. Indien de step ook mee moet, dan deze de avond er voor inleveren. Dan staat de step voor je klaar in Rotterdam bij de start. Tel.: 0162-315581 Min. leeftijd 12 jaar, min. 1 rem verplicht. Met meer dan 900 deelnemers elk jaar!

Alife and kicking... Organisatie: Stepvereniging West Overijssel Tel. 06-53869770 stepteam@kamperzeedijk.nl De finish zal vanaf. ca. 16.30 of later te Kampen zijn. Deelname is op eigen risico en van de deelnemers wordt verwacht dat zij een eigen W.A. verzekering hebben. Deelnemers kunnen de organisatie en mededeelnemers niet verantwoordelijk houden voor eventuele schade. Inschrijven, info www.autoped.nl/ijsselmeerronde

Zaterdag 23 juni 2007 De 9e Step-IJsselmeerronde 245 km, rond het IJsselmeer op de step Individuele deelname met vrije wielmaat Start: Kampen / 04.00 uur op de Plantage (plein in centrum). Finish: te Kampen

7

Startlocatie: Recreatiecentrum ‘t Hooge Holt Adres: Boslaan 1 7783 DD Gramsbergen Organisatie: Schaats- en skeelervereniging Hou Streek Hardenberg Info: Gerard Kleinjans 06-20613462 E-mail:gkleinjans@wanadoo.nl Inschrijven www.autoped.nl/gramsbergen

Zondag 1 juli 2007 1e Loonse en Drunense Duinen steptocht

Donderdagavond 21 juni 2007 Schagen Fun stepsprint 14 km met veel meerpersoonsteps en ook individuele steppers aan de start Veel volk bij bij start en finish in Schagen en de race bevat een tussentijdse sprint in Sint Maarten. Start: 19.00 uur (onder voorbehoud) Finish: Centrum Schagen (noord-holland) Organisatie: Opgave voor de autopedrace vanaf 18.30 uur bij cafe Piet Pann, aan de Markt gelegen in Schagen (Noord-Holland). Corresp./adres: Cafe Piet Pan Markt 7 1741BS SCHAGEN Tel. 0224-212385

Na afloop is er een herinnering voor iedere deelnemer. Afstempelen kan tot 15.30 uur. Afstand: De te rijden afstanden zijn: rondes van 11,37 of 50 km tot max.100 km.

(tevens 10e steptocht skate & skeelertoertocht) Loonse & Drunense Duinen is een Nationaal Park in beheer van Natuur monumenten.

Zaterdag 23 juni 2007 9e Sallandse Grenstocht De Sallandse Grenstocht wordt voor de 9e keer georganiseerd. Het is een vrije step- en skeelertoertocht langs grens en Vecht over mooie wegen. Voor alle deelnemers na afloop gratis zwemmen bij het Hooge Holt. Onderweg zijn verschillende verzorgingsposten waar drinken en fruit en brood verstrekt wordt om de 12 km is er verzorging. Naast steppen kan er dus ook geskate en geskeelerd worden. Starttijd: van 9.30 tot 13.00 uur

Aanvang: 9.30 uur (de snellere steppers (afstand 40 of 80km) gaan voorop. 9.35 u vertrekken de overige deelnemers. Er is startgelegenheid tot: 10.30 uur. Finishstempel: uiterlijk 15.00 uur. Helm is verplicht. Onderweg zijn er 2 stempel- en rustposten met sportdrank en een versnapering. Na afloop is er een herinnering voor iedere deelnemer. Plaats: Drunen. Afstand: 25, 30, 35, 40 of 80 km (80 km is 2 x de 40 km lus). Startlocatie: Kantine Voetbalclub FC Drunen Torenstraat 150, 5151 JR Drunen (Kleedruimtes aanwezig). Organisatie: Skeeler Vrienden Drunen (S.V.D.) Info: Albert Boelen | Tel: 0416-373733 Inschrijven en info www.autoped.nl/drunen Autoped Magazine nr 1 - 2007


Step

kalender vervolg

Zaterdag 7 juli 2007 Step&Skate tocht Hoge Veluwe Ede De route voert u door een landschap dat zo mooi is dat het het eerste nationale park van Nederland werd. Langs de randen van het park en later door het open agrarischelandschap ziet u Ede en omstreken op z’n best. Aanvang: 9.45 tot 11.00 uur | Meldtafel is open vanaf 8.30 uur. Afstand: 20, 40 en 60 km Startlocatie: kantine skeelerbaan, Langekampweg 2 (sportpark Peppelensteeg) Ede. Organisatie: EIJV Voor meer informatie: Ynze Stienstra 0318-639 199 Inschrijven en info www.autoped.nl/ede

Zeeuws weekend 14 juli 2007 Steprace ‘s Heer Arendskerke Wielerweekend Zeeland / NAF-cuprace Organisatie: Wielercomitee ‘s Heer Arendskerke. Criterium en sprint vormen samen 1 nafcup klassering ! Step je dus 1 onderdeel niet, dan ook minder punten. 13.30 uur stepcriterium (1 rond is ca. 1,8 km) Heren junioren, senioren, veteranen 17 ronden Dames junioren, senioren, veteranen 15 ronden Dames, heren caddetten 5 ronden Dames, heren pupillen 2 ronden 18.00 uur start stepsrint 200 m met vliegende start. In de nabije omgeving van ‘s Heer Arendskerke zijn veel campingen. Overnachten is dus geen probleem. Bijvoorbeeld Camping Sportpunt Zeeland Zwembadweg 1-5 4463 AB Goes. Inschrijfgeld te voldoen aan de meldtafel in de tent. In het Arendshuis (aan de Torenronde) in ‘s Heer Arendskerke vindt u kleed- en doucheruimte

Info: 0113-563156 (Sacco Paauwe) of e-mail saccopaauwe@arendskerke.com Inschrijven via http://www.arendskerke.com/

Zeeuws weekend 15 juli 2007 Steptocht ‘s Heer Arendskerke Wielerweekend Zeeland Organisatie: Wielercomitee ‘s Heer Arendskerke. Steptocht van 30 km. Toertocht voor wielerweekend deelnemers. Overnachting is mogelijk op campings in de omgeving. Start 09.30 uur Heer Arendhuis, aan de Torenring Steppers 30 km, Handbikers 30km, ID racers 50 km, Tandems 70 km, Ligfietsers 70 km Inschrijven via http://www.arendskerke.com/

Helsinki, Finland - Eurocup 21 en 22 juli 2007 Coördinatie vervoer naar Finland, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar naf@autoped.nl Inschrijven via naf@autoped.nl / Iedereen kan deelnemen. Helm verplicht. Betalingsvaluta: euro Paspoort of IDkaart benodigt. Naar Finland wordt gevlogen, overnachting kan o.a. in de jeugdherberg in het Olympisch stadion (eigen kamers mogelijk) of op een camping in omgeving van Helsinki. Planning kan individueel omdat we geen gebruik maken van huurauto’s. Dus mochten er wat mensen wat langer willen blijven dat kan. Er wordt waarschijnlijk gevlogen met Blue1. Vertek (onder voorbehoud) 19 juli 2007 Terukomst (onder voorbehoud) 23 juli 2007

Zaterdagavond 28 juli 2007 Stepronde van Benningbroek Start en finish bij Cafe de Roode Leeuw De stepklassieker op de kalender! Tevens NAFcuprace. Start: 19.30 uur Benningbroek Locatie: Cafe de Roode Leeuw. Inschrijvingen: Euro 3,50 voor NAF-leden | 4,50 Euro voor niet - NAF leden Pacours: in poldergebied / historische steprace 22,8 km (5 ronden) - dames en heren 9,1 km (2 ronden) - cadetten meisjes en jongens 4,6 km (1 ronde) - pupillen en kids (8 t/m 9 jaar) Helm is verplicht. Deelname is op eigen risico en van de deelnemers wordt verwacht dat zij een eigen W.A. verzekering hebben. Organisatie: Tygerboys. Tel.: 0229-591822 (Piet Scholte) e-mail: pm.scholte@quicknet.nl Info en inschrijven www.autoped.nl/benningbroek Nederlandse Autoped Federatie

Zondag 29 juli 2007 Ned. Kampioenschap Estafette Doe mee aan deze fantastische step-estafette Start: 16.00 uur, helm verplicht. Stepteams van maximaal 4 mensen Gemengde teams gelden als herenteams Elk team draagt hetzelfde tenue en een helm. Stratenparcours.: centrum Schagen Coördinatie is in handen van Peter Visser. Tel. 0224-216469 Info en inschrijven www.autoped.nl/schagen

Ivrea Italië- (Eurocup) 30 juni en 1 augustus 2007 Coördinatie vervoer naar Italië, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar naf@autoped.nl In overleg gezamelijk vervoer. Helm verplicht. Inschrijven via naf@autoped.nl Iedereen kan op eigen vervoer en gelegenheid gaan, maar bij voldoende inschrijving gaat er ook een NAF busje voor 8 personen (of meerdere busjes) die kant op. Overnachting is in een tent. De NAF heeft leententen indien nodig. Meld je wel tijdig aan, want zich het eerste meldt heeft plaats. Voorstel planning Italië hier kan dus van afgeweken worden indien de meerderheid die meegaat dit wil: Vertrek 27 juni (‘s ochtends vroeg) Terugkomst in Nederland 4 juli 2007 Voor Italië geldt dat we eerst in Zwitersland op een camping aan het meer van Geneve verblijven en dan zo over de Brennerpas doorrijden naar Ivrea. Kosten worden zo laag mogelijk gehouden Helm is verplicht. Deelname is op eigen risico en van de deelnemers wordt verwacht dat zij een eigen W.A. verzekering hebben. Deelnemers kunnen de organisatie en mededeelnemers niet verantwoordelijk houden voor eventuele schade. Meer info zie www.autoped.nl of informeer bij het NAF-secretariaat. Inschrijven via naf@autoped.nl

Myjave - Slovakije Eurocup 4 en 5 augustus 2007 Wil je mee naar deze eurocup en ben je NAF lid schrijf je dan in bij naf@autoped.nl of bel 0653869770 / 038-3856747 Meer informatie eurocup nieuws zie www.iksaworld.com en klik op eurocup calendar. Bij voldoende inschrijving gaat er een NAF busje voor 8 personen naar Slovakije. Wie zich het eerste inschrijft heeft plaats. Voorstel planning Slovakije, hier kan dus van afgeweken worden indien de meerderheid die mee-

8


Woensdag 22 aug. 2007 Steptocht tijdens 4D Rheden

gaat dit wil: Vertrek 1 augustus (‘s avonds) Terugkomst 7 augustus 2007 Kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Reis naar Slovakije wordt gezamenlijk gecoordineerd. Ook het vervoer en overnachting. Eigen vervoer is mogelijk. Het programma is de downloaden via www.autoped.nl/kalender Inschrijven via naf@autoped.nl

Aanvang: meldtafel in Sporthal Theothorne, ingang Tellegenlaan, deze is open vanaf 08.30 uur – 11.00 uur. Vanaf 09.00 uur kan er gestart worden. De 80 km rijdersers mogen vanaf 08.45 uur starten. Plaats: Rheden. Afstand: 25, 40, 60 en 80 km Startlocatie: Sporthal Theothorne (ingang Tellegenlaan) te Rheden. De route naar de Sporthal Theothorne is vanaf de invalswegen in Dieren bewegwijzerd. Parkeergelegenheid aanwezig!

8 t/m 12 aug 2007 Back to Roots | 20 jaar NAF Pieterpad steptocht 480 km in 5 dagen. De NAF is 20 jaar geleden opgericht in Maastricht en daarom gaan we terug naar onze roots. Zie meer info op pagina 42

Zondag 19 augustus 2007 Steptocht Medemblik Een vrije 40 km lange steptocht (fietsers en skaters kunnen ook meedoen). Iedereen kan haar/ zijn eigen tempo steppen. De tocht gaat door 10 dorpen in Westfriesland en na 20 km is er een stempel en verzorgingspost. Het dragen van een helm is verplicht, i.v.m. verzekering. Aanvang: tussen 11.00 en 12.00 uur kan er gestart worden. Inschrijftafel is open vanaf 10.00 uur. Helm is verplicht. Plaats: Medemblik - NH Afstand: 40 km. Startlocatie: Skeelerbaan Medemblik - Opperdoezerpad 2. Tel. 0227-541069. Dit is nabij de randweg en t.o. het benzinestation als u Medeblik inrijdt. Organisatie: Skeelervereniging Radboud Klaas Beeker, Mandrill, 1687 VL Wognum Info: Skeelerclub Medemblik - Klaas Beeker, Mandrill, 1687 VL Wognum. Tel. 0229-572845 Info en inschrijven www.autoped.nl/medemblik

Duitsland Sankt Wendel Europees Kampioenschap (tevens eurocup) 16 t/m 19 augustus 2007 Voorlopig programma Friday, August 17 2007 14:00 - 15:30 h Check-in 17:00 - 18:00 h Short Distance Race | ~ 10 km | Mass start | Flower Ceremony 19:00 h Offficial Opening Ceremony | Introducing the Nations and Athletes. 20:30 h Welcome-Pasta-Party | All-you-can-eat Saturday, August 18, 2007 10:30 - 11:30 h Team Relay Race | Flower Cer. 14:30 h - 17:00 h Long Distance Race | SaarlandMarathon | Men: 50 km | Women: ~ 37 km | Mass start | Flower Ceremony 19:30 h Tour Saarbrücken | 50th Anniversary of Saarland | Party

9

Sunday, August 19, 2007 10:30 - 11:00 h Kids Race | Flower Ceremony 12:00 h Qualifying & Sprint Races | Flower Cer. 14:30 h Central Presentation Ceremony | Closing Ceremony Omdat Sanktwendel relatief dicht bij Nederland ligt wordt er dit keer geen gezamelijk vervoer gecoördineerd. Overnachting is mogelijk in het eventhaus Carpe Diem, dicht bij het Wendelinuspark waar de wedstrijden plaats vinden. Breng wel matje en slaapzak mee. Dit is inclusief ontbijt. De meeste deelnemers zullen gebruik maken van deze overnachtingsoptie. Ook is er vlak naast het Wendelinuspark ruimte voor campers en caravans. Wilt u op een camping staan dan de tip: Bostalsee (een mooie camping vlak aan het meer, ook met zwemgelegenheid). Verder overnachtingsmogelijkheden: Hotel http://www.wallesweilermuehle.de/ Dit ligt ook vlak bij het park. Helm is verplicht. Deelname is op eigen risico en van de deelnemers wordt verwacht dat zij een eigen W.A. verzekering hebben. Inschrijven via Nederlandse Autoped Federatie Deadline inschrijven is 10 augustus, maar als je gebruik wilt maken van gecoordineerd vervoer dan geldt wie het eerste zich heeft plaats. Dus meld je in dat geval nu aan via naf@autoped.nl Oranje shirts kunnen besteld worden bij de NAF: kosten 30,- euro.

Zondag 19 augustus 2007 Ride for the Roses Groningen 50 km of 25 km steptocht voor de kankerbestrijding. Start is waarschijnlijk 11.00 uur (meer info volgt online). Verzamelen vanaf 10.30 uur bij de NAF vlag/banner. Als je meestept , schrijf je in via de website http://www.ridefortheroses.nl En mail ook even je deelname naar naf@autoped.nl dan houden we je op de hoogte van het gezamelijke starttijd voor steppers. Welk tempo je zelf daarna stept, kan iedereen daarna zelf bepalen. Dit kan in een aantal stepgroepen. http://www.ridefortheroses.nl

Inschrijfgeld: Een dagkaart kost 6,- euro p.p. (dit is inclusief herinnering).Voor NAF-leden op vertoon licentiekaart geldt 1,- euro korting. Organisatie: Rhedense Fiets4daagse Info: e-mail fiets4daagse | Tel: 026 - 442 06 02 Info en inschrijven www.autoped.nl/rheden

Zaterdag 1 september 2007 Stepestafette Hoogeveen Start 13.00 kids onder 12 jaar (individueel fun), ook ministep categorie mogelijk. Start 14.30 uur wedstrijd stepestafette 1 uur en 1 ronde. Regels: 1 step per team, max. 4 teamleden Teamleden dienen een gelijk shirt te dragen. Helm verplicht. Prijsuitreiking: 15.45 uur in de Magneet Organisatie: Buurt- en Speeltuin Vereniging Krakeel Inschrijving: via de online page Tel.: 06-53869770 Helm is verplicht. Deelname is op eigen risico en van de deelnemers wordt verwacht dat zij een eigen W.A. verzekering hebben. Deelnemers kunnen de organisatie en mededeelnemers niet verantwoordelijk houden voor eventuele schade. Meer info en vooraf inschrijven via : www.autoped.nl/hoogeveen

Zondag 2 september 2007 2e Steptocht van Sprang-Capelle Startlocatie : Sporthal De Slagen in Sprang-Capelle. Deelname p.p. : 5,- euro persoon (met herinnering). Rabobank:113680546 Afstand : 50 kilometer Starttijd : 10.30 Inschrijven tot 20 augustus. De route is uitgepijld en weer is helemaal nieuw. E.H.B.O. en verkeersregellaars zijn weer aanwezig. Inschrijven via inschrijfformulier (voor 20 augustus) . Gijs de Geus 0416-276023 , John Verschure 0624-976309. Inschrijven online zie website. Organisatie: www.stepteambrabantsbont.nl

z.o.z. >>> Autoped Magazine nr 1 - 2007


Step

kalender vervolg

Zaterdag 8 september 2007 29e editie Kamperzeedijk Ned. Kampioenschap Individueel Kamperzeedijk / Genemuiden (Kop van Overijssel) Inschrijftafel open van 12.30 tot 13.30 uur Start 14.00 uur. Locatie dorpscentrum De Driester Kamperzeedijk, 3 km ten westen van Genemuiden. 48 km heren senioren (18 t/m 44 jaar) - 10 rd 48 km heren veteranen (45 jaar en ouder) - 10 rd 38 km dames senioren (18 t/m 44 jaar) - 8 rd 38 km dames veteranen (45 jaar en ouder) - 8 rd 24 km junioren M/V 15 t/m 17 jr) - 5 rd 9,6 km cadetten M/V (13 en 14 jaar) - 2 rd. 9,6 km pupillen M/V (10 en 12 jaar) - 2 rd. Bezoek de uitgebreide website van het NK. Info en inschrijving www.kamperzeedijk.nl

Zaterdag 8 september 2007 Steptocht Zwartewaterland 24 km vrije steptocht door gemeente Zwartewaterland (alle leeftijden). Start 13.30 - 14.30 uur Diverse afstanden stepraces in de ochtend basisschooljeugd vanaf 4 jaar (start 10.00 uur). Stepteam@kamperzeedijk.nl Bezoek de uitgebreide website van het NK. Info en inschrijving www.kamperzeedijk.nl

Zaterdag 15 september 2007 5e Outdoor challenge Mountainbiken: 25-30 km Hardlopen: 10-15 km Kanoën: 8-10 km Steppen: 15-20 km Na 4 succesvolle Adventure Races nu ook in 2007: The Outdoor Challenge. Een eendaags non-stop multi-sportevenement in en rondom Eindhoven met koppels in de volgende onderdelen: Ook dit jaar wordt er gestreden om het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK). Schrijf je in voor de leukste en grootste Adventure Race van Nederland op zaterdag 15 september via www. outdoorchallenge.nl Inschrijven voor 20 augustus 2007 Het parcours blijft 7,5 uur open zodat iedereen kan finishen. http://www.outdoorchallenge.nl/

Zaterdag 22 september 2007 Afsluitdijk Race steptijdrit Meetellend in nafcupteam en -individueel klassement. Start 13.00 uur Den Oever Finish camping de Zeehoeve Harlingen De tijdrit voor junioren, senioren en veteranen is 38 km lang. Cadetten (13/14 jaar rijden 17 km). Nederlandse Autoped Federatie

Douche en kleedruimtes aanwezig op de camping Organisatie: Ned. Autoped Federatie Helm is verplicht. Deelname is op eigen risico en van de deelnemers wordt verwacht dat zij een eigen W.A. verzekering hebben. Deelnemers kunnen de organisatie en mededeelnemers niet verantwoordelijk houden voor eventuele schade. Info en inschrijving www.autoped.nl/afsluitdijk

Meldtafel : is open vanaf 9.30 uur Gijs de Geus 0416-276023. John Verschure 0624-976309. Organisatie: www.stepteambrabantsbont.nl

Zaterdag 22 december 2007 De fakkelsteptocht

Geen eurocup dit keer. Coördinatie vervoer naar Wales, overnachtingen en inschrijving voor deelname aan wedstrijdweekend mail naar naf@autoped.nl In overleg kan er gezamelijk vervoer geregeld worden. Meer informatie www. iksaworld.com. Helm verplicht. Inschrijven via naf@autoped.nl of rechtstreeks bij de organisatie zie www.iksaworld.com klik op worldcalendar en kies swansea.

ca. 25 km lange tocht. Lokatie Kampen. Verlichting op step is verplicht. (batterijverlichting te koop bij elke fietszaak). Kleed je goed. Onderweg zijn extra activiteiten ingepland. Volgens vel deelnemers was het vorig jaar super en oergezellig. De tocht vindt plaats tijdens Kerst in Oud Kampen Start: 16.00 uur / Gezellig diner: 19.00 uur Deelname voor NAF leden is gratis (Niet- NAF-leden betalen 2,50 p.p) (Diner en drinken na afloop in restaurant is voor eigen rekening). Organisatie: S.W.O. | Stepteam Selles Kamperzeedijk. Tel.: Arnold 06-41616926 Info en inschrijven www.autoped.nl/fakkeltocht

Zaterdag 17 november 2007 De NAF stepdag

Zaterdag 29 december 2007 Marrum halve stepmarathon

met steptochten | steptryouts | lunch | en de NAF ledenvergadering | NAF-cup hulidgingen. Meer informatie volgt later in het seizoen. Er is een korte en een lange tocht. En we hopen dat alle NAF-leden naar deze dag komen! Noteer de datum in uw agenda!

Zaterdag 29 december 2007 is er in Marrum (Friesland) de oudejaarsloop (31e edititie). Dit keer is het ook mogelijk hierin mee te steppen. Een aantal leden van stepteam Heerenveen stepten vorig jaar al mee en zij nodigen meer steppers uit om ook mee te steppen in deze 21 km lange prestatie steptour zo vlak voor het nieuwe jaar. Start 21 km steppen: 11.30 uur Start 5, 10 en 21 km hardlopen 12.00 uur Startlokatie: kantine Voetbalvereniging Marrum, (Sportpark “Achterdyk” Ringweg 33A 9073 HH Marrum). Aanmelden voor het steptonderdeel?, stuur even een mailtje met je naam en vermeld dat je meedoet naar stepteam Heerenveen E-mail: ton_ank@hetnet.nlen. Wees om 11.00 uur uiterlijk aanwezig. Helm is verplicht voor steppers. Meer info kijk online op www.autoped.nl/kalender

Swansea (Wales) UK promo steprace Za. 22 en zo. 23 sept. 2007

Winterserie steptochten Brabantsbont 2007-2008: 11 november 2007 (de novembertocht telt ook mee in de NAF-tourkalender). 9 december 2007 13 januari 2008 10 februari 2008 9 maart 2008 Op zondag 11 februari is de 4e winterserietocht in Noord Brabant. Stepteam Brabantsbont is weer in geslaagt om mooie steptochten uit te zetten door het brabantse land. Stepteam Brabantsbont zorgt elke tocht voor wat te eten. Na het volbrengen 4 van 5 winterserietochten is er voor elke deelnemer een herinnering. Startlocatie : Sporthal De Slagen in Sprang-Capelle. (de Gaart 2). Afstand is tussen de ongeveer tussen de 40 a 50 kilometers per tocht. Deelname p.p. 3,- euro per tocht. Stephuur is mogelijk voor 10,- euro per step Starttijd : 10.00 uur, meld je even vooraf aan.

T


Met dank aan Jaap Vlaming

Zwieren op 't plankje over 't eiland Lekker uitwaaien in het voorjaar. Na een hectische week springen we begin maart in de auto richting het Wad. Een slecht-weer-week en nu eind vrijdagmiddag trekt de hemel open. In de heldere avondzon staan we in Den Helder over zee te turen naar de veerboot, wat een weertje. Opgewekt varen we over en touren we het eiland op naar ons woonhuisje waar met collega Naffers dit weekend zullen verblijven.

Na de 3e afslag zien we het huisje waar

digheden in een flyer beschreven. De

we slapen en brengen we alle boodschap-

Temperatuur is frisjes, maar zonnig. Ik step

pen binnen. Voor een man of 15 eten en

mee met de 28 km groep en we stoppen

drinken halen is best wel een uitdaging.

even onderweg voor een bakkie cappucino.

Temeer als je ook nog binnen het budget

Daarna vervolgen we met uitkijk over zee

moet blijven. Maar het is gelukt. Vers

de paden terug naar het huisje. 's Avonds

brood, ovenbolletjes, sapjes, fris, melk,

gaan we met z'n allen eten in een restau-

thee, koffie, fruit, beleg, donuts, chips en

rant in een dorpje verderop. Een verlichte

wat al niet meer, we hebben het bij ons.

stepgroep verplaatst zich over Texel richting

Het wordt schemer en ook onze gids (en

diner aan de haven en het smaakt super.

stepper) Jaap Vlaming heeft ons gevonden.

Eenmaal terug nog even onder het genot

We maken kennis en met z'n allen steppen

van een Texels biertje (van Jaap) bij de

we naar Den Burg onder een vrieskoude

open haard nababbelen over vanalles en

sterrenhemel.

nogwat. Ik probeer Gijs te prikkelen middels

Eenmaal gezeteld in een warme gezellige

een discussie (met als doel hem zover te

kroeg smaakt het drinken (en de tappa's)

krijgen dat de Brabanders naar wedstrijden

heerlijk.

komen, maar tevergeefs. Vastgeroest in winterseries lijkt het. Maar Gijs kennende is

De volgende ochtend zijn we vroeg op en

er toch goede hoop, want aan enthousias-

de NAF-voorzitter stept naar Den Helder

tme ontbreekt het zeker niet in Brabant. En

om bij de veerdienst de rest van de groep

af een toe een gezellig wedstrijdje is best

te verwelkomen. Eenmaal compleet is het

leuk ook voor recreanten en essent voor het

een gezellige bedoening in het huisje.

overleven van onze kleine sport.

Brabanders, Friezen we hebben alles in huis. Ruimte zat want er kan 30 man in het

Op zondagochtend uitgebreid ontbijt en we

huisje dus, dus beddenkeuze te over.

steppen richting het westen van het eiland

Het is zonnige dag en we vertrekken aan

naar de Ecomare (zeehonden kijken).

het begin van de middag voor de steptocht

Daarna het strand op en we belanden op

over het eiland. Jaap heeft 2 mooie toch-

de terugweg bij een cafe-restaurant.

ten uitgezet (28 en 40 km). En in goede

Aan het eind van een prachtig weekend

stemming petten we over de Texelse

varen we terug naar het vaste land. Dit is

dijkjes, door dorpen en langs eeuwenoude

zeker voor herhaling vatbaar. Zo'n sportief

tuinwallen. Jaap heeft alle bezienswaar-

uitwaai stepweekend.

11 11

groet, Thijza Autoped Magazine nr 1 - 2007


NAF-cup competitie 2007 tussenstand Nederlandse stepcompetitie - individueel rk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

herenveld Elzinga, René Korbee, Hans Dashorst, Martijn Kessler, Lars Wigbers, Paul Grevel, Marco de Groot, Erik Bonder, Martin Hutten, Harry van der Velde, Roel Ypma, Marc Vogelsang, Martin Bomas, Peter Radstake, Herman Klompmaker, Albert Over de Vest, Ad van der Molen, Rik Taai, Peter van Geloof, William Braakhuis, Frank Tuinman, Arnold de Heij, Bert Braam, Rolf Koridon, Gerben van der Meide, Eric de Groot, Edwin

cat. HS HS HS HS V1 HS HS HS V2 HS HS HS V3 V4 HS V5 HS HS HS V6 HS V7 V8 HS HS HS

nat. NED NED NED D NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED NED

stepteam leukedagweg.nl Oss Heerenveen Deutsches Rollerteam Twente WOW Gelderland The Green White Feet The Green White Feet Hit the Road Selles Kamperzeedijk WOW Gelderland Twente Twente Twente WOW Gelderland Almere Selles Kamperzeedijk WOW Gelderland Made Almere Selles Kamperzeedijk Heerenveen Almere Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk Heerenveen

punten 30 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 0

rk 1 2 3 4

dames senioren Zuiddam, Wenda Koers, Hermien Knol, Janine Kaminyoge, Irma

cat. DS DS DS DS

nat. NED NED NED NED

stepteam Rotterdam Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk

30 28 26 24

rk 1 2

dames junioren van Oorschot, Tanja vd Scheer, Jennita

cat. DJ DJ

nat. NED NED

stepteam Made Selles Kamperzeedijk

30 28

rk 1

cadetten jongens van Oorschot, Rick

cat. HC

nat. NED

stepteam Made

30

rk 1

cadetten meiden Hutten, Nohroa

cat. DC

nat. NED

stepteam Hit the Road

30

rk 1

pupillen jongens Vonkerman, Luciën

cat. HP

nat. NED

stepteam Twente

30

rk 1 2

puppillen meiden Elzinga, Lieke Wijne, Annemarie

cat. DP DP

nat. NED NED

stepteam leukedagweg.nl Selles Kamperzeedijk

30 28

NAF-cup teamklassement tussenstand De Nationale competitie voor de stepteams van Nederland In een estafette worden de ranking van de beste 2 teams van eenzelfde stepclub meegeteld (dit per categorie). Bij individuele wedstrijden tellen alleen de eerste 5 steppers van elke club. Het loont dus veel volk mee te brengen naar wedstrijden. Puntentelling NAF-cup teamklassement gaat als volgt de winnaar krijgt 30 punten, nr.2 krijgt 28 punten, nr.3 26 punten, enz. Vanaf 20 punten gaat men per rangschikking maar 1 punt naar beneden. Dus nr.7 krijgt 19 punten. Nr.8 18 punten, enz. Wie de wedstrijd uitstept ontvangt altijd 2 punten.

Tussenstand na de eerste wedstrijd: rk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Herenteams Twente WOW Gelderland The Green White Feet Selles Kamperzeedijk leukedagweg.nl Heerenveen Oss Deutsches Rollerteam Almere Hit the road Made

cat. HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS HTS

nat. NED NED NED NED NED NED NED D NED NED NED

Regio/plaats Hengelo e.o. Gelderland Groningen Kop van Overijssel Hilversum Heerenveen Oss Duitsland Almere Steenbergen Made

pt 61 54 37 34 30 30 28 24 19 17 7

Tip: verander tijdens het wedstrijdseizoen de clubnaam niet, want dan verliest de club de verzamelde punten.

rk 1 2

Dames teams Selles Kamperzeedijk Rotterdam

cat. DTS DTS

nat. NED NED

Regio/plaats Kop van Overijssel Rotterdam

pt 78 30

De categoriën voor het teamklassement zijn in 2007: - dames (senioren & veteranen vormen één categorie) - heren (senioren & veteranen vormen één categorie) - jeugd (De categorie jeugdteams bevat pupillen, cadetten en junioren en is gemengd.

rk 1 2 3 4 5

Jeugd teams gemengd Made Selles Kamperzeedijk Hit the Road Twente leukedagweg.nl

nat. JTG JTG JTG JTG JTG

Regio/plaats NED Made NED Kop van Overijssel NED Steenbergen NED Hengelo e.o. NED Hilversum

pt 60 58 30 30 28

2007 wedstrijden die meetellen voor nafcup teamklassement: Alle individuele nafcups en de estafette van Oldenzaal de estafette van Schagen de estafette van Hoogeveen

Het nieuwe steptam WOW - Gelderland gloort verrassend tussen de bekende namen bovenin aan de top. Stepteam Made doet het bij de jeugd goed, bij de senioren missen ze wat volume. En ook bij de jeugd prijkt nu de naam leukedagweg.nl Tip aan teams: werf, train en kom naar de wedstrijden!

Nederlandse Autoped Federatie

12


De NAF-cup wedstrijden

Laat je ffe

2007 - pupillen (10 t/m 12 jaar) :

bestempelen als stepper...

14 april 2007 19 mei 2007 20 mei 2007 9 juni 2007 14 juli 2007 28 juli 2007 8 sept. 2007

Stepcross Almere 1 ronde, in totaal 2,5 km Oldenzaal tijdrit 2.3 km tijdrit Oldenzaal duurwedstrijd 4,6 km duurrace (2 ronden) NK sprint Breda ranking overall van alle 3 sprint afstanden ‘s Heer Arendskerke stepcriterium 4 km (2rd) en 200 m sprint race Benningbroek 1 ronde, in totaal 4,6 km NK individueel Kamperzeedijk 1 ronde in totaal 4,9 km

2007 - cadetten (13 en 14 jaar) : 14 april 2007 19 mei 2007 20 mei 2007 9 juni 2007 14 juli 2007 28 juli 2007 8 sept. 2007 22 sept 2007

Stepcross Almere ca 10 km cross (4 ronden) Oldenzaal tijdrit 2.3 km tijdrit tevens eurocup Oldenzaal duurwedstrijd 16,3 km duurrace (7 rd) tevens eurocup NK sprint Breda ranking overall van alle 3 sprint afstanden ‘s Heer Arendskerke stepcriterium 11,5 km (5 rd) en 200 m sprint Benningbroek 2 ronden, in totaal 9,1 km NK individueel Kamperzeedijk 1 ronde in totaal 4,9 km Afsluitdijk tijdrit 22 km tijdrit (finish op dijk)

2007 - junioren, senioren en veteranen: 14 april 2007 19 mei 2007 20 mei 2007 9 juni 2007 14 juli 2007 28 juli 2007 8 sept. 2007 22 sept 2007

Stepcross Almere ca 20 km cross (8 ronden) Oldenzaal tijdrit 2.3 km tijdrit tevens eurocup Oldenzaal duurwedstrijd 18 rd (41,4 km), junioren: 7 rd (16,3 km) NK sprint Breda ranking overall van alle 3 sprint afstanden ‘s Heer Arendskerke - 17 rd heren (30 km), 15 rd dames (27 km) en 200 m sprint (met vliegende start) Benningbroek 5 ronden, in totaal 23 km NK individueel Kamperzeedijk 48 km heren (S&V), 38 km dames (S&V), 24 km junioren Afsluitdijk tijdrit 38 km tijdrit

Puntentelling Individuele NAF-cup (landelijke stepcompetitie) De winnaar krijgt 30 punten, nr.2 krijgt 28 punten, nr.3 26 punten, enz. Vanaf 20 punten gaat men per rangschikking maar 1 punt naar beneden. Dus nr.7 krijgt 19 punten. Nr.8 18 punten, enz. Wie de wedstrijd uitstept ontvangt altijd 2 punten. Alle verkregen punten worden aan het eind van het seizoen bij elkaar opgeteld. Twee classificaties worden niet meegeteld. (De slechtste/niet gereden wedstrijden worden afgetrokken van het eindtotaal). Dit jaar zijn er een aantal klassementen: Pupillen = 10 t/m 12 jaar Cadetten = 13 t/m 14 jaar Junioren = 15 t/m 17 jaar

Senioren = 18 t/m 44 jaar Veteranen = 45 + Alle categoriën zijn opgesplits in dames en heren.

De NAF-tour 2007 We hebben een stempelkaart gelanceerd die elk NAF-lid ontvangt aan het begin van elk seizoen ontvangt (als het goed zit de stempelkaart bij dit magazine, evenals de licentiekaart). Of u hebt al de kaart ontvangen bij de eerste steptochten. Na het volbrengen van elke NAF-tour (een tocht met het label NAF-tour) kunt u een stempel bij de finish halen en de gestepte afstand laten invullen. Aan het eind van het seizoen levert u de kaart in (of op de NAF-dag of opsturen naar NAF-secretariaat - kl. benninkstraat 19, 8281 ZV Genemuiden). U wordt vermeld in de nationale steptourranking aan het eind van het seizoen. Het streven is meer van de 232 NAF-leden naar de prachtige steptochten die we hebben te trekken. Want we zien wel steppers maar geen 232. En dat proberen we dus te veranderen door u te stimuleren af een toe een tochtje te bezoeken. We hebben dit jaar veel tochten kunnen toevoegen aan de stepkalender en dus het smoesje "ja maar dat is hier ver vandaan" gaat nu niet meer op. Overal in het land wordt wat georganiseerd. En de zuid Limburgers kunnen hun hart helemaal luchten tijdens de Back to roots waaraan ook in etappes deelgenomen kan worden.

Leuke step-gadet! En iedereen die de kaart inlevert en minimaal aan 5 NAF-tour steptochten per jaar heeft meegedaan, ontvangt een herinnering of een leuke gadget aan het eind van het seizoen. 13

Autoped Magazine nr 1 - 2007


De Nederlandse Autoped Fede 10 april 1987 oprichting Nederlandse Autoped Federatie te Maastricht.

Twee Nederlanders reizen voor de eerste keer naar het WK Stepslee in Finland (namens ons land). Dit op uitnodiging van Finse stepcollege. Tevens is hier het eerste overleg over de internationale zomer stepkalender.

1996 - aantreden voorzitter Gerritjan Beldman 1988 uitgave eerste kalenderboekje. Voorloper AM.

Finse stepper Esa Mononen komt langs op bezoek bij Stepteam Kamperzeedijk. Het eerste internationale stepoverleg komt op gang (mede dank zij e-mail en het web).

1992 - aantreden voorzitter Ben Mes 1988 - aantreden voorzitter Piet Scholte

1987

1988

1989

Eerste NAF-bestuur: Perry Goeman, Sjouke Talman, Piet Scholte Steppers staken wedstrijd Sijbekarspel vanwege ruzie omtrent dispensatie jeugdleden. Een zwart moment in onze sport.

1990

1991

1992

Het steppen is op een dieptepunten beland. De NAF telt nog ca. 30 leden en de meeste Noord Hollandse stepteams zijn van het toneel verdwenen. Op de jaarvergadering ligt de vraag heffen we de NAF op of gaan we door...

1993

1994

1995

1996

1997

NAF-secretaris zet website online met stepinfo in het Engels en Nederlands. Het is de eerste website op het www met informatieve zaken over de stepsport. De site vormt in de beginjaren de vraagbaak voor zowel het steppen in NL als internationaal.

Eerste officiĂŤle internationale stepcompetitie wedstrijd (Wolfsburg Duitsland). Deze wedstrijd is onderdeel van een een reeks van internationale wedstrijden die zomer.

Back

22 november 1997 - Tijdens de NAF jaarvergadering wordt besloten dat de wielmaatrestrictie van 12,5 inch wordt opgeheven.

20 jaar en terug... In dit magazine vindt u een aantal artikelen die terugkijken op de afgelopen jaren. En hoewel 20 geen jubileumgetal is, menen we als NAF-organisatie dat het toch een belangrijke mijlpaal is om te belichten en op te toosten.

Het steppen in Nederland bestaat al veel langer dan 20 jaar. Neem de steptocht Rotterdam Den Hout die viert dit jaar haar 35e editie. Ook de wedstrijden als o.a. Kamperzeedijk en de Afsluitdijk bestaan 25 jaar of langer. Voor dit artikel ben ik de oude getypte stukken en de stoffige vergeelde vellen in gedoken. Uit 1978 kom ik het wedstrijdreglement van de steptour door Nederland tegen georganiseerd door de Kalo Zwolle). Een soort 4-daagse wedstrijd voor teams dat in september 1978 gestept is. Dit in vier etappes Delft-Leiden, Leiden-Amsterdam, Amsterdam-Utrecht en UtrechtWageningen. Kortom vergeten tijden. Verder duikt er uit 1986 een persbericht op van SSBS (Stichting sportevenementen

Nederlandse Autoped Federatie

Benningbroek en Sijbekarspel) waarin deze organisate de stepsport profileert naar de lokale pers toe: "Gaarne willen wij uw aandacht vestigen op een sport in opkomst. Al een tiental jaren wordt het autopetten als wedstrijdsport beoefent en is de laatste jaren sterk in opkomst! Wij kennen individuele wedstrijden, zoals marathons, en wedstrijden voor ploegen, tijdritten en estafettes. In vele plaatsen: Breda, Warmenhuizen, Middenmeer, Mijdrecht, Bovenkarspel, Schagen, Opmeer, Midwoud, Rotterdam, Wognum, Sijbekarspel, Kamperzeedijk, De Weere, etc. En dan nog de plaatsen waar dit door plaatselijke middenstanders/verenigingen wordt georganiseerd, waarvan er enkele proffesioneler georganiseerd mettertijd ook in het officiĂŤle circuit wor14

1998


8

ratie bestaat 20 jaar 25 mei 1998 Zlin (Oost Tsjechië) Internationaal overleg resulteert in oprichting IKSA dat de eurocup wedstrijden vanaf dan aanstuurd. (Andre Visscher en Thijza Brouwer zijn hier namens Nederland aanwezig).

Het NAF-cup team klassement wordt weer in leven geroepen. De nafcup breidt uit met de categorie: veteranen en ook wordt de jeugd breder middels de nieuwe categoriën pupillen, cadetten en junioren.

Het NAF-boekje transformeert naar A4 formaat en heet voortaan Autoped Magazine.

NK sprint wordt weer in het leven geroepen.

1999

2000

2001

Eerste Wereldkampioenschappen Steppen (Pilsen Tsjechië).

2002

2004

2005

2006

Stepestafette Wognum wordt voor de 25e en laatste keer georganiseerd. Het NK estafette verdwijnt daarmee.

2007

2006 - Aantreden voorzitter Gerben Koridon

Europees Kampioenschappen Steppen komen voor het eerst naar Nederland. (Door NAF, Selles Kamperzeedijk en Exion).

NAF-website verhuist (van prive-webadres van de secretaris) naar eigen domein www.autoped.nl

Eerste Europees Kampioenschap steppen ooit (Tsjechië Pilsen).

2003

Helmverplichting in Nederlandse wedstrijden wordt ingevoerd.

NK estafette wordt weer in het leven geroepen na 4 jaar afwezigheid.

IKSA start eigen website www.iksaworld.com Daarmee verliest autoped.nl vanaf dat moment de functie internationale vraagbaak omdat de IKSA-website immers de internationale infotaak waarneemt. Een goede ontwikkeling!

to Roots

... en daarom gaan we Back to Roots

den opgenomen. In oktober van dit jaar zal er zelfs geprobeerd worden tot een landelijke overkoepelende organisatie te komen. Dit jaar organiseren we voor de 9e keer het Nationaal Kampioenschap Autostepraces voor ploegen, dames en heren. Om u een indruk te geven van de snelheid waarmee wordt gereden en te laten zien dat het echt om geen kinderachtige sport gaat het volgende: Het parcours in Sijbekarspel is precies 500 meter lang. Er wordt drie uur lang gestreden door ploegen om het meeste aantal ronden na drie uur. In 1984 en 1985 werden er 167 ronden afgelegd door de snelste ploeg. Dit is 83,5 km en dus 27,83 km per uur. Dit is inclusief het wisselen, het nemen van bochten en het inhalen 15

van deelnemers. U begrijpt dat het op de rechte stukken nog harder gaat. De conditie en de materiaalverbetering gaat nog steeds voort, de verwachtiging is dat het dit jaar nog weer sneller zal gaan! Hopende uw interesse te hebben gewekt, tekenen wij, met vriendelijke groet, C. Tensen (voorzitter SSBS). Deze brief geeft een mooi tijdsbeeld weer van de periode voor de oprichting.

Oprichting van de NAF Diverse notulen kom ik tegen van vergaderingen die uiteindelijk leiden naar 17 januari 1987 in Vianen, de samenkomst van de werkgroep die de stap zet tot daadwerkelijke oprichting van de NAF. Stepteam Bolsward komt in die meeting met een belangrijke note, namelijk een voorstel tot een Super Prestige Trofee. Een allroundklassement waar individuele steppers punten krijgen. >>

AA u ut ot op peedd MMaaggaazzi innee nnrr 11 -- 22 00 0 7


Vervolg artikel 20 jaar NAF

Krantenknipsel uit 1989:

Kortom de huidige nafcup is geboren. Verder wordt er in de oprichtingsvergadering besloten dat de contributiehoogt 10,- gulden per lid en 50,- gulden per organisatie (die een stepevenement organiseert) zal zijn. En op 10 april 1987 is het dan zover, S. Golüke en M.Hilwig (beide uit Maastricht) stappen naar de notaris en ondertekenen de stukken ter oprichting. Het eerste bestuur bestaat uit Perry Goeman, Sjouke Talman (team Bolsward) en Piet Scholte (team Sijbekarspel). Tussen de oude documenten kom ik ook een stensel tegen van één van de eerste edities van de Afsluitdijk. Toen nog een estafette voor teams. Wat me wel opvalt is dat de organisaties in die tijd het best professioneel aanpakten. Grote reglementen, veel uitleg, diverse taken en de zaken waren best goed geregeld.

We moeten het samen doen Vanaf 1989 ging het neerwaards met de stepsport, het aantal deelnemers daalt. De 'staking' bij de wedstrijd in Sijbekarspel heeft onze sport geen goed gedaan. Ook blijkt hieruit maar eens te meer dat we het samen moeten doen en dat het belang van de stepsport voor dient te gaan. Als organisaties (of personen) er niet uitkomen dan geldt de stem van het verstand of gewoon luisteren naar wat de meerderheid van de steppers wenst... De NAF is een brug, een koepel voor alle steppers en teams. Door steppers en voor steppers is nog wel het meeste wat mij zelf aanspreekt in deze organisatie.

Zowel in de beginjaren als ook anno 2007 blijft het een uitdaging om de neuzen dezelfde kant op te houden. Vooral bij het plannen van de kalender komen vele belangen samen en dat is niet altijd zo eenvoudig. Daarom is actief meedenken van alle partijen zeer wenselijk voor het voortbestaan van het steppen als sport. Verder spittend door de NAF-archieven kom vanalles tegen. Losse brieven, overblijfselen van secretarissen voor mij, soms lees ik met glimlach het tijdrovende typewerk van de stepcollege jaren terug. Alles is zoveel sneller geworden met het web, e-mail en sms. Voor mij ligt de keurig getypte ledenlijst van de Bolwarder stepclub uit 1990 die maar liefst 34 leden telt, compleet met adressen namen... Vergane glorie.

Heinekencontract voor 3 jaar Een brief aan het NAF-bestuur uit 1989 meldt een aanbod van de Auto Step Vereniging Opmeer waarin deze vereniging gaarne de toezegging wil dat men het NK estafette steppen naar Opmeer mag halen! De organisatie heeft namelijk

Back to the roots! Om de oude vergane glorie van de meerdaagse tochten in eer te herinneren en de roots van de NAF weer op te zoeken organiseren we in het kader van 20 jaar NAF de 5 daagse steptocht Back to the Roots. Een steptocht over het Pieterpad. Meldt u aan en step alle of een aantal etappes. Zie pag. 42

Steppers startklaar voor steprace Kamperzeedijk (1982)

Nederlandse Autoped Federatie


een deal met de firma Heineken die financiën toezegt als het NK voor 3 jaar naar Opmeer komt... Verder biedt de organisatie dat alle onkosten die de NAF maakt voor het NK voor rekening van A.S.V.O. komen... :) Ook zijn al die huishoudelijkereglementen van al die evenementen prachtig om terug te lezen. In het uitgebreide reglement van de Sint Pieterstepcross staat bij Artikel 17 vermeld: Het is verboden gedurende wedstrijd uit glas vervaardigde voorwerpen op de step mee te nemen. ... Kortom in andere woorden geen bier mee uit de Koko-kroeg de Sint Pieter op? Ook komen vergane evenementen voorbij in de papieren: Drielandentourtocht van 160 km in 2 dagen, de Stepvierdaagse van Zwolle, Sint Jans Klooster, De wedstrijd van Stavoren naar Medemblik, Egmond op z'n Kop, de Zwartemeertocht (en wedstrijd), de Oranjevereniging te Haarlem heeft een estafette georganiseerd, Den Haag, Rijswijk, Hollandseveld, 't Zand, Midwoud, Gramsbergen, Nijkerk en ik kan nog wel even doorgaan.

Kamperzeedijker 5 km rondje). En in 1996 deed GerritJan dat nog eens over (met beter weer) in 450,5 km binnen 24 uur. Inmiddels is ook dat record verbroken door de Fin Alpo Kuusisto. klasseerde rijders naar de B poule en stroomden de 5 beste van de B door naar boven. Dit is vanaf 1993 weer samengegaan in één categorie vanwege het afnemende aantal deelnemers. Doordat we heden ten dage de categoriën in leeftijd indelen krijg je ook een

Recordpogingen da's best gaaf. Een uitputtingsslag maar zeker een mediatrekker en een statement dat onze sport af en toe nodigt heeft. We zitten nog altijd te wachten op de eerste dame die het aandurft. Ook een uurrecord zou in onze sport niet misstaan.

"... Het is verboden gedurende wedstrijd uit glas vervaardigde voorwerpen mee te nemen ..."

Eén auto op de snelweg Heel helder weet ik nog de estafette tijdens EK voetbal... tijdens de finale! We vertrokken met ons team naar Friesland en onderweg kwamen we op de snelweg slechts één auto tegen. Eenmaal in Bolsward was het doodstil op straat, uitgestorven, maar wat een wedstrijd en wat een stepestafette. Eerlijkgezegd mis ik de stepestafettes wel een beetje. Bij de eurocups vindt je soms die stemming wel een beetje terug maar de stepestafettes in eurocups zijn vaak zo kort (bijna gedegradeerd tot een randverschijning). Geen vergelijk met een 3 of 4 uur van Wognum, Opmeer of Sijbekarspel. Ik hoop des te meer dat daarom veel mensen een team samenstellen en deze zomer tijdens de Estafette in Schagen aan de start zullen staan.

A en B categorie in de competitie Vanaf 1990 hebben we een poos een A en B poule gekend in de NAF-cup. Aan het eind van het seizoen degradeerden de 5 laagge17 17

soort poulewerking, echter een klassementsindeling op leeftijd is wel iets eerlijker dan op instroom. Het kwam dan ook een keer voor dat de eerste dame van de B-poule (Diana Meuleman) sneller was dan alle dames in de A-poule en dat is wel een beetje het signaal dat het niet werkt zo'n poule systeem in een te klein veld. Maar het is goed te blijven nadenken hoe we onze stepsport competatief kunnen houden en verder te ontwikkelen. Blader ik verder en kom ik het organisatieplan van het wereldsteprecord van Rudy van Bork tegen. 15 uur steppen op een speciaal gebouwde step door Snel fietsen te Utrecht. De step heeft een poos in de etalage gestaan aan de Amsterdamsestraatweg. Dit 15 uur steprecord bracht stepteam Kamperzeedijk op het idee het eerste 24 uur record aan te gaan, waarbij Gerrit Jan Beldman en Andre Visscher in 1994 maar liefst 383 km stepten op een 12,5 inch step (op

227 ambassadeurs Ik heb jaren terug al eens geschreven dat ik niet met steppen stop voordat het Olympisch is. Wel... nu ik sinds 1997 nauw betrokken ben bij IKSA (het wereld stepplatform) realiseer ik me dat ik nog wel even op het plankje zal staan als ik m'n belofte wil houden. Er komt veel bij kijken bij het ontwikkelen van een sport wereldwijd. Veel werk achter de schermen. En zaken die in andere sporten zo van sprekend lijken komen maar zo niet aangewaaid in het steppen. We moeten niet alleen bouwen aan onze sport maar ook zaken soms afdwingen. Het steppen is wijdverbreid en heeft potentie tot veel meer. De step heeft vele voordelen, we moeten nu afdwingen dat het geaccepteerd wordt in de maatschappij als vervoer en sport. Daar speelt u als NAF-lid een crusiale rol in. U bent één van de 227 ambassadeurs!

groet, Thijza Brouwer (secretaris NAF). Autoped Magazine nr 1 - 2007


Column de steppende schrijver

Ooit goede doelen-moe? Zou dat kunnen, dat je ooit goede doelen-moe raakt? Dat je er echt genoeg van krijgt en denkt: laat iedereen zichzelf maar redden? Ik weet niet hoe mijn ontwikkeling daarin gaat zijn, voorlopig is het in elk geval nog hartstikke leuk om te doen. Het hangt ook maar net van je persoonlijke smaak af, als het je in het leven vooral gaat om zelf een zo groot mogelijk huis en andere privé-bezittingen na te

Als je ook gelukkig bent in een wat kleinere woning

Jan-Pieter van Oosten uit Wirdum – wij kennen elkaar

en het je geluk schenkt ook eens iets aan je mede-

sinds vorig jaar via Lions Club Sneek – die ook zo

mens te geven, ook iets voor anderen op deze wereld

‘gek’ te krijgen was en notabene in zijn allereerste

te betekenen, dan ligt de limiet waarschijnlijk op een

marathon ooit meteen al zo’n pak aantrok. We liepen

andere hoogte. Ieder mens is daarin weer anders. Ik

namelijk verkleed als Peppi en Kokki en noemden

vind het tot dusver leuk mij af en toe in te zetten voor

ons Peppi en Crocci. Die laatste naam vanwege het

een goed doel, enige ‘kieskeur’ is mij daarin ook niet

bijzondere schoenenmerk Crocs waar ik op liep en dat

vreemd, want ik heb de neiging die doelen te com-

merk was in feite onze hoofdsponsor, al hebben wij

bineren met fysieke inspanningen. Althans, als ik er

gelukkig ook een hoop andere sponsoren gevonden.

geld voor binnen probeer te halen.

We mochten helaas niet de hele afstand afleggen vanwege de hitte, kijk voor het hele verhaal op www.

Vorig jaar met de stepijsselmeertocht op het laatste

jvpublicaties.nl/nieuwz.

moment nog geld binnengehaald – ik had ook pas redelijk/behoorlijk laat besloten mee te gaan doen

Ik weet inmiddels dat ik verslaafd ben aan het spor-

– voor Amnesty International, het goede doel achter

ten voor goede doelen, het geeft mij een extra geluk-

de illustere steptocht. Het Elvis-pak was om aandacht

zalig gevoel naast de vertrouwde endorfinen die je als

te genereren en ook omdat het gewoon leuk is. Het is

duursporter aanmaakt. Wanneer ik moe raak van het

inmiddels een beproefd recept geworden.

sporten voor goede doelen? Geen idee. Ondertussen heb ik de step alweer gepakt. Want straks op zaterdag

Niet het Elvis-pak, maar een inspanning leveren in

23 juni wil ik weer meedoen aan de ijsselmeertocht.

ludiek kostuum en daarmee geld genereren. Op 15

Misschien in gewone sportkleren en ik weet nog niet

april dit jaar weer een bedrag binnengehaald, ditmaal

of ik veel puf zal hebben om veel sponsoren binnen

bij de marathon van Rotterdam. Omdat hierbij de

te halen – ik weet ook niet wanneer zij goede doelen-

voorbereidingstijd langer was ook meer geld binnen

moe zijn – maar dat zien we dan wel weer. Ik heb

kunnen halen. Voor een lokaal project ditmaal, een

in elk geval weer een leuk doel om voor te trainen

zeilvakantie voor kinderen met hartafwijkingen op het

Houdoe en tot ziens, oant sjen!

Sneekermeer, straks op 15, 16 en 17 juni.

de steppende schrijver

streven dan is je limiet waarschijnlijk eerder bereikt.

Johan Vogelzang En uiteraard, in ludiek pak. Met – wellicht nog mooier

Steppende schrijver

– nog iemand die zich in zo’n pak hees. Samen met

www.jvpublicaties.nl

Nederlandse Autoped Federatie

18


Een Gelderse step formatie gelanceerd

Winaars Op Weg? Dit voorjaar is de stepteam Heerenveen als vereniging van start gegaan. Ook stept er wekelijkse een groep in Utrecht. Echter daar blijft het niet bij, want ook in de Gelderse valleien borrelt het. De handen zijn ineen geslagen en tijdens de cross in Almere bleek al dat de nafcup een stepteam rijker is... Onder het genot van een gluhweintje bij een vuurkof tijdens de fakkeltocht in Kampen was het Gelderse moraal hoog. Ideëen vormden zich en de handen zijn sindsdien ineen geslagen. Tijdens de eerste cross in Almere, de nafcup-opener van het seizoen, bleek een waar leger aan WOW-steppers te staan. (Winnaars Op Weg).

natuurlijk Connie Renshof die ook aan de brainstomwieg van WOW stond schaart zich onder deze Gelderse formatie. Kortom dames èn heren, en er zit best snel volk tussen. De meeste leden komen uit de omgeving van Arnhem. En een club functioneert vaak ook alleen goed als je een duidelijke thuisbasis hebt. Gelderland is immers best groot.

Moeten de andere stepteams zich zorgen gaan maken?

Vanuit de NAF hebben we de goede hoop dat de naamgeving van het team, namelijk Gelderland, niet mogelijke initatieven van overige steppers in Gelderland in de weg zal staan.

Het nieuwe team duikt van niets op 2 de nafteamtop binnen. Met solide rijders als Marco Grevel en Marc Ypma is er altijd garantie voor punten. Ook Linda Grevel en de nieuwe Naffers Albert Klompmaker en Peter Taai sluiten aan en zeer recent zijn ook Wyke Veldhuis en Marcel Vliet aan het WOW-team toegevoegd. En

Gezamelijk trainen en een goed jeugdbeleid kan vaak alleen als je een club hebt die ook in de buurt zit. Het moet wekelijks af te reizen zijn als je een training wilt bezoeken. Dus we hopen dat er meer teams in steden of

plaatsen in Gelderland opgericht zullen worden. Want alleen met dat fundament is er toekomst. En uiteraard geldt dat ook voor de overige gebieden in het land. We harstikke blij en trots in de sport dat er wederom een nieuw stepteam bij komt, en eentje dat ook zeker de strijd aangaat. En dat levert alleen maar meer spektakel in de NAF-cup. Bovendien pakken de 'WOWers' het goed aan want ook deze club neemt de stap naar vereniging. Een website is inmiddels online gezet. www.feelgoodforyouandme.com/WOW En er wordt druk nagedacht over kleding. Met bedrijven als Viking Outdoor en Stepforward binnen de gelederen moeten er potentiële shirtsponsoren aanwezig zijn toch? lijkt ons... Ook meetrainen? Stepteam WOW traint op zondag vanaf de praets in Arnhem (info@step-forward.nl) op dinsdag vanaf kdv Okidoki in Wageningen (marco@stept.nl) en op donderdag in Doesburg (info@vikingoutdoor.nl).

Advertentie

Stepverhuur Recreatieve steparrangementen Zakelijke steparrangementen Stepclinics Maatwerkopdrachten

www.step-forward.nl 19

De Praets 15, 6841 HD Arnhem / tel. (06) 47902862 / info@step-forward.nl

Autoped Magazine nr 1 - 2007


4 NAF voorzitters aan het wo De Nederlandse Autoped Federatie bestaat 20 jaar en in dat kader hebben we vier NAF-voorziters gevraagd

Piet Scholte

een stukje te schrijven in dit magazine. Piet Scholte (1988 - 1992), Ben Mes (1992 - 1996), Gerrit-Jan Beldman (1996 - 2006) en de net aangetreden NAF-voorzitter Gerben Koridon (2006 en verder).

Oud-NAF-voorzitter Piet Scholte: Ik zal me even voorstellen voor hen die me nog niet kennen ; Piet Scholte uit Sijbekarspel. Ik ben mede oprichter van de N.A.F 20 jaar geleden. Het eerste jaar als wedstrijdleider en het in kaart brengen van wedstrijden. Daar was toen behoefte aan omdat er diverse wedstrijden op dezelfde dag weren gehouden. Om iedereen de gelegenheid te geven om aan al deze wedstrijden mee te kunnaen doen was het van belang dat een ieder wist waar en wanneer er een wedstrijd was. Ik heb er toen veel werk aan gehad bellen en overleggen met alle organisaties. Het is toen gelukt om elke vereniging en organisatie op één lijn te krijgen zodat er elke week maar één wedstrijd gehouden werd. Er werden regels opgesteld waarmee we iedereen op één lijn wilde krijgen zodat duidelijk was hoe een wedstrijd gereden diende te worden. Na het eerste jaar van proefdraaien hebben we toen een jaarvergadering gehouden en alles geevalueerd. Als ik het me goed herinner was toen iedereen die lid was ook aanwezig. Met het bestuursverkiezing werd duidelijk dat iedereen vond dat ik voorzit-

Nederlandse Autoped Federatie

ter van de N.A.F moest worden. Deze functie heb ik ca. 5 jaar bekleedt waar na ik het stokje heb overgedragen aan Ben Mes. Ik heb in die vijf jaar veel meegemaakt, heel veel leuke dingen veel lol beleeft Elke wedstrijd was het weer feest. Het bestuur heeft er veel aan gedaan om de N.A.F in de belangstelling te brengen dat viel niet mee toen om de media te bereiken zo dat er wat in de krant en op tv kwam. Moest daar veel overredingskracht voor hebben. Maar het lukte toch. Zelfs de BRT heeft een hele dag opnames gemaakt van de Step-Elfstedentocht. En hebben daar wel 10 minuten van uitgezonden. Ik ben blij dat de N.A.F anno 2007 nog bestaat en dat het op dit moment groeit. Mijn complimenten aan alle bestuursleden die na mij zijn gekomen en de N.A.F voortzetten op de manier die we bij de oprichting vast gesteld hebben. Een bond met en voor de leden daar waar ieder zijn woord kan doen en er ook naar geluisterd wordt. Ik ben zelf niet meer een actieve stepper door omstandigheden, maar ik organiseer nog wel elk jaar de steprace van Benningbroek. Alwel ik hoop dat

er hiervoor een opvolger (of een stepteam) zich meldt die de organisatie en aansturing van me wil overnemen. Aan N.A.F bestuur en leden: ik hoop dat jullie nog veel jaren zo door kunnen gaan en dat de stepsport eens een doorbraak mag vinden in de media.


oord Oud-NAF-voorzitter Ben Mes: Zeer verrast was ik met het fijt dat Thijza Brouwer mij laatst belde met de vraag of ik als één van de oud-voorzitters van de NAF een stukje wilde schrijven voor deze jubileumuitgave. Uiteraard wil ik, ondanks het feit dat ik al jaren het steppen niet meer volg graag aan dit verzoek voldoen omdat ik in de tachtiger jaren van de vorige eeuw (lijkt echt oud zo) een heel leuke tijd heb beleefd waar ik met veel plezier op terugkijk.

Ben Mes

Hoe raak je met het stepvirus besmet? In die jaren ging de estafette, “De twee uur van Sijbekarspel” voor ons toenmalige huis langs en dit was voor een aantal buren o.a. Piet Scholte en ondergetekende het sein om voor de gein ook eens mee te gaan doen. Dit was het begin van de volgens mij stepploeg de Tijgerboys. Na Sijbekarspel hadden we de smaak zo te pakken dat we aan meer wedstrijdjes mee gingen doen. In die periode is ook de NAF opgericht. Aangezien ik zelf de soms vervelende eigenschap heb om graag het maximale uit mijn mogelijkheden te halen ben ik toendertijd overgestapt naar de stepploeg Kool. Dit was in die tijd samen met de ploeg WG uit Schagen de steptop van Nederland. Menig spannende estafette werd toen door ons op het scherpst van de snede uitgevochten. Inmiddels bestond de NAF onder voor-

zitterschap van Piet Scholte een aantal jaren, maar helaas ging het niet zo goed met het steppen. Vele organisaties van evenementen gaven de pijp aan Maarten mede vanwege het feit dat de deelname naar een dieptepunt was gezakt. Het toenmalige bestuur gaf daarom te kennen geen mogelijkheden te zien het tij te keren en trad tijdens de jaarvergadering af. Sjef Schilder, Chris Dodeman, Gerrit Jan Beldman en ondergetekende vonden dat de NAF toch moest blijven bestaan en zijn toen in het bestuur gegaan. Een moeilijke periode volgde, maar na een aantal moeilijke jaren kwam er uit de rest van Nederland toch weer animo voor het steppen en begon de NAF weer langzaam te groeien.

21

Ikzelf was inmiddels gestopt met actief steppen en besloot omdat ik ook merkte dat mijn betrokkenheid minder werd mijn functie beschikbaar te stellen en werd als voorzitter opgevolgd door Gerrit-Jan. Inmiddels heb ik, bijna 51 jaar oud andere hobbies opgepakt. Het gaat nog steeds op wielen al zijn de 12,5” vervangen door 17” wielen, ik rommel wat met Kreidlerbromfietsen, restaureren, sleutelen en toeren. Na 10 keer een Elfstedentocht op de step te hebben gereden doe ik hetzelfde rondje nu maar op de brommer. Ik hoop dat iedereen in de toekomst evenveel plezier aan het steppen mag beleven dan dat ik heb gehad en wens de NAF veel success in de toekomst. Met vriendelijke groeten Ben Mes Oud NAF-voorzitter

Autoped Magazine nr 1 - 2007


Gerritjan Beldman

4 NAF voorzitters aan het woord Oud-NAF-voorzitter Gerrit-Jan Beldman: Tien jaar terug kijken als oud-voorzitter van de NAF en de belangrijkste dingen op schrift stellen is niet zo eenvoudig. Maar ik zal een poging doen. Tijdens de ledenvergadering, waarin ik als voorzitter werd gekozen, waren er nog al wat negatieve geluiden te horen. De NAF heeft de langste tijd gehad en het heeft geen zin meer. Het bestuur dacht er toch anders over en ging nog harder aan het werk om met een paar nieuwe bestuursleden er wat van te maken. Succesvol, dat mogen wij wel zeggen als we kijken wat de NAF nu is. Tevreden? Nee! Het had altijd beter gedaan kunnen worden.

Twee belangrijke zaken hebben bijgedragen aan wat de NAF nu is. Dat is in de eerste plaats het vrij geven van de wielmaat. In mijn stepleven is dat vier keer veranderd. Van vrije wielmaat, naar driekwart, naar 12,5 inch en nu is de wielmaat weer vrij. De uitzondering is zoals iedereen weet de Elfstedentocht. Toen de wielmaat weer vrijgegeven werd

2006 steprace Kamperzeedijk

Nederlandse Autoped

kon ik de mail om stepframes te bouwen op zolder leggen, want steps waren vanaf dat moment in de winkel te koop. Een goede zaak! Iedereen die wil kan nu ook steppen. Het steppen is niet meer een lokale aangelegenheid maar overal in het land wordt er gestept.

1994 wissel tijdens Breda Eindhoven

In de tweede plaats is het starten van de website een enorme stimulans voor de vereniging geweest. www.autoped.nl een gouden greep! Naamsbekendheid dat stond elke bestuursvergadering op de agenda. In de afgelopen tien jaar hebben we alles gedaan wat mogelijk was om de Naf onder de aandacht van de mensen te brengen. Hoeveel folders er verspreid zijn, ik durf geen gok te doen. Contacten met de pers. Televisie, radio of kranten we maakten overal gebruik van. Zelfs bij de aankoop van een step is er in sommige winkels al een folder beschikbaar. Ook de NAF-tent en de NAF producten zorgen er voor dat onze club in de schijnwerpers blijft.

Gegroeid naar ruim 200 leden. Tevreden? Ja en nee. Als ik kijk naar tien jaar terug dan ben ik erg tevreden. Maar toen wij zes jaar geleden met de NCS in zee gingen en een vijf jaren plan opstelden had ik de stille hoop dat we zouden doorgroeien naar 500 leden. Maar wie weet! Nieuwe verenigingen zijn ontstaan en oude stepclubs zijn verdwenen. Zoals dat ook met de steppers gebeurd, bekende gezichten verdwijnen en je komt weer nieuwe mensen tegen.

1997 intern Twee Naf fe ation ale st rs doen m eprac e in H ee aan de elsink 1e Federatie i.

1996 steprace Hoogeveen Maastricht en Wognum ik denk er nog vaak aan met weemoed aan terug. Loodzwaar maar wat waren het prachtige wedstrijden Precies tien jaar geleden kwamen een aantal steppers van een stepclub uit Helsinki op bezoek bij stepteam Kamperzeedijk en werden internationale contacten gelegd wat uiteindelijke tot gevolg had dat de internationale stepbond werd opgericht. Dan doet het je goed wanneer er bij een internationale wedstrijd in Nederland, Finnen, Duitsers. Italianen en Tsjechen aan de start staan. Laten wij echter niet te lang achterom kijken. Maar, vooruit. Oud NAF-voorzitter Gerrit Jan Beldman.

22


We staan aan de

vooravond

Gerben Koridon

... van een mooie periode NAF-voorzitter Gerben Koridon: Momenteel hebben we een fantastische groep vrijwilligers die de commissies en het bestuur vormen en die samen de NAF naar een hoger plan wil trekken. Het is toch prachtig om met zo’n groep te mogen samenwerken en nieuwe ideeën uit te werken. Naar mijn mening staan we aan de vooravond van een heel mooie periode in de stepsport. Deze kans om hieraan deel te nemen kon, mocht en wilde ik me niet voorbij laten gaan. De slogan “steppen; sport vervoer en fun ineen” is zo raak. Het grootste deel van de NAF bestaat uit recreatieve rijders. Dit zijn steppers (en uiteraard bedoel ik daar ook stepsters mee) die puur voor de lol, de gezelligheid en voor de conditie steppen. Deze mensen zijn onmisbaar. Deze groep is de levensader van de sport. Uit deze groep komen de steppers die wel eens wat meer willen, zich willen verbeteren. Die zien we verschijnen op de (NAF) wedstrijden. Steppers die heel goed presteren worden winnaar. Maar voor die winnaars is het niet genoeg om te winnen, en gaan hun krachten meten in het internationale veld. En zo is de internationale sport geboren.

23

De Nederlandse Autoped Federatie is daarin uniek. Er is geen buitenlandse stepbond die zo’n gezonde opbouw van leden heeft. De meeste overige steplanden focussen zich (bijna) uitsluitend op de topsport en hebben weinig interesse in de recreanten. Hierdoor ondermijnen ze hun eigen voortbestaan, want de aanvoer van nieuwe toppers hapert. Er zijn landen die dit probleem erkennen, maar niet goed weten dit probleem op te lossen. De NAF heeft daarin een voorbeeldfunctie. Eén van de projecten dat met veel interesse is gevolgd (ook van uit het buitenland), is de Opstepdag. De NAF tracht hiermee een grotere bekendheid te krijgen en uiteraard ook meer leden te werven uiteindelijk.

staan bijvoorbeeld hoog op de verlanglijst. De ideeën zijn er en nu gaan we ze stap voor stap oppakken. Het doel is dat de stepsport over vijf jaar een 'kwaliteitssport' is geworden, waarin iedereen nog steeds op zijn/haar eigen niveau plezier beleeft. Steppen is fun, laten we dat niet uit het oog verliezen. Met vriendelijke groet, Gerben Koridon (NAF-voorzitter)

We kunnen dus rustig zeggen dat het steppen in de lift zit. Het gaat niet zo heftig als ooit het skaten en momenteel Nordic walking, en dat is alleen maar positief. De groei die we nu doormaken kunnen we als organisatie bijhouden en daardoor kunnen we onze service en diensten naar onze leden garanderen. Onze service en diensten moeten worden uitgebreid. Een trainersopleiding en een kwaliteitsnormering voor evenementen

Autoped Magazine nr 1 - 2007


Friesla

Eerste Rotstergaat Rotstergaat-steprace g -steprace p een feit Een aantal fanatieke rijders zullen wellicht wat nerveus worden; Hebben we een wedstrijd gemist? Ja en nee. Nee je bent nog geen NAF-cup punten misgelopen, maar wel een pracht van een kans om het stepjaar goed te beginnen. Een mooie wedstrijd, gaat nog niet om de knikkers, puur voor de fun. Ook een goede gelegenheid om te zien hoe de concurrentie de winter is doorgekomen. En vooral een pracht kans om eens lekker in het zweet te werken. Dat was althans mijn mening toen ik me opgaf voor deze wedstrijd. Maar toen ik me meldde bij de inschrijftafel, begreep ik al dat zweten niet echt de optie was. Het was bijna een van de koudste dagen van deze winter. Voeg daarbij een stevige bries van ca windkracht 6 en alle ingrediĂŤnten voor een fijn rondje afzien waren aanwezig. Stepteam Heerenveen is het jongste aanwinst in steppend Nederland. Erg blij dat in deze mooie provincie weer een actieve club aanwezig is. Het team heeft best wel ambities wat betreft het organiseren van evenementen. Dit evenement was dan ook een proef om ervaring op te doen.

Het concept was simpel, maar doeltreffend; meeliften op de looptraining van de atletiekvereniging. Niets mis mee, scheelt een boel geregel. Daarbij was het parcours prima. De start was ietwat rommelig, omdat op een parkeerplaats werd gestart die ook gebruikt werd door wandelaars en leden van de atletiekvereniging. Ook waren er steppers die niet zo strak op de tijd hadden gelet en te lang bij de inschrijf tafel waren blijven hangen. Na de start ging het hard en al snel was het deelnemersveld een langgerekt lint. Het tempo lag hoog, mede door de stevige wind in de rug. De route was goed aangegeven met bordjes. Als dit een echte NAF-cup race zou zijn, zou het verstandiger zijn om op een paar kruisingen iemand neer te zetten die de deelnemers de weg wijst. Het risico dat deelnemers in het heetst van de strijd een bordje missen, is dan iets te groot. Wel heel erg prettig waren de bordjes langs de weg met daarop de reeds afgelegde afstand. Deze stonden verrassend nauwkeurig. Als je een stuk de wind in de rug hebt, kom je op een moment dat je er tegen in moet. Volgens de wet van Murphy, is dat natuurlijk op een moment dat je een kaarsrechte weg inslaat. Heerlijk, een paar kilometer vol tegen de wind in beuken. Gelukkig kon ik een beetje in de luwte van mijn teammaatje rijden (bedankt Rik), waardoor dit niet die martelgang werd waar ik bang voor was. Zoals min of meer verwacht, was Martijn Dashorst de sterkste in een tijd van 0:38:14. Toch was zijn overmacht niet zo groot, want hij werd op de hielen gezeten door Arend van der Velde die slechts 14 seconden moest toegeven De snelste dame was Wenda Zuiddam in een tijd van 0:40:53 en was daarmee slechts 5 seconden langzamer dan de nummer 3 bij de heren: Edwin de Groot. Nanda Cusiel en Nathalie Visser werden resp 2e en 3e in een tijd van 0:52:06.

Krantenknipsel

De finishzone was voorzien van alle gemakken: tijdwaarneming, fotografen, drinkpost (met koek). Mede door de wind en lage temperaturen bleven de steppers niet hangen, maar vluchtten richting kantine van de atletiekvereniging. Al met al een leuke wedstrijd. Hier en daar nog wat verbeterpuntjes, maar dat maakte de lol niet minder. Stepteam Heerenveen is het jaar goed begonnen.

Met vriendelijke groet, stepredactie Nederlandse Autoped Federatie

24


2006 Peter Visser

2006 Mario Reijne

2006 Theo van Wel

2006 Dick Klooster ooster

De cracks van weleer zijn terug!

Peter, Mario, Theo en Dick staan weer op de step

En ook Elfstedentopper Mario Reijne liet ook zijn gezicht al eerder zien tijdens een IJsselmeerronde. Ook Mario waagde zich weer aan enkele stepwedstrijdjes.

O.a. in Benningbroek en Kamperzeedijk. Sinds 2006 hebben we de nafcup stepcompetitie uitgebreid met de veteranen categorie! En mogelijk brengen deze heren overige oud-steppers op een idee zodat we nog meer verloren cracks terug kunnen verwelkomen in onze fantatische sport! Want steppen verleer je niet en het is nog net zo leuk als vroeger. Het is bemoedigend te zien dat deze vier heren ook hun kroost op de plank hebben gezet. Beide dochters van Mario zien we af en toe bij de wedstrijden een bekertje meepakken, ook Linda (de dochter van Theo van Wel) stepte in september mee bij het NK junioren en

belande op het podium. Alice Klooster de 12-jarige dochter van Dick is recent toegevoegd in de NAF-ledenlijst bij de pupillen. Alice is nu lid van stepteam Selles Kamperzeedijk en dus zullen we haar mogelijk bij de toekomstige wedstrijden aan de start zien. En Peter Visser's zoon zagen we vorig jaar al voorbij vliegen in ĂŠĂŠn van de teams tijdens de estafette in Schagen. Kortom we zijn er uit, het zit 'm in de genen. Omdat dit jubileum nummer ook naar veel oude stepclubs gestuurd wordt nodigen we bij deze oudsteppers uit de step van zolder te halen en zich te laten zien! www.autoped.nl

Drie LEEF beurzen met dank aan alle helpers! We hebben dit voorjaar met de NAF infostand op de LEEF beurs in Zwolle, Hengelo en Arnhem gestaan. Totaal 12 beursdagen. Dit was alleen mogelijk door de inzet van een aantal NAF-leden die bereid waren om een dagje of avond van hun vrijetijd in te zetten voor het NAF-standwerk. We willen deze leden: Erik, Marwine, Roy, Tom, Albin, Saskia, Vincent, Paul, Ton, Gerben, Peterina, Rik, Arnold, Eric, Hermien, Roel, Pieter-Jan, Hannie, Marco, Ad en Thijza bedanken (en iedereen die we vergeten zijn te noemen). Zonder jullie kunnen we dit belangrijke PR werk niet doen voor onze sport! Ook bedanken wij Gooiker Step Trading, Stepforward en Thyza steps voor het lenen van steps tijdens de beurzen. 25

Autoped Magazine nr 1 - 2007

Ook meehelpen op een beurs of event surf naar www.autoped.nl/naf

De cracks van weleer zijn terug. Tijdens het afgelopen NK individueel zagen we twee bekende oudsteppers terug in het veld. Peter Visser en Theo van Wel hadden de steps van weleer afgestoft en stepten gewoon weer mee alsof de jaren stil waren blijven staan. Ook Dick Klooster is een paar weken terug op training van de club Kamperzeedijk gesignaleerd? Hij stepte aardig mee met de jonge garde en bleek zijn snelheid nog niet kwijt te zijn.


Steppen op de Faröer Ergens hoog in de Atlantische Oceaan, tussen IJsland en Noorwegen, maar dichter bij het eerste, ligt een groep eilanden, waarover we vrijwel nooit wat lezen of horen. Een kleine archipel van 18 eilanden, samen zo groot als Noord Holland. Føroyar of schapeneilanden. Faröer schijnt het in het Nederlands te heten.

Met de Norröna, een kasteel van een schip, gingen mijn vrouw en ik uit Hanstholm, noord Denemarken, op weg, de step en fiets in een hoekje op het autodek en wij naar de zesperoonscabine, een paar etages lager. Het varen was saai, ondanks de goede eetzalen, restaurants e.d. en duurde anderhalf etmaal. Op de boot werd Føroyar bier geschonken en dat is, naast prijzig, van geweldige kwaliteit, hetgeen bij ons een konflikt veroorzaakte tussen enerzijds onze Hollandse zuinigheid en anderszijds de poging om van wat lekkers te genieten. We zijn wat tussen beide in blijven hangen. Tja, als we een tweepersoonscabine met zicht op zee hadden genomen, hadden we misschien meer tijd in de cabine doorgebracht, maar daarmee was de reis dan zeker niet goedkoper geworden. Misschien prettiger! Hoewel we oorspronkelijk van zins waren om ‘bed and breakfast’ te gaan doen, was het ontbreken van een tijdig antwoord van de kant van de Tourist Office er de oorzaak van, dat we al voor de reis

Trektochten op de step Niets is mooier. Hierboven op de foto Jaap Vlaming houdt even pauze op 500 m. hoogte tijdens een step/fietstocht over de Føroyar-eilanden (samen met zijn vrouw).

hadden besloten om op de camping van Tórshavn, de hoofdplaats, te gaan staan en als het echt te koud zou worden, om dan andere accomodatie te zoeken.

Føroyar schapen op het menu Aangekomen op de camping, op een stralend zonnige ochtend, kregen we te horen: “Jullie treffen het. Hier hebben we net drie weken mist gehad”. Nou, wij hadden vijf dagen prachtig weer, met temperaturen tussen 15 en 20 graden. Op deze camping was een kleine keuken aanwezig, waarin je zelf kunt koken. We aten een paar keer in de stad en een paar keer op de camping. Hoewel bij de Faröer veel vis wordt gevangen, ligt er nauwelijks wat in de supermarkt. Wel diepvriesvis uit Noorwegen en walvisspek uit Noorwegen. Aan vlees is alleen importvlees aanwezig, ondanks de aanwezigheid van tienduizen-

"... Tussen IJsland en Noorwegen, midden op de Oceaan met altijd de zee in het vizier ..." den Føroyar schapen, een ras dat stamt van dieren die door de Noormannen zijn meegenomen bij hun vestiging op de eilanden. Er wordt klaarblijkelijk weinig verkocht; de meeste mensen vissen en slachten voor eigen gebruik en verkopen de eigen producten niet. De bevolking is tamelijk gesloten. Nooit

Nederlandse Autoped Federatie

zul je merken dat iemand het vreemd vind dat er zomaar een step door de stad rijdt, ook al heeeft men er waarschijnlijk nooit eerder één gezien. Een verkennend rondje door de stad bracht ons bij het oude centrum, vlak bij de haven. Onmiskenbaar Scandinavisch, maar toch ook erg Faröers, met die fraaie grasdaken en fris geschilderde, dan wel donker houten huizen. Er zijn wat bomen in de stad, maar dat zijn ingevoerde exemplaren. Oorspronkelijk was de vulkanische eilandengroep boomloos. Buiten de stad zijn vrijwel geen bomen te zien; veel rots met spaarzame, grasachtige begroeiing en hier en daar wat kleine landjes. Bijna alleen grasland, met hier en daar een heel klein hoekje aardappelen. Naast rabarber (waar ik als rabarberfreak natuurlijk meteen naar keek) de enige groente die hier wordt geteeld.

Ongeacht waar je de stad uit stept, de weg leidt vrijwel recht omhoog. De goede asfaltwegen zijn nog niet zo lang geleden aangelegd en er lijkt alleen rekening te zijn gehouden met autoverkeer. Met de step kun je niet zoveel kanten op, want de weg naar Vestmanna leidt na 22 km door een nauwe, niet verlichte 26


tunnel. Mijn nachtblinde vrouw gaf al na enkele tientallen meters aan, dat dit een voor haar onbegaanbare weg was. En dan is verdergaan niet leuk, dus zijn we na nog een aantal kilometers naar het oosten te zijn gereden, maar weer teruggegaan naar Tórshavn. Zowel heen als terug moet je dan van zeeniveau naar ruim 500 meter hoog, onder rotsen van bijna 800 meter langs, hetgeen er best indrukwekkend uitziet, weer terug naar zeeniveau aan de andere kant. Eigenlijk hadden we nog 17 km verder naar het noorden gewild, waar een brug het eiland Streymoy verbindt met het eiland Eysturoy. Deze brug wordt wel genoemd ‘de enige brug over de Atlantische Oceaan’. Maar na een paar kilometer ontdekten we dat wat we zagen, eigenlijk alleen maar meer van hetzelfde was; we nog een terugtocht over de bergen van 500 meter hoog hadden en dat het dan wel erg laat ging worden. Dus gingen we maar weer terug.

Met de zee in het vizier De weg van Tórshavn naar het westen is een heel mooie. Eerst omhoog naar 300 meter hoogte of iets meer. Dwars over het eiland Streymoy, waarbij opvalt, dat ongeveer 100 meter nadat je aan de ene kant de zee uit het oog bent verloren, je die aan de andere kant al weer ziet. Nergens schijn je op de Faröer verder dan 3 km van de zee af te zijn, als je op de weg rijdt. Dat maakt het ook zo bijzonder; midden op de Atlantische Oceaan te rijden, met de zee altijd in het vizier, maar er wel ver boven te rijden. En zo gauw de westkant van Streymoy in beeld komt, zo snel kijk je ook tegen de twee eilanden voor de kust aan; gepolijst door duizenden eeuwen regen en wind, als kunstwerken van de hand van een niet altijd zo gemakkelijk begrepen Meester. Koltur aan de rechterkant, tamelijk vlak met aan de noordkant een oprijzende rots van bijna 500 meter hoog en Hestur, dat als een reusachtig paard van ruim 400 meter hoog in het water voor de kust ligt. De weg daalt daarna vrij snel langs de kust, om na enkele kilometers uit te komen bij het dorpje Kirkjubøur.

27

Karakteristies straatje (gerestaureerd) in Oud Tórshavn. Het is nog aardig remmen om op tijd stil te staan, want de weg houdt hier meteen op. Rechts aan de kust het oudste kerkje van het land, de St Olavkerk, (naar Olav II, die het Christendom in Scandinavië invoerde) uit 1111, recht vooruit een prachtige oude Noordse boerderij, die maar ietsje jonger is dan het kerkje. Nog steeds is deze boerderij bewoond en het schijnt daarmee in Europa de boerderij te zijn die het langst permanent is bewoond en in functie is. Erachter de ingepakte ruïne van de Kathedraal van Kirkjubøer, waarvan de bouw is begonnen in 1269, maar nooit voltooid is. Na de overgang van de Faeröer, als deel van Denemarken, naar het Lutheranisme, is er niets meer aan gedaan. Een storm in 1772 verwoestte één van de muren. Sinds een jaar zijn ze ingepakt, om verder verval tegen te gaan. Hoe de restauratie moet gaan verlopen, geeft zelfs de toelichting bij de kerk niet aan. En achter het dorpje rijzen meteen de bergen weer op tot meer dan 300 meter hoog. Hier ergens is een latere koning (Sverre) van Noorwegen mogelijk geboren, maar zeker opgegroeid, in de nabijheid van de bisschop. Wij leren niets van de Scandinavische geschiedenis, dan alleen de invallen van de Noormannen, waarbij de indruk wordt gewekt dat het allemaal dieven en rovers waren, maar het lijkt erop dat we daarmee het grootste deel van de Noormannen wat tekort doen. We zouden in het vijfdaagse verblijf best

nog wat verder hebben kunnen rondrijden of met de bus of een boot andere eilanden hebben kunnen bezoeken, maar we hebben er voor gekozen om vooral het gebied rondom de hoofdstad zo goed mogelijk te bekijken, in plaats van wat sneller over grotere afstanden rond te reizen. Die keuze werd mede ingegeven doordat ik, op weg naar Kirkjubøur onder het steppen heel veel aandacht had voor de vegetatie en even niet zag dat het smalle weggetje naar links ging. Gevolg was dat ik met step en al drie meter naar beneden kletterde en beide knien inwendig nogal beschadigde, waardoor later het steppen toch wel een stuk moeilijker werd. >>

Oude boerderij (met oorspronkelijk wapen) in Kirkjubøur.

Haven voor kleine bootjes in Tórshavn.

Ruïne Kathedraal, links St Olavskerk, achter de eilanden Hestur en Koltur.

Autoped Magazine nr 1 - 2007


www.stepshop www. stepshop.nl .nl De grootste online stepwinkel van Nederland! De nieuwe Kickbike Sport G4 is leverbaar in de framekleuren zwart en rood. Deze Kickbike is uitgevoerd met een ultra laag board (tot 8 cm instelbaar), geïntegreerd verlagingsset, verstelbaar stuur, 2 V-brakes, supersterk frame, lang board (tot schoenmaat 48), race velgen en sterke standaard.

Adviesprijs € 339,- incl. btw De Sport G4 is te upgraden met diverse Racer-packs vanaf € 25,-

De nieuwe Kickbike Cross G4 is leverbaar

board (tot schoenmaat 48), race velgen,

in de framekleuren zwart en groen.

geveerde voorvork en sterke standaard.

Deze Kickbike is uitgevoerd met een

Adviesprijs € 399,- incl. btw

ultra laag board (tot 9 cm instelbaar), geïntegreerd verlagingsset, verstelbaar

Voor dealeradressen, kijk op

stuur, 2 V-brakes, supersterk frame, lang

www.steptrading.nl of www.kickbike.nl

Gooiker Step Trading - tel. 074-2919903 - Berfloweg 192, 7553 JV Hengelo 28 info@steptrading.nl | www.steptrading.nl

Nederlandse Autoped Federatie


Vervolg steppen over de Faröer

Eén camping? Het heeft ons erg verbaasd dat er zo moeilijk voldoende toeristische informatie over de Faröer te krijgen was en we zijn ervan uit gegaan dat er vermoedelijk maar één camping zou zijn. In de praktijk waren er veel meer, al zijn ze wat armelijk uitgerust. In 2007 is de site van het toeristenbureau aanzienlijk vernieuwd en biedt nu meer en betere informatie. Ook geeft een site een overzicht over de campings van het land en blijken er 13 campings voor tenten te zijn. Het land is daarmee, zeker voor wat betreft de vier

St Olavskerk.

grootste centrale eilanden, voor steppers goed door te trekken. Voorwaarde is wel dat men een goede lamp mee moet nemen om de soms kilometerslange en vooral aardedonkere tunnels door te kunnen trekken. Naast campings zijn er minstens vier jeugdherbergen op de Faröer. Wij hadden vijf dagen mooi weer; veel zon en af en toe wat wolken. En soms wat nevelflarden om van de foto’s sprookjesachtige plaatjes te maken. De kans op zoveel mooi weer schijnt niet zo groot te zijn; er wordt gesproken over de mogelijkheid om vier seizoenen per dag door te maken op de eilanden. De Faröer is een fascinerend land, eigenlijk niet goed met iets anders te vergelijken, of het zou met de Shetland eilanden moeten zijn. En misschien met IJsland. goed met iets anders te vergelijken, of het zou met de Shetland eilanden moeten zijn. En misschien met IJsland.

Camping van Tórshavn. Prachtig uitzicht over de zee en eilanden (als het helder is).

groet, Jaap Vlaming

Gramsbergen 23 juni 2007

Steppen tijdens de “Sallandse Grenstocht” De Sallandse Grenstocht wordt voor de 9e keer georganiseerd. Het is een vrije skeeler, fiets en nu in 2007 tevens steptoertocht langs grens en Vecht over mooie wegen. U kunt uw eigen tempo rijden, en iedereen, jong en oud, kan hieraan meedoen. De afstand bepaalt u zelf. De te rijden afstanden zijn rondes van 11, 37 of 50 km met een maximum van 100 km. De ronde van 37 en 50 km gaat het grootste gedeelte door Duitsland. Om 9.30 uur wordt het startschot gegeven voor deze prachtige toertocht. De route voert u langs prachtige landelijke wegen, het landschap is zeer afwisselend, boerderijen, uitgestrekte velden, de Vecht, onderweg vindt u diverse picknick29

plaatsen en 3 controle/verzorgingsposten, waar men moet stempelen en men wordt voorzien van drinken en fruit. De routes zijn gepijld en u krijgt ook een routebeschrijving mee. Aan het eind van de tocht ligt er voor elke deelnemer een fraaie herinnering klaar. Het dragen van een HELM is verplicht. Deze zijn bij de start evt. te huur voor € 2,EHBO is aanwezig d.m.v. Sportmasseurs (N.G.S.), tevens is het mogelijk om u na de tocht te laten masseren. Kleed- en douchegelegenheid aanwezig.

Inschrijving vanaf 8.30 uur. Uiterlijk afmelden 15.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerard Kleinjans. Tel. 06-20613462 na 18.00 uur. E-mail: gkleinjans@wanadoo.nl www.vechtdalsport.com www.autoped.nl/gramsbergen

De start is van 9.30 – 13.00 uur bij Recreatiecentrum ’t Hooge Holt, Boslaan 1, 7783 DD Gramsbergen. Voor aanmelden via

www.autoped.nl/gramsbergen Autoped Magazine nr 1 - 2007


Een stepverslag uit Sprang Capelle

De winterserie in het Brabantse land Het is al een poosje terug, maar goed het is nog geen hoogzomer en we willen toch even terugblikken op de winter. Zondag 12 november 2006 was het dan eindelijk weer zover, de step winterserie van stepteam Brabantsbont stond weer voor de deur om aan zijn 2e editie te beginnen. Het verschil met november 2005 was dat het nu heel hard waaide en regende. Maar dat kon het echte die hards er niet van weerhouden om toch aan de start te verschijnen met 8 deelnemers. Het deelnemers veld was erg klein deze eerste tocht; Er hadden al 5 eigen leden afgemeld door ziekte en maar niet aan denken hoeveel steppers er thuis waren gebleven door het slechte weer. Maar wel een vermelding waard is dat we een stepper hebben die, wat voor weer het ook is, altijd aanwezig is bij onze wintertochten al 2 seizoenen, Ton Raadgever uit Amersfoort. We zijn trots op je…BIKKEL !!.

43 km in weer en wind Deze 1e tocht was een echte poldertocht, dus dit keer geen bossen. We hadden wel een nieuweling in onze gelederen, deze jongeman had eens een tochtje van 15 km gestept maar ging nu aan de bak voor een tocht van 43 km tegen weer en wind in, de zwaarste tocht van deze hele winterserie 2006/2007. We zijn het land van Heusden en Altena

in gereden alles vlak wind op de kop en regen, bij het kasteel Dussen was de rustpost waar Sjoerd, de verzorger van de warme hap, zijn broodjes warme worst met zuurkool al klaar had staan voor de steppers. Deze werden dan ook gretig verorberd door iedereen. De nieuweling Jan Hommel had het wel zwaar, maar dacht er niet aan om op te geven! Dat zijn de echte. De1e winterserie tocht 2006/2007 had een stormachtig begin maar wel een gezellig einde in sporthal DE SLAGEN. De 2e winterserie tocht van stepteam Brabantsbont, op zondag 10 december 1996, gaat als een echte wintertocht van

start want het heeft namelijk gevroren. Deze keer mochten we 10 deelnemers begroeten, waaronder ook weer Ton uit Amersfoort en Jeanne en Henk uit Schiedam. Helaas nog steeds 5 zieken in eigen gelederen. Er was een prachtige tocht uitgezet langs het afwateringskanaal, een stukje bos met wat kluun werk, wat 1 van onze eigen leden deed veronderstellen dat we leden te veel hadden, in verband met het klunen ( is natte modderige ondergrond ) Waarop het antwoord kwam van “iets meer trainen Thea!!” Onze steppers uit Schiedam vonden het wel zwaar, maar genoten met volle teugen van al het mooie. Want zelfs in de winter is het mooi in de bossen.

De ijzeren man Onze eerste drinkstop hadden we bij kamp Vught, het verzamelkamp uit WO. 2. Daar zijn wat foto’s gemaakt en indrukken opgedaan door onze steppers die van het bestaan zo dichtbij niet eens wisten van dit kamp. Dus het was tegelijk ook een leerzame tocht. >>

www.steparound.nl

Op vertoon van deze advertentie 10% korting in de maand oktober ! Voor iedereen die op een aangename en sportieve manier Zuid Holland wil verkennen. Speurtochten en steptochten onder begeleiding van een bekwame gids door heel Zuid-Holland. O.a. Brielle, Dordrecht, Gouda, Delft, Rotterdam, Gorinchem, Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen.

Informeer via www.steparound.nl of bel (010) 4776477.

Nederlandse Autoped Federatie

Losse stepverhuur ook mogelijk ! 30

Rollend op pad door de Randstad!

Advertentie


Dan gaat de route om de IJzeren man heen, door een heel mooi bos gebied via Cromvoirt, naar de Loonse en Drunense duinen, om dan in Biezenmortel bij cafe ’t Gommelen op 32 km aan te leggen voor de erwtensoep en roggebrood met spek. Dat laat ook een stepper zich smaken in een gezellige sfeer. Maar ja de tocht moest toch afgemaakt worden, dus na een klein uurtje zijn we toch maar opgestapt om de laatste 18 km weg te werken. Dat doet even zeer, maar na 2 km weer in de bossen dan heb je daar geen erg meer in. Na ruim een uur zijn we dan weer bij sporthal DE SLAGEN in Sprang-Capelle waar Jeanne en Henk weer terugkijken op een prachtige tocht en we met z’n allen nog even napraten over de steptocht onder het genot van?…..ja!.

2 klimmetjes, wonderbaarlijk voorop met een mede stepper. Hij doet goed kopwerk hij houdt het achterliggend stepveld goed in de gaten, dus rijdt niet alleen voor zichzelf. Een echte tourstepper dus. In het natuurgebied moest er een andere route genomen worden als die was uit gezet, want men was daar gekapte bomen aan het verslepen geweest. Met gevolg dat er sporen waren van ½ mtr diep en vol water i.v.m. het slechte weer van de laatste tijd. Maar stepteam Brabantsbont is niet voor 1 gat te vangen, dus daar waren ze snel uit. Via De Moer gaat het langs Paalstraat over onverharde wegen naar De Vaart dan over de ’s Gravenmoerse dijken, (zandpaden begrensd met eiken en knotwilgen) naar Waspik naar de warme hap, die weer verzorgd is door Sjoerd.

Zondag 7 januari 2007, verkeerde zondag, een week te vroeg. Fout van mij Gijs, maar ja hij staat op de kalender dus gaan met die hap want Raadgever komt weer uit Amersfoort en we willen niet voor schut gaan. We gaan vandaag eens een andere kant op; klein stukje bebouwing dan een lekker klimmetje met een lange afdaling het bos in, dan nog maar een klimmetje met natuurlijk dat stukje afdalen. Dit om de spieren los te maken. Dan gaat het richting Tilburg naar het natuurgebied HUIS TER HEIDE. Onze nieuweling van de eerste tocht rijdt nu zijn 2e lange tocht mee en rijdt, na de

Deze keer worden we ontvangen op de boerderij van Louis Biemans, een lid van ons stepteam, die zijn stal beschikbaar stelde om daar de warme hap te nuttigen met een schrobbelaer. In de stal had hij een 20 tal pakken stro neergelegd die als zitplaatsen konden

dienen. Daar zaten we met z’n allen aan de broodjes kroket, gezellig in een stal met 109 koeien. De meegekomen kinderen van de steppers hadden een meevaller; nog nooit in een stal geweest en nu mochten ze meekijken hoe een koe kunstmatig werd bevrucht. Daarbij waren er ook nog kalfjes van ruim een dag oud dus alles om het voor een kind leuk te maken. Louis genoot van het rondleiden van deze jonge mensen door zijn bedrijf, maar ook hier moesten we weer vertrekken. Na Louis bedankt te hebben voor zijn gastvrijheid ging het weer op Sprang-Capelle aan. Na 43 km was sporthal DE SLAGEN weer in zicht en konden we weer terug kijken op een geslaagde winterserie tocht. De Winterserie is ten einde, maar ook in de zomer wordt er gestept en in september houden we de Sprang Capelle 50 km tocht. Deelnemers zijn welkom! Tot ziens in het gezellige Brabant! Stepteam Brabantsbont www.stepteambrabantsbont.nl

Zaterdag 23 juni 2007, the kick for human rights Het is de langste en zwaarste jaarlijkse steptocht die we op de kalender hebben. Maar liefst 245 km aan één stuk. Start en finish te Kampen. Een uitdaging en alleen voor de echte doorzetters. De inschrijving is geopend. Meld je tijdig aan als je mee wilt doen zodat we de organisatie weer goed kunnen afstemmen op onze deelnemers. Vorig jaar was het prachtig weer. Ook in 2007 gaan de bijeen gestepte sponsorgelden naar Amnesty International. De organisatie die zich inzet voor de mensenrechten

31

wereldwijd. U kunt ook dit jaar een stepper sponsoren via de website. De start vindt plaats om 04.00 uur in het centrum van de Hanzestad Kampen (vlak bij de verlichte stadsbrug). Deelnemers ontvangen het speciale IJsselmeer shirt, onderweg is er sportmassage en diverse stops om bij te tanken. Geen discriminatie, ook niet in het steppen, dus een vrije wielmaat, alle steps zijn welkom. Alle informatie voor deelnemers en publiek is te vinden op www.autoped.nl/ijsselmeerronde

Autoped Magazine nr 1 - 2007


Mogelijkheid tot plannen en evalueren van de doelgerichte (step)training:

Het gebruik van een trainingscomputer Iedereen die serieus met steptraining bezig is zal een zo hoog mogelijk rendement uit de inspanningen willen halen. Effectief trainen door een planning te maken en die weer bij te stellen aan de hand van de vorderingen en trainingstoestand wil iedereen wel…. toch? Het bijhouden van een logboek en het plannen en interpreteren van de trainingen vereiste tot voor kort echter wel de discipline van een boekhouder en flink wat kennis van (inspanningsfysiologische) zaken. Zelf train ik sinds enige maanden met de t6 polscomputer van Suunto en ik ben erg enthousiast geworden over de gebruiksmogelijkheden en de meerwaarde van dit apparaat voor de training. Iedereen die van plan is een polscomputer of een hartslagmeter aan te schaffen of ontevreden is over zijn huidige apparaat moet zeker de t6 in overweging nemen. Daarover gaat dan ook hoofdzakelijk deze bijdrage. Wie zich al wat langer en intensiever met training bezig houdt komt vanzelf op een punt dat je graag concrete en vooral ook bruikbare feedback wilt krijgen op je trainingsomvang en intensiteit. Veel wedstrijdsteppers combineren hun duurtrainingen met nogal wat andere activiteiten zoals bijv. lopen, fietsen, skeeleren, langlaufen, stepsleeën, enz. afhankelijk van het moment in het seizoen. Voor het steppen en fietsen ben je dan al gauw aangewezen op een fietscomputer al dan niet gecombineerd met hartslagmeter. Bij een aantal modellen kan die dan ook nog om de pols gedragen worden zodat de hartslagfuncties ook buiten het fietsen en steppen te gebruiken zijn. Kortom: je zoekt vaak naar iets wat in alle gevallen te gebruiken is en dan ook nog zoveel mogelijk nuttige informatie geeft. Zelf gebruikte ik al een aantal jaren van alles door elkaar en had ik intussen een aardige verzameling fietscomputers en hartslagmeters op de plank liggen. En dus ook veel ellende want het een werkt niet met het ander, batterijen die je niet zelf kunt vervangen en niet één apparaat wat voldeed aan alle wensen en ook nog Nederlandse Autoped Federatie

in staat was om die gegevens op een overzichtelijke manier vast te leggen. Het was dus tijd voor iets nieuws en een zoektocht op internet leerde me dat je grofweg twee kanten op kunt. Een systeem kiezen met een GPS geintegreerd in de polscomputer inclusief hartslagmeting dat in alle verschillende trainingssituaties informatie oplevert over snelheid en afstand in combinatie met eenvoudige hartslagfuncties. Garmin (www.garmin.nl/ ) levert o.a. in dit segment van de markt maar door de beperkte mogelijkheden voor trai-

niceren. Polar (www.polar-nederland.nl/) en Suunto (www.suunto.com) leveren o.a. mooie apparatuur waarbij Polar bij een wat groter publiek bekend is. Eerlijk is eerlijk, de Finnen kunnen behalve een aardig potje steppen ook heel mooie sportinstrumenten maken want beide merken komen uit dit stepslee paradijs. Beide merken beconcurreren elkaar stevig voor wat betreft de gebruiksmogelijkheden waarbij Polar zich duidelijk wat meer op een breed publiek richt met heel veel verschillende modellen en veel “gadget”-achtige mogelijkheden die voor de serieuze wedstrijdsporter vaak minder interessant zijn.

"... Concrete en vooral bruikbare feedback op trainingsomvang en intensiteit..." ningsgegevens, het nog niet onder alle omstandigheden betrouwbaar werkende GPS systeem en het beperkte trainingslogboek viel dit concept voor mij af. En last but not least: het is vrijwel niet als een normaal horloge te gebruiken. Het is vrij groot en log om de pols en de batterij moet om de zoveel tijd worden opgeladen (het GPS-systeem vraagt veel batterijspanning) wat ik niet erg handig vind. Bij de andere op de markt zijnde systemen heeft de polscomputer allerlei functies zoals hartslagmeting, hoogte, temperatuur, luchtdruk, enz. en worden de overige gegevens voor bijvoorbeeld snelheid en afstand geleverd via losse sensors die draadloos met de polscomputer commu-

Vergelijking Bij een vergelijking van de topmodellen van beide merken heb ik de volgende eigenschappen en gebruiksmogelijkheden in mijn overweging meegenomen:

Een absoluut storingsvrije communicatie tussen borstband en polscomputer via digitale datatransmissie, daarin is de Suunto nog ongeëvenaard.

De t6 polsunit bevat een programmeerbaar geheugen en kan dus met toekomstige verbeteringen door Suunto opnieuw worden geupdate.

De data analyse van de t6 levert ondersteund door de software van Firstbeat hele interessante trainingsparame32


ters op die voorheen alleen in speciale labsituaties gemeten konden worden.

•

Er zijn veel verschillende pods op beide merken aan te sluiten voor lopen en fietsen/steppen, dit zijn losse units die snelheid en afstand meten. Waar door Suunto intussen ook een losse GPS-pod is ontwikkeld, heeft Polar ook een cadanssensor voor de fiets en bij de footpod uitgebreidere data zoals bijv. de pasfrequentie.

•

Mooi en functioneel design (dat is natuurlijk persoonlijk), goede gebruikersondersteuning met regelmatige updates en een goede prijs/kwaliteit verhouding vind ik wat sterker bij Suunto dan bij Polar. Nu dan meer informatie over de t6 zoals ik hem voor de step-en andere trainingen gebruik, kortom wat kan die allemaal, wat heb je er aan en wat moet het kosten? Ik gebruik de t6 in combinatie met 3 verschillende pods, een footpod voor bij het hardlopen en twee bikepods. De ene is geijkt voor gebruik met een 28 inch voorwiel (op de trainings- en wedstrijdstep) en de andere voor gebruik met een 26 inch voorwiel (afwisselend op de atb en de crosscountry step). De t6 werkt heel overzichtelijk in 4 modi, nl tijdstand, hoogte / baro-meterstand, trainingsstand en snelheid/afstand stand. In de tijdstand heeft de t6 o.a. de tijd, alarm, kalender en tweede tijd. In de hoogte- en barometerstand kan geschakeld worden tussen twee standen. In de ene stand registreert de t6 de temperatuur en de luchtdruk en beschik je over een weergeheugen. In de andere stand die ik het meest gebruik tijdens de training registreert de t6 hoogte, verticale snelheid, totale stijging en totale daling. Dit wordt allemaal in instelbare intervallen in het logboek opgeslagen. Bruikbare gegevens om trainingen goed met elkaar te kunnen vergelijken en vooruitgang vast te kunnen stellen bij heuveltrainingen e.d.

functies van een uitgebreide fietscomputer zoals snelheid, gemiddelde snelheid, max. en min. snelheid, alarm voor ingestelde limieten, automatische rondetijd op ingestelde afstand en intervaltraining op ingestelde afstand. De snelheidsmeting is goed, elke stepper weet dat de snelheid bij het steppen veel meer fluctueert dan bij fietsen en dat geeft deze pod goed weer. Ook al deze functies zijn in het logboek uit te lezen en is vooral de intervalfunctie erg praktisch in de training en bij het tussentijds testen. De footpod heeft dezelfde functies als de bikepod, middels een lichte sensor tussen de schoenveter word alle data opgeslagen. Ik stond bij het calibreren (het op je eigen paslengte afstellen) van de footpod de eerste keer wel wat vreemd te kijken. Na twee rondes op een atletiekbaan van 400 meter gaf de t6 799 meter aan, ongelooflijk, zoveel precisie had ik niet verwacht. Ook met rondes huppelen, korte en lange passen en dribbelen liet hij zich niet van de wijs brengen en bleven de metingen nauwkeurig. Erg praktisch want nu kun je je intervallooptrainingen overal ook op afstand doen en is een rustige of snelle duurloop niet alleen op hartslag maar ook op snelheid goed bij te sturen.

Trainingsstand Tot slot de trainingsstand, en dit is eigenlijk de stand die de t6 uniek maakt ten

Suunto Bike pod opzichte van andere trainingscomputers op dit moment. De t6 registreert met de borstband via digitale transmissie uiterst nauwkeurig de hartslag en geeft die in real time weer op de display en dus niet via gemiddeldes per interval wat de meeste hartslagmeters doen. Tegelijkertijd registreert de computer de tijdsintervallen tussen de verschillende hartslagen. Met deze laatste gegevens is de t6 in staat om na uitlezing in de software van Suunto Training Manager uitspraken te doen over nog zes andere parameters naast de hartslag. Na data overdracht naar de pc (standaard zit een usb kabeltje bij het pakket maar er is ook een draadloze infrarood verbinding mogelijk) en analyse vinden we informatie over energieverbruik, zuurstofopname, ademhalingsvolume, ademfrequentie, EPOC en het trainingseffect van de training (afb. 1) of van meerder trainingen tegelijk. Deze gegevens kunnen apart of gelijktijdig in beeld worden gebracht. >>

Afbeelding 1

In de snelheid/afstand stand is er draadloos contact met een foot- of bikepod nodig. Met de bikepod heb je dan alle 33

Autoped Magazine nr 1 - 2007


Vervolg gebruik van een trainingscomputer

Voor een betrouwbare meting van het bovenstaande is het natuurlijk belangrijk dat er zoveel mogelijk persoonlijke gegevens in het systeem worden ingevoerd. Door o.a. invoer van lengte, gewicht, leeftijd, geslacht, activiteitenpatroon, etc. wordt er een schatting gemaakt van je VO2 max, je maximale zuurstofopname. Dit kun je ook schatten aan de hand van je score op bijv. de Coopertest, daar zijn tabellen voor. Voor steppers die alleen steptrainingen doen is dit natuurlijk geen echt betrouwbare schatting, het zou het beste zijn dit middels een inspanningstest te laten vaststellen tijdens bijv. een sportkeuring.

Toegevoegde waarde Wat is dan de toegevoegde waarde van al die extra meetgegevens? Het energieverbruik is vooral interessant voor diegenen die gewicht door training willen verliezen of ondanks zware trainingsweken goed op gewicht willen blijven. Zuurstofopname, ademhalingsvolume en ademfrequentie geven goed aan op hoeveel % van de VO2max er getraind is en hoe zwaar de training door het lichaam ervaren is naast de gegevens van de hartslag. Zonder hier verder te diep op in te willen gaan, het is voor een duursporter heel interessant te weten hoelang je het op een bepaald aandeel van je VO2max kunt volhouden. Dat is belangrijker dan je feitelijke VO2max die op zichzelf nog niet zoveel zegt over je conditie. Daarnaast kan er bij twee dezelfde trainingen met een zelfde gemiddelde hartslag toch sprake zijn van een voor- of achteruitgang in de fitheid. Dat is allemaal te halen uit deze drie parameters.

van de trainingen wil profiteren geeft de Suunto de EPOC-waarde aan. EPOC staat voor Excess Post-exercise Oxygen Consumption ofwel hoeveel extra zuurstof het lichaam nodig heeft om na een training te herstellen. EPOC geeft dus aan hoe zwaar de training was, en dat is niet alleen afhankelijk van duur en intensiteit maar ook van andere fysieke en mentale factoren als stress en vermoeidheid. Dit maakt de t6 uniek want dit was tot voor kort alleen mogelijk in een labsituatie bij inspanningsfysiologisch onderzoek. Middels de EPOC weergave kun je als sporter nu in één oogopslag zien hoe de zwaarte van de training zich verhoud tot de andere trainingen in de planning en door een 5 tal niveau aanduidingen ook zien hoe groot het trainingseffect is. (zie afb. 2). Zodoende is goed te bepalen hoe lang rust en herstel moeten duren en of er progressie geboekt wordt. Lichte en zware training(sweken) kunnen worden afgewisseld en bijgesteld en je kunt de software vragen aan de hand van je gegevens een training van de juiste

zwaarte te bepalen en in te plannen. Makkelijk als je zelf nog niet die handigheid en kennis hebt maar wel verantwoord bezig wilt zijn. In de zeer overzichtelijke Training Manager kun je verder alles rangschikken naar eigen wens door overzichten te kiezen naar dag, week, maand of jaar en op duur, datum of afstand. De totale tijdsduur of afstand van de trainingen in bijv. een maand zijn met een muisklik op te roepen. Voor iemand zoals ik die dat altijd met excel bestandjes bijhield een verademing.

Samenvattend: Effectief trainen door een planning te maken en die weer bij te stellen aan de hand van de vorderingen en trainingstoestand en het goed en zinvol bijhouden van een serieus logboek is er voor mij met de Suunto t6 echt gemakkelijker op geworden. Voor degenen die een dergelijke aanschaf overwegen zou ik een speurtocht op internet zeker adviseren. De prijzen bij de verschillende aanbieders variëren nogal. Eind 2006 kostte de aanschaf van het totale pakket mij nog rond de 400 euro. Wie meer info wil over de t6 of meer wilt weten over EPOC en de andere in dit artikel genoemde parameters kan uiteraard altijd contact opnemen.

René Elzinga (rene@autoped.nl)

Afbeelding 2

Voor degenen die zich daar niet in willen verdiepen maar wel van alle meetgegevens voor de evaluatie en de planning

Nederlandse Autoped Federatie

34


Freedom! Heb jij er ook weer zo’n zin in? In de lente. Lijkt het je leuk om in het lentezonnetje te skaten of te steppen? Dan moet je de volgende datum vast in je agenda noteren want op 03-06-2007 vindt er in Eersel een skatetocht plaats waar ook steppers aan deel kunnen nemen. Aanvang: De meld en inschrijftafel is open op zondag 03-06-2007 van 08:00 uur tot 11:00 uur. Na afloop is er een herinnering voor iedere deelnemer. Afstempelen kan tot 16.00 uur. Startlocatie: Sportpark de Dieprijt, Postelseweg 88, 5521 RD, Eersel. Afstanden: 7, 18 en 35 km Voor meer informatie en inschrijven: www.autoped.nl/eersel Groetjes en tot dan! www.skatetochteersel.nl

Hoogeveen is dit jaar een step-estafette! Zaterdag 1 september 2007 vinden in Drenthe de stepraces van Hoogeveen plaats. Dit jaar wordt er een step-estafette georganiseerd. Deze estafette telt mee voor het nafcup teamklassement. Naast stepteams nodigen we ook buurtbewoners, bedrijven, vriendengroepen en lokale verenigingen uit teams samen te stellen en zich in te schrijven. En step voor het team kan eventueel gehuurd worden. Ook is er vooraf voor de lokale jeugd gewoon een individuele funkidsrace (als altijd). De stepfunraces en de stepestafette vinden plaats op een afgesloten stratencircuit van ca. 1 km. De route gaat langs het wijkcentrum de Magneet waar ook

gefinished wordt. Hier zijn de douches en kleedruimtes, inschrijving en huldiging. We hopen op een gezellige Drenthse middag. Vooraf inschrijven tot 20 augustus via www.autoped.nl/hoogeveen. Wij verwelkomen u graag in Hoogeveen. (En voor de autofans. De dag er na is er op het TT circuit de Champcar Worldseries met mogelijk Robert Doornbos. Dus pak een camping en maak er een mooi weekendje van!).

Buiten gebeurt het! Meer informatie kunt U krijgen bij de beheerders van het kampeerterrein, Freek en Ria Kutterik, tel. 0529-458371. Meer weten over ons natuurkampeerterrein en het landgoed, bezoek onze website www.landgoed-vilsteren.nl

Het groene boekje Jij bent een wandelaar of fietser die graag kampeert en houdt van rust, natuur en geen gedoe om je heen. Jij kiest bewust voor natuurlijke kwaliteit. Ga eens kamperen met de luxe van eenvoud! 140 Natuurkampeerterreinen heten je van harte welkom ! Schitterend gelegen, prima basissanitair. Uitgebreid beschreven in het groenste campinggidsje van Nederland: Het Groene Boekje 2007. Prijs: euro 9,= (incl. Natuurkampeerkaart 2007). Verkrijgbaar bij o.a. ANWB, Bever Zwerfsport, de reisboekhandel ĂŠn: Stichting Natuurkampeerterreinen, tel. 030-6033701 (di. t/m vrij.) of kijk op www.natuurkampeerterreinen.nl 35

Autoped Magazine nr 1 - 2007


Ruim 300 Kickbikes in verhuur!

Met 3 basisactiviteiten zijn we helemaal thuis in de stepmarkt! Stepshop ...het grootste online aanbod met bijna 100 verschillende steppen voor elke doelgroep. Gratis verzending van elke step in de Benelux, alles direct uit voorraad leverbaar. Naf-leden hebben korting middels hun licentiekaart als ze online bestellen via www.stepshop.nl

Stepverhuur - We verhuren meer dan 300 jonge Kickbikes in heel de Benelux en Duitsland, via www.stepverhuur.nl

Stepgroothandel - We importeren en leveren vele stepmerken en een ruim scala stepmodellen aan 750 fietsenwinkels in de Benelux, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje.

Stepadvies en clinics - We geven 2 keer per week les aan diverse stepgroepen en adviseren bedrijven bij het aanschaffen van bedrijfssteppen.

Gooiker Step Trading - tel. 074-2919903 - Berfloweg 192, 7553 JV Hengelo info@steptrading.nl | www.steptrading.nl


De seizoensopener: stepcross Almere

The heat is on ... “The Heat is on” ...Wie kent dat zinnetje uit die jaren 80 hit niet? En op 14 april in het Kotterbos van Almere was het heet. De tempratuur van die dag steeg naar recordhoogte voor de maand april, steppers stonden op scherp om er vol voor te gaan. Wie wil de seizoensopener niet winnen? Stepteams vanuit het hele land waren weer aanwezig voor de eerste race en krachtmeting van het seizoen.

Opvallend was dat in ALmere op het zogehete motorhome best druk met stepcampers was. Zou dit een trend in de toekomst worden? Overal zag je nieuwe gezichten en nieuwe shirtjes. Stepteams met nieuwe leden. Uit het hoge noorden waren de teams uit Heerenveen en Groningen afgedaald. En vanuit het diepe zuiden streden stepteams Made en Hit the road mee om de eer van Brabant hoog te houden. Twente, Rotterdam, Kamperzeedijk waren er ook. En een nieuwe club verscheen aan de start, de steppers van de Gelderse stepformatie WOW. Kortom vanuit alle windrichtingen kwamen ze uit de winterslaap en trokken die dag naar Almere. Er werd natuurlijk eerst bijgepraat over de wintertraining. Ik denk dat vele best

37 37

gelogen hebben op de vraag: “Nog getraind?” Vele antwoorden namelijk met “nee”. Terwijl ik ze in de race als een dolle tekeer zag gaan. De organisatie stepteam Almere had het goed voor elkaar. Je zag overal jongelui lopen in rode shirts die de boel aan het opzetten waren. Het waren studenten van Echnaton. Ze hadden de stepcross als eindexamenproject en zo stond er dus een uitgebreid organisatieteam. Drinkpost werd bemand en onderweg zag je op vele punten een bord met een nummer staan en je wist dat daar iemand was van de crew. Er werd eerst een ronde ingereden. Het terrein was dit jaar wat breder en met veel minder onkruid dan afgelopen jaar.

Maar de wortels aan de linkerzijde van het parcours waren een afremmer. Aan de rechterzijde was het meer klim en afdalingen en dan het asfalt, daar kon je nog wat gang maken met wind tegen. Zo werden alle punten door de deelnemers opgenomen en opgeslagen in het geheugen. De start in de brandende zon. Keihard rechtuit en naar het keerpunt, dat was om de snelle goden van de langzamere te onderscheiden. Daarna rechts keren (later werd dat vanaf de start links ivm keerpunt op de start/finishlijn) over het ruige linkergedeelte van het circuit. Hobbel de hobbel jakkerend door het bos. Eenmaal uit het bos gekomen, ging je linksaf richting de oud-NAF-voorzitter Gerrit-Jan Beldman die daar stond als verkeersregelaar. Daarna rechtsaf het rechter onverharde deel in van het terrein op. En meteen klimmen, gelukkig had ik daarop getraind. Gevolgd door een afdaling en je stepte in het ietwat opener stuk van het ruige parcours. Nog maar eens een klim en afdaling. Wat? Nog niet genoeg? Weer één en nog één. En dan links af richting start en finish. >> Autoped Magazine nr 1 - 2007


Vervolg de heat is on stepcross Almere 2007

Op de laatste klim werd ik al ingehaald door de koploper Rene Elzinga, die met machtige passen over het terrein denderde. Hij zou ook na de race verklaren dat hij wat tijd betreft zichzelf vorig jaar een ronde zou hebben gelapt.

De man met de longen en de buffel uit Made op de Afsluitdijk?” Ik zei toen tegen hem dat ik ook de wedstrijd uit ging rijden ook al wordt ik vier keer gelapt, wat ook gebeurde. Waarschijnelijk gaf hem dat moet en hij stepte de wedstrijd uit. Bij de heren was het aan kop niet spannend. Rene Elzinga stepte het hele herenveld zoek. Waarschijnlijk had hij die dag een Leukedagweg.nl in zijn hoofd.

Bij de start/finish stonden ze klaar met water en dat was die dag zeer zeker nodig. Daar gekeerd te hebben sjeesde je met tegenwind terug en dook je linksaf het beboste circuit op. Hoe meer rondes kwam hoe meer er gescholden werd op het terrein en hoe meer je afzag. Coördinatieverlies is dan het gevolg en het gevolg daarvan is een valpartij. Gelukkig kwamen die weinig voor en niet ernstig. Toen ik stond uit te hijgen nadat ik weer was komen te haken op een boomwortel ofzoiets kwam William van Geloof voorbij. Hij stapte af, slaakte een kreet en zei toen dat hij wilde afstappen. Ik keek hem aan, dacht bij mezelf “hij afstappen?

Wenda Zuiddam deed evenzo bij de dames. Vanaf de eerste ronde heerste de Rotterdamse in de cross. Hermien Koers, vorig jaar afgestapt en dat dus even niet meetellend, werd in jaren voor het eerst in eigen land (in een rechtstreekse wedstrijd) verslagen. De afstand tussen beide was best groot. En dat is ook best gezond. Op de derde plaats stepte Janine Knol over de meet. Vrij nieuw, weinig wedstrijd ervaring, maar ze bleef haar ploeggenoot Irma Kaminyoge voor. Ook Irma is een nieuwkomer die nog maar drie keer gestept vooraf aan Almere, dus dat beloofd wat voor de interne strijd in het Selles-Kamperzeedijk kamp. Wat nog meer opviel was de tweede plaats in het herenseniorenveld. Hans Korbee. NAF-lid, maar wel een totale verrassing en voor velen onbekend. Steppen kan Hans zeker. Hij bleef kampioensnamen als Martijn Dashorst en Lars Kessler voor. Laatstgenoemde had vanuit Duitsland zijn moeder meegenomen als supporter.

Green White Feet uit Groningen denderde als een groene trein achter elkaar aan over het terrein. Elkaar opzwepend naar een goede klassering. Ook de Twentenaren kwamen achter elkaar binnen. Dan komt er bij mij de vraag op: “is het sleutelwoord Ploegentactiek voor dit seizoen om in september met de teamprijs naar huis te kunnen?” In ieder geval viel de score bij de Zeedieker heren iets tegen. Maar de Zeedieker dames scoorden 'an mass' en dat telt voor het teamklassement. Wel jammer dat in het damesveld alleen Selles Kamperzeedijk en team Rotterdam actief zijn. En ook zien we nog steeds weinig veteranen dames in het veld. Dus dames laat je zien in Oldenzaal! Na deze wedstrijd volgde er uiteraard een prijsuitreiking in het zonnetje. Er werd nog gezellig nagepraat en iedereen was het eens dat dit een mooie, zware en goede race was. Rest mij alleen nog maar te eindigen met een ander muzieknummer voor de rest van het seizoen: “En het werd zomer…” Eric van der Meide

Heren se Nederlandse Autoped Federatie

ioren s sen e m a D

nioren 38 ranen Heren vete


Uitslag NAF-cuprace Almere cross 2007 Heren Senioren en Veteranen race

cat. deelnemer

stepteam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Elzinga, RenĂŠ Korbee, Hans Dashorst, Martijn Kessler, Lars Wigbers, Paul Grevel, Marco Eric van Vliet, Marcel de Groot, Erik Bonder, Martin Hutten, Harry van der Velde, Roel Ypma, Marc Vogelsang, Martin Bomas, Peter Radstake, Herman Klompmaker, Albert Over de Vest, Ad van der Molen, Rik Taai, Peter van Geloof, William Braakhuis, Frank Tuinman, Arnold de Heij, Bert Braam, Rolf Wessels, Gerard Koridon, Gerben van der Meide, Eric de Groot, Edwin

leukedagweg.nl

HS HS HS HS HV 1 HS HS HS HS HV 2 HS HS HS HV 3 HV 4 HS HV 5 HS HS HS HV 6 HS HV 7 HV 8 HV 9 HS HS HS

Heerenveen Deutsches Rollerteam Twente WOW Gelderland WOW Gelderland The Green White Feet The Green White Feet Hit the Road Selles Kamperzeedijk WOW Gelderland Twente Twente Twente WOW Gelderland Almere Selles Kamperzeedijk WOW Gelderland Made Almere Selles Kamperzeedijk Heerenveen Almere Selles Kamperzeedijk Selles Kamperzeedijk Heerenveen

rd. eindtijd gem. rdtijd

beste rdtijd

rd 1

rd 2

rd 3

rd 4

rd 5

rd 6

rd 7

ronde 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3

0:53:05 0:55:30 0:56:03 0:56:15 0:58:11 0:58:44 0:59:33 0:59:42 0:59:44 1:00:28 0:53:33 0:54:26 0:55:04 0:55:51 0:57:54 0:58:43 0:59:06 0:59:13 0:52:49 0:53:13 0:53:43 0:54:52 0:56:14 1:04:12 0:54:32 0:57:02 1:01:29 0:23:18

0:06:38 0:06:56 0:07:00 0:07:02 0:07:16 0:07:20 0:07:27 0:07:28 0:07:28 0:07:34 0:07:39 0:07:47 0:07:52 0:07:59 0:08:16 0:08:23 0:08:27 0:08:28 0:08:48 0:08:52 0:08:57 0:09:09 0:09:22 0:10:42 0:10:54 0:11:24 0:15:22 0:07:46

0:06:20 0:06:38 0:06:36 0:06:44 0:06:49 0:07:01 0:07:02 0:07:10 0:07:16 0:07:12 0:07:21 0:07:26 0:07:14 0:07:31 0:07:57 0:07:44 0:08:01 0:08:07 0:07:38 0:08:08 0:08:29 0:08:27 0:08:28 0:09:27 0:08:45 0:11:02 0:14:18 0:07:19

0:07:25 0:07:29 0:07:42 0:07:39 0:08:14 0:07:56 0:08:38 0:08:15 0:08:12 0:08:31 0:08:20 0:08:29 0:08:35 0:08:02 0:08:57 0:08:34 0:08:52 0:08:37 0:08:49 0:08:22 0:09:32 0:08:46 0:09:20 0:10:07 0:08:45 0:11:28 0:14:21 0:08:26

0:06:20 0:06:38 0:06:59 0:06:44 0:06:59 0:07:14 0:07:14 0:07:25 0:07:30 0:07:12 0:07:41 0:07:43 0:07:14 0:07:34 0:08:10 0:08:26 0:08:04 0:08:07 0:07:38 0:08:08 0:08:29 0:08:27 0:08:28 0:09:27 0:12:12 0:11:02 0:15:56 0:07:19

0:06:34 0:06:48 0:06:56 0:06:55 0:06:49 0:07:01 0:07:23 0:07:14 0:07:17 0:07:13 0:07:31 0:07:27 0:07:31 0:07:31 0:07:57 0:08:41 0:08:01 0:08:08 0:08:16 0:09:36 0:09:07 0:09:33 0:09:00 0:10:27 0:10:50 0:11:57 0:16:54 0:07:33

0:06:33 0:06:49 0:07:04 0:06:59 0:07:11 0:07:23 0:07:21 0:07:31 0:07:27 0:07:12 0:07:29 0:07:26 0:07:35 0:08:02 0:08:15 0:08:53 0:08:37 0:08:43 0:08:44 0:10:02 0:08:47 0:09:23 0:09:47 0:11:29 0:11:37 0:11:06 0:14:18

0:06:33 0:06:47 0:07:03 0:07:01 0:07:12 0:07:14 0:07:19 0:07:27 0:07:27 0:07:26 0:07:29 0:08:13 0:07:52 0:08:24 0:08:09 0:08:30 0:08:26 0:08:50 0:09:51 0:08:28 0:08:57 0:09:34 0:09:51 0:11:21 0:11:08 0:11:29

0:06:33 0:06:58 0:06:53 0:07:11 0:07:21 0:07:15 0:07:17 0:07:19 0:07:17 0:07:28 0:07:42 0:07:40 0:08:22 0:08:26 0:08:11 0:07:55 0:08:45 0:08:14 0:09:31 0:08:37 0:08:51 0:09:09 0:09:48 0:11:21

0:06:32 0:06:56 0:06:50 0:07:00 0:07:15 0:07:16 0:07:19 0:07:21 0:07:18 0:07:33 0:07:21 0:07:28 0:07:55 0:07:52 0:08:15 0:07:44 0:08:21 0:08:34

0:06:35 0:07:05 0:06:36 0:06:46 0:07:10 0:07:25 0:07:02 0:07:10 0:07:16 0:07:53

8 8 7 7 6 6 4 4

1:03:40 1:06:26 1:08:57 1:10:52 1:03:04 1:10:44 1:04:00 1:06:49

0:07:57 0:08:18 0:09:51 0:10:07 0:10:31 0:11:47 0:16:00 0:16:42

0:07:18 0:07:47 0:09:33 0:09:29 0:09:01 0:10:53 0:15:12 0:15:35

0:09:06 0:09:03 0:10:38 0:10:40 0:10:39 0:11:29 0:15:12 0:15:40

0:07:18 0:07:47 0:09:33 0:09:29 0:12:47 0:11:06 0:17:26 0:17:34

0:07:45 0:08:10 0:09:37 0:09:43 0:09:01 0:11:57 0:15:21 0:18:00

0:07:56 0:08:10 0:09:39 0:10:44 0:10:52 0:10:53 0:16:01 0:15:35

0:07:56 0:08:07 0:09:50 0:10:17 0:09:12 0:13:30

0:07:51 0:08:08 0:09:52 0:10:22 0:10:33 0:11:49

0:07:52 0:07:56 0:08:27 0:08:34 0:09:48 0:09:37

4 4

0:32:49 0:37:49

0:08:12 0:08:02 0:08:20 0:08:19 0:09:27 0:08:56 0:10:39 0:09:11

1 1 1 1 1 1

0:09:40 0:10:26 0:13:37 0:14:27 0:14:29 0:14:50

Dames Junioren, Senioren, Veteranen 1 2 3 4 5 6 7 8

DS DS DS DS DJ1 DJ2 DS DS

Zuiddam, Wenda Rotterdam Koers, Hermien Selles Kamperzeedijk Knol, Janine Selles Kamperzeedijk Kaminyoge, Irma Selles Kamperzeedijk van Oorschot, Tanja Made v.d. Scheer, Jennita Selles Kamperzeedijk Bellinga, Marian van der Vorst, Jeanette

Cadetten (13-14 jaar) 4 ronden 1 1

HC DC

van Oorschot, Rick Hutten, Nohroa

Made Hit the Road

Pupillen (10-12 jaar) 1 ronde 1 2 3 4 5 6

HP DP1 DP2 DP3 DP4 DP5

Vonkerman, LuciĂŤn Elzinga, Lieke Wijne, Annemarie Over de Vest, Merel Over de Vest, Lian van Kamp, Rosita

Twente leukedagweg.nl Selles Kamperzeedijk Almere Almere

0:08:08 0:08:02 0:09:03 0:08:56

ioren s jun e m a D

Organisatie met dank aan stepteam Almere en de leerlingen van Echnaton! Fun rijders 2 ronden 1 2 3 4

FU FU FU FU

Grimmon, Daniel Driehuis, Jannet van Fulpen, Adriaan Attema, Mathieu

39

2 2 2 2

0:17:19 0:18:09 0:20:16 0:22:00

0:08:40 0:09:04 0:10:08 0:11:00

0:07:45 0:08:36 0:09:55 0:10:48

0:09:34 0:09:33 0:09:55 0:10:48

0:07:45 0:08:36 0:10:21 0:11:12

Autoped Magazine nr 1 - 2007


Het Nederlands Kampioenschap Step-estafette na decennia terug in Schagen!

Schagen nodigt u uit! Vorig jaar was het er super gezellig en een ultieme sfeer. En gaat u 28 juli toch naar de steprace Benningbroek blijf dan op de camping en step de volgende dag mee met een team in de estafette van Schagen. In 2007 is deze estafette het Nederlands Kampioenschap step-estafette. De helm is dit jaar wel verplicht. Geen team? plaats een oproep in de digbrief via naf@autoped.nl en stel zelf een team samen! De stepsport is terug in Schagen (NoordHolland). Zondag 29 juli vindt het Nederlands Kampioenschap estafette voor stepteams plaats. Gemengde teams gelden als heren team. Teams hebben maximaal 4 leden en dragen een gelijk shirt. Het dragen van een helm is verplicht tijdens de wedstrijd. Iedereen kan mee doen. We hopen dat vele stepteams in het land zich inschrijven. Estafettes stimuleren de teamgeest, goed voor het ledenbehoud en het is bovenal gewoon hartstikke super om te doen. Ook telt deze estafette mee in het NAF-teamklassement. En

bovendien kunt u met uw team uiteraard in Schagen Nederlands Kampioen worden! Dus veel volk aan de start en we gaan er vanuit dat het een gezellige en strijdlustige boel wordt. De step-estafette wedstrijd duurt 1,5 uur en 1 ronde. Het evenement wordt opgeluisterd door meerdere dingen, zoals skelter-race voor de jeugd etc. Het middagprogramma start om één (13.00) uur en bevat ook een beddenrace competitiewedstrijd. De NK estafette steppen gaat om 16.00 uur van start. De meldtafel is te vinden in Swingcafé t’ Noord Markt 1 te Schagen.

Inschrijven kan alleen tijdig vooraf via het online inschrijfformulier op www.autoped.nl/schagen De coördinatie is in handen van Peter Visser. Tel. 0224-216469 e-mail: rvpeter@wanadoo.nl

Extra uitleg Na elke ronde mag men wisselen, in een daarvoor aangegeven vak en de step doorgeven aan een teamgenoot. Alle leden van één team dienen een gelijk wedstrijdshirt te dragen. Dus gelijke kleur en/of opdruk. Het race nr moet leesbaar

De foto's bij dit artikel zijn vorig jaar genomen bij de fun-estafette van Schagen. Er deden 25 teams mee.

Nederlandse Autoped Federatie


Na 1 ronde wordt de step doorgegeven ...

zijn ten alle tijde. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciĂŤn van de Nederlandse Autoped Federatie en volgens het NAF-estafette-reglement.

Geen step? Op de wedstrijddag kunnen teams zonder step een step lenen of huren. Wel vooraf (bij inschrijving) doorgeven. Alle steps zijn verder toegestaan (mits de step veilig is en er geen scherpe of gevaarlijk onderdelen op zitten. Scherpe achterassen van zelfgelaste steps dienen goed afgeschermd te zijn. Dit ter bescherming van de berijder en overige deelnemers. Men kan zich opgeven als damesteam, herenteam, dames veteranenteam of heren veteranenteam (veteraan is 45 jaar en ouder). Alles stept door elkaar heen. Het dragen van een helm is verplicht. Een dames- of heren juniorenteam bestaat uit 4 dames of 4 heren van 15 t/m 17 jaar. Een dames- of heren seniorenteam bestaat uit maximaal 4 dames of 4 heren tussen 18 en 44 jaar. Een dames- of heren veteranenteam bestaat uit 4 dames of 4 heren van 45 jaar of ouder. (note bij eurocups is het maximaal 3 personen per team, bij het NK echter dus max. 4 personen per team).

tijd uit 4 leden of minder. Omdat de estafettesport binnen het steppen eigenlijk al jaren niet meer echt op hoog niveau in Nederland beoefent wordt hebben we voor 't gemak even een illustratie hieronder toegevoegd met uitleg hoe u het beste kunt wisselen. Belangrijk is ten alle tijde het stuur vast te houden. En wanneer u van de step springt, blijf dan even op de plek waar u staat en kijk eerst of de weg vrij is om terug naar de kant te lopen. Er wisselen immers meer teams :) Snij dus niemand de pas tijdens de wissel.

Trainen voor een estafette Als een deelnemer uitvalt om wat voor reden dan ook, gaat het team door met de resterende teamleden. Er kan geen reserve rijder ingezet worden. Een team bestaat dus ten alle

Als je het echt serieus wilt aanpakken als team dan is het advies van te voren samen te trainen op de wissel. Belangrijk is dan regelmatig, bijv. elke week, in aanloop naar het dit NK estafette samen te komen en

bijv. een uur of langer te trainen. Zorg dat je vooraf goed bent opgewarmd. Dus loop in of step een 5 km warm. Estafette is best een aanslag op je spieren. Je rent explosief bij de wissel, stept dan intensief, rent wederom bij de wissel er af en dan is het herstel kort. Kortom spierpijn achteraf in vooral de hamstrings, kuit- en bilspieren is niet uitzonderlijk. Ook sportmassage vooraf en zeker achteraf is geen must, maar wel "aanbevolen door topsteppers" :)

Tot ziens in het centrum van Schagen.

Hoe te wisselen tijdens estafette Stepper A brengt bij aanrijden de handen in de juiste positie en stept in een rechte lijn op stepper B af. Stepper B rent vervolgens aan de linkerkant van de step in een rechte lijn met de step mee en zet de handen over die van stepper A! Stepper A gaat vervolgens van de plank af en rent mee aan de rechterkant van de step en laat pas het stuur los als B het stuur vast heeft! Soms is het handig als stepper B "los" roept op het moment als hij/zij het stuur vast heeft. Eerst dus voetjes van de plank en dan pas het stuur loslaten.

41

Autoped Magazine nr 1 - 2007


478 km in 5 dagen over het Pieterpad van het Wad naar Maastricht

Back to the roots De Nederlandse Autoped Federatie is 20 jaar geleden opgericht in Maastricht. En dat gaan we sportief vieren met de Back to the roots sponsortocht. Het is een 5-daagse tocht over het bekende Pieterpad dat loopt van Pieterburen naar de Sint Pietersberg in Maastricht. De tocht vindt plaats van 8 t/m 12 augustus 2007. Iedereen kan deelnemen. Geef je wel tijdig op i.v.m. met boeken van de campings.

Het wordt een uitdaging met soms af en toe ook een stuk lopen of waarbij het langzamer zal gaan. De uitdaging is dan ook niet om zo snel mogelijk de etappe over prachtig asfalt te steppen. Maar het volbrengen van het beroemde Pieterpad per step in 5 dagen. Back to the roots. De route gaat o.a. over verharde wegen, wandel-, bospaden, zelfs stukken weides en dat is pittig. Het wordt uitdaging met 96 km per dag af te leggen. De afstanden worden opbouwend en afbouwend ingedeeld. D.w.z. de laatste dag is het km-aantal minder en de eerste dag is het ook minder zodat men in kan steppen. We vertrekken 's ochtends vroeg om 09.00 uur op 12 augustus 2007 net buiten Pieterburen op de Zeedijk uitkijkend over de Waddenzee. We finishen na 5 dagen bovenop de Sint Pietersberg (waar vroeger de finish van beruchte St Pieterscross was, die georganiseerd werd door EMAB, de eerste Maastrichtse Autoped Bond, die ook mede de NAF heeft helpen oprichten). Een waardige finishplaats.

vragen. De goedkoopste om te kopen zelf is 149,- euro. Maar goed kaart en bepijling is ook best te doen. Dus laten we ons niet ophangen aan GPS. Iedereen die deelneemt kan zijn/haar eigen tempo aanhouden of bijv. in kleine groepjes de etappe afleggen. Het is niet de bedoeling dat we met 40 man tegelijk de paden overstormen. Nee, het wordt in de natuur genieten van de omgeving in niet al te grote groepjes.

Eén of meerdere etappes Het is ook mogelijk 1 of meer etappes te steppen als je denkt dat je de hele trip niet doorstaat. Geef dit wel vooraf bij inschrijving duidelijk aan. De bepijling is vrij goed aangegeven. De projectgroep Back to the roots zal verder goede kaarten aanleveren. En we gaan ook op zoek naar een sponsor voor GPS of kijken of het gehuurd kan worden, voor mensen die hier interesse in hebben. Mensen kunnen natuurlijk zelf ook zo’n apperaatje op de verjaardag

Het verzorgingsteam van het Back to roots project regelt veel voor de deelnemers. Als we bijv. op campings overnachten dan zet het team de tenten al op. Men is ook bezig sportmassage te regelen voor onderweg, warm eten ‘s avonds op de camping. Bagage kan uiteraard ook mee in de organisatiewagens. We raden de deelnamers aan een grof bandenprofiel te monteren. Back to the roots is een sponsortocht. D.w.z. de deelnemers wordt gevraagd zelf sponsorgelden in te zamelen of zich te laten sponsoren. De binnengehaalde gelden worden besteedt aan het promoten van de step en de stepsport in Nederland. Binnenkort komt een website online www.autoped.nl/back2roots met de nodige extra info ook omtrent sponsorlijsten, kosten en inschrijvingen. 42


De stepeurocups

Nieuwe steptocht tijdens 4daagse

Wheels in Nature op de step Tijdens Hemelvaartsdag (17 mei t/m 20 mei 2007) start de achtste skeelervierdaagse ‘Wheels in Nature’ vanuit Harfsen in de mooie achterhoek. Nieuw dit jaar is dat de tochten ook toegankelijk zijn voor steppers. De tochten tellen mee voor de NAF-tour vraag dus op een stempel. Gedurende vier dagen kunnen deelnemers uit het hele land starten voor een tocht van 15, 35, 65 of 100 km door de groene natuur van de gemeente Lochem (gelderland). Men kan natuurlijk ook voor één of meerdere dagen mee doen.

Routes Ook dit jaar is de organisatie er weer in geslaagd mooie tochten uit te zetten, waarbij de deelnemers al skeelerend of steppend 10 natuurgebieden van Natuurmonumenten passeren. De vrijwilligers nemen hun strategische plaatsen weer in om de deelnemers te voorzien van een controlestempel en een hapje en een drankje. Kort voor aanvang van de tocht wordt de openbare weg nog een laatste keer geveegd zodat de skeeleraars en steppers ‘geen stro breed in de weg gelegd wordt’. Voorzieningen voor de jeugd van Harfsen De Stichting Wheels in Nature heeft naast

het organiseren van de skeelervierdaagse ook als doelstelling het vergroten van de leefbaarheid van het dorp voor de jeugd van Harfsen. Hiertoe zijn wij in nauw overleg met Plaatselijk Belang en JongHarfsen.nl de wensen van de jongeren en de mogelijkheden die er zijn aan het onderzoeken. In het verleden heeft de stichting al een geluidsinstallatie kunnen schenken aan de jeugdsoos in Harfsen.

Er zijn dit jaar 5 eurocup weekenden: 19 en 20 mei Oldenzaal 30 juni en 1 juli - Ivrea Italië 21-22 juli - Finland Helsinki 4-5 augustus - Myjave Slovakije 16-19 aug 2007 het Europees Kampioenschap Sankt Wendel in Duitsland.

Startinformatie

We gaan naar 3 van de eurocup weekend gecoördineerd reizen (Finland, Slovakije en Italië). D.w.z. de NAF regelt vervoer, inschrijving en boekt overnachting of camping voor NAF-leden die mee willen. Voor Ned. en Duitsland geldt zelf vervoer regelen. Mocht je geen auto hebben en toch mee naar het EK in Duitsland willen, mail naf@autoped.nl

U kunt dagelijks starten tussen 9.30 en 12.00 uur vanaf Café-restaurant Buitenlust in Harfsen. Voor verdere informatie over prijzen en prestatietocht zie www.harfsen.nl/wheels

Voorstel planning Italië: Vertrek 27 juni (‘s ochtends vroeg) Terugkomst 4 juli 2007 Kosten worden zo laag mogelijk gehouden, overnachting op campings. Vol =vol.

Lokatiegegevens: startpunt Café-Restaurant Buitenlust. Lochemseweg 110 Harfsen. Inschrijven: op de dag van deelname (geen voorinschrijving)

Voorstel planning Slovakije: Vertrek 1 augustus (‘s avonds) Terugkomst 7 augustus 2007 Kosten worden zo laag mogelijk gehouden, overnachting op campings. Vol =vol.

Helm verplicht! Verzekering: via daglicentie SBN Contactgegevens: A. Wuestman Lochemseweg 127 7217 RC Harfsen 0573-431418 / 06-46188644

Voorstel planning Helsinki Finland: Naar Finland wordt gevlogen, overnachting is hier in de jeugdherberg in het Olympisch stadion (eigen kamers mogelijk) of op een camping in omgeving van Helsinki. Terugkomst 23 juli 2007. Vol =vol.

Website: www.harfsen.nl/wheels e-mail: skeeler@harfsen.nl

Aanmelden en meer info via het NAF-secretariaat, naf@autoped.nl

Advertentie

www.2wieler www. 2wielerverhuur.nl verhuur.nl Fietsen èn steppen door heel Nederland! 2Wielerverhuur is gevestigd in Utrecht en we hebben op dit moment maar liefst 60 Kickbikes in verhuur (en dat aantal wordt binnenkort zelfs uitgebreid wordt naar 100 steps). We bieden veel arrangementen voor zowel een paar uurtjes als een hele dag, gecombineerd met lunch of diner, vaartochten, bezoek aan musea's en andere activiteiten. Verder brengen (en halen) we de steps op locatie door heel Nederland! De Rijnstreek 2wielerverhuur tel. 06-51682805 | info@2wielerverhuur.nl

43

Autoped Magazine nr 1 - 2007


Steptraining deel 4

Training met de Swiss ball Extra oefenstof met en informatie over de Swiss Ball. In het vorige artikel werd in het circuit bij enkele oefeningen ook gebruik gemaakt van de Swiss Ball (ook wel Stability Ball, Thera Ball, Exercise Ball, Gym Ball ,Fit Ball of Physio Ball genoemd). Het trainen met deze ballen is in opkomst en is in de fysio- en oefentherapie al veel langer bekend. De laatste jaren worden Swiss Ball (afgekort SB) in allerlei trainingsprogramma’s toegepast. Ook in menig krachttrainingsprogramma van topsporters kom je de SB tegen. Als aanvullende training naast het steppen is de SB zeer geschikt. Je kunt er je zwakkere spieren mee trainen, de spieren die bij het steppen tegengesteld werken (de antagonisten) om zo te voorkomen dat je bij te eenzijdige trainingsbelasting geblesseerd raakt en vooral aan je rompstabiliteit (core stability) werken. Ik denk dat dit laatste aspect bij het steppen op hoog niveau niet onderschat moet worden.Daarom wat meer informatie en tips over de mogelijkheden van deze bal in dit artikel.

van je heupen tot aan je oksels. Je kunt verschrikkelijk sterk zijn in je armen en benen, als je rompstabiliteit of rompkracht onvoldoende is dan komt die armof beenkracht niet tot uitdrukking. Je bent altijd zo sterk als je zwakste schakel.

Als je oefeningen uitvoert op een SB dan merk je meteen dat je instabiel bent en dat het moeite kost om je positie vast te houden. Vooral je romp moet zich flink inspannen en dat is juist de kern van het trainen met een SB. Bij vrijwel alle sportbewegingen, maar ook bij alledaagse activiteiten is het belangrijk om je romp stabiel te houden. Je ‘core’ of romp loopt

1. Hoe instabieler je oefent en traint, hoe meer spieractiviteit je ontwikkelt. 2. Hoe sterker je romp (‘core’), hoe groter je totale krachtpotentie. 3. Hoe complexer de beweging, hoe meer je zenuwstelsel wordt getraind. 4. Hoe groter de bewegingsuitslag, hoe effectiever de bewegingen die je maakt.

SB kunnen dus prima gebruikt worden om je rompstabiliteit te trainen. Daarnaast leent de SB zich goed voor diverse lenigheidsoefeningen. De meerwaarde van SB kun je samenvatten door de vier volgende aspecten:

e d

Naarmate je zwaarder bent, is het beter een grote Swiss ball te kiezen.

Verder scoort de SB qua kosten-effectiviteit zeer hoog. Voor weinig geld kun je je training aanzienlijk verbeteren. Ook biedt het de nodige afwisseling en trainen met een SB is leuk. Het traint ook prettiger, omdat je lekkerder op een bal ligt dan op de grond. Met een SB kun je de rug/ wervelkolom trouwens prima rekken en dat is voor veel steppers denk ik een niet onaardige bijkomstigheid. Een SB zorgt voor een instabiele omgeving en bereid je zo voor op typische sportomstandigheden. De voordelen in het kort: betere prestaties, betere balans, meer kracht in buik en lage rug, en minder blessures. Swiss Balls zijn gemaakt van hoogwaardige kunststoffen en kunnen fors belast worden. Vaak is het maximale gewicht waarmee een bal belast kan worden (‘anti-burst’) aangegeven. Een minimum dat geadviseerd wordt is 300 kg, het maximum ligt momenteel op 1.500 kg en het gemiddelde ligt rond de 500 kg. Let voor je een bal aanschaft op een aantal zaken. Allereerst op het formaat. Er bestaan meerdere formaten. De meest gangbare diameters zijn 55, 65 en 75 cm. Maar ook 45 (voor kinderen) en 95 en meer kom je tegen. Het balformaat is onder meer afhankelijk van je lichaamsmaten. Soms is armlengte maatgevend,

Nederlandse Autoped Federatie

44


maar meestal de lichaamslengte. Een surftocht langs verschillende sites laat zien dat er vele soorten indelingen zijn en wie gelijk heeft is lastig aan te geven. De waarden in de tabel zijn daarom indicatief. Een andere indicatie over de juiste maat is de hoek van je knieën als je op de bal zit. Als die zo’n 90 graden is dan is het goed. Het hangt wel af in welke mate de bal is opgeblazen. Een andere factor die meeweegt in de keuze is het gewicht van de sporter. Naarmate je zwaarder bent, is het beter om een grotere SB te kiezen. Ook de prijs kan nogal variëren, namelijk tussen de ongeveer 10 en 50 euro. Let ook op de oppervlakte van de bal. Is dit stroef of glad? Na aanschaf van de SB is meestal een gewoon pompje (bijv. de fietspomp) voldoende om de bal gebruiksklaar te maken. Houd altijd het doel waarvoor je traint voor ogen. Ga slim en efficiënt met je training(stijd) om. In Nederland kom je de SB nog niet veel tegen in fitness- en krachttrainingscentra, hoewel de aandacht wel lijkt toe te nemen. In een serieus krachttrainingsprogramma moet je de SB zien als een uiterst nuttig hulpmiddel, maar kan het nooit de echte zware training met ijzers vervangen.

Lichaamslengte

Armlengte (in cm)

< 168 cm 55 - 66 168 - 188 cm 66 - 81 > 188 cm 81 - 90

Diameter Swiss ball

55 cm 65 cm 75 cm

Je kunt de oefeningen zwaarder of moeilijker maken door instabielere situaties te creëren of door de externe belasting (m.b.v. dumbbells, dynaband, barbells) te verhogen.

te zetten. Doe bijvoorbeeld een crunch terwijl je op de SB ligt/zit met de voeten een meter uit elkaar en vergelijk dat met de voeten naast elkaar. De voeten naast elkaar is minder stabiel en dus wordt de training moeilijker c.q. beter. Een algemene trainingsregel is om •SB-oefeningen te doen na je gewone oefeningen. Belast eerst flink de primaire spieren en doe dan de oefening met de SB om zo de stabiliserende spieren te trainen. Als primaire spieren vermoeid zijn dan train je de stabilisatoren nog beter.

l l a b s s i

Sw

lucht in de bal hoe insta•bielerHoedemeer bal is. Beginners doen er goed

aan de bal niet te hard op te pompen. Heb je meer ervaring of gaan de oefeningen je gemakkelijk af dan doe je er meer lucht bij.

waardoor je stabieler op •de balEr zijnkanringen zitten als je ‘m als stoel wilt

van stabiliteit kun je varië•ren Dedoormate je standbenen dichter bij elkaar

gebruiken (advies niet te lang gebruiken). Ook zijn deze ringen handig om de ballen (op elkaar) op te slaan. 8 aanvullende oefensuggesties voor de romp met de SB:

Rugoefening 1a

Rugoefening 1b

Rugoefening 2a

Rugoefening 2b

Rompoefening 3b

Rompoefening 3c

Praktische trainingstips

Zorg dat je voldoende ruimte om je heen hebt. Het kan gebeuren dat je je stabiliteit of evenwicht verliest waardoor je van de bal kunt vallen. Voor sommige oefeningen heb je ook behoorlijke ruimte om je heen nodig. voeten stevig op de grond •staanZorgendatnietjekunnen wegglijden. Leg een stroef matje eronder of gebruik schoenen die niet wegschuiven.

Rompoefening 3a 45

Autoped Magazine nr 1 - 2007


ba all ll

Buikoefening 4a

Romp Rompoefening 5a

Sw

Romp Rompoefening 6a

Buikoefening 8a Nederlandse Autoped Federatie

Buikoefening 4b

Buikoefening 4c Het scala aan oefenstof met de SB is oneindig groot, ook voor training van de armen en benen. Bovenstaande oefeningen zijn dus slechts een paar voorbeelden. Voor degenen die na het lezen van dit artikel enthousiast zijn geworden, op het internet is veel informatie en oefenstof te vinden.

Rompoefening 5b

Wie zich deze zoektocht wilt besparen kan ik via mail een aanvullend pakket sturen met oefeningen voor beginners en gevorderden. groet, RenĂŠ Elzinga rene@autoped.nl Bronnen : diverse artikelen internet Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s : Helen Elzinga

Rompoefening 6b

Rompoefening 7a

Rompoefening 7b

Buikoefening 8b

Buikoefening 8c 46


Ik step de pen door! Hallo ik ben Richelle Brans en ik ben 10 jaar oud . Toen ik de pen kreeg van Martin begon ik nog niet gelijk met het schrijven van dit stukje. Martin had zoveel opgeschreven en ik heb nog niet zoveel te vertellen. In 2005 begon mijn moeder te steppen bij de NAF en ik ging dan vaak kijken met mijn vader en broer. Toen ik hoorde dat Mitchel vanaf 2006 mocht gaan steppen en ik niet omdat ik te jong was, ben ik een beetje ??? geworden. Mijn moeder heeft toen papieren ingevuld om toch op 9 jarige leeftijd al mee te doen. Ik begon met de cross in Almere. Dit was wel erg heuvelachtig maar ik heb deze uitgestept. Toen gingen we steppen in Zeeland. Hier kregen we erg leuke prijzen.

Ook tijdens de kermis van Benningbroek heb ik meegedaan. Hier waren heel veel jonge kinderen bij. Ik denk dat alle kinderen uit het dorp meededen. De sprint in Breda was erg dichtbij; maar 20 kilometer rijden van ons huis. Toen werd voor het eerst in mijn leven het Wilhelmus voor me gezongen. Toen zijn we nog naar de Kamperzeedijk gegaan om daar helaas niet het NK te winnen. We bleven daar slapen en de volgende dag gingen we rondkijken in Kampen en toen kwamen we Ilse en Marc Ypma tegen. We zijn toen met zijn allen op een terrasje gaan zitten en zijn daarna naar een tentoonstelling van Herman Brood geweest. Daar ik vrij was van de tafeltenniscompetitie, kon ik mee naar de jaarvergadering van de NAF. Ik heb daar de eerste prijs in ontvangst mogen nemen van de pupillen meiden. Op de terugweg heb ik samen met Wenda Zuiddam gekke bekken in de trein gedaan. Ze dachten dat ik het zusje was van Wenda. En naast de wedstrijden vind ik het erg leuk om op t.v te komen. (Zapp) Ik zit in groep 7 van basisschool de Klinkert te Oudenbosch. Ik tafeltennis en zit in de winter op schaatsles in Breda. Daarnaast ben ik een gids bij de scouting. Ik step niet elke week. Als ik weet dat er een wedstrijd aankomt dan ga ik wat

meer steppen. In mâ&#x20AC;&#x2122;n vrije tijd ga ik voetballen met mijn vriendinnen. In BelgiĂŤ tussen Maastricht en Luik ligt het plaatsje Richelle. Als we daar in de buurt zijn dan wil ik er altijd even gaan kijken. Het is een klein plaatsje maar ik vind het toch leuk om dan mijn naam op al die borden te zien. Op de foto heb ik de step van mijn moeder geleend waarop ik ook wel eens wedstrijden mag rijden. Ik heb zelf een iets kleinere step. Ik ben geboren in Hoeven een plaats in Noord Brabant. We hebben een aantal jaren geleden een nieuw huis gebouwd en nu wonen we 4 jaar in Oudenbosch. Ik hoop dat er veel jongeren bij het steppen komen. Ik step de pen door aan Linda Grevel. Groetjes Richelle Brans.

2hands h d st steps Te koop aangeboden;

Weinig gebruikte en goed onderhouden Kickbike racer, met speciaal gespoten frame en vork, (fluo geel metallic / zwart / parelmoer) step wordt verkocht inclusief kilometerteller, verlagingsetje, en bidonhouder dus raceklaar voor gebruik, trouwens is er ook nog een geheel niet gebruikt voor spatbord bij! Daarbij wordt de step afgeleverd met 47

afleveringsbeurt, gepoetst en wel! Nieuwprijs; 517,= euro. incl, spuiten en alle opties. Vraagprijs; 239,= euro. incl, alle opties en afleveringsbeurt. Velen zeggen niet voor niets een mooie en goed onderhouden Kickbike (en dat voor weinig in prijsvergelijk!)

U kunt contact opnemen met roldemeule@home.nl of bel 06-23236698

Step 2handsje

Ik ben op zoek naar een 2e hands kickbike racer in goede staat. U kunt opnemen via email: meijer1438@zonnet.nl of mobiel 0640104175 Met vriendelijke groet, Eelke Meijer

Autoped Magazine nr 1 - 2007


www.stepshop www. stepshop.nl .nl De grootste online stepwinkel van Nederland! De nieuwe Kickbike Cross G4 is leverbaar in de framekleuren zwart en groen. Deze Kickbike is uitgevoerd met een ultra laag board (tot 9 cm instelbaar), geĂŻntegreerd verlagingsset, verstelbaar stuur, 2 V-brakes, supersterk frame, lang board (tot schoenmaat 48), race velgen, geveerde voorvork en sterke standaard.

Adviesprijs â&#x201A;Ź 399,- incl. btw

De nieuwe Kickbike Cross G4 is DE step in het crossgebeuren. Een licht en sterk frame, een goede plankhoogte en stevige remmen. De Cross G4 is ook erg geliefd in de mushingscene. Hierbij spant men een hond voor de step middels een trekstang of kabel.

Gooiker Step Trading - tel. 074-2919903 - Berfloweg 192, 7553 JV Hengelo 48 info@steptrading.nl | www.steptrading.nl

Nederlandse Autoped Federatie


Hartje zomer en toch dromen van witte ijsvlakten

Een stepslee decennium De wedstrijdstepslee is 10 jaar in Nederland. Velen hier zien de stepslee-sport als een nieuwe tak binnen het steppen. Echter de stepslee is verre van nieuw! Al sinds 1900 organiseert men stepslee-wedstrijden in Scandinavië, waar de stepslee diep geworteld is.

Het vervoer per stepslee is zeer waarschijnlijk ouder dan onze vertrouwde step. In Scandinavië hebben ze uit opgegravingen vastgesteld dat het stepsleevervoer echt van ver terug dateert. In Finland was de stepslee-sport tot een paar jaar geleden belangrijker dan de stepsport en in het begin van de vorige eeuw zelfs de derde sport van Finland. Vanaf de jaren 80 stepten de Finnen in de zomer om hun conditie en vaardigheid op peil te houden, terwijl wij dat hier juist andersom proberen. Ik zeg met recht proberen, aangezien de laatste winters niet echt willen lukken. In 1997 reisen twee Nederlanders naar Finland om voor het eerst mee te doen aan het WK stepslee. De steppers brachten twee wedstrijdslees mee terug en daarmee maakte ook Nederland kennis met de wedstrijdstepslee.

Stepslee op Hollandse tegel (uit ca. 1600) Dat er heel vroeger ook gestepsleed werd in Nederland is bij velen onbekend. Maar oude tegels bevestigen het. Ook wordt op sommige plaatsen op het Wad de zogenaamde 'slikslee' gebruikt, die overeenkomsten heeft met de traditionele houten stepslee. In voorgaande jaren zijn we vaak naar Finland en nog vaker naar de Weissensee in Oostenrijk geweest om daar onze sport te beoefenen en te promoten. Bijna altijd kregen we leuke reacties en 49

zo af en toe werd er een stepslee achter gelaten of verkocht aan een lokale of Nederlander die daar ter plekke was. Velen die één of meerdere tripjes hebben gemaakt, mijmeren nog steeds over de grote ijsvlakten, vuurkorven op het ijs in Finland, feesttenten in Oostenrijk, sauna’s in Finland, sneeuwtochten, dat ene specifieke Jägertee nuttigen na een tocht of wedstrijd in Oostenrijk. Zo valt er nog veel meer op te noemen, want de stepsleesport is eigenlijk ook een soort van veredelde vakantie voor de meesten waar sport en plezier bovenaan staan.

Het animo groeit weer Nadat het nu een jaar of 3 rustig is geweest met stepslee-activiteiten ; hooguit 1 of 2 keer in de sneeuw of op het ijs gereden te hebben in eigen land krijgen we in de stepsleecommissie toch gelukkig nog steeds vragen over de sport binnen. Een veelgestelde vraag is of we op een 400 meter baan kunnen sleëen. Dat hebben we in het verleden wel gedaan in Deventer, Utrecht en Alkmaar. In Deventer was zelfs de eerste officiële Nederlandse stepslee wedstrijd. De 400 meter baan is niet echt geschikt voor recreatieve stepslee-rijders. Om scherpe bochten (op een 400 meter baan) op snelheid te nemen heb je best techniek en ervaring nodig en de ijsbaanbeheerder is ook niet echt blij als je met spikes het ijs op komt. Betekent het dat we dan nooit meer naar een (semi-)binnenbaan gaan? Dat wil en kan ik niet zeggen. Want voor voorbereiding voor wedstrijden heb je toch ook ijservaring nodig. En ook de priksleëers in ons land zitten met datzelfde probleem en die trainen wel in Alkmaar en Groningen. Dus er zijn wel mogelijkheden, indien het animo om regelmatig te trainen maar groot

genoeg is in onze stepslee scene. Ook houden we de ontwikkelingen in Biddinghuizen scherp in de gaten. Daar komt mogelijk een aangelegde natuurijsbaan van 5 km te liggen. In de wintermaanden uiteraard voor schaatsen en hopelijk ook voor ons. En in de zomer gaat de ijslaag weg en dan kan er geskeelerd, gefietst en hopelijk dan ook gestept worden. Kortom, een baan om in de gaten te houden voor zowel de winter als de zomer.

U bent uitgenodigd! Eind januari 2008 jaar willen we weer na een paar jaar afwezigheid naar de Weissensee in Oostenrijk. Aanmelden hiervoor kan t/m oktober bij de stepslee commissie. We boeken voor iedereen die mee wil, geef je wel tijdig op. Ook wordt er één of meerdere busjes gehuurd voor het vervoer naar Oostenrijk. Is de stepslee-sport op Europees of op wereldniveau groeiend? Niet hard. Jaren geleden hadden we in Oostenrijk wel mensen uit Alaska die speciaal voor de stepsleedagen waren overgekomen. We zien een kleine kentering in Finland, de bakermat dus. Hier in Nederland groeit het dus wel iets. Hoewel van korte duur, werd er vorige winter toch op verscheidene plekken in het land gestepsleed. Andere bekende steplanden kennen het wel, maar pakken het jammer genoeg nog niet dusdanig op dat het daar ook gaat groeien. Tot slot wil ik alleen nog maar zeggen dat we in de commissie op een goede winter met veel en dik ijs hopen. Met vriendelijke stepslee groeten, Eric van der Meide NAF stepslee commissie Autoped Magazine nr 1 - 2007


Friese stepkoorts op de Bargefenne

De tocht der tochten Zaterdagavond 26 mei 2007 23:30 uur op de Bargefenne. Nog een half uur tot het startsignaal van de 22e elfstedentocht op de step. Een tocht voor echte kilometervreters 230 km door het Friese land.Iets wat je eens in je stepleven gedaan moet hebben! 23:40 uur Nog maar even de banden checken of ze hard zijn. Het was de afgelopen weken wel weer even omschakelen van mijn flitsende racestep naar de traditionele 12,5 inch step. Ongelooflijk hoe snel de ontwikkelingen gaan. Nog geen 8 jaar geleden was 12,5 inch de officiële wielmaat tijdens NAF-races, en nu is hij al bijna uit het stepcircuit verdwenen. Toch is het verschil niet zo groot als je in eerste instantie verwacht. OK, de grotere wielen rollen beter, maar met een beetje onderhoud en voorbereiding rijdt 12,5 inch absoluut niet slecht. Ook zijn de meeste frames aangepast aan de wensen/eisen van de berijder/ster. Niets standaardproductie; maatwerk! En na een aantal tochten op dit oude steppie, ga je er ook wel weer de charme van inzien en ga je het zelfs stiekem weer leuk vinden. Maar dat zeg je natuurlijk niet hardop

Stepper Peter Bomas van stepteam Twente wordt warm onthaald op de finish na 230 km

golft over het plein. Nog even snel een kroeg in voor een sanitaire stop. Onderweg krijg ik nog een pilsje aangeboden als aanmoediging. Even twijfel ik, maar sla hem toch maar af. Met pijn in mijn hart, dat wel. Eigenlijk zou je alleen al om het feest op het plein al eens hier moeten komen

23:50 uur Het is nu echt tijd om de posities bij de start in te nemen. Het is mooi weer, dus ik besluit om mijn regenjasje niet mee te nemen en gooi deze in de volgauto. Ik heb nog genoeg aan, want het wordt in de nacht nog best fris. Vooral als het gaan schemeren, daalt de temperatuur nog ietsje. Een extra laagje kleding kan dus geen kwaad. Het plein is nu echt afgeladen vol met steppers (maximaal 100 deelnemers) en toeschouwers. De laatste check van de verlichting en de overige uitrusting

23:45 uur Het is al lekker druk op het

23:59 uur het aftellen is begonnen,

plein “de Bargefenne” De kroegjes hebben de deuren openstaan en de muziek

de volgauto’s starten de motoren, het publiek juicht. Alleen hiervoor doe je het al. “tot over 17 uur!!!” zegt een vriendelijke toeschouwer. Shit, hij heeft gelijk, 17 uur op die step staan. Ik lijk wel gek en dan houdt hij het nog krap aan. Mijn streven is om rond zes uur te finishen (is dus 18:00, is dus 18 uur op de step) Dan klinkt het schot en gaan we onder luid gejuich op pad de nacht in.

05:30 uur Dokkum komt in beeld, hier moeten we wachten tot 06:00 dan mogen we zelfstandig op pad. De nacht Nederlandse Autoped Federatie

hief zijn we zonder problepperc O n e ed men doorgekomen en Elfst n der Zee a r o C v achteraf was het goed te doen. Opmerkelijk veel mensen nog op straat zo in de nachtelijke uren Nog 155 km te gaan….

17:47 uur De allerlaatste lootjes. De benen willen niet meer, de rug doet zeer, de schouders zitten muurvast. Nog een keer rechtsaf en dan alsmaar rechtdoor naar de finishlijn. Ondanks alle training is het toch nog best afzien geweest. Maar ik zou het voor geen goud willen missen. We worden onthaald als helden, het publiek is massaal op de been om de steppers toe te juichen. Ik ben dan wel niet de snelste, maar ook voor mij wordt gejuicht Ik zie die knul staan die tegen me zei “tot over 17 uur”. Hij ziet me ook en zegt quasi teleurgesteld “waar bleef je nou?” Ik verdenk hem ervan de hele nacht en dag te hebben gefeest daar op de Bargefenne. Dat ga ik ook maar eens een keer doen. Maar eerst ga ik mijn medaille ophalen bij Cor van der Zee. Een schouderklop waardoor ik bijna van het podium val is mijn deel. Cor grijnst. Het dweilorkest zet een nieuw nummer in,…….. Voor iedereen die dit bovenstaande wil meemaken, het is nog niet te laat! Er zijn nog inschrijfkaarten beschikbaar. Het is afzien, maar wel op een heel gezellige manier. En een mooiere voorbereiding voor de “back to the roots” tocht kun je jezelf niet wensen. Ont Sjen in Bolsward! de AM-redactie. 50


Vrijwillig enthousiast! De Nederlandse Autoped Federatie zoekt een klein aantal leden voor de volgende drie commissies: De PR, de sponsoring, kalender en de stepslee commissie. Wil jij je inzetten voor de stepsport in Nederland contact dan even het NAF-secretariaat. Verder zijn we druk aan het werven voor mensen in de vrijwilligerskern. Uit deze kern zetten we mensen in bij belangrijke

stepzaken zoals het Back to the roots project, PR zaken als standwerk tijdens beurzen en sporthappenings. Crewleden van diverse eventorganisaties waaronder de Afsluitdijk, de cross in Salland, de NAF leden dag etc. Kortom een vrijwilligersjob die niet alleen voldoening geeft maar ook nog leuk is daarvoor moet je bij de NAF zijn. Belangrijk stepwerk ... ... en we zijn allemaal vrijwilliger.

Colofon Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollega’s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

Wisselbekers Nederlands kampioenen 2006

De winnaars afgelopen seizoen: NK Estafette: Senioren heren: Senioren dames:

stepteam Made CV de laatkomers

NK Sprint: Senioren heren: Senioren dames: Veteranen heren: Junioren heren: Junioren dames:

Marco Grevel Hermien Koers Harry Hutten Tom Rikkerink Jesca Brouwer

NK Individueel: Senioren heren: Senioren dames: Veteranen heren: Veteranen dames: Junioren heren: Junioren dames:

René Elzinga Hermien Koers Arend van der Velde Desirée Zagwijn Tom Rikkerink Rosanne Reijne

We willen de winnaars van afgelopen seizoen erop attenderen dat, hij of zij de wisselbeker tijdig retourneert zodat we in 2007 iedereen een wisselbeker kunnen overhandigen. Zij kunnen dit doen door deze minimaal 4 weken voor het betreffende NK in het bezit te laten komen van Gerard van Oorschot (gerard@autoped.nl, 0162-686307) of van één van de andere leden van de reglementen commissie. Adressen vindt u op www.autoped.nl Klik op stepbieb en kies NAF-organisatie > reglementen commissie. Of lever beker tijdig in tijdens een wedstrijd vooraf.

De N.A.F. organisatie | www.autoped.nl NAF-secretariaat

Tijdelijk Penningmeester

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden | fax (03) 3858964 thijza@autoped.nl Mobiel (06) 53869770 | tel. (038) 3856747 William van Geloof Financiële zaken Heidehof 23 william@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Made 4921 GA Made Tel. (0162) 680410

Overige adressen, functies en telefoonnummers van de hele NAF-organisatie en commissies zie www.autoped.nl klik op NAF-organisatie. Advertentietarieven van dit Autoped magazine of op de website zie www.autoped.nl/adverteren.html

51

Abonnement Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 16 Euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke step-competitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!). Aan deze uitgave werkten mee: Johan Vogelzang William van Geloof Richelle Brans Eric vd Meide Rene Elzinga Jaap Vlaming Gerben Koridon Ben Mes Piet Scholte Gerrit-Jan Beldman Eindredactie: Gerben Koridon Hendrik v. Viandenstraat 31 8266 DN Kampen tel.: (06) 22994205 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (06) 22994205 Vormgeving & opmaak: www.thyza.com tel. 06-53869770

AutopedMagazine

De Nederlands kampioenen op de onderdelen estafette, sprint en individueel krijgen in de categorieën junioren, senioren en veteranen bij zowel de dames als heren een wisselbeker. Sommige van deze categorieën zullen pas vanaf dit jaar een wisselbeker ontvangen, echter om iedereen zijn wisselbeker te kunnen overhandigen is het van belang dat de winnaars van afgelopen seizoen hun wisselbeker tijdig retourneren.

Uitgave/verschijning: elk kwartaal.

Autoped Magazine nr 1 - 2007


De NAF bestaat 20 jaar! www.autoped.nl

Klaas Benninkstraat 19 - 8281 ZV Genemuiden

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2007 #1  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2007 #1  

publicatie van de Nederlandse Autoped Federatie

Advertisement