__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AutopedMagazine Kwartaaluitgave van de Nederlandse Autoped Federatie

Nummer 3 - 2003 | 3 Euro

Na een pracht zomer is iedereen klaar voor 2004

Weissensee 2004 Int. Stepsleedagen van 24 tot 31 januari 2004 Lees verder op pagina 4


Inhoud

De schatkist aan het woord Huishoudelijk mededelingen...

De Schatkist. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 In memoriam Ville Vickholm . . . . . 3 Notulen Ledenvergadering 2003 . . 4 Snellere tijden . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Woordje van de voorzitter . . . . . . . 8 NAF-cup uitslag . . . . . . . . . . . . . . . 9 NK Breda Sprint . . . . . . . . . . . . . . 10 1e Zwaluwse stepsprints . . . . . . . 11 Stepdragers . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Woordje van drinkenpost. . . . . . . 12 Weissensee 2004. . . . . . . . . . . . . 13 Engelberg-Cervinia . . . . . . . . . 14-17 Knipsels uit de krant. . . . . . . . 18-19 Benningbroek . . . . . . . . . . . . . . . 20 Steprace Drunen . . . . . . . . . . . . . 21 Afdalen op de step . . . . . . . . . . . 22 Ambtenaren-Steprace Kampen . . 23 NK Kamperzeedijk 2003 . . . . . 24-26 Verhalen uit de inbox . . . . . . . . . 27 Knipsels uit de krant. . . . . . . . 28-29

Er zijn nog een klein aantal leden die de contributie van 2003 nog niet voldaan hebben. Dit zijn mensen die de NAF niet hebben gemachtigd voor automatische betaling/ontvangst van de contributie.

De voordelen van automatisch betalen: ·Je vergeet niet te betalen. ·Je blijft baas over je eigen geld, want de NAF int de contributie pas na vooraankondiging in het Autoped Magazine. ·Als je niet eens bent met de betaling, is een mailtje naar de secretaris voldoende om het weer ongedaan te maken. ·De NAF hoeft niet steeds te saaie stukken tekst in het Autoped Magazine te plaatsen om mensen te smeken alsjeblieft te betalen. Ik verzoek de leden die handmatig de contributie storten over te gaan naar een automatisch incasso. Dit maakt het voor u en ons een stuk makkelijker. Het machtingsformulier kunt via naf@autoped.nl aanvragen of schriftelijk via het secretariaat (zie colofon).

Step de pen door. . . . . . . . . . . . . 30 IJsselmeerronde . . . . . . . . . . . 32-34 Colofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Bij voorbaat dank, namens alle leden. Mireille Boschma, penningmeester NAF mireille@autoped.nl

NAF organisatie adressen . . . . . . 35 --------------------------------------------

Gerben en ik. Oke er zijn er inmiddels meer die af en toe vrijblijvend een stukkie schrijven!. Maar daarmee ligt het blad nog niet op uw mat. Slechts 2 mensen is best een risicovolle situatie, want als die twee - bij te veel druk - er het bijltje bij neer gooien dan ligt de hele NAF op z’n kont. De NAF als organisatie moet beter gaan functioneren, we moeten meer betrokken volk hebben. Zelf ben ik bezig het aantal uren dat ik in vrijwilligerswerk steek nu te normaliseren en ik merk dat dit moeilijk gaat als er gewoon niet meer takenspreiding en betrokkenheid komt. We zitten nu al een jaar zonder kalendercommissie en overige commissies functioneren ook nog lang niet. Het gaat niet goed, 15 november D-day. Ik hoop dat u zich meldt en zich in wil zetten voor het steppen zodat het als sport kan bestaan. Als secretaris wil ik onze 150 leden danken voor hun betrokkenheid bij de step. Blijf lid en trek aan de bel als je een idee hebt. Kritiek is ook best welkom maar dan moeten we er wel wat mee kunnen. U begrijpt het al: we zijn ook maar vrijwilligers... en met volk te kort loopt niet alles op rolletjes. Roepen hoe het moet is één, maar betrokken volk hebben die het uitvoerd is een twee.

Woordje vanuit het secretariaat:

Oranje vekeershesje EK foetsie De NAF heeft 10 euro per hesje borg gestaan tijdens het EK aan de gemeente Hattem en nu is er een hesje weg. Rararaa wie heeft em?! Wij weten het niet, helpers oke maar s.v.p. wel spullen terugbrengen. Als iemand een hesje met opdruk verkeersregelaar heeft liggen van het EK meldt het even bij het secretariaat.

...EK-commissie

De contributieronde 2003 is afgerond en bijna iedereen heeft de contributie voldaan. Er heeft zich slechts 1 lid na de contributie ronde afgemeld en dat is een uniek aantal. Met als resultaat dat we met 150 leden het nieuwe jaar in gaan en daar ben ik best blij mee. We klimmen weer en de leden blijven lid. Dat betekent dat het Autoped Magazine en de digibrief, de website goed ontvangen wordt??? Een zorgelijk punt blijft de onvolledige redactie voor deze publicaties en het feit dat alles eigenlijk rust op de schouders van hoofdzakelijk maar 2 NAF mensen!

Ik hoop dat we in 2004 weer door kunnen groeien naar 200 of 250 leden want dat is wel een mooi aantal voor de porto kosten van het magazine :). Dan kunnen we namelijk per partijpost verzenden en dat scheelt ons veel geld uit de NAF-kas. Kent u mensen die lid willen worden meld ze aan. De mensen die kopij hebben voor het vierde nummer, stuur het nu op, wacht er niet mee. Beeldmateriaal, foto’s alles is welkom. Thijza Brouwer, secretaris NAF thijza@autoped.nl 2


In memoriam Ville Vickholm Donderdag 28 november ontving ik tegen een uur of twee ‘s nachts een sms berichtje. ...“Ville has died yesterday”. Ik word niet vaak wakker in m’n slaap, zelfs niet van de wekker, maar deze keer toevallig wel en dus direct maar even gekeken wie er biebte zo midden in de nacht. ...Ik lees het bericht en leg de telefoon weer weg.... lig even half slaperig na te denken over de tekst en grijp de telefoon weer....wat!!? Nog een keer lees ik de letters in verlichte schermpje.... ...died?. Dit moet een grap zijn! Na anderhalf uur dommel ik weer in slaap en in de ochtend wordt ik wakker met een ‘bad dream feeling’. Voor de zekerheid check ik mijn mobieltje en... ohnee... ‘t staat er wel degelijk.... mijn ongeloof slaat toe. Na telefonisch contact met de Esa in Finland blijkt het helaas geen grap. Ville blijkt verongelukt op 27 november tijdens een steptraining in zijn woonplaats Lapinjärvi (Finland). Hij is aangereden door waarschijnlijk een auto die vervolgens is doorgereden. Met ongeloof en als een schok is het nieuws ontvangen, niet alleen in Finland, maar bij steppers door heel Europa, blijkt uit het condeleance register. Ville - geboren in Finland in 1971 - was actief als triathleet en debuteerde in 1993 in het stepjargon tijdens de Viktor Balck stepslee race van 100 km waarin hij tweede werd. Zijn stephobby werd zijn passie en hij was sindsdien bij veel internationale stepevenementen van de partij. Afgelopen zomerseizoen stepte hij alle eurocups door heel Europa en won deze Europese competitie 2003. Ville was voorzitter van de net opgerichte Finse stepbond. Ook speelde hij een belangrijke rol in het Internationale stepforum IKSA waarin hij in de week van zijn overlijden nog mailtjes uitwisselde over

3

Ville, tijdens de eurocup Helsinki 2003 de eurocup planning van komende zomer. Ville was ook bij veel Nederlandse steppers bekend en bevriend. Zo stepte hij afgelopen zomer in Hengelo, de Elfstedentocht (waarin hij 2e werd) en was ook bij het EK in ons land van de partij. Altijd met een brede vriendelijke glimlach, passie voor sport en voor het leven was Ville een gewaardeerde

stepcollega voor iedereen. De Fin laat een groot gat achter in onze internationale stepfamilie en de meeste die hem goed kenden zijn de schok eigenlijk nog niet te boven. Op het internet is een condoleance register geopend en meer informatie. www.iksaworld.com/ville.html Ville we gaan je missen! Thijza


Notulen ledenvergadering Ned. Autoped Federati Aanwezig: 17 NAF leden 1. Opening Voorzitter G.J. Beldman heet een ieder welkom. Voor de ledenvergadering werd er in de ochtend een tocht rond Amersfoort gestept in twee groepen. Bij terugkomst stond er een lunch gereed in het activiteitencentrum Amersfoort. Hete erwten- en tomatensoep aangevuld met diverse soorten broodjes, fruit en dranken. Ook kon men gebruik maken van doucheruimtes in het activiteitencentrum. 2. Notulen Voorafgaand aan de vergadering kregen de aanwezigen de gelegenheid om de notulen van 2002 door te lezen. Deze zijn tevens in 2003 gepubliceerd in het AM. Mireille Boschma maakte de opmerking dat de kascommissie een andere samenstelling heeft dat is genotuleerd in de notulen. Verder werden de notulen goedgekeurd. 3. Financieel verslag Penningmeester deed verslag. In het verslag werd duidelijk dat de organisatie van het Europees Kampioenschap geld kostte, hoewel een groot deel van de EK-kosten door sponsoren en stepclub S.W.O. zijn betaald, heeft ook de NAF een duit in het zakje moeten doen. Verder blijft het Autoped Magazine de grootste kostenpost en brengt autoped.nl na aftrek van de hostingkosten, geld op door betaalde webbanners. Bij de internet provider is er iets foutgegaan met het domeinbeheer. Hierdoor is het bedrag in het overzicht niet correct. De NAF ontvangt de helft van het bedrag terug eind 2003. De secretaris en penningmeester gaan hier achteraan. De automatische incasso (lidmaatschap machtiging) werkt goed. Er heeft zich vooraf aan de contributieronde 2003 slechts 1 lid afgemeld.

goed. De voorzitter bedankte de penningmeester en de kascommissie. Paul Wigbers stelt voor om de controle op een tijdstip ruim voor de vergadering plaats te laten vinden of zaken naar de commissie leden toe te sturen zodat men rustig de tijd heeft. De penningmeester meldt dat de kascommissie dit jaar geen kans zag om voortijds samen te komen en in 2003 gekozen heeft om voorafgaand aan de vergadering de financiĂŤn te controleren. 5. Bestuursverkiezing Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar en iedereen wordt herkozen. De enige wisseling in een commissie is dat Andre Visscher uitreedt uit de regelementen commissie en dat Arnold Tuinman zijn plaats inneemt.

plekken in commissies hoogste prioriteit moet hebben, want anders kunnen we niet goed functioneren als organisatie. Paul Wigbers gaat binnen stepteam Twente onderzoeken of hier mensen zijn die een functie willen bekleden in een NAF-commissie. Aan Ger Schurink (nu afwezig) wordt gevraagd hoe hij met zijn tijd zit komende periode i.v.m. lange afwezigheid in de PR commissie. William van Geloof is toegetreden tot de PR commissie. 6. Kascommissie verkiezing Uittredend kascommissie lid is Cees Bakker. De kascommissie leden 2004 zijn: Hermien koers en Marco Barendse Reserve in 2004 is Arnold Tuinman 7. Terublik stepseizoen 2003

Wel nog steeds de melding dat de commissie kalenderplanning (voormalige wedstrijdleider) onbemand is. De functieomschrijving is meermaals in het AM gepubliceerd, maar niemand heeft zich gemeld. Tot nu toe worden taken van deze commissie door de secretaris uitgevoerd. Zij wijst er nogmaals op dat dit zo langer niet kan en dat invulling van lege

Amstel steptour - Steptocht door alle parken van Amsterdam met stop in het Vondelpark. Leuke route met dank aan Menno Lammertsma. Kuststeptour - Altijd mooie route en gezellige stop. Start/finish plek biedt weinig faciliteiten.

4. De kascommissie 2003 (Cees Bakker en Hermien Koers) keurden het verslag 4


ie zaterdag 15 november 2003 | Amersfoort. Afsluitdijkrace nafcup - In 2003 ook een ligfietsrace om het veld aan te vullen en het evenement mogelijk te houden. Een negatief punt in 2003 was dat de telling niet goed was geregeld. Thusis - Zwitserland - Veel volk aan de start, een echte stepwedstrijd met veel toppers en een mooie route (organisatie in samenwerking met een loop evenement). Grindsted - Denemarken - Twee deelnemers. lars Kessler namens Duitsland en Ilse Bijl namens ons land. De vraag dus of dit evenement op de kalender moet blijven als steprace. De Denen lijken zelf geen steppers te kunnen trekken naar hun evenement. Elfmerentocht - Best aardig wat NAFsteppers die de 100 km gestept hebben. Zeker een blijver op de kalender. Step-elfmerentocht vind plaats tijdens de Fiets Elfmerentocht. Ideale voorbereiding op Elfsteden en de Elfmeren is wielmaatvrij! Stepestafette Breda-Eindhoven In 2003 deden er 10 teams mee. Het krimpt, maar toch een pracht stepfestijn om aan mee te doen voor de fun. http://stepestafette.demos.nl/ Nacht van Hengelo - mooi nafcupweekend. Criterium op de vrijdagavond verliep goed. De enige opmerking is dat het steeds vroeger begint, maar goed, dat is gewoon een kwestie van een middagje vrij nemen? Dag 2 de afvalrace was leuk om te doen. Wel weinig entourage/publiek op dag 2, maar met gezellige afsluiter. Elfstedentocht 2003 - een parel in het steppen. En petje af voor de organisatie die elk jaar maar weer het voor elkaar krijgt om voldoende helpers te rekruteren. Deelnemers aantal was iets minder, maar het niveau van het veld lijkt elk jaar beter te worden. 12,5 inch wielmaat restrictie blijft voor veel NAFleden die de tocht een keer willen step5

pen het grote minpunt. Schrijf je tijdig in als je mee wilt steppen. www.autoped.nl/elfstedentocht Sankt Wendel, Duitsland - Voor het eerst in Sankt Wendel een eurocup. Klein opgezet, maar goed parcours. Leuk om mee te doen en betrokkenheid vanuit gemeente is positief voor komende edities. Rotterdam Den Hout,... we zijn er altijd even stil van. In 2003 meer dan 800 steppers. 55 km genieten op je stepje tussen al dat volk. Echt een moraalboost voor stepclubs om mee te doen. Step IJsselmeerronde 2003 - 245 km snelle tijden dit jaar. Klein evenement maar je voelt je als superman (of niet) als je die eindstreep haalt. In 2003 waren er te weinig volgauto’s inzetbaar. Wielmaat vrij en tijdig inschrijven. www.autoped.nl/ijsselmeerronde Roznov pod Rasthem, Tsjechië (eurocup) super competitie weekend met meer dan 60 wedstrijdrijders. Vijf Nederlanders aan de start. Gratis t-shirt bij de start, super weekend wel veel gaten in de weg. www.iksaworld.com ‘s Heer Arendskerke - nafcup, warm zoals altijd. Leuke wedstrijd en goede faciliteiten (douche/kleedruimtes, meldtafel, start/finishzone). Minder deelname dan het jaar er voor maar strijd om de nafcuppunten was er niet minder om. Benningbroek 2003 - nafcup, steeds meer volk aan de start. Waar gaat het heen? Start/finish cafe de Roode Leeuw, mooi klassiek parcours met klim en wegsupposten voor de veiligheid en de telling is als vanouds goed. www.autoped.nl/benningbroek NK estafette, IJmuiden 2003 - (afgelast vanwege te weinig aangemelde stepteams). Engelberg, Zwitserland 2003 - in één woord super. Mooie estafette, veel pub-

liek. Alles afgezet en mooie omgeving. Engelberg wordt mogelijk in 2004 onderdeel van eurocup. Met goede camping. Het Nederlandse damesteam werd 1 en Nederlandse herenteam werd 2 achter de Zwitsers. www.iksaworld.com Cervinia/Ivrea, Italië 2003 - Cervinia ligt onder de Matterhorn boven de boomgrens. Steil parcours met gevaarlijk bochtje in centrum Cervinia. 5 Nederlanders namen deel. Prachtige omgeving. De volgende dag Ivrea - erg warm, maar mooi maar zwaar wedstrijdparcours met veel klimmen en afdalingen. Goed georganiseerd, veel helpers op de weg. Individuele race met bij de dames Nederlandse winnares. www.iksaworld.com NK sprint, Breda - lokatie Wielerbaan Breda was goed, wel weinig deelname. One Step Ahead en SWO trokken samen de kar. Mooie wedstrijd en ondanks warmte toch snelle tijden. Tijdwaarneming voor langere afstand moet beter. Barbecue na afloop was perfekt. www.autoped.nl/nk-sprint Helsinki, Finland 2003 - eurocup. Weinig deelname, slechte tijdwaarneming en weinig entourage op eerste dag. Faciliteiten op dag 1 en 2 goed. Marathon dag 2 viel samen met een loopmarathon, daardoor goed opgezet. Europees Kampioenschap 2003 complimenten ontvangen van uit deelnemende landen. (Maar liefst 22 Tjechen aan de start). Aantal deelnemers uit eigen land viel enigzins tegen. Organisatorisch verliep niet alles perfekt mede door te weinig vrijwilligers vanuit de NAF en ontbrekend regelement. Al met al kijken we met trots terug op een geslaagd EK met mooie strijdlustige wedstrijden. NK individueel Kamperzeedijk 80 schoolkids aan de start, een record. Goede faciliteiten, route afgezet, kleed/doucheruimtes, massagepost met


3 masseurs, gezellige huldiging. Weinig publiek en deelname bij de senioren, wel iets meer als vorig jaar maar nog steeds karig. Veel parcoursrecords gingen er aan in 2003. Vanwege het 25 jarig jubileum had het geheel een feestelijk tintje. www.autoped.nl/nk-individueel

torische eisen staan omschreven in het NK individueel regelement.

Steptocht Oud Beierland 2003 drukke jaarmarkt als toneel en douche/kleedruimtes voor stepdeelnemers aanwezig. Leuke start vanaf het podium voor het stadhuis en onderweg gratis lunch. Goed opgezette tocht met dank aan de jaarmarkt organisatie.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor de organisatie van een NK dienen dit ‘verzoek’ minimaal een jaar van te voren in te dienen, het streven is dat het betreffende evenement bekend is en ‘beoordeeld’ kan worden door wedstrijdrijders(sters) en de NAF-wedstrijdleiding. Niettemin elke organisatie kan in aanmerking komen voor een NKstrijd als de faciliteiten zich hiervoor lenen (estafette, sprint of indiviueel).

Steptocht Amersfoort 2003 - nieuw op de kalender en slechts een klein groepje deelnemers. Het enthousiasme was er niet minder om. Mooie route met start in bosrijke omgeving tussen Amersfoort en Soest. Steptocht Dongen 2003 - nieuw op de kalender. Koud maar goed opgzette kleine steptocht. Postbank steptocht Rheden 2003 afgelast vanwege te weinig deelname.

Het NK Sprint 2004 wordt toegewezen aan One Step Ahead op de wielerbaan in Breda. Regelement zie NK-Sprint regelement.

9. Internationale stepkalender De eurocup is nog niet helemaal rond. In januari wordt bekend hoe de indeling zal zijn en welke landen een eurocup mogen organiseren. Hengelo wil zich in dat geval graag kandidaat stellen. Ook zijn er contacten met andere organisaties in Nederland. In januari wordt alles beslist en volgt overleg met betrokken organisaties.

Niet alle evenementen zijn belicht in deze notulen. Er missen er een aantal. Dat wordt meegenomen in de kalender commissie volgend jaar, mits we voldoende mensen hebben dan tegen die tijd :).

Ook bij de eurocup geldt dat deze titel binnen een land moet rouleren tussen evenementen/plaatsen. Het is niet gezond als jaar in jaar uit een eurocup op éénzelfde lokatie plaats vind.

8. Toewijzing NK titels Het NK Estafette 2004 blijft open, tot een organisatie zich meldt die het wil en kan organiseren. Aanmelden hiervoor bij secretariaat. Het reglement en de eisen zijn op te vragen bij het NAF-secretariaat.

Als andere evenement-organisaties, dan Hengelo, in Nederland een stepeurocup willen organiseren en dit daadwerkelijk ook aankunnen dan moeten we daar open voor staan. Niettemin blijft een Hengelo altijd een prachtige basis voor de eurocup.

Het NK Individueel op de step 2004 wordt toegewezen aan Stepteam SellesKamperzeedijk (SWO). Kamperzeedijk geeft aan dat het gezond zou zijn om het NK invidueel te laten rouleren tussen evenementen/plaatsen. Dat wil zeggen dat de steprace Kamperzeedijk zeker blijft bestaan maar dat het goed zou zijn dat deze NK titel ook een keer naar een andere organisatie zou gaan die een wegwedstrijd van 50 km kan organiseren. Benningbroek???? De organisa-

10. Korte evaluatie EK 2003 Het evenement is goed ontvangen door buitenlandse en Nederlandse deelnemers. De voorzitter merkt op dat de organisatie goed was en dankt iedereen. Thijza maakt de opmerking dat de echte evaluatie van het EK binnen de NAF moet nog plaats vinden en vindt het niet reëel om alles maar standaard als goed te bestempelen. Want hoewel het er misschien goed uit zag, ging er ook wel heel wat mis.

Er waren o.a. grote tekorten aan vrijwilligers en de mensen die daadwerkelijk mee hebben georganiseerd dat waren er maar een handje vol. Maar weinig van de 150 NAF-leden hebben zich laten zien of meegeholpen. Ook het ontbrekende EK regelement was zeker een debet en een bron van veel frustratie. Thijza merkt op: zich nog wel drie keer te bedenken om nog weer zoiets weer te organiseren als er niet structureel een organisatie team opgezet kan worden vanuit de NAF die de handen uit de mouwen steekt, want in de realiteit kwam het weer bij enkelingen op de schouders terecht. Op dit moment zijn er gewoon te weinig Naffers betrokken bij de wedstrijdstepsport. 11. Bestuursvoorstellen Het plan om een een promotieaanhanger te ontwikkelen wordt akkoord bevonden door de vergadering. Vanuit een aantal commissies en bestuur wordt hier verder over nagedacht. Mocht iemand zich willen aanmelden voor de groep die deze NAF-kar uiteindelijk gaat ontwikkelen, meld je aan bij naf@autoped.nl. Betrokkenheid is een vereiste, alleen meedenken is niet genoeg. De aanhanger zal functioneel inzetbaar moeten zijn en daarmee de kwaliteit van de evenementen, de support vanuit de NAF en haar bekendheid vergroten. Het voorstel om stepclubs en verenigingen vanuit de NAF een voordeel aan te bieden (bijv. subsidie) als al hun steppende leden lid zijn van de NAF wordt aangenomen door de vergadering. Deze regel gaat met ingang van 2004 in. Het NAF bestuur gaat deze regeling uitwerken en een ‘belonings methode’ vaststellen. Doel van deze maatregel is stepclubs/ groepen te motiveren om al hun leden lid te maken van de NAF zodat deze steppers automatisch geinformeerd, gemotiveerd en actief betrokken raken en blijven bij de nafcup (en dus de stepsport). Dit is in het voordeel van de betreffende verenigingen en de sport. Men ziet dat de clubs waarin het NAF-lid maatschap automatisch verwerkt is een eventuele clubcontributie beter func6


14. Promotionele evenementen NOC NSF is bezig met het opzetten van een soort sportbeurs in 2004 waar alle sportbonden zich kunnen presenteren. De NAF heeft zich hier voor aangemeld. Of het evenement ook plaats vind is nog even afwachten. We hopen dat met een realisatie van een NAF promotiekar het deelnemen aan dit soort promotionele acties/ beurzen makkelijker wordt. 15. De Rondvraag Piet Visser vraagt of het bestuur verslag wil doen van de ontwikkelingen rond de promotie kar in de digibrief. De secretaris zal proberen dit mee te nemen. Er wordt verder opgemerkt dat als er leden zijn die echt willen meehelpen men zich kan melden bij naf@autoped.nl. Zij maken dan deel uit van een tijdelijke projectgroep ontwikkeling promotiekar. tioneren dan groepen waarbij steppers individueel lid zijn van de NAF. 12 Verslag van de NAF commissies Dit punt wordt in de vergadering vooruitgeschoven naar volgend jaar. 13 NAF publicaties De NAF maakt gebruik van vier mediums 1 De digibrief die maandelijks per email bij alle leden komt. Deze beknopte nieuwsbrief wordt samengesteld door de secretaris en iedereen kan kopij inzenden naar naf@autoped.nl. 2 De website www.autoped.nl al jaren ons vaste baken op het web met de stepkalender en adressen. Er zijn plannen voor een restyling en uitbreiding in 2004 na komst van de nieuwe NAFhuisstijl. 3 De NAF infofolder die tijdens de zomer verspreid wordt met de kalenderinfo en een NAF-lidwordenformulier. 4 Het NAF kwartaal blad - ons geliefde Autoped Magazine! Dat ons al jaren bezig houdt. Komt het uit, komt het niet uit. Ook nu weer veel discussie. Zolang we ons alleen beroeren in vergaderingen over ons magazine en niemand daadwerkelijk opstaat en de handen uit de mouwen steekt, kunnen we wel iets roepen met z’n allen, maar daar mee ligt het magazine nog niet in de bus. Alleen meer betrokken mensen zal verandering 7

kunnen brengen. Mensen aan de wal daar hebben we er al zat van is het credo vanuit de 2-koppige crew die het AM realiseert. Vincent Gooiker vraagt aan Thijza (die onderhoud aan autoped.nl doet) of ze weet hoeveel bezoekers de site van de NAF heeft gehad afgelopen jaar. Thijza meldt dat ze recentelijk niet op de teller heeft gekeken, maar doet wel een ruige schatting. Zij zou graag meer tijd besteden aan de site, maar als er essentiële taken in de NAF blijven liggen (nafcuptelling, kalenderplanning, opstellen agenda ledenvergadering of het AM) dan is de bezoekerstelling van een de site even geen prioriteit. Vincent meldt dat hij de telling wel weet en meldt dat het aantal bezoekers is gedaald. Hij stelt voor om dan ook de webbanner tarieven te laten zakken. Dit veroorzaakt een glimlach en Thijza concludeert dat deze opmerking geplaatst wordt vanuit een commercieel belang en niet echt vanuit een standpunt als NAFlid hier op een vergadering voor leden. Verder wijst zij erop dat de website van de NAF in beginsel een verenigingssite is en geen commerciële website. Het is vrij aan adverteerders om een banner te plaatsen of niet. Eventuele tips of opmerkingen over de site zijn altijd welkom.

Vincent Gooiker vraagt zich af wat er met de EK t-shirts gedaan wordt die over gebleven zijn. Het antwoord is dat deze mee gaan in de NAF-stand. De shirts zijn best mooi en de verwachting is dat er nog wel NAF-leden zijn tijdens de evenementen die een polo of t-shirt van het EK willen aanschaffen. Een EK komt zomaar niet weer in Nederland. Dus de shirts zijn vrij uniek. Shirts blijven de gewone prijs van 15 euro voor een polo en 10 euro voor een shirt houden. 16. NAF-cup uitreikingen en sluiting. De voorzitter reikt aan de top drie in elke klasse van de NAF-cup een trofee uit en dankt iedereen voor hun inzet, deelname, betrokkenheid en komst naar Amersfoort. De ledenvergadering 2003 werd mogelijk gemaakt door de inzet van Peet de Graaf die er geregeld heeft dat we gebruik mochten maken van het activiteitencentrum en de soep heeft verzorgd en Gerben Koridon die lunch heeft ingekocht. Dank aan hen! We zien jullie graag allemaal volgend jaar weer op de LV.

Opmerkingen over deze notulen kunnen gericht worden aan de secretaris (contactgegevens zie colofonpagina).


Snellere tijden en een iets bredere top dit jaar! Best wel strijd in de naf-cup, ondanks het feit dat de winnaars met dikke voorsprong aan kop staan. Het lijkt alsof de subtop tijdens de laatste wedstrijden de pijp aan Maarten heeft gegeven, jammer. We doen een beroep op u allen (snel en langzaam) zich te mengen in de NAF-cup 2004. Pak die punten mee, want dat brengt alleen maar meer strijd in alle niveaus in onze sport. Er is dit jaar best gestreden en de tijden liegen er dan ook niet om. We denken wel es dat het steeds langzamer gaat, maar dat is niet echt het geval. Als we de recordtijden bij het NK aan Kamperzeedijk zien dat is er progressie in alle categoriën. Immers zijn er geen concurrenten om tegen te strijden dan kun je nog altijd voor dat parcoursrecord of een PR gaan.

We feliciteren de winnaars Harry Hutten, Hermien Koers, Roel vd Velde en Jahry Hutten met hun nafcup overwinning 2003. Zij ontvingen hun bokaal uit handen van de voorziter tijdens de LV in Amersfoort. De winnaars gaan als stephelden ter boek. Staat u volgend jaar op het podium? Dank aan die 40 NAF-leden die meegestept hebben in de NAFcups. Uiteraard waren er meer dan 40 deelnemers in de wedstrijden maar niet alle zijn dan ook NAF-lid.

Check de kalender We zien u graag bij de eerste nafcup in 2004 aan de start. Let op de kalender op www.autoped.nl Als er iets bekend wordt, dan staat het daar zeker op.

Rangschikking met dezelfde punten. De wedstrijd in 's Heer-Arendskerke is verreden over een sprint onderdeel (2 x 100m sprint) en een criterium. Beide onderdelen wegen even zwaar en komen tot 1 eindtotaal in de NAF-cup (E). De tijden van de 2 x 100 meter zijn bij elkaar geteld en vormen één rangschakking die samen met de criterium-rangschikking een eindklassering vormt. Hierdoor is het mogelijk dat er bij de 's Heer Arendskerke naf-cup klassering een aantal mensen zijn met hetzelfde eindtotaal aan naf-cuppunten.

NAF-cupraces 2003: A = Afsluitdijk tijdrit B = Hengelo criterium C = Hengelo afvalrace D = ‘sHeer Arendskerke E = Benningbroek F = NK sprint (9 aug.) G = EK duur race (30 aug.) H = EK tijdrit & sprint (31 aug.) I = NK individueel (6 sept.))

voorzitter De voorzitter aan het woord...

Het weer is veel te mooi om achter het toetsenbord te zitten om een stukje voor het Autoped-magazine in elkaar te zetten. Maar laten wij niet klagen we hebben een prachtige zomer achter de rug. Er zijn al weer heel wat tochten en wedstrijden gestept. Veel mooie evenementen staan ons te wachten in 2004. We hopen dat velen zich, op welke manier dan ook, zullen inzetten (al steppend of als actief vrijwilliger). Zaterdag 15 november stond de algemene ledenvergadering weer op de agenda. Het was weer een

prachtige dag met eerst een steptocht, daarna gezamelijk een maaltijd, afgerond door de ledenvergadering. Voor wie er nog nooit geweest is, wees er volgend jaar in 2004 bij. Kom en denk mee over het steppen. Het is ook belangrijk voor steppers , die bijna altijd alleen steppen om eens in een groep mee te steppen. Er is veel te leren van de (ervaren) steppers. Je kunt er je voordeel mee doen. Iedereen die dit leest wens ik nog een fijne steptijd toe de rest van het seizoen.

Tot slot wil ik namens het bestuur van de N.A.F. en alle leden de stepclub van de Kamperzeedijk hartelijk feliciteren met het jubileum. De steprace Kamperzeedijk bestaat dit jaar 25 jaar. De naam van de stepclub S.V.K. is een aantal jaren terug veranderd in Stepvereniging West Overijssel ( S.W.O.). Het is echt een regionale club geworden. De vereniging heeft heel veel betekend voor het steppen in Nederland en daarbuiten. Wij wensen de stepclub en haar leden voor de toekomst nog veel stepplezier toe.

zet je in voor de stepsport 8


Einduitslag NAF cup 2003 De nationale stepcompetitie, strijd mee in 2004 (alleen voor NAF-leden)

Senioren heren

Naam

Club/plaats

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Harry Hutten

Stepteam Steenbergen

26

26

28

30

26

24

20

20

22

totaal: 182

2

Arnold Tuinman

Selles Kamperzeedijk

28

24

4

-

30

0

-

24

5

165

3

Andries Koers

Ahola Twente

-

30

30

-

-

-

30

0

30

150

4

William van Geloof

One Step Ahead Made

-

5

-

30

24

28

13

22

20

142

5

Gerrit Jan Beldman

Selles Kamperzeedijk

20

-

-

24

18

18

16

18

19

133

6

Peet de Graaf

Exion Amersfoort

-

5

22

30

28

-

19

-

24

128

7

Martijn van Geloof

One Step Ahead Made

-

-

-

24

19

20

14

20

18

115

8

Andre Visscher

Selles Kamperzeedijk

-

-

-

-

-

-

28

28

28

84

9

Gerben Koridon

Selles Kamperzeedijk

18

-

-

20

16

17

11

-

-

82

10

Hans Weda

Stepteam Heerenveen

30

-

-

-

-

-

24

26

-

80

11

Jac Postma

Selles Kamperzeedijk

-

-

-

-

-

26

26

-

26

78

12

Piet Visser

Stepteam Bovenkarspel

19

-

-

-

17

-

12

-

17

65

13

Arend vd Velde

Stepteam Twente

-

28

-

-

-

-

22

-

-

50

14

Paul Wigbers

Stepteam Twente

-

22

20

-

-

-

-

-

-

42

15

Gerard Schipper

Karsten Wognum

-

-

-

-

22

-

17

-

-

39

16

Aram Scheeve

Stepteam Twent

-

19

19

-

-

-

-

-

-

38

17

Dick Klooster

Selles Kamperzeedijk

-

-

-

-

20

-

-

-

16

36

18

Ron Bleeker

Karsten Wognum

-

-

-

-

15

-

18

-

-

33

19

Vincent Gooiker S

elles Kamperzeedijk

-

-

26

-

-

-

-

-

-

26

20

Ewout van Tienhoven

Nieuwe kerk ad IJssel

24

-

-

-

-

-

-

-

-

24

21

Hedser van Brug

Den Haag

22

-

-

-

-

-

-

-

-

22

21

Pieter Jan van Loo

Selles Kamperzeedijk

-

-

-

-

-

22

-

-

-

22

21

Herman Gooiker

Stepteam Lens Lonneker

-

-

22

-

-

-

-

-

-

22

24

Henk Schottert

Stepteam Twente

-

20

-

-

-

-

-

-

-

20

25

Joost den Boer

One Step Ahead

-

-

-

-

-

19

-

-

-

19

25

Cees Bakker

Exion Amersfoort

-

-

-

-

-

-

-

19

-

19

27

Peter van der Wal

-

17

-

-

-

-

-

-

-

17

28

Eric van der Meide

Selles Kamperzeedijk

-

-

-

-

-

16

-

-

-

16

29

Ron van Mourik

Rotterdam

-

-

-

-

-

-

15

-

-

15

30

Roy Olde Meule

Stepteam Twente

-

5

-

-

-

-

-

-

-

5

30

30

30

-

30

30

30

30

30

-

28

28

30

28

26

28

28

-

196

22

5

166

Senioren dames 1

Koers, Hermien

Selles Kamperzeedijk

2

Ilse Bijl

Nijkerk

210

3

Brouwer, Thijza

Selles Kamperzeedijk

24

26

5

30

26

28

-

6

Peterina van der Molen

Selles Kamperzeedijk

28

-

-

-

-

-

22

-

28

78

4

DesirĂŠe Zagwijn

stepgroep Alkmaar

-

-

-

-

-

-

26

26

-

52

5

Corrie Arrman

stepgroep Alkmaar

-

-

-

-

-

-

24

26

-

50

8

Marja van Vilsteren

Selles Kamperzeedijk

-

-

-

-

24

-

-

-

26

50

9

Simone Dost

7

Regina van Brug

Den Haag

-

-

-

-

-

-

20

-

24

44

26

-

-

-

-

-

-

-

-

26

30

30

30

30

180

Junioren heren 1

Roel vd Velde Selles Kamperzeedijk

30

30

30

-

-

2

Harmen Brouwer Selles Kamperzeedijk

-

28

28

-

-

-

-

28

26

112

3

Hans Kunst Selles Kamperzeedijk

-

-

-

-

-

28

-

-

28

56

-

-

-

30

30

30

-

-

24

114

Junioren dames 1

Jahry Hutten Stepteam Steenbergen

9


Voor het eerst een NK-sprint in het zuiden

Nederlands Kampioenschap Sprint 9 aug. 2003 - Breda NK - sprint, Veel zon, een potentiĂŤle miljoenentransfer, een spannende strijd en lekker eten. Dat zijn ongeveer de kernwoorden van het Nederlands kampioenschap sprint 2003 die plaatsvonden in Breda. Al de tweede wedstrijd waarvoor we minder dan een uur hoefden te rijden dit jaar. 's Ochtends was William de tijd vergeten zoals wel eens vaker gebeurt... Gelukkig waren we er zo. Het deelnemersveld was al compleet. Het bestond uit de gebruikelijke NAF-cup-gangers, eindelijk een bijna compleet One Step Ahead en zelfs nog 2 mensen uit Made waaronder een concurrente voor Jahry bij de dames junioren. Leuk om te zien dat er toch meer mensen in de buurt steppen. Het lijkt soms alsof je de enige bent als je de reacties hoort wanneer je langs komt op je step. Het weer was aangenaam zo in de ochtend. Niet te warm gelukkig nog. Hoewel de zon 's middags tijdens het criterium aardig zijn best deed om mensen zonder water op de step te straffen. De strijd kon beginnen. Eerst de 200 meter. Hier maakte Arnold meteen al een sterke indruk. Evenals William die

Ilse Bijl krijgt de bel voor de laatste ronde

De jury bus, hoogste concentratie.

De schaduw in, het was een hete dag. een knappe 2e tijd neerzette. Harry moest dit keer genoegen nemen met de 3e plaats, iets dat de snelle man uit Steenbergen niet meer gewend was. Onze teamgenoot Joost verstapte zich helaas en kwam op zijn knie terecht. Zonder ernstige gevolgen gelukkig. Joost deed de 200 meter opnieuw met de schrik in zijn benen en zette een redelijke tijd neer. De 500 meter liet eigenlijk hetzelfde beeld zien. Arnold was weer 1e met een supertijd. William verraste weer door Harry te verslaan en een goede 2e tijd neer te zetten. Harry stond nu 3e in de tussenstand, maar ook Jac had een goede kans om nog 3e te worden. Jac ging snel tijdens de 1000 meter. Arnold deed er nog een schepje bovenop en William en Harry werden er zenuwachtig van. Niet helemaal zonder reden, want op deze afstand verloor Harry zijn 3e plaats in het klassement. William won door zijn 2e plaats het clubkampioenschap van One Step Ahead, dat met 3 personen meedeed. Ik werd zelf 2e, voor Joost die al een tijd niet meer gestept had. Bij de dames was het nog een spannende strijd om de 2e plaats. Hermien won alle afstanden. Thijza werd 2e op de 200 meter met een aardige voorsprong. Op de 500 en 100 meter was Ilse sneller dan Thijza. Dit bleek echter net niet

voldoende om het verschil van de 200 meter goed te maken. De strijd bij de junioren heren was al sneller beslist en Roel werd Nederlands kampioen sprint. Jahry had bij de junioren dames concurrentie van Tanja uit Made. De ervaring van Jahry zorgde echter voor weinig spanning door elke afstand ruim te winnen. Het criterium werd 's middags gereden. Door de hitte werd besloten het te houden op 25 minuten en een ronde in plaats van 30 minuten. Begonnen werd met een opwarmrondje, waarbij Harry voorop ging om de route te verkennen. Na dit rondje sprintte Pieter-Jan gedurfd weg en nam een fikse voorsprong om even later op te geven. Hierop vormden Jac en William een kopgroep met Roel er vlak achter. Harry wachtte af en kwam langzaam terug, hoewel niet ver genoeg. In de laatste ronde nam Jac afstand van William en won het criterium. Na afloop werd er nog gebarbecued. Tijdens deze barbecue kwam nog de mogelijke transfer van Erik naar One Step Ahead ter sprake. Hoe dit verder gaat zal nog moeten blijken, maar deze editie van het NK-sprint was geslaagd. Uitslagen en 2004 info vindt u op www.autoped.nl/nk-sprint 10


1ste Zwaluwse Step Wedstrijd wacht op een vervolg... Vorig jaar was het de laatste keer dat het NK Estafette in Wognum is verreden. Heel jammer, maar het is niet anders.Zo zijn er afgelopen jaren meer races opgehouden te bestaan. Maar er zijn ook weer races bij gekomen. Zo heeft het NK Sprint weer een vaste voet gekregen op de kalender Ook is er een heel leuke race in Brabant opgezet die het absoluut verdient om volgend jaar weer op de kalender te staan. Onze vaste reporter Eric van der Meide was er bij en doet verslag. Zondag 6 juli arriveerden enkele NAF leden in het dorpje Hooge Zwaluwe in Brabant. De gebroeders Van Geloof waren er natuurlijk bij, want het wedstrijdveld ligt ongeveer in hun achtertuin. Beiden doen het dit jaar erg goed in de NAF-cup en zijn erg gedreven. Ze hebben zelfs van te voren het parcours van 350 meter lang verkend om de concurrentie voor te wezen. Tevens was dit in de buurt van waar normaal Rotterdam- Den Hout wordt gereden, dus er gingen nog wat lokale helden op zelfbouwsteps de wedstrijd in. Gelukkig dat niet alle deelnemers van Rotterdam-Den Hout hun step slechts 1 keer per jaar gebruiken. Een oude bekende in de NAF-wereld was ook weer van de partij. De one and only Ilse Bijl ging weer eens laten zien dat ze het steppen nog niet verleerd was. Blijkbaar is het step-virus niet uit te roeien. Welkom terug Ilse! Harry Hutten zag zijn belagers André Visscher en Pieter-Jan van Loo uit de auto stappen van het Selles Kamperzeedijk- team. Voordat de "grote jongens/dames" hun

kunnen mochten laten zien, waren er eerst kinder races. Dat ging er al lekker fel aan toe. Kinderen kregen Kickbikes in de handen gedrukt om maar zo hard mogelijk te gaan. En na de pauzes die muzikaal omlijst werd door De Berenblaozers ging de Eerste Zwaluws Step-wedstrijd van start voor de volwassenen. Je moest twee maal het rondje van 350 meter doen. Dat deed je in heats met 4/5 personen. Elke heat die je reed had je anderen om tegen te sprinten. Zo was je dus een middag bezig en bleef je scherp naar je concurrentie loeren. En vermoeiend dat het was voor sommigen om voluit die twee rondjes te doen!!! Tja sprinten is een kunst. Iedereen bleef gemotiveerd, ook mede door het prijzengeld die nog eens een keer werd verdubbeld voor de winnaar. Dat werd dus jagen door de straten van Hoge Zwaluwe. Gelukkig bleef iedereen bespaard van een valpartij. Zelfs Van

Geloof broers, die nogal naam maken met het rijdend afstappen van de step, bleven overeind. Al na een paar van de totaal twaalf heats zag je dat André Visscher iedereen weg reed. De leukste strijd werd geleverd om de plaatsen daarachter. Harry Hutten die vreesde voor de nieuweling Pieter-Jan van Loo gingen samen oerend hard door de bochten heen. Elkaar nog net niet van de baan drukkend. Harry stept alweer een jaar en Pieter Jan is dit jaar debuterend. Dit kan de komende jaren een heel spannende strijd gaan worden. Ikzelf ging maar weer voor de "rode lantaarnbokaal", ondanks dat ik de dames Thijza Brouwer en Ilse Bijl nog wel wilde inpakken (er was geen apart dames klassement) op de laatste meters iedere keer voor de finish. Na alle twaalf de heats te zijn afgehandeld mochten de snelste steppers het nog één keer met elkaar uitvechten wie nu echt de krachtigste benen van de dag had. Dat bleek André Visscher te zijn, voor Harry Hutten die in zijn kielzog William van Geloof had.De prijsuitreiking was op het gezellige en zonnige terras van het ontmoetingscentrum De Zonzeel. Na afloop waren de NAF steppers het erover eens dat dit zeker een vervolg moet krijgen. Veel strijd en de iedereen stept meerdere keren tegen verschillende tegenstanders. Dat is leuk voor jezelf, maar ook erg leuk voor het publiek. Saluut, Eric van der Meide

11


‘Stepdragers’ De meeste steppers kennen het probleem; hoe vervoer ik mijn step naar de evenementen? Demonteren en achter in de auto vervoeren is de meest gebruikte optie. Als je echter met meerdere personen wilt reizen is dat niet altijd ideaal. Ook is de kans op beschadigingen van het interieur best wel groot. Met je step onderweg

Sommige fietsenrekjes zijn ook wel geschikt om steps op te vervoeren. Zolang het geen systemen zijn waarbij de trapper vastgezet moet worden, is de kans groot dat je met enig passen en meten er een step op kwijt kunt. Inmiddels is er weer een nieuw fietsrekje op de markt waarbij dat passen en meten heel erg meevalt, sterker nog; de step past er gewoon op. Hij is al door verschillende steppers al in gebruik genomen en de reacties zijn positief. De step staat er stabiel op, het is een degelijke constructie en hij past op iedere auto met trekhaak, zonder dat er extra steuntjes gemonteerd hoeven te worden. Het rekje is in een handomdraai op te bergen in je kofferbak, dus de kans van diefstal is klein.

Eigenlijk heeft dit rekje geen nadelen. Als je al een nadeel wilt noemen dan is het feit dat er slechts 2 fietsen/steppen op kunnen, een van zijn minpunten. Ook de prijs van het rek is mogelijk één minpunt: ca. 250,Verder voldoet dit rek aan alle wensen en is het vervoer van je step geen probleem. De fabrikant is Multa en is gevestigd in Assen. Vraag er naar bij de betere fietshandel. Indien u dit te veel geld vindt, zijn er ook wel alternatieven. Zo maakt Stepteam Selles Kamperzeedijk al jaren gebruik van een oud fietsenrek waarbij de fietsen/ steps in gootjes staan en vervolgens worden vastgebonden aan het rek. Dit type fietsrekken zijn regelmatig te vinden op rommelmarkten en kringloopwinkels. Ze zijn vaak goedkoop en je

kunt er met gemak 4 steps op kwijt Het nadeel van deze rekken zijn dat ze behoorlijk zwaar zijn. Ook hebben ze aan de Kamperzeedijk een fietsenrekje, dat de Aldi dit jaar in de aanbieding had, uitvoerig getest. Het rek is zwaarder dan de Multa en je hebt meer kracht voor nodig om hem stabiel op de trekhaak te monteren. Maar de steps staan er goed op je bespaart veel ruimte in je auto. Ook een voordeel is dat de drager kantelbaar is, zodat je ook toegang blijft houden tot de kofferbak terwijl het rek op de trekhaak zit, en zijn prijs. Hij kostte nog geen 50,- !!!! Benut deze winter eens om je te oriënteren op de aanschaf van een step/ fietsrek. Kijk een rustig rond en houdt de aanbiedingen in de gaten. Alvast veel plezier toegewenst met de aanschaf.

Woordje van de drinkenpost op de dijk... 26 april 2003 - Afsluitdijk Step en ligfiets tijderace over de afsluitdijk voor junioren, dames en heren. Ieder voor zichzelf zo snel mogelijk de 38 km af te leggen. Een mooie test!

Op de controlepost Breezand schoot de eerste gele banaan om 13.35 uur ons voorbij. Alleen het suizen van de banden hoorde je en een hoofdknikje van de piloot die erin zat, ten teken dat hij ons gezien had. Wat ging dat hard.

Zoem, zoem, in Den Oever, wat is dat een bij, toen ik de auto uitstapte. Dat was de molen op de andere kant van de weg. Gelukkig zat de wind deze keer in de goede richting, mooi in de rug en hier konden de deelnemers van profiteren. In Den Oever waren ze de tent aan het afbreken voor het vertrek van de race.

De eerste stepper om 13.37 uur. Pats, pats zorg dat je op het eind komt. Sommige hadden al dorst na 15 km, anderen niet. Één dronk 2,5 bekertje vocht op. Vroeg hij mij mag ik wel even op de hoek bij de auto wat laten lopen, ik heb zo'n aandrang, je doet maar. Met de goede aanmoedigingen hebben we ze allemaal doorgestuurd. Om 13.55 uur

de laatste stepper. Bij de finish 15.20 uur de laatst stepper binnen. Net op tijd, de eerste regendruppels vielen. Alles net op tijd afgelopen en opgeruimd, want toen ging het echt regenen. Respect voor de deelnemers die uit alle delen van Nederland komen om dit stuk dijk op hun manier af te leggen. En een compliment voor de dames, prima. Maar die vehicles, ligfiets of banaan dat zijn toch kunstenaars zoals die mensen hier mee omgaan. Mooi dat zij zich hier even konden uitleven.

G. Boschma 12


24 januari t/m 1 februari 2004 richting de witte toppen... Na zo'n fantastische zomer is het wel erg lastig omschakelen naar de herfst en winter. Toch is dat de realiteit en dat hoeft ook helemaal geen nadeel te zijn. Voor de mensen die niet vies zijn van een graadje vorst is hier de ultieme uitdaging; The International Kicksled days 2004. Al vijf jaar lang wordt tussen de enorme massa schaatsers op de Weissensee ook HET stepslee evenement van het jaar georganiseerd. Ook in 2004 staat dit weer op het programma. Een absolute must voor de verwende stepper die de

de Weissensee ontdekt en de eerste mailtjes vanuit het buitenland zijn al weer binnen; "Wanneer zijn de wedstrijden op de Weissensee?" Het is namelijk niet alleen maar gezellig, ook op sportief vlak is er voldoende uitdaging. De snelste stepsleeërs staan al te trappelen om af te reizen naar Oostenrijk. Op de momenten dat er geen wedstrijden zijn, zullen deze giganten bereid zijn om de minder snelle steppers wat techniek bij te brengen. Wat ze je vooral gaan overbrengen is de passie voor de sport. Je raakt vanzelf enthousiast. Wat de stepsport zo mooi maakt is dat de

‘lekker in het zonnetje zitten turen over ijsvlaktes en besneeuwde toppen...’ stepsport in alle facetten wil meemaken. Voor de mensen die nog niet uitgekeken zijn op het "gewone"steppen is dit ook een fantastisch evenement. Ervaar het genot van mooi natuurijs waar je met je stepslee soepel over glijdt. Ervaar het plezier om een mooie langlaufroute te volgen met je kicksled en op die op schitterende plekken te komen. De Weissensee wordt niet voor niets Spielplatz der Natur genoemd door de Oostenrijkers. Wij kunnen het alleen maar beamen. Ook de internationale stepwereld heeft 13

toppers niet neerkijken op de minder snelle deelnemers. Ze maken er gezamenlijk een groot feest van. Maar tijdens de wedstrijd is het ieder voor zich, en zo hoort het ook. Mocht je het steppen even zat zijn (dat kan de beste overkomen) dan is er nog genoeg te zien. Het voltallige Ned. marathon schaatspeloton is neergestreken in diezelfde periode om hun wedstrijden te rijden op natuurijs. Als absolute topper natuurlijk de Alternatieve Elfstedentocht. Volop spektakel en vervelen is uitgesloten.

De grootste stepslee ter wereld

De organisatie is al in gang gezet en iedereen is van harte welkom. Indien je belangstelling hebt geef je dan vrijblijvend op. Je wordt dan op de hoogte gehouden van het evenement en krijgt alle details doorgestuurd. Stuur een mailtje naar gerben@autoped.nl of schrijf een briefje naar de redactie van het Autoped Magazine.

Inschrijven We hebben al maar liefst 8 NAF-leden en 6 buitenlanders die zich hebben ingschreven. Er wordt geprobeerd alle steppers in hetzelfde gasthuis te boeken en er wordt gebruikt gemaakt van huurauto’s of huurbusjes. Je kunt ook zelfboeken als je wilt maar moet je zelf vervoer en onderdak regelen en dat is best moeilijk als je geen SWM lidmaatschap hebt. Bij deze een reminder om je baas mede te delen dat je tussen 24 januari en 1 februari niet op je werk bent maar op een stepslee staat in Oostenrijk.

De Stepsleecommissie


Step-eurocups rijden in de zomermaanden

Cervina racen op grote hoogte Vandaag op 2 augustus was het verrekte vroeg opstaan (05:30) om vanuit Engelberg (Zwitserland) naar Cervinia (Italië) te gaan. Een tocht van zo'n dikke 400 kilometer Snel alles in alle vroegte inpakken en wegwezen. Familie Hutten ging met de auto-trein en de Kamperzeedijkers met de auto. Tja er zijn meerdere wegen die naar Cervinia leiden. Rijdend door Zwitserland door de Gotthardtunnel richting de grens ging alles goed. Eenmaal bij de grens begonnen de jongens (Pieter-Jan, Gerben en Eric) zich een beetje te vervelen en vermaakten daarom de rest van hun filerijders maar. Tegen elke Nederlander die ze zagen riepen ze: "Wij brengen onze Fiat terug". Vlak bij de controlepost zei Gerben tegen

Eric: "Gedraag je Eric, want je weet nooit hoe ze hier zijn". Er gebeurde niks, maar het illustere trio moest wel hun paspoort laten zien. Bij Toutatis was dat hun geluk, want als de kofferbak met die puin open had gemoeten, was de stemming een stuk minder vrolijk geworden zijn. Eenmaal in Italië zie je dezelfde bergketen en toch ziet het er weer anders uit. Ja, de Zeedijkers worden bergspecialisten.

Cervinia, Italië - een wissel in het herenveld. Estafette is populair in Italië...

Top van de Matterhorn (gezien vanuit Cervinia, Italië).

Cervinia ligt boven 2000meter, dus dat wordt klimmen, klimmen en nog eens klimmen. Wat een steile hellingen van soms wel 12 procent. We waren ondanks onze vroege vertrektijd toch later op de berg dan we dachten. Slechts zeven minuten voor de wedstrijd kwamen we aan. We werden naar de parkeerplaats gebracht door een

14


Italiaanse stepper die voor ons uit stepte. Meteen kregen we een staaltje heet gebakerde Italiaans gedrag te zien. Een automobilist begon onze gids uit te schelden en onze gids hem weer. Veel geschreeuw en druk gebarend in de hitte waren ze aan het bakkeleien. Snel omkleden voor de deelnemers. Familie Hutten was er al en had iedereen in en uit geschreven voor de wedstrijd. Pieter Jan was total loss van het rijden en te weinig water drinken (als het warm is, drink dan genoeg vocht om overeind te blijven) deed niet mee. Peterina was de hele dag wc's aan het inspecteren, die viel dus ook al af. Bij de startplaats kwamen we de Finnen Ville en Alpo tegen en de Duitser Lars Kessler. Het werd een echt internationaal feestje. De startplaats op zich was al een magnifiek iets. Die lag aan de voet van de Matterhorn. Een indrukwekkend gezicht. De wedstrijd bestond uit 10 rondjes van een kilometer.Het lijkt weinig, maar op 2000 meter hoogte valt het vies tegen De start begon en iedereen sprintte weg voor de individuele race. Je zag aan de kant gewoon de steppers moe worden van de hitte en ijle lucht wat wij mensen van de lage landen niet echt gewend zijn. Eric deed daarom ĂŠĂŠn rondje op de step en kapte meteen. Harry, Jahry, Thijza, Roel en Gerben stepte de hele race uit. Een prestatie op zich. En daarom alleen al hulde. Vooral voor Roel, want die was in de eerste ronde komen te vallen en had een flinke schaafwond op zijn been. Gelukkig was er een ambulance met de middelen en Peterina met de kennis aanwezig. Die vormden samen een fantastisch EHBO-team. De Europese eenwording begint zijn vruchten af te werpen. Hoewel; Roel weigerde zich laten behandelen door het ambulance personeel, zonder dat Peterina er bij aanwezig was. Zou dat wantrouwen tegen de Italianen zijn of een rotsvast vertrouwen in ons eigen "personeel"? Overigens had het niet veel gescheeld of er had nog een Nederlander gebruik moeten maken van het Internationaal EHBO-team. Thijza kreeg tijdens een 15

Engelberg steprace. Vooraf aan de volwassenen stepestafette starten de kids.... Met spanning en strijd en gade geslagen door duizenden Zwitsers.

Engelberg (Zwitserland dag 1) heeft een mooie camping. Hierboven een foto van het stepkamp uit Kamperzeedijk. Alle tentjes staan, tijd om er op uit gaan.


snelle afdaling, vlak voor een bocht een klapband. Door bliksemsnel reageren wist ze nog op de been te blijven. Als haar dat niet was gelukt, had dit heel naar kunnen aflopen De deelnemers mochten allemaal even bijkomen, want DE race kwam later die middag. De estafette, dat is voor de Italianen het spektakel. Daar leven ze helemaal voor. En eerlijk gezegd is het ook een mooie vorm van steppen. Thijza en Jahry vormden het Nederlandse team, Harry, Gerben vormden met de oosterbuur Lars een internationaal team. Sport verbroedert en de stepsport is daar een prachtig voorbeeld van. Voordat de race begon moest ieder team zich kwalificeren. Een snel rondje betekende een plek vooraan op de startgrid. Het lijkt wel de Formule 1 en MotoGP Er was een ruime prijsuitreiking aan het einde van de dag. Niemand weet precies waarvoor de prijzen werden uitgedeeld, want Italiaans is slecht te volgen maar dat hinderde niet.

Nog even dit over het plaatsje Cervinia voor de bergtoeristen. Het ligt op een berg naast de Matterhorn. Wij hebben deze reus aanschouwd met zijn top in een wolk met wat deltavliegers in de buurt. Nu kon het nog, want er was sprake van dat de top smelt vanwege de grote hitte die Europa teisterde deze zomer. De terugtocht van de berg naar Ivrea was een avontuur op zich. Eerst weer die berg af en dan weer de juiste weg zien te vinden naar die plaats. Dat ging allemaal goed. Alleen het vinden van een slaapplaats leverde enigszins frustratie en spanning op. Terwijl de Finnen, Duitser en familie Hutten in het Sporthotel gingen zitten wilde de zes Selles Kamperzeedijk-steppers op een camping staan. Kortom zoeken dus. Je vindt her en der wel een bordje met een camping aanwijzing, maar de camping zelf niet. Het woord hotel viel al een paar keer, maar toch blijven door zoeken. Om iets voor twaalfen gaven ze het maar op en zochten het 24 uur altijd open hotel op.

Op 1000 meter kan men steps huren en zo de berg Titlis afdalen.

Op de top van de berg Titlis, v.l.n.r. Thijza, Roel, Eric, Gerben, Peterina en Pieter-Jan (ook Harry en Jahry stepten deze week mee).

16


Ritz heette dat hotel. Gerben, Pieter-Jan en Eric gingen vragen hoe duur een nachtje slapen was daar. "Nineteen Euro each person": zei de baliemedewerker. En hij had drie 2 persoonskamers. Gerben vroeg het nog eenmaal na en de man vertelde hetzelfde als daarvoor: "nineteen euro each person". Niet duur dus pak de spullen en gaan slapen. Na een nacht in een echt bed in plaats van een slaapmat en een echt ontbijt gingen we afrekenen. De werkelijke prijs was ninety Euro each room. Ja, maar dat was niet ingecalculeerd. We hebben in Europa dan wel 1 munt, maar we spreken nog lang niet allemaal 1 taal. Beetje verbluft betaalden we en zo heeft Selles Zeedieker stepteam weer een legendarisch verhaal erbij.

Dag drie; Ivera, ItaliĂŤ Terwijl we nog met een kleine kater rondliepen als gevolg van ons iets te duur uitgevallen hotel, reden we in een keer, zonder een fout naar de start/finish. Ging er vandaag toch nog wat goed. Daar aangekomen moesten er nog even wat spoedreparaties aan de steps gedaan worden; De step van Roel had wat schade opgelopen door zijn val en Thijza moest haar band nog vervangen. Er was 1 probleem; het was al bijna negen uur: de tijd van de start en de organisatie kwam al dat we moesten komen om te starten, dus dat moest allemaal in recordtijd gebeuren. De race ging daardoor pas om 09:09 van start. De race bestond uit een parcours van zeven kilometer rond een meer met klimmetjes en afdalingen en een iets grotere klim, waarna een heel leuke afdaling tot de start/finish lijn volgde. Deze ronde moest twee keer gestept worden. Een man of 15 deed mee aan de race, waar onder veel buitenlanders. Bij de start gingen de Finnen met Lars, Harry en nog een Italiaan op kop. Gevolgd door de andere Italianen, De rest zat daar weer wat achter. De ronde moest twee keer gestept worden en was ongeveer 7 km lang. Het was een hete dag en de zon brandde op je tijdens de race. Bijna gebruikelijk als er Finnen mee doen wint er ook een. Zo ook nu. Alpo werd de winnaar en de beste Nederlander Harry stond op plek 6. Na de wedstrijd was er 17

bij de finish watermeloen te krijgen en gewoon water dat was wel lekker na zo'n hete en inspannende wedstrijd. Na een half uurtje was de prijsuitreiking. De nummers 1 kregen een mooi boek en een bordje met hun plaats, de tweede en derde kregen ook een bordje met hun plaats. Er was voor iedereen een tas met een pet en een gedenkbordje het bordje was erg leuk. Wij, de zes steppers van stepteam Selles Kamperzeedijk, hebben nog in Zwitserland twee dagen vakantie gehouden en we zijn op 6 augustus (tevens de verjaardag van Roel) weer naar Nederland gekomen. Het was een heel leuke stepweek. Met mooie races en heel veel sfeer en gezelligheid. Er is weer lekker bijgekletst met de internationale stepwereld en we zijn weer ervaringen rijker. Peterina, Eric en Roel

De schade die Roel vd Velde opliep tijdens de Cervinia wedstrijd.

Advertentie


De knipselp

18


pagina

19


Een klassieker in de stepwereld Als je het evenement echt goed bekijkt, stelt het nauwelijks wat voor. Een simpel rondje door de weilanden van Noord Holland. In The middle of nowhere. Toch is er niemand die er ook maar over peinst dit om Benningbroek van de kalender te schrappen. En wat is hiervan de reden? De steprace van Benningbroek is een van de klassiekers op de kalender van de NAF. Sterker nog; het is het oudste evenement die op de kalender voorkomt. Hier is geschiedenis geschreven. Cafe de Rode Leeuw is een icoon in de stepwereld. Het is de thuisbasis van het roemruchte Stepteam Tygerboys. Noord Holland is de bakermat van de Nederlandse stepsport. Stepwedstrijden zaten onlosmakelijk verbonden aan de Kermissen die in vele dorpen gehouden werden. Vele van deze evenementen zijn inmiddels opgehouden te bestaan. Even dreigde dat ook te gebeuren met Benningbroek, maar dat gevaar is gelukkig afgeslagen. Als je in Benningbroek aankomt, word je door iedereen begroet. De steppers die al langer meedraaien kennen ze zelfs bij naam, maar ook "onbekende" steppers worden altijd vriendelijk ontvangen. De sfeer is er gemoedelijk. Verwacht geen flitsend evenement. De charme van Benningbroek is dat het nog fijn "ouderwets" is gebleven. Maar er staat altijd een handje vol publiek langs de weg, men moedigt ook aan, men klapt voor de winnaars, men leeft mee. De wegen zijn er niet druk, maar het verkeer dat er wel is wordt door officials keurig tot staan gebracht en de steppers hebben ruim baan. Piet Scholte rijdt met zijn auto altijd voorop, met een geluidsinstallatie op het dak gemonteerd. Gewapend met een aantal cassettebandjes en een prachtige reporterstem, voorziet hij het publiek van alle informatie over wat er in het peloton gebeurt. Na de race is het uithijgen in het cafe, onder het genot van een glaasje fris, koffie, of andere dranken. Dan is het tijd voor de prijsuitreiking. De prijzen zijn allemaal gesponsord.(welk evenement kan dat zeggen?) En meestal

zijn het eetbare prijzen, varierend van rollade tot shoarma-schotel. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Die hebben tegelijk met het peloton een stepwedstrijd gehad. De uitslag van de wedstrijd is nooit een punt van discussie, want de jury is zeer ervaren en bekwaam. Na afloop is het altijd gezellig bijkletsen met alle steppers. Men blijft er altijd wat langer hangen dan bij andere evenementen. Ook krijg je adviezen van de overige cafĂŠbezoekers. En als je slim bent, onthoud je die adviezen, want dikke kans dat je zojuist gesproken hebt met een oud-stepper. Als je geen zin hebt om binnen te blijven, dan is de kermis een goed alternatief. Even lekker zweven in de draaimolen, je kwaliteiten als scherpschutter tonen in de schiettent. Een gokje wagen bij de grijpautomaten Als je een heel klein beetje geluk hebt speelt er die avond ook nog een leuke band en dan is het al snel stampvol in het cafe. Vele stepteams zijn wel eens diep in de nacht pas thuisgekomen, omdat het zo gezellig was, daar in Benningbroek...

bemoedigend om te zien dat het steppen in Noord Holland nog lang niet dood is, getuige de grote hoeveelheid steppers uit Benningbroek en omgeving. Stepteam Karsten uit Wognum was van de partij en deed erg sterk mee. Marco Huisman weet zich nog steeds goed staande te houden in het peloton en veroverde toch mooi de 2e plaats. Peet de Graaf en Harry Hutten streden om de 3e plek, en dit werd gewonnen door Peet. Het veld lag dicht bij elkaar en er is stevig gestreden om elke positie. De sterkste was Arnold Tuinman (Stepteam Selles Kamperzeedijk), die de nummer 2 op 8 seconden voor bleef. De winnende tijd was 52 minuten en 19 seconden. Bij de dames was het eigenlijk een bekeken race. Hermien reed direct mee met de heren en wss te sterk voor de rest in het damesveld. Als zij geen lekke band rijdt, en niet verdwaalt onderweg, heeft de rest geen schijn van kans. Zou dit in 2004 ook zo zijn, of komt er meer snel vrouwvolk bij dat serieus aan het trainen slaat en de strijd aangaat.

Waarom dit verhaal? Nou, omdat op 26 juli de jaarlijkse ronde van Benningbroek weer verreden is. Nu kunnen we wel een verslag schrijven over dat evenement, maar dat verslag zal er precies zo uitzien als vorig jaar, en dat jaar daarvoor, en die vijf jaar daarvoor . Is dat saai? Nee, dat is prachtig. Dit is Benningbroek en dat moet zo blijven. Daarom hoop ik dat als ik dit bovenstaande verhaal over 10 jaar weer uit de kast trek, De race in Benningbroek nog steeds op deze wijze verloopt. En dan nu een korte beschrijving van de race van dit jaar. De opkomst was heel redelijk, namelijk 20 personen. Uiteraard mag het wel wat meer zijn, maar het is wel heel

Gelukkig heeft Hermien de route keurig netjes gevolgd (steeds 1e weg rechts) en ging ze onbedreigd naar de overwinning (55 minuten en 10 seconden). Ilse Bijl volgde haar op waardige afstand. En vlak daarachter Thijza Brouwer. Er werd zelfs gestreden om de laatste plaatsen. Gerben Koridon, Thijza Brouwer en Marja van Vilsteren gingen op het laatst nog een eindsprint aan. Niet voor het klassement, maar wel voor de interne clubcompetitie. Thijza gaf Gerben sprintles en won toch in de laatste meters. Marja volgde vlak achter Gerben. En zo kwam er een einde aan Benningbroek 2003. Tot volgend jaar ! 20


Emotie en spanning tijdens de 24-uurs steprace van Drunen Elk jaar wordt de 24-uurs steprace groter en groter. Enthousiaste deelnemers, tranen van geluk bij de winnaars en trillende lipjes bij de toekijkende familieleden. De 24-uurs steprace van De Stulp ging op vrijdag 20 juni om 19.00 uur van start en Willibrord Frequin schreeuwde met het talrijke publiek de doodvermoeide helden de finish over op zaterdag 21 juni om 19.00 uur. Een kijkje achter de schermen werd mij gegund, ondanks een streng toelatingsbeleid in de heuse pitsstop, slaapvertrekken en massageruimte. Een zenuwachtige drukke sfeer hangt er in de pitsstop, waar de teamleden elkaar mogen aflossen en de reservestep meteen technisch onder handen wordt genomen door een tweede teamlid. Die step moet wel blijven rollen, anders wordt het team door de organisatie uit de race gezet. Een van de vele regeltjes van de 24-uurs steprace. Versleten wieltjes worden handig gedemonteerd en een doorgedraaid lager even handig verwijderd. De jonge steppers doen in principe alles zelf. Met hulp van een van de 46 vrijwilligers die in de weer zijn om de race te ondersteunen. Het organisatie team houdt een oogje in het zeil en corrigeert het hele proces. Kelvin doet voor de tweede keer mee en wil perse winnen, want hij heeft een weddenschap lopen met Hans van de organisatie. Later zal blijken dat Hans verliest. Sander (

Foto van de laatste ronde van de estafette op ministeps. vorig jaar tweede ) bespreekt met Nick de te volgen tactiek : ieder een half uur steppen op volle snelheid is de afspraak, maar dat werkt niet want een gebroken onderdeel zal roet in het eten gooien. De jongeren drinken gretig uit de volle koeler (bijna 1000 flesjes gaan er op) of liggen vermoeid wat te eten. Anderen spreken elkaar moed in en houden elkaar wakker. Ik ga op zoek naar Jaap van het donkergroene team en vindt hem diep slapend op de massagetafel. Stil worden er twee andere deelnemers deskundig gemasseerd door aanwezige professionele masseurs. De drie massagetafels blijken ook 24 uur bezet te zijn en in de meiden-slaapkamer wordt er gegiecheld en zenuwachtig gevraagd of ik een vriendje in het publiek wil zeggen dat het nog goed gaat. Hoezo, goed, vraag ik me af, als ik handen zie die helemaal

ingezwachteld zijn en voeten ruik die allang niet meer gewassen zijn. De 24uurs steprace blijkt loodzwaar te zijn. Maar de teams hebben goed getraind, van de 8 gestarte teams rijden er zeven de race uit. De ondersteuning vanuit de organisatie is de Tour de France waardig: eten, drinken, pleisters,massageolie, T shirts‌.je kunt het zo gek niet bedenken of er is aan gedacht en op tijd bij de steppers. Alles is gesponsord door het bedrijfsleven, want superregelaar Jos wil de opbrengst voor Doe een Wens zo maximaal mogelijk maken. Optredende artiesten zwepen steppers en publiek op. Allemaal belangeloos en fanatiek. De loterij kent meer dan 400 prijzen en de loten worden grif gekocht. Iedereen van de vrijwilligers, die niet stept, rent en sjouwt ook 24-uur lang en de opbouwers van het parcours staan al vanaf vrijdagmorgen 9 uur op hun benen. De laatste rommel verdwijnt op maandagmiddag na de race van het plein achter de Stulp en de organisatie denkt alweer nieuwe ideeÍn uit voor 2004. Ik ben verbijsterd. Afgelegde afstand winnende team: 329,2 km. Totaal aantal km's: 1920. 22 versleten wieltjes. 1 step onbruikbaar (krom achterbrugje) 1 team om 2.15 uur uitgevallen. Totale netto-opbrengst voor Stichting Doe Een Wens: 5019,15

21


goed

fout

Hoe stort je met je ziel en step naar benee?

Afdalen op de step zit in de genen? Dit jaar zijn meer Nederlanders actief in de eurocup dan ooit. En het gaat best allemaal oke, maar het klimmen en afdalen zit ons nog niet echt in het bloed. Dat komt natuurlijk door ons vlakke landje. Als we dieper op de materie ingaan is die laatste conclusie echter meer het excus dan de reden. Uiteraard is het wel zo als je in Noorden van Nederland woont dat het moeilijk is ‘eventjes’ het heuvel- of bergachtige op te zoeken maar we hebben wel ontdekt dat daar wel op de getraind kan worden met alternatieve middelen. Grote bruggen en viaducten zijn ideaal om klim- en afdaaltechniek op te leren of te verbeteren. Ook is het ideaal om een groep conditietraining te geven op zo’n brug of viaduct en overzicht te houden door de steppers gewoon op en af een grote brug te sturen. Deze methode werd ook gebruikt in 1997 door een grote groep uit Oldebroek steppers die toen als sponsortocht Nederland doorkruisten en meer dan 30.000 euro bij elkaar stepten voor de zending. Vlak bij Oldebroek ligt, de voor lokale bewoners de bekende, ‘knobbel’; een grote heuvel op de rand van de Veluwe. Als training liep de stepgroep eerst een stukje warm, daarna de step op richting knobbel. De 1,5 km lange klim werd op en af gestept en dat een keer of 10. Een prachtig tafereel om te zien en heel effectief voor het trainen. Iedereen bleef

bij elkaar, een ieder kan zijn/haar tempo trainen en je hebt als trainer overzicht en kan instructies bij elke doorkomt aangeven. Wil je meekomen in de eurocup dan zul je de ‘knobbels’ en hobbels dus moeten gaan opzoeken.

Klimmen Bij het klimmen is het belangrijkste te concentreren en niet verkrampt aan het stuur te gaan trekken. Blijf goed ademen. Daarnaast moet je bij het klimmen juist er voor waken (in tegenstelling tot vlakterrein) dat je je rug ver inbuigt vooral om te voorkomen dat je niet te veel aan stuur gaat trekken. Blijf dus iets meer rechtop steppen. Korte en frequente afzetten is heel belangrijk en wissel vaak van been om verzuring van het standbeen te voorkomen. En een tip in de klim is als je gaat lopen bedenk dan dat langzaam steppen vaak nog sneller gaat dan snel lopen. De kuitspieren krijgen het zwaarst te verduren in de stepklim.

De afdaling da’s een verhaal apart. Afdalen is iets waarop je kan trainen en techniek kun je leren, maar het laatst stukje, wat je tot een super afdaler maakt is iets wat je niet kan leren; dat is het knopje op zetten en de durf hebben de remmen los te gooien. Allereerst beginnen we bij het materiaal. Als je in de eurocups snel wilt afdalen, hoog wilt klasseren, is het verstandig een goede achterrem te hebben op je step. Daal je af gebruik dan de achterrem bij voorkeur of in combinatie met voorrem. Niet alleen de voorrem dus (tenzij je niet anders hebt natuurlijk). Als je een voorrem op je step hebt, stel deze voor een wedstrijd met een sterke of lange afdaling of sprintwedstrijden niet te strak af, want anders loop je het risico een salto te maken als je met 70 naar benee of in een snelle sprint. De te strak afgestelde voorrem kan dan blokkeren. Ik spreek uit ervaring... Bij mij gebeurde dit een paar jaar terug in een 50 meter sprint in het centrum van Helsinki. 22


Ik stepte op iemand anders z’n step en remde na de 50 meter sprint met de ‘verkeerde’ handle bar (de voorrem dus). Resultaat een prachtige salto met een gekneusde knie en wat schaafwonden. Gelukkig had ik mijn helm op ondanks dat deze na de val 3 meter verderop op het asfalt na lag te wiegelen. Af fijn afdalen is een passie een prachtig onderdeel in onze sport en ook best imposant voor het publiek. Had de step 2 seconden geleden nog het imago van een kinderspeelgoedje - als het publiek zo’n stepgast op een flitsende verchroomde step geheel gestroomlijnd in elkaar gedoken met 70 km per uur voorbij ziet flitsen dan is dat imago geheel aangepast in 1 seconde.

Nederland werd er afgedaald door gehurkt op de plank te gaan zitten, met met de huidige snelheden enwielmaten is dat niet meer verantwoord. Ook is gebleken dat de tactiek die door Alpo Kuusisto bedacht is veel sneller is. Op de vierde foto hiernaast (de meest rechtse) van Ville Vickholm heeft een perfekt beeld wat de juiste houding/ techniek is (althans de snelste). Voeten plaatst men arodynamisch achter elkaar. Knie iets ingebogen tegen het frame (dit geeft ook nog wat extra steun om energie te sparen). De handen plaats je zover mogelijk naar het midden en het bovenlichaam plaats je over het voorwiel om zoveel mogelijk druk op het voorwiel uit te oefenen.

De afdalingszit

De handen kun je helemaal in het midden plaatsen, maar bedenk wel dat de snelheden wel hoog zijn en je moet

De afdalingszit kan op verschillende wijze uitgevoerd worden. In vroegere jaren in

Ambtenaren

Tips uit het Nederlandse Kamp. Doe neksierraden af en helmriempjes dicht want anders kunnen deze in het voorwiel komen in een afdaling. Als je lang bent en je kunt je voeten niet kwijt op de plank dan kun je kiezen op één been boven het achterwiel te houden. (zie eerste foto pagina 22). Thijza Brouwer

------------------------------------------------In dit artikel is een foto van Ville Vickholm gepubliceerd. Ondanks dat Ville pas is verongelukt hebben we toch gemeend het artikel in tact te moeten laten zoals een paar maanden terug in augustus geschreven is door Thijza.

step estafette | Kampen

Maandag 1 september was er de "Holland Ladiestour 2003". Start en finish in Kampen. De personeelsvereniging van de Gemeente Kampen wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en dacht diep na hoe ze de ambtenaren konden betrekken bij dit grootse evenenement. Wat kun je die ambtenaren nu eens laten doen in de tussentijd dat de dames op de fiets weg gaan en terug komen? Toen opperde een ambtenaar vanuit zijn middagdutje: "Laten we gaan steppen, doet mijn zoon ook en ik af en toe. Gaan we estafette doen met teams". Het plan werd aangepakt en goed gekeurd.

55 ambtenaren actief Nu nog het aantrekken van teams. Er waren een paar regels. Je moest bij de Gemeente Kampen werken en twee vrouwen in een team van vijf mensen hebben. Er kwamen op kantoor van de bewuste ambtenaar twee steppen te staan en mochten mensen er op rondrijden. De promotie hielp. Er kwamen in totaal 11 teams, dus 55 ambtenaren die tijdelijk 23

snel kunnen bijsturen en grip houden. Ook niet alle wegen in eurocups hebben kwalitatief asfalt. Vooral in Tsjechië zitten er nog wel eens wat gaten in.

even niet werkten. Zij die niet stepten kwamen kijken. Het was echt een productieve dag. 's Morgens werden elf steppen afgeleverd en voordat de organisatie zo goed en wel de banden hadden opgepompt waren ze al een step kwijt. Na een kleine speurtocht troffen ze vijf ambtenaren aan die tussen de bureaus's en stoelen aan het oefenen waren. Aangemoedigd door collega's met zogenaamde tactische tips. Mij werd voor de wedstrijd verteld dat ik niet mee mocht doen omdat ik "prof stepper"was. Mijn antwoord luidde dat ik überhaupt niet mee mocht doen omdat ik bij Gemeente Zwolle werk. Was uiteraard daar op de step de hele dag aanwezig tussen alle dames wielrenteams in. De dames moesten starten en dan was de volgorde vrij of je ging wisselen met een man of vrouw. Brandweermannen hadden humor en kwamen compleet in brandweerkostuum, wat hun uiteindelijk ook de laatste plaats bracht. Een andere groep die uit dames bestond ging

verkleed. Zelfs eentje als koe. Kampen en koeien is een verhaal op zich. Maar dat moet je zelf maar eens vragen aan de Kamper steppers, hoe dat zit. Er ontstond een spannende strijd tussen de koplopers. Het team wat tweede werd kwam na de start terug van een inhaalrace die ze hadden op de zesde plek. Toch was het een teleurstelling voor hun, want in hun team zat de enige stepper die de Gemeente Kampen rijk is. Na de wedstrijd kwam nog wat steppers en stepsters klagen over spierpijn en andere ongemakken door hun rondje van ongeveer 600 meter. Steevast was het antwoordt dat het de volgende dag wel erger zou worden. Ondanks de spierpijn en het losgekomen luie zweet, willen ze er een terugkerend evenement van maken. Zou er misschien in de toekomst een ambtenaren team komen??? Gegroet stepvolk, Eric van der Meide


Kamperzeedijk NK individueel

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dit jaar was het op de kop af de 25ste keer dat het NK aan de Kamperzeedijk werd gehouden... Reden voor een feestje dus!

Dat vonden ze aan de Zeediek ook, en dus hebben ze het goed aangepakt. Onder het motto, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dus werden vooral de kinderen eens goed verwend. Zo stond er een springkussen klaar voor de kids en daar werd dan ook driftig gebruik van gemaakt. In de ochtend worden er traditioneel wedstrijden gehouden voor de schoolkinderen en dit jaar was de opkomst wel heel erg groot. Maar liefst 80 kinderen hadden zich ingeschreven voor de race en het was een happening van jewelste. Er werd fel gestreden om de winst. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat ongeveer driekwart van de inwoners ooit lid is geweest van Stepteam Selles Kamperzeedijk. Als je aan de Kamper-

zeedijk geboren bent, zit het steppen gewoon in je bloed en wordt het van ouder op kind overgedragen. Een zeer effectieve vorm van jeugdbeleid. De stepraces waren supergezellig, maar het absolute hoogtepunt is de prijsuitreiking.

80 dolle kids...

Nieuw aan Kamperzeedijk was DE ballonnenwedstr De ballonnen werden opgelaten tijdens de finish va hilariteit onder de kids toen de ballonnen verstreng ontvingen later een leuke prijs van Selles Auto’s de

Voor de organisatie is dat altijd het moment om een aspirientje in te nemen, want probeer maar eens 80 dolle kids in toom te houden. Uiteindelijk komt dat allemaal wel weer goed en zijn alle kinderen met een prijsje naar huis gegaan. Het NK is ook gelijk een reĂźnie voor alle (oud)steppers en de een na de ander mooie anekdote gaat over de tafel. Een aantal oud-steppers heeft hun oude wedstrijdshirt

geschonken aan het stepteam, waardoor er nu een mooie collectie te zien was van clubkleding door de jaren heen. Ook foto's van toen en nu waren te bewonderen. Een tip voor alle NAF-leden; kom volgend jaar niet alleen in de middag, maar de gehele dag. Dan heb je mooi de tijd om de archieven van Stepvereniging West Overijssel eens door te neuzen. Een absolute aanrader!!! 's Middags was het tijd voor de Echte wedstrijd. Wie mag zich Nederlands Kampioen(e) gaan noemen?? Het deelnemersveld was heel redelijk. Helaas is het aantal echte toppers niet zo groot meer, maar de sub-top was uiterst sterk vertegenwoordigd. Volgens de kenners en de bookmakers zou de titelstijd worden uitgevochten door Andries Koers en Andre Visscher. Voor plek 3 waren er meerdere kanshebbers; Arnold Tuinman, Jac Postma, Harry Hutten, Peet de Graaf en de broertjes Van Geloof. Waarbij vooral veel werd verwacht van Harry Hutten. Hij is nog niet lang in de sport actief, maar is bloedfanatiek en gedreven.

Klein damesveld Doorkomende kopgroep van vier. Van rechts naar links: Henri Polman, Jac Postma, Andre Visscher en Andries Koers.

Het damesveld is een stuk kleiner, en dat is heel erg jammer. Niet dat er niet zwaar gestreden wordt, maar er mogen 24


Uitslag NK individueel op de step: Kamperzeedijk 6 september 2003 Weersomstandigheden: temperatuur op locatie: 20 graden In de ochtenduren waren er races voor schoolkinderen tot 11 jaar (80 kinderen)

ijd voor de kids en het grote springkussen. an het seniorenveld. Er ontstond een kleine geld aan elkaar opstegen. De winnaars e hoofdsponsor. best meer dames zich gaan mengen in de titelstrijd. Bij de jeugd zitten een aantal meisjes die al gevaarlijk snel zijn. En dat is bemoedigend om te zien. Helaas is het merendeel afkomstig van de Kamperzeedijk, zodat het damespeloton wel erg zwartrood dreigt te worden. Jahry Hutten is de enige die de heerschappij van de Zeedijker dames kan doorbreken. Ze is snel en heeft goede begeleiding van haar vader. De junioren heren is ook een kamperzeedijks onderonsje, omdat de jeugd van onder andere Stepteam Twente laat afweten. Erg jammer, want dat zijn snelle jongens. De Kamperzeedijker jeugd is een belofte voor de toekomst en hebben het in zich om de opvolgers te worden

Heren senioren 47,92 km nr naam 1 Koers Andries 2 Visscher Andre 3 Polman Henri 4 Postma Jac 5 de Graaf Peet 6 Hutten Harry 7 Hopman Wico 8 van Geloof William 9 Mellema Niels 10 Beldman Gerrit-Jan 11 Reichert Jupp 12 Louman Michiel 13 van Geloof Martijn 14 Visser Piet 15 Bot Jan 16 Groenewold Johan 17 Klooster Dick Selles 18 Koers Gerrit DNF Tuinman Arnold

team Team DSTV Aloha Selles-Kamperzeedijk Triathlien Didam Selles-Kamperzeedijk Exion Stepteam Steenbergen Team DSTV Aloha One Step Ahead Team DSTV Aloha Selles-Kamperzeedijk Heemstede Amsterdam One Step Ahead Bovenkarspel Papendrecht Kampen kamperzeedijk Mastenbroek Selles kamperzeedijk

rnd 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 1

eindtijd 1:47:06* 1:51:12 1:54:35 1:54:51 1:47:35 1:48:57 1:51:55 1:52:18 1:52:35 1:56:06 1:57:46 1:58:42 1:47:48 1:53:03 1:54:24 1:55:19 1:20:48 1:22:21 0:11:30

snelheid 26,89 25,89 25,13 25,07 24,09 23,79 23,16 23,08 23,02 22,32 22,01 21,84 21,38 20,38 20,14 17,49 25,37

Dames senioren 38,336 km 1 Koers Hermien Selles-Kamperzeedijk 2 vd Molen Peterina Selles-Kamperzeedijk 3 van Vilsteren Marja Selles-Kamperzeedijk 4 Dost Simone Papendrecht DNF Brouwer Thijza Selles-Kamperzeedijk

rnd 8 8 7 7 2

eindtijd 1:40:53* 1:53:03 1:41:59 1:49:49 0:32:38

snelheid 22,84 20,38 19,78 18,37 17,75

Junioren heren 9,584 km 1 van de Velde Roel Selles-Kamperzeedijk 2 Kunst Hans Selles-Kamperzeedijk 3 Brouwer Harmen Selles-Kamperzeedijk

rnd 2 2 2

eindtijd 0:22:01* 0:26:11 0:27:29

snelheid 26,31 22,13 21,08

Junioren dames 9,584 km 1 van Dieren Annegreet Selles Kamperzeedijk 2 Roetman Aline Kamperzeedijk 3 Palland Bertine IJsselmuiden 4 Hutten Jahry Stepteam Steenbergen 5 Brouwer Jesca Kamperzeedijk 4 Palland Alinde IJsselmuiden

rnd 2 2 2 2 2 2

eindtijd 0:29:20 0:29:41 0:30:23 0:31:20 0:31:42 0:33:28

snelheid 19,75 19,51 19,06 18,49 18,27 17,31

* Parcoursrecord. De exacte afstand van het parcours is 4.792 meter (1 ronde) Middels deze afstand is de gemiddelde snelheid vastgesteld

25


van de huidige zeedijker kanonnen. De concurrentie is dus gewaarschuwd! Het startschot viel en de race was begonnen. Als snel is er een kopgroepje met daarin Andre, en Andries gevolgd door Arend van der Velde en Arnold Tuinman. Na ca 30 kilometer was het duidelijk dat Andries nog iets overhad en hij demareerde. Andre kon niet volgen. Op dat moment was de race eigenlijk al gelopen en kon alleen materiaalpech Andries afhouden van de titel (het lijkt Schumacher wel). Het materiaal is echter dik in orde en Andries finishte in een recordtijd van 1:47:06 Nog niet eerder was er iemand sneller op dit parcours. Andre volgde op paar minuten afstand en een paar minuten daarna kwam nummer drie: Henri Polman, een Triatleet uit Didam. Bij de dames was het al bekend dat Hermien volledig genezen is van de Pfeiffer en was daarom vooraf al getipt als winnares. Maar de regel uit de Formule 1 geldt ook in de Stepsport; om als eerste te finishen zul je eerst moeten finishen. Hemien maakte de belofte

Alle toppers van het NK invididueel 2003 op het podium voor het Wilhelmus echter waar en finishte op 1:40:53 ; 10 minuten voorsprong op de titelverdedigster Peterina van der Molen. Ook dit was een parcoursrecord. Bij de junioren heren was Roel van der Velde de sterkste en eindigde ook met een parcoursrecord: 0:22:01. De Junioren dames zaten dicht bij elkaar, maar uiteindelijk was het Annegreet van Dieren die als eerste over de streep ging

in een tijd van: 0:29:20. De prijsuitreiking volgde en ook daar was goed te zien dat het feest was. Hoofdsponsor van Stepteam Selles Kamperzeedijk; Selles Auto's had mooie extra prijzen beschikbaar gesteld. Dat was niet zonder reden, want Selles Auto's was dit jaar ook 25 jaar sponsor van het stepteam. Uiteindelijk werd de dag afgesloten en kon iedereen terugkijken op een mooie dag met terechte winnaars.

Gerben Koridon De Nederlandse Autoped Federatie bedankt Stepteam Selles Kamperzeedijk met het feit dat ze al 25 jaar als gastheer optreden.

En waar zouden we zijn zonder de tellers, de masseurs, wegsupposten, de speaker(s), de sponsoren, de opbouwers, de wedstrijdleider, de afbouwers en de SWO penningmeester! tijdens het NK aan Kamperzeedijker. Nergens toch? Bedankt jongens! Nieuwe en bekende gezichten in het veld aan de start. 26


‘Verhalen’ uit de NAF-inbox

N

In alle glorie! ‘....Ik heb recent een Kickbike Racer bestelt en thuis bezorgd gekregen thuis in de doos. Een werkelijk schitterende 'Kickbike'. Toen ik het monster in elkaar had gezet en in alle glorie zag staan schrok ik me te barsten. Moest ik als beginnend stepper hiermee de weg op? Mijn zoontje van 8 vond het maar wat cool dat z'n vader op zo'n blitse step ging rijden en organiseerde gelijk een kijkuurtje voor z'n vrienden. Vader zelf had daar toch zo z'n bedenkingen bij. Ik zag iedereen al kijken en vooral denken "wat gaat daar in 's hemelsnaam heen", want steppers zie je hier dus absoluut niet. Afgelopen zondag heb ik m'n eerste rit gemaakt. Vroeg in de ochtend heb ik de step achter in m'n auto geladen en ben ik naar de Drunense Duinen gereden. Gelukkig was er niet al te veel volk op de been want het viel nog niet mee om een beetje zo te steppen dat het lijkt alsof je dat al jaren doet. Eerlijk gezegd viel het me tegen, die eerste keer. Het was zwaarder dan ik had verwacht. Tegen mijn vrouw had ik gezegd dat ik een uurtje weg zou blijven en, als het goed zou gaan misschien wat langer omdat ik dan om de Drunense Duinen heen zou rijden. Een route die 1x per jaar door de atletiekvereniging wordt gebruikt voor hun halve marathon!!!!!!!. Nou.... ik was blij dat ik na vijf kilometer m'n auto weer tegen kwam. Met de tong op m'n schoenen heb ik zittend in de kofferbak van m'n stationcar eerst een hele bidon water naar binnen gewerkt alvorens ik weer enigszins aanspreekbaar was voor alle kinderen die vol bewondering m'n kickbike stonden te keuren. Het was wel weer even afzien. Jarenlang heb ik gelopen tot ik 4 jaar geleden een blessure aan m'n linker knie kreeg. Het lopen is over omdat ik na een kilometer steeds weer last van die knie krijg en in fietsen heb ik geen zin. Op het moment dat ik jouw website tegenkwam wist ik dat dit het alternatief is. Als een natte krant heb ik nu 5km gestept. Ik heb overal pijn maar niet in m'n knie. Ik weet zeker dat ik volgend jaar om deze tijd, 27

dat rondje om de Drunense duinen dus wel maak. Met Vriendelijke Groeten Peter Marisael p.s. een lidmaatschap van de NAF heb ik in overweging, maar eerst op vakantie en o,ja, de Kickbike gaat dus mee.

De Gedachten van een stepper... Dit is een onderwerp dat mij al heel lang bezighoud. Wat gaat er in de gedachten om van een stepper of stepster in een wedstrijd en tijdens een lange tocht? Hoe hou je de moed erin? Hoe kun je jezelf weer opladen? Is er geestelijke doping? Zo maar een paar vragen, maar hoe kom ik aan de antwoorden? Het vragen aan iemand anders? Meestal krijg je dan als antwoord : het verstand op nul en steppen maar? Maar is dat zo? Dat geld misschien voor de 100 meter sprint, maar als de afstand langer wordt gaat dit niet meer op. Ik kunt mijn gedachten niet uitschakelen. Als dat wel zou kunnen zou dat zeer afstompend (een woord dat veel gebruikt werd in militaire dienst) werken. Maar hoe kom ik nu aan antwoorden op mijn vragen? Dan is er maar één manier: wat gebeurt er in mijn eigen gedachten, zet het op papier en je bent er uit. Laat ik maar eens beginnen met de wedstrijden. Voor de wedstrijd moet het verloop van de koers al in gedachten zitten. Daar bij zijn drie punten van belang: Waar wil ik eindigen, hoe start ik

en hoe deel ik de wedstrijd in. Iedereen weet voor zich zelf wel hoe sterk hij is. Dus de plaats in de uitslag staat al bijna vast als je om je heen kijkt. Daar om is het zo belangrijk als je bij de start vooraan staat, want dan weet je wie voor je stept. Hou de tegenstanders in de gaten! Is hij te sterk, laat hem gaan. Kom je dichter bij iemand, pak hem. Vooral op kleine parcoursen is het inlopen op een stepper de beste doping. En dan het punt dat mij altijd de meeste frusstraties opwekt en dat is het koersverloop. Het is altijd mijn bedoeling om in een groep te steppen, maar het lukt bijna nooit. De kilometers gaan bijna vanzelf als je met drie of vier steppers ben, want je wordt afgeleid. Op de mede steppers letten, kop over nemen, hoe kan ik het beste uit de wind rijden en hoe staan zij ervoor? Voelen zij de benen ook al en als ik dan de vermoeidheid op de gezichten zie, geeft mij dat weer energie. Moeilijk wordt het als de benen niet meer doen wat het verstand zegt. Maar dan zijn er nog twee factoren die een rol spelen, namelijk het publiek en het in zicht komen van de eindstreep. Dan komen er nog weer krachten los die er in mijn gedachten niet waren. Publiek dat aanmoedigt werkt als een rode lap op een stier! Tijd om de natuur en de omgeving in je op te nemen is er beslist niet bij als je alles uit de kast haalt. In het volgende Autoped-magazine volgen de gedachten tijdens een lange tocht. Reacties hierop kunnen naar de redactie worden gezonden. EEN STEPPER.


Thursdaynight Step Around groot succes! Deze zomer werd de NAF benaderd door de organisatie van de Fridaynight Scates in Rotterdam met het plan voor een soortgelijk project maar dan voor step onder de naam Thursday Night

Step Around. Men verzocht ons het project in de publiciteit te brengen onder de steppers. Als het goed heeft u het evenement op de kalender kunnen vinden online. Ries van Mourik, een enthousiaste NAFlid en aangesloten bij de Rotterdamse stepgroep, stepte voor ons mee. Ook verzamelde Ries knipsels uit lokale kranten over het project. We hebben een aantal van deze knipsel geplaatst in deze AM editie. Alle knipsel kunt u zien tijdens de ledenvergadering a.s. zaterdag 15 november in Amersfoort.

Ries meldde dat er op de laatste avond van de ThursdayNight Step Around maar liefst 80 deelnemers meededen. De organisatie is enthousiast over het succes en het project wordt in 2004 herhaald. Dan zal het in de maand juli of juni plaats vinden, want dan blijft het langer licht is en kan men ook langere afstanden steppen. Uiteraard verwelkomt de NAF dit soorten projecten zeer en mogelijk kunnen

gelijksoortige events ook in andere grote steden opgezet worden. Ook de lokale stepgroep Rotterdam heeft zo een mogelijkhedi om zich als stepgroep te manifesteren, leden te werven en flyers van de groep en de sport uit te delen. Een gelijksoortig stepproject ging al eerder in Parijs van start en blijkt ook daar aan te slaan.

Nu de beurt aan de autoped...

28


29


d u Kabinet laat sportbonden s de n u ch d sc n op hun g h d e De laatste weken is veel te lezen over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Iedereen beseft wel dat bezuinigen noodzakelijk is, maar velen vragen zich af of er wel op de juiste plekken bezuinigd wordt. Zo blijven de sportbonden ook niet gespaard tijdens de bezuinigingswoede van het Rijk. Wat heeft dit met steppen te maken? Eigenlijk niets, want afgezien dat steppen een sport is en de NAF de bond voor steppers, hebben wij als NAF niets te vrezen van deze bezuinigingsronde. Simpelweg omdat wij geen subsidie ontvangen. De NAF heeft nog nooit subsidie ontvangen en functioneert volledig op contributie, sponsorgeld en vrijwilligers. Toch zijn we in staat om een redelijk goed functionerende organisatie op de been te houden. Tot vorig jaar was de NAF aangesloten bij de NCS, de Nederlandse Culturele Sportbond. Deze bond behartigt de belangen voor verenigingen die geen eigen bond hebben en kleine bonden zoals de NAF. Daarbij bieden ze ondersteuning aan bestuur en zijn ze samen met het NOC/NSF verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies aan verenigingen. Hoewel de NCS best wel goede dingen heeft gedaan voor de NAF, is vorig jaar toch besloten onze samenwerking te

In aantal zijn we te klein om aan te sluiten bij het NOC/NSF, de NCS is eigenlijk niet de juiste plek voor ons, en op de huidige manier staan we een beetje alleen in deze wereld. De NAF heeft besloten om voorlopig weer zelfstandig verder te gaan en dus ook zichzelf te bedruipen. Dat wil niet zeggen dat wij niet op zoek zijn naar mogelijkheden voor subsidies van de overheid, maar er wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden. Zo is er vorig jaar een sponsorcommissie in het leven geroepen die er voor moet zorgen dat de NAF onder de aandacht wordt gebracht bij potentiële sponsoren. Dit is een langzaam proces en we moeten nog groeien in deze rol, maar de reacties zijn bemoedigend.

Bezuinigen Even terug naar de bezuinigingen. Het gaat niet echt goed met de economie, en er zal bezuinigd moeten worden. Toch is het raar dat er op sport bezuinigd gaat worden. Waarom sporten mensen? Niet alleen is

‘’...weer volledig zelfstandig...’’ beëindigen. Een van de struikelblokken was het feit dat de NAF voor ieder lid van de NAF contributie moest betalen, terwijl we minimale financiële middelen hebben. Subsidies waren wel mogelijk, maar daar zaten zodanige beperkingen aan, waardoor de NAF hier heel moeilijk voor in aanmerking zou komen. Financieel gezien kostte het lidmaatschap ons meer dan dat het hoogstwaarschijnlijk ooit zou opbrengen. Mede daarom is het lidmaatschap door de NAF beëindigd. Het Ned. sportbeleid zit zodanig in elkaar dat de NAF helaas overal tussen valt.

sport leuk, maar het is ook nog gezond. Sporten verbetert je conditie, vermindert de kans op hart- en vaatziekten, geeft ontspanning waardoor stress minder kans heeft, bevordert je sociale contacten, enz. Dit is dus de reden dat de overheid sport wil bevorderen. Sport kan echter ook risico's meebrengen. Door blessures bestaat de kans dat je (tijdelijk) uit het arbeidsproces raakt. Dit is weer niet goed voor de WAO en dus niet goed voor de schatkist. Hoe kun je blessureklachten verminderen? Door mensen verantwoord te laten sporten, onder deskundige begeleiding. Naar mijn mening moet de overheid stimuleren om

je aan te sluiten bij een vereniging en investeren in goede begeleiding. Door subsidies stop te zetten naar verenigingen bereik je dat in ieder geval niet. Toch mogen de sportbonden en sportkoepels deze bezuinigingsronde zichzelf ook aanrekenen. De gemiddelde sportbond heeft een niet onaardige huisvesting. Tevens zijn ze voorzien van vaak een heel uitgebreide organisatie met veel bestuursleden en betaalde medewerkers. Uiteraard is het onmogelijk om een organisatie als bijvoorbeeld de KNVB puur op vrijwilligers te draaien. Maar als ik zie hoeveel strak in het pak zittende mannen/vrouwen er rondlopen tijdens de evenementen, dan vraag ik me af hoeveel er van de budgetten opgaat aan het bestuur, feestjes, gebouwen, huur van skyboxen enzo. Het is heel goed om je contacten te onderhouden en sponsoren uit te nodigen voor evenementen, maar ik heb sterk het idee dat dit een beetje zijn doel voorbijgestreefd is. Bij de Olympische spelen lopen er meer BOBO's rond dan dat er sporters zijn. Dit kan niet de bedoeling zijn. Als je de bonden als bedrijf wilt zien (en dat zijn ze ook) dan kun je zeggen er te veel management rondloopt en te weinig medewerkers die het geld moeten verdienen. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat de overheid hier een halt toe wil roepen. Dit moet dus een signaal zijn aan de bonden om eens bewuster met belastinggeld om te gaan. Het is ook behoorlijk arrogant van de bonden om te denken dat de overheid ze blijft financieren. Is het stopzetten van subsidies de juiste methode om deze wantoestanden te stoppen? 30


rondvesten. Ik denk het niet. Ik ben het met de minister eens dat de overheid niet hoeft op te draaien voor het functioneren van een bond. De kosten die daarvoor nodig zijn moeten opgebracht worden door sponsoring en contributie. Als een bond graag in een mooi gebouw wil zitten, moeten ze dat maar zelf betalen. Maar om dat te kunnen betalen zal er een groter deel van de contributie worden aangesproken en blijft er minder geld over voor andere zaken. De bonden zullen voorzieningen schrappen die veel geld kosten, zoals opleidingen voor trainers, ondersteuning aan clubs, evenementen opdoeken omdat ze niet genoeg opleveren. De contributies zullen verhoogd gaan worden, waardoor mensen zullen besluiten hun sport op te geven. De gemiddelde Nederlander beweegt toch al te weinig en dat zal er niet beter op worden door deze maatregel. Het ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (WVS) zegt dat er weliswaar minder geld beschikbaar is, maar dat dit geld aan concrete projecten zal worden besteed die de mensen weer in beweging moeten brengen. Helaas zijn die plannen nog niet echt concreet en over de invulling ervan zijn ook veel twijfels. Dat er minder geld is te besteden, begrijpt iedereen. Dat er dus gekrompen moet worden kan iedereen zich ook voorstellen. Ik vind het ook een beetje kinderachtig van de bonden om te klagen. Laten ze een pro-actieve houding aannemen en kijken hoe toch de juiste dingen kunnen doen met het beperkte budget dat beschikbaar is. Laten ze een alternatief plan opstellen. Ik hoop ook dat de overheid nog eens kritisch naar hun voorstel kijkt en de scherpe kantjes hier en daar weghaalt. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen en ik hoop dat alle betrokken partijen dit goed voor ogen houden

Gerben Koridon 31

Ik step de pen door! Andries Koers, hartstikke bedankt dat jij de pen aan mij hebt doorgegeven. Ik vind het een eer om die van een Nederlands kampioen te krijgen. Wat waarschijnlijk nog niet bekend is, is dat ik gestopt ben met steppen. Er zijn amper nog leeftijdsgenoten verbonden aan onze club en daardoor ben ik enigszins mijn animo voor de sport kwijtgeraakt.

Hoe ben ik, David Schottert, bij het steppen terecht gekomen? Het is begonnen in groep 6, toen we een boekje kregen waar allerlei sporten in stonden. We konden ons daarvoor opgeven bij voldoende belangstelling. Steppen sprong er toch echt wel boven uit. Van balsporten nam ik altijd al afstand, dat was niets van mij. Mijn vader zegt altijd: "Geef David een bal en een ruit gaat aan diggelen of je hebt een deuk in je auto!" Ik denk dat hij gelijk heeft. Eenmaal bij het steppen zelf (training) was ik heel erg fanatiek, samen met een teamgenoot, Maarten Nijhuis. We kregen oude stepjes, van die zelfbouw dingen. Maar in no time hadden we de kickbikes van de trainers afgetroggeld. Toen waren we niet meer te houden en waren we vast besloten om echt de stepsport in te gaan, waar ik nooit spijt van heb gehad! Mijn trainer (Vincent Gooiker) heeft mij veel dingen geleerd, o.a. hoe je het beste kan afzetten. Aan hem heb ik daarom ook veel te danken, hij is een echte sportman en‌..een aardige vent. Het sfeertje bij de vereniging was top, er was een enorme verscheidenheid van leden maar gezelligheid stond voorop. In het begin stepte mijn broer Vincent ook nog mee, maar die is er na een korte tijd al mee gekapt. Zijn studie nam teveel tijd in beslag. Na veel wedstrijden bleek toch wel dat wij van Step team Twente (toen nog

P & R Verhuur) bij de junioren steeds bovenaan stonden. Het gaf een waanzinnige kick, vooral toen we een aantal senioren voorbij gingen tijdens de wedstrijden. In het seizoen 2002 verloor ik het plezier in de sport, daarom ben ik een tijdje met steppen gestopt, in de hoop dat ik er wel weer lol in zou krijgen, wat jammer genoeg niet het geval bleek. Daarom ben ik nu permanent gestopt maar ben bestwel trots op het behaalde resultaat en de daarbij horende bekers en vaantjes. Drie maal op rij Nederlands kampioen bij de junioren, zowel op de lange afstand als op de sprint. Er zijn vast wel wat mensen die denken dat ik met steppen ben gestopt, omdat ik het bij de senioren toch niet zou halen. Daar wil ik graag heel duidelijk over zijn‌ Dat is "absoluut" NIET het geval!! Op dit moment ben ik zoekende naar een andere uitdaging, maar wat het zal worden, weet ik nog niet. Fietscross lijkt me een goede uitdaging. Steppen is jarenlang mijn sport geweest, helaas nu even niet meer. Het was een fijne tijd waarin ik veel aardige (sport)mensen leerde kennen.

David Schottert

Ik geef de pen door aan Marco Barends!


240 km steptocht in 1 dag

IJsselmeerronde 2003 Om 0230 ging de wekker @$#%, is dit voor belachelijke tijd? Oh ja, het is zover. Ik strompel naar de douche en probeer weer een beetje toonbaar te worden. Het wordt een lange dag. Snel wek ik mijn gasten. Dat zijn de mensen die het vandaag echt zwaar gaan krijgen want die moeten op de step, terwijl ik op mijn luie gat in de auto zit. Tja iedereen doet waar hij goed in is, zullen we maar zeggen. Terwijl we ontbijten, stopt er een auto voor het huis. Martijn en William van Geloof zijn gearriveerd. Het wordt tijd dat we richting de stad gaan. De steppers pakken gelijk de step zodat ze alvast de warming up gedaan hebben. De start is in de winkelstraat van Kampen. Het is er al gezellig druk. Niet alleen met steppers en begeleiders, maar ook met kroeggangers die huiswaarts gaan. Voor zover ze te verstaan zijn begrijp ik van ze dat ze erg onder de indruk zijn van het voornemen het IJsselmeer rond te gaan steppen. "hoeveel dagen doen jullie er over?"is een veel gehoorde vraag. Groot is dan ook de verbazing als we ze vertellen dat we diezelfde dag weer terug komen. "Onmogelijk!!!!" Ze geloven het niet en zijn vastbesloten om's avonds bij de finish te gaan kijken. Het groepje steppers is klein; slechts acht personen staan aan de start.

Het is ook een zware tocht en niet iedereen is in staat deze te volbrengen. Toch is het met goede voorbereiding wel te doen en zijn meer deelnemers van harte welkom. De bikkels die het dit jaar gaan doen zijn: Andre Visscher, Peet de Graaf, Martijn van Geloof, Arnold Tuinman Wijbrand Schoobeeg, Joke Pekel, Willy Pothoven en Gerrit Jan Beldman. Om 04: 00 gaat het van start. Het tempo zit er goed in en op naar de eerste stop in Emmeloord. Een prachtig mooi gezicht om de steppers te zien rijden in de eerste straaltjes daglicht. Er rijdt een hele karavaan aan volgwagens achter de steppers. We kunnen bijna iedereen persoonlijke begeleiding geven. Maar dat is nu nog niet nodig we zijn pas net begonnen. De laatste auto is de auto van Amnesty International. Ook dit jaar werd er weer gereden voor een goed doel.

De laatste groep voldaan over de meet, wat een prestatie.

Lemmer, Friesland Volgende doorkomst; Lemmer. Het tempo ligt hoog en het is duidelijk dat niet iedereen dit tempo kan volhouden. Voorlopig wordt besloten de groep bij elkaar te houden en het tempo wat aan te passen. Na lemmer gaan we door het Friese landschap naar de dijk van het IJsselmeer op de een of andere manier staat op die dijk altijd de wind vanuit Noord West en dus heb je hem altijd tegen. Die wind in combinatie met het tempo dat toch nog te hoog ligt, dreigt nu al zijn tol te eisen. In Stavoren besluit Willy niet meer verder te gaan. Erg jammer, maar wel de juiste beslissing. Voor zo'n tocht moet je gewoon in perfecte conditie zijn, anders red je het niet. Inmiddels is er een kopgroep gevormd door Arnold, Peet en Andre. Ze

Ook de begeleiders blij thuis te zijn, al is het in een Lada

32


Arnold, ziels alleen een stuk van 100 km gestept in de open vlakte. Ga er maar aan staan 240 kilometertjes over wind en dijken naar de finish.

hebben de gehele tijd met de handrem erop gereden en dat is niet prettig. Gerrit Jan besluit om bij de 2e groep te blijven.

Afsluitdijk De steppers zijn al dicht bij de Afsluitdijk gekomen. Arnold kan maar met moeite het tempo van Andre en Peet bijhouden en kiest eieren voor zijn geld. Hij besluit om rustig door te steppen en zich langzaam af te laten zakken naar de 2e groep. Andre en Peet besluiten daarentegen er nog een schepje boven op te gooien. Zelden heb ik Andre zo gemotiveerd bezig gezien. Uit zijn houding blijkt gewoon dat hij vol zelfvertrouwen en energie zit. Of dat nou kwam omdat ik een doos wijn had beloofd als hij binnen 14 uur zou finishen of omdat het gewoon een sportman is, laat ik even in het midden…..

Eenzaam en alleen Op de afsluitdijk krijgen ze nog net een staartje van een enorme regenbui mee. Gelukkig hebben ze niet alles gehad, want het was een flinke hoosbui. De 2e groep had minder geluk. Tussen die 2 groepen rijdt Arnold eenzaam en alleen. Nu hij zijn eigen tempo kan rijden, leefde hij weer helemaal op. Bij de Stevinsluizen is het rustpunt in de tocht. Echter geen lange stop voor Andre en Peet, die hebben een missie. Arnold wil hier blijven wachten op de 2e groep, maar het duurt hem te lang en hij gaat alleen verder. 33

De 2e groep komt na een kwartier ook binnen en daar besluit Martijn om ermee te stoppen. Zijn broer William bemande één van de volgauto's dus het vervoer was geen probleem. Wel erg jammer dat ze gelijk naar huis terug gingen want daardoor waren we weer een volgauto kwijt. Vooral omdat de steppers in 3 groepjes reed. Wijbrand Schoobeeg klaagt dat zijn achterwiel slingert. Bij nader onderzoek blijkt er geen spaak in zijn achterwiel op spanning te zijn. Gelukkig is er voldoende reservemateriaal en een achterwiel is snel vervangen. Aanfgezien in het eten en drinken van de kopgroep in de kofferbak heb is het voor mij weer hoog tijd om me weer te gaan melden bij Peet en Andre. Onderweg even snel toeterend naar Arnold die eenzaam zijn weg vervolgt. Ik krijg steeds meer respect voor die jongen. Zijn wilskracht is enorm en ik denk niet dat er veel mensen zijn die zo'n lang stuk alleen kunnen afleggen. Ook weet ik hoeveel hij getraind heeft en

en die zit op het stuur gemonteerd. Als je bij je step wegloopt verliest de meter contact met de sensor op de borst en raak je data kwijt. De oplossing is even simpel als humoristisch, de step gaat gewoon mee de struiken in.. Dit leverde erg leuke plaatjes op. Dat deerde Andre niet. Hij vond het een mooi moment voor zijn geheime wapen; de griesmeelpudding. Zijn humeur liep toch klein beetje schade op toen hij moest constateren dat hij deze vanmorgen vergeten was in de tas te doen. Maakt niet uit, dan maar zonder Griesmeelpudding. En ze gingen weer op weg.

Aad was er bij... We pendelden met 3 auto's permanent tussen de deelnemers. Op die manier was er altijd een auto vlak in de buurt en was het ook voor de bemanning van de auto's een beetje aantrekkelijk. Vlak voor Enkhuizen wachtte ons een verrassing. Aad Rodenburg stond de deelnemers op te wachten. Hij had vorig jaar meegedaan , maar moest helaas in Enkhuizen afstappen. Dit jaar was hij toeschouwer, maar het was wel erg leuk om te merken dat medesteppers zo betrokken zijn met hun "collega's" Na Enkhuizen ga je de rot dijk naar Lelystad op. Het beroerde zit hem in het feit dat je de rechtstreeks naar Lelystad loopt, maar vlak voor Lelystad maakt hij een heel smerige bocht en kun je een kilometer of 5 extra steppen. Waarom die dijk zo is aangelegd is mij volkomen onduidelijk. De kopgroep dendert over

‘...ik heb nog nooit zo afgezien in mijn hele leven niet...’ juist daarom vind ik het erg knap dat hij al zover gekomen is in zijn uppie. Aan de kop was niet veel veranderd. Het humeur was uitstekend en het tempo lag hoog. Maar ze waren inmiddels wel toe aan een plaspauze. Andre had echter een probleem. Hij gebruikt een hartslagmeter

die dijk. Aan Andre is nog niets te merken, maar Peet begint toch wel tekenen van vermoeidheid te vertonen. Dat is niet zo heel gek na 180 kilometer. En Arnold ploetert eenzaam voort….. Hij krijgt het erg zwaar. Op de dijk is geen beschutting en er is niemand om eens in de luwte te rijden. Toch houdt hij vol en dat siert hem. Op het moment dat Arnold


IJsselmeeronde vervolg van de dijk afstept, komen Gerrit Jan, Joke en Wijbrand de dijk oprijden. De achterstand is al redelijk opgelopen. Maakt niet uit, het gaat om de prestatie, niet om de tijd. Ze ogen nog redelijk fit en ik ga er ook vanuit dat ze het halen. Arnold is een ander verhaal. Die moeten we persoonlijk gaan begeleiden door Lelystad heen, want zelf komt hij er niet meer uit. Het is niet alleen lichamelijk zwaar. Opgeven wil hij niet, maar ik begin me wel ernstig zorgen te maken. Hoever mag je iemand laten gaan? Vorig jaar ging Mireille tot de bodem, en eigenlijk nog iets dieper. Moeten we de beslissing bij Arnold leggen, of nemen de begeleiders die beslissing. Ondertussen is de andere volgauto de kopgroep kwijtgeraakt. Dit is zorgelijk want die zitten nu zonder drinken en eten. Na lang zoeken vinden we ze toch terug en blijkt inderdaad dat Peet toch last heeft gekregen van het feit dat hij geen drinken meer had. Gelukkig is het niet zo ernstig dat hij niet door kan gaan en ze vervolgen hun weg. Toch is Peet nu de vertragende factor, maar hebben ze besloten om gezamenlijk over de finish te komen. De kopgoep is echt bezig met de laatste loodjes, maar bij hun wegen die duidelijk minder zwaar dan bij Arnold. Die rijdt op zijn tandvlees. Er is geen spier waar hij geen last van heeft en eten en drinken wil ook niet meer. Tijdens een korte stop

gaat hij even in de auto zitten. Op dat moment bied ik hem wat te eten aan en dat resulteerde in braakneigingen. En als iets is dat je niet wilt dat er in je auto gebeurt……………. Maar zijn wilskracht is nog niet gebroken en hij gaat weer op de step. Van dronten naar Kampen is ongeveer 15 kilometer, maar dat kan een enorme lijdensweg zijn. Op dat moment wordt de kopgroep met gejuich binnengehaald op het feestterrein. De finish is op dezelfde lokatie als een muziekfestifal en dat zorgt er voor dat er een grote menigte getuige is van deze prestatie. Uiteindelijk hebben Andre en Peet de tocht in 13 uur en 50 minuten volbracht. Een super tijd. Terwijl Andre zijn eerste pilsje al in de hand had, kwam Arnold aan. Op zijn tandvlees, een verbeten gezicht, benen die nauwelijks nog bewegen, maar hij heeft het gehaald. Bijna 180 kilometer solo gereden!!!!

naar huis. Voor de volgauto's zit de taak er ook op. Ik moet zeggen dat ik na 15 uur in de auto toch ook wel behoorlijk gaar ben Op naar de pizzaria, want ik lust nu wel een hapje. De stephelden van 28 juni 2003!

Gestept in 13:20.26 uur Andre Visscher Peet de Graaf

Gestept in 15:32 uur Arnold Tuinman

Gestept in 16.08 uur Wijbrand Schoonbeeg Gerrit-Jan Beldman Joke Pekel

Afgestapt: uit de wind blijven... Het wachten is op de laatste drie. Gerrit Jan heeft veel kopwerk gedaan om zo de andere 2 uit de wind te houden. Daardoor is het goede er nu ook wel af bij Gerrit Jan. Ik kan hem zelfs betrappen op zweten. Dat heb ik nog niet vaak bij hem gezien. Iedereen is toch erg blij dat het die martelgang nu toch eindelijk afgelopen is. En gaan kapot maar heel erg voldaan

Finish in Park de Weide Blik...

Start Plantage Kampen - 04.00 uur

Martijn van Geloof (afgestapt Medemblik na ca. 150 km) Willy Pothoven (afgestapt na ca. 75 km) De helpers zijn het er over eens, volgend jaar doen we het weer! De steppers ook? Andre heeft al aangegeven voor een nieuwe recordtijd te gaan in 2004. Wie daagt hem uit? Voor de 2004 editie is ook er belangstelling vanuit Italië om mee te steppen. Klaarblijkelijk zien ze de IJsselmeerdijken en wind als het ultieme wat er op dit moment in Europa te steppen is als stepevenement. En dat is eigenlijk ook wel een feit. Veel zwaarder als jaarlijks evenement is er niet. We vergeten bijna te melden dat ook de editie 2003 gestept werd voor Amnesty International. Amnesty dankt de steppers die sponsorgelden bij elkaar hebben verzameld. Support the fight for human rights. Wilt u meessteppen in 2004, schrijf u tijdig in! Wielmaat is vrij en er zijn geen verplichte tussenstops. Alle regels vindt u op www.autoped.nl/ijsselmeerronde Nieuw op de site is het gastenboek! Gerben 34


Advertentie

Colofon

Kickbike XCountr y

Het Autoped Magazine informeert haar lezers over vrijwel alles wat er op stepgebied gebeurt in Nederland, zoals wedstrijddata, aankondigingen van steporganisaties, wedstrijduitslagen, ervaringen van stepcollega’s, stepadressen, nieuwe ontwikkelingen, praktische steptips, etc.

Uitgave/verschijning: elk kwartaal.

www.stepwinkel.nl | www.stepslee.nl | www.kickbike.nl

organisatie

Voorzitter

Gerrit-Jan Beldman NAF-cup en puntentelling | algemene leiding | adjunct wedstrijdleider | Jury in NAF-cup Tureluur 66 8281 EZ Genemuiden Tel. (038) 3855863

Secretaris

Thijza Brouwer Ledenadministratie | www.autoped.nl | digibrief | Internationaal contact (IKSA) Klaas Benninkstr. 19 8281 ZV Genemuiden thijza@autoped.nl Tel. (06) 53869770 / (038) 3856747

Penningmeester

Kalendercommissie Functie is vacant

Public Relations

Autoped Magazine

Sponsoring

Mireille Boschma Financiële zaken De Gaarden 51 mireille@autoped.nl

Bankrekeningnr NAF 35.07.73.483 Rabobank Raalte 8101 ZB Raalte Tel. (06)-17866264 / (0572) 381985

Coördinator wedstrijden- en tourkalender | Jury in NAF-cup (een pracht job!) naf@autoped.nl Tel. (06) 53869770 Ger Schurink (hoofd commissie PR) Public Relations | Coördinatie promotieactiviteiten | Ledenwerving Ligusterstraat 1 7621 VJ Borne ger@autoped.nl Tel. (074) 2662366 Gerben Koridon (hoofd redactie commissie) Eindredactie en aquistitie Autoped Magazine | voorzitter Stepslee commissie Hendrik van Viandenstraat 31 8266 DN Kampen gerben@autoped.nl Tel. 038-3318196 Peet de Graaf (hoofd sponsoring commissie) Sponsoringzaken: nafcup, nationaal step- & stepsleeteam, algemene sponsoring NAF Beatrijspad 14 3813 DM Amersfoort peet@autoped.nl Tel. (033) 4701775

NAF-commissies: Kalender commissie Stepslee commissie Regelgeving commissie PR commissie Sponsoring commissie

1 vacature voorzitter (tevens bestuursfunctie) en 2 vacatures commissie leden Gerben Koridon (voorzitter) Tel. (038) 3318196 | gerben@autoped.nl Arnold Tuinman (voorzitter) Tel. (06) 41616926 | arnold@autoped.nl Ger Schurink (voorzitter) Tel. (074) 2662366 | ger@autoped.nl Peet de Graaf (voorzitter) Tel. (033)-4701775 | peet@autoped.nl

Abonnement: Ieder NAF-lid is automatisch abonnee en licentiehouder. U kunt lid worden van de NAF door u aan te melden bij de NAF-secretaris. Het NAF-lidmaatschap kost 16 Euro per jaar. Voor dit bedrag ontvangt u gratis dit magazine in de bus en u kunt o.m. meestrijden om de NAF-cup (dit is een landelijke step-competitie die verreden wordt over een aantal wedstrijden!). Schrijvers in dit nummer: Ries van Mourik Roel van der Velde Eric van der Meide Peterina vd Molen dhr. Boschma David Schottert Gerrit-Jan Beldman Gerben Koridon Eindredactie: Gerben Koridon Hendrik v. Viandenstraat 31 8266 DN Kampen tel.: (038) 3318196 redactie@autoped.nl Aquisitie/advertenties: gerben@autoped.nl tel.: (038) 3318196 Vormgeving & opmaak: thijza@autoped.nl tel. 06-53869770 Co-publicaties: www.autoped.nl NAF-digibrief NAF-infofolder

AutopedMagazine

Step- & stepslee import, verkoop en verhuur Kijk op online voor modellen en prijzen. Tel. 06-53869770


Benninkstraat

19

-

8281

ZV

Genemuiden

w w w . a u t o p e d . n l

that’s for sure the question!

...to kick or not to...

or not to be...

To be

Klaas

Nederlandse Autoped Federatie Pays Bas

Port paye

Port betaald

PTT Post

Profile for Nederlandse Autoped Federatie

Autoped Magazine 2003 #3  

Autoped Magazine 2003 #3  

Advertisement