Page 1

AURUBIS

ARCHITECTURAL COPPER SURFACES_ FORMS_ SYSTEMS X

X

y

AURUBIS

FOXROD

y

X=uppercase height

y

X

AURUBIS

X

ARCHITECTURALNORDIC GREEN X

X

AURUBIS

COPPER SURFACES

FORMS SYSTEMS

y

AURUBIS

· FOXROD

y

X=uppercase height

y

X

AURUBIS

AURUBIS

NORDIC ·ROYAL

ARCHITECTURAL AURUBIS AURUBIS NORDIC COPPER ARCHITECTURAL surfaces / forms / systems

NORDIC NORDIC KOPPAR KOPPAR ytor ytor//form form//system system

AURUBIS

Förverkliga din design med koppar

NORDIC·ROYAL

X

AURUBIS

NORDIC ·GREEN AURUBIS

NORDIC ·ROYAL


Tampere Stadsbibliotek (Metso) i Finland, är ett lysande exempel på kopparns potential för frihet i arkitektur från senare delen av 1900-talet.

Aurubis Koppar-Arkitektur

Arkitekter: Reima och Raili Pietilä

Aurubis är den största producenten av koppar i Europa med över 140 års erfarenhet och är världsledande inom kopparåtervinning. Namnet Aurubis härstammar från det latinska ordet för ”rött guld” och syftar på kopparns enastående betydelse sedan civilisationens begynnelse. Aurubis Architectural är en avdelning av företaget som bildades 2011 i och med förvärvet av Luvata Rolled Products, tidigare Outokumpu, som började producera kopparprodukter för tak, fasader och andra applikationer redan 1940. Aurubis Architectural ser som sin uppgift att utveckla sitt arv inom koppararkitektur och sina nordiska märkesnamn, i samarbete med formgivare.

Dagens arkitekter fortsätter att utveckla kopparns potential, sporrade av de komplexa former som är möjliga med hjälp av datorstödd designteknik. Men, med rörelsen mot postmodernism och senare har också många formgivare entusiastiskt utforskat nya former av koppar – precis som en del av dynamiken och friheten hos nutida arkitektur.

Förverkliga dina idéer i koppar Koppararkitektur Koppar var en av de första metaller människan använde och är ett av våra äldsta byggnadsmaterial, med unika kännetecken och egenskaper. Med 1900-talet och den internationella moderna utvecklingen förändrades kopparns historiska roll som ett hållbart takmaterial till en flexibel arkitektonisk beklädnad av alla sorters ytor, inklusive väggar. Formbarheten hos kopparplåt möjliggör täckning av byggnadselement i alla former, med minimala begränsningar. Ytor kan vara platta, svängda eller facetterade och placerade i vilken vinkel, lutningsgrad eller miljö som helst. Följaktligen fokuserade moderna arkitekter på koppar som en allsidig beklädnad för att uttrycka byggnadsform och behålla kontinuitet i materialet.

2

aurubis architectural

I den här broschyren presenterar vi de arkitektoniska möjligheter och den oöverträffade frihet som formgivare har i samarbete med Aurubis när de förverkligar sina idéer i koppar, oavsett hur ovanliga. Vidare utforskar vi hur Aurubis omvärderar koppar i modern design med en ständigt pågående utveckling av ytor, former och system – inte med ett fastställt urval av produkter att välja ifrån, utan som en källa till inspiration för arkitekter och som utgångspunkt för ett kreativt samarbete. Vår expertis och personliga service är grundläggande för utvecklingen av era arkitektoniska visioner i koppar och vi ser fram emot att bli delaktiga i era projekt på ett tidigt stadium. På vår webbsida www.aurubis.com hittar ni kontaktpersoner, mer utförlig information och interaktiva redskap för att hjälpa er i alla stadier av design- och specifikationsprocessen.


Aurubis KOPPAR

Den komplexa byggnadsstrukturen av Svalbard Science Centre (arkitekter: Jarmund/Vigsnæs), som formgavs som ett direkt svar på de krav som ställs i den känsliga arktiska miljön med extrema vindar och snöfall, kunde bara ha förverkligats med koppar.

Aurubis koppar – egenskaper Aurubis använder fosforhaltig desoxiderad koppar, Cu-DHP, till sina produkter inom arkitektur, såsom fasader och tak, i enlighet med EN 1172:1997 – ”Copper and Copper Alloys: Sheet and Strip for Building Purposes”. Detta rena och naturliga material har en unik spännvidd av egenskaper och prestandafördelar, inklusive:

 oda korrosionsegenskaper i olika atmosfärförhållanden tack vare sin G patina, hållbart och underhållsfritt.

 xceptionellt lång livslängd som påvisats i århundraden, samt E korrosionsbeständig undersida.

L ättviktigt som flexibel täckning för alla byggnadsdelar, vilket förenklar strukturen och ger låg ”livslängdskostnad”.

› ›

Lätt att forma vid alla temperaturer och blir inte skört vid kallt väder.

 iftfritt och säkert att bearbeta och med imponerande antibakteriella G egenskaper idealiska för beröringsytor.

L ågt värmeflöde och hög smältpunkt, vilket motverkar uttänjning vid varm väderlek.

Att koppar är både hållbart och miljövänligt har tydligt bevisats genom åren. Även om kopparindustrin är välkänd för sin återanvändning är Aurubis siffror i norden exceptionella; 97 % av koppar som producerats för tak och väggbeklädnad under senare år kommer från återanvänt material. Materialet inkluderar skrot från inhemsk tillverkning (omkring 50-60 % av återvunnet material). Därför är potentiella siffror för energibehov och global uppvärmning mindre än hälften av de för koppar i allmänhet – som i sin tur redan är åtskilligt lägre än för rostfritt stål och aluminium.

Förutom klassisk kopparplåt utforskar Aurubis nya former av koppararkitektur tillsammans med formgivare, inklusive strukturerade och pressade ytor och profilerad kopparplåt, men även perforerad eller expanderad kopparplåt och vävt koppartrådsnät ger nya möjligheter till transparenta ytor. Monteringsteknik och system hjälper också till att bestämma arkitektoniska karaktärsdrag med struktur och skala – från tekniken med traditionell ståndfalsinstallation till paneler, kassetter och andra fabrikstillverkade system. Aurubis Koppar form och System behandlas mer ingående senare.

Arkitektoniska möjligheter

Den naturliga färgförändringen som leder till utvecklingen av kopparns distinkta blågröna patina fortsätter att fascinera arkitekter och genomsyra utarbetningen av Aurubis Nordic Ytor som diskuteras härnäst.

Koppar kan ge en komplett exteriör yta som sveper sig runt komplexa byggnadsformer med kontinuitet i materialet. Alternativt kan den ge individuella fasad- eller takdelar en utpräglad karaktär, speciellt när kopparn används tillsammans med andra material av hög kvalitet. Det finns också ett växande intresse för koppar inom inredningsarkitektur.

aurubis architectural

3


Kopparytor

Stora kopparfasader på den ikoniska ”Dipolibyggnaden” i Otnäs, Finland, som patinerats naturligt och just blivit gröna efter 40 år. Arkitekter: Reima och Raili Pietilä.

Den naturliga utvecklingen av kopparpatinan är en av kopparns unika egenskaper. Efter några dagars exponering till atmosfären börjar Nordic Standard koppar oxidera och ändra färg från den blanka fabriksbehandlade ytan till kastanjebrunt, som gradvis mörknar till chokladbrunt under loppet av några år. Fortsatt exponering kan sedan resultera i en utveckling av den karakteristiska gröna patinan – eller blå i kustområden. Denna utveckling visar metallens tendens att återgå till mineralföreningar som liknar malmen den ursprungligen kom från. Patinaskiktet bildar ett skydd mot korrosion och kan reparera sig självt om det blir skadat, vilket förklarar kopparbeklädnadens exceptionellt långa livslängd.e.

4

aurubis architectural

Det krävs regnvatten för att patinan skall bildas och graden av utveckling beror på hur länge vattnet ligger kvar på ytan. Därför tar det längre tid för en naturlig patinering av vertikala beläggningar och skyddade ytor än exponerade tak. Luftburen förorening ökar också graden av patinering, och den tar följaktligen längre tid i mer avlägset belägna, renare omgivningar än i städer och industriområden. Den komplexa kombinationen av faktorer som påverkar patinans utveckling ger kopparn dess unika levande egenskap som bildas över tid genom reaktion på lokala förhållanden.


Nordic Ytor

Nordic Ytor Under de senaste årtiondena har Aurubis utvecklat en serie fabrikstillämpade ytbehandlingar för att omgående kunna erbjuda de olika graderna av oxidering och patinering. Processerna som används liknar de som utvecklas med tiden i miljön och sker med en förening av kopparmineraler, inte med olika kemiska behandlingar. Man får då fram de miljöbetingade förändringarna utan att förlora integriteten hos Aurubis koppar som ett naturligt, levande material. Aurubis Nordic Ytor inkluderar olika grader av grön eller blå verkspatinering och brun verksoxidering. Man kan även få kopparlegeringarna mässing och Nordic Royal™ – en gyllene legering som ger en rik palett av färger och ytstrukturer. Alla Nordic Ytor bildar en väsentlig del av kopparn och är inte beläggningar eller färg. Kontinuerliga förändringar sker med tiden hos alla Nordic Ytor beroende på den lokala miljön, från mycket snabba med Nordic Brass till minimala med Nordic Royal™. Nordic Ytor har ett skyddande lager på den behandlade ytan. Spännvidden av Aurubis Nordic Ytor visas på följande sidor. Dessutom utvecklar Aurubis skräddarsydda ytor och metoder i nära samarbete med arkitekter, där en tidig involvering i den arkitektoniska designprocessen är grundläggande.

aurubis architectural

5


Nordic Standard

Nordic Standard –

fabriksbehandlad koppar Nordic Standard är fabriksbearbetad koppar utan ytterligare ytbehandlingar i fabriken. Den har den traditionella blanka ytan som utvecklas och ändrar sig i miljön, vilket tidigare beskrivits. Nordic Standard finns som plåtar eller rullar.

› ›

Tjocklek: 0.4 - 4.0 mm Maximal bredd: 1050 mm.

6

aurubis architectural


Nordic Ytor

aurubis architectural

7


Nordic Brown™ Light

Nordic Brown™

Nordic Brown –

verksoxiderad koppar Nordic Brown™ produkter är verksoxiderade på Aurubis fabrik för att ge en omedelbar oxiderad brun yta, som annars utvecklas under tidens gång vid exponering till miljön. Tjockleken på oxidlagret bestämmer färgen: vi erbjuder både Nordic Brown™ Light och den mörkare Nordic Brown™. Nordic Brown™ produkter är lämpliga när man vill minimera handavtryck och andra märken, som kan visa sig under en kort tid efter installation av blank standardkoppar. Men man kan även kombinera ljusa och mörka varianter – kanske tillsammans med andra ytbeläggningar som Nordic Standard – för att skapa olika visuella effekter. Nordic Brown™ finns som plåtar eller rullar.

› ›

Tjocklek: 0.5 - 1.5 mm Maximal bredd: 1000 mm

8

aurubis architectural


Nordic Ytor

aurubis architectural

9


Nordic Green™ Traditional

Nordic Green™ Living 1

Nordic Green™ Living 2

Nordic Green –

verkspatinerad koppar Nordic Green™ produkter erbjuder designers oöverträffad frihet och möjlighet att bestämma intensiteten i den gröna patinan för varje projekt med hjälp av ”Living” ytor. I en noggrant kontrollerad fabriksprocess behandlas verksoxiderad koppar med speciellt utformade kopparföreningar för att skapa de önskade patinafärgerna och värmebehandlas för att binda dem kemiskt till kopparn. Fabriksprocessen kan kontrolleras exakt så att, förutom den helgröna patinan, andra grader av schatteringar kan skapas som visar lite av det mörka, oxiderade bakgrundsmaterialet. Aurubis experter samarbetar också med arkitekter för att utveckla speciella individuella grader av patinering för att möta designkraven eller matcha historiskt patinerad koppar på existerande byggnader. Materialet kan lätt böjas och formas och det finns inga gränser för hur långa verkspatinerade plåtar eller band kan vara eftersom hela rullar behandlas på monteringsbandet och inte bara plåtar av begränsad storlek. Nordic Green™ finns som plåtar eller rullar med ena sidan behandlad.

› ›

Tjocklek: 0.5 - 1.5 mm Maximal bredd: 1000 mm

10

aurubis architectural


Nordic Ytor

Verkspatinerad grön patina Den över hela världen vanligast förekommande föreningen i naturlig patina är kopparsulfatmineralen brochantit. Aurubis fabriksapplicerade patina har utvecklats med egenskaper och färger baserade på samma brochantitmineralogi. Brochantit har en ljusblå färg, men i miljöer med orenheter och andra partiklar i luften tillförs en gulaktig ton, vilket ger den naturligt utvecklade patinan en grön skiftning. På samma sätt tillverkas Nordic Green™. En aning järnsulfatgult läggs till den blå kopparsulfaten för att efterlikna den naturligt gröna färgen. Aurubis verkspatineringsmetod stimulerar den fortsatta formationen av naturlig patina genom frisläppande av kopparsulfat som reagerar med kopparn. Precis som naturlig patina genomgår Nordic Green™ kontinuerligt förändringar genom exponering till olika miljöers lokala atmosfär och nederbördsförhållanden.

aurubis architectural

11


Nordic Blue™ Living 1

Nordic Blue™ Living 2

Nordic Blue™ Traditional

Nordic Blue –

verkspatinerad koppar Nordic Blue™ produkter erbjuder formgivare en oöverträffad frihet och ger dem möjlighet att bestämma typ och intensitet av blå patina för varje enskilt projekt med hjälp av ”Living” ytor. I en noggrant kontrollerad fabriksprocess behandlas verksoxiderad koppar med speciellt sammansatta kopparföreningar för att skapa den önskade färgen och värmebehandlas för att binda dem till kopparn. Fabriksprocessen kan kontrolleras noggrant så att både den helblå patinatonen och andra nyanser av patinafläckar kan skapas som visar en del av det mörkoxiderade bakgrundsmaterialet. Aurubis experter kan även i samarbete med arkitekter utveckla individuella grader av patinering för att möta designernas önskemål eller matcha historiskt patinerad koppar på existerande byggnader. Materialet böjs och formas lätt och det finns inga gränser för längden på verkspatinerad kopparplåt eller verkspatinerade band eftersom hela rullar behandlas på monteringsbandet och inte bara plåtar av begränsad storlek. Nordic Blue™ tillverkas i plåtar eller rullar med ena sidan behandlad.

› ›

Tjocklek: 0.5 - 1.5 mm Maximal bredd: 1000 mm.

12

aurubis architectural


Nordic Ytor

Verkspatinerad blå patina Den vanligast förekommande sammansättningen i naturlig patina över hela världen är kopparsulfatmineralen brochantit. Aurubis fabriksapplicerade patina har utvecklats med egenskaper och färger baserade på samma brochantitmineralogi. I kustklimat innehåller den naturliga kopparpatinan kopparklorid som ger en blå ton och den har efterliknats med Nordic Blue™. Brochantit är en ljusblå färg och Aurubis Nordic Blue™ patinering består av 100 % brochantit. Aurubis verkspatineringsmetod stimulerar den fortsatta formationen av naturlig patina genom frisläppande av kopparsulfat som reagerar med kopparn. Precis som naturlig patina förändras Nordic Blue™ kontinuerligt genom att exponeras för olika miljöers lokala atmosfär och nederbördsförhållanden.

aurubis architectural

13


Nordic Royal™

Nordic Royal – kopparlegering

Nordic Royal™ är en legering av koppar med aluminium och zink, vilket ger en mycket varaktig, rikt gyllene ton. Den har ett tunt, skyddande oxidlager som innehåller alla tre legeringsämnen i framställningen. Resultatet är att ytan behåller sin gyllene färg och bara mister lite av sin glans när oxidlagret tjocknar vid exponering för väder och vind, vilket ger en matt yta. Den reagerar annorlunda med tidens gång än andra Aurubis kopparprodukter och utvecklar inte blå eller grön patina. Nordic Royal™ legering tillverkas i plåtar eller rullar.

› ›

Tjocklek: 0.5 - 1.5 mm Maximal bredd: 700 mm.

14

aurubis architectural


Nordic Ytor

aurubis architectural

15


Nordic Brass

Nordic Brass – kopparlegering

Nordic Brass är en legering av koppar och zink och har en distinkt gul färg. När den exponeras för atmosfären börjar ytan mörkna inom några veckor och kan övergå i mörkbrunt efter ungefär ett år – till skillnad mot Nordic Royal™ legeringen som behåller sin ursprungliga färg. Nordic Brass tillverkas i plåtar eller rullar.

› ›

Tjocklek: 0.6 – 2 mm Maximal bredd: 1000 mm.

16

aurubis architectural


NORDIC form

Nordic Form Vid sidan av standardplåt utforskar Aurubis kontinuerligt nya former av koppar tillsammans med formgivare och skapar fler dimensioner av modulering, struktur och transparens för arkitektoniska ytor. Aurubis Forms inkluderar:

› › › › ›

Nordic Decor™ strukturerade ytor profilerad plåt pressade ytor perforerade och expanderade plåtar vävda nät

Flertalet av dessa produkter produceras av Aurubis medan andra utvecklas i nära samarbete med våra specialistpartners. I många fall erbjuds dessa produkter även med ett urval av Aurubis Nordic Ytor.

aurubis architectural

17


Nordic Decor strukturerad yta Nordic Decor™ har en rustik, kornig yta präglad på en sida av kopparplåtar eller rullar. Förutom att den är visuellt intressant på nära håll kamoufleras också handavtryck och andra skönhetsfläckar, speciellt när den används invändigt (där oxidering och patinering kanske inte sker). Nordic Decor™ finns i plåt eller rulle.

› ›

Tjocklek: 0.6 – 1.0 mm Maximal bredd: 1000 mm.

Nordic Decor™ erbjuds i hela sortimentet av Nordic Ytor.

Profilerad plåt Aurubis erbjuder ett stort urval av valsad eller profilerad plåt i hela sortimentet av Nordic Ytor; fullständiga tekniska detaljer är tillgängliga på webbsidan. Det finns även möjlighet att måttbeställa profilerad plåt.

18

aurubis architectural


NORDIC form

Perforerad, expanderad och vävt nät Aurubis erbjuder ett urval standardperforerade mönster på kopparplåt med Nordic Yta, såväl som speciella måttbeställda mönster. Olika perforationsstorlekar kan användas för att skapa raffinerade mönster, ”supergrafik” och till och med text. Våra samarbetspartners levererar också expanderad kopparplåt med Nordic Yta eller vävt koppartrådsnät för att passa speciella önskemål.

aurubis architectural

19


Genomskinlighet med koppar Perforerad och expanderad kopparplåt och vävt koppartrådsnät ger en extra transparent dimension. Till exempel använder Sven Harry Karlssons Museum (som visas här och på sid. 25) perforerad Nordic Royal™ på innertak, valv och som beklädnad, såväl som nät för att avskilja balkongerna.

Pressade ytor Våra partners kan pressforma Aurubis kopparplåt med alla Nordic Yta, inklusive perforerad och expanderad form, med avancerad teknik för att passa måttbeställd design.

20

aurubis architectural


NORDIC system

Stora ytor av Long Strip takbeläggning, skapad med Nordic Green™ verkspatinerad koppar, har använts genomgående i Tsaritsynopalatset i Moskva.

Nordic System Vi har sett hur det oöverträffade valet av Nordic Ytor kan kombineras med olika Aurubis Forms för att skapa en rik kopparpalett för modern arkitektur. Den slutliga komponenten i koppardesign är monteringstekniken eller systemet som ger byggnadens utsida ”kornighet” och struktur och hjälper till att skapa dess karaktär. Aurubis erbjuder ett stort urval av monteringsfärdiga system för fasader och yttertak, såväl som kopparplåt eller rullar och andra kopparartiklar.

Aurubis koppar kan fås i måttbeställda plåtar eller i rullar för att passa alla system. Aurubis är särskilt unik i sin förmåga att erbjuda vilken Nordic Yta som helst i rulle för Long Strip.

Traditionell teknik Av tradition har koppar använts som ett lättviktigt och fullt bärande beläggningsmaterial för yttertak, väggar och andra byggelement. Här används kopparplåtar sammanfogade med dubbel ståndfals (eller stående vinkelfals för vertikal beklädnad) som visuellt avgränsar fälten av koppar, avbrutna av tvärliggande sömmar som löper på längden. En modernare tolkning av teknik för fullt bärande ståndfals är Long Strip. Här fabrikstillverkas profilerade kopparbrickor som monteras i längder av 10 meter eller mer utan tvärliggande sömmar, vilket ger ett starkt linjärt intryck. Long Strip är en effektiv och ekonomisk metod där mekaniseringen kan maximeras både för fabrikstillverkning och för falsning på plats.

aurubis architectural

21


Monteringsfärdiga system Förutom traditionella system tillverkas olika standardsystem eller skräddarsydda monteringsfärdiga system i Aurubis koppar. Fördelen med tillverkning under kontrollerade former är exakt anpassning och precisering, samt olika visuella egenskaper som hjälper till att definiera arkitekturen.

Aurubis tillverkar fyra linjer, varje linje med olika system, vilket ger ett stort urval av visuella graderingar och detaljer. Några exempel visas här och fullständig teknisk information kan hittas under rubriken Designers Tools på webbsidan www.aurubis.com.

Monteringsfärdiga moduler RPRE 105 monteringsfärdig modul är en fullt bärande 0,5 – 0,6 mm tjock modulsystem, fabriksformad och klar för snabb och effektiv installation. Bredd: 475 mm Maximal längd: 8 m

Shingel Som ett fullt bärande kopparelement för fasader och yttertak bildar shingel ett utpräglat ”fiskfjällsmönster” i fyrkantig, rombisk, romboid eller rektangulär form (som visas på motsatt sida) i olika storlekar. RMOD 402 i 0,6 mm koppar som visas här nedan är 280 x 280 mm.

22

aurubis architectural


nordic system

Paneler Till fasader kan självbärande kopparpaneler som fabriksformats på två sidor användas vertikalt, horisontellt eller diagonalt för att ge ett linjärt, räfflat intryck. Olika former och storlekar kan beställas. Exemplet nedan är FPAN 101 i 1.0 - 1.2 mm tjock koppar. Höjd: 200 – 300 mm Maximal längd: 3 m

Kassetter För större och planare ytor tillverkas kassetter med fyrkantigare proportioner och vikta kanter på alla fyra sidor. Olika modeller och storlekar kan beställas. Exemplet som visas nedan är FCAS 101 i 1.0 - 1.5 mm tjock koppar. Höjd: 450 – 900 mm Längd: 450 mm - 3 m

aurubis architectural

23


Andra arkitektoniska element Dagens formgivare fortsätter att utforska nya områden där kopparns unika egenskaper kan påverka det arkitektoniska uttrycket. Aurubis svarar med att i nära samarbete med våra specialistpartners utveckla nya system och produkter för att möta designers specifika behov. Till exempel så ger fasadsystem med spjälverk arkitekturen en ny dimension; de skyddar mot solen och ger avskildhet, men släpper ändå igenom ljuset.

Invändiga element Aurubis växande palett av ytor, former och system inspirerar formgivare att använda koppar till byggnaders interiörer såväl som exteriört. Tillämpningen inkluderar avbalkningar och väggar, innertak och valv, som i förlängning till utsidan ger en fullständig materialkontinuitet. Kopparns antibakteriella egenskaper passar också väl för dörrbeklädnad, handtag och andra ytor som vidrörs ofta.

24

aurubis architectural


AURUBIS

Att arbeta med Aurubis Vi hoppas att den här broschyren har gett dig en inblick i Aurubis koppararkitektur och inspirerat dig till att fundera på hur den kan bidra till din design. För att komplettera den här resan presenterar vi några av våra projekt som visar hur viktig vår expertis och personliga service är för att formgivare ska kunna utveckla sina visioner i koppar.

Sven Harry Karlssons museum, Stockholm Byggnaden med många användningsområden i stadens hjärta har ritats av Wingårdh Arkitekter och uppvisar en variation av former och system i ett enda material: Nordic Royal™ legering. Förutom att erbjuda allmänheten en inblick i Karlssons unika samling av främst svensk konst har byggnaden en helt inglasad restaurang, lägenheter och en takvåning med skulpturpark och takträdgård. Takvåningen är en kopia av Karlssons älskade hem i Ekolmsnäs, men är täckt med perforerade kassetter över fasader och tak – allt i Nordic Royal™, vilket ger kontinuitet. Belysning i mellanrummet skapar dramatiska effekter genom den perforerade gyllene metallen på kvällen. Arkitekt Gert Wingårdh beskriver sitt designkoncept: ”Museet förhåller sig till sin omgivning och sitt sammanhang som ett dyrbart smycke i metall toppat av en gnistrande diamant. Hård på utsidan men med en insida full av överraskningar. Konst, mat, boende och kultur möter vardagslivet i omgivningen. Aurubis spelade en viktig roll genom att hjälpa oss utveckla de olika sammansättningarna i legeringen som är central i vårt designkoncept”. Aurubis involverades redan från början i designen, detaljplaneringen och monteringen av kopparlegeringen. Huvudfasaderna är klädda med våningshöga kassetter i olika bredder och perforerade paneler belysta uppifrån används i stor utsträckning för både inner- och yttertak. En del innerväggar och dörrar är också klädda med Nordic Royal™.

aurubis architectural

25


Helsingfors musikcenter Helsingfors musikcenter, som stod färdigt år 2011, ligger centralt i staden mitt emot parlamentsbyggnaden. Byggnaden demonstrerar ett noga övervägt beslut att kombinera kopparytor, former och system. LPR Arkitekters vinnande design omfattar en massiv grön yta, som reflekterar och bildar avslutning till parken intill, beklädd med förpatinerad koppar. Under den detaljerade designfasen utvecklade arkitekterna, i nära samarbete med Aurubis, en mjukare fasadbeklädnad som speglar projektets tema ”Mezzo Voce” (tyst röst) och sammanhang. Arkitekt Marko Kivisto berättar: “Vi utvecklade en unik arbetsrelation med Aurubis, som vi tidigare samarbetat med. Aurubis experimenterade med och testade ett stansat lövmotiv, sedan fortsatte vi med mer abstrakta mönster av utskurna rektanglar. Slutligen bestämde vi oss för vertikala mönster präglade av pressformade runda fördjupningar och stansade cirklar, som är mindre aggressiva men ändå ger ytorna struktur och liv när man ser dem från olika avstånd. Koppar berör! Olika patineringsgrader prövades också och vi fastnade vid Aurubis Nordic Green Living 1, medan helgrönt användes för perforerade paneler över ventilationsaggregatet för att dämpa de mörka hålen”.

Marko Kivisto experimenterar även tillsammans med Aurubis tekniska expertis med att applicera fotografiska bilder, inklusive serigrafi av patina. Han säger: ”I ett projekt används bilder från naturen – vatten, sten, vass – som en integrerad del av Nordic Green och Blue material. Sedan skars andra naturliga former, såsom lavar, ut i plåtar av Nordic Brown. Att arbeta nära med experter som Aurubis, som entusiastiskt undersöker nya möjligheter, är oumbärligt för oss formgivare”.

26

aurubis architectural


AURUBIS

Warszawa Judiska Museum Museet för polska judars historia, som uppfördes i Warszawa under 2011, är utformat med en fasad i flera lager där förpatinerad koppar använts i kombination med inglasning. Den vinnande designen av Arkitekter Lahdelma & Mahlamäki (i samarbete med Kurylowic & Associates i Polen) uppvisar ett sågtandat gallerverk av omväxlande glas och kopparpaneler utmed byggnadens framsida. Kopparytan i Nordic Green™ Living 1 är genomborrad med fyrkantiga hål för ventilation; tidigare experimenterade man med expanderad kopparplåt. Kopparn står i kontrast mot glasytorna som är dekorerade med vit hebreisk och latinsk text. Bakom detta, avskiljt genom ett tomrum, är fasadytan klädd med matchande grön koppar i vertikal korrugerad form, omfattande en del fönster. Professor Rainer Mahlamäki tillägger: “Det slutliga fasadbygget är resultatet av experiment på plats med modeller i naturlig skala. Vi har försökt skapa den självlysande gröna, vertikalt veckade yta vi föreställde oss i vår vinnande design. Aurubis hjälpte oss från ett tidigt stadium och vi besökte deras fabrik för att välja de ytor och former av koppar som behövdes för att vi skulle kunna realisera vår ursprungliga vision för fasaderna”. Den markanta och rytmiska tekniken av koppar och glas i sågtandsmönster står i kontrast mot byggnadens organiska och fria form, som representerar Röda Havets delning och befrielse. Arkitekternas avsikt är att skapa en lykta i parken där skimret av avancerad LED-belysning bakom det mönstrade glaset på den gröna korrugerade kopparn kommer spela en viktig roll.

aurubis architectural

27


Our copper for your life

Aurubis Sweden AB Trefasgatan 1 P.O. Box 550 72110 V채ster책s Tel: +46 (0)70 6574734 Fax: +46 (0)21198041 www.aurubis.com architectural-products@aurubis.com

Aurubis Finland Oy Kuparitie P.O. Box 60 FI-28101 Pori, Finland Tel: +358-2-626 6111 Fax: +358-2-626 5340 www.aurubis.com architectural-products@aurubis.com

Aurubis Architectural Swedish  

Aurubis Architectural Swedish