Page 1

All rights reserved to “Aun Iranian Art Foundation”. Production Cost: 30.000 Rls Free Distribution “Aun Iranian Art Foundation”. is not responsible for possible changes to the programs of independent galleries. Tel:+98.21.88.60.66.00 Fax:+98.21.88.60.66.10

‫کلیه حــقوق این کــاتالوگ متعلق به‬ .‫"بنیان نگارستان آن هنر ایرانی" است‬ ‫ ریال‬30000 :‫هزینه چاپ‬ ‫توزیع رایگان‬ "‫"بنیـــان نگارســتان آن هنـــر ایرانی‬ ‫در برابر تغــییرات احـــتمالی گالری ها‬ .‫مسئولیتی ندارد‬ 88606600 :‫تلفن‬ 88606610 :‫نمابر‬

www.aungallery.org Digital copy at: www.issuu.com/aunfoundation/docs/tgg13


‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪21 - 16‬‬ ‫گـالـری هـمه روزه‬ ‫بـــــــاز اســت‬ ‫تـهـران ‪ ،19666‬خـیـابـان ولـیعـصر‬ ‫جــنــوب چــهــارراه پــارک وی‬ ‫کــوچـه خــاکــزاد‪ ،‬شـمـاره ‪42‬‬ ‫تلفن‪26210395 :‬‬ ‫‪42 Khakzad St., Vali Asr Ave.‬‬ ‫)‪(SE corner of Parkway crossing‬‬ ‫‪Tehran 19666‬‬ ‫‪Tel: +98.21.26.21.03.95‬‬ ‫‪www.atbingallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫الهامپارسیان‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪ 8 :‬دی ‪ ،1391‬ساعت ‪21 - 16‬‬ ‫پایان ‪ 19 :‬دی‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪4:00 - 9:00 PM‬‬

‫نمایش گروهی نقاشی آبستره‬ ‫به کوشش الهام پارسیان‬ ‫یعقوبامدادیان‬ ‫حمیدپازوکی‬ ‫رضاحسینی‬ ‫فریده الشایی‬ ‫محسن وزیری مقدم‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪ 29 :‬دی ‪ ،1391‬ساعت ‪21 - 16‬‬ ‫پایان ‪ 10 :‬بهمن‬

‫‪Group Abstract Painting Exhibition‬‬ ‫‪Curated by Elham Parsian‬‬ ‫‪Yaqub Emdadian‬‬ ‫‪Hamid Pazoki‬‬ ‫‪Reza Hosseini‬‬ ‫‪Farideh Lashai‬‬ ‫‪Mohsen Vaziri-moghaddam‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: January 18, 2013, 4-9 PM‬‬ ‫‪End: January 29, 2013‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Elham Parsian‬‬ ‫‪Title:‬‬‫‪Opening: December 28, 2012, 4-9 PM‬‬ ‫‪End: January 8, 2013‬‬

‫زن در تصویری که جامعه ی مذکر از او تصویر کرده محبوس‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اگر به سراغ انتخاب آزاد برود مانند این است‬ ‫که حصار زندان را شکسته است‪ .‬عاشقان می گویند ‪« :‬عشق‬ ‫اورا دگرگون کرده است‪ ،‬عشق اورا آدمی دیگر کرده است »‬ ‫و حق با آنهاست‪ ،‬عشق زن را به کلی دگرگون می کند‪ .‬اگر جرأت کند عشق بورزد‪ ،‬اگر جرأت کند خودش باشد‪ ،‬باید تصویری را که دنیا‬ ‫اورا در آن محبوس کرده است نابود کند‪( .‬دیالکتیک تنهایی ‪ ،‬اکتاویو پاز) آثاراین نمایشگاه به روش چاپ دستی هنری و با سه تکنیک‬ ‫کالکوگرافی ( حکاکی روی فلز) ‪ ،‬زیلوگرافی ( لینو کات ) و لیتوگرافی ( چاپ سنگی ) خلق شده اند‪.‬‬ ‫‪Women are imprisoned in the image of masculine society has imposed on them; therefore, if they at‬‬‫‪tempt a free choice it must be a kind of jail break. Lovers say that “love has transformed her; it has made‬‬ ‫‪her a different person.” And they are right. Love changes a woman completely. If she dares to love, if she‬‬ ‫‪dares to be herself, she has to destroy the image in which the world has imprisoned her.‬‬ ‫) ‪(Dialectic of solitude – Octavio Paz‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫این نمایشگاه که به کوشش الهام پارسیان گردآوری شده تالشی است برای کنارهم قراردادن آثار نفیس و به نمایش درنیامده ی تنی چند‬ ‫از اساتید پیشکسوت هنر آبستره ایران در زمانیکه این سبک بی آنکه استحقاقش باشد در فضای بازار زده تجسمی ایران مهجور مانده است‬ ‫‪This exhibition is proudly presenting some new, fresh, unseen and sublime abstract paintings by the‬‬ ‫‪prominent masters of this field. At a time that this style has been unfairly neglect by the kitsch and trend‬‬ ‫‪oriented art market of Iran.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬


:‫سـاعـات بـازدیـد‬ ‫شنبه تا پنج شنبه‬ 20 - 10 20 - 16 ‫جمعهها‬

Visiting hours: Sat. - Thu. 10:00 - 8:00 PM Fridays: 4:00 - 8:00 PM Solo Photo Exhibition Aziz Saati      Title: Tehran With Bahram Bayzai Opening: Decmber 24, 2012, 4-8 PM End: January 1, 2013

Aria Gallery ‫نگارخانه آریا‬ ‫ خیابان ولیعصر‬،15116 ‫تهران‬ 10 ‫ شماره‬،‫کوچه زرین‬ )‫( باالتر از خیابان بهشتی‬ 88716401 :‫ نمابر‬88727083 :‫تلفن‬

10 Zarrin St., Valiasr Ave. (North of Beheshti Ave.,) Tehran 15116 Tel: +98.21.88.72.70.83 Fax: +98.21.88.71.64.01 www.ariagallery.com

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫عزیز ساعتی‬ ‫ طهران با بهرام بیضایی‬:‫عنوان‬ 20- 16 ،1391 ‫ دی‬۴ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۱۲ : ‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 - 11 ‫گـالـری روزهـــای‬ ‫شنبه بسته است‬

Sun. - Thu. 11 - 8 PM Fri. (Openings): 4 - 9 PM Other Fridays: 4 - 8 PM

Solo Painting Exhibition Mojtaba Tajik Title: New Collection Opening: December 28, 2012, 4-9 PM End: January 21, 2013

‫گالری اثر‬ ،‫ خیـابان ایرانــشهر‬،15836‫تهـران‬ ،16 ‫ شــماره‬،‫کـــوی بر فـــروشان‬ ‫روبروی خانه هنرمندان‬ 88326689 :‫تلفن‬ 16 Barforoushan Alley, Iranshahr St., Karimkhan Zand Blvd., Tehran Tel: +98.21.88.32.66.89 www.assarartgallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫مجتبی تاجیک‬ ‫ مجموعه جدید‬:‫عنوان‬ 21- 16 ،1391 ‫ دی‬۸ :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬۲ : ‫پایان‬

‫عکس های این نمایشگاه گزیده ای است از مجموعه‬ ‫عکسهای «با بیضائی در طهران» که حاصل همراه شدن‬ ‫من با بهرام بیضائی برای یافتن لوکیشن فیلم های‬ ‫ فرصت خوبی بود‬.‫«کالغ» و «شاید وقتی دیگر» است‬ ‫ و داشتن سهم کوچکی‬،‫ عکاسی‬،‫برای کشف طهران قدیم‬ ‫ طی این‬.‫از شکل گیری صحنه های طهران این دو فیلم‬ .‫سالها محالت ویران شدند اما این عکس ها ماندند‬ ‫عزیز ساعتی‬ This exhibition contains a sampling of my collection of photographs from BahramBeyzaie’s films. These photos were taken when I accompanied Mr. Beyzarie while scouting shooting locations for the films The Crowe and May Be Another Time. This was an incredible opportunity for me to discover the old Tehran, and participate in a small way to create the scenes of old Tehran in these two films. Since then, neighborhoods have been ruined, but the pictures have remained.

5 5

‫مجموعه جدید مجتبی تاجیک در ادامه مجموعه شناخته شده جعبه های او است که در آن کنار هم قرارگرفتن غیر منتظره اجزای‬ ‫ مجتبی تاجیک تا‬،‫ در مسیرخلق واقعیت های اکریلیکیش‬.‫شکل دهنده آثار طبیعت بیجان او از عکس های منبع الهامش فراتر می رود‬ ‫ اما در‬.‫به امروز در مقام نقاشی فراواقعگرا انتخاب متنوعی از اشیا داشته است که هر یک نمایانگر بخشی از زندگی خصوصی او بوده است‬ ‫ کفش که موضوع اصلی است از شیئی با ارزش زیبایی شناسانه فراتر می رود و شخصیت متفاوت افراد و طبقه اجتماعی‬،‫مجموعه اخیر او‬ .‫آنها را به شکلی نمادین مورد اشاره قرار می دهد‬ Mojtaba Tajik’s New Collection is an extension of his most recognized Boxes series in which his unexpected juxtaposition of still life goes beyond the photos that serve as his road maps. Creating constructed acrylic-made realities, as a hyperrealist painter, his choice of object has covered everything from found objects to junk to other items representative of his personal life to now shoes. In this new collection, shoes go beyond serving an aesthetic value to symbolize people’s varied characteristics and social classes.

4

4


‫نمایش آثار برگزیده فراخوان عکاسی از صفحه‬ ‫نمایشگررایانه‬ ‫محمد علی مقصودی‬ ‫عنوان ‪- :‬‬ ‫گشایش‪ ۴ :‬دی ‪20- 16 ،1391‬‬

‫‪The exhibition of open call for pho‬‬‫‪tography of desktop wallpaper‬‬ ‫‪Mohamad Ali Maghsoodi‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening:Decmber 24, 2012, 3-8 PM‬‬

‫حراج نقاشی ها و طراحی های‬ ‫پرویز حبیب پور‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪۱۷ :‬دی ‪20- 17 ،1391‬‬ ‫پایان‪ ۲۱ :‬دی‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫مریم طاهریانفر‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪ 26 :‬دی ‪20- 17 ،1391‬‬ ‫پایان‪ 6 :‬بهمن‬

‫‪Parviz Habibpour’s Auction of‬‬ ‫‪Paintings & Drawings‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: January 6, 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 10, 2013‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Maryam Taherianfar‬‬ ‫‪Title: -‬‬

‫‪Opening: January 15 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 25, 2013‬‬

‫‬‬‬گاه هنگام عوض کردن تصویر زمینه رایانه‪ ،‬فکر میکنم دیگران‬ ‫چه نوع تصاویری را و چرا انتخاب میکنند‪ .‬و این دغدغه ساده‬ ‫ایده اصلی این پروژه را تشکیل داد‪ .‬تصویر صفحه نمایشگر رایانه‬ ‫مانند تصاویری است که گاه از فرط تکرار و عادتهای روزمره‬ ‫هرگز به چشم نمیآیند‪ .‬گویا متعلقات آدمی تنها آنگاه به چشم‬ ‫میآیند که بنا به دلیلی تغییر کند یا کمبودشان حس شود!‬

‫زیر این سقف کبود‪:‬‬ ‫قرار نبود اینگونه بشتابیم که نبینیم زخمها را‬ ‫باندی به پهنای آسمان خواهم خواست‬ ‫تا مرهمی باشد بر زخمهای سپید و دردهای پنهان!‬ ‫مریمطاهریانفر‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪Underneath the grey sky:‬‬ ‫‪We were not to go so hastily‬‬ ‫‪The way that we wouldn’t see the wounds‬‬ ‫‪A band as wide as the sky I will wish‬‬ ‫!‪To be an unguent on the white wounds and the hidden grieves‬‬ ‫‪Maryam Taherianfar‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬


‫گالری آران‬ ‫تهـران‪ ،1585914115‬بلــــوارکریمخان‬ ‫زند‪ ،‬خیابان خردمند شمالی‪ ،‬کـوچه دی‪،‬‬ ‫شماره‪12‬‬ ‫تلفن‪ 88829086 :‬نمابر‪88841412 :‬‬ ‫‪12, Day St., No. Kheradmand Ave.‬‬ ‫‪Kharim Khan Zand Blvd.,‬‬ ‫‪Tehran 1585914115‬‬ ‫‪Tel: +98.21. 88.82.90.86‬‬ ‫‪Fax:+98.21.88.84.14.12‬‬ ‫‪www.aarangallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی خط‬ ‫کورش قاضی مراد‬ ‫عنوان‪ :‬سپید بر سپید‬ ‫گشایش‪ 8 :‬دی ‪21 - 15 ،1391‬‬ ‫پایان ‪ ۲۰ :‬دی‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪19 - 11‬‬ ‫جمـــعه بسته است‬ ‫به جــز گشـایش ها‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪11:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Solo Calligraphy Exhibition‬‬ ‫‪Korosh Ghazimorad‬‬ ‫‪Title: White on White‬‬ ‫‪Opening: December28 , 2012, 3-9 PM‬‬ ‫‪End: January 9, 2013‬‬

‫نمایش گروهی ویدئو آرت‬

‫به همت امیر علی قاسمی‬ ‫وبا مشارکت آران ‪ ٫‬مویکس‪.‬کام‬ ‫سروصدا‬ ‫عنوان‪ :‬دسترسی محدود‬ ‫نسخه چهارم‬ ‫ازسری پروژه های پارکینگالری‬ ‫گشایش‪ ۲۲ :‬دی ‪21 - 15 ،1391‬‬ ‫پایان ‪ ۲۷ :‬دی‬

‫‪Group Videoart Exhibition‬‬ ‫‪Curated by Amirali Ghasemi‬‬ ‫‪In collaboration with Aaran Gallery‬‬ ‫‪Mooweex.com, Saroseda‬‬ ‫‪Title:Limited Access Festival‬‬ ‫‪The Fourth Edition‬‬ ‫‪Organized By parkingallery Projects‬‬ ‫‪Opening: January 11 ‌‌, 2013, 3-9 PM‬‬ ‫‪End: January 16, 2013‬‬

‫چهارمین دوره فستیوال دسترسی محدود به مدت پنج روز از ‪ 22‬تا ‪27‬‬ ‫دیماه‪ 1391‬تا با مشارکت گالری آران‪ ،‬سایت موویکس و مجموعه سروصدا‬ ‫برگزار می شود‪ .‬ساعت برنامه ها از ‪ 3‬تا ‪8‬عصر خواهد بود و روز های مجزا‬ ‫به نمایش ویدئو‪ ،‬فیلمهای تجربی انیمیشن‪ ،‬چیدمان های صوتی و نمایش‬ ‫آرشیوی آثار پرفورمنس اختصاص خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪For five days, through January 11th - 16th, 2013, Aaran‬‬ ‫‪Gallery will host a series of events and screenings of vid‬‬‫‪eos, experimental films, animations and sound pieces and‬‬ ‫‪performances. The program hours will be from 3 to 8 PM‬‬ ‫‪everyday.‬‬

‫نمایش گروهی نقاشی ‪ ٫‬مجسمه‬

‫‪Group Video-art Exhibition‬‬

‫‪A selection by‬‬ ‫عکس و ویدئو‬ ‫به کوشش بهرنگ صمدزاد گان و گالری آران ‪Behrang Samadzadehgan and Aaran‬‬ ‫‪Gallery‬‬ ‫طناز امین‪ ٫‬آیلین بهمن پور‪ ٫‬علی یار راستی‬ ‫‪Tanaz Amin, Aylene Bahmanpour‬‬ ‫فرزاد شکاری ‪ ٫‬رنه صاحب‪ ٫‬هانیه صدری‬ ‫‪Hasan Kamaliti, Nogool Mazlomi‬‬ ‫مظلومی‬ ‫الناز صالحی‪ ٫‬حسن کمالی‪ ٫‬نوگل‬ ‫‪Mehrdad Mirzapour, Keyvan Nabavi‬‬ ‫مهرداد میرزاپور‪ ٫‬کیوان نبوی‬ ‫‪Aliyar Rasti, Hanieh Sadri, Rene Saheb‬‬ ‫عنوان‪ :‬بدون عنوان‬ ‫‪Elnaz Salehi, Farzad Shekari‬‬ ‫‪Title: Untitled‬‬ ‫گشایش‪ ۲۹ :‬دی ‪21 - 15 ،1391‬‬ ‫پایان ‪ ۹ :‬بهمن‬ ‫‪Opening: January 18 ‌‌, 2013, 3-9 PM‬‬ ‫‪End: January 28, 2013‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫آثار تک رنگ در هنر غیر قابل توصیف اند‪ ،‬حضوری مرموز که تفسیر را بر نمی تابد‪ .‬ظاهر آثار سادگی و یگانگی را القا‬ ‫می کنند‪ ،‬لفافی که تناقض بالقوه ی را پهنان می کند‪ .‬تک رنگی بر دو بنیان عرفان و واقعیت استوار است‪ ،‬کنکاش‬ ‫معنوی که بدنبال تجربه متعالی ست و تمایل برای تاکید نمودن بر حضور جسمی شیئی بعنوان یک واقعیت محرز‬ ‫و نه یک وهم‪.‬‬ ‫‪I have transformed myself in the zero of form‬‬ ‫‪I have destroyed the ring of the horizon and got out of the circle of objects‬‬ ‫‪Kazimir Malevich‬‬

‫هنرمند در گام نخست حرفه ای شدن باید محصولی با کیفیات‬ ‫تکنیکی و محتوایی تولید کند‪ ،‬دغدغه های درونی و رویکرد بیرونی‬ ‫قابل طرح و بحث داشته باشد و آنگاه میتواند به مدد عرضه و نمایش‬ ‫و ارزیابی بازخوردها‪ ،‬در پختگی خود و اثرش و معامله با حواشی هنر‬ ‫بکوشد‪ .‬آنچه نهادهای هنر نظیر گالریها باید در راستای رونمایی آثار‬ ‫و هنرمندان تازه پا انجام دهند نه بازار سازیهای کاذب و زودبازده‪ ٫‬اما‬ ‫گذرا‪ -‬و نه حباب سازی تبلیغاتی است؛ بلکه بسترسازی برای پیمودن‬ ‫گام اول و محک زدن خود با سنجۀ‪ ٫‬پس از نمایش‪ ٫‬است‪ .‬نمایشگاه‬ ‫پیش رو بی محوریت موضوع‪ ،‬رسانه یا رویکردی واحد‪ ،‬مجالی است در‬ ‫این راستا‪ .‬بهرنگ صمدزادگان‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬


Solo Photo Exhibition Farid Aminoleslam Title: Humans and their desires Opening: January 4, 2013 , 4-9 PM End: January 14, 2013

‫نمایش نفرادی عکس‬

‫فرید امین االسالم‬ ‫ آدمها و آرزوهایشان‬:‫عنوان‬ 21 - 16 ،1391‫ دی‬15 :‫گشایش‬ ‫ دی‬25 :‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 - 16 ‫گـالـری همه روزه‬ ‫باز است‬

Visiting hours: Daily 4:00 - 8:00 PM Solo Painting Exhibition

‫آدمها و آرزوهایشان‬ ‫ حالتی چند شخصیتی و چند فضایی به‬،‫موضوع آرزوها و خواسته ها و تمایالت در من و آدم های پیرامونم موضوع اصلی آثارم است که در شکل اجرایی آثار‬ .‫ در این آثار شکل جدیدی از دیدن و دیده شدن را ارایه می کند‬، ‫این آثار داده و عکسها همراه با شیوه اجرایی آن در آینه‬ ‫فرید امین االسالم‬ Humans and their desires The subject of desires, wishes and interests in me and people around me is the main subject of my works which has given a multi-character and multi-atmosphere form to these works in the executive aspect of the works, and its picture in the mirror provides a new form of seeing and being seen in these works. Farid Aminoleslam

Solo Drawing & sculpture Exhibition ‫نمایش ا نفرادی طراحی و مجسمه‬ Title: Rust of the Yellow City Ali Mirzaei Opening: January 18, 2013, 4-9 PM End: January 28, 2013

‫ زنگارشه ِر زرد‬:‫عنوان‬ ‫علی میرزائی‬ 21 - 16 ،1391‫ دی‬29 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬9 :‫پایان‬

‫زنگا ِر شه ِر زرد‬ ‫ سیاه و چرب مانند آد ِم پُرخوری که از تنومندی‬،‫کالن شهر زرد و خاکستری‬ ‫ تب آلود و خسته از جنسیت و روزمره نفس نفس می‬،‫خویش به ستوه آمده‬ ‫ اتوبوس و تاکسی و مترو‬،‫ غریزی ترین حس هایِ آدمی در سرب و دود‬.‫زند‬ ‫های تاریک با استراحت و نوستالژی‬-‫ و زمان آدمی در خانه‬.‫به باد فنا می رود‬ ‫ حفره‬،‫ جنون ها‬،‫ خشمها‬،‫ حفره ها‬،‫ حفره ها‬.‫و سنت به هم خوابگی می گذرد‬ .‫این رویای من در خوابِ تهران است‬...‫ها‬

11 11

A yellow and gray metropolitan, black and greasy, just like a voracious man who is tired of his own bulk; feverish and weary because of the gender and routine, is gasping for breath. Most intrinsic senses of the human being there in the fog and smog, buses and taxis and subway; there they turn into nothing. And the time of human beings passes in sleeping together, there in the dark houses, with repose and nostology and tradition. Holes, holes, rage, madness, holes…This is my dream of a dream in Tehran.

Jafar Pakravan Title: The Hypnotic Trance Opening: December 21 , 2012, 4-9 PM End: December 31, 2012

‫گالری آرته‬ Arte Gallery ‫بزرگراره کردستان‬،‫خیابان مالصدرا‬،‫ونک‬ ،‫ پایین تر از همت‬،‫شیراز جنوبی‬،‫جنوب‬ ‫متری گلستان‬20،‫بلوار علی خانی‬ 3‫پالک‬،‫متری دوم‬12 88031652:‫تلفن‬ 3, Second Alley,Golestan Street, Alikhani Blvd,south of Shiraz Avenue,Kordestan Exp way, Molasadra Avenue, Vanak, Tehran. Tehran 1436935391 Tel: +98.21.88.03.16.52 www.artegallery.ir

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫جعفر پاکروان‬ ‫ خلسه های خواب آور‬:‫عنوان‬ 21-16 ،1391 ‫ دی‬1 :‫گشایش‬ ‫ دی‬11 : ‫پایان‬ ‫ عشقبازی‬،‫خلسه های خواب آور‬ ‫دوپیکره است در میان دیواره های‬ ‫رنگی که شاید بتوان آن را خانه‬ ‫ جعفر پاکروان در این اثار‬.‫نامید‬ ‫بازگو کننده عاشق ومعشوقی است‬ ‫که آزادانه در دنیایی که خودشان‬ ‫ساخته اند عشقبازی میکنند و هیچ‬ ‫یک از اشیا با تعریفی که ما از آنها‬ ‫در واقعیت داریم برای این دو معنا‬ ‫ چنان که شاید یک روزنه‬،‫نمیشود‬ ‫نور زیارتگاهی باشد و گلدانی کنار اتاق‬ ‫ در این مجموعه نقاش‬.‫باغی پر بار‬ ‫در پی آن نیست که موضوعی را به‬ ‫ و یا در مقابل جریانی‬، ‫چالش بکشد‬ ‫ باری میتوان گفت او از‬،‫مقاومت کند‬ ‫ دنیایی لذت بخش‬،‫تکرار های روزانه‬ .‫پدید آورده است‬

The hypnotic trance is love making of two bodies between colorful walls that can be called home. Jafar Pakravan, in these works, reflects two lovers which freely make love in the world that they have made by themselves and none of the things that we have in reality, do not meant anything for these two. So maybe a light aperture is like a shrine and a pot near a plenteous garden. In this collection, the painter doesn’t want to challenge a subject or resist against a progress, but it could be said that he created a world of fun from repetitious days.

10 10


‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫سمیرا نوع پرست‬ ‫ میدان تکراریها‬:‫عنوان‬ 20 - 15 ،1391 ‫ دی‬۱۵ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۶ :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition Samira Nowparast Title: The field of repetition Opening: January 4, 2013, 3-8 PM End: January 15, 2013 ‫ بعدها میدان‬.‫ در ابتدا اسبها در میدانهای طبیعی خود به تکاپو می پرداختند‬.‫از گذشته تا امروز همواره اسب در میدان نقاشیم حضور داشته است‬ ‫ عشقها و حسرتهای‬،‫ زبان خود‬،‫ میدانیست با جغرافیای خاص خود‬، ‫ میدان زندگیم‬.‫ میدان زندگیم هر روز پرهیاهوتر شد‬.‫ ” صحن زندگیم“ شد‬، ‫ یکی بسان اجدادش در رقابت ِسریعترین‬.‫امروزین میدان خود را تطبیق دهند‬ ‫ این بار اسبها را در میدان ِنافرمان رها کردم تا با قواعد‬.‫خاص خود‬ ِ .‫است و دیگری باز به رسم گذشتگان چشم بسته صبوری اهل سنت را تکرار میکند‬ ‫افعال تکراری تا کی؟ آیا معنایی در آن است؟ آیا صعودی در کار است؟ آیا خلقی در کار است؟ آیا تکرار همان خلق است؟ تاریخ تکرار از چه زمانی‬ ‫است؟ و آیا به غیر از تکرار همه خیال است؟‬ Till today, horses have always been present in the “field” of my paintings. At first, the horses would stride the pasture in their own natural patterns; Yet later on, this field would become the field of my life, a space with it’s own geographical coordinates, language, passion and regrets. The field would become more clamoured and turbulent as the days went by… This time I gave my horses the chance to rebel or adjust themselves to the current rules of the field. One strives to be the fastest the same way its ancestors did and another blindly continues to stick with its traditional patient stride. How long will this repetition continue? Is there a meaning to it all? Will there be ascension? Is there creativity involved? Could repetition and creation become one? When did it all begin, and is all else an illusion?

Group Painting- Sculpture Exhibition Paintings by Mostafa Choobtarash zadeh Sculpture by Alireza Masoumi Title: Opening: January 18, 2013, 3-8 PM End: January 29, 2013

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 ‫ تا‬14 ‫گـالـری دوشنبه ها‬ ‫بــسـتــه اســت‬

Etemad Gallery

‫گالری اعتماد‬

‫ خیابان صادقی‬،‫ میدان یاسـر‬،‫نیاوران‬ ‫ خیابان بوکان (دوراهى سمت‬،‫قمی‬ 4 ‫ شماره‬،)‫راست‬ 22718067 :‫تلفن‬ 22724442:‫تلفکس‬

Visiting hours: Tues.-Sun. 2:00 - 8:00 PM

4, Boukan St., Sadeghi-e-Ghomi St.,Yaser Sq. Niavaran St. Tehran Tel: +98.21.22.71.80.67 TelFax: +98.21.22.72.44.42 www.galleryetemad.com

Gallery is closed on Mondays

Painting Exhibition Nikzad Arabshahi & Parichehr Tayebi Title: Chlordiazepoxide Opening: December 21 , 2012, 3-8 PM End: January 1, 2013

Performance by Javad Safari

Title: Neurosis Opening: December 27 - 28 , 2012,6-7 PM

‫نمایش گروهی نقاشی و مجسمه‬

‫نمایش گروهی نقاشی‬

‫نيكزاد عربشاهي و پريچهر طيبي‬ ‫ كلرديازپوكسايد‬:‫عنوان‬ 20 - 15 ،1391 ‫ دي‬1 :‫گشایش‬ ‫ دي‬12 :‫پایان‬

‫اجرایی از‬

‫جواد صفری‬ ‫ نوروسيس‬:‫عنوان‬ ۱۹ - ۱۸ ٫۱۳۹۱ ‫ دی‬۸ ‫ و‬۷ ‫زمان اجرا‬

‫نقاشیهای مصطفی چوبتراش زاده‬ ‫مجسمههایعلیرضامعصومی‬ - :‫عنوان‬ 20 - 15 ،1391 ‫ دی‬۲۹ :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬1۰ :‫پایان‬

‫نيكزادعربشاهي‬

‫پريچهرطيبي‬

‫) مجموعهای از بیماریهای عصبی را شامل میشود كه هنوز به حدی شدت نیافته كه فرد را سزاوار‬Neurosis( ‫رواننژندی‬ ‫ سراسیمگی و اضطراب در انواع گونههای نهان و آشكار آن یكی از مهمترین و‬.‫مداخلههای عمیق و شدید رواندرمانی كند‬ ‫ چگونگی فرهنگ و شیوهی روابط انسانی در جامعه های معاصر ناگزیر میزان تولید‬.‫رایجترین عاملهای رواننژندی هستند‬ ‫ از این رو میتوان گفت رواننژندی مسئلهای عمومی است كه شیب شیوع‬،‫«اضطراب» در همهی افراد جامعه را افزون میكند‬ .‫آن در منحنی زمانی رو به فزونی است‬

13 13

Neurosis includes a collection of mental disorders that have not yet reached the level that require the patient to start seeking serious and intensive help and treatment of psychologists. Confusion and stress in their different shapes and forms, hidden and apparent, are among the most important and common factors that cause neurosis. Culture and the way human relations are treated in the contemporary societies inevitably increase the level of stress generation in every single person of that society.

12 12


‫تهران‪ ،‬بلوار آفریــقا‬ ‫انتهای خیابان گلفام (سمت راست)‬ ‫بن بسـت امینی‪ ،‬پــالک ‪3‬‬ ‫تلفن‪ 26202611 :‬تلفکس‪22054128 :‬‬ ‫‪3 Amini Dead End‬‬ ‫)‪(end of golfam St. on the right side‬‬ ‫‪Afrigha Blvd. Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.26.20.26.11‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.05.41.28‬‬ ‫‪www.elahe.net‬‬

‫نمایشگاه گروهی ‪ +‬من‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪20 -16‬‬ ‫گـالـری روزهــای‬ ‫جمعه بستــه است‬ ‫به جـز گشـایشها‬ ‫ ‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sat.-Thurs.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Closed On‬‬ ‫‪Non-Opening Fridays‬‬

‫نمایش گروهی طراحی‬

‫‪Group Drawing Exhibition‬‬

‫به کوشش آیدین خانکشی پور‬ ‫‪Curated By: Aydin Khankeshipour‬‬ ‫‪Maryam Salianeh,Sanaz Hatami‬‬ ‫مریم سالیانه ‪ ،‬سانازحاتمی‬ ‫‪Frouzan Shirghani, Mehdi Parastar‬‬ ‫فروزان شیرغانی ‪ ،‬مهدی پرستار‬ ‫‪Arash Mirhadi, Arezo Ramezan Jamaat‬‬ ‫آرش میرهادی ‪ ،‬آرزو رمضان جماعت‬ ‫‪Malahat Mohebkhah‬‬ ‫مالحت محب خواه ‪ ،‬آیدین خانکشی پور‬ ‫‪Aydin Khankeshipour‬‬ ‫عنوان‪ :‬اصل برابر کپی‬ ‫‪Title: The Original as True as the Copy‬‬ ‫گشایش‪ ۲۹ :‬دی ‪20 - 1۶ ،1391‬‬ ‫‪Opening: January 18, 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 28, 2013‬‬ ‫پایان‪ ۹ :‬بهمن‬ ‫‪The Gallery is closed on Friday 25 January 2013‬‬ ‫گالری ‪ ۶‬بهمن تعطیل است‬

‫‪Group Exhibition + me‬‬

‫(دومین نمایشگاه ساالنۀ گالری الهه)‬ ‫‪Curated By: Seyed Amir Soghrati‬‬ ‫به انتخاب سیدامیر سقراطی‬ ‫هامون باقری‪ ،‬کتایون برزگر‪ ،‬صدرا بنی ‪Hamoon Bagheri, Katayoun Barzegar, Sadra‬‬ ‫سینا چوپانی‪ ،‬محمد رضایی‪ ،‬ثمین فروغی ‪Bani, Sina Chopani, Mohammad Rezaei‬‬ ‫‪Samin Froughi, Mojtaba Ghasemi, Majid‬‬ ‫مجتبی قاسمی‪ ،‬مجید کیامهر‪ ٫‬مالحت‬ ‫‪Kiamehr, Melahat Mohebkhah, Mehdi‬‬ ‫محب خواه‪ ،‬مهدی محسنی‬ ‫‪Mohseni, Pouneh Mokhtarpour, Seyed‬‬ ‫پونهمختارپور‪،‬سیدمحمدرضاموسوی‬ ‫‪Mohammadreza Mosavi‬‬ ‫عنوان‪ :‬جوانی من‬ ‫‪Title: My youth‬‬ ‫‪20‬‬‫‪16‬‬ ‫گشایش‪ ۸ :‬دی‪،‬‬ ‫‪Opening: December 28 2012, 4 – 8 PM‬‬ ‫پایان ‪ ۱۸ :‬دی‬ ‫‪End: January 7 , 2013‬‬ ‫گالری ‪ ۱۵‬دی تعطیل است‬ ‫‪The Gallery is closed on Friday 4 January 2013‬‬ ‫)‪(Second Annual Exhibition of Elahe Gallery‬‬

‫نمایشگاه ساالنۀ گالری الهه با نام «‪ +‬من» با رویکرد توجه به‬ ‫هنرهای طراحی‪ ،‬نقاشی‪ ،‬عکس و مجسمه از سال ‪ 1390‬آغاز‬ ‫به کار کرده است‪ .‬موضوع اولین دورۀ این نمایشگاه ساالنه‪،‬‬ ‫«جهان من» بود و آثار با محوریت «انسان» جمع آوری و‬ ‫انتخاب گردید‪ .‬در اولین دوره‪ ،‬سعی شد سی اثر «فیگوراتیو»‬ ‫از سی هنرمند‪ ،‬موضوع انسان و جهان هنرمند را بازبنمایاند‪.‬‬ ‫سید امیر سقراطی در دومین انتخاب خود برای ساالنۀ گالری‬ ‫الهه‪ ،‬آثار دوازده هنرمند جوان‪ ،‬متولدین ‪ 1366‬تا ‪ 1370‬را‬ ‫انتخاب کرده‪.‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬

‫قاب اول ‪:‬‬ ‫اولین لحظات صبح چشمی گشوده می شود‪.‬‬ ‫کورمال کورمال می نگرد‬ ‫و به آهسته گی‬ ‫باوراَش نمی شود‬ ‫نور سفید از البه الی کرکره به داخل می پاشد و خاکستری همه جا‬ ‫را فرا می گیرد!‬ ‫رنگی نیست‪.‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬


‫آرت سنتر‬ ‫خیابان شریعتی ‪٫‬ضلع شمال غربی‬ ‫پل صدر‪ ٫‬شماره ‪۱۷۱۶‬‬ ‫تلفن‪۲۲۶۰۱۱۳۰ :‬‬ ‫نمابر‪۲۲۶۴۲۴۷۷ :‬‬ ‫‪1716 Shariati Ave.‬‬ ‫‪(NW corner of Sadr Exp.) Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.60.11.13‬‬ ‫‪Fax: +98.21.22.64.24.77‬‬ ‫‪www.art-center.ir‬‬

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫ل‬ ‫عنوان‪ :‬نسل او ‬ ‫گشایش‪ ۱ :‬دی‪2۱- 16 ،‬‬ ‫پایان ‪ ۳۰ :‬دی‬ ‫گالری ملک‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪2۱ -۱۲‬‬ ‫گـالـری همه روزه‬ ‫باز است‬

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫ ‬ ‫عنوان‪ :‬نسل دوم‬ ‫گشایش‪ ۱ :‬دی‪2۱ - 16 ،‬‬ ‫پایان ‪ ۳۰ :‬دی‬ ‫گالری شماره ‪۲‬‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪Title: Second generation‬‬ ‫‪Opening: December 21 , 2012, 4 – 9 PM‬‬ ‫‪End: January 19 , 2013‬‬ ‫‪Galley No.2‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪12:00 - 9:00 PM‬‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪Title: First generation‬‬ ‫‪Opening: December 21, 2012, 4 – 9 PM‬‬ ‫‪End: January 19 , 2013‬‬ ‫‪Malek Galley‬‬

‫نمایشگاه گروهی نقاشی‬ ‫ ‬ ‫عنوان‪ :‬نسل سوم‬ ‫گشایش‪ ۱ :‬دی‪2۱ - 16 ،‬‬ ‫پایان ‪ ۳۰ :‬دی‬ ‫گالری شماره ‪۱‬‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪Title: Third generation‬‬ ‫‪Opening: December 21 , 2012, 4 – 9 PM‬‬ ‫‪End: January 19 , 2013‬‬ ‫‪Galley No.1‬‬

‫توجه به آثار هنرمندان ایرانی در سال های اخیر باعث شده به مرور زمان هنرهای تجسمی ایران از‬ ‫جایگاهی که باید برخوردار شوند‪ .‬دیدن آثار هنرمندان از دوره های مختلف شاید فرصتی باشد برای‬ ‫سیر در تاریخ هنر معاصر ایران و پی بردن به اینکه چرا تا این اندازه این آثار مورد توجه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫مجموعه ‪ Art Center‬در سه گالری خود آثاری متنوع از بسیاری از هنرمندان پیشکسوت و جوان را‬ ‫به نمایش می گذارد تا فرصتی ایجاد کند برای مرور هنر معاصر ایران‪.‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬


Solo Painting Exhibition Mansoor Vakili Title: Dreamscape Opening: January 4 , 2013, 4 – 8 PM End: January 16 , 2013

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫منصور وکیلی‬ ‫ گریز به رویاه ا‬:‫عنوان‬ ۲۰- ۱۶ ،‫ دی‬۱۵ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۷ : ‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 - 11 ‫گالــری روزهـــای‬ ‫شنـــبه بسته است‬

Visiting hours: Sun. - Fri. 11:00 - 8:00 PM Solo Painting Exhibition Bijan Rafaty Title: Icarus’ Dream Opening: December 21 , 2012, 4 – 8 PM End: January 2 , 2013

6

‫ونـک‬19958 ،‫تهـران‬ 40‫ شماره‬،‫خـیابـان سئـول‬ )‫(باالتر از میدان شیخ بهایی‬ 88603051:‫ نمابر‬88603050:‫تلفن‬ 40 Seoul Ave. (North of Sheikh Bahaie Sqr.) Vanak, Tehran 19958 Tel: +98.21.88.60.30.50 Fax: +98.21.88.60.30.51 www.aungallery.com

‫نمایشگاه انفرادی نقاشی‬ ‫بیژن رأفتی‬ ‫س‬ ‫ رویای ایکارو‬:‫عنوان‬ ۲۰- ۱۶ ،‫ دی‬۱ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۱۳ : ‫پایان‬

‫این سخن برای آن کس است که او به سخن محتاج‬ ‫ با‬٫‫ اما آنکه بی سخن ادراک کند‬٫ ‫است که ادراک کند‬ ‫وی چه حاجت سخن است؟ آخر آسمانها و زمین ها‬ ‫همه سخن است پیش آنکس که ادراک میکند و زاییده‬ ‫ پس پیش آنکه آواز پس را می شنود‬.‫از سخن است‬ .‫مشغله و بانگ چه حاجت باشد‬ )‫موالنا جالل الدین محمد بلخی (رومی‬ ‫ فیه مافیه‬- ‫از مقاالت موالنا‬

‫مجموعه جدید بمثابه یک سفر درونی ست به فضای توهمات ذهنی رویاهای دور وتصویر نقاشی گونه آن با باورهای‬ ‫ برجستگی‬،‫ زمان و مکان در این مجموعه معنای نوینی پیدا کرده و بار انرژی پنهانی آنها با حرکات قلم مو‬.‫عینی‬ ‫ حساسیتهای ذهنی نهفته در تابلو از فرهنگ‬.‫الیه های رنگ و تکرار خطوت افقی به بیننده منتقل میشود‬ .‫ به دنیای تخیالت‬، ‫های بسیار گذشته الهام گرفته اند و پیام آنها دعوت به نگاهی شاعرانه است ولی تجسمی‬ Mansour Vakili is an architect, a painter and a poet. In his second solo exhibition at Aun, his paintings take an internal voyage into illusionary spaces and far away dreams of actual beliefs. Time and space take on a new meaning as the weight of their potential energy is transferred to the viewer through thick paint of repeated horizontal lines and layers of color. Hidden and delicate mental messages are inspired from many ancient cultures. As such, this is an invitation to an imaginary and visual space from a poetic point of view.

19 19

What is the need of a discourse for the one who can percieve with no words. This statement is just for the one Who needs words in order to perceive. Thus all heaven and earth are decipherable For the who can perceive And he who is a creature of words. So what is the need to cary out For one who can hear a whisper “Rumi”

18 18


Solo Photo Exhibition Sina Boroomandi Title: Theoria Opening: January 4 , 2013, 4 – 8 PM End: January 16 , 2013

‫نمایشگاه انفرادی عکس‬

‫سینا برومندی‬ ‫ تئوری ا‬:‫عنوان‬ ۲۰- ۱۶ ،‫ دی‬۱۵ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۷ : ‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 ‫ تا‬11 ‫گالــری روزهـــای‬ ‫شنـــبه بسته است‬

Visiting hours: Sun. - Fri. 11:00 - 8:00 PM Solo Exhibition Zanbagh Lotfi Title: Here Now Opening: December 21 , 2012, 4 – 8 PM End: January 2 , 2013

‫ "تئوریا" فعالیت فرهنگی مقدسی بوده که در آن شخص (تئوروس) در پی مشاهده و کسب‬،‫در یونان باستان‬ .‫آگاهی به جهان‌های دیگر سفر می‌کند‬ In ancient Greece, theoria was a venerable cultural practice, in which the individual (theoros) traveled away from home to see some sort of spectacle or to learn something about the outside world.

21

21

‫ونـک‬19958 ،‫تهـران‬ 44‫ شماره‬،‫خـیابـان سئـول‬ )‫(باالتر از میدان شیخ بهایی‬ 88606610:‫ نمابر‬88606600:‫تلفن‬ 44 Seoul Ave., (North of Sheikh Bahaie Sqr.) Vanak, Tehran 19958 Tel: +98.21.88.60.66.00 Fax: +98.21.88.60.66.10 www.aungallery.org

‫نمایشگاه انفرادی‬

‫زنبق لطفی‬ ‫ن‬ ‫ اینجا اکنو‬:‫عنوان‬ ۲۰- ۱۶ ،‫ دی‬۱ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۱۳ : ‫پایان‬

‫ در این‬.‫را برگزار می کند‬، ‫ هنرمند ایرانی تبار مقیم ایتالیا‬، ‫نگارستان آن دومین نمایشگاه انفرادی زنبق لطفی‬ .‫ سه مجموعه با میدیای متفاوت برای بیان یک سوژه واحد مکمل یکدیگرند‬، ‫نمایشگاه‬ Aun Gallery Exhibits a second solo exhibition of works by Zanbagh Lotfi, an Italian based Iranian artist. Three different yet complementary collections achieve a unified subject for this exhibition.

20

20


Solo Painting Exhibition Valiallah Jorjani Title: Opening: December 28, 2012 ,16:30 - 20:30 PM End: January 7, 2013

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫ولی اهلل جرجانی‬ - :‫عنوان‬ ۲۰:۳۰ - ۱۶:۳۰ ،۱۳۹۱ ‫ دی‬۸ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۱۸ :‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20:30 - 16:30 ‫گـالـری روزهــای‬ ‫شنــبه بسته است‬

Visiting hours: Sun.-Fri. 4:30 - 8:30 PM Solo Painting Exhibition Pantea Cyrus Title: Opening: December 14, 2012 ,16:30 - 20:30 PM End:December 24, 2012

Solo Painting Exhibition Arash Emdadian Title: Opening: January 18, 2013 ,16:30 - 20:30 PM End: January 28, 2013

23

23

‫گالری جرجانی‬ ‫ باالتر از فرشته‬،‫خیابان ولیعصر‬ 1 ‫ زنگ‬،4 ‫ پالک‬،‫خیابان خیام‬ 22668740:‫تلفن‬ 4 Khayyam St., Valiasr Ave. (North of Fereshte st.) Tehran Tel/Fax: +98.21.22.66.87.40 www.jorjanigallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫پانته آ سیروس‬ - :‫عنوان‬ ۲۰:۳۰ - ۱۶:۳۰ ،۱۳۹۱ ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬4 :‫پایان‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫آرش امدادیان‬ - :‫عنوان‬ ۲۰:۳۰ - ۱۶:۳۰ ،۱۳۹۱ ‫ دی‬29 :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬۹ :‫پایان‬

22

22


:‫سـاعـات بـازدیـد‬ ۲۱ - ۱۶ ‫گـالـری پنجشنبه ها‬ ‫بسته است‬

،‫ خیابان ظفر‬،‫بزرگراه مدرس شمال‬ ‫ خیابان‬،‫ خیابان فرزان‬،‫کوچه ناجی‬ ۴۲ ‫ شماره‬،‫ بلوار مینای شرقی‬،‫نوربخش‬ ۲۲۲۵۵۳۵۴ :‫تلفن‬

Visiting hours: Fri - Wed 4:00 - 9:00 PM

No. 42, Mina Blvd., Nurbakhsh St., Farzan St., Naji Alley, Zafar Ave., Modarres Exp., Tehran Tel: +9821.22.25.53.54 www.mohsengallery.com

‫نمایش انفرادى عكس‬

Solo Photo Exhibition Azadeh Akhlaghi Title: By An Eye-Witness Opening: December 28, 2012, 4-9 PM End:, January 9, 2013 ‫ اين امكان آيا وجود دارد كه در گرماگرم لحظهاى‬... ‫ از چسبندگى حيات جسمانىمان كنده‬،‫نامتعارف‬ ‫ نه با خاطره‬،‫شويم و در تاريخ به گذشته سفر كنيم‬ ‫ با‬،‫ كه با جسم‬،‫و ذهن و تحليل و خواندن و ديدن‬ ‫همين گوشت و پوستى كه چنين تختهبند زندگى‬ ‫در لحظهى حال است؟ آيا ممكن است لحظهى حال‬ ‫چنانآشوبناكشودكهبالحظهاىخاصدرگذشتهگرهب‬ ‫خانهاىدي‬،‫خودرادرخيابانىديگر‬،‫اوروحا‬ ً ‫جسم‬،‫خوردوما‬ ً ‫ در جوار آنان بيابيم كه‬،‫ زمانى ديگر‬،‫ كشورى ديگر‬،‫گر‬ ‫قدم در راه بىبازگشت مشابهى گذاشته بودند و در اين‬ ... ‫راه جان سپردند‬ ‫ نوعى‬... .‫اين مجموعه تأملى است در چنين امكانى‬ ‫ نوعى خوشبينى‬،‫خيالپردازى آرمانشهرانه است شايد‬ ‫مفرط كه در لحظات گشايش و التهاب جمعى به‬ ‫ تصور لحظهى حضور جسمانى ما‬،‫آدم دست مىدهد‬ ،‫و مردگانى است كه مىستاييم در زمانى از نوع ديگر‬ .‫زمانى كه هنوز نيامده است‬

‫آزاده خالقى‬ ‫ به روايت يك شاهد عينى‬:‫عنوان‬ 21 - 16 ،1391 ‫دى‬8 :‫گشایش‬ ‫ دى‬20 :‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ ۲۰ - ۱۶ ‫گـالـری شنبه ها‬ ‫بسته است‬ Khak Gallery ‫گالری خاک‬

Visiting hours: Sun-Fri. 4:00 - 8:00 PM

Solo Photo Exhibition Fereydoun Ave Arman Estepanian Amirali Ghasemi Malekeh Nayini Title: Double Take Opening: December 21 , 2012 ,16:30 - 20:30 PM End: January 14, 2013

‫ دوراهی قلهک‬، ‫شریعتی‬:‫آدرس گالری‬ 1 ‫ پالک‬، ‫ کوچه ژیال‬، ‫ خیابان بصیری‬، ۲۲۶۰۵۴۶۵ :‫تلفن‬ Jila Alley,Basiri St. Shariati Ave Gholhak, Tehran Tel: +98.21.22.60.54.65 www.khakgallery.com

‫نمایش گروهی عکس‬

‫فریدون آو‬ ‫آرمان استپانیان‬ ‫امیرعلی قاسمی‬ ‫ملکه نایینی‬ ‫ نگاه دوباره‬:‫عنوان‬ ۲۰:۳۰ - ۱۶:۳۰ ،۱۳۹۱ ‫ دی‬۱ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۵ :‫پایان‬

‫ تهران‬- ‫ هتل آتالنتيك‬٫ 1346 ‫ دى‬17 ٫‫غالمرضا تختى‬ Gholamreza Takhti | January 07, 1968 | Atlantic Hotel - Tehran

... Is it possible that we, in the heat of the moment, manage to detach from the triviality of our everyday life and travel back through history? A journey back- ward, not through memory or mind or analysis or reading or writing, but through our very flesh and blood, which seems profoundly attached to the moment? Is it possible that the present moment becomes chaotic to the extent that jumps out of its place on the unfolding time, and then we, bodily and spiritually, find ourselves in another street, another house, another country, another time, alongside those who took the irreversible way of fighting for freedom in the country and laid down their lives ... The current project is a meditation on those possibilities. ... Perhaps what I bring to the fore is nothing but utopic daydreaming, one of those candid optimistic moments that come around during abrupt social cracks and collective hopes. This is perhaps imagining simultaneity of us and the dead we admire in an essentially different time, the time that has not come yet.

25 25

24

24


‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪16‬تا ‪20‬‬ ‫زیرزمین روزهــای‬ ‫شنبه بستــه است‬

‫نمایشویدئوپرفرمنس‬

‫غزال پرتو‬ ‫عنوان‪ :‬محو میـ ‪. ..‬‬ ‫گشایش‪ ۱۶ :‬دی ‪ 16 ،1391‬الی‪20‬‬ ‫پایان ‪ ۲۷ :‬دی‬

‫‪Video Performance Exhibition‬‬ ‫‪Ghazal Parto‬‬ ‫‪Title: . ..e Disappear‬‬ ‫‪Opening: January 5, 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 16, 2013‬‬

‫زیرزمین دَستان‬

‫خیابان فرشته ‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬پالک ‪6‬‬ ‫تلفن‪22023114:‬‬ ‫‪6, Beedar St., Fereshteh Ave., Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.02.31.14‬‬

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫علی زنجانی‬ ‫عنوان‪ :‬فقط بین ما‬ ‫گشایش‪۱ :‬دی ‪ 16 ،1391‬الی‪20‬‬ ‫پایان ‪ ۱۲ :‬دی‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sun.-Fri.‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Solo Photo Exhibition‬‬

‫‪Ali Zanjani‬‬ ‫‪Title: JUST BETWEEN US‬‬ ‫‪Opening: December 21, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 1, 2013‬‬

‫برای اطالع از ساعت اجرا و رزرو بلیط می توانید به سایت مراجعه کنید‪Jaajim.com.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬


Solo Photo Exhibition Mehdi Monem Title: Unfinished Notes Opening: January 11, 2013, 4-8 PM End: January 28, 2013 Sat. to Wed.from 3:00 to 7:00 PM Thursday & Friday from 4:00 to 8:00 PM

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫مهدی منعم‬ ‫ یاد داشت های ناتمام‬:‫عنوان‬ 20 -16 ،1391 ‫ دی‬2۲ :‫گشایش‬ ‫بهمن‬۹ :‫پایان‬ 19 ‫ تا‬15 ‫شنبه تا چهارشنبه‬ ۲۰ ‫ تا‬۱۶ ‫پنجشنبه وجمعه‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 19 - 15 ‫گـالری همه روزه باز است‬ :‫جمعه ها و پنجشنبه ها‬ 20 - 16

Visiting hours: Sat. - Wed. 3 - 7 PM Th., Fri 4 - 8 PM Solo Photo Exhibition Gohar Dashti Title: Volcano Opening: December 14, 2012, 4-8 PM End: January 2, 2013 Sat. to Wed.from 3:00 to 7:00 PM Thursday & Friday from 5:00 to 8:00 PM

‫گالری راه ابریشم‬ ،‫ خیابان شهید لواسانی‬،‫تهران فرمانیه‬ )‫ (بین کامرانیه و دزاشیب‬،103 ‫شماره‬ 22727011 :‫ نمابر‬22727010 :‫تلفن‬ 103 Lavasani Ave. (Between Kamranieh & Dezashib), Farmanieh, Tehran 19368-39631 Tel: +98.21.22.72.70.10 Fax: +98.21.22.72.70.11 www.silkroadartgallery.com

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫گوهر دشتی‬ ‫ آتشفشان‬:‫عنوان‬ 20 -16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬13 :‫پایان‬ ۱۹ ‫ تا‬۱۵ ‫شنبه تا چهارشنبه‬ ۲۰‫ تا‬۱۷ ‫پنجشنبه وجمعه‬

‫بخشی از عکس‬

29

29

28 28


Solo Sculpture Exhibition Delbar Shahbaz Title: when my dreams & I Vanished in a day Opening: December28, 2012, 4-8 PM End: January 9, 2013

‫نمایش انفرادی مجسمه‬ ‫دلبرشهباز‬

‫ وقتی من و رویاهایم در یک روز گم شدیم‬:‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391 ‫ دی‬۸ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۰ :‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 19 - 11 20 ‫ تا‬16 :‫جـمعــهها‬ ‫دوشنبه هاتعطیلاست‬

Visiting hours: Tues. - Sun. 11:00 AM - 7:00 PM Fridays 4:00 PM - 8:00 PM Group Exhibition

Solo Painting Exhibition Bahram Dabiri Title: Seven Face From Neo Classic Collection Opening: January 18, 2013, 4-8 PM End: January 30, 2013

31

31

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫بهرام دبیری‬ ‫ هفت صورت از مجموعه نئوکالسیک ها‬:‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391 ‫ دی‬۲۹ :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬۱۱ :‫پایان‬

Curator : Adel Younessi Hashem Irani, Asal Peyravi Khashayar Shahrokhi Zahra Shafi abadi, Nima Hashemiyan Mona Honarmand, Adel Younessi Title: Infinity 2012 Opening: December 14, 2012, 4-8 PM End: December 26, 2012

‫ خیـابان ورزا‬،15117 ‫تـهـران‬ 11 ‫ شماره‬،‫کوچه چهارم‬ 88711305 :‫تلفن‬ 88102422 :‫نمابر‬ 11 Fourth St., Vozara Ave. Tehran 1511717991 Tel: +98.21.88.71.13.05 Fax: +98.21.88.10.24.22 www.seyhounartgallery.com

‫نمایشگروهی‬

‫ عادل یونسی‬:‫گرد آورنده‬ ‫عسلپیروی‬،‫هاشمایرانی‬ ‫ زهرا شفیع آبادی‬،‫خشایار شاهرخی‬ ‫ عادل یونسی‬،‫ مونا هنرمند‬٫‫نیما هاشمیان‬ ٢٠١٢ ‫ نا پایان‬: :‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬6 :‫پایان‬

30 30


Solo Painting Exhibition Negar Fadaei Title: Opening: January 18, 2013, 4-8 PM End: January 27, 2013

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫نگار فدائی‬ - :‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391 ‫ دی‬۲۹ :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬۸ :‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 19 -15 ‫گـالـری پنج شنبه ها‬ ‫بستــه است‬

16

32

Visiting hours: Fri.-Wed. 3:00 - 7:00 PM Solo Photo Exhibition Siamak Delzendeh Title:Backgammon of Memories Reflections on my Reflections Opening: December 28, 2012, 4-8 PM End: January 6, 2013

،‫ خیابان هرمزان‬،‫ شهرک غرب‬،‫تهران‬ ،‫ خیابان دوازدهم‬،‫خیابان پیروزان جنوبی‬ 16 ‫پالک‬ 88376625 :‫ تلفکس‬88376623 :‫تلفن‬ 16 Twelfth St. S.Piroozan Ave. Hormozan Ave. Shahrak Gharb Tehran Tel: +98.21.88.37.66.23 Fax: +98.21.88.37.66.25 www.siingallery.com

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫سیامک دل زنده‬ ‫ نر ِد خاطره ها؛ انعكاس هاي اين هماني‬:‫عنوان‬ 20 - 16 ،1391 ‫ دی‬۸ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۱۸ : ‫پایان‬

‫ همانگونه كه مواجه ئي اتفاقي با انعكاس تصويرمان در آينه‬،‫ نقش مهمي در احضار خاطره هاي ما دارند‬،‫عوامل تداعي گ ِر تصادفي‬ ‫ يك عكس از ده سالگي يا بيست سالگي تا چه اندازه هويت دهساله يا بيست سالگي ما را تصوير ميكند؟ واكنش‬.‫ويترين مغازه‬ ‫يا‬ ِ ‫مخاطب در مواجهه با عكسي از خاطرهاي از ما چگونه بر اين هويت اثر ميگذارد؟ اين نمايشگاه پيشنهادي است براي تعامل‬ .‫ در شكل دهي به هويتي كه ميان خاطره ها پنهان مانده است‬،‫ به عنوان يكي از عوامل تصادفي‬،‫مخاطب‬

33

33

Random associations conjure up memories, the way a chance encounter with a reflection of our image in a mirror or a shop window does. How would a picture of our tenth or twentieth birthday depict the identity of a ten- or twenty-year old? How would a viewer’s reaction, seeing a picture of our memory, affect that identity? This exhibition invites the viewer’s interaction to shape an identity hidden within layers upon layers 32 of memories. 32


‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪20 - 11‬‬ ‫گـالـری همه روزه‬ ‫بــــــــاز اسـت‬ ‫گالری شیرین‬ ‫تهران‪ ،‬ولنجک‪ ،‬کوچه هجدهم‪ ،‬پالک‪9‬‬ ‫تلفن‪22402226 - 22427768:‬‬ ‫‪9 18th Velenjak St. Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.22.42.77.68‬‬ ‫‪+98.21.22.40.22.26‬‬ ‫‪www.shiringallery.com‬‬

‫نمایشویدئوپرفورمنس‬

‫کاری از محمد پرویزی‬ ‫با بازی و اجرای ‪ ٫‬پگاه آهنگرانی ‪ ٫‬آتنا اشتیاقی‬ ‫عنوان‪ :‬نزدیک تر بیا نزدیک تر نزدیک تر از این؟‬ ‫گشایش‪۱ :‬دی ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان ‪ ۲۵ :‬دی‬ ‫اجرای پرفورمنس همه روزه ساعت ‪ 6‬در ایام نمایشگاه‬

‫‪ ...‬صداها وقتی نزدیک می شوند چیزهای ریز و درشتی را با خود باز می‬ ‫گردانند‪ .‬آنها باید در ما جا بگیرند تا در جنس صدای بیرونی ما نفوذ کنند‪.‬‬ ‫اما گذشتن از این دهلیز و نزدیک و نزدیک تر شدن به آنها خطر گذشتن از‬ ‫مرز شنیدن است‪ .‬صداها دراین مرحله تجربه می شوند‪ ،‬درست مثل آدم‬ ‫هایی که مدام می شنوند دیگران را در خود چه بخواهند و چه نخواهند ‪...‬‬ ‫محمد پرویزی‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Daily‬‬ ‫‪11:00 - 8:00 PM‬‬ ‫‪Video Performance‬‬

‫‪by: Mohammad Parvizi‬‬ ‫‪Actor and performer: Pegah‬‬ ‫‪Ahangaranee, Atena Eshteiaqee‬‬ ‫‪Title: Come closer, closer, closer‬‬ ‫?‪than this‬‬ ‫‪Opening: December 21 , 2012,‬‬ ‫‪End: January 14, 2013‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫حسین ایراندوست مقدم‬ ‫عنوان‪ :‬غوغای عشقبازان‬ ‫گشایش‪ ۲۹ :‬دی ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان ‪ ۱۱ :‬بهمن‬ ‫گالری شماره یک‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Hossein Irandoust‬‬ ‫‪Title: Lovers Motion‬‬ ‫‪Opening: January 18, 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 30, 2013‬‬ ‫نقاشی های فوق بر اساس اشعار موالنا جالل الدین و خاصه رقص سماع‬ ‫کشیده‪ ٫‬که تکنیک آن تلفیقی از نقاشی رئالیسم و سبک آبمرکبهای ذن‬ ‫میباشد‪ ٫‬در این نقاشیها بیشتر سعی شده تا به احواالت درونی سماعگران‬ ‫پرداخته شود تا ظاهر کلی و بیرونی‪.‬‬ ‫حسین ایراندوست مقدم‬

‫نمایشگروهیمجسمه‬

‫شکیبا پرورش و امیر کبیرنژاد‬ ‫عنوان‪ :‬مرده ریگ‬ ‫گشایش‪ ۲۹ :‬دی ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان ‪ ۱۱ :‬بهمن‬ ‫گالری شماره دو‬

‫‪Group Sculpture Exhibition‬‬ ‫‪Shakiba Parvaresh & Amir Kabirinejad‬‬ ‫‪Title: The Despicable heritage‬‬ ‫‪Opening: January 18, 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 30, 2013‬‬

‫‪...when voices get close, they bring with them many‬‬ ‫‪large and small things. They have to settle inside us‬‬ ‫‪to penetrate our external voice. But passing this laby‬‬‫‪rinth and getting closer and closer to them has the risk‬‬ ‫‪of moving beyond the borders of hearing. At this stage‬‬ ‫‪voices are experienced, just like those who suffer from‬‬ ‫‪the affliction of constantly hearing others inside their‬‬ ‫‪heads, whether they choose to or not...‬‬ ‫‪Mohammad Parvizi‬‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫‪35‬‬

‫‪35‬‬


Solo Drawing Exhibition Masoume Mozaffari Title: Running Opening: January 4, 2013, 4-8 PM End: January 16, 2013

‫نمایش انفرادی طراحی‬

‫معصومه مظفری‬ ‫ دویدن‬:‫عنوان‬ ‫ عصر‬20 ‫ تا‬16 ،1391 ‫دی‬۱۵ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۷ : ‫پایان‬

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 20 - 16 ‫گـالـری روزهــای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬

Visiting hours: Fri.- Wed 4:00 - 8:00 PM Solo Video Installation Salman Matinfar Title: Com/passion Opening: December 28, 2012, 4-8 PM End: January 2, 2013 ‫ وقتی‬،‫ سر انجام‬،‫ مثل این بود که پایشان روی زمین بند نیست‬،‫ چنان تند می رفتند که حس کردند در هوا شناورند‬.. ‫ در حالی که سرش گیج‬،‫ آلیس از نفس افتاده بود و‬.‫ ناگهان ایستادند‬،‫آلیس از فرط خستگی دیگر یارای پیش روی نداشت‬ ".‫ "حاال می توانی کمی استراحت کنی‬:‫ وزیر او را به درختی تکیه داد و با مهربانی به او گفت‬.‫ روی زمین نشست‬،‫می رفت‬ !‫ من یقین دارم در تمام این مدت زیر این درخت بوده ایم‬،‫ "عجیب است‬:‫ به پیرامون خود نگاه کرد‬،‫ شگفت زده‬،‫آلیس‬ ‫که هنوز کمی نفس نفس می‬،‫" آلیس‬.‫ " البته که هست انتظار داشتی چطور باشد‬:‫" وزیر گفت‬.‫همه چیز مثل اول است‬ ‫ معموالً به یک‬...‫ خیلی تند می دود‬،‫ مثل همین حاالی ما‬،‫ وقتی آدم یه مدت طوالنی‬... ‫ در کشور ما‬،‫ "خوب‬:‫زد جواب داد‬ "... ‫ تو برای اینکه بتوانی یکجا بمانی باید همه اش بدوی‬،‫ "چه کشوری! اما اینجا! می بینی‬:‫ وزیر گفت‬.‫جای دیگری می رسد‬ ‫آلیس آنسوی آینه‬ ‫لوییسکارول‬

… And they went so fast that at last they seemed to skim through the air, hardly touching the ground with their feet, till suddenly, just as Alice was getting quite exhausted, they stopped, and she found herself sitting on the ground, breathless and giddy. The Queen propped her up against a tree, and said kindly, “you may rest a little, now.” Alice looked round her in great surprise. “Why, I do believe we’ve been under this tree the whole time! Everything’s just as it was!” “Of course it is,” said the Queen. “What would you have it?” .“Well, in our country”, said Alice, still panting a little, “you’d generally get to somewhere else --- if you ran very fast for a long time as we’ve been doing.” “A slow sort of country!” said the Queen. “Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place… Alice Through the Looking-Glass Lewis Carroll

37

37

،‫ میدان سلماس‬،‫ یوسف آباد‬،14317‫تهران‬ )‫ (جنب بانگ پاسارگاد‬،5 ‫شماره‬ 88008676 :‫تلفن‬

5 Salmas Sqr., (Next to Bank Pasargad) Yousef Abad, Tehran 14317 Tel: +98.21.88.00.86.76 www.azadartgallery.com

‫نمایش انفرادی ویدئو چیدمان‬ ‫سلمان متین فر‬ ‫ هم دردی‬:‫عنوان‬ ‫ عصر‬20 -16 ،1391 ‫ دی‬۸ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۱۳ : ‫پایان‬

ِ‫اى سادگى مقدس! آدمى درچه ساده سازى و دروغ پردازى‬ ‫شگفتى كسى را كه براى ديدا ِر اين‬ !‫حيرت انگيزى مى زيد‬ ِ ‫ نهايت نيست! ما همه چيز را‬،‫ چشمى فراهم آورده باشد‬،‫شگفت‬ ‫گرداگرد خويش چه روشن و رها و آسان كرده ايم! ما چه خوب‬ ‫مى دانيم كه چگونه به حواس خويش گذرنامه اى براى ورود‬ ‫به هر چيز سطحى و به انديشهء خويش شوقى خدائى براى‬ !‫جست و خيز هاى بازيگوشانه و نتيجه گيريهاى نادرست بدهيم‬ ‫از آغاز چه نيك دريافته ايم كه نادانى خويش را بهر خويش‬ ‫ از يك بى‬،‫نگاه داريم تا انكه از يك آزادى نه چندان با معنا‬ ‫ تا از خوشيهاى زندگى و از خود‬،‫خيالى و بى پروائى و جسارت‬ !‫زندگى بهره ور شويم‬

O sancta simplicitiatas! In what strange simplification and falsification man lives! One can never cease wondering when once one has got eyes for beholding this marvel! How we have made everything around us clear and free and easy and simple! How we have been able to give our senses a passport to everything superficial, our thoughts a godlike desire for wanton pranks and wrong inferences! How from the beginning, we have contrived to retain our ignorance in order to enjoy an almost inconceivable freedom, thoughtlessness, imprudence, heartiness, and gaiety—in order to enjoy life! And only on this solidified, granite like foundation of ignorance could knowledge rear itself hitherto, the will to knowledge on the foundation of a far more powerful will, the will to ignorance, to the uncertain, to the untrue! Not as its opposite, but—as its refinement!

36

36


‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫ترانه ابراهیمی‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ،1391 ‫ دی‬۱۵ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۰ :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition Taraneh Ebrahimi Title: Opening: January 4 , 2013 , 4-8 PM End:January 9, 2013

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫مینا نادری‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ،1391 ‫ دی‬۲۲ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۷ :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition

24

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 16 - 20 ‫گـالـری روزهــای‬ ‫پنجشنبه بسته است‬ ‫گالری گلستان‬ Golestan Gallery

Visiting hours: Fri.-Wed. 4:00 - 8:00 PM

Solo Painting Exhibition Ahmad Zohdi Title: Opening: December 21 , 2012, 4-8 PM End: December 26, 2012

Mina Naderi Title: Opening: January 11 , 2013, 4-8 PM End: January 16, 2013

‫ دروس‬،19438‫تهران‬ 34 ‫ شماره‬،‫خیابان شهید کماسایی‬ 22541589 :‫تلفن‬

34 Kamasaee Ave. Darrous,Tehran 19438 Tel: +98.21.22.54.15.89 www.golestangallery.com

‫نمایش انفرادی نقاشی‬ ‫احمد زهدی‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ‫دی‬۱ : ‫گشایش‬ ‫ دی‬۶ :‫پایان‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫بهمن نیکو‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ،1391 ‫ دی‬۲۹ :‫گشایش‬ ‫ بهمن‬۴ :‫پایان‬

Solo Painting Exhibition Bahman Nikoo Title: Opening: January 18 , 2013, 4-8 PM End: January 23, 2013

39

39

Solo Photo Exhibition Maryam Zandi Title: Opening: December 28 , 2012, 4-8 PM End: January 2, 2013

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫مریم زندی‬ - :‫عنوان‬ 16 -20 ‫ دی‬۸ : ‫گشایش‬ ‫ دی‬۱۳ :‫پایان‬

38

38


Solo Calligraphy & Painting Exhibition Bahram Hanafi

Title: Untitled Opening: January 4, 2013, 4-9 PM End: January 15, 2013 Daily viewing: 4 to 9 PM The gallery will be open on Mondays & Wednesdays from 11AM to 7 PM

‫نمایش انفرادي نقاشيخط‬

‫بهرام حنفی‬ ‫ بدون عنوان‬:‫عنوان‬ 21 - 16 ،1391 ‫ دی‬۱۵ :‫گشایش‬ ‫ دی‬۲۶ :‫پایان‬ ۲۱ ‫ تا‬۱۶ : ‫ساعات بازدید‬ ‫گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت‬ .‫ باز می باشد‬۱۹ ‫ تا‬11

:‫سـاعـات بـازدیـد‬ 19 - 15 ‫گـالـری یکشنبه ها‬ ‫بسته است‬ Mah Gallery

Visiting hours: 3:00 - 7:00 PM Sundays Closed

‫گالری ماه‬

‫ بلوار آفریقا‬،19667 ‫تهران‬ 26 ‫ شماره‬،‫بلوار گلستان‬ 22045879 :‫تلفن‬ 26 Golestan Blvd, Afrigha Blvd. Tehran 19667 Tel: +98.21.22.04.58.79 www.mahartgallery.com

Solo Painting- Installation Exhibition ‫ چیدمان‬-‫نمایش انفرادي نقاشي‬

Shima Esfandiyari

Title: Bodies Opening: December 14, 2012, 4-9 PM End: December 27, 2012 Daily viewing: 3 to 7 PM The gallery will be open on Mondays & Wednesdays from 11AM to 7 PM

41

41

‫شیما اسفندیاری‬ ‫ تن ها‬:‫عنوان‬ 21 - 16 ،1391 ‫ آذر‬24 :‫گشایش‬ ‫ دی‬۷ :‫پایان‬ ۱۹ ‫ تا‬۱۵ : ‫ساعات بازدید‬ ‫گالری روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت‬ .‫ باز می باشد‬۱۹ ‫ تا‬11

‫ رفته رفته بر ما مسلط گشته و بر‬،‫ چنان در باورهايمان گنجانده شده كه گويي با ما متولد شده‬.‫ هميشه بوده‬،‫با ما و به دنبال ما است‬ .‫ در خوشی مان نا خوش است و از ناخوشي مان خوش‬.‫اراده مان سايه افكنده‬ It’s with us, it’s following us and it always has been. It has penetrated our minds and our beliefs. It has dominated us and has invaded our willpower. It is the sorrow of our happiness and it leaves us happy with our sorrows.

40

40


‫گالری والی‬ ‫‪Vali Gallery‬‬ ‫تهران‪ ،‬میدان ونک‬ ‫خیابان خدامی‪ ،‬شماره ‪72‬‬ ‫تلفن‪88047698 :‬‬ ‫‪72 Khodami St.‬‬ ‫‪Vanak Sqr., Tehran‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.04.76.98‬‬ ‫‪www.valiartgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی‬

‫مریم چتر زرین‬ ‫عنوان‪ :‬مثل گل‬ ‫گشایش‪ ۸ :‬دی ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ ۱۹ :‬دی‬

‫گالری روزهای جمعه‬ ‫تعطیل است به جز‬ ‫گشایش ها‬ ‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪20-16‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪4:00 - 8:00 PM‬‬

‫نمایش گروهی نقاشی‬

‫لیال رفاهی‬ ‫ساغر ُزهَری‬ ‫عنوان‪ :‬بی منظره‬ ‫گشایش‪ ۲۲ :‬دی ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ ۳ :‬بهمن‬

‫‪Group Painting Exhibition‬‬ ‫‪Leila Refahi‬‬ ‫‪Saghar Zohari‬‬ ‫‪Title: Viewless‬‬ ‫‪Opening: January 11, 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 22, 2013‬‬

‫‪Closed on‬‬ ‫‪Non- Opening Fridays‬‬

‫‪Solo Painting Exhibition‬‬ ‫‪Maryam Chatrezarrin‬‬ ‫‪Title: Like a Flower‬‬ ‫‪Opening: December 28, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 8, 2013‬‬

‫برای نامگذاری مناظری که در زندگی شهری با آن مواجه می شويم اغلب به واژه درستی نمی رسيم‪.‬‬ ‫فضاهايی انباشته‪،‬تو در تو و متراکم از خانه ها و آپارتمانهايی که روی هم سوار شده اند و در دل آسمان فرو رفته اند‪.‬‬ ‫مسلما ذهنيتی که از شهر داريم با واقعيت موجود يکسان نيست‪ .‬فضاهايی که در آثار پيش رو به تصوير کشيده‬ ‫شده اند خالء ميان آن آرمان شهری است که در ذهن وجود دارد‪ ,‬با آنچه که در دنيای واقعی با آن مواجهيم‪.‬‬ ‫فضای میان آن چیزی است که می خواهيم باشد با آنچه که خود ساخته ايم‪ .‬مجال ماندن در خيال آن چنان زياد‬ ‫نيست و در انتها بايد به زندگی واقعی بازگشت ولی همين يک گريز گاه را غنيمت است‪.‬‬ ‫لیال رفاهی دی ‪۹۱‬‬

‫مثل گل‬ ‫کودکان کار ناخواسته‪ ،‬بی نصیب از لذت بازی کودکانه‪ ،‬وارد بازی و زندگی آدم بزرگ ها می شوند‪ .‬اما‬ ‫حقیقت مشهود و مشترک در تمام بچه ها معصومیتی است که در چهره های آنها موج می زند‪ ،‬و در‬ ‫هر لباسی گواه کودکی و جایگاهشان در این دنیا است‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫‪42‬‬

‫‪43‬‬

‫‪43‬‬


‫خیابان کریم خان‪ ،‬خیابان سنایی‪،‬کوچه‬ ‫چهارم غربی‪ ،‬پالک ‪ ، 8‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفکس ‪88863596-8 :‬‬ ‫‪No.8, West 4th Alley, Sanaee St.,‬‬ ‫‪Karimkhan St.‬‬ ‫‪Tel/Fax: +982188863596-8‬‬ ‫‪www.homaartgallery.com‬‬

‫نمایش انفرادی نقاشی دوخت‬

‫مریم اشکانیان‬ ‫عنوان‪ :‬اختصار‬ ‫گشایش‪ ۱ :‬دی ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ ۱۲ :‬دی‬

‫‪44‬‬

‫‪44‬‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪11‬تا ‪19‬‬ ‫گـالـری همه روزه‬ ‫بــــــــاز اسـت‬ ‫جمعه ها‪16 :‬تا‪20‬‬

‫نمایش انفرادی عکس‬

‫صادقتیرافکن‬ ‫عنوان‪ :‬گام های اولیه‬ ‫گشایش‪ ۱۵ :‬دی ‪۲۰ - 1۶ ،1391‬‬ ‫پایان‪ ۲۶ :‬دی‬

‫‪Solo Photo Exhibition‬‬ ‫‪Sadegh Tirafkan‬‬ ‫‪Title: INITIAL STEPS‬‬ ‫‪Opening: January 4, 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 15, 2013‬‬

‫‪Visiting‬‬ ‫‪hours:Daily‬‬ ‫‪11:00 - 7:00 PM‬‬ ‫‪Friday:16:00- 20:00‬‬ ‫‪Solo Sewing on Fabric Exhibition‬‬ ‫‪Maryam Ashkaniyan‬‬ ‫‪Title: EPITOME‬‬ ‫‪Opening: December 21, 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 1 , 2013‬‬

‫مریم اشکانیان نقطه مقابل رفتار معاصری ست که سعی می کند محتوا را به گفتمانی سهل ‪ ،‬مستقیم و دکوراتیو بدل کند و شاید تفاوت اصلی او با شمار‬ ‫هنرمندان جوانی که متاثر از دوخت هایش کار کرده اند در همین نکته باریک باشد ‪ .‬تجربه اشکانیان در نفاشی دوخت هایش تلفیقی ست از خوش دلی‬ ‫های هنر نایوو و فریبندگی های ابزورد فمنیستی ؛هر چند خودش مدعی ست که در این تابلو دوخت ها رویکردی فمنیستی ندارد اما تیپیکال مدیومی‬ ‫دوخت و نسبت تاریخی اش با منویات زنانه از یک سو و نیز دغدغه های فردی هنرمند در اثبات دنیای ظریف و شکننده و احساساتی ‪ ،‬چنین ادعایی را‬ ‫بی اعتبار می کند ‪.‬در سری آخر آثارش با عنوان " اختصار " شاهد برون گرایی نسبت به محتوا تا جایی که ماهیت اثر به نوعی چیدمان مفهومی نزدیک‬ ‫شده است هستیم ‪ ،‬دورانی که احتمالن باید گذار هنرمند جوان از فرم به معنا تلقی شود‬

‫صادق تیرافکن اگر نگوییم مهمترین فتوآرتیست ساکن ایران بی شک از تاثیر گذارترین هنرمندان حوزه عکس ایران محسوب می‬ ‫شود ‪ .‬نمایش حاضر با عنوان " گام های اولیه " مروری ست برتجربیات سال های ‪ 60‬خورشیدی صادق تیرافکن ‪ .‬به نقل از خودش‬ ‫این نمایش به جز مرور یک دوره شاید یک جور پیشنهاد غیر متعارف هم هست که اگر آدم مسیرش را جدی جلو آمده باشد ‪،‬‬ ‫پراکندگی بعدن منجر به انسجام در دیدگاهش می شود ‪ " .‬گام های اول " مجموعه ای ست تلفیقی از دوره های جنوب ‪ ،‬شمال ‪،‬‬ ‫ارامنه و بعضی آثار متفرقه ی دانشجوی از این فتوآرتیست که همچنانکه به لحاظ تاریخی نشان دهنده ی دوران گذار تیرافکن هستند‬ ‫توامان تغییر نگرش بومی نسبت به مفهوم عکس هنری در قالب یک ژانر را نیز نشان می دهد ‪ .‬این عکس ها هر چند به سه دهه قبل‬ ‫تعلق دارند با این حال جستجو در آن ها خیلی از نشانه های آشنای آثار امروز تیرافکن را در بر دارند ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪45‬‬


‫لواسان‪ ،‬بلوار امام خمینی‪ ،‬بعد از پمپ‬ ‫بنزین‪ ،‬نرسیده به میدان بسیج‪ ،‬شمارهی‬ ‫‪ ،493‬گالری خورشید‬ ‫تلفن‪26545370 :‬‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪11‬تا ‪23‬‬ ‫گـالـری همه روزه‬ ‫بــــــــاز اسـت‬

‫‪46‬‬

‫‪Khorshid Gallery, No. 493, between‬‬ ‫‪Imam Khomeini and Basij square,‬‬ ‫‪Imam‬‬ ‫‪Khomeini Boulevard, Lavasan.‬‬ ‫‪Tel/Fax: 26545370‬‬

‫نمایشگروهی‬

‫امیر فرهاد‪ ،‬امین روشن‪ ،‬بابک کاظمی‬ ‫پگاه الری‪ ،‬الدن بروجردی‪ ،‬مونا‪-‬‬ ‫جان محمدی و مهراد خوشبختی‬ ‫عنوان‪ :‬تورمینیا‬ ‫گشایش‪ ۲۱ :‬دی ‪۲۱ -۱۷ ،1391‬‬ ‫پایان‪ ۲۴ :‬بهمن‬

‫‪Visiting‬‬ ‫‪hours:Daily‬‬ ‫‪11:00 - 11:00 PM‬‬

‫‪Group Painting, Sculpture- Installation‬‬ ‫‪photo, Exhibition‬‬ ‫‪Amir Farhad, Amin Roshan‬‬ ‫‪Pegah Lari, Ladan Broujerdi‬‬ ‫‪Mona Janmohammadi‬‬ ‫‪Mehrad Khoshbakhti‬‬ ‫‪Babak Kazemi‬‬ ‫‪Title: Turminia‬‬ ‫‪Opening: January 10 , 2013, 4-6 PM‬‬ ‫‪End: february 12, 2013‬‬

‫سـاعـات بـازدیـد‪:‬‬ ‫‪19 - 15‬‬ ‫گـالـریروزهـــای‬ ‫شنبه بـستـه اسـت‬ ‫تهران‪،15969-14114‬خیابانمطهری‬ ‫خیابان میرزای شیرازی شمالی‬ ‫کوچه نعیمی‪ ،‬شماره‪12‬‬ ‫تلفن‪88706984 :‬‬ ‫‪12 Naiimi St.‬‬ ‫‪No. Mirza Shirazi Ave., Mottahari Ave.‬‬ ‫‪Tehran 15696-14114‬‬ ‫‪Tel: +98.21.88.70.69.84‬‬ ‫‪www.hoorgallery.com‬‬

‫‪Visiting hours:‬‬ ‫‪Sun. - Fri.‬‬ ‫‪3:00 - 7:00 PM‬‬

‫نمایش انفرادی مجسمه‬

‫مرتضی نعمت الهی‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪ ۸ :‬دی ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ ۱۹ :‬دی‬

‫‪Solo Sculpture Exhibition‬‬ ‫‪Morteza Nematolahi‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: December 28 , 2012, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 8, 2013‬‬

‫نمایش گروهی طراحی‬

‫زمان رو به پیش می رود و آدم ها و پرنده ها و گل ها و خاطرات و اتفاقات را‬ ‫در پس خود جا می گذارد‪ ...‬تورمینیا نمایش جامانده های نو یا کهنه ای ست‬ ‫که از ورای شان عبور کرده ایم و در بازگشت و مواجهه با آنها یا سنگ می‬ ‫شویم یا غرق در دنیای نوستالژیا‪ .‬خاطره ای جمعی از هنر اقلیمی در اذهان‬ ‫هشت هنرمند جوان‪ ،‬هر یک به سیاقی در قالب رنگ و نقش های مفرح و‬ ‫گاه خنده آور و گاه تلخ یا ترسناک در چهارچوب قاب هایی ملموس یا خیالی‬ ‫شکل گرفته اند و چینش این قطعات‪ ،‬اشاره ای ست به امکان هنر ایرانی برای‬ ‫حضور در محفلی نه برآمده از عاداتی سنت شده که مدعی جهش هایی‬ ‫فرای جغرافیا‪ .‬در این نمایش گروهی بدون محدودیت مدیومی‪ ،‬آثاری از امیر‬ ‫فرهاد‪ ،‬امین روشن‪ ،‬بابک کاظمی‪ ،‬پگاه الری‪ ،‬الدن بروجردی‪ ،‬مونا جان‬ ‫محمدی و مهراد خوشبختی به نمایش درمی آید ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪46‬‬

‫مریم تکلو‪ ،‬بهار بابایی‪ ،‬زهرا کریمی‬ ‫شبنم شعبانی‬ ‫عنوان‪- :‬‬ ‫گشایش‪ ۲۲ :‬دی ‪20 - 16 ،1391‬‬ ‫پایان‪ ۲ :‬بهمن‬

‫‪Group Drawing Exhibition‬‬ ‫‪Maryam Takaloo, Bahar Babaei‬‬ ‫‪Zahra Karimi, Shabnam Shabani‬‬ ‫ ‪Title:‬‬‫‪Opening: January 11 , 2013, 4-8 PM‬‬ ‫‪End: January 21, 2013‬‬ ‫‪47‬‬

‫‪47‬‬


1391 ‫ دی‬- ‫تاریخ گشایش نمایشگاه ها‬

Calendar Of Exhibition Opening Dates - December - January- 2012

Saturday

January 19

‫ دی‬30

January 12

‫ دی‬23

January 5

Zirzamin Sunday

January 13

Monday

January 14

‫ دی‬24

‫ دی‬25

January 6

January 7

‫ دی‬16

December 29

‫ دی‬9

December 22

‫ دی‬2

December 30

‫ دی‬10

December 23

‫ دی‬3

December 24

‫ دی‬4

‫ دی‬17

‫ دی‬18

December 31

‫ دی‬11

Arya ‫ دی‬26

Tuesday

January 15

Wednesday

January 16

‫ دی‬27

January 9

Thursday

January 17

‫ دی‬28

January 10

Friday

January 18

‫ دی‬29

January 11

Atbin Aaran Arte Elahe Etemad AIAF Seyhoun Siin Shirin Golestan Khak Arte Etemad Elahe Aun Art Center Zirzamin Seyhoun

‫آتبین‬ ‫آران‬ ‫آرته‬ ‫الهه‬ ‫اعتماد‬ ‫نگارستان آن‬ ‫سیحون‬ ‫سین‬ ‫شیرین‬ ‫گلستان‬ ‫خاک‬ ‫آرته‬ ‫اعتماد‬ ‫الهه‬ ‫آن‬ ‫آرت سنتر‬ ‫زیرزمین‬ ‫سیحون‬

January 8

Aaran Silk Road Seyhoun Golestan Vali Hoo

‫شـنـبـه‬

‫زیرزمین‬

‫ دی‬19

‫ دی‬12

December 25

‫ دی‬5

January 2

‫ دی‬13

December 26

‫ دی‬6

‫ دی‬21

January 3

‫ دی‬14

December 27

‫ دی‬7

‫ دی‬22

January 4

‫ دی‬15

December 28

‫ دی‬8

‫آران‬ ‫راه ابریشم‬ ‫سیحون‬ ‫گلستان‬ ‫والی‬ ‫هور‬

Arte Etemad Aun AIAF Azad Art Golestan Mah Homa

‫آرته‬ ‫اعتماد‬ ‫آن‬ ‫نگارستان آن‬ ‫طراحــانآزاد‬ ‫گلستان‬ ‫ماه‬ ‫هما‬

Atbin Assar Aaran Elahe Jorjani Mohsen Seyhoun Siin Azad Art Golestan Vali Hoo

‫دوشـنـبـه‬

‫آریا‬

January 1

‫ دی‬20

‫یکـشـنـبـه‬

‫آتبین‬ ‫اثر‬ ‫آران‬ ‫الهه‬ ‫جرجانی‬ ‫محسن‬ ‫سیحون‬ ‫سین‬ ‫طراحــانآزاد‬ ‫گلستان‬ ‫والی‬ ‫هور‬

‫سه شـنـبـه‬ ‫چهارشنبـه‬ ‫پنج شنبه‬ December May 24 21

‫ دی‬1

Arte ‫آرته‬ Etemad ‫اعتماد‬ Art Center ‫آرت سنتر‬ Aun ‫آن‬ AIAF ‫نگارستان آن‬ Khak ‫خاک‬ Zirzamin ‫زیرزمین‬ Shirin ‫شیرین‬ Golestan ‫گلستان‬ Homa ‫هما‬

‫جـمـعـه‬

Tehran Gallery Guide #13  

The 13th installment of the gallery guide.