__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jsou lepší vozíky s elektrickým, nebo spalovacím motorem?

Buďte s námi na sociálních sítích!

ABC je nezávislá instituce, která garantuje, že Systémy Logistiky jsou tištěny a doručeny v deklarovaném počtu.

systemylogistiky@atoz.cz systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

Ročník 19 / číslo 183 / září–říjen 2019 / cena 133 Kč

Pohony vozíků: Je lepší elektřina?

Str. 48

Máte už vstupenky do O2 Universum? Logistické fórum se blíží

21/11/2019

Praha www.log-in.cz

LOGISTIKA VE STROJÍRENSTVÍ samostatná příloha v tomto vydání

FLEXIBILNÍ MAGNETICKÉ TĚSNĚNÍ K RAMPÁM, VRATŮM A DVEŘÍM. 4 -55 mm

ekonomické

Zde naleznete více:

flexibilní

www.pekar-chytreprodukty.cz


EFG. ENERGY FOR GROWTH.

% ZÁRUK 00

A

1

Efektivita

Přechod na Lithium bez rizika.

KO

TI

SP

O

Náklady

!

Možnost návratu k trakční baterii.

JEN O

S

Zvyšte produktivitu Vašeho skladu a zredukujte náklady s elektrickými vozíky Jungheinrich. Přejděte na Jungheinrich EFG a zajistěte si maximální výkon s nízkými provozními náklady. Zjistěte více na: www.jungheinrich.cz/efg


Editorial „Všudypřítomná logistika“ Stanislav D. Břeň, šéfredaktor SL

„Na pivu s KLM“ Na logistice a dopravě je pěkné, jak se montuje do všeho. Členové Klubu logistických manažerů si to v polovině září mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Ráno jsme nasedli do vlaku ve směru Plzeň. Souprava nejmenované společnosti měla samozřejmě zpoždění. Doprava v praxi. Z plzeňského vlakového nádraží k historické bráně plzeňského pivovaru je to sice kousek, ale dostat sem družnou a debatující skupinu logistiků není jednoduché. Personalistika v logistice. V zasedací místnosti na nás čekají supply chain manager Marek Prach a jeho kolegové. Po zajímavé prezentaci následuje nelehké přezouvání do pracovních bot. „Kdo potřeboval ty devětačtyřicítky?“ Bezpečnost práce v logistice.

Logistika ve strojírenství Kompletní příloha v tomto vydání nebo elektronicky na www.systemylogistiky.cz

Vydáme se na prohlídkový okruh. Úvodní vyprávění průvodkyně o historii pivovaru se stáčí k samotnému výrobnímu procesu. Do rukou berete ječmen, slad, čerstvě namletý poloraný červeňák, z reproduktorů slyšíte odkapávání vody z artéských studní. A nutně musíte přemýšlet o tom, jak obrovské množství surovin či vody přichází do pivovaru. Bulk logistika. Dostáváte chuť na pivo a ve sklepních prostorách je možné si dát jedno malé přímo z obřího dřevěného tanku, ale také nasát atmosféru a přenést se v čase o desítky let nazpět do dob, kdy sklepy ještě sloužily ke zrání a výrobě piva. Transport a skladování vzpomínek…? Zavítáme do skladů a k nakládce. Jsme tu sice už na sklonku sezony (sezonní logistika), ale logistický provoz žije stále čilým ruchem skladování nové produkce

„Kdo potřeboval ty devětačtyřicítky?“ a stále většího objemu vratných obalů (packaging). Plzeňský Prazdroj realizuje ve svých skladech a distribuci jeden zajímavý projekt za druhým (jeden z nich bude také předmětem případové studie na logistickém fóru LOG-IN 2019, můžeme prozradit, že to bude IT v logistice). Po několika hodinách prezentací, prohlídky, debat a dotazů zavítáme do restaurace Na spilce. Po výborném obědě, obohacujících diskusích a několika vypitých „kouscích“ nastává ta nejsložitější fáze. Reverzní logistika, cesta domů…

systemylogistiky@atoz.cz Kdy jste byli s KLM naposledy na pivu?

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky


ABC je nezávislá instituce, která garantuje, že Systémy Logistiky jsou tištěny a doručeny v deklarovaném počtu.

Navigace

Ročník 19 / Číslo 183 / září–říjen 2019 / Cena 133 Kč

NA ÚVOD

Skladování

Vertikální výtahové systémy znásobují skladovou plochu

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

Str. 30

Agenda; Příchody/Odchody . . . . . . . . 09 Offline/Online news . . . . . . . . . . . . 12

NÁZOROVÍ LÍDŘI Petr Závodný, Dr. Max Pharma: Necháváme balit přes půl miliardy tablet ročně . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Dění v KLM: Rychlé stroje a bezvadné pivo . . . . . . . . . . . . . . 44 Je lepší elektřina? Vozíky s elektrickým pohonem jsou dražší, ale mají levnější provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Doprava

Ceny sběrných služeb ovlivňuje nedostatek kamionů, řidičů, skladovacích ploch i personálu

Str. 34

Petra Lippertová: „V logistice je důležité udržet si nadhled, neztratit se v detailech a přemýšlet pár kroků dopředu“ . . . . . 58

TRENDY A ZKUŠENOSTI Růst e-commerce se neobejde bez inovací v dopravě a skladování . . . 26 Ceny sběrných služeb ovlivňuje nedostatek kamionů, řidičů, skladovacích ploch i personálu. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Je umělá inteligence příležitostí, chimérou, či hrozbou? . . . . . . . . . . 42 Štíhlá logistika zvyšuje efektivitu výrobních provozů . . . . . . . . . . . . . 56

ZDROJE A VÝZKUMY Novinky z digitálna: Zahájení výroby hybridů v Kvasinách, drahé, nebo levné odpočívky… . . . . . . . . . . 20

REDAKCE SL CHYSTÁ NOVÉ VYDÁNÍ KNIHY KONTAKTŮ SLBOOK 2020.

Produktové novinky . . . . . . . . . . . . 41

Zavolejte

Prstové čtečky aneb Když mají skladníci volné ruce . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Pavlu Kotrbáčkovi a staňte se partnerem publikace.

605 296 739

Obaly

Certifikace palet zaručuje jednotu

Str. 50

Development

Nadstandardní úpravy mají provozní i environmentální důvody

Automatické manipulace s teleskopickým stožárem . . . . . . . . 46

Prstové čtečky s různou hmotností a odolností . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Hledáte lidi? Nejdříve pátrejte ve vlastních řadách!. . . . . . . . . . . . 65

Str. 52


Inspirace, jak vyřešit i ty nejtěžší logistické hádanky, najdete jedině na fóru

16

PŘIPOJTE SE K FACHMANŮM! ZÚČASTNĚTE SE 16. ROČNÍKU FÓRA O INOVACÍCH V LOGISTICE

21. LISTOPADU 2019

PRAHA, O2 UNIVERSUM


Nejlepší případové studie a inovace, které jinde neuslyšíte!

Co vás na fóru čeká? 

Inspirativní řečník

RECEPT JAK VE FIRMÁCH INOVOVAT Jaké jsou technologické trendy, které mění tvář logistiky? Jak rozpoznat ty, které vám mohou pomoci přinést užitek a ty, o kterých se jen mluví? A jak si vybudovat kompetenci s nimi pracovat? Zajímá vás, jak úspěšně inovovat? Jak motivovat zaměstnance k tomu, aby se nad inovacemi zamýšleli a přicházeli s nápady? FILIP DŘÍMALKA, DIGISKILLS.CZ

pozvánku o e id v e t ě n d lé Sh

na:

1:12 / 2:37

www.log-in.cz/videopozvanka-drimalka

4 případové studie

DISTRIBUCE PIVA V DIGITÁLNÍ DOBĚ Z Prazdroje dodáváme naše značky napřímo téměř 40 000 provozovnám v Čechách a na Slovensku. V posledních třech letech jsme transformovali systém řízení naši zákaznické distribuce z 20. do 21. století. Naše nová mobilní platforma představuje výrazný krok dopředu. Zrychlila a zjednodušila práci řidičů a v kombinaci s naši Control Tower nám současně dává možnost sledovat stav dodávek v reálném čase. Na konferenci představíme naši cestu k digitalizované distribuci, dosažené přínosy a zároveň výzvy a příležitosti do budoucna. MAREK PRACH, PLZEŇSKÝ PRAZDROJ TOMÁŠ SEDLÁČEK, PLZEŇSKÝ PRAZDROJ DENIS MILFAIT, PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

EFEKTIVNÍ VNITROPODNIKOVÁ LOGISTIKA Zvyšování efektivity se týká všech oblastí firmy, logistiku nevyjímaje. V případové studii vám ukážeme, co jsme řešili při zavádění autonomního vozíku na distribuci palet po výrobní hale a jakého efektu jsme dosáhli. PETR KUCHYŇA, KIEKERT-CS

podzimu! e c k a á k ic t is Log

PŘESNÉ A RYCHLÉ SKLADOVÁNÍ JAKO VÝHODA V E-COMMERCE Více než kdy dříve hraje důležitou roli v e-commerce prostředí výkon a správné nastavení skladových procesů. Nejde jen o přehled nad skladovými položkami, ale také o rychlost expedice, či efektivní příjem vratek. Případová studie ukáže, jak probíhala optimalizace těchto procesů a celková proměna skladování ve společnosti Aktin a jakých přínosů lze nasazením cloudového WMS řešení dosáhnout. MIROSLAV KRÁLÍK, AKTIN TOMÁŠ KORMAŇÁK, GRIT

UDRŽITELNOST NA MÍRU: VÝSTAVBA OCEŇOVANÉHO DISTRIBUČNÍHO CENTRA V květnu nová budova 3 v Prologis Park Prague-Airport získala nejvyšší možné hodnocení „Outstanding“ v rámci akreditace udržitelnosti BREEAM. Vznikla na základě úzké spolupráce týmů developera logistických nemovitostí Prologis a společnosti EYELEVEL. MARTIN KATZER, EYELEVEL MARTIN BALÁŽ, PROLOGIS

ž dnes! u e s e jt u r t is g Re

Vstup pro uživatele logistických služeb na celý program ZDARMA!


21. LISTOPADU 2019

PRAHA, O2 UNIVERSUM

16

5 žhavých inovací

DIGITÁLNÍ DVOJČATA A INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ LOGISTIKY Digitální dvojčata patří v současnosti mezi top technologické trendy digitální transformace a automatizace. Rozsáhlá škála nástrojů a funkcionality, kterými tato technologie disponuje, nachází uplatnění při digitalizaci logistiky, optimalizaci dodavatelského řetězce, ale i při dynamickém a autonomním řízení logistických procesů. PETER BÍLIK, ANASOFT

MODERNÍ VÁHOVÉ TECHNOLOGIE ANEB INTERNET VĚCÍ V PRAXI Aplikace moderních váhových technologií v montážních provozech. Jednou takovou technologií je Ii SmartLocker, který chytře využívá plně automatickou váhovou technologii pro kontrolu odběrů a zároveň automatický monitoring skladu a objednávání. Služba SCS (neboli konsolidace dodavatelů) integruje libovolný počet dodavatelů do jednoho systému a tím velmi zeštíhluje logistické procesy ve firmách. TOMÁŠ PELIKÁN, BOSSARD CZ

PRVNÍ ŽIVÁ HALA NA SVĚTĚ Jsme svědky klimatické změny, která je přičítána zejména emisím skleníkových plynů. Se zvýšením průměrných teplot však souvisí také další antropogenní činnost, která má dopad na retenci vody v krajině. Stavebnictví i zemědělství má za následek změnu odtokových a zasakovacích poměrů. Na území ČR dochází denně k zástavbě 10 ha půdy. Voda z těchto míst je odváděna do vodotečí a tedy mimo naše území. ROSTISLAV DVOŘÁK, LIKO-S

INOVACE V LOGISTICE A IN-STORE MARKETINGU PROPOJENÉ DO JEDINÉ ČTVRTPALETY Provedu Vás cestou vývoje 100 % recyklovatelné plastové displejové 1/4 palety. Dozvíte se, jak je do jedné přepravní platformy možné zkombinovat úspory v logistice, vizuálně atraktivní prezentaci značek a zároveň jako firma přispívat k čistému životnímu prostředí. Doplňte si svůj slovník o inovační témata jako např. dvojité stohování, proximity marketing či pooling palet. JAN KOČÁREK, CHEP CZ&SK

PREVENTIVNÍ A PROMPTNÍ SERVIS VOZÍKŮ S PŘÍPRAVOU NA DÁLKU? SYSTÉM SPRÁVY FLOTILY A SERVISNÍ PLATFORMA ZVYŠUJÍ EFEKTIVITU PROVOZU

Technologie správy flotily I_Site umožňuje propojení a monitorování vozíků. Získaná data a jejich soustavná diagnostika pozitivně ovlivňuje klíčové manipulační operace, odstraňuje plýtvání zdroji a snižuje provozní náklady. Díky propojení s novou servisní platformou T-Stream, resp. s tzv. „big data“, je umožněna přesná reakce na akutní servisní případy. Preventivní servis na dálku znamená další zásadní krok k zajištění maximální spolehlivosti a disponibility vozíků. JAKUB LOCHMAN, TOYOTA MATERIAL HANDLING PETR PANÁČEK, TOYOTA MATERIAL HANDLING

Panelová diskuze

OD PRŮMYSLU 3.0 K PRŮMYSLU 4.0. A JEŠTĚ DÁL… Český průmysl prochází zásadní proměnou a logistika jako servisní sféra nemůže stát stranou. Automatizace v mnoha firmách funguje ve výrobní i logistické sféře poměrně dobře. Nyní nadešel čas fúze výrobních a logistických operací. A také čas propojování jednotlivých strojů, výrobků, komponent, softwaru a třeba i lidí…, přičemž životodárnou „tekutinou“ tohoto procesu jsou data. Obraz digitálních továren a digitální logistiky nemusí být příliš vzdálený. Osobnosti logistiky budou diskutovat o aktuálním směru a vývoji skladové a intralogistické techniky a technologie, o problematice internetu věcí a big dat nebo o úloze člověka v robotizovaných výrobách. A možná také o budoucnosti, která spočívá v umělé inteligenci či hlubokém propojení strojů a člověka. Kromě automatizace se zaměří i na to, co popisované změny budou znamenat pro development.


21. LISTOPADU 2019

16

PRAHA, O2 UNIVERSUM

FÓRUM LOG-IN PŘINÁŠÍ MNOHEM VÍCE NEŽ JEN ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY, INOVACE, PŘÍPADOVÉ STUDIE A PANELOVÉ DISKUZE.

i: Další programové část

 GALAVEČER

 BIZLOG Během obědové pauzy proběhne speed-datingová sekce, která je skvělou platformou pro navázání nových obchodních kontaktů. Nepřijdete o žádnou přednášku, můžete jenom získat!

#login

 LOGISTICKÝ

LOGISTICKÉ INOVACE Letos znovu je součástí fóra také Galavečer logistické inovace a udílení Ocenění LOG-IN 2019! Soutěž ocení ty nejlepší inovace a inovátory za uplynulý rok. Letošní galavečer bude moderovat známá česká televizní osobnost, Laďka Něrgešová.

chmanum a f k e s e #pripojt

BUSINESS MIXER Stále populární Logistický Business Mixer je ideálním místem pro navázání nových obchodních kontaktů a posílení stávajících. Můžete se těšit na večer v neformální atmosféře, s výborným cateringem za doprovodu živé kapely.

tice

vlogis #inovace

Přijďte na jedinečné logistické fórum! www.log-in.cz/registrace Pro uživatele logistických služeb je vstup ZDARMA!

e Skenujt ujte se a registr ilu svém mob přímo ve

Děkujeme partnerům, kteří podporují inovaci v logistice! ZLATÝ PARTNER:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

PARTNER TŘÍDĚNÍ:

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

SPECIÁLNÍ PARTNER:

PARTNEŘI NÁPOJŮ:

PARTNER TECHNIKY:

PARTNEŘI FÓRA:

PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE: ORGANIZÁTOR:


9

Vidět / číst / vědět LOG-IN otevřel registraci Letošní logistické fórum LOG-IN ve zbrusu nových prostorách O2 Universum otevřelo registraci. Uživatelé logistických služeb mají vstup zdarma. Online registrace na www.log-in.cz.

Připravil Stanislav D. Břeň

systemylogistiky@atoz.cz Registrujte se už nyní!

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

Po Kabátu, Agenda MMA a Bruce 21|11|2019 Dickinsonovi „vystoupí“ LOG-IN Letošní LOG-IN se zařadí mezi akce, které „otevřou“ nové multifunkční a kulturní centrum O2 Universum. Stane se tak 21. listopadu například po koncertech Kabátu, zpěváku Bruce Dickinsonovi nebo bojovém večeru MMA. Díky LOG-INu bude na podzim postaráno také o „logistickou zábavu“, těšit se můžete například na případové studie Plzeňského Prazdroje, Kiekertu-CS nebo Aktinu.

FOTO: LOG-IN

Podrobnosti a registraci najdete na: www.log-in.cz/registrace INZERCE


Vidět / číst / vědět Příchody/Odchody Jana Vlková, Silvie Marešová Povýšení v Colliers International Společnost Colliers International oznámila povýšení na seniorní pozice ve svém oddělení poradenství pro pracovní prostředí Workplace Advisory a v týmu průmyslových nemovitostí Industrial Agency. Novou ředitelkou Workplace Advisory se stává Jana Vlková. Na pozici senior associate v oddělení Industrial Agency byla povýšena Silvie Marešová. Zaměřuje se především na zastupování klientů při akvizicích a vyhledávání průmyslových prostor, poskytování přehledů informací o nemovitostech, na finanční analýzy a pomoc klientům při vyjednávání smluvních podmínek jak s developery, tak s nájemci.

Karel Bor Příchod do BNP Paribas Real Estate Generálním ředitelem české pobočky poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate se stal Karel Bor. Má za sebou přes 20 let zkušeností na realitním trhu, kde působil jako broker, poradce i developer. Kariéru započal v oddělení pronájmu kanceláří ve společnosti Knight Frank. Během dalších let získával zkušenosti v developmentu nebo asset managementu coby country manager IMMOFINANZ Group pro Českou a Slovenskou republiku. Před nástupem do BNP Paribas Real Estate působil jako generální ředitel a partner ve firmě LEXXUS Group.

Laurent Dartoux Povýšení v Bridgestone Společnost Bridgestone EMEA uskutečnila s platností od 16. září změnu ve struktuře nejvyššího managementu. Laurent Dartoux (na snímku), v současnosti vedoucí strategie a marketingu ve společnosti Bridgestone EMEA a korporátní ředitel společnosti Bridgestone Corporation, zaujme postavení provozního ředitele společnosti Bridgestone EMEA. Souběžně bude i nadále vykonávat funkci vedoucího strategie a marketingu. Navíc se ujme odpovědnosti za výrobu, logistiku a řízení dodavatelského řetězce a zásobování. Emilio Tiberio, nedávno jmenovaný technickým ředitelem společnosti Bridgestone EMEA a korporátním ředitelem společnosti Bridgestone Corporation, převezme odpovědnost za kvalitu, zdraví zaměstnanců a bezpečnost na pracovišti, jakož i za oblast souladu s legislativou a vztahů s veřejností. Astrid Rahnová, finanční ředitelka BSEMEA, se nad rámec současných úkolů ujme odpovědnosti za oblast IT. Riccardo Cichi, ředitel prodeje společnosti BSEMEA, posílí oddělení prodeje firemním a soukromým zákazníkům.

Jiří Maňas Příchod do Teska Na pozici technology ředitele pro Tesco ve střední Evropě nově nastoupil Jiří Maňas, zároveň se stal i členem výkonného vedení Tesco. Přichází ze společnosti Home Credit ve Vietnamu, kde působil v posledních třech letech jako chief information officer a chief technology officer. Má zkušenosti v oblasti bankovnictví, financí a IT a je držitelem ocenění Asean CIO 2017. Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT, obor kybernetika a umělá inteligence.

TBA inz Logistika derovane 155x130 1-19.qxp_Sestava 1 25.01.19 10:13 Stránka 1 INZERCE

EURO PŘEPRAVKY Perfektní přehled DĚROVANÉ Cirkulace vzduchu zaručena Jednoduše stohovatelné

PŘÍMO OD VÝROBCE!

Adel Al Redha Povýšení v Emirates Novým hlavním provozním ředitelem letecké společnosti Emirates je Adel Al Redha (na snímku), hlavním obchodním ředitelem se stal Adnan Kazim a hlavním viceprezidentem divize pro mezinárodní záležitosti je Majid Al Mualla. Adel Al Redha působí v Emirates 31 let. Jako hlavní provozní ředitel bude nyní v čele všech provozních oddělení, kterými jsou letové operace, poskytování služeb, letištní služby, inženýrství, posádka, nákup letadel a letecká tréninková akademie Emirates.

Michal Křižan Příchod do Dachseru Michal Křižan se stal novým general managerem DACHSER Kladno. Michal Křižan pochází z Kladna a vystudoval Vysokou školu finanční a správní v oboru řízení podniku a podnikové finance. Svoji kariéru zahájil v roce 2001 v telekomunikační společnosti Celestica Kladno, kde měl na starosti operativní řízení výroby a servisu elektronických zařízení. Do společnosti DACHSER Czech Republic přichází z logistické společnosti Arvato Services, v níž působil od roku 2007, v posledních osmi letech na pozici prokuristy a business unit directora logistického centra. V nové pozici přebírá zodpovědnosti Jana Pihara, který po nástupu do funkce generálního ředitele společnosti DACHSER Czech Republic v lednu tohoto roku dočasně kladenskou pobočku řídil.

Mario Sander Příchod do Mountparku Mountpark jmenoval Maria Sandera na pozici managing director pro střední Evropu. Povede operace Mountparku v Polsku, Česku a na Slovensku a rovněž bude rozvíjet vhodné příležitosti pro klienty v Německu a Rakousku. Během působení v dodavatelských řetězcích a developmentu průmyslových nemovitostí získal více než 25 let zkušeností na trzích v Asii a Tichomoří, západní, střední a východní Evropě. V průběhu této doby zastával vedoucí a výkonné pozice v DHL Supply Chain, Transporeon Group a společnosti Prologis. Poslední tři roky vedl Deutsche Logistik Holding, součást společnosti Zech Group v Německu.

David Zeman Povýšení v Inforu Společnost Infor jmenovala Davida Zemana na pozici sales manager pro Infor Eastern Europe. Doposud v rámci společnosti zastával roli channel manager pro Českou republiku a jihovýchodní Evropu. David Zeman pracuje ve společnosti Infor od září 2017. Před příchodem do Inforu byl zodpovědný za řízení prodeje ve společnosti DNS, kde měl na starosti prodej značek IBM & Lenovo. Jeho zkušenosti zahrnují také téměř 12 let na různých obchodních pozicích ve firmách IBM a Microsoft.


11

Příchody/Odchody Vít Endler Příchod do finGOOD Pozici nového CEO platformy finGOOD zaujal Vít Endler, bývalý generální manažer Mall.cz a spoluvlastník startupu Virtooal.com. V P2B platformě zároveň získal minoritní podíl a ujal se strategického řízení.

Magdalena Bartoś Příchod do Eurowagu Magdalena Bartoś se stala finanční ředitelkou skupiny Eurowag. Tomáš Michek pokračuje jako výkonný ředitel a člen představenstva W.A.G. Issuing services. Před vstupem do skupiny Eurowag působila Magdalena Bartoś jako finanční ředitelka a členka představenstva společností, jako jsou PAGED, PGE Polska Grupa Energetyczna nebo Zelmer.

Barbora Dluhošová Příchod do FEE Transport Ostrava

David Peterka Příchod do Geisu Novým obchodním ředitelem pro oblast developmentu kontraktní logistiky ve skupině Geis se stal David Peterka, a to od srpna letošního roku. Od prosince 2014 do dubna letošního roku působil na pozici business development a marketing ve společnosti Nagel Česko. Předtím pracoval ve společnostech DB Schenker (2008–2012), Setto CZ (2006–2007), DHL Supply Chain (2003–2005) a na straně uživatelů logistických služeb ve firmách Tesco Stores CR (1998–2002) a Nestlé (1991–1998).

Helena Nováčková Příchod do Orkla Foods Do vedení společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko, do jejíhož portfolia patří značky Hamé a Vitana, nastoupila od září na pozici ředitelky právního oddělení Helena Nováčková. Ve své funkci využije zkušenosti z řízení právního oddělení na evropské úrovni ze společnosti Sanofi Generics, kde pracovala posledních deset let jako firemní právník. Helena Nováčková je držitelkou magisterských titulů v oborech práva a německých a skandinávských studií na Karlově univerzitě v Praze.

Novinky z logistiky a dopravy do e-mailu CzechToll předal speciální vozidla pro mobilní kontrolu výběru mýtného; Geis otevřel ve Svitavách novou pobočku pro balíkovou přepravu; HSF System postaví v Ostravě vývojové centrum zaměřené na automatizaci

Ještě o tom nevíte? Potom se zapište k odběru týdeníku SL news.

www.atozregistrace.cz

Středisko společnosti FEE Transport Ostrava nově posílila Barbora Dluhošová, která nastoupila na pozici vedoucí dispečinku. Do společnosti FEE Transport přišla z podobného oboru v dopravě. Jejím cílem je rozvoj a rozšíření střediska.

Daniel Mareš Příchod do Zásilkovny Na pozici group COO skupiny Packeta, která vlastní tuzemskou logistickou firmu Zásilkovna, nastoupil Daniel Mareš. Vedle odpovědnosti za hospodářské výsledky firem skupiny Packeta bude jeho hlavním úkolem pomoci s dalším rozvojem služeb v ČR i celé Evropě a při další zahraniční expanzi skupiny. Před příchodem do Packety pracoval 18 let pro DPDgroup, z toho 12 let na pozici generálního ředitele a jednatele DPD v České republice a regionálního ředitele pro střední a východní Evropu. Daniel Mareš absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Během své kariéry zastával manažerské pozice v evropských logistických společnostech.

INZERCE

LOKIA WMS PRO JEDNODUCHÉ A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ SKLADŮ E-SHOPŮ • • •

Okamžité zpřístupnění naskladněného zboží v e-shopu Přehled o stavu zásob na skladě v reálném čase Rychlejší expedice a flexibilnější zaměstnanci Provozujte svůj e-shop efektivněji než kdykoliv předtím www.grit.cz


Offline/Online news Krátce: Integrace DSV a Panalpiny V polovině srpna byla dokončena výměna všech veřejně držených akcií společnosti Panalpina Welttransport (Holding) za akcie DSV podle původní veřejné nabídky. V této souvislosti dochází ke změnám v představenstvu společnosti Panalpina: Kurt Kokhauge Larse se stane předsedou a Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund a Thomas Stig Plenborg budou členy představenstva společnosti Panalpina. Rozhodnutí padlo také ve věci názvu, kdy se jméno mateřské společnosti mění na DSV Panalpina. Coby součást integračního procesu budou všechny pobočky a provozní aktivity sjednoceny pod název a značku DSV.

FOTO: Stanislav D. Břeň

ŠKODA AUTO vstoupila do éry elektromobility

Více informací naleznete na investor.dsv.com

108 AGENCY začíná s retailem Společnost 108 AGENCY v prvním pololetí vyrostla z 24 lidí na 31členný tým. Hlavní činností je nadále zprostředkovávání průmyslových pronájmů, ale v rámci diverzifikace příjmů se firma rozhodla vstoupit do světa retailu. Mezi nejvýznamnější průmyslové transakce první poloviny roku patřilo zajištění prodloužení pronájmu více než 20 000 m2 prostor společnosti Fast na západě Prahy. Na Plzeňsku pak 108 AGENCY zajistila pro BALL Beverage Packaging 16 000 m2. Společnost letos oslavila 10 let na trhu. Podrobnosti na webu firmy www.108agency.cz Inzerce_GDSN_240x115_Sestava 1 11.2.2019 9:02 Stránka 1

V závodě v Kvasinách sjel z výrobní linky první vůz Škoda Superb iV. Firma připravila závod pro výrobu prvního elektrifikovaného sériového modelu v historii firmy investicí přibližně 12 milionů eur. Nový vůz s hybridním pohonem se vyrábí výhradně v Kvasinách, a to na stejné výrobní lince jako vozy Škoda Superb se spalovacími motory. Maximální denní kapacita je 60 vozů denně, náběhová křivka bude však postupná. „Elektromobilita je heslem těchto dnů. V loňském roce bylo zaregistrováno dva miliony elektromobilů ve světě, v roce 2030 se celosvětově prodá 40 milionů elektromobilů,“ podotkl Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti za výrobu a logistiku. Ředitel výroby v Kvasinách Marek Jancák zařadil vstup Škodovky do elektromobility mezi události srovnatelné se vstupem do koncernu Volkswagen.

Stanislav D. Břeň šéfredaktor Systémy Logistiky

„Samotná lithium-iontová baterie váží přibližně 130 kilogramů a je skladována ve skladu, který respektuje zásady ADR. Termokamery monitorují nonstop teploty jednotlivých akumulátorů. Baterie se vyrábějí v mladoboleslavském závodě, do Kvasin jsou přepravovány na ocelových paletách, vždy po dvou kusech na jedné.“

INZERCE

GDSN na českém trhu

- síť globální datové synchronizace spuštěna. Fungujeme!

Zjednodušte zalistování, výměnu a aktualizaci produktových kmenových dat mezi obchodními partnery. Vkládejte veškerá B2B a B2C data vč. fotografií pro své odběratele do jediného datového úložiště. Mějte nad svými kmenovými daty plnou kontrolu. Cena služby v rámci tuzemského trhu činí 200 - 800 eur ročně. Hlaste se na odborná školení pod vedením Tomáše Tlučhoře na adrese: tluchor@gs1cz.org. www.gs1cz.org

Kdy se podle vás naplno prosadí elektromobilita?


GEFCO pracuje pro Opel

INZERCE

13

MEGAPACK SKLÁDACÍ SYSTÉMY Robustní víceúčelové řešení Jednoduchá manipulace Šetrný k životnímu prostředí

FOTO: GEFCO

Od 1. září 2019 rozšiřuje logistická společnost GEFCO portfolio klientů na českém trhu. Své služby nově poskytuje značce Opel. Pro klienta zajišťuje kompletní logistické toky stejně jako služby skladování, inspekce před doručením a následnou distribuci dealerům i korporátním klientům v rámci České republiky. V rámci smlouvy bude GEFCO pro Opel řídit toky hotových vozů z výrobních závodů do logistického centra GEFCO v Kolíně, kde vozy projdou prohlídkou při příjmu, následně budou uskladněny a po odvolávce tým expertů GEFCO provede kompletní kontrolu vozů před doručením (tzv. Pre Delivery Inspection) a zajistí distribuci aut kompletně připravených pro provoz do dealerské sítě Opel.

Aleksander Raczynski generální ředitel GEFCO Česká republika a Slovensko

2250 × 4 1 95 mm

Od malých po XXL

„Od 1. září 2019 rozšiřuje klientské portfolio o značku Opel také GEFCO Slovakia, které od roku 2017 tvoří s GEFCO Česká republika společný georegion. Rádi vidíme podobné synergie v rámci georegionu Česko-Slovensko.“

800 × 6 00 mm

Kam se ubírá logistika hotových vozů?

DC Adleru je soběstačné díky fotovoltaice a kogeneraci

FachPack Hala 7 / 7-140 24.–26.09.2019 Norimberk, Germany

Flexibilita se setkává s kvalitou. Ať již pro přepravu kamionem nebo kontejnerovou zásilku, ke skladování v blocích nebo ve výškových regálech, nebo jako sada Gitterboksu, skládací systémy MegaPack jsou ideálním řešením pro vaši logistiku skladování a přepravy.

FOTO: Stanislav D. Břeň

Společnost Adler Czech slavnostně spustila fotovoltaickou elektrárnu na střeše a vnějším plášti svého distribučního centra v Ostravě-Kunčičkách. Kombinace 947 fotovoltaických panelů na střeše a plášti objektu s velkokapacitní baterií a kogeneračními jednotkami zajistí téměř stoprocentní potřebu elektrické energie celého objektu. Spolu s tím zabezpečí také nabíjení vysokozdvižných vozíků a elektromobilu. „Celý projekt je naším nejvýznamnějším a těší nás jeho úspěšná realizace, ale je především jedním z mnoha, kterými naplňujeme cíle odpovědného podnikání společnosti,“ říká statutární ředitel firmy Adler Czech Radek Veselý.

Získejte více informací: www.soehner.de/en

Karel Havlíček ministr průmyslu a obchodu ČR „Ekologické energetické zdroje velmi vítáme a podporujeme. Jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí, tedy i společensky odpovědné vůči budoucím generacím. Jde tak o účelné využití evropských dotací, konkrétně u Adleru se jednalo o více než 10 milionů korun. Projekty jako, je hybridní fotovoltaický systém, rovněž přispívají k naplnění cílů České republiky, co se týče podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie. Jsou také ukázkou unikátního spojení špičkových technologií s moderním řídícím a monitorovacím systémem.“

Zvažujete nasazení fotovoltaiky na svém skladu?

Söhner Kunststoff technik GmbH Vratko Zima M +421 907 772 322 E v.zima@soehner-worldwide.com


Offline/Online news Krátce: Goodyear s 2000 servisními místy

Společnost Goodyear představila svou komplexní nabídku pro dopravce. Pod hlavičkou Goodyear Total Mobility spojuje řadu nákladních pneumatik značky, sadu datových řešení včetně monitorovacích služeb a služeb prediktivní analýzy a více než 2000 servisních míst v celé Evropě. „Po nových komplexních službách od té doby registrujeme poměrně značný zájem českých a slovenských dopravců; někteří z nich již jednotlivé služby nebo jejich individuální kombinace dokonce s úspěchem využívají,“ řekl Petr Abrahámek, commercial sales director pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Detaily o programu na webu www.goodyear.cz

DHL slaví padesátku Společnost DHL oslavila v září 50 let od založení třemi podnikateli v San Francisku. Od roku 1969 se firma rozrostla na skupinu s více než 380 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích a teritoriích, která pokrývá celé spektrum logistických služeb. Jedním z dlouhodobých programů firmy je dosáhnout v roce 2050 nulových emisí, program se nazývá Mission 2050. Další informace o výročí najdete na www.dhl.com

Firmy nedokážou sehnat lidi s potřebným profilem Jaroslava Rezlerová generální ředitelka ManpowerGroup

Podle nedávného průzkumu ManpowerGroup „Nedostatek lidí s potřebným profilem“ nemůže 36 % českých firem a 45 % firem globálně obsadit svá volná pracovní místa. Podle dalšího průzkumu z roku 2019, „Revoluce dovedností“, více zaměstnavatelů než kdy dřív předpokládá, že v důsledku automatizace zvýší nebo zachová počet zaměstnanců – jedná se o zvýšení z 83 % na 87 % globálně a v ČR z 90 % na 94 % za tři roky. Globálně ze 41 % firem, které budou v následujících dvou letech automatizovat některé činnosti, 24 % vytvoří nová pracovní místa. Firmy, které zavádějí automatizaci nejintenzivněji, vytvářejí nejvíce pracovních míst. Tato pracovní místa většinou požadují takovou kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, které jsou na trhu práce velmi těžko dostupné.

„Jsme uprostřed revoluce dovedností, kde nové technologie přeměňují výrobní průmysl a automatizace ovlivňuje větší potřebu pokročilých pozic. V době rekordního celosvětového nedostatku talentů už firmy nemohou být pouhými spotřebiteli práce. Je potřeba, aby co nejdříve začaly rozvíjet své zaměstnance – učit a rozvíjet takové dovednosti, které budou potřebovat k tomu, aby zůstali co nejdéle zaměstnatelní. Průlom v mobilním připojení, internet věcí, umělá inteligence, robotika, 3D tisk a pokročilé materiály – to vše v horizontu 5–10 let radikálně změní výrobu a výrobní systémy.“

Chystáte své zaměstnance na digitální budoucnost?

Dopravci se začali registrovat do nového mýtného systému Matej Okáli generální ředitel CzechToll

CzechToll dokončil individuální zkoušky mýtného systému. Během zkoušek, které trvaly šest týdnů, nebyl podle firmy pracovníky CzechToll ani Ředitelství silnic a dálnic ČR identifikován žádný nedostatek s funkčností, stabilitou ani bezpečností nového mýtného systému. Na základě výsledků individuálních zkoušek udělilo Ředitelství silnic a dálnic ČR společnosti CzechToll souhlas se zahájením dalšího části plnění smlouvy, takzvané komplexní zkoušky elektronického mýtného systému. Dopravci mají povinnost registrovat se do nového systému a vybavit vozidla palubní jednotkou nejpozději k datu spuštění, tedy k 1. prosinci 2019.

„Zatímco velké společnosti se dotazují na nové povinnosti a aktivně se na přechod na nový mýtný systém připravují, menší dopravci prozatím přípravu na splnění svých povinností neřeší.“

Jak hodnotíte přechod k novému provozovateli mýta?

INZERCE

16

Vychutnejte si večer plný inovací a zábavy! • Galavečer logistických inovací • Ocenění LOG-IN 2019 • Networkingový Logistický Business Mixer Večerem vás provede moderátorka Laďka Něrgešová.

21. LISTOPADU 2019

PRAHA, O2 UNIVERSUM

REGISTRUJTE SE NA WWW.LOG-IN.CZ


15

SanSwiss otevřel novou výrobní a logistickou halu Bernadeta Sýkorová finanční ředitelka SanSwiss

„Dokončení nového komplexu je významným krokem v plnění našeho dlouhodobého strategického záměru maximálně optimalizovat výrobu a skladování v rámci skupiny a tím dále zvyšovat kvalitu produktů i služeb pro zákazníky. Významnou roli v tom hraje také ideální geografická poloha jičínského závodu, která spolu s nově vybudovanými kapacitami dává předpoklad k budoucí centralizaci skladování i logistiky pro celou skupinu.“

Uvažujete o investicích do skladování?

FOTO: SanSwiss

Novou multifunkční halu s moderními prostory pro výrobu a skladování materiálu i hotového zboží vybudovala v Jičíně společnost SanSwiss, evropský dodavatel sanitární techniky. Od vzniku českého podniku v roce 1999 jde o koncepčně nejnáročnější a největší investiční projekt, který reaguje na růst zájmu o sprchové kouty, na jejichž výrobu se

SanSwiss dlouhodobě orientuje. Dokončený komplex napomůže optimalizovat výrobní a skladové procesy, zefektivní logistiku závodu a zvýší rychlost i pružnost dodávek pro odběratele v celé Evropě. Nová hala si vyžádala investici 200 milionů korun. Se stavbou výrobně-logistického objektu plně napojeného na dopravní a technickou infrastrukturu

začal SanSwiss Jičín, který je součástí evropské skupiny sanitární techniky SanSwiss spadající do světového holdingu RONAL, loni v červnu. Celková zastavěná plocha závodu se vybudováním nové haly navýšila z původních 9500 metrů čtverečních na více než 18 600 metrů čtverečních.

INZERCE

SKUPINA GEIS BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

GEIS POINT

Systém vnitrostátní a mezinárodní přepravy balíkových zásilek na firemní (B2B) i soukromé (B2C) adresy.

BALÍKOVÁ PŘEPRAVA

GEIS POINT

Celostátní síť výdejních míst pro zásilky z e-shopů (www.geispoint.cz).

PALETOVÁ PŘEPRAVA

Systém národní a mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek na firemní (B2B) a soukromé (B2C) adresy.

CELOVOZOVÁ PŘEPRAVA

Vnitrostátní a mezinárodní celovozové přepravy (FTL) a dokládky (LTL), speciální dopravní řešení.

OBALY

PALETOVÁ PŘEPRAVA

KONTRAKTNÍ LOGISTIKA

Logistické služby od jednoduchého skladování až po komplexní sofistikované projekty.

OBALY

Výroba a vývoj transportních, speciálních a prodejních obalů včetně pomocného balícího materiálu.

LETECKÁ A NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA

Přeprava kusových zásilek (LCL), kontejnerů (FCL), kombinovaná přeprava, letecký kurýr.

LETECKÁ A NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA

KONTRAKTNÍ LOGISTIKA CELOVOZOVÁ PŘEPRAVA

KOMPLEXNÍ PŘEPRAVNÍ A LOGISTICKÉ SLUŽBY www.geis-group.cz zákaznické centrum +420 951 277 777


Offline/Online news SL news každý týden zdarma CzechToll předal speciální vozidla pro mobilní kontrolu výběru mýtného; Geis otevřel ve Svitavách novou pobočku pro balíkovou přepravu; HSF System postaví v Ostravě vývojové centrum zaměřené na automatizaci

Chcete vědět více? Registrujte se: www.atozregistrace.cz INZERCE

Dva světy, jedna myšlenka.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

TO NEJLEPŠÍ Z OBOU SVĚTŮ – ÚSTŘEDNÍ MYŠLENKA BAOLI

K

Jedinečná, průlomová událost ve sféře vysokozdvižných vozíků. Poprvé se setkává pozornost věnovaná nákladům a maximální záruka spolehlivosti, jednoduchosti a efektivity v podobě nejpokročilejších technologií. To je Baoli: energie nové čínské společnosti a síla velké německé skupiny. www.baoli-emea.com

Aktuality a komentáře zpracoval:

Stanislav D. Břeň Anketu připravil:

David Čapek


17

Benzina se prosazuje na Slovensku FOTO: PKN ORLEN

Daniel Obajtek předseda představenstva PKN ORLEN

„Začínáme s několika čerpacími stanicemi, ale naší ambicí pro následující dva tři roky je stát se jedním z klíčových hráčů na trhu. Maloobchodní síť, kterou chceme na Slovensku vybudovat, bude dlouhodobého charakteru a bude představovat významný odrazový můstek pro expanzi skupiny ORLEN ve střední Evropě.“

Kde čerpáte pohonné hmoty?

V rámci dalšího rozšiřování své působnosti na slovenském trhu hodlá koncern ORLEN otevřít na Slovensku sedm nových čerpacích stanic. PKN ORLEN považuje Slovensko za nadějný maloobchodní trh, a proto zde hodlá pokračovat v investicích i v dlouhodobém horizontu. Po Polsku, České republice, Německu a Litvě je Slovensko pátou zemí, kde koncern ORLEN podniká své ma-

loobchodní aktivity. Od poloviny roku 2019 je na Slovensku v provozu první čerpací stanice nesoucí značku Benzina. Nové čerpací stanice budou v prostorách převzatých od jednoho soukromého provozovatele a budou renovované. Na Slovensku je aktuálně v provozu zhruba 900 čerpacích stanic, a téměř polovinu z nich provozují tři největší provozovatelé.

Krátce: ČEMAT je 25 let na trhu Společnost ČEMAT slaví čtvrtstoletí působení na českém trhu. Zkušenosti společnosti mělo a má možnost využívat široké portfolio zákazníků. S cílem zvýšit kvalitu vzdělanosti svých zaměstnanců i odborné veřejnosti otevřel ČEMAT v roce 2011 školicí centrum v Bohumíně-Skřečoni. Dalším milníkem v rozvoji společnosti byl rok 2015, kdy se centrála v Bohumíně rozrostla – vznikl nový areál, který je situován vedle dálnice D1 a polských hranic. Projekt původně zamýšlený jako rozšíření stávajících skladových prostor se během let rozrostl a vzniklo tak osm skladovacích hal o ploše až 6000 m2, venkovní skladovací plochy o rozsahu až 15 000 m2, administrativní budovy se zázemím i nové dílny. ČEMAT má sesterské firmy na Slovensku.

Více o výročí na www.cemat.cz

INZERCE

Přímé datové napojení na dopravce z vašeho systému. Napojení 1 dopravce zdarma při použití kódu: SL19

36 %

úspora času spojená s expedicí

Check

automatická validace dat

Track Status

automatické sledování pohybu zásilek


Offline/Online news Anketa: Jaký pohon automobilů bude podle vás v roce 2030 nejrozšířenější?

36 % 29 % 14 % 7% 14 %

Benzin a nafta.

Elektrická energie.

Vodík.

Zemní plyn, tj. CNG a LNG.

Jiný pohon.

Michael Oeljeklaus člen představenstva odpovědný za oblast výroby a logistiky ŠKODA AUTO

„Přípravy na elektromobilitu ve společnosti ŠKODA AUTO běží na plné obrátky. Už od loňského roku je v areálu našeho závodu v Mladé Boleslavi ve zkušebním provozu více než 300 dobíjecích bodů. Zkušenosti a poznatky, které tak získáme, nyní využijeme při další výstavbě dobíjecí infrastruktury i mimo areál závodu.“

Karel Havlíček ministr průmyslu a obchodu ČR

Výsledek ankety z portálu www.systemylogistiky.cz Který pohon bude jednou dominantní? Mnozí věří v masivní rozvoj elektromobility, jiní zase favorizují vozidla poháněná vodíkem. Další jsou příznivci vozů s plynovým pohonem, ať už jde o stlačený zemní plyn (CNG), případně zemní plyn zkapalněný (LNG), a fandí jim i do budoucna. Pak je pochopitelně mnoho těch, kteří očekávají, že vůdčí pozici si udrží konvenční paliva vyráběná z ropy, tedy benzin a nafta. Zatím se nezdá, že by se rýsovalo nějaké všeobecně uspokojivé a univerzálně platné řešení. Proměnných je dosud příliš mnoho. Jedno se ale jeví jako

„Chystá se aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility, která se má vládě předložit do konce letošního roku. Česká republika se zavázala ke snižování emisí v dopravě a jednou z možností je využívání vodíku. Ministerstvo dopravy vypsalo program na čerpací stanice na vodík, a to v rámci Operačního programu Doprava. Právě do vybudování infrastruktury stát bude s využitím zejména strukturálních fondů investovat.“

prakticky jisté. Vzhledem k množícím se závazkům států i firem ohledně snižování emisí budou v dopravě hrát významnou – a patrně stále významnější – roli environmentální aspekty. V anketě publikované na portálu systemylogistiky. cz favorizuje více než třetina respondentů benzin a naftu. Necelá třetina nejvíc věří elektrickému pohonu. Zhruba každý sedmý odpovídající označil jako budoucí nejrozšířenější pohon vodík a každý čtrnáctý respondent pak předpokládá, že to bude zemní plyn, tj. CNG a LNG.

Pište své komentáře na: m systemylogistiky@atozgroup.cz

HLASUJTE NA WWW.SYSTEMYLOGISTIKY.CZ V ANKETĚ TOHOTO MĚSÍCE: Očekáváte, že v nejbližších letech bude v logistice masivně využívána umělá inteligence?

Diskutujte s námi na: systemylogistiky

INZERCE

EXCELLENT HIGHWAY CONNECTIVITY A-CLASS FACILITIES WITH POSSIBILITY TO EXPAND

HRUŠOV

MIX-USE INDUSTRIAL PARK ONSITE PUBLIC TRANSPORT

TOTAL LETTABLE AREA – 140 000 sqm

OSTRAVA

PHASE I – 50 000 sqm in Q3 2020

CO NTAC T Laurent Jechoux Business Director laurent.jechoux@contera.cz, +420 724 852 820 www.contera.cz

systemylogistiky


gefco.cz


Logistika v síti Novinky z digitálna: Zahájení výroby hybridů v Kvasinách, drahé nebo levné odpočívky… Větší pozornost na „logistických“ sociálních sítích vzbudilo slavnostní zahájení výroby Škoda Superb iV v Kvasinách nebo třeba čerstvě otevřená dálniční odpočívka za téměř 36 milionů korun. Sledujte nás na Facebooku, LinkedInu a nechte si posílat pravidelný newsletter SL news.

Petra Sychrová, Dominik Jaroň, Marek Eimann, Jan Honza Šťástka, Mirek Nasel, Elena Pokorná, Martin Fus, Michal Tarnai, Jiří Petera, Radek Zámečník, Michal Vicek, Norbert Molnár, Marek Polák, David Sedlák, Jirka Maier, Miroslav Meleg, David Čapek

Výběr připravil Stanislav D. Břeň Jana Sovová Lada Berka

Zjistěte víc: V příspěvku na FB SL z 09/09 link: fb.com/systemylogistiky

František Storch

Panna Vorlová

„Jako na západě.“

Panna Vorlová

Jinak ono je to skoro takové PPP, jenže už nevím, kolik ta služba vlastně stojí. Ve smlouvě mezi ŘSD a zhotovitelem je to začerněné.

V příspěvku na FB SL z 18/09

Cena 35,5 milionu. Je to moc, nebo málo?

link: fb.com/systemylogistiky

INZERCE

Přijďte ochutnat nejlepší případové 16

studie, které jinde neuslyšíte! Vyslechněte si zástupce společností Plzeňský Prazdroj, Kiekert, Aktin, GRiT, EYELEVEL a Prologis.

21. LISTOPADU 2019

PRAHA, O2 UNIVERSUM

REGISTRUJTE SE NA WWW.LOG-IN.CZ


21

systemylogistiky@atoz.cz

INSPIRUJTE, INFORMUJTE, DEBATUJTE!

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE

Full speed ahead! FullFull speed ahead! speed ahead! Full speed ahead!

Innovative STILL Li-ion fleet. Ready for action. Innovative STILL Li-ion fleet. Innovative STILL Li-ion fleet. Ready for action. Innovative STILL Li-ion fleet. Ready for action.

Téma ohleduplnosti k životnímu prostředí hraje stále větší roli. Razantně se zvyšuje dynamika trendů, jako je budování obnovitelných zdrojů energie a elektromobility, a zároveň platí stále přísnější emisní normy pro vozidla se spalovacím motorem. Společnost STILL je připravená Téma ohleduplnosti k životnímu prostředí hraje stále větší roli. Razantně se zvyšuje dynamika Vám nabídnout kompletní Li-Ion flotilu od paletových vozíků, přes vychystávače, tahače až po trendů, jako je budováníTéma obnovitelných zdrojů energie a prostředí elektromobility, a zároveň platíRazantně stále ohleduplnosti k životnímu hraje stále větší roli. se zvy vysokozdvižné vozíky. www.still.cz/li-ion přísnější emisní normy pro vozidla se spalovacím motorem. Společnost STILL je připravená trendů, jako je budování obnovitelných zdrojů energie a elektromobility, a zárov Vám nabídnout kompletní Li-Ion flemisní otilu odnormy paletových vozíků, vychystávače, tahače až po STILL je přísnější pro roli. vozidla sepřes spalovacím motorem. Společnost STILL ČR spol. s r.o.Téma ohleduplnosti k životnímu prostředí hraje stále větší Razantně se zvyšuje dynamika Telefon: +420 274 001 411 vysokozdvižné vozíky. www.still.cz/li-ion Vám nabídnout kompletní Li-Ion flotilu od paletových vozíků, přes vychystávače info@still.cz trendů, jako je budování obnovitelných zdrojů energie a elektromobility, a zároveň platí stále vysokozdvižné vozíky. www.still.cz/li-ion www.still.cz/li-ion first in intralogistics

Ready for action.

Aktuality z logistiky každý týden do vaší pošty: Newsletter SL news je zdarma. link: atozregistrace.cz

přísnější emisní normy pro vozidla se spalovacím motorem. Společnost STILL je připravená ČR spol. s r.o. Li-Ion flotilu od paletových vozíků, přes vychystávače, tahače až po Vám nabídnoutSTILLkompletní Telefon: +420 274 001 411 www.still.cz/li-ion first in intralogistics Anzeige - Li-Ion_2018_A4_DE-ENG-RU.indd 1 vysokozdvižnéinfo@still.cz vozíky. www.still.cz/li-ion STILL ČR spol. s r.o.

Telefon: +420 274 001 411 info@still.cz

Anzeige - Li-Ion_2018_A4_DE-ENG-RU.indd 1 STILL ČR spol. s r.o.

Telefon: +420 274 001 411 info@still.cz www.still.cz/li-ion

29.08.2019 16:16:0

first in intralogistics

www.still.cz/li-ion

29.08.2019 16:16:08

Anzeige - Li-Ion_2018_A4_DE-ENG-RU.indd 1

first in intralogistics


Interview

Necháváme

balit přes půl miliardy tablet ročně O LOGISTICE VE FARMACII S PETREM ZÁVODNÝM Cestou po moři se tablety tísní v bulku – sudech a kontejnerech, do lékáren je pak již zabalené rozvážejí desítky kamionů a stovky dodávek. „Ze zámoří do Česka nechceme převážet vzduch,“ říká Petr Závodný, head of business operations ze společnosti Dr. Max Pharma, která kromě léků zásobuje dalšími farmaceutickými výrobky několik evropských zemí.

Interview připravil Stanislav D. Břeň FOTO: Petr Neckař

Kolik lékáren pod hlavičkou Dr. Max na mezinárodním trhu obsluhujete? Doplňujeme přes 2000 lékáren v těchto zemích – v České republice, na Slovensku, v Polsku, Srbsku, Itálii a Rumunsku. Obchodní místa jsou ale různě strukturovaná. Například v Rumunsku, kde proběhla nedávná akvizice, ještě fungují pod jinými značkami.

Dr. Max Pharma přímo nezásobuje lékárny. Co máte konkrétně na starosti?

Nakupujete suroviny do výroby? Pro některé výrobky vlastní značky, jichž je téměř tisíc, nakupujeme aktivní látky. Zpracování tablet zajišťují farmaceutické firmy, my následně produkujeme primární balení. Část výrobků a tablet kupujeme připravených na klíč.

Pod privátní značkou dodáváte pouze léky? Produkty vlastní značky jsou skoro ve všech kategoriích nabídky lékárny. Nejvíce potravinové doplňky, dále léky, zdravotnické potřeby, kosmetiku, výrobky pro zubní hygienu, potraviny a spotřební zboží. Většina sortimentu pochází od světových výrobců, pouze pro pár výrobků využíváme malé lokální firmy.

„Nejkratší lead time z továrny je dva měsíce.“

Patříme k výrobě a řešíme dodavatelský řetězec, produktové portfolio, jednotlivé výrobky, primární skladování a distribuci do jednotlivých zemí. O lokální distribuci se starají země samy, v Česku se koncovým dodávkám do lékáren věnuje sesterská společnost ViaPharma. Dále hlídáme notifikace a registrace léků, design a koncepci privátní značky. Moje úloha spočívá v plánování výroby a nákupu, managementu výrob, řízení skladování, distribuce a procesní kvality.

Kolik výrob pod vás spadá? Po celém světě máme přes stovku dodavatelů a tři velké výroby pro balení do blistrů. Přes padesát procent z nich sídlí v Evropské unii.

Proč je výhodný princip vlastní značky? Kvalitní výrobky vlastní značky pomáhají budovat značku Dr. Max a samozřejmě marži, která jinak zůstává u značkového výrobce, si ponecháváme v organizační struktuře. Vlastní značka je v našem oboru stejně důležitá jako privátní značky pro retailery.


23

Hranaté láhve v regálu si lidé všimnou, ale asi ji nekoupí. Rozhovor s Martinem Fouskem (BOHEMIA SEKT) na www.svetbaleni.cz..

Jak je stanoven plán zásobování? Jednotlivé země nastavují plán s určitými parametry úrovně zásob, na který reagujeme.

V jakém časovém horizontu tedy doplňujete např. vysokoobrátkovou produkci? Nejkratší lead time představuje dva měsíce. Běžně se pohybujeme v mezích čtyř až šesti měsíců, což je cesta od primární tablety vyrobené například v Kanadě až po finální zabalení v ČR. Zámořské dodávky přijíždějí teplotně kontrolovanými kontejnery v sudech nebo lepenkových krabicích.

Kolik kontejnerů měsíčně dovážíte? Do sudu se vejde sto tisíc tablet, tudíž dovážíme jednotky kontejnerů. Zabalené léky ale následně převážejí desítky kamionů.

Jak je zboží zabezpečeno? Standardně podle distribučních pravidel GDP (Good Distribution Practice). Kontejnery i přepravní balení jsou zaplombované. Pokud je plomba porušená,

nesmí se zboží použít. Při zabezpečení sortimentu neděláme veliké rozdíly mezi léky a potravinovými doplňky. Procesy jsou nastaveny stejně a na všechno dodržujeme zpřísněný režim přepravy.

Využíváte pro kontrolu nakládky externí službu typu SGS? Ne. Až při vstupní kontrole zjišťujeme, zda bylo zboží vhodně zabaleno, jestli byly dodrženy teplotní režimy a zboží není poškozené. Na všechny přepravy vlastníme globální pojistku.

Jaké jsou většinové podmínky podle Incoterms? U námořních přeprav FOB, u evropských dodavatelů převážně exWorks.

Z Asie cestuje zboží po moři. Zvažovali jste železniční přepravu? O této možnosti víme, ale vůbec se nám nevyplatí. Časová úspora je velmi krátká, a navíc nakupujeme kvartálně poměrně malá množství.

Co se děje po přepravě zboží do České republiky? Hotový výrobek míří do centrálního skladu v Jažlovicích. Tablety a aktivní látky jsou předány výrob-

Petr Závodný v číslech

2015

Stává se head of business operations v Dr. Max Pharma.

2004

Pro firmu Maxxium pracuje jako supply chain manager pro evropské trhy.

2009

Pouští se na volnou nohu a poskytuje logistické konzultace mimo jiné i pro společnost Fabrique, kde se stará o dodavatelsko-odběratelský řetězec pro region EMEA

1994

Ve společnosti Diageo zastává posty v supply chainu a ředitele IT pro střední Evropu.

ci, který je zabalí. Balíme přes půl miliardy tablet ročně.

Kdo nese zodpovědnost za zboží během balení? Zboží zůstává v našem vlastnictví. Dodavatel provádí vstupní testy, ale jde o náš majetek. Nikomu jej nepřeprodáváme, platíme pouze za službu.

Proč řešíte balení externí službou? Někteří dodavatelé nejsou schopni produkty zabalit, a především nechceme přepravovat

vzduch. Přepravou hotových balení bychom ztratili flexibilitu, protože jeden bulk může být použit i do pěti typů výrobků – podle počtu tablet v balení a jazykové varianty. Šetříme tak náklady na dopravu.

Jak jsou nastaveny skladové procesy? Jsou nastaveny pro různé skupiny produktů rozdílně. V případě léků s GDP musíme každou šarži finálního výrobku tzv. propouštět na trh. Všechny se vzorkují a fotí, teprve poté je uvolňujeme do distribuce. U nelicencovaného zboží – potravinových doplňků a zdravotnického sortimentu –

INZERCE


Interview: PETR ZÁVODNÝ

kontrolujeme každou šarži bulku a propouštíme vždy první výrobu finálního výrobku. Další výrobní šarže finálního výrobku ze stejného bulku již analyzujeme jen náhodně.

Kolik šarží obsahuje jedna vlna výroby? Počty se liší od 5000 do 20 000 hotových balení, což představuje 300 000 až 1‚5 milionu tablet.

Pět logistických receptů Petra Závodného Hotová balení léků nepřepravujeme, ztratili bychom flexibilitu.

Můžete popsat postup při příjmu do skladu? Probíhá kompletní vstupní kontrola, kontrolujeme šarže a exspirace proti dokumentaci. Zboží přichází ve skupinových baleních na paletách. Poté zaskladňujeme a dáváme příkaz pro distribuci do jednotlivých zemí. Distribuujeme opět skupinová balení, tedy celopalety a celé krabice, pouze výjimečně otevřenou krabici.

Řídíme se pravidly Good Distribution Practice.

Při příjmu a distribuci operujeme většinou se skupinovými baleními.

Striktně dodržujeme FEFO.

Co následuje po vyskladnění?

Usilujeme o standardizaci balení.

V Česku převezme objednávku ViaPharma. resp. jiní partneři na Slovensku, v Polsku a Rumunsku.

Další fotografie skladů najdete na

fb.com/systemylogistiky

V Rumunsku je k dispozici vlastní sklad sesterské společnosti.

Probíhá tok informací mezi vámi a všemi partnery jednotnou formou? Není nastaven společný standard pro všechny země. Firmy jsou přidávány v různém čase a korporátní struktura se neustále vyvíjí, proto nemáme jednotné datové rozhraní pro komunikaci.

Jakým systémem je řízen centrální sklad? Je řízen třetí stranou, která používá vlastní WMS. Striktně dodržujeme FEFO. Využíváme mechanismy, aby na skladě nezůstávaly otevřené krabice. Vždy vyskladňujeme celé přepravní balení, a pokud třetí strana najde neúplné, systém požadavek výdeje upravuje a zaokrouhluje. Eliminujeme tak zbytky starších šarží.

„KPI jsou nastaveny především interně.“

V dalších zemích skladujete v multiuser skladech. Nepředstavuje to konkurenční ohrožení? Spíše naopak. Pokud nabízejí kvalitní procesy konkurenci, můžeme je lehce využít také my, což je výhodné pro všechny. A žádné know-how, informace o cenách nebo objemu nelze snadno zjistit.

Přichází v úvahu jeden evropský partner pro velkou logistiku? O zastřešení jednou firmou neuvažujeme. Zatím zůstáváme u spolupráce s ViaPharmou a jinými renomovanými partnery a ponecháváme si vyšší kontrolu logistického toku. Farmacie je v tomto ohledu specifická, největší distributoři se pohybují na bázi překupníků. Neplatí se za skladné, ale z marže.

Máte v každém okamžiku přehled o zásobě? Máme stoprocentně zrcadlený systém. Přijímáme ve stejném okamžiku jako třetí strana. V našem systému vidíme aktuální stav distribučního skladu včetně šarží.

Jaký je model pro zásobování distributorů? V jednotlivých zemích kromě České republiky řídíme úroveň skladu my jako dodavatel. Jsou nastaveny parametry výpočtu optimální výše zásob. Data zjišťujeme z distribučních skladů a podle kalkulace vypočteme optimální zásobu. Každý týden porovnáváme skutečný stav oproti požadovanému a zásoby se zaokrouhlením na celé krabice a pa-

100 000 2000 6

balení a více výrobků vlastní značky denně (přes 35 mil. ročně) se prodá na evropských trzích v lékárnách Dr. Max

palet se měsíčně „otočí“ v centrálním skladu Dr. Max Pharma

lidí zaměstnává oddělení logistiky společnosti Dr. Max Pharma v ČR

lety doplňujeme. V Česku posílá distributor objednávky sám a my předáváme pokyn k vyskladnění. Funguje elektronický přenos pro posílání informací k zavážkám a jsou určeny pravidelné závozové dny a objednávková okna. Každý týden zavážíme Česko, Slovensko a Polsko, nově zatím nepravidelně Srbsko a Rumunsko.

Vše organizujete z centrálního skladu, nebo využíváte crossdocky? Crossdocky nezajišťujeme. Slovensko a Polsko obsluhujeme z 95 procent. Rumunsko staví na silné základně lokálních výrobců. Pokud je výrobek velkoobjemový a vyrábí se v dané zemi, přepravujeme v dané zemi napřímo od výrobce k distributorovi.


25

Dostáváte zpětnou vazbu od lékáren prostřednictvím ViaPharmy? Víceméně okamžitě. O nedodávkách, kvalitě dodávek, balení a exspiraci diskutujeme na denní bázi. Oddělení kvality eviduje veškeré chyby, poškozená a nevyhovující balení. Stížnosti vyhodnocujeme a provádíme nápravná opatření. Řešili jsme balení, které udrželo váhu na originální paletě, ale už ne na mixované. Vyměnili jsme bílou lepenku za silnější hnědou, čímž jsme současně ušetřili.

systemylogistiky@atoz.cz Ptejte se Petra Závodného

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE

Jaké jsou požadavky ViaPharmy na zbytkovou exspiraci? Neměli bychom posílat nic, co má dobu exspirace kratší než jeden rok. Standardní exspirace trvá dva až tři roky.

Jak hodnotíte nabídku logistických či datových služeb? Velká část firem se přizpůsobuje podle našich požadavků. Těch proaktivních, které nabídnou balík informací, jež bychom mohli standardně využívat, je velmi málo. Situace se zlepšuje, ale otevřenost systémů je nízká. Zlepšování kvality směřuje dovnitř, tok informací ven stále není prioritou.

Disponujete databází master dat? Existuje obrovská databáze master dat a díky účasti ve skupině máme poměrně dobrý přístup k informacím. Musíme se ale spoléhat, že je třetí strana předává v pořádku. Nemáme možnost ověření, protože oficiální inventura probíhá jednou za rok. Průběžné provádějí partneři interně.

Jaké informace předáváte partnerům vy? Dostávají prognózy paletových míst a skladových operací. Disponují seznamy výrobků, konkrétními počty ale ne.

Proč neposkytujete konkrétní data? Především je potřeba znát přesné informace. Pokud informaci předáme, může ji partner považovat za jasně danou. Míra nejistoty je pak ohromná. Informace o příjezdu ani nejsme schopni dávat, hodinová okna vykládek neurčujeme. Pohybujeme se v denních závozech, a přesto se kvůli dopravním rizikům nedaří vždy dojet na čas. Zároveň máme zájem, aby auta s chlazením nestála a mohla být využita i za cenu méně komfortní situace pro partnera. Abychom zůstali ekonomičtí a dodrželi teplotní režimy, musí být proces daleko rychlejší, než je třeba v automotive. Mluvíme ale o malém počtu vozů, denně odjíždí maximálně pět kamionů.

Zefektivnili jsme skladování ve společnosti CS CABOT Naše řešení Spádový regál (PDS) na palety 7 kanálů vedle sebe 4 výškové úrovně 22 palet za sebou Regál je instalován v režimu FIFO Kapacita 616 paletových míst na ploše pouhých 312 m2 Návratnost investice do dvou let Ukončení nájmu externích skladů

Jsou pro skladování a dopravu nastaveny KPI? KPI jsou stanoveny především interně. Máme pouze centrální sklad, z něhož odcházejí celé krabice jednou týdně, takže se jedná o velmi jednoduchou logistiku. Řešíme chybovost, poškození zboží a odpisy. Dostáváme málo objednávek a především pro velké objemy, tudíž jsou kvůli možné chybě určeny KPI pro jednotlivé objednávky. Ostatní sklady a smluvní nastavení řeší jednotlivé organizace. Pokračování rozhovoru na www.systemylogistiky.cz

Pro efektivní využití vašeho skladu nám napište na info@bito.cz

www.bito.cz

+420 733 643 229


Hlavní téma V loňském roce se obrat evropské e-commerce posunul za magickou hranici 500 miliard eur, konkrétně činil 547 miliard eur. Letos se podle Ecommerce Europe očekává další navýšení k 620 miliardám eur. Podle Asociace pro elektronickou komerci byl loňský obrat na české e-commerce scéně 135 miliard korun. A také u nás se letos očekává další nárůst.

RŮST E-COMMERCE SE NEOBEJDE BEZ INOVACÍ V DOPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ „Robot jako software“

Čím dál častěji je u našich klientů zmiňována robotizace. Přitom se nebavíme pouze o robotech tak, jak je známe, ale především o službách a softwaru. V tom vidíme do budoucna velký trend. MARTIN ŠAUER jednatel Balíkobot

FOTO: BITO Skladovací technika

E

Elektronický obchod zažívá dramatický rozvoj a společnosti v něm uplatňují různé strategie. „Na trhu je mnoho firem orientovaných vyloženě na e-byznys, zakládaných se záměrem online přístupu ke spotřebiteli. Tyto společnosti čelí velké konkurenci a nejistotě a mají tendenci externalizovat své logistické služby, dokud nedosáhnou zralosti. Poté internalizují, aby měly plnou kontrolu nad dodávkami a zákaznickou zkušeností,“ domnívá se Romain Guillaud, business development manager společnosti FM Logistic. Podle něj firmy v oblasti FMCG a retailu hledají nejvhodnější řešení multikanálové distribuce s různým stupněm elektronického obchodování. Jako nejaktivnější se v tomto směru jeví společnosti zaměřené na nábytek či hobby markety, které investují do e-commerce s cílem dosáhnout významného podílu na trhu. „Specificky se v České republice daří tzv. m-commerce. Co se nakupování

Článek připravil Stanislav D. Břeň

přes mobilní telefon týče, vedou Češi celoevropské statistiky s 54 % všech online objednávek realizovaných právě tímto způsobem,“ podotýká Jaroslav Kaizr, ředitel oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí společnosti Savills pro ČR a SR.

TRVÁ NEDOSTATEK SKLADŮ I TLAK NA AUTOMATIZACI O významu e-commerce pro českou logistiku a development vypovídá skutečnost, že v posledním půlroce si firmy z této oblasti pronajaly přibližně 70 000 m2 nových áčkových průmyslových ploch. „V roce 2018 podle většiny statistik přesáhl počet e-shopů v České republice 43 000. Z toho důvodu je stále důležitějším trendem rychlost a tvorba


27 „Nové technologie a optimalizace služeb“

automatizovaných multiuser skladů nebo výstavba distribučních center, kde je zboží přijato od výrobce, následně přebaleno a obratem odesláno zákazníkovi,“ říká Martin Hynčica, key account manager společnosti BITO skladovací technika CZ. Provozovatelům e-shopů jde stále o důkladný výběr lokality a flexibilitu skladových ploch. „Lokalita byla, je a vždy bude hlavním kritériem jak u developera, tak u pronajímatele. Prioritou e-shopů je rychlost v doručování zboží klientovi. Dalším kritériem je umístění kamenné prodejny v centru města. Tyto požadavky budou motivovat developery, aby nabízeli specifické skladové prostory přímo ve městech nebo například v rámci retailových parků,“ vysvětluje Laurent Jechoux, business director společnosti CONTERA Management. Protitlak vytváří mínění části společnosti, která projevuje nechuť vůči výstavbě nových skladů. „Navzdory tomu, že Česká republika nabízí strategicky výhodnou lokaci a stále zde jsou i kapacity pro další výstavbu, nečekáme výrazný nárůst poptávky ze strany zahraničních e-commerce společností po prostorech u nás. V Česku bylo v poslední době zničeno hned několik větších investic do skladových prostorů a zahraniční spo-

Vývoj e-commerce bude spojen s novými technologiemi a optimalizací služeb. To znamená další digitalizaci a automatizaci skladových a logistických procesů, kdy efektivita umožní zrychlování a optimalizaci zpracování zboží. LAURENT JECHOUX business director CONTERA Management

lečnosti mají obavu, že zde nebudou schopny svůj sklad postavit,“ upozorňuje Jaroslav Kaizr. I když trvá zájem e-shopů být se svým skladem co nejblíže spotřebitelům, podle některých zkušeností se zvyšuje zájem o sklady mimo městský intravilán. „Některé firmy, se kterými spolupracujeme, jsou ochotny odejít i dál od distribučních center na okraji měst. Děje se to nejen kvůli nedostatku prostor, ale také kvůli tomu, že to pro ně není díky automatizaci tak zásadní,“ poznamenává Lukáš Svobodník, senior associate Industrial společnosti Colliers Internati-

„PROVOZOVATELŮM E-SHOPŮ JDE O LOKALITU A FLEXIBILITU SKLADOVÝCH PLOCH.“

onal. Vedoucí průmyslového oddělení Colliers Industrial Harry Bannatyne současně dodává, že mnohé lokality, které by mohly být využity pro (city) logistiku e-commerce, se přesouvají do kategorie rezidenčního bydlení nebo kancelářských komplexů. Ve skladech pro klienty ze sféry e-commerce se stále častěji objevují galerie nebo mezaniny, které umožňují znásobení podlahové plochy ke skladování v policích nebo k pickování zboží. „Vidíme to zejména u dražších prostor, kde firmy zvažují takové instalace, díky nimž dochází k lepší využitelnosti pronajaté plochy. Mezanin je pro firmy, které distribuují menší produkty, často výhodným řešením,“ uvádí Silvie Marešová, senior associate Industrial společnosti Colliers International. Podle Lukáše Svobodníka roste míra automatizace, která umožňuje odbavit větší množství zboží, zrychlit procesy, zvýšit efektivitu a vypořádat se s potřebou pracovní síly, které se momentálně nedostává. Rostoucí míru automatizace potvrzuje i provozní ředitel PPL David Voznička: „Automatizaci potřebujeme kvůli časovým úsporám. Na jedné straně totiž máme rostoucí objemy a na druhé straně stále stejný čas potřebný k manipulaci a doručení. Snažíme se inovovat a automatizovat nejen to, co se týká technologie manipulace, ale také všech ostatních procesů.“ Podle Jaroslava Kaizra podobu skladů INZERCE


Hlavní téma

„Větší část příjmů z e-commerce“ Historická specializace naší společnosti na přepravu pro B2B segment tvoří stabilní základ našich výkonů. Poptávka po přepravě se nicméně v posledním desetiletí generuje především v oblasti e-commerce, jež zažívá kontinuální dvouciferný růst trhu. Pro PPL nyní představuje větší část příjmů, aktuálně přes 60 %.

pro e-commerce stále častěji určují právě požadavky na implementaci automatizačních řešení. A dodává: „Z hlediska specifikací hal vývoj dále formují balíková centra (cross-docking) a přibývá konceptů s malými obchodními jednotkami (SBU).“

POŽADAVKY NA DOPRAVU ROSTOU Oblasti dopravy se nedávno věnovala analýza společnosti DHL. Z průzkumu mezi firmami vyplývají zajímavé poznatky, například: Na firmy mají vliv zejména mimořádně vysoká očekávání odběratelů na služby spojené s e-commerce. Zákazníci očekávají dodání zboží již v den objednání nebo následující den, variabilní možnosti doručení, možnost přesného sledování pohybu zboží, flexibilní pravidla pro vrácení zboží, nejlépe zdarma, a nepřetržitou přítomnost zboží na skladě. Průzkum DHL nazvaný „Evoluce dopravy v logistice: Cesta, která nás čeká“ naznačil, že vliv e-commerce na trhy obecně a zejména na pozemní dopravu se v jednotlivých regionech liší. „Například respondenti z USA, když porovnávali vývoj vlivu internetového obchodu v obdobích příštího jednoho roku až dvou let a tří až pěti let, uvedli, že tento vliv se podle jejich očekávání mírně sníží z 63 % na 60 %. Naopak v Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii a Tichomoří a Latinské Americe se očekává zvýšení vlivu z 65 % na 69 %,“ uvedl Paul Stone, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain Nordics a vedoucí divize dopravy pro oblast MLEMEA. „Podíl e-commerce na celkovém maloobchodním prodeji v ČR dosahuje 10‚2 %. To se pozitivně projevuje i u přepravních firem,“ komentuje dění v přepravě zásilek od českých e-shopů Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel společnosti GEBRÜDER WEISS, a doplňuje: „I tato oblast pochopitelně souvisí s obecným vývojem ekonomiky a ochotou domácností utrácet. Druhá polovina roku je s ohledem na vánoční sezonu obvykle silnější než pololetí první, a v přepravě zásilek koncovým zákazníkům tak předpokládáme nadále pozitivní vývoj.“

POSLEDNÍ MÍLE VE STŘEDU ZÁJMU Trendem, který se bezprostředně dotýká i tuzemského trhu, je posun dodavatelských řetězců v rámci e-commerce blíže ke koncovým zákazníkům. „Očekáváme růst poptávky po prostorech

PETR HORÁK managing director PPL a CZ & DHL Parcel Slovensko

v segmentu last mile, tedy přímo v intravilánech zejména krajských měst, kde je největší kupní síla. S tím souvisí i otázka využití brownfieldů. Potenciálně vhodné prostory tuzemská města mají, byť s menšími plochami – ale administrativa a ekonomika spojená s revitalizací je komplikovaná,“ říká Jaroslav Kaizr. Mnoho ohlášených nebo realizovaných logistických projektů se dotýká právě zmíněné problematiky poslední míle. „Nejvýznamnější trend vidíme v neustálém zvyšování nároků na rychlost dodání zásilky. Nejen z pohledu rychlosti odeslání ze strany expedienta, ale i zvýšeného tlaku na rychlost doručení ze strany dopravních společností,“ říká jednatel Balíkobotu Martin Šauer. Jeho služba využívá například funkci Track Status, díky které lze v systému odesílatele (ERP, WMS, e-shopové rozhraní) sledovat zásilky v reálném čase přímo na úrovni dokladů jako faktury, výdejky nebo objednávky. „Díky podobným možnostem lze pozitivně ovlivňovat i zpětnou logistiku. Expedient ví, které zásilky jsou doručeny/nedoručeny na první pokus, případně pozná, kdy byla zásilka připravena na výdejním místě nebo kdy si ji fyzicky z výdejního místa nakupující převzal. Tyto informace expedientům pomáhají ke zvýšení doručitelnosti zásilek, tedy omezování zpětné logistiky,“ vysvětluje Martin Šauer.

o velká obchodní centra, a firmy tak hledají způsoby, jak své výrobky vrátit do center měst, většinou prostřednictvím malých obchodů a showroomů. FM Logistic pro zásobování těchto míst využívá koncept Citylogin založený na kombinaci ekologických dopravních prostředků a tzv. proximity distribučních center umístěných za hranicemi center velkých měst. Význam poslední míle potvrzuje i Libor Hudeček, last mile chief officer v Mall Group: „Rozvíjíme kapacity ve všech distribučních kanálech, což znamená spolupráci s dopravci, vlastní dopravu pod značkou Mall Comfort, automatizované Mall Boxy a prodejny včetně výdejních míst Uloženky. Vedle toho pracujeme na zlepšení transakční komunikace směrem k zákazníkovi.“ CEO Mall Group Oldřich Bajer dodává, že spolehlivé a pohodlné doručení nákupu je jedním z hlavních důvodů, proč zákazníci nakupují stále více přes internet. Součástí doručení na poslední míli mohou být také nejrůznější druhy výdejen, které v posledních letech zaznamenávají boom. Například skupina Geis, která obsluhuje zákazníky jako dm drogerie, Tchibo, babymarkt nebo OKAY, registruje meziroční růst objemů vyzvednutých B2C zásilek o více než 30 procent. Poslední míli pochopitelně řeší i další balíkoví dopravci. „V loňském roce jsme se soustředili na poslední míli, kde jsme kompletně vyměnili hardware i software, který výrazně urychlil práci řidičů,“ informuje David Voznička a dodává: „V letošním roce využíváme potenciál nové technologie a automatizujeme způsob odbavení řidičů.“ V následujících měsících PPL ještě čekají investice do dopravníkových a třídicích technologií především na centrálním překladišti, ale také na některých regionálních depech. „Jedná se například o výměnu statických laserových skenerů za kamerové systémy, které umožní větší přesnost sledování zásilek v provozu, včetně vyšší variability při snímání různých typů čárových kódů,“ doplňuje David Voznička.

„PODOBU SKLADŮ PRO E-COMMERCE URČUJÍ POŽADAVKY NA IMPLEMENTACI AUTOMATIZACE.“

Narůstající zájem e-shopů o inovativní řešení pro poslední míli vidí také Romain Guillaud: „Zdá se, že spotřebitelským trendem je snižující se zájem

DŮRAZ NA EKOLOGII I DATA Důležitým faktorem pro úspěch e-shopů je také balení. Nejde pouze o nákladovou položku, ochranu zboží nebo marketingové využití. „Koncový zákazník je čím dál citlivější na ekologii a recyklaci. Pro logistickou firmu je klíčové umět zabalit širokou škálu produktů do krabic, které jsou pevné, správ-

INZERCE

16

Vychutnejte si šest inovací, které hýbou logistickým světem! Exkluzivně na fóru LOG-IN

21. LISTOPADU 2019

PRAHA, O2 UNIVERSUM

REGISTRUJTE SE NA WWW.LOG-IN.CZ


29

ně dimenzované a recyklovatelné,“ domnívá se Romain Guillaud. Podobný vývoj sleduje také David Peterka, obchodní ředitel pro oblast developmentu kontraktní logistiky společnosti Geis: „Trend, který se projevuje v oblasti skladování, je průběžné zvyšování důrazu na ekologii a také certifikaci provozů.“ Rovněž zdůrazňuje zdokonalování toku a množství informací mezi skladem a zákazníkem: „Průběžný tlak na rozšiřování informačních služeb je patrný jak směrem k zákazníkům, tak koncovým příjemcům.“ Prakticky každý, kdo má (a často i nemá) s e-commerce nějakou zkušenost, přisuzuje této oblasti světlou budoucnost. Zásadní premisou celé oblasti e-commerce je, že každý, kdo má možnost jakéhokoliv online připojení, může nakupovat kdykoliv a odkudkoliv. „To je velkou výhodou pro téměř neomezené možnosti prodejních a marketingových aktivit. Tyto dvě věci jsou také důvodem, proč se e-commerce rychle rozvíjí,“ říká David Peterka. Dynamika vývoje se často odvíjí od marketingu, řízení značky, IT nebo obchodu, dohromady pak mohou poměrně jednoduše ovlivňovat nákupní chování spotřebitelů u obrazovek. „Bohužel mnohdy je v této kombinaci opomíjen reálný náhled na možnosti logistického řetězce od nákupu a dodání zboží do skladu přes skladování a skladové manipulace, obalový materiál a dopravu, respektive distribuci ke koncovým zákazníkům,“ upozorňuje David Peterka a dodává: „Proto dochází k tomu, že proveditelnost ze strany logistických operátorů se od přání a plánů jejich zákazníků z oblasti e-commerce liší nebo je nad možností udržitelných logistických nákladů.“ Až budou po letošních Vánocích zveřejněny čerstvé statistiky prodeje přes e-shopy, s velkou pravděpodobností zaznamenáme opět růst v počtu i hodnotě realizovaných objednávek. A vše nasvědčuje tomu, že prodejní statistiky s pozitivním přírůstkem budou vždy po Vánocích přicházet ještě v několika příštích letech.

„Více obchodů online“

E-commerce roste rychleji než retail, z čehož vyplývá, že více obchodů se uskutečňuje online. I proto nadále předpokládáme pokračující silnou poptávku po průmyslových e-commerce plochách. Městská logistika se velmi dynamicky vyvíjí. Kromě dopravovaných zásilek stále více firem nabízí službu same-day delivery. Podle nedávné studie McKinsey má trh se zásilkami, které mají doručení v týž den, do roku 2025 vzrůst až dvacetkrát. I na základě takového vývoje je předpoklad, že e-commerce a další poptávka po skladech dál poroste. SILVIE MAREŠOVÁ senior associate Industrial Colliers Industrial

Využíváte také sběrné linky? Jaké jsou vaše zkušenosti?

systemylogistiky@atoz.cz systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE


Skladování

VERTIKÁLNÍ VÝTAHOVÉ SYSTÉMY ZNÁSOBUJÍ SKLADOVOU PLOCHU

V

Článek připravil Petr Neckař

Výtahové systémy pro vertikální pohyb výrazně zvyšují efektivitu skladování. Tu zvyšují např. také miniload systémy. Výhodou vertikálních skladových věží, na které se v článku zaměříme především, je jednoznačně úspora skladové plochy. Nestačí však jen nakoupit stroje, je potřeba myslet i na jejich napojení na nadřazený systém.

Vertikální výtahové zakladače zaskladňují police nad sebou. „Police přiváží k obsluze výtah. Skladová věž může být obsluhovaná manuálně, kdy obsluha přivolá konkrétní polici, nebo plně automaticky, kdy jsou pohyby řízeny přes WMS,“ konstatuje Marian Gono, jednatel společnosti SSI Schäfer Systems International. Dalším typem vysokohustotního skladování jsou miniload systémy / AKL systémy. Jde o plně automatizované zakladače používané např. pro skladování KLT přepravek. Jejich výhodou je efektivní využití skladové haly. Tento systém řídí WMS. „Rozhodnutí, pro který z těchto dvou systémů se rozhodnout, závisí na parametrech, jako je počet SKU, počet skladových pohybů, dostupné skladové prostory či rozměry skladovaného zboží,“ uvádí Marian Gono. Doplnil, že miniload systémy na KLT přepravky firma SSI Schäfer Systems International dodala např. do společnosti Automotive Lighting v Jihlavě. Přepravky tam jsou po příjmu vedeny dopravníkovým systémem do AKL zakladače, jsou zaskladněny a následně v opačném směru vyskladňovány do výroby.

a připravené rozhraní pro výměnu dat v reálném čase,“ sděluje Tomáš Kormaňák, produktový manažer společnosti GRiT. Pro integraci výtahových systémů se nabízejí dvě základní varianty: využití nativního softwaru přímo od výrobce a skladování řídit tímto systémem nebo řídit výtahové systémy podnikovým systémem, zpravidla WMS. „V prvním případě integrace spočívá ve výměně skladových příkazů pro zaskladnění nebo pro vyskladnění a uživatel ovládá výtahový systém většinou přes dotykový terminál. Věřím, že tento způsob integrace zvládne každý podnikový systém a řešení bývá jednoduché. Tento způsob řešení bych volil v případě pořízení pouze jednotlivých věží, kdy je cílem projektu znásobit skladovou plochu pro vychystávání. Z pohledu rychlosti práce je však třeba počítat s tím, že přistavení další police se zbožím trvá 20 až 50 sekund,“ specifikuje Rostislav Schwob, supply chain solutions director společnosti Aimtec. Dodává, že pokud chce firma získat maximální efektivitu a zkrátit čekání operátora na nulu, je třeba komplexnější projekt s výtahovými systémy, kdy zboží samo jezdí ke skladníkovi. To znamená, že pracovník neustále vyskladňuje zboží a na další polici nemusí ani vteřinu čekat. Pak se volí soustavy šesti a více věží vedle sebe, pohyb polic ve věžích je synchronizován a mezitím, co skladník vychystává zboží z jedné police, je v druhé věži již připravena další a ve třetí věži se police už přistavuje. V tomto případě se jedná o komplexní projekt, kde kromě výtahových věží jsou využity automatické dopravníky pro prázdné přepravky a o odvoz přepravek s vychystaným zbožím. „V podobných případech bych již volil specializované řešení, které s věžemi komu-

„PRO MAXIMALIZACI EFEKTIVITY JE ZÁSADNÍ TOK DAT V REÁLNÉM ČASE TAK, ABY NEDOCHÁZELO K ŽÁDNÝM PROSTOJŮM.“

PŘEDPOKLAD: SCHOPNOST SYSTÉMOVÉ REAKCE Základním aspektem úspěšné komunikace skladovacích automatů s nadřazeným systémem je jejich vhodný výběr v souladu s procesními a integračními možnostmi použitého WMS. „Nezbytnými předpoklady, které musí WMS splňovat pro efektivní využití výtahových systémů, jsou schopnost systémové reakce na jednotlivé skladové události


31

Linde MH představuje tahač s palivovými články pro letištní logistiku. Více na www.systemylogistiky.cz.

Výhoda vertikálních zakladačů: vysokohustotní skladování až do výšky haly. FOTO: Bohemia – SysTech group

„Výrazná úspora plochy“ Kdybychom vertikální výtahové zakladače neměli, potřebovali bychom ke skladování mnohem větší plochu. V jednom zakladači je 17 polic a je 4‚5 metru vysoký. To mluví za vše. Dříve jsme v regálech skladovali maximálně do výšky dvou metrů a manipulace byly samozřejmě pomalejší. Úspora místa je tedy naprosto evidentní. Máme zvýšenou výrobu, ale pro skladování díky tomuto řešení nepotřebujeme přijímat další pracovníky. MILAN ŠKORPA ekonomický ředitel STROS – Sedlčanské strojírny

nikuje přes TCPIP s podnikovým systémem formou skladových příkazů a kromě věží ovládá všechny další technologie. Je také vhodné skladníka navigovat světly, aby nemusel nic číst a pouze na základě světelné navigace věděl, co má odkud vychystat a do které přepravky,“ říká Rostislav Schwob. Další možností je kombinace vychystávání a doplňování nového zboží. Přepravky s novým zbožím přijedou na dopravníku společně s prázdnými pře-

pravkami a pouze na základě světelných instrukcí skladník zboží umístí do přistavené police. „Nakonec můžeme přemýšlet, jak optimalizovat práci při rozdílném zatížení skladu, kdy ve špičce pracuje na pracovišti několik skladníků paralelně a při snížení výkonu může pouze jeden skladník obsluhovat i 12 a více věží najednou. Pouze komplexním řešením dosáhnete více než desetinásobného zrychlení práce skladníků a snížíte jejich ztrátové časy na nulu,“ upozorňuje Rostislav Schwob.

MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ PRO SKLADOVÁNÍ A VYCHYSTÁVÁNÍ Výtahové systémy firmy jsou modulární a jejich výšku i počet výdejových systémů je možné měnit také dodatečně. „Systém může procházet několika patry a může mít až šest výdejových otvorů z přední a zadní strany. Automaticky měří výšku zboží na polici a podle aktuální výšky polici zaskladňuje INZERCE

VGP – industriální stavby s.r.o. Petr Kovařík tel +420 724 237 331 email petr.kovarik@vgpparks.eu www.vgpparks.eu

Vytváříme parky pro vaše logistické, průmyslové a obchodní aktivity


32

Skladování

v rastru 25 mm, čímž maximálně využívá skladový prostor. Kromě maximálního využití skladové plochy je dnes kladen důraz hlavně na softwarové řízení a propojení s informačními systémy zákazníka. To přináší větší efektivitu vychystání zboží, přehlednost ve skladu a snížení chybovosti,“ potvrzuje Blanka Lejsalová, marketingová manažerka společnosti Kardex. Doplňuje, že výtahové systémy jsou ve stále větší míře využívány v sektoru e-commerce, což do velké míry určuje, jakým směrem se vyvíjí. To znamená, že jsou uzpůsobeny pro rychlé a bezchybné vychystávání, a to bez nutnosti dlouhého zaškolení obsluhy. FOTO: Stanislav D. Břeň

JEDNA Z VÝHOD: ELIMINACE CHYBOVOSTI Např. ve skladu společnosti STROS – Sedlčanské strojírny zvyšují efektivitu skladování vertikální karuselové zakladače od firmy Jungheinrich (ČR). Šetří čas, protože podstatně zvyšují rychlost zaskladnění a vyskladnění, především však šetří také prostor, jelikož mají minimální nároky na zastavěnou plochu. Díky systému má firma přehled o uskladněných produktech. „Ve strojírnách bylo spojeno skladové místo s číslem výrobku. Když dnes operátor naskenuje čárový kód, vyjede mu police, na které je požadovaná položka uskladněná. Současně operátorovi konkrétní místo ukáže poziční lišta,“ říká Pawel Byczkowski, produktový specialista pro automatické systémy společnosti Jungheinrich (ČR). V rámci zakladačů ve firmě STROS – Sedlčanské strojírny je v počítači doko-

nalá evidence všech uskladněných položek a jejich pozic, v nadřazeném systému jsou položky evidovány pod stejným číslem. „Každému výrobku je přiřazena konkrétní police a pozice na ní. Na základě čárového kódu, který je na výdejce, obsluha naskenováním skenerem, který je připojen k zakladači, přivolá potřebnou polici, obsluha tedy nemusí nic zadávat manuálně, což má vliv na maximální eliminaci chybovosti. Navíc tento způsob přináší další zrychlení, protože operátor nemusí manuálně zadávat třináctimístný kód,“ popsal detailněji Pawel Byczkowski.

ci skladovacích prostorů ve skladu. Zároveň chtěl dosáhnout zlepšení kontroly nad uloženým materiálem, zrychlit manipulační procesy a tím zkrátit expediční časy. Společnost Auto Kelly se rozhodla pro koupi automatických vertikálních skladů s dvoupolicovými vychystávacími okny, s technologií put-to-light, sklady jsou vybaveny laserovými ukazovátky, systémem Foot Bar Task a celý proces vychystávání je veden bezdrátově pomocí wi-fi sítě. To umožňuje vychystávat v jednom čase až 45 objednávek,“ říká Vratislav Rada, jednatel společnosti Bohemia – SysTech group.

Zajímavá je i dodávka automatických vertikálních skladů Modula Lift pro společnost Auto Kelly. „Zákazník hledal vhodnou technologii pro optimaliza-

ZRYCHLENÍ PRÁCE OPERÁTORŮ

INZERCE

Váš logistický poskytovatel www.gw-world.cz

Při realizaci jednotlivých zakázek se dodavatelé stále častěji setkávají se zvyšujícími se požadavky na zjednodušení a zrychlení práce operátorů, a to ruku v ruce s požadavky na maximální přesnost a bezchybnost práce a zároveň s požadavky na maximální bezpečnost práce. „Tomu všemu napomáhají doplňková zařízení skladů, jako jsou laserové ukazatele v kombinaci se světlenými identifikačními lištami, využití čteček čárových nebo 2D kódů nebo možnost potvrzení provedené operace nejen rukou na ovládacím pultu, ale např. sešlápnutím speciální lišty na podlaze, pokud operátor při odběru materiálu ze skladu nemá volné ruce. Novým trendem v této oblasti je pak využití robotů při naskladnění materiálu anebo při výdeji materiálu v kooperaci s dopravníkovými linkami. V těchto případech se pak tyto sklady mohou stát plnoautomatickou součástí výrobních linek,“ specifikuje Vratislav Rada.

Přemýšlíte o pořízení vertikálních zakladačů?

systemylogistiky@atoz.cz systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky


2. 10. 2019

č.440

Stanislav Břeň vám každý týden přináší novinky ze světa logistiky...

Načtěte QR kód a registrujte se pro pravidelné zasílání newsletteru.

SLNEWS JE SOUČÁSTÍ 360° SVĚTA SYSTÉMŮ LOGISTIKY.

ROZHOVOR

Každý týden se můžete těšit na výběr těch nejzásadnějších a nejzajímavějších zpráv uplynulých dní z logistiky.

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOST

SLnews vás informuje o oborových akcích, které by neměly chybět ve vašich kalendářích. Kde jinde navázat důležité kontakty než na tuzemských či zahraničních konferencích a veletrzích?

Systémy Logistiky pravidelně přinášejí setkání se zajímavými osobnostmi ze světa české i zahraniční logistiky. Nyní vám žádné z nich neunikne. Na rozhovor vás upozorníme v newsletteru a na našem webu si budete moci přečíst jeho plnou verzi.

Registrujte se k odběru SLnews na www.atozregistrace.cz E-MAIL

FB

REGISTRACE

SLDATA

Těšit se můžete na zajímavá či důležitá čísla z logistiky a dopravy. Monitorujeme také statistiky, které se týkají české i globální ekonomiky.

Originální kreativní řešení vytvořili

TOP ZPRÁVY


Doprava

CENY SBĚRNÝCH SLUŽEB OVLIVŇUJE NEDOSTATEK KAMIONŮ, ŘIDIČŮ, SKLADOVACÍCH PLOCH I PERSONÁLU Cenu sběrné služby ovlivňuje růst na vstupech, a to zejména v oblasti lidských zdrojů, ale také v oblasti IT. Stupňuje se poptávka po kvalitní výměně dat, on-line transferech a automatizaci za současné vysoké bezpečnosti přenášených informací. To vše představuje nesmírné investice do informačních technologií, což se projevuje v cenách.

Sběrná služba je náročnější na koordinaci, plánování a vyžaduje mnohem zkušenější zaměstnance, kteří umějí pružně reagovat na nečekané problémy. FOTO: Petr Neckař

A

Aktuálně cenovou efektivitu sběrných služeb ovlivňuje nedostatek kamionů, řidičů, skladovacích ploch i personálu ve skladech. Druhým faktorem, se kterým je potřeba počítat, je větší individualizace zakázek a zpracování specifických zákaznických požadavků, což má na cenu také vliv. „Logistika ale je i přes veškerou pokračující automatizaci stále byznysem, za kterým stojí lidé – řidiči dálkových tras i poslední míle, pracovníci ve skladech, dispečeři, administrativní pracovníci. A personální

Článek připravil Petr Neckař

náklady se v posledních letech stále zvyšují,“ konstatuje Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel společnosti DACHSER Czech Republic.

DO CEN PROMLOUVÁ I INFLACE Za poslední roky ceny sběrné služby zkrátka rostou. „Obecně do růstu cen promlouvá i inflace. Sběrná služba je i přes růst cen stále nejekonomičtějším


CzechToll předal státu speciální vozidla pro kontrolu výběru mýtného. Více na www.systemylogistiky.cz.

způsobem dopravy pro malé množství zboží,“ říká Jan Kodada, prokurista a ředitel obchodu a marketingu společnosti GEBRÜDER WEISS. Jak podotýká Karel Kváč, marketingový a obchodní ředitel společnosti DSV Road, s ohledem na současnou situaci v dopravních kapacitách na českém, ale i evropském trhu je navyšování cen již absolutní nutností. „Snažíme se vždy hledat nejdříve možnost optimalizace nákladových složek na naší straně tak, abychom co nejméně zatížili zákazníka. Nicméně v posledních dvou letech už nejsme schopni absorbovat zvýšené vstupní náklady způsobené převážně nedostatkem řidičů a přenášíme alespoň část na naše zákazníky,“ specifikuje Karel Kváč. Říká, že odhadovat v dnešní době budoucnost, kam se bude cena vyvíjet, je velmi složité, nicméně s ohledem na vyčerpaný pracovní trh neočekává v brzké době výraznou změnu, ač se již sporadicky začínají vyskytovat zprávy o zpomalování ekonomiky. Kamionové přepravy dlouhodobě pozvolna rostou, včetně sběrných služeb. „Čím dál častěji řešíme specifické požadavky zákazníků a snažíme se jim přinášet řešení na míru. Přizpůsobujeme nabídku přepravních služeb vývoji na trhu, i proto jsme zavedli nové doprovodné služby ve sběrných a přímých kamionových přepravách, které např.

35

„Stále větší podíl doručování zásilek na soukromé adresy“

PETR DRUŽKOVSKÝ provozní ředitel Geis CZ

Zájem zákazníků o sběrnou službu se jeví jako stabilní. Na vývoj cen ve sběrné službě má největší vliv nedostatek řidičů na trhu a růst jejich mezd. Máme přirozené nárůsty objemů jak od stávajících klientů, tak klientů nových. Sledujeme stále větší podíl doručování zásilek na soukromé adresy a tento trend bude zřejmě pokračovat i nadále. V rámci mezinárodní sběrné služby rozvíjíme v souvislosti s rostoucími objemy naše linky do tradičních směrů v západní Evropě a v poslední době i směrem na Balkán.

umožňují ještě přesnější a pohodlnější plánování přeprav s dodáním v určený den do 10 nebo 13 hodin,“ popisuje Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker. Např. společnost ČSAD Uherské Hradiště letos zaznamenala mírný nárůst počtu zásilek oproti loňskému roku. „Zákazníci všeobecně požadují větší flexibilitu a četnost linek a schopnost doručit zboží koncovému příjemci i v časových oknech bez výraznějších příplatků,“ sděluje Jan Bříštěla, disponent sběrné služby společnosti ČSAD Uherské Hradiště.

Firma GEBRÜDER WEISS za první pololetí letošního roku zaznamenala největší poptávku po sběrných přepravách do Německa, tuzemska, Polska, na Slovensko, do Rakouska a Maďarska. Neustále optimalizuje a rozvíjí síť linek. „Největší novinkou poslední doby je zavádění ETA, tedy předpokládaného času doručení zásilek,“ uvádí Jan Kodada.

INZERCE


36

Doprava NAVYŠOVÁNÍ POČTU SBĚRNÝCH LINEK

Využíváte také sběrné linky? Jaké jsou vaše zkušenosti?

systemylogistiky@atoz.cz systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE

Smart Intralogistics Solutions

Např. zákazníci firmy DB Schenker využívají sběrné služby zejména do okolních států. Do Rakouska, Polska, na Slovensko, ale také do Belgie, Nizozemska a Lucemburska, kam dodává zásilky do 48 hodin. Německý trh dokáže díky crossdockovému překladišti v Ústí nad Labem obsloužit do 24 hodin. Sběrné přepravy ale DB Schenker zajišťuje také do Ruska, Turecka nebo Maroka. Sběrné služby jsou významné i pro DSV Road, která v letošním roce sleduje trend navyšování počtu sběrných zásilek na úkor větších, dokládkových. „Důvodem je to, že zákazníci obecně snižují skladové zásoby a raději objednají třikrát za týden než jednou za dva týdny. Tento trend ale znamená, že je daleko větší tlak na kvalitu dopravy a možnost sledování přepravy v on-line režimu,“ vysvětluje Karel Kváč.

V síti DACHSER tradičně míří z České republiky nejvíce sběrných zásilek do Německa, a to přibližně 40 %. Následují exporty do Francie a Itálie, za nimi je pak Slovensko a Polsko. V importech do České republiky je v  Dachseru na první příčce také Německo. V první polovině roku v meziročním srovnání tato firma zaznamenala ve sběrné službě mírný nárůst. „Uvidíme, jaký v  tomto ohledu bude podzim a  konec roku. Co se tonáže zásilek týče, ve sběrné službě v  naší síti se nemění, průměrná velikost zásilky činí méně než 300 kg. Směrem od našich zákazníků pozorujeme vyšší poptávku po avizaci zásilek, stále více společností také zavádí na příjmu booking a časová okna pro závozy,“ specifikuje Jan Polter.

„SBĚRNÁ SLUŽBA JE I PŘES RŮST CEN STÁLE NEJEKONOMIČTĚJŠÍM ZPŮSOBEM DOPRAVY PRO MALÉ MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ.“

Nejsilnější destinace sběrných linek této firmy kopírují oficiální statistiky její obchodní bilance. „Jistě nepřekvapí, že se jedná o naše sousední země Německo, Polsko a Slovensko. V současné době provozujeme silniční sběrné linky do všech evropských zemí a také vlastní tuzemský distribuční systém. S ohledem na rostoucí potřeby zákazníků a zvyšující se tlak na rychlost přepravy je nutné ne­ustále hledat nové možnosti a napojení na distribuční sítě našich kolegů v DSV. V letošním roce jsme přidali další nová spojení do Německa a Polska,“ říká Karel Kváč. K posílení role firmy

Navštivte náš stánek ve dnech 7. – 11. 10. 2019 na veletrhu Transport a Logistika v Brně. Pavilon A2, stánek č. 19 FOTO: GEBRÜDER WEISS

www.kardex-remstar.cz

v této oblasti jistě přispěje i letošní koupení společnosti Panalpina, kde nyní probíhá integrační proces.

NÁKLADNĚJŠÍ MŮŽE BÝT TAKÉ OBAL Sběrná služba klade kvůli možným překládkám nároky na balení přepravované zásilky. „Nutnost kvalitního balení zásilek ve sběrné službě spočívá v tom, že je potřeba zásilky zabezpečit pro několikanásobnou překládku, a proto může být obal nákladnější oproti celovozové přepravě,“ uvádí Petr Družkovský, provozní ředitel společnosti Geis CZ.


ci se í f o r p í Obalov tším ě v j e n na sejdou su ve e r g n o mk obalové í Evropě. středn

7

24.–25. října 2019 Aquapalace Hotel Praha Proč by každý profesionál z logistiky měl přijít na kongres OBALKO? 1

Protože vám ukážeme, jak má vypadat bezpečný obal pro export

2

Protože se dozvíte tipy a trendy, jak zboží přepravit

3

Protože vám společnost ALEF NULA představí, oč tu běží – je to Track&Trace přístup k řízení logistiky

4

Protože vám GS1 představí svůj systém v logistice

5

Protože zjistíte, jak zvolit dodavatele obalu, abyste eliminovali škody způsobené nevhodným obalem

6

Protože vám Mondi Bupak dokáže, že není proložka jako proložka a může z ní vzniknout důvtipný prvek pro export

7

Protože uslyšíte, na co všechno je potřeba myslet při nastavování logistických procesů

8

Protože je to ideální místo pro navázání nových obchodních vztahů

9

Protože zjistíte, jak Alza.cz řeší zavádění znovupoužitelných přepravních obalů v e-commerce

10

Protože se během kongresu najde čas i na neformální večerní zábavu

Přijďte na jedinečný obalový kongres!

www.obalko.cz/registrace Pro uživatele obalových služeb je vstup ZDARMA!

Skenujte a registrujte se přímo ve svém mobilu


Informační technologie

Z PROPOJENÝCH SYSTÉMŮ TĚŽÍ DODAVATEL I ZÁKAZNÍK Žijeme v éře sdílení a propojování. Platí to samozřejmě i v logistice, obzvlášť v rámci dodavatelského řetězce. Stále častější je v dnešní době propojení informačních systémů zákazníka a dodavatele. Možnost vzájemně sdílet třeba data o provozu skladu zlepšuje plánování skladových zásob a zefektivňuje celkové řízení operativy.

V

V podnikání budoucnosti nepůjde o soupeření jednotlivých firem, ale mnohem spíše o soutěž propojených dodavatelských řetězců. Pokud platí uvedená teze, poprvé zformulovaná ve studii o „advance manufacturing“ (obdoba Průmyslu 4.0), vypracované před lety v USA pro tehdejšího prezidenta Obamu Národním institutem standardů a technologie (NIST), pak ten, kdo nebude úzce propojen se svými dodavateli či zákazníky, nemá již v blízkém budoucnu šanci na úspěch. „Z praktických zkušeností můžu říct, že propojení informačních systémů zákazníka a dodavatele přináší výrazné úspory a zvýšení dynamiky,“ zdůrazňuje Rostislav Schwob, supply chain solutions director ve společnosti Aimtec. Jako příklady uvádí snížení zásob na polovinu, omezení administrativní práce mezi dodavatelem a zákazníkem o více než 90 procent, redukci nákladů spojených se změnami ve výrobě a snížení výrobních prostojů

Článek připravil David Čapek

v řádu desítek procent nebo navýšení výroby o jednotky procent. „Jednou větou – propojením obě strany získají, uspoří práci spojenou s objednáváním, vyřizováním a plánováním, uvolní kapitál vázaný v zásobách a zklidní výrobu omezením počtu přehozů,“ dodává Rostislav Schwob. Již v minulosti byl podobný mechanismus využíván pro zajištění dostatečné zásoby konsignačních skladů, ale čím dál více dochází k posunu úrovně propojení mezi oběma stranami, jak poznamenává Antonín Dolák, konzultant WMS ve společnosti KODYS. „Sdílení informací o zásobě a skladových operacích směrem k zákazníkovi umožňuje dodavateli rychlejší reakce nebo případnou automatizaci navázaných procesů, například řešení doobjednávek nebo organizace dodávek,“ popisuje. Plusem je i pružnější reakce na úrovni plánování či rychlejší zpětná vazba ohledně zákaznických záměrů. Propojení systémů zákazníka a dodavatele umožňuje například redukovat zásoby ve skladech nebo snížit objem administrativních činností. FOTO: Kühne + Nagel


39

EDI se prosazuje i u farmaceutických velkoobchodů. Více na www.systemylogistiky.cz.

„Data vždy aktuální“

Patrně největším benefitem je transparentnost, soudí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu v českém zastoupení společnosti Gebrüder Weiss, a vysvětluje dále: „Skutečnost, že zákazník vidí on-line stav skladu nebo je schopen zjistit, zda zboží již bylo přijato či vyskladněno, zkontroluje si šarži, exspiraci, případně výrobní číslo, výrazně zjednoduší komunikaci, ale i plánování dalších operací.“ Usnadnění příjmu zboží zmiňuje jako jednu z hlavních výhod Tomáš Kormaňák, projektový manažer LOKIA WMS ve společnosti GRiT: „WMS umí zaslat přesná avíza o expedovaných objednávkách včetně specifikace čísel palet a jejich obsahu, což v případě, že s tím zákaznický systém umí pracovat, výrazně zjednodušuje proces příjmu, a to jak fyzicky ve skladu, tak účetně v ERP.“

SOŇA RYCHTAŘÍKOVÁ project department manager Geis CZ

Nejvíce prospěšné a užitečné pro obě strany je kompletní datové propojení přes datové rozhraní mezi ERP systémem zákazníka a WMS dodavatele, kdy se automaticky přenášejí všechny údaje potřebné pro korektní práci. Tím je zajištěno, že data ve WMS systému dodavatele budou vždy aktuální a budou v reálném čase odpovídat stavu v ERP systému. Díky kompletnímu a obousměrnému datovému propojení mají obě strany pohled na stejná data, což je v současné velmi uspěchané době více než potřebné. Mezi nejvýznamnější přínosy takového datového propojení patří absolutní přehled o zboží, větší přehled o obchodních případech a jejich aktuálním stavu, celkové zprůhlednění činnosti, výrazné snížení chybovosti, úspora – snížení nákladů na zpracovávání dokladů – a také odstranění nadbytečné a nákladné administrativy u logistických procesů.

OSVĚDČENÉ NÁSTROJE Jak může být takové propojení firemních systémů napříč dodavatelským řetězcem řešeno z hlediska IT a efektivního sdílení dat? Existují v zásadě dva způsoby. Jednak cesta speciálního, na míru vytvořeného a zrealizovaného propojení, a cesta druhá, standardní propojení dvou firem přes EDI (Electronic Data Interchange). Druhá cesta znamená využít nejen standardní nástroje, ale také již existu-

jící standardy pro jednotlivé zprávy. „Dlouhá léta existují standardní typy zpráv RECADV, DESADV, DELFOR, DELJIT, INVRPT a další, které slouží k výměně informací o příjmu, odeslání a výhledu budoucích objednávek, o konkrétní objednávce a stavu skladu,“ připomíná Rostislav Schwob. EDI podle něj znamená mít řešení, které je ošetřené z pohledu bezpečnosti, stability, spolehlivosti. „Neztratí se žádná data a vždy jsou doručena do cíle,“ doplňuje. INZERCE

we rack the world

www.stow.cz

Modletice 141, 251 01 Říčany u Prahy • T +420 311 344 300 • www.stow.cz • info.stow.cz@stow-group.com


Informační technologie

Kompletní propojení mezi ERP zákazníka a WMS dodavatele se realizuje pomocí výměny datových zpráv v dedikovaném a oběma stranami odsouhlaseném formátu (.csv,.xls,.idoc,.xml a další). Soňa Rychtaříková, project department manager ve společnosti Geis CZ, vysvětluje detailněji: „Mezi nejčastěji přenášená data patří kmenová data (zboží, obchodní partneři) a objednávky (nákupní, prodejní), inventurní korekce a podobně.“ Aby byl

„V dodavatelských řetězcích se propojování dál rozšíří“ Propojení, kdy zákazník detailně vidí dodavateli do skladu hotových výrobků, jsou dnes zcela běžná. Naproti tomu vidět dodavateli ještě dále do aktuálního stavu výroby, do plánu na příští hodiny a dny nebo až do stavu zásob materiálu a klíčových dílů, se dnes zatím povedlo pouze ve výjimečných případech. V budoucnosti v soutěži dodavatelských řetězců nás i takto těsné propojení nemine a věřte, v tomto propojení je obrovský potenciál a jediným limitem je určitý strach. ROSTISLAV SCHWOB supply chain solutions director Aimtec

FOTO: red

přenos dat funkční, je potřeba nastavit na obou stranách potřebnou platformu pro sdílení a mít nastaven pravidelný monitoring pro identifikaci nenadálých událostí. „Základními daty, která je nutné pro správné fungování vyměňovat, je stav disponibilních zásob, tedy kolik kterého zboží je dodavatel schopen nabídnout,“ říká Tomáš Kormaňák. Výhodou může být i sdílení podrobnějších informací, například o nedisponibilních zásobách nebo zboží na cestě (tj. co lze očekávat). Přínosná je také výměna dat o nových produktech, jež odběrateli usnadní aktualizaci jeho katalogu zboží.

nín Dolák. A podotýká, že nemusí jít nutně o úzké spojení systémů, pro velkou část procesů může být dostačující pouhé sdílení aktuálního stavu skladů, kdy systém reportuje stavy ve sdíleném prostředí, které si poté návazné systémy načítají. Variant možných propojení a sdílení je mnoho, zřejmě nejvíce využívané jsou varianty jak nočních/ denních reportů, tak zpětná hlášení po dokončení příjemky/výdejky do ERP zákazníka, vyjmenovává Jan Kodada. „Samozřejmě je možné nastavit v rámci EDI zpětná hlášení do ERP i daleko častěji, jako například při každém pohybu palety, štítku nebo zboží, a to i v rámci skladu,“ konkretizuje na závěr.

PŘEDEM DEFINOVANÝ SYSTÉM Jestliže se jedná o heterogenní softwarové prostředí, pak každé řešení typicky vyžaduje vlastní prostředí, a komunikace tak je řešena převážně na softwarové úrovni v rámci předem definovaného systému výměny dat. „Nepředpokládám, že by dnes někdo akceptoval offline výměnu dat, zasílanou například elektronickou poštou, takže se zde bavíme primárně o online řešení,“ objasňuje Anto-

Je propojování systémů a sdílení dat mezi firmami v dodavatelském řetězci významným trendem?

systemylogistiky@atoz.cz systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE

BIG TRUCKS HYSTER Odolné vozíky pro náročné aplikace

Pro více informací o našich produktech a službách navštivte naše webové stránky T: 573 326 166 / E: info@hyster.cz

Široká nabídka těžkotonážních vysokozdvižných vozíků a kontejnerových manipulátorů s nosností od 8 do 48 tun. Vhodné pro manipulaci jakýchkoliv těžkých břemen v různých formách. Konstruovány pro extrémní teploty okolí od -18° C do 50° C pro náročné potřeby těžkého průmyslu kdekoli na světě. Pohodlné kabiny s excelentní viditelností. Vysoká spolehlivost strojů, díky unikátním, více než 60-ti letým zkušenostem. Servisní podpora a zázemí na celém území ČR.

WWW.HYSTER.CZ


41

Novinky

MANIPULACE RYCHLEJI, BEZPEČNĚJI A EFEKTIVNĚJI

S novinkami z oblasti vysokozdvižné techniky se roztrhl pytel. Mnoho značek v poslední době představilo čerstvé přírůstky do svých flotil. Náměty do této rubriky můžete zasílat na systemylogistiky@atozgroup.cz.

Novinky zpracoval Stanislav D. Břeň

MANIPULACE:

NOVÉ RX 60: RYCHLEJŠÍ A S DELŠÍ VÝDRŽÍ INOVOVANÉ VOZÍKY OSVĚDČENÉ ŘADY RX 60 DLOUHÁ VÝDRŽ NA JEDNO NABITÍ

Rodina elektrických zdvižných vozíků se rozrostla o další stroj. V rámci předváděcí akce byl na tiskové konferenci 19. a 20. září v Hamburku detailně představen nový vozík STILL RX 60. V době, kdy intralogistiku určuje zrychlování výrobních procesů v řádu sekund, získává nový RX 60 svým uživatelům cenný čas navíc při manipulaci s velkým počtem palet. Zároveň pracuje dlouho na jedno dobití baterie. Elektrické stroje modelové řady RX 60 mají nosnosti v rozptylu 2,5 až 8,0 tuny a všechny mohou být dodány s lithium-iontovou baterií. V datovém listu na webových stránkách výrobce se můžete podrobně seznámit se všemi charakteristikami vozíků nebo si lze objednat schůzku a vyzkoušet vozík přímo v provozu.

Více na www.still.cz MANIPULACE:

ČERSTVÝ PŘÍRŮSTEK DO BT LEVIO P-SÉRIE VOLITELNÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ NÁKLAD AŽ 2 T

Vozík je vhodný pro nakládku/vykládku kamionů a přejezdy na kratší vzdálenosti, uveze až dvoutunový náklad. Bezpečnost obsluhy je jištěna sklopnými madly, pro příležitostné delší pojezdy je možné vozík volitelně vybavit sklopnou stupačkou. Pokud s vozíkem jezdí ženy, je možné jim ovládání vozíku usnadnit posilovačem řízení. Díky ergonomické řídicí oji s prvky ovládanými konečky prstů a funkci Click-2-Creep pro manévrování na stísněném prostoru se tyto vozíky snadněji používají. Výbava, maximální rychlost 7,5 km/hod. a kapacita baterie 300 Ah je přizpůsobena pro méně frekventované provozy s méně náročným provozem. Novinka je součástí řady elektrických paletových vozíků BT Levio P-série.

Více informací na www.toyota-forklifts.cz MANIPULACE:

BAOLI SE ŠKÁLOU POHONŮ I NOSNOSTÍ MANIPULACE BŘEMEN AŽ DO 10 TUN RŮZNÉ DRUHY POHONŮ

Manipulační technika značky Baoli se rozrůstá v České republice i na Slovensku. Za první pololetí roku 2019 se zde prodala téměř stovka vozíků. Stejně tak se rozrůstá portfolio ručních a čelních vozíků Baoli, které nyní zvládnou manipulovat břemena až do hmotnosti deseti tun s elektrickým, dieselovým i plynovým či benzinovým motorem. Vozíky Baoli jsou používány v logistice, průmyslu, maloobchodě, výrobě, stavebnictví, potravinářství a dalších oborech. V poslední době jsou podle výrobce poptávané zejména elektrické paletové vozíky Baoli EP15WS s nosností 1500 kg. Nejčastěji šetří práci ve skladech, na kamionech a v maloobchodních prodejnách, kde nahrazují dosud používané ruční paletové vozíky.

Více na www.baoli-emea.com


Informační technologie

JE UMĚLÁ INTELIGENCE PŘÍLEŽITOSTÍ, CHIMÉROU, ČI HROZBOU? Představuje umělá inteligence (AI) nastupující fenomén, který bude mít rozsáhlé využití i v logistice, nebo je pouhou nafouknutou bublinou? Například jak zjistil nedávný průzkum firmy Microsoft, vrcholoví manažeři v Česku jsou vůči AI poměrně skeptičtí. Každopádně můžeme konstatovat, že ačkoliv k masivnímu rozšíření umělé inteligence zbývá patrně ještě dlouhá cesta, vyplatí se sledovat její vývoj i možnosti pro uplatnění v logistické praxi.

U

Umělá inteligence má potenciál výrazně rozšiřovat lidské schopnosti a dovednosti. „Může například pomáhat poskytovatelům logistických služeb obohatit zákaznickou zkušenost zapojením do konverzace, a dokonce i dodáváním zboží dřív, než si ho zákazník objedná,“ popisuje Tomáš Vaněk, obchodní manažer ve společnosti DHL Supply Chain. Celkově může AI v logistice přinést nejen automatizaci administrativních prací, ale i různé prediktivní operace, inteligentní logistická zařízení a nové modely přístupu k zákazníkům.

„AI pomůže třídit a zpracovávat data“

PETER BÍLIK Smart Industry solution designer ANASOFT

Jednou ze specifických technologií, jejichž význam i rozšiřování v současnosti prudce narůstá, je digitální dvojče. Jako virtuální reprezentace fyzických objektů a ne-fyzických entit (zařízení, nástrojů, materiálu, lidí, ale také dat, systémů a procesů) se digitální dvojče v současnosti využívá především pro monitorování materiálů i zařízení a simulování přepravních procesů. Ve výsledku to přináší také shromažďování velkého množství dat. Proto bude i zde umělá inteligence nápomocná, nejen při třídění dat, metadat a tzv. temných dat (dark data), ale i při jejich zpracování. Takováto forma rozšířené analytiky umožní vytěžit z dat relevantní informace, jakými jsou vzory chování a korelační souvislosti nebo také různé prognózy, predikce a doporučení.

Článek připravil David Čapek

Nárůst výpočetní kapacity, objemy dostupných dat a rychlost jejich přenosu, technologie umělé inteligence, stejně jako i všudypřítomnost internetu věcí (IoT) a internetu služeb (IoS), už mají a také v budoucnosti mít budou významný dopad na všechny obory včetně logistiky… Takto zařazuje AI do širšího kontextu současného technologického vývoje Peter Bílik, Smart Industry solution designer ve společnosti ANASOFT: „V první řadě bude docházet k intenzivní mainstreamizaci umělé inteligence a její implementaci do různých logistických procesů,“ objasňuje. Využití najde AI zejména při zlepšování kognitivních schopností člověka, k čemuž slouží tzv. kognitivní technologie. Ty představují technologickou platformu, která sdružuje hardwarové a softwarové komponenty poskytující poznávací funkce, jež se přibližují lidským schopnostem. „Hlavními přínosy jsou ušetření času zaměstnanců, kteří mohou energii investovat jinde, a zvýšení efektivity a optimálnosti jednotlivých řešení,“ vyjmenovává zásadní benefity umělé inteligence Martin Plajner, konzultant společnosti Logio, a pokračuje: „Třeba predikce prodejů v maloobchodu jsou napříč sortimentem o 30 až 80 procent lepší, než když odhady dělají lidé.“ Vyspělá umělá inteligence se navíc dokáže i sama učit. Kupříkladu pokročilé


43

Panattoni dokončila pro firmu ViaPharm logistickou budovu. Více na www.systemylogistiky.cz.

Široké využití může umělá inteligence nalézt v dopravě, například při rozvoji pokročilých systémů autonomního řízení. FOTO: Kühne + Nagel

algoritmy, které navrhují optimální cenotvorbu, počítají s řadou faktorů. Pokud si musejí poradit se situací, která ještě nenastala, vezmou si jednoduše situaci, jež je jí nejpodobnější, a tu si upraví.

OD DĚTSKÝCH PLENEK KE ZRALOSTI Vše je teprve v začátcích, ale rostoucí vyspělost umělé inteligence a klesající náklady vytvářejí předpoklady pro nejrůznější využití, jak poznamenává Tomáš Vaněk. „Postupně se například zavádějí přístupy směřující k proaktivním a prediktivním logistickým operacím při provozních aktivitách a při styku se zákazníkem. Cílem je lepší porozumění situaci a snižování nákladů v administrativní oblasti,“ doplňuje. Předpokladem využívání inteligentních informačních systémů s prvky umělé inteligence je především jejich schopnost zpracovávat enormní množství aktuálních informací o probíhajících logistických procesech v reálném čase, a to včetně všech příchozích požadavků na logistiku. Peter Bílik dále vysvětluje: „Tato řešení pomáhají ke zvýšení agilnosti a flexibility jak vnitropodnikových, tak i mimopodnikových zásobovacích procesů.“ Přínosným řešením se postupně stává rovněž kombinace strojové a lidské inteligence ve formě rozšířené inteligence (Augmented Intelligence). Ta účinně přispívá ke zlepšení kvality a efektivity vykonávaných operací v přepravních a zásobovacích procesech, což v konečném důsledku vede například ke zlepšování včasnosti dodání. „Proto tato technologie nachází uplatnění v rozsáhlé škále procesů od zpracování dat určených pro urychlení rozhodovacích procesů napříč řídícími funkcemi až po komplexní řízení dodavatelského řetězce,“ dodává Peter Bílik.

K reálnému uplatnění umělé inteligence v praxi se hlásí například Alza. Největší tuzemský e-shop uvádí, že AI využívá jak k predikci vhodného zboží pro zákazníky, tak třeba v interních procesech pro zefektivnění fungování daných oddělení. „Jedním z příkladů je oddělení nákupu a potažmo i logistika, kde našim zaměstnancům pomáhá AI v predikci poptávky na dané zboží a také doporučuje, kolik kusů zboží máme nakoupit na sklad, aby byli zákazníci spokojeni s rychlostí dodání zboží,“ komentuje Jiří Schejbal, ředitel vývoje interního systému (IT) ve společnosti Alza.cz.

straně se sice dá ušetřit v rámci implementace inovací, automatizace, robotizace a větší dostupnosti technologií, ovšem i stroje musí někdo obsluhovat, servisovat, programovat a tak dále,“ vypočítává. Firmy tak potřebují čím dál kvalifikovanější údržbáře, elektrotechniky, kybernetiky a mnohé další profese. Hlavním úskalím je podle Martina Plajnera používání systémů umělé inteligence bez jejich pochopení. „Může tak dojít k nečekaným problémům vzniklým nesprávnou interpretací výstupů,“ upozorňuje na podstatné riziko. Edukace manažerů i řadových pracovníků v oblasti AI je velmi žádoucí, bohužel v tuzemském prostředí dosud podceňovaná, jak zjistil i již zmíněný průzkum Microsoftu. Aktuálně jen 23 procent ředitelů českých firem považuje za důležité zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců týkající se umělé inteligence. To je nejméně ze všech 13 zemí, jež se průzkumu zúčastnily.

„TECHNOLOGIÍ, JEJICHŽ VÝZNAM I ROZŠIŘOVÁNÍ PRUDCE NARŮSTÁ, JE DIGITÁLNÍ DVOJČE.“

VEZME NÁM UMĚLÁ INTELIGENCE PRÁCI? Určitým rizikem souvisejícím s AI může být až nekritické nadšení spojené s přehnanými očekáváními. „Při střízlivém pohledu je zřejmé, že vývoj umělé inteligence v řadě oblastí je stále ještě spojen s velkými výzvami, jejichž překonání nebude vůbec snadné,“ mírní optimismus Tomáš Vaněk. Zároveň ale nesdílí obavy varující před možným úbytkem pracovních míst: S umělou inteligencí a automatizací se usnadní a zefektivní práce stávajících zaměstnanců, jimž se tím uvolní ruce pro vykonávání smysluplnějších činností s vyšší přidanou hodnotou. Některé pozice zaniknou, jiné se přejmenují a vznikne celá řada nových, očekává Jiří Schejbal. „Dotkne se to zejména těch pozic, které jsou založeny čistě na manuálních či operativních úkonech, ty budou – ať už zčásti či kompletně – nahrazeny AI a robotizací. Je však třeba si uvědomit, že na jedné

Plánujete ve vaší logistice využití umělé inteligence?

systemylogistiky@atoz.cz systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST DACHSER Contract Logistics

www.dachser.cz


Dění v klubu…

M

Dvě letní setkání Klubu logistických manažerů (KLM) se nesla v uvolněné atmosféře. Nejdříve jsme prověřili jízdní schopnosti na superrychlých elektrických motokárách a pak přišlo na otestování senzorických dovedností při pivní degustaci.

Motokáry a pivo. Takto jednoduše lze charakterizovat dvě letní setkání Klubu logistických manažerů. „K létu patří uvolnění, a tak jsme se letos rozhodli pojmout schůzky Klubu logistických manažerů méně formálně,“ říká Jeffrey Osterroth, tajemník KLM.

V KUKLÁCH A ZÁVODNÍCH PŘILBÁCH

První akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. srpna. V krásném industriálním prostoru v Praze na Zličíně se ještě před deseti lety vyráběla a opravovala kolejová vozidla. Potom se tehdejší vlastník, společnost Siemens, rozhodl ukončit výrobu. Celý areál s kvalitním připojením na železnici tak ztratil své využití. Jak to však bývá, obří průmyslové areály jsou následně postupně pronajímány pro menší výroby nebo další služby. V jedné z bývalých hal Siemensu vznikla motokárová dráha s mnoha sjezdy, převýšeními, šikanami a rychlými výjezdy. A právě sem zavítalo patnáct závodnic a závodníků z KLM, aby vzájemně poměřili své síly na motokárové trati. Svou příslušnost k „rychlým vozíkům“ potvrdil celkový vítěz David Čepek, ředitel a jednatel společnosti Linde Material Handling Česká republika, která patří k nejvýznamnějším dodavatelům vysokozdvižných vozíků. Po jedné zahřívací sérii o deseti kolech a druhé už zkušeně odjeté sadě byl v salonku přichystán oběd a následně účastníci až do odpoledne diskutovali o logistických i nelogistických tématech.

NA PLZEŇ, VÁVRO Další událost by mohla být z kategorie Loučení s létem u zlatavého moku. Více než dvě desítky členů KLM nasedly v pátek 20. září do vlaku v Pra-

Článek připravil Stanislav D. Břeň ze s vytyčeným cílem: Na Plzeň, Vávro. V devět hodin proběhlo přivítání Markem Prachem, který je supply chain directorem pro ČR a SR ve společnosti Plzeňský Prazdroj. Po seznámení a rychlém občerstvení následovala exkurze ve stáčírně a ve sklepích s ochutnávkou piva z dřevěných sudů. Akce pro logistiky se pochopitelně nemohla obejít bez návštěvy skladů a prostorů nakládky a expedice. Oběd v restauraci Na Spilce s odpolední diskusí u dobrého piva byl příjemným završením setkání KLM na sklonku léta.

SEDM DESÍTEK LOGISTICKÝCH ODBORNÍKŮ KLM je networkingová platforma, která funguje od roku 2006. Členové se scházejí přibližně každý měsíc a cílem je výměna názorů, zkušeností, informací a kontaktů. Klub také navštěvuje logistické provozy a firmy, které jsou poskytovateli logistických produktů a služeb. V současnosti má téměř 70 členů. V drtivé většině jde o ředitele logistiky nebo jednatele firem, což je jedna z podmínek členství podle stanov klubu. Pokud vás zajímá další dění v KLM nebo se chcete stát členy, kontaktujte tajemníka Jeffreyho Osterrotha na e-mailu jef frey.osterroth@atoz.cz nebo na LinkedInu.

NÁVŠTĚVY KLM

RYCHLÉ STROJE A BEZVADNÉ PIVO 22/08/2019 20/09/2019

DALŠÍ NAPLÁNOVANÉ AKCE:

18. ŘÍJNA – snídaně v NH Hotelu na Smíchově – téma

doprava, konkrétně: aktuální situace na trhu, kapacity, ceny, kombinovaná doprava, novinky v (při)pojištění, vytěžování, mezikontinentální přepravy – námořní, letecká, železniční, doprava na poslední míli, podvody při sjednávání přeprav…

21. LISTOPADU

– oběd na logistickém fóru LOG-IN 2019, O2 Universum – členové KLM mají jako vždy VIP vstup na kompletní program akce. Více informací o fóru najdete na www.log-in.cz.

6. PROSINCE

– snídaně v NH Hotelu na Smíchově – téma skladování, konkrétně: optimalizace zásob, automatizace a robotizace, krátkodobé/dlouhodobé skladování, crossdocky, volné skladové kapacity, ceny nájmů (ČR vs. CEE), skladování v teplotních režimech, dostupnost pracovní síly… FOTO: Jeffrey Osterroth


45

VE ČTVRTEK 22. SRPNA MOTOKÁRY, V PÁTEK 20. ZÁŘÍ PIVO, V PÁTEK 18. ŘÍJNA SNÍDANĚ S DISKUSÍ O DOPRAVĚ, VE ČTVRTEK 21. LISTOPADU OBĚD NA FÓRU LOG-IN A V PÁTEK 6. PROSINCE SNÍDANĚ A DEBATA O SKLADOVÁNÍ. Zajímá vás členství v KLM? Pište na jeffrey.osterroth@atoz.cz.

FOTO: red

systemylogistiky@atoz.cz Které oblasti v logistice vás nejvíce zajímají?

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky INZERCE

SEAN A. CULEY

Sean A. Culey is an award-winning keynote speaker and business transformation expert who focuses on advising leaders how to develop and deliver new customer-centric business models. Transition Point is about technological progress, its economic and societal enablers, and the potential of the current wave of disruptive technologies to transform almost every aspect of our world – for good and bad. It is a book of discovery, taking its readers through an exploration of the past, present and future of technology and it’s causes and impact. • The first part ‘Engines of Revolution’ analyses what is driving our increasingly rapid rate of progress – especially technological progress. • The second part, ‘The Sixth Wave’, details the size and scale of the wave of technological change that is about to crash down on us. • The third and largest part, called ‘Evolution or Endgame?’, looks at the impact this wave of change is likely to have on our business practices, our scientific and technological capabilities, our economic model, our society and even our future as a species.

REVIEWS FOR TRANSITION POINT „Brilliant. Wow. What a journey!!!“

What a brilliant tour de force by Sean Culey. The insights into the What, the Why and the How, all done with humour, intelligence and conviction. If you enjoyed reading Homo Deus, then this as good, if not better.

„Fascinating and epic!“

Wittily and engagingly written. Well grounded in clearly extensive research. A must-read for anyone interested in AI and the future of humanity. Transition Point is available at the Ekopress bookstore in Old building of University of Economic in Prague and its e-shop: www.ekopress.cz as hardback or paperback.

author at Meet the

13

3. 10.

2019 Sean A. Culey


Případová studie č. 231

AUTOMATICKÁ MANIPULACE S TELESKOPICKÝM STOŽÁREM Významný výrobce pro automotive sektor, společnost Faurecia Components Písek, realizuje společně s dodavatelem manipulační techniky Toyota Material Handling CZ řešení automatického převozu nákladu a jeho stohování pomocí vozíku Autopilot SAE160 založeného na šasi řady ručně vedených zakladačů BT Staxio. Projekt se po více než dvouleté technické přípravě, ladění a důkladném testování všech detailů posunul do fáze, kdy oba aktéry čeká finální předání projektu uživateli do reálného provozu.

V

Článek připravil Petr Neckař

V ČR postavila skupina Faurecia sedm výrobních závodů. V mladším z obou píseckých závodů společnosti se vyrábějí rámy sedaček pro významné evropské automobilky. Tato továrna byla otevřena v roce 2011 a ve třísměnném provozu zaměstnává 550 osob. Vozík Autopilot SAE160 od Toyota Material Handling CZ je nasazen v logistické sekci výrobní haly.

ZÁSOBOVÁNÍ FORMOU SYSTÉMU VLÁČKŮ

K zásobování výrobních linek se ve firmě používá systém vláčků, které rozvážejí komponenty přímo k výrobním linkám a k jednotlivým výrobním stanovištím v malých KLT boxech různých typů. Když jsou vyprázdněny, operátoři je pečlivě vyskládají na paletu, zakrytují víkem a po dvou na sobě uloží do zóny, ze které si je později odebere automat, aby je odvezl do centrálního skladu, odkud se vracejí dodavatelům. „Dosud tuto činnost vykonával jeden operátor s vysokozdvižným vozíkem. Ze skladu se automat vrací zpět pro další náklad. Zatím se vrací prázdný, ale to chceme v budoucnu změnit a plně ho vytížit i na zpáteční cestě,“ vysvětluje Václav Mareš, improvement coordinator v logistice společnosti Faurecia Components.

Teleskopický stožár umožňuje automatickému vozíku neztratit signál a projet tak i mezi vysokými stohy palet. FOTO: Toyota Material Handling CZ

SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ INOVACE V LOGISTICE: ZLATÝ PARTNER PROJEKTU LOG-IN V ČESKU:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI PROJEKTU LOG-IN V ČESKU:

ZLATÝ PARTNER PROJEKTU LOG-IN NA SLOVENSKU:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI PROJEKTU LOG-IN NA SLOVENSKU:

BRONZOVÍ PARTNEŘI PROJEKTU LOG-IN V ČESKU:

BRONZOVÍ PARTNEŘI PROJEKTU LOG-IN NA SLOVENSKU:

Staňte se i vy partnerem unikátního projektu zaměřeného na podporu inovací v logistice!

WWW.PROJEKTLOGIN.COM


Pravidelně aktualizovaná databáze případových studií a logistických inovací na WWW.PROJEKTLOGIN.COM.

„Operátor přiděluje úkoly přes dotykový displej“ Na cestě do centrálního skladu se jeho trasa kříží s koridorem pro kamiony, které přijíždějí nakládat a vykládat uvnitř haly. Na této křižovatce je umístěný řízený přejezd se závorou a semaforem, který kamion zastaví. Zavření závory je řízeno z vozíku, který semafor a závoru aktivuje v dostatečném předstihu, aby mohl bezpečně projet. V centrálním skladu společnosti Faurecia Components Písek je Autopilot schopný stohovat čtyři palety až do výšky 4 m. Stohy palet jsou umístěny vedle sebe a v několika řadách za sebou. „Tomuto způsobu stohování říkáme deep lane stacking. Nikde jinde na světě nic podobného neexistuje, ani ve Faurecii, ani u jiných zákazníků Toyoty. Unikátnost řešení spočívá v tom, že stacker Autopilot je schopný zajet do volné řady mezi dva vysoké stohy, a přitom neztratit kontakt s navigačním systémem. Stroj to zvládne díky teleskopickému laseru, který se vysune do výšky a přes stohy palet snímá laserový signál odražený od navigačních reflexních pásek, odrážečů umístěných na různých místech ve skladu,“ popisuje Václav Mareš řešení, jehož klíčovou myšlenku s teleskopickým laserem navrhl a z velké části realizoval Petr Fiala, aplikační technik firmy Toyota Material Handling CZ.

STÁLÁ KOMUNIKACE S ŘÍDICÍM SYSTÉMEM Systém vozíku si po načtení informací, které zadá operátor přes dotykový displej do řídicího systému PLC controller (operátor definuje stanici, ze které má automat vyzvednout naložené palety, a druhým dotykem určí typ přepravovaných KLT boxů), sám vybere nejbližší volnou pozici, do které obě palety složí. Vjede do skladu, ověří si, zda je

pozice opravdu volná, a palety uloží. Pokud by nebyla, vybere si další volnou nebo zastaví, přivolá obsluhu skladu a bude čekat na nějakou interakci. Mezi řídicím systémem a automatem probíhá permanentní komunikace. K vysunutí laseru dochází právě jen v centrálním skladu. Když vozík po načtení lokace vjede do skladu, zpomalí a vysune teleskopický laser do maximální výšky. Díky tomu probíhá nepřetržitá navigace a stroj nezůstane neřízen, doslova nezůstane slepý, ani na zlomek sekundy. I přes stohy palet, i v hloubce vysokého stohu se stále přesně orientuje, ví přesně, kde je a co má dělat. Při výjezdu ven postupuje opačně. Ostatní technologie vozíku Autopilot ve Faurecii jsou standardní, stejné jako u všech ostatních řešení Autopilot v ČR i v Evropě. V systému vozíku je nahrán kompletní layout skladu, všechny pozice, odkud odebírá a kam ukládá náklad. Svoji pozici neustále přepočítává a orientuje se přitom pomocí reflexních pásek (odrážečů), které jsou umístěny po celé trase automatu. Ve výšce 2‚90 m ve výrobní a logistické hale, a ve výšce 4‚20 m v centrálním skladu. „Žijeme v době digitalizace a častějšího zavádění autonomních řešení. Automatizujeme výrobní procesy i interní pohyby ve výrobě, kde budeme pravděpodobně také testovat i nějaká řešení od Toyoty. Co se týče logistiky a manipulace ve skladu, nyní jsme začali s první operací a s prvním automatickým zakladačem Autopilot. Do budoucna bychom chtěli určitě nasazení automatů rozšířit, AGV vozík ale musí zajistit komplexní proces včetně uložení na konci trasy. Použít tažnou soupravu a mít operátora, který obaly vyloží, pro mě nic neřeší, potřebuji zajistit kompletní manipulační proces. První krok je ale dokončení tohoto projektu a nasazení automatu do reálného provozu. Pak se teprve budeme dívat dál,“ dodává Václav Mareš.

Jakým způsobem vzniká objednávka, kolik je stanic, jak celá operace probíhá, jak je automat úkolován? Vytvořili jsme dvě zóny pro nakládání, první s jedenácti stanicemi, druhou s dvanácti stanicemi. V každé zóně je dotykový displej od řídicího systému PLC controller, na kterém si operátor pouhým dotykem vybere stanici, ze které má automat vyzvednout naložené palety, a druhým dotykem určí typ přepravovaných KLT boxů. To je vlastně veškerá činnost, kterou musí operátor udělat pro vytvoření objednávky. Díky tomu automat ví, co má provést, co a kam odvézt a uložit v hlavním skladu. Na třetím, posledním displeji je nastaven obsah skladu a přiřazeny volné deep lane zóny pro každý druh používaných KLT boxů. V centrálním skladu jsou na volné ploše stohovány palety s různými KLT boxy, vždy čtyři palety na sobě. PETR FIALA aplikační technik Toyota Material Handling CZ

Přemýšlíte také o využití automatizovaných vozíků?

logincz@atozgroup.cz projekt-log-in logistickainovace

INZERCE

Komplexní logistické řešení i pro vás

Green 3PL

Our team for your

· Zabezpečení materiálového toku zboží od dodavatele až ke koncovým zákazníkům · On- line informační tok s důrazem na adresnost a dohledatelnost · Kontinuální optimalizace dodavatelsko-odběratelského řetězce · Partnerský vztah s jedním dodavatelem logistických služeb · Operace v rámci služeb GREEN 3PL jsou vždy spojeny s optimálním ekologickým řešením · Službu Green3PL poskytujeme a zdokonalujeme na území CEE již od roku 2009

Pavel Merfait |

Navštivte naše nové WWW

www.esa-logistics.cz


Zaostřeno

JE LEPŠÍ ELEKTŘINA?

VOZÍKY S ELEKTRICKÝM POHONEM JSOU DRAŽŠÍ, ALE MAJÍ LEVNĚJŠÍ PROVOZ

FOTO: Exau Paluku, Pixabay


49

V České republice je podle údajů společnosti Jungheinrich (ČR) většina manipulační techniky poháněna elektricky. Na celkovém trhu v roce 2018 měly spalovací vozíky podíl jen necelých 18 %, což ale není zcela vypovídající vzhledem k započítání všech segmentů manipulační techniky. Pokud se podíváme jen na čelní vozíky, i zde již podle údajů společnosti Jungheinrich (ČR) vede elektrická trakce: v roce 2018 činily prodeje elektrických vozíků 54 % všech čelních strojů, zatímco před pěti lety to bylo pouze 47 %.

J

Je lepší pořídit vozík se spalovacím, nebo elektrickým pohonem? „S elektrickým. Oproti spalovacím vozíkům jsou elektrické tišší, mají nižší vibrace, jsou ekologické, není z jejich provozu cítit zápach a mají nižší provozní náklady. V dnešní době nemají v podstatě žádná technická ani výkonnostní omezení, a mohou tak nahradit spalovací vozíky ve všech aplikacích,“ říká Pavel Králík, produktový manažer společnosti Jungheinrich (ČR). Doplňuje, že při použití lithium-iontových baterií je nabíjení navíc tak rychlé, že není problém ani nonstop provoz vozíku bez nutnosti nabíjení baterie. Jedinou nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. Nicméně vzhledem k nižším provozním nákladům je v dlouhodobém horizontu výhoda na straně elektrické trakce.

ZÁLEŽÍ NA KONKRÉTNÍ APLIKACI Oproti západní Evropě stále zaostáváme v podílu elektrických vozíků, ale trend posledních let je patrný a s příchodem moderních elektrických pohonů a vyšších nosností elektrických vozíků se bude dále zrychlovat směrem k elektrickým vozíkům. „Jednoznačně poroste vliv elektrických vozíků, zejména pak zmíněných lithium-iontových baterií. Jelikož nebude nutné měnit baterii ani ve vícesměnném provozu, odpadne potřeba nabíjecích místností a budou moci vznikat vozíky nové konstrukce se zabudovanou baterií,“ specifikuje Martin Koudelka, vedoucí marketingu společnosti Jungheinrich (ČR). To však neznamená, že spalovací vozíky nejsou potřeba. Jsou! „Vždy záleží na požadované aplikaci. Obě řešení mají své výhody i nevýhody, není proto možné odpovědět obecně. V našich skladech používáme výhradně elektrické vozíky, protože se

Článek připravil Petr Neckař

jedná o vnitřní prostředí. Výhody jsou především v čistotě provozu, nízké hlučnosti a snadné ovladatelnosti,“ uvádí Michal Ondomiši, ředitel logistiky e-shopu Alza.cz.

BUDOUCNOST: JEŠTĚ LEPŠÍ BATERIE Podívejme se na další názor. „Volba pohonu záleží na provozu, na umístění vozíku. Jezdí-li vozík venku, pak je vhodnější spalovací motor. Naopak jezdí-li vozík uvnitř, je lepší pohon elektrický. Naše firma se setkává obecně s větším zájmem o spalovací motory,“ konstatuje Monika Horňáková, obchodní zástupkyně společnosti VIVA – manipulační technika. Podle jejího názoru zůstane i v budoucnu nejčastěji používaným pohonem pro venkovní použití spalovací motor a pro použití vnitřní motor elektrický. „I s ohledem na elektrifikaci automobilů poroste dále i podíl elektrických vozíků. I díky lepším a výkonnějším bateriím, než jsou k dispozici dnes, a to i u vozíků vyšších nosností. Ve venkovních aplikacích budou stále hrát prim spalovací vozíky,“ myslí si Zdeněk Jiřina, produktový manažer společnosti Toyota Material Handling CZ. Doplňuje, že oba pohony jsou vyrovnané, s tendencí růstu podílu na trhu elektrických vozíků. „Dnešní elektrické vozíky mají takovou ochranu proti povětrnostním podmínkám a špatnému terénu a takovou výkonnost, že

dokáží vozíky se spalovacím motorem v určitých aplikacích více než nahradit – a to v nosnostech do 8 tun. Spalovací vozíky mají nevýhodu v tom, že je dnes nikdo nechce pouštět dovnitř hal, takže pokud je provoz kombinovaný, elektrika má větší šanci. Na druhou stranu, pokud uživatel nemá jiné elektrické vozíky, a tedy ani nabijárnu, obvykle vidí dieselový nebo LPG pohon jako jednodušší a levnější alternativu,“ doplňuje Zdeněk Jiřina. Servisně i nákladově je levnější elektrický vozík. Nicméně, jak dodává, malé venkovní prašné provozy s jedním nebo dvěma vozíky jasně preferují spalovací motory.

„VOLBU TYPU POHONU OVLIVŇUJÍ ZKUŠENOSTI, ZVYKY, CENY PALIVA A ELEKTRICKÉ ENERGIE, OSOBNÍ PREFERENCE I OBAVY ZE ZMĚNY.“

systemylogistiky@atoz.cz Který typ pohonu preferujete u vozíků?

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE


Obaly

CERTIFIKACE PALET ZARUČUJE JEDNOTU

Raději s certifikací, nebo se obejdeme bez ní? Otázka, kterou řeší firmy v řadě různých oblastí, je aktuální i v případě palet. A také zde platí, že certifikace je měřítkem kvality a spolehlivosti. Takové palety nabývají na obzvláštním významu například při exportu nebo v rámci automatizovaných provozů sloužících k manipulaci se zbožím.

P

Podstatný je zejména fakt, že subjekt, který palety certifikuje, určitým způsobem kontroluje a garantuje jejich parametrickou, kvalitativní jednotnost. Ať už se uvedená garance týká nosnosti, neponičení zboží či odolnosti. V dnešní době, kdy se klade velký důraz na kvalitu, udržitelnost a neustálé zjednodušování procesů, si podle Slavomíra Sýkory, commercial and asset managera CZ/SK/HU ve společnosti LPR – La Palette Rouge, podniky nemohou dovolit ohrozit třeba kvalitu výroby nevhodnými paletami. „S růstem automatizace požadují maloobchodníci a výrobci certifikované palety, aby mohli pracovat efektivně,“ komentuje situaci.

PŘESNĚ STANOVENÉ PARAMETRY Zaručené nosnosti palet je dosaženo především použitím kvalitních prken a špalků o předepsaných rozměrech, které jsou spojeny speciálními konvexními hřebíky s kroužkovaným dříkem, vysvětluje detailně Milan Kovařík, výkonný ředitel Zemského FOTO: LPR

Článek připravil David Čapek

výboru EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, a pokračuje: „Samozřejmě i tyto hřebíky mají přesně stanovenou délku i průměr. Celková nosnost a pevnost (stabilita) palet je pak podpořena i tzv. hřebíkovým obrazcem, který musí být dodržen a je také kontrolován.“ Mezi přínosy certifikovaných palet patří i garance jejich tepelného ošetření, konkrétně vysušení použitého dřeva v paletě na optimální stanovenou vlhkost 22 %. Tím se omezuje vznik plísní, chrání se převážené zboží a výrazně se prodlužuje životnost palety. „Vedle toho se pak provádí tzv. fytosanitární ošetření dřeva – tedy tepelné ošetření dřeva, které brání šíření hmyzu a larev žijících ve dřevě použitém pro výrobu palet. Řádně fytosanitárně ošetřená paleta pak na svém středovém špalku nese značku a kód IPPC schválené sušárny dřeva,“ popisuje Milan Kovařík. Značka IPPC a příslušné tepelné ošetření je pak zásadní zejména při exportu. Zboží na paletách bez tohoto ošetření (a označení) je příslušnými orgány na hranicích zadrženo a vráceno na náklady odesílatele.


51

Mars spouští klimatickou iniciativu #PledgeForPlanet. Více na www.svetbaleni.cz.

„Další výhodou je životnost a relativně snadná opravitelnost, pokud nové palety i následné opravy poskytují licencované společnosti,“ upozorňuje Robert Háp, jednatel společnosti HERUS. Naopak necertifikované palety mají podle něj nezřídka nižší nosnost a kratší životnost. „Levný nákup nové EUR palety by měl být pro každého uživatele alarmující a měl by vědět, že pseudoúspora při nákupu EUR palet (nových i použitých) často znamená, že zákazník nenakupuje odpovídající kvalitu,“ zdůrazňuje Robert Háp.

„Rozdíl v ceně není zásadní“ Rozdíly v ceně palet certifikovaných a necertifikovaných jsou – při totožné kvalitě palety – skutečně minimální. Proces certifikace a pravidelných a průběžných kontrol kvality certifikovaných palet zvyšuje vlastní cenu palety pouze o jednotky korun. To u palety, která stojí řádově stokoruny, skutečně nepovažuji za zásadní nevýhodu. Největší rozdíly v cenách palet, se kterými se setkáváme u našich klientů, způsobuje zejména skutečnost, že necertifikovaní výrobci a opravci palet velmi často nedodržují definované normy pro palety. MILAN KOVAŘÍK, výkonný ředitel, Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku

SNAHA O NALEZENÍ ROVNOVÁHY Na základě čeho se firma, která dosud certifikované palety nevyužívala, pro ně může rozhodnout? Co vše by měla zohlednit? „Jako většinou v logistice je třeba se zabývat optimální rovnováhou mezi potřebou – co vlastně a proč pro svou operativu potřebuji – a cenou. Pokud mě trápí (z různých důvodů) různá kvalita necertifikovaných palet, nese to s sebou náklady, pak jednoduše dojdu k závěru, jestli se vyplatí toto odstranit, byť za cenu nákladnějších certifikovaných palet,“ podotýká Jan Soukup, obchodní manažer společnosti CHEP. A zmiňuje v dané souvislosti službu paletového poolingu, který přidává navíc element operativních nákladů a flexibility. Zároveň se jedná o uzavřený pool, tedy ještě vyšší parametrickou jednotnost. „Nejlepší je reflektovat potřeby a očekávání zákazníků – pro ně se nakonec logistika zboží dělá,“ dodává Jan Soukup. Efektivitu pronájmu certifikovaných palet vyzdvihuje i Slavomír Sýkora. „Nejlepším důvodem pro změnu je, aby se zákazník zaměřil na své hlavní podnikání a nedělal si starosti s kvalitou a akceptací necertifikovaných palet,“ radí. Díky pronájmu palet má podle něj dodavatel zaručenu potřebnou kvalitu a plnou flexibilitu. Odběratel si drží jen tolik palet, kolik právě potřebuje, sběr a evidence palet od zákazníků je plně v rukou poskytovatele palet.

„Rozhodně by měl zákazník vždy udělat to, že si nejdřív ověří dodavatele,“ doporučuje Robert Háp. Tedy zda má dodavatel potřebná licenční oprávnění pro výrobu a opravy EUR nebo EPAL palet.

STEJNÁ KRITÉRIA NAPŘÍČ TRHY Používání certifikovaných palet ve své obchodní praxi potvrzují v tuzemsku například maloobchodní řetězce Lidl a Penny Market nebo výrobce kosmetiky a pracích a čisticích prostředků Henkel. Tisková mluvčí Lidlu Zuzana Holá mezi hlavními přínosy uvádí, že mezinárodní certifikace umožňuje volnou směnitelnost mezi dodavateli a že napříč obchodními trhy platí jednotná kritéria na kvalitu certifikovaných palet. „V případě certifikovaných EUR palet CHEP a LPR nám nevznikají náklady na servis palet. Ty jsou zahrnuty v ceně služby, za kterou platí dodavatel,“ popisuje mluvčí. Tomáš Kubza, vedoucí logistiky ve společnosti Penny Market, uvádí jako důvod využití certifikovaných palet zájem firmy na maximální bezpečnosti – jak pro zboží, tak pro zaměstnance. Na otázku, zda používání certifikovaných palet může mít i určitá úskalí či přímo nevýhody, odpovídá: „Žádných úskalí si nejsme vědomi. Rád bych však zdůraznil,

že je důležité spolupracovat s certifikovaným obchodním partnerem na opravách palet.“ Společnost Henkel podle Lukáše Vargy, manažera logistiky pro divizi Pracích a čisticích prostředků v ČR a na Slovensku, používá palety CHEP. Mezi důvody zmiňuje mj. nižší náklady, kdy palety jsou pronajaté a Henkel nemusí zajišťovat jejich výrobu, opravu či recyklaci. „Jsou optimalizovány pro celou naši síť obchodních partnerů, skladové techniky a dodavatele,“ konstatuje Lukáš Varga a jako devízu oceňuje i udržitelnost a ohled na životní prostředí. „Palety se používají, dokud nejsou poškozeny, do bodu, kdy jsou odeslány na opravu,“ poznamenává na závěr.

systemylogistiky@atoz.cz Proč (ne)používáte certifikované palety?

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE

20 let zkušeností s obalovými službami

Svěřte nám Váš promoční a sezónní co-packing

FM Logistic je specialistou na obalové služby. Svým klientům pomáhá přizpůsobovat jejich produkty požadavkům trhu. Svěřte svůj promoční a sezónní co-packing do rukou profesionálů.

Kontakt: E-mail: sales-cz@fmlogistic.com; tel:+420 220 413 201; Výrobní kapacity: Tuchoměřice - Praha západ; Jirny - Praha východ

www.fmlogistic.cz


Development

NADSTANDARDNÍ ÚPRAVY MAJÍ PROVOZNÍ I ENVIRONMENTÁLNÍ DŮVODY Specifické požadavky nájemců v průmyslových budovách se mnohdy týkají nadstandardních úprav výrobních a logistických provozů. Může jít například o zvýšený příkon elektrické energie, vyšší světlou výšku budovy nebo větší nosnost podlah či jejich přizpůsobení pro instalaci pokročilých technologií. Značný vliv v dané oblasti má jak bouřlivý technologický rozvoj, tak třeba i rozmach firem působících v odvětvích automotive a e-commerce.

M

Moderní průmyslové haly jsou zpravidla flexibilní a jejich modulární vlastnosti lze přizpůsobovat podle konkrétní potřeby, ať už jde o prostory pro výrobu nebo logistiku. „Ve výrobních prostorech se například u automobilového průmyslu jedná o navýšení kapacity elektřiny a její vedení, úpravy podlahy pro instalaci technologií a zvýšení výkonu vzduchotechniky nebo instalaci jeřábů,“ vysvětluje Jaroslav Kaizr, ředitel oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí společnosti Savills pro ČR a Slovensko. Logistické haly se podle něj čím dál častěji blíží nadstandardními úpravami těm výrobním, protože samy stále běžněji slouží nejen pro skladování, ale i pro provozy s další přidanou hodnotou. „Nadstandardní úpravy se týkají zejména podlahy, jež je modifikována tak, aby nesla mezaniny či jiné technologie, dále pak zlepšení vzduchotechniky či osvětlení,“ popisuje Jaroslav Kaizr. U skladových provozů může jít o tzv. ADR sklady pro přechová-

„Stále větší důraz na udržitelnost“ Trend je jednoznačný. Díky rostoucí poptávce po rychlosti a flexibilitě i související automatizaci a optimalizaci za účelem dosažení vyššího výkonu budeme stavět stále více budovy na míru s důrazem na dlouhodobou udržitelnost. Mezi prvky budov, které se stanou standardním řešením, budou tedy únosnější podlahy, efektivnější osvětlení, vestavěné mezaniny, efektivní vytápění a vyšší nároky na vnitřní prostředí, které bude stále více důležité pro zaměstnance provozů. Díky nástupu robotizace bude kladen důraz na datovou infrastrukturu a dostatek dostupné elektrické energie.

Článek připravil David Čapek

vání nebezpečných a hořlavých látek. Pro sklady využívající automatické zakladače je zase nezbytná rovinatost podlahy, jak upozorňuje Vít Zdráhal, associate v týmu pronájmu průmyslových prostor společnosti Cushman & Wakefield, a pokračuje: „Další požadavky často vycházejí z bezpečnostních předpisů, např. umístění protipožárních příček, nebo hygienických norem – třeba výrobní společnosti s trvalými pracovními místy mají přísnější hygienické normy na osvětlení.“

VYBAVENÍ BĚŽNÉ I NAD RÁMEC Co vlastně nyní v průmyslovém developmentu představuje „standard“ a jaké parametry lze definovat jako nadstandardní? „Za standardní vybavení moderních průmyslových a logistických prostor se považuje budova se světlou výškou 10 metrů, resp. 12 metrů, zateplená fasáda včetně střechy, podlaha s plošným zatížením pěti tun na metr čtvereční, stropní sprinklerový systém a dnes již také LED osvětlení s 200–300 luxy,“ vyjmenovává Petr Zaoral, head of industrial ve společnosti Prochazka & Partners. „Každý průmyslový developer má definováno, co dodává zákazníkovi jako základní specifikaci haly a co je již nad rámec standardních podmínek,“ poznamenává Matěj Indra, consultant industrial ve

společnosti 108 AGENCY, a doplňuje: „Běžně lze říci, že součástí standardní technické specifikace je suchý sklad včetně všech technologií souvisejících s halou potřebných pro provoz.“ Na frekvenci i důležitosti nabývají řešení, jež zohledňují environmentální prvky. Konkrétně jde o úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, nakládání s dešťovou vodou či určitý podíl zelených ploch. „To jsou parametry, které jsou pak důležité i pro získání certifikací, například BREEAM nebo LEED,“ konstatuje Tomáš Kubín, šéf výstavby pro region střední a východní Evropy ve společnosti P3. V případě uvedených certifikací se jedná o požadavky jako rekuperace vzduchu v hale, simulace energetických toků za účelem snížení spotřeby energií v budově, procento recyklovaného a znovu použitého materiálu během výstavby nebo střešní konstrukce dimenzovaná na větší zatížení sněhem, vypočítává Jan Palek, country manager Czech Republic, & Slovakia ve společnosti Goodman. Hranice toho, co je bráno jako standard, se podle něj posouvají v souvislosti s vývojem a zdokonalováním technologií. „Nakládání s dešťovou vodou, dálkové odečty spotřeby energií nebo LED osvětlení se v oblasti průmyslového developmentu pomalu stávají standardem,“ doplňuje Jan Palek. Zároveň se požadavky zákazníků netýkají jen fyzických aspektů budov. „Služby, jež jsou poskyto-

JAN PALEK country manager Czech Republic & Slovakia Goodman FOTO: P3

Hala na míru pro firmu Sécheron Tchequie disponuje větším počtem světlíků, které zajišťují světelný komfort pro danou činnost, přípravou pro jeřábovou dráhu nebo třemi patry kanceláří a zázemím pro zaměstnance.


53

HSF System postaví v Ostravě vývojové centrum zaměřené na automatizaci a robotizaci. Více na www.systemylogistiky.cz.

Máte zkušenosti s nadstandardními úpravami logistických hal?

systemylogistiky@atoz.cz systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

„Vše závisí na specifických potřebách zákazníka“

FOTO: 108 AGENCY

vány spolu s pronájmem prostor, se stávají stále významnějšími, a i zde můžeme mluvit o nadstandardních potřebách a přístupech,“ upozorňuje na aktuální trend Martin Baláž, viceprezident a country manažer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Prologis, a dodává: „Zákazníci, zejména u budov třídy A, chtějí mít k dispozici kvalifikované property manažery, kteří jim pomohou řešit jejich záležitosti rychle, flexibilně a individuálně.“ Průmysloví developeři proto vytvářejí vlastní interní týmy property manažerů.

BUDOUCNOST VE ZNAMENÍ IT A ENERGETICKÝCH ÚSPOR Významný posun v softwarovém vybavení hal a jejich přizpůsobení informačním systémům nájemce očekává v blízké budoucnosti Jaroslav Kaizr. „Dále

předpokládám větší nároky nájemců na využití automatizace a technologií šetrných k životnímu prostředí, případně technologií, které šetří energie,“ odhaduje pravděpodobný vývoj. Petr Zaoral predikuje nové výzvy pro nadstandardní úpravy prostor v automobilovém průmyslu. V souvislosti s pravděpodobným rozmachem elektromobility bude hrát klíčovou roli výroba a skladování pohonných baterií. Dá se předpokládat, že s rozvojem nových technologií se bude posouvat i vnímání toho, co je standard. Půjde patrně o faktory týkající se energetické náročnosti, environmentálních dopadů a kvality pracovního prostředí pro zaměstnance v halách. „Zároveň očekáváme větší individualizaci prostor, tedy poptávku po řešeních uzpůsobených na míru,“ uzavírá Tomáš Kubín.

Nemyslím, že je možné definovat jeden převládající typ ASTI (tzv. above standard tenant improvements), jelikož ty vždy souvisí se specifickými potřebami klienta. U výrobních společností to bývá v základu velmi často navýšení kapacit inženýrských sítí pro samotnou výrobu, tj. například navýšení kapacity trafostanice pro dostatečný příkon, který vyžadují výrobní technologie. Časté jsou také specifické požadavky na úpravy podlahy, ať už se jedná o zesílení její nosnosti pod těžšími výrobními stroji, případně pak např. nutnost jejího částečného vyhřívání v mrazírenských skladech tak, aby nedocházelo k promrzání zbylé části haly. MATĚJ INDRA consultant | industrial 108 AGENCY

INZERCE

Nabízíme komplexní přepravní a logistické služby pro celý dodavatelský řetězec: • Silniční doprava • Námořní a letecká doprava • Nadrozměrná přeprava • Skladování a logistika zboží • Pojištění zboží a celní služby

Global Transport and Logistics

+420 844 555 588 www.cz.dsv.com


SLBOOK CZ 2020 JEDINÁ PUBLIKACE SVÉHO DRUHU!

Kniha vyjde už v prosinci 2019! Uzávěrka se blíží! Aktualizujte si své údaje. Domluvte si ten nejlepší inzertní prostor už nyní a dostanete navíc prezentaci na www.slbook.cz ihned po doručení objednávky!


BUĎTE VIDĚT DŘÍV NEŽ OSTATNÍ! Kontakt pro aktualizaci: Lucie Fischerová project coordinator +420 605 290 968 lucie.fischerova@atoz.cz

Kontakt pro inzerci: Pavel Kotrbáček sales manager +420 605 296 739 pavel.kotrbacek@atoz.cz


Management Provozy, v nichž jsou manipulace, logistika a skladování klíčovými aktivitami, obnášejí mnoho situací, ve kterých může firma ztratit kontrolu nad provozními náklady. Management firem by proto měl být schopen formulovat své priority, případně odhadnout budoucí vývoj ve svém oboru a definovat tak v rozumném časovém horizontu své budoucí potřeby v kontextu lean řešení.

ŠTÍHLÁ LOGISTIKA ZVYŠUJE EFEKTIVITU VÝROBNÍCH PROVOZŮ

Š

Pro management firmy je zásadní přemýšlet nad inovacemi, hledat cesty k implementaci prvků štíhlé logistiky. FOTO: STILL ČR

Štíhlou výrobu můžeme obecně velmi zjednodušeně popsat jako zajištění nepřerušovaného toku výrobků podle poptávky zákazníka a v krátkých intervalech doplňování těch komponentů, které odebírá následující činnost. To vše s minimálními náklady díky omezování plýtvání přírodními, materiálovými, finančními i lidskými zdroji. Tyto procesy přenesené do prostředí logistiky a manipulace popisujeme jako štíhlou logistiku. Jde o to pracovat v souladu s principy neustálého zlepšování, učení a řešení problémů, které tvoří součást koncepce „štíhlosti“, přičemž za štíhlá jsou považována co nejúčinnější a nejefektivnější řešení logistiky a manipulace s co nejnižšími provozními náklady při dodržení maximální bezpečnosti. Je nutné si uvědomit, že žádný proces není konečný, probíhá

Článek připravil Petr Neckař

neustále, protože neustále je prostor pro hledání efektivnějších postupů, vyšší kvality a odstraňování plýtvání (jakákoli nadvýroba, jakékoli nadměrné zásoby, využívání strojů k manipulaci, která je zbytečná apod.).

VÝROBNÍ SYSTÉM AUTOMOBILKY ZAMĚŘENÝ NA INOVACE Implementací štíhlého řešení, ať už je jakékoliv, by neměla inovační křivka skončit. Potřeby firmy se totiž mnohdy mění a měnícím se podmínkám je ideální uzpůsobovat i štíhlá řešení. Například v automobilce Toyota Peugeot Citroën Automobile


57

Generace Y a Z jsou loajálnější, než se tvrdí, zjistil průzkum. Více na www.systemylogistiky.cz.

„Ideální lean řešení definuje analýza procesů“

Czech v průmyslové zóně Ovčáry je výrobní systém založen na inovacích jak ze strany managementu, které jsou zejména prováděny s ohledem na nové technologie a potřeby, tak i formou kaizenů neboli nápadů na zlepšení ze strany zaměstnanců. Tento princip je součástí TPS (Toyota Production system = výrobní systém Toyoty). „Motivací pro neustále zlepšování může být hned několik, od zkrácení dojezdu a dodávky dílů přes zavedení lepšího řízení vratných obalů nebo zlepšení manipulace pro jednotlivé zaměstnance. Jednou z inovací, kterou v minulosti TPCA uvedla, je skenovací brána na vratné obaly, což zajišťuje lepší efektivitu a sledování prázdných obalů v celém dodavatelském toku,“ uvádí konkrétní příklad mluvčí TPCA Tomáš Paroubek.

MARTIN PETŘÍK vedoucí oddělení marketingu Linde Material Handling Česká republika

Management firem musí přemýšlet nad tím, jak stávající řešení co nejvíce průběžně zefektivňovat. A to dokáže pouze takový management, který se neustále zajímá o nejnovější trendy a nebrání se inovacím. Lean řešení je celá řada. Inspirace je jistě zřejmá na veletrzích a v odborných časopisech, kde lze z různých případových studií vidět, co jinde v praxi funguje. Výjimkou nejsou ani referenční návštěvy. Nicméně každý provoz je jiný, proto je nutné vždy na začátku zpracovat důkladnou analýzu procesů, tedy přesně definovat stávající a budoucí stav a navrhnout řešení, které bude ze všech směrů ideální. V potaz se přitom samozřejmě bere i návratnost investice.

TAHAČE PŘINÁŠEJÍ FIRMÁM NEMALÉ ÚSPORY

ná produkce v hale na paletách, ale průběžně je odvážena, stejně jako nemusí být velké řady palet zásob s materiálem kolem výrobních strojů. Díky vláčkům z přípojných vozíků odpadá mnoho jízd, k obsluze vozíků stačí mnohem méně operátorů. Případná kolize s těmito typy vozíků má výrazně lehčí následky než náraz čelního vozíku. „Štíhlá logistika, pokud budu pod tímto pojmem chápat přechod od tradičního zásobování výroby ve vlnách s vytvářením nadměrných zásob na pracovišti pomocí různých vidlicových vozíků k plynulému zásobování pomocí tahačů s přípojnými vozíky, takovým lean řešením je a dá se i hovořit o jednoznačném trendu poslední minimálně dekády,“ popisuje Jan Kohák, produktový manažer pro skladovou techniku společnosti Toyota Material Handling CZ. Doplňuje, že dochází také k nahrazování větších, dražších a hůře manévrovatelných vozíků kompaktními typy, lehčími modely, kterým stačí užší uličky, mají dostatečnou tažnou sílu a snadno se ovládají.

V užším slova smyslu chápeme štíhlou logistiku jako zásobování výroby pomocí tahačů. Jde samozřejmě o jednu z možností štíhlých řešení, nicméně právě toto přináší do provozů nemalé úspory. Jednou z hlavních výhod logistických souprav je, že nepotřebují tak široké uličky, jako by byly nutné pro jiné typy techniky, a proto může být ve výrobní hale, která je tímto vláčkem zásobována, více prostoru pro výrobu. Na stejné ploše haly tedy může být více strojů, větší linka atp. Může to dokonce znamenat, že firma díky tomuto řešení nemusí stavět novou halu, kterou by při nedostatku místa potřebovala. A samozřejmě se nehromadí vyrobe-

Mezi výhody tohoto lean řešení podle slov Jana Koháka patří úspora lidí, materiálu, času i nákladů na škody - díky rychlejšímu a přesnějšímu zásobování výrobních pracovišť, snížení zásob vstupů u výrobních linek a uvolnění plochy pro rozšíření výroby. Výhodou je i větší bezpečnost, čistota a přehled na pracovišti. Nedochází k chybám při dodávkách, bývá eliminováno dohledávání zboží nebo samozásobování, inventury jsou jednodušší. Každý provoz je ovšem specifický, s jinými komponenty, jinými obaly, jinou frekvencí zásobování, jinými pojezdovými vzdálenostmi a výše uvedené pozitivní aspekty přechodu na štíhlý způsob manipulace se ho dotýkají různě.

„ZA ŠTÍHLÁ JSOU POVAŽOVÁNA CO NEJÚČINNĚJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ LOGISTIKY A MANIPULACE S CO NEJNIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY.“

Výrobní proces TPCA vychází z výrobního systému Toyota, který je založen na dodávkách jen těch dílů, které jsou potřeba, a na lean managementu včetně efektivní logistiky. Celá výroba funguje na systému just in time, nejsou tak vytvářeny skladové zásoby.

AUTOMATIZACE PŘISPÍVÁ I K BEZPEČNOSTI Ke štíhlé logistice přispívají také různá automatizovaná řešení (i logistické soupravy mohou být autonomní). Automatizace zvyšuje nejen efektivitu, ale i bezpečnost provozu. „Použitá technika bývá v různém stupni již při pořízení vybavena integrovanými a doplňkovými prvky bezpečnosti. S rostoucím stupněm automatizace dojde k navýšení bezpečnosti provozu, snížení podílu lidského činitele v přímé účasti na obsluze manipulačních zařízení zejména u větších realizací. Zvyšující se význam bude mít pro management i monitoring provozu manipulačních zařízení, sledování výkonnostních a provozních dat a jejich vazba na údržbu, snímače nárazů, výkonnostní analýzy a podobně,“ říká Vladimír Přikryl, jednatel společnosti BEG Bohemia.

systemylogistiky@atoz.cz Jaké lean řešení se vám osvědčilo?

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

INZERCE

16

Poslechněte si z úst odborníků jejich názory v panelové diskuzi! Od Průmyslu 3.0 k Průmyslu 4.0. A ještě dál…

21. LISTOPADU 2019

PRAHA, O2 UNIVERSUM

REGISTRUJTE SE NA WWW.LOG-IN.CZ


Žena v logistice

Petra Lippertová: „V LOGISTICE JE DŮLEŽITÉ UDRŽET SI NADHLED, NEZTRATIT SE V DETAILECH A PŘEMÝŠLET PÁR KROKŮ DOPŘEDU“ Ve společnosti DS Smith Petra Lippertová působí na pozici logistics process development manager. V současné době má rozjetých několik projektů, které se týkají využití IT v logistice. Je to například implementace TMS (Transport Management Systemu) nebo řešení pro knihování nakládkových a vykládkových oken – obojí jsou dlouhodobé projekty, u kterých v současné době probíhá implementace (doslova) od Rumunska po USA.

Článek připravil Petr Neckař

V

V ČR se s Petrou Lippertovou moc nesetkáte. Většinu času tráví na cestách. Je součástí týmu, který sídlí ve Velké Británii, svůj vlastní tým má v Aténách a kolegy a projekty po celé Evropě a na jihu USA, takže její pracovní den se odvíjí od toho, kde zrovna je. Jedním z jejích projektů, který rozhodně stojí za zmínku, je nastavení jednotného procesu pro tendry v dopravě (a implementace příslušného systému): její tým v Aténách teď mimo jiné zajišťuje administrativní a analytickou podporu v tendrech na přepravu – v následujících týdnech tak bude spouštěn například tendr právě pro pobočky firmy v USA. Z jejích novějších projektů jmenujme např. integraci GPS dat s daty o jednotlivých zásilkách – toto spolu s příslušnými algoritmy umožňuje sledovat polohu zásilky stejně jako včas upozornit na možné zpoždění, přesně určit čas, kdy bylo vozidlo naloženo a vyloženo. Toto řešení bylo nedávno spuštěno jak pro dopravce firmy DS Smith, tak pro její subdodavatele.

LOGISTIKA JDE RUKU V RUCE S ROZVOJEM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis logistiky v DS Smith by vydal na samostatný rozhovor. Společnost má v současné době ve světě více než 300 poboček v rámci čtyř divizí, kde každá z nich má jiné potřeby, jinou strukturu zásilek a klienty s odlišnými požadavky. To v praxi znamená pohyb více než 1,3 milionu „full truck equivalents“ v silniční a kombinované přepravě a 30000 kontejnerů v námořní přepravě. Úkolem logistiky DS Smith je jednak synchronizovat přepravní toky tak, aby byly přepravní a skladovací kapacity maximálně využité, a jednak zajistit požadovanou kvalitu. Oddělení Group Logistics, které vzniklo v rámci britské centrály relativně nedávno a v němž Petra Lippertová působí, tak zajišťuje jednotlivým regionům a pobočkám potřebnou podporu – ať už v rámci tendrů na dodavatele, v oblasti studií zaměřených na optimalizaci v rámci supply chain a implementace výsledků jednotlivých studií nebo identifikace vhodných systémů a jejich implementace.

Petra Lippertová tráví většinu času na cestách, je součástí týmu ve Velké Británii nebo v Řecku. FOTO: DS Smith


59

„Petra Lippertová v datech“

1997

Nástup do prvního zaměstnání ve spediční firmě.

2006

Začala pracovat ve francouzské logistické společnosti. Ve stejné společnosti v roce 2008 převzala řízení jedné z hlavních divizí.

Aktuální oblastí, na kterou se zaměřuje, je ovšem využití dat v logistice. „Hovoříme o tom, jak využít big data. Momentálně hledáme vhodné řešení pro zmapování přepravního trhu a pro integraci těchto dat do každodenního provozu. Pokud to mám zjednodušit, disponent bude již při objednávání přepravy vědět, jaká je přepravní kapacita v dané destinaci, což pomůže při rozhodování například při nárůstu výroby, tedy i přepravovaných objemů. Nákup pak bude mít přístup k informacím o cenách na přepravním trhu, o atraktivitě jednotlivých přepravních toků atp. Tady jsme na začátku a první implementace plánuji na rok 2020,“ říká Petra Lippertová. Kromě těchto strategických projektů k jejím denním činnostem samozřejmě patří například podpora implementovaných systémů a související analytická činnost, toto ovšem již nepřímo, prostřednictvím jejího aténského týmu.

K LOGISTICE SE DOSTALA NÁHODOU K logistice se dostala náhodou. Po střední škole dva roky vyučovala angličtinu a kombinovala to s prací průvodkyně po evropských zemích. Přece jen to ale nebyla práce „napořád“ a vzala první práci, kde mohla využít znalost jazyků: nastoupila jako dispečerka v tehdy největší české spediční společnosti, ve které zůstala téměř 10 let. V poměrně krátké době převzala jedno z oddělení a později celou pobočku. Až později se vrátila do školy a při práci vystudovala práva. Baví ji různorodost. „V minulosti jsem měla možnost působit na různých pozicích – mimo jiné jsem působila jako šéf pobočky a obchodní i provozní manažer s týmem čítajícím více než 100 zaměstnanců. Trošku jsem si sáhla i na PR a marketing

2014

Nastupuje do společnosti DS Smith jako transport contract manager.

2015

Na stávající pozici logistics process development manager působí od roku 2015.

a teď tyto zkušenosti využívám na současné pozici, která mi umožňuje na logistiku nahlížet z úplně jiného úhlu. A těším se na to, co mě čeká v budoucnosti,“ uvádí Petra Lippertová. Její aktivity jsou velmi různorodé a zajímavé. Jak vypadal její poslední týden před naší redakční uzávěrkou? Se svými řeckými kolegy v Aténách nastavovala KPI pro jeden z nově implementovaných systémů a ve Frankfurtu se účastnila workshopu zaměřeného na dopravní trh. A v dalším týdnu ji čekala příprava prací na integraci systému využívaného společností, která přibyla do skupiny DS Smith v rámci poslední akvizice. A také konference ve Velké Británii – pracovala ještě na přípravě příspěvku. Jsou ale i dny, kdy zůstává v Praze – to se potom většinou nehne od počítače a dohání, co nestihla na cestách.

systemylogistiky@atoz.cz Ptejte se Petry Lippertové!

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

paradoxně to přináší jednu velkou výhodu – jsou snadno zapamatovatelné. „Občas samozřejmě narazím na stereotypy, překvapivě je to většinou ze strany dodavatelů nebo potenciálních dodavatelů, kteří nechtějí pochopit, že pokud chtějí spolupracovat, budou muset jednat se ženou. Řekla bych ale, že je to spíš kulturní záležitost, se kterou se setkávám v některých, překvapivě západoevropských zemích. V ČR jsem tento problém nemívala. Obecně je totiž podíl žen v logistice ve střední a východní Evropě vyšší než na západ od ČR,“ konstatuje Petra Lippertová.

„LOGISTIKA JE VELMI KOMPLEXNÍ OBOR, PROPOJENÝ S NOVÝMI TECHNOLOGIEMI.“

LOGISTIKA VYŽADUJE KOMBINACI SCHOPNOSTÍ Petra Lippertová říká, že žen je sice zejména ve vyšších úrovních logistiky ve světě pořád málo, ale

Doplňuje, že logistika je poslední dobou velice atraktivním oborem, a to nejen pro ženy. Společnosti do logistiky investují a nabízejí benefity. To se odráží i na stoupajícím počtu studijních oborů zaměřených na logistiku. Logistika však vyžaduje specifickou kombinaci analytických, technických a komunikačních schopností, takže ne každý, kdo obor vystuduje, musí být úspěšný. Jejím krédem je: „Když je ti úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.“ Petra Lippertová ráda cestuje, čte, vaří, v příštím roce plánuje rozšíření stávajících kapitánských zkoušek, aby mohla dál než na míli od pobřeží.

„Zajímavosti z praxe“

2018 40 milionů eur

Rok zahájení pilotního projektu zaměřeného na sledování zásilek v reálném čase, který Petra Lippertová spustila. Objem tendrů na přepravní služby, které v prvním roce působení prošly pod vedením Petry Lippertové přes nově založené oddělení.

INZERCE

email kampane

CZ BUSINESS edition

E-mail marketing pro efektivní komunikaci Potřebujete efektivně komunikovat s klienty (B2B i B2C)? Pomůžeme Vám nastavit komplexní e-mail marketing vč. automatizace. Pravidelné newslettery

Automatické e-maily

Integrace se CRM systémy


Součástí podpory inovací v logistice je bezpochyby ocenění těch nejlepších. Právě proto pořádáme

Ocenění LOG-IN!

Rozhodněte o osudu přihlášených! Kdo bojuje o vaši přízeň? KATEGORIE #1 INOVACE V LOGISTICKÝCH REALITÁCH: l DC3, Prologis Park Prague-Airport, Prologis l Distribuční centrum pro společnost ViaPharma v Panattoni Park Prague Airport II, Panattoni Europe l Mrazírenský sklad Úžice II s dopravníkovým systémem, Eurofrost CB l Živá hala Liko-Vo, LIKO-S

KATEGORIE #2 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ INOVACE ROKU l Autonomní mobilní robot MiR1000 pro přepravu těžkých nákladů a standardních palet o hmotnosti až 1 000 kg, Myr Communication l Cargometer – vysoce efektivní měření přepravovaných nákladů za pohybu, GEBRÜDER WEISS l e-Reception, M2C l Linde Energy Management, Linde Material Handling Česká republika l Orange Warehouse Management System – transparentní systém, který pomůže zvýšit kvalitu, GEBRÜDER WEISS l Roboti již nejen ve výrobě, HOPI

Podrobný popis všech nominací na www.projektlogin.com


KATEGORIE #3 PROJEKTOVÁ INOVACE ROKU l Aplikace myKN, Kühne & Nagel l Aplikace Sea Explorer, Kühne & Nagel l Autopilotní zakladač s teleskopickým navigačním laserem pro společnost Faurecia Components, Toyota Material Handling CZ l HOPI CEE FISH HUB, HOPI HOLDING l Inteligentní intralogistika a řízení zásobování Smart Industry řešením EMANS (Autonomní řízení výrobní a kompletizační technologie), Anasoft l Marlenka – Projektová inovace, KVADOS l Návrh a realizace řešení pro e-shop Babymarkt.de, Geis CZ l Optimalizace logistiky a zefektivnění pracovních procesů ve společnosti Visteon Electronics Slovakia s využitím autonomních mobilních robotů MiR200, Myr Communication l Zvýšení výkonnosti logistických procesů v e-shopu Aktin, GRiT

Hlasujte pro svého favorita z kategorií 1 až 3 na www.projektlogin.com/oceneni/hlasovani/ SPECIÁLNÍ KATEGORIE #4 FACHMAN ROKU Jste vy nebo máte ve svém okolí tvrdého dříče s inovativním myšlením a skvělými projekty? Nominujte ho k získání titulu FACHMAN ROKU! Vaše návrhy budou posouzeny odbornou porotou složenou z členů Klubu logistických manažerů. Své koně zasílejte na barbora.hrdlickova@atoz.cz. Předání Ocenění LOG-IN proběhne na Galavečeru logistické inovace po skončení odborného programu fóra LOG-IN 21. 11. 2019 v O2 Universum v Praze. Nenechte si galavečer ujít a registrujte se na

www.log-in.cz/registrace/


Benchmarking č. 175 Prstové čtečky se používají v té části logistiky, kde je nutné, aby skladník měl obě ruce „v pohotovosti“ pro vychystávání objednávek. Volné ruce mu umožňují přemísťovat zásilky a současně z nich kdykoliv sejmout čárový kód.

PRSTOVÉ ČTEČKY ANEB KDYŽ MAJÍ SKLADNÍCI VOLNÉ RUCE

P

Prstové čtečky mohou sloužit ke snímání 1D kódu nebo ke snímání 1D/2D kódu. Při výběru čtečky je potřeba si typ čárového kódu předem ujasnit. Dražší čtečky mívají možnost výměny baterií, které se dobíjejí samostatně v externí dobíječce. Levnější čtečky v sobě mají pevnou baterii, proto je nutné dobíjet přímo čtečky. Při výběru čteček je proto potřeba zhodnotit oba ukazatele, aby přístroj odpovídal podmínkám konkrétního provozu.

Článek připravil Petr Neckař

ČTEČKY PROPOJENÉ S TERMINÁLEM Prstové snímače bývají připojené k datovému terminálu. Všechna nasnímaná data jsou tedy ukládána do terminálu – v podstatě malého počítače s informačním systémem Windows nebo Android. S nadřazeným ERP systémem komunikuje terminál prostřednictvím datových přenosů za pomoci například wi-fi nebo LTE. Při výběru čtečky je nevy-

FOTO: Petr Neckař

NEJPRVE DEFINUJTE TYP KÓDU

VYŠŠÍ EFEKTIVITA

Při výběru čtečky je potřeba předem znát typ čárového kódu, který má být snímán. Prstové čtečky mohou sloužit ke snímání 1D kódu nebo ke snímání 1D/2D kódu.

Prstové čtečky zvyšují efektivitu logistických procesů. Při vybírání konkrétního typu je vhodné se zaměřit mimo jiné na směrování snímače, aby skladník při načítání nemusel provádět pohyby rukou navíc.


63 „POZOR NA SMĚROVÁNÍ SNÍMAČE ČÁROVÉHO KÓDU“ SOŇA ZVELEBILOVÁ OBCHODNÍ MANAŽERKA CODEWARE V případě, že je systém práce ve skladu takový, že je nutné, aby skladník měl prázdné ruce, musí se volit prstové čtečky, které bývají dražší, nicméně nevyhnutelné pro realizaci procesu vychystávání. V některých vychystávacích procesech je proto nasazení prstových čteček samozřejmostí a volí se již jenom mezi větší či menší konformitou čteček. Je však potřeba se zaměřit i na úskalí. Tím u jednotlivých prstových čteček může být směrování snímače čárového kódu, aby skladník nemusel rukou provádět pohyby navíc k naskenování kódu. Svou roli hraje i uchycení čteček na ruku. Rozhodně by úchyty neměly překážet v pohybu ruky skladníka.

hnutelné kopírovat systém práce skladníka. Každý pohyb navíc stojí čas a komplikuje práci. Proto se skladník musí i s namontovanými čtečkami cítit jako bez nich a nedělat zbytečně navíc pohyby pro načtení čárového kódu.

PRACUJEME NA NOVÉM VYDÁNÍ PUBLIKACE SLBOOK 2020. OVĚŘTE SVÉ KONTAKTY!

terminály s vestavěnou čtečkou čárových kódů. I tak ale zkrátka musí nejdříve vzít terminál do ruky, nasnímat kódy, přístroj odložit a až poté vybírat zboží z regálů a dávat je do přepravky. Co kdyby však měl skladník přenosný terminál připevněný na předloktí jedné ruky a čárové kódy na produktech snímal rovnou při jejich přemísťování? Stejný komplet se dá s výhodou použít při kontrole cenovek v supermarketu, při provádění inventury, při sběru statistických údajů a v mnoha jiných aplikacích, při kterých potřebuje obsluha kromě snímání čárových kódů také odškrtávat položky ve vytištěném seznamu nebo si dělat průběžné poznámky.

Aktualizujte data! Staňte se partnerem!

„KAŽDÝ POHYB NAVÍC STOJÍ ČAS A KOMPLIKUJE PRÁCI.“

Očekává se zájem o prstové čtečky všude tam, kde je očividné, že zrychlují manipulační procesy. Např. v případě, že balíky jsou identifikované čárovým kódem, alternativa v podobě takových čteček (oproti klasický čtečkám) je nejpraktičtější. Určitou alternativou může být RFID technologie, ta má ale zatím svá omezení – jedním z nich je například cena čipu.

ODPADAJÍ ZTRÁTOVÉ ČASY Prstová čtečka je komfortní a snadno implementovatelný nástroj pro všechny mobilní pracovníky, kteří pravidelně potřebují skenovat čárové kódy. Toto malé lehké zařízení se nasazuje na prsty, Bluetooth modul je umístěn na zápěstí. Zařízení (podle typu) používá párovací technologii – spárovat jakoukoliv pracovní stanici vybavenou Bluetooth technologií je tak jednoduché jako samotné skenování. Výhoda užití tohoto způsobu snímání je zřejmá: skladník má volné ruce k práci. Nemusí tedy v jedné ruce držet čtečku a manipulovat jen jednou rukou. Jak bylo předesláno, má to vliv na rychlost manipulací, tedy na vyšší efektivitu skladníka a potažmo celého skladu. Skladník se nezdržuje tím, že bere odněkud čtečku do ruky a po naskenování ji opět někam musí odložit. Tyto ztrátové časy odpadají. Při skladových operacích dnes skladníci při vychystávání zakázek mnohdy používají přenosné

Když si manažer logistiky příslušného skladu spočítá, kolik operací navíc zvládnou jeho skladníci díky tomuto řešení, má jasnou představu o tom, jak se mu pořízení těchto čteček vyplatí a jaká bude doba návratnosti. Zejména sklady, kde je potřeba denně velké množství skenování, by se měly o možnost využití tohoto řešení zajímat. A leckde jsou už prstové čtečky samozřejmostí. Výhodu však přinášejí nejen ve zvýšení efektivity, ale oceňují je i sami operátoři. Nemusí totiž nosit v ruce těžší čtečky. Jde o ergonomičtější řešení (v případě, že je směrování čtečky správné).

systemylogistiky@atoz.cz Plánujete svým skladníkům uvolnit ruce i vy?

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

SKLADNÍK PLNÍ VYŠŠÍ NORMY Skladník s čtečkou umístěnou na ruce dokáže plnit podstatně vyšší normy, a to i při dodržení požadavku, že každý jednotlivý díl použitý pro kompletování musí být odepsaný z podnikového systému. Načtené kódy mohou vstupovat do ERP z mnoha snímačů na rukou dělníků najednou.

PŘÍŠTÍ BENCHMARKING: RETRAKY S VÝSUVNÝM SLOUPEM INZERCE

Inspirujte se od klíčového řečníka! 16

Filip Dřímalka, expert na digitální transformaci firem

Jak zavést inovaci ve firmách

21. LISTOPADU 2019

Shlédněte pozvánku na: www.log-in.cz/ / videopozvanka-drimalka

PRAHA, O2 UNIVERSUM

REGISTRUJTE SE NA WWW.LOG-IN.CZ


Benchmarking č. 175 PRSTOVÉ ČTEČKY S RŮZNOU HMOTNOSTÍ A ODOLNOSTÍ Specifikace: prstové čtečky čárových 2D kódů, pro použití v logistice (ve skladech)

NÁZEV PRSTOVÉ ČTEČKY:

MS652/MS652+

8670-RING-BT (Honeywell)

Zebra RS6000

Zebra RS507/RS507X (CORDLESS RING IMAGER)

DODAVATEL V ČR:

Bartech

CODEWARE

EPRIN

KODYS

WEB DODAVATELE:

www.bartech.cz

www.codeware.cz

www.eprin.cz

www.kodys.cz

STRUČNÝ POPIS ČTEČKY:

MS652 je prstýnkový snímač, který umožňuje snímání 1D a 2D kódů, je kompatibilní s OS Windows, Android a iOS. Komunikační rozhraní Bluetooth 4.2 s dosahem 10 m v otevřeném prostoru.

Honeywell 8670 Bluetooth Ring Scanner je komfortní a snadno implementovatelný nástroj pro všechny mobilní pracovníky, kteří pravidelně potřebují skenovat čárové kódy – toto malé lehké zařízení se nasazuje na prsty, Bluetooth modul je umístěn komfortně na zápěstí; zařízení používá EZ-Pair technologii – spárovat jakoukoliv pracovní stanici vybavenou Bluetooth technologií je jednoduché, model 8670-RING-BT vyhovuje evropské tabákové směrnici a čte DotCode.

Odolný prstový Bluetooth snímač RS6000 od Zebry lze spárovat s PC, tabletem, chytrým telefonem nebo mobilním terminálem, dokáže přečíst 1D i 2D kódy, zvyšuje produktivitu práce, nabízí vysokou kapacitu baterie a vysokou čtecí vzdálenost, S6000 pracuje v režimu „friendly wi-fi“, aby se vyloučilo rušení wi-fi sítě.

Optimální ergonomie, včetně bezdrátové svobody Bluetooth, poskytuje uživatelský komfort, robustní design zajišťuje spolehlivý provoz v náročných prostředích skladu; podpora 1D a 2D čárových kódů, zajišťuje zachycení prakticky jakéhokoli čárového kódu; RS507 / RS507X se snadno spojí s většinou mobilních terminálů Zebra, což umožní rozšířit bezdrátové snímání bez použití rukou a zvyšuje produktivitu.

PROVOZNÍ TEPLOTA (od do °C):

od -10 do 50 °C

-20 až 50 °C

od -30 do +50 °C

-20 až 55 °C

ODOLNOST VŮČI PÁDU (m):

1,5 m

pád z 1,2 m na beton

1,8 m

odolnost vůči několikanásobnému pádu na beton z výšky 1,8 m

TŘÍDA KRYTÍ:

IP42

IP54

IP65

IP54

MOŽNOST PŘIPÍNAT NA PRAVOU I LEVOU RUKU (ano/ne):

ano

ano

ano

ano

HMOTNOST (g):

95 g

136 g

183 g

od 136,9 do 143,2 g – podle výběru baterie a spouště

DOBA DODÁNÍ OD OBJEDNÁNÍ (dnů):

2

cca 14

cca 5

4-6 týdnů

CENA POPISOVANÉHO MODELU (V KČ BEZ DPH):

12 380

14 600

26 100

19 000

Redakce neručí za správnost údajů poskytnutých různými společnostmi.


65

Logistika pro zapomnětlivé

HLEDÁTE LIDI? NEJDŘÍVE PÁTREJTE VE VLASTNÍCH ŘADÁCH! V srpnu letošního roku celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0‚2 % na 204 789, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 1‚2 % na 350 564 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 2‚7 %. Problémy s nalezením vhodných zaměstnanců mají firmy napříč obory, logistiku nevyjímaje. Jak efektivně najít schopné zaměstnance do skladů?

Článek připravil Petr Neckař

〉 MOTIVUJTE K NÁBORU VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE Ve skladech slýcháme, že často velmi dobře funguje, když management firmy osloví vlastní zaměstnance, kteří na pozicích ve skladu pracují. Firma je může finančně motivovat k tomu, aby doporučili takového nového zaměstnance, o kterém si myslí, že ve firmě skutečně vydrží. Rada: Pracovníkovi, který někoho doporučí, neplaťte odměnu hned po nástupu doporučeného člověka, ale například až po půl roce, kdy se nový zaměstnanec osvědčí. Základní doporučení tedy zní: Zeptejte se svých zaměstnanců, zda neznají někoho, koho by za definovanou odměnu doporučili na obsazovaná místa. Může jít o rodinného příslušníka, známého stávajícího zaměstnance nebo o jeho bývalého kolegu z jiného pracoviště. V tomto směru tedy hraje velkou roli pozitivní doporučení. Potenciální uchazeč se o možnosti pracovat jinde dozví od někoho, koho zná, a navíc se ho díky tomu může neformálně zeptat na cokoliv. Vyplatí se to zkrátka oběma stranám – jak osobě, která doporučuje, tak zaměstnavateli. Tato odměna může činit např. 10 000 korun, čili jde o velmi motivační částku.

〉 NESPOLÉHEJTE JEN NA ÚŘAD PRÁCE K prezentaci volných míst jsou samozřejmě využívány i úřady práce. Praxe je taková, že úspěšnost obsazení pozic ve skladech na základě osob přicházejících na doporučení úřadu práce není mnohdy velká. Samozřejmě to záleží na řadě hledisek. Nespoléhejte jen na to, že volnou pozici nahlásíte na úřadu práce a že tím své potíže s nedostatkem zaměstnanců vyřešíte.

〉 PROPAGACE NA INTERNETU K propagaci je vhodné využít více kanálů. Základem je umístění nabídky volného místa na vlastních webových stránkách firmy, případně na různých pracovních portálech. Čím více bude nabídka propagována správné cílové skupině, tím je větší šance na úspěch.

〉 INZERCE V MÍSTNÍCH NOVINÁCH Možností, která může dobře fungovat, je využití inzerce v místních novinách. Je důležité zacílit na periodikum, kde je předpoklad, že ho čte cílová skupina, tedy potenciální noví zaměstnanci.

〉 VYUŽITÍ AGENTUR NABÍZEJÍCÍCH PRACOVNÍKY Další významnou možností k zajištění zaměstnanců je využití agentur, které se na tuto činnost specializují. Některé firmy je využívají, jiné nikoli. Zpracováno ve spolupráci s Jitkou Rispoli, která ve společnosti KNAUF INSULATION pracuje na pozici warehouse and logistics manager.

m systemylogistiky@atoz.cz

Jaký je váš recept na úspěšné hledání zaměstnanců?

systemylogistiky.cz systemylogistiky systemylogistiky

?

DALŠÍ OTÁZKA Příště JAK VYBÍRAT POSKYTOVATELE LOGISTICKÝCH SLUŽEB Napište nám náměty pro tuto rubriku.


Co chystáme na příště Listopad–prosinec

Možná jste v tomto vydání minuli

O NÁS

ATOZ Marketing Services, spol. s r. o. Holečkova 29 150 00 Praha 5 IČO: 48117706 Tel.: +420 246 007 234 www.ATOZ.cz www.systemylogistiky.cz E-mail: systemylogistiky@atozgroup.cz Vzor e-mailu: jmeno.prijmeni@atoz.cz VYDAVATEL: Christian Beraud-Letz GENERÁLNÍ ŘEDITEL: Jeffrey Osterroth LOGISTICS GROUP MANAGER: Petr Neckař ŠÉFREDAKTOR: Stanislav D. Břeň REDAKCE: David Čapek, Petr Neckař KOREKTURY: Martina Čechová FOTOGRAFIE: Stanislav D. Břeň, Petr Neckař, archiv OBCHOD: Stanislava Henkeová, Martin Horníček, Pavel Kotrbáček, Tomáš Postránecký, Róbert Rácz, Irena Seibertová, Alica Šuťáková, Zuzana Vodrážková ADMINISTRATIVA A FINANCE: Veronika Kerblerová, Jana Nerudová TRAFFIC MANAGER, PRODUKCE: Eva Furmanová KOORDINÁTORKA DISTRIBUCE A PŘEDPLATNÉHO: Daniela Krnáčová DTP: WAU! Studio s.r.o. TISKÁRNA: Triangl, a. s. Beranových 65 Praha 9 DISTRIBUCE: Česká pošta, s.p. Postservis Praha Poděbradská 39, 190 00 Praha 9 TIŠTĚNÝ A DISTRIBUOVANÝ NÁKLAD OVĚŘUJE: ABC ČR, člen IF ABC REGISTRAČNÍ ZNAČKA: MK ČR E11237 AUTORIZACE: POVOLENO MINISTERSTVEM KULTURY ČR ZE DNE 23. 2. 2001 ISSN 1214-4827

Inspirujte Diskutujte Sdílejte

Rozhovor s Petrem Závodným, Dr. Max Pharma

Jak zvýšit efektivitu manipulační techniky Doprava komponent na výrobní linku

Vertikální výtahové systémy znásobují skladovou plochu

Ceny sběrných služeb ovlivňuje nedostatek kamionů, řidičů, skladovacích ploch i personálu

Odkazy na určité značky a jejich užití, ať ve formě textové či obrazové, zmíněné v ediční části této publikace, jsou bezplatné. Jsou užity pouze za účelem poskytnutí informací o zboží a značkách. Uveřejněné materiály mohou být dále publikovány pouze se souhlasem vydavatele. Z propojených systémů těží dodavatel i zákazník

m

Další příležitosti pro váš networking:

Vydává:

Jak zvýšit bezpečnost pracovníků ve skladu?

Denní zpravodajství a komentáře na www.systemylogistiky.cz

16

7

300+ lékárníků a farmaceutických dodavatelů 08/10 Olomouc www.kongrespp.cz

uživatelů 350+ a poskytovatelů obalových řešení 24–25/10 Praha www.obalko.cz

odborníků 240+ z logistiky 21/11 Praha www.log-in.cz


POTKEJTE 450 DOMÁCÍCH MALOOBCHODNÍKŮ A JEJICH DODAVATELŮ A NABÍDNĚTE JIM MODERNÍ LOGISTIKU! VEČERNÍ PARTY Party v předvečer kongresu je ideálním místem k neformálnímu pobavení se s kolegy nebo obchodními partnery u sklenky nebo na tanečním parketu. Součástí party je raut, hudební vystoupení, ochutnávky, prezentace a soutěže na stáncích partnerů.

450 ÚČASTNÍKŮ Celodenní kongres na podporu tradičního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů i zástupců státních a profesních organizací.

ODBORNÝ PROGRAM

PREZENTACE PARTNERŮ Součástí akce jsou také prezentace partnerů kongresu na stáncích. Jak během večerní party, tak během celého odborného programu mají možnost představit účastníkům kongresu své nové produkty a služby, připravit soutěž, anketu, ochutnávku či sampling.

CE: SEK Í N L CIÁ NA SPE IKA T IS RHU LOG MT Í N DIČ TRA

Odborný program probíhá po celý druhý den konání akce. Dopolední část společná pro všechny účastníky přináší aktuální informace o dění a trendech na maloobchodním trhu i inspiraci ze zahraničí. Odpolední přednášky přinášejí praktické případové studie.

NETWORKING

OZVĚNY SAMOŠKY Po každém kongresu vychází v časopise Zboží&Prodej příloha věnovaná této akci, která shrnuje nejzajímavější momenty a prezentované příspěvky.

21.–22. 1. 2020 CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC

DALŠÍ INFORMACE, PROGRAM, REGISTRACE NA KONTAKT:

Kongres je jedinečnou příležitostí potkat na jednom místě zástupce všech významných maloobchodních i velkoobchodních uskupení na tradičním trhu i jednotlivé majitele prodejen. Diskutujte s nimi během večerní party i přestávek o aktuálních tématech, která hýbou trhem. Navažte nové obchodní kontakty a utužte ty stávající.

www.samoska-kongres.cz

Jana Medenica, tel.: +420 733 553 554, jana.medenica@atoz.cz

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ KOMUNITY

facebook.com/kongressamoska, SLEDUJTE ATOZ RETAIL NA

ZLATÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

ODBORNÍ PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNER:

PARTNER TŘÍDĚNÍ:

ZÁŠTITA:

ORGANIZÁTOR:


60 000 m

2

skladových ploch ve výstavbě v P3 Lovosice! K dispozici od Q1/2020 v jednotkách od 5 000 m2

30 minut do Prahy i Německa

německo 50 km

Dostupná pracovní síla

Multimodální lokalita

d8 - exit 45 3 km

Existující budova

VE VÝSTAVBĚ

Build-to-Suit

DRESDEN

WROCŁAW

D10

P3 LOVOSICE

PL

Daniel Kubizňák

D11

D8 PRAGUE

DE

E442

D5 D1

BRNO

D3

OSTRAVA D1

D2

ČESKÉ BUDĚJOVICE

SK

AT VIENNA

BRATISLAVA

SK

Head of Leasing and Development CZ +420 724 570 999 daniel.kubiznak@p3parks.com

Profile for Atoz Logistics

Systémy Logistiky CZ 183  

Systémy Logistiky CZ 183  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded