Page 1


Sonra

‘den

Yine Yine Doğayla İç İçe Bir Site

365 gün 5 yıldızlı tatil keyfi


w w w . b l u e c i t y. c o m . t r Süleyman Demirel Blv. No:110-1 Bekaroğlu Plaza Çukurova / ADANA Tel: 0322 248 03 03 - Fax: 0322 239 25 80 Satış: 0532 371 41 87

www.bekarogluinsaat.com.tr


künye

Adana Ticaret Odası Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gizer

06

Genel Yayından Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Aka Haber Sorumlusu Yusuf Toprak Yönetim Adresi Abidinpaşa Cad. No: 52 Tel: 0 322 351 39 11 (pbx) Fax: 0 322 351 80 09 web: www.adana-to.org.tr e-mail: atobasin@gmail.com

08

Yapım Eterna Medya Grup Vali Yolu Cad. Menemencioğlu Apt. A Blok K:1 D:1 Seyhan/Adana Tel: 0 322 459 57 03 Fax: 0 322 456 07 99

18

Baskı Görsel Sanatlar Reşatbey Mah. Ordu Cad. Özgül Apt. No: 86/C Seyhan/Adana Tel: 0 322 458 57 33 Reklam Rezervasyon 0 322 459 57 03-10 Dağıtım Sera Dağıtım Ltd. Şti. Tel: 0 322 458 55 56 www.seradagitim.com

42


içindekiler 05

Başkan Ali Gizer 2013’te Türkiye’nin AB’den beklentileri

34

Makale Mevlüt Göktürk

06

Faaliyetlerimiz Adana Ticaret Odası Türkiye’nin ‘MÜKEMMEL’ odaları arasında

35

Faaliyetlerimiz Fas’tan Çukurovalı işadamlarına yatırım daveti

08

Faaliyetlerimiz Odamız, İngiltere’de Dünya Turizm Fuarı’na katıldı

36

Faaliyetlerimiz Aydın Ticaret Odası’ndan Odamıza ziyaret

10

Faaliyetlerimiz Kebap ustalarına tescilli eğitim...

38

Faaliyetlerimiz Odamız’dan Seyhan ve Yüreğir Kaymakamlıklarına işbirliği ziyaret

14

Faaliyetlerimiz Plansız Adana’dan yatırımcılar kaçıyor, kötü gidiş tüm sektörleri vuruyor

39

Faaliyetlerimiz Mavi Kapak Kampanyamız İsmail’i hayata bağladı

16

Faaliyetlerimiz Adana Ankara’daki Şehir Günleri’ne katılacak

40

Haber Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan proje teklif çağrısı

18

Faaliyetlerimiz Window to EU Brüksel’de gerçekleştirildi

42

Belçika’dan İzlenimler Avrupa’nın gri ülkesi Belçika...

20

Faaliyetlerimiz Odamız, Adana ile Rusya’yı daha da yakınlaştırdı

48

Makale Sedat Eryürek

24

Haber Adana yatırım üssü olacak, Çukurova ‘uçuşa’ geçecek

49

Faaliyetlerimiz Adana ile Mersin’in futbol dostluğu

26

Haber Gelişmekte olan ekonomiler dünyanın lokomotifi olacak

50

Adana Ekonomi Raporu Adana Ekonomi Raporu 2012 Yılı Ekim ayı bülteni

28

Faaliyetlerimiz Adana ekonomisi 30 girişimci daha kazandı

56

Odamıza yeni üye olan firmalar

30

Haber Tarım Fuarı Adana ekonomisine renk kattı

62

Adana Ticaret Odası’nın Tarihi Adana Ticaret Odası 118 yıldır hizmet veriyor

32

Meslek Komitelerimizin Faaliyetleri Mağaza zincirleri haksız rekabete yol açıyor

64

Gerekli Telefonlar

33

Faaliyetlerimiz Okullarda serbest kıyafet uygulaması konfeksiyon imalatçılarını zora sokar


2013’te Türkiye’nin AB’den beklentileri Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik süreci oldukça uzun ve tarihsel bir sürece dayanmaktadır. 1959 yılında Topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmamızın üzerinden 53 yıl geçmiş, ancak süreç halen devam etmektedir. Bu süreç öyle uzun ve geniş bir dönemi kapsar ki, neredeyse modern Türkiye Cumhuriyeti tarihine eşlik eder. Türkiye’nin çok partili hayatta ilk adımları, iki yeni anayasa, darbeler, koalisyon hükümetleri, ekonomik krizler gibi yakın tarihimizde iz bırakan ne varsa hepsi AB üyelik sürecini de kapsamaktadır. Ne var ki, bunca uzun ve tarihi bir sürece yayılmasına rağmen, nihai hedefe halen ulaşılamamıştır.

4 Aralıkta IKV ile Brüksel’de yaptığımız “Window To EU Çalıştayı”nda ise ağır vize koşulları ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının engellenmesi, AB’nin 3. ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin söz sahibi olmaması, AB ülkelerinin tırlarımıza uyguladığı kotalar gibi birçok teknik sorun gündeme getirilmiş ve Avrupa Birliği yetkilileri ile müzakere edilmiştir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Türkiye tarafında da 10 yıl önceki heyecan ve hevesin olmadığı gözlenmektedir. Bu durumda sürecin daha uzun yıllar sürüp gideceği ve nihai hedefin gerçekleşmesi konusunda bir ışık vermeyeceğini değerlendirmek sanırım yanlış olmayacaktır.

Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin üyeliği, Türkiye’nin olduğu kadar Avrupa’nın da menfaatinedir. Türkiye’nin Birliğe girişi ile istihdam politikaları, işgücü, ekonomik yapı, iç pazar, komşu pazarlar, kültür, enerji kaynakları, uluslararası yollar gibi birçok alanda Avrupa’nın yapısı pozitif yönde değişecektir. Türkiye kültürel çeşitliliği ve zenginliği ile Avrupa’nın çok kültürlü yapısına yepyeni ve farklı bir boyut katacaktır. Öte yandan üyelikle birlikte Avrupa artık kıtada sıkışmışlığından sıyrılıp Gürcistan, Ermenistan, İran Irak, Suriye’ye sınır komşusu olacak, yani kapıları Asya ve Ortadoğu’ya açılacaktır. Bu fırsatın önemi Avrupa Birliği tarafından da anlaşılmış olmalı ki 50 yıldır bu süreç karşılıklı olarak devam ettirilmektedir. Karşılıklı menfaatlerin son derece açık ve tartışmasız olduğu bu süreç konusunda elbette yöneltilen ilk eleştiri sürecin uzunluğu ve sonucunun görünmez olmasıdır. Bu eleştiri oldukça anlamlıdır. Birçok sebebe bağlı olmakla beraber bugün Türk halkının Avrupa Birliği üyeliğine olan isteği ve inancı da ağırlıkla bu sebeple azalmaktadır.

Müzakere sürecinin hızlandırılması noktasında neler yapılabileceğine gelince öncelikle sürecin neden ilerlemediğini, yani sorunu irdelemek yerinde olacaktır. Türkiye tarafından konuya baktığımızda öncelikle siyasiler ve halkımızda AB’ye üyeliğin eskisi kadar gerekli olmadığı düşüncesinin artık iyice oluştuğunu gözlemliyoruz. Elbette değişen konjonktür içerisinde ülkemizin menfaatine yeni ve farklı alanlar açılmaktadır. Ancak Türkiye’nin halen ekonomik anlamda en önemli partneri Avrupa Birliği’dir. Bununla birlikte AB’nin Türkiye’de reformlar için bir çıpa olduğu da dikkate alındığında müzakere sürecinin yavaşlamasının stratejik olarak pek olumlu sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Bu nedenle öncelikle bu düşüncenin, bu algının değişmesi ve düzelmesi için çaba göstermeliyiz. Başta kamu kesimi olmak üzere üyelik sürecinin yeniden eski heyecanına kavuşması için yoğun bilgilendirme çalışmaları yapmalıyız. Bu kapsamda kamu kesimine, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine, araştırma ve düşünce örgütlerine, üniversitelere büyük görev düşmektedir. Yeni işbirlikleri kazanmanın mevcut işbirliklerimizi kaybetmeden de olabileceğini, stratejik olanın, doğru olanın bu olduğunu yüksek sesle anlatmalıyız. Bu çalışmalar büyük önem taşımaktadır. AB üyeliği basit bir ekonomik anlaşma veya siyasal kriterler üzerine bir uzlaşı değil, toplum yaşamını siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel her alanda düzenleyen bir yönetim anlayışını ve toplum düzenini ifade etmektedir. Bu nedenle sürecin toplumun tüm kesimlerine yayılması ve üyelik fikrinin kabul görmesi mutlak bir şarttır.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; Türk halkının 2004 yılında %80’lere varan AB üyeliği inancı ve desteği bugün yüzde 17’lere kadar düşmüştür. Yine araştırmalar halkın büyük çoğunluğunun artık AB üyeliği sürecini sürdürmek yerine Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerle ve komşu ülkelerle işbirliğine ve birlikteliğine yönelmek gerektiği kanaatindedir. Bu değişimin en önemli nedeniyse yukarıda belirttiğim gibi sürecin uzun ve sonu görünmez oluşudur. 2013 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde AB üyeliğinin toplumdaki algısına değindikten sonra sürecin mevcut durumuna da değinmek faydalı olacaktır. AB süreci şu anda süreçle ilgili olsun olmasın birçok sebeple bloke edilmiş durumdadır. Bazı ülkelerin net olarak ifade ettikleri üyelik karşıtı tutumlarının yanında, müzakere süreciyle ilgili olmayan siyasi ve ekonomik nedenlerle fasılların açılması ve sürecin ilerlemesi engellenmektedir.

Sürecin uzunluğu ve sonunun belirli olmayışı, başlı başına süreci uzatan, taraflarda yılgınlık ve isteksizlik yaratan bir etkendir. Bu nedenle süreci mümkün olduğu kadar insan mantığının çalışma esasına uygun hale getirmeli yani zamanla ve hedeflerle sınırlamalıyız. Öngörülen nihai süre uzun dahi olsa bunu açıklamaktan çekinmemeliyiz. Ancak böylelikle AB üyeliği Türkiye için bir dilek olmaktan çıkıp gerçek bir hedef haline gelecektir. Bu bağlamda Hükümetimiz, AB Bakanlığımız yoğun çaba sarf etmelidir.

Başkan’dan

Ali Gizer

Yönetim Kurulu Başkanı

5 AB sürecini Türkiye’nin vatandaşlarına daha özgür, daha refah, daha çağdaş bir ülke hazırlama hedefinin yol haritası olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bunların yapılması halinde ülkemizdeki reformlardan şüphesiz en büyük faydayı kendimiz sağlarız. Bilindiği gibi ülkemiz ekonomik anlamda son yıllarda oldukça iyi bir gelişim göstermektedir. Ancak bununla beraber Türkiye’nin muhafazakarlaştığı, doğuya yaklaştığına ilişkin görüşler de ifade edilmektedir. Bu eleştiriler haklı olsun ya da olmasın ciddiye alınmalı, sorun varsa çözülmeli, algı yanlışsa düzeltilmelidir. Bu nedenle Türkiye’yi her yönüyle her platformda doğru tanıtmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Ekonomik anlamda kazandığımız takdiri, sosyal ve kültürel alanlarda da modern bir ülke algısıyla pekiştirmeliyiz. Şüphesiz ki modernlik ve çağdaşlık GSMH ile ölçülememektedir. Ekonomik başarımız kadar siyasal, sosyal, hukuki, kültürel, bilimsel alanda da gelişmişlik düzeyimizin yüksek olması, takdir kazanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde çağdaş bir toplum, bir refah toplumu olabiliriz. Bu alanlarda çıta gün geçtikçe yükselmektedir. Biz bu çıtanın üzerinde olabilmek için durmaksızın gelişmek ve ilerlemek zorundayız. Bir refah toplumu olmamız halindeyse Avrupa toplumu Türkiye ile entegre olmak için bizden çok istekli olacaktır.


Faaliyetlerimiz

Adana Ticaret Odası

Türkiye’nin ‘MÜKEMMEL’ Odaları arasında 2006 yılında, “Akreditasyon Standardı Kriterlerini Mükemmel Seviyede Yerine Getiren Oda” seviyesine ulaşan Odamızın, Akreditasyon Belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.

6

Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmüştür. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından itibaren de Birliğimiz tarafından uygulanmaktadır” dedi.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarafından, 2006 yılında Akredite edilen Odalar arasına girmeyi başaran Odamız, Türk Standartları Enstitüsü ve TOBB Akreditasyon Kurulu’nca “Akreditasyon Standardı kriterlerini mükemmel seviyede yerine getiren Oda” ilan edilerek kalitesini tescilledi. TOBB tarafından Ankara’da gerçekleştirilen, Odamızı Genel Sekreterimiz Ahmet Nevruz ile Akreditasyon Sorumlumuz Esra Milli’nin temsil ettiği Akreditasyon Sertifika Töreni’nde, 8. dönemde akredite edilen 28 Oda ve Borsaların Akreditasyon Belgeleri ile plaketleri verilirken, 3. dönemde akredite edilen ve Türk Standartları Enstitüsü ile TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen geliştirme denetiminden başarıyla geçen Odamıza 12 Mayıs 2015 tarihine kadar geçerli olan belgesi takdim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye genelindeki 365 Oda ve Borsa’dan, 129’unun akredite olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,

akreditasyon çalışmalarına Oda ve Borsaların hizmetlerinin kalitesini mükemmele ulaştırmak amacıyla başladıklarını ifade etti. Özel sektöre hizmet edebilmek için buna layık hizmet kapasitesine sahip olmak gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, akredite olan Oda ve Borsaları 5 yıldızlı olarak tanımladığını vurgularken, “Bugün beş yıldızlı otel müşterisine nasıl hizmet veriyorsa, 5 yıldızlı oda ve borsalar da bu kalitede hizmet verecektir’’ diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, “Akreditasyon Sisteminin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/ Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Bu çerçevede, Birliğimiz, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği’nin işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, 2006 yılından bu yana Akredite Oda Belgesi sahibi olan Odamız’ın, 4 Mayıs 2012 tarihinde TOBB Akreditasyon Kurulu ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimler sonucunda, “Akreditasyon kriterlerini sağladığı ve muhafaza ettiği, akreditasyon belgesinin uzatılması için tüm koşullara sahip olduğu, verdiği hizmet kalitesinin A Kategorisinde (Mükemmel) olarak sürdürüldüğünün” tescil edilerek, Akreditasyon Belgesi’nin üç yıl süre ile yenilendiğini vurguladı. Başkanımız Ali Gizer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu doğrultuda, 2006 yılından beri Akredite Oda olarak üyelerimize 5 yıldızlı hizmet anlayışını sürdüren Odamız, tüm yönetim ve idari kadrosu ile birlikte A seviyede (Mükemmel) almış olduğu Akreditasyon Belgesini ve hizmetlerini her geçen gün bir adım ileriye taşıyarak devam ettirecektir. Adana Ticaret Odası olarak bu yöndeki hedeflerimize ulaşabilmekten dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bu başarının yakalanmasında emeği geçen yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin yanı sıra, tüm Oda personelimize şükranlarımı sunuyorum.”


Faaliyetlerimiz

Odamız, İngiltere’de

Dünya Turizm Fuarı’na katıldı

8

Odamız Meclis üyelerinden oluşan 24 kişilik heyet, İngiltere’nin Başkenti Londra’da düzenlenen ve dünyanın en önemli turizm organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “World Travel Market WTM 2012” Fuarı’na katıldı.

O

damız Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinden oluşan 24 kişilik bir heyet 5-8 Kasım 2012 tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’ya bir iş gezisi düzenledi. Odamız Heyeti gezi kapsamında World Travel Market (Dünya Turizm Fuarı) WTM 2012 Fuarı’nı ziyaret etti. WTM 2012 Fuarı, turizm, seyahat ve bu sektörü destekleyen

başta konaklama, gıda, ulaşım, tekstil, konfeksiyon, mutfak eşyaları, inşaat, mobilya, mimarlık, mühendislik, reklam, yazılım, bilgisayar donanımı, iletişim faaliyetleri olmak üzere diğer birçok yan sektör için dünya genelinde gerçekleştirilen en büyük uluslararası etkinlik olarak kabul ediliyor. 3 hol halinde düzenlenen ve dünyanın her kıtasından ülke veya firma bazında katılım sağlandığı gözlenen fuar kapsamında, gerek seyahat endüstrisinin doğrudan içerisinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için gerekse

sektöre ürün ve hizmet sunan yan sektörlerde meydana gelen gelişmeleri, yeni yaklaşımları, teknolojileri ve trendleri inceleme fırsatı sağlandı. Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa ve ülkemizde yerleşik KOBİ’lere, başta dış ticaret, arge inovasyon ve finansman alanlarında olmak üzere birçok alanda destek veren ve Avrupa genelinde 320 ofisten oluşan bir yapı. Bu ağın ülkemizin de dahil olduğu 10 ülkedeki temsilciliği işbirliğiyle


Faaliyetlerimiz

ve Avrupa İşletmeler Ağı Londra ev sahipliğinde firmalara danışmanlık, hizmet tanıtımı ve ikili işbirliği görüşmelerinden oluşan bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda ziyarete katılan firmalar Avrupa İşletmeler Ağı hizmetlerini ve ağını tanımanın yanı sıra, Ağ tarafından organize edilen ve destek hizmetleri sunulan ikili işbirliği görüşmelerine katılma şansı buldu. İkili işbirliği görüşmelerine katılan işletmelerimiz dünya genelinde, ortak ve iş fırsatı bulma imkanı yakalamanın yanı sıra, bu hizmetlere sürekli erişebilecekleri Ağı tanıma ve irtibat kurma olanağına da ulaştı. Odamız işadamlarından oluşan heyet ve Oda temsilcilerimiz ile Londra Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağı Londra temsilcileri arasında görüşme yapılırken, ülkelerimiz arasında karşılıklı ticaretin artırılması yönünde yapılabilecek projeler ve çalışılabilecek öncelikli alanlar değerlendirildi. Bu kapsamda ilimizin öncelikli alanları olan gıda, mobilya, tekstil, inşaat, tarım ürünleri ve kimya başta olmak üzere üye bilgilerinin ve işbirliği taleplerinin paylaşımı konusunda ortak uzlaşı sağlandı. Paydaş olunan Avrupa İşletmeler Ağı çalışmaları kapsamında iki şehir arasında ortak projeler geliştirilmesi için çalışılmasına karar verildi. Londra İş Gezisi, geziye katılan işletmelerin kısa zamanda Londra ve İngiltere iş dünyası hakkında bilgi sahibi olmaları, uluslararası alanda yapacakları girişimlerde destek alabilecekleri yurtdışı irtibatlar oluşturmaları, uluslararası destek mekanizmalarını tanımaları, fuar ziyareti yaparak dünya ve sektörlerinin pozisyonu ve gelişen trendler hakkında vizyon kazanmaları ve ikili işbirliği görüşmeleri yaparak yeni iş fırsatları yakalamaları ve bu bağlamda milli ekonomiye dış kaynak ve katma değer yaratmaları yönünden oldukça yararlı olduğu belirtildi.

9


Faaliyetlerimiz

Kebap ustalarına tescilli eğitimi... Odamız tarafından tescil edilen Adana Kebabı’nın 10 Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her köşesindeki tüketiciye aynı tat ve karışımla sunulması amacıyla gerçekleşen “Ustalık Eğitimi”nde 32 kebap ustası sertifika aldı.

A

dana Kebabı’nı 2004’de tescilleyen Odamız tarafından düzenlenen ‘’Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi’’ programıyla 32 usta daha lezzetli kebap hazırlama, pişirme ve sunumunu yapmanın sırlarını öğrendi. Odamızın, gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2004 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne tescil ettirdiği Adana Kebabı’nın tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programlarının 4.’sü ATOSEV Tesisleri’nde yapıldı. Ustalar, kebabın hazırlanması, pişirilmesi ve sunulmasıyla ilgili ATOSEV tesislerinde iki günlük uygulamalı eğitim gördü.

Seyhan Kaymakamı Ahmet Çınar’ın yanı sıra, Meclis Başkanımız Behiç Pakyürek, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimizin de katıldığı törende, Adana kebabını tescil ettirerek, aslına uygun yapılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Başkanımız Gizer, yurt dışında da bilinen ve beğeni ile tüketilen Adana Kebabı’nın geçmiş yıllarda yozlaşmaya ve taklide maruz kaldığını belirtti. Gizer şunları söyledi: “Adana dışındaki birçok şehirde Adana kebabı adı altında masamıza getirilen yiyeceğin, kebapla uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmuyor. Adana’nın her türlü değerinin korunması mantığından hareket eden Odamız, işte bu nedenlerle Adana Kebabı’na 2004 yılında Türk Patent Enstitüsü’nden coğrafi işaret tescili almıştır. Tescil alınmasının ardından nelerden yapıldığı belli olmayan, içeriği bilinmeyen ürünlerin tüketicilere Adana kebabı adı altında sunulması engellendi. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışında Adana Kebabı’nın aynı kalitede ve lezzette sunulması, gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak taşınabilmesidir. Bu amaçla, tescil belgesi alan iş yerlerini Adana’da dördüncü kez bir araya getirerek etin hazırlanmasından sunumuna kadar olan tüm ayrıntılar konusunda bilgilendirmeyi amaçladık.’’ Gizer, Adana’nın yanı sıra Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden Odamıza başvuran 200’ü aşkın işletmeye tescilli Adana Kebabı belgesi ve logosu verildiğini de söyledi.

Tescilli Adana Kebabı Denetleme Komisyonu Başkanı Vedat Bayraktar da yaptığı açıklamada, eğitim programına katılanlara Adana Kebabı’nın nasıl yapılması gerektiğini öğretmeye çalıştıklarını anlattı.


Faaliyetlerimiz

Dışarıdan bazı şikayetler aldıklarını ve bu konuda hassas davrandıklarını anlatan Bayraktar, “Şikayetlerin üzerine gidip, o noktada denetimler yaptık. Adana Kebabı, coğrafi işaret hakkını aldığı için Adana Ticaret Odası’nın himayesine girmiştir. Biz de Adana Kebabı’nı olduğu gibi, düzgün şekilde yapmayanlara, yozlaştıranlara, ATO’dan izin almadan Adana Kebabı adı altında satış yapanlara uyarılarda bulunuyoruz’’ dedi.

11

Bayraktar, Adana Kebabı’nı gelecek nesillere damak tadını bozmadan ulaştırmak için mücadele verdiklerini belirterek, “Adana Kebabı’nın içine baharat koyanlar var. Adana Kebabı’nın orijinalinde, standardında böyle bir şey yok. Binde 8 oranında tuz ve toz biber katılır. Ayrıca, Adana’da bazı yerlerde kırmızı kök biber de konulabiliyor. Ama Adana Kebabı’nda tuz ve toz biberden başka bir karışım yok’’ diye konuştu. Eğitim programına geçmiş dönemlerde Rusya ve KKTC’den katılanlar olduğunu da anlatan Bayraktar, şu ana kadar 101 kişinin ustalık belgesi aldığını anlattı. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan ise Adana Kebabı’nı çok az kişinin aslına uygun olarak ürettiğini kaydetti. Adana kebabının erkek koyun etinden yapılması gerektiğini hatırlatan Aslan, “Ege ve Akdeniz’de keçi, İstanbul’da da dana eti kullanıyorlar. Böyle kebap olmaz’’ dedi.

Karı-koca ustalık eğitimi aldılar Odamız tarafından verilen eğitim programına katılanlar arasında bir de kadın bulunuyor. Devlet memuru olan Gülten Mıtış, emekli işçi olan kocası Levent Mıtış ile kursa katıldı.

Gülten Mıtış, evde kendi bildiği yöntemle yaptığı kebap ile burada öğrendiği arasında büyük fark olduğunu belirterek, eğitim programında Adana Kebabı yapmanın püf noktalarını öğrendiğini, daha lezzetli kebaplar hazırlayabildiğini anlattı.


Tescilli Adana Kebabı Sertifika Töreni’nden fotoğraflar...

12


13


Faaliyetlerimiz

14

Plansız Adana’dan yatırımcılar kaçıyor, kötü gidiş tüm sektörleri vuruyor Başkanımız Ali Gizer; İmar Kanunu’nun amir hükümlerine aykırı plan düzenlenmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

A

dana Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gündeminde bulunan 1/5000’lik imar planı üzerinde oynanan oyunlar yatırımcıların sabrını taşırdı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, Müteahhitler Birliği Başkanı Sedat Gürsesli, Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Murtaza Kılçık, Bina İnşaat Müteahhitleri Meslek Komitesi Başkanı Hıdır Bahçe, Altyapı Müteahhitleri Meslek Komitesi Başkanı Niyazi Toklu, Mimarlar Mühendisler Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi Başkanı Halil Avcı ile Yönetim Kurulu Meclis ve Meslek Komitelerinin üyelerinin katılımlarıyla Adana Ticaret

Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, “İnşaat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” görüşüldü. Toplantının ardından hazırlanan bildiriyi açıklayan Başkanımız Ali Gizer, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gündeminde görüşülmekte olan 1/5000’lik imar planının, 1/25000’lik plana uygun şekilde ve ivedilikle sonuçlandırılmasını beklediklerini kaydetti. Bir süre önce askıya çıkarılan Seyhan ve Çukurova ilçelerine ait 1/5000 ölçekli imar planlarına; onaylı olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırı düzenleme yapıldığı gerekçesiyle 700’den fazla itiraz dilekçesi verildiğinin öğrenildiğini bildiren Gizer, “Konuyla ilgili itirazların komisyonlarda görüşülmesine devam edilmektedir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen yasal hak talebinde bulunan mülkiyet sahiplerinin, büyük bir kısmının keyfi uygulama ve kararlarla karşı karşıya kalacaklarından endişeliyiz” dedi. İmar Kanunu’nun amir hükümlerine aykırı plan düzenlenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Gizer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bu yasal yükümlülük ve zorunluluklara rağmen Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin bu yöndeki olumsuz tutumunu devam ettirmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların üç yıldır plansız bir şehir durumuna gelen Adana’dan kaçmasına yol açmaktadır. Şehrimizin bugünden yarına daha ne kadar plansızlığın yarattığı bu kaos ortamını yaşayabileceğinin endişesi içerisindeyiz. Yaşanan tüm bu menfi gelişmeler, umutlarını yitirmeyerek bölgemizdeki yapacakları yatırımlar için olumsuzlukların sona ermesini bekleyen işadamlarımızın da korkulu rüyalar görmelerine neden olmaktadır.” Gizer, 1/5000’lik imar planının yeniden itirazlara yol açmayacak şekilde çıkarılmaması halinde sürecin uzayıp gideceğini, bölgemizin temel sorunlarından biri olan işsizliğe, binlerce yeni işsiz katılacağını ve bölge ekonomisinde telafisi mümkün olmayan ağır zararlar meydana geleceğini de vurgularken, “Konunun ivedilikle çözümlenmemesi durumunda kamuoyu menfaatlerini korumak açısından yasal platformlarda ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını ve bunun takipçisi olacağımızın bilinmesini belirtmek isteriz” diye konuştu.


Faaliyetlerimiz

Adana, Ankara’daki

Şehir Günleri’ne katılacak 16

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, Kasım ayı olağan Meclis toplantımızda, ATOSEV’in arazisi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Gizer, sorunun hukuki anlamda çözümü için çaba harcadıklarını dile getirdi.

Y

önetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, kentin tanıtımının daha etkin şekilde yapılabilmesi için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve TOBB’ye bağlı diğer odalarla birlikte Ankara’da düzenlenecek olan “Şehir Günleri”ne katılacaklarını söyledi.

Odamızın Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı Behiç Pakyürek Başkanlığı’nda yapıldı. Ekim ayı mizanı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunup kabul edilmesinin ardından gündemdeki diğer maddelere geçildi. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, ATOSEV’de yaşanan mühürleme sorununun aşılması için yapılan çalışmaları anlattı. ATOSEV’in, 1997 yılında Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında yapıldığını ifade eden Gizer şunları söyledi: “Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın önümüze getirdiği her engeli olumlu yaklaşımla çözmek isterken, istenen bedelleri öderken, işgalci olarak lanse edilmemiz kesinlikle kabul edilemez. Bu arazi Büyükşehir Belediyesi imzalanan protokol karşılığında Adana Ticaret Odası’na devredilmiştir. Başta Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı olmak üzere, soruna çözümcül bir yaklaşım sergilemeyen kurum ve kuruluşların, ATO’ya değil, Adana’ya zarar verdiklerinin bilinmesini isteriz. Bu noktadan hareketle, arazinin tahsisi sürecinde Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız ve tüm haklarımızı saklı tutan protokolle mahkemeye başvurma kararı almış bulunmaktayız.”

Adana’nın tanıtımına yönelik çalışmaların hızla sürdürüldüğünü, Adana Ticaret Odası olarak yapılan tüm çalışmaların içerisinde yer aldıklarını da ifade eden Başkanımız Ali Gizer, “Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra TOBB’ye bağlı odalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Nisan ayında Ankara’ya Adana’nın tüm ürünlerinin tanıtılacağı bir organizasyona katılacağız. –Şehir Günleri- adı altındaki organizasyonda, 4 gün süreyle Adana’nın ekonomik, sosyal ve kültürel ürünleri ele alınacak ve kentimizin değerlerini Türkiye’ye tanıtacağız. Bunun yanında, yine nisan ayında –Portakal Çiçeği Festivali- düzenlenecektir. Adana’nın bu güzel ürünü aracılığıyla yine kentimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Toplantıda söz alan Meclis üyelerimizden Halil Avcı, Meclisimizin Adana ekonomisindeki etkisinin artırılabilmesi için proje çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Meclis Üyemiz Ziya Gürsoy da, daha önce gündeme gelen “Marka Kent Adana” projesinin tekrar ele alınarak hayata geçirilmesini istedi. Meclis Üyemiz Sümer Şen de, geçtiğimiz günlerde kebap ustalarına yönelik eğitimin çok başarılı geçtiğini belirterek, “Türkiye’nin bir çok ilinden kebapçıların Adana’ya gelmiş olması çok sevindirici. Örneğin, İzmir’e gittiği-


Faaliyetlerimiz

Nisan ayında Ankara’da düzenlenecek, “Şehir Günleri” etkinliğinde Adana’nın ekonomik, sosyal ve kültürel ürünleri tanıtılacak. mizde Adana Kebabı diye köfteye benzer ürün veriliyordu. Ustalar arasında İzmirli usta da gördüm ve çok mutlu oldum. Demek ki bundan böyle İzmir’de de gerçekten Adana Kebabı yapan usta ve mekanlar olacak. Bu kültürü ancak böyle yayabiliriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” görüşlerini dile getirdi.

17


Faaliyetlerimiz

18

Window to EU Brüksel’de gerçekleştirildi 2030 yılı için öngörülerden ve üzerinde çalışılan senaryolardan bahseden Schinas, 2030’a kadar küresel bir yeni orta sınıfın oluşmasının kesin olarak öngörüldüğünü ifade etti.

B

aşta Türk iş dünyası olmak üzere, sivil toplum ve akademisyenlerin AB-Türkiye ilişkilerindeki güncel konuları derinlemesine tartışmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Window to EU toplantı serisinin ikincisi, 4 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nun merkezi olarak kabul edilen Berlaymont binasında, aralarında Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer’in de bulunduğu İKV Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere, 20’nin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.

Toplantının “The Future of the EU in a Changing World” başlıklı oturumunda konuşan Bureau of European Policy Advisers (BEPA) Direktörü Margaritis Schinas, öncelikle birim olarak görevlerinin Avrupa Komisyonu Başkanı başta olmak üzere, tüm Avrupa Komisyonu’na politika yapımı alanında destek vermek olduğunu söyledi. BEPA Direktörü Margaritis Schinas, mevcut krizin ilk sinyallerinin Eylül 2008’de geldiğini, ancak krizin Avrupa’dan kaynaklanmadığını söyledi. Buna rağmen Finlandiya dışında tüm AB üye devletlerinin kurallarını


Faaliyetlerimiz bozduğunu hatırlatan Schinas, bu nedenle krizin Avrupa’da hızla yayıldığını ifade etti. Avrupa Komisyonu olarak öncelikle kriz ile mücadele eden ülkelerdeki krizi yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Schinas, diğer tarafta da kalkınma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Schinas, krizle mücadelede önümüzdeki dönemde yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: 1) AB çapında bir bankacılık birliğinin oluşturulması: Bu çerçevede üst düzeyde bağımsız bir süpervizor oluşturulması öngörülüyor. 2) Mali birliğin oluşturulması: Uluslarüstü bir kurumun ülkelerin bütçeleri de dahil olmak üzere, her türlü mali kaynağı kontrol etmesi 3) Siyasal birliğinin oluşturulması BEPA Direktörü Schinas, görevlerinin sadece krizlerle sınırlı olmadığını da söyledi. 2030 yılı için öngörülerden ve üzerinde çalışılan senaryolardan bahseden Schinas, 2030’a kadar küresel bir yeni orta sınıfın oluşmasının kesin olarak gördüğünü ifade etti. Schinas ayrıca dünyanın 3-4 “büyük güç” yerine, 15-16 “orta güç” tarafından yönetileceğini söyledi. Bugün yükselen güçler olarak görülen Çin ve Hindistan gibi ülkelerin yanında Meksika, Güney Kore, Irak, Mısır, Türkiye gibi ekonomik olduğu kadar siyasi etkiye sahip ülkeler tarafından oluşturulacak yeni bir yapının olmasını beklediklerini de söyledi. Schinas Türkiye ile ilgili olarak, Türkiye’nin ilerleyen yıllarda ekonomik ve siyasi alanda bugün olduğu kadar önemli bir ülke olmaya devam edeceğini söyledi. Bu çerçevede Türkiye-AB ilişkisinde mevcut durumun beklenenden daha kötü olduğunu vurguladı.

bu çerçevede tarafların ortak dış politika izlemelerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Dış politikanın haricinde, her ne kadar Pozitif Gündem olumlu bir hava yaratmış olsa da Türkiye- AB müzakere sürecinin ilerlemediğini ifade eden Portman, bunda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB Dönem Başkanlığı, Fransa’nın bazı başlıklarda koyduğu ihrazları geri çekmemesi ve AB’nin içinde bulunduğu mali krizin büyük rol oynadığını ifade etti. Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının hem AB-Türkiye; hem de Türkiye ile tek tek üye ülkeler arasında başta ekonomik olmak üzere birçok alanda diyaloğu engellediğine değinen Portman, vize konusuna acilen bir çözüm bulunmasının gerektiğini söyledi.

Türkiye- AB ilişkilerinin ele alındığı son oturumda ise Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Jean-Christophe Filori, katılımcılara TürkiyeAB üyelik müzakereleri sürecindeki son durum ile ilgili bilgi verdi.

“EU – Turkey Foreign Policy Cooperation” başlıklı ikinci oturumda konuşan European External Action Service (EEAS) Türkiye Danışmanı Giles Portman öncelikle EEAS ile ilgili bilgi verdi. AB’den bağımsız bir kurum olan EEAS’nin temel görevinin AB’nin dış ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu ifade eden Portman, Türkiye ve AB özelinde ise iki taraf arasında siyasi diyaloğu yürütmek olduğunu söyledi.

Türkiye – AB arasındaki Gümrük Birliği konusunun ele alındığı 3. oturumda ise, Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi De Gucht’un kabinesinden Frank Hoffmeister, katılımcılara bilgi verdi. Gümrük Birliği’nin hem Türkiye’ye, hem de Avrupa’ya büyük getirileri olduğunu, ancak son zamanda bu kazanımların özellikle Türkiye tarafından unutulmaya başlandığını söyledi. Gümrük Birliği’nin tarafların ilişkisine dinamizm kattığını vurgulayan Hoffmeister, mevcut sorun alanlarını şu şekilde sıraladı:

Son 4 yılda AB’nin ve Türkiye’nin dış politika adımlarının birbirine oldukça yakın olduğunu belirten Portman, Türkiye’nin sadece kendi coğrafyasında değil, bölgede oynadığı rolün oldukça önemli olduğunu söyledi. Arap Baharı, İran’ın nükleer programı, Batı Balkanlar, Afrika, terörle mücadele gibi birçok alanda, AB’nin ve Türkiye’nin ortak çıkarları olduğunu belirten Giles Portman

1) Serbest Ticaret Anlaşmaları: Özellikle AB’nin 3.ülkeler ile yürüttüğü STA’larda, “Turkey clause” haricinde, Türkiye’nin de çıkarlarını kollayan bir çözüm bulunabilir mi? 2) Vize: Frank Hoffmeister, vize konusunun oldukça siyasi bir hal aldığını söyedi ve AB’nin bu alanda gerekli adımları attığını ifade etti. Bu çerçevede Geri Kabul Anlaşması’nın AB tarafından imzalandığı ve

Türk tarafına iletildiği; ancak Türkiye’nin vize konusunda açık ve net bir yol haritası bulunmadığı gerekçesiyle, Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamaktan çekindiğini ifade etti. 3) Taşıma Kotaları: Hoffmeister, bu konunun çok ayrıntılı olduğunu ve Avrupa Komisyonu olarak sektörün ve üye devletlerin, taşıma kotalarını elealmaları gerektiğini söyeledi. Frank Hoffmeister, kısa sunumunda Avrupa Komisyonu olarak Türkiye-AB ilişkilerine endişe ile baktıkları noktaları, “Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne havalimanı ve limanlarını açmaması, kamu ihaleleri sisteminin AB firmalarına açık olmaması, vize konusunda, Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekte isteksiz olması” ifadeleriyle açıkladı. Türkiye- AB ilişkilerinin ele alındığı son oturumda ise Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi JeanChristophe Filori, katılımcılara Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecindeki son durum ile ilgili bilgi verdi. Filori, Haziran 2010’dan beri Türkiye – AB üyelik müzakerelerinde hiçbir başlığın açılmamasının yanında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dönem Başkanlığı, STA’lar, vize konusu gibi konular ile ilişkilerin iyiden iyiye soğuduğunu ifade etti. Bu çerçevede Pozitif Gündem’in ilişkilere bir nebze olsa da hareket sağladığını ifade eden Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi, 50 yılı aşan ilişkilerin bu noktadan sonra kesilmeyeceğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dönem Başkanlığı’nın ardından İrlanda’nın Dönem Başkanlığı ile birlikte, vize konusunda Türkiye’ye yeni bir yol haritasının verileceğini açıklayan Jean-Christophe Filori, 2013 yılı ile birlikte üyelik müzakerelerine hak ettiği hızı vermeyi planladıklarını belirtti. Aynı şekilde Fransa ile de ülkenin müzakere sürecinde bloke ettiği başlıkların açılması konusunda pazarlıkların sürdüğünü; Fransa’nın tutumunun da memnniyet verici olduğunu söyledi. Filori, AB tarafının gerekenlerin yapılması için yoğun mesai harcadığını, aynı çabayı Türkiye’den de beklediklerini ifade etti. Örneğin düşünce ve ifade özgürlüğü ve temel haklar gibi alanlarda, Türkiye’den gerekli adımları atmasını istedi. Filori ayrıca süreçte Türk iş dünyasının oynadığı rolün çok önemli olduğunu sadece ekonomik, yatırım, istihdam ve ticaret alanlarında değil, siyasi ve sosyal haklar konusunda da Türk iş dünyasının, hükümete gerekli baskıyı yapmasını istedi. Türkiye’nin AB üyeliği için elinden geleni başkaları için değil, kendisi için yapması gerektiğini ifade eden Filori, önümüzdeki dönemde ilişkilerin gelişmeye başlaması ile daha olumlu bir havanın oluşacağına da inandığını kaydetti.

19


Faaliyetlerimiz

20

Odamız, Adana ile Rusya’yı daha da yakınlaştırdı Odamızda düzenlenen, “Ülke Sohbet Toplantısı”nda Rusya Pazarı’nı anlatan Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Vladimir İvanovski, Çukurova’nın ekonomik potansiyelinin Rusya’nın tarım ve gıda gereksinimlerini karşılayacak güçte olduğunu belirtti.

O

damızın ev sahipliğinde, Avrupa İşletmeler Ağı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle düzenlenen Ülke Sohbet Toplantısı’na katılan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Vladimir İvanovskiy, TürkiyeRusya arasındaki dış ticaret hacminin bu sene sonu itibariyle 35 milyar dolar olarak beklendiğini söyledi. Odamız Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükelçi İvanovskiy’nin yanı sıra Büyükelçilik Ticaret Mümessili Tofik Melikov, DEİK Türk Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sadi Yalçın, Gün Avukatlık Bürosu Rusya Masası Direktörü Avukat Serdar Arıkan, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Çalışkan ve çok sayıda işadamı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, bugün Rusya’da bulunan yüzlerce Türk firmasının ve onbinlerce Türk çalışanın iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı koyduğunu belirtti. Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacminin 2011 yılı itibariyle 30 milyar dolara ulaştığını ifade eden Gizer, “İki ülke arasındaki ticarette düzenli bir artış yaşanırken, Türkiye’nin Rusya’dan daha fazla ithalat yaptığı gözlenmektedir. Bölgemizin ve Rusya’nın karşılıklı olarak dış ticarette kat edeceği oldukça önemli mesafe bulunmaktadır. Özellikle Adana’nın önümüzdeki yıllarda bir enerji üssüne dönüşmesi planlandığı için dünya enerji piyasasının en önemli aktörlerinden biri olan Rusya ile ilimizin ilişkilerinin daha da yoğunlaşması beklenmektedir” dedi.

Rusya Federasyonu’nun ticari ve ekonomik potansiyeli, Rusya’daki iş fırsatları ve işbirliği olanaklarının İşadamlarımızla değerlendirileceği bu toplantının önemli ticari işbirliklerine zemin hazırlayacağını ifade eden Başkanımız Gizer, “Rusya Federasyonu’nun Türk işadamları için uzun yıllardır önemli bir pazar olduğu açıktır. Bu ülkenin başta narenciye olmak üzere Çukurova’nın tarımsal üretiminin değerlendirilmesi bakımından özel bir önemi olduğu da dikkate alındığında, Adanalı işadamlarına böyle bir platform sağlayabilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda Sayın Büyükelçi ve kıymetli heyetinin Adana ziyareti, Odamız açısından, Adana’nın dinamiklerinin birebir görülebilmesi, bölgemizle Rusya arasındaki ticaret hacminin geliştirilebilmesine dönük önemli bir girişimdir. Kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkileri çok eskilere uzanan Türkiye ve Rusya, günümüzde ekonomi alanında çok sıkı bir işbirliğine sahip bulunmaktadır. Her iki ülkenin de karşılıklı ticaretinde son yıllarda büyük bir ivme yaşanmaktadır. Rusya, Türk işadamları için özellikle inşaat, petrol, ulaştırma, finans ve perakende ticaret alanlarında önemli fırsatlar sunarken, turizm sektörü de her geçen gün büyümektedir. Bugün Rusya genelinde yüzlerce Türk firması ve onbinlerce Türk çalışan iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkılarını sürdürmektedir” dedi.


Faaliyetlerimiz

Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacminin 2011 yılı itibariyle 30 milyar dolara ulaştığını, iki ülke arasındaki ticarette düzenli bir artış yaşanırken, Türkiye’nin Rusya’dan daha fazla ithalat yaptığının gözlemlendiğine işaret eden Ali Gizer şunları söyledi: “Türkiye’nin Rusya’ya en fazla ihraç ettiği ürünler taze sebze ve meyveler, otomotiv, tekstil ve kimyevi maddeler olmuştur. Rusya’dan yapılan ithalatta ise doğal gaz, ham petrol ve türevleri ile demir çelik ürünleri yer almaktadır. Adana’dan Rusya’ya yapılan ihracat 2011 yılı itibariyle 71,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en fazla ihraç edilen ürünler plastik, bitkisel ürünler, tekstil ürünleri, makine ekipmanları, kağıt ve gıda ürünleri olmuştur. Bölgemizin ve Rusya’nın karşılıklı olarak dış ticarete kat edeceği oldukça önemli mesafe bulunmaktadır. Özellikle Adana’nın önümüzdeki yıllarda bir enerji üssüne dönüşmesi planlandığı için, dünya enerji piyasasının en önemli aktörlerinden biri olan Rusya ile ilimizin ilişkilerinin daha da yoğunlaşması beklenmektedir. Öte yandan ilimizin güçlü sektörlerinden mobilya, gıda ve tarım ürünleri, kimya ve makine alanlarında da dış ticaret hacmimizin oldukça yükseleceğini değerlendirmekteyiz. Adanalı işadamlarımız Odamız öncülüğünde son dönemde Rusya’ya iş gezileri düzenlemektedir. Geçen ay başkanlığını yaptığım bir heyetle gıda imalatçıları ve toptancıları Rusya’yı ve Rusya’daki önemli fuarları ve iş merkezlerini ziyaret etmişlerdir. İş adamlarımızın Rusya Federasyonu izlenimleri oldukça olumludur. İşadamlarımızın Rusya pazarında iş yapabilmeleri için oldukça büyük potansiyel olduğunu düşünmektedir. Ancak Gerek Rusya’ya ilişkin yeterli pazar bilgilerinin olmaması, gerekse ortak iş yapılabilecek Rus firmalarına ulaşmada sıkıntı yaşamaları ve yabancı dil problemleri bu büyük potansiyelin değerlendirilmesini geciktirmektedir. Bununla birlikte bazı ürünlere ilişkin ithalat engelleri ve özellikle tarım ürünlerine ilişkin rezidü, hastalık gibi dönemsel olarak değişkenlik gösteren mevzuat problemlerinin çözülmesi halinde dış ticaret hacmimizde hızlı bir büyüme yaşanacaktır.”

21


Faaliyetlerimiz

Konuşmasında, Adana ile Rusya arasındaki ticaret potansiyelinin artırılması için her türlü altyapının bulunduğuna da işaret eden Başkanımız Ali Gizer söylerini şöyle sürdürdü:

22

“Rusya Federasyonu ile karşılıklı vize muafiyetinin sağlanması iş dünyamız açısında oldukça önemli bir adımdır. Bu adım işadamlarımızın Rusya ziyaretlerini arttırmıştır. Ancak Rus işadamlarından aynı ilgiyi Ilimiz görmemektedir. Oysa Adana, verimli toprakları, ucuz enerji kaynakları, hammadde ve limanlara yakınlığı, lojistik açıdan 2000 yıllık bir merkez olması, ucuz arsa temini, ucuz ve nitelikli işgücü gibi birçok açıdan Türkiye’nin yatırım için lider ilidir. Nitekim Financial Times gazetesi tarafından Ilimiz, Avrupa’nın yatırım için en iyi bölgesi seçilmiştir. Bu nedenle ben Rus işadamlarını ilimize yatırıma ve ticaret yapmaya davet ediyorum. Odamız bu konuda tüm destek hizmetlerini vermeye hazırdır. Burada vurgulamak istediğim bir diğer önemli konu ise Adana Ili sahil bandının çok kısa bir sürede turizme açılacak olmasıdır. İlimiz denize kıyısı olmasına rağmen konsantrasyonunu ticaret ve sanayiye yaptığı için bu alanda hiç etkinlik göstermemiştir. Oysa Adana, yılın

6 ayını yaz olarak yaşamakta, bahar tadında geçen kışı ve ılıman iklimi ile yıl boyu turizme son derece elverişli yapıdadır. Bugünlerde sahil bandının turizm tesislerine açılması ile önemli turistik tesislerin Adana sahillerinde yer alacağını değerlendiriyoruz. Bu konuda da Rus işadamlarını Adana’ya turistik tesis yatırımı için davet ediyorum. Rusya’dan Türkiye ve Antalya’ya önemli turist akışı mevcuttur. Biz Adana’da Rus işadamlarıyla ikinci bir turistik destinasyon oluşturabileceğimize inanıyoruz. Adana, Türkiye’nin ticaret, sanayi ve hizmetler sektörünün her üçünde de gelişim gösteren ender şehirlerinden biridir. Bu nedenle biz Rus işadamı dostlarımızın her türlü iş ve yatırım talebine gerek ortak bulma noktasında gerekse destek hizmetleri bakımından cevapverebilecek potansiyele sahibiz.” Büyükelçi İvanovskiy ise toplantının iki ülke arasındaki ilişki sonuçlarının değerlendirilmesi için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Sayın Ali Gizer bazı rakamlardan bahsetti. Buna ilave olarak bende bazı rakamlara değinmek istiyorum. Bizim Türkiye Rusya genel dış ticaret hacmimiz bu sene sonu itibariyle 34 milyar belki 35 milyar dolar olarak bekleniyor. Türkiye’ye

gelen Rus turistlerin sayısı muhtemelen geçen senenin rakamları olan 3.5 milyon civarına ulaşacaktır” diye konuştu. Rusya’nın Türkiye’nin ikinci en büyük ekonomik partneri olduğunu vurgulayan İvanovskiy, genel anlamda Almanya ile baş başa gittiklerini belirtti. İki ülke arasında bölgeler arası işbirliği unsurunun geliştiğini kaydeden İvanovskiy, şunları söyledi: “Eğer Türk tarafı içinde bu uygunsa özellikle Adana Ticaret Odası için bu uygunsa biz ülkemizle sizin aranızda gerekli aracılığı yapmaya hazırız.” Toplantının sonunda istatistiki bilgi veren Büyükelçilik Ticaret Mümessili Melikov, “2012 yılı son 9 aya ait rakamlarda 25.5 milyar dolar dış ticaret hacmi olmuş. Rusya’nın Türkiye’ye ihracatı 20 milyar 700 milyon. 4 milyar 800 milyon da Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı bulunuyor. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyasla yüzde 14.4’lük bir artış söz konusu” dedi. Ülke Sohbet Toplantısı’nın son bölümünde, Rus Büyükelçi İvanovski ve beraberindeki heyet üyeleri tarafından katılımcıların Rusya pazarına ilişkin soruları yanıtlandı.


Haber

Adana yatırım üssü olacak, Çukurova ‘uçuşa’ geçecek Milliyet’in “Geleceğe Yatırım, Türkiye’ye Yatırım” toplantısına katılan Zafer Çağlayan, Adana’nın yeni teşviklerle büyük yatırımlar çekeceğini söyledi. Çağlayan, açılacak Çukurova Havaalanı’nın da bölgeye önemli katkı sağlayacağını kaydetti. 24

E

konomi Bakanı Zafer Çağlayan, Adana’nın yeni teşvik sistemiyle gerek büyük ölçekli yatırımlarda, gerek stratejik yatırımlarda hak ettiği yeri alacağını belirterek, “Yoğun gayretler sarf ediyorum ve edeceğim. Adana’nın bugün olduğu gibi yıldızı gelecekte de parlayacak. Adana 2002’de yaptığı 400 milyon dolar ihracatını 2011’de 1.8 milyar dolara çıkarttı. Aradan geçen 9 yılda Türkiye ihracatı 3.5 kat artırırken Adana kendi ihracatını 4 kat artırma başarısını gösterdi. Ama Adana’ya bu yetmez. Adana 5.8 milyar dolar ihracatı rahatça yapabilecek bir ilimiz” dedi. Seyhan Oteli’nde, Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen, “Geleceğe Yatırım, Türkiye’ye Yatırım Toplantısı”na katılarak bir konuşma yapan Bakan Zafer Çağlayan, Adana ve Mersin’in ortak havaalanı olacak Çukurova Bölgesel Havaalanı’nın yolcu taşımak dışında yaş sebze meyve ihracatının sevk edilmesi noktasında da önemli rol üstleneceğini belirterek, bu sayede Adana ve Mersin başta olmak üzere tüm Çukurova Bölgesi’nin hak ettiği yatırımlara imza atacağını kaydetti. Son açıklanan cari açık rakamlarını da değerlendiren Çağlayan cari açığın 11 aydır gerilediğini ve son 19 ayın en düşük düzeyinde olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Eylül ayı cari açığı yüzde 57 gerileme ile 2.7 milyar dolara indi. 9 aylık cari açık ise yüzde 35.1


Haber

gerileyerek 39.3 milyar dolar oldu. 2011’in ilk dokuz ayında açık 60.6 milyar dolardı. Açık bu sürede 21.3 milyar dolar geriledi. Cari açıktaki gerilemenin ithalattaki düşüşten kaynaklandığını düşünenler yanılıyor. Açıktaki gerileme ihracat artışı kaynaklı. Bu 21.3 milyar dolarlık düşüşün 15.7 milyar doları mal ve hizmet ihracatındaki artıştan, yaklaşık 4.9 milyar doları ithalattaki gerilemeden kaynaklanıyor.”

‘En büyük başarı sanayicinin’

İhracat rakamlarının artmasında en büyük payın Türk sanayicisine ait olduğuna dikkat çeken Çağlayan, “Bu göstergeler bizi geleceğe çok iyi bir şekilde taşıyacak. Bunun için 2023’te 500 milyar dolar ihracat yaptım demekte yetmez. Bunun gereklerini yerine getirmek gerekir. Türkiye’nin mevcut değerlerle gelebileceği en iyi noktaya getirdik” dedi. Çağlayan, son açıklanan işsizlik oranının 0.4 puan düşüşle yüzde 8.8 olduğunu, bu rakamı yüzde 3-4 düzeyine indirmek istediklerini belirterek yeni teşvik sistemi ile işsizlikteki gerilemenin sürmesini beklediklerini kaydetti. Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila yaptığı konuşmada Milliyet’i Anadolu’nun her köşesiyle buluşturmaya çalıştıklarını anlattı. Bila, “Çukurova her zaman Türk ekonomisinin can damarlarından biri olmuştur. Türk ekonomisinin tarımla birlikte sanayi ile de kalkınmasına çok değerli katkıları olmuştur. Bu bakımdan burayı çok önemsiyoruz. Milliyet olarak artık bir Adana gazetesi çıkarıyoruz her hafta. Bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu gazetemizle sadece Adana’yı değil bütün Çukurova’yı kapsayacağız” dedi. Milliyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, 8’inci ‘Geleceğe Yatırım, Türkiye’ye Yatırım’ toplantısı için Adana’ya gelmekten ve toplantıya çok büyük bir katılımın olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Meltem Demirören Oktay, iş dünyasının bir araya geldiği bu toplantıların önemine dikkat çekerek, bu sayede Anadolu şehirlerinde gerçekleşecek yatırımlara Milliyet gazetesi olarak katkı sağlamış olmaktan dolayı mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

‘Şehrimize yatırım Geleceğe yatırım’

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş yaptığı konuşmada, Çukurova Bölgesi’nin merkezi konumunda olan Adana’nın çok büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Son yıllarda bu potansiyelin kullanılması için yapılan çalışmalar sayesinde son 5 yılda ihracatımız yüzde 50, toplam dış ticaretimiz ise yüzde 53 oranında arttı. Aynı şekilde bu yılın ilk dokuz ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.” Yabancı sermayeli yatırımcıların kente olan ilgisinden söz eden Hüseyin Avni Coş, söz

25

Toplantıya; Vali Hüseyin Avni Coş, milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Ümit Özgümüş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Milliyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, aralarında Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer’in de bulunduğu çok sayıda Oda başkanı ve işadamları katıldı.

konusu yatırımların son dört yılda yüzde 50 artış kaydettiğine değindi. Coş, “Bu toplantıda elde edilen sonuçlarla geleceğe yatırımın Adana’ya yatırım olduğu daha iyi anlaşılacak. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların en doğru adreslerinden birisinin Çukurova ve Adana olduğu tescil edilecektir” dedi.

Çukurova’ya master plan

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, “Adana sadece kebap ve şalgamı ile değil, tarımı, sanayisi, kültürü ile büyük ve önemli bir coğrafyaya sahip” dedi. Kent için en büyük hayalinin bir Çukurova Master Planı olduğunu söyleyen Aldırmaz, bunun alt ölçekli planlarının da büyükşehir belediyeleri tarafından ayrı ayrı yapılması gerektiğini aktardı. Adana’nın çevreci bir kent olduğunu, arıtma ve katı atık sorununu çözdüğünü bildiren Aldırmaz, şunları da söyledi: “Arıtmadan ve katı atıktan enerji üretiyoruz. İçme suyumuz şişe suyu kadar kaliteli. Lokman Hekim’in memleketi olan Adana, sağlık turizminde de merkez olma yolunda ilerliyor. Bizim için 3 kişi çalıştıran kahramandır. Yatırım yapanın her zaman hizmetindeyiz.”


Haber

Gelişmekte olan ekonomiler dünyanın lokomotifi olacak

26

ABD’li ünlü ekonomi Profesörü Nouriel Roubini, Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin (ÇUGİAD) konuğu olarak geldiği Adana’da, “Bilgi Güçtür” konulu konferans verdi.

A

BD’li ünlü ekonomi profesörü Nouriel Roubini, küresel ekonomide radikal değişikliklerin ve kaymaların yaşandığını belirterek, “Bundan sonraki süreçte yükselen ekonomiye sahip ülkeler küresel ekonominin lokomotifi olacaktır” dedi. Roubini, Türkiye’nin “ticari ve finansal ilişkileri çeşitlendirme yaklaşımını da olumlu, rasyonel ve mantıklı” olduğunu söyledi. Roubini, Adana’da, Çukurova Genç İşadamları Derneği’nin (Çukurova GİAD) düzenlediği “Bilgi Güçtür” konulu geleneksel söyleşisinin konuğu oldu. “Küresel Ekonomideki Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansımaları” konulu toplantının açış konuşmasını yapan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Roubini’yi Adana’da ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi, Adana-

lı işadamları ve sanayiciler olarak ABD’li ekonomistin görüş ve önerilerinden istifade edeceklerini kaydetti. Daha sonra kürsüye gelen Roubini, Türkiye’yi, “Son 10 yılda çok önemli ekonomik başarılar gösteren ve bundan sonra da gösterecek bir ülke” olarak nitelendirdi. Dünyada çok şeyin değiştiğini, dolayısıyla ekonomilerde oynama ve yeni risklerin ortaya çıktığına dikkat çeken Roubini, şöyle dedi: “Dünyanın her yerinde neler olup bittiğini anlamamız lazım. Pozitif gelişmeler de, riskler de var. 2008, 2009’da çok büyük ekonomik kriz yaşandı. Bunun sebebi sizin de bildiğiniz gibi gelişmiş ekonomilerdeki aşırı finansal tüketim, bankaların aşırı risk üstlenmesinden kaynaklandı. 2009 yılında ise


Haber küresel toparlanma, mali canlanma politikası getirildi. Krizden çıkmak için seferberlik ilan edildi. Ancak toparlanma yavaş oldu. Gelişmekte olan piyasalarda çok daha sağlıklı bir toparlanma var. Bundan sonra gelişmekte olan ekonomiler dünyanın lokomotifi olacak. Küresel ekonomi gelişmekte olan piyasalarca sağlanacak. İşlem yapma, ticaret yapma gücü daha fazla olacak. Siyasi ve jeopolitik kaymalar da, buralara olacak. Bu tür ekonomiye sahip ülkelerin rolü ve önemi artacak. Son 20-30 senede uluslararası ekonomi politikalarında G-7 gibi kulüpler vardı. Ama artık geçerliliğini yitirdi. Şu anda uluslararası ekonomi politikalarında yapılan tartışmalar 10 gelişmiş ekonomi, 10 tane de gelişmekte olan ekonomi üzerine şekillendi. Bunlardan biri Çin, Hindistan, Rusya ile birlikte Türkiye. Gelişmekte olan ülkelerin bölgesel ve küresel ekonomilere etkisi artıyor. Türkiye’nin Ortadoğu’da nüfuzu gittikçe daha da artıyor.”

“AB ülkelerinde gelişme olumlu”

AB ülkelerinde de çok ciddi mali ve bankacılık problemleri olduğunu dile getiren Roubini, özellikte Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya, Slovenya ve İtalya Kıbrıs Rum Kesimi’nin kamu borcu, kişisel borç, bütçe açığı, rekabetçilik kaybı, ticaret ve cari açık gibi ciddi problemleri bulunduğunu kaydetti. Verilerin Avrupa’da ki ekonomik durgunluğun AB ülkelerinin kalbine kadar geldiğini gösterdiğine dikkat çeken Roubini, “Örneğin Fransa ve Almanya kendilerini çevreleyen ülkelerdeki ekonomik durgunluktan etkileniyor ve bu yüzden zorluk yaşıyor. Kamu borcunun faiz oranları kenar ülkelerde çok yükseldi, dolayısı ile sürdürülebilir olmaktan çıktı. Resesyon halen devam ediyor. Burada kemer sıkma politikaları uyguluyorlar, rekabet gücü yok, bankalarda kriz var ve kredi vermiyorlar, harcama yok, iş alanı da oluşmuyor” diye konuştu. Son dönemde AB ülkelerinde 4 önemli olumlu gelişme potansiyelinin ortaya çıktığını da kaydeden Roubini, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Merkez Bankası çok aktif rol oynamaya karar verdi. İtalya ve İspanya’nın tahvillerini satın alma kararı aldı. Avrupalılar da şunu fark etti. Parasal birlik için bankacılık, mali, ekonomik, siyasi birlik gerekiyor. Bu konuda doğru yönde ilerliyorlar. Almanya kenardaki ülkeler konusunda çok şüpheciydi. Tek başına bu ortamda ayakta kalmaya çalışması yeterli değil. Avrupa eğer beraber kalırsa başarılı olacaktır. Bu noktada Avrupalılar bir yol ayrımına gelmiş durumda. Ya daha fazla birliktelik olacaklar ya da dağılma, ayrılma, parçalara bölünme ile yüz yüze gelecekler. Eğer Avrupa Birliğinde dağılmalar ve ayrışmalar olursa, bu sadece Yunanistan, İtalya vb ekonomik sıkıntı yaşayan ülkeleri

değil, Almanya gibi ülkeleri de, Türkiye’yi de etkileyecek.”

“Türkiye, Arap baharından çıkanlara model ülke”

Ortadoğu’da Arap baharına geçen 3 ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayamadığını hatırlatan Roubini, Müslüman olan tüm ülkelerin başarılı olacağı bir model olarak Türkiye örneğinin bulunduğunu söyledi. Roubini, “Türkiye’de nüfusun çoğu ılımlı İslami hükümete oy vermeyi tercih etti. Malezya, Endonezya da bir model. Birçok Ortadoğu’daki Arap ülkesinin bu modele geçişi yapıp ekonomik istikrarı yakalaması mümkün” diye konuştu. Roubini, Türkiye’nin bulunduğu bölgede, Suriye’de yaşanan iç savaşın, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran, Türkiye-Irak ve Türkiye-İsrail arasında yaşanan sorunların nedeninin, bölgede oluşan jeopolitik önemden kaynaklanan gerilim olduğunu vurguladı. Roubini, “ABD askeri açıdan Irak’tan ayrıldı, Şiiler, Sünniler, Araplar arasında istikrarsızlık var. Cezayir’den başlayıp Afganistan’a kadar uzanan bölgede istikrar sorunu var. Türkiye son derece olumlu katkıda bulunabilir. Büyüyor, ekonomik istikrar, siyasi istikrar var. Ilımlı yol izleyen İslami hükümet işbaşında. Ekonomik ve siyasi model olabilir. Türkiye jeopolitik gerilimleri çözmede model olabilir” ifadesini kullandı.

“Türkiye’de cari açık ve kırılganlık var”

Ekonomik krizden çıkan Türkiye’nin 10 yılda her yıl ortalama yüzde 5 büyüme sergilediğine dikkat çeken Roubini, şöyle devam etti:

“Mali politikalar istikrarlı. Ancak, Türkiye’nin halen karşı karşıya olduğu bazı zorluklar var. Bazıları daha kısa, bazıları uzun vadeli. Başında ekonomik büyüme düştü, yavaşladı, işsizlik oranı ise yüksek. İkinci olarak ülkede cari açık var, kırılganlık var. Bu kadar büyük cari açığı olan ülke finansal baskılar altında kalacaktır. TL uzun süre güçlü idi. O nedenle cari açık yükseldi diyoruz. Geçen yıl TL değer kaybetti. Enflasyon oranı konulan hedeften çok yüksek. Eğer büyüme diyorsanız, faiz oranını düşürmeniz lazım. Enflasyonu düşürmek, ekonomiyi büyütmek para politikası açısından kolay değil. Öncelikle nüfus açısından genç ve artan nüfusu var. Avantajlı konumda bu açıdan. İnsanların eğitimli, becerili, verimli, üretken kılınacağı beşeri sermaye lazım. Çok fazla genç nüfus var, ama devletin onların becerilerini arttırmak için yapması gereken çok fazla şey var. Sağlık ve sosyal güvenlik gibi donanımlarla donatıp üretken bireyler haline getirilmesi, beşeri sermayenin arttırılması lazım. Türkiye son zamanlarda iş yapma ortamını iyileştirdi. Özel sektörün etkin ve verimli kılınması,

Roubini, “Türkiye’yi büyük yapan şeylerden biri bu şehirde, yani, Adana’da bulunmakta. Adana; Türkiye’nin eski köklü şehirlerinden biri. Doğalgaz ve petrol hatları var, Ortadoğu’ya yakın, limanları, havaalanları var. Çok derin ve zengin girişimci grubu var. Genç şirketler de olsa, köklü şirketler de olsa çok güçlü, girişimcileri var” diye konuştu. ülke altyapısına daha fazla yatırım yapılması lazım. Türkiye’nin kırılganlıklarından birisi de, petrol ve enerji ithalatçısı olması. Enerji ve petrol ihtiyacına olan artış, büyüme, enflasyon ve ticari denge üzerinde olumsuz etkiye sahip. Petrol ve doğalgazın Bakü’den alınması Türkiye açısından olumlu bir gelişme. Türkiye bu petrolü kullanarak katma değer yaratan sektörü canlandırabilir. Bölge o açıdan avantajlı bir konuma gelebilir. Türkiye enerji ithalatçısı olmaktan, diğer enerji türevlerini kullanarak enerji ihracatçısı olabilir. Bana soracak olursanız Türkiye’de olumlu yönler olumsuzlardan ağır basıyor. Fitch notu arttırmaya bu nedenle karar verdi. Dış riskler; kritik bir bölgede Suriye, İran ve Irak ile komşu. Siyasi gerilimler uluslararası bakış açısını olumsuz etkilemekte. Türkiye’nin istikameti doğru, ama reformların devam etmesi lazım ki daha istikrarlı, daha güçlü olsun. Türkiye’yi büyük yapan şeylerden biri bu şehirde, yani, Adana’da bulunmakta. Adana; Türkiye’nin eski köklü şehirlerinden biri. Doğalgaz ve petrol hatları var, Ortadoğu’ya yakın, limanları, havaalanları var. Çok derin ve zengin girişimci grubu var. Genç şirketler de olsa, köklü şirketler de olsa çok güçlü, girişimcileri var. Uzun dönemde ekonomik başarı insanların rekabetçi hale getirilmesi ile mümkün. Özel sektör, finans sektörü ve hizmet sektörü alanlarında bu ülkeye, bu bölgeye, bu şehre yatırım yapılması için, Türkiye’nin de büyümesi için, Adana’nın olumlu yanlarının Türkiye’ye yayılması, tanıtılması lazım.”

27


Faaliyetlerimiz

Adana ekonomisi

28

30 girişimci daha kazandı Kentimizdeki işsizliğin en aza indirilmesi amacıyla Odamız Meclis Salonu’nda düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve Girişimci Yetiştirme ve İş Kurdurma Projesi Uygulama Projesi”kapsamında 30 kişiye sertifika verildi. Kendi işini kuran girişimcilere 27 bin TL’si geri ödemesiz 70 bin TL destek sağlanacak.

Ç

ukurova Rotary Kulübü öncülüğünde hazırlanan ve KOSGEB’in desteklediği ‘’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve Girişimci Yetiştirme ve İş Kurdurma Projesi Uygulama Modeli’’ projesinde başarılı olan girişimciler sertifikalarını aldı. 90 kişinin başvurduğu ancak, 30 kişinin kabul edildiği eğitimi tamamlayarak, kendi işini kuran girişimciler, 27.000 TL. geri ödemesiz, 70.000 TL geri ödemeli destek alabilecekler. Çukurova Rotary Kulübü, genç girişimcilerin ufkunu açacak, onlara kendi işlerini kurma fırsatı tanıyacak yeni bir projeyi daha KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) desteğiyle hayata geçirdi.

Ali Gizer

Meclis salonumuzda gerçekleştirilen eğitimin sertifika töreni yine Odamız’da gerçekleşti. Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, Adana Ticaret Odası olarak, kent ekonomisine kazandırılan her girişimcinin, başta istihdam ve sosyal refah olmak üzere tüm temel göstergelerin artması yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Gizer, “Çünkü Türk ekonomisinin en önemli hedeflerinden biri girişimcilik ruhunun her kesime yayılmasıdır. Bu hedefe


Faaliyetlerimiz Rotary Kulübü’ne teşekkür etmek istiyorum” dedi. KOSGEB Merkez Müdürü Hamit Sucu da projenin, KOSGEB’in uygulamaya geçirdiği Yeni Destek Programlarında yer alan “Girişimcilik Destek Programı” kapsamında gerçekleştiğini bildirerek, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin en az 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluştuğunu söyledi. Çukurova Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Erel ise, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Koordinatörü Cüneyt Örkmez’in sunumunun ardından yaptığı konuşmada, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Erel, başta istihdam olmak üzere ekonomik ve sosyal anlamda son derece hayati işlevler yerine getiren girişimciliğin desteklenmesi açısından bu projenin büyük önem taşıdığını ifade ederek şunları kaydetti:

Mehmet Erel

ulaşmak için her kurum ve kuruluşun mutlaka işbirliği içerisine girmesi gerekmektedir. Huzurlarınızda, tüm projelerimize destek sunan Adana KOSGEB Başkanlığı’na, bu seminerin gerçekleşmesini sağlayan Çukurova

“Çukurova Rotary Kulübü olarak, girişimcilik potansiyelinin sahaya çıkartılması, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması için imkânlar yaratmayı amaçladık. İstihdam problemi olan Türkiye’de bizler de girişimciliği geliştirme programı ile işsiz ve iş kuracak gençlerimizin yapacakları faaliyetlere destek vermek suretiyle toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. ’Stratejik çözüm ortaklığı yaptığımız TOSYÖV’ün KOSGEB ile işbirliği ile başlatacağımız

Hamit Sucu eğitimden KOBİ’ler ve girişimciler adına büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından, eğitimi başarıyla tamamlayan 30 kursiyere girişimcilik belgeleri verildi.

29


Haber

Tarım Fuarı Adana

ekonomisine renk kattı

Bu yıl 6. kez düzenlenen Tarım Fuarı’na Rusya Büyükelçisi Vladimir İvanovski’nin yanı sıra çeşitli ülkelerin temsilcileri de katıldı.

30

6

açıldı.

. Adana Tarım ve Sera Bahçe Fuarları TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde eşzamanlı olarak

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Vladimir İvanovskiy ve beraberindeki heyetin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer’in de katıldığı fuarın açılış konuşmasını yapan TÜYAP Adana Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, gerek katılımcılar gerekse ziyaretçiler açısından fuardan olumlu sonuçlar alınacağını belirterek, “Sektörün dinamiklerine katma değer yaratacak büyük bir buluşma olduğuna inanıyoruz” dedi. Geçen yılki fuarın ardından, ara vermeden çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Ersözlü, tüm yıla yaydıkları etkinliklerle fuarın canlı geçmesi adına bölgenin sektördeki en önemli ticari buluşması olmasını hedeflediklerini söyledi. Türk tarım sektöründe bölgede yapılan satışların artmasına katkı sağlamayı da amaçlarını belirten Ersözlü, “Çiftçimizin en verimli

teknikleri, uygun fiyatlarla bir köprü vazifesi kurmak istiyoruz. Fuarımız her sene daha kuvvetli bir katılımla dikkat çekiyor. Sektörde önemli bir potansiyele ulaşan Adana Tarım ve Sera Bahçeleri Fuarları ülkemizin en büyük 3 fuarından biri haline gelmiştir” diye konuştu. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş da, konuşmasında, fuarın ülke sınırları dışına da katkı sağlaması temennisinde bulunarak, “Adanamızda düzenlenen fuarın, sadece buraya değil çevre ülkelere de katkı sağlamasını diliyorum. Fuarlar dünyada önem taşıyan etkinliklerdir. Bu fuarında gıda sektörüne yarar sağlamasını diliyorum. Ayrıca davetimize icabet eden Rusya Federasyonu Büyükelçisi Vladimir Ivanovskiy’i e teşekkür ediyorum” dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ise tarım alanında fuarın önemine dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan açılışın ardından Vali Coş ve beraberindekiler stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Fuar kapsamında eşzamanlı olarak bir dizi etkinlikte düzenlendi. Fuar süresince Adana Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce ‘Köyümde Tarım’ konulu resim yarışması ve ‘1. Çiftçiler Yarışıyor’ yarışması, Adana İli Arı Yetiştiricileri Birliği de, ‘2. Bal Yarışması’, Adana İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ‘Damızlık İnek Yarışması’ düzenlendi.


Meslek Komitelerimizin Faaliyetleri

Mağaza zincirleri haksız rekabete yol açıyor 32

2

8. Grup Elektrikli Ev Aletleri, Bisiklet, Tüpgaz, İletişim Cihazları Tacirleri ve Bakım Onarım Servisleri Meslek Komitemiz, son yıllarda giderek yaygınlaşan uluslararası perakende zincirlerinin sektör için önemli bir tehdit haline geldiğine dikkat çekerek, “Bu zincirlerin agresif satış stratejileri sektöre zarar veriyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar, bir taraftan artan maliyetler, diğer taraftan rekabetten dolayı düşen fiyatlar nedeniyle kâr marjlarını muhafaza edememektedir. Bu da onların ayakta durmalarını güçleştirmektedir. Meslek Komitesi olarak üyelerimizin bu sorunlarını ilgili platformlara taşıyıp destek olmaya çalışıyoruz” görüşlerini dile getirdi. Odamız 28. Grup Elektrikli Ev Aletleri, Bisiklet, Tüpgaz, İletişim Cihazları Tacirleri ve Bakım Onarım Servisleri Meslek Komitesi Başkanımız Ahmet Serkan Sezginer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Şahbaz, Meclis Üyelerimiz Kemal Şahin ve Mehmet Uruç ile Meslek Komitesi üyemiz Ahmet Hamdi Gizer sektörlerindeki sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundular. Komite adına açıklama yapan Başkan Ahmet Serkan Sezginer, dayanıklı tüketim malları pazarında firmaların birçoğu için bayilerin, halen temel satış noktası konumunda olduğunu ve bunun da mutlaka sürdürülmesi gerektiğini belirterek, “Son yıllarda hipermarketlerin Türkiye pazarına girmesi

ve farklı markaları kıyaslayabilecek bir platform sunması, bayilik sisteminde önemli bir tüketici kaybına yol açmaktadır” dedi. Ahmet Serkan Sezginer, perakende sektöründe düşük kâr marjlarının bayiliklerin cazibesini yitirmesine sebep olduğuna da dikkat çekerek, “Piyasaya yeni giren, ancak çok hızlı pay alacağı düşünülen bazı Uzakdoğu ülkelerinin mallarının hipermarketlerde satışı ile yeni bir döneme girildi. Bu yüzden mevcut bayilerin karlılık konusunda daha da zorlanacağını, bunun sonucunda da bayi sayısının düşeceğini bekliyoruz. Bayilik sisteminin ayakta kalması, ancak üretici firmaların desteği ve hipermarketlere takınacağı tutumla mümkün olabilir” dedi. Beyaz eşyanın, rekabetin çok fazla olduğu bir sektör olduğuna da işaret edilen Meslek Komitemizin açıklamasında tüketicilere şu önerilerde bulunuldu: “Bu pazarda marka olarak ön plana çıkmak için öncelikle tüketici trendlerini iyi takip etmek ve bu beklentilere rakiplerden önce cevap vermek lazım. Yenilikleri ilk olarak sunmak ve satış sonrasında tüketicinin yanında olmak çok önemli. Çünkü ürün kadar sunulan hizmet de çok önemli. Tüketicilerin bilinen, kalitesinden emin oldukları, satış sonrası hizmeti olan marka ve ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarına yönelik ürünleri

tercih etmeli. Farklı özellikleri bir arada sunan multi fonksiyonel ürünler, küçültülen mutfak metrekareleri için çok daha uygun bir kullanım olanağı sağlar. Ayrıca garanti süresi ve satış sonrası hizmetinin yaygınlığı olan markalar tercih edilmeli.” 28. Grup Elektrikli Ev Aletleri, Bisiklet, Tüpgaz, İletişim Cihazları Tacirleri ve Bakım Onarım Servisleri Meslek Komitemizin açıklamasının son bölümünde de alınması gereken önlemlere ilişkin şu önerilerde bulunuldu: Dayanıklı tüketim mallarının piyasada yapılması gereken denetimleri, yetersiz kalmaktadır. Özellikle ithal ürünlerde bu denetimler sıklaştırılmalıdır. Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılırken sektörlerimizin görüşleri alınmalı, rekabet gücümüzün korunması ön planda tutularak hareket edilmelidir. Dayanıklı tüketim mallarının kayıt dışı ve kalitesiz üretim ve ithalatın önlenmesi için denetimler sıklaştırılmalıdır. Dayanıklı tüketim mallarındaki en büyük sorun düşük kar oranlarıdır. Sektörde kar oranlarının yıllardır aynı kalmasına rağmen masraflar iki katına çıkmıştır. Burada üretici firmaların kar oranlarını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir.


Faaliyetlerimiz

Okullarda serbest kıyafet uygulaması Konfeksiyon imalatçılarını zora sokar

daha ekleneceğini ileri süren Ömer Ortakaya, kıyafette serbestliğin başlamasıyla birlikte 5 milyar dolarlık bir sektörün yok olacağını ifade ederek, “Öğrencilerin maddi durumları çok farklı bir grafik çiziyor. Fakir öğrenciler her gün aynı kıyafeti giyerse ve bu yüzden bazı şakalarla karşılaşırlarsa, gururları incinir okula ve derslere konsantre olamazlar” dedi. Derneğin başkan yardımcısı Mehmet Koca ise, “Çin’in giremediği tek sektör” olarak tanımladığı okul kıyafeti imalatında Adana’nın çok ciddi bir yere sahip olduğunu belirtti. Koca, “Sektörün kumaş ihtiyacının yüzde 90’ı, imalatın ise yüzde 65’i Adana’dan karşılanıyor. Yüzde yüz yerli sermayenin hizmet verdiği bu sektör, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın anlayışını bekliyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk, orta ve liselerde kıyafet serbestliği getirme kararı, konfeksiyon üretim üssü konumundaki Adana’da tepkiyle karşılandı.

A

dana Okul Kıyafetleri İmalatı ve Satıcıları Derneği Başkanı Ömer Ortakaya, okullarda serbest kıyafet uygulamasının sektörü yok edeceğini söyledi.

Şeker, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin giyeceği kıyafetlerin serbest bırakılmasına yönelik yönetmeliğe ilişkin ortak basın toplantısı düzenlediler.

Adana Okul Kıyafetleri İmalatı ve Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu ile Odamız 9. Grup Dokuma ve İmalatçıları Komitesi ve Meclis Üyemiz Cevdet

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle okul kıyafeti üretimine ağırlık veren tekstil firmalarının kapanacağını ve Türkiye’nin işsizler ordusuna 3 milyon kişinin

Meclis Üyemiz Cevdet Şeker de, esnafların elinde şuan binlerce okul kıyafetinin mevcut olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Alınan karar neticesinde bu ürünler elde kaldı. Artık bu ürünleri kimseye satamazsınız. Bu kıyafetleri hayır adına bile verseniz, armalı olduğu için hiçbir yerde giyilemez. Sayın Başbakanımız’dan ve Milli Eğitim Bakanımız’dan istirham ediyoruz; bu unsurları göz önünde bulundursunlar, atılan bu adımı tekrar değerlendirsinler. Yoksa bir sürü esnaf arkadaşımız ellerindeki ürünü satamayacak; doğal olarak bunlar çekle satılmış ürünler olduğu için sıkıntılar tüm sektöre yayılacaktır. Bunun neticesinde de çok ciddi manada zararlar görülecektir. Bizim isteğimiz, testi kırılmadan bu testiyi sağlam bir şekilde yerine oturtalım.”

33


Makale

A.Ş. Genel kurul

toplantısında hükümet komiseri bulundurulması Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu genel kurul toplantılarında, Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda alınan genel kurul kararları geçersizdir. Mevlüt Göktürk

Yeminli Mali Müşavir

G

34

ümrük ve Ticaret Bakanlığınca 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”le, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının yapılma usul ve esasları düzenlenmiştir. İlgili yönetmeliğin 32. ve takip eden maddelerinde, hangi şirketlerin genel kurulunda ve hangi konuların görüşüldüğü, genel kurullarda bakanlık temsilcisinin bulunması gerektiği hususunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Aşağıda belirtilen anonim şirket genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu tutulmuştur. a- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi şirketlerin genel kurulları. b- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olmayan şirketlerin sermaye artırılması, azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, bu sistemden çıkılması veya kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ait genel kurul toplantıları. c- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olmayan şirketlerin, yapacakları genel kurul gündeminde, faaliyet konuları ile ilgili ana sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme ve tür değişikliği konuları bulunan, genel kurul toplantıları. d- Elektronik ortamda katılım sistemi uygulanan genel kurullar. e- Yurt dışında yapılan bütün genel kurullar. f- Yurt dışında yapılan imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantıları.

Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde, yukarıda maddeler halinde belirtilen gündemi ihtiva etmeyen genel kurullarda Bakanlık temsilcisi bulunmayacaktır.

Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge

g- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olmayan şirketlerde, genel kurulu toplantıya davet edenlerin, Bakanlık temsilcisi bulundurulmasını talep etmeleri ve bu talebin görevlendirme makamınca kabul edilmesi halinde yapılacak, genel kurul toplantıları. h- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olmayan şirketlerde, sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair şirkete sunulacak talepleri, Bakanlık temsilcisini görevlendirilecek makama şirketçe iletilecek ve böyle bir talebin olduğu genel kurul toplantıları. Yukarıda maddeler halinde belirtilen genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu genel kurul toplantılarında, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan genel kurul kararları geçersizdir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”in 40, 41 ve 42. maddelerinde kanunda belirtilen durumlar dışında, anonim şirket genel kurullarının nasıl yapılacağına dair usul ve esaslarının belirlendiği, “İç Yönerge”nin nasıl olacağı ve hangi durumları içereceği Yönetmelik ekinde belirtilmiştir. Anonim şirketlerde, yönetim kurulu bu örnek iç yönergeye uygun iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunacak ve yapılacak genel kurullardaki toplantı usul ve esasları bu yönergeye uygun olarak yapılacaktır. Yönergeyi incelemek isteyen üyelerimiz Odamıza başvurabilirler.

Geçici İş Göremezlik Belgeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun duyurusunda, anlaşmalı sağlık kurumlarınca düzenlenen geçici iş görmezlik belgeleri ve sağlık kurulu raporlarının işverenlere elektronik ortamda bildirildiği ve bu bildirimlerin istirahatin bitmesini takip eden en geç (5) iş günü içerisinde onaylanması gerektiği, bu onaylama işleminin yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.


Faaliyetlerimiz

Fas’tan Çukurovalı

işadamlarına yatırım daveti Yönetim Kurulumuzu ziyaret eden Fas Krallığı Büyükelçiliği Misyon Şefi Kemal El Mahdoudi, Çukurovalı işadamlarını yatırım yapmak üzere Fas’a beklediklerini söyledi.

A

vrupa ülkelerinin ekonomilerinde yaşanan sıkıntıların büyük boyutlara ulaştığını belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer, Türkiye’nin bu duruma alternatif olarak önümüzdeki süreçte özellikle Afrika ülkeleri ile ticaretin geliştirilebilmesine yönelik çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Fas Krallığı Büyükelçiliği Misyon Şefi Kemal El Mahdaoui, beraberindeki Faslı işadamları ile birlikte Odamızı ziyaret etti. Başkan Yardımcımız Mehmet Şahbaz, Yönetim Kurulu üyelerimiz Naci Heybeli ve Gürsel Tanrıver’in de hazır bulunduğu ziyaret

sırasında Adana ekonomisine ilişkin bilgi sunumunda bulunan Başkanımız Ali Gizer, iki ülke arasında birçok alanda ticaret ve işbirliği fırsatları bulunduğunu söyledi. Çukurova’nın, tarımsal üretim, gıda, makine, mobilya, inşaat, yeraltı zenginlikleri, enerji potansiyeli, iklim koşulları limanları, demiryolu ve lojistik olanakları gibi birçok konuda Türkiye geneline oranla avantajlı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Gizer, gerçekleştirilecek karşılıklı ziyaretlerle her iki ülke işadamlarının ortak yatırım ve işbirliği imkanlarının yaratılabileceğini kaydetti. Gizer, “Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Adana, ulusal ve uluslararası yatırımcılara Mersin Serbest Bölgesi, Yumurtalık Serbest Yatırım Bölgesi, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Mersin–Botaş-İskenderun Limanları, Kerkük-Ceyhan-Yumurtalık Petrol Hattı Terminali, Bakü-Ceyhan Petrol Projesi, otoyol ağı, uluslararası havalimanı gibi elverişli koşullar sunmaktadır. Karşılıklı ilişkilerimizi geliştirip güçlendirerek ticari işbirliğimizi daha iyi boyutlara taşıyabileceğimize inanıyoruz. Biz Adana Ticaret Odası olarak Fas’tan Adana’ya gelecek her işadamını ve yatırımcıyı sonuna kadar desteklemeye hazırız” dedi. Avrupa’da birçok ülke ekonomisinin durgunluk, hatta çökme noktasında bulunduğunu bildiren Ali Gizer, “Bu aşamada Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerimizin gelişimi daha da önem arzetmektedir.

İnanıyoruz ki bu ziyaretlerin etkisiyle ticari ilişkilerimiz daha da gelişecektir” diye konuştu. Fas Krallığı Büyükelçiliği Misyon Şefi Kemal El Mahdaoui, Fas ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi konusunda her türlü girişimde bulunmaya hazır olduklarını, özellikle serbest bölgeler arasındaki işbirliğini sağlamak üzere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temaslarda bulunduklarını ifade etti. Çukurovalı yatırımcıları Fas’a davet eden Mahdaoui sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde yabancı yatırımcılara önemli teşvikler sunulmakta, yabancı sermayenin ülkeye gelmesi ve gerekli yatırımları yapması için büyük imkan ve muafiyetler tanınmaktadır. Türk işadamlarının ülkemizde yapacakları yatırımların ardından, ülkemiz üzerinden komşu ülkelere ve Afrika pazarlarına açılması son derece kolaydır ve onlara beklediklerinin de ötesinde iş imkanları sağlayacaktır. Bu bakımdan Türk işadamlarını yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Adana’ya ilk ziyaretimizi gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz. Yakında Sayın Büyükelçimizin ve Ticaret Müşavirimizin de katılımlarıyla yeniden sizleri ziyarete geleceğiz. Bunun ardından Fas Büyükelçiliği olarak daha kapsamlı organizasyonlar düzenleyerek iki ülke arasındaki işbirliğinin devamı ve geliştirilmesi için Türk ve Faslı işadamlarını her iki ülkede biraraya getirmeyi hedefliyoruz.”

35


Faaliyetlerimiz

Aydın Ticaret Odası’ndan Odamıza ziyaret

36

Adana’da düzenlenen Tarım Fuarı’na katılan Aydın Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer’i ziyaret ederek iki ilin ekonomik potansiyeli hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Y

önetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu, Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Gündüz, Selçuk Bölük, Ömer Özkaya, Aykut Biçer, Meclis üyeleri Mustafa Kemal Yılmaz, Mustafa Vatansever ve Taner Bütün’den oluşan Aydın Ticaret Odası Heyeti Odamızı ziyaret ederek, Başkanımız Ali Gizer ile görüştü.

Yönetim Kurulu üyelerimiz Ali Cerit, Naci Heybeli ile Genel Sekreterimiz Ahmet Nevruz’un da hazır bulunduğu ziyaret sırasında konuşan Başkanımız Ali Gizer, 6. Tarım Fuarı’na katılmak üzere Adana’ya gelen Aydın Ticaret Odası Heyeti’ni Odamız’da görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Odalar arasındaki işbirliğinin artırılmasının en önemli yolunun karşılıklı ziyaretlerden geçtiğini belirten Gizer, “Adana ile Aydın ilimiz

arasındaki ticaretin artırılması konusunda sizlerle ortak çalışmalar yapmaya hazırız” dedi. Ziyaret sırasında Aydın’ın ekonomik potansiyeline ilişkin bilgi sunumunda bulunan Aydın Ticaret Odası Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu da, özellikle turizm ve tarım sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip olduklarını, başta bu sektörler olmak üzere her alanda karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.


Kalite ve Konforun Bulusma Noktasında Bir Yasam

SİTE ÖZELLİKLERİ • • • • • • • •

Yürüyüş parkuru Çardak & Oturma Alanları Basketbol Sahası / VIP Salonu Çocuk Oyun Alanları Kafeterya Bina Cephesi ve Yüzme Havuzunda LED Aydınlatma Merkezi Güneş Enerjisi Sistemi Jeneratör

• • • • • • •

Merkezi Uydu Sistemi Kuaför Araç bakım ve Temizlik Üniteleri Açık / Kapalı Otopark Kameralı Güvenlik Sistemi Misafir Otopark Güvenlik Sistemi Terasta her daireye 20m2 piknik alanı

Satış Ofis: Belediye Evleri Mh. 84246 Sk. Çukurova Belediye Arkası (Vatan Bilgisayar Yanı) Çukurova / ADANA Tel: 0322 257 00 54 - 55 Gsm: 0532 416 11 58 - 411 58 66 -

22

www.bahcekent.net


Faaliyetlerimiz

Odamız’dan Seyhan ve Yüreğir

Kaymakamlıklarına işbirliği ziyareti Seyhan ve Yüreğir Kaymakamlarını ziyaret eden Odamız Heyeti, iki ilçenin daha yaşanılabilir olması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

38

M

eclis Başkanımız Behiç Pakyürek, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Atila Menevşe, Yüreğir ve Seyhan kaymakamlarını makamlarında ziyaret ederek kentin ekonomik gelişimine katkı sağlanması amacıyla görüş alışverişinde bulundular. Genel Sekreterimiz Ahmet Nevruz’un da katıldığı ziyaretlerin ilki Yüreğir Kayma-

kamlığına gerçekleşti. Yüreğir Kaymakamlığı görevine üç önce başlayan Turgut Subaşı, işadamlarının istihdam sağlayarak çok saygın bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Yüreğir’e yatırım yapacak işadamlarına, yetkim dahilinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazırım. İlçenin ekonomik göstergelerinin yükselmesi, sosyal refahın da aynı düzeyde artmasını sağlayacaktır” dedi. Odamız Heyeti de, Yüreğir’in Adana ekonomisindeki öneminin her geçen gün arttığına işaret ederek, “Karataş yolunun sürekli bakım onarım halinde olması hem turizm, hem de tarım alanında önemli sorunlara yol açıyor. Kentimize en yakın kıyı konumundaki Karataş’a gitmek isteyen gerek yerli, gerekse yabancı konuklara büyük sıkıntı yaratıyor. Bunun yanında, tarım arazilerinin yoğunluğundan dolayı yılın her döneminde taşıma sirkülasyonu yaşanıyor. Yolun tam anlamıyla hizmet verememesi Adana ekonomisine olumsuz yansıyor. Bu sorunu mutlaka aşmamız gerekiyor” görüşlerini dile getirdi. Odamız Heyeti daha sonra Seyhan Kaymakamı Ahmet Çınar’a gerçekleştirdiği ziyarette de özellikle çarpık kentleşmenin önüne geçilebilmesi için tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde olması gerektiğini vurguladı. Özellikle belediyelerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Pakyürek ve Gizer, “Yapılan imar planları ne yazık ki birbiriyle örtüşmüyor. Bu sorun, kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişiminin önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Soruna herkesin aynı duyarlılıkla yaklaşımı şart” diye konuştular. Seyhan Kaymakamı Ahmet Çınar ise Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Seyhan’ın gelişimi için her türlü işbirliğine hazır olduğunu ifade ederek, “Bir kentin gelişimi için sadece nüfus yoğunluğunu ölçü alamayız. Bizlere düşen görev, eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel unsurları bir araya getirerek kentin sosyal yapısını en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Daha sonra da bu oluşumun ekonomik göstergelere olumlu yansımasını sağlamaktır. Tek amacımız, vatandaşın işini kolaylaştıracak her türlü adımı atıp, layık olduğu hizmeti sunmak ve ilçemizi hak ettiği noktalara çıkarmaktır. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmanın içinde memnuniyetle yer alırız” dedi.


Faaliyetlerimiz

Mavi Kapak Kampanyamız İsmail’i hayata bağladı Kapaklar Kutuya, Engelliler Hayata Kampanyası çerçevesinde dağıtılan sandalyelerden 51.’cisi, İsmail Naltaş’a verildi. İsmail’in annesi Rabia Naltaş, oğlunu hayata bağlayan Odamıza teşekkür etti.

O

damız tarafından yürütülen “Kapaklar Kutuya Engelliler Hayata Kampanyası” çerçevesinde, bir tekerlekli sandalye de, tıbben yürümesi mümkün olmayan İsmail Naltaş adlı 18 yaşındaki genci yeniden hayata bağladı. Odamız, Sabah Gazetesi Güney Eki’nde, “Artık ben de sokağa çıkabilecek miyim?” başlığıyla yayımlanan İsmail Naltaş’a ait haber üzerine aileye ulaştı. 30 bin dolayında mavi kapak toplayan anne Rabia Naltaş’a ulaşan Odamız, İsmail’in sokağa çıkma özlemine son verdi. Genel Sekreter Yardımcımız Birol Yarman ve AB Bilgi Merkezi Koordinatörü ve Proje Sorumlusu Berna Övül, tekerlekli sandalyeyi, Naltaş ailesinin yaşadığı Sarıçam mahallesindeki evine götürdü. Tekerlekli sandalyenin ambalajından çıkarılıp, kurulmasını heyecanla izleyen İsmail Naltaş’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Anne Rabia Naltaş, özürlü oğlu İsmail’in yürüyebilmesi için tüm imkanlarını zorladıklarını ancak bunun tıbben mümkün olmadığı sonucuyla karşılaştıklarını belirterek, “O’nu bir türlü hayata bağlamamız gerekiyordu. Bizim kendi imkanlarımızla aldığımız tekerlekli sandalye, İsmail’in büyümesi ve kilo almasından dolayı ihtiyacını karşılayamıyordu. Adana Ticaret Odası’nın Mavi Kapak Kampanyası’nı duyunca, var gücümle kapak biriktirmeye başladım. Hatta çevremizdeki komşularımızdan da bu konuda destek aldık. Oğlum, yeni tekerlekli sandalyesi sayesinde artık sokağa çıkabilecek. Adana Ticaret Odası’na teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gizer de kampanya kapsamında bugüne kadar 51 adet tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirterek, “İsmail Naltaş’a verilen sandalye, en anlamlı olanlardan biriydi. Bir gazete haberinden yola çıkarak, İsmail’i yeniden hayata bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleşen bu tür aktivitelerin, bütün kurumlar tarafından hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

39


Haber

Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan

proje teklif çağrısı

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programına 20 milyon TL, Kadın İstihdamının Arttırılması ve Mesleki Eğitimi Mali Destek Programına 5 milyon TL, İş Koşulları ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Küçük 40 Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına 15 milyon TL. bütçe ayrıldı.

Ç

ukurova Kalkınma Ajansı 2012 yılı ‘Rekabetçilik ve Yenilik’, ‘Kadın İstihdamının Artırılması ve Mesleki Eğitimi’, ‘İş Koşulları ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı’ mali destek programlarından oluşan proje teklif çağrısı açılış töreni gerçekleştirildi. Adana Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, ÇKA Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Zihni Aldırmaz, Sanayi Odası Başkanı Sadi Sürenkök, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Çetin Bedestenci ve çok sayıda davetli katıldı. Program konuları hakkında bilgilendirme sunumu yapan Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekeriya Şarbak, 2008 yılından beri mali destek programlarının yürütüldüğünü, 2008- 2011 yılları arasında 400 projeyi desteklerini, 2012 programıyla

birlikte finansman desteğinin 137 milyon TL, desteklenen proje sayının 556 olacağını söyledi.

Şarbak, desteklerden faydalanmak isteyenlerin 1 Mart 2013 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi.

2012 yılında 40 milyon TL’nin yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşlarına verileceğini ifade eden Şarbak, “Eş finansman katkısıyla birlikte bu yılki bölge ekonomisine kazandırılacak mali kaynak 65 milyon TL civarında, toplam 5 yıllık mali destek programlarının bölge ekonomisine katkısı da 273,5 milyon TL. olacaktır” dedi.

Adana Valisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Coş da konuşmasında, Kalkınma Ajanslarının işleyişi konusunda bilgi verdi.

2012 yılı destek programını üç ayrı başlık altında topladıklarını belirten Zekeriya Şarbak, Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programına 20 milyon TL, Kadın İstihdamının Arttırılması ve Mesleki Eğitimi Mali Destek Programına 5 milyon TL, İş Koşulları ve Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına 15 milyon TL bütçe ayırdıklarını ifade ederek, program içerikleri, sürecin işleyişi ve başvuru detayları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Beklentilerin büyük, ihtiyaçların çok, imkanların mahdut ve bu mahdut imkanlarla en önemli projelere destek vermek gerektiğini belirten Coş, “Kalkınma ajanslarına gelen projelerin kamuoyunun, reel sektörün ihtiyaçlarına uygun olması için bütün paydaşların proje hazırlayarak çalışmalara destek olmaları gerektiği” açıklamasında bulundu. Vali Coş, bütün ihtiyaç sahiplerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda dönemi iyi değerlendirip güzel projeler sunmalarını beklediklerini ifade etti.


Belçika’dan İzlenimler

Avrupa’nın Yazı ve Fotoğraflar

42

MEHMET AKA

İ

sviçre ve Hollanda’nın ardından Avrupa Birliği’nin kalbi sayılan Belçika’nın başkenti Brüksel’deyiz.

Bu ülkeye merhaba dediğimiz ilk nokta olan Gare Du Nord’un kapısından çıktığımız anda bizi “tükenmiş insanlar topluluğu” karşılıyor...

Bu haliyle Brüksel’in evsizleri bile evrenselliğin bir göstergesi gibi sanki. Farklı kültürlerden, farklı ırklardan insanlar, dünyanın her noktasıyla bağlantısı olan gar binalarının önlerinde sadece gökyüzü çatısı altında buluşarak ortak yaşam alanları oluşturmuşlar kendilerine...

Garın giriş-çıkış kapısının önünü; kendilerine burayı mesken edinen, açlığın, yokluğun, yoksulluğun, kimsesizliğin adeta simgesi haline gelmiş, alkol ve uyuşturucu batağındaki hemen her milletten evsiz insanlar doldurmuş...

Bu manzarayı görünce kendinizi üçüncü dünya ülkelerinden birinde sanabilirsiniz. Oysa kişi başına milli geliri 43 bin dolara ulaşan bu zengin ülkenin belki de en şanssız insanları onlar...

2005 yılından bu yana dördüncü kez bu ülkenin havasını soluyoruz ama nedense çok da renkli şeyler gelmiyor aklıma. Brüksel aslında bizim Ankara gibi tam bir başkent havasında. Tek farkı isminin içerisinde yer aldığı ülkenin bile önüne geçmiş olması. Kent, Belçika’nın üç Federal bölgesinden biri olan Brüksel Bölgesi’nin başkenti konumunda. Birkaç yüzyıl önce bataklığın kurutulması sonucu ortaya çıkmış bir şehir olduğundan adı bataklığın içindeki yerleşim yeri anlamına geliyormuş...


Belçika’dan İzlenimler

gri ülkesi Belçika...

43

Nüfusu bir milyonu biraz geçiyor

Ülkenin genelindeki mimari yerleşimin aksine dikine büyüyen bir şehir Brüksel. Bunda devlet binalarının yanı sıra binlerce kişinin çalıştığı birbiri ardına inşa edilen ve bir kısmının inşaatı hala süren Avrupa Birliği’nin üç önemli karar organı Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ile ilgili irili ufaklı yüzlerce kuruluş ve uluslararası organizasyonların yükselen yapılarının katkıları büyük boyutta. Brüksel bu anlamda, AB veya Avrupa’nın başkenti olarak kabul ediliyor. NATO’nun Merkez Karargahı’nın da Brüksel’de bulunması şehrin ve ülkenin önemini artırıyor.

Brüksel’de olunca insanın aklına ilk gelen ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin daha ne kadar süreceği kuşkusuz. Bu konuda şu söylenebilir belki, Türkiye’den Brüksel’e bakışla, Brüksel’den Türkiye’ye bakış oldukça farklı... Ülkemizde AB ülkelerinin adaletsizliklerine ne kadar isyan etsek bile; buradan bakınca aslında ülkemizin bu konuda daha uzun bir yol alması gerektiğine inanıyorsunuz... Aslında bu bakış AB konusunda ülkemizin önde gelen isimlerinin bakışı ile de örtüşüyor... Ülkemizdeki ekonomik, sosyal göstergelerin AB standartlarına ulaşmasını hedefleyen değerlere ulaştığımızda biraz ütopik olacak ama belki İsviçre gibi o zaman biz girmeyi reddedeceğiz AB’ye...

Bu bakımdan AB kriterlerini, AB’ye üye olma hedefinden çok, ülkemizin her bakımdan kalkınmasında temel değerler olarak kabul edip, ülkemizin Avrupa’yı Avrupa yapan daha güzel ve yaşanılabilir standartlara ulaşabilmesi konusunda her zamankinden daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.. Aslında bu yazının başlığını, “AB’nin kalbinden AB izlenimleri” gibi vermek ve içeriğini de ona göre biçimlendirmek mümkün olabilirdi. Ama bu tür yazılarda ülkenin temel tanıtımlarının yapılmasının daha doğru olacağına inanıyorum. Ülke tanıtımlarını kaleme alırken temel düşüncem, bu satırları okuyanların o ülkenin havasını soluyabilmelerini sağlamak ve onlara birazcık da olsa rehberlik yapabilmek...


Belçika’dan İzlenimler

Temel Ekonomik Göstergeler (2011)

Temel Sosyal Göstergeler

44

Resmi Adı: Belçika Krallığı Kuruluş: 4 Ekim 1830 Başkenti: Brüksel Yönetim Şekli: Anayasal Monarşi altında Federal Parlamenter Demokrasi Devlet Başkanı: Kral Albert II (1993) Nüfus:10,8 milyon Nüfus Artış Hızı: % 0.82 Ortalama Ömür (Erkek) 76.1 Ortalama Ömür (Kadın) 82.5 Resmi Diller: Flemenkçe (% 60), Fransızca (% 40), Almanca (% 1’den az). Din: Katolik, Protestan ve diğerleri Yüzölçümü: 30.250 kilometrekare. Komşu ülkelerle sınırlar: Fransa 620, Almanya 167, Lüksemburg 148, Hollanda 450 kilometre. Etnik yapı: Flaman (%58), Valon (%31), Melez ve yabancı ülke çıkışlılar: (% 11) Başlıca şehirleri ve nüfusları: Brüksel (1 milyon), Anvers (961 bin), Liege (595 bin), Cherleroi (423 bin) Limanlar: Anvers, Ghent, Zeebrudge, Brüksel, Genk, Liege, Namur, Oostende Para Birimi: Euro.

Bu bakımdan Belçika’yı Belçika yapan Avrupa Birliği konusuna bu kadar değindikten sonra asıl izlenimlerimize yer vermek istiyorum. Yılın 300 gününün kapalı geçmesi nedeniyle güneşe hasret, Kuzey ülkeleri gibi gri ve kasvetli bir ülke Belçika. Bu kasvet insanların yapısına da yansımış adeta... Ülkede oturum başvurusu kabul edilen tüm mülteci ve göçmenlerin yanı sıra, ihtiyacı olduğunu belgeleyen herkese çalışmasalar bile sosyal güvence sağlamasının ötesinde 700-800 Euro maaş bağlanması nedeniyle insanların birbirlerine karşı sosyal yardımlaşma ve dayanışmasından söz etmek mümkün değil. Çünkü devlet zaten her sorunu çözüyor ve bu nedenle de tüm gözler devlet yardımlarında... 12 yıldır bu ülkede yaşayan sevgili film yönetmeni dostumuz Firuz Aslan’dan 5 kelime ile Belçika’yı özetlemesini isteyince, “NATO, Avrupa Birliği, çok kültürlülük, çikolata ve bira” diyor. Gerçekten de Belçika’da göze batan ilk şey, Avrupa’nın merkezi sayılan bu ülkedeki çok kültürlülük... Özellikle başkent Brüksel’de beyaz nüfusla

Belçika, küreselleşen ekonomisi ve ulaşım altyapısıyla Avrupa’nın merkezi konumunda. Ülke, ileri derecede endüstrileşmiş durumda. İstatistikler bu küçük ülkenin dünyanın en büyük 15. ticaret ülkesi olduğunu ortaya koyuyor. GSYİH: 346.7 milyar $ GSYİH’nin sektörlere göre dağılımı (%): Tarım (0.7), Sanayi (22.3), Hizmetler (77). Reel büyüme oranı (%): 1.4 Cari işlemler dengesi (milyar dolar): -3.8 Kişi başına GSYİH: 43.1 bin dolar. İşsizlik oranı (%): 8.7 Enflasyon oranı (%) 2.5 İhracat (fob, milyar dolar) 403.5 İthalat (fob, milyar dolar) 391.6 Dış ticaret hacmi (fob, milyar dolar) 795.1 Dış ticaret dengesi (milyar dolar) 11.9 İhracatında temel ürünler: Kara taşıtları, gıda ürünleri, demir ve çelik, işlenmiş elmas ve mücevherat, kıymetli metal ve

siyahi nüfusun başa baş gittiğini söylemek mümkün. Kuşkusuz bunu Belçika’nın tarihsel süreçteki sömürgeciliğine de bağlamak mümkün. Ancak bu ülkenin günümüzde de az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerden büyük oranda göç aldığı biliniyor.

Türkler ve Belçika

Yirminci yüzyılın başından itibaren hızla endüstrileşen Belçika, aynı zamanda önemli bir maden havzası. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bu madenlerde çalıştırılmak için çok sayıda İtalyan kömür işçisi Belçika’ya getirilmiş. Marcinelle şehrinde bulunan ve İtalyan işçilerin çalıştığı madende 1956 yılında meydana gelen felaket sırasında çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesi üzerine İtalyan Hükümeti Belçika ile olan işçi anlaşmasını durdurmuş. Ülkede yeterli işgücü bulunmaması dolayısıyla yeni işçi arayışına giren Belçika Hükümeti bu kez aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerle yeni işçi kabulü anlaşmaları yapmış. İşte, 19601970 yılları arasında bu ülkeye gelen Türk işçiler bu ülkedeki maden ocaklarında çalışmaya başlamışlar

taşlar, tekstil, plastik, petrol ürünleri ve demirdışı metaller, ilaçlar, elektrikli ve elektriksiz makineler, elektronik cihazlar. İthalatında başlıca ürünler: Gıda ürünleri, işlenmemiş elmas, petrol ve petrol ürünleri, kömür, giyim ve aksesuar ve tekstil ürünleri, doğal gaz ve ürünleri, kara taşıtları, ilaçlar, elektriksiz makinalar, organik kimyasallar, elektrikli makineler, elektronik cihazlar, demir ve çelik. Başlıca ülkeler itibarı ile ihracatı (Milyon Dolar): Almanya 72, Fransa 66, Hollanda 44, İngiltere 27, ABD 20, İtalya 18, İspanya 12, Lüksemburg 6, Hindistan 6, Çin 6, Polonya 6, İsveç 5, İsviçre 4, Türkiye 4. Başlıca ülkeler itibarı ile ithalatı (Milyon Dolar): Hollanda 63, Almanya 60, Fransa 41, İrlanda 22, ABD 20, İngiltere 18, Çin 14, İtalya 12, Japonya 9, İspanya 7, İsviçre 6, Rusya 6, Hindistan 4, Norveç 4, Polonya 3, Türkiye 3.

ilk olarak. Trajik bir maden kazasının ardından Belçika’yı mesken tutmaya başlayan Türkler, zaman içerisinde sosyal hayatta aktif rol almalarının yanında, işçilikten işverenliğe geçiş yapmaya da başlamışlar. Türkler’in halen bu ülkedeki 4 bin işletmenin sahibi olduğu biliniyor.

Göçün hikayesi değişmiyor...

Avrupa’ya göçün hikayesi hep aynı. Biraz para biriktirip sonra tekrar Türkiye’ye temelli dönüş umuduyla bu ülkeye gelen vatandaşlarımız; şimdilerde çocukları, torunları ile bu ülkeye adeta kök salmış durumda. Belçika, bu ülkede yetişen Türk doktorları, avukatları, mühendisleri, öğretmenleri, politikacıları, belediye başkanları ve milletvekilleriyle ülkemizin yurtdışında en iyi temsil edildiği ülkelerden birisi. Avrupa’da ilk kez bir Türk, bu ülkede Belediye Başkanı seçilmiş... Belçika Federal Parlamentosunda 2,


Belçika’dan İzlenimler

Belçika tarihi ve yönetimsel yapısı Belçika toprakları, 1519-1713 yılları arasında İspanyol, 1713-1794 yılları arasında ise Avusturya egemenliği altına girmiştir. Fransız İhtilalinin ardından, 1795 yılında Fransa tarafından işgal edilen topraklar, Napolyon’un yenilgisini müteakip 1815 yılında düzenlenen Viyana Konferansı ile Hollanda kralının hakimiyeti altında Hollanda ve Lüksemburg’la birleştirilmiştir. Belçika, Hollanda Krallığı’ndan 1830’da tarihinde ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında, 1915 ve 1940 yıllarında Alman işgaline uğrayan ülke, 1944 yılında yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur. Belçika küçük bir ülke olmasına rağmen, Avrupa’nın merkezinde yer alan coğrafi konumu dolayısıyla önemli oluşumlara öncülük yapmıştır. NATO’ya kurucu ülke olarak katılmış; Hollanda ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks grup devletlerini kurmuştur. 1951’de

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun altı kurucu ülkesinden biri olan Belçika, 1957’de Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşunda yer aldı. Daha sonra en önemli yönetim organlarına evsahipliği yaptığı Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi’ni de içeren şimdiki Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden olan Belçika, şu anda AB’nin başkenti durumunda. Aynı zamanda NATO’nun merkezine de ev sahipliği yapıyor. Belçika yirminci yüzyılın son yarısında gelişerek, modern ve teknolojik yönden ileri bir seviyeye ulaşma başarısını gösteren önemli bir ülke konumunda.

liştirilmesi için çaba gösteriyor. 1970 yılında yapılan bir düzenleme ile idari yapısı federal hale getirilen Belçika, daha sonra yapılan anayasal düzenlemeler sonucunda, şu an mevcut üçlü federal yapıya kavuşmuştur. 1993 yılında yapılan anayasal düzenlemeye göre; Brüksel-Başkent Bölgesi, Flaman Bölgesi ve Valon Bölgesi olmak üzere ülkede üç federal bölge bulunmaktadır. Ülkede, federal, bölgesel ve dil grupları bazında olmak üzere üçlü düzeyde, sorumlulukların kompleks bir şekilde dağıtıldığı bir yönetim sistemi uygulanıyor.

Anayasal monarşi ile idare edilen Belçika’da, kralın sadece sembolik bir rolü bulunuyor. Kralın temel siyasi fonksiyonu, seçimler sonucunda ya da hükümetin istifa etmesi durumunda, yeni bir hükümet kurulması amacıyla görevlendirme yetkisine sahip olması. Kral, ülkede birleştirici bir rol oynayarak, ortak Belçika kimliğinin ge-

Belçika, Flaman Bölgesi’nde 5 ve Valon Bölgesi’nde 5 olmak üzere toplam 10 eyalete ayrılmış konumda. Flaman Bölgesi Eyaletleri, Batı Flaman Eyaleti, Doğu Flaman Eyaleti, Anvers, Limburg, Flaman Brabant; Valon Bölgesi Eyaletleri ise, Namur, Liege, Hainaut, Lüksemburg ve Valon Brabant..

bölgesel parlamentolarda 6 Türk kökenli parlamenter İslam korkusu... görev yapıyor. Ayrıca, Belçika’nın çeşitli şehirlerinde Ülkedeki azınlık gruplarını nüfus bakımından yaşayan 70 dolayındaki vatandaşımız Belediye Meclis- sırasıyla Faslılar, Türkler, Kongolular ve Tunuslulerine üye seçilmeyi başarmış. lar oluşturuyor. Belçika’da yaşayan ikinci büyük yabancı toplum olmasına rağmen, Türk toplumu Brüksel’in bir diğer önemli özelliği ise bu ülkedeki genel olarak yasalara bağlı, suça katılım oranı Türk vatandaşlarının önemli bölümünün Afyon’un düşük bir toplum olarak değerlendiriliyor. Türk Emirdağ ilçesi kökenli olmaları. Belçika’da toplam toplumu bu anlamda olumlu bir görüntü çizmekle 238 bin Türk’ün yaşadığını ve bunların 166 binini birlikte, kendi içinde kapalı bir yaşam sürdürmeleri Emirdağlılar’ın oluşturduğunu söylersek konuyu daha nedeniyle toplumsal uyumda sorunlar yaşıyor. çarpıcı bir şekilde özetlemiş olabiliriz. Kapalı yaşam, bu ülkedeki Türkler’in siyasetin ötesinde, İslam dininde bile kutuplaşmalarına yol Yani Belçika’daki Emirdağlılar’ın sayısı, Emiraçıyor. Belçika’da Türkler tarafından kurulan 127 dağ’daki Emirdağlılar’dan bile fazla. Dolayısıyla dernek faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımızın çoBelçikalılar’ın Türkiye’yi neden Emirdağ’ın bir ilçesi ğunluğu cami dernekleri çevresinde örgütlenmiş. sandıkları yönündeki fıkranın kaynağı daha iyi Belçika’da farklı cemaatlere ait camiler bulunuyor. anlaşılıyor... Ancak her cemaat üyesi kendi camisi dışında başka bir cemaate ait caminin kapısından bile geçmiyor. Maden ocaklarında çalışmak üzere gelen ilk Emirdağlılar, iki ülke arasındaki işçi anlaşmasının sona erdiği 1974 yılına kadar tüm eş-dost ve akrabalarını bu ülkeye getirmişler ve daha sonra da aile birleşmeleri ve evlilik gibi yöntemlerle bu göçleri günümüze kadar sürmüş... 2011 yılı rakamlarına göre Emirdağ’ın köyleriyle birlikte toplam nüfusu 41 bin. İstatistiklerin gösterdiği bir diğer çarpıcı sonuç Emirdağ’ın nüfusunun son bir yıl içerisinde bile yüzde 3 gerilemiş olması... Adres belli olunca, Emirdağ’dan gidenlerin nerede olduğunu sormaya bile gerek yok herhalde... Emirdağlılar’ın önemli bölümü bu ülkedeki yaşamlarını kapalı bir toplumun tüm özelliklerine uygun olarak Brüksel’in Türk Mahallesi olarak adlandırılan bir semtinde mutlu-mesut sosyo/kültürel açıdan tam olarak Türkiye’deki gibi sürdürüyorlar. Bakkalı, manavı, kahvehanesi, fırını, lokantası, camisiyle Türkiye’deki yaşamlarını Brüksel’e kopyalamışlar gibi...

Belçika’ya göçün bir diğer etkisi ise ülkedeki Müslüman nüfusun giderek artması... Belçika’da bulunduğumuz dönem Ramazan ayına rastlayınca bu durumu daha iyi gözlemleme şansımız oldu. Kaldığımız yer itibariyle Türk ve Müslüman nüfus öylesine fazlaydı ki, bir şeyler atıştırırken, “seferi bir Müslüman” olmanın ezikliğini bile yaşadık... Avrupa’nın hemen her ülkesinde olduğu gibi, Müslüman sayısının artışına paralel olarak Belçika’da da gizli ırkçılıkla örtüşen bir konu İslamofobi... İslam’dan ve Müslümanlar’dan korkma, çekinme iç güdüsünü ifade eden İslamofobiden kaynaklanan ayrımcılığın işsizlik ve ekonomik sıkıntıların da etkisiyle son yıllarda hızla yükselişe geçtiği belirtiliyor.

45


Belçika’dan İzlenimler Atomium ve Mini Europe Atomium, bir atom çekirdeğinin mikroskobik görüntüsünün 165 milyon kere büyütülmüş hali. 102 metre yüksekliğinde ve 9 küreden oluşuyor. Küreler birbirine çelik çubuklarla bağlanmış ve bu kürelerde restoranlar, sergi salonları bulunuyor.

Tenten ve Ayşegül de Belçikalı... Tenten, çocukluğumuzda vazgeçemediğimiz tuttuğunu koparan, asıl mesleği gazetecilik olan bir çizgi roman kahramanıydı. Belki de ilerleyen zamanlarda gazeteciliği seçmemizde Tenten’in de etkisi olmuştur...

46

Ayşegül de daha sonraları yayımlanmaya başlamasına karşın daha çok kız çocuklarının ilgi gösterdiği bir figürdü. Belçika’daki gezimiz sırasında hemen her yerde gördüğümüz Tenten ve Ayşegül figürlerinin yanında, onlar gibi daha yüzlerce çizgi roman kahramanının yaratıcılarının Belçikalı olduğunu da öğrenmiş olduk. Çizgi Roman bu ülkede o kadar önemseniyor ki, bir müzesi bile oluşturulmuş...

Çikolata ve bira...

Avrupa’nın başkenti Belçika, çikolatası ve birasıyla da ünlü... Dünyanın en çok çikolata tüketen insanlarının yaşadığı Belçika, bu talebe yanıt verebilmek için 19. yüzyıldan bu yana çikolata konusunda uzmanlaşmış bir ülke. Çikolatanın anavatanı haline gelen Belçika’da turistler için özel çikolata turları bile düzenleniyormuş. Belçika’nın dünyaca ünlü çikolata firmaları dünyanın birçok ülkesine satış yaparak ülkenin ihracat gelirlerine de önemli oranda katkıda bulunuyorlar. Belçika çikolatalarıyla olduğu kadar biralarıyla da dünyanın önde gelen ülkelerinden. Bu küçücük ülkede 600 çeşit bira üretildiğini vurgularsak, ülkemizdeki bira markalarını da şöyle bir düşünmeye çalışırsak konunun önemini daha çarpıcı bir şekilde vurgulayabiliriz sanıyorum. Bu ülkedeki biraların alkol oranı yüzde 4 ile yüzde 12 arasında değişiyormuş. Bir diğer ilginç nokta ise Belçika’da bir bara işletme ruhsatı verilebilmesi için en az elli çeşit bira satması zorunluluğunun bulunması...

Günümüzde Belçika’nın önemli turistik merkezlerinden birisi olarak gösterilen Atomium, kentin turistik açıdan cazibesini artırmak isteyen ve Paris’in Eyfel Kulesi’nden esinlenen yetkililer tarafından 1958 yılında Expo58 Fuarı için yaptırıldıktan sonra bir daha kaldırılmamış. Aradan geçer sürede de, “Paris’in Eyfel’i var, bizim de Atomiumumuz olsun” diyen yetkililerin öngörülerinin ne kadar haklı olduğu günümüzde iyice anlaşılıyor. Çünkü Atomium her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri haline gelmiş... Brüksel’in önemli bir turistik merkezlerinden birisi de Atomium’un hemen yanında bulunan Mini Europe... 1989 yılında yapılan Mini Europe 10 milyon Euro’ya mal olmuş. 24 dekar büyüklüğündeki bu parkın içerisinde İtalya’nın Pizza Kulesi’nden, Vezüv Yanardağı’na, Paris’teki Eyfel Kulesi’ne kadar Avrupa şehirlerindeki 350 yapının 1/25 ölçeğindeki minyatürleri yer alıyor. Mini Europe bizim İstanbul Eyüp’teki Minyatürk’ün Avrupa örneği gibi.

Flamanlar ve Valonlar...

Flamanlar, Belçika nüfusunun yüzde 50 sini oluşturuyor. Ağırlıklı olarak kuzeyde yaşıyor ve Hollanda’nın biraz farklı versiyonu olan Flamanca’yı konuşuyorlar. Valonlar ise nüfusun yüzde 47’sini oluşturuyorlar, ağırlıklı olarak güneyde yaşıyor ve ana dilleri olan Fransızca’yı konuşuyorlar. Bölgelere göre nüfusun dağılımı incelendiğinde, nüfusun yüzde 57,8’inin Flamanca konuşulan Flaman Bölgesi’nde, yüzde 32,4’ünün Fransızca konuşulan Valon Bölgesi’nde, yüzde 9,8’inin de Brüksel’de yaşadığı görülüyor. Kraliyet Sarayı’nın da bulunduğu başkent Brüksel’de nüfusun yüzde 85’i Valon. Ülkede Valon egemenliğinin etkili olduğu geçmiş yıllarda, seçimlerde bir

insanın oyu sahip olduğu mülklerin sayısına göre değişiyormuş... Örneğin 10 adet mülkü olan bir insan 10 oy kullanıyormuş. Bu dönemde Flamanlar köylü olduklarından ve ellerinde mülkleri olmadığından oy bile kullanamıyorlarmış. Dolayısıyla zenginlikleri kabul edilen Valonların baskısı altında yaşamak zorunda kalıyorlarmış. Ancak tarihsel süreçte doğru yol bulunup, Valonların da oyu bir oy olarak hesaplanınca; Flamanlar sayı bakımından fazla olduklarından ülke politikasında etkin rol oynamaya başlamışlar. Belçika’da 1980 yılından günümüze kadarki tüm hükümetler Flamanlar tarafından kurulmuş.


Belçika’dan İzlenimler

Manneken Pis ve La Grande Place Bir çocuğun bir eli belinde, diğer eliyle pipisini tuttuğu, “İşeyen Çocuk Heykeli” Belçika ve Brüksel’in en önemli simgesi olarak biliniyor. Orijinal adı Manneken Pis olan bu heykeli ilk gördüğünüzde tam bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Çünkü heykel o kadar küçük ki, 60 santimetre yüksekliğindeki heykelin nasıl bu kadar popüler hale getirildiğine şaşırmak mümkün değil. Çukurova’nın en büyük eksikliği olan turizmde pazarlama unsurunun ne kadar önemli olduğunu sadece bu heykel bile tek başına kanıtlıyor... Bu çocuk heykelinin tarihi 1619’lara kadar gidiyor. 17. yüzyılda da kayboluyor ve yenisi yapılıyor. 1817’de ise saldırı sonucu kırıldığından son kez yenileniyor. “İşeyen Çocuk Heykeli” bugüne kadarki birçok efsanenin de başrolünde. Bir efsaneye göre Manneken Pis, Brüksel’de evlerin ahşaptan yapıldığı bir dönemde şehirde çıkan bir yangını işeyerek söndürür... Efsanelerden biri de kaybolan bir çocuk üzerine. Şehrin soylularından birinin tek oğlu şehir şenliklerinde kaybolur. Bir kaç gün sonra oğlunu bir köşede işerken bulan soylu, bunu simgeleyen bronz heykeli oğlunu bulduğu şimdi Manneken Pis Heykeli’nin sergilendiği

yere yaptırır. Efsanelerin bir diğerinde ise Manneken Pis, Almanya’nın Brüksel’i işgalinde, bir bombanın üzerine işeyerek patlamasını önlemiş ve çok sayıda Belçikalı’nın hayatta kalmasını sağlamış. Hatta bu söylemi değiştirip Brüksel’i işgal eden Alman askerlerinin üzerine işetenler bile var Manneken Pis’i... Heykelin kendisi çok küçük ama ünü kadar gardrobu da çok büyük... İşeyen çocuk heykeline Noel’de Noel Baba gibi belirli tarihlerde farklı kıyafetler giydiriliyor. Manneken Pis’in yaklaşık 650 kadar giysisinin Brüksel Tarih Müzesi’nde sergilendiği belirtiliyor. Brüksel’in tam ortasında yer alan La Grande Place, sadece Belçika’nın değil, Avrupa’nın da en güzel meydanlarından birisi olarak kabul ediliyor. Dikdörtgen şeklindeki yaklaşık sekiz dekar büyüklüğündeki meydan Brüksel’in en önemli turizm noktası olarak tanımlanıyor. La Grande Place, 400-500 yıllık son derece güzel ve estetik tarihi binalarla çevrelenmiş. La Grande Place’ın çevresindeki sokaklar aynı zamanda şehrin en kalabalık merkezleri. Bu sokaklarda çikolata, dantel, hediyelik eşya mağazaları ile deniz ürünlerinin servis edildiği çok sayıda restaurant bulunuyor.

47


Makale

Şirket ortaklarına ödenen huzur hakları Vergi kanunları açısından değerlendirilmesi • Huzur hakkı ; Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde tanımlanmış olup, ödenen bu ücretler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1 maddesine göre stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir.

Sedat Eryürek

Vergi ve Mali Hukuk Uzmanı

Y

48

eni Türk Ticaret Kanunu; şirket ortaklarının şirketten borç almasını yasaklamasıyla şirket ortaklarına ödenen huzur haklarının önemi artmıştır. Bu makalemde, “Huzur hakkı nedir? Yeni Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nda huzur hakkı ile ilgili düzenlemelerin neler olduğunu” ele almaya çalışacağım. Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurullu üyelerinin kanunlar açısından belirli sorumluluk ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kişilerin aldıkları bu sorumluluk ve yükümlülükler nedeni ile karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltmak amacı ile belirlenen maddi karşılığa huzur hakkı denmektedir. Huzur hakkının Yeni Türk Ticaret Kanunu açısından değerlendirilmesi • Huzur hakkı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesinde düzenlenmiş olup huzur hakkı olarak belirlenen bedellerin şirketin mali yapısı ile doğru orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Şirketin mali yapısına uymayan huzur hakları ile ilgili şirket ortaklarına borç para verildiği iddiası ile karşı karşıya kalınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. • Madde 394- (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir • Yeni Türk Ticaret Kanununa göre huzur hakkı ödemelerinin yapılabilmesi için huzur hakkı ödenmesi ve tutarlarının esas sözleşmeye yazılması ya da genel kurul kararı alınması gereklidir. • Huzur hakkı ödemesi; Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabilmekte olup, diğer tüzel kişileri kapsamamaktadır.

• Madde No 61: (2361 sayılı Kanunun 43’üncü maddesiyle değişen madde) Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. ➢ Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. ➢ Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır: ➢ 4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; • Madde No 94: (3946 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. ➢ Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre, • 265 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin uygulama başlıklı 3. bölümüne istinaden ödenen huzur haklarına asgari geçim indirimi uygulaması yapılabilmektedir. • Yapılan huzur hakkı ödemeleri kurum kazancından indirim konusu yapılabilmekte olup yapılan bu ödemeler şirketin mali yapısına uygun ve makul olmalıdır. Bu ölçütlere uymayan huzur hakkı ödemeleri, kurum kazancından indirim konusu yapılsa bile vergi incelemelerinde kabul edilmemekte ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine istinaden örtülü kazanç sayılmakta ve vergisel açıdan cezai müeyyide uygulanmaktadır.

• Madde No 13 :(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. • Yapılan huzur hakkı ödemeleri için Vergi Usul Kanunu’nun 238. maddesine istinaden Huzur Hakkı Bordrosu düzenlenmelidir. • Madde No 238: İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle (4369 sayılı Kanunun 81/A-8. maddesiyle değiştirilen ibare) üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. Sosyal Güvenlik Kanunu açısından değerlendirilmesi • Huzur hakkı ödemesi yapılan kişilerin şirketteki konumu ve şirketin türüne göre prime tabi olup olmadığı tespit edilmektedir. • Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında yani iş akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi tutulması gerekir, • Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında yani Bağkur’lu ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır. • Limited şirketler içinde Bağkur’lu olan müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılan huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır • Limited şirketler içinde iş akdine bağlı olarak çalışan müdür sıfatına sahip kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Sonuç itibari ile; Anonim şirketlerin ve limited şirketlerin huzur hakkı ödemeleri yaparken Yeni Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunu çerçevesinde işlemlerini yapmaları gerekmekte olup, bu konuda yapılan yanlışlar nedeni ile üç kanun mevzuatında yer alan cezai işlemlerle karşı karşıya kalacaklarını bilmelerinde yarar görülmektedir.


Faaliyetlerimiz

Adana ile Mersin’in futbol dostluğu

Odamız ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası futbol takımları Mersin’de karşılaştı. Dostluğun ön planda geliştiği karşılaşmayı Mersin 6-4 kazandı.

O

damız ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası arasında oynanan futbol karşılaşması, iki oda arasındaki bağları daha da sıklaştırdı. Mersin’de gerçekleşen karşılaşma, daha önce bir beraberlik, bir de galibiyet elde ettiğimiz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın rövanşı almasıyla sonuçlandı. Mersin kent merkezindeki bir halı sahada gerçekleşen karşılaşma iki takımın denk mücadelesine sahne oldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet Şahbaz’ın başkanlık ettiği takımımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz Ali Cerit ve Naci Heybeli, Meclis üyelerimiz Ayhan Işık, Kenan Fitik, Mah-

mut Agiç, Zübeyt Şendur, Sedat Şenyürek ve Hasan Ayyıldız ile Odamız personeli Erhan Yener, Cenk Kadeş ve Sercan Alpargu’dan oluştu. İlk yarısı karşılıklı gollerle 4-4 biten karşılaşma, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 6-4 galibiyetiyle sona erdi. Dostluk görüntülerinin ön plana çıktığı karşılaşmayı değerlendiren Başkan Yardım-

cımız Mehmet Şahbaz ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Faik Burakgazi, “Amacımız iki komşu kenti ticaretin yanı sıra sporla da kaynaştırmaktı. Yaklaşık üç yıldan bu yana süren karşılaşmalar iki kenti daha yakınlaştırdı. Özellikle, skor ne olursa olsun maç sonunda oluşan tablo çok güzel. Herkes birbirini tanıyor, birlikte iş yapabilmenin arayışına giriyor. Bu dostluğu, daha sık gerçekleşen maçlarla en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyoruz” diye konuştular.

Masa tenisinde hedef büyüttük Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen, “Kurumlararası Bölgesel Ligi” başladı. Geçtiğimiz yıl 2. Ligde mücadele eden ve ilk üçe girerek 1. Lige yükselmeyi başaran Meslek Komitesi üyelemiz Mehmet Güven Candan kaptanlığındaki 6 sporcudan oluşan Odamız masa tenisi takımı, 4 ay sürecek 1. lig mücadelesinde ilk üç içerisinde yer almayı hedefliyor. Takım Kaptanı Mehmet Güven Candan, Adana Ticaret Odası olarak geçtiğimiz yıl ilk üçe girerek önemli bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, “Amatör ruhla başladığımız geçen sezonda elde ettiğimiz başarı, takımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı. Bundan sonraki hedefimiz, 14 takımın mücadele ettiği ligde başarılı olup, Türkiye şampiyonluğunda bölgemizi temsil etmektir” diye konuştu.

49


Adana Ekonomi Raporu

Adana Ekonomi Raporu 2012 Yılı Ekim Ayı Bülteni

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %0,1 ithalat %-8,8 değişim gösterdi.

İ

hracatçı Birlikleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri doğrultusunda Adana ili ihracatı 2012 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1artış kaydetmiş ve 135 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir. İthalat ise 2012 yılı Ağustos ayında %8,8 azalış kaydetmiş ve 207 milyon dolara gerilemiştir. Adana ihracatının ithalatı karşılama

oranı ise 2011 yılı Ağustos ayında %59,5 iken 2012 yılı Ağustos ayında %65,3’e yükselmiştir. 2012 yılı Ağustos ayı 12 aylık toplamda ise ihracat %12,7 artış gerçekleşmiş olup aynı dönemde ithalatta ise %2,4 azalış gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2011 yılı Ağustos ayı 12 aylık periyotta %54,8 iken, 2012 yılı aynı dönemde %63,2’ye yükselmiştir.

50

*Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir.


Adana Ekonomi Raporu

Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

Kaynak : Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu

2012 Ekim ayında elektrik tüketiminde bir önceki aya göre %9 azalış, geçen yılın aynı ayına göre %12,2 artış gerçekleşti.

2012 Ekim ayında doğalgaz tüketiminde bir önceki aya göre %0,7, geçen yılın aynı ayına göre %7,4 azalış gerçekleşti.

2012 yılı ekim ayında Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde elektrik tüketiminde geçen yılın aynı ayına göre %12,2 artış gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise bir önceki yılın aynı ayına göre %17,4 artış gerçekleşmişti. 2012 yılı ekim ayında bir önceki aya göre değişim oranında ise %9 azalış gerçekleşmiş olup 2011 yılı ekim ayında %10,8 artış gerçekleşmişti. 2012 yılı ekim ayı kümülatif toplamda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artış gerçekleşmiş olup 2011 yılı aynı dönemde %24 artış gerçekleşmişti.Ekim ayı 12 aylık toplamlara bakıldığında 2012 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artış gerçekleşmiştir.

51

2012 yılı ekim ayında Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde doğalgaz tüketiminde geçen yılın aynı ayına göre %7,4 azalış gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artış gerçekleşmişti. 2012 yılı ekim ayında bir önceki aya göre değişim oranında ise %0,7 azalış gerçekleşmiş olup 2011 yılı ekim ayında %12,1 artış gerçekleşmişti. 2012 yılı ekim ayı kümülatif toplamda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,89 azalış gerçekleşmiş olup 2011 yılı aynı dönemde %2,7 artış gerçekleşmişti. Ekim ayı 12 aylık toplamlara bakıldığında 2012 yılında bir önceki yılın aynı dönemine gore %1 artış gerçekleşmiştir.


Adana Ekonomi Raporu

2012 Ekim ayı üye sayımız 27.528. 2012 yılı ekim ayında toplam üye sayısı 27.528 olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki aya göre üye sayısında %0,1 artış gerçekleşmiştir. Eylül ayı üye sayısı 27.503 idi. Açılan-kapanan firma sayıları incelendiğinde ise; 2012 ekim ayında 192 firma açılmış olup, 123 firma kapanmıştır. 2011 yılı ekim ayında ise 237 firma açılmış iken 113 firma kapanmıştı. Buna göre 2012 ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre açılan firma sayısında %19 azalış, kapanan firma sayısında da %8,8 artış gerçekleşmiştir. 2011 ekim ayında ise açılan firma sayısında %20, kapanan firma sayısında ise %66,2 artış gerçekleşmişti. Ocak-ekim kümülatif toplamda ise 2012 yılında açılan firma sayısında %15,6, kapanan firma sayısında %0,5 azalış gerçekleşmiştir.

52

2012 Temmuz ayında Adana ilinde kullanılan nakdi kredi toplamı 15 milyar 769 milyon TL. 2012 temmuz ayında Adana ili nakdi krediler toplamı 15 milyar 769 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bu kredilerin %29,7’si kamu bankaları, %70,3’ü özel banka kredilerinden oluşmuştur. Türkiye’de kullanılan nakdi kredilerinin ise %1,9’u Adana ilinde kullanılmış olup illere göre kullanılan nakdi kredi toplamına göre sıralamada Adana ili 7. sırada yer almıştır. 2011 temmuz ayında ise kullanılan nakdi krediler toplamı 13 milyar 266 milyon TL olup iller sıralamasında yine 7’inci sıradaydı.


Adana Ekonomi Raporu

2012 Eylül ayında Adana ilinde 9 milyon 336 bin TL tutarında 1.064 adet senet protesto edildi. İller sıralamasında ise 2012 eylül itibariyle protesto edilen senet sayısında 11’inci sırada olup Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı %1,1’dir. 2011 yılı eylül ayında ise iller sıralamasında 9’uncu sırada ve Türkiye genelinde protesto edilen senetler arasındaki payı %1,03 idi. 2012 eylül ayında Adana ili protesto edilen senet sayısında geçen yılın aynı ayına göre %21,5 bir

önceki aya göre ise %1,6 artış gerçekleşmiş ve 1.064 adet senet eylül ayı içerisinde protesto edilmiştir.

2012 yılı eylül ayı kümülatif toplamda 8.215 adet senet protesto edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre % 117,6 artış gerçekleşmiştir.

2012 eylül ayında Adana ili protesto edilen senetlerin tutarında geçen yılın aynı ayına göre %56, bir önceki aya göre de %14 artış gerçekleşmiş ve 9 milyon 336 bin TL tutarında senet eylül ayında protesto edilmiştir. İller sıralamasında ise 2012 eylül ayında 9’uncu sırada olup Türkiye genelinde protesto edilen senet tutarları arasındaki payı %1,35’ tir. 2011 yılı eylül ayında ise Adana ili protesto edilen senet tutarı 6 milyon 3 bin TL olup iller sıralamasında 11’inci sırada ve toplam senet tutarlarındaki payı ise %1,31 idi. 2012 yılı eylül ayı kümülatif toplamda ise 71 milyon 156 bin TL senet protesto edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 artış gerçekleşmiştir.

53


Adana Ekonomi Raporu

Adana’da toplam 9 adet, 353 milyon TL. sabit yatırımlı yatırım teşviki açıldı.

Ekonomi Bakanlığınca yapılan çalışmada teşvik istatistiklerinde düzenleme yapılmış ve genel toplama göre veriler derlenerek açıklanmaya başlanmıştır. Buna göre 2012 yılı ocak-ağustos toplamında Adana iline toplam 2 milyar 573 milyon TL tutarında 50 adet belge düzenlenmiş

ve öngörülen istihdam 1.283 kişidir. 2011 yılında ise 1 milyar 627 milyon TL tutarında sabit yatırımlı 75 adet teşvik açılmış ve öngörülen istihdam 3.568 kişi idi. Ocak-ağustos itibariyle de sabit yatırımda iller sıralamasında Adana ili İstanbul’un ardından 2’inci sıradadır. Resmi Gazete’de yayınlanan 2012 ağustos ayı yatırım teşvik verilerine göre sektörel bazda Adana iline imalattan 4 hizmetler sektöründen 2, enerji sektöründen 3 adet olmak üzere toplam 353 milyon 219 bin TL sabit yatırımlı 9 adet teşvik verilmiş olup, öngörülen istihdam 261 kişidir. Ağustos ayı itibariyle 353 milyon 219 milyon sabit yatırım ile iller sıralamasında Kahramanmaraş’tan sonra ikinci sırada yer almış olup söz konusu yatırım artışı enerji sektörüne yapıla 305 milyon TL tutarındaki sabit yatırımdan kaynaklanmıştır.

2012 Eylül ayında Adana ili bütçe açığı -1 milyar 73 milyon TL oldu.

54

2012 eylül ayı konsolide bütçe tahsilat tahakkuk oranında Adana ili %41,12 ile iller sıralamasında 78’inci sırada yer almaktadır. 2011 yılı aynı dönemde ise %41,35 tahsilat tahakkuk oranı ile yine 78’ inci sıradaydı. Kaynak : T.C. Maliye Bakanlığı

Adana ili genel bütçe vergi gelirlerinde illerin toplam tahakkuk içindeki payları sıralamasında 2012 eylül ayında %0,72 ile 10’uncu sırada yer

almış olup, 2011 yılı aynı ayında %0,76 tahakkuk pay ile yine 10’uncu sıradaydı. Eylül 2012 itibariyle Adana’nın genel bütçe gelirgider tablosu incelendiğinde ise; merkezi bütçe geliri 1 milyar 765 milyon TL iken, toplam gider 2 milyar 295 milyon TL olup, gelir gider dengesi –1 milyar 73 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2011’de bütçe dengesi ise –620 milyon 715 bin TL idi.

Adana-Mersin istatistiki bölge sınıflamasına göre aylık enflasyon oranı 2012 Ekim ayında %1,71 artış gerçekleşti. İstatistiki bölge sınıflamasına göre TR62 bölgesi olan Adana-Mersin Tüketici Fiyatları Endeksi 2012 ekim ayı itibariyle aylık %1,71, bir önceki yılın aynı döneminde (yıllık) ise %10,04 değişim göstermiştir. 2011 yılı ekim ayında ise aylık %2,98, yıllık %7,25

değişim göstermişti. 26 istatistiki bölge sınıflamasına göre de Adana-Mersin bölgesi 2012 yılı ekim ayı aylık %1,71 değişim oranı ile en fazla artış yaşanan bölgeler sıralamasında 16’ıncı sırada yer almış olup, 2011 ekim ayında ise %2,98 değişim oranı ile 8’inci

sırada yer almıştı. Yıllık artışlara göre ise 26 istatistiki bölge arasında 2012 yılı ekim ayında Adana-Mersin bölgesi yıllık %2,98 artış oranı ile 19’uncu sırada yer almış olup, 2011 yılı ekim ayında ise yıllık %7,25 artış ile 23’ünci sırada yer almıştı.


Odamıza üye olan yeni firmalar

56

Ünvanı / Adresi

Sermayesi

Gemciler Güven Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Atatürk Cd. No:66 İncirlik Sarıçam/Adana

3150000

Cihan Restoran-Necdet Yazdağ Akkapı Mh. Şeyh Cemil Cd. No:351/A Seyhan/Adana

450

Atacanay Yapı Taahhüt İnşaat Emlak Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Huzurevleri Mh. Süleyman Demirel Bl. 77248 Sk. Fuar Ap. No:1/1 Çukurova/Adana

100000

Altıparmak Seyahat Turizm ve Otomotiv Ticaret Pazarlama Limited Şirketi Yeşiloba Mh. Oto Galericiler Sitesi No:128 Seyhan/Adana

500000

3E Spor Hizmetleri - Vasfiye Zeyno Cerrahoğlu Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Karadayı İşhanı K:6/11 Seyhan/Adana

20000

Aşkana Kafeterya-Dilfüruz Kemaloğlu Sümer Mh. 69081 Sk. İhsan Sevin Ap. No:8/B Seyhan/Adana

50000

Osman Sarı Kurttepe Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Beşocak Apt. No:70/A Çukurova/Adana

10000

Simteks Tekstil -Selçuk Sözütek Kocavezir Mh. 32033 Sk. No:2/6/3 Seyhan/Adana

50000

Göne Sportif Ürünler Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adana Optimum Şubesi Hacı Sabancı Bulvarı No:28 Optimum Outlet ve Yaşam Merkezi 2M 37 A Yüreğir/Adana

-

Beray Yapı Denetim Limited Şirketi Huzurevleri Mah. 77232 Sok. Dinçer Tümer Apartmanı No:18 Zemin Kat D:18 Çukurova/Adana

100000

Güney Sünger Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Mobilyacılar Sitesi Güzelevler Mah. Palmiye Cad. No:60 Yüreğir/Adana

300000

Arı Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi / Ova Şubesi Ova Mah. Tekel Cad. No:51/A Seyhan/Adana

100000

Abidin Cengiz Mithatpaşa Mah. A.Türkeş Bulvarı Kanal Sit. Altı No:20/E Seyhan/Adana

1000

Yıldırım Yapı Denetim Limited Şirketi Cemalpaşa Mh. E.Ekim Sk.Yuvam Ap. No:19 Kat:2 Daire No:8 Seyhan/Adana

24000

Tanaoğlu Canlı Hayvan Besiciliği Ticareti - Ali Tanaoğlu Dörtağaç Mah. No:1 Seyhan/Adana

50000

Drycan Kuru Temizleme - Hüseyin Can Kurtuluş Mh. Atatürk Cd. No:81/B Seyhan/Adana

1000

Dora Kişisel Kariyer Danışmanlığı - Arzum Melek Burucu Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. Önal Apt. K:1/2 Seyhan/Adana

40000

Melike Camkıran Emlak İnşaat Sanayi Ticaret - Melike Camkıran Yenibaraj Mah. 68046 Sok. Uyanık Apt. B Blok No:4/10 Seyhan/Adana

10000


Ünvanı / Adresi

Sermayesi

Rayal Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yüreğir Şubesi Yenidoğan Mah. 2078 Sok. 19.Blok No:8/A Yüreğir/Adana

-

İbrahim Yıldız Pınar Mah. 74121 Sok. Dilara Sitesi No:9/B Seyhan/Adana

5000

Abdil Akalan Karapınar Mah. Turgut Özal Bulvarı No:29/A Karaisalı/Adana

499

Teknova Jeneratör ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2000 Evler Mh. Bülent Ecevit Bl. 76074 Sk. Ata 4 Ap. No:21 Seyhan/Adana

750000

Yeşilova Tavukçuluk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mh. Arslandamı İş Merkezi D Blok No:14 Seyhan/Adana

90000

Koçbaba Tekstil Plastik İnşaat Nakliye Turizm Şans Oyunları Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Tepebağ Mh. 27002 Sk. Çaylaklı İşhanı No:1-103 Seyhan/Adana

50000

Mindeateks Tekstil Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Sarıhamzalı Mah. 47007 Sok. No:14/A Seyhan/Adana

50000

Necat Kanmaz Karalar Bucağı Mh. 5996 Ada 3 Parsel Çukurova/Adana

5000

CS Adana Park Kafe Yemekçilik Restoran Organizasyon İnşaat Ticaret Limited Şirketi Mahfesığmaz Mh. Turgut Özal Bl. No:83/G Çukurova/Adana

150000

Epoksi Boya ve Kimya Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sarıçam Şubesi Organize Sanayi Bölgesi Halet Çambel Cad. No:3 Sarıçam/Adana

-

Akdeniz Yıldız Yapı Denetim Limited Şirketi Yurt Mh. Süleyman Demirel Bl. Güney Oba Sitesi A Blok Zemin Kat No:32 Çukurova/Adana

10000

Sinem Ekspertiz Hizmetleri- Sinem Tekin Kurtuluş Mh. 64004 Sk. Gülsüm Ap. B Blok Kat:1No:1 Seyhan/Adana

10000

AGR Tarımsal Yayın Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi Kocatepe Mh. Karaisalı Cd. No77/1 Çukurova/Adana

20000

Karatay Sigorta Aracılık Hizmetleri- Çağatay Karatay Cemalpaşa Mh. Fuzuli Cd. Galeria İşmerkezi A Kapı No:z037 Seyhan/Adana

20000

İbrahim Aksöz Yeşiloba Mh. 46125 Sk. Yeni Sanayi Sitesi No:1/H Seyhan/Adana

25000

Kilim Pazarlama ve Satış Dağıtım Anonim Şirketi Adana Şubesi Ceyhan Yolu Üzeri 14. Km No:15 Sarıçam/Adana

-

Atak Makina Torna ve Tesfiye Atölyesi-Fatih Atak Yeşiloba Mh. 46125 Sk. Metal Sanayi Sitesi No:13/D Seyhan/Adana

450

Padak Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. Günep Panaroma B Blok K:7 No:38 Seyhan/Adana

100000

Özçetin İş Makinaları ve Orman Ürünleri İnşaat Madencilik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mh. 62003 Sk. K.Cennet Ap. Altı No:12/1 Seyhan/Adana

1000000

Murat Türkmen Tekstil- Murat Türkmen Sucuzade Mh. Saydam Cd. 30031 Sk. 6/B Seyhan/Adana

25000

Bozkır Tarım Ürünleri Toptan ve Perakende Ticareti - Mehmet Bozkır Dağlıoğlu Mah. 14120 Sok. No:23/1 Seyhan/Adana Seyhan/Adana

50000

Mehtap Yavuz Turizm Taşımacılık Oto Kiralama Temizlik Gıda Yemekçilik İnşaat Ticaret Limited Şirketi Belediye Evleri Mah. Türkmenbaşı Bulvarı No:67/101 Çukurova/Adana

100000

MNR Gıda İnşaat Otomotiv Madencilik Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi Beyazevler Mh. 80055 Sk. Onsa Ap. B Blok Zemin Kat Çukurova/Adana

50000

57


58

Ünvanı / Adresi

Sermayesi

Azim Güven Yeşilova Market - Mehmet Tosun Sümer Mah. Abdiipekçi Cad. No:29/B Seyhan/Adana

5000

Yenicem Unlu Mamülleri-Deniz Güzelbay Anadolu Mh. Süleyman Vahit Cd. No:203/B Yüreğir/Adana

10000

Berk Beyaz Eşya Ticareti- Cumali Demir Yeşilyurt Mh. Abdi İpekçi Cd. No:165/B Seyhan/Adana

4500

Ak Trade Internatıonal Madencilik İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Güzelyalı Mh. 81147 Sk. No:5 Üçgül Resıdence 2 Asma Kat Çukurova/Adana

1000000

Burak Pamuk Tarım Ürünleri-Burak Pamuk Haydaroğlu Mh. Karataş Bl. Çukurova Traktörcüler Sitesi No:9 Yüreğir/Adana

50000

Alışanoğlu Ticaret-Hakan Yıldırım Türkocağı Mah.Ulus Cad.24010 Sok.No:5/A Seyhan/Adana

10000

YA-Şİ Ambalaj Ambalaj Gıda ve Temizlik Malzemeleri Toptan Satışı - İsmail Fedayi Mahfesığmaz Mah. 79059 Sok. Su Apt. Altı Çukurova/Adana

20000

İş-Mak Mühendislik Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mh. Ata Kaportacılar Sitesi 5. Blok No:22 Seyhan/Adana

50000

Muko Yemekçilik-Safiye Akgündüz Yenibaraj Mh. 68063 Sk. No:12/2 Seyhan/Adana

10000

Datateknik Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi/Adana Servis Şubesi Ziyapaşa Bl. İbrahim Özveren Ap. No:74 Seyhan/Adana

-

Ayaz Gümüşçülük ve Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Karasoku Mh. 5 Ocak Mh. Altunören 2 İşhanı No:11 Seyhan/Adana

50000

Kaan Boya-Sezen Ünlü Hurmalı Mah.Güney Kuşağı Bulv.No:18 Seyhan/Adana

30000

Pufidik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi -Adana Şubesi Hacı Sabancı Bl. No:28/2M30 Yüreğir/Adana

-

Figen Bater Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı No:5 Seyhan/Adana

100000

Çatalan Eğitim Hizmet Turizm Özel Sağlık İnşaat Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi Çınarlı Mah. 61027 Sok. No:5 Zemin Kat Seyhan/Adana

1000000

Rakip Malzemecilik Gıda Tekstil İnşaat ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Gürselpaşa Mh. Mavi Bulvar No:123 Kuğu Plaza B Blok K:4 D:8 Seyhan/Adana

3000000

İrfan Aruk Yeşiloba Mh. 47007 Sk. Ata Kaportacılar Sitesi No:1B/1B Seyhan/Adana

4000

Ziya Gökduman Havuzlubahçe Mah. 15014 Sok. No:4/1 Seyhan/Adana

20000

Serhat Makine İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Bey Mh. Kemal Yüzgeç Bl. 16022 Sk. No:31 Seyhan/Adana

-

Üçbeyler Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Taşımacılık ve Personel Temini İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Çınarlı Mh. 61023 Sk. No:5 Beste Ap. K:1 D:7 Merkez/Adana

60000

Filit Yapı İnşaat ve Taahhüt-Filit Çamlı Çınarlı Mh. 61007 Sk. Çınarlı İşmerkezi Kat:4 No:509 Seyhan/Adana

5000

Er Yapı İnşaat-Erol Akbaba Toros Mh. 78151 Sk. No:4/A Has Serdar Ap. Çukurova/Adana

50000

Muharrem Çörten Dadaloğlu Mh. 2575 Sk. Burak Ap. Altı No:8/A Yüreğir/Adana

20000


Ünvanı / Adresi

Sermayesi

Orjinal Medya Reklam ve Ajans Hizmetleri-Ali İhsan Eskiüçtepe Fuzuli Cd. Galeria İşmerkezi No:505 Seyhan/Adana

5000

Mügem Kumaş - İshak Selek Gazipaşa Bulvarı Defneli Apt. Altı No:14 Seyhan/Adana

30000

Eskiköy Paça ve Yemek Salonu - Yılmaz Demir Huzurevleri Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:87/B Recep Uran Apt. Altı Çukurova/Adana

20000

Aykan Mobilya Pvc ve Dekorasyon - Timur Aykan Cumhuriyet Mah. 650 Sok. No:19/A Yüreğir/Adana

50000

Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi Çukurova Şok Satış Mağazası Ali Sepici Bl. Toros Mh. No:6 Çukurova/Adana

-

Diykar Tekstil Kırtasiye Tanıtım İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi Adana Şubesi Organize Sanayi Bölgesi Doğu Sanayi Sitesi 301 Sk. No:3/B Sarıçam/Adana

20000

TMP Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi Reşatbey Mh. 62010 Sk. Harun Demir Ap. No:16 K:1 D:1 Seyhan/Adana

10000

Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi Mahfesığmaz Şok Satış Mağazası Mahfesığmaz Mh. 79094 Sk. No:1 Çukurova/Adana Seyhan/Adana

-

Akuvatur Su Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi / Adana Şubesi Zalha Boğazı Konaklı Köyü Karataş/Adana

-

Çakmak Toptan Tuhafiye ve Yapay Çiçek Ticaret-Mustafa Çakmak Sarıhamzalı Mh. 47053 Sk. No:103/B Seyhan/Adana

4999

Altın Plak Kafeterya-Alper Elçioğlu Güzelyalı Mh. 81055 Sk. No:7/A Çukurova/Adana

10000

Ahmet Dağ Bahçeşehir Mh. Mehmet Fuat Dıblan Bl. No:73/A Seyhan/Adana

5000

Sigortagrup Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Ulucami Mh. Ulucami Sk. Gereklioğlu İşhanı No:1-201 Seyhan/Adana

50000

Cesi Deri-İbrahim Hüzmeli Seyhan Mh. 150 Sk. No:72/A Yüreğir/Adana

25000

Setaş Kimya Sanayi Anonim Şirketi Adana Şubesi Mersin Yolu Sarı Hamzalı Köy Yolu Üzeri No:58 Seyhan/Adana

-

Alan Otomasyon ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yurt Mh. Barış Manço Bl. No:48/B Yıldırım Yürür Ap. Altı Çukurova/Adana

50000

İsos İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Cemalpaşa Mh. Toros Cd. Fuar Ap. 3/E Seyhan/Adana

300000

Demir Döküm Ticaret - Nursel Demir Cumhuriyet Mah. Sanayi Çarşısı 781 Sok. 12/A Seyhan/Adana

100000

Çağlar Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Toros Şubesi Toros Mah. Turgut Özal Blv. Tayyibe Hanım Apt. B Blok No:189/A 23. ve 24. Bağımsız Bölüm Zemin ve Bodrum Kat Çukurova/Adana

-

Aviva Veteriner Ecza Deposu İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yıldırım Beyazıt Mah. Portakal Çiçeği Caddesi No:14/A Sarıçam/Adana

150000

Mert Elektronik Bilişim-Özgür Akyüz Belediye Evleri Mah.Hilmi Kürklü Bulv.No:63/1-C-3 Çukurova/Adana

10000

Bulut Veteriner Ecza Deposu Yem Katkıları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi No:Z-090 Seyhan/Adana

100000

Ramazan Çelik - Çelik Tamir Bakım Yedek Parça ve Otomotiv Şakirpaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:259 Seyhan/Adana

10000

59


Ünvanı / Adresi

Sermayesi

Adapa Mühendislik Soğutma Isıtma Klima Sistemleri - Barış Ünlüdalgıçer Güzelyalı Mah. A. Lisesi Cad. Özkan Apt. No:44/A Çukurova/Adana

150000

Anıl Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Ticaret - Ali Kağan Nuh Yenibaraj Mah. Bülent Angın Bulvarı Tahsin Derici Apt. No:28 Asma Kat. D:18 Seyhan/Adana

5000

Özpolat Mimarlık Dekorasyon İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Cemalpaşa Mah. 63014 Sok. No:8 Uluç Apt. A Blok K:1 D:3 Seyhan/Adana

100000

HDB Nakliyat - Hüseyin Doğan Bolat Toros Mah. 78121 Sok. Can Sit. C Blok K:9/18 Çukurova/Adana

50000

Sis Kitapçılık Okul Gereçleri Oyuncak Kırtasiye Büro Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi Kurtuluş Mah.64013 Sok.Bankalar Apt.No:22 Zemin Kat No:1/A Seyhan/Adana

100000

Bizim Mekan Kebap Salonu ve Birahane - Bülent Demirtaş Namıkkemal Mah. Mücahitler Cad. No:16/E Çakmak Apt. Seyhan/Adana

4500

Pratikser İstif Makinaları İş Makinaları Yayıncılık Reklam İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeşiloba Mh.46087 Sk.17/A C Blok B11 Seyhan Sanayi Sitesi Seyhan/Adana

100000

Eves Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi Döşeme Mah. 60075 Sok. No:2 Baysan Apt. A-2 Blok K:1 D:3 Seyhan/Adana

25000

Toygar Pvc Kapı Pencere İmalatı - Abdurrahman Toygar Yeşilyurt Mah. 70082 Sok. No:91/A Seyhan/Adana

5000

Özel Albir Eğitim Yayıncılık Matbaa Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzelyalı Mah. Turgut Özal Bulvarı 81162 Sok. No:1/A İbrahim Şahin İş Merkezi Çukurova/Adana

500000

Tümer Motorsiklet Bisiklet ve Yedek Parça Ticareti-Cüveyriye Tümer Yakapınar Mah.Gazipaşa Bulv.No:15 Yüreğir/Adana

10000

C

M

Y

C

60

Tenta Kimya ve Endüstriyel Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi Acıdere Suluca Doğu Sanayi Sitesi 6700 Sok. No:10 Sarıçam/Adana

200000

Mutlu Döner Salonu - Ali Mutlu Uçak Mah. Şakirpaşa Cad. No:123/A Seyhan/Adana

20000

Adana Girişim Gayrimenkul Danışmanlık Emlak ve İnşaat - Hilmi Ateş Yurt Mah. Süleyman Demirel Bulvarı 71555 Sok. No:31 Çukurova/Adana

20000

Kaycıoğlu Yapı Denetim Limited Şirketi Güzelyalı Mah. 81005 Sok. No:6 Gürpınar Apt. Zemin Kat Çukurova/Adana

50000

Rozerin Kimya Boya ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Beşocak Cad. No:8 K:1/1 Sarıçam/Adana

300000

Dilber Giyim-Esma Dilber Sümer Mh. 69065 Sk. No:6 Seyhan/Adana

20000

Kafe Müze-Arkın Erdal Kışla Mh. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Yüreğir/Adana

5000

Çanga Ticaret- Serhat Çanga Reşatbey Mh. 62005 Sk. No:15 Turgut Ap. D:7 Seyhan/Adana

2500

Proser Kimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret-Durdu Mehmet Berdilek Organize Sanayi Bölgesi Doğu Sanayi Sitesi 6709 Sk. D1 Blok No:3/B Sarıçam/Adana

50000

YCL İnşaat Tasarım-Yücel Yazıcıoğlu Yurt Mh. 71343 Sk. Elif Işık Ap. No:8/15 Çukurova/Adana

100000

AYT Sigorta Acenteliği Limited Şirketi Adana Şubesi Cemalpaşa Mh. Toros Cd. 63007 Sk. Özeller Ap. No:22/C Seyhan/Adana

10000

Orhan Yıldız Çamlıbel Mh. 2845 Sk. 5/2 Yüreğir/Adana

5000

M

C

CM

K


Everlandkids Açildi! Eğitici, eğlenceli oyuncaklar, kitaplar ve çocuklara özel rengarenk bir dünyayla tanıșmaya hazır mısınız?

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

Kurtuluş Mh. Ramazanoğlu Cd.No:15/A Pandora Sokağı (Kare Hobi Yanı) Seyhan/Adana Tel: 322 459 6770 www.everlandkids.com.tr


Adana Ticaret Odası’nın Tarihi

Adana Ticaret Odası

118 yıldır hizmet veriyor A

dana Ticaret Odası, 1894 yılında, pamuk ticaretinin dışarıya yönelik olması ve biraz da dış alıcıların baskısı ile daha çok, pamuk ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek üzere Ticaret ve Ziraat Bakanlığı’nın emri ile kurulmuştur.

62

1894 - 1909 yılları arasında çok dar bir alanda, kısıtlı imkânlarla çalışabilmiştir. Odamız 1909 yılında, savaşlar ve dış güçlerin baskıları sonucu felce uğrayan ekonomik hayatla birlikte, bir süre faaliyetlerine ara vermek durumunda kalmıştır. 1909 - 1911 yıllarında Odamız, Ziraat Odası’nı da bünyesine alarak “Ticaret ve Ziraat Odası” adı altında çalışmaya başlamıştır. Ticaret Odası, 1911 yılında Ziraat Odası’ndan ayrılmıştır. Bu arada çalışmalarının ağırlık merkezi olan pamuk ticaretinde ve özellikle, pamuk ihracatında yeni düzenlemeler yapılmıştır. 1914 yılında patlayan birinci Dünya Savaşı süresince, Oda faaliyetleri kısıtlanmış ve harp içinde şartların elverişli olmaması nedeniyle Oda seçimleri yapılamamış bu arada, Ticaret Bakanlığı, mevcut nizamnameyi yürürlükten kaldırarak, Odaların ünvanlarını, “Ticaret ve Sanayi Odaları” olarak değiştirmiştir. Odamız da buna uyarak “Adana Ticaret ve Sanayi Odası” ünvanını kullanmaya başlamıştır.

I. Dünya savaşının aleyhimize sonuçlanması üzerine Adana’nın Aralık 1918’ de işgal edilmiş olduğunu görüyoruz. Gerek Fransızlar’ın ve gerekse Ermeniler’in baskısı altında kalan Odamızın Türk asıllı yöneticileri görevlerinden ayrılmış ve yönetim kadrosuna Fransız idaresi tarafından Ermeni asıllı tacirler atanmıştır. 5 Ocak 1922’ de yapılan Ankara anlaşmasıyla Fransız İşgali son bulmuş ve Adana Türkler’e teslim edilmiştir. Fransız idaresi zamanında, Odanın mutlak hakimi olan Ermeniler, Adana’yı terk ederken Odanın bütün belgelerini yakmışlardır. 27 Eylül 1925 tarihinde kabul edilip, 1926 yılı başından itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile, Ticaret ve Sanayi Odalarına tüzel kişilik verilmiş, Ticaret ve Sanayi erbabının Odalara kayıt mecburiyeti konulmuştur. Bu kanunun bir özelliği de, Odaların çalışma alanlarını mahalli olmaktan çıkarıp, bölgesel bir hüviyet kazandırmış olmasıdır. 11 Ocak 1943 tarihinde kabul olunan 4355 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu” 655 sayılı kanun ile bu

kanunun 8. maddesini tadil eden 916 sayılı kanun ve 1302 sayılı Umumi Borsalar Nizamnamesinin Ticaret ve Zahire Borsalarına ait hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Yeni kanun, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsalarına yeni bir şekil vererek, Meslek Grupları, Oda meclisini ve İdare kurulunu ihdas etmiştir. Ayrıca, bu kuruluşlarda Ticaret Bakanlığını temsilen bir Genel Sekreter ve gereğinde Genel Sekreter Yardımcısı bulundurmayı kabul etmiştir. 8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı “Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği” kanununun 4355 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin tüzüğü tatbikattan kaldırmış, Oda ve Borsalara yepyeni bir biçim vererek, bir birlik etrafında teşkilatlanmalarına imkân sağlamıştır. 54 yıl boyunca yürürlükte kalan bu kanun, görülen lüzum üzerine uzun çalışmalar neticesinde değiştirilmiş ve 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ile Odalar ve Borsaların kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları çağın gereklerine göre yeniden düzenlenmiştir.


Faaliyetlerimiz

Adana Ticaret Odası

üyeliğinin firmanıza sağlayacağı imkanlar • Ticari faaliyetleriniz sırasında ihtiyaç duyacağınız bilgi ve belgelerin temini, • İşletmenizi geliştirebilmek için uzman çalışanlarımızdan görüş ve tavsiyeler,

• Teşvikler, hibeler, fuar destekleri ve diğer fon kaynaklarına erişim için ücretsiz danışmanlık, • Eğitim ve seminerlerde indirimler,

• Odamızın 45 farklı meslek grubunda kayıtlı üyelere ulaşarak yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı,

• İlk kez dış ticaret yapacak olan firmalar ile dış ticaret hacmini arttırmak isteyen firmalara danışmanlık ve takip hizmetleri,

• İhtiyaç duyulan üye listelerine ve bilgilerine ulaşma imkanı,

• İşletmelerin hedef pazarları ile ilgili olarak talep edecekleri ülke raporlarının hazırlanması,

• ATO web sayfasından sanal fuara ücretsiz katılma imkanı ve bu sayede firmanızın dünya genelinde tanıtımının sağlanması, • Adana Ticaret Odası Dergisi’ne ücretsiz abonelik, • Yeni girişimciler için danışmanlık ve diğer destek hizmetleri, • ATO’nun İnsan Kaynakları Bankası’ndan yararlanma imkanı,

• Yurtdışına yapacağınız ticari gezilerinizde vize alımını kolaylaştıracak belgeler,

• Üye firmalara bankalar aracılığıyla sağlanan düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarından faydalanma olanağı, • Üyelerimize vergi avantajı sağlayan fire ve zayiat oranlarına ilişkin raporlar, • Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı (ATOSEV) sosyal tesislerinden faydalanma imkanı, • ATO üyesi kimliği ile ülke genelinde birçok otelde özel indirimler,

• Avrupa Birliği uyum sürecinde sektörünüzle ilgili olarak ihtiyaç duyabileceğiniz AB mevzuatlarına ve bilgilendirmelerine erişim olanağı,

• Sanayi sicil belgesi almayı kolaylaştıran, teşvik-kota-tahsis ve ihalelerde avantaj sağlayan, ayrıca elektrikte yüzde 26,7 indirim imkanı veren kapasite raporlarının hazırlanması,

• Üyelerin yaşadıkları ticari sorun ve anlaşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri,

• Ve daha birçok avantajdan faydalanabilmeniz için sizi Odamıza üye olmaya bekliyoruz.

63


Gerekli Telefonlar

Resmi Daireler

64

Telefon

Valilik Valilik Özel Kalem Büyükşehir Belediye Başk. 6. Kolordu Komutanlığı Seyhan Kaymakamlığı Yüreğir Kaymakamlığı Sarıçam Kaymakamlığı Çukurova Kaymakamlığı Karaisalı Kaymakamlığı Çukurova Üniversitesi Emniyet Müd. Santral İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Tapu Kadastro Müdürlüğü Tarım İl Müdürlüğü TCDD 6. Bölge Müdürlüğü İl Defterdarlığı Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü SGK İl Müdürlüğü Bağ-Kur İl Müdürlüğü İl Sivil Savunma Müdürlüğü İl Turizm Müdürlüğü İl Çevre Müdürlüğü Çalışma Bölge Müdürlüğü Gençlik ve Spor Müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü Adana Müftülüğü Seyhan Müftülüğü Yüreğir Müftülüğü Sarıçam Müftülüğü Çukurova Müftülüğü Meteoroloji-Danışma Karayolları-Danışma

458 83 27-458 83 30 458 83 27 454 38 88 322 83 67-68 352 65 95 323 12 83 391 76 00 248 08 81 551 20 14 338 60 84-88 435 31 95 458 83 73 458 84 06 346 21 72 225 98 18 458 84 25 453 34 45 322 46 11 453 69 14 458 83 26 363 46 40 363 01 91 351 89 00 227 28 54 363 14 48 459 00 75-76 359 91 72 453 90 58 457 06 36 352 64 75 352 64 76 321 96 69 341 15 12 235 07 93 435 91 74 235 06 85

Hastaneler

Telefon

Sağlık İl Müdürlüğü Sıtma Enstütüsü Müdürlüğü Kızılay Kan Merkezi Çukurova Ünv. Balcalı Hastanesi Adana Devlet Hastanesi Seyhan Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TOKİ) Göğüs Hastanesi Ruh Sağlığı Hastanesi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Asker Hastanesi Karşıyaka Dispanseri

458 84 06 454 35 91-453 47 22 454 26 08 338 60 60 321 57 52 247 26 60 432 60 61 355 01 01 227 20 06 239 33 98 225 93 29 431 60 01-365 49 50 227 23 38 321 36 26

Özel Hastaneler

Telefon

Adana Hastanesi Başkent Hastanesi Başkent Hastanesi (Seyhan) Başkent Hastanesi (Güzelyalı) Can Hastanesi Ortadoğu Hastanesi Acıbadem Ortapedia Metropark

459 22 22 327 27 27 458 68 68 235 80 80 458 58 00 454 44 30 455 44 44 432 77 77 455 25 50

Odalar ve Sivil Toplum Örgütleri

Telefon

Ticaret Odası Sanayi Odası Ticaret Borsası Seyhan Ziraat Odası Yüreğir Ziraat Odası

351 39 11 436 63 63 453 70 34 454 01 16 321 05 10

Tabipler Odası Eczacılar Odası Diş Hekimleri Odası Çiftçiler Birliği Bşk. Esnaf ve Sanat Odası Müteahhitler Birliği Mimarlar Odası Adana Serb. Muh. Mali Müş. Odası Adana Yeminli Mali Müş. Odası Elektrik Müh. Odası Kimya Müh. Odası Makine Müh. Odası Harita Müh. Odası Jeoloji Müh. Odası Ziraat Müh. Odası İnşaat Müh. Odası Orman Müh. Odası Jeofizik Müh. Odası Maden Müh. Odası Şehir Planlama Müh. Odası Peyzaj Mim. Odası Çevre Müh. Odası Fırıncılar Odası Veteriner Hekimleri Odası Şoförler ve Otomobilciler Odası Atatürkçü Düşünce Derneği ATOSEV Türk Eğitim Vakfı AFAD TEMA

458 00 08 458 10 40 457 24 67 352 78 59 365 10 10 226 55 11 454 17 95 232 38 00 454 60 42 458 38 38 458 29 78 232 64 20 456 01 69 459 39 59 453 28 17 459 84 00 457 06 37 459 61 71 459 97 60 454 39 70 459 08 32 338 60 84 363 61 14 352 31 40 435 37 07 459 47 81 232 59 12 457 33 99 458 55 75 459 44 11

Cumhuriyet Savcılığı Adana Barosu Bölge İdari Mahkemesi Devlet Güvenlik Mahkemesi Adli Tıp

352 09 00 351 21 21 454 36 94 459 41 24-25 453 09 06

Adliye

Belediyeler

Büyükşehir Belediyesi Çukurova Belediyesi Seyhan Belediyesi Yüreğir Belediyesi Sarıçam Belediyesi

Kültür Sanat Merkezleri

Telefon

Telefon

454 36 04 239 64 64 432 74 74 428 18 10 341 41 09

Telefon

Devlet Tiyatrosu Senfoni Orkestrası

352 33 55 453 68 74

Ariplex Cemalpaşa Ariplex Reşatbey Metropol Cinebonus M1 Tepe Metro

458 34 06 457 81 43 233 27 00 271 02 62 454 69 96

Sinemalar

Kütüphaneler

Telefon

Telefon

Adana İl Halk Kütüphanesi Çağdaş Çocuk Kütüphanesi Mehmet Sabancı Çocuk Kütüphanesi 100.Yıl Çocuk Kütüphanesi

352 32 90 457 70 38 323 16 08 332 80 00

Adana Arkeoloji Müzesi Etnografya Müzesi Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Misis Mozaik Müzesi

454 35 55 454 38 56 359 78 66 454 38 55

Müzeler

Spor Rehberi

Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü Adana Yelken İhtisas Su Sporları Kulübü Çukurova Sualtı İhtisas ve Su Sporları Aqualand Mavisu Kürek İhtisas Su Sporları Kulübü Atlı Spor Kulübü

Telefon

Telefon

234 11 55 232 79 91 459 93 85 324 11 40 458 44 80 323 66 23


Adana Ticaret Odası Dergisi  

Adana Ticaret Odası Dergisi Sayı: 10