Page 1

Nr. 2 • Juni 2009

SPOORSLAGS D

L

T

C


S

poorslags J

U

N

I

2

0

0

9

2

i n h o u d

Officieel orgaan van de D o r d r e c h t s c h e L a w n Te n n i s C l u b

Clubkampioenschappen 2009 ................................................................ 3

Van de voorzitter .................................................................................... 5

Van de secretaris ................................................................................... 7

Van de terreincommissaris .................................................................. 11

Van de Verhuiscommissie ................................................................... 14

Clubagenda 2009 ................................................................................ 17

Sponsoren van DLTC .......................................................................... 18

Verslagen toernooien & competitie ...................................................... 21 • DLTC Veteranenteam .............................................................. 21

• Competitie Jeugd ..................................................................... 25

• PaDoMoZo-toernooi ................................................................. 27

• Senior-Plus toernooi ................................................................. 31

• Ontbijttoernooi .......................................................................... 33

JeugdHoek ........................................................................................... 32

Aanmeldingsformulier DLTC ................................................................ 35

Kopij voor het volgende nummer vóór 15 augustus 2009 per e-mail sturen naar de redactie: info@tennisclubdltc.nl Niet tijdig aangeleverde kopij kan na deze datum helaas niet meer verwerkt worden.

Redactie-adres: info@tennisclubdltc.nl Tekst aanleveren in Word (Times New Roman - 12) zonder opmaak (dus niet vet, cursief, onderstreept, hoofdletters, e.d.)


C O L O F O N TENNISCLUB DLTC Tennispark DLTC Prof. Waterinklaan 49 3312 KM Dordrecht tel. 613 7169 Secretariaat Postbus 505, 3300 AM Dordrecht info@tennisclubdltc.nl tel. 631 9970 Bankrekening: 417560303 (ABN Amro) tnv DLTC Ledenadministratie Andrea Keller tel. 651 2331 kellerjonkman@hotmail.com DLTC-BESTUUR Marc ter Haar, voorzitter tel. 614 2772 / 06-5570 6477 terhaar@thpfg.nl Wilma Vriends, secretaris tel. 631 9970 / 06-1521 1983 wilma.vriends@hetnet.nl Attie de Jong, penningmeester tel. 614 8736 Amdejong@worldonline.nl Bas van Haaften, terreincommissaris tel. 613 1737 / 06-3004 3719 basvanhaaften@hetnet.nl Tjerk van Duinen, barcommissaris tel. 613 7382 / 06-4170 2548 lautjer@hetnet.nl Frans de Jong, wedstrijdcommissaris tel. 613 5784 / 06-1299 1342 sonnehoeck35@tiscali.nl Katinka Linnert, jeugdcommissaris tel. 614 0699 tomkatinkakoentijn@hetnet.nl WEDSTRIJDCOMMISSIE Frans de Jong, wedstrijdcommissaris/verenigingscompetitieleider senioren tel. 613 5784 / 06-1299 1342 sonnehoeck35@tiscali.nl Annelies van Lawick van Pabst Bas van Haaften tel. 613 1737 / 06-3004 3719 basvanhaaften@hetnet.nl TOERNOOI ONDERSTEUNENDE COMMISSIE Tjerk van Duinen, barcommissaris tel. 613 7382 / 06-4170 2548 lautjer@hetnet.nl

2

Fenna Evenboer tel. 631 2118 fenna.nijman@planet.nl JEUGDCOMMISSIE Katinka Linnert, jeugdcommissaris tel. 614 0699 tomkatinkakoentijn@hetnet.nl Yolanda de Rijke, verenigingscompetitieleider jeugd tel. 613 5784 sonnehoeck35@tiscali.nl Ellen Akkerman tel. 631 4494 info@ellenakkerman.nl Laura Vermeer tel. 614 5210 laura.vermeer@zonnet.nl Hanna Bertels tel. 613 8187 cremersbertels@hotmail.com Cynthia du Parand tel. 613 8080 cynthiaduparand@tiscali.nl Charlotte ter Haar tel. 614 2772 ter.haar@inter.nl.net JEUGDBESTUUR Nadine Leonore Siem

Job van Niftrik tel. 631 1916 jniftrik@chello.nl Els van Niftrik tel. 631 1916 evniftrik@hotmail.com Wim Raedts tel. 614 7626 wraedts@12move.nl REDACTIECOMMISSIE Sam Wytema tel. 613 4733 sam.wytema@planet.nl Eugenie Schornagel tel. 613 3352 e.schornagel@tiscali.nl Els van Niftrik tel. 631 1916 evniftrik@hotmail.com Tjerk van Duinen tel. 613 7382 / 06-4170 2548 lautjer@hetnet.nl TECHNISCHE COMMISSIE Bas van Haaften, terreincommissaris tel. 613 1737 / 06-3004 3719 basvanhaaften@hotmail.com John Zuil tel. 616 1956 zuil@hetnet.nl Frits de Groot tel. 616 2548 fcv.degroot@xs4all.nl

Rogier tel. 614 5210 laura.vermeer@zonnet.nl

KASCOMMISSIE

Floris

TRAINING

BARCOMMISSIE

Inge Jansen tel. 621 1422 r.l.jansen@hetnet.nl

Tjerk van Duinen, barcommissaris tel. 613 7382 / 06-4170 2548 lautjer@hetnet.nl Erwin Zuil tel. 614 8122 e.zuil@planet.nl Eugenie Schornagel tel. 631 3352 e.schornagel@tiscali.nl Dimitri van den Broek tel. 614 2484 dimitri.broek@itpreneurs.com Fried Hesp tel. 617 2507 w.hesp@chello.nl

Iris van Steijn John Zuil

Wijzigingen in persoonlijke gegevens z.s.m. doorgeven aan het secretariaat (info@tennisclubdltc.nl). Opzeggingen moeten v贸贸r 1 december van het lopende jaar schriftelijk (of per e-mail) bij de secretaris worden ingediend. Bij opzeggingen na 1 december is de volledige contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd.

SPOORSLAGS


Clubkampioenschappen 2009 en bericht van de wedstrijdsecretaris

Clubkampioenschappen 2009

De afgelopen weken hebben we allemaal kunnen genieten van onze zeer sportieve jeugdleden: op de laatste competitiewoensdag waren er meer dan 50 mensen aanwezig bij drie jeugdteams, en op Hemelvaartsdag waren er vanaf 6 uur ’s ochtends ongeveer evenveel mensen aan het tennissen op ons jaarlijkse onvolprezen Ontbijttoernooi. Nadat we de laatste maanden in de weekends volop van onze competitieteams hadden genoten (veteranen en jeugd), was het op 24 mei weer feest met het jaarlijkse PadoMoZo-toernooi, waarover meer elders in dit nummer. Het moet gezegd: de club leeft! Fantastisch! Daar moeten we een vervolg aan geven. En dat kan: over enkele dagen beginnen de Clubkampioenschappen 2009. Het clubkampioenschap is het enige DLTC-toernooi waarbij het om het winnen gaat. Gelukkig schrijven ook de sterkste spelers van de club zich massaal in, hetgeen alleen maar leuk is, zowel voor de deelnemers als de toeschouwers. De deelnemers worden geplaatst volgens sterkte en de wedstrijden gaan om twee gewonnen sets. De afgelopen jaren deden we dat steeds geconcentreerd in één weekend na de zomer en vooral de dames- en mixedwedstrijden waren mager bezet. Dat zien we graag anders. Vandaar dat de clubkampioenschappen nu al vroeg in het seizoen worden gehouden en we hanteren daarbij een andere formule: de clubkampioenschappen vinden plaats over een langere periode, namelijk

van zaterdag 6 juni tot en met zondag 14 juni

Daarmee omzeilen we ook allerlei concurrerende sportgebeurtenissen zoals hockey, waardoor het aantal deelnemers hopelijk fors zal stijgen. Vooral bij het damesenkelspel hopen – en rekenen – we op een veel hogere opkomst dan vorig jaar, toen er zegge en schrijven één deelnemer was! Maar ook bij de damesdubbel en het gemengd dubbel was vorig jaar zoals gezegd sprake van een zeer magere opkomst.

Dat moet beter! Stel ons dus niet teleur en schrijf massaal in!

SPOORSLAGS

>>

3


Iedereen speelt minstens twee wedstrijden. Afhankelijk van het aantal deelnemers spelen we in een poules een halve competitie gevolgd door een knock-out-fase of werken we direct met een knock-out-systeem met een winnaars- en een verliezersronde. Alle finales zullen gespeeld worden op de slotdag: zondag 14 juni. Voor die dag kunnen dan ook geen verhinderingen worden geaccepteerd. De overige dagen kan dat in bescheiden mate wel, maar in het eerste weekend moet je minimaal twee dagdelen (morgen of avond) beschikbaar zijn en van maandag tot en met vrijdag minimaal drie avonden. Als je je inschrijft voor meer dan één onderdeel moet je uiteraard vaker beschikbaar zijn. Ik hoop en reken op een grote opkomst. Voor de winnaars geldt eeuwige roem en vermelding op de clubbekers! Je kunt je nu nog opgeven via e-mail (sonnehoeck35@tiscali.nl) en/of op de intekenlijst op de club. Omdat we deelname aan de clubkampioenschappen extra stimuleren zijn de kosten zeer laag: € 3,- voor één onderdeel en € 5,- als je aan meer dan één onderdeel meedoet. De club zorgt voor ballen. Let op: Bij alle andere toernooien kun je je als regel tot vlak voor de wedstrijd opgeven. Dat gaat nu niet. De inschrijving sluit onherroepelijk op donderdag 4 juni om 19 uur! We rekenen weer op een mooi toernooi met mooi weer: iets beter dan vorig jaar tijdens de finaledag! NAMENS DE WEDSTRIJDCOMMISSIE, FRANS DE JONG

4

SPOORSLAGS


Van de voorzitter DLTC bruist weer van heerlijk tennis. Vandaag heb ik het altijd zeer gezellige PaDoMoZo gespeeld. Een goede opkomst met leuke koppels (surrogaat vaders, surrogaat oma’s, surrogaat moeders), kortom alles en iedereen is aangetrokken om maar mee te kunnen doen. En terecht. Het zeer aansprekende toernooi kon zich verheugen op 24 koppels. Veel wedstrijdjes, een perfecte toernooileiding (dank aan Annelies en Frans), een heerlijke lunch (dank aan Fenna voor de inkoop en voorbereiding, Marie-Rose en Birgitte voor de voorbereiding) en bovenal leuk tennis. Eerder in het jaar is ook al het zeer geslaagde Openingstoernooi gespeeld met eveneens een uitstekende opkomst. Voor de jeugd was er op Hemelvaartsdag het ontbijttoernooi, goed bezocht en ondanks (of juist dankzij) de vroege starttijd zeer geslaagd. De tennisteams hebben weer van zich doen spreken. De heren veteranen, in de al oude en bekende opstelling hebben wederom goed meegedraaid. DLTC blijft daardoor weer op de competitiekaart vertegenwoordigd. Het aantal jeugdteams is groeiende (inmiddels al 5 teams!) waardoor het op de woensdagen gedurende 7 weken uitermate gezellig druk is geweest. Er zijn ook goede resultaten geboekt door de teams en dat werkt aanstekelijk. De jeugd is derhalve een belangrijke pijler van het ledenbestand van DLTC. Vanaf 6 juni a.s. vinden de clubkampioenschappen plaats. Ik ga er vanuit dat iedereen zich enthousiast aanmeldt zodat we gedurende die periode veel strijd op de tennisbaan zullen zien. Overigens zult u het al gemerkt hebben. Baan 1 heeft sinds kort nieuwe lijnen en het resultaat is uitstekend (met dank aan Gert, Ton en Bas). Geen opstaande randen meer waardoor valpartijen en ergernis tot het verleden behoren. Gezien de relatief kleine investering zullen ook de andere banen van nieuwe lijnen worden voorzien. Deze noodzakelijke vervangingsinvestering en ook het boren van gaten voor de verbetering van de waterdoorlaatbaarheid zorgen ervoor dat we nog een

SPOORSLAGS

5


tijdje met de huidige banen voort kunnen. Echter die termijn is ook wel eindig. Dat brengt me bij de verhuizing. Hoewel ik u graag gedetailleerd informeer over de stand van zaken, is me opgevallen dat de informatie op straat ligt, daar waar we het (nog) niet willen hebben. Daarom kort een algemene schets, waarbij u zich altijd per e-mail, persoonlijk of telefoon tot het Bestuur kunt richten voor meer informatie. De gemeente richt zich volledig op een verplaatsing naar de Nieuweweg, de locatie die wij ook graag willen hebben. Qua vergoeding komen we dichter bij elkaar, maar er is nog wel een aanzienlijk gat. Desondanks denken we als Bestuur dat we eruit gaan komen. Ook zijn er al twee gesprekken geweest met de buurtbewoners van de Nieuweweg (één met de wethouder erbij) en die zijn in goede harmonie gevoerd. De inrichting van het park past precies bij onze wensen en ook de aankleding wordt mooi, met veel groen en een paar grote boompartijen. De twee belangrijkste bespreekpunten zijn nu nog: een financiële overeenkomst over de vergoeding (DLTC - Gemeente) en een passende geluids- en lichtafscherming richting de buren (Gemeente - bewoners Nieuweweg). Als op beide onderdelen een passende overeenstemming wordt bereikt kan de wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd worden. Gezien het constructieve karakter van de bijeenkomsten verwachten we een passende oplossing, zodat we mogelijk begin 2011 (de doelstelling die de Gemeente heeft gecommuniceerd naar ons en de bewoners van

Een portret van…

Sophie van Blokland 64 jaar, DLTC-lid sinds 1995

Drievoudig clubkampioen damessingle, en gaat er dit jaar weer voor. Enkelhandige slagen, favoriete slag is de lob (niet naar het net komen dus, dames! Red) Speelt in “van alles wat”-tenniskleding. Racket is de ProKennex, “type voor dames van boven de 40” (!? Red). Favorieten: Roger Federer en Kim Clijsters, die er gelukkig weer aankomt. Met wie graag mixed (lees: damesdubbel) spelen? Kim dus , en Daisy (dat is een hele eer voor Kim, in zo’n rijtje. Red.) Baromzet klein, alleen koffie. Favoriet voedsel: Nederlandse stamppotten. Muziek : van alles,” hoe de pet staat”. Favoriete film: Titanic, waarin haar favoriet Judie Dench helaas niet speelt. Sophie is nog wel ambitieus: heb of had je nog een tennisdroom? “Als ik 80+ ben, de Nederlandse ranking der 80-plussers dames enkel aanvoeren”.

6

SPOORSLAGS


de Nieuweweg) naar de Nieuweweg kunnen verhuizen. Rest mij nog uw aandacht te vestigen op de ledenaanwas. Het gaat “best aardig” met een netto plusje, maar zoals het credo steeds is van het Bestuur: een nog grotere ledenaanwas geeft ons de financiële buffer die voor de verhuizing wenselijk is. Het Bestuur waardeert het zeer als u zich inzet om de tennismogelijkheden van DLTC bij potentiële leden onder de aandacht te brengen: in het groen, op all-weatherbanen, zonder afhangsysteem en zowel zomer als wintertennis. Mooier kunnen we het niet maken, dus zegt het voort. En als u een nieuw lid aanbrengt krijgt u van het Bestuur een consumptiebon als blijk van waardering. Ten slotte ook nog uw aandacht voor nieuwe sponsoren. Helaas hebben een paar sponsoren besloten te stoppen. We zijn ze zeer erkentelijk voor hun eerdere steun aan DLTC. Mocht u potentiële sponsoren kennen, geef dan de namen door dan neem ik graag contact met ze op. Indien ík ze het laatste zetje moet geven, dan doe ik dat uiteraard ook graag. Ik wens u veel tennisgenot en tot ziens op het mooie groene park. MARC TER HAAR, VOORZITTER

Van de secretaris Ledenadministratie – nieuwe (tijdelijke) ledenadministrateur De ledenadministratie wordt sinds een jaar door een speciale ledenadministrateur verzorgd. Harriët van der Schaar heeft met veel overgave en inzet de ledenadministratie voor de club gevoerd maar vanwege een vrij ernstige ziekte kan zij deze functie momenteel niet vervullen. De secretaris heeft het takenpakket van Harriët tijdelijk overgenomen maar vanwege de extra werkzaamheden m.b.t. de voorbereidingen rond de aanstaande verhuizing van de club (verslaglegging, overleggen, archiveren, etc.) was dit voor haar te veel. De reguliere werkzaamheden van het secretariaat gaan namelijk ook gewoon nog door. Om de leden en met name de nieuwe leden toch voldoende aandacht te kunnen geven zijn we op zoek gegaan naar vervanging van Harriët en die hebben we

SPOORSLAGS

7


Quality Solutions voor interim-management en tijdelijke finance professionals

hugotimmerman@qsfas.nl

8

www.qsfas.nl

SPOORSLAGS


gevonden in de persoon van Andrea Keller. Andrea zal de komende tijd de ledenadministratie op zich nemen. Dus, heb je een wijziging door te geven (b.v. het juiste e-mail adres), wil je een pasfoto inleveren voor een spelerspas of wil je een nieuw lid aanmelden bij de club, neem dan contact op met Andrea. Ledenadministratie: Andrea Keller, tel. 651 2331 en e-mail: kellerjonkman@hotmail.com De ledenadministrateur houdt zich o.a. met de volgende werkzaamheden bezig: - Contactpersoon voor (nieuwe) leden - Informatieverschaffing aan aspirant leden - Formulieren toesturen (ook te downloaden van website) - Aanmeldingen controleren en bevestigen - Inschrijving bij KNLTB regelen - Spelerspassen aanvragen en verspreiden - Nieuwe passen aanvragen en foto’s voor spelerspassen verwerken - Ledenlijst bijhouden - Mutaties verwerken - Opzeggingen afhandelen - Overzichten leden maken (statistieken) - Informatie verstrekken aan bestuur voor vergaderingen en ALV - Verzendlijst clubblad opstellen

Pasfoto voor spelerspas

Leden die competitie spelen of aan toernooien buiten de club deelnemen moeten een spelerspas hebben met pasfoto erop! Je kunt een pas met foto krijgen door een pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie, per e-mail (kellerjonkman@hotmail.com) of per post (Postbus 505, 3300 AM Dordrecht). Let er wel op dat de foto voldoet aan de nieuwe eisen voor pasfoto’s. Foto’s hoeven slechts eenmalig ingeleverd te worden en niet elk jaar vernieuwd.

Website (www.tennisclubdltc.nl)

Via de website van DLTC worden alle activiteiten van de club aangekondigd. Bezoek de site eens en surf naar: www.tennisclubdltc.nl

Tennisles en lidmaatschap

Bij DLTC kun je het hele jaar door les nemen. Een voorwaarde is wel dat je dan ook lid bent/wordt van de club! Voor sommige lessers is dit blijkbaar niet duidelijk en het komt helaas regelmatig voor dat lessers geen lid zijn van de club. Hierdoor mist onze club de zo hard nodige inkomsten. Een vriendelijk verzoek aan de leden om hierop te letten.

SPOORSLAGS

9


Sleutel tennispark/clubhuis Leden kunnen een sleutel van het toegangshek van ons tennispark krijgen. Hiervoor moet een sleutelverklaring worden ingevuld en getekend (formulier verkrijgbaar via de ledenadministratie of te downloaden van de site, www.tennisclubdltc.nl) Tegen betaling van € 12,00 wordt aan senior-leden een sleutel verstrekt; per adres wordt slechts één sleutel uitgereikt. WILMA VRIENDS SECRETARIS

Een dubbelportret van…

Joosje en Gijs Rijpstra 12 resp. 9 jaar, beiden DLTC-lid sinds 6e

De Rijpstraatjes houden van aanpakken: Joosje’s favoriete shot is de smash, die van Gijs is een “snoeiharde forehand”. Dat komt van pas in de woensdagmiddagcompetitie waaraan zij beiden meedoen. Tenniskleding: “van alles”. Beste tennisprestaties op DLTC: op haar 5e tennisleraar Marc verslaan (Joosje), en “mijn single winnen” (Gijs). Favorieten zijn Kim Clijsters en Rafael Nadal. Met welke tennistopper graag mixed spelen: Joosje kiest topvader Tom, en Gijs kiest toppertje Renee Gerlach (het dochtertje van Erik Snoeiharde Forehand Gerlach, Red). Aan de bar: omgerekend een kratje Fanta en een doosje Raketten elk (maar ze mogen van hun moeder geen AA, zeggen ze!). Hun tennisdromen: Joosje “gewoon lekker tennissen”, Gijs wil de wereldranglijst aanvoeren als hij 30 is (dat is wel bij de veteranen dan, Gijs! Red.), Favoriete voedsel van Joosje: worst, boontjes en gebakken aardappelen, van Gijs: (hou je vast!) courgette met gehakt van Lejeune en gehaktballen in zelfgemaakte tomatensaus met basilicum en mozzarella (wanneer mag de redactie langskomen proeven, Gijs?) Favoriete films: Gijs is Starwars-fan, Joosje is fan van Carice van Houten.

10

SPOORSLAGS


Van de Terreincommissaris

De banen

De nieuwe belijning op baan 1 is een groot succes. Ik heb erg veel enthousiaste reacties ontvangen. Hartelijk dank Gert Stam en Ton Nijsen! Jullie hebben een zeer hardnekkig DLTC-probleem op fantastische wijze opgelost. We hopen ook de overige banen op korte termijn opnieuw te laten belijnen. De investering is relatief laag, dus ook voor de korte tijd die ons nog rest op het oude park beslist de moeite waard. Ook voor de waterdoorlaatbaarheid hebben Ton en Gert een verbetering aangebracht. Aan de zuidzijde van baan 2 zijn rondom de baseline om de 50 cm gaatjes geboord door de mat. Deze plek is nu eerder droog dan de vergelijkbare plekken op baan 2 en 3. Laatstgenoemde plekken zullen daarom ook nog op deze wijze behandeld worden. Overigens liggen de banen en het park er verder ook mooi bij. De complimenten voor onze parkbeheerders! Momenteel worden de banen om 8.00, 13.00, 18.00, 02.00 en 5.00 uur besproeid. De regensensor blokkeert het systeem, als er voldoende regen gevallen is. Desondanks kan het met onze zeer wisselende weersomstandigheden wel eens gebeuren dat de banen te droog of te nat zijn. Gert Stam, Inge Jansen, John Zuil en Bas van Haaften bedienen de sproeiinstallatie. Vriendelijk verzoek om bij problemen contact op te nemen met de laatste twee en niet zelf aan de instelling te sleutelen. Indien echt nodig kun je bij toernooien de sproeibeurt van 13.00 uitschakelen door de schuifschakelaar: sensor – off – on voor die tijd op off te zetten. Vergeet niet hem voor 18.00 uur weer terug te schuiven. BAS VAN HAAFTEN,

SPOORSLAGS

BAANCOMMISSARIS

11


. erd lev ge op

or Do

meest gestroomlijnde SUV in z’n hem de kl aakt om en dit heeft de Audi Q5 groe ne B- e asse. f 5m nC i Q randsto d -la u tb A be e de r m ls n va ige ke lijn n De unie i Q5 zui Aud e d t a a g e lijn dez

De Audi Q5. De gestroomlijnde SUV. Ames Autobedrijf B.V. Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht. Tel. 078 - 614 33 22 Wolweverstraat 2, Ridderkerk. Tel. 0180 - 48 36 66 Pr. Irenestraat 7, Oud Beijerland. Tel. 0186 - 61 44 66 Stationsweg 70, Sliedrecht. Tel. 0184 - 41 65 00 Mijlweg 65, 's Gravendeel. Tel. 078 - 673 28 00 (Servicevestiging) Langeweg 350, Zwijndrecht. Tel. 078 - 612 67 55 (Service en occasioncentrum) www.ames.nl

Gemiddeld brandstofverbruik 6,7 - 9,3 l/100 km (10,8 - 14,9 km/l), CO2-uitstoot 175 - 218 g/km. Vanafprijs is % 51.550,- inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. U least al een Audi Q5 vanaf ` 999,per maand o.b.v. Full Operational Lease via Audi Leasing, 48 maanden/20.000 km per jaar, exclusief BTW en brandstof.

12

SPOORSLAGS


oi. rno de e o or rst jve rs vo i r h ijve -sc ga schr n i iz nde Hu e be lnem t. e i S e e aak de ijks die g em l r a s t ja ahier bben he c r he e e we an d heid s i n v s e ge stu kel g ele gu 's en u a o 22 fot Op ez e d Op

Een portret van…

Kees Klein lid van DLTC sinds 1971, thans theelid (dat zijn ook leden! Red. )

Op de foto Kees’ competitieteam uit de 80er jaren, v.l.n.r. Ben de Planque, Hans van Hemert, Jaap van Rijn van Alkemade, Ken Elvery, en knielend Kees zelf. De fore- en backhand waren uiteraard enkelhandig, de favoriete shot die prachtige klassieke stopvolley. Tenniskleding : klassiek neutraal wit, racket Head (dus toch wat nieuwlichterij! Red) Beste DLTC-prestatie: 2e troostprijs herendubbel bij de clubkampioenschappen. Favoriete toppers zijn Andre Agassi en Chris Evert, die dan ook zijn favoriete mixed-partner zou zijn. Heb je nog een tennisdroom, Kees? “Ik droom nog vaak over tennis, maar zelf spelen is er niet meer bij”. Favoriete muziek: vooroorlogse jazz en alle klassieken. Kees heeft maar één favoriete film(ster): Audrey Hepburn en al haar films.

SPOORSLAGS

13


Van de Verhuiscommissie De verhuizing‌ komt eraan! De laatste maanden worden er constructieve besprekingen gevoerd en plannen gemaakt. Het 20-jarige bestand in de strijd van wel of niet verhuizen lijkt nu echt voorbij. Dat wil nog niet zeggen dat alles rond is, maar alle betrokkenen werken wel in dezelfde richting en dat moet tot een resultaat gaan leiden. Hieronder volgt een overzicht van de stand van zaken.

Clubhuis en terrein Op de laatste ALV is anoniem gekozen voor het ontwerp Dynamiek, dat samen met de andere ontwerpen op de ruiten van ons clubhuis te bezichtigen is. De architect hiervan is de heer Elzinga, gevestigd aan de Bomkade in Dordrecht. Hij heeft inmiddels een schetsontwerp ingediend bij de gemeente. Dit wordt op het moment gebruikt voor de wijziging van het bestemmingsplan, het overleg met de buurtbewoners en het verkrijgen van de bouwvergunning. In deze editie is de laatste bouwtekening van het nieuwe terrein met banen, clubhuis en parkeerplaats weergegeven. Deze parkeerplaats zal ook gebruikt worden door de bezoekers van de begraafplaats. (Zie de plattegrond op pagina 16)

Buurtbewoners De buurtbewoners van de Nieuweweg zijn bezorgd dat wij overlast zouden kunnen veroorzaken. Er zijn inmiddels drie besprekingen geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente, DLTC en de buurt, waarbij wij geprobeerd hebben duidelijk te maken dat er geen rustiger buurman denkbaar is dan DLTC. De gemeente heeft twee zeer uitgebreide professionele rapporten laten maken over de toekomstige intensiteit van licht en geluid. Daar komen wij gelukkig gunstig uit. Het ziet er naar uit dat met een groene geluidswal en moderne lichtmasten alle bezwaren van de buurtbewoners opgelost kunnen worden.

FinanciĂŤn De financiering van het hele project is nog niet rond; er zit nog een groot gat in de

14

SPOORSLAGS


begroting. Onze professionele vertegenwoordiger, de heer Schwarz, onderhandelt met de vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Stoof. Binnenkort volgt een tweede gesprek. Om het gat voor een deel te dichten, zou de oprichting van een btw-plichtige stichting een oplossing kunnen bieden. De ALV heeft toestemming gegeven om dit nader te onderzoeken en ons lid Luuk Wiertsema van PWC heeft onlangs voor het bestuur een hersenbrekende avond verzorgd over de fiscale aspecten. Wij zijn erg blij dat al deze deskundigheid binnen de club aanwezig is. Onder Luuk’s begeleiding hopen wij op de volgende ALV een helder verslag te kunnen presenteren over de voor- en nadelen van deze constructie, waarna we die in stemming kunnen brengen. BAS VAN HAAFTEN - VOORZITTER VERHUISCOMMISSIE

>>>

Fietsen tijdens het PaDoMoZo 2009

NIEUWE LEDEN PUPIL - Manon Thierry de Rembau, Stijn Kolthof JUNIOR - Hugo Thierry de Rembau, Julia Broeren, Thijs Bolder, Nikki Jansen, Sim en Okke Rövekamp, Melissa Meiring, Arthur van Duinen SENIOR - Hélène Boonstra, Lisette Hofman, Edwin Ruighaver KENNISMAKINGSLID - Erik Driessen, Paula Markesteijn, Jan Toorenburg, Clara van Ginneken, John Fisher, Belinda Schenk-Noorland, Marijke Vugts, Jochem en Diederik Borst

SPOORSLAGS

15


16

SPOORSLAGS


Clubagenda 2009 6 t/m 14 juni

19 t/m 25 juni

2 t/m 8 juli

22 augustus

9 en 16 september 21 september 11 oktober

Een portret van…

• Clubkampioenschappen Senioren • Clubkampioenschappen lagere school • Clubkampioenschappen Middelbare scholieren • Schrijverstennistoernooi • Davis Cup voor de jeugd

(reservedatum: 23 september) • Witte Wieventoernooi • American Mixed

Wim Kateman 59 jaar, lid van DLTC sinds 1994

Enkelhandige forehand die in nood – bij een stapje te laat – zijn geheime en favoriete wapen is: nog net laag over het net! Is onduidelijk over zijn backhand: rudimentair dubbelhandig, maar enkelhandig uit arremoede. Tenniskleding: ratjetoe, is merkonbewust. Speelt met een Wilson. (Nog) geen aansprekende prestaties tijdens DLTC-toernooien. Favoriete tennistopper: Sam, en -topster Daisy (je mag nòg een keer in Spoorslags hoor Wim. red.) Favoriete mixed-partner is Ingrid. Baromzet is bescheiden, alleen oranje AA. “Helaas geen friet aan de DLTC-bar”. Heb je een tennisdroom? Nee, maar wel een wielerdroom (winnaar Tour de France op omafiets) en een voetbaldroom (spelverdeler in Ned. Elftal). Gravel is favoriete ondergrond: “lekker langzaam”. Favoriete totaal-artiest is Wim T. Schippers. Favoriete voedsel: alles. En favoriete films en -sterren: George Clooney en de broertjes Cohen (The Big Lebowski), en de kerstfilm Smoke

SPOORSLAGS

17


Sponsoren van DLTC: THP Financial Guidance www.thp-financialguidance.nl

Van de Grijp www.vandegrijp.com

Ten Oever Advies Groep www.tag.nl

Huiswerkinstituut Damiate www.huiswerkbegeleiding.nl

Bema Sport www.bemasport.com

Fortis Bank www.fortisbusiness.com

Mozamuse Glasmozaiek www.mozamuse.nl

PeopleArt www.peopleart.nl

AutoPalace

Auto-Palace Dordrecht B.V.

www.autopalacedordrecht.nl

QS FAS Financial & Accounting Services www.qsfas.nl Quality Solutions voor interim-management en tijdelijke finance professionals

18

hugotimmerman@qsfas.nl

www.qsfas.nl

SPOORSLAGS


Sponsoren van DLTC: Ten Holter Advocaten www.tenholter.nl

Intriplo Interieurprojecten B.V. www.intriplo.nl

Notariskantoor Van der Meer BDO www.bdo.nl

Pop-Up Bookshop/Antiquariaat 078-616 53 24

Waaijers Accountancydiensten www.waaijersaccountancy.nl

ITpreneurs Nederland www.itpreneurs.nl

Ooglaser Centrum Drechtsteden www.olcd.nl

BeautĂŠ Sans Doute www.beautesansdoute.nl

Kemper & Van Twist Diesel www.kvt.nl

SPOORSLAGS

19


20

SPOORSLAGS


Verslagen gespeelde Toernooien & Competities

DLTC Veteranen in de KNLTB Voorjaarscompetitie 2009 Nadat ons team DLTC 1 twee jaar in de hoofdklasse had gespeeld, kwamen wij na degradatie in 2008 in de eerste klasse terecht. Met frisse moed begonnen wij op 4 april voor zeven zaterdagen aan de competitie, ofschoon wij ons boegbeeld Sam moesten missen. Hij vertoonde enige slijtage en meldde zich daarom eind maart in een gespecialiseerde kliniek in het Belgische Gent voor een “re-surfacing” van zijn beide heupen. Dit hield in, dat van de overgebleven vier teamleden niemand meer mocht uitvallen. Op de achterhand hadden we nog onze fysio Albert en clubicoon Siebe als invaller beschikbaar. De eerste vier wedstrijddagen eindigden met denderende overwinningen maar jammer genoeg ook met duidelijke nederlagen. Om het degradatiespook te beteugelen had ons trouwe begeleidingsteam (lees onze dames) besloten een trainingsstage in het buitenland te organiseren. Tijdens het driedaagse verblijf in het West-Münsterland werd alles geanalyseerd en de strategie voor de resterende wedstrijden uitgestippeld. Dit had onmiddellijk tot gevolg dat we de eerstvolgende wedstrijd bij de koploper met duidelijke cijfers wonnen. Hiermee was het degradatiespook uitgebannen, erger nog, het promotiespook dook op. Promotie was zeker niet ons doel, omdat wij als “mid 60-ers“ ons, qua speelsterkte en gezelligheid, prima in de eerste klasse thuisvoelen. De resultaten van de resterende twee wedstrijden zorgden dan ook ervoor dat we ons keurig in het linker rijtje van de eerste klasse hebben gehandhaafd. Hulde aan het team, ook omdat we alle zeven wedstrijden in dezelfde samenstelling, dus zonder invallers, hebben gespeeld. Uiteraard misten we de fysieke inbreng van Sam, maar de morele steun was er wel.

SPOORSLAGS

21


22

SPOORSLAGS


Veteranenteam DLTC 1

Wij hebben zijn genezingproces van week tot week kunnen volgen. Tijdens de eerste wedstrijd kwam hij direct vanuit Gent op twee krukken naar onze thuiswedstrijd kijken. Op de laatste speeldag liep hij vrolijk fluitend en zonder hulpstukken het park in Heinenoord op. Veel dank aan ons begeleidingsteam, onze steun en toeverlaat, dat bij de thuiswedstrijden samen met de DLTC kantinedienst de inwendige mens van ons en van onze tegenstanders telkens opnieuw wist te verrassen. Wij kijken terug op een fijne competitie, met mooi weer, prettige tegenstanders en veel gezelligheid. Wij allen hopen volgend jaar weer, dan met vijf DLTC veteranen aan de competitie 2010 te kunnen deelnemen. FRANK SCHRAMM

SPOORSLAGS

23


(078) 750 17 39 • Postbus 8068 • 3301 CB Dordrecht

www.waaijersaccountancy.nl

MR. B.H.J.M. VAN DER MEER - NOTARIS Singel 81 (Samuel van Hoogstraten) - 3311 PB Dordrecht Postbus 201 - 3300 AE Dordrecht Telefoon 078 - 613 95 55 Faxnummer 078 - 639 06 81 e-mail notaris@vandermeer.knb.nl

Uw notaris op alle rechtsgebieden ! Bel of mail vrijblijvend voor een offerte !

24

SPOORSLAGS


Competitie Jeugd Dit jaar hadden we een record aan wedstrijdteams! Op de woensdagmiddag hadden we voor de leeftijdscategorie t/m 13 jaar drie wedstrijdteams. Hiernaast hebben we voor de beginnende tennissertjes een mini-competitie georganiseerd; dit dient als voorbereiding op de woensdagmiddagcompetitie. Ten slotte hebben we voor het eerst op de zondagochtend meegedaan met één team dat bestond uit 11 middelbare scholieren.

Hieronder de spelers en de definitieve KNLTB uitslagen: Minicompetitie Spelers: Renée Gerlach, Annabelle Potjer, Nikki Jansen, Ilse Puts • Uitslag: nog niet bekend Woensdagmiddagcompetitie mixed t/m 10 jaar, 3de klasse Spelers: Elise Dokman, Eveline de Jong, Pepijn ter Haar, Gijs Rijpstra en Raoul Veugelers • Uitslag: 2de plaats (van de 7 teams) Woensdagmiddagcompetitie mixed t/m 13 jaar, 3de klasse Spelers: Lotte van den Brink, Kim Koreman, Jesus Cobas, David Eussen, Brent Sandtke • Uitslag: 3de plaats (van de 4 teams) Woensdagmiddagcompetitie mixed t/m 13 jaar, 2de klasse Spelers: Amber de Jong, Joosje Rijpstra, Andrea Vermeer, George ter Haar, Bob Kraaijeveld, Joost Potjer • Uitslag: 2de plaats (van de 4 teams) Districtsjeugdcompetitie zondagmorgen t/m 17 jaar, 1ste klasse Spelers: Kyra van den Berg, Bernice Evenboer, Lotte Kraaijeveld van Hemert, Nadine Verhoeven, Emilie van Zinnicq Bergmann, Leonore van Zinnicq Bergmann, Boris Berg, Stijn Hoogendoorn, Siem Rijpstra, Maurits Verhoeven, Victor Vermeer • Uitslag: 2de plaats (van de 7 teams)

SPOORSLAGS

25


Glasmozaiek

workshops – kinderpartijtjes – mozaiekpakketten - mozaiekmaterialen Voorstraat (Noord) 128 – 078-6187941

www.mozamuse.nl

26

SPOORSLAGS


VERSLAG

PaDoMoZotoernooi

Mocht de Minister voor Jeugd en Gezin (zonder portefeuille) of een van zijn geestverwanten op zondag 24 mei na de kerkgang zin hebben gehad een kijkje te nemen op het DLTC-tennispark aan de prof. Waterinklaan – toegegeven, de kans is klein, maar stel... – de schrik zou hem om het hart zijn geslagen. Onder het eufemisme PaDoMoZo-toernooi (© DLTC?) zou hij daar een bonte verzameling van leenoma’s, adoptief-kleinkinderen, broer/vaders, pleegouders, kindvrouwen en allerlei varianten op het Oedipus-complex hebben aangetroffen, in een goddeloze strijd om drie zakken snoep, gesponsord door de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Tandbederf. Nederland, waar gaan wij heen ?! Wij fantaseren nog even voort: in een eerlijke en open discussie zouden de talrijke in debat en recht geschoolde DLTC-leden hem erop gewezen hebben dat: a) het merendeel der combinaties een wettige basis had, b) DLTC een nette club is waar alleen op speelse wijze geëxperimenteerd wordt, en c) sport verbroedert, verzustert en zeker niet veroudert. Met name item c) zou de Minister ervan moeten overtuigen dat evenementen als PaDoMoZo de grondslag vormen voor gezonde en ouderwets gezellige omgangsvormen, waarnaar wij een nostalgisch verlangen dienen te hebben. Zo viel ook geen onvertogen woord te beluisteren. Het ergste wat uw verslaggever, als journalist toch altijd op zoek naar een relletje, opving was “mamma, mag ik een ijsje ?” Maar ook zonder Hoog Bezoek was dit weer een schitterende PaDoMoZo.

SPOORSLAGS

27


PaDoMoZotoernooi

28

SPOORSLAGS


Na de vroege vogels Gijs en Siem kwamen nog 46 DLTC-leden tussen de 6 en 75 jaar opdagen om zich te onderwerpen aan de tucht van Frans en Annelies die de meest spannende combi’s op het bord zetten zoals de jongere-oudere Ruud met de oudere-jongere Jacqueline, Ralf en Jeroen (?!), het leenstel Iris en Ruben en de drie generaties overbruggende Margriet en Alexander. De laatsten wonnen de poedelprijs, een zak snoep die Margriet gaarne afstond aan haar kleinzoon. De middenmotersprijzen (evenveel winst als verlies) gingen naar Ruud en Jacqueline, en Bernice en Jan Bart, die de zakken snoep besmuikt wegmoffelden. Kampioen van PaDoMoZo 2009 werden Floris en zijn leenoma Ingrid. Proficiat! De redactie van Spoorslags wil daar nog de volgende prijzen aan toevoegen: • Persprijs voor de mooiste veters: Elise • Persprijs voor het geelste shirt: Floris • Persprijs voor de mooiste pet, geheel eigentijds achterstevoren gedragen: Mart • Superpersprijs voor de voorbeeldigste ouder: Erik Gerlach, die met zijn twee kinderen Renee en Michelle in smetteloos wit gekleed ging, en zelfs de leenvader van Renee (Paul Engelsman) ook zover kreeg. Bravo Erik! SAM WYTEMA

SPOORSLAGS

29


Strategie - Organisatie - Kwaliteit

Business consultancy • Business Intelligence Systems www.tag.nl • info@tag.nl

Op één van de mooiste locaties in het historische centrum van Dordrecht bieden wij complete lichaamsverzorging en ontspanning onder één dak. Alle zintuigen worden geprikkeld: • lekker kopje koffie of thee • Prachtige omgeving en uitzicht • Rust en volledige aandacht • Specialisten die staan voor hun vak U hoeft maar één keer de deur uit voor een totaal verzorgingsarrangement: • gezichtsbehandelingen • Sport-, Body- en Hot-en Cold Stone massages • (medische) pedicure behandeling Onze specialisten plannen de behandelingen indien gewenst voor u achter elkaar. Voor de mensen met weinig tijd hebben wij de Quick Service, waarbij u binnen 1,5 uur al kunt genieten van ons totale verzorgingsarrangement. Uiteraard zijn alle behandelingen ook afzonderlijk te boeken. Wij werken uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige producten op puur plantaardige basis. Sandra Franken Eveline Aardoom Pauline Dullaert Stefanie ten Oever

Schoonheidsspecialiste Schoonheidsspecialiste Pedicure Sportmasseur

Instituut Beauté Sans Doute www.beautesansdoute.nl

30

Vlak 1 3311 AT Dordrecht • 078-6144167

SPOORSLAGS


VERSLAG

Senior-Plus toernooi 2009 Rond 9.30 uur werden we ontvangen met koffie en heerlijke cakejes. Circa 26 dames & heren gaven acte de prĂŠsence, velen kenden elkaar van eerdere Senior-Plus toernooien en het beloofde een sportieve en gezellige dag te worden. Er werden wedstrijdjes van een half uur gespeeld met mixed dubbels welke steeds van samenstelling wisselden zodat een ieder ruimschoots aan bod kwam. Rond 12.30 uur werd de lunch geserveerd welk uitstekend door Jacqueline en Wilma, onze secretaris, verzorgd was. Compliment voor beide dames. Na de lunch brak de zon door en konden we met stralend weer van de resterende wedstrijden genieten. Rond 16.00 uur werd de bel voor het laatst geluid. Op een zonovergoten terras hebben we, onder het genot van een hapje en een drankje, nog gezellig nagebabbeld. Het was een heel gezellige dag en ik wil de organisatoren hiervoor nog heel hartelijk danken, ook namens alle deelnemers. RUUD VAN LELIEVELD

SPOORSLAGS

31


JeugdHoek Het nieuwe Jeugdbestuur stelt zich voor ! Wij zijn Nadine(15 jaar), Leonore (15 jaar), Siem (14 jaar), Rogier (16 jaar), Floris (16 jaar) en wij vormen het nieuwe jeugdbestuur van DLTC. We willen dit jaar veel gezelligheid, maar hopen ook op fanatiek tennis. Ook willen we de scholieren motiveren om meer te gaan tennissen en zijn we van plan veel leuke toernooien te organiseren! Verder willen we graag meedenken over de inrichting van een jeugdhoek voor het nieuwe clubhuis en zullen we ideeĂŤn leveren voor de website van de club. We zijn van plan er een leuk jaar van te maken! Tot op het volgende toernooi. HET JEUGDBESTUUR

32

SPOORSLAGS


Ontbijttoernooi VERSLAG

Vandaag, 21 mei, was het ontbijttoernooi. We moesten allemaal om 6 uur aanwezig zijn. Beetje vroeg, hè...? Iets na zessen begonnen de wedstrijdjes van 20 min. Je mocht in je pyama komen. De wedstrijden waren leuk,en er waren lekkere hapjes en drankjes. Voor de ouders was er koffie en thee. Aan het eind van de dag was de uitreiking voor wie de mooiste pyama had. Van de meisjes won ik en van de jongens won Jesús Cobas wiens hele gezin in pyama kwam. Ik vond het superleuk en gezellig, en mijn vriendinnen vonden het ook heel leuk, maar één had een ochtendhumeur. Doei, SANNE, LOTTE, JULIA

Een portret van…

Bernice Evenboer 14 jaar, DLTC-lid sinds haar 6e

Al vele jaren clubkampioen in haar leeftijdsgroep, haar stiekeme droom (Wimbledon-kampioen worden) kon dus wel eens uitkomen. Dubbelhandige backhand, tevens haar favoriete shot, is dan wel handig. Favoriete ondergrond gravel is dan niet handig (dan maar Roland Garros winnen? Red.) Favoriete toppers Kim Clijsters en Andre Agassi. Speelt met Dunlop racket, kleding divers maar wel merk-. Gedroomde mixed-partner Roger Federer (van wie niet...) Rustige baromzet, AAtjes. Favoriete muziek: Ne-Yo, John Mayer, The Partysquad (daar heeft de red. niet van terug!) Eet liefst spinazie en gegratineerde witlof. Filmster? Jennifer Aniston. Films? Raise Your Voice en Rumor has it. (Rumor has it dat Bernice het op de tennisbaan ver gaat brengen! Red.)

SPOORSLAGS

33


 

.456$7

Ten Holter Advocaten is met twintig advocaten het toonaangevende kantoor in het arrondissement Dordrecht. Ons tennisveld beslaat de regio van Rotterdam tot Gorinchem inclusief de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard. Ook wij slaan de bal soms over het hek met gewaardeerde cliĂŤnten buiten de regio. Op nationaal en internationaal niveau zijn wij lid van Netlaw en Mackrell International, samenwerkingsverbanden van onafhankelijke advocatenkantoren over de hele wereld.

       

Onze professionele spelers geven binnen de lijnen van uw veld advies en begeleiden u bij procedures, onderhandelingen, transacties en besluitvormingstrajecten. U weet wat u krijgt. Ten Holter Advocaten heeft als eerste advocatenkantoor in Nederland een ISO certificaat behaald en wij voldoen aan de meest recente kwaliteitsnorm ISO 9001-2000. Uit gehouden enquĂŞtes blijkt dat 96,5% van de cliĂŤnten tevreden tot zeer tevreden is over onze dienstverlening. Ten Holter Advocaten, een geschikte partij voor u? 

34

        !   " # $ " %& '

! 

  8     5

   6  9    

   ( )*+**,,-!.

+/012**,,,, "3 + 

SPOORSLAGS


DLTC - DORDRECHTSCHE LAWN TENNIS CLUB O P G E R I C H T

1 7

S E P T E M B E R

1 8 8 6

w w w. t e n n i s cl u b d l t c . n l

AANMELDINGSFORMULIER DLTC Seizoen 2009

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van DLTC: Naam: .......................................................... Voornaam: ....................... M / V Straat: ................................................................................... Huisnr.: ............. Postcode: ......................... Plaats: ................................................................... Voorletters: ........................................... Geboortedatum: ................................ E-mail: .............................................................................................................. Tel.: .................................................... Mobiel: ................................................

Speelsterkte:

Enkel: ............ Dubbel: ............ (indien onbekend: 9)

Aantal jaar tenniservaring: ............. jaar KNLTB-lid:

Ja / Nee

KNLTB-nummer: .....................................................

• Hoe bent u / ben je met DLTC in contact gekomen? ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

zie verder aan ommezijde >>>

SPOORSLAGS

35


Soort lidmaatschap:

Contributie (per jaar):

n

Senior (25 jaar en ouder)

€ 157,50

n

Student (17-24 jaar)

€ 119,00

n

Junior (7-16 jaar)

€ 108,00

n

Pupil (6 jaar en jonger)

€ 100,00

n

Kennismakingsarrangement (max. 3 mnd.) 1/12 contributie per maand

n

Winterlidmaatschap

€ 175,- (senior) / € 50,- (junior)

n

Entreegeld (eenmalig)

€ 170,- (senior) / € 45,- (jeugd)

n

Bijdrage clubblad Spoorslags per jaar / per adres: € 10,-

Contributie en andere betalingsverplichtingen kunnen UITSLUITEND middels het afgeven van een machtiging voor automatische incasso worden voldaan. Bank/gironummer: .................................................................... t.n.v.:

....................................................................

Door onderstaande handtekening machtigt de houder van bovenstaande rekening DLTC alle aan DLTC verschuldigde bedragen af te schrijven.

Handtekening: ...................................................................... (Bij minderjarigen handtekening ouder/verzorger)

Datum: ...........................................................

Dit formulier opsturen naar: Ledenadministratie DLTC, Postbus 505, 3300 AM Dordrecht Of faxen naar: (078) 631 9970 E-mail: info@tennisclubdltc.nl N.B. Leden die competitie gaan spelen moeten een pasfoto inleveren voor hun spelerspas.

36

SPOORSLAGS


s

i n

n w w w . t e

c

l

u

b

d

n l c . l t

Spoorslags 2009 nr 2  

Clubblad DLTC

Advertisement