DLTC 2020 1

Page 1

SpOOrSLagS • Dordrechtsche Lawn Tennis Club • Opgericht in 1886 •

Nieuweweg 86 • 3314 JS Dordrecht • www.tennisclubdltc.nl

1 JUNI 2020

DLTC d n e v le g in r p S r a ja 4 Al 13

IN DIT NUMMER: • Alles over DLTC in Corona-tijd • En veel over de fusie met Thialf • Interview met voorzitters


DLTC • SPOORSLAGS • 2

C O L O F O N Job van Niftrik / tel. 078 - 631 19 16 jniftrik@chello.nl Ruud van Noort / tel. 06 300 25 678 ruudvannoort@gmail.com Edwin Ruighaver / tel. 078 - 613 72 00 / 06 29 10 34 60 edwin.ruighaver@online.nl Wim Kateman / tel. 078 - 631 39 78 / strijkat@xs4all.nl Jacqueline de Heer-Willemsens / tel. 078 - 614 51 03 / jacquelinewillem@hotmail.com

TENNISPARK DLTC Nieuweweg 86 • 3314 JS Dordrecht tel. 078 - 613 71 69 SECRETARIAAT Postadres: Achterhakkers 74, 3311 JA Dordrecht info@tennisclubdltc.nl tennisclubdltc@gmail.com tel. 078 - 645 02 77 Banknr: NL26ABNA0467061882

DLTC

LEDENADMINISTRATIE Ruud Grande tel. 06 58 95 84 08 leden.dltc@gmail.com

LEDENWERFCOMMISSIE

DLTC-BESTUUR

OPEN TOERNOOICOMMISSIE

Jan Akerboom, voorzitter tel. 078 - 631 66 64 / 06-819 13 500 j.akerboom@procure4cure.nl Anja Grande, secretaris tel. 078 - 645 02 77 / 06-536 40 403 tennisclubdltc@gmail.com info@tennisclubdltc.nl Bas van Haaften, penningmeester tel. 613 17 37 / 06 30 04 37 19 penningmeesterdltc@gmail.com Edwin Ruighaver, wedstrijdcommissaris tel. 078 - 613 72 00 edwin.ruighaver@online.nl Matthijs Schuurmans, barcommissaris m.schuurmans576@gmail.com

Marc ter Haar wedstrijdleidingdltc@gmail.com Sally Gras Edwin Ruighaver Iris van Steijn Josien Verhoeven Yolanda de Rijke

Jan Akerboom, voorzitter tel. 078 - 631 66 64 / 06 819 13 500 j.akerboom@procure4cure.nl

REDACTIE SPOORSLAGS Sam Wytema tel. 078 - 613 47 33 sam.wytema@planet.nl Henk van Capelleveen hcapelleveen4@upcmail.nl Paul Wisman / tel. 078 - 614 31 51 / pwwisman@hotmail.com Jessica Abcouwer, redactie website jessica.abcouwer@gmail.com

WEDSTRIJDCOMMISSIE Edwin Ruighaver, competitieleider tel. 078 - 613 72 00 / 06-29103460 edwin.ruighaver@online.nl Renée Wouwenaar, toernooicommissie tel. 078 - 618 79 41 renee.wouwenaar@outlook.com

TECHNISCHE COMMISSIE Wim de Heer tel. 078 - 614 51 03 / 06 81 08 86 40 wpmdeheer@kpnmail.nl Frits de Groot tel. 078 - 616 25 48 fcv.degroot@xs4all.nl

SPONSORWERVING Marc ter Haar, sponsorcommissaris tel. 078 - 614 27 72 / 06-5570 6477 terhaar@thpfg.nl

KASCOMMISSIE Bea de Witte / 06 13 60 20 54 beadewitte@live.nl Charlotte ter Haar

JEUGDCOMMISSIE Marco Smaling, Tenniskidscommissaris, tel. 078 - 631 72 54 / 06 21 20 29 17 cmsmaling@gmail.com

TRAINING Tennisschool Rob Mentink info@tennisschoolrobmentink.nl

BARCOMMISSIE Matthijs Schuurmans, barcommissaris m.schuurmans576@gmail.com Erwin Zuil / tel. 078 - 614 81 22 e.zuil@planet.nl

DLTC Inhoud Van de Voorzitter

4

Lotsverbondenheid bracht dLTC en Thialf LTC bij elkaar

12

Frans Timmermans

5

de Fusie

14

ALV by videoconference 11 mei

6

Fusie dLTC en Thialf ook

Een Pen voor Arie

8

online

op de Thee bij:

19

henk Reimers, lid van Verdienste 9

Fotocollage Snerttoernooi en

Tennis met Paul

10

nieuwjaarsreceptie

20

hemervaartsdag 2020

11

Padel op dLTC ?

23


R

DLTC • SPOORSLAGS • 3

In Memoriam Anneke Klopper Op 2 mei is Anneke Klopper overleden. Zij was bijna 50 jaar lid van DLTC. Veel jongere leden kennen haar niet, want door haar longziekte tenniste zij niet meer. Maar ze bleef wel theelid. Dat was ze al sinds 1997. Typisch Anneke, trouw aan wat haar lief was. Toen ze nog speelde, kwam Anneke graag op zondagmiddag naar DLTC. Met mooi weer kwam dan “iedereen” naar de baan en werden er rackets getrokken om te bepalen wie er met wie tegen wie een half uur zou dubbelen. Soms leidde dat tot hilarische spelletjes. De toeschouwers genoten met een kopje thee en later op de middag met een borrel. De kinderen kwamen mee en speelden in de zandbak of aan de slootkant. Anneke was ook actief bij de club betrokken, onder andere in het bestuur waar ze verantwoordelijk was voor de bar en voor de catering bij de toernooien. Anneke was geen ster tennisster, maar ze heeft toch een keer een toernooi gewonnen als partner van Siebe Huizinga. Tennissen moest Anneke door haar ziekte opgeven, maar dat was met pijn in haar hart, want een van haar eigenschappen was dat ze zo lang mogelijk doorging met alles wat mogelijk was: tuinieren, naar concerten en tentoonstellingen gaan, naar de sportschool en niet te vergeten: werken. Anneke was een mensenmens en dat gebruikte ze in haar werk. Oorspronkelijk werkte ze als griffier bij de rechtbank, maar toen dat niet meer ging werd ze consultant werving en selectie met als specialiteit het vinden van geschikte vrouwen voor hogere functies bij de overheid en in het bedrijfsleven. Ze was daar heel succesvol in. Na 10 jaar als “head hunter” koos ze een andere weg en werd ze mediator. Ook dat deed ze met plezier en met succes. Tot rond haar 70ste ontving ze cliënten en begeleidde hen, onder andere bij echtscheiding. Anneke heeft twee zoons, Maarten en Jasper, die beiden ook bij DLTC getennist hebben. Na een weekend-lat-relatie van bijna 20 jaar is Anneke in 1997 getrouwd met Edzard Koning, die de laatste jaren met veel liefde voor haar heeft gezorgd. We wensen Edzard en de familie veel sterkte toe bij dit verlies. In dierbare herinnering, Attie de Jong

In Memoriam Lucie van Kammen Op 20-02-20 is Lucie van Kammen overleden. Ze is 77 jaar geworden. 20 jaar geleden werd bij haar borstkanker geconstateerd waaraan ze succesvol werd geopereerd. Helaas kwam de ziekte half januari terug met uitzaaiingen naar vitale organen. Circa 45 jaar geleden leerde ik Lucie kennen en zij was toen al lid van DLTC. Ze was een sterke speelster, die jaren samen met Gerdie van der Schee clubkamioen DD is geweest, en bovendien competitie heeft gespeeld in het team van Tine Hibma, Ans Looman en Gerdie. Zo'n 40 jaar geleden heb ik samen met Lucie e.a. een vrijdagmiddagclubje opgericht om 's winters in de hal te kunnen spelen. Het was een opblaashal die stond op de plek waar nu de ijsbaan is gevestigd. We hebben daar jaren met heel veel plezier gespeeld met 8 meiden. Ons clubje heette Galmjaag naar aanleiding van onze initialen. Zodra DLTC winterbanen kreeg konden we het hele jaar doorspelen en werd de hal afgebroken Het was een hecht clubje dat naast het tennissen ook veel andere activiteiten ontplooide. Het goede nieuws is dat het clubje nog steeds bestaat en nu voor iedereen toegankelijk is. Lucie had ook talent voor het maken van documentaires, zo ook over ons laatste lustrum samen met Annemarie Strijbosch. De "oude garde" schittert steeds meer door afwezigheid maar heeft wel het stokje (racket) doorgegeven. Wij zullen haar missen, Jacqueline Willemsens

VaN DE rEDaCTIE

H

et is toch nog gelukt! Zolang er niet getennist wordt, en zelfs niet vergaderd, valt er weinig te doen voor de Spoorslags-redactie. We hadden nog wat Snerttoernooi liggen en dat was het wel zo’n beetje. Ons ijkpunt in het voorjaar is altijd de ALV in maart, maar ineens was er het virus. Onze planning - ja, we plannen, en vergaderen zelfs - kon de prullenbak in. Maar, wie zijn wij... voor ons bestuur was de lockdown natuurlijk oneindig veel lastiger. Toen kwam de Noodwet, de ZOOM, de intelligente versoepeling, en bovenal: de dringende noodzaak om De Fusie tot stand te brengen. Inmiddels is de wereld alweer een stukje verder, en hebben club en bestuur dankzij de videoconference de voornaamste hindernissen genomen. Interview met de voorzitters Dus: we hebben weer een blad gemaakt! Dunner, dat wél, maar met een hoog gehalte aan actualiteit. “In de vouw” een mooi interview dat we kort na de ALV van 18 mei hadden met onze voorzitter Jan Akerboom, en zijn beoogde opvolger na de fusie, Sybe de Lint. Beschouwt u het maar als een eerste kennismaking. Eromheen uiteraard veel informatie en achtergronden omtrent de fusie, want dat houdt ons nu en het komende jaar het meeste bezig. Uit de vrolijke koker komen wat werkjes van onze redacteur Paul die zijn leercyclus afsluit met Les 5, en de lof bazuint over de gelauwerden Arie de Bruin (ontvanger Pen Trofee) en Henk Reimers (Lid van Verdienste). We hebben zelfs nog genoeg foto’s gevonden, en toegestuurd gekregen (waarvoor dank, leden!), om ons blad wat op te sieren. Zelf maakten we ook een mooie: Redactie in ZOOM-formaat. De redactie


V

DLTC • SPOORSLAGS • 4

VaN DE VOOrZITTEr Beste Tennisvriendinnen en Tennisvrienden,

al dobberend in de mooie vestinghaven van Hellevoetsluis - ooit een wervelende marinehaven - met uitzicht op het Droogdok van Jan Blanken uit 1802, heb ik mooi de tijd gevonden om even terug en vooruit te blikken op de interessante tijden in de recente geschiedenis van onze vereniging. In de afgelopen maanden hebben we in een zeer goede sfeer samen met het enthousiaste Thialf-bestuur de fusieplannen uitgewerkt. Daarbij hebben we ook intensief contact met de Gemeente, die ons goed ondersteunt in het uitwerken van de plannen. Tegelijkertijd hebben we ook met onze buren de plannen gedeeld, en met hen een convenant opgesteld hoe we met elkaar rekening zullen houden in de toekomst. En als klap op de vuurpijl hebben ook de leden, in de eerste digitale ALV uit onze 134-jarige geschiedenis, de plannen unaniem goedgekeurd.

Nieuwe commissies samenstellen, de bouwplannen verder uitwerken en begeleiden, en de nieuwe vereniging “inrichten", rekening houdend met een groter aantal leden. Wij hopen hier op jullie spontane medewerking en hulp te mogen rekenen. Immers we doen het om met elkaar lekker te kunnen blijven tennissen, dus we zullen de werkzaamheden ook met elkaar moeten doen: DLTC-ers en Thialf-ers. Een gezonde balans is belangrijk. Het leuke is om te merken dat ook bij Thialf hetzelfde enthousiasme heerst, en een nieuwsgierigheid naar de nieuwe tijden die zullen komen. In deze editie van Spoorslags zal logischerwijs veel aandacht worden besteed aan de fusie want het gaat nu echt beginnen!

Mooi dat het allemaal zo kan verlopen. Maar ja we zijn er nog niet, nu begint het echte doe-werk:

Jan Akerboom

DAT DOEN WE GEWOON ZELF ! Wie het kleine niet eert... Leden die weleens de financiële resultaten van onze club bekijken kunnen het weten: de distributie van Spoorslags naar uw brievenbus kost de club ongeveer € 270 per nummer. Dat is het dubbele op jaarbasis, toch maar mooi een kleine drie jaarcontributies ! Dat kunnen we zelf ook, dachten we bij Spoorslags, met de fiets. Bovendien: we moeten allemaal van de Gezondheidsraad minstens 2.5 uur per week matig intensief bewegen. En er is geen CO2 uitstoot, geen stikstof, geen PAS, niks. Met een beetje goede planning is het blad ook nog een dag eerder in de bus. En het is gewoon leuk om te zien waar al die leden wonen, je komt nog eens ‘ergens anders’. Nu nog de uitvoering, want de penningmeester had uiteraard geen bezwaar. Al snel kwamen we terecht bij de immer actieve Balsemienen, de

dames die elke dinsdagochtend (merendeels) op hun stalen ros naar de club komen. Ze waren eigenlijk allemaal bereid een handje te helpen. En zo is in oktober vorig jaar ons lijfblad bij u terechtgekomen. Jannie (op de foto), Marjen, Joke, Renee, Anja, Daisy en Sam: ze pakten met zichtbaar genoegen de fiets, een mooi stukje vrijwilligerswerk. En het enthousiasme was zo groot dat ook voor deze Spoorslags al

snel een koeriersclubje was gevormd. Veel dank, dit houden we erin! Sam Wytema


5DLTC • SPOORSLAGS • 5

Op de

THEE bij:

FraNS TIMMErMaNS De wereld is tamelijk goed gevuld met allerlei soorten mensen, dat is bekend. Binnen hun gelederen bevinden zich talloos veel bijzondere groepen of groepjes. Ook als we dicht bij huis blijven, Dordrecht en omgeving, is er geen gebrek aan opvallende groepjes medemensen. Bij ons eigen DLTC stuiten wij op een uniek fenomeen: DE THEELEDEN.

Op het moment van schrijven telt de club naast 205 actief spelende leden maar liefst 41 theeleden. Bij sommige clubs is het heel normaal om niet mee te doen aan het echte werk, maar slechts luidkeels mee te brullen langs de zijlijn. Denk aan het legioen van FC Dordrecht. Maar een tennisclub waar 1 op de 5 leden het racket niet of niet meer ter hand neemt, is dat niet hoogst opmerkelijk? Op zoek naar de mens achter het theelid gaan wij, evenals in vorige nummers van Spoorslags, op bezoek. Deze keer bij Frans Timmermans, geboren in 1953 en lid van DLTC sinds 1984. Het jaar dat hij met zijn vrouw Tineke naar onze stad verhuisde. Sleutelwoorden in zijn geschiedenis zijn passie, sociaal gevoel en veelzijdigheid. Een korte impressie van zijn werkzame leven. Hij begon enthousiast als machinist (scheepwerktuigkundige) op de grote vaart, voor Shell, tot de liefde hem aan land lokte. Vervolgens ontwikkelde hij zich tot specialist op het gebied van milieu en veiligheid (Shell Pernis). Om meer zicht te krijgen op de menselijke factor hierbij - hoe gedragen groepen mensen zich bij crisis - volgde hij naast zijn technische opleiding de studie sociologie.

En, weer iets heel anders, in 2002 richtte Frans samen met zijn echtgenote het NAN op (Nederlands Anafylaxis Netwerk). Overigens geheel onbezoldigd, als vrijwilligerswerk. Met het doel om wetenschappelijke kennis te verspreiden over c.q. beter leren omgaan met anafylaxie (dat is de levensgevaarlijke allergische reactie die dreigt bij maar liefst 2% van onze bevolking, waaronder een dochter van Frans en Tineke). Het groeide uit tot een Europees toonaangevende organisatie waarin alle stakeholders betrokken zijn. Patiënten, onderzoekers, artsen en farmaceuten. Frans spreekt er met passie over en veel kennis van zaken. Om nog maar eens te benadrukken dat er meer is dan tennis in dit leven. Intussen was hij dus gaan tennissen bij DLTC in 1984. Hij nam les samen met Wim de Heer, Frans van der Walle, Willem de Jong, Arie de Bruin en Edzard Koning. Dit clubje bleef intact en actief tot op de dag van vandaag! Het werd een aantal jaren later uitgebreid met Nico Duinisveld; daarna volgde ondergetekende en, toen Frans T tot ieders spijt had moeten afhaken, tenslotte Jan van Toorenburg. Van deze groep was Frans duidelijk het meest getalenteerd. Hij sloeg de mooiste ballen uit alle hoeken en standen. Met speels gemak. Daarbij was hij te sociaal voelend om serieus op winst te spelen. Vanaf het begin was er de nazit. Zodra de laatste bal was geslagen werd er niet meer over het spelletje gepraat maar vergaderde de groep over ‘de toestand in de wereld’. Heel wat belangrijke beslissingen kwamen in de kantine tot stand. En dit werk moet worden voortgezet, zolang de wereld dagelijks laat zien dat zij het nog niet zonder hulp kan stellen. Helaas was Frans minder gelukkig met zijn fysieke gezondheid. Hij kreeg vanaf eind jaren 90 steeds meer last van een ernstige vorm van astma, die nog het beste reageerde op de combinatie van medicatie en veel bewegen. Mede door het tennissen heeft hij het ruim 20 jaar met deze aandoening volgehouden. Nu lukt het tennis niet meer, maar Frans loopt toch wel elke dag een kilometer of 8 met zijn 2 geweldige honden (Berner Sennen). Tot slot benadrukt hij het belang van DLTC als ‘merk’. Lid zijn van DLTC maakt deel uit van je identiteit, met impliciete waarden waar wij voor staan. Een naam waar wij trots op mogen zijn en die we toch graag moeten zien te behouden. En ook in de nieuwe fusie-club zal hij graag theelid blijven, omdat het sociale contact, in de context van het balspel zelf, van essentiële waarde is en blijft. paul Wisman


DLTC • SPOORSLAGS • 6

De ALV by videoconference op 11 mei geslaagde Hamerstukken-aLV smaakt naar meer Vol verwachting klopt het redacteurenhart als hij om 19:30 aanbelt bij Vrieseweg 102, commandocentrum van de premiere van de DLTC aLV by videoconference. De voorzitter leidt hem zelf naar de overvloedig bekabelde achterkamer. Tussen de zes grote computerschermen gelukkig ook anja’s boterkoek, zoals we gewend zijn bij een aLV. Behalve de voorzitter en secretaris ook aanwezig: Mireille van Kleij om de procedurele zuiverheid te bewaken, en Max akerboom, in het dagelijks leven student bedrijfskunde in rotterdam maar vanavond gids in digibetenland. Desgevraagd heeft dit team vorige week al flink geoefend, de opgewekte sfeer verraadt vertrouwen in een goede afloop. Max is al druk bezig digitaal minder bedeelde leden binnen te loodsen: “Je moet nog op enter drukken!” Hier en daar moet het tegenlicht gedempt worden, een camera aan of het geluid uit, (“Zet Harry even op stil, Max!”). Leden die het kunstje geklaard hebben beginnen al met elkaar te chatten. Toch hoeft niet iedereen geholpen te worden, de toegezonden instructies waren voor velen al duidelijk. Plotseling zijn er zo’n 30 schermpjes en kan het Raise Hand geoefend worden, het moment suprême nadert. Het duurt nog even voordat iedereen bij Max is aangevinkt maar nadat hij iedereen ge-mute heeft kan de voorzitter van start. Voordelen Zoom Om 20:13 uur verwelkomt hij de 34 à 40 leden, sommige echtparen delen hun scherm en tellen toch voor twee. Snel passeren de eerste, gebruikelijke hamerstukken. Direct valt op hoe fraai de (37!) vergadersheets zijn vormgegeven.

In ieder geval zijn ze op je scherm veel beter leesbaar dan vanaf de achterste rij in het clubhuis. ZOOM-vergaderen heeft zo zijn voordelen. Het bestuursjaar is vreemd geëindigd maar het was volgens de voorzitter toch een prima jaar, getuige ook het stabiele aantal leden. Een paar mooie plaatjes uit het Spoorslagsarchief ondersteunen de tevredenheid: Hastings, het Open Toernooi, de clubkampioenschappen, meer competitieteams, meer jeugd, goede samenwerking met de tennisschool. Een pluim voor Spoorslags: het gerucht wordt verspreid dat er een wachtlijst is voor het redacteurschap. Nadat Bas van Haaften door Max geunmute is volgt een soepele presentatie over de clubfinanciën. Er staat een aardig winstje onder de streep maar Bas tempert snel de euforie. Enkele onderhoudsposten en -reserveringen zijn lager of zelfs op 0 gezet (clubhuis, baanonderhoud) en dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Er zijn dan ook twee scenario’s:

één voor de korte, en één voor de langere termijn, en dat laatste geldt uiteraard de gevolgen van de beoogde fusie met Thialf. De kascommissie is tevreden, zozeer zelfs dat Bea en Charlotte er nog een jaartje aan vastknopen. Onzekerheden domineren het tweede deel van Bas’ presentatie, de begroting voor 2020: de posten ‘bar’ en ‘sponsoren’ dreigen gaten in de begroting te slaan. Een meevaller is de € 4000 rijks-corona-subsidie die Bas binnengehaald heeft, mits we onze schade kunnen verantwoorden (zie kaders). De human factor Na het cijfergeweld komt de human factor onder het wat afstandelijke hoofdje bestuurs- en commissiewisselingen. Sjaak Bakker treedt af als barcommissaris, Matthijs Schuurmans volgt hem op. Voor de aftredende Henk Reimers is helaas nog geen opvolger als baancommissaris gevonden, de overige bestuursleden nemen voorlopig zijn taken waar.


DLTC • SPOORSLAGS • 7

Henk wordt vanwege zijn bijzondere verdiensten en 4 jaar bestuur geëerd met het predikaat Lid van Verdienste (zie elders in dit nummer). En op voordracht van Spoorslags ontvangt Arie de Bruin bij verstek de Pen Trofee. Arie publiceerde een supergeestige uitnodiging voor het Krukkentoernooi van 2019, nog na te lezen in Spoorslags 2 van oktober vorig jaar. Tijd weer voor Max om over te schakelen naar bestuursleden thuis, middels een vlotte unmute. Ook hier heeft het coronavirus toegeslagen want Matthijs en Edwin (Ruighaver) hebben nauwelijks iets te melden over respectievelijk leegstand in de bar, en afgelaste toernooien en competities. Dat Edwins camera lange tijd op zijn vloer gericht is zien wij als een stil protest maar toont volgens hem dat je er van de vloer kunt eten. Het is verder onzekerheid troef wat beide heren betreft. Marc ter Haar kan nog melden dat het doorgaan van het Open Toernooi balanceert op de grensdatum 1 september. Vieze kwakjes Ook Henk Reimers wordt uit het veelkoppige scherm gelicht om zijn verhaal te doen over het DLTC-complex. Veel gaat goed dankzij actieve lid-hoveniers (de Parkwachters). De banen houden zich goed, maar het dak lekt soms en de aalscholvers laten hun vieze kwakjes op

de baan vallen vanuit hun hoge comfortzones, de lichtmasten. En dan dat alarm... het wordt zo vaak niet of foutief aangezet. Hier zwijgt de spreker stil ondanks dat hij niet gemute is. Wanneer worden de leden eindelijk eens gedisciplineerd, hoor je Henk denken. Uit de erop volgende Rondvraag destilleert uw Spoorslags-redacteur nog mooi bruggetje naar een dubbel slotakkoord: kunnen we niet eens een Opknaptoernooi organiseren? Bij Thialf doen ze dat drie maal per jaar. En... toeval bestaat niet. Geen wonder dus dat de voorzitter nog tijdens de rondvraag voor de leden een verlossende boodschap heeft: Thialf heeft zojuist met 109 tegen 2 stemmen de fusie goedgekeurd. Nu wij nog. Tot over een week! Het is een mooie vergadering geweest. In de nazit ten huize van de voorzitter strijden opluchting, opgewektheid en optimisme om voorrang. Mede dankzij

Max verliep alles soepel en horen wij van alle kanten: zo zouden alle vergaderingen moeten zijn. We gaan het zien, de 18e. Spoorslags blijft dan gezellig thuis. Het verslag van de 18e staat elders in deze Spoorslags. Sam Wytema

O•P•G•E•T•E•K•E•N•D

FINANCIEEL RESULTAAT VALT OP

• Iris: “Ja, ik heb hem!” • “Hallo Bas, je hebt teveel tegenlicht achter je hoofd” • Bea: “Gezellig, ik zie allemaal kleine schermpjes!” • Jan van T. : “Ik zie iedereen behalve mezelf” Max: “Klopt, je hebt geen camera” • Daisy chat: “ Is Sam er al? Of zit-ie nog bij Bram Ladage” • Max: “De familie ter Haar is niet te horen” • Voorzitter: “ Zet Harry even op stil, Max!”

Onze club worstelt op zijn jaarbegroting met een structureel tekort van enkele duizenden euro's. Des te opvallender is het daarom dat de verliesen winstrekening over 2019 sluit met een positief resultaat van ruim € 6.000. Dat resultaat ziet er mooier uit dan het is, omdat er minder onderhoud is verricht dan was begroot. Het geplande schilderwerk aan de buitenkant van het clubhuis is niet uitgevoerd. Hierdoor is er veel geld in de portemonnee gebleven. Uitstel is niet altijd verstandig, maar in dit geval wel. De fusie met Thialf maakt verbouwing van het clubhuis noodzakelijk en dus zal de schilder het gebouw zowel binnen als buiten onderhanden nemen.

RIJK GEEFT CORONASUBSIDIE

De rijksoverheid heeft onze club een noodsubsidie verstrekt van € 4.000 om de tegenvallende resultaten op te vangen, die de Corona veroorzaakt. Deze subsidie moet nog wel worden verantwoord. Volgens penningmeester Bas van Haaften zal dat niet moeilijk zijn. Het gaat onder meer om weggevallen sponsorbijdragen en niet gerealiseerde barinkomsten.


DLTC • SPOORSLAGS • 8

KNLTB Voorjaarscompetitie ——> Najaarscompetitie Het corona-virus haalde een dikke streep door de Voorjaarscompetitie van de KNLTB. De maar liefst negen DLTC-teams dienden hun ambities bij te stellen. Maar er is hoop: de patiënt is in leven gebleven en mag het in september weer gaan proberen. Edwin ruighaver, onze wedstrijd- en competitiesecretaris: “De Voorjaarscompetitie wordt Najaarscompetitie, in principe ongewijzigd. De start is in de tweede week van september”. Uiteraard vervalt daarmee de oorspronkelijke najaarscompetitie maar die had toch al een wat mindere status. DLTC had dit voorjaar 9 teams ingeschreven, een record. Twee herenteams op de zaterdagmiddag. twee mixed teams

en het herenteam van Marc ter Haar op de vrijdagavond, er zijn drie teams in de zogenaamde 8/9 competitie (twee op donderdag, een op zondag) en dan zijn er nog de ijzersterke dames die voortkomen uit de Balsemienen die ook op vrijdag spelen. Dat belooft dus wat voor het najaar ! Edwin: “Deze nieuwe plannen komen ons waarschijnlijk goed uit. We hopen dat ons Open Toernooi zoals gepland tussen 30/8 en 6/9 gespeeld kan worden waarmee we zo vlak voor de competitie een mooi ijkpunt kunnen worden voor een grote groep competitiespelers die ook al verstoken waren gebleven van hun jaarlijkse toernooiencyclus. Nog even duimen dus, dan komt alles goed.”

EEN pEN VOOr arIE

als redacteur van een toonaangevend sportmagazine, zoals Spoorslags, moet je niet zeuren als regelmatig je bureau bezaaid ligt met extra werk. Iedereen denkt maar dat hij kan schrijven tegenwoordig. Met postzakken vol laten ze de producten van hun magere fantasie op het redactiekantoor afleveren (dat is lichtelijk overdreven, het meeste komt digitaal binnen). “Noblesse oblige”, zegt Sam, onze chef, waarop wij gevat antwoorden met “Après nous le déluge”. Inderdaad een zondvloed van manuscripten, van kleine ideetjes op schrift tot volledige autobiografieën. Toen ontstond het geniale idee om de meest notoire veelschrijvers te belonen met een oeuvreprijs (niet te verwarren met een aanmoedigingsprijs). Dat werd de pEN TrOFEE. Een jaarlijks uit te reiken teken van waardering voor de meest waardevolle literaire inzending. Veel later doorgebroken internationale auteurs begonnen zo hun carrière.

Monsieur Cabaret Genoeg ironie, vanaf nu menen wij alles oprecht. Het afgelopen jaar heeft Bouke Blijdesteyn trots de Pen mogen koesteren en op de foto is te zien hoe hij slechts met grote moeite deze - corona proof - doorgeeft aan zijn opvolger, Arie de Bruin. Arie, onze eigen ‘Monsieur Cabaret’, voor wie een lustrum 5 maanden mag duren in plaats van 5 jaar. Hij is al aan het werk voor het volgende lustrum met liedjes, sketchjes en andere vormen van komische humor. Tussendoor laat hij zijn kwaliteiten in Spoorslags zien, waar hij zelf verslag doet van het door hem bedachte en jaarlijks georganiseerde krukkentoernooi. En wel op zo’n meeslepende wijze dat iedere lezer hoopt om volgend jaar kruk genoeg te zijn om mee te mogen doen. Dit ook ter informatie van de nieuwe leden die wij verwelkomen vanuit Thialf. Wacht u voor Arie: de wijze oude ‘man met de sigaar’, die huist in een elegant monument met de veelzeggende naam ‘Weens taartje’. Hij heeft zijn laatste woorden nog niet gesproken, of geschreven, en bedenk dat een kruk pas een echte kruk is als hij zijn misslagen afwisselt met geniale ballen. Beste Arie, voor ons van DLTC ben je minder een kruk en meer een Weens taartje en bij uitzondering mag jij de Pen Trofee (en dat geldt toevallig ook voor je voorgangers) wel degelijk beschouwen als een aanmoedigingsprijs. Wij hopen nog veel van je te kunnen profiteren. paul Wisman


DLTC • SPOORSLAGS • 9

HENK rEIMErS, nieuw Lid van Verdienste Iedereen kan het worden, lid van verdienste. Dat gaat in 3 stappen. allereerst moet je ergens lid van zijn. In ons geval lid van DLTC. Vervolgens moet je verdienstelijk zijn. Beter gezegd, je moet je verdienstelijk gedragen.

Nog beter, je moet activiteiten ondernemen die door de medeleden als verdienstelijk voor het welzijn van de club worden gewaardeerd. De derde stap is de bottleneck. DLTC prijst zich gelukkig met een groot aantal leden dat zich verdienstelijk gedraagt. Echter, lid van verdienste is een eretitel, een blijk van

erkenning van iemands opvallend grote onzelfzuchtige inzet gedurende langere tijd. Af en toe, niet persé ieder jaar, maakt de club gebruik van de mogelijkheid om een lid te eren met deze titel (vergezeld van een kostelijk kleinood met op een koperen plaatje zijn of haar naam gegraveerd). Het is een wisseltrofee die doorgegeven dient te worden wanneer zich een opvolger aandient. Het afgelopen jaar was Marco Smaling degene wiens bureau werd opgeluisterd door het beeld. Helaas is het er niet van gekomen om zijn naam er op te krijgen, evenmin nu die van Henk. Een typisch voorbeeld van onze Nederlandse gewoonte om niet te veel aandacht te geven aan onze helden? Bij de afgelopen ALV werd Henk Reimers voor deze eretitel voorgedragen en dit werd met algemene stemmen aangenomen. En buitengewoon verdiend. De rode deur Kort na zijn pensioen begon hij aan een nieuwe carrière bij onze club als Baancommissaris. Gesteund door zijn groep Parkwachters, waarvan hij de Chef is.

Ieder actief lid heeft kunnen merken hoe voortreffelijk alle onderhoudszaken in en rond de banen zijn geregeld. Zo heeft Henk zich persoonlijk ingezet voor de rode deur van het clubhuis, eigenhandig geschilderd, omdat hij weet dat rood een belangrijke DLTC kleur is. Vermeldenswaardig zijn ook zijn talloze tochtjes naar ons clubhuis wanneer het inbraakalarm weer eens was afgegaan. En nog veel meer. De lat voor zijn opvolger bij het bestuur ligt hoog. Wij hopen dat Henk nu wat meer zelf kan genieten van een ontspannen potje tennis, bijvoorbeeld samen met zijn iets jongere broer Rolf, in de voetsporen van zijn vader Willem, die in 1937 het eerste DLTC lid was die zijn naam op de beker kreeg gegraveerd, als winnaar van het heren enkelspel. Beste Henk, vanuit de redactie feliciteren wij jou met deze onderscheiding en wij feliciteren onszelf als club met leden zoals jij. paul Wisman

HErEN, Zomaar op een koude zonnige woensdagochtend kwamen 15 enthousiastelingen naar DLTC. Henk overtuigde een ieder dat de banen nog bevroren waren. Toen zijn Greet, Jannie en Charlotte samen een uur gaan lopen. Onderweg werden we meermaals aangesproken als de dames met de witte schoenen! Deze foto is de getuige van onze witte voetjes!


DLTC • SPOORSLAGS • 10

TENNIS MET

paul Wisman

Les 5 :

Nuttige aanwijzingen voor uw opponent In voorgaande afleveringen van deze veelgeprezen rubriek gaf ik waardevolle adviezen aan u allen, als tennisspeler. Hoe u omgaat met de tegenstander, met de dubbelpartner en vooral met uzelf. Velen hebben mij er op gewezen dat ik u hiermee een te groot voordeel verschaf ten opzichte van uw tegenspelers. Daarom deze keer enige nuttige aanwijzingen voor uw opponent.

4) En wanneer u zelf wint gaat er niets boven de morele trap na, wanneer u luid blijk geeft van uw onvrede met uw eigen spel! Niets lukte u vandaag, zegt u met een stalen gezicht, en dat u dan toch nog wist te winnen zal van mij tot in lengte van dagen een nederige opponent maken, een bij voorbaat geslagen hond die u nooit meer lastig zal vallen.

Beste tegenspeler, weet allereerst dat ik u alleen op de baan veracht en verlang te vernederen. En dan nog alleen zo lang er punten worden geteld. Daarbuiten bent u mij zeer lief. Zonder u geen wedstrijd en hoe harder de strijd, des te meer voldoening ik put uit uw nederlaag. Om uw tennisprestaties op een gewenst niveau te brengen ga ik nu geduldig uitleggen hoe u het spel dient te spelen.

Hier laat ik het voorlopig bij. Volg trouw deze regels op en onze tennisconfrontaties zullen aanzienlijk winnen aan kwaliteit. Ons beider spelplezier zal tot grote hoogte stijgen, tijdens en na afloop van iedere wedstrijd.

1) Frustreer mij met uw zelfvertrouwen. Drink rustig een paar biertjes vlak voor de partij en zo mogelijk ook nog in de pauzes. Ik zal denken dat ik nu een makkie heb, dat uw benevelde brein goed spel in de weg zal staan. Overmoedig geworden door deze gedachte zult u gehakt van mij maken. Trek dan ook nog halverwege uw trainingsbroek aan, uw tennistrui en uw jasje met de opmerking dat u het koud krijgt van dit slappe spel. Uw beloning wacht op u. 2) Zelfoverschatting is de moeder van alle wijsheid. Tot nu toe sloeg u wellicht slechts heel af en toe een echt geweldige bal. Zo een die schijnbaar moeiteloos van uw racket vliegt en met geweldige snelheid, scherp tegen de lijn, iedere poging tot retourneren in de kiem smoort. Welnu, dit is geen gelukstreffer, dit is feitelijk uw niveau. Een niveau dat zich lang kan verschuilen achter allerlei mislukte pogingen. Het moet afgedwongen worden. Laat u niet ontmoedigen wanneer het succes lang uitblijft. Liever dan te vervallen tot laffe terugspeelballen dient u vast te houden aan uw winnaarsmentaliteit. Game na game mag verloren gaan op love, eens zal het tij keren en volgt uw beloning met heerlijk tennis van wereldklasse. 3) Mocht u desondanks een keer verliezen, laat dan na afloop duidelijk merken dat dat niet aan mijn goede spel lag maar aan uw sportiviteit. Eigenlijk bent u de winnaar. U koos er voor om ballen die ik uitgaf niet mee te tellen. U negeerde mijn voetfouten, mijn botsingen met het net; om nog te zwijgen over mijn gebrekkige rekentalent waardoor ik telkens weer de stand verkeerd bijhield, in mijn voordeel.

paul Wisman

Zelfportret van uw favoriete tegenstander

Een vleugje gepast zelfvertrouwen kan geen kwaad…

Zo, van deze tegenstander zal ik geen last meer hebben !


DLTC • SPOORSLAGS • 11

PADEL op DLTC ? Met de fusie met Thialf en de uitbreiding met een 5e baan willen we op ons park ook het nauwelijks gebruikte oefenbaantje vervangen door een volwaardige padelbaan. Met trots mogen we dan zeggen dat wij de eerste padelbaan in Dordrecht hebben en daarmee is onze oude club weer eens een moderne voorloper. Maar wat is padel eigenlijk en waarom zouden we dat op onze club moeten willen? gESCHIEDENIS paDEL Laten we beginnen met de geschiedenis: Padel is een jonge racketsport ontstaan in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco. De bedenker van padel, Enrique Corcuera, was een rijke zakenman. Hij had thuis niet genoeg plaats om een tennisterrein te laten plaatsen, dus bedacht hij een soortgelijke sport. Hij bakende een terrein van 10 bij 20 meter af met 3 tot 4 meter hoge muren. Een net scheidde beide zijden.

Aangezien het veld kleiner was, bedacht hij om niet met tennisrackets te spelen, maar met kleinere houten rackets. Via Alfonso De Hohenlohe, een Spaanse vriend van Corcuera, belandde padel in Spanje. Hij introduceerde het spel in Marbella, waar in 1974 de eerste Europese padelclub is opgericht. Promotie van koning Juan Carlos en Manolo

Santana, voormalig Wimbledon-winnaar, deed de groei drastisch versnellen. Toen een vriend van De Hohenlohe, Julio Menditengui, vervolgens padel naar Argentinië bracht was de trein helemaal vertrokken. De Spanjaarden en Argentijnen vonden het spel geweldig en begonnen massaal met spelen. In Spanje is het tegenwoordig met vijf miljoen beoefenaars de tweede sport van het land en veel populairder dan tennis. Vanaf 2012 is het in Nederland bezig met een gestage opmars en is het met vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport van Nederland. Persoonlijk zie ik het steeds weer als ik ga squashen bij Victoria in Rotterdam. Daar zijn op de drie padelbanen vaak meer spelers bezig dan op de 11 tennisbanen gezamenlijk! Padel is een dynamische mengeling van tennis en squash en wordt in de openlucht in een padelkooi gespeeld. Deze heeft een afmeting van 10 x 20 meter. (ter vergelijking: een tennisbaan op DLTC meet ca. 17 x 36 meter). De kooi heeft een glazen achterwand en ook een deel van de zijwand in de hoek is van glas. De rest van de zijwanden is een hekwerk. De wanden worden net als bij squash gebruikt om de bal vanaf te laten stuiteren. Singlen is mogelijk, maar eigenlijk speel je altijd dubbel. De service is onderhands en de bal mag maximaal één keer stuiteren. Tegen het glas of het hek wordt niet geteld als stuit. De bal moet - net als bij tennis - over het net binnen het speelveld stuiten; dus direct tegen een wand over het net is uit. Wel kun je de bal nadat hij een

wand raakt, voordat hij weer op de grond komt, nog terugslaan. Daarnaast mag je ook het glas op de eigen speelhelft gebruiken om de bal naar de overkant te krijgen, de ‘contra-bal’. Het hek brengt een extra onvoorspelbaarheid, want het is een ongelijk oppervlak. Hier kan gebruik van gemaakt worden in de aanval om de bal een rare onverwachte stuit te geven, net als onze lijnen vroeger op het oude park. LaNgE EN LEUKE raLLy’S De ervaring leert dat de (beginnende) recreatieve sporter sneller voldoening uit padel haalt dan uit tennis. Omdat je sneller lange en leuke rally’s hebt, en daardoor meer beweging in kortere tijd, terwijl het minder belastend is. Padel is technisch minder moeilijk, je speelt met een kleiner racket (de padel), zonder snaren, bent verplicht een makkelijkere onderhandse service te spelen en de slagen zijn veelal vlak met hoogstens wat slice. Padel is aantrekkelijk voor (ex)-squashers die als het mooier weer wordt graag buiten willen spelen en de gezelligheid van dubbelen ontdekken. Het is voor hen ook minder belastend voor rug en knie- en enkelgewrichten. Voor tennissers is het leuk omdat je makkelijker met behoorlijk niveauverschil kunt spelen, het een spelelement toevoegt en minder belastend is voor pols en elleboog en het zeker ’s winters lekker beschut is (geen last van harde wind). Tevens denk ik dat het voor DLTC-Thialf met een beetje publiciteit al snel een bron van nieuwe en jongere leden kan zijn. Stiekem hoop ik natuurlijk met mijn squash- en tenniservaring het eerste Padel Clubkampioenschap op mijn naam te mogen schrijven ;-) arnoud Offerhaus

de krukken Ruud, Char-

lotte, Arie


DLTC • SPOORSLAGS • 12

Overweldigende keuze leden

Lotsverbondenheid bracht

Slechts twee tegenstemmers. Maar toch. Speelden er bezwaren bij Thialf? Sybe: "Nee. Er speelde verdriet. Verdriet dat we weg moesten en dat is nog steeds zo. Verdriet onze zelfstandigheid te verliezen. Wij zijn een echte vriendenclub. Velen zijn al tientallen jaren lid. Sommigen hebben daar hun partner leren kennen. Kinderen zijn daar opgegroeid. Zijn maatjes geworden en ook weer gaan tennissen."

39 rustende leden. Een groot deel van de Thialfers woont in de Dordtse Hout en Wilgenwende. In totaal heeft minder dan de helft van de stemgerechtigde leden van beide clubs zijn stem uitgebracht. Theeleden zijn geen lid van de KNLTB, hebben geen speelrecht en stemrecht, kunnen geen bestuurslid worden en ontvangen Spoorslags. Rustende leden zijn lid van de KNLTB, hebben geen speelrecht, hebben, mits 17 jaar oud, stemrecht, kunnen kascommissielid, maar geen bestuurslid zijn. Jan: "Voorlopig houden we beide groepen niet-spelende leden aan. Laat iedereen eerst zoveel mogelijk meegaan naar de nieuwe vereniging." Sybe: "Met de KNLTB-pas heb je bij ons toegang tot het park en clubhuis. Rustende leden kunnen dus zelf binnenkomen. Dat is van belang om erbij te horen." Bijzonder is dat Thialf dagleden kent. Sybe: "Dit zijn leden die alleen overdag spelen. Zij betalen een lagere contributie. Ook hierin brengen we voorlopig geen verandering." Het is nog onduidelijk of leden van DLTC-Thialf zowel mogen tennissen als padel spelen of dat er voor beide sporten een apart lidmaatschap zal gelden.

Lotsverbondenheid

gelijkwaardigheid

Hoe is de keus op DLTC gevallen? Sybe: "Toen wij op pad gingen, hebben vier clubs met ons contact gezocht, te weten CC, Dash, RCD en DLTC. Onze gedachte was en is dat als je gaat fuseren je allebei een probleem moet hebben. Wij moesten weg en DLTC zat qua ledenaantal aan de lage kant. Vanaf het begin was er een lotsverbondenheid. Een wij-gevoel om tot oplossingen te komen. Daarbij kwam dat wij niet wilden verdrinken in een grote vereniging. Wij zochten gelijkwaardigheid." DLTC-Thialf zal straks een middelgrote vereniging zijn. Oranje Wit en RCD zijn dan kleiner. De grootste is Dubbeldam, daarna volgen CC en Dash. DLTC heeft nu 212 spelende leden en 33 theeleden. Thialf 214 spelende leden en

Beide clubs ontlopen elkaar weinig wat hun ledenaantallen aangaat. Die gelijkwaardigheid geldt ook voor hun financiële inbreng. Het eigen vermogen van DLTC, de bezittingen en financiële middelen, bedraagt eind 2019 710.000 euro. Thialf brengt 720.000 euro contant geld in. De financiële middelen van Thialf bestaan voor een groot deel uit de vergoeding, die de vereniging van de gemeente ontvangt voor het verloren gaan van haar tennispark en clubhuis. Zoals bekend eist de gemeente de betreffende grond op voor woningbouw.

OVErWELDIgEND Zo hebben de leden van DLTC en Thialf LTC (hier verder Thialf te noemen) zich uitgesproken voor een fusie van hun clubs. Bij Thialf was de uitslag 109 leden voor, 2 tegen en 1 onthouding. Bij DLTC stemden 86 leden voor en 0 tegen. De twee voorzitters, SyBE DE LINT en JaN aKErBOOM, zijn natuurlijk gelukkig met deze resultaten. We spraken met hen over beide clubs. Over de gelijkwaardigheid en de verschillen.

De financiële inbreng ligt wel heel dicht bij elkaar? Is daar naar toegewerkt? Jan: "Nee. Dat is toeval."

De gemeente keert haar vergoeding in termijnen uit en koppelt deze aan de noodzakelijke ingrepen in het tennispark aan de Nieuweweg. De vergoeding moet volledig ten goede komen aan de tennissport. Het gaat vooral om noodzakelijke investeringen in park en clubhuis, maar ook om reserveringen voor de toekomst. Gelijkwaardigheid is eveneens nagestreefd in de samenstelling van het toekomstige bestuur.

Sybe de Lint zal de eerste twee jaar voorzitter zijn van de fusievereniging. De penningmeester komt ook uit de Thialfgelederen. DLTC levert de overige drie bestuursleden. De secretaris, de wedstrijdcommissaris en de commissaris park. Na 2 jaar is er een bestuurswisseling en zal een DLTC'er de voorzittershamer overnemen. Jan: "We hebben het bestuursmodel van ABN-AMRO na hun fusie gevolgd. Een goede verdeling van zeggenschap over beide partners in een overgangsperiode van een aantal jaren." Sybe: "Onze leden moeten vertrouwen krijgen in de nieuwe club. De samenstelling van het bestuur helpt daarbij. Ook die van de in te stellen commissies.


DLTC • SPOORSLAGS • 13

DLTC en Thialf LTC bij elkaar Als we volgend jaar samen fris en fruitig in het vernieuwde park zitten, moeten er vele commissies aan de slag om zaken uit te werken. Denk o.m. aan het bevorderen van de integratie, het aantrekken van sponsors en de promotie van de club en van padel. Na een aantal jaren, na gegroeid vertrouwen, worden de oude groeperingen minder belangrijk en gaan ze door elkaar heen lopen."

precies speelt en hoe laat je naar huis gaat zie je wel. Het is een mix van een potje spelen en elkaar ontmoeten. Dan groeit er een sfeer van gezelligheid." Wil DLTC van die levensgenieters binnenkrijgen? Jan: "Ik kijk er naar uit. Het is bij ons te vaak erg stilletjes. Meer persoonlijke contacten zie ik als een verrijking. Als voordeel zie ik tevens een groeiende betrokkenheid bij de club, waar je zo nu en dan ook iets voor over moet hebben." Thialf heeft een felicitatiedienst, passend bij de onderlinge betrokkenheid. Sybe: "Noem het maar lief en leed delen. Als er wat aan de hand is, gaat er iemand langs. Een bloemetje brengen. Aandacht geven."

gedisciplineerd en zakelijk

Een avondje tennissen Tot zover de gelijkwaardigheid. Waarin verschillen beide clubs? Veel geroemd wordt de gezelligheid bij Thialf. Er wordt gekaart, gebiljart, gefeest en gekookt. Kom daar eens om bij DLTC. De baromzet bij Thialf is vier keer zo groot als bij DLTC. Er zijn DLTC'ers die het clubhuis na een potje tennis niet van binnen zien. Die gaan direct op huis aan. Is het niet vervelend om bij zo'n saaie club te komen? Sybe: "Elke club heeft zijn bijzonderheden. Wij ook. Samen maak je er iets prachtigs van. Het is een beetje geven en nemen. Wij willen dat de mensen een avondje gaan tennissen. Hoe lang je

Het leven op de club bij Thialf mogen we uitbundiger noemen. Tegelijkertijd oogt het gedisciplineerder en zakelijker. De KNLTB-pas dient als toegangssleutel voor park en clubhuis. Men rekent ermee af bij de bar en reserveert er speeltijden mee." Thialf werkt met een afhangsysteem. Dat zal volgend jaar aan de Nieuweweg ook gaan gebeuren. Sybe: "Nu is het bij ons zo dat je het park op komt, je met elkaar een baan reserveert en op de afgesproken tijd drie kwartier kunt spelen. Je weet van tevoren niet hoe druk het is. Dat is een bewuste keuze. We zijn op dit moment nog niet voor een systeem dat er vanuit huis kan worden afgehangen. Ik zei het al eerder: het gaat er ook om elkaar te ontmoeten." Dat wordt aanpassen voor de DLTC'ers, die nooit anders gewend zijn geweest dan op goed geluk met een eigen toegangssleutel naar de baan te gaan. Beide clubs hebben een overeenkomst met een tennisschool. Blijft dit zo? Sybe: "In het voorjaar van volgend jaar kunnen we hierin beslissingen nemen." Wat gaat er gebeuren met de specifieke clubtoernooien?

Jan: "Wat goed is willen we zoveel mogelijk behouden. Waar het kan schuiven we toernooien in elkaar." Er zijn twee websites en één clubblad. Hoe wordt hier tegenaan gekeken? Sybe: "We hebben nu de gelegenheid ons te vernieuwen. Die kans moeten we pakken. Het plan is een nieuwe website te bouwen. Spoorslags willen we niet meteen verplichten. De belangstelling voor het blad moet groeien. Het blad krijgt een nieuw publiek. Het zal zichzelf moeten verkopen. Mij kun je overigens nu al als abonnee inschrijven." Komt er een nieuwe huisstijl voor de fusieclub? Jan: "Dat is wel de bedoeling."

De contributie Tot zover enkele in het oog lopende verschillen tussen beide partners. Toch nog één. De contributie. Die ligt bij DLTC aanmerkelijk hoger dan bij Thialf. Hoe gaat de contributie er volgend jaar uitzien? Jan: "We gaan uit van ongeveer 400 leden. (Sybe: "Minimaal wat mij betreft."). Dan verwachten we uit te komen in de buurt van het huidige contributieniveau van Thialf. Voor de DLTC'ers betekent dit een financiële meevaller." Een seniorlid betaalt bij Thialf nu 150 euro. Bij DLTC is dat 185 euro. Er is veel werk verzet. De grote kluit moet echter nog komen. De te volgen weg is duidelijk, maar er kunnen zich te allen tijde kuilen voordoen. We gaan zien hoe het gaat. Wanneer DLTC-Thialf er volgend jaar staat, volgt het proces van onderlinge gewenning. Paul Wisman en Erik Gerlach zullen als voormalige Thialfers waarschijnlijk de nodige bekende gezichten zien. Maar dat geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor anderen. Zo groot is Dordrecht nou ook weer niet. Henk van Capelleveen


DLTC • SPOORSLAGS • 14

de

FUSIE

aLV over de fusie met Thialf | 18 mei 2020 Voorzitter Jan Akerboom: “De sterren staan goed” Er is heel wat afgevergaderd over de fusie met Thialf, het afgelopen jaar. Met als voorlopig hoogtepunt de speciale aLV van 18 mei waarin de leden konden stemmen over het fusievoorstel: met 86 vóór- en 0 (nul) tegenstemmen gaat het nu definitief door, want ook Thialf is akkoord. Dat geldt ook voor de financiële vervolgstappen naar de nieuwe opzet van het ‘park DLTC Thialf’. Er komt nog één aLV in september om het ‘fusiebesluit’ te bekrachtigen, en dan is het zover op 1 januari 2021. Alles was anders aan deze video-ALV, die plaatsvond onder een Noodwet van 28 april. De 29 leden, genoeglijk opeengepakt op een computerscherm, vanaf exact 20:00 uur strak in het gelid gehouden door vader en zoon Akerboom. Geen geroezemoes op de achterste rij maar na raise hand luid en duidelijk te horen leden, en een ultrakorte agenda. De leden waren uitstekend voorbereid door het bestuur, ze hadden op 11 mei mogen oefenen tijdens de jaar-ALV, en konden tevoren vragen stellen. Het fusievoorstel was bekend en behoefde slechts een summiere toelichting van de voorzitter: “De sterren staan goed” en “We zijn goede fusiepartners , we versterken elkaar”. Een paradoxale spanningsboog En zo werd het - vreemd genoeg - toch een hamerstukkenvergadering. Uw redacteur bekroop het gevoel van een paradoxale fusiewereld: hoe belangrijker de beslissingen, hoe ‘saaier’ (excusez-le-mot) de vergadering. De spanningsboog naar de fusie toe stond op z’n strakst toen Thialf nog slechts bij geruchte ten tonele kwam. Lees het ALV-verslag van 25 maart 2019: “...De Gemeente Dordrecht ontwikkelt een toekomstvisie met drie grote tenniscentra. Thialf wordt bedreigd. Is het een gevaar voor DLTC, of juist een kans?...” We herinneren ons nog de nerveuze spanning. In september 2019 een ALV speciaal over de fusie, het aangaan van gesprekken: grote opkomst, openhartige discussie, gevoelige woorden, een overweldigend positief advies. Op 11 mei j.l. werd tijdens de jaarlijkse ALV nog nauwelijks over de fusie gesproken. En nu deze digitale apotheose: geen onvertogen woord. Chatten en Q&a Vragen waren er nog wel, ingediend via het Q&A format en al chattend tijdens de vergadering. Maar ook hier had de voorzitter geruststellende antwoorden:

• • • • • •

met de buurt is een convenant gesloten, na constructief overleg er komt een afhangsysteem, onvermijdelijk voor 400 leden de keuken en de bar blijven in eigen beheer de contributies worden geharmoniseerd, dus voor DLTC iets lager de Gemeente stelt zich onverminderd constructief op er zijn culturele verschillen, maar we beschouwen die als complementair

Zoals gezegd: er werd unaniem vóór de fusie gestemd. We gaan nu op weg naar de fusie op 1 januari. Onzekerheden zijn er nog wel, bijvoorbeeld over het toekomstige ledental, al staan ook daar de sterren goed. En het lijkt erop dat het tijdpad realistisch is, al kan het verkrijgen van de omgevingsvergunning nog tot vertraging leiden. Na een digitale toast gingen de schermen op zwart en ging iedereen zijns weegs, dat wil zeggen: bleef thuis. Het coronavergaderen begint te wennen! Sam Wytema

FUSIEKaLENDEr Mei, juni: Aanbiedingen aannemers Begin juni: Ontwerp aangepast clubhuis Na zomervakantie: Bouwvergunning | Aanbestedingen park en clubhuis September: Fusiebesluit en goedkeuring statuten door beide ALV's September, oktober: Verbouwing clubhuis Vanaf 1 oktober: Thialfers welkom op de banen bij DLTC Oktober, november, december: Thialf ontruimen, materialen verhuizen Eind 2020: Thialf levert zijn park bezemschoon op 1 januari 2021: Fusie juridisch afgerond Januari 2021: Omgevingsvergunning Januari, februari 2021: Aanleg vijfde tennisbaan en padelbaan | Aanpassing park met hekwerk en verlichting Begin april 2021: Opening park DLTC-Thialf | Start voorjaarscompetitie


5DLTC 1 DLTC • SPOORSLAGS • 15

de

FUSIE

Vijf banen voor tennis en een voor padel

Het park wordt aangepast ruw ingeschat zal de fusieclub 'DLTC-Thialf, sinds 1886' ongeveer 400 leden tellen. De KNLTB hanteert de norm van 80 leden per baan. Daarom zijn de verenigingsbesturen uitgegaan van de aanleg van een vijfde baan, evenwijdig aan baan 1, op de locatie van de huidige parkeerplaats. Nieuwe parkeerplekken zullen komen te liggen ter weerszijden van de oprijlaan. In totaal 25. Tijdens het Open Dubbeltoernooi wordt daar al regelmatig geparkeerd. Het gaat om een uitbreiding met 840 m2 gemeentegrond. De grond kan niet worden gekocht, maar zal worden gehuurd. De gemeente wil op de langere termijn haar handen zoveel mogelijk vrij houden voor eventuele, toekomstige ontwikkelingen rond het spoorwegstation Dordrecht Zuid. Er wordt nog gesproken over de termijnen van huur en opzegging. Het tennispark van DLTC ligt geheel op eigen grond. Baansoort en verlichting De bestaande banen hebben een pro court mat. Deze baansoort wordt nog maar door een bedrijf geleverd. Overstappen naar het vergelijkbare smash court wordt daarom aanbevolen. Het plan is voor de banen 1, 2 en 5 nu te kiezen voor de nieuwe ondergrond. Tot vernieuwing van de banen 1 en 2 is besloten vanwege de gevorderde slijtage en een mogelijk verschil in hoogte tussen de twee soorten tapijt. De banen 3 en 4 houden voorlopig hun pro court bedekking. Voor het onderhoud van de vijf banen maakt dit geen verschil. Dat is gelijk. Alle banen krijgen led-verlichting. Als voordelen van deze lichtsoort vermeldt de KNLTB o.m. een langere levensduur, lagere kosten van onderhoud en verbruik, betere lichtverdeling, minder lichthinder en dimbaar.

Led-verlichting is veel beter aan te sturen dan de huidige verlichting. Het is mogelijk de lichtsterkte per baan in te stellen. De nieuwe lichtmasten voor de banen 5, 1 en 2 komen op de vier hoekpunten te staan. De vijfde baan kan gecontroleerd, gedimd, worden verlicht. Dit is een eis van de omwonenden. Het licht mag in de huizen geen hinder geven. padel De nieuwe club krijgt ook de beschikking over een padelbaan. Padel is een halve eeuw geleden bedacht door iemand in Mexico, die in zijn tuin te weinig ruimte had voor een tennisbaan. Het ziet er uit als een combinatie van tennis en squash. De padelbaan komt te liggen op de plek van de minibaan achterin het park. Padel wordt gespeeld op een baan omgeven door wanden en hekwerk. De bal mag ook worden geslagen, nadat deze een wand heeft geraakt. De puntentelling komt overeen met die van tennis. In Nederland liggen inmiddels op ruim 150 locaties padelbanen. Het is een sport in opkomst. Zo heeft Victoria in Rotterdam onlangs een tennisbaan opgegeven om er drie padelbanen op aan te leggen. In Sliedrecht ligt ook een baan. In Dordrecht nog niet. (Zie voor meer informatie het stuk van Arnoud Offerhaus elders in dit nummer). gebruik pasjes Naar alle waarschijnlijkheid gaan pasjes de sleuteldruppels vervangen voor de toegang tot het park. Dit gebeurt al bij Thialf. Daar gebruikt men de pasjes ook voor barbetalingen en voor het afhangsysteem. Ook controleren de pasjes bij Thialf de toegang tot het clubhuis. De pasjes bepalen waar de bezitter wel of geen toegang toe heeft. Dit kan ook van tijdelijke aard zijn. Bijvoorbeeld als je bardienst hebt.

Uiterlijk clubhuis verandert nauwelijks De ingrepen aan het clubhuis zijn op het eerste gezicht weinig opvallend. De voorgevel zal 3 meter naar voren worden geplaatst, waardoor er 30 vierkante meter vloeroppervlak wordt gewonnen. Dit maakt het mogelijk de zitruimte met 50 procent te vergroten en meer ruimte te maken voor de bar en de keuken. Het uiterlijk van het gebouw verandert dus nauwelijks. Het plantsoen voor het clubhuis zal zo goed als het kan worden ingepast in het terras. De bar en de keuken worden dus vergroot. Het opberghok en een deel van de werkruimte, waar ook de tennisschool gebruik van maakt, zullen bij de keuken worden getrokken. De extra ruimte is niet alleen nodig voor meer meters bar en keuken, maar ook voor het beheer van de voorraden drank en etenswaren. De veranderingen hebben tot doel het verblijf te veraangenamen. Zo moeten er bij bijzondere gelegenheden warme snacks en maaltijden kunnen worden geserveerd. Het onlangs vernieuwde meubilair wil men zoveel mogelijk handhaven. Nieuw is de aanwezigheid van een biljart. De plaatsing hiervan is nog in onderzoek. Het moet niet te veel een sta-in-de-weg worden. Bij geen gebruik moet het aan de kant gezet kunnen worden. Oplossingen worden bekeken voor de opslag van materialen van de tennisschool en van het gereedschap voor onderhoud van het park. De entreehal en de kleedkamers blijven ongewijzigd. Henk van Capelleveen


DLTC • SPOORSLAGS • 16

de

FUSIE

Nieuwe club, nieuwe naam, nieuw logo Hoe moet dat nu: de nieuwe club is tegelijk ook de opeen-na oudste tennisclub van Nederland. De voorzitters waren er onderling al snel uit. De club gaat DLTC Thialf heten met de toevoeging ‘sinds 1886’. In marketingtermen heet dat een ‘pay off’, een versterking van je identiteit. Ook moest er een nieuw logo komen. Weet u nog waar ons huidige DLTC-logo (dat met die vrolijk springende tennissertjes) vandaan komt? Het was het lustrum-logo van 2011, ter illustratie van het motto DLTC Springlevend. Het werd ontworpen door ons lid Jasmijn de Koning. Het logo debuteerde ook in 2011 in Spoorslags, in de twee lustrumedities. En een jaar later werd het gepromoveerd tot huisstijl. Jasmijn is ook aangezocht om voor de fusievereniging een nieuw logo te ontwerpen. Dat is uiteraard nog in ontwikkeling. Benieuwd wat het zal worden. Wij van Spoorslags, en dan met name onze vaste vormgeefster Jacqueline van de Bergh, hebben alvast wat geoefend. Het resultaat ziet u op de pagina’s over de fusie.

Thialfers in oktober al welkom Naargelang het jaar vordert zal het er bij Thialf niet gezelliger op worden. Het park aan de Laan van Londen zal stap voor stap worden ontruimd om het eind december bezemschoon over te dragen aan de gemeente. Waarschijnlijk zal er nog wel kunnen worden getennist, maar de aardigheid zal er zienderogen vanaf gaan. Daarom hebben de besturen afgesproken dat Thialfers met ingang van 1 oktober a.s. bij DLTC kunnen spelen. Het kan nodig zijn dan speeltijden te reserveren. Met een dergelijk systeem hebben we in deze Coronaperiode al kennis gemaakt. De laatste maanden van dit jaar kunnen we dus al enigszins wennen aan de veranderingen die komen. Dat de Thialfers maar een hartelijk welkom mogen krijgen.

Bezuinigingen

Door de fusie kan er op flink wat uitgaven worden bezuinigd. Het gaat om dubbele kosten voor onderhoud, verzekering, energie, water, schoonmaak en belastingen.


DLTC • SPOORSLAGS • 17

de

FUSIE

WIE ? WAT ? WAAR ? Het komend half jaar zal het gonzen van fusie-activiteiten. Dat zal gebeuren in diverse werkgroepen en overlegorganen. Ze bestaan uit leden van DLTC en Thialf, soms de een meer dan de ander. Wie zijn dat bij DLTC?

Spoorslags is ook vertegenwoordigd. Henk van Capelleveen neemt de externe communicatie voor zijn rekening, Jessica Abcouwer en Sam Wytema zijn betrokken bij de interne communicatie: website en Spoorslags.

Het zal niet verbazen dat ons bestuur de hoofdrol speelt. In de zogenaamde Stuurgroep hebben Jan Akerboom, Edwin Ruighaver, Anja Grande en Bas van Haaften plaatsgenomen. Zij schuiven ook aan bij het overleg met de Gemeente waar met name wethouder Marco Stam zich persoonlijk inzet voor de fusie. Op het bestuurlijke vlak is ook Marc ter Haar nadrukkelijk betrokken. Zijn ervaringen met de verhuizing van 2011 zijn van veel waarde. Mireille van Kleij, onze notaris adviseert over juridische zaken, samen met haar Thialf-collega Dorine Oudhof. Park en clubhuis zitten in de portefeuille van Matthijs Schuurmans, die assistentie krijgt van Wim de Heer en Henk Reimers, de terreincommissarissen van het afgelopen decennium. Min of meer noodgedwongen - we hebben momenteel geen terreincommissaris in het bestuur - schuift ook Jan Akerboom aan. Dat doet ook Arnoud Offerhaus waar het de Padel-baan betreft.

Tenslotte de activiteiten: Charlotte ter Haar en Els van Niftrik vertegenwoordigen de club op dit terrein. Zoals bekend zijn de verschillen tussen Thialf en DLTC hier aanzienlijk maar de activiteiten sluiten uitstekend op elkaar aan. En niet onbelangrijk: volgend jaar viert DLTC het 135-jarig bestaan. Het ziet ernaar uit dat dit gecombineerd zal worden met de opening van het seizoen, rond 1 april.

COMPETITIETENNIS NA DE FUSIE:

WORDT HET DRINGEN? Doorgewinterde competitietennissers huiveren bij de gedachte: overvolle tennisbanen op de zaterdag. Wisselbanen of helemaal erg: negatieve wisselbanen. Wachten wachten. Zou het nog droog worden? Daar gaat m’n zaterdagavond. Staat ons dat schrikbeeld ook te wachten na de fusie, voorjaar 2021 ? “Ze zeggen dat ze bij Thialf helemaal volzitten qua competitie”. We vroegen het Edwin Ruighaver die als volleerd competitieleider bij ons al jaren de touwtjes in handen heeft. “Dat valt wel mee”, zegt Edwin, “bij Thialf hebben ze dit jaar 7 teams, dat zijn er 2 minder dan bij ons”.

Vooral ook positief: veel reuring en gezelligheid!

ken: competitiedagen en -avonden zijn ook enorm gezellig, er is veel reuring op de club!

Mocht het zo blijven dan is er niets aan de hand volgens Edwin. “Alleen op de vrijdagavonden kon het wel eens dringen worden, want dan zou de fusievereniging 7 teams inbrengen. Daar moet iets op gevonden worden”. De zaterdag zou met 4 teams ‘gezellig’ gevuld zijn, er is maar één team op de zondag, en de twee Thialf damesteams op zowel dinsdag als donderdag vormen ook geen probleem. En laten we het vooral positief bekij-

Onzekerheden zijn er uiteraard ook nog: wie weet komen er nog gemengde DLTC-Thialf teams bij, en de actuele aantallen fluctueren nogal. Ook het beleid van de KNLTB speelt een rol al heeft dat de laatste jaren heel goed uitgepakt. Vooral de invoering van de super tiebreak ter vervanging van de 3e set is een grote vooruitgang. En men streeft nog steeds naar spreiding door de week: niet alles meer geconcentreerd op het weekend, zoals vroeger gebruikelijk was. Dat zorgt nu wel voor drukke maar gezellige vrijdagavonden. We gaan het zien. Sam WytemaDLTC • SPOORSLAGS • 19

Fusie DLTC en Thialf ook online

De website van DLTC (www.tennisclubdltc.nl) is voorlopig nog in de lucht en wordt zoals altijd steeds aangepast met het laatste nieuws van de club. als DLTC samengaat met tennisclub Thialf, zal dit ook een verandering betekenen voor onze website. Afgelopen winter is er al een heel plezierig en constructief overleg geweest met de twee websiteredacteuren van Thialf om te overleggen over de gevolgen van een fusie van onze clubs voor de websites. De website van DLTC is al sinds augustus 2012 in gebruik. Bij het bouwen is de beslissing genomen om een website in eigen beheer te laten maken en niet het format van de KNLTB te gebruiken. In die tijd was het format van een website van de KNLTB niet erg modern en kreeg je er veel ongewenste reclame bij.

Onze collega’s bij Thialf hebben ruim een jaar geleden een nieuwe website voor Thialf opgezet en hebben dat wel gedaan volgens het format van de KNLTB. De KNLTB heeft in de afgelopen jaren niet stilgezeten en zij bieden inmiddels een compleet pakket van online mogelijkheden aan. De website van Thialf is dus gekoppeld aan die van de KNLTB en zodoende beschikt Thialf nu over allerlei moderne software die onze website niet heeft. Zo is de ledenlijst met e-mailadressen gekoppeld aan hun website, wat voordelen biedt aan de ledenadministratie en het secretariaat. Om een voorbeeld te geven; met één druk op de knop is een bericht geplaatst op de homepage van de website en wordt het ook verstuurd aan alle leden. Dit is dan altijd de meest actuele ledenlijst want de ledenlijst en de e-maillijst worden automatisch met elkaar gesynchroniseerd. Bij DLTC moet de secretaris iedere keer zelf een nieuwe e-maillijst downloaden wanneer er een

wijziging is in het ledenbestand. Het voordeel van de website van DLTC is dat er nauwelijks kosten mee gemoeid zijn. Het abonnementsgeld voor de hosting, het ‘in de lucht houden’ van de website is enkele tientjes per jaar en we betalen een of twee keer per jaar een paar uur arbeidsloon aan de websitebouwer voor onderhoudskosten. De websiteredacteur (ondergetekende) houdt de website al acht jaar gratis bij, dus de club heeft er ook niet veel kosten aan gehad. Om eerlijk te zijn is de website van DLTC niet modern genoeg meer en kan hij in zijn huidige vorm niet zo lang meer mee. Een KNLTB-website met de nieuwste functionaliteiten is echter voor een moderne club wel een vereiste. Over alles wat je als tennisclub nodig hebt, zoals berichtgeving aan leden en een afhangsysteem voor de banen, is al nagedacht en zit er al op en aan. De kosten van zo’n website zijn te overzien, want je betaalt per lid en per jaar een klein bedrag aan abonnementsgeld aan de KNLTB. Mijn verwachting is dat we bij een fusie met Thialf een nieuwe website zullen opzetten die past bij de nieuwe club en de toekomst ervan en dat de website van DLTC in zijn huidige vorm overbodig zal worden. Jessica abcouwer, redacteur website DLTC


Snerttoernooi en Nieu

Snerttoernooi en Nieuw


wjaarsreceptie 12 januari

wjaarsreceptie 12 januari5DLTC • SPOORSLAGS • 23

HEMELVaarTSDag 2020 1,5 meter grOENCOMMISSIE Traditioneel was er vroeger bij DLTC het pyjama-toernooi. Voor degene die daar niet mee bekend is: een jeugdtoernooi met start om 06.00, uiteraard in pyjama, tot 12 uur. Daarna bakt Frans van Zinnicq Bergmann pannekoeken voor alle deelnemers. Helaas is dat de laatste jaren niet meer georganiseerd, en nu in corona-tijd helemaal niet. Wat ga je dan doen als betrokken DLTC lid? Singelen, maar de banen waren al voor 75% gereserveerd. Op initiatief van Charlotte en Attie is een ploegje leden opgetrommeld om vanaf 9 uur met hark, heggenschaar, schep, maaimachine en schoffel aan de slag te gaan. De (tijdelijke) 1,5 meter commissie is geboren! Na goede instructies en juiste verdeling van taken zodat de 1,5 meter ruimschoots in acht genomen kan worden, gingen de deelnemers aan de slag. Dat was overigens hard nodig, want on-

danks de geweldige inspanningen van de woensdagochtend ploeg tierde het onkruid welig, waren de heggen doorgeschoten en het gras flink gegroeid. Na het eerste uur, waarin al direct de inspanningen zichtbaar werden, was er koffie, met koeken, warme melk en taart. Uiteraard meegenomen, omdat het clubhuis formeel nog niet open mag. Na deze pauze, die maar kort duurde omdat er nog volop energie was en de handen jeukten, werd in een straf tempo tot 11.45 uur keihard gewerkt. Dolle heggenschaar Bijna alle paden onkruidvrij gemaakt. Opper heggenschaar-commissielid Stefan ging als een dolle tekeer: de heggen bij de toekomstige padelbaan (bij de tennismuur en tafeltennistafel), de beukenhaag voor het clubhuis, de struiken tegen de geluidswal aan de achterzijde werden stevig onderhanden genomen.

De onkruidploeg pakte de entree aan zodat ook de lustrumtegels weer zichtbaar werden. Hoewel een enkeling steeds weer onkruid zag tussen de klinkers of in de border (het werk is natuurlijk nooit af), werd om 12.10 het park afgesloten. Met voldoening kunnen we terugkijken op een geslaagde ochtend, die met “de vele handen licht werk maakten”. Dit smaakt naar meer en het enthousiasme was groot. We hebben begrepen dat er bij Thialf ook dergelijke vrijwilligers-dagdelen zijn, dus laten we hier ook een gezamenlijke DLTC Thialf traditie van maken. Veel dank is verschuldigd aan Attie, Willem, Hester, Mireille, Diederik, Stefan, Charlotte en Marc. Uw razende reporter Marc ter Haar


11 me i ALV v 2020: an D LTC b y

video confe rence