Folder DLTC-Thialf

Page 1

Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze nieuwe tennisvereniging. 1 Januari 2021 | Het bestuur van DLTC-Thialf

DLTC-Thialf sinds 1886 DLTC-THIALF | Nieuweweg 86 | 3314 JS DORDRECHT


Met dit informatieblad presenteert het bestuur van DLTC-Thialf zich bij de “geboorte” van de nieuwe tennisvereniging aan haar leden. Bestuur en commissieleden geven informatie die vaak nog onvolledig en voorlopig is, maar toch een goed beeld geeft van wat de club te wachten staat. Verder stellen meerdere leden zich op bondige wijze aan hun medeleden voor: hun 19 “portretjes” zorgen voor een opgewekte noot.

NIEUW BESTUUR Beste DLTC-Thialfer, Het is feest! We zijn officieel op 1 januari 2021 gefuseerd, dus de vlag kan uit! Welkom bij de tennis-padelclub DLTCThialf. Er is twee jaar door velen hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, en nu is het dan eindelijk zover en begint een nieuw tijdperk in onze lange historie (DLTC – sinds 1886 en Thialf LTC – sinds 1961). Vandaag ontvangt u dit informatieblad en maakt u kennis met ons nieuwe logo. En u ontvangt het filmpje “Van Thialf LTC en DLTC naar DLTC-Thialf”. Geniet ervan! Op dit moment wordt er nog stevig gewerkt aan de vele bouwkundige aanpassingen om alles voor de start van het zomerseizoen gereed te hebben. Denk aan de padelbaan, een primeur op het Eiland van Dordrecht. Maar ook de 5e tennisbaan, een prachtig modern clubgebouw met een volwaardige keuken, led-verlichting op de banen en zonnepanelen op het dak. Uiteraard hoort daar ook goede parkeergelegenheid bij voor fietsers en auto’s.

SYBE DE LINT: “2021 wordt het jaar van de integratie. Cultuurverschillen vervagen, DLTC’ers en Thialfers trekken samen op. Samen zetten we DLTC-Thialf op de kaart!”

EDWIN RUIGHAVER: “Samen tennissen, dé manier om de leden van de beide clubs met elkaar in contact te brengen”.

JAN AKERBOOM: “Volle kracht Vooruit !”

PIET VAN DER PUT: “Verder bouwen aan een zonnige toekomst !”

BAS VAN HAAFTEN: “Meer leven in de brouwerij”.

HENRI KETELAAR: “DLTC-Thialf waar één en één een meerwaarde is geworden”.

Tot ziens bij de Feestelijke Opening op zaterdag/zondag 27/28 maart a.s.! Geniet en blijf gezond, en wees een ambassadeur van DLTC-Thialf! Met vriendelijke groet en dank, Bas van Haaften (bestuurlijk secretaris), Edwin Ruighaver (tennis-technische zaken), Henri Ketelaar (algemeen secretaris), Jan Akerboom (parkbeheer), Piet van der Put (penningmeester) en Sybe de Lint (voorzitter).

BEGROTING

De begroting voor 2021 wordt een hele uitdaging. Veel is nog onzeIn de Algemene Ledenvergadeker en bovendien krijgen we tijdering in februari 2021 zullen de jaarcijfers van beide verenigingen lijk te maken met dubbele lasten. over 2020 worden gepresenteerd, Vele investeringen in clubhuis en en gevraagd zal dan worden om park vereisen forse uitgaven. Deze investeringen worden gelukbeide penningmeesters te dechargeren. Ook zal dan de begro- kig mogelijk gemaakt door de schadeloosstelling van de ting 2021 worden behandeld.

gemeente Dordrecht aan Thialf LTC. Door de fusie zijn de komende jaren veel synergievoordelen te behalen. Denk aan administratiekosten, verzekeringen, bankrekeningen etc. De club stapt over naar een boekhoudsysteem van de KNLTB. 2

LEDENTAL Volgens een laatste opgave op 31 december 2020 begint onze nieuwe club met 456 leden. Van hen zijn 222 afkomstig uit het vroegere Thialf, en 234 van DLTC. Van deze 456 leden kunnen 389 beschouwd worden als ‘actief’ lid: 306 senioren, 30 jeugdleden, 10 student-leden en 43 dagleden. De overige leden zijn theelid (ex DLTC) of rustend lid (ex Thialf).


KEES ROVERS

MACHTELD STAKELBEEK

67 jaar, gepensioneerd huisarts. Recreatief tennisser, speelt twee keer per week (als het droog is) met vrienden. Heeft een voorkeur voor de backhand. Federer is zijn favoriete toptennisser. Tot nu toe heeft hij zich in de club beperkt tot tennissen en bardiensten. Gezellig even (koffie)drinken na het spelen bevalt ook altijd goed, dat hoort erbij… “Voor de nieuwe combi-club hoop ik op het blijven bestaan van een prettige sfeer met nieuwe kennismakingen”.

53 jaar, zelfstandig gevestigd als psycholoog, coach en auteur (boeken en theater). Sportief ingesteld. Heeft pas op latere leeftijd leren tennissen – met les van Christian Vroomen en van Patrick, haar man. Die laatste geeft de ballen altijd op maat. “Dan lijkt mijn slag wel wat, maar ik blijf voor mijn gevoel een beginner”. Houdt van af en toe een toernooi of partijtje. “Tennistip: Raak niet van slag. Kijk gewoon naar de gele bal.”

TOERNOOIEN Het Clubkampioenschap staat op het programma voor eind juni, begin juli: eerst een week enkelspelen, daarna de dubbels. Er zullen in ieder geval twee sterkte-categorieën zijn, bijvoorbeeld naar speelsterkte 8/9, en 7 en lager. De nieuwe club wil zich ook tonen aan spelers van andere verenigingen. De Open Toernooicommissies van DLTC en Thialf hebben de

handen ineen geslagen en organiseren gezamenlijk het Ames DLTC-Thialf Open Toernooi in de eerste week van september. Verder is er een (open) Senior Plus Toernooi voor 50+ mixed dubbels op 14 augustus.

Schrijverstoernooi DLTC organiseert al jaren een Schrijverstoernooi en DLTC-Thialf gaat daarmee door. Op 21 augustus is alweer de 30-ste editie

waar meer en minder bekende schrijvers aan mee zullen doen. Er is voor een beperkt aantal leden ook de mogelijkheid om mee te doen. Tenslotte heeft de club nu een padelbaan en het gebruik daarvan zal waarschijnlijk worden gestimuleerd door een wedstrijdelement, maar daarvoor bestaan nog geen concrete plannen.

PADEL Vanaf eind 1e kwartaal 2021 kunnen de leden kennis maken met deze nieuwe sport, op de eerste baan in Dordrecht. De sport is ontstaan in Mexico (1969) en vervolgens naar Spanje overgewaaid (5 miljoen sporters, de 2e sport van Spanje!). In Nederland zijn sinds de start in 2016 al 250 banen aangelegd. Het speelveld is 10x20 meter (ongeveer de helft van een tennisveld) en men speelt in principe dubbels. Het racket is van carbon of fiber met gaten en lijkt een groot tafeltennis bat. De bal is vergelijkbaar met een tennisbal, doch iets kleiner.

Het spel De opslag is onderhands en tijdens het spel mag de glaswand – ook de eigen – gebruikt worden om de bal terug te spelen. De return mag niet bovenhands gespeeld worden, daardoor krijg je veel rally’s. Als de bal in het spel is gebracht mag hij slechts eenmaal stuiteren op de grond. De puntentelling is gelijk aan tennis.

Kenmerken spel in vergelijking met tennis

komen via de wand en een voordeel opleveren voor de tegenstander. Het prettige van het spel is dat iedereen met elkaar kan spelen (jong/oud, beginner/gevorderde). De afstanden in het veld zijn korter, maar je bent meer in beweging omdat je constant van voor naar achteren beweegt (vergelijkbaar met squash).

Padel kan door alle leeftijden gespeeld worden. Door het korte racket is controle over de bal eenvoudiger. Het spel is minder belastend voor schouders en armen vanwege de onderhandse opslag en het feit dat hard slaan weinig voordeel oplevert omdat die ballen meestal terug

Website: https://www.nlpadel.nl/ Video’s: kijk op internet, tik Padel in en je vindt diverse opnamen van het spel.

HENK TAZELAAR

ANDREA KELLER

Erelid van Thialf, en 47 jaar lid geweest. Organiseerde diverse projecten, en - als bouwkundige - de vele verhuizingen. Heeft 22 jaar in de gemeenteraad gezeten, is toch steeds verrast met het steeds opnieuw plannen van locaties: “dit is voor Thialf echt een 5 setter”. “Ik hoop dat het gezamenlijke bestuur een geweldige en gezellige sportieve toekomst tegemoet gaat”.

60 jaar, speelt op dinsdagochtend met de “Balsemienen”. Een aantal jaren de ledenadministratie gedaan en tijdens de verhuizing naar dit park diverse werkzaamheden verricht. Favoriete slag is een strakke diepe bal. “Ik kijk uit naar het eerste “feestje” met de gezamenlijke leden waarbij de Jazzband, waarin ik zing, wellicht komt spelen”.

3


AUDREY WULFF

THEO GROOTHUIZEN

66 jaar. Werkt nog parttime als adm. medewerkster. Op haar 33e gaan tennissen bij Thialf, veel competitie en toernooien gespeeld. Sinds enige tijd ligt het tennissen voor haar stil, maar ze is wel zeer actief gebleven op allerlei gebied voor de vereniging. “Het zal voor alle leden even wennen zijn, maar ik hoop dat iedereen ons, DLTCThialf, een kans geeft om een goede, toekomstbestendige vereniging neer te zetten, waar sportiviteit en gezelligheid hoogtij vieren. Aan de faciliteiten zal het niet liggen en alleen samen kan dit doel bereikt worden.”

BETER EEN GOEDE BUUR.. Een goede relatie met onze buren is van het grootste belang. Overleg met hen resulteerde al enige tijd geleden in een convenant om er samen iets moois en voor beide partijen iets acceptabels van te maken, denk aan parkeren en aan geluids- en lichtoverlast. Om dit te benadrukken bracht een delegatie van het DLTC Thialf-bestuur op 1 december een bezoek aan enkele buren om een aardige geste te overhandigen.

67 jaar, gepensioneerd Industrieel Ontwerper, docent en diplomaat. Al sinds eind jaren ‘80 lid van DLTC - onderbroken door 10 jaar buitenlands verblijf - en als barcommissaris actief geweest in het bestuur. Speelt al enkele decennia met een groep vrienden, iets na 8 uur op de zaterdagochtend, zomer en winter door. En deze hechte tennisband is mede reden geweest in 2019 naar Dordrecht te verhuizen. Favoriete slag: hard en vlak naar de zijlijn.

SAMEN TENNISSEN Onze nieuwe vereniging hecht eraan om de oud-leden van DLTC en van Thialf met elkaar in contact te brengen. Hoe kan dat beter dan door samen te tennissen? Dat kan spontaan maar ook zal de club dit faciliteren. Voorbeelden van ‘minder formele’ gezelligheidstoernooitjes zijn het Snerttoernooi (helaas al afgelast voor januari 2021), het Openingstoernooi in maart en het American Mixed toernooi begin oktober.

Wisselende partners De formule bij alle gezelligheidstoernooitjes is dat men gedurende de middag wedstrijdjes van een half uur met wisselende partners speelt. De winnaar is niet altijd degene die de meeste games wint. Andere variaties op dit thema bestonden al bij DLTC en Thialf: respectievelijk het Laatste Vrijdag van de Maand Toernooi (LVMT) en Racket-trekken. Verder is er ruimte voor thematoernooien zoals het Krukken-toernooi (zet alvast in de agenda: Moederdag 9 mei), PaDoMoZo toernooi, Buren en Vriendentoernooi etc. Hopelijk staan er vrijwilligers op die dit willen oppakken. Graag melden bij wedstrijdsecretaris, Edwin Ruighaver (edwin.ruighaver@outlook.com)

PARK Met de magneetkaart kunt u:

De werkzaamheden aan park en clubhuis zijn op 1 januari 2021 nog in volle gang. Naar verwachting wordt het clubhuis eind januari opgeleverd, waarna in februari de inrichting volgt. In januari wordt begonnen met de aanleg van de 5e baan en het parkeerterrein, die moeten zijn opgeleverd in maart. De Padelbaan zal in februari klaar zijn.

het toegangshek tot het park openen, via zowel de kleine als de grote poort • het clubhuis betreden • een tennisbaan of de padelbaan reserveren (‘afhangen’) • aan de bar betalen Het park krijgt een nieuwe LED-verlichting. De lichtsterkte is per baan gemakkelijk te regelen. Biljarten kan zonder magneetkaart. De club is gehouden aan verschillende soorten regelgeving die worden getoetst door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaak (ook van de gecertificeerde keuken), douches, brandveiligheid, vluchtroutes en noodverlichting.

Magneetkaart Een magneetkaart is straks onontbeerlijk. Dit is een standaard KNLTB lidmaatschapskaart op naam. Op de kaart staat voor ieder lid zijn/haar ‘mandaat’. Normaliter is dat de toegang tot het park en het clubhuis, voor sommigen regelt het ook de toegang tot bij voorbeeld werkruimtes en magazijn.

ESTHER STROOBER

JOHN HARTELOH

47 jaar, procesondersteuner op de Groeiagenda en Public Affairs van de Regio Drechtsteden. Lest 1x per week en speelt daarnaast minimaal 1x per week. Invaller geweest bij diverse competitieteams. In het voorjaar hoopt ze met een vast team competitie te gaan spelen. Sinds afgelopen seizoen lid Open Toernooi commissie. “Ik verwacht in de nieuwe club alle sportiviteit en gezelligheid terug te zien waar we tijdens het open toernooi van afgelopen zomer al een mooi voorproefje van hebben gehad!”

64 jaar. Gepensioneerd Shell IT Manager. Zo’n 40 jaar competitie en toernooien gespeeld. Heeft gespeeld bij DDH, Topspin Centre en Thialf. Is 10 jaar geleden gestopt. Was 5 jaar toernooileider en 10 jaar voorzitter van Thialf. Favoriete slag: Service. Mijn idool was Arthur Ashe. “Mijn verwachting van DLTC-Thialf: Dat de ziel van beide clubs harmonieus samen komen en nieuw elan uitstralen onder een ambitieus bestuur”. 4


PETRA STOLK

JEUGD

56 jaar, cardiologieverpleegkundige in het ASZ, echtgenote, moeder van 3 kinderen, allemaal tennissers. Al 25 jaar sporten met een net ertussen: badminton, squash, tennis, nu ook van plan te gaan padellen. Een echte veel-speler, met gezinsleden of maatje. Enthousiaste leerling van Sandra. “Er valt altijd wat te verbeteren of aan te leren”. Liefst singelen. Loopt graag op elke bal. “Leuk met Thialf erbij, al een aantal mensen ontmoet tijdens het open tournooi. Gezellig om elkaar te leren kennen, hetzij op de baan of op het terras.”

De jeugdafdeling is op diverse fronten actief. Al vanaf 4-jarige leeftijd kunnen kinderen tennissen bij onze vereniging. Via het speciale KNLTB-programma Tenniskids leren zelfs de allerkleinsten stap voor stap tennissen.

Competitie Naast het volgen van tennislessen doen ook diverse jeugdleden mee aan de KIA Tenniskids competitie. Deze bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie, en wordt in het voor- en najaar gespeeld. De nadruk ligt daarbij vooral op leuke wedstrijdjes spelen, plezier hebben en vriendjes maken. Verder worden voor alle jeugdleden, in alle leeftijdsgroepen en op alle niveaus, diverse activiteiten het hele jaar door georganiseerd, zoals de seizoensopening met tennis, bowlen en eten, clubkampioenschappen, ouder-kind toernooi, pannenkoekentoernooi en een pepernoten/oliebollen toernooi. Voor de jeugd zijn er verder mogelijkheden om onderling of met ouders vrij te spelen. Vriendjes of vriendinnetjes of andere geïnteresseerden zijn altijd welkom. Een aantrekkelijke mogelijkheid is dat de jeugd op DLTC-Thialf ook de zeer populaire en snelgroeiende tennisvariant padel kan beoefenen en leren.

HUUB HAN Gepensioneerd (ook al) reumatoloog. Probeert 2-3 x per week te spelen, recreatief. In verleden wel competitie gespeeld, altijd in herenteams. In vorige eeuw als wedstrijdsecretaris bestuurslid geweest. Favoriete slag smash die lukt (dit laatste is wel essentieel). Favoriete speler Marcello Rios (zie YouTube). “Samen onder één (aangepast) dak naar een langdurige, succesvolle toekomst”.

ARJA MOURIK

55 jaar, werkzaam als verpleegkundige specialist geriatrie in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Speelt voor- en najaarscompetitie op vrijdag en tennist meestal door de weeks 1-2 keer per week. Favoriete slag is de backhand. Woonde bijna dertig jaar in Dordrecht, in 2012 voor de liefde verhuisd naar Krimpen aan den IJssel, maar haar ‘tenniscluppie’ nog altijd trouw gebleven! “Ik verwacht straks op DLTC-Thialf nieuwe mensen te leren kennen, en dat we weer lekker kunnen tennissen, genieten en nieuwe herinneringen gaan maken”.

ACTIVITEITEN Heerlijk met elkaar tennissen, vrij-spelen, racket-ochtend, -middag en -avonden, toernooien en uiteraard ook de competitie. Voor ons team zijn het heerlijke dagjes uit, terwijl wij bij thuiswedstrijden met elkaar voor de hapjes en het 3 gangen diner zorgen. Maar we zijn er ook bij veel andere activiteiten dan tennis zoals klaverjas-avonden, filmavonden (‘met z’n allen naar de Movies‘), biljarten, mossel/saté avonden, bloemschikken, schilderen (zie foto) etc. Zodra ons land weer coronavrij of -veilig is kunnen we de draad weer oppakken en met elkaar DLTC-Thialf tot een fantastische club maken.

De activiteitencommissie presenteert zich met de onderstaande boodschap aan de leden

ZO’N CLUB WAAR IEDEREEN LID VAN WIL WORDEN EN TROTS OP IS!!!

Niet alleen een tennisclub maar ook voor zovelen onder ons een tweede thuis! Het delen van lief en leed, de gezelligheid en de fijne sfeer.

Loes van der Put, Paulien de Munter en Marry van Dijk 5


MARA DAMEN

ASTRID SLOOF

48 jaar, werkzaam bij de Rekenkamercommissie Dordrecht, als onderzoeker en secretaris. Daarnaast bezig met een opleiding tot Gestalt therapeut. Speelt door drukte onregelmatig, meestal met vaste tennismaatje Nico Duinisveld of gezellig met Jasmijn en Ole de Koning. Ooit competitie gespeeld, maar na het scheuren van haar achillespees daarmee gestopt. Secretaris in het bestuur geweest en ook redacteur van Spoorslags. Ik hou ervan om hard te rennen en onverwachts nog net een bal terug te kunnen geven. “Mijn advies aan iedereen: naast dubbelen en singelen, lekker mingelen met elkaar!”

49 jaar, inkoper van verpakkingen in de farmacie. Speelt 2 x in de week: op maandagavond vrijspelen en op dinsdag training bij Sandra. Haar zoon speelt competitie in geel en daarom vond ze het leuk om ook op les te gaan om samen te kunnen spelen. Speelt het liefst in de dubbel. “Wat zal het leuk zijn als we elkaar tegenkomen op de club bij een tournooi of racketochtend-/avond!”

COMPETITIE

Weliswaar zijn de teams nog op oude leest geschoeid (DLTC of Thialf) maar gestreefd wordt naar ‘gemengde’ teams.

DLTC en Thialf waren beide actief in de voor- en najaarscompetitie van de KNLTB. Als DLTC-Thialf gaat de club daar uiteraard mee door. We spelen in de regio Zuid-Holland/Rotterdam, soms in West-Brabant, de teams bestaan als regel uit 4 personen. Er is een grote variëteit aan competitiesoorten, bepaald door onder meer leeftijd, speelsterkte en weekdag(deel), gemengd of ongemengd. De voorbereidingen voor de competitie in april en mei zijn in volle gang, de inschrijving daarvoor sluit begin januari. Meerdere teams hebben zich al ingeschreven voor dinsdagochtend, donderdag- en vrijdagavond, zaterdag en zondag.

Drukke vrijdagavond Vooral de vrijdag wordt een populaire competitie-avond, zodat de KNLTB een gewijzigde indeling op basis van 5 of 7 avonden overweegt. Dit zou op ons park wat lucht geven gezien de maximale capaciteit van 5 banen. Leden die niet deelnemen zijn van harte welkom te komen kijken. Het wordt gezellig op de club! Inlichtingen bij competitieleider Edwin Ruighaver (edwin.ruighaver@outlook.com)

BAR en KEUKEN In vergelijking met het oude DLTC-clubhuis worden de bar, en vooral de keuken groter, moderner en aantrekkelijker. In de bar is de grootste verandering een koffie/thee-automaat en - niet onbelangrijk - een biertap. Er komt een kassasysteem waarin afgerekend kan worden met een pinpas of een opgeladen KNLTB-pas. De keuken wordt voorzien van nieuwe apparatuur zodat tijdens toernooien, competitie en andere activiteiten borrelhappen en maaltijden kunnen worden bereid. Zo komen er bij voorbeeld mossel- en saté-avonden.

Barrooster De leden gaan bardienst doen. Ze worden gevraagd zelf diensten te ‘prikken’. Tijdens toernooien is er een keukendienst met ondersteuning van de abc (activiteiten-bar-commissie). Nadere uitleg en instructies volgen.

6


ING HAY OEI

KITTY SMITTENAAR

62 jaar, apotheker van beroep. Is meestal op donderdagavond en zaterdagochtend op de club te vinden. Speelt in de zaterdag voorjaarscompetitie en een paar toernooitjes. Zit dit jaar in de padelcommissie en helpt soms bij het jaarlijks snoeien van de tuin. Favoriete shot: forehand rechtdoor langs de tegenstander. “Ik verwelkom graag onze nieuwe leden op ons gezamenlijke park, en hoop op veel gezelligheid en sportieve aspiraties”.

39 jaar, leerkracht speciaal onderwijs. Speelt regelmatig op maandagavond in een poule, samen met o.a. haar echtgenoot. Als jong meisje ooit begonnen op Thialf en na een lange tussenstop weer lid geworden. Favoriete slag: geen voorkeur, als ik de bal maar hard kan raken! “Ik kijk er naar uit om te komen tennissen op een mooi park met gave padelbaan en een drankje te doen in een gerestyled clubhuis. Gezelligheid staat voorop!”

LIDMAATSCHAP In tegenstelling tot de vroegere (Thialf-) ‘rustende leden’ zijn de Theeleden geen lid van de KNLTB en krijgen ook geen eigen pasje om op het park te komen. Uiteraard zijn ze altijd van harte welkom op de vereniging. Verder hebben Theeleden geen stemrecht.

Voor het jaar 2021 zal de contributie komen te liggen op het niveau van Thialf LTC. In de Algemene Ledenvergadering van februari 2021 zal door het bestuur onderstaand voorstel worden ingebracht ter goedkeuring van de leden. Bij Thialf LTC was er voor de jeugd en junioren sprake van een totaal pakket, inclusief contributie, lesgeld trainingen, deelname aan de competitie en diverse andere zaken (afhankelijk van pakket keuze). Het totaal verschuldigde bedrag werd verdeeld over het aantal maanden en per maand geïncasseerd. Momenteel wordt nog onderzocht of dit ook ingevoerd kan worden bij de nieuwe club.

TARIEVENVOORSTEL Jeugd t/m 8 jaar

15,00

Jeugd 9 t/m 13

Geen extra kosten Padel Naast het tennissen kan vanaf het nieuwe seizoen ook gebruikt worden gemaakt van de Padelbaan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

AGENDA Voorlopig, onvolledig, maar toch om al te noteren 27 en 28 maart

Openingsweekend

30,00

27 maart 12-13 uur

Officiële opening

Junior 14 t/m 17

60,00

9 mei, Moederdag

Krukkentoernooi

Studenten 18 t/m 24

75,00

28-30 mei of 4-6 juni

Uitwisseling (naar) Hastings

27 juni - 4 juli

Clubkampioenschap senioren, single

5 - 11 juli

Clubkampioenschap senioren, dubbel

14 augustus

Senior + toernooi

21 augustus

Schrijverstoernooi

30 aug. - 8 sept.

Open Dubbels toernooi

3 oktober

American mixed toernooi

Senior

150,00

Daglid

105,00

Winterlid

95,00

Rustend lid

50,00

Theelid

30,00

ARIE VAN MAANEN

ASTRID SANKES

64 jarige pre-pensionado die geniet van het leven en sinds 1977 lid is van Thialf. Thialf was en is belangrijk in zijn gezin. Ze speelden competitie en toernooien, en bij alle feesten en partijen zijn ze aanwezig. Het tennissen is in de loop van de jaren minder geworden, maar hij is met zijn maten op de vaste donderdag aan de bar te vinden. Wil dit bij DLTC-Thialf voortzetten en wie weet krijgt ook zijn tenniscarrière weer een herstart. Actief als commissielid, en kokkie in de keuken. “Arie’s biefstukken zijn tot ver in de regio een begrip”.

53 jaar, verpleegkundige. Sinds 4 jaar lid van DLTC, al die tijd gelest. Probeert 2x per week op de baan te staan, is niet altijd haalbaar door onregelmatig werk. Zou vaker willen spelen voor betere beheersing van het spel. Staat graag aan het net voor de volley of de smash. Wordt er blij van als het lukt! Speelt sinds twee jaar in 8&9 competitie: “leerzaam en leuk”. “Ik hoop dat er door de samenkomst van beide verenigingen een nieuwe sportieve club ontstaat met meer potentiële tennismaatjes”. 7


GROEN De groencommissie telt 8 mensen. De belangrijkste man van de groencommissie is Nico Naaktgeboren. Hij doet al jaren het onderhoud bij Thialf en hij is bereid om dat ook bij DLTC-Thialf te blijven doen. Nico kan voor het lopende onderhoud de hulp inroepen van de leden van de groencommissie. Voor het grotere onderhoud organiseert de groencommissie drie of vier keer per jaar een onderhoudsdag met vrijwilligers – inclusief koek, lunch, borrel en misschien ook eten. Het eerste project van de groencommissie is de inrichting van het buitenterrein.

Op 9 december is daarover een gesprek geweest met de inrichtingscommissie en de

LIEF EN LEED COMMISSIE

terreincommissaris, Jan Akerboom. In dat overleg is besloten om een aantal planten van Thialf te verplaatsen naar de nieuwe banen, namelijk: een amberboom, 3 Yucca’s, haagplanten voor langs de baan en potten met planten en een beeldje voor op het terras. De beukhaag, die zorgt dat je niet op de fietsenstalling kijkt en de platanen, die in de zomer een schaduwrijke plek gaan bieden, blijven in ieder geval. Ook de ligusterheggen met de rozen blijven voorlopig, maar het gras wordt vervangen door klinkers. De groencommissie is ervan overtuigd dat op de beperkte ruimte een mooi groen tennispark kan worden gerealiseerd en rekent op de medewerking van vele vrijwilligers.

Anja Grande

Corrie Penraad

Anja Grande en Corrie Penraad zullen samen de Lief en Leed Commissie gaan vormgeven. In geval van ziekte, of als er iets bijzonders te vieren is, zullen zij ervoor zorgen dat er een bloemetje of kaartje wordt bezorgd bij de leden van onze club. Bij Thialf was het de gewoonte om het bloemetje persoonlijk langs te brengen, DLTC liet het bezorgen. Zij hebben ervoor gekozen om de DLTC manier aan te houden, ook in verband met het Corona virus, waar we voorlopig nog mee te dealen hebben. Ook zullen zij betrokken worden bij het verwelkomen van de eventuele nieuwe leden, om deze wegwijs te maken binnen de vereniging.

VERANTWOORDING Dit informatieblad is tot stand gekomen mede dankzij bijdrages van (in alfabetische volgorde): Hans van Arkel, Rien van den Berg, Marry van Dijk, Anja Grande, Marc ter Haar, Attie de Jong, Paulien de Munter, Corrie Penraad, Loes van der Put, de 19 geportretteerde leden, en alle bestuursleden van DLTC-Thialf. Redactie: Sam Wytema Vormgeving: ATM vormgeving (Jacqueline van den Bergh) Op de voorpagina het nieuwe clublogo: Ontwerp Jasmijn de Koning (Buffel Inspiratie & Creatie)

TRAININGEN Tot 1 oktober zijn er twee tennisscholen actief op het park. At Vantage Tennis Academy (Christian Vromen) geeft les op maandag en vrijdag aan het eind van de middag en ’s avonds. Tennisschool Rob Mentink op dinsdag, woensdag en donderdag en vrijdagochtend.

ERICA KENNEDIE

FREEK HERFKENS

51 jaar, woont sinds twee jaar in Breda en is werkzaam in het bedrijf van haar man. Tennist al een aantal jaren 2/3 x per week op ma- avond, wo- ochtend en speelt vrijdagavondcompetitie met heel gezellige tennisvriendinnen. Zette de items voor Thialf op de website en verstuurde de mailings vanuit het bestuur naar de leden. “Voor 2021 hoop ik op leuke kennismakingen en snel weer veel tennisplezier zonder beperkingen!”

Bijna 70 jaar oud en met pensioen. Was radioloog in het Albert Schweizer Ziekenhuis. Zestig jaar geleden als ervaren tafeltennissertje lid geworden van tennisclub Park Marlot in Den Haag. Daardoor snel het slaan van ballen met effect onder de knie gekregen. Heeft zich met name bekwaamd in het slaan van een onderhandse service met zijwaarts effect. Gebruikt die vaak met succes. “Ik verheug mij enorm op de grote veranderingen die Thialf en DLTC zullen ondergaan”. 8