Page 1

D A S H ’3 5 J I B N E T E LT W WAT JE WI S E L L A R O E GIDS VO DE HANDIG

5 3 ’ H DA S S D I G JA A R 2014

• VIJF EURO TEGOED OP KNLTB-PAS

• TENNISLESSEN

• JEUGDACTIVITEITEN

• BESTUUR EN COMMISSIES

• JAARPROGRAMMA

• CASHLESS BETALEN

• BARDIENST EN KANTINE • RACKETAVOND

• SPONSORMOGELIJKHEDEN • RECREATIE- EN

COMPETITIETENNIS

DLTC DASH’35, MONARDA 1A, 3317 HL DORDRECHT, T: 078 - 617 09 60, WWW.DASH35.NL


HEBT U EEN EIGEN BEDRIJF... BENT U MANAGER IN EEN BEDRIJF... WELLICHT IS DASH’35 DAN EEN PARTNER IN BUSINESS VOOR U ! Dash’35 kent diverse business-solutions in een win-win situatie voor bedrijf en club! Wilt u meer informatie, bel dan eens voor een vrijblijvend gesprek over alle businessmogelijkheden die Dash’35 kent met

• voorzitter HANS RUBEN (06-23244672) of

• bestuurslid commercie/marketing/communicatie WIMMO VAN GELDROP (06-44673908) Wellicht kan Dash’35 meer voor u en uw bedrijf betekenen dan u denkt. Eén telefoontje maakt u wijzer! NIET AARZELEN, MAAR DOEN. Het opvragen van informatie verplicht u tot niets!


COLOFON Tennispark

Postadres Bank

BESTUUR

Monarda 1a, 3317 HL Dordrecht, tel. 078 - 617 09 60 (N.B. géén postadres) Dash'35, t.a.v. secretariaat, p/a Schuitenmakersstraat 6, 3311 CP Dordrecht NL46 RABO 0315 3374 00

DASH JAARGIDS 2014

VOORWOORD De uitgave van de nieuwe jaargids

in maart kenmerkt het begin van

Voorzitter

Hans Ruben, Hugo de Grootlaan 49, 3314 AG Dordrecht, tel. 078 - 6 14 47 38 e-mail: voorzitter@dash35.nl Secretaris Vanessa Verveer-van Zanten, 06 - 11 58 67 96 e-mail: secretariaat@dash35.nl Penningmeester Edwin Kleiweg, Stormrand 55, 3362 JJ Sliedrecht, tel. 0184 - 41 07 65, e-mail: penningmeester@dash35.nl Technische Zaken Patricia Blaas, Baanhoek 337, 3361 GE Sliedrecht, tel. 0184 - 41 34 39, e-mail: patr.blaas@gmail.com Claudia van Heelsbergen, Oranjestraat 15a, Horeca/ 3312 VG Dordrecht, tel. 06 - 53 39 98 86 Evenementen e-mail: claudia@werkrecept.nl Angela Kreijns, Elfhuizen 24, Jeugdzaken 3311 VG Dordrecht, 078 - 6 17 68 97, e-mail: jeugdcommissie@dash35.nl Accommodatie Wim Klootwijk, Buiten Walevest 128, 3311 AD Dordrecht, 078 - 6 13 21 90, e-mail: w.klootwyk@hccnet.nl Communicatie/ICT/ Wimmo van Geldrop, 06 - 44 67 39 08, Commercie/Marketing Mina Krüseman-erf 158, 3315 GG Dordrecht 06-44673908, e-mail: wimmo@vangeldrop.nl Helen Stevens-v.d. Klooster, Bakema-erf 118, Breedtetennis/ vrijwilligers 3315 JC Dordrecht, 078 - 7 85 01 34 e-mail: helen.stevens@upcmail.nl

COMMISSIES

Clubhuis/Terrein Wedstrijdtennis Kantine

Open Toernooi Mimy de Bot Toernooi Jeugdtoernooi Tenniskennis Damesdubbel Competitie 50+ Competitie Seniorplus toernooi Familietoernooi Racketavond Redactie clubblad Clubfotografie

Wim Pinkse, 078 - 6 13 13 40 Léon Niemantsverdriet, 06 - 22 63 58 77 e-mail: cwt@dash35.nl Claudia van Heelsbergen, 06 - 53 39 98 86 Erik Cense (planning), 06 - 13 69 10 36, (na 18.00 uur), e-mail: erikenmarian@kpnplanet.nl Pieter van Es, 06 - 51 22 08 83 Erik Cense, 06 - 13 69 10 36

Natalie Govaerts, 06 - 29 23 12 01 Ad van Zanten, 078 - 6 16 25 33 Ans Wendt, 078 - 6 17 10 09

Mirto Oduber, 078 - 6 17 98 15 Henk Bosman, 078 - 8 43 38 99

Marcel de Bot, 078 - 6 31 37 87 Claudia van Heelsbergen, 06 - 53 39 98 86 Wim Staat, 078 - 6 17 34 32 Knight Kunsen, 06 - 11 53 36 78 Mirto Oduber, 078 - 6 17 98 15 Redactie Jaargids Wim Staat, 078 - 6 17 34 32 Communicatie/ICT Wimmo van Geldrop, 06 - 44 67 39 08 Jeugd Angela Kreijns, 06 - 12 56 20 09 e-mail: jeugdcommissie@dash35.nl

FUNCTIONARISSEN Ledenadministratie

Dorota Geers, tel. 078 - 6 18 36 30, e-mail: leden@dash35.nl Trainingscoördinatie Marjan Slotboom, 06 - 47 62 54 88 Hoofdtrainer Peter Paul Passchier, 06 - 55 39 16 97 Trainer Natalie Govaerts, , 06 - 29 23 12 01 Jeugdcoördinator Natalie Govaerts, 06 - 29 23 12 01 Wel en Wee Marianne Schuerman, 078 - 6 17 25 83 Onderhoud tuin Leida van Zanten, 078 - 6 16 25 33 Onderhoud BHS Sportparkservice tennisbanen

OVERIG

Vormgeving Druk Jaargids Tennishal

ATMvormgeving, tel. 078 - 617 10 34 Drukkerij/Uitgeverij MORKS, tel. 078 - 613 38 84 Schenkeldijkhal, tel. 078 - 618 17 36

een nieuw tennisseizoen. Voor u

ligt al weer de vierde achtereenvolgende gedrukte editie van dit voor elk lid uiterst nuttige

naslagwerk.

De jaargids verstrekt leden en andere

belangstellenden alle broodnodige in-

formatie over de activiteiten en evenementen die Dash’35 in de loop van het

tennisjaar organiseert. Het is de encyclopedie van de club waarin men alle

noodzakelijke gegevens kan vinden die

voor een lid, ondersteuner, vriend en belangstellende van Dash’35 onontbeerlijk zijn. Namen, mailadressen, telefoonnummers van bestuurs- en

commissieleden waar men met vragen terecht kan, informatie over trainin-

gen, competitie, toernooien, handleidingen en reglementen, de rechten en plichten van leden op een rij, alles overzichtelijk gebundeld in één docu-

ment.

De jaargids is tevens een uithangbord waar potentiële nieuwe leden een

beeld van de vereniging kunnen krijgen en een indruk kunnen opdoen van

alle mogelijkheden die Dash’35 biedt. De jaargids is daarom ook meer dan

een steriele opsomming van feiten en wetenswaardigheden. De jaargids

schetst het karakter van de club en waar Dash’35 voor staat: een tennis-

vereniging waar iedereen, jong tot ouder, van elk niveau, welkom is en

waar gezelligheid zorgt voor een sterke sociale binding.

De activiteiten en evenementen die gedurende het tennisjaar bij Dash’35

plaatshebben, bieden voor elk wat wils, zowel in actieve als in passieve

zin. Het zijn die activiteiten en evenementen die zorg dragen voor een

band met de club, die een sporthuis wil zijn voor iedereen.

Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die aan de totstandkoming van

deze editie van de jaargids heeft meegewerkt en wel in het bijzonder de

samensteller en eindredacteur Wim Staat die weer heeft gebuffeld en gesleurd om alles te verzamelen. Hij kan met trots, samen met u als lezer,

het resultaat bezien. Aan u de oproep de jaargids toch vooral te lezen en

daarna een bewaarplekje te geven om indien nodig hem snel te kunnen raadplegen.

Hans Ruben

voorzitter DLTC Dash’35

(reageren: 06-23244672) 1


INHOUD

DASH JAARGIDS 2014

LEDEN

4

Tennissen bij Dash'35

4

Satellietclub

4

Waarom lid worden van Dash'35?

4

Draag je steentje bij‌

4

Ledenpas

5

Tarieven lidmaatschap 2014

5

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap

5

Communicatie met de leden

6

Verplichtingen: bardienst / vervangende dienst

5

TENNISLESSEN/TRAININGSMOGELIJKHEDEN

6

Tarieven tennisles 2014

7

Tennisles zomer 2014

Speciale groepstraining voor beginners

6 7

TennisKennis voor beginners

7

Selectietraining

7

JEUGD

8

Commissie **** Jeugd Ranglijst toernooi

8

Nationale jeugdkampioenschappen

8

Proefles

7

Jeugdcommissie

8

Open jeugdtoernooi en jeugdclubkampioenschappen

8

Trainingsmogelijkheden zomer 2014 voor jeugdleden

8

Proeflessen

9

Wat is Tennis Academy en voor wie is die bestemd Jeugdactiviteiten

9

9

World Tour en Competitie informatie

9

Opstellingen jeugdcompetitie 2014

10

Gedragsregels tijdens competitie

BESTUUR, COMMISSIES en ACTIVITEITEN Bestuur

Ledenadministratie

11

12

12

12

Clubhuis- en terreincommissie

12

Kantinecommissie

12

Redactiecommissie

13

Commissie CMC (sponsoring)

12

Commissie Wedstrijdtennis (CWT)

13

Open Toernooicommissie

13

Mimy de Bot Toernooicommissie

13

50+ Competitie

14

Commissie woensdagochtend Damesdubbel Competitie Seniorplus eendagstoernooi

14 14

Tenniskennis

14

Wel en wee

14

Familietoernooi

14

Trainers

14

CoĂśrdinator racketavond

14

Redactie Jaargids

14 2


DASH JAARGIDS 2014

TENNISPARK

15

KANTINE

17

JAARPROGRAMMA 2014

23

Banen Onderhoud en gebruik banen, vervangende dienst, vrijwilligers Notitieboek Verbanddoos en AED Open Wifi via Glasvezel Cashless betalen Rookverbod Bardienstreglement Kantinereglement Alarm afsluit instructie Alcoholreglement

15 16 17 17 17

17 19 19 19 21 22

HANDLEIDINGEN

25

REGLEMENTEN

26

SPONSORMOGELIJKHEDEN

27

Hoe in te loggen op de website? Handleiding digitaal afhangen in het clubhuis Handleiding digitaal afhangen, thuis of elders

25 25 26

Statuten en Huishoudelijk Reglement Introductiereglement

26 26

COMPETITIETENNIS

29

Data voorjaarscompetitie 2014 Data najaarscompetitie 2014 Opstellingen zondagcompetitie 2014 Opstellingen zaterdagcompetitie 2014 Opstellingen dinsdag dames competitie 2014 Opstellingen vrijdagavond competitie 2014 Tennis etiquette Speelsterkte (DSS)

29 29 30 30 31 31 31 31

RECREATIETENNIS

32

INVITATIETOERNOOIEN

35

BRIDGEN BIJ DASH’35

36

Maandagavond: Racketavond Commissie de 50-plussers Woensdagochtend: damesdubbel competitie Tenniskennis Familie en Ouder/Kindtoernooi 2014

32 33 33 34 34

Vier Verenigingen Dames Toernooi Vier Verenigingen Mix Toernooi Joop Putter Bokaal

35 35 35

TENNISHAL SCHENKELDIJK

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN EN TOERNOOIEN

REGIONALE TOERNOOIEN

AANMELDINGSFORMULIER DASH'35 3

36

37

37

39


LEDEN

DASH JAARGIDS 2014

De Dordrechtse Lawn Tennis Club Dash'35 bestaat sinds 1935 en heeft op dit moment tegen de 700 leden. Het is een club waar aandacht voor gezelligheid (recreatief tennis) én prestaties (prestatief tennis) samengaan. In totaal spelen ruim 350 leden (jeugd, senioren, veteranen) competitie in KNLTB-verband (op dinsdag, woensdag, vrijdagavond, zaterdag en zondag).

Dash’35 biedt verder aan leden de mogelijkheid om zich (verder) te bekwamen in het tennisspel door middel van tennislessen in veel varianten onder leiding van onze eigen ervaren, vakkundige en volledig gediplomeerde tennistrainers. Zie verder onder hoofdstuk Tennislessen verderop in deze Jaargids. Wil je lid worden van de sportiefste tennisvereniging van Dordrecht, waar gezelligheid en ontspanning de bindende factor is tussen recreatie- en wedstrijdsport? Kom dan eens kijken op ons park, bijv. tijdens één van de groots opgezette toernooien of op een competitiedag; zo krijg je een uitstekende indruk van de gezelligheid en drukte op het park.

De landelijke (zondag)competitie is het meest prestatiegericht. Dash'35 speelt met een aantal herenteams, gemengde teams én damesteams, zowel in de landelijke competitie als in de districts/regiocompetitie, op het hoogste niveau en is daarmee de sterkste tennisvereniging in de regio Zuid-Holland-Zuid. Ook in de herfst (september/oktober) wordt in KNLTB-verband competitie gespeeld.

Ben je al overtuigd, download dan het aanmeldingsformulier via de website, of haal het elders aan het eind van de Jaargids. Vul het aanmeldingsformulier in en stuur dit inclusief pasfoto naar onze verenigingsadministratie, Dorota Geers, Langedaal 24, 3317 MC, Dordrecht, tel. 078 - 6183630, e-mail: leden@dash35.nl.

TENNISSEN BIJ DASH'35

Over het hele seizoen genomen kan er in 90% van de tijd vrij getennist worden. Je hoeft niet te reserveren. Als alle banen bezet zijn, kun je op het elektronische afhangbord (zie hoofdstuk Handleidingen verderop in deze Jaargids) zien wanneer de eerste baan vrij komt. In het begin van het seizoen kan er in de avonduren soms een korte wachttijd voorkomen. Daarna zijn er vrijwel altijd banen beschikbaar. Gedurende de voorjaarscompetitie (zeven dinsdagen, woensdagmiddagen, vrijdagavonden, zaterdagen en zondagen van april tot begin juni) én tijdens een aantal toernooien zijn de banen voor een deel bezet voor genoemde evenementen. Zie daarvoor het jaarprogramma. Op maandagavond is er een racket-avond waarbij ieder lid, uitgezonderd ochtendleden, welkom is. Op deze avond is afhangen niet mogelijk, maar word je naar sterkte ingedeeld voor één of meer partijen (mix of dubbel).

Wil je graag eerst iemand persoonlijk benaderen over de mogelijkheden van Dash'35, neem dan contact op met de verenigingsadministratie, per mail via leden@dash35.nl of telefonisch via 078 - 6183630. We verwelkomen je graag als nieuw lid van onze tennisvereniging!!

DRAAG JE STEENTJE BIJ…

Je bent of wordt lid van Dash'35 om te tennissen. Dat is logisch, maar misschien ook niet. Er komt namelijk veel meer kijken dan alleen een potje tennissen. Als je op het park komt kun je gaan spelen op goed onderhouden banen, een drankje halen bij de bar in een fraai clubhuis en dat nuttigen op een groot en schoon terras, in het clubhuis de website bekijken, het prachtig onderhouden groen bewonderen, enz., enz. Je kan dan natuurlijk zeggen: ”Daar betaal ik toch contributie voor!”

SATELLIETCLUB

Natuurlijk, zonder die bijdrage: geen Dash'35!

Dash'35 heeft een satellietclub in Dordrecht-West, waar in drie wijken (Krispijn, Crabbehof en Wielwijk) op wijklocaties tennisles aan basisschooljeugd wordt gegeven. Hierbij werkt de club nauw samen met een aantal basisscholen in die wijken én het Sportbedrijf van de gemeente Dordrecht. Voor de satellietclub heeft Dash'35 de beschikking over een sportpromotor tennis, tevens jeugdcoördinator, die op de betrokken basisscholen tennisles geeft. De sportpromotor geeft ook twee keer per week tennisles aan de leden van de satellietclub. In het zomerseizoen gebeurt dat buiten op de sportlocaties Patersweg, Vorrinklaan en het eigen tennispark in Zuidhoven, in het winterseizoen in verschillende zalen in de wijken.

Maar toch wordt dagelijks de voorraad in de kantine aangevuld, gaan er mensen op pad om die voorraden in te kopen, zijn er ouders nodig voor de begeleiding van de jeugd, wordt er door vrijwilligers tijd besteed aan het voorbereiden en begeleiden van competities en het recreatieve tennis, is het bestuur vrijwel dagelijks betrokken bij de gang van zaken rondom Dash'35, zijn talloze vrijwilligers in commissies en werkgroepen bezig om alles goed te laten verlopen. Verder in deze gids vind je een totaal overzicht. Al die faciliteiten op het park functioneren goed, terwijl er geen betaalde krachten rondlopen, behalve de trainer en het uitbestede professionele baanonderhoud. Dat kan alleen maar omdat een groot aantal vrijwilligers de club draaiende houdt. Zonder hen: geen Dash'35! Echter, de meesten van hen zitten in de seniorencategorie. Hier en daar is aanvulling uit de groep jongere Dashers een uitgelezen mogelijkheid om weer nieuw elan en nieuwe ideeën binnen de club naar voren te brengen. Wil je ook je steentje bijdragen om samen te bouwen aan Dash'35? Laat dat weten aan het bestuurslid, verantwoordelijk voor het breedtetennis:

WAAROM LID WORDEN VAN DASH'35?

Dash'35 is een gezellige vereniging waar ieder op zijn/haar niveau kan tennissen. Bij Dash'35 is ieder lid welkom en er kan op elk niveau tennis gespeeld worden. Dit geldt voor spelers van categorie 9 (beginners) tot en met categorie 1/2 (de betere spelers). Of je nu recreatief wilt spelen of meer competitief, Dash'35 heeft iedereen, van jong tot oud, genoeg te bieden. Na afloop van het tennis is er volop gelegenheid in de kantine of op het terras gezellig iets te drinken. 4


DASH JAARGIDS 2014

• Helen Stevens

078-7850134, 06-51579898 helen.stevens@upcmail.nl

taald, mits je door het inschrijven voor bardienst/vervangende dienst aan je bardienstplicht hebt voldaan. • Groepszomertraining tenniskids, jeugd en junioren wordt door de clubtrainer(s) ingedeeld naar vaardigheid en leeftijd. De trainingen hebben plaats op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag vanaf 16.00 uur en op woensdag vanaf 13.15 uur.

TARIEVEN LIDMAATSCHAP 2014 Inschrijfgeld Senioren Junioren

€ 30,00 € 15,00

Tenniskids 4 t/m 8 jaar

€ 99,- incl. tijdens het zomerseizoen 18 weken 1 uur groepstraining per week; wintertraining facultatief. € 161- incl. tijdens het zomerseizoen 18 weken 1 uur groepstraining per week; wintertraining facultatief. € 161,- incl. tijdens het zomerseizoen 18 weken 1 uur groepstraining per week; wintertraining facultatief. € 122,€ 161,€ 122,-

Contributie 2014 inclusief KNLTB-lidmaatschap, ledenpas en jaargids per adres

Jeugd 9 t/m 12 jaar Junior 13 t/m 17 jaar Jong Senior 18 t/m 22 jaar Senior >22 jaar Ochtendleden Ereleden Leden van Verdienste Businesslidmaatschap

Speelrecht

• Ochtendleden hebben speelrecht tot 12.00 uur. • Tenniskids t/m 8 jaar en jeugdleden t/m 12 jaar hebben speelrecht tot 18.00 uur. • Juniorleden van 13 t/m 17 jaar hebben speelrecht tot 21.00 uur.

LEDENPAS

Na betaling van je contributie en het inplannen van je bardienst of vervangende dienst, ontvang je een ledenpas. Daarmee kun je (digitaal) afhangen, als je wilt gaan tennissen. Op de ledenpas staat ook een foto, die je eerder hebt ingeleverd. Als je een andere foto op je pas wilt hebben, dan kun je een nieuwe (digitale) pasfoto inleveren vòòr 1 november. In het volgende seizoen kun je dan genieten van je nieuwe uiterlijk. Let op: Je kunt ook met je ledenpas betalingen doen in de kantine. Dat gaat sneller dan pinnen met een bankpas en is daarom 10 % goedkoper dan betaling met je bankpas. Meer informatie: kijk bij hoofdstuk Kantine naar Cashless betalen.

Het ochtendlidmaatschap voor nieuwe leden vervalt m.i.v. 2014.

€ 44,€ 44,>€ 125,00 (tarief afhankelijk van aantal personen)

N.B. Bij een aantal sponsors van Dash’35 en een aantal partners van de KNLTB krijg je op vertoon van je ledenpas korting (o.a. Intersport 10%).

Bijzondere leden zonder speelrecht Donateur

Niet spelend lid Sponsor Adverteerder Vriend van Dash’35

€ 44,00 (ondersteunend lid zonder stemrecht) € 44,00 >€ 125,00 >€ 75,00 (tarief afhankelijk van grootte: ¼, ½, of hele pagina, zie hoofdstuk Sponsoring) >€ 50,00 (voor ondersteuning van speciale activiteiten van de club)

OPZEGGING OF WIJZIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap dient vòòr 1 december schriftelijk te worden doorgegeven aan de verenigingsadministratie. Bij voorkeur per mail naar leden@dash35.nl, of per post naar: Dash'35, t.a.v. Verenigingsadministratie, Langedaal 24, 3317 MC Dordrecht.

VERPLICHTINGEN: BARDIENST/ VERVANGENDE DIENST

Opmerkingen bij contributietabel

• Tenniskids, jeugd en junior zijn leden zoals bedoeld in Statuten, artikel 3, lid 1d. • Leeftijdsbepaling geschiedt volgens de richtlijnen van de KNLTB. • Contributies, trainingsgelden en alle overige tarieven moeten per automatische incasso worden voldaan m.u.v. businesslidmaatschappen, sponsoring en advertenties; bij geen automatische incasso en het storneren van contributie is betaling voor 1 februari van het verenigingsjaar verplicht. • Korting op contributie tenniskids, jeugd, junior, jong senior, senior, ochtendleden, ereleden, leden van verdienste, niet spelend lid en businesslidmaatschap bedraagt voor elk 2e gezinslid € 7,- en voor elk volgend gezinslid € 10,-. • Het vervullen van bardienstplicht is geregeld in het bardienstreglement (zie bij hoofdstuk Kantine). • Ledenpassen worden toegezonden per post of bezorgd bij leden die via automatische incasso hun contributie betalen en aan die leden die vòòr 1 januari van het verenigingsjaar door middel van eigen overschrijving hun contributie hebben be-

Naast de betaling van de contributie is ieder seniorlid vanaf 18 jaar verplicht een aantal diensten voor de club te verrichten. De belangrijkste daarvan is de bardienst, waar je gemiddeld zo’n drie keer per jaar voor in aanmerking komt; als je competitie speelt, dan mag je zelfs nog een keertje vaker aan de bak. Tot de eerste week van januari kun je aangeven of je kiest voor bardienst of vervangende dienst. Vanaf half maart kun je via internet (inloggen op de website www.dash35.nl) zelf je gewenste tijdstippen voor je bardiensten plannen. Je kunt ook op donderdag 20 maart 2014 in het clubhuis je bardienst plannen en je ledenpas ophalen. Heb je geen belangstelling voor de bardienst, dan kun je ook kiezen voor vervangende dienst. Die bestaat uit het verrichten van onderhoudsactiviteiten op het park: het helpen aanleggen van de banen, schilderen, schoonmaken enz. Onderhoudsactiviteiten kunnen al vanaf januari worden uitgevoerd. Zie onder het hoofdstuk Kantine, verderop in deze Jaargids, de overige afspraken die gelden bij bardienst en vervangende dienst. 5


DASH JAARGIDS 2014

COMMUNICATIE MET DE LEDEN

Let op: het is van groot belang dat de verenigingsadministratie op de hoogte is van je JUISTE E-MAILADRES; dit geldt ook voor jeugdleden.

De belangrijkste communicatiemogelijkheden zijn: • Twee Algemene Ledenvergaderingen, die in maart (voorjaarsvergadering) en in november (najaarsvergadering) worden gehouden. Daar verantwoordt het bestuur het gevolgde beleid, worden nieuwe plannen aan de orde gesteld en kunnen leden direct invloed uitoefenen op het beleid. De voorjaarsvergadering is op vrijdag 14 maart 2014. de najaarsvergadering op vrijdag 28 november 2014. • De website www.dash35.nl. De website verstrekt veel algemene informatie en heeft daarnaast een besloten gedeelte, dat alleen toegankelijk is voor leden. Je vindt daar o.a. een complete ledenlijst, verslagen van vergaderingen. Via de verenigingsadministrateur (Dorota Geers, tel. 078 - 6183630, leden@dash35.nl) kun je een wachtwoord aanvragen, of via een speciaal aanklikpunt op de website een vergeten wachtwoord weer opvragen. • Nieuwsbrieven per e-mail.

• De jaargids die eind maart verschijnt en het digitale clubblad dat vervolgens een keer per kwartaal verschijnt, aan het eind van juni, september en december. • Berichten bekijken via het touchscreen afhangbord en/of het tv-flatscreen in het clubhuis. • Volg de ontwikkelingen op het park via ons @Dash35 twitteraccount! Twitter: http://twitter.com/#!/Dash35 • Dash’35 op Facebook: http://www.facebook.com/dltcdash35 • Notitieboek: Leden kunnen opmerkingen over het tennispark, het clubgebouw, de kantine, de bardiensten, operationele zaken binnen de club, enz., enz. aan het bestuur en/of verantwoordelijke commissies bekend maken via een aantekening in het Dash’35-notitieboek, dat zich in de kantine bij de clubcomputer bevindt.

TENNISLESSEN/TRAININGSMOGELIJKHEDEN De hoofdtrainer van Dash'35 is Peter Paul Passchier. Je kunt bij Dash'35 tennisles nemen, maar dat is uiteraard niet verplicht. Beginners en jongeren raden we wel aan om tennisles te nemen; voor kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar (Tenniskids, Jeugdleden en Juniorleden) is gedurende het zomerseizoen 1 uur tennistraining per week (zomerjeugdtraining) zelfs in de contributie inbegrepen. Er zijn tennislesmogelijkheden in veel vari-

anten, zowel tijdens het zomerseizoen op het eigen tennispark, als in de winter in de tennishal. Je kunt privéles krijgen, maar ook met maximaal vier personen in groepsverband. Verder zijn er op zaterdagmorgen speciale groepstrainingen voor beginners in groepen van acht. Informatie over de tennislesmogelijkheden bij Dash'35 is verkrijgbaar bij de trainingscoördinator, Marjan Slotboom, tel. 0647625488, training@dash35.nl.

N.B. Op alle tennislessen zijn de Lesreglementen Zomerseizoen 2014 en Winterseizoen 2014 van toepassing. Die kun je vinden door op de Dash'35website in te loggen (linksboven) met je KNLTB-nummer en wachtwoord. Klik daar op “Over Vereniging” en ga rechtsboven naar “Trainen bij Dash35”. Onderaan de pagina vind je dan de lesreglementen.

TENNISLES ZOMER 2014

Hieronder volgen nadere bijzonderheden over privétennislessen met 1 t/m 4 personen per les. Voor deze tennislessen kunnen zowel junioren als senioren inschrijven. LET OP: Voor junioren t/m 17 jaar worden er al verschillende groepstrainingen aangeboden. Zie daarover het hoofdstuk Jeugd.

De trainingen vinden plaats in twee perioden van maandag 31 maart t/m zaterdag 19 juli 2014 en van maandag 1 september t/m zaterdag 20 september 2014. Voor jeugdleden t/m 17 jaar zijn deze trainingen in de contributie inbegrepen.

• •

maandag 31 maart t/m zaterdag 19 juli: 15 lessen. maandag 1 september t/m zaterdag 20 september: 3 lessen.

Tegen meerkosten kun je voor een kortere trainingsperiode inschrijven, te weten:

• TOT de zomervakantieperiode: 15 tennislessen van maandag 31 maart t/m zaterdag 19 juli; • NA de zomervakantieperiode: 3 tennislessen van maandag 1 september t/m zaterdag 20 september. Het inhalen van uitgevallen lessen gebeurt altijd in overleg tussen degene die les neemt en de trainer.

Verder zijn de volgende punten nog van belang: • •

Betaling geschiedt via automatische incasso. Opgave voor training kan bij de trainingscoördinator: Marjan Slotboom, Statenplein 100, 3311 NH Dordrecht, tel. 06-47625488, e-mail: training@dash35.nl. Bij haar kun je ook nadere informatie verkrijgen. Marjan Slotboom is tevens bereikbaar om je eventueel afwijkende wensen met betrekking tot tennislessen te bespreken. Het realiseren daarvan is afhankelijk van de mogelijkheden; je moet daarbij rekening houden met meerkosten. 6


DASH JAARGIDS 2014

Zie voor alle tennislesmogelijkheden en bijbehorende tarieven het inschrijvingsformulier op de website www.dash35.nl.

TARIEVEN TENNISLES 2014 Tenniskids Jeugd Junioren Senioren

Leeftijd 4 t/m 8 jaar: Lidmaatschap inclusief 18 groepslessen: € 99,Leeftijd 9 t/m 12 jaar: Lidmaatschap inclusief 18 groepslessen: € 161,Leeftijd 13 t/m 17 jaar: Lidmaatschap inclusief 18 groepslessen: € 161,€ 746,- voor 18 x 1 lesuur of € 373,- voor 18 x ½ lesuur (gehele zomerseizoen 2014) € 655,- voor 15 x 1 lesuur (periode 1) of € 327,50 voor 15 x ½ lesuur (periode 1) € 135,- voor 3 x 1 lesuur (periode 2) of € 67,50 voor 3 x ½ lesuur (periode 2) Bovenstaande seniorentarieven gelden voor privéles.

Je kan ook met meerdere personen tegelijk les nemen. Voor deze groepslessen van een uur (maximaal vier personen) of van een ½ uur (maximaal twee personen) moet je het bedrag van privéles delen door het aantal deelnemers. Voor deze groepslessen kun je alleen inschrijven voor het hele zomerseizoen (18 lessen). Meer informatie over tennisles bij Dash’35 is verkrijgbaar bij onze trainingscoördinator, Marjan Slotboom, tel. 06-47625488, training@dash35.nl.

SPECIALE GROEPSTRAINING VOOR BEGINNERS

Deze speciale groepstraining voor beginnende tennissers wordt op zaterdagmorgen gehouden tegen een speciaal aanmoedigingstarief. Beginnende tennissers worden door de trainer de eerste beginselen van de tennissport bijgebracht. Er wordt gewerkt in groepen van acht deelnemers op twee banen, je kunt individueel of per groep inschrijven. De training bestaat uit 18 lesuren, de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per groep én zijn afgeleid van het tarief van de privé-trainingen. Opgave voor deze training kan bij de trainingscoördinator mevrouw Marjan Slotboom.

TENNISKENNIS VOOR BEGINNERS

Voor beginnende seniorleden is er elke maandagavond, tot eind juni, gelegenheid om onder leiding van ervaren leden kennis te maken met alle facetten van de tennissport. Je krijgt de gelegenheid om te oefenen en elkaar te leren kennen in het speciale programma Tennis Kennis onder leiding van Ad van Zanten (tel. 078-6162533). Deze service is voor beginnende leden gratis. Zie voor meer informatie onder hoofdstuk Recreatietennis verderop in deze Jaargids.

SELECTIETRAINING

Dash’35 kent speciale groepstraining voor geselecteerde leden die voor de vereniging competitie in KNLTB-verband spelen. Deze zogenaamde selectietraining alsmede de selectie daarvoor valt onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Wedstrijdtennis (CWT). Deze periode loopt van oktober t/m mei (oktober t/m maart in de tennishal, van april t/m mei op het tennispark).

PROEFLES

Dash’35 biedt voor aankomende leden de mogelijkheid om kennis te maken met tennis door het nemen van een proefles. Men kan zich hiervoor aanmelden bij Marion de Gruijl, tel. 078-6540472 of 06-20625815, e-mail: marion@gruijl.nl.

7


JEUGD

DASH JAARGIDS 2014

NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

Voor de jeugd van Dash'35 is met name de woensdagmiddag speciaal gereserveerd. Vanaf een uur of één zijn er onder leiding van de trainers en een speciaal aangestelde jeugdcoördinator allerlei activiteiten, onder meer lessen in groepsverband. Voor de allerjongste jeugd (4 t/m 8 jaar) is er een zogenaamd Tenniskids-programma, zowel 's zomers als in de winter. De oudere jeugd krijgt les van maandag t/m vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur.

Van 4 t/m 8 augustus 2014 staan Dordrecht en Rotterdam in het teken van de Nationale Jeugd Kampioenschappen (NJK). Op de banen van Dash'35 en TC. Victoria, in het district Rotterdam, strijden bij de NJK de beste jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën tot en met 12, 14, 16 en 18 jaar om de nationale titel.

TRAININGSMOGELIJKHEDEN ZOMER 2014 VOOR JEUGDLEDEN

Ook kan de jeugd, zowel in het voorjaar als het najaar, competitie spelen; voor de basisschoolleeftijd op woensdagmiddag en voor de oudere jeugd op zaterdagochtend of op zondag. Elk jaar wordt een bal- en slagvaardigheidsdag gehouden, die afgesloten wordt met een heus diploma! Verder worden er allerlei jeugdtoernooien en andere activiteiten georganiseerd, zowel op de woensdagmiddag als ook op andere dagen.

De trainingen vinden plaats in de perioden van maandag 31 maart t/m zaterdag 19 juli 2014 en van maandag 1 september t/m zaterdag 20 september 2014. Zie ook het hoofdstuk Tennislessen hierboven. 1. Tenniskids (4 t/m 8 jaar) krijgen 18 weken tennistraining in

groepsverband, onderverdeeld in verschillende fasen op basis van de ontwikkeling van de deelnemers. Tenniskids is een speciaal lesprogramma waarbij kinderen van zeer jonge leeftijd met gebruik van speciale lesmaterialen kennismaken met het tennisspel. De kinderen nemen deel aan diverse leuke tennisactiviteiten, spelen kleine wedstrijden en ontwikkelen basisvaardigheden zoals bewegen en coördinatie, die passen bij hun leeftijd, c.q. mogelijkheden: Van basisvaardigheden via slagvaardigheid en techniek tot tennis op de hele baan. Groepstraining Tenniskids in de zomer is bij Dash’35 in de contributie inbegrepen en heeft in principe plaats op de woensdagmiddag vanaf 13.15 uur tot 15.00 uur (onder voorbehoud tot 16.00 uur). 2. Jeugdleden (9 t/m 12 jaar) krijgen 18 weken tennistraining in groepsverband. Deze training is in de contributie inbegrepen. Groepstraining voor jeugdleden heeft plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur en op woensdag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. 3. Juniorleden (13 t/m 17 jaar) krijgen eveneens 18 weken tennistraining in groepsverband. Deze training is in de contributie inbegrepen. Dat is een nieuwe ontwikkeling vanaf 2013. Groepstraining voor juniorleden heeft plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur (onder voorbehoud tot 19.00 uur) en op woensdag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. 4. Jong Seniorleden in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar kunnen eveneens inschrijven voor de groepsjeugdtraining, zoals hierboven bij de juniorleden omschreven. Voor deze groepsjeugdtraining dient men zich in te schrijven via een aanmeldingsformulier dat via de website www.dash35.nl is in te vullen. De kosten voor deze training bedragen € 97,00.

JEUGDCOMMISSIE

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten, behalve training, het Jeugd Ranglijst toernooi en de Nationale Jeugdkampioenschappen. Marion de Gruijl: Voorzitter en competitieleider 06-20625815 / marion@gruijl.nl Natalie Govaerts: Jeugdcoördinator 06-29231201 / natalie.govaerts@dash35.nl Janneke Ruben: Lid 078-6144738 / jannekeruben@hotmail.com Aafke Groot: Lid 078-6136829 / aafke_83@hotmail.com Joyce Teske: Lid 078-6181988 joyceteske@zonnet.nl Peter-Paul Passchier: qq 06-55391697 / peterpaulpasschier@live.nl

COMMISSIE **** JEUGD RANGLIJST TOERNOOI

De commissie Jeugd Ranglijst Toernooi (JRT) is verantwoordelijk voor de organisatie van het **** Jeugdranglijsttoernooi, dat Dash’35 van maandag 28 april t/m zaterdag 4 mei 2014 in samenwerking met de KNLTB op ons tennispark organiseert. Aan dit toernooi nemen de beste jeugdtennissers van Nederland deel, die in de top 30 van de nationale jeugdranglijst in hun leeftijdscategorie staan. Een week lang kan er genoten worden van absoluut jeugdtoptennis. Het toernooi vindt dagelijks plaats van 10.00 uur tot vroeg in de avond. Inschrijving loopt via MijnKNLTB.nl.

OPEN JEUGDTOERNOOI EN JEUGDCLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Alle groepen worden ingedeeld door onze clubtrainer Peter-Paul Passchier op basis van vaardigheden en leeftijd. Voor al je vragen en opmerkingen over de trainingen bij Dash’35 kun je terecht bij onze clubtrainer Peter-Paul Passchier (tel. 06-55391697) of mailen naar training@dash35.nl.

Het Dash’35 Open Jeugdtoernooi wordt in 2014 gehouden van maandag 30 juni tot en met zaterdag 5 juli. Inschrijven is mogelijk via de website www.dash35.nl. De clubkampioenschappen voor de jeugd worden gehouden in de week van maandag 22 september t/m zaterdag 27 september. Tijdens de clubkampioenschappen wordt er nog een apart miniveldtoernooi voor de jongste jeugd georganiseerd.

Naast de bovengenoemde groepsjeugd trainingen kent Dash’35 nog privélessen. 8


vormgeving • ontwerpen • reclame

ATm

v o r m g e v i n g

reclame • websitebeheer drukwerk • nieuwsbrieven kranten • boeken • folders atmvormgeving@planet.nl atmvormgeving.blogspot.nl 06 - 255 73 500

vormgeving • ontwerpen • reclame

Uw adres voor bouw en verbouw, privé en zakelijk!


Kromme Zandweg 31 3319 GG DORDRECHT Telefoon: 078 - 6164257 Fax: 078 - 6169210 Mobiele telefoon: 06 - 53144088

Badkamers Sanitair Warmwatertoestellen Dakgoten en dakbedekking Uiteraard staan wij bij reparaties permanent voor U klaar; wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op een van bovengenoemde telefoonnummers.


DASH JAARGIDS 2014

Traject Oranje & Groen (TennisKids):

Voor alle leden van Dash’35 bestaat de mogelijkheid om individueel, dan wel in groepjes van 2, 3 of 4 deelnemers in te schrijven voor privéles. Nadere informatie vind je hierboven bij het hoofdstuk Tennislessen/Trainingsmogelijkheden, op de website www.dash35.nl of bij de trainingscoördinator mevr. Marjan Slotboom, tel. 06-47625488, e-mail: training@dash35.nl.

7 weken 1½ uur extra training, start na de voorjaarscompetitie (incl. 20 min. Coördinatietraining) Tarief p.p. in een groep van 4: € 85 Tarief p.p. in een groep van 3: € 114

Traject Geel:

15 weken 1½ uur extra training (incl. 20 min coördinatietraining & incidentele wedstrijdbegeleiding) Tarief p.p. in een groep van 4: € 183 Tarief p.p. in een groep van 3: € 244

Op de zomertrainingen bij Dash'35 is het lesreglement zomerseizoen Dash'35 van toepassing; je kunt dat vinden op de website van Dash'35. Je moet daarvoor linksboven inloggen met je KNLTB-lidnummer en wachtwoord. Ga in diezelfde kolom naar “Over Vereniging”, ga daarna naar de kolom rechtsboven naar “Trainen bij Dash’35”en klik daarop. Onderaan de pagina vind je de lesreglementen voor zomer- en wintertraining.

**Tennis Academy spelers die aan het einde van het kalenderjaar 2014 niet aan de eisen en verplichtingen hebben voldaan, dienen de 25% korting terug te betalen en kunnen in 2015 niet meer deelnemen.

WAT IS TENNIS ACADEMY EN VOOR WIE IS DIE BESTEMD?

Opgave voor de Tennis Academie kan bij Marjan Slotboom, Statenplein 100, 3311 NH Dordrecht, tel. 06-47625488, of per e-mail training@dash35.nl

PROEFLESSEN

Dit jaar kunnen er weer nieuwe kinderen kennismaken met tennis door het nemen van een proefles. Je kan je hiervoor aanmelden bij Marion de Gruijl, 06-20625815, e-mail: marion@gruijl.nl.

JEUGDACTIVITEITEN

De Tennis Academy is er voor gemotiveerde en getalenteerde jeugd binnen Dash’35. De Tennis Academy werkt samen met de clubtrainingen. Jeugdspelers vanaf 5 jaar tot 21 jaar die wedstrijdtennis willen spelen en dus meer willen tennissen zijn van harte welkom. Binnen de Tennis Academy zijn er 4 trappen, die gebaseerd zijn op het KNLTB Tenniskids-systeem. Vanaf de leeftijd van 13 jaar gaat men door in fase Geel.

Er zal dit seizoen weer een aantal jeugdactiviteiten worden georganiseerd. Het voorlopige programma voor 2014 is: • 25 februari: Ouderavond • 26 maart: Oefenmiddag voor de woensdagmiddag- en zaterdagcompetitie • 14 juni: Bal- en slagvaardigheidsdag • Eind juni: Afsluiting voorjaarscompetitie jeugd (datum wordt nog bekend gemaakt) • 30 juni t/m 6 juli: Open Jeugdtoernooi • 21 juli: Zomertennisdag • 4 t/m 8 augustus: Nationale Jeugd Kampioenschappen • 25 t/m 29 augustus: Tennis- en omnisportstage • 22 t/m 27 september: Jeugd Clubkampioenschappen • Vrijdag 24 oktober: Herfstcup Jeugd (niet bij Dash'35) • 3 december: Sinterklaasmiddag

1. LET OP: Eisen en verplichtingen Tennis Academy speler**!

Dash’35 investeert in zijn gemotiveerde jeugdspelers. Zo worden de Tennis Academy trainingen voor 25% betaald door de club. Daar staan ook verplichtingen tegenover. De spelers moeten aan de volgende eisen voldoen: • Deelnemen aan zowel de voorjaars- als de herfstcompetitie voor Dash’35; • Deelnemen aan het Dash’35 Open Jeugdtoernooi en bij voorkeur ook twee andere evenementen. • Deelnemen aan de Dash’35 Jeugdclubkampioenschappen. • Vanaf 9 jaar (geboren in 2005 of eerder) een vrijwilligersopdracht uitvoeren. (Bijv. helpen bij ‘World Tour Events’ of een verslagje schrijven over een jeugdactiviteit, de lijst met opdrachten wordt eind maart bekend gemaakt).

Kijk voor een volledig overzicht van alle tot nu toe geplande jeugdactiviteiten op het jeugdbord in de hal! In de loop van het seizoen zullen nog andere activiteiten/evenementen voor de jeugd worden georganiseerd, die via www.dash35.nl zullen worden aangekondigd.

WORLD TOUR EN COMPETITIE INFORMATIE

Vanaf 1 september 2013 is er veel veranderd in tennislandschap: het eerste deel van de Tenniskids World Tour is succesvol van start gegaan.

2. Kosten

De competitie in de World Tour bestaat uit 9 speelweken. De kinderen uit de rode en de oranje groep spelen iedere eerste zondag van de maand. Daardoor spelen de kinderen bijna het hele jaar door wedstrijden. De KNLTB is van mening dat de motivatie van de kinderen gevoed wordt door het spelen van wedstrijden. In de maanden december, januari, februari wordt er niet gespeeld.

Traject Rood (TennisKids):

7 weken 1 uur extra training, start na de voorjaarscompetitie. Tarief p.p. in een groep van 6: € 38 Tarief p.p. in groep van 5: € 45,50 Tarief p.p. in groep van 4: € 57 9


DASH JAARGIDS 2014

Spelen in grote teams

vang van 9.00 uur ben je dus rond 11.00 uur klaar en kan er nog van alles met het gezin ondernomen worden. De oranje tour duurt ongeveer 2½ tot 3 uur. Dat betekent 1 keer per maand dus een kleine zondagochtend.

De wedstrijden worden gespeeld in teamverband. In rood kunnen de teams bestaan uit 2-12 spelers en in oranje uit 2-8 spelers. Voordeel hiervan is dat kleine verenigingen ook mee kunnen doen. Op jonge leeftijd speelt het sociale aspect nog een grote rol. Het is voor kinderen belangrijk dat ze op de tennisclub vriendjes en vriendinnetjes hebben. Bovendien heeft winnen of verliezen een andere waarde als dit in teamverband gebeurt.

Flexibel

Doordat er gewerkt wordt met teams, waarbij het niet zoveel uitmaakt uit hoeveel spelers het team bestaat (min. 2), is het niet erg als een kind een keertje uitvalt door b.v. een verjaardag, vakantie of ziekte. Ook wordt er in gemengde teams gespeeld (jongens en meisjes bij elkaar). Vanaf september 2013 moeten alle kinderen precies weten op welke baanlengte en met welke bal zij gaan spelen. Toen heeft de KNLTB een nieuw systeem geïntroduceerd, waarbij de leeftijd bepalend is voor de kleur waarin het kind speelt. Het jaar waarin het kind de leeftijd bereikt, is bepalend voor de kleur waarin het kind speelt. Het is dus mogelijk om langer in een bepaalde kleur te spelen (als het kind er nog niet aan toe is) of om eerder in een hogere kleur te gaan spelen, met in achtneming van de minimum leeftijden.

Het format voor rood (miniveld)

De kinderen spelen 9 wedstrijden; die zijn gekoppeld aan de WTA/ATP World Tour. In maart wordt in Indian Wells gespeeld, vervolgens in Parijs, Londen, enzovoorts. Zo worden de wedstrijden gekoppeld aan de grote tennishelden. Er worden korte wedstrijdjes gespeeld volgens een informeel systeem. Alleen de deelname telt, per dag is er een winnend team, maar de resultaten worden nog niet vastgelegd. De kinderen spelen wedstrijdjes tot 7 punten, serveren om de beurt en er mag ook onderhands geserveerd worden.

Groene kids (heel veld, gele bal met groene stip)

Vanaf 10 jaar is het mogelijk om met de groene bal op de hele baan te gaan spelen. Dit kan tot en met het 12e jaar. Bij de groene wedstrijden start het DSS (Dynamisch Speelsterkte Systeem) en worden er punten voor de speelsterkte behaald. De groene kids spelen op de woensdagmiddag tijdens de reguliere voorjaars- en herfstcompetitie weken. De wedstrijden worden gespeeld om 3 gewonnen sets waarbij de eerste twee sets tot 4 gaan, met bij 4-4 een tiebreak. De derde set is een tiebreak tot de 7 punten met 2 punten verschil. Jongens en meisjes spelen nog wel steeds tegen elkaar.

Het format voor oranje (driekwart veld)

De oranje teams spelen in hetzelfde format als de rode teams. Deze teams bestaan uit 2-8 spelers. Het doel van de oranje tour is om zoveel mogelijk punten voor je eigen Tenniskids resultaat te behalen. Aan het eind van het seizoen kan het kind een bronzen, zilveren of gouden World Tour badge behalen. Per speeldag komen er 4 tot 6 oranje teams bij elkaar. De spelers van deze teams spelen wedstrijden tegen elkaar. Aan het eind van de dag is er een winnend team. De wedstrijden worden gespeeld om best of three tiebreak sets.

Gele teams (heel veld, gele bal)

Vanaf 11 jaar is het mogelijk om met de gele bal te spelen. Deze teams spelen op de zaterdag en/of zondag. Het doel van al deze veranderingen is om het jeugdtennis verslavend leuk te maken en de wedstrijden meer aan te passen aan de fysieke mogelijkheden van het kind.

Tijdsduur van de speeldagen

Voor de rode teams zal de speelduur maximaal 1½ uur zijn. Tussendoor kan er een kleine pauze ingelast worden. Bij een aan-

OPSTELLINGEN JEUGDCOMPETITIE 2014 World Tour Rood 2

Jayden Henriques Anouk van de Bunt Dylan Vos Ben Roestenberg Emmelie Roestenberg Constantijn Braacx

World Tour Oranje 1 Aaron Marcus Romy Kersten Aleksandar Stevanovic Aya Jamilli Claire Lagarde Christie Hulters Isa-Lotte van Zetten Roos Groeneweg

World Tour Oranje 2

Julia Schilders Marijn Pinkse Merijn Hoedemans Dennis Mensonides Fabian Ponte Ertu Yilmaz Yeliz Yilmaz

Groene Voorjaarscompetitie (woensdagmiddag) Dash’35 1 Groen 2

Tim Boogaard Philip Mulders Thijmen Hoedemans © William Larner

De speeldagen voor de World Tour zijn: 9 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus.

Daarna wordt er weer opnieuw ingeschreven voor de maanden september, oktober en november. 10

Dash’35 2 Groen 2

Manouk Blok Emma van der Pols Wieke Hoogerwerf Zoë Foort © Helin Tan Dash’35 3 Groen 2

Paika Brand


DASH JAARGIDS 2014

Dycianey Rijna © Iona Broere Noa Klaase

Nienke Dubbeldam Vera Homburg Lisa van de Bunt

Zaterdag Geel meisjes 11 t/m 14

Zondag Geel gemengd 11 t/m 17

Eva van Dijk Fabiënne Teske © Donna Hell Madelon Schotman Inoue van de Berg Melissa Hulters

Zaterdag Geel jongens 11 t/m 14

Mats Hoogerwerf © Thijs Bolder Thijmen Woldhuis Peter van de Graaf Milli Maric

Zondag Geel jongens 11 t/m 14

Daniël Blok Marnix Ruben Julius Kooyman Timo Homburg Luca Doesburg

Zondag Geel gemengd 11 t/m 14

Aron Klaase Tim Groeneweg ©

Dit hoort niet:

Eline Ruben Fleur Willems Iris Doesburg Carlo Verkerk Roland Jacobse Max van Barneveld ©

GEDRAGSREGELS TIJDENS COMPETITIE Voor de spelers: Zo hoort het:

• • • • •

• • • •

Geef je tegenstander(s) een hand voor aanvang van de wedstrijd! Speel in! Zorg dat de ballen op de speelhelft van de serveerder zijn, geef ze netjes aan! Sleep de baan na afloop indien nodig! Geef je tegenstander na afloop van de wedstrijd een hand en feliciteer of bedank voor het spelen! Speel het punt opnieuw bij discussie! Tel hardop! Wees aardig en sportief! Zorg dat je met plezier speelt!

BEGELEID VRIJ TENNISSEN

• • • • • • • •

Gooien met je racket! Ballen weg slaan! Vloeken en schelden! Ruzie maken met je tegenstander! Telefoneren tijdens de wedstrijd! Onsportief gedrag! Vals spelen! Afval op de baan achter laten!

• •

Bemoeit u zich niet met de wedstrijd! U mag aanmoedigen, maar doe dit beheerst en moedig alle spelers aan! Stimuleer en promoot sportief gedrag! Spreek uw kind aan op onsportief gedrag! Raadpleeg bij onenigheid een onafhankelijk persoon, liefst de wedstrijd- of competitieleider! Leg geen druk bij uw kind om te winnen! Stimuleer uw kind vooral te genieten! Ga goed geïnformeerd op pad! Toon interesse! Loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand!

Voor ouders:

• • • • • • • •

De Jeugdcommissie is van plan om in 2014 het “Begeleid vrij tennissen” te introduceren. Naast de mogelijkheden die Dash'35 de jeugd al biedt, is dit een extra mogelijkheid voor de jeugdige spelers vanaf de leeftijd van 8 jaar om tenniservaring op te doen. Het “Begeleid vrij tennissen” houdt in dat de kinderen kunnen komen spelen op bepaalde momenten en dat dan een begeleider aanwezig is om het spelen te organiseren en/of in goede banen te leiden. Het zijn geen lessen, maar vrij-speel-momenten.

11


DASH JAARGIDS 2014

BESTUUR, COMMISSIES EN ACTIVITEITEN BESTUUR

Het bestuur is belast met – en verantwoordelijk voor – het besturen van de vereniging. Hans Ruben Voorzitter 078-6144738 Vanessa Verveer-van Zanten Secretaris 06-11586796 Penningmeester 0184-410765 Edwin Kleiweg Patricia Blaas-van den Heuvel Technische zaken 0184-413439 Claudia van Heelsbergen Horeca/Evenementen 078-6138714 Angela Kreijns Jeugdzaken 06-42239322 Helen Stevens-van de Klooster Breedtetennis 06-51579898 Wim Klootwijk Accommodatie 078-6132190 Wimmo van Geldrop Communicatie, ICT 06-44673908 Commercie/Sponsoring

voorzitter@dash35.nl secretariaat@dash35.nl penningmeester@dash35.nl patr.blaas@gmail.com claudia@werkrecept.nl jeugdcommissie@dash35.nl helen.stevens@upcmail.nl w.klootwyk@hccnet.nl wimmo@vangeldrop.nl

LEDENADMINISTRATIE

De verenigingsadministratie houdt zich bezig met het bijhouden van de ledenadministratie, het onderhouden van contacten met de KNLTB invoercentrale, het verwerken van aanmeldingen van nieuwe leden en het uitvoeren van het vastgestelde toelatingsbeleid, het verzenden van gespecificeerde nota's en het verzorgen van de uitgifte van de KNLTB ledenpas.

Correspondentieadres verenigingsadministratie:

Dorota Geers leden@dash35.nl 078-6183630, óf per brief: Dash’35, t.a.v. Verenigingsadministratie, Langedaal 24, 3317 MC Dordrecht.

Het correspondentieadres is bestemd voor:

• het doorgegeven van een verhuisbericht • een wijziging van het (mobiele) telefoonnummer • een wijziging van het e-mail adres • aanvragen van een wachtwoord voor het besloten gedeelte van de website • wijziging /opzegging van het lidmaatschap. Dit laatste kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. Uw aanpassing /opzegging wordt bevestigd door de verenigingsadministratie.

CLUBHUIS- EN TERREINCOMMISSIE

De clubhuis- en terreincommissie (Cluteco) is verantwoordelijk voor het onderhoud en overige werkzaamheden m.b.t. het tennispark, het clubhuis en overige opstallen en de tennisbanen van de vereniging. Wim Pinkse Voorzitter 078-6131340 w.pinkse@kpnplanet.nl Bert van Es Installatietechniek 078-6164257 bertvanes@tiscali.nl Gé Heijnen Lid 06-18732395 geheijnen@planet.nl Lex Ouwehand Electra 078-6174245 l.j.ouwehand@planet.nl Jan Verhagen Lid 078-6139801 j.m.j.verhagen@upcmail.nl Harry Wendt Lid 078-6171009 harrywendt@xs4all.nl

KANTINECOMMISSIE

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van bar en keuken (kantine) en de organisatie van evenementen van de vereniging. Claudia van Heelsbergen Voorzitter 078-6138714 claudia@werkrecept.nl Marcel de Bot Evenementen 078-6313787 marceldebot_8@hotmail.com Erik Cense Planning bardiensten 06-13691036 erikenmarian@kpnplanet.nl Diane van de Poel Inkoop 078-6149379 dianevandepoel@gmail.com Riet Lutters Lid 078-6134980 rietlutters@versatel.nl

Barcommissarissen kantinecommissie

De barcommissarissen zijn beschikbaar voor hulp bij het afsluiten van de bardienst aan het eind van de avond. Heb je daar geen ervaring mee, dan kun je een van hen raadplegen. Ad van Pelt 06-29028774 adpelt@xs4all.nl Marcel de Bot 078-6313787 marceldebot_8@hotmail.com Huub van der Weide 078-6181700 hc.vdweide@concepts.nl Otto van Wort 078-6212471 otto.v.wort@drim.nl Wim Pinkse 078-6131340 w.pinkse@kpnplanet.nl

TIJDENS COMPETITIE:

12


DASH JAARGIDS 2014

Evert van der Net Alex de Jong Cor de Vries

COMMISSIE CMC (SPONSORING)

078-6166936 078-6167490 078-6180527

evandernet@kpnmail.nl a.jong7557@upcmail.nl vries@xs4all.nl

De commissie CMC (Communicatie, Marketing en Commerciële Zaken) is verantwoordelijk voor de externe communicatie, public relations, promotie en marktonderzoek, alsmede het onderhouden van contacten met sponsors van de vereniging. De commissie houdt zich tevens bezig met behoud en werving van bestaande en nieuwe sponsors. Hans Ruben Voorzitter 078-6144738 voorzitter@dash35.nl Wimmo van Geldrop Communicatie, ICT 06-44673908 wimmo@vangeldrop.nl Bert van Es Coördinator reclameborden 078-6164257 bertvanes@tiscali.nl

REDACTIECOMMISSIE

De commissie houdt zich bezig met de uitgave van het digitale clubblad Dash Inside en de Jaargids. Vragen, opmerkingen, tips, nieuwtjes of achtergrondartikelen? Stuur een mail naar: redactie@dash35.nl Wim Staat Voorzitter 078-6173432 staatwim@gmail.com Avivit Langen Lid 06-23029058 avivit_langen@hotmail.com Ingrid de Rover Lid 06-21521875 ingridderover@gmail.com Sijbrand Takens Lid 078-6173564 s.takens@kpnmail.nl Leontine de Waal Lid 078-6168662 leontine.de.waal@zonnet.nl Knight Kunsen Fotograaf 06-11533678 knightbkk99@hotmail.com

COMMISSIE WEDSTRIJDTENNIS (CWT)

De Commissie Wedstrijdtennis (CWT) is verantwoordelijk voor de voorjaarscompetitie (vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondag en dinsdag), de herfstcompetitie, de Veteranen Najaarscompetitie. Tevens regelt deze commissie de Selectietrainingen. Als je voorjaarscompetitie wilt spelen, dan is het gewenst je voor 1 november van het voorafgaande jaar op te geven. Léon Niemantsverdriet Voorzitter, VCL 078-6766492 leonniemantsverdriet@hotmail.com Patricia Blaas-van den Heuvel Lid, namens bestuur 0184-413439 patr.blaas@gmail.com Arthur Pinkse Zondag competitie 078-6132238 arthur.caroline.pinkse@planet.nl Peter Verboon Zaterdag competitie 078-6148074 peter.verboon@kpnplanet.nl Elly Michilsen Dinsdag competitie 06-13084426 e.michilsen5@upcmail.nl Yolanda van Spanje Lid 078-6512792 vanspanje@chello.nl Peter-Paul Passchier q.q. 06-55391697 peterpaulpasschier@live.nl

OPEN TOERNOOICOMMISSIE

De Open Toernooicommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het Open Toernooi. Het toernooi begint in het voorafgaande weekend van maandag 18 tot en met zondag 24 augustus 2014. Aanmelding via de website www.dash35.nl. Daphne Smit Toernooileider 06-12107692 daphnesmit@planet.nl Pieter van Es Voorzitter 06-51220883 pieter@dash35.nl Maaike Groot Planning 078-6136829 maaike_groot@hotmail.com Astrid Brockhus Lid 078-6149143 as.brockhus@xs4all.nl Knight Kunsen Lid 06-11533678 knightbkk99@hotmail.com Wendy Rooders Lid 06-24815401 wendy.rooders@fullconcept.nl Ingrid de Rover Lid 06-21521875 ingridderover@gmail.com Casper van der Weide Lid 078-6181700 caspervanderweide@hotmail.com Jurrian van der Weide Lid 078-6181700 sjeikelrooiebiet@hotmail.com

MIMY DE BOT TOERNOOICOMMISSIE

De Mimy de Bot Toernooicommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het Mimy de Bot 50+ toernooi. Het toernooi wordt gehouden van zaterdag 12 t/m zondag 20 juli 2014. Aanmelding via de website www.dash35.nl of via het inschrijvingsformulier in het clubhuis. Erik Cense Wedstrijdleider 06-13691036 erikenmarian@kpnplanet.nl Trudy Scheurkogel Lid 078-6150223 Annemiek Pinkse-van der Wijst Lid 078-6131340 w.pinkse@kpnplanet.nl Johan de Meza Lid 078-6184886 jw.meza@live.nl Ans Wendt Lid 078-6171009 harrywendt@xs4all.nl Ook dit jaar maakt het Mimy de Bottoernooi, met goedkeuring van de KNLTB, weer gebruik van een indeling op actuele rating. Bij deze toernooien vindt de indeling niet op basis van de speelsterkte op de ledenpas plaats, maar volgens de actuele rating die via het DSS (Dynamisch Speelsterkte Systeem) is bepaald. 13


DASH JAARGIDS 2014

Verder wordt dit jaar weer een aparte categorie 70+ in het Mimy de Bottoernooi georganiseerd waarbij de partijen in principe op tijd worden gespeeld. De organisatie probeert met deze proef spelers ouder dan 70 jaar, die vele jaren aan het toernooi hebben deelgenomen, te behouden in een eigen onderdeel waarbij de lengte van de partijen is begrensd. Een aantal deelnemers in 2013 geeft de voorkeur aan het spelen van volledige partijen. De commissie is nog in overleg met de KNLTB over de definitieve organisatievorm.

COMMISSIE WOENSDAGOCHTEND DAMESDUBBEL COMPETITIE

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de onderlinge damesdubbelcompetitie op woensdagochtend. Ans Wendt Voorzitter 078-6171009 harrywendt@xs4all.nl Riet Lutters Lid 078-6134980 rietlutters@versatel.nl Annelies Boiten Lid 078-6540803 aboitenlelie@gmail.com

50+ COMPETITIE

De 50+ Competitie commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de onderlinge 50+ competitie op donderdagochtend. Mirto Oduber Voorzitter 078-6179815 mirto.oduber@chello.nl Roelof Brouwer Lid 078-6139331 r.j.brouwer@hccnet.nl Johan de Meza Lid 078-6184886 jw.meza@live.nl Ella Oele Lid 078-6126863 pjoele@hetnet.nl Ad van Zanten Lid 078-6162533 a.zanten8@chello.nl

SENIORPLUS EENDAGSTOERNOOI

Het Seniorplus Eendagstoernooi wordt dit jaar gehouden op vrijdag 25 juli tussen 09:30 en 16:00 uur op maximaal 8 banen. Het is bestemd voor 50-plussers met de speelsterktes 7, 8 en 9. Het is een open KNLTB-toernooi waar ook leden van andere verenigingen voor kunnen inschrijven. Er worden DD/HD en GD gespeeld en er wordt op rating ingedeeld. Het inschrijfgeld is â‚Ź 8,00 p.p. Inschrijving vindt plaats via onze website www.dash35.nl Henk Bosman Voorzitter 078-8433899 h.bosman62@gmail.com Piet Baanvinger 078-6174185 p.baanvinger6@upcmail.nl Marian Baanvinger-Landsmeer 078-6174185 p.baanvinger6@upcmail.nl Ella Oele 078-6126863 pjoele@hetnet.nl

TENNISKENNIS

Deze commissie is gericht op de opvang van (bijna) nieuwe leden. Uitgebreide info bij Recreatietennis. Ad van Zanten Voorzitter 078-6162533 a.zanten8@chello.nl Piet Baanvinger 078-6174185 p.baanvinger6@upcmail.nl Edwin Bleeker 078-6138714 edwin@edwinbleeker.nl Vanessa Verveer-van Zanten 078-6138413 nesnessa@hotmail.com Knight Kunsen 06-11533678 Knightbkk99@hotmail.com

FAMILIETOERNOOI

Op zondag 7 september wordt het jaarlijkse Familietoernooi georganiseerd. Zie verder bij Recreatietennis. Contactpersoon Marcel de Bot. Inschrijven per e-mail: marceldebot_8@hotmail.com. De inschrijving sluit op 4 september 2014.

WEL EN WEE

Geeft aandacht aan droevige en leuke gebeurtenissen binnen de vereniging. Marianne Schuerman-van Bree 078-6172583

marianne.schuerman@kpnplanet.nl

Peter Paul Passchier Natalie Govaerts

06-55391697 06-29231201

peterpaulpasschier@live.nl natalie.govaerts@dash35.nl

078-6138714

claudia@werkrecept.nl

TRAINERS

Hoofdtrainer Sportpromotor/ trainer

COĂ–RDINATOR RACKETAVOND Claudia van Heelsbergen

REDACTIE JAARGIDS

De Jaargids 2014 is samengesteld door Wim Staat. Voor alle opmerkingen over vorm, inhoud, gewenste aanvullingen e.d. kun je terecht op telefoonnummer 078-6173432 of per e-mail: staatwim@gmail.com.

14


TENNISPARK BANEN

Ons tennispark, met 10 verlichte gravelbanen (6 banen gravel en 4 banen gravel premium plus), een miniveldbaan, oefenmuur en clubhuis, is gelegen aan de Monarda in de wijk Zuidhoven. In de afgelopen jaren is er veel werk verricht door een groep vrijwilligers. Dat heeft geleid tot een vernieuwde entree van ons clubhuis, een innovatie van de bestuurskamer en vier gerenoveerde tennisbanen (5 t/m 8) met een moderne ondergrond in de vorm van gravel premium plus, inclusief een herstelde sproeiinstallatie en vernieuwd hekwerk. Afgelopen winter is het terras bij het clubhuis totaal gerenoveerd, is de hoogte van de buitentafels aangepast en ligt er een nieuwe tegelvloer in de kleedkamers. Verder zijn er nog verschillende andere verbeteringen en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is er op ons tennispark een ‘baan’ 11, een minitennisbaan speciaal voor onze jongste leden, plus een oefenmuur en een verbeterde en vergrote fietsenstalling. Door deze uitbreiding naast baan 9 ons tennispark ook beter zichtbaar is geworden vanaf de Laan der Verenigde Naties. Veel tijd, werk en energie is daarvoor

DASH JAARGIDS 2014

opgebracht door de al eerder genoemde groep vrijwilligers. Vrijwel elke dinsdag en zaterdag is deze groep paraat. Dash’35 mag terecht trots zijn op zo’n inzet van eigen leden. Een routebeschrijving naar het tennispark is te vinden op www.dash35.nl onder Over vereniging. Bij gebruik van een navigatiesysteem niet Monarda, maar Vreedonklaan, invoeren.

Adres: Monarda 1a, 3317 HL Dordrecht. Postadres: Dash’35, t.a.v. secretariaat, p/a Schuitenmakersstraat 6, 3311 CP Dordrecht. Telefoon clubhuis: 078-6170960

OPENINGSTIJDEN

Het park is tijdens het hoogseizoen, 1 april tot 1 oktober, dagelijks van 8.00 uur tot 23.00 uur open. Er kan dan getennist worden, mits het weer en de baanconditie het toelaten. In het naseizoen tijdens de maanden oktober en november is het tennispark in elk geval overdag geopend en verder gedurende een aantal avonden in de week, een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden en de baanconditie. In december t/m maart wordt de openstelling van het tennispark aangepast in verband met de recent aangelegde vier gravel premium plus banen.

Openingstijden tennispark en kantine TENNISPARK

Als de kantine gesloten is

Het bestuur kan besluiten de kantine te sluiten op rustige tijden in het seizoen, waardoor er geen bardienst is. Die tijdstippen zijn op de website van de vereniging terug te vinden. Het clubgebouw blijft in principe wél open, waardoor de kleedkamers en toiletten te gebruiken zijn. De ledenpas van Dash'35 geeft op deze momenten toegang tot het park en het clubhuis. Op het hek en aan de muur van het clubhuis zit een kaartlezer, waar de ledenpas doorgehaald kan worden. Er kan dan worden getennist, omgekleed, gedoucht en de lampen worden bediend. NB: Er mag alleen getennist worden als de banen bespeelbaar zijn.

Let a.u.b. op het volgende: • •

Schakel de lampen uit wanneer je als laatste het park verlaat!!

Controleer zelf een keer de werking van je pas; er is op het park geen helpdesk aanwezig, die de toegang kan aanpassen wanneer dit nodig is.

MAART -SEPTEMBER 01-04 t/m 30-09

OKTOBER 01-10 t/m 31-10

NOVEMBER 01-11 t/m 30-11

DECEMBER 01-12 t/m 31-12

Werkdagen:

Werkdagen:

Werkdagen:

Indien weersomstandig-

08.00-23.00 uur Za/zo: Zonder evenementen:

09.00-21.00 uur

KANTINE

Het bestuur kan te allen tijde besluiten de openingstijden per dag of per periode te wijzigen.

Werkdagen:

09.00-23.00 uur Za: Zonder evenementen:

09.00-12.30 uur

09.00-23.00 uur

09.00-22.30 uur

Za/zo: Zonder evenementen:

Za/zo: Zonder evenementen:

09.00-18.00 uur Werkdagen:

16.00-23.00 uur Za/zo: Zonder evenementen:

Gesloten

09.00-16.00 uur

09.00-16.00 uur

Op nader te bepalen werkdagen:

19.00-22.30 uur

Za/zo: Zonder evenementen:

Gesloten

Zo: Zonder evenementen:

Gesloten

NB: Bij evenementen gelden speciale openingstijden voor tennispark en kantine. 15

heden en baangesteldheid

het toelaten:

In principe gesloten


DASH JAARGIDS 2014

ONDERHOUD EN GEBRUIK BANEN, VERVANGENDE DIENST, VRIJWILLIGERS Onderhoud

Voor het onderhoud van de gravelbanen is een bedrijf ingehuurd: BHS Sportparkservice. Het onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van de clubhuis- en terreincommissie, die zelf ook wekelijks de handen uit de mouwen steekt. Los van het professionele onderhoud is het van belang om als leden zelf goed voor de banen te zorgen: • Maak eventuele putjes egaal; • Sleep de banen volledig volgens de instructie; zie hierboven; • Hang de netten weer op na het slepen van de baan; • Ga niet op natte banen slepen of spelen; • Werk plassen niet weg met een sleepnet; • In droge tijden worden de banen automatisch gesproeid. Het begin daarvan wordt aangekondigd met een geluidssignaal. Als je het signaal hoort, stop je met tennissen en wacht je tot de banen gesproeid zijn. Stop je niet op tijd, dan wacht je letterlijk een koude douche, om maar niet te spreken over een met water gevulde tennistas. • Als er tijdens het spelen een bal op een andere baan terechtkomt, kun je dat bij je buren met melden met “Bal over”. De bal zal dan zo gauw het mogelijk is worden teruggegeven. Het is niet de bedoeling om zelf als een ongeleid projectiel achter een afzwaaier aan te gaan.

• De sleepnetten en lijnenvegers hangen tussen de banen. Gebruik ze goed! Ook bij single-partijen wordt er meestal niet buiten de tramrails gesleept en zelfs na dubbelpartijen komt het sleepnet nauwelijks buiten het speelveld. Zie verderop de sleepinstructies. • Sluit na de wedstrijd ook nog de scorebordjes; doe je dat niet, dan verkleuren ze door UV-licht; • Ruim je afval na gebruik van de baan op in de overal aanwezige bakken. • Als iedereen op deze manier meewerkt zijn onze gravel premium plusbanen bijna 10 maanden per jaar bespeelbaar.

Gravel premium plus banen 5 t/m 8 slepen

Onze nieuwe banen 5 t/m 8 zijn gravel premium plus banen. De opbouw van de onderlaag is gelijk aan die van de gewone gravelbanen. Er is echter een groot verschil: de toplaag is van harder materiaal. Bovendien liggen de banen onder afschot: tussen de baan 5-6 en 7-8 is de hoogte acht centimeter hoger dan bij de goten aan de zijkant. Bij goed onderhoud ontstaan er geen plassen en zijn deze banen, na plensbuien, binnen een half uur weer bespeelbaar. Om deze banen in optimale conditie te houden is een andere sleeptechniek van groot belang: DEZE BANEN MOETEN NA HET SPELEN GEHEEL GESLEEPT WORDEN:

a. Tot over de goot naar het midden tussen de banen 5-6 en 7-8; b. Begin van achter uit de hoek, bij en over de goot richting van het net;

16

c. Daarna zigzaggend over de lengte van de baan terug naar het midden tussen de banen, a.h.w. de helling op! d. Over het midden tussen de banen het sleepnet weer terug brengen. Op deze manier worden de lijnkruisingen weer opgevuld en ligt het meegesleepte gravel tussen de banen, waardoor het onderhoud vergemakkelijkt wordt.

“Gewone” gravelbanen 1 t/m 4 en 9-10 slepen

De manier van slepen van de gewone gravelbanen is, als het goed is, bij de leden wel bekend. Voor alle zekerheid nog maar eens: a. Begin het slepen bij en langs het hek van de baan; b. Maak van daaruit een GROTE CIRKEL ruim buiten en om de baan; c. Beperkt je dus niet tot het gedeelte met de lijnen (vanaf de tramrails); d. Maak een SPIRAAL, die naar het midden toe steeds kleiner wordt; e. Eindig op het midden van de baan.


DASH JAARGIDS 2014

VRIJWILLIGERSGROEP, WIE KOMT OOK HELPEN?

vermelden? Op die manier kan het bestuur, of de verantwoordelijke commissie(s), nadere inlichtingen inwinnen of kan je geïnformeerd worden over mogelijke oplossingen van geconstateerde problemen. Wekelijks zal het notitieboek op nieuwe opmerkingen worden nagezien. Naast het noteren in het Dash’35-notitieboek kunnen leden ook hun opmerkingen per e-mail kwijt. Alle belangrijke mailadressen vindt u op de website en in deze Jaargids.

Elke dinsdag- en zaterdagochtend in de wintermaanden is een groep van ongeveer tien vrijwilligers vanaf 9.00 uur aan de slag met onderhoud van het park. Dat omvat alle werkzaamheden, die er voor zorgen dat het park er tiptop bij ligt als het buitenseizoen begint. Omdat veel handen licht werk maken, kan deze groep vanzelfsprekend uitbreiding gebruiken. Voor wie een beetje handig is (bijv. met schilderen, timmeren of bestraten) is altijd wel een klusje te vinden. Een timmerman die wat onderhoudswerkzaamheden aan het clubhuis kan verrichten, kan die taken bijvoorbeeld uitvoeren in plaats van de verplichte bardienst. Coördinator van een en ander is Wim Pinkse, voorzitter van de clubhuis- en terreincommissie. Hij is telefonisch te bereiken onder nummer 078-6131340, of per mail: w.pinkse@kpnplanet.nl. Bij hem kun je ook aangeven, waar eventuele gebreken op het park zich bevinden, of reparaties gewenst zijn.

VERBANDDOOS EN AED

De verbanddoos kun je vinden in de keuken: vanuit het clubhuis gerekend in het achterste keukenkastje linksboven. De AED (hartdefibrillator) vind je, als je via de hoofdingang het clubhuis binnenkomt, direct rechts om de hoek, tegenover het grote informatiebord, naast de technische ruimte met de warmwatervoorziening.

OPEN WIFI VIA GLASVEZEL

Is internet op een tennisvereniging een overbodige bijzaak? Vroeger misschien, maar tegenwoordig net zo gewoon als stroom, water, telefoon, televisie en muziek in het clubhuis. Er wordt door onze leden tegenwoordig druk ge-Twitterd, ge-Facebookt, geFoursquared, waarbij foto’s, verslagjes en uitslagen rondgestuurd worden (kent u de MijnKNLTB app bijvoorbeeld al??).

NOTITIEBOEK

Leden kunnen opmerkingen over het tennispark, het clubgebouw, de kantine, de bardiensten, operationele zaken binnen de club, enz., aan bestuur en/of verantwoordelijke commissies bekend maken via een aantekening in het Dash’35-notitieboek, dat zich in de kantine bij de clubcomputer bevindt. Het bestuur stelt het op prijs als leden hierin onder meer vermelden, waar eventuele gebreken op het park zich bevinden, of reparaties gewenst zijn, of uw bardienst te druk of te stil is geweest (dit i.v.m. aanpassing van bardiensten) en andere aanmerkingen op het reilen en zeilen van de club. Wil je in geval van het gebruik van het notitieboek, behalve je opmerking(en), ook je naam, telefoonnummer en e-mailadres

Bij Dash'35 is een glasvezelkabel aangelegd met als gevolg een snelle en stabiele verbinding, waar je echt op kan bouwen! Inmiddels is er ook een open internet verbinding: Dash35 Guest. De bedoeling was alleen het clubhuis te voorzien van wifi internet, maar het signaal is sterk genoeg om de meeste bankjes naast de banen te bereiken. Let op: het wachtwoord kun je vragen aan de persoon achter de kassa (pssst, bardienst: het internet wachtwoord staat op de kassa!).

KANTINE

Dash’35 exploiteert de kantine in eigen beheer. De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van bar en keuken. Personele bezetting van bar- en keukendiensten gebeurt door leden volgens het bardienstreglement. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden behorend bij de bar/keukendiensten zijn beschreven in het kantinereglement. Het schenken van alcohol in de kantine is geregeld in het alcoholreglement. Het bestuur kan besluiten de kantine te sluiten op rustige tijden in het seizoen, waardoor er geen bardienst is. Die tijdstippen zijn op de website van de vereniging terug te vinden. Voor openingstijden van de kantine en de banen zie hierboven bij “Banen”.

CASHLESS BETALEN

Vanaf 2012 kan er bij Dash'35 alleen nog maar met betaalpassen worden afgerekend. Dat was in het begin even wennen, maar door de afwezigheid van bankbiljetten en munten wordt het voor ongure types minder aantrekkelijk een ongewenst bezoek aan ons clubgebouw te brengen. Dat is voor onze leden, bezoekers en vrijwilligers veiliger en gemakkelijker. Snel, veilig en vertrouwd betalen kan voortaan op drie manieren:

Betalen met:

1. KNLTB-pas 2. PINNEN met je bankpas 3. Minitix: Betalen met je mobiel

17


DASH JAARGIDS 2014

1. KNLTB-pas: betalen met je ledenpas

4. Saldo opvragen

Leden van Dash'35 kunnen met hun eigen KNLTB-pas aan de bar afrekenen. Bij een KNLTB-pas betaling heb je geen pincode nodig. Om af te rekenen wordt de KNLTB-pas door de kaartlezer van de kassa gehaald, dat is alles. Als er onvoldoende saldo op de kaart staat kan de betaling omgezet worden in een Pinbetaling met je bankpas. Tegoed opwaarderen kan ook aan de kassa; meld dit aan de bardienst en deze helpt je daarmee. Het tegoed staat bij Dash'35 en niet op de pas zelf. Bij verlies of diefstal is je geld niet verloren. Met je nieuwe pas heb je gewoon weer toegang tot je eigen tegoed.

Vraag dit aan de bardienst, deze kan je saldo direct opvragen.

BETALEN MET JE MOBIEL/BETAALSTICKER: MINITIX

Iedereen, ook niet-leden, kan een betaalsticker bestellen en daarmee bij Dash'35 betalen. Overal waar men Minitix heeft kan met de betaalsticker worden afgerekend, dus ook bij andere verenigingen of winkels etc. Je hebt hiervoor geen smartphone nodig! Ook heb je geen Rabobank rekening nodig!

Beginnen met Minitix:

Extra voordelen bij het gebruik van KNLTB-pas: • •

1. Bestel een betaalsleutel of -sticker bij www.mijncashless.nl/shop 2. Open een digitale rekening, een Minitix (Let op: als je met MyOrder of SMS-betalen van Rabobank werkt, dan heb je al een portemonnee!) - Ga naar http://www.mijncashless.nl/ en kies aan de linkerkant "Activeren portemonnee" - Vul je 06-nummer in en de 8-cijferige code die bij de sleutel hoort - Volg de stappen op de website 3. Opwaarderen saldo - Handmatig: Via iDeal kun je je saldo handmatig opwaarderen - Automatisch: Als je je bankrekening koppelt, wordt automatisch een tientje (bedrag instelbaar) overgeboekt als je saldo onder de € 0,- komt. Zo heb je nooit onvoldoende saldo als je aan de kassa staat. Ook voor niet-Rabobank klanten!

Voor 1 april 2014 wordt er weer een tegoed van € 5 op je KNLTB-pas gezet. Dat is tot 1 juni geldig. Heb je het dan nog niet opgemaakt, dan vervalt dit extra bedrag. Betaling met je KNLTB-pas gaat sneller dan met een pinpas. Je krijgt daarom 10% korting als je betaalt met je KNLTB-pas of met de witte teampas (tijdens competities). Uiteraard moet je daar dan eerst een bedrag op laden. Heb je nog iets over van 2013? Dat blijft gewoon beschikbaar.

2. Pinnen met je bankpas

Je kan aan de bar met je bankpas afrekenen. Lage bedragen? Je kunt ter plekke het saldo op je KNLTB-pas opwaarderen, zie punt 1 en daar vervolgens mee afrekenen.

3. Minitix: betalen met je mobiel

Je hebt hiervoor geen smartphone nodig! Dit is een product van de Rabobank, ook wel bekend onder de naam MiniTix, ook nietRabobank klanten kunnen hiervan gebruik maken. Je hebt een betaalsticker en deze houd je voor de lezer om af te rekenen. Gebruikelijk is om de sticker op je mobiele telefoon te plakken. Om een goed idee te krijgen, bekijk het volgende filmpje waarin binnen twee minuten wordt uitgelegd hoe het werkt: http://d35.nl/minitixfilm

Betalen met Minitix:

1. Geef aan de kassa aan dat je met je mobiel wilt betalen, de terminal van Payter zal blauw gaan knipperen 2. Houd je mobiel bij de terminal en het bedrag wordt van je Minitix-rekening afgeschreven 3. De betaling is voltooid! 4. Saldo onvoldoende? De betaling kan in een PIN-betaling worden omgezet. Tip: koppel je bankrekening aan je Minitix-rekening en als het saldo onder de € 0,- komt wordt er automatisch een tientje (bedrag instelbaar) bij gestort.

BETALEN MET KNLTB-PAS

Ieder lid kan met zijn/haar KNLTB-pas bij de kassa betalen, ook de jeugd! Alcoholische dranken kunnen niet door jeugdleden onder 18 jaar worden afgerekend. U kunt niet bij andere verenigingen met uw KNLTB-pas afrekenen.

1. KNLTB-pas opwaarderen

Handige tips:

Aan de kassa kan met een PIN-pas tegoed op je ledenpas worden gezet. Meldt aan de bardienst dat je je saldo wilt opwaarderen en hij/zij zal je daarbij helpen. De pas is dan klaar voor gebruik. Let op: Het tegoed staat niet op de pas zelf. Bij verlies of diefstal staat het geld nog steeds op je rekening bij Dash'35. Met een nieuwe pas heb je gewoon weer toegang tot je eigen geld. Daarom kan er met je KNLTB-pas alleen bij Dash'35 worden afgerekend.

1. Simpele Saldo-check: sms 'saldo' naar 6689 en je krijg je saldo per sms bericht. 2. Download de Apps van Minitix, voor iPhone, Android. 3. Je kunt ook geld overmaken naar andere Minitix houders middels SMS-betalen. Handig voor kleine bedragen aan je teamgenoten! Je kan dit zelfs al doen nog voor dat de ontvanger een Minitix portemonnee heeft! Voor uitgebreide informatie zie: www.smsbetalen.nl

Geef bij het afrekenen aan dat je met KNLTB-pas wil betalen De bardienst haalt dan jouw pas door de lezer. Op het display komt dan je naam plus het resterende saldo te staan. De betaling is voltooid!

Zie voor een uitgebreide uitleg bij de website van www.mijncashless.nl

2. Betalen met de KNLTB-pas

N.B. Het tegoed staat niet op de sticker zelf. Bij verlies of diefstal staat het geld nog steeds op je rekening bij Minitix. Met een nieuwe betaalsticker of sleutelhanger heb je gewoon weer toegang tot je eigen geld.

3. Saldo onvoldoende?

De betaling kan worden omgezet in een PIN-betaling. Sterker: je kan eerst je pas opwaarderen en daarna gelijk met dat tegoed alsnog betalen. 18


DASH JAARGIDS 2014

Voor vragen neem contact op met:

c. de vaststelling van vervangende diensten; d. de mogelijkheid tot afkoop. 11. Bij verzuim van de bardienstverplichting wordt het betrokken lid direct het speelrecht ontzegd door het blokkeren van de spelerspas, totdat hij/zij de door het bestuur van de vereniging vastgestelde boete heeft voldaan. De voorzitter van de kantinecommissie of diens plaatsvervanger kan besluiten de genoemde boete te wijzigen in een extra bardienstverplichting van minimaal twee keer 3½ uur per verzuim, waarbij het betrokken lid het speelrecht wordt ontzegd totdat het betrokken lid de extra bardienstverplichting heeft vastgelegd/ingepland, dan wel aan de extra bardienstverplichting heeft voldaan, dit ter beoordeling van de voorzitter van de kantinecommissie of diens plaatsvervanger. De verantwoordelijkheid voor het opleggen en de uitvoering van deze maatregelen ligt bij voorzitter van de kantinecommissie. Beroep tegen diens beslissing is mogelijk bij het bestuur van de vereniging. 12. Onder vervangende dienst wordt verstaan het in de breedste zin verrichten van hand- en spandiensten bij het onderhoud van het tennispark. De voorzitter van de clubhuis- en terreincommissie of diens vervanger bepaalt, zo nodig in overleg, welke werkzaamheden op welke dag/tijd de vervangende diensten dienen te worden verricht. Weigering van werkzaamheden en/of verzuim van een vervangende dienst gelden als verzuim van de bardienstverplichting. 13. De invulling, uitvoering en registratie van de bardienstverplichting vallen onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de kantinecommissie, die de invulling, uitvoering en registratie van de vervangende dienst kan uitbesteden aan de clubhuis- en terreincommissie.

Penningmeester: penningmeester@dash35.nl Claudia van Heelsbergen: claudia@werkrecept.nl Wimmo van Geldrop: wimmo@vangeldrop.nl Vragen, opmerkingen of suggesties? Wij horen graag je feedback!

ROOKVERBOD

In het hele clubhuis, inclusief kleedkamers dus, geldt gedurende het gehele jaar een totaal rookverbod.

BARDIENSTREGLEMENT

1. Leden van de vereniging die in een verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken of hebben bereikt, zijn verplicht in een verenigingsjaar minimaal 3 bardiensten of vervangende diensten van 3½ uur te verrichten. Hierna wordt dat de “bardienstverplichting” genoemd, die verder is uitgewerkt in het kantinereglement. 2. Leden die in een verenigingsjaar de leeftijd van 66 jaar bereiken, of hebben bereikt, maar nog niet de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt, hebben op de in artikel 1 van dit reglement genoemde bardienstverplichting een verminderde verplichting van 1 keer 3½ uur. 3. Leden die in een verenigingsjaar de leeftijd van 75 jaar bereiken, hebben geen bardienstverplichting meer. 4. Leden boven de 65 jaar die zich niet in staat achten aan hun bardienstverplichting te voldoen, kunnen bij de portefeuillehouder horeca/kantine in het bestuur van de vereniging een schriftelijk met redenen omkleed verzoek om vrijstelling van de gehele of gedeeltelijke bardienstverplichting indienen; het bestuur van de vereniging besluit over een dergelijk verzoek. 5. Het bestuur van de vereniging streeft er naar, in samenspraak met betrokken leden, de bardienstverplichting van leden boven de 65 jaar te laten plaatsvinden op de volgende tijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.30 en 16.00 uur. 6. Competitiespelers (interne en KNLTB-competities alsmede door het bestuur van de vereniging aangewezen andere competities) zijn verplicht een extra dienst van 1 keer 3½ uur te doen. 7. Leden die zijn benoemd in een door het bestuur van de vereniging ingestelde commissie of werkgroep en leden van het bestuur zelf, hebben op de in artikel 1 van dit reglement genoemde bardienstverplichting een verminderde verplichting van 2 keer 3½ uur. Deze leden kunnen bij de portefeuillehouder horeca/kantine in het bestuur van de vereniging een, met reden omkleed, verzoek om vrijstelling van de bardienstverplichting indienen; het bestuur van de vereniging besluit over een dergelijk verzoek. 8. Leden die in een verenigingsjaar als nieuw lid zijn toegelaten, worden bij de invulling en uitvoering van de bardienstverplichting voor hun eerste bardienst niet alleen ingedeeld. Hun eerste bardienst is altijd op maandag. 9. Leden die in een verenigingsjaar 18 jaar worden of zijn en nog geen 21 jaar zijn, worden bij de invulling en uitvoering van de bardienstverplichting in principe niet alleen ingedeeld. 10. Het bestuur van de vereniging besluit per verenigingsjaar: a. welke leden in aanmerking komen voor vrijstelling van de gehele of gedeeltelijke bardienstverplichting; b. welke verplichtingen indien nodig een afwijkende waarde hebben;

KANTINEREGLEMENT Openingstijden

De bar is in principe geopend van 09.00 tot 23.00 uur. Op feestavonden kan de sluitingstijd, mits toegestaan door het bestuur, verlengd worden tot 02.00 uur. Het bestuur kan te allen tijde besluiten de openingstijden per dag of per periode te wijzigen.

Wanneer is er geen bardienst?

Het bestuur kan besluiten de kantine te sluiten op rustige tijden in het seizoen, waardoor er geen bardienst nodig is. Die tijdstippen zijn op de website van de vereniging terug te vinden. Het clubgebouw blijft in principe open via de toegangscontroleregeling met behulp van de geldige spelerspas, waardoor de kleedkamers en toiletten te gebruiken zijn.

Regels bij het inplannen van bardienst:

1. Tot de eerste week van januari van het verenigingsjaar kan je aangeven of je voor dat verenigingsjaar kiest voor bardienst of vervangende dienst. 2. Vanaf half februari kan je via internet (inloggen op de website Dash’35) zelf de gewenste tijdstippen voor de bardiensten plannen. Je kan ook op een door het bestuur vastgestelde dag in het clubhuis de bardienst plannen en de spelerspas ophalen, meestal de pasjes- /captainsavond. Zie Jaarprogramma. 3. Er zijn verschillende sluitingsdiensten: a. van 19.30 tot 23.00 uur op dagen zonder bijzondere activiteiten; 19


DASH JAARGIDS 2014

4. 5. 6. 7.

b. van 22.00 tot 01.30 uur op competitie- en toernooidagen, alleen voor heren; c. tot 18.00, 21.00 of 22.00 uur als het park op dat tijdstip gesloten wordt. Voor nieuwe leden en leden t/m 20 jaar is het gewenst dat je bardienst doet als er meer leden met bardienst tegelijk aanwezig (moeten) zijn (bijv. bij competitie of toernooien). De eerste bardienst van nieuwe leden wordt altijd op een maandag ingepland. Op deze avond is het racketavond én is er begeleiding. Je kan geen bardienst doen als je zelf meedoet aan een toernooi of een competitiewedstrijd. De bardienst kan ook uitgevoerd worden als: a. Bedieningsdienst tijdens het Mimy de Bottoernooi. Tijdens dit toernooi worden er maaltijden en menu’s geserveerd. Deze dienst houdt in dat je de bediening van het “restaurant” verzorgt. Enige kennis van zaken is wenselijk. b. Kookdienst. Deze worden alleen ingepland bij voldoende kookkennis, overleg hierover kan geschieden met de kantinecommissie (Erik Cense). Dit zijn vaak wel meer diensten achter elkaar.

• •

Regeling bardienstverzuim •

• •

Afkoop: geen bardienst of vervangende dienst

Als je niet in staat bent om bardienst of vervangende dienst te verrichten, kan je deze verplichting afkopen door het betalen van een door het bestuur van de vereniging jaarlijks vastgesteld bedrag per dienst (in 2014: € 30,00 per dienst; concreet komt dat dus voor het gehele seizoen neer op € 90,00 per persoon of € 120,00 voor competitiespelers). Het bestuur stelt de regels en wijze van afkoop vast.

Bardienst verzuimd? Boetebeleid!

In het verleden is het te vaak voorgekomen dat leden bij de bardienst niet kwamen opdagen. Vergeet of verzuim je een bardienst, dan is er niemand aanwezig, waardoor de kantine onbeheerd is. Dat leidt tot ergernis bij de leden die hun verplichtingen wel nakomen en bij hen, die hun bardienst niet konden overdragen aan hun opvolger/ster. Om die reden is er een boetebeleid ingevoerd. Als je niet verschijnt bij de bardienst, om welke reden dan ook, wordt er een, door het bestuur jaarlijks vastgestelde, boete (in 2014: € 50,00) in rekening gebracht. Als je er achter komt dat je je de bardienst niet kan doen, kan je een aantal mensen bellen die betaald de bardienst overnemen. Deze lijst is ook te vinden op de bar bij de kassa.

Consumpties worden uitsluitend verstrekt via cashless betaling, zonder munt- of papiergeld: • Met opgewaardeerde spelerspas • Door te pinnen met bankpas • Via minitix Voor een toelichting zie het hoofdstuk: Cashless betalen. De kantinecommissie kan besluiten bij speciale evenementen (competitie) via een vastgesteld systeem bestellingen op rekening toe te staan (zie verder kassa instructie).

personen bellen of zij deze dienst

KEUKEN

078-6313787 / 06-12081345 06-81719189 06-28050230 06-53805646 06-51810902 078-6166936 / 06-46202864 06 57880801 078-6139801 / 0646606004

Keukenbestellingen tijdens bardienst worden op de kassa aangeslagen en direct afgerekend, de bon komt uit de printer. Die geef je met de naam van de besteller aan de keuken door.

Wat moet je doen tijdens je bardienst?

Naast het vriendelijk bedienen van je medeleden is er nog een aantal zaken, die bij de bardienst/keukendienst horen: • Gebruik altijd de kassa om af te rekenen. Dit is van belang omdat de vereniging btw-plichtig is. • Het ophalen van lege glazen/blikjes/borden e.d. op het gehele park.

Wat doe je dan: •

Het niet op komen dagen zonder geldige reden wordt bestraft met een uitgestelde afkoop van € 50,00 per eerste verzuimde dienst. Je pasje wordt geblokkeerd totdat betaling binnen is. De procedure is als volgt: - Er wordt een brief/mail naar je gestuurd met de mededeling dat er verzuim is geconstateerd en dat het pasje geblokkeerd is tot de betaling geregeld is. Hierbij wordt het bedrag genoemd dat via automatische incasso geïncasseerd zal worden. Na 1 week wordt het verschuldigde bedrag van de rekening afgeschreven. Mocht er geen rekeningnummer bekend zijn, dan zal er een rekening verstuurd worden. Mocht er alsnog geen betaling volgen, dan wordt Intrum Justitia ingeschakeld. - Is de betaling binnen, dan zal het pasje weer bruikbaar gemaakt worden. - Ingekomen bezwaren zullen per geval door de voorzitter van de kantinecommissie worden bekeken en indien nodig voorgelegd worden aan het bestuur. - De voorzitter van de kantinecommissie, of diens plaatsvervanger, zal de ledenadministratie en penningmeester tijdig informeren welke maatregelen er genomen (dienen te) worden. - De voorzitter van de kantinecommissie, of diens plaatsvervanger, kan besluiten de genoemde boete te wijzigen in een extra bardienstverplichting van minimaal twee keer 3½ uur per verzuim.

Betalingen

De bardienst komt niet opdagen, wat nu???

Je kunt dan onderstaande willen overnemen: Marcel de Bot Tam Chiangwattana Truus Dillen(overdag) Cecile van der Keur Laurens v. Manen Evert van der Net Merlin Passchier Jan Verhagen

Bij geen gehoor: Spreek duidelijk de voicemail in met je naam en de tijdstippen van de dienst die je overneemt of stuur een sms. N.B. Deze overgenomen bardienst duurt 3½ uur, er kan dus een overlapping met de volgende bardienst zijn. Zodra Claudia haar voicemail heeft beluisterd, stuur ze je een e-mail ter bevestiging.

Als de vervanger is gearriveerd, belt hij/zij Claudia van Heelsbergen op nr. 06 - 533 99 886. 20


DASH JAARGIDS 2014

• • • • • •

Het schoonhouden van de bar en tafels binnen en buiten. Het bijvullen van de voorraad, let op de vervaldatum: de langst houdbaarheidsdatum achterin. Het in- en uitruimen van de vaatwasmachine. Het schoonmaken van de keukenspullen. Het schoon achterlaten van de bar en keuken. Prullenbakken binnen en buiten legen.

• • • •

Wat moet je doen ná je bardienst (bij de kasoverdracht)?

• •

Aan het einde van de bardienst moet je de bardienst overdragen aan de opvolg(st)er én: • Het barrooster tekenen als bewijs dat je aanwezig was; • Als de opvolg(st)er niet komt opdagen, dit op het barrooster vermelden en voor nadere instructie contact opnemen met de parkbeheerder (alleen overdag), de dienstdoende barcommissaris (alleen avonddienst) of anders een lid van de kantinecommissie of een bestuurslid. Een lijst met telefoonnummers van bestuur en commissies ligt op de bar bij de kassa.

Sluitingsdienst (de laatste avonddienst)

1. Zorg dat de bar en het clubhuis netjes worden achtergelaten: • • • • • • • •

Mochten er vragen zijn, dan kan je je altijd wenden tot de barcommissaris van dienst, de kantinecommissie of het bestuur.

De vuile vaat is schoon en opgeruimd; De glazen zijn schoon en opgeruimd; De vaatwasser is uitgeschakeld, leeggepompt en schoongemaakt; De lek- en spoelbakken zijn leeg en met schoon water nagespoeld; De voorraadkasten zijn aangevuld; De bierfusten zijn aangevuld in de voorraadkoelkast; De bar is schoon; Tafels, stoelen en barkrukken staan op hun plaats.

Noodgevallen

In noodgevallen direct contact opnemen met een lid van de kantinecommissie of een bestuurslid. Een lijst met telefoonnummers van bestuur en commissies ligt in het ladenblok onder de kassa.

Biertaptips:

Een aantal leden ziet tijdens de bardienst op tegen het tappen van bier uit de pomp. Hier enkele tips: • Voor het tappen de glazen goed spoelen in een bak met koel, stromend spoelwater; • Laat het glas goed uitlekken zodat er geen spoelwater in achter blijft; • Pak het glas laag vast en houd het schuin tegen de kraan; • Trek de bierkraan in één beweging helemaal open; • Laat het bier langs de binnenkant van het glas lopen; • Zodra het bier de bovenrand van het (schuine) glas bereikt, het glas rechtop houden en de bierkraan in één beweging sluiten; • Het bier direct na het tappen met een vochtige afschuimer afschuimen. Als het goed is gegaan heb je dan een schuimkraag van ongeveer twee vingers dikte.

Tenslotte: DASH’35 GEEFT GEEN LAATSTE RONDJE

2. Zorg dat het clubhuis op de juiste wijze wordt afgesloten: •

• • • • • • • • • • • •

Tijdens de bardienst mag in zeer beperkte mate voor eigen gebruik een consumptie worden genuttigd; Tijdens de bardienst mag onder geen enkel beding alcoholische drank worden genuttigd; De consumpties die de bardienst tijdens zijn dienst nuttigt, moeten worden aangeslagen met de pas, die in de kassa ligt. Aan die pas zit een koord; Er mogen door de bardienst geen consumpties op rekening van de club worden weggegeven, alleen voor eigen rekening; Eten is altijd voor eigen rekening; Consumpties van groundsman en trainers, dan wel ander personeel, moeten op de aan hen, op hun naam, verstrekte betaalpas worden afgerekend. Zij mogen alleen tijdens uitoefening van hun functie consumpties op rekening van de club nuttigen; Bestuurs-, commissie- en werkgroep leden mogen alleen tijdens uitoefening van hun functie consumpties op rekening van de club nuttigen. De commissies/werkgroepen en bestuursleden beschikken daarvoor over op hun commissie- of werkgroep naam, dan wel op naam van het bestuur, verstrekte betaalpas. De genuttigde consumpties moeten met deze betaalpas worden afgerekend.

De buitendeuren in de kantine (richting terras met sleutel en sluitknip, aan de kant van tv-scherm met sluitknip en dwarsbalken) zijn afgesloten; Bovenraampjes in kantine zijn alle gesloten; Buitendeur in voorraadruimte is afgesloten en het licht is uit; Alle koelkasten en vrieskasten zijn goed gesloten; Alle apparatuur in de keuken is uitgeschakeld; De muziekapparatuur (computer en versterker) en tv-scherm zijn uitgeschakeld; De computer is afgesloten en het scherm is uitgeschakeld; Afhangbordscherm is uitgeschakeld; Narrowcasting scherm is uitgeschakeld; Alle lichten van het terras zijn uit (knoppen bij raam nabij prijzenkast en naast het competitiebord); Alle lichten van de kantine zijn uit; Alle lichten in de kleedkamers en WC’s van kleedkamers zijn uit; Alle lichten van het clubhuis zijn uit.

ALARM AFSLUIT INSTRUCTIE

NB: Het alarm moet uit uiterlijk om 00.00 uur ingeschakeld worden! •

Daarna: ALARM INSCHAKELEN (zie ALARM AFSLUIT INSTRUCTIE)

Eigen verbruik

Voor het eigen verbruik tijdens de bardienst gelden de volgende regels: 21

Let er op dat alle afsluitwerkzaamheden gedaan zijn (opruimen, afwas, voorraad aangevuld, tafels en stoelen op de oorspronkelijke plaats, enz.). Kijk daarvoor hierboven onder sluitingsdienst of op de lijst achter de bar; Kijk of er op het display van het alarm staat: “WERKPLAATS AAN”; - Indien ja, ga naar punt 3; - Indien nee, bel het alarmmobiel van Dash ’35: 06-23.24.46.72.


DASH JAARGIDS 2014

• • • • •

Stop het zwarte sleuteltje in het daarvoor bestemde gaatje van het alarmcode kastje en haal het sleuteltje er vervolgens weer uit. Druk op het groene huisje, het knopje geheel links onderop, waarvan het linker deel van het huisje zwart ingekleurd is. Indien er nu staat “KANTINE AAN” dan klinkt er een pieptoon en loopt een tellertje af vanaf 30. Je hebt dan nog 30 seconden om naar buiten te gaan en de voordeur op slot te doen. Staat er wat anders dan “KANTINE AAN”, ga dan terug naar punt 2. Doe het hek op slot en stop de sleutel in de brievenbus op Monarda 1.

• •

N.B. Voor de club is het belangrijk dat er meerdere personen in het bezit zijn van het IVA-certificaat. Daar is geen dure cursus voor nodig. Je gaat daarvoor naar de volgende site: http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751, waarna je door het invullen van een vragenlijst (minimaal 16 van de 20 vragen goed) het certificaat kunt behalen. Bij het invullen van je persoonsgegevens wordt er op enig moment gevraagd naar het e-mailadres van de barverantwoordelijke. Daar vul je in: claudia@werkrecept.nl. Aan het eind wordt gevraagd naar de naam van de barverantwoordelijke. Daar vul je in: Claudia van Heelsbergen. De test duurt ongeveer 15 minuten. Bij een goed resultaat worden de gegevens bewaard door Claudia.

NB: Met het zwarte sleuteltje kun je alleen naar buiten, niet naar binnen !

Als je sluitingsdienst hebt, zal de barcommissaris contact met je opnemen om te vragen of hij kan helpen bij het afsluiten. Heb je vragen tijdens de sluitdienst, dan kun je altijd contact opnemen met de verantwoordelijke barcommissaris voor die avond. Zie overzicht bij de kassa.

TEAM BARREKENINGEN TIJDENS DE COMPETITIE

Tijdens de competitie kan voor deelnemende teams een rekening worden geopend. Dit gaat als volgt in zijn werk: •

• • • •

Het team levert een GELDIGE ledenpas van één van de spelers/speelsters in. Deze ledenpas wordt in de barrekeningmap gestopt en je krijgt daar een elektronische pas voor terug. De nummers van de passen zit voor in de map. De bardienst noteert de naam van de speler en het team die de pas krijgt, en overhandigt die aan het team. Met de genummerde elektronische pas kunnen consumpties worden besteld. De pas moet altijd worden getoond en door de kassa worden gehaald. Als het team wil afrekenen, dien je de pas in te leveren. De pas wordt door de kassa gehaald, dan krijg je de bon op het scherm krijgen en kan deze uitgeprint worden. Vervolgens kies je een manier van betalen. Na betaling (en inlevering van de elektronische pas): - wordt de betreffende ledenpas teruggegeven - wordt de elektronische pas weer voor de lijst met het corresponderende nummer opgeborgen.

• • •

Doortappen aan iemand die zichtbaar onder invloed is. Iemand dwingen tot het gebruik van bedwelmende drank. Een kind beneden de 18 jaar alcoholhoudende drank aanbieden of verkopen.

Alcohol en verkeer

Bij een alcoholgehalte boven 0,5 promille is het verboden een voertuig te besturen volgens de Wegenverkeerswet. Voor beginnende autobestuurders is deze limiet lager, namelijk 0,2 promille. Deze lagere alcohollimiet geldt gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs, voor autobestuurders die dit (beginners)rijbewijs op of na 30 maart 2002 hebben gekregen. Autobestuurders zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag, maar het is de vereniging er alles aangelegen haar goede naam te behouden.

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de kantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik voorkomen.

Alcohol en leeftijd

De volgende zaken uit de Drank en Horecawet zijn van belang voor de barvrijwilliger: Leeftijdsgrenzen voor schenken: zwak alcoholische dranken (tot 15%) en sterke drank (boven de 15%) vanaf 18 jaar. Bij twijfel dient de barvrijwilliger naar een legitimatiebewijs te vragen.

Het is volgens de Drank- en Horecawet verboden om alcohol te schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Recent onderzoek laat bovendien zien dat het drinken van alcohol op jonge leeftijd de ontwikkeling van de hersenen van jongeren kan verstoren. Ook lopen jongeren die op jonge leeftijd drinken extra kans om later verslaafd te raken. Het beste is dat jongeren alcoholgebruik zo lang mogelijk uitstellen, in ieder geval tot hun 18e.

Andere belangrijke zaken •

Indirecte verstrekking is niet toegestaan. Met andere woorden: geen alcohol aan ouderen meegeven, wanneer die bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar. De barvrijwilliger kan alleen verantwoordelijk worden gesteld als het voor hem duidelijk is dat drank uiteindelijk bestemd is voor iemand jonger dan 18 jaar. Bijzondere acties die het gebruik van alcohol stimuleren (happy hour, meter bier, rondje van de zaak) zijn in de kantine niet toegestaan.

Strafbare feiten volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 252

ALCOHOLREGLEMENT

Alcoholhoudende dranken mogen uitsluitend in de kantine of op de terrassen worden genuttigd; niet in kleedkamers dus! Een registratielijst van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben gevolgd dient in de kantine aanwezig te zijn.

Personen die zichtbaar teveel hebben gedronken moeten de kantine verlaten. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken op ons tennispark te gebruiken.

Hoe controleer je als barvrijwilliger of iemand wel 18 jaar is? Vraag zo nodig een legitimatiebewijs te tonen! Geldige legitimatie

22


DASH JAARGIDS 2014

bewijzen zijn: Paspoort, Europese of Nederlandse identiteitskaart, Rijbewijs, een Vreemdelingendocument. Geen legitimatie: GEEN VERKOOP! Sommige jongeren zien er wat ouder uit en proberen toch alcohol te bestellen. Hoe voorkom je nu dat je als barvrijwilliger per ongeluk schenkt aan iemand die jonger is dan 18? Als barvrijwilliger kun je bij het inschatten van de leeftijd, net als de

caissières in de supermarkten, het beste uit gaan van 25 jaar. Door een marge van 7 jaar te nemen wordt de kans een stuk kleiner dat je per ongeluk schenkt aan iemand die nog geen 18 is. Kijk als barvrijwilliger ook of de leeftijdsgrenzen zichtbaar en goed leesbaar zijn aangegeven in de sportkantine. Een sportvereniging die alcoholhoudende drank verstrekt is verplicht dit zichtbaar

JAARPROGRAMMA 2014 MAART

APRIL

MEI

en goed leesbaar aan te geven in haar accommodatie. Daarnaast is er nog een tip om te voorkomen dat je schenkt aan een minderjarige: Bekijk voordat je bardienst draait het competitieschema om te kijken of er ook jeugdteams spelen. Hierdoor weet je of je extra scherp moet zijn op het controleren van de leeftijd.

Zondag 9 maart Vrijdag 14 maart Donderdag 20 maart Vrijdag 21 maart Woensdag 26 maart Vrijdag 28 maart Zaterdag 29 maart 31 maart t/m 19 juli

World Tour rood/oranje Thema Indian Wells / Jeugdcompetitie Algemene Ledenvergadering (voorjaar) Captains- en pasjesavond Bridge avond 11 Oefenmiddag jeugdcompetitie Schenkeldijkhal Bridge Avond 12, Slotdrive Open Tennisdag/ Ontvangst Nieuwe Leden Trainingsperiode 1:15 lessen

Woensdag Donderdag Zaterdag Zondag

Start woensdagochtend damescompetitie Start donderdagochtend 50+ competitie Start voorjaarscompetitie jeugd en senioren zaterdag, 1e speeldag Start voorjaarscompetitie jeugd en senioren zondag, 1e speeldag Start voorjaarscompetitie jeugd zondag, 1e speeldag, World Tour thema Monte Carlo Tennis Kennis 1e speeldag, Start Racketavond (op alle maandagen, behalve bij toernooien en feestdagen) Start voorjaarscompetitie dames, 1e speeldag Start voorjaarscompetitie jeugd woensdag, 1e speeldag Start vrijdagavondcompetitie, 1e speeldag Voorjaarscompetitie jeugd en senioren zondag, 2e speeldag Voorjaarscompetitie dames, 2e speeldag Vrijdagavondcompetitie, 2e speeldag Voorjaarscompetitie dames, 3e speeldag Voorjaarscompetitie jeugd en senioren zondag, 3e speeldag Vrijdagavondcompetitie, 3e speeldag Viersterren Jeugdranglijst toernooi Junioren

Dinsdag Woensdag Vrijdag Zondag Dinsdag Vrijdag Dinsdag Zondag Vrijdag 28 april - 3 mei Zondag Dinsdag Vrijdag Zondag Dinsdag Vrijdag Dinsdag Zondag Vrijdag Zondag Dinsdag Vrijdag Donderdag

2 3 5 6

april april april april

8 april 9 april 11 april 13 april 15 april 18 april 22 april 20 april 25 april 4 mei 6 mei 9 mei 11 mei 13 mei 16 mei 20 mei 18 mei 23 mei 25 mei 27 mei 30 mei 29 mei

Inhaaldag competitie, Dodenherdenking - park om 19.00 uur gesloten Jeugdcompetitie, World Tour thema Madrid Voorjaarscompetitie dames, 4e speeldag Vrijdagavondcompetitie, 4e speeldag Voorjaarscompetitie jeugd en senioren zondag, 4e speeldag Voorjaarscompetitie dames, 5e speeldag Vrijdagavondcompetitie, 5e speeldag Voorjaarscompetitie dames, 6e speeldag Voorjaarscompetitie jeugd en senioren zondag, 5e speeldag Vrijdagavondcompetitie, 6e speeldag Voorjaarscompetitie jeugd en senioren zondag, 6e speeldag Voorjaarscompetitie dames, 7e speeldag Vrijdagavondcompetitie, 7e speeldag Inhaaldag competitie

23


DASH JAARGIDS 2014

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

Zondag Dinsdag Woensdag Zaterdag Maandag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Maandag 30 juni t/m 6 juli

1 juni 3 juni 4 juni 7 juni 9 juni 10 juni 17 juni 24 juni 30 juni

Voorjaarscompetitie jeugd en senioren zondag, 6e speeldag Jeugdcompetitie, World Tour thema Parijs Vier verenigingen mix toernooi, Ter Steeghe in Zwijndrecht, Inhaaldag woensdagcompetitie jeugd Inhaaldag zaterdagcompetitie jeugd en senioren Inhaaldag zondagcompetitie jeugd en senioren Vier verenigingen mix toernooi, Ter Steeghe in Zwijndrecht, Vier verenigingen mix toernooi, Ter Steeghe in Zwijndrecht, Vier verenigingen mix toernooi, Ter Steeghe in Zwijndrecht, Tennis Kennis Onderling Toernooi Dash'35 Bert van Es Open Jeugdtoernooi

10.00-14.00 u

10.00-14.00 u 10.00-14.00 u 10.00-14.00 u

Zondag 6 juli 12 juli t/m 20 juli Maandag 14 juli Maandag 21 juli Maandag 21 juli Vrijdag 25 juli Maandag 28 juli Maandag 28 juli Maandag 28 juli

Jeugdcompetitie: World Tour thema Londen Mimi de Bot 50+ toernooi Dubbel toernooi om Joop Putter Bokaal, 1e speeldag bij Dash'35 Dubbel toernooi om Joop Putter Bokaal, 2e speeldag bij Dash'35 Vier Verenigingen Dames toernooi bij DDH, 1e speeldag Senioren Eendagstoernooi Tennis Kennis laatste speeldag Dubbel toernooi om Joop Putter Bokaal, 3e speeldag bij Dash'35 Vier Verenigingen Dames toernooi bij DDH, 2e speeldag

Zondag 3 augustus Maandag 4 augustus Maandag 4 augustus 4 t/m 8 augustus Maandag 11 augustus Maandag 11 augustus Maandag 18 augustus Maandag 25 augustus 18 t/m 24 augustus Maandag 25 augustus 25 t/m 29 augustus Donderdag 28 augustus

Jeugdcompetitie, World Tour thema Montreal Vier Verenigingen Dames toernooi bij DDH, 3e speeldag Dubbel toernooi om Joop Putter Bokaal, 4e speeldag bij Dash'35 Nationale Jeugdkampioenschappen (NJK) Vier Verenigingen Dames toernooi bij DDH, 4e speeldag Dubbel toernooi om Joop Putter Bokaal, 5e speeldag bij Dash'35 Vier Verenigingen Dames toernooi bij DDH, 5e speeldag Dubbel toernooi om Joop Putter Bokaal, 6e speeldag bij Dash'35 Open Dash’35 toernooi (incl. het voorafgaande weekend) Vier Verenigingen Dames toernooi bij DDH, 6e speeldag Tennis- en Omnisportstage Slotdag donderdagochtend 50+ competitie

1 t/m 20 september: Zondag 7 september Zondag 7 september Woensdag 10 september Vrijdag 12 september Zaterdag 13 september Zondag 14 september Vrijdag 19 september Zaterdag 20 september Zondag 21 september 22 t/m 27 september Vrijdag 26 september Zaterdag 27 september Zondag 28 september

Trainingsperiode 2: 3 lessen Familietoernooi en Ouder-Kind Toernooi Jeugdcompetitie World Tour Start herfstcompetitie woensdag jeugd Herfstcompetitie vrijdagavond, 1e speeldag Herfstcompetitie zaterdag, 1e speeldag Herfstcompetitie zondag senioren en jeugd, 1e speeldag Herfstcompetitie vrijdagavond, 2e speeldag Herfstcompetitie zaterdag, 2e speeldag Herfstcompetitie zondag senioren en jeugd, 2e speeldag Jeugd Clubkampioenschappen Herfstcompetitie vrijdagavond, 3e speeldag Herfstcompetitie zaterdag, 3e speeldag Herfstcompetitie zondag senioren en jeugd, 3e speeldag

Vrijdag Zaterdag Zondag Vrijdag Zaterdag Zondag Vrijdag Zaterdag Zondag Vrijdag Vrijdag

Herfstcompetitie vrijdagavond, 4e speeldag Herfstcompetitie zaterdag, 4e speeldag Herfstcompetitie zondag senioren en jeugd (World Tour), 4e speeldag Herfstcompetitie vrijdagavond, 5e speeldag Herfstcompetitie zaterdag, 5e speeldag Herfstcompetitie zondag senioren en jeugd, 5e speeldag Herfstcompetitie vrijdagavond, 6e speeldag Herfstcompetitie zaterdag, 6e speeldag Herfstcompetitie zondag senioren en jeugd (World Tour), 6e speeldag Herfstcup Jeugd (niet bij Dash'35) Herfstcompetitie vrijdagavond, 7e speeldag

3 oktober 4 oktober 5 oktober 10 oktober 11 oktober 12 oktober 17 oktober 18 oktober 19 oktober 24 oktober 24 oktober

24


DASH JAARGIDS 2014

OKTOBER NOVEMBER

DECEMBER

Zaterdag Zondag Donderdag

25 oktober 26 oktober 30 oktober

Herfstcompetitie zaterdag, 7e speeldag Herfstcompetitie zondag senioren en jeugd, 7e speeldag Inhaaldag woensdagcompetitie jeugd

Woensdag Zaterdag Zondag Vrijdag Vrijdag Vrijdag

5, 12 nov. 1, 8 en 15 nov. 2, 9 en 16 nov. 7 november 21 november 28 november

Inhaaldagen herfstcompetitie woensdag jeugd Inhaaldagen herfstcompetitie zaterdag Inhaaldagen herfstcompetitie zondag 1e Bridge-avond 2e Bridge-avond Algemene Ledenvergadering (najaar)

Woensdag Vrijdag Vrijdag

3 december 5 december 19 december

Sinterklaasfeest Schenkeldijkhal 3e Bridge-avond 4e Bridge-avond

HANDLEIDINGEN HOE IN TE LOGGEN OP DE WEBSITE?

Vraag een wachtwoord aan bij de verenigingsadministratie: Dorota Geers, tel. 078- 6183630, e-mail: leden@dash35.nl en log in met je e-mailadres en/of je KNLTB lidnummer. Wachtwoord vergeten: ga naar de website en klik op WACHTWOORD VERGETEN linksboven op de homepage.

HANDLEIDING DIGITAAL AFHANGEN IN HET CLUBHUIS

Hieronder wordt uitgelegd hoe je in het clubhuis kunt afhangen. Wil je een complete handleiding met afbeeldingen, ga dan naar www.dash35.nl/handleiding. In het clubhuis hangt een touchscreen en een kaartlezer. Met behulp van je KNLTB ledenpas kun je daarop banen afhangen. Het touchscreen bedien je door met je vinger op het scherm te tippen. Volg de aanwijzingen op het scherm, dan gaat het vanzelf.

Onderstaand de te volgen stappen: •

Standaard staat het scherm op de “Aanbiedingen pagina”. Aan de rechterkant zie je een balk met drie knoppen: - Aanbiedingen - Afhangen - Beheer Tip met je vinger de knop 'Afhangen' aan. Er verschijnt een venster met aan de bovenkant vijf knoppen - Overzicht banen - Wanneer speel ik

• • •

- Internet reservering bevestigen - Alle vrije banen - Eerste vrije baan Kies voor de knop 'Alle vrije banen' (of 'Eerste vrije baan', indien je sowieso de eerste vrije baan af wilt hangen). Er verschijnt een venster met één knop “SPELERS KEUZE, HAAL DE PASSEN DOOR DE KAARTLEZER”. Het systeem vraagt nu om de passen door de kaartlezer te halen. Zodra alle passen door de kaartlezer zijn gehaald, verschijnt een venster (in dit voorbeeld wordt afgehangen voor een enkelspel) met twee kopieën van de ledenpas. Tip rechtsboven in dat scherm de rode knop 'Spelers bevestigen' aan. Er verschijnt een venster met als bovenste knop “BAANKEUZE, BEVESTIG DE GEWENSTE BAAN”. Hier kun je door een baan aan te tippen de baan naar keuze afhangen. Er verschijnt een venster met de tekst: - “Jullie spelen op baan 1 van 9.20 tot 9.50 uur” (bijv.). De baan is afgehangen en je kunt gaan tennissen op de aangegeven baan en tijd.

Is het druk op het park en weet je niet meer exact voor welke baan en tijd je hebt afgehangen, kies dan op het scherm voor de knop 'Overzicht banen'. Je krijgt een overzicht van de baanbezetting. Hier kun je je reservering eventueel ook wissen, door de knop 'Wissen' aan te tippen en opnieuw je pas door de kaartlezer te halen. 25

Belangrijk: •

Je kunt alleen afhangen met je eigen ledenpas. Ben je die vergeten, dan zijn er geen reserve pasjes. Controleer dus altijd even voor je naar de club gaat of je je ledenpas bij je hebt. Je kunt pas afhangen in het systeem als je tot spelen gerechtigd bent. Je hebt dus je contributie betaald en je hebt de beschikking over je KNLTB ledenpas. Is dat niet het geval, neem dan eerst contact op met de verenigingsadministratie. Het bestuur kan in speciale gevallen leden blokkeren omdat ze bijvoorbeeld geschorst zijn, hun boete voor het niet uitvoeren van de bardienst niet hebben betaald etc. Het betreffende lid is daarvan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Doet je pasje het niet, dan kan het zijn dat de magneetstrook bevuild is. Maak die dan met je adem een beetje vochtig en haal het zachtjes langs je kleding. Let op dat je de magnetische strook niet beschadigt. Houd het pasje ook weg van magnetische velden, net als je bankpasje. Probeer ook altijd even een ander pasje om te kijken of dat het wel doet. Heb je toch problemen, vraag dan even hulp aan een ander lid op het park. Blijven de problemen zich voordoen, neem dan contact op met de beheerder van het afhangbord van Dash'35: Dorota Geers, tel. 078 - 6183630, email: leden@dash35.nl


DASH JAARGIDS 2014

HANDLEIDING DIGITAAL AFHANGEN, THUIS OF ELDERS Afhangen via internet

Thuis of elders kun je op het besloten gedeelte van de website www.dash35.nl inloggen om bijvoorbeeld de baanbezetting te bekijken of de ledenlijst te bekijken. Als je bent ingelogd, dan kun je banen via internet reserveren. Om in te loggen op www.dash35.nl heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Dat is aan te vragen bij de ledenadministratie leden@dash35.nl. Dan werkt het als volgt: • Nadat je bent ingelogd op www.dash35.nl kies je in het linker menu voor 'Afhangbord'. • De baanbezetting wordt dan getoond en boven de baanbezetting zie je de knoppen 'Nieuwe reservering' en 'Mijn reserveringen'. • Voor een nieuwe reservering kies je voor de bewuste knop. Er wordt een

REGLEMENTEN

pagina geopend, waarop je eigen naam al is ingevuld. Je kunt medespelers selecteren door te kiezen voor 'Selecteren'. Er wordt een pop-up geopend met de ledenlijst. Selecteer je medespeler door achter zijn of haar naam op het groene vinkje te klikken. De speler wordt nu aan de lijst met medespelers toegevoegd. Herhaal dit eventueel voor een derde en vierde medespeler. Kies vervolgens voor de knop 'Verder'. Achtereenvolgens kun je een dag, een tijdstip en een baan selecteren (afhankelijk van de instellingen waar de vereniging voor gekozen heeft). Ten slotte dien je de reservering te bevestigen. De reservering tref je nu aan onder de knop 'Mijn reserveringen'. Daar kun jij en alle personen die onderdeel uitmaken van de reservering, de reservering ook weer verwijderen indien gewenst. Zowel bij het aanmaken van een reser-

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

• •

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn te downloaden vanaf de website. Ga naar www.dash35.nl; linksboven aan de pagina, onder KNLTB Afhangbord, daar zie je een kolom met o.a. “Over vereniging”. Klik daarop en ga daarna naar de kolom aan de rechterkant en klik op “Algemeen”. Je vindt daar de gewenste download.

In het clubhuis op het touchscreen dient voor aanvang van de speeltijd de reservering bevestigd te worden. Hiervoor dienen de passen van alle spelers door de kaartlezer gehaald te worden. Kies op het touch screen voor 'Afhangen' en vervolgens 'Internet reservering bevestigen'. Gevraagd wordt de passen door de kaartlezer te halen. Ben jij als eerste binnen, dan kun jij vast jouw pas bevestigen. De overige spelers kunnen dit dan doen zodra zij binnen komen. Wordt de reservering niet tijdig bevestigd (een kwartier voor aanvang van de geplande tijd) door alle spelers, dan vervalt de reservering.

Op één baan mogen maximaal twee introducés tegelijk staan. Dezelfde introducé mag maximaal twee keer per jaar worden geïntroduceerd. Leden mogen per jaar twee keer één persoon introduceren.

Binnen de ruimte van bovenstaande regels zijn er geen kosten verbonden.

Hoe werkt het:

Bij Dash'35 is het mogelijk om incidenteel te spelen met familie, vrienden of kennissen, die geen lid van de club zijn. Om dat enigszins in goede banen te leiden geldt daarvoor het volgende:

Regels:

Internetreservering bevestigen in het clubhuis

Kosten:

INTRODUCTIEREGLEMENT

vering als bij het verwijderen wordt iedereen op de hoogte gebracht via email (mits het e-mailadres in het systeem is ingevuld, zie onder profielpagina).

Introduceren kan alleen indien en voor zover het de belangen van de leden niet schaadt. Introduceren kan (pas) na de voorjaarscompetitie, niet tijdens toernooien en evenementen.

26

Neem minimaal twee dagen van tevoren contact op met de verenigingsadministratie: Dorota Geers, tel. 078 - 6183630, e-mail: leden@dash35.nl Op de afgesproken dag kun je met je eigen pas maximaal twee keer afhangen voor de introducé(s).


SPONSORMOGELIJKHEDEN DASH JAARGIDS 2014

NARROWCAST BIJ DASH’35: TELEVISIE MET MEDEDELINGEN!

bezoeken en worden tevens getoond in het clubhuis op een aantrekkelijke en op publiek-gevoelige plaats. Kijk voor meer info en voorbeelden op: http://d35.nl/sponsorportaal. Hebt u belangstelling voor een account, laat dat weten aan Wimmo van Geldrop, tel. 06-44673908, sponsoring@dash35.nl.

Degenen die al langer lid zijn van een (tennis)vereniging herinneren zich vast de krijtborden nog waar “belangrijke mededelingen” op werden geschreven. Het bord was ontzettend belangrijk voor het vlotjes verlopen van een evenement, activiteit of huishoudelijkheid in zijn algemeen. Het vormde bijna de spil van de vereniging, waar leden samendromden om de nieuwe uitslagen, wijzigingen in speelschema’s of de laatste aankondiging te zien. Wat er werd geschreven was onwrikbare waarheid en suste of bevestigde juist de hardnekkigste geruchten, want: het staat op het bord!Het bord had ook een nadeel: je moest er fysiek naar toe om de tekst te veranderen. Of, als het toch wel zeer gewaardeerde oud-bestuurslid, inmiddels al meer dan een decennium senior-erelid in ruste, tergend langzaam het krijtje over het bord liet glijden en met een toch wel erg bibberig handschrift letters niet groter dan anderhalve cm. het bord vol priegelde; tja, of dat de duidelijkheid ten goede kwam?

• • • • • • • •

Plaats zelf direct mededelingen op het narrowcastsysteem in ons clubhuis Naam/logo in eigen kleuren en stijl Zelf inloggen en uw mededeling / aanbieding aanpassen Website banner: www.dash35.nl Top: Breedte x hoogte: 468x60 Side: Breedte x hoogte: 120x60 Tarief: € 150,- per jaar Eerste 10 seconden inbegrepen, per 5 seconden extra: € 50,Neem contact met ons op, wanneer u tijdens een evenement een audio/visueel extraatje wil laten tonen!

RECLAMEBORD OP PUBLIEKGEVOELIGE PLAATS

Tijden zijn inmiddels zeer veranderd: niet alleen hebben we veel meer te vertellen wat niet meer op één bord past, we kunnen het ook op afstand aanpassen. Met mooie grote letters, plaatjes en zelfs filmpjes. En niet alleen wij plaatsen boodschappen op het scherm, we draaien inmiddels op een platform, dat ook open staat voor het nieuws en adverteerders. Berichten van Nu.nl en advertenties van onze sponsors voegen interessante en fraaie afbeeldingen tussen de algemene berichten en draaien non-stop 24 uur per dag en 7 dagen in de week in een lus. Het is zelfs zo dat adverteerders zelf hun pagina met tekst en beeld kunnen samenstellen en via internet aanpassen. Aanbiedingen en leuke mededelingen kunnen zo op maat gemaakt worden en worden getoond in de kantine.

• • • • •

Het bekende en beproefde concept: een reclamebord langs de banen. Tijdens toernooien, competities of gewoon doordeweeks, bekijken ca. 700 leden, met aanhang, uw bord. Naam/logo in eigen kleuren en stijl Standaard maat 0,75 x 1,50 meter Tarief: € 225,- per jaar Inclusief montage en opslag Exclusief eenmalige productiekosten

WINDDOEK

Het groene winddoek langs de banen houdt niet alleen wind tegen, het toont ook uw bedrijfsnaam met logo. Maak subtiele en smaakvolle indruk door uw naam hieraan te verbinden. Deze doeken hangen gegarandeerd vijf jaar in goede conditie. • Naam/logo in eigen stijl • Standaard maat 0,75 x 1,50 meter • Tarief: Eénmalig € 800,- of 2 stuks: € 1.500,- (winddoek hangt gedurende 5 jaar) • Inclusief montage, opslag en productiekosten

De televisie zelf hangt op een centrale plek, die zo is gekozen dat je hem wel ziet bij binnenkomst en tijdens het (wachten op) afhangen bij het Afhangbord, maar niet dat deze in je gezicht toetert als je rustig een drankje aan het drinken bent. Door deze plek kan de tv rekenen op veel geïnteresseerde “eyeballs” (om deze bizarre marketingterm maar eens te gebruiken). Hij neemt een prachtige prominente plek in en past prima in het plaatje van een frisse en moderne club die we met zijn allen willen uitstralen.

BEDRIJFSLIDMAATSCHAP: FULL SERVICE NAMED PERSON

Stimuleer sportieve activiteiten onder uw medewerkers en ontvang een complete factuur voor al uw kosten, zoals lidmaatschap(pen) en uw sponsering. Deze factuur is fiscaal aftrekbaar! • Uw medewerker(s) wordt(en) volwaardig lid, inclusief speelen stemrecht, en KNLTB-pas • U heeft de mogelijkheid direct de bardienst(en) af te kopen • Uw bedrijf krijgt een pagina op het narrowcastsysteem in de kantine (passief account); • Uw bedrijf wordt lid van de Business Club Dash’35 • U ontvangt één factuur voor al uw kosten, deze factuur is fiscaal aftrekbaar!

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw bedrijf? Stuur een e-mailtje naar: sponsoring@dash35.nl of kijk op onze website www.dash35.nl (links “Over vereniging” en dan rechts de link “Sponsors”).

Adverteerders kunnen zelf hun pagina met tekst en beeld samenstellen en via internet aanpassen.

SPONSORPORTAAL

Met een account op ons Sponsorportaal kunt u zelf, via internet, uw teksten, beeldmateriaal etc, geheel naar eigen inzicht aanpassen. Het resultaat verschijnt direct en automatisch in het clubhuis. Plaats uw logo met begeleidende tekst op één of meerdere pagina’s in ons sponsorportaal. Deze pagina’s zijn online te

Tarief: • •

27

Al uw mogelijke kosten: contributies, sponsoring, etc. + € 125,- voor 1 contributie of € 225,- voor 2 of meer contributies.


DASH JAARGIDS 2014

BEDRIJFSLIDMAATSCHAP: CONCURRENT CARROUSEL •

• • • • •

U wilt uw werknemers laten tennissen, maar zonder de plichten van een lidmaatschap? U krijgt per lidmaatschap een pas-niet-op-naam toegestuurd, eventueel met uw bedrijfslogo. Hiermee kunnen banen worden gereserveerd, in de kantine en via internet. Per pas kan één persoon tegelijk tennissen Reserveer banen via de kantine en internet Deze pas is ontheven van bardienst, stemrecht en KNLTB-lidmaatschap Uw bedrijf krijgt een pagina op het narrowcastsysteem in de kantine Uw bedrijf wordt lid van de Business Club Dash’35

Tarief: • • •

€ 300,- per Pas-niet-op-naam per jaar (Let op: minimaal 2 passen) + Al uw mogelijke kosten: sponsoring, etc. Deze factuur is fiscaal aftrekbaar!

VRIENDEN VAN DASH’35

Voor de ondersteuning van speciale doelen binnen het clubgebeuren van Dash’35. Gezamenlijk wordt een doel gekozen waar de jaarlijkse opbrengst naar toe gaat. Lidmaatschap ‘Vrienden van Dash’35’ staat open voor leden en niet-leden. Meerdere lidmaatschappen per persoon mogelijk.

Voorbeelden zijn:

• • •

AED in het clubhuis Nieuw terrasmeubulair Lidmaatschap ‘Vrienden van Dash’35’ bedraagt € 50,- per jaar. Let op: u kunt natuurlijk ook meerdere keren Vriend worden!

ADVERTENTIE DASH INSIDE •

• • • •

De jaargids (eenmalig bewaarexemplaar op papier), het digitale clubblad dat drie keer per jaar verschijnt en de website bieden diverse mogelijkheden tot adverteren Zwart-wit of in combinatie met steunkleur rood (kleur Dash’35) Naam/logo in eigen stijl Standaard maten hele, halve en kwart pagina Eenjarig plaatsingscontract: - Kwart pagina: € 75,- Halve pagina: € 150,- Hele pagina: € 300,Eenmalige plaatsing in Jaargids:

• •

- 1 pagina: € 120 euro - ½ pagina: € 70 euro - ¼ pagina: € 40 euro Commerciële insteker: tarief afhankelijk van grootte Tarieven exclusief opmaak- en productiekosten

SUPPLIER DASH’35

Ook als vaste leverancier van Dash’35 kunt u van onze sponsoringsmogelijkheden gebruik maken. • Tarief: leden van Dash’35 genieten een, nader af te spreken korting, op vertoon van hun spelerspas; • Uw bedrijf krijgt een pagina op het narrowcastsysteem in de kantine; • Vermelding in programmaboek; • Mogelijkheden exposure eigen winkelwaren tijdens evenementen; • Uw bedrijf wordt lid van de Business Club Dash’35.

Neem contact met ons op! Verscheidene handelaren gingen u voor en organiseerden:

• • • •

Wijnproefavond; Salsa-avond; Catering tijdens evenementen, ook bijvoorbeeld hapjes; Watercoolers tijdens toernooien, etc.

Extra mogelijkheden/ uitbreidingen:

Als aanvulling op uw sponsorpakket zijn o.a. de volgende mogelijkheden beschikbaar: • Stand tijdens evenement; • Audio/Video-commercial tijdens evenement; • Ontvangst van gasten aan eigen tafels tijdens evenement; • Catering van gasten tijdens evenement; • Clinic; • Relatieochtend of -middag; • Tarieven in overleg. Neem contact met ons op, indien u eigen wensen of ideeën heeft!

BUSINESSCLUB DASH’35

U sponsort Dash’35 en maakt daardoor korte en lange termijn investeringen mogelijk. Investeringen in een club met sfeer, historie en maatschappelijke functie. Rond 700 vaste leden, met interesse in tennis/sport in en om Dordrecht. U krijgt niet alleen toegang tot dit publiek, u krijgt ook toegang tot andere sponsors van Dash’35! 28

U leert andere leden met hun ondernemingen kennen en zij leren u kennen. Regelmatig worden evenementen georganiseerd als bijv.: Sponsordag en Info Avond, waarbij u de gelegenheid krijgt om over uw onderneming te vertellen.

DE DASH’35 “SLINGSHOT” VOOR STARTENDE ONDERNEMERS

Uw onderneming is jonger dan 5* jaar? U heeft dan recht op de Dash’35 Slingshot! Krijg toegang tot de voordelen van sponsoring tegen starterstarief. Wij dragen hiermee een warm hart toe aan alle initiatiefrijke pioniers die een onderneming hebben gestart en bieden hen de gelegenheid zichzelf op de kaart te zetten. Voordelen Dash'35 Slingshot: • Introductie lidmaatschap Business Club; • Per 2 startende ondernemers: Reclamebord (kosten worden gedeeld); • Per 4 startende ondernemers: 1 winddoek (kosten worden gedeeld, van start bij 2 ondernemers); • NB. Nieuw te ontwerpen logo "Dash'35 slingshot" wordt aan uitingen toegevoegd.

U BENT AAN ZET!

U heeft een onderneming, u weet van aanpakken, u weet wat “problemen oplossen” betekent en daar bovenop heeft u een visie! Waarom zouden wij u dan gaan vertellen wat u wilt?? Vertel ons waar u behoefte aan heeft! Laat het platform voor u werken en maak van de Businessclub een kweekvijver voor initiatieven. Laat ons uw ideeën weten en wij gaan aan het werk om deze te realiseren! Ook wordt een groot deel van het lidmaatschap besteed aan een gezamenlijk te bepalen doel, naar voorbeeld van Vrienden voor Dash’35.

CONTRIBUTIE PER JAAR Minder dan 5 fte: Tussen 5 - 100 fte: Meer dan 100 fte:

€ 125,€ 300,€ 550,-


COMPETITIETENNIS

DASH JAARGIDS 2014

COMPETITIETENNIS Als je meespeelt in een competitieteam brengt dat de volgende verplichtingen met zich mee: • Een extra bardienst/vervangende dienst per speler. • Een door het bestuur jaarlijks wisselende bijdrage per team, afhankelijk van de competitiesoort. - Zaterdag: € 200 - Zondag: € 230 - Dinsdag: € 100 - Vrijdagavond: € 100 - Jeugd woensdag: € 20 p.p.

DATA VOORJAARSCOMPETITIE 2014 Speeldagen

KNLTB-competitie landelijk

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e

zondag zondag zondag zondag zondag zondag zondag

speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag

Inhaaldagen

1e inhaaldag 2e inhaaldag 3e inhaaldag

6 april 13 april 20 april 11 mei 18 mei 25 mei 1 juni

KNLTB-competitie landelijk

zondag 4 mei donderdag 29 mei (Hemelvaart) maandag 9 juni

DATA NAJAARSCOMPETITIE 2014 Speeldagen

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e

speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag

Districtscompetitie zaterdag

zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag

13 september 20 september 27 september 4 oktober 11 oktober 18 oktober 25 oktober

- Jeugd World Tour € 17,50 p.p. - District jeugd zaterdag € 105 - District jeugd zondag € 105 Van de teambijdrage worden o.a. de ballen en de snacks of maaltijden na afloop van de wedstrijd betaald.

N.B. Na ieder competitieweekend zijn de uitslagen terug te vinden op de website. Ga naar www.dash35.nl, en klik op “Competitieteams” in de kolom links; daarna verschijnt rechtsboven een kolom met een overzicht van de verschillende competitiesoorten.

Districtscompetitie

Dinsdag dames

dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag

8 april 15 april 22 april 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei

Zaterdag

zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag zaterdag

Districtscompetitie Dames

in overleg (vaak op vrijdag) in overleg (vaak op vrijdag) in overleg (vaak op vrijdag)

Districtscompetitie zondag

zondag zondag zondag zondag zondag zondag zondag

14 september 21 september 28 september 5 oktober 12 oktober 19 oktober 26 oktober

Inhaaldagen: De drie eerstvolgende speeldagen na de laatste speeldag

29

5 april 12 april 19 april 10 mei 17 mei 24 mei 1 juni

Vrijdagavond

vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag

11 april 18 april 25 april 9 mei 16 mei 23 mei 30 mei

Districtscompetitie

zondag 4 mei donderdag 29 mei zaterdag 7 juni

Districtscompetitie vrijdag

vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag

12 september 19 september 26 september 3 oktober 10 oktober 17 oktober 24 oktober


DASH JAARGIDS 2014

OPSTELLINGEN ZONDAG COMPETITIE 2014

NB: Achter de naam van de spelers is de speelsterkte in het enkel- en dubbelspel vermeld. De opstelling is bijgewerkt tot 1 maart. Wijzigingen daarna zijn niet verwerkt.

Gemengd 1, 2e klasse Debby Haak Sigrid Ravensbergen Carlijn Ketting Jeroen Kuppens Ronald Blonk Sander van Heijst

223322-

2 3 3 3 3

Gemengd 2, 2e klasse Roger Versteeg Richard vd Wetering Robert Fox Vivian Polak Kimberley van Heugten

3 3 2 2 3

-

3 3 3 2 3

Gemengd 3, 3e klasse Arthur Pinkse Wilco Geenen David Nainggolan Cher van der Linden Denise Smits Lara Hijbeek

3 3 2 2 3 3

-

3 3 3 3 3 3

Gemengd 4, 3e klasse Niels van Katwijk Christian Vroomen Thiery van Os Maaike Groot Josine Bekkers Daphne Smit

3 4 3 3 3 3

-

3 2 4 3 3 3

Gemengd 5, 3e klasse Ward van Bodegraven Joël de Jong Max Oskam Vivian Hegeman Merlin Passchier Lindsay van Heugten

4 3 4 4 4 3

-

3 4 4 4 3 3

Gemengd 6, 4e klasse Ronald van Leeuwen Lex van der Gaag Don Kros Kelly Gorissen Anouk Mastwijk Iris van Kommer

3 4 4 4 5 4

-

3 5 4 4 4 4

Gemengd 7, 4e klasse Jasper van der Zwaag Casper van der Weide Ralph van Katwijk

5-4 5-5 4-4

Jenna Passchier Lisanne Vermeulen Femke Groot

3-4 5-4 4-4

Gemengd 8, 5e klasse Michael van Driel Lars de Vlieger Remco Beumer Rianne Beumer Mara Malicki Jantine in ’t Veld Laura ter Steeg

5 5 6 5 4 5 5

-

5 5 5 4 5 4 4

Gemengd 9, 5e klasse Yung-Long Hu Calvin Harteloh Avivit Langen Anita Brkic Sabine Gerritsen

5 5 4 5 4

-

5 5 5 6 5

Gemengd 10, 6e klasse Joost de Jong Nils Kleingeld Thomas Wierks Iris van Kleef Lotte Pieters Iris van Wuyckhuyse

6 6 6 6 6 6

-

6 5 5 6 7 7

Gemengd 11, 7e klasse Michael de Gruijl Mats van Dijk Bob Slager Janneke Ruben Jo-Anne Krul Mylene Vermeulen

8 8 7 7 8 7

-

7 8 8 6 8 7

Heren 1, 1e klasse Paul Jansen John Naaktgeboren Jurrian van der Weide Louis Hu Leon Niemantsverdriet

3 3 3 3 3

-

3 2 3 3 3

Heren 2, 2e klasse Timo van Driel Patrick Polak Peter Slagboom Kjell Smid Colin Hissink

4 3 3 3 3

-

3 3 3 3 3

Heren 3, 3e klasse Harold van Krimpen (c) Martin Huizer Marc Kooijman Alex Vlielander Arash Rezaei

5 5 4 3 3

-

4 4 4 4 4

OPSTELLINGEN ZATERDAG COMPETITIE 2014

NB: Achter de naam van de spelers is de speelsterkte in het enkel- en dubbelspel vermeld. De opstelling is bijgewerkt tot 22 februari. Wijzigingen daarna zijn niet verwerkt.

Gemengd 1, 18+, Ereklasse Rik Maaskant 5 Wilco Geenen 3 Eveline Folkerts 3 Suzanne Jansen (c) 4 Maaike Groot 3

-

4 3 3 3 3

Gemengd 2, 18+m, 1e klasse Michiel Pinkse 4Jordan den Boef 6Tom in 't Veld 4Leontine de Waal 4Iris Heussen-Steendam (c) 4 Afke de Jong 3-

3 5 3 3 3 4

Gemengd 3, 18+, 2e klasse Pieter van Es 6 Jisman Nababan 5 Knight Kunsen 6 Barbara Ripzaad 4 Diana van der Vlies 6 Wendy Rooders (c) 4

-

6 6 5 4 5 5

Gemengd 4, 18+, 3e klasse Laurens Karstens (c) 7 Nils Kleingeld 6 Daphne Krijgsman 6 Marcia Vrolijk 6 Tessa Hijbeek 4

-

5 5 5 5 5

Gemengd 5, 18+, 3e klasse Fubara Bestman 5 Edwin Bleeker (c) 7 Marc Paats 7 Vanessa Verveer-v.Zanten 6 Madelon Vriesendorp 6 Natalie Govaerts 5

-

6 6 7 6 6 5

Gemengd 6, 18+, 4e klasse ?? Marcel de Bot (c) 6-6 Michael van Driel 5-5 Ron Jansen 7-5 Lucienne Hartman 7-5 Helen Titiheru 5-5

30

Gemengd 1, 35+, Hoofdklasse Willem Bothoff (c) 7-5 Patricia Blaas-v.d. Heuvel 5 - 5 Karin Seyffert 7-6 Margret Stolk 5-6 Hans Voskuyl 7-7

Gemengd 1, 45+/50+, 1e klasse/Hoofdklasse Wim Pinkse Pieter Bekkers Huub van der Weide Lilian Bekkers-v.d. Vooren (c) Tineke Bogaard-v.d. Weiden Riek de Jonge

8 8 8 8 8 8

-

7 7 7 7 7 7

Gemengd 2, 45+/50+, 1e klasse Piet Baanvinger 8-7 Henk Bosman (c) 8-7 Aad Gerritse 8-7 Ella Oele 8-6 Harriet de Koning 8-6 Andrea Heijnen-v.Wingerden 7 - 7 Marian Baanvinger-Landsmeer 8 - 7 Gemengd 2, 45+/50+, ?? klasse Ad van Zanten 8-8 Henk Ottevangers (c) 8-8 Walter Dornscheidt 8-8 Leida van Zanten-Wolst 8 - 8 Anneke Brouwer-Schaper 8 - 8 Els van der Mee-Wolst 8-8 Leni van Opstal-Robbe 8-7 Heren 1, 18+, Hoofdklasse Martijn Groeneweg (c) 4 Colin Hissink 3 Ward van Bodegraven 4 Timo van Driel 3 Jurrian van der Weide 3 Rens in ’t Veld 3 John Naaktgeboren 3

-

3 3 3 3 3 2 2

Heren 1, 35+, Hoofdklasse Edwin Kleiweg (c) 5 Rob van Bodegraven 5 Jochum Fonkert 4 René Hissink 7 Peter Blaas 5

-

4 4 4 6 4

Heren 2, 35+, 3e klasse Kees Ripzaad Ron Schaap (c) Jerry van Waardhuizen Michel Doesburg Wout van Driel

7 6 7 8 7

-

7 5 7 8 8

Heren 3, 35+, 4e klasse Leen van der Klis (c) Otto van Wort Bart Hewitt André Cohen Wim van Oorschot Wim Klootwijk

8 7 8 7 8 8

-

7 8 8 8 8 8


DASH JAARGIDS 2014

Heren 1, 50+, 2e klasse Gé Heijnen (c) Johan de Meza Jan van der Wall Roelof Brouwer Jan Versteeg Mirto Oduber

8 8 8 8 8 8

-

7 7 8 8 8 8

Dames 1, 18+, 2e klasse Lonneke Kort (c) Kim Cohen Janneke Ruben Barbara Krijgsman Natalie Cohen Marianne Kort

6 8 7 6 8 7

-

6 8 6 5 7 7

Dames 2, 18+, 2e klasse Diane van de Poel (c) Nanny Ripzaad-Nispeling Karin Jansen Elly Michilsen Francia de Jong-Verschure Heike Elsermann

6 8 8 8 7 8

-

6 7 7 7 6 8

Dames 3, 18+, 2e klasse Anneke v.Spanje-Lawende (c) Angela Kreijns Bianca Janssen Claudia van Heelsbergen Ageeth Keyser Aafke Groot

8 7 8 8 7 8

-

7 8 8 8 6 8

RESERVES Heren

Els Groot-van Es Janita Damen

Peter Verboon Jan Verhagen

6-6 8-8

May Sponselee-Ragudo Tam Chiangwattana Astrid Groeneweg-Dubbeldam Ingeborg van Lelieveld

6 8 7 8

Dames

-

OPSTELLINGEN DINSDAG DAMES COMPETITIE 2014

Dames 2, 45+, 3e / 4e klasse Elly Michilsen (c) 8Andrea Heijnen-v.Wingerden 7 Marianne Bravenboer-Hekelaar 8 Inge Kwik 8Karin Jansen 8Yvonne Remy-Lutz 8-

6 8 6 8

Dames 3, 45+, 4e klas Anneke van der Kaaij (c) Anneke Brouwer-Schaper Anne-Marie Korevaar-Struijk Fiene Verzijl-Bleeker Aukje vd Berg-Sieders Dorota Geers

NB: Achter de naam van de spelers is de speelsterkte in het enkel- en dubbelspel vermeld. De opstelling is bijgewerkt tot 22 februari. Wijzigingen daarna zijn niet verwerkt.

• • • •

-

8 8 8 8 8

Dames 1, 18+, Hoofdklasse Yolande Bouman-Westmaas (c) 7 Mieneke Vliegenthart 4 Patricia Blaas-vd Heuvel 5 Jacqueline Benard 5 Joline van Twillert 6

-

5 4 5 5 6

NB Achter de naam van de spelers is de speelsterkte in het enkel- en dubbelspel vermeld. De opstelling is bijgewerkt tot 22 februari. Wijzigingen daarna zijn niet verwerkt.

Dames 1, 45+, 2e klasse Ella Oele (c) Lenneke de Haan-Kleyn Nanny Ripzaad-Nispeling Nel Struijk Elna van Gelderen

-

7 7 7 7 7

Dames 1, 25+, ?? klasse Saskia Cohen (c) Aster Stevens Suzanne Pruim Joyce Teske-Lafontaine Esther Reiziger-Jongeling

8 8 8 8 8

• • •

Onderstaand enkele tips bij het spelen van competitiewedstrijden. Deze regels zijn uiteraard ook van toepassing bij het spelen van toernooien elders, of bij onderlinge wedstrijden op het eigen park.

• •

8 8 8 8 8

7 7 7 7 6 7

OPSTELLINGEN VRIJDAGAVOND COMPETITIE 2014

TENNIS ETIQUETTE

• • • • •

8-7 8-6

Zorg er voor dat je op tijd aanwezig bent. Stel je voor aan je tegenstander. Sla een fout geslagen service van je tegenstander niet terug. Geef duidelijk aan of een bal “in” of “uit” is. Bij twijfel over “in” of “uit” geef je je tegenstander het voordeel van de twijfel. Geef anderen niet de schuld van een foute slag. Toon je een waardig verliezer als de tegenstander heeft gewonnen. Als een bal uit jouw wedstrijd op een andere baan terechtkomt, wacht dan met je opmerking “bal over” tot de rally van de andere baan klaar is. Laat je niet verleiden tot onsportief gedrag (schelden, met je racket gooien, een bal opzettelijk uitgeven e.d.) Tel hardop, dan kunnen er geen misverstanden ontstaan over de stand. Houd na het halen van een punt de stand bij op het scorebord.

8 8 8 8 8

-

8 8 8 8 8

Gemengd 1, 25+, ?? klasse Yolanda van Spanje (c) 6 David Klein 6 Bert Griffioen 7 Nienke Wagenaar 6 Claudia Scheepers 7 Vera Lafontaine 7 Matijs Dekker 6

-

6 6 7 6 6 7 7

Gemengd 2, 25+, ?? klasse René Visser (c) 8 René de Jong 8 Karin Schilders 8 Guus Terlingen 7 Edward van Dam 8 Danielle Rijkens 8 Wennie Roestenberg 8

-

8 8 8 7 7 8 8

Gemengd 3, 25+, ?? klasse Marion de Gruijl-Pits (c) 8 Mike de Gruijl 8Eric Cense 8Jolanda Delgado 8–

8 8 8 8

Gemengd 4, 25+, ?? klasse Jolanda Pieters (c) 8 Bram Pieters 8 Thamar van Dijk 8 Chris Drevel 8 Mirjam Heuveling 8 Heike Elsermann 8

8 8 8 8 8 8

-

Bedank of feliciteer je tegenstander na afloop van de partij. Veeg de baan als je klaar bent met spelen. Laat geen etensresten of drinken achter op de baan. Op alle parken zijn er prullenbakken. Gebruik samen met je tegenstander(s) na afloop van de wedstrijd een drankje.

SPEELSTERKTE (DSS)

Op elke ledenpas staat de speelsterkte van betrokken speler bij enkel- en dubbelspel vermeld. Die speelsterkte (ranking) wordt bepaald met behulp van het DSS (Dynamisch Speelsterkte Systeem). Dat werkt als volgt:

Categorieën en basisresultaten

Alle spelers worden ingedeeld in een van de speelsterktecategorieën 1 tot en met 9. Deze indeling geldt zowel voor het enkelspel als het dubbelspel. Iedere speler krijgt bij het begin van het seizoen zes basisresultaten. Deze corresponderen met de eindejaarsrating, die eventueel verminderd wordt met de zogenaamde correctiewaarde. Om de actuele rating van de speler te bepalen wordt het totaal aantal resultaten gedeeld door 6, of door het aantal werkelijk gespeelde wedstrijden, als dit er meer dan 6 zijn. 31


DASH JAARGIDS 2014

Voorbeeld

Jan is categorie 5 in het enkelspel en categorie 5 in de dubbel. In het enkelspel was zijn eindejaarsrating 5,3427 en in het dubbelspel 4,9891. Zijn basisresultaten aan het begin van het seizoen zijn dan als volgt: Enkelspel: 5,3427 5,3427 5,3427 5,3427 5,3427 5,3427 Rating 32,0562 : 6 = 5,3427 Dubbelspel: 4,9891 4,9891 4,9891 4,9891 4,9891 4,9891 Rating 29,9346 : 6 = 4,9891

RESULTAAT BEPALING

Zodra er een wedstrijd gespeeld is, wordt één van de basisresultaten vervangen door een nieuw resultaat. Als de 6 basisresultaten vervangen zijn

door daadwerkelijk gerealiseerde resultaten worden de daaropvolgende resultaten toegevoegd als resultaat 7, 8 etc. Ook het deelgetal zal dan gelijkmatig oplopen. Het speelsterkteresultaat dat in een wedstrijd behaald wordt is afhankelijk van de actuele rating van de tegenstander. Of dit resultaat behaald wordt in een 1e ronde van een toernooi of in een finale is niet van belang. Bij winst is het behaalde resultaat 1 punt minder (= beter) dan de actuele rating van de tegenstander. Bij verlies is het behaalde resultaat 1 punt meer (= slechter) dan de actuele rating van de tegenstander.

speelt een categorie-5 toernooi in het enkelspel. Hij wint in de eerste ronde van Piet die een actuele rating heeft in het enkelspel van 5,7544. Het resultaat van Jan is dus 5,7544 – 1 = 4,7544. Hij verliest in tweede ronde van Klaas die een actuele rating heeft van 5,1212 in het enkelspel. Het resultaat van Jan is dan 5,1212 + 1 = 6,1212. Na dit toernooi zijn de eerste twee basisresultaten van Jan vervangen door echte resultaten. Zijn rating in het enkelspel is nu: 4,7544 6,1212 5,3427 5,3427 5,3427 5,3427. Het totaal delen door 6 levert een rating op van 32,2464 : 6 = 5,3744. Dit is het basisprincipe van de

Voorbeeld

Jan heeft speelsterkte 5 en

RECREATIETENNIS MAANDAGAVOND: RACKETAVOND

werking van het DSS. Er zijn echter ook ingewikkelder situaties denkbaar, vooral bij de dubbels is de berekening gecompliceerder. Een uitgebreide toelichting staat op de site van de KNLTB onder DSS (www.knltb.nl/speelsterkte).

SPEELSTERKTE BEPALING

De speelsterkte voor 2014 wordt medio november vastgesteld op basis van de eindejaarsrating 2013. Wanneer een speler zich niet kan vinden in de nieuwe speelsterkte, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om een andere speelsterkte aan te vragen bij de KNLTB. Hoe deze procedure precies werkt, is vanaf eind oktober te vinden op onze website (www.dash35.nl).

racketavond. Na de indeling worden de partijen via het afhangbord of het afhangsysteem bekendgemaakt. Na afloop van een speelronde dienen de spelers zelf hun ledenpas van het afhangbord te halen. Wil je nog een ronde spelen, dan moet de ledenpas weer bij de racketavond-coördinator worden ingeleverd. Wil je na een ronde niet meer spelen, geef dat dan aan voor je de baan op gaat. De racketavond-coördinator maakt voor de indeling van de partijen gebruik van bakjes waarbij volgens een bepaalde methode de voorrang van spelen wordt vastgelegd en waarbij wordt gepoogd de wachttijden tot een minimum te beperken. In principe hebben deelnemers die nog niet in een vorige ronde gespeeld hebben, voorrang boven hen die al gespeeld hebben, tenzij de verschillen in speelsterkte te groot zijn. Het is daarom niet toegestaan zelf je ledenpas in of uit de bakjes te doen/halen, laat dit s.v.p. aan de racketavond-coördinator over.

Grofweg gezegd houdt de racketavond in dat in vijf speelronden van elk 50 minuten door middel van loting viertallen worden geformeerd die samen gedurende die 50 minuten een dubbelpartij spelen. Je kan zelf de tijd bepalen waarop je komt. Kom je vlak voor het begin van een nieuwe speelronde, dan bestaat de kans dat je een ronde moet wachten. De ervaring van de afgelopen jaren heeft echter geleerd dat de wachttijden altijd korter zijn dan op een gemiddelde drukke avond op andere dagen. Beste aankomsttijd is een half uur tot twintig minuten voor het begin van een speelronde. Tip: tussen zeven en negen zijn de meest geliefde tijden, dan is het wat drukker dan op de andere tijden. Kom je rond negen uur, dan speelt je vrijwel altijd binnen het kwartier. Met uitzondering van trainingsbanen worden alle banen voor de racketavond gebruikt. Op maandagavond tennissen betekent dus meedoen met de racketavond. Het spelen met een vast, eigen ploegje is niet mogelijk.

Een vriendelijk, doch dringend verzoek dus: blijf van de bakjes af. De racketavond is er voor elke speelsterkte. Er heerst een misverstand dat de speler/speelster in de 3-, 4- of 5- categorie er niets te zoeken heeft; niets is minder waar. De afgelopen jaren was er een grote groep categorie 3- en 4-spelers die wekelijks de racketavond bezocht. Het is ook niet zo dat een 3- of 4-speler de kans loopt met een 9-speler te worden ingedeeld (of men moet dat zelf willen). Primair staat vast dat de indeling geschiedt naar speelsterkte, maar als het aantal spelers met een bepaalde speelsterkte niet deelbaar is door vier, dan kan het voorkomen dat je wordt ingedeeld in een andere (hogere of lagere) speelsterkte. Vooral in de lagere speelsterkten is het gemakkelijk als de racket-

Hoe werkt het?

Deelnemers aan de racketavond leveren hun ledenpas in bij de racketavond-coördinator. Zonder een geldige ledenpas mag je niet deelnemen. Je kan bij het inleveren van de ledenpas bij de racketavond-coördinator kenbaar maken of je wilt dubbelen of mixen. Er zijn bakjes voor “herendubbel”, “damesdubbel”, “gemengd-dubbel” en “het maakt mij niet uit”. Bij de indeling wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de je wensen, maar garanties worden er niet gegeven. Je kan niet aangeven met wie je wilt spelen, want dat is nu juist de charme van de 32


DASH JAARGIDS 2014

avond-coördinator van je weet of je in jouw speelsterkte een sterke of een zwakke speler bent. Wanneer men het gevoel heeft dat men in een partij te sterk of te zwak is ingedeeld, of dat in een partij een speler duidelijk te sterk of te zwak is, aarzel dan niet dit aan de racketavondcoördinator te melden. Deze kan daarmee dan bij een volgende partij rekening houden. Helaas geven de ledenpassen niet altijd de juiste speelsterkte weer.

Speeldagen en speelschema

De eerste racketavond van het jaar valt in principe op de eerste maandag van april. Vervolgens is er tot en met eind november elke maandag een racketavond met uitzondering van: • tweede paasdag • tweede pinksterdag • maandag van het open jeugdtoernooi • maandag van het Mimy de Bot 50+toernooi • maandag van het open toernooi • eventueel door het bestuur aangekondigde maandag

Het speelschema van de racketavond is als volgt: • • • • •

19.00-19.50 uur 19.50-20.40 uur 20.40-21.30 uur 21.30-22.20 uur 22.20-23.10 uur (alleen bij voldoende belangstelling)

Uiterlijk vijf minuten voor het begin van een speelronde worden de partijen door middel van de ledenpassen in het afhangbord of afhangsysteem bekendgemaakt. De spelers links van de klok spelen in principe tegen de spelers rechts van de klok, maar in onderling overleg mag je van partner wisselen. Zoals al eerder gezegd kan je zelfs na negenen op het park verschijnen om nog een partij te kunnen spelen. De ervaring van de laatste jaren leert dat de wachttijd bij de laatste twee speelronden miniem is.

RACKETAVOND: EEN ECHTE CLUBAVOND!

De maandagavond is eigenlijk een must voor ieder Dash’35-lid. Ben je nog nooit geweest, dan moet dit seizoen toch echt de eerste keer worden. Het enige wat je nodig hebt is een goed humeur, je ledenpas en een racket plus ballen. Langdurige telefoontjes om met anderen af te spreken is niet nodig; het spelen van een partij

wordt voor je geregeld. De maandagavond moet dus voor iedere Dash-er (wedstrijdspeler en recreant) vast in de agenda als clubavond staan (ook tijdens de competitie).

Help eens een avondje mee!

Een (te klein) aantal mensen heeft zich bereid verklaard te helpen bij de organisatie van de racketavond en als coördinator op te treden. Het is gezellig werk (op een kleine uitzondering na zijn de meeste deelnemers met dat goede humeur naar de club gekomen) en het biedt altijd de gelegenheid om zelf ook een balletje te slaan. Om alles soepel te laten verlopen, is extra hulp welkom. Je kunt zelf kiezen of je één of meer avonden wilt helpen en je kunt tijdens de betrokken avond(en) in overleg met de tweede coördinator altijd zelf ook spelen. Heb je belangstelling, bel dan met Claudia van Heelsbergen (tel. 06-53399886). Ook voor vragen, opmerkingen, adviezen en klachten kun je bij haar terecht. De organisatie zal er alles aan doen om de racketavonden weer zo gezellig te maken als de voorgaande jaren. En we hopen dat ook de sterkere spelers weer op maandagavond willen meedoen. De racketavond is er tenslotte voor iedere Dash-er: jong en ouder, sterk en iets minder sterk. Dus... wil je eens een keertje tennissen buiten je vaste ploegje om, kom dan naar de racketavond!

COMMISSIE DE 50-PLUSSERS

Deze commissie organiseert al sinds 1992, in aanvulling op de recreatieve tennismogelijkheden binnen onze vereniging een 50+ competitie op de donderdagmorgen. De oorspronkelijke doelstelling, een onderlinge competitie in een ontspannen sfeer met duidelijke nadruk op het sociale aspect en de onderlinge ontmoeting, wordt nog steeds ‘omarmd’. Door de gestage groei van deelnemers kan echter ook van een zekere mate van onderlinge competitie worden gesproken. Aan de hand van het aantal aanmeldingen bepaalt de commissie in hoeveel poules gespeeld gaat worden. Daarna worden de deelnemers ingedeeld in teams. De teamcaptains zijn daarbij zeer nauw betrokken, zij kiezen hun teamleden uit de lijst van aanmeldingen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de onderlinge krachtsverhouding. 33

Als de teams zijn vastgesteld worden de deelnemers door de captain daarover geïnformeerd. De inschrijving is inmiddels gesloten. Per wedstrijddag spelen de teams volgens rooster tegen elkaar in vijf wedstrijden (DD, HD en GD) van 50 minuten. Er wordt gestart om 9.00 uur, de laatste wedstrijd eindigt om 13.10 uur. Per dag speel je in principe altijd twee wedstrijden. Traditiegetrouw wordt het seizoen op feestelijke wijze afgesloten. Na de prijsuitreiking voor het beste team kan je gebruik maken van een door de commissie aangeboden buffet. Voor de captains is bij dit alles een belangrijke rol weggelegd; de voorbereiding vergt veel tijd waardoor het noodzakelijk is dat je inschrijving zo spoedig mogelijk binnen moet zijn. De competitie begint op de eerste donderdag in april en sluit op de laatste donderdag in augustus. Voor de start worden alle deelnemers op donderdag 3 april verwacht. Vanaf 8.30 uur krijg je, na het welkomstwoord van de commissievoorzitter, gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee kennis te maken met je captain en teamleden. De wedstrijden beginnen dan om 10.00 uur.

Tenslotte:

Deelnemen kost € 15,00 p.p. te voldoen bij overschrijving op bankrekening NL66ABNA0508236886 van J.W.de Meza, Dordrecht, onder vermelding van “50+ Competitie 2014”. Altijd beschikbaar voor nadere informatie is: Ad van Zanten, Noordhoevelaan 24, 3319 CH Dordrecht, 078-6162533, e-mail a.zanten8@chello.nl

WOENSDAGOCHTEND: DAMESDUBBEL COMPETITIE

Net als in voorgaande jaren wordt ook in 2014 tijdens de maanden april t/m augustus elke woensdagochtend een damesdubbelcompetitie georganiseerd. We hopen op een groot aantal inschrijvingen, zodat elk team kan bestaan uit minimaal zes dames. Je kunt ook meespelen als je: • competitie speelt; • lang met vakantie gaat; • maar 1 wedstrijd wil spelen; • enkele woensdagen verhinderd bent.


DASH JAARGIDS 2014

Er worden twee wedstrijden van elk één uur gespeeld: 9.00 uur en 10.30 uur. Om 10 uur wordt er gezamenlijk koffie gedronken. Je wordt een kwartier voor aanvang van de wedstrijd verwacht. Op woensdag 2 april om 9.00 uur is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee kennis te maken met de nieuwe teams en captains. Daarna houden we tot 11.30 uur een racketochtend, zodat je weer kunt wennen aan het gravel. Twijfel je of de woensdagochtend iets voor je is, schroom dan niet en kom gezellig meespelen op 2 april en ervaar hoe gezellig het is tijdens de racketochtend. Wil je alleen reservespeelster zijn? Ook goed! Je bent altijd welkom. De laatste speelochtend is op 27 augustus en deze wordt besloten met een gezamenlijke maaltijd die ieder jaar een ander thema heeft. Wij vragen je vóór aanvang van de eerste partij het inschrijfgeld à € 12,50 te betalen aan onze penningmeester Annelies Boiten of aan één van de commissieleden. Wil je je opgegeven als reservespeelster, dan betaal je € 10,00. De genoemde bedragen zijn inclusief je bijdrage aan de afsluitingsmaaltijd op de laatste woensdagochtend.

Aanmeldingen zijn van harte welkom. Als je belangstelling hebt, meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij Ans Wendt, Beekenstein 69, 3328 ZC Dordrecht, of mail naar: harrywendt@xs4all.nl Voor vragen: Ans Wendt, 078-6171009 / 06-54618612.

Algemene wedstrijdregels

• • • •

• •

De wedstrijden worden gespeeld op de woensdagochtenden, iedereen dient min. 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. De wedstrijdtijden zijn: 09.00 – 10.00 uur, 10.30 – 11.30 uur. Iedere partij duurt dus 60 minuten, inclusief inspelen en slepen. Om 10 uur wordt er gezamenlijk koffie gedronken. Indien speelsters vóór de wedstrijd kenbaar maken 45 minuten te willen spelen, wordt de wedstrijd 15 minuten ingekort. Iedere wedstrijdochtend bestaat uit 4 verschillende dubbelpartijen. Je kunt niet twee wedstrijden met dezelfde partner spelen.

Indien een team om welke reden dan ook niet, of met te weinig speelsters, vóór aanvang van de wedstrijden op het park aanwezig is, kan dat team niet aan de wedstrijden deelnemen en heeft het dientengevolge de betrokken wedstrijden verloren. Een begonnen game kan aan het einde van de speeltijd niet worden uitgespeeld. De stand van de gespeelde games is bepalend voor de uitslag. Iedere gewonnen partij levert 1 punt op. Bij een gelijkspel krijgt ieder team een half punt. De volgende uitslagen zijn dus mogelijk: 4 – 0; 3½ – ½; 3 – 1 enz. Bij verhindering van een teamlid kan de captain een speelster van de reservelijst vragen of, indien dit niet lukt, iemand uit een ander team. Mocht blijken dat door vakanties, blessures en ziekten er minder dan 24 speelsters aanwezig kunnen zijn, en er geen invalsters gevonden kunnen worden, dan vervalt voor elk team de laatste partij op de even baan. Bij slechte weeromstandigheden, of als er om welke andere reden dan ook in het geheel niet gespeeld kan worden, dit ter beoordeling aan het organisatieteam en/of de groundsman, zal de uitslag gelden als ware het een gelijkspel. Bij twijfel over de bespeelbaarheid van de banen gelden niet de weersomstandigheden van individuele speelsters thuis, maar die op het park. Verslechteren de weersomstandigheden gedurende de ochtend, dan zal het organisatieteam besluiten wanneer er gestopt wordt, en is de stand ten tijde van het stoppen bepalend voor de puntentoekenning. Er zijn 6 banen gereserveerd voor deze competitie. Op de banen 1 t/m 6 worden de wedstrijden gespeeld. De spelers van het reserveteam moeten zich beschikbaar stellen om in te vallen bij verhinderingen in andere teams.

TENNISKENNIS

Tenniskennis is een activiteit, die gericht is op (bijna) nieuwe leden. We zijn blij dat je gekozen hebt voor Dash’35 en we hopen dat je het bij ons naar je zin zult hebben. Daarom is het, naast het volgen van tennislessen, heel belangrijk dat je je bij Dash'35 snel thuis voelt. Járen geleden werd daarom door Dash'35-lid Aat van Lavieren voor nieuwe leden een activiteit 34

in het leven geroepen waarbij zij samen met “lotgenoten” werden ingewijd in de 'geheimen' van de tennissport. Dit initiatief had en heeft nog steeds veel succes; leden die elkaar voordien niet kenden, spelen bijvoorbeeld nog steeds met elkaar in competitieteams en/of hebben hun gezamenlijke tennisavond(en). Inmiddels heeft een aantal oudere Dash'35-leden deze activiteit op zich genomen. Let wel; je krijgt géén tennisles, voor het ontwikkelen van de basistechnieken word je verwezen naar onze trainers. Voor ons is het belangrijkste is dat je tijdens een onderling partijtje tennis kennis met elkaar maakt. Daarbij wordt wel aandacht besteed aan de spelregels, gedragsregels én (niet onbelangrijk) de puntentelling. Deelnemen aan de TENNISKENNIS is een service van de club en dus gratis, zelfs voor ballen wordt gezorgd. Je hoeft slechts een racket en een goed humeur mee te brengen. Inschrijving staat open voor alle nieuwe seniorleden, maar ook voor hen die nog maar kort lid zijn is er nog wel een plaatsje. De speeldagen worden gehouden op maandagavond van 19.30 – 22.30 uur. De start is op 7 april, voorts alle maandagen met uitzondering van 21 april (2e Paasdag), 9 juni (2e Pinksterdag) en de maandag tijdens het Mimi de Bottoernooi. Op verzoek van het Bestuur en deelnemers wordt de speelperiode met een maand verlengd; de laatste speeldag is dus op 28 juli. Op 30 juni is er een onderling toernooi, het Aat van Lavierentoernooi. Inschrijven kan via de Dash’35 website (www.dash35.nl) of via het per e-mail toegezonden inschrijfformulier. Sluitingsdatum voor de inschrijving is 1 april. Daarna krijg je bericht over de indeling en de speeltijden. Contactpersoon: Ad van Zanten, Noordhoevelaan 24, 3319 CH Dordrecht, tel. 078-6162533, a.zanten8@chello.nl

FAMILIE- EN OUDER/KINDTOERNOOI 2014

Op zondag 7 september wordt het jaarlijkse Familietoernooi georganiseerd. Familiebanden worden weer eens in de ruimere zin van het woord aangehaald. Pa, ma, broer, zus, neef, nicht, enz., en zelfs tot grootvader en grootmoeder toe. Slechts één persoon van het koppel hoeft lid van


DASH JAARGIDS 2014

• •

onze vereniging te zijn. In 2013 is, als gevolg van het lange, koude voorjaar het ouder-kind toernooi een onderdeel gemaakt van het Familietoernooi. Dit is zo goed bevallen, dat beide toernooien ook dit jaar weer samen worden georganiseerd.

Hoe gaat het in zijn werk:

• •

Er worden uitsluitend dubbel- en mixedpartijen gespeeld; Er is een apart onderdeel voor (groot)ouders met kinderen t/m 12 jaar;

Je kan je voor slechts 1 onderdeel inschrijven; Het inschrijfgeld bedraagt 8 euro p.p., inclusief het buffet na afloop van het toernooi; Je kan je inschrijven per e-mail naar marceldebot_8@hotmail.com De inschrijving sluit op 4 september 2014.

INVITATIETOERNOOIEN

JOOP PUTTER BOKAAL

Naast bovengenoemde activiteiten die voor alle leden bestemd zijn, is er ook een nog een aantal toernooien, waarvoor je kan worden uitgenodigd. De speelsterkte voor deelname is meestal 7 of 8. Het gaat hierbij om het Vier Verenigingen Dames Toernooi, het Vier Verenigingen Mix toernooi en de Joop Putter Bokaal.

Vier verenigingen spelen met vier herendubbelteams (55+) op de stille uren in juli-augustus bij één gastvereniging. Dat is de essentie van het toernooi om de Joop Putter bokaal. Joop Putter is helaas in 2012 overleden, maar zijn BOKAAL zal nog lang rond gaan. Dit jaar wordt het 20-jarig jubileum gevierd, waarbij de wedstrijden op ons park plaatsvinden. We starten op maandag 14 juli en spelen zes maandagen van 11.00 tot 15.00 uur op vier banen.

VIER VERENIGINGEN DAMES TOERNOOI

Ook dit jaar doet een damesteam van Dash´35 mee aan het Vier Verenigingen Toernooi. Deelnemende verenigingen zijn DDH, TCD, Hiaten en Dash’35. Bij toerbeurt organiseert een van de verenigingen het jaarlijkse evenement. In 2014 wordt er op zes maandagen gespeeld bij DDH. Speeldata: maandag 21 juli t/m maandag 25 augustus. Contactpersoon: Anne Marie van Helden, amhelden@hetnet.nl, tel. 078-6160871.

Deelnemende verenigingen zijn:

DDH, DASH’35, Heer Jan en Hiaten, elk met 4 teams. Na 6 weken heeft elk team tegen alle andere teams gespeeld en kan de winnaar met de JPB-bokaal na een afsluitend diner naar huis. Gé Heijnen en Roelof Brouwer verzorgen de organisatie doen en Nico Lagarde zal als gastheer optreden die samen met andere leden regelt dat de lunch en de snacks na de wedstrijden goed verlopen. Elk team bestaat uit minstens 3 spelers, bij verregenen spelen we op vrijdag de inhaalpartijen.

VIER VERENIGINGEN MIX TOERNOOI

Het vier verenigingen mix-toernooi wordt al jarenlang georganiseerd en is inmiddels een traditie geworden. In 2013 is dat weer plezierig en in een goede sfeer verlopen. Het toernooi wordt jaarlijks in de maand juni gehouden bij een van de deelnemende verenigingen, waarbij een groep enthousiaste dames en heren van Dash´35 het opneemt tegen mix-teams van DDH, Ter Steeghe en TOP. Dit jaar vinden de wedstrijden plaats bij Ter Steeghe in Zwijndrecht op 3, 10, 17 en 24 juni van 10.00-14.00 uur. Contactpersoon: Lenie van Opstal, 078-6180078, lenivanopstal@hetnet.nl

We hebben dit jaar een nieuw team bestaande uit:

Henk Bosman, Wim Klootwijk, Walter Dornscheidt en Aad Gerritse. Nu na 20 jaar Jan Helmendach en Cor Zwijgers gestopt zijn, zoeken we nog aanvulling. Informatie bij Gé Heijnen, 06-18732395, of geheijnen@planet.nl.

35


DASH JAARGIDS 2014

BRIDGE BIJ DASH’35

In de maanden november t/m maart wordt er elke twee weken op vrijdagavond gebridged bij Dash'35. De geplande data zijn: 7 en 21 november, 5 en 19 december, 2, 16 en 30 januari, 14 en 28 februari, 13 en 27 maart. We beginnen om 19.30 uur. Er is ruimte voor maximaal 10 tafels; we hebben 22 paren die regelmatig spelen en gebruiken meestal 7 of 8 tafels, er kunnen dus nog paren bij!

Het werkt als volgt: •

De bijdrage per winterseizoen is € 20 per persoon. Je kunt daarvoor ongeveer elf keer spelen;

Invallers betalen € 3 per keer per persoon; Er is altijd wat lekkers bij de koffie of thee, er zijn zoutjes e.d. later op de avond. Andrea doet de inkopen en verzorgt met enkele andere dames de hapjes; We spelen 6 ronden van 4 spellen. Door een bridgerekenprogramma wordt bepaald tegen wie je die avond speelt (zo vaak mogelijk tegen verschillende paren). Dat maakt ook de loopbriefjes en zorgt voor een snelle berekening van de uitslag; Theo Bezemer en Rob Kaper zorgen voor de uitslag en de verspreiding ervan.

Wil je ook meedoen? Nadere informatie en/of aanmelden bij:

Gé Heijnen, 078-6147236 of 06-18732395 geheijnen@planet.nl Andrea Heijnen, 06-54636484 andreaheijnen@planet.nl Rob Kaper, 078-6172103 rob.kaper@concepts.nl Dash´35 telefoon clubhuis: 078-6170960

TENNISHAL SCHENKELDIJK

De tennishal aan de Schenkeldijk is een initiatief van de tennisverenigingen CC en Dash'35. De hal is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Overdekte Sportaccommodatie Dordrecht (S.O.S.D).

Er is nog een beperkt aantal banen te huur. In de hal worden in het weekend diverse competities gespeeld. Gedetailleerde overzichten daarvan kun je aanklikken op de homepage van de website.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door zes personen, drie vertegenwoordigers van CC en drie van Dash'35. De beide clubvoorzitters zijn waarnemer bij de Stichting. • Locatie: Tennishal Schenkeldijk • Adres: Schenkeldijk 1, 3328 LA Dordrecht • Telefoon: 078-6181736 • E-mail: info@tennishalschenkeldijk.nl • Website: www.tennishalschenkeldijk.nl

Hannie van Ballegooijen-Rijnaard 078-6211164 / h.rijnaard@upcmail.nl Wim Pinkse 078-6131340 / w.pinkse@kpnplanet.nl Ludwig de Winter 078-6130747 / ludwigdewinter@hotmail.com

Afgevaardigden namens Dash'35 in het bestuur van de Schenkeldijkhal:

Op de website zijn alle gegevens te vinden over organisatie en speelmogelijkheden.

36


DASH JAARGIDS 2014

CONTACTPERSONEN ACTIVITEITEN EN TOERNOOIEN

MIMY DE BOT TOERNOOI

In deze jaargids zijn geen aanmeldingsformulieren meer opgenomen voor activiteiten en toernooien. Voor (vrijwel) alle evenementen kun je je aanmelden via de website www.dash35.nl.

Het toernooi wordt gehouden van zaterdag 12 t/m zondag 20 juli 2014. Aanmelding via de website www.dash35.nl of via het inschrijvingsformulier in het clubhuis. Contactpersoon: Erik Cense, 06-13691036, erikenmarian@kpnplanet.nl.

INSCHRIJVINGSFORMULIER PRIVÉ TENNISTRAINING 2014 Zie website.

SENIORPLUS EENDAGSTOERNOOI

TENNISKENNIS

Het Seniorplus Eendagstoernooi wordt dit jaar gehouden op vrijdag 25 juli tussen 09:30 en 16:00 uur. Contactpersoon: Henk Bosman, 078-8433899, h.bosman62@gmail.com.

Deze commissie is gericht op de opvang van (bijna) nieuwe leden. Zie ook hoofdstuk Recreatietennis. Contactpersoon: Ad van Zanten, 078-6162533, a.zanten8@chello.nl.

FAMILIETOERNOOI 2014

WOENSDAGOCHTEND DAMESDUBBEL COMPETITIE 2014

Op zondag 7 september wordt het jaarlijkse Familietoernooi georganiseerd. Contactpersoon: Marcel de Bot. Inschrijven per e-mail: marceldebot_8@hotmail.com

Contactpersoon: Ans Wendt, Beekenstein 69, 3328 ZC Dordrecht, e-mail: harrywendt@xs4all.nl.

50+ COMPETITIE

Onderlinge 50+ competitie op donderdagochtend Contactpersoon: Mirto Oduber, 078-6179815, mirto.oduber@chello.nl.

REGIONALE TOERNOOIEN

Vorig jaar konden we hier nog een overzicht van regionale toernooien publiceren. Dat is dit jaar niet mogelijk omdat het nieuwe kernsysteem van de KNLTB zich voornamelijk richt op het tonen van de toernooien en kalenders via de website. Vorig jaar kon je daar komen via de volgende site: http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=1175. Op dit moment geeft deze site nog een foutmelding, misschien dat-ie later wel werkt.

37


DASH JAARGIDS 2014

38


AANMELDINGSFORMULIER DASH JAARGIDS 2014

D.L.T.C. DASH ’35

Coördinator Verenigingsadministratie: Dorota Geers, Langedaal 24, 3317 MC Dordrecht, 078 - 6183630, leden@dash35.nl Accommodatie: Tennispark, Monarda 1 A, 3317 HL Dordrecht, 078-6170960, www.dash35.nl ONDERGETEKENDE

Achternaam: ..............................................................................................................

Tussenvoegsels: .................. Voorletters: ..................... Roepnaam: ...............................

Nationaliteit: .............................. Geboortedatum: ................................ Geslacht: M / V

Adres: .......................................................................................................................

Postcode en woonplaats: .............................................................................................. Tel. thuis: ....................... Tel. mobiel: ................................ Tel. werk: .......................... E-mail adres: ..............................................................................................................

Pasfoto (35 x 45 mm)

geen nietjes gebruiken of

bij voorkeur pasfoto digitaal

leden@dash35.nl

formaat 300 x 400 pixels of meer

Beroep/Studie: ...........................................................................................................

Bankrekening (i.v.m. automatische incasso): .................................................................. Verzoekt lid te worden van D.L.T.C. Dash’35

Zo ja, welke bondsnummer: ..............................

• Ja • Nee

Zo ja, wanneer: .................... en wat was destijds uw speelsterkte:

enkel ........... dubbel ...........

Bent u op dit moment lid van een tennisvereniging?

Bent u eerder lid geweest van een andere tennisvereniging? Wenst u competitie te spelen?

• Ja • Nee • Ja • Nee

Zo ja, direct na inschrijving telefonisch doorgeven aan mevrouw Patricia Blaas (0184-413439)

Wenst u (tegen betaling) gebruik te maken van de diensten van onze clubtrainer?

• Ja • Nee

Zo ja, dan graag contact opnemen met onze trainingscoördinator mevrouw Marjan Slotboom (06-47625488)

Hebt u in de (nabije) toekomst belangstelling voor bestuurs-, commissie- of ander vrijwilligerswerk?

• Ja • Nee

Zo ja, waar gaat uw mogelijke belangstelling naar uit: ........................................................................

Bij toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kan men geen rechten doen gelden op opstelling in een competitieteam. Hiervoor berust de beslissing bij de commissie Wedstrijdtennis. Bij toelating tot het lidmaatschap conformeert men zich aan de rechten en plichten die hij het lidmaatschap horen, zoals het verrichten van bardiensten. Een en ander is uitsluitend van toepassing op diegene die ten tijde van de indeling van deze diensten jong senior, senior, dan wel ochtendlid is. Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie, barafkoop (indien afgesproken) en genoten trainingen. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan D.L.T.C. Dash’35 doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie / barafkoop (indien afgesproken) / genoten trainingen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van D.L.T.C. Dash’35. IncassantID: NL65ZZZ403224260000 Kenmerk betaling: DASH35lidnummer Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats: ................................

Datum: ...........................

Handtekening: ...................................................

Voor minderjarigen

handtekening ouder/verzorger: ............................

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar de coördinator verenigingsadministratie: Langedaal 24, 3317 MC Dordrecht 39


DASH JAARGIDS 2014

40


CASHLESS BETALEN BIJ DASH’35 Er kan niet meer met contant geld (munten en bankbiljetten) worden betaald in het clubhuis van Dash'35. Dat kan wel op de volgende manieren:

5 euro tegoed op je KNLTB pas

• MET JE KNLTB LEDENPAS (opladen m.b.v. pinnen) • MET JE BANKPAS (pinnen) • MET MINITIX Voor een uitgebreide toelichting: Zie deze Jaargids, hoofdstuk Kantine, Cashless betalen. OOK DIT JAAR ONTVANG JE WEER EEN TEGOED VAN € 5,00 OP JE KNLTB-PAS, DAT IN DE KANTINE BESTEEDBAAR IS. LET OP: DIT BEDRAG IS TE BESTEDEN TOT 1 JUNI 2014. Heb je het dan nog niet gebruikt, dan vervalt dit bedrag.


Dash Jaargids 2014  
Dash Jaargids 2014  

tennisvereniging Dash'35

Advertisement