Page 1

Gratulujemy Państwu zakupu zegarka ATLANTIC, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek szwajcarskich. Życzymy Państwu wiele przyjemności i zadowolenia z użytkowania nowego zegarka.


Poszczegรณlne modele - Calibers: ETA 955.112 / F03.111 - F06.111 / Ronda R715 / R705 - R785............................ ETA 280.002 / ETA 901.001 / R1032....................................................................... Ronda R 6004.B / R 6004.D..................................................................................... Ronda R 7004.P........................................................................................................ Ronda R 706.1 / R 706.3 ......................................................................................... ETA G15.261 ............................................................................................................ Ronda R 5040.B ....................................................................................................... Ronda R 5021.D . ..................................................................................................... ETA G10.212 ............................................................................................................ ETA G15.562 ............................................................................................................ ETA 2671 / ETA 2681 / ETA 2824-2 / ETA 2824-2 COSC / ETA 2895-2 / ETA 2897-2 / ETA 2804-2 / SW 200 ................................................. ETA 2893-2 GMT ...................................................................................................... ETA 2660 ..................................................................................................................

12 13 14 15 16 20 28 48 50 58 62 64 66


Poszczegรณlne modele - Calibers: ETA 7750 .................................................................................................................. ETA Unitas 6498-1 ................................................................................................... Ronda R 515-24H..................................................................................................... ETA 955-132.............................................................................................................. Ronda R 3540.D........................................................................................................

68 72 74 76 78


Ogólne zasady gwarancji Zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie warunkami, Firma Atlantic SA udziela Państwu, począwszy od daty zakupu, dwudziestoczteromiesięcznej (24) gwarancji na zegarek ATLANTIC. Międzynarodową gwarancję ATLANTIC objęte są wady materiałowe i fabryczne występujące w momencie dostawy zakupionego zegarka ATLANTIC („wady”). Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy karta gwarancyjna została wypełniona w sposób kompletny i poprawny, tzn. posiada datę wystawienia i pieczęć oficjalnego koncesjonariusza firmy ATLANTIC („ważna karta gwarancyjna”). W okresie obowiązywania gwarancji, pod warunkiem okazania karty gwarancyjnej, przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej naprawy każdej wady. W przypadku, gdy naprawy nie doprowadzą do przywrócenia stanu normalnej używalności zegarka ATLANTIC, firma ATLANTIC zobowiązuje się do jego wymiany na identyczny zegarek ATLANTIC lub na model o zbliżonych parametrach. Gwarancja dostarczonego w wymiany zegarka wygasa po dwudziestu czterech miesiącach (24) od daty zakupu zegarka podlegającego wymianie.

4


Niniejsza gwarancja nie obejmuje: • okresu przydatności eksploatacyjnej baterii; • normalnego zużycia i starzenia (np. zarysowań na szkiełku; przebarwień i zmian właściwości materiałów, z jakich wykonano niemetalowe paski i łańcuszki, takich jak skóra, tkanina lub guma; łuszczenia się pokryć galwanicznych); • uszkodzeń jakiejkolwiek części zegarka wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem/niewłaściwego użytkowania, braku staranności, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wgnieceń, zgnieceń, zbicia szkiełka, itp.), nieprawidłowego korzystania z zegarka oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej przez ATLANTIC; • zegarka ATLANTIC, na którym były dokonywane operacje przez osoby nieupoważnione (np. w celu wymiany baterii, serwisowania lub naprawy) lub którego pierwotny stan został zmodyfikowany poza kontrolą firmy ATLANTIC. Gwarancja w sposób wyraźny wyklucza wszelkie inne roszczenia w stosunku do firmy ATLANTIC, np. z tytułu szkód dodatkowych, wykraczających poza zakres wyszczególniony w niniejszej gwarancji, za wyjątkiem praw bezwzględnie przysługujących kupującemu w stosunku do producenta.

5


Niniejsza gwarancja producenta : • jest niezależna od jakiejkolwiek gwarancji, jakiej może udzielić sprzedawca i za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność; • nie narusza żadnych praw kupującego, jakie przysługują mu w stosunku do sprzedawcy, ani żadnego innych praw bezwzględnie przysługujących kupującemu, na jakie mógłby się on powołać w postępowaniu przeciw sprzedawcy. Biuro obsługi klienta ATLANTIC SA zapewnia najwyższy poziom usług w zakresie konserwacji zegarka ATLANTIC. Jeśli Państwa zegarek wymaga naprawy lub przeglądu, prosimy o przekazanie go oficjalnemu koncesjonariuszowi firmy ATLANTIC lub autoryzowanemu serwisowi firmy ATLANTIC. Poszczególne punkty serwisowe wyszczególnione są na załączonej liście. Jednostki te mogą zagwarantować serwis na poziomie odpowiadającym standardom firmy ATLANTIC SA. Środki ostrożności i zabezpieczenia Temperatura: Nie należy narażać zegarka na nagłe zmiany temperatury (wystawianie na działanie słońca, a następnie zanurzanie w zimnej wodzie) lub na działanie skrajnych temperatur (powyżej 60°C lub poniżej 0°C).

6


Pole magnetyczne: Nie należy narażać zegarka na działanie pola magnetycznego wytwarzanego przez magnesy, głośniki, telefony komórkowe, komputery, lodówki i inne urządzenia elektromagnetyczne będące źródłem pola magnetycznego. Wstrząsy: Należy unikać nagłych zmian temperatury lub innych wstrząsów; mogą one doprowadzić do uszkodzenia zegarka. W razie silnego wstrząsu lub uderzenia, należy oddać zegarek ATLANTIC do kontroli w autoryzowanym serwisie ATLANTIC. Szkodliwe produkty: należy unikać bezpośredniego zetknięcia się zegarka z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami, kosmetykami, itp.; mogą one uszkodzić bransolety/ paski, koperty lub uszczelki zegarka. Zabiegi konserwacyjne i kontrole: Kopertę oraz bransoletę/pasek należy czyścić regularnie miękką szmatką, aby zapobiec korozji będącej wynikiem kontaktu z potem. Wszystkie wodoszczelne zegarki można czyścić szczoteczką do zębów i wodą z mydłem (za wyjątkiem paska ze skóry), po czym należy osuszyć je miękką szmatką. W razie zanurzenia w wodzie morskiej, zegarek należy opłukać bieżącą wodą, a następnie dokładnie go osuszyć.

7


Wodoszczelność: Szczelność zegarków oceniana jest na podstawie laboratoryjnych testów z użyciem ciśnienia, którego wartość jest odpowiednikiem ciśnienia statycznego, jakiemu poddany jest pływak lub nurek na określonej głębokości. Niemniej jednak, będąc w wodzie wykonuje się ruchy, a ponadto występują w niej zmienne czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na ograniczenie lub utracenie parametrów szczelności. Zegarki ATLANTIC, w zależności od modelu posiadają następujące rodzaje szczelności : 30m (3atm), 50m (5atm), 100 m (10 atm), 200 m (20atm) lub 300m (30atm) i są przetestowane pod kątem odpowiedniego poziomu odporności dla podanych nacisków słupa wody. Szczelności zegarka nie dla się zagwarantować w sposób nieograniczo-ny. Może mieć na nią wpływ starzenie się uszczelek lub przypadkowe uderzenie w koronkę. Zalecamy Państwu coroczną kontrolę szczelności zegarka w autoryzowanym serwisie ATLANTIC. Gdy zegarek znajduje się pod wodą nie należy przekręcać koronki ani naciskać żadnych przycisków Należy także upewnić się, że po każdym użyciu koronka jest wciśnięta/dokręcona do samego końca. W żadnym wypadku nie należy samemu otwierać zegarka. Przegląd lub sprawdzenie zegarka należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi firmy ATLANTIC.

8


Elementy wykończeniowe zegarków ATLANTIC Stal nierdzewna 316L: Do produkcji wszystkich swoich podzespołów firma ATLANTIC wybrała bardzo wysokiej jakości stal nierdzewną z rodziny 316L. Jej atuty to bardzo wysoka odporność na korozję oraz doskonała wytrzymałość. Na przykład, niektóre rodzaje stali stosowane w medycynie do produkcji implantów również należą do rodziny 316L. Powłoki galwaniczne: Na podzespoły ATLANTIC wykonane ze stali nierdzewnej 316L mogą być nakładane powłoki w procesie elektrolizy. W zależności od czasu oddziaływania oraz natężenia prądu, możliwe jest zróżnicowanie grubości powłoki galwanicznej poszczególnych warstw. Pokrycie galwaniczne podzespołów ATLANTIC ma grubość 4 mikronów 18-karatowego złota, bądź 1 mikrona 23-karatowego złota. Powłoki PVD (fizyczne osadzanie powłok z fazy gazowej): Proces ten przeprowadzany jest w próżni. Na produktach osadzane są mikrosko-pijne cząsteczki materiału metodą bombardowania jonami. Można w ten sposób nanieść na podzespoły bardzo cienkie powłoki wolne od zanieczyszczeń. Powłoki te cechuje bardzo wysoki stopień twardości (azotki, węgliki, itd.). Zaletą powłoki PVD jest to, iż przy swej twardości jest ona jednocześnie cienka, a ponadto jest odporna na korozję, do-skonale przylega do 9


powierzchni, którą pokrywa, występuje w wielu wersjach kolorystycznych i ma właściwości hipoalergiczne. Tytan: Tytan jest pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej. Utwardzony tytan jest ponad 30% bardziej wytrzymały niż stal, a zarazem 50% lżejszy od niej. Ma on właściwości hipoalergiczne, ponieważ nie zawiera niklu i w 100% podlega recyklingowi. Gdy tytan zostanie wystawiony na działanie powietrza atmosferycznego, wytwarza się na nim bardzo wytrzymała warstwa tlenku, odporna na korozję powodowaną działaniem słonej wody. Szkło szafirowe: Szkło szafirowe produkowane jest z tlenku glinu. Jest ono przezroczyste i bezbarwne, zaś może być zarysowane lub przecięte tylko za pomocą diamentu. Ze względu na swoją wyjątkową twardość, szkło szafirowe w zasadzie nie niszczy się ani nie podlega zmianom, bardzo trudno je zarysować i jest odporne na zużycie oraz czynniki chemiczne. Gdy szkło szafirowe jest doskonale oszlifowane, jest ono prawie idealnie przezroczyste. Powłoki antyrefleksyjne: Poszczególne modele zegarków są oferowane z różnymi dodatkowymi powłokami antyrefleksyjnymi, które są nanoszone na spodnią stronę 10


szafirowego szkiełka, co przyczynia się do zredukowania refleksji świetlnych i zapewnia lepszą czytleność wskazań zegarka. Zbieranie i obchodzenie się z zegarkami kwarcowymi po upływie okresu ich przydatności do użytku* Niniejszy symbol oznacza zakaz utylizacji niniejszego produktu, na terenie krajów europejskich, wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Prosimy utylizować niniejszy produkt w specjalisty-cznym punkcie, wskazanym przez władze lokalne, lub za pośrednictwem dostawcy sprzętu. Utylizując niniejszy produkt we właściwy sposób, uwzględniający recykling i odzyskiwanie, pomożesz uniknąć potencjalnego negatywnego wpływu odpadów, na środowisko i zdrowie człowieka. * Obowiązuje w krajach UE oraz stosujących podobne przepisy. ATLANTIC SA, CH-Lengnau, Switzerland. ATLANTIC jest zastrzeżonym znakiem handlowym.

*

11


Caliber: kwarcowy, 3 wskazówkowy, data ETA 955.112 / F03.111 - F06.111 / R715 / R705 - R785 Funkcje:

Poszczególne wskazówki informują o: • godzinach, minutach, sekundach, zaś w okienku wskazywana jest data • Układ scalony z oszczędzającym zasilanie systemem napędowym • Wskazanie wyczerpującej się baterii [EOL] Ustawienia: Ustawienie wskazówek w trzech pozycjach: Pozycja 1: pozycja normalnego działania zegarka [neutralna] Pozycja 2: szybkie korygowanie daty Pozycja 3: ustawianie godziny, zatrzymywanie wskazówki sekundowej

12

ETA 955.112 / ETA F03.111 - F06.111 / R715 / R705 - R785


Caliber: kwarcowy, 2 wskazówkowy ETA 280.002 / ETA 901.001 / R1032 Funkcje:

Ustawienia: Ustawienie wskazówek w dwóch pozycjach: Pozycja 1: pozycja normalnego działania zegarka [neutralna] Pozycja 2: ustawianie czasu

Poszczególne wskazówki informują o: godzinach, minutach

ETA 280.002 / ETA 901.001 / R1032

13


Caliber: kwarcowy, 3 wskazówkowy, duża data R 6004.B / R 6004.D • • •

• •

14

Koronka pozycja I: normalne funkcjonowanie zegarka Koronka pozycja II: ustawianie daty Bardzo szybkie ustawianie daty w trybie szybkich ustawień może powodować niewłaściwe wskazywanie daty. Synchronizację można przywrócić ustawiając datę od 01 do 31 (pozycja koronki II) Koronka pozycja III: Ustawianie czasu Zegarek zatrzymuje się: Tryb oszczędzania energii (oszczędność około 70%).

R 6004.B / R 6004.D


Caliber : kwarcowy, 3 wskazówkowy, dzień retrograde R 7004.P Koronka pozycja I: normalne działanie zegarka Koronka pozycja II: ustawanie daty • Bardzo szybkie ustawianie daty w trybie szybkich ustawień może powodować niewłaściwe wskazywanie daty. Synchronizację można przywrócić ustawiając datę od 01 do 31 (pozycja koronki II) Koronka pozycja III: • Ustawianie czasu • Ustawianie dnia tygodnia Zegarek zatrzymuje się: Tryb oszczędzania energii (oszczędność około 70%).

R 7004.P

15


Caliber : kwarcowy, fazy Księżyca R 706.1 / R 706.3

B A

16

R 706.1 / R 706.3


Ustawienia: Pozycje koronki: Pozycja I : Pozycja II :

R 706.1 / R 706.3

Pozycja spoczynkowa (normalne działanie zegrka) Podczas okresu zablokowania od około. 23.00 do 5.30 rano, nie można zmieniać daty przy użyciu przycisków, gdyż trwa automatyczna zmiana czasu. Naciskanie przycisków w tym okresie może uszkodzić mechanizm zegarka.

17


Sekwencja ustawień dla: fazy Księżyca, dnia tygodnia, daty oraz godziny (np. po wymianie baterii) 1.

Wyciągnij koronkę do pozycji II (zegek jest zatrzymany).

2.

Ustaw wskazanie fazy Księżyca: • Przesuwaj wskazówki do przodu obracając koronkę, aż pojawi się pozycja pełni Księżyca.

3.

Ustaw dzień tygodnia i datę: • Obracaj koronkę, aż pojawi się godzina 06:00 rano (=poza okresem zablokowania). • Korzystając z szybkiej korekcji, ustaw datę przyciskiem A oraz dzień tygodnia ostatniej pełni przyciskiem B (patrz tabela). Następnie korzystając z koronki przesuń wskazówki do przodu aż pojawi się bieżąca data.

18

R 706.1 / R 706.3


4.

Ustaw wskazanie czasu: • Obracaj koronkę, aż pojawi się wskazanie aktualnego czasu (pamiętaj o 24-godzinnym cyklu zmian)

5.

Wciśnij koronkę ponownie do pozycji I.

Szybkie korygowanie daty: Naciśnij przycisk A, aż pojawi się aktualne wskazanie daty (pamiętaj o okresie, gdy zmiany są zablokowane). Szybkie korygowanie dnia tygodnia: Naciśnij przycisk B, aż pojawi się wskazanie bieżącego dnia tygodnia (pamiętaj o okresie, gdy zmiany są zablokowane).

R 706.1 / R 706.3

19


Caliber : kwarcowy chronograf retrograde ETA G15.261 Wskazรณwki:

Minutowa

60 minutowa tarcza

5 minutowa tarcza Przycisk A

Przycisk B

30 sekundowa tarcza

Godzinowa Datownik Sekundowa

20

Pozycje koronki I, II, III ETA G15.261


*Ustaw wskazówkę licznika 30 sekund w pozycji zero

Ustawianie koronką w pozycjach II or III

* Ustaw wskazówkę tarczy 5 minutowej w pozycji zero * Ustaw wskazówkę tarczy 60 minutowej w pozycji zero

ETA G15.261

* zgodnie z

ruchem wskazówek zegara

21


Trzy pozycje koronki

Uwaga: trzymanie koronki w pozycji III zatrzymuje sekundy

Normalne działanie zegarka Szybkie korygowanie daty Pozycja ustawiania czasu: zatrzymanie sekund i ustawianie daty po każdym przejściu północy 22

ETA G15.261


Proste funkcje pomiaru czasu START STOP Odczyt czasu 5 minut 57 sekund

do

kolejność funkcji

Zerowanie Ustawienie koronki w pozycji I

OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem ustawiania czasu cofnij wskazówki stopera do pierwotnej pozycji. Jeśli potrzeba, patrz informacje z sekcji „zerowanie wskazań”. ETA G15.261

23


Funkcja sumowania czasu do

- kierunek funkcji

STOP odczyt RESTART STOP odczyt RESTART STOP odczyt START

Koronka w pozycji I

Zerowanie

24

ETA G15.261


Funkcja MIĘDZYCZASU START

Koronka w pozycji I

Międzyczas 1 Oczyt 1 6 minut 4 sekundy

do ETA G15.261

- kierunek funkcji

Wznowienie wskazań 25


Funkcja MIĘDZYCZASU

MIĘDZYCZAS 2 Odczyt 2 15 minut 36 sekund

Wznowienie wskazań

26

ETA G15.261


Funkcja MIĘDZYCZASU

STOP Odczyt FINALNY CZAS 25 minut 18 sekund

Zerowanie

ETA G15.261

27


Caliber : kwarcowy chronograf z dużą datą R 5040.B Wskazania zegarka:

Przyciski:

Data Wskaz. sekundowa Wskaz. minutowa Wskazówka godzinowa Sekundowa stopera

Przycisk A Koronka Przycisk B

Tarcza minutowa Tarcza 1/10 sekundy

28

R 5040.B


Stoper: podstawowe funkcje

Tarcza minutowa

Przycisk A Start: naciśnij przycisk A

Tarcza 1/10 sekundy

R 5040.B

Stop: by zatrzymać pomiar czasu, naciśnij jeszcze jeden raz przycisk A i odczytaj trzy wskazówki stopera: 4 min / 38 sek. / 7/10 sek.

29


Stoper: podstawowe funkcje

Zerowanie: Naciśnij przycisk B (3 wskazówki stopera powrócą do pozycji zerowej)

Przycisk B

30

R 5040.B


Stoper: pomiar łącznego czasu

Tarcza minut

Przycisk A

Przykład: Start: (początek pomiaru) Stop: (np. 15 min 5 sek. po chwili

)

Restart: (wznowienie pomiaru) Tarcza 1/10 sekundy

Stop: (np. 13 min 5 sek. po chwili

)

= 28 min 10 sek. (Pokazany jest łączny zmierzony czas) R 5040.B

31


Stoper: pomiar łącznego czasu

Resetowanie: Trzy wskazówki stopera powracają do swojej pozycji zerowej.

Uwaga:

Przycisk B

32

*Po kroku dalszy pomiar czasu może być kontynuowany poprzez naciskanie przycisku A. (Restart/Stop, Restart/Stop…)

R 5040.B


Stoper: korzystanie z międzyczasu Tarcza minut

Przykład: Start: (początek pomiaru) Sprawdzanie międzyczasu: np. 10 minut i 10 sekund (pomiar czasu jest kontynuowany w tle)

Tarcza 1/10 sekundy

Wznawianie pokazywania aktualnego czasu pomiaru: (3 wskazówki stopera są szybko przesuwane do pozycji adekwatnej do czasu jaki upłynął od początku pomiaru)

Stop: (pokazywany jest czas końcowy)

R 5040.B

33


Stoper: korzystanie z międzyczasu

Resetowanie: Trzy wskazówki stopera powracają do swojej pozycji zerowej. Uwaga: *Po kroku dalszy pomiar czasu może być kontynuowany poprzez naciskanie przycisku B. (Wskazanie międzyczasu/ Powrót do wskazania mierzonego czasu, Wskazanie międzyczasu/ Powrót do wskazania mierzonego czasu, …) 34

R 5040.B


Zerowanie pozycji wskazówek stopera Tarcza minut

Wskazówka sekundowa stopera

Przykład: Jedna lub kilka wskazówek stopera nie są całkowicie wyzerowane i należy je ustawić (np. po wymianie baterii).

Tarcza 1/10 sekundy

R 5040.B

Wyciągnij koronkę do pozycji III (wyzerowana zostanie pozycja wszystkich trzech wskazówek stopera)

35


Zerowanie pozycji wskazówek stopera

Przytrzymaj równocześnie wciśnięte przyciski A oraz B przez przynajmniej 2 sekundy (wskazówka sekundowa stopera obróci się o 360°: uaktywniony zostanie tryb korekcji).

36

R 5040.B


Zerowanie pozycji wskazówek stopera Ustawianie wskazówki sekundowej stopera Pojedynczy krok

A..

1 x krótko

Ciągła zmiana

A..........

1 x długo

Regulacja kolejnej wskazówki B

Adjusting the 1/10 second counter hand (position 6h) Pojedynczy krok

A..

1 x krótko

Ciągła zmiana

A..........

1 x długo

Regulacja kolejnej wskazówki B R 5040.B

37


Zerowanie pozycji wskazówek stopera Ustawianie wskazówki minutowej stopera (w pozycji godziny 9)

Pojedynczy krok

A..

1 x krótko

Ciągła zmiana

A..........

1 x długo

Ustaw koronkę ponownie w pozycji I W ten sposób zostanie zakończona regulacja wskazówek stopera (regulację można przeprowadzić w dowolnym momencie)

38

R 5040.B


Ustawianie wskazania czasu

Wskazówka sekundowa

*Wyciągnij koronkę do pozycji III (zegarek zatrzyma się)

Obróć koronkę aż ustawisz właściwe wskazanie czasu - 8 : 45

R 5040.B

39


Ustawianie wskazania czasu * Wciśnij koronkę ponownie do pozycji I Uwaga: * Aby ustawić wskazanie czasu z dokładnością co do sekundy, musi być wyciągnięta, gdy wskazówka sekundowa znajduje się w pozycji „60”. Po ustawieniu wskazówki godzinowej i minutowej, należy pchnąć koronkę do pozycji I dokładnie w momencie sygnału czasu.

40

R 5040.B


Ustawianie daty (tryb szybki) Wyciągnij koronkę do pozycji II (zegarek nie przestanie odmierzać czasu)

Obróć koronkę aż pojawi się właściwa data

Pchnij koronkę z powrotem do pozycji I

R 5040.B

41


Ustawianie daty (tryb szybki)

Uwaga: W przypadku zmiany daty w godzinach od 21:00 do 24:00, należy ustawić datę następnego dnia. Niezwykle szybkie ustawianie daty w niniejszym trybie szybkim może powodować wadliwe wskazywanie daty. Synchronizację można uzyskać przestawiając datę ponownie z 01 na 31 (koronka w pozycji II).

42

R 5040.B


Ustawianie daty/godziny po wymianie baterii

Przykład:

Data Koronka

Data /godzina w zegarku: / 1:25 w nocy Aktualna data /godzina: / 8:30 wieczorem Wyciągnij koronkę do pozycji II (zegarek będzie kontynuował działanie).

R 5040.B

43


Ustawianie daty/godziny po wymianie baterii

Obróć koronkę aż pojawi się data dnia poprzedniego, tj.

44

R 5040.B


Ustawianie daty/godziny po wymianie baterii

Wskazówka sekundowa

*Wyciągnij koronkę do pozycji III (zegarek zatrzyma się)

Obróć koronkę aż pojawi się właściwa data

** Obracaj dalej koronkę, aż ustawiona zostanie właściwa godzina - 8:30 wieczorem.

R 5040.B

45


Ustawianie daty/godziny po wymianie baterii

Pchnij koronkÄ™ ponownie do pozycji I

46

R 5040.B


Ustawianie daty/godziny po wymianie baterii

Uwaga: * Aby ustawić wskazania zegarka dokładnie co do sekundy skorzystaj z informacji zawartych w sekcji „ustawianie czasu” ** Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie godzin przedpołudniowych / popołudniowych.

R 5040.B

47


Caliber : kwarcowy chronograf R 5021.D Wskazรณwka sekundowa Wskazรณwka minutowa

Przycisk A

Wskaz. godzinowa Tarcza sekund Tarcza minut

Koronka Przycisk B

Data

48

R 5021.D


Korygowanie ustwień Ustawianie czasu:

wyciągnij koronkę do pozycji III (zegrek zatrzyma się)

Ustawianie daty:

wyciągnij koronkę do pozycji II (zegarek nadal działa)

Stoper: (prosty pomiar)

Start: naciśnij przycisk A Stop: naciśnij przycisk A raz jeszcze, odczytaj czas Zerowanie: naciśnij przycisk B

(łączny pomiar):

Start: naciśnij przycisk A Stop: naciśnij przycisk A raz jeszcze, odczytaj czas Restart: naciśnij przycisk A Stop: naciśnij przycisk A raz jeszcze, odczytaj czas (po kazywany jest łączny czas) Reset: naciśnij przycisk B (pozycja wskazówek jest zero wana)

R 5021.D

49


Caliber : kwarcowy chronograf ETA G10.212 Wskaz贸wki zegarka:

60 sekundowa tarcza

12 godzinna tarcza

60 minutowa tarcza Przycisk A

Przycisk B Wskaz贸wka godzinowa

Datownik

Wskaz贸wka minutowa

Wskaz贸wka sekundowa

50

Koronka (pozycje I, II, III) ETA G10.212


Ustawianie koronki w pozycji II

Wybór tarczy do resetowania. (wybrana wskazówka przesuwa się). ustawianie koronki Zerowanie wybranej wskazówki. krótkie naciśnięcie: - krok po kroku długie naciśnięcie: - szybki ciągły obrót.

ETA G10.212

51


Koronka - 3 pozycje ustawień

Uwaga Ustaw koronkę w pozycji III: Zatrzymane sekundy

normalne działanie zegarka szybka korekcja daty Korygowanie wskazania czasu: wskazówka sekundowa zatrzymuje się, zaś data zmienia się po każdym przejściu północy 52

ETA G10.212


Prosta funkcja pomiaru czasu

START STOP Odczyt czasu 1 godzina 15 minut 57 sekund Zerowanie

Koronka w pozycji I do ETA G10.212

- kolejność funkcji

Ostrzeżenie Przed pomiarem czasu należy przywrócić pierwotną pozycję wskazówek stopera. 53


Tryb pomiaru czasu / Funkcja sumowania czasu STOP odczyt do

RESTART

- kolejność funkcji

STOP odczyt RESTART STOP odczyt START Koronka w pozycji I

Zerowanie po zatrzymaniu

54

ETA G10.212


FUNKCJA MIĘDZYCZASU

START

Koronka w pozycji I Międzyczas1 Odczyt czasu 1 1 godzina 15 minut 57 sekund

Wznowienie wskazań pomiaru ETA G10.212

55


FUNKCJA MIĘDZYCZASU Międzyczas 2 Odczyt czasu 2 1 godzina 20 minut 30 sekund Wznowienie pomiaru

do

56

- kolejność funkcji

STOP Odczyt ostatniego czasu 1 godzina 25 minut 45 sekund

Zerowanie

ETA G10.212


57


Caliber : kwarcowy, wieczny kalendarz ETA G15.562 Wskazรณwki zegarka: Minutowa

Tarcza dnia

Przycisk A Koronka (pozycje I, II, III) Przycisk B Godzinowa Tarcza miesiฤ™cy

Wskazanie daty

Sekundowa 58

ETA G15.562


3 pozycje koronki

I: II: III:

normalna pozycja działania zegarka (przyciski nieaktywne) Przywracanie pierwotnej pozycji wskazówek (przyciski aktywne) pozycja ustawiania czasu z zatrzymanym sekundnikiem oraz korygowania daty po każdym przejściu północy

Uwaga Po ustawieniu koronki w pozycji III: sekundy zatrzymują się ETA G15.562

59


Koronka w pozycji II

Wybór tarczy: - data - miesiąc - dzień (wybrana wskazówka przesuwa się)

Ustawianie koronki

Resetuje wskzówki wybranej tarczy (wybrana wskazówka przesuwa się). 60

ETA G15.562


Koronka w pozycji III Wybór tarczy:- rok / rok przęstpny

Wybór tarczy: - rok - miesiąc - data - dzień tygodnia

Koronka

Ustawia wskazówkę wybranej tarczy Wybrana wskazówka przesuwa się ETA G15.562

Rok jest wskazywany przez wskazówkę w centrum przez cyfry 1-4 (cyfra 4 to rok przestępny). 61


Caliber: zegarki mechaniczne ETA 2671 / ETA 2681 / ETA 2824-2 / ETA 2824-2 COSC / ETA 2895-2 / ETA 2897-2 / ETA 2804-2 / SW 200 Funkcje:

62

2671 / 2681 / 2824-2 / 2824-2 COSC / 2895-2 / 2897-2 / 2804-2 / SW 200


• •

Wskazanie analogowe: godziny, minuty, sekundy. Niemal natychmiastowe wskazywanie daty w okienku daty

Obsługa i ustawienia Ustawienie wskazówek w trzech pozycjach: Pozycja 1: pozycja normalnego działania zegarka oraz ręczne nakręcanie zegarka Pozycja 2: szybkie korygowanie daty Pozycja 3: ustawianie czasu z zatrzymaną wskazówką sekundową

2671 / 2681 / 2824-2 / 2824-2 COSC / 2895-2 / 2897-2 / 2804-2 / SW 200

63


Caliber : mechaniczny ETA 2893-2 GMT Wskazówka sekundowa Wskazówka godzinowa (A)

Wskazówka minutowa (B) Zegarek sam się nakręca poprzez ruch nadgarstka Koronka (pozycje I, II, III)

24-godzinna (C) 64

Data ETA 2893-2 GMT


3 pozycje koronki

Wskazywanie czasu lokalnego przez wskazówki godzinową (A) i minutową (B); druga strefa czasowa może być wybrana w oparciu o wskazówkę (C), która wykonuje jeden obrót w ciągu 24 godzin.

Korygowanie wskazania czasu z zatrzymanymi sekundami Normalne działanie zegarka i nakręcanie wskazówek

ETA 2893-2 GMT

Szybkie korygowanie wskazania daty i wskazówki 24 godzinnej

65


Caliber : mechaniczny z ręcznym nakręcaniem ETA 2660

Funkcje:

66

ETA 2660


Poszczególne wskazówki informują o: godzinach, minutach, sekundach

Ustawienia i obsługa Koronka ustawiana jest w dwóch pozycjach: Pozycja 1: pozycja normalnego działania zegarka oraz jego ręcznego nakręcania Pozycja 2: ustawianie wskazania czasu

ETA 2660

67


Caliber : mechaniczny chronograf ETA 7750 Wskazรณwki zegarka:

Tarcza 60 sekund

Tarcza 30 minut Minutowa

Sekundowa

Przycisk A Koronka (pozycje I, II, III) Przycisk B Datownik Godzinowa

Dzieล„ tygodnia

12 godzinna tarcza 68

ETA 7750


3 pozycje koronki Szybkie zmiany daty i dnia tygodnia nie są możliwe w godzinach od 20:00 do 2:00 w nocy.

Zegarek sam się nakręca poprzez ruch nadgarstka

I: Normalne działanie zegarka oraz nakręcanie zegarka II: Szybkie zamiany daty (w górę) lub dnia tygodnia (w dół) III: Pozycja ustawiania czasu: zatrzymanie sekund i ustawianie daty po każdym przejściu północy ETA 7750

69


Proste funkcje pomiaru czasu START

STOP Odczyt czasu 2 godziny 10 minut 8 sekund Zerowanie

Ustawienie koronki w pozycji I do

70

- kolejność funkcji

ETA 7750


Funkcje sumowania czasu STOP odczyt do

- kolejność funkcji

RESTART STOP odczyt RESTART STOP odczyt START

Koronka w pozycji I

Zerowanie

ETA 7750

71


Caliber: mechaniczny z ręcznym naciągiem ETA Unitas 6498-1

Funkcje:

Wskazówki pokazują : godziny, minuty, sekundy - mała wskazówka 72

ETA Unitas 6498-1


Ustawienia i obsługa Koronka ustawiana jest w dwóch pozycjach: Pozycja 1: pozycja normalnego działania zegarka oraz jego ręcznego nakręcania Pozycja 2: ustawianie wskazania czasu

ETA Unitas 6498-1

73


Caliber: kwarcowy GMT R 515-24H

74

Ronda R 515-24H


Poz. I Poz. II Poz. III

Pozycja spoczynkowa (zegarek działa) Szybka zmiana daty Datę można także skorygować podczas okresu zmiany dnia pomiędzy 22:00 a północą. Należy ustawić datę kolejnego dnia, gdyż o północy nie następu je automatyczna zmiana daty. • Wyciągnij koronkę do pozycji II (zegarek nadal działa). • Obróć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż pojawi się żądana data. • Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji I. Szybkie korygowanie 24-godzin nego wskazania czasu • Wyciągnij koronkę do pozycji II (zegarek nadal działa). • Obróć koronkę anticlockwise until the desired time appears. • Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji I. Ustawianie wskazania czasu • Wyciągnij koronkę do pozycji III (zegarek zatrzyma się). • Obróć koronkę aż będzie wskazywany aktualny czas (pamiętaj o 24-go dzinnym cyklu). • Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji I.

Ronda R 515-24H

75


Caliber: kwarcowy, dzień i data ETA 955-132

76

ETA 955-132


Trzy pozycje koronki Poz. 1 Pozycja normalna (dla przewijania) Poz. 2

Dla korekcji daty Dla korekcji dnia (gdy wskaźnik jest dwujęzyczny, ustaw żądaną wersję językową)

Poz. 3

Dla ustawiania wskazówek (zatrzymane wskazanie sekund)

ETA 955-132

77


Caliber: kwarcowy chronograf R 3540.D Opis tarczy zegarka i przyciskรณw Elementy tarczy zegarka

Przyciski sterujฤ…ce

Wskazรณwka minutowa Tarcza sekund Tarcza /10 sek. (po 30 min. tarcza godzinowa) Tarcza minut

Przycisk A Koronka Przycisk B

Wskazรณwka godzinowa Wskazรณwka sekundowa

78

Ronda R 3540.D


Ustawianie czasu (1) Wyciągnij koronkę do pozycji III (zegarek zatrzyma się. (2) Obróć koronkę, aż ustwisz dokładne wskazanie czasu - 8:45 (3) Wciśnij z powrotem koronkę do pozycji I. Uwaga: * Aby ustawić dokładne wskazanie sekund, w kroku (1) koronkę należy wyciągnąć, gdy wskazówka sekundowa jest w pozycji „60”. Po ustawieniu wskazówki minutowej i godzinowej, w kroku (3) wciśnij z powrotem koronkę dokładnie, gdy rozlega się radiowy sygnał czasu.

Ronda R 3540.D

79


Stoper: Podstawowe funkcje (Start/ Stop / Reset) Przykład: (1) Start: Naciśnij przycisk (A) (2) Stop: aby zatrzymać pomiar czasu, naciśnij po raz kolejny przycisk (A) i odczytaj wskazania stopera: 4 minuty / 38 sekund / 7/10 sekundy (3) Zerowanie: Naciśnij przycisk (B). Wskazówki stopera powrócą do pozycji zerowej

80

Ronda R 3540.D


Regulacja wskazówek stopera do pozycji zerowej Regulacja wskazówki tarczy sekundowej Pojedynczy krok: naciśnij 1 x przycisk (A) Ciągła zmiana: wciśnij na dłużej przycisk (A) Regulacja kolejnej wskazówki: naciśnij (B) Regulacja wskazówki 1/10 sek (pozycja 12h) Pojedynczy krok: aciśnij 1 x przycisk (A) Ciągła zmiana: wciśnij na dłużej przycisk (A) Regulacja kolejnej wskazówki: naciśnij (B) Regulacja wskazówki tarczy minutowej (pozycja 9h) Pojedynczy krok: aciśnij 1 x przycisk (A) Ciągła zmiana: wciśnij na dłużej przycisk (A) (3) Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji I. Regulację pozycji wskazówek stopera można zakończyć w dowolnym momencie.

Ronda R 3540.D

1. Wyciągnij koronkę do pozycji III. 2. Przytrzymaj wciśnięte równocześnie przez co najmniej 2 sekundy przyciski (A) oraz (B).

81


Więcej informacji dotyczących marki Atlantic znajdziesz na stronach: www.atlantic-watch.pl www.atlantic-watch.ch www.zibi.pl

User guide polish 2017  
User guide polish 2017